DNEŠNÍ VÝZVY ZÍTŘEJŠÍ PŘÍLEŽITOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DNEŠNÍ VÝZVY ZÍTŘEJŠÍ PŘÍLEŽITOSTI"

Transkript

1 DNEŠNÍ VÝZVY ZÍTŘEJŠÍ PŘÍLEŽITOSTI Přivádíme informační technologie až k srdci organizace

2 V dnešní době čelí ředitelé IT zvyšujícím se nárokům: ze strany představenstva, zaměstnanců i akcionářů. Informační technologie mají vliv na úspěšnost strategií i na tempo organizačních změn. OSM VÝZEV, OSM PŘÍLEŽITOSTÍ

3 Při dodávání produktů a služeb dle aktuálních požadavků trhu jsou organizace v mnoha ohledech závislé na informačních technologiích (IT). Neznamená to ale, že jen chtějí další IT. Chtějí něco, co jim umožní transformovat podnik tak, aby dokázal lépe reagovat na požadavky zákazníků, inovovat služby, vstupovat na nové trhy a zvyšovat tržby. Role vyšších a středních vedoucích pracovníků IT se proměňují. Již nestačí pouze klást důraz na cenovou výhodnost, spolehlivost a kvalitu informačních technologií. Podstatou jejich rolí je přispět k růstu organizace. A tento posun je stále důležitější. Uvědoměním si této nové role však existující tlaky ani zdaleka nekončí. Tlak na snižování výdajů na IT je silnější než kdykoliv předtím. Výzva je proto jednoduchá avšak svým rozsahem obrovská. Ředitelé IT musí technologie přeměnit na strategickou hodnotu, zároveň snížit náklady a zvýšit výkonnost a flexibilitu podniku. Není to překvapující ani nová výzva. V dnešním světě podnikání však získává vysokou prioritu.

4 Víme, že ředitelé IT a jejich kolegové čelí osmi základním výzvám. Jejich závažnost, stupeň a konkrétní povaha budou samozřejmě záviset na dané organizaci. Úspěch ředitelů IT závisí na tom, zda dokáží na tyto výzvy správně reagovat a úspěšně je zvládat. Všechny tyto výzvy mají něco společného. Zaměřují se na to, čemu říkáme IT infrastruktura. IT infrastruktura závisí na softwaru a hardwaru, které spolu tvoří základ pro úspěch či selhání provozování IT. str. 6 Zvládnout datovou explozi Objemy strukturovaných i nestrukturovaných dat rychle narůstají. Nařízení přikazují, aby podniky poskytovaly přístup k většímu množství integrovaných informací, a požadují, aby podniky spravovaly tato data po dobu jejich celého životního cyklu. Náklady na ukládání dat proto tvoří významnou položku v IT rozpočtu. Jak ale tyto výdaje přeměnit na konkurenční výhodu? str. 10 Najít informace v datech Organizace zjišťují, že data jsou držena izolovaně na více místech. Pro vedení je obtížné přeměnit tato data na užitečnou informaci. Prostředky vynaložené na IT zatím nevytvořily stav, v němž by podniky mohly efektivně využívat informaci v datech obsaženou, místo aby byly zahlceny prvotními, neupravenými daty. str. 14 Umožnit nový pracovní styl Pracovní postupy podniků i jednotlivců se s používáním mobilních technologií a se zvyšováním míry spolupráce mění. Nové prostředí však klade i vyšší nároky na oddělení IT. Jak je možné IT co nejlépe využít a přitom udržet jeho náklady pod kontrolou? str. 18 Dokázat více se stejným množstvím Organizace jsou svědky toho, jak se jejich IT infrastruktura prudce rozrůstá a stává se stále složitější. Vžité postupy na konsolidaci a zjednodušení nepřinesly hmatatelné výsledky. Neexistuje však způsob, jak z existujících IT prostředků vytěžit vyšší efektivitu a umožnit současným zaměstnancům vyšší produktivitu?

5 Pamatovat na bezpečnost Organizace si uvědomují své povinnosti vyplývající ze zákona i cenu vlastního dobrého jména, proto kladou na bezpečnost IT stále vyšší nároky. Může být implementace bezpečnostních opatření i konkurenční výhodou a nikoli pouze výdajem navíc? str. 22 Konat v předstihu Velké organizace mají připravené plány obnovy pro případ krizové situace, mnoho podniků však tuto oblast přehlíží. Je to přitom další z oblastí, v níž může ředitel IT sehrát vedoucí úlohu a v níž může být prevence transformována na proaktivní strategii. str. 26 Efektivita od základů Cena práce v oblasti IT je stále vysoká a velkou část z těchto nákladů tvoří výdaje na údržbu existujících systémů. Zdá se však, že s každým rozšířením systémů IT narůstá i potřeba nových pracovních sil, které jsou zapotřebí ke zvládnutí rostoucí infrastruktury. Co kdyby se operace více automatizovaly a pracovní síla by se tak mohla soustředit na tvorbu nově přidané hodnoty? str. 30 Architektura orientovaná na služby (Service Oriented Architecture, SOA) Komplikovanost IT infrastruktury brzdí výkonnost podniku, snižuje konkurenční výhodu a efektivnost klíčových funkčních oblastí. Tyto problémy může pomoci řešit architektura orientovaná na služby (SOA), mnoho organizací si k její strategii však zpočátku musí razit cestu. Ti, kterým se to podaří, ale bývají bohatě odměněni. str. 34 Mohlo by se zdát, že všem ředitelům IT je souzeno neustále bojovat s nekonečnými těžkostmi a problémy. Je to ale právě naopak: zde se nabízí kreativní vize toho, kde by ředitel IT mohl a měl působit. Úspěšným zvládnutím těchto výzev pronikají ředitelé IT přímo k obchodním cílům organizací. Spoluvytvářejí tak flexibilní podnik, přičemž se IT pro management organizace stává strategickou hodnotou.

6 PRVNÍ VÝZVA ZVLÁDNOUT Kde je moudrost, kterou jsme ztratili ve vědomostech? Kde jsou vědomosti, které jsme ztratili v informacích? TS Eliot

7 DATOVOU EXPLOZI Objemy strukturovaných i nestrukturovaných dat rychle narůstají. Náklady na ukládání dat proto tvoří významnou položku v IT rozpočtu. Lze tyto náklady přeměnit na konkurenční výhodu?

8 Žijeme v době obrovského nárůstu objemů dat. Odhaduje se, že množství dat se každý rok zvýší o 25 procent. Není proto překvapením, že náklady na ukládání dat tvoří více než 15 procent průměrného rozpočtu na IT a dále se zvyšují. Je též známo, že efektivní využití pevných disků bývá méně než 50 procent. Možná produkujeme a ukládáme více dat, ještě se je však musíme naučit efektivněji spravovat.* Díky optimalizaci systému pro ukládání dat pomohlo IBM velké obchodní a korporátní italské bance zvýšit výkonnost systému pro ukládání dat, zvýšit produktivitu o 15 procent a ušetřit EUR. Data se bez ohledu na odvětví stala životně důležitými při každém procesu i rozhodnutí. Banky potřebují data, aby porozuměly rentabilitě poboček, kvůli dobrému managementu kreditních rizik a na boj proti praní špinavých peněz. Vlády států musí používat informace v boji proti zločinu a terorizmu a na zabezpečení zvýšené efektivity svých policejních sil. V oblasti péče o zdraví jsou to management ve zdravotnictví, bezpečnost pacientů a rozvoj prediktivní medicíny, které kladou nároky na data a informace. Rozmanité a komplexní výzvy Současné neefektivní a fragmentované systémy pro ukládání dat bývají příčinou vysokých nákladů a nenaplněné cílové úrovně služeb. Exploze v nárůstu dat přetěžuje současné systémy a strategie ukládání. Způsoby, kterými jsou informační technologie schopny data tradičními metodami sbírat, ukládat a spravovat, už nestačí prudkému nárůstu hodnoty, objemu a kritického významu těchto dat. Správa životního cyklu informací (Information Lifecycle Management) používá postupy, procesy a nástroje, které jí slouží k vytvoření cenově co nejvýhodnější IT infrastruktury s ohledem na danou hodnotu informací v rámci podnikání. Životní cyklus začíná okamžikem vzniku informací a končí až jejich odstraněním. Informace jsou přiřazeny k podnikovým procesům prostřednictvím správy úrovně služeb spojené s aplikacemi, metadaty, informacemi a daty. Zdroj: Storage Networking Industry Association Dodržování přísných regulačních nařízení a auditorských postupů klade na podnikovou agendu stále větší nároky. Na celém světě existuje více než nařízení týkajících se archivace dat. Mají organizace k uloženým datům efektivní přístup a jsou schopny získat z nich potřebné informace? Na zvládnutí současného a očekávaného náporu dat je potřebné vyvinout a využívat nové postupy. Informace mají tak jako každé jiné zboží svůj životní cyklus a ten je zapotřebí spravovat. Ne všechna data mají stejnou hodnotu. Hodnota, kterou data pro podnik mají, se časem mění. Naléhavý z dnešního dne už není tak naléhavý za měsíc. Záznamy o produktivitě mají zase nejvyšší výpovědní hodnotu až několik týdnů od realizace. Podniky si proto již nemohou dovolit zacházet se všemi daty jednotně. Investice do informačních technologií musí odrážet hodnotu informací. *Zdroj: průzkum IBM: Information Lifecycle Management

9 Taktéž nemusí být všechny informace vždy k dispozici okamžitě. Některé určitě ano, v případě jiných informací však stačí, aby byly dostupné v průběhu určitého času. Faktem je, že všichni přežijeme, pokud přístup k některým informacím bude trvat o něco déle. Důležité je však vědět, které informace to jsou. Ředitelé IT musí získat lepší představu o tom, jakým způsobem se informace využívají. Pouze tak dostanou datovou explozi pod kontrolu a budou moci systém pro ukládání dat využívat efektivněji. V současnosti je ukládání dat v mnohých organizacích decentralizováno a úložná kapacita se nevyužívá naplno. V takovýchto organizacích neexistuje architektura a standardy pro ukládání dat, potřeby nejsou dobře definovány. Zde budou zřejmě používány rozličné postupy zálohování a obnovy dat a ředitelé IT budou frustrováni tím, že jejich organizace nejsou schopny plnit úkoly související s kritickými daty. Data nepocházejí pouze z obchodních transakcí. Systém pro ukládání dat musí zvládat výměny ů mezi zaměstnanci a jejich kolegy, přáteli a rodinami, přeposílání a ukládání fotografií, stahování reklamních kampaní, podcasting a blogování. Prostředí s roztříštěnou správou systémů pro ukládání dat, individuálními řešeními, centralizovaným zálohováním a obnovou dat je nákladné na provoz a náročné z hlediska potřebných procesů. Dochází k evoluci Předpokládá se, že podniky infrastrukturu systému pro ukládání dat přesunou postupně ze stávající funkční úrovně nejprve na úroveň založenou na službách a nakonec na úroveň založenou na užitkovosti. K tomu bude zapotřebí přehledný návod a určení klíčových podmínek. V rámci této evoluce budou podniky potřebovat snížit náklady prostřednictvím optimalizace systému pro ukládání dat a zvýšit rychlost migrace dat prostřednictvím virtualizace. Toto zase pravděpodobně přinese maximalizaci efektivity a její následné udržení spolu s integrovaným přístupem ke správě životního cyklu informací (Information Lifecycle Managementu). Věříme, že tento přístup s použitím technik koordinace a detekce potřeby umožní zkvalitnění a automatizaci procesů. Z TECHNICKÉHO HLEDISKA Šest zásad nejlepších postupů pro správu životního cyklu informací (Information Lifecycle Management): racionalizace dat virtualizace systému pro ukládání dat rozvrstvení systému pro ukládání dat správa informací procesy, organizace a správa ukládání archivace a zachování informací Více se dozvíte na: ibm.com/solutions/itsolutions

10 DRUHÁ VÝZVA NAJÍT INFORMACE V životě je zpravidla nejúspěšnější ten, kdo má nejlepší informace. Benjamin Disraeli 10

11 V DATECH Organizace vyzbrojené všemi svými daty by měly být schopné rychleji reagovat. Měly by lépe rozumět provozním a historickým trendům. Ale není tomu tak. 11

12 Každým rokem se množství dat připadajících na každého muže, ženu a dítě na Zemi zvyšuje o 800 MB. Zdroj: How much information?, UC Berkeley study Celosvětově zhruba 85 procent dat připadá na nestrukturovaná data. Průměrný podnik s kapitálem vyšším než jedna miliarda dolarů spravuje 48 různých finančních systémů a rozhodně více než jeden systém pro plánování podnikových zdrojů. Stěží potom překvapí, že zaměstnanci tráví 30 procent svého času hledáním potřebné informace.* Finanční ředitelé podniků věří, že informace, které dostávají, jsou aktuální, spolehlivé a konzistentní. Pouze jedna třetina z nich si ale myslí, že se s informacemi lehce pracuje, že jsou přizpůsobeny potřebám uživatelů a že náklady na jejich sběr a integraci jsou vynakládány efektivně.** Na oddělení IT je vyvíjen tlak, aby celému podniku dodávalo integrované informace a prognózy, v potřebné struktuře a formátu. To předpokládá vytvářet a udržovat úplná, konzistentní, do kontextu zasazená a přesná podniková data. K zajištění jejich konzistence je nezbytné řídit celý proces výběru, transformace, čištění a ukládání dat. Jedna z předních německých automobilek potřebovala integrovat informace a procesy tak, aby urychlila své rozhodování a zvýšila schopnost podniku reagovat na nové podněty. Společnost realizovala svou vizi řízení podniku v uzavřené smyčce a dosáhla dvacetiprocentního nárůstu produktivity zaměstnanců odpovědných za nákup materiálu. Očekává stoprocentní návratnost do jednoho roku a v budoucnosti i významný pokles nákladů na nákup materiálu a na skladování. Takové jsou výzvy. Skutečnost je zatím těmto cílům dosti vzdálená. V mnoha organizacích uživatelé nemají přístup k aktuálním, integrovaným informacím. Jsou přijímána závažná rozhodnutí, aniž by byly využity všechny dostupné informace. Objevují se izolované informace a různé odpovědi na stejné otázky jako důsledek existence neintegrovaných datových tržišť a skladů. Data bývají rozporuplná, protože existují v několika verzích na více místech. Živelné zakládání datových tržišť a skladů často způsobuje, že náklady na provoz a údržbu se zvyšují, úroveň standardizace je nízká a jednotné celopodnikové úložiště dat neexistuje. *Zdroj: Solutions for leveraging IT Investment, IBM **Zdroj: Information warehouse: Unlocking the business value in your data and information, IBM 12

13 Jak by měl na uvedené výzvy reagovat ředitel IT? Zde jsou některé z oblastí, na které by se měl zaměřit. Budování datových skladů tj. vytváření úložišť použitelných informací, které lze získat ze zákaznických, provozních a tržních dat a následně transformovat do tvaru vhodného pro podporu rozhodování. Metody a nástroje pro pokročilou analýzu dat mohou pomoci identifikovat nové obchodní příležitosti a hlouběji porozumět provozním a historickým trendům. Schopnost rychlejší odezvy. Díky efektivnějšímu využití informace v datovém skladu lze činit obchodní rozhodnutí rychleji a přesněji, a to i v měnících se tržních podmínkách. Konkurenční výhody je možné dosáhnout, pokud datový sklad poskytuje v reálném čase informace integrované za celý podnik, takže uživatelé mohou lépe interpretovat a rychleji reagovat na probíhající změny. Pokud se kapacita datového skladu dokáže pružně a efektivně přizpůsobovat obchodním potřebám, zvyšuje se flexibilita celého řešení. Náklady na vývoj takového řešení je přitom možné snížit využitím již existujících komponent nabízených různými IT dodavateli. Jedna z největších britských pojišťoven se potřebovala odlišit v prostředí cenové konkurence, aniž by zvýšila svá rizika či ohrozila svou ziskovost. Zavedením bezdrátového sledování, jak je vozidlo používáno, a využitím této informace pro stanovení optimálního pojistného v reálném čase umožnilo pojišťovně nahradit jednotnou cenovou strategii navrženou pro průměrného zákazníka individuálně stanoveným pojistným odrážejícím rizikovost konkrétního zákazníka. Přínosy řešení zahrnují schopnost konkurovat nižšími cenami při udržení celkové rentability, dostupnost kvalitnějších podkladů pro tvorbu cen a strategií a větší podíl věrných zákazníků. IBM jakožto velký nadnárodní podnik musí v rámci všech divizí zajistit jednotný přístup k obchodním případům. Různé metody vykazování a používání rozdílných zdrojů dat v rámci společnosti však v minulosti přinášely nesrovnalosti. Projektové týmy na všech úrovních musely před každým strategickým rozhodnutím zjišťovat, která data jsou aktuální. Zpoždění prodlužovala prodejní cyklus, zvyšovala náklady a limitovala možnost vedení společnosti předvídat a včas reagovat na potenciální změny v poptávce. Proto bylo vytvořeno centralizované řešení pro vykazování obchodních informací, které manažerům umožňuje rychle reagovat na změny. Výsledek: úspora 10 miliónů USD ročně díky efektivnějšímu prodeji, 10% nárůst času stráveného se zákazníkem a zrychlená reakce na výpadky tržeb z deseti týdnů na dva týdny. 13

14 TŘETÍ VÝZVA UMOŽNIT NOVÝ Nemůžeme bojovat s časem. Čas je na naší straně. William Gladstone 14

15 PRACOVNÍ STYL Způsob podnikání se mění. Mobilita a míra spolupráce se zvyšují a IT infrastruktura musí tyto změny podporovat. Je toho schopna? 15

16 Díky pružné pracovní době, možnosti pracovat z domova, zvyšující se mobilitě a outsourcingu specializovaných činností tráví stále více zaměstnanců stále méně času v tradičním kancelářském prostředí. Vzdálený přístup se bude do roku 2010 týkat až 37 procent zaměstnanců v západní Evropě.* Podniky a poskytovatelé služeb by měli začít vzdálený přístup využívat již dnes, aby dokázali v budoucnosti plně využít jeho potenciál. Ve studii společnosti Economist Intelligence Unit více než 31 procent zaměstnanců označilo mobilitu za klíčový prvek úspěchu práce. Zavádění a správa mobilních zařízení se staly pro dnešní podniky nutností. V rámci IBM se kritická data a aplikace nacházela ve stovkách různých fragmentovaných systémů. Bylo zapotřebí usměrnit komunikaci a zjednodušit přístup k informacím v celé společnosti prostřednictvím jediné, široké, flexibilní a virtuální IT platformy. Na robustních systémech IBM běžící infrastruktura On Demand Workplace přinesla zvýšení produktivity o jednu až tři hodiny měsíčně na zaměstnance a úspory více než 680 miliónů USD ročně. Denně Workplace navštíví téměř milion uživatelů. Jediný přístupový bod Informace se dnes nacházejí v různých lokalitách a systémech. Organizace proto musí uživatelům poskytnout jeden integrovaný přístupový bod, přes nějž se dostanou k informacím, aplikacím, procesům a osobám potřebným pro efektivní a operativní vykonání úkolu. Znamená to poskytování nástrojů pro zvýšení produktivity zaměstnanců, míry sdílení informací, spolupráce a schopnosti reagovat. Mezi tyto nástroje patří , kalendářové služby, týmový prostor, e- learning, webové konference a instant messaging. Velkou výzvou pro IT infrastrukturu je poskytování personalizovaného a bezpečného přístupu k relevantním informacím v reálném čase a to prostřednictvím různých zařízení a sítě podle výběru uživatele. Existují však překážky. Vždy budou existovat citlivé informace, které musí zůstat důvěrné a v bezpečí. Dále, neexistuje společná architektura a standardy pro mobilní zařízení a s prudkým nárůstem jejich využívání komplikovanost dále roste. Nutnost snížit stále rostoucí složitost a provozní náklady infrastruktury, rozptýlených osobních počítačů představuje pro ředitele IT další výzvu. *Zdroj: Gartner 16

17 Čtyři oblasti zaměření Bezbariérová komunikace mezi zákazníky, zaměstnanci, dodavateli a partnery i aplikacemi zvyšuje míru spolupráce. Díky platformám, které podporují spolupráci, vznikají týmové pracovní prostory, v nichž se nacházejí všechny součásti příslušného projektu. V minulosti bylo zapotřebí několika telefonátů na různá čísla, abyste zastihli kolegu. Nyní bude možné zjistit jeho dostupnost v kontextu dané aplikace anebo procesu. Personalizovaný přístup může být realizován prostřednictvím portálů, které poskytnou ucelenou prezentaci všech potřebných informací, v jednom náhledu a prostřednictvím jediného přihlášení. Odpadá přihlašování se do vícerých aplikací a získávání stejné informace po kouscích. Informace mohou být personalizovány a přizpůsobeny momentální roli uživatele. Výsledky studie společnosti IBM s názvem The Mobile Experience říkají, že 44 procent mobilních pracovníků uvádí jako svoji nejvyšší prioritu spolupráci na projektech anebo společné termíny. Úspěšné používání nástrojů pro spolupráci je pro organizace konkurující si v prostředí znalostní ekonomiky klíčové. Bezdrátové a mobilní technologie umožňují pohodlný přístup v reálném čase prostřednictvím široké škály zařízení a sítí. Organizace výrazně snižují náklady a zvyšují efektivitu tím, že mají data a aplikace dostupná kdykoliv a kdekoliv. Reklamace, jejíž posouzení a zpracování trvalo někdy týdny, může být nyní vyřešena a vyplacena na místě. Okamžitý přístup k databázi produktů a rezervace v reálném čase mění ve velkém počtu odvětví způsob prodeje v terénu. Virtuální klient a služby správy desktopů v současnosti umožňují správu diverzifikovaného prostředí desktopů prostřednictvím technologie sever-klient, která sjednotí všechny aplikace do jednoho virtuálního klienta. Tyto služby poskytují okamžitý (just-in-time) přístup k synchronizovaným a replikovatelným informacím. Erste Bank zvýšila flexibilitu bankovních operací díky řešení IBM Virtual Client Concept na hardwaru IBM BladeCenter. Nyní může centrálně ukládat obrazy aplikací a prostřednictvím lokální sítě (LAN) k nim může přistupovat odkudkoli. Zaměstnanci společnosti Erste Bank jsou tak schopni zpracovávat obchodní transakce flexibilně kdekoli a kdykoli, 24 hodin denně. Virtualizované prostředí navíc zjednodušuje administraci, umožňuje snadnou distribuci aplikačních aktualizací a správu celé infrastruktury přesouvá na webovou bázi 17

18 ČTVRTÁ VÝZVA DOKÁZAT VÍCE SE Přizpůsobit se, anebo zahynout právě to je věčným a neúprosným zákonem přírody. HG Wells 18

19 STEJNÝM MNOŽSTVÍM IT infrastruktura se pravidelně konsoliduje a zjednodušuje. Dosud to však nevedlo k tomu, aby dokázala lépe reagovat na měnící se podmínky trhu. Proč? 19

20 Informační technologie už nejsou pouze nutným výdajem při podnikání. Musí být součástí obchodní strategie, kterou doplňují. Musí podporovat projekty, které umožňují obchodní růst. To však vyžaduje flexibilní a dynamickou infrastrukturu, která dokáže očekávat změny obchodních požadavků a rychle na ně reagovat. Optimalizace a produktivita informačních technologií jsou klíčové Optimalizovaná IT infrastruktura je méně komplikovaná, méně nákladná a jednodušeji spravovatelná. To umožňuje demonstrovat a zvyšovat přínos informačních technologií pro organizaci. Konsolidací a standardizací IT infrastruktury na IBM hardwaru dosáhla společnost Austrian Railways 30% úspory na nákladech IT a rozlohu datového střediska snížila o 70 %. Plná návratnost investic se očekává do tří let. Nyní může společnost Austrian Railways mnohem snadněji spravovat celé prostředí, a nemusí se už zabývat širokou škálou systémů a dodavatelů. Mnoho existujících modelů IT infrastruktury má vzhledem k podnikání vícero nedostatků. Často ji tvoří samostatné funkční celky s izolovanými systémy a samostatným systémem pro ukládání dat pro každou aplikaci, vše dimenzované podle maximálního zatížení té které aplikace. Více takových samostatných funkčních celků vede ke komplikované síťové infrastruktuře, jejich propojení i správa jsou nesmírně náročné. Výsledkem je nízké využití, zbytečná komplikovanost, snížená produktivita a vysoké náklady. Trendem skutečně je, že se využitelnost zařízení snižuje servery jsou stále výkonnější, aplikace však ne. Využití neproduktivního času Téměř 60 procent výdajů na IT dnes jde na podpůrné operace, správu systémů, údržbu a na rutinní vylepšování.* Místo toho, aby se produkovala přidaná hodnota, ztrácí se mnoho času manuálním zjišťováním příčin a řešením technických problémů. Tím se opožďuje zavádění nových aplikací a snižuje funkčnost, což v konečném důsledku negativně ovlivňuje konkurenceschopnost organizace.. V mnoha případech je příčinou slabého výkonu systémů i neefektivní alokace prostředků. Dimenzování jednotlivých serverů a datových ůložišť na zvládání maximální zátěže znamená, že jsou po většinu času slabě využity a přebytečná kapacita leží ladem. V dané chvíli nemají k nevyužité kapacitě přístup ani ostatní izolované aplikace, které musí čekat, než se uvolní jejich vlastní prostředky. Výsledkem je celkový nárůst reakční doby. *Zdroj: IT Resource Optimization, IBM 20

21 Dnes už není nutné vyhradit pro každou aplikaci vlastní server anebo datové úložiště. S použitím dynamické infrastruktury mohou víceré aplikace IT prostředky sdílet. Odstraňují se bariéry mezi aplikacemi, izolované funkční celky mizí a celý systém se využívá efektivněji. Výsledkem je vyšší zhodnocení investic do IT, protože prostředky jsou více a efektivněji využity, kapacitou se již neplýtvá. Virtualizační technologie umožňuje sdílení a dynamickou alokaci stávajících prostředků novým úlohám. Výsledkem je zjednodušená infrastruktura a s ní i nižší náklady a vyšší produktivita. Automatizace údržby a provozních činností dále snižuje pravděpodobnost chyby operátora, čímž se zvyšuje celková dostupnost systému a efektivita IT služeb. Takováto infrastruktura pomáhá zkracovat reakční dobu a umožňuje organizacím udržovat úroveň služeb bez přehnaných výdajů na technologie. Provázání IT a podnikatelské strategie Dynamická infrastruktura podporuje podnikatelské záměry, kterých by jinak nebylo možné dosáhnout. Obchodní strategie se může opírat o flexibilní IT infrastrukturu, která bude mít tendenci podporovat a realizovat inovace Díky optimalizované IT infrastruktuře bude organizace schopna fungovat na principu zpracování na základě politik. IT prostředky budou automaticky přidělovány podle podnikatelských priorit a na základě přesně definované politiky a pravidel. To zajistí lepší rovnováhu mezi IT a podnikatelskými prioritami, stejně jako i rychlou a úspornou realizaci záměrů, které nejvíce prospívají podnikatelské strategii. Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK) je státní organizace v oblasti zdravotnictví, která zakoupila produkty nezbytné k podpoře narůstajících podnikových potřeb za polovinu ceny a snížila náklady spojené s údržbou hardwaru o 3 %. Migrací hostitelského prostředí UNISYS do nového prostředí p5, které je založené na procesoru IBM POWER5+, zlepšila svou návratnost investic do hostitelského systému. Společnost WGKK nyní může provádět snadný a rychlý přechod na vyšší verze bez prostojů a bez nutnosti instalovat dodatečné servery. Z TECHNICKÉHO HLEDISKA Optimalizaci lze rozdělit do čtyř úrovní. Jsou to: Zjednodušení: konsolidace IT prostředků, vedoucí ke snížení nutné údržby hardwaru a provozních nákladů. Virtualizace: vytvoření logických skupin sdílených prostředků umožňujících jejich efektivnější využití a vyšší dostupnost aplikací. Zajištění služeb (Provisioning): automatizace správy dostupné kapacity a vytížení aplikací, které povede ke zvýšení flexibility a snížení nákladů na implementaci. Sladění služeb (Orchestration): fungování na principu zpracování na základě pravidel, které přináší lepší rovnováhu mezi náklady na IT a podnikatelskými prioritami. Více se dozvíte na: ibm.com/solutions/itsolutions 21

22 PÁTÁ VÝZVA PAMATOVAT Ve výhodě je ten, kdo ani v bezpečí nezapomíná, že nebezpečí může přijít. Confucius 22

23 NA BEZPEČNOST Bezpečnost IT je dnes pro organizace klíčová. Je však možno přeměnit náklady na zabezpečení na konkurenční výhodu? 23

24 Není tajemstvím, že bezpečnost IT je pro podniky na celém světě velmi důležitá. Správy o hackerech, průnicích k zákaznickým informacím nebo o krádežích identity stále více znepokojují veřejnost. Množství nahlášených případů každoročně exponenciálně roste. Odhodlanost, kreativita a komplexnost těchto útoků dosáhly bezprecedentní úrovně. Cílem útoků jsou často nejslabší místa systému v současnosti jde zejména o koncového uživatele a bezdrátové sítě. 1 z 304 V roce 2005 představovaly případy phishingu 1 z 304 ů. V roce 2004 to byl jen 1 z 943 ů Zdroj: IBM Global Business Security Index Report Ohrožení stoupá i díky obecné dostupnosti širokopásmového připojení k internetu, mobilní výpočetní technice, zvýšenému technologickému povědomí a rozšířenosti laciných hackerských nástrojů. Stále komplikovanější bezpečnostní problémy spolu s neefektivním bezpečnostním managementem mohou vést k finančním rizikům a vysokým administrativním a provozním nákladům. A to jsme se ještě nezmínili o obavách či přímo špatných zkušenostech uživatelů s ochranou důvěrných informací, a o nutnosti pamatovat si velké množství hesel. Pro organizace může být náročné zvládat víceré odlišné a často manuální bezpečnostní procesy pro každou aplikaci. Jiným chybějí konzistentní, automatizované procesy pro dodržování zákonných a odvětvových nařízení týkajících se bezpečnosti a ochrany důvěrných dat, jako jsou např. osobní údaje klientů. Na co by si měly podniky dát pozor v souvislosti s internetovou telefonií (aplikace Skype a jiné produkty VoIP)? Má být vnitřní politika přísnější než zákonné předpisy a nařízení? S narůstající potřebou ochrany obchodního jména, duševního vlastnictví a důvěrných informací před zneužitím nebo krádeží vyhledávají organizace řešení, která by jim pomohla úsporně zvýšit bezpečnost IT. Organizace rovněž hledí na bezpečnost IT jako na prostředek, jak zajistit kontinuitu obchodní činnosti, zvýšit efektivitu, omezit problémy spojené s plněním zákonných povinností a v konečném důsledku se odlišit od konkurence. Je potřebné jít o stupeň dále, než je zabezpečení pomocí kódu PIN a běžných hesel? Které firemní a spotřebitelské produkty se nejčastěji stanou terčem útoků? Jaké strategie managementu vyžaduje stále rostoucí heterogenní oblast bezpečnosti? 24

25 V dnešním propojeném světě jsou spolehlivost a bezpečnost základními kameny obchodního úspěchu. Aby byla organizace spolehlivým obchodním partnerem - ať už jako součást dodavatelského řetězce nadnárodní společnosti nebo pro jednotlivého spotřebitele - musí být schopna nakládat s daty správně a bezpečně. Organizace, která není spolehlivá v oblasti on-line nákupů, je odsouzena k zániku. Typickým přístupem k bezpečnosti IT však doposud bylo využití jednotlivých neintegrovaných produktů či dokonce služeb organizací. Důraz je často kladen na zabezpečení přístupu z Internetu na úrovni firewallu a na detekci průniků. Na bezpečnostní incidenty, ke kterým nevyhnutelně dochází je tak možné reagovat, až když k nim dojde, přičemž vlastní reakce není koordinovaná. Není splněn systémový přístup napříč všemi aplikacemi a procesy. Začátkem 90. let minulého století bylo na světě méně než lidí s potřebnými prostředky a vědomostmi na podniknutí útoků proti bezpečnosti.* Dnes jde toto číslo do stovek miliónů.** Potřebný je komplexní a zároveň přesně cílený přístup. Je nezbytné identifikovat informační aktiva, která chráníme, zjistit jejich zranitelnosti a určit potenciální dopady na činnost organizace a míru akceptovatelného rizika. Následně je třeba stanovit prostředky potřebné pro zajištění jednotlivých bezpečnostních požadavků a náklady na jejich implementaci. Implementovaná bezpečnostní opatření musí odpovídat zjištěným rizikům podle míry jejich závažnosti a stanovené míry akceptovatelného rizika. Ředitelé IT se v tomto prostředí musí zaměřit na určité klíčové oblasti. Jak mohou kontroly přístupových práv ke kritickým aplikacím ochránit systémy a jejich slabá místa? Zavedení systému správy uživatelských účtů umožní implementaci a prosazování bezpečnostních politik pro přístup k systémovým zdrojům. Aktivní monitoring a analýza zabezpečí ochranu před hrozbami. Klíčová bude spolehlivost a dodržovaní předpisů; bude potřebné přijmout, monitorovat a uplatňovat podnikovou IT politiku, která by zjednodušila dodržování rostoucího počtu legislativních nařízení. ING, jedna z 20 největších finančních institucí na světě, měla zájem efektivněji spravovat přístupová práva uživatelů napříč vícerými aplikacemi. Jednalo se o zvýšení bezpečnosti při příchodech a odchodech zaměstnanců, dodržování zákonných předpisů a zvýšení produktivity IT. Díky samoobslužným systémům pro správu hesel přineslo integrované řešení správy uživatelských účtů roční úspory 15 miliónů EUR, stejně jako i 25% pokles nákladů na asistenční služby. Produktivita správy přístupů se zdvojnásobila a vytvoření profilu nového uživatele nyní trvá pouze jeden den, místo až šesti týdnů v minulosti. *Zdroj: Six nightmares, Antholy Lake (ISBN , 2000) **Zdroj: IBM 25

THINK! Cloud computing od IBM. Data ani systémy už nemusí být ve firemní serverovně, mohou se skrývat v oblacích

THINK! Cloud computing od IBM. Data ani systémy už nemusí být ve firemní serverovně, mohou se skrývat v oblacích THINK! KLIENTSKÝ MAGAZÍN IBM ČESKÁ REPUBLIKA 2/2010 VYŠKOV BUDUJE TECHNOLOGICKÉ ZÁZEMÍ PRO 41 OBCÍ Virtualizace pomáhá spravovat agendy desítek obcí NA CESTĚ ZA LEPŠÍ ZDRAVOTNÍ PÉČÍ ehealth aneb elektronické

Více

The Blue Rose. INFORMAČNÍ SYSTÉM str. 4 SOA VÁM POMŮŽE SLOŽIT IDEÁLNÍ. TAKE BACK CONTROL NEBOLI S NÁMI TO ZVLÁDNETE str. 32

The Blue Rose. INFORMAČNÍ SYSTÉM str. 4 SOA VÁM POMŮŽE SLOŽIT IDEÁLNÍ. TAKE BACK CONTROL NEBOLI S NÁMI TO ZVLÁDNETE str. 32 The Blue Rose IBM ČR říjen 2006 ibm.com/cz/bluerose SOA VÁM POMŮŽE SLOŽIT IDEÁLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM str. 4 > téma > řešení > software > mixer INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE SMRŠŤUJÍ ZEMĚKOULI str. 6 ZMĚNA INFORMAČNÍHO

Více

POUŽITÍ CASE PRO ŘÍZENÍ ARCHITEKTURY SOA

POUŽITÍ CASE PRO ŘÍZENÍ ARCHITEKTURY SOA POUŽITÍ CASE PRO ŘÍZENÍ ARCHITEKTURY SOA SEMESTRÁLNÍ PRÁCE K PŘEDMĚTU 4IT450 - CASE ZS 2009/2010 Vedoucí týmu: Petr David (xdavp08@vse.cz) Členové: Tomáš Šolar (xsolt02@vse.cz) Martin Špírek (xspim10@vse.cz)

Více

White Paper Mobilita v podnikání. Svět IT se neustále mění.

White Paper Mobilita v podnikání. Svět IT se neustále mění. White Paper Mobilita v podnikání Svět IT se neustále mění. 1 Obsah 4 1. Úvod 6 2. Současný stav 8 3. Trendy 11 4. Zkušenosti 11 4.1 Strategie mobility: spektrum a hranice 17 4.2 Správa zařízení 18 4.3

Více

White Paper SAP inovace

White Paper SAP inovace White Paper SAP inovace Vysoce výkonné produkty pro efektivní a flexibilní řízení firmy. HANA TM in-memory technologie podniková mobilita cloud computing. Obsah 1. Úvod 5 2. SAP v kontextu práce s daty

Více

Srovnávací analýza systému SprinxCRM a vybraných konkurenčních produktů

Srovnávací analýza systému SprinxCRM a vybraných konkurenčních produktů Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Lucie Perná Srovnávací analýza systému SprinxCRM a vybraných konkurenčních produktů Bakalářská

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.5.2015 COM(2015) 192 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Strategie pro jednotný digitální trh

Více

Siemens řízený z německého Erlangenu, ve kterém se sešli specialisté na návrh. a správu budov a jejich provozních systémů,

Siemens řízený z německého Erlangenu, ve kterém se sešli specialisté na návrh. a správu budov a jejich provozních systémů, 25 S objemem zpracovávaných dat roste spotřeba energie NOLOGIE Napadlo vás někdy, kolik energie je potřeba k tomu, abychom si přečetli svůj ranní e-mail, ergetika prošli oblíbené 28 29webové stránky, spustili

Více

Cloud Computing: Fenomén, který budí emoce

Cloud Computing: Fenomén, který budí emoce Cloud Computing: Fenomén, který budí emoce BusinessIT.cz Edice: BusinessIT ebooks Autoři: Redakce BusinessIT.cz a partneři Copyright Bispiral, s.r.o., 2012 Vydáno v roce 2012 v Bispiral, s.r.o. Názvy použité

Více

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

THINK! Smarter Commerce: marketing a prodej pro dnešní svět. IBM CMO Study dává nahlédnout do myšlení marketingových ředitelů

THINK! Smarter Commerce: marketing a prodej pro dnešní svět. IBM CMO Study dává nahlédnout do myšlení marketingových ředitelů THINK! KLIENTSKÝ MAGAZÍN IBM ČESKÁ REPUBLIKA 1/2012 CHYTŘEJŠÍ MĚSTA UMÍ DATA VYUŽÍT aneb jak skloubit procesy a předpisy, aby bylo možné občanům nabídnout pružný a rychlý servis Smarter Commerce: marketing

Více

The Blue Rose. NÁKLADŮstr. 4 ZNÁME CESTU KE SNÍŽENÍ. PROJEKTY ZA T I T DNY I 13 LET str. 28. E ENÍ MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ V KOMERâNÍ BANCE str.

The Blue Rose. NÁKLADŮstr. 4 ZNÁME CESTU KE SNÍŽENÍ. PROJEKTY ZA T I T DNY I 13 LET str. 28. E ENÍ MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ V KOMERâNÍ BANCE str. The Blue Rose IBM âr fiíjen 2005 ibm.com/cz/bluerose ZNÁME CESTU KE SNÍŽENÍ NÁKLADŮstr. 4 > řešení > software > hardware > consulting POTRAVINY MUSÍ MÍT SVÒJ RODOKMEN str. 12 E ENÍ MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ

Více

THINK! BUDOUCNOST PODNIKÁNÍ MÁ ZELENOU BARVU. udržitelnost jako klíčový faktor na cestě k úspěchu SOFTWARE. NANO- TECHNOLOGIE IT v zemi trpaslíků

THINK! BUDOUCNOST PODNIKÁNÍ MÁ ZELENOU BARVU. udržitelnost jako klíčový faktor na cestě k úspěchu SOFTWARE. NANO- TECHNOLOGIE IT v zemi trpaslíků THINK! KLIENTSKÝ MAGAZÍN IBM ČESKÁ REPUBLIKA 3/2008 SOFTWARE HENDRERCILIT Cognos dodá správné informace NANO- TECHNOLOGIE IT v zemi trpaslíků SOLUTIONS Aby zahradníci nezůstali na holičkách BUDOUCNOST

Více

Komix Fórum. «Technologické novinky» «Případové studie» Kdybych měl posledních pět dolarů, tak tři z nich věnuji na reklamu. Henry Ford, 1863 1947

Komix Fórum. «Technologické novinky» «Případové studie» Kdybych měl posledních pět dolarů, tak tři z nich věnuji na reklamu. Henry Ford, 1863 1947 2014 Komix Fórum «Technologické novinky» «Případové studie» 1 / Úvodník ředitele společnosti 2 / HP Vertica jako příklad produktu na rozhraní věků? 4 / ADVANTA project portfolio management jako sociální

Více

Hlavní město Praha. Informační strategie hlavního města Prahy do roku 2010. Cesta ke -Praze

Hlavní město Praha. Informační strategie hlavního města Prahy do roku 2010. Cesta ke -Praze Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 31/01 ze dne 20. 10. 2005 Hlavní město Praha Informační strategie hlavního města Prahy do roku 2010 Cesta ke -Praze Magistrát hlavního města Prahy, odbor informatiky duben

Více

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE 2011 CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE POZNEJTE, JAK MĚSTA MODERNIZUJÍ ÚŘADY A ZKVALITŇUJÍ SLUŽBY ZA POMOCI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Tento informační dokument připravil

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Příručka pro místní rozvoj

Příručka pro místní rozvoj Příručka pro místní rozvoj Obsah Úvod 1. Co je místní hospodářský rozvoj 2. Zajištění konkurenční výhody 3. Kdo se účastní 4. Vedení procesu 5. Role obce v místním hospodářském rozvoji 6. O tom, jako postupovat

Více

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu ERP Systems and Possible Cloud

Více

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU ÚVOD 1. ZÁKLADNÍ ÚKOLY MANAGEMENTU 1.1 Trendy na pozítří 2. PROCES TVORBY POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE 2.1 Vytvoření poslání 2.2 Vytvoření vize 2.2.1 Základní cíle

Více

Cloud computing? Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Bakalářská práce.

Cloud computing? Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Bakalářská práce. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Cloud computing? Bakalářská práce Autor: Karel Volena Informační technologie Vedoucí práce: Ing. Vladimír

Více

Širokopásmové město Orientační plán pro veřejnou správu

Širokopásmové město Orientační plán pro veřejnou správu 2010 Širokopásmové město Orientační plán pro veřejnou správu 01 02 03 04 ČÁST PRVNÍ Vysvětluje důležitost broadbandu pro samosprávu a objasňuje, proč je v této oblasti vhodná její aktivní účast... 6 ČÁST

Více

Blue Rose. The IBM SE NA SVÉ PARTNERY MÒÎE SPOLEHNOUT. řešení str. 10 PRAŽSKÉ LETIŠTĚ HLÍDÁ NEJMODERNĚJŠÍ KAMEROVÝ SYSTÉM

Blue Rose. The IBM SE NA SVÉ PARTNERY MÒÎE SPOLEHNOUT. řešení str. 10 PRAŽSKÉ LETIŠTĚ HLÍDÁ NEJMODERNĚJŠÍ KAMEROVÝ SYSTÉM IBM âr leden 2007 The Blue Rose ibm.com/cz/bluerose IBM SE NA SVÉ PARTNERY MÒÎE SPOLEHNOUT řešení str. 10 PRAŽSKÉ LETIŠTĚ HLÍDÁ NEJMODERNĚJŠÍ KAMEROVÝ SYSTÉM software str. 16 FIRMY ZAČÍNAJÍ VYUŽÍVAT VÝHOD

Více

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: Název sady DUM: Název a adresa školy: Registrační číslo projektu: Číslo a název šablony: Obor vzdělávání: Tematická oblast ŠVP: Předmět a ročník Autor: VY_32_INOVACE_STR_1

Více

SOA a nástroje pro Cloud Computing

SOA a nástroje pro Cloud Computing Vysoká škola ekonomická v Praze TÉMA PRÁCE: SOA a nástroje pro Cloud Computing vypracovali: Jan Gleza, Tomáš Řeháček, Pavel Müller, Vojtěch Košák ROK: 2011 OBSAH 1 ÚVOD...5 2 ÚVOD DO SOA (SERVICE ORIENTED

Více

The Blue Rose. KAŽDOU FIRMU str. 4 NAJDEME NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ PRO. ČIPY USNADNÍ PRÁCI V NEMOCNICÍCH str. 30

The Blue Rose. KAŽDOU FIRMU str. 4 NAJDEME NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ PRO. ČIPY USNADNÍ PRÁCI V NEMOCNICÍCH str. 30 The Blue Rose IBM âr ãerven 2006 ibm.com/cz/bluerose NAJDEME NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ PRO KAŽDOU FIRMU str. 4 > téma > software > hardware > services & consulting E-MAIL NA SEZNAMU, ANEB JAK SE ZE DVOU TERABYTŮ

Více

Implementace CRM systému v podniku případová studie

Implementace CRM systému v podniku případová studie Masarykova univerzita Fakulta informatiky Implementace CRM systému v podniku případová studie Diplomová práce Mgr. Tomáš Zdvořilý Brno, květen 2014 [oficiální zadání] [prohlášení autora školního díla]

Více

Strategie řízení vztahů se zákazníky společnosti Allianz pojišťovna, a.s. Bc. Václav Filip

Strategie řízení vztahů se zákazníky společnosti Allianz pojišťovna, a.s. Bc. Václav Filip Strategie řízení vztahů se zákazníky společnosti Allianz pojišťovna, a.s. Bc. Václav Filip Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Tato diplomová práce popisuje tvorbu strategie řízení vztahů se zákazníky společnosti

Více

Cloud Computing - nové přístupy. Svět IT je v pohybu

Cloud Computing - nové přístupy. Svět IT je v pohybu Cloud Computing - nové přístupy Svět IT je v pohybu 1 Obsah 5 7 7 8 9 12 12 12 12 15 15 16 17 21 25 26 28 30 1. Úvod 2. Cloud computing svět IT se mění! 2.1 Změny v ekosystému IT 2.2 Příklad Microsoftu:

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Vážení partneři, do sedmnáctého ročníku prestižní soutěže Microsoft Awards přihlásili

Více