Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/ )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114)"

Transkript

1 Vzrvé snvy dplňujícíh vzdělávacíh bru EtV (prjekt Etická a učebnice reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.1.00/ ) 1. rčník Etická Téma Základy mezilidských vztahů Žák: Výstup si svjí slvvání křestními jmény, pužívá vhdné frmy pzdravu, ddržuje jednduchá kmunikační pravidla ve třídě, si svjí vhdné frmy vyjádření prsby, vděku a mluvy vnímá důležitst pravidel v živtě člvěka Učiv představení se, významy jedntlivých křestních jmen, důvdy pr slvvání křestními jmény slvvání učitele a dspělých sb ve škle vytvření základních kmunikačních pravidel klektivu, pravda a lež pzdrav a jeh frmy, mluva její význam a frmy, prsba vděčnst za vyknané dbr - pděkvání, vysvětlení základních pravidel pr práci v etické výchvě sezení v kruhu, prblém má přednst, neskákat si d řeči atd. Integrvané bry průřezvá témata pznámky Osbnstní a sciální k učení pracvní Mezipředmětvé vztahy kmunikace /ČJ, jeh svět Vztahy v naší rdině si uvědmuje hdntu rdiny a význam rdičvské lásky hdnta rdiny význam rdičvské lásky sciální kmunikace /ČJ/ jeh svět

2 k učení pracvní Základy sebeúcty a úcty k druhým si svjí základní (předpklady) vědmsti a dvednsti pr vytvření sebeúcty a úcty k druhým zachvává vzájemnu úctu při mezilidské interakci dstatečně zvládá starst svje věci uvědmění si vlastní hdnty mje jmén slava narzenin a svátku způsby připisvání pzitivních vlastnstí druhým, vzájemná úcta při mezilidské interakci pzdravit se, pěkně se slvvat atd. kamarádství základní rzlišvání pcitů u sebe a u druhých starstlivst vlastní věci sciální Multikulturní kmunikace /ČJ, jeh svět Splupráce a tvřivst hledá, c h spjuje se splužáky a lidmi kl něh si svjí základní frmy splupráce využívá prvky tvřivsti při splečném plnění úklů tvřivě hledá způsby, jak vyjadřvat dbr svým splužákům hledání c nás spjuje se splužáky a lidmi kl nás pdpra splupráce splečné plnění úklů, zbavvání se strachu z neznáméh řešení sciální Výchva kmunikace /ČJ, Matematika a její

3 úklu a z tvřivéh experimentvání tvřivá pmc splužákům demkratickéh bčana Multikulturní aplikace k učení pracvní jeh svět /Hv, Vv/ svět práce Základy rsciálnsti vnímá prsciálnst jak běžnu sučást každdenníh živta zvládá základní frmy prsciálníh chvání v rdině zvládá základní frmy prsciálníh chvání ve škle vnímání a pržívání prsciálnsti pmc v běžných rdinných situacích pmc v běžných šklních situacích, sciální Multikulturní kmunikace /ČJ, Matematika a její aplikace jeh svět /Hv, Vv/ svět práce

4 2. rčník Etická Téma Třída jak splečenství Žák: Výstup se pdílí na vytváření splečenství třídy prstřednictvím ddržvání jasných a splnitelných pravidel ddržuje pravidla nejen ve třídě, ale i v jiných skupinách rientuje se ve stylu půsbení sankcí vnímá své základní práva a pvinnsti Učiv význam třídy v živtě žáka význam pravidel, ddržvání dhdnutých pravidel význam a způsby sankcí dměny a tresty, transfer pravidel d reálnéh živta základní práva a pvinnsti Integrvané bry průřezvá témata pznámky Osbnstní a sciální k učení pracvní Mezipředmětvé vztahy kmunikace /ČJ, Matematika a její aplikace jeh svět /Hv, Vv/ Infrmační a kmunikační technlgie svět práce Základní kmunikační dvednsti si svjí vhdné způsby kladení tázek rzlišuje vhdné a nevhdné či hrubé výrazy ve své verbální kmunikaci rzvíjí svji trpělivst a neskáče druhým d řeči důvdy k tázání, význam tázání se vhdné a nevhdné způsby kladení tázek vnímavst ke vhdným a hrubým výrazům ve verbální kmunikaci vnímavst k právu druhéh být vyslechnutý sciální kmunikace /ČJ, Matematika a její aplikace

5 k učení pracvní jeh svět /Hv, Vv/ Infrmační a kmunikační technlgie svět práce Frmvání zdravéh sebepjetí a sebeúcty vnímá vlastní jedinečnst a riginalitu si vytváří základy svéh sebepznání vnímá dlišnsti a pdbnsti lidí zcitlivění pr pznání základních charakteristických rysů vlastní sbnsti základy sebepznání hledání th v čem jsem výjimečný mje silné slabé stránky já a lidé v mém klí dlišnsti a pdbnsti pjmenvání základních pcitů sciální Multikulturní k učení pracvní jeh svět

6 Pzitivní hdncení druhých si svjí základy pzitivníh hdncení a přijetí druhých pzitivně hdntí druhé v běžných pdmínkách si uvědmuje pzitivní vlastnsti lidí ve svém klí zvládá prjevvat pzrnst, laskavst a uznání vůči druhým důvdy k pzitivnímu hdncení druhých pznávání pzitivních vlastnstí lidí v mém klí zejména v rdině a ve třídě způsby připisvání pzitivních vlastnstí druhým prjevvání pzrnsti, prjevvání laskavsti, prjevvání uznání v běžných pdmínkách sciální Výchva demkratickéh bčana Výchva k myšlení v evrpských a glbálních suvislstech Multikulturní kmunikace /ČJ, jeh svět Tvřivst rzvíjí tvřivé myšlení představivst a braztvrnst, nácvik tvřivsti při splečném plnění úklů, nácvik zbavvání se strachu z neznáméh řešení úklu a z tvřivéh experimentvání, nácvik samstatnéh pzrvání, sciální Mediální Envirnmentální kmunikace /ČJ, Matematika a její aplikace

7 Multikulturní k učení pracvní jeh svět /Hv, Vv/ svět práce Prsciální dvednsti zvládá prsciální dvednsti dělení se a darvání využívá tvřivst při darvání dělení se a význam pr mezilidské vztahy darvání a význam pr mezilidské vztahy využití tvřivsti při darvání vymýšlení a vytvření dárku pr druhé atd. sciální Výchva demkratickéh bčana Multikulturní jeh svět /Vv/ svět práce

8 3. rčník Etická Téma Zúčastněné nasluchání Výstup Žák: rzvíjí schpnst nasluchat druhým Učiv důležitst nasluchání v živtě člvěka především v rdině a ve škle důsledky nepzrnsti při nasluchání výhdy nasluchání Integrvané bry průřezvá témata pznámky sciální Mediální Multikulturní k učení Mezipředmětvé vztahy kmunikace /ČJ, Matematika a její aplikace jeh svět /Hv, Vv/ Infrmační a kmunikační technlgie svět práce Tvřivst rzvíjí své speciální schpnsti suvisející s tvřivstí rzvíjí své divergentní myšlení rzvíjí tvřivst v blasti mezilidských vztahů speciální schpnsti suvisející s tvřivstí divergentní myšlení význam tvřivsti v mezilidských vztazích, způsby realizace tvřivsti v mezilidských vztazích - zvláště v rdině a třídním klektivu, sciální Mediální kmunikace /ČJ, Matematika a její aplikace

9 nácvik tvřivsti v mezilidských vztazích, vytváření pržitků radsti pr druhé Envirnmentální Multikulturní k učení pracvní jeh svět /Hv, Vv/ svět práce Kmunikace citů identifikuje základní city. vyjadřuje city v jednduchých situacích vyjadřuje pzitivní city eliminuje urážky, které vyjadřuje vůči druhým uvědmění si vlastních citů a pcitů pjmenvání základních citů vyjádření základních citů vyjadřvání citů spjených s bdivem druhých vyjadřvání citů laskavsti k druhým sdělvání radsti eliminace vzájemnéh urážení se Mediální kmunikace /ČJ/ jeh svět /Hv, Vv/ Empatie reflektuje situaci druhých pskytuje adekvátní pmc dkáže chápat situace a chvání druhých především v rdině a ve škle na základě vlastních zkušenstí a vnímavst k situaci druhých pchpení situace druhých prstřednictvím vlastních zkušenstí a zážitků pchpení rdičů, surzenců a dalších členů sciální kmunikace /ČJ/

10 zážitků identifikuje důvdy radsti a smutku u sebe a druhých dkáže zmírnit pržívání smutku druhých rdiny vzájemné pchpení ve třídě důvdy k radsti a smutku u sebe a u druhých zmírňvání pržívání smutku u druhých Výchva demkratickéh bčana Multikulturní jeh svět /Hv, Vv/ Prsciální chvání navazuje a rzvíjí kamarádské vztahy vyjadřuje vhdnými frmami zájem pržívání a chvání druhých význam blízkéh člvěka pr živt jedntlivce základy kamarádství, význam kamarádství, vlastnsti dbréh kamaráda způsby vyjádření zájmu pžívání a chvání druhéh význam vyjadřvání zájmu druhéh pr mezilidské vztahy práce na splečném úklu sciální Multikulturní pracvní kmunikace /ČJ, jeh svět

11 4. rčník Etická Téma Neverbální kmunikace Žák: Výstup reflektuje důležitst prvků neverbální kmunikace vnímá základní prvky neverbální kmunikace u sebe a u druhých Učiv seznámení se s mžnstmi neverbální kmunikace, zásady neverbální kmunikace, pstje těla, mimika, úsměv zrakvý kntakt, gesta, pdání ruky zásady efektivní neverbální kmunikace Integrvané bry průřezvá témata pznámky sciální Mediální prblémů Mezipředmětvé vztahy kmunikace /ČJ/ jeh svět /Hv, Vv/ Pzitivní hdncení druhých dkáže vyjádřit druhému pchvalu správně reaguje na pchvalu, kteru bdržel vhdně vyjadřuje dpuštění druhým se dkáže usmířit s druhými prjevuje úctu k handicapvaným frmy pzitivníh hdncení druhých připisvání pzitivních vlastnstí druhým, frmy pchvaly význam pchvaly účinnst pchvaly, správná reakce na pchvalu umění dpustit, význam dpuštění, frmy vyjádření dpuštění usmíření úcta k handicapvaným sciální Výchva demkratickéh bčana Multikulturní kmunikace /ČJ, jeh svět

12 kmunikativní sciální a bčanské Kmunikace citů vnímá důležitst usměrňvání základních citů vnímá prblematiku sympatie sciálně přijatelným způsbem usměrňuje svůj hněv usměrňvání základních citů, pcity spkjensti, prblematika sympatie, pcity smutku a bav a jejich usměrňvání hněv a jeh zvládání Mediální kmunikace /ČJ/ jeh svět empatie chápe důležitst empatie zvládá přátelské přijetí lidí kl sebe vnímá reakce druhých a snaží se je vyhdntit dkáže vyjádřit sucit pchpení důležitsti empatie zážitek přijetí pr každé dítě, nácvik přátelskéh přijetí, pmcí empatie předpkládat reakci druhých vyjádření sucitu, sciální Výchva demkratickéh bčana Multikulturní kmunikace /ČJ/ jeh svět

13 sciální a bčanské Reálné a zbrazené vzry prezentuje své vzry identifikuje, c h na jeh vzrech přitahuje já a mje vzry kde jsu mé vzry? vzry v rdině c mě na vzrech přitahuje sciální Mediální Envirnmentální Výchva demkratickéh bčana Výchva k myšlení v evrpských a glbálních suvislstech Multikulturní kmunikace /ČJ, jeh svět /Hv, Vv/ k učení pracvní

14 5. rčník Etická Téma Dialg jak prstředek kmunikace Žák: Výstup zvládá vést dialg s druhými v rvncenné i pdřízené pzici Učiv význam dialgu zásady dialgu nácvik dialgu s rdiči a učiteli nácvik dialgu s vrstevníky Integrvané bry průřezvá témata pznámky sciální Mediální Výchva demkratickéh bčana Multikulturní Mezipředmětvé vztahy kmunikace /ČJ, jeh svět /Hv, Vv/ k učení pracvní Infrmační a kmunikační technlgie svět práce Sebehdncení a sebeúcta uvědmuje si své schpnsti a silné stránky, vnímá a reflektuje svje úspěchy vnímání úspěchu význam úspěchu

15 utváří své pzitivní sebehdncení vnímá vliv pzitivníh naladění na svůj živt prhlubuje sebepřijetí rzlišuje způsby vhdné a nevhdné sebeprezentace rzvíjí své sebevládání utváří si, vnímá a reflektuje své cíle sebehdncení, pdpra sebeceňvání, význam pzitivníh naladění vliv pzitivníh naladění na zdraví rzvj sebepznání, sebepřijetí, způsby vhdné a nevhdné sebeprezentace, význam kmunikace při sebeprezentaci sebevládání, překnávání překážek při dsahvání cílů cílevědmst sciální Mediální pracvní jeh svět svět práce Iniciativa a tvřivst vnímá a reflektuje význam iniciativy pr splečnst iniciativně vstupuje d vztahů s vrstevníky reflektuje své neúspěchy a vyvzuje z nich pučení pr další jednání rzvíjí smysluplné využití vlnéh času iniciativa ve vztahu k jiným, výhdy a rizika iniciativnsti zásady iniciativnsti hledání mžnstí jak vycházet s druhými v rdině, ve třídě, mezi vrstevníky, iniciativa nepřijatá jinými, zpracvání neúspěchu smysluplné využití vlnéh času sciální Mediální Envirnmentální Multikulturní kmunikace /ČJ, Matematika a její aplikace k učení jeh svět /Hv, Vv/ Infrmační a kmunikační technlgie

16 bčanské pracvní svět práce asertivita vnímá důležitst asertivity pr svůj živt dkáže rzlišit vhdnst nabídky k aktivitě především d svých vrstevníků reaguje asertivně na nevhdné nabídky k aktivitě zvládá techniku dmítání základy asertivity, význam asertivity, rzlišvání mezi nabídkami druhých, schpnst dmítnutí nabídky k pdvdu, krádeži, pmluvání, schpnst dmítnut nabídku k užívání návykvých látek a sexuálnímu zneužívání technika dmítání sciální Výchva demkratickéh bčana Multikulturní kmunikace /ČJ/ jeh svět pracvní Prsciální chvání pvzbuzuje druhé prjevuje zájem splužáky a vrstevníky dkáže být druhým prspěšný respektuje druhé vyjadřuje prsciální chvání vůči druhým svbdně pvzbuzení druhých služba pr druhé zájem splužáky a vrstevníky respektvání druhých svbdné přijetí vlastních závazků a pvinnstí vůči druhým zdpvědnst za svá rzhdnutí sciální Výchva demkratickéh bčana kmunikace /ČJ, jeh svět

17 k řešení kmunikativní sciální a bčanské

18 6. rčník Etická Téma Otevřená a citlivá kmunikace Žák: Výstup tevřeně a citlivě kmunikuje uvědmuje si příčiny kmunikačních šumů a chyb zvládá dstraňvat kmunikační překážky a bariery rzvíjí schpnst nasluchat druhým Učiv tevřené vyjadřvání rzměr citlivsti a lásky vůči druhému v kmunikaci kmunikační chyby, kmunikační šum kmunikační překážky a bariery důležitst respektu a vzájemnéh nasluchání kmunikace ve ztížených pdmínkách hádka eliminace hrubých výrazů ve vyjadřvání Integrvané bry průřezvá témata pznámky sciální Mediální Envirnmentální Výchva demkratickéh bčana Výchva k myšlení v evrpských a glbálních suvislstech Multikulturní Mezipředmětvé vztahy splečnst /VO, D/ kmunikace /ČJ, /VZ, Tv/ přírda /Z, Př/ /Hv, Vv/ k učení pracvní Infrmační a kmunikační technlgie svět práce

19 Rzhdnst a řešení prblémů vnímá prblém jak výzvu si uvědmuje ptřebu tvřivě řešit prblém splupracuje s druhými ve ztížených pdmínkách zpracvává své zkušensti a vyvzuje z nich závěry využitelné pr další jednání pzitivní frmulace, analýza, schpnst pdívat se na věc čima druhéh, způsby řešení, pstup při přefrmulvání splupráce ve ztížených pdmínkách kritické psuzvání svých výsledků a vyvzvání z nich závěrů pr využití v buducnsti sciální Mediální Envirnmentální Výchva demkratickéh bčana Výchva k myšlení v evrpských a glbálních suvislstech Multikulturní splečnst /VO, D/ kmunikace /ČJ, Matematika a její aplikace přírda /Z, Př/ k učení pracvní /Vv/ Infrmační a kmunikační technlgie svět práce Fair play vnímá výhdy nevýhdy sutěživsti dkáže se chvat prsciálně i v sutěživých situacích význam a zásady sutěživsti, zdravá sutěživst, splečnst /VO/

20 reflektuje význam pravidel ve hře jedná ve stylu fair play. význam pravidel význam pravidel ve hře a jejich ddržvání, asertivita a prsciálnst v sutěživých situacích, prsciálnst a sprt umění férvě se prsadit a bhájit Osbnstní a sciální Mediální Výchva demkratickéh bčana Výchva k myšlení v evrpských a glbálních suvislstech Multikulturní kmunikace /ČJ, Matematika a její aplikace přírda /Z, Př/ pracvní /Hv, Vv/ Infrmační a kmunikační technlgie svět práce Média a jejich vliv na člvěka vnímá pzitivní vzry prezentvané médii reflektuje vliv médií na svůj živt reflektuje vztah médií a svéh vlnéh času nabídka pzitivních vzrů v médiích, kritický přístup k půsbení médií, média a vlný čas sciální Mediální Envirnmentální splečnst /VO, D/ kmunikace /ČJ,

21 Výchva demkratickéh bčana Výchva k myšlení v evrpských a glbálních suvislstech Multikulturní k učení pracvní přírda /Př, Z/ /Hv, Vv/ Infrmační a kmunikační technlgie Rdina, ve které žiji více pznává vlastní rdinu se splupdílí na zlepšvání atmsféry ve vlastní rdině prjevuje úctu k členům rdiny a starším lidem tevřeně kmunikuje v rdině reflektuje svji kritičnst vůči rdičům a dalším autritám uplatňuje svjené sciální dvednsti v rdině pznání vlastní rdiny a jejích pravidel, práva a pvinnsti v rdině, rle v rdině, frmulace nevyslvených pravidel a čekávání, hdnta rdiny, zlepšení atmsféry v rdině, kmunikace v rdině, pchpení jedntlivých členů rdiny reflexe kritičnsti v rdině úcta k členům rdiny, úcta ke stáří sciální Mediální Envirnmentální Výchva demkratickéh bčana splečnst /VO, D/ kmunikace /ČJ/ /VZ/

22 uplatnění sciálních dvednstí v rdině Multikulturní k učení pracvní přírda /Z, Př/ /Vv/ Infrmační a kmunikační technlgie Etika a chrana přírdy a živtníh prstředí prjevuje úctu k živtu ve všech jeh frmách vnímá krásu a mnhtvárnst přírdy přijímá zdpvědnst za živtní prstředí aktivně se pdílí na chraně přírdy úcta k živtu ve všech jeh frmách, citvý vztah člvěka k přírdě, vnímání krásy a mnhtvárnsti přírdy, zdpvědnst za živtní prstředí chrana přírdy a prsciálnst etický rzměr chrany přírdy sciální Envirnmentální splečnst /VO, D/ přírda /Z, Př/ pracvní /Hv, Vv/ Infrmační a kmunikační technlgie Dspívání reflektuje vztahy mezi chlapci a děvčaty rzvíjí svji sexuální identitu vztahy mezi děvčaty a chlapci přátelství a láska splečnst /VO,

23 mládí příprava na lásku, sexuální identita, Osbnstní a sciální Mediální Výchva demkratickéh bčana D/ /VZ, Tv/ přírda /Př/ Infrmační a kmunikační technlgie

24 7. rčník Etická Téma Pravdivá kmunikace Žák: Výstup rzvíjí základní kmunikační dvednsti si uvědmuje význam pravdivé kmunikace si uvědmuje nebezpečí lží pr mezilidské vztahy Učiv připmenutí základních kmunikačních dvednstí význam pravdivé kmunikace autentičnst v kmunikaci suhlasnst verbální a neverbální kmunikace nebezpečí plpravd a lži čest a dbré jmén tajemství Integrvané bry průřezvá témata pznámky sciální Mediální Envirnmentální Výchva demkratickéh bčana Výchva k myšlení v evrpských a glbálních suvislstech Multikulturní Mezipředmětvé vztahy splečnst /VO, D/ kmunikace /ČJ/ přírda /Z/ Infrmační a kmunikační technlgie k učení pracvní

25 Přiměřené sebevědmí vytváří si přiměřené sebevědmí dále rzvíjí své sebepřijetí rzvíjí své sebepznání rzvíjí práci se svými chybami rzvj sebevědmí pdpra sebeceňvání, sebepřijetí radst a ptimizmus v živtě sebepznání silné a slabé stránky práce s chybami seberzvj sciální Výchva demkratickéh bčana k učení pracvní splečnst /VO/ /VZ, Tv/ /Vv/ Pzitivní hdncení událstí a druhých pzitivně hdntí situace a událsti dkáže pzitivně přefrmulvat situace a událsti reflektuje dbr, které mu prjevil jeh klí a dkáže být za něj vděčný vnímavst k pzitivitě situace a událsti, schpnst přefrmulvat význam situace a událsti, význam dvednsti pzitivně přefrmulvat význam situace a událsti verbální vyjádření pzitiv druhých reflexe nad dbrem, které d druhých přijímáme sciální Mediální Envirnmentální Výchva demkratickéh bčana Výchva k myšlení v splečnst /VO, D/ kmunikace /ČJ, přírda /Z/ /Vv/

26 evrpských a glbálních suvislstech Multikulturní k učení pracvní Reálné a zbrazené vzry všímá si vzrů ve svém nejbližším klí vnímá půsbení vzrů ve svém živtě rzlišuje pzitivní vzry d pchybných idlů se identifikuje s pzitivními prsciálními vzry vnímá nebezpečí identifikace a imitace pchybných vzrů reflektuje svůj vztah k autritě rzvíjí svůj mravní úsudek na příkladech ze živta vzrů základní infrmace vlivu vzrů na živt jedince, funkce vzrů, změny ve vzrech během lidskéh vývje senzibilizace pr rzlišvání vzrů, nebezpečí pchybných idlů, vliv reálných vzrů, prsciální vzry ve vlastní rdině, prsciální vzry ve veřejném živtě, vliv zbrazených vzrů a vhdné literární a filmvé prameny, smysl autrity, vztah k autritě pdstata imitace a identifikace, pravidla zdravé identifikace, nebezpečí nezdravé identifikace sciální Mediální Envirnmentální Výchva demkratickéh bčana Výchva k myšlení v evrpských a glbálních suvislstech splečnst /VO, D/ kmunikace /ČJ, /VZ, Tv/ přírda /Z, Př/

27 rzvj mravníh úsudku na příkladech ze živta vzrů Multikulturní k učení pracvní /Hv, Vv/ Infrmační a kmunikační technlgie asertivita vnímá asertivitu ve vztahu ke zdravému sebeprsazení nahrazuje agresivní a pasivní chvání chváním asertivním. neagresivním způsbem bhajuje svá práva. agresivní a pasivní styl chvání, pdstata asertivity vysvětlení a nácvik asertivních technik asertivní kmunikační dvednsti zdravé sebeprsazení se, sciální Výchva demkratickéh bčana Multikulturní splečnst /VO, D/ kmunikace /ČJ/ pracvní

28 Prsciálnst ve ztížených pdmínkách dkáže jednat prsciálně i ve ztížených pdmínkách limity prsciálnsti, prsciální chvání k neblíbeným, nesympatickým atd. lidem, prsciální rzhdvání a chvání ve vypjatých situacích sciální Výchva demkratickéh bčana Multikulturní splečnst /VO, D/ kmunikace /ČJ, k učení pracvní

29 8. rčník Etická Téma Důstjnst lidské sby Žák: Výstup vnímá důstjnst lidské sby u každéh člvěka rientuje se v lidských právech zvládá pzitivně hdntit druhé v btížných situacích reflektuje své ptenciality Učiv lidská práva, zdrje lidských práv, svbda, rvnst, ptenciality člvěka, pzitivní hdncení druhých v btížných situacích, Integrvané bry průřezvá témata pznámky Osbnstní a sciální Výchva demkratickéh bčana Mezipředmětvé vztahy splečnst /VO/ kmunikace /ČJ, KLÍČOVÉ k řešení kmunikativní sciální a bčanské /Vv/ Kmunikace citů přiměřeně kmunikuje city. dkáže vyjadřvat vyšší city. dkáže nenásilným způsbem zvládat prudké emce. dkáže přiměřeným způsbem vyjadřvat své negativní city zvládá techniky přeladění vnímá spjitst mezi zdravím a emcemi nácviky vyjádření citů emce a hdncení jevů vyšší city a jejich typy vyjadřvání vyšších citů pcity vzteku a impulzivnst, usměrňvání citů, přeladění, dpady jednání při hněvu, ve strachu a při pesimismu, techniky vyjádření negativních citů, zdraví a emce Osbnstní a sciální KLÍČOVÉ k učení kmunikativní sciální a splečnst /VO/ /Tv, VZ/ /Vv/

30 asertivita reflektuje asertivní práva dkáže rzlišit manipulativní chvání a vhdně na něj reagvat. dkáže správně argumentvat typy manipulátrů, manipulační pvěry, zásady reakce na manipulaci, asertivní práva způsby správné argumentace, přijatelný kmprmis, pžádání laskavst, stížnst, Osbnstní a sciální Multikulturní KLÍČOVÉ k učení kmunikativní sciální a splečnst /VO/ /Tv, VZ/ Sexuální zdraví utváří si zdpvědný vztah k sexualitě vnímá mládí jak přípravu na lásku a partnerský živt vnímá význam sebevládání pr zdravý rzvj vlastní sexuality zdpvědný vztah k sexualitě, etický aspekt sexuality nezralé rdičvství sebevládání a sexualita Osbnstní a sciální KLÍČOVÉ k řešení sciální a /VZ/ přírda /Př/ Média a jejich vliv na člvěka kriticky přistupuje k infrmacím z médií vytváří si strategie účinné brany prti manipulaci médii eliminace vlivu agrese z médií, rzlišvání mezi realitu a pseudrealitu, účinná brana prti manipulaci médii, Osbnstní a sciální Mediální kmunikace /ČJ/ /Tv, VZ/

31 Multikulturní KLÍČOVÉ k učení k řešení kmunikativní sciální a /VV/ Infrmační a kmunikační technlgie Kmplexní prsciálnst dkáže se chvat prsciálně k jakémukliv člvěku. v kntextu své situace a svých mžnstí přispívá k řešení sciálních prblémů. sbně se angažuje a pdílí na vytváření pzitivníh šklníh klimatu význam kmplexní prsciálnsti, frmy kmplexní prsciálnsti pmc annymnímu člvěku, sbní angažvanst, prjekty na řešení sciálních prblémů, Osbnstní a sciální Výchva demkratickéh bčana Multikulturní splečnst /VO/ /Tv, VZ/ /Vv/ KLÍČOVÉ k učení k řešení kmunikativní sciální a bčanské pracvní Infrmační a kmunikační technlgie

32 Etika a eknmika zvládá rzumně nakládat s penězi vnímá peníze jak prstředek rzvíjí eknmické ctnsti ve svém živtě reflektuje rizika knzumníh způsbu živta rzumné nakládání s penězi, peníze jak prstředek vztah mezi eknmiku a etiku, rzvíjení eknmických ctnstí šetrnst, pdnikavst atd. skrmnst knzumní způsb živta Osbnstní a sciální Mediální Výchva demkratickéh bčana KLÍČOVÉ k učení k řešení splečnst /VO/ Matematika a její aplikace /M/ Infrmační a kmunikační technlgie Etické ctnsti reflektuje mravní hdnty a nrmy respektuje nrmy, které se h týkají rzvíjí mrální úsudek mravní hdnty a nrmy pdněty pr rzvj mrálníh úsudku každdenní událsti a mrální úsudek mrální úsudek a šklní prstředí Osbnstní a sciální KLÍČOVÉ k učení kmunikativní sciální a bčanské splečnst /VO/ kmunikace /ČJ/ /Tv, VZ/

33 9. rčník Etická Téma Sciální empatie Žák: Výstup je vnímavý k sciálním prblémům analyzuje pržitky a situace lidí se sciálními prblémy vnímá dpady sciálních prblémů na člvěka rzvíjí účinnu prevenci a strategie při braně prti sciálně patlgickým jevům Učiv seznámení se se sciálními prblémy, typy sciálních prblémů, analýza a ppis pržitků a situace lidí s různými sciálními prblémy, dpad sciálních prblémů na člvěka a jeh klí, vnímavst k btížné situaci druhých, sciálně patlgické jevy a jejich rizika pr děti a mládež hdnta stáří mezigenerační vztahy Integrvané bry průřezvá témata pznámky Osbnstní a sciální Výchva demkratickéh bčana Multikulturní Mediální Mezipředmět vé vztahy splečnst /D, VO / Jazyk a jazykvá kmunikace /ČJ, zdraví /Tv, VZ/ Asertivita ve skupině jedná asertivně i ve ztížených pdmínkách reaguje vhdně na neprávněnu kritiku rzvíjí asertivní chvání ve vrstevnické skupině Asertivita ve ztížených pdmínkách reakce na neprávněnu kritiku techniky, jak vhdně reagvat na neprávněnu kritiku asertivita ve skupině sciální Mediální k učení splečnst /D, VO / Jazyk a jazykvá kmunikace

34 kmunikativní sciální a pracvní /ČJ, zdraví /Tv, VZ/ Já ptenciální vzr pr druhé žije uvědmělým způsbem živta zvládá autnmní jednání reflektuje smysl svéh živta frmuluje si cíle svéh živta smysl a cíl méh živta, ušlechtilý živtní cíl mje pstje, mje rle zdpvědný živt, mé schpnsti a klí, autnmie a knfrmita sciální Mediální k učení pracvní splečnst /VO Jazyk a jazykvá kmunikace /ČJ/ zdraví /Tv, VZ/ Infrmační a kmunikační technlgie Kmplexní prsciálnst a rzvjvá pmc rzvíjí przumění k etnickým, nárdnstním, sciálním a nábženským minritám. je vnímavý k ptřebám lidí z chudých částí světa vyhledává infrmace lidech z jiných kutů světa, především tam kde vládne chudba aktivně se účastní humanitárních aktivit zaměřených na zmírnění bídy a chudby ve světě. infrmace menšinách, vztah k menšinám, využití prsciálnsti v multikulturní splečnsti, pzitivní vztah k diverzitám, tlerance sciální Mediální Envirnmentální Výchva splečnst /VO, D/ Jazyk a jazykvá

35 Duchvní rzměr člvěka uplatňuje tleranci ve svém jednání získává pdněty pr utváření vlastníh světnázru tleruje lidi s jiným světnázrem získává infrmace různých světnázrech bída světa, infrmvanst situaci zemí třetíh světa, frmy humanitární pmci, humanitární prjekty, brana prti sektám, utváření vlastníh světnázru tlerance k lidem s jiným světvým názrem, infrmace různých světnázrech demkratickéh bčana Výchva k myšlení v evrpských a glbálních suvislstech Multikulturní k učení pracvní sciální Mediální Výchva demkratickéh bčana Výchva k myšlení v evrpských a glbálních suvislstech Multikulturní kmunikace /ČJ/ zdraví /Tv, VZ/ přírda /Z, Př/ Umění a kultura /Vv/ Infrmační a kmunikační technlgie splečnst /VO, D/ Jazyk a jazykvá kmunikace /ČJ, Umění a kultura /Vv/

36 k učení pracvní Etická stránka lidské sexuality aplikuje etické ctnsti ve svém sexuálním živtě uplatňuje věrnst ve vztahu rzvíjí úctu k druhému rzvíjí svji dpvědnst za vztah s druhými etické ctnsti a sexualita věrnst není slabst úcta k druhému dpvědnst za vztah sciální Mediální Multikulturní splečnst /VO, D/ Jazyk a jazykvá kmunikace /ČJ/ zdraví /VZ/ přírda /Př/ Umění a kultura /Vv/ Etické ctnsti reflektuje rzdíly mezi dbrem a zlem vnímá a rzvíjí úsudek svéh svědmí reflektuje mrální dilemata rzvíjí etické ctnsti reflektuje etiku pevnéh bdu dbr a zl svědmí mrální dilemata etické ctnsti etika pevnéh bdu běh lidskéh živta lidský vývj sciální Mediální Výchva demkratickéh splečnst /VO, / Jazyk a

37 bčana Multikulturní jazykvá kmunikace /ČJ/ zdraví /VZ/ Infrmační a kmunikační technlgie

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 PŘÍLOHA ŠVP ZV Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním pstižením ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 Nevyšlapanu cestu Obsah: A. Charakteristika ŠVP ZV 1. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu etická výchova

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu etická výchova Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu etická výchova 222 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu etická výchova pro 1. ročník základního vzdělávání Téma Základy mezilidských vztahů Vztahy v naší rodině Základy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání Základní škla Eden Praha 10, Vladivstcká 6/1035 Mtt : Se sprtem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název šklníh vzdělávacíh prgramu...3 1.2. Údaje

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy splečenských věd Charakteristika vyučvacíh předmětu Vyučvací předmět Základy splečenských věd vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Občanský a splečenskvědní základ, Člvěk a svět práce (pracvně právní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium Šklní vzdělávací prgram pr smileté gymnázium 1. Identifikační údaje 1.1 Předkladatel Název škly: Gymnázium, Karviná, příspěvkvá rganizace Adresa: Mírvá 1442, Karviná - Nvé Měst, 735 06 IČ: 623 317 95 IZO:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Přílha č. 1 - Pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád Pravidla pr hdncení žáků Pravidla hdncení a klasifikace žáka Gymnázia Valašské Klbuky se řídí záknem č. 561/2004 Sb., šklským

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE chrany sb a majetku s. r.. Lenvva 1795 IČO: 25 38 32 05 Liptaňské nám. 890 733 01 Karviná-Hranice IZO: 061 988 278 763 11 708 00 Ostrava-Pruba IZO RED: 600 016 706 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PREVENCE

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU

POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škly KNIH,.p.s. v Brně Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1.9.2011 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Šklní rk: 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa škly, pr kteru platí tent MPP Jmén a příjmení ředitele Telefn na ředitele 573 380 682 Minimální preventivní prgram ZŠ praktická a ZŠ speciální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV Základní škla Kvářv, kres Písek 398 55 Kvářv 80 Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV 1. Identifikační údaje Název škly Adresa škly Ředitel škly Základní škla

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Fakultní základní škla Dr.Milady Hrákvé a Mateřská škla Olmuc, Rţňavská 21 příspěvkvá rganizace Mateřská škla Radva 5, Olmuc dlučené pracviště Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání dlučenéh pracviště

Více

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP Minimální standard vzdělávání v sciální práci ASVSP B. Kmentvaný návrh bsahu studia Dále uvedená minimální kncepce bsahu studia sciální práce předpkládá, že dbrnu kvalifikaci pr samstatný výkn sciální

Více

ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR

ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR 5.10.2 ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru tvoří následující témata: 1. Mezilidské vztahy a komunikace. 2. Důstojnost lidské osoby. Pozitivní hodnocení sebe.

Více

Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok 2014-2015

Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok 2014-2015 Šklní rk 2014-2015 Aby se dítě mhl zdravě rzvíjet, musí se cítit v bezpečí a spkjené Chalupka Šklní vzdělávací prgram šklskéh zařízení pr zájmvé vzdělávání - ŠD (šklní rk 2014/2015) 1 Obsah 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o.

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o. ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Zdravým živtním stylem ke kvalitnímu výknu buducích prfesí. Zpracval: Dr. Mgr. Zbyněk Dmin, výchvný pradce a metdik prevence Mgr. Jana Kpkvá, výchvný pradce a metdik prevence

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání Mateřská škla TASOV Název: PÍSNIČKOVÝ SVĚT platnst: 2010 2013 1 P Í S N I Č K O V Ý S V Ě T = MY S PÍSNIČKOU JDEM KROK ZA KROKEM MĚSÍC PO MĚSÍCI CELÝM

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OSMILETÝ CYKLUS

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OSMILETÝ CYKLUS CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OSMILETÝ CYKLUS OBSAHOVÉ VYMEZENÍ Vyučvací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacíh bru Český jazyk a literatura RVP ZV a GV. Je pvinným

Více

Hodnocení žáků na ZŠ. Ing. Blanka Smolíková

Hodnocení žáků na ZŠ. Ing. Blanka Smolíková Hdncení žáků na ZŠ Ing. Blanka Smlíkvá Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Předlžená bakalářská práce se zabývá tématem hdncení žáků na ZŠ. Teretická část je rzdělena na dvě základní blasti. První pjednává

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

2 XENOMORPHS: an. and

2 XENOMORPHS: an. and 2 XENOMORPHS: an Abslutalien and AnAlienHlakres3 JOINED TO CREATE MONSTER WORK -2009- Abslutalien and AnAlienHlakres3. All rights reserved. 1 / 38 1. Psychlgie práce, manažerská psychlgie, základní směry,

Více

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. 12586/2009-22 V Praze dne 16.12.2009 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více