II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období Město Havlíčkův Brod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod"

Transkript

1 II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období Město Havlíčkův Brod 1

2 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí - osoby závislé na návykových látkách, osoby bez přístřeší a osoby ohrožené sociálním vyloučením - osoby zdravotně postižené a duševně nemocné - senioři Mgr. Marek Topolovský PhDr. Ivana Štrossová Jana Hylišová Bc. Alena Škarková Miroslav Krajcigr Martin Prášek, DiS. Ing. Tomáš Hermann Havlíčkův Brod leden 2013 Projekt Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na základě výzvy č. 65 Podpora procesů plánování sociálních služeb, oblast podpory Podpora sociální integrace a sociálních služeb. Číslo projektu OP LZZ: CZ.1.04/3.1.03/ Realizace projektu: duben 2011 březen

3 Obsah: Úvodní slovo 6 Oddíl A. Plánování služeb v našem městě 7 A.1 Plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod 7 A.2 Účel II. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 10 A.3 Kontext plánu SOS na národní a regionální úrovni 11 Oddíl B. Vedení procesu plánování sociálních služeb 12 B.1 Organizační struktura procesu plánování sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod kapitola Sociální služby pro rodiny s dětmi, děti, mládež a mladé dospělé 13 Přehled organizací zastoupených v pracovní skupině 1 13 SWOT analýza pracovní skupiny 1 14 Souhrn cílů a opatření PS1 15 Služby dle zákona č. 108/2006 Sb. návrh cílů a opatření 17 Služby návazné a související návrh cílů a opatření 40 Služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 1.1 Cíl 1. Zachování a rozvoj stávající sítě sociálních služeb pro cílovou skupinu 17 Opatření 1.1 Zachování a podpora stávající sítě 20 Opatření 1.2 Rozvoj sítě sociálních služeb 22 a) Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 23 b) Terénní aktivizační služba pro rodiny s dětmi 24 c) Personální posílení OSVŠk sociální pracovník 25 Opatření 1.3 Provázání závěrů plánu se systémem financování Cíl 2. Zajištění informovanosti a vzájemná spolupráce 29 Opatření 2.1 Provoz a aktualizace elektronického info systému 31 Opatření 2.2 Spolupráce s krajem při tvorbě krajského plánu SOS 32 Opatření 2.3 Zvýšení informovanosti a posilování spolupráce Cíl 3. Podpora procesu plánování SOS 36 Opatření 3.1 Udržení procesu plánování SOS 37 Opatření 3.2 Zpracování ročních akčních plánů, vyhodnocování plnění 38 Služby návazné a související 1.4 Cíl S1 Udržení a rozvoj volnočasových aktivit pro cílovou skupinu 40 Opatření s1.1 Informovanost o volnočasových aktivitách, nabídka 42 Opatření s1.2 Programy pro rodinu, rodinné pasy 43 Opatření s1.3 Zachování a rozvoj hřišť a sportovišť Cíl S2 Realizace preventivních programů a zvyšování bezpečnosti 45 Opatření s2.1 Sociálně preventivní programy 46 Opatření s2.2 Bezpečnost ve městě Cíl S3 Prorodinná opatření a služby pro rodiny 48 Opatření s3.1 Vznik pracovní skupiny služby pro rodiny s dětmi 49 Opatření s3.2 Vytváření vhodných podmínek pro fungování rodin 50 Opatření s3.3 Osvěta a podpora prostředí přátelského rodině kapitola Sociální služby pro osoby závislé na návykových látkách, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením 53 Přehled organizací zastoupených v pracovní skupině 2 53 SWOT analýza pracovní skupiny 2 54 Souhrn cílů a opatření PS2 56 Služby dle zákona č. 108/2006 Sb. návrh cílů a opatření 58 Služby návazné a související návrh cílů a opatření 75 3

4 Služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 2.1 Cíl 1. Podpora a rozvoj stávajících sociálních služeb pro cílovou skupinu 58 Opatření 1.1 Udržení stávajících služeb 59 Opatření 1.2 Zajistit rozvoj nových sociálních služeb 61 a) Nízkoprahové denní centrum 61 b) Sociálně aktivizační služby (terénní) Cíl 2. Zavedení komplexního systému sociální práce 65 Opatření 2.1 Vznik pracovního místa - terénní sociální pracovník 67 Opatření 2.2 Analýza a navržení postupu zajištění terénní práce 69 Opatření 2.3 Koncepce práce se sociálně vyloučenými Cíl 3. Zvýšení informovanosti a spolupráce 71 Opatření 3.1 Zlepšení informovanosti o službách a soc. firmách 72 Opatření 3.2 Zlepšení spolupráce s krajem financování a tvorba sítě SOS 73 Služby návazné a související 2.4 Cíl S1 Podpora nestátních neziskových organizací a sociálních firem 75 Opatření s1.1 Zadávání práce NNO a sociálním firmám 77 Opatření s1.2 Ocenění neziskových činností a podnikání v soc. oblasti Cíl S2 Vznik koncepce a koordinace dobrovolnictví 80 Opatření s2.1 Centrální koordinace dobrovolníků Cíl S3 Podpora primárních preventivních školních programů 83 Opatření s3.1 Spoluúčast města na preventivních programech kapitola Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, duševně nemocné 86 Přehled organizací zastoupených v pracovní skupině 3 86 SWOT analýza pracovní skupiny 3 87 Souhrn cílů a opatření PS3 88 Služby dle zákona č. 108/2006 Sb. návrh cílů a opatření 90 Služby návazné a související návrh cílů a opatření 110 Služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 3.1 Cíl 1. Udržení, podpora a rozvoj stávajících soc. služeb pro cílovou skupinu 90 Opatření 1.1 Udržení a podpora stávajících služeb 92 Opatření 1.2 Rozvoj nových sociálních služeb 94 a) Sociální rehabilitace ergodiagnostické centrum 94 b) Chráněné bydlení 95 c) Burzy filantropie Cíl 2. Zajistit větší informovanost o sociálních službách 97 Opatření 2.1 Zajištění informovanosti v Havlíčkobrodských listech 99 Opatření 2.2 Zajištění informovanosti v kabelové televizi 100 Opatření 2.3 Osvětové kampaně 101 Opatření 2.4 Ocenění pro pracovníka v sociální oblasti Cíl 3. Vytvořit podmínky pro lepší koordinaci sociálních služeb 104 Opatření 3.1 Zlepšení spolupráce s Krajem Vysočina - plánování SOS 105 Opatření 3.2 Setkávání vedení města s občany 106 Opatření 3.3 Zlepšení spolupráce poskytovatelů služeb a sdružení ZP Cíl 4. Kontaktní pracovník pro oblast SOS 108 Opatření 4.1 Kontaktní pracovník na MěÚ 109 Služby návazné a související 3.5 Cíl S1 Odstranění architektonických a komunikačních bariér 110 Opatření s1.1 Odstranění architektonických bariér 111 Opatření s1.2 Odstranění komunikačních bariér Cíl S2 Zlepšení podmínek pro získání práce osob ZP a duševně nemocných 114 Opatření s2.1 Podpora sociálních firem 115 Opatření s2.2 Spolupráce TS HB a Fokusu Vysočina 115 Opatření s2.3 Podpora zaměstnavatelů osob se ZP 116 4

5 3.7 Cíl S3 Zajištění prostor pro činnost organizací ZP 117 Opatření s3.1 Prostory pro činnost svazů a sdružení ZP Cíl S4 Pořízení Euroklíčů pro osoby ZP 120 Opatření s4.1 Zakoupení a půjčování euroklíčů Cíl S5 Možnost nabídky bezbariérového bydlení pro osoby ZP 121 Opatření s5.1 Úprava směrnice pro přidělování městských bytů kapitola Sociální služby pro seniory 123 Přehled organizací zastoupených v pracovní skupině SWOT analýza pracovní skupiny Souhrn cílů a opatření PS4 126 Služby dle zákona č. 108/2006 Sb. návrh cílů a opatření 128 Služby návazné a související návrh cílů a opatření 144 Služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 4.1 Cíl 1. Zajištění komplexní informovanosti o SOS kontaktní místo 128 Opatření 1.1 Vytvoření kontaktního místa Senior Pointu Cíl 2. Zlepšení spolupráce s Krajem Vysočina v oblasti plánování SOS 131 Opatření 2.1 Spolupráce kraje a města v plánování a financování SOS Cíl 3. Zprostředkování kontaktu s přirozeným prostředím 133 Opatření 3.1 Zlepšení dopravní obslužnosti MHD domov Reynkova 134 Opatření 3.2 Zlepšení dopravní obslužnosti MHD domov U Panských Cíl 4. Operativní výběr žadatelů do DPS 137 Opatření 4.1 Čtvrtletní výběr žadatelů do domu s pečovatelskou službou Cíl 5. Rozšíření kapacity stávajících a vznik nových pobytových služeb 139 Opatření 5.1 Rozšíření kapacity Domova pro seniory U Panských 140 Opatření 5.2 Vznik nové služby hospicová péče Cíl 6. Posouzení stavu využití služeb poskytovaných v DPS 142 Opatření 6.1 Analýza současného stavu využívání služeb v DPS 143 Služby návazné a související 4.7 Cíl S1 Podpora aktivizace seniorů a prevence soc. vyloučení Senior Pas 144 Opatření s1.1 Slevy pro uživatele v zařízeních TS HB 145 Opatření s1.2 Informační kampaň pro poskytovatele a uživatele služeb Cíl S2 Podpora rozvoje dobrovolnictví 147 Opatření s2.1 Sdílení informací společné schůzky 148 Opatření s2.2 Plán efektivního získávání dobrovolníků pro CS seniorů Cíl S3 Zlepšení občanské vybavenosti lavičky a veřená WC 150 Opatření s3.1 Vytipování vhodných míst a umístění laviček 150 Opatření s3.2 Vytipování vhodných míst a otevření veřejných WC Cíl S4 Zajištění vhodného prostoru pro setkávání seniorů 152 Opatření s4.1 Vytipování vhodného prostoru 153 Oddíl C. Souhrn a závěr 154 C.1 Celkový souhrn cílů a opatření plánu SOS 154 C.2 Užité zkratky a terminologie 160 C.3 Poděkování 160 5

6 Úvodní slovo Vážení a milí spoluobčané, je Vám předložen obsáhlý dokument Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod. Vychází z principů komunitního plánování, kterému se v našem městě věnujeme již od roku Komunitní plánování je metoda pro vytvoření takového systému sociálních služeb, který odpovídá zjištěným místním potřebám a místním odlišnostem. Současně zajišťuje efektivní využití finančních prostředků vynakládaných na sociální služby. Komunitní plánování je možnost, jak se dozvědět a promluvit si o opravdových potřebách všech, jichž se sociální služby jakýmkoliv způsobem týkají. Nabízí prostor pro vzájemný dialog, což je mnohdy věc, která nám chybí nejvíce. Bavit se mezi sebou, slyšet a pochopit problémy, názory a požadavky ostatních. Snažit se společně prosadit dobrou věc bez skupinových či osobních zájmů. Kdokoli z nás se v životě může dostat do situace, kdy si nebude schopen pomoci zcela sám a bude alespoň částečně potřebovat pomoc druhých, ať už pro sebe nebo pro své blízké. Proto se pomocí střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb snažíme vytvořit v našem městě takové podmínky aby se nikdo z nás nemusel tíživých životních situací obávat a věděl kdo a jak mu může pomoci. Na přípravě plánu se podílela řada subjektů vedle zástupců města také poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb i jednotliví občané.všichni si zaslouží poděkování za svou práci a čas, který tomu po dobu uplynulého roku věnovali. Věřím, že díky tomuto plánu se postupně zvýší rozsah, kvalita a efektivita poskytovaných sociálních služeb v našem městě. Doufám, že to bude živý materiál, který se bude dále rozvíjet dle aktuálních potřeb občanů. V úctě n g. I Ing. Ivan Kuželka místostarosta města Havlíčkův Brod 6

7 Oddíl A. Plánování služeb v našem městě A.1 Plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod Jak to začalo? V srpnu roku 2002 byla prostřednictvím Kraje Vysočina našemu městu nabídnuta možnost účastnit se Výcviku k podpoře ke komunitnímu plánování. Město se prostřednictvím odboru sociálních věcí do tohoto projektu zapojilo a tzv TRIÁDA, složená ze zástupců zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů služeb, absolvovala výcvik a získala licenci na zavádění komunitního plánování v sociálních službách. Naše město se tak stalo pilotním městem Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v procesu komunitního plánování sociálních služeb. V únoru roku 2003 se uskutečnila první pracovní schůzka koordinační skupiny s veřejností. Vzhledem k tomu, že problematika sociálních služeb je široké téma, které zasahuje do několika oblastí, shodli se účastníci na vytvoření tří pracovních skupin. První skupina řešila problematiku seniorů, druhá problematiku zdravotně postižených a duševně nemocných, třetí problematiku rodin, dětí a mládeže, minorit a občanů sociálně vyloučených. Na návrh těchto 3 pracovních skupin schválilo zastupitelstvo města usnesením 149/05 ze dne I. Komunitní plán sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod jako strategický dokument, určující hlavní směry rozvoje sociálních služeb ve městě na období let V následujících letech došlo k uskutečnění významné části opatření navrhovaných schváleným KP. Dle odhadu pracovníků odboru sociálních věcí a školství byl plán splněn přibližně na 70 %. Nedocházelo však k podrobnému rozboru, každoročnímu vyhodnocování plnění plánu, ani k jeho detailnější konkretizaci na kratší časová období, např. jednoho roku s návazností na rozpočet města. Lze říci, že s plánem se nepracovalo do té míry, aby byl plně využit a lépe naplnil očekávání těch, kteří se na jeho tvorbě podíleli. To by mělo být poučením pro následující období po přijetí plánu č. 2. V návaznosti na I. KP město od realizuje dvouletý projekt Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod (dále jen plán či plán SOS ), podpořený finanční dotací ve výši 100% uznatelných nákladů z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ; č. projektu CZ.1.04/3.1.03/ ). Součástí projektu byly tyto aktivity: - úvodní konference (červen 2011) - podklady a analýzy pro tvorbu plánu SOS (srpen 2011 leden 2012) - veletrhy sociálních služeb (září 2011, listopad 2012) - tvorba střednědobého plánu SOS (únor 2012 únor 2013) - elektronický katalog a systém vyhodnocování poskytovaných sociálních služeb (listopad 2012 březen 2013) - závěrečná konference (březen 2013) - vedení projektu činnost projektového týmu (administrace, schůzky, monitorovací zprávy, publicita, účetnictví, aj.) 7

8 Koordinátory projektu byli Ing. Tomáš Hermann a Mgr. Marek Topolovský na projektu se dále podílela paní Jiřina Beranová, Milada Benešová a další spolupracovníci; garantem celého procesu byl resortní místostarosta ing. Ivan Kuželka. Veletrhy sociálních služeb město pořádalo ve spolupráci s Centrem pro zdravotně postižené kraje Vysočina a Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých. Hlavním výstupem projektu (a zároveň monitorovacím ukazatelem) je Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území města Havlíčkův Brod pro roky II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb navazuje na zmíněný I. Komunitní plán, realizovaný v předchozích letech. Jeho cílem je během následujících tří let rozvíjet síť sociálních služeb tak, aby lépe vyhovovala občanům města a citlivěji reagovala na jejich potřeby. Na tvorbě plánu se podílely 4 pracovní skupiny, každá se věnovala problematice jiné cílové skupiny uživatelů služeb: 1) rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí 2) osoby závislé na návykových látkách, osoby bez přístřeší a osoby ohrožené sociálním vyloučením 3) osoby se zdravotním postižením, osoby duševně nemocné 4) senioři Cílem pracovních skupin bylo navrhnout a připravit soubor priorit a opatření, která umožní zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb zaměřených na příslušnou cílovou skupinu. V každé skupině se sešli zástupci zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb, dveře však byly a jsou nadále otevřeny i veřejnosti a každému, kdo má o danou problematiku zájem. Velikost skupin není pevně daná, každá měla dobrovolných členů z řad odborné i laické veřejnosti. Pracovní skupiny se scházely od února do prosince 2012, většinou jednou měsíčně, v případě potřeby i častěji. Jednání probíhala v zasedacích místnostech městského úřadu, Oblastní charity, Českého svazu žen i v domovech pro seniory Reynkova a U Panských. Účast v pracovní skupině byla dobrovolná a nebyla finančně honorovaná. Výstupem bylo kompletní zpracování rozvojového plánu sociálních služeb, jenž je předkládán zastupitelstvu města. Vedoucími pracovních skupin byli: - PhDr. Ivana Štrossová (PS1) - Jana Hylišová (PS4) - Miroslav Krajcigr (PS2) - Martin Prášek, DiS. a po něm Bc. Alena Škarková (oba PS3). Výstupy pracovních skupin byly do plánu zapracovány formou hlavních cílů a opatření, jež se primárně týkají sociálních služeb definovaných zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách. Veškerá související problematika byla pak zařazena do služeb návazných, které se sociální oblastí úzce souvisí, nejsou však definovány přímo zákonem. Těmto službám a tématům nicméně pracovní skupiny věnovaly obdobnou pozornost vzhledem k tomu, že se z velké části jedná o záležitosti, které jsou veřejností připomínkovány či považovány za důležité. Plán ukazuje, kam by město, bude-li chtít, mohlo v sociální oblasti směřovat. 8

9 Návrh plánu je po projednání výborem ZM pro sociální a zdravotní tématiku ( ) předkládán zastupitelstvu města dne 18. února Jako každý koncepční dokument by i II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb měl projít důkladnou diskusí a připomínkováním ze strany co nejširšího spektra subjektů, které mají co říct k sociální problematice. Došlé připomínky, ať ze strany členů pracovních skupin, zástupců poskytovatelů či uživatelů služeb, zastupitelů, odborné i laické veřejnosti jsou a budou postupně vypořádány a úpravy do plánu zapracovány. O úpravách budou též informovány pracovní skupiny. Navrhované cíle a konkrétní opatření k jejich splnění jsou ze strany pracovních skupin doporučovány zastupitelstvu města k přijetí. Není to samozřejmě dogma, řada věcí se bude teprve konkretizovat, upřesňovat, a to po stránce organizační, finanční i časové tedy i uváděné termíny uskutečnění jsou pouze doporučující a odráží mj. názor členů pracovních skupin na prioritu daného opatření. Nepochybně bude též záležet na finančních možnostech města, které z opatření zařadí do rozpočtu příslušného roku. Částky uvedené v plánu jsou pouze orientačními odhady, které se budou zpřesňovat při tvorbě podrobných jednoletých akčních plánů. Obsah plánu tedy není dogmatickým imperativem ( tak to bude a nejinak ) daleko víc se jedná o živý dokument, který bude postupně upřesňován a plněn dle aktuálních možností a vůle příslušných městských orgánů. Aby byl dokument skutečně živý, musí s ním někdo pracovat. Takže i když se doposud uskutečnila již řada setkání pracovních skupin, neznamená to, že sklaply desky a ukončily svou činnost, či že jsou nově příchozím uzavřené - právě naopak! Představitelé radnice, zástupci poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb by touto cestou mezi sebe rádi pozvali všechny, kterým osud sociálních služeb v našem městě není lhostejný a kteří by se na procesu plánování chtěli aktivně podílet. Na schválení plánu by měl totiž navázat nový projekt, podaný městem na podzim 2012 a již schválený ze strany MPSV ČR k finanční podpoře z OP LZZ (č. CZ.1.04/3.1.03/ ). Obsahem projektu je vlastní realizace II. střednědobého plánu, jeho pravidelné vyhodnocování, zjišťování aktuálních potřeb klientů, pokračování činnosti pracovních skupin a tvorba jednoletých podrobných plánů. Součástí jsou též každoroční veletrhy sociálních služeb a výstavy kompenzačních pomůcek, a také odborné konference. Nový projekt časově přímo naváže na stávající, tj. začne po a s činností pracovních skupin se v něm nadále počítá. Bližší informace o procesu plánování sociálních služeb ve městě Havlíčkově Brodě je možné najít na webové adrese města 9

10 A.2 Účel II. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod Plán rozvoje sociálních služeb je druhým dokumentem města Havlíčkova Brodu v sociální oblasti, který v sobě spojuje politické zadání, názory odborníků, požadavky poskytovatelů, potřeby a zpětné vazby uživatelů sociálních služeb a data z informačního systému o sociálních službách ve městě Havlíčkův Brod. Plán rozvoje sociálních služeb musí vznikat, měnit se a rozvíjet nejen před zraky celé veřejnosti, ale přímo za aktivní účasti všech, koho se týká. Až nastane chvíle, kdy budeme potřebovat nějakou sociální službu, je třeba, aby potřebná služba byla v dosahu, v odpovídající kvalitě, abychom si ji mohli dovolit, abychom se na ni mohli spolehnout a abychom byli chráněni proti zneužívání nebo špatnému zacházení. Kdokoli se může během svého života dostat do nepříznivé sociální situace, v níž bude potřebovat sociální služby, a proto všichni musí mít možnost do plánování mluvit. Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají a zajišťují. To konkrétně znamená, že: služby jsou dostupné (kapacitně, místně, časově ), služby jsou kvalitní, reagují na potřeby uživatelů, nabídka služeb je přehledná a srozumitelná, finanční prostředky jsou vynakládány jen na takové služby, které jsou potřeba. Princip plánování sociálních služeb předpokládá zapojení a úzkou spolupráci aktivních zainteresovaných občanů: uživatelů sociálních služeb (lidí, kteří využívají sociálních služeb) poskytovatelů sociálních služeb (příspěvkové organizace města a kraje a nestátní neziskové organizace, které jsou činné v sociální oblasti) zadavatelů sociálních služeb (představitelé města a kraje zastupitelé, radní, zástupci úřadu) veřejnost Dalším charakteristickým znakem je důraz kladený na dialog a vyjednávání a současně dosažení výsledku, který je přijat a podporován většinou účastníků. Plánování sociálních služeb je tedy ve své podstatě nekončící proces: hledání potřeb v oblasti sociálních služeb, které v dané oblasti vyvstávají, stanovování priorit, co budeme řešit dříve a co později, porovnávání potřeb s dostupnými zdroji (finančními a materiálními možnostmi zadavatele a poskytovatelů služeb). Výsledkem celého procesu je střednědobý plán rozvoje sociálních služeb jako kompromis mezi potřebami a zdroji jejich uspokojení (potřeby uživatelů na jedné straně a možnosti financování na straně druhé). Plánování sociálních služeb vychází ze zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, který hovoří o tvorbě tzv. střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, jenž se zpracovává ve spolupráci se zadavateli (kraj, město), poskytovateli sociálních služeb a samotnými uživateli 10

11 služeb (zmiňovaný princip komunitní triády) jako důležitý nástroj při zjišťování potřeb poskytování sociálních služeb, zpracovávaný ve spolupráci všech zainteresovaných stran. Hodnoty zachycené v principech odlišují metodu komunitního plánování od jiných plánovacích postupů, především: důrazem na aktivní roli uživatelů sociálních služeb a zastoupení jejich zájmů v procesu plánování, zapojením širokého okruhu lidí a spolupracovníků do tvořivé práce, opakovaným ověřováním závěrů s potřebami uživatelů a veřejnosti, důrazem na vyjednávání a zplnomocnění veřejnosti kontrolovat postup rozhodování i uskutečňování. Proces plánování sociálních služeb není způsob, jak splnit všem lidem jejich přání a očekávání. Proces plánování sociálních služeb znamená především dialog a spolupráci občanů, institucí a organizací ve městě tak, aby každý kdo potřebuje, nalezl kvalitní pomoc, efektivně využívající dostupné zdroje., nalezl kvalitní pomoc, A.3 Kontext plánu na národní a regionální úrovni Proces plánování rozvoje sociálních služeb je v České republice v posledních letech velmi progresivním trendem, jak vytvářet na principu dialogu a partnerství efektivní sítě sociálních služeb. S nabytím účinnosti zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách mají obce podle 94 možnost zpracovávat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s krajem, poskytovateli sociálních služeb na území obce a za účasti osob, kterým jsou poskytovány sociální služby. Na krajské úrovni podle 95 kraj zpracovává střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s obcemi na území kraje, se zástupci poskytovatelů sociálních služeb a se zástupci osob, kterým jsou poskytována sociální služby. Na národní úrovni ministerstvo podle 96 zpracovává střednědobý národní plán rozvoje sociálních služeb za účasti krajů, zástupců poskytovatelů sociálních služeb a zástupců osob, kterým jsou poskytovány sociální služby. 11

12 Oddíl B. Vedení procesu plánování sociálních služeb B.1 Organizační struktura v rámci procesu plánování sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod: RADA MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD ZASTUPITELSTVO MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD VÝBOR ZM PRO SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ TÉMATIKU ŘÍDÍCÍ TÝM PROJEKTU Vedoucí pracovní skupiny péče o rodiny s dětmi, děti, mládež a mladé dospělé seniory Skupina péče o rodiny s dětmi, děti, mládež a mladédospělé - zadavatelé - poskytovatelé - uživatelé - veřejnost Manažer projektu Místostarosta pro sociální oblast TÝM VEDOUCÍCH PRACOVNÍCH SKUPIN Vedoucí pracovní skupiny péče o osoby závislé na návykových látkách, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením PRACOVNÍ SKUPINY Skupina péče o osoby závislé na návykových látkách, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením - zadavatelé - poskytovatelé - uživatelé - veřejnost Asistent manažera Vedoucí pracovní skupiny péče o osoby se zdravotním postižením, osoby duševně nemocné Skupina péče o osoby se zdravotním postižením, osoby duševně nemocné - zadavatelé - poskytovatelé - uživatelé - veřejnost Vedoucí pracovní skupiny péče o seniory Skupina péče o seniory - zadavatelé - poskytovatelé - uživatelé - veřejnost Realizace procesu Řízení PODKLADOVÉ MATERIÁLY PRO TVORBU PLÁNU, ANALÝZY Informační systém sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod Socio-demografická analýza města Havlíčkův Brod Názorový průzkum mezi uživateli sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod Vstupní analýzy pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod 12

13 1. kapitola Sociální služby pro rodiny s dětmi, děti, mládež a mladé dospělé Obsah: Přehled organizací zastoupených v pracovní skupině 1 - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí SWOT analýza pracovní skupiny 1 Souhrn cílů a opatření plánu SOS navržených pracovní skupinou 1 Služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách navrhované cíle a opatření Služby návazné a související - navrhované cíle o opatření Přehled organizací zastoupených v pracovní skupině rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí Pracovní skupina měla cca 15 členů, kteří zastupovali tyto organizace: - Výbor ZM pro sociální a zdravotní tématiku - Český svaz žen - Informační a poradenské centrum Vysočina - Charitní domov pro matky s dětmi - Mateřské centrum Zvoneček - Oblastní charita H.Brod nízkoprahové centrum - Občanská poradna OCH - Občanské sdružení Beruška HB - Církev bratrská - Odbor sociálních věcí a školství MěÚ - Obchodní akademie a hotelová škola - Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s. - Naše rodina o.s. - Probační a mediační služba ČR - veřejnost Skupina se scházela pravidelně každý měsíc v zasedací místnosti Českého svazu žen v Horní ulici, celkem se jednalo o 10 schůzek. Účast byla zejména v počátečních měsících velmi dobrá. Velké poděkování si každopádně zaslouží všichni členové pracovní skupiny, kterým stálo za to přijít a společně řešit otázky týkající se poskytování sociálních služeb, ale nejenom těch. Ve svém volném čase a bez nároku na odměnu vložili do tvorby SWOT analýzy, cílů a opatření pro Střednědobý plán sociálních služeb své myšlenky, nápady a náměty a za necelý rok odvedli obrovský kus práce. Z jejího výsledku je zřejmé, že opravdu usilují o zlepšení a další rozvoj služeb pro rodiny, děti, mládež a mladé dospělé v souladu s potřebami obyvatel Havlíčkova Brodu. PhDr. Ivana Štrossová, vedoucí skupiny 1 13

14 SWOT ANALÝZA rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí Silné stránky (S) ve městě existuje síť (systém) sociálních služeb pro tuto cílovou skupinu existují některé strategické dokumenty z oblasti plánování sociálních služeb ve městě zájem části veřejnosti o informace k této problematice (v případě, že tyto služby bezprostředně potřebují) zájem poskytovatelů o plánování sociálních služeb a jejich zapojení do celého procesu uzavřené smlouvy s největšími poskytovateli sociálních služeb (Fokus, Úsvit, OCH) grantový i dotační systém podpory sociálních služeb a volnočasových aktivit města Havlíčkův Brod na území města funguje síť předškolních zařízení široká nabídka organizovaných volnočasových aktivit pro děti a mládež (např. AZ Centrum, volnočasové kroužky při školách, ZUŠ, TJ Jiskra, ) k dispozici jsou volně přístupná hřiště u základních škol i další volně přístupné sportovní plochy (např. Plovárenská, Jihlavská, skate park) a dětská hřiště např. (park Budoucnost, nábřeží, ) dostupnost volnočasových aktivit pro děti a mládež (cenová, místní) praktické zkušenosti z plánování sociálních služeb v letech prostor pro zveřejňování informací (např. Havlíčkobrodské listy, Radniční okénko) Příležitosti (O) probíhá projekt plánování sociálních služeb zájem města o plánování sociálních služeb větší zapojení veřejnosti do plánování sociálních služeb rozvoj terénních služeb pro cílovou skupinu (sociálně aktivizační služby, sociální byty ) kvalitativní zlepšení informovanosti - elektronický katalog služeb další plánovací období pro evropské projekty využití Rodinných pasů pro aktivity rodin Slabé stránky (W) nízké zapojení uživatelů nedostatečné analytické podklady nedostatečný a neaktuální informační systém (vhodný způsob, vhodné místo, dostatečný rozsah) absence služeb pro problémovou mládež po ukončení fungování Ponorky (nyní NPC) není přímá návaznost na I. KP sociálních služeb a probíhající projekt NPC se věnuje pouze vybrané cílové skupině Krajský úřad Kraje Vysočina nespolupracuje při tvorbě střednědobého plánu sociálních služeb s obcemi chybí pobytová služba středisko výchovné péče (děti do 18-ti let s výchovnými problémy) cenová přístupnost volnočasových aktivit pro sociálně slabé rodiny (nízkopříjmové rodiny, nezaměstnaní oba nebo jeden z rodičů apod.) nízká podpora využití Rodinných pasů v zařízeních města nedostatečná komunikace mezi jednotlivými poskytovateli chybějící nebo velmi nízká spolupráce mezi NNO absence hlídací služby pro děti do 3 let nedostatek míst ve školkách Hrozby (T) nedostatek financí (zhoršující se ekonomická situace státu, kraje, města a rodin) nebude zájem města realizovat závěry plánu sociálních služeb končí individuální projekty NNO stagnace a útlum prorodinné politiky v ČR omezování služeb sociální prevence pro cílovou skupinu sociální služby pro cílovou skupinu poskytuje jeden zřizovatel (OCH); v případě nedostatku finančních prostředků může dojít k utlumení ukončení jednotlivých poskytovaných služeb 14

15 Souhrn cílů a opatření plánu SOS 1. Sociální služby pro rodiny s dětmi, děti, mládež a mladé dospělé Služby dle zákona č. 108/2006 Sb. Cíl 1. Zachování a rozvoj stávající sítě sociálních služeb pro rodiny s dětmi, děti, mládež a mladé dospělé Opatření 1.1 Opatření 1.2 Zachování a podpora stávající sítě sociálních služeb pro rodiny s dětmi, děti, mládež a mladé dospělé Rozvoj sítě sociálních služeb pro rodiny s dětmi, děti, mládež a mladé dospělé 2a) Rozšíření služeb nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (NZDM) o cílovou skupinu děti od 6 do 10 let 2b) Vznik terénní aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2c) Personální posílení odboru sociálních věcí a školství (OSVŠ) Městského úřadu Havlíčkův Brod o pozici sociálního pracovníka pro koordinaci aktivit v sociální oblasti Opatření 1.3 Provázání závěrů Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na roky se systémem financování sociálních a navazujících služeb pro cílovou skupinu z rozpočtu města Cíl 2. Zajištění informovanosti a vzájemná spolupráce zainteresovaných subjektů Opatření 2.1 Opatření 2.2 Opatření 2.3 Provozování a průběžná aktualizace elektronického informačního systému o sociálních službách Zahájení a prohlubování spolupráce s Krajským úřadem Kraje Vysočina při tvorbě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina (zvýšení metodické podpory) Zvýšení informovanosti veřejnosti a posilování spolupráce mezi jednotlivými poskytovateli sociálních služeb pro cílovou skupinu, NNO a městem Havlíčkův Brod Cíl 3. Podpora procesu plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit Opatření 3.1 Udržení procesu plánování sociálních služeb Opatření 3.2 Zpracování ročních akčních plánů plnění Střednědobého plánu sociálních služeb města Havlíčkův Brod, včetně ročních zhodnocení naplňování cílů a opatření tohoto plánu za jednotlivé oblasti v rámci implementace plánu. 15

16 Služby návazné a související Cíl S1. Udržení a rozvoj volnočasových aktivit pro cílovou skupinu Opatření s1.1 Informovanost veřejnosti o nabízených volnočasových aktivitách a zmapování nabídky pro trávení volného času Opatření s1.2 Programy určené pro rodinu (posilování vztahů v rodinách a programy prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti, včetně rodin náhradní rodinné péče) a využití Rodinných pasů ve sportovních a kulturních zařízeních města Opatření s1.3 Neorganizované volnočasové aktivity a zachování a rozvoj hřišť a sportovišť Cíl S2. Realizace sociálně preventivních programů a zvyšování bezpečnosti ve městě Opatření s2.1 Sociálně preventivní programy a spolupráce v rámci prevence sociálně nežádoucích jevů a kriminality Opatření s2.2 Bezpečnost ve městě Cíl S3. Prorodinná opatření a služby pro rodiny Opatření s3.1 Vznik a činnost pracovní skupiny Služby pro rodiny s dětmi a prorodinné aktivity Opatření s3.2 Opatření s3.3 Vytváření vhodných podmínek pro fungování rodin Osvětová a informační činnost a podpora prostředí přátelského rodině 16

17 Název cíle: II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod 1. Zachování a rozvoj stávající sítě sociálních služeb pro rodiny s dětmi, děti, mládež a mladé dospělé Jaké slabé stránky řeší - na území města nefunguje poskytovatel, který by se primárně věnoval ohroženým dětem v cílové skupině ve věkové kategorii do 10 let - není přímá návaznost na I. Komunitní plán sociálních služeb na období let a nyní probíhající projekt Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období let nedostatečné analytické podklady financování sociálních služeb - chybí sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi terénní služba (pomoc s výchovou dětí v rodině, hospodaření) - chybí sociální pracovník na městském úřadě Jaké silné stránky Využívá Jaké příležitosti by mohl využívat - ve městě existuje síť sociálních služeb pro tuto cílovou skupinu Charitní domov pro matky s dětmi (OCH); Středisko rané péče (OCH); Byty sociální rehabilitace (OCH); Občanská poradna (OCH); Ambulantní aktivizační služby pro rodinu (OCH); Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (OCH); Dům na půl cesty (Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.) - existují strategické dokumenty z oblasti plánování sociálních služeb ve městě z předešlých let (I. Komunitní plán sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod , Lokální akční plán sociálního začleňování na území města Havlíčkův Brod z roku 2009 cílová skupina senioři, děti a mládež, Modelový program slaďování profesního a rodinného života kraj Vysočina, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje Vysočina na období ) - zájem poskytovatelů o plánování sociálních služeb a jejich zapojení do celého procesu - město Havlíčkův Brod má uzavřené smlouvy s největšími poskytovateli sociálních služeb ( Fokus Vysočina, Úsvit zařízení SPMP Havlíčkův Brod, Oblastní charita Havlíčkův Brod) - grantový i dotační systém města Havlíčkův Brod, podporující sociální služby a volnočasové aktivity v sociální oblasti - praktické zkušenosti z plánování sociálních služeb v letech fungování systému včasné intervence na území města Havlíčkova Brodu - Psychocentrum (manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina) - telefonické linky bezpečí (existují pro děti, rodiče, týrané ženy, oběti násilných trestných činů) - ve městě existuje síť sociálních služeb pro tuto cílovou skupinu - existují strategické dokumenty z oblasti plánování sociálních služeb - Město Havlíčkův Brod má uzavřené smlouvy s největšími poskytovateli sociálních služeb - grantový a dotační systém města Havlíčkův Brod pro sociální oblast - praktické zkušenosti s plánováním sociálních služeb v letech realizace projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod - zájem města o plánování sociálních služeb - větší zapojení veřejnosti do plánování sociálních služeb další plánovací období z evropských zdrojů ( ) 17

18 Jakému ohrožení čelí - omezování služeb sociální prevence pro cílovou skupinu - končí individuální projekt Krajského úřadu Kraje Vysočina pro NNO v sociální oblasti (k ) - nedostatek finančních prostředků (zhoršující se ekonomická situace státu, kraje, města a rodin) - nezájem města nebo finanční neschopnost realizovat závěry plánu sociálních služeb - stagnace prorodinné politiky ČR - nejasnost odpovědnosti za financování sociálních a navazujících služeb pro cílovou skupinu - sociální služby pro cílovou skupinu poskytuje vždy jen jeden zřizovatel (Oblastní charita Havlíčkův Brod, Dům na půl cesty Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.); v případě nedostatku finančních prostředků může dojít k utlumení nebo ukončení jednotlivých poskytovaných služeb Krátký popis cíle - udržet a rozvíjet síť sociálních služeb pro cílovou skupinu v letech , neboť potřeba zachování a rozvoje těchto služeb neustále trvá a je aktuální. - zajistit podporu fungování a rozvoje stávajících služeb, které jsou žádoucí a které pro cílovou skupinu chybí - podporovat, rozvíjet a zkvalitňovat stávající síť sociálních služeb pro cílovou skupinu tak, aby odpovídala jejím potřebám - vycházet ze zákona o sociálních službách. - zajistit, aby sociální služby byly pro cílovou skupinu v Havlíčkově Brodě dostupné a využitelné. - zajistit návaznost sociálních služeb tak, aby bylo možné v případě potřeby občanům nabídnout komplexní péči a podporu - ve spolupráci města Havlíčkův Brod, Kraje Vysočina a MPSV zajistit základní předpoklady pro zachování stávajících sociálních služeb a jejich rozvoj v návaznosti na získané zkušenosti. Do kdy bude dosaženo cíle - v průběhu let dojde k zachování stávající sítě sociálních služeb pro cílovou skupinu alespoň v rozsahu roku v roce 2013: dojde k registraci a poskytování sociálně aktivizační služby rodiny s dětmi (terénní služba); dojde k zajištění poskytování sociálních služeb ohroženým dětem ve věkové kategorii do 10-ti let (rozšíření služeb nízkoprahového zařízení pro děti a mládež) dojde k personálnímu posílení odboru sociálních věcí a školství (OSVŠk) Městského úřadu Havlíčkův Brod o pozici sociálního pracovníka na plný úvazek pro koordinaci sociální oblasti Kritéria - zachování stávající sítě sociálních služeb pro cílovou skupinu - zachování kapacit sociálních služeb, minimálně tak, jako v roce vytvoření sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi; jedná se o terénní službu, která je určena rodinám s nezletilými dětmi v jejich přirozeném prostředí; posláním je podpora rodin v jejich úsilí zlepšit svou nepříznivou životní situaci a vytvořit tak bezpečné prostředí pro zdárný vývoj dětí; týká se především individuální podpory v místě bydliště rodiny - doprovázení, doučování, zprostředkování kontaktů s úřady, se školskými zařízeními aj., ale i specifických skupinových aktivit - bude zajištěno cílené poskytování sociálních služeb ohroženým dětem ve věkové kategorii do 10 let - dojde k personálním posílení odboru sociálních věcí a školství (OSVŠk) o pozici sociálního pracovníka na plný úvazek pro koordinaci sociální oblasti 18

19 Opatření, která vedou k naplnění cíle: 1.1 Zachování a podpora stávající sítě sociálních služeb pro rodiny s dětmi, děti, mládež a mladé dospělé, kterou tvoří: - Charitní domov pro matky s dětmi (Oblastní charita Havlíčkův Brod) - Středisko rané péče (Oblastní charita Havlíčkův Brod ) - Byty sociální rehabilitace (Oblastní charita Havlíčkův Brod) - Občanská poradna (Oblastní charita Havlíčkův Brod - Ambulantní aktivizační služby pro rodinu (Oblastní charita Havlíčkův Brod - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (Oblastní charita Havlíčkův Brod) - Dům na půli cesty (Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.) - Psychocentrum (manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina) 1.2 Rozvoj sítě sociálních služeb pro rodiny s dětmi, děti, mládež a mladé dospělé 2a) Rozšíření služeb Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (NZDM) o cílovou skupinu dětí od 6 do 10 let 2b) Vznik terénní sociálně aktivizační služby pro rodinu 2c) Personální posílení odboru sociálních věcí a školství (OSVŠ) o pozici sociálního pracovníka pro koordinaci sociální oblasti 1.3 Provázání závěrů Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na roky se systémem financování sociálních a navazujících služeb pro cílovou skupinu z rozpočtu města 19

20 Název opatření: Charakteristika opatření, jeho aktivit (popis, cílová skupina, období oddo, odpovědná osoba za realizaci aktivity) 1.1. Zachování a podpora stávající sítě sociálních služeb pro rodiny s dětmi, děti, mládež a mladé dospělé Ve městě působí několik poskytovatelů sociálních služeb, kteří zde provozují zařízení, či zde mají sídlo nebo kontaktní místo a poskytují registrované sociální služby cílové skupině. Cílem opatření je zachovat a podporovat stávající služby místních poskytovatelů služeb. Prostřednictvím opatření budou zajištěny základní předpoklady, zejména finanční a prostorové, pro zachování stávajících sociálních služeb pro cílovou skupinu: Azylový dům pro matky s dětmi (Oblastní charita Havlíčkův Brod) - Azylové zařízení, které pomáhá těhotným ženám, matkám s dětmi a ženám obětem domácího násilí překlenout nepříznivou sociální situaci, kterou nejsou schopny řešit samy, poskytnutím ubytování na nezbytně nutnou dobu. Středisko rané péče (Oblastní charita Havlíčkův Brod) - komplexní raná péče je určená dětem s postižením (tělesným, mentálním, kombinovaným, zdravotním), dětem ohroženým ve zdravém vývoji (nezralost, předčasný porod) maximálně do 7 let věku a rodinám těchto dětí. Hlavním cílem činnosti střediska je zlepšení kvality života dítěte s postižením a jeho rodiny díky včasnému rozpoznání handicapu a naučení se starat o takto postižené dítě. Byty sociální rehabilitace (Oblastní charita Havlíčkův Brod) - byty sociální rehabilitace jsou pobytové zařízení pro mladé plnoleté osoby opouštějící ústavní zařízení nebo pěstounskou péči. Tito mladí lidé nemají žádné sociální zázemí a vyřešenou bytovou situaci. Poskytujeme jim dočasné ubytování v malometrážních bytech, během něhož by si měli nacvičit dovednosti pro samostatný život. Občanská poradna (Oblastní charita Havlíčkův Brod) - služby občanského poradenství jsou poskytovány lidem, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci, nebo jim taková situace hrozí, neznají svá práva a povinnosti, dostupné služby nebo nejsou schopni vyjádřit své potřeby a hájit své oprávněné zájmy. Cílovou skupinou jsou lidé hledající informace, rady a pomoc při prosazování svých oprávněných zájmů a práv. Ambulantní aktivizační služba pro rodinu (Oblastní charita Havlíčkův Brod) - je určena pro uživatele, kteří dochází po předešlé domluvě na pracoviště sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (Mateřské centrum Zvoneček); Je možné zde řešit sociálněprávní problémy, finanční situaci aj. a současně využívat ostatní nabídky služeb. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (Oblastní charita Havlíčkův Brod)- Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je sociální služba (dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách), ve které pracovníci poskytují dětem a mládeži ve věku mezi 10. a 20. rokem života pomoc v obtížných situacích a také formou prevence usilují o to, aby mladí lidé obtížné situace zažívali v co nejmenší míře a byli si vědomi případných rizik. Dům na půl cesty (Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.) - posláním pobytové služby je poskytovat odborným způsobem podporu mladým lidem bez rodinného zázemí, aby dokázali lépe uspět v samostatném životě. 20

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji",

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolín Komunitní plán sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02)

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Metodická příručka, která vznikla za podpory EVROPSKÉ UNIE Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Manuál zavádění poskytování

Více

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

Analýza stavu dětských práv v České republice

Analýza stavu dětských práv v České republice Analýza stavu dětských práv v České republice Děti v náhradní péči a děti ohrožené ztrátou rodičovské péče Autoři: Mgr. Jan Folda (editor, Sdružení SOS dětských vesniček) Mgr. Alena Svobodová (Poradna

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje ch služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 2017 Akční plán rozvoje ch služeb

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015 Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Prosinec 2014 Obsah Seznam zkratek... 3 Důležité pojmy... 3 Úvod... 5

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015

REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015 REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát města Plzně Plzeň, červen 2014 Obsah: I. Cíle a opatření společné více oblastem... 4 I. 1 Seznam cílů a opatření aktuálních pro

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Analýza potřeb poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v Olomouci

Analýza potřeb poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v Olomouci 2012 Analýza potřeb poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v Olomouci Zpracováno pro potřeby statutárního města Olomouc SocioFactor s.r.o. 1 www.sociofactor.eu Analýza potřeb poskytovatelů a uživatelů

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Odborný konzultant: Centrum evropského projektování - regionální rozvojová agentura Wonkova 1142 500 02 Hradec Králové

Odborný konzultant: Centrum evropského projektování - regionální rozvojová agentura Wonkova 1142 500 02 Hradec Králové Strategie rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého kraje 2007-2015 je výsledkem práce Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje a členů pracovních skupin. Odborný konzultant: Centrum evropského

Více

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020 Koncepce podpory rozvoje a péče o nadané na období let 2014 2020 1 Obsah 1 Úvodem... 3 1.1 Vymezení pojmu... 4 2 Zhodnocení plnění Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009 2013...

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Číslo projektu: E/01/1/043 OBSAH Úvod 3 Úprava pracovněprávních

Více

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2013 Tato studie byla vytvořena v rámci projektu Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě

Více

Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal

Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal - 1 - Obsah Cíl:... 3 Používané pojmy a zkratky... 3 I. Výchozí principy

Více

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012 2015 I. Úvod Vláda České republiky se schválením Národní strategie ochrany práv dětí (usnesením č. 4 ze dne 4. ledna 2012) zavázala vytvořit

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více