Co o nás říkají naše jména

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co o nás říkají naše jména"

Transkript

1 Co o nás říkají naše jména Marek Bohuš Katedra německého jazyka (Pedagogická Fakulta Univerzity Palackého v Olomouci) Jak vznikla naše osobní jména? Co znamenají? Dají se jména překládat? To vše a mnoho dalšího se mohou dozvědět posluchači přednášky na téma jazykové disciplíny zvané onomastika, tzn. věda o jménech. Bude zaměřena nejen na češtinu a němčinu, které se v osobních jménech obyvatel České republiky vyskytují nejčastěji, ale i na další jazyky, protože principy pojmenovávání osob a vzniku jmen jsou v různých kulturách analogické. Další aspekty tématu: Od kdy a proč máme dvě jména? Jakými zásadami se řídit při výběru jména pro dítě? Lze si změnit jméno? Každý, kdo má jméno, se označuje jako nositel jména. Různí nositelé mají rozdílný počet jmen. Z historie jsou známy osobnosti s jedním, dvěma, třemi i více jmény: Ježíš, Mohamed, Kosmas, Libuše, Tutanchamon, Karel IV., Richard III., Mistr Theodorik Magdalena Dobromila Rettigová, T.G.M., J.A.K., J.F.K, INRI Karel Jan Nepomuk Josef Norbert Bedřich Antonín Vratislav Menas kníže ze Schwarzenbergu Všechna jména neměla stejnou váhu. V období jednojmennosti vystačil každý člověk s jedním jménem, které se případně doplňovalo o tzv. příjmí. Z příjmí, které nebylo dědičné a které charakterizovalo osobu podle jejího vzhledu, funkce, povolání, stavu, původu, bydliště, otce či matky, se později vyvinulo příjmení, které již bylo stálé dědilo se. Nárok na majetek předků byl silným motivem vzniku a zavedení příjmení a rozumí se samo sebou, že se omezovalo na majetné společenské kruhy. Toto období jednojmennosti trvalo v různých regionech rozdílně dlouho a také společenské postavení mělo vliv na počet jmen. Jako první získávali dědičná příjmení aristokraté, později měšťané, občané a nakonec nevolníci, nebo dokonce i svobodní, ale nemajetní pomocníci v zemědělství. Neméně důležitým motivem nastolení dvojjmennosti byla potřeba prosté rozlišení a později i identifikace osob, která postupem času nabývala na významu a byla v zájmu centralizovaného státu s jeho výběrem daní, evidencí obyvatelstva, odvodní povinností apod. Druhé jméno se stávalo nezbytným v rostoucích městech (u nás hlavně od 13. století), kam přicházeli lidé z venkova. Svou roli hrálo také to, že repertoár rodných (křestních) jmen se s příchodem křesťanství stal velmi omezeným, protože se přidělovala jména podle světců v církevním kalendáři. Obliba některých rodných jmen byla taková, že jedno jméno nosilo i 20 až 25 % populace, tzn. každý čtvrtý až pátý se jmenoval stejně (Margareta, Johann, Josef, Maria). Důležitost církevních svátků se projevovala tak, že jmeniny, které nositel slavil v den svého patrona, byly mnohem významnější než narozeniny, zvláště když lidé ani přesně nevěděli, kdy se narodili. Úkol 1.: Některá jména v ukázce nahoře jsou uvedena zkratkou. Přesto lze poznat, o koho se jedná. Kdo jsou nositeli iniciál T.G.M., J.A.K., J.F.K, INRI? Mezi mnoha kategoriemi vlastních jmen rozlišujeme jména osob, zvaná osobní. Těmi se budeme v tomto textu zabývat. Každý nositel jména má vícero jmen, i když oficiálně to jsou jen jméno rodné a příjmení.

2 Jméno rodné (křestní) Jan, John, Jean, Johann, Ivan Příjmení (příjmí) Kovář, Smith, Fabre, Schmied, Kuzněcov Přezdívka Hřebík Domácká podoba (hypokoristikům) Jenda, Honza, Jéňa, Žanek; Pepa, Véna, Saša Pseudonym (krycí jméno, umělecké jméno) Úkol 2.: Jak zní oficiální podoby jmen Jéňa, Žanek, Pepa, Véna, Saša? Znáš nějaké další domácké podoby ze svého okolí? Důvodů k udělení vícera jmen bylo mnoho. V onomastice se mluví o motivaci pojmenování. Jedno jméno dostalo dítě podle kmotra. Pokud bylo dítětem děvče, vznikala takto jména odvozená (Jan Jana, Josef Josefa, Josefina, Karel Karolina, Karla apod.) Další jméno mohlo být v rodině dědičné, tradiční. Jiné bylo jménem patrona rodinného řemesla a cechu (sv. Mikuláš vinaři, sv. Barbora havíři apod.). Ještě jiné náleželo regionálnímu svatému, v Čechách sv. Václavovi, sv. Vítu, sv. Ludmile, sv. Zdislavě nebo bylo patrociniem, tzn. jmenoval se po něm kostel. Jméno obdržel člověk také při biřmování již v dospělosti. Tak docházelo k hromadění jmen, z nichž se však běžně používalo jen jedno či dvě. Jedno rodné jméno se v různých jazycích měnilo podle toho, jaké hlásky a přízvuk daný jazyk obsahoval. Například Iohannes: Jan, John, Jean, Johann, Ivan, Jovan, Hans, Hanes Úkol 3.: Poznáš, jaké české jméno se skrývá za touto řadou? (Steven Etienne Esteban Istvan; Gottlieb Amadeus Theophil) Před rozšířením rodných jmen spjatých s křesťanstvím měly kmeny svá vlastní jména ze svých jazyků, Řekové řecká, Římané latinská, Slovani slovanská, Germáni germánská, Keltové keltská. Jejich repertoár byl velmi široký, zvláště když se kombinovaly dvě části jména (dvojčlennost). Toto spojování je typické pro indoevropské jazyky, které v Evropě převládají (Slavoj, Budivoj, Milivoj, Bořivoj; Wilibald, Theobald a dalších 198 jmen končících na -bald). Inspirací pro tvorbu jmen byla zvířata: (Vuk vlk, Wolfgang vlk, Bernhard medvěd, Eberhard kanec). Významnou roli hráli bohové a božstva: (Herodotos Héra, Dionysios Zeus, Elias Jahve, Thorsten Thor/Donnar, Alfred, Elfride Elf, Kristián Kristus). Rodná jména užívaná v dnešní době jsou čerpána z mnoha jazykových zdrojů. Známe jména řecká, hebrejská, latinská, keltská, germánská, slovanská aj. (Abraham, Gregorius, Sarah, Silvestr, Knut, Bivoj). Ze jmen se dá usuzovat na prostředí, ze kterého jejich nositelé pocházejí, i když volba je velmi často náhodná. Náboženské rysy mají např. jména starozákonní, která jsou častá u evangelíků (J. Amos K., Benjamin Franklin, Abraham Lincoln, Isaac Newton), novozákonní, běžnější u katolíků, ale také jména odjinud. Módními se stávají jména exotická, vzešlá z jiných kulturních okruhů. Zajímavostí je novotvar Elem=Engels+Lenin+Marx), jež nosí ruský filmový režisér E. Klimov. Vyjadřuje politické smýšlení jeho rodičů ateismus. Příkladem kulturního rysu jmen jsou humanistická jména, která znějí latinsky nebo jsou do latiny přeloženy. Mají připomínat návaznost na antickou tradici (Komenský Comenius, Krämer/Kramář Kramerius, Rybář Piscator, Mlynář Molitor). Překládání jmen není dnes obvyklé a v úředním styku ani přípustné. Jiným příkladem kulturního aspektu jmen jsou dnes častá angloamerická jména, která se do našeho prostředí dostávají prostřednictvím popkultury (Jessica, Kevin, Rovan).

3 Volba rodného jména má také svůj sociální rozměr. Kreativní, nezávislí rodiče např. dávají svým dětem neotřelá jména, která se později dostávají do módy a zevšední. Ve chvíli, kdy průměrná populace tato jména volí, přicházejí výše jmenovaní s další vrstvou jmen. Podobně jako je tomu v módě odívání, i zde dochází k recyklaci, zapomenutá jména se vracejí a jsou znovu aktuální. V současnosti jsou to např. jména jako (Terezie, Emílie, Josefína, Vojtěch, Matyáš, Tadeáš) apod. Úkol 4.: Zjisti, která jména jsou mezi tvými vrstevníky nejčastější, která se opakují. Porovnej je s častými jmény tvých rodičů a prarodičů. Jak zvolit vhodné jméno. V současné době nepodléhá volba rodných jmen tak pevným pravidlům jako dříve. Hlavním kritériem bývá líbivost jména pociťovaná rodiči. Ti si mnohdy neuvědomují, že nepromyšlenou volbou mohou svým dětem znepříjemnit život. Vedle zákona, který vymezuje možnosti volby a chrání tak práva dítěte, existuje několik zásad, které je radno dodržovat. Jméno a příjmení by neměla být: obě příliš dlouhá (Alexandra Tesaříková, Květoslava Přecechtělová) obě příliš krátká (Jan Sus, Ida Zlá, Vít Peč) rýmovaná (Vratislav Brkoslav, Tamara Stará) shodná nebo podobná (Filip Filip, Vilém Vilím, Petr Pavel) aliteracemi (Hugo Hůlka, Klára Klausová, Barbara Baranová) obtížně vyslovitelná (Jindřich Chládek, Nikolas Smrkta, Zina Nálevková) jmenovci slavných (A. Jirásek, E. Beneš, B. Němcová) ve vzájemném kontrastu (Anette Držková, Emanuel Křupan, Zoe Nováková) větou nebo spojením slov (Prokop Buben, Nora Lišková) Úkol 5.: Všímej si kombinací jmen lidí kolem sebe. Nepůsobí některá jejich nositelům potíže? Proč? Jak už bylo řečeno, rodná jména se zpočátku doplňovala o příjmí, ze kterého vzniklo dědičné příjmení. Motivace příjmení odpovídá pěti následujícím kategoriím: 1 - Jméno po otci (patronyma) nebo matce (metronyma) 2 - Jméno podle původu 3 - Jméno podle bydliště 4 - Jméno podle povolání 5 - Jméno z přezdívek Jméno po otci či matce je v češtině velmi častým zdrojem příjmení. Když si to uvědomíme, dokážeme odhadnout mnoho dosud nenápadných příjmení, která se tvoří dlouhou řadou přípon. Jakub = Kub-ala,-át, -elík, -ín, -iš, -ica, Jan = Jan -áček, -ů, -ák, Han -uš, -zl, -zlík, -zelka, Honzl Johannes = Johnson, Hansen, Ivanov, Jovanovič, Ionescu Talich (Tadeáš) Machar (Matěj?, Matouš?, Martin?) Vančura (Václav)

4 Jirásek (Jiří) Hašek (Havel) Halas (Havel) Seifert (Siegfried) Zíbrt (Siegfried) Petrarca (Pietro) Olafsdóttir Helgadóttir, Sigurðardóttir (Na Islandu se příjmení tvoří nejen slovem sen syn, ale i slovem dóttir dcera) (Haničinec, Zuzaňák, Babinec, Švadlenka)jsou příjmení podle matek. Slova ben, bin, ibn znamenajá stále totéž: syn. Jehuda ben Betzalel Rabbi Löw Usáma bin Ladin Ibn Síná = Avicenna (Abú Alí al-husajn ibn Abdulláh ibn Síná) Jakobson, Erikson Podle toho, odkud se nový soused přistěhoval, mu začali říkat. Rakušanová Čechura Moravčík Slováček Šlezar (Slezan) Krobot, Horvát, Charvát Lhoták Komenský (z vesnice Komňa) Palacký Sachs Unger (Uher) Beheim, Bím, Behm (z Čech) Frank Průša (Prus) Flanderka Baloun (Valonsko) Vlach (Ital) Podle místa, kde nositel jména bydlel, vznikala také příjmení. Velký podíl našich příjmeních vzniklo v německém jazyce. Fibich, Fibinger(ová), Viehweg znamená průhon pro dobytek na pastvu. Zápotocký, Záhorský, Zárybnická, Bachmann u potoka, Teichmann u rybníka, Moser kde je mech, Mozart u mokřiny, Busch v křovinách, Pirk u bříz, Heider ve vřesovišti, Dürrenmatt na suché louce, Brückner u mostu, V době, kdy se příjmení ve městech formovala, byla velmi důležitá řemesla. Od těch se odvíjí dlouhá řada příjmení v českém i německém jazyce. Obvyklé jsou nářeční a regionální varianty, jako např. Truhlář/Bednář.

5 Müller - Mlynář, Moučka Schmidt - Kovář, Hufnagel, Messerschmidt Schneider - Krejčí, Kabát Fischer - Rybář, Vokoun Weber Kadlec,Tkadlec Fleischmann Masaryk, Krkovička Poslední kategorií příjmení jsou ty z přezdívek. Vyjadřovala tělesné nebo duševní vlastnosti svých nositelů, někdy také vystihovala událost spojenou s nositelem. V češtině jsou charakteristická větná příjmení např. Vítámvás. Schwarz - Černý, Fuchs - Liška, Kraus Kučera, Lang Dlouhý Vrabec, Šilhavý Drahokoupil, Přecechtěl, Vosolsobě, Skočdopole, Nejezchleba, Snědldítětikaši, Kolmosral, Pondělíček, Středa, Pátek, Sobota, Neděla Úkol 6.: Přemýšlej o příjmení svých spolužáků a pokus se je rozdělit do pěti kategorií podle způsobu vzniku. Řešení úkolů: Úkol 1.: Tomáš Garrigue Masaryk, Jan Amos Komenský, John Fitzgerald Kennedy, Iesus Nasarenus, Rex Iudeorum = Ježíš Nazaretský král židovský Úkol 2.: Jan, Josef, Václav, Alexandr Úkol 3.: Štěpán, Bohumil Úkol 4.: Úkol 5.: Jsou i další nástrahy: zaměnitelnost rodného jména a příjmení. Úkol 6.: Literatura: Gerhard Koss: Namenforschung Eine Einführung in die Onomastik. Tübingen: Max Niemeyer Vlg., Kunze Konrad: Dtv-Atlas Namenkunde. Mnichov: dtv, Knappová Miloslava: Jak se bude jmenovat. Praha: Academia, Kopečný František: Průvodce našimi jmény. Praha: Academia, Mates Vladimír: Jména tajemství zbavená. Praha: Epocha, Moldanová Dobrava: Naše příjmení. Praha: Agentura Pankrác

Slang v mluvě žáků základní školy Bakalářská práce

Slang v mluvě žáků základní školy Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury III. Vojtěch Balusek ročník prezenční studium Obor: český jazyk environmentální výchova Slang v mluvě žáků základní

Více

Dějiny každodennosti "dlouhého" 19. století

Dějiny každodennosti dlouhého 19. století UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Dějiny každodennosti "dlouhého" 19. století II. díl: Život všední i sváteční Milena Lenderová - Marie Macková - Zdeněk Bezecný - Tomáš Jiránek Univerzita

Více

Genealogie rodu Thun

Genealogie rodu Thun Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta Katedra pomocných věd historických a archivnictví Genealogie rodu Thun Bakalářská práce Autor: Tomáš Thun Studijní program: B7105 Historické vědy Studijní

Více

VYUŢITÍ ETYMOLOGIE NA 2. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VYUŢITÍ ETYMOLOGIE NA 2. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury ANETA GALAŠOVÁ III. ročník - prezenční studium Obor: český jazyk společenské vědy VYUŢITÍ ETYMOLOGIE NA 2. STUPNI

Více

Linda Mikulenková. Dějepis 7

Linda Mikulenková. Dějepis 7 Linda Mikulenková Dějepis 7 PRACOVNÍ SEŠIT 1. procvičování 1 2 3 4 5 2. diskuse, úvaha 1 2 3 4 5 3. pokus, praktická úloha 1 2 3 4 5 4. hra 1 2 3 4 5 5. práce s textem 1 2 3 4 5 6. práce se zdroji (internet,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 2. stupeň ZŠ Se

Více

Odkaz sv. Zdislavy z Lemberka dnešku. Jana Křepelková, DiS.

Odkaz sv. Zdislavy z Lemberka dnešku. Jana Křepelková, DiS. Odkaz sv. Zdislavy z Lemberka dnešku Jana Křepelková, DiS. Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce Odkaz svaté Zdislavy z Lemberka dnešku mapuje vývoj v českých zemích 13. století a události

Více

antologie literatury pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku Kristián Šujan

antologie literatury pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku Kristián Šujan antologie literatury pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku Kristián Šujan 1 Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít. Jan

Více

Theatrum historiae 6, Pardubice 2010

Theatrum historiae 6, Pardubice 2010 Theatrum historiae 6, Pardubice 2010 Zuzana ČEVELOVÁ Modlitební knihy jako pramen k obrazu zbožnosti a genderovým konstruktům 19. století Modlitební kniha jako pramen a literární útvar byla předmětem zájmu

Více

URBANONYMIE MĚSTA JIHLAVY URBANONYMY OF THE JIHLAVA TOWN

URBANONYMIE MĚSTA JIHLAVY URBANONYMY OF THE JIHLAVA TOWN Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: ZŠ, 2. stupeň Studijní obor (kombinace) Katedra českého jazyka a literatury český jazyk německý jazyk URBANONYMIE MĚSTA JIHLAVY

Více

THE PERSONALITY OF A CHURCH SCHOOL TEACHER LA PERSONALIDAD DEL PROFESOR DE UNA ESCUELA ECLESIASTICA

THE PERSONALITY OF A CHURCH SCHOOL TEACHER LA PERSONALIDAD DEL PROFESOR DE UNA ESCUELA ECLESIASTICA Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor: primárního vzdělávání Učitelství pro ZŠ Učitelství pro 1. stupeň ZŠ OSOBNOST UČITELE

Více

Úvod do historické topografie českých zemí. Zbyněk Sviták

Úvod do historické topografie českých zemí. Zbyněk Sviták Úvod do historické topografie českých zemí Zbyněk Sviták Masarykova univerzita Brno 2014 Úvod do historické topografie českých zemí Zbyněk Sviták Masarykova univerzita Brno 2014 Dílo bylo vytvořeno v rámci

Více

Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí

Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA LITOMYŠL, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 22 Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí Seminární práce Marta Bačovská, DiS. D1B - Předškolní pedagogika 2010/2011

Více

Zachování českých zvyků v gastronomii ve vybraných regionech

Zachování českých zvyků v gastronomii ve vybraných regionech Zachování českých zvyků v gastronomii ve vybraných regionech Bakalářská práce Pavlína Wiedermannová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí

Více

Zamyšlení otce Jaroslava

Zamyšlení otce Jaroslava 3 Sto let kostela v Rozseči Dačická farnost, 27. 7. 2008, IX. ročník / 46. číslo, náklad 200 ks, vychází pro vnitřní potřebu farnosti fldacice.kvalitne.cz / info@fldacice.kvalitne.cz Diecézní 4 pouť rodin

Více

SPOLEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V REGIONÁLNÍM ROZVOJI

SPOLEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V REGIONÁLNÍM ROZVOJI Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA SPOLEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V REGIONÁLNÍM ROZVOJI Ing. Hana Novotná a kol. PRAHA 2011 Tato

Více

Sirotčí knihy obcí Petrov a Zvolenov (1593 1646) VII

Sirotčí knihy obcí Petrov a Zvolenov (1593 1646) VII Sirotčí knihy obcí Petrov a Zvolenov (1593 1646) VII Edice historických pramenů panství Strážnice Sirotčí knihy obcí Petrov a Zvolenov (1593 1646) VII Jiří Pajer Elektronická edice historických knih: Sirotčí

Více

Vysoká škola polytechnická Jihlava. Dějiny turismu. Vysokoškolská skripta

Vysoká škola polytechnická Jihlava. Dějiny turismu. Vysokoškolská skripta Vysoká škola polytechnická Jihlava Dějiny turismu Vysokoškolská skripta RNDr. PaedDr. Jaromír Rux, CSc. 2014 Dějiny turismu 1. Vydání Vydala Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16, Jihlava, 2014

Více

JMÉNA A TRADICE V ESKÝCH A NMECKY MLUVÍCÍCH ZEMÍCH

JMÉNA A TRADICE V ESKÝCH A NMECKY MLUVÍCÍCH ZEMÍCH UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra eského jazyka a literatury MARTINA MÁŠOVÁ IV. roník prezenní studium Obor: eský jazyk nmecký jazyk JMÉNA A TRADICE V ESKÝCH A NMECKY MLUVÍCÍCH

Více

Církev - teologie - sněm. Soubor přednášek z teologické konference v Brně

Církev - teologie - sněm. Soubor přednášek z teologické konference v Brně Církev - teologie - sněm Soubor přednášek z teologické konference v Brně Červen 2014 Obsah: Slovo na úvod................................................. 3 (ThDr. Tomáš Butta) Dokončit reformaci českou.

Více

KŘESŤANSKÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ

KŘESŤANSKÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ Příručka pro pedagogy základních a středních škol KŘESŤANSKÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ Využití křesťanského dědictví: modul B Bible kostely kláštery rituály symboly mnich VYUŽITÍ KŘESŤANSKÉHO DĚDICTVÍ Modul B:

Více

Před školní budovou na motošínském předměstí Hranic stojí čelem ke zdi deset mužů, hlídáje mladík s puškou. Ve dveřích budovy jsou ještě žena a muž.

Před školní budovou na motošínském předměstí Hranic stojí čelem ke zdi deset mužů, hlídáje mladík s puškou. Ve dveřích budovy jsou ještě žena a muž. TT Před školní budovou na motošínském předměstí Hranic stojí čelem ke zdi deset mužů, hlídáje mladík s puškou. Ve dveřích budovy jsou ještě žena a muž. To je jedináfotografie ze sbírek hranického Městského

Více

Historie řádu dominikánů v Plzni

Historie řádu dominikánů v Plzni Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Historie řádu dominikánů v Plzni Aneta Benešová Plzeň 2013 Aneta Benešová Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra

Více

Hospodine, dochází mi slova, dech, síla i víra, a přece v nejhlubším místě mého srdce hoří plamínek naděje živený tvou láskou Díky.

Hospodine, dochází mi slova, dech, síla i víra, a přece v nejhlubším místě mého srdce hoří plamínek naděje živený tvou láskou Díky. Hospodine, dochází mi slova, dech, síla i víra, a přece v nejhlubším místě mého srdce hoří plamínek naděje živený tvou láskou Díky. Heřmanův Městec srpen 2012 Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdem do

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA 8.ROČNÍK PRÁVO A MORÁLKA

OBČANSKÁ VÝCHOVA 8.ROČNÍK PRÁVO A MORÁLKA VY_12_INOVACE_OV.8.A.01 OBČANSKÁ VÝCHOVA 8.ROČNÍK PRÁVO A MORÁLKA Mgr. Naděžda Dzodzáková Morálka /z lat.moralitas, správné chování, od mos, moris, mrav/ znamená celkovou představu správného jednání ve

Více

Kniha byla financována na základě projektu OPLZZ Partnerstvím salesiánských organizací k rozvoji zaměstnatelnosti reg. č. CZ.1.04/5.1.01/51.00021.

Kniha byla financována na základě projektu OPLZZ Partnerstvím salesiánských organizací k rozvoji zaměstnatelnosti reg. č. CZ.1.04/5.1.01/51.00021. KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Kaplánek, Michal Výchova v salesiánském duchu : příručka pro dobrovolníky, animátory a zaměstnance salesiánských zařízení / Michal Kaplánek. Vyd. 1. Praha : Portál,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra psychologie a patopsychologie. Diplomová práce. Bc. Iveta Jakoubková.

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra psychologie a patopsychologie. Diplomová práce. Bc. Iveta Jakoubková. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra psychologie a patopsychologie Diplomová práce Bc. Iveta Jakoubková Osobnost učitele Olomouc 2013 Vedoucí práce: Doc. PhDr. Irena Plevová, PhD.

Více

Když je na Obětování Panny Marie noc jasná, čistá, krutá zima se v lednu chystá

Když je na Obětování Panny Marie noc jasná, čistá, krutá zima se v lednu chystá PENÍZE NEJSOU PÁNBŮH, ALE SPOLEHLIVĚ OCHRAŇUJÍ(Ruské přísloví) ČÍSLO 35* ROČNÍK V* 21. 11. 2012* (ČAS 1 ročník XVI* Kurýr ročník VII) Ve druhém století našeho letopočtu žil v Alexandrii slavný astronom

Více

PhDr. Olga Hegarová, CSc.

PhDr. Olga Hegarová, CSc. PhDr. Olga Hegarová, CSc. Autorka textu: PhDr. Olga Hegarová, CSc. (2009) Fotografie: Sanjin Nesimi, Vít Janda (2009) Grafická úprava a obálka: Vít Janda (2009) 2 GENIUS LOCI GYMNÁZIA JANA PALACHA OBSAH

Více

Česká zemědělská univerzita Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd

Česká zemědělská univerzita Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd Česká zemědělská univerzita Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd Diplomová práce Romská hnutí v rozvoji společnosti Bc. Aneta Koželuhová 2015 ČZU v Praze 2 3 OBSAH SEZNAM TABULEK 6 SEZNAM

Více