Racionální daňoví poplatníci: Ochota financovat neefektivní stát dramaticky klesá. Zvyšte nám daně Jiří Schwarz. Entropie versus trh Tomáš Khorel

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Racionální daňoví poplatníci: Ochota financovat neefektivní stát dramaticky klesá. Zvyšte nám daně Jiří Schwarz. Entropie versus trh Tomáš Khorel"

Transkript

1 Terra Libera âasopis hlásící se k tradici LAISSEZ FAIRE srpen září 2011 / ročník 12 Zvyšte nám daně Jiří Schwarz Světoznámý newyorský finančník Warren Buffett vyzval americké zákonodárce, aby bohatým zvýšili daně. Takové zvýšení daní považuje za adekvátní reakci demokratické společnosti na prohlubující se deficity veřejných rozpočtů a hrozbu státního bankrotu. Na jeho výzvu bezprostředně zareagoval známý americký nakladatel Steve Forbes. Bývalý republikánský kandidát na amerického prezidenta a vydavatel prestižního magazínu Forbes třetímu nejbohatšímu muži naší planety lapidárně odpověděl, že jeho výzva ke zdanění bohatých je zbytečná. Už mnoho let lze totiž dle zákona o poskytování finančních darů státu poskytnout dobrovolný finanční příspěvek na snížení veřejného dluhu americké vlády prostřednictvím Ministerstva financí Spojených států amerických. Není bez zajímavosti, že Buffettova výzva vyvolala nejsilnější reakci ve Francii. 16 vrcholových manažerů, podnikatelů a další mimořádně bohatí lidé podepsali petici, v níž žádají o uzákonění zvláštního příspěvku pro bohaté. Dodatečná daň by měla vést ke snížení deficitu francouzských veřejných financí, který dle autorů petice ohrožuje budoucnost Francie. Dědička kosmetického koncernu L Oréal, předseda představenstva bankovního domu Société Générale, prezidenti telekomunikačního operátora Orange a letecké společnosti Air France s dalšími osobnostmi podnikatelského života podepsali petici za vyšší zdanění bohatých ve jménu solidarity. Lze se domnívat, že tyto osobnosti ve své blahosklonnosti ani nevědí, že akt solidarity vychází z dobrovolnosti. Solidaritu nelze nadekretovat. Entropie versus trh Tomáš Khorel (pokračování na straně 2) Svět kolem nás se dá charakterizovat tím, že je velmi složitý a komplexní a (bohužel, nebo bohudík) neexistuje způsob, jak bychom mu mohli do nejmenších detailů zcela porozumět, resp. ho s jistotou přesně popsat. Tato naše neschopnost je důsledkem stěžejního fyzikálního principu formulovaného ve 20. století, který je nazýván principem neurčitosti a jenž nám říká, že není možné dostatečně přesně stanovit polohu částice a její rychlost v jeden okamžik, protože samotným aktem měření ovlivňujeme tyto dvě základní charakteristiky částice. Čím přesněji chceme změřit jednu vlastnost, tím méně jsme schopni změřit tu druhou. Důsledkem tohoto principu je zdá se zboření konceptu determinismu (který byl po dlouhou dobu považován za jediný logický a zcela reálný) a především postavení bariér našim možnostem poznání světa a vytváření spolehlivých predikcí. Jinými slovy znamená princip neurčitosti to, že pokud chceme vyslovovat předpovědi, pak nejsme díky samotné podstatě přírody schopni zcela stoprocentně předpovědět, co a jak se bude odehrávat, a jediné, co nám zbývá, je určitá (rovněž však díky ohromné složitosti a pracnosti potenciálních výpočtů limitovaná) schopnost stanovit budoucí variantní vývoj popsaný určitými pravděpodobnostmi. Racionální daňoví poplatníci: Ochota financovat neefektivní stát dramaticky klesá Aleš Rod Věčně nespokojení Češi jsou poslední dobou ještě nespokojenější než obvykle. Kromě špatného počasí na tom nese hlavní vinu neutěšená politická situace. Před volbami slibovaný reformní zápal vlády stále více uvadá, zatímco průběžně sílí bohapusté poměřování svalů jak mezi jednotlivými stranami, tak uvnitř nich. Systematickou práci v parlamentu definitivně nahradily slovní přestřelky všech proti všem, které mohou leckomu nápadně připomínat raperské souboje v undergroundových klubech. Četnost zpráv o dalších případech korupce a klientelismu ve státní správě nepolevuje, a když ano, tak jen proto, že investigativní novináři odjeli na dovolenou. A když opětovně (po kolikáté již?) trčíte v zácpě na dálnici D1 (cože, to už se zase mění svodidla?) a z rádia slyšíte, že se pravděpodobně znovu zvýší poplatky za dálniční známky a zdraží mýtné, tak vám to na spokojenosti rozhodně nepřidá. Ochota platit daně? Zásadní! Pokud mají tuzemští politici dojem, že jediné, co může volič dělat, je kroutit hlavou, zanadávat si v hospodě a čekat na další předvolební populistickou roadshow, pak se šeredně mýlí. Ochota daňových poplatníků podílet se na financování státní správy v České republice totiž několik volebních období dramaticky klesá. Praxe ukazuje, že daňová zátěž průměrného obyvatele není jediným ukazatelem, kterým je nutné zabývat se při fiskálně-politických debatách. O Lafferově křivce a s ní spojeném efektu 1 na daňové příjmy státu už slyšel skoro každý. Jenže se ukazuje, že vedle výše daní začíná v mysli poplatníka hrát stále větší roli též (ne)spokojenost s kvalitou práce státní administrativy. Daňová zátěž vs. kvalita státní správy Je to logické. Hned v prvním semestru se vysokoškolští studenti ekonomie učí o teorii poptávky, tedy i o tzv. teorii mezního užitku. Zjednodušeně řečeno: za jednotku zboží nebo služby jsem ochoten zaplatit maximálně tolik, kolik mi právě tato jednotka přinese uspokojení (tj. mezní užitek). Lidé mají různé zájmy a potřeby, proto jsou ochotni za totožné zboží platit různé ceny, nebo odmítají za různě kvalitní zboží platit stejně. Podobně založené úvahy lze aplikovat i na statek státní administrativa, který povinně platíme z našich daní. Důkaz? Ačkoliv se daňová kvóta v Dánsku dlouhodobě drží na necelých 49 procentech HDP, tedy suverénně nejvýše z celé Evropy, téměř se nesetkáme s tím, že by si Dáni na systém veřejných financí ve vlastní zemi stěžovali (veřejně už vůbec ne), nebo se jej dokonce snažili obcházet! S kvalitou tamní státní správy jsou totiž velmi spokojeni. Skandinávské daně To je ostatně charakteristické pro všechny skandinávské státy. Vysoké podíly státního přerozdělování v daných ekonomikách jsou pro daňové 1 Zvyšování daňové zátěže nevede automaticky ke zvyšování daňových příjmů, protože příliš vysoké daně demotivují lidi od práce, nebo je naopak motivují k daňové optimalizaci daňovým únikům, přesunům sídel firem do zahraničí, atd. (pokračování na straně 2) (pokračování na straně 2)

2 Zvyšte nám daně (pokračování ze strany 1) Pokud se tak učiní, nejedná se o solidaritu, nýbrž o vynucené přerozdělování bohatství či peněz z kapes jedněch do rukou jiných. Zatímco projevem solidarity by byla přímá platba či příspěvek chudým, potřebným a jiným, s nimiž dárce pojí sounáležitost, což se děje převážně prostřednictvím nadací, charit, občanských sdružení a jiných dobrovolných organizací, tak přerozdělování v demokracii se děje prostřednictvím daní za účasti státu a jeho přebujelé byrokracie. 16 velmi bohatých Francouzů si určitě všimlo, jak v posledním desetiletí ve Francii utěšeně bují korupce. Svědčí o tom pozvolný pokles pozice Francie ve světovém indexu vnímání korupce. Vždyť ještě neskončil soud s bývalým francouzským prezidentem Jacquesem Chiracem, který je společně s devíti bývalými úředníky pařížského magistrátu obžalován ze zneužívání veřejných prostředků pro soukromé účely. Konkrétně se jedná o placení lidí, kteří pracovali pro jeho politickou stranu v letech , kdy byl primátorem Paříže. Neméně známá politička, bývalá francouzská ministryně financí a současná šéfka Mezinárodního měnového fondu Christine Lagardeová, čelí žalobě za nehospodárné zacházení s veřejnými financemi francouzského státu. Konkrétně se jedná o její rozhodování ve sporu jiného bývalého francouzského ministra pro místní rozvoj Bernarda Tapie, jinak významného podnikatele, s francouzskou bankou Credit Lyonais, v níž má většinu francouzský stát. Tedy politická korupce, defraudace a nekalé propojování politiky s podnikáním nejsou ve francii neznámé jevy. Určitě to nejsou altruismus ani solidarita, které vedou Warrena Buffetta a jeho 16 francouzských následníků k žádosti o zvýšení daní bohatým. Nepodceňujme je a nemysleme si, že nevědí o státní byrokracii, neefektivnosti přerozdělovacích procesů a skutečnosti, že dodatečné rozpočtové příjmy z nových daní pro bohaté budou pravděpodobně použity na cokoliv jiného, jen ne na snížení dluhu a ozdravení veřejných financí. Proč tedy přicházejí se vznešenými deklaracemi a gesty? Proto, aby zviditelnili své společnosti, díky úspěchu jejich zboží a služeb na trhu tak zbohatli. Jejich výzvy a petice vyvolají na první pohled sympatie. Získání sympatií a projev sounáležitosti jsou osvědčenými marketingovými tahy, jak získat pozornost a přízeň potenciálních zákazníků. Ne altruismus, nýbrž chladný ekonomický kalkul, lze najít za voláním o zvýšení zdanění bohatých. Politikům a státním úředníkům se iniciativa kazatelů domnělé solidarity nepochybně líbí, neboť díky zvětšenému přerozdělování zvýší množství peněz, o němž již brzy budou politici a státní úředníci spolurozhodovat. Superbohatí tím posilují nejen pozici vlastních firem na trhu, ale kupují si i přízeň politiků. Jiří Schwarz je předsedou akademické rady Liberálního institutu a členem NERVu Racionální daňoví poplatníci: Ochota financovat neefektivní stát dramaticky klesá (pokračování ze strany 1) poplatníky stravitelné, protože mají pocit, že za své peníze dostávají velmi kvalitní protihodnotu. Věřte nevěřte, je to skutečně tak. Když jsem se na téma daňových úniků bavil v Helsinkách s finskými daňovými poplatníky nad pivem za 7 eur (ať žije spotřební daň na alkohol), dočkal jsem se vždy absolutního nepochopení, podezíravých pohledů a odpovědí typu Jak jako daňový únik? Proč by někdo schválně neplatil daně?, Rodiče jsou v důchodu, to jim rovnou můžu začít krást peníze z peněženky, Aby někdo okrádal sám sebe? Proč proboha?, Klidně budu platit ještě víc, když bude třeba nebo Odkud že to jsi?. Snaha vyhnout se dani v ČR? Ilegální, ale racionální V České republice podobná ochota zatím nehrozí. Právě naopak. Narůstající četnost dotazů typu A budete chtít daňový doklad?, případně Chcete na to papír? při každodenních nákupech zboží či služeb všeho druhu lze brát jako ilegální, avšak ekonomicky racionální reakci daňových poplatníků na současnou situaci. Ti nejsou spokojeni s kvalitou služeb státu, a proto chtějí platit méně, přestože má naše daňová kvóta dle údajů Eurostatu v posledních pěti letech klesající trend. Toto by měli brát v úvahu zaměstnanci ministerstva financí, až budou hledat odpověď na otázku, proč se kumulované daňové příjmy státu k červenci letošního roku zvýšily meziročně pouze o 0,8 %, ačkoliv za celý rok mělo plánované zvýšení daňového inkasa dosáhnout momentálně těžko představitelných 6,9 %. Jak na to? Vše vyléčí kvalita! Potíž spočívá v tom, že postihování daňových úniků za neodvedenou daň z kila prodaných meruněk, právě nainstalovaných okapů nebo opravené kabelky je téměř nemožné. Kde není žalobce, není soudce. Koruna ke koruně, a v rozpočtu rázem chybí miliardy. Na řešení Nízké inkaso? Tak zvedneme daně! rovnou zapomeňme, zvyšování daňové zátěže celý proces daňových úniků ještě umocní (via Laffer). Co s tím? Celý problém má jediné řečení. Systematické zeštíhlování veřejné správy, zjednodušování byrokratických procesů (nikoliv zvyšování kvantity) a vpřed hledící reformní kroky musí voliče přesvědčit, že placení daní není házení peněz do kanálu. Politici, dejte se do práce! A těmito slovy v žádném případě nemyslím založení poslanecké komise či výboru Aleš Rod je výzkumný pracovník Liberálního institutu Entropie versus trh (pokračování ze strany 1) Možná je na místě se teď ptát, co má toto všechno společného s ekonomickou teorií. Domnívám se, že poměrně mnoho. Ekonomie je sice vědou společenskou, nikoliv přírodní (o čemž byly svedeny mnohé filozofické bitvy), avšak vzhledem k tomu, že to je věda, platí pro ni v určitých ohledech stejné zákonitosti jako pro fyziku, tedy vědu přírodní například to, že žádná teorie nemůže být nikdy potvrzena, ale pouze vyvrácena. Mám za to, že v obou případech je velmi důležité pozorování okolního světa a verifikování teorie pomocí tohoto pozorování. Jak jsem v úvodu zmínil svět je velmi komplexním a navýsost složitým místem, samotná teorie by dávala bez okolního světa pramalý smysl. Okolní svět je totiž tím, co se pokoušíme pochopit a pokud bychom tvořili čisté teorie bez toho, aby nás zajímalo, zda jsou ve světě, ve kterém žijeme, patrné, popisují ho a můžeme alespoň určitým způsobem spatřovat jejich schopnost pomáhat nám zorientovat se ve složitých systémech a tvořit určité předpovědi, pak by i samy teorie byly neužitečné a staly by se pouze myšlenkovým cvičením per se. / 2

3 POKRAČOVÁNÍ ENTROPIE VERSUS TRH Analogie mezi ekonomií a fyzikou se ukáže, pokud se zaměříme na pojem entropie, která může být ve zjednodušené formě definována jakožto neuspořádanost jakéhosi stavu. Čím vyšší je entropie, tím vyšší je neuspořádanost tohoto stavu. Často se jako příklad k pochopení tohoto pojmu uvádí nádoba s vodou, do které nalijeme obarvenou tekutinu a sledujeme, jak se její molekuly mísí s molekulami vody. Na počátku je míra entropie poměrně nízká a sledujeme sytou barvu obarvené tekutiny. S postupem času, jak se částečky vody a tekutiny promíchávají, entropie vzrůstá, což je i obecná vlastnost vesmíru, ve kterém žijeme. Obdobným příkladem může být dům, který pokud není systematicky pravidelně udržován, s postupem času neodvratně chátrá a dochází u něho k evidentnímu zvyšování míry entropie. Pokud chceme tomuto chátrání zabránit, pak musíme vynaložit úsilí (energii) a o dům se starat, abychom ho udrželi v kvalitním stavu. Přesto, pokud se zaměříme na jednotlivé části vesmíru, zjistíme, že existují místa, kde může entropie klesat a daný systém se tak stává více uspořádaným. Takovýmto výjimečným místem je naše planeta, nebo ještě přesněji řečeno lidská civilizace. Lidé mají od pradávna tendenci vyvíjet se, zlepšovat své životní podmínky, mít se lépe a dosahovat pro ně více kvalitního a uspořádanějšího stavu (k čemuž mimo jiné přispívá i vzdělávání se). K tomuto využívají svět, ve kterém žijí a postupně si čím dál tím více podmaňují okolní přírodu. Na počátku začínali naši předkové využívat jednoduché nástroje, když opracovali kameny nebo kosti, dnes jsme již schopni manipulovat s genetickým kódem, zkoumat elementární stavební kameny přírody nebo třeba automaticky elektronicky obchodovat s cennými papíry či měnami. Všechny tyto kroky vedou ke zvyšování stavu uspořádanosti naší společnosti a tudíž k poklesu entropie. Když si uvědomíme tyto souvislosti, můžeme formulovat poměrně jednoduchý závěr vývoj a pokrok společnosti vede k vyššímu stavu uspořádanosti a tudíž k nižší míře entropie. Dalo by se říct, že lidská civilizace je ostrůvkem ve vesmíru, který se brání všeobecnému nárůstu entropie. Nenecháme přece svůj dům jen tak chátrat, pokud k tomu nemáme určité racionální důvody, budeme se snažit jej udržovat, renovovat a zvyšovat jeho uspořádanost, tedy snižovat entropii našeho domova. A právě tyto racionální důvody souvisí více než s čímkoliv jiným s ekonomickou motivací a velmi úzce s pojmem užitku. Člověk má, coby racionálně uvažující subjekt (ať už si pod pojmem racionality dosadíme jakoukoliv situaci a s ní spojené rozhodnutí, které člověk ex ante vyhodnotí jako nejvhodnější), tendenci maximalizovat svůj užitek, který je zcela individuální, nezobecnitelný a závisí na dlouhodobém i krátkodobém žebříčku hodnot daného člověka, který se v čase může měnit. Přes značné pokroky a výsledky, které za poslední dobu přinesla neuroekonomie, se dá jen stěží předpokládat, že bude jednou možné dosáhnout kvantitativního pojetí užitku. Užitek jednoduše nebude nikdy kardinální. Zvyšování subjektivně vnímaného užitku je hnacím motorem člověka. A nejvíce motivujícím prostředím, které jednotlivce stimuluje k vyšší snaze, je prostředí konkurenční, jež je generováno trhem (nebo je jím naopak generován trh?). Trh je zde třeba vnímat nikoliv jako místo, ale jako výsledek neexistence omezení v jednání jednotlivců, vyjma omezení vycházejících z respektování vlastnických práv. Je známo, že tržní prostředí, které představuje zdánlivý chaos a neexistenci řádu, vede určitým způsobem k dosahování celospolečensky lepších ekonomických výsledků než centrální plánování, které paradoxně přes vytváření centrálního řádu vede k daleko horším ekonomickým výsledkům. Vysvětlením tohoto zdánlivého paradoxu je cenový mechanismus, který je základním mechanismem koordinace ohromného množství jednotlivců, přání a roztříštěných informací. Právě důsledkem cenového mechanismu dochází na trhu k nejefektivnějšímu využívání vzácných zdrojů, kterými je v systému centrálního plánování neúmyslně, avšak nevyhnutelně plýtváno. Výsledkem existence tržního prostředí je tak vznik spontánního řádu, jehož důsledkem je efektivní užití vzácných zdrojů, zvyšující se blahobyt společnosti a tím pádem i rostoucí uspořádanost v civilizaci, tedy klesající entropie. Trh tak prostřednictvím cenového mechanismu generuje jako vedlejší produkt nižší míru entropie, než by to dokázal jakýkoliv jiný myslitelný ekonomický systém. Entropie, původně fyzikální pojem, tak nachází své uplatnění i ve světě ekonomie, kdy je nezáměrným výsledkem vývoje lidské civilizace zvyšování uspořádanosti (v ekonomii vyjádřené pomocí vyšší kvality života, vyššího užitku či vyššího blahobytu), resp. snižování entropie. Lidská civilizace má v sobě nějakým způsobem zakódovánu tendenci neustále zvyšovat svůj blahobyt, posouvat jeho hranice, a tím pádem současně nevědomě snižovat svou vlastní entropii. Tržní uspořádání pak umožňuje tento jev značně akcelerovat a celému tomuto procesu zásadním a klíčovým způsobem napomáhá. PS: Jen pro informaci - přečtením tohoto článku snížíte entropii svého mozku, ale tím, že touto aktivitou vyzáříte do okolního vesmíru teplo, jeho entropii naopak zvýšíte. Tomáš Khorel je poradcem na Úřadu vlády ČR Sebemrskající se boháči Matěj Šuster Jak se již stalo tak trochu tradicí, Warren Buffett, jeden z nejbohatších mužů této planety, se v srpnu tohoto roku opět hlasitě vyslovil pro vyšší zdanění příjmu nejbohatších Američanů. 1 Tato jeho výzva brzy našla příznivou odezvu mezi (některými) bohatými ve Francii, Itálii a Německu. Pro příznivce svobodného trhu je to nepochybně velmi smutný pohled, jsou-li svědky toho, jak se úspěšný podnikatel veřejně takříkajíc sebemrská. Věc svobodného trhu totiž potřebuje zdravě sebevědomé podnikatele, kteří nikterak nevyhledávají ani neusilují o žádné zvláštní výhody od státu a kteří dotírajícímu vladařovi na jeho otázku, jak jim může pomoci, hrdě odpoví: Ustupte nám ze stínu! Pravým opakem takového ideálního případu je pak podnikatel, který v zákulisí lobuje například za štědřejší státní pomoc ohroženým automobilkám a bankám a jenž volá po tom, aby na lidi s vyššími příjmy stát uvalil (ještě) větší daně. Není zapotřebí spekulovat nad tím, jaké skutečné motivy vedly Warrena Buffetta a jeho ideové souputníky z řad bohatých k těmto opakovaným prohlášením. Vycházejme z toho, že byli vedeni těmi nejlepšími úmysly a že jim upřímně leží na srdci blaho chudých. V takovém případě by však učinili lépe, kdyby své peníze místo toho, aby je cpali do nenasytného chřtánu státní byrokracie, buď sami věnovali na nějaký účel, který dle jejich nejlepšího svědomí chudým nejúčinněji prospěje, anebo je poskytli té či oné důvěryhodné charitě, o níž jsou upřímně a důvodně přesvědčeni, že vyvíjí činnost, která prokazatelně zvyšuje blahobyt chudých. Měli by přitom pečlivě zvážit, zda vhodným investováním dotyčných peněz nakonec nezvýší blahobyt chudých a potřebných více, než pouhým příspěvkem na charitativní pomoc (srov. investice, které vytvářejí nové pracovní příležitosti apod.). Tím, že člověk své úspory užitečně investuje, mnohdy prospěje chudým lépe (tedy přinejmenším z dlouhodobějšího pohledu), než když jim dá nějaké milodary. Je třeba si uvědomit, že v oblasti charitativní pomoci se bohužel vyskytuje příšerně mnoho falešného symbolismu, kdy pro mnohé dárce je očividně prvořadé, aby měli dobrý pocit z toho, že druhým pomáhají, a je pro ně naopak naprosto druhořadé, jaký praktický efekt jejich pomoc přináší a zda náhodou nenadělá více škody než užitku. Příkladem budiž všelijaké ty hurá-akce typu darujte obnošené tričko (či boty) dětem z Afriky, jejichž výsledkem pravidelně bývá to, že dárci sice možná mají dobrý pocit z toho, jak chudým pomohli, ale cílová země je zaplavena věcmi, které nikdo nepotřebuje ani nechce a jež / 3

4 POKRAČOVÁNÍ SEBEMRSKAJÍCÍ SE BOHÁČI byly do dané země přepraveny na úkor věcí, které by tamější lidé potřebovali daleko naléhavěji. Tak například poté, co se Honduras v roce 1998 stal obětí hurikánu Mitch, byl doslova zaplaven dodávkami darovaných věcí ze západních zemí, jež ucpaly tamější přístavy, naprosto zahltily vnitrostátní přepravu (kterou v oné nouzové situaci zajišťovala především armáda) a prakticky znemožnily včasné dodávky věcí, které místní obyvatelé potřebovali daleko naléhavěji. Tyto dary tedy situaci nejenže nezlepšily, ale ještě ji zhoršily, navíc manipulace s těmito nepotřebnými věcmi si pochopitelně vyžádala vynaložení dalších vzácných zdrojů (lidé, dopravní infrastruktura, čas atd.). 2 V neposlední řadě je třeba zdůraznit, že co se týče federální daně z příjmu osob, je daňové břemeno ve Spojených státech již nyní obrovsky nerovnoměrně rozloženo. Podle amerického Úřadu pro daňové analýzy (Office of Tax Analysis) 3 totiž drtivá většina státních příjmů z této daně každoročně připadá na poměrně malou skupinu lidí s velmi vysokými příjmy. V roce 2002 panovala následující situace: 5% poplatníků s nejvyššími příjmy zaplatilo více než polovinu (53,8%) všech prostředků vybraných na federální dani z příjmu osob; 1% poplatníků s nejvyššími příjmy odvedlo 33,7% prostředků inkasovaných státem na této dani; Téměř veškeré prostředky, které se na dani z příjmu vyberou (více než 96%), pochází od daňových poplatníků, kteří náleží do horní poloviny distribuce příjmů; jinými slovy, chudší polovina amerických občanů tuto daň prakticky vůbec neplatí. To samé platí i pro rok 2008, jak ukazuje tabulka převzatá z materiálů National Tax Union: 4 Příjmové percentily Daňový rok 2008 Hranice příjmů pro daný percentil Top 1% $ ,02 Top 5% $ ,72 Top 10% $ ,94 Top 25% $ ,34 Top 50% $ ,30 Nejnižších 50% <$ ,7 Procento federální daně z příjmů osob, které daná skupina poplatníků platí Není třeba dodávat, že z pohledu školy veřejné volby není zrovna žádoucí taková daň, jejíž břemeno je natolik nerovnoměrně rozloženo, že ji půlka občanů včetně mediánového voliče prakticky neplatí. Matěj Šuster je spolupracovníkem Liberálního institutu Zdroj: Internal Revenue Service 1 Viz jeho článek pro noviny The New York Times s půvabným titulkem Přestaňte se mazlit se superboháči. 2 Viz Alanna Shaikh, Nobody wants your old shoes: How not to help in Haiti, , 3 Viz: 4 Viz: České zdravotnictví: Iluze nedostatku Jan Průša Dnes se běžně tvrdí, že péče ve zdravotnictví by mohla být lepší, kdyby snad v oboru bylo více peněz. Zdravotnictví se stále dokola zobrazuje jako nedostatkový systém. Zdá se, že se nad tímto silným tvrzením nikdo ani hlouběji nezamýšlí. Přitom právě od tohoto zdánlivého paradoxu by se měla odrazit každá ekonomická analýza zdravotnického systému. Přesně takové analýze podstaty neefektivnosti v českém zdravotnictví se věnujeme v tomto textu. Ukážeme, že nedostatek financí ve zdravotnictví je v prvé řadě iluzí, kterou vyvolává roztříštěnost peněžních toků ve státem řízeném systému. Uměle a nesmyslně jsou totiž odděleny výnosy na jedné straně (placení pojistného), náklady na straně druhé (proplácení péče) a také veškeré přerozdělování uvnitř systému. Nelze se divit, že se ve zdravotnictví nikdo nedokáže dopočítat rovnováhy. Jak uvidíme, tento stav má dva nežádoucí důsledky. Za prvé, po zdravotnictví všichni aktéři požadují větší výstup, než kolik do systému přispívají to se týká pacientů (spotřebitelů), dodavatelů i lékařů. Přitom rozpočtová omezení se nastavují a dodržují arbitrárně pouze tak, aby přibližně vyšla souhrnná bilance. Za druhé se tím vytváří prostor i pro řádově vyšší neefektivnost. Na závěr naší analýzy vyvodíme, že pro zásadní zlepšení systému by bylo nutné, aby pacienti (plátci) přistoupili na (většinově) soukromé zdravotnictví. Vzhledem k odporu veřejnosti k privatizaci předpovídáme, že se situace příliš nezlepší. Zdravotnictví sice bude v roce 2025 absolutně efektivnější než dnes. Bude existovat také menšinová část zdravotnického systému, která bude efektivnější i relativně vzhledem k možnostem, které budou v té době dostupné. Většinovým případem však zůstane zaostalý a deficitní veřejný zdravotní systém, kde budeme muset být připraveni i na chaotický bankrot. I. Iluzorní nedostatek peněz ve zdravotnictví Ekonomie se často definuje jako věda o rozdělení vzácných statků. Vyjadřuje se tím lidská povaha toužit po mnohém, zatímco získat lze jen omezeně. Ekonomové říkají, že jak roste spotřebovávané množství, roste spotřebitelův užitek. 1 V ekonomii vzácnost platí pro jakoukoliv oblast lidské činnosti, do které vstupují materiální zdroje. Tak jako všude jinde, ani ve zdravotnictví nemůže být nikdy tolik peněz, aby jich nemohlo být ještě více. Důvod, proč nedostatek peněz ve zdravotnictví pociťujeme zvlášť silně, je jednoduchý: Jedná se o pouhou iluzi, protože po systému požadujeme větší výstup, než kolik mu poskytujeme zdrojů a to pochopitelně není možné. Této iluzi propadáme, protože v současném systému zdravotní péče jsou zcela odtrženy prvky peněžního toku: (1) zdroje financování, (2) rozdělování financí pro poskytování služeb a (3) samotné spotřeby. V důsledku této roztříštěnosti spotřebitelé (pacienti) nemohou rozhodnout, zda by chtěli do zdravotnictví přispívat více, a to přesunem peněz z jiných položek svých výdajů. Dokud bude tato systémová roztříštěnost pokračovat, nelze objektivně z hlediska zákaznické poptávky říct, zda je ve zdravotnictví peněz nedostatek skutečný nebo iluzorní; tedy zda by spotřebitelé skutečně za zdravotnictví chtěli utrácet více nebo zda jsou k tomu pouze nuceni neefektivností systému. 2 Z toho také vyplývá, že pouhé navyšování rozpočtů není řešením, protože i po zvýšení objemu financí bude stále požadováno ještě více 1 Striktně vzato se nejedná o ekonomické, tvrzení, ale o empirický poznatek z psychologie; o vztahu ekonomie a psychologie viz Rothbard (2005, s ). 2 Jak ukázal Hayek (1945), v takové situaci není možná ekonomická kalkulace. 3 Podle Lidových novin z vydala loni VZP za zákroky, které nikdo neprovedl, 423 mil. CZK. 4 Podle statistik OECD (2011) je v ČR pouze 16,3 % výdajů na zdravotnictví přímých soukromých. 5 O morálním hazardu viz např. Mas-Colell, Whinston a Green (1995, kap. 13 a 14). / 4

5 POKRAČOVÁNÍ ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ: ILUZE NEDOSTATKU peněz a nerovnováha nezmizí. Ad absurdum by každá jednotlivá položka lidské spotřeby mohla pohltit všechny zdroje. Tím více zdravotnictví, kde s pokročilými technologiemi obrovsky rostou možnosti speciální péče. Můžeme tedy shrnout, že nedostatek peněz vzniká, pokud ho vztahujeme k nadstandardní péči, kterou od systému požadujeme. Je totiž nelogické, aby v systému chyběly peníze pro standardní péči, neboť díky technologickému pokroku klesá její nákladnost. Ekvivalentně můžeme říct, že nedostatek pociťujeme, neboť po zdravotnictví implicitně požadujeme růst standardu, aniž bychom stejnou mírou navyšovali své platby do systému. II. Trojrozměrná neefektivnost Současný zdravotní systém funguje neefektivně přinejmenším ve třech směrech: Podstatné ztráty, které vznikají průtokem mezi oddělenými kroky (1)-(3) uvedenými výše tj. zajištění zdrojů financování (pojišťovny), rozdělování financí pro poskytování služeb (finanční krytí poskytovatelů) a spotřeba (alokace péče mezi pacienty). Absence dostatečné hospodářské soutěže v rámci těchto kroků. Nedostatečná kontrola na všech stupních. 3 Lze těžko odhadnout, který rozměr má větší váhu. Podstatné je, že všechny jsou propojené a nelze účinně potlačit neefektivnost jen v jednom z nich samostatně. Jediné systémové řešení, které zároveň maximalizuje efektivnost ve všech rozměrech, je přechod na plně privatizované zdravotnictví. Tak lze zajistit propojení a tím i soulad všech finančních toků, zvýšit výkonnost díky hospodářské soutěži a zároveň motivovat celý systém k intenzívní vlastnické kontrole. Záplatování nemůže přinést nic víc než dílčí úspory. Pokud dáme dohromady tuto zásadní tezi s analýzou v první části, pak z toho vyplývá, že největší prostor k zefektivnění zdravotnictví je v přístupu pacientů (spotřebitelů). Pacienti musí přijmout fakt, že jediné životaschopné zdravotnictví je soukromé, které dokáže vyrovnat obrovskou nabídku rozmanitých možností léčby, poptávku po nadstandardních službách a finanční možnosti systému. Soukromé zdravotnictví implicitně řeší (iluzorní) nedostatek financí: Nastavuje pevné rozpočtové omezení a dává do přímé souvztažnosti deklarované požadavky zákazníků a jejich ochotu za služby skutečně zaplatit. Lze předpokládat, že současný stav neomezené spotřeby většině pacientů vyhovuje, a proto nebudou ochotni dobrovolně na sebe převzít odpovědnost plynoucí ze soukromého systému. 4 Mohlo by proto v dohledné době dojít k tomu, že pacienti budou ke změně donuceni kolapsem celého systému, jako se to nedávno stalo u monopolu sázkových loterií Sazky. Zefektivnění zdravotnictví souvisí také s hlubšími otázkami morálního rozměru. Předně je třeba rozlišit elementární solidaritu (sociální dávky) a veřejné zdravotnictví. Pokud potřebným vyplatíme dávky, lze jim pomoc zajistit i soukromými poskytovateli, a to lépe než státem financovanými institucemi. Stejně tak bude čím dál důležitější rozvinout diskuzi, do jaké míry poskytovat zdravotní péči za jakýchkoliv podmínek tedy rozpory mezi etikou a technologií. To se bude týkat udržování života (ať už předčasně narozených nebo naopak dlouhodobě hospitalizovaných), genetiky a klonování, nanotechnologií a propojení medicíny s robotikou. Je zcela zřejmé, že nekontrolovaně financovaná péče (neřízená spotřeba) v současném státem garantovaném zdravotnictví s sebou přináší také podstatný morální hazard 5 a stav, který filozof Roger Scruton (2006, kap. 9, s. 79) nazval tyranií medicíny. III. Vize zdravotnictví v roce 2025 Poslední část článku uvedu rovnou třemi tezemi, na kterých zakládám svou vizi zdravotnictví v roce 2025: Zdravotnictví bude v roce 2025 absolutně efektivnější než dnes. Bude existovat také menšinová část zdravotnického systému, která bude efektivnější i relativně vzhledem k možnostem, které budou v té době dostupné. Většinovým případem však zůstane zaostalý a deficitní veřejný zdravotní systém. Ve svém prvním tvrzení vycházím z toho, že bude stárnout současná mladá generace, která je zvyklá na služby jako komoditu. Tento strukturální posun je důležitý zejména proto, že minimálně v českých podmínkách je zdravotnictví ve formě služby dostupné pouze jako luxus a převažuje zdravotnictví jako řemeslná údržba. Státní zdravotnický systém totiž ze své podstaty nepřipouští zákaznicky orientovaný servis. Zatímco dnes přes starší pacienty a lékaře do zdravotnictví proniká moderní technika velmi pomalu, pacienti z mladších ročníků budou mít na své straně skvělou znalost internetu a budou schopni aktivně využívat nových informačních možností. Lze tedy očekávat, že nevýhoda informační asymetrie, na kterou dnes poskytovatelé péče hromadně hřeší, bude ustupovat ve světle mnohem podrobnějších informačních toků. Ať už se to bude týkat lékařských záznamů, on-line katalogů diagnóz, srovnávacích a recenzních serverů nebo blogů z nemocnic. To bude výrazně zvyšovat tlak na poskytovatele péče, aby zlepšovali nabízený servis. Toto absolutní zlepšení můžeme kolem sebe pozorovat už dnes. Vzhledem k nedokonalostem státního vlastnictví se však bude zvyšovat deficit mezi nároky a službami a to buď v podobě finanční (přímé ztráty a dluhy), nebo v podobě morálního zastarání za moderním standardem. Tím se dostávám k druhému bodu zda efektivnost ve zdravotnictví vzroste i relativně. Zde nelze dát jednoznačnou odpověď, neboť toto závisí na nepředvídatelných politických rozhodnutích. Vzhledem k tomu, že ve většinové populaci panuje zarytý odpor k soukromému přístupu ke zdraví, předpokládám vývoj spíše negativní. Pokud budou pokračovat drobné úpravy místo důsledné privatizace všech stupňů zdravotní péče, nebude moct veřejné zdravotnictví udržet krok s moderní péčí. Na jedné straně se ještě ostřeji vydělí elitní soukromé zdravotnictví, které bude dostupné pouze pro bohatou klientelu. Na druhé straně zůstane zaostalý a deficitní veřejný zdravotní systém, kde budeme muset být připraveni i na chaotický bankrot. Zatímco v prvním segmentu poroste i absolutní efektivnost, v tom druhém bude klesat. Bohužel, jak se zdá, bude většinovým případem ten druhý jmenovaný. Jan Průša je doktorandem na Institutu ekonomických studií UK a analytikem Raiffeisen Investment Literatura 1. Friedrich August von Hayek. The Use of Knowledge in Society. American Economic Review, 25(4), Andreu Mas-Colell, Michael D. Whinston, and Jerry R. Green. Microeconomic Theory. Oxford University Press, New York, IS- BN: OECD. Statistics. OECD StatExtracts A Web Resource, August Online, staženo v srpnu 2011 z [http://stats.oecd.org/index.aspx]. 4. Murray N. Rothbard. Zásady ekonomie. Liberální institut, Praha, Roger Scruton. A Political Philosophy: Arguments for Conservatism. Continuum, London, Jak vysoká ta inflace vlastně je? Lukáš Pfeifer Ve sdělovacích prostředcích je nám nejčastěji prezentován vývoj inflace pomocí CPI 1, tedy pomocí indexu spotřebitelských cen, který ilustruje pouze vývoj cen spotřebního zboží a služeb nakupovaných domácnostmi v průběhu času. Podle rakouské teorie hospodářského cyklu však v průběhu monetární expanze (tedy v období navyšování cen) nejvíce rostou ceny ve fázích výroby nejvzdálenějších od spotřeby. Ty ovšem CPI nezahrnuje. Skutečná inflace je tak daleko vyšší, než ta prezentovaná. Chcete znát její úroveň? / 5

ČESKO, SVĚT NETUŠENÝCH MOŽNOSTÍ

ČESKO, SVĚT NETUŠENÝCH MOŽNOSTÍ První výsledky připravované publikace ČESKO, SVĚT NETUŠENÝCH MOŽNOSTÍ vznikající ve spolupráci s nezávislými autoritami Zdeněk Lhota, poslanec PS PČR Vlastní texty po kliknutí na odkaz naleznete v závěru

Více

ČESKO, SVĚT NETUŠENÝCH MOŽNOSTÍ

ČESKO, SVĚT NETUŠENÝCH MOŽNOSTÍ ČESKO, SVĚT NETUŠENÝCH MOŽNOSTÍ Ozdravení státu prof. Ing Josef Šíma, Ph.D., vedoucí katedry institucionální ekonomie VŠE v Praze Matěj Šuster, výzkumný pracovník Liberálního institutu Zdravotnictví Základní

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

Byrokracie, byrokratismus, byrokratizace

Byrokracie, byrokratismus, byrokratizace Byrokracie, byrokratismus, byrokratizace Jan Vorlíček Byrokratická metoda spočívá v tom, že zachází s lidmi jako by to byly věci a s věcmi zachází spíše podle kvantity, aby se mohly počítat a kontrola

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc.

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc. Lucie Vacková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala

Více

Modrá šance ZÁKLADNÍ TEZE FINANČNÍ POLITIKY ODS. Vlastimil Tlustý stínový ministr financí ODS

Modrá šance ZÁKLADNÍ TEZE FINANČNÍ POLITIKY ODS. Vlastimil Tlustý stínový ministr financí ODS Modrá šance ZÁKLADNÍ TEZE FINANČNÍ POLITIKY ODS p r o v e ř e j n é f i n a n c e Vlastimil Tlustý stínový ministr financí ODS č. 1/2003 modrá šance pro veřejné finance Vlastimil Tlustý stínový ministr

Více

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách Radek Hájek Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Obsahem bakalářské práce je provést analýzu finančního řízení malého a středního podniku

Více

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu Ohlédneme-li se za sebou, můžeme jistě konstatovat dobré výsledky. Růst české ekonomiky atakuje hranici pěti procent, veřejné finance se postupně ozdravují,

Více

Tr an s par e n cy I nte r national Česk á r e p u b li k a

Tr an s par e n cy I nte r national Česk á r e p u b li k a Tr an s par e n cy I nte r national Česk á r e p u b li k a Ko le k tiv auto r ů z áří 2006 Průhledný státní rozpočet? Kudy tečo u a k am p rosakuj í naše ve ř e j n é finance w w w.tr an s par e n cy.cz

Více

prezidentem máme na to! Vize České republiky pohledem prezidentského kandidáta Vladimíra Dlouhého

prezidentem máme na to! Vize České republiky pohledem prezidentského kandidáta Vladimíra Dlouhého prezidentem máme na to! Vize České republiky pohledem prezidentského kandidáta Vladimíra Dlouhého prezidentem máme na to! V naší zemi žijí vzdělaní a pracovití lidé. O ty bych se chtěl jako prezident opírat

Více

Modrá kniha. pro Českou republiku. Resortní koncepce ODS

Modrá kniha. pro Českou republiku. Resortní koncepce ODS Modrá kniha pro Českou republiku Resortní koncepce ODS prosinec 2004 modrá šance pro Českou republiku OBSAH Mirek Topolánek 3 Preambule 1. Vlastimil Tlustý 7 Modrá šance Modrá šance pro veřejné finance

Více

MARATHON. 5/2014 číslo 125. Teoretický časopis věnovaný otázkám postavení člověka ve světě, ve společnosti, v současném dění

MARATHON. 5/2014 číslo 125. Teoretický časopis věnovaný otázkám postavení člověka ve světě, ve společnosti, v současném dění Filozofie, ekonomie, politologie, sociologie, psychologie, historiografie MARATHON 5/2014 číslo 125 Teoretický časopis věnovaný otázkám postavení člověka ve světě, ve společnosti, v současném dění Obsah

Více

Institut Václava Klause

Institut Václava Klause Institut Václava Klause Pavel Ryska, Jan Průša Korupce: ekonomie vs. mýty Publikace č. 6/2013 Obsah Předmluva............................. 9 1. Úvod.............................. 13 2. Co je korupce.........................

Více

Bankovní daň: opravdu věříte tomu, že může pomoci? Inflace a pád Římské říše Joseph Peden. Arnold Kling a Nick Schulz: From Poverty to Prosperity

Bankovní daň: opravdu věříte tomu, že může pomoci? Inflace a pád Římské říše Joseph Peden. Arnold Kling a Nick Schulz: From Poverty to Prosperity Terra Libera âasopis hlásící se k tradici LAISSEZ FAIRE červen červenec 2010 / ročník 11 Bankovní daň: opravdu věříte tomu, že může pomoci? Aleš Rod Ačkoliv na červnovém summitu G20 v Torontu vůdci dvacítky

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 (elektronická verze) ISSN 1801-6871 (tištěná verze) 13 vydání 13 / ročník 2006 / 13. 7. 2006

Více

SMARTstavebnictví. Kvalitní rozpočet je klíčový. Strategie pro stavebnictví. Lokace, lokace, lokace... a nic víc?

SMARTstavebnictví. Kvalitní rozpočet je klíčový. Strategie pro stavebnictví. Lokace, lokace, lokace... a nic víc? SMARTstavebnictví Strategický Management Analýzy Rozhovory Trendy listopad 2010 Strategie pro stavebnictví budoucnosti Investice do inovací jako konkurenční výhoda str. 4 Kvalitní rozpočet je klíčový Investoři

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Nákup jako součást výrobního procesu Purchase as a part of production process Tomáš Kurka Plzeň 2013 Čestné prohlášení Prohlašuji, že

Více

Braňme veřejné vysoké školství

Braňme veřejné vysoké školství ! Braňme veřejné vysoké školství karolinum ČESKÝ PŘEKLAD Anglický originál dokumentu In Defence of Public Higher Education přeložila v roce 2012 do českého jazyka skupina studujících, akademických pracovníků

Více

ANALÝZA NEZAMĚSTNANOSTI V OKRESE HAVLÍČKŮV BROD SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLVENTY

ANALÝZA NEZAMĚSTNANOSTI V OKRESE HAVLÍČKŮV BROD SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLVENTY UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ ÚSTAV EKONOMIE ANALÝZA NEZAMĚSTNANOSTI V OKRESE HAVLÍČKŮV BROD SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLVENTY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE: Martin Petr VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. Romana

Více

Ekonomická krize pohled odborů 1

Ekonomická krize pohled odborů 1 Motto: Ekonomická krize pohled odborů 1 V Praze dne 13. ledna 2009 Nejvyšší prioritou musí být ochrana občanů před nejhoršími dopady finanční krize. Občané jsou těmi prvními, na které krize dopadne, ať

Více

Centrum pro ekonomiku a politiku

Centrum pro ekonomiku a politiku Centrum pro ekonomiku a politiku Velká deprese Sborník textů Robert Holman, Pavel Kohout, Milan Sojka František Vencovský, Burton Folsom František Stellner, Radek Soběhart Ladislav Tajovský Marek Loužek

Více

4 MAKROEKONOMICKÉ TYPY HOSPODÁŘSKÝCH POLITIK

4 MAKROEKONOMICKÉ TYPY HOSPODÁŘSKÝCH POLITIK 4 MAKROEKONOMICKÉ TYPY HOSPODÁŘSKÝCH POLITIK 4.1 Monetární politika Monetární politika je důsledkem skutečnosti, že v tržní ekonomice sehrávají peníze jako prostředek míry hodnot a měřítko cen, oběživo,

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM. The Global Competitiveness Report 2009 2010 metodologické a poznávací

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM. The Global Competitiveness Report 2009 2010 metodologické a poznávací V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 08 vydání 08/ ročník 2009 /6.10.2009 Bulletin CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ The Global Competitiveness

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Pastorační a sociální práce BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Tomáš Kašpar Praha 2015 Karlova univerzita v Praze Evangelická teologická fakulta Pastorační

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2014 COM(2014) 130 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Jak pokračuje Evropa 2020: strategie

Více

Terra Libera. Proudící přísun novinek z politických ringů je prakticky nemožné. Nová měna? Žádná změna Václav Rybáček

Terra Libera. Proudící přísun novinek z politických ringů je prakticky nemožné. Nová měna? Žádná změna Václav Rybáček Terra Libera âasopis hlásící se k tradici LAISSEZ FAIRE Nová měna? Žádná změna Václav Rybáček Proudící přísun novinek z politických ringů je prakticky nemožné smysluplně konzumovat. Nové zákony, úpravy

Více

Vzdělání a trh. Sborník textů

Vzdělání a trh. Sborník textů Vzdělání a trh Sborník textů Vzdělání a trh Sborník textů Vzdělání a trh Sborník textů Vydal: Liberální institut Spálená 51, 110 00 Praha 1 jako svou 54. publikaci Editor: Tereza Urbanová Odborná korektura:

Více

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Possibilities and limitation of marketing in non-profit

Více

Ekonomika zcela jinak: paradigma třetího milénia

Ekonomika zcela jinak: paradigma třetího milénia Ekonomika zcela jinak: paradigma třetího milénia namísto krize a stamiliardových ztrát třetí cesta s vyrovnanými rozpočty a trvalou prosperitou P3M plně zachovává dělení ekonomiky na sféry veřejnou a podnikání

Více

Válka a stroj na peníze: utajování nákladů války pod pláštíkem inflace

Válka a stroj na peníze: utajování nákladů války pod pláštíkem inflace Válka a stroj na peníze: utajování nákladů války pod pláštíkem inflace Joseph T. Salerno V každé velké válce bylo uvažování o penězích narušeno inflací Ekonomické chování válčících stran tak bylo svedeno

Více