6800 Feldkirch, Schillerstraße 1 Landesgericht Feldkirch Tel.: Fax: ZAHÁJENÍ KONKURZU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6800 Feldkirch, Schillerstraße 1 Landesgericht Feldkirch Tel.: 05522 302-0 Fax: 05522 302 298 ZAHÁJENÍ KONKURZU"

Transkript

1 6800 Feldkirch, Schillerstraße 1 Landesgericht Feldkirch Tel.: Fax: Prosím uvádějte následující čísla ve všech podáních 14 S 58/08 d ZAHÁJENÍ KONKURZU na jmění společnosti Licencionář: zastoupený kým: Tourex Middle East FZE Ras Al Khaimah P.O.Box United Arab Emirates Jaroslav STRACHOŇ Podolí 146, PODOLÍ Lambert Rechtsanwälte OEG FN p Handelsgericht Wien Dr. Georg Röhsner 1010 Wien, Kärntner Ring 12 se na návrh většího počtu věřitelů vyhlašuje KONKURZ Správcem konkurzní podstaty je ustanoven právník Mag. Lukas PFEFFERKOORN Adresa: 6850 Dornbirn, Schulgasse 7 Telefon: 05572/20210 Telefax: 05572/ nařízené jednání předložení zprávy a nařízené jednání všeobecného šetření se uskuteční 10. září 2009 v 10:00h, jednací síň 45 Konkurzní pohledávky se přihlašují nejpozději do 15.srpna 2009 u Zemského Soudu Feldkirch.

2 2 Věřitelům bude doručeno zveřejněním v insolvenční databázi. Konkurzní věřitelé, mající bydliště nebo podnik v cizině musejí jmenovat svého zplnomocněného příjemce zásilek v tuzemsku (t.zn. v Rakousku), v opačném případě jim bude na jejich nebezpečí a náklady takový určen konkurzním soudem ( 104 odst. 3 KO). Za zplnomocněného příjemce zásilek pro konkurzní věřitele mající místo bydliště nebo podnik v cizině kteří nejmenují svého v tuzemsku bydlícího zplnomocněnce, je určen Kreditschutzverband svaz ochrany věřitelů na adrese 1870 pobočka Feldkirch, A 6800 Feldkirch, Saalbaugasse 2, tel. + 43(0) Fax. +43(0) , Jestliže podnik nebyl uzavřen do termínu předložení zprávy (zpravodajského dne), bude na tomto dnu rozhodnuto, zda další provoz (časově omezený nebo neomezený) je možný. (viz i 81a odst. 3KO). Zahájení konkurzu bude zaznamenáno okresním soudem Bregenz a Dornbirn jako soudem exekučním v zápisu o exekuci vedené proti dlužníkovi s udáním dne zahájení konkurzu. Za účelem zajištění podstaty rozhodne soud: Správce hmotné podstaty dostane příkaz: - aby do dvou týdnů sestavil inventář a předložil jej soudu - převedl zaplacené částky na zvláštní konto, které otevře u peněžního ústavu - do tří dnů před termínem předložení zprávy a termínem šetření předloží podrobnou zprávu, která by měla být doručena svazům na ochranu věřitelů.(kreditschutzverband) Mimo to se ve vztahu k zajišťovacím opatřením a úkolům správce podstaty poukazuje na přiložený seznam.

3 3 Správce konkurzní podstaty je oprávněn žádat, aby peněžní ústavy a úschovné ústavy, u kterých měl dlužník vklad, dobropis, konto nebo schránku, tyto položky neprodleně převedly do konkurzní podstaty ( 78 odst. 4KO). O těchto okolnostech musí správce konkurzní podstaty ihned vyrozumět veškeré v úvahu přicházející peněžní ústavy. Odůvodnění: Navrhovatel Helmut Steiner, Mühlbachweg 51, A-6175 Kematen, zastoupený Dr. Erichem Lacknerem, advokátem, Heiliggeiststraße 11, 6020 Innsbruck podal dne 19. února 2008 u Zemského soudu Feldkirch jako soudu konkurzního konkurzní návrh proti společnému dlužníkovi Tourex Middle East FZE, Spojené Arabské emiráty, Ras al Khaimah, P.O.Box 10559, UAE (dále jen TME). Licenciářem /manažerem této TME je Jaroslav Strachoň. TME uzavřela prostřednictvím své tehdejší jednatelky M. Kanisové od roku 2005 minimálně smluv s vkladateli v tuzemsku a cizině o vkladech a jiných smluv. Při tom byly poskytovatelům vkladů slibovány vysoké výnosy a částečně i vyplaceny. Svěřené peníze nebyly zřejmě uloženy dle úmluvy, nýbrž staré vklady byly financovány penězi nových zákazníků. V této věci běží u Landesgericht (Zemského soudu) Feldkirch i trestní řízení AZ 26 Ur 153/07 w nebo 18 HR 10/08 g proti tehdejší jednatelce M. Kanisové. Shrnuto: na základě dosavadních výsledků tohoto zjišťovacího řízení ( Usnesení 6 Bs 84/09 t z 24. března 2009 soudu Oberlandesgericht Innsbruck a aktu 18 HR 10/08 g, Landesgericht Feldkirch, ON 33) je podezření, že - v tomto řízení obviněná M. Kanisová a další účastníci (zodpovědní za společnosti tvořící Tourex skupinu a prostředníci) po celé roky se dopouštěli vkladového podvodu velkého stylu

4 4 - ke škodě mnoha tisíc osob v různých státech střední a východní Evropy s celkovou výší dosud neodhadnutelné škody, - že více společností skupiny Tourex, mezitím TME, byly zapleteny jako domnělé nástupkyně Tourex Touristik a Handel AG do kriminálních machinací ( a při nejmenším částečně ) přímým přítokem vkladových peněz (poukázky vkladatelů na určitá předem zadaná konta společností ) bezprostředně a protiprávně se obohatily, - že společnosti skupiny Tourex neprováděly žádné zmínky hodné investice, aby nahospodařily zákazníkům slíbené výnosy, - že nároky mnoha zákazníků na vyplácení úroků/zisku a vrácení vložených kapitálových obnosů byly kryty z úvěrů dalších zákazníků, - že požadavky zákazníků vůči skupině firem Tourex ke dne obnášely okolo 108, EUR ( sestávající z vloženého kapitálu plus 1O9,5% zisku v případě šestileté smlouvy nebo 18% úroků p.a. v případě smlouvy o půjčce ) obnášely a nemohly být kryty jinak, než by podle praktikovaného systému byly získány další peníze zákazníků v odpovídající výši a použity ke krytí těchto požadavků - že vklady získané od vkladatelů byly jen v omezené míře přesouvány v peněžních tocích mezi firmami skupiny Tourex v neprůhledných tocích od jedné společnosti ke druhé a - že soudní znalec Mag. Geyer na kontě č: u spořitelny Bregenz Bank AG provedl výplaty a vklady zprostředkovatelů a vkladatelů přes 47, EUR. Obviněná M. Kanisová obývala vilu ve Švýcarsku v 8574 Lengwil- Oberhofen, Kirchenacker 22. Podle dosavadních objasnění Zemského velitelství policie Vorarlberg, Zemský kriminální úřad Bregenz, jedná se zde

5 5 o centrálu veškerých aktivit Tourex. (Zpráva Zemského velitelství policie Vorarlberg ze dne , ON 32). Zde bylo také sídlo a adresa Tourex Touristik Handel AG (dále jen TTH). TTH byla zanesena v obchodním rejstříku kantonu Thurgau pod číslem firmy CH , jako akciová společnost. Vklad byl proveden Výmaz byl proveden po ukončení likvidace M. Kanisová byla jednatelkou a naposled likvidátorkou. (dotaz na ze dne , ON 34). Touto prozatímní dispozicí ze dne v trestním řízení 26 Ur 153/07 w podle 144 a StPO ivm 20 StGB byly pro zajištění odčerpání tohoto obohacení dle 20 odst. 1 Z1 a odst. 2 StGB, dobropisy včetně úroků na kontech u spořitelny Bregenz Bank AG, konto č , znějící na TME, konto č , znějící na TME, konto č , znějící na TME a EUR žirokonto, znějící na TME podle 144a odst. 1 StPO až do pravoplatného vyřízení stávajícího trestního řízení odpovídajícími bezpečnostními prostředky zablokovány. Dále bylo v tomto rozhodnutí Zemského soudu Feldkirch uvedeno, že provedení této dispozice lze pozdržet složením obnosu 5, EUR (slovy 5 milionů EURO) ( 144 a odst. 4 StPO). Pomocí další prozatímní dispozice ze dne v trestním řízení 26 Ur 153/07 w dle 144a StPO ivm 20 StGB bylo za účelem zajištění odčerpání obohacení dle 20 odst. 1 Z 1 a odst. 2 StGB kladné saldo na kontě č u spořitelny v Dornbirn včetně úroků dle 144a odst. 1 StPO až do pravoplatného vyřízení stávajícího trestního řízení zablokováno odpovídajícími bezpečnostními prostředky. Dále bylo v tomto rozhodnutí stanoveno, že provedení této dispozice může být pozdrženo složením obnosu, odpovídajícímu

6 6 vkladu na tomto kontě v hodnotě k době vydání prozatímního opatření. ( 144a odst. 4 StPO). Po domluvě se státním zastupitelstvím jsou prozatímní dispozice ze dne , jakož i ze v platnosti. Pozdržení provedení těchto dispozic složením určitého částky nebylo provedeno. Další nové stížnosti ze strany TME vůči výše uvedeným.prozatímním opatřením ( dispozicím ) nebylo vyhověno. (Rozhodnutí 6 Bs 84/09 t ze dne 24. března 2009 soudu Oberlandesgericht Innsbruck v aktu 18 HR 10/08 g, Landesgericht Feldkirch, ON 33). Rozhodnutím Zemského soudu Feldkirch jako soudu konkurzního ze dne bylo vydáno dle 73 KO prozatímní opatření. Za účelem zajištění konkurzní podstaty byla zablokována konta spořitelny Dornbirn, č a u spořitelny Bregenz Bank AG, konto č , znějící na TME, konto č , znějící na TME, konto č , znějící na TME a konto č znějící na TME podle konkurzního práva. (ON 6, 14 Se 27/08 w). Tato prozatímní dispozice podle 73 KO byla vydána proto, že konkurz nebylo možno zahájit ihned a návrh zjevně nebyl neopodstatněný. Dopisem ze dne 16. dubna 2008 bylo ministerstvo spravedlnosti požádáno doručit Jaroslavu Strachoňovi návrh na konkurz s překladem, rozhodnutí (prozatímní opatření dle 73KO ) ze dne s překladem, výzvu ze dne s překladem, jakož i připravené doručovací potvrzení s překladem. Stran této věci byly předány tři doručovací žádosti Zemského soudu Feldkirch na Spolkové ministerstvo spravedlnosti. Následovala žádost výše uvedené spisy doručit na 1. Jaroslava Strachoně, Lipová 26, Viničné, ČR, 2. Jaroslava Strachoně, Podolí 146, Podolí, ČR, 3. Tourex Service s.r.o., kancelář

7 7 Areal Bibus, Vídeňská 125, SK Brno (ON-14, 14 Se 27/08 w). Rakouské velvyslanectví v Praze předalo pak prostřednictvím Spolkového ministerstva spravedlnosti Zemskému soudu Feldkirch podepsané potvrzení o převzetí firmou Tourex Service s.r.o., jakož i pana Jaroslava Strachoně. Návrh na konkurz, rozhodnutí ze dne a výzva ze dne k jednacímu dni dne mohly být prokazatelně doručeny. Dne ( ON 18, 14 Se 27/08 w ) došlo k oznámení plné moci kanceláře Lambert Rechtsanwälte OEG, Kärtnerring 12, 1010 Wien pro společného dlužníka TME. Podáním (spis) ze dne ( ON 21, 14 Se 27/08 w ) poskytuje TME zastoupená kanceláří Lambert Rechtsanwälte OEG stanovisko k návrhu na zahájení konkurzu. Tento spis neobsahuje žádný příspěvek k otázce příslušnosti Zemského soudu ve Feldkirchu. Při nařízeném jednání v termínu dne ( ON 22, 14 Se 27/08 w ) v přítomnosti právníka dr. Georg Röhsnera, jako zástupce TME, byl obsah aktů vyložen. Jako doplněk přednesl dr. Röhsner: Zemský soud Feldkirch není pro konkurzní řízení příslušný. TME neměla sídlo ani hlavní správu v Rakousku, byla činná ve více státech EU a pokud existovala hlavní správa nebo sídlo bylo to v oblasti EU v ČR. Ve spise (podání) ON 32 v aktu 14 Se 27/08 w předložil zástupce TME ve věci příslušnosti dále, že TME v Rakousku, zvláště v oblasti Zemského soudu Feldkirch nemá žádnou pobočku a zde neprovádí žádnou správní činnost ani neprováděla. Sídlo TME se údajně nachází ve Spojených Arabských emirátech, správní činnosti byly, pokud byly prováděny, v rozsahu EU, pak byly prováděny v ČR.

8 8 Ve spise ( podání ) ON 33 v aktu 14 Se 27/08 w předkládá zástupce TME co se týče příslušnosti (soudu) obsahově (doslovně) totéž, co ve spise ON 32 v aktu 14Se 27/08w (výše). V námitce o nepříslušnosti (soudu) zástupce TME ON 43 v aktu 14 Se 27/08 w bylo opět předneseno, že Zemský soud Feldkirch pro zahájení předmětného konkurzního řízení není příslušný. TME má sídlo ve Spojených Arabských Emirátech. Je obchodně činná ve více členských státech EU, těžiště činností se nachází v České republice, jakož i Slovenské republice. Správní jednání se prováděla v podstatě z ČR, kde jednatel a výlučný společník Jaroslav Strachoň má i své bydliště. V Rakousku TME nemá kanceláře ani jinou infrastrukturu. Jediné styčné body by byly spořitelní konta u spořitelny v Bregenz a Dornbirn. To však nestačí jako styčný bod pro zahájení insolvenčního řízení dle předpisů EulnsVO. Pokud vůbec pak pro takové řízení bude příslušný soud toho členského státu, kde TME má střed svých hlavních zájmů, i.s. čl. 3 odst. 1 EulnsVO. To by byla nejspíše ČR, s jistotou však nikoli Rakousko. V rekurzu ON 3 přednesl zástupce TME co se týče příslušnosti znovu, že EulnsVO by platilo pro řízení, u kterého střed hlavních zájmů dlužníka spočívá ve společenství EU. To, připouští, v daném případě platí. Okolnost, že sídlo dle stanov společnosti je mimo EU na tom nic nemění. Dále se v rekurzu částečně

9 9 opakuje dřívější námitka k otázce příslušnosti. Ve spise (podání) ON 26 přednesl zástupce TME co se týče příslušnosti jako doplněk, že TME má své sídlo dle stanov v emirátu RAK, který patří ke Spojeným Arabským Emirátům. Tam však neexistuje střed obchodních zájmů. Společná činnost TME se rozprostírá v České republice, Slovenské republice, Polsku a Maďarsku. Mimo to má nějaké zákazníky v Rakousku, Německu, Švýcarsku a některých jiných zemích. Zcela převažující většina obchodních vztahů TME se týká České republiky a Slovenské republiky (přibližně stejně), ve všech uvedených zemích je objem obchodních činností podstatně menší, než ve dvou uvedených státech. Jednatel a výlučný společník TME Jaroslav Strachoň má své bydliště v České republice a odtud řídí svůj podnik. Za účelem doložení těchto okolností se poukazuje na akt státního zastupitelství Feldkirch nebo LKA Feldkirch v trestním řízení proti paní M. Kanisové. Zde je třeba stanovit, jak již výše uvedeno, že obviněná M. Kanisová obývala vilu ve Švýcarsku na 8574 Langwil-Oberhofen, Kirchenacker 22. Podle dosavadních šetření Zemského policejního velitelství Vorarlberg, Zemský kriminální úřad Bregenz, jedná se zde o centrálu veškerých aktivit Tourexu. (Zpráva Zemského policejního velitelství Vorarlberg ze dne , ON 32), Řízení (obchodů) se provádělo ze Švýcarska. K příslušnosti Zemského soudu Feldkirch: Podle 63 odst. 1 KO je pro konkurzní řízení příslušný Soudní dvůr 1. instance (konkurzní soud), v jehož obvodu společný dlužník (hromadný) provozuje svůj podnik nebo v případě neexistence takového, má svoje obvyklé bydliště.

10 10 V této věci je třeba konstatovat, že společný dlužník TME v Rakousku neprovozuje žádný podnik a ani nemá obvyklé bydliště. Toto zjištění vyplývá z výše uvedených vyjádření zástupce TME ( termín nařízeného jednání dne , ON 22, 14Se 27/08 w, spis ON 32 v aktu 14 Se 27/08 w, spis ON 33 v aktu 14 Se 27/08 w a námitka co do nepříslušnosti ON 43 v aktu 14 Se 27/08 w). Jestliže společný dlužník v tuzemsku nemá podnik ani obvyklé bydliště, pak je příslušný soudní dvůr 1. instance, v jehož obvodu se nachází pobočka, při neexistenci takové, tedy jmění ( 63 odst 2 KO ). Že společný dlužník TME v Rakousku nemá žádný podnik, vyplývá rovněž z vyjádření zástupce TME (nařízené podání zprávy dne , ON 22, 14 Se 27/08 w, spis ON 32 v aktu 14 Se 27/08 w, spis ON 33 v aktu 14 Se 27/08 w a námitka co do nepříslušnosti ON 43 v aktu 14 Se 27/08 w ). V Rakousku se však nachází jmění společného dlužníka, totiž peněžní částky na kontech spořitelny Dornbirn konto č , jakož i u spořitelny Bregenz Bank AG na kontech č , , , jakož i s celkovým obnosem cca 15 milionů EUR. I toto zůstalo nenapadeno a také vyplývá i z vyjádření zástupce TME ( nařízené jednání dne , ON 22, 14 Se 27/08 w, spis ON 32 v aktu 14 Se 27/08 w, spisu ON 33 v aktu 14 Se 27/08 w a námitky co do nepříslušnosti ON 43 v aktu 14 Se 27/08 w). Vztažný bod odůvodňující příslušnost spočívá takto zásadně ve skutečnosti, že v obvodu Zemského soudu Feldkirch jako soudu konkurzního, se nachází jmění TME Zbývá přezkoumat, zda EulnsVO najde na tento konkrétní věcný obsah použití.

11 11 Protože povinnost k obsáhlému úřednímu šetření mezinárodní příslušnosti nelze z EulnsVO odvodit, řídí podle článku 4 EulnsVO právo státu zahajujícího řízení dané předpoklady k zahájení insolvenčního řízení a tudíž i, zda se má přezkoumat mezinárodní příslušnost úředně. Pro rakouské insolvenční soudy obsahuje 69 odst. 1 2, sada KO, 173 odst. 5 KO, normu, že veškeré okolnosti insolvenčního řízení se zjišťují úředně. To zahrnuje i mezinárodní příslušnost. Tzn., 63 KO řídí nejen věcnou, ale i mezinárodní příslušnost rakouských soudů ve věcech insolventních, ale i mezinárodní příslušnost Rakouska při provádění insolvenčního řízení. EulnsVO platí pro řízení, u kterých středem hlavních zájmů dlužníka spočívá ve společenství EU EulnsVO platí i v takovém případě, když sídlo společnosti nebo místo registrace se nachází mimo dosah společenství EU, tedy ve třetím státě, Avšak když střed hlavních zájmů dlužníka nemá sídlo na území společenství EU, nýbrž ve třetím státě, pak veškerá nařízení EulnsVO jsou nepoužitelná. Jako měřítko pro přijetí středu hlavních zájmů jmenuje 13. zvažitelný důvod EulnsVO místo, kde dlužník zjistitelně pro třetí osoby vykonává obvykle správu svých zájmů. OGH má měřítka jako vedení podniku nebo organizační vybavení ( správní struktura ) nebo nejdůležitější jednatelská opatření, jež považuje za směrodatná, při čemž tyto okolnosti i směrem ven musejí se tak jevit pro třetí osoby. Zarazit je možno i faktické operační vedení dlužníkova podniku nebo jeho obchodní činnosti. Pro přijetí názoru, že se jedná o střed hlavních zájmů musí takto i pro třetí

12 12 osoby zjistitelně být provedena opatření, která připouštějí jasný názor, že se skutečně jedná o střed, umožňující průběžný a značně samostatný obchodní provoz, s odpovídající organizací, správou a infrastrukturou ve smyslu účelu podniku. Ve spisu (podání) ze dne ( ON 21, 14 Se 27/08 w ) nebylo provedeno žádné vyjádření otázce příslušnosti Zemského soudu Feldkirch. V nařízeném jednání dne ( ON 22, 14 Se 27/08 w ) bylo předneseno: TME nemá ani sídlo ani hlavní správu v Rakousku, byla činná ve více státech EU a existovala-li nějaká hlavní správa nebo sídlo, pak to bylo v oblasti EU v ČR. Další výpovědi nebo údaje k otázce středu hlavních zájmů nebyly provedeny. Ve spisu ( podání ) ON 32 v aktu 14 Se 27/08 w se uvádí, že správní činnosti, pokud se týkají oblasti Evropské unie, byly prováděny v ČR. I tady chybí konkretizace těchto domnělých správních aktivit o způsobu, objemu atd. K otázce středu hlavních zájmů chybí i zde odpovídající předložené skutečnosti. Totéž platí o obsahu spisu ON 33 v aktu 14 Se 27/08 w. V námitce o nepříslušnosti zástupce TME ON 43 v aktu 14 Se 27/08 w bylo pouze všeobecně předneseno, že TME je obchodně činná ve více členských zemích Evropské Unie a těžiště aktivity se nachází v České republice a Slovenské republice. O jaké činnosti se má jednat rovněž nebylo konkretizováno. I ohledně domnělých správních jednání, které v podstatě se

13 13 měly provádět v ČR, chybějí další údaje a tvrzení. Ani tady nebyla otázka středu hlavních zájmů pojednána. V rekurzu ON 3 bylo dovozeno, že EulnsVO platí pro řízení, u kterých střed hlavních zájmů dlužníka leží ve Společenství EU (zeměpisně). Toto prý je dáno v přítomném případě. Proč tomu tak údajně má být v daném případě nebylo žádným způsobem dovozeno nebo zdůvodněno. I tady chybí vztažné konkrétní přednesení. Ve spise (podání) ON 26 se uvádí, že obchodní činnost se rozprostírá v České republice a Slovenské republice, Polsku a Maďarsku. I tady chybí jakékoli vyjádření ke způsobu a objemu takové obchodní činnosti. Takovým všeobecným tvrzením nelze tuto otázku středu hlavních zájmů s konečnou platností uzavřít. V tomto spise ON 26 se také tvrdí, že zcela převažující většina obchodních vztahů TME se týká České republiky a Slovenské republiky, (přibližně ve stejné míře). Ani čisté obchodní vztahy nemohou zdůvodnit střed hlavních zájmů. Ani prosté tvrzení, že jednatel a výlučný společník TME Jaroslav Strachoň, má své bydliště v České republice a řídí podnik odtud, není dostatečné, aby umožnilo vycházet z domněnky o středu hlavních zájmů v České republice. Zástupce TME nemohl přednést a doložit žádná kriteria o tom, že střed hlavních zájmů se nachází v České republice, která by byla i pro třetí osoby zjistitelná. Nebylo možno zjistit způsobem přístupným i pro třetí osoby, že byla

14 14 provedena prostorová a organizační opatření umožňující jasný závěr, že skutečně byl zřízen střed hlavních zájmů, umožňující setrvalý a značně samostatný obchodní provoz, s odpovídající organizací, správou a infrastrukturou ve smyslu daného účelu podnikání. Pouze ze skutečnosti, že jednatel TME má své bydliště v České republice nelze dovozovat, že TME tam má i svůj střed hlavních zájmů. Protože střed hlavních zájmů TME v České republice nebylo možno stanovit, zbývá jako jediný styčný bod pro otázku mezinárodní příslušnosti sídlo TME ve Spojených Arabských Emirátech, tedy ve třetím státu. EulnsVO není tudíž možno aplikovat. Mezinárodní příslušnost se tedy určí dle 63 odst. 2 KO. Jmění nacházející se v oblasti Zemského soudu Feldkirch zdůvodňuje mezinárodní příslušnost Zemského soudu Feldkirch k provedení tohoto insolvenčního řízení. Jak bylo již výše zjištěno, bydlela obviněná M. Kanisová ve vile ve Švýcarsku na 8574 Lengwil-Oberhofen, Kirchenacker 22. Dle dosavadních zjištění Zemského policejního velitelství ve Vorarlberg, Zemského kriminálního úřadu Bregenz, jedná se v tomto případě o centrálu veškerých aktivit Tourex. ( Zpráva Zemského policejního velitelství Vorarlberg ze dne ON 32 ). Pokud bychom předpokládali, že střed hlavních zájmů TME se nacházel ve Švýcarsku, a tedy i v tomto případě ve třetím státu, nebyla by EulnsVO zase použitelná. Mezinárodní příslušnost se určí pak opět dle 63 odst. 2 KO.

15 15 Dle článku 3 odst. 1 EulnsVO se u společností a právnických osob, až do prokázání opaku, předpokládá, že středem jejich hlavních zájmů je místo sídla podle stanov společnosti. Tato domněnka, že středem zájmů je stát, ve kterém leží sídlo dle stanov společnosti, se pak vyvrací, jestliže z objektivních prvků, zjistitelně i pro třetí osoby, vyplývá, že situace výjimečně neodpovídá situaci, kdy mezinárodní příslušnost se odvozuje od sídla společnosti dle jejích stanov. Tuto domněnku lze zpochybnit teprve tehdy, když objektivní, a pro třetí osoby zjistitelné prvky to umožní. Takové objektivní a pro třetí osoby zjistitelné prvky nemohly být zjištěny. Mimo to je soudně známou skutečností, že právě u takových obchodů střed hlavních zájmů nebude spočívat v prostoru Společenství EU, aby nevyvolal možnou daňovou povinnost nebo kontrolní mechanismy (dozor nad finančním trhem). Navrhovatelé uvedli také tento věcný obsah, ze kterého se odvozuje příslušnost Zemského soudu Feldkirch. Zemský soud Feldkirch jako soud konkurzní je mezinárodně, věcně a místně příslušným soudem pro předmětné konkurzní řízení. K návrhům věřitelů: Dle 70 odst. 1 KO se na návrh věřitele konkurz zahájí bezodkladně, když věřitel věrohodně prokáže, že má i když nikoli splatnou konkurzní pohledávku a že dlužník je insolventní. Ke konkurznímu návrh ze strany Helmut a Silvia Steiner: Helmut a Silvia Steiner uzavřeli s TTH a také s TME více smluv a uplatňují na základě porušení smlouvy následující nároky: 1. 6 letá smlouva č ze dne , počátek smlouvy

16 16 smluvní částka ATS , z toho poslední nekrytá splátka splatná ve výši ATS = EURO letá smlouva č , počátek smlouvy , smluvní částka EURO , z toho vyplývající splátka splatná na EURO, jakož i splátka splatná na EURO Smlouva o půjčce č. 1204/246 z ve výši EURO, která je v celé výši nekrytá, jakož i smluvní úroky ve výši 1.25% měsíčně, počínaje Smlouva o půjčce č. 7024/249 z ve výši EURO, v celé výši nekrytá, jakož i smluvní úroky ve výši 1.25% měsíčně od Smlouva o půjčce č. 3034/499 z ve výši EURO v celé výši nekrytá, jakož i smluvní úroky ve výši 1.5% měsíčně od Smlouva o půjčce č. 3034/500 z ve výši EURO v celé výši nekrytá, jakož i smluvní úroky ve výši 1.5% měsíčně od Smlouva o půjčce č. 3034/501 z ve výši EURO nekrytá v celé výši, jakož i smluvní úroky ve výši 1.5% měsíčně od Smlouva o půjčce č 3034/502 z ve výši EURO nekrytá v celé výši, jakož i smluvní úroky ve výši 1.5% měsíčně od Smlouva o půjčce č. 6034/543 z ve výši EURO v celé výši nekrytá, jakož i smluvní úroky ve výši 1.5% měsíčně od

17 Smlouva o půjčce č. 1044/1089 z ve výši EURO v celé výši nekrytá, jakož i smluvní úroky ve výši 1.5% měsíčně od Smlouva o půjčce č. 8044/1233 ze dne ve výši EURO v celé výši nekrytá, jakož i sjednané úroky ve výší 1.5% měsíčně, od Smlouva o půjčce č. 1315/07034 ze dne ve výši EURO, v celé výši nekrytá, jakož i sjednané úroky ve výši 1.25% měsíčně, od Smlouva o půjčce č. 1347/07074 ze dne ve výši EURO v celé výši nekrytá, jakož i sjednané úroky ve výši 1.25% měsíčně, od Smlouva o půjčce č. 1348/07074 ze dne ve výši EURO, v celé výši nekrytá. Jakož i sjednané úroky ve výši 1.25% měsíčně od Smlouva o půjčce č. 8024/256 ze dne ve výši EURO, v celé výši nekrytá, jakož i sjednané úroky ve výši 1.25% měsíčně od Společná dlužnice od již své povinnosti neplnila, neprováděla již žádné platby, a navrhovatelé veškeré smlouvy vypověděli dne Na základě dopisu ze dne od TTH následovalo právní nástupnictví na Tourex Middle East LLC. Tourex Middle East LLC prováděla tuto funkci pouze dva nebo tři měsíce a pak mlčky bez vyjádření TME tuto funkci převzala s konečnou platností a důsledky. Toto vyplývá z příslušných výtahů kont navrhovatelů, počínaje platbami od do června Z toho vyplývá, že TME bonusové platby z půjček a 6-letých smluv převzala a prováděla.

18 18 Z doložených plateb bez přerušení - ze strany původní smluvní partnerky TTH, Tourex Middle East LLC a nakonec TME je jasně dokumentováno, že tyto společnosti při nejmenším jako jednotliví následníci dle práva v každém případě závazky původně uzavřených obchodů převzali. Důkazní prostředky k této věcné podstatě, přílohy u ON 29: 6-letá smlouva č ze dne , příl. /A1 6-letá smlouva č ze dne příloha./a2 smlouva o půjčce č. 1204/246 ze dne příloha./a3 smlouva o půjčce č. 7024/249 ze dne příloha./a4 smlouva o půjčce č. 3034/499 ze dne příloha./a5 smlouva o půjčce č. 3034/500 ze dne příloha./a6 smlouva o půjčce č. 3034/501 ze dne příloha./a7 smlouva o půjčce č. 3034/502 ze dne příloha./a8 smlouva o půjčce č. 6034/543 ze dne příloha./a9 Smlouva o předání smlouvy o půjčce č. 6034/543 příloha./a10 smlouva o půjčce č. 1044/1089 ze dne příloha./a11 smlouva o půjčce č 8044/1233 ze dne příloha./a12 smlouva o půjčce č. 1315/07034 ze dne příloha./a13 smlouva o půjčce č. 1347/07074 ze dne příloha./a14 smlouva o půjčce č. 1348/07074 ze dne příloha./a15 smlouva o půjčce č. 8024/256 ze dne příloha./a16 Bankovní výpisy příloha./a17 Návrh na konkurz ze strany Helgar Brunner: Helgar Brunner uzavřel s TTH a TME více smluv a předkládá následující nároky na základě porušení smlouvy: 1. smlouva o půjčce č /1025 ze dne ve výši EURO, která v celé výši je nekrytá včetně smluvních úroků ve výši 1.25% měsíčně, od smlouva o půjčce č. 1043/1077 ze dne ve výši USD, která v celé výši je nekrytá včetně smluvních úroků ve výši 1.25% měsíčně, od smlouva o půjčce č. 3045/1129 ze dne ve výši CHF, která v celé výši je nekrytá včetně smluvních úroků ve výši 1.25% měsíčně, od smlouva o půjčce č. 1136/42 ze dne ve výši USD, která v celé výši je nekrytá včetně smluvních úroků ve výši 1.5% měsíčně, od

19 19 5. smlouva o půjčce č. 1053/1356 ze dne ve výši USD, která v celé výši je nekrytá včetně smluvních úroků ve výši 1.25% měsíčně, od smlouva o půjčce č. 4192/05114 ze dne ve výši EURO, která v celé výši je nekrytá včetně smluvních úroků ve výši 1.5% měsíčně, od smlouva o půjčce č. 1322/07044 ze dne ve výši EURO, která v celé výši je nekrytá včetně smluvních úroků ve výši 1.5% měsíčně, od smlouva o půjčce č. 1323/07043 ze dne ve výši USD, která je v celé výši nekrytá včetně smluvních úroků ve výši 1.5% měsíčně od Společná dlužnice (hromadná) neplnila své smluvní závazky od a od té doby neprováděla žádné platby. Na základě dopisu ze dne od TTH následovalo právní následnictví Tourex Middle East LLC. Tourex Middle East LLC tuto funkci vykonávala jen asi dva nebo tři měsíce a pak mlčky - bez vyjádření TME přejímá tuto funkci rozhodně a konklusivně. To vyplývá z dobropisů vztahujících se k této věci od TME. Z toho vyplývá, že TME platby bonusů z půjček a šestiletých smluv převzala a prováděla. Těmito danými platbami bonusů původních smluvních partnerů TTH, Tourex Middle East LLC a nakonec TME je jasně dokumentováno, že tyto (firmy), při nejmenším jako jednotliví právní následníci převzali závazky původně uzavřených obchodů. Důkazní prostředky k této věcné podstatě jsou přílohy ON 29: Smlouva o půjčce č /1025 včetně dobropisů Smlouva o půjčce č. 1043/1077 včetně dobropisů Smlouva o půjčce č. 3045/1129 včetně dobropisů příloha./b1 příloha./b2 příloha./b3

20 20 Smlouva o půjčce č. 1136/42 včetně dobropisů Smlouva o půjčce č. 1053/1356 včetně dobropisů Smlouva o půjčce č. 4192/05114 včetně dobropisů Smlouva o půjčce č. 1322/07044 včetně dobropisů Smlouva o půjčce č. 1323/07043 včetně dobropisů příloha./b4 příloha./b5 příloha./b6 příloha./b7 příloha./b8 K návrhu na zahájení konkurzu ze strany Rene Bechter: Rene Bechter uzavřel s TTH a také s TME více smluv a uplatňuje na základě poručení smlouvy následující nároky: 1. Smlouva o půjčce č. 7034/560 ze dne ve výši EURO, která v celé výši je neuhrazena, jakož i smluvní úroky ve výši 1.167% měsíčně od Smlouva o půjčce č. 2044/1107 ze dne ve výši EURO, která je ve celé výši neuhrazena, včetně smluvních úroků ve výši 1.25% měsíčně od Společná dlužnice (hromadná) neplnila své smluvní závazky od , od té doby neprováděla žádné platby a dne potvrdila výpověď. Na základě dopisu ze dne od TTH následovalo právní následnictví Tourex Middle East LLC. Tourex Middle East LLC tuto funkci vykonávala jen asi dva-tři měsíce a pak mlčky-bez vyjádření přejímá TME tuto funkci rozhodně a konklusivně. To vyplývá z dobropisů vztahujících se k věci od TME. Z toho vyplývá, že TME platby bonusů z půjček a šestiletých smluv převzala a prováděla. Těmito danými platbami bonusů původních smluvních partnerů TTH, Tourex Middle East LLC a nakonec TME je jasně dokumentováno, že tyto (firmy), při nejmenším jako jednotliví právní následníci, převzali závazky původně uzavřených obchodů. I potvrzená výpověď společné dlužnice z Dubai toto právní následnictví potvrzuje.

Přeloženo z prostředků Klubu výhradně pro potřeby členů KVC CZ, o.s. www.kvc-cz.org KAUFMANN-THURNHER PRÁVNICKÁ S.R.O.

Přeloženo z prostředků Klubu výhradně pro potřeby členů KVC CZ, o.s. www.kvc-cz.org KAUFMANN-THURNHER PRÁVNICKÁ S.R.O. KAUFMANN-THURNHER PRÁVNICKÁ S.R.O. Dr. Michael Kaufmann, Zasláno prostřed. web ERV Zasláno e-mailem Dr. Viktor Thurnher LL.M. Mag. Lukas Pfefferkorn Dr. Alexander Wittwer LL.M. Zemský soud Feldkirch Kaufmann

Více

Ve spolupráci s AK JUDr. Matase přeloženo představenstvem KVC-CZ pro potřebu jeho členů.

Ve spolupráci s AK JUDr. Matase přeloženo představenstvem KVC-CZ pro potřebu jeho členů. Ve spolupráci s AK JUDr. Matase přeloženo představenstvem KVC-CZ pro potřebu jeho členů. SCHRADE Kaufmann u. Thurnher Komu: Mag. Lukas Pfefferkorn Rechtsanwald Landesgericht Feldkirch Schulgasse 7 Schillerstrasse

Více

I. ZPRÁVA II. NÁVRHY dle 81 odst. 4 KO

I. ZPRÁVA II. NÁVRHY dle 81 odst. 4 KO SCHRADE Kaufmann u Thurnher Právní kanc. s.r.o. Emailem Landesgericht Feldkirch Mag. Lukas Pferfferkorn Advokát Schillerstr. 1 800 Feldkirch Dornbirn, 10.12.2009-12-12 03/kontou/08-LP GZ- 14 S 58/08 d

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ Verze 3 12. května 2014 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

USNESENÍ. t a k t o :

USNESENÍ. t a k t o : č.j.: -A-11 USNESENÍ Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v insolvenční věci dlužníka : Martin KŘEMENÁK, narozen 25.09.1973, bytem a místem podnikání Kosova Hora 200, 262 91 Kosova

Více

U s n e s e n í. t a k t o : I. Zjišťuje se úpadek dlužníka RESVO Praha spol. s r.o., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ 15272575.

U s n e s e n í. t a k t o : I. Zjišťuje se úpadek dlužníka RESVO Praha spol. s r.o., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ 15272575. MSPH 79 INS 2373/2008-A-29 U s n e s e n í Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Radou v insolvenční věci dlužníka : RESVO Praha spol. s r.o., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ 15272575,

Více

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení a oddlužení Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení Předlužení - pojem podle ins.zákona - 3 odst. 3 /objektivní více hledisko/ věřitelů, souhrn

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : Jednací číslo: 10 K 23/2006 U s n e s e n í Krajský soud v Brně rozhodl vyšší soudní úřednicí Světlanou Kadlecovou v právní věci úpadce: ABC, s.r.o., se sídlem Poštovská 55, 666 66 Slunce, IČ: 123 45 678

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Smluvní strany č. B 13 7285/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ:

Více

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu M ě s t o BLŠANY Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu Zastupitelstvo města Blšany na svém zasedání dne 9. března 2011 Usnesením č.

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

Město Hlinsko Směrnice č. 1/2011/OVV pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek vydaná v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Část I. Základní

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Nález. Návrh se podle 15 odst. 1 zákona o finančním arbitrovi zamítá. Odů vodně ní:

Nález. Návrh se podle 15 odst. 1 zákona o finančním arbitrovi zamítá. Odů vodně ní: Finanč ní arbitr Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/4565/2015 Spisová značka (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

R o z h o d n u t í o n á m i t k á ch

R o z h o d n u t í o n á m i t k á ch F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/2477/2014 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002 ze dne 16. prosince 2002 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) vzhledem k zápisu (průmyslových) vzorů Společenství KOMISE

Více

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Příloha č. 5 Zásad Podmínky pro zajištění nájemného a úhrad za služby Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Byty Čl. I. Preambule 1) Část A. upravuje postup, kterým Městská část Praha 15 zabezpečuje

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - Verze 1 9. července 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

*UOOUX0033E3G* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-2018/10-54

*UOOUX0033E3G* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-2018/10-54 *UOOUX0033E3G* Zn. SPR-2018/10-54 ROZHODNUTÍ Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako odvolací orgán věcně a místně příslušný podle 2, 29 a 32 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Příloha č. 5: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE 1. CEJIZA, s.r.o. údaj o zápisu v obchodním rejstříku zastoupená: MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem společnosti sídlo:

Více

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o vytvoření Fondu rozvoje bydlení a jeho užití Městské zastupitelstvo podle 14, odst. 1, písm. e a podle 36, odst. 1, písm. f zákona o obcích č. 367/90 Sb. v platném

Více

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Soudní exekutor JUDr. Miloslav Hauerland Exekutorský úřad se sídlem Zborovská 3 v Praze 5 U S N E S E N Í 027 EX 03277/05 Soudní exekutor JUDr. Miloslav Hauerland, Exekutorský úřad Praha 5, se sídlem Zborovská

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí.., r.č..., trvale bytem.. bankovní spojení: dále jen budoucí prodávající a.., r.č..., trvale bytem.. bankovní spojení: dále jen budoucí kupující uzavírají

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

Usnesení. bytem Husova 165/5, Brno-střed - Staré Brno, PSČ: 602 00, dat. nar.: 21.01.1965

Usnesení. bytem Husova 165/5, Brno-střed - Staré Brno, PSČ: 602 00, dat. nar.: 21.01.1965 EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BRNO VENKOV, Veveří 125, 616 45 BRNO JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor tel. +420 544 508 311, fax. +420 544 508 312, e-mail: info@exekutorbrno.cz, www.exekutorbrno.cz úřední hodiny: Po,

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

Pro správu a vymáhání pohledávek

Pro správu a vymáhání pohledávek Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2015 Pro správu a vymáhání pohledávek Čl. 1 Předmět 1. Vnitřní předpis (dále jen předpis) stanovuje postup při správě a vymáhání peněžitých pohledávek

Více

Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení

Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení Návrh na povolení oddlužení může být podán dlužníkem zároveň i jako insolvenční návrh (první úkon v insolvenčním řízení) nebo následně po podání

Více

Veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku

Veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku Městská část Praha 7 ve smyslu 1771 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vyhlašuje Veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o převodu podílu v obchodní společnosti

Více

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Zastupitelstvo města Hranice vydává v souladu s ustanovením 35 odst.

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

Podmínky výběrového řízení ev. č 5966 na prodej pozemků v k.ú. Tuchomyšl Vyhlašované v rámci zpeněžení majetku dlužníka Římskokatolická farnost Trmice

Podmínky výběrového řízení ev. č 5966 na prodej pozemků v k.ú. Tuchomyšl Vyhlašované v rámci zpeněžení majetku dlužníka Římskokatolická farnost Trmice Centrála: Masarykovo náměstí 193/20 405 01 Děčín I tel.: +420 412 514 521 fax: +420 412 514 520 Pobočka Podmokly: Zbrojnická ulice 77 (na ul. Prokopa Holého) 405 02 Děčín IV-Podmokly tel.: +420 413 034

Více

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U Vyhlášené v rámci zpeněžení nemovitých věcí zapsaných do soupisu majetkové podstaty dlužnice Věry Veroniky

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka...

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka... Smluvní strany: Mgr. Tomáš Kaplan, insolvenční správce dlužníka Aventic International a.s. IČ: 27137112 Se sídlem: Praha 1 Nové Město, Truhlářská 1519/25, PSČ 110 00 společnost zapsaná do obchodního rejstříku

Více

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Strana 1 Juridica Business Program Fyzická osoba podnikatel, Právnická osoba Profesní účet

Více

Ing. Libor Pavlíček Insolvenční správce

Ing. Libor Pavlíček Insolvenční správce Vyhlášení výběrového řízení na prodej nehmotného majetku z majetkové podstaty dlužníka KLASSA plus s.r.o., IČ: 62364111, K Rybníčkům 332, Otice, PSČ 747 81 I. 1. Ing. Libor Pavlíček (dále jen Insolvenční

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

Reklamační řád. 1. Obecné informace

Reklamační řád. 1. Obecné informace Reklamační řád ING Bank N.V. zastoupená v České republice prostřednictvím své pobočky v Praze (dále jen Banka ), pro retailové bankovní produkty ING Konto, ING Termínované vklady, ING Investice a ING Fondy

Více

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr. F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz N á l e z Evidenční číslo: 6346/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy

Více

firma: sídlem: zastoupená: IČ DIČ bankovní spojení zapsána v obchodním rejstříku vedeném...soudem v..., oddíl..., vložka... (dále jen příkazce )

firma: sídlem: zastoupená: IČ DIČ bankovní spojení zapsána v obchodním rejstříku vedeném...soudem v..., oddíl..., vložka... (dále jen příkazce ) SMLOUVA O PŘÍMÉM ZASTOUPENÍ v celním řízení uzavřená ve smyslu ustanovení 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami firma: sídlem:

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru:

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Celková výše spotřebitelského úvěru, nebo také jistina: Znamená částku, kterou

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Exekutorský úřad Praha 7, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil

Exekutorský úřad Praha 7, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil Exekutorský úřad Praha 7, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil Tel: 266 713 022, fax: 266 713 031, mobil: 602 857 061 e-mail: podatelna@exekutor-plasil.cz web

Více

Současná aplikace tuzemského platebního styku

Současná aplikace tuzemského platebního styku JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., předseda představenstva společnosti Akcenta, spořitelní a úvěrní družstvo, člen katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha a předseda předsednictva sdružení

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : O v y t v o ř e n í a p o u ž i t í ú č e l o v ý c h p r o s t ř e d k ů " F o n d u r o z v o j e b y d l e n í " n a

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

Oznámení o výplatě dividend

Oznámení o výplatě dividend Oznámení o výplatě dividend Představenstvo společnosti Česká pojišťovna a.s. se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ: 45272956, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Zastupitelstvo Obce Levínská Olešnice se usneslo na vydání této Směrnice č. 1/2014, která stanoví postup

Více

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební podmínky, objektivní

Více

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA Jak alespoň částečně daňově zmírnit dopady toho, že dlužník neuhradil pohledávku, která již byla zdaněna a možná i zatížena odvodem DPH

Více

březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 TÉMA MĚSÍCE Námitka promlčení a její rozpor s dobrými mravy v exekučním řízení Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 2. 2013, sp. zn. 20 Cdo 1719/2011

Více

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. PRO FYZICKÉ OSOBY Část I.: STAVEBNÍ SPOŘENÍ 1. VKLADY 1.1. UZAVŘENÍ SMLOUVY Cena v Kč 1.1.1. Uzavření smlouvy o stavebním spoření na pobočce České spořitelny

Více

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Sídlo : Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Akcionáři: 72% stát (MPO, MMR a MF), 13 % KB,a.s., 13 % ČS,a.s., 2 % ČSOB,a.s. Počet zaměstnanců : cca 250 5 obchodních

Více

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna č. 3/99 o vytvoření a použití účelového peněžního fondu - Fondu rozvoje bydlení na území města Klobouky u Brna Městské zastupitelstvo v Kloboukách u Brna schválilo

Více

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Obecně závazná vyhláška č. 3/1994 o Účelovém fondu oprav a modernizací obytných domů na území Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a o poskytování

Více

KONTO KONKURZNÍ PODSTATY Tourex Middle East FZE

KONTO KONKURZNÍ PODSTATY Tourex Middle East FZE KONTO KONKURZNÍ PODSTATY 1 Příjmy Datum Vstup Saldo Poznámka 1 Dorbirber Sparkasse Bank AG 12.8.2009 5 041,10 5 041,10 uzavření konta 2 Bregenzer Sparkasse Bank AG 12.9.2009 14 239 071,04 14 244 112,14

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - opakovaná dražba - (dražební vyhláška)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - opakovaná dražba - (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Chomutov Mgr. Jan Peroutka,soudní exekutor Revoluční 48, 430 01 Chomutov, IČ: 66225108, DIČ: CZ6805280988 Tel/Fax: 474 335 579, e-mail: info@exekucecv.cz, mobil : 774 760 744, DS: n7tg8u3

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I III. N á v r h ZÁKON ze dne 2013 kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992

Více

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení):

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení): SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Osvobození od daně. OBSAH 4. Základ daně a sazba daně. 5. Pojmový aparát cen. 6. Postup při určení nabývací

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Oznámení o zahájení výběrového řízení na nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o úplatném postoupení pohledávek města Klatovy

Oznámení o zahájení výběrového řízení na nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o úplatném postoupení pohledávek města Klatovy Oznámení o zahájení výběrového řízení na nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o úplatném postoupení pohledávek města Klatovy Vyhlašovatel Město Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy IČ 00255661, IDS

Více

2. 7. 2013 2. 8. 2013. III.

2. 7. 2013 2. 8. 2013. III. F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.financniarbitr.cz Evidenční číslo: 8765/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy v

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Zastupitelstvo města Napajedla svým usnesením č.15/2/2005 ze dne 21.2.2005 zřídilo následující fond, jehož

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost Představenstvo společnosti Moravské zemědělské, akciové společnosti, se sídlem Prosenice č.p. 268, PSČ 751

Více

ROZHODNUTÍ. za což se mu v souladu s 45 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb. ukládá. pokuta ve výši 100.000 Kč (slovy sto tisíc korun českých)

ROZHODNUTÍ. za což se mu v souladu s 45 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb. ukládá. pokuta ve výši 100.000 Kč (slovy sto tisíc korun českých) *UOOUX002SP5H* Zn. SPR-3551/10-11 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Strana 1 (celkem 7) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) (dále jen Správce )

Strana 1 (celkem 7) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) (dále jen Správce ) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) a bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) a (dále jen Správce ) uzavírají níže uvedeného dne ve smyslu ust. 2390 a následujícího zákona č. 89/2012

Více

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU U S N E S E N Í č.j. 144 EX 15077/11-57 ev. č. opr. 403099501 Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5 - Zličín, pověřený provedením

Více

CELNÍ ÚŘAD KARLOVY VARY 36004 Karlovy Vary, Dubová 246/8, tel: 353 248 203, fax: 353 248 200

CELNÍ ÚŘAD KARLOVY VARY 36004 Karlovy Vary, Dubová 246/8, tel: 353 248 203, fax: 353 248 200 CELNÍ ÚŘAD KARLOVY VARY 36004 Karlovy Vary, Dubová 246/8, tel: 353 248 203, fax: 353 248 200 Číslo jednací: 22892/2010-086100-021 Datum: 23.9.2010 Kontaktní osoba: Svoboda/220 Adresáti rozhodnutí: Dlužník

Více

mezi: 1.2. Dotace ve výši 220.000,- Kč je poskytnutá v souladu se schváleným rozpočtem obce na rok 2015.

mezi: 1.2. Dotace ve výši 220.000,- Kč je poskytnutá v souladu se schváleným rozpočtem obce na rok 2015. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Pičín (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) mezi: Poskytovatelem dotace: Obec

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby pronájmu kapacitních, výpočetních a programových prostředků počítače připojeného

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Slavkovský

Více

Podmínky k podání nabídky jsou uvedeny v příloze.

Podmínky k podání nabídky jsou uvedeny v příloze. Hana Vejmělková vrchní ředitelka Kanceláře ministra V Praze dne 20. května 2005 Čj.: 2005/29165-102 Věc: Výzva uchazečům k podání nabídky V zájmu zajištění potřeb Ministerstva práce a sociálních věcí Vás

Více