OdOlen měsíčník cena 10 Kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OdOlen 5 2013 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz"

Transkript

1 zpravodaj města Odolena Voda OdOlen měsíčník cena 10 Kč Foto: Zdeněk Kocur Středověké divadlo TRAKEN Ve dnech a od 14 hodin se na louce u kostela v Odoleně Vodě uskuteční rytířský turnaj na koních v podání středověkého divadla Traken. Rytíři se městu představí při uvítacím ceremoniálu s představiteli Odoleny Vody v pátek v 17 hodin před městskou radnicí. Jste srdečně zváni. Nad celou akcí převzala záštitu starostka města Ing. Dita Výborová. OdOlen 5/2013 1

2 zprávy z radnice Výtah z jednání Rady města č. 5/2013 ze dne Rada města schválila: Plán letní údržby zeleně ve městě Odolena Voda pro rok 2013 pro Technické služby města Odolena Voda. Návrhy Komise pro životní prostředí při Radě města Odolena Voda ze dne na údržbu a péči o městskou zeleň v součinnosti s Technickými službami města Odolena Voda a vysázení květin a stromů dle návrhu komise takto: na Dolním náměstí před poštou, v ulici Komenského, v ulici U pivovaru. Uzavření Dodatku nájemní smlouvy s Aero Odolena Voda, o.s. se sídlem Ke Stadionu 375, Odolena Voda. Provozování tenisového areálu v sezoně roku 2013 tenisovým oddílem při TJ Aero za podmínek splnění všech povinností uložených stavebním úřadem Odolena Voda a v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Jakékoli investice je uživatel oprávněn provádět pouze po předchozím projednání a schválení v Radě města Odolena Voda. Vítěze poptávkového řízení na akci Likvidace azbestové krytiny tesko objektu v Odoleně Vodě a to spol. Dekonta Holding a.s. Volutová 2523, Praha 5, za cenu Kč bez DPH. Zveřejnění záměru na pronájem bytu uchazeči, který nabídne nejvyšší smluvní nájemné (I. kolo). Jedná se o byt č. 7, dispozice 2+1, o celkové výměře pro nájem 53,46 m 2, č. p. 275 Komenského, Odolena Vodě. Vyvolávací částka smluvního nájemného je stanovena ve výši 70 Kč/ m 2 /měsíc. Zadání veřejné zakázky Rekonstrukce bytu po sanaci škod způsobených požárem a vodou byt č. 14 Kpt. Jaroše, Odolena Voda. Seznam společností, jež budou obeslány s oznámením o zveřejnění veřejné zakázky Rekonstrukce bytu po sanaci škod způsobených požárem a vodou byt č. 14 Kpt. Jaroše, Odolena Voda. Prodloužení lhůty v dohodě o započtení nájmu za měsíc září 2012 která byla schválena Radou města Odolena Voda č. 15/2012 dne s panem Michaelem Vackem, IČ: , bytem Pražská 190, Vráž u Berouna, nájemce Restaurace Opera na náměstí Vítězslava Hálka č. 90, Odolena Voda Dolínek z důvodu zpětného doplnění jistiny nájmu a prodlužuje tímto vrácení dosud nezaplacené částky nejpozději do Vítěze poptávkového řízení na opravy místních komunikací tryskovou metodou společností Oprava komunikací Zoubek s.r.o., se sídlem Na Valech 1031, Sadská, IČ: za cenu 2970 Kč (bez DPH) za 1 tunu dodané asfaltové směsi a záruku 48 měsíců na provedené opravy v celkovém rozsahu dodávky oprav ve výši Kč. Dodávku a montáž 2 ks vstupních bočních dveří ve třídách pro objekt mateřské školy v ul. Lidická v Odoleně Vodě společností SVĚT OKEN s.r.o., Žižkova 463, Kralupy nad Vltavou, IČ: za celkovou cenu 2 kusů dveří ve výši Kč bez DPH. Smlouvu na poskytování služby internetu pro provoz Městské knihovny Odolena Voda se spol. KnVnet services s.r.o., se sídlem Sídliště Hůrka 1060, Kralupy nad Vltavou, , IČ: Poskytování služeb je pro Město Odolena Voda zdarma. Rada města jmenovala: S účinností od 4. dubna 2013 nové členy Komise pro seniory při Radě města Odolena Voda takto: Hana Bělinová, Marie Heřmanová, Zdenka Křížová. Členy hodnotící komise k veřejné zakázce Rekonstrukce bytu po sanaci škod způsobených požárem a vodou byt č. 14 Kpt. Jaroše, Odolena Voda. Členové komise Náhradníci Ing. Ján Kaščák David Halva Bc. Jiří Hornický Ing. Milan Ledvinka CSc. Bc. Karel Philipp Ing. Dita Výborová Ing. Miloš Hladík Pavel Halva Ivana Pirná Zuzana Šobová Rada města svěřila: V souladu s 102 odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích Odboru správy majetku Městského úřadu Odolena Voda ve věcech samostatné působnosti v těchto záležitostech: 1) Vydávání souhlasů a závazných stanovisek s dělením pozemků, územním řízením a stavebním povolením, a to vždy v souladu s platným územním plánem města Odolena Voda a na základě vyjádření Komise stavební a územního rozvoje při Radě města Odolena Voda. Při vyjádření budou akceptovány obecné regulativy Rady města Odolena Voda. 2) Udělování stanovisek města Odolena Voda jako vlastníka pozemních komunikací pro potřeby rozhodnutí Silničního správního úřadu při Městském úřadu Odolena Voda (dle zákona o pozemních komunikacích se majitel dotčené komunikace musí vždy vyjádřit), například ve věci připojování pozemních komunikací ( 10). Rada města uložila: Komisi pro životní prostředí při Radě města Odolena Voda spolupracovat s městským úřadem na zpracování kompletního návrhu na pasportizaci zeleně města Odolena Voda (dle návrhu Komise pro životní prostředí). Vedoucímu Technických služeb města Odolena Voda zajistit úpravy zeleně na Horním náměstí, součinnost při vysazování stromů v Odoleně Vodě dle předloženého návrhu Komise pro životní prostředí při Radě města Odolena Voda ze dne Kulturní komisi při Radě města Odolena Voda, aby ve spolupráci s Komisí stavební a územního rozvoje při Radě města Odolena Voda navrhla Radě města konkrétní návrh na rozsah a finanční objem požadované částečné rekonstrukce rodného domku Vítězslava Hálka v Dolínku v Odoleně Vodě. Starostce města Odolena Voda písemně požádat Středočeský kraj jako vlastníka silnice v Odoleně Vodě ulice Květnová, aby aktivně řešil nutnou opravu výtluků, děr a nerovností v Odoleně Vodě formou celoplošné opravy povrchu vozovky. Rada města vzala na vědomí: Odstoupení 3 členů Komise pro seniory při Radě města Odolena Voda Milana Štefanika, Josefa Horáka a Marie Žučkové na jejich vlastní žádost. Odstoupení pana Milana Šimonka z Komise pro plánování a rozvoj dopravy při Radě města Odolena Voda na vlastní žádost. Rada města děkuje panu Šimonkovi za jeho dlouholetou činnost v této komisi. Rezignaci Ing. Jána Kaščáka na funkci vedoucího Odboru správy majetku Městského úřadu Odolena Voda od Úplné znění Usnesení Rady města naleznete na / Usnesení Rady města 2 Odolen 5/2013

3 zprávy z radnice Výtah z jednání Rady města č. 6/2013 ze dne Rada města schválila: Zrušení VZMR č. 8/2013 Právní služby ve věci reklamace vad díla souboru bytových domů. Důvodem je podání námitky ze strany uchazeče Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., IČ: , sídlem Mezníkova 273/13, Brno Žabovřesky. Směrnici k zabezpečení, provozu a vývoji informačního systému na Městském úřadu Odolena Voda. Směrnici čerpání rozpočtu města Odolena Voda týkající se Mateřské školy Odolena Voda a Základní školy Odolena Voda. Darovací smlouvu s f. AKORD služby, s.r.o., Praha 1, Opletalova 958/27, PSČ , IČ: , zastoupené p. Petrem Polákem na částku Kč na zařízení části dětského hřiště mateřské školy v ul. Lidická 224 v Odoleně Vodě. Směrnici O nakládání a ochraně osobních údajů uživatelů Městské knihovny Odolena Voda. Vícepráce v souvislosti s dodávkou a montáží zdravotechniky, kanalizace a vytápění v ul. Lidická 224 společností Dvořák-Karlík s.r.o., která uzavřela smlouvu o dílo na částku Kč včetně DPH, tyto vícepráce: Směšovací armatura (nebyla v projektu) za cenu díla Kč bez DPH. Provedení víceprací v rámci stavební akce Revitalizace bytových domů na Horním náměstí v Odoleně Vodě, v předpokládané výši ,56 Kč + 15 % DPH, tj Kč, a to dle seznamu víceprací předloženého společností Marhold a.s. Uzavření smlouvy o dílo na odstranění azbestové střechy tesko objektu v lokalitě Malého háje v Odoleně Vodě se společností Dekonta Holding a.s., se sídlem Volutová 2523, Praha 5, za částku Kč bez DPH. Vítěze poptávkového řízení na nákup a dodání zametacího kartáče ZAR 14 za traktor TYM T 273 HST od společnosti Gregor a syn, s.r.o., Pionýrů 12, Tábor, za cenu: Kč bez DPH. Přidělení grantů na podporu činnosti v r takto: Honební společenstvo Odolena Voda nákup chovu zajíců, krmení pro zvěř: Kč. TJ Aero odd. kopané doprava mládežnických družstev k zápasům (úhrada za autobus), nákup sportovních potřeb: Kč. Sdružení přátel pohybu v Odoleně Vodě Turnaj Lukáše Vágnera: Kč. Pavel Novotný výstava fotografií: Kč. BOX CLUB ODOLENA VODA nákup sportovních potřeb pro box, materiál pro celoroční činnost: Kč. AERO Odolena Voda o. s. cyklo závod: Kč. AERO Odolena Voda o. s. Turnaj o pohár starostky města Odolena Voda: Kč. AERO Odolena Voda o. s. Turnaj Evžena Kroba: Kč. TJ Aero odd. šachy náklady na pronájem hrací a tréninkové místnosti + startovné pro soutěže družstev + žákovské turnaje: Kč. Sdružení přátel pohybu v Odoleně Vodě oprava a údržba antukových kurtů, pronájem sport. haly, nákup volejbalového vybavení: Kč. ČRS Místní organizace Odolena Voda zarybnění vodních ploch, zkvalitnění ekosystému, chod a rozvoj organizace: Kč. TJ Aero oddíl skoků na trampolíně celorepublikové soutěže, soustředění oddílu skoků na trampolíně a nájem tělocvičny ZŠ v r. 2013: Kč. Dětské centrum Sluníčko Odolena Voda pořádání jednodenních kulturně-společenských akcí pro děti, organizace cyklů divadelních a jiných akcí: Kč. TJ Aero oddíl orientačního běhu příspěvek na zaplacení tělocvičny, startovného, dopravy na závody a tréninky, letního soustředění oddílu dětí orientačního běhu: Kč. Sbor dobrovolných hasičů Dolínek volnočasové aktivity mládeže a kulturní a spol. akce: Kč. Asociace TOM ČR, TOM Vodolka na ubytování a jízdné: Kč. Rada města jmenovala: Pana Tomáše Kubina, bytem Praha 8, vedoucím Odboru správy majetku Městského úřadu Odolena Voda, s účinností od na dobu neurčitou. Úplné znění Usnesení Rady města naleznete na www. odolenavoda.cz / Usnesení Rady města Aktuality k výstavbě mateřské školy MŠ Lidická Stavební úpravy v MŠ Lidická běží dle časového plánu, v současné době se pracuje na obkladech a dlažbě ve 2. patře, betonují se podlahy, štukují se zdi. Tyto práce zajišťují technické služby města. Zároveň se stavebními pracemi uvnitř budovy poptáváme a budeme schvalovat herní prvky na dětské hřiště a začínáme pracovat na oplocení a úpravě parkoviště před MŠ. Zvýšená kapacita MŠ o 32 dětí v MŠ Lidická a později o 50 dětí v MŠ v areálu základní školy klade nároky na zvýšení celkové kapacity školkové kuchyně. Proto budeme muset zajistit zvýšení kapacity této vývařovny nejen nakoupením nového konvektomatu, ale celkovými stavebními úpravami zázemí kuchyně, což vyústí do celkové rekonstrukce kuchyně MŠ. MŠ a družina v základní škole V tuto dobu už město má projektovou dokumentaci a od 17. dubna je již požádáno o stavební povolení na stavbu MŠ a družiny. Jakmile budeme mít pravomocné stavební povolení, začneme pracovat na zadání a poté zveřejnění veřejné zakázky na stavbu. Samotná výstavba by pak měla proběhnout ve druhé polovině roku. Těmito investičními záměry města bychom tedy měli být schopni od září 2013 umístit 32 dětí v MŠ Lidická a poté od začátku příštího roku dalších 50 dětí v MŠ v areálu ZŠ. Děláme veškeré potřebné kroky k tomu, abychom co nejdříve uspokojili velkou poptávku rodin s dětmi po místech v mateřské škole. n Dita Výborová, starostka města Odolen 5/2013 3

4 zprávy z radnice Z činnosti městské policie Vážení Vodoláci, rád bych vás informoval o činnosti městské policie v měsíci dubnu. V první řadě bych chtěl zhodnotit čištění komunikací ve městě. Bohužel, stejně jako loni i v průběhu letošního čištění se našli nezodpovědní občané, kteří i přes veškeré naše snahy svůj vůz ponechali na místech, kde probíhala očista města. Pouze těmto spoluobčanům můžeme poděkovat za neúplné vyčištění silnic a vzniklé komplikace. S těmito hříšníky zahájila městská policie přestupkové řízení a za přestupky budou po zásluze odměněni. Během dubna se městské policii podařilo vypátrat a následně zadržet nebezpečného pachatele s bohatou kriminální minulostí. Doufejme, že se také tomuto výtečníkovi dostane správného rozhřešení ze strany české justice. A my můžeme pouze doufat, že naši práci opět nezhatí milosrdnost některého z politiků a následná amnestie. Dále se městské policii podařilo objasnit a následně zadokumentovat kuriózní přestupek, ke kterému docházelo v ulici Postřižínská. Byli jsme upozorněni místními obyvateli na častý zápach v ulicích Postřižínská a Kudrnova. Dle provedeného šetření se nám podařilo zjistit, že jeden z nájemníků v rodinném domě chtěl ušetřit za vyvezení své soukromé jímky a následně ji za použití ponorného čerpadla vypouštěl do dešťové kanalizace města. Jeho jednání bylo nejen v rozporu s veškerými vyhláškami města ohledně vyvážení a nakládání s odpady, ale zároveň je to vrchol arogance a hulvátství vůči spoluobčanům. S potěšením vám mohu sdělit, že jeho sousedské chování již projednává příslušný odbor městského úřadu a za svou šetrnost bude potrestán. Nechci vás zatěžovat běžnou činností a rutinou, kterou naše práce také přináší, ale doufám, že výše uvedené akce výmluvně dokládají, že městská policie v žádném případě nezahálí. Přeji vám, aby nadcházející měsíc květen byl prosluněn pouze hezkými dny a příjemnými zážitky. n Patrik Kolbábek, velitel MěP Odolena Voda 4 Odolen 5/2013

5 zprávy z radnice Ze života mladých hasičů Po delší odmlce se opět hlásí mladí hasiči. Máme za sebou první soutěž, která se uskutečnila v Mukařově. Šlo o tradiční Mukařovský uzel a my si v jeho průběhu uvědomili, že se máme ještě hodně co učit. Některým z nás to šlo lépe, některým hůře, ale určitě jsme dolínským hasičům neudělali ostudu. Čekají nás další závody v požárním sportu, a také oblíbené braňáky ve hře Plamen. Pilně se na ně připravujeme. Rádi bychom poděkovali společnosti AERO Vodochody za sponzorství, které nám bylo nabídnuto. Díky AERU máme nová soutěžní trička a byla nám přislíbena i další podpora v budoucnu. Ještě jednou děkujeme. A abyste si nemysleli, že si jenom hrajeme a jezdíme na soutěže, tak bychom vás chtěli také informovat o tom, že za velké pomoci dospělých hasičů a dalších Dolíňáků bylo započato s obnovou hřiště za hasičárnou v Dolínku. Z dobových fotek jsme se seznámili s prostory, kde naši předchůdci trénovali a také si hráli. Potom slovo dalo slovo a od nápadu nebylo daleko k činům. Díky obrovské ochotě a vstřícnosti pana Otty Dvorského, který nám prostor dlouhodobě propůjčil, se jedno sobotní dopoledne sešli příznivci této myšlenky a celý prostor za zbrojnicí byl za pomoci těžké techniky vyklizen. Během jedné ze schůzek jsme místo vyčistili a uhrabali. Víme, že je na hřišti ještě mnoho práce, ale věříme, že s dosavadním nadšením bude brzy provozuschopné a bude sloužit nejenom malým hasičům, ale i ostatním dětem z Dolínku. Protože jak se říká, kdo si hraje, nezlobí. Těšíme se zase příště na shledanou. n Za malé hasiče Dolínek Patrik Kolbábek Fota: Archiv hasičů Jste držitelem/držitelkou ZTP nebo ZTP/P? Máte zájem o BEZBARIÉROVÉ BYDLENÍ? Víte, že ve městě Odolena Voda máte možnost takové bydlení získat? Město Odolena Voda vlastní 16 bytů zvláštního určení o velikosti 1 + KK a L, všechny v domech na novém sídlišti Cukrovar v dolní části města. Žádosti o přidělení těchto bytů je možné podat na předepsaném formuláři Odboru správy majetku MěÚ Odolena Voda. Podmínky pro přidělení bytu: Uchazeč i ostatní členové domácnosti mají vypořádané finanční závazky z předcházejících i stávajících nájemních vztahů. Uchazeč ani žádný člen společné domácnosti nemají byt v osobním vlastnictví, nevlastní dům určený k bydlení nebo podíl v takovém domě, nejsou členem bytového družstva. Uchazeč předloží potvrzení ZTP či ZTP/P a lékařskou zprávu o zdravotním stavu (eventuelně doporučení ošetřujícího lékaře). Je-li zájemce nájemcem bytu ve vlastnictví města, je povinen městu tento byt ke dni sepsání nájemní smlouvy na byt zvláštního určení předat. Bližší informace na webových stránkách města Odolena Voda a na odboru správy majetku u paní Ivany Pirné, tel Odolen 5/2013 5

6 zprávy z radnice Technické služby po dlouhé zimě Foto: Archiv MěÚ Vážení občané, je to pár dní, kdy nám přestalo mrznout. Letošní zima byla opravdu nekonečná. Jistě jste si všimli, že 2. dubna naši pracovníci započali s úklidem komunikací po zimě, který bychom měli dokončit 26. dubna a to ve spodní části města. Vzápětí dojde k vyspravení vozovek tryskací metodou, což bude pro město zajišťovat externí firma. Na vozovkách jste zřejmě zaznamenali oranžové a růžové čárance označující výtluky určené k vyspravení. Od 2. května nám začíná letní údržba městské zeleně. Technika, kterou máme k dispozici, je již připravená díky pracovníkům dílny TS. Od 27. února letošního roku realizujeme přestavbu bytového domu v ul. Lidická 224 na dvě třídy mateřské školky. Stavba v současné době probíhá dle harmonogramu. Druhé patro již máme z poloviny na čisto vyštukované, jsou zde i obklady a namontované radiátory topení, umyvadla i záchodky. Též podlahy jsou připravené pro samonivelační potěr. Možná vám neuniklo, že zde byly provedeny i výkopy pro základy únikového schodiště a současně jsme tyto patky odbetonovali, takže by umístění kovového schodiště nyní nemělo nic bránit. Dne 17. dubna jsme do našeho vozového parku zařadili zbrusu nový úzkorozchodný traktůrek TYM určený pro letní i zimní údržbu, úklid chodníků. Aby mohl vyjet na komunikace, je třeba vozidlo přihlásit a pojistit. Pevně věřím, že nám bude dlouho sloužit. V letošním roce nás čeká ještě mnoho práce zbudování nových tříd v základní škole, nové parkoviště u služebny městské policie, oplocení MŠ v ul. Lidická včetně parkoviště, dokončení drenáže kolem hasičské zbrojnice, v neposlední řadě vybudování chodníku v ul. Seifertova a další a další. n Tomáš Špička, vedoucí TS Vedení města Odolena Voda zve všechny občany na pietní akt uctění památky obětem II. světové války, který se koná ve středu 8. května 2013 v hodin u pomníku padlých na Dolním náměstí a v hodin na městském hřbitově v Odoleně Vodě. n Dita Výborová, starostka n Karel Philipp, místostarosta Školská a sociální komise při Radě města Odolena Voda ve spolupráci s občanským sdružením Diakonie Broumov vyhlašuje: HUMANITÁRNÍ SBÍRKU letní, zimní oblečení (pánské, dámské, dětské) lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony látky (minimálně 1m 2 ne odřezky, zbytky) domácí potřeby: nádobí bílé, černé, skleničky vše nepoškozené řádně zabalené vatované přikrývky, polštáře, deky obuv nepoškozenou hračky nepoškozené, kompletní Vše zabalené do igelitových pytlů nebo krabic. Sbírka se uskuteční: , hod. Místo: Garáž u zadního vchodu do mateřské školy n Pavlína Špičková, předsedkyně komise Blahopřejeme jubilea V dubnu oslavili významná životní jubilea: Jedenaosmdesátiny Marie Brennová Odolena Voda Třiaosmdesátiny MUDr. Olga Mikulová Odolena Voda Pětaosmdesátiny Františka Kopecká Odolena Voda František Šárek Odolena Voda Šestaosmdesátiny Jaroslav Kmošek Odolena Voda Anna Šimková Odolena Voda Osmaosmdesátiny Helena Tůmová Odolena Voda Devětaosmdesátiny Blanka Müllerová Dolínek (Všechna jména jsou uvedena se souhlasem jubilantů.) 6 Odolen 5/2013

7 Zprávičky z naší školičky školství Jaro je tady a do konce školního roku zbývají dva měsíce. V každé třídě paní učitelky připravují výlet na celý den, nebo jen na dopoledne. V květnu pojedou předškolní třídy do Prahy, kde je čeká seznámení s prací říční policie. Některé třídy absolvují spaní v mateřské školce a budou se vyrábět dárečky pro naše drahé maminky. Navštíví nás Jiří Helekal se zábavným programem plným písniček a děti se podívají na divadelní představení Na kole přes pole. Ani v dubnu se děti v mateřské školce nenudily. Zhlédly několik divadelních představení a některé třídy navštívily Divadlo u Hasičů. Děti z třídy Kuřátek a Koťátek uspořádaly Vodnický den a vydaly se do Mořského světa. Na závěr měsíce jsme si společně užili Čarodějnický rej plný soutěží a čarování. Štěpánka Barcalová Fota: Archiv MŠ Talentové zkoušky do základní umělecké školy Talentové zkoušky do Základní umělecké školy v Odoleně Vodě proběhnou v úterý 21. května od 16 do 19 hodin v Základní škole Odolena Voda (vchod ze hřiště): 1/ Talentová zkouška do výtvarného oboru (hlavní předmět plošná tvorba tzn. kresba, malba): Na talentovou zkoušku si děti přinesou ukázky domácích výtvarných prací. Talentová zkouška se bude dále skládat z praktické části, kdy dítě samostatně nakreslí obrázek (téma obrázku si samo určí). 2/ Talentová zkouška do hudebního oboru (klavír, zobcová flétna, příčná flétna, housle, zpěv, kytara): Na talentové zkoušce dítě zazpívá lidovou písničku, dále budeme zjišťovat jeho hudební rytmus a hudební cítění. Do všech oborů přijímáme žáky školního věku (od 6-7 let). Žádáme rodiče žáků, aby si vzali s sebou rodné číslo svého dítěte kvůli vyplnění přihlášky. Pokud udělá žák talentovou zkoušku, budou rodiče o přijetí písemně informováni. Žáci budou na talentových zkouškách bodováni. Škola má omezenou kapacitu, proto nemůžeme přijmout všechny zájemce. Žáci, kteří udělají talentovou zkoušku a nebudou přijati, budou evidováni jako náhradníci. Upozorňujeme rodiče, že výuka v základní umělecké škole je systematická, dlouhodobá a výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu. Je tedy nutné, aby žáci chodili do výuky pravidelně, na hodiny se doma připravovali a zúčastňovali se akcí organizovaných školou. Další informace najdete na webových stánkách školy (zus. klecany.cz). Případné dotazy vám zodpoví ředitelka ZUŠ Bc. Dana Snížková (mobil: ) nebo zástupkyně ZUŠ MgA. Ludmila Štětinová (mobil: ). Náhradní termín bude v úterý 18. června v hlavním sídle ZUŠ v Klecanech. Těšíme se na všechny nové zájemce. Bc. Dana Snížková, ředitelka ZUŠ Klecany OdOlen 5/2013 7

8 školství Odpoledne s Andersenem V pátek jsme pro žáky 2. B, 3. a 4. O L E tříd ve škole a rodném domku Vítězslava D N Hálka uspořádali Odpoledne s Andersenem. Zúčastnilo se 50 dětí. Ve škole jsme O A ZÁKLADNÍ ŠKOLA si povídali o tomto spisovateli a četli jeho pohádky. V Hálkově domku se nás ujal pan Straka a vyprávěl o výrobě papíru a pergamenu, vývoji písma a výrobě knih v dřívějších dobách. Panu Strakovi bychom chtěli zvláště poděkovat za velice pěknou a názornou přednášku, která všechny děti zaujala. Chtěli jsme vysazovat také 2 keře pohádkovníky, ale z důvodu nepříznivého počasí jsme sázení museli přesunout na Keře porostou na pozemku ZŠ. n Hana Kněžová Jak odpoledne viděli žáci a žákyně? Dočtete se v následujících reakcích: Hans Christian Andersen pochází z Dánska. Procestoval celou Evropu. Měl velký talent pro zpěv, malování a psaní. První pohádka, kterou sám napsal, se jmenovala Křesadlo. Neměl žádnou ženu ani děti. Narodil se před 208 lety. Po povídání o Hansi Christianovi Andersenovi jsme šli do Hálkova domku v Dolínku. Když jsme tam přišli, tak jsme tam viděli pána, který nám povídal o Hálkově době. Tam jsme se dozvěděli, jak a z čeho se vyráběl papír. Viděli jsme tam také svázané knížky. Viděli jsme pergameny, které se vyráběly např. z králičí nebo z kozí kůže. Viděli jsme malou knihovnu s různými knihami většinou o zvířatech. Ukazovali jsme si také pečetě. Viděli jsme nástroje, kterými se knihy přitiskávaly k sobě, aby lépe držely. n Dominika Maršíková, Denisa Pavelková, Kristýna Teplá a Nikol Weidemannová ze 4. A V pátek 5. dubna 2013 u nás ve škole proběhlo odpoledne s Andersenem, nejslavnějším světovým pohádkářem. Narodil se v chudé rodině ševce a pradleny. Paní učitelka Švarcová a Skýpalová nám četly z jeho knihy, například Křesadlo, Slavíka, Císařovy nové šaty a Sněhovou královnu. Dozvěděl jsem se, že napsal 156 pohádek. Ve 14 letech odešel studovat do Kodaně, kde se chtěl proslavit jako zpěvák a herec loutkového divadla. To se mu nepovedlo, a tak začal psát romány, básně, divadelní hry a hlavně pohádky. Potom jsme se všichni vydali do Hálkova domku, kde nám pan Straka vyprávěl o básníkovi, kterému by 5. dubna bylo 178 let a jmenoval se VÍTĚZSLAV HÁLEK. Toto odpoledne se mi moc líbilo, dozvěděl jsem se spoustu nového. n Jiří Hlaváč, 4. B Fota: Archiv ZŠ 8 Odolen 5/2013

9 školství / organizace a spolky Letní příměstský tábor 2013 Základní škola Odolena Voda pořádá letní příměstský tábor. Tábor je určen pro děti 1. až 5. třídy v termínech: Základní škola Odolena Voda pořádá letní příměstský tábor. Tábor je určen 1) 22. pro 7. děti až třídy 2013v termínech: 2) 1) Bližší 2) informace se 8. dozvíte 2013 na Pozvánka na květnové akce základní umělecké školy 22. května proběhne v pražském sále v Atriu koncert absolventů a vybraných žáků hudebního oboru. Začátek koncertu je v 19 hodin. 27. května vystoupí na malém třídním koncertě žáci dechového oddělení za třídy pana učitele Martina Roušara. Začátek koncertu je v hodin v budově ZŠ Odolena Voda. 29. května jsme připravili Koncert učitelů, na který zveme všechny milovníky nejen klasické hudby. Bližší informace se dozvíte na n Bc. Dana Snížková, ředitelka ZUŠ Klecany Ochránce přírody v každém z nás? Jste místní rodáci, nebo jak někteří říkají naplavenina? Vyrostli jste zde, nebo jste do Odoleny Vody přišli najít svůj nový domov? Domnívám se, že je to úplně jedno. To na čem záleží je, jak se ke svému rodnému místu, nebo novému domovu dokážeme chovat. Můžeme stále naříkat, že zde nic není, je tady nepořádek, nikdo se o nic nestará, vždyť přece platím státu daně a tak má stát všechno zařídit. Anebo sami hledíme na to, abychom si pořádek ohlídali a vytvářeli kolem sebe pěkné prostředí. Takové, aby se nám, našim dětem, vnoučatům, ale i našim domácím mazlíčkům tady u nás dobře žilo. Věřím, že takových je nás většina. Ale Jsou tací, ať páníček nebo panička, kteří venčí svého psíka, nebo dokonce Maxipsa Fíka před cizím domem a neuklidí po něm. Nechá ho kálet na cizí auta, domy, vrata. Je to tak v pořádku? Opravňuje tyto páníčky ničit majetek druhých pouhý fakt, že si v obci zaplatili poplatek ze psů? Nejspíš je těmto lidem jedno, že si na stejný trávník půjdou hrát děti. Anebo V obci třídíme odpady. Čím více budeme třídit, tím spíše budou náklady na odpady pomaleji růst. Také se vám nelíbí, že nám zvedli poplatky za odpady? Věřte, že mně taky ne. Proč tedy nevhodit plastový obal z nápojů do popelnice před domem. Je přeci tak blízko! Sklo, papír, nápojové kartony to všechno se do speciálních kontejnerů přece odnést dá, je to pár kroků navíc. Jsou lidé, kteří by neodhodili jen tak na ulici ani sebemenší papírek od bonbonu. Jsou ale také jiní, kterým dokáže od ruky odpadnout cokoliv kdekoliv. Většinou oni nejvíc vykřikují, co by kdo měl a jak by měly být věci zařízené. Dokonce jsou mezi námi tací, co vyklopí kolečko s biologickým odpadem jen pár metrů od svého domu, po pravdě ale za plot souseda. Kompost na vlastní zahrádce by možná hyzdil jejich soukromý pěstěný prostor. Takhle se na to alespoň nemusí dívat. Najde se mezi námi naštěstí stále ještě mnoho lidí, kteří jsou ochotni zcela nezištně přiložit ruku k dílu, když jde o vylepšení prostředí, ve kterém žijeme. Stezku pro pěší od rybníku v Malém háji v dolní části obce směrem k Dolínku a k čenkovskému rybníku jsme vyklestili v loňském roce. Cílem bylo umožnit občanům naší obce projít se tam, kde je čerstvý vzduch, bez aut a dalšího nebezpečí. A jaký je výsledek? Stezka je podupána koňskými kopyty, děti si tam mohou vymknout nebo zlomit nohu, starší lidé, kteří chodí o holi, se sem vydat nemohou, protože jim hrozí zranění. Je to tak v pořádku? Skutečně jsme stezku upravovali pro vyjížďky na koních? A to nemluvím o koňském trusu. I když jako hnojivo na zahrádku je určitě vynikající, to připouštím. Ale pohled na kohokoliv, kdo se v něm nechtěně může ocitnout, by mě opravdu nepotěšil. Nemusíme být všichni členy svazu ochránců přírody. Ale určitě by stačilo, aby alespoň kousek toho ochránce bylo v každém z nás. Jsme schopni se na náš svět dívat lidskýma očima a chovat se jako lidé? To si tak nevážíme své práce a sami sebe, že si nedokážeme vážit ani těch druhých a toho, co pro nás udělali? To jsme tak bezohlední? Věřím, že tak hluboko jsme neklesli. n Libuše Martinková, ZO ČSOP Vodolensis Odolen 5/2013 9

10 organizace a spolky Klub seniorů Dne jsme se opět sešli v Klubu seniorů v Odoleně Vodě. Paní učitelka Zdenka Křížová pozvala děti z místní základní školy, aby nám zazpívaly. Děti přišly v doprovodu paní učitelky Valentové, zpívaly a tancovaly a tak nám všem zpříjemnily tento den. Na závěr byly odměněny sladkostmi. Dne byla připravena soutěž, kterou nejdřív vedla p. Marie Malá, pak se ujala další soutěže p. Marie Heřmanová za spolupráce p. Zdenky Křížové. Soutěž tím byla zajímavá, neboť měla dvě části. Soutěžící mohu pochválit, všichni se snažili. Po ukončení soutěže byla sladká odměna. Čekaly nás Velikonoce a tak se rozdávali čokoládoví zajíčci. Soutěžili jsme také na odpoledním setkání 8. dubna. Soutěž vedla p. Marie Heřmanová ve spolupráci s p. Zdenkou Křížovou. Odměna čekala na každého člena Klubu seniorů. V soutěžích budeme pokračovat i nadále. Věřím, že se senioři na tato setkání těší. V pondělí jsme společně přivítali krásný a slunečný den. Tentokrát mezi nás zavítal pan farář. Vyslechli jsme zajímavé povídání nejen o jeho životě, neboť pochází z Polska, ale také o Svaté zemi, kterou navštívil. Přednáška byla velmi poučná, všichni pečlivě poslouchali, došlo i na do- tazy. Čekají nás další příjemná odpoledne. V pátek vycházky po Praze, v následujících týdnech soutěže. Všichni se moc těší. Nenudíme se a stále se snažíme vymýšlet nový, poutavý program. Chtěla bych připomenout všem pro tento rok přihlášeným seniorům, aby si vyzvedli, pokud ještě nemají, program zájezdů pro tento rok každé pondělí od 13 do 15 hodin v Klubu seniorů na Horním náměstí (dřívější prodejna galanterie a sídlo městské policie). První zájezd se koná Přihlášky přijímám na tel. čísle uvedeném na programu zájezdu již od n Marie Malá, předsedkyně Klubu seniorů Fota: Archiv Klubu seniorů 10 Odolen 5/2013

11 organizace a spolky / kultura a volný čas Vodolský revír v květnu V květnu je jaro v plném proudu a příroda se jako o překot snaží zahnat zimní ospalost. Po tradiční dubnové očistě Vodolky a jejího okolí, které se myslivci zúčastňují ve spolupráci s technickými službami, budou rozkvetlé louky o něco působivější. A právě v druhé polovině měsíce kladou srny srnčata, která nosila po celou zimu. Už od konce dubna hnízdí bažanti a koncem května až začátkem června se líhnou první bažantí kuřata. Zajíci se honcovali navzdory dlouhé zimě, takže se v květnu dá očekávat i nadílka malých zajíčků. Není proto divu, že se myslivci snaží udržet v revíru klid. V loňském roce jsme už podruhé z vlastních prostředků a s příspěvkem obce obnovovali kmenové stavy zajíce polního a za nemalé finanční prostředky pořizovali a vypouštěli zajíce z polodivokého chovu. Budeme se je tedy snažit v tomto období chránit a máme pro ně připravené i nové myslivecké políčko. Stejně jako vloni upozorňujeme na to, že můžete na procházce narazit na srnčí mládě a nabýt dojmu, že je snad opuštěné a bez dozoru. Jeho matka je ale vždy nablízku a okolí svého mláděte sleduje, aniž byste ji spatřili. Nesnažte se proto, prosím, takové mládě zachraňovat. Srna věnuje svým mláďatům v těchto dnech velice intenzivní péči. Když se vzdálí, aby se sama napásla, dorozumívá se s nimi jemným pískáním a vždy je tak blízko, aby se navzájem slyšely. V polovině května také začíná lovecká sezóna. Před srnčí říjí se loví srnci, kteří by se do říje dostat neměli. Jsou to kusy slabé, nemocné nebo se slabým parožím. Tím se myslivci snaží zkvalitňovat genetickou výbavu zvěře obdobně jako např. chovatelé domácích zvířat a zároveň regulují početní stavy zvěře. n Za Honební společenstvo Odolena Voda Jaroslav Šimoník Obrazy Adolf Hrbek, Minigalerie, vernisáž 4. dubna Foto: Pavel Novotný Odolen 5/

12 kultura a volný čas Knihovna výběr z nových titulů Pro děti Peter Stoličný: Nové pohádky o dopravních značkách Zábava i poučení pro školáky i předškoláky. Gail Hermanová: Roční období v zemi víl Barbie Princezna a zpěvačka Daisy Meadowsová: Medulka pamlsková víla Čtení o princeznách a vílách pro nejmenší. Dobrý den, zvířátka! My little Pony Tajemný hodinář Leporela. James Patterson: Můj nejhorší školní osud Thomas Brezina: Železní strážci Dobrodružné příběhy pro čtenáře od 9 let. Jan Lebeda: S Medovníkem do pohádky Další příběhy oblíbeného skřítka. Beletrie EL James: Padesát odstínů temnoty Pokračování úspěšného románu Padesát odstínů šedi. Robert B. Parker: Ukolébavka Mary Higgins Clarková: Má rád hudbu, rád tančí B. M. Horská: Pach smrti Detektivní romány. Judy Westwater: Nikdo tě nemá rád Zoufalý boj dítěte o přežití. Hannah Shah: Imánova dcera Pravdivý příběh dívky, která unikla hrůzám minulosti. Magda Váňová: Náhoda nebo osud Povídkové příběhy plné humoru, ironie i záhad. Anna Březinová: Císařské spiknutí Historický román o lásce, věrnosti a zradě. Christian Cameron: Tyran - Bouře šípů Příběh z doby Alexandra Velikého. Sabine Ebertová: Sen porodní báby Závěrečný díl ságy z raného středověku. Jackie Collins: Plavba za všechny prachy Rosamund Luptonová: V plamenech Sophie Kinsella: Neděle u bazénu Jude Deveraux: Za svitu měsíce Romány ze současnosti. Jamie McGuire: Krásná katastrofa Strhující příběh z prostředí americké univerzity. Leo Kessler: Jatka u Salerna Leo Kessler: Protiútok Helmuth Nosák: Zabiják mráz Romány z doby druhé světové války. n Naďa Střelbová Dětské centrum Sluníčko a Krystyna Skalická zvou všechny děti na pohádku DOBRODRUŽSTVÍ PEJSKA KUBÍKA Kdy? V neděli 19. května od 17:00 hod. Kde? Ve velkém sále Klubu Aero Štěně Kubík, hlídač oveček, zlobí a uteče do lesa. Omámen svobodou a lesní vůní, ztratí cestu domů. Potká veverku, medvěda a nakonec vlka... Vstupné: 20,- Kč / dítě, dospělí vstup dobrovolný Těšíme se na vás! Akci pořádáme s podporou Města Odolena Voda - děkujeme. Další zajímavé informace najdete na: Dětské centrum Sluníčko zve všechny rodiče a ostatní dospělé na povídání s paní Martinou Podzimkovou na téma HOMEOPATIE Již jsme si popovídali o numerologii a astrologii a rádi bychom pokračovali tématem, které je vám možná bližší než si myslíte. Přijďte proto mezi nás a dozvíte se něco více o léčebné metodě používané zejména v alternativní medicíně. Je založená na zkoumání pacienta a jeho symptomů jako celku, kterého potom jako celek i léčí. SEJDEME SE: Ve čtvrtek 23. května ve 20 hodin v prostorách herny DC Sluníčko. Vstupné: 20,- Kč Další zajímavé informace najdete na: www. dc-slunicko.webnode.cz Dětské centrum Sluníčko zve všechny maminky a celé rodiny na odpoledne, kdy společně oslavíme DEN MATEK KDE? Restaurace Domeček (sportovní areál) KDY? Neděle 12. května od 16 do 18 hodin Děti vám zabavíme, abyste si, milé maminky, oslavu užily Pro každou z vás je připraven dárek. Vstupné DOBROVOLNÉ Těšíme se na vás! Akci pořádáme s podporou Města Odolena Voda, děkujeme. Další zajímavé informace najdete na: Dětské centrum Sluníčko zve všechny děti na ZÁVODY ODRÁŽEDEL a MALOVÁNÍ NA CHODNÍK KDE? Parkoviště u sídliště Cukrovar (vedle Dolního náměstí) KDY? Čtvrtek 30. května od 16,30 hod. Děti, přijeďte na čemkoli, na čem rády vyhrajete náš malý závod. Křídy na malování po parkovišti budou zajištěny. Vstupné ZDARMA Těšíme se na vás! Akci pořádáme s podporou Města Odolena Voda, děkujeme. Další zajímavé informace najdete na: www. dcslunicko-bazarek.webnode.cz 12 Odolen 5/2013

13 kultura a volný čas KLUB BERUŠKA Revoluční 305, Odolena Voda NABÍZÍ VOLNÁ MÍSTA PRO DĚTI V DOPOLEDNÍ ŠKOLIČCE! KDY: Každé pondělí od hod. do hod. a každý čtvrtek od hod. do hod. s výukou AJ/NJ Pro děti je připraven program: cvičení, zpívání, tanečky, dětské hry, básničky, hudební a výtvarná výchova, zdravotní výchova. Za hezkého počasí probíhá školička v atriu klubu Beruška. Hlídání a výuku zajišťuje kvalifikovaný personál. Více informací na Hledám člověka V mraveništi naší planety, ve světě peněz, v množství povinností, uspěchanosti se pokusil svými obrazy hledat obyčejného člověka vodolský malíř pan Karel Kuška. Představil své malířské dílo ve slavnostních prostorách Městského úřadu Veltrusy v síni grafika Ladislava Čepeláka vernisáží v podvečer Návštěvníci měli možnost zhlédnout výstavu, která byla pojmenována podle úvodního díla. V sérii 14 obrazů autor hledá člověka vnímavého, citlivého, toužícího, hledajícího. Ve velmi působivém úvodním slově posluchače zasvětila paní Marcela Kušková do hloubky čar, barev, linií, techniky. V Galaxii směřující k transformaci poukázala na krizi civilizace, Capriccio krajiny opĕt na člověka chránícího přírodu domoviny. Velký obraz Tis symbolizuje věčnost, zrození a smrt. Zajímavé a zdařilé je určitě i dílo Růže s duší kubismu. Člověče, zastav se, zpomal a pohlédni na okolní svět, vysvětluje paní Marcela. Noc k ránu zase charakterizovala jako snoubení se tmy a svĕtla, noci a rána. Uměleckou atmosféru dotvářel hrou na klávesy pan Michal Kotas. Pan Roman Straka přednesl své vyznání o pretoriánské oddanosti v souvislosti k tvorbě odolského autora. Písní veltruského rodáka Oldřicha Hilera Nechoď synku ze sbírky Ze Slovácka obohatila umělecký zážitek všech přítomných paní Jitka Lísková. Ať máte hezké sny a při cestě do práce potkejte člověka, zněla závěrečná slova pana Romana Straky. Děkuji za příjemné odpoledne i hledání člověka. Výstava děl pana Kušky byla v prostorách Městského úřadu Veltrusy přístupná do 30. dubna. n Jitka Predigerová Fota: Pavel Novotný Odolen 5/

14 kultura a volný čas O lidech, co žili nebo se narodili, zemřeli či jen prošli nebo dokonce možná jen prošli Vodolkou, Dolínkem a Čenkovem Část první: O procházejícím Bohuslavu Balbínovi Jsou to ale paradoxy, řekl by sládek z Havlovy Audience. A měl by pravdu! A to i pokud jde o (české) jezuity. Byli (a jsou) vzdělanější v činech důslednější (často až moc) a pragmatičtější než většina jejich kolegů z jiných řádů a vůbec vrstevníků. A tuhle výjimečnost nesčetněkrát odnesli. Jen tak mimochodem, jejich přechodné zrušení na konci 18. století se u nás projevilo poklesem úrovně středoškolského a vysokoškolského vzdělávání. Však také po jejich (nejen pedagogických) kvalitách ihned (a poněkud paradoxně) sáhly okolní nekatolické země! Byla jim vytýkána likvidace českých knih. A přece jejich krédem bylo co nejdříve mluvit rodnou řečí těch, v jejichž zemi se usadili. A česky tištěné knihy, samozřejmě kromě latinských, i vydávali. Nepopírám ale, že mou osobní náklonnost si zasloužili hlavně tím, že postavili náš místní svatoklimentský kostel. Jen si vezměte, že jim to stálo za to v takovém zapadlém a vcelku nevýznamném koutě dolního Povltaví první poloviny 18. století postavit takový architektonický výkřik poslední barokní módy! Když jsme ve škole probírali Bohuslava Balbína, dozvěděl jsem se, jaký to byl milovník českého jazyka a historie. Jen v tichosti se jaksi přešlo, že tento velmi vzdělaný kněz a pedagog byl a celý život zůstal jezuitou. Balbín za svůj ne zcela jednoduchý život zcestoval notný kus Čech a podal o tom svědectví v mnohasvazkovém knižním souboru Miscellanea historica regni Bohemiae (Rozmanitosti z historie Království českého). Jak je z názvu patrné, rozmanitosti byly psány a od roku 1679 do jeho smrti v roce 1688 postupně vydávány v latině, která je pro nás, odchované computerovou angličtinou, dávno mrtvým a neproniknutelným jazykem. Naštěstí byly vybrané části tohoto rozsáhlého a bohužel i nedokončeného vlastivědného díla několikrát přeloženy do češtiny. Naposledy se tak stalo v roce 1986, kdy je pod názvem Krásy a bohatství České země vydalo nakladatelství Panorama. Pokud si prolistujete místní rejstřík na konci knihy, naleznete tam i Odolenu Vodu. Je mimo veškerou pochybnost, že Balbín tehdejší Vodolku navštívil. Byla by asi velká náhoda, kdyby se tak stalo v 70. letech 17. století, na jejichž začátku jezuité Odolenu Vodu získali a nebyl by tudíž problém přespat v ještě dvoukřídlé a asi narychlo opravené tvrzi na ná- vsi. Ale na tak gigantický úkol určitě sbíral materiál po celý život. Ať už tedy přijel na Vodolku kdykoliv, pohovořil tehdy na hřbitově u kostela s místními osadníky o nalezených zkamenělinách mořských živočichů a poté, co si vše poznamenal (viz strana č. 157 zmiňované publikace), zamířil dál. Krátká, leč slavná návštěva, nemyslíte? n Roman Straka O veřejné sbírce Vážení a milí čtenáři Odolenu, v březnovém čísle jsem vás seznámil s finančním výsledkem veřejné sbírky za účelem pořízení zvonu do zvoničky v Čenkově a lyry na pomník Vítězslava Hálka v Dolínku. Původně jsem si říkal, že tu u mne až neobvyklou stručnost svedu na záměr být přehledný (ono to s ciframi ani moc jinak nejde) a věcný. Abych pravdu řekl, v tu chvíli mi nic jiného nezbývalo. Příspěvek jsem dopisoval nad ránem, těsně před cestou na konferenci do Bratislavy a chtě nechtě autobus nešlo nestihnout. Při podřimování v lince Eurolines (na rozdíl od Student Agency nepodávají za jízdy kávu) jsem si řekl, že se vás pokusím přece jen obšírněji seznámit s průběhem prací, na jejichž konci by měl být nově odlitý zvon a zhotovená lyra. Vy jste přispěli, máte na to právo! 14 Odolen 5/2013

15 kultura a volný čas Nejprve něco o zvonu do čenkovské zvoničky... Pokud byste navštívili katastrální úřad, případně i jeho internetové stránky, shledali byste, že zvonička vlastně neexistuje. Není zakreslena na žádné z dochovaných katastrálních map, nestojí na jí vyhrazené stavební parcele (na rozdíl třeba od pomníku Vítězslava Hálka v Dolínku), není dokonce vedena ani jako věcné břemeno. Jediný historický dokument, který čenkovskou obecní zvoničku uvádí, je ohlašovací list obce Veliká Ves, pod níž osada Čenkov do roku 1959 náležela, vypracovaný v rámci přípravných prací na rekvírování zvonů za druhé světové války. Tedy, abych byl přesnější, o jiném starším dokumentu zatím nevím. Neviděl bych ve shora uvedených nejasnostech zlý úmysl či lajdáctví našich předků. Spíše jen jiné vnímání vlastnických vztahů a vůbec fungování obecního společenství. Vrchnost nařídila postavení zvoničky a ta vyrostla tam, kde se to zdálo místním nejvýhodnější, prakticky bez ohledu na majetkové poměry. Když jsem před lety dával pro farnost dohromady podklady k žádosti o finanční kompenzaci za zrekvírované zvony, s něčím podobným jsem se setkával naprosto běžně v případě kostelů a pozemků pod nimi. Kostel často postavil majitel panství na svém pozemku a na základě patronátního práva, které se víceméně automaticky přenášelo na nové vlastníky, se staral i o opravy kostela, platil jeho pojištění apod. Tento staletími zaběhnutý systém vzal definitivně za své až za první republiky v souvislosti s pozemkovou reformou, při které přišli majitelé velkostatků o významnou část svého pozemkového vlastnictví a ze zbylých výnosů už nebyli schopni (a tudíž ani ochotni) tyto aktivity financovat, stejně jako utáhnout provoz rozsáhlých sídel (hradů, zámků apod.). Osobně se obávám církevních restitucí. Jsem pro důslednou nápravu majetkových křivd dej komu dej a padni komu padni. Jen si nejsem jist, zda se církve se stávající personální a odbornou výbavou o vrácený majetek dokážou řádně postarat, přičemž postaráním se nemyslím následný rychlý prodej. Mám za to, že existuje vcelku reálné nebezpečí, že kolem církví se začne ochomítat nová generace ochotných pomocníků, kteří ze sebe načas vyždímou zasuté relikty té které víry a po přemístění peněz či pozemků do správných (svých) rukou vyždímané měšce církví odkopnou. Ale tím jsem vás nechtěl zatěžovat. V případě čenkovské zvoničky přinesla projasnění nedávná digitalizace katastru a o to, aby se drobná část obecního pozemku parc. č. 266/5 (náves), na němž zvonička stojí, stala stavební parcelou včetně zviditelnění zvoničky v katastrální mapě se na mou žádost přislíbil postarat městský úřad. V průběhu příprav veřejné sbírky se diskutovalo i o případném přenesení zvoničky do centrální části čenkovské návsi. (Podobné úvahy se v souvislosti s přípravou bezesporu potřebné rekonstrukce veřejných prostor Dolního náměstí vedly nad přemístěním mariánského sloupu). Tato možnost byla zavržena. Smýkat historickými objekty z místa na místo by se opravdu nemělo. Co my víme, proč zrovna toto místo naši předkové vybrali. Že k tomu měli určitě pádný důvod, je nasnadě (viz výše), nehledě na určité zásady památkové péče. To nejpodstatnější, co bylo třeba hned na počátku příprav rozlousknout, spočívalo ale v rozhodnutí, zda do zvoničky zavěsit hned po jeho odlití skutečný bronzový zvon, nebo po určitou dobu jen jeho dřevěnou maketu, která by po pár letech, až by se poněkud uklidnilo běsnění po všem, co lze bez ohledu na jeho uměleckou a historickou hodnotu odvézt do sběrných surovin a tam zpeněžit, byla sejmuta a nahrazena zvonem odlitým ze zvonoviny. Ale o tom až v červnovém Odolenu. n Roman Straka Kulturní a společenské středisko Kralupy nad Vltavou Program na květen Nám. J. Seiferta 706, Kralupy n. Vlt. n tel n n Předprodej otevřen denně od do hod., tel Rezervace je platná jeden týden, poté jsou vstupenky nabídnuty zpět do prodeje. Platba kreditní kartou i převodem na účet je možná út so út čt čt pá Klauniáda se zvířátky v Kině Kino Vltava ožije cirkusovým varieté, ve kterém se představí CVIČENÍ PSÍCI (čínský chocholatý pes, pudlík, špic). Vykouzlíte si králíčka a holoubka. Programem provází klaunka Cecilka v krásném barevném kostýmu, která navíc umí kouzlit a předvádí roztodivné artistické kousky. Na závěr představení Vám Cecilka vymodeluje z barevných balónků postavičky zvířátek. Vstupné: 60,- Kč Horkýže Slíže Čtyřka nitranských chalanů slaví dvacetiny česko-slovenskou jízdou, a tím je velkolepé turné, největší a nejvýpravnější, jaké kapela kdy absolvovala, při kterém zavítá i do Kralup, kde byla naposledy v roce Na pódiu, vyzdobeném motivy zvětšených prvků z kouzelného VW karavanu, který se objevil na přebalu posledního desky St. Mary Huana Ganja, zazní písně ze všech etap historie kapely a představí se na něm i dvě předkapely slovenská Dilemma a česká zpěvačka GyGy. Oba interpreti nejen podpoří Horýže Slíže svými samostatnými bloky, ale s kapelou se na pódiu během večera několikrát setkají při společných aranžích. Bude to prostě narozeninový večírek, na kterém nemůžete chybět! Vstupné: 230,- v předprodeji / 270,- Kč na místě Studio DVA: Hvězda Hrají: Eva Holubová, Režie: Patrik Hartl, Patrik Hartl, režisér nejúspěšnější české one man show Caveman (kterou dosud vidělo víc, jak diváků), napsal původní českou ONE WO- MAN SHOW pro Evu Holubovou. Jde o komedii se záznamem myšlenek nejúspěšnější české seriálové herečky během nejdivočejšího týdne jejího života. HVĚZDA s humorem odkrývá zákulisí českého showbyznysu a s nadhledem líčí osobní problémy fiktivní herečky, která po pětatřiceti letech u oblastního divadla nečekaně zazáří v televizním seriálu. Máte rádi jedinečné komediální herectví Evy Holubové? Přijďte si ho užít! Vstupné: 300,- Kč / 250,- senioři, studenti Studio Damúza: Dlouhý, Široký a Bystrozraký Už jste někdy něco slíbili? A vzápětí byste to nejraději vzali zpět? Máte dobré přátele? A jsou někdy tak ochotní, že byste je raději neměli? Už jste se ocitli tváří v tvář nebezpečí? A navíc proto, že jste to slíbili? Rozhodovali jste se někdy mezi touhou a strachem? A jak jste se rozhodli? Inscenace byla oceněna hlavní cenou Erik na festivalu Přelet nad loutkářským hnízdem Filip Jevič získal cenu za režii a Tomáš Jeřábek (divadlo VOSTO5) za herecký výkon na Mateřince Vstupné: 60,- Kč Tančírna Pokračují oblíbené večery pro všechny tancechtivé. Slovem provází taneční mistr Jan Kvasnička. Přijďte strávit příjemný večer v rytmu tance! Vstupné: 60,- Kč / 100,- Kč za pár Taneční skupina Naděje Přehlídka nových tanečních formací. Vstupné dobrovolné. Odolen 5/

16 kultura a volný čas / sport Kino Vltava Program na květen Nám. Jaroslava Seiferta 706, Kralupy nad Vltavou tel.: n n Předprodej otevřen denně od do hod., tel Rezervace je platná jeden týden, poté jsou vstupenky nabídnuty zpět do prodeje. Platba kreditní kartou i převodem na účet je možná. 2. čt Scary Movie 5 Premiéra! (USA) 100,- Kč pá Práskač (USA) 90,- Kč Jedlíci aneb sto kilo lásky (ČR) 90,- Kč Mama (Španělsko / Kanada) 100,- Kč so Zambezia 2D (Jižní Afrika) 90,- Kč Jack a obři 3D (USA) 90,- Kč Nevědomí (USA) 100,- Kč ne Croodsovi (USA) 100,- Kč Scary Movie 5 (USA) 100,- Kč Jedlíci aneb sto kilo lásky (ČR) 90,- Kč st Kříž cti FK (Švédsko / Norsko) 90,- Kč čt Iron Man 3 (USA / Čína) 130,- Kč pá Scary Movie 5 (USA) 100,- Kč Velká svatba (USA) 100,- Kč Záhada hory mrtvých (USA / Velká Británie / Rusko) 100,- Kč 11. so Čtyřlístek ve službách krále (ČR) 100,- Kč Jack a obři (USA) 90,- Kč Iron Man 3 3D (USA / Čína) 165,- Kč ne Omalovánky Kinečko 40,- Kč Zambezia 3D (Jižní Afrika) 120,- Kč Neuvěřitelná dobrodružství Tada Stonese 3D (Španělsko) Jedlíci aneb sto kilo lásky (ČR) 90,- Kč st Šmejdi (ČR) 70,- Kč Od může být ovlivněn program kina z důvodu projekce mistrovství světa v hokeji Více informací na webových stránkách kulturního domu Vltava. 16. čt Velký Gatsby 3D (Austrálie / USA) 130,- Kč pá Babovřesky (ČR) 90,- Kč Scary Movie 5 (USA) 100,- Kč Temné nebe (USA) 100,- Kč so Neuvěřitelná dobrodružství Tada Stonese 3D (Španělsko) Iron Man 3 3D (USA / Čína) 165,- Kč Velká svatba (USA) 100,- Kč ne Zambezia 2D (Jižní Afrika) 90,- Kč Kovář z podlesí (ČR / Slovensko) 100,- Kč Isabel (ČR) 100,- Kč st Isabel (ČR) 100,- Kč čt Rozkoš v oblacích (Španělsko) 100,- Kč pá Rychle a zběsile 6 (USA) 120,- Kč Iron Man 3 (USA / Čína) 130,- Kč Lesní duch (USA) 100,- Kč so Croodsovi 3D (USA) 130,- Kč Kovář z podlesí (ČR / Slovensko) 100,- Kč Rychle a zběsile 6 (USA) 120,- Kč ne 3 loupežníci kinečko 40,- Kč Kovář z podlesí (ČR / Slovensko) 100,- Kč Rychle a zběsile 6 (USA) 120,- Kč Velký Gatsby (Austrálie / USA) 100,- Kč st Rychle a zběsile 6 (USA) 120,- Kč čt Donšajni (ČR) 100,- Kč pá Pařba na třetí (USA) 100,- Kč Donšajni (ČR) 100,- Kč Temné nebe (USA) 100,- Kč ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. Sportovní hvězdičky v Barevném minivolejbale První jarní neděle patřila v Odoleně Vodě začínajícím sportovním hvězdám. Volejbalový sportovní klub spolu s trenéry přípravky (Danielem Kovaříkem, Veronikou Janatovou, Šárkou Míčkovou, Jirkou Kubištou a Monikou Vodičkovou) zorganizoval pro svoje svěřence turnaj v Barevném minivolejbale, sice s lehce upravenými pravidly, ale motto olympijských her připomínající, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se, bylo naplněno. Celkem se do turnaje přihlásilo 46 dětí, což bylo 23 družstev, hrálo se na 6 hřištích Foto: Rodiče hráčů ve sportovní hale, ve 4 kategoriích rozdělených podle věku, ale i dovedností. Děti v kategoriích Blechy a Tygři zápolily v přehazované a Kobry bojovaly vlastními silami a silami spoluhráčů ve hře zvané minivolejbal. A aby to hráči a hráčky neměli jednoduché, parťáka do bojů si losovali. Na hřištích bylo vidět nadšení, radost z úspěchu, ale i slzy a smutek z prohry, ale to ke kolektivnímu sportu neodmyslitelně patří. Není podstatné být nejlepší jako jednotlivec, ale umět bojovat společně, a to si mohly děti ověřit a vyzkoušet. Vidina vítězství byla sice občas silnější než vědomí, že je potřeba pomoci a povzbudit, ale myslím, že všichni nakonec pochopili, že hrát jako tým, je nejdůležitější. A jak to vlastně dopadlo? V kategorii Blech (1. třída) na medailových pozicích skončili: 1. Sofie Kročková a Kuba Kváš, 2. Nikola Pancířová a Ondra Skýpala, 3. Lucka Fialová a Tadeáš Krása. V kategorii Tygrů (2. třída) obsadili 1. místo Ondra Špaček a Štěpán Kos, 2. místo Alžběta Olšovská a Patrik Mbila, 3. místo Honzík Kubišta a Viktorka Olšovská. V kategorii Tygrů starších (3. třída) se umístili na 1. místě Viktorka Janatová a Jára Diviš, na 2. místě Natálka Hadravová a Ondra Matviak a na 3. místě Lukáš Mach a Martin Balon. A v poslední kategorii skoro volejbalistů byli 1. Ondra Kváš a Kuba Kos, 2. Mikuláš Kočí a Tomáš Nevrkla a 3. Tereza Machová a Dan Forman. Všem hráčům, i těm, kterým se nepodařilo vyhrát, gratulujeme! Velký dík patří vedení volejbalového klubu za perfektní technické zázemí, přípravu hřiště, zajištění občerstvení, trenérům za práci s dětmi během roku, rodičům, kteří se stali na den rozhodčími, sponzorům, kteří věnovali ceny pro děti, a v neposlední řadě i rodičům, kteří si našli čas a chuť nás všechny povzbudit a při vyhlašovaní odměnit bouřlivým potleskem. n Za všechny Monika Vodičková 16 Odolen 5/2013

17 sport Aero Odolena Voda volejbal A tým A tým skončil na desátém místě extraligové tabulky se ziskem 20 bodů. Tento zisk bohužel nezajistil účast v play-off. V uplynulé sezoně se obměnil kádr hráčů, kde z předchozí sezony zůstali jen tři hráči. Hráči nyní absolvují posezónní tréninky zaměřené na odstraňování chyb v herních činnostech jednotlivce, posilování a zdokonalení již osvojených dovedností. Juniorský tým Juniorský tým pokračuje ve své soutěži (1. liga). Po kvalitních výkonech sbírá velmi cenné zkušenosti v zápasech proti starším hráčům a co víc, dokáže je přehrát a vítězit. V březnu junioři změřili své síly s druhým týmem tabulky Libercem. V domácí hale ho dokázali po velmi kvalitním výkonu v obou utkáních porazit (3:0 a 3:1) a v tabulce se mu přiblížili. Začátkem dubna cestovali nejprve do Rychnova nad Kněžnou, odkud si přivezli 5 bodů (výhry 3:2 a 3:0), aby následující den svou výkonnost potvrdili v domácí hale proti Ostrovu (3:0 a 3:1). Po těchto výhrách se posunuli na druhé místo tabulky, které zaručuje boj v kvalifikaci o postup do Extraligy juniorů. Dalším soupeřem byl celek Plzně. Junioři vyhráli přesvědčivě dvakrát 3:0, aby hned druhý den odehráli domácí zápas s Kladnem. Nadšeně bojující domácí byli jasně lepším týmem a oba zápasy vyhráli rovněž 3:0. Junioři tak skončili svou soutěž na druhém místě tabulky a hráli kvalifikaci o postup do Extraligy o víkendu 20. a 21. dubna. Soupeřem jim byli na domácí palubovce junioři Hradce Králové, hrálo se na dvě vítězná utkání. Naši junioři obě utkání prohráli 2:3. Kadetský tým Kadetský tým vyhrál svou skupinu Krajského přeboru se skvělou úspěšností, když neztratil jediný set a získal plný počet bodů. Odměnou mu byla účast v kvalifikaci o postup do kadetské Extraligy, která se hrála na konci března v Ervěnicích ve dvou skupinách. Ve skupině soupeřili s týmy Znojma a Žatce. V obou utkáních předvedli naši kadeti dobré výkony a vyhráli 3:0. Slaví tak historický postup do Extraligy. Historický proto, že v Odoleně Vodě ještě žádný mládežnický tým nehrál nejvyšší republikovou soutěž. Trenér Vladimír Bednář je s celoroční prací mládežnických týmů velmi spokojen, dosáhl s nimi velmi dobrých výsledků a hráči se i výkonnostně zlepšili. Podrobněji zhodnotíme uplynulou sezonu všech týmů v červnovém čísle Odolenu. Mládežnickým družstvům a jejich trenérům k jejich výkonům blahopřejeme! Foto: Miroslav Zigo Jarní trampolíny n František Podskalský Aero Odolena Voda volejbal Juniorský tým AERO Odolena Voda v sezoně Horní řada zleva: Trenér Vladimír Bednář, Tomáš Vaňkát, Martin Václavík, Martin Hladík, Martin Kop, David Bednařík. Dolní řada zleva: Lukáš Petrovický, Jakub Holčík, Filip Zazvonil, Filip Jung Dvůr Králové n. Labem místo s tradiční ZOO a bohatou historií, a také místo našich každoročních velikonočních soustředění. Letos se jej na konci března zúčastnilo 12 dětí (abecedně: Adélka, Anička T., Anička V., Jindřiška, Kamča, Klárka F., Klárka K., Lucka, Péťa, Šárka, Terezka, Vojta) a 4 dospělí (Lubomír Kelnar, Jana Korčáková, Šárka Vejvodová a Lenka Wágnerová). Vše proběhlo v zažitých kolejích. Ve čtvrtek večer příjezd, ubytování v gymnastické tělocvičně, večeře z vlastních zásob a volno. V pátek ráno po snídani postavení trampolín bez lanče, dopolední trénink, oběd, klid, odpolední trénink, sbalení trampolín, večeře a klid ve spacáku. V sobotu ráno podobně, ale i s postavením lanče, trénink, oběd, dovádění na průlezkách, klid, odpolední trénink včetně zkušebního závodu, večerní fotbálek a Lenkou připravená hra pro děti s luštěním křížovky a nočním orienťákem v tělocvičně náročný den s celkem 11 hodinami pohybu. V neděli dopolední trénink, úklid, balení, oběd a odjezd domů. Vydařený prodloužený studený velikonoční víkend přínosný pro oba oddíly. Poděkování patří řidičkám Janě a Šárce za dopravu dětí, Lence za rodinný přístup k zúčastněným a Šárce za zpříjemnění večerů s písničkami při kytaře. Z Dvorských poděkujme hlavně Jardovi Bekovi, Pepíkovi, Patrikovi a paní cvičitelce za pomoc při organizaci a trénincích. Už nyní se těšíme na to příští soustředění Fota: Archiv oddílu Odolen 5/

18 sport ve Dvoře, ale předtím tam přijedeme v červnu na Český závod věkových skupin (8. 6.). V sobotu se uskutečnilo v hale TU Liberec v Harcově 1. kolo Českého poháru ve skocích na trampolíně. Pro náš oddíl to byl závod neočekávaných úspěchů. Svou první medaili v pohárových soutěžích vybojovaly Šárka Korbelová a Klárka Fišerová svým 3. místem v synchronech žen. Další naší radostí byla finálová účast Aničky Tyllerové v kategorii žákyň. Postoupila z 5. místa, její finálová sestava byla ale v večer už trochu unavená, a tak z toho bylo nakonec krásné 7. místo (11. místo v ženách!!). V soutěži jednotlivců předvedly v Liberci své sestavy také Soňa, Klárka F., Šárka K. a Adélka. Všem se podařilo sestavy dokončit, prvním třem jmenovaným i s velmi pěkným provedením a výškou, o čemž vypovídá jejich umístění. Adélku chválíme za 2 krát kompletní sestavu. Šárka získala 10. místo v žákyních (17. v ženách), Klárka 13. místo v žákyních (22. v ženách), Soňa (na svém prvním poháru) 16. místo v žákyních (26. v ženách), Adélka 31. místo v žákyních (44. v ženách). Lucka se zraněným kotníkem dokončila jen povinnou sestavu, volnou bohužel už ne a bylo z toho 43. místo. Nad účastí druhého synchronního páru Soňa + Anička visel odpoledne otazník kvůli Sonině bolavému uchu. Nakonec pár nastoupil, ale Soňa nezvládla první skok povinné sestavy, salto vzad schylmo, i přes slzy to nevzdala a velmi pěkně odskákala volnou sestavu. Velká pochvala za bojovnost! Letošní již 22. Litoměřický kalich jsme absolvovali 14. dubna s početnou skupinou 16 závodníků. V nejmladší kategorii dívek ročník se na krásném 4. místě umístila Nikolka Svobodová, která správně dokončila obě sestavy, což se v této kategorii podařilo jen pěti závodnicím. Malé chybky v sestavách měly Veronika Sáblová a Nela Černá, a tak se nám se svými velmi pěknými výkony seřadily na 7. a 8. místě. Malá Ani Khachatryan tentokrát obsadila 14. místo. V nejmladší kategorii kluků vybojoval své oblíbené 2. místo Lukáš Tyller. Kategorie dívek byla tentokrát naší nejúspěšnější: 1. místo perfektním provedením získala Klárka Korbelová před druhou Aničkou Tyllerovou a nesmíme zapomenout na super 4. místo Kamilky Novákové. Souboj o medaile byl velmi těsný, o čemž svědčí rozdíly mezi 2. až 4. místem (0,2 a 0,1 bodu). 6. místo obsadila Soňa Khachatryan, 14. místo při svém prvním závodě Viktorka Dušková, 15. místo Adéla Korčáková a 21. Anička Vejvodová (po nepovedené povinné opravila krásně zajetou volnou sestavou). Těžší prvky a sestavy tentokrát nevyšly našim děvčatům z kategorie , a tak Klárka Fišerová měla povinnou z jednoho prvku a Šárka Korbelová volnou ze tří. Obě nám ale dokázaly svými druhými sestavami, že umí zajet perfektně Klárka (25,9 b.) a Šárka (24,8 b.). Hlavu vzhůru holky! Jindra Parusová hezkým výkonem dosáhla na 14. místo. Lucka Polová přivezla povinně 1. místo v kat. žen 1997 a dříve narozených. Všem našim medailistům gratulujeme a ty, kterým to tentokrát nevyšlo, povzbuzujeme slovy: Nevadí, vyjde to příště!! Kompletní výsledky závodů lze nalézt na www. trampolinescore. com a další zprávy na oddílových stránkách tjaerotrampoliny. POZVÁNKA NA TRAMPOLÍNOVÝ VÍKEND Dobrovolní pracovníci oddílu trampolín z Odolky vás srdečně zvou na trampolínový víkend, tj. na dva závodní dny 11. a 12. května ve sportovní hale. V sobotu budete mít možnost vidět ve 2. kole Českého poháru umění účastnice Letních olympijských her v Londýně 2012 liberecké skokanky Zity Frydrychové; v neděli na Přeboru Čech širokou věkovou i výkonnostní škálu trampolínového sportu. Přijďte podpořit i naše domácí závodníky! n Vedení oddílu trampolín Fotbal Minikopaná a přípravka Minikopaná a přípravka, které svou mistrovskou soutěž budou hrát turnajovým systémem, zahájili koncem dubna. S prvními výsledky vás seznámím v příštím čísle Odolenu. Mladší žáci Mladší žáci měli první utkání okresní mistrovské soutěže na domácím hřišti kvůli špatnému počasí odloženo. V neděli na hřišti v Radonicích se utkání neodehrálo. V květnu budou hrána tato utkání: Ne 5. 5., hod.: TJ Aero Předboj Ne , hod.: TJ Aero Kamenice So , hod.: Kunice TJ Aero Starší žáci Starší žáci své první mistrovské utkání krajské I. A třídy odehráli na domácím hřišti a vysoko porazili FK Velvary 6:0 (branky: Melmuka 3, Šolta 2, Janovský). Uspěli i na hřišti nebezpečného Slaného a zvítězili 2:1 (branky: Němeček a Melmuka). V sobotu v derby s FK Kralupy na domácím hřišti svého soupeře vysoko porazili 7:0 (branky: Melmuka 3, Ježek 2, Šolta a Němeček). Pokračovat v květnu budou těmito utkáními: So 4. 5., hod.: Kročehlavy TJ Aero (odj. autobusu v 8.30 hod. od hřiště) Ne , hod.: Hořovicko TJ Aero (odj. autobusu v 8.15 hod. od hřiště) So , hod.: TJ Aero K. Dvůr So , hod.: N. Strašecí TJ Aero (odj. autobusu v 8.15 hod. od hřiště) Dorost Dorost měl zahájit svou mistrovskou soutěž, krajskou I. A třídu, na domácím hřišti proti FK Vraný. Rovněž toto utkání bylo kvůli špatnému počasí odloženo. A tak k prvnímu mistrovskému utkání nastoupili chlapci na hřišti Pšovky Mělník, které dost nešťastně prohráli 2:1 (branka: Vodička). Vše si vynahradili na domácím hřišti, když vysoko porazili FK Velvary 11:1 (branky: Vodička 4, Kaplan a Lubas 2, Král, Řezáč a Temirov). V sobotu na hřišti FK Slaný naprosto přesvědčivě zvítězil nad nebezpečným soupeřem 3:0 (branky: Temirov 2, Vodička). Takto se bude hrát v květnu: Ne 5. 5., hod.: TJ Aero N. Strašecí Ne , hod.: Roztoky TJ Aero (odj. autobusu v 9.00 hod. od hřiště) Ne , hod.: TJ Aero FC Mělník Ne , hod.: TJ Aero Tn. Rakovník A mužstvo A mužstvo mělo své první mistrovské utkání rovněž odloženo, a tak na jaře svou soutěž zahájilo až v Šestajovicích, kde podlehli 3:0. Trenér Jan Levý k tomuto utkání řekl: Soupeř je fotbalově úplně někde jinde, vyhrál zcela zaslouženě. V sobotu na domácím hřišti mužstvo velice těsně zvítězilo nad FK Líbeznice A 3:2 (branky: Levý, Mužíček a Harmáček). V neděli na hřišti ve Veleni porážka 2:0. Opět hodnocení utkání slovy trenéra Jana Levého: Výkon mužstva musím i přes porážku hodnotit kladně. Hráli jsme dobře kombinačně, ale neproměnili jsme několik velice slibných příležitostí. Bohužel nás trápí i řada zranění klíčových hráčů. Utkání hraná v květnu: Ne 5. 5., hod.: Větrušice TJ Aero So , hod.: TJ Aero Mratín Ne , hod.: Záluží TJ Aero So , hod.: TJ Aero Předboj n Vladimír Kulíšek 18 Odolen 5/2013

19 zajímavosti Bezpečný internet pro děti Hesla v počítači Hesla představují klíče, které používáte pro přístup k různým typům účtů, ať už ve svém počítači, firemní síti nebo službám, obchodům a dalším portálům na internetu. Pokud tyto údaje odcizí jiní uživatelé se zlými úmysly, mohou získat přístup k vašim účtům a napáchat značné škody. Jedná se např. o získání kontroly nad vaším počítačem, převedení peněz z vašeho bankovního účtu, uskutečnění on-line plateb vaším jménem, ukradení identity a její zneužití pro různé typy trestné činnosti. V mnoha případech si těchto útoků všimnete, až když už je pozdě. Naštěstí není těžké vytvořit složité heslo a osobní údaje chránit. Vytvoření silného hesla a jeho vlastnosti Vytvořte silné, ale přesto snadno zapamatovatelné heslo v šesti krocích: Vymyslete určitou větu, kterou si lze zapamatovat. Bude tvořit základ vašeho složitého hesla nebo přístupové fráze. Použijte např. větu: Mému synu Alešovi jsou tři roky. Vyzkoušejte, zda počítač nebo on-line systém podporují takovou přístupovou větu přímo. Můžete-li v počítači nebo on-line systému použít přístupovou frázi (včetně mezer mezi znaky), použijte ji. Pokud počítač nebo on-line systém přístupovou frázi nepodporují, převeďte ji na heslo. První písmeno každého slova vytvořené věty použijte pro vytvoření nového slova, které nedává smysl. Ve výše uvedeném případě by vám vzniklo následující slovo: msajtr. Složitost hesla zvyšte kombinací velkých a malých písmen a čísel. Je vhodné také některá písmena přesunout nebo je napsat nesprávně. Například v předchozí přístupové frázi zvažte chybu v pravopisu Alešova jména nebo nahraďte slovo tři číslicí. K dispozici je mnoho možností nahrazen, a čím delší věta bude, tím složitější může být heslo. Přístupová fráze může být např: Mému SyNovi Al3šovi jsou 3 roky. Pokud počítač nebo on-line systém nepodporují přístupovou frázi, vytvořte stejnou technikou kratší heslo. Může vzniknout např. heslo: MsAj3r. Nakonec začleňte některé zvláštní znaky. Je možné použít symboly, které vypadají jako písmena, kombinovat slova (bez mezer) a použít další způsoby, aby bylo heslo složitější. Pomocí těchto triků vytvoříme přístupovou frázi: Mému $ynovi Aleš0v1 jsou 3 roky nebo heslo (z prvních písmen každého slova): M$Aj3r. Otestujte své nové heslo nástrojem pro kontrolu hesla. Nástroj pro kontrolu hesla je funkce webové stránky umožňující určit složitost hesla při jeho zadávání, aniž by se heslo zaznamenávalo. Z internetových stránek Policie ČR (www.policie.cz) připravil František Podskalský Společnost E podává již 23 let pomocnou ruku lidem s epilepsií i jejich blízkým Společnost E /Czech Epilepsy Association, o. s. je občanské sdružení založené roku 1990 rodiči a přáteli osob postižených epilepsií. Je jedinou sociálně zaměřenou pacientskou organizací v České republice pro diagnózu epilepsie. Své profesionální služby poskytuje lidem s epilepsií a jejich blízkým v celé republice, a to bez ohledu na věk a rozsah postižení. Obecným cílem Společnosti E je boření předsudků o epilepsii, zlepšování povědomí o této nemoci a podpora těch, pro něž se stala životní výzvou. Jedním z pilířů činnosti neziskové organizace je odborná poradenská činnost v oblastech, které mohou být pro nemocného problematické sociální, právní, zdravotní, psychologické. Společnost E zajišťuje sociálně aktivizační služby a další navazují- cí fakultativní činnosti vzdělávací kurzy, přednášky a semináře o epilepsii, tuzemské i zahraniční pobyty s lékařským dohledem, klubovou činnost na různých místech republiky. Vydává dvouměsíčník Aura a informační tiskoviny a materiály o epilepsii a přístupu k ní. Společnost E uskutečňuje projekt zaměstnávání lidí s epilepsií formou aranžování květin. Epilepsií trpí 1 2 % lidí na celém světě a během života se může projevit u každého z nás. Veškeré informace o činnosti Společnosti E naleznete na tel. čísle , ové adrese: nebo webových stránkách Bc. Petra Stehlíková, DiS., koordinátorka projektů a sociální poradkyně Rady našich babiček Akné Tato pubertální nemoc částečně souvisí s činností ledvin. Nedráždíme je proto kyselými, kořeněnými a slanými pokrmy. K léčení uděláme čtyřtýdenní čajovou kúru ze směsi mladých vrcholků natě kopřivy a polovičního množství přesličky. Ráno vypijeme ¼ l čaje nalačno, zbytek po obědě a večer. Zevně ošetřujeme postižená místa křenovým octem, mateřídouškovým olejem, čerstvými listy zelí nebo přípravky s obsahem aloe. Růže Léčbu tohoto nepříjemného onemocnění můžeme podpořit obkladem z rozdrcených listů podbělu nebo zelí. Listy omyjeme, nakrájíme nebo rozválíme na vále na kaši. Přikládáme přímo na postižené místo a ovážeme, necháme dlouho působit. Současně pijeme čaj ze směsi šalvěje a majoránky Pásový opar herpes Toto časté virové bolestivé onemocnění postihuje obvykle oslabený organismus. Smícháme stejné díly květu heřmánku, měsíčku, listu kopřivy, natě benediktu a kořene nebo natě čekanky. Obvyklým způsobem připravený čaj pijeme 2-3krát denně. Zevně ošetřujeme postižená místa kašovitými obklady z rozvařené dubové kůry a šalvěje, můžeme také použít scezené vyluhované bylinky. Mast na lupénku Ke zmírnění tohoto nepříjemného a těžce léčitelného onemocnění najemno pomeleme stejné díly čerstvé natě jitro- OdOlen 5/

20 zajímavosti cele, pelyňku a přesličky. Přidáme trochu glycerínu a vymícháme. Postižená místa potíráme na noc. Čajová směs na lupénku Připravíme směs ze dvou dílů natě rozrazilu a kopřivy, přidáme ještě po jednom dílu kořene lékořice, natě zemědýmu a květu měsíčku. Čaj z této směsi pijeme delší dobu. Zevně ošetřujeme postižená místa mastí podle předcházejícího receptu nebo třezalkovou mastí, kterou připravíme z čerstvé šťávy třezalky, vmíchané do malého množství rozpuštěného vepřového sádla. Extrakt na lupénku Smícháme stejné díly nasekané natě jmelí, vlaštovičníku, listu ořechu, květu měsíčku a rozdrcené kůry vrby a dubu. Směs zalijeme silnějším bílým destilátem, aby byla dobře ponořená. Necháme macerovat 7-10 dní, denně protřeseme. Scedíme a extraktem několikrát denně potíráme postižená místa. Měsíčkový olej Do bílé láhve se širokým hrdlem silně namačkáme Čerstvé květy měsíčku. Necháme stát na slunci. Za několik dní začnou květy pouštět šťávu, kterou slijeme, přidáme trochu alkoholu a naplníme do tmavé sklenice. Olej používáme na potírání kožních vřídků, drobných poranění a u lupénky. Ocet na lupénku a kožní vyrážky Nastrouhaný kořen křenu zalijeme jablečným nebo vinným octem, aby droga byla ponořená, a necháme dní macerovat. Denně protřeseme. Přímo z láhve potíráme postižená místa. Další recept Čtyři lžíce natě levandule zalijeme ½ l jablečného nebo vinného octa a necháme 2 až 3 týdny na slunci za častého protřesení macerovat. Přefiltrujeme a přidáme ½ dl tinktury z prhy chlumní. Postižená místa často potíráme namočeným tamponem. Kopřivka Na její odstranění smícháme stejné díly natě kopřivy, hluchavky a květu nebo kořene třapatky. Obvyklým způsobem připravený čaj pijeme třikrát denně, mezi jídlem však každý den vypijeme i 1 dl celerové šťávy. Další recept Dvě lžíce nastrouhaného čerstvého kořene petržele krátce povaříme ve 3 dl mléka a necháme vyluhovat. Scedíme, pijeme ráno a večer po polovině množství. Petrželový kořen na kopřivku Dvě lžíce nastrouhaného čerstvého kořene petržele krátce povaříme ve 3 dl mléka a necháme vyluhovat. Scedíme, pijeme ráno a večer po polovině množství. Sedací koupel na hemeroidy Čtyři hrsti nasekané natě šalvěje necháme macerovat v 1 l vody asi 12 hodin. Potom vyvedeme do varu, necháme přikryté vychladnout na teplotu těla a scedíme do vhodné nádoby. Koupel má trvat minut. n Z internetových zdrojů připravil František Podskalský Budeme oslavovat, ale i vzpomínat Bylo mi 20 roků, když skončila druhá světová válka. Je tomu již plných 68 let, jak ten čas letí. Je nás již poskrovnu, kteří tuto hroznou dobu prožívali. Evropa za dobu své existence neprožila nikdy takové utrpení a zničení, ve kterém zahynulo několik desítek milionů lidí, hlavně Rusů. Moje generace tehdy mladých chlapců a děvčat ročníků 1924 a 1925, kteří jsme byli pracovně nasazeni mimo Protektorát, by mohla vypravovat. Zažili jsme plno strachu, zimy, hladu a vyhrožování zastřelením za opuštění pracoviště. Po celou dobu války žila většina našeho národa v nejistotě, strachu a napětí. Po nástupu Heydricha v roce 1941 nebyl téměř den, kdy nebyly vyvěšeny nové seznamy s popravenými i celými rodinami, prý za pomoc s úkryty nepřátelským agentům. Vyvrcholení teroru Láďa Ebert poslední řada, třetí zprava (ten nejmenší), Pepa Sarmutkin 2. řada, třetí zprava, autor článku Václav Žáček 2. řada, první zprava. Foto: Archiv autora nastalo po atentátu na protektora v květnu Likvidace Lidic a Ležáků byla jen část odplaty a záminka k vyhlazení a vystěhování celého národa. V tuto dobu koloval utěšující vtip: Jak se máš? Odpověď: Pokud spím ve vlastní posteli, tak dobře. Válka na jaře 1945 vrcholila urputně na všech bojištích v Evropě i v Tichomoří proti Japoncům. Rusové se blížili k Berlínu, Němci kladli zoufalý, ale marný odpor. V polovině dubna spojenecké nálety zničily rafinerie Litvínov, Kolín, Kralupy, dále Škodovku. Na květnou neděli byl velký nálet na průmyslové závody v Praze-Vysočanech a Libni. Řada z nás si kladla otázku: Nebylo to již zbytečné? Zásobovací situace po celou dobu války byla katastrofální. Lístkový systém na potraviny byl odměřen na dkg na týden. Pamatuji se například, že příděl mléka byl na osobu a den 1/8 litru odstřeďáku. Na venkově nebyla situace o nic lepší. Kdo vlastnil nějaké pozemky, byl samozásobitel (nedostával lístky), ale naopak mu byly vyměřeny povinné dodávky podle výměry mléko, maso, vejce a obilí. Kdo neplnil tuto povinnost, nesměl mu mlynář semlít obilí na mouku a hlavně za celoroční dřinu mu nebylo povoleno zabít prase. Jenom těch kontrol co jezdilo na vesnice hledat zatajené dodávky. Atmosféra byla ke konci války mezi lidmi již tak napjatá, že vypuklo v sobotu dne 5. května 1945 Pražské povstání, ke kterému se postupně přidávaly jednotlivé oblasti. Já osobně jsem prožíval tyto dny v Praze. Nejhorší a nejkritičtější den byl pondělí 7. května. Rozhlas vysílal dopoledne zprávu, že se od Benešova valí velká kolona německých tanků, současně s naléhavou výzvou, aby byly prováděny všemožné překážky ke zpomalení těchto kolon. 20 Odolen 5/2013

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

V Ř E S K O V Á K Březen 2014

V Ř E S K O V Á K Březen 2014 V Ř E S K O V Á K Březen 2014 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na internetových stránkách obce byly zveřejněny podmínky na připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci, podmínky jsou též v písemné formě

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Křenovický zpravodaj Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Ze zasedání zastupitelstva * Firma BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. přišla s nabídkou na instalaci bezdrátového rozhlasu formou domácích přijímačů

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17 KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Ing. Kateřina Halaštová Lukáš Macíček

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Dubnový zpravodaj obce Čečelovice 2011 PŘIJATÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ ČEČELOVICE ze dne 4. 2. 2011 1. OZ projednalo a jednomyslně schválilo rozpočet obce pro rok 2011 dle předlohy s výrokem bez

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Informace Obecního úřadu Polepy

Informace Obecního úřadu Polepy Číslo III Březen 2007 Blahopřejeme našim spoluobčanům V březnu slaví paní Emílie Lázňovská své 84. narozeniny. Přejeme vše nejlepší a hodně zdraví do dalších let. Informace Obecního úřadu Polepy Finanční

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 Informační leták Obecního úřadu Volfartice 3. číslo Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 vydává Obec Volfartice, se sídlem Volfartice č. p. 59, IČ: 00261076 občasník - distribuováno zdarma - neprodejné

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás přivítal u nás v Hradci Králové, již na 7. ročníku mezinárodního turnaje starších a mladších žáků v kopané O pohár primátora města Hradce Králové, který se koná každoročně

Více

BADMINTON Club Kladno

BADMINTON Club Kladno BADMINTON Club Kladno Badminton Club Kladno byl založen v roce 1969. Z jeho řad vyšli hráči a hráčky, kteří v průběhu jeho osmatřicetiletého působení získali řadu domácích i zahraničních mistrovských titulů.

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 OBECNÍ ÚŘAD PŘEJE VŠEM SVÝM SPOLUOBČANŮM VESELÉ VÁNOCE, DO NOVÉHO ROKU HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, LÁSKY, PRACOVNÍ A RODINNÉ POHODY! Po sněhu půjdu čistém bílém, hru v srdci

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Žďárský zpravodaj 5/2014

Žďárský zpravodaj 5/2014 Žďárský zpravodaj 5/2014 Obecní úřad Žďár nad Metují úřední hodiny Pondělí 8 11:30 a 13-17 hod. Středa 8 11:30 a 13-17 hod. Kontakty: tlf.č. 491 541 142 obec.zdarnm@tiscali.cz www.zdarnadmetuji.cz č.ú.

Více

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ DNY GIS LIBEREC 2008 Podruhé se Krajská vědecká knihovna v Liberci stala místem setkání s moderními technologiemi. Ve dnech 12. 14. listopadu se v ní uskutečnily Dny geografických informačních systémů

Více

Mokrovratský zpravodaj

Mokrovratský zpravodaj číslo 1 leden 2015 Mokrovratský zpravodaj Měsíčník pro Mokrovraty, Pouště a okolí Milí spoluobčané, přejeme Vám příjemné zimní měsíce, hlavně hodně zdraví a pohody. Zprávy z obce Usnesení ze zápisu č.

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd PO PRVÉ DO ŠKOLY CO TO ZNAMENÁ? Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň.

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Na začátku roku jsme se rozhodli, že vás provedeme naším školním chovákem. O jeho chod se stará parta nadšených dobrovolníků z různých tříd. Scházejí se zde nejen o přestávkách,

Více

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz KVĚTEN 2013 Rok 2013 KONTEJNERY, TŘÍDĚNÍ ODPADŮ Po obci bylo změněno rozmístění kontejnerů na tříděný odpad. Vznikla nová sběrná místa: za Starou hospodou (plast) a u močidla (plast, sklo). Stará, již

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU PROSINEC NA FRÝDLANTSKU KDY KDE AKCE POŘÁDÁ 2. 12. 2010 - DDM 3. 12. 2010 - DDM VÁNOČNÍ KONCERT Program: vystoupení pěveckého sboru Hlásek posezení u kávy, čaje a cukroví prodej adventních věnců, drobné

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

RO 13. Kontrola usnesení z minulých schůzí. 11. 5. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 13. Kontrola usnesení z minulých schůzí. 11. 5. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 13. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Zprávičky ze školky listopad

Zprávičky ze školky listopad Zprávičky ze školky listopad Tématem měsíce listopadu byla historie, vynálezy a etiketa. Hned první týden jsme začali vznikem života, povídali jsme si o tom, jak lidé žili dříve a hráli jsme si na staré

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 186/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 462 ze dne 18.03.2014 Poskytnutí peněžitých darů v oblasti tělovýchovy a sportu pro rok 2014/ I. etapa - dary nad 50.000

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2004 Číslo: 23 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce Od posledního vydání zpravodaje se žádné nekonalo. Další zasedání se uskuteční v úterý 21. září

Více

Zápis č. 1/2012. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 09. 02. 2012 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod.

Zápis č. 1/2012. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 09. 02. 2012 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Zápis č. 1/2012 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 09. 02. 2012 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Miroslav Antoš Neomluveni: Josef

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 4. dubna 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 4. dubna 2013 19. ročník duben 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 4. dubna 2013 Usnesením č. 14/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2013. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Z Á P I S č. 22/2015

Z Á P I S č. 22/2015 Z Á P I S č. 22/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 19. 8. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Jiří

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2014 Motto: Učíme se pro život Obsah : Výstava v knihovně......1 Má nejoblíbenější květina...2 Beseda v knihovně........3

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA HOKEJOVÉ KLUBY HC LEDEČ N.S. A HC SVĚTLÁ N.S. pořádají 1. ročník dvoudenního hokejového turnaje mladších a starších žáků HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA Získal Stanley Cup, vyhrál mistrovství světa dospělých

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 406/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 407/13rm schvaluje

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 11-2008 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28.8. 2008 od 18.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 10. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 20.10.2015

Obec Nová Telib. Zápis č. 10. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 20.10.2015 Zápis č. 10 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 20.10.2015 Přítomen: Ing. Hájek Jan Nepřítomen: Křovina Jiří (omluven) Lic. Truneček Jan Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří Poupová

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Usn.č. 16/02 1) Usn.č. 16/03 1)

Usn.č. 16/02 1) Usn.č. 16/03 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 16. zasedání konaného dne 3. 6. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli ********************************************************************************************* Usn.č.

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1 Kmen Ťapáč Liga lesní moudrosti Zázvorkova 1999, Praha 13 - Lužiny www.tapac.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA KMENE ŤAPÁČ ROK 2014 Tento dokument obsahuje výroční zprávu kmene Ťapáč za uplynulý rok. Jsou zde

Více