6800 Feldkirch, Schillerstraße 1 Landesgericht Feldkirch Tel.: Fax: ZAHÁJENÍ KONKURZU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6800 Feldkirch, Schillerstraße 1 Landesgericht Feldkirch Tel.: 05522 302-0 Fax: 05522 302 298 ZAHÁJENÍ KONKURZU"

Transkript

1 6800 Feldkirch, Schillerstraße 1 Landesgericht Feldkirch Tel.: Fax: Prosím uvádějte následující čísla ve všech podáních 14 S 58/08 d ZAHÁJENÍ KONKURZU na jmění společnosti Licencionář: zastoupený kým: Tourex Middle East FZE Ras Al Khaimah P.O.Box United Arab Emirates Jaroslav STRACHOŇ Podolí 146, PODOLÍ Lambert Rechtsanwälte OEG FN p Handelsgericht Wien Dr. Georg Röhsner 1010 Wien, Kärntner Ring 12 se na návrh většího počtu věřitelů vyhlašuje KONKURZ Správcem konkurzní podstaty je ustanoven právník Mag. Lukas PFEFFERKOORN Adresa: 6850 Dornbirn, Schulgasse 7 Telefon: 05572/20210 Telefax: 05572/ nařízené jednání předložení zprávy a nařízené jednání všeobecného šetření se uskuteční 10. září 2009 v 10:00h, jednací síň 45 Konkurzní pohledávky se přihlašují nejpozději do 15.srpna 2009 u Zemského Soudu Feldkirch.

2 2 Věřitelům bude doručeno zveřejněním v insolvenční databázi. Konkurzní věřitelé, mající bydliště nebo podnik v cizině musejí jmenovat svého zplnomocněného příjemce zásilek v tuzemsku (t.zn. v Rakousku), v opačném případě jim bude na jejich nebezpečí a náklady takový určen konkurzním soudem ( 104 odst. 3 KO). Za zplnomocněného příjemce zásilek pro konkurzní věřitele mající místo bydliště nebo podnik v cizině kteří nejmenují svého v tuzemsku bydlícího zplnomocněnce, je určen Kreditschutzverband svaz ochrany věřitelů na adrese 1870 pobočka Feldkirch, A 6800 Feldkirch, Saalbaugasse 2, tel. + 43(0) Fax. +43(0) , Jestliže podnik nebyl uzavřen do termínu předložení zprávy (zpravodajského dne), bude na tomto dnu rozhodnuto, zda další provoz (časově omezený nebo neomezený) je možný. (viz i 81a odst. 3KO). Zahájení konkurzu bude zaznamenáno okresním soudem Bregenz a Dornbirn jako soudem exekučním v zápisu o exekuci vedené proti dlužníkovi s udáním dne zahájení konkurzu. Za účelem zajištění podstaty rozhodne soud: Správce hmotné podstaty dostane příkaz: - aby do dvou týdnů sestavil inventář a předložil jej soudu - převedl zaplacené částky na zvláštní konto, které otevře u peněžního ústavu - do tří dnů před termínem předložení zprávy a termínem šetření předloží podrobnou zprávu, která by měla být doručena svazům na ochranu věřitelů.(kreditschutzverband) Mimo to se ve vztahu k zajišťovacím opatřením a úkolům správce podstaty poukazuje na přiložený seznam.

3 3 Správce konkurzní podstaty je oprávněn žádat, aby peněžní ústavy a úschovné ústavy, u kterých měl dlužník vklad, dobropis, konto nebo schránku, tyto položky neprodleně převedly do konkurzní podstaty ( 78 odst. 4KO). O těchto okolnostech musí správce konkurzní podstaty ihned vyrozumět veškeré v úvahu přicházející peněžní ústavy. Odůvodnění: Navrhovatel Helmut Steiner, Mühlbachweg 51, A-6175 Kematen, zastoupený Dr. Erichem Lacknerem, advokátem, Heiliggeiststraße 11, 6020 Innsbruck podal dne 19. února 2008 u Zemského soudu Feldkirch jako soudu konkurzního konkurzní návrh proti společnému dlužníkovi Tourex Middle East FZE, Spojené Arabské emiráty, Ras al Khaimah, P.O.Box 10559, UAE (dále jen TME). Licenciářem /manažerem této TME je Jaroslav Strachoň. TME uzavřela prostřednictvím své tehdejší jednatelky M. Kanisové od roku 2005 minimálně smluv s vkladateli v tuzemsku a cizině o vkladech a jiných smluv. Při tom byly poskytovatelům vkladů slibovány vysoké výnosy a částečně i vyplaceny. Svěřené peníze nebyly zřejmě uloženy dle úmluvy, nýbrž staré vklady byly financovány penězi nových zákazníků. V této věci běží u Landesgericht (Zemského soudu) Feldkirch i trestní řízení AZ 26 Ur 153/07 w nebo 18 HR 10/08 g proti tehdejší jednatelce M. Kanisové. Shrnuto: na základě dosavadních výsledků tohoto zjišťovacího řízení ( Usnesení 6 Bs 84/09 t z 24. března 2009 soudu Oberlandesgericht Innsbruck a aktu 18 HR 10/08 g, Landesgericht Feldkirch, ON 33) je podezření, že - v tomto řízení obviněná M. Kanisová a další účastníci (zodpovědní za společnosti tvořící Tourex skupinu a prostředníci) po celé roky se dopouštěli vkladového podvodu velkého stylu

4 4 - ke škodě mnoha tisíc osob v různých státech střední a východní Evropy s celkovou výší dosud neodhadnutelné škody, - že více společností skupiny Tourex, mezitím TME, byly zapleteny jako domnělé nástupkyně Tourex Touristik a Handel AG do kriminálních machinací ( a při nejmenším částečně ) přímým přítokem vkladových peněz (poukázky vkladatelů na určitá předem zadaná konta společností ) bezprostředně a protiprávně se obohatily, - že společnosti skupiny Tourex neprováděly žádné zmínky hodné investice, aby nahospodařily zákazníkům slíbené výnosy, - že nároky mnoha zákazníků na vyplácení úroků/zisku a vrácení vložených kapitálových obnosů byly kryty z úvěrů dalších zákazníků, - že požadavky zákazníků vůči skupině firem Tourex ke dne obnášely okolo 108, EUR ( sestávající z vloženého kapitálu plus 1O9,5% zisku v případě šestileté smlouvy nebo 18% úroků p.a. v případě smlouvy o půjčce ) obnášely a nemohly být kryty jinak, než by podle praktikovaného systému byly získány další peníze zákazníků v odpovídající výši a použity ke krytí těchto požadavků - že vklady získané od vkladatelů byly jen v omezené míře přesouvány v peněžních tocích mezi firmami skupiny Tourex v neprůhledných tocích od jedné společnosti ke druhé a - že soudní znalec Mag. Geyer na kontě č: u spořitelny Bregenz Bank AG provedl výplaty a vklady zprostředkovatelů a vkladatelů přes 47, EUR. Obviněná M. Kanisová obývala vilu ve Švýcarsku v 8574 Lengwil- Oberhofen, Kirchenacker 22. Podle dosavadních objasnění Zemského velitelství policie Vorarlberg, Zemský kriminální úřad Bregenz, jedná se zde

5 5 o centrálu veškerých aktivit Tourex. (Zpráva Zemského velitelství policie Vorarlberg ze dne , ON 32). Zde bylo také sídlo a adresa Tourex Touristik Handel AG (dále jen TTH). TTH byla zanesena v obchodním rejstříku kantonu Thurgau pod číslem firmy CH , jako akciová společnost. Vklad byl proveden Výmaz byl proveden po ukončení likvidace M. Kanisová byla jednatelkou a naposled likvidátorkou. (dotaz na ze dne , ON 34). Touto prozatímní dispozicí ze dne v trestním řízení 26 Ur 153/07 w podle 144 a StPO ivm 20 StGB byly pro zajištění odčerpání tohoto obohacení dle 20 odst. 1 Z1 a odst. 2 StGB, dobropisy včetně úroků na kontech u spořitelny Bregenz Bank AG, konto č , znějící na TME, konto č , znějící na TME, konto č , znějící na TME a EUR žirokonto, znějící na TME podle 144a odst. 1 StPO až do pravoplatného vyřízení stávajícího trestního řízení odpovídajícími bezpečnostními prostředky zablokovány. Dále bylo v tomto rozhodnutí Zemského soudu Feldkirch uvedeno, že provedení této dispozice lze pozdržet složením obnosu 5, EUR (slovy 5 milionů EURO) ( 144 a odst. 4 StPO). Pomocí další prozatímní dispozice ze dne v trestním řízení 26 Ur 153/07 w dle 144a StPO ivm 20 StGB bylo za účelem zajištění odčerpání obohacení dle 20 odst. 1 Z 1 a odst. 2 StGB kladné saldo na kontě č u spořitelny v Dornbirn včetně úroků dle 144a odst. 1 StPO až do pravoplatného vyřízení stávajícího trestního řízení zablokováno odpovídajícími bezpečnostními prostředky. Dále bylo v tomto rozhodnutí stanoveno, že provedení této dispozice může být pozdrženo složením obnosu, odpovídajícímu

6 6 vkladu na tomto kontě v hodnotě k době vydání prozatímního opatření. ( 144a odst. 4 StPO). Po domluvě se státním zastupitelstvím jsou prozatímní dispozice ze dne , jakož i ze v platnosti. Pozdržení provedení těchto dispozic složením určitého částky nebylo provedeno. Další nové stížnosti ze strany TME vůči výše uvedeným.prozatímním opatřením ( dispozicím ) nebylo vyhověno. (Rozhodnutí 6 Bs 84/09 t ze dne 24. března 2009 soudu Oberlandesgericht Innsbruck v aktu 18 HR 10/08 g, Landesgericht Feldkirch, ON 33). Rozhodnutím Zemského soudu Feldkirch jako soudu konkurzního ze dne bylo vydáno dle 73 KO prozatímní opatření. Za účelem zajištění konkurzní podstaty byla zablokována konta spořitelny Dornbirn, č a u spořitelny Bregenz Bank AG, konto č , znějící na TME, konto č , znějící na TME, konto č , znějící na TME a konto č znějící na TME podle konkurzního práva. (ON 6, 14 Se 27/08 w). Tato prozatímní dispozice podle 73 KO byla vydána proto, že konkurz nebylo možno zahájit ihned a návrh zjevně nebyl neopodstatněný. Dopisem ze dne 16. dubna 2008 bylo ministerstvo spravedlnosti požádáno doručit Jaroslavu Strachoňovi návrh na konkurz s překladem, rozhodnutí (prozatímní opatření dle 73KO ) ze dne s překladem, výzvu ze dne s překladem, jakož i připravené doručovací potvrzení s překladem. Stran této věci byly předány tři doručovací žádosti Zemského soudu Feldkirch na Spolkové ministerstvo spravedlnosti. Následovala žádost výše uvedené spisy doručit na 1. Jaroslava Strachoně, Lipová 26, Viničné, ČR, 2. Jaroslava Strachoně, Podolí 146, Podolí, ČR, 3. Tourex Service s.r.o., kancelář

7 7 Areal Bibus, Vídeňská 125, SK Brno (ON-14, 14 Se 27/08 w). Rakouské velvyslanectví v Praze předalo pak prostřednictvím Spolkového ministerstva spravedlnosti Zemskému soudu Feldkirch podepsané potvrzení o převzetí firmou Tourex Service s.r.o., jakož i pana Jaroslava Strachoně. Návrh na konkurz, rozhodnutí ze dne a výzva ze dne k jednacímu dni dne mohly být prokazatelně doručeny. Dne ( ON 18, 14 Se 27/08 w ) došlo k oznámení plné moci kanceláře Lambert Rechtsanwälte OEG, Kärtnerring 12, 1010 Wien pro společného dlužníka TME. Podáním (spis) ze dne ( ON 21, 14 Se 27/08 w ) poskytuje TME zastoupená kanceláří Lambert Rechtsanwälte OEG stanovisko k návrhu na zahájení konkurzu. Tento spis neobsahuje žádný příspěvek k otázce příslušnosti Zemského soudu ve Feldkirchu. Při nařízeném jednání v termínu dne ( ON 22, 14 Se 27/08 w ) v přítomnosti právníka dr. Georg Röhsnera, jako zástupce TME, byl obsah aktů vyložen. Jako doplněk přednesl dr. Röhsner: Zemský soud Feldkirch není pro konkurzní řízení příslušný. TME neměla sídlo ani hlavní správu v Rakousku, byla činná ve více státech EU a pokud existovala hlavní správa nebo sídlo bylo to v oblasti EU v ČR. Ve spise (podání) ON 32 v aktu 14 Se 27/08 w předložil zástupce TME ve věci příslušnosti dále, že TME v Rakousku, zvláště v oblasti Zemského soudu Feldkirch nemá žádnou pobočku a zde neprovádí žádnou správní činnost ani neprováděla. Sídlo TME se údajně nachází ve Spojených Arabských emirátech, správní činnosti byly, pokud byly prováděny, v rozsahu EU, pak byly prováděny v ČR.

8 8 Ve spise ( podání ) ON 33 v aktu 14 Se 27/08 w předkládá zástupce TME co se týče příslušnosti (soudu) obsahově (doslovně) totéž, co ve spise ON 32 v aktu 14Se 27/08w (výše). V námitce o nepříslušnosti (soudu) zástupce TME ON 43 v aktu 14 Se 27/08 w bylo opět předneseno, že Zemský soud Feldkirch pro zahájení předmětného konkurzního řízení není příslušný. TME má sídlo ve Spojených Arabských Emirátech. Je obchodně činná ve více členských státech EU, těžiště činností se nachází v České republice, jakož i Slovenské republice. Správní jednání se prováděla v podstatě z ČR, kde jednatel a výlučný společník Jaroslav Strachoň má i své bydliště. V Rakousku TME nemá kanceláře ani jinou infrastrukturu. Jediné styčné body by byly spořitelní konta u spořitelny v Bregenz a Dornbirn. To však nestačí jako styčný bod pro zahájení insolvenčního řízení dle předpisů EulnsVO. Pokud vůbec pak pro takové řízení bude příslušný soud toho členského státu, kde TME má střed svých hlavních zájmů, i.s. čl. 3 odst. 1 EulnsVO. To by byla nejspíše ČR, s jistotou však nikoli Rakousko. V rekurzu ON 3 přednesl zástupce TME co se týče příslušnosti znovu, že EulnsVO by platilo pro řízení, u kterého střed hlavních zájmů dlužníka spočívá ve společenství EU. To, připouští, v daném případě platí. Okolnost, že sídlo dle stanov společnosti je mimo EU na tom nic nemění. Dále se v rekurzu částečně

9 9 opakuje dřívější námitka k otázce příslušnosti. Ve spise (podání) ON 26 přednesl zástupce TME co se týče příslušnosti jako doplněk, že TME má své sídlo dle stanov v emirátu RAK, který patří ke Spojeným Arabským Emirátům. Tam však neexistuje střed obchodních zájmů. Společná činnost TME se rozprostírá v České republice, Slovenské republice, Polsku a Maďarsku. Mimo to má nějaké zákazníky v Rakousku, Německu, Švýcarsku a některých jiných zemích. Zcela převažující většina obchodních vztahů TME se týká České republiky a Slovenské republiky (přibližně stejně), ve všech uvedených zemích je objem obchodních činností podstatně menší, než ve dvou uvedených státech. Jednatel a výlučný společník TME Jaroslav Strachoň má své bydliště v České republice a odtud řídí svůj podnik. Za účelem doložení těchto okolností se poukazuje na akt státního zastupitelství Feldkirch nebo LKA Feldkirch v trestním řízení proti paní M. Kanisové. Zde je třeba stanovit, jak již výše uvedeno, že obviněná M. Kanisová obývala vilu ve Švýcarsku na 8574 Langwil-Oberhofen, Kirchenacker 22. Podle dosavadních šetření Zemského policejního velitelství Vorarlberg, Zemský kriminální úřad Bregenz, jedná se zde o centrálu veškerých aktivit Tourexu. (Zpráva Zemského policejního velitelství Vorarlberg ze dne , ON 32), Řízení (obchodů) se provádělo ze Švýcarska. K příslušnosti Zemského soudu Feldkirch: Podle 63 odst. 1 KO je pro konkurzní řízení příslušný Soudní dvůr 1. instance (konkurzní soud), v jehož obvodu společný dlužník (hromadný) provozuje svůj podnik nebo v případě neexistence takového, má svoje obvyklé bydliště.

10 10 V této věci je třeba konstatovat, že společný dlužník TME v Rakousku neprovozuje žádný podnik a ani nemá obvyklé bydliště. Toto zjištění vyplývá z výše uvedených vyjádření zástupce TME ( termín nařízeného jednání dne , ON 22, 14Se 27/08 w, spis ON 32 v aktu 14 Se 27/08 w, spis ON 33 v aktu 14 Se 27/08 w a námitka co do nepříslušnosti ON 43 v aktu 14 Se 27/08 w). Jestliže společný dlužník v tuzemsku nemá podnik ani obvyklé bydliště, pak je příslušný soudní dvůr 1. instance, v jehož obvodu se nachází pobočka, při neexistenci takové, tedy jmění ( 63 odst 2 KO ). Že společný dlužník TME v Rakousku nemá žádný podnik, vyplývá rovněž z vyjádření zástupce TME (nařízené podání zprávy dne , ON 22, 14 Se 27/08 w, spis ON 32 v aktu 14 Se 27/08 w, spis ON 33 v aktu 14 Se 27/08 w a námitka co do nepříslušnosti ON 43 v aktu 14 Se 27/08 w ). V Rakousku se však nachází jmění společného dlužníka, totiž peněžní částky na kontech spořitelny Dornbirn konto č , jakož i u spořitelny Bregenz Bank AG na kontech č , , , jakož i s celkovým obnosem cca 15 milionů EUR. I toto zůstalo nenapadeno a také vyplývá i z vyjádření zástupce TME ( nařízené jednání dne , ON 22, 14 Se 27/08 w, spis ON 32 v aktu 14 Se 27/08 w, spisu ON 33 v aktu 14 Se 27/08 w a námitky co do nepříslušnosti ON 43 v aktu 14 Se 27/08 w). Vztažný bod odůvodňující příslušnost spočívá takto zásadně ve skutečnosti, že v obvodu Zemského soudu Feldkirch jako soudu konkurzního, se nachází jmění TME Zbývá přezkoumat, zda EulnsVO najde na tento konkrétní věcný obsah použití.

11 11 Protože povinnost k obsáhlému úřednímu šetření mezinárodní příslušnosti nelze z EulnsVO odvodit, řídí podle článku 4 EulnsVO právo státu zahajujícího řízení dané předpoklady k zahájení insolvenčního řízení a tudíž i, zda se má přezkoumat mezinárodní příslušnost úředně. Pro rakouské insolvenční soudy obsahuje 69 odst. 1 2, sada KO, 173 odst. 5 KO, normu, že veškeré okolnosti insolvenčního řízení se zjišťují úředně. To zahrnuje i mezinárodní příslušnost. Tzn., 63 KO řídí nejen věcnou, ale i mezinárodní příslušnost rakouských soudů ve věcech insolventních, ale i mezinárodní příslušnost Rakouska při provádění insolvenčního řízení. EulnsVO platí pro řízení, u kterých středem hlavních zájmů dlužníka spočívá ve společenství EU EulnsVO platí i v takovém případě, když sídlo společnosti nebo místo registrace se nachází mimo dosah společenství EU, tedy ve třetím státě, Avšak když střed hlavních zájmů dlužníka nemá sídlo na území společenství EU, nýbrž ve třetím státě, pak veškerá nařízení EulnsVO jsou nepoužitelná. Jako měřítko pro přijetí středu hlavních zájmů jmenuje 13. zvažitelný důvod EulnsVO místo, kde dlužník zjistitelně pro třetí osoby vykonává obvykle správu svých zájmů. OGH má měřítka jako vedení podniku nebo organizační vybavení ( správní struktura ) nebo nejdůležitější jednatelská opatření, jež považuje za směrodatná, při čemž tyto okolnosti i směrem ven musejí se tak jevit pro třetí osoby. Zarazit je možno i faktické operační vedení dlužníkova podniku nebo jeho obchodní činnosti. Pro přijetí názoru, že se jedná o střed hlavních zájmů musí takto i pro třetí

12 12 osoby zjistitelně být provedena opatření, která připouštějí jasný názor, že se skutečně jedná o střed, umožňující průběžný a značně samostatný obchodní provoz, s odpovídající organizací, správou a infrastrukturou ve smyslu účelu podniku. Ve spisu (podání) ze dne ( ON 21, 14 Se 27/08 w ) nebylo provedeno žádné vyjádření otázce příslušnosti Zemského soudu Feldkirch. V nařízeném jednání dne ( ON 22, 14 Se 27/08 w ) bylo předneseno: TME nemá ani sídlo ani hlavní správu v Rakousku, byla činná ve více státech EU a existovala-li nějaká hlavní správa nebo sídlo, pak to bylo v oblasti EU v ČR. Další výpovědi nebo údaje k otázce středu hlavních zájmů nebyly provedeny. Ve spisu ( podání ) ON 32 v aktu 14 Se 27/08 w se uvádí, že správní činnosti, pokud se týkají oblasti Evropské unie, byly prováděny v ČR. I tady chybí konkretizace těchto domnělých správních aktivit o způsobu, objemu atd. K otázce středu hlavních zájmů chybí i zde odpovídající předložené skutečnosti. Totéž platí o obsahu spisu ON 33 v aktu 14 Se 27/08 w. V námitce o nepříslušnosti zástupce TME ON 43 v aktu 14 Se 27/08 w bylo pouze všeobecně předneseno, že TME je obchodně činná ve více členských zemích Evropské Unie a těžiště aktivity se nachází v České republice a Slovenské republice. O jaké činnosti se má jednat rovněž nebylo konkretizováno. I ohledně domnělých správních jednání, které v podstatě se

13 13 měly provádět v ČR, chybějí další údaje a tvrzení. Ani tady nebyla otázka středu hlavních zájmů pojednána. V rekurzu ON 3 bylo dovozeno, že EulnsVO platí pro řízení, u kterých střed hlavních zájmů dlužníka leží ve Společenství EU (zeměpisně). Toto prý je dáno v přítomném případě. Proč tomu tak údajně má být v daném případě nebylo žádným způsobem dovozeno nebo zdůvodněno. I tady chybí vztažné konkrétní přednesení. Ve spise (podání) ON 26 se uvádí, že obchodní činnost se rozprostírá v České republice a Slovenské republice, Polsku a Maďarsku. I tady chybí jakékoli vyjádření ke způsobu a objemu takové obchodní činnosti. Takovým všeobecným tvrzením nelze tuto otázku středu hlavních zájmů s konečnou platností uzavřít. V tomto spise ON 26 se také tvrdí, že zcela převažující většina obchodních vztahů TME se týká České republiky a Slovenské republiky, (přibližně ve stejné míře). Ani čisté obchodní vztahy nemohou zdůvodnit střed hlavních zájmů. Ani prosté tvrzení, že jednatel a výlučný společník TME Jaroslav Strachoň, má své bydliště v České republice a řídí podnik odtud, není dostatečné, aby umožnilo vycházet z domněnky o středu hlavních zájmů v České republice. Zástupce TME nemohl přednést a doložit žádná kriteria o tom, že střed hlavních zájmů se nachází v České republice, která by byla i pro třetí osoby zjistitelná. Nebylo možno zjistit způsobem přístupným i pro třetí osoby, že byla

14 14 provedena prostorová a organizační opatření umožňující jasný závěr, že skutečně byl zřízen střed hlavních zájmů, umožňující setrvalý a značně samostatný obchodní provoz, s odpovídající organizací, správou a infrastrukturou ve smyslu daného účelu podnikání. Pouze ze skutečnosti, že jednatel TME má své bydliště v České republice nelze dovozovat, že TME tam má i svůj střed hlavních zájmů. Protože střed hlavních zájmů TME v České republice nebylo možno stanovit, zbývá jako jediný styčný bod pro otázku mezinárodní příslušnosti sídlo TME ve Spojených Arabských Emirátech, tedy ve třetím státu. EulnsVO není tudíž možno aplikovat. Mezinárodní příslušnost se tedy určí dle 63 odst. 2 KO. Jmění nacházející se v oblasti Zemského soudu Feldkirch zdůvodňuje mezinárodní příslušnost Zemského soudu Feldkirch k provedení tohoto insolvenčního řízení. Jak bylo již výše zjištěno, bydlela obviněná M. Kanisová ve vile ve Švýcarsku na 8574 Lengwil-Oberhofen, Kirchenacker 22. Dle dosavadních zjištění Zemského policejního velitelství ve Vorarlberg, Zemského kriminálního úřadu Bregenz, jedná se v tomto případě o centrálu veškerých aktivit Tourex. ( Zpráva Zemského policejního velitelství Vorarlberg ze dne ON 32 ). Pokud bychom předpokládali, že střed hlavních zájmů TME se nacházel ve Švýcarsku, a tedy i v tomto případě ve třetím státu, nebyla by EulnsVO zase použitelná. Mezinárodní příslušnost se určí pak opět dle 63 odst. 2 KO.

15 15 Dle článku 3 odst. 1 EulnsVO se u společností a právnických osob, až do prokázání opaku, předpokládá, že středem jejich hlavních zájmů je místo sídla podle stanov společnosti. Tato domněnka, že středem zájmů je stát, ve kterém leží sídlo dle stanov společnosti, se pak vyvrací, jestliže z objektivních prvků, zjistitelně i pro třetí osoby, vyplývá, že situace výjimečně neodpovídá situaci, kdy mezinárodní příslušnost se odvozuje od sídla společnosti dle jejích stanov. Tuto domněnku lze zpochybnit teprve tehdy, když objektivní, a pro třetí osoby zjistitelné prvky to umožní. Takové objektivní a pro třetí osoby zjistitelné prvky nemohly být zjištěny. Mimo to je soudně známou skutečností, že právě u takových obchodů střed hlavních zájmů nebude spočívat v prostoru Společenství EU, aby nevyvolal možnou daňovou povinnost nebo kontrolní mechanismy (dozor nad finančním trhem). Navrhovatelé uvedli také tento věcný obsah, ze kterého se odvozuje příslušnost Zemského soudu Feldkirch. Zemský soud Feldkirch jako soud konkurzní je mezinárodně, věcně a místně příslušným soudem pro předmětné konkurzní řízení. K návrhům věřitelů: Dle 70 odst. 1 KO se na návrh věřitele konkurz zahájí bezodkladně, když věřitel věrohodně prokáže, že má i když nikoli splatnou konkurzní pohledávku a že dlužník je insolventní. Ke konkurznímu návrh ze strany Helmut a Silvia Steiner: Helmut a Silvia Steiner uzavřeli s TTH a také s TME více smluv a uplatňují na základě porušení smlouvy následující nároky: 1. 6 letá smlouva č ze dne , počátek smlouvy

16 16 smluvní částka ATS , z toho poslední nekrytá splátka splatná ve výši ATS = EURO letá smlouva č , počátek smlouvy , smluvní částka EURO , z toho vyplývající splátka splatná na EURO, jakož i splátka splatná na EURO Smlouva o půjčce č. 1204/246 z ve výši EURO, která je v celé výši nekrytá, jakož i smluvní úroky ve výši 1.25% měsíčně, počínaje Smlouva o půjčce č. 7024/249 z ve výši EURO, v celé výši nekrytá, jakož i smluvní úroky ve výši 1.25% měsíčně od Smlouva o půjčce č. 3034/499 z ve výši EURO v celé výši nekrytá, jakož i smluvní úroky ve výši 1.5% měsíčně od Smlouva o půjčce č. 3034/500 z ve výši EURO v celé výši nekrytá, jakož i smluvní úroky ve výši 1.5% měsíčně od Smlouva o půjčce č. 3034/501 z ve výši EURO nekrytá v celé výši, jakož i smluvní úroky ve výši 1.5% měsíčně od Smlouva o půjčce č 3034/502 z ve výši EURO nekrytá v celé výši, jakož i smluvní úroky ve výši 1.5% měsíčně od Smlouva o půjčce č. 6034/543 z ve výši EURO v celé výši nekrytá, jakož i smluvní úroky ve výši 1.5% měsíčně od

17 Smlouva o půjčce č. 1044/1089 z ve výši EURO v celé výši nekrytá, jakož i smluvní úroky ve výši 1.5% měsíčně od Smlouva o půjčce č. 8044/1233 ze dne ve výši EURO v celé výši nekrytá, jakož i sjednané úroky ve výší 1.5% měsíčně, od Smlouva o půjčce č. 1315/07034 ze dne ve výši EURO, v celé výši nekrytá, jakož i sjednané úroky ve výši 1.25% měsíčně, od Smlouva o půjčce č. 1347/07074 ze dne ve výši EURO v celé výši nekrytá, jakož i sjednané úroky ve výši 1.25% měsíčně, od Smlouva o půjčce č. 1348/07074 ze dne ve výši EURO, v celé výši nekrytá. Jakož i sjednané úroky ve výši 1.25% měsíčně od Smlouva o půjčce č. 8024/256 ze dne ve výši EURO, v celé výši nekrytá, jakož i sjednané úroky ve výši 1.25% měsíčně od Společná dlužnice od již své povinnosti neplnila, neprováděla již žádné platby, a navrhovatelé veškeré smlouvy vypověděli dne Na základě dopisu ze dne od TTH následovalo právní nástupnictví na Tourex Middle East LLC. Tourex Middle East LLC prováděla tuto funkci pouze dva nebo tři měsíce a pak mlčky bez vyjádření TME tuto funkci převzala s konečnou platností a důsledky. Toto vyplývá z příslušných výtahů kont navrhovatelů, počínaje platbami od do června Z toho vyplývá, že TME bonusové platby z půjček a 6-letých smluv převzala a prováděla.

18 18 Z doložených plateb bez přerušení - ze strany původní smluvní partnerky TTH, Tourex Middle East LLC a nakonec TME je jasně dokumentováno, že tyto společnosti při nejmenším jako jednotliví následníci dle práva v každém případě závazky původně uzavřených obchodů převzali. Důkazní prostředky k této věcné podstatě, přílohy u ON 29: 6-letá smlouva č ze dne , příl. /A1 6-letá smlouva č ze dne příloha./a2 smlouva o půjčce č. 1204/246 ze dne příloha./a3 smlouva o půjčce č. 7024/249 ze dne příloha./a4 smlouva o půjčce č. 3034/499 ze dne příloha./a5 smlouva o půjčce č. 3034/500 ze dne příloha./a6 smlouva o půjčce č. 3034/501 ze dne příloha./a7 smlouva o půjčce č. 3034/502 ze dne příloha./a8 smlouva o půjčce č. 6034/543 ze dne příloha./a9 Smlouva o předání smlouvy o půjčce č. 6034/543 příloha./a10 smlouva o půjčce č. 1044/1089 ze dne příloha./a11 smlouva o půjčce č 8044/1233 ze dne příloha./a12 smlouva o půjčce č. 1315/07034 ze dne příloha./a13 smlouva o půjčce č. 1347/07074 ze dne příloha./a14 smlouva o půjčce č. 1348/07074 ze dne příloha./a15 smlouva o půjčce č. 8024/256 ze dne příloha./a16 Bankovní výpisy příloha./a17 Návrh na konkurz ze strany Helgar Brunner: Helgar Brunner uzavřel s TTH a TME více smluv a předkládá následující nároky na základě porušení smlouvy: 1. smlouva o půjčce č /1025 ze dne ve výši EURO, která v celé výši je nekrytá včetně smluvních úroků ve výši 1.25% měsíčně, od smlouva o půjčce č. 1043/1077 ze dne ve výši USD, která v celé výši je nekrytá včetně smluvních úroků ve výši 1.25% měsíčně, od smlouva o půjčce č. 3045/1129 ze dne ve výši CHF, která v celé výši je nekrytá včetně smluvních úroků ve výši 1.25% měsíčně, od smlouva o půjčce č. 1136/42 ze dne ve výši USD, která v celé výši je nekrytá včetně smluvních úroků ve výši 1.5% měsíčně, od

19 19 5. smlouva o půjčce č. 1053/1356 ze dne ve výši USD, která v celé výši je nekrytá včetně smluvních úroků ve výši 1.25% měsíčně, od smlouva o půjčce č. 4192/05114 ze dne ve výši EURO, která v celé výši je nekrytá včetně smluvních úroků ve výši 1.5% měsíčně, od smlouva o půjčce č. 1322/07044 ze dne ve výši EURO, která v celé výši je nekrytá včetně smluvních úroků ve výši 1.5% měsíčně, od smlouva o půjčce č. 1323/07043 ze dne ve výši USD, která je v celé výši nekrytá včetně smluvních úroků ve výši 1.5% měsíčně od Společná dlužnice (hromadná) neplnila své smluvní závazky od a od té doby neprováděla žádné platby. Na základě dopisu ze dne od TTH následovalo právní následnictví Tourex Middle East LLC. Tourex Middle East LLC tuto funkci vykonávala jen asi dva nebo tři měsíce a pak mlčky - bez vyjádření TME přejímá tuto funkci rozhodně a konklusivně. To vyplývá z dobropisů vztahujících se k této věci od TME. Z toho vyplývá, že TME platby bonusů z půjček a šestiletých smluv převzala a prováděla. Těmito danými platbami bonusů původních smluvních partnerů TTH, Tourex Middle East LLC a nakonec TME je jasně dokumentováno, že tyto (firmy), při nejmenším jako jednotliví právní následníci převzali závazky původně uzavřených obchodů. Důkazní prostředky k této věcné podstatě jsou přílohy ON 29: Smlouva o půjčce č /1025 včetně dobropisů Smlouva o půjčce č. 1043/1077 včetně dobropisů Smlouva o půjčce č. 3045/1129 včetně dobropisů příloha./b1 příloha./b2 příloha./b3

20 20 Smlouva o půjčce č. 1136/42 včetně dobropisů Smlouva o půjčce č. 1053/1356 včetně dobropisů Smlouva o půjčce č. 4192/05114 včetně dobropisů Smlouva o půjčce č. 1322/07044 včetně dobropisů Smlouva o půjčce č. 1323/07043 včetně dobropisů příloha./b4 příloha./b5 příloha./b6 příloha./b7 příloha./b8 K návrhu na zahájení konkurzu ze strany Rene Bechter: Rene Bechter uzavřel s TTH a také s TME více smluv a uplatňuje na základě poručení smlouvy následující nároky: 1. Smlouva o půjčce č. 7034/560 ze dne ve výši EURO, která v celé výši je neuhrazena, jakož i smluvní úroky ve výši 1.167% měsíčně od Smlouva o půjčce č. 2044/1107 ze dne ve výši EURO, která je ve celé výši neuhrazena, včetně smluvních úroků ve výši 1.25% měsíčně od Společná dlužnice (hromadná) neplnila své smluvní závazky od , od té doby neprováděla žádné platby a dne potvrdila výpověď. Na základě dopisu ze dne od TTH následovalo právní následnictví Tourex Middle East LLC. Tourex Middle East LLC tuto funkci vykonávala jen asi dva-tři měsíce a pak mlčky-bez vyjádření přejímá TME tuto funkci rozhodně a konklusivně. To vyplývá z dobropisů vztahujících se k věci od TME. Z toho vyplývá, že TME platby bonusů z půjček a šestiletých smluv převzala a prováděla. Těmito danými platbami bonusů původních smluvních partnerů TTH, Tourex Middle East LLC a nakonec TME je jasně dokumentováno, že tyto (firmy), při nejmenším jako jednotliví právní následníci, převzali závazky původně uzavřených obchodů. I potvrzená výpověď společné dlužnice z Dubai toto právní následnictví potvrzuje.

Přeloženo z prostředků Klubu výhradně pro potřeby členů KVC CZ, o.s. www.kvc-cz.org. Tourex Middle East FZE P.O.Box 10559, RaS Al Khaimah U.A.E.

Přeloženo z prostředků Klubu výhradně pro potřeby členů KVC CZ, o.s. www.kvc-cz.org. Tourex Middle East FZE P.O.Box 10559, RaS Al Khaimah U.A.E. SCHRADE Zasláno prostřed. web ERV Zasláno e-mailem KAUFMANN-THURNHER PRÁVNICKÁ S.R.O. Mag. Lukáš Pfefferkorn Zemská soud Feldkirch A-5850 Dornbirn, Schulgasse 7 Telefon: +43-5572-20210 Schillerstrasse

Více

Přeloženo z prostředků Klubu výhradně pro potřeby členů KVC CZ, o.s. www.kvc-cz.org KAUFMANN-THURNHER PRÁVNICKÁ S.R.O.

Přeloženo z prostředků Klubu výhradně pro potřeby členů KVC CZ, o.s. www.kvc-cz.org KAUFMANN-THURNHER PRÁVNICKÁ S.R.O. KAUFMANN-THURNHER PRÁVNICKÁ S.R.O. Dr. Michael Kaufmann, Zasláno prostřed. web ERV Zasláno e-mailem Dr. Viktor Thurnher LL.M. Mag. Lukas Pfefferkorn Dr. Alexander Wittwer LL.M. Zemský soud Feldkirch Kaufmann

Více

Ve spolupráci s AK JUDr. Matase přeloženo představenstvem KVC-CZ pro potřebu jeho členů.

Ve spolupráci s AK JUDr. Matase přeloženo představenstvem KVC-CZ pro potřebu jeho členů. Ve spolupráci s AK JUDr. Matase přeloženo představenstvem KVC-CZ pro potřebu jeho členů. SCHRADE Kaufmann u. Thurnher Komu: Mag. Lukas Pfefferkorn Rechtsanwald Landesgericht Feldkirch Schulgasse 7 Schillerstrasse

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

I. ZPRÁVA II. NÁVRHY dle 81 odst. 4 KO

I. ZPRÁVA II. NÁVRHY dle 81 odst. 4 KO SCHRADE Kaufmann u Thurnher Právní kanc. s.r.o. Emailem Landesgericht Feldkirch Mag. Lukas Pferfferkorn Advokát Schillerstr. 1 800 Feldkirch Dornbirn, 10.12.2009-12-12 03/kontou/08-LP GZ- 14 S 58/08 d

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

(3) Na přihlášce Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen "Úřad") vyznačí datum jejího podání a přidělí jí číslo spisu.

(3) Na přihlášce Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen Úřad) vyznačí datum jejího podání a přidělí jí číslo spisu. 97/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. února 2004 k provedení zákona o ochranných známkách Úřad průmyslového vlastnictví stanoví podle 53 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů Datum vyhotovení tohoto Dodatku Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů je 10. května 2010 1 Rozhodnutím

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002 ze dne 16. prosince 2002 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) vzhledem k zápisu (průmyslových) vzorů Společenství KOMISE

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

Justiční spolupráce, výkon rozhodnutí, insolvence, doručování. Justiční spolupráce. Proč justiční spolupráce? JUDr. Tomáš Pezl

Justiční spolupráce, výkon rozhodnutí, insolvence, doručování. Justiční spolupráce. Proč justiční spolupráce? JUDr. Tomáš Pezl Justiční spolupráce, výkon rozhodnutí, insolvence, doručování JUDr. Tomáš Pezl Justiční spolupráce Poprvé se objevila ve Smlouvě o Evropské unii Třetí pilíř Společná politika upravená v ust. čl. 81 89

Více

1X 1 GS přímo na KSV, AKV, ISA, Creditreform

1X 1 GS přímo na KSV, AKV, ISA, Creditreform SCHRADE KAUFMANN THURNHER Rechtsanwaelte GmbH Prostřednictvím e-mailu Landesgericht Feldkirch (Zemský soud) Schillerstrase 1 6800 Feldkirch Dornbirn, 22.3.2010 GZ: 14 S 58/08 d Společný dlužník: Tourex

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru:

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Celková výše spotřebitelského úvěru, nebo také jistina: Znamená částku, kterou

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení a oddlužení Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení Předlužení - pojem podle ins.zákona - 3 odst. 3 /objektivní více hledisko/ věřitelů, souhrn

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

U s n e s e n í. t a k t o : I. Zjišťuje se úpadek dlužníka RESVO Praha spol. s r.o., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ 15272575.

U s n e s e n í. t a k t o : I. Zjišťuje se úpadek dlužníka RESVO Praha spol. s r.o., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ 15272575. MSPH 79 INS 2373/2008-A-29 U s n e s e n í Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Radou v insolvenční věci dlužníka : RESVO Praha spol. s r.o., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ 15272575,

Více

P Ř Í K A Z. t e d y. z a c o ž s e j í

P Ř Í K A Z. t e d y. z a c o ž s e j í NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 23. září 2014 Č.j.: 2014 / 40259 / 570 Ke sp.zn. Sp/2014/253/573 Počet stran: 5 ŽIVOTOPIS VZOR, s.r.o. IČO 26945282 Příkop 843/4

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

Čl. 1 Cíl a předmět vyhlášky. Čl. 2 Příjmy fondu

Čl. 1 Cíl a předmět vyhlášky. Čl. 2 Příjmy fondu MĚSTO JEVÍČKO Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 1/2013, o vytvoření a použití účelových Zastupitelstvo města Jevíčko se na svém zasedání dne 17. 4. 2013 usnesením č. 29/1 písm. i) usneslo vydat

Více

ZATÍM NEODESÍLAT DOPORUČUJEME PŘIPRAVIT A VYČKAT NA ROZHODNUTÍ VRCHNÍHO SOUDU V INNSBRUCKU K ODVOLÁNÍ. Tourex Middle East FZE

ZATÍM NEODESÍLAT DOPORUČUJEME PŘIPRAVIT A VYČKAT NA ROZHODNUTÍ VRCHNÍHO SOUDU V INNSBRUCKU K ODVOLÁNÍ. Tourex Middle East FZE PŘIPRAVA PRO PŘIHLÁŠENÍ POHLEDÁVEK ZATÍM NEODESÍLAT DOPORUČUJEME PŘIPRAVIT A VYČKAT NA ROZHODNUTÍ VRCHNÍHO SOUDU V INNSBRUCKU K ODVOLÁNÍ. Tourex Middle East FZE Advokátní kancelář CUNNINGHAM & MATAS, v.o.s

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele)

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel podpory: Českomoravská záruční

Více

Základy práva, 23. dubna 2014

Základy práva, 23. dubna 2014 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 23. dubna 2014 Přehled přednášky Jaké smlouvy jsou využívány k poskytnutí peněz Výpůjčka půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou

Více

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015 Níže uvedené smluvní strany: název: Městská část Praha 1 sídlo: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68 zastoupená: ing Oldřichem Lomeckým, starostou MČ Praha 1 IČ: 00063410 bank. spojení: Česká Spořitelna

Více

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

Městský úřad-finanční odbor nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč. Vaše značka Značka Vyřizuje Telč 20.11. 2014

Městský úřad-finanční odbor nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč. Vaše značka Značka Vyřizuje Telč 20.11. 2014 Město Telč Městský úřad-finanční odbor nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč tel.: +420 567 112 415 fax: +420 567 112 403 mobil: +420 607 584 841 PID Vaše značka Značka Vyřizuje Telč 20.11. 2014 Zveřejnění

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Soud: Krajský soud v Brně Sp. zn.: i 01 Společný návrh manželů na povolení oddlužení Ano X Ne DLUŽNÍK 02 Typ: Fyzická Státní příslušnost: ii Osobní údaje Trvalé bydliště Příjmení:

Více

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel )

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel ) DOTAČNÍ PROGRAM Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků Města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů vyhlášený Městem Blansko se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám.

Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám. sazebník Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám. I. Stavební spoření Položka 1. Uzavření smlouvy Poznámka 2.

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - Verze 1 9. července 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e ze dne 6. května 1996 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Líbeznic Obecní zastupitelstvo obce Líbeznic

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v

Více

O d ů v o d n ě n í : 1. Předmět řízení před finančním arbitrem a zkoumání podmínek řízení

O d ů v o d n ě n í : 1. Předmět řízení před finančním arbitrem a zkoumání podmínek řízení F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz http://www.finarbitr.cz Evidenční číslo: 6239/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy

Více

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Od 1. 4. 2012 dochází ke změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb, jejíž součástí jsou mimo jiné tyto dokumenty: Obchodní podmínky

Více

PŘÍLOHA 8 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ. Účtování a placení

PŘÍLOHA 8 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ. Účtování a placení PŘÍLOHA 8 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ Účtování a placení OBSAH 1. Rozsah dokumentu... 3 2. Výpočet cen... 3 3. Vyúčtování... 5 4. Spory týkající se vyúčtování... 6 5. Placení...

Více

Žádost. Obec s rozšířenou působností

Žádost. Obec s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Kraj Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 1. Žadatel

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

Advokát JUDr. Jaroslav BROŽ, 616 00 Brno, Marie Steyskalové 62

Advokát JUDr. Jaroslav BROŽ, 616 00 Brno, Marie Steyskalové 62 Advokát JUDr. Jaroslav BROŽ, 616 00 Brno, Marie Steyskalové 62 Správce konkurzní podstaty úpadce ELMA THERM spol. s r.o. Tovačovského 318, 767 01 Kroměříž, IČ: 47902485, zaps. v OR u KS v Brně odd. C,

Více

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje Přehled Část I. Obecná ustanovení Předmět úpravy Související právní předpisy Evidence majetku

Více

SMLOUVA O DÍLO - návrh

SMLOUVA O DÍLO - návrh Příloha č.4 Evidenční č. smlouvy: 0000/2015 Spis č.: 719/2015 č.j.: 0000/2015/TZ SMLOUVA O DÍLO - návrh č. 3/2015/OMM uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany

Více

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Díl 11 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovem vkladu, akreditívu a inkasu 2662 2675 NOZ NOZ neupravuje tzv. platební účet Upravuje Zákon č. 284/2009 Sb. o platebním

Více

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu M ě s t o BLŠANY Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu Zastupitelstvo města Blšany na svém zasedání dne 9. března 2011 Usnesením č.

Více

U S N E S E N Í. rozhodl t a k t o rozvrhovaná podstata v celkové výši 160.005,45Kč se rozvrhuje tak, že se z ní uspokojí pohledávky v tomto pořadí:

U S N E S E N Í. rozhodl t a k t o rozvrhovaná podstata v celkové výši 160.005,45Kč se rozvrhuje tak, že se z ní uspokojí pohledávky v tomto pořadí: Exekutorský úřad Praha 9 Exekutorský úřad Praha 9 S o u d n í e x e k u t o r J U D r. M i l a n S u c h á n e k tel.: 266 032 031, tel. fax.: 266 032 032, e-mail: suchanek@exekucepraha.cz, ID DS: qjzg82q

Více

Smlouva o poskytnutí příspěvku z účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města

Smlouva o poskytnutí příspěvku z účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města Čj.: MULA 13676/2012 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56 6 V/5 Smlouva o poskytnutí příspěvku z účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města dle 51 zák. č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení 2. Zadavatel 3. Druh a předmět zakázky Druh zakázky: Předmět zakázky: 4.

Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení 2. Zadavatel 3. Druh a předmět zakázky Druh zakázky: Předmět zakázky: 4. Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení Zjednodušené podlimitní řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ). 2.

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji movité věci

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji movité věci OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji movité věci Mgr. Jan Houser, se sídlem Na Baště sv. Jiří 258/7, Praha 6, IČ 01337696, jako insolvenční správce

Více

POPLATKOVÉ PRÁVO. 4. přednáška 15. listopadu 2013

POPLATKOVÉ PRÁVO. 4. přednáška 15. listopadu 2013 POPLATKOVÉ PRÁVO 4. přednáška 15. listopadu 2013 Doplnění: Místní poplatky Správa místních poplatků Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. Tato působnost je výkonem přenesené působnosti. Procesní úpravou

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Obecně závazná vyhláška č. 3/1994 o Účelovém fondu oprav a modernizací obytných domů na území Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a o poskytování

Více

Reklamační řád. 1. Obecné informace

Reklamační řád. 1. Obecné informace Reklamační řád ING Bank N.V. zastoupená v České republice prostřednictvím své pobočky v Praze (dále jen Banka ), pro retailové bankovní produkty ING Konto, ING Termínované vklady, ING Investice a ING Fondy

Více

Doporučení ke správnému čerpání a vyúčtování finančních prostředků čerpaných z dotačních programů vyhlášených městem Žďár nad Sázavou

Doporučení ke správnému čerpání a vyúčtování finančních prostředků čerpaných z dotačních programů vyhlášených městem Žďár nad Sázavou Doporučení ke správnému čerpání a vyúčtování finančních prostředků čerpaných z dotačních programů vyhlášených městem Žďár nad Sázavou Novelou zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

USNESENÍ. t a k t o :

USNESENÍ. t a k t o : č.j.: -A-11 USNESENÍ Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v insolvenční věci dlužníka : Martin KŘEMENÁK, narozen 25.09.1973, bytem a místem podnikání Kosova Hora 200, 262 91 Kosova

Více

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Strana 1 Juridica Business Program Fyzická osoba podnikatel, Právnická osoba Profesní účet

Více

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ATTORNEYS AT LAW RECHTSANWÄLTE

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ATTORNEYS AT LAW RECHTSANWÄLTE Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy Kongresová 2 140 00 Praha 4 V Praze dne 7. 1. 2012 Oznamovatel: LeeToo SE IČO: 24841404 se sídlem Praha 9, Cidlinská 788/8, PSČ 198 00 jednající Rastsislauem

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

CELNÍ ÚŘAD KARLOVY VARY 36004 Karlovy Vary, Dubová 246/8, tel: 353 248 203, fax: 353 248 200

CELNÍ ÚŘAD KARLOVY VARY 36004 Karlovy Vary, Dubová 246/8, tel: 353 248 203, fax: 353 248 200 CELNÍ ÚŘAD KARLOVY VARY 36004 Karlovy Vary, Dubová 246/8, tel: 353 248 203, fax: 353 248 200 Číslo jednací: 22892/2010-086100-021 Datum: 23.9.2010 Kontaktní osoba: Svoboda/220 Adresáti rozhodnutí: Dlužník

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Příloha č. 5: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE 1. CEJIZA, s.r.o. údaj o zápisu v obchodním rejstříku zastoupená: MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem společnosti sídlo:

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

Stylizace a úprava jednoduchých právních písemnosti

Stylizace a úprava jednoduchých právních písemnosti Stylizace a úprava jednoduchých právních písemnosti Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Jednoduché právní písemnosti se vyhotovují

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV:

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: Z Á S A D Y tvorby a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Hořice Číslo dokumentu: VS/42 Vydání č.: 1 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 23. 6. 2014 Platnost

Více

PŘIHLÁŠKA. 1.1.- Identifikace poskytovatele služeb 1

PŘIHLÁŠKA. 1.1.- Identifikace poskytovatele služeb 1 PŘIHLÁŠKA Vážení, v příloze Vám zasíláme přihlášku [název poskytovatele služeb] v souvislosti s výzvou k vyjádření zájmu ze strany poskytovatelů údajů v oblasti finančních služeb. ODDÍL 1.- IDENTIFIKAČNÍ

Více

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE ZADAVATEL: Obec Kačice Se sídlem: Masarykova 20, 273 04 Kačice IČ: 002 34 494 Bankovní spojení: KB Kladno, č.ú. 4121-141/0100 zastoupená: Vítem Kolmanem, starostou Č.j. 200/Ko 0BVÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Byt. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. JWS/2010/08/02 Stránka 1 z 3

Byt. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. JWS/2010/08/02 Stránka 1 z 3 D r a ž e b n í k: Název: IČ: Registrace: Zastoupený: DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. jws s.r.o. Moskevská 1371/7, 40001 Ústí nad Labem 64 65 21 90 Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 10295 Ing. Václav

Více

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ)

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) Procesní úprava Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) ZZŘ Účinnost od 1.ledna 2014 Ve vztahu k občanskému soudnímu řádu

Více

Usnesení. bytem Husova 165/5, Brno-střed - Staré Brno, PSČ: 602 00, dat. nar.: 21.01.1965

Usnesení. bytem Husova 165/5, Brno-střed - Staré Brno, PSČ: 602 00, dat. nar.: 21.01.1965 EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BRNO VENKOV, Veveří 125, 616 45 BRNO JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor tel. +420 544 508 311, fax. +420 544 508 312, e-mail: info@exekutorbrno.cz, www.exekutorbrno.cz úřední hodiny: Po,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu. ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu. ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor Zastoupený: Ing. Lenkou Horejskovou místostarostkou města IČ: 00253014 DIČ: CZ00253014 NÁZEV

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ Verze 3 12. května 2014 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Podnikání ve Francii vybrané právní otázky

Podnikání ve Francii vybrané právní otázky Podnikání ve Francii vybrané právní otázky Mgr. Ondřej Peterka Peterka & Partners v.o.s. advokátní kancelář Brno, 16. září 2008 www.peterkapartners.com Obsah Smluvní zajištění obchodů Soudní pravomoc a

Více

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace KARLOVARSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu na realizaci opatření na ochranu před povodněmi

Více

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY Zn. 256/10, 266/11, 271/11, 272/11, 275/11, 349/12, 350/12, 453/13, 456/13, 457/13, Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY 1. Žaloba (dle soudního řádu správního) ze dne 31. prosince

Více

V Y H L Á Š K A č. 1/2000

V Y H L Á Š K A č. 1/2000 V Y H L Á Š K A č. 1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků na opravy a modernizaci bytového fondu na území obce ZÁBOŘÍ. Obecní zastupitelstvo obce Záboří schválilo dne 2.června 2000 na základě

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PÍSEČNÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Písečná se na

Více

Exekutorský úřad Praha 5, Zborovská 3, 150 00 Praha 5 ID DS: kffg8gt, tel.:257 312 641, fax: 257 312 645 e-mail: podatelna@urad-exekutora.

Exekutorský úřad Praha 5, Zborovská 3, 150 00 Praha 5 ID DS: kffg8gt, tel.:257 312 641, fax: 257 312 645 e-mail: podatelna@urad-exekutora. Soudní exekutor JUDr. Miloslav Hauerland Exekutorský úřad se sídlem Zborovská 3 v Praze 5 027 EX 4271/04 U S N E S E N Í Soudní exekutor JUDr. Miloslav Hauerland, Exekutorský úřad Praha 5, se sídlem Zborovská

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : KSUL 81 INS 13307/2014-A-16 KSUL 81 INS 13307/2014-B-1 U S N E S E N Í Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Kašparovou v insolvenční věci navrhovatele - věřitele Českomoravská

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Vnitřní směrnice č. 3/2015. Pro zákazníky Zprostředkovatele. Jednatelka společnosti. Platnost od: 1. 2. 2015. Účinnost od: 1. 2.

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Vnitřní směrnice č. 3/2015. Pro zákazníky Zprostředkovatele. Jednatelka společnosti. Platnost od: 1. 2. 2015. Účinnost od: 1. 2. REKLAMAČNÍ ŘÁD Vnitřní směrnice č. 3/2015 Určena: Vytvořil: Schválil: Pro zákazníky Zprostředkovatele Compliance Jednatelka společnosti Platnost od: 1. 2. 2015 Účinnost od: 1. 2. 2015 K o l í n s k á 1

Více

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna č. 3/99 o vytvoření a použití účelového peněžního fondu - Fondu rozvoje bydlení na území města Klobouky u Brna Městské zastupitelstvo v Kloboukách u Brna schválilo

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 26 - ZÁSTAVA MAJETKU POŘÍZENÉHO Z DOTACE. Schválený dne: 5. 3. 2010 Platný od: 5. 3. 2010 Verze: 1.0

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 26 - ZÁSTAVA MAJETKU POŘÍZENÉHO Z DOTACE. Schválený dne: 5. 3. 2010 Platný od: 5. 3. 2010 Verze: 1.0 Schválený dne: 5. 3. 2010 Platný od: 5. 3. 2010 Verze: 1.0 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 26 - ZÁSTAVA MAJETKU POŘÍZENÉHO Z DOTACE EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 26 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace

Více

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce 1. Oprávněná osoba: Fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a) osoba se státní příslušností

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB ADMINISTRACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Zadavatel Název: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Praha 7, Pplk.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 678/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 632 ze dne 14.08.2014 Neuplatnění odstoupení dle článku VI. darovací smlouvy uzavřené mezi Městskou částí Praha 3 a organizací

Více