Vánoce, ty jsou jednou v roce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vánoce, ty jsou jednou v roce"

Transkript

1 Vánoce, ty jsou jednou v roce V noci napadl sníh. Teď se všechny bílé střechy rozprostíraly ve slunečním světle, nebe bylo jasné, vrabčáci čiřikali a vzduch byl naplněn hudbou zvonů. Byl to krásný vánoční den. Heinrich Seidel Většina z nás se těší na svátky, kvůli kterým obětuje čas při shánění vánočních dárků a přípravě všeho potřebného. Ano, jsou to Vánoce s jejich výjimečným kouzlem, vzpomínkami na dětství, vůní vánočních dobrot a jehličí nebo hořících prskavek a svíček. Jsou to svátky křesťanské, ale mají v sobě také půvab lidského humoru, pověr a věšteb, které si lidé předávají po staletí z generace na generaci. Veselé Vánoce a mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v novém roce 2008 přejí všem občanům zástupci Městského úřadu v Trhových Svinech a redakční rada Trhovosvinenských listů. Foto: Petr Hnilička Jedna ze známých pověr je o zlatém prasátku, které se má zjevit těm, kteří mají na Štědrý den za sebou celodenní půst doprovázený kručením žaludku. Tato pověra má původ již v pohanské historii Slovanů, kteří jedli v období Vánoc (slunovratu) selata, aby symbolicky přijali sílu Slunce a jeho životodárných paprsků. Malé sele bylo totiž symbolem návratu Slunce a bylo mu zasvěceno. Sníst jej znamenalo ochranu před tmou, která předznamenávala příchod zlých duchů a smrt. Tradice opékání prasátek se zachovala dnes pouze na Balkáně. V Česku se má objevit prasátko jen na stěně po odrazu slunečních paprsků, které dopadly na lesklé předměty. Štědrovečerní večeře našich předků měla mnoho podob. Podle tradice měla mít 9, ale také až 12 chodů. V Čechách nesměl chybět houbový černý kuba. Proč právě jídlo z hub mělo významné místo na štědrovečerním stole? Houby spolu s česnekem a medem měly výsadní postavení. Věřilo se totiž, že mají nebeský původ. Proto kromě kuby bývaly na stole i houbové polévky a omáčky. V našich představách bývají Vánoce spojeny s přáním, aby byl mírný mráz, sníh a svítilo sluníčko. Říkáme jim ladovské. Skutečnost bývá většinou jiná, protože v tomto čase přicházívá teplá fronta způsobená golfským proudem. Přesto ale čas od času máme možnost se z ladovských Vánoc radovat. Za posledních 20 let byl sníh a mráz v roce 1986, 1993, V roce 1996 bylo asi 25 cm sněhu, svítilo slunce a mrazy od 10 st.c. do 20 st.c trvaly až do Nového roku. Na Vánoce roku 1999 byl též sníh a mráz, ale na Štěpána k večeru se oteplilo na 5 st. C a přišla vichřice.v roce 2000 pokryl krajinu pouze sněhový poprašek, ale mrzlo a svítilosluníčko. Nové století a tisíciletí jsme přivítali s mrazem - 14 st. C. Štědrý den roku 2001 byl mrazivý, jasný a se sněhem. Na Boží hod se oteplilo na 3 st.c, foukal silný vítr. Následovala sněhová kalamita v celé naší republice. V roce 2003 byly Vánoce opravdu ladovské. V roce 2004 bylo naopak přímo jarní počasí s teplotou + 12 st. C. V roce 2005 byly teploty nad nulou, ale třetí den nového roku 2006 napadlo 50 cm sněhu, někde i více. Teploty se v lednu pohybovaly kolem 20 st. C. Tato zima byla jedna z nejdelších a nejstudenějších za poslední léta. Loňské Vánoce byly teplé, bez sněhu a mrazu. Taková byla i celá letošní zima. Z tohoto částečného přehledu počasí je vidět, jak je matka příroda nevyzpytatelná. Ať budou letošní Vánoce ladovské nebo ne, přeji Vám jejich hezké prožití, v novém roce pak hlavně hodně zdraví. V našich duších nechť vládne klid a mír, jakož i v této naší krásné krajině pod Slepičími horami. Václav Heidinger Děti z mateřských škol a členové Divadla Otty Schwarzmüllera v Trhových Svinech Vás srdečně zvou v neděli 2 1 od hod. na náměstí v Trhových Svinech na Vánoce na rynku. Dobrou náladu a zvonečky s sebou. Co najdete v příštím čísle TSL? V lednovém vydání našeho měsíčníku se mimo jiné vrátíme ke stávce pracovníků ve školství, která 4. prosince 2007 získala v Trhových Svinech velkou podporu. I letos se v předvečer svátku svatého Mikuláše zaplnilo trhovosvinenské náměstí čerty, anděly a Mikuláši. Foto: Petr Hnilička

2 ANKETA pro zastupitele Koncem října jsme si připomněli rok od posledních voleb do zastupitelstev obcí, díky nimž máme nové zastupitelstvo města. Pro letošní poslední číslo Trhovosvinenských listů jsme si proto připravili malé shrnutí práce zastupitelů za toto období. Sestavili jsme pro ně malou anketu a zde přinášíme velmi zajímavé odpovědi těch z nich, kteří na naši výzvu zareagovali. Anketní otázky: Je tomu rok, co jste zasedli k prvnímu jednání nového zastupitelstva města. Získali jste důvěru občanů a mohli jste začít uskutečňovat nové plány a cíle. Do jaké míry se Vám to podařilo? Cítíte v práci zastupitele nějaké překážky, problémy či nedostatky? Máte nějaký návrh na jejich řešení? Uveďte, co Vy osobně považujete za největší přínos práce nového zastupitelstva pro život v našem městě. Ing. Radislav Bušek (ODS), starosta: Snažím se pokračovat v realizaci volebního programu, který byl reálný a ne populistický. Věřím, že s většinou zastupitelů mající podobný volební program se podaří cíle uskutečnit. Mnozí zastupitelé nepochopili zastupitelskou demokracii a nectí většinový názor zastupitelů. V práci zastupitelstva se objevil nový prvek prosazování osobních a politických zájmů formou podsouvání lživých údajů veřejnosti při řešení konkrétních situací a otázek. Jako přínos uvádím tu skutečnost, že většina zastupitelů si stojí za svým názorem a nenechají se zmanipulovat hrubými a urážlivými výroky některých občanů přítomných na jednání zastupitelstva či konkrétního zastupitele. Mgr. Jan Steinbauer (SNK ED), místostarosta: To, že volby skončily jiným poměrem mandátů než v předchozích letech, se projevilo v několika směrech. Nové ZM a nová RM má určitě chuť některé věci změnit, něco vybudovat ale město zatím nemá definovaný plán rozvoje. Zatím jsme město bez jasné vize do budoucnosti. To vše se ale mění s tvorbou nového územního plánu. Dále se domnívám, že chybí sebereflexe a odvaha zhodnotit to, co se nepovedlo, a na druhé straně se málo propaguje to, co se podařilo. Úplně nejméně se daří přesvědčit občany o některých záměrech města. Bylo by jistě skvělé, kdyby neexistoval někdy tak velký rozdíl mezi tím, co chtějí občané a co schvalují zastupitelé. Práci zastupitelstva jako celku lze velmi obtížně hodnotit. Jednání ZM je v posledním období hojně navštěvováno občany města. Svědčí to o jejich zájmu o věci veřejné ale na druhé straně zastupitelé jsou tím zaskočeni a domnívají se, že jednají pod tlakem. Všichni si ale musíme zvyknout, že budeme čím dál více pod veřejnou kontrolou včetně skládání účtů z našich rozhodnutí. Já osobně vidím velkou šanci pro zlepšení práce ZM a RM v práci komisí a výborů. Tam by se mohly promítnout názory občanů daleko lépe než pouhé připomínky občanů při jednání ZM. V Trhových Svinech se v posledních letech objevily 2 věci, o které se občané velmi zajímají. Je to připravovaná stavba přeložky silnice II/156 a Tepelné hospodářství. Protože o přeložce jedná především starosta, tak toto téma nechám jemu. O TH většinou informovala paní ing. Božáková v tom smyslu, že TH bude finančním přínosem pro město. Uvedu citaci Ing.Božákové z referátu, který přednesla na konferenci Teplárenského sdružení dne !!! Po zaplacení splátky úvěru 6,9mil. zbude( každý rok) čistý zisk ve výši 5,9 mil. do rozpočtu města. Toto je částka, kterou město bude moci použít na opravu a rozvoj teplovodů, opravy komunikací, rozšíření technické infrastruktury, na nákup pozemků a další (konec citace). Když jsem se stal jednatelem po ing. Božákové, považoval jsem za svou prvořadou povinnost nastavit mezi městem a TH reálné ekonomické vztahy. Zatím tomu tak nebylo a výroba v TH (teplo a elektrická energie) nepokryje ani splátky úvěrů, které za něho město platí. I v rozpočtu města na 2008 je jako příjem od TH částka 4 mil. a město zaplatí splátkách přibližně 6,9mil. Díky řediteli TH panu Jiřímu Štojdlovi a jeho zaměstnancům funguje toto zařízení výborně po stránce provozní. Původem ekonomických nesnází je špatné ekonomické nastavení celého projektu. Zastupitelstvo města uložilo TH vypracovat podnikatelský plán, který byl předložen na ZM RM jako VH Tepelného hospodářství přijme taková opaření, aby se postupně ekonomika této společnosti zlepšila. Arnošt Korčak (ODS): Myslím, že se v prvém roce našeho mandátu podařilo ve spolupráci s ostatními zastupiteli všechno potřebné, co je v dané chvíli reálné. Práce zastupitele je dána zákonem o obcích a v tomto rámci by se měli pohybovat všichni zastupitelé. Cílem by mělo být zlepšování kvality života našich občanů a starat se o majetek města s péčí řádného hospodáře. Myslím, že tomu tak v našem městě je. Naopak si myslím, že by zde neměl mít místo populizmus. Největším přínosem v našem zastupitelstvu je to, že se v něm nepolitikaří a řeší se v něm věcné problémy bez ohledu na politickou příslušnost jednotlivých zastupitelů. Miroslav Král (ODS): Do jaké míry se nám podařilo uskutečnit plány a cíle za uplynulý rok, to by měli posoudit a ohodnotit především občané, neboť to byli právě oni, kteří nám svou důvěru dali. To už proto, že na jednáních zastupitelstva se většinou projednávají podklady, které vycházejí ze strany občanů. V práci zastupitele překážky či problémy jako takové nevidím. Snad bych vytkl pouze obrat některých zastupitelů k přílišnému politikaření a slovíčkaření. Největší přínos práce nového zastupitelstva pro život v našem městě je dle mého názoru předčasné hodnotit po jediném roce působení. Hodnotit tyto záležitosti lze až po uplynutí celého volebního období. Mgr. František Slípka (SNK 2006): To opravdu nevím, protože volební období je ještě před námi. Ano, opravdu pociťuji určitou změnu oproti minulým volebním obdobím. A bohužel je to změna k horšímu. Shrnul bych ji čtyřmi pojmy: populismus, demagogie, manipulace a hulvátství. Docela mně mrzí, že se kdosi snaží tyto nešvary velké politiky zanést i k nám. Někdo je možná šťastný, že žije ve městě, kde kdokoli podepíše komukoli cokoli, ale já ne. A co s tím? Myslím, že bychom mohli pod naším městem vybudovat podzemní dálnici. Peníze se prý přece snadno přesunou z jedné hromádky na druhou a nějaké ty podpisy nejsou problém. Proti pak snad mohou být pouze krtci. Středověké zahrady a velryba grónská tak zůstanou v lokalitě Svinenského potoka zachovány. Největší přínos? Asi to, že zastupitelstvo města je i pod tlakem výše zmíněných skutečností schopno ještě poměrně racionálně pracovat. Mnohým občanům ještě po tolika letech nedošlo, že zastupitel není totéž co poslanec - 2 -

3 parlamentu. Zastupitel je člověk, který má své vlastní někdy i složité pracovní povinnosti a kromě nich věnuje téměř zdarma určitý čas své obci. Ostatní mu pak za to povětšinou nadávají. Obávám se, že před dalšími volbami bude nutné oslovit i veverky a zajíce, jinak volební kandidátky zůstanou poloprázdné. Zdeněk Bebčák (SNK ED): Jelikož v zastupitelstvu města jsem teprve první volební období a z toho teprve jeden rok, tak bych řekl, že se mi zatím můj cíl nepodařilo splnit. Mým cílem, ale bohužel tím nejožehavějším cílem, je neuskutečnění stavby přeložky silnice II/156. Tudíž zatím zde vidím pouze nespokojené občany, ale nespokojené se stavbou této přeložky. Z druhé strany je nutné se také zaobírat otázkou občanů, kteří s touto přeložkou souhlasí. Nebojme se tedy referenda k stavbě přeložky. Ať si tedy opravdu sami občané našeho města rozhodnou, zda tuto plánovanou přeložku v našem městě chtějí či nikoliv, a nenechme toto rozhodnutí na pouhých 23 občanech našeho města, tedy na zastupitelstvu. To je tedy můj, zatím nesplněný cíl. Ne, v práci zastupitele necítím žádné překážky, problémy ani nedostatky. Pouze vyjadřování některých členů zastupitelstva při komunikaci s občany, a to při jednání zastupitelstva, se mi nelíbí. Občané si nás zvolili, proto je nemůžeme při projednávání problému odbývat, ale s nimi jednat. Ač sám jsem členem zastupitelstva, tak ať hledám jak hledám, zatím nemohu na žádný větší přínos práce nového zastupitelstva přijít. Ing. Karel Novák (KDU-ČSL): Důvěru občanů jsem získal zvolením do ZM. Já osobně jsem ale bohužel ztratil důvěru v několik občanů, když na akcích pořádaných Svinenským zvonem tleskali tím více, čím větší hloupost zde byla řečena. Ptáte se na uskutečňování cílů a plánů. Cíle našeho volebního programu jako péče o památky, vybudování cesty ke kostelu Svaté Trojice, podpora výstavby přeložky II/156, plánování severního obchvatu a max. rozvoj ploch pro občanskou výstavbu v novém územním plánu se snažíme podporovat a prosazovat. Práce v ZM je práce kolektivní. Nikdo z nás nemá patent na rozum. Když mám na některé věci jiný názor, ale jsem přehlasován, tak to akceptuji. Nikdy by mne nenapadlo vyvolávat nějakou hysterii, nebo si brát na pomoc sdělovací prostředky a podobně. Do ZM jsem šel s přesvědčením dělat vše pro rozvoj města a neškodit. Ten, kdo šel do ZM uskutečňovat pouze své zájmy, nedělá dobře. Nejvíce mi vadí hrubosti, osočování a politikaření, které se začínají ve značné míře projevovat. Toto se na jednáních předchozího ZM vůbec neobjevovalo. Tento jev je bohužel obrazem celé naší společnosti. A navíc si někteří občané chodí na jednání ZM kompenzovat své frustrace z minulosti. Největší přínos práce nového zastupitelstva? Ten je hlavně v tom, že zastupitelstvo se schází v hojném počtu, pracuje na nových věcech a dokáže se se značnou převahou shodnout na většině otázek (viz např. nezastavovat práce na na přeložce II/156). Radimír Tomášek (ODS): Nových plánů a cílů se nám prozatím nepodařilo dosáhnout. Ano, cítím problém v nedostatku finančních prostředků. Zisk prostředků pro rozvoj města se řeší žádostmi o dotace, které však bývají podmíněné částečnou finanční spoluúčastí žadatele. Při schvalování realizace pilotního projektu Trhové Sviny ORC na centrální kotelně města jsem byl společně se zastupiteli předchozího volebního období oklamán chybným ekonomickým propočtem. Rovněž bývalá paní místostarostka ve svém článku (Trhovosvinenské listy č.2/2005 str.8) uvedla, že předpokládaný čistý zisk za rok bude činit ,- Kč. V následujících letech se pak měl čistý zisk ještě zvyšovat (pochopitelně nemyslím období od poškození zařízení požárem do září 2006). Realitou však je to, že s výše slibovanými ročními čistými zisky nelze v celém tomto volebním období vůbec počítat. Největší dosavadní přínos shledávám v přípravě nového územního plánu, který bude v budoucnu řešit rozvoj bydlení, občanského vybavení, dopravy, technické infrastruktury a zlepšení životního prostředí. MVDr. Václav Mrázek (ODS): Všechny anketní otázky bych shrnul do jedné odpovědi. Jediným a největším problémem pro mne je výše finančních prostředků k zabezpečení všech plánovaných investic v našem městě. K realizaci těchto plánů by bylo potřeba asi 180 až 200 milionů korun. Ale bohužel tato částka je bez dotací v oblasti sci-fi, vzhledem k rozpočtovým možnostem města. Proto veškerá naše snaha v této době směřuje ke stabilizaci současných financí a zároveň k hledání jakékoliv cesty k získání peněžních prostředků. Pavel Stodolovský (KDU- ČSL): Rok ze čtyř volebních let je krátká doba na to, aby se mohly konstatovat splněné plány a cíle. Co se zatím nepodařilo z hlavních mých cílů je rekonstrukce Nového města, což byl hlavní úkol tohoto roku. Jinak ostatní cíle, což je doprava ve městě, nový územní plán, sportovní areál, lokality na výstavbu, supermarket jsou v jednání a bilancovat se mohou až na konci roku Jedním z hlavních nedostatků vidím v nedostatku financí pro město. V této chvíli a situaci jaká mezi zastupiteli a lidmi ve městě je, z mé strany se nedá na tuto otázku odpovědět, na tuto otázku se zeptejte na konci volebního období a budu strašně rád, když tuto odpovědi zodpoví třeba spokojení občané. Ing. Josef Běláč (SNK ED): Popravdě si musím přiznat, že moc nepodařilo, a netěší mne to. Uplynulý rok byl bohužel ve znamení "hašení požárů" a vyrovnávání se s následky let předchozích. Možná také proto, že zastupitelé teprve hledali cestu k vzájemné komunikaci a skutečné věcné spolupráci. Za úspěch ale považuji tři klíčové věci. Zreálnění pohledu na problematiku ekonomiky Tepelného hospodářství. Zahájení práce na novém územním plánu Trhových Svinů a okolních obcí. Rozpoutání veřejné diskuse k problematice řešení dopravy ve městě, realizaci přeložky II/156 a přípravě "velkého" obchvatu města. Myslím si, že jednání zastupitelstva by měla být častější a více "pracovní" a hlavně koncepční. Tedy aby se zastupitelstvo více zabývalo vizí rozvoje města a méně nevyhnutnou operativou. K tomu je ale potřeba výrazně zlepšit kvalitu podkladových materiálů ke klíčovým tématům. Také mne mrzí, když debaty na vážná témata často přerůstají z věcné roviny do osobní, kde už z podstaty prakticky nejde dosáhnout konsenzu, bohužel. Nejsem si zcela jist, zda je to zásluha zastupitelstva, ale těší mne rostoucí angažovanost obyvatel, např. vznik Mateřského centra, ke které by obecně město mělo podmínky vytvářet, než se konkrétně starat a řešit věci za občany. Jaromír Polášek (SNK ED): Ve volbách v říjnu 2006 jsem dostal od občanů tohoto města 654 hlasů, za které jim velice děkuji. Nerad bych pozbyl jejich důvěry a budu i nadále bez cizích - 3 -

4 vlivů prosazovat jejich občanské zájmy a práva. Co se týká mého uskutečňování plánů a cílů a řešení se pokusím jednoduše vyjádřit v následujícím textu : Co ve městě určitě schází Dopravní řešení města Velkoplošná prodejna Koupaliště Sport a volný čas Upravené chodníky Upravená parkoviště Stavební parcely pro rodinné domky Sál pro plesy a podobné akce Dopravní řešení města Důvodem, proč vlastně píši do zpravodaje je, že mě poslední době zaujalo dění ohledně dopravního řešení a zamýšlené přeložky II/156 komunikace, která povede téměř středem města. Několikrát jsem byl při jednání zastupitelstva, která proběhla na radnici a vyslechl jsem též názory občanů, kteří se vyjadřovali na schůzi občanského sdružení Svinenského zvonu. Jako celkem nezávislý pozorovatel usuzuji, že v součastné době je pro vedení radnice jednodušší řešení přeložka, která povede v klidném údolí kolem Svinenského potoka a nemyslím si, že toto krátkozraké řešení najde pochopení u budoucích generací a starousedlíků. Současný stav: Vždyť dnešní silniční ruch městem je při dnešním hustém provozu tj. až 4000 aut ze směru od Č.Budějovic denně!!! A bude za několik let několikanásobný, počítá se až z 5-ti násobkem do 7 let. Díky zamýšlenému projektu podporovanému Evropskou unií - propojení plánované dálnice Praha Č.Budějovice a rakouské dálnice Vídeň- St.Polten, tedy tzv.dálniční převaděčem, který povede téměř centrem T.Svinů po silnici třídy?! Dále se dá předpokládat,že vybudováním, pro občany města nic neřešící a pro město nákladné přeložky komunikace II/156 bude narušen klidný ráz města a stane se noční můrou pro projíždějící řidiče i pro občany. Město se rozdělí na dvě poloviny a už dnešní nedostatek parkovacích míst bude stále více ožehavým problémem města a slib dodatečného vybudování obchvatu bude pouze iluzí. Dle mého názoru je elegantním řešením začít co nejdříve budovat tzv. Severní obchvat, který si jistě najde oblibu nejen u lidí žijících v Otěvěku, kteří již řadu let čekají na chodník podél současné komunikace do Trhových Svinů, ale i u těch kteří se denně přemisťují automobilem do zaměstnání a musí čekat dlouhé minuty v kolonách v centrech města. Návrh: Plně podpořit kroky vedoucí ve zbudování Severního obchvatu přeložku II/156 nerealizovat mezitím postupně provést rekonstrukci Nového Města Obchod a služby Současný stav: Až na výjimky jsou prodejnách v TS velmi drahé zejména potraviny. Většina lidí jezdí dělat velký nákup do ČB.(Makro,Interspar,Terno atd) včetně radních. Návrh: Usilovat o vznik nových velkoplošných prodejen v Trhových Svinech Koupaliště Současný stav: Koupaliště ve Velkém rybníce nemá dostatečné zázemí a zcela nevyhovující vodu ke koupání. Návrh: Vybudovat venkovní bazén pro občany a k němu vyhovující zázemí. 4. Sport s volný čas Současný stav : veřejně přístupná jsou zatím tyto plochy: zimní stadion, Zatravněné tréninkové hřiště nad halou a částečně tenisové kurty. Prakticky nepřístupné hřiště u Gymnázia. Návrh : Usilovat pro lepší podmínky pro sport a volný čas,tak aby sportovalo více dětí a pohybovým aktivitám se věnovalo i více dospělých.vybudovat kvalitní a bezpečná dětská hřiště dále prostor pro in-line bruslení a plánovat napojení na cyklostezky v okolí. 5. Upravené chodníky Současný stav : úklid se provádí hlavně nárazově.stav některých chodníků je žalostný a celá řada jich chybí např.štefánikova ul, kolem sběrného dvora, Otěvěk - Trhové Sviny a další Návrh :Prosazovat rychlejší dobudování chodníků a komunikací ve městě 6. Parkování Současný stav: Naprostý nedostatek parkovacích míst pro občany města. Nedůstojné parkoviště u MÚ II (prosívka s výtluky a po dešti s loužemi) Návrh: a).zřizovat další parkoviště podle zjištěné potřeby občanů b) rozšířit možnosti parkování pro návštěvníky města c) upravit parkoviště u MÚ II. a u potoka 7. Budoucnost města Současný stav: Stále se něco připravuje ale není nic hotovo. Např. studie Červeného vrchu, uleváčku atd.. Staví se hlavně na Rejtech. Spousta mladých lidí odchází z města kuli špatné podpoře rodinné výstavby. Návrh:Dostatek připravených stavebních parcel pro individuální výstavbu spolu s finanční podporou ve formě méně úročených půjček od M.U. na bydlení 8. Kultura Současný stav: Citelně schází ale sál pro pořádání plesů. Rovněž jedna diskotéka za rok je málo. Návrh: Hledat možnosti jak vybudovat taneční sál. prosadit alespoň více zábavy během léta K otázce co je největším přínosem nového zastupitelstva pro život v našem městě se nedokážu vyjádřit. Stanislav Popel (KSČM): Ještě je krátká doba na hodnocení nového zastupitelstva, ale myslím si, že většina zastupitelů chce, aby úkoly, které projednáváme, byly spravedlivě řešeny. To se nám zastupitelům na 100% ještě nedaří. Na některých zastupitelích mně mrzí, že neříkají občanům pravdu a získávají si touto nepravdou občany na svoji stranu. Je třeba s občany hovořit, ale říkat jim pravdu. Když nemohou některé dotazy zodpovědět, tak ať si tento dotaz ověří na patřičném odboru městského úřadu, kde jsou pracovníci zastupitelům vždy ochotni jejich dotazy zodpovědět. Osobně považuji za největší přínos to, že se na jednáních zastupitelstva nepolitizuje a řeší se věci lidským rozumem. Ing. Karel Kocina (KSČM): Svoji činnost v městském zastupitelstvu vidím tak, že jsem členem orgánu, který rozhoduje jako kolektiv. Nepřičítám si proto osobní zásluhy, kterými bych jako jednotlivec se podílel osobně na tom, co je pro město dobré, hlavně pro obyvatele, případně naopak. Vždy se snažím pomoci prosadit rozhodnutí, přispět k osvětlení projednávané tématiky a jejímu řešení. Takto se také chovám v činnosti komisí, jejichž jsem členem. Líbí se mi, že v činnosti zastupitelstva se nepolitikaří a naprostá většina podporuje správnou věc bez ohledu na to, která strana podala návrh. V poslední době je ve městě řada rozporů ohledně silničního obchvatu. Tím, že byla nesprávně vysvětlena trasa obchvatu, řada lidí podepsala petici. Obchvat nebyl nikdy uvažován Dělnickou a Budovatelskou ulicí, ale vždy trasou kolem Svinenského potoka. Toto řešení je reálné v nejkratší době. Tak zvaný severní obchvat nebyl reálný cca před 10 lety z důvodů vysokých finančních nákladů, a proto se město vrátilo znovu k variantě Svinenského potoka. Budu nadále tuto variantu prosazovat k realizaci a vytvořit podmínky pro vybudování severního obchvatu zatím v územním plánu města, který se bude zpracovávat. O realizaci nemluvím vzhledem k mému věku. Je nutno se na věc dívat z reálného pohledu a najít řešení tak, aby bylo dostupné a něco městu přineslo

5 Kino Trhové Sviny Program kina od ledna do 3 ledna 2008 čtvrtek POKOJ 1408 DD pátek Americký barevný širokoúhlý thriller Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 70,- Kč 5. sobota KRÁLOVNA ALŽBĚTA: ZLATÝ VĚK DD neděle Britský barevný historický film Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 60,- Kč 7. pondělí Filmové představení nejen pro děti ZŠ DD 75 a ve 115 hod. BAJAJA Vstupné: 10,- Kč 7. pondělí BREAKOUT DD 94 Švýcarský barevný širokoúhlý hudební teenager film Mládeži přístupno Vstupné: 60,- Kč 10. čtvrtek POSLEDNÍ LEGIE DD pátek Britsko-americký barevný širokoúhlý dobrodružný film Mládeži přístupno Vstupné: 65,- Kč 1 sobota SUPERBAD DD neděle Americká barevná komedie Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 65,- Kč 14. pondělí CRASH ROAD DD 90 v hod. Česká barevná hořká komedie a Hrají: Agáta Hanychová, Pavla Tomicová, Kryštof Hádek, Miroslav Táborský a další Mládeži přístupno Vstupné: 65,- Kč 17. čtvrtek MEZI NEPŘÍTELI DD 111 Francouzské barevné širokoúhlé válečné drama Mládeži přístupno Vstupné: 65,- Kč 18. pátek PAN VČELKA DD sobota Americká barevná animovaná komedie v českém znění v hod. Mládeži přístupno Vstupné: 60,- Kč 18. pátek RESIDENT EVIL: ZÁNIK DD sobota Americký barevný širokoúhlý sci-fi horor Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 65,- Kč 20. neděle SEJMI JE VŠECHNY DD 86 Americký barevný širokoúhlý thriller Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 60,- Kč 2 pondělí Filmové představení nejen pro děti MŠ a ZŠ DD 61 v 9.45 hod. KRTEK A OSLAVA a ve 115 hod. Pásmo pohádek pro děti Vstupné: 10,- Kč 2 pondělí KURZ NEGATIVNÍHO MYŠLENÍ DD 79 Norská barevná tragikomedie Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 65,- Kč 24. čtvrtek CHYŤTE DOKTORA DD pátek Česká barevná komedie v hod. Hrají: Michal MalátnÝ, Tatiána Vilhelmová, Iva Janžurová, Vladimír Javorský, Luděk Sobota, Zuzana Stivínová, Kryštof Hádek a další a Mládeži přístupno Vstupné: 60,- Kč 26. sobota VÁCLAV DD neděle Česká barevná komedie v hod. Hrají: Ivan Trojan, Emília Vašáryová, Jan Budař, Jiří Lábus, Soňa Norisová, PetraŠpalková, Zuzana Kronerová, Josef Polášek a další a Mládeži přístupno Vstupné: 65,- Kč 28. pondělí POSLEDNÍ PLAVKY DD 92 Česká barevná širokoúhlá komedie Hrají: Petr Čtvrtníček, Josef Polášek, Jiří Lábus, Rudolf Hrušínský a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 60,- Kč 3 čtvrtek HRDINOVÉ A ZBABĚLCI DD 92 Americký barevný širokoúhlý detektivní thriller Hrají: Robert Redford, Meryl Streepová, Tom Cruise a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 60,- Kč Rezervace vstupenek: Tel./Fax: , Ceny uvedené v programu jsou včetně příplatku 1,- Kč na Fond České kinematografie ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA KONCERTY Sál KD T. Sviny 2 úterý Kapron pro musik uvádí MARIE ROTTROVÁ a HOSTÉ Koncert sestavený z největších hitů za dobu celé její kariéry. Jejími hosty jsou dle časových možností JAROSLAV WYKRENT, dvorní skladatel, textař a zároveň zpěvák. A dlouholetý kolega a sólista ostravské skupiny Flamingo PETR NĚMEC. Doprovázet bude devítičlenný orchestr SEPTET PLUS a vokální duo FRESH. Vstupné: 240,- 230,- 210,- Kč Předprodej: Kulturní dům T. Sviny tel po-pá h h. nebo v době prodeje vstupenek do kina h. NABÍDKA PŘEDPLATNÉHO KULTURNÍCH POŘADŮ KULTURNÍ DŮM TRHOVÉ SVINY I. pololetí úterý Kapron pro musik uvádí MARIE ROTTROVÁ a HOSTÉ Koncert sestavený z největších hitů za dobu celé její kariéry. Jejími hosty jsou dle časových možností JAROSLAV WYKRENT, dvorní skladatel, textař a zároveň zpěvák. A dlouholetý kolega a sólista ostravské skupiny Flamingo PETR NĚMEC. Doprovázet bude devítičlenný orchestr SEPTET PLUS a vokální duo FRESH. SKUPINA A ; B Vstupné: 240,- 230,- 210,- Kč neděle Divadlo Na Vinohradech od hod. Ken Ludwig: LO STUPENDO aneb TENOR NA ROZTRHÁNÍ Inscenace je úspěšnou fraškou, výborně napsanou přesně v duchu feydeauovských situačních komedií. Tenor na roztrhání je bláznivým příběhem talentovaného, ale nesmělého a opomíjeného človíčka, který čeká na svoji životní příležitost. Dojemné lidské okamžiky se tu střídají s výbuchy slovní a situační komiky. Svižný sled zápletek pak vyústí v závěrečný bláznivý kolotoč záměn osob a přesně do sebe zapadajících omylů a náhodných shod. Hrají: Václav Vydra, Simona Postlerová, Svatopluk Skopal, Martin Zahálka, Zlata Adamovská /Jana Boušková, JanaMalá/Eva Janoušková, Gabriela Vránová, Michal Novotný /Ladislav Hampl Režie: Jan Novák SKUPINA - A ;B ;C Vstupné: 180,- 170,- 150,- Kč 20. středa Divadlo Skelet Pavla Trávníčka od hod. Marc Camoletti: LÉTAJÍCÍ SNOUBENKY Francouzská komedie.lásky přilétají a odlétají, nesmí se ovšem změnit letový řád. A abyste se pobavili, přesně to se stane. Hrají: Pavel Trávníček, Markéta Hrubešová, Zdeněk Rumpík/Marcel Vašinka, Martina Hudečková, Dana Bartůňková, Dana Morávková/Klára Doležalová, Monika Hladová/Miluše Bittnerová SKUPINA - A ;C Vstupné: 180,- 170,- 150,- Kč 5. středa SESTRY STEINOVY od hod. Sestry Steinovy jsou na koncertech obdivuhodné svou bezprostředností, takřka veselé, rebelské. Obě dámy jitří každé špatné svědomí s půvabem a šarmem, jemuž lze jen podlehnout. Vedle Radůzy jsou Sestry Steinovy další velkou nadějí českého písničkářství. SKUPINA - A ;C Vstupné: 100,- 90,- 70,- Kč 19. středa Divadlo Viola od hod. A. P. Čechov: TISÍC A JEDNA VÁŠEŇ Večer nečekaně směšných her o lásce. Hrají: Taťjana Medvecká, Lilian Malkina, Jaromír Meduna a Lukáš Jurek SKUPINA - A ;B ;C Vstupné: 150,- 140,- 120,- Kč úterý Divadelní spolek Frída - Divadlo Bolka Polívky od hod. Dodo Gombár: PÁNSKÁ JÍZDA Děj je zasazen do prostřed vesnického ochotnického divadla. Specifikem tohoto souboru je fakt, že jej tvoří pouze chlapi. Ženy v této dědině hrát divadlo jednoduše nebaví. Proto je repertoár ochotnického souboru postaven čistě na mužích a život divadla na vesnici se stává vysloveně pánskou záležitostí. Z toho stereotypu vytrhne soubor až příchod mladého avantgardního režiséra, který se rozhodne nazkoušet s místními hvězdami přelomové představení. Jeho volba je odvážná, bude zkoušet Tři sestry od Čechova. Tři hlavní postavy - Olgu, Irinu a Mášu ztvární tři chlapi. Naše nové představení pojednává s patřičnou dávkou humoru a nadhledu o tomto netradičním zkušebním období. Hrají:Jiří Pecha, Martin Trnavský, Radim Novák, David Rotter, Klára Rotterová Scénář a režie: Dodo Gombár, Hudba:David Rotter, Scéna a kostýmy:jaroslav Milfajt SKUPINA - A ;B ;C Vstupné: 150,- 140,- 120,- Kč 1 5. úterý Agentura Hot Jazz Praha od hod. ONDŘEJ HAVELKA & MELODY MAKERS Opět něco starého, avšak funglnového! Aneb něco nového, stejně pěkně starého! Koncert populárního swingového orchestru. SKUPINA - A ;B Vstupné: 240,- 230,- 210,- Kč středa Divadlo Sklep Praha od hod. BESÍDKA 2008 Každý rok vzniká BESÍDKA nová, naplněná novými nápady, těmi nejlepšími, které jsou vybrány z Vánoční Besídky Divadla Sklep. Hrají: T. Hanák, D. Vávra, J. Burda, L. Vychodilová, T. Kučerová, B. Trojanová, L. Andelová, H. Pafková, Kapela Divadla Sklep a další SKUPINA - A ;B ;C Vstupné: 180,- 170,- 150,- Kč Divadlo Járy Cimrmana sobota Cimrman / Smoljak / Svěrák!!POZOR!! HOSPODA NA MÝTINCE!!od hod.!! opereta s výpravou a kostýmy Účinkuje dobrá polovina těchto herců: Petr Brukner, Miloň Čepelka, Ladislav Smoljak, Zdeněk Svěrák, Jan Hraběta, Jan Kašpar, Pavel Vondruška, Václav Kotek, Bořivoj Penc, Genadij Rumlena a Jaroslav Weigel SKUPINA - A ;B ;C Vstupné: 180,- 170,- 150,- Kč Vážení přátelé, předkládáme Vám programovou nabídku předplatného na pořady, které uvedeme v Kulturním domě Trhové Sviny v I. pololetí roku Pořady jsme rozdělili do tří skupin, z kterých si můžete vybrat tu, která se nejvíce přibližuje Vašemu vkusu. Na jednotlivé skupiny předplatného Vám MěKS T. Sviny vystaví průkazky s místy k sezení. Nabídka předplatného je výhodná i pro organizace, protože průkazky nejsou vystaveny na jméno a jsou přenosné na další osoby. CELKOVÁ CENA PRO SKUPINU A je 1 200,- Kč = 25% SLEVA CELKOVÁ CENA PRO SKUPINU B je 1 056,- Kč = 20% SLEVA CELKOVÁ CENA PRO SKUPINU C je 896,- Kč = 20% SLEVA Zájemci o předplatné se mohou přihlásit v kanceláři v Kulturním domě Trhové Sviny. Přihlášky přijímáme do 9. ledna Naše spojení: tel./fax , Adresa : Městské kulturní středisko Sídliště 710, Trhové Sviny Věříme, že si z naší nabídky vyberete a těšíme se na shledání s Vámi

6 Tanečním věnečkem skončil letošní kurz tance V pátek 30. listopadu 2007 se naplnil sál ve Strážkovicích mladými tanečníky a tanečnicemi v doprovodu rodičů, prarodičů, přátel, kamarádů a známých. Konal se zde závěrečný Taneční věneček tradičního kurzu tance a společenské výchovy, který pořádá pravidelně každým rokem na podzim Městské kulturní středisko v Trhových Svinech. Jedenadvacet mladých párů absolvovalo dvanáct lekcí v Kulturním domě v Trhových Svinech, kde se učily prvním tanečním krokům. Společenským tancům je vyučovali mistři tance - manželé Jiří a Simona Štojdlovi - za doprovodu živé kapely. Taneční věneček bývá takovým symbolickým vyvrcholením tanečních. Slečny a mladí pánové zde mohou zúročit vše, co se v kurzu naučili, a provést po parketě třeba své rodiče nebo známé. Věříme, že tanec jim bude v dalších letech přinášet jen radost a povznášející pocit a my se pomalu budeme chystat na přípravu příštího tanečního kurzu. Zpráva z trhovosvinenského Mateřského centra František Herbst Foto: Julie Jandová Tak jsme se zase posunuli o měsíc dále. Nastal konec roku 2007 a my bychom Vás chtěly informovat o tom, jak se nám v prosinci dařilo. Měsíc prosinec byl plný aktivit. Mimořádně navštívená byla naše Mikulášská nadílka. Dárečky od Mikuláše dostalo přes 30 dětí. Mikuláš byl pěkný a jemu podrobení čerti byli v našem Mateřském centru jako beránci. S Mikulášem anděl nepřišel, ale my si myslíme, že tam andílků bylo i tak dost. V prosinci také proběhla přednáška s názvem Kompletní průvodce těhotenstvím, která byla dostatečně navštívena těhotnými ženami a budoucími tatínky. Přednášku vedla zkušená porodní asistentka paní Mirka Caplová, doporučená prim. MUDr. Sákem. Měli jsme tu také přednášku o výchově dětí, kde jsme si pěkně podiskutovali i o vlastních zkušenostech a trápeních. Jsme rády, že v Trhových Svinech vzniklo oficiální místo, kde si můžou maminky pohovořit, kde jsou vítány i se svými nezbednými ratolestmi a kde mají děti možnost pohrát si s hračkami, které doma nemají. Jistě bude v příštím roce co zlepšovat, ale myslíme si, že práce se daří a účel, ke kterému naše MC vzniklo, je plněn. Další novinkou je, že od prosince 2007 je v MC otevřeno každý všední den, protože tam je naše nová organizační pracovnice. Takže Vás všechny zveme, abyste přišli a s dětmi to obhlédli. V polovině prosince rovněž proběhl další bazárek s dětskými věcmi. Pokud jste nestihli připravit věci, co vám doma přebývají, nevěšte hlavu. Další bazárek bude na jaře. V listopadovém čísle byla vyhlášena anketa Sponzor 2007 a Dobrovolník Anketní lístky se vybíraly v MC. Dne anketa skončila a komise složená ze zástupců partnerských organizací MC (tj. Domečku a MÚ T.Sviny) zhodnotila vaše nominace. Slavnostní vyhlášení s oceněním nominovaných proběhne dne v hodin v Mateřském centru Človíček NEBOJSA, o.s. Ocenit spolupracovníky a poděkovat sponzorům umožnila finanční podpora těchto partnerů: Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe a Nadace VIA. To je všechno. Šťastný rok 2008 Vám přeje Mateřské centrum Človíček NE- BOJSA, o.s. Český svaz žen si vás dovoluje pozvat na Svíčkový ples, který se bude konat 26. ledna 2008 v sále hostince Na návsi ve Strážkovicích. K tanci a poslechu hraje hudební skupina VARIANT. Bohatá tombola. Doprava do Strážkovic a zpět bude zajištěna Kateřina Špírková - 6 -

7 TJ Spartak, oddíl kopané si vás dovoluje pozvat na 1 Sportovní ples, který se bude konat 1 ledna 2008 v sále hostince Na návsi ve Strážkovicích. K tanci a poslechu hraje hudební skupina VARIANT. Bohatá tombola, cena: barevný televizor Doprava do Strážkovic a zpět bude zajištěna Nabízíme Vám: zneškodňování zvláštních odpadních vod (septiky, tukové lapoly bez dopravy) montáže přípojek lokalizace úniků vody z potrubí Váš poradenská, provozovatel inženýrská a vodovodů mobil: a 602 kanalizací technická činnost laboratorní rozbory pitné vody čištění kanalizačních přípojek JVS a.s. Severní 8/ České Budějovice Nepřetržitá havarijní služba Nepřetržitá info-linka Vaše provozní středisko Borovany sídlo: ČOV U Stropnice, Borovany tel., fax: vedoucí střediska: Pavel Božák Váš provozovatel vodovodů a kanalizací MANDA LEDENICE PRODEJ UHLÍ, PÍSKŮ, DRTÍ A KAČÍRKŮ možnost dopravy UHELNÉ SKLADY LEDENICE nabízejí: HNĚDÉ UHLÍ, BRIKETY - ROZVOZ UHLÍ ZDARMA! PRODEJ VŠECH DRUHŮ PÍSKŮ /betonářský, maltařský a zásypový/ Pondělí - Pátek 7-17hod Sobota 7-12hod Firma MEDISIZE CZ, s.r.o. sídlící v Trhových Svinech děkuje všem svým zaměstnancům za úspěšné zvládnutí pracovních úkolů v roce 2007 a přeje jim do nového roku 2008 hodně pracovních a životních úspěchů. Informace o možnosti zaměstnání podává personální oddělení MEDISIZE CZ, s.r.o., Tovární 560, Trhové Sviny, tel. č , MONTÁŽ, TOPENÍ, VODA, PLYN Milan Cvach K Leváčku 1034, Tr.Sviny, mobil: Výhodné ceny při montáži kompletního topení Topenářské a instalaterské poradenství Základní škola Borovany přijme účetní - ekonomku praxe ve školství vítána č.tel

8 Internetové tipy Stream.cz V našem vánočním čísle si dovoluji vás upozornit na další zajímavý internetový server, a tím je Naleznete zde nepřeberné množství videoklipů všech možných žánrů a kategorií a rozhodně se nudit nebudete. Když se nebudete chtít zabývat hledáním, klikněte prostě na záložku s nápisem nejlepší. Sledovanost klipů seřadila výběr nejlepších nahrávek za vás. Jaroslav Salcer Počítačový koutek Bookworm aneb Jak zábavným způsobem procvičovat anglická slovíčka V čase vánočním opět odlehčíme téma a představíme jednu zajímavou a graficky povedenou hru pro kapesní počítače s operačním systémem WindowsMobile. a vaším úkolem je v libovolném směru nalézt anglický výraz, kromě citoslovcí a křestních jmen. Slovo klikáním vyznačíme, což poznáme i podle změny barvy kamenů a zelených šipek, které nám označují, v jakém pořadí jsme kameny spojovali. No a opětovným kliknutím na poslední písmeno slovíčka, toto celé slůvko odletí do červí tlamy a my jsme odměněni hlasitým chroupnutím. (Musím podotknout, že naprosto skvělým zvukem, který připomíná ukousnutí pořádného kusu krásně tvrdého a zeleného jablka, pomocí zdravých a silných zubů). žlutě celkové dosažené skóre. Po několika tazích se začnou objevovat některé nové hrací kameny, zbarvené na zeleno. To proto, že jejich použití ve hře je odměněno vyšším počtem bodů. Dosud to vypadalo jako procházka růžovým sadem, ale brzy přituhne. Začínají se totiž objevovat kameny, které doslova hoří plamenem. Pokud nevytvoříte slovo pomocí horního hořícího kamenu, tak vám za chvíli shoří celá knihovna. Nemusíte sice s hořícími kameny vytvořit slovo hned, protože to pochopitelně nemusí jít, ale při každém slovu vytvořeném jinde, se propadne hořící kámen dolů o jeden stupínek. již delší čas neměl co chroupat. Pokud necháte knihovnu shořet, zobrazí se vám výsledková listina, kde se dozvíte jaké bylo nejdelší vámi vytvořené slovo a zároveň jaké bylo bodově nelépe hodnocené slůvko. Kromě toho se dozvíte jestli jste pouze na kvalifikační úrovni prodejce knih nebo již vaše úroveň znalostí slůvek stoupla a vy máte kvalifikaci majitele knihkupectví. Pokud vaše skóre stojí za to, je vám nabídnuta tabulka, kam si zapíšete vaše jméno a budete se zjevovat na výsledkové listině vždy, když hru otevřete nebo po jejím skončení. Firmu Astraware není třeba představovat. U jejích her vždycky vše šlapalo jak má, děj i barevná grafika byly a jsou vždy dotažené do nejmenších detailů. Dnes bych chtěl podrobněji představit hru, při které se sice displej PDA nezbarvuje krví a nikde nechrastí kovové uzávěry zbraní, ale vůbec to neznamená, že by závislost na tuto hru byla menší. Naopak. Ve škole, v čekárně u lékaře, či v dopravním prostředku oceníte nekonečné hledání anglických slovíček a budete se snažit dostat do tabulky nejvyšších skóre, ale to předbíhám.. O co jde? Hned na úvodní obrazovce vás uvítá zelený červík se společenským motýlkem a lišáckým úsměvem. Před spuštěním nové hry si můžete přečíst pravidla. Jelikož jsou v angličtině, vysvětlíme si je zde. Není to nic složitého. Při kliknutí na new game se odshora nasypou hrací kameny Jelikož bookworm je v překladu knižní červ, podle počtu bodů a délky slova jste odměněni patřičnou vrstvou knih v poličce vlevo. U nás bychom řekli knihomol, ale mol by nemohl být tak hezky graficky vyveden, jako náš červ. V levém horním rohu jste informováni, kolik bodů mělo dané nalezené slůvko a uprostřed je Jestliže necháte dopadnout hořící kameny až dolů, máte poslední možnost, jak knihovnu zachránit před totálním požárem, tedy najít slovo s použitím hořícího kamenu. Nemusím ani připomínat, že než propadne dolů jeden hořící kamen, odshora vám někdy začínají hořet další, takže se i vám postupně začíná rosit čelo. Naštěstí jde hra pozastavit pauzou nebo dokonce i ukončit a při příštím otevření pokračujete z místa, kde jste skončili. Pokud přemýšlíte příliš dlouho, červík se na vás podívá hezky zpříma a šibalsky zamrká, neboť Hodnocení Co k tomu napsat? Hra je naprosto stabilní a splňuje účel, k jakému je vytvořena.firma Astraware si dala i u této jednoduchoučké hry jako vždy práci s grafickým prostředím, takže to není jen o nudném vyťukávání textu. Hodně úspěchů! Jaroslav Salcer - 8 -

9 Před 50 lety člověk vykročil do vesmíru (a na gymnáziu a v základní škole na to nezapomněli) Jen málokdo si v letošním roce povšiml jednoho významného výročí, které navíc média lehce opominula. Právě před 50 lety, přesně 4. října 1957, byla v bývalém Sovětském svazu vypuštěna na oběžnou dráhu kolem Země první umělá družice Sputnik Člověk tak dokázal překonat další pomyslnou nepřekročitelnou hranici. Netrvalo to dlouho - a na pozadí studené války mezi supervelmocemi - byly v závodě o vesmír překonávány hranice další. Do vesmíru byl dopraven první živočich a posléze i první člověk, do kosmu vzlétla první žena, první člověk vystoupil do volného vesmírného prostoru, v kosmické lodi letělo více lidí najednou, došlo ke spojení dvou kosmických těles, člověk se procházel po Měsíci a dokázal poslat svou vizitku v podobě meziplanetárních sond i za hranice naší sluneční soustavy (kdo viděl Muže v černém pochopil, že věc se zdařila!). Zprávy o pronikání do kosmu se staly zcela běžnou součástí našeho života a kosmonautika se začala jevit jako rutinní a bezpečná činnost. Opak je však pravdou, o čemž se přesvědčili jak Američané, tak Rusové. Katastrofa raketoplánu Columbia z roku 2003 je zatím posledním varováním. Možná, že dnes mnozí ani neví, že i bývalé Československo má ve vesmírných záznamech své místo. V roce 1978 létal v kosmu náš kosmonaut Vladimír Remek. Po SSSR a USA jsme se tehdy stali teprve třetí zemí, jejíž občan pobýval ve vesmíru! A jaká je vesmírná současnost? Na oběžné dráze se stále buduje Mezinárodní kosmická stanice ISS a mezi kosmické velmoci se definitivně zařadila Čína, která vlastními silami dokázala vyslat na oběžnou dráhu už tři tchajkonauty. Středem všeobecného zájmu je planeta Mars a Američané by se rádi vrátili na Měsíc. Jako připomínku 50. výročí Sputniku 1 připravilo Gymnázium Trhové Sviny na v rámci Dne otevřených dveří výstavu modelů kosmické techniky. Navíc se ještě ze spolupráce vyučujících gymnázia a základní školy zrodila soutěž o nejlepšího znalce kosmické historie. Žáci nižších tříd gymnázia a žáci 8. a 9. tříd základní školy se tak mohli nenásilnou a soutěživou formou seznámit s vývojem kosmonautiky. Vidět mohli například Sputnik 1, kosmické lodi Vostok, Mercury a Apollo, první měsíční robot Lunochod 1, raketoplán Atlantis či první čínskou kosmickou loď. Každý žák vyplnil v rámci vyčleněné vyučovací hodiny jakýsi kosmický test, přičemž správné odpovědi mohl vyhledávat a vyvozovat z textů a obrázků, které doplňovaly výstavu modelů. Nejlepším znalcem mezi gymnazisty se stal Milan Horňák z tercie (39 bodů), z žáků základní školy byli nejlepší Jan Lajvr z 8.B a Stanislav Tušl z 9.C (získali po 35 bodech). A jak jste na tom vy? Myslíte, že znáte ty nejdůležitější mezníky z dějin kosmonautiky? Připravili jsme malý testík, abyste to mohli zjistit (správné odpovědi jsou na poslední straně). Mgr. H. Halešová, základní škola Mgr. F. Slípka, gymnázium Malý vánoční kosmický testík 1/ Prvním živým tvorem v kosmu: a) byl chrabrý vlčák Šarik, b) byla fenka Lajka, c) byla moudrá fenka Lassie 2/ Prvním člověkem v kosmu se stal: a) kosmonaut S. Claus, b) kosmonaut Jura Gagarin, c) astronaut Tom Hanks 3/ První ženou ve vesmíru byla Valentina: a) Těreškovová, b) Putinová, c) Jelcinová 4/ Alexej Leonov vystoupil do volného vesmíru z kosmické lodi: a) Voschod, b) Podchod, c) Rosschod 5/ Jako první se procházel po povrchu Měsíce: a) Louis Armstrong, b) Neil Armstrong, c) George Bush jr. 6/ První čínská kosmická loď nese název: a) Šen čou, b) Mao Ce-tung, c) Tchaj-wan 7/ Vladimír Remek pochází z: a) Tábora, b) Trhových Svinů, c) Českých Budějovic 8/ První meziplanetární sonda, která opustila naši sluneční soustavu, se nazývala: a) Pionýr 1, b) SSM 2, c) Pioneer 10 9/Po Měsíci se dosud procházelo pouhých: a) 12 lidí, b) 6 lidí a opičáci Ham a Sam, c) 16 lidí 10/ Pro lety k Měsíci sestrojili Američané 111 m vysokou měsíční raketu : a) Saturn, b) Neptun, c) Pluto Správné odpovědi najdete na poslední straně TSL. Z historie Emil Hácha: Zrádce či oběť? /osud E.Háchy v novém televizním dokumentu/ Příběhům některých osobností věnují historikové a média občas větší pozornost. Jednou z nich je v posledních dvou desetiletích bezesporu i svinenský rodák a třetí česko-slovenský president JUDr. Emil Hácha. Tato pozornost není náhodná. V letech byl jeho obraz účelově zkreslen a v podstatě vymazán z našich dějin. V historickém vědomí mnoha generací byl tento vynikající právník a soudce, ale také protektorátní president, zafixován jako zrádce a kolaborant. Po roce 1989 začal být tento pokřivený a nespravedlivý obraz postupně napravován. Hned na počátku 90. let vyšly knihy Pavla Tigrida a Vladimíra Kadlece (Podivné konce našich presidentů, 1991), vydány mohly být postupně i paměti některých významných současníků (V.Černý, L. Feierabend aj.). Zajímavý pohled z lékařského hlediska přinesla v roce 1992 kniha Z.Psůtkové a Z.Vahaly I nám vládli nemocní? (např. kapitola o E.Benešovi je tu nazvána Touha po moci, kapitola o Háchovi nese název Touha pomoci ). Všechny tyto knihy přišly s úplně odlišným hodnocením, než které nám tu bylo po desetiletí předkládáno: Hácha je nazírán jako slušný člověk, který se snažil podle svých možností čelit existenčnímu ohrožení českého národa, přestože si byl vědom, že to za jeho života nebude spravedlivě oceněno. V roce 1993 se pak mohla nad Háchovým osudem díky České televizi zamyslet i divácká veřejnost. Režisér Jan Boněk tehdy natočil přelomový dokumentární film President, který se nerad fotografoval a P.Háša vytvořil podle scénáře J.S.Kupky televizní inscenaci Noc rozhodnutí o 15. březnu 1939 (v níž postavu presidenta Háchy působivě ztvárnil ve své poslední roli vůbec herec Rudolf Hrušínský). O dva roky později do této proměny historického vědomí zasáhlo viditelně i naše město, jehož zastupitelé se rozhodli umístit na Háchův rodný dům pamětní desku. V Praze zároveň vznikla Společnost JUDr. E.Háchy, která se zasloužila o opravu a označení Háchova hrobu na Vinohradském hřbitově (po roce 1945 totiž nesmělo být presidentovo jméno na hrobě uvedeno!). Tyto akce tehdy vyvolaly značnou pozornost médií. Například politik Miloš Zeman tehdy projevil svůj historický rozhled když prohlásil, že za jeho vlády by se žádné desky kolaborantům dávat nemohly! Lidem z médií nelze jejich tehdejší spíše kritické reakce vyčítat. Neměli prostě dostatek informací, protože obsáhlejší monografie o Háchovi začaly vycházet až ve druhé polovině 90. let. Pomineme-li spíše z komerčních důvodů narychlo spíchnutou knihu Causa Emil Hácha (D.Tomášek a R.Kvaček), tak základní význam měla a mají dvě díla: Emil Hácha od historika Tomáše Pasáka a zatím nejobsáhlejší monografie z pera mladého historika Víta Machálka President v zajetí. Nový pohled na Háchu prezentoval v archívních pořadech České televize také např. Karel Čáslavský. Aktivní byla i Společnost JUDr. E.Háchy. Průběžně vycházely desítky článků a studií. Díky tomu se historické vědomí začalo pomalu posouvat. Když pak byla v roce 2003 instalována na Háchův rodný dům jeho bronzová busta od akademické sochařky Marie Zlatníkové (město ji dostalo darem od Společnosti E.Háchy), nevzbudilo to už v médiích takřka žádnou pozornost. Dokladem o změně historického vědomí jsou i publicistické pořady Novy a České televize z tohoto roku. Komerční televize Nova, která se dříve k Háchovi stavěla rezervovaně až kriticky, vysílala před nedávnem seriál o československých presidentech a díl věnovaný Háchovi nazvala příznačně Slušný člověk. Česká televize pak ve čtvrtek 6. prosince 2007 odvysílala nový dokumentární film režiséra Petra Lokaje Zrádce nebo oběť?. Dokument podbarvují citace z Háchovy poezie v interpretaci Luďka Eliáše a také ukázky z Kupkovy a Hášovy televizní dramatizace Noc rozhodnutí. Nebojím se o sebe, o ně se bojím Celý život jsem hledal spravedlnost. Proč právě mně ji dějiny odepřou?, říká tu Hácha v podání nezapomenutelného Rudolfa Hrušínského. Zazní tu i další důležitá věta: Jsme zavřeni beze zbraně v jedné kleci s šílencem, ozbrojeným až po zuby! Velkým přínosem tohoto dokumentu jsou i názory nezvykle velkého počtu historiků (Josefa Tomeše, Jana Kuklíka st., R.Kvačka, P.Zemana, Jana B.Uhlíře či J.Němečka) a zejména pamětníků z Háchova bezprostředního okolí a jejich potomků (Ivan Medek, Ivo Feierabend adal.). Lékař Ilja Kotík tu dokládá Háchův velmi špatný zdravotní stav ve druhé polovině války, který byl nesporně urychlen událostmi po atentátu na Heydricha. Filosof Tomáš Halík si všímá Háchovy obětavosti a zodpovědnosti a zdůrazňuje, že dějiny se nedají rozdělovat na hrdiny a zrádce. Ve filmu mluví i další zajímavý pamětník dlouholetý předseda Společnosti E.Háchy pan Jiří Rubín. Shrnuta zde byla řada již známých skutečností: Háchovy intervence za zatčené (zejména jeho zásluha na propuštění 1200 studentů z koncentračních táborů), jeho politika něco za něco (kdy za projevy loajality požadoval právě propouštění zatčených a zmírnění represí), spolupráce s předsedou protektorátní vlády generálem A.Eliášem (který byl zároveň ve vedení největší odbojové organizace Obrana národa) či jeho kontakty s exilovou vládou v Londýně (což samo o sobě bylo z hlediska Němců velezradou). Připomenuta byla i jeho šikovná likvidace Moravcovu nápadu o nasazení českého vládního vojska na východní frontě. Z důležitých věcí ale nebylo zmíněno Háchovo odmítnutí slibu věrnosti Hitlerovi. Zajímavé byly i některé názory historiků. Např. Jan Kuklík st. zdůraznil, že Hácha si byl vědom politické oběti, ale že ve skutečnosti přinesl i oběť lidskou ve fyzickém smyslu. Chování Beneše a ostatních navrátivších se politiků k Háchovi po osvobození označil přímo za politický hyenismus. Připomněl také, že zájem na setrvání nemocného Háchy ve funkci neměli jen Němci, ale i lidé z jeho bezprostředního okolí, kteří by v případě jeho odchodu byli bezprostředně ohroženi na životě. Lokajův dokument je ve svém důsledku nejen o Háchovi, ale i o našem vztahu k vlastním dějinám. Ukazuje nám, že jednání lidí bychom měli posuzovat nikoli podle účelových politických či ideologických měřítek (která se mění), ale spíše podle zásad obecné etiky, které jsou srozumitelnější: kdo lidem pomáhá, ten se chová správně kdo jim ubližuje a škodí, ten se chová nesprávně. V otázce motivace, činů a úmyslů je důležité, zda daný člověk koná pod hrozbou a nátlakem nebo dobrovolně a zištně. Budeme-li Háchovy činy posuzovat spíše podle těchto kritérií, přiblížíme se možná i k jeho spravedlivému hodnocení. Mgr. F. Slípka - 9 -

10 KU SILVESTRU A jestlipak víte, sousedi, což se u nás stalo takle řekněme v sedumdesátejch letech? Nu, ale století devatenáctýho! Nad tím zůstává rozum stát. Ale vono, až někdo třeba napíše vo tom našom ubývajícím roku 2007, taky se budou lidi za pár let smát. Sou to holt životy - V Trhových Svinech založil jistý ničemník na čtyrech stranách oheň, aby jiní také nic neměli, když on nic nemá. Dne 17. t. m. oheň vypukl a ztrávil pouze dvě stodoly. Žhář ten nalezá se již v rukou spravedlnosti a byl včera dodán k zdejšímu c. k. krajskému soudu. (15. prosince. 1872) - Ze Svinů Trhových. Tábor ve Svinech Trhových, svolaný od několika občanů trhosvinenských ke dni února b. r. na náměstí, zakázán byl od c. k. okresního hejtmanství tímto výnosem: Panu P. Tomáši Zettl-ovi, kaplanovi ve Svinech Trhových. Podáním od Vás a pp. Jana Stráského, Alexandra Příborského, Františka Běhouška, Matiáše Šimona, Ferdinanda Fürbecka, Karla Kurky a Jana Ostrýho, podepsaným ze dne 27. ledna 1873 bylo c. k. okresnímu hejtmanství oznámeno, že hodláte svolati tábor lidu na den února 1873 o jedné hodině odpoledne na náměstí ve Svinech-Trhových a položili jste na programu otázku: Máme-li přistoupiti k petici vlastenců českých ze dne t. m. k. Jeho Apoštolskému Veličenstvu králi. Za příčinou nebezpečí dobru obecnému hrozícího, zakazují vzhledem k 6. zákona ze dne 15. listopadu 1867 o právu shromáždovacím svolání a odbývání tohoto shromáždění lidu, an hledí-li se k známemu politickému programu strany oposiční, není pochybnosti, že se pořadatelům jen jedná o popuzující demonstraci proti veškerosti ústavy. Z toho vynosu lze se odvolati k vysokému c. k. místodržitelství v osmi dnech. V Budějovicích dne 28. ledna 187 C. k. místodržitelský rada a okresní hejtman: Neukirchen m. p. ( února 1873) - Z Trhových Svinů. (Tábor.) Ano skutečně odbývá dne t. m. u nás tábor, ne však na náměstí, poněvadž bylo příliš zima, - nýbrž v četnických kasárnách od četníků. Měli jsme totiž tu čest, že nás k uhájení obecného blaha navštívilo asi 5 četníků z vůkolních okresů s panem strážmistrem Müllerem z Budějovic v čele, jenž jest známý pro svou náramnou horlivost v konfiskování císařských reskriptů. Tábořili společně se zdejší posádkou četnickou v kasárnách, v bereitšoftu, měli umgbenkt a ostře nabito. Z kasáren však nevyšel žádný, mimo pana strážmistra, který se šel přiivšímu panu místodržitelskému radovi z Neukirchenu poslušně ohlásit a další rozkazy přijímat. Když se byli pánové přesvědčili, že jest vše v pořádku a když mimo to pan měšťanosta Linhardt přislíbiti musel, že bude pokoj odjeli; četníci se dali na to do popíjení a do karet, a vraceli se zase k večeru do svých stanic zpět s hrdým sebevědomím, že uhájili nebezpečí dne t. m. ve Svinech veřejnému dobru tak mnoho hrozící. Nechť žije právo petiční a právo shromažďovací! Budoucnosti však: Na zdar! (6. února 1873) - Mladí udělali v jižných Čechách fiasko. Na purkmistrovský úřad v Trhových Svinech došlo z Prahy 30 brožurek, obsahující nestydaté řeči a Z farní kroniky VI. DÍL, paměti děkana Šimáka ROK 1849 Vydáním w. patentu od 7ho září 1848 kdežto se pravilo, že jest desátek všelikého druhu vyzdvížen, se pobláznili osadníci téměř v celých Čechách, zporujíce se dáti to obilní sypání, které se posud pod tím jménem desátek dávalo. Dle toho se řídili i zdejší osadníci. Za tok 1848 daly ten nazvaný desátek jenom: Todně, Mouřice, Třepče, Trutmaně a Boršíkov. Ty ostatní vesnice nedali ničehož. Když přišlo s. Havla v roce 1849, hlásilo se na všech osadách, aby osadníci jako vždy jindy svůj desátek pořádně zavezli. I smáli se tehdáž hrdí sedláci kněžím do očí. Byl to zlý život. Ouřadové političtí nabízeli, ale nic naplat; nebylo vojska v zemi, všecko bylo ve Vlaších a Uhřích. Sotva se tam pokoj uzavřel a vojsko opět přitáhlo, to se na to dokročilo, c.k. ouřadové požádali všecky desáteční dlužníky jmenovitě sobě předložiti a pak se počala vysílati do vsí vojenská exekuce. Já věda to již dříve, co císařští ouřadové obmejšlí, ohlásil jsem ještě jedenkráte, aby zdejší osadníci v dobrotě uposlechli. Rychtářové skoro ze všech vesnic přišli jak jsem žádal ke mně a urovnali jsme se v dobrotě, až na ves Otěvěk, Bukovou, Boršíkov a Slavči, kteří také brzy na to po 4 missiích vojáky obdrželi, ale sotva že je zahlídli ihned na druhý den, to bylo 7ho prosince 1849, svůj desátek pořádně zavezli. V Trho - Svinech to vypadalo nad očekávání dobře. Ne tak v okolních osadách, jako v Žumberku, v Rýchnově a v Stropnici atd., tam se stala taková zpoura, že se zvláště v Stropnici a v Rychnově osadníci farářům svým protivili, na ně se zběhli, s nimi hanebně nakládali, jim okna vytloukli atd. Tato surovost byla skrze patronátní úřad Novo - Hradecký oznámená c.k. krajskému ouřadu v Budějovicích, odkud hned vojsko, kde jen k dostání bylo, z Budějovic, z Tábora, z Třeboně, z Lišova a i z Jindřichova Hradce ouhrnkem asi 300 mužů, do Stropnické a Rýchnovské osady uprostřed toho největšího sněhu a kruté zimy, přitáhlo. Sotva se vojsko přiblížilo a před Stropnicí několikráte vystřelilo (každý voják měl 36 ostrých patronů), tu nadávky při mladočeském banketu na Mělníce. Pan Purkmistr brožurky ty poslal zpět a zapověděl si další zásylky. (15. března 1874) - Zmámený pes objevil se minulou neděli v Trh. Svinech i pokousal několik psů. Pohodný pochytal na to a usmrtil nakažené psy. (2 prosince 1875) - Z Římova. (Cikáni) Dne ledna b. r. stíhal četník p. Václav Růžička z Trh. Svínů jakousi šejdířku, jenž vydávajíc se za sestru p. děkana z Trho- Svínů, závdavky služebné sice brala, ale do žádné služby nevstupovala. Pronásledovav ji až k Sv. Janu, ztratil úplně stopu její. Tu však padl na tlupu cigánů moravských pod jménem Danielové známých a obyvatelstvu velmi obtížných. I zařídil, aby ho následovali. Ti však sotva že došli k hřbitovu, zprotivili se mu, cikán Daniel sebrav kámen, uhodil četníka do hlavy, v tom však okamžiku vrhli se též cikánky na četníka, načež ten vida nebezpečí, upotřebil zbraně a bodl cikána do levého lýtka. To vidouce sousedé Svatojanští, pospíšili rychle ku pomoci a pomohli Daniele spoutati. K dopravě cikána k c.k. soudu přispělo p. četníkovi přes 14 osadníku z tétéž počestné obce. Přijda později četnický závodčí p. Josef Tesař k Sv. Janu (anož mu o té shora jmenované šejdířce zděleno bylo, že jest blízko sv. Jana) i tomu se podařilo pomocí sousedů sv. Janských téhož večera stíhanou šejdířku zatknouti a na pravé místo odevzdati. - Z Trhových Svinů Minulý týden ubíral se mladý páreček do kostela k oddavkám, provázen družbou a družičkou. Na cestě do kostela porodila družička chlapce a po cestě z kostela přestala hned všecka odpornost a za dva dni byl desátek zapraven. A proč byly ty dvě osady, totiž Stropnická a Rýchnovská tak tvrdošíjny? Ony měly v Kondrači jednoho velkého vůdce sedláka jenž se vlastně Schönbeck jmenoval, ten jim namluvil, aby nic nedávali, dají li mu sedláci po dvacetníků, že jim dojede do Vídně k země Pánu Františkovi Josefovi I. Když tomu přivolili, spojil se ještě s jedním sedlákem, také mudrcem, bývalým rychtářem ze Žara, Štéger nazývaným, koupili si štrafkované pantalony a jeli po poště do Vídně. Sotva se navrátili, roztrušovali, že se jim řeklo, aby žádný desátek nedávali, že to císařská Comise vyšetřovati příjde. Sotva ale několik dní doma byli, přišlo již několik vojáků skrze desátek na exekucí. Oni jeli opět hned zase do Vídně, tam však již nenalezše sluchu a reptajíce tam kdes v krčmě proti ouřadům - musili vzíti v nohy. Přijdouce domů sypali hned desátek. Kondratští ale nechtěli, protože jim ten nadzmíněný řekl: Nic nedávejte a kdyby celá setnina vojska přišla, nebojte se, co já budu dělati to opět nevěsta, tolikéž zdravého klučinu. Nu, na zdár! (8. února 1877) - K čemu jest a k čemu není zákon. Krajina Trhovo-Svinenská stává se interessantní. Nepřihodí-li se tam nějaké veřejné násilí vztahující se k. 6. zák. Mojžíšova, tedy aspoň rozboří se nevěsta na cestě k oddavkam aneb družička na cestě od oddavek. K tomu odtamtud přináší liberalní Kreisblatt následovní novou historku. Šimon Mutinger z Nové Vsi oženil se před lety s vdovou, kteraž jemu mimo věno i dcerušku z prvního manželství do domu přivedla a té šlo právě do 16. roku. Nyní před rokem drahá polovice zemřela a 36letý vdoveček počal partikovati s pozůstalou po nebožce, kterýžto nový poměr nezůstal na dlouho bez následků. Tatínek následkem toho podal sem žádost, aby směl s Liduškou v sňatek vstoupiti. K tomu podotýká Kreisblatt, pakli prý konsistoř budějovická nedá k tomu své svolení, že se zmíněný páreček prohlásí za bezkonfessionelní, po čemž jako že nebude už žádné k obmyšlenému sňatku překážky. Nebohý rolník od Trhových Svinů! Ten by as věděl, co jest to bezkonfessionelnost, kdyby mu to Juris canonici doctores z Kreisblattu neporadili (18. března 1877) Sic nevíme přesně, jak to s tou družičkou a nevěstou opravdu bylo a což tak mysleli tou bezkonfessionelností ale takle nějak se to tehdy všecko psalo v budějickým Budivoji. Jo, a k tomu nastávajícímu roku 2008 vám přeju hodně zdraví a spokojenosti, a aby bylo co nejmíň starostí a jakž jináč - na zdár! Jiří Čajan (vybráno z archivu Pavla Svitáka) dělejte. Sotva však z těchto podotknutých 300 mužů 50 do Kondrače přišlo a několik z nich (7ho Prosince 1849) k tomu sedlákovi se ubíralo, on zavřel vrata domovní. Vojáci je rozbili a sotva ve dvoře stáli, popadl on kosu trávní a postavil se před ně řka: Komts nůr! Byl však obstoupen, jeden voják mu vytrhl kosu a druhý popadna jej za krk hodil s ním o zem a ostatní čím jen mohli bili, a kteří ničehož naspěch v ruce neměli, nohama sněhem a ledem jako zalitýma jej kopali, německy brebentícího. Tímto poražením vůdce nemeškali ostatní Kondratští sedláci a nosili desátek. Nejhůře bylo těm, kteří neměli namlácíno, k těm se potom vojsko stáhlo, aby také sypali, oni však nemajíce zrna co činili? Mlátili dne 8. prosince na den početí bl. P. Marie jen aby vojáky i dne 9 ho jenž neděle byla, mýti nemusili. V Stropnici byla však ta věc za schválné zpiknutí proti panu faráři Janovi Müllerovi uznána k dalšímu vyšetřování soudu kriminálnímu odevzdaná. Dle farní kroniky připravil Jiří Čajan

11 NAPSALI O NÁS Kotel jako katedrála Třeboňští zastupitelé Strany zelených uspořádali pro místní občany v sobotu 24. listopadu exkurzi do kotelny na biomasu v Trhových Svinech (kolem 5 tisíc obyvatel)- a ten, kdo se jí zúčastnil, určitě nelitoval. Byl to totiž zážitek skutečně velkolepý. Kotelna městské společnosti Tepelné hospodářství Města Trhové Sviny, s.r.o. patří mezi nejmodernější provozy na území ČR a působí jako vystřižená z prospektu - vše je zde krásně čisté, upravené - či ještě lépe, jako otevřená učebnice - každá "krabice", potrubí či válec jsou opatřeny štítkem, takže i laik získá poměrně dobrou představu, jak zařízení funguje. V současnosti má kotelna 2 kotle rakouské firmy Kohlbach: menší s výkonem 2,5 MW je v provozu od listopadu 1999, větší s výkonem 3,5 MW od července Oba kotle jsou určeny pro spalování dřevní štěpky, pilin, kůry a různých dalších zbytků (nevadí jim ani vlhká surovina a dokáží zpracovat i ojedinělé až metrové kusy o průměru 10 cm). Jako záloha pak fungují do r užívané kotle na zemní plyn (3x 3 MW). Toto zařízení dodává teplo jak úředním budovám (městský úřad, poliklinika a školy), tak i do zhruba 400 bytů a dalších objektů, a celkem pokrývá třetinu až polovinu spotřeby města. Hlavní "atrakcí" (která dosud nemá v ČR kromě Třebíče konkurenci) je však výroba elektrické energie parami horkého oleje ukrytými v kogenerační jednotce ORC od italské firmy Turboden. A jak to vlastně všechno funguje? Venku je na haldách (částečně zastřešených) složeno palivo, kterého se spálí 2 kamiony denně. Obsluha nahrne nakladačem k oběma kotlům potřebnou dávku a palivo se pak samočinně posouvá do kotle, přičemž se delší kusy "přestřihnou" - celý proces již řídí počítač. V Trhových Svinech není žádný šnekový ani pásový dopravník, posun probíhá hydraulicky. Jakmile vše dokonale shoří, kotel se automaticky odpopelní (popel putuje do venkovního kontejneru), spaliny o teplotě až 900 C se očistí v odlučovači/multicyklonu a biomasa předá teplo oleji, který se ohřeje na teplotu až 300 C. Čerpadla jej pak dopraví do modulu ORC, který je naplněn silikonovým olejem. Ten se okamžitě začne odpařovat, tím roztočí turbínu a vyrábí elektřinu (600 kw za hodinu). Ta se prodává za 2,89 Kč za 1 kwh do sítě, což přináší kolem milionu korun měsíčně. Vlastní zdroj energie zároveň umožňuje při výpadku proudu bezpečně odstavit všechna zařízení. Jak již bylo řečeno, kogenerační jednotka pracuje na principu metody ORC (Organický Rankinův Cyklus), který se od klasického procesu liší tím, že pro pohon turbíny nepoužívá vodní páru, ale právě silikonový olej, což má různé výhody. Především k výrobě el. energie a tepla dochází za nízkého tlaku, dále je pozitivní, že olejová pára turbínu zároveň promazává, zatímco klasická vodní pára turbínu postupně poškozuje a snižuje její elektrický výkon. Turbína pracuje v nízkých otáčkách (3000 ot./min.) a bez převodovky, tím pádem má vyšší životnost a je možné ji bez ztrát na účinnosti provozovat v různých režimech (10-100%). To vše přispívá k bezpečnějšímu a bezobslužnému provozu. Páry oleje se nakonec zchladí (na 250 C) v kondenzátoru, kde se teplo předá vodě v trubkách dálkového vytápění (ta se ohřeje z 60 na 80 C). Cyklus ORC se uzavře zvýšením tlaku v čerpadlech, předehřátí a přivedení pracovního média zpět do výparníku. Tento způsob kogenerace umožňuje snížit ztráty na pouhá 3% - z výkonu kotle se využije zhruba 80% Czech POINT Možná, že jste se již setkali s touto zkratkou, která se v poslední době objevuje čím dál častěji v televizi i v tisku. Její význam je Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál a měl by zjednodušit přílišnou byrokracii ve vztahu občana a státní správy. V budoucnu by se měly naplnit všechna slova z tohoto dlouhého názvu, a to možností podání a převodu písemného podání do podoby elektronické, informace občanů (např. přístup do evidence bodů u dopravních přestupků), oběh dat mezi úřady (obíhají data, ne občan). V konečné podobě by občan mohl své záležitosti vyřizovat z domova prostřednictvím internetu. Ale teď k tomu, co systém poskytuje nyní. Od bude možno na městském úřadě získat ověřené výstupy z: 1)Katastru nemovitostí výpis listu vlastnictví: - podle čísla listu vlastnictví - podle čísla popisného - podle čísla parcely - částečné výpisy 2) Obchodního rejstříku - úplný výpis - výpis platných údajů k aktuálnímu dni 3) Živnostenské rejstříku na výrobu tepla, a necelých 20% na výrobu elektrické energie. Kotel je stejně jako turbína vysoce regulovatelný (v rozmezí % výkonu vždy dodržuje emisní limity). Určitě vás zajímají i otázky financování projektu a ceny surovin a dodávaného tepla: Průměrná cena paliva je kolem 140 Kč za prostorový metr. Palivo se získává především z okolí (do 20 km), ale občas i z větší dálky. Kotle spálí objem dvou kamionů denně... Cena za 1 GJ je pro odběratele 356,40 Kč (vč. DPH), což je podstatně méně než v případě tepla ze zemního plynu. Menší kotel, který r nahradil kotle plynové a uhelné (ty už nesplňovaly emisní limity a proto byly v té době již mimo provoz), byl instalován za 20 mil. Kč (z toho 3 mil. Kč dotace z Rakouska (Komunál kredit). 3 mil. Kč se podařilo získat jako dotaci od ČEA, na zbytek si město muselo vzít úvěr. V roce 2005 šlo pochopitelně o investici daleko vyšší - 88 mil. Kč bez DPH (necelých 105 mil. Kč s DPH) - 80% této částky financoval SFŽP (z toho 50% nenávratná dotace, 30% bezúročná půjčka), zbývajících 20% si město půjčilo u Komerční banky (Jihočeský kraj nepřispěl ani korunou). Životnost technologie je stanovena na 20 let, návratnost investice se předpokládala kolem 7 let (bohužel kvůli havárii - viz. níže - se tato lhůta asi o rok prodlouží). V teplárně nyní pracuje 11 zaměstnanců (na 3 směny v nepřetržitém provozu), má celkový tepelný výkon 15 MW, 9 km teplovodních rozvodů, do sítě dodává 45 tis. GJ tepla a 5 tis. MWh elektrické energie ročně. Systém je moderní, počítačově řízený, výpadky a poruchy hlásí automaticky na mobil, ve velíně je na počítačích v reálném čase vidět co se právě děje, lze zjistit a příp. ručně nastavit okamžitý odběr u všech napojených odběratelů ap., je zde i možnost paralelního provozu jednotky ORC a výměníku přímého ohřevu termoolej - voda (pro případ výpadku, oprav ap.). Takže na první pohled takřka dokonalost sama... Přesto samozřejmě i zde řeší problémy a stále přemýšlí jak zařízení ještě vylepšit. Aktuální je třeba problém "kam s ním" týkající se popela - zatím ho odebírají zemědělci jako hnojivo, to ale od nového roku nebude možné, takže se bude muset vozit do kompostáren či na skládku, což bude znamenat další náklady. To nejhorší má ale teplárna snad již za sebou - hned v prvním roce provozu, v jinak poklidném adventním období roku 2005, totiž vypukl požár, který poničil značnou část prakticky nového zařízení (jeho příčinou bylo nekvalitní zadřené čerpadlo). Výsledkem požáru byl rozstříkaný žhavý olej a poničené vybavení za miliony korun. Vše je zdokumentováno spoustou fotografií. I když krizovou situaci zvládli pracovníci kotelny na jedničku a občané skoro nepoznali výpadek, přesto byla nakonec nutná osmiměsíční odstávka. Celková škoda činila téměř 22 mil. Kč (např. výměník za 10 mil. Kč, nový olej za milion Kč, asanační práce 3,5 mil. Kč). Avšak ani tyto zkoušky neodradily "otce trhosvinenského zázraku" pana Jiřího Štojdla od dotažení projektu do úspěšného konce, za což si zaslouží velké uznání a od nás navíc i dík za to, že se nám osobně věnoval a ochotně odpovídal na spousty dotazů. Další info, vč. vynikajícího 9 min. videa z provozu výtopny najdete na adrese generálního dodavatele technologie (a zároveň zástupce firem Kohlbach i Turboden pro ČR a SR) Petr Drahoš, převzato z časopisu Ďáblík. Výpisy podle bodu 1) se budou vydávat na odboru Správy a údržby městského majetku, podle bodů 2) a 3) na odboru živnostenském. Podle Ministerstva vnitra bude možné získávat na matrice městského řady i ověřené výpisy z rejstříku trestů. Pro začátek fungování této možnosti je udáván termín mezi lednem. Až 29. únorem Doufám, že Czech POINT bude fungovat tak, jak si všichni představujeme, a že do budoucna opravdu přijde další rozšíření jeho možností tak, aby co nejvíce ulehčil od byrokratických překážek, kladených občanům našimi zákony. Zdeněk Valut, tajemník MěÚ

12 Odpadové hospodářství v roce 2008 Zastupitelstvo města na svém 10. zasedání vydalo obecně závaznou vyhlášku, která mění a doplňuje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Sazba poplatku pro poplatníka dle této nové vyhlášky činí 500 Kč za kalendářní rok s účinností od Ke zvýšení sazby poplatku bylo nutno přistoupit vzhledem k neustále se zvyšujícím nákladům na odpadové hospodářství města. Zdražení energií a pohonných hmot, které nás čeká od nového roku, se samozřejmě promítne i do výše nutných výdajů v oblasti nakládání s odpady v našem městě - jedná se zejména o zvýšení nákladů na svoz odpadů (popelnice a odvoz odpadů ze sběrného dvora). Náklady na odpadové hospodářství města a zajištění řádného plnění všech povinností vyplývajících z příslušného zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění nejsou ovšem pokryty ani zvýšením poplatku a město bude i v roce 2008 dotovat nakládání s odpady dle předběžného odhadu minimálně 1,3 mil. Kč. Systém odvodu poplatku se nemění poplatek je splatný jednorázově na podatelně městského úřadu ( stará radnice, přízemí vlevo) : Dny výběru: datum hodina Pondělí a a Úterý a a Středa a a V roce 2008 nebudou již probíhat svozové dny železného šrotu a velkoobjemového odpadu od domů občanů. K rozhodnutí zrušit tyto tzv. železné neděle přistoupila Rada Města (usnesení č. RM 461/07 ze dne ) zejména PODĚKOVÁNÍ Děkuji žákyním a žákům 4.A, 6.A a 6.B Základní školy v Trhových Svinech: Lucii Rejdalové, Evě Nulíčkové, Nikole Zajíčkové, Nikole Němečkové, Anetě Dvořákové, Stanislavě Miklové, Milanu a Martinu Dvořákovi. V polovině listopadu t.r. při návštěvě Trhových Svinů jsem náhle ztratila vědomí, upadla na chodník a nemohla vstát. Opodál stojící skupinka jmenovaných mi okamžitě přišla na pomoc, pomohli mi vstát a když uviděli silně krvácející obočí, obličej a rozbité brýle, pohotově nabídli přivolání sanitky nebo doprovod k lékaři. Přinesli papírové kapesníky a ručník, podpíralli mne a pomáhali stavět krvácení po celou dobu, než přivolali manžela. Píše se různě o naší mládeži. Jmenovaní mohou býti vzorem lidsky cítících a odborně připravených občanů, ochotných a schopných pomoci. Nesporně má vliv výchova rodičů a pedagogů školy v čele s p. ředitelem Mikešem. Ještě jednou děkuji za nezištnou pomoc. Přeji všem pěkné Vánoce a vše nejlepší v novém roce. z důvodu zneužívání těchto dnů některými občany ke zbavení se veškerého domovního odpadu a stavební sutě, čímž docházelo k neúnosnému nepořádku v ulicích města. Zaměstnanci údržby města poté odklízeli odpady, které měli být v souladu s obecně závaznou vyhláškou města č. 6/2005 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem likvidovány uložením do popelnic, odvezením na sběrný dvůr města (včetně nebezpečných odpadů) nebo vytříděním do barevných nádob rozmístěných ve městě. Železné neděle tak pozbyly svého původního smyslu umožnit občanům zbavit se jednoduše železného šrotu a velkoobjemového odpadu bez doprovodného nepořádku. Zachovány zůstanou v příštím roce svozy odřezaných větví na stanovištích jako v minulých letech, termíny svozů budou zveřejněny v letácích městského úřadu v lednu V případě nemohoucnosti občanů lze po dohodě provést individuální likvidaci odpadu za pomoci údržby města. Pro úplnost připojujeme provozní dobu Sběrného dvora a dny svozů sběrných nádob na tříděný odpad : Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota 17:00-19:00 16:00-18:00 17:00-19:00 PET lahve : vývoz v liché týdny Papír : vývoz v sudé týdny Sklo : jedenkrát za 2 měsíce 16:00-18:00 15:00-18:00 8:00-12:00 Závěrem bychom chtěli poděkovat všem občanům, kteří se zapojili do systému třídění odpadů v našem městě a není jim lhostejné zdravé životní prostředí kolem nás. Spokojené Vánoce a šťastný nový rok přejí zaměstnanci odboru životního prostředí MěÚ. XIV. ročník SILVESTROVSKÝ BĚH v Trhových Svinech OŽP, Městský úřad Trhové Sviny Pořadatelé zvou všechny aktivní i rekreační sportovce, občany z Trhových Svin a okolí k společnému běžeckému zakončení roku 2007 Silvestrovským městským během. Datum: Start: 15 hodin - náměstí Trhové Sviny Přihlášky: do 14,50 hodin v prodejně Quelle na náměstí. Kategorie: A: muži-5,6km B: ženy-5,6km C: příchozí-2,8km D: děti I: 2003 a mladší 200m, jeden okruh II: 2001 a m, dva okruhy III: 1999 a m, tři okruhy IV: 1997 a m, tři okruhy V: m, jeden velký okruh Startovné: dospělí 50,- Kč děti 10,- Kč Muži a ženy běží dva okruhy městem, příchozí běží jeden okruh. Děti podle roku narození okruhy na náměstí. Ceny jsou připraveny pro první tři závodníky v každé kategorii. Pořadatelé se těší na všechny účastníky, na krásné ukončení roku 2007 a sportovní vstup do roku Martin Brožka MUDr. Hana Zichová, Petříkov Správné řešení soutěže o vesmíru: 1B, 2B, 3A, 4A, 5B, 6A, 7C, 8C, 9A, 10A Koupím domek nebo byt t Své náměty, připomínky a informace, které chcete sdělit svým spoluobčanům, předejte paní Ing. Božákové na Městském úřadě v Trhových Svinech. Příspěvky prosím dodávejte v elektronické podobě, nejlépe v MS WORD, fota a obrázky ve formátech JPG či PDF. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky jazykově upravit. Rukopisy dnešního čísla byly předány do tisku 1 prosince 2007 Poslední termín k předání příspěvků přístího čísla je 7. ledna 2008 TRHOVOSVINENSKE LISTY Zpravodaj občanů města Trhové Sviny a okolí Vydává Městský úřad Trhové Sviny, Žižkovo nám. 32, Trhové Sviny, IČO ev. šč. MK ČR E Vychází 12 x ročně Předsedkyně redakční rady Petra Vicková Technická úprava Petra Vicková Tisk: Herbia s.r.o. Náklad 600 výtisků Cena tohoto výtisku 5 Kč

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2004

V Ř E S K O V Á K březen 2004 V Ř E S K O V Á K březen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,dostává se vám do ruky březnové číslo Vřeskováka a to číslo rozšířené o jeden volný list. Na tomto listu budete mít možnost ovlivnit další

Více

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: ---

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Zápis z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Program jednání: 1. Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2012

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce 1. Zpravodaj Cotkytle en, listopad, prosinec, 4/2003 říj Z obsahu zpravodaje:? Události v obci?? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci? Socha sv. Jana Nepomuckého Podzimní práce na polích

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

P R O S I N E C 2007

P R O S I N E C 2007 P R O S I N E C 2007 Začátky představení v 17:30 a 20:00 hodin (Není-li v programu uvedeno jinak.) DOLBY DIGITAL SURROUND EX Předprodej probíhá na všechna představení na celý měsíc. Online rezervace vstupenek

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

INFORMACE O PRŮBĚHU PŘÍPRAV

INFORMACE O PRŮBĚHU PŘÍPRAV bosonozskyzpravodaj@centrum.cz INFORMACE O PRŮBĚHU PŘÍPRAV K REALIZACI JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ PRO BOSONOHY 1. Středisko lékařských služeb Vzhledná 5 obnovená jednání s majiteli pozemků jednání s VZP o možnostech

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Kulturně-společenský život v Polici nad Metují. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro 2015

Kulturně-společenský život v Polici nad Metují. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro 2015 Kulturně-společenský život v Polici nad Metují VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro Kulturně-společenský život v Polici nad Metují VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro ZÁKLADNÍ INFORMACE Sběr dat: únor březen Forma distribuce:

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Usnesení. z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny. Program jednání:

Usnesení. z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny. Program jednání: Usnesení z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny Program jednání: 1. Návrh Územního plánu 2. Žádost o stanovisko fa ENERMA a.s. fotovoltaická

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2006

V Ř E S K O V Á K březen 2006 V Ř E S K O V Á K březen 2006 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, při pohledu z okna to sice nevypadá, ale blíží se nám jaro. Tak jako v minulém roce vám chceme nabídnout možnost pálení ořezaných větví z

Více

Nabídka divadelních představení pro střední školy

Nabídka divadelních představení pro střední školy Nabídka divadelních představení pro střední školy Skupinové slevy pro školy Setkání a besedy s režiséry před představením Kulturní centrum ZAHRADA Malenická 1784, Praha 11 www.kczahrada.cz Ředitelská lóže

Více

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy)

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy) Tisková zpráva č. 12/2011 Nabídka vzdělávacích akcí pro školy Oddělení pro děti a mládež a hudební oddělení v Ústřední knihovně a obvodní knihovny Krajské knihovny Františka Bartoše připravily na školní

Více

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s.

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Výroční zpráva za rok 2006 pro jednoduché čtení Napsal : Ivo Vykydal, předseda Republikového výboru Sdružení Slovníček V tomto

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Bulletin číslo 11-12/2013, listopad prosinec

Bulletin číslo 11-12/2013, listopad prosinec Bulletin číslo 11-12/2013, listopad prosinec Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Vážení podnikatelé a přátelé, je neuvěřitelné,

Více

45 odpovědi. Souhrn Zobrazit úplné odpovědi. 1) Jsem Muž 9 20% Žena 36 80%

45 odpovědi. Souhrn Zobrazit úplné odpovědi. 1) Jsem Muž 9 20% Žena 36 80% 45 odpovědi Souhrn Zobrazit úplné odpovědi 1) Jsem Muž 9 20% Žena 36 80% 2) Můj věk je méně než 30 let 2 4% 31-40 let 33 73% 41-50 let 10 22% 51-60 let 0 0% 61 let a více 0 0% Nechci uvést 0 0% 3) Mé dítě

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ AKCE VE MĚSTĚ DĚČÍNĚ VYUŽITÍ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DĚČÍNA (listopad 2004) Zpráva Vypracoval:

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Martin Vérteši FOND MIKROPROJEKTŮ Brno, 2015 Obsah Úvod... 3 1. Obec Bučovice a východiska pro komunitní plánování... 4 2. Sociodemografické údaje... 4 3. Vztah

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám ten rok opět rychle uběhl. Někomu bylo veseleji, někomu se už zase tolik nedařilo. Všem ale dává konec roku možnost ohlédnout se zpět, říci, co bylo dobré, co se povedlo, co

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek Program jednání: 1. Finanční vyrovnání-nebytové prostory Bufet,nám.

Více

ČTENÍ KNIH JAKO ODPOČINEK. ČEŠI Odkud jsme přišli?

ČTENÍ KNIH JAKO ODPOČINEK. ČEŠI Odkud jsme přišli? zpravodaj-zari2012+++.indd 1 27.9.2012 14:22:27 zpravodaj-zari2012+++.indd 2 27.9.2012 14:22:32 ČTENÍ KNIH JAKO ODPOČINEK Odpočívat neznamená nedělat vůbec nic. Je třeba se zabývat typem činností, které

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 ÚVOD Anketa měla pomoci zmapovat názory a požadavky malenovických občanů ve vztahu k budoucímu územnímu rozvoji obce. Každý občan zapsaný na

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Stanoviska Ministerstva zdravotnictví ČR k postupu Hygienické stanice hl. m. Prahy při řešení mimořádné události kontaminace pitné vody na území Prahy 6 Vzhledem k opakovaným bezdůvodným nařčením pracovníků

Více

Nabídka kulturních a výchovných pořadů pro 2. stupně základních škol a střední školy

Nabídka kulturních a výchovných pořadů pro 2. stupně základních škol a střední školy Nabídka kulturních a výchovných pořadů pro 2. stupně základních škol a střední školy Pokud Vás naše nabídka zaujala, zašlete nám prosím objednávku na e-mail: skoly@dk-akord.cz nebo poštou na korespondenční

Více

ZÁPIS Z 6. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SK AS FAST VUT V BRNĚ KONANÉHO DNE 25. 2. 2015 V 15:00

ZÁPIS Z 6. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SK AS FAST VUT V BRNĚ KONANÉHO DNE 25. 2. 2015 V 15:00 STUDENTSKÁ KOMORA AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY STAVEBNÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ZÁPIS Z 6. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SK AS FAST VUT V BRNĚ KONANÉHO DNE 25. 2. 2015 V 15:00 Program jednání: 1. Zahájení...

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 D R A K Úvodní slovo: Vážené dámy, pánové a milé děti! Na těchto stránkách se Vám budeme snažit zrekapitulovat rok 2013, kdy bylo naše občanské

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Rozšířené zprávy z regionů 1. část. volební obvod č. 9 Plzeň-město SENÁTOR RICHARD SEQUENS

Rozšířené zprávy z regionů 1. část. volební obvod č. 9 Plzeň-město SENÁTOR RICHARD SEQUENS Rozšířené zprávy z regionů 1. část volební obvod č. 9 Plzeň-město SENÁTOR RICHARD SEQUENS 10. března proběhlo v plzeňské Besedě vyhlášení soutěže "Sportovec roku 2006 - Plzeň". Slavnostního večera se zúčastnil

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Nakládání s penězi VY_62_INOVACE_FG0105.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Nakládání s penězi VY_62_INOVACE_FG0105. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

1. Zakroužkujte správnou odpověď U každé otázky zakroužkujte právě jednu správnou odpověď.

1. Zakroužkujte správnou odpověď U každé otázky zakroužkujte právě jednu správnou odpověď. 1. Zakroužkujte správnou odpověď U každé otázky zakroužkujte právě jednu správnou odpověď. 1. Kdo je autorem výroku: Je to malý krok pro člověka, ale veliký skok pro lidstvo!? a) Isaac Newton b) Galileo

Více

OBNOVME KVALITU V NEMOCNICI MOST

OBNOVME KVALITU V NEMOCNICI MOST OBNOVME KVALITU V NEMOCNICI MOST Nemocnici v Mostě musí řídit město t o j e j e d i n á š a n c e n a z m ě n u Volební program Sdružení Mostečané Mostu 2014 říká: Budeme usilovat o získání nemocnice

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Adélka Kavková 3.třída

Adélka Kavková 3.třída Adélka Kavková 3.třída Obsah Obsah...1 Slavíme společně - leden.. 2 Výlet do mýdlárny. 3 Hrátky s čerty.....4 Hurá do kina 5 Prvňáčci v Betlémské kapli 6-7 Adventní dílny ve fotografii.8 Úspěch na IT olympiádě

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011 Co se událo minulý týden? AICM ČR na veletrhu Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích! Od středy 23. do pátku 25. listopadu 2011 byl v Českých Budějovicích zahájen již

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 1/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 14. ledna 2009 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Názory občanů sídla LÁNY

Názory občanů sídla LÁNY Názory občanů sídla LÁNY III. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Lány: 4 osob z celkového počtu 46 lidí

Více

Mikulášská besídka v roce 2011

Mikulášská besídka v roce 2011 Mikulášská besídka v roce 2011 Již tradičně první sobotu v prosinci, letos třetího, se konala v hotelu Barbora na Zbraslavi mikulášská besídka pro děti členů (i nečlenů) INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION

Více

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ORLOVÁ Oddělení pro děti a mládež Masarykova 1324, Orlová Lutyně Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 2012 Své návštěvy ohlaste, prosím, předem osobně nebo telefonicky

Více

Průzkum názoru blanenské veřejnosti na úklid sněhu v Blansku

Průzkum názoru blanenské veřejnosti na úklid sněhu v Blansku Průzkum názoru blanenské veřejnosti na úklid sněhu v Blansku Kritika na údržbu komunikací a veřejných prostranství města Blanska v zimních časech to je téma, které jsme v letošní zimě slyšeli ze všech

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek Soukromé reálné gymnázium Přírodní škola, o.p.s. Upgrade internetových stránek www.ceska-kanada.info 12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Zápis z 13. schůze výboru. Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06

Zápis z 13. schůze výboru. Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06 Zápis z 13. schůze výboru Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06 Přítomní: Anička Podhrázská Blanka Kovářová Hanka Vágnerová Majka Chvátalová Marcela Svěráková Marek Tomažič Milan Šleichert Tomáš Hrabánek

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Před akcí proběhla v mateřském centru anketa s tématikou rodiny, jejího fungování či rozpadu rodiny.

Před akcí proběhla v mateřském centru anketa s tématikou rodiny, jejího fungování či rozpadu rodiny. Zpráva z akce: Klubíčko světel aneb Světýlko do každé rodiny Den konání: sobota 18. 5. 2013 Místo konání: Hanácké náměstí Akce se konala v rámci projektu Klubíčko světel aneb Světýlko do každé rodiny spolufinancovaného

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Parlamentní republika

Parlamentní republika Parlamentní republika Parlament - z fr. parler = mluvit, hovořit -ústřední orgán s celostátní působností - zástupci voleni lidem - v USA kongres, v Německu Bundestag Republika - z lat. res publica = věc

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, U. Stannerová, L. Bareš, J. Michálek, L. Mozdík, V. Otřísal, H. Fidranská Nepřítomni:

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 27. února 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více