The Bakala Foundation Informace pro studenty, učitele a média

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "The Bakala Foundation Informace pro studenty, učitele a média"

Transkript

1 The Bakala Foundation Informace pro studenty, učitele a média

2 2015 Nadace The Bakala Foundation design: Toman Design

3 vzdělání je nejlepší investice

4 Budoucnost nás všech je v dětech. Nadějná budoucnost je ve vzdělaných dětech. Proto jsme před lety založili program SCHOLARSHIP pro studenty usilující o prvotřídní vzdělání. Jsme tu proto, aby tito studenti své plány nevzdávali jen kvůli možným finančním nesnázím.

5 Proč podporujeme vzdělání? Mění nám život, pomáhá nám být moudrými, svobodnými a odpovědnějšími. Studium v zahraničí nám navíc otevírá obzory. Můj manžel Zdeněk Bakala odešel do Ameriky za svou vizí vystudovat finance na špičkové univerzitě. Vzdělání se stalo jeho nejlepší investicí a dnes může prostřednictvím Nadace pomoci mladým lidem, kteří mají obdobné sny to nejlepší možné vzdělání. Možná Vás napadá je troufalé přihlásit se do USA, Velké Británie či do Německa na tu nejprestižnější univerzitu? Není. Pokud máte talent, vůli a odvahu, zvládnete to. Udělejte ten první krok a přihlaste se do našeho programu SCHOLARSHIP. S dalšími kroky Vám pomůžeme. Financemi i radou. Michaela Maláčová předsedkyně správní rady Nadace The Bakala Foundation

6

7 HODNOTICÍ KOMISE 7 Ty nejlepší studenty, kteří jsou pozvaní k pohovorům a po nich navrženi správní radě Bakala Foundation na udělení stipendia, vybírá hodnotící komise. Mezi jejími členy v minulosti byli: RNDr. Jana Straková, Ph.D., která se dlouhodobě věnuje pedagogickému výzkumu a analýze vzdělávacích politik. Je editorkou několika monografií zaměřených na problematiku vzdělanostních nerovností. Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych je ředitelem Národího ústavu duševního zdraví a členem prezidia Grantové agentury České republiky. PhDr. Tomáš Sedláček vystudoval teoretickou ekonomii na FSV UK. Byl stipendistou na Yale University, která ho v roce 2006 ve svém Yale Economic Review zařadila mezi pětici mladých perspektivních ekonomů. Kristýna Borsodi, studijní poradkyně Bakala Foundation vystudovala speciální pedagogiku, etopedii a psychopedii na UK Praha. Je členkou Overseas Association for College Admissions Counseling. Pracovala jako studijní poradkyně na soukromé internátní škole Open Gate. Mgr. Vanda Thorne, Ph.D., M.A. se zabývá výzkumem masové mentality, sociálních uskupení a kolektivních aktivit v totalitních a post-totalitních režimech. V současné době vyučuje sociologii na New York University in Prague a v programu Council on International Educational Exchange v rámci UK Praha. Jonathan Stein je editorem Project Syndicate. Studoval a získal titul na univerzitách Rutgers a Yale.

8 8 SCHOLARSHIP

9 PROGRAM SCHOLARSHIP 9 Kvalitní vzdělání je tou nejlepší investicí, kterou mohou mladí lidé do života dostat. Dobrého vzdělání je v řadě programů bezesporu možné dosáhnout i na českých univerzitách a vysokých školách. Pokud však student uspěje při přijímacím pohovoru na některou z prestižních zahraničních univerzit, otevírají se mu zpravidla dveře k tomu nejlepšímu, co může akademický svět nabídnout. A ať už se po škole rozhodne vrátit do České republiky nebo zůstane v zahraničí, získané vzdělání a nabyté zkušenosti mu umožní vyniknout v oboru, který ho baví a v němž má šanci uspět. Zároveň pozná, že na těchto institucích si studenti jen neplní své sny a nevydávají se vstříc individuálnímu štěstí, ale přijímají na sebe také určitý závazek. Závazek, že své zkušenosti a znalosti zúročí ve prospěch společnosti. Program SCHOLARSHIP je tu od roku 2010 proto, aby nabídl talentovaným a cílevědomým českým studentům finanční podporu, kterou potřebují pro realizaci svých budoucích studijních plánů na těch nejlepších univerzitách světa. Právě nedostatek peněz na školné a další náklady spojené s pobytem na těchto univerzitách totiž mohou být u mnoha rodin tím hlavním důvodem, proč se na studium mimo území České republiky neodváží ani pomyslet. Přitom na našich školách studuje spousta mladých lidí, kteří ve světové konkurenci nepochybně dokáží uspět. Nedostatek financí by tedy neměl být důvodem, proč se o to nepokusit. V Nadaci studenty vybírá na základě zaslané přihlášky, eseje a doporučujícího dopisu komise, jejíž většina členů sama studovala na prestižních zahraničních univerzitách nebo jsou respektovanými autoritami v oblasti vzdělávání a dalších oborech. Ti nejlepší uchazeči jsou pozváni k ústnímu pohovoru, u něhož by měli komisi přesvědčit, proč právě oni jsou kandidáty na stipendium.

10 10 JAKÝM STUDENTŮM CHCEME POMOCI? Stipendia udělujeme mladým lidem hledajícím akademickou zkušenost, kteří chtějí ze svého zahraničního studia vytěžit více než jen jazykové zdokonalení, kulturní výměnu nebo atraktivní položku do životopisu. Jsme tu pro ty, kteří jsou připraveni tvrdě pracovat a svým studiem chtějí v budoucnu něčeho užitečného dosáhnout a zúročit ho ve prospěch svého okolí. O stipendium mohou žádat jak středoškolští studenti, kteří hned po maturitě míří na zahraniční univerzitu, tak vysokoškoláci, kteří si chtějí rozšířit svou odbornost dalším studiem mimo Českou republiku. Očekáváme, že námi podpoření studenti na oplátku nabídnou pomocnou ruku lidem, kteří neměli tolik štěstí, aby si mohli splnit svoje sny. Pro mnoho lidí na světě totiž nemá sen podobu studia na prestižní univerzitě. Nedosažitelné pro ně může být mít večer střechu nad hlavou, každodenní teplé jídlo nebo finance na nákup školních pomůcek. Naší stipendisté se často řadí mezi ty, kteří cítí morální povinnost svoji pomoc ke splnění i takových snů nabídnout. Neupřednostňujeme žádný studijní obor. Rozhodující je zájem a motivace studentů a konkrétní přínos vybrané univerzity a programu pro jejich další rozvoj. Naše stipendium nepředstavuje pouze jednosměrnou jízdenku na semestr či rok v zahraničí. Vybrané studenty se snažíme při splnění uspokojivých studijních výsledků podporovat po celou dobu trvání programu, který s naším přispěním započali. V tom jsme mezi nadacemi podobného druhu jedineční.

11 11

12 12 ROLE PEDAGOGA Pedagogové tráví se studenty mnoho času. Vědí, co je baví, kde jsou jejich silné a slabé stránky, kam směřují a po čem touží. Dobrý učitel dokáže ve studentech probudit zájem o obor. Nejeden úspěšný vědec, spisovatel nebo politik přiznal, že za svůj úspěch vděčí svému učiteli, který jej včas nasměroval na tu správnou cestu. Máte ve své třídě talentovaného studenta či studentku? Myslíte si, že by bylo skvělé, pokud by své nadání mohli rozvíjet na některé prestižní univerzitě ve světě? Pak je můžete upozornit na možnost získat stipendium od Nadace. Mnoho takových studentů vůbec netuší, že školy jako Oxford, Cambridge nebo Yale mohou být dostupné i pro ně. Někteří rodiče své děti v jejich usilování po té nejlepší škole podpoří, jiní se se budou obávat finančních nároků zahraničního studia, některé mámy i tátové se možná zaleknou toho, že jim dcera či syn odejdou studovat někam daleko. Rodiče chtějí pro své potomky to nejlepší, stejně jako Vy pro své studenty. Moc nám pomůže, pokud budete spolu s rodiči diskutovat o tom, jaké možnosti jsou pro daného studenta nejlepší a jaké šance by bylo škoda promarnit. Nadace může přispět jak na školné, tak na náklady související s pobytem v zahraničí. Rodina, resp. student, by pouze měli projevit vůli zajistit si část financí vlastním přičiněním. Jak může pedagog studentovi ještě více pomoci? Zejména napsáním doporučujícího dopisu. Tento dopis je pro komisi důležitým vodítkem při výběru uchazečů o stipendium do dalšího kola. Zohledňujeme samozřejmě i dosavadní studijní výsledky, zároveň si ale uvědomujeme, že známky z různých škol mají různou váhu. Předpokládáme, že právě učitelé jsou těmi, kdo dokáží studenty objektivně zhodnotit. Znají jejich tah na branku, cílevědomost, píli a zájem o obor, stejně jako jejich lidské přednosti i nedostatky a mohou se zaručit za jejich morální kredit. I ten je totiž pro Nadaci velmi důležitý. Protože složení komise je mezinárodní, je nutné doporučující dopis předložit v angličtině. Pokud můžete dopis napsat jen v češtině, zašlete nám jej v tomto jazyce a přiložte jeho

13 13 překlad do angličtiny. Protože nechceme na studenty přenášet žádné náklady spojené s žádostí o stipendium, nemusí se jednat o ověřený překlad. Děkujeme vám, že svým studentům pomůžete zprostředkovat cestu k nejlepšímu vzdělání! Získání stipendia, které mladému člověku na začátku kariéry umožní studovat v zahraničí, je velmi významnou pomocí v mnoha případech otevře žadateli neočekávané možnosti a často zásadním způsobem změní jeho život. Vypracování žádosti a vstup do výběrového řízení rozhodně není ztracenou investicí a motivovaný žadatel nemusí mít z vystoupení před výběrovou komisí žádné obavy. Z vlastní zkušenosti vím, že pohovory s vybranými žadateli probíhají v Bakala Foundation vždy v přátelské a komunikativní atmosféře a všichni členové komise svá rozhodnutí o každém uchazeči velmi zodpovědně zvažují. Ing. Alfréd Dytrt, ředitel gymnázia v Ústí nad Labem V naší škole jsme dospěli k názoru, že podpora studia v zahraničí musí začít relativně brzo nejpozději v 1. ročníku (kvintě). Studenti se totiž s myšlenkou, že by mohli studovat v zahraničí, musí chvíli smiřovat. Musí se přesvědčit o tom, že jazykové vybavení, které mají, je dostačující a že problém financování studia je řešitelný. Je to asi otázka sebevědomí. Na to vše je rok či dva před maturitou pozdě. Jiří Benda, ředitel pražského gymnázia Nad Alejí Bakala Foundation svým rozhodnutím finančně podpořit další studium houslové hry na The Julliard School of Music v New Yorku otevřela bratrům Michalovým bránu na nejprestižnější hudební univerzitu. Když se jeden po druhém složitým soukolím přijímacího řízení dostali na nejprestižnější hudební univerzitu do ještě prestižnější třídy pana Dicterowa, s radostí jsem posílal doporučení Nadaci a doufám, že tím přispěl k vyřešení jejich složité finanční situace. bývalý profesor Pražské konzervatoře Mgr. Jaroslav Foltýn

14 14 STUDENTI Branko Černý Cesta za mým americkým snem začala, když jsem si uvědomil, že evropský vysokoškolský model není pro mě, protože podle mě neumožňuje člověku jít dál. Nechci se rozvíjet jen po akademické stránce, hodlám se zaměřit i na osobnostní rozvoj a získávat obohacující zkušenosti od svých spolužáků. Proto jsem se rozhodl pro liberální americký způsob výuky. Když jsem se dostal na svoji vysněnou Dartmouth College, která patří do skupiny Ivy League, nevěděl jsem ještě přesně, co mám očekávat. Brzy jsem ale zjistil, že moje volba byla skvělá! Skvělí jsou profesoři, každá jejich přednáška je úžasným zážitkem a navíc škola nabízí spoustu možností, jak se realizovat i mimo výuku. Můj odborný zájem by se dal shrnout do jednoho bodu lidská existence. Proto studuji psychologii a politologii a své znalosti, mezinárodni rozhled a zkušenosti nabyté vedením projektů i skutečného byznysu plánuji v budoucnu uplatnit na poli managementu. Během dosavadního studia jsem naplno využíval nabízené příležitosti a například se přihlásil na konkurz na pozici Publisher deníku The Dartmouth. Vyhrál jsem ho a stal se CEO nejstarších univerzitních novin v Americe s více než 200 zaměstnanců. Nezapomněl jsem ale, že mnoho dětí na světě nemá takové štěstí jako já, a proto jsem v létě 2010 dobrovolničil coby učitel angličtiny v ekvádorských Andách a v průběhu školního roku jsem pracoval jako mentor malých dětí z okolí školy.

15 15 Ondřej Černý Narodil jsem se v Hradci Králové, celé dětství jsem ale s rodiči strávil v zahraničí a byl jsem vychován jako nevyhraněný Středoevropan. O kvalitách Oxfordské univerzity, kterou můžu díky stipendiu Bakala Foundation studovat, není pochyb. Rozhodně je to víc než jen příjemné místo ke studiu. Potkává se tu tradice výjimečnosti s hemžením studentů z celého světa. Svoje studia na Oxfordu jsem se rozhodl pojmout odpovědněji, ne jen jako prostředek k vyplnění volného času nebo nástroj k obživě. Vzal jsem je jako misi, kterou chci splnit. I když vím, že to není nejlépe placené povolání, chtěl bych se stát učitelem. Vím, že moje několikaletá studia si vyžádají podporu celé mé rodiny i dalších lidí, přesto si myslím, že toto rozhodnutí bylo správné, neboť mi umožní dělat to, co k čemu mám předpoklady.

16 16 Šimon Michal Už od dětství hraju na housle a mám za sebou spoustu koncertů a recitálů v České republice, Německu, Rakousku, Švýcarsku, Itálii, Irsku, USA, Kanadě, Polsku a Slovensku. V roce 2009 jsem zvítězil na Kocianově houslové soutěži a s mým bratrem Matoušem jsme se stali absolutním vítěz mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga. Hudbu jsem se rozhodl i studovat a v roce 2011 jsem ukončil studium na Pražské konzervatoři, a to ve třídě profesora Jaroslava Foltýna. Philharmonic Glenna Dicterowa. Cesta na prestižní univerzitu v New Yorku byla trnitá, ale všechno vynaložené úsilí se vyplatilo. Kdybych to vyjádřil jednoduše, řekl bych, že přestože jsem v New Yorku obklopen nadanými hudebníky, kteří tvrdě pracují a jdou nekompromisně za svým, atmosféra ve škole je úžasná a podporující. A ještě jednu věc jsem tu poznal mnohem víc si teď dokážu vážit podpory svého okolí. Když jsem se hlásil na univerzitu do zahraničí, měl jsem za sebou několik pobytů s plným stipendiem u Charlese Avshariana na letní škole Meadowmount School of Music v USA. Díky stipendiu Bakala Foundation jsem dostal příležitost studovat na prestižní univerzitě The Juilliard School v New Yorku u koncertního mistra a sólisty New York

17 17 Matouš Michal Na housle jsem začal hrát ve čtyřech letech pod vedením svého otce. Čtyřikrát jsem získal plné stipendium na prestižní letní škole Meadowmount Summer School of Music v New Yorku, USA, kde jsem byl studentem Charlese Avshariana. Zahrál jsem si ale i s mnoha dalšími významnými virtuosy a koncertoval jsem v nejslavnějších koncertních sálech ve Spojených státech amerických a Evropě, třeba v Carnegie Hall, Alice Tully Hall, National Concert Hall of Ireland nebo našem Rudolfinu. ho sourozence). Tato škola pro mne prostě byla tou nejvyšší metou. Je tu obrovská konkurence. Škola každoročně přijímá pouze 5 % přihlášených studentů. Studium mi ale dalo hodně. Třeba poznání, jak důležité je tvrdě pracovat, jít si sám za svým a mít svůj vlastní názor, obhájit si ho a v umělecké oblasti ho vyjádřit a zaujmout tím publikum. Ale ani to ještě neznamená úspěch. Cesta je dlouhá, vyžaduje trpělivost a pokoru k umění. Pro studium na The Juilliard School jsem se nerozhodl jenom kvůli staršímu bráchovi, i když si to tak mohl kde kdo vykládat (věčný úděl mladší-

18 18 Daniela Ratajová Pocházím z Písku, kde jsem studovala gymnázium zaměřené na francouzštinu. Po maturitě se mi povedlo udělat přijímačky na Právnickou fakultu UK a v rámci programu Sokrates/Erasmus dvakrát získat stipendium na Právnické fakultě Katholieke Universiteit Leuven v Belgii. Po magisterském programu jsem se přihlásila do postgraduálu na Univerzitě Karlově a současně začala přemýšlet o studiu práv na Harvardu. Díky přispění Bakala Foundation se mi můj sen splnil a já v USA v červnu 2012 úspěšně odpromovala a získala titul LL.M. Na Harvard Law School jsem si mohla vybrat kterékoli předměty jsem chtěla, byla jsem jen limitovaná jedním předmětem amerického práva. Toho jsem využila a zapisovala jsem si kurzy, které jsem považovala za zajímavé. Studovala jsem například právnickou etiku, americké smluvní a insolvenční právo, mezinárodní obchodní arbitráž či srovnávací aspekty ústavního práva. Během studia jsem poznala, jak to funguje na špičkové univerzitě, a získala povědomí o naprosto odlišném systému práva (common law) od evropského kontinentálního práva. Dostala jsem příležitost seznámit se s velkým množstvím zajímavých a chytrých lidi z více než 60 zemí světa, s nimiž jsem měla možnost si během roku vyměňovat názory a zkušenosti. Ráda bych se v České republice stala soudkyní, myslím, že moc našich soudců se zatím zkušenostmi z Harvardu chlubit nemůže. Během své praxe bych chtěla přispět k obohacení českého právního prostředí zejména inspirativním srovnáváním zkušeností, právní úpravy i rozhodování soudu v USA.

19 19 Jitka Bolchová Vystudovala jsem všeobecné lékařství na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, mám za sebou několik zahraničních klinických stáži v USA nebo Německu a měsíc jsem pracovala jako dobrovolná lékařka v himálajské nemocnici Lady Willington Hospital. Ještě během studia na LF jsem byla přijata na Fakultu sociálních věd UK v Praze, obor teritoriální studia. který ještě není v Česku příliš rozšířen a mnoho odborníků ho zatím nezná. Studium v zahraničí mě navíc odlišuje od ostatních žadatelů o zaměstnání a zatím vždy vzbudilo zájem zaměstnavatele se se mnou osobně potkat. Díky přispění Bakala Foundation jsem se mohla přihlásit do programu Master of Science in International Health, který pořádá mezinárodní organizace TropEd s domovskou univerzitou Charité v Berlíně. Získám tak vzdělání v oboru,

20 20 Sara Polaková Na Oxfordské univerzitě studuji obor archeologie a antropologie, který je pro mnoho lidí spojen s odkrýváním kostí a hrabáním se v zemi a v minulosti. Já ale věřím, že má neuvěřitelnou budoucnost. Pokračovat bych chtěla v magisterském programu zaměřeném na medical anthropology, což je obor, který má za cíl vyzkoumat nové termické léčebné metody. I během studia na univerzitě se snažím věnovat svým koníčkům, jako jsou šerm, hra na klarinet, lyžování, koně či hraní v divadle. Mým největším životním plánem ale zůstává mít děti, kterým jednou všechno nabyté vědění předám. Studovat na Oxfordu se tak stalo životním krokem, který dramaticky změnil život nejenom mě, ale ovlivní i moje budoucí děti, které jednou můžou změnit svět, ve kterém žijeme.

21 21 Matěj Šenkárčin Vyrostl jsem jako trojče a soutěžení se sourozenci asi předurčilo můj všestranný osobní rozvoj. Středoškolské studium pro mě bylo obdobím, kdy jsem začal zjišťovat, která oblast vědění mě nejvíc zajímá, a v ní jsem naplno rozvinul své ambice. Během maturitního ročníku jsem se začal zajímat hlavně o ekonomii a finance, a proto jsem se odhodlal podat přihlášku na Wharton School of Business na University of Pennsylvania. I díky stipendiu Bakala Foundation jsem se stal prvním českým studentem prestižního Huntsman Programu dvouoborového studia businessu a mezinárodních vztahů. V kampusu se mi povedlo také zapojit do činnosti Wharton Europe klubu, který má za úkol spojovat evropské střední školy a univerzity s MBA programy s Whartonem, a Wharton Undergraduate Finance klubu. Na Wharton School of Business jsem dostal příležitost poznat, jak velkou roli hraje v Americe dobrovolnictví. Na naší škole je dokonce součástí curricula. Můj tým třeba dostal za úkol pozvednout school spirit ve státní střední škole v neblaze proslulém Kensington okrsku v centru Philadelphie, čehož jsme chtěli dosáhnout otevřením stánku se zbožím reprezentujícím školu. Z projektu jsem si odnesl nepopsatelné množství poznatků a cenných zkušeností. Třeba jsem se naučil efektivně pracovat s lidmi, které jsem si sice do týmu nevybral, ale vedle kterých a se kterými jsem musel podávat 100% výkony.

22 22 Josef Hazi Moje cesta za studiem na Oxfordu začala účastí na Turnaji mladých fyziků v TianJinu v roce Po skončení soutěže jsme společně s kapitánem slovenského týmu navštívili malou pekingskou hospůdku a tady jsem poslouchal vyprávění kamaráda o tom, že bude příští rok studovat na univerzitě v Oxfordu. Do té doby mi přišlo zcela nereálné, aby něco podobného potkalo obyčejného člověka ze Slovenska nebo České republiky. Ten večer změnil můj život a já se rozhodl také bojovat o místo na Oxfordu. Za půl roku jsem zlepšil své jazykové schopnosti o několik tříd a získal certifikát z anglického jazyka, udělal maturitu a podílel se na výzkumu nanokrystalických diamantových vrstev ve Fyzikálním ústavu v Praze. To všechno byly kroky, které bylo nezbytné podniknout, abych si splnil svůj čínský sen. Akademická interview na Oxfordu pro mě byla velkou životní zkušeností, a když jsem pár dní před Štědrým dnem dostal potvrzující dopis o přijetí na vytouženou univerzitu, byl to pro mě jeden z nejlepších vánočních dárků. Studium ve Velké Británii mi kromě vysoké kvality výuky a akademického zázemí poskytuje také možnost pohybovat se v novém (neevropském) prostředí a poznat mnoho zajímavých lidí. Zároveň pro mne představuje zkoušku vypořádání se s velkými studijními nároky, organizací času a zvládnutí velmi specifického školního systému v cizím jazyce.

23 KONTAKTY 23 Nadace The Bakala Foundation Polská 1716/54, Praha 2 Studijní poradkyně Kristyna Borsodi twitter.com/bakala_fnd

Open Gate gymnázium a základní škola

Open Gate gymnázium a základní škola Open Gate gymnázium a základní škola Obsah 6 Na začátek 8 Haló, tady Open Gate School! 12 Open Gate zblízka 18 Mezinárodní maturita International Baccalaureate Diploma Programme (IB DP) 22 Zůstat po škole?

Více

Jakub Dobrík, MU, Fakulta sociálních studií, Brno. Marek Derňár, MU, Přírodovědecká fakulta, Brno. Veronika Lovrantová, MU, Fakulta informatiky, Brno

Jakub Dobrík, MU, Fakulta sociálních studií, Brno. Marek Derňár, MU, Přírodovědecká fakulta, Brno. Veronika Lovrantová, MU, Fakulta informatiky, Brno Jana Baranová, MU, Přírodovědecká fakulta, Brno Lenka Bendová, UK, Fakulta matematicko- -fyzikální, Praha Daniel Daubner, VŠB, Technická univerzita Ostrava, FEI, Ostrava Marek Derňár, MU, Přírodovědecká

Více

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Kam po škole.cz Vše o vzdělávání a praxi absolventů středních škol Číslo 1 / 2009 Cena 29 Kč Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Přihlašte se na vysokou školu na poslední chvíli Jak si najít

Více

Návod na získání stipendia

Návod na získání stipendia Návod na získání stipendia A:Z Seznamte se s našimi studenty: ADAM navštěvuje třetím rokem gymnázium. Odmalička ho zajímala technika. Začalo to hrou s Legem, pokračovalo vytvářením vlastních počítačových

Více

vysokoškolské vzdělávání

vysokoškolské vzdělávání vysokoškolské vzdělávání editorial Usus Magister est optimus (praxe je nejlepší učitelka), prohlašovali ve starém Římě významní mužové. A jak je známo, pravdivé, respektive moudré myšlenky věk neotupí;

Více

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou?

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Navigace světem práce Jak najít tu pravou? Evropská kontaktní skupina Dejvická 28, 160 00 Praha 6 www.ekscr.cz, info@ekscr.cz, facebook.com/ekscr Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Vydala: Evropská

Více

Dana Chrapanova MU, Pedagogická fakulta, Brno. Jonáš Gloss VUT, Fakulta strojního inženýrství, Brno. Lenka Medveďová UK, Právnicka fakulta, Praha

Dana Chrapanova MU, Pedagogická fakulta, Brno. Jonáš Gloss VUT, Fakulta strojního inženýrství, Brno. Lenka Medveďová UK, Právnicka fakulta, Praha Dominika Darndiová MU, Lékařská fakulta, Brno Tamara Dendisová UK, 1.lékařská fakulta, Praha Kristína Filová Univerzita Tomáše Bati, Fakulta mutimediálních studií, Zlín Jonáš Gloss VUT, Fakulta strojního

Více

Obsah ÚVOD 4 ZÁVĚR 29 PŘÍPRAVNÉ KURZY 30 SEZNAM VYSOKÝCH ŠKOL 31

Obsah ÚVOD 4 ZÁVĚR 29 PŘÍPRAVNÉ KURZY 30 SEZNAM VYSOKÝCH ŠKOL 31 Obsah ÚVOD 4 Kapitola I. PROČ STUDOVAT 5 Kapitola II. JAKOU VYSOKOU ŠKOLU JE SPRÁVNÉ SI ZVOLIT? 9 Kapitola III. UNIVERZITY A VYSOKÉ ŠKOLY 16 Kapitola IV. ČLENĚNÍ STUDIA 19 Kapitola V. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Více

Dveře. života DO PROFESNÍHO. Příručka pro Technickou univerzitu v Liberci

Dveře. života DO PROFESNÍHO. Příručka pro Technickou univerzitu v Liberci Dveře DO PROFESNÍHO života Příručka pro Technickou univerzitu v Liberci Dveře do profesního života TUL 2013 Recenzent: doc. Ing. Maroš Tunák, Ph.D. Editor: RNDr. Karolina Houžvičková Šolcová Technická

Více

Právník roku 2010 prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. Novinky od protinožcu. Street Law. Život právníka ve 20. století

Právník roku 2010 prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. Novinky od protinožcu. Street Law. Život právníka ve 20. století Právník roku 2010 prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. Novinky od protinožcu Street Law Život právníka ve 20. století PARTNEŘI Reklama Již od 5 000,- CZK oslovíte reklamou v časopise právnických fakult

Více

Experience Europe! Zkušenosti těch, kteří v zahraničí studovali, pracovali, cestovali, byli na stáži nebo jako dobrovolníci. Neboj se a vycestuj

Experience Europe! Zkušenosti těch, kteří v zahraničí studovali, pracovali, cestovali, byli na stáži nebo jako dobrovolníci. Neboj se a vycestuj Experience Europe! Zkušenosti těch, kteří v zahraničí studovali, pracovali, cestovali, byli na stáži nebo jako dobrovolníci. Neboj se a vycestuj Autorka: Anežka Novotná Autoři článků: Jan Janda, Tomáš

Více

Studovat v Česku Pracovat v Česku Žít v Česku

Studovat v Česku Pracovat v Česku Žít v Česku České vysoké školy pro zahraniční studenty Studovat v Česku Pracovat v Česku Žít v Česku Vydání, aktualizované k 1. září 2004. Vydalo: České informační středisko pro integraci cizinců REK, s.r.o. 1.0.

Více

Sborník z mezinárodní konference Migrace studentů do České republiky 2000 2015: historie a perspektivy

Sborník z mezinárodní konference Migrace studentů do České republiky 2000 2015: historie a perspektivy Sborník z mezinárodní konference Migrace studentů do České republiky 2000 2015: historie a perspektivy pořádané dne 4. června 2015 Zdeňkem Škromachem, místopředsedou Senátu PČR, a za odborné spolupráce

Více

Staze.cz ÚVODNÍ SLOVO O KATALOGU. Aktuální nabídku stáží hledejte na: OBSAH

Staze.cz ÚVODNÍ SLOVO O KATALOGU. Aktuální nabídku stáží hledejte na: OBSAH ÚVODNÍ SLOVO Vážené studentky, Vážení studenti právě otevíráte katalog Stáže.cz ekonomie, který Vám přináší nabídky zajímavých praxí, zaměstnání a řadu cenných rad. Možná si říkáte, proč se při škole zajímat

Více

VÝJIMEČNÉ ŽENY. Léto 2015

VÝJIMEČNÉ ŽENY. Léto 2015 VÝJIMEČNÉ ŽENY Léto 2015 ! Â²Ì @ @Ì, b  A 'RSOQČN VWUDY\ ÌÕ} ċ ÌäÌNà Ì @ Ì X đ Yb¼ É 8O 8 ± ¼ 8±8Í ¼ Âĉ Ê ØÂ@Ì A AÌ đk AÝ@ÎÌ AÅ kb àì@ì ÂàX kì Âk Ý@ kåxk X Ì Ì Â bċ @ lìn Âk äk² / åk Ì ØÂà^Ì 1$,$ Ì1}ÕÌÌÌ

Více

VÝJIMEČNÉ ŽENY. Jaro 2014

VÝJIMEČNÉ ŽENY. Jaro 2014 VÝJIMEČNÉ ŽENY Jaro 2014 ! Â²Ì @ @Ì, b  A 'RSOQČN VWUDY\ ÌÕ} ċ ÌäÌNà Ì @ Ì X đ Yb¼ É 8O 8 ± ¼ 8±8Í ¼ Âĉ Ê ØÂ@Ì A AÌ đk AÝ@ÎÌ AÅ kb àì@ì ÂàX kì Âk Ý@ kåxk X Ì Ì Â bċ @ lìn Âk äk² / åk Ì ØÂà^Ì 1$,$ Ì1}ÕÌÌÌ

Více

zaměstnávání osob se zdravotním postižením

zaměstnávání osob se zdravotním postižením 1 INSPIRUJ SE zaměstnávání osob se zdravotním postižením úvod 3 Držíte v rukou brožurku, kterou jsme věnovali tématu zaměstnávání osob s tělesným a kombinovaným postižením. Vznikla v rámci projektu Inspirace

Více

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Studium v zahraničí Vážené absolventky, vážení absolventi, v brzké době se stanete nebo jste se již možná stali úspěšnými absolventy střední školy. INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Bezplatné poskytování informací

Více

Průvodce doktorským studiem na PEF

Průvodce doktorským studiem na PEF Průvodce doktorským studiem na PEF Výzkumné centrum PEF ve spolupráci s PR oddělení PEF Provozně ekonomická fakulta MZLU v Brně 2008 Doktorské studium představuje třetí a nejvyšší stupeň vysokoškolského

Více

zaměstnávání osob se zdravotním postižením

zaměstnávání osob se zdravotním postižením 1 INSPIRUJ SE zaměstnávání osob se zdravotním postižením úvod 3 Držíte v rukou brožurku, kterou jsme věnovali tématu zaměstnávání osob s tělesným a kombinovaným postižením. Vznikla v rámci projektu Inspirace

Více

SlaVíme 16 let. Nejlepší časopis pro budoucí maturanty

SlaVíme 16 let. Nejlepší časopis pro budoucí maturanty číslo 22 / duben 2014 n 35 Kč SlaVíme 16 let Nejlepší časopis pro budoucí maturanty 25 prezentací VŠ 47 prezentací VOŠ StatuS Studenta 2014 Jak Se dostat na ekonomické fakulty BOnuSy v tomto čísle: n Jak

Více

Časopis Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové ročník 4 (2012) : č. 3 září. Život dětí v rodině je jediný přirozený

Časopis Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové ročník 4 (2012) : č. 3 září. Život dětí v rodině je jediný přirozený Dobré zprávy: Časopis Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové ročník 4 (2012) : č. 3 září Život dětí v rodině je jediný přirozený Jednou z priorit Olgy Havlové byla zásadní změna prostředí dětských domovů,

Více

Den s... Karlem Havlíčkem. Rozhovor s Miss České republiky Gabrielou Kratochvílovou. Fotbalový turnaj o pohár VŠFS Pod záštitou Antonína Panenky

Den s... Karlem Havlíčkem. Rozhovor s Miss České republiky Gabrielou Kratochvílovou. Fotbalový turnaj o pohár VŠFS Pod záštitou Antonína Panenky XADONIA OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ A PŘÍZNIVCŮ VYSOKÉ ŠKOLY FINANČNÍ A SPRÁVNÍ 01 2013 Den s... Karlem Havlíčkem Pracovní den s děkanem FES Strana 04 Rozhovor s Miss České republiky Gabrielou Kratochvílovou

Více

KTERÉ VZALY OSUD DO SVÝCH RUKOU

KTERÉ VZALY OSUD DO SVÝCH RUKOU www.rhkbrno.cz 12 DVANÁCT PŘÍBĚHŮ ŽEN, KTERÉ VZALY OSUD DO SVÝCH RUKOU Asistenční centrum Brno pro podporu podnikání žen Regionální hospodářská komora Brno Moravská asociace podnikatelek a manažerek 2011

Více

Šortky VŠFS VÁŽENÍ A MILÍ ČTENÁŘI, TIMův první měsíc PLES VŠFS. Návštěvnost webu roste. Zeptejte se vedení školy!

Šortky VŠFS VÁŽENÍ A MILÍ ČTENÁŘI, TIMův první měsíc PLES VŠFS. Návštěvnost webu roste. Zeptejte se vedení školy! š k o l a k a t e d r y k l u b Šortky VŠFS zpravodaj VŠFS číslo 3 březen 2007 V lednu proběhl reprezentativní Ples VŠFS PLES VŠFS VÁŽENÍ A MILÍ ČTENÁŘI, dnes budu děkovat. Dík první patří všem, kdo pozitivně

Více

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné nabízí:

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné nabízí: , Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné nabízí: univerzita v Opavě ikatelská fakulta v Karviné uplatnitelnost na trhu práce Matematický ústav v Opavě moderní vybavení učeben odborné akademické zázemí

Více

I. ČÍSLO, PROSINEC 2014 DISTRIBUCE ZDARMA. www.sokolska33.cz ČASOPIS EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB - TU OSTRAVA

I. ČÍSLO, PROSINEC 2014 DISTRIBUCE ZDARMA. www.sokolska33.cz ČASOPIS EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB - TU OSTRAVA I. ČÍSLO, PROSINEC 2014 DISTRIBUCE ZDARMA www.sokolska33.cz ČASOPIS EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB - TU OSTRAVA DĚKANKA EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB - TU OSTRAVA A NADAČNÍ FOND KARLA ENGLIŠE PŘI EKONOMICKÉ FAKULTĚ VŠB

Více

Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími vzdělávacími institucemi

Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími vzdělávacími institucemi Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími vzdělávacími institucemi 1 ročník 5 únor 2006 6 Zkoušky z angličtiny IELTS versus TOEFL 10 Anglicky už od školky Výuka cizích jazyků u dětí 13 Půl roku

Více

Vlastní pokoj: 10 pohledů

Vlastní pokoj: 10 pohledů Vlastní pokoj: 10 pohledů Editorská a autorská práva Národní kontaktní centrum ženy a věda Fotografie: Lucie Mlynářová Grafický návrh: Anna Šotolová Tisk: Ka-Ma s.r.o. Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7330-059-1

Více

Víte, že. články připravuje tým, který vytvořil pro nováčky na Masarykově univerzitě příručku Prvákoviny do kapsy (www.prvakoviny.cz)?

Víte, že. články připravuje tým, který vytvořil pro nováčky na Masarykově univerzitě příručku Prvákoviny do kapsy (www.prvakoviny.cz)? Víte, že se projekt Jdi pracovat! rozjel proto, aby vysokoškoláci nekončili na úřadu práce? krom této brožury existuje i web www. jdipracovat.cz? internetové stránky každý pracovní den přinášejí nový článek

Více