Naše stanovisko k Zastupitelstvu města č. 19, ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Naše stanovisko k Zastupitelstvu města č. 19, ze dne 9.10.2012"

Transkript

1 Naše stanovisko k Zastupitelstvu města č. 19, ze dne Na tomto Zastupitelstvu jsme předložili několik zásadních návrhů. Pro lepší orientaci uvádíme vždy text příslušného usnesení a výsledek hlasování: ZM svěřuje s účinností od Radě města Žamberka ve smyslu ustanovení 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění platných předpisů, provádění rozpočtových opatření, jimiž se mění výše rozpočtových paragrafů, položek a financování v rozpočtu města Žamberka, nebo závazné finanční vztahy rozpočtu města Žamberka k příspěvkovým organizacím města Žamberka, a to provedením rozpočtové změny do výše 200 tis. Kč včetně DPH za jedno rozpočtové opatření v rámci jednoho smluvního plnění. Hlasování: 6 : 7 : 5 1+, 2Z, 3Z, 4-, 5-, 6-, 7-, 8+, 9N, 10+, 11-, 12Z, 13-, 14+, 15Z, 16N, 17-, 18N, 19Z, 20+, 21+ ZM si vyhrazuje rozhodovat v rámci schváleného rozpočtu o veškerých přesunech mezi rozpočtovými položkami s výjimkou výdajů z rezervy rozpočtu. Hlasování: 7 : 7 : 4 1+, 2Z, 3Z, 4-, 5-, 6-, 7-, 8+, 9N, 10+, 11-, 12Z, 13-, 14+, 15Z, 16N, 17-, 18N, 19+, 20+, 21+ Náš komentář: bohužel, ani tentokrát nebyla tato usnesení, která by zabránila Radě města plýtvat finančními prostředky, přijata. Radní se zřejmě obávají, že by už nemohli utrácet peníze bez vědomí zastupitelů, jak je tomu dnes běžně zvykem. Příkladem takového rozhodování Rady města je financování pronájmu soukromé nemovitosti za městské peníze pro potřebu ZUŠ po dobu téměř 20 let v celkové výši přesahující 4 mil. Kč. ZM schvaluje vyhradit si rozhodovat o výběru poskytovatelů externích právních služeb bez ohledu na výši smluvního plnění, včetně schválení smluvního vztahu a souvisejících rozpočtových opatření. U existujících smluvních vztahů na poskytování externí právní spolupráce rozhoduje o každém dílčím plnění rovněž Zastupitelstvo města. Hlasování: 7 : 6 : 5 1+, 2+, 3Z, 4-, 5-, 6-, 7-, 8+, 9N, 10+, 11-, 12Z, 13Z, 14+, 15Z, 16N, 17-, 18N, 19Z, 20+, 21+ Náš komentář: vedení města, resp. radní se zřejmě obávají, že by se už nemohli při řešení jakékoliv samosprávné záležitosti obracet na externí právníky, kterých je v současné době již osm a kteří městskou pokladnu stáli téměř jeden milión korun. Stále víc se tak ukazuje, že o věcech, o kterých by měli rozhodovat volení zástupci občanů, rozhodují za nemalý honorář cizí právníci. Zároveň to svědčí o myšlenkové prázdnotě a o absenci strategických vizí současného vedení města. V této souvislosti stojí za povšimnutí reakce PhDr. Hany Chvátilové, která na ZM zazněla: Celé zastupitelstvo s tím bojuji, pokud se týká revize zastupování za právní služby, já bych chtěla podotknout, že tady je to čistě podle fyzikálního zákona akce a reakce. Pokud by nebylo proti komu se bránit, proti čemu se bránit, pak by ty výdaje byly mizivé. Ale nebránit se nelze.

2 Náš komentář: volně přeloženo, vedení města může bez jakékoliv osobní odpovědnosti konat protizákonně a dělat chyby jako na běžícím pásu, protože externí právník za městské (tedy veřejné) peníze je přece vždy po ruce * ZM ruší s cílem zabránit dalším zbytečně vynaloženým finančním nákladům ZM s okamžitou platností plnou moc k právnímu zastupování Jiřího Dytrta advokátem JUDr. Dominikem Brůhou ve sporu o neplatnost výpovědi tajemníkovi MěÚ, schválenou usnesením Rady města č. 1914/2012. Hlasování: 7 : 5 : 6 1+, 2Z, 3Z, 4-, 5-, 6-, 7-, 8+, 9N, 10+, 11-, 12Z, 13Z, 14+, 15Z, 16N, 17Z, 18N, 19+, 20+, 21+ Náš komentář: dne předal starosta Jiří Dytrt (ODS) tajemníkovi MěÚ Ing. Ivanu Prchalovi výpověď z pracovního poměru, ačkoliv věděl, že tímto aktem obchází zákon o úřednících a zákon o obcích ale je také v rozporu s dobrými mravy. Způsob předání byl zcela neadekvátní a zejména vytvoření překážky v práci tajemníkovi MěÚ bylo naprosto nepřijatelné. Přestože tajemníkovi dle výpovědi pracovní poměr skončil a od byl v pracovní neschopnosti vnikl Jiří Dytrt celkem třikrát do jeho kanceláře a spolu s místostarosty nechal odvrtat zámky na skříňkách a společně třídili dokumentaci a osobní věci tajemníka. Ne náhodou se tak stalo několik dní před nařízeným jednáním Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ve věci určení neplatnosti výpovědi. Na rozsudek Okresního soudu, který dne rozhodl, že výpověď daná tajemníkovi MěÚ je neplatná, reagoval dne bez souhlasu Zastupitelstva města starostu zastupující právník JUDr. Dominik Brůha tím, že podal odvolání ke Krajskému soudu. V televizní reportáži Reportéři ČT, vysílané obvinil dehonestujícím způsobem tajemníka MěÚ mimo jiné z nedovoleného ozbrojování a pytláctví. Tento skutek v současné době šetří Policie ČR. Dne rozhodl Krajský soud v Hradci Králové, že starosta Jiří Dytrt odejmul část osobního ohodnocení tajemníkovi MěÚ Ing. Ivanu Prchalovi neoprávněně. Tím způsobil městu škodu v důsledku nákladů vynaložených na svoje právní zastupování, soudní poplatky, náklady advokáta protistrany a úroky z prodlení za dobu dva a půl roku. Viz naše stanovisko předložené na Zastupitelstvu města dne V rozpravě na ZM se starosta Jiří Dytrt (ODS) hájil tím, že: Prosím vás, Jiřího Dytrta nikdo nezastupuje, nezastupuje ho ani Dominik Brůha ani jiný advokát, to jsou advokáti, kteří zastupují město v jehož čele stojí Jiří Dytrt. Takže tady si někdo plete výrazně pojmy s dojmy. Já to víc nebudu komentovat. Jenom jsem vám to chtěl osvětlit. Čili Jiřího Dytrta nezastupuje žádný doktor Brůha, ale město jako takové. V této souvislosti starostovi Jiřímu Dytrtovi připomínáme, že nestojí v čele města, i když některé jeho kroky (podpis smluv bez předchozího schválení ZM), svědčí o tom, že si to i po čtyřech letech stále myslí. Na připomínku Tomáše Kalouse, že: kdyby tomu tak bylo jak říkáš, pak by nutně ty právní úkony, které pan Brůha učinil by muselo schválit město už starosta nereagoval. ZM ukládá kontrolnímu výboru prověřit, zda finanční prostředky vynaložené městem za externí právní služby, poskytnuté právníky či právními kancelářemi: MT Legal, Šrom, Derik, Všetičková, Suchodolová, Brůha, Blohoň a Malý, byly vynaloženy efektivně a zda na základě objednávek a smluv bylo splněno zadání Rady města. Hlasování: 8 : 1 : 9 1+, 2Z, 3Z, 4Z, 5Z, 6-, 7Z, 8+, 9N, 10+, 11Z, 12+, 13Z, 14+, 15Z, 16N, 17Z, 18N, 19+, 20+, 21+

3 ZM ukládá kontrolnímu výboru prověřit, zda finanční prostředky vynaložené městem za externí právní služby, poskytnuté právníky či právními kancelářemi: MT Legal, Šrom, Derik, Všetičková, Suchodolová, Brůha, Blohoň a Malý, byly vynaloženy efektivně a zda na základě objednávek a smluv bylo splněno zadání Rady města. Hlasování: 8 : 1 : 9 1+, 2Z, 3Z, 4Z, 5Z, 6-, 7Z, 8+, 9N, 10+, 11Z, 12+, 13Z, 14+, 15Z, 16N, 17Z, 18N, 19+, 20+, 21+ ZM ukládá kontrolnímu výboru prověřit, zda byly objednávky a smlouvy na poskytnutí externích právních služeb schváleny předem, tak jak to ukládají vnitřní směrnice města a Zákon o obcích. Hlasování: 9 : 0 : 9 1+, 2Z, 3Z, 4Z, 5Z, 6Z, 7Z, 8+, 9N, 10+, 11Z, 12+, 13+, 14+, 15Z, 16N, 17Z, 18N, 19+, 20+, 21+ V diskusi k výše nepřijatým bodům na zastupitelstvu zaznělo: Odorica Ballová Nechala jsem si předložit vyúčtování právních služeb, některé jsou placeny hotově a u některých není zřejmé, za co bylo placeno a až se dostaneme ke Kavemě, tak k tomu mám také výhrady, protože si myslím, že tímhle by se měl vyloženě zabývat kontrolní výbor, aby se zjistilo, za jaké právní služby se platí a kdo si je objednává. Protože u některých faktur to vůbec není a je daleko více než 8 právníků. Takže si myslím, že k tomuhle by se mělo přistoupit tak, že by tohle měl kontrolní výbor zkontrolovat, včetně toho aby si pokud to je tak udělané jako u pana Malého, kde není IČO ani rodné číslo, to znamená, že se jedná o daňový únik. A s takovýma fakturami se může velice krásně nakládat. Tady se zaplatí, ale komu a kam ty peníze přijdou, že je to vyloženě bez daně státu. Takže jenom abyste o tomhle věděli, co se tedy ději. Protože tam kde není napsáno za co nebo co bylo poskytnuté, tak je to, prostě to vyloženě smrdí, mezi námi a zvláště u právních služeb, které jsou mimo města Žamberka. Jiřina Jirešová Nebudu komentovat, ale mohla byste mi říci, kdy a kde jste si nechala právní služby vyjmout? předseda kontrolního výboru Jaroslav Bajt(KSČM): Víme to dlouho, co nás čeká, tak jsem se trošku morálně připravil i na tuto variantu. Jako úkol, usnesení to samozřejmě neodmítám, nemám na to ani právo, dodržování zákonnosti je naše záležitost, ale v té souvislosti připomínám, že když autor nebo navrhovatel je jedinec, ale že důležitý je většinový názor zastupitelstva, kterej věřím, že se v tom hlasování odrazí a nepůjde o to si vyřizovat nějaký osobní názor, ale skutečně znát stanovisko všech zastupitelů. O to vás žádám. Odorica Ballová Já bych vám chtěla opravdu připomenout, že některé věci o právních službách jsou silně nejasné a že by se s tím opravdu měl kontrolní výbor zabývat. Některé jsou placeny hotově a běžně se to týká právních porad mimo město. Takže by bylo dobré abychom věděli co to bylo za právní poradu a kdo si to objednal. Takže ten kontrolní výbor by se tím měl zabývat. Měl. Do slova a do písmena. Jestli vám záleží na tom aby město nevyhazovalo peníze za zajímavé právní služby. Protože jestliže jedu na služební cestu něco vyřizovat, mám být připraven a ne si tam potom objednávat právní služby. Od toho je tady právník na městě. Tomáš Kalous Já navážu na paní Ballovou. Tam jde o to pane Bajte ještě o jednu věc, a to by měl kontrolní výbor okamžitě konat, kdy v některých případech objednávky na právní služby byly vystavovány dodatečně. Až po provedené právní službě. To úplně stačí k tomu, abyste zahájil svoji kontrolní činnost. Jiří Dytrt:

4 Myslím si, že by určitě stálo za to a já věřím, že si s tím někdo z nás dá práci, některý z mých kolegů, kteří dají na stůl to, proč vlastně ty právní služby jsou hrazeny, respektive za co jsou ty finanční částky vynakládány, protože dovolím si tvrdit, že 95 %, nevím, jestli jsem nepřehnal to číslo, v každém případě ho upřesníme, je vynakládáno jenom z toho důvodu, aby město chránilo své zájmy, své jaksi kroky, protože z té většiny je napadáno. K tomu se ještě určitě vrátíme několikrát, protože to je hodně zmiňováno a lidi to zajímá, čili myslím, že bude dobré dát informaci, abychom věděli s čím, které náklady souvisí, aby si občané udělali přehled o tom kdo, jak, kterou věc vyvolal, inicioval a na základě které vlastně město povolalo odborníky z řad advokátů, či právníků. Náš komentář: opakovaně jsme upozorňovali na potřebu omezit finanční kompetence Rady města a provést kontrolu nad poskytováním externích právních služeb (to vše za situace, kdy je na město napojeno devět externích právníků, kteří od města dostali na honorářích téměř jeden milion korun a navíc v kontextu, kdy v lednu 2013 nastupuje na MěÚ v pořadí druhý interní právník města). Zároveň jsme opakovaně poukazovali na závažnou skutečnost, že v některých případech byly objednávky, resp. smlouvy na externí právní služby schvalovány Radou města a vyhotovovány dodatečně, poté, kdy právní služby již byly provedeny a vyúčtovány. Jaroslav Bajt (KSČM) měl bohužel pravdu. Hlasování dopadlo tak, že usnesení o tom, že by se účelnost a efektivita externích právních služeb měla zkontrolovat, nebyla bohužel přijata. Znovu se tak ukazuje, že vládní koalice včetně soudem obžalovaného Jaroslava Bajta (KSČM) se této kontroly bojí. Naskýtá se rovněž otázka, zda je naše město ještě vůbec spravováno samosprávou, či spíše početnou skupinou externích právníků, kterým ani tak nejde o blaho města, ale o napojení na městský penězovod. Za povšimnutí stojí i názorové veletoče starosty Jiřího Dytrta (ODS), který nejdříve nepodpořil provedení kontroly vynakládání finančních prostředků na právní služby kontrolním výbor a poté, v samém závěru jednání zastupitelstva slibuje, že to některý z kolegů dá na stůl. Zbývá jen odpověď na otázku, na kterém stole onen přehled leží ZM vyzývá starostu Jiřího Dytrta, aby do 14 dnů uhradil městu škodu, kterou mu způsobil tím, že po dobu tří let neoprávněně zadržoval osobní příplatek tajemníkovi MěÚ, spočívající v úhradě úroku z prodlení, úhradě nákladů právního zástupce města, úhradě nákladů právního zástupce tajemníka MěÚ a úhradě soudních výloh. Bližší specifikací výše škody se pověřuje vedoucí finančního odboru. ZM ukládá starostovi, aby v souvislosti s pravomocným rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové a v zájmu zabránění dalších zbytečně vynaložených soudních nákladů, neprodleně zrušil druhé neoprávněné snížení osobního ohodnocení tajemníkovi MěÚ od do a vyplatil ho v nejbližším výplatním termínu včetně všech zákonných odvodů. Hlasování: 6 : 6 : 6 1+, 2-, 3Z, 4-, 5-, 6-, 7-, 8+, 9N, 10+, 11Z, 12Z, 13Z, 14+, 15Z, 16N, 17-, 18N, 19Z, 20+, 21+ ZM vyzývá starostu Jiřího Dytrta, aby do 14 dnů uhradil městu škodu, kterou mu způsobil tím, že po dobu tří let neoprávněně zadržoval osobní příplatek tajemníkovi MěÚ, spočívající v úhradě úroku z prodlení, úhradě nákladů právního zástupce města, úhradě nákladů právního zástupce tajemníka MěÚ a úhradě soudních výloh. Bližší specifikací výše škody se pověřuje vedoucí finančního odboru. Hlasování: 6 : 3 : 9 1+, 2Z, 3Z, 4-, 5-, 6Z, 7-, 8+, 9N, 10+, 11Z, 12Z, 13Z, 14+, 15Z, 16N, 17Z, 18N, 19Z, 20+, 21+

5 ZM ukládá starostovi, aby v souvislosti s pravomocným rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové a v zájmu zabránění dalších zbytečně vynaložených soudních nákladů, neprodleně zrušil druhé neoprávněné snížení osobního ohodnocení tajemníkovi MěÚ od do a vyplatil ho v nejbližším výplatním termínu včetně všech zákonných odvodů. Hlasování: 6 : 6 : 6 1+, 2-, 3Z, 4-, 5-, 6-, 7-, 8+, 9N, 10+, 11Z, 12Z, 13-, 14+, 15Z, 16N, 17Z, 18N, 19Z, 20+, 21+ ZM ukládá starostovi provést zpětvzetí odvolání ke Krajskému soudu v Hradci Králové v právní věci neplatné výpovědi tajemníkovi MěÚ a dohodnout se s Ing. Ivanem Prchalem o jeho bezodkladném nástupu do funkce tajemníka. Hlasování: 6 : 8 : 3 1+, 2-, 3N, 4-, 5-, 6-, 7-, 8+, 9N, 10+, 11Z, 12-, 13-, 14+, 15Z, 16N, 17-, 18N, 19Z, 20+, 21+ Náš komentář: připomínáme, že v této souvislosti jsme již v únoru 2012 na protiprávní počínání starosty Jiřího Dytrta (ODS) nejenom upozorňovali, ale navíc předložili všem zastupitelům stanoviska následujících poradních, kontrolních a dozorových orgánů a institucí: 1. Stanovisko Svazu měst a obcí, ze dne Stanovisko ředitele Krajského úřadu Pardubického kraje Ing. Jaroslava Folprechta, ze dne , v reakci na dopis Jiřího Dytrta (ODS) 3. Stanovisko Odboru dozoru a kontroly Ministerstva vnitra, ze dne Přestože jsme starostu Jiřího Dytrta (ODS) opakovaně upozorňovali, že jeho počínání je nezákonné a že stejného názoru jsou i citované orgány a instituce a přestože starostův krok (podání výpovědi tajemníkovi) podpořili pouze dva zastupitelé (Jaroslava Halbrštátová, Hana Štětinová), vystupňoval starosta Jiří Dytrt (ODS) vůči tajemníkovi svoji šikanu dalšími protiprávními kroky (vniknutí do zapečetěné kanceláře, prolomení hesla u PC tajemníka, pomluva v TV, překážka v práci atp.). Jsme přesvědčeni, a vývoj událostí nám v tom dává plně za pravdu, že již v únoru tohoto roku měli zastupitelé dostatek argumentů, potřebných pro objektivní a správné rozhodnutí. Bohužel, řada zastupitelů se tehdy rozhodla zdržet se hlasování a tím umožnila starostovi Jiřímu Dytrtovi (ODS) pokračovat v protizákonném počínání (např. opakované neoprávněné vniknutí do kanceláře tajemníka řeší stále Policie ČR). I přes skutečnost, že odvolací soudy pravomocně rozhodly, že odebrání osobního ohodnocení tajemníkovi MěÚ bylo protizákonné, resp. že výpověď daná Jiřím Dytrtem (ODS) byla neplatná, dál starosta brání tajemníkovi MěÚ v nástupu do práce tím, že dne mu opět (již podruhé) vytvořil překážku v práci. Tím vlastně zrušil zákonem definovanou pozici. Práci, kterou v důsledku překážky na straně zaměstnavatele pro tajemníka nemá, pochopitelně musí někdo vykonávat. Tajemník je tedy doma na 100 % platu a jeho práci vykonávají jiní. Co myslíte, je to normální? My jsme přesvědčeni, že je povinností nás zastupitelů (pokud k tomu máme možnost) eliminovat důsledky protiprávního úkonu, který učinil starosta města tím, že odebral tajemníkovi osobní ohodnocení, resp. dal tajemníkovi výpověď, a abychom v této souvislosti předešli situaci, kdy město bude muset hradit tajemníkovi vzniklou škodu z titulu soudních, resp. správních sporů. Je povinností nás zastupitelů chovat se odpovědně v situaci, kde totálně selhala a selhává odpovědnost starosty a zároveň umět unést svoji osobní odpovědnost za škody, kterým jsme mohli zabránit a nezabránili, protože jsme se o to z nejrůznějších důvodů (politických, osobních apod.) vůbec nepokusili nebo odmítli pokusit.

6 ZM ukládá starostovi vypovědět mandátní smlouvu s Mgr. Liborem Malým. Důvodem jsou pochybnosti o správnosti jeho zastupování města. Hlasování: 11 : 2 : 5 1+, 2Z, 3Z, 4+, 5+, 6Z, 7+, 8+, 9N, 10+, 11-, 12+, 13Z, 14+, 15-, 16N, 17Z, 18N, 19+, 20+, 21+ Náš komentář: ukázalo se, že skandálním způsobem přijatá mandátní smlouva s Mgr.Liborem Malým v konečném důsledku začala vadit (smrdět) i některým zastupitelům, kteří pro ni zvedli ruku. Znovu připomínáme, že: projednávání ani schvalování mandátní smlouvy nebylo zařazeno v programu jednání Zastupitelstva města, který je v 10-ti denním předstihu zveřejňován a zasílán zastupitelům, a že budou mít tuto záležitost na pořadu jednání, se zastupitelé dozvěděli na poslední chvíli. angažování Mgr. Libora Malého navrhl 1. místostarosta města Petr Novotný (ČSSD). v průběhu rozpravy a následného hlasování neměli zastupitelé k dispozici text mandátní smlouvy a nemohli tedy vědět, o čem vlastně ve skutečnosti hlasují a spolehli se tak pouze na proklamace, vyslovené v této souvislosti předkladatelem Petrem Novotným (ČSSD), že město bude mandatáři hradit provizi jen v případě, že vymožená částka dosáhne objemu 2,7 mil. Kč a více. dne , tedy hned druhý den po Zastupitelstvu města, podepsal Jiří Dytrt (ODS) mandátní smlouvu s Mgr. Liborem Malým. konstrukce provize, jak je uvedena v podepsané mandátní smlouvě, není v souladu s tím, co tvrdil v rozpravě Petr Novotný (ČSSD) zastupitelům. Mgr. Libor Malý je členem ČSSD a zároveň kandidoval za tuto stranu v podzimních volbách do Krajského zastupitelstva Pardubického kraje. V rozpravě dokonce uvedl, že mu jeho angažmá v Žamberku doporučil jeho stranický kolega Václav Kroutil, který v podzimních volbách taktéž kandidoval za ČSSD. zastupitelé byli při projednávání mandátní smlouvy postaveni před hotovou věc, neměli možnost seznámit se s obsahem mandátní smlouvy a odhlasovali její uzavření bez toho, že by předtím proběhlo jakékoliv výběrové řízení. Uvítali jsme, že 2. místostarostka Jiřina Jirešová (ŽDK) a radní Jaroslava Halbrštátová (ODS) mandátní smlouvu nakonec odsoudily (přestože jí schválily). Naopak nerozumíme chování starosty Jiřího Dytrta (ODS), který mandátní smlouvu podepsal hned druhý den po jejím ostudném protlačení jedenácti hlasy (tedy i hlasem svým) a navíc se změněnou výší provize. O třičtvrtě roku později pak vehementně zvedá ruku pro její vypovězení. Skandální skutečností také zůstává, že Jaroslav Bajt (KSČM), jako předseda Kontrolního výboru hlasoval pro uzavření mandátní smlouvy s Ing. Liborem Malým a neprotestoval proti tomu, více než půl roku nekonal, a nakonec se při jejím vypovězení zdržel hlasování. Jak může takto fungovat předseda Kontrolního výboru, který má bdít na zákonností postupů Zastupitelstva a Rady města. Je otázkou, proč se stávající koalice (ODS, ŽDK, TOP 09 a ČSSD) opírá o hlas tohoto zastupitele, který je navíc obžalován a souzen pro trestné činy spáchané v souvislosti s kauzou Pěší zóna? Dále je třeba se ptát, proč nehlasovali pro vypovězení mandátní smlouvy zastupitelé Jaroslav Bajt KSČM), Stanislav Cukor (TOP 09), Hana Chvátilová (ŽDK), Petr Procházka (ŽDK) a Hana Štětinová ŽDK). Zcela pochopitelně a jednoznačně proti vypovězení mandátní smlouvy hlasovali oba přítomní zastupitelé za ČSSD Petr Novotný a Vladimíra Středová. Na jejich pohnutky se v kontextu výše uvedeného ptát ani nemusíme. Zatím nezodpovězenou otázkou zůstává, kolik bude nepochopitelné protlačení mandátní smlouvy město stát a kdo bude škody hradit. Již teď je zřejmé, že na straně města a investora se jedná o částky v řádech miliónů.

7 V kontextu s výše uvedeným je Výzva ze dne , která je určena členům ČSSD, tedy po třech měsících od skandálně schválené mandátní smlouvě, naprosto nehoráznou proklamací. A nebo si z nás někteří naši volení zástupci dělají legraci? Výzva funkcionářům strany ČSSD na všech úrovních ze dne MO ČSSD Žamberk vyzývá všechny členy strany, aby pomohli prosadit cíle k potlačení korupce v ČR. Myslíme si, že opatření k potlačení korupce, jsou zcela zásadní v naší další činnosti. Chování, které se odchyluje od formálních povinností, kdy pravidla porušuje držitel veřejné funkce a dochází tak ku vlastnímu, či skupinovému prospěchu považujeme za chování až deviantní. Takovéto odchýlení se od norem společnosti poškozuje nás všechny a to velmi silně. ČSSD má ve svém programovém dokumentu, že bude účinně čelit korupci. Za MO ČSSD: Ing. Petr Novotný. Zdroj: žamberáci.cz

Usnesení ZM č. 31/2014-ZAST ze dne

Usnesení ZM č. 31/2014-ZAST ze dne Omluveni: Ing. Pavel Zářecký 31/2014-ZAST/971-31. Zastupitelstvo města jako ověřovatele zápisu Jiřího Vencla a Bc. Zdenku Kroulíkovou přijato, pro: 16, proti:0, zdržel se: 1 1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+,

Více

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013 Omluveni: Ing. Stanislav Cukor příchod v 15.05 hod, PhDr. Hana Chvátilová příchod v 15.05 hod, Mgr. Richard Neugebauer příchod v 15.15 hod, Helena Suchánková v příchod v 16 hod, Mgr. Tomáš Kalous, Mgr.

Více

Finanční odbor. Zápis č. 2 z jednání sportovní komise

Finanční odbor. Zápis č. 2 z jednání sportovní komise nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 28349/2014 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 4 Spisový znak: 101.2.3 V Lanškrouně dne 22. srpna 2014

Více

ZÁPIS. z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici

ZÁPIS. z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici ZÁPIS z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: 7.11.2014 od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici Zasedání zastupitelstva obce Březnice bylo zahájeno v 18:01 hod., dne: 7.11.2014

Více

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Omluveni: Mgr. Richard Neugebauer příchod v 16.22 hod., Petr Procházka příchod v 17.30 hod., MUDr. Jaromír Prokop příchod v 15.25 hod, Bc. Zdenka Kroulíková

Více

Usnesení RM č. 30/2013-RADA ze dne 05.12.2013

Usnesení RM č. 30/2013-RADA ze dne 05.12.2013 30/2013-ZAST/931-30. Zastupitelstvo města jako ověřovatele zápisu Ing. Pavla Zářeckého a Mgr. Richarda Neugebauera přijato, pro: 11, proti:0, zdržel se: 2 1N, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7N, 8+, 9N, 10Z, 11+,

Více

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne 03.11. 2014 v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Starosta všechny přivítal a zahájil ustavující zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 757/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 699 ze dne 26.09.2016 Předložení příkazní smlouvy o poskytování právních služeb s Advokátní kanceláří Brož & Sokol & Novák s.r.o.

Více

ze dne Smlouva o poskytování právních služeb mezi městskou částí Praha 12 a Advokátní kanceláří Poupětová/Poupě s.r.o.

ze dne Smlouva o poskytování právních služeb mezi městskou částí Praha 12 a Advokátní kanceláří Poupětová/Poupě s.r.o. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-030-033-15 ze dne 10.8.2015 Smlouva o poskytování právních služeb mezi městskou částí Praha 12 a Advokátní kanceláří Poupětová/Poupě s.r.o. Rada městské

Více

Z á p i s. hosté: Mgr. Alena Koukalová, Ing. Jiří Drahoš, Ing. Vít Petira, Alena Linková, Ing. Mgr. Jiří Vitvar, JUDr. Ing. Rudolf Cogan, Ph.D.

Z á p i s. hosté: Mgr. Alena Koukalová, Ing. Jiří Drahoš, Ing. Vít Petira, Alena Linková, Ing. Mgr. Jiří Vitvar, JUDr. Ing. Rudolf Cogan, Ph.D. Z á p i s ze, konaného dne od 15:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Ing. Vladimír Derner, JUDr. Miroslav Antl, Ing. Petr Kilevník, Mgr. Jitka Košťálová, Ing. Petr Kubát, Ing. Josef

Více

USNESENÍ. z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, konaného dne

USNESENÍ. z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, konaného dne 1 USNESENÍ z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, konaného dne 21. 6. 2016 USNESENÍ Č. 137/2016 Zahajovací část Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou schvaluje program zasedání

Více

Z Á P I S. Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice: (listiny přítomných členů ZO a hostů - přílohy zápisu).

Z Á P I S. Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice: (listiny přítomných členů ZO a hostů - přílohy zápisu). Z Á P I S o průběhu ustavujícího (prvního) veřejného zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 6. listopadu 2014 v pohostinství Nová Husarůvka Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00772/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009

Více

ZÁPIS z 14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11, které se konalo dne

ZÁPIS z 14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11, které se konalo dne ZÁPIS z 14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11, které se konalo dne 02.03.2016 Přítomni: Omluveni: Přizváni: Předsedající: Ověřovatelé: Viz. prezenční listina tajemnice úřadu 10 zaměstnanců

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 04 konaného 13. června 2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 04 konaného 13. června 2011 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 04 konaného 13. června 2011 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Mgr. Dušan Krabec (9) Antonín Vyšohlíd (2) Pavel Morong (10)

Více

Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC. Usnesení

Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC. Usnesení Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Chlumec volební období 2014-2018 konaného dne 18. prosince 2014 od 17:00 do 19:40 hodin v zasedací místnosti v sídle

Více

USNESENÍ z III. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne

USNESENÍ z III. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne USNESENÍ z III. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 30. 3. 2011 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise 2. Kontrola usnesení

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 372/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 324 ze dne 27.05.2015 Předložení příkazní smlouvy o poskytování právních služeb s advokátní kanceláří Becker & Poliakoff s.r.o.,

Více

Připravované změny zákonů o územních samosprávných celcích

Připravované změny zákonů o územních samosprávných celcích Připravované změny zákonů o územních samosprávných celcích Ing. Marie Kostruhová Vládní zadání Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 (usnesení vlády č. 1/2011, ve znění usnesení

Více

Usnesení ZM č. 3/2015-ZAST ze dne

Usnesení ZM č. 3/2015-ZAST ze dne Omluveni: Petr Procházka, MUDr. Jaromír Prokop pro: + proti: - zdržel se: Z nehlasoval, nepřítomen: N 03/2015-ZAST/52-3. Zastupitelstvo města jako ověřovatele zápisu ZM Pavla Dlabku a Mgr. Petra Andrleho

Více

ZÁP IS z 30. schůze Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, která se konala dne 7. října 2015

ZÁP IS z 30. schůze Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, která se konala dne 7. října 2015 PS150031193 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2015 7. volební období ZÁP IS z 30. schůze Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, která se konala dne 7. října 2015 v budově Poslanecké

Více

Na druhou stránku tohoto dokument zkopíruj následující text (celý text) z této adresy:

Na druhou stránku tohoto dokument zkopíruj následující text (celý text) z této adresy: Na druhou stránku tohoto dokument zkopíruj následující text (celý text) z této adresy: http://www.novinky.cz/krimi/314239-kriminaliste-vysetruji-odkup-bazalu.html a uprav ho podle zadání: Nadpis bude hned

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne

Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 07.11.2014 Přítomni: Omluveni: dle presenční listiny Ing. Petr Urbanec Návrhová komise pan Aleš Šklář PRO: 15 Mgr. Radek Nitka PRO: 15

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 13/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 11. 3. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Dosavadní starosta Václav Šefčík (dále jako předsedající ) zahájil

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI ZÁPIS

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI ZÁPIS z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 konaného dne 5. 11. 2014 Začátek zasedání: 14:00 hod. Konec zasedání: 16:25 hod. Místo

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.05 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Smlouva o poskytování právních služeb

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Smlouva o poskytování právních služeb MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-001-007-14 ze dne 1.12.2014 Smlouva o poskytování právních služeb Rada městské části 1. schvaluje smlouvu o poskytování právních služeb mezi městskou

Více

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od Poř. č.:49.02 MĚSTO TURNOV Antonína Dvořáka 335 Zodpovídá: odbor kontroly Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od 13.12.2006 Článek I. Základní vymezení 1) Tato směrnice popisuje

Více

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje Orgány územní samosprávy Orgány obce Orgány kraje Zastupitelstvo obce (města, městského obvodu či části) do 500 obyvatel 5 až 9 členů nad 500 do 3 000 obyvatel 7 až 15 členů nad 3 000 do 10 000 obyvatel

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : Jednací číslo: 10 K 23/2006 U s n e s e n í Krajský soud v Brně rozhodl vyšší soudní úřednicí Světlanou Kadlecovou v právní věci úpadce: ABC, s.r.o., se sídlem Poštovská 55, 666 66 Slunce, IČ: 123 45 678

Více

O R G A N I Z A Č N Í. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Legislativní rámec

O R G A N I Z A Č N Í. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Legislativní rámec O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Luby Čl. 1 Základní ustanovení Organizační řád upravuje organizaci Městského úřadu Luby. Určuje jeho organizační strukturu, dělbu práce mezi jednotlivými odbory,

Více

Zápis. Přítomno: 13 členů ZMČ viz.prezenční listina. Nepřítomno: MVDr.Hunkes Bohumil omluven; Prokeš Martin - omluven.

Zápis. Přítomno: 13 členů ZMČ viz.prezenční listina. Nepřítomno: MVDr.Hunkes Bohumil omluven; Prokeš Martin - omluven. Zápis o průběhu 25. zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6.10.2010 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 764/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 698 ze dne 26.09.2016 Předložení příkazní smlouvy o poskytování právních služeb s advokátní kanceláří Becker & Poliakoff s.r.o.

Více

Usnesení z 5. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 24. 6. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Usnesení z 5. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 24. 6. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Usnesení z 5. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 24. 6. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Složení komise 120/5/2015 1. zvolilo: tuto pracovní komisi: Volební

Více

Přítomni: Sýkora, Strnad, Peroutka, Mošna, RNDr. Lang, Forst, Mgr. Judl, Vašák, JUDr. Vrbecká, Hodina, Ing. Uzlová, Matějka, Soukup

Přítomni: Sýkora, Strnad, Peroutka, Mošna, RNDr. Lang, Forst, Mgr. Judl, Vašák, JUDr. Vrbecká, Hodina, Ing. Uzlová, Matějka, Soukup Z Á P I S z 1. zasedání zastupitelstva města Mirošov, které se konalo v pondělí dne 25. února 2008 od 18.00 hodin na Městském úřadě Mirošov -------------------------------------------------------------------

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Číslo jednací.: 347 / 2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kyselka, konaného dne 5. 11. 2014, od 18:00 hodin v zasedací

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OTASLAVICE ZE DNE

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OTASLAVICE ZE DNE ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OTASLAVICE ZE DNE 16. 9. 2015 Zasedání zastupitelstva obce Otaslavice č. 7 bylo zahájeno v 17.07 hodin starostou obce Markem Hýblem (dále jen starosta). Starosta konstatoval,

Více

Zápis. 2. Složení slibu členů zastupitelstva

Zápis. 2. Složení slibu členů zastupitelstva - 1-1.zasedání zastupitelstva města - 1 - Zápis z 1.ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Tachova, které se konalo dne 8. listopadu 2010 od 18:00 hodin v kinosále areálu Mže v Tachově, Hornické ulici

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. listopadu 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. listopadu 2010, od 17:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. listopadu 2010, od 17:00 hodin. Bod 1 - Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice (dále

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod.

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Přítomni: Ing. Josef Čížek, Jan Gerenda, Miloš Břeň, Lenka Hypešová, Karel Bárta a Josef Brom. Nepřítomni: Jiří Novák.

Více

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

ZÁPIS Z 2. MIMOŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne

ZÁPIS Z 2. MIMOŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS Z 2. MIMOŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne 1. 7. 2006 Tento zápis obsahuje usnesení Z/168/06 Přítomni: 32 členů zastupitelstva (dle prezenční listiny)

Více

Kontrolní výbor 17. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU. Markéta Secká. Vlastimil Jech předseda kontrolního výboru. Návrh usnesení

Kontrolní výbor 17. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU. Markéta Secká. Vlastimil Jech předseda kontrolního výboru. Návrh usnesení Kontrolní výbor 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 19. 12. 2011 Bod pořadu jednání: 17. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU Věc: Informace kontrolního výboru Důvod předložení:

Více

Zápis z 97. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 26. srpna 2014 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Zápis z 97. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 26. srpna 2014 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Zápis z 97. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 26. srpna 2014 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle presenční listiny Mgr. Jiří

Více

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014. Tisková konference 8. listopadu 2011

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014. Tisková konference 8. listopadu 2011 PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014 Tisková konference 8. listopadu 2011 PLÁN ČINNOSTI PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE 17. února 2011 vznik Pražské protikorupční rady (PRAPOR), opřipomínkování

Více

na rozhodnutí sporu o peněžité plnění v celkové výši Kč. Oba návrhy byly podány na elektronickém formuláři, který je však určen podle 129 odst

na rozhodnutí sporu o peněžité plnění v celkové výši Kč. Oba návrhy byly podány na elektronickém formuláři, který je však určen podle 129 odst na rozhodnutí sporu o peněžité plnění v celkové výši 359.208 Kč. Oba návrhy byly podány na elektronickém formuláři, který je však určen podle 129 odst. 2 zákona o elektronických komunikací výhradně jen

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 22 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 21. září 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Jana KUBELKOVÁ Zdeněk LISEC Radoslava MADZAROVÁ Soňa

Více

Z á p i s. Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda, p. Švenka. Omluveni: Mgr. Šormová, Ing. Stejskal, p. Řehák. Program jednání:

Z á p i s. Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda, p. Švenka. Omluveni: Mgr. Šormová, Ing. Stejskal, p. Řehák. Program jednání: Z á p i s z 13. jednání kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. 3. 2010 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda,

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

Zápis z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 22.5.2014

Zápis z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 22.5.2014 Zápis z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 22.5.2014 Přítomni: p. Vladislav Beran, p. Zbyněk Blaheta, p. Ladislav Bohuslav, JUDr. Antonín Bórik, pí. Lenka Boudová,

Více

p. Sýkora, p. Peroutka, p. Forst, p. Němec, p. Vašák, p. Matějka, p. Hodina, pí Johánková, JUDr. Vrbecká, Ing. Uzlová

p. Sýkora, p. Peroutka, p. Forst, p. Němec, p. Vašák, p. Matějka, p. Hodina, pí Johánková, JUDr. Vrbecká, Ing. Uzlová Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva města Mirošov, které se konalo v pondělí dne 14. června 2010 od 18:00 hodin na Městském úřadě Mirošov --------------------------------------------------------------------

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

Statut. Rady kvality ČR

Statut. Rady kvality ČR Číslo: NPK 01 Číslo vydání: 5 Strana: 1 Název: Statut Rady kvality ČR Celkem stran: 8 Platnost od: 15.6.2016 Počet příloh: 0 Statut Rady kvality ČR Schváleno usnesením vlády ČR č. 551 z 15. června 2016

Více

OBEC ČÍHAŇ, Číhaň 26, Kolinec, tel ,

OBEC ČÍHAŇ, Číhaň 26, Kolinec, tel , OBEC ČÍHAŇ, Číhaň 26, 341 42 Kolinec, tel.376594225, e-mail: urad@cihan.cz Z Á P I S č. 5/10 z ustavujícího veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Číhaň konaného dne 8.11. 2010 v 18.00 hod. Místo

Více

Jednací řád rady města Kašperské Hory

Jednací řád rady města Kašperské Hory Jednací řád rady města Kašperské Hory Rada města Kašperské Hory (dále jen rada ) se usnesla podle 101 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), (dále jen zákon ) na tomto svém jednacím řádu,

Více

Zápis - 4. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 9.6. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 4. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 9.6. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 4. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 9.6. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Otakar Rejfek, Petr Černý, Jan Hojda, Milan Novák, Vítězslav Hátle Omluveni: Helena Pavlíková, Josef Hušek,

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Zápis číslo 8 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 8 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 8 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 05.11.2014 přítomní: Tasler

Více

Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Baška konaného dne v sále Kulturního domu v Bašce

Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Baška konaného dne v sále Kulturního domu v Bašce Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Baška konaného dne 30. 10. 2014 v sále Kulturního domu v Bašce Přítomni: 15 členů zastupitelstva 50 občanů 65 účast celkem 1. Zahájení, hymna 2. Informace o výsledcích

Více

Finanční řád SR. Sdružení rodičů Školka Montessori Kladno. Rozpočet SR a postupy. Definice a cíle rozpočtu. Rozsah rozpočtu

Finanční řád SR. Sdružení rodičů Školka Montessori Kladno. Rozpočet SR a postupy. Definice a cíle rozpočtu. Rozsah rozpočtu Sdružení rodičů Školka Montessori Kladno Finanční řád SR schválila: VALNÁ HROMADA dne 16.10.2012 Rozpočet SR a postupy Definice a cíle rozpočtu Rozsah Principy čerpání Postupy Návrh rozpočtu Čerpání rozpočtu

Více

3. Schválení programu Starosta obce pan M. Veselý seznámil přítomné s navrženým zněním programu. Navržený program zní takto: 1.

3. Schválení programu Starosta obce pan M. Veselý seznámil přítomné s navrženým zněním programu. Navržený program zní takto: 1. Z Á P I S z 20. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy konaného dne 07. 04. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Marek Veselý,

Více

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě MĚSTO LANŽHOT Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě V souladu s ustanovením 102, odst. 2, písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rada města tento organizační

Více

z 9. zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo dne v hod v Kulturním středisku.

z 9. zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo dne v hod v Kulturním středisku. Zápis z 9. zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo dne 8. 12. 2004 v 17.00 hod v Kulturním středisku. Přítomni: J. Leflerová, V. Nový, V. Šumná, K. Trnobranský, L. Sušická, M. Kindlová, J. Koutecký Omluveni:

Více

Statut Výboru pro média Rady vlády České republiky pro lidská práva a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny

Statut Výboru pro média Rady vlády České republiky pro lidská práva a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Statut Výboru pro média Rady vlády České republiky pro lidská práva a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Výbor pro média (dále jen Výbor ) je poradním orgánem Rady

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 16.02.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 26.02.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na uzavření smlouvy o poskytování právních služeb NÁVRH USNESENÍ Rada města

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI SMLOUVA O SPOLUPRÁCI k zajištění činnosti rozkladové komise ČSÚ evid. č. ČSÚ051-2016-S Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Česká republika - Český statistický úřad IČO 000 25 593

Více

Zápis z 21. Veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného 27. prosince 2013 v hod. v zelené budově úřadu městyse.

Zápis z 21. Veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného 27. prosince 2013 v hod. v zelené budově úřadu městyse. 1 Zápis z 21. Veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného 27. prosince 2013 v 18.00 hod. v zelené budově úřadu městyse. Přítomni: Omluveni: Jaroslav Eva Košut Marek Jan Sládek

Více

Z Á P I S. z 32. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3, konané dne 11. listopadu 2013 v zasedací místnosti č. 16 ÚMO Plzeň 3.

Z Á P I S. z 32. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3, konané dne 11. listopadu 2013 v zasedací místnosti č. 16 ÚMO Plzeň 3. Zastupitelstvo Městského obvodu Plzeň 3 Kontrolní výbor ZMO Plzeň 3 sady Pětatřicátníků 7 9, 30100 Plzeň; tel: +420 378 036 500; email: skarda@plzen.eu Z Á P I S z 32. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň

Více

Zápis. z 16. mimořádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne od 9:30 hodin v zasedací místnosti rady

Zápis. z 16. mimořádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne od 9:30 hodin v zasedací místnosti rady Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic Kancelář primátora Zápis z 16. mimořádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 04.05.2015 od 9:30 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni:

Více

Doplnění programu: 1. Smlouva o spolupráci při komunitním plánování sociálních služeb 2. Vnitřní směrnice k zabezpečení zákona o finanční kontrole.

Doplnění programu: 1. Smlouva o spolupráci při komunitním plánování sociálních služeb 2. Vnitřní směrnice k zabezpečení zákona o finanční kontrole. OBECNÍ ÚŘAD CHÝNICE Pošta 252 17 Tachlovice Kraj Středočeský tel. 257960075 IČO 473227 DIČ 060-00473227 Z Á P I S Ze 3. Veřejného zasedání zastupitelstva obce Chýnice, v roce 2007, konaného dne 14.9.2007

Více

Zápis z 36. schůze Rady města Svobody nad Úpou konané dne

Zápis z 36. schůze Rady města Svobody nad Úpou konané dne *MESUX000HMU0* Sp. značka: SVO/313/2016/Bal Sp. znak: 101.2.2 Sk. znak/lhůta: A/10 Zápis z 36. schůze Rady města Svobody nad Úpou konané dne 8.3.2016 Jednání Rady města zahájil v 18:00 hodin a dále řídil

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

1. Zahájení. 2. Složení slibu členů zastupitelstva městského obvodu

1. Zahájení. 2. Složení slibu členů zastupitelstva městského obvodu Z Á P I S z 1. ustavujícího jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III, které se konalo dne 24. listopadu 2014 od 17:00 hod ve velkém sále Kulturního domu Dubna. Přítomni: František Brendl,

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

Jednací řád zastupitelstva obce Přezletice

Jednací řád zastupitelstva obce Přezletice Jednací řád zastupitelstva obce Přezletice Zastupitelstvo obce Přezletice (dále jen zastupitelstvo obce) se usneslo podle ustanovení 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění na tomto jednacím

Více

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK TRESTNĚPRÁVNÍ ODPOVĚDNOST PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK JUDr. Jakub Blažek, advokát Mgr. Marek Zelenka, Oživení o.s. JUDr. Jaroslav Kračún, Legal Officer, Evropská komise, JUDr. František Kotalík, specialista

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : U S N E S E N Í č.j.: 0 Nc 16573/2008-27 sp.zn. exekutora: 065 Ex 00797/08 Okresní soud v Ústí nad Orlicí rozhodl samosoudkyní Mgr. Stanislavou Kubištovou v exekuční věci oprávněného Česká spořitelna,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor finanční V Písku dne: 10.05.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města dotace na vytvoření

Více

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM Vnitřní směrnice obce Ctiboř č. 9 k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů I. OBECNÁ ČÁST Finanční kontrola se vykonává podle

Více

MĚSTO Uničov. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Právní postavení výboru

MĚSTO Uničov. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Právní postavení výboru MĚSTO Uničov Statut výborů Zastupitelstva města Uničova Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Statut výborů Zastupitelstva města Uničova (dále jen "výborů") upravuje pravidla pro přípravu, jednání, způsob usnášení

Více

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. června 1999, sp. zn. 21 Cdo 487/99 (publikovaný v časopise Právní rozhledy č. 10/1999, str. 553).

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. června 1999, sp. zn. 21 Cdo 487/99 (publikovaný v časopise Právní rozhledy č. 10/1999, str. 553). Rozvázal-li pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem někdo, kdo nebyl účastníkem tohoto právního vztahu, může se zaměstnanec (zaměstnavatel) žalobou podle 80 písm. c) OSŘ domáhat, aby bylo určeno,

Více

SEKCE VYZBROJOVÁNÍ MO V Praze dne 2. března 2010 Počet listů: 5

SEKCE VYZBROJOVÁNÍ MO V Praze dne 2. března 2010 Počet listů: 5 SEKCE VYZBROJOVÁNÍ MO V Praze dne 2. března 2010 Počet listů: 5 Schvaluji: Ředitel Mgr. Jiří STANĚK STATUT A JEDNACÍ ŘÁD ODBORNÉHO PORADNÍHO ORGÁNU PRO HODNOCENÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ PŘIJATÝCH V RÁMCI VYHLÁŠENÉ

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne 12. 3. 2014 Přítomni: Kamil Rod, Jaroslav Novák, David Malášek, Ing. Milan Čermák, Dušan Šívr, Pavlína Bicanová, Michal Štibich,

Více

MĚSTO CHEB KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 48835/2015 01.06.2015 Zápis a usnesení z 6. jednání kontrolního výboru Zastupitelstva města Chebu Datum a hodina zahájení jednání: 1.6.2015 v 15:30 hod. Místo konání jednání:

Více

schválit Dohodu o partnerství uzavřenou mezi Čmelákem Společnost přátel přírody, Švermova 32, Liberec a Městem Jablonné v Podještědí.

schválit Dohodu o partnerství uzavřenou mezi Čmelákem Společnost přátel přírody, Švermova 32, Liberec a Městem Jablonné v Podještědí. Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 4 ze dne 17. 12. 2014 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/3974/2014 Počet stránek dokumentu: 5 Usnesení RM č. 68/2014 schválit Dohodu o

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor investic a rozvoje Písek 17.01.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 02.03.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Plavecký bazén Písek stanovení dalšího postupu NÁVRH USNESENÍ 1/ Zastupitelstvo

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 24/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 24/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne OBEC STAROVIČKY Zápis č. 24/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 19. 12. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 7 členů ZO +

Více

Zápis č. 1 Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tehov konaného dne 3. listopadu 2014 od 19:00 v jednacím sále Obecního úřadu Tehov

Zápis č. 1 Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tehov konaného dne 3. listopadu 2014 od 19:00 v jednacím sále Obecního úřadu Tehov Obec Tehov, okr. Praha-východ Zastupitelstvo obce Tehov Zápis č. 1 Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tehov konaného dne 3. listopadu 2014 od 19:00 v jednacím sále Obecního úřadu Tehov Přítomni:

Více

ZM (ing. Jan Kubíček) informace pro ZM k přípravě spalovny v Mohelnici manipulace se smlouvou 1/5

ZM (ing. Jan Kubíček) informace pro ZM k přípravě spalovny v Mohelnici manipulace se smlouvou 1/5 ZM42 27.8.2014 (ing. Jan Kubíček) informace pro ZM k přípravě spalovny v Mohelnici manipulace se smlouvou 1/5 Věc: manipulace se smlouvou k přípravě spalovny v Mohelnici: originál a podvodná kopie Návrh

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Bod programu: 23. 4. 2014 11 Věc: Neslučitelnost funkce členů Zastupitelstva Ústeckého kraje - výzva ministra vnitra Důvod předložení: Dopis ministra vnitra

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne 21. 9. 2016 od 18.00 hodin Přítomni: Martin Kazda, Pavel Šedivý, Martin Fiala, Petr Jurica, Ing. Stanislav Kužel, Jaroslava Šlapanská,

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, VEJPRTY, IČ: V ý p i s u s n e s e n í

Město Vejprty, Tylova 870/6, VEJPRTY, IČ: V ý p i s u s n e s e n í Město Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 VEJPRTY, IČ: 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 1. řádného zasedání Zastupitelstva města Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 27. února 2014 od 16:30 hod. v

Více

FC TJ Háje Jižní Město

FC TJ Háje Jižní Město Příloha č. 3 FC TJ Háje Jižní Město Obracíme se na Zastupitelstvo MČ Praha 11 ve věci revokace usnesení RMČ Praha 11 ze dne 24.4.2012 pod číslem 0409/R/2012 a se žádostí o projednání následující záležitosti.

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 566 a násl. zák. č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 566 a násl. zák. č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 2 Vzor prováděcí smlouvy MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 566 a násl. zák. č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Česká televize se sídlem: Kavčí

Více

Zápis z 34. jednání Finančního výboru ZM

Zápis z 34. jednání Finančního výboru ZM Zastupitelstva města, které se konalo 1/18 ZM Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: viz. presenční listina Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 17.25 hodin.

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 3 Ads 30/2006-49 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: JUDr.

Více

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Ktová konaného dne 15. listopadu 2010, od 16:00 hodin.

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Ktová konaného dne 15. listopadu 2010, od 16:00 hodin. Obec Ktová Zastupitelstvo obce Ktová Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Ktová konaného dne 15. listopadu 2010, od 16:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva obce Ktová (dále též jako zastupitelstvo)

Více