Strategie PKN Orlen zveřejněna, na řadě je Unipetrol. Polsko. Německo. Skupina Orlen sponzoruje filmové Francouzům

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategie PKN Orlen zveřejněna, na řadě je Unipetrol. Polsko. Německo. Skupina Orlen sponzoruje filmové Francouzům"

Transkript

1 naše číslo 1 úplně nové informace N o v i n y z a m ě s t n a n c ů s k u p i n y U n i p e t r o l ročník 7 leden 2013 aktualita Strategie PKN Orlen zveřejněna, na řadě je Unipetrol Unipetrol RPA (ir) Po zveřejnění strategie majoritního akcionáře PKN Orlen pokračuje příprava strategie skupiny Unipetrol. Pověřovací dokumenty ke třem desítkám podpůrných projektů, které již částečně běží a do naší strategie patří, předal před Vánoci vedoucím projektů Artur Paździor. V úvodu setkání Artur Paździor, generální jednatel Unipetrolu RPA, shrnul hlavní body nové strategie PKN Orlen (dopodrobna o strategii informujeme na stranách 2 3 v nové podobě rubriky Téma měsíce ). Dále uvedl, že Unipetrol připravuje zveřejnění svých strategických plánů v období mezi prvním a druhým čtvrtletím roku Následovalo shrnutí aktuální situace na trhu, jak na ni skupina reaguje, aby zvýšila svoji konkurenceschopnost, či jakými směry rozvoje se lze v oblasti petrochemie vydat. V mnoha ohledech do strategie patří také řada úsporných projektů, které vzešly z proaktivních návrhů zaměstnanců Unipetrolu RPA a některé z nich se již realizují. Právě proto pozval Artur Paździor 7. prosince čtyři desítky manažerů, aby je seznámil s prvními návrhy obchodního plánu, a hlavně blíže představil na třicet úsporných iniciativ a potenciálních rozvojových projektů. Skupina ORLEN Pro jejich úspěch je třeba, aby vedoucí těchto projektů měli maximální podporu svých kolegů, řekl Artur Paździor, který rovněž předal pověřovací certifikáty vedoucím jednotlivých projektů. Uvedl rovněž, že tato skupina manažerů se s ním bude nad výsledky jednotlivých projektů setkávat pravidelně. Po předávání následovalo první školení vedoucích projektů a představení metodiky řízení a reportování. Tuto část vedl Konrad Tajduś, ředitel optimalizačních procesů Unipetrolu RPA. Německo Paramo zapůjčí část svého zařízení 90 procent řidičů se snaží jezdit úsporně Skupina Orlen sponzoruje filmové Francouzům Z ankety vyplynulo, vzpomínky Vše se odehraje v části zařízení že 9 z 10 oslovených Finanční podporu pro na výrobu sleduje spotřebu realizaci snímku poskytl kapalné síry. svého vozu. PKN Orlen a Unipetrol. str. 6 str. 10 str. 14 ČR Polsko Litva Vedoucí sekce odpadní vody Unipetrolu RPA Miroslav Hubínek dostává pověření pro řízení projektu, který si klade za cíl snížit produkci odpadní vody o čtyři procenta. úvodník S novou tváří Jsou to naše UNI noviny, ale tak nějak jiné, říkáte si možná. Nebojte se, opravdu otevíráte naše firemní noviny, ale protože jdou s dobou, prošly lehkým faceliftem. V uplynulém roce sice byly oceněny v soutěži Zlatý středník, ale pro zlepšení je prostor vždy. Pro tuto chvíli jsme tedy novinám vyhladili všechny vrásky a věříme, že se vám změny budou líbit. Na základě posledního zaměstnaneckého průzkumu jsme upravili nejen grafickou podobu novin, ale i jejich skladbu. Hlavnímu tématu chceme od nynějška věnovat hned celou dvojstranu 2 3. Díky tomu ho budeme moci probrat ze všech stran. Tentokrát jsme se zaměřili na strategii majoritního akcionáře PKN Orlen pro období let 2013 až Příjemné čtení. Martin Pavlíček ředitel komunikace Strategie PKN ORLEN pro období Roční zisk 6,3 mld. PLN Plán průměrného ročního zisku před započtením úroků, daní a odpisů pro skupinu Orlen do roku 2017 Více v tématu čísla str. 2 a 3

2 2 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol Téma měsíce Růst vycházející z pevn Strategie PKN Orlen pro období : Cílem skupiny je při použití metody LIFO dosahovat průměrného ročního zisku před započtením úroků, daní a odpisů (EBITDA) ve výši 6,3 mld. PLN. V těchto strategických cílech hraje skupina Unipetrol a jeho zaměstnanci nezastupitelnou roli. Jacek Krawiec předseda představenstva PKN Orlen Naplnění hlavních cílů nové strategie, tj. bezpečná úroveň podílu cizích zdrojů k vlastnímu kapitálu společnosti, vyšší investice (zejména do těžařského upstream segmentu a segmentu elektrické energie) a postupné zvyšování vyplácených dividend, bude financována výrazným nárůstem provozních peněžních toků. Proces budování hodnoty společnosti pokročí prostřednictvím maximalizace účinnosti rafinerských aktiv, rozvoje a dalšího provozního zlepšování petrochemické divize, zvyšování maloobchodních prodejů, výstavby kapacit pro výrobu elektřiny a tepla a rozvoje segmentu produkce ropy a zemního plynu. Společnost plánuje na projekty spojené s kapitálovými výdaji v letech vynaložit celkem 22,5 mld. PLN, zejména v oblasti produkce uhlovodíků a segmentu elektrické energie. Investice proběhnou i v dceřiné společnosti Unipetrol. Různé scénáře a predikce Nic nenaznačuje, že by v blízké budoucnosti přestala trhy halit nejistota. Proto jsme pro následující roky pracovali s několika různými scénáři a předpověďmi. Nakonec jsme se rozhodli pro novou strategii použít konzervativní předpoklady. Pevně věřím, že stanovené cíle budou přiměřené výzvám, které před námi stojí, a umožní úspěšné využívání růstových příležitostí největší ropné společnosti v regionu střední a východní Evropy. Prvořadou prioritou zůstává finanční bezpečnost, neboť racionální aktéři v nejisté době nedělají dluhy, avšak my můžeme plánovat i dynamický růst, protože naše zadlužení bylo v posledních několika letech sníženo o více než 8 mld. PLN, uvedl Jacek Krawiec, předseda představenstva PKN Orlen. Piotr Chełmiński generální ředitel Unipetrolu Razantní pokles zadluženosti Od nejkritičtějšího momentu v roce 2009, kdy podíl cizích zdrojů k vlastnímu kapitálu společnosti dosáhl maxima (více než 66 %), se zadlužení PKN Orlen snížilo o více než 8 mld. PLN. V roce 2012 podíl cizích zdrojů zůstal na bezpečné úrovni pod 30 %. Po splnění strategických cílů pro období může PKN Orlen revidovat své plány v oblasti růstu, velkých investičních programů a poprvé od roku 2008 výplatu dividend. Finanční oživení společnosti položilo silné základy pro trvalý růst skupiny Orlen v nadcházejících letech, dodává Sławomir Jędrzejczyk, místopředseda představenstva a finanční ředitel PKN Orlen. Z této situace bude pochopitelně profitovat i Unipetrol a jeho zaměstnanci. Růst investičních prostředků Nejdůležitější změnou v porovnání s předchozí strategií, která byla schválena v roce 2008, je navýšení kapitálových výdajů v růstových oblastech. Nová strategie zdvojnásobuje objem prostředků na investiční projekty ze 7,7 mld. PLN na 15,1 mld. PLN. V následujících pěti letech skupina plánuje vynaložit celkem 22,5 mld. PLN na programy nezbytné modernizace a růstu. Tato částka zahrnuje 6,1 mld. PLN na projekty v segmentu rafinování surové ropy, 4,2 mld. PLN v segmentu elektrické energie, 5,1 mld. PLN v těžařském upstream segmentu (zejména břidlicový plyn), 4,7 mld. PLN v petrochemickém segmentu a 2,4 mld. PLN v maloobchodním segmentu. Značná část investic půjde i do Unipetrolu. Částka ve výši 6,9 mld. PLN bude z objemu finančních prostředků použita v závislosti na ekonomických indikátorech projektu a na finanční pozici společnosti (včetně 0,5 mld. PLN na projekty v segmentu rafinování surové ropy, 1,2 mld. PLN v petrochemickém segmentu, 0,1 mld. PLN v maloobchodním segmentu, 2,4 mld. PLN v segmentu elektrické energie a 2,7 mld. PLN v těžařském upstream segmentu). Finanční prostředky potřebné k realizaci budoucích projektů budou získány jako příjmové toky odvozené z dalších zlepšení účinnosti a využívání konkurenčních výhod. Dosažení těchto cílů zvýší průměrný roční zisk před započtením úroků, daní a odpisů (EBITDA) až o 58 % v porovnání s obdobím , tj. na 6,3 mld. PLN. Průměrné roční provozní peněžní toky se předpokládají ve výši 5,6 mld. PLN, tj. zvýšení o 44 %, což znamená v letech 2013 až 2017 dal- Roční zisk +58% 58% nárůst průměrného ročního zisku před započtením úroků, daní a odpisů (EBITDA) při použití metody LIFO na 6,3 mld. PLN Provozní finanční toky +44% zvýšení průměrných ročních provozních peněžních toků na 5,6 mld. PLN PODÍL CIZÍCH ZDROJŮ <30% čistý podíl cizích zdrojů k vlastnímu kapitálu pod 30 % Cíle nově přijaté strategie celkové kapitálové výdaje 22,5 mld. PLN do roku 2017 postupný nárůst dividend až na 5% postupné zvyšování vyplácených dividend na konečnou výši 5 % průměrné roční tržní kapitalizace

3 číslo 1 leden ých finančních základů Zaměření na klíčové segmenty Díky špičkovým integrovaným výrobním prostředkům, které společnosti PKN Orlen umožňují udržet si silnou pozici na trhu se silnou konkurencí, zůstává rafinerský segment základním kamenem podnikatelské činnosti celé skupiny. ších 28 mld. PLN. Investiční programy tudíž nebudou mít vliv na zadlužení společnosti a podíl cizích zdrojů k vlastnímu kapitálu společnosti zůstane na bezpečné úrovni dosažené v uplynulých letech. Základem je petrochemický segment Majetek a postavení PKN Orlen jako největší petrochemické firmy v regionu a předního producenta olefinů a polyolefinů spolu s předpokládaným trvalým růstem poptávky po těchto produktech v regionu vytvářejí prostor pro zvyšování hodnoty. Určujícím faktorem je makroekonomický vývoj a ekonomický cyklus. Společnost hodlá tohoto potenciálu využít prostřednictvím zvyšování výroby v klíčových zařízeních, zlepšování účinnosti výroby olefinů o sedm procentních bodů a zvyšování prodejů polymerů a PTA o zhruba pětinu. Splnění těchto cílů se dle předpokladů promítne do ročního průměrného zvýšení zisku před započtením úroků, daní a odpisů (dle metody LIFO) ve výši 1,1 mld. PLN. Růst výroby se předpokládá i v Unipetrolu. Po dokončení klíčového investičního projektu, jednotky na výrobu PTA ve městě Włocławek, již tento segment nebude vyžadovat velké investice do rozvoje. Kapitálové výdaje tak budou nižší než v předchozích pěti letech, ale přitom zůstanou na stále relativně vysoké úrovni 2,7 mld. PLN. Skupina ORLEN +22,5 mld. PLN Německo Zlepšování efektivity v tomto segmentu se zaměřuje na: +2,2 mil. tun zvyšování zpracovatelské kapacity surové ropy o 2,2 mil. tun 700 mil. PLN U průměrného zisku před započtením úroků, daní a odpisů (EBITDA) se v segmentu očekává nárůst o 700 mil. PLN ročně. ČR 77 % zvyšování výnosnosti paliv na 77 % Polsko Litva -4 st. snižování energetické náročnosti o čtyři stupně (dle Solomonova indexu energetické náročnosti) 4,7 mld. PLN Investiční plán v rafinerském segmentu pro období předpokládá vyšší výdaje na povinné a modernizační projekty (4,7 mld. PLN) 1,4 mld. PLN Menší objem prostředků je vyhrazený na rozvojové, pouze velmi ziskové, projekty (1,4 mld. PLN). Zvýšení maloobchodního prodeje V letech se výrazně zlepšila účinnost evropské sítě čerpacích stanic PKN Orlen. Průměrný prodej paliv na jednu stanici se zvýšil z 2,3 mil. na 3,4 mil. litrů paliva za rok. Nová strategie připravuje další zlepšení v této oblasti s předpokládaným cílem čtyř milionů litrů prodaných paliv na jednu stanici v roce Strategické cíle rovněž zahrnují zvýšení podílu společnosti na domácích trzích (Polsko, Česká republika, Německo, Litva) o tři procentní body a vyšší zisky z prodeje nepalivových produktů. V souladu s touto strategií postupuje i tuzemská síť čerpacích stanic Benzina. Martin Durčák, ředitel pro maloobchod a člen představenstva skupiny Unipetrol, říká: Benzina provozuje v současnosti celkem již 336 čerpacích stanic. Podle nám dostupných statistik a ukazatelů, ač se vlivem šedé ekonomiky mohou trochu odlišovat od reality, bychom měli držet přibližně 14% tržní podíl. Jedničkou jsme jak z hlediska počtu čerpacích stanic, tak s vysokou pravděpodobností i z hlediska tržního podílu. Rozvoj segmentu uhlovodíkové produkce S rozvojem segmentu uhlovodíkové produkce souvisí zintenzivnění práce v oblastech s licencí k těžbě břidlicového plynu v Polsku. Spotřeba plynu na osobu činí v Polsku méně než polovinu průměru EU. Nekonvenční zásoby plynu v Polsku vytvářejí prostor pro překonání tohoto rozdílu vlivem domácí produkce bez nutnosti zvyšovat dovoz plynu. Získali jsme od amerického energetického koncernu Exxon Mobil dvě licence na průzkum uhlovodíkových ložisek včetně břidlicového plynu ve středním Polsku. Transakce ještě vyžaduje schválení polským státem. Díky nákupu dvou licencí pokrývajících 2150 čtverečních kilometrů ložisek bude mít PKN deset licencí na průzkum břidlicového plynu o celkové ploše téměř devíti tisíc čtverečních kilometrů. V následujících letech může společnost investovat až 5,1 mld. PLN do průzkumu a produkce ropy a plynu. V rámci základního objemu finančních prostředků ve výši 2,4 mld. PLN naše společnost PKN Orlen zamýšlí vyhloubit Struktura GLOBÁLNÍ poptávky po energiích (MMBTU, %) Ostatní Vodní elektr. Jaderná Biomasa Zemní plyn Uhlí Olej Průměrná míra růstu +1,6 % % 0 % 1 % 3 2 % 2 % 2 % 2 % 6 % 6 % 6 % 6 9 % 8 % 10 % 10 % 20 % 21 % 22 % 25 % 24 % 22 % 26 % 23 % 38 % 38 % 34 % 33 % Průměrná míra růstu ,1 % 1,5 % 1,6 % 0,7 % 2,1 % 0,5 % 1,0 % V letech se podle předpokladu bude zvyšovat globální poptávka po zemním plynu o 2,1 % ročně, a podíl tohoto paliva na celkové světové spotřebě vzroste z 22 % na 25 %. Zdroj: Exxon energy Outlook, tým výzkumu, Zdroj: IEA Plán investic skupiny Orlen do modernizace a růstu v příštích pěti letech Výroba elektrické energie a tepla Rozvoj kapacit v oblasti výroby elektrické energie a tepla je nedílným předpokladem naplnění strategických cílů. Vychází se z předpokládaného růstu poptávky po elektrické energii v Polsku doprovázeného snižováním domácích výrobních kapacit a s ohledem na dobrou pozici PKN Orlen. Pokud jde o rozšiřování zařízení pro výrobu elektrické energie, společnost v této oblasti plánuje do roku 2017 uskutečnit významné investice. Do roku 2017 se instalovaná výrobní kapacita PKN Orlen zvýší ze stávajících 345 MWe na 1400 MWe. Zásadní součástí strategie je plánované umístění nových kogeneračních kapacit v blízkosti průmyslových zákazníků (Płock, Włocławek). minimálně 50 vrtů v licencovaných oblastech, včetně těžebních vrtů v licencované oblasti projektu břidlicového plynu Lublin Shale. Polsko může patřit k 10 zemím s největším potenciálem břidlicového plynu. Ale jelikož existuje mnoho různých možností jak investovat do netradiční výroby uhlovodíku, světový kapitál se nemusí nutně orientovat na Polsko. Polsko samo ještě není připraveno absorbovat dodatečné zásoby plynu. V současné době se pohybuje odložená poptávka po plynu v rozmezí od 1,5 do 2,3 mld. m 3. Bez velkých investic nebude možné prodat více plynu než v hodnotě 5 mld. m 3 ročně. Abychom stimulovali domácí poptávku po plynu, bude nutné liberalizovat trh tím, že se umožní neomezený přístup k infrastruktuře, směnný obchod (nebo burzovní obchodování), svobodná volba dodavatele a svobodné obchodování tj. možnost nakládat s vlastním plynem dle vlastního uvážení, říká Piotr Chełmiński, generální ředitel a předseda představenstva Unipetrolu. Rozsah pravděpodobných zdrojů břidlicového plynu podle zemí (největších 11) Čína USA Argentina Mexiko JAR Kanada Austrákie Libye Alžírsko Polsko Německo Polsko se perspektivně může stát významným hráčem na globálním trhu břidlicového plynu.

4 4 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol aktualita Principy firemní kultury (VI) Vedení lidí Unipetrol (pr) Vedení lidí je v současné společnosti často skloňovaným a módním termínem v mnoha různorodých oblastech. Své neoddiskutovatelné místo má jistě i ve velkých firmách, jako je Unipetrol. Co si pod ním ale představujete vy? V tomto dílu seriálu o principech firemní kultury bych se s vámi rád podělil o svůj pohled na tento složitý, ale velmi zajímavý pojem. Piotr Chełmiński generální ředitel Unipetrolu Pod pojmem vedení lidí si většina z nás představí manažera, který k úspěšnému vedení svého týmu musí ovládat mnoho dovedností. Musí mít autoritu, přehled, musí umět své zaměstnance motivovat k dosažení stanovených úkolů a cílů, bezpochyby musí také umět plánovat a organizovat a jistě ještě mnoho dalšího. Smyslem všech těchto aktivit by mělo být udržet svůj tým pohromadě a dosahovat s ním úspěšných výsledků. Myslím si však, že dnes už tyto zásady k dobrému a efektivnímu fungování firmy nestačí. K tomu, aby byla firma úspěšná, je potřeba také určitého nadhledu a schopnosti předvídat. Dobrý manažer by měl být zároveň schopný připravit se na budoucí výzvy a počítat s nimi. Zároveň je třeba si uvědomit, že ačkoli jsou zkušení manažeři pro firmu akcie Michal Stupavský manažer vztahů s investory Unipetrolu Vývoj kurzu akcií Unipetrolu za uplynulých 12 měsíců. 175,00 Kč Kurz akcií Unipetrolu nepostradatelní, stejně tak jsou důležití i zaměstnanci, kteří jsou součástí jednotlivých týmů. Jejich aktivní účast na změnách a dlouhodobých záměrech společnosti může přinést neočekávané výsledky. Podle mě je tak nedílnou součástí úspěchu naší skupiny intenzivní a podnětná komunikace se všemi zaměstnanci. V Unipetrolu máme velké množství kvalifikovaných pracovníků a bylo by pouze k naší škodě nevyužívat jejich schopností a znalostí ve prospěch rozvoje celé skupiny. Naši zkušení a úspěšní manažeři nejenže reprezentují Unipetrol jako celek a jsou příkladem pro ostatní zaměstnance, ale zároveň také dokážou podněcovat aktivity a iniciovat tvořivého a podnikavého ducha. Toto spojení nám umožňuje neustále posouvat naši skupinu a dávat jí prostor k dalšímu růstu. Těším se v příštím čísle na diskusi o firemních principech, tentokrát o otevřenosti a transparentnosti. Stále platí, že případné připomínky a komentáře můžete posílat na e mail: s předmětem firemní hodnoty. Cena akcií Unipetrolu v průběhu prosince vzrostla o 2,9 % na 175 korun, a mírně tak zaostala za výkonností indexu pražské burzy PX. Ten posílil o 4,2 % na úroveň bodů. Celková hodnota obchodů s našimi akciemi činila 60 mil. korun a průměrný denní počet zobchodovaných kusů akcií dosáhl 21 tisíc. Za celý uplynulý rok cena našich akcií vzrostla o 2,3 %. V rámci pomyslného žebříčku pražské burzy se tak akcie Unipetrolu umístily na šestém místě ze 14 účastníků. První místo obsadila rakouská bankovní skupina Erste, matka České spořitelny, s růstem akcií o 76 %. Na druhém místě skončily akcie společnosti AAA Auto, řetězce autobazarů, s růstem o 41 %. Poraženými naopak byly akcie realitní společnosti Orco se ztrátou 27 % a akcie uhelné společnosti NWR se ztrátou 28 %. Kapitolu samu o sobě tvořila technologická společnost KIT digital, jejíž akcie byly ke konci roku kvůli problematické situaci uvnitř společnosti z hlavního burzovního parketu pražské burzy staženy se ztrátou ve výši 73 % od začátku roku k 28. prosinci 2012 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rozhovor Martin Durčák, ředitel pro maloobchod V republice je nezdaněných 15 procent ročního prodeje paliv Unipetrol (pr) O pozici Benziny na trhu, ale především o šedém trhu s PHM či o dalších zajímavostech hovoří Martin Durčák, ředitel pro maloobchod a člen představenstva skupiny Unipetrol. Martin Durčák, ředitel pro maloobchod a člen představenstva skupiny Unipetrol Jakou má Benzina a její síť čerpacích stanic pozici na trhu? Benzina provozuje v současnosti 334 čerpacích stanic a další dvě byly právě otevřeny. Podle nám dostupných statistik a ukazatelů, ač se vlivem šedého trhu mohou trochu odlišovat od reality, bychom měli držet přibližně 14% tržní podíl. Jedničkou jsme jak z hlediska počtu čerpacích stanic, tak s vysokou pravděpodobností i z hlediska tržního podílu. V závěsu jsou společnosti jako Shell nebo OMV. Hovořil jste o šedém trhu, jak velký podíl obchodu s PHM tvoří? Podle několika nezávislých odhadů, našich odhadů, názorů členů České asociace petrolejářského průmyslu i Ministerstva financí je tento podíl větší než máme my. Jinými slovy, na podvodech na spotřební dani, ale hlavně na DPH, je to 8 10 miliard korun, což v ročním vyjádření odpovídá 15 a možná i více procentům. Branži prodeje PHM pronásleduje nejen ekonomický pokles posledních let. Co ještě? Pokles nákupní aktivity obyvatelstva se projevuje jak u hypermarketů, tak u čerpacích stanic. S tím se určitě potýká každý segment maloobchodního trhu bez výjimky. Nás však trápí přerozdělování zbývajícího trhu mezi poctivé a nepoctivé hráče. To znamená přesun nákupů motoristické veřejnosti na některé čerpací stanice, které nabízejí ceny pod úrovní nákupních a výrobních cen. Musíme donekonečna vysvětlovat, že jádro sporu nespočívá v tom, že nenasytné čerpací stanice nebo nenasytní petrolejáři prodávají draho a na druhé straně malé české firmičky nabízejí litr o čtyři koruny levněji, protože mají nízké náklady. Tak to jednoduše není. Potíž spočívá v neodvedené dani z přidané hodnoty, což představuje největší problém celého oboru. To jsou konkrétní problémy, co by se v tomto ohledu mělo zlepšit? Možná v tom trochu hraje roli absence dozoru, ale hlavní potíž spočívá v celkově liberálním přístupu českého státu k podnikatelským aktivitám ve strategických oblastech. Viděli jsme to například v kauze s pančovaným lihem, kdy se dlouho nic nedělá, a potom v průběhu měsíce máme 50 zatčených, ale i 30 mrtvých. Najednou je hned připravena i nová legislativa, všichni soutěží, jak situaci rychle napravit. Nebudu přehánět, když řeknu, že v případě pohonných hmot je to naštěstí s výjimkou těch mrtvých v podstatě úplně stejné. Vzhledem k tomu, že náš daňový systém opravdu umožňuje pochybným řetězcům podnikat, a současně legislativu zneužívat, připravuje se v tuto chvíli nová legislativa, resp. novela zákona o dani z přidané hodnoty a dalších, která by měla tento systém omezit. Očekává se, že změny budou aplikovány v prvním kvartálu roku Před nedávnem se též hovořilo o novince v podobě přenesení daňové povinnosti na odběratele. Proč to pro někoho bylo kontroverzní téma? Vyžaduje to evropská legislativa, funguje to například v Německu. Nevím, proč se to v České republice považovalo za kontroverzní téma. My vždycky najdeme nějaký extrémní případ, kdy můžeme velmi výjimečně poškodit jednotlivce, a na něm pak dokumentujeme, proč by v základu správná a důležitá věc neměla být přijata. A přitom díky liberálnímu přístupu dnes může s pohonnými hmotami obchodovat kdokoliv. Česká republika registruje obchodníků s pohonnými hmotami. Když si vezmete, že funguje přibližně čerpacích stanic, tak vám vyplyne, že na jednoho obchodníka připadají dvě čerpací stanice. Tohle je naprosté unikum, které lze těžko srovnávat se situací v Evropě nebo ve světě. Jednoduše to nemá obdoby. Například v Maďarsku mají 50 obchodníků. Na čerpacích stanicích Benziny je pro řidiče připraven i doplňkový prodej v shopech nebo v gastronomickém úseku. Jak velkou část obratu tvoří? Určitě zajímavou. Musíme to rozdělit na obchod, který provozujeme na vlastní jméno a na účet Benziny, a část, která je provozována jménem a na účet partnera. Když sloučíme obě věci dohromady, potom z celkových příjmů, které generují pohonné hmoty a doplňkové příjmy, jako shop, gastronomie, myčka a ostatní služby, na pohonné hmoty jde řádově % příjmu. Minimálně 30 % tedy tvoří vedlejší příjmy z gastronomie a shopu, a tento segment stále roste. Rostl i loni, jednak díky nainstalovaným 88 gastronomickým zařízením pod značkou STOP CAFE a jednak proto, že řidiči, kteří u nás natankují a občerství se, si také mohou vyřídit y, protože většina našich čerpaček je už pod dosahem wi-fi. Ne všichni řidiči však hledají komfort. Především pozorně sledují náklady na PHM. Snaha zákazníků šetřit je pochopitelně momentálně hlavním trendem. My se na to připravujeme už více než tři roky a vytvořili jsme koncept samoobslužné, nízkonákladové čerpací stanice s diskontním prodejem. Na počátku jsme slyšeli názory, že jdeme nesprávným směrem. Ovšem nyní se potvrzuje, že s propadem trhu zákazníci vyhledávají především možnost úspory. Systém bezobslužných čerpacích stanic se zdá být v rozporu s nárůstem v oblasti gastronomie a služeb. Tyto věci se doplňují. Máme dnes 14 % trhu, tedy 86 % nemáme. Bezobslužné čerpací stanice jsou cíleny na klientelu v oblastech, kde je Benzina hůře dostupná, nebo není vůbec. Disponujeme velmi dobrým pokrytím na dálnicích a hlavních tazích. Zde všude mají smysl gastronomie a služby, protože sem jezdí spousta lidí, mezinárodní nákladní doprava apod. Chceme se ale také zaměřit na zákazníka, který šetří a jezdí nakupovat do hypermarketu v sobotu dopoledne, a tak nevyužívá prémiové čerpací stanice na dálnici. I na tuto klientelu míří bezobslužné čerpací stanice.

5 číslo 1 leden AKTUALITA ZE SKUPINY Změny ve statutárních orgánech společností skupiny Unipetrol Unipetrol (ir) Změny ve statutárních orgánech společností skupiny Unipetrol schválilo 5. prosince představenstvo a dozorčí rada. Benzina V Benzině byl zvolen Artur Śladowski do pozice generálního jednatele společnosti. Dříve pracoval jako generální ředitel společnosti AB Ventus Nafta, která je členem skupiny PKN Orlen, a také jako regionální manažer ve společnosti Statoil Poland. Artur Śladowski postgraduálně vystudoval obor Řízení společnosti na varšavské Ekonomické akademii a má diplom inženýra z krakovské Zemědělské univerzity. Paramo Dozorčí rada Parama na svém řádném zasedání 5. prosince projednala rezignaci Mariana Ćwiertniaka na jeho členství v tomto statutárním orgánu, ve kterém působil od 17. června Zároveň byl 5. prosince 2012 rozhodnutím jediného akcionáře na uvolněné místo zvolen Krzysztof Pietrzyk. Dozorčí rada Parama tak pracuje ve složení Ivan Ottis (předseda), Roman Bendák a Krzysztof Pietrzyk (členové). Změna nastala i v představenstvu Parama, kam byla zvolena Anna Wydrzyńská, do té doby členka představenstva Výzkumného ústavu anorganické chemie. Představenstvo Parama nyní tvoří Milan Kuncíř (předseda), Jindřich Bartoníček (místopředseda), Jan Řihák a Anna Wydrzyńska (členové). Výzkumný ústav anorganické chemie V představenstvu společnosti Annu Wydrzyńskou od 5. prosince nahradil Piotr Wareluk. V Unipetrolu pracuje od 1. května na pozici projektového manažera kontrolingu. Piotr Wareluk absolvoval Warsaw School of Economics, kterou zakončil v roce Od té doby působil ve společnostech Bank Handlowy w Warszwie SA, KPMG Sp. z o.o. a Telekomunikacja Polska S.A. V posledních letech byl na manažerských pozicích zodpovědný za oblasti plánování, finančního řízení či kontrolingu. Představenstvo VÚAnChu nyní pracuje ve složení Lubomír Lukáč (předseda), Milan Petrák (místopředseda), Ilja Stařík a Piotr Wareluk (členové). Centrála Dozorčí rada Unipetrolu rozhodla rovněž o znovuzvolení Piotra Chełmińského, Martina Durčáka a Artura Paździora do funkcí členů představenstva společnosti. Piotr Chełmiński byl znovu zvolen předsedou představenstva Unipetrolu. Místopředsedy představenstva Unipetrolu jsou Piotr Wielowieyski, kterého dozorčí rada do funkce zvolila v dubnu 2012, a Marek Świtajewski zvolený loni v září. Zbývajícím členem představenstva je od října 2010 Mariusz Kędra. aktualita Akcionáři schválili smlouvy, investice i kralupskou zarážku Česká rafinérská (sc) Mimořádná valná hromada akcionářů České rafinérské se konala 12. prosince v Kralupech nad Vltavou. Schválila obchodní smlouvy pro rok 2013, investiční projekty ve výši téměř 300 milionů korun v roce 2013 a plán pravidelné odstávky rafinerie v Kralupech. V roce 2013 se uskuteční pravidelná odstávka kralupské rafinerie, během které dojde ke kompletní údržbě celého provozu. Odstávka je plánována na podzim a bude znamenat investici ve výši téměř 600 milionů korun. Kompletní odstávka rafinerie je velmi náročná záležitost, která probíhá jednou za čtyři roky a která vyžaduje kromě vysokých investic i detailní a včasné plánování. Jsem si jist, že všechny úkoly, které s odstávkou souvisejí, díky našim zkušeným pracovníkům bezpečně zvládneme, dodává k plánu odstávky Leszek Stokłosa, generální ředitel a předseda představenstva České rafinérské. Akcionáři na mimořádné valné hromadě schválili téměř 250 obchodních, provozních a pojistných smluv pro rok Mezi významnými novými kontrakty je například smlouva na dodávku katalyzátorů pro nejdůležitější součást rafinerie Kralupy, jednotku fluidního katalytického krakování, nebo kontrakt na opravu pecí v hodnotě 50 milionů korun, která bude provedena v rámci odstávky v Kralupech. Artur Śladowski Krzysztof Pietrzyk Anna Wydrzyńska Piotr Wareluk Na snímku je část kralupské rafinerie reaktor jednotky fluidního katalytického krakování (FCC) a sila. personální úsek Co se dotkne nás všech? Unipetrol Services (ir) V minulých číslech UNI jsme čtenáře informovali o tom, co personalisty i zaměstnance čeká a že byl ukončen jeden ze vzdělávacích projektů. Tentokrát upozorníme na to, co se dotkne všech obyvatel České republiky na daňový balíček. V závěru roku finišovalo schvalování takzvaného daňového protischodkového balíčku. Senát jej 5. prosince zamítl, opětovně ho proto projednávala Poslanecká sněmovna na konci měsíce. Na to, co zákon mimo jiné obsahuje, upozornila Věra Turečková, vedoucí odboru zpracování mezd Unipetrolu Services. 1) Zavedení 7% přirážky k dani z příjmů fyzických osob, které přesahují strop vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení. Jde o tzv. solidární (milionářskou) daň. Tato zvýšená daň se bude týkat částky, kterou tvoří: rozdíl součtu příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně podle 6 a 7 a 48násobku průměrné mzdy (odpovídá stropu vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení). Zaměstnanec s ročními příjmy ze závislé činnosti nad Kč pro pojistné na sociální zabezpečení bude povinen podat daňové přiznání, což znamená, že mu nebude možno provést roční zúčtování daně. Toto opatření je dočasné pro období 2013 až ) nemožnost uplatnění slevy na poplatníka u důchodců. Opatření je dočasné pro období ) Zvýšení zvláštní sazby daně (srážkové) z 15 na 35 % pro příjmy poplatníků, kteří jsou daňovými rezidenty některých států (specifikováno v Zákoně o daních z příjmů). Týká se tzv. daňových rájů. Daňové rezidentství země, kde poplatník je povinen platit daň (většinou dle trv. bydliště). 4) Zrušení maximálního vyměřovacího základu pro pojistné na zdravotní pojištění. Opatření je navrhováno jako dočasné opět pro období 2013 až číslo měsíce Potrubí by dosáhlo až na francouzskou sjezdovku Unipetrol (ir) Že má Chempark Záluží plochu téměř osm kilometrů čtverečních a najdete v něm 37,5 kilometru komunikací a kolem devadesáti kilometrů kolejí je známá věc. Víte ale, kolika metry či kilometry potrubí a rour je areál protkán? Na páteřních mostech Unipetrolu RPA slouží celkem 361 kilometrů potrubí, Česká rafinérská disponuje 270 km a trojice největších externích výrobců (Linde, Air Products a Synthos Kralupy) využívá 13,85 km rour metrů potrubí je v Chemparku Záluží. V Chemparku Záluží jsou i podzemní rozvody 350 kilometrů potrubí vede vodu a 135 kilometrů patří kanalizaci. Sečteno a podtrženo je v chemickém areálu v Záluží celkem cca kilometrů různých rour či potrubí. Tuto vzdálenost ujedete kupříkladu, když se vydáte z některého z moravských sklípků v Mikulově do toskánského Punta Ala, nebo ze Záluží do francouzského lyžařského centra Val d Isère.

6 6 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol IT sloupek Rok IT poradny Unipetrol (ir) Nechce se ani věřit, že už je to rok, co IT poradna vyšla v našich UNI novinách poprvé. Dovolte mi, abych shrnul důležitá témata, která byla publikována, a všechno, co jsme se z nich měli naučit. Zdeněk Horčička ředitel IT Unipetrolu K našemu údivu asi největší rozruch způsobilo zavedení jednotného spořiče obrazovky. V říjnovém čísle jsme se tomuto tématu věnovali blíže. V minulých týdnech jste jistě zaznamenali, že spořič obrazovky dostal nový grafický kabát a nezapomenutelný ostříží pohled pana Kresty nahradilo animované logo společnosti. Bezpečnostní nastavení však zůstalo stejné. I dnes samozřejmě platí zdůvodnění, které se v novinách objevilo tehdy:... pracujeme v lokalitách, v nichž se pohybuje velké množství zaměstnanců dodavatelských a odběratelských firem. Nelze tedy vyloučit situaci, kdy si v naší nepřítomnosti někdo sedne k našemu odemčenému počítači a během několika minut si na externím disku odnese citlivé dokumenty. Dalším tématem, které považujeme za důležité, jsou sociální sítě. Jelikož jejich používání a význam roste každým dnem, opakuji znovu několik následujících bodů, na které bychom si měli vždy dávat pozor: 1. nepřijímejte nabídky přátelství od lidí, které neznáte. 2. omezte sdílení osobních informací na nutné minimum. 3. pečlivě si nastavte soukromí (zabezpečení) svého účtu a přesně v něm vyspecifikujte, co smí být na vašem profilu veřejně publikováno a co naopak nesmí být přístupné nikomu. 4. nepoužívejte neověřené aplikace. Jedná se především o aplikace od neznámých výrobců. Zároveň si ohlídejte, jaké oprávnění jednotlivým aplikacím nastavíte (tzn. co smí s vaším účtem nebo vaším jménem dělat). Téma úzce spjaté se sociálními sítěmi jsme také probírali v červnovém čísle. V článku Příliš chytrý telefon jsme se věnovali problematice zabezpečení chytrých mobilních zařízení. I zde jsme na závěr uvedli několik doporučení, která stojí za zopakování: 1. nainstalujte si na mobilní zařízení antivirový program. 2. Zakažte telefonu stahování a instalaci aplikací od třetích stran. Vždy se snažte instalovat pouze aplikace od prověřených výrobců. 3. pokud některou aplikaci instalujete, podívejte se pozorně, jaká oprávnění vyžaduje a zda dávají s ohledem na účel aplikace smysl (např. aplikace na sledování počasí nemá důvod mít právo odesílat SMS atp.). 4. Chraňte svůj telefon PINem, respektive heslem. 5. omezte citlivá data uložená v telefonu na minimum. Kromě výše uvedených témat jsme se ještě věnovali pravidlům pro tvoření hesel a jejich používání. Dále jsme v jednom článku popsali hackerské útoky zvané phishing a v listopadovém čísle jsme trochu blíže představili hackery. Doufám, že jednotlivé články přispěly ke zvýšení vašeho bezpečnostního povědomí a že pro vás byly přínosné v pracovním i v osobním životě. Podle vašich ohlasů jsme se rozhodli pokračovat v IT sloupku i nadále, abychom reagovali i na vaše dotazy a měli prostor vám nadále sdělovat informace, které považujeme za důležité s ohledem na bezproblémové a efektivní využívání IT prostředků. Do přípravy těchto článků zapojíme širší forum IT specialistů a manažerů z celé skupiny. Své dotazy můžete zasílat na adresu unipetrol.cz. V Chemparku Záluží fungují i sběrné schránky. Identita tazatele zůstane v redakci Uni novin, abychom zajistili maximální možnou otevřenost ve vašich dotazech. Světová premiéra Paramo zapůjčí část svého zařízení Francouzům Paramo (ji) Společnost svým dílem přispěje ke světové premiéře technologického postupu na odstranění emisí oxidu siřičitého. Jaroslav Pazour, hlavní technolog Parama Paramo poskytne část svého nyní nevyužívaného hydrogenačního odsíření středních destilátů (HOSD) francouzské inženýrské společnosti LGI za účelem ověření její vlastní patentované technologie. Stane se tak na základě uzavřené smlouvy o vzájemné spolupráci. Vše se odehraje v části zařízení na výrobu kapalné síry Clausovým procesem. Půjde o technologický postup odstranění emisí oxidu siřičitého z proudu odplynů, které jsou vedlejším produktem při zpracování kovů z primárních surovin v provozním měřítku. Předpoklady a klíčové parametry byly ověřeny ve specializované laboratoři na síru v Kanadě, vysvětluje Jaroslav Pazour, hlavní technolog Parama, záměr světové premiéry, na které se bude tato pardubická společnost významnou měrou podílet. Technologie Clausových jednotek je postavena na stechiometrickém spalování sirovodíku, který je produktem procesů hydrogenačního odsiřování paliv. Realizace záměru si tudíž vyžádala mírnou strojní úpravu jednotky HOSD. Úprava proběhla především v oblasti vlastního Clausova reaktoru. Ten bylo nutné vybavit speciálním hořákem a doplnit řídicí systém o potřebné části, upřesňuje Jaroslav Pazour. Pro bezpečné použití zkapalněného oxidu siřičitého, coby vstupní suroviny, bylo třeba rychle vyřešit řadu problémů. Mimo jiné bylo zapojeno nové potrubí a zabudovány regulační prvky dodané francouzskou firmou, stávající potrubí bylo odizolováno, došlo k otevření termálního reaktoru, demontáži hořáku a čelní hořákové příruby. Dále byly zapojeny dva elektrické ohříváky, vyměněny katalyzátory v reaktoru R1 a nataženy nové kabely pro ohříváky. V soupisu prací vedoucího odboru provozu údržby Miroslava Horáka z Parama figuruje i přemístění, montáž, zapojení skladovací nádrže pro SO2, úprava vnitřní vyzdívky v terminálu reaktoru, přepojení potrubí kyslíku včetně osazení nových měřicích prvků a úprava řídicího systému. Podle Jaroslava Pazoura se na realizaci celé akce za supervize francouzských techniků podíleli velkou měrou také pracovníci odboru technologie a provozu HOSD, subdodavatelé montážních prací i technici české a německé části společnosti LINDE. V ověřovacím režimu technologie poběží nejpozději v lednu 2013, uzavírá hlavní technolog Parama. novinky Minimalizace závad Unipetrol RPA (ir) Díky týmu Steam and Heat management je v programu AMI zaveden nový systém. Určen je pro sledování parních závad mimo výrobní celky, tedy především na páteřních mostech Chemparku, říká Michael Krupička ze sekce procesního inženýrství. Prozatímní způsob péče o parní rozvody všeho druhu trpěl dlouhými časovými intervaly mezi kontrolami. Nový systém umožňuje komukoliv zjištěnou závadu přesně zaevidovat do systému. Díky němu se rychle dostane k majiteli uvedeného rozvodu a ten bude muset přistoupit k nápravě. Jen tak splní všichni společný cíl minimalizovat ztráty energií vzniklé závadami. V současné době nevyužívanou jednotku HOSD Paramo zapůjčilo francouzské firmě. Výsledným produktem pokusu bude kapalná síra.

7 číslo 1 leden aktualita Komunikace rekapituluje a plánuje Unipetrol (ir) Závěr roku je příležitost pro rekapitulaci toho právě končícího a naplánování aktivit na následující měsíce. Využili toho i členové týmů firemní komunikace, marketingu a vztahů s investory, kteří se společně setkali, aby prodiskutovali uplynulých 12 měsíců a vzájemně si představili plány na rok Naší hlavní prioritou je slaďování plánů a aktivit na skupinové úrovni tedy vnitřní i vnější komunikace, marketingu, společenské odpovědnosti a veřejných vztahů, uvedl mimo jiné během své prezentace Martin Pavlíček, ve které shrnul důležité aktivity, uskutečněné během roku Z interních nástrojů zmínil UNI noviny, které v 11 číslech čtenářům přinesly 240 stran poutavých informací, zpracovaných do více než 650 článků v doprovodu celé tisícovky fotografií. Nelze opomíjet ani rozvíjející se intranet a již tradiční relace Studia Reflex, které lze nově naladit i pomocí intranetu kdekoliv ve skupině. Co se externí komunikace týče, tak Unipetrol se vedle internetu aktivně zapojil do dění na sociálních sítích, kde se pohybuje zejména mladší generace. Pro tiskového mluvčího Mikuláše Dudu uplynulý rok znamenal sedm mediálních konferencí, čtyřicet šest tiskových zpráv, čtyři krizové komunikační situace v různých částech skupiny Unipetrol, jednu výroční zprávu, čtyři rozsáhlé rozhovory s významnými manažery a dvě neformální setkání s novináři. Dne 29. listopadu se setkali pracovníci vnitřní i vnější komunikace, marketingu i komunikace s investory z celé skupiny Unipetrol. A co se chystá pro zaměstnance skupiny na rok 2013? Plánuje se větší důraz na setkávání vedení se zaměstnanci, pokračuje kampaň o principech firemní kultury a třeba v Chemparku Záluží proběhne zaměstnanecký den. Zpátky ke kořenům je akce, v jejímž rámci se manažeři budou hlouběji seznamovat s prací podřízených na všech úrovních, pokračovat má i projekt Orlen záliba a novinkou je manuál nového zaměstnance, který usnadní orientaci pro nové pracovníky. Vedle různých dílčích opatření se kupříkladu diskutovalo o nutnosti větší spolupráce mezi Benzinou a Paramem na marketingových kampaních, ve kterých se mohou obě firmy a jejich produkty dobře doplňovat. Mezi priority se rovněž počítá otevřenější komunikace s externím prostředím. Totéž platí pro vnitřek skupiny, tedy napomáhání ještě většímu přenosu informací mezi UNI novinami, relacemi Studia Reflex, intranetem, setkáními se zaměstnanci, zprávách o hospodaření a zpravodajem generálního ředitele. Další setkání se plánují na pravidelné půlroční bázi, aby členové všech týmů mohli reagovat na operativní změny v jednotlivých plánech. ceny unipetrolu Unipetrol ocenil nejlepší Unipetrol (ir) Ve Výukovém a studijním centru v Mostě- Velebudicích byly 11. prosince uděleny Ceny Unipetrolu za vynikající studijní výsledky a za nejlepší diplomové práce. Studentům VSČHT Praha poblahopřál zástupce skupiny Unipetrol. Certifikáty předali prof. Ing. Zdeněk Bělohlav, CSc., prorektor pro pedagogiku VŠCHT Praha a doc. Ing. Jaromír Lederer, CSc., vedoucí úseku rafinerského a petrochemického výzkumu VÚAnCh a zároveň vědecký ředitel centra UniCRE. Konkrétně šlo o čtyři studenty z mostecké pobočky VŠCHT a osm doktorandů studujících v Praze. Dalším šesti oceněným budou certifikáty předány později. Během slavnostního předání cen Jaromír Lederer mimo jiné vyjádřil naději, že z oceněných studentů budou úspěšní zaměstnanci centra UniCRE, které se v Záluží buduje i za přispění EU. Ceny Unipetrolu nejlepším studentům VŠCHT předával vedoucí úseku rafinerského a petrochemického výzkumu Jaromír Lederer (vlevo) a prorektor Zdeněk Bělohlav. Na Cenách Unipetrolu bylo letos v rámci smlouvy o strategickém partnerství mezi skupinou Unipetrol a Vysokou školou chemicko-technologickou Praha rozděleno korun. Oceněným gratulujeme, přidala se Petra Karnetová z oddělení komunikace VŠCHT Praha. Cenu Unipetrolu získali: Ing. Oldřich Hudeček Ing. Filip Karas Ing. Vladimíra Osmanská Ing. Stanislav Bodáš Ing. Lukáš Fuka Ing. Eva Jablonská Ing. Michal Jurášek Ing. Sandra Göselová Ing. Michal Dudák Ing. Libor Labík daňové okénko Změny v daních (I) Ručení za daň Unipetrol Services (ir) V UNI se letos budeme věnovat i nejvýznamnějším změnám v daňové legislativě. Začínáme rozšířením institutu ručení za DPH, kterému by měly věnovat pozornost zejména osoby zodpovědné v jednotlivých společnostech za nákup. Kupující zboží (příjemce služeb) nově ručí za platbu daně státu ve čtyřech případech, což nám vysvětlí Marcela Knoblochová, vedoucí odboru daní. Platba na nezveřejněný účet Od 1. dubna 2013 bude spuštěn registr účtů, které podnikatelské subjekty používají pro ekonomickou činnost, oznámily je finančnímu úřadu a označily je ke zveřejnění. Pokud úhrada faktury proběhne na takovýto účet, odběratel za DPH neručí. Při platbě na jakýkoliv jiný účet ano. Platba nespolehlivému plátci Novinkou v daňové legislativě je registr nespolehlivých plátců. Nespolehlivým plátcem je ten, kdo závažně porušuje povinnosti při správě daní. Minimální doba, po kterou je plátce veden v tomto seznamu, je jeden rok. V případě, že budeme nakupovat zboží/služby od nespolehlivých plátců, ručíme za to, že odvedou daň svému správci daně. Marcela Knoblochová vedoucí odboru daní Unipetrolu Services Oprávněný příjemce Oprávněný příjemce ručí za dodání zboží třetí straně firmou, která toto zboží pořídila z jiného členského státu EU. Toto se momentálně netýká žádné společnosti skupiny Unipetrol. Nákup pohonných hmot Ručení se týká též subjektů nakupujících pohonné hmoty od osob, které nejsou registrovanými distributory PHM. Ručení neplatí pro nákup pohonných hmot na čerpacích stanicích konečným spotřebitelem. Kromě registru distributorů pohonných hmot nejsou ostatní registry zatím funkční. O jejich spuštění budeme informovat. Ve spolupráci s právním úsekem připravujeme doporučené úpravy smluv (objednávek), abychom v maximální možné míře snížili riziko pro společnosti skupiny Unipetrol. Úsek IT prověřuje možnost automatické kontroly účtů, aby se snížilo množství ruční práce. Nicméně dokud nebudou databáze zveřejněny státní správou, nelze potvrdit, že automatizace bude možná. V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte odbor daní Unipetrolu Services na telefon

8 8 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol fotoreportáž David Mally: Partneři od nás očekávají záruku kvality Unipetrol (ogi) V roce 2007 společnost Unipetrol RPA spustila v rámci velkoobchodu nový projekt nazvaný Partnerská čerpací stanice. V praxi to znamená, že do čerpacích stanic patřících soukromým osobám a firmám dodává pohonné hmoty. Unipetrol v tomto obchodním vztahu figuruje pouze jako partner a dodavatel. V rámci tohoto projektu pak majitelé soukromých čerpacích stanic mohou prostřednictvím loga skupiny motoristům sdělit, že spolupracují s největší rafinerskou společností v České republice, která je zárukou kvality pohonných hmot. Pro Unipetrol má taková spolupráce velký potenciál, jelikož je v České republice okolo soukromých čerpacích stanic. Právě u jedné z nich jsme se sešli s Davidem Mallym z obchodní jednotky Rafinerie, který má na starosti vztahy s partnery z Prahy, středních, západních a severních Čech. Obsáhlá obchodní činnost Davida Mallyho sahá od prvního kontaktu se zákazníkem přes domlouvání obchodních podmínek po uzavírání smluv. Kromě toho každý den řeší všechny provozní či obchodní záležitosti, tedy i vývoj cen pohonných hmot. Svým obchodním partnerům poskytujeme kompletní servis, ať už prostřednictvím osobní schůzky či telefonicky, říká. Pracovní týden manažera pro klíčové zákazníky lze prakticky rozdělit na dvě části. V rámci té první tráví většinu pracovní doby na cestách a schůzkách s jednotlivými obchodními partnery. Druhá, převážně administrativní část už vyžaduje jeho přítomnost v kanceláři. V terénu většinou tráví úterky, středy a čtvrtky. Během svých cest se střetává s řadou obchodních partnerů, aby zjistil, zda všechno klape, jak má. Kromě toho ale s partnery diskutuje o nové legislativě či novinkách na trhu. Právě taková témata jsou pro obchodní partnery tím, co je spojuje a co je potřeba řešit společně. Další typ schůzek je ryze obchodní, jde totiž o setkávání s novými potenciálními klienty. Získat nové zákazníky je složité, ale to určitě platí pro všechny obory. V rámci obchodní jednotky Rafinerie se snažíme marketingově prezentovat partnerství mezi Unipetrolem RPA a soukromými čerpacími stanicemi, dodává. S kolegyní při kontrole došlých objednávek z předchozího dne David Mally vyhodnocuje pohyb cen motorových paliv. Schůzka s potenciálním zákazníkem v kanceláři v Praze na Pankráci Návštěva čerpací stanice v Líbeznicích u Prahy

9 číslo 1 leden Den s......davidem Mallym manažerem pro klíčové zákazníky Do své kanceláře přichází každý den po sedmé ráno, aby zkontroloval stav všech objednávek z předchozího dne a celkových prodejů za svěřené zákazníky. Většina obchodních partnerů společnosti Unipetrol RPA totiž objednává vše potřebné 24 hodin předem, a tak podle došlých objednávek vyhodnocuje, zda partneři odebírají podle předpokladů. Někteří z nich jsou totiž vázáni určitým množstvím odběru a nejsou-li tedy odběry naplněny, jde o signál, že se na trhu něco děje. Například, že konkurence nabízí lepší cenu. V takovém případě musí David Mally situaci vyhodnotit a zareagovat. Nikoliv okamžitě, nýbrž v časovém horizontu zhruba několika dnů. Během té doby vyčkává, zda jde o ojedinělou situaci, či skutečně významnou změnu na trhu. Pokud partner v tomto čase neodebírá množství, jaké by měl, musí jej telefonicky kontaktovat, aby zjistil, co je hlavní příčinou. Poté, co zkontroluje objednávky a aktuální stav prodejů, se věnuje přípravě smluv. To je časově velice náročné, zvlášť pokud se jedná o větší, či dokonce nadnárodní společnosti. Někteří zákazníci přijmou smlouvu bez problémů, ale pokud mají o znění smlouvy jinou představu, jednání se protahuje, uvádí David Mally. Kromě pravidelných a plánovaných úkolů se však nevyhne ani těm neočekávaným, kdy je třeba odložit vše stranou a neprodleně je vyřešit. Jde například o telefonáty z čerpacích stanic, kde vyvstaly nějaké problémy. Může jít o stížnosti či reklamace, ať už od samotných provozovatelů čerpacích stanic, nebo třeba přímo od motoristů. Kromě čerpacích stanic se ale může jednat i o dopravní firmy, státní firmy, zkrátka všechny možné segmenty v Praze nebo středních, západních a severních Čechách. Nejvíce operativních záležitostí je však třeba řešit s menšími a středními partnery, kteří nemívají uzavřený dlouhodobý kontrakt. Přestože většinu zákaznických problémů řeší partneři sami, stane se, že kontaktují i manažera pro klíčové zákazníky Unipetrolu RPA. David Mally se v takových případech snaží dotazy zodpovědět a pomoci. Jsou však situace, které vyřešit nemůže. Jsme velká společnost a snažíme se udávat směr. Pokud nám někdo zavolá, že se mu nezdá palivo, které natankoval na stanici, kam dodáváme pohonné hmoty, pak se nás to samozřejmě také týká. My si za svojí garancí stojíme, dodává rezolutně. K jeho nejméně oblíbeným úkolům patří telefonáty s lidmi, kteří z nejrůznějších důvodů neplatí za dodávky včas. Je pak pouze na něm, aby situaci správně vyhodnotil. Problém nastává zejména tehdy, jde-li o dlouhodobého spolehlivého odběratele, který se jen krátkodobě dostal do úzkých. Stejně jako při návštěvách čerpacích stanic i zde hraje svou klíčovou roli dialog. Po pracovní době se David Mally uchýlí ke svému oblíbenému koníčku, totiž sportu. Dříve sportoval profesionálně, dnes už jen rekreačně. Obchodní zástupci mají kvůli svým výjezdům nepravidelný režim, a tak na oblíbený squash nebo tenis nezbývá dostatečné množství času. Největší relaxací je ale přece jen kolo. Člověk prostě vyjede do přírody a všechno vypustí z hlavy, uzavírá David Mally. Kontrola stavu reklamních nosičů a materiálů na tankovacích pistolích propagujících Unipetrol.

10 10 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol anketa 90 procent řidičů se snaží jezdit úsporně Z ankety společnosti Benzina mezi tuzemskými řidiči vyplynulo, že 9 z 10 oslovených sleduje spotřebu svého vozu a snaží se jezdit úsporně. Polovina řidičů spotřebu minimalizuje častým řazením, 31 % při delším stání vypíná motor a 27 % tankuje prémiová paliva. Ankety se zúčastnilo 650 řidičů. Tuzemští řidiči se snaží chovat se za volantem úsporně. Co se týká sledování spotřeby, muži častěji sami porovnávají množství natankovaných pohonných hmot a ujetých kilometrů, ženy výrazně více spoléhají na informace z palubního počítače, říká Václav Loula, ředitel pro jakost společnosti Benzina. Na otázku, zda sledují počet ujetých kilometrů a porovnávají je s množstvím natankovaného paliva, odpovědělo kladně 52 % mužů a 40 % žen. Moderním technologiím v podobě údajů z palubního počítače naopak důvěřuje jen 45 % mužů, ale hned 57 % žen řidiček. Spotřeba PHM hraje důležitou roli i při koupi nového vozu. Celkem 19 % oslovených potvrdilo, že je pro ně spotřeba nejdůležitějším parametrem při výběru vozidla, a dalších 43 % pak má toto kritérium mezi pěti nejdůležitějšími. Pouze 5 % žen a mužů za volantem v anketě společnosti Benzina uvádí, že pro ně spotřeba při koupi vozu nehraje žádnou roli. Úsporně jen ve vlastním Mezi nejčastější způsoby, jak se řidiči snaží aktivně snižovat spotřebu svého vozidla, patří časté řazení (49 %), vypínání motoru na přejezdu či při jiném delším z historie Do hlavní části modernizace patřila instalace elektricky poháněných stojanů. Dále miniaturní kiosky, které do té doby sloužily personálu jako provizorní ochrana před nepřízní počasí, postupně nahradily stání (31 %), používání prémiových paliv (27 %) nebo častá kontrola nahuštění pneumatik (26 %). Více než pětina řidičů se také snaží nevozit v autě zbytečné věci, které by mohly zvýšit hmotnost vozu, a tím i spotřebu. Čtvrtina řidičů snižuje spotřebu vozu pomocí prémiových paliv. Používáním prémiových paliv lze snížit spotřebu vozidla o 8 až 12 %, zejména v závislosti na provozním režimu vozu. Dalšími benefity prémiových paliv jsou vyšší výkon motoru a udržování palivového systému v dokonalé čistotě, uvádí Václav Loula. Obecně lze říci, že s prémiovými palivy motor dlouhodobě funguje ve velmi dobré kondici. Zajímavým zjištěním v rámci ankety společnosti Benzina je i fakt, že část tuzemských řidičů své úsporné chování mění v případě, že neřídí svůj vlastní vůz. Hned pětina oslovených mužů a žen se dle svých slov vůbec nesnaží jezdit úsporně, pokud řídí zapůjčený vůz či vůz svého zaměstnavatele. Dalších 27 % řidičů pak v takovém automobilu jezdí úsporně alespoň občas. Ankety společnosti Benzina se zúčastnilo 650 řidičů. Rozmach začal až po poválečné stagnaci Po válce se modernizace čerpacích stanic rozběhla až na přelomu padesátých a šedesátých let. větší a o poznání komfortnější plechové buňky nebo malé zděné kiosky. Na všech čerpacích stanicích pod značkou Chemy či Benzinolu, jako poválečných předchůdců Benziny, byl chráněnou obchodní značkou od počátku legendární koník s ozubeným soukolím. Od roku 1958 se síť čerpacích stanic začala unifikovat do červenobílého provedení. aktualita Benzina pomáhá dětem s Vervou Společnost Benzina a její zákazníci pomáhali ohroženým a znevýhodněným dětem. Na 105 vybraných čerpacích stanicích Benzina plus si dárci během prosince zakoupili samolepku s charakteristickým obrázkem kuřete. Výtěžek z prodeje jde na podporu sbírkového projektu Pomozte dětem. zajímavost Prémiová nafta VERVA Diesel určená pro moderní dieselové motory byla uvedena na trh v roce Má vynikající vlastnosti a jako jediná na tuzemském trhu má cetanové číslo 60. Moderní formulace aditiv zajišťuje vysoký výkon, sníženou spotřebu, tichý a hladký chod motoru. Poptávka po prémiové naftě přitom výrazně roste během zimního období, a to z důvodu jejích nízkoteplotních vlastností. VERVA 100 je nadstandardně aditivovaný vysokooktanový prémiový benzin pro moderní automobilové benzinové motory s vyšším kompresním poměrem i pro vysoce výkonné motocykly se sportovním charakterem jízdy. Hlavními benefity paliva jsou snížení spotřeby vozidla, zajištění vysokého výkonu motoru, efektivní využití energie, snížení třecích ztrát a výrazný čisticí efekt. Projekt POMOZTE DĚTEM Jedná se o dlouhodobý sbírkový projekt, který společně organizují Nadace rozvoje občanské společnosti a Česká televize. Hlavním cílem je umožnit přímou a účinnou pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let v celé České republice. Sbírka Pomozte dětem za dobu své existence rozdělila více než 178 milionů korun a pomohla tím zhruba 175 tisícům dětí. Jsme rádi, že jsme mohli prostřednictvím naší rozsáhlé sítě čerpacích stanic podpořit zavedený charitativní projekt Pomozte dětem, uvedl ředitel jakosti společnosti BENZINA Václav Loula. Velmi si spolupráce s Benzinou ceníme. Již v minulosti jsme podobnou akci vyzkoušeli a setkala se s velkým úspěchem. Děkujeme též všem zákazníkům i zaměstnancům vybraných čerpacích stanic, že se do akce zapojili a pomohli tak zvýšit výtěžek 15. ročníku sbírky, říká Alena Šváchová, manažerka projektu Pomozte dětem. Akce na čerpacích stanicích trvala od 1. prosince do 6. ledna Benzina tak pokračuje ve společensky odpovědných aktivitách poté, co před nedávnou dobou začala spolupracovat s Kontem BARIÉRY. Prémiová paliva VERVA Společnost Benzina v tuzemsku nabízí prémiová paliva VERVA Diesel, VERVA 100 a VERVA 95. Při vývoji tohoto nového 95oktanového benzinu VERVA 95 byla vytvořena nová formulace aditivace s použitím nejmodernějších typů mazacích přísad a detergentů, se zajištěním antioxidačních i antikorozních účinků. Tento automobilový benzin doplňuje kolekci prémiových paliv v oktanové hladině 95 a splňuje náročné požadavky našich zákazníků na moderní jízdu. Různé varianty prémiových paliv VERVA jsou na území České republiky k dostání již na 214 čerpacích stanicích Benzina. Více na Ve správě Benzinolu byla i tato nejnižší kategorie čerpací stanice se stojanem na benzin normál a vzduchem v Benešově. To v Klatovech na náměstí kousek od hotelu Bílá růže stála čerpací stanice s plechovým kioskem. Na výdejních, již elektrických, stojanech vévodí chráněný znak červený koník svítící už i v Horšovském Týně. Tam byl zděný kiosek a mezi výdejními stojany i olejový kabinet.

11 číslo 1 leden 2013 I Takový byl rok 2012 ve skupině Unipetrol Unipetrol (ogil, ir) V duchu mnohaleté tradice jsme se i tentokrát ohlédli za uplynulým rokem a připravili následující čtyřstranu. Z dvanácti měsíců jsme vybrali na pět desítek událostí, které ovlivnily dění ve skupině, a ty jsme doplnili fotografiemi. Leden VÚAnCH oslavil 60 let Hned 1. ledna 2012 oslavil Výzkumný ústav anorganické chemie (VÚAnCH) šedesát let od svého založení. Od roku 1997 je součástí skupiny Unipetrol. V rámci oslav si do ústeckého školicího střediska přišlo zavzpomínat na dávné časy celkem 48 seniorů výzkumníků. Projekt Splněná přání v úspěšné premiéře Zaměstnanci skupiny Unipetrol využili příležitosti přispět v rámci vánoční sbírky Splněná přání na dobročinné účely. Na účet tří neziskových organizací, které byly vybrány v hlasování na firemním intranetu, putovalo téměř korun. Polovinu z částky tvořily příspěvky od zaměstnanců, druhou přidala skupina Unipetrol. Únor Rozšíření akreditace laboratoří V únoru se konala již pátá kontrolní návštěva zástupce Českého institutu pro akreditaci podle ČSN EN ISO 17025, při které si Česká rafinérská rozšířila akreditaci o další laboratorní metody. Kontrolní návštěva proběhla bez jediného nálezu neshody. Paramo Asfalt Prodej asfaltů přebrala od Parama její dceřiná společnost Paramo Asfalt, která začala zajišťovat veškeré obchodní aktivity v oblasti prodeje asfaltů. Tedy nejen ze své domovské rafinerie v Pardubicích, ale i z rafinerií v Záluží, Trzebinii a v Płocku. Výsledky za poslední čtvrtletí 2011 V průběhu února byly zveřejněny výsledky za 4. čtvrtletí roku Zpráva konstatovala, že hlavními faktory, které v uvedeném období zásadním způsobem ovlivnily výsledky skupiny Unipetrol, byly přetrvávající nepříznivá situace vnějšího ekonomického prostředí, jednorázové zaúčtování snížení hodnoty fixních aktiv dceřiné společnosti Paramo a výpadek produkce způsobený pravidelnou odstávkou v Chemparku Záluží. Společnost zaznamenala provozní výsledek (EBIT) -2,55 mld. Kč při obratu 24,327 mld. Kč (meziroční nárůst +11 %). Čistá ztráta ve stejném období dosáhla úrovně 3,14 miliardy Kč. Dobrá zpráva pro školy i potenciální zaměstnavatele Do Pardubic si až ze Základní školy Červená Voda přijela pro titul Nejlepší mladá chemička Michaela Filková. Soutěže se zúčastnilo žáků osmých a devátých tříd základních škol Pardubického, Královéhradeckého a Středočeského kraje. Předávání cen se ujali členové vedení SPŠCH a významní hosté z řad partnerů soutěže, mezi kterými ani tentokrát nechybělo Paramo. Březen Konec několikaměsíční zarážky v Paramu Několikaměsíční zarážka v pardubické rafinerii je minulostí. Odstavené technologie se postupně navrátily k běžnému provozu počátkem března. Nová struktura vodního hospodářství Během druhé a třetí únorové dekády byli všichni zaměstnanci výrobny vodního hospodářství Unipetrolu RPA postupně seznámeni s novou organizační strukturou. Ta přinesla zvýšení efektivity řízení, zvýšení průměrného měsíčního platu zaměstnanců výrobny a snížení počtu zaměstnanců o 15 procent. Papírové faktury se již nezatoulají Pilotní provoz projektu digitalizace a elektronického schvalování faktur skončil v Unipetrolu Services a plynule se přešlo k jeho trvalému užívání i v Unipetrolu a Paramu Asfalt. Proces schvalování faktur se postupně sjednotí i v Unipetrolu Doprava, Benzině, Unipetrolu RPA, Polymer Institute Brno a Paramu. Tři sta tisíc na modernizaci učebny Unipetrol daroval prostřednictvím města Litvínov Základní škole s rozšířenou výukou jazyků a Mateřské škole Litvínov korun na rekonstrukci přírodovědné učebny. Díky tomu bylo zastaralé a nevyhovující vybavení nahrazeno novými moderními přístroji. Skupinové setkání PETCHEM tentokrát v Záluží Jednatelé a ředitelé petrochemického segmentu z celé skupiny Orlen se setkali 26. ledna v Chemparku Záluží. Tradiční čtvrtletní akce umožnila shrnout dění v uplynulém období, stejně jako diskutovat nad významnými projekty střednědobého plánu. V rámci dvoudenního setkání účastníci zamířili například i do výrobních částí Unipetrolu RPA. Benzina obohatila škálu nabízených paliv Společnost Benzina ve spolupráci s RWE rozšířila bohatou kolekci standardně aditivovaných a prémiových paliv o plynné palivo CNG (stlačený zemní plyn). Od 3. února začal prodej CNG na čerpací stanici Benzina Plus Brno Slatina. Investice a rekonstrukce v Paramu Pardubická rafinerie přistoupila k rekonstrukci skladovacích nádrží, která pomohla omezit riziko průmyslového znečištění v hospodářském středisku Kolín. Společnost Paramo také vyměnila řídicí systém mísírny olejů ve svém hospodářském středisku Kolín za nový. Investice do obnovy zařízení činila 6,95 milionu korun. Nový člen představenstva Novým místopředsedou představenstva a ředitelem pro strategii a akvizice společnosti Unipetrol byl s platností od 28. března zvolen Piotr Wielowieyski.

12 II Duben Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol Chránění dravci v Chemparku zahnízdili Společný projekt ornitologů a Unipetrolu sklidil první úspěch. Pár velmi vzácného sokola stěhovavého vyvedl v budce na teplárenském komínu Chemparku Záluží čtyři mláďata. Ornitologové je 15. května okroužkovali. V zaměstnanecké anketě dostala čtveřice mláďat jména Mosten, Liten, Verva a Benzina. Ocenění pro UNI noviny PR Klub vyhlásil výsledky 10. ročníku soutěže o nejlepší firemní periodika Zlatý středník Ač se zájem firem o účast oproti předchozímu roku výrazně zvýšil, naše UNI noviny odborná porota ocenila certifikátem profesionální úrovně RATED. Červen Otevřely se virtuální dveře Chemparku Záluží Naskytla se jedinečná šance pro ty, kteří toužili nahlédnout pod pokličku chemických technologií. Virtuální dveře areálu Chemparku Záluží se otevřely dokořán díky aplikaci Cesta za tajemstvím ropy, která je ke stažení na webových stránkách Unipetrolu. Ztráta i přes růst tržeb a nižší náklady Vedení Unipetrolu informovalo 25. dubna v sídle pražské centrály novináře a analytiky o situaci v Unipetrolu. Přes nepříznivé vnější ekonomické prostředí tržby meziročně vzrostly o 10 % na 25 miliard korun, mírně vzrostl objem zpracované ropy a fixní náklady se meziročně snížily o 10 %. Provozní výsledek (EBIT) dosáhl -51 milionů korun. Chemie přilákala téměř tisícovku lidí V Chemparku Záluží úspěšně proběhl další Den otevřených dveří společností Unipetrol a Česká rafinérská. Akce se tentokrát konala ve všední den, aby se jí mohli zúčastnit především žáci základních a studenti středních škol v doprovodu svých pedagogů. Bezpečné léto s Mogulem Společnosti Paramo, Benzina a Autodrom Sosnová usilují o větší bezpečnost na silnicích. Společně proto připravily preventivní akci na zlepšení situace v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Unipetrol RPA oslavil Den Země Pracovníci Českého rybářského svazu (ČRS SÚS Ústí nad Labem) za asistence zástupců Unipetrolu RPA vysadili 20. dubna do řeky Bíliny přibližně jelců jesenů. Akce byla součástí tříleté spolupráce, kterou Unipetrol RPA s rybáři uzavřel v roce Vypuštěním ryb Unipetrol RPA přispěl k oslavám Dne Země, který si připomněli lidé po celém světě 22. dubna. Skupina vloni investovala do životního prostředí 281 milionů korun V dubnu bylo oznámeno, že investiční náklady na ochranu životního prostředí ve skupině Unipetrol dosáhly v roce 2011 hodnoty 281 milionů korun. Ve společnostech Unipetrol RPA a Česká rafinérská se uskutečnily projekty v celkové výši 266 milionů korun. O zbývající částku se podělily Benzina osmi a Paramo sedmi miliony. Květen Dobrovolníci z České rafinérské a Unipetrolu RPA pracovali pro neziskové organizace Unipetrol RPA uspořádal své první dobrovolnické dny, inspiroval se tak osvědčenou obdobnou aktivitou České rafinérské. Přihlášení zaměstnanci měli příležitost svou prací pomoci třem vybraným neziskovým organizacím v Ústeckém kraji. Paramo začalo vyvíjet novou generaci procesních kapalin pro obrábění Společnost Paramo získala z Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA dotaci ve výši Kč. Finance Paramo využije na vývoj ekologických obráběcích kapalin nové generace. Celkové náklady na projekt jsou 6,292 mil. Kč. Významný milník v historii rafinerie Podle historických dat a současných údajů bylo 14. května 2012 ve 14 hodin dosaženo významného milníku. V zálužské rafinerii bylo od jejího vzniku zpracováno celkem 200 milionů tun ropy. Nová granulační linka V Polymer Institute Brno byl zprovozněn nový extruder, který umožní navýšení stávající kapacity a rozšíří možnosti vyráběného sortimentu. V Paramu se natáčelo instruktážní video Pardubická rafinerie podpořila profesní vzdělávání zaměstnanců strojírenských a hutních podniků poskytnutím prostor pro natočení instruktážního videa. Vyřazená výpočetní technika slouží dobrým účelům Jako každá společnost i Česká rafinérská řešila, jak využít výpočetní techniku poté, co ji nahradí nová. Bylo možné ji ekologicky zlikvidovat nebo poskytnout někomu, kdo ji ještě nějaký čas využije. Česká rafinérská se rozhodla jít druhou cestou a základním školám a neziskovým organizacím z Kralupska a Mostecka poskytla k využití jedenapadesát kusů počítačů, notebooků, serverů i tiskáren. Začala výstavba centra UniCRE Výzkumný ústav anorganické chemie (VÚAnCh), patřící do skupiny Unipetrol, zahájil výstavbu nového výzkumného a vzdělávacího centra UniCRE. V Chemparku Záluží tak významnou rekonstrukcí projdou budovy bývalé cechovny lihu a pokusné základny pro výzkum a vývoj chemickotechnologických procesů. Výzkumné a vzdělávací centrum by mělo být do provozu uvedeno v průběhu roku Práci v něm nalezne 85 odborníků. Projekt byl podpořen finančními prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu ČR ve výši korun. Podpis dodatků kolektivní smlouvy Po několika kolech jednání byla 31. května 2012 uzavřena kolektivní vyjednávání ve firmách Unipetrol RPA a Unipetrol Services ( ). Výsledky jednání a uzavřené dodatky kolektivních smluv byly rozumným kompromisem v těžkých ekonomických podmínkách. Novinky v Unipetrolu Doprava Společnost Unipetrol Doprava vybavila 17 lokomotiv novými mobilními radiostanicemi, které zajistí interoperabilitu v evropské železniční síti a zvýší bezpečnost dopravy. Kromě pořízení nových radiostanic pak společnost vylepšila i svůj informační systém. Oba projekty byly z 50 % spolufinancovány z Operačního programu Doprava.

13 číslo 1 leden 2013 Září III Nácvik evakuace Nález nevybuchlé pumy z druhé světové války byl 27. června dopoledne námětem taktického cvičení v pardubické rafinerii. Nález nevybuchlé munice je hojně diskutovaným tématem v Paramu a v Pardubicích již od konce roku 2011, kdy vešly ve známost chystané sanační práce a stavba křižovatky v blízkosti rafinerie. Cvičná evakuace začala v 9.00 hodin, zhruba po 30 minutách bylo vše ukončeno a zaměstnanci se vrátili na svá pracoviště. Změny v představenstvu a v dozorčí radě Novým členem představenstva Unipetrolu byl zvolen Marek Świtajewski. Bogdan Dzudzewicz, Ivan Kočárník a Andrzej Kozłowski byli znovu zvoleni členy dozorčí rady. Konec výroby močoviny Unipetrol RPA oznámil ukončení výroby močoviny ke konci roku. O změně v Chemparku Záluží rozhodli jednatelé společnosti Unipetrol. V rámci tzv. agro výrob bude nadále pokračovat produkce čpavku, čpavkové vody, vodíku a sazí Chezacarb.. Bankéři na etylenové jednotce Zástupci osmi významných bank, se kterými skupina Unipetrol spolupracuje, navštívili 28. června Chempark Záluží, aby se seznámili s aktuálním děním ve firmě. Již v minulosti se pořádaly návštěvní dny pro zástupce bank. Cílem je ukázat, že společnosti mají technologické zázemí a že finanční prostředky, které banky poskytují, jsou využívány k tomu, aby se mohlo vyrábět i v období, kdy podmínky na trhu nejsou zrovna příznivé. Skupina se k nim chová otevřeně a mimo jiné ukazuje, jak funguje, co a z čeho se vyrábí, jaké se používají technologie. Součástí akce byla návštěva etylenové jednotky Unipetrolu RPA, která u bankéřů vzbudila ohlas. Červenec Plnicí rampa zvýšila standard provozu V červenci byla dokončena významná investiční akce modernizace plnění železničních cisteren rafinerskými produkty v kralupské části České rafinérské. Konec zpracování ropy v Pardubicích Vedení společnosti Paramo rozhodlo po důkladné analýze makroekonomické situace, zahrnující nízké rafinerské marže, nízkou poptávku po naftě nebo rafinerskou nadprodukci v Evropě, o ukončení zpracování ropy. Výroba asfaltů, olejů a maziv zůstala v Paramu zachována. V posledních letech rafinerie Paramo prohlubovala své ztrátové hospodaření. Špatné hospodářské výsledky byly způsobeny mimo jiné nepříznivým ekonomickým prostředím, nízkými rafinerskými maržemi a rafinerskou nadprodukcí v Evropě. Jedním z faktorů, který rozhodl o ukončení zpracování ropy, byla i nízká komplexnost rafinerie Paramo. Oleje, maziva a asfalty se nyní vyrábějí z polotovarů jiných rafinerií. Patříme mezi ty, co podporují celoživotní vzdělávání Společnostem Unipetrol a Unipetrol Services se podařilo získat akreditaci ACCA. Uvedené firmy tak patří mezi certifikované zaměstnavatele podporující celoživotní vzdělávání. Uzavřena smlouva s VŠCHT Zástupci skupiny Unipetrol a Vysoké školy chemicko technologické v Praze podepsali smlouvu o vzájemné spolupráci pro rok Hlavním cílem spolupráce, která trvá již téměř deset let, je větší popularizace chemie mezi mladými lidmi, která by měla tomuto oboru zajistit příliv nových talentů. Unipetrol podpoří například oceňování úspěšných studentů, letní školu učitelů ZŠ nebo projekt Hodina moderní chemie. Srpen Již 50 občerstvení STOP CAFE Benzina na svých čerpacích stanicích v úvodu září otevřela již 50. provozovnu rychlého občerstvení STOP CAFE, jejichž počet se do konce roku rozšířil na plánovaných 88. V rámci rekonstrukcí provozoven se řeší i úspory energií či zvyšování komfortu zákazníků. Unipetrol podporuje rozvoj Ústeckého kraje Skupina Unipetrol podpořila rozvoj ústeckého regionu částkou přesahující milion korun. Z darů jsou financovány sociální, vzdělávací, sportovní či kulturní projekty v celkem 12 městech a obcích. Cílem této spolupráce je podporovat udržitelný rozvoj regionu a zlepšit kvalitu života jeho obyvatel. Pohonné hmoty pro Globus Unipetrol RPA uzavřel smlouvu se společností Globus na dodávky pohonných hmot. V rámci kontraktu bude dva roky zajišťovat pohonné hmoty pro 16 čerpacích stanic Globusu. Finanční ztráty z reklamací výrobků Paramu výrazně klesly Společnost nezaznamenala v prvním pololetí letošního roku na své výrobky ani jednu stížnost či reklamaci zákazníků. Tržby v druhém čtvrtletí přesáhly 27 miliard korun Na tiskové konferenci v posledním červencovém týdnu byli novináři a investoři seznámeni s výsledky skupiny Unipetrol za druhé čtvrtletí. Došlo k nárůstu tržeb i objemu zpracované ropy, v důsledku ztrát z přeceněných zásob však provozní i hospodářský výsledek skončily v záporných hodnotách. Intranet první rok v nové podobě Většina zaměstnanců si mohla na začátku srpna zavzpomínat na polovinu prázdnin roku 2011, kdy byl spuštěn nový intranet skupiny Unipetrol. Cílem byla řada vylepšení rozšiřujících jeho uživatelské možnosti. A co se za uplynulý rok podařilo? Nový intranet je jedním z hlavních nástrojů firemní komunikace a za předchozích 12 měsíců se zaměstnanci mohli přesvědčit, že urychlil tok informací uvnitř celé skupiny Unipetrol. Prvních osm měsíců bez úrazů s absencí Se závěrem prázdnin odpracovali zaměstnanci Unipetrolu RPA tři miliony hodin bez pracovního úrazu s následnou absencí. Jednalo se o další významný úspěch v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dvacáté výročí s Unipetrolem V prostorách Národního technického muzea v Praze se 20. září uskutečnila odborná konference u příležitosti 20. výročí založení Svazu chemického průmyslu ČR. Hlavním tématem mezinárodní akce se staly perspektivy rozvoje chemického průmyslu do roku Benzina otevřela další bezobslužnou čerpací stanici Benzina zprovoznila v Hradci Králové svou druhou bezobslužnou čerpací stanici v České republice. Otevřeno má nepřetržitě a řidiči u ní mohou načerpat paliva Natural 95 a Diesel TOP Q. První čerpací stanici Expres 24, jejíž koncept je v ČR zcela unikátní, otevřela Benzina v dubnu 2011.

14 IV Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol Zástupci velkoobchodu z osmi evropských zemí se sešli v Praze Další pravidelné čtvrtletní setkání zástupců segmentu Wholesale (velkoobchodu) celé skupiny PKN Orlen se uskutečnilo v průběhu 42. kalendářního týdne. Čtvrtletní zhodnocení výsledků segmentu se v Praze v centrále Unipetrolu konalo od 17. do 19. října. Akce se zúčastnili zástupci osmi zemí Evropy. V pátek se uskutečnila prohlídka Chemparku Záluží, kde se představily i společnosti Česká rafinérská a Unipetrol RPA. tak celkem 25 zaměstnanců společnosti postupně strávilo jeden pracovní den v neziskových organizacích v regionu. Konkrétně šlo o Oblastní charitu Most, Dětský domov a školní jídelnu Hora Svaté Kateřiny nebo Nadační fond Obnova Krušnohoří. Zápis do České knihy rekordů Skupině Unipetrol se ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze a jejími studenty podařil úspěšný zápis do České knihy rekordů. Během rekordních 14 provedených pokusů mohli všichni návštěvníci chemického jarmarku při příležitosti 60. výročí založení VŠCHT vidět i takové, které se při běžných hodinách chemie neprovádí. Říjen Rekordně postavené čerpací stanice na D3 Společnost Benzina 3. října zahájila stavbu hned dvou čerpacích stanic u dálnice D3, vybavených v České republice ojedinělou technologií. Vyrostly za 75 dní v lokalitách Mezno a Mitrovice na dálnici D3. Kromě kompletní nabídky paliv na řidiče čeká i rychlé občerstvení STOP CAFE. Benzina předala Litvínovu dokumentaci k rekonstrukci hokejového stadionu korun, to je částka, kterou Benzina zaplatila za projektovou dokumentaci zpracovanou uznávanou společností BfB studio. Ceny pro Benzinu a Českou rafinérskou V šestém ročníku prestižní soutěže PETROLawards 12, v níž jsou oceňovány významné počiny v oboru ropy, petrochemie a čerpacích stanic v České republice, měla naše skupina dva úspěšné zástupce Benzinu a Českou rafinérskou. Premiéru si odbyla i soutěž Unipetrolu zaměřená na nejlepší středoškolské práce. Poprvé společně Poprvé v novodobé historii zálužské chemičky se v sále Citadely sešli společně bývalí zaměstnanci Unipetrolu RPA a České rafinérské. Více než 300 seniorů dvou firem, jejich rodinných příslušníků či přátel pozdravili zástupci vedení skupiny a popřáli všem hezkou zábavu. K tanci i poslechu zahrál Junior Big Band a manželé Hvozdovi. Během večera vystoupily i děti z místní ZUŠ. S průběhem akce byli všichni spokojeni. Scénický dokument o ropě v kulisách výrobního provozu Parama Společnost Paramo hostila divadelní představení. Scénický dokument o ropě Miroslava Bambuška s názvem Cesty energie: Světlo z Haliče diváky zavedl ke kořenům těžby ropy za dob rakousko-uherské monarchie. Nejdůležitější plastikářská akce roku Mezinárodní veletrh FAKUMA 2012 se konal v jihoněmeckém Friedrichshafenu od 16. do 20. října s důrazem na Německo, Rakousko a Švýcarsko. Akce se zúčastňuje na vystavovatelů z 35 zemí. Většinu vystavovatelů tvořily firmy z německy hovořících zemí, a právě tento region je jedním z hlavních odbytišť polyetylenu LITEN a polypropylenu MOSTEN. Na stánku byli zástupci Unipetrolu Deutschland, Unipetrolu RPA, Unipetrolu Services i Polymer Institute Brno. Dobré výsledky za třetí čtvrtletí Na tiskové konferenci na konci října byli novináři a investoři seznámeni s výsledky skupiny Unipetrol za třetí čtvrtletí letošního roku. Generální i finanční ředitel prezentovali velmi pozitivní zprávy došlo k nárůstu tržeb i objemu zpracované ropy, čistý zisk činil 645 milionů korun. Paramo prodalo Paramo Asfalt Společnost Paramo prodala svoji stoprocentně vlastněnou dceřinou společnost Paramo Asfalt polské společnosti Orlen Asfalt. Celková hodnota transakce byla stanovena soudem jmenovaným znalcem v oboru oceňování a dosáhla 116,1 milionu korun. Listopad Dozorový audit IMS pěti společností V pátek 2. listopadu se v pěti firmách skupiny Unipetrol uskutečnil dozorový audit integrovaného systému řízení (IMS) zahrnující oblast kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001). Auditoři byli s jeho průběhem spokojeni. Procesy byly efektivnější než při předchozím auditu. Ochrana podzemních vod Systém hydraulické ochrany podzemních vod v Paramu prošel rekonstrukcí a byl uveden do zkušebního provozu. Vánoční nabídka pro zaměstnance Modely aut a další hračky za zajímavé ceny nabídla Benzina zaměstnancům před Vánocemi. Možnost zakoupit si hračky s 30% slevou z internetových cen umožnila dohoda společností Benzina a Unipetrol se společností VERY PRO. Dobrovolníci opět pracovali pro neziskovky Již podruhé v letošním roce společnost Unipetrol pro své zaměstnance uspořádala akci s názvem Dobrovolnický den. Ve dnech 7. a 8. listopadu Začalo kolektivní vyjednávání V největší firmě skupiny v Unipetrolu RPA se 19. listopadu sešli členové týmů zastupujících zaměstnavatele a zaměstnance, aby začalo vyjednávání nové kolektivní smlouvy na rok 2013 a případně další roky, podle dohody sociálních partnerů. Jednání bylo zahájeno základními formálními úkony. Vzděláváme se i s podporou EU Třicátého listopadu skončil projekt Vzdělávání zaměstnanců společnosti Paramo a jejích partnerů financovaného z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, v rámci kterého se v průběhu dvou let proškolili vybraní zaměstnanci Parama, Unipetrolu RPA, Unipetrolu Services a Unipetrolu Doprava. Prosinec PF přání s charitativním podtextem V závěru roku 2012 nechal Unipetrol vytisknout pouze jednobarevná PF přání ve formátu DL. Tím se výrazně zlevnil tisk a ušetřené peníze byly věnovány jedné z ústeckých neziskových organizací tento rok se podpora soustředila na dětský domov v Hoře Svaté Kateřiny, který finance použije na výmalbu a další aktivity. Následující rok přijde na řadu další ze tří podporovaných organizací Ústeckého kraje. Zimní nafta na všech čerpacích stanicích Od začátku měsíce společnost Benzina na všech svých 338 čerpacích stanicích nabízí řidičům zimní naftu TOP Q s parametrem filtrovatelnosti do -20 C. Od 6. prosince navíc společnost začala s postupným upravováním kvality u zimní prémiové nafty VERVA Diesel se speciální aditivací a zlepšením filtrovatelnosti do -26 C. Pozdrav generálního ředitele Prostřednictvím dvanáctého čísla UNI novin generální ředitel Piotr Chełmiński oslovil všechny zaměstnance skupiny a shrnul mimo jiné současnost i budoucnost skupiny. Jménem představenstva, dozorčí rady a majoritního akcionáře PKN Orlen všem popřál hlavně hodně zdraví a pohodu o blížících se svátcích.

15 číslo 1 leden Pět otázek pro Vývoj paliv a asfaltů běží dál i po zastavení zpracování ropy Paramo (ji) Odstavení jednotek destilace ropy, hydrogenačního odsíření středních destilátů a omezení výroby silničních asfaltů v loňském roce značně ovlivnily vývoj paliv a asfaltů. Vývojáři své úkoly přesto zvládli. Vzhledem k okolnostem ale s méně příznivými realizačními výstupy než v roce 2011, konstatuje Jiří Plitz, vedoucí odboru paliv a asfaltů Parama. Váš odbor řešil mimo jiné úkol zvýšení stability asfaltu pro eliminaci nebezpečných odpadů. Prozradíte podrobnosti? Úkol byl zadán externě coby součást širšího projektu výzkumu technologií nakládání s radioaktivními odpady financovaného státem a ČEZ. Výsledkem naší činnosti v rámci první etapy projektu je stabilnější bitumenová matrice Paramexu 80. Ta umožňuje částečně potlačit stárnutí pojiva v kritických podmínkách bitumenační linky v našich jaderných elektrárnách a snížit objem likvidovaných odpadů určených na úložiště. Zapojíme se i do dalších etap projektu plánovaných v roce Stranou zájmu vývoje nestála ani biopaliva. Jaké byly výsledky v této oblasti? Sledovali jsme trendy v Evropě. Tedy ty, které směřují k potřebě zavádění takzvaných vyspělých biopaliv a k omezení současných standardních biosložek typu MEŘO (metylesterů řepkového oleje pozn. red.). Cílem přitom bylo snížit emise skleníkových plynů a ochrana produkce potravin. Snažili jsme se tento směr prosazovat do národních programů a národní legislativy, přičemž jsme úzce spolupracovali zejména s Českou asociací petrolejářského průmyslu a obchodu. K realizaci záměru, kdy biosložkou měly být upotřebené kuchyňské oleje, však nedošlo. Předložili jste také nová opatření vyvolaná změnou klasifikace nebezpečnosti emulgátorů u hlavních druhů kationaktivních asfaltových emulzí U většiny druhů emulzí jsme jejich složení upravili tak, aby riziko nebezpečnosti kleslo pod stanovenou mez. Navržená bezpečná formulace s modernějším emulgátorem ještě čeká na realizaci. V souvislosti s revizí evropské specifikace asfaltových emulzí jsme provedli nezbytné přípravy k zajištění přechodu našich výrobků na upravené požadavky. Řešili jste i úkoly, které souvisely s vyčleněním prodeje silničních asfaltů do dceřiné společnosti Paramo Asfalt. Jaké konkrétně? Jiří Plitz, vedoucí odboru paliv a asfaltů Parama Zajišťovali jsme nezbytnou součinnost s firmou Orlen Asfalt od fáze uzavírání smlouvy po slaďování požadavků českých a polských verzí specifikačních norem. Obstarali jsme certifikáty a CE značky vyhovující obchodním zvyklostem a vytvořili předpoklady úspěšného vkročení Paramo Asfaltu na trh silničních asfaltů. V rámci spolupráce s vývojovým pracovištěm Orlen Asfaltu jsme si v průběhu roku vyměňovali Výzkumníky z odboru vývoje paliv a asfaltů Parama můžete potkat i v terénu, kde aplikují vzorky nových asfaltových tmelů. Na snímku Jiří Plitz a Jaroslav Petříček (vlevo). vzorky a data k požadavkům na kvalitu asfaltů a mezilaboratorní porovnávací zkoušky. Jeden z vývojových úkolů se týkal zajištění výroby silničních asfaltů. Můžete činnost vývojářů v tomto ohledu upřesnit? Odstavení destilace ropy v Paramu znamenalo orientovat asfaltářskou výrobu na polotovary z České rafinérské (ASF 160/220, ASF 50/70). Proto jsme vyvinuli nebo upravili příslušné formulace výroby dalších asfaltů (například AISI 95/35) a polotovarů asfaltových výrobků. Za významný moment považuji maximální racionalizaci využití vlastních polotovarů. Další podporu zajištujeme provozu propanového odasfaltování, kde se hodnotí a přezkušují nabídky různých fluxujících přísad ve snaze zlepšit ekonomiku provozu. aktualita Nová štika v českém výzkumnickém rybníku VÚANCH (ir) Doc. Ing. Jaromír Lederer, CSc., vedoucí úseku rafinerského a petrochemického výzkumu Výzkumného ústavu anorganické chemie Ústí nad Labem se jako předseda České společnosti průmyslové chemie podílí na přípravě premiérové mezinárodní chemicko-technologické konference. Česká společnost průmyslové chemie (ČSPCH) chystá 1. mezinárodní chemicko-technologickou konferenci 1st International Conference on Chemical Technology (ICCT 2013), která se uskuteční v Mikulově 8. až 10. dubna Smyslem nově zahajované série konferencí je podpořit vzájemnou informovanost a diskusi mezi odborníky z chemického průmyslu včetně malých i středních firem a pracovníky z vysokých škol a ústavů Akademie věd ČR, vysvětluje Jaromír Lederer, předseda ČSPCH. Podle organizátorů se dá očekávat, že se připravuje nová štika, která zčeří hladinu českých výzkumnických konferencí. Na připravované akci zazní plenární přednášky zvaných osobností o postavení chemického průmyslu v Evropské unii a ve světě, o aktivitách chemicky zaměřených technologických platforem a výzkumných center. V dalších příspěvcích očekáváme referáty a vývěsková sdělení o novinkách v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji, ve velkotonážním průmyslu i v průmyslu chemických specialit, dodal rovněž Jaromír Lederer. Hlavní tematické okruhy naplánovali organizátoři hned tři. Především půjde o chemické technologie a materiály petrochemie a organická technologie, anorganická technologie, katalýza, nanotechnologie, materiálové inženýrství, polymery, kompozity, biotechnologie. Další významnou oblastí budou zdroje energie ropa, plyn, uhlí, paliva, biopaliva, palivové články, materiály a technologie pro energetiku. V neposlední řadě půjde o technologie pro ochranu prostředí zpracování odpadů, ochrana ovzduší, technologie pro dekontaminaci půd, bezpečné řízení procesů, prevence havárií a analýza rizik. A na závěr ještě drobnost, z následujícího upřesnění od Jaromíra Lederera je zřejmé, že plánovaná akce není jen plácnutím do vody. Vždyť záštitu nad první konferencí ICCT 2013 převzali rektoři VŠCHT Praha a Univerzity Pardubice, děkani Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice a Fakulty chemickej a potravinarskej technológie STU Bratislava, stejně jako ředitelé Ústavu chemických procesů AV ČR, Svazu chemického průmyslu ČR a Výzkumného a vzdělávacího centra UniCRE. Doc. Ing. Jaromír Lederer, CSc., vedoucí úseku rafinerského a petrochemického výzkumu Výzkumného ústavu anorganické chemie

16 12 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol Úrazy Bezpečnost práce ve skupině Společnost Počet pracovních úrazů bp úrazy Rok 2012 byl velmi příznivý I. XII Unipetrol Unipetrol RPA Unipetrol Doprava Unipetrol Services Paramo Benzina Česká rafinérská Celkem za 7 firem V přehledu se sledují pracovní úrazy s absencí u vybraných společností skupiny Unipetrol. V prosinci 2012 v rámci sedmi firem skupiny nebyl zaznamenán takto klasifikovaný úraz. Unipetrol (ir) Z hlediska vývoje pracovní úrazovosti můžeme spolu s pracovníky odboru bezpečnosti Unipetrolu Services posuzovat rok 2012 jako velmi příznivý. Razantně poklesl počet úrazů v porovnání s předešlým rokem. Ve skupině Unipetrol došlo ke snížení ve všech sledovaných ukazatelích pracovní úrazovosti. Nejvýznamnější pokles byl zaznamenán u pracovních úrazů s následnou absencí postiženého, tedy v té nejzávažnější kategorii ihned po smrtelných úrazech, říká David Marek. Smrtelný úraz nebyl naštěstí zaznamenán v minulém roce u kmenových zaměstnanců skupiny, ani u externích dodavatelů. Počet pracovních úrazů s následnou absencí postiženého významně klesl z devíti případů zaznamenaných v roce 2011 na pět. Pří detailnějším rozboru těchto úrazů je nutné konstatovat, že pouze jeden z nich částečně vyplývá z klasické pracovní činnosti. Stal A B C D se ve společnosti Paramo, kde při jízdě na kole byl postižený sražen demontovaným potrubním dílem, upozorňuje David Marek. U třech dalších úrazů se jednalo o pády osob. Ve dvou případech došlo k pádu při nebo po vystoupení z automobilu, v jednom případě ke špatnému našlápnutí. Poslední pracovní úraz byl zaznamenán při dopravní nehodě, která ovšem nebyla zaviněna zaměstnancem skupiny Unipetrol. Při srovnání roků 2011 a 2012 celkový počet pracovních úrazů klesl z 32 na 23. Jedná se sice téměř o třicetiprocentní zlepšení, ale z celkových 23 úrazů bylo hned 10 zapříčiněno pády osob z různých příčin. A právě na tuto oblast se musíme zaměřit v následujících měsících i letech a pokusit se o její minimalizaci. Důležité je sledovat technický stav komunikací, provádět jejich údržbu, minimalizovat kluzké, mokré nebo znečištěné povrchy, upozornil David Marek. Jednou z priorit je také dodržování pořádku na pracovištích a v neposlední řadě je nutné též kontrolovat stav osobních ochranných pracovních prostředků určených k ochraně nohou. Pokud dojde k jejich poškození, je nutné ihned zajistit náhradu. Na závěr David Marek opět připomíná nutnost všímat si svého okolí a oznamovat případné rizikové stavy a skoronehody. Jen tak může cesta ke zlepšení pokračovat. Porovnání pracovní úrazovosti (Celkem 11 společností skupiny) A Pracovní úrazy (PÚ) s absencí B PÚ ošetřené lékařem (bez absence) C PÚ bez ošetření lékařem D Celkový počet PÚ bp opatření Rizikové činnosti (III) jeřábnické práce Unipetrol Services (ir) Po osvětovém seriálu k rizikovým stavům a skoronehodám se zaměříme na další rizikové pracovní činnosti. Postupně si představíme nejrozšířenější aktivity a jednoduchým způsobem si na nich ukážeme základní požadavky bezpečnosti práce. V UNI jsme se již věnovali výkopovým a lešenářským pracím, nyní si připomeneme základní požadavky pro jeřábnické práce. V době zarážek je jejich četnost v Chemparku Záluží, ale i v jiných chemických areálech skupiny výrazně vyšší než v běžném období, ale vykonávají se i kdykoli jindy. Tento článek neslouží k definování veškerých požadavků na bezpečnost, ale pouze těch, které jsou při pohybu chemickým areálem pro Příklad intenzity prací v období zarážky ve výrobně POX Unipetrolu RPA každého z nás patrné na první pohled. Vybrané požadavky neobsahují přesné legislativní a normativní definice, jsou zjednodušené tak, aby jejich znění bylo vhodné pro firemní noviny. Stabilita jeřábu K tomu, aby byla zajištěna bezpečná stabilita jeřábu a zamezilo se jeho převržení či dokonce pádu, je při přípravě k pracovnímu nasazení a při pracovní činnosti v provozních podmínkách nejdůležitější jeho správné ustavení na opěrách a na vhodném místě. Ustavení jeřábu v souladu s návody na jeho obsluhu je v kompetenci externího dodavatele, který práce provádí. Výběr vhodného místa pak stanovuje vystavovatel příslušného povolení ve spolupráci s externím dodavatelem. Příklad správného zabezpečení pracovního prostoru Ohraničení prostoru Je nutné provést opatření, aby se zaměstnanci nenacházeli pod zavěšeným břemenem a aby se břemeno nepřepravovalo nad nechráněnými pracovišti. Pokud to není možné, musí být zajištěna bezpečnost zaměstnanců. Zakázané manipulace V době, kdy je jeřáb mimo provoz nebo v pracovních přestávkách, tedy ve chvílích bez potřebného dozoru, je zakázáno nechávat břemeno zavěšené. Rovněž je zakázáno přecházet nebo zdržovat se pod zavěšeným břemenem nebo v jeho nebezpečné blízkosti. Zavěšené břemeno bez dozoru Pro informaci, jak může situace dopadnout, uvádíme archivní foto převržení jeřábu přímo z areálu Chempark Záluží.

17 13 bp novinky Novinky v přípravě havarijních cvičení Unipetrol Services (ir) Od nového roku v Chemparku Záluží platí pro zaměstnance Unipetrolu RPA a Unipetrolu Services nové vydání Směrnice 437, která se týká havarijních cvičení. Směrnice stanovuje způsob plánování, provádění a hodnocení havarijních cvičení, která si kladou za cíl ověřovat funkčnost a účinnost systému vnitřních havarijních a požárně-evakuačních plánů a řešení nežádoucích mimořádných událostí, upozorňuje František Hrobský, vedoucí odboru bezpečnosti Unipetrolu Services. První novinkou je změna systému plánování havarijních cvičení. Nově musí vedoucí zaměstnanci útvarů předat nejpozději do 15. listopadu plán havarijních cvičení na následující kalendářní rok k nám do odboru bezpečnosti, upozorňuje na nejvýraznější změnu Andrea Kšonžeková, specialista HSE&Q. Návrhy na cvičení plánovaná v součinnosti s hasičským záchranným sborem se pak doplní, popřípadě pozmění po dohodě s příslušným vedoucím výrobny nebo organizačního útvaru, říká Petr Králert, velitel hasičů Unipetrolu RPA. Z vytvořeného dokumentu bude jasné, kdy bude součinnostní havarijní cvičení provedeno, kdo za něj zodpovídá na výrobnách a kdo na straně hasičského záchranného sboru. Závazný roční plán bude k 15. lednu umístěn na intranetu společnosti, doplňuje Andrea Kšonžeková. Další novum se týká scénáře cvičení. Ten se již nebude zasílat až se zprávou z průběhu havarijního cvičení, ale nejméně 14 dní před plánovaným konáním prověrky. V neposlední řadě upozorňuji na změnu zprávy o provedení havarijního nebo požárního cvičení. Formulář prošel především formální úpravou a přibyla v něm zaškrtávací políčka pro snadnější a přehlednější vypracování dokumentu, apeluje na všechny zaměstnance Andrea Kšonžeková. Nově vydaná Směrnice 437 si rovněž klade za cíl zpřehlednit způsob provedení havarijního cvičení. Zcela nová je též povinnost seznámit prokazatelně zaměstnance s tématem a průběhem cvičení v případě, že se akce neúčastní. Tým odboru bezpečnosti Unipetrolu Services pevně věří, že uvedená směrnice usnadní všem práci a zvýší kvalitu prováděných havarijních cvičení. Prosíme všechny, aby nepodceňovali svou připravenost na mimořádné události, které mohou nastat bez předchozího varování. Jejich následky nemusí být vážné právě díky dobré havarijní připravenosti zaměstnanců, uzavřela Andrea Kšonžeková. bp školení V závěru minulého roku se konalo intenzivní školení vystavovatelů a příjemců těchto povolení tak, aby mohlo být vše od začátku roku 2013 spuštěno. Celkem bylo proškoleno zhruba 500 vystavovatelů ze skupiny Unipetrol a příjemců od externích dodavatelů. Celý systém nového vystavování povolení se bude v průběhu prvního čtvrtletí tohoto roku nadále testovat, aby se odhalily případné nesrovnalosti. Po tuto Bezpečnost práce Začal tříměsíční testovací provoz Unipetrol Services (ir) Od ledna letošního roku byl v Chemparku Záluží ve společnostech Unipetrol RPA, Unipetrol Services a Unipetrol Doprava zaveden nový systém vystavování písemného povolení k práci. V současnosti probíhá tříměsíční testovací provoz. Na základě nepříznivých klimatických podmínek a výhledu meteorologů na nejbližší dny, kdy hrozila tvorba nebezpečné námrazy a náledí, odbor operativního řízení výroby Unipetrolu RPA vyhlásil již 28. listopadu zimní opatření. Znamená to zajistit prostřednictvím vedoucích zaměstnanců Unipetrolu RPA splnění čtyř základních podmínek. Od uvedeného data je zakázáno používání jízdních kol (včetně soukromých) a jednostopých motorových vozidel v areálu Chempark Záluží. Vystavovatelé povolení k práci mají povinnost informovat zhotovitele o riziku tvorby námrazy v případě jeho výskytu na pracovišti. Dále je třeba zajistit odstraňování rizikové námrazy ze zařízení. V případě, že to není v silách provozních zaměstnanců a jedná se o bezprostřední ohrožení zdraví osob, je třeba vyžádat si asistenci ha- dobu budou vystavovatelům k dispozici příslušní bezpečnostní technici Unipetrolu Services tak, aby zavedení nového systému mělo co nejhladší průběh. Nově zavedený systém představuje pro vystavovatele povolení k práci snížení časové náročnosti při vystavení dokumentů. Je třeba zdůraznit, že standardy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany budou samozřejmě zachovány. Ñ Školení nového systému povolování prací pro skupinu zaměstnanců výrobny zplyňování mazutu připravil David Marek, specialista odboru bezpečnosti Unipetrolu Services. Bezpečnostní desatero V Chemparku byla vyhlášena zimní opatření. 41 sičů Unipetrolu RPA. V neposlední řadě je třeba informovat všechny zaměstnance, aby věnovali zvýšenou pozornost pohybu pod technologickým zařízením a na zledovatělém povrchu. Zimní opatření v Chemparku Záluží platí do odvolání, které vydá odbor operativního řízení výroby Unipetrolu RPA. Obdobně by se mělo postupovat v dalších průmyslových areálech spadajících do skupiny Unipetrol. Musíme odnést výsledky měření. Zajedu tam na motorce. Zimní opatření platí pro všechny! Ta silnice je opravdu nějaká namrzlá. Sssss... Formulář o provedeném cvičení, který ukazuje Andrea Kšonžeková, prošel především formální úpravou a přibyla v něm zaškrtávací políčka pro snadnější a přehlednější vypracování.

18 14 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol sponzoring Skupina Orlen sponzoruje filmové vzpomínky na Václava Havla Sponzoring (md) U příležitosti prvního výročí úmrtí Václava Havla, které připadlo na 18. prosince, vznikl dokumentární snímek popisující život tohoto významného českého politika v kontextu jeho vztahů s Polskem a Poláky. A to jak na politické, tak i soukromé úrovni. Patronát nad filmem Náš Vašek o moci bezmocných převzal polský ministr kultury a národního dědictví, finanční podporu pro realizaci snímku pak poskytly společnosti PKN Orlen a Unipetrol. Film Náš Vašek o moci bezmocných hovoří o společných prožitcích Václava Havla a polské opozice, počínaje setkáním v Krkonoších v roce 1978 přes přátelství s Jackem Kuroněm a Adamem Michnikem, účast v Polsko-československé solidaritě, pobyt ve vězení až po kontakty s Lechem Wałęsou a jinými významnými osobnostmi Polska. Vedle fotografií z tohoto období snímek přináší i rozhovory s přáteli a spolupracovníky bývalého českého prezidenta. Autorem a režisérem filmu je absolventka FAMU Krystyna Krauze, producentem společnost Media Kontakt. Slavnostní premiéry filmu se konaly 14. prosince v Praze v kině Ponrepo a 17. prosince ve Varšavském kině Muranów. POZVÁNKA NA PROSINCOVOU PREMIÉRU VIVAT SOLIDARNOŠČ... Dokument s názvem Náš Vašek uvede Česká televize začátkem roku zajímavost Nafta pro osvětlení Malé Strany v Praze aneb pokus, který nevyšel Paramo (ji) Do poloviny 19. století průmyslníci a technologové nebrali ropu vážně. Vnímali ji totiž jako látku hořlavou, explozivní, vydávající černý kouř, která smrděla, a navíc se její oheň nedal regulovat. A tak ztroskotaly i pokusy použít naftu pro osvětlení Malé Strany v Praze v roce Vlastností ropy, které umožňovaly její využití ke svícení, si všiml Josef Hecker, český báňský inženýr, který se stal v Haliči jedním z prvních ropných podnikatelů. V roce 1816 předvedl své pokusy s lampami pro osvětlení městských ulic (čtyři až pět palců vysoká lahvička s trubičkou ponořenou do nafty, kterou byl protažený knot) ve státním mincovním dvoře a hornickém úřadě ve Vídni a v Praze. Jeho předváděcí akce úředníky zaujala. S Magistrátem Prahy Hecker podepsal smlouvu na dodávku 160 metrických centů ropy a nafty pro osvětlení Malé Strany v Praze v roce Úředníci novinku vyzkoušeli, jejich verdikt byl nelichotivý: ropa i nafta Zdroj snímku: v nádobách vydávaly tak silný zápach, že je v obyčejných lampách, běžně plněných lněným olejem, nebylo možné pro pražské osvětlení použít. Následně pak magistrát smlouvu zrušil. Ba dokonce vůči Josefu Heckerovi podal žalobu, protože nedodal materiál vhodný pro městské osvětlení a magistrátu způsobil značnou škodu. Josef Hecker musel zaplatit vysokou pokutu, ocitl se ve velké finanční tísni a musel svou výrobu v Haliči ukončit. Uběhlo dalších čtyřicet let, než byl z ropy vydestilován čistý petrolej. Podařilo se to ukrajinskému magistru farmacie Janu Zeťovi, který se jako první úspěšně zabýval destilací ropy. dobročinnost Výtěžek dobročinné aukce pomůže potřebným Česká rafinérská (lp) Díky zaměstnancům společnosti měly děti v SOS vesničce veselé Vánoce Během listopadu měli zaměstnanci České rafinérské možnost zapojit se do aukce a získat tak nejen krásné obrazy vytvořené z fotografií zaměstnanců firmy, ale přispět zároveň na dobrou věc. Aukci organizátoři pojali jako dobročinnou a výtěžek byl již předem určen Sdružení SOS dětských vesniček. Jsme velice rádi, že aukce vzbudila takový zájem a prodalo se všech 18 obrazů bohužel se nedostalo na všechny, kteří se do aukce zapojili, ale my zase určitě něco vymyslíme, slibuje Simona Caidlerová, PR koordinátor České rafinérské. Vydražená částka byla korun a firma k této sumě ještě přidala, aby se SOS vesničce mohlo přispět rovných korun. Poděkování patří všem, kteří se do akce zapojili a umožnili dát dětem krásný vánoční dárek. Vítěznou fotografii hory Říp do aukce dodala Jarmila Pešáková z laboratoře v Kralupech nad Vltavou.

19 číslo 1 leden napsali o nás exkurze Napsali o nás Skupina PKN Orlen představila svou střednědobou strategii a v této souvislosti Jacek Krawiec pro média uvedl, že PKN Orlen nemá v úmyslu prodat svou českou součást Unipetrol. Začátkem měsíce se v Hospodářských novinách objevil obsáhlý článek na téma rostoucích nelegálních dovozů pohonných hmot z německého Ingolstadtu. Za Unipetrol situaci komentoval člen představenstva zodpovědný za retailový segment, Martin Durčák. Několik ekonomických médií vydalo zprávu ohledně znovuzvolení Piotra Chełmińského do funkce předsedy představenstva společnosti Unipetrol. Svět motorů publikoval článek na téma vlastností pohonných hmot při extrémních zimních podmínkách. V rámci textu jeho autor neopomenul zmínit nabídku zimních paliv společnosti Benzina včetně prémiové nafty Verva Diesel. Lidové noviny se věnovaly tématu rostoucích nákladů na obnovitelné zdroje, které jsou stále větším problémem pro velké podniky tuzemského průmyslu. Například Unipetrol na podporu obnovitelných zdrojů bude muset vynaložit za rok 461 milionů korun. Média rovněž přinesla v průběhu prosince informaci o tom, že akcionáři České rafinérské schválili investici 600 milionů korun do rozvoje rafinerie v Kralupech nad Vltavou a dalších 300 milionů korun investic v roce Na podzim 2013 čeká kralupskou rafinerii odstávka. Studenti z VŠCHT Praha navštívili Chempark Záluží Česká rafinérská (lp) Před koncem roku proběhla v zálužské rafinerii každoroční exkurze studentů VŠCHT. Posluchači I. ročníku magisterského studia této školy pod vedením docenta Bohumíra Dvořáka do Chemparku Záluží přijíždějí vždy během podzimního semestru, aby nasáli něco praktických vědomostí, a doplnili tak teorii vstřebávanou na škole. Posluchači viděli alespoň na chvíli zblízka, jak vypadá zpracování ropy a výroba autobenzinu v reálu. Do Česka teče nezdaněný benzin z Německa I Hospodářské noviny Denně opouští brány rafinerie v německém Ingolstadtu 40 až 50 kamionů s benzinem a naftou a míří do Česka. Palivo končí u českých pump a prodává se za bezkonkurenčně nízké ceny. Ceny v ingolštadtské rafinerii přitom nejsou nižší než v Česku a doprava paliva po Německu je dražší než distribuce po Česku. Petrolejáři mluví o novém rozsáhlém zdroji nezdaněných paliv pro tuzemský pumpařský trh. Možný daňový únik v řádech stamilionů korun už společně vyšetřují berní úřad, policie a celníci. Zaregistrovali jsme v posledních dvou měsících prudký nárůst počtu čerpacích stanic prodávajících hlavně benzin hluboko pod aktuálními výrobními náklady v regionu, reaguje za lídra trhu Benzinu člen představenstva mateřského Unipetrolu Martin Durčák. Personálie I Hospodářské noviny Dozorčí rada petrochemické společnosti Unipetrol znovuzvolila Piotra Chełmińského do funkce předsedy představenstva. Zároveň potvrdila ve funkcích další dva členy představenstva Martina Durčáka a Artura Akcionáři České rafinérské schválili zásadní investici do kralupské rafinerie I Finance.cz Paździora. Místopředsedy představenstva Unipetrolu jsou Piotr Wielowieyski, kterého dozorčí rada do funkce zvolila letos v dubnu, a Marek Świtajewski zvolený letos v září. Zbývajícím členem představenstva je Mariusz Kędra zvolený v říjnu Akcionáři České rafinérské schválili investici 600 milionů korun do rozvoje rafinerie v Kralupech nad Vltavou a dalších 300 milionů korun investic v roce Investice do kralupské rafinerie si vyžádá její odstávku na podzim roku Schválení investičního projektu s názvem Energetická účinnost fáze 2 v rafinerii v Kralupech přinese investici ve výši téměř 120 milionů korun do zařízení a procesů, které pomohou ušetřit díky snížení spotřeby energií více než 40 milionů korun ročně. Kompletní obnova rafinerie je náročným procesem, který se realizuje obvykle jednou za čtyři roky a vyžaduje investice zásadního rozsahu, uvedl šéf České rafinérské Leszek Stokłosa po mimořádné valné hromadě, která body schválila. První část exkurze nás zavedla do České rafinérské. Po instruktáži a poté, co jsme se seznámili se základními procesy v provozu, jsme si prohlédli velín a zamířili do terénu. Viděli jsme zařízení na primární zpracování ropy, krakovací provozy nebo jednotku POX, která již patří Unipetrolu RPA. Naskytl se nám pohled i na zařízení v odstávce, kde byla v plném proudu údržba. Autobusem jsme pokračovali do dalších částí Unipetrolu RPA, kde jsme zhlédli důležitý petrochemický provoz etylenovou jednotku. Krok po kroku jsme si z bezpečné vzdálenosti prohlédli pyrolýzní pece, některé další klíčové aparáty a dělicí řadu na separaci jednotlivých petrochemikálií. Exkurze nám poskytla praktický pohled na procesy známé ze školy, který se každému organickému technologovi jistě bude hodit. Největší ohlas vzbudil velín České rafinérské a názorný model etylenové jednotky Unipetrolu RPA. exkurze Radim Stáně a Jan Havelka, studenti 1. ročníku magisterského studia Přírodní vědy s chutí Česká rafinérská (lp) Kralupská část České rafinérské pomohla Základní škole v Oseku s projektem, v jehož rámci laboratoře navštívila stovka žáků. víte, že Vedlejším produktem krakování ropy je isopren (CH 2 =C(CH 3 )CH=CH 2 ), ze kterého se polymerací vyrábí surovina pro kondomy. se gumové kondomy vyrábí už přes 150 let? První gumový kondom byl vyrobený již v roce 1855, jedenáct let poté, co si Charles Goodyear nechal patentovat proces vulkanizace gumy. Již na konci padesátých let 19. století kondomy masově produkovalo několik velkých gumárenských společností. Na rozdíl od dnešních kondomů však byly určeny pro více použití a byly tedy mnohem pevnější a silnější. Původně se také objednávaly u doktora přímo na základě konkrétní velikosti. Výrobci však velmi rychle pochopili, že tenký kondom na jedno použití bude lepším řešením. Až do konce 19. století byla pro své vlastnosti stále více oblíbená varianta vyrobená ze zvířecích střev (k dostání i dnes). Tyto kondomy však byly velmi drahé a mohli si je dovolit jen lidé z vyšších vrstev. Pro obyvatelstvo z nižší příjmové skupiny mohla znamenat jeho koupě útratu několikaměsíčního platu. V dnešní době se kondomy nejčastěji vyrábí z přírodní gumy nebo syntetických látek polyuretanu a polyisoprenu. Ten je přímou náhražkou přírodního latexu, má však lepší tepelné vlastnosti a nehrozí u něj alergická reakce. Polyisopren se vyrábí polymerací isoprenu (2-metylbut-1,3-dien), který je vedlejším produktem při krakování ropy. Produkován je také v České rafinérské. V rámci projektu Přírodní vědy s chutí a zajímavě, dotovaného EU, pořádá ZŠ Osek pro své žáky i okolní školy přírodovědné dny, při nichž mají chlapci i děvčata příležitost provést zajímavé pokusy z oboru chemie, fyziky a přírodovědy. Pokusy žáci samozřejmě provádějí i ve školní laboratoři, ale zajímavé exkurze v provozu vybraných podniků v regionu u nich mohou vyvolat zájem o technické obory, který se pak promítne do výběru budoucí profese. Děkuji všem zaměstnancům České rafinérské, kteří nám umožnili realizovat projekt v zamýšleném rozsahu, a těšíme se na případnou další spolupráci. Mgr. Luboš Čapek, ředitel ZŠ Osek

20 16 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol z pkn orlen Orlen je žádaným zaměstnavatelem Orlen Ekspres Společnost PKN Orlen se stala v Polsku nejžádanějším zaměstnavatelem roku Společnost PKN Orlen zaujala 1. místo v žebříčku Nejžádanější zaměstnavatelé roku 2012 podle specialistů a manažerů v kategorii energetika, pohonné hmoty a plyn. Do průzkumu se zapojilo přes specialistů, kteří uváděli firmy, ve kterých by chtěli dostat zaměstnání. Společnost PKN Orlen byla nejčastěji oceňována především za styl řízení, organizační kulturu a inovace. Vítězství polské společnosti je pro Orlen velkým úspěchem dosud byly odborníky preferovány spíše velké mezinárodní korporace působící na polském trhu. PKN Orlen uspěl ve velké konkurenci a získal cenu pro nejžádanějšího zaměstnavatele. Cena za zlepšení pracovních podmínek Orlen Ekspres Společnost PKN Orlen obdržela nejvyšší ocenění v celostátní soutěži za zlepšení pracovních podmínek. Při slavnostním galavečeru, který se konal v sídle polského parlamentu, cenu převzal Dariusz Loska, ředitel kanceláře BOZP. V konkurenci 85 projektů uspěla společnost PKN Orlen se svým programem Nahlas ohrožení bezpečnosti, za který získala druhé místo (první nebylo porotou obsazeno) v celostátní soutěži Zlepšení pracovních podmínek v kategorii Technická řešení a jejich užití v praxi. Cílem našeho programu je především zlepšování povědomí o bezpečnosti práce mezi zaměstnanci společnosti a také vytvoření prostoru pro navrhování řešení, která poslouží k vylepšení pracovního prostředí a bezpečnosti práce, uvedl Dariusz Loska. Nahlásit nebezpečnou událost lze na portálu kanceláře BOZP, který kromě vzdělávání zaměstnanců umožňuje také průběžný monitoring aktuální situace. Díky získaným informacím pak mohou příslušné orgány přijmout opatření, která nedostatky včas odstraní, aby bylo zabráněno případným nehodám. Horizontální vrt dokončen Orlen Ekspres PKN Orlen dokončil svůj první horizontální vrt pro těžení břidlicového plynu. V rámci realizace prací souvisejících s hledáním břidlicového plynu dokončila společnost PKN Orlen horizontální vrt ve vesnici Syczyn v oblasti koncese Wierzbica v regionu Lublin. Z prvotních analýz více než 300 metrů vzorků skalního jádra vyšly natolik povzbuzující výsledky, že umožnily pokračování prací a realizaci prvního horizontálního vrtu společnosti. Veškeré práce probíhaly v souladu s přísnými standardy bezpečnosti zaměstnanců, péče o životní prostředí a s využitím nejlepších technik vrtání. Vrt v Syczynu je pro lepší představivost ve tvaru velkého tiskacího písmene L, vyhlouben je do metrů a horizontální část měří metrů. Společnost PKN Orlen dokončila horizontální vrt v Syczynu, který je v oblasti koncese Wierzbica. ping-pong Na podání Šárka Ulehlová inženýrka údržby Unipetrolu RPA Od dubna 2007 v této rubrice létá pomyslný pingpongový míček mezi firmami ve skupině a vždy trefí zajímavou osobnost, která pak odpovídá na zvídavé otázky svého pingpongového partnera z předchozího čísla. Tentokrát čtyři otázky mířily z Unipetrolu RPA na Zdeňka Trumpeše, pracovníka marketingu a obchodu Polymer Institute Brno. Na příjmu Ing. Zdeněk Trumpeš pracovník marketingu a obchodu Polymer Institute Brno Zákazníkům nabízíme i technickou podporu Co tvoří základ vaší práce? Jednou z mých hlavních činností, kterými se v rámci oddělení marketingu a obchodu zabývám, je přeprodej podkamionových množství Mostenu a Litenu. Kromě toho jsem také logistou firmy. Mám na starosti nákupy granulátů a surovin pro zajištění výroby. Podíváme-li se do přehledů naší malotonážní výroby za posledních pět let, vidíme, že se její objem skoro ztrojnásobil. S tím také souvisí množství a počet objednávaných položek. Náročnou oblastí jsou hlavně barevné koncentráty, kde se jednotlivé receptury skládají z řady jednotlivých komponent, které musí být vždy skladem. Mým důležitým úkolem je i optimalizace zásob, což je právě v oblasti barevných koncentrátů poměrně tvrdý oříšek. Pozici logisty však vykonávám již 13 roků a za svoje působení v této oblasti jsem již nabyl potřebné zkušenosti, které mi v současnosti pomáhají udržet optimální stav zásob při dodržení standardních dodacích lhůt zákazníkům. Co pro vás znamenal závěr roku? Závěr roku pro mě každoročně znamená sérii návštěv významných zákazníků, kterým chci jako vždy poděkovat za jejich přízeň a zájem. Současně je ujišťuji o našem zájmu o pevné obchodní vztahy a zdůrazňuji vysokou úroveň technické podpory, kterou jsme schopni v rámci naší firmy nabídnout. Tato nezanedbatelná skutečnost je někdy právě tím impulzem, který rozhoduje o našem budoucím obchodním partnerství. Při tom se opakovaně přesvědčuji, že naši zákazníci služeb technického servisu využívají ve stále výraznější míře. Představuje to pro ně významnou konkurenční výhodu, kterou další dodavatelé nenabízejí. Konec roku je také časem předsevzetí, jaké máte profesní cíle pro rok 2013? V oblasti přeprodejů chci udržet naše pozice u významných zákazníků jednak příznivou obchodní politikou a jednak využíváním služeb v rámci technického servisu, jak jsem již zmínil. V rámci akvizičních činností se samozřejmě budu snažit získat i další zákazníky. V oblasti logistiky bude potřeba zajišťovat optimální, a přitom dostatečnou zásobu surovin v přijatelných cenových hladinách. Začátkem roku mě čekají jednání s některými klíčovými dodavateli surovin. Zde budeme jednat o jejich cenách, ale i o termínech dodávek, případně zřízení konsignačních skladů a dalších opatřeních, která následně zajistí plynulý chod naší malotonážní výroby. Na závěr standardní dotaz, co vy a volný čas? Volný čas patří především rodině. Máme dvě děti, které se mi o náplň volného času bohatě postarají. Chodíme na výlety, hrajeme různé hry, zkoušíme trochu sportovat. Pokud mám přece jen více volna, rád si zahraji tenis, poslechnu hudbu nebo přečtu dobrou knížku.

UNIPETROL Klíčový investiční projekt české petrochemie

UNIPETROL Klíčový investiční projekt české petrochemie UNIPETROL Klíčový investiční projekt české petrochemie Podnikatelské fórum 21. září 2015 Unipetrol základní fakta Nejvýznamnější rafinérská a petrochemická skupina v České republice a přední hráč na středoevropském

Více

SOUČASNÁ SITUACE SKUPINY UNIPETROL A JEJÍ PLÁNY

SOUČASNÁ SITUACE SKUPINY UNIPETROL A JEJÍ PLÁNY SOUČASNÁ SITUACE SKUPINY UNIPETROL A JEJÍ PLÁNY 9.LISTOPADU 2015 Unipetrol základní fakta Nejvýznamnější rafinérská a petrochemická skupina v České republice a přední hráč na středoevropském trhu Od 2005

Více

UNIPETROL Podpis smlouvy o výstavbě PE3 se společností Technip

UNIPETROL Podpis smlouvy o výstavbě PE3 se společností Technip UNIPETROL Podpis smlouvy o výstavbě PE3 se společností Technip Praha 10. září 2015 Klíčové parametry projektu PE3 Unipetrol reaguje na světový trend rostoucí poptávky po vysokohustotním polyetylénu (HDPE).

Více

UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 3. ČTVRTLETÍ 2013

UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 3. ČTVRTLETÍ 2013 UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 3. ČTVRTLETÍ 2013 Marek Świtajewski, generální ředitel Mirosław Kastelik, finanční ředitel 23. října 2013 Praha PROGRAM Klíčové body 3. čtvrtletí 2013 Makroprostředí Výroba

Více

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211 Vodárenská společnost Chrudim, a.s. IČ: 27484211 Kalkulace ceny - vodné (v mil. Kč) --nájemné 96 800 tis. Kč-- Nákladová položka plán Rok 30.9. 31.12. Rozdíl plán 13 - plán 12 Podíl plán / odhad 2011 Plán

Více

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY ZA III ČTVRTLETÍ

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY ZA III ČTVRTLETÍ KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY ZA III ČTVRTLETÍ 2013 FINANČNÍ VÝKAZY ZA III ČTVRTLETÍ Index A. MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

UNIPETROL AKVIZICE 16,335% PODÍLU SHELLU V ČESKÉ RAFINÉRSKÉ

UNIPETROL AKVIZICE 16,335% PODÍLU SHELLU V ČESKÉ RAFINÉRSKÉ UNIPETROL AKVIZICE 16,335% PODÍLU SHELLU V ČESKÉ RAFINÉRSKÉ Marek Świtajewski, předseda představenstva a generální ředitel Andrzej Kozłowski, člen představenstva a ředitel strategie, fúzí a akvizic 7.

Více

Akciové trhy v roce 2012

Akciové trhy v roce 2012 Akciové trhy v roce 2012 Český akciový trh 14 titulů v segmentu SPAD, likvidita je koncentrovaná na pět titulů (ČEZ, Erste, KB, Tef ČR, NWR), ale zde dalších 4-5 titulů s dostatečnou likviditou Defenzivní

Více

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2013

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2013 PROFIL SPOLEČNOSTI Akciová společnost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáře pana Vladimíra Minaříka a dne 8.12.2003 zapsána do Obchodního rejstříku,

Více

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA TŘETÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012. Povinné oznámení 23/2012

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA TŘETÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012. Povinné oznámení 23/2012 VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA TŘETÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012 Povinné oznámení 23/2012 Představenstvo společnosti Unipetrol oznamuje svůj odhad vybraných finančních

Více

HRUBÉ VÝHRY V 1. ČTVRTLETÍ MEZIROČNĚ VZROSTLY O 15,9 % PŘI STABILNÍ ZISKOVOSTI

HRUBÉ VÝHRY V 1. ČTVRTLETÍ MEZIROČNĚ VZROSTLY O 15,9 % PŘI STABILNÍ ZISKOVOSTI REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 10. května 2012 Mezitímní zpráva statutárního orgánu Fortuna Entertainment Group N.V. za období od 1. ledna 2012 do 10. května 2012 HRUBÉ VÝHRY V 1. ČTVRTLETÍ MEZIROČNĚ VZROSTLY O

Více

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012. Povinné oznámení 5/2012

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012. Povinné oznámení 5/2012 VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012 Povinné oznámení 5/2012 Představenstvo společnosti Unipetrol oznamuje svůj odhad vybraných finančních a

Více

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2011

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2011 PROFIL SPOLEČNOSTI Akciová společnost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáře pana Vladimíra Minaříka a dne 8.12.2003 zapsána do Obchodního rejstříku,

Více

Fortuna Entertainment Group NV

Fortuna Entertainment Group NV Fortuna Entertainment Group NV Finanční výsledky v 1. pol. roku 2011 Prezentace pro analytiky a investory 25. srpna 2011 Agenda 1. Úvod 2. Finanční výsledky v H1 2011 3. Výhled a strategie 2011/ 2012 i.

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 4. ČTVRTLETÍ 2013

UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 4. ČTVRTLETÍ 2013 UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 4. ČTVRTLETÍ 2013 Marek Świtajewski, generální ředitel Mirosław Kastelik, finanční ředitel 24. leden 2014 Praha, Česká republika PROGRAM Klíčové body 4. čtvrtletí 2013 Makroprostředí

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

Hospodářské výsledky ArcelorMittal za čtvrté čtvrtletí 2014 a celkové výsledky za rok 2014

Hospodářské výsledky ArcelorMittal za čtvrté čtvrtletí 2014 a celkové výsledky za rok 2014 ArcelorMittal Ostrava a.s. Barbora Černá Dvořáková tisková mluvčí T +420 595 683 390 M +420 606 774 346 barbora.cerna-dvorakova@arcelormittal.com www.arcelormittal.com/ostrava Hospodářské výsledky ArcelorMittal

Více

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl =

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = poskytovat zákazníkům produkt požadované kvality s maximálním

Více

OBSAH. Profil. Finanční data. Provozní údaje. Profil Akcionářská struktura Struktura skupiny Unipetrol

OBSAH. Profil. Finanční data. Provozní údaje. Profil Akcionářská struktura Struktura skupiny Unipetrol 2014 v číslech 2 Obsah OBSAH Profil Profil Akcionářská struktura Struktura skupiny Unipetrol Finanční data Hlavní finanční údaje Finanční ukazatele Finanční data podle segmentů Výkaz zisku nebo ztráty

Více

PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006

PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006 PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006 20. březen 2007 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za fiskální rok k 31. prosinci

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Platí mluvené slovo. Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012

Platí mluvené slovo. Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012 Platí mluvené slovo Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012 rád bych vás také přivítal na dnešní bilanční tiskové konferenci. Snímek Hlavní události roku

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

BMW Group Česká republika

BMW Group Česká republika pro Média Group Česká Dr. Josef Reiter Generální ředitel, Group Česká Group Group je se značkami, MINI a Rolls-Royce jedním z nejúspěšnějších výrobců automobilů a motocyklů na světě. Je globální společností

Více

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Opatřen ení v daňov ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Nejbližší aktivity Přehled vybraných daňových příjmp jmů STÁTN TNÍHO ROZPOČTU v mld. Kč 2006 2007

Více

P R O F I L S P O L E Č N O S T I

P R O F I L S P O L E Č N O S T I P ROFIL SPOLEČNOSTI Akciová společnost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáře pana Vladimíra Minaříka a dne 8.12.2003 zapsána do Obchodního rejstříku,

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

Výzkumný potenciál v oblasti uhlíkových technologií v Ústeckém kraji. Doc. Ing. J. Lederer, CSc. PF UK, Ústí n. L., 21.9.2015

Výzkumný potenciál v oblasti uhlíkových technologií v Ústeckém kraji. Doc. Ing. J. Lederer, CSc. PF UK, Ústí n. L., 21.9.2015 Výzkumný potenciál v oblasti uhlíkových technologií v Ústeckém kraji Doc. Ing. J. Lederer, CSc. PF UK, Ústí n. L., 21.9.2015 Ústecký kraj hlavní podnikatelské obory Uhlíková energetika Chemie (uhlíková)

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

Strategie společnosti PTC Praha a.s. na období let 2016 2020

Strategie společnosti PTC Praha a.s. na období let 2016 2020 Strategie společnosti PTC Praha a.s. na období let 2016 2020 2015 Vážení akcionáři, Představenstvo společnosti Vám předkládá k projednání a k následnému rozhodnutí dokument Strategie společnosti PTC Praha

Více

NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ

NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. PROSINCI 2012 NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ

Více

Komerční banka, a. s 31

Komerční banka, a. s 31 Příloha č. 4 Komerční banka, a. s 31 KB je univerzální bankou se širokou nabídkou služeb v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Společnosti finanční skupiny Komerční banky nabízejí

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio Analýzy a doporučení KGHM Polska Miedź SA Polski Koncern Naftowy ORLEN Společnost patří mezi největší rafinérské firmy ve střední Evropě. PKN Orlen se specializuje na zpracování surové ropy, kterou

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank

Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank TISKOVÁ ZPRÁVA Praha, 22. května 2014: Bilanční tisková konference koncernu Oberbank AG Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank Podrobné výsledky: hospodářský výsledek po zdanění

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í CITCO Finanční trhy a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Profil společnosti... 3 Nejvýznamnější události roku 2004 a první poloviny roku 2005... 4 Hospodářské

Více

Jak mi může pomoci věrnostní program?

Jak mi může pomoci věrnostní program? Jak mi může pomoci věrnostní program? POSÍLENÍM VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Zavedení věrnostního programu je stávajícími zákazníky vnímáno jako krok vstřícnosti a ocenění ze strany Vás, obchodníka. PŘI ZÍSKÁVÁNÍ

Více

NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ

NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 30. ZÁŘÍ 2012 NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ

Více

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE HANA KRBCOVÁ ředitelka divize personalistika ČEZ, a. s., viceprezidentka People Management Fora Kompetence pro život, Konírna Poslanecké sněmovny

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

Severočeské doly a.s. Chomutov

Severočeské doly a.s. Chomutov Severočeské doly a.s. Chomutov leader a trhu hnědého uhlí Jaroslava Šťovíčková specialista strategie a komunikace základní fakta o naší společnosti největší hnědouhelná společnost v ČR vznik 1. ledna 1994

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem.

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem. 3. Zajištěný fond Odvaz s minimálním rizikem. 1 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do 3. Zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 106 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem svého investování

Více

RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek ministra financí

RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek ministra financí Spotřební daň z minerálních olejů v České republice - prezentace k diskusnímu fóru Spotřební daň z motorové nafty 1. března 2011 Liberální institut - Praha RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek

Více

BCPP:ČEZ- BAACEZ, ISIN CZ0005112300, kurz 662 Kč, dne 28.11.2012

BCPP:ČEZ- BAACEZ, ISIN CZ0005112300, kurz 662 Kč, dne 28.11.2012 SIGNAL TRADE s.r.o. Kodaňská 558/25 101 00 Praha 10 GSM: +420 773 758 570 Mail: office@signaltrade.cz web: www.signaltrade.cz BCPP:ČEZ- BAACEZ, ISIN CZ0005112300, kurz 662 Kč, dne 28.11.2012 Popis společnosti:

Více

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ ROKU 2010

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ ROKU 2010 VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ ROKU 2010 Povinné oznámení 3/2011 Představenstvo společnosti Unipetrol oznamuje svůj odhad vybraných finančních

Více

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Workshop Perspektivy metody EPC v České republice, Praha, 29. dubna 2013

Více

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun MÍSTO / DATUM Praha /18. 4. 2014 PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun Shrnutí: Bilanční suma PPF banky vzrostla v roce 2013 o 28 mld. Kč a ke k 31. 12.

Více

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii Personální společnost Manpower oslovila v říjnu 2009 více než 41.000 zaměstnavatelů ze 35 zemí a oblastí, aby zjistila více informací o současné roli flexibilní pracovní síly v personální strategii různých

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

KONSOLIDOVANÁ ČTVRTLETNÍ

KONSOLIDOVANÁ ČTVRTLETNÍ KONSOLIDOVANÁ ČTVRTLETNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA 3. ČTVRTLETÍ 2015 SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA 3. ČTVRTLETÍ 2015

Více

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a EPC Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a specializovaným dodavatelem, tj. firmou energetických služeb (ESCO Energy Services Company), zaměřený na zvyšování energetické

Více

ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL

ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL Diskusní seminář - Česká Treasury Asociace 28. dubna 2009 Aleš Kolman ved. odboru finančnířízení, UNIPETROL SERVICES, s.r.o. ales.kolman@unipetrol.cz Představení

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

Firmy v Česku přitvrzují podmínky pro odměňování šéfů

Firmy v Česku přitvrzují podmínky pro odměňování šéfů Page 1 of 5 2. 5. 2013 poslední aktualizace: 2. 5. 2013 02:06 Firmy v Česku přitvrzují podmínky pro odměňování šéfů Jan Sochor Editor HN V odměňování šéfů českých firem hraje stále větší roli to, jak se

Více

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU 4. ročník konference s mezinárodní účastí Trendy evropské energetiky Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU Obsah Globální pohled Evropský pohled Národní pohled na vývoj energetiky a potřebu plynu

Více

Kdo jsme a co děláme. Obrázek1: V roce 2014 osazena síť čerpacích stanic Globus

Kdo jsme a co děláme. Obrázek1: V roce 2014 osazena síť čerpacích stanic Globus Kdo jsme a co děláme Naše společnost, FlowMont s.r.o, byla založena v roce 2010 v České republice, jako firma, která se zaměřila na výrobu, montáž a distribuci výdejních systémů kapalin do ostřikovačů

Více

ERGO pojišťovna, a.s.

ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovna, a.s. za rok 2015 Řádná valná hromada 27. dubna 2016 v Praze Obsah Orgány společnosti... 3 Zpráva dozorčí rady... 4 Úvodní slovo předsedy představenstva... 5 Ekonomika 2015... 6 Pojišťovnictví

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 30. dubna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 33 036 32 861 Ostatní provozní výnosy 3 701 4 061 Náklady 28 989 31 369 výkonová spotřeba

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu Paliva pro dopravu Ing. Ivan Ottis, ředitel pro rafinérský business a předseda představenstva ČAPPO UNIPETROL, a. s. Na Pankráci 127, 140 00 Praha 4 tel.: 476 162 940 e-mail: Ivan.Ottis@unipetrol.cz Ing.

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Tisková konference, Praha, Česká republika, 20. prosince 2007 Martin Roman, generální ředitel ČEZ Zsolt Hernádi, generální ředitel MOL Group

Tisková konference, Praha, Česká republika, 20. prosince 2007 Martin Roman, generální ředitel ČEZ Zsolt Hernádi, generální ředitel MOL Group CEZ MOL STRATEGICKÁ ALIANCE Tisková konference, Praha, Česká republika, 20. prosince 2007 Martin Roman, generální ředitel ČEZ Zsolt Hernádi, generální ředitel MOL Group DVA NEJVĚTŠÍ REGIONÁLNÍ SPOLEČNOSTI

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015 Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015 András Tövisi předseda představenstva Celkový trh cigaret Česká republika Celkový trh cigaret vzrostl o 1,6 % zejména v důsledku:

Více

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 11 final NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘIPOJENÝ K NÁVRHU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O EVROPSKÉM FONDU

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Investiční strategie SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý z nás má své specifické cíle, kterých může prostřednictvím investování dosáhnout. Pro někoho je důležité

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ ROKU 2012. Povinné oznámení 2/2013

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ ROKU 2012. Povinné oznámení 2/2013 VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ ROKU 2012 Povinné oznámení 2/2013 Představenstvo společnosti Unipetrol oznamuje svůj odhad vybraných finančních

Více

UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 3. ČTVRTLETÍ 2014

UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 3. ČTVRTLETÍ 2014 UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 3. ČTVRTLETÍ 2014 Marek Świtajewski, generální ředitel Mirosław Kastelik, finanční ředitel Praha, Česká republika PROGRAM Klíčové body 3. čtvrtletí 2014 Makroprostředí Finanční

Více

Tisková konference. 21. února 2007

Tisková konference. 21. února 2007 Tisková konference 21. února 2007 Účastníci tiskové konference Jan D. Kabelka předseda představenstva AKAT Josef Beneš předseda předsednictva AFAM ČR Jan Barta člen představenstva AKAT, sekce kolektivního

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Financování investičních záměrů Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Investiční poradenství je standardním produktem finanční skupiny Erste Bank Největší

Více

Praha, 8. dubna 2013

Praha, 8. dubna 2013 Praha, 8. dubna 2013 PPF banka pokračovala v růstu i v roce 2012 PPF banka a.s. ( Banka ) dosáhla rekordního zisku, který meziročně vzrostl o 56% na téměř 1 mld. Kč za rok 2012 Banka zaznamenala rekordní

Více

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY Tisková konference, Praha, 15. dubna 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České

Více

6. P Ř Í L O H A. Prohlášení k životnímu prostředí. (období 2005 2006) OHL ŽS, a.s. závod Pozemní stavitelství

6. P Ř Í L O H A. Prohlášení k životnímu prostředí. (období 2005 2006) OHL ŽS, a.s. závod Pozemní stavitelství 6. P Ř Í L O H A Prohlášení k životnímu prostředí (období 25 26) OHL ŽS, a.s. závod Pozemní stavitelství 6 Úvod Tato Příloha k Prohlášení k životnímu prostředí je zpracována za OHL ŽS, a.s., závod Pozemní

Více

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Povinně uveřejňovaná vnitřní informace Publikováno: 29.04.2011 v 16:30 Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Praha / Budapešť, 29. dubna 2011 Dnes zveřejněné auditované

Více

Otevření první veřejné CNG stanice v Brně

Otevření první veřejné CNG stanice v Brně Otevření první veřejné CNG stanice v Brně V Brně dne 3. 4. 2007 - Společnost Jihomoravská plynárenská, a.s., zahájila provoz nové plnicí stanice CNG, určené pro automobilovou dopravu a pro užitková vozidla

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Posláním organizování je vymezit a hospodárně zajistit plánované i jiné nezbytné činnosti lidí při plnění cílů a dalších potřeb firmy nebo její části. Formou sdružování činností

Více

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Strojírenství a konkurenceschopnost ČR Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj 1 Propad konkurenceschopnosti ČR Ukazatel umístění ČR ve světě 2013 2010 Kvalita

Více

tová ení pro období 2012-2014 Miroslav Kalousek, ministr financí

tová ení pro období 2012-2014 Miroslav Kalousek, ministr financí Stabilizační rozpočtov tová opatřen ení pro období 2012-2014 Miroslav Kalousek, ministr financí Fiskáln lní cíle vlády 2012-2014 rok 2012 2013 2014 saldo vládního sektoru v % HDP (ESA95) -3,5-2,9-1,9 saldo

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 Důvěra v českou ekonomiku je nejsilnější od června 2008 V české ekonomice se na začátku roku důvěra zlepšila, když souhrnný indikátor důvěry

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

SLOVO jednatele... 3. Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4

SLOVO jednatele... 3. Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4 O B S A H SLOVO jednatele... 3 Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4 ZPRÁVA AUDITORA ROZVAHA VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

Více