Návrh rozpočtu obce Lužná na rok 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh rozpočtu obce Lužná na rok 2012"

Transkript

1 Příjmy Návrh rozpočtu obce Lužná na rok 2012 Popis položka částka v tis. poznámky Daně 4651 příloha č.1 Poplatky dle OZV 218 příloha č.1 Správní poplatky 24 příloha č.1 Dotace 550 příloha č.1 Lesní hospodářství 6108 příloha č.2 Odpadové hospodářství 24 příloha č.3 Prodej pozemku 20 příloha č.4 Sport, kultura, místní organizace 46 příloha č.5 Místní správa, pronájmy 434 příloha č.6 Vlastní prostředky 0 Celkem Popis položka částka v tis. poznámky Daně 510 příloha č.1 Lesní hospodářství 2428 příloha č.2 Odpadové hospodářství 220 příloha č.3 Investice 3407 příloha č.4 Sport, kultura, místní organizace 1061 příloha č.5 Místní správa 1490 příloha č.6 Dotace, škola, MŠ 948 příloha č.7 Mzdy 2011 příloha č.8 Celkem Vyvěšeno : Sňato: Provedl:

2 příloha č.1 Daně, poplatky a dotace 2012 Příjmy Popis položka částka v tis. poznámky Daně Daň z příjmu fyzických osob-závislá činn. Daň z příjmu fyzických osob-sam.výděl. činn. Daň z příjmu fyzických osob z kapit. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitosti Odnětí lesní půdy Celkem 4651 Poplatky dle OZV Poplatek - odpady Poplatek ze psa Poplatek - veřejné prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek- ubytovácí kapacita Poplatek - VHP Poplatek - loterie Celkem 218 Správní poplatky Ověřování Czech POINT VHP Celkem 24 Dotace Dotace - poradenství na lesy Úřad práce- VPP Václavík na mzdy zaměstnance Úřad práce - VPP Trtík Úřad práce - VPP 200 Neinvestiční z kraje Územní plán obce 120 Celkem 550 CELKEM 5443 Popis položka částka v tis. poznámky Daň z převodu nemovitosti 3639/ Daň za obec 6409/ Celkem 510

3 Lesní hospodářství 2012 Příjmy popis položka v tis. poznámky prodej dřevní hmoty 1031/ x 1900,- Smrk prodej dřevní hmoty 1031/ x 1200,- Bk prodej dřevní hmoty - probírky, prořezávky 1031/ m3 x 1400,- Pronájem pozemků 1039/ honební společenství Příjem DPH - prodej dřevní hmoty 6409/ *20%=920 prodej dřevní hmoty / dlužníci Celkem 6108 popis položka v tis. poznámky Mzda hajný 1031/ Sociální pojištěni 1031/ Zdravotní pojištění 1031/ Ochranný prostředek na stromky 1031/ stromky 1031/ x 8,-Kč oprava a údržba lesních cest 1031/ Služba- živnostníci 1031/ Služba- živnostníci 1031/ Probírky a náhodilá těžba Služba- živnostníci 1031/ Prořezávky 10,05 ha mzda na dohody - zalesňování 1031/ x4,- Kč/1 sazenice mzda na dohody - vyžínání 1031/ ha x 5000,-Kč mzda na dohody - natěr proti okusu 1031/ mzda na dohody - úklid klestu 1031/ mzda na dohody - ostaní práce v lese 1031/ ořezy cest, svodně, oplocenky Odborný lesní hospodář 1031/ Benzín auto 1031/ Materiál - udržba lesních porostů 1031/ Telefon 1031/ Odvod DPH- prodej dřevní hmoty 6409/ Celkem 2428 Rozdíl příjmů a výdajů 3680

4 příloha č.3 Odpadové hospodářství 2012 Příjmy EKO- KOM 3725/ Popelnice 3722/ Celkem 24 Poplatek - odpady 198 tis. Nebezpečný odpad 3721/ Pytle na tříděný odpad 3722/ Svoz tříděného odpadu 30 Svoz komunálního odpadu 3722/ Popelnice 3722/ Celkem 220

5 Příjmy příloha č.4 Investice 2012 popis položka částka v tis. Poznámka Prodej pozemků 3639/ Celkem 20 Popis investic a oprav položka částka v tis. Poznámka Zaměření pozemků(různé) 3639/ Taneční kolo 250 Taneční kolo -materiál 314 Výměna garážových vrat - OÚ 6171/ Chodník u jednoty 0 Čistá Bečva II.etapa org / Informační tabule 6171/ Oprava mostků 220 hasičská zbrojnice 5512/ Osvětlení cesty na zahradách 85 Lesní cesta 0 Výměna oken v zasedací místnosti 80 Nutné opravy - rezerva 3639/ Nákup pozemků Nákup nového křovinořezu Celkem 2378 Projekty a studie Čistá Bečva - domovní přípojky 2321/ Stavební obvod zahrady(cesta+stavební pov.) 3639/ Chytil Dešťová kanalizace 2321/ Závodný Rozšíření cesty pod mostem 2212/ AQA Chodník u Jednoty, aut.zastávka, SP 2219/ Januš Výškopis- polohopis 19 Eršil Územní plán Inženyrská činnost- 3635/ ing. Motl 50 Obce servis Žádost o dotace - lesní cesta 60 Foresta SG Celkem 1029 Celkem investice, opravy a projekty 3407

6 příloha č. 5 Sport, kultůra a místní organizace 2012 Příjmy Víceúčelové hřiště 3421/ Ostatní záležitosti kultůry 3319/ Kalendáře 3399/ Jarmark 2141/ Zapůjčení krojů 3399/ Dar - Devátý 30 Dar - Urbánek 5 Celkem 46 Dotace MMS 1037/ Dotace TJ 3419/ Půjčka na investice TJ 80 Tombola na plese MMS 1037/ mzda správce VUH 3421/ Telefon správce 3421/ Sociální pojištění 3421/ Ochranné pomůcky 3421/ Údržba víceúčelového hřiště 3421/ Zdravotní pojištění 3421/ Dotace Veselá / Školení správce 3421/ Dotace Kotáranka 3319/ Traverz 3319/ Ohňostroje 3399/ Den dětí- občerstvení 3399/ Den dětí- všeobecný materiál 3399/ Dětský karneval 3399/ Dětský karneval 3399/ Den matek - mat. 3399/ Den matek - obč. 3399/ Zájezd důchodci - doprava 3399/ Zájezd důchodci - občerstvení 3399/ Beseda s důchodci 3399/ Domovy důchodců 3399/ Dárkové balíčky 3399/ VK-vítání občánků 3399/ Cestovné - Lužná u Rakovníka 3399/ Návštěva- z Lužné u Rakovníka 3399/ Pohoštění- Lužná u Rakovníka 3399/ Ubytování- Lužná u Rakovníka 3399/ Přehlídka heligonek -občerstvení 3399/ Přehlídka heligonek - materiál 3391/ Luženský zpravodaj 3341/ Luženský zpravodaj -dohoda 3341/ Jarmark- soubor doprava 2141/ Jarmark- občerstvení 2141/ Jarmark dovoz stánků 2141/ Jarmark zapůjčení stánků 2141/ Nové knihy 3314/ Mzda knihovnice 3314/

7 příloha č. 5 Mzda kronikář 3319/ SDH- refundace 5512/ SDH - školení 5512/ SDH- materiál 5512/ El.energie - SDH 5512/ Plyn- zbrojnice 5512/ Nafta, benzín 5512/ SDH - tombola 5512/ Pojištění auta SDH 6320/ Členský příspěvek - Okresnísdružení hasičů 5599/ Propagační materiály 3399/ Oslavy 500 let -občerstvení 3399/ Oslavy 500 let -služby 3399/ Oslavy 500 let -dohody 3399/ Oslavy 500 let -věcný dar 3399/ Oslavy 500 let -poštovné 3399/ SDH Okrsek č / Refundace mzdy - kultura 3319/ Poštovné Heligonkáři 3399/ Mezisoučet 1048 Mezisoučet 1048 Tombola na plese -TJ 3421/ Fotokronika 3319/ Zájezd Liptovská Lužná-Veslá / Celkem 1061

8 příloha č. 6 Místní správa 2012 Příjmy Pronájem - Vávrová 3613/ Pronájem - Vávrová / Služby - Vávrová 3613/ Služby - Vávrová / Pronájem - bufet 3613/ Služby - bufet 3613/ Pronájem sálu 3392/ Praní 3639/ Pronájem 12BJ 3612/ Podíly - OÚ Pozděchov 6409/ Úroky ČS 6310/ El. energie -12BJ 6171/ Hlášení MR 3341/ Pronájem pozemků 3639/ Pronájem nebytového prostoru- LESS 3613/ Celkem 434 Údržba MK 2212/ Zásobníky na posypový materiál 2212/ Doprava kameniva na MK 2212/ Kamenivo 2212/ Dopravní obslužnost 2221/ Digitalní technická mapa 3636/ Plyn 6171/ Oprava VO 3631/ El. energie VO 3631/ El. energie obec 6171/ Voda 6171/ BJ - voda 3612/ BJ - všeobecný materiál 3612/ BJ - domovník 3612/ BJ - Oprava čistírny odpadních vod 3612/ BJ - Služby 3612/ BJ - nutné opravy 3612/ Povinné pojistné 6171/ Knihy, tisk, CD 6171/ Kancelářské potřeby 6171/ Čistící prostředky 6171/ Všeobecný materiál 6171/ Náhradní díly - křovinořez 3745/ Benzin křovinořez, sekačka,čtyřkolka 3745/ Benzín auto 6171/ Benzín čtyřkolka 2212/ Poštovné 6171/ Telefon 6171/ Mobil- starosta 6171/ T- Mobile- účetní 6171/5162 5

9 příloha č. 6 Rozhlasový poplatek 3341/ MR- rádio 6171/ Mezisoučet 850 Mezisoučet 850 Revize, 6171/ Znalecké posudky 3639/ Zpracování mezd 6171/ Školení 6171/ Služba Dominet 6171/ Servis plynového kotle 6171/ Opravy 6171/ Správce počitačové sítě 6171/ Údržba KEA 6171/ DPH- Turoň + přiznání daň 6171/ Cestovné / Pohoštění(repre fond) 6171/ Ošatné 6171/ Příspěvky 6171/ Přestupky 6171/ Poplatek CCS 6171/ Poplatek KEO 6171/ Pojištění majetku 6171/ Poplatek ČS, a.s. 6310/ Poplatek ČMHB 6310/ Vývoz fekálií 2321/ Ostatní služby 6171/ Správní poplatky 6171/ Mikroregion Vsetinsko 6409/ SOH 6409/ SMS ČR 6409/ Úvěr - ČMHB Úrok- ČMHB 6310/ Výplata podílů- Pozděchov 6409/ Havarijní rezerva 6171/ 10 Celkem 1490

10 příloha č. 7 Dotace - školství, ostatní 2012 Dotace MŠ 3111/ Příspěvek na obědy - veřejnost 6171/ Dotace ZŠ Valašská Polanka 3113/ Nemocnice - Vizovice 3523/ Denní stacionář - Zdislava 3523/ Celkem 948

11 MZDY 2012 Zastupitelstvo obce 6112/ Sociální pojištění 6112/ Zdravotní pojištění 6112/ Zaměstnanci obce 6171/ Sociální pojištění 6171/ Zdavotní pojištění 6171/ Členové komisí 6171/ Mzdy na dohody 6171/ Mzdy VPP 3639/ Mzdy VPP - zdr.poj. 3639/ Mzdy VPP - soc.poj. 3639/ Mzdy VPP - hrubá / Mzdy VPP - hrubá / Mzdy VPP - soc. poj / Mzdy VPP - soc. poj / Mzdy VPP - zdr.poj / Mzdy VPP - zdr.poj / Refundace mzdy místostarosta 6112/ Mzdy VPP 3639/ doplatek Sociální pojištění 3639/ Zdavotní pojištění 3639/ Ochranné pomůcky VPP 3639/ Mzda praní 3639/ Školení VPP 3639/ Celkem 2011

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y DANĚ Daň z příjmu fyz. os ze závislé činnosti... 1.453.091,09Kč Daň z př. fyz. osob se SVC... 46.438,05Kč Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů...

Více

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Obec Dyjákovice, 671 26 Dyjákovice č.p. 235 IČ:00292702 Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Rozpis schváleného rozpočtu v podrobném členění dle poloţek rozpočtové skladby (zaokrouhl. na celé stokoruny

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Návrh. Paragraf/položka Název Celkem v Kč

Návrh. Paragraf/položka Název Celkem v Kč Město Loštice Příjmová část rozpočtu na r. 2015 č. j. 64/2015 IČO 302945 Návrh Paragraf/položka Název Celkem v Kč 1111 daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkč. pož. 6 000 000,00 1112 daň z příjmu FO

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

Návrh rozpočtu na rok 2013 č.j. 378/2013

Návrh rozpočtu na rok 2013 č.j. 378/2013 Návrh rozpočtu na rok 2013 č.j. 378/2013 Závazné ukazatele rozpočtu Města Loštice na rok 2013 závazný ukazatel Příjmy Běžné příjmy celkem 34 506 694,00 z toho Daňové příjmy 27 951 550,00 Nedaňové příjmy

Více

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 k projednání na schůzi 11.12.2014 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč)

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) OBEC MNICHOV Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) Položka název položky schválený rozpočet v tis.kč PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů FO ZČ a funkčních požitků 1 136,35 0000 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

Město Hrušovany nad Jevišovkou. Rozpočet na rok 2009 (v Kč) org par pol Popis. 1 Rozpočet 09 - příjmy

Město Hrušovany nad Jevišovkou. Rozpočet na rok 2009 (v Kč) org par pol Popis. 1 Rozpočet 09 - příjmy PŘÍJMY org par pol Popis 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 5 300 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze samost.výděl.činnosti 1 550 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 436 000,00 1121 Daň z příjmů

Více

15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H

15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H Základní Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 členění rozpočtu Daňové příjmy 4.000 4 260 4 350 4 300 4 350 4 400 Nedaňové příjmy 592 680 680 680 650 650 Kapitálové příjmy 248 280 300 100 100 100 Dotace provozní

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Závěrečný účet obce za rok 2005

Závěrečný účet obce za rok 2005 O B E C T R O U B E L I C E Troubelice 352, 783 83 TROUBELICE; IČ: 00299570 tel/ fax: 585 032 108, e-mail: troubelice@troubelice.cz, www. troubelice.cz Závěrečný účet obce za rok 2005 Údaje o obci: Obec

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO DNE 27.12. 2013 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V ROZSTÁNÍ. Zahájeno: 18,00 hod

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO DNE 27.12. 2013 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V ROZSTÁNÍ. Zahájeno: 18,00 hod ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO DNE 27.12. 2013 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V ROZSTÁNÍ. Zahájeno: 18,00 hod Ukončeno: 19,05 hod Přítomni zastupitelé: Josef Grmela, Jiří Szymsza,

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 1. Rozpočtové příjmy: Příjmová položka položky (v tis. Kč) součet po položkách Zůstatek k 31.12.2006 po vyrovnání se SR Daňové příjmy 14 330,0 14 330,0 daň

Více

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY Třída l - Daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé činnosti 3 100 000,00 Daň z příjmů fyzických osob 380 000,00 Daň z příjmů vybíraných srážkou 400 000,00 Daň

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. 3 200 000 3 200 000 1112 Daň z

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009 OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009 1 DANĚ A POPLATKY 2 daň z příjmu ze záv. čin. 3400,00 3 daň z příjmu FO 200,00 4 daň z příjmu FO - zvl. sazba 200,00 5 daň z příjmu právnic. osob 4500,00 6 daň z

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2007

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2007 O B E C T R O U B E L I C E Troubelice 352, 783 83 TROUBELICE; IČ: 00299570 tel/ fax: 585 032 108, e-mail: troubelice@troubelice.cz, www. troubelice.cz Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2007 Údaje

Více

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 1. Rozpočtové příjmy paragraf položka druh, popis příjmu MD (Kč) D (Kč) 3 63 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. Činnosti 6 1112 Daň z příjmů

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Obec Vřesová,Vřesová 3,35743 Vřesová IČ 00259667 DIČ CZ00259667 Rozbor hospodaření k 31.12.2013

Obec Vřesová,Vřesová 3,35743 Vřesová IČ 00259667 DIČ CZ00259667 Rozbor hospodaření k 31.12.2013 Závěrečný účet Obce Vřesová za rok 2013 Obec Vřesová,Vřesová 3,35743 Vřesová IČ 00259667 DIČ CZ00259667 Rozbor hospodaření k 31.12.2013 Rozpočtové hospodaření 2013 Příjmy běžného roku 2013 Daň z příjmu

Více