SLÁNSKÁ RADNICE SLOVO NA ÚVOD DŮSTOJNÁ OSLAVA STÁTNÍHO SVÁTKU VZNIK SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLÁNSKÁ RADNICE SLOVO NA ÚVOD DŮSTOJNÁ OSLAVA STÁTNÍHO SVÁTKU VZNIK SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKA"

Transkript

1 Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného SLÁNSKÁ RADNICE zdarma číslo 11 ročník x listopad 2007 DŮSTOJNÁ OSLAVA STÁTNÍHO SVÁTKU VZNIK SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKA Zastupitelstvo Královského města Slaný na svém mimořádném jednání dne 24. října 2007 schválilo udělení Pamětních listů těmto zasloužilým občanům města Slaného: paní Kateřině ROUHOVÉ, v oblasti sport a tělovýchova, paní Boženě FRANKOVÉ, v oblasti kultura, panu Josefu PACÁ- KOVI, v oblasti školství, paní Janě NOVOTNÉ, v oblasti zdravotnictví a sociální péče a panu Ladislavu KOČKOVI, v oblasti přínos občanské společnosti. Tito občané byli veřejně oceněni na slavnostním zasedání u příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného Československa, které se konalo v pondělí 29. října v Městském divadle ve Slaném. Při slavnostním ceremoniálu byly 1. místostarostou města ing. Pavlem Bartoníčkem postupně předneseny krátké medailony všech oceněných, které přinášíme v doslovném přepisu (podrobnější článek o průběhu slavnostního aktu bude otištěn v prosincovém čísle). Pokračování na straně SLOVO NA ÚVOD Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, občas se ve svých úvodnících zabývám obecnými tématy (novináři by možná napsali společenskými). Jedním, nad kterým často přemýšlím, je lidský pokrok v technice. Celé dvacáté století a začátek jednadvacátého dokazují, že lidstvo, které se po mnoho tisíciletí vyvíjelo v souladu s evolučními zákonitostmi přírody, najednou udělalo ohromující skok vpřed. Někdy je až nepochopitelné, jaké technické pomůcky jsou lidé schopni vyvinout. Bohužel často je nezvládají psychicky, neřkuli morálně. Dvě zničující světové války a moderní zbraně schopné vybít většinu živých obyvatel Země jsou toho jednoznačným důkazem. Soudím, že je dobré, zvláště pro mocné tohoto světa, ale v podstatě to platí pro kohokoliv z nás, se občas zastavit a přemýšlet o svých krocích. Zda jsou správné a nezbytné. Tento svůj názor na problém podporuji jednou krátkou povídkou se závěrečným komentářem. Každý ať si z ní své poučení vezme sám. Jeden člověk se vydal do rozsáhlých amazonských pralesů. Pátral po ložiscích ropy a měl naspěch. První dva dny se domorodci, které si najal jako nosiče, přizpůsobovali pochodu v rychlém tempu, k němuž je bílý muž nervózně nutil. Ale třetího dne ráno se před něj mlčky postavili. Stáli bez hnutí s nepřítomným výrazem. Bylo jasné, že vůbec nemají v úmyslu dát se zase na cestu. Průzkumník jim netrpělivě ukazoval hodinky, mával rukama, aby hlavnímu nosiči ukázal, že je třeba jít dál, protože již mají málo času. Nejde to, odpověděl klidně hlavní nosič, tito muži šli příliš rychle a teď čekají, až je dohoní jejich duše. Ocenění občané (zleva) J. Novotná, B. Franková, K. Rouhová, J. Pacák a L. Kočka (foto: P. V.) Lidé naší doby jsou stále rychlejší. A jsou také neklidní, zmatení a nešťastní. Protože jejich duše zůstala vzadu a nemůže je dohonit. Mějte se hezky! Váš starosta Ivo Rubík

2 strana 2 DŮSTOJNÁ OSLAVA STÁTNÍHO SVÁTKU Přes své mládí patří KATEŘINA ROUHOVÁ k občanům Slaného, kteří šíří slávu a věhlas našeho města na poli sportovním nejen doma, ale i v daleké cizině. Kateřina Rouhová se narodila v září 1969 ve Slaném a je absolventkou Střední odborné školy spojů. Přestože se většina lidí domnívá, že střelba z revolveru či pistole patří pouze k tvrdým mužům, paní Kateřina dokázala, že ve střelbě může být absolutní jedničkou i žena. Ostatně, skutečnost, že se stala vůbec nejúspěšnějším českým závodníkem v historii mistrovství světa, mluví sama za sebe. Na loňském mistrovství světa ve střelbě na kovové siluety v Jihoafrické republice získala devět medailí z toho zlatou, dvě stříbrné a bronzovou v absolutním hodnocení bez rozdílu pohlaví, které vybojovala v silné konkurenci mezi muži. Byla proto také vyhlášena nejlepší střelkyní Mistrovství světa a stala se tak první ženou v historii MS, která získala zlato v nejtěžší disciplíně SPS. To ovšem nejsou jediné trofeje, které získala. Vzácné kovy přivezla v minulých letech i z Mistrovství světa či Evropy v Německu, ve Francii i v Maďarsku. V ostré konkurenci několikrát porazila na domácím poli i profesionály z Policejních klubů a tato vítězství opět znamenala příliv dalších medailí a pohárů. Pokud by si Kateřina Rouhová chtěla zřídit síň slávy, mohla by v ní vystavit kromě prestižních medailí ze zahraničí i 25 medailí z místních závodů a osm desítek pohárů z České ligy. Je ovšem třeba po pravdě říci, že Kateřina Rouhová, která je současně předsedkyní střeleckého vojensko-historického klubu ve Velvarech, má střílení tak říkajíc v rodině. Oba rodiče stříleli a maminka Jana Švarcová, která svého času dosahovala lepších výsledků než olympijský vítěz Nácovský, ji cílevědomě ke střeleckému sportu vedla. Pokračovatelku však má dnešní oceněná sportovkyně ve své dceři Petře, která rovněž kráčí v rodinných šlépějích a kromě domácích medailí přivezla letos i zlato z Mistrovství Evropy v Německu. Kdybychom chtěli parafrázovat starý televizní soutěžní pořad, mohla by se rodina paní Rouhové směle zapojit do soutěže Střílí celá rodina! Jen málokterá z osobností slánského kulturního života se může pochlubit tak dlouhým rejstříkem své činnosti jako ředitelka Vlastivědného muzea ve Slaném paní BOŽENA FRANKOVÁ, jejíž život osobní i profesní je přímo bytostně spjat s touto významnou slánskou institucí téměř padesát roků. Ano, příští rok to už bude padesát let, kdy paní Franková vyměnila školní katedru za slánské muzeum. Začínala jako dokumentátorka, ale po odchodu předchozí ředitelky byla pověřena vedením muzea a v roce 1968 byla jmenována do funkce ředitelky. Její působení se neodmyslitelně zapsalo do veškeré činnosti muzea. Pod jejím vedením se rozšířily jednotlivé sbírkové fondy, byla nápomocna badatelům, iniciovala vybudování Národopisného muzea ve Třebízi. Své znalosti si doplňovala studiem muzeologie při Národním muzeu v Praze. Nelze opomenout ani její přednáškovou činnost a úzkou spolupráci s mnoha muzei a jinými kulturními institucemi. Za jejího ředitelování byly provedeny rozsáhlé stavební opravy samotného muzea i areálu slánského kláštera. Jako první byla oceněna paní Kateřina Rouhová (foto Pavel Vychodil) Všestranná muzejní práce se stala pro paní ředitelku Frankovou nejen denním chlebem, ale především krásným koníčkem, kterému věnovala podstatnou část svého plodného života. Ostatně, nikdo by nevěřil, že tato energická a vitální žena před několika málo měsíci dovršila svou sedmdesátku. Bez poznání naší minulosti bychom jen těžko mohli porozumět současnosti. Paní ředitelka Božena Franková zasvětila porozumění a přiblížení naší minulosti současníkům celý svůj život, za což jí patří naše poděkování. K významným lidem, kteří proslavili naše město nejen u nás, ale i daleko za hranicemi patří i čerstvý osmdesátník nestor organické chemie, emeritní profesor pan RNDr. Josef Pacák, DrSc. Pan profesor Pacák se narodil ve Slaném a jeho rodný dům v Kynského ulici i dnes doslova voní domovem. Přestože ho osud zavál do naší metropole, kde absolvoval obor organické chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a setkal se s mnoha zajímavými lidmi, včetně sira Edmunda Hillaryho či monarchů Velké Británie a Španělska, se do Slaného vrací pravidelně a rád. Ostatně, na Gymnáziu V. B. Třebízského dnes vyučuje šest jeho bývalých žáků. Od r působil jako pedagog na katedře chemie Pedagogické fakulty UK, v letech byl vedoucím katedry učitelství a didaktiky chemie na Přírodovědecké fakultě UK. A ve stejné době působil i jako prorektor Univerzity Karlovy. Zabýval se studiem sacharidů a jejich derivátů a na rozdíl od jiných vědců se věnoval učitelům, pomáhal jim pochopit organickou chemii a radil jim, jak zaujmout studenty a jak jim vysvětlit taje tohoto náročného oboru. Stal se proto autorem a spoluautorem celé řady odborných publikací, učebnic a netradičních popularizačních knih. Názorně ukázal, jak základní poznatky postupně doplňovat, prohlubovat a rozvíjet. Za tuto svou práci byl odměněn cenou Českého literárního fondu, zlatou medailí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a stříbrnou a zlatou medailí Univerzity Karlovy.

3 strana 3 Nelze zdaleka vyjmenovat všechna působiště, významné objevy a ocenění pana profesora. Vyberme proto alespoň ta stěžejní: v šedesátých letech přednášel na Universidad de Oriente v Santiago de Cuba, kde byl jmenován čestným profesorem a v roce 2004 byl vyznamenán kolumbijským řádem Al Merito za účast na založení celostátní soutěže Premio Iberoamericano. V roce 1968 vyrobil základní substanci pro přístroje vyvíjené v USA pro odhalování rakoviny, čímž se nesmírně zasloužil o rozvoj této metody. Za významný podíl na vývoji pozitronové emisní tomoafie mu bylo v roce 2003 uděleno čestné členství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, a to její Společností nukleární medicíny. Pokud si někdo představuje vědce jako vědátora, který se nezajímá kromě své vědy o okolní svět, nutně musí u pana profesora Pacáka tuto představu hodně korigovat. Na fakultě se ve volných chvílích věnoval i sportu, hrál šachy, ale i tenis a volejbal. Umí hrát na hodně hudebních nástrojů podle sluchu sám v nadsázce říká, že asi na patnáct a na všechny špatně. Ale nevěřme tomu, protože svou vědeckou prací se zařadil mezi vynikající sólisty. Milovat lidi i zvířata a pomáhat jim v každé situaci, je životním krédem paní JANY NOVOTNÉ. I to byl zřejmě důvod proč ve svých čtrnácti letech začala v roce 1954 studovat Vyšší odbornou zdravotnickou školu. Po jejím absolvování maturitou pak dvacet roků pracovala jako zdravotní sestra nejdříve na úrazovém oddělení I. chirurgické kliniky prof. Jiráska ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze a krátce na úrazovém oddělení v kladenské nemocnici. Patnáct roků pracovala ve slánské nemocnici nejdříve na chirurgickém oddělení a později na oddělení gynekologicko-porodnickém. Pro svou milou a trpělivou povahu byla oblíbená nejen u lékařů a kolegyň, ale především u pacientů, kteří na vlídnou a usměvavou sestřičku i po létech s láskou vzpomínají. Odchodem do invalidního důchodu však její činnost zdaleka neskončila. Dala nahlédnout do své třinácté komnaty v momentu, kdy se začala věnovat ochraně přírody a péči o ohrožené živočichy. Založila a třináct let vedla záchrannou stanici pro ohrožené a handicapované živočichy pro okres Kladno. Zvlášť si zamilovala labutě a nejeden z těchto nádherných ptáků se díky její péči mohl vrátit do volné přírody. Přes veškerou lásku k němé tváři se paní Novotná v posledních letech znovu vrátila ke službě lidem k charitě. V této charitativní činnosti spolupracuje s církví Československou-husitskou se sídlem v Broumově, pro jejíž středisko sbírá spolu s paní Halfarovou a Dürrerovou obnošené šatstvo, hračky a pod., které vždy na jaře a na podzim odesílají. Podle staré legendy je v každém okamžiku na světě šestatřicet spravedlivých. Jsou to ti dobří, neviditelní i viditelní, kteří nemohou snést křivdu páchanou na druhých a berou na sebe cizí utrpení. Díky nim Bůh tento svět nezatratí. Legenda také říká, že nikdo neví, kdo jsou tito spravedliví. My se proto můžeme domnívat, že jednou z těchto spravedlivých by mohla být i paní Jana Novotná. Doyenem mezi letošními oceněnými osobnostmi je pan LADISLAV KOČKA, který svou životní pouť zahájil ještě za panování císaře Františka Josefa I. Narodil se 9. května v roce 1910 a tudíž pamatuje nejen první světovou válku, pád c. k. mocnářství a vznik samostatné republiky a všechny její prezidenty, ale i druhou světovou válku a pochopitelně i obě okupace naší země nacistickou i sovětskou. V průběhu času a historických událostí, které jej během jeho bohatého života míjely, se stal nejen jejich pozorovatelem, ale v rámci možností i aktivním účastníkem. Vždyť už jako pětiletý cvičil - jako jeden z nejmenších žáčků - ve slánském Sokole. Po skončení 1. světové války a návratu z fronty koupil otec pana Kočky v roce 1919 na náměstí opuštěnou tiskárnu. Tato skutečnost měla zásadní vliv na další život Ladislava Kočky, který byl přímo osudově spjat s tiskařstvím. Polygrafii se věnoval od píky. Vyučil se sazečem a tiskařem a za vyšším vzděláním odešel v roce 1929 do Norimberku na Grafickou školu. V Německu poznal i moderní tiskařské technologie a po návratu mohl pracovat jako univerzální tiskař. Za války v rodinném podniku pracoval na místě kalkulanta. Pětici vyznamenaných uzavíral pan Ladislav Kočka (foto Pavel Vychodil) Jako odborník měl to štěstí, že mohl zůstat i ve znárodněném podniku až do důchodu - pracoval zde dlouhých 36 let jako strojmistr u tiskárenských strojů, které kupoval kdysi jeho otec. Přestože polygrafie a tiskařství byly jeho životní láskou a koníčkem, zapojoval se jako rozený optimista po celý život aktivně do slánského veřejného a kulturního života. A nezatrpkl ani po osudném osmačtyřicátém roce. Pracoval jako hospodář slánského Sokola a působil i ve slánském divadle jako tvůrce scény. I když je už dávno na zaslouženém odpočinku, bedlivě sleduje chod tiskárny, kterou založil před necelými devadesáti lety jeho otec a která se znovu vrátila do rukou rodiny. Pan Ladislav Kočka po celý život přes všechny společenské změny a zvraty zůstal skromným, poctivým a především slušným člověkem.

4 strana 4 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA SLANÉHO. jednání rady města. října Prvním projednávaným bodem byla žádost nájemců domu č. p. ve Wilsonově ulici o změnu způsobu prodeje této nemovitosti (místo ideálních třetin schválených zastupitelstvem prodej bytových jednotek se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu). Rada odsouhlasila setrvání města na podmínkách prodeje schválených pro tuto nemovitost zastupitelstvem. Dále bylo radou schváleno prodloužení nájemních smluv u služebních bytů ve hvězdárně a v č. p. (Okresák) opět o rok za standardních podmínek se stávajícími nájemci. Radě byl předložen ke schválení ceník pronájmů nebytových prostor, pozemků a věcných břemen na majetku města na rok, přičemž rada schválila návrh nezvyšovat sazby platné pro rok letošní, tj.. Sazebník byl pouze doplněn o nájemné za umístění infomapy ve městě ( Kč/mapa, rok) a u věcných břemen byl doplněn další druh reklamní pylon, billboard apod. se sazbou Kč za zařízení. Ihned nato rada schválila zřízení věcného břemene reklamního pylonu společnosti KAUFLAND na pozemcích města podle upraveného sazebníku. Rada dále doporučila zastupitelstvu úpravu několika obecně závazných vyhlášek, kdy u vyhlášky o komunálním odpadu došlo k úpravě její přílohy upravující rozmístění kontejnerů na separovaný sběr ve městě, u vyhlášky o místních poplatcích byl upraven počet poplatníků u poplatku za komunální odpad (výše poplatku zůstává) a v souvislosti s výstavbou ve městě a se zřizováním nových ulic byla upravena vyhláška o spádovosti základních škol. Sportovní komise a Komise pro mládež, kulturu a spolkovou činnost předložily návrh na změnu zásad pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města pro sportovní a zájmové organizace, který rada neschválila a vrátila jej komisím k přepracování. Předložený návrh Statutu a Jednacího řádu Sportovní komise byl pak také odložen a doporučeny změny k jeho dopracování. Základní škole v Rabasově ulici byla schválena její žádost o uvolnění prostředků z rezervního fondu ve výši tisíc korun. Za tyto prostředky budou vybaveny dvě třídy novým výškově stavitelným školním nábytkem a opraveny odpady na WC. Rada, coby valná hromada společnosti VSH Slaný, s. r. o., odsouhlasila žádost podnájemce prostor v objektu provozujícího středisko fitness společnosti SOLUTOS, s. r. o., Kladno o snížení nájemného. Toto bylo sníženo o % po dobu jednoho roku (společnost na své náklady fitness plně vybavila a provozuje). Naopak žádost provozovatele restaurace o snížení nájmu schválena nebyla.. jednání rady města. října Rada se na tomto jednání věnovala zejména materiálům, které budou předloženy na zasedání zastupitelstva dne. listopadu. Do této skupiny patří např. vydání obecně závazné vyhlášky o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném pro zajištění veřejného pořádku, rozpočtová opatření spočívající v zapojení získaných dotací na výkon státní správy (odborný lesní hospodář, příspěvky na péči a na činnost v sociálně právní ochraně dětí) a pro Vlastivědné muzeum (na vyčištění fotografií ze sbírek a na vydání Sborníku slánských rozhovorů ). Další rozpočtová opatření navrhují uvolnění částky tis. Kč na revitalizaci lesoparku Háje a zapojení a převody získaných prostředků určených na uskutečnění Husitských slavností a na nákup kulturních pořadů (uváděných v zařízeních města). Z majetkových věcí byl pak doporučen návrh na odprodej pozemků v katastrálním území Otruby ve prospěch Ředitelství silnic a dálnic ČR za účelem výstavby severního obchvatu města a dále návrh na řešení odkoupení pozemků pod starým fotbalovým stadionem do vlastnictví města od sportovního klubu SK Slaný. Z územně plánovacích návrhů byl doporučen upravený návrh záměru v lokalitě v ulici K. H. Borovského (firma VACCO Invest), naopak nebyl schválen záměr rozšíření ploch pro nízkopodlažní bydlení v Dolíně. Dále rada doporučila úpravy znění Zásad o poskytování finančních prostředků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace předložené Sportovní komisí a Komisí pro mládež, kulturu a spolkovou činnost. Z dalších projednaných věcí rada schválila základní podmínky pro záměr pronájmu prostor v Městském centru Grand ve prospěch Státního oblastního archivu Praha (zřízení prostor pro přestěhování historického archivu města), byla projednána pracovní verze Komunitního plánu sociálních služeb ve Slaném (bude předložena na zastupitelstvu města dne..). Z majetkových záležitostí rada schválila přidělení čtyř bytů s tím, že u dalších bytů zvažuje přidělování novým způsobem (losování?) a dále jednoho ubytování v č. p., Ouvalova ulice. S dalšími čtyřmi dlužníky za platby spojené s nájmem bytu byly schváleny splátkové kalendáře. Dále bylo schváleno zřízení věcných břemen pro sedm zařízení (plynových přípojek) uložených v pozemcích města. Rada také odsouhlasila zveřejnění záměru na odprodej pozemku v lokalitě ulice U Stadionu, vhodného pro stavbu rodinného domu, formou obálkové metody (výměra m, vyvolávací cena Kč/m ). Dětské organizaci Sluníčko byla prodloužena nájemní smlouva na prostory v č. p. o další rok za nezměněných podmínek, tj. roční nájemné ve výši tis. Kč.

5 strana 5 Rada schválila předložené návrhy od Sportovní komise a Komise pro mládež, kulturu a spolkovou činnost na témata grantových řízení pro rok. Rada schválila vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí příspěvku z Fondu na obnovu domů ve městě Slaném pro rok s tím, že jako prioritní území pro rok byly určeny ulice Wilsonova (od divadla až k nádraží) a ulice Pražská (od ulice Na Vavřinci až k železničnímu přejezdu). Mimořádné jednání zastupitelstva města. října Na začátku jednání složil slib nový člen zastupitelstva pan Ing. Lubomír Šmehlík (za Ing. Bc. Andreu Hálovou DiS., která ze zastupitelstva odstoupila). Druhým a zároveň posledním bodem bylo projednání návrhů komise na ocenění osobností města Slaného ku příležitosti státního svátku. října Dne vzniku samostatného Československa. Na ocenění byli navrženi: paní Kateřina Rouhová (oblast sportovní), paní Božena Franková (oblast kulturní), paní Jana Novotná (oblast zdravotnictví a sociálních věcí), pan Ladislav Kočka (oblast občanské společnosti) a pan Prof. RNDr. Josef Pacák, DrSc. (oblast školství). Zastupitelstvo předložené návrhy jednomyslně schválilo. Ing. Petr Kolačkovský, tajemník POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU Z FONDU NA OBNOVU DOMŮ Rada města vyhlašuje v souladu se Zásadami pro poskytování příspěvků z Fondu na obnovu domů ve městě Slaném na obnovy kulturních památek a nemovitostí dotvářejících charakter městské památkové zóny Slaný, jakožto i zbytku městské zástavby v samostatné územní působnosti města Slaného výběrové řízení na poskytnutí příspěvku z Fondu na obnovu domů pro rok. Jako prioritní území pro rok byly určeny ulice Wilsonova (od divadla až k nádraží) a ulice Pražská (od ulice Na Vavřinci až k železničnímu přejezdu). Podrobné podmínky najdete na internetových stránkách města (www.meuslany.cz), na úřední desce městského úřadu a dále jsou k dispozici na odboru správy majetku MěÚ Slaný. Termín pro podávání žádostí o příspěvek je stanoven do. ledna. SVOZ NEBZPEČNÉHO ODPADU pátek.listopadu Pražská ulice (parkoviště u čp ) Masarykovo nám.,u budovy MěÚ Plynárenská ulice u prodejny Jednoty Navrátilova ulice u rohu s Kreibichovou Smetanova ulice pod prodejnou Arbesova ulice pod samoobsluhou Vikova ulice Kvíček ulice Na chmelnici sobota 24.listopadu Okružní ulice u čp Vítězná ulice u 8. MŠ Wilsonova ulice u Sportky Balasova ulice Nerudova u Restaurace Na sskalkách Mírová ulice na rohu s ulicí Rabasovou Chadalíkova ulice u bývalé MŠ Dolín u prodejny Fyzické osoby mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat zdarma tyto níže uvedené nebezpečné odpady. Povinností občana je odevzdat odpad osobně obsluze sběrny a neponechávat odpad volně u sběrného místa: zářivky a výbojky autobaterie a monočlánky vyjeté oleje a použité olejové filtry, včetně obalů použité fritovací oleje barvy a laky, včetně obalů kyseliny, rozpouštědla, čističe a další domácí chemii prošlé léky lednice, mrazáky televizory, počítače. Ing. Helena Mohylová PRAKTICKÝ NÁVOD NA VÝMĚNU ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU Praktický návod na výměnu řidičského průkazu, která k dnešnímu dni, tj , probíhá již dnů. Povinná výměna se týká řidičských průkazů vydaných v období od do Výměnu provádí úřad obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu žadatele. Správní obvod obce s rozšířenou působností podle 23 vyhlášky č. 388/2002 Sb.: SLANÝ je vymezen územím obcí Beřovice, Bílichov, Černuc, Drnek, Dřínov, Hobšovice, Hořešovice, Hořešovičky, Hospozín, Hrdlív, Chržín, Jarpice, Jedomělice, Jemníky, Kamenný Most, Klobuky, Kmetiněves, Knovíz, Královice, Kutrovice, Kvílice, Ledce, Libovice, Líský, Loucká, Malíkovice, Neprobylice, Neuměřice, Páleč, Plchov, Podlešín, Poštovice, Pozdeň, Přelíc, Řisuty, Sazená, Slaný, Smečno, Stradonice, Studeněves, Šlapanice, Třebíz, Tuřany, Uhy, Velvary, Vraný, Vrbičany, Zichovec, Zlonice, Zvoleněves, Želenice, Žižice. Kde nás najdete: Odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ Slaný sídlí na Masarykově náměstí ve Slaném, čp. 160 (bývalý Hotel Pošta) v I. patře. Úřední hodiny: pondělí a středa od do hodin, čtvrtek od do hodin. Co vše je potřeba: doklad totožnosti (platný občanský průkaz nebo cestovní pas), fotografie o rozměrech 3,5 x 4,5 cm

6 strana 6 v tzv. technickém provedení, řidičský průkaz, který je třeba vyměnit, a samozřejmě řádně vyplněnou žádost, kterou je nutno si vyzvednout na úřadu. Výměna je osvobozena od správního poplatku, pokud není spojena se změnou údajů! Kde je vše uvedené: zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších změn, konkrétně v paragrafech , 109, a 134. Pro ty, kdo rádi brouzdají po internetu, lze doporučit stránky Konkrétní postup pro MěÚ Slaný Pořadí klientů registru řidičů je upraven vyvolávacím zařízením. Výdejní stojan pořadových lístků je umístěn v hale v přízemí čp. 160 na Masarykově náměstí. Požadovaná agenda je Registr řidičů RR. Po vydání lístku, na kterém najdete čas svého příchodu a počet klientů v řadě před vámi, se odeberte do prvního patra, kde jsou umístěny displeje, zobrazující vyvolávaná čísla. Kancelář registru řidičů, kde je možno si vyzvednout tiskopis žádosti, je označena nápisem REGISTR ŘIDIČŮ a číslem 8. Po vyplnění žádosti (vzor najdete na nástěnce na chodbě) vyčkejte zobrazení svého pořadového čísla na displeji vyvolávacího zařízení a podejte v kanceláři žádost se všemi potřebnými podklady. Prakticky stejný postup je nutno zvolit při vyzvednutí již hotového řidičského průkazu, kdy současně odevzdáte starý řidičský průkaz. Pro ty, kteří hodlají využít i posledních dní v roce k návštěvě úřadu, jsme připravili rozšíření úředních hodin. Registr řidičů bude fungovat i ve čtvrtek v době od 7.30 do 16.30, v pátek v době od 8.00 do hodin a v pondělí opět od 8.00 do hodin. Pokud jste držiteli řidičského průkazu vydaného po , neblokujte zbytečně činnost našeho odboru! Jiří Vesecký, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE Strážníci Městské policie Slaný od soboty rozšířili svoji činnost v oblasti veřejného pořádku a ochrany majetku o službu dvou psovodů se služebními psy. Strážníci i psi splnili všechny povinné zkoušky dle platných norem a zákonů. Jeden ze psovodů se svým psem (Rotobull) sloužil donedávna u Policie ČR na Okresním ředitelství Policie Mělník. Druhý strážník (pes Belgický ovčák) pracoval donedávna jako psovod u kladenské bezpečnostní agentury G. Fox. Činnost obou psovodů bude zaměřena zejména v nočních hodinách na pochůzkovou pěší činnost v sídlištích, okrajových částech a v zahrádkářských koloniích. K dispozici pro přesun mezi jednotlivými lokalitami budou mít terénní vozidlo Lada Niva speciál, které se momentálně pro potřebu MP upravuje u dealera. Dále bych rád stručně informoval o činnosti strážníků. Mimo jiné strážníci od do přijali 121 telefonických oznámení, na jejichž základě bylo provedeno 70 výjezdů. Dvakrát museli strážníci použít proti agresivním podnapilým pachatelům donucovací prostředky (hmaty, chvaty a služební pouta). Zadrželi dva pachatele podezřelé ze spáchání trestného činu (řízení bez řidičského oprávnění a pod vlivem alkoholu), zadrželi a Policii předali pachatele podezřelého ze spáchání trestného činu výtržnictví, předali policistům dvě osoby v pátrání, v součinnosti s Policií zadrželi pachatele výtržnictví a ublížení na zdraví, odchytili 4 psy, asistovali u pěti dopravních nehod, kde zajišťovali místo do příjezdu DI Policie ČR, asistovali RZS při ošetření zraněné ženy, třikrát řešili rušení nočního klidu, třikrát pokutovali kouření na autobusové zastávce, pětkrát řešili přestupek proti občanskému soužití a čtrnáctkrát řešili drobné krádeže v prodejnách. Strážníkům ve Zlonicích se podařilo zadržet a předat Policii spolupachatele krádeže benzínu na čerpací stanici. Tolik stručně o činnosti strážníků. Jelikož se blíží čas předvánočních nákupů, tlačenic a front v obchodech, přeplněných parkovišť, které se stávají pravidelným lákadlem pro kapsáře, zloděje a podvodníky, přijměte prosím několik rad. Auto není trezor. Nenechávejte ve vozidlech kabelky, tašky, mobily, klíče a jiné věci, které by mohly být velkým lákadlem pro zloděje.

7 strana 7 Kapsáři číhají v obchodech. Peněženku noste ve vnitřních kapsách oděvu. U kabelek používejte zapínání. Tašky a kabelky mějte neustále pod kontrolou. Rozepnuté kabelce s naditou peněženkou v nákupním košíku, u kterého nikdo není, žádná kapsářská straka neodolá. Výhodný nákup od pouličního prodavače je většinou podvod. Vyhýbejte se koupi zboží za velmi výhodnou cenu od pouličního prodejce. Nejlevnější nejčistší zlato koupené od snědého Itala se nakonec ukáže být ve většině případech kousek bezcenného kovu, nejlevnější profesionální digitální fotoaparát koupený na ulici se ukáže jako nefunkční kus bakelitu a podobně. Nabízení podobného zboží hlaste vždy raději na městskou policii nebo Policii ČR. Služby až do domu. Před svátky se množí takzvaní podomní obchodníci. Nabízejí od broušení nožů až po čištění koberců. Obtěžují zejména starší občany. Nepouštějte je v žádném případě do bytu. Odvedou vaši pozornost a po jejich odchodu zjistíte, že vám zmizely cennosti, peníze, vkladní knížky. Výskyt těchto obchodníků raději ohlaste strážníkům nebo policistům. Pavel Štěpánek, vedoucí MP Slaný PREVENTIVNÍ ČINNOST OBVODNÍHO ODDĚLENÍ POLICIE ČR VE SLANÉM Beseda se studenty Integrované střední školy ve Slaném Obvodní oddělení Policie ČR Slaný vstoupilo dne jako jedno z mála obvodních oddělení do projektu s názvem Community Policing. Cílem tohoto projektu je společné definování problémů v oblasti veřejného pořádku a jejich následnému společnému řešení. Výsledné aktivity jsou pak zaměřeny zejména na odstraňování příčin problémů, nejen jejich důsledků, kdy OOP Slaný spolupracuje s různými organizacemi, jako jsou školy, MěÚ Slaný, MP Slaný, firmy v okolí Slánska a dalšími subjekty. Vzhledem ke skutečnosti, že nápad trestné činnosti na OOP Slaný je stále velký, má OOP Slaný zájem na tom, aby provádělo různá preventivní opatření jako jsou : opatření ve sběrnách druhotných surovin, opatření v chatových oblastech, na podávání alkoholických nápojů mladistvým a další různé akce, které by přispěly ke snížení nápadu trestné činnosti na území OOP Slaný. Další činností OOP Slaný na úseku prevence je pořádání různých besed na školách, kdy poslední beseda proběhla dne na SIŠ ve Slaném, ul. Šultysova (viz. foto), která vznikla díky spolupráci s kantorem této školy panem Ing. Milanem Šourkem, Csc. Beseda byla zpracována formou diskuze, kdy se studenti této školy mohli zeptat na jakýkoli problém či záležitost, kdy jim bylo na jejich otázky adekvátně odpovězeno. Program této besedy byl zpracován na základě požadavku kantora této školy, kdy na začátku besedy bylo probráno několik důležitých pojmů, jako je pojem trestný čin, přestupek, rozdíl mezi nimi, trestní odpovědnost, příčetnost, věk, schopnost rozpoznat své jednání, problematika řidičských průkazů ( jízda bez ŘP, jízda pod vlivem alkoholu). Dále byly na besedě probrány příčiny trestné činnosti, kterými jsou majetkové poměry v rodinách, nutnost peněz (na drogy, alkohol atd. ), problematika vzdělanosti a problematika rodiny jako takové. Dále byla se studenty probrána problematika požívání alkoholu u mladistvých osob, hraní na výherních automatech, kdy byl studentům vysvětlen postup Policie ČR při zjištění této trestné činnosti, co se bude dít v případě zjištění, co jim hrozí a další důležité věci. Beseda měla velký úspěch, kdy vedení této školy bude nadále s OOP Slaný spolupracovat. Dále OOP Slaný velmi úzce spolupracuje s pověřenými obcemi v dosahu obvodního oddělení, kdy se řeší jednotlivé problémy v daných obcích se starosty těchto obcí. V měsíci říjnu 2007 provedli policisté OOP Slaný ve spolupráci s MP Slaný bezpečnostní akci zaměřenou zejména na dodržování předepsané rychlosti v obci na území Klobucka na základě požadavku starosty obce Klobuky. Během této akce bylo zjištěno celkem 10 přestupců, kdy přestupky byly vyřízeny na místě blokovými pokutami. OOP Slaný podobné projekty připravuje také do budoucna, protože chce občanům pomáhat a chce aby se občané na území Slánska cítili bezpečně. Více informací o OOP Slaný můžete nalézt na internetových stránkách meuslany.cz, kde naleznete vše podstatné o obvodním oddělení Slaný.

8 strana 8 GYMNÁZIUM VÁCLAVA BENEŠE TŘEBÍZSKÉHO V listopadovém čísle Slánské radnice bych chtěla představit Gymnázium Václava Beneše Třebízského v dnešní podobě, tj. v říjnu školního roku 2007/8. Školu navštěvuje 445 studentů, z čehož 233 jich studuje v osmiletém cyklu (prima až oktáva), 212 ve čtyřletém cyklu (první až čtvrtý ročník). Vzhledem k tomu, že je naše gymnázium zaměřeno na všeobecné vzdělávání, obsahem studia jsou povinné předměty český jazyk, dva cizí jazyky z čehož prioritu dáváme jazyku anglickému. Druhý cizí jazyk si mohou studenti vybrat z jazyka německého, francouzského a ruského. Mezi další všeobecně vzdělávací předměty patří občanská výchova (na vyšším stupni studia základy společenských věd), dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, chemie, biologie, tělesná, výtvarná a hudební výchova, informatika a výpočetní technika. Protože budova byla rozšířena o aulu s kapacitou 145 míst, je prostor vybavený moderní technikou využíván pro přednášky, besedy a semináře s hostujícími specialisty z různých oborů, ale také pro společné akce studentů. Vzhledem k tomu, že se v poslední době klade velký důraz na znalost jazyků, ráda bych se o nich zmínila podrobněji. Výuka jazyků je doplňována výměnnými pobyty studentů v zahraničí. Pravidelně se už 19 let realizují s Němci, 4 roky se srbským gymnáziem v Novém Sadu a v poslední době i s Francouzi. Významnou formou výuky je celoroční nebo krátkodobé působení lektorů - rodilých mluvčích a kolegů ze zahraničních partnerských škol. Studenti mají možnost účastnit se i vícedenních akcí v zahraničí mimo rámec již pravidelných skupinových výměn. Nejcennější ovšem je celoroční pobyt studenta v cizojazyčném prostředí. Talentovaní jedinci mohou získat dokonce roční stipendium v bavorském gymnáziu v Pegnitz. Pro představu uvedeme přehled našich studentů, kteří pobývali na školách v zahraničí během posledních deseti let (část z nich si pobyt zařídila soukromě a platila z vlastních peněz): V posledních dvou ročnících mají studenti možnost vybrat si volitelné předměty - konverzace v cizích jazycích a semináře podle toho, kterým oborům se chtějí po maturitní zkoušce na vysoké škole věnovat. Mimo povinný rámec studia mnozí navštěvují další nepovinné předměty srbochorvatštinu, přípravu z angličtiny k certifikační zkoušce a latinu. Ve svém volném čase se mohou dívky i chlapci všech věkových kategorií realizovat v řadě kroužků ať sportovních nebo zaměřených na výtvarnou výchovu. Určitou specifikou školy je jmenování našeho gymnázia fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, což s sebou nese úzkou spolupráci. Pravidelně k nám přijíždějí odborníci z fakulty, aby studenty seznámili s nejnovějšími trendy nebo vedli semináře. V oblasti přírodních věd máme prioritu v pořádání krajských kol biologické olympiády pro střední školy. Zájem o biologii a její výuku podporují a zpestřují výborně vybavené sbírky, které nám zanechali naši předkové a jež nám kolegové z jiných škol skutečně závidí. Také ve výtvarné výchově máme dobré zázemí. Vedle nově zřízené ateliérové učebny s venkovní terasou mohou žáci využívat i malou galerii určenou pro vystavování svých prací. Tuto možnost ale také už využili i někteří tvůrčí rodiče a přátelé školy. / Německo / Německo, USA / Německo, / Německo / Německo, Francie, Egypt / Německo, Francie, USA / Německo / Německo / Německo / Německo, USA, Singapur, Čína / Německo V rámci mezinárodních výměn také na naši školu přicházejí zahraniční studenti. V roce zde pobývala dívka z Ekvádoru, v roce chlapec z Brazílie a v dalším školním roce chlapec z Thajska. Mezi řádnými studenty je každoročně několik studentů z rodin zde trvale žijících cizinců. Ze všech těchto poznatků můžeme konstatovat - ve všech oborech a po všech stránkách je u nás o kvalitní výuku postaráno. Olga Judlová

9 strana 9 PAMÁTKA NA OSLAVU 250 LET TRVÁNÍ C.K.GYMNASIA Památka na oslavu dvěstěpadesátiletého trvání c. k. gymnasia v Slaném. Téměř před sto lety, v roce 1908, prožívalo naše město velkou slávu uplynulo čtvrt tisíciletí od založení gymnasia. K této příležitosti byl vydán nákladem Rady král. města Slaného obsáhlý Jubilejní památník s podrobným vylíčením pohnuté historie ústavu, se seznamem profesorů a žáků a s nezbytnými vzpomínkami bývalých studentů na minulá léta. Ráda bych v této souvislosti upozornila na zajímavou památku, která ve sbírkách slánského muzea toto slavné výročí připomíná. Jde o osmihranný mosazný sjezdový odznak o průměru 22 mm (obr. 1). Na podélné ose odznaku je vodorovná páska s letopočty 1658 a 1908 a se dvěma se prolínajícími velkými písmeny G S (Gymnasium Slaný) uprostřed. Vnitřní obvod odznaku lemuje stylizovaný vavřínový věnec. Na rubu vidíme nad spínacím špendlíkem dvouřádkový nápis R. Karnet Žižkov (obr. 2). Rub odznaku obrázek Mohu tedy říci, že veškery řádové odznaky (míní tím všech pět tříd Řádu bílého lva) jsou v podstatě a myšlenkou dílem mým, uměleckým a krásným provedením, které teprve z matné myšlenky udělalo něco pořádného, dílem Karnetovým. Na jiném místě pak pokračuje: Lví podíl odznaku řádového arci vždycky zůstane Karnetovi. V publikaci V. Pulce Československá státní vyznamenání, státní čestná uznání a ceny (Praha 1980) se o Řádu bílého lva na str. 39 píše: Výtvarný návrh vypracoval a podle pokynů prof. Vojtěcha Hynaise upravil rytec Rudolf Karnet (o Guth-Jarkovském zde není zmínka). Nás může i po stu letech těšit vědomí, že autorem krásného odznaku vytvořeného při příležitosti 250. výročí slánského gymnasia byl právě Rudolf Karnet, spolutvůrce našeho nejvyššího státního vyznamenání Řádu bílého lva. Ivana Hušáková, Vlastivědné muzeum SLÁNSKÝ CESTOVATEL Líc odznaku obrázek Je zajímavé, že o odznaku není v Jubilejním sborníku žádná zpráva (patrně tisk publikace a výroba odznaku probíhaly současně). Výtvarné pojetí svědčí o tom, že autorem musel být zkušený medailér, nejspíš Rudolf Karnet (1877?), který v Praze na Žižkově měl od roku 1905 dílnu na výrobu odznaků (ta pracovala až do znárodnění, kdy byla včleněna do podniku ZUKOV Závod umělecké kovovýroby). Za zmínku stojí, že po vzniku Československé republiky se R. Karnet stal spolu s dr. Guthem Jarkovským ( ) spolutvůrcem Řádu bílého lva. Řád založený v roce 1922 a určený pro cizí státní příslušníky má pět tříd (stupňů) a existuje dodnes. Méně známé je, že dr. Jiří Stanislav Guth-Jarkovský, autor spisů o slušném chování a člen olympijského výboru (přátelil se s Pierrem de Coubertinem), působil v letech na Hradě v kanceláři presidenta republiky jako ceremoniář, kde vytvářel základy obřadnictví v nové republice. S tím byl také spojen úkol předkládat návrhy na nové řádové dekorace a medaile, které schvalovala řádová porota. J. S. Guth Jarkovský se o tom zmiňuje ve svých Pamětech ( díl III, str z roku 1929): Rádi cestujete? Chcete se nechat unášet zajímavými reportážemi z celého světa? Přijďte tedy v sobotu 24. listopadu v 15 hodin do Fit Studia JITKA, Stehlíkova 823 ve Slaném (vedle areálu bývalé mlékárny), kde se již potřetí koná setkání nazvané Slánský cestovatel. Představí se čtveřice českých cestovatelů, kteří vás svými příběhy, doprovázenými diapozitivy, provedou krásami naší Země. Program ETIOPIE J. Širc CHILE, ARGENTINA J. Kocáb VIETNAM R. Loumová NEPÁL MT. EVEREST V. Pustai Cena vstupenky je 50 Kč na celou akci a zakoupíte ji na místě. Výtěžek ze vstupného bude opět věnován na konto Člověk v tísni, na stavbu školy v Etiopii.

10 strana 10 BYLI JSEM PŘI TOM KONFERENCE ŽIVOT V PAMÁTKÁCH Letošní konference Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, a to na téma Život v památkách, proběhla ve dnech 4. a v Hradci Králové v kongresovém centru ALDIS, a to za účasti představitelů samospráv krajů, měst a obcí, architektů a památkářů. Na programu byly referáty, setkání ať oficiální nebo i ta kuloární a exkurze (Litomyšl, Kuks, Hradec Králové). V úvodním vystoupení historika architektury Zdeňka Lukeše Památková péče na křižovatce zaznělo jakési desatero podnětů k zamyšlení, jak dál v dialogu při nové zástavbě v městech. Zdeněk Lukeš podtrhl mimo jiné odpovědnost za rozhodnutí, tolerance k jiným uměleckým názorům a soustavné vzdělávání jak památkářů, tak architektů. V dalším příspěvku si Ing. arch. Pavel Tušl (3Q REAL) posteskl nad spoluprací s archeology při přestavbě pivovaru v Hradci Králové na nové Regioncentrum, jejichž požadavky označil za diktát. V tomto ohledu bylo však daleko závažnější páteční vystoupení starosty obce Příšovice Antonína Líznera Otázka rozvoje obce v archeologické lokalitě, který poukázal, jak velké břemeno představuje pro rozvoj povinnost zachovat nálezy pod zemí, které vedou k omezení rozvoje obce a nespravedlivému postavení majitelů těchto pozemků. Zajímavé byly dva příspěvky z Libereckého kraje Dlouhý přerod rakousko- uherského úřadu na nový magistrát (JUDr. Marek Řeháček) a Centrum umění, kultury, divadla stavba pro zkvalitnění kulturního života města (ing. arch. Jaromír Pitzinger arch. ateliér MORIX). Na oba příspěvky reagovali zástupci Národního památkového ústavu (Mgr. Michal Panáček, Mgr. Miloš Krčmář). V prvním případě byla položena otázka, nakolik je ještě památkou objekt, ze kterého zbyla jen skořápka průčelí. A v druhém případě, nakolik je únosné na historickém půdorysu města Česká Lípa postavit budovu, která bude zjevně v rozporu s charakterem tradiční zástavby, ale zároveň se podle autora projektu jedná o nezbytné současné řešení potřebné stavby veřejného zájmu divadla, a to na místě, které svým způsobem očekává novou zástavbu. Přítomné zaujalo vystoupení majitele zámku v Kostelci nad Orlicí Františka Kinského Soukromý vlastník není nepřítelem památek; bylo to vyznání k rodovému majetku české šlechty Kinských, která v historii zprostředkovala této zemi krásu (ostatně uměnímilovná činnost rodiny Kinských je patrná i na Slánsku, např. dílo vídeňského architekta Heinricha Kocha hrobka v Budeničkách). Dopoledne také vystoupili i zahraniční účastníci setkání, zaujal zejména referát Mag. Astrid Huber (Bundesdenkmalamt) o postupné obnově kartuziánského kláštera v rakouském Mauerbachu. Čtvrteční odpolední program, pod patronací pardubického kraje, proběhl v Litomyšli. S ohledem na průběh setkání je snad na místě poznamenat, že na půdě Smetanova domu v Litomyšli ocenil ředitel Národního památkového ústavu Pavel Jerie posun v průběhu jednání s tím, že v Litomyšli je patrný více dialog mezi architekty, památkáři a samosprávami měst a obcí nikoliv totalitní "boj o zrno" jak to připomínala některá dopolední jednání. Za jedním stolem zasedli ing. arch. Pavel Pleskot (AP Atelier), ing. Jana Vohralíková (ministerstvo kultury), Mgr. Petr Štoncner (Národní Jednacího sálu v kongresovém centru ALDIS (Vl. Přibyl) památkový ústav), Miroslav Brýdl (člen Rady Pardubického kraje) téma Přestavba zámeckého pivovaru v Litomyšli na Evropské školící centrum Litomyšl YMCA (odtud také obě fotografie). Evropské školící centrum jsme také společně navštívili. Po návratu do Hradce Králové proběhl v Muzeu východních Čech v Hradci Králové společenský večer, na kterém byl uveden Kalendář Kuks Téma Kuksu se také promítlo do prvního dopoledního pátečního bloku. Známý historik a znalec východočeského baroku prof. Ivo Kořán ve svých úvahách Příští život v Kuksu připomněl, že přístup k opravě je také otázkou mravnosti imperativ mravní. Na tuto úvahu navázal královéhradecký biskup ThLic. Dominik Duka, který ve své úvaze o Kuksu, zejména o galerii proslulých soch Ctností a Neřestí, vycházel ze spisů sv. Augustina o tom, že Pravda nám odhaluje skutečnost a mravnost, to je jen logickým rozvíjením naší lidské "neodvázané" přirozenosti. A v tomto smyslu je pro Dominika Duku umění Kuksu významným poselstvím pro člověka na počátku 21. století. Mezi přítomnými vzbudil pozornost PhDr. Pavel Mertlík (vedoucí oddělení kultury a památkové péče Královéhradeckého kraje), který upozornil na to, že ne každá památka má takové štěstí jako pivovar v Litomyšli. Nato uvedl varující a obtížně řešitelné příklady z východních Čech opevnění města Josefova, soubor Dientzenhoferových kostelů na Broumovsku, areál zámku v Náchodě, benediktinský klášter v Broumově jak tam pomoci? Vždyť příspěvky na opravu památek po zrušení okresních úřadů podstatně poklesly a ani ty by výrazně nepomohly. Rovněž připomněl porušování právního rámce v oblasti památkové péče. Ostatně některé příspěvky přednesené na setkání o tom nepřímo napovídaly (někdy komplikovaný a napjatý vztah k přenesené působnosti výkonu státní správy a místní samosprávy). Zajímavý byl referát přibližující postupnou obnovu bývalé jezuitské koleje v Kutné Hoře (ing. arch. Jiří Krejčík). Největší ohlas však vzbudilo vystoupení Mgr. Petra Kučery vlastníka zámku v Nových Hradech. Ten uvedl, že neexistuje žádný mustr, jak při obnově pa-

11 strana 11 mátek postupovat. Vhodnost vlastnictví je třeba posuzovat případ od případu a také připomněl, že evropské peníze jsou pro nás až příliš drahé. Představitele menších měst zaujal referát starosty města Luže ing. arch. Tomáše Soukupa o opravě domu číslo popisné 57. Konferenci uzavřela exkurze do Kuksu a do Regioncentra Nový pivovar v Hradci Králové. Několik obrázků z průběhu zasedání konference a exkurze do Litomyšle v galerii. A co říci na závěr. Překvapila veliká účast zástupců měst a obcí Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, přijeli i hosté ze zahraničí. Ze Slaného se zúčastnil konference starosta města RNDr. Ivo Rubík (člen předsednictva SHS ČMS) a místostarosta ing. Pavel Bartoníček. Ze Slánska pak starostky památkově významných měst Smečna (Bc. Pavla Štrobachová) a Velvar (ing. Jitka Linhartová). Ze spolupracovníků architektů jsme se v Hradci Králové setkali s arch. Hanou Zachovou autorkou návrhu úprav Wilsonovy ulice. Škoda však, že kolegové z našeho odborného pracoviště neměli čas, aby se do Hradce Králové také vypravili. Vždyť právě taková setkání jsou vhodným místem pro dialog, bez kterého se budoucnost památkové péče, a to ani v našem regionu, neobejde. Vladimír Přibyl OHLEDNUTÍ ZA SLÁNSKÝMI ROZHOVORY 2007 Slánské rozhovory 2007, Rakovnicko-Slánsko V úterý 9. října proběhly ve Slaném v pořadí již čtvrté Slánské rozhovory po španělských, italských, lounských přišlo na řadu setkání rakovnické, tedy potřebné téma regionální. Konference historiků, památkářů a muzejníků se uskutečnila pod patronací starostů obou měst: Rakovníka Ing. Zdeňka Nejdla a Slaného RNDr. Ivo Rubíka. Mezi hosty jsme mohli přivítat i ředitele Oblastního státního archivu v Praze PhDr. Václava Podaného. Po vystoupení PhDr. Natalie Venclové, DrSc. (Archeologický ústav AV ČR) o keltském osídlení na Rakovnicku (na snímku vlevo, vedle ředitelka rakovnického archivu Renata Mayerová) zaujaly v prvním bloku dva referáty PhDr. Vladislav Razím (Národní památkový ústav, územní pracoviště střední Čechy v Praze), který porovnával vývoj půdorysu měst ve středověku, kdy si všímal zejména formování opevnění obou měst, přičemž připomněl dochovanou kvalitu obou urbanistických celků a potřebu jejich památkové ochrany. Jeho kolegyně ing. arch. Eva Volfová, která dlouhou dobu působila na Slánsku a nyní řeší památkové úkoly na Rakovnicku, svým způsobem navázala na předchozí téma a věnovala pozornost rozvoji obou měst v průběhu minulého století v této souvislosti zmínila nedoceněné stavby Vilibalda Hiekeho ve Slaném, které byly realizovány po roce Na loňský referát Dr. Bohumíra Roedla z lounského archivu navázal Mgr. Jan Černý (Státní okresní archiv Rakovník) a seznámil přítomné s výsledky archivního šetření korespondence mezi Slaným a Rakovníkem v 16. století. Velice příznivě byla přijata přednáška PhDr. Bohdana Zilynského (Katedra dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty UK Praha) o Josefu Durasovi a Matěji Dobromíru Štemberovi ze Slánska, kteří se v polovině 19. století zasadili o vydání prvních dějin města Rakovníka. Dopolední program uzavřela ředitelka slánského muzea Božena Franková připomenutím minulosti a současnosti muzea lidové architektury ve Třebízi. Odpolední program zahájil akad. mal. Václav Zoubek (Galerie Václava Rabase, Rakovník) komentářem výstavy Václav Rabas výběr z díla, která probíhá ve slánském muzeu. Nato PhDr. Miloš Sládek (Památník národního písemnictví Praha) nastínil přítomným kazatelskou činnost Jana Antonína Kelského, který krátce jako kaplan byl ustanoven ve Smečně a později dlouhou dobu působil v Kněževsi na Rakovnicku. Dlouholetá pracovnice slánského archivu PhDr. Jana Krotilová (Praha) poměrně vyčerpávajícím způsobem přiblížila přítomným vznik a historii Rakovnického krajského úřadu ve Slaném. V závěrečné části promluvil Mgr. Zdeněk Víšek (Obchodní akademie Slaný) o životních osudech Aloise Václava Trojana a Mgr. Jan Krško (Státní okresní archiv Rakovník) naznačil některé aspekty dějin Jednoty katolického duchovenstva na Rakovnicku a Slánsku, přičemž připomněl, že pramenná základna je zatím nevelká. Na závěr se účastníci jednání sešli opět v bývalé kolejní kapli piaristů, kde probíhal dopolední blok, a vyslechli krátký koncert z díla Vítězslava Nováka v podání klavírního tria ArteMiss. Poděkování patří Mgr. Renatě Mayerové, ředitelce Státního okresního archivu v Rakovníku, která se zasadila o zdárný průběh konference na "rakovnické straně" a moderovala dopolední část semináře. Podle bezprostředních ohlasů byly i letošní Slánské rozhovory inspirativní a staly se tak výzvou k další regionální spolupráci, tak potřebné právě v této době. Vladimír Přibyl PhDr. N. Venclová z Archeologického ústavu AV ČR, a Mgr. R. Mayerová, ředitelka Státního okresního archivu v Rakovníku vlevo. (foto P. Vychodil)

12 41. SLÁNSKÉ JAZZOVÉ DNY LISTOPADU 2007 V polovině listopadu ožije město Slaný již po jednačtyřicáté jazzem. Slánské jazzové dny, nejstarší jazzový festival v ČR, nabízejí celkem 15 seskupení od tria po velké orchestry, které vystoupí ve dnech v Městském centru Grand, městském divadle a kapli muzea. S vlastním souborem Alliance, složeným z českých hudebníků, vystoupí světově proslulý indický kytarista Amit Chatterjee, známý ze souboru Joe Zawinul Syndicate, který se představí s kombinací elektrického jazzu a indické lidové hudby. České spoluhráče si do svého kvarteta vybral i v USA usazený rakouský pianista Walter Fishbacher, bývalý člen americké Celluly Laca Decziho. Z Mnichova přijede bandleader Rudolf Mazač, aby na SJD uvedl svoji Kentonmanii, tedy originální big band, který má vedle klasických sekcí ještě sekci lesních rohů. Program 41. Slánských jazzových dnů strana 12 pátek 16. listopadu Městské centrum Grand, 18 hodin KYX Orchestra / Česko-slovenský houslový summit / Jana Koubková Quartet / Phishbacher / Rudi Mazač Kentonmania Big Band / Traditional Jazz Studio sobota 17 listopadu Městské divadlo ve Slaném, 14 hodin Pocta Josefu Kainarovi za účasti zpěváků Karla Černocha, Karla Hály, Petra Hanzlíka, Josefa Bažíka Pavelky, Jiřího Suchého a orchestrů Xtet Víta Fialy a Bohemia Big Bandu Městské centrum Grand, 19 hodin Omega Band Slaný / Neratovický Big Band a Olga Škrancová / Fabian Zone Trio / Amit Chatterjee Alliance / Michal Prokop a Framus Five / Blues No More neděle 18. listopadu Piaristická kaple v městském muzeu, hodin Dobrý večer quintet REKORD S KNIHOU Stan The Man a Betty S. ( ) Již při letmém pohledu do programu je jasné, že se bude více než v minulých létech především zpívat. Se svojí skupinou přivítáme Janu Koubkovou, Michala Prokopa s Framus Five, jehož členy jsou i Luboš Andršt a Jan Hrubý. S Neratovickým big bandem bude zpívat Olga Škrancová, vokální skupiny jsou zastoupeny renomovaným Dobrý večer quintetem. Hned dva koncerty si přijede natočit Česká televize, a to setkání českých a slovenských jazzových houslistů za účasti Anny Mlinarikové, Martina Zbrožka, Stano Palucha a Romana Jánoška, excelentní rytmiku pak tvoří Petr Malásek na piano, Josef Fečo na kontrabas a Marian Ševčík na bicí. Druhým vystoupením, se kterým se setkáme i v TV, bude koncert k 90.výročí narození básníka Josefa Kainara za účasti našich předních zpěváků, které doprovodí Bohemia Big Band a Xtet Víta Fialy, na programu tedy nebudou chybět ani čísla známá z provedení Bory Kříže. Se slánskými hudebníky se setkáme v přísálí ve velkém bandu, který pro tuto příležitost sestavil Karol Hevessy. Jam sessions se budou konat, tak jako minulý rok, v restauraci Grand a to za účasti Traditional Jazz Studia Pavla Smetáčka a severočeských Blues No More Petra Karkošky. Fotovýstava bude letos věnovaná hned třem pravidelným fotografům jazzových dnů Jaroslavu Šimralovi, Petru Křížovi a Petru Symerskému. Na závěr Týdne knihoven a u příležitosti 110. výročí založení Knihovny Václava Štecha ve Slaném byl ve spolupráci s pelhřimovskou Agenturou Dobrý den uspořádán v sobotu 6. října 2007 na Masarykově náměstí ve Slaném pokus o překonání rekordu Nejvíc lidí na jednom místě s knihou v ruce. Dosavadní rekord až do sobotního dopoledne prvního říjnového víkendu držela od letošního února Knihovna Kroměřížska, kde se tehdy sešlo s knihou v ruce 381 lidí. Šlo tedy o to, přilákat na náměstí ve Slaném alespoň čtyři stovky příznivců knihovny, fandů, nadšenců a milovníků knížek. Tato akce se setkala s nevšedním pochopením Slaňáků, kteří v dopoledních hodinách zaplnili Masarykovo náměstí, patřící opravdu knize. Většina příchozích přišla s knihou, ale i ti, kteří na náměstí zavítali náhodou, při nákupech či ze zvědavosti, se mohli happeningu zúčastnit, protože si přímo na náměstí konal výprodej knížek po pouhé koruně. O doprovodný program spojený s výstavkami ve stáncích a soutěžemi pro děti se m. j. postarali partneři knihovny, ke kterým patřily m. j. Základní škola Háje, speciální mateřská škola Bětuška, Hasičský záchranný sbor Slaný, Dům dětí a mládeže Ostrov, Viola Benešová, Slaný FREENET, Středisko výchovné péče a Červený kříž. V deset hodin byl otevřen ohrazený prostor, do kterého vcházeli lidé s knihou. Každý z nich byl pečlivě zaevidován a dostal slosovatelný lístek s číslem. Poslední lístek byl označen číslem 657 Kroměřížský rekord byl překonán! Je třeba znovu zopakovat, že akce se setkala se vzácným porozuměním, protože na náměstí přicházely celé rodiny a to nejen ze Slaného. Bylo sympatické i to, že s knížkou přišla i celá řada dětí, ti nejmladší v kočárku nebo v náručí maminek. Každé dítě, včetně batolat či miminek,

13 strana 13 AKCE V DPS NA SADECH sobota ve Kavárnička pro seniory (hudba Jaroslav Dobner) čtvrtek v 9.00 Den zdraví (hudba Vladimír Holec) čtvrtek ve Hudební odpoledne (hudba Vladimír Holec) pondělí ve Kulturně společenské odpoledne (hudba Vl. Holec) pondělí ve Beseda s ředitelem Technických služeb (pan Kučera) ovšem obrázkovou knihu s sebou mělo. Ostatně, je třeba zdůraznit, že právě dětským čtenářům slánská knihovna věnuje velkou péči a starostlivost a dětské oddělení se stává kulturním centrem dětí a mládeže ze Slaného i jeho okolí. Nechyběl ani smysl pro humor a tak jsme mohli zaregistrovat i knihy dokreslující osobnost čtenářů či charakterizující jejich zájmy. Mohli jsme vidět knihy obřích rozměrů i knížečky miniaturní, publikace obrazové i vědecké, básně, cestopisy, romány, slovníky a dokonce i knížku vojenskou. Na akci nemohli chybět ani představitelé radnice se svými rodinami, včetně nejmladších ratolestí. Oba místostarostové se zúčastnili s ředitelkou knihovny paní Mgr. Naděždou Rollovou i křtu knihovnického skřítka jménem Knihovníček a slosování registračních čísel. Tři vylosovaní účastníci získali od firmy IT Assistance rodinné vstupenky do ZOO Praha a 15 počítačových her. Hlavní výhru 100 hodin na Internetu zdarma pak věnovala Knihovna Václava Štecha. Slánský rekord bude zapsán do české knihy rekordů a do české databanky rekordů. Považuji však za spravedlivé zdůraznit, že největšího rekordu dosáhla samotná knihovna svou osvětovou prací mezi občany Slaného. Zatímco dnes se fond knihovny rozrostl na padesát tisíc knih (včetně knih naučných v několika jazycích), v době svého vzniku před 110 lety knihovna začínala podstatně skromněji a to s 2031 svazků. - grim - čtvrtek v Letem vánočním světem (D. Vlachová, J. Vízner) čtvrtek v Oslava Mikuláše (Vladimír Holec, Bohuslav Ježek) OSLAVY STÁTNÍHO SVÁTKU DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII OSLAVY SE USKUTEČNÍ V PÁTEK. LISTOPADU V sraz všech účastníků je v 9.50 před budovou Městského úřadu ve Slaném zahájení průvodu k pamětní desce Umučeným za totality umístěné na zdi tržnice v Soukenické ulici Všechny občany srdečně zvou starosta, místostarostové, radní a zastupitelé města Slaného

14 strana 14 INTERNETOVÁ DISKUZE V poslední době mě rozlobila diskuze na internetu o mateřských školách ve Slaném. Ne snad názory, které tam jsou, protože na svůj názor má každý právo, ale hlavně tím, že jsou všechny anonymní. Když už chci něco kritizovat, tak se ke svému názoru přihlásím a nebudu se schovávat. Anonymní diskuze nás všechny, ředitelky i učitelky mateřských škol urážejí. A teď něco k názorům, které tam jsou prezentovány, a mám dojem, že často bez hlubší znalosti věci. V poslední době probíhá diskuze hlavně na téma, zda děti z mateřských škol při pobytu venku chodí na vycházky, nebo si hrají na školních zahradách. Učitelky jsou tam prezentovány jako líné, kterým se nechce na vycházky, a proto jsou s dětmi na zahradách. Zeptali jste se někdy dětí, co mají raději? I tento názor se na internetu objevil, ale bohužel také anonymně. Rozhodně si děti raději hrají na zahradě, než chodí ve štrůdlu po chodnících. Proč bychom také měli krásně vybavené zahrady, kdyby je děti neměly využívat? A vůbec není pravda, že děti na vycházky nechodí. Záleží ale i na počasí. Učitelka musí posoudit, kdy je dětem lépe na zahradě, nebo kdy už je lepší jít na vycházku. Na vycházky chodí děti také ze vzdělávacích důvodů. Poznávají přírodu, učí se ji znát, ale poznávají i město a činnost lidí v něm. Proto třeba vycházka po ulicích města, návštěva obchodů nebo pracovišť rodičů. Myslím si, milí rodiče, že lepší než anonymní diskuze na internetu, by bylo zajít do své školky a své dojmy a názory prohovořit s ředitelkou nebo učitelkami. Rozhodně budou schopny Vám fundovaně vše vysvětlit. Všichni společně určitě máme stejný zájem a tím je spokojenost dětí a jejich odpovídající vývoj po stránce duševní i tělesné. Mateřská škola má být hlavně o zážitcích a těch určitě všichni pracovníci mateřských škol nabízejí dětem, ale i rodičům, dostatek. Těšíme se na Vaše názory a podněty, ale přímo a ne při anonymní diskuzi. Za všechny pracovníky slánských mateřských škol. Marie Liscová, ředitelka MŠ U Labutí PREZENTACE NOVÉ KNIHY ZORY DVOŘÁKOVÉ Ve čtvrtek 11. října 2007 se konala ve zcela zaplněné Literární kavárně Knihkupectví Academia na Václavském náměstí prezentace knihy PhDr. Zory Dvořákové: Zkáza zeleného čtyřlístku. Známá autorka literatury faktu v barvitém líčení na jednom lidském osudu dokumentuje devastaci a existenční likvidaci celého selského stavu po únoru Jak sama uvádí, jde o skutečný příběh jednoho sedláka a jeho druhů žijících na Slánsku, tedy z prostředí, které důvěrně zná. Čtenář se tak v pestrém a poutavém ději setká se Zlonicemi, Libušínem, Smečnem, Slaným a dalšími místy našeho kraje. Mezi ilustracemi najdeme také práce čestného občana našeho města Ladislava Čepeláka ( ). Slavnostní prezentace se rovněž zúčastnila paní Jana Kánská, dcera popravené Milady Horákové. (Knížku Z. Dvořákové vydalo nakladatelství Eva-Milan Nevole, K Údolí 2, Praha 4-Modřany.) Zora Dvořáková při prezentaci své nové knihy PODĚKOVÁNÍ Knihovna V. Štecha ve Slaném pořádala v sobotu 6. října 2007 u příležitosti 110. výročí založení knihovny pokus o překonání českého rekordu Nejvíc lidí na jednom místě s knihou v ruce. Dosavadní rekord z února letošního roku držela Knihovna Kroměřížska; v Kroměříži se sešlo 381 lidí. Dohled nad správností soutěže měla Agentura Dobrý den Pelhřimov, která je rovněž vydavatelkou České knihy rekordů, kam bude zapsán i náš rekord. Náš mediální partner, Kladenský deník, psal o akci již několik dní dopředu a v sobotu vyšlo zvláštní číslo deníku. Toto číslo obsahovalo celostránkovou informaci o naší knihovně a rozdávali jsme je na náměstí zdarma. Kladenský deník se rovněž za- Vinotéka U Jana Amose Komenského náměstí 690 Jako první máme v prodeji vína Tomáše Krista ze skvělého ročníku 2006! Přijďte nakoupit a nebudete litovat!!! otvírací hodiny a kontakt po pá 10 12, 13 18, so 9 12 mobil

15 strana 15 sloužil o propagaci rekordu i města na stanici TV Prima, která o nás vysílala v regionálním zpravodajství v hodin. Rekord byl překonán a na Masarykově náměstí se sešlo neuvěřitelných 657 lidí s knihou v ruce. Ti, kteří si žádnou knihu nepřinesli, mohli ji za 1,- Kč koupit přímo na místě a věřte, že jsme jich prodali přesně 597 kusů. O úspěšném překonání rekordu informovala ČTK již hodinu po akci, a tak se celá republika dozvěděla, jak skvělí Slaňáčci jsou. Především jim také patří náš veliký dík. Přestože počasí bylo studené až sychravé, vydrželi s námi po celou dobu od vstupu do ohraničeného prostoru až po vyhlášení výsledků a předání vylosovaných cen. Poděkování patří všem. Těm, kteří přišli, i těm, kteří pomáhali. Za mnohé bychom chtěli jmenovat pana Pavla Štěpánka, velitele Městské policie, který vydatně pomáhal při přípravě, poté se přeměnil v dokumentaristu a navíc v účastníka rekordu. Jeho fotky jsou k nahlédnutí na našich webových stánkách a v úplnosti v knihovně. Dále děkujeme našim partnerům, kteří si velmi pečlivě připravili své prezentace 1. ZŠ Slaný, Speciální MŠ Bětušce, slánským hasičům, Ostrovu DDM Slaný, Viole Benešové, firmě Skvelynet Slaný a SVP Slaný. Za hudební doprovod děkujeme dechové skupině, kterou na náměstí přivedl pan Orlt. Dík patří i firmě IT ASSISTANCE, NABÍDKA K ODPRODEJI MĚSTO SLANÝ NABÍZÍ K ODPRODEJI MARINGOTKU Bližší informace je možné získat na úřední desce městského úřadu nebo na internetových stránkách v sekci městský úřad úřední deska. NA KOMENDĚ vinárna, kavárna, čajovna Komenského náměstí 83, naproti ZŠ Tak se nám ochladilo! svařené víno 25, horká čokoláda 15, konvička čaje od 18, expresso ze 100% arabiky za 15, Ve všední dny otevřeno od 14 hodin, v sobotu od 18 a vždy do 22, nebo dle zájmu! Rezervace: s. r. o., Praha, která věnovala ceny pro účastníky rekordu. Rekord byl překonán, ale dobrý pocit z jeho příprav i uskutečnění nám určitě vydrží dlouho. Ještě jednou vám všem děkujeme. Naďa Rollová, knihovna DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ BESIP Ve spolupráci Středočeského kraje, Městského úřadu Slaný, Městské policie Slaný, DDM OSTROV Slaný, DDM Mělník, Ústředního automotoklubu ČR a Základní školy Slaný, Palackého 570 se dne 3. října 2007 se ve Slaném uskutečnila dopravní soutěž mladých cyklistů základních praktických a speciálních škol okresu Kladno a Mělník. Soutěž se sestávala z disciplín: pravidla silničního provozu (praktická i teoretická část), jízda zručnosti a poskytování první pomoci. Výsledky družstev I. kategorie 1. ZŠP, ZŠS A MŠS Kladno, Pařížská ZŠ, ZUŠ, MŠ Stochov 3. ZŠ Neratovice 4. ZŠ Slaný 5. ZŠ Mělník 6. ZŠ Ledce 7. ZŠ Velvary 8. ZŠ Kralupy nad Vltavou 9. DDŠ Slaný II. kategorie 1. ZŠ Slaný 2. ZŠP, ZŠS a MŠS Kladno, Pařížská ZŠ Velvary 4. ZŠ Neratovice 5. ZŠ Stochov 6. ZŠ Mělník 7. ZŠ Kralupy nad Vltavou Nejlepší jednotlivci I. kategorie Zdeněk Surmaj, ZŠ Neratovice Adéla Votrubová, ZŠP, ZŠS a MŠS Kladno, Pařížská 2199 Marie Dašková, ZŠP, ZŠS a MŠS Kladno, Pařížská 2199 II. kategorie Milan Pacík, ZŠ Palackého, Slaný Petra Hrubešová, ZŠP, ZŠS a MŠS Kladno, Pařížská 2199 Dagmar Karfíková vedoucí odboru školství a tělovýchovy

16 strana 16 polečnost MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMOTIVE CZECH s. r. o., výrobce a dodavatel elektrických rotačních a elektronických dílů pro automobilový průmysl, přijme do svých řad nové kolegy/kolegyně na pozici: OPERÁTOR SKLADU Charakter práce práce ve skladu, manipulace s materiálem, vyrobeným zbožím a odpady řízení vysokozdvižného voíku a systémového vozíku (zakladače) komunikace v rámci celé společnosti vně práce ve dvousměnném provozu obsluha externího skladu Předpokladem na této pozici je oprávnění pro řízení vysokozdvižného vozíku řidičský průkaz skupiny B manuální zručnost uživatelská znalost práce na počítači smysl pro disciplínu a dodržování pořádku smysl pro týmovou spolupráci zodpovědnost, samostatnost, pečlivost předchozí zkušenost s prací skladového operátora vítána základní znalost anglického jazyka vítána PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM NÁSTUPU IHNED V případě zájmu nám zašlete svůj životopis na adresu MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMOTIVE CZECH s.r.o. Politických vězňů 1564, Slaný, Tel.: , polečnost MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMOTIVE CZECH s. r. o., výrobce a dodavatel elektrických rotačních a elektronických dílů pro automobilový průmysl, přijme do svých řad nové kolegy/kolegyně na pozici: SPECIALISTA TECHNICKÉ SPRÁVY A ZABEZPEČENÍ Charakter práce vedení skladu pracovního oblečení a správa šaten zaměstnanců office management správa majetku a budov, ochrana a pojištění majetku kantýna a stravování výběr a změny dodavatelů služeb dopravy, bezpečnosti, úklidová služba a technické opravy Předpokledem na této pozici je středoškolské vzdělání zájem o Office Management dobré komunikační znalosti základní znalosti na PC dobrá znalost anglického jazyka, slovem i písmem zkušenost na podobné pozici výhodou Nabízíme odpovídající mzdové ohodnocení, 13. plat možnost profesního i kariérního růstu možnost dalšího vzdělávání příspěvek na stravování sick days penzijní připojištění další zaměstnanecké výhody V případě zájmu nám zašlete svůj životopis na adresu MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMOTIVE CZECH s.r.o. Politických vězňů 1564, Slaný, Tel.: , polečnost MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMOTIVE CZECH s. r. o., výrobce a dodavatel elektrických rotačních a elektronických dílů pro automobilový průmysl, přijme do svých řad nové kolegy/kolegyně na pozici: PRACOVNÍK MONTÁŽNÍ LINKY Charakter práce Jedná se o manuální práci vestoje na poloautomatických montážních linkách s důrazem na přesnost a kvalitu. Pro zajištění různorodosti práce se pracovníci na jednotlivých pracovních pozicích pravidelně střídají. Požadujeme smysl pro týmovou spolupráci manuální zručnost smysl pro disciplínu a dodržování pořádku pečlivost trpělivost Ssmysl pro dodržování pracovních postupů Nabízíme dostatečný čas na zapracování pod vedením zkušených školitelů práci u perspektivní a stabilní společnosti možnost pracovního postupu týmovou práci Ppříjemné a čisté pracovní prostředí pravidelné přestávky po 2 hodinách práce motivující ohodnocení v rozpětí Kč Kč, 13. plat placené přesčasy s příplatkem příspěvek na stravování příspěvek na penzijní připojištění a další výhody kurzy AJ V případě zájmu nám zašlete svůj životopis na adresu MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMOTIVE CZECH s.r.o. Politických vězňů 1564, Slaný, Tel.: ,

17 strana 17 ČSAD SLANÝ, a. s., PŘIJME ŘIDIČKY A ŘIDIČE AUTOBUSU Z OBLASTÍ Slaný,Úštěk,Libochovice,Litoměřice,Štětí, Mšené Lázně, Budyně n.ohří Nabízíme Kč náborového příspěvku pro prvních dvacet zájemců 2. Plat Kč + zákonné příplatky + diety 3. Úhradu: lékařských vyšetření, školení pro výkon povolání, nákladů na pořízení osobní karty řidiče pro vozy s digitálním tachografem 4. Možnost rekvalifikace řidičů ze skupiny B a C na sk. D 5. Další benefity velké společnosti, po zkušební době např. stabilizační půjčku až Kč 6. Zvýhodněné cestování autobusy i pro rodinné příslušníky 7. Pevné zázemí prosperující společnosti Požadujeme ŘP skupiny D, praxi v profesi řidič, občanskou bezúhonnost VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Generali pojišťovna, a. s., vypisuje výběrové řízení na pozici poradce z cílem převzetí kmenového portfolia. Podmínkou praxe v pojišťovnictví a registrace u ČNB. Pohovor můžete domluvit na tel pan Gandalovič Dumrealit.cz Realitní kancelář se sedmnáctiletou tradicí NAŠE RK PRODÁ VAŠÍ NEMOVITOST ČI BYT RYCHLE A ZA MAXIMÁLNÍ TRŽNÍ CENU Inzerce Vaší nemovitosti na 20 největších realitních serverech ZDARMA. Předprodejní servis ZDARMA. Právní servis ZDARMA. Při podpisu exklusivní smlouvy odhad Vaší nemovitosti pro daňové účely ZDARMA. VOLEJTE ZDARMA NEBO Kompletní nabídku naší realitní kanceláře naleznete na Volejte na číslo nebo p. Nosek nebo posílejte písemné nabídky s přiloženým profesním životopisem na adresu: ČSAD Slaný a.s., Lacinova 1366, Slaný.

18 strana 18 DESÁTÝ ROK PŮSOBENÍ BABY KLUBU VE SLANÉM Dne v hodin jsme vkročili do začátku desátého roku působení Baby klubu(dále jen BK). Pozvána byla i bývalá paní ředitelka školky U Ddivadla paní Marie Liscová, kterou napadlo, že by se maminky se svými malými dětmi mohly někde setkávat Tento skvělý nápad proměnila ve skutečnost. Jaká atmosféra v BK panuje, se mohli přesvědčit i pozvaní zástupci města, místostarostové pan Bartoníček a pan Hložek. Asi byli překvapeni množstvím maminek a dotazů, které se snesly na jejich hlavy, ale nezalekli se a doufáme, že jim toto setkání více přiblížilo problematiku rodin s malými dětmi a ukázalo, že některé problémy je třeba začít řešit už teď (např. kapacita míst v MŠ). A jaké byly vlastně začátky Baby klubu? Zpočátku se opravdu jenom klábosilo a děti si hrály pod dozorem maminek. Časem nás to ale přestalo uspokojovat a začaly jsme dělat něco víc začaly jsme připravovat pro naše děti různé akce a překvapení. Také jsme se inspirovaly tanečky, které jsme se učily v Sokole, kam většina z nás právě chodila. Bylo radost pozorovat, jak se to našim dětem líbí a jak jsou spokojené a začínají si zpívat s námi. Naše aktivity se rozrůstaly. Z prvních společných Vánoc se stal překrásný zvyk a později jsme začaly slavit i Mikulášskou. Úspěch Dětského dne nás popostrčil a my se vrhly i do příprav karnevalu pro naše drobečky. V roce 2001 předala maminka, která se nejvíce o BK starala, paní Olga Lieberzeitová, štafetu mně. Sešla se bezva parta maminek a my začaly vytvářet program pro děti na celý měsíc. A tak přibyly i další akce, jako oslava narozenin našich dětí, slet broučků a berušek, Velikonoce, Den Země. Hrály jsme pro naše děti krátké pohádky a tvořily s nimi. Také pro maminky jsme uspořádaly řadu zajímavých besed s odborníky a začaly jsme s akcemi Maminky sobě, mezi něž patří také burza dětského oblečení a hraček. Letos se nám podařilo domluvit pravidelné besedy s psycholožkou z poradny Domu rodin ve Smečně. Také názorné ukázky a besedy se zdravotnicemi z Červeného kříže jsou pro nás velmi přínosné. A tak vstupujeme do 10. roku působení Baby klubu a myslím, že máme dnešním maminkám stále co nabídnout. Protože jsem měla možnost téměř nepřetržitě po celou dobu sledovat vývoj Baby klubu, mohu říci, že se stále vyvíjí, a díky maminkám, které nemyslí jen na sebe a dokáží udělat i něco pro druhé, je OÁZOU, kde ostatní mohou nalézt přátelství, pochopení, radu i zábavu. Díky vynikající spolupráci se školkou se nám zde velmi líbí a jsme rády, že tu Baby klub stále funguje. Přeji tedy Baby klubu do dalších let stále spokojené děti i maminky a hlavně co nejvíce maminek, které dokáží udělat i něco pro ostatní. Hodně zdaru Baby klubu do dalších let za všechny maminky přeje Sylva Ničová. ZAPOMENUTÉ HROBY V prvních listopadových dnech po setmění se opět nad slánským hřbitovem objeví záře od mihotajících plaménků svíček. Mezi hroby ozdobenými květinami jsou i hroby zapomenuté. Mezi ně patří i hrob dětí ze slánského sirotčince. Hrob se nalézá na čtvrtém hřbitově. Ze zbytků skleněné náhrobní desky lze přečíst tento text: Zde v Pánu odpočívají sirotci slánského okresu. Sirotek vzpomíná v nebi na své dobrodince: Ježíšku, buď jim milostiv v poslední hodince. V nás sirotcích milovali Tebe, Božské robě! Jsem ráda, že i některé maminky, které se ocitly na mateřské dovolené, se s námi podělily o své znalosti a zkušenosti. A tak nám paní MUDr. M. Matoušková odpověděla na různé dotazy z oboru gynekologie a Mgr. M. Záborcová pro nás připravila řadu besed, které nám osvětlily chování našich dětí. S Matičkou svou chraň jich, přiveď k Otci, přiveď k sobě! Anna Fousková, * , Až půjdete kolem, věnujte tichou vzpomínku i těmto dětem a jejich vychovatelce.

19 strana 19 THE ACTION Ve středu dne 26. září 2007 se velký sál Městského centra Grand nestačil divit, a to hned 3x za sebou. Uvyklý spíše plesům a koncertům nebo: Zvyklý spíše na plesy a koncerty, byl tentokrát svědkem chvílemi až otřesné podívané. Agentura EuroNet. CZ zde ve spolupráci s Ministerstvem dopravy uvedla skutečný příběh o skutečných lidech se skutečnými zážitky nazvaný The Action (Akce), jehož prostřednictvím se snaží zapůsobit především na studenty středních škol, z nichž se v dohledné době mohou stát řidiči a varovat je před nezodpovědným chováním za volantem. Program byl opakován třikrát, aby se ho mohli zúčastnit všichni slánští středoškoláci. Režisér projektu zvolil netradiční formu studenti nečekají na začátek programu usazeni na sedadlech, ale vběhnou do sálu, kde je pro ně připraveno prostředí diskotéky, s hlasitou hudbou, s barevnými efekty prostředí, které je jim blízké. Netuší, že se zanedlouho vše změní. Stanou se svědky sugestivně vylíčených příběhů z činnosti policisty, záchranáře a hasiče, kteří pomáhali zachraňovat mladé lidské životy při těžkých dopravních nehodách. A jsou to příběhy skutečně drastické. Vyslechnou zpověď dívky, která zůstala po nehodě ochrnutá, stejně tak jako vyprávění matky, která přišla při havárii o syna. V pozadí jsou promítány záběry z nehod, takže na vlastní oči vidí, co se jim může stát, budou-li řídit nepřiměřenou rychlostí nebo pod vlivem alkoholu či drog. Náhrobní deska z hrobu slánských sirotků O tom, že akce byla opravdu působivá, se můžete přesvědčit z několika kladných i záporných ohlasů studentů obchodní akademie, gymnázia, učňů z integrované střední školy i jejich vyučujících: Akce v Grandu byla silně emotivní, přesně mířená pro mladé. Tvůrci pořadu velmi pěkně propojili různé taneční kreace s děsivou skutečností dnešní doby. Bylo to skoro až drastické, ale dlouho jsem neviděla tak pravdivé příběhy. Byla to skutečně povedená akce. Dojemné a poučné. Byla tam spousta odstrašujících příkladů. Přišlo mi to poněkud přemrštěné, až nechutné! Myslím, že by se to dalo podat jinou cestou. Bylo to poučné. Ale některé příběhy (spíše všechny) byly až hnusné a nemuseli to vyprávět do detailů. Byla to tak velká pravda, až z toho bylo dost špatně. Bylo to nechutné. Provedení z pohledu letých žáků naprosto bezchybné, zaujímající a sdílné, tomu odpovídala i míra pozornosti během programu (takřka bez mobilování) Tato akce se uskutečnila díky iniciativě odboru školství a tělovýchovy Městského úřadu ve Slaném, především jeho vedoucí paní Dagmar Karfíkové a Šárky Michálkové za podpory vedení úřadu. Podle podkladů Dagmar Karfíkové napsala Lidmila Hrůzová BRNO UNI DAYS Rád bych vám vyprávěl o zářijovém setkání kolkařů v Brně /o UNI Days/. Možná ale začnu nejdříve tím, co je to vůbec jednokolka? Vybavte si postavičku známého Večerníčka, kterak rozhazuje noviny, projížděje se na stroji s jedním kolem i to je jednokolka. Lidé, kteří se tímto sportem zabývají mají většinou jiný cíl než rozšiřovat tiskoviny. Většinou se předhánějí v tom, kdo umí lépe jezdit dopředu, dozadu, na jedné noze či úplně bez šlapání, kdo vyskočí výše nebo dále a zvládne ostatní triky. Tento sport je mladý, nejvíce se rozvíjí ve Francii. Konkrétně ke mně se dostal úplnou náhodou, jsem však za tu náhodu rád. Nejen že mám svůj unikátní, zábavný sport, ale seznámil jsem se přes jednokolku se spoustou prima lidí. Kolkaři jsou totiž fajnový lidičky. Jako třeba já a můj brácha. Tak a teď zpátky k UNI Days uspořádala skupina brněnských jednokolkařů UniSapiens setkání a současně závody kolkařů z celé ČR. Samozřejmě, že náš tým nechyběl! Přihlásili jsme se do těchto závodů: Street (volná jízda), Long jump (skok do dálky) a High jump (skok do výšky). Náš Fatal cycles obstál výborně. Já, Štěpán Gering, jsem se umístil na třetím místě ve Streetu a na prvním místě v Long jumpu; můj bratr Jakub Gering obsadil páté místo ve Streetu a další týmový jezdec Filip Kopečný získal páté místo v High jumpu. Kluci z UniSapiens si s organizací tohoto závodu dali záležet, každá část programu měla velice dobrou úroveň. Jak závody, tak promítání tématických videí i přátelská nálada

20 strana 20 provázející celý víkend. Nadšeni jsme byli i z hřiště, ocenili jsme nápaditou sestavu překážek a příjemný prostor byl poskytnut i divákům všech generací. Přestože účastníci přijeli z mnoha koutů naší země, myslím, že díky úspěchům našeho týmu všem utkvělo v hlavě jméno města Slaný. Na tomto místě veřejně děkujeme za poskytnutí prostoru od našeho města. Zde jsme díky pomoci svých rodičů mohli začít tvořit pro všechny nadšence trialpark (vedle skateparku). Kdo ví, třeba se příští setkání kolkařů uskuteční právě tady, ve Slaném. Ale náš sport je bohužel celkem finančně náročný, a tak uvítáme jakékoli formy sponzoringu. Další informace o činnosti našeho týmu naleznete na našich stránkách: Štěpán Gering Na výstavě jsou zastoupeny především svaté obrázky v devoční (náboženské) grafice v různých technikách, několika malbách a tisku na pergamenu a barvotisků z konce 19. a z 20. století. Tematicky jsou zde především mariánské obrázky z poutních míst, vycházející z milostných obrazů (Panna Maria Zellská, Loretánská, Staroboleslavská, Zbraslavská, Tuřanská) výjevy ze života Ježíše a svatých. Vzácné jsou i grafiky vydané ke 100. výročí svatořečení Sv. Jana Nepomuckého v r. 1829, na kterých nacházíme i návrhy slavobran k výročí, podle kterých se dozvídáme o dalším zvyku, jakým se připomínaly církevní svátky v minulosti. K dalším pozoruhodným projevům náboženské úcty patří tzv. klášterní práce, které vznikaly v ženských řádech od konce 17. století. Souvisí s kultem svatých ostatků, podobně jako barokní relikviáře a relikviářové rámy nebo skleněné rakve s vyzdobenými ostatky svatých, jaké nacházíme u jedné skupiny barokních oltářů. Klášterní práce zasklené ploché skříňky s vyobrazením svatého motivu ve středu kompozice, obvykle s ostatky schovanými v dekoracích pasparty, vznikaly v klášterech klarisek, premonstrátek, alžbětinek a voršilek. Na těchto pracích a příbuzných projevech vidíme, jak se měnil dobový vkus. Ušlechtilé materiály gotických plenářů a figurálních relikviářů, slonovinu, drahé kovy se zlacením, drahokamy, perly, korály, vystřídaly v barokním období typy s dřevěnými rámy, aplikacemi ze skel, textilií, imitací květin a vosku. 2. polovina 19. století znamená i pro oblast předmětů kultu a víry rozsáhlou komercionalizaci, a tak se objevují předměty, které už spadají ideovou nenáročností a přebujelou dekorativností a barevností do oblasti estetiky kýče. NOVÁ VÝSTAVA V MUZEU Štěpán Gering (Milky) Výstava Doklady religiozity novověku ve sbírkovém fondu Vlastivědného muzea ve Slaném Nedávno otevřená výstava v prostorách Vlastivědného muzea přibližuje kolekci sbírek, které jsou hmotnými doklady náboženské úcty a víry, jak se vyvíjela od období protireformace až dodnes. Sbírky zastupují typické jevy novověké religiozity, jakými byly poutnictví nebo úcta k svatým ostatkům a milostným obrazům. Na výstavě jsou k zhlédnutí i vzácné votivní barokní obrazy Černé Madony a Panny Marie Brněnské, růžence k počítání modlitby ( stol. ). Socha Pražského Jezulátka, jedna z mnoha replik oblíbené milostné sochy, která se dodnes nachází v pražském kostele P. Marie Vítězné, je opatřena pečetí řádu karmelitánů. Dokládá typ barokních odívaných soch, zvyk, který byl zřejmě importován do Česka ze španělského prostředí. Z bohaté textilní kolekce muzea zde vidíme křticí čepečky z 18. a 19. století a mladší soupravičku z r Zpracování sakrálního tematu v lidovém prostředí dokládá specifické lidové umění - skládanky v lahvích. Jak vypadala pouť Porciunkule ve Slaném v čase 2. světové války ukazuje několik fotodokumentů z této poutě. Kromě vystavených předmětů má muzeum ve svých sbírkách i konvolut ručně psaných a malovaných modliteb a podmaleb na skle, které jsou také projevem zpracování sakrálního tématu v lidovém umění. Pouťové písně, podobně jako různé lidové tisky s legendami ze života svatých, které se zachovaly v muzeu, mají svébytnou poezii, kde nacházíme sakrální motiv proměněný v příběh s prostou, emotivně silnou fabulí. V prostorách muzea a v stálé expozici můžou návštěvníci zhlédnout další sbírky, které osvětlují historii náboženského života na Slánsku. K církevnímu životu, projevům víry, sakrálnímu umění a památkám, nabízí muzeum možnost zakoupit si některé z množství katalogů, sborníků a knížek. Magdalena Petrincová Vlastivědné muzeu ve Slaném

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 12/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 4. 3. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Sousoší Nejsvětější Trojice ve Smečně (1740), kulturní památka v památkové zóně.

Sousoší Nejsvětější Trojice ve Smečně (1740), kulturní památka v památkové zóně. Městský úřad Slaný odbor kultury informace k výkonu státní správy na úseku státní památkové péče ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Slaný pro rok 2014 Sousoší Nejsvětější Trojice ve Smečně

Více

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 2. března 2011 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, MUDr. Bohumil Vašek, p. Libor Dobner,

Více

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 22. prosince 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 22/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 29. 4. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 6 Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Den konání: 29. 7. 2015 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 36/2015/RM Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec,

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Návesní průčelí Šubrtova statku čp.2 ve Třebízi.

Návesní průčelí Šubrtova statku čp.2 ve Třebízi. Zpravodaj č. 7/ 2012 Vážení přátelé slánského muzea, v letních měsících láká k návštěvě především malebný areál Národopisného muzea ve Třebízi. Jak sami návštěvníci říkají, takový klid a prostředí přímo

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Z Á P I S Z 9. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14. března 2007

Z Á P I S Z 9. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14. března 2007 Z Á P I S Z 9. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14. března 2007 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 14. března 2007 Přítomni: Přizván: RNDr. Ivo Rubík, Ing. Petr Kolačkovský, p. Jaroslav Hložek,

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 41. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.01.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

v Hradci Králové, schváleno radou Vč. KNV ze dne 8. listopadu 1965, a po projednání v příslušných orgánech zrušil Odbor školství a kultury Vč.

v Hradci Králové, schváleno radou Vč. KNV ze dne 8. listopadu 1965, a po projednání v příslušných orgánech zrušil Odbor školství a kultury Vč. Historie Kouknutí do minulosti na začátku jistě neuškodí. A tak se podívejme, jak se naše škola zrodila a jakými proměnami prošla. Gymnázium v Hostinném povolil svým rozhodnutím císař František Josef I.

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 80 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 06. 08. 2014 Přítomni: Omluveni: Mgr. Martin Hrabánek, Jaroslav Hložek, p. Petr Čapek, MUDr. Bohumil Vašek,

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014 Počet listů: 5 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

Více

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula Z á p i s z 24. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 26.3.2015 od 13 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr.

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010.

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010. Zápis ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Ing. Miroslav Špička Lenka Stránská Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 19. zasedání konaného dne 21.2.2012 Rada města Železný Brod po projednání 68/12rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 69/12rm ruší odbor kultury a

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015 434/2015 Rada města Lanškroun schválila: a) výzvu k podání nabídky - zadávací dokumentaci čj. MULA 25867/2015 a seznam obeslaných uchazečů

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Z Á P I S č. 15/2015

Z Á P I S č. 15/2015 Z Á P I S č. 15/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 6. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek Omluveni: Ing. Vít Penížek,

Více

Jednání Rady města Broumova č. 12 ze dne 28. 3. 2007.

Jednání Rady města Broumova č. 12 ze dne 28. 3. 2007. Jednání Rady města Broumova č. 12 ze dne 28. 3. 2007. Přítomni: JUDr. Růčková, Bc. Franc, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Trojan, pan Marek, pan Slezák a Ing. Blažková tajemnice. Omluven :-------- Pozdní

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Společnost GAUDEAMUS o.p.s byla založena dle zakládací smlouvy ze dne 5. 11. 1998 těmito

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku p.č. 1660/14 a 1660/17 v k.ú. Turnov

Více

Nejrozsáhlejší vzdělávací projekt ve fotografii pro studenty středních škol, žáky 2. stupně základních škol a jejich pedagogy

Nejrozsáhlejší vzdělávací projekt ve fotografii pro studenty středních škol, žáky 2. stupně základních škol a jejich pedagogy Nejrozsáhlejší vzdělávací projekt ve fotografii pro studenty středních škol, žáky 2. stupně základních škol a jejich pedagogy probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT)

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro a nižší stupeň víceletých gymnázií září prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 7. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 17. února 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová 1. Obecná informace k výkonu veřejné správy pro nové obce Krhová a Poličná Na základě rozhodnutí Krajského úřadu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 4. řádné jednání Rady města, konané dne 16.2.2015 kancelář starosty 1. (100) Červený Kostelec Stolín Mstětín, splašková kanalizace 2. (101) Červený

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 38/2015/RM Den konání: 19. 08. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 ZPRACOVALI: PŘEMYSL VOTAVA KATEŘINA PRŮDKOVÁ V PRAZE DNE 10. LEDNA 2013 Úvod

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství MĚSTO NOVÝ JIČÍN Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Nový Jičín se na svém zasedání dne 19.9.2011 usneslo vydat na základě

Více

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Pomyslný základní kámen mikulovského muzea byl položen před 100 lety a pomyslně na něj poklepali pánové založivší v roce 1913 muzejní spolek. Podnět k

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í ze 3. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna konaného

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 8 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 05. 08. 2015 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 37/2015/RM Ing. Pavel Zálom, RNDr. Ladislav

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Přítomni: Mazuchová, Šnajberková, Čížková, Kindlová, Šimáček, Záboj Omluveni: Vlasák Nepřítomni: ------- Ověřovatel: Šimáček Program: I. Volba ověřovatele

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor sociálních věcí a zdravotnictví nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4616/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101.2.2

Více

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013 Omluveni: Ing. Stanislav Cukor příchod v 15.05 hod, PhDr. Hana Chvátilová příchod v 15.05 hod, Mgr. Richard Neugebauer příchod v 15.15 hod, Helena Suchánková v příchod v 16 hod, Mgr. Tomáš Kalous, Mgr.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : ------------- Pozdní příchod:

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 12.3.2015

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 12.3.2015 - 85 - Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 12.3.2015 Přítomno: 5 členů rady omluven: Jan Řehák, Otakar Volejník Program: 1. Kontrola usnesení - usnesení č. 23/2015 soupis památek -

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.03.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů zastupitelstva města.

Více