6800 Feldkirch, Schillerstraße 1 Landesgericht Feldkirch Tel.: Fax: ZAHÁJENÍ KONKURZU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6800 Feldkirch, Schillerstraße 1 Landesgericht Feldkirch Tel.: 05522 302-0 Fax: 05522 302 298 ZAHÁJENÍ KONKURZU"

Transkript

1 6800 Feldkirch, Schillerstraße 1 Landesgericht Feldkirch Tel.: Fax: Prosím uvádějte následující čísla ve všech podáních 14 S 58/08 d ZAHÁJENÍ KONKURZU na jmění společnosti Licencionář: zastoupený kým: Tourex Middle East FZE Ras Al Khaimah P.O.Box United Arab Emirates Jaroslav STRACHOŇ Podolí 146, PODOLÍ Lambert Rechtsanwälte OEG FN p Handelsgericht Wien Dr. Georg Röhsner 1010 Wien, Kärntner Ring 12 se na návrh většího počtu věřitelů vyhlašuje KONKURZ Správcem konkurzní podstaty je ustanoven právník Mag. Lukas PFEFFERKOORN Adresa: 6850 Dornbirn, Schulgasse 7 Telefon: 05572/20210 Telefax: 05572/ nařízené jednání předložení zprávy a nařízené jednání všeobecného šetření se uskuteční 10. září 2009 v 10:00h, jednací síň 45 Konkurzní pohledávky se přihlašují nejpozději do 15.srpna 2009 u Zemského Soudu Feldkirch.

2 2 Věřitelům bude doručeno zveřejněním v insolvenční databázi. Konkurzní věřitelé, mající bydliště nebo podnik v cizině musejí jmenovat svého zplnomocněného příjemce zásilek v tuzemsku (t.zn. v Rakousku), v opačném případě jim bude na jejich nebezpečí a náklady takový určen konkurzním soudem ( 104 odst. 3 KO). Za zplnomocněného příjemce zásilek pro konkurzní věřitele mající místo bydliště nebo podnik v cizině kteří nejmenují svého v tuzemsku bydlícího zplnomocněnce, je určen Kreditschutzverband svaz ochrany věřitelů na adrese 1870 pobočka Feldkirch, A 6800 Feldkirch, Saalbaugasse 2, tel. + 43(0) Fax. +43(0) , Jestliže podnik nebyl uzavřen do termínu předložení zprávy (zpravodajského dne), bude na tomto dnu rozhodnuto, zda další provoz (časově omezený nebo neomezený) je možný. (viz i 81a odst. 3KO). Zahájení konkurzu bude zaznamenáno okresním soudem Bregenz a Dornbirn jako soudem exekučním v zápisu o exekuci vedené proti dlužníkovi s udáním dne zahájení konkurzu. Za účelem zajištění podstaty rozhodne soud: Správce hmotné podstaty dostane příkaz: - aby do dvou týdnů sestavil inventář a předložil jej soudu - převedl zaplacené částky na zvláštní konto, které otevře u peněžního ústavu - do tří dnů před termínem předložení zprávy a termínem šetření předloží podrobnou zprávu, která by měla být doručena svazům na ochranu věřitelů.(kreditschutzverband) Mimo to se ve vztahu k zajišťovacím opatřením a úkolům správce podstaty poukazuje na přiložený seznam.

3 3 Správce konkurzní podstaty je oprávněn žádat, aby peněžní ústavy a úschovné ústavy, u kterých měl dlužník vklad, dobropis, konto nebo schránku, tyto položky neprodleně převedly do konkurzní podstaty ( 78 odst. 4KO). O těchto okolnostech musí správce konkurzní podstaty ihned vyrozumět veškeré v úvahu přicházející peněžní ústavy. Odůvodnění: Navrhovatel Helmut Steiner, Mühlbachweg 51, A-6175 Kematen, zastoupený Dr. Erichem Lacknerem, advokátem, Heiliggeiststraße 11, 6020 Innsbruck podal dne 19. února 2008 u Zemského soudu Feldkirch jako soudu konkurzního konkurzní návrh proti společnému dlužníkovi Tourex Middle East FZE, Spojené Arabské emiráty, Ras al Khaimah, P.O.Box 10559, UAE (dále jen TME). Licenciářem /manažerem této TME je Jaroslav Strachoň. TME uzavřela prostřednictvím své tehdejší jednatelky M. Kanisové od roku 2005 minimálně smluv s vkladateli v tuzemsku a cizině o vkladech a jiných smluv. Při tom byly poskytovatelům vkladů slibovány vysoké výnosy a částečně i vyplaceny. Svěřené peníze nebyly zřejmě uloženy dle úmluvy, nýbrž staré vklady byly financovány penězi nových zákazníků. V této věci běží u Landesgericht (Zemského soudu) Feldkirch i trestní řízení AZ 26 Ur 153/07 w nebo 18 HR 10/08 g proti tehdejší jednatelce M. Kanisové. Shrnuto: na základě dosavadních výsledků tohoto zjišťovacího řízení ( Usnesení 6 Bs 84/09 t z 24. března 2009 soudu Oberlandesgericht Innsbruck a aktu 18 HR 10/08 g, Landesgericht Feldkirch, ON 33) je podezření, že - v tomto řízení obviněná M. Kanisová a další účastníci (zodpovědní za společnosti tvořící Tourex skupinu a prostředníci) po celé roky se dopouštěli vkladového podvodu velkého stylu

4 4 - ke škodě mnoha tisíc osob v různých státech střední a východní Evropy s celkovou výší dosud neodhadnutelné škody, - že více společností skupiny Tourex, mezitím TME, byly zapleteny jako domnělé nástupkyně Tourex Touristik a Handel AG do kriminálních machinací ( a při nejmenším částečně ) přímým přítokem vkladových peněz (poukázky vkladatelů na určitá předem zadaná konta společností ) bezprostředně a protiprávně se obohatily, - že společnosti skupiny Tourex neprováděly žádné zmínky hodné investice, aby nahospodařily zákazníkům slíbené výnosy, - že nároky mnoha zákazníků na vyplácení úroků/zisku a vrácení vložených kapitálových obnosů byly kryty z úvěrů dalších zákazníků, - že požadavky zákazníků vůči skupině firem Tourex ke dne obnášely okolo 108, EUR ( sestávající z vloženého kapitálu plus 1O9,5% zisku v případě šestileté smlouvy nebo 18% úroků p.a. v případě smlouvy o půjčce ) obnášely a nemohly být kryty jinak, než by podle praktikovaného systému byly získány další peníze zákazníků v odpovídající výši a použity ke krytí těchto požadavků - že vklady získané od vkladatelů byly jen v omezené míře přesouvány v peněžních tocích mezi firmami skupiny Tourex v neprůhledných tocích od jedné společnosti ke druhé a - že soudní znalec Mag. Geyer na kontě č: u spořitelny Bregenz Bank AG provedl výplaty a vklady zprostředkovatelů a vkladatelů přes 47, EUR. Obviněná M. Kanisová obývala vilu ve Švýcarsku v 8574 Lengwil- Oberhofen, Kirchenacker 22. Podle dosavadních objasnění Zemského velitelství policie Vorarlberg, Zemský kriminální úřad Bregenz, jedná se zde

5 5 o centrálu veškerých aktivit Tourex. (Zpráva Zemského velitelství policie Vorarlberg ze dne , ON 32). Zde bylo také sídlo a adresa Tourex Touristik Handel AG (dále jen TTH). TTH byla zanesena v obchodním rejstříku kantonu Thurgau pod číslem firmy CH , jako akciová společnost. Vklad byl proveden Výmaz byl proveden po ukončení likvidace M. Kanisová byla jednatelkou a naposled likvidátorkou. (dotaz na ze dne , ON 34). Touto prozatímní dispozicí ze dne v trestním řízení 26 Ur 153/07 w podle 144 a StPO ivm 20 StGB byly pro zajištění odčerpání tohoto obohacení dle 20 odst. 1 Z1 a odst. 2 StGB, dobropisy včetně úroků na kontech u spořitelny Bregenz Bank AG, konto č , znějící na TME, konto č , znějící na TME, konto č , znějící na TME a EUR žirokonto, znějící na TME podle 144a odst. 1 StPO až do pravoplatného vyřízení stávajícího trestního řízení odpovídajícími bezpečnostními prostředky zablokovány. Dále bylo v tomto rozhodnutí Zemského soudu Feldkirch uvedeno, že provedení této dispozice lze pozdržet složením obnosu 5, EUR (slovy 5 milionů EURO) ( 144 a odst. 4 StPO). Pomocí další prozatímní dispozice ze dne v trestním řízení 26 Ur 153/07 w dle 144a StPO ivm 20 StGB bylo za účelem zajištění odčerpání obohacení dle 20 odst. 1 Z 1 a odst. 2 StGB kladné saldo na kontě č u spořitelny v Dornbirn včetně úroků dle 144a odst. 1 StPO až do pravoplatného vyřízení stávajícího trestního řízení zablokováno odpovídajícími bezpečnostními prostředky. Dále bylo v tomto rozhodnutí stanoveno, že provedení této dispozice může být pozdrženo složením obnosu, odpovídajícímu

6 6 vkladu na tomto kontě v hodnotě k době vydání prozatímního opatření. ( 144a odst. 4 StPO). Po domluvě se státním zastupitelstvím jsou prozatímní dispozice ze dne , jakož i ze v platnosti. Pozdržení provedení těchto dispozic složením určitého částky nebylo provedeno. Další nové stížnosti ze strany TME vůči výše uvedeným.prozatímním opatřením ( dispozicím ) nebylo vyhověno. (Rozhodnutí 6 Bs 84/09 t ze dne 24. března 2009 soudu Oberlandesgericht Innsbruck v aktu 18 HR 10/08 g, Landesgericht Feldkirch, ON 33). Rozhodnutím Zemského soudu Feldkirch jako soudu konkurzního ze dne bylo vydáno dle 73 KO prozatímní opatření. Za účelem zajištění konkurzní podstaty byla zablokována konta spořitelny Dornbirn, č a u spořitelny Bregenz Bank AG, konto č , znějící na TME, konto č , znějící na TME, konto č , znějící na TME a konto č znějící na TME podle konkurzního práva. (ON 6, 14 Se 27/08 w). Tato prozatímní dispozice podle 73 KO byla vydána proto, že konkurz nebylo možno zahájit ihned a návrh zjevně nebyl neopodstatněný. Dopisem ze dne 16. dubna 2008 bylo ministerstvo spravedlnosti požádáno doručit Jaroslavu Strachoňovi návrh na konkurz s překladem, rozhodnutí (prozatímní opatření dle 73KO ) ze dne s překladem, výzvu ze dne s překladem, jakož i připravené doručovací potvrzení s překladem. Stran této věci byly předány tři doručovací žádosti Zemského soudu Feldkirch na Spolkové ministerstvo spravedlnosti. Následovala žádost výše uvedené spisy doručit na 1. Jaroslava Strachoně, Lipová 26, Viničné, ČR, 2. Jaroslava Strachoně, Podolí 146, Podolí, ČR, 3. Tourex Service s.r.o., kancelář

7 7 Areal Bibus, Vídeňská 125, SK Brno (ON-14, 14 Se 27/08 w). Rakouské velvyslanectví v Praze předalo pak prostřednictvím Spolkového ministerstva spravedlnosti Zemskému soudu Feldkirch podepsané potvrzení o převzetí firmou Tourex Service s.r.o., jakož i pana Jaroslava Strachoně. Návrh na konkurz, rozhodnutí ze dne a výzva ze dne k jednacímu dni dne mohly být prokazatelně doručeny. Dne ( ON 18, 14 Se 27/08 w ) došlo k oznámení plné moci kanceláře Lambert Rechtsanwälte OEG, Kärtnerring 12, 1010 Wien pro společného dlužníka TME. Podáním (spis) ze dne ( ON 21, 14 Se 27/08 w ) poskytuje TME zastoupená kanceláří Lambert Rechtsanwälte OEG stanovisko k návrhu na zahájení konkurzu. Tento spis neobsahuje žádný příspěvek k otázce příslušnosti Zemského soudu ve Feldkirchu. Při nařízeném jednání v termínu dne ( ON 22, 14 Se 27/08 w ) v přítomnosti právníka dr. Georg Röhsnera, jako zástupce TME, byl obsah aktů vyložen. Jako doplněk přednesl dr. Röhsner: Zemský soud Feldkirch není pro konkurzní řízení příslušný. TME neměla sídlo ani hlavní správu v Rakousku, byla činná ve více státech EU a pokud existovala hlavní správa nebo sídlo bylo to v oblasti EU v ČR. Ve spise (podání) ON 32 v aktu 14 Se 27/08 w předložil zástupce TME ve věci příslušnosti dále, že TME v Rakousku, zvláště v oblasti Zemského soudu Feldkirch nemá žádnou pobočku a zde neprovádí žádnou správní činnost ani neprováděla. Sídlo TME se údajně nachází ve Spojených Arabských emirátech, správní činnosti byly, pokud byly prováděny, v rozsahu EU, pak byly prováděny v ČR.

8 8 Ve spise ( podání ) ON 33 v aktu 14 Se 27/08 w předkládá zástupce TME co se týče příslušnosti (soudu) obsahově (doslovně) totéž, co ve spise ON 32 v aktu 14Se 27/08w (výše). V námitce o nepříslušnosti (soudu) zástupce TME ON 43 v aktu 14 Se 27/08 w bylo opět předneseno, že Zemský soud Feldkirch pro zahájení předmětného konkurzního řízení není příslušný. TME má sídlo ve Spojených Arabských Emirátech. Je obchodně činná ve více členských státech EU, těžiště činností se nachází v České republice, jakož i Slovenské republice. Správní jednání se prováděla v podstatě z ČR, kde jednatel a výlučný společník Jaroslav Strachoň má i své bydliště. V Rakousku TME nemá kanceláře ani jinou infrastrukturu. Jediné styčné body by byly spořitelní konta u spořitelny v Bregenz a Dornbirn. To však nestačí jako styčný bod pro zahájení insolvenčního řízení dle předpisů EulnsVO. Pokud vůbec pak pro takové řízení bude příslušný soud toho členského státu, kde TME má střed svých hlavních zájmů, i.s. čl. 3 odst. 1 EulnsVO. To by byla nejspíše ČR, s jistotou však nikoli Rakousko. V rekurzu ON 3 přednesl zástupce TME co se týče příslušnosti znovu, že EulnsVO by platilo pro řízení, u kterého střed hlavních zájmů dlužníka spočívá ve společenství EU. To, připouští, v daném případě platí. Okolnost, že sídlo dle stanov společnosti je mimo EU na tom nic nemění. Dále se v rekurzu částečně

9 9 opakuje dřívější námitka k otázce příslušnosti. Ve spise (podání) ON 26 přednesl zástupce TME co se týče příslušnosti jako doplněk, že TME má své sídlo dle stanov v emirátu RAK, který patří ke Spojeným Arabským Emirátům. Tam však neexistuje střed obchodních zájmů. Společná činnost TME se rozprostírá v České republice, Slovenské republice, Polsku a Maďarsku. Mimo to má nějaké zákazníky v Rakousku, Německu, Švýcarsku a některých jiných zemích. Zcela převažující většina obchodních vztahů TME se týká České republiky a Slovenské republiky (přibližně stejně), ve všech uvedených zemích je objem obchodních činností podstatně menší, než ve dvou uvedených státech. Jednatel a výlučný společník TME Jaroslav Strachoň má své bydliště v České republice a odtud řídí svůj podnik. Za účelem doložení těchto okolností se poukazuje na akt státního zastupitelství Feldkirch nebo LKA Feldkirch v trestním řízení proti paní M. Kanisové. Zde je třeba stanovit, jak již výše uvedeno, že obviněná M. Kanisová obývala vilu ve Švýcarsku na 8574 Langwil-Oberhofen, Kirchenacker 22. Podle dosavadních šetření Zemského policejního velitelství Vorarlberg, Zemský kriminální úřad Bregenz, jedná se zde o centrálu veškerých aktivit Tourexu. (Zpráva Zemského policejního velitelství Vorarlberg ze dne , ON 32), Řízení (obchodů) se provádělo ze Švýcarska. K příslušnosti Zemského soudu Feldkirch: Podle 63 odst. 1 KO je pro konkurzní řízení příslušný Soudní dvůr 1. instance (konkurzní soud), v jehož obvodu společný dlužník (hromadný) provozuje svůj podnik nebo v případě neexistence takového, má svoje obvyklé bydliště.

10 10 V této věci je třeba konstatovat, že společný dlužník TME v Rakousku neprovozuje žádný podnik a ani nemá obvyklé bydliště. Toto zjištění vyplývá z výše uvedených vyjádření zástupce TME ( termín nařízeného jednání dne , ON 22, 14Se 27/08 w, spis ON 32 v aktu 14 Se 27/08 w, spis ON 33 v aktu 14 Se 27/08 w a námitka co do nepříslušnosti ON 43 v aktu 14 Se 27/08 w). Jestliže společný dlužník v tuzemsku nemá podnik ani obvyklé bydliště, pak je příslušný soudní dvůr 1. instance, v jehož obvodu se nachází pobočka, při neexistenci takové, tedy jmění ( 63 odst 2 KO ). Že společný dlužník TME v Rakousku nemá žádný podnik, vyplývá rovněž z vyjádření zástupce TME (nařízené podání zprávy dne , ON 22, 14 Se 27/08 w, spis ON 32 v aktu 14 Se 27/08 w, spis ON 33 v aktu 14 Se 27/08 w a námitka co do nepříslušnosti ON 43 v aktu 14 Se 27/08 w ). V Rakousku se však nachází jmění společného dlužníka, totiž peněžní částky na kontech spořitelny Dornbirn konto č , jakož i u spořitelny Bregenz Bank AG na kontech č , , , jakož i s celkovým obnosem cca 15 milionů EUR. I toto zůstalo nenapadeno a také vyplývá i z vyjádření zástupce TME ( nařízené jednání dne , ON 22, 14 Se 27/08 w, spis ON 32 v aktu 14 Se 27/08 w, spisu ON 33 v aktu 14 Se 27/08 w a námitky co do nepříslušnosti ON 43 v aktu 14 Se 27/08 w). Vztažný bod odůvodňující příslušnost spočívá takto zásadně ve skutečnosti, že v obvodu Zemského soudu Feldkirch jako soudu konkurzního, se nachází jmění TME Zbývá přezkoumat, zda EulnsVO najde na tento konkrétní věcný obsah použití.

11 11 Protože povinnost k obsáhlému úřednímu šetření mezinárodní příslušnosti nelze z EulnsVO odvodit, řídí podle článku 4 EulnsVO právo státu zahajujícího řízení dané předpoklady k zahájení insolvenčního řízení a tudíž i, zda se má přezkoumat mezinárodní příslušnost úředně. Pro rakouské insolvenční soudy obsahuje 69 odst. 1 2, sada KO, 173 odst. 5 KO, normu, že veškeré okolnosti insolvenčního řízení se zjišťují úředně. To zahrnuje i mezinárodní příslušnost. Tzn., 63 KO řídí nejen věcnou, ale i mezinárodní příslušnost rakouských soudů ve věcech insolventních, ale i mezinárodní příslušnost Rakouska při provádění insolvenčního řízení. EulnsVO platí pro řízení, u kterých středem hlavních zájmů dlužníka spočívá ve společenství EU EulnsVO platí i v takovém případě, když sídlo společnosti nebo místo registrace se nachází mimo dosah společenství EU, tedy ve třetím státě, Avšak když střed hlavních zájmů dlužníka nemá sídlo na území společenství EU, nýbrž ve třetím státě, pak veškerá nařízení EulnsVO jsou nepoužitelná. Jako měřítko pro přijetí středu hlavních zájmů jmenuje 13. zvažitelný důvod EulnsVO místo, kde dlužník zjistitelně pro třetí osoby vykonává obvykle správu svých zájmů. OGH má měřítka jako vedení podniku nebo organizační vybavení ( správní struktura ) nebo nejdůležitější jednatelská opatření, jež považuje za směrodatná, při čemž tyto okolnosti i směrem ven musejí se tak jevit pro třetí osoby. Zarazit je možno i faktické operační vedení dlužníkova podniku nebo jeho obchodní činnosti. Pro přijetí názoru, že se jedná o střed hlavních zájmů musí takto i pro třetí

12 12 osoby zjistitelně být provedena opatření, která připouštějí jasný názor, že se skutečně jedná o střed, umožňující průběžný a značně samostatný obchodní provoz, s odpovídající organizací, správou a infrastrukturou ve smyslu účelu podniku. Ve spisu (podání) ze dne ( ON 21, 14 Se 27/08 w ) nebylo provedeno žádné vyjádření otázce příslušnosti Zemského soudu Feldkirch. V nařízeném jednání dne ( ON 22, 14 Se 27/08 w ) bylo předneseno: TME nemá ani sídlo ani hlavní správu v Rakousku, byla činná ve více státech EU a existovala-li nějaká hlavní správa nebo sídlo, pak to bylo v oblasti EU v ČR. Další výpovědi nebo údaje k otázce středu hlavních zájmů nebyly provedeny. Ve spisu ( podání ) ON 32 v aktu 14 Se 27/08 w se uvádí, že správní činnosti, pokud se týkají oblasti Evropské unie, byly prováděny v ČR. I tady chybí konkretizace těchto domnělých správních aktivit o způsobu, objemu atd. K otázce středu hlavních zájmů chybí i zde odpovídající předložené skutečnosti. Totéž platí o obsahu spisu ON 33 v aktu 14 Se 27/08 w. V námitce o nepříslušnosti zástupce TME ON 43 v aktu 14 Se 27/08 w bylo pouze všeobecně předneseno, že TME je obchodně činná ve více členských zemích Evropské Unie a těžiště aktivity se nachází v České republice a Slovenské republice. O jaké činnosti se má jednat rovněž nebylo konkretizováno. I ohledně domnělých správních jednání, které v podstatě se

13 13 měly provádět v ČR, chybějí další údaje a tvrzení. Ani tady nebyla otázka středu hlavních zájmů pojednána. V rekurzu ON 3 bylo dovozeno, že EulnsVO platí pro řízení, u kterých střed hlavních zájmů dlužníka leží ve Společenství EU (zeměpisně). Toto prý je dáno v přítomném případě. Proč tomu tak údajně má být v daném případě nebylo žádným způsobem dovozeno nebo zdůvodněno. I tady chybí vztažné konkrétní přednesení. Ve spise (podání) ON 26 se uvádí, že obchodní činnost se rozprostírá v České republice a Slovenské republice, Polsku a Maďarsku. I tady chybí jakékoli vyjádření ke způsobu a objemu takové obchodní činnosti. Takovým všeobecným tvrzením nelze tuto otázku středu hlavních zájmů s konečnou platností uzavřít. V tomto spise ON 26 se také tvrdí, že zcela převažující většina obchodních vztahů TME se týká České republiky a Slovenské republiky, (přibližně ve stejné míře). Ani čisté obchodní vztahy nemohou zdůvodnit střed hlavních zájmů. Ani prosté tvrzení, že jednatel a výlučný společník TME Jaroslav Strachoň, má své bydliště v České republice a řídí podnik odtud, není dostatečné, aby umožnilo vycházet z domněnky o středu hlavních zájmů v České republice. Zástupce TME nemohl přednést a doložit žádná kriteria o tom, že střed hlavních zájmů se nachází v České republice, která by byla i pro třetí osoby zjistitelná. Nebylo možno zjistit způsobem přístupným i pro třetí osoby, že byla

14 14 provedena prostorová a organizační opatření umožňující jasný závěr, že skutečně byl zřízen střed hlavních zájmů, umožňující setrvalý a značně samostatný obchodní provoz, s odpovídající organizací, správou a infrastrukturou ve smyslu daného účelu podnikání. Pouze ze skutečnosti, že jednatel TME má své bydliště v České republice nelze dovozovat, že TME tam má i svůj střed hlavních zájmů. Protože střed hlavních zájmů TME v České republice nebylo možno stanovit, zbývá jako jediný styčný bod pro otázku mezinárodní příslušnosti sídlo TME ve Spojených Arabských Emirátech, tedy ve třetím státu. EulnsVO není tudíž možno aplikovat. Mezinárodní příslušnost se tedy určí dle 63 odst. 2 KO. Jmění nacházející se v oblasti Zemského soudu Feldkirch zdůvodňuje mezinárodní příslušnost Zemského soudu Feldkirch k provedení tohoto insolvenčního řízení. Jak bylo již výše zjištěno, bydlela obviněná M. Kanisová ve vile ve Švýcarsku na 8574 Lengwil-Oberhofen, Kirchenacker 22. Dle dosavadních zjištění Zemského policejního velitelství ve Vorarlberg, Zemského kriminálního úřadu Bregenz, jedná se v tomto případě o centrálu veškerých aktivit Tourex. ( Zpráva Zemského policejního velitelství Vorarlberg ze dne ON 32 ). Pokud bychom předpokládali, že střed hlavních zájmů TME se nacházel ve Švýcarsku, a tedy i v tomto případě ve třetím státu, nebyla by EulnsVO zase použitelná. Mezinárodní příslušnost se určí pak opět dle 63 odst. 2 KO.

15 15 Dle článku 3 odst. 1 EulnsVO se u společností a právnických osob, až do prokázání opaku, předpokládá, že středem jejich hlavních zájmů je místo sídla podle stanov společnosti. Tato domněnka, že středem zájmů je stát, ve kterém leží sídlo dle stanov společnosti, se pak vyvrací, jestliže z objektivních prvků, zjistitelně i pro třetí osoby, vyplývá, že situace výjimečně neodpovídá situaci, kdy mezinárodní příslušnost se odvozuje od sídla společnosti dle jejích stanov. Tuto domněnku lze zpochybnit teprve tehdy, když objektivní, a pro třetí osoby zjistitelné prvky to umožní. Takové objektivní a pro třetí osoby zjistitelné prvky nemohly být zjištěny. Mimo to je soudně známou skutečností, že právě u takových obchodů střed hlavních zájmů nebude spočívat v prostoru Společenství EU, aby nevyvolal možnou daňovou povinnost nebo kontrolní mechanismy (dozor nad finančním trhem). Navrhovatelé uvedli také tento věcný obsah, ze kterého se odvozuje příslušnost Zemského soudu Feldkirch. Zemský soud Feldkirch jako soud konkurzní je mezinárodně, věcně a místně příslušným soudem pro předmětné konkurzní řízení. K návrhům věřitelů: Dle 70 odst. 1 KO se na návrh věřitele konkurz zahájí bezodkladně, když věřitel věrohodně prokáže, že má i když nikoli splatnou konkurzní pohledávku a že dlužník je insolventní. Ke konkurznímu návrh ze strany Helmut a Silvia Steiner: Helmut a Silvia Steiner uzavřeli s TTH a také s TME více smluv a uplatňují na základě porušení smlouvy následující nároky: 1. 6 letá smlouva č ze dne , počátek smlouvy

16 16 smluvní částka ATS , z toho poslední nekrytá splátka splatná ve výši ATS = EURO letá smlouva č , počátek smlouvy , smluvní částka EURO , z toho vyplývající splátka splatná na EURO, jakož i splátka splatná na EURO Smlouva o půjčce č. 1204/246 z ve výši EURO, která je v celé výši nekrytá, jakož i smluvní úroky ve výši 1.25% měsíčně, počínaje Smlouva o půjčce č. 7024/249 z ve výši EURO, v celé výši nekrytá, jakož i smluvní úroky ve výši 1.25% měsíčně od Smlouva o půjčce č. 3034/499 z ve výši EURO v celé výši nekrytá, jakož i smluvní úroky ve výši 1.5% měsíčně od Smlouva o půjčce č. 3034/500 z ve výši EURO v celé výši nekrytá, jakož i smluvní úroky ve výši 1.5% měsíčně od Smlouva o půjčce č. 3034/501 z ve výši EURO nekrytá v celé výši, jakož i smluvní úroky ve výši 1.5% měsíčně od Smlouva o půjčce č 3034/502 z ve výši EURO nekrytá v celé výši, jakož i smluvní úroky ve výši 1.5% měsíčně od Smlouva o půjčce č. 6034/543 z ve výši EURO v celé výši nekrytá, jakož i smluvní úroky ve výši 1.5% měsíčně od

17 Smlouva o půjčce č. 1044/1089 z ve výši EURO v celé výši nekrytá, jakož i smluvní úroky ve výši 1.5% měsíčně od Smlouva o půjčce č. 8044/1233 ze dne ve výši EURO v celé výši nekrytá, jakož i sjednané úroky ve výší 1.5% měsíčně, od Smlouva o půjčce č. 1315/07034 ze dne ve výši EURO, v celé výši nekrytá, jakož i sjednané úroky ve výši 1.25% měsíčně, od Smlouva o půjčce č. 1347/07074 ze dne ve výši EURO v celé výši nekrytá, jakož i sjednané úroky ve výši 1.25% měsíčně, od Smlouva o půjčce č. 1348/07074 ze dne ve výši EURO, v celé výši nekrytá. Jakož i sjednané úroky ve výši 1.25% měsíčně od Smlouva o půjčce č. 8024/256 ze dne ve výši EURO, v celé výši nekrytá, jakož i sjednané úroky ve výši 1.25% měsíčně od Společná dlužnice od již své povinnosti neplnila, neprováděla již žádné platby, a navrhovatelé veškeré smlouvy vypověděli dne Na základě dopisu ze dne od TTH následovalo právní nástupnictví na Tourex Middle East LLC. Tourex Middle East LLC prováděla tuto funkci pouze dva nebo tři měsíce a pak mlčky bez vyjádření TME tuto funkci převzala s konečnou platností a důsledky. Toto vyplývá z příslušných výtahů kont navrhovatelů, počínaje platbami od do června Z toho vyplývá, že TME bonusové platby z půjček a 6-letých smluv převzala a prováděla.

18 18 Z doložených plateb bez přerušení - ze strany původní smluvní partnerky TTH, Tourex Middle East LLC a nakonec TME je jasně dokumentováno, že tyto společnosti při nejmenším jako jednotliví následníci dle práva v každém případě závazky původně uzavřených obchodů převzali. Důkazní prostředky k této věcné podstatě, přílohy u ON 29: 6-letá smlouva č ze dne , příl. /A1 6-letá smlouva č ze dne příloha./a2 smlouva o půjčce č. 1204/246 ze dne příloha./a3 smlouva o půjčce č. 7024/249 ze dne příloha./a4 smlouva o půjčce č. 3034/499 ze dne příloha./a5 smlouva o půjčce č. 3034/500 ze dne příloha./a6 smlouva o půjčce č. 3034/501 ze dne příloha./a7 smlouva o půjčce č. 3034/502 ze dne příloha./a8 smlouva o půjčce č. 6034/543 ze dne příloha./a9 Smlouva o předání smlouvy o půjčce č. 6034/543 příloha./a10 smlouva o půjčce č. 1044/1089 ze dne příloha./a11 smlouva o půjčce č 8044/1233 ze dne příloha./a12 smlouva o půjčce č. 1315/07034 ze dne příloha./a13 smlouva o půjčce č. 1347/07074 ze dne příloha./a14 smlouva o půjčce č. 1348/07074 ze dne příloha./a15 smlouva o půjčce č. 8024/256 ze dne příloha./a16 Bankovní výpisy příloha./a17 Návrh na konkurz ze strany Helgar Brunner: Helgar Brunner uzavřel s TTH a TME více smluv a předkládá následující nároky na základě porušení smlouvy: 1. smlouva o půjčce č /1025 ze dne ve výši EURO, která v celé výši je nekrytá včetně smluvních úroků ve výši 1.25% měsíčně, od smlouva o půjčce č. 1043/1077 ze dne ve výši USD, která v celé výši je nekrytá včetně smluvních úroků ve výši 1.25% měsíčně, od smlouva o půjčce č. 3045/1129 ze dne ve výši CHF, která v celé výši je nekrytá včetně smluvních úroků ve výši 1.25% měsíčně, od smlouva o půjčce č. 1136/42 ze dne ve výši USD, která v celé výši je nekrytá včetně smluvních úroků ve výši 1.5% měsíčně, od

19 19 5. smlouva o půjčce č. 1053/1356 ze dne ve výši USD, která v celé výši je nekrytá včetně smluvních úroků ve výši 1.25% měsíčně, od smlouva o půjčce č. 4192/05114 ze dne ve výši EURO, která v celé výši je nekrytá včetně smluvních úroků ve výši 1.5% měsíčně, od smlouva o půjčce č. 1322/07044 ze dne ve výši EURO, která v celé výši je nekrytá včetně smluvních úroků ve výši 1.5% měsíčně, od smlouva o půjčce č. 1323/07043 ze dne ve výši USD, která je v celé výši nekrytá včetně smluvních úroků ve výši 1.5% měsíčně od Společná dlužnice (hromadná) neplnila své smluvní závazky od a od té doby neprováděla žádné platby. Na základě dopisu ze dne od TTH následovalo právní následnictví Tourex Middle East LLC. Tourex Middle East LLC tuto funkci vykonávala jen asi dva nebo tři měsíce a pak mlčky - bez vyjádření TME přejímá tuto funkci rozhodně a konklusivně. To vyplývá z dobropisů vztahujících se k této věci od TME. Z toho vyplývá, že TME platby bonusů z půjček a šestiletých smluv převzala a prováděla. Těmito danými platbami bonusů původních smluvních partnerů TTH, Tourex Middle East LLC a nakonec TME je jasně dokumentováno, že tyto (firmy), při nejmenším jako jednotliví právní následníci převzali závazky původně uzavřených obchodů. Důkazní prostředky k této věcné podstatě jsou přílohy ON 29: Smlouva o půjčce č /1025 včetně dobropisů Smlouva o půjčce č. 1043/1077 včetně dobropisů Smlouva o půjčce č. 3045/1129 včetně dobropisů příloha./b1 příloha./b2 příloha./b3

20 20 Smlouva o půjčce č. 1136/42 včetně dobropisů Smlouva o půjčce č. 1053/1356 včetně dobropisů Smlouva o půjčce č. 4192/05114 včetně dobropisů Smlouva o půjčce č. 1322/07044 včetně dobropisů Smlouva o půjčce č. 1323/07043 včetně dobropisů příloha./b4 příloha./b5 příloha./b6 příloha./b7 příloha./b8 K návrhu na zahájení konkurzu ze strany Rene Bechter: Rene Bechter uzavřel s TTH a také s TME více smluv a uplatňuje na základě poručení smlouvy následující nároky: 1. Smlouva o půjčce č. 7034/560 ze dne ve výši EURO, která v celé výši je neuhrazena, jakož i smluvní úroky ve výši 1.167% měsíčně od Smlouva o půjčce č. 2044/1107 ze dne ve výši EURO, která je ve celé výši neuhrazena, včetně smluvních úroků ve výši 1.25% měsíčně od Společná dlužnice (hromadná) neplnila své smluvní závazky od , od té doby neprováděla žádné platby a dne potvrdila výpověď. Na základě dopisu ze dne od TTH následovalo právní následnictví Tourex Middle East LLC. Tourex Middle East LLC tuto funkci vykonávala jen asi dva-tři měsíce a pak mlčky-bez vyjádření přejímá TME tuto funkci rozhodně a konklusivně. To vyplývá z dobropisů vztahujících se k věci od TME. Z toho vyplývá, že TME platby bonusů z půjček a šestiletých smluv převzala a prováděla. Těmito danými platbami bonusů původních smluvních partnerů TTH, Tourex Middle East LLC a nakonec TME je jasně dokumentováno, že tyto (firmy), při nejmenším jako jednotliví právní následníci, převzali závazky původně uzavřených obchodů. I potvrzená výpověď společné dlužnice z Dubai toto právní následnictví potvrzuje.

Ve spolupráci s AK JUDr. Matase přeloženo představenstvem KVC-CZ pro potřebu jeho členů.

Ve spolupráci s AK JUDr. Matase přeloženo představenstvem KVC-CZ pro potřebu jeho členů. Ve spolupráci s AK JUDr. Matase přeloženo představenstvem KVC-CZ pro potřebu jeho členů. SCHRADE Kaufmann u. Thurnher Komu: Mag. Lukas Pfefferkorn Rechtsanwald Landesgericht Feldkirch Schulgasse 7 Schillerstrasse

Více

I. ZPRÁVA II. NÁVRHY dle 81 odst. 4 KO

I. ZPRÁVA II. NÁVRHY dle 81 odst. 4 KO SCHRADE Kaufmann u Thurnher Právní kanc. s.r.o. Emailem Landesgericht Feldkirch Mag. Lukas Pferfferkorn Advokát Schillerstr. 1 800 Feldkirch Dornbirn, 10.12.2009-12-12 03/kontou/08-LP GZ- 14 S 58/08 d

Více

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč ISIN CZ0002000813

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč ISIN CZ0002000813 Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč 4,60% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2011 ISIN CZ0002000813 OBSAH A. SHRNUTÍ PROSPEKTU 3 B. RIZIKOVÉ FAKTORY 5 C. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 7 D. HYPOTEČNÍ BANKOVNICTVÍ

Více

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 700 000 000 Kč ISIN CZ0002001159

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 700 000 000 Kč ISIN CZ0002001159 Volksbank CZ, a.s. 700 000 000 Kč 5,40% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2012 ISIN CZ0002001159 OBSAH A. SHRNUTÍ PROSPEKTU 3 B. RIZIKOVÉ FAKTORY 6 C. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 8 D. HYPOTEČNÍ BANKOVNICTVÍ

Více

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč. hypoteční zástavní listy 5,70% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2014 ISIN CZ0002002116

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč. hypoteční zástavní listy 5,70% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2014 ISIN CZ0002002116 Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč hypoteční zástavní listy 5,70% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2014 ISIN CZ0002002116 OBSAH A. SHRNUTÍ PROSPEKTU 3 B. RIZIKOVÉ FAKTORY 6 C. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ

Více

Daňová kontrola územních finančních orgánů

Daňová kontrola územních finančních orgánů APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2008 BLANKA ERNEGROVÁ Daňová kontrola územních finančních orgánů Právní úprava Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech

Více

Do 4 000 000 000 Kč ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA, a.s.

Do 4 000 000 000 Kč ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA, a.s. Prospekt cenného papíru Do 4 000 000 000 Kč ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA, a.s. 6,85 % hypoteční zástavní listy splatné v roce 2005 6,85 % hypoteční zástavní listy v celkové jmenovité hodnotě do 4 000

Více

O d ů v o d n ě n í :

O d ů v o d n ě n í : F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/2834/2015 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky ING Bank N.V., pobočka Praha 1. Úvod 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) ING Bank N. V., pobočka Praha, (dále jen Banka ) upravují všechny bankovní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů 2014 OBSAH: I. ÚVODNÍ SLOVO FINANČNÍHO ARBITRA 3 II. EXKURS

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Bakalářská práce

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Bakalářská práce Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ - Daňové povinnosti v insolvenčním řízení z pohledu správního úřadu,

Více

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice 3. Bankovní tajemství a ochrana osobních

Více

Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. 1/15

Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. 1/15 Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. 1/15 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice 3. Bankovní tajemství a ochrana osobních

Více

Zvláštní obchodní podmínky VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY (dále jen VÚP ) vydané dne 30.5.2012

Zvláštní obchodní podmínky VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY (dále jen VÚP ) vydané dne 30.5.2012 Zvláštní obchodní podmínky VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY (dále jen VÚP ) vydané dne 30.5.2012 Článek I. Úvodní ustanovení 1. Věřitel poskytuje Úvěry svým členům na základě zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních

Více

Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. platné a účinné od 15. 10. 2014 1 / 19 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice a některá

Více

Podmínky pro úvěrové produkty Raiffeisenbank a. s.

Podmínky pro úvěrové produkty Raiffeisenbank a. s. Příloha č. 1 Podmínky pro úvěrové produkty Raiffeisenbank a. s. OBSAH I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 II. DEFINICE POJMŮ 2 III. POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRU A/NEBO BANKOVNÍCH PRODUKTŮ 3 IV. ČERPÁNÍ ÚVĚRU A/NEBO BANKOVNÍCH

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 TOMÁŠ FIANTA

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 TOMÁŠ FIANTA Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 TOMÁŠ FIANTA Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně PŘÍČINY A DŮSLEDKY OSOBNÍCH BANKROTŮ FYZICKÝCH

Více

Část O - Obecná část

Část O - Obecná část Část O - Obecná část 1. Právní prostředí řízení... 3 2. Zahájení správního řízení... 3 2. 1. Zahájení řízení z moci úřední... 4 2. 2. Spis... 4 2. 3. Vyloučení pracovníků Úřadu z projednání věci... 5 2.

Více

03/11 Majetek státu, se kterým je oprávněna hospodařit Česká konsolidační agentura

03/11 Majetek státu, se kterým je oprávněna hospodařit Česká konsolidační agentura Částka 2 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2004 Strana 121 03/11 Majetek státu, se kterým je oprávněna hospodařit Česká konsolidační agentura Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Správa a vymáhání pohledávek ve společnosti Profidebt, s.r.o. Vít Dvořák

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Správa a vymáhání pohledávek ve společnosti Profidebt, s.r.o. Vít Dvořák Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Správa a vymáhání pohledávek ve společnosti Profidebt, s.r.o. Vít Dvořák Diplomová práce 2008 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Stavební práce - opravy mateřské školy

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Stavební práce - opravy mateřské školy Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu Stavební práce - opravy mateřské školy ČÁST I. - Podmínky zadávacího řízení Vzhledem k předpokládané hodnotě veřejné zakázky na stavební práce se

Více

S T A N O V Y. ANO spořitelní družstvo

S T A N O V Y. ANO spořitelní družstvo S T A N O V Y Článek I. Úvodní ustanovení 1. (dále jen Družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které pro podporu hospodaření svých členů provozuje finanční činnosti, kterými se rozumí zejména

Více

Obchodní podmínky poskytování bankovních záruk a úvěrů právnickým osobám a fyzickým osobám podnikatelům

Obchodní podmínky poskytování bankovních záruk a úvěrů právnickým osobám a fyzickým osobám podnikatelům Obchodní podmínky poskytování bankovních záruk a úvěrů právnickým osobám a fyzickým osobám podnikatelům Obsah 1. Základní ustanovení 2. Čerpání Úvěru 3. Úroky z Úvěru 4. Splácení Úvěru 5. Ustanovení o

Více

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: 328/1991 Sb. Zákon ze dne 11. července 1991 o konkursu a vyrovnání Změna: 122/1993 Sb. Změna: 42/1994 Sb. Změna: 74/1994 Sb. Změna: 117/1994 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 224/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

CPI Hotels, a.s. (dříve FORTUNA HOTELS a.s.)

CPI Hotels, a.s. (dříve FORTUNA HOTELS a.s.) CPI Hotels, a.s. (dříve FORTUNA HOTELS, a.s.) celková jmenovitá hodnota 350 000 000 Kč nesoucí pevný úrokový výnos 5,25% p.a. splatné v r. 2013 ISIN 0003501371 Dluhopisy, v celkové jmenovité hodnotě 350

Více

ZÁKON č. 253/2008 Sb.

ZÁKON č. 253/2008 Sb. ZÁKON č. 253/2008 Sb. ze dne 5. června 2008 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 273 zákonem č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku v platném znění Všeobecné obchodní

Více

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU 1 2 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Uzavřením Smlouvy o úvěru se Banka zavazuje poskytnout Klientovi Úvěr za podmínek Smlouvy o úvěru a Klient se jej za podmínek Smlouvy o úvěru zavazuje

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více