CEVRO ZDANĚNÍ - TEORIE A POLITIKA PETR MACH PETR MACH CEVRO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CEVRO 12.1.2008 ZDANĚNÍ - TEORIE A POLITIKA PETR MACH PETR MACH CEVRO 12.1.2008"

Transkript

1 ZDANĚNÍ - TEORIE A POLITIKA

2 DANĚ A NEDANĚ SMLUVNÍ PLATBY A DARY VYNUCENÁ PLATBA SOUKROMOU OSOBOU=LOUPEŽ VYNUCENÁ PLATBA STÁTEM=DA TEM=DAŇ

3 DAŇOV OVÁ PRAVOMOC SUVERÉNN NNÍ STÁT Delegování dolů (obec, region) Delegování nahoru (EU) Hranice suverenity není vždy jasná!

4 LEVIATHAN (1651)

5 DANĚ 10 LET 46% 44% 42% Výdajová kvóta daňová kvóta 40% 38% 36% 34% 32% 30% 28%

6 DANĚ 100 LET Veřejné výdaje (% HDP) Francie Itálie Německo Velká Británie

7 HLASOVÁNÍ O DANÍCH Volič A Volič B Volič C hrubý příjem daň transfer čistý příjem hlasování PRO PRO PROTI

8 HLASOVÁNÍ O DANÍCH Volič A Volič B Volič C Volič D Volič E hrubý příjem daň transfer čistý příjem hlasování PRO PRO PROTI PROTI

9 PRAVO-LEV LEVÉ ROZĎ.. PŘÍJMP JMŮ Rozdělení mezd % 25% 50% 75% 100%

10 ADAM SMITH (1776) Úměrně příjmu pod ochranou státu tu Přesně stanovená,, ne na libovůli Vybírat vhodně pro poplatníka Co nejméně nákladně Neutráln lně na veřejn ejné statky

11 KEYNES (1936) Alokační Redistribuční Stabilizační

12 OMEZENÍ DANÍ ÚSTAVNÍ OMEZENÍ NEEFEKTIVNOST (distorze, úniky, byrokracie, zpomalení ekon.. růstu) r DAŇOV OVÁ KONKURENCE

13 ŠVÝCARSKÁ ÚSTAVA Čl. 126 Rozpočet (1) Federace udržuje uje příjmy p a výdaje rozpočtu v dlouhém m období vyrovnané. Čl. 128 Přímé daně (1) Federace můžm ůže e uvalovat daň z příjmu: p a. max % na příjem p fyzických osob; b. max. 9.8 % na zisk právnických osob; Čl. 130 DPH (1) Federace můžm ůže e na zboží a služby uvalovat daň z přidanp idané hodnoty ve výši i max. 7.5 % (v případp padě nedostatku peněz z na důchody můžm ůže e být sazba zvýšena max. o 2 procentní body).

14 ZÁKON O ROZPOČTOV TOVÉ KÁZNI Klaus, Tlustý, Kocourek ( ) Deficit do 2% HDP normáln lně Deficit 2%-3% min. 101 poslanců Deficit nad 3% min. 120 poslanců ods.cz/852/ /852/docs/dokumenty/PS_rozpoctova_kazen.pdf

15 PAKT STABILITY A RŮSTUR LIMIT DEFICITU MAX 3% HDP ODŘÍZNUT ZNUTÍ OD EIB VÁZANÝ VKLAD 0,5% HDP POKUTA AŽA 0,5% HDP

16 ZDANĚNÍ 2005 daně z majetku 13 Nedaňové příjmy 58 Kapitálové příjmy 13 Dotace ze zahraničí 32 DPH 207 DPPO 145 Spotř 111 DPFO 142 clo 0 ostatní 26 zdrav. poj. 134 soc. poj. 296

17 DPH 0% (pojištění) 5% (jídlo v obchodě) 19% (pivo, boty, služby, jídlo j v restauraci) V PRŮMĚRU: RU: 14,5%

18 DPH DPH ve vybraných evropských zemích 30% 25% Základní Snížená Minimum požadované Evropskou unií 20% 15% 10% 5% 0% Dánsko Polsko Rakousko Maďarsko Francie Slovensko Německo ČR Estonsko Velká_Británie San Marino Španělsko Lucembursko Kypr Švýcarsko Gibraltar Pozn.: ČR schvál. od r. 2008

19 DPPO Sazba daně z příjmu právnických osob v ČR ( schváleno v PSP ČR) 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15%

20 SPOTŘEBN EBNÍ DANĚ PIVO: 24 KčK na hl za každé % extraktu mladiny BEZOLOVNATÝ BENZÍN: N: 11,84/l CIGARETY: 0,73h+25% (min.1,36/kus)

21 DPFO základ daně od Kč do Kč daň ze základu přesahujícího % Kč + 19 % Kč Kč + 25 % Kč a více Kč + 32 % Kč Sleva na dani: 7200 Kč ročně

22 DANĚ CELKEM = 53% celkové náklady práce 26 % na sociáln lní pojištění 9% na zdravotní pojištění hrubá mzda 8 % na sociáln lní pojištění 4,5 % na zdravotní pojištění DPFO čistá mzda DPH a spotřebn ební daně Daně celkem Kč Kč Kč KčK Kč 810 Kč Kč Kč Kč Kč

23 I CHUDÁ RODINA PLATÍ HODNĚ HRUBÁ MZDA Sociáln lní pojištění F Zdravotní pojištění F Sociáln lní pojištění Z -960 Zdravotní pojištění Z -540 Daňový bonus na dítěd 690 Přídavky na dětid Sociáln lní příplatek platek Příspěvek na bydlení Čistý příjemp STÁT T VZAL: STÁT T DAL: 5 125

24 Z JEDNÉ KAPSY DO DRUHÉ Sociální dávky Odvody

25 FREDERIC BASTIAT (1848) Stát t je velká fikce, jejímž prostřednictv ednictvím m se každý snaží žít t na úkor druhého ho

26 KOŘENY RŮSTUR SVOBODNÝ KONTRAKT = PŘIDANP IDANÁ HODNOTA y = t (0) + (1 t) (MAX) y = MAX - t (MAX)

27 DANĚ vs RŮST Průměr zemí OECD za posl. 5 let 6% 5% y = 6% - 8%x Průměrný růst HDP 4% 3% 2% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Průměrný podíl vlád. výdajů na HDP

28 OECD Růst HDP (%) 3,5 3 2, Podíl veřejných výdajů na HDP (%)

29 VÝDAJE VLÁDY (% HDP) 55,0 50,0 45,0 40,0 35,0 Germany Ireland United States1 30,0 25,0 20,

30 Německo vs USA 4% 3% 3% 2% USA Německo 2% 1%

31 50 let růstu r daní v Evropě Average GDP grow th in EU-15 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0%

32 LAFFEROVA KŘIVKAK Výběr y = -3540,7x ,3x % 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Sazba

33 PŘÍČINY DAŇOV OVÉ ÚNIKY RŮST HDP (ZÁKLADU DANĚ) DAŇOV OVÁ KONKURENCE

34 DPPO v ČR R výběr DPPO (mld Kč) 75, Výběr DPPO v cenách roku Sazba 31% 31% 31% 31% 28% 26% 24% 24% Základ v cenách roku

35 NIŽŠÍ DANĚ VYŠŠÍ ZÁKLAD Deklarovaný základ y = -3540,7x , % 24% 26% 28% 30% 32% 34% Sazba

36 LAFFEROVA KŘIVKAK Výběr y = -3540,7x ,3x % 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Sazba

37 POVINNÁ SLUŽBA ARMÁDA CIVILNÍ SLUŽBA POVINNÁ PRÁCE VĚZŇŮV VEŘEJN EJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE UKLÍZEN ZENÍ CHODNÍKŮ MAJITELI DOMŮ

38 SALDO ST. ROZPOČTU Saldo státního rozpočtu (SR) Saldo SR/HDP

39 VEŘEJNÝ EJNÝ DLUH (mld( Kč) Vládní dluh Státní dluh

40 VEŘEJNÝ EJNÝ DLUH (% HDP) Dluh sektoru vlády v procentech HDP Státní dluh/hdp

41 ÚROKY ZE ST. DLUHU Úroky ze státního dluhu

42 Ukládající orgán Přehled o pokutách uložených jinými orgány, ale vymáhaných finančními úřady ČR v roce 2001 Od počátku roku převzato FÚ k vymáhání Počet případů částka(v mil. Kč) Počet případů Od počátku roku vymoženo FÚ *) částka(v mil. Kč) ČOI IBP ČZPI Okr.úřady Cen.p. FŘ Dopr.ins PolicieČR Ostatní CELKEM

43 POKUTY UKL. FIN. ÚŘADY uloženo vymoženo

44 DAŇOVÝ ÚNIK = MAX. UŽITKUU U2 U1 Příklad: Zdaněný příjem = 50% původního příjmu X Užitek při odhalení=0 Pravděpodobnost odhalení=10% Nejistý příjem dává nižší užitek než jistý příjem o stejné velikosti=averze k riziku=konkávní funkce užitku Očekávaný užitek=0,1*0+0,9*x 0,5 X X čistý příjem

45 DAŇ Z CIGARET Sp. daň na krabičku Daň v cenách r

46 ROSTE POČET PODVODŮ Počet zabavených cigaret (miliony kusů)

47 JAK PAŠOVAT CIGARETY

48 NEBO

49 ZAMĚSTNANEC ŠVARCSYSTÉM mzdové náklady fakturovaná částka Pojistné hrubá mzda zdanitelný základ pojistné pojistné základ DPFO základ DPFO DPFO DPFO ROZDÍL čistá mzda čistý příjem celkové daně celkové daně

50 POČET ŽIVNOSTNÍKŮ (tis.) Počet OSVČ

51 zaměstnanci X živnostníci (tis.) Počet OSVČ Zaměstnanci (levá osa)

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti

Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 11. března 2015, Karlovy Vary OBSAH PŘEDNÁŠKY PŘEHLED

Více

OTÁZKY KE ZKOUŠCE Z VEŘEJNÝCH FINANCÍ

OTÁZKY KE ZKOUŠCE Z VEŘEJNÝCH FINANCÍ OTÁZKY KE ZKOUŠCE Z VEŘEJNÝCH FINANCÍ A1 Veřejné finance jako ekonomické realita, pedagogická a vědní disciplína. Výzkumný okruh problémů veřejných financí. Veřejné finance jako teoretické zázemí veřejných

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Veřejné finance Ukončení: test 45 min., 20 testových otázek (včetně příkladu) Literatura: Hamerníková, B., Maaytová, A.: Veřejné finance, Praha 2010,

Veřejné finance Ukončení: test 45 min., 20 testových otázek (včetně příkladu) Literatura: Hamerníková, B., Maaytová, A.: Veřejné finance, Praha 2010, Veřejné finance Ukončení: test 45 min., 20 testových otázek (včetně příkladu) Literatura: Hamerníková, B., Maaytová, A.: Veřejné finance, Praha 2010, Hamerníková B.,,Kubátová K.: Veřejné finance, EUROLEX,

Více

Daňová problematika. 7) Spotřební daně funkce a struktura spotřebních daní plátce, poplatní, předmět daně, sazby daňové povinnosti, daňové přiznání

Daňová problematika. 7) Spotřební daně funkce a struktura spotřebních daní plátce, poplatní, předmět daně, sazby daňové povinnosti, daňové přiznání Daňová problematika 1) Funkce a struktura daňové soustavy funkce a struktura daňové soustavy daně a státní rozpočet charakteristika daňové soustavy druhy daní 2) Sociální pojištění charakteristika jednotlivých

Více

Daň a její konstrukční prvky

Daň a její konstrukční prvky Daň a její konstrukční prvky Daň a její charakteristika Daň je platba: zákonem určená povinná plynoucí do rozpočtu v penězích neúčelová nenávratná neekvivalentní najdu ji ve Sbírce zákonů; v rámci legislativního

Více

Leden 2007. Obsah: Locke & Hobbes, a.s. Na Florenci 19, Praha 1 Tel.: + 420 221 733 347 Fax: + 420 224 812 689

Leden 2007. Obsah: Locke & Hobbes, a.s. Na Florenci 19, Praha 1 Tel.: + 420 221 733 347 Fax: + 420 224 812 689 Leden 2007 Obsah: Sociální a zdravotní pojištění v r. 2006 a 2007 str. 1 Stravné v tuzemsku a v cizí měně od 1.1.2007 str. 2 Průměrné ceny pohonných hmot a sazby za používání vozidel od 1.1.2007 str. 3

Více

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné VEŘEJNÉ PŘÍJMY» jsou zdrojem krytí veřejných výdajů» dlouhodobě jsou rozpočtovým omezením» zabezpečují alokační, redistribuční a stabilizační funkci veřejných financí.» plánovatelné a neplánovatelné A.

Více

Definice veřejných financí Finanční vztahy mezi ekonomickými subjekty za předpokladu, že jedním ze zúčastněných subjektů je stát.

Definice veřejných financí Finanční vztahy mezi ekonomickými subjekty za předpokladu, že jedním ze zúčastněných subjektů je stát. Definice veřejných financí Finanční vztahy mezi ekonomickými subjekty za předpokladu, že jedním ze zúčastněných subjektů je stát. Ekonomické subjekty domácnosti, firmy, stát Hra o zdroje Limitované zdroje

Více

Srovnávací analýza českého daňového systému s důrazem na trh práce

Srovnávací analýza českého daňového systému s důrazem na trh práce Srovnávací analýza českého daňového systému s důrazem na trh práce Robert Jahoda VÚPSV Praha výzkumné centrum Brno prosinec 2003 Obsah: Úvod... 3 1. Práce zabývající se českým daňovým systémem... 6 2.

Více

Cena práce Ing. Jana Janoušková, Ph.D 1.

Cena práce Ing. Jana Janoušková, Ph.D 1. Cena práce Ing. Jana Janoušková, Ph.D 1. Abstrakt Srovnání podílu osobní důchodové daně ve srovnání s průměrem států EU i OECD je zajímavé, neboť podíl osobní důchodové daně je malý a má i poměrně malý

Více

ČESKÉ REPUBLIKY a SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ VYBRANÉ UKAZATELE

ČESKÉ REPUBLIKY a SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ VYBRANÉ UKAZATELE VYBRANÉ UKAZATELE SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY a MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ Kapitoly: 1. Ekonomika 2. Zadluženost 3. Daně 4. Sociální systém 5. Zdravotnictví 6. Vzdělávání Plzeň únor 2011 zpracoval:

Více

Cíle a úkoly daňové politiky v České republice

Cíle a úkoly daňové politiky v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Cíle a úkoly daňové politiky v České republice Diplomová práce Autor: Bc. Martina Bočkajová Finance Vedoucí práce: Ing. Leopold Tanner, MSc.,

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové stránky veřejných financí za účelem stabilizace ekonomiky.

Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové stránky veřejných financí za účelem stabilizace ekonomiky. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 10. Fiskální a důchodová politika Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové

Více

Da ová teorie a politika

Da ová teorie a politika Da ová teorie a politika Stanislav Klazar DA OVÁ TEORIE A POLITIKA 2009 1. přednáška Dějiny daňových teorií Ekonomické teorie Klasická Neoklasická Keynesiánská Neokonzervativní Vývoj teorie Daňová teorie

Více

36. Den malých obcí. ení obcí a jejich financování rozpočtu. Ministerstvo financí ČR listopad 2011

36. Den malých obcí. ení obcí a jejich financování rozpočtu. Ministerstvo financí ČR listopad 2011 36. Den malých obcí Zásady správn vného hospodařen ení obcí a jejich financování v návaznosti n na návrh n státn tního rozpočtu Ministerstvo financí ČR listopad 2011 CELOSTÁTNÍ INKASO VYBRANÝCH DAŇOVÝCH

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle DANĚ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle DANĚ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle DANĚ Historie daní - Otrokářská společnost daně přímé, nepřímé, nepravidelné, dobrovolné - Feudální společnost daně naturální, nepravidelné, dobrovolné - Rozvinutý

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Ekonomická fakulta Referát: Daňová politika EU v roce 2011 a vývoj v ČR v roce 2011/12 2012 Bc. Andrea Tomková E10000051 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 3 1.1 Obecně o daních...

Více

Hospodaření veřejných rozpočtů, daňové příjmy a moderní finanční řízení. Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 2.

Hospodaření veřejných rozpočtů, daňové příjmy a moderní finanční řízení. Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 2. Hospodaření veřejných rozpočtů, daňové příjmy a moderní finanční řízení Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 2. října 2013, Plzeň OBSAH PŘEDNÁŠKY PŘEHLED HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ OBCÍ A MĚST ČR PŘEHLED

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika 1 Tento materiál vznikl v rámci projektu Inovace studijního programu Pastorační a sociální práce ETF UK (CZ.2.17/3.1.00/33279) spolufinancovaného z prostředků Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu

Více

Andrea Tomková, 14. 3. 2012

Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Co jsou daně? Daňová politika Harmonizace Daňová politika EU DPH Daň z finančních transakcí (FTT) Daňová politika ČR DPH Spotřební daň Daň z příjmů FO a PO Daň dědická a darovací

Více

Jabok / ETF 2013 Michael Martinek

Jabok / ETF 2013 Michael Martinek Jabok / ETF 2013 Michael Martinek . Sociální politika v zemích EU Velká Británie Německo Švédsko Francie Itálie Postkomunistické státy Srovnání jednotlivých politik http://www.missoc.org/missoc/informationbase/c

Více

Ministerstvo financí. odbor Finanční politika. Fiskální výhled. České republiky

Ministerstvo financí. odbor Finanční politika. Fiskální výhled. České republiky Ministerstvo financí odbor Finanční politika Fiskální výhled České republiky říjen 2008 Obsah Obsah... 1 1 Úvod... 5 1.1 Makroekonomický vývoj... 5 1.2 Záměry fiskální politiky... 7 2 Vývoj veřejných

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR 2012

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR 2012 Obsah DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR... 2 Daň... 2 Daňové přiznání... 3 ČLENĚNÍ DANÍ... 3 Daň z příjmu fyzických osob... 5 Poplatník daně ( 2)... 5 Předmět DzP FO ( 3)... 5 Příjmy, které nejsou předmětem daně ( 3)...

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Tab. 1: Výše celkového zdanění a struktura daní v EU v roce 2003

Tab. 1: Výše celkového zdanění a struktura daní v EU v roce 2003 Analýza duben 25 Jak reformovat daňový systém v ČR Daně se v poslední době staly jedním z hlavních kolbišť politické scény. Již delší dobu hraje na tuto strunu ODS návrhem patnáctiprocentní rovné daně.

Více