The Bakala Foundation Informace pro studenty, učitele a média

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "The Bakala Foundation Informace pro studenty, učitele a média"

Transkript

1 The Bakala Foundation Informace pro studenty, učitele a média

2 2015 Nadace The Bakala Foundation design: Toman Design

3 vzdělání je nejlepší investice

4 Budoucnost nás všech je v dětech. Nadějná budoucnost je ve vzdělaných dětech. Proto jsme před lety založili program SCHOLARSHIP pro studenty usilující o prvotřídní vzdělání. Jsme tu proto, aby tito studenti své plány nevzdávali jen kvůli možným finančním nesnázím.

5 Proč podporujeme vzdělání? Mění nám život, pomáhá nám být moudrými, svobodnými a odpovědnějšími. Studium v zahraničí nám navíc otevírá obzory. Můj manžel Zdeněk Bakala odešel do Ameriky za svou vizí vystudovat finance na špičkové univerzitě. Vzdělání se stalo jeho nejlepší investicí a dnes může prostřednictvím Nadace pomoci mladým lidem, kteří mají obdobné sny to nejlepší možné vzdělání. Možná Vás napadá je troufalé přihlásit se do USA, Velké Británie či do Německa na tu nejprestižnější univerzitu? Není. Pokud máte talent, vůli a odvahu, zvládnete to. Udělejte ten první krok a přihlaste se do našeho programu SCHOLARSHIP. S dalšími kroky Vám pomůžeme. Financemi i radou. Michaela Maláčová předsedkyně správní rady Nadace The Bakala Foundation

6

7 HODNOTICÍ KOMISE 7 Ty nejlepší studenty, kteří jsou pozvaní k pohovorům a po nich navrženi správní radě Bakala Foundation na udělení stipendia, vybírá hodnotící komise. Mezi jejími členy v minulosti byli: RNDr. Jana Straková, Ph.D., která se dlouhodobě věnuje pedagogickému výzkumu a analýze vzdělávacích politik. Je editorkou několika monografií zaměřených na problematiku vzdělanostních nerovností. Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych je ředitelem Národího ústavu duševního zdraví a členem prezidia Grantové agentury České republiky. PhDr. Tomáš Sedláček vystudoval teoretickou ekonomii na FSV UK. Byl stipendistou na Yale University, která ho v roce 2006 ve svém Yale Economic Review zařadila mezi pětici mladých perspektivních ekonomů. Kristýna Borsodi, studijní poradkyně Bakala Foundation vystudovala speciální pedagogiku, etopedii a psychopedii na UK Praha. Je členkou Overseas Association for College Admissions Counseling. Pracovala jako studijní poradkyně na soukromé internátní škole Open Gate. Mgr. Vanda Thorne, Ph.D., M.A. se zabývá výzkumem masové mentality, sociálních uskupení a kolektivních aktivit v totalitních a post-totalitních režimech. V současné době vyučuje sociologii na New York University in Prague a v programu Council on International Educational Exchange v rámci UK Praha. Jonathan Stein je editorem Project Syndicate. Studoval a získal titul na univerzitách Rutgers a Yale.

8 8 SCHOLARSHIP

9 PROGRAM SCHOLARSHIP 9 Kvalitní vzdělání je tou nejlepší investicí, kterou mohou mladí lidé do života dostat. Dobrého vzdělání je v řadě programů bezesporu možné dosáhnout i na českých univerzitách a vysokých školách. Pokud však student uspěje při přijímacím pohovoru na některou z prestižních zahraničních univerzit, otevírají se mu zpravidla dveře k tomu nejlepšímu, co může akademický svět nabídnout. A ať už se po škole rozhodne vrátit do České republiky nebo zůstane v zahraničí, získané vzdělání a nabyté zkušenosti mu umožní vyniknout v oboru, který ho baví a v němž má šanci uspět. Zároveň pozná, že na těchto institucích si studenti jen neplní své sny a nevydávají se vstříc individuálnímu štěstí, ale přijímají na sebe také určitý závazek. Závazek, že své zkušenosti a znalosti zúročí ve prospěch společnosti. Program SCHOLARSHIP je tu od roku 2010 proto, aby nabídl talentovaným a cílevědomým českým studentům finanční podporu, kterou potřebují pro realizaci svých budoucích studijních plánů na těch nejlepších univerzitách světa. Právě nedostatek peněz na školné a další náklady spojené s pobytem na těchto univerzitách totiž mohou být u mnoha rodin tím hlavním důvodem, proč se na studium mimo území České republiky neodváží ani pomyslet. Přitom na našich školách studuje spousta mladých lidí, kteří ve světové konkurenci nepochybně dokáží uspět. Nedostatek financí by tedy neměl být důvodem, proč se o to nepokusit. V Nadaci studenty vybírá na základě zaslané přihlášky, eseje a doporučujícího dopisu komise, jejíž většina členů sama studovala na prestižních zahraničních univerzitách nebo jsou respektovanými autoritami v oblasti vzdělávání a dalších oborech. Ti nejlepší uchazeči jsou pozváni k ústnímu pohovoru, u něhož by měli komisi přesvědčit, proč právě oni jsou kandidáty na stipendium.

10 10 JAKÝM STUDENTŮM CHCEME POMOCI? Stipendia udělujeme mladým lidem hledajícím akademickou zkušenost, kteří chtějí ze svého zahraničního studia vytěžit více než jen jazykové zdokonalení, kulturní výměnu nebo atraktivní položku do životopisu. Jsme tu pro ty, kteří jsou připraveni tvrdě pracovat a svým studiem chtějí v budoucnu něčeho užitečného dosáhnout a zúročit ho ve prospěch svého okolí. O stipendium mohou žádat jak středoškolští studenti, kteří hned po maturitě míří na zahraniční univerzitu, tak vysokoškoláci, kteří si chtějí rozšířit svou odbornost dalším studiem mimo Českou republiku. Očekáváme, že námi podpoření studenti na oplátku nabídnou pomocnou ruku lidem, kteří neměli tolik štěstí, aby si mohli splnit svoje sny. Pro mnoho lidí na světě totiž nemá sen podobu studia na prestižní univerzitě. Nedosažitelné pro ně může být mít večer střechu nad hlavou, každodenní teplé jídlo nebo finance na nákup školních pomůcek. Naší stipendisté se často řadí mezi ty, kteří cítí morální povinnost svoji pomoc ke splnění i takových snů nabídnout. Neupřednostňujeme žádný studijní obor. Rozhodující je zájem a motivace studentů a konkrétní přínos vybrané univerzity a programu pro jejich další rozvoj. Naše stipendium nepředstavuje pouze jednosměrnou jízdenku na semestr či rok v zahraničí. Vybrané studenty se snažíme při splnění uspokojivých studijních výsledků podporovat po celou dobu trvání programu, který s naším přispěním započali. V tom jsme mezi nadacemi podobného druhu jedineční.

11 11

12 12 ROLE PEDAGOGA Pedagogové tráví se studenty mnoho času. Vědí, co je baví, kde jsou jejich silné a slabé stránky, kam směřují a po čem touží. Dobrý učitel dokáže ve studentech probudit zájem o obor. Nejeden úspěšný vědec, spisovatel nebo politik přiznal, že za svůj úspěch vděčí svému učiteli, který jej včas nasměroval na tu správnou cestu. Máte ve své třídě talentovaného studenta či studentku? Myslíte si, že by bylo skvělé, pokud by své nadání mohli rozvíjet na některé prestižní univerzitě ve světě? Pak je můžete upozornit na možnost získat stipendium od Nadace. Mnoho takových studentů vůbec netuší, že školy jako Oxford, Cambridge nebo Yale mohou být dostupné i pro ně. Někteří rodiče své děti v jejich usilování po té nejlepší škole podpoří, jiní se se budou obávat finančních nároků zahraničního studia, některé mámy i tátové se možná zaleknou toho, že jim dcera či syn odejdou studovat někam daleko. Rodiče chtějí pro své potomky to nejlepší, stejně jako Vy pro své studenty. Moc nám pomůže, pokud budete spolu s rodiči diskutovat o tom, jaké možnosti jsou pro daného studenta nejlepší a jaké šance by bylo škoda promarnit. Nadace může přispět jak na školné, tak na náklady související s pobytem v zahraničí. Rodina, resp. student, by pouze měli projevit vůli zajistit si část financí vlastním přičiněním. Jak může pedagog studentovi ještě více pomoci? Zejména napsáním doporučujícího dopisu. Tento dopis je pro komisi důležitým vodítkem při výběru uchazečů o stipendium do dalšího kola. Zohledňujeme samozřejmě i dosavadní studijní výsledky, zároveň si ale uvědomujeme, že známky z různých škol mají různou váhu. Předpokládáme, že právě učitelé jsou těmi, kdo dokáží studenty objektivně zhodnotit. Znají jejich tah na branku, cílevědomost, píli a zájem o obor, stejně jako jejich lidské přednosti i nedostatky a mohou se zaručit za jejich morální kredit. I ten je totiž pro Nadaci velmi důležitý. Protože složení komise je mezinárodní, je nutné doporučující dopis předložit v angličtině. Pokud můžete dopis napsat jen v češtině, zašlete nám jej v tomto jazyce a přiložte jeho

13 13 překlad do angličtiny. Protože nechceme na studenty přenášet žádné náklady spojené s žádostí o stipendium, nemusí se jednat o ověřený překlad. Děkujeme vám, že svým studentům pomůžete zprostředkovat cestu k nejlepšímu vzdělání! Získání stipendia, které mladému člověku na začátku kariéry umožní studovat v zahraničí, je velmi významnou pomocí v mnoha případech otevře žadateli neočekávané možnosti a často zásadním způsobem změní jeho život. Vypracování žádosti a vstup do výběrového řízení rozhodně není ztracenou investicí a motivovaný žadatel nemusí mít z vystoupení před výběrovou komisí žádné obavy. Z vlastní zkušenosti vím, že pohovory s vybranými žadateli probíhají v Bakala Foundation vždy v přátelské a komunikativní atmosféře a všichni členové komise svá rozhodnutí o každém uchazeči velmi zodpovědně zvažují. Ing. Alfréd Dytrt, ředitel gymnázia v Ústí nad Labem V naší škole jsme dospěli k názoru, že podpora studia v zahraničí musí začít relativně brzo nejpozději v 1. ročníku (kvintě). Studenti se totiž s myšlenkou, že by mohli studovat v zahraničí, musí chvíli smiřovat. Musí se přesvědčit o tom, že jazykové vybavení, které mají, je dostačující a že problém financování studia je řešitelný. Je to asi otázka sebevědomí. Na to vše je rok či dva před maturitou pozdě. Jiří Benda, ředitel pražského gymnázia Nad Alejí Bakala Foundation svým rozhodnutím finančně podpořit další studium houslové hry na The Julliard School of Music v New Yorku otevřela bratrům Michalovým bránu na nejprestižnější hudební univerzitu. Když se jeden po druhém složitým soukolím přijímacího řízení dostali na nejprestižnější hudební univerzitu do ještě prestižnější třídy pana Dicterowa, s radostí jsem posílal doporučení Nadaci a doufám, že tím přispěl k vyřešení jejich složité finanční situace. bývalý profesor Pražské konzervatoře Mgr. Jaroslav Foltýn

14 14 STUDENTI Branko Černý Cesta za mým americkým snem začala, když jsem si uvědomil, že evropský vysokoškolský model není pro mě, protože podle mě neumožňuje člověku jít dál. Nechci se rozvíjet jen po akademické stránce, hodlám se zaměřit i na osobnostní rozvoj a získávat obohacující zkušenosti od svých spolužáků. Proto jsem se rozhodl pro liberální americký způsob výuky. Když jsem se dostal na svoji vysněnou Dartmouth College, která patří do skupiny Ivy League, nevěděl jsem ještě přesně, co mám očekávat. Brzy jsem ale zjistil, že moje volba byla skvělá! Skvělí jsou profesoři, každá jejich přednáška je úžasným zážitkem a navíc škola nabízí spoustu možností, jak se realizovat i mimo výuku. Můj odborný zájem by se dal shrnout do jednoho bodu lidská existence. Proto studuji psychologii a politologii a své znalosti, mezinárodni rozhled a zkušenosti nabyté vedením projektů i skutečného byznysu plánuji v budoucnu uplatnit na poli managementu. Během dosavadního studia jsem naplno využíval nabízené příležitosti a například se přihlásil na konkurz na pozici Publisher deníku The Dartmouth. Vyhrál jsem ho a stal se CEO nejstarších univerzitních novin v Americe s více než 200 zaměstnanců. Nezapomněl jsem ale, že mnoho dětí na světě nemá takové štěstí jako já, a proto jsem v létě 2010 dobrovolničil coby učitel angličtiny v ekvádorských Andách a v průběhu školního roku jsem pracoval jako mentor malých dětí z okolí školy.

15 15 Ondřej Černý Narodil jsem se v Hradci Králové, celé dětství jsem ale s rodiči strávil v zahraničí a byl jsem vychován jako nevyhraněný Středoevropan. O kvalitách Oxfordské univerzity, kterou můžu díky stipendiu Bakala Foundation studovat, není pochyb. Rozhodně je to víc než jen příjemné místo ke studiu. Potkává se tu tradice výjimečnosti s hemžením studentů z celého světa. Svoje studia na Oxfordu jsem se rozhodl pojmout odpovědněji, ne jen jako prostředek k vyplnění volného času nebo nástroj k obživě. Vzal jsem je jako misi, kterou chci splnit. I když vím, že to není nejlépe placené povolání, chtěl bych se stát učitelem. Vím, že moje několikaletá studia si vyžádají podporu celé mé rodiny i dalších lidí, přesto si myslím, že toto rozhodnutí bylo správné, neboť mi umožní dělat to, co k čemu mám předpoklady.

16 16 Šimon Michal Už od dětství hraju na housle a mám za sebou spoustu koncertů a recitálů v České republice, Německu, Rakousku, Švýcarsku, Itálii, Irsku, USA, Kanadě, Polsku a Slovensku. V roce 2009 jsem zvítězil na Kocianově houslové soutěži a s mým bratrem Matoušem jsme se stali absolutním vítěz mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga. Hudbu jsem se rozhodl i studovat a v roce 2011 jsem ukončil studium na Pražské konzervatoři, a to ve třídě profesora Jaroslava Foltýna. Philharmonic Glenna Dicterowa. Cesta na prestižní univerzitu v New Yorku byla trnitá, ale všechno vynaložené úsilí se vyplatilo. Kdybych to vyjádřil jednoduše, řekl bych, že přestože jsem v New Yorku obklopen nadanými hudebníky, kteří tvrdě pracují a jdou nekompromisně za svým, atmosféra ve škole je úžasná a podporující. A ještě jednu věc jsem tu poznal mnohem víc si teď dokážu vážit podpory svého okolí. Když jsem se hlásil na univerzitu do zahraničí, měl jsem za sebou několik pobytů s plným stipendiem u Charlese Avshariana na letní škole Meadowmount School of Music v USA. Díky stipendiu Bakala Foundation jsem dostal příležitost studovat na prestižní univerzitě The Juilliard School v New Yorku u koncertního mistra a sólisty New York

17 17 Matouš Michal Na housle jsem začal hrát ve čtyřech letech pod vedením svého otce. Čtyřikrát jsem získal plné stipendium na prestižní letní škole Meadowmount Summer School of Music v New Yorku, USA, kde jsem byl studentem Charlese Avshariana. Zahrál jsem si ale i s mnoha dalšími významnými virtuosy a koncertoval jsem v nejslavnějších koncertních sálech ve Spojených státech amerických a Evropě, třeba v Carnegie Hall, Alice Tully Hall, National Concert Hall of Ireland nebo našem Rudolfinu. ho sourozence). Tato škola pro mne prostě byla tou nejvyšší metou. Je tu obrovská konkurence. Škola každoročně přijímá pouze 5 % přihlášených studentů. Studium mi ale dalo hodně. Třeba poznání, jak důležité je tvrdě pracovat, jít si sám za svým a mít svůj vlastní názor, obhájit si ho a v umělecké oblasti ho vyjádřit a zaujmout tím publikum. Ale ani to ještě neznamená úspěch. Cesta je dlouhá, vyžaduje trpělivost a pokoru k umění. Pro studium na The Juilliard School jsem se nerozhodl jenom kvůli staršímu bráchovi, i když si to tak mohl kde kdo vykládat (věčný úděl mladší-

18 18 Daniela Ratajová Pocházím z Písku, kde jsem studovala gymnázium zaměřené na francouzštinu. Po maturitě se mi povedlo udělat přijímačky na Právnickou fakultu UK a v rámci programu Sokrates/Erasmus dvakrát získat stipendium na Právnické fakultě Katholieke Universiteit Leuven v Belgii. Po magisterském programu jsem se přihlásila do postgraduálu na Univerzitě Karlově a současně začala přemýšlet o studiu práv na Harvardu. Díky přispění Bakala Foundation se mi můj sen splnil a já v USA v červnu 2012 úspěšně odpromovala a získala titul LL.M. Na Harvard Law School jsem si mohla vybrat kterékoli předměty jsem chtěla, byla jsem jen limitovaná jedním předmětem amerického práva. Toho jsem využila a zapisovala jsem si kurzy, které jsem považovala za zajímavé. Studovala jsem například právnickou etiku, americké smluvní a insolvenční právo, mezinárodní obchodní arbitráž či srovnávací aspekty ústavního práva. Během studia jsem poznala, jak to funguje na špičkové univerzitě, a získala povědomí o naprosto odlišném systému práva (common law) od evropského kontinentálního práva. Dostala jsem příležitost seznámit se s velkým množstvím zajímavých a chytrých lidi z více než 60 zemí světa, s nimiž jsem měla možnost si během roku vyměňovat názory a zkušenosti. Ráda bych se v České republice stala soudkyní, myslím, že moc našich soudců se zatím zkušenostmi z Harvardu chlubit nemůže. Během své praxe bych chtěla přispět k obohacení českého právního prostředí zejména inspirativním srovnáváním zkušeností, právní úpravy i rozhodování soudu v USA.

19 19 Jitka Bolchová Vystudovala jsem všeobecné lékařství na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, mám za sebou několik zahraničních klinických stáži v USA nebo Německu a měsíc jsem pracovala jako dobrovolná lékařka v himálajské nemocnici Lady Willington Hospital. Ještě během studia na LF jsem byla přijata na Fakultu sociálních věd UK v Praze, obor teritoriální studia. který ještě není v Česku příliš rozšířen a mnoho odborníků ho zatím nezná. Studium v zahraničí mě navíc odlišuje od ostatních žadatelů o zaměstnání a zatím vždy vzbudilo zájem zaměstnavatele se se mnou osobně potkat. Díky přispění Bakala Foundation jsem se mohla přihlásit do programu Master of Science in International Health, který pořádá mezinárodní organizace TropEd s domovskou univerzitou Charité v Berlíně. Získám tak vzdělání v oboru,

20 20 Sara Polaková Na Oxfordské univerzitě studuji obor archeologie a antropologie, který je pro mnoho lidí spojen s odkrýváním kostí a hrabáním se v zemi a v minulosti. Já ale věřím, že má neuvěřitelnou budoucnost. Pokračovat bych chtěla v magisterském programu zaměřeném na medical anthropology, což je obor, který má za cíl vyzkoumat nové termické léčebné metody. I během studia na univerzitě se snažím věnovat svým koníčkům, jako jsou šerm, hra na klarinet, lyžování, koně či hraní v divadle. Mým největším životním plánem ale zůstává mít děti, kterým jednou všechno nabyté vědění předám. Studovat na Oxfordu se tak stalo životním krokem, který dramaticky změnil život nejenom mě, ale ovlivní i moje budoucí děti, které jednou můžou změnit svět, ve kterém žijeme.

21 21 Matěj Šenkárčin Vyrostl jsem jako trojče a soutěžení se sourozenci asi předurčilo můj všestranný osobní rozvoj. Středoškolské studium pro mě bylo obdobím, kdy jsem začal zjišťovat, která oblast vědění mě nejvíc zajímá, a v ní jsem naplno rozvinul své ambice. Během maturitního ročníku jsem se začal zajímat hlavně o ekonomii a finance, a proto jsem se odhodlal podat přihlášku na Wharton School of Business na University of Pennsylvania. I díky stipendiu Bakala Foundation jsem se stal prvním českým studentem prestižního Huntsman Programu dvouoborového studia businessu a mezinárodních vztahů. V kampusu se mi povedlo také zapojit do činnosti Wharton Europe klubu, který má za úkol spojovat evropské střední školy a univerzity s MBA programy s Whartonem, a Wharton Undergraduate Finance klubu. Na Wharton School of Business jsem dostal příležitost poznat, jak velkou roli hraje v Americe dobrovolnictví. Na naší škole je dokonce součástí curricula. Můj tým třeba dostal za úkol pozvednout school spirit ve státní střední škole v neblaze proslulém Kensington okrsku v centru Philadelphie, čehož jsme chtěli dosáhnout otevřením stánku se zbožím reprezentujícím školu. Z projektu jsem si odnesl nepopsatelné množství poznatků a cenných zkušeností. Třeba jsem se naučil efektivně pracovat s lidmi, které jsem si sice do týmu nevybral, ale vedle kterých a se kterými jsem musel podávat 100% výkony.

22 22 Josef Hazi Moje cesta za studiem na Oxfordu začala účastí na Turnaji mladých fyziků v TianJinu v roce Po skončení soutěže jsme společně s kapitánem slovenského týmu navštívili malou pekingskou hospůdku a tady jsem poslouchal vyprávění kamaráda o tom, že bude příští rok studovat na univerzitě v Oxfordu. Do té doby mi přišlo zcela nereálné, aby něco podobného potkalo obyčejného člověka ze Slovenska nebo České republiky. Ten večer změnil můj život a já se rozhodl také bojovat o místo na Oxfordu. Za půl roku jsem zlepšil své jazykové schopnosti o několik tříd a získal certifikát z anglického jazyka, udělal maturitu a podílel se na výzkumu nanokrystalických diamantových vrstev ve Fyzikálním ústavu v Praze. To všechno byly kroky, které bylo nezbytné podniknout, abych si splnil svůj čínský sen. Akademická interview na Oxfordu pro mě byla velkou životní zkušeností, a když jsem pár dní před Štědrým dnem dostal potvrzující dopis o přijetí na vytouženou univerzitu, byl to pro mě jeden z nejlepších vánočních dárků. Studium ve Velké Británii mi kromě vysoké kvality výuky a akademického zázemí poskytuje také možnost pohybovat se v novém (neevropském) prostředí a poznat mnoho zajímavých lidí. Zároveň pro mne představuje zkoušku vypořádání se s velkými studijními nároky, organizací času a zvládnutí velmi specifického školního systému v cizím jazyce.

23 KONTAKTY 23 Nadace The Bakala Foundation Polská 1716/54, Praha 2 Studijní poradkyně Kristyna Borsodi twitter.com/bakala_fnd

Nadace Zdeňka Bakaly Informace pro studenty, učitele a média

Nadace Zdeňka Bakaly Informace pro studenty, učitele a média Nadace Zdeňka Bakaly Informace pro studenty, učitele a média 2012 Nadace Zdeňka Bakaly design: Toman Design vzdělání je nejlepší investice Budoucnost nás všech je v dětech. Nadějná budoucnost je ve vzdělaných

Více

Nadace The Kellner Family Foundation

Nadace The Kellner Family Foundation Nadace The Kellner Family Foundation Obsah 6 Představení nadace 8 Projekty Nadace The Kellner Family Foundation 12 Praktické tipy pro žadatele o sociální stipendium na gymnáziu Open Gate 14 Praktické

Více

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese:

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese: Rozhodujete se, kam jít na vysokou školu? Baví vás práce pro lidi a s lidmi? Chcete pomáhat lidem v obtížných životních situacích? Chcete pracovat v oboru, který v posledních 10 let prošel dynamickým rozvojem?

Více

Kostelec nad Černými lesy 18. 19. 4. 2012

Kostelec nad Černými lesy 18. 19. 4. 2012 Kostelec nad Černými lesy 18. 19. 4. 2012 Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávaní ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání? Jak které 1 PhDr. Dana Linkeschová, CSc.

Více

Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s.

Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s. Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s. (dále BIBS) Tato směrnice upravuje pravidla a pravomoci pro přijímací

Více

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTOVA STIPENDIA Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTŮV PROGRAM Poslání: Podporovat vzájemné porozumění mezi národy prostřednictvím výměn v oblasti vzdělávání. 1946 americký

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

Přehled pomaturitního vzdělávání

Přehled pomaturitního vzdělávání Přehled pomaturitního vzdělávání Pomaturitní vzdělávání Univerzita Vysoká škola Veřejná zřizovatelem je stát. Soukromá zřizovatelem je soukromá fyzická osoba nebo právnická osoba. Státní správu zajišťuje

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta PŘÍJÍMACÍŘÍZENÍ Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. proděkanka pro studijní problematiku Kateřinská 32 121 08 Praha 2 tel: 22496 4201 fax: 22496 4178 www.lf1.cuni.cz Fakulta je součástí Univerzity Karlovy

Více

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVEN 2015. Studium a stáže v zahraničí

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVEN 2015. Studium a stáže v zahraničí Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVEN 2015 Studium a stáže v zahraničí OBSAH Aktuality... 3 Studium v zahraničí- Evropa... 4 Studium v zahraničí mimo Evropu... 5 Stipendia... 7 Letní

Více

Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016

Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016 Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016 Termíny a poplatky Termín podání přihlášek: do 28. února 2015 (bakalářské a magisterské studijní

Více

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015. Studium a stáže v zahraničí

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015. Studium a stáže v zahraničí Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015 Studium a stáže v zahraničí OBSAH Aktuality... 3 Studium v zahraničí- Evropa... 4 Studium v zahraničí mimo Evropu... 6 Stipendia...

Více

Rozhodnutí rektora č. 13/2014

Rozhodnutí rektora č. 13/2014 Rozhodnutí rektora č. 13/2014 o obsahu přijímacího řízení ke studiu v bakalářských a magisterských studijních oborech na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s., v akademickém roce 2015/2016 Tímto rozhodnutím

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) III. Přihláška ke studiu (1) Přihlášky k bakalářskému nebo magisterskému studiu

Více

Doktorát. Studovat ve Francii. Podmínky pro podání. žádosti. [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Rok 2015

Doktorát. Studovat ve Francii. Podmínky pro podání. žádosti. [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Rok 2015 Francouzský institut v Praze Vědecká a univerzitní sekce Studovat ve Francii [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Podmínky pro podání Rok 2015 žádosti Doktorát Prezentace projektu projektu

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

SEBEREALIZAČNÍ ZÁMĚR. Modul A Studium Šárka Musilová. Za podpory: Prim. MUDr. Kříž Jiří Prof. PaeDr. Kolář Pavel, Ph. D.

SEBEREALIZAČNÍ ZÁMĚR. Modul A Studium Šárka Musilová. Za podpory: Prim. MUDr. Kříž Jiří Prof. PaeDr. Kolář Pavel, Ph. D. SEBEREALIZAČNÍ ZÁMĚR Modul A Studium Šárka Musilová Za podpory: Prim. MUDr. Kříž Jiří Prof. PaeDr. Kolář Pavel, Ph. D. Kunc Vojtěch PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ V ROCE 2019: V 5. ROČNÍKU OBCHODNÍ AKADEMIE

Více

INFORMACE PRO 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013/2014

INFORMACE PRO 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013/2014 INFORMACE PRO 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013/2014 Podrobnosti o přijímacím řízení budou uvedeny na www stránce univerzity na adrese http://www.tul.cz a Ústavu zdravotnických studií http://www.uzs.tul.cz

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. května 2006 č. 607 o zajištění širší účasti studentů z České republiky na studiu College of Europe V l á d a I. s c h v a l u j e způsob

Více

oktorát Studovat ve Francii Podmínky žádosti [stipendium na doktorát pod dvojím vedením] Rok 2012 Sekce pro vědeckou a univerzitní spolupráci

oktorát Studovat ve Francii Podmínky žádosti [stipendium na doktorát pod dvojím vedením] Rok 2012 Sekce pro vědeckou a univerzitní spolupráci Francouzské velvyslanectví v České republice Sekce pro vědeckou a univerzitní spolupráci Studovat ve Francii [stipendium na doktorát pod dvojím vedením] Podmínky žádosti Rok 2012 oktorát Prezentace Francouzské

Více

Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice

Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice I. Postavení vzdělávacích institucí uskutečňujících vysokoškolské

Více

CampusFrance Praha Česká republika. Studovat ve Francii

CampusFrance Praha Česká republika. Studovat ve Francii Studovat ve Francii Proč vybrat Francii? CampusFrance Velká moderní evropská země, ve které byly vynalezeny velké technické objevy Příjemné životní prostředí Široká nabídka studijních programů -----------------------------------------

Více

Možnosti mobility v rámci programu Erasmus Mundus. 17.5.2012 Tereza Babková Dům zahraničních služeb

Možnosti mobility v rámci programu Erasmus Mundus. 17.5.2012 Tereza Babková Dům zahraničních služeb Možnosti mobility v rámci programu Erasmus Mundus 17.5.2012 Tereza Babková Dům zahraničních služeb Dům zahraničních služeb příspěvková organizace MŠMT, která zajišťuje mezinárodní spolupráci v oblasti

Více

Vysoká škola obchodní v Praze

Vysoká škola obchodní v Praze O NÁS Jsme jednou z nejstarších a největších soukromých vysokých škol v České republice. Věříme, že pro řadu studentů vaší střední školy jsme správnou volbou pro získání kvalitního vysokoškolského vzdělání

Více

P R O FIL U NICO RN CO LLEGE

P R O FIL U NICO RN CO LLEGE P R O FIL U NICO RN CO LLEGE 2 013 VZDĚLÁNÍ UNICORN COLLEGE JE VAŠE OSOBNÍ KONKURENČNÍ VÝHODA Unicorn College je renomovaná soukromá vysoká škola, která nabízí kvalitní vysokoškolské vzdělání v oblasti

Více

Hodnocení doktorandů a diferenciace doktorských stipendií: metodika pro Institut politologických studií FSV UK v Praze

Hodnocení doktorandů a diferenciace doktorských stipendií: metodika pro Institut politologických studií FSV UK v Praze Hodnocení doktorandů a diferenciace doktorských stipendií: metodika pro Institut politologických studií FSV UK v Praze Obecná pravidla Snižování doktorských stipendií navrhuje školitel/ka nebo oborová

Více

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J.

Více

Proč se rozhodnout PRO ERASMUS

Proč se rozhodnout PRO ERASMUS Proč se rozhodnout PRO ERASMUS Pokud váháte, zda se o Erasmus pobyt ucházet, nebo ne, níže naleznete argumenty, které by Vás mohly přesvědčit o tom, že realizace studijního zahraničního pobytu přináší

Více

Jak napsat motivační dopis. Kateřina Polreichová

Jak napsat motivační dopis. Kateřina Polreichová Jak napsat motivační dopis Kateřina Polreichová K čemu slouží? přehledný a pokud možno i zajímavý informuje, o jaký obor se zajímáte vysvětluje důvody vašeho zájmu nastiňuje vaše předpoklady ke studiu

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Motivace a očekávání studentů prvních ročníků na MU 2007

Motivace a očekávání studentů prvních ročníků na MU 2007 Motivace a očekávání studentů prvních ročníků na MU 2007 Zpráva z průzkumu V roce 2007 bylo na Masarykově univerzitě uskutečněno celouniverzitní dotazníkové šetření s názvem Motivace a očekávání studentů

Více

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE Úřad vlády ČR Odbor informování o evropských záležitostech (OEZ) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci (NOK), Odbor publicity

Více

Stáže v evropských institucích v Bruselu

Stáže v evropských institucích v Bruselu Stáže v evropských institucích v Bruselu OBSAH 1. Úvod..3 2. Stáže v Evropském parlamentu (EP) 3 2.1 Stáže s obecným zaměřením a se zaměřením na žurnalistiku 3 2.2 Neplacené stáže...4 2.3 Placené stáže

Více

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Co jsme si připravili Hranice maximálního výkonu Výsledky, úspěch a životní

Více

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 2 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ EVROPSKÉ UNIE 7 STÁŽ VE VÝBORU REGIONŮ 9 STÁŽ V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM A SOCIÁLNÍM

Více

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ a mezinárodních vztahů (VŠVSMV, ) vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2001 a patří

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 1. kolo pro šk. rok 2015/16

JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 1. kolo pro šk. rok 2015/16 JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 1. kolo pro šk. rok 2015/16 Chcete studovat cizí jazyky v prestižní lokalitě centra Prahy? Využijte možnosti přihlášení nebo přestupu. Gymnaziální školní vzdělávací

Více

Studium na vysoké škole v Holandsku

Studium na vysoké škole v Holandsku Studium na vysoké škole v Holandsku www.czech-us.cz www.studujvholandsku.cz czechusagency 1 Pro koho je program vhodný? Program je určený všem zájemcům o kvalitní vysokoškolské vzdělání v anglickém jazyce,

Více

Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR

Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR 1. Vzdělávání v ČR 1.1. Aktuality 1.2. Legislativa 1.3. Dokumenty 1.4. Rámcové vzdělávací programy 1.4.1. RVP pro MŠ 1.4.2. RVP pro ZŠ 1.4.3. RVP pro

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Univerzitě obrany pro akademický rok 2010/2011 v doktorském studijním programu Vojenská logistika B r n o 2

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH 1 2 Informace o přijímacím řízení v doktorských studijních programech

Více

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium V přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 jsou uchazeči přijímáni ke studiu v bakalářských studijních programech bez

Více

JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 2. kolo pro šk. rok 2014/15

JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 2. kolo pro šk. rok 2014/15 JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 2. kolo pro šk. rok 2014/15 Uchazečům, kteří se rozhodli pro studium na Anglicko-českém gymnáziu AMAZON se později otvírá možnost podání přihlášek do 2. kola. Dne

Více

Projekt podpory NF Erudikon

Projekt podpory NF Erudikon NASTAVENÍ CÍLŮ Jméno a příjmení studenta: LEANH NGUYEN 1. ročník NEWTON College Jméno a příjmení patrona: VERONIKA STANKOVÁ - 1 - STRATEGICKÁ VIZE, MOTIVACE Na začátku mé eseje bych chtěla začít tím, že

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části) V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ

PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ Možnosti studia v zahraničí PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ 21. 11. 2014 Ing. Dana Brázdová ODDĚLENÍ ZAHRANIČNÍCH STYKŮ VŠE PROGRAM INTERNACIONALIZACE NA VŠE ZAPOJENÍ STUDENTŮ DOKTORSKÉHO STUDIA DO INTERNATIONALIZACE

Více

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora. Inalco nabízí výuku stovky jazyků a civilizací

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora. Inalco nabízí výuku stovky jazyků a civilizací Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Akademický rok: 2013/2014 Destinace: Francie, Inalco, Paříž Jméno, příjmení: Mgr. Magdalena Vigent Inalco nabízí výuku stovky jazyků a civilizací Národní institut

Více

Zájem o náhradní rodičovství na Mladoboleslavsku je malý - Boleslavs...

Zájem o náhradní rodičovství na Mladoboleslavsku je malý - Boleslavs... Přejít na obsah Přejít na hlavní navigaci Napište nám Vybrat deník Nastavit jako domácí stránku Hledání v rámci portálu Deníky.cz Hledej Výzva čtenářům: PTEJTE SE KAPITÁNA FOTBALISTŮ JANA RAJNOCHA skrýt

Více

LEKTOŘI oboru MANAGEMENT ZDRAVOTNICTVÍ

LEKTOŘI oboru MANAGEMENT ZDRAVOTNICTVÍ LEKTOŘI oboru MANAGEMENT ZDRAVOTNICTVÍ Ing. Daniela Kandilaki Management zdravotní péče I. Narodila se roku 1985. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze se specializací Management zdravotnických

Více

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY Bc.Tereza, DiS. Absolvovala r. 2010 Obor: Sociální péče sociálněsprávní činnost Další studium:

Více

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu Rozšíření a doplnění VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2015 2016 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro následující NOVĚ AKREDITOVANÉ OBORY uskutečňované

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem Informace pro média Listopad 2010 Stance Communications, Salvátorská 931/8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 810 809, fax.: 224 225 766-1- Obsah: 1 O ING Bank fondu Nadace

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Aplikované vědy a technologie pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 budou na VŠB-TU Ostrava otevřeny: bakalářský program

Více

ŠKODA AUTO Vysoká škola. Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy

ŠKODA AUTO Vysoká škola. Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy ŠKODA AUTO Vysoká škola Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy ŠKODA AUTO Vysoká škola ŠKODA AUTO Vysoká škola je jedinou vysokou školou v České republice, jejímž zakladatelem je

Více

Janáčkova akademie múzických umění v Brně Divadelní fakulta. Směrnice. pro uskutečnění přijímacího řízení pro akademický rok 2002/2003

Janáčkova akademie múzických umění v Brně Divadelní fakulta. Směrnice. pro uskutečnění přijímacího řízení pro akademický rok 2002/2003 Janáčkova akademie múzických umění v Brně Divadelní fakulta Směrnice pro uskutečnění přijímacího řízení pro akademický rok 2002/2003 Brno, 14.června 2001 Kontakt DIFA JAMU, Mozartova 1, 662 15 Brno, tel.:05/42212151,

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

Ukázka fiktivního portfolia jako inspirace pro studenty a studentky projektu Změňte to

Ukázka fiktivního portfolia jako inspirace pro studenty a studentky projektu Změňte to Portfolio Obsah 1. Přehled silných stránek 2. Osobní údaje 3. Přehled škol a odborných školení 4. Pracovní zkušenosti 5. Jiné zkušenosti 6. Moje plány 7. Přehled příloh 8. Přílohy 0 Ukázka fiktivního portfolia

Více

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY PROGRAM OPEN MANAGEMENT je intenzivní kurz pro TOP manažery, senior manažery a HR specialisty, kteří si chtějí osvojit vědecké či praktické znalosti

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více

63-43-N/.. Finančnictví a bankovnictví

63-43-N/.. Finančnictví a bankovnictví 63-43-N/.. Finančnictví a bankovnictví Tříleté denní studium Titul DiS. Žádné přijímací zkoušky, SCIO, NSZ Žádné poplatky za přihlášku Možnost zaslat nebo přinést přihlášku do 31.05.2012 pro 1. kolo, pro

Více

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté)

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté) ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU nabízí tyto studijní programy: Prezenční studium Anglický jazyk a literatura Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 2/2014

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 2/2014 Účinnost dokumentu od: 1. 12. 2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 2/2014 Podmínky přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na Fakultě

Více

AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí. Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz

AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí. Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz STUDENT AGENCY Téměř 20 let praxe kulturně-výměné pobyty au pair pobyty pracovní

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Schéma vzdělávacího systému České republiky

Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma vzdělávacího systému České republiky Doktorský studijní program PhD. 5 Mgr., Ing., MUDr., MVDr.,... 4 1 0 19 Magisterský studijní program Magisterský Istudijní program 1 Bakalářský studijní program

Více

Vyhláška o příjímacím řízení pro akademický rok 2015/16

Vyhláška o příjímacím řízení pro akademický rok 2015/16 Všeobecná ustanovení Vyhláška o příjímacím řízení pro akademický rok 2015/16 Vyhláška děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu zákona

Více

školní léta?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu?

školní léta?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu? Chcete si prodloužit školní léta?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu? pomaturitní studium 2010/2011 Studium je [KU:L] anglický jazyk Přípravné kurzy na VŠ Nultý

Více

PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT. FINANČNÍ DOHODA č. 1. uzavřená podle 51 občanského zákoníku

PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT. FINANČNÍ DOHODA č. 1. uzavřená podle 51 občanského zákoníku PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT FINANČNÍ DOHODA č. 1 uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o. Erasmus ID kód: CZ

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Rada Evropské unie (Brusel) Soudní dvůr (Lucemburk) Účetní dvůr (Lucemburk) Evropský hospodářský a sociální výbor (Brusel) Výbor regionů (Brusel)

Rada Evropské unie (Brusel) Soudní dvůr (Lucemburk) Účetní dvůr (Lucemburk) Evropský hospodářský a sociální výbor (Brusel) Výbor regionů (Brusel) Jak se stát stážistou v Evropských institucích Tereza SANJUAN, M.A. Zastoupení Evropské komise v ČR Komunikační sekce Kam na stáž do EU? Hlavní destinace pro většinu stážistů: Evropská komise (i na Zastoupení

Více

Magazín 4. číslo červen 2015

Magazín 4. číslo červen 2015 Projekt Edurom www.eduromproject.eu Magazín 4. číslo červen 2015 Jak probíhají kurzy v České republice? Fotopříběh Jak probíhají kurzy v České republice? 2 Edurom Magazín Fotopříběh Edurom Magazín 3 Fotopříběh

Více

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Den otevřených dveří pro školní rok 2014/2015. Gymnázium Jana Keplera Parléřova 2, Praha 6

Den otevřených dveří pro školní rok 2014/2015. Gymnázium Jana Keplera Parléřova 2, Praha 6 Den otevřených dveří pro školní rok 2014/2015 Gymnázium Jana Keplera Parléřova 2, Praha 6 Charakteristika školy Celkem ve 20 třídách 585 žáků 8 tříd osmiletého studia 12 tříd čtyřletého studia Budeme otevírat:

Více

Forma zkoušky. Učitelství německého jazyka pro SŠ. Učitelství informatiky pro SŠ. Učitelství psychologie pro SŠ

Forma zkoušky. Učitelství německého jazyka pro SŠ. Učitelství informatiky pro SŠ. Učitelství psychologie pro SŠ V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a příslušnými ustanoveními Statutu Západočeské univerzity

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

SCIEX. Barbora Veselá. Dům zahraničních služeb Národní agentura pro evropské vzdělávací programy www.naep.cz

SCIEX. Barbora Veselá. Dům zahraničních služeb Národní agentura pro evropské vzdělávací programy www.naep.cz SCIEX Barbora Veselá Dům zahraničních služeb Národní agentura pro evropské vzdělávací programy www.naep.cz PŘEDSTAVENÍ PROGRAMU SCIEX NMS CH Scientific Exchange Programme between the New Member States

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_12_011

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_12_011 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 1. 11. 2012 VYHLÁŠKA PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

JOHANN RADON a počítačová tomografie

JOHANN RADON a počítačová tomografie JOHANN RADON a počítačová tomografie Alena Šolcová 26. listopadu 2013 Dětství Narodil se 16. prosince 1887 v Děčíně. Rodiče: Anton a Anna, otec bankovní úředník. Vyrůstal s dcerami otce z prvního manželství.

Více

pro akademický rok 2013/2014:

pro akademický rok 2013/2014: Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy, v prezenční a kombinované formě studia (dále jen Podmínky ) Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o

Více

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Akademický rok: 2014/2015 Destinace: Francie, INALCO, Paříž Jméno, příjmení: Mgr. Magdalena Vigent Národní institut východních jazyků a civilizací (INALCO),

Více

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o., E. Basse 1142/9,

Více

Mobility pro studenty AR 2015/16

Mobility pro studenty AR 2015/16 Mobility pro studenty AR 2015/16 Bc. et Bc. Kateřina Pavlíčková koordinátorka studentských mobilit Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy Obsah Program Erasmus+ - studijní a praktické

Více

Všeobecná angličtina

Všeobecná angličtina Všeobecná angličtina Zkoušky Cambridge ESOL Zkoušky Cambridge ESOL patří mezi světově nejuznávanější kvalifikace pro studenty angličtiny. Zkoušky pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti - poslech,

Více

Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (schválená akademickým senátem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne ) Akademický senát Filozofické fakulty

Více

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium Webová stránka: http://prijimacky.ff.cuni.cz 1. Základní informace, termíny Den otevřených

Více

Osobní údaje Zaškrtněte prosím políčko vedle Vámi vybrané odpovědi nebo napište Vaši odpověď v místu k tomu určeném.

Osobní údaje Zaškrtněte prosím políčko vedle Vámi vybrané odpovědi nebo napište Vaši odpověď v místu k tomu určeném. Vážené dámy, chtěli bychom Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník je součástí projektu Diskriminace žen na trhu práce (SDOLM), ve kterém jsou zjišťovány rozdíly mezi ženami a muži na pracovním

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

WAnt to be. independent. GeniOuS. tellectual. inspired. international. www.fame.utb.cz

WAnt to be. independent. GeniOuS. tellectual. inspired. international. www.fame.utb.cz WAnt to be invincible in inspired tellectual GeniOuS inventive international independent innovative in love? www.fame.utb.cz www.fame.utb.cz Prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková děkanka Vítáme Vás na Fakultě

Více

Čeští vysokoškoláci využívají kariérní centra nejméně na světě

Čeští vysokoškoláci využívají kariérní centra nejméně na světě Čeští vysokoškoláci využívají kariérní centra nejméně na světě Kariérní centra na vysokých školách jsou v zahraničí mezi studenty velmi oblíbená. Zajdou se tam nejen poradit o tom, jakou cestou se ve své

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 4 PROČ SE STÁT DOBROVOLNÍKEM Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte

Více

Oslavy 60 let Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci a 440 let UP v Olomouci

Oslavy 60 let Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci a 440 let UP v Olomouci Pondělník 20 Pondělní zpravodaj pro studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ZS 2012/2013 Vážené studentky a vážení studenti, oslovuji Vás 20. číslem Pondělníku a přeji Vám úspěšný týden. Irena Smolová

Více