II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období Město Havlíčkův Brod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod"

Transkript

1 II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období Město Havlíčkův Brod 1

2 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí - osoby závislé na návykových látkách, osoby bez přístřeší a osoby ohrožené sociálním vyloučením - osoby zdravotně postižené a duševně nemocné - senioři Mgr. Marek Topolovský PhDr. Ivana Štrossová Jana Hylišová Bc. Alena Škarková Miroslav Krajcigr Martin Prášek, DiS. Ing. Tomáš Hermann Havlíčkův Brod leden 2013 Projekt Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na základě výzvy č. 65 Podpora procesů plánování sociálních služeb, oblast podpory Podpora sociální integrace a sociálních služeb. Číslo projektu OP LZZ: CZ.1.04/3.1.03/ Realizace projektu: duben 2011 březen

3 Obsah: Úvodní slovo 6 Oddíl A. Plánování služeb v našem městě 7 A.1 Plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod 7 A.2 Účel II. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 10 A.3 Kontext plánu SOS na národní a regionální úrovni 11 Oddíl B. Vedení procesu plánování sociálních služeb 12 B.1 Organizační struktura procesu plánování sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod kapitola Sociální služby pro rodiny s dětmi, děti, mládež a mladé dospělé 13 Přehled organizací zastoupených v pracovní skupině 1 13 SWOT analýza pracovní skupiny 1 14 Souhrn cílů a opatření PS1 15 Služby dle zákona č. 108/2006 Sb. návrh cílů a opatření 17 Služby návazné a související návrh cílů a opatření 40 Služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 1.1 Cíl 1. Zachování a rozvoj stávající sítě sociálních služeb pro cílovou skupinu 17 Opatření 1.1 Zachování a podpora stávající sítě 20 Opatření 1.2 Rozvoj sítě sociálních služeb 22 a) Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 23 b) Terénní aktivizační služba pro rodiny s dětmi 24 c) Personální posílení OSVŠk sociální pracovník 25 Opatření 1.3 Provázání závěrů plánu se systémem financování Cíl 2. Zajištění informovanosti a vzájemná spolupráce 29 Opatření 2.1 Provoz a aktualizace elektronického info systému 31 Opatření 2.2 Spolupráce s krajem při tvorbě krajského plánu SOS 32 Opatření 2.3 Zvýšení informovanosti a posilování spolupráce Cíl 3. Podpora procesu plánování SOS 36 Opatření 3.1 Udržení procesu plánování SOS 37 Opatření 3.2 Zpracování ročních akčních plánů, vyhodnocování plnění 38 Služby návazné a související 1.4 Cíl S1 Udržení a rozvoj volnočasových aktivit pro cílovou skupinu 40 Opatření s1.1 Informovanost o volnočasových aktivitách, nabídka 42 Opatření s1.2 Programy pro rodinu, rodinné pasy 43 Opatření s1.3 Zachování a rozvoj hřišť a sportovišť Cíl S2 Realizace preventivních programů a zvyšování bezpečnosti 45 Opatření s2.1 Sociálně preventivní programy 46 Opatření s2.2 Bezpečnost ve městě Cíl S3 Prorodinná opatření a služby pro rodiny 48 Opatření s3.1 Vznik pracovní skupiny služby pro rodiny s dětmi 49 Opatření s3.2 Vytváření vhodných podmínek pro fungování rodin 50 Opatření s3.3 Osvěta a podpora prostředí přátelského rodině kapitola Sociální služby pro osoby závislé na návykových látkách, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením 53 Přehled organizací zastoupených v pracovní skupině 2 53 SWOT analýza pracovní skupiny 2 54 Souhrn cílů a opatření PS2 56 Služby dle zákona č. 108/2006 Sb. návrh cílů a opatření 58 Služby návazné a související návrh cílů a opatření 75 3

4 Služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 2.1 Cíl 1. Podpora a rozvoj stávajících sociálních služeb pro cílovou skupinu 58 Opatření 1.1 Udržení stávajících služeb 59 Opatření 1.2 Zajistit rozvoj nových sociálních služeb 61 a) Nízkoprahové denní centrum 61 b) Sociálně aktivizační služby (terénní) Cíl 2. Zavedení komplexního systému sociální práce 65 Opatření 2.1 Vznik pracovního místa - terénní sociální pracovník 67 Opatření 2.2 Analýza a navržení postupu zajištění terénní práce 69 Opatření 2.3 Koncepce práce se sociálně vyloučenými Cíl 3. Zvýšení informovanosti a spolupráce 71 Opatření 3.1 Zlepšení informovanosti o službách a soc. firmách 72 Opatření 3.2 Zlepšení spolupráce s krajem financování a tvorba sítě SOS 73 Služby návazné a související 2.4 Cíl S1 Podpora nestátních neziskových organizací a sociálních firem 75 Opatření s1.1 Zadávání práce NNO a sociálním firmám 77 Opatření s1.2 Ocenění neziskových činností a podnikání v soc. oblasti Cíl S2 Vznik koncepce a koordinace dobrovolnictví 80 Opatření s2.1 Centrální koordinace dobrovolníků Cíl S3 Podpora primárních preventivních školních programů 83 Opatření s3.1 Spoluúčast města na preventivních programech kapitola Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, duševně nemocné 86 Přehled organizací zastoupených v pracovní skupině 3 86 SWOT analýza pracovní skupiny 3 87 Souhrn cílů a opatření PS3 88 Služby dle zákona č. 108/2006 Sb. návrh cílů a opatření 90 Služby návazné a související návrh cílů a opatření 110 Služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 3.1 Cíl 1. Udržení, podpora a rozvoj stávajících soc. služeb pro cílovou skupinu 90 Opatření 1.1 Udržení a podpora stávajících služeb 92 Opatření 1.2 Rozvoj nových sociálních služeb 94 a) Sociální rehabilitace ergodiagnostické centrum 94 b) Chráněné bydlení 95 c) Burzy filantropie Cíl 2. Zajistit větší informovanost o sociálních službách 97 Opatření 2.1 Zajištění informovanosti v Havlíčkobrodských listech 99 Opatření 2.2 Zajištění informovanosti v kabelové televizi 100 Opatření 2.3 Osvětové kampaně 101 Opatření 2.4 Ocenění pro pracovníka v sociální oblasti Cíl 3. Vytvořit podmínky pro lepší koordinaci sociálních služeb 104 Opatření 3.1 Zlepšení spolupráce s Krajem Vysočina - plánování SOS 105 Opatření 3.2 Setkávání vedení města s občany 106 Opatření 3.3 Zlepšení spolupráce poskytovatelů služeb a sdružení ZP Cíl 4. Kontaktní pracovník pro oblast SOS 108 Opatření 4.1 Kontaktní pracovník na MěÚ 109 Služby návazné a související 3.5 Cíl S1 Odstranění architektonických a komunikačních bariér 110 Opatření s1.1 Odstranění architektonických bariér 111 Opatření s1.2 Odstranění komunikačních bariér Cíl S2 Zlepšení podmínek pro získání práce osob ZP a duševně nemocných 114 Opatření s2.1 Podpora sociálních firem 115 Opatření s2.2 Spolupráce TS HB a Fokusu Vysočina 115 Opatření s2.3 Podpora zaměstnavatelů osob se ZP 116 4

5 3.7 Cíl S3 Zajištění prostor pro činnost organizací ZP 117 Opatření s3.1 Prostory pro činnost svazů a sdružení ZP Cíl S4 Pořízení Euroklíčů pro osoby ZP 120 Opatření s4.1 Zakoupení a půjčování euroklíčů Cíl S5 Možnost nabídky bezbariérového bydlení pro osoby ZP 121 Opatření s5.1 Úprava směrnice pro přidělování městských bytů kapitola Sociální služby pro seniory 123 Přehled organizací zastoupených v pracovní skupině SWOT analýza pracovní skupiny Souhrn cílů a opatření PS4 126 Služby dle zákona č. 108/2006 Sb. návrh cílů a opatření 128 Služby návazné a související návrh cílů a opatření 144 Služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 4.1 Cíl 1. Zajištění komplexní informovanosti o SOS kontaktní místo 128 Opatření 1.1 Vytvoření kontaktního místa Senior Pointu Cíl 2. Zlepšení spolupráce s Krajem Vysočina v oblasti plánování SOS 131 Opatření 2.1 Spolupráce kraje a města v plánování a financování SOS Cíl 3. Zprostředkování kontaktu s přirozeným prostředím 133 Opatření 3.1 Zlepšení dopravní obslužnosti MHD domov Reynkova 134 Opatření 3.2 Zlepšení dopravní obslužnosti MHD domov U Panských Cíl 4. Operativní výběr žadatelů do DPS 137 Opatření 4.1 Čtvrtletní výběr žadatelů do domu s pečovatelskou službou Cíl 5. Rozšíření kapacity stávajících a vznik nových pobytových služeb 139 Opatření 5.1 Rozšíření kapacity Domova pro seniory U Panských 140 Opatření 5.2 Vznik nové služby hospicová péče Cíl 6. Posouzení stavu využití služeb poskytovaných v DPS 142 Opatření 6.1 Analýza současného stavu využívání služeb v DPS 143 Služby návazné a související 4.7 Cíl S1 Podpora aktivizace seniorů a prevence soc. vyloučení Senior Pas 144 Opatření s1.1 Slevy pro uživatele v zařízeních TS HB 145 Opatření s1.2 Informační kampaň pro poskytovatele a uživatele služeb Cíl S2 Podpora rozvoje dobrovolnictví 147 Opatření s2.1 Sdílení informací společné schůzky 148 Opatření s2.2 Plán efektivního získávání dobrovolníků pro CS seniorů Cíl S3 Zlepšení občanské vybavenosti lavičky a veřená WC 150 Opatření s3.1 Vytipování vhodných míst a umístění laviček 150 Opatření s3.2 Vytipování vhodných míst a otevření veřejných WC Cíl S4 Zajištění vhodného prostoru pro setkávání seniorů 152 Opatření s4.1 Vytipování vhodného prostoru 153 Oddíl C. Souhrn a závěr 154 C.1 Celkový souhrn cílů a opatření plánu SOS 154 C.2 Užité zkratky a terminologie 160 C.3 Poděkování 160 5

6 Úvodní slovo Vážení a milí spoluobčané, je Vám předložen obsáhlý dokument Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod. Vychází z principů komunitního plánování, kterému se v našem městě věnujeme již od roku Komunitní plánování je metoda pro vytvoření takového systému sociálních služeb, který odpovídá zjištěným místním potřebám a místním odlišnostem. Současně zajišťuje efektivní využití finančních prostředků vynakládaných na sociální služby. Komunitní plánování je možnost, jak se dozvědět a promluvit si o opravdových potřebách všech, jichž se sociální služby jakýmkoliv způsobem týkají. Nabízí prostor pro vzájemný dialog, což je mnohdy věc, která nám chybí nejvíce. Bavit se mezi sebou, slyšet a pochopit problémy, názory a požadavky ostatních. Snažit se společně prosadit dobrou věc bez skupinových či osobních zájmů. Kdokoli z nás se v životě může dostat do situace, kdy si nebude schopen pomoci zcela sám a bude alespoň částečně potřebovat pomoc druhých, ať už pro sebe nebo pro své blízké. Proto se pomocí střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb snažíme vytvořit v našem městě takové podmínky aby se nikdo z nás nemusel tíživých životních situací obávat a věděl kdo a jak mu může pomoci. Na přípravě plánu se podílela řada subjektů vedle zástupců města také poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb i jednotliví občané.všichni si zaslouží poděkování za svou práci a čas, který tomu po dobu uplynulého roku věnovali. Věřím, že díky tomuto plánu se postupně zvýší rozsah, kvalita a efektivita poskytovaných sociálních služeb v našem městě. Doufám, že to bude živý materiál, který se bude dále rozvíjet dle aktuálních potřeb občanů. V úctě n g. I Ing. Ivan Kuželka místostarosta města Havlíčkův Brod 6

7 Oddíl A. Plánování služeb v našem městě A.1 Plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod Jak to začalo? V srpnu roku 2002 byla prostřednictvím Kraje Vysočina našemu městu nabídnuta možnost účastnit se Výcviku k podpoře ke komunitnímu plánování. Město se prostřednictvím odboru sociálních věcí do tohoto projektu zapojilo a tzv TRIÁDA, složená ze zástupců zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů služeb, absolvovala výcvik a získala licenci na zavádění komunitního plánování v sociálních službách. Naše město se tak stalo pilotním městem Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v procesu komunitního plánování sociálních služeb. V únoru roku 2003 se uskutečnila první pracovní schůzka koordinační skupiny s veřejností. Vzhledem k tomu, že problematika sociálních služeb je široké téma, které zasahuje do několika oblastí, shodli se účastníci na vytvoření tří pracovních skupin. První skupina řešila problematiku seniorů, druhá problematiku zdravotně postižených a duševně nemocných, třetí problematiku rodin, dětí a mládeže, minorit a občanů sociálně vyloučených. Na návrh těchto 3 pracovních skupin schválilo zastupitelstvo města usnesením 149/05 ze dne I. Komunitní plán sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod jako strategický dokument, určující hlavní směry rozvoje sociálních služeb ve městě na období let V následujících letech došlo k uskutečnění významné části opatření navrhovaných schváleným KP. Dle odhadu pracovníků odboru sociálních věcí a školství byl plán splněn přibližně na 70 %. Nedocházelo však k podrobnému rozboru, každoročnímu vyhodnocování plnění plánu, ani k jeho detailnější konkretizaci na kratší časová období, např. jednoho roku s návazností na rozpočet města. Lze říci, že s plánem se nepracovalo do té míry, aby byl plně využit a lépe naplnil očekávání těch, kteří se na jeho tvorbě podíleli. To by mělo být poučením pro následující období po přijetí plánu č. 2. V návaznosti na I. KP město od realizuje dvouletý projekt Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod (dále jen plán či plán SOS ), podpořený finanční dotací ve výši 100% uznatelných nákladů z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ; č. projektu CZ.1.04/3.1.03/ ). Součástí projektu byly tyto aktivity: - úvodní konference (červen 2011) - podklady a analýzy pro tvorbu plánu SOS (srpen 2011 leden 2012) - veletrhy sociálních služeb (září 2011, listopad 2012) - tvorba střednědobého plánu SOS (únor 2012 únor 2013) - elektronický katalog a systém vyhodnocování poskytovaných sociálních služeb (listopad 2012 březen 2013) - závěrečná konference (březen 2013) - vedení projektu činnost projektového týmu (administrace, schůzky, monitorovací zprávy, publicita, účetnictví, aj.) 7

8 Koordinátory projektu byli Ing. Tomáš Hermann a Mgr. Marek Topolovský na projektu se dále podílela paní Jiřina Beranová, Milada Benešová a další spolupracovníci; garantem celého procesu byl resortní místostarosta ing. Ivan Kuželka. Veletrhy sociálních služeb město pořádalo ve spolupráci s Centrem pro zdravotně postižené kraje Vysočina a Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých. Hlavním výstupem projektu (a zároveň monitorovacím ukazatelem) je Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území města Havlíčkův Brod pro roky II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb navazuje na zmíněný I. Komunitní plán, realizovaný v předchozích letech. Jeho cílem je během následujících tří let rozvíjet síť sociálních služeb tak, aby lépe vyhovovala občanům města a citlivěji reagovala na jejich potřeby. Na tvorbě plánu se podílely 4 pracovní skupiny, každá se věnovala problematice jiné cílové skupiny uživatelů služeb: 1) rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí 2) osoby závislé na návykových látkách, osoby bez přístřeší a osoby ohrožené sociálním vyloučením 3) osoby se zdravotním postižením, osoby duševně nemocné 4) senioři Cílem pracovních skupin bylo navrhnout a připravit soubor priorit a opatření, která umožní zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb zaměřených na příslušnou cílovou skupinu. V každé skupině se sešli zástupci zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb, dveře však byly a jsou nadále otevřeny i veřejnosti a každému, kdo má o danou problematiku zájem. Velikost skupin není pevně daná, každá měla dobrovolných členů z řad odborné i laické veřejnosti. Pracovní skupiny se scházely od února do prosince 2012, většinou jednou měsíčně, v případě potřeby i častěji. Jednání probíhala v zasedacích místnostech městského úřadu, Oblastní charity, Českého svazu žen i v domovech pro seniory Reynkova a U Panských. Účast v pracovní skupině byla dobrovolná a nebyla finančně honorovaná. Výstupem bylo kompletní zpracování rozvojového plánu sociálních služeb, jenž je předkládán zastupitelstvu města. Vedoucími pracovních skupin byli: - PhDr. Ivana Štrossová (PS1) - Jana Hylišová (PS4) - Miroslav Krajcigr (PS2) - Martin Prášek, DiS. a po něm Bc. Alena Škarková (oba PS3). Výstupy pracovních skupin byly do plánu zapracovány formou hlavních cílů a opatření, jež se primárně týkají sociálních služeb definovaných zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách. Veškerá související problematika byla pak zařazena do služeb návazných, které se sociální oblastí úzce souvisí, nejsou však definovány přímo zákonem. Těmto službám a tématům nicméně pracovní skupiny věnovaly obdobnou pozornost vzhledem k tomu, že se z velké části jedná o záležitosti, které jsou veřejností připomínkovány či považovány za důležité. Plán ukazuje, kam by město, bude-li chtít, mohlo v sociální oblasti směřovat. 8

9 Návrh plánu je po projednání výborem ZM pro sociální a zdravotní tématiku ( ) předkládán zastupitelstvu města dne 18. února Jako každý koncepční dokument by i II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb měl projít důkladnou diskusí a připomínkováním ze strany co nejširšího spektra subjektů, které mají co říct k sociální problematice. Došlé připomínky, ať ze strany členů pracovních skupin, zástupců poskytovatelů či uživatelů služeb, zastupitelů, odborné i laické veřejnosti jsou a budou postupně vypořádány a úpravy do plánu zapracovány. O úpravách budou též informovány pracovní skupiny. Navrhované cíle a konkrétní opatření k jejich splnění jsou ze strany pracovních skupin doporučovány zastupitelstvu města k přijetí. Není to samozřejmě dogma, řada věcí se bude teprve konkretizovat, upřesňovat, a to po stránce organizační, finanční i časové tedy i uváděné termíny uskutečnění jsou pouze doporučující a odráží mj. názor členů pracovních skupin na prioritu daného opatření. Nepochybně bude též záležet na finančních možnostech města, které z opatření zařadí do rozpočtu příslušného roku. Částky uvedené v plánu jsou pouze orientačními odhady, které se budou zpřesňovat při tvorbě podrobných jednoletých akčních plánů. Obsah plánu tedy není dogmatickým imperativem ( tak to bude a nejinak ) daleko víc se jedná o živý dokument, který bude postupně upřesňován a plněn dle aktuálních možností a vůle příslušných městských orgánů. Aby byl dokument skutečně živý, musí s ním někdo pracovat. Takže i když se doposud uskutečnila již řada setkání pracovních skupin, neznamená to, že sklaply desky a ukončily svou činnost, či že jsou nově příchozím uzavřené - právě naopak! Představitelé radnice, zástupci poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb by touto cestou mezi sebe rádi pozvali všechny, kterým osud sociálních služeb v našem městě není lhostejný a kteří by se na procesu plánování chtěli aktivně podílet. Na schválení plánu by měl totiž navázat nový projekt, podaný městem na podzim 2012 a již schválený ze strany MPSV ČR k finanční podpoře z OP LZZ (č. CZ.1.04/3.1.03/ ). Obsahem projektu je vlastní realizace II. střednědobého plánu, jeho pravidelné vyhodnocování, zjišťování aktuálních potřeb klientů, pokračování činnosti pracovních skupin a tvorba jednoletých podrobných plánů. Součástí jsou též každoroční veletrhy sociálních služeb a výstavy kompenzačních pomůcek, a také odborné konference. Nový projekt časově přímo naváže na stávající, tj. začne po a s činností pracovních skupin se v něm nadále počítá. Bližší informace o procesu plánování sociálních služeb ve městě Havlíčkově Brodě je možné najít na webové adrese města 9

10 A.2 Účel II. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod Plán rozvoje sociálních služeb je druhým dokumentem města Havlíčkova Brodu v sociální oblasti, který v sobě spojuje politické zadání, názory odborníků, požadavky poskytovatelů, potřeby a zpětné vazby uživatelů sociálních služeb a data z informačního systému o sociálních službách ve městě Havlíčkův Brod. Plán rozvoje sociálních služeb musí vznikat, měnit se a rozvíjet nejen před zraky celé veřejnosti, ale přímo za aktivní účasti všech, koho se týká. Až nastane chvíle, kdy budeme potřebovat nějakou sociální službu, je třeba, aby potřebná služba byla v dosahu, v odpovídající kvalitě, abychom si ji mohli dovolit, abychom se na ni mohli spolehnout a abychom byli chráněni proti zneužívání nebo špatnému zacházení. Kdokoli se může během svého života dostat do nepříznivé sociální situace, v níž bude potřebovat sociální služby, a proto všichni musí mít možnost do plánování mluvit. Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají a zajišťují. To konkrétně znamená, že: služby jsou dostupné (kapacitně, místně, časově ), služby jsou kvalitní, reagují na potřeby uživatelů, nabídka služeb je přehledná a srozumitelná, finanční prostředky jsou vynakládány jen na takové služby, které jsou potřeba. Princip plánování sociálních služeb předpokládá zapojení a úzkou spolupráci aktivních zainteresovaných občanů: uživatelů sociálních služeb (lidí, kteří využívají sociálních služeb) poskytovatelů sociálních služeb (příspěvkové organizace města a kraje a nestátní neziskové organizace, které jsou činné v sociální oblasti) zadavatelů sociálních služeb (představitelé města a kraje zastupitelé, radní, zástupci úřadu) veřejnost Dalším charakteristickým znakem je důraz kladený na dialog a vyjednávání a současně dosažení výsledku, který je přijat a podporován většinou účastníků. Plánování sociálních služeb je tedy ve své podstatě nekončící proces: hledání potřeb v oblasti sociálních služeb, které v dané oblasti vyvstávají, stanovování priorit, co budeme řešit dříve a co později, porovnávání potřeb s dostupnými zdroji (finančními a materiálními možnostmi zadavatele a poskytovatelů služeb). Výsledkem celého procesu je střednědobý plán rozvoje sociálních služeb jako kompromis mezi potřebami a zdroji jejich uspokojení (potřeby uživatelů na jedné straně a možnosti financování na straně druhé). Plánování sociálních služeb vychází ze zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, který hovoří o tvorbě tzv. střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, jenž se zpracovává ve spolupráci se zadavateli (kraj, město), poskytovateli sociálních služeb a samotnými uživateli 10

11 služeb (zmiňovaný princip komunitní triády) jako důležitý nástroj při zjišťování potřeb poskytování sociálních služeb, zpracovávaný ve spolupráci všech zainteresovaných stran. Hodnoty zachycené v principech odlišují metodu komunitního plánování od jiných plánovacích postupů, především: důrazem na aktivní roli uživatelů sociálních služeb a zastoupení jejich zájmů v procesu plánování, zapojením širokého okruhu lidí a spolupracovníků do tvořivé práce, opakovaným ověřováním závěrů s potřebami uživatelů a veřejnosti, důrazem na vyjednávání a zplnomocnění veřejnosti kontrolovat postup rozhodování i uskutečňování. Proces plánování sociálních služeb není způsob, jak splnit všem lidem jejich přání a očekávání. Proces plánování sociálních služeb znamená především dialog a spolupráci občanů, institucí a organizací ve městě tak, aby každý kdo potřebuje, nalezl kvalitní pomoc, efektivně využívající dostupné zdroje., nalezl kvalitní pomoc, A.3 Kontext plánu na národní a regionální úrovni Proces plánování rozvoje sociálních služeb je v České republice v posledních letech velmi progresivním trendem, jak vytvářet na principu dialogu a partnerství efektivní sítě sociálních služeb. S nabytím účinnosti zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách mají obce podle 94 možnost zpracovávat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s krajem, poskytovateli sociálních služeb na území obce a za účasti osob, kterým jsou poskytovány sociální služby. Na krajské úrovni podle 95 kraj zpracovává střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s obcemi na území kraje, se zástupci poskytovatelů sociálních služeb a se zástupci osob, kterým jsou poskytována sociální služby. Na národní úrovni ministerstvo podle 96 zpracovává střednědobý národní plán rozvoje sociálních služeb za účasti krajů, zástupců poskytovatelů sociálních služeb a zástupců osob, kterým jsou poskytovány sociální služby. 11

12 Oddíl B. Vedení procesu plánování sociálních služeb B.1 Organizační struktura v rámci procesu plánování sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod: RADA MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD ZASTUPITELSTVO MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD VÝBOR ZM PRO SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ TÉMATIKU ŘÍDÍCÍ TÝM PROJEKTU Vedoucí pracovní skupiny péče o rodiny s dětmi, děti, mládež a mladé dospělé seniory Skupina péče o rodiny s dětmi, děti, mládež a mladédospělé - zadavatelé - poskytovatelé - uživatelé - veřejnost Manažer projektu Místostarosta pro sociální oblast TÝM VEDOUCÍCH PRACOVNÍCH SKUPIN Vedoucí pracovní skupiny péče o osoby závislé na návykových látkách, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením PRACOVNÍ SKUPINY Skupina péče o osoby závislé na návykových látkách, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením - zadavatelé - poskytovatelé - uživatelé - veřejnost Asistent manažera Vedoucí pracovní skupiny péče o osoby se zdravotním postižením, osoby duševně nemocné Skupina péče o osoby se zdravotním postižením, osoby duševně nemocné - zadavatelé - poskytovatelé - uživatelé - veřejnost Vedoucí pracovní skupiny péče o seniory Skupina péče o seniory - zadavatelé - poskytovatelé - uživatelé - veřejnost Realizace procesu Řízení PODKLADOVÉ MATERIÁLY PRO TVORBU PLÁNU, ANALÝZY Informační systém sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod Socio-demografická analýza města Havlíčkův Brod Názorový průzkum mezi uživateli sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod Vstupní analýzy pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod 12

13 1. kapitola Sociální služby pro rodiny s dětmi, děti, mládež a mladé dospělé Obsah: Přehled organizací zastoupených v pracovní skupině 1 - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí SWOT analýza pracovní skupiny 1 Souhrn cílů a opatření plánu SOS navržených pracovní skupinou 1 Služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách navrhované cíle a opatření Služby návazné a související - navrhované cíle o opatření Přehled organizací zastoupených v pracovní skupině rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí Pracovní skupina měla cca 15 členů, kteří zastupovali tyto organizace: - Výbor ZM pro sociální a zdravotní tématiku - Český svaz žen - Informační a poradenské centrum Vysočina - Charitní domov pro matky s dětmi - Mateřské centrum Zvoneček - Oblastní charita H.Brod nízkoprahové centrum - Občanská poradna OCH - Občanské sdružení Beruška HB - Církev bratrská - Odbor sociálních věcí a školství MěÚ - Obchodní akademie a hotelová škola - Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s. - Naše rodina o.s. - Probační a mediační služba ČR - veřejnost Skupina se scházela pravidelně každý měsíc v zasedací místnosti Českého svazu žen v Horní ulici, celkem se jednalo o 10 schůzek. Účast byla zejména v počátečních měsících velmi dobrá. Velké poděkování si každopádně zaslouží všichni členové pracovní skupiny, kterým stálo za to přijít a společně řešit otázky týkající se poskytování sociálních služeb, ale nejenom těch. Ve svém volném čase a bez nároku na odměnu vložili do tvorby SWOT analýzy, cílů a opatření pro Střednědobý plán sociálních služeb své myšlenky, nápady a náměty a za necelý rok odvedli obrovský kus práce. Z jejího výsledku je zřejmé, že opravdu usilují o zlepšení a další rozvoj služeb pro rodiny, děti, mládež a mladé dospělé v souladu s potřebami obyvatel Havlíčkova Brodu. PhDr. Ivana Štrossová, vedoucí skupiny 1 13

14 SWOT ANALÝZA rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí Silné stránky (S) ve městě existuje síť (systém) sociálních služeb pro tuto cílovou skupinu existují některé strategické dokumenty z oblasti plánování sociálních služeb ve městě zájem části veřejnosti o informace k této problematice (v případě, že tyto služby bezprostředně potřebují) zájem poskytovatelů o plánování sociálních služeb a jejich zapojení do celého procesu uzavřené smlouvy s největšími poskytovateli sociálních služeb (Fokus, Úsvit, OCH) grantový i dotační systém podpory sociálních služeb a volnočasových aktivit města Havlíčkův Brod na území města funguje síť předškolních zařízení široká nabídka organizovaných volnočasových aktivit pro děti a mládež (např. AZ Centrum, volnočasové kroužky při školách, ZUŠ, TJ Jiskra, ) k dispozici jsou volně přístupná hřiště u základních škol i další volně přístupné sportovní plochy (např. Plovárenská, Jihlavská, skate park) a dětská hřiště např. (park Budoucnost, nábřeží, ) dostupnost volnočasových aktivit pro děti a mládež (cenová, místní) praktické zkušenosti z plánování sociálních služeb v letech prostor pro zveřejňování informací (např. Havlíčkobrodské listy, Radniční okénko) Příležitosti (O) probíhá projekt plánování sociálních služeb zájem města o plánování sociálních služeb větší zapojení veřejnosti do plánování sociálních služeb rozvoj terénních služeb pro cílovou skupinu (sociálně aktivizační služby, sociální byty ) kvalitativní zlepšení informovanosti - elektronický katalog služeb další plánovací období pro evropské projekty využití Rodinných pasů pro aktivity rodin Slabé stránky (W) nízké zapojení uživatelů nedostatečné analytické podklady nedostatečný a neaktuální informační systém (vhodný způsob, vhodné místo, dostatečný rozsah) absence služeb pro problémovou mládež po ukončení fungování Ponorky (nyní NPC) není přímá návaznost na I. KP sociálních služeb a probíhající projekt NPC se věnuje pouze vybrané cílové skupině Krajský úřad Kraje Vysočina nespolupracuje při tvorbě střednědobého plánu sociálních služeb s obcemi chybí pobytová služba středisko výchovné péče (děti do 18-ti let s výchovnými problémy) cenová přístupnost volnočasových aktivit pro sociálně slabé rodiny (nízkopříjmové rodiny, nezaměstnaní oba nebo jeden z rodičů apod.) nízká podpora využití Rodinných pasů v zařízeních města nedostatečná komunikace mezi jednotlivými poskytovateli chybějící nebo velmi nízká spolupráce mezi NNO absence hlídací služby pro děti do 3 let nedostatek míst ve školkách Hrozby (T) nedostatek financí (zhoršující se ekonomická situace státu, kraje, města a rodin) nebude zájem města realizovat závěry plánu sociálních služeb končí individuální projekty NNO stagnace a útlum prorodinné politiky v ČR omezování služeb sociální prevence pro cílovou skupinu sociální služby pro cílovou skupinu poskytuje jeden zřizovatel (OCH); v případě nedostatku finančních prostředků může dojít k utlumení ukončení jednotlivých poskytovaných služeb 14

15 Souhrn cílů a opatření plánu SOS 1. Sociální služby pro rodiny s dětmi, děti, mládež a mladé dospělé Služby dle zákona č. 108/2006 Sb. Cíl 1. Zachování a rozvoj stávající sítě sociálních služeb pro rodiny s dětmi, děti, mládež a mladé dospělé Opatření 1.1 Opatření 1.2 Zachování a podpora stávající sítě sociálních služeb pro rodiny s dětmi, děti, mládež a mladé dospělé Rozvoj sítě sociálních služeb pro rodiny s dětmi, děti, mládež a mladé dospělé 2a) Rozšíření služeb nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (NZDM) o cílovou skupinu děti od 6 do 10 let 2b) Vznik terénní aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2c) Personální posílení odboru sociálních věcí a školství (OSVŠ) Městského úřadu Havlíčkův Brod o pozici sociálního pracovníka pro koordinaci aktivit v sociální oblasti Opatření 1.3 Provázání závěrů Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na roky se systémem financování sociálních a navazujících služeb pro cílovou skupinu z rozpočtu města Cíl 2. Zajištění informovanosti a vzájemná spolupráce zainteresovaných subjektů Opatření 2.1 Opatření 2.2 Opatření 2.3 Provozování a průběžná aktualizace elektronického informačního systému o sociálních službách Zahájení a prohlubování spolupráce s Krajským úřadem Kraje Vysočina při tvorbě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina (zvýšení metodické podpory) Zvýšení informovanosti veřejnosti a posilování spolupráce mezi jednotlivými poskytovateli sociálních služeb pro cílovou skupinu, NNO a městem Havlíčkův Brod Cíl 3. Podpora procesu plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit Opatření 3.1 Udržení procesu plánování sociálních služeb Opatření 3.2 Zpracování ročních akčních plánů plnění Střednědobého plánu sociálních služeb města Havlíčkův Brod, včetně ročních zhodnocení naplňování cílů a opatření tohoto plánu za jednotlivé oblasti v rámci implementace plánu. 15

16 Služby návazné a související Cíl S1. Udržení a rozvoj volnočasových aktivit pro cílovou skupinu Opatření s1.1 Informovanost veřejnosti o nabízených volnočasových aktivitách a zmapování nabídky pro trávení volného času Opatření s1.2 Programy určené pro rodinu (posilování vztahů v rodinách a programy prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti, včetně rodin náhradní rodinné péče) a využití Rodinných pasů ve sportovních a kulturních zařízeních města Opatření s1.3 Neorganizované volnočasové aktivity a zachování a rozvoj hřišť a sportovišť Cíl S2. Realizace sociálně preventivních programů a zvyšování bezpečnosti ve městě Opatření s2.1 Sociálně preventivní programy a spolupráce v rámci prevence sociálně nežádoucích jevů a kriminality Opatření s2.2 Bezpečnost ve městě Cíl S3. Prorodinná opatření a služby pro rodiny Opatření s3.1 Vznik a činnost pracovní skupiny Služby pro rodiny s dětmi a prorodinné aktivity Opatření s3.2 Opatření s3.3 Vytváření vhodných podmínek pro fungování rodin Osvětová a informační činnost a podpora prostředí přátelského rodině 16

17 Název cíle: II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod 1. Zachování a rozvoj stávající sítě sociálních služeb pro rodiny s dětmi, děti, mládež a mladé dospělé Jaké slabé stránky řeší - na území města nefunguje poskytovatel, který by se primárně věnoval ohroženým dětem v cílové skupině ve věkové kategorii do 10 let - není přímá návaznost na I. Komunitní plán sociálních služeb na období let a nyní probíhající projekt Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období let nedostatečné analytické podklady financování sociálních služeb - chybí sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi terénní služba (pomoc s výchovou dětí v rodině, hospodaření) - chybí sociální pracovník na městském úřadě Jaké silné stránky Využívá Jaké příležitosti by mohl využívat - ve městě existuje síť sociálních služeb pro tuto cílovou skupinu Charitní domov pro matky s dětmi (OCH); Středisko rané péče (OCH); Byty sociální rehabilitace (OCH); Občanská poradna (OCH); Ambulantní aktivizační služby pro rodinu (OCH); Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (OCH); Dům na půl cesty (Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.) - existují strategické dokumenty z oblasti plánování sociálních služeb ve městě z předešlých let (I. Komunitní plán sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod , Lokální akční plán sociálního začleňování na území města Havlíčkův Brod z roku 2009 cílová skupina senioři, děti a mládež, Modelový program slaďování profesního a rodinného života kraj Vysočina, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje Vysočina na období ) - zájem poskytovatelů o plánování sociálních služeb a jejich zapojení do celého procesu - město Havlíčkův Brod má uzavřené smlouvy s největšími poskytovateli sociálních služeb ( Fokus Vysočina, Úsvit zařízení SPMP Havlíčkův Brod, Oblastní charita Havlíčkův Brod) - grantový i dotační systém města Havlíčkův Brod, podporující sociální služby a volnočasové aktivity v sociální oblasti - praktické zkušenosti z plánování sociálních služeb v letech fungování systému včasné intervence na území města Havlíčkova Brodu - Psychocentrum (manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina) - telefonické linky bezpečí (existují pro děti, rodiče, týrané ženy, oběti násilných trestných činů) - ve městě existuje síť sociálních služeb pro tuto cílovou skupinu - existují strategické dokumenty z oblasti plánování sociálních služeb - Město Havlíčkův Brod má uzavřené smlouvy s největšími poskytovateli sociálních služeb - grantový a dotační systém města Havlíčkův Brod pro sociální oblast - praktické zkušenosti s plánováním sociálních služeb v letech realizace projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod - zájem města o plánování sociálních služeb - větší zapojení veřejnosti do plánování sociálních služeb další plánovací období z evropských zdrojů ( ) 17

18 Jakému ohrožení čelí - omezování služeb sociální prevence pro cílovou skupinu - končí individuální projekt Krajského úřadu Kraje Vysočina pro NNO v sociální oblasti (k ) - nedostatek finančních prostředků (zhoršující se ekonomická situace státu, kraje, města a rodin) - nezájem města nebo finanční neschopnost realizovat závěry plánu sociálních služeb - stagnace prorodinné politiky ČR - nejasnost odpovědnosti za financování sociálních a navazujících služeb pro cílovou skupinu - sociální služby pro cílovou skupinu poskytuje vždy jen jeden zřizovatel (Oblastní charita Havlíčkův Brod, Dům na půl cesty Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.); v případě nedostatku finančních prostředků může dojít k utlumení nebo ukončení jednotlivých poskytovaných služeb Krátký popis cíle - udržet a rozvíjet síť sociálních služeb pro cílovou skupinu v letech , neboť potřeba zachování a rozvoje těchto služeb neustále trvá a je aktuální. - zajistit podporu fungování a rozvoje stávajících služeb, které jsou žádoucí a které pro cílovou skupinu chybí - podporovat, rozvíjet a zkvalitňovat stávající síť sociálních služeb pro cílovou skupinu tak, aby odpovídala jejím potřebám - vycházet ze zákona o sociálních službách. - zajistit, aby sociální služby byly pro cílovou skupinu v Havlíčkově Brodě dostupné a využitelné. - zajistit návaznost sociálních služeb tak, aby bylo možné v případě potřeby občanům nabídnout komplexní péči a podporu - ve spolupráci města Havlíčkův Brod, Kraje Vysočina a MPSV zajistit základní předpoklady pro zachování stávajících sociálních služeb a jejich rozvoj v návaznosti na získané zkušenosti. Do kdy bude dosaženo cíle - v průběhu let dojde k zachování stávající sítě sociálních služeb pro cílovou skupinu alespoň v rozsahu roku v roce 2013: dojde k registraci a poskytování sociálně aktivizační služby rodiny s dětmi (terénní služba); dojde k zajištění poskytování sociálních služeb ohroženým dětem ve věkové kategorii do 10-ti let (rozšíření služeb nízkoprahového zařízení pro děti a mládež) dojde k personálnímu posílení odboru sociálních věcí a školství (OSVŠk) Městského úřadu Havlíčkův Brod o pozici sociálního pracovníka na plný úvazek pro koordinaci sociální oblasti Kritéria - zachování stávající sítě sociálních služeb pro cílovou skupinu - zachování kapacit sociálních služeb, minimálně tak, jako v roce vytvoření sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi; jedná se o terénní službu, která je určena rodinám s nezletilými dětmi v jejich přirozeném prostředí; posláním je podpora rodin v jejich úsilí zlepšit svou nepříznivou životní situaci a vytvořit tak bezpečné prostředí pro zdárný vývoj dětí; týká se především individuální podpory v místě bydliště rodiny - doprovázení, doučování, zprostředkování kontaktů s úřady, se školskými zařízeními aj., ale i specifických skupinových aktivit - bude zajištěno cílené poskytování sociálních služeb ohroženým dětem ve věkové kategorii do 10 let - dojde k personálním posílení odboru sociálních věcí a školství (OSVŠk) o pozici sociálního pracovníka na plný úvazek pro koordinaci sociální oblasti 18

19 Opatření, která vedou k naplnění cíle: 1.1 Zachování a podpora stávající sítě sociálních služeb pro rodiny s dětmi, děti, mládež a mladé dospělé, kterou tvoří: - Charitní domov pro matky s dětmi (Oblastní charita Havlíčkův Brod) - Středisko rané péče (Oblastní charita Havlíčkův Brod ) - Byty sociální rehabilitace (Oblastní charita Havlíčkův Brod) - Občanská poradna (Oblastní charita Havlíčkův Brod - Ambulantní aktivizační služby pro rodinu (Oblastní charita Havlíčkův Brod - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (Oblastní charita Havlíčkův Brod) - Dům na půli cesty (Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.) - Psychocentrum (manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina) 1.2 Rozvoj sítě sociálních služeb pro rodiny s dětmi, děti, mládež a mladé dospělé 2a) Rozšíření služeb Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (NZDM) o cílovou skupinu dětí od 6 do 10 let 2b) Vznik terénní sociálně aktivizační služby pro rodinu 2c) Personální posílení odboru sociálních věcí a školství (OSVŠ) o pozici sociálního pracovníka pro koordinaci sociální oblasti 1.3 Provázání závěrů Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na roky se systémem financování sociálních a navazujících služeb pro cílovou skupinu z rozpočtu města 19

20 Název opatření: Charakteristika opatření, jeho aktivit (popis, cílová skupina, období oddo, odpovědná osoba za realizaci aktivity) 1.1. Zachování a podpora stávající sítě sociálních služeb pro rodiny s dětmi, děti, mládež a mladé dospělé Ve městě působí několik poskytovatelů sociálních služeb, kteří zde provozují zařízení, či zde mají sídlo nebo kontaktní místo a poskytují registrované sociální služby cílové skupině. Cílem opatření je zachovat a podporovat stávající služby místních poskytovatelů služeb. Prostřednictvím opatření budou zajištěny základní předpoklady, zejména finanční a prostorové, pro zachování stávajících sociálních služeb pro cílovou skupinu: Azylový dům pro matky s dětmi (Oblastní charita Havlíčkův Brod) - Azylové zařízení, které pomáhá těhotným ženám, matkám s dětmi a ženám obětem domácího násilí překlenout nepříznivou sociální situaci, kterou nejsou schopny řešit samy, poskytnutím ubytování na nezbytně nutnou dobu. Středisko rané péče (Oblastní charita Havlíčkův Brod) - komplexní raná péče je určená dětem s postižením (tělesným, mentálním, kombinovaným, zdravotním), dětem ohroženým ve zdravém vývoji (nezralost, předčasný porod) maximálně do 7 let věku a rodinám těchto dětí. Hlavním cílem činnosti střediska je zlepšení kvality života dítěte s postižením a jeho rodiny díky včasnému rozpoznání handicapu a naučení se starat o takto postižené dítě. Byty sociální rehabilitace (Oblastní charita Havlíčkův Brod) - byty sociální rehabilitace jsou pobytové zařízení pro mladé plnoleté osoby opouštějící ústavní zařízení nebo pěstounskou péči. Tito mladí lidé nemají žádné sociální zázemí a vyřešenou bytovou situaci. Poskytujeme jim dočasné ubytování v malometrážních bytech, během něhož by si měli nacvičit dovednosti pro samostatný život. Občanská poradna (Oblastní charita Havlíčkův Brod) - služby občanského poradenství jsou poskytovány lidem, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci, nebo jim taková situace hrozí, neznají svá práva a povinnosti, dostupné služby nebo nejsou schopni vyjádřit své potřeby a hájit své oprávněné zájmy. Cílovou skupinou jsou lidé hledající informace, rady a pomoc při prosazování svých oprávněných zájmů a práv. Ambulantní aktivizační služba pro rodinu (Oblastní charita Havlíčkův Brod) - je určena pro uživatele, kteří dochází po předešlé domluvě na pracoviště sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (Mateřské centrum Zvoneček); Je možné zde řešit sociálněprávní problémy, finanční situaci aj. a současně využívat ostatní nabídky služeb. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (Oblastní charita Havlíčkův Brod)- Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je sociální služba (dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách), ve které pracovníci poskytují dětem a mládeži ve věku mezi 10. a 20. rokem života pomoc v obtížných situacích a také formou prevence usilují o to, aby mladí lidé obtížné situace zažívali v co nejmenší míře a byli si vědomi případných rizik. Dům na půl cesty (Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.) - posláním pobytové služby je poskytovat odborným způsobem podporu mladým lidem bez rodinného zázemí, aby dokázali lépe uspět v samostatném životě. 20

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015 VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009 Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. REALIZAČNÍ PLÁN pro roky

Více

Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013

Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne 25.02.2013 Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 1 Priority a opatření Tento akční plán vznikl na základě Střednědobého

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

město Havlíčkův Brod Akční plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na rok 2016

město Havlíčkův Brod Akční plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na rok 2016 město Havlíčkův Brod Akční plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na rok 2016 Město Havlíčkův Brod Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod e-mail: posta@muhb.cz, www. muhb.cz Obsah:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2013 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Realizační plán rozvoje sociálních služeb na rok 2016

Realizační plán rozvoje sociálních služeb na rok 2016 Realizační plán rozvoje sociálních služeb na rok 2016 Cíl 1. Podpora řešení bytové problematiky v regionu Opatření 1.1. Zpracování koncepce sociálního bydlení v Rokycanech Město Rokycany schválilo svoji

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE Schváleno Zastupitelstvem města Plzně usnesením č. 347 ze dne 23. června AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZP NA LÉTA 2017 2018 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS RODINA DĚTI A MLÁDEŽ

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS RODINA DĚTI A MLÁDEŽ SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS RODINA DĚTI A MLÁDEŽ Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené pracovní skupiny. V oblasti sociální služeb bylo definováno

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011

Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011 Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 43.22.11 Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011 Radě městské části Praha 12 je předkládána

Více

Realizační plán na rok 2008

Realizační plán na rok 2008 Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Realizační plán na rok

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů - pomocí Komunitního plánování soc. služeb - ve spolupráci města s místními organizacemi Vize našeho města Město Hodonín je lázeňským místem a regionálním

Více

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Seminář k výzvě Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Výzva č. 19 Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.2 Podpora

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 Akční plán pro rok 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Východiska 4 3 Organizační a finanční zajištění pro plnění AP 5 4 Přílohy - 1 - Úvod Důvod zpracování

Více

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI NÁVRHY KLÍČOVÝCH DOPORUČENÍ/CÍLŮ A OPATŘENÍ Následující doporučení vycházejí z analýz a jednání odborných koalic, které

Více

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb Opatření IX. 1.: Podpora odborného sociálního poradenství. Sociální poradenství je základním druhem sociálních služeb a dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách, se dělí na dva typy, tedy základní

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10

Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10 Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10 Datum konání: 1. 6. 2016, 13:00 hod-15:15 hod. Místo konání: ÚMČ Praha 10, Vršovická

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2014

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2014 VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2014 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Plánování rozvoje sociálních služeb z hlediska kraje

Plánování rozvoje sociálních služeb z hlediska kraje Plánování rozvoje sociálních služeb z hlediska kraje Závěrečná konference k projektu Zavádění procesu komunitního plánování sociálních služeb a péče na Brumovsku a Valašskokloboucku 19. dubna 2012 Místo

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let 15. března 2016 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let 2013-2017 Město Třinec realizuje střednědobé plánování již od r. 2005 Jedná se o čtvrtý komunitní plán města Třince

Více

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč)

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč) Sumarizace nákladů a souvisejících hodnot sledovaných u služeb v aktuální síti města (včetně podrobného přehledu registrovaných sociálních služeb, kterým město Hradec Králové poskytlo finanční dotaci)

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Akční plán pro rok 2013

Akční plán pro rok 2013 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŽELEZNOBRODSKA A SLUŽBY S NÍM SOUVISEJÍCÍ 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Datum konání: 19. 11. 2014 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro, budova B Zasedací sál Přítomni: Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního,

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND OBSAH: 1. Poslání a cíle občanského sdružení Instand... 2 2. Přehled projektů v roce 2005... 3 2.1 Projekty probíhající v roce 2005... 3 2.2 Připravované

Více

OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU

OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU Ing. Helena Petroková helena.petrokova@mpsv.cz Praha, 2.11.2015 Zaměření prezentace: OP Zaměstnanost

Více

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Důvodová zpráva V procesu komunitního plánování je hlavním dokumentem 3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2016 2019. Dalším dokumentem je akční plán na daný rok. Akční

Více

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově Návrh plánu rozvoje sociálních služeb v Rousínově V Rousínově, 27.11.2007 Zpracovala: Ludmila Havlíčková OBSAH I. ÚVOD 3 II. URČENÍ PLÁNOVACÍHO OBDOBÍ 4 III. VIZE, KTEROU PLÁN NA DANÉ OBDOBÍ NAPLŇUJE 4

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Změna v pracovních skupinách:

Změna v pracovních skupinách: Navazujeme na Zprávu o činnosti v procesu plánování sociálních služeb v našem regionu, která byla přednesena Zastupitelstvu města Kostelec nad Orlicí dne 24.9.2007 Změna v pracovních skupinách: Vstup 3

Více

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz PERSEFONA, o.s. Komplexní služby obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti Analytická a publikační činnost Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

Více

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015 Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji 1 Základní informace o projektu Název: Sociální služby SOH Partner projektu:

Více

Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje

Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje Závěr života 75% osob umírá v institucionální péči Volby Informace Kvalita Kompetence Nástroje Role kraje Role kraje, obcí Zjišťování potřeb

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce Deinstitucionalizací služeb se transformuje institucionální péče v péči komunitní. Řízeně

Více

Závěrečná konference projektu

Závěrečná konference projektu Závěrečná konference projektu Poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00026 Ing. Martin Kobzáň vedoucí odboru řízení dotačních programů Krajský úřad Zlínského kraje

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 432/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 406 ze dne 08.06.2015 Akční plán pro rok 2015 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území Městské části Praha

Více

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Verze: 01 Zpracovala: Bc. Petra Podzimková, Výkonná manažerka projektu Schválila: Řídící skupina Rozvojového plánování sociálních služeb České

Více

Implementační plán byl dne 24. února 2011 schválen řídící skupinou a dne 5. dubna 2011 předložen Radě města Prostějova na vědomí.

Implementační plán byl dne 24. února 2011 schválen řídící skupinou a dne 5. dubna 2011 předložen Radě města Prostějova na vědomí. Souhrnná hodnotící zpráva Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Prostějově pro období let 2010 2013 (období od 1. 3. 2012 do 1. 4. 2013) I. Obecný úvod Dne 5. 8. 2010 byla první verze

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené PS. - Město Nymburk má v roce 2017 zajištěné dostupné sociální

Více

AKČNÍ PLÁN STAV PLNĚNÍ K ke Koncepci prevence kriminality ve Zlínském kraji na léta

AKČNÍ PLÁN STAV PLNĚNÍ K ke Koncepci prevence kriminality ve Zlínském kraji na léta AKČNÍ PLÁN ke Koncepci prevence kriminality ve Zlínském kraji na léta 2012-2016 STAV PLNĚNÍ K 31.12.2014 Zpracoval: Odbor Kancelář hejtmana Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský krajský koordinátor

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Příprava dokumentu 4. Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Ostrava

Příprava dokumentu 4. Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Ostrava Příprava dokumentu 4. Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Ostrava 18.6.2014 výjezdní jednání Manažerského týmu komunitního plánování v Ostravě hotel Belaria, Hradec nad Moravicí Harmonogram přípravy

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Druh služby: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Služby pro rodiny Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2015 1 Obsah Kontaktní údaje... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika za rok 2015...

Více

Prioritní cíle a opatření 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov,

Prioritní cíle a opatření 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov, PRIORITY 1. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV NA ROK 2008 Prioritní cíle a 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov, které vzešly z jednání pracovních a řídících

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

Popis realizace poskytované sociální služby DŮM AGAPÉ II.

Popis realizace poskytované sociální služby DŮM AGAPÉ II. Popis realizace poskytované sociální služby DŮM AGAPÉ II. 1. Označení služby : Dům Agapé II. 2. Forma sociální služby: ambulantní, terénní 3. Působnost služby: Krupka 4. Poskytovatel sociální služby: Oblastní

Více

2015/ Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí

2015/ Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí 2015/59778-311 Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí Dotaz: (ze dne 7. 10. 2015) Věc: Žádost podle zákona 106/1999 Sb. Norské fondy a sociálně právní ochrana dětí Žádám podle

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor řízení pomoci z ESF Role v implementační

Více

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Zahájení poskyt. služby: září 2001 Nízkoprahové zařízení pro (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Charakteristika: NZDM je zčásti služba terénní, která se zaměřuje na práci v přirozeném prostředí

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI pro období 2006-2009 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2006 Úvod Vláda České republiky schválila usnesením č. 1305 ze dne 12. října 2005 Národní koncepci rodinné

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

1. Poradenské a podpůrné služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci.

1. Poradenské a podpůrné služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci. Přehled silných a slabých stránek zaměřených na oblast sociálních a návazných služeb v souvislosti s aktualizací Komunitního plánu sociálních a návazných služeb MČ Praha 10 na období 2017-2020 Popis silných

Více

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období let 2010 2014 1 MOTTO: Smyslem plánování je.. aby lidé

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 2012-2016 V regionu Kadaň Klášterec nad Ohří KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Tento projekt

Více

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence PhDr. Julius Kopčanský 1. Komunitní plán (do r. 2006) Vznik magistrátní komise PK a PP již před rokem 2005 (jiné PS ale již existovaly) Práce

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Základní škola a Mateřská škola České Velenice Program poradenských služeb ve škole 1. Základní charakteristika služeb Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovní poradci,

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

B) cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi Podpora rozvoje nízkoprahových denních center

B) cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi Podpora rozvoje nízkoprahových denních center Podporované aktivity sociálních služeb pro výzvy ROP Jihovýchod vyhlášené dne 12. 9. 2011 (příloha výzev do oblastí podpory 3.2 Rozvoj regionálních středisek a 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel

Více

PRACOVNÍ SKUPINA ROMOVÉ A CIZINCI OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM

PRACOVNÍ SKUPINA ROMOVÉ A CIZINCI OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM PRACOVNÍ SKUPINA ROMOVÉ A CIZINCI OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM Zápis setkání Termín konání: pondělí 19. 11. 2012 Časové rozvržení: 13.00 15.00 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města

Více