Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/ )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114)"

Transkript

1 Vzrvé snvy dplňujícíh vzdělávacíh bru EtV (prjekt Etická a učebnice reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.1.00/ ) 1. rčník Etická Téma Základy mezilidských vztahů Žák: Výstup si svjí slvvání křestními jmény, pužívá vhdné frmy pzdravu, ddržuje jednduchá kmunikační pravidla ve třídě, si svjí vhdné frmy vyjádření prsby, vděku a mluvy vnímá důležitst pravidel v živtě člvěka Učiv představení se, významy jedntlivých křestních jmen, důvdy pr slvvání křestními jmény slvvání učitele a dspělých sb ve škle vytvření základních kmunikačních pravidel klektivu, pravda a lež pzdrav a jeh frmy, mluva její význam a frmy, prsba vděčnst za vyknané dbr - pděkvání, vysvětlení základních pravidel pr práci v etické výchvě sezení v kruhu, prblém má přednst, neskákat si d řeči atd. Integrvané bry průřezvá témata pznámky Osbnstní a sciální k učení pracvní Mezipředmětvé vztahy kmunikace /ČJ, jeh svět Vztahy v naší rdině si uvědmuje hdntu rdiny a význam rdičvské lásky hdnta rdiny význam rdičvské lásky sciální kmunikace /ČJ/ jeh svět

2 k učení pracvní Základy sebeúcty a úcty k druhým si svjí základní (předpklady) vědmsti a dvednsti pr vytvření sebeúcty a úcty k druhým zachvává vzájemnu úctu při mezilidské interakci dstatečně zvládá starst svje věci uvědmění si vlastní hdnty mje jmén slava narzenin a svátku způsby připisvání pzitivních vlastnstí druhým, vzájemná úcta při mezilidské interakci pzdravit se, pěkně se slvvat atd. kamarádství základní rzlišvání pcitů u sebe a u druhých starstlivst vlastní věci sciální Multikulturní kmunikace /ČJ, jeh svět Splupráce a tvřivst hledá, c h spjuje se splužáky a lidmi kl něh si svjí základní frmy splupráce využívá prvky tvřivsti při splečném plnění úklů tvřivě hledá způsby, jak vyjadřvat dbr svým splužákům hledání c nás spjuje se splužáky a lidmi kl nás pdpra splupráce splečné plnění úklů, zbavvání se strachu z neznáméh řešení sciální Výchva kmunikace /ČJ, Matematika a její

3 úklu a z tvřivéh experimentvání tvřivá pmc splužákům demkratickéh bčana Multikulturní aplikace k učení pracvní jeh svět /Hv, Vv/ svět práce Základy rsciálnsti vnímá prsciálnst jak běžnu sučást každdenníh živta zvládá základní frmy prsciálníh chvání v rdině zvládá základní frmy prsciálníh chvání ve škle vnímání a pržívání prsciálnsti pmc v běžných rdinných situacích pmc v běžných šklních situacích, sciální Multikulturní kmunikace /ČJ, Matematika a její aplikace jeh svět /Hv, Vv/ svět práce

4 2. rčník Etická Téma Třída jak splečenství Žák: Výstup se pdílí na vytváření splečenství třídy prstřednictvím ddržvání jasných a splnitelných pravidel ddržuje pravidla nejen ve třídě, ale i v jiných skupinách rientuje se ve stylu půsbení sankcí vnímá své základní práva a pvinnsti Učiv význam třídy v živtě žáka význam pravidel, ddržvání dhdnutých pravidel význam a způsby sankcí dměny a tresty, transfer pravidel d reálnéh živta základní práva a pvinnsti Integrvané bry průřezvá témata pznámky Osbnstní a sciální k učení pracvní Mezipředmětvé vztahy kmunikace /ČJ, Matematika a její aplikace jeh svět /Hv, Vv/ Infrmační a kmunikační technlgie svět práce Základní kmunikační dvednsti si svjí vhdné způsby kladení tázek rzlišuje vhdné a nevhdné či hrubé výrazy ve své verbální kmunikaci rzvíjí svji trpělivst a neskáče druhým d řeči důvdy k tázání, význam tázání se vhdné a nevhdné způsby kladení tázek vnímavst ke vhdným a hrubým výrazům ve verbální kmunikaci vnímavst k právu druhéh být vyslechnutý sciální kmunikace /ČJ, Matematika a její aplikace

5 k učení pracvní jeh svět /Hv, Vv/ Infrmační a kmunikační technlgie svět práce Frmvání zdravéh sebepjetí a sebeúcty vnímá vlastní jedinečnst a riginalitu si vytváří základy svéh sebepznání vnímá dlišnsti a pdbnsti lidí zcitlivění pr pznání základních charakteristických rysů vlastní sbnsti základy sebepznání hledání th v čem jsem výjimečný mje silné slabé stránky já a lidé v mém klí dlišnsti a pdbnsti pjmenvání základních pcitů sciální Multikulturní k učení pracvní jeh svět

6 Pzitivní hdncení druhých si svjí základy pzitivníh hdncení a přijetí druhých pzitivně hdntí druhé v běžných pdmínkách si uvědmuje pzitivní vlastnsti lidí ve svém klí zvládá prjevvat pzrnst, laskavst a uznání vůči druhým důvdy k pzitivnímu hdncení druhých pznávání pzitivních vlastnstí lidí v mém klí zejména v rdině a ve třídě způsby připisvání pzitivních vlastnstí druhým prjevvání pzrnsti, prjevvání laskavsti, prjevvání uznání v běžných pdmínkách sciální Výchva demkratickéh bčana Výchva k myšlení v evrpských a glbálních suvislstech Multikulturní kmunikace /ČJ, jeh svět Tvřivst rzvíjí tvřivé myšlení představivst a braztvrnst, nácvik tvřivsti při splečném plnění úklů, nácvik zbavvání se strachu z neznáméh řešení úklu a z tvřivéh experimentvání, nácvik samstatnéh pzrvání, sciální Mediální Envirnmentální kmunikace /ČJ, Matematika a její aplikace

7 Multikulturní k učení pracvní jeh svět /Hv, Vv/ svět práce Prsciální dvednsti zvládá prsciální dvednsti dělení se a darvání využívá tvřivst při darvání dělení se a význam pr mezilidské vztahy darvání a význam pr mezilidské vztahy využití tvřivsti při darvání vymýšlení a vytvření dárku pr druhé atd. sciální Výchva demkratickéh bčana Multikulturní jeh svět /Vv/ svět práce

8 3. rčník Etická Téma Zúčastněné nasluchání Výstup Žák: rzvíjí schpnst nasluchat druhým Učiv důležitst nasluchání v živtě člvěka především v rdině a ve škle důsledky nepzrnsti při nasluchání výhdy nasluchání Integrvané bry průřezvá témata pznámky sciální Mediální Multikulturní k učení Mezipředmětvé vztahy kmunikace /ČJ, Matematika a její aplikace jeh svět /Hv, Vv/ Infrmační a kmunikační technlgie svět práce Tvřivst rzvíjí své speciální schpnsti suvisející s tvřivstí rzvíjí své divergentní myšlení rzvíjí tvřivst v blasti mezilidských vztahů speciální schpnsti suvisející s tvřivstí divergentní myšlení význam tvřivsti v mezilidských vztazích, způsby realizace tvřivsti v mezilidských vztazích - zvláště v rdině a třídním klektivu, sciální Mediální kmunikace /ČJ, Matematika a její aplikace

9 nácvik tvřivsti v mezilidských vztazích, vytváření pržitků radsti pr druhé Envirnmentální Multikulturní k učení pracvní jeh svět /Hv, Vv/ svět práce Kmunikace citů identifikuje základní city. vyjadřuje city v jednduchých situacích vyjadřuje pzitivní city eliminuje urážky, které vyjadřuje vůči druhým uvědmění si vlastních citů a pcitů pjmenvání základních citů vyjádření základních citů vyjadřvání citů spjených s bdivem druhých vyjadřvání citů laskavsti k druhým sdělvání radsti eliminace vzájemnéh urážení se Mediální kmunikace /ČJ/ jeh svět /Hv, Vv/ Empatie reflektuje situaci druhých pskytuje adekvátní pmc dkáže chápat situace a chvání druhých především v rdině a ve škle na základě vlastních zkušenstí a vnímavst k situaci druhých pchpení situace druhých prstřednictvím vlastních zkušenstí a zážitků pchpení rdičů, surzenců a dalších členů sciální kmunikace /ČJ/

10 zážitků identifikuje důvdy radsti a smutku u sebe a druhých dkáže zmírnit pržívání smutku druhých rdiny vzájemné pchpení ve třídě důvdy k radsti a smutku u sebe a u druhých zmírňvání pržívání smutku u druhých Výchva demkratickéh bčana Multikulturní jeh svět /Hv, Vv/ Prsciální chvání navazuje a rzvíjí kamarádské vztahy vyjadřuje vhdnými frmami zájem pržívání a chvání druhých význam blízkéh člvěka pr živt jedntlivce základy kamarádství, význam kamarádství, vlastnsti dbréh kamaráda způsby vyjádření zájmu pžívání a chvání druhéh význam vyjadřvání zájmu druhéh pr mezilidské vztahy práce na splečném úklu sciální Multikulturní pracvní kmunikace /ČJ, jeh svět

11 4. rčník Etická Téma Neverbální kmunikace Žák: Výstup reflektuje důležitst prvků neverbální kmunikace vnímá základní prvky neverbální kmunikace u sebe a u druhých Učiv seznámení se s mžnstmi neverbální kmunikace, zásady neverbální kmunikace, pstje těla, mimika, úsměv zrakvý kntakt, gesta, pdání ruky zásady efektivní neverbální kmunikace Integrvané bry průřezvá témata pznámky sciální Mediální prblémů Mezipředmětvé vztahy kmunikace /ČJ/ jeh svět /Hv, Vv/ Pzitivní hdncení druhých dkáže vyjádřit druhému pchvalu správně reaguje na pchvalu, kteru bdržel vhdně vyjadřuje dpuštění druhým se dkáže usmířit s druhými prjevuje úctu k handicapvaným frmy pzitivníh hdncení druhých připisvání pzitivních vlastnstí druhým, frmy pchvaly význam pchvaly účinnst pchvaly, správná reakce na pchvalu umění dpustit, význam dpuštění, frmy vyjádření dpuštění usmíření úcta k handicapvaným sciální Výchva demkratickéh bčana Multikulturní kmunikace /ČJ, jeh svět

12 kmunikativní sciální a bčanské Kmunikace citů vnímá důležitst usměrňvání základních citů vnímá prblematiku sympatie sciálně přijatelným způsbem usměrňuje svůj hněv usměrňvání základních citů, pcity spkjensti, prblematika sympatie, pcity smutku a bav a jejich usměrňvání hněv a jeh zvládání Mediální kmunikace /ČJ/ jeh svět empatie chápe důležitst empatie zvládá přátelské přijetí lidí kl sebe vnímá reakce druhých a snaží se je vyhdntit dkáže vyjádřit sucit pchpení důležitsti empatie zážitek přijetí pr každé dítě, nácvik přátelskéh přijetí, pmcí empatie předpkládat reakci druhých vyjádření sucitu, sciální Výchva demkratickéh bčana Multikulturní kmunikace /ČJ/ jeh svět

13 sciální a bčanské Reálné a zbrazené vzry prezentuje své vzry identifikuje, c h na jeh vzrech přitahuje já a mje vzry kde jsu mé vzry? vzry v rdině c mě na vzrech přitahuje sciální Mediální Envirnmentální Výchva demkratickéh bčana Výchva k myšlení v evrpských a glbálních suvislstech Multikulturní kmunikace /ČJ, jeh svět /Hv, Vv/ k učení pracvní

14 5. rčník Etická Téma Dialg jak prstředek kmunikace Žák: Výstup zvládá vést dialg s druhými v rvncenné i pdřízené pzici Učiv význam dialgu zásady dialgu nácvik dialgu s rdiči a učiteli nácvik dialgu s vrstevníky Integrvané bry průřezvá témata pznámky sciální Mediální Výchva demkratickéh bčana Multikulturní Mezipředmětvé vztahy kmunikace /ČJ, jeh svět /Hv, Vv/ k učení pracvní Infrmační a kmunikační technlgie svět práce Sebehdncení a sebeúcta uvědmuje si své schpnsti a silné stránky, vnímá a reflektuje svje úspěchy vnímání úspěchu význam úspěchu

15 utváří své pzitivní sebehdncení vnímá vliv pzitivníh naladění na svůj živt prhlubuje sebepřijetí rzlišuje způsby vhdné a nevhdné sebeprezentace rzvíjí své sebevládání utváří si, vnímá a reflektuje své cíle sebehdncení, pdpra sebeceňvání, význam pzitivníh naladění vliv pzitivníh naladění na zdraví rzvj sebepznání, sebepřijetí, způsby vhdné a nevhdné sebeprezentace, význam kmunikace při sebeprezentaci sebevládání, překnávání překážek při dsahvání cílů cílevědmst sciální Mediální pracvní jeh svět svět práce Iniciativa a tvřivst vnímá a reflektuje význam iniciativy pr splečnst iniciativně vstupuje d vztahů s vrstevníky reflektuje své neúspěchy a vyvzuje z nich pučení pr další jednání rzvíjí smysluplné využití vlnéh času iniciativa ve vztahu k jiným, výhdy a rizika iniciativnsti zásady iniciativnsti hledání mžnstí jak vycházet s druhými v rdině, ve třídě, mezi vrstevníky, iniciativa nepřijatá jinými, zpracvání neúspěchu smysluplné využití vlnéh času sciální Mediální Envirnmentální Multikulturní kmunikace /ČJ, Matematika a její aplikace k učení jeh svět /Hv, Vv/ Infrmační a kmunikační technlgie

16 bčanské pracvní svět práce asertivita vnímá důležitst asertivity pr svůj živt dkáže rzlišit vhdnst nabídky k aktivitě především d svých vrstevníků reaguje asertivně na nevhdné nabídky k aktivitě zvládá techniku dmítání základy asertivity, význam asertivity, rzlišvání mezi nabídkami druhých, schpnst dmítnutí nabídky k pdvdu, krádeži, pmluvání, schpnst dmítnut nabídku k užívání návykvých látek a sexuálnímu zneužívání technika dmítání sciální Výchva demkratickéh bčana Multikulturní kmunikace /ČJ/ jeh svět pracvní Prsciální chvání pvzbuzuje druhé prjevuje zájem splužáky a vrstevníky dkáže být druhým prspěšný respektuje druhé vyjadřuje prsciální chvání vůči druhým svbdně pvzbuzení druhých služba pr druhé zájem splužáky a vrstevníky respektvání druhých svbdné přijetí vlastních závazků a pvinnstí vůči druhým zdpvědnst za svá rzhdnutí sciální Výchva demkratickéh bčana kmunikace /ČJ, jeh svět

17 k řešení kmunikativní sciální a bčanské

18 6. rčník Etická Téma Otevřená a citlivá kmunikace Žák: Výstup tevřeně a citlivě kmunikuje uvědmuje si příčiny kmunikačních šumů a chyb zvládá dstraňvat kmunikační překážky a bariery rzvíjí schpnst nasluchat druhým Učiv tevřené vyjadřvání rzměr citlivsti a lásky vůči druhému v kmunikaci kmunikační chyby, kmunikační šum kmunikační překážky a bariery důležitst respektu a vzájemnéh nasluchání kmunikace ve ztížených pdmínkách hádka eliminace hrubých výrazů ve vyjadřvání Integrvané bry průřezvá témata pznámky sciální Mediální Envirnmentální Výchva demkratickéh bčana Výchva k myšlení v evrpských a glbálních suvislstech Multikulturní Mezipředmětvé vztahy splečnst /VO, D/ kmunikace /ČJ, /VZ, Tv/ přírda /Z, Př/ /Hv, Vv/ k učení pracvní Infrmační a kmunikační technlgie svět práce

19 Rzhdnst a řešení prblémů vnímá prblém jak výzvu si uvědmuje ptřebu tvřivě řešit prblém splupracuje s druhými ve ztížených pdmínkách zpracvává své zkušensti a vyvzuje z nich závěry využitelné pr další jednání pzitivní frmulace, analýza, schpnst pdívat se na věc čima druhéh, způsby řešení, pstup při přefrmulvání splupráce ve ztížených pdmínkách kritické psuzvání svých výsledků a vyvzvání z nich závěrů pr využití v buducnsti sciální Mediální Envirnmentální Výchva demkratickéh bčana Výchva k myšlení v evrpských a glbálních suvislstech Multikulturní splečnst /VO, D/ kmunikace /ČJ, Matematika a její aplikace přírda /Z, Př/ k učení pracvní /Vv/ Infrmační a kmunikační technlgie svět práce Fair play vnímá výhdy nevýhdy sutěživsti dkáže se chvat prsciálně i v sutěživých situacích význam a zásady sutěživsti, zdravá sutěživst, splečnst /VO/

20 reflektuje význam pravidel ve hře jedná ve stylu fair play. význam pravidel význam pravidel ve hře a jejich ddržvání, asertivita a prsciálnst v sutěživých situacích, prsciálnst a sprt umění férvě se prsadit a bhájit Osbnstní a sciální Mediální Výchva demkratickéh bčana Výchva k myšlení v evrpských a glbálních suvislstech Multikulturní kmunikace /ČJ, Matematika a její aplikace přírda /Z, Př/ pracvní /Hv, Vv/ Infrmační a kmunikační technlgie svět práce Média a jejich vliv na člvěka vnímá pzitivní vzry prezentvané médii reflektuje vliv médií na svůj živt reflektuje vztah médií a svéh vlnéh času nabídka pzitivních vzrů v médiích, kritický přístup k půsbení médií, média a vlný čas sciální Mediální Envirnmentální splečnst /VO, D/ kmunikace /ČJ,

21 Výchva demkratickéh bčana Výchva k myšlení v evrpských a glbálních suvislstech Multikulturní k učení pracvní přírda /Př, Z/ /Hv, Vv/ Infrmační a kmunikační technlgie Rdina, ve které žiji více pznává vlastní rdinu se splupdílí na zlepšvání atmsféry ve vlastní rdině prjevuje úctu k členům rdiny a starším lidem tevřeně kmunikuje v rdině reflektuje svji kritičnst vůči rdičům a dalším autritám uplatňuje svjené sciální dvednsti v rdině pznání vlastní rdiny a jejích pravidel, práva a pvinnsti v rdině, rle v rdině, frmulace nevyslvených pravidel a čekávání, hdnta rdiny, zlepšení atmsféry v rdině, kmunikace v rdině, pchpení jedntlivých členů rdiny reflexe kritičnsti v rdině úcta k členům rdiny, úcta ke stáří sciální Mediální Envirnmentální Výchva demkratickéh bčana splečnst /VO, D/ kmunikace /ČJ/ /VZ/

22 uplatnění sciálních dvednstí v rdině Multikulturní k učení pracvní přírda /Z, Př/ /Vv/ Infrmační a kmunikační technlgie Etika a chrana přírdy a živtníh prstředí prjevuje úctu k živtu ve všech jeh frmách vnímá krásu a mnhtvárnst přírdy přijímá zdpvědnst za živtní prstředí aktivně se pdílí na chraně přírdy úcta k živtu ve všech jeh frmách, citvý vztah člvěka k přírdě, vnímání krásy a mnhtvárnsti přírdy, zdpvědnst za živtní prstředí chrana přírdy a prsciálnst etický rzměr chrany přírdy sciální Envirnmentální splečnst /VO, D/ přírda /Z, Př/ pracvní /Hv, Vv/ Infrmační a kmunikační technlgie Dspívání reflektuje vztahy mezi chlapci a děvčaty rzvíjí svji sexuální identitu vztahy mezi děvčaty a chlapci přátelství a láska splečnst /VO,

23 mládí příprava na lásku, sexuální identita, Osbnstní a sciální Mediální Výchva demkratickéh bčana D/ /VZ, Tv/ přírda /Př/ Infrmační a kmunikační technlgie

24 7. rčník Etická Téma Pravdivá kmunikace Žák: Výstup rzvíjí základní kmunikační dvednsti si uvědmuje význam pravdivé kmunikace si uvědmuje nebezpečí lží pr mezilidské vztahy Učiv připmenutí základních kmunikačních dvednstí význam pravdivé kmunikace autentičnst v kmunikaci suhlasnst verbální a neverbální kmunikace nebezpečí plpravd a lži čest a dbré jmén tajemství Integrvané bry průřezvá témata pznámky sciální Mediální Envirnmentální Výchva demkratickéh bčana Výchva k myšlení v evrpských a glbálních suvislstech Multikulturní Mezipředmětvé vztahy splečnst /VO, D/ kmunikace /ČJ/ přírda /Z/ Infrmační a kmunikační technlgie k učení pracvní

25 Přiměřené sebevědmí vytváří si přiměřené sebevědmí dále rzvíjí své sebepřijetí rzvíjí své sebepznání rzvíjí práci se svými chybami rzvj sebevědmí pdpra sebeceňvání, sebepřijetí radst a ptimizmus v živtě sebepznání silné a slabé stránky práce s chybami seberzvj sciální Výchva demkratickéh bčana k učení pracvní splečnst /VO/ /VZ, Tv/ /Vv/ Pzitivní hdncení událstí a druhých pzitivně hdntí situace a událsti dkáže pzitivně přefrmulvat situace a událsti reflektuje dbr, které mu prjevil jeh klí a dkáže být za něj vděčný vnímavst k pzitivitě situace a událsti, schpnst přefrmulvat význam situace a událsti, význam dvednsti pzitivně přefrmulvat význam situace a událsti verbální vyjádření pzitiv druhých reflexe nad dbrem, které d druhých přijímáme sciální Mediální Envirnmentální Výchva demkratickéh bčana Výchva k myšlení v splečnst /VO, D/ kmunikace /ČJ, přírda /Z/ /Vv/

26 evrpských a glbálních suvislstech Multikulturní k učení pracvní Reálné a zbrazené vzry všímá si vzrů ve svém nejbližším klí vnímá půsbení vzrů ve svém živtě rzlišuje pzitivní vzry d pchybných idlů se identifikuje s pzitivními prsciálními vzry vnímá nebezpečí identifikace a imitace pchybných vzrů reflektuje svůj vztah k autritě rzvíjí svůj mravní úsudek na příkladech ze živta vzrů základní infrmace vlivu vzrů na živt jedince, funkce vzrů, změny ve vzrech během lidskéh vývje senzibilizace pr rzlišvání vzrů, nebezpečí pchybných idlů, vliv reálných vzrů, prsciální vzry ve vlastní rdině, prsciální vzry ve veřejném živtě, vliv zbrazených vzrů a vhdné literární a filmvé prameny, smysl autrity, vztah k autritě pdstata imitace a identifikace, pravidla zdravé identifikace, nebezpečí nezdravé identifikace sciální Mediální Envirnmentální Výchva demkratickéh bčana Výchva k myšlení v evrpských a glbálních suvislstech splečnst /VO, D/ kmunikace /ČJ, /VZ, Tv/ přírda /Z, Př/

27 rzvj mravníh úsudku na příkladech ze živta vzrů Multikulturní k učení pracvní /Hv, Vv/ Infrmační a kmunikační technlgie asertivita vnímá asertivitu ve vztahu ke zdravému sebeprsazení nahrazuje agresivní a pasivní chvání chváním asertivním. neagresivním způsbem bhajuje svá práva. agresivní a pasivní styl chvání, pdstata asertivity vysvětlení a nácvik asertivních technik asertivní kmunikační dvednsti zdravé sebeprsazení se, sciální Výchva demkratickéh bčana Multikulturní splečnst /VO, D/ kmunikace /ČJ/ pracvní

28 Prsciálnst ve ztížených pdmínkách dkáže jednat prsciálně i ve ztížených pdmínkách limity prsciálnsti, prsciální chvání k neblíbeným, nesympatickým atd. lidem, prsciální rzhdvání a chvání ve vypjatých situacích sciální Výchva demkratickéh bčana Multikulturní splečnst /VO, D/ kmunikace /ČJ, k učení pracvní

29 8. rčník Etická Téma Důstjnst lidské sby Žák: Výstup vnímá důstjnst lidské sby u každéh člvěka rientuje se v lidských právech zvládá pzitivně hdntit druhé v btížných situacích reflektuje své ptenciality Učiv lidská práva, zdrje lidských práv, svbda, rvnst, ptenciality člvěka, pzitivní hdncení druhých v btížných situacích, Integrvané bry průřezvá témata pznámky Osbnstní a sciální Výchva demkratickéh bčana Mezipředmětvé vztahy splečnst /VO/ kmunikace /ČJ, KLÍČOVÉ k řešení kmunikativní sciální a bčanské /Vv/ Kmunikace citů přiměřeně kmunikuje city. dkáže vyjadřvat vyšší city. dkáže nenásilným způsbem zvládat prudké emce. dkáže přiměřeným způsbem vyjadřvat své negativní city zvládá techniky přeladění vnímá spjitst mezi zdravím a emcemi nácviky vyjádření citů emce a hdncení jevů vyšší city a jejich typy vyjadřvání vyšších citů pcity vzteku a impulzivnst, usměrňvání citů, přeladění, dpady jednání při hněvu, ve strachu a při pesimismu, techniky vyjádření negativních citů, zdraví a emce Osbnstní a sciální KLÍČOVÉ k učení kmunikativní sciální a splečnst /VO/ /Tv, VZ/ /Vv/

30 asertivita reflektuje asertivní práva dkáže rzlišit manipulativní chvání a vhdně na něj reagvat. dkáže správně argumentvat typy manipulátrů, manipulační pvěry, zásady reakce na manipulaci, asertivní práva způsby správné argumentace, přijatelný kmprmis, pžádání laskavst, stížnst, Osbnstní a sciální Multikulturní KLÍČOVÉ k učení kmunikativní sciální a splečnst /VO/ /Tv, VZ/ Sexuální zdraví utváří si zdpvědný vztah k sexualitě vnímá mládí jak přípravu na lásku a partnerský živt vnímá význam sebevládání pr zdravý rzvj vlastní sexuality zdpvědný vztah k sexualitě, etický aspekt sexuality nezralé rdičvství sebevládání a sexualita Osbnstní a sciální KLÍČOVÉ k řešení sciální a /VZ/ přírda /Př/ Média a jejich vliv na člvěka kriticky přistupuje k infrmacím z médií vytváří si strategie účinné brany prti manipulaci médii eliminace vlivu agrese z médií, rzlišvání mezi realitu a pseudrealitu, účinná brana prti manipulaci médii, Osbnstní a sciální Mediální kmunikace /ČJ/ /Tv, VZ/

31 Multikulturní KLÍČOVÉ k učení k řešení kmunikativní sciální a /VV/ Infrmační a kmunikační technlgie Kmplexní prsciálnst dkáže se chvat prsciálně k jakémukliv člvěku. v kntextu své situace a svých mžnstí přispívá k řešení sciálních prblémů. sbně se angažuje a pdílí na vytváření pzitivníh šklníh klimatu význam kmplexní prsciálnsti, frmy kmplexní prsciálnsti pmc annymnímu člvěku, sbní angažvanst, prjekty na řešení sciálních prblémů, Osbnstní a sciální Výchva demkratickéh bčana Multikulturní splečnst /VO/ /Tv, VZ/ /Vv/ KLÍČOVÉ k učení k řešení kmunikativní sciální a bčanské pracvní Infrmační a kmunikační technlgie

32 Etika a eknmika zvládá rzumně nakládat s penězi vnímá peníze jak prstředek rzvíjí eknmické ctnsti ve svém živtě reflektuje rizika knzumníh způsbu živta rzumné nakládání s penězi, peníze jak prstředek vztah mezi eknmiku a etiku, rzvíjení eknmických ctnstí šetrnst, pdnikavst atd. skrmnst knzumní způsb živta Osbnstní a sciální Mediální Výchva demkratickéh bčana KLÍČOVÉ k učení k řešení splečnst /VO/ Matematika a její aplikace /M/ Infrmační a kmunikační technlgie Etické ctnsti reflektuje mravní hdnty a nrmy respektuje nrmy, které se h týkají rzvíjí mrální úsudek mravní hdnty a nrmy pdněty pr rzvj mrálníh úsudku každdenní událsti a mrální úsudek mrální úsudek a šklní prstředí Osbnstní a sciální KLÍČOVÉ k učení kmunikativní sciální a bčanské splečnst /VO/ kmunikace /ČJ/ /Tv, VZ/

33 9. rčník Etická Téma Sciální empatie Žák: Výstup je vnímavý k sciálním prblémům analyzuje pržitky a situace lidí se sciálními prblémy vnímá dpady sciálních prblémů na člvěka rzvíjí účinnu prevenci a strategie při braně prti sciálně patlgickým jevům Učiv seznámení se se sciálními prblémy, typy sciálních prblémů, analýza a ppis pržitků a situace lidí s různými sciálními prblémy, dpad sciálních prblémů na člvěka a jeh klí, vnímavst k btížné situaci druhých, sciálně patlgické jevy a jejich rizika pr děti a mládež hdnta stáří mezigenerační vztahy Integrvané bry průřezvá témata pznámky Osbnstní a sciální Výchva demkratickéh bčana Multikulturní Mediální Mezipředmět vé vztahy splečnst /D, VO / Jazyk a jazykvá kmunikace /ČJ, zdraví /Tv, VZ/ Asertivita ve skupině jedná asertivně i ve ztížených pdmínkách reaguje vhdně na neprávněnu kritiku rzvíjí asertivní chvání ve vrstevnické skupině Asertivita ve ztížených pdmínkách reakce na neprávněnu kritiku techniky, jak vhdně reagvat na neprávněnu kritiku asertivita ve skupině sciální Mediální k učení splečnst /D, VO / Jazyk a jazykvá kmunikace

34 kmunikativní sciální a pracvní /ČJ, zdraví /Tv, VZ/ Já ptenciální vzr pr druhé žije uvědmělým způsbem živta zvládá autnmní jednání reflektuje smysl svéh živta frmuluje si cíle svéh živta smysl a cíl méh živta, ušlechtilý živtní cíl mje pstje, mje rle zdpvědný živt, mé schpnsti a klí, autnmie a knfrmita sciální Mediální k učení pracvní splečnst /VO Jazyk a jazykvá kmunikace /ČJ/ zdraví /Tv, VZ/ Infrmační a kmunikační technlgie Kmplexní prsciálnst a rzvjvá pmc rzvíjí przumění k etnickým, nárdnstním, sciálním a nábženským minritám. je vnímavý k ptřebám lidí z chudých částí světa vyhledává infrmace lidech z jiných kutů světa, především tam kde vládne chudba aktivně se účastní humanitárních aktivit zaměřených na zmírnění bídy a chudby ve světě. infrmace menšinách, vztah k menšinám, využití prsciálnsti v multikulturní splečnsti, pzitivní vztah k diverzitám, tlerance sciální Mediální Envirnmentální Výchva splečnst /VO, D/ Jazyk a jazykvá

35 Duchvní rzměr člvěka uplatňuje tleranci ve svém jednání získává pdněty pr utváření vlastníh světnázru tleruje lidi s jiným světnázrem získává infrmace různých světnázrech bída světa, infrmvanst situaci zemí třetíh světa, frmy humanitární pmci, humanitární prjekty, brana prti sektám, utváření vlastníh světnázru tlerance k lidem s jiným světvým názrem, infrmace různých světnázrech demkratickéh bčana Výchva k myšlení v evrpských a glbálních suvislstech Multikulturní k učení pracvní sciální Mediální Výchva demkratickéh bčana Výchva k myšlení v evrpských a glbálních suvislstech Multikulturní kmunikace /ČJ/ zdraví /Tv, VZ/ přírda /Z, Př/ Umění a kultura /Vv/ Infrmační a kmunikační technlgie splečnst /VO, D/ Jazyk a jazykvá kmunikace /ČJ, Umění a kultura /Vv/

36 k učení pracvní Etická stránka lidské sexuality aplikuje etické ctnsti ve svém sexuálním živtě uplatňuje věrnst ve vztahu rzvíjí úctu k druhému rzvíjí svji dpvědnst za vztah s druhými etické ctnsti a sexualita věrnst není slabst úcta k druhému dpvědnst za vztah sciální Mediální Multikulturní splečnst /VO, D/ Jazyk a jazykvá kmunikace /ČJ/ zdraví /VZ/ přírda /Př/ Umění a kultura /Vv/ Etické ctnsti reflektuje rzdíly mezi dbrem a zlem vnímá a rzvíjí úsudek svéh svědmí reflektuje mrální dilemata rzvíjí etické ctnsti reflektuje etiku pevnéh bdu dbr a zl svědmí mrální dilemata etické ctnsti etika pevnéh bdu běh lidskéh živta lidský vývj sciální Mediální Výchva demkratickéh splečnst /VO, / Jazyk a

37 bčana Multikulturní jazykvá kmunikace /ČJ/ zdraví /VZ/ Infrmační a kmunikační technlgie

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH 1. Míst kde žijeme Žák si utváří představy živtě v rdině, vytváří si pzitivní vztah ke škle a šklní družině na základě zkušenstí z každdenníh živta, pznává nejbližší klí, vytváří

Více

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM NÁZEV PROJEKTU: P 1.1 Barevný pdzim P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM ROČNÍK, PRO KTERÝ JE PROJEKT URČEN: 1. 5. PŘEDMĚTY, V NICHŽ SE PROJEKT REALIZUJE: Čj, Pk (Přv), Vv, Pč, Tv PŘEDPOKLÁDANÁ ČASOVÁ DOTACE: 1 měsíc

Více

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny Měkké dvednsti (semináře, výcviky, wrkshpy, knzultace, kučvání, mentring ) MĚKKÉ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS ING. MGR. MARIE NOVÁKOVÁ základní rzsah seminářů: 3-8 vyučvacích hdin (1 vyučvací den) cena seminářů:

Více

Vzdělávací oblast: Etická výchova Vyučovací předmět: ČJ, AJ, PR, VL, PŘ, VV, TV

Vzdělávací oblast: Etická výchova Vyučovací předmět: ČJ, AJ, PR, VL, PŘ, VV, TV 1. 2. 3. třída Základní komunikační dovednosti osvojí si: -oslovování křestními jmény - používání vhodných forem pozdravu -naslouchání -dodržování jednoduchých komunikačních pravidel ve třídě -poděkování

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR

ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR 5.10.2 ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru tvoří následující témata: 1. Mezilidské vztahy a komunikace. 2. Důstojnost lidské osoby. Pozitivní hodnocení sebe.

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Etická výchova Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 40. DOPLŇKOVÝ VZDĚLÁVACÍ OBOR

Více

Irena a Petr Smékalovi. Telefonní kontakt: 604 800 698, 727 877 259 Emailová komunikace: irena@smekalovi.cz petr@smekalovi.cz

Irena a Petr Smékalovi. Telefonní kontakt: 604 800 698, 727 877 259 Emailová komunikace: irena@smekalovi.cz petr@smekalovi.cz Irena a Petr Smékalvi Telefnní kntakt: 604 800 698, 727 877 259 Emailvá kmunikace: irena@smekalvi.cz petr@smekalvi.cz Zasaď myšlenku, sklidíš čin. Zasaď čin, sklidíš návyk. Zasaď návyk, sklidíš charakter.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu etická výchova

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu etická výchova Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu etická výchova 222 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu etická výchova pro 1. ročník základního vzdělávání Téma Základy mezilidských vztahů Vztahy v naší rodině Základy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

Dům tří přání www.dumtriprani.cz

Dům tří přání www.dumtriprani.cz Dům tří přání Pmáháme dětem a jejich rdinám, které se citly v krizvé situaci. Naší snahu je umžnit těmt dětem bezpečný vývj v půvdní rdině. Pracviště dmu tří přání Ambulantně terénní centrum Terrnská 7,

Více

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. 12586/2009-22 V Praze dne 16.12.2009 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

5.8. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ

5.8. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.8. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.8.1. PŘEDMĚT VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 2. stupeň V. Čejkvá 1. stupeň 2. stupeň Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Celkem 6. 7. 8. 9. Celkem Výchva ke zdraví 1 1 2 Tělesná výchva 2

Více

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy Návaznst vzdělávacích prgramů DOX na Rámcvé vzdělávací prgramy Obsah Myšlenkvá základna [ 2 ] Klíčvé kmpetence [ 3 ] Návaznst vzdělávacích prgramů na RVP VV ZŠ a RVP VV G [ 3 ] Výtvarná výchva základní

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova 4. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Základní komunikační dovednosti reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Výtvarná výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu Výtvarný br RVP G. Hlavní význam je kladen na frmvání estetickéh a citvéh vnímání, utváření sbních

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

Školní vzdělávací program. přípravného stupně ZŠ Speciální Mělník

Školní vzdělávací program. přípravného stupně ZŠ Speciální Mělník Šklní vzdělávací prgram přípravnéh stupně ZŠ Speciální Mělník Identifikační údaje: Název vzdělávacíh prgramu: Šklní vzdělávací prgram pr přípravný stupeň základní škly speciální, č. j. 39/2015, vypracvaný

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM KLUBU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škla a Mateřská škla Buchlvice šklní rk 2015/2016 Obsah Obsah... 1 Základní údaje škle... 2 Persnální zajištění prevence... 2 Charakteristika škly... 3 C je Preventivní

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy splečenských věd Charakteristika vyučvacíh předmětu Vyučvací předmět Základy splečenských věd vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Občanský a splečenskvědní základ, Člvěk a svět práce (pracvně právní

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Etická výchova II.st KOMUNIKACE. Tématický celek. Učivo. Vyučovací předmět/ročník. Uvedení do předmětu,pantomima,slovo, Kamarád DV/VIII.

Etická výchova II.st KOMUNIKACE. Tématický celek. Učivo. Vyučovací předmět/ročník. Uvedení do předmětu,pantomima,slovo, Kamarád DV/VIII. Etická výchova II.st KOMUNIKACE otevřená komunikace úrovně komunikace, zásady verbální komunikace, komunikační chyby, dialog, komunikace ve ztížených podmínkách KD,6. a 7.roč. Verbální kom.,společenské

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Přílha č. 1 - Pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád Pravidla pr hdncení žáků Pravidla hdncení a klasifikace žáka Gymnázia Valašské Klbuky se řídí záknem č. 561/2004 Sb., šklským

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM KLUBU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Univerzita Karlva v Praze Pedaggická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Student si může vybrat z nabídky vypsaných témat a dtazem u příslušnéh vyučujícíh

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

Etická výchova. Doplňující vzdělávací obor (příloha ŠVP pro ZŠ Hradec Králové, tř. SNP Dovolte mi učit se, od 1.9.2010)

Etická výchova. Doplňující vzdělávací obor (příloha ŠVP pro ZŠ Hradec Králové, tř. SNP Dovolte mi učit se, od 1.9.2010) Etická výchova Doplňující vzdělávací obor (příloha ŠVP pro ZŠ Hradec Králové, tř. SNP Dovolte mi učit se, od 1.9.2010) Doplňující obor Etická výchova je integrována do vyučovacích předmětů a některé témata

Více

Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok 2014-2015

Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok 2014-2015 Šklní rk 2014-2015 Aby se dítě mhl zdravě rzvíjet, musí se cítit v bezpečí a spkjené Chalupka Šklní vzdělávací prgram šklskéh zařízení pr zájmvé vzdělávání - ŠD (šklní rk 2014/2015) 1 Obsah 1. Identifikační

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ Masarykv náměstí 496 767 01 Krměříž Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2012 / 2013 Dkument zpracval: Šklní metdik prevence: Mgr. Michal Kříž Dkument schválila: Ředitelka škly:

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky!

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky! Mateřská škla MiniSvět Tel: 602 348 255; e-mail:inf@minisvetsklka.cz www.minisvetsklka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ MINISVĚT 2015/2016 Šťastné dětství začíná výběrem správné šklky! Mateřská škla MiniSvět

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO Rukvěť ekvzdělavatele I. Rukvěť (ek)vzdělavatele I. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr pedaggické pracvníky v blasti EVVO Vzdělávací akce pr pedaggické pracvníky charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE Základní škla a Mateřská škla Neplachvice, kres Opava, příspěvkvá rganizace IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Adresa

Více

V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE

V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE ŠVP byl prjednán a schválen pd č. j. 186/2013-1 1-3 dne 23. 8. 2013 s účinnstí d 1. 9. 2013 Základní škla

Více

Základní škola Polná. Plán práce školy

Základní škola Polná. Plán práce školy Základní škla Plná Plán práce škly Šklní rk 2015 / 2016 Základní škla Plná Plán práce škly 2015/2016 Stálé cíle škly dle ŠVP ŠKOLA PRO VŠECHNY Pskytvat základní vzdělání s respektváním schpnstí a mžnstí

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Ochrana člověka za mimořádných událostí. Dílčí výstupy (RVP): Žák

Ochrana člověka za mimořádných událostí. Dílčí výstupy (RVP): Žák Základní škla, Ddatky I. Sekaniny1804 Ddatek. č. 3 Ochrana člvěka za mimřádných událstí Cíl prjektu: Realizací prjektu mají žáci získat infrmace a praktické dvednsti, které jim pmhu zvládat mimřádné situace,

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 1. st. Charakteristika vzdělávacího oboru V rámci prvního stupně se žáci seznamují s etickou výchovou v rámci integrovaného vzdělávání, tzn. prolínání do různých vzdělávacích oblastí. Týká se to převážně

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škla a Mateřská škla, Červený Kstelec, Olešnice 190 Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání Výchva dětí je zaměstnání, kde musíme umět ztrácet čas, abychm h v buducnu ušetřili (J.J.Russeau)

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost Rukvěť ekvzdělavatele II. Rukvěť (ek)vzdělavatele II. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr dbrnu veřejnst Vzdělávací akce pr dbrnu veřejnst charakteristika Smyslem vzdělávacích akcí

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

Návrh rámcového postupu a konceptu implementace. standardů taxi. MODRÝ ANDĚl s.r.o., srpen 2015

Návrh rámcového postupu a konceptu implementace. standardů taxi. MODRÝ ANDĚl s.r.o., srpen 2015 Návrh rámcvéh pstupu a knceptu implementace standardů taxi MODRÝ ANDĚl s.r.., srpen 2015 Obsah Prhlášení a mtivace k návrhům standardů 3 Návrh rámcvéh knceptu zavedení standardů 4 Pdrbnější rzpad realizačních

Více

Střední škola EDUCHEM, a. s. 435 13 Meziboří, Okružní 128 (zřizovatel: PhDr. Vlastimil Doležal, Jedličkova 1166, 436 01 Litvínov)

Střední škola EDUCHEM, a. s. 435 13 Meziboří, Okružní 128 (zřizovatel: PhDr. Vlastimil Doležal, Jedličkova 1166, 436 01 Litvínov) Střední škla EDUCHEM, a. s. 435 13 Mezibří, Okružní 128 (zřizvatel: PhDr. Vlastimil Dležal, Jedličkva 1166, 436 01 Litvínv) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM APLIKOVANÁ CHEMIE Kód a název bru: Zaměření: Stupeň

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE chrany sb a majetku s. r.. Lenvva 1795 IČO: 25 38 32 05 Liptaňské nám. 890 733 01 Karviná-Hranice IZO: 061 988 278 763 11 708 00 Ostrava-Pruba IZO RED: 600 016 706 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PREVENCE

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Vzdělání a kvalifikace

Vzdělání a kvalifikace www.pedaggika.sklni.eu Vzdělání a kvalifikace Vzdělání Vzdělání je suhrn znalstí, dvednstí a návyků, které jedinec získá specificku činnstí - učením. Vzdělání je základní pdmínku k začlenění jedince d

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání Základní škla Eden Praha 10, Vladivstcká 6/1035 Mtt : Se sprtem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název šklníh vzdělávacíh prgramu...3 1.2. Údaje

Více

Buňka ARC Pomoc při řešení konfliktů a boji proti obtěžování

Buňka ARC Pomoc při řešení konfliktů a boji proti obtěžování Buňka ARC Pmc při řešení knfliktů a bji prti btěžvání Jarmila LOOKS a Julien PERRIARD, pracvníci dpvědní za buňku ARC ASCCRE, CZ delegace, 19. května 2011 Vývj situace v Lausanne 1995 : Zalžení Skupiny

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Fakultní základní škla Dr.Milady Hrákvé a Mateřská škla Olmuc, Ržňavská 21 příspěvkvá rganizace Mateřská škla Radva 5, Olmuc dlučené pracviště Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání dlučenéh pracviště

Více

Irena a Petr Smékalovi. Telefonní kontakt: 604 800 698, 727 877 259 Emailová komunikace: irena@smekalovi.cz petr@smekalovi.cz

Irena a Petr Smékalovi. Telefonní kontakt: 604 800 698, 727 877 259 Emailová komunikace: irena@smekalovi.cz petr@smekalovi.cz Irena a Petr Smékalvi Telefnní kntakt: 604 800 698, 727 877 259 Emailvá kmunikace: irena@smekalvi.cz petr@smekalvi.cz Zasaď myšlenku, sklidíš čin. Zasaď čin, sklidíš návyk. Zasaď návyk, sklidíš charakter.

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni P-centrum, středisk primární prevence CPPT,. p. s. v Plzni NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 OBSAH P-centrum, CPPT,. p. s. Vzdělávací služby P-centra Specializační kurz prevence rizikvéh

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů.

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů. 2. ŠVP GA staví na takvé výchvně vzdělávací kncepci, která bude vycházet vstříc pžadavkům kladeným na žáky v neustále se prměňující a vyvíjející splečnsti. Základem tét kncepce je péče všestranný sbnstní

Více

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 PŘÍLOHA ŠVP ZV Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním pstižením ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 Nevyšlapanu cestu Obsah: A. Charakteristika ŠVP ZV 1. Charakteristika

Více

Pioneers of Change Horní Rakousko - Jižní Čechy. Detail návrhu PoC (pojetí záměru ze strany českého partnerského týmu)

Pioneers of Change Horní Rakousko - Jižní Čechy. Detail návrhu PoC (pojetí záměru ze strany českého partnerského týmu) Pineers f Change Hrní Rakusk - Jižní Čechy Detail návrhu PC (pjetí záměru ze strany českéh partnerskéh týmu) 1 Účel kurzu Účelem je dsáhnut th, aby talentvaní jedinci realizvali své nápady, a t v příhraničním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

Vzdělávací předmět: ETICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací předmět: ETICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací předmět: ETICKÁ VÝCHOVA Obsahové, organizační a časové vymezení předmětu Etická výchova Doplňující vzdělávací obor Etická výchova je zařazen do výuky jako volitelný předmět v 7. a 8. ročníku.

Více

Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách

Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách Pdklady k výuce témat chrany člvěka za běžných rizik a mimřádných událstí v základních šklách Obsah 1. Vymezení prblematiky chrany člvěka za běžných rizik a mimřádných událstí charakteristika, cíle 2.

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Infrmatika a výpčetní technika Charakteristika předmětu Charakteristika předmětu Infrmatika a výpčetní technika Vyučvací předmět Infrmatika a výpčetní technika vychází ze vzdělávací blasti Infrmační a

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

Fyzická bezpečnost z pohledu ochrany a odolnosti prvků kritické infrastruktury. Ing. Luboš Nečesal

Fyzická bezpečnost z pohledu ochrany a odolnosti prvků kritické infrastruktury. Ing. Luboš Nečesal Fyzická bezpečnst z phledu chrany a dlnsti prvků kritické infrastruktury Ing. Lubš Nečesal Obsah prezentace Základní terminlgie Fyzická bezpečnst Systémy a prvky využitelné při chraně kritické infrastruktury

Více

Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014

Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014 Vyšší dbrná škla a Střední průmyslvá škla elektrtechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkpě 16 Přehled plánvaných akcí a činnsti primární prevence na š.r. 2013-2014 Vypracval: Jarslav Burdys V Praze dne: 1.9.2013

Více

realizaceprojektuna2.stupnizšamšlišov spolupráci s MÚ Lišov škola zahájila již v únoru 2010 (záměr vytvořit jeden bod naučné stezky a propojit jej se

realizaceprojektuna2.stupnizšamšlišov spolupráci s MÚ Lišov škola zahájila již v únoru 2010 (záměr vytvořit jeden bod naučné stezky a propojit jej se realizaceprjektuna2.stupnizšamšlišv splupráci s MÚ Lišv škla zahájila již v únru 2010 (záměr vytvřit jeden bd naučné stezky a prpjit jej se sítí turistických tras) d tvrby naučné stezky si slibujeme: prbuzení

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OSMILETÝ CYKLUS

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OSMILETÝ CYKLUS CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OSMILETÝ CYKLUS OBSAHOVÉ VYMEZENÍ Vyučvací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacíh bru Český jazyk a literatura RVP ZV a GV. Je pvinným

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Erasmus + Příručka k programu. V případě rozdílného výkladu jednotlivých jazykových verzí je třeba se řídit verzí v angličtině.

Erasmus + Příručka k programu. V případě rozdílného výkladu jednotlivých jazykových verzí je třeba se řídit verzí v angličtině. Erasmus + Příručka k prgramu V případě rzdílnéh výkladu jedntlivých jazykvých verzí je třeba se řídit verzí v angličtině. Verze 1 (2015): 1/10/2014 1 2 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU

Více

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV Klíčvá aktivita: 10 Rzvj kmpetencí při hdncení výsledků VaV Kurz: Hdncení výsledků VAV Cílem kurzu je získání přehledu sučasných i buducích přístupech, psaných i nepsaných,

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o.

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o. ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Zdravým živtním stylem ke kvalitnímu výknu buducích prfesí. Zpracval: Dr. Mgr. Zbyněk Dmin, výchvný pradce a metdik prevence Mgr. Jana Kpkvá, výchvný pradce a metdik prevence

Více

A3RIP Řízení projektů. 13. seminář 8. 10. 12. 2014

A3RIP Řízení projektů. 13. seminář 8. 10. 12. 2014 A3RIP Řízení prjektů 13. seminář 8. 10. 12. 2014 Obsah 1. uknčení prjektu 1a. cíle při uknčení prjektu 1b. pakvaně pužitelné výsledky 1c. archivace dkumentů 2. hdncení prjektu 3. úspěch prjektu 4. time

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Čj. ZŠ/ 178/09 Pravidla pr hdncení žáků Základní pkyny pr hdncení výsledků vzdělávání žáků hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání žáka musí být jednznačné, srvnatelné s předem stanvenými kritérii,

Více

F4 Marketing a publicita projektu

F4 Marketing a publicita projektu Prjektvý manažer 250+ Kariéra prjektvéh manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrjů F4 Marketing a publicita prjektu V tmt tématu bude pzrnst věnvána zvláště těmt bdům: Kmunikační strategie prjektu.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více