HiPath 3000, HiPath 500

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HiPath 3000, HiPath 500"

Transkript

1 HiPath 3000, HiPath 500 Gigaset M2 professional Gigaset M2 Ex professional v systému HiPath Cordless Office Návod k použití Toto zařízení je určeno pro průmyslové použití. Před uvedením do provozu si přečtěte bezpečnostní pokyny!

2 Bezpečnostní pokyny Bezpečnostní pokyny Používání přenosné část Gigaset M2 Ex professional v prostředí s nebezpečím výbuchu Tato přenosná část má registraci ATEX a splňuje požadované standardy EN a IEC (viz dodatek návodu k použití). Dodržujte prosím také pokyny v prohlášení o shodě. Gigaset M2 Ex professional byl navržen pro prostředí s nebezpečím výbuchu v souladu s protipožárními předpisy. V takovém prostředí může vzniknout na základě místních a provozních podmínek výbušné ovzduší. Dodržujte proto prosím následující bezpečnostní pokyny na ochranu proti výbuchu: Přenosná část: Přenosná část se smí používat jen v takovém prostředí, pro které má oprávnění! Viz dodatek návodu k použití, označení přístroje a kontrolní osvědčení EU. Uživatel musí před použitím přenosné části v prostředí s nebezpečím výbuchu zkontrolovat správnou funkci a zda nedošlo k poškození. Poškozená nebo ne zcela funkční přenosná část nesmí být v prostředí s nebezpečím výbuchu provozována. K zajištění ochrany před výbuchem a ochrany krytím třídy IP 65 v prostředí s nebezpečím výbuchu musí být splněny následující požadavky: Těsnící zátka musí být vždy vložena do konektoru pro nabíjení přenosné části. Musí být vloženo těsnění přihrádky akumulátoru (viz návod k použití, kapitola Uvedení přenosné části do provozu"). Víčko přihrádky akumulátoru musí být pevně zašroubováno. Přenosnou část ihned vypněte a odneste z prostředí s nebezpečím výbuchu: když zjistíte poškození, když do ní pronikla tekutina. Postarejte se okamžitě o opravu poškozené přenosné části! Opravy a servisní práce na přenosné části může provádět pouze oprávněný pracovník servisu Siemens, vyškolený pro prostředí s nebezpečím výbuchu! Při manipulacích na přenosné části zaniká povolení k provozu pro prostředí s nebezpečím výbuchu! II

3 Bezpečnostní pokyny Akumulátory: Používejte pouze povolené akumulátory v nevýbušném provedení (viz návod k použití, kapitola Povolené akumulátory )! Jen s těmito akumulátory platí oprávnění pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu a přenosná část je provozuschopna. Jiné akumulátory jsou přísně zakázané a jejich používání vede ke zrušení ochrany před výbuchem. V žádném případě neotvírejte přihrádku akumulátorů přenosné části v prostředí s nebezpečím výbuchu! V takové oblasti se akumulátor nesmí vyjímat, nabíjet ani přepravovat. Nabíjení akumulátorů: Akumulátor se smí nabíjet jen: mimo prostředí s nebezpečím výbuchu, v přenosné části, při používání dodaného nabíječe! Nabíječ se smí provozovat jen mimo prostředí s nebezpečím výbuchu! Náhlavní souprava: Šňůrová náhlavní souprava se nesmí používat v prostředí s nebezpečím výbuchu! Je třeba používat jen náhlavní soupravu Bluetooth, povolenou pro prostředí s nebezpečím výbuchu. Další informace získáte od správce systému. III

4 Bezpečnostní pokyny Používání Gigaset M2 professional, Gigaset M2 Ex professional Upozornění: Nepoužívejte přenosné části Gigaset M2 professional v prostředí s nebezpečím výbuchu! Dodržujte při používání přenosné části místní bezpečnostní předpisy! Vyzvánění, upozornění na volání a hlasité telefonování jsou přehrávány pomocí reproduktoru. Nedržte telefon u ucha, jestliže vyzvání popř. pokud jste zapnuli funkci hlasitého telefonování. Můžete si tím způsobit těžká a trvalá poškození sluchu. Vaše přenosná část vydává vysílací výkon. Je třeba dodržovat místní bezpečnostní předpisy! Přenosná část může ovlivnit funkci lékařských přístrojů. Dodržujte technické podmínky příslušného prostředí (např. nemocnice)! Přenosná část může vyvolat nepříjemné zvuky ve sluchadle. Pozor: Nepokládejte přenosnou část vedle elektrických přístrojů, abyste zabránili vzájemnému rušení! K nabíjení přenosné části používejte pouze dodaný síťový napáječ! Třetím osobám předávejte svou přenosnou část pouze s návodem k použití! Používání akumulátorů pro Gigaset M2 professional Pozor: Nepoužívejte obvyklé, dobíjecí baterie! To může způsobit závažná zdravotní poškození nebo značné věcné škody (nebezpečí výbuchu, zničení pláště baterie, poruchy funkcí a poškození přenosné části). Nenamáčejte akumulátory do vody a nevhazujte do ohně! IV

5 Bezpečnostní pokyny Označení WEEE Upozornění: Všechny elektrické a elektronické přístroje je třeba likvidovat odděleně od běžného domovního odpadu na místech k tomu určených. Odborná likvidace a oddělený sběr starých přístrojů slouží jako prevence potenciálních škod na zdraví a životním prostředí a jsou předpokladem pro recyklaci použitých elektrických a elektronických zařízení. Podrobné informace o likvidaci starých přístrojů získáte od svého obecního zastupitelství, služby pro likvidaci odpadu, obchodníka, u kterého jste produkt zakoupili nebo od svého konzultačního partnera v oblasti prodeje. Výše uvedená pravidla platí jen pro zařízení, která jsou instalována a prodávána v zemích Evropské unie a podléhají evropské směrnici 2002/96/EC. V zemích mimo Evropskou unii mohou platit pro likvidaci elektrických a elektronických zařízení odlišná ustanovení. V

6 Ovládací prvky, části přístroje Ovládací prvky, části přístroje tlačítko alarmu (červené) 12 konektor pro náhlavní soupravu (Slim-Lumberg) 2 kontrolní LED dioda 13 tlačítko pro blokování tlačítek 3 sluchátková vložka 14 číslicová tlačítka 4 displej 15 tlačítko zavěšení a zap./vyp. 5 displejová tlačítka 16 tlačítko zpráv 6 ovládací tlačítko 17 tlačítko pro nastavení hlasitosti (+/-) 7 tlačítko pro hlasité telefonování 18 výstupek pro příchytku pro nošení telefonu 8 tlačítko vyzvednutí 19 přihrádka pro akumulátor s víčkem 9 tlačítko pro zapnutí/ 20 šroub víčka přihrádky akumulátoru vypnutí vyzvánění 10 mikrofon 21 reproduktor pro vyzvánění/hlasité telefonování 11 konektor pro šňůru popř. bezpečnostní lanko (pro pozdější použití) VI Používání tlačítek: strana 12

7 Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny II Používání přenosné část Gigaset M2 Ex professional v prostředí s nebezpečím výbuchu II Používání Gigaset M2 professional, Gigaset M2 Ex professional..... IV Používání akumulátorů pro Gigaset M2 professional IV Označení WEEE V Ovládací prvky, části přístroje VI K návodu k použití Telefonování základní funkce Zapnutí/vypnutí přenosné části Nejdříve obsazení linky a poté volba Nejdříve volba a poté obsazení linky Volba čísla pro tísňové volání Manuální opakování volby Zpětné volání Zpětný dotaz Příjem nebo odmítnutí volání Převzetí volání ve skupině pro převzetí volání Ukončení hovoru Přesměrování volání Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek Po opuštění radiové sítě Popis tlačítek Tlačítka funkcí Ovládací tlačítko Displejová tlačítka Symboly v hlavním Uvedení přenosné části do provozu Ochrana proti výbuchu a shoda s třídou krytí IP Vložení/výměna paměťové karty a akumulátoru Nabíjení a používání akumulátorů Provozní a nabíjecí doba akumulátoru Povolené akumulátory Připevnění příchytky VII

8 Obsah Nastavení jazyka pro texty na displeji přenosné části Nastavení jazyka displejových textu v celém systému Nastavení přenosné části Nastavení hlasitosti volání Nastavení zvuku Nastavení varovných tónů Nastavení vibračního alarmu Nastavení vyzváněcích tónů a obrázků pomocí správce souborů (Media-Pool) Prohlížení obrázků/přehrávání melodií Přejmenování melodií/obrázků Smazání melodií/obrázků Kontrola paměti Vypnutí/zapnutí vyzvánění Zapnutí/vypnutí upozorňovacího tónu Změna čísla tísňového volání Zapnutí/vypnutí automatického vyzvednutí Nastavení data a času Nastavení displeje Nastavení seznamu pro převod vcard Obnovení továrního nastavení Telefonování - komfortní funkce Hlasité telefonování Telefonování pomocí náhlavní soupravy Šňůrová náhlavní souprava Bezšňůrová náhlavní souprava Hlasová volba Opakování volby Automatické opakování volby Vymazání záznamu popř. seznamu pro opakování volby Převzetí čísla do telefonního seznamu Zkrácená volba v celém systému Individuální zkrácená volba v systému Systémový telefonní seznam Telefonní databáze (LDAP) Telefonní seznam přenosné části Uložení záznamu Vyhledání záznamu a volba Prohlížení záznamu Změna záznamu Označení záznamu jako VIP (Very Important Person) Smazání záznamu nebo telefonního seznamu Zobrazení volné paměti VIII

9 Obsah Přenos celého telefonního seznamu nebo jednotlivých záznamů.. 61 Cílené obsazení mnohonásobného telefonního čísla (MSN) Volání s identifikačním kódem Použití přenosné části jako cizí přípojky Vypnutí zobrazení telefonního čísla Cílené převzetí volání Zapnutí/vypnutí funkce Nerušit Zapnutí funkce Nerušit Zobrazení hovorného Zachycení Vstupní telefon u dveří Telefonní datová služba TDS Aktivace spínače Vyslání signálu do sítě Přesměrování mnohonásobného telefonního čísla (MSN) Noční zapojení Ovládání pomocí tónové volby (dovolba DTMF) Parkování/aktivace hovorů Telefonování s více účastníky současně Upozornění Zapnutí/vypnutí upozorňovacího tónu Zákaz/povolení automatického upozornění Napojení Předání hovoru (přiřazení) Držení hovoru Střídání mezi dvěma hovory Konference Druhé volání Skupinové funkce Vypnutí/zapnutí skupinového vyzvánění Přiřazení vyzvánění Rovnoměrná distribuce volání UCD (Universal Call Distribution) Skupina MULAP (Multiple Line Application - použití mnohonásobné linky) Funkce zpráv Zanechání zprávy/textové odpovědi Posílání/vyvolání textové zprávy Prohlížení textové zprávy nebo zprávy hlasové pošty Seznam volajících IX

10 Obsah Dodatečné funkce Budík přenosné části Funkce termínu přenosné části Funkce termínu v systému Výběr systému Rychlý přístup k funkcím a telefonním číslům Výměna dat mezi PC a přenosnou částí nebo dvěma přenosnými částmi Přehled rozhraní Mobile Phone Manager (aplikace MPM) PC rozhraní (V24, USB) Rozhraní Bluetooth Zablokování přenosné části Zamknutí přenosné části Programování kódu zámku přenosné části Zamknutí/odemknutí přenosné části Centrální kód zámku/zamknutí/odemknutí cizích přenosných částí Systémové funkce Prostřednictvím Pomocí kódu Přehled funkcí a kódů Dodatek Odstraňování poruch funkcí Údržba přenosné části Dokumentace Technické údaje Nabíječ Příslušenství Směrnice a normy Registrace ATEX Popis pro Gigaset M2 professional Prohlášení o shodě Rejstřík X

11 K návodu k použití K návodu k použití Tento návod k použití popisuje přenosnou část a její funkce ve spolupráci s Vaším komunikačním systémem. Popisovány jsou všechny funkce prováděné prostřednictvím Vašeho telefonu. Pokud zjistíte, že některé funkce nejsou na Vašem telefonu k dispozici, může to mít tyto příčiny: Funkce není pro telefon zřízena obraťte se prosím na správce systému. Vaše komunikační platforma nemá tuto funkci k dispozici. Obraťte se na nejbližší pobočku Siemens ohledně dovybavení. 1

12 Telefonování základní funkce Telefonování základní funkce Pomocí své přenosné části můžete provádět interní i externí hovory. Interní hovory jsou hovory, v rámci jednoho komunikačního systému, např. v rámci firmy, mezi propojenými komunikačními systémy, např. s různými pracovišti ve firmě. Externí hovory jsou hovory s účastníky veřejné telefonní sítě. Zapnutí/vypnutí přenosné části Držte tlačítko zavěšení stisknuté tak dlouho, dokud se zapnutí nebo vypnutí nepotvrdí vzestupnou melodií. PIN Je-li PIN v továrním nastavení (0000), je přenosná část připravena po zapnutí k provozu. Jestliže byl PIN nastaven, musí být také zadán. zadejte prosim o Zadejte PIN. PIN prenos.casti: [ Potvrďte zadání. Přenosná část je připravena k provozu. Zobrazení dosahu Na displeji se v zapnutém klidovém stavu zobrazuje intenzita radiového signálu pomocí symbolu intenzita signálu : blikající, není signál Ò malá intenzita signálu Ñ intenzita signálu je 50% i intenzita signálu je 75% Ð intenzita signálu je 100% Dosah základnové stanice se liší ve volném prostranství a v budovách ( strana 130). V případě problému s dosahem se prosím obraťte na správce systému! 2

13 Telefonování základní funkce Nabíjení akumulátoru Přenosná část smí být položena jen do určeného nabíječe! Přenosná část se nabíjí v nabíječi i tehdy, je-li vypnuta. Je-li přenosná část zapnuta, zobrazuje se na displeji stav nabití. Jestliže se přenosná část z důvodu prázdného akumulátoru vypnula a poté je položena do nabíječe, zapne se automaticky a je připravena k použití. Začíná nabíjení. Pokud byl nastaven PIN, musí se nejdříve zadat. Jazyk Jazyk displejových textů si můžete nastavit sami ( strana 22). Nejdříve obsazení linky a poté volba nebo V klidovém stavu přenosné části: Stiskněte dlouze tlačítko vyzvednutí nebo tlačítko pro hlasité telefonování. o Zadejte požadované telefonní číslo. Účastník je volán. V případě nesprávné volby neexistuje možnost opravy čísla. Chybná volba: Stiskněte tlačítko zavěšení. Buď: p Účastník se ohlásí. Hovoříte. Nebo: nyni nelze zaveste prosim Účastník má obsazeno nebo volání odmítne. Stiskněte krátce tlačítko zavěšení. 3

14 Telefonování základní funkce Nejdříve volba a poté obsazení linky o a popř. X popř. Příprava volby: Zadejte požadované telefonní číslo a popř. opravte jednotlivé znaky displejovým tlačítkem Smazat. Vložte pauzu. Mezi zadanými číslicemi se zobrazí P. Pauza může být nutná, např. mezi předčíslím a telefonním číslem nebo při prohlížení schránky. Upozornění: Tento druh volby je možný také při opakování volby a při volbě pomocí telefonního seznamu přenosné části ( ). Volba: nebo Buď: Stiskněte do 30 vteřin tlačítko vyzvednutí nebo tlačítko pro hlasité telefonování. Účastník je volán. p Účastník se ohlásí. Hovoříte. Nebo: nyni nelze zaveste prosim Účastník má obsazeno nebo volání odmítne. Stiskněte krátce tlačítko zavěšení. Volba čísla pro tísňové volání Ve Vaší přenosné části je uloženo číslo pro tísňové volání tak, abyste je mohli volit také při zapnutém blokování tlačítek. Při dodání je jako číslo pro tísňové volání definováno 112. Toto číslo můžete změnit ( strana 32). o Zadejte číslo pro tísňové volání, např nebo Stiskněte tlačítko vyzvednutí nebo tlačítko pro hlasité telefonování. 4

15 Telefonování základní funkce nebo popř. zobrazit Buď: nebo nebo: Moznosti Manuální opakování volby Do seznamu pro opakování volby se automaticky uloží 10 naposledy volených telefonních čísel. Telefonní číslo, které bylo voleno několikrát, se uloží pouze jednou. V klidovém stavu přenosné části: Stiskněte krátce tlačítko vyzvednutí. Zobrazí se seznam pro opakování volby. Vyberte požadované telefonní číslo. Pokud chcete vidět podrobné informace k vybranému telefonnímu číslu: Stiskněte displejové tlačítko. Stiskněte krátce tlačítko vyzvednutí nebo tlačítko pro hlasité telefonování. Sestaví se spojení. Otevřte pro opakování volby. Menu obsahuje následující funkce ( strana 47): poslat do tel. s. aut. opakovani volby pouzit cislo smazat zaznam smazat seznam pouzit cislo [ Vyberte položku a potvrďte. nebo o Změňte nebo dokončete telefonní číslo, např. provolbou. Stiskněte krátce tlačítko vyzvednutí nebo tlačítko pro hlasité telefonování. Sestaví se spojení. Zpětné volání Má-li volaná interní přípojka obsazeno nebo se nikdo nehlásí, můžete zadat žádost o zpětné volání. Pomocí této funkce se spojíte s účastníkem, jakmile zavěsí nebo opět použije svůj telefon. Přípojka signalizuje obsazení také tehdy, je-li volána dalším účastníkem. Svůj telefon můžete při požadovaném zpětném volání používat neomezeně. Žádost o zpětné volání můžete poslat také jako informaci ( strana 98). Tuto funkci lze rovněž vyvolat přímo zadáním příslušného kódu ( strana 123). 5

16 Telefonování základní funkce Žádost o zpětné volání p Při volbě telefonního čísla uslyšíte obsazovací tón nebo se účastník nehlásí. zp.vol. Uložte žádost o zpětné volání. Obdržíte zpětné volání nebo Zpětné volání obdržíte, jakmile požadovaný účastník zavěsí nebo opět použije svůj telefon. Na displeji Vaší přenosné části se zobrazí zp. vol:.... Stiskněte krátce tlačítko vyzvednutí nebo tlačítko pro hlasité telefonování. Vytvoří se spojení. nebo Smazání žádosti o zpětné volání Stiskněte dlouze tlačítko vyzvednutí nebo tlačítko pro hlasité telefonování. Otevřte systémové. > < servisni? [ Vyberte položku a potvrďte. > < dalsi funkce? [ Vyberte položku a potvrďte. > < #58=zadosti o [ Vyberte položku a potvrďte. zpet. vol.? Upozornění: > < Vyberte záznam. mnu Zpětná volání se opakují tak dlouho, dokud se nevytvoří spojení nebo dokud není zpětné volání smazáno. Telefon může zahájit max. 5 zpětných volání a být cílem max. 5 žádostí o zpětné volání. Jakmile jsou tyto podmínky splněny, jsou další zpětná volání odmítnuta. Otevřte sub. > < smazat? [ Vyberte položku a potvrďte. 6

17 Telefonování základní funkce Zpětný dotaz Svůj hovor můžete přerušit z důvodu zpětného dotazu na jiného účastníka (také externího) a poté v něm pokračovat. p Hovoříte. Zapnutí a provedení zpětného dotazu z.dotaz o Zapněte funkci zpětného dotazu. Aktuální hovor je přidržován, první účastník čeká. Zadejte telefonní číslo pro volání zpětného dotazu. p Číslo se volí a účastník se ohlásí. Začíná volání ve zpětném dotazu. Druhý účastník má obsazeno nebo se nehlásí Přerušte zpětný dotaz. Jste opět spojeni s prvním účastníkem. Během zpětného dotazu můžete žádat o zpětné volání ( strana 5), aktivovat upozornění ( strana 77) nebo napojení do hovoru ( strana 79). Buď: Nebo: Ukončení volání ve zpětném dotazu a návrat k přidržovanému hovoru Druhý účastník zavěsí. Jste opět spojeni s prvním účastníkem. Otevřte systémové. > < ukoncit a zpet? [ Vyberte položku a potvrďte. Jste opět spojeni s prvním telefonním partnerem. Druhý účastník uslyší obsazovací tón a zavěsí, přenosná část Gigaset zavěsí samostatně. Můžete ale také hovořit střídavě s oběma partnery ( strana 82), vytvořit konferenci ( strana 83) nebo předat čekajícího účastníka druhému účastníkovi ( strana 80). 7

18 Telefonování základní funkce Příjem nebo odmítnutí volání Příjem volání Vaše přenosná část vyzvání ( strana 32). Na displeji se zobrazí informace o volajícím, jeho telefonní číslo a/ nebo jméno. Máte následující možnosti příjmu volání: nebo k Přenosná část je v nabíječi: Vyjměte přenosnou část z nabíječe (funguje jen při zapnuté funkci aut. prijem vol. strana 32). Přenosná část není v nabíječi: Stiskněte tlačítko vyzvednutí nebo tlačítko pro hlasité telefonování. Poté co jste volání přijali, můžete hovor přesměrovat ( strana 80), přidržet hovor a např. hovořit v místnosti ( strana 82), přidržet hovor a zavolat druhého telefonního partnera ( strana 7) pro předání přidržovaného hovoru ( strana 80), pro střídání mezi hovory ( strana 82) nebo pro sestavení konference ( strana 83). Odmítnutí volání volani odmitnout Jestliže nechcete být rušeni, můžete volání odmítnout. Potvrďte hlášení na displeji pomocí jednoho z obou displejových tlačítek. Volání je odmítnuto a volající uslyší obsazovací tón. 8

19 Telefonování základní funkce Převzetí volání ve skupině pro převzetí volání Volání pro účastníky v rámci Vaší skupiny pro převzetí volání (nastavena správcem systému) můžete převzít pomocí své přenosné části. To je možné i tehdy, když hovoříte. Předpoklad: Slyšíte vyzvánět telefon své skupiny pro převzetí volání. Stiskněte tlačítko vyzvednutí. Na displeji se zobrazí hlášení Volani pro:. Otevřte systémové. > < prevzeti, [ Vyberte položku a potvrďte. skupina? p Hovoříte. Ukončení hovoru nebo k Stiskněte tlačítko zavěšení nebo postavte přenosnou část do nabíječe. V závislosti na nastavení komunikačního systému se může zobrazit hovorné. nebo Přesměrování volání Odcházíte dočasně ze svého pracoviště a chcete, aby volání pro Vás byla přesměrována k místu Vašeho nového pobytu. Cílem přesměrování interních volání může být přitom každé interní nebo externí telefonní číslo. Číslo cíle je většinou externí telefonní číslo, protože interně jste na své přenosné části dosažitelní kdykoli. Zapnutí přesměrování volání Stiskněte dlouze tlačítko vyzvednutí nebo tlačítko pro hlasité telefonování. Otevřte systémové. > < presmerovani [ Vyberte položku a potvrďte. zap.? Buď: 1=vsechna volani? > < [ Vyberte položku a potvrďte. Nebo: 9

20 Telefonování základní funkce > < 2=jen externi [ Vyberte položku a potvrďte. volani? Nebo: > < 3=jen interni [ Vyberte položku a potvrďte. volani? nebo Dále: o Zadejte číslo cíle. Uložte nastavení. Vypnutí přesměrování Předpoklad: Přesměrování je zapnuto. Stiskněte dlouze tlačítko vyzvednutí nebo tlačítko pro hlasité telefonování. Otevřte systémové. > < presmerovani [ Vyberte položku a potvrďte. vyp.? ulozit Upozornění: Před externím telefonním číslem je třeba zadat kód pro přestup do veřejné telefonní sítě. Jestliže správce systému aktivoval provolbu DTMF, můžete přesměrovat volání také na toto externí telefonní číslo. Pro ukončení postupu stiskněte krátce tlačítko zavěšení. Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek Zablokování tlačítek slouží jako ochrana před neúmyslným stisknutím, např. při nošení v kapse. Dojde-li na přenosnou část volání, blokování tlačítek se automatick vypne a po ukončení hovoru opět zapne. Tiskněte tlačítko pro blokování tlačítek tak dlouho, dokud se zapnutí nebo vypnutí nepotvrdí vzestupnou melodií. Po zapnutí blokování tlačítek se na displeji zobrazí klíč. 10

21 Telefonování základní funkce Upozornění: Při zapnutém blokování tlačítek je možné volit předem nadefinované číslo tísňového volání. Po opuštění radiové sítě Na displeji bliká jméno systému základnové stanice. Přenosná část se opakovaně pokouší o synchronizaci se základnovou stanicí. Časové intervaly mezi jednotlivými pokusy o synchronizaci se zvětšují z důvodu integrované funkce šetření proudem. Chcete-li šetřit akumulátor, můžete svou přenosnou část vypnout. 11

22 Popis tlačítek Popis tlačítek Tlačítka funkcí K dispozici jsou následující tlačítka funkcí: Tlačítko Název Použití tlačítko zavěšení a zapnutí/ vypnutí tlačítko vyzvednutí tlačítko pro hlasité telefonování seznam zpráv ukončení hovoru přerušení funkce zpět do nejbližší vyšší úrovně (jen podle Moznosti ) zapnutí nebo vypnutí přenosné části příjem volání volba telefonního čísla otevření seznamu pro opakování volby přístup k funkcím telefonního systému příjem volání volba telefonního čísla přepnutí z režimu sluchátka do režimu hlasitého telefonování přístup k funkcím telefonního systému přístup ke schránce a seznamu zpráv tlačítko pro zapnutí/vypnutí vyzvánění tlačítko pro blokování tlačítek Při zadání telefonního čísla: Krátký stisk: vložení * Dlouhý stisk: vložení R V režimu editace (String): zobrazení všech zvláštních znaků V klidovém stavu: dlouhý stisk pro zapnutí/vypnutí vyzvánění Při zadání telefonního čísla: Krátký stisk: vložení: # Dlouhý stisk: vložení pauzy při volbě P (např. mezi předčíslí a telefonní číslo nebo při prohlížení schránky) V režimu editace (String): přepínání mezi velkými a malými písmeny i číslicemi V klidovém stavu: dlouhý stisk pro zapnutí/vypnutí blokování tlačítek tlačítko alarmu Programovatelné tlačítko zkrácené volby (jako např. levé displejové tlačítko) 12

23 Popis tlačítek Tlačítko Název Použití tlačítko pro nastavení hlasitosti (+/-) Nastavení hlasitosti vyzvánění Při hovoru: nastavení hlasitosti pro režim sluchátka, hlasité telefonování a náhlavní soupravu Ovládací tlačítko Ovládacímu tlačítku jsou přiřazeny různé funkce podle aktuální situace: Situace stisk nahoře stisk dole stisk vlevo stisk vpravo V klidovém nastavení hlasitosti otevření telefonního vyvolání systémo- krátký stisk: ote- seznamu vého vření hlavního stavu vyzvánění přenosné části přenosné části dlouhý stisk: výběr jazyka Při hovoru nastavení hlasitosti otevření telefonního výběr seznamu hlasitosti, přenosné části přenosné části melodie, nastaveni zakladny V hlavním výběr symbolu výběr symbolu výběr symbolu výběr symbolu V seznamech a nejbližší vyšší prvek seznamu nejbližší nižší prvek seznamu nejbližší vyšší úroveň, přerušení výběr záznamu (OK) postupu Při zadávání kurzor o jeden kurzor o jeden kurzor vlevo kurzor vpravo řádek nahoru řádek dolů Změna hodnot snížení hodnoty zvýšení hodnoty 13

24 Popis tlačítek Displejová tlačítka Přenosná část má k dispozici dvě displejová tlačítka, kterým lze přiřadit jednu nebo dvě funkce. Jsou-li tlačítku přiřazeny dvě funkce, volí se požadovaná funkce buď levou nebo pravou stranou displejového tlačítka. Funkce displejových tlačítek závisí na aktuálním provozním stavu. Funkci může představovat text nebo symbol: Symbol Název Použití Menu Otevření hlavního přenosné části nebo v závislosti na situaci X Smazání Mazání zadání po jednotlivých znacích zprava doleva Î Zpět Zpět do nejbližší vyšší úrovně, přerušení postupu [ OK Potvrzení vybrané položky < > Nahoru/dolů Listování nahoru nebo dolů pro výběr položek? zmenit Poslech upozorneni Zobraz. Vyp. Ukoncit Pipnuti Ano stridani moznosti z.dotaz zp.vol. Vyzv Vyp Nastavit Ulozit Přiřazení funkce Změna Poslech Příjem Zobrazení Vyp Ukončení Pípnutí Ano Přiřazení funkce levému displejovému tlačítku. Zobrazuje se, pokud ještě nebyla přiřazena žádná funkce. Změna konfigurace Poslech melodie Příjem upozornění Zobrazení záznamu nebo obrázku Ukončení automatického opakování volby/vypnutí funkce Ukončení přehrávání melodie Zapnutí upozornění Potvrzení bezpečnostního dotazu Střídání Střídání mezi dvěma telefonními hovory Možnosti Otevření přenosné části v závislosti na situaci Zpětný dotaz Provádění zpětného dotazu Zpětné volání Provádění zpětného volání s druhým telefonním partnerem Vypnutí Vypnutí vyzvánění pro potvrzení termínu vyzvánění Nastavení Nastavení číslicových tlačítek Uložení Uložení zadání 14

Bezšňůrové telefony pro systémy HiPath

Bezšňůrové telefony pro systémy HiPath Bezšňůrové telefony pro systémy HiPath Vedle systémových telefonů HiPath nabízí Siemens i bezšňůrové telefony, které lze provozovat ve spolupráci se systémem HiPath. Tyto bezšňůrové telefony umožňují neustálou

Více

Dokumentace. HiPath 3000/HiPath500 Gigaset S4 professional v systému HiPath Cordless Office. Návod k použití. Communication for the open minded

Dokumentace. HiPath 3000/HiPath500 Gigaset S4 professional v systému HiPath Cordless Office. Návod k použití. Communication for the open minded Dokumentace HiPath 3000/HiPath500 Gigaset S4 professional v systému HiPath Cordless Office Návod k použití Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.hipath.cz V1 R3.x V1 R4.x

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

Informace. OpenStage. OpenStage 20/40/60/80. www.siemens.com/enterprise

Informace. OpenStage. OpenStage 20/40/60/80. www.siemens.com/enterprise Informace OpenStage OpenStage 20/40/60/80 www.siemens.com/enterprise IP telefony OpenStage 40 (podobný OpenStage 20 kromě 1 ) Napájení PC [1] pouze OpenStage 40 [2] pouze OpenStage 40 HFA Přepínač Náhlavní

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

HiPath 3000 HiPath AllServe

HiPath 3000 HiPath AllServe HiPath 3000 HiPath AllServe Hicom 150 E/H optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Stručný návod k použití Informace o telefonu Důležitá upozornění Neprovozujte

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM

HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM HiPath 3000 / HiPath AllServe Hicom 150 E/H optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Návod k použití Důležitá upozornění Neprovozujte

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Návod k použití euroset 2005

Návod k použití euroset 2005 Návod k použití euroset 005 M 1 3 4 5 6 7 8 9 10 euroset 005 Funkční prvky / tlačítka M M (Memory) tlačítko (rozšířené opakování volby) / Redial opakování volby Tlačítko zkrácené volby #+ J a tlačítková

Více

Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth

Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth Obrázek: verze s TZ Rozhraní: a/b (analog) Provoz: HA / PBX Standardy: DECT, GAP, F-SMS Konfigurace o Připojení 1 externí linky o Registrovat lze až 6 sluchátek

Více

Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.siemens.cz/enterprise

Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.siemens.cz/enterprise HiPath Cordless Enterprise V3.0 HiPath Cordless Enterprise V3.0 je integrované řešení rádiového systému pro IP komunikační systémy HiPath 4000 od V2.0, pracující v reálném čase, které umožňuje provoz bezšňůrových

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic OBSAH ÚVOD... 1 První použití PARROT MINIKIT Slim/Chic... 2 Nabíjení Parrot MINIKIT Slim / Chic...2 Instalace Parrot MINIKIT Slim / Chic... 2 Přístup do menu Parrot

Více

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače.

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. BC1000 Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. Info Postupy, vlastnosti, chování Bluetooth HF sady BC 1000 popisované v tomto návodu k použití se mohou lišit v závislosti na značce, typu

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Návod k Použití jabra.com/pro935 2,014 GN Netcom A/S. Všechna práva vyhrazena. Jabra je registrovaná ochranná známka společnosti GN Netcom A/S. Všechny ostatní ochranné známky v ní obsažené

Více

HiPath 1200. optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance. Návod k použití

HiPath 1200. optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance. Návod k použití HiPath 1200 optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Návod k použití K tomuto návodu k použití K tomuto návodu k použití Tento návod k použití popisuje telefony

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM

HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM HiPath 3000 / HiPath AllServe Hicom 150 E/H Telefony s tónovou volbou Telefony s impulsní volbou Návod k použití K návodu k použití Tento návod k použití popisuje funkce,

Více

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace:

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace: SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP Tento dokument obsahuje stručný návod pro zprovoznění telefonní služby Sipy na telefonu Siemens Gigaset A580IP. Slouží pouze jako pomůcka pro bleskovou konfiguraci.

Více

KONKA Q3. Návod k použití

KONKA Q3. Návod k použití KONKA Q3 Návod k použití Poslední revize: 12. 6. 2013 OBSAH: VAROVÁNÍ... 3 PŘÍSLUŠENSTVÍ... 3 POPIS TELEFONU... 3 POPIS ZOBRAZENÝCH IKON... 4 INSTALACE SIM KARTY A BATERIE... 4 ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ PŘÍSTROJE...

Více

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD zjednodušený Instalace 1. Připojte kroucenou šňůru do zdířky sluchátka a druhý konec šňůry do zdířky na boční straně telefonu. 2. Připojte telefonní kabel do zdířky na spodní straně

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu - změna

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

Systémové telefony optipoint 500 Nová řada telefonů pro systémy HiPath/Hicom

Systémové telefony optipoint 500 Nová řada telefonů pro systémy HiPath/Hicom Systémové telefony optipoint 500 Nová řada telefonů pro systémy HiPath/Hicom Koncepce telefonů optipoint 500 umožňuje rychlý a jednoduchý přístup ke komfortním funkcím HiPath TM /Hicom. Pro obsluhu jsou

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

AC-Win IP V1.0, Komfortní spojovatelská pracoviště pro HiPath 4000

AC-Win IP V1.0, Komfortní spojovatelská pracoviště pro HiPath 4000 AC-Win IP V1.0, Komfortní spojovatelská pracoviště pro HiPath 4000 Komfortní spojovatelské pracoviště AC-Win IP V1.0 pro IP systémy HiPath 4000 je realizováno jako aplikace Windows na osobním počítači.

Více

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co.

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Telefon (ústředna) (0711) 939-00

Více

Analogový telefonní přístroj AASTRA6730a s napájením z linky

Analogový telefonní přístroj AASTRA6730a s napájením z linky Analogový telefonní přístroj AASTRA6730a s napájením z linky 1 1) Popis přístroje Telefonní přístroje Aastra 6730a patří do produktové řady 67xx společnosti Aastra Telecom a ve své třídě nabízí vynikající

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

s mobile Gigaset S645 Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

s mobile Gigaset S645 Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s mobile Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Gigaset S645 Siemens

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání 1 z 27 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Nastavení volání Nastavení

Více

Push to talk. 1. vydání

Push to talk. 1. vydání Push to talk 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 5. 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Řada Motorola D1010. Digitální bezdrátový telefon se. Výstraha

Řada Motorola D1010. Digitální bezdrátový telefon se. Výstraha Řada Motorola D1010 Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem Výstraha Používejte jen dobíjecí baterie. Sluchátko před prvním použitím nabíjejte po dobu 24 hodin. Blahopřejeme vám ke koupi digitálního

Více

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení internetu v ČR Zap./Vyp. přístupového bodu

Více

CL 7100 Bezdrátová sluchátka

CL 7100 Bezdrátová sluchátka CL 7100 Bezdrátová sluchátka Úvod Bezdrátová sluchátka CL7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem. Tato sluchátka mohou být použita k poslechu televize,

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

A300. Mobilní telefon. Návod k použití

A300. Mobilní telefon. Návod k použití A300 Mobilní telefon Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento návod k použití Vašeho telefonu. Bezpečnostní pokyny Nezapínejte a nepoužívejte

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 33 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

DJ slims. bluetooth. sluchátka

DJ slims. bluetooth. sluchátka DJ slims bluetooth sluchátka obsah Stručné instrukce...1 1. Bluetooth bezdrátová komunikační technologie...1 2. O sluchátkách DJ SLIMS...1 Před použitím...3 1. Přehled...3 2. Nabíjení sluchátek...4 Jak

Více

Information and Communication Networks. HiPath 1220... prostě telefonujte

Information and Communication Networks. HiPath 1220... prostě telefonujte Information and Communication Networks HiPath 1220... prostě telefonujte ISDN telefonní systém...... pro hlasovou komunikaci s velkým množstvím funkcí prostřednictvím optipoint 500 i cenově výhodnými analogovými

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 31 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

JABRA STEP WIRELESS. Návod k použití. jabra.com/stepwireless. jabra

JABRA STEP WIRELESS. Návod k použití. jabra.com/stepwireless. jabra L jabra Návod k použití jabra.com/stepwireless 2014 GN Netcom A/S. Všechna práva vyhrazena. Jabra je zapsaná ochranná známka společnosti GN Netcom A/S. Všechny ostatní ochranné známky v ní obsažené jsou

Více

C300 HH C300. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

C300 HH C300. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. C300 HH C300 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Více

A150 A300. Komunikační systémy Ascotel IntelliGate. Aastra 620d Uživatelská příručka A150 A300

A150 A300. Komunikační systémy Ascotel IntelliGate. Aastra 620d Uživatelská příručka A150 A300 Komunikační systémy Ascotel IntelliGate A150 A150 A300 A300 2025 2025 2045 2065 Aastra 620d Uživatelská příručka Ovládací a displej prvky Ovládací a displej prvky Ovládací a displej prvky Ovládací prvky

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

Avaya telefony DECT 3720 připojené na telekomunikační systémy Avaya Integral Enterprise IE, nebo Integral I5

Avaya telefony DECT 3720 připojené na telekomunikační systémy Avaya Integral Enterprise IE, nebo Integral I5 Avaya telefony DECT 3720 připojené na telekomunikační systémy Avaya Integral Enterprise IE, nebo Integral I5 Zkrácený návod na obsluhu 2009 Avaya Všechna práva vyhrazena 2 Seznamte se s Vaším telefonem

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10

YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10 YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10 Stručná úvodní příručka v1.0 Než začnete používat zařízení YOGA TABLET, pečlivě si přečtěte tuto příručku. Veškeré informace v této příručce označené * se vztahují pouze

Více

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití SDF 760 Digitální fotorámeček Návod k použití Bezpečnost: Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití.

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii

Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii a nabíje ku Pokud nelze nabít baterii vašeho mobilního telefonu, nebo máte pocit, že je výdrž baterie krátká, zkontrolujte

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

GPS tracker RYK-8G012 (TD300)

GPS tracker RYK-8G012 (TD300) GPS tracker RYK-8G012 (TD300) Důležité upozornění: Dříve, než si pořídíte SIM kartu do vašeho GPS trackeru, přečtěte si následující: Pro SIM kartu musí být aktivovány (zapnuty) tyto funkce (služby): hlasové

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny.

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny. Poskytovatel služeb pro sluchově postižené Palackého tř.114, vchod z ulice Kollárova 9, 612 00 Brno Telefon: 541245321, sms 775576120 nebo 725605216 Email: polacek@pomuckyproneslysici.cz, unb@cmjn.cz Návod

Více

PARROT CK3100. Návod k použití. www.parrot.com

PARROT CK3100. Návod k použití. www.parrot.com PARROT CK3100 Návod k použití www.parrot.com Obsah balení LCD displej Napájecí kabel Elektronická řídící jednotka Mikrofon Kabel funkce Mute Návod k použití MONTÁŽ CK3100 Instalace elektronické jednotky

Více

2N OpenStage 40T. Uživatelský manuál. Verze 1.0 Firmware 3.1.0 www.2n.cz

2N OpenStage 40T. Uživatelský manuál. Verze 1.0 Firmware 3.1.0 www.2n.cz 2N OpenStage 40T Uživatelský manuál Verze 1.0 Firmware 3.1.0 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které společnost

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Nokia Bluetooth Headset BH-112U - Uživatelská příručka

Nokia Bluetooth Headset BH-112U - Uživatelská příručka Nokia Bluetooth Headset BH-112U - Uživatelská příručka 1.4. vydání 2 Úvod Informace o headsetu S headsetem Nokia Bluetooth BH-112U můžete telefonovat bez pomoci rukou, a to i v případě, že používáte dva

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B)

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) Toto zabezpečení automobilu z umělé hmoty ABS (akrylnitril-butadienstyren), vyztužené vnitřním kovovým rámem, s alarmem, se zámkem z kalené

Více

s mobile Gigaset C1/C2/S1colour/SL1colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

s mobile Gigaset C1/C2/S1colour/SL1colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich BA Gigaset C1_C2_S1_SL1 15.06.2004 12:47 Uhr Seite 1 s mobile Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability.

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Průvodce aplikací GTS Webový portál www.centrex.gts.cz. Strana 1 z 12

Průvodce aplikací GTS Webový portál www.centrex.gts.cz. Strana 1 z 12 Průvodce aplikací GTS Webový portál www.centrex.gts.cz Strana 1 z 12 Obsah 1 Přihlášení... 3 2 Změna hesla... 4 3 Hlavní stránka aplikace základní popis... 4 4 Použití interaktivní nápovědy... 4 5 Úprava

Více

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál ALTEA EVO Track Uživatelský manuál ver. 11/2009 Obsah Obsah... 2 Úvod a seznámení... 3 Jak pracuje EVO Track... 4 Baterie EVO Tracku... 5 Dobíjení EVO Tracku... 5 Instalace a obsluha... 6 Výklad signalizace

Více