po deseti letech 2002 Miroslav Sígl a spoluautoři

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "po deseti letech 2002 Miroslav Sígl a spoluautoři"

Transkript

1 Srpnovápovodeň po deseti letech 2002 Miroslav Sígl a spoluautoři

2 Miroslav Sígl a spoluautoři Srpnová povodeň po deseti letech 2002 Vydala společnost AITOM Group s.r.o. Ing. Pavel Houser, Ph.D. ředitel společnosti mobil: AITOM Group s.r.o. Na Popelce 1236/14a Praha 5 Praha - Mělník 2012

3 Po velké povodni Miroslav Sígl Tatínkův odkaz plnil jsem doslova: rodný dům vzkvétal jak zahrádka. Po otci, mamince zůstala památka. Stáhly se mraky obloha z olova. Příval vod zanechal kruté stopy, v sutinách žalují pahýly stromů. Já už se nemohu vrátit domů. Kdo tohle nezažil, nepochopí. Chybějí slova, víc nemohu říci. Zákeřná povodeň všechno smetla. Už nikdy nebudou zářit tu světla, rodný dům podlehl ve vichřici. Jsem v letu zasažený pták, který nedoletěl, zbavený navždy rodného svého hnízda. Neslyším pláč, ba ani vítr, který tu hvízdá. Jen za matkou, otcem bych nejraději šel.

4 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Sígl, Miroslav Srpnová povodeň 2002 po deseti letech /Miroslav Sígl a spoluautoři. ISBN (brož.) Automatické obracení 145 stran na internetu pod doménou * (437.3) povodně -- Česko pojednání Hydrologie [7] Copyright Miroslav Sígl 2012 ISBN

5 Předmluva Několik vět předmluvy Velmi jsem ocenil myšlenku spisovatele Miroslava Sígla na vydání knihy o srpnové povodni 2002 po deseti letech, protože tato katastrofa zasáhla tisíce rodin a desítky obcí a nelze na ni zapomenout. Dnes knihu držíte v ruce. Jsou v ní shrnuty události tak, jak šly dramaticky za sebou a jak je věrohodně zachytili odborní pracovníci Povodí Labe, Povodí Vltavy, měst Mělníka, Kralup nad Vltavou a Neratovic. Zamýšlí se kriticky i nad některými jevy, které povodně provázely. Zásadní význam měla v době povodní dobrovolná činnost mnoha našich organizací a jednotlivých občanů. Všichni viděli, jak důležitá byla veškerá přípravná cvičení hasičských a záchranných sborů. Ukázala se lidská solidarita, statečnost, odhodlanost a rozhodnost jednotlivců. Kniha je poučením pro budoucnost. Podařilo se zde soustředit přehled potřebné literatury, natočených filmových a televizních dokumentů, seznam instruktážních a výukových filmů, které jsou k dispozici pro všechny odborné, ale i laické zájemce. Povodeň roku 2002 nás přiměla k rozborům či analýzám situací, při nichž jde o záchranu lidských životů a hodnot, které člověk vytvořil. Mnoho takových prací vzniklo ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka v Praze, na odborných katedrách Českého vysokého učení technického v Praze, na Ministerstvu životního prostředí České republiky, ale i mimo tato pracoviště. Byly vydány sborníky z různých seminářů, které připravily dobrovolně skupiny odborníků České vědeckotechnické společnosti. 5

6 Předmluva Srpen 2002 v městě nad soutokem Vltavy a Labe Klimatické změny, které se projevují na našem území od druhé poloviny 90. let minulého století, jsou trvalou hrozbou pro opakování povodní nebo tzv. bleskových povodní. Město Mělník se 10 let snažilo prosadit ochranná opatření, která by zabránila opakování povodně Teprve v roce 2012 se podařilo zahájit výstavbu 3,5 km ochranných hrází v lokalitě Mlazice, Pšovka a Rybáře. Celkové náklady překročí částku 500 mil. Kč. Jedná se největší investici tohoto typu v ČR. Město bude chráněno na úroveň stoleté vody. Uvítali bychom tady na soutoku našich obou největších řek, kdyby se nám podařilo svým knižním počinem přispět k větší znalosti a připravenosti naší samosprávy a státní správy, našich organizací, institucí a občanů, jak s využitím získaných zkušeností se chovat za mimořádných událostí, při jejich krizovém řízení a individuálním jednání. MVDr. Ctirad Mikeš starosta města Mělníka 6

7 Předmluva Teprve nyní po deseti letech si mohu přečíst a popsat s určitým nadhledem, jak jsme prožívali nenadálé události, které nás postihly v srpnu Tehdejší katastrofální povodní bylo poničeno celkem 753 obcí, v sedmi krajích republiky byl vyhlášen stav nouze, při němž například v Praze dosáhl průtok na Vltavě více než 5300 kubíků vody za sekundu (dlouhodobý průtok činí přitom pouhých 145 m 3 /s), lidí muselo být evakuováno ze svých domovů, 17 lidí přišlo o život a celkově byly způsobeny škody za 73 miliard korun. V mé rodné obci, dva kilometry vzdálené od soutoku Vltavy s Labem, padlo za obě velké vodě 41 rodinných domů, mezi nimi také ten, v němž mne maminka přivedla na svět za pomoci porodní babičky v září Od tatínkovy smrti (zemřel v říjnu 1968 v den svých 77. narozenin) jsme se svými dospělými dětmi postupně restaurovali a modernizovali chátrající objekt včetně nové střechy, nové omítky, rozvodu vody, opravy elektrického vedení. Od roku 1982 jsem pokračoval v modernizaci domu se svou druhou ženou. Přistavěli jsme verandu s dřevěným schodištěm na půdu, které nám zhotovil zdejší truhlář. Maminka se dočkala určitého pohodlí, o jakém mohla v minulosti jenom snít, zejména nemusela lézt po žebříku na půdu či si mohla dojít do koupelny a vykoupat se ve vaně. Zbourali jsme staré nevyhovující dřevěné kůlny a místo nich s pomocí mého synovce zedníka postavili zděný objekt nad sklepem. V něm kromě mé dílny byly úložné prostory pro nářadí, dvoukolák či vysouvací žebřík pro práce na střeše. Zapojili jsme se do plynofikace naší obce. 7

8 Předmluva Rozvod plynu do celého 17 metrů dlouhého domku včetně elektronického plynového kotle nás stál Kč, a to krátce před těmi záplavami. Výhod plynového vytápění jsme si užili pouze jednu zimní sezonu 2001/2002. S manželkou jsme zvelebili naši zahrádku, vysadili nové stromky, keře, pěstovali jsme zde všechnu zeleninu (od prvních jarních ředkviček až po zimní salát), květinové záhony uprostřed zeleného pravidelně ošetřovaného pažitu byly ozdobou pro celou naši ulici. Stali se z nás chalupáři také proto, že v době tuhé normalizace jsme se tady mohli seberealizovat, utíkat od nezáživné práce v Praze, jak to ostatně činila velká většina našich obyvatel únikem z větších měst na klidnější venkov a do přírody. Moje žena Jiřinka Všechny tři vnitřní místnosti rodného domu doznaly velkých změn. Manželčino království kuchyň a její pokoj jsme vybavili novým nábytkem, sedací soupravou s pohodlnými křesly, zatímco moje pracovna byla zaplněna knihami, písemnostmi a dokumenty, protože vše jsem k své práci obecního kronikáře potřeboval. Oba jsme se dožili důchodového věku a těšili se, že tady zakotvíme a pražský byt přenecháme některému z našich potomků. 8

9 Nad listy kroniky Nad listy kroniky Nebylo to poprvé, kdy v naší obci došlo k živelním pohromám rozvodněním obou našich největších řek. V knize Osobnosti a osudy obce, kterou jsem sepsal a vydal v roce 2000 (byla mj. oceněna v soutěži autorů literatury faktu Miroslava Ivanova) uvádím postupně všechny povodně, jak následovaly za sebou. Například po záplavách v roce 1400 zanikla v těsném sousedství naší obce farní ves Doničky. Její obyvatelé se přestěhovali poblíž k naší vsi, která byla přece jen výše položena. Vznikla obec s názvem Zálezlice (občané do ní zalezli, aby se uchránili před příštími katastrofami). Na stejné výškové úrovni (163 metrů nad mořem), jakou mají Zálezlice, byla a dosud je osada Dušníky, kde stával můj rodný dům, a která později splynula do spojené obce Obříství. K ní náležely ještě Semilkovice, postižené rovněž krutou povodní, spojenou s odchodem praskajícího ledu. Koncem února 1784 všechna obydlí ve starých Semilkovicích i s kostelem sv. Ondřeje smetly velké ledové kry z povrchu země jak domečky z karet. Semilkovičtí si proto vybudovali novou osadu, sousedící s našimi Dušníky. Zachráněný zvonek z kostela zavěsili do nové kapličky, kterou si postavili doprostřed své návsi. Místo původní osady připomíná dodnes kaplička s verši místního jasnozřivého osadníka: 9

10 Nad listy kroniky Jest potřebí více svornosti, jen spása je v nás a u Boha. Budeme-li věrni té ctnosti, pak národ všem nárazům odolá... Na objektu, v němž kdysi bývali správci zdejšího zdymadla, jsou dodnes znázorněny letopočty s čarami, kdy a kam až dosahovala výška záplavových vod. Dlouhou dobu byla nejvyšší čára u letopočtu 1882, kousek nížeji jsou časové údaje, na něž si jako chlapec pamatuji: rok 1936, kdy mne bylo deset let, vylila se voda Labe nad své břehy a zaplavila celý kraj do výšky 60 centimetrů. Válečný rok 1940 začal na jaře další vodní katastrofou. Více než metrové ledové kry protrhly na několika místech hráze. Do takové hloubky bývalo Labe po celou zimu zamrzlé. Na velkém kluzišti jsme bruslili, hrála se na něm hokejová utkání okresního přeboru. Děvčata se pokoušela o krasobruslařské umění každou volnou chvilku po celou zimu. Po vzoru tehdy nejslavnější a nejelegantnější krasobruslařky Sonji Henie. To byla také nejkrásnější zima, jakou si lze za války vůbec představit, a na kterou rád vzpomínám. Nepříznivé následky tehdejší jarní povodně na mělnickém okresu oživily snahy polabských a povltavských obcí o výstavbu ochranných hrází před povodněmi. Jenomže válečné poměry je znovu přehlušily. Pamatuji povodeň v roce 1954, kdy vojáci naší armády svými pontony museli zachraňovat a odvážet dobytek z velkostatku na Úpoře (někdy též Oupor - ten je zcela v blízkosti splynutí obou řek). Snímek zatopeného Úpora je na titulu knihy. V dalších letech se na škodách podepisoval nedaleký chemický velkopodnik Spolana Neratovice, který svými odpady zamořoval tok řeky Labe. Dílo zkázy dovršila povodeň v srpnu 2002, kdy areál Spolany byl zcela zatopen a došlo k úniku chemických látek. Kontaminovaná voda zasáhla kraj. 10

11 Nad listy kroniky To jsem vybral jen několik řádek z obecních kronik, které jsem nejen studoval, ale také psal. Mohl bych proto líčit téměř pravidelně se opakující deště s krupobitím, při němž vždy lehly a byly poničeny veliké lány obilí, ale i úroda nás malých pěstitelů, chovatelů, rybářů či myslivců. Na den 24. července 1997 nejen u nás v obci, ale po celé naší zemi zněly kostelní zvony a houkaly sirény. Na památku obětem červencových záplav, které postihly tenkrát střední a jižní Moravu. Všemi občany u televizorů doslova otřásal dokument Moravská apokalypsa. Posílali jsme lidem bez přístřeší šatstvo, obutí, deky, prádlo, hygienické potřeby. Zdymadlo v Obříství. Stavba z roku 1908 až Torzo původního jezu je vyhlášeno za národní technickou památku pro svoji jedinečnost a zachovalé pilíře navržené arch. Pavlem Janákem 11

12 Z deníkových záznamů Z deníkových záznamů Netušil jsem, že Českou apokalypsu zažiji po pěti letech (2002), a to na vlastní kůži a doslova. Došlo historicky k nejničivější povodni v naší zemi. Od začátku měsíce srpna bylo proměnlivé počasí vlivem tlakové níže, kdy vytrvalé silné deš ové srážky plnily postupně všechny řeky. Situace se krátce uklidnila, aby se vzápětí rozpoutalo peklo. Výrazné frontální systémy se od jihozápadu Čech posunovaly k severovýchodu, bez ustání pršelo, půda byla již natolik přesycená vodou, že její proudy stékaly k přeplněným tokům řek. Krátce před povodněmi jsem se vrátil z náročného pobytu v neratovické nemocnici Almeda, kam mne několik dnů před tím odvezla s vysokými teplotami a bolestmi rychlá záchranná služba. Vcelku vyléčený jsem se tehdy loučil s personálem o pěti p, protože byli všichni v čele s primářem skvělí příjemní, pracovití, pozorní, povzbuzující a pochvalu zasluhující. Leč v úterý 13. srpna mne přepadly znovu teploty, ale to jsem se právě chystal na objednanou návštěvu k svému urologovi - ovšem do Prahy. Sotvaže jsem dojel na autobusové nádraží v Praze-Holešovicích, už jsem se dozvídal z poslechu rozhlasu, že Prahu a místa v jejím okolí čeká padesátiletá velká voda, že bude zatopena Kampa, Staré Město, Karlín, Holešovice. 12

13 Z deníkových záznamů Nemohu dále napínat svoji pamě a raději poctivě použiji pro toto vyprávění záznamy ze svého deníku. Ten si vedu za všech okolností, tužku a papír mám vždy při sobě od svého studentského věku, kdy jsem psával do novin a od května 1945 začínal své reportérské povolání v deníku Mladá fronta. Úterý 13. srpna Do rána hlásily velkou vodu Sušice, Strakonice, Klatovy, Písek, Plzeň, Český Krumlov, České Budějovice, ale již dopoledne byl postižen Beroun a také Praha, kam jsem dorazil v době, kdy stanice metra Nádraží Holešovice byla uzavřena. Musel jsem na autobus do Argentinské ulice a odtud k nám na polikliniku do Malešic. Urolog zjistil infekci, nasadil léčbu antibiotiky a mezitím mu zvonil telefon. Ano, máte štěstí, právě je u mne a podává mi sluchátko, že volá moje manželka z Obříství. Chtěla vědět, zda jsem vůbec do Prahy dojel. Nevracej se nazpět autobusem, Holešovice jsou zatopeny, zavolej syna Mikolu, zda by Tě dovezl nazpět z Prahy svým autem. Usedám potom v pražském bytu k televizoru, sleduji evakuaci Karlína, čeká nás stoletá voda průtok 3500 m 3 /sec slyším hlasatele zpráv. Volám synovi do zaměstnání, lamentuje, že se musí uvolnit, protože ještě netuší jako nikdo z nás jak se to všechno bude vyvíjet dál Musíme autem všelijak objíždět, Karlín je uzavřen, ale přece jen jsme se dostali na výpadovku směrem k Mělníku. Bylo úterý, v ten den vychází Týdeník Mělnicko, kam pravidelně píšu. Proto žádám syna, aby jel přes Neratovice, kde si v trafice koupím noviny. 13

14 Z deníkových záznamů Ty ještě kupuješ noviny, od listopadu jsem nedal do novin ani korunu, všechno mám na internetu A najednou jsme projížděli komunikací mezi Kojeticemi a Neratovicemi ve vodě, která pozvolna proudila z polí. Zatopená byla velká louka za Libiší - a protože jsme oba zvyšovali pozornost víc a víc, sám syn se rozhodl namísto do Obříství jet se ještě podívat na řeku Labe přes Štěpánský most směrem k Mělníku. Hrůza a děs tady se už začalo tvořit velké vodní jezero. Obracíme se v Klích a rychle k nám domů do Dušník. Manželka již začala pakovat spoustu věcí, páté přes deváté, co dříve popadnout, co odvézt do Prahy, co odnést na půdu, kam se voda určitě nedostane. Vodní živel přináší první balíky slámy z polí a voda pomalu, ale stále po centimetru stoupá. Přesto syn odjel nazpět do Prahy s tím, že voda přece jen už stoupat nebude, odvezl to nejnutnější a my jsme zalehli. Zatopená ulice v Obříství - Vinohrady 14

15 Z deníkových záznamů Středa 14. srpna Mnoho jsme nenaspali. V noci houkaly sirény, hrozivě slyšitelné směrem od Zálezlic. Nejprve jakoby ve snu, ale po probuzení jsme naráz byli vysoce bdělí: vyděsil nás hukot vody. Běžím do naší zahrádky a pod ní níže položená zahrada sousedů se již topí ve vodě. Tak tomu bývalo vždy při těch minulých záplavách, ale dál se potom nikdy voda už nedostala. Tím se utěšuji. Připlavané balíky slámy se opírají o sousedův plot z druhé strany, v záplavové vodě je velké množství jablek, větví a různého harampádí. V místním rozhlasu vyhlašují stav nejvyšší nouze. V nedalekých Kralupech nad Vltavou evakuovali občané již včera večer a do půlnoci. Po zprávách z tranzistorového rádia, které oznamují, že se očekává zvýšení hladiny z přítoků Labe až na dva metry, jdu se podívat do nejbližšího okolí. Soused Jarda Bubeníček (sám bydlel s rodinkou v horní části obce, ale i tam přišli o střechu nad hlavou) již včera večer odvezl maminku z jejího domku a te ráno jde ještě pro pejska. Zouvá boty, vytahuje nohavice kalhot, protože voda mu už sahá po kolena. Už za pár dnů jsem mohl dopsat, že nevydržela náporu vod ani jeho rozestavěná novostavba nového rodinného domku z pálených cihel v těsném sousedství starého baráčku jeho osamělé maminky. Sotvaže se vrátím a chci se oholit strojkem, nejde elektrický proud. Byl také již vypnut přívod plynu. Jedu honem koupit baterie do rádia, abychom mohli sledovat vývoj situace. Noviny do zdejší trafiky už nepřivezli, obchod na návsi byl zavřený. Vracím se a zjiš uji, že náš sklep je plný vody. Navíc veškeré podloží, na němž stojí naše domky, je písčité, a to do značné hloubky. S obavami se svěřuji manželce, že by voda mohla podemlýt spodní část domku, který jsme při rekonstrukci nemohli odizolovat, mohlo by tedy dojít k nejhoršímu. 15

16 Z deníkových záznamů Balíky slámy ze všech polí přinesla povodeň Na půdě máme uskladněno velké množství zavařeninových sklenic z letošní úrody, jsou tam moje další knihy a dokumenty, starý nábytek a gauč na přespávání pro návštěvy. Děsivou atmosféru naplňuje ustavičný hukot vody, který náhle zesílil neuvěřitelným příbojem. Umlkají hlasy zoufalých ptáků na stromech, vlaštovky poletují zmateně nad krajinou. Teprve později se dozvídáme, že byla vypouštěna voda z vodních nádrží z celé vltavské kaskády, že již 13. srpna oznamovalo Povodí Labe vypouštění vody ze všech vltavských přehrad, že tedy voda vysoce stoupne. Přijíždějí naši dobrovolní hasiči a pokládají pytle s pískem kolem celého domu, nejen u nás, ale i u všech sousedů. Několik set pytlů s pískem tak bylo naplněno a rozvezeno k nejvíce ohroženým domům. 16

17 Z deníkových záznamů Prudký tok zvednuté hladiny Vltavy dokázal v jednu chvíli dokonce otočit tok Labe zpět k Neratovicím, a dál až ke Kostelci nad Labem. Labe teče zpátky, říkali jsme již zoufalí a pozorovali vše s němým úžasem. Proti takovému živlu je všechno marné. Smete doslova a nemilosrdně všechno, co mu stojí v cestě. Na našem dvoře začíná spouš : nářadí s dřevěnými násadami plave z mé dílny, sudy na deš ovou vodu pod okapy také odpluly a narážejí o drátěný plot. Do naší uličky přinesl proud vody tisíce ulit malých slimáčků, které se zachycují na zdích našich domů. I takoví malí tvorečkové se zachraňují před vodním živlem. Naše zahradní studna je rovněž pod vodou. Dokonce jsem zahlédl v záplavové vodě plavat ryby. Sousedé naopak hovoří o vyplašené zvěři z lesů. Nefunguje elektrické dojení, dobytek naříká, bučí. Co s námi bude? Jsem rozrušený, píšu se slzami v očích a hlavou mi táhnou všelijaké osudové myšlenky. Volá syn z Prahy, že nás přijede odvézt, abychom na chalupě nezůstávali. Souhlasili jsme až podruhé, když jsme se dozvěděli z Obecního úřadu, že voda i na horní návsi může stoupnout na centimetrů. Sousedka, jejíž domek je opět v té naší ulici na nejvyšším bodě, nám dovolila uskladnit si některé věci do její prázdné garáže. Míchačku, cirkulárku a další nástroje přikrývám plachtou a odvážím opět do vyšších poloh, protože plocha, na níž je náš dům se zahradou, má určitý výškový sklon. Ale už v poledne se brodíme po kotníky v kontaminované špinavé vodě, když se synem vynášíme poslední věci do jeho auta s tím, že nás odveze. Hodlal jsem na chalupě zůstat, ale manželka rozhodla, že sama beze mne nepojede. Vyprázdnili jsem velký mrazák zásobami, abychom je odvezli do pražského bytu. 17

18 Z deníkových záznamů Rozhodující zlom nastal, když voda dosáhla na čtvrtý, poslední schod verandy, která končila u koupelny. Volala dcera Lenka rovněž z Prahy, že přijede. Už nelze nic zachránit. Všechno musíme rychle opustit před stoupající vodou. Podle meteorologů má voda stále stoupat, Labe ze současných 4500 m 3 /s až vysoko nad 5000 m 3 /s! To znamená, že v našem domku dostoupí její hladina až po krk (měřím 174 cm), že nebude zachráněno nic z toho, co jsem v bláhové víře nakupil na svůj pracovní stůl. Záplavová hnědá tekutina se všemi lidskými a zvířecími výkaly, vypuštěnou odpadní vodou z ústřední čističky na Císařském ostrově v Praze-Bubenči (povodňová voda zde překonala osmimetrové hráze!), dále brala voda sebou všechny septiky, komposty, všechen hnůj vyvážený před tím na pole po sklizni obilí to všechno proniká do hrozivých vln, ty se valí všude a také do všech vnitřních obytných místností. Chození či spíše běhání v té špinavé vodě mělo bezprostředně své první následky: byl jsem postižen kožní vyrážkou obou dolních končetin až do výše břicha, léčili mne, až když jsem to nemohl vydržet - o pár dnů později na kožním oddělení Fakultní nemocnice v Praze na Královských Vinohradech. V pražském bytě nebylo k hnutí, co jsme zachránili je tu nakupeno, přitom hledíme ustavičně na děsivé zprávy v televizi. Obdiv zasluhuje náš věrný pejsek čistokrevná fenka Ejsínka, která vše ukázněně, poslušně, tiše pozoruje, chvílemi se rozechvěje, očička mírně vyděšená. A stále přikována na stejném místě. Pravidelně si aplikuji antibiotika od včerejší návštěvy urologa (mám znovu postižená játra a ledviny). Teploty stále nad hranicí 37 stupňů. Na jeho doporučení bych měl být znovu hospitalizován. 18

19 Z deníkových záznamů Matička Praha plná vody Cožpak mohu za této situace to vše tady opustit? Ponechat manželku samotnou, samotinkou? Je už je natolik vyčerpaná, že chvílemi pláče. Jsem všeho plný, vybavují se mi zlomové okamžiky v mém životě. Pamatuji si z dětství požár našeho domu, zoufalého otce a maminku. Ohořelé trámy na půdě však zůstaly, odolaly, byly vyrobeny z těch, které se předtím plavily jako vory. Jiná tragická událost: utopila se nám prasnice v žumpě s dřevěným krytem zčásti zpuchřelým. Naše živitelka se všemi 12 malými prasátky, s nimiž jsme se chystali odjet na mělnický trh. Maminka z obavy před otcem (ten býval zaměstnán po celý týden na stavbách v republice a přijížděl domů až v sobotu a na neděli) si chtěla sáhnout na život. 19

20 Z deníkových záznamů Zatopená polovina návsi v Obříství Tragický rok 1938, mobilizovaný otec s kufříkem pospíchá na výzvu k svému jezdeckému pluku do Hodonína. Potom válečná léta plná strádání, má riskantní ilegální činnost, přelety bombardovacích svazů nad naším krajem až do samotného závěru války. Padesátá léta, násilná kolektivizace, při níž maminka snad všechny slzy proplakala, když jsme odváděli naše kravičky do společného ustájení. Následoval můj první můj vyhazov z práce pro mé politické poúnorové postoje, nástup do fabriky a manželka čekala naše třetí dítě. V letecké továrně jsem pracoval jen na noční směně, abych přes den mohl být se dvěma prvními prcky, protože manželka chodila do práce do posledních chvil, a mohla si užít více mateřské dovolené. O Vánocích jsem stál v dlouhé frontě před obchodem na pár jablíček. Srpen 1968, mimořádný sjezd ve Vysočanech, narychlo instalovaný svobodný rozhlasový vysílač v podniku Tesla Hloubětín, kde jsem působil v prvních dnech okupace. 20

21 Z deníkových záznamů Z Televize, kde jsem byl zaměstnán, nás vyhnali okupanti se samopaly už 21. srpna dopoledne. Následoval další vyhazov ještě v září téhož roku, od kdy měla televize začít znovu vysílat. Podrobně se o tom rozepisuji ve své knize Události pravdy, zrady a nadějí (vyšla v roce 2009). Naposledy jsem byl donucen opustit své zaměstnání v roce 1988, když si pro mne přišli estébáci až do zaměstnání kdosi mne udal, že tisknu v naší detašované tiskárně samizdatové nepovolené Lidové noviny a dále je potom šířím. I tuto událost jsem spolu s jinými zaznamenal ve své další knize Události totality, svobody a demokracie (vyšla v roce 2010). Všechno jsem prožil, všechna dosavadní trápení jsem vydržel. Vydržet musím i te při té hrozivé povodni, třebaže zdraví mám chatrné. Nemohu propadnout zoufalství. Vědomí pomíjivosti v takových chvílích je velmi užitečné. Zatopená druhá polovina návsi v Obříství 21

22 Z deníkových záznamů Tato situace přece nepotrvá věčně! Říkám si v duchu pro sebe a modlím se zároveň. Vybavuji si chvíle, s jakou sebekázní a přitom rozechvěním moje manželka zachraňovala alespoň to nejnutnější, jakou účast projevily okamžitě všechny moje děti. Toto vědomí mne posiluje... Čtvrtek 15. srpna Nemohu spát, ani prášky na spaní nezabírají. Usedám k deníkovým záznamům. Co všechno se asi odehrává v mé rodné obci a na celém Mělnicku? Teprve nyní v duchu děkuji hasičům, těm mladým chlapcům, kteří nás uklidňovali a te asi sami vidí, jak takové zkáze nešlo zabránit ani tisícem pytlů s pískem. Autem při povodni 22

23 Z deníkových záznamů Přemýšlím o pomíjivosti lidských materiálních hodnot. Jsme zachráněni, život je to nejcennější, by je tak těžký s mnoha ještě těžšími životními zkouškami, jimiž jsme nuceni projít. Až mnohem později se dozvídám, že Obříství také muselo evakuovat, a to do Neratovic, zatímco do té doby se zde předtím ještě přijímali evakuovaní občané ze sousedních Zálezlic, Bukole a Kozárovic. Celá náves v Obříství byla pod vodou od 75 do 150 cm! Komunikace k Štěpánskému mostu byla zatopena do výše 85 centimetrů. Proud vody z obory zdemoloval hned dva objekty. Také komunikace přes nedaleký Štěpánský most začíná být neprůjezdná. Co bude po návratu do naší chaloupky? Co vůbec vrátíme na původní očištěná a dezinfikovaná místa? Napřed musí být vysušená. Bude vůbec ještě stát náš dům? Vždy byl postaven na přelomu dvou století ještě před první světovou válkou, a to z nepálených cihel, uplácaných z hlíny a dobytčího trusu. Tomu místu, kde se podobné cihly tehdy vyráběly, se dodnes říká Na cihelně. Rodiče se tenkrát zadlužili, jen aby spolu s námi třemi dětmi měli vlastní domov. Kupovali domek na splátky krátce poté, kdy se vzali v roce Dokázal jsem ještě v těch pohnutých srpnových chvílích pro Týdeník Mělnicko sepsat článek o povodni, objevil se až 28. srpna; v jeho závěru píšu: Jsme zachráněni. Příroda si začíná vybírat svou daň neustále, stále sveřepěji. A my lidé se proto musíme neustále učit, jak spolu s ní žít a vycházet Postihla nás pětisetletá až tisíciletá povodeň. Hladina Labe vystoupala v Ústí na 12 metrů, zatímco normálně ve svých březích její maximální stav je tři a půl metru! Všechny mosty na řekách jsou pod vodou. Od Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem až do Mělníka, ale dál k Litoměřicím vznikla jedna velká vodní plocha asi jako v období třetihor. 23

24 Z deníkových záznamů Hora Říp se ocitla opět uprostřed jezera. A moje zamilovaná kniha Říp hora v jezeru od Karla Žebery se utopila spolu s dalšími... Všechny komunikace v okolí jsou neprůjezdné. Celý areál neratovické Spolany je pod vodou. Došlo zde k výbuchu plynu a spalin, amalgamová elektrolýza a rtu se dostaly do záplavových vod, jak hlásí Rádio Praha. Vedení podniku naopak podobné zprávy vyvrací nepřesvědčivým tvrzením. Píšu si do deníku verše na její adresu: Spolana, Spolana, je zase prolhaná, od noci do rána, od rána do noci, není jí pomoci. Vypouští své nebezpečné jedy, kdy mluvila pravdu naposledy? Uvěřila jí i naše vláda a říká totéž, což je velká zrada. Takže už není prolhaná jenom ta Spolana Z pozdějších zpráv se dozvídám skutečnou pravdu, ale v oněch chvílích jsem podlehl svým emocím. Ničím nepodložené, vlastně lživé zprávy pouštěl do éteru také tehdejší primátor hl. m. Prahy, aby tzv. uklidňoval situaci, která však byla nezvratná. Počínal si jako mocipáni minulého režimu, když nás měli informovat o katastrofě v jaderné elektrárně v Černobylu na Ukrajině. Informovali pozdě a ještě špatně. Syn Mikola se mezitím vydal svým autem, aby objel nejvíce ohrožená místa. Telefonuje: Co víš, tati, o situaci v Obříství? Myslíš, že náš barák tu spouš vydrží? Prý čtyři domy v Dušníkách již spadly, jinak koukají jen střechy domů, jak jsem viděl z dálky A začíná vyčítat: Proč jsme místo jídla z mrazáku neodváželi z chalupy Tvoje dokumenty, spisy, obrazy, oblečení, počítač? Volám krizové centrum okresu Mělník. Potvrzují mi, že domy z nepálených cihel se bortí jeden za druhým, postiženy nejvíc jsou Zálezlice, Kozárovice, naše Dušníky jako součást obce Obříství, na druhé straně Kly, Větrušice, Tuhaň a na Mělníku soutok obou řek se rozlil na všechny strany. 24

25 Z deníkových záznamů Obec Hořín v srpnu 2002 V televizi poznávám ve vodě plavat zoufalého zemědělského podnikatele inženýra Jaroslava Berana, který ztratil v sousedních Zálezlicích střechu nad hlavou. Všechnu úrodu má pod vodou, voda pronikla do jeho skladů ty má u nás v Semilkovicích. Nad vším ční jen nápis Prodej za farmářské ceny. Hledám pojistné smlouvy, které jsou naštěstí uloženy tady v Praze. Bohužel jsou uzavřeny podle starého odhadu, v něm chybí plynový rozvod, vyčíslení modernizačních úprav, které nás stály tisíce naspořených korun. Sepisuji dlouhý seznam všeho, co nám zůstalo na chalupě. Jde o více než dvě stovky položek. Je mi z toho smutno, hru se mi svírá. 25

26 Z deníkových záznamů Pátek 16. srpna Všechno na nás doléhá. Ráno pospíchám k urologovi, ještě musím pokračovat v léčbě s antibiotiky. Přesto jsme se vypravili do Obříství, ale již na počátku okresu Mělník stojí hoši z Policie. Nikoho dále nepouštějí. Nechali se přesvědčit mým novinářským průkazem a také pohlednicemi obce Obříství, které jsem vydal v roce Jsou na nich kromě historických objektů podobizny dvou někdejších spoluobčanů, jejichž pobyty poznamenaly historii a kulturu obce Bedřicha Smetany a Svatopluka Čecha. Pár pohlednic jsem jim věnoval, vozím je stále sebou. Voda v Obříství kulminovala hodinu po půlnoci. Hned ráno zde zahájili likvidaci následků zběsilé povodně. Hasičské sbory (postupně přijely z dvaceti okolních obcí na pomoc Obříství) čerpají vodu z návsi a také u nás v Dušníkách. Voda je na obřístevských Vinohradech, také zde ji odčerpávají hasiči, které si fotografuji - a vůbec pořizuji jeden snímek za druhým. Mému dávnému spolužákovi spadla stodola, vedlejší dům rovněž v sutinách. Starosta se pokouší nastartovat obecní rozhlas. Dozvídám se o tom, jak mnoho lidí z Obříství evakuovalo do Společenského domu v Neratovicích. Těch historek se na mne jako kronikáře a novináře valí velké množství. 26

27 Z deníkových záznamů Příběh nejsmutnější Místostarostka obce Obříství Jitka Zimová od prvních hodin povodně chodila po celé obci a později jezdila na lodi v nepromokavé kombinéze se záchranným pásem na zádech po všechny dny, i v noci. Zachraňovala lidi, kteří nechtěli opustit své domovy. Vyzývala je k evakuaci. Jeden z mých posledních žijících spolužáků Karel Marusík, s nímž jsme sedávali ve škole v jedné lavici a léta vzpomínali na své mládí u piva v hospodě nebo na lavičce na návsi. Při povodni odmítal opustit obydlí do poslední chvíle. Jeho příběh je velice smutný, ale převyprávím o něm vše už na tomto místě. Karel Marusík se před několika lety po prodeji svého vlastního domu v Dušníkách přestěhoval ke své dlouholeté přítelkyni Vlastě Turecké rovněž v Dušníkách. Již před povodní si podal žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou (který mimochodem měl být slavnostně otevřen za účasti kardinála Miroslava Vlka). Jeho zdravotní stav byl neuspokojivý. On i jeho přítelkyně byli nuceni opustit svůj domov v noci ze středy 14. srpna na čtvrtek 15. srpna, kdy jejich dům byl ohrožen zatopením. Paní Turecká musela být vynesena ze svého domu doslova násilím za pomoci Policie ČR. Hlavním důvodem byl její dlouho nemocný pejsek, takže se obávala, že transport nepřežije, což se také bohužel stalo. Oba staří lidé byli převezeni do prostor Základní školy, odkud v tutéž noc museli být evakuováni znovu s ostatními občany do učiliště v Neratovicích. 27

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

ROZMARY POČASÍ V TRNOVÉ A OKOLÍ OD ROKU 1917

ROZMARY POČASÍ V TRNOVÉ A OKOLÍ OD ROKU 1917 ROZMARY POČASÍ V TRNOVÉ A OKOLÍ OD ROKU 1917 (vypsáno z trnovské a krašovické kroniky) 1917 - zima v tomto roce byla velice krutá, mrazy až -28 C. 9. března napadlý sníh znemožnil dětem jít do školy 1924

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 1.6.2010 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo!

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Ahoj kamarádi, tak co říkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kteří malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Vždyť je to ostuda, když se lidi k sobě chovají tak surově

Více

MORAVSKÁ EXPEDICE 1. - 4. srpna 2011

MORAVSKÁ EXPEDICE 1. - 4. srpna 2011 MORAVSKÁ EXPEDICE 1. - 4. srpna 2011 Itinerář: 1/8 2011 pondělí Česká Lípa Sever 13 30 Praha 15 00 17 10 Praha-Strahov, nešpory 18 00 Praha-Strahov, Mše svatá a kompletorium 2/8 2011 úterý 5 30 Praha,

Více

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1])

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1]) ÚTĚK NA ZÁPAD Koupit lístek, nastoupit do vlaku, to všechno proběhlo v pořádku. Ale kousek od východního Berlína vlak zastavil a objevila se lidová policie s kalašnikovy. Museli jsme ukázat dokumenty a

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Ekonomické a sociální dopady povodní v červnu 2013

Ekonomické a sociální dopady povodní v červnu 2013 Ekonomické a sociální dopady povodní v červnu 2013 Pavla Štěpánková Praha, 16. 10. 2014 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Podbabská 30/ 2582, 160 00 Praha 6 +420 220 197 111, Pobočka

Více

Povodňový plán obce Svinošice

Povodňový plán obce Svinošice Povodňový plán obce Svinošice Okres Blansko Vodní tok přítok Kuřimky Správce vodního toku: přítok Kuřimky - ZVHS Brno Hlinky 60 Vypracoval: Zdeněk Smrž datum: 2.11.2003 Schválil: Obecní zastupitelstvo

Více

Vydává Obec Ostrovec srpen 2014

Vydává Obec Ostrovec srpen 2014 Vydává Obec Ostrovec srpen 2014 ÚVODNÍ SLOVO STAROST Y Vážení spoluobčané, v našem srpnovém vydání Ostroveckého zpravodaje, bych Vás rád informoval o akcích, které v současné době probíhají nebo v blízké

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 20

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 20 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 20 Obsah: Slovo ředitele školy,projektový den, divadelní představení, Podzimní radovánky, výlet do Prahy, vyhodnocení

Více

Tragický osud dvou kamarádek

Tragický osud dvou kamarádek Tragický osud dvou kamarádek Když jsme počátkem května připravovali články o blovických obětech 2. světové války, popisovali jsme osudy mnoha lidí. Vůbec jsme tenkrát netušili, že dvě zemřelé dívky se

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Náš Domov 21/2016. Leden 2016

Náš Domov 21/2016. Leden 2016 Náš Domov 21/2016 Leden 2016 1 Leden narozeniny budou slavit Tarantová Věra 03.01.1924 92 let Jarolímková Anežka 12.01.1929 87 let Ekr Jiří 16.01.1931 85 let Nosek Miloslav 19.01.1933 83 let Vojtěchová

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 23.6.2009 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Můj projekt na téma holocaustu nastartovala uskutečněná výstava Zmizelí sousedé, kterou jsem zorganizovala na přelomu měsíce února a března roku 2011 na naší

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Terezín uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui setkaní s pamětnicí 28.4.2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Více

Závěrečná zpráva o činnosti při povodni 2013

Závěrečná zpráva o činnosti při povodni 2013 43004 Chomutov chomutov@cervenykriz.eu Závěrečná zpráva o činnosti při povodni 2013 Obec Vraňany, okr. Mělník 43004 Chomutov chomutov@cervenykriz.eu Časová osa Česká republika, Jihočeský a Středočeský

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky 2. Lekce klavíru Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky klavíru, svírala noty a snažila se potlačit napjaté chvění, které před lekcemi cítívala. Windy! Pojď dál, pojď dál! Drobná, elegantně oblečená

Více

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera Když mladý muž Neměl by vůbec nic. stejného smýšlení. slyšel ropuchu mluvit tak odvážně a logicky, beznadějně se zamiloval. Od té doby se pokaždé, cestou ze školy u ní zastavil na kus řeči. Jednoho dne,

Více

GIO: PŘÍBĚH AFRICKÉHO CHLAPCE

GIO: PŘÍBĚH AFRICKÉHO CHLAPCE 1 Tereza Čierníková GIO: PŘÍBĚH AFRICKÉHO CHLAPCE 2 PROLOG Henry Vans znovu objíždí svět! Cestopisec Henry Vans, který po svých deseti letech cestování nasbíral tisíce a tisíce informací o zemích z celého

Více

Místo pro život. Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek

Místo pro život. Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek Místo pro život Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek Místo pro život Člověk se chová k prostředí, ve kterém žije, podle toho,

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 8.3.2010 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny Dolnobrannský zpravodaj Strana 2 Číslo 11 Kronika současnosti Rekonstrukce mostu u papírny V minulém vydání Zpravodaje jsme vás informovali o demoličních akcích starého mostu - v registru označovaný jako

Více

BRANIŠOVSKÉ NOVINKY. č. 5/2015 V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ OSLAVÍ ŽIVOTNÍ JUBILEUM... v lednu František Janura v únoru Zdeněk Farkač

BRANIŠOVSKÉ NOVINKY. č. 5/2015 V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ OSLAVÍ ŽIVOTNÍ JUBILEUM... v lednu František Janura v únoru Zdeněk Farkač BRANIŠOVSKÉ NOVINKY č. 5/2015 Vážení spoluobčané, v dnešní hektické době již možná adventní čas netrávíme v klidném rozjímání tak, jako to bylo běžné v dřívějších dobách, a proto bych vám chtěla úvodem

Více

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí.

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí. Glen Sanderfur Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí Eko konzult Co se mi stalo 3 Smrtelné zranìní Glenna Sanderfursta pøivedlo

Více

Rychlebských hor 23.-24.11.2010

Rychlebských hor 23.-24.11.2010 Z horoskopu pro dnešní den 23.11.2010 mají váhy napsáno: Zatímco okolím zmítají rozporuplné nálady, Vás se nic nedotkne. Rozhodli jste se, že se nebudete stresovat a počkáte, jak to všechno dopadne. Ano

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Vítám Tě na Červené Lhotě!

Vítám Tě na Červené Lhotě! Vítám Tě na Červené Lhotě! Jmenuju se Anton a jsem tu po staletí už komorníkem. Někteří z mých pánů se sice zpočátku podivovali mým způsobům, ale nakonec všichni pochopili, že na vodním zámku si lepšího

Více

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Základní škola Ulice Míru, Rokycany Mgr. Monika Abrtová Únor 2015 1 Obsah 1 Navštívená lokalita... 2 2 Předmět zkoumání... 2 3 Vymezení území... 2

Více

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR Víkendová chata, Horní Zálezly 10, okres Ústí nad Labem Projekt: Stavitel: ing.

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09 Žába Nenávidím žáby. Všechna zvířata mám rád, vím, že co do vznešenosti jsou si všechny výtvory přírody rovné, jen k žábám prostě cítím nepřekonatelný odpor. Povím vám proč, a to i přesto, že mi stačí

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Čteme se skřítkem Alfrédem

Čteme se skřítkem Alfrédem Jiřina Bednářová Čteme se skřítkem Alfrédem Čtení s porozuměním a hry s jazykem Edika Brno 2012 Čteme se skřítkem Alfrédem Čtení s porozuměním a hry s jazykem Jiřina Bednářová Odborná korektura: Alena

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Post Bellum Příběhy našich sousedů Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Pan Adolf Lang se narodil 29. září 1936 v Pávově. Pochází ze šesti dětí. Rodiče byli velmi chudí. Hlavní obživou

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano?

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Dělám to teď dobře. Velice ráda Vás vidím! Já také, drahá, já také. Jste tak hezká! A toto je moje tchýně. Och, ano? Celá rodina je tady, dobrá! Dobrá, zpět k vaší poezii.

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO. Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE

Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO. Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE Kvíz k vodě 1. Kolik vody zaujímá povrch planety? a) 61% b) 81% c) 71% 2. Jaký je chemický

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Moc nechybělo a utonul. 2. 3. 2013, 08.30 Varnsdorf

Moc nechybělo a utonul. 2. 3. 2013, 08.30 Varnsdorf Jednotka SDH Rumburk plně využívá technické vybavení zakoupené z projektu Hasiči Varnsdorf, Rumburk, Groβschönau, Seifhennersdorf poskytování vzájemné pomoci Moc nechybělo a utonul 2. 3. 2013, 08.30 Varnsdorf

Více

Řeka Smědá: Jizerské hory jsou místem rozvodí Baltického a Severního moře. Mají evropský rekord ve výši srážek, 29.7.1897 spadlo 345 mm na m2 za

Řeka Smědá: Jizerské hory jsou místem rozvodí Baltického a Severního moře. Mají evropský rekord ve výši srážek, 29.7.1897 spadlo 345 mm na m2 za POVODEŇ Višňová 7.- 8.8.2010 Řeka Smědá: Jizerské hory jsou místem rozvodí Baltického a Severního moře. Mají evropský rekord ve výši srážek, 29.7.1897 spadlo 345 mm na m2 za jeden den. Vody Frýdlantska

Více

POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA UHERSKÝ BROD B/1 PŘÍLOHY ORGANIZAČNÍ ČÁSTI

POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA UHERSKÝ BROD B/1 PŘÍLOHY ORGANIZAČNÍ ČÁSTI POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA UHERSKÝ BROD B/1 PŘÍLOHY ORGANIZAČNÍ ČÁSTI Srpen 2005 Pare č.: B/1 - PŘÍLOHY ORGANIZAČNÍ ČÁSTI Přehledné tabulky spojení: Příl. č. 1g - Přehledná tabulka spojení výtah. Příl. č. 5

Více

Články v Křesťanských obzorech aneb mé publikační začátky PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2011 Následující stránky přinášejí první dva mé články,

Články v Křesťanských obzorech aneb mé publikační začátky PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2011 Následující stránky přinášejí první dva mé články, Články v Křesťanských obzorech aneb mé publikační začátky PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2011 Následující stránky přinášejí první dva mé články, které jsem kdy publikoval. Napsal jsem je za totality

Více

Jsme v Evropě. U nás doma v České republice. Je sedm hodin ráno. Maminka v kuchyni připravuje snídani a volá: Aničko, vstávat! Volá už potřetí.

Jsme v Evropě. U nás doma v České republice. Je sedm hodin ráno. Maminka v kuchyni připravuje snídani a volá: Aničko, vstávat! Volá už potřetí. Jsme v Evropě. U nás doma v České republice. Je sedm hodin ráno. Maminka v kuchyni připravuje snídani a volá: Aničko, vstávat! Volá už potřetí. Aničce se z jejího pelíšku moc nechce. Jsme v Africe. Je

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Město Frýdek - Místek

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Město Frýdek - Místek Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Město Frýdek - Místek Jméno a příjmení: Patrik Hajas Třída: 5. Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání:

Více

Konec druhé světové války na Kodaňské ulici ve Vršovicích František Janouch (ročník 1931) Přestěhovali jsme se do nového bytu někdy koncem roku 1934,

Konec druhé světové války na Kodaňské ulici ve Vršovicích František Janouch (ročník 1931) Přestěhovali jsme se do nového bytu někdy koncem roku 1934, Konec druhé světové války na Kodaňské ulici ve Vršovicích František Janouch (ročník 1931) Přestěhovali jsme se do nového bytu někdy koncem roku 1934, když mi byly necelé čtyři roky. Byl to krásný, secesní

Více

POVODEŇ V PRAZE 2002 opatření před, během a po povodni

POVODEŇ V PRAZE 2002 opatření před, během a po povodni POVODEŇ V PRAZE 2002 opatření před, během a po povodni Odbor bezpečnosti a krizového řízení MHMP Ing. Rostislav Guth vedoucí oddělení ochrany obyvatelstva Největší povodně v Praze do katastrofální povodně

Více

SÓLO RODIČE A KOMBINACE

SÓLO RODIČE A KOMBINACE SÓLO RODIČE A KOMBINACE PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA Radka Dudová, Ph.D. Gender a sociologie Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. PODÍL JEDNORODIČOVSKÝCH RODIN NA VŠECH RODINÁCH SE ZÁVISLÝMI DĚTMI Zdroj:

Více

Ztroskotané sny. České školy po německé okupaci. www.step21.de/weisseflecken

Ztroskotané sny. České školy po německé okupaci. www.step21.de/weisseflecken Ztroskotané sny České školy po německé okupaci Píše se říjen roku 1938. Na území dnešní Ostravy nastává historický zvrat. Německá armada zabírá části dnešní Ostravy. Drastickou změnou prochází i školství.

Více

podporováno Swiss Life Select 1. pololetí 2015 Zpravodaj Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme ale některým příběhům dopsat šťastné konce.

podporováno Swiss Life Select 1. pololetí 2015 Zpravodaj Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme ale některým příběhům dopsat šťastné konce. 1. pololetí 2015 Zpravodaj Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme ale některým příběhům dopsat šťastné konce. Resuscitační přístroje pro novorozence Nadační fond Děti na dlani pomáhá zlepšit zdravotní

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z

Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z tým: Ondřej Bednárik, Vojta Deliš, Jan Hlavsa, Ondřej Chalupka, Šimon Kuchynka, Jana Roubová zleva: O. Chalupka, O. Bednárik, Jarmila Erbanová,

Více

Od pramene Labe až k ústí Vltavy

Od pramene Labe až k ústí Vltavy Od pramene až k ústí Vltavy Hamburg Wittenberge Havel Berlin Magdeburg Wittenberg Dessau Schwarze Elster Mulde Saale Dresden Ohře Mělník Praha Hradec Králové Vltava Teplice Vltava Děčín Děčín Pramen Elbquelle

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 6-2/2016 Ocenění nemovitých věcí: Parcela č. 327 o výměře 429 m2, zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Jince, č.p. 142, rod.dům, Stavba stojí na pozemku p.č.

Více

Povodňový plán Města Deštná POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA DEŠTNÁ. David Šašek, DiS. starosta města, předseda povodňové komise - 1 -

Povodňový plán Města Deštná POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA DEŠTNÁ. David Šašek, DiS. starosta města, předseda povodňové komise - 1 - POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA DEŠTNÁ 2011 David Šašek, DiS. starosta města, předseda povodňové komise - 1 - SPRÁVCE VODNÍHO TOKU: Povodí Vltavy, Holečkova 8, 150 24 Praha 5 PŘÍSLUŠNÝ VODOHOSPODÁŘSKÝ ORGÁN: Městský

Více

Sociologický ústav Akademie věd ČR STEM Středisko empirických výzkumů Jilská 1, 110 00 Praha 1 KARTY POSTOJE K BYDLENÍ V ČR 2001

Sociologický ústav Akademie věd ČR STEM Středisko empirických výzkumů Jilská 1, 110 00 Praha 1 KARTY POSTOJE K BYDLENÍ V ČR 2001 Sociologický ústav Akademie věd ČR STEM Středisko empirických výzkumů Jilská 1, 110 00 Praha 1 KARTY POSTOJE K BYDLENÍ V ČR 2001 Červen 2001 KARTA 2 VLASTNICTVÍ 01 - vlastník rodinného domu 02 - spoluvlastník

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE MOHELNICE NAD JIZEROU. Obsah: Věcná část Hydrologické údaje Organizační část Operativní část

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE MOHELNICE NAD JIZEROU. Obsah: Věcná část Hydrologické údaje Organizační část Operativní část POVODŇOVÝ PLÁN OBCE MOHELNICE NAD JIZEROU Obsah: Věcná část Hydrologické údaje Organizační část Operativní část 1 A. Věcná část Úvod: Povodňový plán je souhrn organizačních a technických opatření, potřebných

Více

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu?

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Rada č. 1 Pracujme především na sobě, dítě je spolehlivé zrcadlo. Víra dítěte roste jeho účastí na víře rodičů. Malé děti se učí jednoduchým napodobováním a dítě důvěřuje.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4012-28/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4012-28/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4012-28/2015 O ceně nemovitých věcí, tj. pozemku p.č.st.32 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 427m 2 a stavby bydlení čp.32 stojící na pozemku p.č.st.32, oboje v KN zapsáno na LV č.688

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Sbor dobrovolných hasičů V neděli 24. ledna 2010 se v místním pohostinství konala od 16 hod. Výroční valná hromada SDH Lhoty u Potštejna. Byl zde zvolen nový výbor - starostou lhoteckého sboru byl opět

Více

Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury

Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury Petr Kubala Povodí Vltavy, státní podnik www.pvl.cz Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika 8/9/12 Praha, 3. prosince

Více

Labe. Bílina. Morava. Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Labe v Ústí nad Labem?

Labe. Bílina. Morava. Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Labe v Ústí nad Labem? Labe Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Otázka: Která řeka se vlévá do Labe v Ústí nad Labem? Bílina Vlévá se zleva do Labe v Ústí nad Labem.

Více

Praxe našich studentů třetích ročníků v šesti firmách v Německu 2015:

Praxe našich studentů třetích ročníků v šesti firmách v Německu 2015: Praxe našich studentů třetích ročníků v šesti firmách v Německu 2015: Bety (Pham Thi Ngoc Bich) ze 3. B, která pracovala ve firmě Alliance Healthcare napsala: Noví přátelé, nové zkušenosti, zlepšení jazyka

Více

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Konečně už nám vysvitlo sluníčko, a tak jsme si ho vyrazili užít ven, do přírody. Čas na psaní Deváťáckých novin jsme si ale samozřejmě také našli. V tomto čísle se dozvíte, co se dělo od 6.

Více

NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO

NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO Tamara Čopová Jiří Čechák Natálie Havlová Filip Wlodarczyk a Mgr. Zdeněk Brila Náš žákovský tým osmé třídy Základní a mateřské školy Jaroslava Seiferta

Více

eokoukané Č E R V E N E C 2 0 0 8

eokoukané Č E R V E N E C 2 0 0 8 M A L T A V A L L E T T A 107 120-124_etiopie6.indd 120 8.7.2008 15:35:30 E T I O P I E N eokoukané zážitky Pokud rádi fotografujete, můžete spojit příjemné s užitečným odpočinek v jedinečném prostředí

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

OBSAH. - Čínská báseň - Týden prvňáčků - Můžete si přečíst - Tvorba dětí ZŠ Krestova - Jak vyrobit krabičku

OBSAH. - Čínská báseň - Týden prvňáčků - Můžete si přečíst - Tvorba dětí ZŠ Krestova - Jak vyrobit krabičku 1/2015 OBSAH - Čínská báseň - Týden prvňáčků - Můžete si přečíst - Tvorba dětí ZŠ Krestova - Jak vyrobit krabičku Čínská báseň beseda pro žáky 8. tříd Jako každý rok, tak i letos v knihovně proběhla beseda,

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

Statistika průtoku Vltavy v Praze při povodních

Statistika průtoku Vltavy v Praze při povodních Statistika průtoku Vltavy v Praze při povodních Seminární práce z matematiky Martin Kubala, Gymnasium prof. Jana Patočky, VII.B 2013/2014 Prohlašuji, že tuto práci jsem vypracoval sám a případné zdroje

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Ještě funkční, ale už téměř nevyužívaná studna v blízkosti domu č.p.69, poblíž potoka pochází z roku 1936. Foto 2007.

Ještě funkční, ale už téměř nevyužívaná studna v blízkosti domu č.p.69, poblíž potoka pochází z roku 1936. Foto 2007. OBECNÍ STUDNY. Když se naši předkové usazovali v tomto kraji, určitě zohledňovali vše co jim tenkráte mohlo přinést dobré životní podmínky. Zřejmě je zaujali hned i dva výrazné prameny (Blinka a Voděradský

Více

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM Ročník XXXIV Vydává město Železnice Z obsahu: - Číslo 4/2015 DÁREK K NAROZENINÁM Dárek k narozeninám Z jednání orgánů města Zprávy z městského úřadu Slovo nové ředitelky Masarykovy ZŠ Co se chystá v knihovné

Více

Pomáháme rodinám v Křešicích, které postihla povodeň (2013)

Pomáháme rodinám v Křešicích, které postihla povodeň (2013) Pomáháme rodinám v Křešicích, které postihla povodeň (2013) Těší nás, že lidé k sobě nejsou lhostejní a pomáhají v místech, kterými se letos prohnala povodeň. Nadace se rozhodla pomoci rodinám s dětmi,

Více

1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI

1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI 1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI Čti velmi pozorně text a odpovídej na otázky. Kdysi dávno žily u řeky Visly rodiny dvou bratrů. Jeden se jmenoval Čech a byl vojvodou, stařešinou, náčelníkem.

Více

Povodňová situace 09.01.2015 Zpráva o povodni 08 / 2014. datum zpracování 04/2015

Povodňová situace 09.01.2015 Zpráva o povodni 08 / 2014. datum zpracování 04/2015 Povodňová situace 09.01.2015 Zpráva o povodni 08 / 2014 datum zpracování 04/2015 A. ÚVOD... 4 B. HYDROMETEOROLOGICKÁ SITUACE... 4 B.1. Meteorologická situace... 5 B.1.1. Předpokládaný vývoj hydrometeorologické

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 28.8.2009 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

Olympiáda ve Vencouveru se zlomila do druhé půlky a my se vydali na letošní běžky do rodiště jednoho z potencionálních medailistů tohoto zimního

Olympiáda ve Vencouveru se zlomila do druhé půlky a my se vydali na letošní běžky do rodiště jednoho z potencionálních medailistů tohoto zimního Olympiáda ve Vencouveru se zlomila do druhé půlky a my se vydali na letošní běžky do rodiště jednoho z potencionálních medailistů tohoto zimního klání, do okolí Klínovce na hřebeny Krušných hor. Ty jsou

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

POKUS PRVNÍ. Život je drama

POKUS PRVNÍ. Život je drama POKUS PRVNÍ Život je drama (Je to literární klišé?) 1 Vítr nese semínko pampelišky Na hladinu rybníka? Na kousek hlíny? Do otevřených úst? Na šlehačkový dort? Do kouta chodby? Na betonový dvorek? Do praskliny

Více

Hrubý Jeseník Praděd 1492 m n. m. 28. - 29. 1. 2014

Hrubý Jeseník Praděd 1492 m n. m. 28. - 29. 1. 2014 Koho Bůh miluje, tomu dovolí žít v Jeseníkách. Hrubý Jeseník Praděd 1492 m n. m. 28. - 29. 1. 2014 Jsou to jen dva týdny, kdy jsem byl naposledy v Jeseníkách. Tehdy jsem Hrubý Jeseník, druhé nejvyšší pohoří

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

řed mnoha a mnoha lety, v osmdesátých letech osmnáctého století, žil na Vasiljevském ostrově, v ulici nazývané První linie, majitel chlapecké

řed mnoha a mnoha lety, v osmdesátých letech osmnáctého století, žil na Vasiljevském ostrově, v ulici nazývané První linie, majitel chlapecké řed mnoha a mnoha lety, v osmdesátých letech osmnáctého století, žil na Vasiljevském ostrově, v ulici nazývané První linie, majitel chlapecké internátní školy. Jistě bychom i dnes našli o něm někde záznam

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více