SBORNÍK příspěvků z odborné konference

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SBORNÍK příspěvků z odborné konference"

Transkript

1 VELITELSTVÍ VÝCVIKU VOJENSKÁ AKADEMIE SBORNÍK příspěvků z odborné konference Zvýšení bezpečnosti provozu vozidel ozbrojených sil Pořádáno pod záštitou velitele Velitelství výcviku Vojenské akademie VYŠKOV 2013

2 Redaktoři: kpt. Ing. Jaroslav OMELKA, mjr. Ing. Rudolf KUBĚNKA ISBN

3 OBSAH Obsah Jaroslav KRÁL Podmínky provozu vojenských vozidel a způsoby výcviku k jejich zvládnutí... 5 Dana ČERNOCHOVÁ, Vlasta REHNOVÁ, Robert KOTÁL Inteligentní dopravní systémy ve vozidle a jejich vliv na chování řidiče Otakar KONSBUL Absence pedagogiky ve vzdělávání a výchově řidičů Martina MAZÁNKOVÁ, Dalibor ZVONEK, Václav PÍŠA, Dušan VÍTŮ Odstupy nákladních vozidel Gustáv KASANICKÝ, Pavol KOHÚT Problematika bezpečného odstupu pri špecifickej dopravnej nehode Robert KLEDUS, Marek SEMELA, Albert BRADÁČ, Aleš VÉMOLA Možnosti spatření chodců v extravilánu za snížené viditelnosti Jiří PRNKA Železniční přejezdy a možnosti zvyšovaní bezpečnosti využitím nízkonákladového zabezpečení Irena KUČEROVÁ, Jiří JUZA, Jan KŘENEK, Petr SEMMLER Národní výzkum dopravních nehod vybrané případové studie Jaroslav MACHAN, Pavel NEDOMA, Jiří PLÍHAL Stanovení vlivu asistenčních systémů na průběh stability jízdy v rámci projektu E-VECTOORC Martina MAZÁNKOVÁ Zvyšování bezpečnosti silničního provozu v systémovém pojetí Josef JERGL Metodika výuky (nejen) v autoškole

4 Pavel SVOBODA Trenažery - drahá hračka nebo nutná pomůcka při výcviku řidičů? Jaroslav STULÍK Bezpečnost provozu vozidel v resortu ministerstva obrany Robert NETRVAL, Dušan VÍTŮ Příprava řidičů příslušníků Vojenské policie Jan BAJGAR Nebezpečná jízda je drahá Ivan BARTOŠEK Alternativy ve výcviku řidičů vozidel ozbrojených sil Tiráž

5 PODMÍNKY PROVOZU VOJENSKÝCH VOZIDEL A ZPŮSOBY VÝCVIKU K JEJICH ZVLÁDNUTÍ Jaroslav Král 1 ABSTRAKT K organizaci, metodice a řízení výcviku vojenských řidičů je potřebné přistupovat cílevědomě, systematicky, názorně, tvůrčím způsobem a podle konkrétních podmínek. Přitom je nutné neustále hledat nové metodické přístupy, které zabezpečí úplné a kvalitní splnění stanovených úkolů. Výcvik řidičů musí být zaměřen na zvládnutí techniky i taktiky jízdy s vozidly v různých terénních a povětrnostních podmínkách a za různé viditelnosti, k získání rozhodnosti, smělosti, samostatnosti, iniciativy a důvěry v kvalitu vozidel a využití jejich technických možností. Získávání a zdokonalování znalostí, dovedností a návyků v řízení vozidel lze zkvalitňovat a upevňovat zevšeobecňováním a využíváním progresivních zkušeností z praktického výcviku nebo zahraničních operací a efektivním využíváním moderních výcvikových prostředků. 1. ÚVOD Bezpečné řízení vozidel se zajišťuje jejich včasnou a kvalitní přípravou k jízdě, použitím nejvýhodnějších způsobů a pravidel řízení vozidel v souladu s jejich technickými možnostmi. V závislosti na terénních podmínkách musí být řidiči vedeni ke správnému vyhodnocení terénu, správné volbě směru a nejvýhodnějšímu režimu jízdy. Dosažení vysoké průměrné rychlosti jízdy s vozidlem mimo cesty spočívá v umění správně vyhodnotit viditelnost, zvláštnosti a charakter terénu a překážek, udržovat optimální jízdní režim vozidla, při dodržování všech zásad správného ovládání za daných podmínek. Značný vliv na dovedné řízení vozidel v členitém terénu má schopnost dlouhodobého nepřetržitého pozorování a správná a rychlá orientace pro určení nejvýhodnějšího směru jízdy, zhodnocení terénu z hlediska průchodnosti vozidla a jeho možností zdolávat překážky a zátarasy. Řidiči musí mít návyky pro výběr správného místa a způsobu pohybu s ohledem na snížení zranitelnosti vozidla palbou nepřítele a vytváření příznivých podmínek osádce pro pozorování a řešení stanovených úkolů. Při procvičování techniky řízení vozidla z řešení taktických úkolů by měl řidič znát maskovací vlastnosti terénních tvarů a jejich využití pro skrytou jízdu a manévrování. Řidič musí být připraven k dlouhodobé činnosti v napjaté, složité a rychle se měnící situaci, musí vydržet velké psychické nebo fyzické zatížení a současně vést aktivní bojové úlohy. Je potřebné v maximální možné míře přibližovat situace při praktickém výcviku v řízení skutečným bojovým situacím. Podmínkou pro splnění těchto požadavků je neustálá modernizace učební a výcvikové základny a její efektivní využívání k výcviku, včetně řidičských trenažérů a moderních technických prostředků a zařízení. Toto jsou nezbytné předpoklady pro připravenost řidičů na působení v konfliktech, které můžou generovat ze současných ohnisek nepokojů ve světě. 1 plk. Ing. Jaroslav Král, Velitelství výcviku-vojenská akademie, Vyškov, tel.: , fax.: , 5

6 2. METODY A ZPŮSOBY PRO VÝCVIK ŘIDIČŮ DO ZAHRANIČNÍCH OPERACÍ Řidiči si musí osvojit správnou techniku jízdy v mezních situacích při průjezdu terénních překážek na hranici maximálních technických možností vozidla. Musí znát způsob pro překonání přírodních překážek s ohledem na adhezi při určitých klimatických podmínkách. Řidiči musí umět správně volit rychlostní stupně a přídavná zařízení s využitím znalostí fyzikálních zákonitostí pro jízdu v extrémním terénu. Důležitá je dovednost pro volbu ideální jízdní stopy k bezpečnému překonání terénní překážky s rozpoznáním možností vozidla a vlastních řidičských schopností. Povstalci často vedou palbu ze zamaskovaných a opevněných postavení, rozmístěných na svazích hor nebo na zavlažovaných polích a sadech. V několika případech provedli léčku na úzkých horských komunikacích zneškodněním prvního a posledního vozidla konvoje, a tím zastavili celou kolonu. Na úzkých komunikacích bylo velmi obtížné se rychle otočit a objet poškozené vozidlo. Kudlička [1] uvádí, že v horském údolí Gumbad povstalci vedli palbu zpoza hromady kamení, poté uprchli kanálem pro odtok vody z tajícího sněhu a zmizeli v blízkém horském pásmu. Velení konvoje předpokládalo, že hlavní silnice podél řeky bude s největší pravděpodobností zaminována, a proto byla vybrána pro přesun náročnější a delší horská komunikace. Postupovali podél řeky mimo dosah účinného dostřelu zbraní povstalců. Po m narazili na klikatou, málo udržovanou horskou stezku. Konvoj sjel později dolů, zpět na hlavní komunikaci podél řeky a pohyboval se rychlostí km/h z dosahu nepřátelské palby. Příprava řidičů musí proto vycházet z poznatků a zkušeností při jízdě konvojů vozidel v zahraničních operacích a pravděpodobného charakteru terénu a silnic v místě nasazení. Řidič musí být schopen vybírat úkryty pro zastávku vozidla a ovládat pravidla řízení při sesedání a nasedání osádky za jízdy. Těmto podmínkám musí být přizpůsobeny výukové metody, výcvikové postupy, vybavenost řidičského cvičiště a charakter výcvikových prostorů ŘÍZENÍ VOZIDEL VE SLOŽITÝCH TERÉNNÍCH PODMÍNKÁCH Speciální znalosti a dovednosti pro řízení vozidel jsou vyžadovány pro jízdu v písčitém, bažinatém a kamenitém terénu. Většinu pouště tvoří pohyblivé písečné pahorky a duny, pohyblivé a nepohyblivé písky, písečné bouře a písečné víry. Zalesněné bažiny se vyznačují střední členitostí, rozsáhlými lesními masívy, bažinatými úseky s malým počtem komunikací. Lesní cesty jsou úzké, s množstvím zatáček. Uprostřed lesních masívů a na planinách jsou vykácená místa, padlé stromy, pařezy a balvany různé velikosti. Kameny jsou roztroušeny na vrcholech kopců, na svazích, v nížinách i v bažinatých úsecích terénu a rašelině [2]. Horský terén je charakterizován strmými svahy, prudkým stoupáním a klesáním, specifickými jízdními a klimatickými podmínkami a zvláštnostmi horských vodních překážek. Při sezónním rozvodnění vodních toků a zavlažovacích kanálů vlivem rychlého tání sněhové pokrývky v horách (březen červenec) a vlivem náhlých přívalových dešťů (jaro a podzim) hrozí nebezpečí povodní, rozbahnění terénu, sesuvy půdy a ztížené překonávání vodních toků. 6

7 Obr. 1 Dráha pro nácvik jízdy v extrémně složitém terénu To vše má podstatný vliv na vedení bojové činnosti vojsk a na techniku řízení vozidel. Horské cesty vedou obyčejně údolím, soutěskami, úžlabinami, koryty řek, po úzkých úbočích, podél svahů, do svahů, přes průsmyky a hřebeny hor. Zpravidla jsou s četnými zátočinami, úzké, mají prudká stoupání a klesání, nepřehledné zatáčky, omezenou šířku vozovky, kamenné závaly, úvozy, strmé srázy a přechody přes horské potoky. Zvláštnosti horského terénu vyžadují pečlivý průzkum a znalosti pochodové osy, odpovídající přípravu techniky k jízdě a kvalitní přípravu řidičů pro získání návyků při řízení vozidel v extrémním terénu ŘÍZENÍ VOZIDEL PO SILNICÍCH A V OSADÁCH Pro zvládnutí techniky jízdy na silnici je důležité cvičit řidiče ke zvládnutí nestandardních taktických situací při řízení v konvoji vozidel. Jsou to především způsoby zajištění přesunu vozidel pro zamezení předjíždění nebo zařazení do konvoje, blokování křižovatky, nájezdu, místa otočení konvoje, kruhového objezdu, nácvik výjezdu ze slepé ulice, postup při prorážení zátarasu, zásady činnosti při zastávce, vyproštění osob nebo vozidla. Nedílnou součástí tohoto výcviku musí být nácvik manévrování s vozidlem v zastavěném (omezeném) prostoru osady. Řidiči by se měli při jízdě umět vyhýbat dírám ve vozovce nebo čerstvě opraveným a vykopaným místům na vozovce, která vypadají podezřele. Řidiči by měli být cvičeni, jakým způsobem zdolávat nebo objet překážky, vynutit si násilný postup přes improvizovaný zátaras nebo se otočit zpět. Je nutno dodržovat stanovenou rychlost a mezery mezi vozidly v závislosti na provozu, množství křižovatek a nepředvídatelných překážkách na cestě. Pokud konvoj zpomalí, vozidla by měla mít menší mezery mezi sebou, aby se nikdo nedostal mezi vozidla. Řidiči by měli umět jet ve stopách vozidla jedoucího vpředu. Při přesunu v noci je třeba dodržovat větší vzdálenosti a stanovit pravidla pro používání předních světel. Vozidla se často porouchají nebo zapadnou v těch nejnevhodnějších okamžicích. Vzhledem ke sklonu povstalců využívat takových situací by se mělo procvičovat samovyproštění a vyproštění (odtažení) vozidel pod palbou nepřítele [3]. 7

8 Obr. 2 Dráha pro nácvik dodržování bezpečné vzdálenosti mezi vozidly Ke zvládnutí krizových situací na silnici je nutné provádět výcvik pro správný odhad délky brzdné dráhy pro bezpečné zastavení vozidla před překážkou při intenzivním brzdění na povrchu se sníženou nebo rozdílnou adhezí. Následně je důležité provádět nácvik správného odhadu délky brzdné dráhy pro dostatečné snížení rychlosti vozidla a přesné vedení vozidla při vyhýbacím manévru na povrchu se sníženou adhezí. Souběžně se musí provádět nácvik vedení vozidla v ostré zatáčce při průjezdu po povrchu se sníženou adhezí v kombinaci s vyhnutím se nečekané překážce. Obr. 3 Dráha pro nácvik jízdy ke zvládnutí smyku na silnici 8

9 Na tento výcvik lze navázat v přípravě řidičů vozidel s právem přednostní jízdy. První část jejich výcviku spočívá v nácviku řízení ve střídavých zatáčkách (slalom) vysokou rychlostí. Další částí je zvládnutí předjížděcího manévru (losí test) podle metodiky VDA. Poslední části praktického výcviku je nácvik zvládání krizových situací simulovaných z reálného silničního provozu (vjetí cyklisty do křižovatky, nenadálý vstup chodce do vozovky apod.) s využitím technických prostředků. Speciální výcvik vojenských řidičů je celkově vhodné a potřebné zaměřit na zdokonalování jejich řidičských dovedností pro řešení krizových situací při jízdě v terénu a především na silnici. Jeho podstatou musí být inovace výuky a výcviku s cílem jejich přiblížení se reálným situacím a činnostem při používání vojenských vozidel. Přínosem pak bude menší zranitelnost osob nebo vozidel z činnosti protivníka a zvýšení reálných možností pro úspěšné dokončení úkolů v zahraničních operacích. 3. TECHNICKÉ PROSTŘEDKY PRO NÁCVIK SPRÁVNÉHO ZPŮSOBU JÍZDY Technické prostředky umožňují výcvik v nebezpečných a k nehodě náchylných situacích, které nemohou být vyzkoušené při skutečném řízení vozidla. Informace z mozku řidiče (psychická aktivita) podmiňuje jeho konání (somatická aktivita) v kritické době. Automatické procesy pak probíhají mimo vědomou pozornost řidiče na základě vyvolané reakce z cvičiště, nárokují si malé množství zdrojů pozornosti, probíhají rychleji a zvyšují tak bezpečnost jízdy. Tyto metody je potřebné aplikovat do úpravy výuky a výcviku řidičů se zaměřením na nácvik automatizovaných dovedností při řízení vozidla. Nedílnou součástí výcviku v řízení vozidel by proto mělo být použití simulátorů pro praktický výcvik osob ke snížení následků dopravních nehod. Cílem výcviku je ukázat řidičům a osobám přepravujícím se ve vozidlech důležitost trvalého a správného používání bezpečnostních pásů. Jejich využití pro bezpečnost osádky si řidiči uvědomí při simulaci dopravní nehody s převrácením vozidla. Význam simulace se projevuje i při ukázce pohybu neupevněných předmětů v prostoru vozidla. Vyvrcholením praktického výcviku na simulátoru je metodický postup pro bezpečné vystoupení z převráceného vozidla. Obr. 4 Simulátor převrácení vozidla Princip výcviku na simulátoru nárazu je založen nejdříve na určení odhadované bezpečné vzdálenosti řidičem pro stanovenou rychlost jízdy instruktorem. Dalším krokem je 9

10 nastavení odpovídající celkové brzdné dráhy pro druhé vozidlo (vozík) na časovači simulátoru, který následně iniciuje časově odpovídající rozsvícení brzdových světel prvního vozidla při předpokládané reakční době 0,6 s řidiče druhého vozidla (vozíku). Pokud je odhad vzdálenosti správný dojde k bezpečnému zastavení vozidla (vozíku). Pokud je odhad vzdálenosti nedostatečný, řidič nedokáže včas reagovat brzdit a dochází k nárazu do modelu vpředu jedoucího vozidla. Obr. 5 Simulátor nárazu vozidla 1 - model vpředu jedoucího vozidla 2 - nakloněná plošina 3 - vozík simulátoru 4 - časovač simulátoru Cílem výcviku na simulátoru náklonu je předvést řidiči a osobám přepravujícím se ve vozidle důležitost trvalého a správného používání bezpečnostních pásů. Jejich význam pro bezpečnost osádky si uvědomí při jízdě v bočním náklonu, kdy hrozí převrácení vozidla. Řidič si dále prověří nebo posílí svoji dovednost při řízení ve stresové situaci, ve které může dojít ke zranění při nekontrolovatelném pohybu vozidla. Důležitým prvkem výcviku na tomto simulátoru je také ověření technických možností vozidla a získání důvěry v jeho takticko-technická data stanovená výrobcem. 10

11 Obr. 6 Simulátor náklonu vozidla Řidiči vojenských vozidel by po výcviku s využitím technických prostředků měli být schopni rozpoznat dopravní situaci, automaticky učinit potřebná rozhodnutí k bezpečnému provádění jízdních úkonů v rámci defenzivního způsobu jízdy a zabránit možné dopravní nehodě. 4. ZÁVĚR Pro úspěšné splnění stanovených úkolů při nasazení v zahraničních operacích je nutné u řidičů vypěstovat návyky zabezpečující dovedné řízení vozidel za podmínek blízkých bojové situaci. Bezpečné řízení vozidel se zajišťuje také jejich kvalitní přípravou k jízdě a použitím nejvýhodnějších způsobů a pravidel řízení vozidel v souladu s jejich technickými možnostmi. Procvičení techniky řízení se musí provádět v podmínkách charakteristických pro pravděpodobný prostor působení, nejvyšší možnou rychlostí, v různých terénních a povětrnostních podmínkách. Posloupnost plnění jednotlivých cvičení při výcviku v řízení vozidel ve složitých terénních podmínkách a po silnicích a v osadách je důležité slaďovat s řešením úkolů v taktickém výcviku tak, aby úkoly výcviku v řízení přispívaly ke kvalitnímu plnění taktických úkolů. Optimalizace přípravy řidičů následně povede k získání znalostí a dovedností, které jsou potřebné pro plnění bojových úkolů v zahraničních operacích, snížení rizika dopravních nehod a ztrát na životech nebo materiálu. LITERATURA [1] KUDLIČKA, K., Taktika povstalců v příkladech, Vyškov: Odbor doktrín VeV-VA, 2012, 48 s. [2] MÍREK, J., Pravidla řízení bojových vozidel, Praha: Ministerstvo národní obrany, 1977, 252 s. [3] KUDLIČKA, K., Zkušenosti z přesunů vojsk s důrazem na ochranu před improvizovanými výbušnými systémy, Vyškov: Správa doktrín ŘeVD, 2007, 50 s. 11

12 INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY VE VOZIDLE A JEJICH VLIV NA CHOVÁNÍ ŘIDIČE Dana Černochová, Vlasta Rehnová, Robert Kotál 2 ABSTRAKT V současné době existuje mnoho různých informačních a komunikačních dopravních systémů a stále se vyvíjí další. Vedle pozitivních stránek těchto zařízení je potřeba upozornit také na rizika spojená s jejich instalací a používáním. Problematika inteligentních dopravních systémů umístěných ve vozidle je nahlížena ze tří aspektů: jako problém rozhraní člověk-stroj, z hlediska informační zátěže řidiče a z hlediska rizika pozornostního rozptýlení řidiče. Vzhledem k tomu, že je stále více aktuální problematika účasti starších řidičů v silničním provozu, článek se krátce zabývá také vlivem inteligentních technologií na bezpečnost řízení u řidičů-seniorů. 1. ÚVODEM Zvyšující se dynamika a hustota silničního provozu nutí k zavádění zařízení s využitím možností technického rozvoje. Projevuje se snaha zvýšit bezpečnost účastníků silničního provozu zavedením regulačních opatření, které budou zlepšovat informovanost řidiče, zvyšovat jeho komfort při řízení vozidla, případně eliminovat či korigovat jeho chyby. Systémy dokážou sledovat a vyhodnocovat reakce řidiče, umí vidět tam, kam řidič nedohlédne, rozeznat předměty ve tmě, upozornit na překážku. Vedle pozitivních aspektů však mohou představovat rizika, která jsou předmětem výzkumů. Automobily jsou v současné době vybaveny stále častěji novými informačními a komunikačními technologiemi. Kromě pojmu inteligentní dopravní systémy je užíván také výraz telematika, který vznikl spojením slov telekomunikace a informatika. Nejčastěji se hovoří o dopravních systémech ADAS (Advanced Driver Assistence Systems) a IVIS (In Vehicle Information Systems). V souvislosti s jejich zaváděním probíhají výzkumy ohledně mentální zátěže, vnímání, vlivu na pozornost řidiče, procesu zpracování informací, případných změn postojů a dopravního chování. U systémů, které varují před kolizí, bylo např. zjištěno, že mají nejdříve na řidiče pozitivní efekt, pokud je informační display dobře umístěn. Avšak z déle dobého hlediska dochází k tomu, že se řidič učí najíždět těsněji k překážce či udržovat menší rozestupy. Dalšími nežádoucími produkty ulehčení řidiči může být ztráta potřebných dovedností (předvídavosti, orientace v neznámém terénu pomocí klasického navádění), snížení kognitivních aktivit, zaměření pozornosti k vnitřku vozidla a přehlédnutí dopravního značení či kritického děje mimo vozidlo. Stejně nebezpečným se jeví i falešný pocit bezpečí, tendence využít získaný čas jinými aktivitami nebo si jen odpočinout, přílišné soustředění se na funkce systémů (např. testování navigace záměrně odlišným jednáním oproti pokynům). 2 PhDr. Dana Černochová, PhD., Testcentrum-Hogrefe, Praha, PhDr. Vlasta Rehnová, Asociace dopravních psychologů, Ing. Robert Kotál, Dopravní akademie a.s., 12

13 Telematické systémy jsou zaváděny i do řízení dopravních firem, především za účelem zlepšení organizace práce, vyšší produktivity, úspoře materiálu a pohonných hmot, kontrole dodržování a využívání pracovní doby, používání stanovené trasy, úsporného a bezpečného způsob jízdy. Efekt vyšší bezpečnosti provozu je výrobci deklarován, jeho ověření je však velmi problematické, vzhledem k důvěrnosti obchodních dat, spíše lze předpokládat počáteční problémy vyplývající ze zásadní změny pracovních návyků. Nesporným přínosem pro řidiče je zabezpečení celé trasy, rychlé přivolání pomoci v případě potíží, vyřešení problémů na trase (volba náhradní trasy), neustálý kontakt s dispečinkem a možnost poradit se. Negativní pocity a duševní nepohodu však může vyvolat permanentní monitoring pohybu vozidel a tím i řidiče, jeho dopravního chování, dodržování předpisů, přestávek či stanovené trasy, mohou vznikat i obavy ze zneužití osobních dat (záznamy jízdy, styl jízdy apod.). Psychická zátěž produkovaná odmítáním systému může být závažným faktorem nejen celkové atmosféry ve firmě, ale i aspektem individuálního duševního zdraví řidiče, jeho schopnosti koncentrovat se na řízení vozidla a redukovat nebezpečí zavinění dopravní nehody. (Rehnová, 2006) Snahou výzkumů je zjistit, zda tyto moderní technologie odpovídají potřebám a schopnostem řidičů. Ve vztahu k užívání inteligentních dopravních systémů za jízdy jsou vytipovány tři rizikové faktory: rozptýlení řidiče, informační přetížení (zejména vyvolané kódovanými informacemi) a poznávací zaujetí (tendence dokončit sekundární úlohu dokončit telefonický hovor, dořešit navigační problém apod., ale také seznámení se s plnou funkcí navigace pouze za jízdy). Významnou roli proto sehrávají poznatky psychologie a ergonomie. Od nových informačních technologií v dopravě se očekává (Färber,2003): - optimalizace dynamiky silničního provozu, tzn. že stávající silniční síť by byla lépe využitá, méně kolon; - zvýšení dopravní bezpečnosti, snížení počtu dopravních nehod, zajištění rychlejší pomoci; - méně zbytečných jízd kvůli hledání správné trasy; - Modal-Split využití v daném okamžiku nejvýhodnějšího dopravního prostředku; - Road Pricing zpoplatnění silnic, lepší obsazení přetížené silničních sítí podle tržně hospodářských kriterií; - redukce hluku a zplodin. Pokud by se přece jen stalo, že by řidič zůstal stát v koloně, mohl by pomocí nových technologií smysluplně využít čas. Pro tento účel se ujímá pro auto označení mobilní kancelář. Avšak také se ozývají hlasy, které přinejmenším část nových technologií vidí kriticky. Z mnoha stran je kritizován deficit norem, pravidel a směrnic. Výzkumy jsou zaměřeny na 3 základní aspekty: 1) automatickou evidenci (pochopení) a klasifikaci podmínek řidiče, vozidla dopravní situace, 2) celkové zhodnocení zátěže řidiče, 3) přizpůsobení množství informací volné mentální kapacitě řidiče. 2. INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Z HLEDISKA SYSTÉMU VOZIDLO ŘIDIČ EU vydala v roce 2008 doporučení ohledně umístění informačních a komunikačních systémů ve vozidle, ve kterém kromě jiného konstatuje že, vztah mezi součástmi rozhraní (složitost, intenzita, doba trvání, atd.), zátěží a výkonem při řízení není dostatečně prostudován. V tomto doporučení EU (2008) je uvedena zásada, že vizuální zobrazovací prvky by měly být umístěny co možná nejblíže normální linie pohledu řidiče. Zvyšují tak možnost současně sledovat významné změny dopravní situace pomocí periferního vidění. 13

14 Umístění sdělovačů palubní desky do pozice téměř horizontální s úrovní pohledu řidiče podporují také výsledky výzkumu Lamble a kol. (1999). Autoři prokázali významný inverzní vztah mezi časem zbývajícím do kolize a excentricitou úkolu od přímého pohledového směru. Je důležité, aby řidič mohl věnovat maximum času pohledu před vozidlo a bezpečnému vedení vozidla jako primárnímu úkolu. Úkolem designérů je snaha o minimalizaci zrakové pozornosti potřebné k provádění sekundární činnosti v interiéru vozidla. Špatné ergonomické řešení může vést k delší reakční době. To zvyšuje riziko nehody zvláště v situaci časové tísně. Sdělovače by tedy měly být umístěny co nejblíže ke středu zorného pole, zvláště ty, které se kontrolují často a nejen v příznivých dopravních situacích, aby řidič neodvracel pozornost od vozovky na příliš dlouhou dobu. Průměrný čas odvrácení pohledu na sdělovače leží v intervalu 0,5 1,5 s. Za bezpečnostní riziko je považováno odvrácení pohledu od vozovky na dobu delší než 2 s. Tyto údaje musí být posuzovány s ohledem na to, že např. při rychlosti 100km/h ujede vozidlo 27,7 m, když řidič odvrátí pohled na dobu 1s od řízení. Zásady instalace (výběr): - žádná část systému by neměla řidiči bránit ve výhledu na dopravní situaci; - systém nesmí zakrývat ovládací a zobrazovací prvky vozidla potřebné pro plnění primárního úkolu řidiče; - vizuální zobrazovací prvky by měly být umístěny, co možná nejblíže normální linie pohledu řidiče vizuální zobrazovací prvky by měly být navrženy a nainstalovány tak, aby nedocházelo k odleskům a odrazům. Zásady prezentace informací (výběr): - vizuálně zobrazované informace, které systém v kterémkoli okamžiku prezentuje, by měly být pojaty tak, aby byl řidič schopen přijmout důležité informace několika pohledy, které jsou natolik krátké, že neovlivní nepříznivě řízení (zopakování důležité informace v organizaci a řízení dopravy DZ, semafor apod.); - zvuky generované systémem, jejichž hlasitost nemůže řidič ovládat, nesmějí překrývat zvukové výstrahy zevnitř nebo zvenčí vozidla; - informace pro řízení vozidla musí být včasné a přesné. Zprostředkování informací je komplexní proces, který musí zohledňovat několik faktorů., tj. volba vhodného informačního média a jeho umístění, počet zpráv, informace přizpůsobené potřebám příjemce. Důležité kriterium je také forma prezentace informací (opticky či akusticky) a kvalita poskytovaných informací. Ke zvážení je také kdy informace poskytovat. Z tohoto hlediska Ausserer, Riesser (2008) rozlišují 3 etapy: informace Pre-Trip, tj. plánování, On-Trip, tj. orientace a rozhodování, Post-Trip, tj. orientace na cíl, hodnocení využití zkušeností pro příští jízdu. S ohledem na kvalitu autoři citují základní charakteristiky poskytovaných informací: informace musí být korektní, musí být poskytnuta tak včas jak je to možné, musí být dobře slyšitelná (příp. viditelná), musí být hodnověrná a nesmí být rozporuplná. Aby informační a komunikační systémy podporovaly dopravní bezpečnost, musí být splněny optimální podmínky rozhraní člověk-stroj. Míra rizika bývá odhadována množstvím času potřebného pro obsluhu. Podle některých pokynů smí být např. zařízení vyžadující obsluhu delší než 15 vteřin použito pouze ve stojícím vozidle. U některých interakcí se definuje čas jednotlivých kroků nutných pro obsluhu, který umožňuje odhad celkové doby. Existující informační systémy nebo funkční návrhy mohou být hodnoceny prostřednictvím různých empirických metod. Vöhringer (2009) uvádí nejznámější, ke kterým patří sledování trajektorie jízdy (Lane Change Task - LCT), metoda okluze a metoda periferní detekce (Peripheral Detektion Task PDT). Metoda LCT se provádí pomocí jízdního simulátoru. Sleduje se odklon pozornosti prostřednictvím sekundární úlohy, např. obsluha 14

15 navigace, CD přehrávače, klimatizace apod. Úloha spočívá ve sledování jízdní dráhy a jejího odklonu od optimální trajektorie. Metoda okluze byla původně vyvinuta k vyšetření zrakového vnímání při plnění sekundární úlohy během řízení. Při periferní detekci řidič reaguje stiskem tlačítka na podnět, který se objeví v jeho periferním zorném poli. Principem je předpoklad zúžení zorného pole v důsledku zvýšené zátěže, která vzniká během řízení vozidla současně s výkonem sekundární činnosti. Správné charakteristiky rozhraní člověk-stroj mohou být rozhodující pro získání a zpracování informací, snížení rizika stresu a snížení rizika přetížení informacemi. Správné zobrazení informací tak zvyšuje schopnost získat správný náhled na situaci a reagovat v souladu s co největší bezpečností. Během stresu se mění percepční kapacita řidiče, což sníží vnímání informací a může způsobit chybu v řízení. Náročnost příjmu a zpracování informací může být výrazně ovlivněna designem. Nejčastější chyby designérů (Vajnerová a kol., 2008): - Související informace nejsou zobrazeny vedle sebe. Krátkodobá paměť je omezená a při dohledávání informace je zatěžována. - Neadekvátní kontext. Ukazatel, který má málo nebo malými znaky popsanou stupnici neúměrně zatěžuje, informace získaná s námahou je neadekvátní. - Snaha zprostředkovat co nejvíce informací. Zobrazení přílišných detailů zbytečně zatěžuje. - Zobrazení informací nevhodným způsobem. - Příliš mnoho tvarů. Zobrazení jednotlivých informací by se neměla příliš lišit, aby nad nimi nemusel řidič přemýšlet. - Špatné rozmístění ukazatelů. Rozmístění musí být takové, aby informace zpracovávané společně ležely blízko sebe, ale také aby byly uložené na palubní desce viditelně a podle důležitosti. - Nevýrazné zobrazení. Data, která jsou v dané chvíli nejdůležitější, by měla být zdůrazněna. - Zbytečné ozdoby, rámování odvádějí pozornost od důležitých údajů. - Neadekvátní využití barev a jejich kontrastu. Užití barev musí jednak odpovídat běžně zažitým spojení (červená barva nebezpečí), jednak je třeba využít znalostí o kontrastu teplých a studených barev umístěných vedle sebe. 3. INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY A INFORMAČNÍ ZÁTĚŽ Prostřednictvím informačních technologií a asistenčních systémů stoupá množství informací, které na řidiče působí. Jednotlivý systém většinou nepředstavuje závažný problém, pokud je ergonomicky správně instalován. Problematické je množství prezentovaných informací. Během řízení vozidla se uplatňují tři formy psychické zátěže: 1) Senzorická zátěž vyplývá z požadavku na činnost smyslových orgánů a jím odpovídajících struktur centrálního nervového systému. 2) Mentální zátěž vyplývá z požadavku na zpracování informací kladoucích nároky na takové psychické procesy, jakou jsou pozornost, paměť, představivost, myšlení, rozhodování a vlastně celá mentální kapacita. 3) Emoční zátěž vyplývá ze situací a požadavků vyvolávajících afektivní odezvu. Specifické rysy dopravy se promítají do neuropsychické zátěže řidiče v těchto požadavcích na: - Sledování mnoha zdrojů informací, značek a sdělovačů, z nichž každý může poskytnout pro následující moment životně důležitou informaci. 15

16 - Zpracování tohoto velkého objemu informací. - Zpracování informací přiměřeným způsobem. - Zpracování informací co nejrychleji. - Vyrovnávání se se střídavým působením časových úseků velmi malé a velmi vysoké zátěže. Uvedený charakter činnosti a okolností vedou k: - Informační zátěži (přetížení i nedostatek podnětů). - Zátěži náročnou činností. - Zátěži nedostatkem času. - Zátěži hmotnou, morální a sociální zodpovědností. - Emocionální zátěži. Přístupem na internet mohou být nabízeny tyto služby (Färber,2003): - Dopravní servis je důležitá služba. Představuje hlášení o kolonách, dopravních nehodách, mlze, náledí či překážkách na trase, v určité části města. Řidič se může dotázat na předpokládanou ztrátu času a zvážit objízdnou trasu. - Další službou je plánování trasy v neznámém terénu. Někteří výrobci poskytují doporučení o kombinaci nejvýhodnějšího dopravního prostředku. - Informace o parkování má řidiči ulehčit hledání volného místa na nejbližších parkovištích a garážích. Předpokládá se také možnost současné rezervace parkovacího místa a platba prostřednictvím kreditní karty. - Pro firmy s velkým automobilním parkem je užitečná služba, která aktuálně podle potřeby integruje do tras vozidel průběžné přepravní objednávky a tak redukuje počet jízd na prázdno. Výrobci vozidel nabízejí instalaci přístrojů pro nouzové volání, v případě nehody či poruchy je možné přivolat policii, hasiče nebo lékaře (např. e-call). - Pomocí telematické služby si může řidič zjistit lokalizaci čerpacích stanic a informaci o cenách pohonných hmot. - Je také možné prohlížet a online rezervovat aktuální nabídky různých cestovních agentur, služba Průvodce městem poskytuje informace o restauracích, hotelech, programech kin a divadel, apod. Při vývoji informačních systémů je třeba vložit určitou logiku pořadí prezentace informací podle dopravní situace. Autoři navrhují tyto zásady: 1) Během jízdy má dopravní bezpečnost přednost před ekonomickými kritérii, poskytováním informací pro řidiče nebo jiných cestujících. 2) Pokud možno nerušit řidiče během jízdy, alespoň v potenciálně rizikových situacích. 3) Ve služebním vozidle mají přednost firemní informace před soukromými. 4) Informace pro řidiče mají přednost před informacemi ostatních cestujících. 5) Jsou určeny systémy, jejichž informace nejsou považovány za smysluplné, které lze použít pouze v době, kdy vozidlo nejede (informace privátního charakteru, auto jako mobilní kancelář, televize). Rizikem je informační zátěž řidiče, proto autoři doporučují: 1) Předávat řidiči pouze informace, které jsou smysluplné, tedy ne všechno, co je technicky možné. Za smysluplné jsou považovány ty údaje, které zlepšují výkon primární úlohy, tj. vlastní řízení vozidla, tedy ji činí bezpečnější. 2) Při omezení na podstatné smysluplné informace je pravděpodobnost různých současných hlášení spíše malá. 3) Redukce vizuálních údajů na obrazovce. Stanovit prioritu informací namísto mnoha informací jednotlivých systémů. 4) Přizpůsobit logiku prezentovaných informací pro různé uživatele. Výrobci by mohli delegovat možnost programovat důležitost jednotlivých položek na daného řidiče, 16

17 případně firmu. Logika prezentovaných informací by tak mohla vypadat jinak u soukromého vozidla, vozidla taxi nebo nákladního vozidla. Je však třeba akceptovat informace, které řidiče nepřetěžují a neodklání jeho pozornost od řízení. 5) Informace může být poskytnuta na pokyn řidiče. Tuto možnost by však měl řidič využívat ve vhodnou chvíli, kdy má volnou kapacitu, ne aby si se zařízením hrál. 6) Důležité hlediska je ergonomicky správné řešení instalace. To zahrnuje způsob a velikost vizuálních sdělovačů, jejich umístění v zorném poli řidiče, kontrast, dobrou čitelnost ve dne i v noci, jasnou formu sdělení, apod. Redukce informační zátěže ve prospěch bezpečného řízení vozidla je předním tématem i standardizačních aktivit, zaměřených na rozhraní člověk stroj. Příslušné normy vypracovává skupina CEN/TC 278 WG10 Road vehicles, Human machine interface (HMI), integrovaná v rámci ISO/TC 22 /SC 13/ WG 8 MMI (Man Machine Interfaces). Vedle zásadních ergonomických a smyslových parametrů je pozornost soustředěna na problematiku vedení vzájemného dialogu řidiče se systémem, který je určen k používání za jízdy, zajištění prioritní prezentace urgentní informace a její zvýraznění, sjednocení používaných systémů v jeden integrovaný celek. Pro ilustraci uvádíme příklady: Dialog splňuje požadavky časové posloupnosti a řazení dle priority, jestliže průběžná pozornost řidiče zaměřená na dopravní situace je podporována, nikoli nepříznivě ovlivňována. Musí regulovat tok informací do dostatečně krátkých a stručných skupin, které mohou být snáze přijímány. Délka textové informace je omezena. Systém splňuje tyto požadavky, jestliže doba ulpívání (zraku) 1,5 sekundy postačuje k získání potřebné informace. Konkrétní dialog je navrhován tak, aby naváděl řidiče, kterým zobrazovaným informacím má dávat přednost. Např. blikající signály jsou rezervovány k upoutání pozornosti řidiče, jestliže je vyžadována rychlá nebo okamžitá reakce. Zrak je nejzatíženějším smyslem, přijímajícím informace během řízení vozidla, pozornost je soustředěna na kvalitu zobrazovacího zařízení, jeho umístění vůči příjemci, parametry zobrazované informace z hlediska srozumitelnosti a rychlosti vnímání. Užití zvukových informací je propagováno z důvodu odlehčení zrakové zátěže řidiče. Forma zvukových ikon (tónů, melodií) je nejefektivnější z hlediska vyvolání potřebné reakce řidiče. Mluvené slovo je komplikovanější z hlediska možnosti chybného pochopení, délky trvání informace a její dočasnosti. Řešen je i problém digitalizované řeči. Ucelenější přehled řešené problematiky je možno získat na kde jsou k dispozici extrakty jednotlivých norem. 4. INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY A POZORNOST ŘIDIČE Velký počet dopravních nehod je způsoben odklonem vizuálního vnímání a pozornosti k vnitřnímu prostoru vozidla důvodem může být manipulace s ovladači, topením, telefonem, navigací, CD přehrávačem nebo rádiem, užití zrcátka, obrácení pozornosti k předmětům, nebo ke zvířeti ve vozidle, komunikace s jinými osobami, zapalování cigarety nebo nevědomé odklonění pozornosti z různých důvodů. Na potřebu směrovat pozornost řidiče k vnějšímu prostředí, zejména k dění na vozovce v čelním pohledu, reagují nové technologie zobrazení důležitých dat přímo na čelní sklo. Vývoj tzv. HUD (Head Up Display) započal ve vojenském letectví a postupně nachází své místo i v automobilovém průmyslu s cílem eliminovat riziko dopravní nehody díky zaměření pozornosti řidiče od palubní desky na vozovku, zkrátit reakci na náhlou překážku, průběžně řidiče informovat o rychlosti jízdy apod. O pozornosti a vizuálním vnímání při řízení vozidla pojednává Vöhringer (2009). Dopravní nehody způsobené nepozorností řidiče mají různé příčiny. Důležitou roli zde hraje 17

18 přehnaná důvěra v techniku a odklon pozornosti od řízení. Vysvětlení se vztahují na proces řízení vozidla, zpracování informací během jízdy a rozdělení vizuální pozornosti. Vyvstává otázka, jaký vliv mají inteligentní dopravní systémy na interakci řidič vozidlo a nakolik dopravní bezpečnost zhoršují či zlepšují. Je snaha vytvořit metody, které by byly vhodné k odhadu ovlivnění dopravní bezpečnosti prostřednictvím informačních systémů. Odklon pozornosti od primární úlohy, tj. řízení vozidla, může způsobit mnoho příčin, např. jídlo, pití, kouření, rozhovor se spolujezdcem, ale také odeslání ů a obsluha informačních systémů. Vzniká otázka, kdo nese v případě nehody zodpovědnost. Zda je to výrobce těchto zařízení, které způsobilo odklon pozornosti nebo je to řidič, který se v dostatečné míře nevěnoval řízení. Distrakce řidiče znamená rozptýlení pozornosti, odklon pozornosti od primární úlohy, tj. řízení vozidla k vedlejší úloze, která s řízením přímo nesouvisí. Odklon pozornosti může být způsoben vědomým rozhodnutím zaměřit v danou chvíli pozornost jiným směrem nebo nevědomým upoutáním pozornosti prostřednictvím dominantního podnětu. Distrakci mohou způsobit smyslové, motorické i kognitivní faktory. Z hlediska vizuálního vnímání vzniká riziko při zakrytí části zorného pole řidiče, jeho pohled mimo jízdní dráhu a nedostatek vizuální pozornosti, tzv. jev dívat se, ale nevidět, který vede především k opožděným reakcím na nebezpečné podněty. Jako distraktor může působit velké množství informací, stejně tak jako některé způsoby zobrazení. Auditivní distrakci může způsobit hovor se spolujezdcem, telefonický rozhovor, poslech rádia nebo informačních systémů. Motorické rušení vzniká v situacích, kdy nemá řidič ruce na volantu, drží telefon nebo jiný předmět, který zaměstnává jeho pozornost. Kognitivní nároky na pozornost vznikají při zpracování informací poskytovaných vedlejší činností způsobující zátěž, tzn. když je potřeba v krátkém čase zpracovat větší množství komplexních informací. Různé psychologické modely se snaží vysvětlit průběh simultánních činností, tj. řízení vozidla a obsluha asistenčních systémů. Defekty pozornosti vznikají především tehdy, když je hlavní i vedlejší činností zatížen jeden informační kanál. Důležité je také nakolik je činnost prováděna automaticky bez vědomé kontroly. Kognitivní modely vysvětlují mechanismy, kterými je snižován pozornostní výkon při provádění paralelních činností. Při překročení hranice mentálních zdrojů dochází např. k prodloužení reakční doby na neočekávané překážky při současném odečítání údajů z displaye. Rozdíly mezi chováním systému a očekáváním uživatele mohou vést k deficitnímu nebo chybnému používání zařízení. Cílem vytváření informačních systémů by měla být také podpora přiměřené důvěry v tyto systémy. 5. INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY A ZVÝŠENÍ DOPRAVNÍ BEZPEČNOSTI PRO ŘIDIČE SENIORY A DALŠÍ RIZIKOVÉ SKUPINY ŘIDIČŮ Prezentace informací, které jsou pro řízení užitečné, souvisí s problémem rozhraní člověk-stroj. Např. akustické informace mohou být problém pro starší řidiče. Proto se spíše užívá vizuální způsob sdělení. U starších osob je však třeba dbát odlišností ve zrakovém vnímání, především horší akomodaci oka. Jahn a kol (2004) ve své studii sledovali práci s navigačním systémem u skupiny osob do 25 let a nad 65 let. Zvolili dva systémy lišící se způsobem obsluhy, oba dostupné na trhu. Vyhodnocovali dobu zpracování zadaných úloh a subjektivně hodnocenou zátěž. Starší řidiči potřebovali výrazně delší dobu pro splnění úkolu, a to i po tréninku. Zhoršená schopnost učení oproti mladším osobám se projevila i po delším zácviku. U starších řidičů byla naměřena kratší doba potřebná pro obsluhu u navigačního systému, který představoval menší 18

19 zátěž vizuálního vnímání, vyžadoval méně exekutivní kontroly. Pro starší osoby je také výhodnější zařízení, které má zabudován způsob opravy zadání chybných údajů. Při manipulaci se zařízením v interiéru vozidla starší řidiči odvracejí pohled od vozovky na delší dobu a vykazují při tom větší odchylku volantu než mladší řidiči. Z hlediska primárního úkolu, tj. řízení vozidla, by ukazatele nezbytně nutné pro řízení měly splňovat tyto podmínky (Vajnerová a kol., 2008): - Především by měly být uloženy na dobře viditelných místech. - Měly by podávat ucelenou informaci, aby nad ní řidič nemusel přemýšlet. - Informace by měla být odečitatelná jediným pohledem, nesmí přitahovat pozornost na delší dobu. Varovné signály musí být jednoduché a výraznější, musí být snadno odlišitelné od ostatních. Obdobné parametry informačních a navigačních systémů ve vozidle budou vyžadovány i v případě začínajících řidičů, kteří věnují stále mnoho času na zvládnutí řízení vozidla a sledování dopravního okolí. Při dodržení uvedených podmínek mohou tyto systémy fungovat jako efektivní kompenzační pomůcka, např. i pro řidiče pracovně vytížené, méně technicky zdatné apod. Společnou zásadou pro užívání těchto systémů je řádný zácvik, seznámení se s funkcemi daného systému, s podmínkami jeho provozování a především dodržování předepsaného způsobu jejich používání v jedoucím vozidle. Praktické zkušenosti budou uvedeny v prezentaci ing. Kotálem. ZÁVĚR V posledních letech se výzkumníci věnují otázkám ohledně kladných či záporných stránek informačních technologií ve vozidle. Chaloupka a kol.(1998) na základě výsledků své studie poukazují na oblasti, které mohou být ovlivněny interakcí s těmito systémy: snížení vigilance, snížení citlivosti na nebezpečí, odnaučení se určitým dovednostem. Odborníci proto upozorňují na nutnou spolupráci dopravních inženýrů a psychologů v této problematice. LITERATURA [1] AUSSERER K., RISSER R.: Telematische Verkehrsinformationsdienste für Menschen mit Behinderungen, Zeitschrift für Verkehrssicherheit, 3/2008. [2] FÄBER B., FÄBER B.: Auswirkungen neuer Informationstechnologien auf das Fahrerverhalten, Bericht BASt, Heft 149, 2003, ISBN [3] CHALOUPKA CH., RISSER R., ANTONIADES A.,LEHNER U., PRASCHL M.: Auswirkungen neuer Technologien im Fahrzeug auf das Fahrverhalten, Bericht der BASt, Heft M 84,1998, ISBN [4] JAHN G., Oehme A., Rösler D.,Krems J.F.: Kompetenzerwerb im Umgang mit Fahrerinformationssystemen, Bericht BASt, Heft F 47, 2004, ISBN [5] LAMBLE D., LAAKSO M., SUMMALA H.: Detection thresholds in car following situations and peripheral vision: implications for positioning of visually demanding incar displays, Ergonomics,42(6): ,1999. [6] REHNOVÁ V. a kol. Informační zátěž a mentální kapacita řidiče, Výzkumná zpráva, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., [7] REHNOVÁ V.: Inteligentní dopravně informační systémy ve vozidle (ITS) dobrý sluha nebo zlý pán?, Securite magazin, 6/

20 [8] VAJNEROVÁ O., BERNÁŠKOVÁ K., ČERNOCHOVÁ D.: Rozmístění sdělovačů a ovladačů v interiéru automobilu z hlediska minimalizace zátěže řidiče při jízdě, rešeršní práce, Škoda-Auto, [9] VÖHRINGER-KUHNT T.: Fahrerinformationssysteme und Verkehrssichcherheit ein Überblick, Zeitschrift für Verkehrssicherheit, , (55), 4/2009. [10] COST 352: Influence of Modern In-vehicle Information Systems on Road Safety Requirements, [11] DOPORUČENÍ KOMISE o bezpečných a účinných informačních systémech ve vozidlech: Aktualizace Evropského prohlášení o zásadách rozhraní člověk/stroj, pod číslem K(2008) 1742, [12] HUMANIST Network of Excellence (NoE), 20

DOPRAVNÍ NEHODA, PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ, LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ

DOPRAVNÍ NEHODA, PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ, LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ DOPRAVNÍ NEHODA, PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ, LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ (časový rozsah: 4 hodiny) Školení je určeno pro řidiče a technický personál, je zaměřeno k poskytnutí uceleného souboru informací o vývoji

Více

Absence pedagogiky ve vzdělávání a výchově řidičů

Absence pedagogiky ve vzdělávání a výchově řidičů Absence pedagogiky ve vzdělávání a výchově řidičů Otakar Konsbul, OKDRIVER s.r.o., Vlnitá 7, 62700 Brno, +420 608 806 036, info@okdriver.cz ABSTRAKT Statistiky dopravních nehod vykazují dlouhodobý sestupný

Více

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít: 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích. c) Na všech

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

Konference Fleet Management 2010 Robert Kotál,, Dopravn, Dopravní akademie a.s. www.dopravni-akademie.cz akademie.cz 1 Zdroj: Policie ČR 2 je z největší části ovlivněna jejími řidiči. Ideální je nechat

Více

v Praze Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky Aktuální stav a rozvoj ITS hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D.

v Praze Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky Aktuální stav a rozvoj ITS hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Aktuální stav a rozvoj ITS pro řízení dopravy na území hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. Obsah prezentace Rozvoj dopravy v ČR a v Praze

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA

ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA AMC FCL 4.365 Kurz pro typovou kvalifikaci instruktora typové kvalifikace pro palubní inženýry (TRI(E)) Viz JAR-FCL 4.365 CÍL KURZU 1 Kurz

Více

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb.

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. 1. Témata, ve kterých je shoda 1.A. JÍZDNÍ PRUH PRO CYKLISTY (VÍCEÚČELOVÝ) Novela zákona sice definuje nově jízdní pruh pro cyklisty, avšak bez doplnění přednosti

Více

Jaroslav Machan. Pavel Nedoma. Jiří Plíhal. Představení projektu E-VECTOORC

Jaroslav Machan. Pavel Nedoma. Jiří Plíhal. Představení projektu E-VECTOORC Představení projektu E-VECTOORC Jaroslav Machan Pavel Nedoma Jiří Plíhal jaroslav.machan@skoda-auto.cz pavel.nedoma@skoda-auto.cz plihal@utia.cas.cz 1 Účastníci projektu 7. rámcového programu Evropského

Více

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH DOPRAVNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH Řídit dopravu ve městě znamená mít systém složený z částí, které si vzájemně rozumí. ? Dáváte si za cíl zlepšit plynulost dopravy a snížit tvorbu kolon? Snažíte

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY. Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Ing.

TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY. Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Ing. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR Ing. Eva Simonová Projekt MD č. CG711-081-120 Představení projektu TEMPO 30 Identifikační

Více

Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec)

Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec) Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec) Ing. Zdeněk Pliška, vedoucí technického rozvoje ELTODO EG, a. s., 1930 Technický

Více

Činnost dopravního psychologa v evropském kontextu

Činnost dopravního psychologa v evropském kontextu Činnost dopravního psychologa v evropském kontextu PhDr. Vlasta Rehnová Asociace dopravních psychologů ČR vlasta.rehnova.@seznam.cz Konference Psychologie práce a organizace v ČR Konference Praha, Psychologie

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Diplomová práce. Osnova hlavní body

Diplomová práce. Osnova hlavní body České vysoké učení technické v Praze Diplomová práce Vliv stárnutípopulace na ovládání automobilu (na aktivní bezpečnost) Martin Králíček 2 57 Osnova hlavní body Rešerše stavu problematiky (řidičů seniorů)

Více

Robert Kotál & Vlasta Rehnová, Dopravní akademie a.s. www.dopravni-akademie.cz

Robert Kotál & Vlasta Rehnová, Dopravní akademie a.s. www.dopravni-akademie.cz Konference Fleet Management 2011 Robert Kotál & Vlasta Rehnová, Dopravní akademie a.s. www. Robert Kotál & Vlasta Rehnová / DA a.s. 28.4.2011 1 Rok 2010 Řidič mot. vozidla Jiný účastník Závada komunikace

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 304/2014 Sb. ze dne 8. prosince 2014 o platových poměrech státních zaměstnanců

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 304/2014 Sb. ze dne 8. prosince 2014 o platových poměrech státních zaměstnanců NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 304/2014 Sb. ze dne 8. prosince 2014 o platových poměrech státních zaměstnanců Vláda nařizuje podle 145 odst. 1, 146 odst. 2 a 148 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, a podle

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-15/PO-OVL-2014 Praha 18. ledna 2014 Počet listů: 4 S c h v a l u j i : generální ředitel HZS ČR Teze (témata) ODBORNÉ

Více

Zobrazení informací o stavu spojení

Zobrazení informací o stavu spojení Zobrazení informací o stavu spojení Můžete si prohlédnout informace o stavu spojení mezi tímto přijímačem a vozidlem. Mezi tato spojení patří informace GPS a signály parkování. Zobrazení informací o stavu

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky. Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy příklady z hl.

Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky. Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy příklady z hl. České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy příklady z hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. Obsah prezentace Rozvoj

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

c) řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před

c) řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před 11070001 Povinností přepravované osoby je: a) neohrožovat svým chováním bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, zejména neomezovat řidiče v bezpečném ovládání vozidla. b) pomáhat řidiči dle jeho

Více

Monitorovací systém problémových projevů chování. PhDr. Jana Zapletalová

Monitorovací systém problémových projevů chování. PhDr. Jana Zapletalová Monitorovací systém problémových projevů chování PhDr. Jana Zapletalová V průběhu každodenní práce se žáky a studenty se psychologové, speciální pedagogové, výchovní poradci i třídní učitelé ve školách

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

INTELIGENTNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ DOPRAVY V MĚSTSKÉ OBLASTI

INTELIGENTNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ DOPRAVY V MĚSTSKÉ OBLASTI INTELIGENTNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ DOPRAVY V MĚSTSKÉ OBLASTI Architektura městského telematického systému Architektura městského telematického systému Řízení dopravy ve městech Pro řízení dopravy ve městech v

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Zdravý Kraj Vysočina. Mgr. Dana Kratochvílová. MUDr. Stanislav Wasserbauer

Zdravý Kraj Vysočina. Mgr. Dana Kratochvílová. MUDr. Stanislav Wasserbauer Zdravý Kraj Vysočina Mgr. Dana Kratochvílová MUDr. Stanislav Wasserbauer Zdravý kraj Vysočina Kraj Vysočina od roku 2004: realizace mezinárodního projektu OSN/WHO Zdravé město člen NSZM realizace místní

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

NABÍDKA TRÉNINKOVÉHO KURZU PRO ZAMĚSTNANCE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

NABÍDKA TRÉNINKOVÉHO KURZU PRO ZAMĚSTNANCE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Dodavatel C.S.Safe Solutions s.r.o. Hradčanské náměstí 67/8 118 00 Praha 1 E-mail: office@cssafe.cz Web: www.cssafe.cz 30.10.2014 Dobrý den, v souvislosti s množícími se útoky na školách a ve školských

Více

Mladí řidiči psychologické charakteristiky

Mladí řidiči psychologické charakteristiky Mladí řidiči psychologické charakteristiky PhDr. Vlasta Rehnová Asociace dopravních psychologů ČR vlasta.rehnova@seznam.cz Dopravní chování Styl řízení mladších řidičů charakterizuje nižší odpovědnost

Více

500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 1 část 1 - Pravidla provozu a jejich užití

500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 1 část 1 - Pravidla provozu a jejich užití 500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 1 101. Křižovatka je místo: + a) V němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují. b) Kde se dva jízdní pruhy sbíhají

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni:

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: POKROČILÁ PREZENTACE Vladimír Bureš Tereza Otčenášková Alena Šandová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: efektivně plánovat a připravovat prezentaci, pracovat s předlohami a šablonami snímků,

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Hodnocení žáka s LMP

Hodnocení žáka s LMP Hodnocení žáka s LMP Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

Více

Klasifikační řád. 1. Klasifikace v hodině. Klasifikace známkou. Klasifikace kladnými a zápornými body

Klasifikační řád. 1. Klasifikace v hodině. Klasifikace známkou. Klasifikace kladnými a zápornými body Klasifikační řád 1. Klasifikace v hodině Klasifikace ve vyučovací hodině se provádí na základě ústního zkoušení, orientačního zkoušení, hodnocení aktivity žáka, hodnocení skupinové práce popř. jiných činností.

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

SLEDOVÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ Z PLOVOUCÍHO VOZIDLA

SLEDOVÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ Z PLOVOUCÍHO VOZIDLA SLEDOVÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ Z PLOVOUCÍHO VOZIDLA Vladislav Křivda 1, Martin Blatoň 2 Anotace: Článek popisuje návrh dynamické metody sledování konfliktních situací z plovoucího vozidlo, která vychází

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO- 17/IZS-2002 V Praze dne 30. ledna 2002 S c h v a l u j e: generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra v. r. U

Více

NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY

NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PhDr. Petr Jedinák, Ph.D. katedra managementu a informatiky, Fakulta bezpečnostně právní,

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE pro tříleté učební obory SOU PSY 301 Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 31. října 1986, č. j. 27

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

TECHNICKO-TAKTICKÉ MYŠLENÍ. VD 2013 Srbsko VD 2014 Sklárna

TECHNICKO-TAKTICKÉ MYŠLENÍ. VD 2013 Srbsko VD 2014 Sklárna TECHNICKO-TAKTICKÉ MYŠLENÍ VD 2013 Srbsko VD 2014 Sklárna OBSAH Mapová technika, taktika Navigační plán Faktory výkonu v OB Fyzické/fyziologické - vytrvalost, rychlost, síla, obratnost, pohyblivost, ekonomika

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Mezinárodní dopravní předpisy

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Mezinárodní dopravní předpisy ŘIDIČOVA KNIHOVNA Mezinárodní dopravní předpisy MEZINÁRODNÍ DOPRAVNÍ PŘEDPISY Téma se zabývá mezinárodními dopravními předpisy z pohledu bezpečné účasti řidiče v provozu na pozemních komunikacích se zřetelem

Více

Nadace Partnerství a její dopravní program

Nadace Partnerství a její dopravní program a její dopravní program Ing.Petr Šmíd / Tel./fax: 274 816 727 3 základní témata Posilování občanské společnosti - Škola pro udržitelný život - Vzdělávací programy Ochrana přírody - Strom života Udržitelný

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK Hodnocení studenta je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. Klasifikace je jednou z forem hodnocení,

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

HRA NA SCHOVÁVANOU V DOPRAVĚ = HLEDÁNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

HRA NA SCHOVÁVANOU V DOPRAVĚ = HLEDÁNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Anotace: HRA NA SCHOVÁVANOU V DOPRAVĚ = HLEDÁNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Ing. Petra Pydychová1 S otázkou bezpečnosti a plynulosti silničního provozu se setkáváme dnes a denně. K dosažení výše uvedeného by v

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob Kratochvílová D., Kratochvílová D., Kukuczková S., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob - sborník přednášek z mezinárodní konference Ochrana

Více

Zpravodajské zabezpečení a průzkum

Zpravodajské zabezpečení a průzkum Zpravodajské zabezpečení a průzkum Způsoby získávání informací Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

Bezpečnost seniorů v silničním provozu porovnání dění v ČR a Evropě

Bezpečnost seniorů v silničním provozu porovnání dění v ČR a Evropě Bezpečnost seniorů v silničním provozu porovnání dění v ČR a Evropě Nejen evropská, ale i česká populace stárne. Podíl seniorů (osob ve věku 64+) na celkové populaci činil v roce 2012 16,2 %, v roce 2030

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Centrum pro rozvoj dopravních systémů Centrum pro rozvoj dopravních systémů SMART CITY VŠB - TU Ostrava Září 2013 Témata 1. Představení centra RODOS 2. První výstupy centra RODOS pilotně provozované systémy Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Více

Jak efektivně přednášet v době e-learningu

Jak efektivně přednášet v době e-learningu ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická Jak efektivně přednášet v době e-learningu David Vaněček Masarykův ústav vyšších studií Katedra inženýrské pedagogiky Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Stárnoucí pracovní populace Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Rožnov,2006 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 Signatura: an4as103 Okresní pracoviště Nový Jičín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Bartošovice,

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD - pro ZŠ při zdravotnickém zařízení Č.j. ZŠ/291/2010 Skartační znak, spisový znak: 1.2.1.1 S

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

SYSTÉM PRO MONITOROVÁNÍ DOPRAVY

SYSTÉM PRO MONITOROVÁNÍ DOPRAVY Měření úsekové Detekce jízdy na Pokročilé noční Laserový rychlosti červenou vidění rychloměr ě Měření dojezdových dob Smyčkový rychloměr Klasifikace vozidel Automatické čtení SPZ/RZ Vyhodnocovací software

Více

ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ

ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ Leden 2009 Číslo projektu: 1F44/L/058/050 Zadavatel: Ministerstvo dopravy Styčný pracovník: Ing. Blanka Sunkovská Datum: leden 2009 Zodpovědný řešitel: Mgr. Iva Provalilová

Více

Vážené dámy, Vážení pánové,

Vážené dámy, Vážení pánové, Práva dětí a jejich ochrana v České republice (Příspěvek ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na konferenci Práva dětí v Evropské unii, 3. července 2007, MPSV) Vážené dámy, Vážení pánové, je mi

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Centrum pro rozvoj dopravních systémů Centrum pro rozvoj dopravních systémů Martin Hájek VŠB - TU Ostrava Březen 2013 Témata 1. Představení centra RODOS 2. Řízení dopravy při modernizaci D1 výstupy centra Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Více

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Část 4: Využití nástroje HDM-4 pro hodnocení silničních staveb v ČR Softwarový nástroj HDM-4 a metodika

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková)

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) EDUKACE Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) = výchova - v širším slova smyslu (výchova + vzdělávání), častěji používaný termín, ale nejednoznačný

Více

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d)

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d) Přestupek (zkráceně) Přestupek Body Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol, návykové látky) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě ICS 03.220.01;35.240.60 Inteligentní dopravní systémy (ITS) Rozšíření specifikací mapové

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Vstupní hodnocení Indikátor 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů. Využití

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Stres. Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1

Stres. Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1 Stres Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1 Stres Termín vyjadřující náročné životní situace a stavy organismu. V běžném jazyce:

Více