Mgr. Jana Vrtilková BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra matematiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mgr. Jana Vrtilková BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra matematiky"

Transkript

1 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra matematiky S L U Ž B Y V R Á M C I BĚŽNÝCH ÚČTŮ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Mgr. Jana Vrtilková Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph. D. České Budějovice, 2011

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně a veškerou použitou literaturu, zdroje a prameny jsem citovala v seznamu použité literatury a v seznamu použitých internetových zdrojů. Prohlašuji, že v souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené podobě elektronickou cestou ve veřejně přístupné části databáze STAG provozované Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích na jejích internetových stránkách. V Českých Budějovicích dne 5. ledna 2011 Mgr. Jana Vrtilková 2

3 Děkuji vedoucí své bakalářské práce RNDr. Vladimíře Petráškové, Ph. D. za skvělý návrh zpracovat téma Služby v rámci běžných účtů jako jakousi pomůcku či návod, který by mohl posloužit ostatním při zabývání se touto problematikou. Při výběru příslušných služeb přímého bankovnictví či při nerozhodném výběru mezi platebními kartami nebo kreditními kartami. Dále děkuji za odborné vedení a motivaci. 3

4 4

5 ANOTACE Jak již z názvu bakalářské práce vyplývá, je zaměřena na problematiku týkající se nabídky služeb, které jsou v rámci běžných účtů u konkrétně vybraných bank nabízeny. Mezi tyto služby jednak patří kanály přímého bankovnictví (Internetbanking, Telebanking, GSM banking, WAP banking a homebanking), jednak kontokorentní úvěr, platební karta, kreditní karta a devizový účet. Zpracovány jsou společnosti Komerční banka, a. s., Československá obchodní banka, a. s., Česká spořitelna, a. s., Raiffeisenbank, a. s. a GE Money Bank, a. s. Práce je rozdělena na dvě části, a to na teoretickou a praktickou. V praktické části je nastíněn na několika modelových příkladech princip fungování vybraných služeb. Tyto modelové příklady navazují na uvedenou teorii. ANOTATION As it ensues from the title, the Bachelor work is focused on the questions relating the presented services, which are offering in the frame of checking accounts of the selected banks. Both the canals of direct banking, therefore Internet, Telebanking, GSM banking, WAP banking and home banking; and bank overdraft, payment card, credit card, and foreign currency account belong here. The companies of Komerční banka, a. s., Československá obchodní banka, a. s., Česká spořitelna, a. s., Raiffeisenbank, a. s. and GE Money Bank, a. s. banks are elaborated. The work is divided into two parts, the theory one and the practical one. The principle of the selected services is outlined in several test examples. These test examples link to the given theory. 5

6 6

7 OBSAH 1. ÚVOD PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ Výhody přímého bankovnictví Nevýhody přímého bankovnictví On line kanály přímého bankovnictví Telebanking GSM banking Internetbanking WAP banking Homebanking Společné výhody a získání POPIS VYBRANÝCH BANK Komerční banka, a. s Československá obchodní banka, a. s Česká spořitelna, a. s Raiffeisenbank, a. s GE Money Bank, a. s NABÍDKA SLUŽEB PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ Komerční banka, a. s Československá obchodní banka, a. s Česká spořitelna, a. s Raiffeisenbank, a. s GE Money Bank, a. s PLATEBNÍ KARTA Druhy platebních karet dle způsobu zúčtování Druhy platebních karet dle způsobu provedení Poplatky spojené s platební kartou Výhody debetních platebních karet Nevýhody debetních platebních karet Nabídka debetních platebních karet u vybraných bank Komerční banka, a. s

8 Československá obchodní banka, a. s Česká spořitelna, a. s Raiffeisenbank, a. s GE Money Bank, a. s KREDITNÍ KARTA Výhody kreditních karet Nevýhody kreditních karet Nabídka kreditních karet u vybraných bank Komerční banka, a. s Československá obchodní banka, a. s Česká spořitelna, a. s Raiffeisenbank, a. s GE Money Bank, a. s KONTOKORENTNÍ ÚVĚR Zřízení kontokorentního úvěru Výše úroku Srovnání kontokoreních úvěrů Výhody a nevýhody kontokorentního úvěru DEVIZOVÝ ÚČET Poplatky a úroky u běžného devizového účtu UKÁZKOVÉ PŘÍKLADY Příklad č Příklad č Příklad č Příklad č Příklad č Příklad č ZÁVĚR POUŽITÉ ZDROJE

9 1. ÚVOD Na úvod je třeba zmínit, že s rozvojem nových technologií souvisí i rozvoj nových produktů v oblasti bankovnictví, které klientům nabízejí nejen pohodlný a vždy otevřený přístup k účtu a dalším finančním produktům, ale i případnou slevu při provádění některých transakcí. Proto cílem bakalářské práce bude především poskytnout čtenáři jakýsi nástin řady služeb v rámci běžných účtů, které nám nabízejí vybrané banky a kterých můžeme využívat, neboť v současné době má snad každý z nás zřízený běžný účet, vlastní mobilní telefon či pevnou linku a má přístup na Internet. Bakalářská práce je konkrétně zaměřena na následující produkty: přímé bankovnictví (Telebanking, GSM banking, WAP banking, Internetbanking, Homebanking), platební kartu, kreditní kartu, kontokorentní úvěr a devizový účet. Uvedeny jsou výhody, nevýhody, nabídka a srovnání daných služeb. 9

10 T E O R E T I C K Á Č Á S T 2. PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ Pro přímé bankovnictví lze použít též označení elektronické bankovnictví. V České republice je od jednotlivých bank nabízená celá řada nových produktů v oblasti, která se týká bankovnictví. Tyto produkty samozřejmě souvisí s rozvojem nových technologií. Jde o rychlý rozvoj služeb přímého ovládání účtu na dálku z důvodu vyřízení nejčastějších operací s bankou. Jedná se o služby, které umožňují klientovi rychlou a pohodlnou komunikaci (například vyvolání stavu svého účtu) s příslušnou bankou bez jeho fyzické návštěvy nezávisle na tom, kde se právě nachází. Veškerý proces se tedy odehrává jen mezi klientem a jeho mobilním telefonem nebo mezi klientem a jeho osobním počítačem (samozřejmě za předpokladu možnosti připojení k Internetu). Příslušné údaje se ihned objeví na obrazovce počítače (nemusí se vždy jednat jen o obrazovku osobního počítače, ale například i o obrazovku počítače v kanceláři, u přátel nebo v internetové kavárně nebo například v místě dovolené), jednoduše řečeno, na každém počítači s možností připojení k internetu nebo na displeji mobilního telefonu (za předpokladu podpory dané aplikace, neboť starší mobilní telefony novodobé služby nepodporují). V případě použití osobního počítače lze zkontrolovat stav účtu a uhradit nezaplacené faktury pouhým poklepáním myši. V případě použití mobilního telefonu je to obdobné. Pokud klienta nějaká nabízená služba přímého bankovnictví osloví a zřídí si ji, čekají ho vesměs samé výhody. Myslím si, že přímé bankovnictví je opravdu pro nás všechny přínosné a pohodlné. Lze říci, že v poslední době těchto nabízených služeb využívá stále více bankovních klientů, kteří přibývají. Postupem času se jejich využívání nejspíše stane samozřejmostí většiny lidí. V následujících podkapitolách se podíváme na výhody, nevýhody a na popis kanálů přímého bankovnictví. V poslední řadě na jejich společné výhody, nevýhody a získání. 10

11 2.1. VÝHODY PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ Hlavní výhody přímého bankovnictví, pomocí moderních komunikačních nástrojů (neboli on line kanálů) můžeme spatřovat ve více pohledech. Jednak v dostupnosti a v pohodlnosti, neboť klient nemusí v dnešním uspěchaném světě ztrácet čas hledáním bankomatu (či pobočky banky), čekáním ve frontě u přepážky (vyřízením příslušného požadavku) a nemusí hlavně do dané banky cestovat, tím si samozřejmě také ušetří stres z ukončení pracovní doby. Banka pro něj bude neustále dostupná. Díky přímému bankovnictví nabízí banka svým klientům neomezený přístup k jejich běžnému účtu (po celých 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a i o státních svátcích). Dále pak v rychlosti (ve většině případů trvá papírové zadání pomaleji) a samozřejmě i v ceně. Poplatky za moderní platební nástroje jsou častokrát mnohem nižší a pro klienty výhodnější díky poplatkové politice bank než klasické poplatky za platby u bankovní přepážky nebo prostřednictvím České pošty. Samozřejmě i pro banku je mnohem výhodnější (z hlediska variabilních nákladů na jednu transakci), aby klienti prováděli transakce tzv. na dálku, neboť řada těchto operací je pro ni levnější než zaúkolování bankovního úředníka (tím se sníží i počet přepážkových zaměstnanců). Dochází tedy k vytlačování klientů od přepážek příslušných bank jasnou cenovou politikou. Některé nabízené služby (například zasílání zůstatku peněžních prostředků na účtu na mobilní telefon, nabízí většina bank zdarma). V případě zdražení, ač jen o koruny, budou bankám díky zvyšujícímu se počtu uživatelů, stále vyneseny jisté miliony. Jaký způsob kontaktu s bankou však klient zvolí, bude záležet jen na něm samotném. Samozřejmě však ten, který bude nejvíce vyhovovat jeho potřebám. Nám občanům, se ale nabízí otázka, zda si za komfort on line ovládání bankovních operací, do budoucna nebudeme muset stále více připlácet? Vyplatí se nám tedy přímé bankovnictví i poté? Řekla bych, že postupem času dojde k určitému zdražení, ale tyto poplatky by měly zůstat pořád výhodnější než platba poplatků úředníkům u bankovní přepážky. Kdyby se nám nevyplatily, samozřejmě bychom přešli k jiné bance, pro nás výhodnější. 11

12 2.2. NEVÝHODY PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ Hlavní nevýhody přímého bankovnictví pomocí moderních komunikačních nástrojů můžeme spatřovat ve dvou pohledech. Jednak z pohledu klienta a jednak z pohledu banky. Z pohledu klienta: o klient musí vlastnit nebo mít přístup k příslušnému technickému vybavení a umět ho samozřejmě ovládat o v případném zneužití, ke kterému může dojít: samovolným zaviněním klienta (například přihlášení se z nedůvěryhodného místa, mezi která řadíme i internetovou kavárnu) nebo nevhodným chováním klienta (například s heslem, tzn. nevolit příliš triviální, snadno uhodnutelné; důležité je, aby si klient své heslo uchovával na bezpečném místě a hlavně byl ostražitý při jeho zadávání a samozřejmě četl i varovná okna, ne je pouze odklepával) o ztráta osobního kontaktu s pracovníky příslušné banky Z pohledu banky: o banka musí při zavádění nových technologií vynaložit jisté peněžní prostředky, které nepředstavují jen pár tisíc korun a dále počítat s tím, že i technická údržba bude pro ni dosti nákladná o dále musí klást důraz na identifikaci klienta, která probíhá bez fyzického kontaktu s bankou a také na bezpečnost příslušné komunikace 12

13 2.3. ON LINE KANÁLY PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ TELEBANKING Telebanking (někdy se nazývá Phonebanking) = telefonní bankovnictví Jde o komunikaci klienta s jeho bankou za pomoci obyčejného telefonního aparátu. Představuje jednoduchý a zároveň vysoce bezpečný produkt výše zmiňovaného přímého bankovnictví, který je určen klientům (fyzickým osobám), kteří upřednostňují řízení svých financí pomocí telefonu (lze využít i jako doplněk k internetovému bankovnictví) prostřednictvím klientské linky. Podmínkou pro využívání (pro provádění platebního styku nebo získávání informací) je použití pevné linky (v tomto případě je zapotřebí vlastnit aparát s tónovou předvolbou, neboť uživatel služby komunikuje buď s živým operátorem či s hlasovým počítačem) nebo použití mobilního telefonu. Bude tedy záležet jen a jen na klientovi, odkud bude své finance spravovat. Zda si vybere ten nejpohodlnější přístup ze všech možných, tj. ze svého domova nebo si vybere jiný způsob, například ze zaměstnání nebo z úplně jiného místa. Lze i kdekoliv ze světa (na klientskou linku lze volat i ze zahraničí, samozřejmě s předvolbou, která je zpoplatněna standardními telefonními poplatky). Telebanking nabízí širokou paletu služeb, které se člení na tři typy: o Pasivní služby přehled o pohybu a zůstatku peněz na účtu historie transakcí na účtu (15 měsíců zpětně) přehled debetních a kreditních karet historie kartových transakcí přehled a historie cenných papírů (15 měsíců zpětně) aktuální kurzovní lístek a úrokové sazby produkt Zasílání informací (jde o možnost nastavení automatického zasílání bankovních informací na klientovo e mail, za účelem například zjištění zůstatku nebo pohybu peněz na účtu) možnost požádání operátora o službu Nastavení (spočívá v možnosti klienta preferovat účet) 13

14 o Aktivní služby platební styk v rámci České republiky (tuzemská platba, příkaz k inkasu, převod mezi vlastními účty a trvalý příkaz v Kč, převod pevné částky, převod nadlimitního zůstatku všechny prostředky nad klientem zvolený limit jsou v pravidelných časových intervalech převáděny na zvolený účet příjemce, povolení k inkasu, SIPO, apod.) platební styk v rámci zahraničí (konverze mezi vlastními účty, standardní platba do zahraničí, europlatba pomocí aplikace předdefinované parametry pro platbu v rámci EU, platba v cizí měně v rámci České republiky, prostřednictvím šeku nebo do zahraničí, zahraniční trvalý příkaz, převod nadlimitního zůstatku všechny prostředky nad klientem zvolený limit jsou v pravidelných časových intervalech převáděny na zvolený účet příjemce) o Termínované vklady jednorázové (na fixní období bez dalšího opakování, nelze změnit ani zrušit) opakované (vklad se automaticky obnovuje, lze zadat datum ukončení) Podmínkou pro poskytnutí produktu (kanálu) je zřízení běžného účtu a jeho vedení u příslušné banky. Dále uzavření Smlouvy o užívání produktů přímého bankovnictví. 14

15 GSM BANKING GSM banking = mobilní bankovnictví Jde o komunikaci klienta s jeho bankou za pomoci mobilního telefonu. Opět představuje jednoduchý a zároveň vysoce bezpečný produkt. Určen klientům (nejen fyzickým osobám, ale i podnikatelům), kteří preferují flexibilní ovládání svého bankovního účtu prostřednictvím menu mobilního telefonu nahrané aplikace bankou na SIM kartu (například pro platbu složenek, platbu nákupů přes Internet, apod.). U nás je podporovaný třemi hlavními mobilními operátory: T Mobile, Telefónica O 2, Vodafone. Nabízí širokou paletu služeb, které se člení na pět typů: o Pasivní služby přehled o pohybu a zůstatku peněz na účtu aktuální kurzovní lístek a úrokové sazby termínovaných vkladů o Aktivní služby platební styk v rámci České republiky (platba v Kč, trvalý příkaz na pevnou částku v Kč) platební styk v rámci zahraničí (konverze mezi vlastními cizoměnovými účty) o Termínované vklady o Dobití předplacené karty tuzemských mobilních operátorů o Zasílání informací o zůstatku na účtu Mezi nejčastěji používané funkce v mobilním telefonu pro ovládání účtu patří: o zjištění zůstatku peněžních prostředků na účtu o dobíjení předplacených telefonních karet tuzemských operátorů o jednorázové platební příkazy a historie provedených transakcí o založení trvalého platebního příkazu a infolimit (Zdroj: GE Capital Bank, a. s.) Podmínkou pro poskytnutí je zřízení běžného účtu a jeho vedení u příslušné banky. Dále uzavření Smlouvy o užívání produktů přímého bankovnictví a sepsání Příkazu k nastavení daných produktů. Poté zbývá už jen instalace bankovní aplikace. 15

16 INTERNETBANKING Internetbanking (někdy se nazývá Onlinebanking) = internetové bankovnictví Jde o komunikaci klienta s jeho bankou za pomoci Internetu. Představuje službu, která umožňuje provádět platební styk, získávat informace o účtu a řadu jiných údajů pomocí libovolného osobního počítače napojeného na Internet. V současné době je nejrozšířenějším prostředkem k ovládání běžného účtu. Předchozí instalace určitého software do jednoho konkrétního osobního počítače není zapotřebí. Pouze stačí, aby se klient přihlásil do systému příslušné banky pomocí její webové adresy a zadal do systému všechna potřebná hesla a elektronické klíče. Potřebné údaje může mít uložené například na CD disku, Flash disku nebo kdekoliv jinde. Poté již může zadávat různé platební operace WAP BANKING WAP banking = elektronické bankovnictví Jde o komunikaci klienta s jeho bankou za pomoci WAP (jiná varianta Internetbankingu). Služba, která představuje nejnovější komunikační kanál pro spojení s bankovním účtem. Klient potřebuje pouze mobilní telefon, který podporuje tzv. službu WAP (Wireless Application Protocol). Telefony se službou WAP nabízejí všichni tuzemští provozovatelé mobilních sítí. O daném produktu může klient uvažovat, má li zřízený běžný účet v bance a vlastní mobilní telefon. Díky této službě může získat aktuální informace o zůstatku a pohybu peněz účtu, zadávat platební příkazy, zakládat termínované účty, zjišťovat aktuální kurzy měn, úrokové sazby a využívat jiných služeb HOMEBANKING Homebanking = domácí bankovnictví Historicky nejstarší služba. Celý proces se odehrává buď pomocí osobního počítače napojeného na příslušný bankovní systém pomocí Internetu, nebo po pevné lince. V případě použití osobního počítače je nezbytnou součástí předchozí instalace příslušného software. Uživatel může opět po celých 24 hodin denně zadávat příkazy k inkasu, k převodu a řadu dalších operací nebo může ověřovat historii účtu, jak již bylo řečeno. 16

17 SPOLEČNÉ VÝHODY A ZÍSKÁNÍ Mezi společné výhody předchozích on line kanálů, patří: o jednoduchý, jednotný a bezpečný přístup ke svému účtu odkudkoliv (banka klade velký důraz na bezpečnost svých produktů, proto v případě GSM bankingu probíhá veškerá komunikace klienta s bankou na základě výměny šifrovaných SMS zpráv mezi jeho mobilním telefonem a bankou, tedy na základě tzv. SIM Toolkit technologii; v případě ostatních produktů stačí pouze zavolat na klientskou linku příslušné banky, buď z pevné linky, nebo z mobilního telefonu, pod podmínku znalosti bezpečnostního klíče, který chrání vstup při volání, například za účelem zjištění zůstatku na běžném účtu nebo za účelem kontroly historie jednotlivých transakcí) o široká nabídka bankovních služeb (například platební styk v rámci České republiky nebo v rámci zahraničí, cenné papíry, debetní a kreditní karty, apod.) o nastavení denního limitu (klient nemůže zadat platby nad stanovený limit) o provázanost mezi jednotlivými produkty přímého bankovnictví o levnější a efektivnější řízení financí (již zmíněná úspora poplatků a času) o flexibilní přístup ke svému účtu odkudkoliv On line kanály lze získat třemi způsoby: o on line na stránkách příslušné banky nebo o na pobočce příslušné banky nebo O telefonicky prostřednictvím bezplatné linky dané banky 17

18 3. POPIS VYBRANÝCH BANK Všechny banky, na které je práce zaměřena se řadí mezi akciové společnosti. Akciová společnost (a. s.) je obchodní společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě. Za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Akcionář za závazky společnosti neručí. Jde o nejrozšířenější formu podnikání nejen v České republice, ale i v ostatních zemích. Firma společnosti musí obsahovat buď označení akciová společnost nebo zkratky akc. spol., a. s.. Nákupem akcie se každý může stát podílníkem akciové společnosti (nebo li akcionářem). Získá tak část celkové hodnoty společnosti, právo na dividendy (dividenda představuje peněžitý podíl z čistého zisku akciových společností vyplácený akcionářům podle stanoveného procenta nominální hodnoty akcie) a hlas na valné hromadě společnosti. Za ztráty společnosti ručí pouze svým podílem KOMERČNÍ BANKA, a. s. Komerční banka, a. s. 10 je univerzální, dynamická a důvěryhodná společnost. Poskytuje komplexní finanční služby v oblastech drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Dále nabízí depozitní produkty, úvěry a přímé bankovnictví. Společnosti finanční skupiny Komerční banky, a. s. nabízejí další specializované služby, které jsou dostupné prostřednictvím sítě poboček Komerční banky, vlastní distribuční sítě a přímého bankovnictví. Patří mezi ně zejména: o stavební spoření o penzijní připojištění o spotřebitelské úvěry o faktoring

19 Poznámka: Faktoring 23 je finanční služba, která spočívá v odkupu krátkodobých pohledávek (obvykle se splatností od 30 do 90 dní) před dobou jejich splatnosti (tzn., že řeší finanční krytí obchodních a výrobních firem). Jde o ideální produkt pro většinu odvětví ekonomiky. Dodavatelé zboží nebo služby postupují na faktoringovou společnost faktora své pohledávky za odběrateli. Faktor po prověření bonity prodávajícího (klienta) a dlužníka poté uzavře s klientem smlouvu, ve které se klient zavazuje, že vybrané pohledávky (vznikající za odběrateli) bude postupovat faktoringové společnosti, která potvrzuje, že na postoupené pohledávky poskytne klientovi zálohy ve sjednané výši (cca 60 90% z nominální hodnoty pohledávky, dle celkové kvality a možných rizik ve vztahu k odběrateli) bezprostředně po převzetí příslušných faktur a zároveň se postará o jejich inkaso. Vůči odběratelům vystupuje jako jejich nový věřitel. V případě nedodržení lhůty splatnosti zajišťuje upomínání. Cílem je stav, kdy dodavatel není odkázán na mnohdy několikaměsíční doby splatnosti a může se svými zdroji disponovat v podstatě ihned (z praktického hlediska jde o jakýsi překlenovací úvěr). Výši financování ovlivňuje přímo klient (díky tomu, že je schopen vyrábět a prodávat své produkty, tzn. produkty vhodné pro financování) a není omezen limitem. Komerční banka, a. s. vznikla v lednu roku 1990 vyčleněním obchodní činnosti z bývalé československé Státní banky na území České republiky. Jako první banka na českém trhu se zavázala udržet garantovanou úroveň služeb dodržováním jasně definovaných principů. Tyto principy se týkají poskytování produktů a služeb. Jako první banka v České republice, v říjnu 2004, získala hlavní cenu Banka roku 2004, ve 3. ročníku soutěže MasterCard Banka roku. Je také součástí skupiny Société Générale od října roku 2001, která je jednou z největších finančních skupin v eurozóně. Generálním ředitelem a předsedou představenstva je Henri Bonnet

20 3.2. ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, a. s. Československá obchodní banka, a. s. 11 (ČSOB, a. s.) působí jako univerzální komerční banka v České republice, která poskytuje individuální řešení finančních potřeb nejen pro občany, ale i pro podnikatele, malé a střední podniky, družstva, municipality, neziskové organizace, korporace a instituce. Nabízí moderní služby, které zahrnují zejména dostupné půjčky a hypotéky, dále pak rozsáhlé možnosti spoření, investování a také pohodlné on line bankovnictví. Byla založena roku 1964 státem, jako banka pro poskytování služeb v oblasti financování zahraničního obchodu a volnoměnových operací. V červnu 1999 byla privatizována a jejím majoritním vlastníkem se stala belgická banka KBC, která je součástí skupiny KBC. V červnu 2000 k sobě převzala IPB (Investiční a poštovní banku). Opět v červnu, roku 2007 se KBC Bank stala jediným akcionářem Československé obchodní banky, a. s. a do konce tohoto roku působila na českém i slovenském trhu (slovenská pobočka byla oddělena k 1. lednu 2008). Generálním ředitelem a předsedou představenstva je Ing. Pavel Karvánek. Obchodní profil Československé obchodní banky, a. s. zahrnuje tyto úseky: fyzické osoby (retailová klientela) malé a střední podniky korporátní klientela a nebankovní finanční instituce finanční trhy a privátní bankovnictví Společnost Československá obchodní banka, a. s. v retailovém bankovnictví v rámci ČR působí pod dvěma obchodními značkami ČSOB, a. s. a Poštovní spořitelna. Poštovní spořitelna využívá pro svou činnost rozsáhlé sítě České pošty. Klienti ČSOB, a. s. jsou u nás obsluhováni celkem na 246 pobočkách, klienti Poštovní spořitelny pak na cca obchodních místech České pošty (stav k ) prostřednictvím 51 finančních center Poštovní spořitelny. ČSOB, a. s. spolu s Poštovní spořitelnou poskytují své služby prostřednictvím distribučních kanálů v rámci skupiny ČSOB, a. s. a prostřednictvím distribučních kanálů přímého bankovnictví (nabízí rychlé, příjemné, bezproblémové a moderní služby)

21 3.3. ČESKÁ SPOŘITELNA, a. s. Česká spořitelna, a. s. 12 je moderní banka, která se orientuje na drobné klienty, malé a střední firmy, města a obce. Poskytuje jim spolu s pobočkami i služby po telefonu a Internetu. Představuje transparentní a otevřenou společnost. Dlouhodobě, pravidelně a otevřeně informuje o aktuálním dění v bance i dceřiných společnostech, a to včetně finančních výsledků. Tím patří už po dlouhá léta k informačně nejvstřícnějším společnostem a na trhu k nejdéle působícím. Akciovou společností je od roku Důležitou roli hraje také ve financování velkých korporací a v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. V současné době se může chlubit 5,3 miliony klienty, tím je také největší bankou na trhu. Vydala více než 3 miliony platebních karet, zahrnuje 655 poboček a provozuje více než bankomatů. Má velmi pevné postavení na českém trhu. Na kapitálovém českém trhu patří mezi významné obchodníky s cennými papíry. Její kořeny sahají až do roku 1825, kdy svou činnost zahájila Spořitelna česká, která byla nejstarším právním předchůdcem dnešní České spořitelny. Stále se snaží pokračovat ve zkvalitňování svých produktů, služeb a zkvalitňovat pracovní procesy. V soutěži Fitcentrum Banka roku 2009 získala titul Banka roku a v hlasování veřejnosti byla zvolena jako Nejdůvěryhodnější banka roku. Klade důraz na rozvoj moderních komunikačních nástrojů a umožňuje rychle a efektivně reagovat na požadavky trhu. Generálním ředitelem je Gernot Mittendorfer

22 3.4. RAIFFEISENBANK, a. s. Raiffeisenbank, a. s. 13 (Banka inspirovaná klienty) se řadí k nejvýznamnějším a největším bankám v České republice. Lze říci, že jde o dynamickou společnost, která získává na trhu řadu ocenění. V nejprestižnější domácí anketě MasterCardBanka roku získala v loňském roce již po třetí za poslední 4 roky titul Nejdynamičtější banka roku. Dále, pak v soutěži Zlatá koruna první místo v kategorii přímé bankovnictví, hypotéka a podnikatelský úvěr. Poskytuje od roku 1993 v České republice široké spektrum bankovních služeb, a to jak pro soukromou, tak pro podnikovou klientelu. Obsluhuje klienty v síti více než sto poboček a klientských center. Dále poskytuje své služby ve specializovaných hypotečních centrech, osobních a firemních poradců. Za 3. čtvrtletí roku 2009 vykázala zisk 1,6 miliardy korun. Od samého počátku svým klientům aktivně nabízí služby s důrazem na zohlednění jejich specifických potřeb, a to v různých regionech. Snaží se vzbuzovat u svých klientů jistotu, stabilitu a vytvářet nové moderní produkty a služby. Vedle obchodních aktivit se dále angažuje v řadě veřejně prospěšných aktivit, například v oblasti kultury. Zabývá se i charitativními projekty. Emblémem a tradiční ochrannou známkou skupiny Raiffeisen je zvláštní architektonický prvek: dvě zkřížené koňské hlavy. Tento emblém již po řadu staletí krášlí štíty celé řady budov v Evropě a představuje symbol ochrany rodin shromážděných pod společnou střechou před zlem a životním ohrožením. Raiffeisenbank, a. s. nabízí samozřejmě také moderní služby přímého bankovnictví

23 3.5. GE MONEY BANK, a. s. GE (General Electric) Money Bank, a. s. 14 je dynamická globální společnost. Lze říci, že se jedná o největší a nejsilnější společnost na světě. Jde o finanční skupinu, která je ve více než 50 ti zemích světa předním poskytovatelem finančních služeb pro 130 milionů klientů, jednotlivců i malých a středních podniků. Říká o sobě, že: Nabízí snadno a rychle dostupné produkty a služby, šité na míru potřebám klientů.. Její prioritou je poskytování úvěrových služeb. GE Money Bank, a. s. patří do finanční skupiny GE Money, která byla založena již v roce 1982 za pomoci všem známého vynálezce žárovky Thomase Alva Edisona. Generálním ředitelem a prezidentem je William H. Cary. K produktům a službám, které poskytuje, patří: o osobní půjčky o podnikatelské úvěry o platební a úvěrové karty o konsolidace úvěrů o hypotéky a refinancování hypoték o depozita o investiční produkty o úvěrové pojištění o leasing automobilů o poradenství v oblasti získávání veřejné podpory na vybrané typy projektů V České republice působí tři společnosti, které patří do skupiny GE Money: o GE Money Bank, a. s. (univerzální banka, která patří mezi největší české peněžní ústavy, zahrnuje 221 poboček a 618 automatů, své služby orientuje nejen na občany, ale i na malé a střední podniky) o GE Money Multiservis, a. s. (počátky působení této společností sahají až do roku 1966, kdy byla zaměřena na prodej televizorů na splátky; 23

24 současný název získala až v roce 2005; lze říci, že jde o dlouhodobě nejznámější a největší společnost na českém trhu, která je zaměřena na financování spotřebitelských nákupů; hlavní výhoda spočívá v rychlosti poskytování služeb, neboť všechny smlouvy u Multiservis úvěru jsou schvalovány elektronickou cestou; své služby nabízí prostřednictvím svých obchodních partnerů v rámci sítě prodejních míst a internetových obchůdků pro zajímavost, v dnešní době lze na splátky již pořídit například obuv, kosmetiku, knihu, očkování apod., ne jen tedy domácí spotřebiče, nábytek nebo výpočetní techniku; dále poskytuje navíc i hotovostní půjčky a kreditní karty) o GE Money Auto, s. r. o. (své působení na českém trhu zahájila již roku 1994; dnes je jednou z největších leasingových společností, které poskytují v rámci České republiky finanční leasingy a úvěry na osobní a užitkové vozy; od samého počátku svého působení na českém trhu kladla důraz na jednoduchost, flexibilitu, rychlost a dostupnost v přístupu ke svým klientům, proto dnes patří mezi jednu z nejvyužívanějších společností)

25 4. NABÍDKA SLUŽEB PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ 4.1. KOMERČNÍ BANKA, a. s. V rámci přímého bankovnictví nabízí tyto služby: o Mojebanka (internetové bankovnictví) prostřednictvím Internetu a počítače splňujícího minimální technické požadavky mohou klienti provádět na celém světě většinu bankovních operací, aniž by navštívili Komerční banku, a. s., z pohodlí domova či kanceláře. o Mobilní banka (telefonní bankovnictví Expresní linka) prostřednictvím displeje a klávesnice mobilního telefonu mohou klienti provádět téměř odkudkoliv většinu bankovních operací, aniž by opět navštívili Komerční banku, a. s. (komfortní aplikace se pouze stáhne do mobilního telefonu, grafické ztvárnění je velmi podobné s internetovým bankovnictvím Mojebanka). Expresní linka = linka, pomocí které lze komunikovat pohodlně a bezpečně pomocí nejmodernějších služeb přímého bankovnictví s bankou a ovládat tak všechny účty u Komerční banky, a. s. (nejen své, ale i účty jiných osob, pokud klient obdrží od majitele účtu příslušné zmocnění). Nabízené služby mají společné výhody: o v obou případech jde o moderní služby Komerční banky, a. s. v České republice, které jsou určeny nejen občanům, ale i drobným podnikatelům a firmám o nabízejí neomezený přístup každý den v roce a v kteroukoliv denní či noční dobu, o víkendech a státních svátcích, nezávisle na otevírací pracovní době a výraznou úsporu času ohledně vyřizování finančních záležitostí (odpadá pravidelná návštěva pobočky banky, neztrácí se čas vyplňováním formulářů a čekáním ve frontě u přepážky) o jednoduché, přehledné a srozumitelné ovládání o neomezená kontrola nad pohyby na účtech o okamžitý přehled o aktuálním zůstatku na účtech (dále lze zadávat jednorázové či trvalé platební příkazy, zjišťovat informace o účtech, aktuální kurzy měn a úrokových sazeb, dobíjet mobilní telefon všech 25

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2015 Vážená klientko, vážený kliente, od 1. dubna budeme mít nový Sazebník pro fyzické osoby - občany, a proto bychom vás chtěli seznámit se všemi chystanými

Více

Ceník pro Osobní konto České spořitelny

Ceník pro Osobní konto České spořitelny Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví 5. Nedodržení smluvních podmínek 1. OSOBNÍ KONTO ČS 1.1 Založení, přechod

Více

Expresní linka. První kroky se službou Expresní linka

Expresní linka. První kroky se službou Expresní linka Expresní linka První kroky se službou Expresní linka OBSAH Co Vám Expresní linka nabízí? 3 Možnost zabezpečení přístupu k Expresní lince 4 První kroky Registrace čísla Vašeho mobilního telefonu 4 První

Více

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení ČS ČS ČS ČS ČSOB ČSOB Sporožirový účet Výhodný program Komplexní program Exclusive konto ČSOB Konto ČSOB Aktivní konto Minimální vklad 100,- 100,- 100,- 100,- 200.- 200,- Zřízení účtu Zřízení balíčku Vedení

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová Ostatní služby bank Bc. Alena Kozubová Ostatní služby Obchody s cizími měnami Přímé bankovnictví Platební karty Operace s cennými papíry Poradenské služby Obchody s cizími měnami Česká národní banka na

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Podnikatelské ekonto KOMPLET

Podnikatelské ekonto KOMPLET Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Od 1. 11. 2012 banka nabízí nový cenový program pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby. V důsledku zavedení nového

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0036. Inovace a individualizace výuky VY_62_INOVACE_ZEL16. BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o.

CZ.1.07/1.5.00/34.0036. Inovace a individualizace výuky VY_62_INOVACE_ZEL16. BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu Název školy Autor VY_62_INOVACE_ZEL16 BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Ing.

Více

1. Osobní účet České spořitelny

1. Osobní účet České spořitelny Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty vedené v cizí měně 4. Zahraniční platební styk 5. Obecné položky 1. Bezhotovostní

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Služby, řešen ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Novinky UniCredit Bank pro stomatology dostupnější kontokorent Profesionál k podnikatelskému účtu vklady prostřednictvím České pošty na Váš účet

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 11. 3. 2010 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: I. Vkladové produkty. pol. text cena v Kč

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: I. Vkladové produkty. pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Strana 1 Juridica Business Program Fyzická osoba podnikatel, Právnická osoba Profesní účet

Více

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Měsíční vedení účtu v CZK Měsíční vedení účtu v EUR/USD Měsíční výpis z účtu - zasílání elektronicky - zasílání poštou Běžný účet CZK/EUR/USD Šablona platby (zadání,

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

Přehled funkčností služeb Přímého bankovnictví Komerční banky, a.s.

Přehled funkčností služeb Přímého bankovnictví Komerční banky, a.s. Oblast Funkčnost Certifikační průvodce Vytvoření certifikátu prostřednictvím online průvodce Dávkové příkazy Odeslání dávkových příkazů do banky - - - Dávkové příkazy Zobrazení přehledu dávkových příkazů

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Představení Poštovní spořitelny Součást skupiny ČSOB Samostatná obchodní značka Druhá největší banka v ČR v počtu klientů obsluhuje více jak 2 000 000 klientů

Více

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny 1. Služby k Podnikatelskému kontu Basic České spořitelny 2. Úrokové sazby 3. Výpisy 4. Obecné položky 5. Zřízení a zrušení Podnikatelského konta Klasik České

Více

Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let

Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let Co se na vašem účtu mění Způsob podepisování Nyní už všechny dokumenty podepisujete pouze vy. Platební karta Týdenní limit pro výběry z bankomatů

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy)

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován

Více

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Speciální účty 04

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB S ÚČINNOSTÍ OD 1. 9. 2015 Vážená klientko, vážený kliente, od 1. září 2015 budeme mít nový Sazebník ČSOB pro fyzické osoby - občany, a proto bychom vás chtěli seznámit se všemi chystanými

Více

Příručka pro uživatele Telefonního bankovnictví

Příručka pro uživatele Telefonního bankovnictví Příručka pro uživatele Telefonního bankovnictví Vážený kliente, naším cílem je nabídnout Vám takové finanční služby, které Váš skutečný život zjednoduší. Proto jsme se rozhodli novou podobu našich finančních

Více

1. Osobní účet České Spořitelny

1. Osobní účet České Spořitelny Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České Spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

Úhradová forma placení Nástroje bezhotovostního placení

Úhradová forma placení Nástroje bezhotovostního placení Úhradová forma placení Nástroje bezhotovostního placení HOR_62_INOVACE_8.ZSV.4 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 5. 10. 2012 Základy společenský věd 8. ročník; Úhradová forma placení. Nástroje

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace

Více

Manuál pro majitele Korporátní karty. Manuál pro majitele Korporátní karty

Manuál pro majitele Korporátní karty. Manuál pro majitele Korporátní karty Manuál pro majitele Korporátní karty Obsah příručky 1 MojeBanka Business...3 1.1 Přihlášení do aplikace MojeBanka Business...3 1.2 Elektronické výpisy v sekci evýpisy...3 1.3 Výpisy v sekci Výpisy transakcí...4

Více

Vedení účtu včetně vyhotovení měsíčního výpisu. Přechod na jiný typ účtu. 4 6 produkty/služby Standard 29 69 109 149 + 20 159 289 389 + 80

Vedení účtu včetně vyhotovení měsíčního výpisu. Přechod na jiný typ účtu. 4 6 produkty/služby Standard 29 69 109 149 + 20 159 289 389 + 80 Sazebník Osobní účet České spořitelny Základní operace spojené se správou účtu Zřízení Vedení účtu včetně vyhotovení měsíčního výpisu Přechod na jiný typ účtu Zrušení Měsíční cena za produkty a služby

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS 3 Ostatní poplatky 3 Internetové bankovnictví

Více

JJ Mois Année Individuální nabídka bankovních služeb pro. členy BD Sv. Ján

JJ Mois Année Individuální nabídka bankovních služeb pro. členy BD Sv. Ján JJ Mois Année Individuální nabídka bankovních služeb pro členy BD Sv. Ján Váženíčlenové družstva, předkládám Vám nabídku vybraných bankovních služeb připravenou právě pro Vás. Dovolte, abych Vám předně

Více

Příloha č. 2 Přehled služeb internetového bankovnictví Servis 24 České spořitelny, a.s.

Příloha č. 2 Přehled služeb internetového bankovnictví Servis 24 České spořitelny, a.s. Příloha č. 2 Přehled služeb internetového bankovnictví Servis 24 České spořitelny, a.s. Přehled poskytovaných služeb a operací na účtech SERVIS 24 správa uživatele IVR TB IB GSM Typ změna bezpečnostního

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Spořící účet CREDITAS 3 Vkladní knížka CREDITAS 4 Termínovaný vklad CREDITAS 5 Ostatní poplatky

Více

Firemní program Domino

Firemní program Domino Firemní program Domino pro zaměstnance společnosti SPŠ Mladá Boleslav Prezentace FP Domino BĚŽNÝ ÚČET V KČ Srovnání nabídky kont Perfekt Konto Extra Konto Premium Konto Měsíční kreditní obrat > 10 000

Více

Přehled funkčností a parametrů služby Internet Banka

Přehled funkčností a parametrů služby Internet Banka Přehled funkčností a parametrů služby Internet Banka Pasivní operace Zůstatky na účtech Přehled transakcí Přehled příkazů k úhradě zadaných on-line kanály Zobrazení nezaúčtovaných transakcí Zobrazení odmítnutých

Více

Platební karty. Elektronické bankovnictví.

Platební karty. Elektronické bankovnictví. 7. Platební karty. Elektronické bankovnictví. NÁSTROJE PLATEBNÍHO STYKU 1. Bankovní převody (příkaz k úhradě, příkaz k inkasu) 2. Směnky 3. Šeky 4. Platební karty 5. Elektronické bankovnictví 6. Dokumentární

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní

Více

Komerční banka, a. s 31

Komerční banka, a. s 31 Příloha č. 4 Komerční banka, a. s 31 KB je univerzální bankou se širokou nabídkou služeb v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Společnosti finanční skupiny Komerční banky nabízejí

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY ÚČINNÝ OD 1. ŘÍJNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Spořicí vklad CREDITAS

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. P0178 Kanál elektronického bankovnictví. P0179 Způsob provedení transakce na bankovním účtu Poznámka: Výčet položek číselníku:

POPIS ČÍSELNÍKU. P0178 Kanál elektronického bankovnictví. P0179 Způsob provedení transakce na bankovním účtu Poznámka: Výčet položek číselníku: POPIS ČÍSELNÍKU : : 01 Výčet položek číselníku: Distribuční kanály elektronického a klasického bankovnictví DISTRKAN Jednotlivé typy distribučních kanálů elektronického a klasického bankovnictví. Použití

Více

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 11. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013 HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 27. 2. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Finanční produkty 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

Přehled změn ve službě ČSOB InternetBanking 24 1. Nový vzhled

Přehled změn ve službě ČSOB InternetBanking 24 1. Nový vzhled Přehled změn ve službě ČSOB InternetBanking 24 1. Nový vzhled Do služby vstoupíte přes přihlašovací obrazovku, která hodně napoví o novém vzhledu služby. Po přihlášení se zobrazí vstupní obrazovka. 1/5

Více

Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část

Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část Od 1. 9. 2014 Raiffeisenbank a.s. především zavádí nový tarif SMART. Současně přidává Bezkontaktní nálepku MasterCard do ceny tarifu KOMPLET,

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace

Více

PLATBY KARTOU NA INTERNETU

PLATBY KARTOU NA INTERNETU PLATBY KARTOU NA INTERNETU Chcete rychle, pohodlně a bezpečně nakupovat z pohodlí domova či kanceláře? Není nic jednoduššího, než nakupovat přes internet kartou. Karta šetří Váš čas i peníze S kartou můžete

Více

Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013.

Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013. Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013. Změna zákona o rozpočtových pravidlech Nový zákon č.501/2013, kterým se mění zákon 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. SRPNA 2013 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořicí vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Název: Výčet položek číselníku:

POPIS ČÍSELNÍKU. Název: Výčet položek číselníku: 01 POPIS ČÍSELNÍKU Výčet položek číselníku: Kód Jednotlivé typy distribučních kanálů elektronického bankovnictví. Použití číselníku v parametrech: P0178 Kanál elektronického bankovnictví Název položky

Více

Běžný účet CZK* Zahraniční platba odchozí prioritní 700 Kč 700 Kč. Zahraniční platba příchozí*** 150 Kč. Platby s konverzí měn v rámci Equa bank

Běžný účet CZK* Zahraniční platba odchozí prioritní 700 Kč 700 Kč. Zahraniční platba příchozí*** 150 Kč. Platby s konverzí měn v rámci Equa bank Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 05.09.2013 Vedení účtu Běžný účet CZK* Vedení účtu při průměrném měsíčním zůstatku do 100 000 Kč (měsíčně) 149 Kč Vedení účtu při

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 8. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236

Více

Chytrá karta České spořitelny

Chytrá karta České spořitelny Chytrá karta České spořitelny Martin Techman, ředitel úseku rozvoje obchodu ČS Tomáš Reytt, manažer projektu Chytrá karta ČS 11. srpna 2008 Obsah Volně nastavitelné produkty Trh kreditních karet v ČR Chytrá

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Osobní konto České spořitelny 2. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet

Více

Transakční terminály nová generace samoobslužných zařízení pro bezhotovostní platby

Transakční terminály nová generace samoobslužných zařízení pro bezhotovostní platby nová generace samoobslužných zařízení pro bezhotovostní platby Miloslav Křečan, kartové centrum České spořitelny Praha, Samoobslužná zařízení ČS Samoobslužná zařízení: rychlá obsluha, pohodlné, cenově

Více

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Od 1. 4. 2012 dochází ke změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb, jejíž součástí jsou mimo jiné tyto dokumenty: Obchodní podmínky

Více

převedeni půjčky k air bank otviraci. Osobní účty také často mají poplatek za vedení účtu.

převedeni půjčky k air bank otviraci. Osobní účty také často mají poplatek za vedení účtu. převedeni půjčky k air bank otviraci. Osobní účty také často mají poplatek za vedení účtu. Souhlasím s šířením obchodních sdělení elektronickou formou. Tento souhlas poskytuji na dobu 10 let. počáteční

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Podnikatelský účet mkonto business 2 II. Spořicí účet pro podnikatele emax busines 2 III. Účet pro internetové obchody

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ ÚČINNÝ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Běžný účet CREDITAS s cenovým

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

BLESK peněženka předplacená platební karta. Nominace o Cenu v soutěži Zlatá koruna v kategorii finanční produkty Novinka roku. MOPET CZ a.s.

BLESK peněženka předplacená platební karta. Nominace o Cenu v soutěži Zlatá koruna v kategorii finanční produkty Novinka roku. MOPET CZ a.s. BLESK peněženka předplacená platební karta. Nominace o Cenu v soutěži Zlatá koruna v kategorii finanční produkty Novinka roku MOPET CZ a.s. Proč předplacená platební karta Na českém trhu do roku 2014 neexistovala

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován odborníky

Více

Finanční služby SOB pro municipality

Finanční služby SOB pro municipality Finanční služby SOB pro municipality Rozšíření nabídky ČSOB pro municipality Využití předností a možností obchodních míst ČSOB a České pošty pro zlepšení kvality obsluhy municipalit Pobočková síť ČSOB

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Mojebanka. První kroky se službou Mojebanka

Mojebanka. První kroky se službou Mojebanka Mojebanka První kroky se službou Mojebanka OBSAH Co Vám Mojebanka nabízí? 3 První kroky Přihlášení 4 První kroky Zobrazení transakční historie 5 První kroky Pořízení platby 5 První kroky Podepisování platebních

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: IV. Kartové služby

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: IV. Kartové služby Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Vydání/používání karty 2. Úvěry poskytované prostřednictvím kreditních a charge karet 3. Vyrobení náhradní karty 4. Omezení

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -7. modul Platební karty

Finanční gramotnost pro SŠ -7. modul Platební karty Modul č. 7 Ing. Miroslav Škvára Platební karty a jak se v nich vyznat Co si myslíte? Platební karta je VÝHRA nebo POHROMA? 2 Druhy platebních karet 1. Debetní platební karta 2. Kreditní platební karta

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Internet Banka v mobilu

Internet Banka v mobilu Internet Banka v mobilu Obsah Co je Internet Banka v mobilu?... 3 Co umí Internet Banka v mobilu?... 3 Kdo může používat Internet Banku v mobilu?... 3 Na jakých telefonech Internet Banka v mobilu funguje?...

Více

Bezhotovostní platební styk. Bc. Alena Kozubová

Bezhotovostní platební styk. Bc. Alena Kozubová Bezhotovostní platební styk Bc. Alena Kozubová Depozita Podniky i občané si ukládají své finanční prostředky na účty v bankách. Jde o vklady, které se označují jako depozita. Jedná-li se o cizí měnu, označujeme

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013.

Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013. Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013. Změna zákona o rozpočtových pravidlech Nový zákon č.501/2013, kterým se mění zákon 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech

Více

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Podnikatelský účet mbusiness Konto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení účtu mbusiness Konto b) Vedení účtu mbusiness

Více

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1 BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S K Á KO

Více

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP Jsme tuzemská banka, která patří do skupiny UniCredit. Naše celosvětová síť pokrývá přibližně 50 trhů s více než 9 500 poboček

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO149

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty vedené v cizí měně

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3-4 II. Platební styk 5 III. Electronic Banking Software 5 IV. Internet Banking Companyworld Payment 5 V. Pokladna 5 VI. Úvěry 6 VII. Vklady 6-7

Více