Naše stanovisko k Zastupitelstvu města č. 19, ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Naše stanovisko k Zastupitelstvu města č. 19, ze dne 9.10.2012"

Transkript

1 Naše stanovisko k Zastupitelstvu města č. 19, ze dne Na tomto Zastupitelstvu jsme předložili několik zásadních návrhů. Pro lepší orientaci uvádíme vždy text příslušného usnesení a výsledek hlasování: ZM svěřuje s účinností od Radě města Žamberka ve smyslu ustanovení 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění platných předpisů, provádění rozpočtových opatření, jimiž se mění výše rozpočtových paragrafů, položek a financování v rozpočtu města Žamberka, nebo závazné finanční vztahy rozpočtu města Žamberka k příspěvkovým organizacím města Žamberka, a to provedením rozpočtové změny do výše 200 tis. Kč včetně DPH za jedno rozpočtové opatření v rámci jednoho smluvního plnění. Hlasování: 6 : 7 : 5 1+, 2Z, 3Z, 4-, 5-, 6-, 7-, 8+, 9N, 10+, 11-, 12Z, 13-, 14+, 15Z, 16N, 17-, 18N, 19Z, 20+, 21+ ZM si vyhrazuje rozhodovat v rámci schváleného rozpočtu o veškerých přesunech mezi rozpočtovými položkami s výjimkou výdajů z rezervy rozpočtu. Hlasování: 7 : 7 : 4 1+, 2Z, 3Z, 4-, 5-, 6-, 7-, 8+, 9N, 10+, 11-, 12Z, 13-, 14+, 15Z, 16N, 17-, 18N, 19+, 20+, 21+ Náš komentář: bohužel, ani tentokrát nebyla tato usnesení, která by zabránila Radě města plýtvat finančními prostředky, přijata. Radní se zřejmě obávají, že by už nemohli utrácet peníze bez vědomí zastupitelů, jak je tomu dnes běžně zvykem. Příkladem takového rozhodování Rady města je financování pronájmu soukromé nemovitosti za městské peníze pro potřebu ZUŠ po dobu téměř 20 let v celkové výši přesahující 4 mil. Kč. ZM schvaluje vyhradit si rozhodovat o výběru poskytovatelů externích právních služeb bez ohledu na výši smluvního plnění, včetně schválení smluvního vztahu a souvisejících rozpočtových opatření. U existujících smluvních vztahů na poskytování externí právní spolupráce rozhoduje o každém dílčím plnění rovněž Zastupitelstvo města. Hlasování: 7 : 6 : 5 1+, 2+, 3Z, 4-, 5-, 6-, 7-, 8+, 9N, 10+, 11-, 12Z, 13Z, 14+, 15Z, 16N, 17-, 18N, 19Z, 20+, 21+ Náš komentář: vedení města, resp. radní se zřejmě obávají, že by se už nemohli při řešení jakékoliv samosprávné záležitosti obracet na externí právníky, kterých je v současné době již osm a kteří městskou pokladnu stáli téměř jeden milión korun. Stále víc se tak ukazuje, že o věcech, o kterých by měli rozhodovat volení zástupci občanů, rozhodují za nemalý honorář cizí právníci. Zároveň to svědčí o myšlenkové prázdnotě a o absenci strategických vizí současného vedení města. V této souvislosti stojí za povšimnutí reakce PhDr. Hany Chvátilové, která na ZM zazněla: Celé zastupitelstvo s tím bojuji, pokud se týká revize zastupování za právní služby, já bych chtěla podotknout, že tady je to čistě podle fyzikálního zákona akce a reakce. Pokud by nebylo proti komu se bránit, proti čemu se bránit, pak by ty výdaje byly mizivé. Ale nebránit se nelze.

2 Náš komentář: volně přeloženo, vedení města může bez jakékoliv osobní odpovědnosti konat protizákonně a dělat chyby jako na běžícím pásu, protože externí právník za městské (tedy veřejné) peníze je přece vždy po ruce * ZM ruší s cílem zabránit dalším zbytečně vynaloženým finančním nákladům ZM s okamžitou platností plnou moc k právnímu zastupování Jiřího Dytrta advokátem JUDr. Dominikem Brůhou ve sporu o neplatnost výpovědi tajemníkovi MěÚ, schválenou usnesením Rady města č. 1914/2012. Hlasování: 7 : 5 : 6 1+, 2Z, 3Z, 4-, 5-, 6-, 7-, 8+, 9N, 10+, 11-, 12Z, 13Z, 14+, 15Z, 16N, 17Z, 18N, 19+, 20+, 21+ Náš komentář: dne předal starosta Jiří Dytrt (ODS) tajemníkovi MěÚ Ing. Ivanu Prchalovi výpověď z pracovního poměru, ačkoliv věděl, že tímto aktem obchází zákon o úřednících a zákon o obcích ale je také v rozporu s dobrými mravy. Způsob předání byl zcela neadekvátní a zejména vytvoření překážky v práci tajemníkovi MěÚ bylo naprosto nepřijatelné. Přestože tajemníkovi dle výpovědi pracovní poměr skončil a od byl v pracovní neschopnosti vnikl Jiří Dytrt celkem třikrát do jeho kanceláře a spolu s místostarosty nechal odvrtat zámky na skříňkách a společně třídili dokumentaci a osobní věci tajemníka. Ne náhodou se tak stalo několik dní před nařízeným jednáním Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ve věci určení neplatnosti výpovědi. Na rozsudek Okresního soudu, který dne rozhodl, že výpověď daná tajemníkovi MěÚ je neplatná, reagoval dne bez souhlasu Zastupitelstva města starostu zastupující právník JUDr. Dominik Brůha tím, že podal odvolání ke Krajskému soudu. V televizní reportáži Reportéři ČT, vysílané obvinil dehonestujícím způsobem tajemníka MěÚ mimo jiné z nedovoleného ozbrojování a pytláctví. Tento skutek v současné době šetří Policie ČR. Dne rozhodl Krajský soud v Hradci Králové, že starosta Jiří Dytrt odejmul část osobního ohodnocení tajemníkovi MěÚ Ing. Ivanu Prchalovi neoprávněně. Tím způsobil městu škodu v důsledku nákladů vynaložených na svoje právní zastupování, soudní poplatky, náklady advokáta protistrany a úroky z prodlení za dobu dva a půl roku. Viz naše stanovisko předložené na Zastupitelstvu města dne V rozpravě na ZM se starosta Jiří Dytrt (ODS) hájil tím, že: Prosím vás, Jiřího Dytrta nikdo nezastupuje, nezastupuje ho ani Dominik Brůha ani jiný advokát, to jsou advokáti, kteří zastupují město v jehož čele stojí Jiří Dytrt. Takže tady si někdo plete výrazně pojmy s dojmy. Já to víc nebudu komentovat. Jenom jsem vám to chtěl osvětlit. Čili Jiřího Dytrta nezastupuje žádný doktor Brůha, ale město jako takové. V této souvislosti starostovi Jiřímu Dytrtovi připomínáme, že nestojí v čele města, i když některé jeho kroky (podpis smluv bez předchozího schválení ZM), svědčí o tom, že si to i po čtyřech letech stále myslí. Na připomínku Tomáše Kalouse, že: kdyby tomu tak bylo jak říkáš, pak by nutně ty právní úkony, které pan Brůha učinil by muselo schválit město už starosta nereagoval. ZM ukládá kontrolnímu výboru prověřit, zda finanční prostředky vynaložené městem za externí právní služby, poskytnuté právníky či právními kancelářemi: MT Legal, Šrom, Derik, Všetičková, Suchodolová, Brůha, Blohoň a Malý, byly vynaloženy efektivně a zda na základě objednávek a smluv bylo splněno zadání Rady města. Hlasování: 8 : 1 : 9 1+, 2Z, 3Z, 4Z, 5Z, 6-, 7Z, 8+, 9N, 10+, 11Z, 12+, 13Z, 14+, 15Z, 16N, 17Z, 18N, 19+, 20+, 21+

3 ZM ukládá kontrolnímu výboru prověřit, zda finanční prostředky vynaložené městem za externí právní služby, poskytnuté právníky či právními kancelářemi: MT Legal, Šrom, Derik, Všetičková, Suchodolová, Brůha, Blohoň a Malý, byly vynaloženy efektivně a zda na základě objednávek a smluv bylo splněno zadání Rady města. Hlasování: 8 : 1 : 9 1+, 2Z, 3Z, 4Z, 5Z, 6-, 7Z, 8+, 9N, 10+, 11Z, 12+, 13Z, 14+, 15Z, 16N, 17Z, 18N, 19+, 20+, 21+ ZM ukládá kontrolnímu výboru prověřit, zda byly objednávky a smlouvy na poskytnutí externích právních služeb schváleny předem, tak jak to ukládají vnitřní směrnice města a Zákon o obcích. Hlasování: 9 : 0 : 9 1+, 2Z, 3Z, 4Z, 5Z, 6Z, 7Z, 8+, 9N, 10+, 11Z, 12+, 13+, 14+, 15Z, 16N, 17Z, 18N, 19+, 20+, 21+ V diskusi k výše nepřijatým bodům na zastupitelstvu zaznělo: Odorica Ballová Nechala jsem si předložit vyúčtování právních služeb, některé jsou placeny hotově a u některých není zřejmé, za co bylo placeno a až se dostaneme ke Kavemě, tak k tomu mám také výhrady, protože si myslím, že tímhle by se měl vyloženě zabývat kontrolní výbor, aby se zjistilo, za jaké právní služby se platí a kdo si je objednává. Protože u některých faktur to vůbec není a je daleko více než 8 právníků. Takže si myslím, že k tomuhle by se mělo přistoupit tak, že by tohle měl kontrolní výbor zkontrolovat, včetně toho aby si pokud to je tak udělané jako u pana Malého, kde není IČO ani rodné číslo, to znamená, že se jedná o daňový únik. A s takovýma fakturami se může velice krásně nakládat. Tady se zaplatí, ale komu a kam ty peníze přijdou, že je to vyloženě bez daně státu. Takže jenom abyste o tomhle věděli, co se tedy ději. Protože tam kde není napsáno za co nebo co bylo poskytnuté, tak je to, prostě to vyloženě smrdí, mezi námi a zvláště u právních služeb, které jsou mimo města Žamberka. Jiřina Jirešová Nebudu komentovat, ale mohla byste mi říci, kdy a kde jste si nechala právní služby vyjmout? předseda kontrolního výboru Jaroslav Bajt(KSČM): Víme to dlouho, co nás čeká, tak jsem se trošku morálně připravil i na tuto variantu. Jako úkol, usnesení to samozřejmě neodmítám, nemám na to ani právo, dodržování zákonnosti je naše záležitost, ale v té souvislosti připomínám, že když autor nebo navrhovatel je jedinec, ale že důležitý je většinový názor zastupitelstva, kterej věřím, že se v tom hlasování odrazí a nepůjde o to si vyřizovat nějaký osobní názor, ale skutečně znát stanovisko všech zastupitelů. O to vás žádám. Odorica Ballová Já bych vám chtěla opravdu připomenout, že některé věci o právních službách jsou silně nejasné a že by se s tím opravdu měl kontrolní výbor zabývat. Některé jsou placeny hotově a běžně se to týká právních porad mimo město. Takže by bylo dobré abychom věděli co to bylo za právní poradu a kdo si to objednal. Takže ten kontrolní výbor by se tím měl zabývat. Měl. Do slova a do písmena. Jestli vám záleží na tom aby město nevyhazovalo peníze za zajímavé právní služby. Protože jestliže jedu na služební cestu něco vyřizovat, mám být připraven a ne si tam potom objednávat právní služby. Od toho je tady právník na městě. Tomáš Kalous Já navážu na paní Ballovou. Tam jde o to pane Bajte ještě o jednu věc, a to by měl kontrolní výbor okamžitě konat, kdy v některých případech objednávky na právní služby byly vystavovány dodatečně. Až po provedené právní službě. To úplně stačí k tomu, abyste zahájil svoji kontrolní činnost. Jiří Dytrt:

4 Myslím si, že by určitě stálo za to a já věřím, že si s tím někdo z nás dá práci, některý z mých kolegů, kteří dají na stůl to, proč vlastně ty právní služby jsou hrazeny, respektive za co jsou ty finanční částky vynakládány, protože dovolím si tvrdit, že 95 %, nevím, jestli jsem nepřehnal to číslo, v každém případě ho upřesníme, je vynakládáno jenom z toho důvodu, aby město chránilo své zájmy, své jaksi kroky, protože z té většiny je napadáno. K tomu se ještě určitě vrátíme několikrát, protože to je hodně zmiňováno a lidi to zajímá, čili myslím, že bude dobré dát informaci, abychom věděli s čím, které náklady souvisí, aby si občané udělali přehled o tom kdo, jak, kterou věc vyvolal, inicioval a na základě které vlastně město povolalo odborníky z řad advokátů, či právníků. Náš komentář: opakovaně jsme upozorňovali na potřebu omezit finanční kompetence Rady města a provést kontrolu nad poskytováním externích právních služeb (to vše za situace, kdy je na město napojeno devět externích právníků, kteří od města dostali na honorářích téměř jeden milion korun a navíc v kontextu, kdy v lednu 2013 nastupuje na MěÚ v pořadí druhý interní právník města). Zároveň jsme opakovaně poukazovali na závažnou skutečnost, že v některých případech byly objednávky, resp. smlouvy na externí právní služby schvalovány Radou města a vyhotovovány dodatečně, poté, kdy právní služby již byly provedeny a vyúčtovány. Jaroslav Bajt (KSČM) měl bohužel pravdu. Hlasování dopadlo tak, že usnesení o tom, že by se účelnost a efektivita externích právních služeb měla zkontrolovat, nebyla bohužel přijata. Znovu se tak ukazuje, že vládní koalice včetně soudem obžalovaného Jaroslava Bajta (KSČM) se této kontroly bojí. Naskýtá se rovněž otázka, zda je naše město ještě vůbec spravováno samosprávou, či spíše početnou skupinou externích právníků, kterým ani tak nejde o blaho města, ale o napojení na městský penězovod. Za povšimnutí stojí i názorové veletoče starosty Jiřího Dytrta (ODS), který nejdříve nepodpořil provedení kontroly vynakládání finančních prostředků na právní služby kontrolním výbor a poté, v samém závěru jednání zastupitelstva slibuje, že to některý z kolegů dá na stůl. Zbývá jen odpověď na otázku, na kterém stole onen přehled leží ZM vyzývá starostu Jiřího Dytrta, aby do 14 dnů uhradil městu škodu, kterou mu způsobil tím, že po dobu tří let neoprávněně zadržoval osobní příplatek tajemníkovi MěÚ, spočívající v úhradě úroku z prodlení, úhradě nákladů právního zástupce města, úhradě nákladů právního zástupce tajemníka MěÚ a úhradě soudních výloh. Bližší specifikací výše škody se pověřuje vedoucí finančního odboru. ZM ukládá starostovi, aby v souvislosti s pravomocným rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové a v zájmu zabránění dalších zbytečně vynaložených soudních nákladů, neprodleně zrušil druhé neoprávněné snížení osobního ohodnocení tajemníkovi MěÚ od do a vyplatil ho v nejbližším výplatním termínu včetně všech zákonných odvodů. Hlasování: 6 : 6 : 6 1+, 2-, 3Z, 4-, 5-, 6-, 7-, 8+, 9N, 10+, 11Z, 12Z, 13Z, 14+, 15Z, 16N, 17-, 18N, 19Z, 20+, 21+ ZM vyzývá starostu Jiřího Dytrta, aby do 14 dnů uhradil městu škodu, kterou mu způsobil tím, že po dobu tří let neoprávněně zadržoval osobní příplatek tajemníkovi MěÚ, spočívající v úhradě úroku z prodlení, úhradě nákladů právního zástupce města, úhradě nákladů právního zástupce tajemníka MěÚ a úhradě soudních výloh. Bližší specifikací výše škody se pověřuje vedoucí finančního odboru. Hlasování: 6 : 3 : 9 1+, 2Z, 3Z, 4-, 5-, 6Z, 7-, 8+, 9N, 10+, 11Z, 12Z, 13Z, 14+, 15Z, 16N, 17Z, 18N, 19Z, 20+, 21+

5 ZM ukládá starostovi, aby v souvislosti s pravomocným rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové a v zájmu zabránění dalších zbytečně vynaložených soudních nákladů, neprodleně zrušil druhé neoprávněné snížení osobního ohodnocení tajemníkovi MěÚ od do a vyplatil ho v nejbližším výplatním termínu včetně všech zákonných odvodů. Hlasování: 6 : 6 : 6 1+, 2-, 3Z, 4-, 5-, 6-, 7-, 8+, 9N, 10+, 11Z, 12Z, 13-, 14+, 15Z, 16N, 17Z, 18N, 19Z, 20+, 21+ ZM ukládá starostovi provést zpětvzetí odvolání ke Krajskému soudu v Hradci Králové v právní věci neplatné výpovědi tajemníkovi MěÚ a dohodnout se s Ing. Ivanem Prchalem o jeho bezodkladném nástupu do funkce tajemníka. Hlasování: 6 : 8 : 3 1+, 2-, 3N, 4-, 5-, 6-, 7-, 8+, 9N, 10+, 11Z, 12-, 13-, 14+, 15Z, 16N, 17-, 18N, 19Z, 20+, 21+ Náš komentář: připomínáme, že v této souvislosti jsme již v únoru 2012 na protiprávní počínání starosty Jiřího Dytrta (ODS) nejenom upozorňovali, ale navíc předložili všem zastupitelům stanoviska následujících poradních, kontrolních a dozorových orgánů a institucí: 1. Stanovisko Svazu měst a obcí, ze dne Stanovisko ředitele Krajského úřadu Pardubického kraje Ing. Jaroslava Folprechta, ze dne , v reakci na dopis Jiřího Dytrta (ODS) 3. Stanovisko Odboru dozoru a kontroly Ministerstva vnitra, ze dne Přestože jsme starostu Jiřího Dytrta (ODS) opakovaně upozorňovali, že jeho počínání je nezákonné a že stejného názoru jsou i citované orgány a instituce a přestože starostův krok (podání výpovědi tajemníkovi) podpořili pouze dva zastupitelé (Jaroslava Halbrštátová, Hana Štětinová), vystupňoval starosta Jiří Dytrt (ODS) vůči tajemníkovi svoji šikanu dalšími protiprávními kroky (vniknutí do zapečetěné kanceláře, prolomení hesla u PC tajemníka, pomluva v TV, překážka v práci atp.). Jsme přesvědčeni, a vývoj událostí nám v tom dává plně za pravdu, že již v únoru tohoto roku měli zastupitelé dostatek argumentů, potřebných pro objektivní a správné rozhodnutí. Bohužel, řada zastupitelů se tehdy rozhodla zdržet se hlasování a tím umožnila starostovi Jiřímu Dytrtovi (ODS) pokračovat v protizákonném počínání (např. opakované neoprávněné vniknutí do kanceláře tajemníka řeší stále Policie ČR). I přes skutečnost, že odvolací soudy pravomocně rozhodly, že odebrání osobního ohodnocení tajemníkovi MěÚ bylo protizákonné, resp. že výpověď daná Jiřím Dytrtem (ODS) byla neplatná, dál starosta brání tajemníkovi MěÚ v nástupu do práce tím, že dne mu opět (již podruhé) vytvořil překážku v práci. Tím vlastně zrušil zákonem definovanou pozici. Práci, kterou v důsledku překážky na straně zaměstnavatele pro tajemníka nemá, pochopitelně musí někdo vykonávat. Tajemník je tedy doma na 100 % platu a jeho práci vykonávají jiní. Co myslíte, je to normální? My jsme přesvědčeni, že je povinností nás zastupitelů (pokud k tomu máme možnost) eliminovat důsledky protiprávního úkonu, který učinil starosta města tím, že odebral tajemníkovi osobní ohodnocení, resp. dal tajemníkovi výpověď, a abychom v této souvislosti předešli situaci, kdy město bude muset hradit tajemníkovi vzniklou škodu z titulu soudních, resp. správních sporů. Je povinností nás zastupitelů chovat se odpovědně v situaci, kde totálně selhala a selhává odpovědnost starosty a zároveň umět unést svoji osobní odpovědnost za škody, kterým jsme mohli zabránit a nezabránili, protože jsme se o to z nejrůznějších důvodů (politických, osobních apod.) vůbec nepokusili nebo odmítli pokusit.

6 ZM ukládá starostovi vypovědět mandátní smlouvu s Mgr. Liborem Malým. Důvodem jsou pochybnosti o správnosti jeho zastupování města. Hlasování: 11 : 2 : 5 1+, 2Z, 3Z, 4+, 5+, 6Z, 7+, 8+, 9N, 10+, 11-, 12+, 13Z, 14+, 15-, 16N, 17Z, 18N, 19+, 20+, 21+ Náš komentář: ukázalo se, že skandálním způsobem přijatá mandátní smlouva s Mgr.Liborem Malým v konečném důsledku začala vadit (smrdět) i některým zastupitelům, kteří pro ni zvedli ruku. Znovu připomínáme, že: projednávání ani schvalování mandátní smlouvy nebylo zařazeno v programu jednání Zastupitelstva města, který je v 10-ti denním předstihu zveřejňován a zasílán zastupitelům, a že budou mít tuto záležitost na pořadu jednání, se zastupitelé dozvěděli na poslední chvíli. angažování Mgr. Libora Malého navrhl 1. místostarosta města Petr Novotný (ČSSD). v průběhu rozpravy a následného hlasování neměli zastupitelé k dispozici text mandátní smlouvy a nemohli tedy vědět, o čem vlastně ve skutečnosti hlasují a spolehli se tak pouze na proklamace, vyslovené v této souvislosti předkladatelem Petrem Novotným (ČSSD), že město bude mandatáři hradit provizi jen v případě, že vymožená částka dosáhne objemu 2,7 mil. Kč a více. dne , tedy hned druhý den po Zastupitelstvu města, podepsal Jiří Dytrt (ODS) mandátní smlouvu s Mgr. Liborem Malým. konstrukce provize, jak je uvedena v podepsané mandátní smlouvě, není v souladu s tím, co tvrdil v rozpravě Petr Novotný (ČSSD) zastupitelům. Mgr. Libor Malý je členem ČSSD a zároveň kandidoval za tuto stranu v podzimních volbách do Krajského zastupitelstva Pardubického kraje. V rozpravě dokonce uvedl, že mu jeho angažmá v Žamberku doporučil jeho stranický kolega Václav Kroutil, který v podzimních volbách taktéž kandidoval za ČSSD. zastupitelé byli při projednávání mandátní smlouvy postaveni před hotovou věc, neměli možnost seznámit se s obsahem mandátní smlouvy a odhlasovali její uzavření bez toho, že by předtím proběhlo jakékoliv výběrové řízení. Uvítali jsme, že 2. místostarostka Jiřina Jirešová (ŽDK) a radní Jaroslava Halbrštátová (ODS) mandátní smlouvu nakonec odsoudily (přestože jí schválily). Naopak nerozumíme chování starosty Jiřího Dytrta (ODS), který mandátní smlouvu podepsal hned druhý den po jejím ostudném protlačení jedenácti hlasy (tedy i hlasem svým) a navíc se změněnou výší provize. O třičtvrtě roku později pak vehementně zvedá ruku pro její vypovězení. Skandální skutečností také zůstává, že Jaroslav Bajt (KSČM), jako předseda Kontrolního výboru hlasoval pro uzavření mandátní smlouvy s Ing. Liborem Malým a neprotestoval proti tomu, více než půl roku nekonal, a nakonec se při jejím vypovězení zdržel hlasování. Jak může takto fungovat předseda Kontrolního výboru, který má bdít na zákonností postupů Zastupitelstva a Rady města. Je otázkou, proč se stávající koalice (ODS, ŽDK, TOP 09 a ČSSD) opírá o hlas tohoto zastupitele, který je navíc obžalován a souzen pro trestné činy spáchané v souvislosti s kauzou Pěší zóna? Dále je třeba se ptát, proč nehlasovali pro vypovězení mandátní smlouvy zastupitelé Jaroslav Bajt KSČM), Stanislav Cukor (TOP 09), Hana Chvátilová (ŽDK), Petr Procházka (ŽDK) a Hana Štětinová ŽDK). Zcela pochopitelně a jednoznačně proti vypovězení mandátní smlouvy hlasovali oba přítomní zastupitelé za ČSSD Petr Novotný a Vladimíra Středová. Na jejich pohnutky se v kontextu výše uvedeného ptát ani nemusíme. Zatím nezodpovězenou otázkou zůstává, kolik bude nepochopitelné protlačení mandátní smlouvy město stát a kdo bude škody hradit. Již teď je zřejmé, že na straně města a investora se jedná o částky v řádech miliónů.

7 V kontextu s výše uvedeným je Výzva ze dne , která je určena členům ČSSD, tedy po třech měsících od skandálně schválené mandátní smlouvě, naprosto nehoráznou proklamací. A nebo si z nás někteří naši volení zástupci dělají legraci? Výzva funkcionářům strany ČSSD na všech úrovních ze dne MO ČSSD Žamberk vyzývá všechny členy strany, aby pomohli prosadit cíle k potlačení korupce v ČR. Myslíme si, že opatření k potlačení korupce, jsou zcela zásadní v naší další činnosti. Chování, které se odchyluje od formálních povinností, kdy pravidla porušuje držitel veřejné funkce a dochází tak ku vlastnímu, či skupinovému prospěchu považujeme za chování až deviantní. Takovéto odchýlení se od norem společnosti poškozuje nás všechny a to velmi silně. ČSSD má ve svém programovém dokumentu, že bude účinně čelit korupci. Za MO ČSSD: Ing. Petr Novotný. Zdroj: žamberáci.cz

STENOZÁPIS z 6. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 14. dubna 2015

STENOZÁPIS z 6. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 14. dubna 2015 1 STENOZÁPIS z 6. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 14. dubna 2015 (Jednání zahájeno v 13.09 hodin.) Prim. Krnáčová: Vážené členky a členové Zastupitelstva hl. města Prahy, vážené paní poslankyně

Více

ZASTUPITELSTVO PLZEŇSKÉHO KRAJE Zápis ze zasedání

ZASTUPITELSTVO PLZEŇSKÉHO KRAJE Zápis ze zasedání ZASTUPITELSTVO PLZEŇSKÉHO KRAJE Zápis ze zasedání Číslo zasedání: 12 Datum a hodina konání: 09.02.2015 od 9.00 hod. v sídle KÚPK Přítomni: 45, dle prezenční listiny Omluveni: JUDr. Pošpíšil do 10 hod.

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 6. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 10.10.2011 Přítomni: Dále přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, členka

Více

Program mimořádného jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŢAMBERK

Program mimořádného jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŢAMBERK Číslo ZM: 9/2011-ZAST Program mimořádného jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŢAMBERK ze dne 18.10. 2011 Počet listů: Počet příloh: 6/ Program 9. jednání Zastupitelstva města - úterý 18. 10. 2011 1. Procedurální

Více

ZÁPIS Č. 15/2003 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 2. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ

ZÁPIS Č. 15/2003 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 2. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 15/2003 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 2. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ Přítomni: přítomno 25 členů ZM Patnácté zasedání zastupitelstva města bylo svoláno dle zákona

Více

33. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1

33. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 Stenografický záznam 33. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 27. dubna 2010 Zapsala: Ing. J. Kopečková Obsahový rejstřík: Str. 2-3 Úvod, projednávání Programu, ověření zápisu z minulého jednání zastupitelstva

Více

Jakub Kohák: Konec právní. Jsme si skutečně rovni. Memorandum: Transformace: Právní aspekty transformačních. Zaměstnávání lidí

Jakub Kohák: Konec právní. Jsme si skutečně rovni. Memorandum: Transformace: Právní aspekty transformačních. Zaměstnávání lidí 3 září 2014 10. ročník ISSN 1801-8718 odborný čtvrtletník pro management ústavů sociální péče Jakub Kohák: Jsme si skutečně rovni Memorandum: Konec právní války? 2 5 Sociální služby nežijí ve vzduchoprázdnu

Více

STENOZÁPIS z 8.zasedání ZHMP ze dne 29.května 2003

STENOZÁPIS z 8.zasedání ZHMP ze dne 29.května 2003 STENOZÁPIS z 8.zasedání ZHMP ze dne 29.května 2003 Vážené členky a členové ZHMP, vážení hosté, zahajuji 8. zasedání ZHMP, na kterém vás všechny srdečně vítám. Zasedání bylo řádně svoláno a byli na něj

Více

P. N a j m o n : Hlasujeme o materiálu 29/1, bod 1.1 ZMČ Praha 5 schvaluje zápis z 28. zasedání ZMČ Praha 5.

P. N a j m o n : Hlasujeme o materiálu 29/1, bod 1.1 ZMČ Praha 5 schvaluje zápis z 28. zasedání ZMČ Praha 5. 29. zasedání ZMČ Praha 5 19. 12. 2013 Vážené dámy a pánové, dovolte, abych zahájil 29. zasedání ZMČ Praha 5. Prosím vedoucího odboru servisních služeb a informací, aby nám sdělil, kolik je přítomno členů

Více

11. zasedání ZMČ Praha 5 17. 4. 2008

11. zasedání ZMČ Praha 5 17. 4. 2008 11. zasedání ZMČ Praha 5 17. 4. 2008 Dámy a pánové, zahajuji dnešní již 11. ZMČ. Obrátil se na mne předseda klubu ODS a požádal mě o patnáctiminutovou přestávku na jednání klubu. P. H e i s s l e r : Chtěl

Více

18. zasedání ZMČ Praha 5 19. 6. 2012

18. zasedání ZMČ Praha 5 19. 6. 2012 18. zasedání ZMČ Praha 5 19. 6. 2012 Dovolte, abych zahájil 18. zasedání ZMČ Praha 5. Prosím vedoucího odboru servisních služeb o informaci, kolik je přítomno zastupitelů. P. O t t o m a n s k ý : Dobrý

Více

ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 13. 12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 13. 12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 13. 12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Já vás vítám na 11. zasedání zastupitelstva města,

Více

P. L a p á č e k : Konstatuji, že na dnešním zasedání zastupitelstva je přítomno 43 členů, omluven je pan Ing. Šorm.

P. L a p á č e k : Konstatuji, že na dnešním zasedání zastupitelstva je přítomno 43 členů, omluven je pan Ing. Šorm. Z á p i s 5. zasedání ZMČ Praha 5 11. 6. 2015 P. K l í m a : Vážení zastupitelé, dámy a pánové, vážení přítomní, dovolte mi, abych zahájil zasedání ZMČ Prahy 5. Nejprve požádám vedoucího kanceláře MČ o

Více

ZÁPIS Z 1. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210

ZÁPIS Z 1. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210 ZÁPIS Z 1. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210 Ověřovatelé: Ing. Bohuslav Kabátek Bc. Jiří Šolc Program Paní primátorka přivítala přítomné na první řádné schůzi rady města,

Více

ZÁPIS Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 5. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 5. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 5. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Vážené kolegyně, vážení kolegové, vítám vás na dnešním

Více

P Ř E H L E D dotazů, připomínek a podnětů členů Zastupitelstva hl.m. Prahy přednesených na 19. zasedání ZHMP dne 20.9.2012

P Ř E H L E D dotazů, připomínek a podnětů členů Zastupitelstva hl.m. Prahy přednesených na 19. zasedání ZHMP dne 20.9.2012 P Ř E H L E D dotazů, připomínek a podnětů členů Zastupitelstva hl.m. Prahy přednesených na 19. zasedání ZHMP dne 20.9.2012 (schváleno v Radě HMP dne 25. 9. 2012) Termín vyřízení: - dotazů, připomínek

Více

(P. Hochheimerová: Nesouhlasím s tím.)

(P. Hochheimerová: Nesouhlasím s tím.) 13. zasedání ZMČ Praha 5 18. 9. 2008 Dámy a pánové, dovolte, abych zahájil 13. zasedání ZMČ. Konstatuji, že na dnešním jednání je přítomno 38 zastupitelek a zastupitelů. Omlouvá se mgr. Šupová, pan kolega

Více

Zápis z 8. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 7. 11. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 8. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 7. 11. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 8. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 7. 11. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

24. zasedání ZMČ Praha 5 18. 4. 2013

24. zasedání ZMČ Praha 5 18. 4. 2013 24. zasedání ZMČ Praha 5 18. 4. 2013 Dámy a pánové, dovolte, abych zahájil 24. zasedání ZMČ Praha 5. Prosím vedoucího odboru servisních služeb o informaci, kolik je dle prezenční listiny přítomno členů

Více

STENOZÁPIS z 8. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 18. června 2015

STENOZÁPIS z 8. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 18. června 2015 1 STENOZÁPIS z 8. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 18. června 2015 (Jednání zahájeno v 9.12 hodin.) Prim. Krnáčová: Vážené členky a členové Zastupitelstva hl. města Prahy, vážené paní poslankyně

Více

Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 3. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 02.05.2011 Přítomni: Dále Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 4. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 27.06.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, členka rady, Mgr. Jakub

Více

P. N a j m o n : Budeme schvalovat navržené ověřovatele zápisu ve složení: Hlaváček, Kudrys, Fott, Tuček, Hochhemierová, Velek, Matoušková.

P. N a j m o n : Budeme schvalovat navržené ověřovatele zápisu ve složení: Hlaváček, Kudrys, Fott, Tuček, Hochhemierová, Velek, Matoušková. 18. zasedání ZMČ Praha 5 9. 9. 2009 Dovolte, abych zahájil dnešní 18. zasedání ZMČ, které probíhá výjimečně ve středu vzhledem k tomu, že dnes je 90. den od posledního zastupitelstva. Zítra bychom byli

Více

28. zasedání ZMČ 5 21. 11. 2013

28. zasedání ZMČ 5 21. 11. 2013 28. zasedání ZMČ 5 21. 11. 2013 Vážené dámy a pánové, dovolte, abych zahájil 28. zasedání ZMČ Praha 5. Nyní prosím vedoucího odboru servisních služeb o informaci, kolik je přítomno členů ZMČ dle prezenční

Více

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 16. schůze

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 16. schůze PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA Senátu Parlamentu České republiky 16. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 6. funkční období Těsnopisecká zpráva 16. schůze Pořad

Více

Zápis 12. zasedání. Zastupitelstva městské části Praha 4

Zápis 12. zasedání. Zastupitelstva městské části Praha 4 Zápis 12. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 konané dne 7. února 2013 na radnici Praha 4, Táborská 500 (Stenografický záznam jednání.) 12. ZMČ 2 O b s a h : Zahájení. 4 1. Návrh k volbě návrhového

Více

Zdravotnictví v České republice a jeho privatizace. Nadační fond proti korupci & V97 s.r.o.

Zdravotnictví v České republice a jeho privatizace. Nadační fond proti korupci & V97 s.r.o. Zdravotnictví v České republice a jeho privatizace Nadační fond proti korupci & V97 s.r.o. Obsah Předmluva 3 1 Pojmy a právní rámec 5 1.1 Příjmy zdravotnických zařízení......................... 5 1.2 Kontrola

Více

USTAVNÍ SOUD ČR Joštova 8, 660 83 Brno Došlo dne; -6-01" 2012. ^ krát Přílohy; ČJ.: víz flselný kód Vyřizuje: 4^

USTAVNÍ SOUD ČR Joštova 8, 660 83 Brno Došlo dne; -6-01 2012. ^ krát Přílohy; ČJ.: víz flselný kód Vyřizuje: 4^ Ústavní soud Joštova 8 660 83 Brno 2 USTAVNÍ SOUD ČR Joštova 8, 660 83 Brno Došlo dne; -6-01" 2012 v ^ krát Přílohy; ČJ.: víz flselný kód Vyřizuje: 4^ Třikrát Navrhovatel: Skupina 45 poslanců, podepsaných

Více

Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1

Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 19. března 2009 Zapsala: Ing. J. Kopečková Obsahový rejstřík: Str. 2-3 Úvod, projednávání Programu, ověření zápisu z minulého jednání zastupitelstva

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS 6. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 10.06.2015 v 18:00 v obřadní síni českobrodské radnice (anonymizovaná verze) Přítomni Borovská Gabriela, MUDr. Drahoňovská Irena,

Více