kap lesy 1037 celospolečenská funkce lesů 2111 příjmy z poskytování služeb zisk ze Sdružení lesů Benešovska celkem kap.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "kap. 09 - lesy 1037 celospolečenská funkce lesů 2111 příjmy z poskytování služeb 55 720 zisk ze Sdružení lesů Benešovska celkem kap."

Transkript

1 Město Týnec nad Sázavou Rozpočet pro rok 2007 Stránka 1 kap životní prostředí 2310 pitná voda 5171 opravy a udržování opravy vodovodních vedení 6121 budovy, haly, stavby filtr VDJ Chrást 2321 odvádění a čištění odp. vod 5141 úroky úroky SFŽP ČOV + kanal. Týnec 5141 úroky úroky ČOV Chrást 5171 opravy a udržování opravy kanalizační sítě 6121 budovy, haly, stavby rekonstrukce ČOV Chrást 6121 budovy, haly, stavby dostavba kanalizace v Brodcích 6121 budovy, haly, stavby projekt kanalizace v míst. částech 6121 budovy, haly, stavby svod z hradního areálu 8124 splátka dlouhodobého úvěru půjčka ze SFŽP ČOV a kanalizace Týnec 8124 splátka dlouhodobého úvěru půjčka na ČOV v Chrástě 3722 sběr a svoz kom. odpadů 5137 DHIM, NIM nákup kontejnerů na tříděný odpad, odpad. koše 5169 nákup služeb platba TS za odv. a ulož. odpadu 3739 ost.ochrana půdy a spodní vody 5169 nákup služeb likvidace černých skládek 3749 ochrana přírody 2131 příjmy z pronájmu pozemků lom v Peceradech celkem kap životní prostředí kap lesy 1037 celospolečenská funkce lesů 2111 příjmy z poskytování služeb zisk ze Sdružení lesů Benešovska celkem kap lesy kap.10 - doprava 2212 silnice 5169 nákup služeb opravy, čištění, zimní údržba dle obstar. smlouvy s T 5169 nákup služeb bezpečnost dopravy - projekty - dětská hřiště 5171 opravy a udržování opravy místních komunikací 6121 budovy, haly, stavby komunikace Pražská-dodav. úvěr 2219 ost. zálež. pozemních komunikací 5171 opravy a udržování chodníky 2221 provoz veř. siln. dopravy 5329 neinvest. transfery veř. rozpočtům příspěvek na dopravní obslužnost sdružení Benebus celkem kap doprava kap.14 - školství 4112 neinv. přij. dotace ze SR dotace na školství 3111 ORG Mateřská škola 5164 nájemné za prostory MŠ v PDA v Chrástě n.s provozní příspěvek ORG ZŠ Komenského 5331 provozní příspěvek budovy, haly, stavby projekt bezbar. přístupu do školy 3141 škol.stravování ORG Komenského ul provozní příspěvek budovy, haly, stavby projekt školní jídelny 6121 budovy, haly, stavby stavba školní jídelny 3231 základní umělecká škola 5171 opravy a udržování celkem kap školství kap kultura, sport, zájmová činnost 3314 činnosti knihovnické 2111 příjmy z poskytování služeb platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje sociální pojištění

2 Město Týnec nad Sázavou Rozpočet pro rok 2007 Stránka zdravotní pojištění knihy, učební pomůcky, tisk DHIM, NIM nákup materiálu voda plyn elektrická energie služby pošt služby telekomunikací nákup služeb opravy a udržování programové vybavení cestovné (tuzemské i zahraniční) muzeum 2111 příjmy z poskytování služeb příjmy z prodeje zboží DHIM, NIM nákup materiálu elektrická energie služby telekomunikací nájemné služby školení a vzdělávání nákup služeb včetně mandátní smlouvy správce muzea 5171 opravy a udržování zachování a obnova kult. památek 5171 opravy a udržování oprava kapliček 3349 záležitosti sdělovacích prostředků 2111 příjmy z poskytování služeb nákup služeb Týnecké listy 3392 zájmová činnost v kultuře 2111 příjmy z poskytování služeb vstupné 2112 příjmy z prodeje zboží příjmy z prodeje propag. materiálů 5138 nákup zboží za účelem prodeje turist. známky, mapy, 5139 nákup materiálu mapy a další propagační materiál 5169 nákup služeb - kulturní akce divadla MŠ, Pohádkové léto, odpolední divadla 5175 pohoštění neinv. dotace podnik. fyz.osobám podpora provozu Inform. střediska 5229 neinvestiční transfery Podblanický podzim 3399 ostatní zál. kult., církví a sděl. prostř nákup materiálu propagace, mater. pro přednášky a vernisáže 5169 nákup služeb Týnecký střep 5492 dary obyvatelstvu fond porodnosti 3419 tělovýchovná činnost 2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí sokolovna ve Zbořeném Kostelci 5139 nákup materiálu plyn elektrická energie nájemné město platí státu zatím nájem za sokolovnu 5166 poradenské a právní služby, revize studie "okna" 5169 nákup služeb opravy a udržování malování a další 5222 neinv. dotace občanským sdruž dotace sport. klubům 3429 zájmová činnost a rekreace (Živohošť,... ) 2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí nákup materiálu elektrická energie nájemné poradenské a právní služby, revize nákup služeb neinv. dotace občanským sdruž dotace obč. sdružením, klubům, kroužkům,pos. stře celkem kap kultura, sport, zájm. činnost

3 Město Týnec nad Sázavou Rozpočet pro rok 2007 Stránka 3 kap vlastní správa 5311 bezpečnost a veřejný pořádek (MP) 5011 platy zaměstnanců sociální pojištění zdravotní pojištění prádlo, oděv a obuv knihy, učební pomůcky, tisk DHIM, NIM nákup materiálu drobný materiál, dětská dopr. soutěž 5156 pohonné hmoty a maziva služby telekomunikací služby peněžních ústavů pojištění auta 5167 služby školení a vzdělávání nákup služeb opravy a udržování cestovné (tuzemské i zahraniční) požární ochrana - dobrovolná část 5134 prádlo, oděv a obuv DHIM, NIM nákup materiálu plyn elektrická energie pohonné hmoty a maziva služby telekomunikací služby peněžních ústavů povinné ručení - auto 5166 poradenské a právní služby, revize Technické prohlídky 5167 služby školení a vzdělávání nákup služeb neinv. dotace občanským sdruž budovy, haly, stavby zbrojnice v Peceradech+oprava zbrojnice v Týnci 6112 místní zastupitelské orgány 5023 odměny členů zastupitelstva sociální pojištění zdravotní pojištění pohoštění činnost místní správy (vč.bud.měú) 2111 příjmy z poskytování služeb příjmy z poskytování služeb příjmy z pronájmu pozemků příjmy z pronájmu ost. nemovitostí přijaté pojistné náhrady dotace ze SR dotace na státní správu 5011 platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění platy zaměstnanců - veř.prosp. práce sociální pojištění - veř. prosp. práce zdravotní pojištění - veř. prosp. práce ost. pov. pojistné hraz. zaměstnav knihy, učební pomůcky, tisk DHIM, NIM vybavení MěÚ včetně nákupu PC, trezor 5139 nákup materiálu kanc.potřeby, autopotřeby, mycí prostředky 5151 voda elektrická energie pohonné hmoty a maziva osobní auta 5152 teplo služby pošt služby telekomunikací služby peněžních ústavů vedení účtu, pojištění, povinné ručení 5164 nájemné

4 Město Týnec nad Sázavou Rozpočet pro rok 2007 Stránka poradenské a právní služby, revize služby školení a vzdělávání nákup služeb servis SW, audit, stravenky, www stránky 5171 opravy a udržování údržba budovy MěÚ 5171 opravy a udržování údržba zastávek a obec. domků 5172 programové vybavení doplnění právního SW - ASPI 5173 cestovné (tuzemské i zahraniční) neinvestiční transfery K-centrum 5229 neinvestiční transfery HOSPIC 6111 programové vybavení PVT - stavební úřad 6121 budovy, haly, stavby projekt bezbar. přístupu do MěÚ 6121 budovy, haly, stavby přístavba obec. domku v Krusičanech 6125 výpočetní technika server celkem kap vlastní správa kap sociální věci 4112 dotace ze SR příspěvek na živobytí doplatek na bydlení mimořádná okamžitá pomoc ZDR zvláštní pomůcky neinv. přísp. ost. přísp. organiz příspěvek na pečovatelskou službu celkem kap sociální věci kap.39- místní hospodářství 3612 bytové hospodářství jako celek 2111 příjmy z poskytování služeb bytové hospodářství - ORG 13 čp. 13, 67, příjmy z pronájmu ost. nemovitostí voda plyn elektrická energie nákup služeb opravy a udržování bytové hospodářství - ORG 21 (Kolotoč) 2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí voda elektrická energie opravy a udržování bytové hospodářství - ORG 25 (Brodce) 2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí voda nákup materiálu elektrická energie poradenské a právní služby, revize nákup služeb opravy a udržování bytové hospodářství - ORG 131-Sadová 2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí poradenské a právní služby, revize nákup služeb opravy a udržování bytové hospodářství - ORG 224 (Chrást) 2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí voda plyn elektrická energie 3 000

5 Město Týnec nad Sázavou Rozpočet pro rok 2007 Stránka poradenské a právní služby, revize opravy a udržování bytové hospodářství - ORG příjmy z pronájmu ost. nemovitostí nákup materiálu voda elektrická energie teplo opravy a udržování bytové hospodářství - ORG 275 (panelák) 2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí nákup materiálu voda teplo elektrická energie poradenské a právní služby, revize opravy a udržování rekonstrukce bytových jader, oprava odpadů 3612 bytové hospodářství - ORG příjmy z poskytování služeb z provozu kabelové televize 5154 elektrická energie nájemné bytové hospodářství - ORG 303 (Kněžina) 6202 nákup člen. podílu v družstvu byt zvl. určení na Kněžině 8124 splátka dlouhodobého úvěru splátka úvěru na inž. sítě Kněžina 3612 bytové hospodářství - ORG 520 (DPS I) 2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí nákup materiálu voda elektrická energie teplo poradenské a právní služby, revize nákup služeb odměna správci 5171 opravy a udržování mj. malování chodeb a schodiště, nátěr oken 3612 bytové hospodářství - ORG 525 (DPS II) 2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí voda teplo elektrická energie poradenské a právní služby, revize nákup služeb odměna správci 5171 opravy a udržování bytové hospodářství - ORG příjmy z prodeje ost. nemovistostí čp % (splátky starší) 3613 nebytové hospodářství - ORG příjmy z poskytování služeb příjmy za služby za celý par příjmy z pronájmu ost. nemovitostí příjmy za pronájmy za celý paragraf poradenské a právní služby, revize opravy a udržování nebytové hospodářství - ORG voda elektrická energie teplo opravy a udržování oprava rozvodů vody 3613 nebytové hospodářství - ORG voda dtto 3613 nebytové hospodářství - ORG voda veřejné osvětlení

6 Město Týnec nad Sázavou Rozpočet pro rok 2007 Stránka nákup služeb smlouva se spol. Osvětlení Týnec k.s budovy, haly, stavby nové body V.O pohřebnictví 2111 příjmy z poskytování služeb nákup služeb opravy a udržování oplocení 3635 územní plán 6119 budovy, haly, stavby komunální služby a územní rozvoj 3111 prodej pozemků zahrádky Kozlovice 60% splátka 3111 prodej pozemků pozemky pro RD "Hlinka" 5329 neinvest. transfery veř. rozpočtům svazek obcí Týnecko 6121 budovy, haly, stavby projekt výstavby"hlinka" 6121 budovy, haly, stavby hřiště na Farském kopci 6130 nákup pozemků péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5169 nákup služeb Tech. služby 5169 nákup služeb zeleň na Kněžině celkem kap místní hospodářství kap stavebnictví 3633 výstavba a udrž. místních inž. sítí - plyn 2139 příjmy z pronájmu majetku pronájem plynovodů 4213 invest. přijaté dotace ze stát. fondů pozastávka 3122 přijaté příspěvky na investice příspěvky občanů na plynofikaci 5141 úroky úroky - plynofikace Pecerady, Zb.Kostelec 6121 budovy, haly, stavby výstavba infrastruktury "Hlinka" 8124 splátka dlouhodobého úvěru plynofikace Pecerady, Zb. Kostelec celkem kap stavebnictví kap všeobecná pokladní správa 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti daň z př. fyz. osob z podnikání daň z př. fyz. osob dle zvl. sazby daň z příjmů právnických osob daň z příjmů práv. osob za obce daň z přidané hodnoty poplatek za odpad odvod za odnětí zemědělské půdy poplatek za odnětí pozemků poplatek ze psů pobytové poplatky poplatek za užívání veř. prostr poplatek ze vstupného poplatek z ubytovacích kapacit místní poplatek za výh. automaty odvod výtěžku za loterie správní poplatky daň z nemovitostí platby daní a poplatků daň z příjmu za obce + z přev. nemov převody vlastním fondům 5342 převody sociálnímu fondu % z mezd 5345 převody vlast. rozp. účtům vratka přechodné výpomoci do FRB 5349 ostatní převody fondům - FRB tis. z prodeje bytů + 103% z oprav 6310 obecné příjmy a výdaje 2141 příjmy z úroků služby peněžních ústavů celkem kap všeobecná pokladní správa finanční vypořádání minulých let celkem za paragraf 6402 zatím nezařazené očekávané příjmy povodňové škody od obcí na školy

7 Město Týnec nad Sázavou Rozpočet pro rok 2007 Stránka 7 vratka DPH Phare dotace SROP dotace "Histor. kořeny" celkem celkem očekávané příjmy zatím nezařazené očekávané výdaje příspěvek obcím na školy celkem celkem očekávané výdaje celkem součet kapitol celkem zapojení přebytku z minulých let celkem 5901 rezerva na výdaje 0 součet celkem Rozpočet fondu rozvoje bydlení 3619 program rozvoje bydlení 2420 spl. půjček od spol. vlastníků oddělit společenství od obyvatelstva 2141 příjmy z úroků splátky půjček od obyvatelstva převody z rozpočtových účtů vratka výpomoci 4139 převody z vlastních fondů z rozpočtu města dle vyhlášky 5163 služby peněžních ústavů provize z půjček 5364 vratky transferů, poskyt. v min. obdobích vratka půjčky státu 5660 neinvestiční půjčky obyvatelstvu přebytek z minulých let mezisoučet rezerva na výdaje celkem FRB Dluh rozpočtu města vůči FRB k celkem 7,25 mil., z toho v r splátka 0, 5 mil. Kč Rozpočet sociálního fondu 2141 příjmy z úroků převody z vlastních fondů % z hrubých mezd 5163 služby peněžních ústavů nákup služeb přísp. na stravování zaměstnanců 5499 přísp. zaměstnancům na rekreaci přebytek z minulých let 462 mezisoučet celkem sociální fond Celkem všechny 3 rozpočty

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí xxx xxx 2310 - pitná voda xxx xxx -5171 opravy a udržování 200 000 izolace ve VDJ v Chrástě -5171 opravy a

Více

Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1

Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1 Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 5171 opravy a udržování 1 200 000 opravy vodovodních vedení "Kolonka" - splátka 5171 opravy a udržování

Více

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava Město Týnec nad Sázavou Rozpočet pro rok 2010 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 2132 příjmy z pronájmu 1 000 000 vodohospodářská infrastruktura 3122 přijaté příspěvky na vodovod 450

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 5 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 5 0000

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00 Návrh ROZPOČTOVĚ PŘÍJMY - rok 2015 paragraf položka OdPa položka popis 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. 800 000,00 0 1112 Daň z příjmu OSVČ 10 000,00 0 1113 Daň z příjmu FO za kap. Výnosy

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 265 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

0000 2809 2420 000000000 SDH Šipoun Návratná finanční výpomoc 20 000,00 Org: 2809 SDH Šipoun 20 000,00

0000 2809 2420 000000000 SDH Šipoun Návratná finanční výpomoc 20 000,00 Org: 2809 SDH Šipoun 20 000,00 roku 2015 strana: 1 / 16 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 2 200 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y DANĚ Daň z příjmu fyz. os ze závislé činnosti... 1.453.091,09Kč Daň z př. fyz. osob se SVC... 46.438,05Kč Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů...

Více

Obec: Jesenec IČ: 288322. na rok2012. Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i I starosta obce

Obec: Jesenec IČ: 288322. na rok2012. Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i I starosta obce bec: Jesenec Č: 288322 NÁVRH RZPČTU na rok2012 Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i starosta obce Rekapitulace liliimů v Kč Daňové příjmy celkem - součet za třídu 1 Z toho položka

Více

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku Návrh Rozpočet rozpočtu na na rok rok 2014 Obec Mochov I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek 0000 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn. 2 200 000 0000 1112 Daň z příjmu

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. Čin. 2 700 000 2 700 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 920 000 920 000 1113 Daň z příjmů FO z kapit. výnos 270 000 270

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obecní úřad Zahájí Zahájí 4 373 48 Dívčice Návrh rozpočtu na rok 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka NÁVRH 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 550 000.00 0000 1112

Více

Město Hrušovany nad Jevišovkou. Rozpočet na rok 2009 (v Kč) org par pol Popis. 1 Rozpočet 09 - příjmy

Město Hrušovany nad Jevišovkou. Rozpočet na rok 2009 (v Kč) org par pol Popis. 1 Rozpočet 09 - příjmy PŘÍJMY org par pol Popis 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 5 300 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze samost.výděl.činnosti 1 550 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 436 000,00 1121 Daň z příjmů

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více