Třeboňský. Abonentní koncerty 2013 Očaroval Kelly Třeboň? rozhovor: Zbyněk MIKEŠ 9/ Kč Zpravodaj města Třeboně. Jubileum Jaromír Lukavský

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Třeboňský. Abonentní koncerty 2013 Očaroval Kelly Třeboň? rozhovor: Zbyněk MIKEŠ 9/2013. 15 Kč Zpravodaj města Třeboně. Jubileum Jaromír Lukavský"

Transkript

1 Třeboňský 9/ Kč Zpravodaj města Třeboně rozhovor: Zbyněk MIKEŠ Abonentní koncerty 2013 Očaroval Kelly Třeboň? Sympozium umění života AKTUÁLNĚ Z RADNICE Jubileum Jaromír Lukavský Kulturní akce

2 SYMPOZIUM UMĚNÍ ŽIVOTA září 2013 TŘEBOŇ Fotografický Literární Malířský (kresba, grafika) Sochařský, architektonický (urbanistika města) TVŮRČÍ WORKSHOPY Hudební (interpretace, kompozice) každý všední den od 1. do 15. září od do hodin, místo konání všech workshopů a doprovodných programů: Římskokatolická farnost, Husova 142, Třeboň, farní sál a prostory kláštera, vchod z nádvoří kláštera I. ročník téma: STVOŘENÍ SVĚTA - PODLE BIBLE KNIHY GENESIS a TŘEBOŇ - VERSUS STVOŘENÍ SVĚTA výstavy - přednášky - filmová projekce - koncerty - výlety Teologický (etika, ekologie) neděle 1. září Slavnostní zahájení Sympozia a výstavy Příběh jeruzalémského překladu a biblická inspirace po mši sv. (10.30) v kostele P. Marie Královny a sv. Jiljí. pondělí 2. září Úvodní setkání účastníků a hostů Sympozia ve farním sále Husova 142, Třeboň. úterý 3. září Přednáška PhDr. Davida Pitharta - Evoluce a stvoření a musíme si vybrat. pondělí 9. září Filmové projekce - Objevujeme Bibli I. a II. díl Cyril a Metoděj: Dědictví otců a matek zachovej nám, Pane! úterý 10. září Přednáška Marka Orko Váchy - Stvoření Světa podle Bible knihy Genesis a Bůh stvořitel. středa 11. září Tomáš Halík - Vzdáleným nablízku, autorské čtení - DVD záznam Biblická poezie A. M. Kubíčková, P. David Henzl a hosté, hudební doprovod. středa 4. září Přednáška Jaroslava Šerých akad. malíře - Život je dar a autorské uvedení výstavy obrazů, které budou součástí nového vydání Jeruzalémské Bible. čtvrtek 5. září Filmová projekce o sochaři F. Bílkovi - Jak paprsek slunce na dřevě života umíral a následně promluva Kurta Gebauera na téma Veřejný prostor č. II. pátek 6. září Filmová projekce Křížová cesta XX. století sochaře Karla Stádníka s textem kardinála Miloslava Vlka Naše rodiny - Martina Furstrová Benefiční koncert pěveckého sboru Jihočeských učitelek z Českých Budějovic na podporu Hospicové péče sv. Kleofáše v Třeboni. sobota 7. září Přednáška Martina Chleboráda Liturgie jako pokračování Božího stvořitelského díla Koncert sboru Katolické teologické fakulty UK v Praze Acant. neděle 8. září 7.00 a Mše svatá, úterý až sobota čtvrtek 12. září Bohoslužba Slova v přírodě - P. David Henzl. pátek 13. září Setkání se starostou Jiřím Houdkem - debata na téma: přání občanů co změnit, zlepšit / záměry města - architektura současná a budoucí. A setkání se všemi účastníky sympozia - pozvání na farní zahradu za písničkou, kytarou a ke grilu. sobota 14. září Výstava prací účastníků Sympozia, potrvá do 30. října Koncert houslového virtuóza Alexandra Shonerta a klavírní doprovod Natalia Shonert, předehra kvarteto Rozeta. neděle 15. září Mše sv. a v slavnostní zakončení v kostele P. Marie Královny a sv. Jiljí s prezentací výsledků projektu Sympozia v Křížové chodbě bývalého kláštera a společný závěrečný koncert na téma Stvoření Světa, hudební improvizace, přednes hudby a dalších děl v prostorách kostela a kláštera. Jaroslav Tröstl housle, Erika Suchanová a sbor, společně se všichni zapojí známou písní. Udělení odměn vyhodnoceným účastníkům a další milá překvapení. Výlety dle dohody s vedoucími workshopů. Komentovaná prohlídka kostela a výstavy denně od do hodin Záštitu nad projektem převzali: kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský a primas český, kardinál Miloslav Vlk, emeritní arcibiskup pražský, Ing. Jiří Houdek, starosta Města Třeboň. pořadatel: A. M. Kubíčková, předsedkyně Společnosti přátel České Bible o.s. Praha, P. David Henzl děkan Římskokatolické farnosti v Třeboni, Partneři: Česká křesťanská akademie Praha a pobočka Třeboň, Ekumenická rada církví v ČR, ZUŠ Třeboň, Město Třeboň, Lázně Aurora, Bertiny Lázně Třeboň, Město Chýnov Společnost přátel České Bible

3 Zprávy z radnice Z jednání rady města dne Peníze pro knihovnu Od ministerstva kultury putuje dotace do knihovny korun bude využito na realizaci projektu Podpora rozvoje vzdělávání Jitka Bednářová, veřejnosti a zkvalitnění tisková mluvčí technického vybavení knihovny. Autokemp je stále na prodej Do obálkové soutěže na prodej Autokempu Třeboňský ráj v katastru Domanína se žádný zájemce nepřihlásil. Autokemp město nabízí i s obchodním podílem v této městské společnosti. Minimální nabídková cena byla stanovena ve výši Kč, minimální nabídková cena za obchodní podíl společnosti Autokempu Třeboňský ráj činí Kč. V době zveřejnění nebyla podána nabídka, připomínka, ani námitka. Záměr prodeje autokempu trvá. Příspěvek pro hudební kurzy V srpnu se v Třeboni koná 1. ročník mistrovských kurzů pro mladé umělce Třeboňská letní setkávání Mistrovské kurzy se konají ve spolupráci z třeboňskou ZUŠ, jsou určeny pro mládež ve věku let a vedou je čtyři lektoři. Součástí kurzů v termínu jsou též koncerty účastníků pro širokou veřejnost. Kurzy pořádá Pražská konzervatoř, která chce tímto založit novou tradici na jihu Čech. Příspěvek města radní schválili ve výši Kč. Finanční příspěvky pro sport Radní projednávali žádost TJ Jiskra Třeboň, oddílu nohejbalu, o příspěvek na pořádání tradičního nohejbalového turnaje dvojic o Mistra Světa. Turnaje se pravidelně účastní extraligoví hráči, a to i současní mistři Evropy a mistři světa. Na pořádání turnaje rada uvolnila částku Kč. Na reprezentaci města na Světových hrách v Kolumbii putuje Kč sportovnímu klubu Powerbulls Třeboň. Reprezentant klubu Milan Špingl postoupil mezi 10 nejlepších trojbojařů světa a účastní se výš zmíněných Světových her v Jižní Americe. Centrální nákup plynu Na základě usnesení rady města bude uzavřena smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném nákupu zemního plynu na komoditní burze Profit. Půjde o postupný nákup v následujících dvou letech. Smlouvu uzavře jak město, tak jeho školská zařízení, lázně a technické služby. Smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti centrálního zadavatele (město Třeboň) a zadavatelů (příspěvkové organizace a společnosti zřízené a založené městem Třeboň) k třetím osobám a k sobě navzájem. Především pak stanovuje centrálního zadavatele, který v konečné fázi za všechny sdružené zadavatele realizuje nákup zemního plynu. Byt k pronájmu K pronájmu je určený byt o velikosti 1+1 a výměře 47,80 m 2 v čp. 34/I v ulici Rožmberská. Pronájem bude realizován formou obálkové metody dle nabídky výše nájemného za 1 m 2. Minimální cena pro obálkovou soutěž činí 40 korun měsíčně. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce ve výši 3měsíčního nájemného. Neinvestiční výdaje na provoz škol Rada města schválila dodatky ke smlouvám, týkající se úhrady neinvestičních výdajů na provoz škol a školských zařízení. Dodatky se týkají roku Úhrada bude provedena za žáky a děti, kteří navštěvují třeboňské školy a nemají zde trvalý pobyt. Jedná se celkem o 23 obcí. Průměrné neinvestiční výdaje na jednoho žáka za minulý rok činí po odečtení finančních prostředků poskytovaných prostřednictvím krajského úřadu, státní dotace a ostatních zdrojů korun v případě Základní školy Třeboň, Sokolská 296, Kč pokud jde o Základní školu Třeboň, Na Sadech 375, 3. mateřská škola Třeboň, Jeronýmova 183 má na jedno dítě částku Kč a Mateřská škola Sluníčko Třeboň, Svobody 1018 pak Kč. Od letošního roku již obce tyto neinvestiční náklady neplatí. Změnou zákona o rozpočtovém určení daní došlo i ke změnám v poskytování státní dotace na žáky a děti. Ta se poskytuje pouze zřizovateli školy podle počtu žáků či dětí bez ohledu na jejich trvalý pobyt. Obce, které nejsou zřizovatelem školy, se již na neinvestičních nákladech za základní školu a mateřskou školu nepodílí. Přeložka II/154 Radní vzali na vědomí informaci o rozpracované studii 2. etapy přeložky silnice II/154 v Třeboni pořizované v roce 2013 Jihočeským krajem a schválili stanovisko k této studii. Vlastníkem silnice II/154 a budoucím stavebníkem přeložky je Jihočeský kraj. 2. etapa přeložky řeší úsek mezi křižovatkou Dukelská a napojením na silnice I. třídy č. 34 a č. 24 v prostoru mimoúrovňové křižovatky v Jiráskově ulici. Již dříve zadal Jihočeský kraj zpracování dokumentace pro územní řízení 1. etapy přeložky v úseku mezi ulicemi Novohradská a Dukelská. Územní řízení dosud zahájeno nebylo. V souladu s usnesením zastupitelstva města Třeboň byl pro navrženou a projednanou trasu 2. etapy přeložky vymezen koridor ve vydaném Územním plánu Třeboň, který je dnem v účinnosti. Město preferuje takové řešení přeložky, které bude mít minimální negativní dopad na areál Bertiných lázní a přilehlé části městské památkové rezervace Třeboň; bude šetrné k historické siluetě městské památkové rezervace Třeboň a k národní kulturní památce Rožmberská rybniční soustava / Zlatá stoka; bude brát maximální ohled na zachování krajinného rázu Mokrých luk; bude realizováno jako jedna souvislá stavba v celém úseku od Novohradské ulice až po napojení na silnice I/24 a I/34; bude součástí systému protipovodňových opatření chránících zastavěné území města a plochy zastavitelné dle platného územního plánu a bude sloužit současně jako obchvat pro tranzitující dopravu i jako trasa pro zbytnou vnitroměstskou, zejména nákladní dopravu. Toto stanovisko přijaté radou města bylo zasláno Krajskému úřadu odboru dopravy a silničního hospodářství. Aktuálně Účelová dotace na povodně Město Třeboň přijalo od Jihočeského kraje účelovou dotaci na letošní povodně, která je určena na pokrytí prvotních nákladů a nezbytných opatření přijatých v rámci řešení krizové situace v červnu Tato neinvestiční dotace činí Kč. Částka potřebná k zajištění všech výdajů spojených s řešením povodňové situace je Kč. Zbývající část výdajů bude pokryta z vlastních zdrojů. Odměna za recyklaci Společnost Elektrowin a. s., vyplatila městu Třeboň odměnu z Motivačního programu 2013, která dosahuje výše Kč. Společnost zajišťuje zpětný odběr, recyklaci a likvidaci elektroodpadu. Peníze město Třeboň využilo k nákupu 6 kusů kontejnerů na malé elektrospotřebiče. Kontejnery byly umístěny do místních částí města Třeboň a na sběrný dvůr v Třeboni. Město z nich prostřednictvím Technických služeb Třeboň, s. r. o. sváží odložené spotřebiče do místa zpětného odběru a dále je předává společnosti Elektrowin a. s. Komáří postřiky Radní schválili provedení rozpočtového opatření, které souvisí s hubením komárů na území města a místních částí. Po povodních v letošním roce a následném přemnožení komáří populace bylo vedením města rozhodnuto, že bude proveden postřik proti dospělcům komára. Desinsekci provedla firma Pařez s.r.o. pozemní aplikací prostředkem Agua K-Othrine. Aplikace byla provedena v lokalitách Zámecký park, park Komenského sady, park U zastávky, park Berta, hráz Světa (od Šustova pomníku na konec hráze), Zlatá stoka (od parkoviště u Hradecké brány k lávce u Lesostaveb) a v místních částech Branná, Břilice, Stará a Nová Hlína a Přeseka. Dále byl proveden postřik v Zámeckém parku a Komenského sadech před čtyřmi letními akcemi. Celková cena je Kč. Z jednání rady města dne Dopravní výuka bude kvalitnější Dopravní hřiště bude mít novou interaktivní tabuli. Město na její pořízení získalo grant od Jihočeského kraje ve výši Kč. Mimo jiné bude sloužit k řešení dopravních situací z natáčených videospotů v místním prostředí, nebo pro speciální výukové programy dopravní výuky. Součástí zařízení je projektor a počítač. Obnova drobných památek Restaurování se díky příspěvku Jihočeského kraje dočkají movité i nemovité památky. Na restaurování polychromované dřevořezby sv. Floriána město získalo korun, na obnovu sousoší Piety z kaple v Branné Kč. Přidělené částky tvoří 60 % z předpokládaných nákladů. Zbytek uhradí městská kasa. Pokud jde o nemovité památky, i zde bylo město úspěšné v získání dotace. Za přispění krajských grantů bude restaurován oltář v kapli sv. Víta. Kraj na tuto akci věnoval korun, což je téměř 30 % celkové částky. Kraj dále uvolnil Kč na akci Obnova božích muk u Majdaleny, Kč na obnovu výklenkové kapličky sv. Anny v Břilicích a stejnou částku na opravu výklenkové kapličky sv. Jana Nepomuckého také v Břilicích. V prvních dvou pří- l 3

4 Aktuálně padech částka pokryje 70 % nákladů, ve třetím 50 %. Zbytek půjde z rozpočtu města. Pozemek v Břilicích Pozemek o výměře 840 m 2 v Břilicích je i po devátém kole obálkové soutěže stále na prodej. Minimální cena je stanovena na Kč za metr čtvereční. Byty k pronájmu Město nabízí k pronájmu dva byty o velikosti 2+0 o výměře 60,90 m 2, resp. 54,20 m 2 v čp. 87/I na Masarykově nám. K pronájmu dojde na základě obálkové metody dle nabídky výše finanční spoluúčasti budoucího nájemce na provedení rekonstrukce bytu. Minimální výše spoluúčasti činí Kč. Oba byty vzniknou rozdělením bytu č. 0 o velikosti 4+1 a výměře 114,4 m 2 na dvě menší bytové jednotky. Rekonstrukce a rozdělení bytu na dvě bytové jednotky bude realizováno do Dle podkladů pro výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce bytu jsou předpokládané náklady na rekonstrukci obou bytů ve výši Kč. Budoucí nájemci by se finančně spolupodíleli a vložené prostředky pro provedení rekonstrukce by měsíčně odbydlovali až do vyčerpání vložené částky. Po odbydlení by bylo nájemcům vyměřeno nájemné platné v době odbydlení. Ceník pro trhy Rada města schválila doplnění ceníku prodejních míst na řemeslných a farmářských trzích. Ceník je doplněn o výjimky určující snížení, či osvobození od poplatku. Například prodejci, který nabízí zboží tematicky korespondující se současně pořádanou akcí a zároveň vystoupí v rámci programu na pódiu jako přímý aktér, nebude účtován poplatek z pronájmu místa. 50 % úleva z poplatku platí pro prodávajícího podnikatele s trvalým bydlištěm v Třeboni. Zdravé město v září Zdravé město Třeboň chystá v září dvě velmi zajímavé akce. Tou první z nich je druhý ročník Jihočeského festivalu zdraví Třeboň 2013, který opět získal záštitu náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje paní Mgr. Ivany Stráské. Akce se bude konat ve dnech 20. a 21. září. Hlavním dějištěm bude Masarykovo náměstí. Stejně jako loni nabídne festival návštěvníkům vše, co souvisí se zdravím a zdravým životním stylem. Těšit se můžete na přehlídky sportovních aktivit, poradenství v oblasti zdravého životního stylu nebo cvičení v zámeckém parku. Akci zpestří zajímavý kulturní program. Na pódiu se představí třeboňské hudební, taneční a sportovní soubory a řada zajímavých kapel. V Loutkovém divadle budete mít možnost zhlédnout loutkařské varieté Jihočeského divadla Abeceda a dobrovolným vstupným přispět na dobrou věc (nákup přístrojů do Domova seniorů v Třeboni). Třešničkou na dortu pak bude slavnostní vernisáž výstavy o dánské královně Dagmar, což byla přemyslovská princezna a dcera krále Přemysla Otakara I. Vernisáže se zúčastní i zástupci dánského velvyslanectví. V sobotu pak festival doprovodí trh s tématikou zdravého životního stylu. K Třeboni patří ryby, o městě rozhodujte i Vy! To je podtitul již druhého veřejného fóra Zdravého města, které se uskuteční 26. září od 17:00 v prostorách kulturně společenského sálu Beseda. Loni se akce zúčastnilo přes 70 aktivně diskutujících občanů města, kteří naformulovali řadu podnětných návrhů na zlepšení kvality života ve městě. Přijďte si poslechnout, jak od té doby na problémech město zapracovalo a zároveň navrhnout další problémy, které Vás ve městě tíží. Účastníci se mohou vyjádřit k jakémukoliv tématu, problému či oblasti, která je z jejich pohledu problematická a zaslouží si pozornost. Třeboňské fórum Zdravého města, kam jste zváni, bude mít následující témata: 1. Úřad a občan (rozpočet, strategie, informovanost), 2. Životní prostředí, 3. Doprava, 4. Cestovní ruch a lázeňství, 5. Sport, volný čas a kultura, 6. Sociální služby, 7. Bezpečnost občanů, sociálně patologické jevy, 8. Zdravý životní styl, zdraví, 9. Školství a vzdělání, 10. Stůl mládeže. Pro účastníky je připravena tombola o zajímavé ceny a drobné občerstvení. Alena Zárubová, koordinátorka projektu Zdravé město Řekni NE drogám! Pravda o heroinu Slangové názvy: herák, háčko, čoko, hero, král, kámen Heroin je vysoce návykovou nelegální syntetickou drogou. Poprvé byl vyroben v roce 1898 německou farmaceutickou společností a byl na trh uveden jako lék na tuberkulózu a prostředek na léčbu morfiové závislosti. Později se ukázalo, že heroin je ještě více návykový než morfium. Heroin je (podobně jako opium a morfium) vyroben z pryskyřice rostlin máku. Mléčné, mízu připomínající opium je nejprve sebráno z tobolky máku. Pak je rafinováno na morfium a dále do různých forem heroinu. Injekční aplikace bývá tou nejčastější. Dále se heroin kouří nebo šňupe. Počáteční účinky heroinu mohou zahrnovat nával pocitů, omámení, zpomalení dechu, malátnost, ospalost, zvracení, silné svědění a v extrémních případech i kóma a smrt. Vliv přetrvávajícího užívání této drogy je pro tělo devastující. Mezi dlouhodobé účinky užívání patří například zánět dásní, deprese, nespavost, ztráta paměti a inteligenčního potenciálu, svědění, zácpa, studený pot, ztráta chuti k jídlu, puchýře v obličeji, impotence u mužů a narušení menstruačního cyklu u žen. Dlouhodobým důsledkem užívání heroinu může být i artritida a tuberkulóza. Životní styl závislých, kdy se často společně dělí o jehlu, může vést k AIDS, žloutence typu C a dalším nakažlivým chorobám. Zjistěte si o drogách fakta. Dělejte svá vlastní rozhodnutí. Článek připraven ve spolupráci s o.s. Řekni ne drogám Řekni ano životu (brožury Pravda o drogách ). Videospot o heroinu můžete zhlédnout na webových stránkách města Třeboně ve složce Zdravé město. Alena Zárubová EVROPSKÝ PROJEKT UČÍ, JAK NEBÝT OVČANEM Také si někdy připadáte bezmocní proti chování politiků či úředníků? Máte chuť se někam zavřít a tvářit se, že se Vás politika a občanské dění kolem Vás vlastně netýká? Takové pocity máme občas asi všichni, jenže ve skutečnosti se tímto přístupem vzdáváme možnosti ovlivňovat svět, ve kterém žijeme a vydáváme se na pospas rozhodnutím, vyhláškám, zákonům, které za nás učinili jiní. Místo aktivního občana podílejícího se na veřejném dění se pak stáváme nezúčastněnou ovcí ve stádu, ovčanem. Návod, jak si v občanském životě správně počínat, přináší evropský projekt s ústředním mottem Nebuď ovčan! Občanskou gramotností proti ovčanství, a to prostřednictvím právě probíhajících prezenčních kurzů. Vzdělávat se ale můžete také přes internet, a to ve formě online seminářů a e-learningových kurzů. Podrobnější informace o projektu a termíny všech aktivit na Tento projekt reg. č. CZ.1.07/3.1.00/ je financovaný Evropskou unií a státním rozpočtem ČR. 4 l Třeboňský svět l září 2013

5 Aktuálně Putovní výstava Královna Dagmar, česká princezna v Třeboni Od 21. září do 20. listopadu 2013 bude možno v Třeboni zhlédnout unikátní putovní výstavu o dánské královně Dagmar, která byla v českých zemích známa jako princezna Markéta. Markéta Drahomíra byla dcerou krále Přemysla Otakara I. a jeho první ženy Adléty Míšeňské. Její nevlastní sestrou byla sv. Anežka Česká. Jako patnáctiletá byla Markéta v roce 1205 provdána za dánského krále Valdemara II. Vítězného, který byl o 20 let starší než ona. Sňatkem se stala dánskou královnou a přijala jméno Dagmar. Do povědomí dánského obyvatelstva se dostala hlavně díky lidovým baladám, které velebí její dobrotu, krásu a ochotu pomáhat chudým. V roce 1209 porodila svému muži syna Valdemara Mladého. Markéta zemřela velmi mladá po porodu druhého syna. Osudným dnem se jí O nejsilnějšího muže a nejsilnější ženu festivalu V sobotu 21. září si přijďte na Masarykovo náměstí vyzkoušet svou sílu, zasoutěžit si a třeba i vyhrát zajímavé ceny. V na pódiu předvede Fitness Reprezentant v čele s panem Šniagerem a profesionály českými reprezentanty z místního SK Powerbulls Třeboň techniku benchpressu. Od do pak směle navštivte hlavní stan Fitness Reprezantant na náměstí a sami si vyzkoušejte tento silově vytrvalostní cvik. Zvány jsou všechny věkové kategorie. Závodit se bude s 60 % tělesné váhy pod dozorem profesionálů. V pak bude vyhlášen nejsilnější muž a nejsilnější žena festivalu, kteří obdrží zajímavé ceny. Ceny věnuje Fitness Reprezentant a firma PT Servis. Alena Zárubová stal 24. květen, na roku úmrtí se ale historici neshodují. Dánská strana uvádí rok 2012, česká Je pochována v kostele Sv. Bendta v dánském městě Ringsted. I v dnešní době zůstává velmi významnou a oslavovanou postavou dánských dějin, avšak málokdo ví, že pocházela z Čech. I díky této putovní výstavě mají lidé nejen v Dánsku, ale i v Čechách možnost dozvědět se více o této ženě, která tvoří spojnici mezi oběma zeměmi. Slavnostní vernisáž výstavy se uskuteční v sobotu dne 21. září 2013 v 11:00 hodin v prostorách domu Štěpánka Netolického na Masarykově náměstí v Třeboni. Vernisáž, která je pořádána v rámci Jihočeského festivalu zdraví, bude přístupna i pro veřejnost. Záštitu nad celou výstavou převzali dánský velvyslanec v ČR pan Christian Hoppe, designovaný velvyslanec ČR v Dánsku pan Jiří Brodský, spoluautor výstavy a bývalý velvyslanec v Dánsku pan Zdeněk Lyčka a starosta města Třeboně pan Jiří Houdek. Výstavu bude možno zhlédnout od 21. září do 4. října v domě Štěpánka Netolického, dále od 7. do 31. října v prostorách Městského úřadu Třeboň a nakonec se výstava přesune na kolonádu Lázní Aurora, kde bude k vidění od 1. do 20. listopadu Martina Vrchotová Třeboňské trhy v září Folklórní Třeboň Svatováclavské slavnosti agentura duhovka FOTO SLUŽBY MOBILNÍ FOTO STUDIO: MATURÁKY, FIREMNÍ AKCE, DISCO, MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ MATURÁK ČI AKCE BEZ STAROSTÍ AUTOGRAMIÁDY, TISK FOTA IHNED!! FOTO OBRAZY GRAFIKA A PROPAGACE TISK INZERCE FOTO KALENDÁŘE: rodinné, firemní, klubové NOVÁ PRODEJNA BIŽUTERIE A DÁRKOVÉHO ZBOŽÍ SE SORTIMENTEM: Swarovski Sladkovodní perly Polodrahokamy Chirurgická ocel Jablonecká bižuterie Lázeňská 1284, Třeboň, tel: l 5

6 Pozvánky Spolek přátel Třeboně pořádá v sobotu 21. září autobusový zájezd osadami veselských a soběslavských blat s unikátní architekturou lidových venkovských stavení. Výlet bude spojen s návštěvou kostela ve Veselí nad Luž., soběslavského muzea a knihovny. Odjezd v 8 hodin z parkoviště u Komárků. Předpokládaný návrat v 19 hod. Je možné se přihlásit v muzeu denně od 10 do 17 hodin. Jiřina Psíková Městská knihovna Třeboň vás zve na křest knihy Mirka Vojáčka Univerzální zákony života Manuál, který jsme měli dostat místo rodného listu Křest knihy s autogramiádou se koná 26. září 2013 od hodin v Městské knihovně Třeboň. V muzeu můžete od září spatřit unikátní mapy Třeboňska Třeboňské muzeum připravuje na září a říjen novou výstavu s názvem Třeboňsko na starých mapách. Ve spolupráci s panem Vladimírem Bednářem představí Spolek přátel Třeboně na nové výstavě o historii mapování, vznik a zánik sídel na hranici s Rakouskem. Na osudech pěti osad: Krabonoš, Nová Ves u Klikova, Kunšach, Rybné a Blata se návštěvníci mohou seznámit, jak se osídlení v pohraničním regionu, sahajícímu zčásti do Vitorazska, vyvíjelo od poloviny 18. století do 50. let minulého století. Osady zanikly vysídlením pohraničního pásma po poslední válce. Historii pěti obcí mohli čtenáři Třeboňského světa sledovat ve čtyřech pokračováních jeho posledních čísel. Mapy budou doplněny o unikátní fotografie obcí ze sbírky autora libreta V. Bednáře. Výstava bude doplněna o unikátní mapy Třeboňska ze sbírky soukromého sběratele Jana Holického. Výstava je pořádána záměrně na podzim, aby se žáci zdejších škol mohli seznámit s nedávnou historií našeho kraje, tak trpkou pro osudy zdejších obyvatel. V září bude v muzeu pokračovat rovněž výstava obrazů Františka Líbala. Jiřina Psíková Poděkování Chtěla bych poděkovat vedoucímu odboru životního prostředí za doplnění mého příspěvku v TS 8/13 pod názvem Nelíbí se mi to, ve kterém v závěru uvádím: Kvůli užitečnému ptactvu je nutno problém vyřešit prospěšně, nikoliv shozením hnízda. Dodávám, že nejen v CHKO. Žádné zákony a předpisy nám chodníky nevyčistí a pod hnízda zábrany nezavěsí. Božena Holmanová Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí a Zdravé město Třeboň v rámci Jihočeského festivalu zdraví Vás zvou na přednášku Ing. Pavla Chlouby zahradnického fotografa, zahradnického publicisty (např. v časopise Flóra na zahradě), nezávislého novináře, trochu cestovatele, ale hlavně zahradníka Inspirace pro rodinnou zahradu Přednáška se koná dne 21. září 2013 v hod. v Domě přírody Třeboňska (nachází se v prostorách Zámku Třeboň vstup ze zámeckého parku) Přednáška je rozdělena do tří částí: První: Realita nebo fikce?, ve které nás autor seznámí s některými líbivými, ale nereálnými obrázky zahrad a květin a zamyslíme se nad tím, kde, jak a pro jaký účel vlastně vznikly. V druhé části návštěvníci budou provedeni několika soukromými zahradami v zahraničí, které představí opravdové inspirace využitelné i při plánování a tvorbě zahrad v našich podmínkách. Poslední část tohoto povídání bude věnována několika zahradám z tvořivé dílny Pavla Chlouby, které vznikly v prostředí jižních Čech. Tato část přinese několik zajímavých inspirací, využitelných při plánování a tvorbě vlastní rodinné zahrady. Motto přednášky je Zdravé zahradničení Václava Flieglová Neztrácejte naději, hledejte radost jsme tu pro nevyléčitelně nemocné a jejich blízké. Hospicová péče sv. Kleofáše zahajuje na Třeboňsku svůj provoz Od zahajuje svůj provoz nová zdravotně sociální služba v regionu Třeboňska a blízkého okolí. Domácí (mobilní) hospic nabízí rodinám následující: komplexní domácí hospicová paliativní péče: péče multiprofesního paliativního týmu s lékařskou a ošetřovatelskou dostupností 24 hodin denně pomůže doma v pacientově rodině odborně pečovat o nemocného, který čelí problémům spojeným s nevyléčitelným onemocněním v poslední etapě svého života je tu pro pacienty, kterým byla doporučena paliativní léčba v domácím prostředí ať už po ukončení neúspěšné onkologické léčby nebo při chronickém onemocnění jakéhokoli nenádorového původu pomoc při zvládání běžných úkonů péče pomoc při osobní hygieně základní i odborné sociální poradenství: otevírací doba poradny: pondělí , středa terénní odlehčovací služby: pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (doprovod k lékaři, na úřad či na vycházku) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zapojení dobrovolníků sociálně terapeutické činnosti půjčovna kompenzačních pomůcek: k dispozici máme polohovací postele, antidekubitní matrace, vozíky, toaletní křesla, aj. dobročinný prodej: dárkové předměty, fair trade zboží, literatura náš tým tvoří: lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovnice, pečovatelky, psychologové, duchovní, dobrovolníci Pro další informace nás kontaktujte zde: Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň, Chelčického 2 provozní doba: pondělí hod. úterý, středa, čtvrtek hod. sociální poradenství: pondělí hod. středa hod. tel.: , číslo účtu: /2010 Děkujeme za každou finanční i jinou pomoc! Mobilní hospicová péče není hrazena zdravotními pojišťovnami, přesto je dostupná! Za tým mobilního hospice v Třeboni Petra Brychtová, předsedkyně o.s. Diakonie Rolnička slaví 20 let v Soběslavi Diakonii Rolnička, která nabízí sociální služby dětem a dospělým lidem s mentálním postižením, má většina z vás asi spojenou s jarem a veřejnou sbírkou Rolničkové dny. Studenti při ní ve žlutých tričkách žádají o příspěvek do zapečetěné kasičky a na oplátku nabízejí cinkající rolničky. Tentokrát chceme nabídnout něco my vám, našim příznivcům. Dovolujeme si vás pozvat na oslavu dvacátého výročí založení naší organizace. Ve čtvrtek 26. září pořádáme Den otevřených dveří ve všech budovách, které v Soběslavi a Táboře využíváme. A den zakončíme Zahradní slavností, kterou bude provázet dlouholetý přítel a podporovatel Rolničky Jaroslav Dušek. Zároveň bude v renovované čajovně-kavárně Rolnička v Soběslavi po celé září ke zhlédnutí výstava Rolnička ve fotografiích. Podrobnosti o programu slavnosti naleznete na Těšíme se na vaši návštěvu. Kateřina Bláhová 6 l Třeboňský svět l září 2013

7 Zbyněk Mikeš: Stojatá voda na rybníku brzy shnije Třeboňský svět ve večerním západu slunce povečeřel se Zbyňkem Mikešem, alternativním třeboňským léčitelem a mudrcem. Co Vás přivedlo na zajímavou profesní dráhu alternativní medicíny? Za vším hledej ženu. Můj životní předěl zařídila léčitelka a vědma Daniela Šillerová, která byla mimořádným člověkem. Bohužel před sedmi lety zemřela. Velice mi pomohla vyřešit mé zdravotní problémy. A jak? Hlavně tím, že mé problémy jsem si jen namlouval, čili vyléčila moji duši. Člověk se nemá příliš zabývat sám sebou, oplakávat se nebo příliš nad sebou rozjímat a obviňovat se. To znamená umět žít v přítomnosti? Ano. Musíte se umět naučit žít stylem nejá - ne já. Já = ego. Když jste nejá, jste všechno a jste nic. Se vším jste spojený. A to jste v přítomnosti. Nikdy ji však nemůžete chytit. Ale v této přítomnosti jste nejšťastnější, protože se nezabýváte malichernostmi. Proto vedle své práce ve firmě stále studuji alternativní postupy v léčbě nejrůznějších lidských problémů. Co soudíte o současné Třeboni? Vylidňuje se? To není problém jen Třeboně, to je celorepublikový problém. Mladí se prostě stahují do velkých měst hledají příležitosti. Domluví se všude ve světě. Pro ně není domov Třeboň, pro ně je domov celý svět. To naše generace znala tak maximálně ruštinu. Třeboň slouží a bude sloužit turismu. To nebude výrobní město. Mladí lidé v dnešním světě chtějí svět sjednotit, byť se Vám to může zdát bláznivé. Ale stejně jako v současné době odcházejí, budou se sem rádi vracet, to je jasné. Třeboň i nadále bude krásné a líbezné město. Takže bude prosperita? Ano, Třeboň bude prosperovat. Je to malá Praha. Jsem rodilý Třeboňák a cítím, že Třeboň má budoucnost. Jsou tady skvělí lidé, i když se tu také hašteříme. Výměna názorů je však zdravá. Chodí sem noví lidé, město má dynamiku. Žabomyší války stejně vyšumí. Třeboň půjde nahoru. Třeboňsko je pojem. Jen tu nejsou dobudované cyklostezky. V lidském vědomí probíhá transformace a město jako živoucí celek není výjimkou. Takže i Třeboň zažívá transformaci svého genia loci. Zbyněk Mikeš, 57 let. Třeboňský živnostník v oboru elektro-slaboproud, tři děti, absolvent Univerzity alternativní medicíny v Praze (zabývá se jí od r. 2004). Ke svým přátelům počítá Milana Calábka, předního českého a evropského odborníka na alternativní léčbu. Jaké je nejlepší místo na život v jižních Čechách? Tam, kde Vám lidi rozumí. Co by městu Třeboň nejlépe prospělo? Asi informace třeboňským politikům v tom smyslu, že nevraživostí, nenávistí a degra- Rozhovor dováním výsledků práce jiných nepomohou městu Třeboň. Návštěvníky Třeboně nezajímají křiklouni. Myslím si, že na obecné věci Třeboň vydává dostatek peněz a snaží se hospodařit rozumně v určitých regulích, ať už je na městě kdokoli. Nikdo však stejně nebude pro každého ten dobrý. Finanční odbor úřadu dělá, co může, ale my neumíme přesně posoudit do jaké míry. Když už chci stejně městu pomoci, udělám něco zadarmo. To je ten příklad. Co byste lidem doporučil v otázce zdraví? Jak si ho udržet? Pozitivně myslet. Nejsilnější lék je láska. Milovat sebe a také ostatní. Láska vyléčí každého. Odpouštět, ale nedopouštět. Milan Calábek řekl: Dlouho jsem klepal na boží dveře a když se otevřely, zjistil jsem, že klepu zevnitř. (vl) Třeboňské proměny Třeboň očima Evropy Sešlost na Ostende Hospoda Na Rybníčku včera a Hospoda Na Rybníčku dnes. Jan Fanta Fleniam Desobeaux (28 let, Francie-Paříž, osvětlovač francouzské televize): Jsem v Třeboni poprvé, poté pokračuji v cestě na velký festival do Budapešti. Jsem tady velmi překvapený krásou vašich žen a jsem rád, že se tady snadno domluvím i se svou chatrnou angličtinou. Velmi příjemné město a také tady hrají dobrou hudbu. Přeji vám to nejlepší! (vl) ANGLIČTINA doučování, začátečníci, mírně i středně pokročilí, příprava k maturitě, FC, konverzace Ing. V. Klacková, tel individuální, skupinová a firemní výuka Dne 8. srpna se v hospůdce na pláži Ostende muzicírovalo mezi muzikanty patřil i pořadatel festivalu Okolo Třeboně Pavel Barnáš. (vl) l 7

8 Společnost 8 l Úmrtí Alžběta Tesařová Třeboň 78 let Jan Novák Branná 77 let Růžena Kuželová Třeboň 66 let Marie Majerová Třeboň 89 let Svatební obřady Václav TĚŠÍNSKÝ, Lucie UHLÍŘOVÁ oba Děčín František NĚMEC, Radka IHNATOLIOVÁ oba Nové Hrady Roman KARAS, Petra LEŠTINOVÁ Tachov, Třeboň Tomáš PONCAR, Martina BARTIZALOVÁ oba Lišov David MAREK, Ivana VACKOVÁ České Budějovice, Lomnice n. Luž. Tomáš ADL, Blanka KOTKOVÁ Brno, Novosedly nad Nežárkou Bedřich MÜLLER, Renata MÜLLEROVÁ oba Mláka Vladimír KADLEC, Jana ŘÍHOVÁ Praha, Horažďovice Martin LEHMANN, Romana KOSTOHRYZOVÁ oba Lužnice Petr ŠTUDLAR, Natalija AUEROVÁ Hlavatce, Trhové Sviny Karel PISKÁČEK, Pavlína KADLECOVÁ oba Praha Kamil KULÍK, Dagmar KELEMENOVÁ Třeboň, Smržov Miroslava Sadilová Zářijová výročí a události Dne zahájila v Třeboni provoz Zvláštní škola (dnes Základní škola praktická). Dne byla uvedena do provozu Mateřská škola v Jeronýmově ulici. Dne byl založen pěvecký sbor Pěslav (v r sloučen se sborem Ozvěna z Chlumu u Třeboně). Dne se v Třeboni narodil Václav Jindra (bratr Jana Jindry), také veslař, jenž si zamiloval vodu a rybník Svět, a je rovněž držitelem předních umístění z řady mezinárodních závodů. Dne se narodil RNDr. Jaromír Lukavský, CSc., vědecký pracovník třeboňského pracoviště Botanického ústavu AV ČR a zastupitel MěÚ v Třeboni. Dne byla zkolaudována budova Obecné školy chlapecké (děvčata navštěvovala školu až od r. 1927, kdy byla dívčí škola zrušena), dnes Základní škola na Sokolské ulici. Zakladatelé populárního dětského souboru Třeboňští pištci, učitelé V. a M. Šimečkovi se shodně nar. v r (Milena Šimečková v Opočně, Václav Šimeček ve Velešíně) Jiřina Psíková a Štěpán Husák Odešel všestranný sportovec tenisový gentleman Jaroslav Slávek Moudrý * Pan Jaroslav Slávek Moudrý se narodil v roce 1923 v Kamenici nad Lipou. Rodina se později přestěhovala do Třeboně, kde Slávek prožil mládí. Studoval na třeboňském gymnaziu kde maturoval v roce Po studiu nastoupil ke dráze, kde strávil celý svůj produktivní život. Po odchodu do důchodu se v roce 1992 vrátil z Prahy do Třeboně, kde se ihned zapojil do sportovního života v tenisovém oddíle TJ Jiskra Třeboň. Slávek měřil 192 cm a byl štíhlý až hubený. Díky sportovním aktivitám měl vynikající fyzickou kondici a vytrvalost. Byl společenský, noblesní a udivoval inteligentním anglickým humorem prostě gentleman. Mluvil vždy slušně, nekouřil a nepil alkohol. Slávek miloval sport. Zvládal hrát závodně tenis, volejbal, stolní tenis i šachy. Nejvíce však vynikl v české házené, kde 2 bojoval o titul mistra České republiky. Několikrát se probojoval na mistrovství republiky ve stolním tenisu. Tenis si zamiloval již v mládí, což dokládá jeho členská legitimace z roku Hrálo se na tenisových dvorcích v městském parku pod gymnaziem, které patřily tehdejšímu SK Třeboň Pokrčoval i po válce, kdy např. v srpnu 1947 vyhrál turnaj v Chlumu u Třeboně. Tenisu nezanechal ani po svém přechodu do Prahy, kde hrál v pražské Lokomotivě. Složil zkoušky trenérské i rozhodčích. Rozhodčího dělal při Davisově poháru i na mistrovství světa železničářů. Byl vyznamenán nejvyšším tenisovým vyznamenáním Medailí Karla Koželuha. Po odchodu do důchodu se vrátil v roce 1992 do Třeboně a hned se zapojil do dění v tenisovém oddíle. Až do 85 let hrál čtyřhry i několikrát týdně. Pomáhal i ve výboru oddílu a při pořádání turnajů jako rozhodčí. Pan Jaroslav Moudrý, pro nás všechny tenisty Slávek, odešel dne Jan Vališ, předseda oddílu tenisu Jubileum Jaromír Lukavský 70 let Jaromír Lukavský se narodil 22. září 1943 v Neumětelích, kdysi nejsevernější državě Rožmberků! Maturitu absolvoval na Gymnáziu Václava Hraběte v Hořovicích. Po roční práci jako lesní dělník, absolvoval na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity v Praze obor biologie- chemie. Už na vysoké škole ho zaujala tématika fykologie, pod vedením prof. B. Fotta v roce 1966 obhájil na katedře botaniky diplomovou práci. V roce 1967 nastoupil postgraduální studium v Algologické laboratoři (nauka o řasách) v Třeboni, v Mikrobiologickém ústavu ČSAV. Soustředil se na kultivace řas a vyvíjel speciální kultivační metody. Kandidátskou práci na téma Hodnocení růstové rychlosti řas kultivací na pevných půdách obhájil v roce Je autorem zařízení pro kultivaci s kontrolovatelnými a řízenými kultivačními parametry, zařízení pro kultivaci ve zkřížených gradientech (teploty a světla) aj. Další oblastí jeho činnosti je aplikace základního výzkumu do hydrobiologické a biotechnologické praxe, je řešitelem několika základních i aplikovaných projektů, spoluautorem norem a předpisů pro různé typy biotestů využívajících řasy a patentovaného kmene řasy produkujícího omega mastné kyseliny. Vedl jako kurátor Sbírku autotrofních (fotosyntetizujících) organizmů, která je jedna z nejstarších na světě. V této funkci působil v letech a V roce 1989 se stal vedoucím Algologické skupiny, rozvoji sbírky věnoval značnou část své pracovní kapacity. Ta plní funkci dodavatele kmenů pro experimentální práce v tuzemských i zahraničních ústavech, ale i výukového materiálu pro školy. Jsou kolem ní soustředěny i některé současné vědecké projekty. Věnoval se i studiu řas horských jezer a toků na Šumavě a ve Vysokých Tatrách. Výsledkem jsou práce o životních cyklech, variabilitě, biologii a ekologii různých druhů řas, poslední má pořadové č V současné době se věnuje studiu řas a sinic v extrémních biotopech. Spolupracuje s vědeckými ústavy v bulharské Sofii a z Řecka. Věnuje se sběru a identifikaci kryosestonu (řasy rostoucí na sněhu) a sinic horkých pramenů. Dlouhodobě také spolupracuje s jadernou elektrárnou Temelín na problematice čistoty vody v chladicím systému. Již jedenáctý rok vede monitoring kvality vody v rybníku Svět a informuje pravidelně veřejnost o výsledcích. Podílí se na činnosti Algologické společnosti především organizováním pracovních konferencí. Na mezinárodním poli se zúčastnil řady vědeckých konferencí, je členem redakčních rad časopisů Acta Botanica Croatica a Bulgarian Journal of Plant Physiology. Od založení Biologické fakulty JČU přednášel na katedře botaniky a vedl několik diplomových a disertačních prací. Za minulého režimu byl pod dozorem, jeho organizační schopnosti se plně rozvinuly po listopadu 1989, kdy se zvýšil jeho podíl na vedení pracoviště a zapojil se do veřejného života v Třeboni. Dosud Třeboňský svět l září 2013

9 Společnost spolupracuje s místním periodikem Třeboňský svět, přispívá jak svými články, fotografiemi i aprílovými žertíky na stránkách zpravodaje, na které naletěl nejeden rozzlobený občan. Jaromír Lukavský se také nějaký čas věnoval politické činnosti, byl členem Městského zastupitelstva a Rady města, zakládajícím předsedou ODS v Třeboni. Z poslední funkce byl vyloučen novým vedením ODS. Komu z nás se podařil takový kousek?! Společenské aktivity Jaromíra Lukavského se v posledních pár letech ubírají ještě jiným směrem. Je členem country folkové kapely Starý Chřestýš, kde hraje na bongo. Kapela si získala mnoho příznivců zvláště z řad pacientek lázní. Jaromír Lukavský opravdu nemá čas stárnout. Koncem minulého roku, poté, co strávil se synem Honzou dva týdny pod širákem na Kanárském ostrově Tenerife, se pustil do rekonstrukce svého domu na náměstí na příjemnou hospůdku U čerta. V kolektivu je oblíben, okna zdobí (předloni třetí cena v soutěži o nejkrásnější okno v Třeboni). Vladislav Cepák, Hana Brabcová Křestní jména na Třeboňsku část 1 Z matrik třeboňské farnosti, které jsou k dispozici v digitalizovaném archivu, jsme zjistili, že historicky nejčastější křestní jména na Třeboňsku jsou Jeníček a Mařenka. Křty děvčat a jejich nejčastější křestní jména: Období, roky Počet křtů Užitých jmen Nejčastější jméno Druhé v pořadí Třetí v pořadí Čtvrté v pořadí Páté v pořadí Kateřina 14 Dorota 13 Alžběta 12 Žofie 8 Rosina Kateřina 35 Mariana 33 Alžběta 28 Anna 23 Rosina Kateřina 56 Mariana 53 Anna 40 Terezie 19 Rosina Marie 131 Anna 92 Kateřina 90 Rosina 34 Alžběta 27 z toho vsi Marie 68 Anna 60 Kateřina 49 Rosina 19 Alžběta Marie 242 Anna 119 Kateřina 98 Rosálie 85 Alžběta 37 z toho vsi Marie 115 Anna 60 Kateřina 56 Rosálie 55 Alžběta jen město Marie 105 Anna 28 Růžena 25 Karolina 18 Božena 13 Celkem Marie 512 Anna 307 Kateřina 293 Rosálie 140 Alžběta 129 Popularita křestních jmen v různých historických obdobích se dost měnila. Ostatně ani Marie nebyla v kurzu celou dobu, co ji lze v matrikách sledovat. Například v polovině sedmnáctého století byla populárnější jiná jména, například Kateřina (přibližně 13% dívek), Dorotka (12%) nebo Alžběta (11%). Větší počet byl i Žofií (8%), Rozin (7%) a Voršil (6%). Také Ludmily a Anny měly mezi dívčími jmény stejné početní zastoupení jako Marie, tedy přibližně necelých 5%. Na celé škále se tehdy podílelo asi 30 dívčích jmen. Byla mezi nimi z dnešního pohledu i archaická, jako Justina (3%), Mandelína (2%). Apolena, Salomena nebo Potentie. Zároveň byla mezi nimi i dnes běžná jména jako Zuzana (3%), Klára, Lucie, Eva nebo Veronika. Pokud bychom chtěli postavit další historicky populární dvojice křestních jmen, mohly by vypadat takto: Frantík a Andulka, Pepíček a Kačenka, Matýsek a Rozárka, Vašík a Bětuška, Kubík a Dorotka. František Pfeifer (Pokračování v příštím čísle) Z vašich dopisů Diskotéky v centru města? V Třeboňském světě 7/13 konstatuje paní Jitka Šefčíková, že přes stížnosti obyvatel a všechna jednání kvůli enormnímu hluku šířícímu se z Besedy při i po diskotékách do pozdních ranních hodin, náprava učiněna nebyla, nestalo se nic. Tamtéž byla uzemněna gejzírem slov, sdělujících, co všechno cílená strana pro výsledné nic vykonala. Nevím, proč by zkrachované pokusy o nápravu měly někoho zajímat, ale vyjímám: Budova splňuje požadavky na projektovaný provoz. Je snad zvukotěsná? Okolní obyvatele tyranizující hluk je sotva zahrnut v projektu budovy, který je jejím provozem a v jeho důsledku způsobován. Jestliže například unikne z podniku škodlivá chemikálie do přírody, je viník podle příslušných zákonů sankcionován vysokou pokutou. V případě diskoték nejde o ekologickou škodu ale jenom o zdraví lidí. Mám zato, že by Město mělo vyvinout účinnější snahu a odpovědnost ke svým občanům. Božena Holmanová Linka 156 V neděli 21. července odpoledne se ve vinotéce na Palackého náměstí rozparádil 28letý muž z Českých Budějovic do takové míry, že začal ničit vybavení provozovny. Ve svém řádění nehodlal přestat ani po příjezdu strážníků, kteří tak museli použít donucovací prostředky. Muže zklidnila až nasazená pouta a noc strávil na záchytce v Českých Budějovicích. Obavy o život 64letého muže z Blanska vyvolal v úterý 23. července brzy ráno nález batohu s jeho veškerými věcmi včetně mobilu na břehu rybníka Svět v parku lázní Aurora. Na zcela klidné hladině nebyl vidět žádný pohyb. K odloženým věcem se dostavila i manželka hledaného s informací, že takhle dlouho ve vodě nebývá. K pátrání strážníci využili i motorový člun a muže nakonec objevili v pořádku na Odměnách. Svůj prodloužený pobyt ve vodě vysvětlil odpočinkem na protějším břehu. Ten samý den večer po hodině vyjela hlídka po oznámení na linku 156 do Staré Hlíny, kde z hlavní silnice směrem na Třeboň bylo slyšet opakovaně spuštěný klakson vozidla a hádka mezi ženou a mužem. Strážníci na místě zjistili 35letou řidičku z Českých Velenic, které její stejně starý přítel z Prahy začal kvůli osobním problémům během hádky nadávat a mimo jiné i vyhrožovat zabitím. Strážníci znesvářený pár na místě zklidnili, žena později odmítla dát souhlas ke stíhání partnera. Na zjevně opilého prodavače upozornilo ve středu 24. července odpoledne hned několik zákazníků obchodu v centru města. Strážníci na místě zjistili pravdivost oznámení, majitel prodejny byl silně opilý. Po vysvětlení nevhodnosti jeho chování prodejnu radši uzavřel. V neděli 28. července před 6.00 hodinou ranní zasahovala hlídka po oznámení 75leté ženy v bytě v ulici Daskabát, kde její 47letý syn, známý narkoman, demoloval byt a hledal peníze na drogy. Na místě zasahovaly hlídky Městské policie i PČR, které našly v bytě rozházené všechny věci, včetně kytek z květináčů. Zasahující strážníci a policisté muže zklidnili a poté, co ani v tomto případě nakonec oznamovatelka nedala souhlas k dalšímu řešení, byt opustili. Nehezky se k našemu městu zachoval trhovec z Nymburka prodávající během Pivovarských slavností v areálu pivovaru smažené pochutiny. Po skončení prodeje bez rozpaků vylil použitý olej do zeleně na Trocnovském náměstí. Strážníci jeho přestupek projednali v přestupkovém řízení, čelem k události se postavilo i vedení pivovaru a bezohledného prodejce do Třeboně již nepozve. Po dvou týdnech od spáchání činu zadrželi strážníci zloděje zboží ukradeného začátkem srpna z prodejny v centru města. K jeho zadržení přispěl získaný popis, podle kterého byl 15letý chlapec ze Stříbce poznán a zadržen ve čtvrtek 15. srpna na Žižkově náměstí. Mladý zloděj se k odcizení zboží přiznal, věc strážníci řešili jako přestupek proti majetku. Takzvané přestupky proti občanskému soužití často nepochopitelné záležitosti řeší strážníci stále častěji. Averze mezi lidmi obecně narůstá a úpadek morálky se odráží i v této problematice. Strážníci v poslední době řešili například vozidlo polité olejem, listí na balkoně, poškozenou omítku od shnilých jablek, rušení nočního klidu, urážky, nadávky, vyhrožování. Konflikty nezřídka vyústí k fyzickému vyhrožování nebo přímo napadení, množí se konflikty mezi turisty. Nejsmutnější jsou přestupky mezi příbuznými. Strážníci řeší i velmi smutné a těžko pochopitelné záležitosti v rodinách, setkali se i s případy napadení rodičů vlastními dětmi. Ne všichni cyklisté, kteří v průběhu sezony navštíví Třeboň, se chovají ohleduplně a dodržují předpisy. Proto v průběhu července provedli strážníci kontroly zaměřené výlučně na cyklisty, jejich chování v dopravě a obecně dodržování předpisů. Bylo zjištěno 76 přestupků, které řešili strážníci přímo na místě. Mezi nejčastější přestupky patřilo špatné osvětlení a jízda po chodníku. Vzhledem k stále silnější kritice veřejnosti na chování cyklistů budou kontroly opakovány. Vladimír Školka, MěPo Třeboň l 9

10 Kaleidoskop Sbírku vodních a mokřadních rostlin na třeboň. pracovišti Bot. ústavu AV ČR navštívil také ředitel Rybářství Třeboň, Ing. Jan Hůda, CSc. šh V parných srpnových dnech se na dveřích obchodu Čokoládový ráj na Březanové ul. objevil nápis: a zavřeno, protože je horko, všichni jste u vody a samotné mi je tady smutno. Děkuji za pochopení, Jelínková. (ano, zcela pochopitelné, poz. red.). šh Letní koncerty v Třeboni táhnou. jl Takto řešili kavalíři dříve spory. jl Zahrádkáři hodnotí v soutěži Za Třeboň krásnější zahrádky, terasy, balkóny a okna. K velmi dobře hodnoceným patří také okna domu manželů Strnadových na Žižkově nám. šh Dne 26. července se konala v kapli Schwarzenberské hrobky zádušní mše k uctění památky kněžny Eleonory Schwarzenbergové u příležitosti 140. výročí jejího úmrtí. mk Výuka středověkého tance. jl Třeboňský svět se rozhodl vyzkoušet kvalitu pouličního hudebníka a oslovil právě přítomného hudebníka z Vysočiny, který si říká Lobo Loco. Lobo Loco na přání Třeboňského světa zahrál a zazpíval píseň od skupiny Beatles. Třeboňský svět zazpíval druhý hlas a přitom zkontroloval anglickou výslovnost hudebníka. Vše sedělo, hudebník píseň opravdu znal. Improvizované představení se líbilo, o čemž svědčil potlesk přítomných diváků. (vl) Jeden z nejkrásněji kvetoucích keřů léta a podzimu na našich zahrádkách je nyní ibišek syrský (Hibiscus syriacus). Je to mrazuvzdorná dřevina, s mnoha barevně kvetoucími kultivary, nejčastěji modré a fialové barvy. šh Jedna z celé řady exponátů květinových vazeb lilií na výstavě na třeboňském zámku, která měla název Lilie pro kněžnu Eleonoru. mk Na třeboňském náměstí si občané mohli spláchnout své strachy, fóbie a obavy ze všeho, co je trápí. (vl) Odpočinek u rybníka Svět. (vl) Dlouho zavřená restaurace Pivovaru Regent, s lokálem s památným loubením,se po několika letech konečně otevřela veřejnosti. Zejména v parných dnech není v Třeboni asi lepší posezení v příjemném chládku. šh Mladá slečna se nechává krášlit. jl Vítáme vás v Třeboni. (vl) Paví pomoc městským strážníkům při hlídání kolostavu. (vl) Fota a text: Jaromír Lukavský, Štěpán Husák, Miroslav Král, Vlastimil Lenz 10 l Třeboňský svět l září 2013

11 Program kina Světozor na měsíc září Den Datum čas Titul Žánr Délka Přístupnost cena (Kč) ne Šmoulové 2 3D animovaný D / Millerovi na tripu 2D komedie T po Univerzita pro příšerky 2D animovaný D / Babovřesky 2D komedie CZ út Šmoulové 2 2D animovaný D / Líbánky 2D drama CZ st Revival 2D komedie CZ V zajetí démonů 2D horor T čt Obchodníci 2D komedie CZ One Direction 3D: This Is US 3D hudební dokument T pá Letadla 3D animovaný D / Elysium 2D sci-fi T so One Direction 3D: This Is US 3D hudební dokument T Revival 2D komedie CZ ne Líbánky 2D drama CZ Velký Gatsby 3D romantický T po Jedlíci, aneb Sto kilo lásky 2D komedie CZ / Riddick 2D akční T út Babovřesky 2D komedie CZ Osamělý jezdec 2D dobrudružný D st Revival 2D komedie CZ Millerovi na tripu 2D komedie T čt Já, padouch 2 3D animovaný D / Colette 2D drama CZ pá One Direction 3D: This Is US 3D hudební dokument T Nejvyšší nabídka 2D romantický T so Šmoulové 2 2D animovaný D / Obchodníci 2D komedie CZ ne Justin: Jak se stát rytířem 3D animovaný D / Colette 2D drama CZ po Letadla 2D animovaný D / Revival 2D komedie CZ út Mortal instruments: Město z kostí 2D akční T Líbánky 2D drama CZ st V zajetí démonů 2D horor T Babovřesky 2D komedie CZ čt Jako nikdy 2D drama CZ Diana 2D životopisný D pá České stopy v Grónsku přednáška Colette 2D drama CZ so Revival 2D komedie CZ Jako nikdy 2D drama CZ ne Justin: Jak se stát rytířem 2D animovaný D / Diana 2D životopisný D po Jedlíci, aneb Sto kilo lásky 2D komedie CZ / Nejvyšší nabídka 2D romantický T út Líbánky 2D drama CZ Babovřesky 2D komedie CZ st Jako nikdy 2D drama CZ Colette 2D drama CZ čt Donšajni 2D komedie CZ Donšajni 2D komedie CZ 130 pá Oggy a škodíci 2D animovaný D / Donšajni 2D komedie CZ 130 so Donšajni 2D komedie CZ Colette 2D drama CZ ne Já, padouch 2 2D animovaný D / Revival 2D komedie CZ po Diana 2D životopisný D Donšajni 2D komedie CZ 130 Colette Drama / Česká republika, Holandsko, Slovensko / od 12 let Režie: Milan Cieslar, hrají: J. Mádl, C. Thioly, E. Bouwer, A. Hryc, Z. Mauréry, O. Vetchý, P. Vaněk, M. Dlouhý, K. Svarinská a další. Milostný příběh zajatců Viliho a krásné belgické židovky Colette vypráví o osudu tajné lásky v prostředí hrůzy a smrti. Navzdory každodennímu utrpení se Vili a Colette sbližují. V zoufalém boji o život společně naplánují riskantní útěk DIANA Životopisný/drama / Velká Británie / USA / Švédsko Režie: S. Jeffreys, scénář: S. Jeffreys, hrají: N. Watts, L. Asquith-Coe, N. Andrews Legenda je vždy jen část pravdy. Film Diana s Naomi Watts v titulní roli se zaměřuje na poslední roky života Lady Diany, princezny lidských srdcí. Roky, které vyvrcholily tragickou smrtí při honičce s paparazzi. Roky, které pro veřejnost skrývají nejedno tajemství. JAKO NIKDy / ČR/ Režie: Z. Tyc, hrají: J. Schmitzer, P. Špalková a T. Medvecká atd. Konec léta ve filmu znamená zároveň konec života. Vladimír Holas umírá. Malíř, sochař a pedagog okresního významu. Namaloval spoustu krásných obrazů ale ne tak skvělých, jak si přál. Nebyl ve straně, nebyl ve Svazu výtvarných umělců, nezaprodal se minulému režimu. Dům v krásné krajině je jeho poslední útočiště, smrt je nevyhnutelná a on nechce umřít v odcizené nemocnici. Chce se skácet ve stoje, tak jak žil. DONŠAJNI / Komedie / ČR/ Režie: J. Menzel, scénář: J. Menzel, T. Brdečková, hrají: J. Hartl, L. Šafránková, M. Huba, J. Jirásková, I. Chýlková, E. Smetana, V. Kopta, E. Josefíková, A. Klamo, J. Hájek, L. Juránková, J. Hnyk Operní soubor na malém městě se rozhodne uvést Mozartova Dona Giovanniho. Pohled do zákulisí příprav odhalí svět opery zbavený pozlátka. Příběh o lásce a zklamání, o hudbě a vášnivém milování a o lidech, kteří žijí svůj život opeře navzdory. Rezervace vstupenek na

12 Kultura Zimní Třeboň navštíví špičkoví umělci Občanské sdružení Třeboňská nocturna připravuje 17. ročník Abonentních koncertů. Jedná se o největší cyklus klasické hudby v tomto rozsahu, který je v zimních měsících v jižních Čechách organizován. Letos v říjnu zahájí cyklus sólistka Národního divadla v Praze paní Jana Šrejma Kačírková, nositelka ceny Thálie za rok 2012 v pěveckém recitálu za doprovodu klavíristy Marka Pinzowa. V listopadu přivítáme Eve quartet, který nás jistě přesvědčí o svých vysokých kvalitách. Čtyři mladé dámy se podílejí na řadě úspěšných projektů u nás i v zahraničí. Vánoční program obstará Český komorní sbor složený z členů Národního divadla v Praze společně s varhaníkem a dirigentem Josefem Kšicou. Scénické provedení slavné České mše vánoční od J. J. Ryby bude jistě krásnou předehrou vánočního času a v tomto rozsahu ještě nikdy v Třeboni nebylo provedeno. Předprodej vstupenek na zimní cyklus Abonentních koncertů bude zahájen v září na obvyklých předprodejích IKS, kulturních odděleních lázní Aurora a Bertiných lázních. Pro občany Třeboně je při zakoupení celého cyklu určena cena ve výši 750 Kč na všech 6 koncertů. Miloš Končický 17. ROČNÍK ABONENTNÍCH KONCERTŮ :00, divadlo J. K. Tyla Koncert k 200. výročí narození Giuseppe Verdiho Jana ŠREJMA KAČÍRKOVÁ soprán Mark PINZOW klavírní doprovod EVE QUARTET smyčcový kvartet Vladislava Hořovská / housle Monika Růžková housle Zuzana Peřinová viola Petra Malíšková violoncello Český komorní sbor členové operního sboru Národního divadla v Praze Tomáš Masák režie Josef Kšica dirigent a varhany J. J. Ryba: Česká mše vánoční - scénické provedení Česká inspirace HRADEC KRÁLOVÉ ročník Czech International Air Fest CIAF Letiště Hradec Králové Jubilejní v pořadí již 20. ročník prestižní mezinárodní letecké přehlídky, které se zúčastní letouny a akrobatické skupiny z Evropy i zámoří. CHEB Babí léto - festival folkové a country hudby. JINDŘICHŮV HRADEC XIX. Slavnosti Adama Michny centrum města. KUTNÁ HORA Kutnohorský varhanní festival na konci léta Festival v prostorách nejkrásnějších církevních památek stříbrného města. Účinkují: Ludger Lohmann (SRN), Jan Doležel a Jaroslav Tůma. LITOMYŠL Mladá Smetanova Litomyšl (včetně oblíbeného Starodávného jarmarku v so Již 40. ročník oblíbené přehlídky hudebního mládí. POLIČKA Mime Fest 2. ročník mezinárodního festivalu pantomimy Divadelní představení, mimové v ulicích města, workshopy. Boris Hybner, Radim Vizváry TELČ Týden památek s dětmi, Dny evropského kulturního dědictví, Den otevřených dveří památek, Na kole dětem Vysočinou, telčské památky na náměstí Zachariáše z Hradce a Lannerův dům TŘEBOŇ Jihočeský festival zdraví Třeboň Vše o zdraví, pro zdraví, okolo zdraví, na zdraví! Bližší informace a mnohem více tipů na výlet naleznete na našich webových stránkách FOLKLORNÍ TŘEBOŇ 2013 ZÁŘÍ pá 6.9. so 7.9. pá so pá so pá so od 20:59 DJ JOX (Masojed) Výhoda pro tebe: VODKA+JUICE za 30 Kč 21:03 TCG na živo! Míra Kajan a jeho partička hola hola škola volá! Kubánští domorodci ví MULATA+COLA ZA 35 KČ od 20:57 DJ ZBNK (Chalupa) ZELENÁ je ZELENÁ za 15 Kč od 20:52 DJ Prager / OLDIES rock léta Rum nám nesmrdí: RUM+COLA za 25 Kč Učitelská folklorní skupina Levindra přijede na druhý ročník festivalu Folklorní Třeboň z litevské Uteny. Na Masarykově náměstí se v sobotu 14. září vedle tohoto zahraničního hosta představí ještě pět jihočeských souborů. Krojovanou družinu z Jarošova nad Nežárkou, Soběslavskou chasu mladou a dudáckou kapelu DUHU doplní i nejmenší příznivci folkloru. Ti budou zastoupeni Bárováčkem z Českých Budějovic a Doudlebánkem. Levindra vystoupí v Třeboni už v předvečer festivalu. V Lázních Aurora zatančí a zazpívá lázeňským hostům 13. září večer. Litevská skupina reprezentovala Utenu na mnoha folklorních festivalech např. v Estonsku, Lotyšsku, Rusku, Bělorusku, Polsku, Itálii, Chorvatsku, Švýcarsku, České republice, Norsku, Švédsku, Kanadě, USA a dalších zemích. V letošním roce vytvořila Levindra nový folklorní program a připravuje se na Litevský festival písní a tanců v roce Druhý ročník akce Folklorní Třeboň finančně podpořil Jihočeský kraj. Luděk Švejcar 12 l Třeboňský svět l září 2013

13 Kultura SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI Premiéra filmu Líbánky Dechovou hudbu Budvarku netřeba představovat, k P. M. BANDu je možné doplnit známý z TV Šlágr, a je jasné, že 28. září bude Třeboň plná příznivců této hudby. Letošní Svatováclavské slavnosti budou tradičně plné dobré muziky, se spoustou zábavy, bude tu mnoho zajímavého k vidění, ale i něco dobrého k jídlu a pití. Vítězové fotosoutěže Vyblejskni Třeboň převezmou ceny, uvidíte zapomenutá řemesla, ochutnáte oceněné regionální potraviny. Připraveny jsou i ukázky třeboňských judistů. V restauracích a hotelích se bude podávat svatováclavské menu. Taková bude podzimní oslava patrona Země české, ale i pivovarníků a vinařů poslední zářijovou sobotu od 10 do 16 hodin na Masarykově náměstí. Luděk Švejcar Divadlo J. K. Tyla 20. září v hodin, Kč Éva Pataki Edith a Marlene Divadlo pod Palmovkou První představení podzimní řady předplatného. Nejslavnější písně zlaté éry šansonu na pozadí dramatických osudů Edith Piaf. Režie: Pavel Pecháček Edith a Marlene je příběhem dvou slavných šansoniérek Edith Piaf a Marlene Dietrich. Autorka hry, maďarská scénáristka, staví do kontrastu dva odlišné způsoby přístupu k životu - na jedné straně chladnou, ukázněnou profesionalitu Marlene Dietrich, na straně druhé plný, vášnivý a intenzivní život Edith Piaf. Michal Pech pondělí 19.srpna se v Kině Světozor v Třeboni promítal v celostátní V předpremiéře nový film režiséra Jana Hřebejka a scenáristy Petra Jarchovského Líbánky. Snímek, který je završením trilogie Kawasakiho růže Nevinnost Líbánky, se loni v září natáčel na Třeboňsku. Partnerem filmu jsou mimo jiné Městské slatinné lázně Třeboň. Proto se koproducent, společnost K film plus, rozhodl uvést předpremiérově tento film právě v Třeboni, a to za účasti delegace tvůrců filmu. Po druhém představení následovala beseda s filmovou delegací: scénáristou Petrem Jarchovským, výkonným producentem Tomášem Rotnáglem, herci Stanislavem Majerem a Jiřím Šestákem a vedoucím výroby filmu Jiřím Holanem. Diváci tak měli možnost nakouknout pod pokličku scénaristické tvorby i samotného natáčení. Kino Světozor Třeboň bylo jediným kinem svého druhu, které mohlo film takto v předstihu uvést. jb Psí život v Třeboni Zakončení léta (hudba) Pátek kostel sv. Jiljí, hod. IRENA BUDWEISEROVÁ Sobota Schwarzenberská hrobka, hod. JAROSLAV SVĚCENÝ Neděle pláž OSTENDE, hod. SLAVNOST PRUHOVANÝCH PLAVEK (hudba, jídlo, tanec) Světový jazz v Třeboni V rámci jazzového festivalu v Třeboni vystoupila i kanadská jazzová kapela The Souljazz Orchestra. Program nabídl pestrou přehlídku souborů, při kterých se diváci nejen bavili výbornou muzikou, ale také si zatancovali. l 13

14 Kultura Září v Třeboni 1. ne Swing Time Unorganized Band LA-H Červená karkulka loutková pohádka STLD po Pavel Pokorný zakládající člen Synkopy 61, večírek (30,-) BA út Taneční večer se skupinou Krystal (30,-) LA-H Co ještě nevíte o láz. procedurách, PhDr. Zeman BL st Nezmaři 35 let na cestě - koncert (150,-) LA-S Sono taneční večer (30,-) BA čt Co ještě nevíte o láz. procedurách, PhDr. Zemana LA-PM pá Madam Mici a Pedro posezení s kytarou BL DJ JOX (Masojed) DADA 7. so Houbařské slavnosti s řemeslným trhem MN Taneční večer se skupinou Sono (30,-) LA-H ne Swing Time Třeboňský swingový výběr LA-H Vernisáž výstavy obrazů Václava Špeciána DF po Emoce Jirky Vondráka taneční večer, vstupné (30,-) BA Rodinné konstelace, terapie mnoha použití, p. Michálek LA-PM út Historie rybníkářství přednáška Ing. Huleho LA-PM Taneční večer s p. Pokorným (Synkopy 61) LA-H st Šamanismus přednáška Mgr. Pejchalové LA-PM Old Steamboat Jazzband koncert (70,-) LA-S Pavel Klejna Skotsko, cest. přednáška BL Satelit Band taneční večer (30,-) BA čt Pavel Klejna Aconcagua, cest. přednáška BL Pavel Klejna Azorské ostrovy, cest. přednáška LA-PM pá Jiří Vacek Drogové otroctví, přednáška BL Drogové otroctví přednáška p. Vacka LA-PM Jiří Mazánek tibetské mísy, sitár LD Levindra folklorní soubor Utena (Litva) LA-S Míra Kajan a jeho partička hola hola škola volá! DADA Folklorní Třeboň s řemeslným trhem MN Běh kolem Světa Třeboň Taneční večer se skupinou Satelit Band (30,-) LA-H Dny evropského dědictví Třeboň ne Swing Time Bohemian Swing Band LA-H po Energetix, magnetické účinky na lidský organismus BL Krystal taneční večer (30,-) BA Altern. metody léčení, Regrese, Ajurvéda, Mandaly Faltusovi LA-PM út Irisdiagnostika, p. Bělohlávková BL Taneční večer se skupinou Rondo (30,-) LA-H st Síla rašeliny a slatiny, doc. Petr Petr, přednáška BL Síla rašeliny a slatiny, přednáška doc. Petra Petra LA-PM Gama The Shadows Sound koncert (40,-) LA-S Sono taneční večer (30,-) BA čt Po Třeboni s baterkou úplňková prohlídka města MN pá Pohyb. a kond. aktivity v rehabilitaci, předn. PhDr. Zemana LA-PM Madam Mici a Pedro posezení s kytarou BL Edith a Marlene první představení div. abonmá D DJ ZBNK (Chalupa) DADA 21. so Taneční večer se skupinou Emoce (30,-) LA-H ne Swing Time Bohemian Swing Band LA-H po Vydra říční přednáška Mgr. Kadlečíkové LA-PM Face taneční večer (30,-) BA út Taneční večer se skupinou Three Band (30,-) LA-H Pohyb. a kond. aktivity v rehabilitaci, předn. PhDr. Zemana BL st Krystal taneční večer (30,-) BA Třeboň. lázeňský symfon. orchestr, koncert (70,-) LA-S čt andělů stvoření, 7 dní v týdnu, p. Faltusová BL pá Večer s foukací harmonikou Michael Humhal BL DJ Prager / OLDIES rock léta DADA 28. so Svatováclavské slavnosti s řemeslným trhem MN Taneční večer se skupinou Zenit (30,-) LA-H Duo J+K / Jakl, Kubíčková/ písničky všedního dne BL ne Swing Time Třeboňský swingový výběr LA-H po Face taneční večer (30,-) BA Rodinné konstelace terapie mnoha použití LA-PM Vysvětlivky : B Beseda, BA Bertiny lázně, restaurace Adéla, BL Bertiny lázně, DADA Dada Club Kasper, D Divadlo J. K. Tyla, DF Foyer divadla J. K. Tyla, DN Nádvoří divadla J. K. Tyla, DPT - Dům přírody Třeboňska, hrobka Schwarzenberská hrobka, kostel Kostel Panny Marie Královny a sv. Jiljí, LA Lázně Aurora, LA-H restaurace Harmonie v Lázních Aurora, LA-P Lázně Aurora park, LA-PM přednášková místnost Lázní Aurora, LA-S společenský sál Lázní Aurora, LD loutkové divadlo, LZS Louka u Zlaté stoky, MaG Muzeum a Galerie, MN Masarykovo náměstí, R Kongresové a kulturní centrum Roháč, SH Schwarzenberská hrobka, SPT Spolek přátel Třeboně, STLD Spolek třeboňského loutkového divadla, TDF Třeboňský divadelní festival, TN Třeboňská nocturna, Z Zámek, Z-S Schwarzenberský sál na zámku, ZG Zámecká galerie, ZP Zámecký park Taneční večery živá hudba pá so Louka u Zlaté stoky po ne Rondo st, pá, so Rybářská bašta Prohlídky a exkurze út ne Třeboňský zámek út ne Schwarzenberská hrobka po ne Kostel Panny Marie Královny a sv. Jiljí po pá Radniční věž po pá Český nadační fond pro vydru út ne Akvárium Krčínův dům po ne Dům přírody Třeboňska pá Třeboňský pivovar po ne Muzeum a galerie Třeboň pá Krčínův sklípek v hrázi rybníka Svět Příběhy třeboňských domů, Historické toulky Třeboní, Třeboňské tajemné pověsti Výstavy a vícedenní akce František Líbal známý i neznámý, výstava MaG Zavírání plavecké sezony Spirituál kvintet, Jaroslav Svěcený SH, Ostende, kostel Václav Špecián Okno do říše tajemství, výstava DF Jihočeský festival zdraví Třeboň znovínské vinobraní LZS Připravujeme na říjen Fotoprůsvity Fotogramy M. Kovala DF Scapinova šibalství divadlo v předplatném D Jabkobraní s řemeslným trhem MN Výlov rybníka Rožmberk Rybník Rožmberk TN Kačírková, Pinzow (koncert) D Veletrh neziskovek MN Loutkářská Třeboň nesoutěžní přehlídka loutkových divadel LD Misantrop podle Moliéra divadlo v předplatném D Změna programu vyhrazena. Akce k uveřejnění na další měsíc posílejte do na Do předmětu zprávy uveďte kultura říjen. Pokud akce nepřijdou na zmíněnou ovou adresu do daného data, nebudou otištěny. IKS města Třeboně Masarykovo nám Třeboň Tel.: , Státní zámek Třeboň Zámek Třeboň Tel.: : Infocentrum Lázní Aurora Lázně Aurora, s.r.o. Lázeňská 1001, Třeboň Tel.: Kulturní oddělení Bertiny lázně Třeboň, s.r.o. Tylova 171, Třeboň Tel.: Kongresové a kulturní centrum Roháč Na Sadech 349, Třeboň Tel.: / Beseda Bertiny lázně Třeboň, s.r.o. Masarykovo nám. 2, Třeboň Tel.: l Třeboňský svět l září 2013

15 Římskokatolická farnost Třeboň Děkanství tel Září 2013 BOHOSLUŽBY: Třeboň: Neděle 7.00 hod., hod.; Út So hod. Majdalena: Neděle 9.00 hod. Adorace Nejsvětější svátosti středa od hod. Ne 1. září sv. Jiljí Třeboňské sympozium UMĚNÍ ŽIVOTA 1. ročník září 2013 zahájení po mši sv. v hod. Čt 5. září eucharistický průvod Pá 6. září 1. pátek v měsíci So 14. září Pouť jindřichohradeckého vikariátu na VELEHRAD , odjezd ve 4.30 hod. So 28. září Svatováclavská Pouť třeboňské farnosti do STARÉ BOLESLAVI PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ po pondělní setkání dětí nácvik písní hod. setkání mládeže do 15let liché čtvrtky po mši sv. setkání mládeže starší 15let - sudé pátky po mši sv. setkání ministrantů - liché pátky modlitby matek - pátek 8.00 hod. Mše sv. se zaměřením na děti 1. září v hodin. Kající bohoslužba slova se sv. zpovědí pro děti a mládež na zahájení šk. roku 7. září v 9.00 hodin. Evangelická církev metodistická HUSOVA KAPLE, Seifertova 449, Třeboň, tel.: , , č. ú /0800 Pravidelné bohoslužby v Husově kapli se konají vždy v neděli od 9 hodin. KŘÍŽOVKA PRO VOLNÝ ČAS Církve Současně probíhá křesťanská výuka dětí formou her, písní a vyprávěním biblických příběhů. Po prázdninách se začneme opět každé úterý od 18 hodin scházet v kapli k výkladům Bible a její aktualizace do našeho současného života. První setkání se koná v úterý a vykládat Bibli bude host z Tábora, farář Petr Jareš. Každý je srdečně zván. V neděli budeme vyprošovat požehnání dětem nastupujícím do školy, ale i učitelům a vychovatelům. V neděli budeme v rámci Mezinárodního dne demokracie, přemýšlet o požehnání i úskalích demokracie ve světle Bible. Výročí V měsíci září proběhnou v Kralicích na Moravě oslavy k 400. výročí vydání Bible kralické. Bible je nejčtenější a nejrozšířenější kniha světa a má mezi všemi knihami nezastupitelné místo. Bible kralická představuje v plném slova smyslu vrchol české reformace. Překladatelé vytvořili pravý poklad českého jazyka. Tato kniha udržovala naši řeč, ale i víru mnohých v době temna a úpadku v 17. a 18. století a hluboce zasáhla do náboženského a literárního života i na Slovensku. Mnozí byli kvůli ní ochotni riskovat svůj život. Od posledního vydání v roce 1613 po celé století nevyšlo žádné další vydání české Bible. Překladatelé staré Jednoty bratrské museli tuto knihu tisknout a vydat tajně. Poslední biskup Jednoty Jan Amos Komenský sepsal po skončení třicetileté války svůj Kšaft (závěť) Jednoty bratrské, ve kterém odkázal českému národu, jménem umírající Jednoty bratrské mimo jiné lásku k pravdě a k Bibli. Naléhavě žádá, aby se český národ k těmto hodnotám navrátil, jakmile to bude možné, a přijal je jako své vlastní dědictví, které převzal od otců. Odkazuji ti za dědictví Boží knihu, Bibli svatou, přijmi ji tedy za svůj vlastní klenot, milá vlasti, a užívej ji k Boží slávě a k budování sebe v dobrém, nám vzkazuje Komenský. Tuto zvěst chtějí připomenout i oslavy 400. výročí vydání první česky psané Bible, které se uskuteční v Kralicích na Moravě. (www.bible-kralicka.cz) Alfréd Strejček zde říká: Čím dřív se dostane člověk k této knize (Bibli), tím dříve je vyveden z toho zvláštního celoživotního bludiště, kterým se jinak člověk bezcílně motá, protlouká, a nenalézá v něm naplnění, nenalézá v něm sebe sama, nenalézá štěstí. Bible je dopisem od Pána Boha lidem. Je to živé Boží slovo, které dokáže i dnes oslovit a proměnit lidské životy a jako jediné dokáže uzdravit i lidskou duši. Takže, jak říkali Voskovec s Werichem, Čtěte Bibli, tam to všechno je. Pavel Hradský Křížovka pro Z historie volný čas z historie POMŮCKA: ARDAN, KYCA, RENIN SMYČKA AMERICKÝ JESETER 4. DÍL TAJENKY ENZYM V LEDVINÁCH KTERÝ (zastarale) TURECKÝ VLÁDCE STRACH (řidčeji) NACPAT (řídce) FRANC. HEREC KUNOVITÁ ŠELMA PŮVODCE RŮZNÝCH NEMOCÍ SPZ ROŽŇAVY ZVRACÍVAT PLODY LÍSKY ČESKÝ PROZAIK ZPŮSOB VAŘENÍ VAJEC LIDOVÝ LÉČITEL 2. DÍL TAJENKY ŘÍTIT SE OTEVŘENÝ (v tenise) NASCHVÁL OBRÁCENĚ UVNITŘ 3. DÍL TAJENKY ORGANICKÁ SLOUČENINA TÉMĚŘ OVOCNÁŘ VÝŠE NEŽ VĚCHET ŠELMA HYDRID CÍNU KAPROVITÁ RYBA SKOTSKÁ DÝKA ODĚVY PŘEDLOŽKA SKUTEK (knižně) DÁVAT POKYNY ÚŘAD (zastarale) RUSKÉ SÍDLO NEJVĚTŠÍ SOVA STAROŘEK OSOBNÍ ZÁJMENO REVIZE (účtů) PROTOŽE CYKLISTICKÝ ZÁVOD ZNAČKA KILOPONDU 1. DÍL TAJENKY OVIDIOVO JMÉNO PCHÁČE BAVLNĚNÁ TKANINA SVISLÁ JESKYNĚ l 15

16 Příroda Foto: Zuzana Kadlečíková 16 l Nalezení andulky Vúterý byl na území obce Třeboň nalezen a městskou policií předán do Záchranné stanice Třeboň ochočený jedinec modrožlutě zbarvené andulky vlnkované. Majitel se může přihlásit přímo na Českém nadačním fondu pro vydru nebo nás kontaktovat na čísle Marie Kameníková Rybník Svět vodní květy Uprostřed prázdnin se kvalita vody v r. Svět podstatně zhoršila, byla sice teplota krásných 24,5 C, ale průhlednost jen 25 cm. Také obsah kyslíku 4,5 mg/l (57% nasycení) není ani pro ryby příznivý. Ve fytoplanktonu dominují sinice, všechny hlavní rody jsou přítomny, Aphanizomenon, Microcystis, Anabaena. Naštěstí jen vzácněji byl zaznamenán i Cylindospermopsis raciborskii, velmi nežádoucí, invazivní tropická sinice. Vedle sinic jsou hojné zelené kokální řasy, ale i krásnoočka a obrněnky. Vzácné jsou rozsivky Merismopedia granulata a skrytěnky, rod Cryptomonas, zřejmě jako zbytek z jarního společenstva. Voda v r. Svět tedy už není pro koupání příznivá. Jelikož vodní květy plavou na hladině a vítr je koncentruje v prostoru před hrází, čistější by měla být voda na Ostende a u Odměn. Nejlepší koupání je stále na některých pískovnách, pokud to není možné tam, je dobře se po koupání osprchovat a umýt si hlavu. Na obr. je krásná kokální zelenivka Scenedesmus opoliensis. Mohutné ostny ji brání před sežráním vodními korýšky a vířníky. jl Anketa Strom roku Jediným jihočeským finalistou v celostátní anketě Strom roku 2013 je hrušeň z Dolní Radouně (místní části Jindřichova Hradce). Tato hrušeň je vyhlášena jako památný strom, roste u statku čp. 20 v Dolní Radouni a její stáří je odhadováno na 200 let. Hrušeň je svým obvodem kmene 410 cm druhou nejmohutnější v Jihočeském kraji. V téže anketě se v roce 2007 na krásném 3. místě s počtem 7192 hlasů umístil strom z Třeboňska. Překvapivě to nebyl jeden z dubových velikánů rostoucích na hrázích rybníků, ale stařičká Márovců hrušeň v Hrachovištích. Jako jediný zástupce ovocného druhu mezi tehdejšími finalisty ukázala, že je skutečnou bojovnicí. Podpořme, prosím, zasláním svého hlasu v boji o titul Strom roku 2013 památnou hrušeň z Dolní Radouně, neboť i to je strom žijící s námi. Na webu ankety si můžete prohlédnout fotky všech finálových stromů i přečíst jejich příběhy, hlasování trvá až do 10. října. Václava Flieglová Tábor s Bobem a Bobkem se vydařil! Kdo nám v noci prohlíží zahrady? Přijďte se podívat na noční obyvatele našich zahrad a parků. V rámci Večerů s přírodou v 18:00 hod. v Krčínově domě vám umožníme setkání se sovami, ježkem a netopýry. Jsou to druhy aktivní v noci a tak je většinou známe jen z obrázků a dokumentárních filmů. Povíme si nejen o tom, jak by měla zahrada vypadat, aby byla přátelská ke zvířatům, ale také jaké problémy těmto zvířatům může člověk nevědomky způsobit. Zahrady a parky jsou v dnešní době, kdy zeleň v blízkosti lidských sídel ustupuje zpevněným plochám parkovišť, skladišť a obchodním domům, často posledním útočištěm pro mnohé druhy zvířat. Akce bude realizována za finanční podpory Jihočeského kraje v rámci projektu Krajské sítě environmentálních center (KRASEC). Zuzana Štětková, Český nadační fond pro vydru Český nadační fond pro vydru uspořádal letos poprvé příměstský tábor pro děti z Třeboně a okolí. Celý týden si děti užívaly program plný klasických táborových her a výletů. A navíc se dozvěděly spoustu zajímavostí o zvířatech ze záchranné stanice pro handicapované živočichy, v jejichž prostorách se tábor konal. Programem je provázely známé postavičky Bob a Bobek, které je vždy inspirovaly k zajímavé činnosti. Hned první den se například děti ze čteného příběhu Bob a Bobek truhlaří dozvěděli, jak se dělá budka pro ptáky, a pak si ji také samy vyrobily. V dalších dnech táborníci vyrazili na výlety do zajímavých a pro někoho i neznámých míst v nedalekém okolí Třeboně. Nikoho o dobrou náladu nepřipravila hejna komárů ani průchod trávou vysokou až nad hlavu ve výtopě Rožmberka. Naopak to bylo super dobrodružství! Kromě zážitků si každý z tábora odnesl i další památky, které si sám vyrobil, např. dřevěný šperk nebo keramickou sošku nějakého zvířete ze stanice. Tábor se letos konal v termínu a připravili jej lektoři od Vyder, kteří se jinak mimo prázdniny věnují ekologické výchově ve školách. Příští rok prožijeme léto se zvířaty určitě zase! Standa Filip lektor Českého nadačního fondu pro vydru Třeboňský svět l září 2013

17 Školství POUTNÍCI Koupání, rozcvičky, Anténky, Stezka v korunách stromů, Pancíř, hry, služba, stezka odvahy, kvízy, Asterix, Obelix, lodě, batikování, římské vojsko, bojovky, sluníčko, jedna bouřka, komáři, elixír síly, dřevo, táborák, To a mnohem víc přinesl letošní tábor skautského oddílu Poutníci. 14. července jsme se vydali do Železné Rudy. Ze základny ukryté v hlubokých lesích jsme pak každý den podnikali výlety do bližšího i vzdálenějšího okolí vyšplhali jsme na rozhlednu Pancíř, procházeli se na stezce mezi německými korunami stromů, podívali jsme se k prameni Vltavy, okoukli Černé jezero a jezero Laka. Dalších 14 dní jsme se na břehu rybníka Nový Kanclíř zabydlovali v galské vesničce. Ale nemyslete si, nebyla to žádná procházka růžovým sadem. Římská vojska na nás neustále dorážela a když zajali Panoramixe, byli jsme zdánlivě ztraceni. Podařilo se nám ale najít tajemství zázračného elixíru síly, takže jsme nakonec osvobodili starého druida i rozprášili Římany. Díky všem, kteří nám pomohli se stavbou i chodem celého tábora, bez vás by to nešlo! A děti? Oba tábory byly ÚÚÚžasný dočetli jsme se na facebooku tak zase příští rok. I my už se těšíme! Od září přijímáme nové členy (kluky i holky) od 2. třídy. Najdete nás v klubovnách vedle DDM každý čtvrtek od do hodin (Petr Kadlec, vedoucí oddílu) Michaela Davidová Příměstský tábor ZŠ Na Sadech trocha historie, mnoho zábavy a řada zajímavých aktivit V třetím červencovém týdnu od do se uskutečnil 1. ročník příměstského tábora ZŠ Na Sadech Třeboň, kterého se zúčastnilo 19 dětí z Třeboně, Novosedel, Jindřichova Hradce a okolí. Celý týden se nesl v historickém duchu. Pro děti byl připraven nabitý dopolední a odpolední program, díky kterému se seznámily s dějinami města Třeboně, měly možnost vyzkoušet si středověké i novověké řemeslné techniky,(keramika, malba na sklo, linoryt, písmo) zazpívaly si, zatančily a nezahálely ani po fyzické stránce čekala na ně řada venkovních her a sportů a také výlet na kolech po okolí. Děti navštívily třeboňský zámek, a dostaly tak možnost nahlédnout do života posledních Rožmberků a seznámit se s tajemnou alchymistickou laboratoří. A abychom se neomezovali jen na historické jádro města a viděli i něco ze Světa, účastnili jsme se okružní plavby parníkem. Žádný letní tábor se neobjede bez celotáborové hry, a proto nesměla chybět ani v našem případě. Děti se rozdělily do čtyř týmů, z nichž každý byl zaštítěn jednou z významných třeboňských osobností Petrem Vokem, Jakubem Krčínem, Štěpánkem Netolickým a Václavem Březanem. Jednotlivé týmy získávaly za svou práci v průběhu týdne nejen groše, ale také nápovědy. Ty dětem postupně odhalily cestu k pokladu, který jsme se společně vydali hledat poslední den. Poté, co si děti rozdělily poklad v podobě sladké odměny a drobného dárku, jsme všem zúčastněným předali historické glejty. Ty dokládají zručnost, s jakou děti zvládaly během týdne jednotlivá řemesla a zároveň jsou upomínkou na celý tábor. Doufáme, že děti si z tábora odnesly nejen řadu krásných uměleckých dílek, ale také mnoho neopakovatelných zážitků a dojmů, a především, že poznaly nové kamarády. Děkujeme jak dětem, tak jejich rodičům, a pokud se vám náš tábor líbil, budeme rádi, když nám zachováte přízeň i v příštím roce. Další turnus 1. ročníku příměstského tábora ZŠ Na Sadech proběhne od do , tématem bude tentokrát svět pohádek, pověstí a strašidel. Těšíme se na vás! Fotografie a informace o příměstském táboru naleznete na našich webových stránkách za ZŠ Na Sadech M. Kukačková vedoucí příměstského tábora, J. Rodičová zástupce vedoucí tábora, lektor Základní škola Třeboň Nabízí od září 1. Keramický kurz keramiky a řemesel s Martinou. Kurz je určen všem dospělým, maminkám na MD, studentům, seniorům a nabízí práci s prahmotou země hlínou, točení na hrnčířském kruhu. Řemeslné techniky: malba na sklo, na hedvábí, drátování, tkaní, batikování, malba na textil. Kurz probíhá každou středu od hod do hod. První lekce Do Počet lekcí: 15. Je možno zakoupit celý kurz, nebo jednotlivé hodiny. Podrobnější informace na stránkách naší školy: ZŠ Sokolská Jana Polčáková Každoročně jsou letní prázdninové měsíce využívány k různým stavebním úpravám či rekonstrukcím. Ani letošní léto v tomto ohledu nebylo výjimkou. Na našem odloučeném pracovišti Základní škole v Břilicích proběhla kompletní výměna oken na budově školy a byla provedena rekonstrukce fasády. Tělocvična budovy školy v Sokolské zase přivítá své uživatele zbrusu novými okny. Škola se díky značnému zájmu o vzdělávání u nás dostává na hranici kapacity školy. V tomto ohledu byla škole navýšena kapacita pro naplněnost pěti oddělení ŠD (míněno včetně ZŠ Břilice). Vysoká naplněnost tříd (v některých i 29 žáků) s sebou přináší i jisté vzdělávací úpravy. Již dříve médii avizované změny ve školství se promítnou i v naší škole. Od 7. ročníku zavádíme povinně pro všechny žáky druhý cizí jazyk německý. Současné personální i ekonomické podmínky školy umožní v novém školním roce vyučovat cizí jazyky v dělených skupinách. Tímtéž způsobem budeme realizovat i výuku anglického jazyka. V ročnících s vysokým počtem žáků přistupujeme k výuce dokonce ve třech jazykových skupinách. K dalším změnám dochází v oblasti volitelných předmětů. V souvislosti s navýšenou hodinovou dotací dalšího cizího jazyka redukujeme volitelné předměty. Od 6. ročníku nabízíme ke stávajícím (regionální výchova, volitelná tělesná výchova) základy administrativy a finanční gramotnosti. Témata z posledně jmenovaného budou prolínat i ostatními předměty. Veškeré informace i dění je možné tradičně sledovat na Radka Škulaviková Líhňař, rybníkář, pstruhař - v Třeboni učí i dospělé Tři navazující projekty UNIV proměnily střední odborné školy v centra celoživotního učení. V první fázi se do projektu ve všech 13 krajích zapojilo přes 190 škol. Jimi vytvořené vzdělávací programy nyní procházejí pilotním ověřením s prvními reálnými účastníky. A právě tady se projevuje efekt, kdy i samotný projekt UNIV vytváří zájemce o další vzdělávání. Příkladem takového tvrzení je Třeboň. Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína v rámci projektu UNIV 2 KRAJE velmi úspěšně odpilotovala vzdělávací program Líhňař. Líhňaři končili kurz takřka před rokem, v červnu A sami si hned v terénu také řekli, o co by dále měli v rámci dalšího vzdělávání zájem, ohlíží se Ing. Luděk Možíš, který se problematice dalšího vzdělávání na škole věnuje. Výsledkem je navazující program Rybníkář, jehož pilotní ověřování odstartovalo na přelomu června a července Pilotáž programu Rybníkář potrvá až do konce roku. Těžiště výuky bude na podzim a končit se má podzimními výlovy rybníků a prací na komorách. Účastníci kurzu, který je v rámci projektu bezplatný, přitom nepůsobí zdaleka jen v jihočeském regionu. Jsou to převážně malohospodáři z rybníků, které sami postavili, koupili nebo např. restituovali. Chov ryb často není jejich hlavní profesí, ale druhým příjmem, upřesňuje Možíš. Další účastníci pilotního kurzu se rekrutují z rybářských svazů, kde například pracují jako hospodáři. V programu je čeká až 120 hodin pokračování na příští straně l 17

18 Školství teoretické a praktické výuky. Pilotní ověřování bude probíhat v Třeboni a okolních rybochovných objektech. Ani kvalifikací Rybníkář to ale nekončí. Mnozí z účastníků kurzu totiž hodlají naskočit i do projektové pilotáže vzdělávacího programu další profesní kvalifikace Pstruhař, která bude následovat hned vzápětí. Přínos projektů UNIV, a obecně vzdělávání dospělých, je podle Možíše pro školu veliký přínos: Otevřeně lze říci, že vzdělávání dospělých v oboru je i reklamní záležitostí. O škole se tím pádem ví, že u nás nemusí studovat jen patnáctiletí žáci, ale že jsme schopni poskytnout další vzdělání i dospělým lidem s řadou zkušeností v oboru Jarmila Halouzková, zástupce hlavní manažerky pro PR projektu UNIV 3 SUGESTOPEDIE: metoda zrychleného učení inzerce Co si vybavíte při slovech škola, učení, úkoly? Většině lidí se asi vybaví biflování, námaha, testování, zkoušení. Představte si, že se však dá učit jinak bez námahy, bez stresu, s radostí a trvalým výsledkem. Metoda učení se nazývá SUGESTOPEDIE. Autorem metody je bulharský psychiatr, prof. Dr. Georgi Lozanov. Tato psycho-relaxační výuková metoda využívá zapojení celého mozku, propojuje obě mozkové hemisféry a využívá všech druhů paměti. Historie V Bulharsku byla sugestopedie zavedena pro všechny předměty v 18 experimentálních základních školách a porovnávána s kontrolními školami. Výsledky byly tak překvapující, že systém sugestopedické výuky v roce 1978 byl doporučen a využíván UNESCO jako optimální forma výuky. V zahraničí už desítky let využívá možností sugestopedie mnoho společností i v oblasti školení managementu, marketingu, práce s počítači atd. Nejčastěji se však sugestopedie využívá při výuce cizích jazyků. Sugestopedická výuka cizích jazyků vás v jednom týdnu naučí to, co klasická výuka za jeden rok. Navíc díky speciálním uvolňovacím technikám vás zbaví všech psychických bloků, jako jsou ostych mluvit a nejistota. Jak účinně metoda funguje, demonstruje tento experiment: studentům bylo v sugestopedické lekci během jednoho dne předloženo 100 nových francouzských slovíček. Následný test ukázal, že si na aktivní úrovni zapamatovali 92 % těchto slov. Překvapivě, když byl proveden experiment s 200 slovíčky v jednom dni - zapamatování bylo 96,2 %! Stále více se posilovalo Lozanovovo přesvědčení, že hlavní je desugesce našich představ a očekávání toho, jak málo a jak pomalu jsme schopni se učit. Vytvořil metodu, která umožňuje oproštění se od oslabujících sugescí. Určitě vás napadne otázka: Proč není tak účinná metoda výuky rozšířena na školách? Důvodem je velmi malá pružnost školského systému a také vysoká náročnost na učitele. Ale už i u nás se objevily první vlaštovky jazykových škol, kde se vyučuje sugestopedicky. V jižních Čechách je to jazyková škola Lingo se sídlem v Českých Budějovicích a pobočkami v Třeboni, Táboře, Soběslavi a Českém Krumlově. Ludmila Nováková Zaniklá sídla na Třeboňsku po roce 1945 (5. část) Obec Krabonoš (původně panství Litschau) Obec Krabonoš (původně panství Litschau) Bývalá samostatná obec Krabonoš je jedinou z popisovaných zaniklých sídelních celků, jejíž zástavba, po nuceném vyhnání jejích obyvatel, nepodlehla zcela demoličnímu procesu. Její katastrální území bylo na západě i jihu vymezeno řekou Lužnicí a na východě pak státní hranicí. Na severu tato ves sousedila s obcí Halámky. První skutečně ověřený doklad o existenci této vesnice máme od roku 1369, kdy je jako Zwegayz uvedena v Zinsbuch der Grafschaft Litschau, tedy jakémsi urbáři hrabství Litschau. Avšak je téměř jisté, že Krabonoš existoval již v roce 1179 a že se tedy jedná nejen o nejstarší doložené sídlo v oblasti tzv. českého Vitorazska, ale také v celém jindřichohradeckém okresu. Existuje sice ještě o čtyři roky starší zmínka o kolonizaci území pozdějšího Novobystřicka v listině Konráda II. z Raabsu, v ní však není explicitně uvedeno, že by Nová Bystřice již skutečně tehdy existovala. V latinsky psané listině císaře Barbarossy z roku 1179, kterou tento císař poprvé určil průběh sporné česko-rakouské hranice přibližně v prostoru mezi později vzniklými Novými Hrady a právě tak později vzniklým Kunžakem u Jindřichova Hradce, se totiž hovoří o jakési lokalitě Segor, která leží pod soutokem Lužnice a Braunau a u které se nachází brod. Možná si nyní položíte otázku, odkud lze spolehlivě odvodit, že právě Segor je naším Krabonošem. Odpověď lze nalézt velmi překvapivě v samotné bibli. Ne že by se tato kniha knih zmiňovala o vitorazském Krabonoši, ale jméno Segor zde najdeme již v první knize Mojžíšově. Když totiž zničil Hospodin Sodomu a Gomorhu, uchýlil se Abrahámův synovec Lot právě do městečka Segoru. Protože nejstarší knihy Starého zákona byly psány hebrejsky a hebrejština neužívala samohlásky, nevěděli později ve středověké Evropě latinští překladatelé bible, jak toto místo správně zapsat. A právě proto se ve středověkých biblích objevují různé variety jména Segor, například Segur, Zegur, a konečně i Zegor a Zugger. A protože německy se Krabonoš nazýval celá staletí Zuggers, je věc jasná. Neboli: Segor = Zuggers = Krabonoš. Zatímco německé označení Krabonoše má tedy biblické kořeny v románském období, české pojmenování je přibližně o polovinu milénia mladší. Doposud nalezený historicky první záznam s názvem Krabonoš se objevuje v nejstarší farní matrice obce Suchdol. V ní je hned na druhém listu zápis z 22. dubna 1670, že kmotrem Jiříka Opatřila ze Schwarzpachu (Tuště) byl jakýsi Hanzl Kreiczi (Krejčí) z Krabonosse (Krabonoše). Význam tohoto, v českém prostředí ojedinělého, místopisného názvu nebyl prozatím českými badateli uspokojivě objasněn. Mimochodem, ona Barbarossova listina z roku 1179 také dosvědčuje, že tehdy ještě tvořila zemskou hranici mezi Čechy a Rakouskem řeka Lužnice. Podle dikce smlouvy je totiž jasné, že levobřežní území včetně později zde vzniklých vsí Erdweiβ (Nová Ves nad Lužnicí), Böhmzeil (Česká Cejle), Wielands (Velenice), Beinhöfen (Dvory nad Lužnicí) patřilo na konci 12. století ještě k Čechám. Víme však také, že české bylo toto levobřeží maximálně do roku 1339, kdy je totiž doložena již nová česko-rakouská hranice více severněji u Hrdlořez a Suchdola nad Lužnicí. Pravobřeží včetně Krabonoše, Rapšachu, Tuště a později vzniklých Halámek a Kunšachu patřívalo naopak od samého počátku až do roku 1920 Rakousku. Původní zástavba v této vesnici se utvářela podél cesty vedoucí od brodu na řece Lužnici k později založené obci Breitensee. Drtivá většina domů byla postavena na levé straně 18 l Třeboňský svět l září 2013

19 Historie komunikace, kde také vznikl okolo roku 1400 kostel sv. Jana Křtitele. V období husitských válek byl prý zničen a později znovu postaven. Založení farnosti v této lokalitě koresponduje s dobou vzniku kostela. Rozloha krabonošského farního obvodu se v průběhu let několikrát radikálně změnila, po poslední větší změně v roce 1921 zůstaly této farnosti již pouze dvě obce - Krabonoš a Nová Ves nad Lužnicí. Začlenění obce pod vrchnostenskou správu v chronologickém uspořádání sleduje obdobný vývoj, jaký probíhal u Rapšachu (toto bylo uvedeno ve třetí části našeho seriálu). Nejprve tedy Krabonoš patřil do Ličovského panství, od konce 14. století náležel k panství Heidenreichstein. V polovině 19. století (po zrušení vrchnostenské správy) přechází k soudnímu okresu Schrems, od roku 1909 se začleňuje k nově vytvořenému okresu Gmünd. Po připojení Vitorazska k ČSR se tato samostatná obec stala součástí českého okresu Třeboň. V roce 1950 ztrácí Krabonoš samostatnost a je sloučen se sousední Novou Vsí nad Lužnicí. K populačnímu vývoji jsem dohledal informace, které jsou obsaženy v přiložené tabulce: Rok sčítání Počet obyvatel Počet domů V roce 1823 se nacházelo v Krabonoši asi 44 čísel popisných, v následujících desetiletích počet obývaných objektů pozvolna vzrůstal. Jak vyplývá z tabulky, také u obyvatelstva docházelo v 19. století k jeho nárůstu, který se zastavil v roce Podíváme-li se na jazykovou příslušnost zdejších osadníků, pak na rozdíl od severní oblasti Vitorazska, kde již od středověku převládal český živel, ve zdejším jižním regionu silně dominovalo německy hovořící obyvatelstvo. I přesto, že při hodnocení statistických údajů v kritériu národnosti musíme být obezřetní, uvádím úřední zápisy z doby prvorepublikového Československa. V roce 1921 žilo v Krabonoši 284 Němců, 75 cizozemců (označení pro jiné národnosti) a jen 91 Čechů (to je 20% z celkového počtu). Při sčítání v roce 1930 zde statistikové zapsali 255 Němců, 31 cizozemců a 142 Čechů (to je 33% z celkového počtu). Přitom za posledních 50 let před první světovou válkou v této vesnici nikdy nepřekročil evidovaný počet Čechů 3% ze souhrnného počtu jejích obyvatel. Podobně jako v případě Nové Vsi u Klikova a osady Blata také zde převažovala zástavba ulicového typu. Přibližně uprostřed vesnice, vedle křižovatky, byl vystavěn kostel sv. Jana Křtitele s farou. V blízké školní budově se do roku 1920 vyučovalo jen německy. Vesnice měla v minulosti také jednu technickou zajímavost. Stalo se jí vodní čerpadlo poháněné větrem. V březnu roku 1902 byla zahájena vlastní stavba a to firmou A. Kunz z Weisenkirchenu v Rakousku pak proběhlo otevření vodovodu, jehož majitelem se stala obec Krabonoš. Stožár vodního čerpadla připomínal větrný mlýn. Byl železné konstrukce, vysoký asi 15 metrů a měl více než 4 lopatky. Voda se čerpala do betonové nádrže a odtud byla samospádem rozvedena buď přímo do domů nebo do hydrantů. Vodu rozváděly dřevěné a olověné trubky. V roce 1946 byl stožár čerpadla od silného větru natolik poškozen, že se už neopravil a podlehl zkáze. Po ukončení druhé světové války byli místní německy hovořící starousedlíci vyhnáni do Rakouska a jejich domovy poté částečně osídleny českým obyvatelstvem. Se zřízením zakázaného pásma se postupně přikročilo k demolicím zdejší zástavby. Část obce mezi kostelem a státní hranicí byla zcela srovnána se zemí, mimo to se zbourání nevyhnuly ani domy v jiných lokalitách. Místní školní budova, která se později rozšířila o další přístavby, byla přeměněna v kasárna pohraniční roty a v její blízkosti zřízeno cvičiště. Také opuštěný kostel, po destrukčních zásazích v jeho interiéru, sloužil pohraničníkům. V přízemí se namísto slova božího mužstvu promítaly filmy a věž sloužila jako hláska PVOS. Po roce 1989, kdy tyto objekty opustily socialistické ozbrojené složky, chátraní těchto budov dále pokračovalo. Jeden pokus o záchranu bývalého církevního objektu byl po dalších letech nahrazen totálním zbouráním fary. Smutný je dnes pohled na objekt zdejšího chrámu, udržovaného před zřícením okleštěnými finančními prostředky. V prostoru mezi kostelem a státní hranicí, kde dříve pulsoval život tamních osadníků, dnes bývalá cesta vymezená kamennou sutí pobořených domů zarůstá listnatými stromy a křovinami. V tomto terénu lze objevit několik studní nebo sklepení. Velký sklep, který v první polovině 20. století uchovával nádrže na vodu pro celou ves, je ukryt pod mírným návrším vedle polní cesty několik desítek metrů od bývalé školy. Stejně jako v případě Kunšachu nás do popisované lokality dovede pohraniční cyklostezka číslo 341 a pěší turistická značka červené barvy. Seznam použité literatury: Jiří Oesterreicher: Vitorazský mýtus; Historie římsko-katolické církevní správy v oblasti tzv. Českého Vitorazska (diplomová práce České Budějovice 2003); Mgr. Jiří Oesterreicher, Mgr. Irena Kotrbová, Harald Winkler: Společná minulost Gmünd a České Velenice (České Velenice 2005); Mgr. Jiří Oesterreicher: Bemerkungen zur Lokalisierung des sagenhaften Segor in Kaiser Friedrichs I. Grenzfestlegung von 1179 ( Das Waldviertel [62] 2013); Vladimír Hokr a kolektiv: Pamětí Vitorazska (NOS 2003); Wolfgang Katzenschlager: Vitorazsko-Weitraer Gebiet? ( Das Waldviertel [46] 1997); Statistický lexikon obcí v republice Československé (Praha ). Vladimír Bednář KRIMINALITA V TŘEBONI? (část 1) (z knihy Ladislava Vejvody Povídky a zajímavosti Třeboňska) Pánové, četli jste v novinách, jak nějaký Musílek, přepadl, znásilnil a zabil osmnáctiletou holku v tom parku u Wilsoňáku? Píšou, že ji pak hodil do jezírka, co jsme teď šli kolem něj cestou k vlaku! Hodil to do placu Tonda Nestávalů mimochodem později vynikající kuchař, co vařil na Světové výstavě v Montrealu a stal se šéfkuchařem v pražském hotelu Internacionál. Jo to je holt ta Praha, vysvětlil Jirka Smrčků mimochodem později, jako generál ředitel Ústřední vojenské nemocnice a také výborný hráč házené. Říkáš Tóňo pánové a nebereš v potaz, že zde sedí také dámy, odpověděla se smíchem za děvčata v kupé naše spolucestující studentka medicíny Magda Tittelbachů, i ona později profesorka Karlovy university a dodala: Také psali, že ten Musílek dostane provaz. Je to tak správný, doplnil s živým výrazem souhlasu Pepík Vopelků později Král kožešin v Kanadě. Takové i podobné hovory probíhaly skoro každou sobotu v kupé, když jeli Třeboňáci studující vejšku v Praze na neděli domů. Pokud ale jde o ten zkraje načatý rozhovor o té kriminalitě, uzavřel to Gusta Kunftů později doktor práv a předseda České právnické komory lapidárně: To u nás v Třeboni snad ani slovo kriminalita nikdo nezná... Čím se já doma jako advokát uživím? dodal v legraci zkroušeně.a tak cesta ubíhala v těch třicátých letech jako dnes až někdo vyskočil a zvolal: Třeboň město! Skutečně. Byla zde idyla. Všechno již obligátní, i ty městské figurky. U zastávky nosiči zavazadel lázeňáků Jaroušek malinko mentálně retardovaný prý syn bývalého ředitele školy a za ním s červenou čepicí a zlatým nápisem NOSIČ a dvoukolákem pan Špitálský. U mostu za zastávkou babka Vinopalka v šátku, s flašinetem a talířkem na mince. Dále u stodol s doškovou střechou se proti nám kolébá Tonda Český, také figurka k pohledání. Ale to už naši páni študiosové prošli Hradeckou branou na náměstí. A tam - s naprostou jistotou král třeboňských figurek Karel Benešů! Pomenší, trochu pokřivený, s věčným zahnutým cigárem v ústech, v roztrhaných šatech s historickou květovanou vestou, a promaštěným kloboukem. Rovněž mentálně postižený, ale dobromyslný. Nepamatuji, že by někdy někomu ublížil. Osobité bylo jeho vyjadřování, vyznačující se neměnným souborem vět. Bydlel na předměstí v chudobinci šťasten s Barkou, o níž ustáleně tvrdil, že je blázen... Dnes už nevím, jaké měl v sobě kouzlo, ale prý někteří Pražáci jezdili do Třeboně jenom kvůli němu. Jakkoli by se jen o něm dalo napsat podstatně víc, pravdou ale je, že kompletace našeho města třicátých let bez něj není vůbec možná. Byl prostě inventářem v pravém smyslu toho slova. Popošli jsme dál a před námi náhodou zrovna kulhal městský bubeník pan Cvačka. Vždy v černých šatech a klobouku s kravatou a nějakým metálem od císaře Františka Josefa. U kostela se zastavil, třikrát hlasitě zabubnoval na bubínek, který měl zavěšený na řemeni kolem krku a zvučně obřadným hlasem spustil na seběhnuvší se obyvatelstvo to svoje: V známost se uvádí... tenkrát třeba, že je licitace na prodej dílu na Mokrých lukách... A podobně. Vždy to v přesném rituálu zopakoval na každém rohu. Vážností svého poslání dnes bychom řekli, nahrazoval pozdější městský rozhlas... Ladislav Vejvoda (pokračování v příštím čísle) l 19

20 Historie OČAROVAL KELLY TŘEBOŇ? Každému městu se jen tak nestane, aby ho navštívila nejen na jednu noc záhadná osoba, která zasáhla nejen do českých, ale pravděpodobně také do evropských dějin. V Třeboni taková osobnost pobývala. Byl jí anglický alchymista Edward Kelly, jehož příběh by vydal na několik hollywoodských příběhů. Třeboňský svět se pokusil poodhrnout roušku pozapomenuté historie a dešifrovat, jaký ten člověk vlastně byl. Curriculum vitae: Jméno: Edward Kelley, alias Edward Kelly nebo Edward Talbot, narozen 1. srpna 1555, Dencester, Anglie. Profese: Zprvu lékařský učeň, poté alchymista-dobrodruh, který valnou část svého života prožil v Čechách za císaře Rudolfa II. Poznávací znamení: Vysoký, štíhlý s dlouhými vlasy, které skrývaly stopy po uřezaných uších (v Anglii se totiž dopustil padělání listin). Nosil plnovous, takže to byl středověký hippie. Měl mimořádné charisma; disponoval darem přesvědčivosti, komunikace a nebývalé flexibility. Ženám se nevyhýbal, byl to určitě zajímavý společník. Pracoval hodně přesčas, ale věděl, kdy si vybírat náhradní volno. Nadaný na finanční operace a machinace. Třebaže neměl žádný v Čechách doložitelný majetek, byl roku 1589 přijat do české stavovské obce. Ale už v následujícím roce vlastnil tvrz Hrádek, pivovar, mlýn a dvanáct domů. Inu, kdo umí, umí. Působení v Čechách: Do Čech, konkrétně do Prahy, přijel 9. srpna 1584 společně s věhlasným učencem, mágem a mystikem Johnem Dee a v Čechách zůstal (nuceně) až do své smrti 1. listopadu Profese: studia v Oxfordu, nedokončena. Chlubil se tituly, kterých nedosáhl (tedy nic nového pod sluncem). Prvním úspěšným zářezem jeho kariéry byl moment, kdy nastoupil do služeb věhlasného astrologa, alchymisty, mága a mystika Johna Dee (r. 1582). U něj pracoval jako médium pro seance. Nakonec se z něj stal oficiálně alchymista, který se zabýval přeměnou kovů ve zlato. Osudový okamžik: Zlom v jeho životě zapříčinil souboj s dvorním úředníkem Hunklerem, po kterém byl zatčen. Byl vězněný na hradě Křivoklát a na mosteckém hradě Hněvín. Z obou vězení se pokusil o útěk, pokaždé s nezdarem. Komplikované zlomeniny nohou skončily amputací. Smrt: Záhada. Snad sebevražda. Kelly nehodlal dožít zbytek svého života jako invalida, vypil smrtící tekutinu a zemřel ve věku 42 let. Ale jeho bývalý kolega John Dee o sebevraždě pochyboval. Sport Šachy Turnaj ROCh Cup 2013 a pozvánka do oddílu Jiskra Třeboň Třeboňské šachové léto pokračovalo v neděli rapid turnajem na koupališti Ostende tzv. Rapid Ostende Chess ROCh Cupem. Sluníčko se na nás smálo, a tak se někteří bojovníci i mezi jednotlivými koly chladili v rybníku Svět Na fotce jsou 3 první v pořadí (vítěz s legendárním pohárem naplněným šampaňským), ale vyhrálo všech 12 zúčastněných, jejichž spokojenost je vidět z cílové fotografie. Děkujeme za ceny sponzorům, dále pracovníkům koupaliště Ostende a Mgr. Rosochovi za služby v oboru IT. Výsledky a další zprávy hledejte na blogu 3 vítězové turnaje Závěrem ještě pozvánka do šachového oddílu Jiskra Třeboň (klubovna je naproti Městské knihovně): Po prázdninách se opět rozběhnou úterní tréninky (od pěti hodin) a seriál pátečních turnajů pod názvem Grand Prix O pohár Zdravého města Třeboň. Navíc se formuje silné družstvo do II. divize. Štěpán Papáček, trenér Účastníci a pořadatelé turnaje O pohár tří ředitelů. Edward Kelly John Dee Reálná fakta z archivů jsou poměrně strohá, podívejme se na ně. Informace 1(záznam z r. 1591): Edwardu Kelleus, pokladný alchymista, dostal se k císaři; utekl; mandáty stíhán, v Soběslavi jat. Měsíce máje i předtím drahný čas Edwardu Kelleus, Engellender (Angličan), jměv pro své umění v alchymii, však více zchytralé než pravdivé, veliké slovo, takže i Jeho Milost Císařská jeho práce užíti žádal. Za tou příčinou v Praze zůstával a v laboratorium císařským netoliko ve den, ale druhdy i celé noci zůstával. Než jakkoli přehlídl, upadl v velikú nemilost, takže Jeho Milost Císařská, když z Prahy ujel, mandáty svými otevřenými takovými jej stíhati a jatýho na Hrad pražský dodati poručiti ráčil. Informace 2: Toho dne vsazeno do díla a začato od písaře třeboňskýho, nebo pan Edwardus písaři dal, tincturam (kapalinu), aby dělal. Než co tingováno, zlato-li či stříbro a jak mnoho, nenacházím, a s jakým užitkem, ale sotva nebyl-li to podvod. (vl) pokračování v příštím čísle Horská kola David Filípek, Vojta Soukup Závod Přes 3 vrchy Vysočiny letos vypadl ze seriálu Galaxy. Z bike team Třeboň zde přesto nemohl chybět, stejně jako stovky dalších bikerů. 50 km dlouhá trasa nás opět zavedla na kopce Křemešník a Čeřínek, kam se již tradičně vyjíždělo po sjezdovce. Přes teplé počasí se závodilo v opravdu vysokém tempu a o to těžší byl pak průjezd zrádných technických úseků. Skvěle zabodoval Vladan Pikl, který obsadil 4. místo v nové kategorii kadetů, Martin Pikl skončil na krásném 7. místě a Milan Koktavý obsadil 9. pozici. Pro skvělý výsledek v kategorii juniorů si dojel Filip Trnka (5.), následovaný Ondřejem Hlinkou (6.). Kategorii starších žáků opět ovládli naši závodníci, vyhrál David Filípek, následovaný Vojtou Soukupem a 4. místo obsadil Jan Jáchim. Naše závodní sezóna pokračovala mistrovským závodem Galaxy série, který se konal v Mikulově. Tropické vedro udělalo z rychlé, prašné a poměrně rovinaté trasy vinicemi Rakouska doslova peklo. Navíc se řada z našich závodníků musela vypořádat s nepříjemnými defekty. Z juniorů dojel nejlépe Filip Trnka (8) a Ondřej Hlinka (14). V kategorii starších žáků opět zabodovala dvojice Vojta Soukup (1) a David Filípek (2). Jiří Kubička 20 l Třeboňský svět l září 2013

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní sítě Zdravých

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, MUDr. Antonín Doležal, Vladimír Janíček,

Více

pátek 6. 9. 19.00 velký sál účastníci kurzů vstup na průkazky ostatní účastníci vstup: 30,- Kč

pátek 6. 9. 19.00 velký sál účastníci kurzů vstup na průkazky ostatní účastníci vstup: 30,- Kč DŮM KULTURY Nádražní 846 Provozní doba pokladny: PO PÁ: 7:00-11:30 a 12:15-15:30 tel.: 383 809 200, info@dkmilevsko.cz neděle 1. 9. 17.00 TANEČNÍ SKUPINA EFK - ÚVODNÍ SETKÁNÍ TANEČNÍKŮ Pro stávající tanečníky.

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová (příchod 16:11 hod.), Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MUDr. Antonín

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Zpracovala Milena Nová

Zpracovala Milena Nová Zpracovala Milena Nová Osobnost Mistra Jana Husa je pro Dětské centrum Srdíčko a i pro NO CČSH v Žebráku každoročně pramenem inspirací, jak se dotknout nejen životního osudu Mistra Jana, ale především

Více

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení.

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení. 0 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14.04.2010 Usnesení RM č. 240/2010 rozpočtové opatření č. 14 spočívající v převedení částky 180 000,- Kč z položky Sadové úpravy a ozelenění

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Dobrovolný svazek obcí VODOVOD HAMR Palackého nám. 46/II., 379 01 Třeboň, IČO: 60818361, DIČ: CZ60818361 Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2 0 0 9 Třeboň, dne 31.1.2010

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii.

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii. Milan Ďuriš Milan Ďuriš se narodil v Toužimi. Od roku 1982 se věnuje malbě. V druhé polovině 80. let absolvoval soukromé studium. Je členem Unie výtvarných umělců, v tvůrčí skupině P89 a v Asociaci Momentary

Více

6. MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁ NOKTURNA 2015 A MISTROVSKÉ KURZY TÉMA FESTIVALU: Od klasiky po současnost.

6. MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁ NOKTURNA 2015 A MISTROVSKÉ KURZY TÉMA FESTIVALU: Od klasiky po současnost. 6. MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁ NOKTURNA 2015 A MISTROVSKÉ KURZY TÉMA FESTIVALU: Od klasiky po současnost. Mistrovské kurzy začínají 12.7.2015. Festival se koná od 16. července do 25. července 2015 ve městě Mariánské

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní sítě Zdravých

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Aktuality projektu za duben 2013

Aktuality projektu za duben 2013 Duben 2013 Aktuality projektu za duben 2013 Kontakt: Ing. Jakub Děd, Omnium o.s., Veřejná sbírka farnosti / Osvědčení ze dne 30.11.2012 / Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži Z obsahu: Kostel sv. Barbory v

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Úvod Vznik a cíle Spolek pro založení Waldorfské školy Wlaštovka o.s. (dále jen Wlaštovka)

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Benefiční výstava pro Nadaci Rakovina věc veřejná Pavel Grégr, Martin Paladino, Ondřej Růžička

Benefiční výstava pro Nadaci Rakovina věc veřejná Pavel Grégr, Martin Paladino, Ondřej Růžička Benefiční výstava pro Nadaci Rakovina věc veřejná Pavel Grégr, Martin Paladino, Ondřej Růžička 4. 11. 2009 23. 12. 2009 Restaurace Fluidum Lucemburská 6, Praha 3-Vinohrady Pavel Grégr, Léto 100x120 cm

Více

ŘÍJEN 2009 SEZÓNA KONCERTŮ Z A H A J U J E TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI! Čtvrtek 1.10. 15:30 Refektář TANČÍRNA Oslava Mezinárodního dne seniorů K tanci a poslechu hraje Sparaťanka evergreeny z různých dob

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2011 Královéhradeckého kraje STAVBA ROKU 2011 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov Autor architektonického

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 Rada města Železný Brod po projednání 187/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 188/13rm schvaluje vnitřní směrnici

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD výtah Aktualizováno červen 2015 Stručný výčet zpracovaných projektů do ROP NUTS II JZ: Zakázka Zadavatel Název programu Rekonstrukce ulice Pod Zámkem v Rudolfově

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ III/2014 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Třebíčský oddíl plavání.

Třebíčský oddíl plavání. Právní forma: občanské sdružení Se sídlem: Třebíč, Mládežnická 2 IČ: 64271706 Třebíčský oddíl plavání Hledáme generálního sponzora Účelem tohoto materiálu je podpořit úsilí při hledání generálního sponzora

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

H i s t o r i e p r o f e s n í c h ř e m e s l n ý c h o r g a n i z a c í o d s t ř e d o v ě k u p o s o u č a s n o s t

H i s t o r i e p r o f e s n í c h ř e m e s l n ý c h o r g a n i z a c í o d s t ř e d o v ě k u p o s o u č a s n o s t M U Z E U M H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y Z Á M E C K Ý A R E Á L C T Ě N I C E B o h d a n e č s k á 2 5 9 / 1, 1 9 0 1 7 P r a h a 9 V i n o ř H i s t o r i e p r o f e s n í c h ř e m e s l n

Více

Kulturní centrum Hlučín je příspěvkovou organizací města Hlučína s vlastní právní subjektivitou, která byla zřízena v roce 2000 sloučením několika

Kulturní centrum Hlučín je příspěvkovou organizací města Hlučína s vlastní právní subjektivitou, která byla zřízena v roce 2000 sloučením několika PREZENTACE Kulturní centrum Hlučín je příspěvkovou organizací města Hlučína s vlastní právní subjektivitou, která byla zřízena v roce 2000 sloučením několika subjektů působící ve městě (Kulturní dům, Městská

Více

město Tovačov Květa Zajícová, tel: 723 334 794, www.tovacov.cz

město Tovačov Květa Zajícová, tel: 723 334 794, www.tovacov.cz 18. 1. 16. zámecký bál, sportovní hala Tovačov OST, o.p.s. Květa Zajícová, tel.: 723 755 465, www.okraslovak.cz 1. 1. Novoroční výšlap, sraz u sportovní haly Tovačov ve 13,30 hod. TJ Sokol Tovačov, oddíl

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2015 297/10R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h.

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h. Festival fantazie 2014 datum začátku akce: 27.06.2014 datum ukončení akce: 06.07.2014 místo konání: KD Junior, sokolovna, kino, hotel Fantazie stručný popis akce: sci-fi, vesmír, technika, horor, záhady,

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč DOTACE: 25 000 Kč Podpořit setrvání lidí v pokročilých a konečných

Více

Solná komora-h.rakousko

Solná komora-h.rakousko Jezero Wolfgangsee Plavba lodí po jezeře denní jízdenka: 17,60 se Salzkammergut Erlebnis-Card: 16,40 www.wolgangseeschifffahrt.at Schafbergbahn jízda úzkokolejkou na horu Schafbergbahn jízda tam i zpět:

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu. rok 2005

JIHOČESKÝ KRAJ. Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu. rok 2005 Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu rok 2005 Odbor kultury, pam. péče a cestovního ruchu - vedoucí odboru ing. Kamila Hrabáková Oddělení památkové péče (vozabalova@kraj-jihocesky.cz; tel.

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

Domanínský zpravodaj září - říjen 2013, číslo 85

Domanínský zpravodaj září - říjen 2013, číslo 85 září - říjen 2013, číslo 85 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 2 Příspěvky od občanů... 3 Domanínské zajímavosti... 4 Víte, že... 5 Kultura a sport... 7 Co

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 1 OBSAH 1. AKTIVITY SDRUŽENÍ... 3 1.1. Schůzky rady sdružení... 3 1.2. Členské schůzky... 3 1.3. Organizační schůzky... 3 2. POŘÁDANÉ AKCE SDRUŽENÍ... 4 2.1. Akce pro členy sdružení...

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin 1 Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin Přítomni: Čapek Jaroslav, Král Petr, Rozporka Luboš, Ing. Moučka Petr, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava, Procházková

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

Významné dny v ČR a ve světě

Významné dny v ČR a ve světě Významné dny v ČR a ve světě LEDEN 1. 1. Nový rok 1. 1. Den obnovy samostatného českého státu 10. 1. Mezinárodní den tuleňů, lachtanů a velryb 27. 1. Den památky obětem holocaustu 28. 1. Mezinárodní den

Více

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU s ADAMEM 2011 Mezinárodní atletické závody pro žáky 1.- 5.třídy základních škol - z polskiej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego, w Jaworze a ze ZŠ z okrsku Turnovsko T U R N O V, Městský

Více

Motto: Žijte dobrý, čestný život. Až potom zestárnete a budete se dívat zpět, budete se moci z něho těšit podruhé.

Motto: Žijte dobrý, čestný život. Až potom zestárnete a budete se dívat zpět, budete se moci z něho těšit podruhé. Motto: Žijte dobrý, čestný život. Až potom zestárnete a budete se dívat zpět, budete se moci z něho těšit podruhé. Obsah 1.Charakteristika SDÍLENÍ o.s. 2.Zpráva o činnosti SDÍLENÍ o.s. 3.Poradenská sluţba

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

160 408 Modul č. 1 TURISTIKA dopoledne: Příjezd, ubytování, seznámení s režimem pobytu a nejbližším okolím odpoledne: Výlet přes tři kopce - podzemí Jiřetína pod Jedlovou (štola J. Evangelisty) -

Více

Zpráva za oblast školství, kultury a sportu. Pro jednání RM 10. 1. 2011 www.kostelecno.cz

Zpráva za oblast školství, kultury a sportu. Pro jednání RM 10. 1. 2011 www.kostelecno.cz Zpráva za oblast školství, kultury a sportu Pro jednání RM 10. 1. 2011 www.kostelecno.cz Školy a školská zařízení zřizovaná městem Mateřské školy zřizuje město dvě. Celkem je umístěno v 7 třídách 164 dětí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 občanské sdružení SPOLEČNÁ POHODA se sídlem 262 11 Rosovice 267 IČO 265 44 610 tel.: 605 732 422, č. účtu: 158 836 676/0600 http://pohoda.rosovice.info, e-mail: pohoda@rosovice.info

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou za období únor 2014 až duben 2014. Ve druhé

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více