Výroční zpráva ZŠ Obříství za školní rok 2012/2013. Projednáno a schváleno : Pedagogickou radou školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva ZŠ Obříství za školní rok 2012/2013. Projednáno a schváleno : Pedagogickou radou školy 26. 8. 2013"

Transkript

1 Výroční zpráva ZŠ Obříství za školní rok 2012/2013 Projednáno a schváleno : Pedagogickou radou školy Schváleno školskou radou

2 1. Základní údaje o škole 1.1. Název Základní škola Obříství, okres Mělník, příspěvková organizace IZO Adresa ZŠ Obříství 84, Obříství, IČO , org.č Vedení školy Ředitel: Mgr. Milena Jachková Zástupce ředitele: Mgr. Marie Toncrová 1.2. Zřizovatel Obec Obříství, Obříství IČO: Základní údaje o součástech školy Základní škola IZO kapacita 225 Školní družina IZO kapacita 60 Školní jídelna IZO kapacita 745 Počet žáků dle zahajovacího výkazu k Počet tříd Celkový počet Počet žáků na Počet žáků ve ŠD žáků jednu třídu Školní rok 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 2012/ ,67 19, Materiálně technické podmínky školy Jedná se o plně organizovanou školu. Základní školu tvoří areál, který se skládá z hlavní budovy, ve které najdete 9 učeben pro jednotlivé třídy, 1 odbornou učebnu přírodopisu, chemie a fyziky, 1 odbornou učebnu pro výtvarnou výchovu a 1 pro pracovní výchovu, 1 učebnu informatiky, ateliér s vypalovací pecí, aulu pro výuku hudební výchovy, 2 místnosti školní družiny, kabinety, sborovnu, kanceláře, šatny, školní jídelnu, tělocvičnu s posilovnou.v podkroví jsou umístěny herny, které jsou využívány pro dramatickou výchovu. V jedné z nich vznikla relaxační místnost. Venkovní část se skládá z fotbalového hřiště, 2 volejbalových hřišť a tenisového kurtu s umělým povrchem. Ve všech třídách a odborných učebnách byly nainstalovány interaktivní systémy. Jsme v současné době mezi několika školami, které budou plně vybavené. Učitelé připravují digitální učební materiály, mají k dispozici ve všech třídách internet a využívají výukové programy. 8 těchto systémů bylo pořízeno z projektu EU peníze školám a 3 systémy budou do konce roku 2013 zakoupeny z prostředků Obecného úřadu z investičního fondu Údaje o školské radě Obec Obříství zřídila s účinností od Školskou radu při Základní škole Obříství. Školská rada má 9 členů a funkční období je tříleté. Při škole působí občanské sdružení Klub přátel školy při ZŠ Obříství, IČO Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1. Škola vyučovala dle vzdělávacího programu podle ŠVP Škola pro život, obor vzdělávání Základní škola-rvp, č.j / C/01 Základní škola 2

3 3. Základní údaje o pracovnících školy 3. 1.Přehled pracovníků školy Ředitelka školy: Mgr. Milena Jachková Zástupce ředitele: Mgr. Marie Toncrová Výchovný poradce: Mgr. Eva Flíčková Třídní učitelky: I. třída Mgr. Irma Fendrichová II. třída Mgr. Zuzana Švihlová III. třída Mgr. Eva Flíčková IV. třída Mgr. Martina Petrlíková V. třída Aneta Pravdová(zástup za MD Mgr. Biskupové) VI. třída Mgr. Petra Holajová VII. třída Jitka Dvořáková, (zástup za Bc. Horovou) VIII. třída Bc. Kateřina Najmanová IX. třída Mgr. Marie Toncrová Ostatní učitelé: Bc. Jana Kloučková, Mgr. Svatopluk Šenk částečný úvazek: Mgr. Ivana Vrbová, Mgr. Jan Titěra. Jana Laubová Vychovatelky ŠD: Petra Vaďurová, Hana Bílá Hospodářka: Kateřina Pecková Školník/Technický pracovník: Ján Harkabuz, od Jan Dvořák Uklízečky: Hana Spurná, Jiřina Bicanová Vedoucí ŠJ: Monika Hokešová Kuchařky: Stanislava Vokounová(hlavní kuchařka) Ivana Blažejová Monika Zelenková, Jana Szajková 3.2. Úvazky učitelů 1. stupeň k Mgr. Eva Flíčková-III. třída20, OVR9-2(2VP) 20 1,00 Aneta Pravdová V. třída ,00 Mgr. Irma Fendrichová-I. třída ,00 Mgr. Milena Jachková-VL4-1,VL5-2,VV4-2,PŘ4-2,D ,00 Mgr. Zuzana Švihlová-II.třída 22,INF ,00 Mgr. Martina Petrlíková-IV. třída -19, AJ ,00 2. stupeň k Mgr. Marie Toncrová - D7-2, D8-2, D9-2, RJ7,8, ,00 Mgr. Ivana Vrbová- CH8,9-4, PŘ Mgr. Petra Holajová ČJ6-5, ČJ7-5, ČJ9 5, ČJ8-5, OVR ,00 Bc. Kateřina Najmanová- AJ3-3, AJ6-3, AJ8-3, AJ9-3,Z8-2, 19 1,00 INF5,6,7,8-4,OVR8-1 Jana Laubová- HV4,5-2, HV6,7,8, ,27 Bc. Jana Kloučková M6-5, M7-4, M8-4, M9-5, Z6-2, Z7-2,Z ,00 Mgr. Svatopluk Šenk- TV6,7,8,9-8, Fy9-2, FY6-1, FY8-2, FY7-2, PH7-2,PH8,9-2, INF9-1,PV8ch-1,PV9ch ,00 Mgr. Jan Titěra-PV6ch-1,PV7ch-1 2 0,10 3

4 Jitka Dvořáková-VV6-2,VV7-1,VV8-1,VV9-2, PŘ6-2, PŘ7-2,PŘ 9-1, AJ7-3, 22 1,00 OVR7-2,PV4-1,PV3-1,PRV3-2,PV6,7d-1,PV8,9d Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků 1. stupeň Kvalifikace Délka praxe dle Vzdělání, předměty stupňů plat. tarifů Mgr. Eva Flíčková 100% Do 19 let PedF České Budějovice Učitelství 1. stupeň, TV Mgr. Lenka Biskupová, na MD 100% Do 12 let PedF Ústí nad Labem Učitelství 1. stupeň, TV Mgr. Irma Fendrichová 100% Nad 27 let PedF Hradec Králové Učitelství 1. stupeň, PV Mgr. Zuzana Švihlová 100% Do 12 let PedF UK učitelství 1. stupeň, HV Mgr. Milena Jachková 100% Nad 27 let PedF UK Učitelství 1. stupeň,vv Aneta Pravdová 0% studuje PedF Do 6 let 1. stupeň Mgr. Martina Petrlíková 100%-1. stupeň Do 12 let PedF Olomouc Učitelství 1. stupně, AJ 2. stupeň Kvalifikace Délka praxe Bc. Jana Kloučková 0% studuje magisterský obor Do 6 let PedF UK Praha M,Z Mgr. Marie Toncrová 100% Nad 27 let PF UK D,RJ Mgr. Svatopluk 100% Do 6 let FTVS, Praha, TV Šenk Mgr. Ivana Vrbová 100% Do 12 let CH, PŘ Mgr. Jan Titěra 100% Nad 27 let PedF UK, PV Bc. Kateřina Najmanová 0%, studuje magisterský obor Do 12 let Univerzita J.A. Komenského Praha Mgr. Petra Holajová 100% Do 27 let PedF UK, ČJ,OV,RV Bc. Stanislava 0% Do 12 let PedF Hradec Králové Horová, na MD Jitka Dvořáková 0%, zastupuje MD Do 19 let Gymnázium-vychovatel Školní družina Kvalifikace Délka praxe dle Vzdělání, obory stupňů plat.tarifů Petra Vaďurová 0% Do 6 let Gymnázium, přijata k Bc.- vychovatelství Hana Bílá 100% Nad 27 let Spgš-vychovatelství 3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby ve šk. roce 2012/2013 do 35 let let let nad 55 let do v důch.věku Celkem důch.věku muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy

5 3.5. Nepedagogičtí pracovníci odborná kuchařka 1,0 SOU kuchařka 1,0 SOU kuchařka 1,0 SOU p.kuchařka 1,0 SOU vedoucí ŠJ 1,0 SŠ technický pracovník 1,0 SŠ uklízečka 1,0 SOU uklízečka 1,0 SOU ekonomka-účetní 1,0 SŠ 4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 4.1. Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 1. pololetí k , 2. pololetí k Ročník Počet žáků Prospělo s Prospělo Neprospělo vyznamenáním Školní rok 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol celkem za 1. st celkem za 2.st Vzdělávání žáků podle 38 školského zákona VI. třída -1, VII. třída 1, IX. třída-1 Přehled o chování Stupeň chování 2012/ pololetí 2. pololetí Opravné zkoušky: 6 žáků Společnými postupy pedagogů rozvíjíme klíčové kompetence žáků. Nejvíce se nám daří rozvíjet kompetence občanské, pracovní, sociální a personální, komunikativní a kompetence k řešení problému. Žáci 9. ročníku nebyli vzděláváni od 1. ročníku školní docházky podle vzdělávacího programu Škola pro život dle RVP ZV, a tudíž jsme nehodnotili v tomto školním roce rozvíjení klíčových kompetencí na konci základního vzdělávání. Prostředkem k rozvoji kompetencí je projektové vyučování, skupinová práce, vyhledávání informací, exkurze na úřadech práce, výlety, soutěže a další aktivity. 5

6 Projektové dny My a Evropská unie - 9.třída Životní cyklus výrobků 7.třída Rostliny a živočichové v okolí školy 8.třída Evropský den jazyků 6.třída Pejsek a kočička 1.třída /celoroční projekt: S pejskem a kočičkou putujeme za poznáním/ Pravěk v Obříství /1. a 2. stupeň/ Autodestruktivní závislosti 8. a 9. třída Advent výroba věnců - 8., 9. třída Adventní čas - 6. třída Světoznámí fyzikové - 7.třída 12. a Lidské tělo 2.třída Vaříme vlastní salát 3.třída Čtenářská gramotnost Dědeček a babička jdou do školy Poznání vesmíru Den Země 6.třída Energie Den Země 7.třída Životní prostředí mého regionu 8. třída Vliv elektráren na životní prostředí 9.třída Od Přemyslovců po Lucemburky - 4. třída Národ sobě - 4. třída Celoroční projekt Celé Česko čte dětem 1. a 2. třída Zpětnou vazbou o pochopení učiva a schopnosti jeho smysluplného použití jsou projekty. Kromě samotných poznatků jsme ověřovali při projektovém vyučování schopnosti žáků organizovat a plánovat svou práci, pracovat v týmech, využívat různé informační zdroje a dokončovat svou práci do konkrétních výstupů. Zlepšuje se úroveň písemných výstupů (posterů, referátů), a to zejména díky většímu využívání počítačů a internetu. Novým členům pedagogického sboru byla poskytnuta metodická spolupráce a možnost hospitace v jiných projektech Údaje o zameškaných hodinách Třída 1. pololetí 2. pololetí I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída VI. třída VII. třída VIII. třída IX. třída Celkem

7 4.3. Údaje o integrovaných žácích - s vývojovými poruchami učení, kombinované vady 23 žáků Péče o integrované žáky - individuální vzdělávací program 23 žáků Ostatní formy pomoci - individuální konzultace, doučování, alternativní formy práce, širší slovní hodnocení Individuální vzdělávací plány V tomto školním roce pracovalo celkem 23 žáků podle IVP, jehož podmínky byly specifikovány na základě dohody vyučujících, žáka a jeho rodičů. Každé ze zainteresovaných stran ukládá IVP konkrétní úkoly. Jejich plnění bylo kontrolováno při pravidelných individuálních konzultacích. Opět se osvědčila úzká spolupráce s rodiči a spoluúčast žáků na všech konzultacích. Pravidelnou kontrolu práce s integrovanými žáky a dokumentace provádí zástupce z PPP Mělník. Se 4 žáky pracovali asistenti pedagoga. 5. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 5.1. Výsledky přijímacího řízení zkoušky přijato - do osmiletého gymnázia do SŠ do šestiletého gymnázia 1 1 Žákyně z 5. třídy zaznamenaly výrazný úspěch při přijímacím řízení. Zoe Schusterová se umístila na 1. místě ze 130 uchazečů o přijetí ke studiu na Gymnázium v Neratovicích a na 5. místě na Gymnázium v Kralupech nad Vltavou také ze 130. Tereza Votipková se umístila na 17 místě a v 1. polovině skončila také Kristýna Mikysková a Adriana Iličová. Tyto výsledky svědčí o vynikající práci a schopnostech žákyň, o práci školy a podpoře rodiny. Celkem vycházejících žáků 22, na střední školu přijato Zápis k povinné školní docházce počet počet odvolání Odklad školní docházky 10 0 Zařazení do ZŠ 19 0 Zařazení do ŠD 60 0 Prodloužení školní docházky Výsledky přijímacího řízení žáků IX. třídy 7

8 Jméno Škola Obor Dominik Švihel Českolipské Gymnázium Praha 9 Gymnázium Adéla Benešová SOU gastronomie a podnikání Praha 9 Cukrář Tomáš Spurný Integrovaná středná škola technická Mělník Mechanik elektrotechnik Kateřina Chocová SOŠ a SOU Neratovice Kuchař - číšník Michal Jindřich Střední zemědělská škola Brandýs nad Labem Agropodnikání Katka Repáňová Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a střední průmyslová škola oděvní Praha 7 Scénická a výstavní tvorba Josef Šedina SOU gastronomie Praha 10 Kuchař Lucie Nováková Vyšší odborná škola zdravotnická a střední Zdravotnický asistent zdravotnická škola Praha 4 Karel Svoboda SOŠ a SOU Neratovice Mechanik opravář motorových vozidel Tereza Formánková Vyšší odborná škola ekonomická a obchodní Cestovní ruch akademie Praha 8 Petr Tatíček SOŠ a SOU Neratovice Mechanik opravář motorových vozidel Kateřina Holcová SOU gastronomie Praha 10 Gastronomie Ondřej Eszenyi Integrovaná střední škola technická Mělník Mechanik elektrotechnik Marie Mikolášová SOŠ a SOU Neratovice Veřejnosprávní činnost Patrik Vébr Integrovaná střední škola technická Mělník Mechanik elektrotechnik Karolína Nimochodská Střední průmyslová škola dopravní a.s. Praha 2 Aranžér Daniel Urbanec SOŠ a SOU Neratovice Hotelnictví Marie Skopcová SOU gastronomie a podnikání Praha 9 Cukrář Lukáš Moglich SOŠ a SOU Neratovice Kuchař - číšník Jiří Novák SOŠ a SOU Neratovice Mechanik opravář motorových vozidel Denis Nedvěd Edina Bawaová Střední soukromá škola výpočetní techniky Praha 9 Ekonomické lyceum a obchodní akademie Sova Neratovice Informační technologie Obchodní akademie 6. Údaje o DVPP 8

9 Plán DVVP pro šk. rok 2012/2013 Prioritou pro zařazování do plánu DVPP byly ve školním roce akce související s. problematikou integrovaných žáků. vzdělávání učitelů pro výuku jazyků. informační gramotnost pro práci s počítači. čtenářská gramotnost Škola má určeny své priority v DVPP, které jsou v souladu s prioritami v ŠVP, ale musí se přizpůsobit nabídce vzdělávacích center, a to především s ohledem na cenu nabízeného vzdělávání a místa, neboť prostředky jsou velmi omezené (DVPP se hradí z ONIV, ze kterých se nakupují učebnice, pomůcky, hradí se nemoc, atd.) Finanční prostředky jsou tudíž v tomto roce značně omezené. V nabídce se objevila školení, kterých se učitelé zúčastnili již v loňském roce. Další vzdělávání pedagogických pracovníků (přihlášení pracovníci) Mgr. Martina Petrlíková-školení - Metodik prevence, Praha Jitka Dvořáková- školení - přírodopis, Praha Mgr. Milena Jachková- Spisová služba a archivnictví, Praha Mgr. Irma Fendrichová- Možnost výuky čtení z pohledu jejich výhod Mgr. Milena Jachková-Odměňování ve školství, Praha Mgr. Eva Flíčková- Vzdělávání dětí v náhradní rodinné péči Mgr. Svatopluk Šenk školení - Bezpečnost při hodinách TV Mgr. Martina Petrlíková školení preventistů Kateřina Pecková školení plátce DPH Mgr. Milena Jachková Národní systém hodnocení vzdělávací soustavy ČR, Praha Mgr. Marie Toncrová EU a my, Praha Bc. Kateřina Najmanová ICT - Bakaláři Mgr. Eva Flíčková školení zdravotníka Bc. Kateřina Najmanová Pedagogická diagnostika a práce s kolektivem Další formy vzdělávání. samostudium. organizováním metodických sdružení a vzdělávání ve škole. studium asistent pedagoga- Petra Vaďurová 9

10 7.Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí ve dnech února 2008 Předmět inspekční činnosti Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou (dále též škola nebo ZŠ), jejíž činnost vykonává Základní škola Obříství, okres Mělník, podle 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Hodnocení souladu školního vzdělávacího programu školy s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem podle 174 odst. 2 písm. c) školského zákona. I. Hodnocení základní školy Školní vzdělávací program a obsah vzdělávání Ředitelka školy vydala 30. srpna 2007 školní vzdělávací program, na jehož tvorbě se podíleli všichni vyučující školy. ŠVP byl zpracován podle požadavků školského zákona a zásad Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále též RVP ZV), schválila ho školská rada. I když při zahájení inspekce nebyl ŠVP (v rozporu s ustanovením školského zákona) zveřejněn na přístupném místě ve škole (byl k dispozici v ředitelně), zajistila ředitelka školy nápravu v této věci ještě v průběhu inspekce. V ČŠI sledovaných hodinách umožňovaly organizace vzdělávání, metody a formy výuky ŠVP realizovat. Také inovace obsahu vzdělávání v ročnících, kde se žáci vzdělávají podle vzdělávacího programu Národní škola, odpovídá trendům kurikulární reformy a ZŠ je při vzdělávání uskutečňuje. Rozvoj zájmů a individuálních předpokladů žáků je umožněn vnitřní diferenciací výuky a nabídkou volitelných předmětů i zájmových útvarů. ŠVP převážně zohledňuje reálné podmínky a možnosti školy. Výjimkou je v něm uvedené zaměření školy mimo jiné na výuku cizích jazyků a práci s ICT. V obou těchto oblastech však škole (především na druhém stupni) dlouhodobě chybí personální zajištění kvalifikovanými pedagogy, kteří by vystudovali odborné zaměření na výuku příslušných vzdělávacích předmětů. Tohoto současného rizika si je ředitelka školy vědoma a o jeho eliminaci koncepčně usiluje (viz např. vlastní hodnocení školy). Dle vyjádření ředitelky školy byly zvoleny oblasti ICT a cizí jazyky jako zaměření školy v souladu s požadavky rodičů a celospolečenskými trendy. Školní vzdělávací program obsahoval vše, co je nezbytné v povinném základním vzdělávání žáků. Formální nedostatky zjištěné inspektory ČŠI v ŠVP neměly vliv na kvalitu poskytovaného vzdělávání a byly odstraněny ještě v průběhu inspekční činnosti. ŠVP vymezoval vzdělávací obsah, zařadil průřezová témata jako závaznou součást základního vzdělávání, podporoval komplexní přístup k realizaci vzdělávacího obsahu, včetně možnosti jeho vhodného propojování. Předpokládal volbu různých vzdělávacích postupů, odlišných metod a forem výuky i využití podpůrných opatření ve shodě s individuálními potřebami žáků a podporoval také rozvoj jejich klíčových kompetencí. Ve škole přetrvává trend vhodného využívání projektového vyučování, které mělo ve sledované výuce vynikající úroveň, což bylo konstatováno již při předchozí inspekční činnosti v roce Zpracování ŠVP je v souladu se zásadami pro jeho tvorbu i s principy RVP pro ZV, vzhledem k těmto kritériím je zpracování ŠVP standardní. Škola má dobré předpoklady pro naplňování ŠVP, okrajovým rizikem je zaměření školy i na výuku ICT a cizích jazyků, kterému neodpovídají současné personální podmínky. Obsah vzdělávání má standardní úroveň a podporuje rozvoj osobnosti žáků. 10

11 Bezpečné prostředí pro vzdělávání Žáci školy byli prokazatelně poučeni o možném ohrožení zdraví při vzdělávacích činnostech, oblast je zakomponována ve školním řádu. Při vzdělávání je zajišťován náležitý dozor nad žáky ve škole i při akcích školou pořádaných. V denním životě ZŠ jsou sledovány a upravovány bezpečnostní a hygienické aspekty výuky a uplatňovány zásady zdravého životního stylu, oblast je integrálně začleněna ve ŠVP. Pro prevenci sociálně patologických jevů má škola vhodné objektivní i subjektivní podmínky (charakter, velikost, vnitřní klima ). Organizačně je oblast zajištěna, problematiku účinně řeší příkladně zpracovaný minimální preventivní program (pozitivně hodnocený i dalšími partnery školy) a ostatní vnitřní dokumenty. Jsou organizovány dotazníkové akce včetně analýz a následných opatření. Prevence šikany a protidrogová prevence má ve škole velmi dobrou úroveň. Úspěšnost školy v této oblasti je zřejmá, neboť výskyt sociálně patologických jevů je ve škole dle ČŠI poskytnutých záznamů pouze okrajový. Bezpečnosti žáků je věnována náležitá pozornost. Evidence úrazů je ve škole vedena v souladu s aktuálními právními předpisy. Úrazů, které je škola povinna dle platné legislativy zaznamenávat, bylo vykázáno ve školním roce 2005/2006 celkem 6, následující školní rok se tento počet snížil na tři a v době konání inspekce již škola vykazovala 5 těchto úrazů. Opatření přijímaná školou jsou dle předložených záznamů vesměs individuální. Výše uvedené počty úrazů signalizují potenciálně možný nárůst úrazovosti ve školním roce 2007/2008, a to i přesto, že dle zjištění ČŠI škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzděláváni standardně. Přínos partnerství pro rozhodování vedení základní školy Na kvalitu vzdělávání ve škole a její rozvoj má pozitivní vliv spolupráce s partnery. Mezi nejdůležitější patří zřizovatel školy, rodiče, klub přátel školy, školská rada, žákovský parlament a Mateřská škola Obříství. Dalšími partnery jsou místní organizace, participující v oblasti školství a podniky či podnikatelé podporující školu materiálně. Školská rada plní své zákonné povinnosti a dle shodného vyjádření ředitelky školy i jejího zástupce (při jednání s ČŠI) přispívá svými podněty k participativnímu řízení školy. Z rozhovoru se zástupci žákovského parlamentu vyplynulo, že se management školy jejich stanovisky a připomínkami zabývá a na jejich základě následně přijímá účinná opatření. Spolupráce s partnery posiluje vedení školy při realizaci stanovených cílů, a to především v rámci kurikulární reformy. ČŠI hodnotí spolupráci školy s partnery jako nadprůměrnou. Vnitřní prostředí základní školy Z provedených standardizovaných rozhovorů s náhodně zvolenými pedagogy i s rozhovoru se žákovským parlamentem je zřejmé, že ředitelka školy věnuje kultivaci vnitřního prostředí školy značnou pozornost. Jako příkladné hodnotí ČŠI vzájemné vztahy mezi pedagogickými i nepedagogickými zaměstnanci školy a vedením školy i vzájemnou metodickou spolupráci mezi pedagogy. V hospitovaných hodinách byla zaznamenána atmosféra vzájemného respektování. Vyučující vedli žáky k otevřené komunikaci a spolupráci. Na velmi dobré úrovni je komunikace s rodiči a zákonnými zástupci žáků. Ředitelka školy cíleně pracuje na zlepšování podmínek pro práci pedagogů. Důkazem je např. zřízení sborovny pro učitele prvního stupně vybavené počítačem s připojením na internet a kopírkou, pořádání výjezdních seminářů na podporu zdraví a relaxaci atd. Čisté, vkusně upravené a motivující prostředí i vzájemné vztahy v ZŠ se pozitivně projevují na výsledcích vzdělávání žáků, kteří cítí se školou sounáležitost, čímž škola úspěšně podporuje rozvoj jejich osobností. 11

12 Vztahy a spolupráce mezi pedagogy jsou příkladem dobré praxe, vnitřní prostředí školy je nadprůměrné. Podmínky výuky a jejich využití Prostorové podmínky školy a využívání materiálního zázemí při vzdělávání jsou příkladné. Tento trend přetrvává již z období předchozí inspekční činnosti v roce V průběhu sledované výuky vyučující účelně využívali vhodné pomůcky a uspořádání tříd. Žáci samostatně pracovali s učebnicemi i dalšími informačními zdroji, efektivně využívali didaktických pomůcek, a to nejen v hospitovaných hodinách v rámci probíhající projektové výuky. Přestože v žádné ze sledovaných hodin (vyjma hodiny informatiky) nebyly využity prostředky ICT, je z dokumentace i z dalších zdrojů patrné, že s výpočetní technikou pracují při výuce žáci všech tříd. Ředitelka školy se ve zpracovaném plánu materiálního zabezpečení zaměřila mimo jiné na vybudování jazykové učebny, vybavení tříd didaktickou technikou (televizor, DVD) a doplnění pomůcek do kabinetu fyziky. Tento plán pravidelně vyhodnocuje, v některých oblastech již dochází k jeho naplňování. Vytvořené podmínky pro práci žáků s materiálními zdroji a jejich využívání jsou na nadprůměrné úrovni a pozitivně ovlivňují naplňování ŠVP. Úspěšnost žáků ve vzdělávacím programu Samozřejmou součástí práce školy je sledování výsledků vzdělávání žáků a trendů jejich úspěšnosti v celém vzdělávacím cyklu. Vedení školy provádí pravidelně vlastní testování a pro žáky 9. ročníku zajišťuje komerční testování, ve kterém je porovnávána jejich úspěšnost se žáky základních škol ve Středočeském kraji i v České republice. Zjištěné skutečnosti jsou analyzovány a následně vedení školy přijímá příslušná opatření k posílení kvality vzdělávání. Ředitelka školy usiluje o snížení neúspěšnosti úzkou spoluprací s rodiči, využíváním činnostních metod vzdělávání a pravidelnou hospitační činností. Snížení počtu neúspěšných žáků v období školních let 2005/2006 a 2006/2007 v ZŠ ze šesti na čtyři, svědčí o úspěšnosti výše uvedené strategie. Nejméně úspěšní byli žáci ve školním roce 2006/2007 v předmětu anglický jazyk, čehož si je ředitelka školy vědoma a situaci bude dle svého vyjádření řešit mimo jiné zkvalitňováním personálního zajištění výuky v dalších letech a zvýšenou metodickou podporou vyučujících jazyků. Sledování výsledků vzdělávání žáků jejich analýza, hodnocení a evaluace školou jsou celkově na nadprůměrné úrovni. Závěrečné hodnocení Škola poskytuje vzdělávání v souladu se zápisem do rejstříku škol a školských zařízení. Kurikulární reforma je zde realizovaná jednak inovací vzdělávacího programu Národní škola a v prvním i šestém ročníku také aplikací školního vzdělávacího programu, který je zpracován podle požadavků školského zákona. Vzdělávání poskytované základní školou je v souladu s jejím ŠVP resp. se vzdělávacím programem Národní škola. Pozitiva zjištěná při inspekční činnosti v základní škole z celkového pohledu převažují nad zjištěnými negativy. Příkladem dobré praxe jsou metodická spolupráce a vztahy mezi pedagogy. Vzhledem k současnému personálnímu zajištění výuky i k DVPP byl zjištěn rozpor mezi reálnými podmínkami a zaměřením školy v ŠVP na cizí jazyky a ICT (signálem v tomto směru je i nejnižší úspěšnost žáků v předmětu AJ v roce 2006/2007). 12

13 Vývoj školy v období od poslední inspekce v roce 2003 hodnotí ČŠI souhrnně jako progresivní, pozitivní trend přetrvává v efektivním využívání projektových metod vyučování i v úrovni prostorových podmínek školy. Příležitosti k dalšímu efektivnímu rozvoji školy vidí ČŠI v zajištění odpovídajících personálních podmínek vzhledem k pedagogicko - marketingové koncepci v rámci ŠVP a ve zpracování aktuálního strategického záměru rozvoje školy. Základní škola má předpoklady pro plnění vzdělávacích programů, které v praxi aplikuje, zjištěné nedostatky jsou ojedinělého a okrajového charakteru, v převážné míře byly odstraněny ještě během inspekční činnosti. Jejich zjištění bylo managementem školy využito jako další příležitost v aplikovaném systému posilování kvality vzdělávání žáků. Základní škola svou činností úspěšně podporuje rozvoj osobnosti žáků. Ve výroční zprávě jsou uvedeny pouze některé důležité kapitoly z inspekční zprávy. Kompletní inspekční zpráva je k nahlédnutí v ZŠ Obříství, na Obecním úřadu Obříství nebo na webových stránkách školy 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.1 Sportovní akce, soutěže výtvarné, hudební a další Oblastní kolo ve florbalu v Neratovicích, 3. místo Fotbalový turnaj v Chlumíně, žáci 5. třídy, 2. místo Okresní kolo v malá kopané, 2. místo Oblastní kolo v malé kopané, Kralupy n/vltavou Olympiáda v AJ, školní soutěž 8.2.Tradiční veřejné akce školy Leden Týden otevřených dveří leden 2013 Prosinec Mikulášská diskotéka, Vánoční rozjímání Leden Pozvánka do školy (Zápis do 1. třídy) Únor Karneval ŠD, masopustní průvod obcí, 1. třída s MŠ Duben Dopravní soutěž Červen Školní akademie 8.3. Kulturní a poznávací akce, přednášky Muzeum Karla IV. Pomáháme nemocným a opuštěným zvířátkům, Brandýsek u Kladna Princeznin zámek, Ploskovice Výstava-Jen si lámej hlavu, Mělník Muzeum Terezín ZOO Praha Mlýn Choteč, ZŠ Třebotov IPS Mělník, volba povolání Tutanchamon-jeho hrob a poklady, Praha Divadlo U Hasičů, O loupežníku Rumcajsovi Velikonoční tvořivá dílna v Bechlíně Divadlo U Hasičů, Vánoční tradice Národní technické muzeum Divadlo U Hasičů, Putování do Betléma Dům lidové tvořivosti,bechlín- řemesla Dobrodružství T. Sawyera, Mělník IPS Mělník, volba povolání Zámek Libochovice Pštrosí farma, ZŠ Odolena Voda Hudební pohádka-společná pořad MŠ Poznáváme ptactvo-společný pořad s MŠ Divadlo Minor, O pejskovi a kočicce Inka Rybářová Hudební pořad Přednáška Policie ČR-Bezpečnost doma, ve škole a na ulici Vánoce na vsi, Bechlín Vystoupení Pernštejnů - Přemyslovci 3. a 4. třída 1. a 2. třída 1. a 2. třída 3. a 4. třída 7.,8. a 9. třída 9. třída 1. třída 8. třída třída 1. a 2. třída 3. a 4. třída třída 9. třída 1. a 2. třída třída 3. 5: třída 9. třída 3. a 4. třída 3. třída 1. třída 1. třída 1. a 2. třída 1. a 2. třída, MŠ 1. a 2. třída 3. a 4. třída třída 18

19 Noc s Andersenem Přednáška MUDr. Kotíkové-dospívání Děti čtou dětem v MŠ Divadlo Minor, Zlatovláska Přednáška Policie ČR Divadelní představení v Neraotvicích Koncet Gipsy cz. v aule 1. a 2. třída třída 1. třída 1. třída 3. a 4. třída 1. třída třída 8.4. Ostatní aktivity Čtenářská dílna, rozvoj čtenářské gramotnosti, spaní ve škole 3. třída Hallowenská diskotéka, spaní ve škole 4. třída Velikonoční dílna, spaní ve škole 4. třída Pravidelné návštěvy Úřadu práce Mělník ohledně volby povolání Programem ochrany člověka za mimořádných situací ve všech třídách Spolupráce s místní knihovn Pravidelný sběr starého papíru Protidrogová prevence alkohol, cigarety, drogy ne, viz. MPP ZŠ Obříství Výuka plavání ve II. třídě v hodinách TV, doprava s MŠ Obříství Bruslení společná akce I. třídy s MŠ Dopravní výchova dopravní hřiště v Neratovicích 4.třída Školy v přírodě, třída, Dolní Rejdice, Desná v Jizerských horách, Výchovně vzdělávací pobyt v Itálii, Dětský den Péče o park Svatopluka Čecha nepravidelně podle potřeb Vystoupení žáků- v Domě s pečovatelskou službou v Obříství, na slavnostním setkání členů místního spolku Bratrství, na Obřístevském posvícení Čarodějnický průvod obcí (spolupráce 1. třídy s MŠ) 19

20 8.5. Údaje o zájmových kroužcích Ve školním roce 2012/2013 pracovaly kroužky Anglický jazyk Mgr. Zuzana Švihlová Keramický kroužek Mgr. Eva Flíčková Informatika pro 1. stupeň Mgr. Zuzana Švihlová Chemie v přírodě Mgr. Jan Titěra Sportovní kroužek Mgr. Svatopluk Šenk 9. Údaje o školní družině Do školní družiny docházelo 60 žáků. Podle zákona 561/2004 Sb., školský zákon byly poskytovány služby ve školní družině za úplatu. Ve školním roce 2012/2013 byl stanoven ve výši 100 Kč měsíčně. Tyto prostředky budou použity na doplnění vybavení školní družiny. Žáci pracovali ve školní družině podle plánu práce, který je založený především na rozvíjení výtvarných, hudebních a tělovýchovných dovedností. Do školní družiny jsme zakoupili novou televizi a spoustu nových pomůcek. Byla udělána plovoucí podlaha. 10. Jaký byl uplynulý školní rok? Vzdělávání Našimi prioritami ve vzdělávání je jazykové vzdělávání a informatika. S výukou anglického jazyka začínáme proto již od 1. třídy. V prvním ročníku se vyučuje AJ v jedné hodině a od třetího ročníku mají žáci 3 hodiny týdně. Od 7. ročníku jsme nabídli výuku 2. cizího jazyka, většina si zvolila ruský jazyk K výuce využíváme jazykovou učebnu, interaktivní tabuli a výukové programy. Anglický jazyk vyučují kvalifikovaní učitelé nebo učitelé s vysokoškolským vzděláním se státní zkouškou z AJ. Nejsme spokojeni s úrovní dovedností v anglickém jazyce, ačkoli při celorepublikovém testování dopadli žáci 5. a 9. ročníku velmi dobře. Jestliže chceme dosáhnout vyšší úrovně, musí se žáci pečlivě připravovat doma, a to bohužel někteří nedělají. Nestačí pouze práce v hodině. Je třeba, aby si žák například přečetl anglický text a snažil se ho převyprávět, snažil se mluvit ve větách. Když si však nebude pamatovat slovíčka, obtížně se posune v jazykových dovednostech výše. Úroveň jazyků zůstává proto pro další školní rok prioritou. Z prostředků EU OP VK jsme věnovali prostředky na individualizaci výuky jazyka v rozsahu 72 odučených hodin AJ. Některé třídy s vyšším počtem žáků na výuka dělíme Co se týče výuky informatiky, žáci ovládají spoustu dovedností. Snažíme se držet krok s technikou, ale bohužel finanční prostředky z MŠMT tzv. ONIV jsou značně omezené. Jen díky prostředkům KPŠ a sponzorským darům od některých rodičů můžeme každým rokem nakupovat nové počítače, učebnice a interaktivní pomůcky. Práce s počítači se promítá do všech vyučovacích předmětů. Informatiku jako samostatný povinný předmět vyučujeme od 5. ročníku. Z těchto důvodů jsme se také zaměřili, co se týče podpory vzdělávání, na zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT techniky a již jsme čerpali v tomto roce z prostředků EU právě na vybavení této techniky z celkové částky Kč. Ve osmi třídách již učitelé používají interaktivní systémy a na podzim 2013 vybavíme další dvě třídy, a tak budeme mít celu školu vybavenou takovou IT technikou, která velmi zkvalitňuje výuku. Zakoupili jsme nový server a modernizovali počítačovou síť, která již dosluhovala. V tomto roce proběhlo celorepublikové povinné testování žáků 5. a 9. tříd. Otázky se zdály být celkem jednoduché. Výsledky žáků 5. a 9. třídy byly rozdílné a velmi podobné jako v loňském roce. Někteří z nich dosáhli 100% úspěšnosti, třetina žáků měla výsledky mezi 70-90%. Velmi dobré výsledky měli žáci překvapivě v anglickém jazyce, zvláště v poslechu. Méně se žákům dařilo v matematice. Pro školu přináší celorepublikové testování 20

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Středočeský inspektorát. Základní škola Obříství, okres Mělník. Předmět inspekční činnosti. Inspekční zjištění

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Středočeský inspektorát. Základní škola Obříství, okres Mělník. Předmět inspekční činnosti. Inspekční zjištění Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-408/08-02 Základní škola Obříství, okres Mělník Adresa: 277 42 Obříství Identifikátor: 600 047 717 IČ: 70886865 Místo

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-201/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1491/14-H. Komenského 209, 517 50 Častolovice skola@zs-castolovice.

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1491/14-H. Komenského 209, 517 50 Častolovice skola@zs-castolovice. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1491/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 70 188 874 Základní škola a mateřská škola Častolovice Komenského 209, 517 50 Častolovice

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-899/12-H. Mgr. Pavlem Urbanem, ředitelem školy

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-899/12-H. Mgr. Pavlem Urbanem, ředitelem školy Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-899/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola a mateřská škola, Předměřice nad Labem, okres

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Předmět inspekční činnosti. Čj.ČŠIH-376/13-H

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Předmět inspekční činnosti. Čj.ČŠIH-376/13-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj.ČŠIH-376/13-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola,mostek, okres Trutnov Sídlo: 54475Mostek

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-551/09-02

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-551/09-02 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-551/09-02 Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 Adresa: Jilemnického 1152, 293 01 Mladá Boleslav Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-537/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-537/14-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-537/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha-západ Kubrova 136, 252 16 Nučice info@zs-nucice.cz

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-33/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Hradec

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-130/09-13. Název školy: Základní škola Šumperk, Vrchlického 22 Adresa:

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-130/09-13. Název školy: Základní škola Šumperk, Vrchlického 22 Adresa: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-130/09-13 Název školy: Základní škola Šumperk, Vrchlického 22 Adresa: Vrchlického 22, 787 01 Šumperk Identifikátor: 600 148 441 IČ:

Více

čj. ČŠI-987/08-02 Inspekční zjištění

čj. ČŠI-987/08-02 Inspekční zjištění Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Toto je pouze zkrácený text inspekční zprávy pro www stránky školy. Plné znění je k dispozici v sekretariátu školy. INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-987/08-02 Název

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-558/09. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-558/09. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-558/09 Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most Adresa: Ruská 2059, 436 01 Litvínov Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠIH-708/09-H. Základní škola, Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠIH-708/09-H. Základní škola, Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-708/09-H Základní škola, Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod Adresa: Komenského 15, 549 01 Nové Město

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1222/11-H Název právnické osoby První soukromá základní škola v Hradci Králové, s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Vocelova

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-38/09-05. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-38/09-05. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-38/09-05 Základní škola praktická a mateřská škola Toužim, příspěvková organizace Adresa: Plzeňská 395, Toužim 364 01

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-626/08-09. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-626/08-09. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-626/08-09 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Adresa: Úprkova 1, 500 09 Hradec Králové Identifikátor:

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-511/13-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace Sídlo: 687

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-480/15-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 751 05 Kokory 251 E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Kokory info@zskokory.cz

Více

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Obsah : I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-965/09-H. o.p.s. Rychnov nad Kněžnou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-965/09-H. o.p.s. Rychnov nad Kněžnou Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-965/09-H Název školy: Základní škola Mozaika, o.p.s. Rychnov nad Kněžnou Adresa: Tutleky 65, 517 41 Kostelec nad Orlicí Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-84/14-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-84/14-J INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-84/14-J Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou Chrudimská 77, 582

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-450/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín Sídlo:

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-151/10-H. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-151/10-H. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-151/10-H Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Adresa: Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek Identifikátor: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-103/15-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-103/15-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-103/15-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 62451511 Identifikátor 600 049 205 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční

Více

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2013/2014 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 17. 9. 2014

Více