Vánoce, ty jsou jednou v roce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vánoce, ty jsou jednou v roce"

Transkript

1 Vánoce, ty jsou jednou v roce V noci napadl sníh. Teď se všechny bílé střechy rozprostíraly ve slunečním světle, nebe bylo jasné, vrabčáci čiřikali a vzduch byl naplněn hudbou zvonů. Byl to krásný vánoční den. Heinrich Seidel Většina z nás se těší na svátky, kvůli kterým obětuje čas při shánění vánočních dárků a přípravě všeho potřebného. Ano, jsou to Vánoce s jejich výjimečným kouzlem, vzpomínkami na dětství, vůní vánočních dobrot a jehličí nebo hořících prskavek a svíček. Jsou to svátky křesťanské, ale mají v sobě také půvab lidského humoru, pověr a věšteb, které si lidé předávají po staletí z generace na generaci. Veselé Vánoce a mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v novém roce 2008 přejí všem občanům zástupci Městského úřadu v Trhových Svinech a redakční rada Trhovosvinenských listů. Foto: Petr Hnilička Jedna ze známých pověr je o zlatém prasátku, které se má zjevit těm, kteří mají na Štědrý den za sebou celodenní půst doprovázený kručením žaludku. Tato pověra má původ již v pohanské historii Slovanů, kteří jedli v období Vánoc (slunovratu) selata, aby symbolicky přijali sílu Slunce a jeho životodárných paprsků. Malé sele bylo totiž symbolem návratu Slunce a bylo mu zasvěceno. Sníst jej znamenalo ochranu před tmou, která předznamenávala příchod zlých duchů a smrt. Tradice opékání prasátek se zachovala dnes pouze na Balkáně. V Česku se má objevit prasátko jen na stěně po odrazu slunečních paprsků, které dopadly na lesklé předměty. Štědrovečerní večeře našich předků měla mnoho podob. Podle tradice měla mít 9, ale také až 12 chodů. V Čechách nesměl chybět houbový černý kuba. Proč právě jídlo z hub mělo významné místo na štědrovečerním stole? Houby spolu s česnekem a medem měly výsadní postavení. Věřilo se totiž, že mají nebeský původ. Proto kromě kuby bývaly na stole i houbové polévky a omáčky. V našich představách bývají Vánoce spojeny s přáním, aby byl mírný mráz, sníh a svítilo sluníčko. Říkáme jim ladovské. Skutečnost bývá většinou jiná, protože v tomto čase přicházívá teplá fronta způsobená golfským proudem. Přesto ale čas od času máme možnost se z ladovských Vánoc radovat. Za posledních 20 let byl sníh a mráz v roce 1986, 1993, V roce 1996 bylo asi 25 cm sněhu, svítilo slunce a mrazy od 10 st.c. do 20 st.c trvaly až do Nového roku. Na Vánoce roku 1999 byl též sníh a mráz, ale na Štěpána k večeru se oteplilo na 5 st. C a přišla vichřice.v roce 2000 pokryl krajinu pouze sněhový poprašek, ale mrzlo a svítilosluníčko. Nové století a tisíciletí jsme přivítali s mrazem - 14 st. C. Štědrý den roku 2001 byl mrazivý, jasný a se sněhem. Na Boží hod se oteplilo na 3 st.c, foukal silný vítr. Následovala sněhová kalamita v celé naší republice. V roce 2003 byly Vánoce opravdu ladovské. V roce 2004 bylo naopak přímo jarní počasí s teplotou + 12 st. C. V roce 2005 byly teploty nad nulou, ale třetí den nového roku 2006 napadlo 50 cm sněhu, někde i více. Teploty se v lednu pohybovaly kolem 20 st. C. Tato zima byla jedna z nejdelších a nejstudenějších za poslední léta. Loňské Vánoce byly teplé, bez sněhu a mrazu. Taková byla i celá letošní zima. Z tohoto částečného přehledu počasí je vidět, jak je matka příroda nevyzpytatelná. Ať budou letošní Vánoce ladovské nebo ne, přeji Vám jejich hezké prožití, v novém roce pak hlavně hodně zdraví. V našich duších nechť vládne klid a mír, jakož i v této naší krásné krajině pod Slepičími horami. Václav Heidinger Děti z mateřských škol a členové Divadla Otty Schwarzmüllera v Trhových Svinech Vás srdečně zvou v neděli 2 1 od hod. na náměstí v Trhových Svinech na Vánoce na rynku. Dobrou náladu a zvonečky s sebou. Co najdete v příštím čísle TSL? V lednovém vydání našeho měsíčníku se mimo jiné vrátíme ke stávce pracovníků ve školství, která 4. prosince 2007 získala v Trhových Svinech velkou podporu. I letos se v předvečer svátku svatého Mikuláše zaplnilo trhovosvinenské náměstí čerty, anděly a Mikuláši. Foto: Petr Hnilička

2 ANKETA pro zastupitele Koncem října jsme si připomněli rok od posledních voleb do zastupitelstev obcí, díky nimž máme nové zastupitelstvo města. Pro letošní poslední číslo Trhovosvinenských listů jsme si proto připravili malé shrnutí práce zastupitelů za toto období. Sestavili jsme pro ně malou anketu a zde přinášíme velmi zajímavé odpovědi těch z nich, kteří na naši výzvu zareagovali. Anketní otázky: Je tomu rok, co jste zasedli k prvnímu jednání nového zastupitelstva města. Získali jste důvěru občanů a mohli jste začít uskutečňovat nové plány a cíle. Do jaké míry se Vám to podařilo? Cítíte v práci zastupitele nějaké překážky, problémy či nedostatky? Máte nějaký návrh na jejich řešení? Uveďte, co Vy osobně považujete za největší přínos práce nového zastupitelstva pro život v našem městě. Ing. Radislav Bušek (ODS), starosta: Snažím se pokračovat v realizaci volebního programu, který byl reálný a ne populistický. Věřím, že s většinou zastupitelů mající podobný volební program se podaří cíle uskutečnit. Mnozí zastupitelé nepochopili zastupitelskou demokracii a nectí většinový názor zastupitelů. V práci zastupitelstva se objevil nový prvek prosazování osobních a politických zájmů formou podsouvání lživých údajů veřejnosti při řešení konkrétních situací a otázek. Jako přínos uvádím tu skutečnost, že většina zastupitelů si stojí za svým názorem a nenechají se zmanipulovat hrubými a urážlivými výroky některých občanů přítomných na jednání zastupitelstva či konkrétního zastupitele. Mgr. Jan Steinbauer (SNK ED), místostarosta: To, že volby skončily jiným poměrem mandátů než v předchozích letech, se projevilo v několika směrech. Nové ZM a nová RM má určitě chuť některé věci změnit, něco vybudovat ale město zatím nemá definovaný plán rozvoje. Zatím jsme město bez jasné vize do budoucnosti. To vše se ale mění s tvorbou nového územního plánu. Dále se domnívám, že chybí sebereflexe a odvaha zhodnotit to, co se nepovedlo, a na druhé straně se málo propaguje to, co se podařilo. Úplně nejméně se daří přesvědčit občany o některých záměrech města. Bylo by jistě skvělé, kdyby neexistoval někdy tak velký rozdíl mezi tím, co chtějí občané a co schvalují zastupitelé. Práci zastupitelstva jako celku lze velmi obtížně hodnotit. Jednání ZM je v posledním období hojně navštěvováno občany města. Svědčí to o jejich zájmu o věci veřejné ale na druhé straně zastupitelé jsou tím zaskočeni a domnívají se, že jednají pod tlakem. Všichni si ale musíme zvyknout, že budeme čím dál více pod veřejnou kontrolou včetně skládání účtů z našich rozhodnutí. Já osobně vidím velkou šanci pro zlepšení práce ZM a RM v práci komisí a výborů. Tam by se mohly promítnout názory občanů daleko lépe než pouhé připomínky občanů při jednání ZM. V Trhových Svinech se v posledních letech objevily 2 věci, o které se občané velmi zajímají. Je to připravovaná stavba přeložky silnice II/156 a Tepelné hospodářství. Protože o přeložce jedná především starosta, tak toto téma nechám jemu. O TH většinou informovala paní ing. Božáková v tom smyslu, že TH bude finančním přínosem pro město. Uvedu citaci Ing.Božákové z referátu, který přednesla na konferenci Teplárenského sdružení dne !!! Po zaplacení splátky úvěru 6,9mil. zbude( každý rok) čistý zisk ve výši 5,9 mil. do rozpočtu města. Toto je částka, kterou město bude moci použít na opravu a rozvoj teplovodů, opravy komunikací, rozšíření technické infrastruktury, na nákup pozemků a další (konec citace). Když jsem se stal jednatelem po ing. Božákové, považoval jsem za svou prvořadou povinnost nastavit mezi městem a TH reálné ekonomické vztahy. Zatím tomu tak nebylo a výroba v TH (teplo a elektrická energie) nepokryje ani splátky úvěrů, které za něho město platí. I v rozpočtu města na 2008 je jako příjem od TH částka 4 mil. a město zaplatí splátkách přibližně 6,9mil. Díky řediteli TH panu Jiřímu Štojdlovi a jeho zaměstnancům funguje toto zařízení výborně po stránce provozní. Původem ekonomických nesnází je špatné ekonomické nastavení celého projektu. Zastupitelstvo města uložilo TH vypracovat podnikatelský plán, který byl předložen na ZM RM jako VH Tepelného hospodářství přijme taková opaření, aby se postupně ekonomika této společnosti zlepšila. Arnošt Korčak (ODS): Myslím, že se v prvém roce našeho mandátu podařilo ve spolupráci s ostatními zastupiteli všechno potřebné, co je v dané chvíli reálné. Práce zastupitele je dána zákonem o obcích a v tomto rámci by se měli pohybovat všichni zastupitelé. Cílem by mělo být zlepšování kvality života našich občanů a starat se o majetek města s péčí řádného hospodáře. Myslím, že tomu tak v našem městě je. Naopak si myslím, že by zde neměl mít místo populizmus. Největším přínosem v našem zastupitelstvu je to, že se v něm nepolitikaří a řeší se v něm věcné problémy bez ohledu na politickou příslušnost jednotlivých zastupitelů. Miroslav Král (ODS): Do jaké míry se nám podařilo uskutečnit plány a cíle za uplynulý rok, to by měli posoudit a ohodnotit především občané, neboť to byli právě oni, kteří nám svou důvěru dali. To už proto, že na jednáních zastupitelstva se většinou projednávají podklady, které vycházejí ze strany občanů. V práci zastupitele překážky či problémy jako takové nevidím. Snad bych vytkl pouze obrat některých zastupitelů k přílišnému politikaření a slovíčkaření. Největší přínos práce nového zastupitelstva pro život v našem městě je dle mého názoru předčasné hodnotit po jediném roce působení. Hodnotit tyto záležitosti lze až po uplynutí celého volebního období. Mgr. František Slípka (SNK 2006): To opravdu nevím, protože volební období je ještě před námi. Ano, opravdu pociťuji určitou změnu oproti minulým volebním obdobím. A bohužel je to změna k horšímu. Shrnul bych ji čtyřmi pojmy: populismus, demagogie, manipulace a hulvátství. Docela mně mrzí, že se kdosi snaží tyto nešvary velké politiky zanést i k nám. Někdo je možná šťastný, že žije ve městě, kde kdokoli podepíše komukoli cokoli, ale já ne. A co s tím? Myslím, že bychom mohli pod naším městem vybudovat podzemní dálnici. Peníze se prý přece snadno přesunou z jedné hromádky na druhou a nějaké ty podpisy nejsou problém. Proti pak snad mohou být pouze krtci. Středověké zahrady a velryba grónská tak zůstanou v lokalitě Svinenského potoka zachovány. Největší přínos? Asi to, že zastupitelstvo města je i pod tlakem výše zmíněných skutečností schopno ještě poměrně racionálně pracovat. Mnohým občanům ještě po tolika letech nedošlo, že zastupitel není totéž co poslanec - 2 -

3 parlamentu. Zastupitel je člověk, který má své vlastní někdy i složité pracovní povinnosti a kromě nich věnuje téměř zdarma určitý čas své obci. Ostatní mu pak za to povětšinou nadávají. Obávám se, že před dalšími volbami bude nutné oslovit i veverky a zajíce, jinak volební kandidátky zůstanou poloprázdné. Zdeněk Bebčák (SNK ED): Jelikož v zastupitelstvu města jsem teprve první volební období a z toho teprve jeden rok, tak bych řekl, že se mi zatím můj cíl nepodařilo splnit. Mým cílem, ale bohužel tím nejožehavějším cílem, je neuskutečnění stavby přeložky silnice II/156. Tudíž zatím zde vidím pouze nespokojené občany, ale nespokojené se stavbou této přeložky. Z druhé strany je nutné se také zaobírat otázkou občanů, kteří s touto přeložkou souhlasí. Nebojme se tedy referenda k stavbě přeložky. Ať si tedy opravdu sami občané našeho města rozhodnou, zda tuto plánovanou přeložku v našem městě chtějí či nikoliv, a nenechme toto rozhodnutí na pouhých 23 občanech našeho města, tedy na zastupitelstvu. To je tedy můj, zatím nesplněný cíl. Ne, v práci zastupitele necítím žádné překážky, problémy ani nedostatky. Pouze vyjadřování některých členů zastupitelstva při komunikaci s občany, a to při jednání zastupitelstva, se mi nelíbí. Občané si nás zvolili, proto je nemůžeme při projednávání problému odbývat, ale s nimi jednat. Ač sám jsem členem zastupitelstva, tak ať hledám jak hledám, zatím nemohu na žádný větší přínos práce nového zastupitelstva přijít. Ing. Karel Novák (KDU-ČSL): Důvěru občanů jsem získal zvolením do ZM. Já osobně jsem ale bohužel ztratil důvěru v několik občanů, když na akcích pořádaných Svinenským zvonem tleskali tím více, čím větší hloupost zde byla řečena. Ptáte se na uskutečňování cílů a plánů. Cíle našeho volebního programu jako péče o památky, vybudování cesty ke kostelu Svaté Trojice, podpora výstavby přeložky II/156, plánování severního obchvatu a max. rozvoj ploch pro občanskou výstavbu v novém územním plánu se snažíme podporovat a prosazovat. Práce v ZM je práce kolektivní. Nikdo z nás nemá patent na rozum. Když mám na některé věci jiný názor, ale jsem přehlasován, tak to akceptuji. Nikdy by mne nenapadlo vyvolávat nějakou hysterii, nebo si brát na pomoc sdělovací prostředky a podobně. Do ZM jsem šel s přesvědčením dělat vše pro rozvoj města a neškodit. Ten, kdo šel do ZM uskutečňovat pouze své zájmy, nedělá dobře. Nejvíce mi vadí hrubosti, osočování a politikaření, které se začínají ve značné míře projevovat. Toto se na jednáních předchozího ZM vůbec neobjevovalo. Tento jev je bohužel obrazem celé naší společnosti. A navíc si někteří občané chodí na jednání ZM kompenzovat své frustrace z minulosti. Největší přínos práce nového zastupitelstva? Ten je hlavně v tom, že zastupitelstvo se schází v hojném počtu, pracuje na nových věcech a dokáže se se značnou převahou shodnout na většině otázek (viz např. nezastavovat práce na na přeložce II/156). Radimír Tomášek (ODS): Nových plánů a cílů se nám prozatím nepodařilo dosáhnout. Ano, cítím problém v nedostatku finančních prostředků. Zisk prostředků pro rozvoj města se řeší žádostmi o dotace, které však bývají podmíněné částečnou finanční spoluúčastí žadatele. Při schvalování realizace pilotního projektu Trhové Sviny ORC na centrální kotelně města jsem byl společně se zastupiteli předchozího volebního období oklamán chybným ekonomickým propočtem. Rovněž bývalá paní místostarostka ve svém článku (Trhovosvinenské listy č.2/2005 str.8) uvedla, že předpokládaný čistý zisk za rok bude činit ,- Kč. V následujících letech se pak měl čistý zisk ještě zvyšovat (pochopitelně nemyslím období od poškození zařízení požárem do září 2006). Realitou však je to, že s výše slibovanými ročními čistými zisky nelze v celém tomto volebním období vůbec počítat. Největší dosavadní přínos shledávám v přípravě nového územního plánu, který bude v budoucnu řešit rozvoj bydlení, občanského vybavení, dopravy, technické infrastruktury a zlepšení životního prostředí. MVDr. Václav Mrázek (ODS): Všechny anketní otázky bych shrnul do jedné odpovědi. Jediným a největším problémem pro mne je výše finančních prostředků k zabezpečení všech plánovaných investic v našem městě. K realizaci těchto plánů by bylo potřeba asi 180 až 200 milionů korun. Ale bohužel tato částka je bez dotací v oblasti sci-fi, vzhledem k rozpočtovým možnostem města. Proto veškerá naše snaha v této době směřuje ke stabilizaci současných financí a zároveň k hledání jakékoliv cesty k získání peněžních prostředků. Pavel Stodolovský (KDU- ČSL): Rok ze čtyř volebních let je krátká doba na to, aby se mohly konstatovat splněné plány a cíle. Co se zatím nepodařilo z hlavních mých cílů je rekonstrukce Nového města, což byl hlavní úkol tohoto roku. Jinak ostatní cíle, což je doprava ve městě, nový územní plán, sportovní areál, lokality na výstavbu, supermarket jsou v jednání a bilancovat se mohou až na konci roku Jedním z hlavních nedostatků vidím v nedostatku financí pro město. V této chvíli a situaci jaká mezi zastupiteli a lidmi ve městě je, z mé strany se nedá na tuto otázku odpovědět, na tuto otázku se zeptejte na konci volebního období a budu strašně rád, když tuto odpovědi zodpoví třeba spokojení občané. Ing. Josef Běláč (SNK ED): Popravdě si musím přiznat, že moc nepodařilo, a netěší mne to. Uplynulý rok byl bohužel ve znamení "hašení požárů" a vyrovnávání se s následky let předchozích. Možná také proto, že zastupitelé teprve hledali cestu k vzájemné komunikaci a skutečné věcné spolupráci. Za úspěch ale považuji tři klíčové věci. Zreálnění pohledu na problematiku ekonomiky Tepelného hospodářství. Zahájení práce na novém územním plánu Trhových Svinů a okolních obcí. Rozpoutání veřejné diskuse k problematice řešení dopravy ve městě, realizaci přeložky II/156 a přípravě "velkého" obchvatu města. Myslím si, že jednání zastupitelstva by měla být častější a více "pracovní" a hlavně koncepční. Tedy aby se zastupitelstvo více zabývalo vizí rozvoje města a méně nevyhnutnou operativou. K tomu je ale potřeba výrazně zlepšit kvalitu podkladových materiálů ke klíčovým tématům. Také mne mrzí, když debaty na vážná témata často přerůstají z věcné roviny do osobní, kde už z podstaty prakticky nejde dosáhnout konsenzu, bohužel. Nejsem si zcela jist, zda je to zásluha zastupitelstva, ale těší mne rostoucí angažovanost obyvatel, např. vznik Mateřského centra, ke které by obecně město mělo podmínky vytvářet, než se konkrétně starat a řešit věci za občany. Jaromír Polášek (SNK ED): Ve volbách v říjnu 2006 jsem dostal od občanů tohoto města 654 hlasů, za které jim velice děkuji. Nerad bych pozbyl jejich důvěry a budu i nadále bez cizích - 3 -

4 vlivů prosazovat jejich občanské zájmy a práva. Co se týká mého uskutečňování plánů a cílů a řešení se pokusím jednoduše vyjádřit v následujícím textu : Co ve městě určitě schází Dopravní řešení města Velkoplošná prodejna Koupaliště Sport a volný čas Upravené chodníky Upravená parkoviště Stavební parcely pro rodinné domky Sál pro plesy a podobné akce Dopravní řešení města Důvodem, proč vlastně píši do zpravodaje je, že mě poslední době zaujalo dění ohledně dopravního řešení a zamýšlené přeložky II/156 komunikace, která povede téměř středem města. Několikrát jsem byl při jednání zastupitelstva, která proběhla na radnici a vyslechl jsem též názory občanů, kteří se vyjadřovali na schůzi občanského sdružení Svinenského zvonu. Jako celkem nezávislý pozorovatel usuzuji, že v součastné době je pro vedení radnice jednodušší řešení přeložka, která povede v klidném údolí kolem Svinenského potoka a nemyslím si, že toto krátkozraké řešení najde pochopení u budoucích generací a starousedlíků. Současný stav: Vždyť dnešní silniční ruch městem je při dnešním hustém provozu tj. až 4000 aut ze směru od Č.Budějovic denně!!! A bude za několik let několikanásobný, počítá se až z 5-ti násobkem do 7 let. Díky zamýšlenému projektu podporovanému Evropskou unií - propojení plánované dálnice Praha Č.Budějovice a rakouské dálnice Vídeň- St.Polten, tedy tzv.dálniční převaděčem, který povede téměř centrem T.Svinů po silnici třídy?! Dále se dá předpokládat,že vybudováním, pro občany města nic neřešící a pro město nákladné přeložky komunikace II/156 bude narušen klidný ráz města a stane se noční můrou pro projíždějící řidiče i pro občany. Město se rozdělí na dvě poloviny a už dnešní nedostatek parkovacích míst bude stále více ožehavým problémem města a slib dodatečného vybudování obchvatu bude pouze iluzí. Dle mého názoru je elegantním řešením začít co nejdříve budovat tzv. Severní obchvat, který si jistě najde oblibu nejen u lidí žijících v Otěvěku, kteří již řadu let čekají na chodník podél současné komunikace do Trhových Svinů, ale i u těch kteří se denně přemisťují automobilem do zaměstnání a musí čekat dlouhé minuty v kolonách v centrech města. Návrh: Plně podpořit kroky vedoucí ve zbudování Severního obchvatu přeložku II/156 nerealizovat mezitím postupně provést rekonstrukci Nového Města Obchod a služby Současný stav: Až na výjimky jsou prodejnách v TS velmi drahé zejména potraviny. Většina lidí jezdí dělat velký nákup do ČB.(Makro,Interspar,Terno atd) včetně radních. Návrh: Usilovat o vznik nových velkoplošných prodejen v Trhových Svinech Koupaliště Současný stav: Koupaliště ve Velkém rybníce nemá dostatečné zázemí a zcela nevyhovující vodu ke koupání. Návrh: Vybudovat venkovní bazén pro občany a k němu vyhovující zázemí. 4. Sport s volný čas Současný stav : veřejně přístupná jsou zatím tyto plochy: zimní stadion, Zatravněné tréninkové hřiště nad halou a částečně tenisové kurty. Prakticky nepřístupné hřiště u Gymnázia. Návrh : Usilovat pro lepší podmínky pro sport a volný čas,tak aby sportovalo více dětí a pohybovým aktivitám se věnovalo i více dospělých.vybudovat kvalitní a bezpečná dětská hřiště dále prostor pro in-line bruslení a plánovat napojení na cyklostezky v okolí. 5. Upravené chodníky Současný stav : úklid se provádí hlavně nárazově.stav některých chodníků je žalostný a celá řada jich chybí např.štefánikova ul, kolem sběrného dvora, Otěvěk - Trhové Sviny a další Návrh :Prosazovat rychlejší dobudování chodníků a komunikací ve městě 6. Parkování Současný stav: Naprostý nedostatek parkovacích míst pro občany města. Nedůstojné parkoviště u MÚ II (prosívka s výtluky a po dešti s loužemi) Návrh: a).zřizovat další parkoviště podle zjištěné potřeby občanů b) rozšířit možnosti parkování pro návštěvníky města c) upravit parkoviště u MÚ II. a u potoka 7. Budoucnost města Současný stav: Stále se něco připravuje ale není nic hotovo. Např. studie Červeného vrchu, uleváčku atd.. Staví se hlavně na Rejtech. Spousta mladých lidí odchází z města kuli špatné podpoře rodinné výstavby. Návrh:Dostatek připravených stavebních parcel pro individuální výstavbu spolu s finanční podporou ve formě méně úročených půjček od M.U. na bydlení 8. Kultura Současný stav: Citelně schází ale sál pro pořádání plesů. Rovněž jedna diskotéka za rok je málo. Návrh: Hledat možnosti jak vybudovat taneční sál. prosadit alespoň více zábavy během léta K otázce co je největším přínosem nového zastupitelstva pro život v našem městě se nedokážu vyjádřit. Stanislav Popel (KSČM): Ještě je krátká doba na hodnocení nového zastupitelstva, ale myslím si, že většina zastupitelů chce, aby úkoly, které projednáváme, byly spravedlivě řešeny. To se nám zastupitelům na 100% ještě nedaří. Na některých zastupitelích mně mrzí, že neříkají občanům pravdu a získávají si touto nepravdou občany na svoji stranu. Je třeba s občany hovořit, ale říkat jim pravdu. Když nemohou některé dotazy zodpovědět, tak ať si tento dotaz ověří na patřičném odboru městského úřadu, kde jsou pracovníci zastupitelům vždy ochotni jejich dotazy zodpovědět. Osobně považuji za největší přínos to, že se na jednáních zastupitelstva nepolitizuje a řeší se věci lidským rozumem. Ing. Karel Kocina (KSČM): Svoji činnost v městském zastupitelstvu vidím tak, že jsem členem orgánu, který rozhoduje jako kolektiv. Nepřičítám si proto osobní zásluhy, kterými bych jako jednotlivec se podílel osobně na tom, co je pro město dobré, hlavně pro obyvatele, případně naopak. Vždy se snažím pomoci prosadit rozhodnutí, přispět k osvětlení projednávané tématiky a jejímu řešení. Takto se také chovám v činnosti komisí, jejichž jsem členem. Líbí se mi, že v činnosti zastupitelstva se nepolitikaří a naprostá většina podporuje správnou věc bez ohledu na to, která strana podala návrh. V poslední době je ve městě řada rozporů ohledně silničního obchvatu. Tím, že byla nesprávně vysvětlena trasa obchvatu, řada lidí podepsala petici. Obchvat nebyl nikdy uvažován Dělnickou a Budovatelskou ulicí, ale vždy trasou kolem Svinenského potoka. Toto řešení je reálné v nejkratší době. Tak zvaný severní obchvat nebyl reálný cca před 10 lety z důvodů vysokých finančních nákladů, a proto se město vrátilo znovu k variantě Svinenského potoka. Budu nadále tuto variantu prosazovat k realizaci a vytvořit podmínky pro vybudování severního obchvatu zatím v územním plánu města, který se bude zpracovávat. O realizaci nemluvím vzhledem k mému věku. Je nutno se na věc dívat z reálného pohledu a najít řešení tak, aby bylo dostupné a něco městu přineslo

5 Kino Trhové Sviny Program kina od ledna do 3 ledna 2008 čtvrtek POKOJ 1408 DD pátek Americký barevný širokoúhlý thriller Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 70,- Kč 5. sobota KRÁLOVNA ALŽBĚTA: ZLATÝ VĚK DD neděle Britský barevný historický film Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 60,- Kč 7. pondělí Filmové představení nejen pro děti ZŠ DD 75 a ve 115 hod. BAJAJA Vstupné: 10,- Kč 7. pondělí BREAKOUT DD 94 Švýcarský barevný širokoúhlý hudební teenager film Mládeži přístupno Vstupné: 60,- Kč 10. čtvrtek POSLEDNÍ LEGIE DD pátek Britsko-americký barevný širokoúhlý dobrodružný film Mládeži přístupno Vstupné: 65,- Kč 1 sobota SUPERBAD DD neděle Americká barevná komedie Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 65,- Kč 14. pondělí CRASH ROAD DD 90 v hod. Česká barevná hořká komedie a Hrají: Agáta Hanychová, Pavla Tomicová, Kryštof Hádek, Miroslav Táborský a další Mládeži přístupno Vstupné: 65,- Kč 17. čtvrtek MEZI NEPŘÍTELI DD 111 Francouzské barevné širokoúhlé válečné drama Mládeži přístupno Vstupné: 65,- Kč 18. pátek PAN VČELKA DD sobota Americká barevná animovaná komedie v českém znění v hod. Mládeži přístupno Vstupné: 60,- Kč 18. pátek RESIDENT EVIL: ZÁNIK DD sobota Americký barevný širokoúhlý sci-fi horor Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 65,- Kč 20. neděle SEJMI JE VŠECHNY DD 86 Americký barevný širokoúhlý thriller Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 60,- Kč 2 pondělí Filmové představení nejen pro děti MŠ a ZŠ DD 61 v 9.45 hod. KRTEK A OSLAVA a ve 115 hod. Pásmo pohádek pro děti Vstupné: 10,- Kč 2 pondělí KURZ NEGATIVNÍHO MYŠLENÍ DD 79 Norská barevná tragikomedie Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 65,- Kč 24. čtvrtek CHYŤTE DOKTORA DD pátek Česká barevná komedie v hod. Hrají: Michal MalátnÝ, Tatiána Vilhelmová, Iva Janžurová, Vladimír Javorský, Luděk Sobota, Zuzana Stivínová, Kryštof Hádek a další a Mládeži přístupno Vstupné: 60,- Kč 26. sobota VÁCLAV DD neděle Česká barevná komedie v hod. Hrají: Ivan Trojan, Emília Vašáryová, Jan Budař, Jiří Lábus, Soňa Norisová, PetraŠpalková, Zuzana Kronerová, Josef Polášek a další a Mládeži přístupno Vstupné: 65,- Kč 28. pondělí POSLEDNÍ PLAVKY DD 92 Česká barevná širokoúhlá komedie Hrají: Petr Čtvrtníček, Josef Polášek, Jiří Lábus, Rudolf Hrušínský a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 60,- Kč 3 čtvrtek HRDINOVÉ A ZBABĚLCI DD 92 Americký barevný širokoúhlý detektivní thriller Hrají: Robert Redford, Meryl Streepová, Tom Cruise a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 60,- Kč Rezervace vstupenek: Tel./Fax: , Ceny uvedené v programu jsou včetně příplatku 1,- Kč na Fond České kinematografie ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA KONCERTY Sál KD T. Sviny 2 úterý Kapron pro musik uvádí MARIE ROTTROVÁ a HOSTÉ Koncert sestavený z největších hitů za dobu celé její kariéry. Jejími hosty jsou dle časových možností JAROSLAV WYKRENT, dvorní skladatel, textař a zároveň zpěvák. A dlouholetý kolega a sólista ostravské skupiny Flamingo PETR NĚMEC. Doprovázet bude devítičlenný orchestr SEPTET PLUS a vokální duo FRESH. Vstupné: 240,- 230,- 210,- Kč Předprodej: Kulturní dům T. Sviny tel po-pá h h. nebo v době prodeje vstupenek do kina h. NABÍDKA PŘEDPLATNÉHO KULTURNÍCH POŘADŮ KULTURNÍ DŮM TRHOVÉ SVINY I. pololetí úterý Kapron pro musik uvádí MARIE ROTTROVÁ a HOSTÉ Koncert sestavený z největších hitů za dobu celé její kariéry. Jejími hosty jsou dle časových možností JAROSLAV WYKRENT, dvorní skladatel, textař a zároveň zpěvák. A dlouholetý kolega a sólista ostravské skupiny Flamingo PETR NĚMEC. Doprovázet bude devítičlenný orchestr SEPTET PLUS a vokální duo FRESH. SKUPINA A ; B Vstupné: 240,- 230,- 210,- Kč neděle Divadlo Na Vinohradech od hod. Ken Ludwig: LO STUPENDO aneb TENOR NA ROZTRHÁNÍ Inscenace je úspěšnou fraškou, výborně napsanou přesně v duchu feydeauovských situačních komedií. Tenor na roztrhání je bláznivým příběhem talentovaného, ale nesmělého a opomíjeného človíčka, který čeká na svoji životní příležitost. Dojemné lidské okamžiky se tu střídají s výbuchy slovní a situační komiky. Svižný sled zápletek pak vyústí v závěrečný bláznivý kolotoč záměn osob a přesně do sebe zapadajících omylů a náhodných shod. Hrají: Václav Vydra, Simona Postlerová, Svatopluk Skopal, Martin Zahálka, Zlata Adamovská /Jana Boušková, JanaMalá/Eva Janoušková, Gabriela Vránová, Michal Novotný /Ladislav Hampl Režie: Jan Novák SKUPINA - A ;B ;C Vstupné: 180,- 170,- 150,- Kč 20. středa Divadlo Skelet Pavla Trávníčka od hod. Marc Camoletti: LÉTAJÍCÍ SNOUBENKY Francouzská komedie.lásky přilétají a odlétají, nesmí se ovšem změnit letový řád. A abyste se pobavili, přesně to se stane. Hrají: Pavel Trávníček, Markéta Hrubešová, Zdeněk Rumpík/Marcel Vašinka, Martina Hudečková, Dana Bartůňková, Dana Morávková/Klára Doležalová, Monika Hladová/Miluše Bittnerová SKUPINA - A ;C Vstupné: 180,- 170,- 150,- Kč 5. středa SESTRY STEINOVY od hod. Sestry Steinovy jsou na koncertech obdivuhodné svou bezprostředností, takřka veselé, rebelské. Obě dámy jitří každé špatné svědomí s půvabem a šarmem, jemuž lze jen podlehnout. Vedle Radůzy jsou Sestry Steinovy další velkou nadějí českého písničkářství. SKUPINA - A ;C Vstupné: 100,- 90,- 70,- Kč 19. středa Divadlo Viola od hod. A. P. Čechov: TISÍC A JEDNA VÁŠEŇ Večer nečekaně směšných her o lásce. Hrají: Taťjana Medvecká, Lilian Malkina, Jaromír Meduna a Lukáš Jurek SKUPINA - A ;B ;C Vstupné: 150,- 140,- 120,- Kč úterý Divadelní spolek Frída - Divadlo Bolka Polívky od hod. Dodo Gombár: PÁNSKÁ JÍZDA Děj je zasazen do prostřed vesnického ochotnického divadla. Specifikem tohoto souboru je fakt, že jej tvoří pouze chlapi. Ženy v této dědině hrát divadlo jednoduše nebaví. Proto je repertoár ochotnického souboru postaven čistě na mužích a život divadla na vesnici se stává vysloveně pánskou záležitostí. Z toho stereotypu vytrhne soubor až příchod mladého avantgardního režiséra, který se rozhodne nazkoušet s místními hvězdami přelomové představení. Jeho volba je odvážná, bude zkoušet Tři sestry od Čechova. Tři hlavní postavy - Olgu, Irinu a Mášu ztvární tři chlapi. Naše nové představení pojednává s patřičnou dávkou humoru a nadhledu o tomto netradičním zkušebním období. Hrají:Jiří Pecha, Martin Trnavský, Radim Novák, David Rotter, Klára Rotterová Scénář a režie: Dodo Gombár, Hudba:David Rotter, Scéna a kostýmy:jaroslav Milfajt SKUPINA - A ;B ;C Vstupné: 150,- 140,- 120,- Kč 1 5. úterý Agentura Hot Jazz Praha od hod. ONDŘEJ HAVELKA & MELODY MAKERS Opět něco starého, avšak funglnového! Aneb něco nového, stejně pěkně starého! Koncert populárního swingového orchestru. SKUPINA - A ;B Vstupné: 240,- 230,- 210,- Kč středa Divadlo Sklep Praha od hod. BESÍDKA 2008 Každý rok vzniká BESÍDKA nová, naplněná novými nápady, těmi nejlepšími, které jsou vybrány z Vánoční Besídky Divadla Sklep. Hrají: T. Hanák, D. Vávra, J. Burda, L. Vychodilová, T. Kučerová, B. Trojanová, L. Andelová, H. Pafková, Kapela Divadla Sklep a další SKUPINA - A ;B ;C Vstupné: 180,- 170,- 150,- Kč Divadlo Járy Cimrmana sobota Cimrman / Smoljak / Svěrák!!POZOR!! HOSPODA NA MÝTINCE!!od hod.!! opereta s výpravou a kostýmy Účinkuje dobrá polovina těchto herců: Petr Brukner, Miloň Čepelka, Ladislav Smoljak, Zdeněk Svěrák, Jan Hraběta, Jan Kašpar, Pavel Vondruška, Václav Kotek, Bořivoj Penc, Genadij Rumlena a Jaroslav Weigel SKUPINA - A ;B ;C Vstupné: 180,- 170,- 150,- Kč Vážení přátelé, předkládáme Vám programovou nabídku předplatného na pořady, které uvedeme v Kulturním domě Trhové Sviny v I. pololetí roku Pořady jsme rozdělili do tří skupin, z kterých si můžete vybrat tu, která se nejvíce přibližuje Vašemu vkusu. Na jednotlivé skupiny předplatného Vám MěKS T. Sviny vystaví průkazky s místy k sezení. Nabídka předplatného je výhodná i pro organizace, protože průkazky nejsou vystaveny na jméno a jsou přenosné na další osoby. CELKOVÁ CENA PRO SKUPINU A je 1 200,- Kč = 25% SLEVA CELKOVÁ CENA PRO SKUPINU B je 1 056,- Kč = 20% SLEVA CELKOVÁ CENA PRO SKUPINU C je 896,- Kč = 20% SLEVA Zájemci o předplatné se mohou přihlásit v kanceláři v Kulturním domě Trhové Sviny. Přihlášky přijímáme do 9. ledna Naše spojení: tel./fax , Adresa : Městské kulturní středisko Sídliště 710, Trhové Sviny Věříme, že si z naší nabídky vyberete a těšíme se na shledání s Vámi

6 Tanečním věnečkem skončil letošní kurz tance V pátek 30. listopadu 2007 se naplnil sál ve Strážkovicích mladými tanečníky a tanečnicemi v doprovodu rodičů, prarodičů, přátel, kamarádů a známých. Konal se zde závěrečný Taneční věneček tradičního kurzu tance a společenské výchovy, který pořádá pravidelně každým rokem na podzim Městské kulturní středisko v Trhových Svinech. Jedenadvacet mladých párů absolvovalo dvanáct lekcí v Kulturním domě v Trhových Svinech, kde se učily prvním tanečním krokům. Společenským tancům je vyučovali mistři tance - manželé Jiří a Simona Štojdlovi - za doprovodu živé kapely. Taneční věneček bývá takovým symbolickým vyvrcholením tanečních. Slečny a mladí pánové zde mohou zúročit vše, co se v kurzu naučili, a provést po parketě třeba své rodiče nebo známé. Věříme, že tanec jim bude v dalších letech přinášet jen radost a povznášející pocit a my se pomalu budeme chystat na přípravu příštího tanečního kurzu. Zpráva z trhovosvinenského Mateřského centra František Herbst Foto: Julie Jandová Tak jsme se zase posunuli o měsíc dále. Nastal konec roku 2007 a my bychom Vás chtěly informovat o tom, jak se nám v prosinci dařilo. Měsíc prosinec byl plný aktivit. Mimořádně navštívená byla naše Mikulášská nadílka. Dárečky od Mikuláše dostalo přes 30 dětí. Mikuláš byl pěkný a jemu podrobení čerti byli v našem Mateřském centru jako beránci. S Mikulášem anděl nepřišel, ale my si myslíme, že tam andílků bylo i tak dost. V prosinci také proběhla přednáška s názvem Kompletní průvodce těhotenstvím, která byla dostatečně navštívena těhotnými ženami a budoucími tatínky. Přednášku vedla zkušená porodní asistentka paní Mirka Caplová, doporučená prim. MUDr. Sákem. Měli jsme tu také přednášku o výchově dětí, kde jsme si pěkně podiskutovali i o vlastních zkušenostech a trápeních. Jsme rády, že v Trhových Svinech vzniklo oficiální místo, kde si můžou maminky pohovořit, kde jsou vítány i se svými nezbednými ratolestmi a kde mají děti možnost pohrát si s hračkami, které doma nemají. Jistě bude v příštím roce co zlepšovat, ale myslíme si, že práce se daří a účel, ke kterému naše MC vzniklo, je plněn. Další novinkou je, že od prosince 2007 je v MC otevřeno každý všední den, protože tam je naše nová organizační pracovnice. Takže Vás všechny zveme, abyste přišli a s dětmi to obhlédli. V polovině prosince rovněž proběhl další bazárek s dětskými věcmi. Pokud jste nestihli připravit věci, co vám doma přebývají, nevěšte hlavu. Další bazárek bude na jaře. V listopadovém čísle byla vyhlášena anketa Sponzor 2007 a Dobrovolník Anketní lístky se vybíraly v MC. Dne anketa skončila a komise složená ze zástupců partnerských organizací MC (tj. Domečku a MÚ T.Sviny) zhodnotila vaše nominace. Slavnostní vyhlášení s oceněním nominovaných proběhne dne v hodin v Mateřském centru Človíček NEBOJSA, o.s. Ocenit spolupracovníky a poděkovat sponzorům umožnila finanční podpora těchto partnerů: Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe a Nadace VIA. To je všechno. Šťastný rok 2008 Vám přeje Mateřské centrum Človíček NE- BOJSA, o.s. Český svaz žen si vás dovoluje pozvat na Svíčkový ples, který se bude konat 26. ledna 2008 v sále hostince Na návsi ve Strážkovicích. K tanci a poslechu hraje hudební skupina VARIANT. Bohatá tombola. Doprava do Strážkovic a zpět bude zajištěna Kateřina Špírková - 6 -

7 TJ Spartak, oddíl kopané si vás dovoluje pozvat na 1 Sportovní ples, který se bude konat 1 ledna 2008 v sále hostince Na návsi ve Strážkovicích. K tanci a poslechu hraje hudební skupina VARIANT. Bohatá tombola, cena: barevný televizor Doprava do Strážkovic a zpět bude zajištěna Nabízíme Vám: zneškodňování zvláštních odpadních vod (septiky, tukové lapoly bez dopravy) montáže přípojek lokalizace úniků vody z potrubí Váš poradenská, provozovatel inženýrská a vodovodů mobil: a 602 kanalizací technická činnost laboratorní rozbory pitné vody čištění kanalizačních přípojek JVS a.s. Severní 8/ České Budějovice Nepřetržitá havarijní služba Nepřetržitá info-linka Vaše provozní středisko Borovany sídlo: ČOV U Stropnice, Borovany tel., fax: vedoucí střediska: Pavel Božák Váš provozovatel vodovodů a kanalizací MANDA LEDENICE PRODEJ UHLÍ, PÍSKŮ, DRTÍ A KAČÍRKŮ možnost dopravy UHELNÉ SKLADY LEDENICE nabízejí: HNĚDÉ UHLÍ, BRIKETY - ROZVOZ UHLÍ ZDARMA! PRODEJ VŠECH DRUHŮ PÍSKŮ /betonářský, maltařský a zásypový/ Pondělí - Pátek 7-17hod Sobota 7-12hod Firma MEDISIZE CZ, s.r.o. sídlící v Trhových Svinech děkuje všem svým zaměstnancům za úspěšné zvládnutí pracovních úkolů v roce 2007 a přeje jim do nového roku 2008 hodně pracovních a životních úspěchů. Informace o možnosti zaměstnání podává personální oddělení MEDISIZE CZ, s.r.o., Tovární 560, Trhové Sviny, tel. č , MONTÁŽ, TOPENÍ, VODA, PLYN Milan Cvach K Leváčku 1034, Tr.Sviny, mobil: Výhodné ceny při montáži kompletního topení Topenářské a instalaterské poradenství Základní škola Borovany přijme účetní - ekonomku praxe ve školství vítána č.tel

ZPRAVODAJ OBČANŮ MĚSTA TRHOVÝCH SVINŮ A OKOLÍ. Prosinec 2008 Číslo 12 Ročník XVIII. CELEBRITY s. r. o. prokázaly, že divadelníci zrají jako víno

ZPRAVODAJ OBČANŮ MĚSTA TRHOVÝCH SVINŮ A OKOLÍ. Prosinec 2008 Číslo 12 Ročník XVIII. CELEBRITY s. r. o. prokázaly, že divadelníci zrají jako víno ZPRAVODAJ OBČANŮ MĚSTA TRHOVÝCH SVINŮ A OKOLÍ TRHOVOSVINENSKÉ LISTY Prosinec 2008 Číslo 12 Ročník XVIII CELEBRITY s. r. o. prokázaly, že divadelníci zrají jako víno V pátek 14. listopadu 2008 se v kulturním

Více

Rozhlasové Kořeny budou věnovány rodům v Trhových Svinech. Srpen 2007 Číslo 8 Ročník XVII. Foto: Tomáš Kraft

Rozhlasové Kořeny budou věnovány rodům v Trhových Svinech. Srpen 2007 Číslo 8 Ročník XVII. Foto: Tomáš Kraft Srpen 2007 Číslo 8 Ročník XVII. Historická vozidla vyrazila již potřetí na Vysokohorskou jízdu Poslední červencovou sobotu se v okolí Trhových Svinů uskutečnil již třetí ročník Vysokohorské jízdy veteránů,

Více

Pod jednou střechou - společnou oblohou aneb Kdo má rád tu českou písničku

Pod jednou střechou - společnou oblohou aneb Kdo má rád tu českou písničku Září 2007 Číslo 9 Ročník XVII. Pod jednou střechou - společnou oblohou aneb Kdo má rád tu českou písničku I takto by se dala nazvat hezká atmosféra jubilejního 10. ročníku Mezinárodního festivalu dechových

Více

Svinenské hodiny pěkně bijí... Říjen 2007 Číslo 10 Ročník XVII.

Svinenské hodiny pěkně bijí... Říjen 2007 Číslo 10 Ročník XVII. Říjen 2007 Číslo 10 Ročník XVII. Trhovosvinenské maminky se poprvé oficiálně sdružují V polovině října letošního roku bylo v Trhových Svinech slavnostně otevřeno historicky první mateřské centrum s názvem

Více

Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com

Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com pf 2013 TRHOVOSVINENSKÉ Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com listy 12 2 0 1 2 Ročník XXII AKTUÁLNÍ TÉMA Z bramborové medaile Shrnutí hasičské sezóny K prameni potoka Přejeme

Více

Buškův hamr má nové provozovatele, poprvé trhovosvinenské občany

Buškův hamr má nové provozovatele, poprvé trhovosvinenské občany Březen 2008 Číslo 3 Ročník XVIII. Noc čarodějnic a den lásky Filipojakubská nebo také Valpuržina noc z 30. dubna na 1. května je jednou z tajemných nocí, kdy prý mají čáry a kouzla větší moc než jindy.

Více

Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com

Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com TRHOVOSVINENSKÉ Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com listy pf 2012 12 2 0 1 1 Ročník XXI AKTUÁLNÍ TÉMA Rozhovor Rozšíření sběrného dvora Sviny, Schmied, Silhouette Příjemné prožití

Více

Informační měsíčník občanů Semilska

Informační měsíčník občanů Semilska Ročník XIII. číslo 11 (169) Středa 30. listopadu 2005 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 8, Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE V PÁTEK 30. PROSINCE Upozornění: Vzhledem k vánočním svátkům je uzávěrka čísla už

Více

TRHOVOSVINENSKÉ LISTY

TRHOVOSVINENSKÉ LISTY ZPRAVODAJ OBČANŮ MĚSTA TRHOVÝCH SVINŮ A OKOLÍ TRHOVOSVINENSKÉ LISTY Říjen 2008 Číslo 10 Ročník XVIII Kamerový systém dohlíží zejména na prostor před školou Rozhodnutím rady města ze dne 21. dubna 2008

Více

číslo 198 říjen 2006 STAROSTI STAROSTŮ

číslo 198 říjen 2006 STAROSTI STAROSTŮ 8,- Kč Nastal podzim, děti už dávno sedí ve školních lavicích a příroda začíná dostávat zlatavý kabát. Dnes na dlouhou dobu naposledy vyjíždím za starostmi starostů. V říjnu komunální volby někde možná

Více

listy TRHOVOSVINENSKÉ TEZAK Taneční sál už roste před očima

listy TRHOVOSVINENSKÉ TEZAK Taneční sál už roste před očima TRHOVOSVINENSKÉ Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com Taneční sál už roste před očima listy Zdá se, že je před námi poslední plesová sezóna, v níž budeme cestovat za tancem a

Více

listy TRHOVOSVINENSKÉ Město čerpá dotace z Regionálního operačního programu Zveme Vás Africa Alive

listy TRHOVOSVINENSKÉ Město čerpá dotace z Regionálního operačního programu Zveme Vás Africa Alive TRHOVOSVINENSKÉ Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com listy Město čerpá dotace z Regionálního operačního programu Po čase začíná být město opět úspěšné při ucházení se o dotace

Více

Vážení spoluobčané, SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva

Vážení spoluobčané, SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva VYDÁNÍ 4., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 23.11.2012 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 úvodník Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou poslední číslo Křižanovského

Více

Zbraslavské noviny 6/2012

Zbraslavské noviny 6/2012 Zbraslavské noviny 6/2012 Vladislav Vančura 1. 6. 1942 Borovičky III Tančí celá rodina? cena 5 Kč Zbraslavské noviny 6/2012 Školky Konec dubna a začátek května byl ve znamení zápisu do mateřských škol.

Více

listy TRHOVOSVINENSKÉ Nová okna, žáci, učitelé v září všichni do školy!

listy TRHOVOSVINENSKÉ Nová okna, žáci, učitelé v září všichni do školy! TRHOVOSVINENSKÉ Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com Nová okna, žáci, učitelé v září všichni do školy! Základní škola v Trhových Svinech se konečně dočká zateplení včetně výměny

Více

Kunovský fašank 2012

Kunovský fašank 2012 ROČNÍK 23 3/2012 CENA 10 Kč Kunovský fašank 2012 Každý rok je stejný a přesto pokaždé jiný rozpustilý s tradičními tanci i písněmi, veselý, někdy trochu štiplavý při reportážích TV Kuna či litaniích nad

Více

OBEC TOPOLNÁ PRVNÍCH 30 DNÍ. obecní noviny ročník 5 číslo 5 vychází 20. prosince 2002

OBEC TOPOLNÁ PRVNÍCH 30 DNÍ. obecní noviny ročník 5 číslo 5 vychází 20. prosince 2002 obecní noviny ročník 5 číslo 5 vychází 20. prosince 2002 VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ! Protože se blíží závěr občanského roku, nastal čas hodnocení, a to nejen uplynulého roku 2002, ale i let předcházejících. Proto

Více

2/2012. Proběhly zápisy do základních škol Krev vyvážená životem Tajemství třebíčských garáží Sport měsíce: basketbal Fotosoutěž zná vítěze

2/2012. Proběhly zápisy do základních škol Krev vyvážená životem Tajemství třebíčských garáží Sport měsíce: basketbal Fotosoutěž zná vítěze 2/2012 Proběhly zápisy do základních škol Krev vyvážená životem Tajemství třebíčských garáží Sport měsíce: basketbal Fotosoutěž zná vítěze Místo života Zadní synagoga, a dnes také sousední dům Seligmanna

Více

HORECKÝ ZPRAVODAJ PF 2015 12/2014. Vážení a milí spoluobčané, AKCE BOHOSLUŽBY

HORECKÝ ZPRAVODAJ PF 2015 12/2014. Vážení a milí spoluobčané, AKCE BOHOSLUŽBY HORECKÝ ZPRAVODAJ 12/2014 Vážení a milí spoluobčané, před čtyřmi lety jsem se stala novou starostkou Horky nad Moravou. Tehdy jsem vstupovala do komunální politiky jako nováček. S velkým odhodláním, elánem

Více

Arcibiskup v Nymburce

Arcibiskup v Nymburce číslo 7/2010 / ŘÍJEN Arcibiskup v Nymburce Ve středu 15. září uvítal starosta Nymburka Ladislav Kutík vzácnou návštěvu, arcibiskupa Dominika Duku. Český primas přijel projednat konání koncertů hudebního

Více

ČERVEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10,-

ČERVEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10,- ČERVEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10,- Historická vozidla na náměstí 31.5.2014., měsíčník, vydává Městský úřad Deštná, 378 25 Deštná, č. j. MK ČR E 1158 Redakční rada: D. Šašek, P. Píglová, H. Janotová, Vl.

Více

Vánoční koncert Ďáblíku na straně 9

Vánoční koncert Ďáblíku na straně 9 Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e leden 2012 Vánoční koncert Ďáblíku na straně 9 Z obsahu... Rozhovor se starostou MČ Praha Ďáblice Ing. Milošem Růžičkou...4 Prosinec

Více

Upozornění Městského úřadu. Květnové oslavy MISS SUŠICE 2001. Salzburg. upozorňuje, Vyzvedněte si vstupenky! Přečtěte si

Upozornění Městského úřadu. Květnové oslavy MISS SUŠICE 2001. Salzburg. upozorňuje, Vyzvedněte si vstupenky! Přečtěte si 9/2001 4. května 2001 Cena 5,80 Kč Agentura RLA Stallion, s. r. o., ve spolupráci s Městem Sušice a Městským kulturním střediskem v Sušici vyhlašují soutěž MISS SUŠICE 2001 pro všechny krásné dívky sušického

Více

Swingová lázeň. Bohemia pod lupou Studenti pražské vysoké školy vytvořili studii, kterou chtějí do našeho města přilákat cizince.

Swingová lázeň. Bohemia pod lupou Studenti pražské vysoké školy vytvořili studii, kterou chtějí do našeho města přilákat cizince. Ročník 24 Číslo 14 Cena 9 Kč Projekt Poděbrady Sousedé u táboráku Swingová lázeň Bohemia pod lupou Studenti pražské vysoké školy vytvořili studii, kterou chtějí do našeho města přilákat cizince. Poděbradští

Více

Kalendář akcí v Horních Počernicích v listopadu 2012

Kalendář akcí v Horních Počernicích v listopadu 2012 6 1 Kalendář akcí v Horních Počernicích v listopadu 2012 od 3. do 25. 11. ERBY RYTÍŘE JANA ZE CHVAL VÝSTAVA DĚTÍ Z HORNOPOČERNICKÝCH ŠKOL CHVALSKÝ ZÁMEK do 6. 1. 2013 VÝSTAVA NÁDRAŽÍ NA ZÁMKU, ZAPOMENUTÉ

Více

Skály v Náckově rokli Tip na výlet - strana 35

Skály v Náckově rokli Tip na výlet - strana 35 Měšický zpravodaj Srpen 2014 Skály v Náckově rokli Tip na výlet - strana 35 Mšenské Pokličky Tip na výlet - strana 35 Stavba nové čekárny - stanice Agropodnik Nové čekárny... - strana 7 Stavba dětského

Více

RUDOLTICKÝ BUDULÍNEK

RUDOLTICKÝ BUDULÍNEK RUDOLTICKÝ ZPRAVODAJ RUDOLTICKÝ BUDULÍNEK JSME OBČANSKÉ SDRUŽENÍ, KTERÉ ZALOŽILY TŘI MAMINKY. NAŠE ROZHODNUTÍ ZALOŽIT RODINNÉ CENTRUM BYLO VELICE RYCHLÉ A JEŠTĚ V ČERVNU BY ANI JEDNU Z NÁS NIC TAKOVÉHO

Více

TRHOVOSVINENSKÉ LISTY

TRHOVOSVINENSKÉ LISTY ZPRAVODAJ OBČANŮ MĚSTA TRHOVÝCH SVINŮ A OKOLÍ TRHOVOSVINENSKÉ LISTY Duben 2011 Číslo 4 Ročník XXI Cena vodného a stočného schválena * * * Zastupitelstvo města Trhové Sviny na svém řádném zasedání dne 28.

Více

VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ

VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ 01/2014 ZDARMA Unikátní betlém před školou Seriál o historii Velkých Popovic láká pamětníky Vydařené adventní setkání Opravy místních komunikací Zápis do ZŠ proběhne 11. a 12.

Více

Narodil se v Hruškách

Narodil se v Hruškách Narodil se v Hruškách dokončení z minulého čísla A mezitím se snažil uchytit natrvalo na univerzitě. Psal na všechny strany. Krátce se mu podařilo uchytit na univerzitě v Kalifornii, kde učil studenty

Více