LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE 1. MÍSTOSTAROSTY MĚSTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE 1. MÍSTOSTAROSTY MĚSTA"

Transkript

1 ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Naše Kopečková se vydařila, hezké počasí, tisíce návštěvníků pouti, Letohrad jako každoročně o květnovém víkendu naplno ožil. Chvíli nám teď potrvá dostat se do normálních kolejí. Podle ohlasu přihlížejících se tradiční ohňostroj líbil, po mnoha letech došlo ke změně firmy, která nám jej zajišťuje. Nyní je za stejných finančních podmínek odpalován na hudbu elektronicky. Před námi je 20. ročník hudebního festivalu, rád bych pozval všechny příznivce dobré kultury na operní galapředstavení na zámecké terase (6. 6. ve 20 hod.), Prodaná nevěsta by měla být dobrou pozvánkou. Kromě kultury pokračují investiční akce, dokončili jsme zásadní rekonstrukce místních komunikací (Na Rozmezí, Ovčín, Jiráskova ulice. Pokračuje výstavba přednádraží, finišuje dlouhodobá rekonstrukce mostu u Vondrova mlýna. Dopadne-li dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury, pustíme se do rekonstrukce chodníků v ulicích Komenského a Šedivské, nový chodník by měl vést do Jankovic. A na podzim bychom rádi zahájili rekonstrukci Panského domu na náměstí. Vyjmenované akce mají přispět k tomu, aby se nám v Letohradě lépe žilo. A já jsem přesvědčen, že tomu tak je a bude. To je jistě našim společným přáním. Úspěšné dny plné sluníčka přeje Petr Fiala, starosta města pracovní porada s ředitelem TS a vedoucím OMaI; jednání s Ing. Vlčkem (předseda KB OEZ); jednání se zástupci spol. Unitip; jednání s p. Zientkem (Keramizol); diamantová svatba jednání se zástupci KB OEZ rozvoj areálu; účast na ustavující valné hromadě turistické oblasti Orlické hory a Podorlicko (SCND) RM; účast na jednání Finančního výboru ZPk (KrÚ Pk) účast na zahájení kontroly Domova pod hradem Žampach člen kontrolní skupiny Pk mimořádná RM; účast na semináři ke zpracování rozvojové strategie cestovního ruchu pro Pardubický kraj (Jablonné n. O.) účast na zahájení 2. ročníku soutěže HZS (Andrlův chlum) návštěva Kunčického drtikolu (areál Pod Umbulí) účast na společenské akci Enteria a.s. (Praha) jednání s p. Laňkovou restaurace KD; jednání na Správě bytového a nebytového fondu města; Jablonné n. O.; jednání s ředitelem Kartografie Brno účast na ředitelském dni elektrizace tratě Letohrad Lichkov; jednání s Ing. Tomanem (OEZ); účast na vyhlášení a předání cen krajského kola soutěže Hokejbal proti Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA drogám (hokejbalové hřiště); ZM jednání s p. Laňkovou restaurace KD; účast na zasedání Zastupitelstva Pk (Pardubice) pracovní porada s ředitelem TS a vedoucím OMaI; slavnostní zahájení výstavby cyklostezky Letohrad Žamberk (Lukavice); jednání starostů PO III Žamberk s hejtmanem Pk (Žamberk); jednání s p. Jarošem (rádio Černá Hora); jednání lídrů uskupení zastoupených v ZM účast na jednání pouťové komise; jednání správní rady organizace Orlické hory a Podorlicko (Česká Třebová); jednání s RNDr. Fialou (SOM Orlicko) jednání s RNDr. Šedovou (OHGS Ústí n. O.); jednání s Ing. Švábem, Ing. Motyčkou a Ing. Mlynářem (Konzum o.d.); účast na jednání komise pro rozdělení prostředků na program Podpora obnovy kulturních památek (Žamberk); jednání s Ing. Buryškou (FÚ Žamberk) jednání s Ing. Stejskalem (Bocus); jednání s p. Bernardem sociologický výzkum komunitní plánování (AV ČR); pracovní oběd s Ing. Kohoutem (Alberon); účast na setkání důchodců (DK); pietní akt k výročí ukončení 2. světové války (památník u stadionu); účast na SeláJAMu LSG účast na zahájení okrskové soutěže hasičů Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE 1. MÍSTOSTAROSTY MĚSTA příprava dokumentace s pracovníky úřadu Ing. Francem a H. Koblížkovou pro výběrové řízení na provozovatele nového sběrného dvora a kompostárny konzultace zpracované studie proveditelnosti pro podchod z Jilemnického ulice na Václavské náměstí s vlastníky nemovitostí, mimořádné zasedání zastupitelstva města stavební řízení k vydání povolení stavby II. sběrného dvora pro Letohrad město s Ing. Mlynářem a J. Nožkovou, následovat bude příprava dokumentace pro podání žádosti o finanční prostředky EU prostřednictvím OP ŽP jednání s p. Kunčíkem (COMA s.r.o.); mimořádné ZM jednání řídícího týmu projektu Cyklostezky údolím Tiché Orlice a Třebovky (Ústí n. O.) jednání s p. Havelkou (obchodní ředitel spol. Chládek a Tintěra); RM; setkání s provozovateli poutě (zámecká restaurace) Kopečková pouť doprovod dětí z MŠ, dětských domovů a klientů Domova pod hradem Žampach bezplatné atrakce; tisková konference MAS Orlicko (Helvíkovice) přivítání delegace učitelů z partnerského města Niemcza (ZŠ U Dvora); jednání s Ing. Pejchou (BW stavitelství Holice) jednání pouťové komise vyhodnocení Kopečkové poutě; jednání s RNDr. Fialou (manažer SOM Orlicko) cyklostezky; jednání s řediteli příspěvkových organizací města dopady finanční krize na daňovou výtěžnost; s Ing. Mlynářem a J. Adamcem prohlídka stavu místních komunikací; účast na společenské akci Viamont a.s. každé pondělí porada s místostarosty, porada vedoucích odborů MěÚ, jednání s občany každé úterý pracovní porada s velitelem MP valná hromada společníků fy EKOLA České Libchavy s.r.o. / hodnocení činnosti za rok 2008, výroční zpráva, jednání s ředitelem společnosti Ing. Černým o parametrech nových výběrových řízeních a zkušenostech z provozu podobných zařízení v kraji zasedání rady města Martin Hatka, 1. místostarosta 3

2 VYBRANÁ USNESENÍ RADY MĚSTA ZE DNE /2009 RM schvaluje pronájem části p.č. 455/15 v k.ú. Letohrad bez třímetrového pruhu podél p.p.č. 455/13 a 452/1 v k.ú. Letohrad na dobu jednoho roku za smluvní cenu 2 Kč/m² manželům Ing. K. a V.K., L. 133/2009 RM schvaluje pronájem plochy cca 75 m 2 z p.p.č. 26/13 v k.ú. Letohrad panu B.H. ml., L., vlastníkovi sousední nemovitosti, za účelem složení stavebního materiálu v období květen až září 2009, za úhrnné nájemné 157 Kč. Přístup na pronajatou plochu bude pouze z nemovitosti ve vlastnictví nájemce. 139/2009 RM souhlasí s ukončením nájemních smluv na nebytové prostory v objektu č.p. 10 Letohrad, Václavské náměstí, z důvodu plánované rekonstrukce s F.L., M.P., R.T., J.V. a R.H. A.S.C., a to ke dni /2009 RM bere na vědomí předložený přehled nájemného v nebytových prostorech v majetku města Letohrad. 144/2009 RM schvaluje pořadí uchazečů veřejné zakázky zadávané jako zakázka malého rozsahu na výběr zhotovitele díla Zeď pod zámeckou terasou takto: 1. místo PROFISTAV s.r.o., Tyršova 231, Litomyšl 2. místo Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, Vysoké Mýto 3. místo GRANO Skuteč spol. s r.o., Tyršova 389, Skuteč 145/2009 RM schvaluje výpůjčku prostor náměstí dne z důvodu konání kulturní akce (freestyle, produkce hudebních skupin) od hodin do hod. na náměstí a od hodin do hodin na Bečvárně za podmínky předání uklizeného náměstí do hodin /2009 RM projednala variantní řešení odkanalizování lokality Horní Kunčice a souhlasí s výhradně celotlakovým systémem za podmínky součinnosti při přípravě akce s předpokládaným provozovatelem. 150/2009 RM schvaluje změnu závazných ukazatelů podle předložené žádosti. 153/2009 RM projednala a bere na vědomí zprávu o nakládání s odpady v roce /2009 RM schvaluje uzavřít dodatek č. 5 mandátní smlouvy uzavřené dne s panem Tomášem Uchytilem, Letohrad, Krátká 688, IČ , kterým se mění výše odměny stanovená v čl. 1 bodě 2 mandátní smlouvy z Kč bez DPH na Kč bez DPH. Dále se doplňuje přehled alejí k údržbě uvedený v příloze č. 4 1 mandátní smlouvy o bod č. 11 alej 10 ks javoru podél chodníku (směr Kunčice) na Bečvárně, a o bod č. 11 alej 43 ks hlohu na Bečvárně podél železniční trati. 155/2009 RM schvaluje umístění plakátnice a mapy do prostoru autobusového nádrží vedle přístřešku ve směru náměstí 1. přístřešek vpravo od nádraží ČD, instalaci 36 ks jednomístných parkovacích automatů, a to: 15 ks před budovou nádraží (čelní pohled vlevo), 9 ks v prostoru před prodejnami (Fogl a spol.), 12 ks v prostoru před restaurací Forche (v těchto prostorách neplatí parkovací karta) a ostatní parkovací místa ponechat vyhrazená pro parkování s parkovacími kartami (9 parkovacích míst). 156/2009 RM schvaluje uzavřít Smlouvy o využívání systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem s SDH Letohrad-Kunčice, s SDH Letohrad-Červená a s Mysliveckým sdružením na Tiché Orlici a za služby sjednané ve smlouvách schvaluje cenu ve výši 500 Kč/objekt/rok. 157/2009 RM schvaluje seznam zájemců v rámci výzvy k podání nabídky na dodavatele technologie pro upgrade stávajícího pracoviště CZECHPOINT a schvaluje komisi pro hodnocení nabídek ve složení Petr Fiala, Vojtěch Křečan, Ing. Josef Franc. (úplné znění na USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZE DNE /2009 ZM schvaluje program svého jednání dle upraveného návrhu (vypuštění bodu 5). 358/2009 ZM schvaluje návrhovou komisi ve složení: Ing. Stanislav Beneš, Mgr. Hana Kotlářová. 359/2009 ZM schvaluje ověřovatele zápisu: Jiřího Dolečka, Jiřího Adamce. 360/2009 ZM schvaluje: a) Poskytnutí půjčky z FRB pro rok 2009 paní P.S., L., na titul č. 1 obnova střešní krytiny ve výši Kč. b) Poskytnutí půjčky z FRB pro rok 2009 paní M.P., L., na tituly: č. 1 obnova střechy ve výši Kč, č. 5 obnova fasády domu vč. oplechování ve výši Kč, č. 6 zateplení obvodového pláště domu ve výši Kč. 361/2009 ZM schvaluje zřízení zástavního práva na bytovou jednotku č. 5 v čp. 89 se spoluvlastnickým podílem 70/1191 na společných částech budovy a spoluvlastnickým podílem 70/1191 ke st.p.č. 133/2 v k.ú. Letohrad, vedené na LV 2975, ve prospěch peněžního ústavu na dobu do vkladu vlastnického práva do KN ve prospěch kupujících. 362/2009 ZM schvaluje záměr prodeje p.p.č. 742, 805/10 a části dle situace (cca 740 m2) z p.p.č. 805/2 v k.ú. Orlice. 363/2009 ZM schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu p.p.č. 577/11, 577/42 a 577/19 v k.ú. Letohrad v lokalitě Spořilov, které jsou v kultuře ostatní plocha ostatní komunikace a jsou zaměřeny GP č /2008 ze dne , z vlastnictví ČR PF ČR do vlastnictví města. 364/2009 ZM schvaluje záměr prodeje pozemků v k.ú. Letohrad u Bažantnického potoka p.č. 513/2, 513/3, 513/4, 513/9, 513/10, 516/1, 516/5, 517/3, 517/20 a části p.p.č. 509/1, 512/1, 513/1 a 513/11, jak jsou vyznačeny červenou čarou v kat. mapě. 365/2009 ZM schvaluje záměr prodeje pozemků příslušejících k budovám pro bydlení čp. 659, 658, 684 a 685 v ul. Pražského povstání, a to st.p.č. 756, 757, 1057, 1058 a p.p.č. 482/5 a 482/6 v k.ú. Letohrad. 366/2009 ZM schvaluje záměr prodeje p.p.č. 339/16 v k.ú. Letohrad. 367/2009 ZM schvaluje uzavření smlouvy darovací ve věci převodu majetku TJ Spartak OEZ Letohrad, sídlem Jilemnického 341, Letohrad, IČ , nacházejícího se na pozemcích TJ Sokol Letohrad, a to budovy šaten na st.p.č a kurtů na p.p.č. 371/12 v k.ú. Letohrad do vlastnictví města. Veškeré náklady související s převody ponese obdarované město. 368/2009 ZM schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků ve zjednodušené evidenci st.p.č. 19 a p.p.č. 65/2 dle PK v k.ú. Červená z vlastnictví ČR ÚZS- VM se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2, do vlastnictví Města Letohradu. 369/2009 ZM schvaluje prodej části (cca m 2 ) pozemku p.č.199/1 v k.ú. Letohrad vyznačené v přiložené situaci, a to pruhu v šíři 5 m o výměře 75 m 2 podél p.p.č. 199/2 manželům P. a T.M., L. pro rozšíření zahrádky u rodin. domku čp. 440, a plochy výměry cca m 2 manželům Mgr. D.Š., bytem L., a Ing. P. Š., bytem L. Po vyhotovení oddělovacího GP budou vyhotoveny smlouvy, při prodeji pozemku pro výstavbu RD manželům Š. bude použito smlouvy o smlouvě budoucí kupní, dle níž bude uhrazena záloha ve výši jedné poloviny kupní ceny do 60 dnů ode dne uzavření této smlouvy. Kupní cena pozemků bude odvozena z jednotkové ceny 500 Kč/m /2009 ZM schvaluje podání žádosti Města Letohrad na Ministerstvo kultury o státní finanční podporu z Programu regenerace městských památkových rezer-

3 vací a městských památkových zón na rok 2009 na akci Zeď pod zámeckou terasou. Přidělení finančních prostředků dle následujícího přehledu: Dotace státu na stavební práce: Kč Dotace státu na restaurátorské práce: Kč Podíl města na stavební práce: ,20 Kč Podíl města na restaurátorské práce: 0 Kč Celkem: ,20 Kč 371/2009 ZM bere na vědomí rozpočtový výhled na rok dle předloženého návrhu. 372/2009 ZM schvaluje přijetí úvěru a podpis úvěrové smlouvy za účelem financování investiční akce Rekonstrukce přednádraží v Letohradě v celkové výši Kč se splatností 15 let, bez zajištění. 373/2009 ZM schvaluje změnu úvěrové smlouvy schválené usnesením ZM č. 256/2008 ze dne na financování investiční akce Systém nakládání s odpady. Celková výše úvěru se snižuje na částku Kč, ostatní ustanovení úvěrové smlouvy se nemění. 374/2009 ZM schvaluje přijetí úvěru a podpis úvěrové smlouvy za účelem financování investičních akcí v roce 2009 v celkové výši Kč, se splatností 15 let, bez zajištění. 375/2009 ZM schvaluje finanční příspěvek ve výši Kč pro SDH Kunčice se sídlem v Letohradě, IČ /2009 ZM schvaluje převzetí ručitelského závazku pro revolvingový úvěr u České spořitelny, a.s., pobočka Ústí nad Orlicí, poskytnutý MAS ORLICKO s limitem do Kč na období let (do ). Ručit se bude budoucími rozpočtovými prostředky. 377/2009 ZM schvaluje Směrnici č. 1/2009 ZM Letohrad, kterou se stanoví pravidla převodu nemovitostí z vlastnictví města Letohrad do vlastnictví jiných osob dle návrhu a současně v souladu s těmito pravidly změnu v částech týkajících se převodu vlastnictví již dříve ZM přijatých usnesení č. 208/97 ze dne , č. 300/98 ze dne a 162/2000 ze dne /2009 ZM schvaluje zařazení doplnění ploch schválené lokality č. 10 Na Mlynářce do změny č. 4 ÚP o p.p.č. 400/50, 400/54, část 400/1 a 400/55 v k.ú. Letohrad pro plochy technické infrastruktury inženýrské sítě (fotovoltaická elektrárna). 379/2009 ZM schvaluje zařazení lokality č. 12 U cyklostezky do změny č. 4 ÚP p.p.č. 5/173 a 5/141 v k.ú. Kunčice u Letohradu pro zřízení parkoviště pro uživatele cyklostezky dopravní vybavenost a dále prověření potřeby dalších pozemků pro stavbu objektu pro cyklisty, např. stánek s občerstvením nebo bufet, případně zázemí pro vodáky. 380/2009 ZM schvaluje zařazení lokality č. 13 U Orlického dvora do změny č. 4 ÚP p.p.č. 805/1, část pozemků p.p.č. 805/7, 805/11, 805/2, 805/9 v k.ú. Orlice pro zřízení parkoviště a úpravy stávající komunikace dopravní vybavenost. 381/2009 ZM schvaluje zařazení lokality č. 15 Za rybníkem do změny č. 4 ÚP p.p.č. 744/21 v k.ú. Orlice pro sklad zahradnického nářadí, strojů a materiálu s možností služebního bytu živnosti. 382/2009 ZM zamítá žádost o zařazení lokality č. 16 Nad Jankovicemi do změny č. 4 ÚP část p.p.č. 447/2 v k.ú. Červená pro bydlení RD. 383/2009 ZM schvaluje Plán činnosti kontrolního výboru pro rok /2009 ZM bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne /2009 ZM schvaluje podání společného projektu BardoNALD-LETOHRÁTKY do Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis Operační program přeshraniční spolupráce ČR-PR společně s partnerem město Bardo (PR) ve výši EUR. UZAVŘENÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU Upozorňujeme občany, že Městský úřad v Letohradě bude v pondělí 1. června 2009 z důvodu školení uzavřen. Děkujeme za pochopení. REKONSTRUKCE PŘEDNÁDRAŽÍ VE 3. ETAPĚ Ve 3. etapě ( ) pokračují práce na výstavbě autobusového terminálu a probíhají práce na stavbě parkovišť a obslužné komunikace. Dále se pracuje na výstavbě parkoviště č. 4 (před obchody), výstavbě příjezdové komunikace a křižovatky s ulicí Na Kopečku. Dopravní omezení zahrnují uzavírku celé ulice Tyršovy (vyjma dopravní obsluhy) a vedení tranzitní objížďky ulicí Družstevní. Nově je také uzavřen vjezd a výjezd z ulice Na Kopečku. Ing. Vlastimil Mlynář, ved. OMaI Z PRÁCE KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ENERGETIKY 20. dubna navštívili někteří členové komise životního prostředí a energetiky město Česká Kamenice. Setkání zástupců měst se uskutečnilo na základě dohody místostarostů zodpovědných za životní prostředí, především k tématu nakládání s odpady. Česká Kamenice je stejně velké město jako Letohrad a jeho vedení přistoupilo k nakládání s odpady velmi podobně jako Letohrad. S panem místostarostou Ing. Markem se shodujeme v názoru, že je třeba důsledně identifikovat původce jednotlivých druhů odpadů a celý proces nakládání s odpady spravedlivým způsobem zpoplatňovat. Obě města v tomto směru využívají čárový kód a v současné době Č. Kamenice provádí inventarizaci svozových nádob tak, aby bylo možné se změnou zákona o odpadech reagovat na nový způsob účtování poplatků podle svezeného množství. Identifikace nádob bude rovněž čárovým kódem. Významnou položkou v nákladech na likvidaci odpadů je částka odváděná obci, na jejímž území se skládka nachází, tj. u nás v loňském roce za tunu 500 Kč obci Č. Libchavy. Jelikož jsme za Letohrad uložili za rok 2008 na skládku tun směsného odpadu, přispěli jsme obci České Libchavy do jejich rozpočtu částkou Kč. V letošním roce to vzhledem ke zvýšení poplatku bude při stejném objemu odpadů částka Kč. Jediným řešením, jak tyto náklady nezvyšovat, je ukládané množství snižovat stále důslednějším tříděním a předáváním jiným zpracovatelům. K tomu budou sběrné dvory a kompostárna. Jak je však patrné z fotografie stanoviště kontejnerů u Qanta, někteří občané naopak parazitují na nás všech a odkládají na zem, co je napadne, včetně sklenic plných marmelád a kompotů. Rád bych jim touto cestou vzkázal, že na jejich odpad těžko budeme hledat odběratele. Za každou tunu jejich svinčíku takto ze společné kasičky zaplatíme Kč. Další významnou položkou jsou náklady na dopravu z místa jeho vzniku na skládku. Tady využíváme služeb fy Ekola s.r.o., jejíž skládka je poměrně blízko. Pokud budou všechny odpady rostlinného původu (tráva, štěpky, listí ) ukládány do hnědých nádob a sváženy na městskou kompostárnu na Orlici, evidentně budou náklady na jejich dopravu nižší než do Č. Libchav. Naše řešení s bezplatným půjčováním štěpkovačů občanům se Ing. Markovi v Č. Kamenici velmi líbilo. Snížení nákladů na dopravu by přineslo zavedení letních svozů po 14 dnech, což je jinde obvyklé, ale v Letohradě se to komisi nepodařilo prosadit, zde plýtváme zbytečně, neboť provozně náročný svozový vůz Ekoly objíždí a přebírá poloprázdné popelnice. Považuji výměnu zkušeností s těmi, kteří patří v daném oboru k nejlepším v ČR, za samozřejmou součást práce. Členové komise z Letohradu si v Č. Kamenici prohlédli sběrný dvůr, areál technických služeb, městské koupaliště a část městské památkové zóny s informačním centrem. Odjížděli jsme s pocitem, že do tak pěkného městečka, jako je Česká Kamenice a její okolí, je třeba se co nejdříve vrátit, alespoň jako turisté. 5

4 V loňském roce jsme zorganizovali ve střední části Kunčic anketu k ověření zájmu občanů o plynofikaci rodinných domků. Zájem byl dostatečný k tomu, abychom zajistili dokumentaci k územnímu řízení na protažení středotlakého potrubí od Orlice a jeho přiblížení ke konkrétním zřizovatelům přípojek. Pokud by byla stavba financována s využitím prostředků EU, stojí celá dotace na snížení emisí do ovzduší v dané lokalitě. Pokud by následně všichni zájemci nezrušili svá původní topeniště na pevná paliva, muselo by město dotaci v řádu miliónů korun vrátit. Do podobné situace se nechceme dostat. Druhou variantou je financování z prostředků, respektive úvěru města. Vzhledem k tomu, že společnost EYWAN s.r.o. připravuje rekonstrukci Orlické tvrze a v souvislosti s tím protažení plynovodu v další části města, probíhá nyní také anketa ke stejnému tématu, tedy k zájmu občanů v této lokalitě o případné připojení rodinných domků a změnu vytápění z pevných paliv na plyn. Následně znovu posoudíme možnosti dalšího rozšíření středotlakých rozvodů a plynofikace dalších domácností. Martin Hatka, předseda komise ŽPaE MĚSTSKÁ POLICIE HLÁSÍ Dne ve 22 hod. bylo na služebnu MP nahlášeno, že se mezi garážemi na Spořilově pohybují dvě vozidla, která poté zaparkovala u zahrádek. Lustrováním bylo zjištěno, že se jedná o místní obyvatele. Strážníci děkují občanům za jejich všímavost, protože v této lokalitě dochází ke krádežím. Dne v hod. vyjížděla hlídka MP na sídliště U Dvora k případu narušení občanského soužití mezi rodinnými příslušníky. Celá věc bude řešena ve správním řízení na městském úřadu. MP Letohrad 6 OHLÉDNUTÍ ZA KOPEČKOVOU POUTÍ Kopečková pouť proběhla ve dnech Jako v předchozích letech měla MP na starost organizaci veškerého stánkového prodeje, a to již od pondělí pouťového týdne. V době příjezdu a odjezdu atrakcí strážníci zajišťovali dopravní obslužnost a prováděli kontroly dodržování smluvních podmínek mezi městem Letohrad a nájemci Bečvárny a Václavského náměstí. V zámeckém parku ve spolupráci s hasiči dohlíželi na bezpečnost diváků při tradičním ohňostroji. Městská policie dále řešila úkoly vyplývající přímo ze zákona o obecní policii, tedy zejména zajišťování veřejného pořádku, kontroly dodržování dopravního značení a podávání alkoholu osobám mladším 18 let. Došlo k několika případům poškozování osobních automobilů a prodejních stánků, rušení nočního klidu a drobným krádežím. Díky velmi dobré spolupráci mezi městskou policií a Policií České republiky a stálé pochůzkové činnosti ve městě se v převážné podařilo předcházet protiprávnímu jednání. Většina případů narušování veřejného pořádku byla objasněna. Poděkování patří také Technickým službám Letohrad za vzorný úklid města při celé akci. Městská policie také děkuje občanům bydlícím na náměstí a v přilehlých ulicích za toleranci a respektování stížených podmínek v době příprav a konání Kopečkové poutě. Jaromír Hrubý, velitel MP Letohrad CYKLOSTEZKA BY MĚLA BÝT DO ZPROVOZNĚNA V pondělí 4. května 2009 bylo za účasti hejtmana Pardubického kraje Radko Martínka, poslance Jiřího Čepelky, starostů obcí ležících na cyklostezce, které jsou investory této akce (Letohrad Petr Fiala, Lukavice v Čechách Ilona Severová, Žamberk Jiří Dytrt), zástupců dobrovolného svazku obcí a měst Orlicko a zhotovitele (Eurovia CS, a.s.) slavnostně poklepáno na základní kámen stavby cyklostezky Letohrad Lukavice v Čechách Žamberk. Investice za cca 32 mil. Kč byla podpořena dotací z evropských fondů (ROP 3.1. dopravní infrastruktura cca 22 mil. Kč) a Státním fondem dopravní infrastruktury (9 mil. Kč). Souběh dotací tak značně ulevil obcím, které dofinancovávají potřebný zbytek. Realizace stavby je smluvně ošetřena do Cyklostezka poté napomůže větší bezpečnosti samotných cyklistů, ale také dopravně ulehčí motoristům na silnici II/360 mezi Letohradem a Žamberkem. Starosta Letohradu Petr Fiala při slavnosti uvedl: Smysluplnou akci zvyšující bezpečnost na silnicích je nutné podpořit. Letohrad má prozatím jako jediný ze současných investorů zkušenost s cyklostezkou. Snad zde budou cyklisté a bruslaři k sobě ohleduplnější, než tomu prozatím je na cyklostezce do Ústí nad Orlicí. Věřím, že se ohleduplnosti a správnému používání cyklostezek brzy naučíme. 7. KVĚTEN 2009 Kolem dvaceti občanů se sešlo u památníku v Šedivské ulici, aby v předvečer svátku 8. května připomněli události průběhu a hlavně ukončení 2. světové války. U památníku drželi čestnou stráž členové historických klubů, úvodní řeč pronesl starosta města Petr Fiala, všichni účastníci zazpívali společně hymnu poté, co čestná stráž zavelela k poctě zbraň. Byl položen věnec s trikolórou a kytice, kterou přinesli občané. Následně představitelé města za doprovodu vojáků navštívili hřbitov, aby u hrobů obětí světových válek položili červenomodrobílou kytici Na pódiu před městským muzeem začalo v 17 hodin studentské veselí Letohradského soukromého gymnázia Selájam. Dlouho dopředu připravovaná akce znamenala úspěšné vykročení k založení tradice. Splnila to, co organizátoři očekávali. Pobavila diváky (na začátku kolem 300), studenty i účinkující. Ti si pro sebe, své blízké a veřejnost připravili program podle vlastního vkusu. Scénky, humor, recese a zpěv, to byly hlavní atributy programu. Když deset minut před desátou večerní končil program, asi třiceti tančícím před pódiem a dalším desítkám těch, kteří vydrželi až do konce, se nechtělo domů. Pěkné počasí, občerstvení (skauti), dobrá muzika a překvapení ve formě vystoupení profesorů. Děkujeme a příští rok se, doufám, budeme těšit opět Legendární film Nebeští jezdci působil na mladou generaci. Přestože nepřišlo mnoho návštěvníků (vstupné zdarma), promítání mělo svůj smysl. Představení navštívili žáci základních škol. Při příchodu hrdinové, kteří si snad ani přesně neuvědomovali, na jaký film jdou a o čem to bude. Kino následně opouštěli studenti se sklopenými, skelnými pohledy. Odcházeli s pokorou, o kousek dospělejší. Jaroslav Moravec, KCL VÍCE JAK 250 ÚČASTNÍKŮ POUŤOVALO V LETOHRADĚ ZDARMA Jako tradičně pozval na čtvrteční předpouťové dopoledne starosta města Petr Fiala ve spolupráci s provozovateli poutě, pány Františkem Langronem a Jiřím Zvárou, do Letohradu svézt se zdarma na atrakcích obyvatele Domova pod hradem Žampach, děti z obou letohradských mateřských školek a prvně se zúčastnily také děti z Dětského domova v Horní Čermné. Všichni si čtvrteční dopoledne provázené sluníčkem a dětským smíchem náramně užívali. Na bezpečnost všech dohlížela městská a státní policie. Petr Fiala k akci uvedl: Musím poděkovat pánům Lagronovi a Zvárovi za ochotu a dohodu s městem, která umožňuje návštěvu zdarma celé řady atrakcí pro děti z našich školek, dětského domova v Horní Čermné a Domova pod hradem

5 Žampach. Dnes se sešla doposud největší skupina lidí, kteří si společně krásné dopoledne bezvadně užili. Ve všem tom shonu jsou dvě takto strávené hodiny se všudypřítomným dětským smíchem opravdovým pohlazením po duši. I příští rok budou městem a provozovateli poutě mateřské školy, dětské domovy i Domov po hradem pozvány. Na viděnou v květnu 2010! Petr Fiala, starosta ZÁJEZD PRO DŮCHODCE MĚSTA Město Letohrad připravuje na úterý zájezd pro důchodce do Polska (Dušniky, lázeňské město Kudowa Zdrój, Vambeřice a přes Náchod zpět). Odjezd autobusu v 7.00 hodin z náměstí, cena zájezdu 150 Kč. K výletu do Polska není nutný cestovní pas, postačí platný občanský průkaz. Závazné přihlášky u paní Vlasty Stejskalové, Letohrad, Taušlova 264, tel OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Starosta města Letohrad podle 32 zák. č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, oznamuje, že volby do Evropského parlamentu se uskuteční dne 5. června 2009 od do hod. a dne 6. června 2009 od 8.00 do hod. Místa konání voleb do Evropského parlamentu: okrsek č. 1 ZŠ Komenského okrsek č. 2 zámek LSG bývalá učebna VV (změna!) okrsek č. 3 ZŠ U Dvora okrsek č. 4 ZŠ Orlice okrsek č. 5 ZŠ Kunčice okrsek č. 6 hasičská zbrojnice Červená Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky), nebo totožnost a státní občanství jiného členského státu Evropské unie a zápis v evidenci obyvatel. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do EP hlasovací lístky. Ve dnech voleb do EP volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Podrobnosti jsou zveřejněny rovněž na vývěsních tabulích. KALENDÁŘ AKCÍ - ČERVEN 2009 OPERA ve hod., zámecká terasa Bedřich Smetana Prodaná nevěsta Na vesnici začíná pouť, lidé se scházejí a radují. Mařenka s Jeníkem však mají jiné starosti právě dnes má přijít na námluvy ženich, kterého Mařence rodiče vybrali. Mařenka ujišťuje Jeníka, že se ho přesto nevzdá, a stejné vyznání chce také od něj. Zdá se jí totiž, že bůhvíproč, váhá a dokonce myslí na jinou. Scénické provedení opery se sólisty, baletem, sborem a orchestrem Divadla F. X. Šaldy Liberec. Vstupné 160 Kč / slevy 80 Kč KINO v hod., DK Monstra vs. Vetřelci Na naši modrou kulatou planetu už zase zaútočili mimozemšťané. Ještě že máme obrovskou zásobárnu hrdinů, kteří se jim můžou postavit. I když ti, které si vybrali animátoři ze studia DreamWorks, jsou opravdu výjimeční. Zcela mimořádná je i celá jejich novinka Monstra vs. Vetřelci. Nejenže v ní opustili důvěrně známý a bezpečný svět zvířat a zeleně roztomilých pohádkových postav, ale navíc jako první při natáčení použili revoluční technologii, kterou na vlastní kůži zažijí i diváci. 94 minut, přístupné, animovaný, dobrodružný, vstupné 65 Kč v hod., DK Proměny Čtyři lidé, kteří spolu nemají nic společného. Žena úspěšného muže, které chybí ke štěstí KULTURNÍ CENTRUM LETOHRAD Červen 2009 program jediné dítě. Pro jeho získání je schopna udělat téměř cokoliv. Sportovní trenér zasvětil svůj život atletice, nyní je za zenitem a má čas zjistit, co všechno promeškal. Stará žena žije sama ve velkém prázdném domě, bez lidského kontaktu, který hledá ve vyšších sférách. A konečně mladá matka se dvěma dětmi. Malý plat a drsný život jí nehrají příliš do karet. Bojuje a zápasí, ale možná musí přijít moment, kdy všechno vzdá. 79 minut, přístupné od 12 let, drama, vstupné 65 Kč v hod., DK El paso Film El paso diváka zavede do kotle vášní, emocí a živelnosti. Režisér Zdeněk Tyc se po úspěšných Smradech už podruhé vrací do světa Romů, který v nás zpravidla vzbuzuje strach a rozpaky, přestože o něm vlastně vůbec nic nevíme El paso je inspirováno skutečným osudem romské vdovy, matky devíti dětí. Filmová rodina Horváthových má dětí sedm. Příběh začíná okamžikem nečekané, tragické smrti otce. Matka Věra najednou stojí sama proti úřadům, odhodlaná udržet svou početnou rodinu pohromadě za každou cenu, jenže zoufale nepřipravená. 98 minut, přístupné, drama, vstupné 70 Kč v hod., DK Hotel pro psy Jak dlouho lze udržet v tajnosti, že máte psa? Dlouho ne, což si sourozenci Andi (Emma Roberts) a Bruce (Jake T. Austin) moc dobře uvědomují. Problém je o to aktuálnější, že se tihle sirotci dostali do spárů pěstounů, kteří zvířata přímo nenávidí. Výchozí situace pro filmovou adaptaci slavné stejnojmenné knížky nemohla být vyhrocenější. Pro všechny děti bude za celoroční snažení ve škole připravena malá odměna!!! 100 minut, přístupné, animovaný, rodinný, komedie, vstupné 60 Kč PŘIPRAVUJEME NA ČERVENEC A SRPEN 2009: KINO: nepromítáme JINÉ: noční strašidelné prohlídky, Historické slavnosti města, Letohrátky, Arkády - Výstavy výtvarného umění spojené s koncerty country & rock Předprodej vstupenek v informačním centru JUBILEJNÍ 20. ROČNÍK MHF LETOHRAD Je tady jubilejní 20. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Letohrad 2009, který nabízí celkem sedm festivalových koncertů a je pořádán pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Mgr. Radko Martínka. Festival se uskuteční během prvních dvou červnových víkendů. Prvním koncertem bude již tradiční koncert v předvečer zahájení v kostele Nanebevzetí P. Marie v Letohradě Orlici. V pátek 5. června ve 20 hodin se zde představí slovenské Duo Cordefiato (složené z flétny a kytary) a vzácné barokní varhany rozezní přední nizozemský varhaník Rob Waltmans. 7

6 Zahajovací operní galapředstavení se uskuteční v sobotu 6. června 2009 od 20 hodin na zámecké terase v Letohradě. V provedení sólistů, baletu, sboru a orchestru Divadla F. X. Šaldy z Liberce zazní světoznámá opera Prodaná nevěsta od B. Smetany. Tuto operu Smetana napsal v roce Prodaná nevěsta si od své premiéry vydobyla zasloužený obdiv obecenstva a později i světové renomé. Dodnes je stálicí repertoáru českých operních divadel a trvalou součástí zlatého fondu světové opery. Nenechte si ujít jedinečné představení naší národní opery. Přijďte prožít jistě i Vám známý děj s Mařenkou, Jeníkem, koktavým Vaškem, Kecalem nebo s komedianty s medvědem. Provedení opery bude stejně jako vloni ozvučeno, opět bude zastřešeno pódium, které však bude oproti loňsku umístěno bočně k zámku, a umožní tak divákům kvalitnější zážitek. Vstupenky na toto operní galapředstavení jsou v prodeji v Informačním centru na Václavském náměstí v Letohradě (tel./fax: , Dodejme však, že se jedná pouze o vstupenky na terasu, ne o místenky. Samozřejmě si můžete vstupenky zakoupit případně až přímo na místě v sobotu 6. června. Kapacita areálu zámecké terasy je skutečně veliká. Pokladny u zámecké terasy budou otevřeny hodinu před začátkem představení tedy od hodin. Od hod. totiž na terase začíná tradiční slavnostní zahájení MHF spojené s předáváním cen města, s příjezdem F. V. Heka a s předáním prestižní ceny Grand prix. Následovat budou dva nedělní koncerty v Jablonném nad Orlicí a v Dolní Dobrouči a pondělní koncert na nově opravené varhany v Lukavici. V dalším červnovém víkendu nás nejprve čeká sobotní varhanní koncert v Horní Čermné. Jubilejní festival pak bude zakončen v neděli 14. června v 15 hodin koncertem nazvaným Setkání žánrů. Na tomto zajímavém koncertě se představí folkové Duo Ťuk a Komorní orchestr Univerzity Hradec Králové. Zajímavý repertoár koncertu (A. Vivaldi Čtvero ročních dob, Beatles, folkové skladby...) bude navíc doplněn střídáním prostoru koncert začne v kostele sv. Václava v Letohradě a na svoji druhou polovinu se přesune na letohradské zámecké nádvoří. Jak vidíte, jubilejní 20. ročník prestižního hudebního festivalu nabízí mnoho hudebních lahůdek. Přijďte oslavit 20. narozeniny našeho hudebního festivalu, nezapomeňte pozvat i své přátele. Bližší informace naleznete na letohrad.cz. Na festivalová setkání se těší František Vaníček. 8 ZÁJEZD DO OKOLÍ DRÁŽĎAN Letohradský železniční klub a cyklus Povídání o mašinkách knihovny v Letohradě pořádají v sobotu dne 6. června 2009 autobusový zájezd do okolí Drážďan s tímto programem: Návštěva a jízda po úzkorozchodné železnici Lössnitzgrundbahn (750 mm) Radebeul Ost Radeburg s pravidelným parním provozem, návštěva barokního zámku Moritzburg, známého především z filmu Tři oříšky pro Popelku, a prohlídka modelové zahradní železnice v městečku Kurort Rathen na rozloze jeden a půl fotbalového hřiště (údajně největší na světě!). Odjezd v sobotu 6. června 2009 ve 4.00 hod., návrat v nočních hodinách. Cena zájezdu: 450 Kč, děti do 15 let 200 Kč Několik posledních míst! Info: Petr Buryška, tel , nebo Jiří Adolf, tel Letohradský železniční klub pořádá u příležitosti 135. výročí železnice pod Orlickým horami VÝSTAVU ŽELEZNIČNÍCH MODELŮ A RELIKVIÍ. Výstava se koná ve dnech června 2009 ve výstavním voze LŽK v železniční stanici Letohrad na první koleji vlevo od staniční budovy. Výstava je otevřena: pondělí pátek od 9 do 17 hod., v sobotu a v neděli od 10 do 17 hod. Neváhejte a přijďte se podívat. Srdečně zvou pořadatelé. Zajištěn prodej suvenýrů s železniční tématikou. LETOHRADSKÉ DIVADLO v hod., Lesní klub, myslivecká chata v Letohradské bažantnici Hoši od Bobří řeky V Lesním klubu v Letohradě vystoupí herec Alfréd Strejček a kytarista Štěpán Rak, aby potěšili milovníky přírody divadelním pořadem se zpěvy Hoši od Bobří řeky. Profesor Rak zahraje a zazpívá vlastní písně a doprovodí herce Alfréda Strejčka, který bude citovat myšlenky ze stejnojmenné knihy Jaroslava Foglara. Romantický večer pod hvězdnou oblohou se bude odehrávat u ohně před mysliveckou chatou na okraji Letohradu. Za Lesním klubem je rozlehlý prales chráněná přírodní památka Letohradská bažantnice. Během divadelního pořadu se diváci u ohně stanou hochy od Bobří řeky a budou opět odvážnými kluky, pro které je čest a pravda smyslem života. Mistr Strejček k divákům promluví jako starší kamarád Rikitan a profesor Rak podpoří atmosféru brilantní hrou na kytaru. Prodej vstupenek je hodinu před začátkem pořadu přímo na místě. V případě deště se hudebně divadelní pořad uskuteční přímo pod střechou Lesního klubu. Po koncertu ve 21 hodin bude následovat ochutnávka moravských vín ze sklepa vinohradníka Rudolfa Židka z Pálavy. Oceněný vinař poodhalí tajemství pěstování révy, pohovoří o jeho výrobě a servírování. Občerstvení bude zajištěno po celý večer. Na ochutnávku je nutné se telefonicky objednat na čísle , protože počet míst je omezen. Lesní klub bude v provozu několikrát během léta. V září si romantičtí návštěvníci mohou zazpívat v doprovodu kytary písně pánů Ježka, Voskovce a Wericha. Klub v Letohradě chybí, proto jsme ho založili v letohradském pralese a moc si přejeme, aby do něho lidé chodili a cítili se tam, jako na své chalupě nebo na trampské osadě, vysvětluje ředitel DIVADLA Tomáš Langr v hod., kaple na Kopečku Vivat Carolus Quatrus Památku největšího Čecha Karla IV. připomenou herec Alfréd Strejček a kytarista Štěpán Rak, kteří vystoupí v hudebně divadelním pořadu Vivat Carolus Quatrus. Pořad se uskuteční v barokní kapli svatého Jana Nepomuckého v Letohradě na Kopečku. Po celý den bude v ambitech kaple výstava fotografií Jindřicha Štreita, který rád fotografuje život lidí na venkově. Černobílé fotografie překvapí návštěvníky už při chůzi ke kapli, protože budou viset přímo na kmenech prastarých lip. Další velké fotografie si diváci prohlédnou na nádvoří kaple v ambitech. Výstavu uvede sám autor Jindřich Štreit v 17 hodin. Kaple bude pro veřejnost výjimečně otevřena po celý den od 10 hodin do večera podle zájmu. Průvodcem bude místní farář pan Václav Vacek, který prozradí zajímavosti z historie památky a ze života Jana Nepomuckého, kterému je stavba zasvěcena. Zájemcům podá výklad každou sudou hodinu. Herec Alfréd Strejček a kytarista Štěpán Rak připravili recitál, který vyzdvihuje myšlenky a činy Karla IV. Český král a římský císař přesáhnul svou dobu a z jeho činů těžíme dodnes. Pořad je určen těm, kteří mají rádi divadlo, hudbu, fotografie a historii. To vše diváci zažijí během jednoho dne a potěší se výhledem na Orlické hory a Krkonoše. Prodej vstupenek je na místě od 18 hodin. Hraje se za každého počasí, protože prostor je krytý. Tomáš Langr, ZÁVĚREČNÝ KONCERT ZUŠ ZUŠ A.Muchy Letohrad Vás srdečně zve na ZÁVĚREČNÝ KONCERT, který se koná v úterý v hodin v kostele v Letohradě-Orlici. Vstupné 40 Kč, děti zdarma. ZÁJEZD DO BAZÉNU A MUZEA Svaz tělesně postižených Místní organizace v Letohradě pořádá dne 17. června 2009 zájezd na plavání do krytého bazénu v Lázních Bohdaneč a návštěvu muzea cestovatele dr. Emila Holuba v Holicích. Odjezd autobusu z Lukavice v hod., Letohrad, náměstí v 11 hod. a na dalších zastávkách jako obvykle. Cena zájezdu 70 Kč (členové), 100 Kč (nečlenové). Přihlaste se u důvěrníků, nebo na tel nebo do 10. června Srdečně zve výbor.

7 PUTOVÁNÍ PRO SENIORY Pečovatelská služba města Letohrad vás zve na Putování pro seniory historií a zajímavostmi Letohradu. Kdy: 19. června 2009 od hodin Prezentace a start: před Domem pečovatelské služby Startovné: 50 Kč (v ceně startovného je zahrnuto občerstvení) Na stanovištích je pro Vás připraven doprovodný historický program. Možnost vyzkoušení starých řemesel. Čekají Vás hádanky, setkání a překvapení. Cíl: Dům pečovatelské služby MOŽNOST ODVOZU ZAJIŠTĚNA Na Vaši účast se těší tým pečovatelského domu Letohrad. INFORMACE Z OBLASTNÍ CHARITY Co dělat, když se ocitnete v prodlení s placením? Nejdůležitější je začít co nejdříve jednat. Jestliže máte pocit, že se dluhy dostávají mimo vaši kontrolu, není dobré nedělat nic a myslet si, že se situace sama zlepší. Nezlepší. Co byste měli udělat? 1. Vypracujte si seznam věřitelů a aktuální výši dluhů - zjistěte si, komu a jaké částky vlastně dlužíte, a jakou část dluhu jste již úspěšně splatili. 2. Zjistěte stav svého dluhu - tyto informace se pokuste zjistit buď prostudováním dopisů, popř. upomínek, které vám věřitel posílal, anebo zkontaktujte přímo věřitele (nejlépe písemně) a požádejte jej o sdělení současné výše dluhu. 3. Sepište si seznam svých příjmů a výdajů - tento seznam by měl obsahovat veškeré příjmy rodiny od všech zdrojů a všechny výdaje (včetně uvedení účelu těchto výdajů). 4. Posuďte své výdaje a zvažte, zda by je nešlo snížit. Můžete utrácet méně za jídlo, zábavu či cigarety? Koupili jste si na úvěr něco, co by bylo možné vrátit? Skutečně potřebujete mobilní telefon? A pokud ano, máte ten pro vás nejvýhodnější tarif? ŠKOLY ŽÁCI PRVNÍCH TŘÍD VYSADILI DALŠÍCH 53 STROMŮ Při každoroční akci Sázení stromů prvňáčků organizované ČSOP a Městem Letohrad bylo ve čtvrtek a v pátek vysazeno 25 lip v ulici Šedivské a 28 sakur v ulici Družstevní. Již tradičně se aktivně zapojili rodiče, sourozenci a další rodinní příslušníci. Celková účast byla téměř 150 dětí a dospělých. Ze třídy paní učitelky Ivy Veselé ze ZŠ Komenského přišlo sázet 100 % žáků a žákyň. UZAVŘENÍ MŠ TAUŠLOVA Ředitelství Mateřské školy Letohrad, Taušlova 192, oznamuje, že MŠ bude ve dnech uzavřena. Marta Faltusová, ředitelka NEJSEM SCHOPEN SPLÁCET SVÉ DLUHY CO DĚLAT? Neutrácíte víc, než je nutné, za oblečení? Opravdu musíte jezdit do práce autem? 5. Snažte se zvýšit svůj příjem zvažte možnost přivýdělku brigádou. Zjistěte, zda pobíráte všechny sociální dávky, na které máte nárok. Nevlastníte něco, co by bylo možné prodat? Výtěžek z dobrovolného prodeje bývá podstatně vyšší než cena dosažená v rámci nuceného prodeje při exekuci. Nemohly by vám dospělé děti či jiní členové domácnosti začít přispívat (popř. přispívat vyšší částkou) na výdaje na domácnost? 6. Předložte věřitelům plán, jak hodláte dluh splácet. Můžete požádat o rozložení splátek na delší časové období, čímž dojde ke snížení výše splátek. Co byste naopak dělat neměli! 1) Nepůjčujte si další peníze, abyste splatili svůj původní dluh - tahle varianta může vypadat lákavě, ovšem může vás snadno dostat do mnohem horší situace. 2) Neignorujte dopisy či žádosti o zaplacení. 3) Neslibujte splátky, které nejste schopni zaplatit - pokud nebudete schopni plnit splátky dle dohody, u věřitelů tím ztratíte jakoukoli důvěryhodnost. 4) Neignorujte své dluhy - je lepší zaplatit i malou částku než nic. ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO TRADIČNÍ ŘEMESLNICKÉ TRHY se uskuteční dne od do hod. na nádvoří letohradského zámku. Součástí trhů bude prodej originálních výrobků, předvádění řemesel a doprovodný program. Akce se koná za každého počasí. Pořádá DIVADLO o.s. 5) Jestliže máte dluh na kreditní kartě či v obchodě, přestaňte jejich služeb užívat a jen splácejte své závazky. Pokud si sami se svým problémem nevíte rady, anebo potřebujete věc zkonzultovat s nezúčastněnou třetí osobou, můžete se obrátit na některou z organizací, které nabízejí bezplatné poradenství, např. na občanské poradny na internetové adrese obcanskeporadny.cz/kam-pro-radu, anebo sdružení SPES, jež se specializuje na pomoc lidem, kteří se ocitli v potížích se splácením dluhů. STREET V CENTRU POD STŘECHOU SE PŘEDSTAVIL VEŘEJNOSTI V pátek 17. dubna proběhla v nízkoprahovém centru pro mládež v Letohradě (centrum Pod Střechou, provozovatel Oblastní charita Ústí nad Orlicí) odpolední akce zaměřená k představení činnosti tohoto zařízení. Bohatý kulturní program, mnoho možností hrát hry a řadu dalšího přineslo páteční odpoledne. O budoucnosti zařízení, budovy, ve kterém centrum sídlí, debatovali při návštěvě akce starosta města Petr Fiala, senátorka Ludmila Müllerová, ředitel charity Štefan Čanda. Literární soutěž V březnu většina žáků 5. A napsala dopis svému o b l í b e n é m u spisovateli do literární soutěže Za tuhle knihu Vám patří dík, která byla organizována v rámci kampaně Rosteme s knihou. Zuzka se spisovatelkou Petrou Braunovou. Do soutěže bylo zasláno 1898 příspěvků a práce Zuzky Jebouskové se dostala mezi deset nejlepších v kategorii žáků prvního stupně základních škol. V pátek se Zuzka zúčastnila vyhlášení výsledků soutěže na knižním veletrhu Svět knihy Praha 2009, kde byla odměněna drobnými dárky a měla možnost se setkat s řadou známých osobností. Návštěva u chovatelů Jako každý rok, i letos jsme se vydali na zámeckou terasu, kde jsme navštívili výstavu zvířat, kterou pro nás připravuje Český svaz chovatelů. Výstavou nás po celou dobu provázel pan Lána. Viděli jsme mnoho druhů zvířat, kterých bylo vystaveno více než 500. Zaujali nás kaštanoví králíci, holubi s podbradkem, kačeři s hubeným krkem i drůbež. Dozvěděli jsme se, že šlechtění je křížení druhů, čímž vzniká mutace a mění se druhové vlastnosti. 9

8 Soutěžili jsme ve skoku do dálky o kalendáře a promluvili jsme si o tom, jak se máme chovat na výstavě. Strávili jsme skvělé dvě hodiny s roztomilými zvířátky. Simona Vondrová, 5. B, ZŠ Komenského Partnerství a symbolika mužů a žen V rámci rodinné a občanské výchovy jsme v osmých třídách mluvili o partnerství. Po ujasnění si role muže a ženy jsem žákům zadala, aby z modelíny vytvořili symbol pro ženu a poté pro muže. Následně měli svůj výtvor okomentovat. Docela jsme se pobavili a žasla jsem jak nad jejich fantazií, tak nad odkoukanými postřehy. Ráda se o ně podělím. Pro ženu volili například symboly: Vařečka budí respekt a domácnost si bez ní nelze představit Mobil nezbytná pomůcka tolik potřebné stálé komunikace Šminky potřebná pomůcka k vyloudění obdivu, dokáže vykouzlit jak jemnou tvář, tak tvrdou masku Střevíčky symbolizují její ladnost a nepohodlí, které leckdy musí vytrpět Srdce je křehké a má ho většinou na správném místě Venuše má ty správné tvary, je silná, zodpovědná a samostatná Džbán je naplněný něčím pěkným, květinami třeba a zdobí okolí Miska z plastu, protože musí hodně vydržet a pořád je něčeho plná Růže je křehká a taky lehko zvadne Muži zas podle osmáků odpovídají tyto symboly: Hokejka je silný, tvrdý a dokáže dát ránu, prosadit se Kladivo je pracovitý, něco vydrží Pila symbol jeho pracovitosti a zdolávání překážek Sekera je šikovný a dokáže věc rozštípnout, umí se rozhodnout Zbraň ochrání v nouzi Kravata umí být elegantní, zapůsobit, rád se ukazuje a občas i přiškrtí Auto je rychlý, barevný, má rád nebezpečí, techniku a je hlučný Nářadí - klíč pomůže v nouzi, poradí Míč rád mění pozici, nevydrží na jednom místě Činka hledí si sebe, pěstuje image a sílu Dům dává bezpečí Křeslo má rád pohodlí, často sedí u televize a předstírá únavu z práce Šnek pomalý, pozdě mu něco dochází, třeba vymaluje až za půl roku, co to slíbil, taky se v ohrožení stáhne Vybrala Lenka Venclová 10 Telegraf ZŠ U Dvora Mc cup, Letohrad třídy, třídy Dopravní výchova (jízda městem) 4. a 5. třídy Koncert ZUŠ 1. A a 2. A; soutěž hlídek mladých zdravotníků Dějepisná exkurze a divadelní představení 7. třídy Zahradní slavnost, Den otevřených dveří Aerobiková soutěž Letos se konal na naší škole již druhý ročník májové Aerobikové soutěže pro letohradské děti a okolní školy. Zúčastnilo se 45 soutěžících děvčat a nejméně třikrát tolik fandících diváků. Roztomilá byla děvčátka do 7 let v 0. kategorii, kterou budeme v dalších letech určitě opakovat. Umístění v 0. kat. 5 7 let: 1. místo Pavlína Prudičová z Dobrušky 2. místo Klára Žáčková z Rudoltic 3. místo Jana Drymlová z Letohradu Miss sympatie získala dvojčata Julie a Alžběta Hebrovy z Klášterce nad Orlicí. Umístění v 1. kat let: 1. místo Petra Čiháčková z Dobrušky 2. místo Klára Odehnalová z Letohradu 3. místo Kristýna Kubasová z Brandýsa nad Orlicí Miss sympatie získala Klára Odehnalová z Letohradu. Umístění v 2. kat let: 1. místo Barbora Volfová z Dobrušky 2. místo Tereza Jiroudová z Dobrušky 3. místo Lucie Mervartová z Dobrušky Miss sympatie získala Alžběta Martincová z Litic. Umístění v 3. kat let: 1. místo Dominika Veselá z Letohradu 2. místo Barbora Budinská z Frýdku Místku 3. místo Lucie Ďuranová z Letohradu Miss sympatie získala Dominika Veselá z Letohradu. Všem umístěným gratulujeme, a aby to nebylo líto ostatním cvičenkám, všechna děvčata obdržela diplomy, perníčky a věcné ceny od sponzorů, kterým tímto moc děkujeme: Tacl Alois servis průmyslového chlazení, INOB velkoobchod voda-topení-plyn, Babák Jiří velkosklad nápojů, TEDDIES velkoobchod s hračkami, Martínková Tereza kadeřnictví, ZÁKLADNÍ ŠKOLA U DVORA Potraviny Alejka, SPORTBÁRT Ústí nad Orlicí, Česká pošta, Drogerie PRIMA p. Stránská, Drogerie TETA Komenského ulice, Lékárna U Kosmy a Damiána PharmDr. Josef Marek, lékárna RNDr. Renáta Štefanská, informační centrum, MUDr. Marie Johnová, NATIV Styl, Komerční banka, Česká spořitelna, Papírnictví p. Alena Štˇovíčková a Nadace ZŠ U Dvora Letohrad. Ještě jednou všem sponzorům děkujeme. Hana Hrdinová a Lucie Taclová Dopravní akce ZŠ U Dvora Zdravověda, jízda zručnosti, beseda s policií a jízda městem to jsou akce, které se pořádají v naší škole každý rok. Zúčastňují se jich čtvrťáci a páťáci. Zdravověda se koná ve škole a je o první pomoci, kterou můžeme poskytnout, když se někdo zraní. Jízda zručnosti probíhá u školy. Jezdí se např. slalom nebo osmička, také s kelímkem vody a na konci se musí přesně zastavit. S policií besedujeme ve škole. Policisté nám vyprávějí o své práci a také o pravidlech silničního provozu. Jízda městem: Jezdíme po městě, abychom se naučili pohybovat v normálním silničním provozu. Jezdí pouze páťáci, čtvrťáci hlídají na stanovištích buď s policistou, nebo s paní učitelkou chyby starších spolužáků. Věříme, že se všem dopravní akce líbila, a držíme palce budoucím účastníkům. Páťáci ze ZŠ U Dvora Parlament V naší škole už několik let funguje Parlament. Tvoří ho vždy dva zástupci z každé třídy druhého stupně a letos nově jsme mezi sebe přibrali i čtvrté a páté třídy. Vždy se scházíme každý měsíc se zástupkyní ředitelky, paní PaedDr. Černohousovou a výchovnou poradkyní, paní Mgr. Hanákovou. S nimi projednáváme veškeré dění týkající se naší školy. Máme možnost říct naše návrhy a připomínky (zrcadla na záchodech, každému klíč od jeho šatny). Dále projednáváme akce pořádané školou, výlety, nepořádek ve třídách, nezamknuté šatny Také diskutujeme o všech problémech a společně hledáme řešení. Je skvělé, že se všichni žáci prostřednictvím svých zástupců mohou podílet na dění ve škole. Podrobné zápisky z Parlamentu si můžete přečíst na školních stránkách Parlamenťačka Lucie Ďuranová

9 LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM Úspěch Raft klubu Gymnázium Letohrad Posádka RK Gymnázium Letohrad ve složení Jirka Šembera, Jirka Paďour, Vašek Kristl a Honza Vlček vybojovala cenné 2. místo na Mistrovství České republiky ve sjezdu. Závod proběhl 11. a 12. dubna 2009 na velmi zajímavém úseku řeky Kamenice u Železného Brodu. Klukům blahopřejeme a do nadcházejících závodů ve slalomu a sprintu přejeme hodně štěstí. Romana Davidová, biatlon Sportuji už odmalička. Ve čtyřech letech jsem se sestrou chodila na sportovní gymnastiku, kde jsem si spíše jen tak hrála, neboť rytmus není mou silnou stránkou. Přes gymnastiku a tenis jsem se usadila u biatlonu, u kterého těžko díky střelbě určíte vítěze předem. Naštěstí každá změna na sebe plynule navazovala, tak jsem bez sportu nikdy delší dobu nebyla. Na základě výsledků ze zimní sezóny v kategorii žákyně C jsem byla zařazena do Sportovního centra mládeže (SCM). Výsledky v další sezóně se zlepšily natolik, že jsem se rozhodla pro přestup na Letohradské soukromé gymnázium. V tomto východočeském městě je též jedno ze tří center SCM v republice. S odchodem z domu přibylo více tréninků a zůstalo méně energie na učení. Na naší škole vycházejí učitelé sportovcům velmi dobře vstříc, za což jsem jim moc vděčna. Letošní sezóna pro mě byla začátkem v juniorské reprezentaci. Z mistrovství České republiky jsem si přivezla 2. a 3. místo, které mi pomohlo, již třetím rokem, k vítězství v republikovém žebříčku jednotlivců. Sportu bych se chtěla věnovat i nadále, protože si nedokážu představit každý víkend bez nervozity ze závodů a skvělého kolektivu, který v centru máme. Biatlon je něco, co mě hodně baví a v čem jsem chtěla a chci dosahovat dobrých umístění. Po SeláJAMu Dne se na letohradském náměstí uskutečnily studentské oslavy SeláJAM. Studenti letohradského gymnázia se do tohoto nelehkého úkolu pustili s vervou a výsledek jste někteří zhlédli ve čtvrtek na vlastní oči. Já bych vás chtěla seznámit se zákulisím a organizací tohoto dne, neboť pro některé z nás takové přípravy byly první zkušeností. Nejdříve bych vám ráda osvětlila, co to vlastně SeláJAM znamená. Přečtěte si toto slovo pozpátku a zajisté pochopíte, co se na náměstí mohlo odehrávat. Na dva hlavní organizátory, Martina Marcinčína a mě, byl počet úkolů a nelehkých zařizování více než dost. Přes vymýšlení programu, zdobení pódia, zajištění jídla až po objednání kapel. S velkou částí organizace nám pomohlo KCL v čele s panem J. Moravcem, jemuž bychom chtěli náležitě poděkovat. Už před začátkem programu jsme se setkali s kritikou, ale to nás neodradilo, a vše jsme dotáhli do konce. Do našeho programu jsme zahrnuli i promítání. Ironií celého večera bylo, že jsme si přáli, aby bylo zataženo. Toto přání se nám po dlouhém oddalování projekce splnilo a návštěvníci mohli zhlédnout jak krátký film od sexty, tak i klip Jožin z Bažin, ve kterém vystupovali kluci z Domova pod hradem Žampach. Po celou dobu večera návštěvníci mohli přispívat do kasiček, jejichž výdělek byl určen na nové vybavení Domovu pod hradem Žampach. Celková vybraná částka činí Kč. Ráda bych ještě poděkovala všem studentům, kteří se podíleli na organizaci, škole za zázemí a za to, že vždy, když bylo potřeba, nám vyšla vstříc. Myslím, že se nultý ročník SeláJAMu povedl a na příští ročník se můžete opět těšit. Kateřina Hanzlová, studentka septimy ZUŠ A. Muchy Letohrad vyhlašuje PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Hudební obor, Výtvarný obor ZUŠ A. Muchy, na zámku, , hod. Učebna HV v Dolní Dobrouči, , hod. K přijímacím zkouškám si malí zájemci připraví jednu lidovou písničku. Přijímací řízení probíhá individuálně za přítomnosti rodičů. Cílem je rozpoznat hudební nadání dítěte, smysl pro intonaci a rytmus. Pro školní rok 2009/2010 otvíráme studium hry na housle, violu, violoncello, kontrabas, kytaru, basovou kytaru, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, hoboj, klarinet, saxofon, trubku, klavír, sólový zpěv, sborový zpěv, bicí a perkusní nástroje. Čekáme na Vás se spoustou muziky, potlesku, zážitků a legrace! Informace v ředitelně a na telefonních číslech , ,

10 12 VILA TOVÁRNÍKA FISCHLA V TAUŠLOVĚ ULICI Budova v 60. letech 20. století. (Archiv S.Adamce) Fischlova rodina, rakouského původu, přišla původně na Orlici, kde Gustav Fischl s Louisem Weisem postavili v roce 1895 tkalcovnu. V té době bydleli v orlických továrních domkách. Potom se spolumajitelé rozešli, bydleli na náměstí v čp. 58 u židovského obchodníka Ignatze Wilhelma. S ohledem na úspěšné podnikání zadal G. Fischl vyprojektování obytné budovy. Tímto okamžikem se otevřela historie budovy, která byla dokumentačně vyprojektována 24. března 1910 vídeňským projektantem a stavitelem R. Markem, a ještě téhož roku 8. června byla stavba schválena a povolena místním starostou panem Kryštofkem. První světová válka odsunula počátek výstavby o celých 10 let. Ale toto zpoždění znamenalo určitý přínos do nového projektu, který byl obohacen modernějšími prvky. Po skončení první světové války byla budova postavena místním stavitelem Vojtěchem a v roce 1922 předána do užívání Gustavu a Leonii Fischlovým. Číslo popisné 192 původně patřilo objektu za Panským domem; po požáru v roce 1918 již nebylo obnoveno, proto jej získala vila továrníka Fischla. V roce 1941 byli manželé Fischlovi se synem Zdeňkem a dcerou Valerií coby židé deportováni do Terezína. Jejich majetek byl konfiskován a postoupen svitavským podnikatelům Ettlovým. V roce 1945 se manželé Fischlovi vrátili z koncentračního tábora, ale již bez syna Zdeňka a dcery Valerie, kteří tam zahynuli. Nastala doba politické nestability a v roce 1948 manželé Fischlovi opustili republiku. Sestrou Gustava Fischla byla Emílie, provdaná Chytilová, jejíž dcera Marie byla manželkou Alfonse Muchy; její syn František Chytil byl otcem Františka Chytila, profesora a vědce světoznámého jména, žijícího v USA, který v roce 2002 Letohrad navštívil. Po opuštění republiky byl Fischlův majetek zestátněn a po čase užíván jako ubytovna. Malá část objektu byla užívána jako dětský útulek. Po čase, kdy narůstala její důležitost, se věnovalo na její rozšiřování a modernizaci stále větší množství prostředků. Po několikaletém úspěšném provozu školky a jeslí byla budova vyčleněna pouze pro toto předškolní zařízení, neboť byla k tomuto účelu nejideálnější budovou v Letohradě, navíc umocněna překrásným prostředím. Toto období je počátek vzniku závodní školky. V období, kdy budova patřila textilním závodům, prodělala několik stavebních úprav v souladu s nejmodernějšími poznatky. Od roku 1978 patřila budova školky i jeslí státu. Interiér školky se stále modernizuje, upravuje k potřebám dětí a vybavuje novým zařízením. V roce 1947 se usnesl MNV v Kyšperku zřídit veřejnou mateřskou školu a podal žádost Zemské školní radě v Praze. Ta žádosti vyhověla a proměnila dosavadní soukromou školu na veřejnou. Tímto dekretem a výnosem Okresního školního úřadu v Žamberku z byla zřízena v Kyšperku veřejná mateřská škola od a připojena správou k obecné (národní) škole v Kyšperku. Správou MŠ byla pověřena učitelka obecné školy v Kyšperku Františka Skálová, která zahájila práce k zařízení školky v tovární vile čp. 192 v místnostech zvýšeného přízemí. K používání byl tehdy uvolněn jeden pokoj s přilehlou koupelnou a klosetem. Ve školním roce 1949/50 byla MŠ přemístěna do nově upravených prostorů zámku s 25 dětmi. Důvod přesunu školy kronika nevysvětluje. Ve školním roce 1950/51 a 1951/52 kronika nebyla vedena. Ředitelkou byla Olga Charfreitagová. Ve školním roce 1952/53 již MŠ opět sídlila v tovární vile. Ředitelkou se stala Libuše Vojtěchová, která zde působila 13 let. Ve školním roce 1965/66 byla jmenována ředitelkou MŠ Marie Kopecká, která zde působila 24 let. Paní ředitelce Kopecké dalo skutečně hodně práce, než budova dostala V roce oslav 700 let města si MŠ Taušlova důstojně připomněla 60 let své existence. (foto: M. Bednář) svou tvář. V přízemí byly dvě třídy s 64 dětmi, v prvním poschodí jesle s dětmi. Ve druhém poschodí byla umístěna svobodárna závodu Perla. Ve školním roce 1989/90 byla jmenována ředitelkou Marie Schmidtová a na MŠ působila necelých devět let. V roce 1998 se po konkursu stala ředitelkou Marta Faltusová, která zde působí dodnes. V loňském roce oslav 700 let od první zmínky o Kyšperku oslavila mateřská škola své 60. narozeniny. Čerpáno z a poznatků Stanislava Adamce.

11 SPORT HOKEJBAL PROTI DROGÁM Ve středu hostilo letohradské hokejbalové hřiště krajské finále celostátní sportovní akce škol Hokejbal proti drogám, hrajeme s Dominikem Haškem a Tomášem Mickou, konané v rámci Olympiády Pardubického kraje. Potěšující je, že se do krajského kola probojovaly z okresních kol i družstva ze škol v Letohradě. V kategorii tříd skončila ZŠ U Dvora třetí, kategorii tříd vyhrála a postup do červnového celostátního finále v Praze si vybojovala ZŠ Komenského Letohrad. OKRSKOVÁ SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU V pátek jsme u nás v hasičárně pořádali okrskové kolo v požárním sportu. 17 družstev dospělých a 8 družstev mladých hasičů se utkalo v požárním útoku. Ženy a muži I ještě v běhu na 100 m překážek. Krásné slunečné počasí navíc přilákalo mnoho diváků, a tak se závodilo za výborné divácké kulisy. Celé sportovní klání také sledovala desetičlenná skupinka dobrovolných hasičů z partnerské Niemczy. Naši polští kamarádi byli celými závody velice nadšeni a pozvali naše závodní družstvo SDH Letohrad město na exhibici do Polska. Celou fotogalerii najdete na: rajce.idnes.cz/letohrad okrsek Tichy/ nebo na stránkách SDH Letohrad děti www. mhsdhletohrad.estranky.cz. Výsledky: ŽENY I: 1. SDH Orlice, 2. SDH Červená, 3. SDH Lukavice ŽENY II : 1. SDH Kunčice, 2. SDH Písečná ŽENY 100 m: 1. Lehká Helena (SDH Lukavice), 2. Hrdinová Helena (SDH Orlice), 3. Vacková Michaela (SDH Orlice) MUŽI I: 1. SDH Kunčice, 2. SDH Lukavice A, 3. SDH Orlice MUŽI II: 1. SDH Písečná, 2. SDH Kunčice, 3. SDH Lukavice MUŽI 100 m: 1. Lehký Josef (SDH Lukavice), 2. Musil Petr (SDH Písečná), 3. Krejsa Bohumil (SDH Kunčice) DĚTI MLADŠÍ: 1. SDH Lukavice, 2. SDH Orlice, 3. SDH Kunčice DĚTI STARŠÍ: 1. SDH Lukavice, 2. SDH Orlice, 3. SDH Kunčice Plívová Hedvika ved. mladých hasičů SDH Letohrad město ZAČALY SOUTĚŽE V TENISOVÉM KLUBU LETOHRAD Úvodní květnový víkend byly zahájeny krajské soutěže smíšených družstev v tenise. Systém jednotlivých zápasů je tvořen ze čtyř mužských dvouher a dvou ženských dvouher. Hrací den je zakončen dvěma utkáními ve čtyřhře mužů a jednou ženskou čtyřhrou. Za každé vyhrané utkání získává družstvo bod, takže v konečném součtu se hraje o 9 bodů. V úvodním utkání zajíždělo družstvo TK Letohrad do Jevíčka. Ambiciózní soupeř udělil Letohradským výprask 9:0. Tento nezdar byl zapomenut v dalším kole, kdy se v krásném boji podařilo zdolat v domácím prostředí Orlický TK Žamberk. O vítězství Letohradu rozhodovala až závěrečná čtyřhra, kterou Pavel Chára a Lukáš Moravec s přehledem zvládli a zvítězili 2:0 na sety. Další body přidala druhá dvojice v mužské čtyřhře (Svatopluk Kubišta, Dan Ševčík) a ve dvouhrách Svatopluk Kubišta, Pavel Chára a Dan Ševčík. V posledním soutěžním utkání se nepodařilo navázat na předchozí výkon, i když prohra 8:1 s LTC Vysoké Mýto je příliš krutá. Jediný bod pro Letohrad získal ve čtyřhře Svatopluk Kubišta s Lukášem Moravcem. Druhý květnový víkend hrálo svůj úvodní zápas i družstvo žáků, které přes slibný výkon podlehlo Žamberku 1:8, když o čestný úspěch se postaraly holky ve čtyřhře. Pouťový víkend se družstvo žáků představilo prvně v domácím prostředí, kde přivítalo TK Choceň. Soupeř nakonec nepovolil Letohradským ani bod a odvezl si výhru 9:0. V nejbližším domácím utkání můžete přijít podpořit družstvo dospělých proti TOSK Žamberk B. Družstvo starších žáků a žákyň zakončí soutěž domácím utkáním proti LTC Vysoké Mýto. Zahajovací zápasy jsou stanoveny na 9. hodinu. Těšíme se, že přijdete podpořit družstva Letohradu. Podrobnější informace naleznete na internetových stránkách -pj- ÚSPĚŠNÉ TAŽENÍ KARATISTŮ NA SOUTĚŽÍCH ČR Karate team KCK, oddíl TJ Spartak OEZ Letohrad Úspěšné tažení karatistů na soutěžích ČR pokračuje. Taktika a způsob přípravy A týmu přináší své ovoce. Stále se nám nedaří vyjet na soutěž v plné sestavě (důvody zdravotní i finanční), a přesto patříme mezi nejlepší kluby turnajů. V sobotu vyrazila hrstka našich závodníků na celorepublikový turnaj OBI OPEN do Prahy. Ve velké konkurenci měli naši borci prostoru již méně, přesto se všichni vrátili s medailí a potvrdili, že se s nimi musí počítat. KATA: st. žákyně = 3. místo Vávrová Petra KUMITE: st. žákyně do 40 kg = 3. místo Mačátová Erika dorostenci 63 kg = 2. místo Richtr David juniorky 59 kg = 1. místo Nikola Krátká junioři 55 kg = 3. místo Faltus Jan junioři 68 kg = 3. místo Beran David Pohár nadějí Nový Bor KUMITE: ml. žákyně 35 kg = 1. místo Vávrová Petra ml. žákyně +35 kg = 3. místo Krátká Michaela st. žákyně do 40 kg = 3. místo Mačátová Erika juniorky 59 kg = 1. místo Nikola Krátká junioři 68 kg = 3. místo Beran David Velká cena města Nymburk Soutěžili jsme v kumite (zápas) a skončili jsme v úspěšnosti klubů z ČR na celkovém 2. místě. ml. žákyně: do 35 kg = 3. místo Sabina Mačátová, nad 35 kg = 1. místo Michaela Krátká, kumite ml. žáci do 41 kg = 1. místo Michal Doskočil, nad 41 kg = 3. místo Honza Moravec, nad 41 kg = 3. místo Adam Hrdina, st. žáci: do 45 kg 3. místo Martin Doskočil, st. žákyně: do 42 kg = 2. místo Petra Vávrová, nad 42 kg = 1. místo Erika Mačátová, dorostenci do 57 kg = 2. místo Ondřej Kalousek, do 70 kg = 2. místo Miroslav Richter, juniorky: do 59 kg = 1. místo Nikola Krátká velmi dobře obsazený mezinárodní turnaj GRAND PRIX Hradec Králové za účasti soupeřů ze 36 států a 4 kontinentů. ml. žákyně: do 35 kg = 3. místo Petra Vávrová, nad 35 kg = 3. místo Michaela Krátká Mezinárodní mistrovství Moravy a Slezska KATA: st. žákyně = 3. místo Erika Mačátová juniorky = 2. místo Nikola Krátká junioři = 3. místo David Beran KUMITE: ml. žákyně: do 35 kg = 3. místo Sabina Mačátová, nad 35 kg = 3. místo Michaela Krátká ml. žáci do 41 kg = 2. místo Michal Doskočil, nad 41 kg = 1. místo Honza Moravec, nad 41 kg = 2. místo Adam Hrdina st. žáci: do 45 kg 3. místo Martin Doskočil st. žákyně: do 42 kg = 3. místo Petra Vávrová, nad 42 kg = 1. místo Erika Mačátová doros- 13

12 tenci: do 63 kg Miroslav Richter juniorky: do 59 kg = 1. místo Nikola Krátká junioři: do 68 kg = 1. místo David Beran WAKIZAŠI Nymburk st. žákyně: do 42 kg = 2. místo Petra Vávrová dorostenci: do 63 kg David Richtr juniorky: do 59 kg = 1. místo Nikola Krátká ženy: nad 59 kg = 2. místo Bára Škorpilová Pohár nejlepšího závodníka východočeského regionu za r získali David Richtr a Petra Vávrová. Olympiáda dětí a mládeže 2009 Tato akce se koná jednou za dva roky a tentokrát je pořadatelem město Tábor. Za Pardubický kraj se účastní celkem 10 borců a své místo v reprezentaci kraje si z našeho oddílu vybojovali celkem 4 borci: Petra Vávrová, Michaela Krátká, Michal Doskočil a Erika Mačátová. Místo náhradníka Honza Moravec. V sobotu proběhlo soustředění, olympiáda od do V nejbližším období nás čekají 2 turnaje karate a Mistrovství ČR v kick-boxu, kde budeme startovat. O výsledcích našich borců vás budeme opět informovat, držte nám pěsti. Odpověď na dotazy, kde a kdy trénujeme: Tréninky probíhají v nové tělocvičně GOLEM CLUB (budova GOLEMPRESS na kruhovém objezdu, boční vchod). Informace získáte na pište na Kurzy pro začátečníky začínají již v září P. K. - KARATE TEAM KCK DALŠÍ ZPRÁVY ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ V neděli 14. června 2009 vstoupí v platnost plánovaná druhá (poslední) oprava autobusových a vlakových jízdních řádů 2008/2009. Dle doposud zjištěných poznatků by ve zdejším regionu v jízdních řádech nemělo dojít k žádným zásadním změnám (konečná stanoviska dopravců nebyla do doby uzávěrky tohoto čísla známa). Opravy do Jízdních řádů Letohradska (vlaky/ autobusy) bude možno v tiskové verzi vyzvednout v nádražních osobních pokladnách Letohrad, Jablonné n. O. a Žamberk, a zároveň i v těchto městech v infocentrech. Dopravní komise RM LETOHRAD SI PŘIPOMNĚL VÝROČÍ UKONČENÍ SVĚTOVÉ VÁLKY V předvečer 64. výročí zakončení II. světové války položili ve čtvrtek představitelé města věnec k památníku obětem v Šedivské ulici. Starosta města Petr Fiala v krátkém projevu o historických událostech, které měly vliv na vývoj celého světa, mj. uvedl: Válka připravila o život několik letohradských občanů. V archívech a kronikách jsou uloženy záznamy o smutných osudech lidí, ale také o činnosti odbojových skupin, o akcích, ukrývání vojáků a hledaných osob. Samostatnou historii ve výčtu obětí tvoří spoluobčané židovského původu. V posledních dnech bojů na těchto místech zemřelo několik vojáků Rudé armády při jednom z posledních střetů končící války. Utrpení a zmařené životy desítek milionů lidí je důležité všem generacím stále připomínat. Oběti válek, projevy rasových nesnášenlivostí, mučení a potírání svobod vždycky byly a doposud jsou projevem nezralosti lidského rodu. ZPRÁVY Z KNIHOVNY Pasování čtenářů V úterý 19. května proběhlo v dětském oddělení knihovny první Pasování čtenářů. Přišli prvňáčci ze základní školy Orlice s paní učitelkou Chládkovou. Děti doplňovaly křížovku, hledaly správná přirovnání, rozpletly přísloví, z písmenek složily slova a také 14 nám zazpívaly moc pěknou písničku; zkrátka nás svými dovednostmi a vědomostmi přesvědčily, že se mohou stát našimi čtenáři. Každého prvňáčka pasoval na čtenáře rytíř skutečným mečem. Děti dostaly dárečky a také průkazky do knihovny na jeden rok zdarma. Do konce května se uskuteční pasování na čtenáře pro Základní školu U Dvora a pro Základní školu Komenského a my už se těšíme na nové malé čtenáře. Přednáška o městské kronice Ve spolupráci s amatérskými regionálními historiky jsme v úterý 19. května uspořádali druhou přednášku pro veřejnost, tentokrát na téma Městská kronika. Lidé měli jedinečnou příležitost vidět kroniku města a od přednášejícího kronikáře Kamila Moravce se dozvědět, jak se kronika píše, jak se získávají informace, které události se do kroniky zapisují, že předchůdci kronik byly pamětní knihy, kolik pamětních knih a kronik se v Letohradě dochovalo, kde jsou uloženy a kde je možné studovat jejich opisy. Po zodpovězení všech dotazů a po živé diskuzi si účastníci prohlédli poslední kroniku města, která se píše od roku Výstava Od 1. června je k vidění ve vestibulu knihovny výstava prací žáků Základní školy Komenského. Děkujeme dětem a paní učitelce Haně Nové. Za knihovnu Pavla Bárnetová NOVÁ ORGANIZACE PRO CES- TOVNÍ RUCH PROPOJILA ORLICKÉ HORY A PODORLICKO Vskutku historickou chvíli si v úterý 21. dubna 2009 prožilo Společenské centrum Nový dvůr v Letohradě. Novou organizaci pro podporu cestovního ruchu založilo 21 subjektů z Pardubického a Královéhradeckého kraje, a to 7 svazků obcí a měst, 9 obcí a měst, které vznik organizace iniciovaly, dále 4 podnikatelské subjekty, ale také Audis Bus a Asociace hotelů a restaurací ČR. Organizace bude otevřena pro vstup dalších subjektů, který je zejména z řad podnikatelů velmi vítán. Toto zájmové sdružení právnických osob s názvem Orlické hory a Podorlicko bude mít sídlo v Rychnově nad Kněžnou. Iniciátoři projektu jsou přesvědčeni, že cíl zviditelnit turisticky zajímavé prostředí Orlických hor a Podorlicka, kde žije přes 200 tisíc obyvatel, přivést více turistů a zvýšit příjmy z turistického ruchu, je více než správný. Po mnoha letech úsilí o sjednocení propagace Orlických hor a jeho podhůří směrem k turistické veřejnosti se jedná vskutku o historický okamžik. Proto k této události byly přizvány významné osobnosti politického a profesního života a média. Všichni se tak mohli stát očitými svědky předání správy Orlických hor samotným Rampušákem a Kačenkou do rukou představitelů destinační organizace. Ta si však bude muset jejich důvěru v následujících letech věru zasloužit a obhájit. Společná organizace by totiž měla koordinovat rozvojové aktivity v cestovním ruchu na celém území Orlických hor a Podorlicka, prosazovat jednotnou značku, vytvářet a podporovat turistickou nabídku a produkty cestovního ruchu, včetně jejich propagace a medializace vůči veřejnosti. Měla by také provozovat společný turistický portál (cílově i s rezervačním systémem), zapojit se do průzkumů veřejného mínění, tvorby strategií a vzdělávacích aktivit v cestovním ruchu a v široké míře spolupracovat se všemi subjekty, které v cestovním ruchu působí, včetně zahraničních. Nejbližším úkolem pro rok 2009 je zejména příprava projektu marketingové a propagační kampaně Orlických hor a Podorlicka na léta 2010 až 2012 a podání žádosti o dotaci z EU fondů do Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Valná hromada zvolila 7člennou správní radu, v jejímž čele stanul předseda Petr Fiala, starosta města Letohradu. Místopředsedou se stal RNDr. Miroslav Richter, místostarosta Rychnova nad Kněžnou. Zvolena byla také 3členná dozorčí rada, jejím předsedou je Petr Tojnar, starosta Dobrušky. Předseda destinační organizace Orlické hory a

13 Podorlicka a zároveň starosta města Letohradu Petr Fiala k této události řekl:,,jsem velmi rád, že právě Letohrad se stal místem této historické události, která vymazala hranici krajů v cestovním ruchu Orlických hor a Podorlicka. Toto území k sobě historicky vždy patřilo, má si vzájemně co nabídnout a musí společně profitovat. Zvolení za předsedu považuji také za prestiž pro naše město, ale zejména tuto funkci beru jako velkou výzvu, úvodní dvouleté období bude o dobrém nastartování nové organizace a ve spolupráci se zakladateli a dalšími podnikateli je nutné připravit dobré projekty, které budou dotačně podpořeny a pomohou do našeho území přivést více turistů. řediteli ZUŠ a zároveň profesoru pardubické konzervatoře MgA. Zdeňku Seidlovi. Je pro nás všechny, zejména pak pro její vrstevníky nejmladší generace v orchestru, velkým potěšením mít ve svém kolektivu hráče s takovým rozvojovým potenciálem, tak výrazných lidských kvalit. Je na místě popřát Elišce i nadále hodně úspěchů a dobrých zážitků při skvělé muzice! Josef Mařík Dechová harmonie Letohrad osvobození zemřel na následky mučení. Ladislav Vyskočil (1899) elektrotechnik, člen výboru, zatčen za výrobu krátkovlnných vysílaček, které dodával odbojové skupině v Pardubicích. Byl vězněn v Pardubicích, Terezíně a Drážďanech, kde byl l943 popraven. Eduard Řehák (1907) mlynářský pomocník, člen Sokola v Orlici, zatčen , vězněn v Pardubicích, na Pankráci, v Terezíně a v Mnichově, kde byl l944 popraven. Josef Zezulka (1904) stárek, člen Sokola v Orlici, zatčen , vězněn v Pardubicích, na Pankráci, v Terezíně a v Mnichově, kde byl popraven. DEN ZEMĚ ANEB JAK JSME ČISTILY ŘEKU Jednou z věcí, které si světlušky a skauti vůbec cení, je příroda. Učíme se žít v souladu s ní, učíme se, jak používat přírodní materiály, ale také se snažíme přírodu chránit. Proto jsme se sešly v pracovním oblečení, s rukavicemi a pytli na odpad. Naším cílem bylo alespoň trochu ulevit břehům řeky od naplaveného nepořádku. Začaly jsme u Orlického rybníka a postupovaly směrem na horní konec Kunčic podél neosídleného břehu. Odpadky byly různého druhu, od páru bot, lahve od lihovin, igelitů až po kabely a dráty, které zůstaly po rekonstrukci železniční trati Letohrad Jablonné. Soutěž o nejzajímavější a nejoriginálnější odpadek ale vyhrála duše od traktorového kola, kterou světlušky vytáhly z potůčku tekoucího do naší Tiché Orlice. Po dosažení cíle jsme si pod Hůrou vychutnaly zasloužený oběd, rozhýbaly ztuhlé končetiny během a hrami. Ještě jsme navštívily pramínek a kapličku Panny Marie v Hůře a už jsme měly síly jen na to dojít domů. Snad jsme naší přírodě pomohly alespoň trochu. Více fotografií na Za světlušky: Helena Peškarová, vedoucí roje GRATULUJEME 1. MÍSTO PRO ELIŠKU URBANOVOU! V celostátním kole soutěže hráčů ZUŠ na klarinet, která se konala v dubnu 2009, obsadila Eliška Urbanová 1. místo. Jsme velmi potěšeni skutečností, že se jedná o talentovanou hráčku z našeho kolektivu, z našeho orchestru, kde v extrémně nízkém věku 12 let zvládá s osobitým přehledem part prvního klarinetu. Vedle klarinetu se v některých skladbách vyrovnává dobře i s hrou na alt saxofon. Nemá problémy s relativně velmi těžkými sólovými party, velkou část repertoáru našeho orchestru je schopna reprodukovat bez not. Pro zcela komplexní vytížení své, ale také obětavých rodičů, je už delší čas platnou oporou swingového orchestru v Lanškrouně, který je ve své kategorii řazen rovněž mezi nejlepší v České republice. Eliška získala základy hry na nástroj v ZUŠ Letohrad dnes dojíždí do Pardubic k Poslední týden v dubnu natáčel televizní štáb ČT v Muzeu řemesel jeden díl pořadu pro mládež Moudronos. Známá postava jménem Kostkáček poutavým způsobem představí některá řemesla. Pořad bude vysílán někdy na podzim. (Foto: SCND) OBĚTI 2. SVĚTOVÉ VÁLKY Z ŘAD SOKOLŮ Po obsazení Československa nacistickým Německem nastaly pro Sokol těžké časy. 12. dubna 1941 na základě dekretu K. H. Franka došlo k zastavení veškeré činnosti a zabavení sokolského majetku. Jako důvod bylo uvedeno sokolská organizace se stala shromaždištěm otevřeného boje proti Říši. Další činnost tohoto svazu není nadále žádoucí, neboť odporuje zájmům Říše 8. října 1941 byla rozpuštěna Česká obec sokolská, zatčeni činovníci ústředí, župy i jednot. Z župy Orlické, kam spadal Sokol Kyšperk, přišlo za 2. světové války o život celkem l47 členů. Byli to převážně starostové, náčelníci, vzdělavatelé, cvičitelé, členové zapojení do odboje a židé. Ze Sokola Kyšperk přišli o život: Olga Russová a Karel Russ (nar. 1893) obchodník, František Saxel (l895) majitel výroby likérů a Růžena Šternová (1909), kteří zmizeli v hromadném transportu židů do koncentračních táborů a jsou nezvěstní. Oldřich Šula (1910) učitel, uvězněn, 3 dny po Z vězení a koncentračních táborů se vrátili a v sokolské činnosti dále pokračovali: Václav Šedaj (1906) pokrývač, náčelník jednoty, zatčen za odbojovou činnost , vězněn v Hradci Králové, Terezíně, Osvětimi, Buchenwaldu, Dorry a Bergen-Belzenu. Zde osvobozen Angličany Po válce pokračoval ve funkci náčelníka. Karel Barvínek obchodník, matrikář jednoty, zatčen a vyslýchán a Josef Matyáš, rovněž vězněn v koncentračním táboře. Antonín Horák (1904) poštovní úředník, člen Sokola v Kunčicích, zatčen pro zadržování korespondence gestapu, vězněn v Terezíně, Drážďanech a v Berlíně odsouzen k trestu smrti, ale rozsudek nebyl vykonán. Do konce války byl vězněn v Brandenburgu, osvobozen ruskými vojáky. Všichni dostáli slibu, který složili při vstupu do Sokola, kde se kromě jiného uvádí chci být poctivým občanem svého státu, střežit jeho svobodu, demokracii a lidská práva a pro svobodu naší vlasti přinášet i největší oběť. Luděk Hradecký, TJ Sokol Letohrad SPISOVATELÉ LITERATURY FAKTU BESEDOVALI V LETOHRADĚ Téma: Výročí ukončení 2. světové války Besedu spisovatelů s občany na letohradském zámku v zasedacím sále zahájil v úterý v 17 hodin druhý místostarosta Zdeněk Maixner, který toto setkání organizoval a zajišťoval pro něj publicitu. Po něm se ujal slova tajemník KALFu Mirek Kučera, jenž představil přítomné kolegy a dal jim slovo. Olga Nytrová pohovořila o důležité hodnotě zvané dějinnost, úzce související s lidským bytím. Zmínila filosofy M. Heideggera a E. Coretha, nastínila etické otázky na pozadí buberovského pojetí tedy jáství a tyství. Uvedla zajímavé případy osudů z konce druhé světové války: D. Bonhoeffera, myslitele, etika a kněze, který se účastnil spiknutí proti Hitlerovi a byl popraven měsíc před koncem války , prognostika V. Komárka, dále pak zachránce židovských i německých sirotků, zakladatele Milíčova domu na Žižkově P. Pittera, N. Wintona apod. 15

14 Václav Tikovský poutavě vyprávěl o sestřelení gen. Františka Faitla nad severní Francií. Tento slavný letec se aktivně zapojil od začátku války v rámci vzdušného boje. Vetřelci nikdy neviděl do tváře. Nyní, převlečen za rolníka, s motykou přes rameno, stál tváří v tvář proti německému vojákovi, který ho zadržel. Spisovatel plasticky popsal situaci, analyzoval psychologický moment letcova rozhodování, zda Němce zabije či ne. Dále jsme se dozvěděli unikátní pamětnický dosud nezveřejněný příběh o dvou průzkumnících Svobodovy armády. Alena Pražská vybrala a přednesla zajímavou ukázku z knihy Romana Cílka Čas vítězů, čas poražených. Po jejím vystoupení dostal slovo místní spisovatel Jan Šlesingr, jenž popisoval události v regionu. Přiblížil specifickou situaci, rozložení sil, činy občanů. Zmínil se také v této souvislosti o znalostech a názorech dnešní mladé generace, která nemá přesnou představu o dobových konotacích. O tehdejších událostech pohovořili i dva ze tří přítomných místních pamětníků konce 2. sv. války. Všichni řečníci zdůraznili etické a psychologické zřetele tehdejších událostí a ukázali, jaká síla svědectví tkví v příběhu vypravěčsky dovedně podaném. Beseda pak pokračovala dialogem hostů s publikem. Jedna z divaček, povoláním právnička, potěšila na závěr všechny vystupující. Zajímala se totiž živě, kdy se bude konat další beseda. Následující společná večeře spisovatelů v zámecké restauraci s představiteli města a zástupci tisku byla i pracovní. Všichni přítomní uvažovali a diskutovali o tom, jak by se daly připravovat co nejatraktivněji další tematické besedy s žáky, studenty i občany Letohradu, městě literatury faktu a také v okolních městech a obcích. KALF ZE ZÁPISNÍKU POLICIE V Letohradě si již v polovině dubna půjčil od jedné paní osobní vozidlo značky VW Passat 27letý muž. Půjčil, ale zapomněl o tom říci majitelce vozu. Navíc ho do současné doby ani nevrátil. Žena se proto se žádostí o pomoc obrátila na policisty. Ti po voze vyhlásili celostátní pátrání a případem se nadále zabývají. 9. května v Letohradě přistihli policisté hříšníka bez řidičského oprávnění. Mladý motocyklista se dokonce snažil policistům ujet. Nyní bude za svůj prohřešek potrestán. Zdroj: S MOUDRÝMI O ŽIVOTĚ Pokud si budeme myslet, že to dokážeme, dokážeme to! Pokud si budeme myslet, že ne, budeme mít nakonec pravdu. George Meredit SPOLEČENSKÁ KRONIKA Narodili se Adéla Michnová Josef Kalousek Michaela Plívová Zuzana Tomková Anna Urbanová 16 Matěj Motyčka Michaela Motyčková Vážení rodiče, radujeme se s Vámi společně s Vámi z narození děťátka a vítáme je jako nového občánka našeho města. Manželství uzavřeli 4. dubna 2009 Jiří Veverka, Kameničná Petra Antušková, Kameničná 18. duna 2009 Tomáš Skalický, Dolní Dobrouč Jitka Dudková, Lukavice 25. dubna 2009 Bohuslav Mazák, Nekoř Světluše Šlesingrová, Nekoř Jiří Hostinský, Kameničná Soňa Karásková, Letohrad Miroslav Patočka, Ústí nad Orlicí Pavlína Staňková, Ústí nad Orlicí Miroslav Hubálek, Sázava Markéta Čípová, Kunvald 1. května 2009 Libor Martinec, Ústí nad Orlicí Blanka Adamcová, Orlice Vážení novomanželé, blahopřejeme Vám k uzavření manželství a přejeme, ať je Vaše manželství trvalé a šťastné. Jubilanti 70 let Ludmila Exlerová, Letohrad-Orlice 80 let František Hrdina, Letohrad-Červená Zdeněk Fabiánek, Letohrad 81 let Miroslav Poláček, Letohrad 83 let Václav Hynek, Letohrad 85 let Libuše Chládková, Letohrad 86 let Arnošt Středa, Letohrad 96 let Maria Pachelová, Kunčice Marie Kopecká Marta Faltusová Josef Stejskal Ludmila Zemanová Věra Zachariášová Marie Řeháková Marie Pecháčková Božena Moravcová Marie Zářecká Vážení spoluobčané, blahopřejeme Vám k významnému životnímu výročí 70, 75, 80 nebo více let, které v červnu oslavíte, a přejeme Vám pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a životního elánu. Věk, případně část obce místa trvalého pobytu uvádíme jen v případě, že do uzávěrky měsíčníku máme písemný souhlas jubilantů. Děkujeme za pochopení. Vzpomínáme Václav Dušek, Letohrad-Orlice Ludmila Kotyzová, Letohrad-Kunčice Antonín Hýsek, Letohrad Jaroslav Regnard, Letohrad Vážení pozůstalí, přijměte projev upřímné soustrasti. Ludmila Stejskalová, matrikářka MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO ROZDĚLÍ V LETECH AŽ KČ Místní akční skupina ORLICKO, občanské sdružení se sídlem v Žamberku, v jehož čele stojí pětičlenná správní rada, uspělo v rámci druhého kola Programu rozvoje venkova se svou žádostí o podporu. V letech tak bude v souladu s podmínkami programu Leader rozdělovat až Kč! V jednotlivých letech bude vyhlašováno celkem 7 fiche zaměřených do oblasti rozvoje občanské vybavenosti a zkvalitňování infrastruktury u obcí, modernizace podniků a rozvoje agroturistiky u podnikatelů a rozvoje spolkových aktivit u neziskových organizací. Příjem žádostí, školení pro potenciální i podpořené žadatele, konzultace, administrativní kontrolu a další aktivity bude zajišťovat kancelář MAS ORLICKO v Divišově ulici v Žamberku, která zahájí svou činnost na přelomu června a července tohoto roku. Výběr a doporučení projektů k podpoře provede hodnotící komise složená jak z interních, tak externích hodnotitelů (mimo region). Veškeré důležité informace najdou zájemci na webových stránkách sdružení: mas.orlicko.cz. Získání dotačních prostředků z Programu Leader představuje významnou příležitost pro rozvoj investic v obcích i drobném podnikání v regionu Orlicko. Díky finanční podpoře projektů v rámci programu Leader budou v regionu v období realizovány projekty v celkové hodnotě až Kč. Ing. Ivana Danielová PODĚKOVÁNÍ Domov pod hradem Žampach děkuje městu Letohrad a panu starostovi Petru Fialovi za své obyvatele a zaměstnance, kteří měli možnost ve čtvrtek dne strávit krásné dopoledne na tradiční Kopečkové pouti. Byl to velmi příjemný zážitek pro všechny obyvatele domova a všichni se těší na příští pouť v Letohradu. Děkujeme za péči také veliteli městské policie a provozovateli poutě. Luděk Grätz, Domov pod hradem Žampach POSLÁNÍ LINKY DŮVĚRY ÚSTÍ NAD ORLICÍ Jsou chvíle, kdy si člověk neví rady, potřebuje poradit nebo pomoci. Nemá se na koho obrátit, ocitne se sám nebo své blízké a kamarády nechce svými problémy obtěžovat. V takových situacích nám můžete zavolat na Linku důvěry Ústí nad Orlicí na telefonní číslo Linka důvěry Ústí nad Orlicí poskytuje v nepřetržitém provozu telefonickou krizovou pomoc lidem, kteří se ocitli v těžké nebo jinak obtížné situaci a nemohou nebo nejsou schopni tuto situaci řešit vlastními silami. Pracovník linky důvěry poskytuje pomoc v hledání řešení pro klienta, podává kontakt na další organizace či odborníky, někdy jenom naslouchá, snaží se pochopit, zklidnit a podpořit klienta v nalezeném řešení daného problému. Tato služba je anonymní, za cenu

15 vašeho telefonního tarifu a pracovníci linky důvěry zachovávají naprostou mlčenlivost. Více informací naleznete na Mgr. Lucie Motlová, vedoucí LD Ústí n. O. 9. ROČNÍK CEN M. IVANOVA ZA LITERATURU FAKTU Vyhlášení letošních literárních Cen M. Ivanova uskutečnil Klub autorů literatury faktu (KALF) v Autorském sále levého křídla Průmyslového paláce pražského Výstaviště. Porota pracovala v sedmi členech (J. Čeňková, D. Kalinová, P. Kubíková, J. Adlt, M. Žák, J. Halada jako předseda a M. Kučera jako tajemník). V pěti kategoriích se sešlo třicet osm titulů, dále velké množství publicistických příspěvků. Porota vzala na vědomí soupis titulů došlých do a předběžně eliminovala tituly, které z formálních, obsahových důvodů neaspirují na ceny či prémie. Porota po diskusi rozhodla o cenách a prémiích v jednotlivých kategoriích takto: Kategorie I cena za celoživotní dílo v literatuře faktu se uděluje spisovateli a publicistovi Jiřímu S. Kupkovi. Kategorie II produkce literatury faktu za poslední tři roky: hlavní cena se uděluje Martinu Novákovi za knihu Džihád proti Kremlu, vydanou nakladatelstvím EPOCHA, Praha 2008 cena se uděluje Vladimíru Kupkovi za knihu Pražská opevnění, vydanou nakladatelstvím LIBRI, Praha 2008 cena se uděluje Jiřímu Chalupovi za knihu Don Carlos a ti druzí, vydanou nakladatelstvím EPOCHA, Praha 2008 prémie se uděluje Luboši Y. Koláčkovi za knihu Vzpomínky na Ludvíka Součka, vydanou nakladatelstvím AKCENT, Třebíč 2008 prémie se uděluje Jaroslavu Čvančarovi za knihu Někomu život, někomu smrt, Československý odboj a nacistická okupační moc , vydanou nakladatelstvím LAGUNA, Praha 2008, oceněno za úplné a dokončené vydání tří dílů historie odboje prémie se uděluje Přemyslu Veverkovi za knihu Jak se chodí do Lidic, vydanou Nakladatelstvím Ivan Ulrych, VEGA-L, Nymburk 2008 čestné uznání se uděluje Pavlu Šrámkovi za knihu Ve stínu Mnichova. Z historie československé armády , vydanou nakladatelstvím MLADÁ FRONTA, Praha 2008 čestné uznání se uděluje Karlu Richtrovi za knihu Zločin, který unikl trestu. Masakr v Katyni, vydanou nakladatelstvím EPOCHA, Praha 2008 Kategorie III díla autorů literatury faktu do 39 let: hlavní cena se uděluje Janu Michlovi za knihu Cizinci v RAF. Stíhači z okupované Evropy. Od obrany k vítězství, vydanou nakladatelstvím NAŠE VOJSKO, Praha 2008 cena se uděluje Ladislavu Kudrnovi za knihu Na zemi a obloze západní Evropy, vydanou nakladatelstvím NAŠE VOJSKO, Praha 2008 čestné uznání se uděluje Martinu Nekolovi za knihu Hitlerovi satrapové, vydanou nakladatelstvím NAŠE VOJSKO, Praha 2007 Kategorie IV cena za publikovanou časopiseckou tvorbu za uplynulý kalendářní rok se uděluje Ivanu Brožovi za sérií článků uveřejněných v Revui literatury faktu Přísně tajné, Pražské vydavatelské společnosti Kategorie V cena pro nakladatele soustavně se věnujícímu vydávání literatury faktu se uděluje nakladatelství XYZ se sídlem v Praze, zejména za reedice děl Miroslava Ivanova. Porota rozhodovala o cenách, prémiích a čestných uznáních ve většině případu naprosto jednomyslně, shodla se na oceněních. Slavnostní udílení Cen Miroslava Ivanova se konalo v pátek 15. května 2009 v 16 hodin v Autorském sále levého křídla Průmyslového paláce na pražském Výstavišti, a to při příležitosti knižního veletrhu Svět knihy. Celý program uváděl televizní a rozhlasový moderátor Václav Moravec. Udílení literárních cen se zúčastnili představitelé měst Jaroměř a Letohrad, zástupci Obce spisovatelů, SČKN, AIEP, Správy Odkazu E. E. Kische a další hosté. Uzávěrka 10. ročníku Cen M. Ivanova i Cen E. E. Kische je , přičemž zároveň byl vyhlášen 3. ročník Regionální ceny M. Ivanova za literaturu faktu. Uzávěrka soutěže (2 výtisky zaslat, rok vydání , na adresu Jan Halada, Fakulta sociálních věd, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1) je , vyhlášení soutěže bude při příležitosti setkání autorů literatury faktu v září 2009 v Letohradu. Knihy do soutěže Egona Ervína Kische lze zasílat na adresu Správa Odkazu E. E. Kische, Miroslav Kučera, Ouholická 453/35, Praha 8 Čimice, telefon , 30 LET ZUŠ PETRA EBENA ŽAMBERK Letos v září uplyne 30 let od vzniku samostatné umělecké školy v Žamberku. K připomenutí tohoto výročí, k zastavení a k setkání s bývalými žáky bude škola pořádat několik akcí. V sobotu 13. června 2009 budou k zažití a zhlédnutí celodenní aktivity v tomto časovém sledu: hod. otevřená aktivní škola pro všechny určeno bývalým i současným žákům, jejich rodičům i veřejnosti, s možností zapojit se do různých činností v různých třídách a oborech, setkání bývalých žáků a učitelů školy hod. malý koncert v sále školy hod. velký koncert všech souborů a orchestrů současné školy na pódiu na náměstí, spolu s muzikanty vystoupí i tanečníci a pokusí se vtáhnout do tance i návštěvníky hod. vystoupení dramatického oboru s loutkovým divadlem na náměstí pod lípou V průběhu happening výtvarného oboru pro všechny. Občerstvení, suvenýry a zábava zajištěny. HAIDA FESTIVAL hudební festival zaměřený na country, folk, blues a bluegrass. Vystoupí Robert Křesťan & Druhá Tráva, Justine Lavash (UK), Vlasta Redl, Vladimír Mišík & ETC, Věra Martinová, Jiří Schmitzer, Tomáš Klus, Jan Nedvěd, Pepa Streichl, Michal Leicht, Cop, AG Flek, Slávek Janoušek, Jarret, November 2nd a další. Termín: června 2009 Místo konání: České Petrovice Vstupné: předprodej 250 Kč (prodejní místa Ticketportal a Ticketstream), na místě 390 Kč. Info: Pro malé bruslaře pořádáme IN-LINOVOU ŠKOLIČKU plnou her, smíchu a zábavy: Příměstské tábory pro děti od 6 do 12 let V červenci a srpnu vždy od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin V ceně svačinky, obědy, pitný režim, pojištění a závěrečné překvapení Možnost zapůjčení bruslí Bruslařům začátečníkům i pokročilým nabízíme soukromé lekce in-line bruslení. Přihlášky a další info na či tel Pro všechny in-line bruslaře od 15 let do věku neomezeného přijíždí do Ústí nad Orlicí tradice velkých evropských metropolí hromadné vyjížďky bruslařů ulicemi večerního města za doprovodu policie - HEPA BladeNights. Přijďte poznat krásy Vaší světly ozářené metropole, zasportovat v rytmech letní hudby a strávit tak příjemný čas s dalšími bruslaři. Předběžné termíny (26. 6., , 4. 9.). Vždy v pátek od do Podrobnější informace o termínech, trase a podmínkách účasti najdete na www. inlineschool.cz/usti. MADAGASKAR V POČÍTAČOVÉ DRUŽINĚ Pro děti ze Žamberka a okolí, ve věku od 7 do 15 let. 1. běh července běh července 2009 I v letošním roce, již po deváté, jsme pro děti připravili bohatý program, během kterého se naučí základní nastavení svého počítače, jak vytvořit plakát nebo letáček, pracovat s internetem a elektronickou poštou. Během vycházek si vyzkouší praktickou práci s digitálním fotoaparátem. Vytvořené fotografie se naučí kopírovat do počítače a použijí je při tvorbě vlastní internetové stránky. Na závěr denní výuky jsou pro děti připraveny PC hry, filmy a další zábava. V průběhu týdne budou děti soutěžit o nejlepší řešení úkolů, které budou vyhodnocovány, a nejúspěšnější účastníci dostanou zajímavé ceny. Všechny děti obdrží diplom o účasti v PC družině. Denní program je připraven na dobu od 8.00 do Místo konání: Vzdělávací centrum IdeaHELP, Zemědělská 1004, Žamberk Obědy a nápoje budou pro děti zajištěny. Přihlásit se můžete na tel

16 Z REDAKČNÍ POŠTY CHODNÍKY PODRUHÉ Chtěl bych tímto reagovat na článek pana Martina Hatky Senátor Kubera a jeho chodníky. Autor v něm kritizuje novelu zákona o pozemních komunikacích, která přesouvá povinnost uklízet sníh z chodníků v majetku obce z prostého občana na vlastníka, tedy obec či město. Po přečtení tohoto článku jsem se rozhodl, že i já se pokusím říci svůj názor. Čistě hypoteticky. Pokud bych žil ve vlastním domku (nemovitosti), která sousedí s městským chodníkem, jako pracující člověk bych ráno třeba v pět hodin (někteří i dříve) odcházel do zaměstnání a během zimního dopoledne by na městský chodník napadla hora sněhu, nezbývalo by mi, abych učinil předešlému zákonu zadost. Vzít lopatu a po návratu ze zaměstnání, třeba zase v pět či někdo déle, odpracovat si svoji další směnu na pár metrech (tedy dvou?) při uklízení chodníku. Pohyb je zdravý, tak proč ne. Problém by asi nastal, kdyby si někdo před mou nemovitostí v poledne zlomil nohu. Viníkem bych byl já, protože nemám uklizeno. Samozřejmě jsem se mohl proti případné škodě pojistit, pojišťovny mě pojistí jistě rády, ale zadarmo to asi nebude. A opačně, třeba v letních měsících, pokud jsem se rozhodl pro nutnou opravu svého domku a materiál jde složit pouze na onen chodník, mnohdy zase zaplatím poplatek za využívání městského pozemku. Možná, že se mýlím, ale připadá mi, že tu bylo něco nastaveno špatně. Také věřím, že město má prostřednictvím svých technických služeb daleko lepší vybavení, než je občanova lopata. Rozdíl je patrný hned, když je sněhu více, než bychom chtěli. Zvláště v lokalitách podobných třeba ulici Komenského, je než přehazování sněhu z chodníku na silnici a zpět opravdu lepší, když pracovníci TS s pomocí výkonnější techniky tento sníh odvezou. Že to město, tedy nás, bude něco stát, je jisté. Peněz nebylo a nikdy nebude dost. Ale jistě by se u nás daly nějaké našetřit, pokud bychom si lépe ohlídali různé akce placené z městského rozpočtu, jako byla třeba přestavba kunčické školy nebo nástavba na panelák u benzínové pumpy, aby nedocházelo k různým doplatkům doplatků, za které nenese nikdo zodpovědnost. Možná, že se mýlím, ale můj názor je, že bylo nesprávné přesouvat odpovědnost za úklid obecních chodníků na prostého občana. S novelou zákona tedy souhlasím. Přeji všem, kteří dočetli tento článek až do konce, pěkný den. Přemysl Pokorný 18 KAŽDÉ VYŘČENÉ I NAPSANÉ SLOVO BY SE MĚLO VÁŽIT Zvážila jsem, a proto reaguji na sdělení 2. místostarosty, Ing. Zdeňka Maixnera, který v minulém čísle LZ informoval čtenáře o svých aktivitách a účasti na myslivecké schůzi, na níž zaznělo poděkování myslivcům pečujícím o krajinu výsadbou keřů a stromů. Dále zaznělo poděkování obci Lukavice, kde o krajinu pečují nově vznikajícími stromořadími. Ovšem věta, cituji: Zaznělo postesknutí, zda si město Letohrad vezme příklad., mě přiměla k napsání tohoto článku. Čtenář se totiž nedozví, zda pan Maixner informoval přítomné na výroční schůzi o podobných aktivitách v Letohradě, aby fakta uvedl na pravou míru. Od roku 2003 pravidelně na Den Země vysazují prvňáčci obou základních škol za účasti svých rodičů, prarodičů a třídních učitelů svůj strom. Sama se každé akce jako členka ČSOP účastním a vím, jak je akce hodnocena nejen rodičovskou veřejností. Za sedm let tak po Letohradě vzniklo několik stromořadí a jiná byla dosazena. Myslím, že pravidelní čtenáři LZ moc dobře vědí, o čem píši, chodí po Letohradě s očima otevřenýma, jsou všímaví a dokonce nás sami informují o stavu a případném poškození stromů. Musím podotknout, že za zmíněných sedm let už po Letohradě vyrostlo jen zásluhou prvňáčků 325 stromů a vzniklo 10 nových stromořadí. To, že lukavičtí nevědí o naší výsadbě, bych ještě pochopila, ale určitě je informován pan Maixner, který má mimo jiné na starost školství, je členem školské komise, zastupuje město v obou školských radách a čte určitě výroční zprávy, v té naší je pravidelně zmínka o tradičním sázení stromů prvňáčků. Navíc místní ČSOP organizovala v říjnu 2008 u příležitosti 90. výročí republiky výsadbu akátů na zámecké terase. Sázeli zde jubilanti, kteří mají trvalé bydliště v Letohradě. Nejstarší byla matka paní starostky z Lukavice a byl vybrán i desetiletý syn pana místostarosty, protože má trvalé bydliště v Letohradě, ale fakticky bydlí se svými rodiči v Lukavici, nakonec se ale omluvil a sázel náhradník. O to víc mě mrzí, že jako místostarosta města Letohradu nedal právě naše město za příklad ve výsadbě stromořadí. Kterýkoli z návštěvníků ZŠ v Komenského ul. si ve vestibulu může prohlédnout obrazovou i textovou dokumentaci ze sázení stromů prvňáčků v jednotlivých letech. Jarmila Hatková, učitelka ZŠ O DĚTECH Stále častěji slyšíme o násilí ve školách, neúctě k učitelům, o šikaně. To dříve nebývalo. Čím to je? Jsou dnešní děti jiné, než jsme byli my? Poprosila jsem svou kamarádku, dlouholetou učitelku základní školy, aby mi řekla, co si o tom myslí. Čekala jsem nějaké zvláštní rozuzlení. K mému překvapení mi po delším přemýšlení odpověděla, že jsou vlastně stále stejné, důvěřivé, zvědavé, zvídavé, učenlivé, bezbranné Tato charakteristika se mi vybavila při nedávné cestě vlakem. Přisedla si ke mně mladá maminka se dvěma předškolními dětmi. Hezká rodinka, všichni tři moderně oblečení, milí a slušně vychovaní. Zaujalo mne, že maminka hned poté, co usadila děti, vytáhla nějaký dražší ženský časopis a začala si číst. Děti ovšem neměly na delší cestu připravené žádné čtení, hračku či hru; jen dostatek jídla, pití a sladkostí. Kdykoli projevily svou zvídavost a začaly zkoumat své okolí, maminka je jemně napomenula, aby si sedly. Sama se je ovšem nesnažila nijak zabavit. Představila jsem si, jak to vypadá u nich doma. Hraje si s nimi, nebo je spíše zahrne kupou drahých hraček či posadí před obrazovku, aby od nich měla klid? Pochopila jsem, že děti jsou takové, jaké je vychováme. Co do nich dnes vkládáme? Neustrneme často na tom, že jim koupíme všechno potřebné v míře více než hojné, ale už jim nevěnujeme svůj čas, svou lásku a pozornost? Uvědomujeme si, jak důležité je rozdělit se s dětmi nejen o své peníze, ale také o své zkušenosti, vědomosti a dovednosti? Jak nezbytné je odmalička si s nimi povídat, a tak jim předávat svůj pohled na svět a zároveň rozvíjet jejich myšlení? Jistě, chce to velkou trpělivost s jejich nemotorností, když nám mají pomáhat, s jejich nekonečnými dotazy. Ale když s nimi nebudeme komunikovat my, jejich rodiče, přestanou se ptát nás a začnou si hledat informace jinde. A my nejenže ztratíme vliv na jejich vývoj, ale s tím i možnost dovídat se, co prožívají, čím se zabývají, co zamýšlejí. Řeknete si, že naši rodiče byli zaměstnaní a také na nás neměli příliš času. Je to pravda. Ale tehdejší možnosti zábavy a zdroje informací nebyly zdaleka tak nebezpečné jako dnes. My jsme ještě neznali všechny ty drsné bojové hry, filmy zobrazující naprosto věrně násilí a zabíjení, internetové pornografické stránky a nejrůznější povzbuzující látky. Můžeme se pak divit, když se dnešní děti chovají podle toho, čeho se jim dostalo? A přitom stačí opravdu málo. Na chvíli vypnout televizi, i když tam zrovna běží můj oblíbený seriál, a raději sami něco s dětmi dělat, tvořit, vymýšlet. Když za námi dítě přijde s nějakým problémem či dotazem, všeho nechat a řešit to s ním. Když to neuděláme, hrozí nám, že to zkusí ještě jednou, podruhé, ale potřetí už nepřijde. Nemysleme si, že čas, který dětem věnujeme, nám bude chybět. Naopak. Takový čas je ten nejlépe využitý. Vždyť naše děti od nás nejen berou, ale mnohem více nám dávají. Zejména radost z jejich vývoje a úspěchů. Svými otázkami nás podněcují k přemýšlení, k další práci na sobě, seznamují nás se světem, jak ho vidí ony, a tím rozšiřují naše obzory. Jsou naší spojnicí s budoucností. Jiřina Kačenová

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 Rada města Železný Brod po projednání 187/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 188/13rm schvaluje vnitřní směrnici

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

RM 01/14/07 RM 02/14/07

RM 01/14/07 RM 02/14/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 14. zasedání dne 19.3.2007 RM 01/14/07 postup na odstranění autovraku vozu Liaz u objektu tzv. Cikorky dle zákona č. 13/1992 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Horní Heřmanice Datum jednání

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) ZŠ a MŠ Rudoltice o Vyplacení částky 5 000 Kč o Žádost o povolení výjimky počtu dětí ve třídě MŠ

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 28. 2. 2013 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 28. 2. 2013 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 28. 2. 2013 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík Miroslav,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 02.06.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 02.06.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 15. jednání datum konání: 02.06.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.06.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0253/RM15/2014 Slavnosti pětilisté růže 2014 - zábor veřejného

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 02 rady města konané 16.01.2013 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Bc. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, dne 30. ledna 2015 U S N E S E N Í ------------------------- z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Rada města Chropyně. Usnesení

Rada města Chropyně. Usnesení čj. MCH 231/2009 spisová značka 230/2010 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 98. zasedání dne 10. února 2010 R M 1 / 9 8 / 1 0 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 731/50/2012/RMS schválila návrh programu 50. schůze rady města Slatiňany 732/50/2012/RMS schválila ceny

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 Místo konání: Přítomno : Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 20 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Vlček Návrhová

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

3. Zastupitelstvo, rozpočet, zpravodaj

3. Zastupitelstvo, rozpočet, zpravodaj 3. Zastupitelstvo, rozpočet, zpravodaj Zastupitelstvo V roce 2011 se o město starali následující zastupitelé: Mgr. Pavel Horák (SNK1), Monika Ševčíková (SNK1), Kamila Charvátová (SNK1), Mgr. Bronislava

Více

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 1. Rozpočtové příjmy: Příjmová položka položky (v tis. Kč) součet po položkách Zůstatek k 31.12.2006 po vyrovnání se SR Daňové příjmy 14 330,0 14 330,0 daň

Více

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč)

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468 DIČ: CZ00275468 NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) návrh 2012 1. Daňové příjmy 50219304,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1720000,00 2. Nedaňové příjmy

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Tatenice Datum jednání : 19.5.2010

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 29. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.4.2013 od 19.00 hodin do 19.52 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1 1 / 2007 projednal dodatek č.3 přílohy č.3 kupní smlouvy č. KS 7/2005 ze dne 28.4.2005 mezi Statutárním městem Ostrava / kupující / a VAE THERM, spol. s r.o. / prodávající / spočívající ve stanovení

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013

Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013 oravi 8 ročník a M Mezinárodní soutěž historických autoomobilů years R allye Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013 Vážení přátelé historických automobilů, pořadatelé z Veteran Car Clubu Ostrava

Více

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince MĚSTO TŘINEC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 02/2014, Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince Schváleno: 18.02.2014 Účinnost: 01.03.2014 Zpracovatel: Oddělení platové a personální

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR)

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY Oficiální název soutěže 4 dny ROB / 4 days ARDF Pořadatel SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou, oddíl ROB,

Více

KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009

KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009 KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009 List.č.1 Část p.p.č. 50/2 o výměře 790 m 2 v k.ú. Květnová prodej pozemků ve vlastnictví Města Ostrov bude probíhat na základě výběrového řízení pozemky

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku p.č. 1660/14 a 1660/17 v k.ú. Turnov

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013 Přítomni členové rady města: Omluveni: Za městský úřad: Jana Ponocná, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček Antonín Vyšohlíd, Mgr.

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 4/2013 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2013 proběhlo

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více