DNEŠNÍ VÝZVY ZÍTŘEJŠÍ PŘÍLEŽITOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DNEŠNÍ VÝZVY ZÍTŘEJŠÍ PŘÍLEŽITOSTI"

Transkript

1 DNEŠNÍ VÝZVY ZÍTŘEJŠÍ PŘÍLEŽITOSTI Přivádíme informační technologie až k srdci organizace

2 V dnešní době čelí ředitelé IT zvyšujícím se nárokům: ze strany představenstva, zaměstnanců i akcionářů. Informační technologie mají vliv na úspěšnost strategií i na tempo organizačních změn. OSM VÝZEV, OSM PŘÍLEŽITOSTÍ

3 Při dodávání produktů a služeb dle aktuálních požadavků trhu jsou organizace v mnoha ohledech závislé na informačních technologiích (IT). Neznamená to ale, že jen chtějí další IT. Chtějí něco, co jim umožní transformovat podnik tak, aby dokázal lépe reagovat na požadavky zákazníků, inovovat služby, vstupovat na nové trhy a zvyšovat tržby. Role vyšších a středních vedoucích pracovníků IT se proměňují. Již nestačí pouze klást důraz na cenovou výhodnost, spolehlivost a kvalitu informačních technologií. Podstatou jejich rolí je přispět k růstu organizace. A tento posun je stále důležitější. Uvědoměním si této nové role však existující tlaky ani zdaleka nekončí. Tlak na snižování výdajů na IT je silnější než kdykoliv předtím. Výzva je proto jednoduchá avšak svým rozsahem obrovská. Ředitelé IT musí technologie přeměnit na strategickou hodnotu, zároveň snížit náklady a zvýšit výkonnost a flexibilitu podniku. Není to překvapující ani nová výzva. V dnešním světě podnikání však získává vysokou prioritu.

4 Víme, že ředitelé IT a jejich kolegové čelí osmi základním výzvám. Jejich závažnost, stupeň a konkrétní povaha budou samozřejmě záviset na dané organizaci. Úspěch ředitelů IT závisí na tom, zda dokáží na tyto výzvy správně reagovat a úspěšně je zvládat. Všechny tyto výzvy mají něco společného. Zaměřují se na to, čemu říkáme IT infrastruktura. IT infrastruktura závisí na softwaru a hardwaru, které spolu tvoří základ pro úspěch či selhání provozování IT. str. 6 Zvládnout datovou explozi Objemy strukturovaných i nestrukturovaných dat rychle narůstají. Nařízení přikazují, aby podniky poskytovaly přístup k většímu množství integrovaných informací, a požadují, aby podniky spravovaly tato data po dobu jejich celého životního cyklu. Náklady na ukládání dat proto tvoří významnou položku v IT rozpočtu. Jak ale tyto výdaje přeměnit na konkurenční výhodu? str. 10 Najít informace v datech Organizace zjišťují, že data jsou držena izolovaně na více místech. Pro vedení je obtížné přeměnit tato data na užitečnou informaci. Prostředky vynaložené na IT zatím nevytvořily stav, v němž by podniky mohly efektivně využívat informaci v datech obsaženou, místo aby byly zahlceny prvotními, neupravenými daty. str. 14 Umožnit nový pracovní styl Pracovní postupy podniků i jednotlivců se s používáním mobilních technologií a se zvyšováním míry spolupráce mění. Nové prostředí však klade i vyšší nároky na oddělení IT. Jak je možné IT co nejlépe využít a přitom udržet jeho náklady pod kontrolou? str. 18 Dokázat více se stejným množstvím Organizace jsou svědky toho, jak se jejich IT infrastruktura prudce rozrůstá a stává se stále složitější. Vžité postupy na konsolidaci a zjednodušení nepřinesly hmatatelné výsledky. Neexistuje však způsob, jak z existujících IT prostředků vytěžit vyšší efektivitu a umožnit současným zaměstnancům vyšší produktivitu?

5 Pamatovat na bezpečnost Organizace si uvědomují své povinnosti vyplývající ze zákona i cenu vlastního dobrého jména, proto kladou na bezpečnost IT stále vyšší nároky. Může být implementace bezpečnostních opatření i konkurenční výhodou a nikoli pouze výdajem navíc? str. 22 Konat v předstihu Velké organizace mají připravené plány obnovy pro případ krizové situace, mnoho podniků však tuto oblast přehlíží. Je to přitom další z oblastí, v níž může ředitel IT sehrát vedoucí úlohu a v níž může být prevence transformována na proaktivní strategii. str. 26 Efektivita od základů Cena práce v oblasti IT je stále vysoká a velkou část z těchto nákladů tvoří výdaje na údržbu existujících systémů. Zdá se však, že s každým rozšířením systémů IT narůstá i potřeba nových pracovních sil, které jsou zapotřebí ke zvládnutí rostoucí infrastruktury. Co kdyby se operace více automatizovaly a pracovní síla by se tak mohla soustředit na tvorbu nově přidané hodnoty? str. 30 Architektura orientovaná na služby (Service Oriented Architecture, SOA) Komplikovanost IT infrastruktury brzdí výkonnost podniku, snižuje konkurenční výhodu a efektivnost klíčových funkčních oblastí. Tyto problémy může pomoci řešit architektura orientovaná na služby (SOA), mnoho organizací si k její strategii však zpočátku musí razit cestu. Ti, kterým se to podaří, ale bývají bohatě odměněni. str. 34 Mohlo by se zdát, že všem ředitelům IT je souzeno neustále bojovat s nekonečnými těžkostmi a problémy. Je to ale právě naopak: zde se nabízí kreativní vize toho, kde by ředitel IT mohl a měl působit. Úspěšným zvládnutím těchto výzev pronikají ředitelé IT přímo k obchodním cílům organizací. Spoluvytvářejí tak flexibilní podnik, přičemž se IT pro management organizace stává strategickou hodnotou.

6 PRVNÍ VÝZVA ZVLÁDNOUT Kde je moudrost, kterou jsme ztratili ve vědomostech? Kde jsou vědomosti, které jsme ztratili v informacích? TS Eliot

7 DATOVOU EXPLOZI Objemy strukturovaných i nestrukturovaných dat rychle narůstají. Náklady na ukládání dat proto tvoří významnou položku v IT rozpočtu. Lze tyto náklady přeměnit na konkurenční výhodu?

8 Žijeme v době obrovského nárůstu objemů dat. Odhaduje se, že množství dat se každý rok zvýší o 25 procent. Není proto překvapením, že náklady na ukládání dat tvoří více než 15 procent průměrného rozpočtu na IT a dále se zvyšují. Je též známo, že efektivní využití pevných disků bývá méně než 50 procent. Možná produkujeme a ukládáme více dat, ještě se je však musíme naučit efektivněji spravovat.* Díky optimalizaci systému pro ukládání dat pomohlo IBM velké obchodní a korporátní italské bance zvýšit výkonnost systému pro ukládání dat, zvýšit produktivitu o 15 procent a ušetřit EUR. Data se bez ohledu na odvětví stala životně důležitými při každém procesu i rozhodnutí. Banky potřebují data, aby porozuměly rentabilitě poboček, kvůli dobrému managementu kreditních rizik a na boj proti praní špinavých peněz. Vlády států musí používat informace v boji proti zločinu a terorizmu a na zabezpečení zvýšené efektivity svých policejních sil. V oblasti péče o zdraví jsou to management ve zdravotnictví, bezpečnost pacientů a rozvoj prediktivní medicíny, které kladou nároky na data a informace. Rozmanité a komplexní výzvy Současné neefektivní a fragmentované systémy pro ukládání dat bývají příčinou vysokých nákladů a nenaplněné cílové úrovně služeb. Exploze v nárůstu dat přetěžuje současné systémy a strategie ukládání. Způsoby, kterými jsou informační technologie schopny data tradičními metodami sbírat, ukládat a spravovat, už nestačí prudkému nárůstu hodnoty, objemu a kritického významu těchto dat. Správa životního cyklu informací (Information Lifecycle Management) používá postupy, procesy a nástroje, které jí slouží k vytvoření cenově co nejvýhodnější IT infrastruktury s ohledem na danou hodnotu informací v rámci podnikání. Životní cyklus začíná okamžikem vzniku informací a končí až jejich odstraněním. Informace jsou přiřazeny k podnikovým procesům prostřednictvím správy úrovně služeb spojené s aplikacemi, metadaty, informacemi a daty. Zdroj: Storage Networking Industry Association Dodržování přísných regulačních nařízení a auditorských postupů klade na podnikovou agendu stále větší nároky. Na celém světě existuje více než nařízení týkajících se archivace dat. Mají organizace k uloženým datům efektivní přístup a jsou schopny získat z nich potřebné informace? Na zvládnutí současného a očekávaného náporu dat je potřebné vyvinout a využívat nové postupy. Informace mají tak jako každé jiné zboží svůj životní cyklus a ten je zapotřebí spravovat. Ne všechna data mají stejnou hodnotu. Hodnota, kterou data pro podnik mají, se časem mění. Naléhavý z dnešního dne už není tak naléhavý za měsíc. Záznamy o produktivitě mají zase nejvyšší výpovědní hodnotu až několik týdnů od realizace. Podniky si proto již nemohou dovolit zacházet se všemi daty jednotně. Investice do informačních technologií musí odrážet hodnotu informací. *Zdroj: průzkum IBM: Information Lifecycle Management

9 Taktéž nemusí být všechny informace vždy k dispozici okamžitě. Některé určitě ano, v případě jiných informací však stačí, aby byly dostupné v průběhu určitého času. Faktem je, že všichni přežijeme, pokud přístup k některým informacím bude trvat o něco déle. Důležité je však vědět, které informace to jsou. Ředitelé IT musí získat lepší představu o tom, jakým způsobem se informace využívají. Pouze tak dostanou datovou explozi pod kontrolu a budou moci systém pro ukládání dat využívat efektivněji. V současnosti je ukládání dat v mnohých organizacích decentralizováno a úložná kapacita se nevyužívá naplno. V takovýchto organizacích neexistuje architektura a standardy pro ukládání dat, potřeby nejsou dobře definovány. Zde budou zřejmě používány rozličné postupy zálohování a obnovy dat a ředitelé IT budou frustrováni tím, že jejich organizace nejsou schopny plnit úkoly související s kritickými daty. Data nepocházejí pouze z obchodních transakcí. Systém pro ukládání dat musí zvládat výměny ů mezi zaměstnanci a jejich kolegy, přáteli a rodinami, přeposílání a ukládání fotografií, stahování reklamních kampaní, podcasting a blogování. Prostředí s roztříštěnou správou systémů pro ukládání dat, individuálními řešeními, centralizovaným zálohováním a obnovou dat je nákladné na provoz a náročné z hlediska potřebných procesů. Dochází k evoluci Předpokládá se, že podniky infrastrukturu systému pro ukládání dat přesunou postupně ze stávající funkční úrovně nejprve na úroveň založenou na službách a nakonec na úroveň založenou na užitkovosti. K tomu bude zapotřebí přehledný návod a určení klíčových podmínek. V rámci této evoluce budou podniky potřebovat snížit náklady prostřednictvím optimalizace systému pro ukládání dat a zvýšit rychlost migrace dat prostřednictvím virtualizace. Toto zase pravděpodobně přinese maximalizaci efektivity a její následné udržení spolu s integrovaným přístupem ke správě životního cyklu informací (Information Lifecycle Managementu). Věříme, že tento přístup s použitím technik koordinace a detekce potřeby umožní zkvalitnění a automatizaci procesů. Z TECHNICKÉHO HLEDISKA Šest zásad nejlepších postupů pro správu životního cyklu informací (Information Lifecycle Management): racionalizace dat virtualizace systému pro ukládání dat rozvrstvení systému pro ukládání dat správa informací procesy, organizace a správa ukládání archivace a zachování informací Více se dozvíte na: ibm.com/solutions/itsolutions

10 DRUHÁ VÝZVA NAJÍT INFORMACE V životě je zpravidla nejúspěšnější ten, kdo má nejlepší informace. Benjamin Disraeli 10

11 V DATECH Organizace vyzbrojené všemi svými daty by měly být schopné rychleji reagovat. Měly by lépe rozumět provozním a historickým trendům. Ale není tomu tak. 11

12 Každým rokem se množství dat připadajících na každého muže, ženu a dítě na Zemi zvyšuje o 800 MB. Zdroj: How much information?, UC Berkeley study Celosvětově zhruba 85 procent dat připadá na nestrukturovaná data. Průměrný podnik s kapitálem vyšším než jedna miliarda dolarů spravuje 48 různých finančních systémů a rozhodně více než jeden systém pro plánování podnikových zdrojů. Stěží potom překvapí, že zaměstnanci tráví 30 procent svého času hledáním potřebné informace.* Finanční ředitelé podniků věří, že informace, které dostávají, jsou aktuální, spolehlivé a konzistentní. Pouze jedna třetina z nich si ale myslí, že se s informacemi lehce pracuje, že jsou přizpůsobeny potřebám uživatelů a že náklady na jejich sběr a integraci jsou vynakládány efektivně.** Na oddělení IT je vyvíjen tlak, aby celému podniku dodávalo integrované informace a prognózy, v potřebné struktuře a formátu. To předpokládá vytvářet a udržovat úplná, konzistentní, do kontextu zasazená a přesná podniková data. K zajištění jejich konzistence je nezbytné řídit celý proces výběru, transformace, čištění a ukládání dat. Jedna z předních německých automobilek potřebovala integrovat informace a procesy tak, aby urychlila své rozhodování a zvýšila schopnost podniku reagovat na nové podněty. Společnost realizovala svou vizi řízení podniku v uzavřené smyčce a dosáhla dvacetiprocentního nárůstu produktivity zaměstnanců odpovědných za nákup materiálu. Očekává stoprocentní návratnost do jednoho roku a v budoucnosti i významný pokles nákladů na nákup materiálu a na skladování. Takové jsou výzvy. Skutečnost je zatím těmto cílům dosti vzdálená. V mnoha organizacích uživatelé nemají přístup k aktuálním, integrovaným informacím. Jsou přijímána závažná rozhodnutí, aniž by byly využity všechny dostupné informace. Objevují se izolované informace a různé odpovědi na stejné otázky jako důsledek existence neintegrovaných datových tržišť a skladů. Data bývají rozporuplná, protože existují v několika verzích na více místech. Živelné zakládání datových tržišť a skladů často způsobuje, že náklady na provoz a údržbu se zvyšují, úroveň standardizace je nízká a jednotné celopodnikové úložiště dat neexistuje. *Zdroj: Solutions for leveraging IT Investment, IBM **Zdroj: Information warehouse: Unlocking the business value in your data and information, IBM 12

13 Jak by měl na uvedené výzvy reagovat ředitel IT? Zde jsou některé z oblastí, na které by se měl zaměřit. Budování datových skladů tj. vytváření úložišť použitelných informací, které lze získat ze zákaznických, provozních a tržních dat a následně transformovat do tvaru vhodného pro podporu rozhodování. Metody a nástroje pro pokročilou analýzu dat mohou pomoci identifikovat nové obchodní příležitosti a hlouběji porozumět provozním a historickým trendům. Schopnost rychlejší odezvy. Díky efektivnějšímu využití informace v datovém skladu lze činit obchodní rozhodnutí rychleji a přesněji, a to i v měnících se tržních podmínkách. Konkurenční výhody je možné dosáhnout, pokud datový sklad poskytuje v reálném čase informace integrované za celý podnik, takže uživatelé mohou lépe interpretovat a rychleji reagovat na probíhající změny. Pokud se kapacita datového skladu dokáže pružně a efektivně přizpůsobovat obchodním potřebám, zvyšuje se flexibilita celého řešení. Náklady na vývoj takového řešení je přitom možné snížit využitím již existujících komponent nabízených různými IT dodavateli. Jedna z největších britských pojišťoven se potřebovala odlišit v prostředí cenové konkurence, aniž by zvýšila svá rizika či ohrozila svou ziskovost. Zavedením bezdrátového sledování, jak je vozidlo používáno, a využitím této informace pro stanovení optimálního pojistného v reálném čase umožnilo pojišťovně nahradit jednotnou cenovou strategii navrženou pro průměrného zákazníka individuálně stanoveným pojistným odrážejícím rizikovost konkrétního zákazníka. Přínosy řešení zahrnují schopnost konkurovat nižšími cenami při udržení celkové rentability, dostupnost kvalitnějších podkladů pro tvorbu cen a strategií a větší podíl věrných zákazníků. IBM jakožto velký nadnárodní podnik musí v rámci všech divizí zajistit jednotný přístup k obchodním případům. Různé metody vykazování a používání rozdílných zdrojů dat v rámci společnosti však v minulosti přinášely nesrovnalosti. Projektové týmy na všech úrovních musely před každým strategickým rozhodnutím zjišťovat, která data jsou aktuální. Zpoždění prodlužovala prodejní cyklus, zvyšovala náklady a limitovala možnost vedení společnosti předvídat a včas reagovat na potenciální změny v poptávce. Proto bylo vytvořeno centralizované řešení pro vykazování obchodních informací, které manažerům umožňuje rychle reagovat na změny. Výsledek: úspora 10 miliónů USD ročně díky efektivnějšímu prodeji, 10% nárůst času stráveného se zákazníkem a zrychlená reakce na výpadky tržeb z deseti týdnů na dva týdny. 13

14 TŘETÍ VÝZVA UMOŽNIT NOVÝ Nemůžeme bojovat s časem. Čas je na naší straně. William Gladstone 14

15 PRACOVNÍ STYL Způsob podnikání se mění. Mobilita a míra spolupráce se zvyšují a IT infrastruktura musí tyto změny podporovat. Je toho schopna? 15

16 Díky pružné pracovní době, možnosti pracovat z domova, zvyšující se mobilitě a outsourcingu specializovaných činností tráví stále více zaměstnanců stále méně času v tradičním kancelářském prostředí. Vzdálený přístup se bude do roku 2010 týkat až 37 procent zaměstnanců v západní Evropě.* Podniky a poskytovatelé služeb by měli začít vzdálený přístup využívat již dnes, aby dokázali v budoucnosti plně využít jeho potenciál. Ve studii společnosti Economist Intelligence Unit více než 31 procent zaměstnanců označilo mobilitu za klíčový prvek úspěchu práce. Zavádění a správa mobilních zařízení se staly pro dnešní podniky nutností. V rámci IBM se kritická data a aplikace nacházela ve stovkách různých fragmentovaných systémů. Bylo zapotřebí usměrnit komunikaci a zjednodušit přístup k informacím v celé společnosti prostřednictvím jediné, široké, flexibilní a virtuální IT platformy. Na robustních systémech IBM běžící infrastruktura On Demand Workplace přinesla zvýšení produktivity o jednu až tři hodiny měsíčně na zaměstnance a úspory více než 680 miliónů USD ročně. Denně Workplace navštíví téměř milion uživatelů. Jediný přístupový bod Informace se dnes nacházejí v různých lokalitách a systémech. Organizace proto musí uživatelům poskytnout jeden integrovaný přístupový bod, přes nějž se dostanou k informacím, aplikacím, procesům a osobám potřebným pro efektivní a operativní vykonání úkolu. Znamená to poskytování nástrojů pro zvýšení produktivity zaměstnanců, míry sdílení informací, spolupráce a schopnosti reagovat. Mezi tyto nástroje patří , kalendářové služby, týmový prostor, e- learning, webové konference a instant messaging. Velkou výzvou pro IT infrastrukturu je poskytování personalizovaného a bezpečného přístupu k relevantním informacím v reálném čase a to prostřednictvím různých zařízení a sítě podle výběru uživatele. Existují však překážky. Vždy budou existovat citlivé informace, které musí zůstat důvěrné a v bezpečí. Dále, neexistuje společná architektura a standardy pro mobilní zařízení a s prudkým nárůstem jejich využívání komplikovanost dále roste. Nutnost snížit stále rostoucí složitost a provozní náklady infrastruktury, rozptýlených osobních počítačů představuje pro ředitele IT další výzvu. *Zdroj: Gartner 16

17 Čtyři oblasti zaměření Bezbariérová komunikace mezi zákazníky, zaměstnanci, dodavateli a partnery i aplikacemi zvyšuje míru spolupráce. Díky platformám, které podporují spolupráci, vznikají týmové pracovní prostory, v nichž se nacházejí všechny součásti příslušného projektu. V minulosti bylo zapotřebí několika telefonátů na různá čísla, abyste zastihli kolegu. Nyní bude možné zjistit jeho dostupnost v kontextu dané aplikace anebo procesu. Personalizovaný přístup může být realizován prostřednictvím portálů, které poskytnou ucelenou prezentaci všech potřebných informací, v jednom náhledu a prostřednictvím jediného přihlášení. Odpadá přihlašování se do vícerých aplikací a získávání stejné informace po kouscích. Informace mohou být personalizovány a přizpůsobeny momentální roli uživatele. Výsledky studie společnosti IBM s názvem The Mobile Experience říkají, že 44 procent mobilních pracovníků uvádí jako svoji nejvyšší prioritu spolupráci na projektech anebo společné termíny. Úspěšné používání nástrojů pro spolupráci je pro organizace konkurující si v prostředí znalostní ekonomiky klíčové. Bezdrátové a mobilní technologie umožňují pohodlný přístup v reálném čase prostřednictvím široké škály zařízení a sítí. Organizace výrazně snižují náklady a zvyšují efektivitu tím, že mají data a aplikace dostupná kdykoliv a kdekoliv. Reklamace, jejíž posouzení a zpracování trvalo někdy týdny, může být nyní vyřešena a vyplacena na místě. Okamžitý přístup k databázi produktů a rezervace v reálném čase mění ve velkém počtu odvětví způsob prodeje v terénu. Virtuální klient a služby správy desktopů v současnosti umožňují správu diverzifikovaného prostředí desktopů prostřednictvím technologie sever-klient, která sjednotí všechny aplikace do jednoho virtuálního klienta. Tyto služby poskytují okamžitý (just-in-time) přístup k synchronizovaným a replikovatelným informacím. Erste Bank zvýšila flexibilitu bankovních operací díky řešení IBM Virtual Client Concept na hardwaru IBM BladeCenter. Nyní může centrálně ukládat obrazy aplikací a prostřednictvím lokální sítě (LAN) k nim může přistupovat odkudkoli. Zaměstnanci společnosti Erste Bank jsou tak schopni zpracovávat obchodní transakce flexibilně kdekoli a kdykoli, 24 hodin denně. Virtualizované prostředí navíc zjednodušuje administraci, umožňuje snadnou distribuci aplikačních aktualizací a správu celé infrastruktury přesouvá na webovou bázi 17

18 ČTVRTÁ VÝZVA DOKÁZAT VÍCE SE Přizpůsobit se, anebo zahynout právě to je věčným a neúprosným zákonem přírody. HG Wells 18

19 STEJNÝM MNOŽSTVÍM IT infrastruktura se pravidelně konsoliduje a zjednodušuje. Dosud to však nevedlo k tomu, aby dokázala lépe reagovat na měnící se podmínky trhu. Proč? 19

20 Informační technologie už nejsou pouze nutným výdajem při podnikání. Musí být součástí obchodní strategie, kterou doplňují. Musí podporovat projekty, které umožňují obchodní růst. To však vyžaduje flexibilní a dynamickou infrastrukturu, která dokáže očekávat změny obchodních požadavků a rychle na ně reagovat. Optimalizace a produktivita informačních technologií jsou klíčové Optimalizovaná IT infrastruktura je méně komplikovaná, méně nákladná a jednodušeji spravovatelná. To umožňuje demonstrovat a zvyšovat přínos informačních technologií pro organizaci. Konsolidací a standardizací IT infrastruktury na IBM hardwaru dosáhla společnost Austrian Railways 30% úspory na nákladech IT a rozlohu datového střediska snížila o 70 %. Plná návratnost investic se očekává do tří let. Nyní může společnost Austrian Railways mnohem snadněji spravovat celé prostředí, a nemusí se už zabývat širokou škálou systémů a dodavatelů. Mnoho existujících modelů IT infrastruktury má vzhledem k podnikání vícero nedostatků. Často ji tvoří samostatné funkční celky s izolovanými systémy a samostatným systémem pro ukládání dat pro každou aplikaci, vše dimenzované podle maximálního zatížení té které aplikace. Více takových samostatných funkčních celků vede ke komplikované síťové infrastruktuře, jejich propojení i správa jsou nesmírně náročné. Výsledkem je nízké využití, zbytečná komplikovanost, snížená produktivita a vysoké náklady. Trendem skutečně je, že se využitelnost zařízení snižuje servery jsou stále výkonnější, aplikace však ne. Využití neproduktivního času Téměř 60 procent výdajů na IT dnes jde na podpůrné operace, správu systémů, údržbu a na rutinní vylepšování.* Místo toho, aby se produkovala přidaná hodnota, ztrácí se mnoho času manuálním zjišťováním příčin a řešením technických problémů. Tím se opožďuje zavádění nových aplikací a snižuje funkčnost, což v konečném důsledku negativně ovlivňuje konkurenceschopnost organizace.. V mnoha případech je příčinou slabého výkonu systémů i neefektivní alokace prostředků. Dimenzování jednotlivých serverů a datových ůložišť na zvládání maximální zátěže znamená, že jsou po většinu času slabě využity a přebytečná kapacita leží ladem. V dané chvíli nemají k nevyužité kapacitě přístup ani ostatní izolované aplikace, které musí čekat, než se uvolní jejich vlastní prostředky. Výsledkem je celkový nárůst reakční doby. *Zdroj: IT Resource Optimization, IBM 20

21 Dnes už není nutné vyhradit pro každou aplikaci vlastní server anebo datové úložiště. S použitím dynamické infrastruktury mohou víceré aplikace IT prostředky sdílet. Odstraňují se bariéry mezi aplikacemi, izolované funkční celky mizí a celý systém se využívá efektivněji. Výsledkem je vyšší zhodnocení investic do IT, protože prostředky jsou více a efektivněji využity, kapacitou se již neplýtvá. Virtualizační technologie umožňuje sdílení a dynamickou alokaci stávajících prostředků novým úlohám. Výsledkem je zjednodušená infrastruktura a s ní i nižší náklady a vyšší produktivita. Automatizace údržby a provozních činností dále snižuje pravděpodobnost chyby operátora, čímž se zvyšuje celková dostupnost systému a efektivita IT služeb. Takováto infrastruktura pomáhá zkracovat reakční dobu a umožňuje organizacím udržovat úroveň služeb bez přehnaných výdajů na technologie. Provázání IT a podnikatelské strategie Dynamická infrastruktura podporuje podnikatelské záměry, kterých by jinak nebylo možné dosáhnout. Obchodní strategie se může opírat o flexibilní IT infrastrukturu, která bude mít tendenci podporovat a realizovat inovace Díky optimalizované IT infrastruktuře bude organizace schopna fungovat na principu zpracování na základě politik. IT prostředky budou automaticky přidělovány podle podnikatelských priorit a na základě přesně definované politiky a pravidel. To zajistí lepší rovnováhu mezi IT a podnikatelskými prioritami, stejně jako i rychlou a úspornou realizaci záměrů, které nejvíce prospívají podnikatelské strategii. Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK) je státní organizace v oblasti zdravotnictví, která zakoupila produkty nezbytné k podpoře narůstajících podnikových potřeb za polovinu ceny a snížila náklady spojené s údržbou hardwaru o 3 %. Migrací hostitelského prostředí UNISYS do nového prostředí p5, které je založené na procesoru IBM POWER5+, zlepšila svou návratnost investic do hostitelského systému. Společnost WGKK nyní může provádět snadný a rychlý přechod na vyšší verze bez prostojů a bez nutnosti instalovat dodatečné servery. Z TECHNICKÉHO HLEDISKA Optimalizaci lze rozdělit do čtyř úrovní. Jsou to: Zjednodušení: konsolidace IT prostředků, vedoucí ke snížení nutné údržby hardwaru a provozních nákladů. Virtualizace: vytvoření logických skupin sdílených prostředků umožňujících jejich efektivnější využití a vyšší dostupnost aplikací. Zajištění služeb (Provisioning): automatizace správy dostupné kapacity a vytížení aplikací, které povede ke zvýšení flexibility a snížení nákladů na implementaci. Sladění služeb (Orchestration): fungování na principu zpracování na základě pravidel, které přináší lepší rovnováhu mezi náklady na IT a podnikatelskými prioritami. Více se dozvíte na: ibm.com/solutions/itsolutions 21

22 PÁTÁ VÝZVA PAMATOVAT Ve výhodě je ten, kdo ani v bezpečí nezapomíná, že nebezpečí může přijít. Confucius 22

23 NA BEZPEČNOST Bezpečnost IT je dnes pro organizace klíčová. Je však možno přeměnit náklady na zabezpečení na konkurenční výhodu? 23

24 Není tajemstvím, že bezpečnost IT je pro podniky na celém světě velmi důležitá. Správy o hackerech, průnicích k zákaznickým informacím nebo o krádežích identity stále více znepokojují veřejnost. Množství nahlášených případů každoročně exponenciálně roste. Odhodlanost, kreativita a komplexnost těchto útoků dosáhly bezprecedentní úrovně. Cílem útoků jsou často nejslabší místa systému v současnosti jde zejména o koncového uživatele a bezdrátové sítě. 1 z 304 V roce 2005 představovaly případy phishingu 1 z 304 ů. V roce 2004 to byl jen 1 z 943 ů Zdroj: IBM Global Business Security Index Report Ohrožení stoupá i díky obecné dostupnosti širokopásmového připojení k internetu, mobilní výpočetní technice, zvýšenému technologickému povědomí a rozšířenosti laciných hackerských nástrojů. Stále komplikovanější bezpečnostní problémy spolu s neefektivním bezpečnostním managementem mohou vést k finančním rizikům a vysokým administrativním a provozním nákladům. A to jsme se ještě nezmínili o obavách či přímo špatných zkušenostech uživatelů s ochranou důvěrných informací, a o nutnosti pamatovat si velké množství hesel. Pro organizace může být náročné zvládat víceré odlišné a často manuální bezpečnostní procesy pro každou aplikaci. Jiným chybějí konzistentní, automatizované procesy pro dodržování zákonných a odvětvových nařízení týkajících se bezpečnosti a ochrany důvěrných dat, jako jsou např. osobní údaje klientů. Na co by si měly podniky dát pozor v souvislosti s internetovou telefonií (aplikace Skype a jiné produkty VoIP)? Má být vnitřní politika přísnější než zákonné předpisy a nařízení? S narůstající potřebou ochrany obchodního jména, duševního vlastnictví a důvěrných informací před zneužitím nebo krádeží vyhledávají organizace řešení, která by jim pomohla úsporně zvýšit bezpečnost IT. Organizace rovněž hledí na bezpečnost IT jako na prostředek, jak zajistit kontinuitu obchodní činnosti, zvýšit efektivitu, omezit problémy spojené s plněním zákonných povinností a v konečném důsledku se odlišit od konkurence. Je potřebné jít o stupeň dále, než je zabezpečení pomocí kódu PIN a běžných hesel? Které firemní a spotřebitelské produkty se nejčastěji stanou terčem útoků? Jaké strategie managementu vyžaduje stále rostoucí heterogenní oblast bezpečnosti? 24

25 V dnešním propojeném světě jsou spolehlivost a bezpečnost základními kameny obchodního úspěchu. Aby byla organizace spolehlivým obchodním partnerem - ať už jako součást dodavatelského řetězce nadnárodní společnosti nebo pro jednotlivého spotřebitele - musí být schopna nakládat s daty správně a bezpečně. Organizace, která není spolehlivá v oblasti on-line nákupů, je odsouzena k zániku. Typickým přístupem k bezpečnosti IT však doposud bylo využití jednotlivých neintegrovaných produktů či dokonce služeb organizací. Důraz je často kladen na zabezpečení přístupu z Internetu na úrovni firewallu a na detekci průniků. Na bezpečnostní incidenty, ke kterým nevyhnutelně dochází je tak možné reagovat, až když k nim dojde, přičemž vlastní reakce není koordinovaná. Není splněn systémový přístup napříč všemi aplikacemi a procesy. Začátkem 90. let minulého století bylo na světě méně než lidí s potřebnými prostředky a vědomostmi na podniknutí útoků proti bezpečnosti.* Dnes jde toto číslo do stovek miliónů.** Potřebný je komplexní a zároveň přesně cílený přístup. Je nezbytné identifikovat informační aktiva, která chráníme, zjistit jejich zranitelnosti a určit potenciální dopady na činnost organizace a míru akceptovatelného rizika. Následně je třeba stanovit prostředky potřebné pro zajištění jednotlivých bezpečnostních požadavků a náklady na jejich implementaci. Implementovaná bezpečnostní opatření musí odpovídat zjištěným rizikům podle míry jejich závažnosti a stanovené míry akceptovatelného rizika. Ředitelé IT se v tomto prostředí musí zaměřit na určité klíčové oblasti. Jak mohou kontroly přístupových práv ke kritickým aplikacím ochránit systémy a jejich slabá místa? Zavedení systému správy uživatelských účtů umožní implementaci a prosazování bezpečnostních politik pro přístup k systémovým zdrojům. Aktivní monitoring a analýza zabezpečí ochranu před hrozbami. Klíčová bude spolehlivost a dodržovaní předpisů; bude potřebné přijmout, monitorovat a uplatňovat podnikovou IT politiku, která by zjednodušila dodržování rostoucího počtu legislativních nařízení. ING, jedna z 20 největších finančních institucí na světě, měla zájem efektivněji spravovat přístupová práva uživatelů napříč vícerými aplikacemi. Jednalo se o zvýšení bezpečnosti při příchodech a odchodech zaměstnanců, dodržování zákonných předpisů a zvýšení produktivity IT. Díky samoobslužným systémům pro správu hesel přineslo integrované řešení správy uživatelských účtů roční úspory 15 miliónů EUR, stejně jako i 25% pokles nákladů na asistenční služby. Produktivita správy přístupů se zdvojnásobila a vytvoření profilu nového uživatele nyní trvá pouze jeden den, místo až šesti týdnů v minulosti. *Zdroj: Six nightmares, Antholy Lake (ISBN , 2000) **Zdroj: IBM 25

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Obsah 2 Známe váš svět, jsme jeho součástí 4 Správné řešení pro vaše mezinárodní podnikání 6 Standardní řešení s jedinečnými výhodami 8 Jedno globální

Více

České Budějovice. 2. dubna 2014

České Budějovice. 2. dubna 2014 České Budějovice 2. dubna 2014 1 IBM regionální zástupci - Jihočeský kraj Michal Duba phone: +420 737 264 058 e-mail: michal_duba@cz.ibm.com Zdeněk Barlok phone: +420 731 435 534 e-mail: zdenek_barlok@cz.ibm.com

Více

Jakým způsobem lze zlepšit plnění smluv o úrovni poskytovaných služeb a současně snížit náklady?

Jakým způsobem lze zlepšit plnění smluv o úrovni poskytovaných služeb a současně snížit náklady? STRUČNÉ INFORMACE O ŘEŠENÍ CA Business Service Insight for Service Level Management Jakým způsobem lze zlepšit plnění smluv o úrovni poskytovaných služeb a současně snížit náklady? agility made possible

Více

Symantec Protection Suite Small Business Edition Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy

Symantec Protection Suite Small Business Edition Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy Přehled Sada Symantec Protection Suite Small Business Edition představuje jednoduché a cenově dostupné řešení zabezpečení a zálohování.

Více

CA Business Service Insight

CA Business Service Insight SPECIFIKACE PRODUKTU: CA Business Service Insight CA Business Service Insight agility made possible Díky produktu CA Business Service Insight budete vědět, které služby jsou v rámci vaší společnosti využívány,

Více

Projektové řízení jako základ řízení organizace

Projektové řízení jako základ řízení organizace Projektové řízení jako základ řízení organizace Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 6.10.2008 Obsah Potřeby byznysu a IT Řešení EPM Microsoft EPM Optimalizační

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Identity Manager 4. Poskytujte okamžitý přístup ke zdrojům v rámci celého podniku

Identity Manager 4. Poskytujte okamžitý přístup ke zdrojům v rámci celého podniku Produktový leták Identity Manager 4 Ve vašem podniku probíhá neustálý boj s časově náročnými manuálně prováděnými procesy a strmě rostoucími náklady na obsluhu přístupů ke zdrojům v rámci celých systémů,

Více

Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky

Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky DOKUMENT WHITE PAPER Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky Prosinec 2012 Shrnutí Středně velké podniky se snaží dosáhnout úspěchu v silně konkurenčním prostředí. Být úspěšný

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr 5/2010 IBM Content Manager Collaboration Edition O produktu IBM Content Manager Collaboration Edition IBM Content Manager Collaboration

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

PRŮVODCE SPOLEČNOSTI DELL MOBILITA

PRŮVODCE SPOLEČNOSTI DELL MOBILITA PRŮVODCE SPOLEČNOSTI DELL MOBILITA JAK BY MĚLY NOTEBOOKY VYPADAT Požadujete notebook bez kompromisů. Chcete omezit prostoje pomocí systémů, které zvládnou i nejtěžší překážky na cestách. Chcete dosáhnout

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Výroční zpráva společnosti Corpus Solutions a.s. za rok Popis účetní jednotky. Název společnosti: Corpus Solutions

Výroční zpráva společnosti Corpus Solutions a.s. za rok Popis účetní jednotky. Název společnosti: Corpus Solutions Výroční zpráva společnosti Corpus Solutions a.s. za rok 2013 Popis účetní jednotky Název společnosti: Corpus Solutions Sídlo:, Praha 4, 140 00 Právní forma: a.s. IČO: 25764616 Rozhodující předmět činnosti:

Více

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice ENERGIE PRO BUDOUCNOST X Efektivní výroba a využití energie Efektivnost v energetice Brno, MSV, 8.10.2014 Ing. Josef Bubeník Úvodní poznámka Energetická efektivnost není samoúčelným požadavkem, protože

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

Konsolidace nemocničních informačních systémů v prostředí cloud infrastruktury

Konsolidace nemocničních informačních systémů v prostředí cloud infrastruktury 18. října 2011 ehealth Days Konsolidace nemocničních informačních systémů v prostředí cloud infrastruktury Petr Siblík Rostoucí nároky na ICT Správa a bezpečnost IT Komplexnost IT Mobilita pacientů Požadavky

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com DESKTOP: Windows Vista Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client daniela.liskova@microsoft.com TCO desktopů analýzy spol. Gartner Téměř 80% všech nákladů v IT vzniká po nákupu tj. na správě, opravě,

Více

Business Suite for Notes

Business Suite for Notes Business Suite for Notes Systém BSFN byl vytvořen na základě zkušeností s podporou a řízením procesů v obchodní firmě. Během několika let existence na trhu se osvědčil u mnoha zákazníků. Z nejvýznamnějších

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

Mobilní komunikace a zvyšování efektivity. Stanislav Bíža ISSS 2010

Mobilní komunikace a zvyšování efektivity. Stanislav Bíža ISSS 2010 Mobilní komunikace a zvyšování efektivity Stanislav Bíža ISSS 2010 Mobilní komunikace Mobilita zaměstnanců dnes představuje významný faktor zvašování efektivity. Mobilita vyžaduje přístup k informačním

Více

Zabezpečené vzdálené přístupy k aplikacím případová studie. Ing. Martin Pavlica Corpus Solutions a.s. divize Security Expert

Zabezpečené vzdálené přístupy k aplikacím případová studie. Ing. Martin Pavlica Corpus Solutions a.s. divize Security Expert případová studie Ing. Martin Pavlica Corpus Solutions a.s. divize Security Expert Sektor veřejné správy Zpracovává řadu agend potřebných pro život občanů IT představuje strategický pilíř, o který se opírá

Více

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Agenda Představení společnosti Capgemini Aktuální stav implementace služeb veřejné správy Přínosy rozvoje služeb veřejné správy Trendy dalšího vývoje

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM Žádný člověk není ostrovem, nikdo není sám pro sebe... www.spolecenskaodpovednostfirem.cz IMPLEMENTACE VZDĚLÁVÁNÍ O asociaci

Více

Řešení pro správu logů, shodu a bezpečnost ve státní správě a samosprávě. Ing. Martin Pavlica Corpus Solutions a.s. divize Security Expert

Řešení pro správu logů, shodu a bezpečnost ve státní správě a samosprávě. Ing. Martin Pavlica Corpus Solutions a.s. divize Security Expert Řešení pro správu logů, shodu a bezpečnost ve státní správě a samosprávě Ing. Martin Pavlica Corpus Solutions a.s. divize Security Expert Agenda Úvod do problematiky Seznam problémů Definice požadavků,

Více

WORKFLOW. Procesní přístup. Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení. Funkčnířízení založené na dělbě práce

WORKFLOW. Procesní přístup. Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení. Funkčnířízení založené na dělbě práce WORKFLOW Procesní přístup Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení Funkčnířízení založené na dělbě práce Procesní řízení princip integrace činností do ucelených procesů 1 Funkční řízení Dělba

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011

Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011 Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011 Představení CA Technologies #1 na trhu IT Management Software 4.5 miliard USD ročního

Více

Optimalizace struktury serveru

Optimalizace struktury serveru Osvědčené postupy pro snížení provozních nákladů na informační technologie (IT) Výtah Tento dokument obsahuje informace pro technické řídicí pracovníky a manažery IT. Popisuje způsoby, kterými mohou organizace

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

Mobilita. - základní předpoklad k nasazení služeb s přidanou hodnotou. Petr Vejmělek AutoCont CZ a.s.

Mobilita. - základní předpoklad k nasazení služeb s přidanou hodnotou. Petr Vejmělek AutoCont CZ a.s. Mobilita - základní předpoklad k nasazení služeb s přidanou hodnotou Petr Vejmělek AutoCont CZ a.s. Cisco Partner Summit 2012 - trendy Datová centra konsolidace a virtualizace Mobilita Unified Access Video

Více

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX.

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX. VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové projekty, Sdílet správné IPEX a.s. informace se správnými lidmi ve správný čas Byznys začíná komunikací Agenda 1. Cesta do Cloud služeb. 2. Přínos pro nás a naše zákazníky.

Více

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Office, e-mail, sdílení dokumentů, videokonference

Více

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365 Microsoft Dynamics NAV 2015 Co je nového? Microsoft Dynamics NAV je systém pro řízení firmy, který se snadno implementuje a používá. Zároveň je dostatečnou oporou pro všechny vaše obchodní ambice. Rychlejší

Více

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis Zaměření icc zdravotnická zařízení výrobní podniky instituce a samospráva jednotky až stovky agentů malé, střední a velké organizace kontextově zaměřený

Více

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Office, e-mail, sdílení dokumentů, videokonference

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 6.3 Sdílitelné služby technologické infrastruktury Ministerstvo vnitra, Ministerstvo

Více

ISO 9001- ISO TS16949

ISO 9001- ISO TS16949 Zkušenosti firem se zaváděním systému managementu jakosti ISO 9001- ISO TS16949 Zpracoval: Jaroslav KYSELA Každý z nás preferuje kvalitu. Kupujeme kvalitnější zboží. Kvalita za rozumnou cenu. Kvalitu

Více

Budování infrastruktury v době digitalizace společnosti

Budování infrastruktury v době digitalizace společnosti Budování infrastruktury v době digitalizace společnosti Vladimír Střálka, VMware Country Manager, CZ/SK Mikulov, září 2016 2016 VMware Inc. Všechna práva vyhrazena. Co říkají o infrastruktuře manažeři

Více

Enterprise Mobility Management

Enterprise Mobility Management Enterprise Mobility Management Množství různých typů a celkové počty mobilních zařízení, pomocí kterých jsou dostupná firemní data, se neustále zvyšují. To na jedné straně zvyšuje efektivitu práce zaměstnanců,

Více

JAK NA PAPERLESS. Petr Dolejší Senior Solution Consultant

JAK NA PAPERLESS. Petr Dolejší Senior Solution Consultant JAK NA PAPERLESS Petr Dolejší Senior Solution Consultant PAPERLESS CO TO VLASTNĚ JE Wikipedia - Paperless představuje fungování, kde je odstraněno nebo výrazně omezeno používání papíru. Toho se dosáhne

Více

Portfolio úložišť WD pro datová centra Kapacitní úložiště prošlo vývojem

Portfolio úložišť WD pro datová centra Kapacitní úložiště prošlo vývojem Kapacitní úložiště, které posune váš výkon k inovacím. WD a logo WD jsou registrované ochranné známky společnosti Western Digital Technologies, Inc. v USA a dalších zemích; WD Ae, WD Re+, WD Re, WD Se,

Více

Nabídka řešení CRM pomocí

Nabídka řešení CRM pomocí Nabídka řešení CRM pomocí Obsah: Popis systému SugarCRM 2 Cena 3 Moduly a funkce 4 o Hlavní stránka 5 o Kalendář 6 o Obchody 7 o Reklamace 8 o Firmy 9 o Firmy detail 10 o Osoby 11 o Reporty 12 Testovací

Více

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání Podpora rozhodování v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání HanušRais Business DevelopmentManager SAS Institute ČR s.r.o. Agenda Úvod - Profil SAS Institute Pojem Business

Více

HP Vendor Management Services. Užitečné informace z první ruky

HP Vendor Management Services. Užitečné informace z první ruky HP Vendor Management Services Užitečné informace z první ruky 01 Máte Plné ruce? Trendy v oblasti slučování smluv podle průzkumu IDC: 23% zákazníků má v současnosti 20 a více podpůrných kontraktů v oblasti

Více

Simplify I.T. ve veřejném sektoru. Josef Švenda Country Leader, Oracle Czech

Simplify I.T. ve veřejném sektoru. Josef Švenda Country Leader, Oracle Czech Simplify I.T. ve veřejném sektoru Josef Švenda Country Leader, Oracle Czech Výzvy které slyšíme u zákazníků Efektivita na operativní úrovni Jak dokážeme poskytovat služby občanům a institucím efektivnějším

Více

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Office, e-mail, sdílení dokumentů, videokonference

Více

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace INFORMACE O PRODUKTU: CA AppLogic CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace agility made possible CA AppLogic je platforma na klíč založená na technologii cloud computing, která pomáhá podnikům

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Zákazníky aktivovaná společnost Poznatky z globální C-suite Study

Zákazníky aktivovaná společnost Poznatky z globální C-suite Study Zákazníky aktivovaná společnost Poznatky z globální C-suite Study Výstupy na základě názorů vrcholového vedení v České republice IBM Institute for Business Value 2 IBM Institute for Business Value Jaký

Více

Strategický dokument se v současné době tvoří.

Strategický dokument se v současné době tvoří. Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 3.9 Elektronizace odvětví: ejustice Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo vnitra

Více

Integrované řešení pro správu informací - Microsoft

Integrované řešení pro správu informací - Microsoft Integrované řešení pro správu informací - Microsoft Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 18.11.2008 Měnící se svět kolem nás Trendy Jediný svět byznysu Požadavek

Více

Virtuální datové centrum a jeho dopad na infrastrukturu sítě

Virtuální datové centrum a jeho dopad na infrastrukturu sítě Whitepaper Virtuální datové centrum a jeho dopad na infrastrukturu sítě Náročnější požadavky nižší rozpočet: toto dilema v současné době řeší stále více podnikových úseků IT, jež na druhé straně musí navíc

Více

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica Optimalizaci aplikací Ing. Martin Pavlica Vize: Aplikace v dnešním světě IT Ze všech částí IT jsou aplikace nejblíže businessu V elektronizovaném světě významným způsobem podporují business, ten se na

Více

Jak úspěšně bojovat s ekonomickou krizí pomocí CI

Jak úspěšně bojovat s ekonomickou krizí pomocí CI Jak úspěšně bojovat s ekonomickou krizí pomocí CI Každá doba sebou přináší příležitosti a hrozby, ti úspěšní se s nimi dokážou vyrovnat. Nástroje pro Competitive Intelligence (CI) pomáhají identifikovat

Více

Sjednocení dohledových systémů a CMDB

Sjednocení dohledových systémů a CMDB Řízení dodávky IT služeb v enterprise společnosti Sjednocení dohledových systémů a CMDB Václav Souček, ČEZ ICT Services, a.s. Jaroslav Jičínský, AutoCont CZ, a.s. 26. Ledna 2012 Agenda Úvod Výchozí stav

Více

Zajištění bezpečného provozu aplikací. odpovídající současným požadavkům

Zajištění bezpečného provozu aplikací. odpovídající současným požadavkům Zajištění bezpečného provozu aplikací odpovídající současným požadavkům Ing. Martin Pavlica 29. listopadu 2011 Vrcholové cíle podnikání a činnosti státních institucí Generovat zisk, dosahovat dlouhodobého

Více

Outsourcing & Cloud. v českých firmách

Outsourcing & Cloud. v českých firmách Outsourcing & Cloud v českých firmách Už jste asi slyšeli: Firmy dnes dávají jen nanejvýš 30 % IT rozpočtu na podporu růstu společnosti a generovaní nového businessu. Bez potřebných investic do nových

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.020; 35.040 2008 Systém managementu bezpečnosti informací - Směrnice pro management rizik bezpečnosti informací ČSN 36 9790 Červen idt BS 7799-3:2006 Information Security Management

Více

Symphony. www.symphony.cz. Nová generace e-commerce řešení pro cestovní ruch

Symphony. www.symphony.cz. Nová generace e-commerce řešení pro cestovní ruch Symphony www.symphony.cz Nová generace e-commerce řešení pro cestovní ruch Zcela nová generace rezervačních systémů Symphony není pouze rezervační systém, představuje zcela novou generaci v poskytování

Více

Obsah Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie) Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského týmu

Obsah Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie) Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského týmu Obsah Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie) Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského týmu Prostorové informace jako součást digitální budoucnosti,

Více

Představujeme KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

Představujeme KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS Představujeme KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 Obchodní faktory a jejich dopad na IT AKCESCHOPNOST Jednejte rychle, pohotově a flexibilně 66 % vlastníků firem považuje akceschopnost za svou prioritu

Více

Technologie pro maloobchod nové pohledy, nové příležitosti. Marta Nováková, Generální ředitelka, U&SLUNO a.s.

Technologie pro maloobchod nové pohledy, nové příležitosti. Marta Nováková, Generální ředitelka, U&SLUNO a.s. Technologie pro maloobchod nové pohledy, nové příležitosti Marta Nováková, Generální ředitelka, U&SLUNO a.s. Informační technologie a retail IT není jen HW a SW Očekávané změny a přínosy v optimalizaci

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

Jakou cenu má IT pro vaši společnost Seminář Jak pomáhat českým firmám a institucím při přechodu do cloudu? VŠE, 12. 12. 2013

Jakou cenu má IT pro vaši společnost Seminář Jak pomáhat českým firmám a institucím při přechodu do cloudu? VŠE, 12. 12. 2013 Jakou cenu má IT pro vaši společnost Seminář Jak pomáhat českým firmám a institucím při přechodu do cloudu? VŠE, 12. 12. 2013 Martin Souček Manažer pro datová centra České radiokomunikace, a.s. IT vstupuje

Více

ECM. Enterprise Content Management. čt 9:15 Petr Bouška (xboup00) Zbyněk Hostaš Lukáš Maršíček Martin Nikl (xnikm00)

ECM. Enterprise Content Management. čt 9:15 Petr Bouška (xboup00) Zbyněk Hostaš Lukáš Maršíček Martin Nikl (xnikm00) ECM Enterprise Content Management čt 9:15 Petr Bouška (xboup00) Zbyněk Hostaš Lukáš Maršíček Martin Nikl (xnikm00) Co nás čeká... Definice ECM Problém podnikového obsahu Historie vzniku ECM Architektura

Více

ZÁLOHOVÁNÍ. OBNOVOVÁNÍ. SYMANTEC JE SYMANTEC JE

ZÁLOHOVÁNÍ. OBNOVOVÁNÍ. SYMANTEC JE SYMANTEC JE SYMANTEC JE ZÁLOHOVÁNÍ. Symantec nyní dodává rychlou, důvěryhodnou ucelenou datovou a systémovou ochranu pro virtuální i fyzické systémy. SYMANTEC JE OBNOVOVÁNÍ. Virtualizace serverů je Připojte se k rostoucímu

Více

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Případová studie Name Description Projektové řízení pro progresivní společnost Implementace systému Atollon Workshop ve společnosti WDF Version

Více

Sjednotit, zjednodušit, posílit. posílit. Rackové servery Cisco UCS C-Series. Obchodní přehled

Sjednotit, zjednodušit, posílit. posílit. Rackové servery Cisco UCS C-Series. Obchodní přehled Rackové servery Cisco UCS C-Series Obchodní přehled Sjednotit, Sjednotit, zjednodušit, zjednodušit, posílit posílit AT Computers, 26.10.2010 Tomáš Chott ciscosupport@atcomp.cz UCS C- Series v1.0 2009 Cisco

Více

Silný výkon dvoujádrové architektury pro podnikání dnes i zítra

Silný výkon dvoujádrové architektury pro podnikání dnes i zítra Silný výkon dvoujádrové architektury Silný výkon dvoujádrové architektury pro podnikání dnes i zítra Nejnovější sestava notebooků Toshiba pro podnikovou sféru s procesorem Intel Core 2 Duo opět přináší

Více

WebWalker www.webwalker.cz

WebWalker www.webwalker.cz WebWalker www.webwalker.cz Efektivní nástroj pro automatické testy webových aplikací Tester k vašim službám: WebWalker WebWalker je nástroj určený pro automatizované testování webových aplikací, který

Více

Virtualizace serverů v ČSOB

Virtualizace serverů v ČSOB 5 Shared Experience Technická řešení Virtualizace serverů v ČSOB ČSOB jsme pomohli vybudovat globální evropské data-centrum, ušetřit náklady a zkrátit dobu dodání serverů pro nové aplikace a to díky virtualizaci

Více

Není nic staršího než včerejší web

Není nic staršího než včerejší web Není nic staršího než včerejší web Jan Ondrák Technická správa komunikací Praha René Zahradník IBM Lotus Software 2007 IBM Corporation Technická správa komunikací Praha Tradice od roku 1963, od roku 1996

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Implementace SOA v GE Money

Implementace SOA v GE Money 3 Shared Experience Informační systémy a integrace Implementace SOA v GE Money Vybudování fungující SOA architektury a zavedení konceptu Enterprise Service Bus přineslo GE Money moderní a flexibilní IT

Více

Big Data a oficiální statistika. Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc.

Big Data a oficiální statistika. Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc. Big Data a oficiální statistika Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc. Obsah příspěvku Charakteristiky Big Data Výzvy a úskalí z perspektivy statistiky Výzvy z perspektivy computing

Více

PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Juraj Žoldák Vítkovice IT Solutions, Michal Osif Microsoft Services 2.4.2012 ISSS Hradec Králové http://itsolutions.vitkovice.cz Cíle a stav IT systémů ve veřejné

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu Případová studie SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu www.microsoft.cz/pripadovestudie Přehled Země: Česká republika

Více

Význam teambuildingu. Kdy jej uskutečnit Závazek. Teambuilding 1

Význam teambuildingu. Kdy jej uskutečnit Závazek. Teambuilding 1 Význam teambuildingu Kdy jej uskutečnit Závazek Teambuilding 1 Teambuilding workshop Je užitečný pro odborníky, kteří hledají nové strategie, techniky a prostředky teambuildingu Umožňuje řídícím manažerům,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY ARCHITEKTURA DATABÁZOVÝCH SYSTÉMŮ. Ing. Lukáš OTTE, Ph.D.

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY ARCHITEKTURA DATABÁZOVÝCH SYSTÉMŮ. Ing. Lukáš OTTE, Ph.D. VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY ARCHITEKTURA DATABÁZOVÝCH SYSTÉMŮ Ing. Lukáš OTTE, Ph.D. Ostrava 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory

Více

Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte

Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte hned! LFS Vaše softwarové řešení pro optimalizaci řízení skladu, které zároveň snižuje celkové náklady na logistiku 100% zaměřeno na řízení skladu

Více

Vaše budoucnost. Program výměny baterií. Synergy. Získejte nové zákazníky, zvyšte svůj zisk a zabezpečte svoje podnikání podle vývoje trhu

Vaše budoucnost. Program výměny baterií. Synergy. Získejte nové zákazníky, zvyšte svůj zisk a zabezpečte svoje podnikání podle vývoje trhu Vaše budoucnost Získejte nové zákazníky, zvyšte svůj zisk a zabezpečte svoje podnikání podle vývoje trhu Program výměny baterií Synergy Program výměny baterií Ulehčení výměny baterií pro naše partnery

Více

Služby datového centra

Služby datového centra Služby datového centra Společnost DataSpring je poskytovatelem služeb ICT infrastruktury a provozu IT řešení, veškeré služby provozuje ve vlastních datových centrech v Praze a v Lužicích u Hodonína. Lužické

Více

Benefity při práci se systémem konsolidovaných pacientských dat. Ing. Ladislav Pálka, MBA C SYSTEM CZ a.s.

Benefity při práci se systémem konsolidovaných pacientských dat. Ing. Ladislav Pálka, MBA C SYSTEM CZ a.s. Benefity při práci se systémem konsolidovaných pacientských dat. Ing. Ladislav Pálka, MBA C SYSTEM CZ a.s. C SYSTEM CZ Společnost C SYSTEM CZ se zabývá komplexním řešením potřeb zákazníků v oblasti informačních

Více

REDESIGN STATISTICKÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU V NÁVAZNOSTI NA ZAVÁDĚNÍ E-GOVERNMENTU V ČR

REDESIGN STATISTICKÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU V NÁVAZNOSTI NA ZAVÁDĚNÍ E-GOVERNMENTU V ČR REDESIGN STATISTICKÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU V NÁVAZNOSTI NA ZAVÁDĚNÍ E-GOVERNMENTU V ČR Informační brožura pro zpravodajské jednotky projektu Tento projekt je fi nancován z prostředků Evropských strukturálních

Více

Služby datového centra

Služby datového centra Služby datového centra Společnost DataSpring je poskytovatelem služeb ICT infrastruktury a provozu IT řešení, veškeré služby provozuje ve vlastních datových centrech v Praze (Lucerna) a v Lužicích u Hodonína.

Více

Důvěryhodná výpočetní základna -DVZ

Důvěryhodná výpočetní základna -DVZ Důvěryhodná výpočetní základna -DVZ Petr Krůček, ICZ a. s. 12. 4. 2010, Hradec Králové 1 Důvěryhodná výpočetní základna -DVZ Bezpečná platforma budoucnosti Komplexní řešení zabezpečené výpočetní infrastruktury

Více

Průvodce ERP pro efektivní řízení

Průvodce ERP pro efektivní řízení Průvodce ERP pro efektivní řízení Obsah 1. Shrnutí 3 2. Nejlepší společnosti se neustále snaží zvyšovat výkony 4 3. Jak ERP zvyšuje výkonnost 5 4. Výsledky 8 5. Závěr 9 2 Sage ERP X3 I Efektivní řízení

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí:

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 9. Elektronizace podpůrných procesů Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí Správa

Více

TAK TROCHU JINÁ IBM Global Business Services

TAK TROCHU JINÁ IBM Global Business Services TAK TROCHU JINÁ IBM Global Business Services ZMĚNA JE JAKO DRAVÁ ZVĚŘ. JSTE NA TO PŘIPRAVENI? NABÍZÍ: 3 1 2 ZMĚNA JE JAKO DRAVÉ ZVÍŘE. JSTE NA TO PŘIPRAVENI? IBM Global Business Services Vám může pomoci

Více

SLA Service Level Agreement základ řízení podnikové informatiky

SLA Service Level Agreement základ řízení podnikové informatiky SLA Service Level Agreement základ řízení podnikové informatiky Tomáš Bruckner 1 ITG, s.r.o. bruckner@itg.cz http://www.itg.cz katedra informačních technologií VŠE bruckner@vse.cz http://nb.vse.cz/~bruckner

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

Služba Rychlý výpis umožňuje on-line službám získat elektronický a snadno zpracovatelný výpis z bankovního účtu klienta.

Služba Rychlý výpis umožňuje on-line službám získat elektronický a snadno zpracovatelný výpis z bankovního účtu klienta. Rychlý výpis Úvod Služba Rychlý výpis umožňuje on-line službám získat elektronický a snadno zpracovatelný výpis z bankovního účtu klienta. Zákazník služby Mezi očekávané zákazníky služby Rychlý výpis patří:

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

Stav podnikové bezpečnosti, 2010. Globální zpráva Jakub Jiříček, Symantec ČR a SR

Stav podnikové bezpečnosti, 2010. Globální zpráva Jakub Jiříček, Symantec ČR a SR Stav podnikové bezpečnosti, 2010 Globální zpráva Jakub Jiříček, Symantec ČR a SR Agenda 1 Metodologie studie 2 Klíčová zjištění 3 Obecná doporučení 4 Symantec a podniková řešení 5 Konkrétní řešení pro

Více