Výroční zpráva ZŠ Obříství za školní rok 2012/2013. Projednáno a schváleno : Pedagogickou radou školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva ZŠ Obříství za školní rok 2012/2013. Projednáno a schváleno : Pedagogickou radou školy 26. 8. 2013"

Transkript

1 Výroční zpráva ZŠ Obříství za školní rok 2012/2013 Projednáno a schváleno : Pedagogickou radou školy Schváleno školskou radou

2 1. Základní údaje o škole 1.1. Název Základní škola Obříství, okres Mělník, příspěvková organizace IZO Adresa ZŠ Obříství 84, Obříství, IČO , org.č Vedení školy Ředitel: Mgr. Milena Jachková Zástupce ředitele: Mgr. Marie Toncrová 1.2. Zřizovatel Obec Obříství, Obříství IČO: Základní údaje o součástech školy Základní škola IZO kapacita 225 Školní družina IZO kapacita 60 Školní jídelna IZO kapacita 745 Počet žáků dle zahajovacího výkazu k Počet tříd Celkový počet Počet žáků na Počet žáků ve ŠD žáků jednu třídu Školní rok 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 2012/ ,67 19, Materiálně technické podmínky školy Jedná se o plně organizovanou školu. Základní školu tvoří areál, který se skládá z hlavní budovy, ve které najdete 9 učeben pro jednotlivé třídy, 1 odbornou učebnu přírodopisu, chemie a fyziky, 1 odbornou učebnu pro výtvarnou výchovu a 1 pro pracovní výchovu, 1 učebnu informatiky, ateliér s vypalovací pecí, aulu pro výuku hudební výchovy, 2 místnosti školní družiny, kabinety, sborovnu, kanceláře, šatny, školní jídelnu, tělocvičnu s posilovnou.v podkroví jsou umístěny herny, které jsou využívány pro dramatickou výchovu. V jedné z nich vznikla relaxační místnost. Venkovní část se skládá z fotbalového hřiště, 2 volejbalových hřišť a tenisového kurtu s umělým povrchem. Ve všech třídách a odborných učebnách byly nainstalovány interaktivní systémy. Jsme v současné době mezi několika školami, které budou plně vybavené. Učitelé připravují digitální učební materiály, mají k dispozici ve všech třídách internet a využívají výukové programy. 8 těchto systémů bylo pořízeno z projektu EU peníze školám a 3 systémy budou do konce roku 2013 zakoupeny z prostředků Obecného úřadu z investičního fondu Údaje o školské radě Obec Obříství zřídila s účinností od Školskou radu při Základní škole Obříství. Školská rada má 9 členů a funkční období je tříleté. Při škole působí občanské sdružení Klub přátel školy při ZŠ Obříství, IČO Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1. Škola vyučovala dle vzdělávacího programu podle ŠVP Škola pro život, obor vzdělávání Základní škola-rvp, č.j / C/01 Základní škola 2

3 3. Základní údaje o pracovnících školy 3. 1.Přehled pracovníků školy Ředitelka školy: Mgr. Milena Jachková Zástupce ředitele: Mgr. Marie Toncrová Výchovný poradce: Mgr. Eva Flíčková Třídní učitelky: I. třída Mgr. Irma Fendrichová II. třída Mgr. Zuzana Švihlová III. třída Mgr. Eva Flíčková IV. třída Mgr. Martina Petrlíková V. třída Aneta Pravdová(zástup za MD Mgr. Biskupové) VI. třída Mgr. Petra Holajová VII. třída Jitka Dvořáková, (zástup za Bc. Horovou) VIII. třída Bc. Kateřina Najmanová IX. třída Mgr. Marie Toncrová Ostatní učitelé: Bc. Jana Kloučková, Mgr. Svatopluk Šenk částečný úvazek: Mgr. Ivana Vrbová, Mgr. Jan Titěra. Jana Laubová Vychovatelky ŠD: Petra Vaďurová, Hana Bílá Hospodářka: Kateřina Pecková Školník/Technický pracovník: Ján Harkabuz, od Jan Dvořák Uklízečky: Hana Spurná, Jiřina Bicanová Vedoucí ŠJ: Monika Hokešová Kuchařky: Stanislava Vokounová(hlavní kuchařka) Ivana Blažejová Monika Zelenková, Jana Szajková 3.2. Úvazky učitelů 1. stupeň k Mgr. Eva Flíčková-III. třída20, OVR9-2(2VP) 20 1,00 Aneta Pravdová V. třída ,00 Mgr. Irma Fendrichová-I. třída ,00 Mgr. Milena Jachková-VL4-1,VL5-2,VV4-2,PŘ4-2,D ,00 Mgr. Zuzana Švihlová-II.třída 22,INF ,00 Mgr. Martina Petrlíková-IV. třída -19, AJ ,00 2. stupeň k Mgr. Marie Toncrová - D7-2, D8-2, D9-2, RJ7,8, ,00 Mgr. Ivana Vrbová- CH8,9-4, PŘ Mgr. Petra Holajová ČJ6-5, ČJ7-5, ČJ9 5, ČJ8-5, OVR ,00 Bc. Kateřina Najmanová- AJ3-3, AJ6-3, AJ8-3, AJ9-3,Z8-2, 19 1,00 INF5,6,7,8-4,OVR8-1 Jana Laubová- HV4,5-2, HV6,7,8, ,27 Bc. Jana Kloučková M6-5, M7-4, M8-4, M9-5, Z6-2, Z7-2,Z ,00 Mgr. Svatopluk Šenk- TV6,7,8,9-8, Fy9-2, FY6-1, FY8-2, FY7-2, PH7-2,PH8,9-2, INF9-1,PV8ch-1,PV9ch ,00 Mgr. Jan Titěra-PV6ch-1,PV7ch-1 2 0,10 3

4 Jitka Dvořáková-VV6-2,VV7-1,VV8-1,VV9-2, PŘ6-2, PŘ7-2,PŘ 9-1, AJ7-3, 22 1,00 OVR7-2,PV4-1,PV3-1,PRV3-2,PV6,7d-1,PV8,9d Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků 1. stupeň Kvalifikace Délka praxe dle Vzdělání, předměty stupňů plat. tarifů Mgr. Eva Flíčková 100% Do 19 let PedF České Budějovice Učitelství 1. stupeň, TV Mgr. Lenka Biskupová, na MD 100% Do 12 let PedF Ústí nad Labem Učitelství 1. stupeň, TV Mgr. Irma Fendrichová 100% Nad 27 let PedF Hradec Králové Učitelství 1. stupeň, PV Mgr. Zuzana Švihlová 100% Do 12 let PedF UK učitelství 1. stupeň, HV Mgr. Milena Jachková 100% Nad 27 let PedF UK Učitelství 1. stupeň,vv Aneta Pravdová 0% studuje PedF Do 6 let 1. stupeň Mgr. Martina Petrlíková 100%-1. stupeň Do 12 let PedF Olomouc Učitelství 1. stupně, AJ 2. stupeň Kvalifikace Délka praxe Bc. Jana Kloučková 0% studuje magisterský obor Do 6 let PedF UK Praha M,Z Mgr. Marie Toncrová 100% Nad 27 let PF UK D,RJ Mgr. Svatopluk 100% Do 6 let FTVS, Praha, TV Šenk Mgr. Ivana Vrbová 100% Do 12 let CH, PŘ Mgr. Jan Titěra 100% Nad 27 let PedF UK, PV Bc. Kateřina Najmanová 0%, studuje magisterský obor Do 12 let Univerzita J.A. Komenského Praha Mgr. Petra Holajová 100% Do 27 let PedF UK, ČJ,OV,RV Bc. Stanislava 0% Do 12 let PedF Hradec Králové Horová, na MD Jitka Dvořáková 0%, zastupuje MD Do 19 let Gymnázium-vychovatel Školní družina Kvalifikace Délka praxe dle Vzdělání, obory stupňů plat.tarifů Petra Vaďurová 0% Do 6 let Gymnázium, přijata k Bc.- vychovatelství Hana Bílá 100% Nad 27 let Spgš-vychovatelství 3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby ve šk. roce 2012/2013 do 35 let let let nad 55 let do v důch.věku Celkem důch.věku muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy

5 3.5. Nepedagogičtí pracovníci odborná kuchařka 1,0 SOU kuchařka 1,0 SOU kuchařka 1,0 SOU p.kuchařka 1,0 SOU vedoucí ŠJ 1,0 SŠ technický pracovník 1,0 SŠ uklízečka 1,0 SOU uklízečka 1,0 SOU ekonomka-účetní 1,0 SŠ 4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 4.1. Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 1. pololetí k , 2. pololetí k Ročník Počet žáků Prospělo s Prospělo Neprospělo vyznamenáním Školní rok 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol celkem za 1. st celkem za 2.st Vzdělávání žáků podle 38 školského zákona VI. třída -1, VII. třída 1, IX. třída-1 Přehled o chování Stupeň chování 2012/ pololetí 2. pololetí Opravné zkoušky: 6 žáků Společnými postupy pedagogů rozvíjíme klíčové kompetence žáků. Nejvíce se nám daří rozvíjet kompetence občanské, pracovní, sociální a personální, komunikativní a kompetence k řešení problému. Žáci 9. ročníku nebyli vzděláváni od 1. ročníku školní docházky podle vzdělávacího programu Škola pro život dle RVP ZV, a tudíž jsme nehodnotili v tomto školním roce rozvíjení klíčových kompetencí na konci základního vzdělávání. Prostředkem k rozvoji kompetencí je projektové vyučování, skupinová práce, vyhledávání informací, exkurze na úřadech práce, výlety, soutěže a další aktivity. 5

6 Projektové dny My a Evropská unie - 9.třída Životní cyklus výrobků 7.třída Rostliny a živočichové v okolí školy 8.třída Evropský den jazyků 6.třída Pejsek a kočička 1.třída /celoroční projekt: S pejskem a kočičkou putujeme za poznáním/ Pravěk v Obříství /1. a 2. stupeň/ Autodestruktivní závislosti 8. a 9. třída Advent výroba věnců - 8., 9. třída Adventní čas - 6. třída Světoznámí fyzikové - 7.třída 12. a Lidské tělo 2.třída Vaříme vlastní salát 3.třída Čtenářská gramotnost Dědeček a babička jdou do školy Poznání vesmíru Den Země 6.třída Energie Den Země 7.třída Životní prostředí mého regionu 8. třída Vliv elektráren na životní prostředí 9.třída Od Přemyslovců po Lucemburky - 4. třída Národ sobě - 4. třída Celoroční projekt Celé Česko čte dětem 1. a 2. třída Zpětnou vazbou o pochopení učiva a schopnosti jeho smysluplného použití jsou projekty. Kromě samotných poznatků jsme ověřovali při projektovém vyučování schopnosti žáků organizovat a plánovat svou práci, pracovat v týmech, využívat různé informační zdroje a dokončovat svou práci do konkrétních výstupů. Zlepšuje se úroveň písemných výstupů (posterů, referátů), a to zejména díky většímu využívání počítačů a internetu. Novým členům pedagogického sboru byla poskytnuta metodická spolupráce a možnost hospitace v jiných projektech Údaje o zameškaných hodinách Třída 1. pololetí 2. pololetí I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída VI. třída VII. třída VIII. třída IX. třída Celkem

7 4.3. Údaje o integrovaných žácích - s vývojovými poruchami učení, kombinované vady 23 žáků Péče o integrované žáky - individuální vzdělávací program 23 žáků Ostatní formy pomoci - individuální konzultace, doučování, alternativní formy práce, širší slovní hodnocení Individuální vzdělávací plány V tomto školním roce pracovalo celkem 23 žáků podle IVP, jehož podmínky byly specifikovány na základě dohody vyučujících, žáka a jeho rodičů. Každé ze zainteresovaných stran ukládá IVP konkrétní úkoly. Jejich plnění bylo kontrolováno při pravidelných individuálních konzultacích. Opět se osvědčila úzká spolupráce s rodiči a spoluúčast žáků na všech konzultacích. Pravidelnou kontrolu práce s integrovanými žáky a dokumentace provádí zástupce z PPP Mělník. Se 4 žáky pracovali asistenti pedagoga. 5. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 5.1. Výsledky přijímacího řízení zkoušky přijato - do osmiletého gymnázia do SŠ do šestiletého gymnázia 1 1 Žákyně z 5. třídy zaznamenaly výrazný úspěch při přijímacím řízení. Zoe Schusterová se umístila na 1. místě ze 130 uchazečů o přijetí ke studiu na Gymnázium v Neratovicích a na 5. místě na Gymnázium v Kralupech nad Vltavou také ze 130. Tereza Votipková se umístila na 17 místě a v 1. polovině skončila také Kristýna Mikysková a Adriana Iličová. Tyto výsledky svědčí o vynikající práci a schopnostech žákyň, o práci školy a podpoře rodiny. Celkem vycházejících žáků 22, na střední školu přijato Zápis k povinné školní docházce počet počet odvolání Odklad školní docházky 10 0 Zařazení do ZŠ 19 0 Zařazení do ŠD 60 0 Prodloužení školní docházky Výsledky přijímacího řízení žáků IX. třídy 7

8 Jméno Škola Obor Dominik Švihel Českolipské Gymnázium Praha 9 Gymnázium Adéla Benešová SOU gastronomie a podnikání Praha 9 Cukrář Tomáš Spurný Integrovaná středná škola technická Mělník Mechanik elektrotechnik Kateřina Chocová SOŠ a SOU Neratovice Kuchař - číšník Michal Jindřich Střední zemědělská škola Brandýs nad Labem Agropodnikání Katka Repáňová Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a střední průmyslová škola oděvní Praha 7 Scénická a výstavní tvorba Josef Šedina SOU gastronomie Praha 10 Kuchař Lucie Nováková Vyšší odborná škola zdravotnická a střední Zdravotnický asistent zdravotnická škola Praha 4 Karel Svoboda SOŠ a SOU Neratovice Mechanik opravář motorových vozidel Tereza Formánková Vyšší odborná škola ekonomická a obchodní Cestovní ruch akademie Praha 8 Petr Tatíček SOŠ a SOU Neratovice Mechanik opravář motorových vozidel Kateřina Holcová SOU gastronomie Praha 10 Gastronomie Ondřej Eszenyi Integrovaná střední škola technická Mělník Mechanik elektrotechnik Marie Mikolášová SOŠ a SOU Neratovice Veřejnosprávní činnost Patrik Vébr Integrovaná střední škola technická Mělník Mechanik elektrotechnik Karolína Nimochodská Střední průmyslová škola dopravní a.s. Praha 2 Aranžér Daniel Urbanec SOŠ a SOU Neratovice Hotelnictví Marie Skopcová SOU gastronomie a podnikání Praha 9 Cukrář Lukáš Moglich SOŠ a SOU Neratovice Kuchař - číšník Jiří Novák SOŠ a SOU Neratovice Mechanik opravář motorových vozidel Denis Nedvěd Edina Bawaová Střední soukromá škola výpočetní techniky Praha 9 Ekonomické lyceum a obchodní akademie Sova Neratovice Informační technologie Obchodní akademie 6. Údaje o DVPP 8

9 Plán DVVP pro šk. rok 2012/2013 Prioritou pro zařazování do plánu DVPP byly ve školním roce akce související s. problematikou integrovaných žáků. vzdělávání učitelů pro výuku jazyků. informační gramotnost pro práci s počítači. čtenářská gramotnost Škola má určeny své priority v DVPP, které jsou v souladu s prioritami v ŠVP, ale musí se přizpůsobit nabídce vzdělávacích center, a to především s ohledem na cenu nabízeného vzdělávání a místa, neboť prostředky jsou velmi omezené (DVPP se hradí z ONIV, ze kterých se nakupují učebnice, pomůcky, hradí se nemoc, atd.) Finanční prostředky jsou tudíž v tomto roce značně omezené. V nabídce se objevila školení, kterých se učitelé zúčastnili již v loňském roce. Další vzdělávání pedagogických pracovníků (přihlášení pracovníci) Mgr. Martina Petrlíková-školení - Metodik prevence, Praha Jitka Dvořáková- školení - přírodopis, Praha Mgr. Milena Jachková- Spisová služba a archivnictví, Praha Mgr. Irma Fendrichová- Možnost výuky čtení z pohledu jejich výhod Mgr. Milena Jachková-Odměňování ve školství, Praha Mgr. Eva Flíčková- Vzdělávání dětí v náhradní rodinné péči Mgr. Svatopluk Šenk školení - Bezpečnost při hodinách TV Mgr. Martina Petrlíková školení preventistů Kateřina Pecková školení plátce DPH Mgr. Milena Jachková Národní systém hodnocení vzdělávací soustavy ČR, Praha Mgr. Marie Toncrová EU a my, Praha Bc. Kateřina Najmanová ICT - Bakaláři Mgr. Eva Flíčková školení zdravotníka Bc. Kateřina Najmanová Pedagogická diagnostika a práce s kolektivem Další formy vzdělávání. samostudium. organizováním metodických sdružení a vzdělávání ve škole. studium asistent pedagoga- Petra Vaďurová 9

10 7.Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí ve dnech února 2008 Předmět inspekční činnosti Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou (dále též škola nebo ZŠ), jejíž činnost vykonává Základní škola Obříství, okres Mělník, podle 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Hodnocení souladu školního vzdělávacího programu školy s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem podle 174 odst. 2 písm. c) školského zákona. I. Hodnocení základní školy Školní vzdělávací program a obsah vzdělávání Ředitelka školy vydala 30. srpna 2007 školní vzdělávací program, na jehož tvorbě se podíleli všichni vyučující školy. ŠVP byl zpracován podle požadavků školského zákona a zásad Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále též RVP ZV), schválila ho školská rada. I když při zahájení inspekce nebyl ŠVP (v rozporu s ustanovením školského zákona) zveřejněn na přístupném místě ve škole (byl k dispozici v ředitelně), zajistila ředitelka školy nápravu v této věci ještě v průběhu inspekce. V ČŠI sledovaných hodinách umožňovaly organizace vzdělávání, metody a formy výuky ŠVP realizovat. Také inovace obsahu vzdělávání v ročnících, kde se žáci vzdělávají podle vzdělávacího programu Národní škola, odpovídá trendům kurikulární reformy a ZŠ je při vzdělávání uskutečňuje. Rozvoj zájmů a individuálních předpokladů žáků je umožněn vnitřní diferenciací výuky a nabídkou volitelných předmětů i zájmových útvarů. ŠVP převážně zohledňuje reálné podmínky a možnosti školy. Výjimkou je v něm uvedené zaměření školy mimo jiné na výuku cizích jazyků a práci s ICT. V obou těchto oblastech však škole (především na druhém stupni) dlouhodobě chybí personální zajištění kvalifikovanými pedagogy, kteří by vystudovali odborné zaměření na výuku příslušných vzdělávacích předmětů. Tohoto současného rizika si je ředitelka školy vědoma a o jeho eliminaci koncepčně usiluje (viz např. vlastní hodnocení školy). Dle vyjádření ředitelky školy byly zvoleny oblasti ICT a cizí jazyky jako zaměření školy v souladu s požadavky rodičů a celospolečenskými trendy. Školní vzdělávací program obsahoval vše, co je nezbytné v povinném základním vzdělávání žáků. Formální nedostatky zjištěné inspektory ČŠI v ŠVP neměly vliv na kvalitu poskytovaného vzdělávání a byly odstraněny ještě v průběhu inspekční činnosti. ŠVP vymezoval vzdělávací obsah, zařadil průřezová témata jako závaznou součást základního vzdělávání, podporoval komplexní přístup k realizaci vzdělávacího obsahu, včetně možnosti jeho vhodného propojování. Předpokládal volbu různých vzdělávacích postupů, odlišných metod a forem výuky i využití podpůrných opatření ve shodě s individuálními potřebami žáků a podporoval také rozvoj jejich klíčových kompetencí. Ve škole přetrvává trend vhodného využívání projektového vyučování, které mělo ve sledované výuce vynikající úroveň, což bylo konstatováno již při předchozí inspekční činnosti v roce Zpracování ŠVP je v souladu se zásadami pro jeho tvorbu i s principy RVP pro ZV, vzhledem k těmto kritériím je zpracování ŠVP standardní. Škola má dobré předpoklady pro naplňování ŠVP, okrajovým rizikem je zaměření školy i na výuku ICT a cizích jazyků, kterému neodpovídají současné personální podmínky. Obsah vzdělávání má standardní úroveň a podporuje rozvoj osobnosti žáků. 10

11 Bezpečné prostředí pro vzdělávání Žáci školy byli prokazatelně poučeni o možném ohrožení zdraví při vzdělávacích činnostech, oblast je zakomponována ve školním řádu. Při vzdělávání je zajišťován náležitý dozor nad žáky ve škole i při akcích školou pořádaných. V denním životě ZŠ jsou sledovány a upravovány bezpečnostní a hygienické aspekty výuky a uplatňovány zásady zdravého životního stylu, oblast je integrálně začleněna ve ŠVP. Pro prevenci sociálně patologických jevů má škola vhodné objektivní i subjektivní podmínky (charakter, velikost, vnitřní klima ). Organizačně je oblast zajištěna, problematiku účinně řeší příkladně zpracovaný minimální preventivní program (pozitivně hodnocený i dalšími partnery školy) a ostatní vnitřní dokumenty. Jsou organizovány dotazníkové akce včetně analýz a následných opatření. Prevence šikany a protidrogová prevence má ve škole velmi dobrou úroveň. Úspěšnost školy v této oblasti je zřejmá, neboť výskyt sociálně patologických jevů je ve škole dle ČŠI poskytnutých záznamů pouze okrajový. Bezpečnosti žáků je věnována náležitá pozornost. Evidence úrazů je ve škole vedena v souladu s aktuálními právními předpisy. Úrazů, které je škola povinna dle platné legislativy zaznamenávat, bylo vykázáno ve školním roce 2005/2006 celkem 6, následující školní rok se tento počet snížil na tři a v době konání inspekce již škola vykazovala 5 těchto úrazů. Opatření přijímaná školou jsou dle předložených záznamů vesměs individuální. Výše uvedené počty úrazů signalizují potenciálně možný nárůst úrazovosti ve školním roce 2007/2008, a to i přesto, že dle zjištění ČŠI škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzděláváni standardně. Přínos partnerství pro rozhodování vedení základní školy Na kvalitu vzdělávání ve škole a její rozvoj má pozitivní vliv spolupráce s partnery. Mezi nejdůležitější patří zřizovatel školy, rodiče, klub přátel školy, školská rada, žákovský parlament a Mateřská škola Obříství. Dalšími partnery jsou místní organizace, participující v oblasti školství a podniky či podnikatelé podporující školu materiálně. Školská rada plní své zákonné povinnosti a dle shodného vyjádření ředitelky školy i jejího zástupce (při jednání s ČŠI) přispívá svými podněty k participativnímu řízení školy. Z rozhovoru se zástupci žákovského parlamentu vyplynulo, že se management školy jejich stanovisky a připomínkami zabývá a na jejich základě následně přijímá účinná opatření. Spolupráce s partnery posiluje vedení školy při realizaci stanovených cílů, a to především v rámci kurikulární reformy. ČŠI hodnotí spolupráci školy s partnery jako nadprůměrnou. Vnitřní prostředí základní školy Z provedených standardizovaných rozhovorů s náhodně zvolenými pedagogy i s rozhovoru se žákovským parlamentem je zřejmé, že ředitelka školy věnuje kultivaci vnitřního prostředí školy značnou pozornost. Jako příkladné hodnotí ČŠI vzájemné vztahy mezi pedagogickými i nepedagogickými zaměstnanci školy a vedením školy i vzájemnou metodickou spolupráci mezi pedagogy. V hospitovaných hodinách byla zaznamenána atmosféra vzájemného respektování. Vyučující vedli žáky k otevřené komunikaci a spolupráci. Na velmi dobré úrovni je komunikace s rodiči a zákonnými zástupci žáků. Ředitelka školy cíleně pracuje na zlepšování podmínek pro práci pedagogů. Důkazem je např. zřízení sborovny pro učitele prvního stupně vybavené počítačem s připojením na internet a kopírkou, pořádání výjezdních seminářů na podporu zdraví a relaxaci atd. Čisté, vkusně upravené a motivující prostředí i vzájemné vztahy v ZŠ se pozitivně projevují na výsledcích vzdělávání žáků, kteří cítí se školou sounáležitost, čímž škola úspěšně podporuje rozvoj jejich osobností. 11

12 Vztahy a spolupráce mezi pedagogy jsou příkladem dobré praxe, vnitřní prostředí školy je nadprůměrné. Podmínky výuky a jejich využití Prostorové podmínky školy a využívání materiálního zázemí při vzdělávání jsou příkladné. Tento trend přetrvává již z období předchozí inspekční činnosti v roce V průběhu sledované výuky vyučující účelně využívali vhodné pomůcky a uspořádání tříd. Žáci samostatně pracovali s učebnicemi i dalšími informačními zdroji, efektivně využívali didaktických pomůcek, a to nejen v hospitovaných hodinách v rámci probíhající projektové výuky. Přestože v žádné ze sledovaných hodin (vyjma hodiny informatiky) nebyly využity prostředky ICT, je z dokumentace i z dalších zdrojů patrné, že s výpočetní technikou pracují při výuce žáci všech tříd. Ředitelka školy se ve zpracovaném plánu materiálního zabezpečení zaměřila mimo jiné na vybudování jazykové učebny, vybavení tříd didaktickou technikou (televizor, DVD) a doplnění pomůcek do kabinetu fyziky. Tento plán pravidelně vyhodnocuje, v některých oblastech již dochází k jeho naplňování. Vytvořené podmínky pro práci žáků s materiálními zdroji a jejich využívání jsou na nadprůměrné úrovni a pozitivně ovlivňují naplňování ŠVP. Úspěšnost žáků ve vzdělávacím programu Samozřejmou součástí práce školy je sledování výsledků vzdělávání žáků a trendů jejich úspěšnosti v celém vzdělávacím cyklu. Vedení školy provádí pravidelně vlastní testování a pro žáky 9. ročníku zajišťuje komerční testování, ve kterém je porovnávána jejich úspěšnost se žáky základních škol ve Středočeském kraji i v České republice. Zjištěné skutečnosti jsou analyzovány a následně vedení školy přijímá příslušná opatření k posílení kvality vzdělávání. Ředitelka školy usiluje o snížení neúspěšnosti úzkou spoluprací s rodiči, využíváním činnostních metod vzdělávání a pravidelnou hospitační činností. Snížení počtu neúspěšných žáků v období školních let 2005/2006 a 2006/2007 v ZŠ ze šesti na čtyři, svědčí o úspěšnosti výše uvedené strategie. Nejméně úspěšní byli žáci ve školním roce 2006/2007 v předmětu anglický jazyk, čehož si je ředitelka školy vědoma a situaci bude dle svého vyjádření řešit mimo jiné zkvalitňováním personálního zajištění výuky v dalších letech a zvýšenou metodickou podporou vyučujících jazyků. Sledování výsledků vzdělávání žáků jejich analýza, hodnocení a evaluace školou jsou celkově na nadprůměrné úrovni. Závěrečné hodnocení Škola poskytuje vzdělávání v souladu se zápisem do rejstříku škol a školských zařízení. Kurikulární reforma je zde realizovaná jednak inovací vzdělávacího programu Národní škola a v prvním i šestém ročníku také aplikací školního vzdělávacího programu, který je zpracován podle požadavků školského zákona. Vzdělávání poskytované základní školou je v souladu s jejím ŠVP resp. se vzdělávacím programem Národní škola. Pozitiva zjištěná při inspekční činnosti v základní škole z celkového pohledu převažují nad zjištěnými negativy. Příkladem dobré praxe jsou metodická spolupráce a vztahy mezi pedagogy. Vzhledem k současnému personálnímu zajištění výuky i k DVPP byl zjištěn rozpor mezi reálnými podmínkami a zaměřením školy v ŠVP na cizí jazyky a ICT (signálem v tomto směru je i nejnižší úspěšnost žáků v předmětu AJ v roce 2006/2007). 12

13 Vývoj školy v období od poslední inspekce v roce 2003 hodnotí ČŠI souhrnně jako progresivní, pozitivní trend přetrvává v efektivním využívání projektových metod vyučování i v úrovni prostorových podmínek školy. Příležitosti k dalšímu efektivnímu rozvoji školy vidí ČŠI v zajištění odpovídajících personálních podmínek vzhledem k pedagogicko - marketingové koncepci v rámci ŠVP a ve zpracování aktuálního strategického záměru rozvoje školy. Základní škola má předpoklady pro plnění vzdělávacích programů, které v praxi aplikuje, zjištěné nedostatky jsou ojedinělého a okrajového charakteru, v převážné míře byly odstraněny ještě během inspekční činnosti. Jejich zjištění bylo managementem školy využito jako další příležitost v aplikovaném systému posilování kvality vzdělávání žáků. Základní škola svou činností úspěšně podporuje rozvoj osobnosti žáků. Ve výroční zprávě jsou uvedeny pouze některé důležité kapitoly z inspekční zprávy. Kompletní inspekční zpráva je k nahlédnutí v ZŠ Obříství, na Obecním úřadu Obříství nebo na webových stránkách školy 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.1 Sportovní akce, soutěže výtvarné, hudební a další Oblastní kolo ve florbalu v Neratovicích, 3. místo Fotbalový turnaj v Chlumíně, žáci 5. třídy, 2. místo Okresní kolo v malá kopané, 2. místo Oblastní kolo v malé kopané, Kralupy n/vltavou Olympiáda v AJ, školní soutěž 8.2.Tradiční veřejné akce školy Leden Týden otevřených dveří leden 2013 Prosinec Mikulášská diskotéka, Vánoční rozjímání Leden Pozvánka do školy (Zápis do 1. třídy) Únor Karneval ŠD, masopustní průvod obcí, 1. třída s MŠ Duben Dopravní soutěž Červen Školní akademie 8.3. Kulturní a poznávací akce, přednášky Muzeum Karla IV. Pomáháme nemocným a opuštěným zvířátkům, Brandýsek u Kladna Princeznin zámek, Ploskovice Výstava-Jen si lámej hlavu, Mělník Muzeum Terezín ZOO Praha Mlýn Choteč, ZŠ Třebotov IPS Mělník, volba povolání Tutanchamon-jeho hrob a poklady, Praha Divadlo U Hasičů, O loupežníku Rumcajsovi Velikonoční tvořivá dílna v Bechlíně Divadlo U Hasičů, Vánoční tradice Národní technické muzeum Divadlo U Hasičů, Putování do Betléma Dům lidové tvořivosti,bechlín- řemesla Dobrodružství T. Sawyera, Mělník IPS Mělník, volba povolání Zámek Libochovice Pštrosí farma, ZŠ Odolena Voda Hudební pohádka-společná pořad MŠ Poznáváme ptactvo-společný pořad s MŠ Divadlo Minor, O pejskovi a kočicce Inka Rybářová Hudební pořad Přednáška Policie ČR-Bezpečnost doma, ve škole a na ulici Vánoce na vsi, Bechlín Vystoupení Pernštejnů - Přemyslovci 3. a 4. třída 1. a 2. třída 1. a 2. třída 3. a 4. třída 7.,8. a 9. třída 9. třída 1. třída 8. třída třída 1. a 2. třída 3. a 4. třída třída 9. třída 1. a 2. třída třída 3. 5: třída 9. třída 3. a 4. třída 3. třída 1. třída 1. třída 1. a 2. třída 1. a 2. třída, MŠ 1. a 2. třída 3. a 4. třída třída 18

19 Noc s Andersenem Přednáška MUDr. Kotíkové-dospívání Děti čtou dětem v MŠ Divadlo Minor, Zlatovláska Přednáška Policie ČR Divadelní představení v Neraotvicích Koncet Gipsy cz. v aule 1. a 2. třída třída 1. třída 1. třída 3. a 4. třída 1. třída třída 8.4. Ostatní aktivity Čtenářská dílna, rozvoj čtenářské gramotnosti, spaní ve škole 3. třída Hallowenská diskotéka, spaní ve škole 4. třída Velikonoční dílna, spaní ve škole 4. třída Pravidelné návštěvy Úřadu práce Mělník ohledně volby povolání Programem ochrany člověka za mimořádných situací ve všech třídách Spolupráce s místní knihovn Pravidelný sběr starého papíru Protidrogová prevence alkohol, cigarety, drogy ne, viz. MPP ZŠ Obříství Výuka plavání ve II. třídě v hodinách TV, doprava s MŠ Obříství Bruslení společná akce I. třídy s MŠ Dopravní výchova dopravní hřiště v Neratovicích 4.třída Školy v přírodě, třída, Dolní Rejdice, Desná v Jizerských horách, Výchovně vzdělávací pobyt v Itálii, Dětský den Péče o park Svatopluka Čecha nepravidelně podle potřeb Vystoupení žáků- v Domě s pečovatelskou službou v Obříství, na slavnostním setkání členů místního spolku Bratrství, na Obřístevském posvícení Čarodějnický průvod obcí (spolupráce 1. třídy s MŠ) 19

20 8.5. Údaje o zájmových kroužcích Ve školním roce 2012/2013 pracovaly kroužky Anglický jazyk Mgr. Zuzana Švihlová Keramický kroužek Mgr. Eva Flíčková Informatika pro 1. stupeň Mgr. Zuzana Švihlová Chemie v přírodě Mgr. Jan Titěra Sportovní kroužek Mgr. Svatopluk Šenk 9. Údaje o školní družině Do školní družiny docházelo 60 žáků. Podle zákona 561/2004 Sb., školský zákon byly poskytovány služby ve školní družině za úplatu. Ve školním roce 2012/2013 byl stanoven ve výši 100 Kč měsíčně. Tyto prostředky budou použity na doplnění vybavení školní družiny. Žáci pracovali ve školní družině podle plánu práce, který je založený především na rozvíjení výtvarných, hudebních a tělovýchovných dovedností. Do školní družiny jsme zakoupili novou televizi a spoustu nových pomůcek. Byla udělána plovoucí podlaha. 10. Jaký byl uplynulý školní rok? Vzdělávání Našimi prioritami ve vzdělávání je jazykové vzdělávání a informatika. S výukou anglického jazyka začínáme proto již od 1. třídy. V prvním ročníku se vyučuje AJ v jedné hodině a od třetího ročníku mají žáci 3 hodiny týdně. Od 7. ročníku jsme nabídli výuku 2. cizího jazyka, většina si zvolila ruský jazyk K výuce využíváme jazykovou učebnu, interaktivní tabuli a výukové programy. Anglický jazyk vyučují kvalifikovaní učitelé nebo učitelé s vysokoškolským vzděláním se státní zkouškou z AJ. Nejsme spokojeni s úrovní dovedností v anglickém jazyce, ačkoli při celorepublikovém testování dopadli žáci 5. a 9. ročníku velmi dobře. Jestliže chceme dosáhnout vyšší úrovně, musí se žáci pečlivě připravovat doma, a to bohužel někteří nedělají. Nestačí pouze práce v hodině. Je třeba, aby si žák například přečetl anglický text a snažil se ho převyprávět, snažil se mluvit ve větách. Když si však nebude pamatovat slovíčka, obtížně se posune v jazykových dovednostech výše. Úroveň jazyků zůstává proto pro další školní rok prioritou. Z prostředků EU OP VK jsme věnovali prostředky na individualizaci výuky jazyka v rozsahu 72 odučených hodin AJ. Některé třídy s vyšším počtem žáků na výuka dělíme Co se týče výuky informatiky, žáci ovládají spoustu dovedností. Snažíme se držet krok s technikou, ale bohužel finanční prostředky z MŠMT tzv. ONIV jsou značně omezené. Jen díky prostředkům KPŠ a sponzorským darům od některých rodičů můžeme každým rokem nakupovat nové počítače, učebnice a interaktivní pomůcky. Práce s počítači se promítá do všech vyučovacích předmětů. Informatiku jako samostatný povinný předmět vyučujeme od 5. ročníku. Z těchto důvodů jsme se také zaměřili, co se týče podpory vzdělávání, na zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT techniky a již jsme čerpali v tomto roce z prostředků EU právě na vybavení této techniky z celkové částky Kč. Ve osmi třídách již učitelé používají interaktivní systémy a na podzim 2013 vybavíme další dvě třídy, a tak budeme mít celu školu vybavenou takovou IT technikou, která velmi zkvalitňuje výuku. Zakoupili jsme nový server a modernizovali počítačovou síť, která již dosluhovala. V tomto roce proběhlo celorepublikové povinné testování žáků 5. a 9. tříd. Otázky se zdály být celkem jednoduché. Výsledky žáků 5. a 9. třídy byly rozdílné a velmi podobné jako v loňském roce. Někteří z nich dosáhli 100% úspěšnosti, třetina žáků měla výsledky mezi 70-90%. Velmi dobré výsledky měli žáci překvapivě v anglickém jazyce, zvláště v poslechu. Méně se žákům dařilo v matematice. Pro školu přináší celorepublikové testování 20

Výroční zpráva ZŠ Obříství za školní rok 2013/2014. Projednáno a schváleno pedagogickou radou školy 29. 9. 2014

Výroční zpráva ZŠ Obříství za školní rok 2013/2014. Projednáno a schváleno pedagogickou radou školy 29. 9. 2014 Výroční zpráva ZŠ Obříství za školní rok 2013/2014 Projednáno a schváleno pedagogickou radou školy 29. 9. 2014 Schváleno školskou radou 14. 10. 2014 1. Základní údaje o škole 1.1. Název Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva ZŠ Obříství za školní rok 2014/2015. Projednáno a schváleno pedagogickou radou školy

Výroční zpráva ZŠ Obříství za školní rok 2014/2015. Projednáno a schváleno pedagogickou radou školy Výroční zpráva ZŠ Obříství za školní rok 2014/2015 Projednáno a schváleno pedagogickou radou školy Schváleno školskou radou 6. 11. 2015 1. Základní údaje o škole 1.1. Název Základní škola Obříství, okres

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466 Písek, Mírové náměstí 1466 Identifikátor školy: 600 062 121 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Středočeský inspektorát. Základní škola Obříství, okres Mělník. Předmět inspekční činnosti. Inspekční zjištění

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Středočeský inspektorát. Základní škola Obříství, okres Mělník. Předmět inspekční činnosti. Inspekční zjištění Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-408/08-02 Základní škola Obříství, okres Mělník Adresa: 277 42 Obříství Identifikátor: 600 047 717 IČ: 70886865 Místo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic. Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic. Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic Identifikátor školy: 650

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-222-02/08-15 Základní škola a základní umělecká škola, Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště Adresa: Školní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Břehy, okres Pardubice. Břehy, Obránců míru 40, 535 01 Přelouč. Identifikátor školy: 600 096 599

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Břehy, okres Pardubice. Břehy, Obránců míru 40, 535 01 Přelouč. Identifikátor školy: 600 096 599 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Břehy, okres Pardubice Břehy, Obránců míru 40, 535 01 Přelouč Identifikátor školy: 600 096 599 Termín konání inspekce: 19. a

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 104 150 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 15 - Zlín Inspekční zpráva Základní škola Salvátor Králova 380, 757 57 Valašské Meziříčí Identifikátor školy: 600 001 784 Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké,

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Hlavní oblasti hodnocení činnosti škol a školských A: Rovnost příležitostí ke vzdělávání B: Vedení školy/školského III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Kritéria

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dlouhá Třebová, okres Ústí nad Orlicí. Dlouhá Třebová 199, 561 17 Dlouhá Třebová. Identifikátor školy: 650 019 831

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dlouhá Třebová, okres Ústí nad Orlicí. Dlouhá Třebová 199, 561 17 Dlouhá Třebová. Identifikátor školy: 650 019 831 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Dlouhá Třebová, okres Ústí nad Orlicí Dlouhá Třebová 199, 561 17 Dlouhá Třebová Identifikátor školy: 650 019 831 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov 257 24 Chocerady 267 Identifikátor školy: 600 042 022 Termín

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1008/11-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1008/11-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1008/11-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Trivium Plus, o.p.s. Dobřany, okres Rychnov nad Kněžnou. Dobřany 2, 518 01 Dobruška. Identifikátor: 600 001 491

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Trivium Plus, o.p.s. Dobřany, okres Rychnov nad Kněžnou. Dobřany 2, 518 01 Dobruška. Identifikátor: 600 001 491 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Trivium Plus, o.p.s. Dobřany, okres Rychnov nad Kněžnou Dobřany 2, 518 01 Dobruška Identifikátor: 600 001 491 Termín konání

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Základní škola Štěpánov, okres Olomouc Dolní 78, 783 13 Štěpánov Identifikátor školy: 600 140 776 Zřizovatel: Obec Štěpánov, Horní 444,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Radvanice, okres Trutnov Adresa: 542 12 Radvanice v Čechách 171 Identifikátor školy: 650 060 831 Vedoucí týmu: Mgr. Pavel

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2318/11-S. příspěvková organizace. Mgr. Zuzanou Bečkovou

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2318/11-S. příspěvková organizace. Mgr. Zuzanou Bečkovou Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Velká Dobrá, okres Kladno Sídlo: náměstí Komenského 17, 273 61 Velká Dobrá

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 Identifikátor: 600 044 122 Termín konání inspekce: 11. a 13. červen

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Nová Ves. Adresa: Nová Ves č. 53, PSČ 373 15. Identifikátor školy: 600 056 465

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Nová Ves. Adresa: Nová Ves č. 53, PSČ 373 15. Identifikátor školy: 600 056 465 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Nová Ves Adresa: Nová Ves č. 53, PSČ 373 15 Identifikátor školy: 600 056 465 Termín konání inspekce: 16. listopad 2006 Čj: ČŠI

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Barrandov II při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 5-Hlubočepy, V Remízku 919 V Remízku 919, 152 00 Praha

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1026/08-04

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1026/08-04 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1026/08-04 Název školy Základní škola a Mateřská škola Osek, okres Rokycany, příspěvková organizace Adresa: Osek 16, 338 21 Osek Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

Čj.: 12610/99-11025 Oblastní pracoviště č. 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Čj.: 12610/99-11025 Oblastní pracoviště č. 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 12610/99-11025 Oblastní pracoviště č. 12 Signatura: al6as105 Okresní pracoviště Znojmo INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/zařízení: Mateřská škola Nový Šaldorf, okres Znojmo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín Butovická 346, 742 13 Studénka Identifikátor školy: 600 138 275 Termín konání

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Šebetov, okres Blansko Šebetov 118, 679 35 Šebetov Identifikátor školy: 600 106 063 Termín konání inspekce: 20. - 21. březen

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Chomutov, Březenecká 4679. Březenecká 4679, 430 04 Chomutov. Identifikátor školy: 600 077 390

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Chomutov, Březenecká 4679. Březenecká 4679, 430 04 Chomutov. Identifikátor školy: 600 077 390 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Chomutov, Březenecká 4679 Březenecká 4679, 430 04 Chomutov Identifikátor školy: 600 077 390 Termín konání orientační inspekce:

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 847/07-01. Jánošíkova 1320

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 847/07-01. Jánošíkova 1320 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 847/07-01 Název školy: Základní škola U Krčského lesa, Praha 4, Jánošíkova 1320 Adresa: Jánošíkova 1320, 142 00 Praha 4 - Krč Identifikátor:

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2487/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více