profil skupiny OR 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "profil skupiny OR 2015"

Transkript

1 profil skupiny OR 2015

2 úvodní slovo generálního ředitele Skupina OR, do které patří mateřská společnost OR-CZ, dceřiná společnost OR-NEXT, ORM a organizační složka OR-CZ Slovakia, slaví 25 let úspěšného působení na trhu ICT v České republice a zemích střední Evropy. Zaměstnává v současnosti přes 100 profesionálů a pečuje o více než 250 významných zákazníků. Obrat skupiny OR v roce 2014 činil 175 mil. Kč. Rozhodující podíl na výsledcích skupiny OR má mateřská firma OR-CZ spol. s r.o., stabilní společnost, neustále vyhledávající nové příležitosti pro svůj další rozvoj. Tradiční segmenty trhu, jehož základem od počátku byly výrobní a obchodní společnosti, se postupně rozšířil zejména do oblasti zdravotnictví, státní správy a samosprávy. Již několik let je nejúspěšnější divizí OR-CZ a celé skupiny OR divize Medical Solutions založená v roce Hlavním produktem této divize je systém pro archivaci, komunikaci a lékařskou diagnostiku MARIE PACS, který v České republice používá více než 90 zdravotnických zařízení včetně největších fakultních nemocnic, krajských zdravotnických holdingů či soukromých řetězců. V posledních dvou letech jsme se, mimo dodávek PACS do jednotlivých zdravotnických zařízení, zaměřili zejména na projekty centrálních PACS pro více zdravotnických zařízení regionu. Aktivity související s produktem MARIE PACS zaměřujeme rovněž do zahraničí, například v Rusku je dnes realizováno 6 velkých regionálních instalací našeho systému. Více než desetileté zkušenosti s archivací, distribucí velkých objemů dat a garantovanou dostupností kritických systémů v oblasti rozsáhlých PACS řešení nyní promítáme do dalšího rozvoje aktivit v segmentu zdravotnické informatiky. Našim klientům nabízíme komplexní řešení archivace všech dat (tedy nejen obrazových), která zdravotnická zařízení vyprodukují. Nově vyvíjené garantované úložiště plně pokrývá veškeré legislativní požadavky, aby nemocnice mohly přejít na evidenci zdravotnické dokumentace pouze v elektronické podobě. Mimo PACS se ve zdravotnických zařízeních zaměřujeme také na implementace ekonomického informačního systému QI, kde máme velmi zajímavé reference z rozsáhlých implementací. S komplexními projekty ve zdravotnictví souvisejí také projekty z oblasti integrace informačních systémů či návrhů a dodávek IT infrastruktury. Divize OR-SYSTEM se v roce 2014 opět velmi dobře zhostila svých strategických plánů. Seznam uživatelů ERP OR-SYSTEM

3 významně narostl o nové zákazníky z řad výrobních podniků. Tradičně se rozvíjí spolupráce s dlouholetými zákazníky, jak řadou nových implementačních projektů, tak zajímavých realizací v oblasti individuálního, zakázkového vývoje nových aplikačních rozšíření kmenového ERP. Nadále pokračuje intenzivní spolupráce s dlouholetým obchodním a vývojovým partnerem ORTEX Hradec Králové. Po úspěšném dokončení společného produktu ORCore, který je frameworkem pro vývoj IS v technologii JAVA, se v plném proudu rozjela spolupráce na vývoji nové generace ERP OR-SYSTEM Open. Evoluční strategie vývoje, postavená na kooperaci se stávajícím řešením, umožnila instalovat a implementovat prioritně vybrané moduly OR-SYSTEM Open u našich zákazníků. Velmi významně se rozšiřuje rodina našich dalších partnerů, mezi nimiž významné místo zaujímá akademická půda, reprezentovaná Podnikatelskou fakultou VUT Brno. Pracovníci OR-CZ svými přednáškami přibližují studentům realitu praxe a na druhé straně pracovníci fakulty svými odbornými znalostmi a přehledem trhu významně ovlivňují další rozvoj našeho ERP. Divize IT Architektury se zaměřila na rozšíření poskytovaných služeb vlastního bezpečného datového centra, především pak na provoz informačních systémů OR-SYSTEM, QI a Business Intelligence v režimu SaaS. Tradičně pak řešila projekty v oblasti dodávek a implementace IT infrastruktury (servery, datová úložiště, sítě, databáze, virtualizace serverů, datových úložišť a desktopů, kamerových systémů ) a systémů pro řízení spolupráce včetně vlastního vývoje a implementace specializovaných i obecných aplikací. Projekty jsou realizovány pro široké spektrum zákazníků, především podnikovou sféru, zdravotnictví, místní samosprávu a školství. V technologické oblasti jsme dokončili vývoj a úspěšné ověření v ostrém provozu softwarově definovaného datového úložiště OR Enterprise Storage. Dále pokračovala implementace nové, perspektivní oblasti Social Business, zaměřené na zlepšení komunikace, spolupráce a rozhodování v rámci pracovních a obchodních týmů i celých organizací. Velkou pozornost věnujeme zajištění bezpečného přístupu k informačním systémům, zabezpečení a monitoringu datových sítí a konsolidaci datových úložišť. OR-CZ udržovala v roce 2014 certifikované systémy řízení kvality, ochrany životního prostředí, managementu služeb a bezpečnosti informací a je v současné době držitelem certifikátů pro systémy řízení kvality podle norem ISO 9001 a ISO 13485, ochrany životního prostředí dle ISO 14001, služeb IT dle ISO a bezpečnosti informací dle ISO Certifikáty jsou platné pro následující rozsah činností a služeb: Konfigurace, prodej, instalace a servis softwarových a hardwarových prostředků pro informační systémy (ISO 9001). Návrh a vývoj konfigurace, prodej, instalace a servis softwarových a hardwarových prostředků pro lékařskou diagnostiku a archivaci (ISO a 14001). Služby ICT zaměřené na aplikace ve zdravotnictví, státní správě a výrobní sféře pro všechny zákazníky (ISO ). Ochrana informací při poskytování systémové integrace v oblasti informačních a telekomunikačních systémů a technologií, jejich vývoji, dodávkách, implementaci a servisu v souladu s poslední verzí prohlášení o aplikovatelnosti (ISO 27001). Systém pro lékařskou diagnostiku a archivaci MARIE PACS je certifikován jako zdravotnický prostředek třídy IIb pod značkou CE OR-CZ Slovakia zastupuje zájmy skupiny OR na Slovensku jak po obchodní stránce, tak po stránce péče o zákazníky. ORM spol. s r.o. se již od roku 2000 specializuje na komplexní řešení Business Intelligence, plánování a řízení výkonnosti výhradně na platformě IBM Cognos. ORM má obrovské zkušenosti a know-how při řešení pokročilého reportingu zejména v obchodních a výrobních podnicích v nejrůznějších odvětvích. V současné době je většina implementací komplexního BI a plánování realizována na integrovaném produktu IBM Cognos Express, který poskytuje špičkovou technologii a přitom je cenově dostupný i podnikům střední velikosti. Dceřiná společnost OR-NEXT spol. s r.o. je implementační a konzultační firma zaměřená na realizaci podnikových informačních systémů. OR-NEXT opakovaně získává ocenění jako certifikovaný GOLD Partner společnosti DC Concept pro implementaci informačního systému QI. OR-NEXT implementovala tento systém více než 70 organizacím převážně ze segmentu výrobních firem a exkluzivně také ve zdravotnických zařízeních. Všem svým zákazníkům poskytuje kvalitní služby s garantovanou úrovní. Pro řízení projektů je v rámci OR-NEXT pro celou skupinu OR významné oddělení systémové integrace, včetně certifikovaného vedoucího projektu IPMA Level B. Hlavní aktivity skupiny OR jsou zaměřeny na Českou republiku a Slovenskou republiku. Postupně se naše působení rozšiřuje do Německa, Maďarska, Bulharska, Srbska, Ruska a dalších zemí, přičemž tyto aktivity jsou realizovány ve spolupráci s vybranými partnery. Celá skupina OR úzce spolupracuje a je svým portfoliem produktů schopna komplexně uspokojit potřeby a požadavky širokého okruhu zákazníků. Trvalá pozornost je věnována v posledních letech rozšiřování a zkvalitňování poskytovaných služeb. Klíčové jsou přitom zejména služby s garantovanou úrovní (SLA), které nabízíme pod označením HelpDesk pro všechny námi dodávané produkty. Stále přibývá zákazníků, kteří požadují zajištění nepřetržité pohotovosti a vysoké dostupnosti systému, což se projevuje v trvalém růstu tržeb za služby HelpDesk. Vážíme si toho, že můžeme být nápomocni svými zkušenostmi a špičkovou funkčností našich produktů ekonomickému růstu a rozvoji našich zákazníků. Hlavním cílem skupiny OR zůstává naplňování dlouhodobé strategie: Pomáhat zákazníkům na cestě k úspěchu poskytováním komplexních služeb a špičkových řešení informačních technologií. Ing. Václav Mačát generální ředitel OR-CZ spol. s r. o. PROFIL SKUPINY OR

4 management Ing. Petr Moravec ředitel OR-NEXT spol. s r. o. Alena Vopařilová jednatelka a ekonomická ředitelka OR-CZ spol. s r. o. Ing. Miloš Hejč ředitel ORM spol. s r. o. Ing. Michal Mačát ředitel divize Public Sector, OR-CZ spol. s r. o. Ing. Jaroslav Ploc ředitel divize IT Architektura, OR-CZ spol. s r. o. Ing. Peter Svetlošák ředitel OR-CZ spol. s r. o. Slovakia Ing. Svatopluk Beneš ředitel divize Medical Solutions, OR-CZ spol. s r. o. Mgr. Stanislav Nisler ředitel divize OR-SYSTEM, OR-CZ spol. s r. o. Ing. Antonín Vymětal ředitel divize Realizace, OR-CZ spol. s r. o. Ing. Bohuslav Cechmeister obchodní ředitel, OR-NEXT spol. s r.o. Ing. Eva Marková ředitelka divize QI, OR-NEXT spol. s r. o. Ing. Robert Mikuláštík ředitel divize Systémová integrace, OR-NEXT spol. s r. o. 2

5 vize Dosáhnout spokojenosti zákazníka pružným plněním jeho požadavků a očekávání. Nabízet špičkovou kvalitu produktů a služeb odpovídající světovému vývoji. Řídit cílevědomě rozvoj a vzdělávání vlastních pracovníků. Budovat korektní partnerské vztahy s dodavateli a producenty vyspělých informačních a komunikačních technologií. firemní hodnoty přednosti Dlouhodobá profesní a ekonomická stabilita skupiny OR. Široká základna úspěšně realizovaných projektů a spokojených zákazníků. Zkušenosti s dodávkami do zahraničí (Slovensko, Rusko, Bulharsko, Velká Británie). Výkonný a stabilizovaný tým odborníků s rozsáhlými teoretickými znalostmi a praktickými zkušenostmi v oblasti ICT a podnikových procesů. Kompetence a znalosti odborných konzultantů pro různá odvětví průmysl, obchod, státní správa, zdravotnictví. Propracované postupy realizace projektu s ohledem na vstupní podmínky, strategické cíle zákazníka a ochranu jeho investic. Komplexnost a kvalita systémové integrace. Vlastní softwarové produkty a z nich plynoucí schopnost operativní tvorby speciálních funkcí na základě procesní analýzy. Certifikovaný vývoj software v oblasti zdravotnických prostředků. Široký rozsah a profesionalita poskytovaných servisních služeb se smluvně garantovanými parametry. Flexibilní obchodní politika, pronájem, outsourcing, ASP (Application Service Providing), cloud computing, SaaS (Software as a Service),... PROFIL SKUPINY OR

6 politika kvality, bezpečnosti informací, služeb it a environmentu S odpovědností vůči budoucnosti přispíváme svým zákazníkům na cestě k jejich úspěchu špičkovými informačními technologiemi a službami. 4 Dlouhodobá prosperita společnosti, vysoká kvalita práce, spokojenost zákazníků a zaměstnanců je dosažitelná takovou politikou, která se dotýká všech aktivit společnosti, je vlastní všem zaměstnancům a je založena na neustálém zlepšování, při respektování všech zásad, pravidel a postupů vytvořených v rámci integrovaného systému řízení kvality, bezpečnosti informací, služeb IT a ochrany životního prostředí. Její dodržování musí vést k chápání OR-CZ jako úspěšné společnosti reprezentované řadou efektivně realizovaných projektů komplexních informačních systémů ve výrobních podnicích, státní správě a zdravotnictví doprovázených spolehlivými a bezpečnými službami a odpovědným chováním k životnímu prostředí. Vedení společnosti vyhlašuje v rámci této své politiky následující strategické záměry opírající se o znalosti a tvůrčí schopnosti všech zaměstnanců: 1. Spokojenosti zákazníků i ostatních zainteresovaných stran dosahuje společnost pružným plněním jejich oprávněných požadavků technických, legislativních, etických a dalších očekávání. 2. Nabídka společnosti představuje výhradně spolehlivé výrobky a služby špičkové kvality odpovídající světové technické úrovni a bezpečnosti. 3. Nejnovější technicko-technologické know-how, které společnost vlastní a využívá, dává k dispozici při spolupráci na inovačních a rozvojových programech zákazníků a při poskytování svých služeb. 4. Současný trend růstu projektů s využitím hostingu, outsourcingu, pronájmu aplikací a cloud computingu je společností preferován a bezvýhradně podporován. 5. Odborné vzdělávání vlastních pracovníků společnost cílevědomě rozvíjí v hlavních oblastech své působnosti a dále v řízení kvality, služeb informačních technologií, bezpečnosti dat a ochraně životního prostředí tak, aby funkční kvalifikační požadavky byly soustavně plněny. 6. Korektní partnerské vztahy buduje s producenty a dodavateli vyspělých informačních a komunikačních technologií a aktivně s nimi spolupracuje při komplexním uspokojování očekávání a potřeb zákazníků, včetně zvyšování účinnosti ochrany životního prostředí. 7. Společnost pokládá za svou prioritu bezpečnost informací a dat vlastních a rovněž informací a dat svých zákazníků a dodavatelů a věnuje jim maximální pozornost již při uzavírání smluv a dále pak při realizaci jednotlivých projektů a zakázek. 8. Cílem bezpečnosti informací jsou definovaná a dodržovaná pravidla pro zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací při komunikaci uvnitř společnosti, se zákazníky, partnery a dalšími externími subjekty. Předmětem ochrany jsou rovněž nosiče informací písemnosti a dokumenty, datová média apod. podle jejich klasifikace. 9. Společnost stanovila pravidla řízení přístupu k informacím, kterými se řídí nastavení oprávnění jednotlivých pracovníků v organizaci, tj. každý uživatel má přístup pouze k těm informacím, které potřebuje pro svou práci a je mu povolen vzdálený přístup do firemního interního systému ve stejném rozsahu. 10. Vzdálené přístupy, přístupové informace a práva vstupu do systémů zákazníků jsou detailně evidovány a aktualizovány v zabezpečené aplikaci interního informačního systému. 11. Společnost dbá na dodržování dokumentovaných postupů své činnosti, zachování její kontinuity a obnovy, fyzické bezpečnosti, sledování a hodnocení rizik. 12. Ze skutečnosti, že žádný systém nemůže absolutně vyloučit všechna rizika, vyplývají pro společnost tzv. zbytková rizika. Pro minimalizaci jejich nepříznivých dopadů ( přijatelnost, nepřijatelnost ) byla stanovena a vedením společnosti akceptována opatření nezbytná k nápravě následků takových rizik.

7 13. Nepoškozování, ale naopak zlepšování kvality životního a pracovního prostředí je trvalým úsilím všech zaměstnanců společnosti. 14. Společnost vytváří a rozvíjí vhodné podmínky k interní i externí komunikaci s cílem poskytovat informace o činnosti firmy a programech realizovaných v oblastech bezpečnosti informací a ochrany životního prostředí. 15. Vedení společnosti zabezpečuje organizační, personální a finanční zdroje pro udržování, zlepšování, trvalý rozvoj a racionalizaci integrovaného systému řízení kvality, bezpečnosti informací, služeb IT a environmentu a pro plnění vyhlášených cílů systému. 16. Nejlepší zkušenosti a poznatky z provozování integrovaného systému řízení přenáší společnost na členské firmy skupiny OR. 17. Společnost a její zaměstnanci dodržují platnou legislativu při všech svých činnostech. 18. Tato politika se vztahuje na všechny pracovníky, všechny činnosti a všechny informace, které jsou zpracovávané a archivované ve společnosti OR-CZ spol. s r. o. Vedení společnosti očekává od každého zaměstnance důsledné a přesné dodržování zásad této politiky, postupů stanovených dokumentací integrovaného systému řízení a dalších firemních směrnic a standardů, vysokou odpovědnost za výsledky vlastní práce a kontrolu její kvality před jejím předáním spolupracovníkům nebo zákazníkům. Z tohoto důvodu je politika pravidelně jednou ročně přezkoumávána z hlediska vhodnosti a aktuálnosti. skupina OR OR-CZ spol. s r. o. OR-NEXT spol. s r. o. Brno ORM spol. s r. o. OR-NEXT spol. s r. o. Moravská Třebová OR-CZ spol. s r. o. Bratislava OR-CZ spol. s r.o. Slovakia PROFIL SKUPINY OR

8 historie 25 LET S VÁMI realizace centrálního regionálního systému MARIE PACS pro Zlínský kraj první regionální řešení MARIE PACS v Rusku 2010 podpis smlouvy s vývojovým partnerem ORTEX Hradec Králové na vývoj ORCore realizace prvního projektu MARIE PACS v Rusku společnost OR-NEXT spol. s r. o. získala prestižní ocenění QI GOLD Partner od společnosti DC Concept, a.s. projekt "Řízení výrobní linky datovými podklady z konfigurace výrobku zákazníkem" v SAPELI, a.s. vyhlášen vítězným IT projektem roku 2009 společnost OR-NEXT spol. s r.o. se stala partnerem DC Concept, a.s získání certifikátu ISO 9001:2000 a ISO 13485:2003 a získání značky CE pro archivační a zobrazovací systém MARIE PACS první projekt MARIE PACS a projekt "MARIE PACS v nemocnici Břeclav" vyhlášen IT projektem roku 2004 uvedení produktu MARIE PACS na český trh 2000 první realizace OR-SYSTEMu na LINUXu založení pobočky OR-CZ spol. s r. o. Slovakia navýšení základního jmění společnosti na 36 mil. Kč 1995 první komplexní outsourcing celopodnikového informačního systému zahájení dodávek celopodnikových IS na serverech s HP-UX 1990 dodávka stého unixového serveru Texas Instruments pro provoz komplexního informačního systému zahájení aktivit SKUPINY OR v ČR 6

9 organizační struktura skupiny OR OR ORM OR-CZ SLOVAKIA OR-CZ OR-NEXT BUSINESS INTELLIGENCE HELPDESK ISO EKONOMIKA MARKETING SYSTÉMOVÁ INTEGRACE QI OR SYSTEM PUBLIC SECTOR IT ARCHITEKTURA MEDICAL SOLUTIONS GOVERNMENT základní údaje o společnosti OR-CZ k OR-NEXT k ORM k Základní kapitál: 36 mil. Kč Obrat: 125,1 mil. Kč Počet zaměstnanců: 76 Základní kapitál: 200 tis. Kč Obrat: 42,9 mil. Kč Počet zaměstnanců: 15 Základní kapitál: 125 tis. Kč Obrat: 6,9 mil. Kč Počet zaměstnanců: 5 PROFIL SKUPINY OR

10 výsledky skupiny OR v roce 2014 (v mil. Kč) hrubá marže dle divizí Business Intelligence 4,5 QI 10,9 HelpDesk 21,1 OR-SYSTEM 19,6 IT Architektura 3,8 Medical Solutions 19,9 helpdesk dle divizí (hrubá marže) OR-SYSTEM 2,7 Business Intelligence 0,6 QI 5,4 IT Architektura 2,1 Medical Solutions 16,3 8

11 produkty a služby ERP systémy systémy pro zdravotnictví Business Intelligence integrace aplikací IT infrastuktura OR-SYSTEM Open QI MARIE PACS IBM Cognos Technologie výrobní společnosti obchodní společnosti logistické společnosti zdravotnická zařízení veřejný sektor /státní správa advokátní kanceláře školství komplexní informační systémy typu ERP OR-SYSTEM Open Moderní ERP řešení je určeno pro široké spektrum a velikost výrobních, obchodních a jiných organizací, ke komplexnímu řízení finančních, materiálových a kapacitních zdrojů a toků. Vhodné pro výrobu kusovou, malosériovou, sériovou a hromadnou, pro společnost od 20 do zaměstnanců. Dominantní předností OR-SYSTEM Open je schopnost vyřešit velmi specifické požadavky uživatele. Tuto konkurenční výhodu podtrhuje prestižní ocenění Nejlepší IT projekt roku. OR-SYSTEM Open umožňuje svou rychlou modifikací uživateli zachovat a rozvíjet vlastní specifické know-how přednosti, zabezpečit včasné, kvalitní a spolehlivé informace pro řízení a rozhodování. Mezi stěžejní výhody OR-SYSTEM Open patří: vlastní vývoj řešení vysoká míra přizpůsobení k organizačním vizím zákazníků rozvrhování a plánování kapacit výrobních zdrojů plně integrované APS zrychlení a zkvalitnění procesů: obchod, logistika, výroba a servis konfigurátory objektů individuální logistické aplikace a zakladačové sklady obousměrné integrace s aplikacemi třetích stran (CAD, CAM, MES, eshop, apod.) podpora uživatelského vývoje ORCore Developer stabilní a zkušený implementační tým. OR SYSTEM OPEN PROFIL SKUPINY OR

12 QI Systém QI byl navržen tak, aby se dokázal velmi přesně přizpůsobit požadavkům zákazníků a zároveň si uchoval lehkost a stabilitu. Koncepce umožňuje logické provázání všech aplikací a tím i propojení všech dat, která se do QI vloží. Postup, kterým bylo QI vyvinuto, zamezuje jakékoliv duplikaci dat v systému. V praxi to znamená, že software je rychlý při běžné práci i při zpracovávání velkého množství dat. 5 hlavních důvodů proč si vybrat QI QI poskytuje okamžitý a spolehlivý obraz firmy, čímž usnadňuje a urychluje manažerská rozhodnutí. QI dokáže ve velmi krátké době a za plného provozu reagovat na všechny změny probíhající uvnitř i vně firmy. Poskytujeme kvalitní, ověřené a měřitelné servisní služby. Náklady na pořízení QI a následný provoz systému jsou velmi nízké v porovnání s přinášenými možnostmi. QI má jednoduché intuitivní ovládání a práci s ním zvládne každý. systémy pro zdravotnictví MARIE PACS MARIE PACS (Picture Archiving and Communication System) je moderní řešení pro elektronické zpracování, archivaci a distribuci obrazových dat. Zajišťuje i funkci univerzálního garantovaného úložiště, které bezpečně a v souladu se zákonem archivuje všechna (tedy nejen obrazová) data zdravotnického zařízení. Je vyvíjeno v souladu s nejnovějšími trendy a to zejména s ohledem na bezpečnost, rychlost, snadnou rozšiřitelnost a ekonomickou výhodnost provozu. V České republice je využívá více než 90 zdravotnických zařízení všech velikostí DIGITAL SOLUTIONS BY a několik krajských a regionálních center. Prostřednictvím partnerské sítě je řešení MARIE PACS distribuováno i na zahraniční trhy. Klíčové vlastnosti řešení MARIE PACS řešení vhodné pro zdravotnická zařízení všech velikostí regionální obrazové archivy rychlé zpracování dat i při velkých objemech české, anglické, slovenské a další jazykové prostředí CE značka, česká i evropská legislativa, certifikace Zdravotnický prostředek třídy IIb vysoká úroveň kompatibility s modalitami různých výrobců propojení s libovolným informačním systémem (NIS, RIS apod.) trvalý vzdálený dohled nad chodem celého systému, ochrana investic využití všech komponent po celou dobu jejich životnosti. bussiness intelligence IBM Cognos Dlouholetou tradici má naše řešení v oblasti Business Intelligence, zaměřuje se především na obchodní a výrobní společnosti. Celé řešení je postaveno výhradně na BI platformě IBM Cognos, která patří dlouhodobě mezi světovou špičku a používá ji více než organizací ve 135 zemích světa. Dodávaná řešení plně vycházejí z konceptu řízení podnikové výkonnosti (Performance Management), který představuje komplexní a profesionální přístup k řízení organizace. Významnou přidanou hodnotou OR je rozsáhlé portfolio analytických aplikací (alternativních scénářů, reportů) zejména pro logistiku, výrobu a finanční controlling. Klíčovými přínosy pro zákazníky jsou: intuitivní a příjemné ovládání dynamické plánovací scénáře a vysoká rychlost zpracování integrace dat ze všech podnikových informačních zdrojů přehledné vizualizace reportů a dashboardů všech klíčových KPI plná integrace reportingu a plánování rychlá implementace s prokazatelnými přínosy špičkové světové řešení dostupné i v našich podmínkách dlouhodobá perspektiva podpory a rozvoje IBM. IT infrastuktura a bezpečnost Nabízíme bezpečná, udržitelná a integrovaná řešení pro celou IT infrastrukturu. Jsme schopni navrhnout a realizovat technicky a hlavně finančně optimalizovaná řešení dle individualizovaných potřeb konkrétního zákazníka a poskytnout vysoce odbornou podporu po celou dobu životnosti. Dokážeme virtualizovat a konsolidovat servery a datová úložiště, plně zabezpečit datové sítě a zajistit kvalitní platformu pro dynamické přizpůsobování procesů v organizaci s cílem zvýšit konkurenceschopnost. Samozřejmostí je možnost sledování dodaných IT infrastruktur v režimu 24/7 a proaktivní reakce na vzniklé události. Bezpečnost Oblast zajištění bezpečnosti se stává naprosto klíčovou oblastí provozu informačních systémů a ICT infrastruktury. Tradičně 10

13 poskytujeme zabezpečení perimetru kvalitními certifikovanými firewally, zabezpečení pracovních stanic a serverů antiviry a kvalitní antispamová řešení. V reakci na nová bezpečnostní rizika a ohrožení nabízíme systémy pro detailní monitoring sítí LAN a WAN včetně analýzy datových toků a událostí. Tyto systémy dokáží odhalit, mimo jiné, i útoky nultého dne či nestandardní chování uživatelů, které může vést ke ztrátě podnikových dat či ohrožení služeb. Klíčové přínosy pro zákazníky jsou: optimalizovaná řešení pro provoz informačních systémů vše z jedné ruky výkonná technologie, zajištění bezpečnosti i dohledu partnerská spolupráce s hlavními dodavateli nám umožňuje dodat vždy to nejlepší. integrace aplikací Implementace IT řešení v prakticky libovolné organizaci (podniky, státní správa, zdravotnictví) dnes probíhá v heterogenním prostředí, které je tvořeno řadou různých aplikací a systémů obvykle od více dodavatelů. Jde například o ERP systém, účetní systém, systémy pro správu podnikového obsahu, systémy pro spolupráci a mnoho dalších. Dokážeme vybrat a nasadit vhodnou sjednocující platformu pro vzájemné propojení jednotlivých aplikací v jeden funkční celek na procesní, datové či prezentační úrovni. Integrace aplikací je také neoddělitelnou součástí každého vývojového projektu, kde je našim cílem maximálně využít existující systémy, data a znalosti uživatelů a současně nově vzniklý celek optimalizovat z pohledu konsolidace a automatizace procesů, konsolidace datové základny a v neposlední řadě i z pohledu snadného přístupu pro uživatele. Pro účely integrace využíváme kvalitní a osvědčené profesionální i open source platformy. Klíčové přínosy pro zákazníky jsou: efektivní využití již existujících aplikací a dat zrychlení a automatizace procesů snížení investic do školení snížení pracnosti pro uživatele snížení nebo odstranění chybovosti vytvoření prostředí pro snadné a efektivní začlenění nových systémů a aplikací. další produkty a služby Outsourcing Poskytujeme částečný nebo úplný outsourcing v oblasti provozu a správy informačních systémů a IT infrastruktury. Konkrétní návrh této služby se vždy odvíjí od individuálních potřeb našich zákazníků a lze je libovolně kombinovat s dalšími poskytovanými službami a produkty. Standardní součástí jsou služby s garantovanou úrovní (SLA) v rozsahu 24/7. Poskytování těchto služeb je certifikováno dle normy ISO Služby datového centra Tyto služby poskytujeme ve vlastním datovém centru, které je plně zabezpečené po stránce technické spolehlivosti a síťové i fyzické bezpečnosti. Díky certifikaci ISO jsme schopni poskytovat naše služby i pro významné projekty s nejvyššími nároky na kvalitu a bezpečnost poskytovaných služeb. Vedení projektů Poskytujeme profesionální vedení projektů v ICT i dalších oblastech na základě certifikace PRINCE 2 včetně služeb Roll-out a community managementu. Vývoj software Zakázková analýza a vývoj podnikových aplikací, programování v jazycích C++, JAVA, COBOL, HTML, PHP, Perl atd. produkty IBM a Microsoft Dodáváme, implementujeme a dlouhodobě udržujeme portfolio programových produktů našich dlouholetých významných obchodních partnerů společností IBM a Microsoft. Pro přehlednost uvádíme pouze výběr několika nejpoužívanějších. Produkty IBM IBM CONNECTIONS integrovaný podnikový komunikační systém na principu sociální sítě umožňující efektivní komunikaci, sdílení informací a zlepšení rozhodování na všech úrovních vedení. Zajišťujeme dodávku, kompletní nastavení, zaškolení uživatelů a trvalý rozvoj. IBM NOTES/DOMINO efektivní podnikové komunikační prostředí a bezpečná platforma pro vývoj a provoz podnikových aplikací. Pro použití ve státní správě, podnicích a zdravotnictví dodáváme široké portfolio vlastních aplikací pod názvem OR -INFO. Zajišťujeme dodávku, kompletní nastavení, zaškolení uživatelů, trvalou údržbu a vývoj aplikací na zakázku. IBM VERSE nová komunikační platforma s prvky umělé inteligence. Napomáhá efektivní práci i s velkým počtem zpráv a komunikujících subjektů. Produkty Microsoft MICROSOFT WINDOWS dodáváme a implementujeme veškeré operační systémy WINDOWS pro virtualizaci, servery, datová úložiště, standardní PC a pro přenosná zařízení (notebooky, tablety, mobilní telefony). Pro servery včetně aplikací pro správu SYSTEM CENTER. MICROSOFT OFFICE a OFFICE 365 univerzální kancelářské aplikace v lokálním i cloudovém provedení. MICROSOFT SQL jeden z klíčových databázových systémů pro provoz našich ERP systémů a Business Intelligence, který dodáváme, provádíme instalaci a zákaznické přizpůsobení. Poskytujeme dlouhodobou péči o podnikové databázové systémy, analýzu provozu a realizaci změn. PROFIL SKUPINY OR

14 partneři Allied Telesis Aura Medical AVNET BASIS-MED (Rusko) Compas automatizace Credit Check DC Concept Fakulta ekonomická TU v Liberci Fakulta podnikatelská VUT v Brně FORTINET FUJIFILM Gymnázium Moravská Třebová HEWLETT-PACKARD INVEA TECH IBM InterSystems Corporation LENOVO Masarykova univerzita Brno MICROSOFT NetDirect Novell/SUSE ORACLE ORTEX Hradec Kralové Perceptive Software PixeLinks (USA) RoganDelft (Holandsko) ViDiS sponzoring Skupina OR tradičně poskytuje část svých finančních prostředků na podporu sportu, vzdělání a dalších veřejně prospěšných akcí. Podporujeme pouze takové činnosti a aktivity, kterým můžeme absolutně důvěřovat a kde si můžeme být naprosto jisti, že poskytnuté prostředky a služby se dostanou právě tam, kde mají být. K hlavním oblastem poskytování sponzorských darů patří sport a kultura: Reprezentační družstvo ČR v lyžování na trávě Anketa "Sportovec, trenér roku města Moravská Třebová" Hokejový tým TJ Slovan Moravská Třebová Fotbalový oddíl TJ Slovan Moravská Třebová Cyklistika - Martin Horák Burza filantropie Sponzorskými příspěvky se podílíme na činnosti škol v Moravské Třebové. 12

15 Motorem české reprezentace travních lyžařů je OR-CZ spol. s r.o. Čeští travní lyžaři již několik sezón vévodí světu. Na posledním MS, které se konalo v Japonsku vybojovali pět medailí z toho tři zlaté a stali se tak suverénně nejúspěšnější výpravou šampionátu. Bez nadsázky můžeme říct že reprezentanty ČR vytáhla na vrchol dlouhodobá spolupráce, trvalá přízeň a podpora společnosti OR-CZ, která je již patnáct let hlavním partnerem našich travařů. V uplynulé sezóně se Češi prosadili také ve světovém poháru. Česká republika byla druhým nejlepším týmem celkového pořadí SP v hodnocení národů. Ani jednotlivci se v celkovém pořadí SP neztratili. Mezi muži se čtyři Češi umístili v první desítce: Jan Němec 3. místo, Lukáš Kolouch - 6. místo, Martin Štěpánek 7. místo, Jan Gardavský místo v celkovém hodnocení SP mužů. V ženské kategorii jsme měli trojnásobné zastoupení v Top 10: Adéla Kettnerová 5. místo, Dominika Dudíková 7. místo, Nikola Gergelyová 10. místo v celkovém hodnocení SP žen. Na juniorském MS v italském San Sicariu získali naši lyžaři tři medaile. Adéla Kettnerová vybojovala dvakrát bronz ve slalomu a v superobřím slalomu. Tomáš Soltík si odvezl také bronzovou medaili za bezchybný výkon ve slalomu. Věřím, že s výraznou podporou OR-CZ spol.s r.o., se opět podaří zajistit start české reprezentace ve všech podnicích Světového poháru Mezi tradičními pořadateli se do kalendáře závodů vrací i exotický svah v íránském Dizinu. Finálový závod letošního ročníku hostí rakouské středisko Kaprun. Vrcholem sezóny bude Mistrovství světa v Itálii, kde budou Češi obhajovat pověst nejlepších travařů planety. Konečné pořadí SP 2014: Muži: 1. Portman (SUI) Frau (ITA) Němec (CZE) Kolouch (CZE) Štěpánek (CZE) Gardavský (CZE) Ženy: 1. Hetfleisch (AUT) Miková (SVK) Hirschhofer (AUT) Kettnerová (CZE) Dudíková (CZE) Týmy: 1. Rakousko Česko Itálie PROFIL SKUPINY OR

16 reference Od počátku našeho podnikání jsme zavedli několik stovek řešení v oblasti informačních technologií pro renomované firmy z různých oborů. Zákazníci skupiny OR jsou od prvního okamžiku vzájemné spolupráce ve středu pozornosti a veškeré práce se řídí důsledně jejich potřebami. Tento osobní přístup oceňují především naši dlouhodobí zákazníci. OR-SYSTEM Open ARAKO spol. s r.o. Opava výroba průmyslových armatur ATEK s.r.o. Moravská Třebová výroba plastových dílů BLANCO Professional CZ spol. s r. o. Frýdek-Místek strojírenská výroba BRAMMER CZECH, a.s. Dvůr Králové nad Labem velkoobchod DEPRAG CZ a.s. Lázně Bělohrad strojírenská výroba DRUŽSTEVNÍ ZÁVODY DRAŽICE - strojírna s r. o. Benátky nad Jizerou strojírenská výroba ECOTEX s.r.o. Vysoké Mýto výroba filtračních elementů EXCALIBUR ARMY spol. s r. o. Šternberk strojírenská výroba, opravárenství GRENA, a.s. Veselí nad Lužnicí výroba kuchyňských dvířek a dalších materiálů HASIL s.r.o. Ostrava dřevozpracující výroba HEDVA, a.s. Moravská Třebová textilní výroba JAWA Moto spol. s r. o. Týnec nad Sázavou strojírenská výroba JIHLAVAN, a.s. Jihlava strojírenská výroba LICHTGITTER CZ spol. s r. o. Horní Suchá strojírenská výroba LITEX Litomyšl konfekční výroba MEDITES PHARMA, spol. s r. o. Rožnov pod Radhoštěm farmaceutická výroba OBZOR, výrobní družstvo Plzeň výroba bovdenových spojení ODEVA Lipany, spol. s r. o. Lipany textilní výroba konfekce PERITO s.r.o. Znojmo výroba dveřních výplní PERMON s.r.o. Roztoky strojírenská výroba SAPELI, a.s. Polná dřevozpracující výroba SEIDEL Slovakia, s.r.o. Liptovský Hrádok elektrotechnická výroba STRÁNSKÝ A PETRŽÍK, PNEUMATICKÉ VÁLCE, spol. s r. o. Bílá Třemešná strojírenská výroba STROS-Sedlčanské strojírny, a.s. Sedlčany výroba stavebních výtahů ŠROUBÁRNA TURNOV, a.s. Turnov strojírenská výroba TESLA Stropkov a.s. Stropkov elektrotechnická výroba, telekomunikační zařízení TOS ZNOJMO, akciová společnost Znojmo strojírenská výroba ZPA Nová Paka, a.s. Nová Paka výroby produktů pro měření a regulaci technologických procesů ŽELEZÁRNY Velký Šenov s.r.o. Velký Šenov výroba oceli a galvanizace 14

17 QI ABEL-COMPUTER s.r.o. Opava výroba alternativních tiskových kazet CEDIMA s.r.o. Meziměstí strojírenská výroba EPRIN spol. s r. o. Brno velkoobchod FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC Olomouc zdravotnické zařízení MACH DRŮBEŽ a.s. Litomyšl živočišná a potravinářská výroba NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD, p.o. Havlíčkův Brod zdravotnické zařízení NEMOCNICE MILOSRDNÝCH SESTER NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE Sv. KARLA BOROMEJSKÉHO zdravotnické zařízení PLASTIKA a.s. Kroměříž plastikářská výroba PARAMONT CZ s.r.o. Velké Meziříčí výroba z plastů a hliníku PENTA - servis spol. s r. o. Holice v Čechách páskovací a balící stroje, obalový materiál POOR - TRADE, v.o.s Brno velkoobchod PROMAT CZ spol. s r. o. Božejov kovovýroba PRVNÍ ELEKTRO, a.s. Chomutov elektromontáže S.B.COMP spol. s r. o. Brno velkoobchod SEKO EDM, a.s. Louny strojírenská výroba SENSE PROGRESS, a.s. elektrotechnická projekce a montáž SHANGHAI MALING (CZECH) a.s. potravinářský průmysl STAVEBNINY STUPKA s.r.o. Moravská Třebová velkoobchod, maloobchod STORY DESIGN, a.s. Litomyšl výroba reklamy, stojanů, nábytku SULKO s.r.o. Zábřeh výroba oken TEKRO spol. s r. o. výroba krmných směsí a krmiv ÚRAZOVÁ NEMOCNICE V BRNĚ Brno zdravotnické zařízení VHOS a.s. Moravská Třebová provozovatel vodovodů a kanalizací VMS VISION, s.r.o. Boskovice výrobce prostředků vizuální komunikace BUSINESS INTELLIGENCE BLANCO Professional CZ spol. s r. o. Frýdek-Místek strojírenská výroba BRAMMER CZECH a.s. Dvůr Králové nad Labem velkoobchod DRUŽSTEVNÍ ZÁVODY DRAŽICE - strojírna s r. o. Benátky nad Jizerou strojírenská výroba ELEKTRIZACE ŽELEZNIC a.s. strojírenská výroba EMOS spol. s r. o. Přerov velkoobchodní prodej HYZA a.s. Topolčany zpracování drůbeže IMPROMAT INT., spol. s r. o. Zlín obchod a servisní činnost JIHLAVAN, a.s. Jihlava strojírenská výroba KOVOKON Popovice, s.r.o. Popovice strojírenská výroba OTK GROUP, a.s. Kolín tiskařský průmysl PENAM, a.s. Brno potravinářská výroba PLASTIKA a.s. Kroměříž plastikářská výroba SAPELI, a.s. Polná dřevozpracující výroba SILON a.s. Planá nad Lužnicí chemická výroba SONEPAR Česká republika spol. s r.o. Hradec Králové velkoobchod T MACHINERY, a.s. Ratíškovice výroba důlní techniky PROFIL SKUPINY OR

18 SYSTÉMY PERSONÁLNÍ IDENTIFIKACE ATEK s.r.o. Moravská Třebová plastikářská výroba AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. Pelhřimov strojírenská výroba BLANCO Professional CZ spol. s r.o. Frýdek-Místek strojírenská výroba COM-PAKT Energy, a.s. elektromontáže CYKLOS v.d. Choltice strojírenská výroba DRUŽSTEVNÍ ZÁVODY DRAŽICE - strojírna s r.o. Benátky nad Jizerou strojírenská výroba ECOTEX s.r.o. Vysoké Mýto výroba filtračních elementů ERREKA-PLAST s.r.o. Olomouc plastikářská výroba ESAB VAMBERK, s.r.o. Vamberk strojírenská výroba FTP FERONA THYSSEN PLASTICS Olomouc plastikářská výroba GRENA, a.s. Veselí nad Lužnicí dřevařský a nábytkářský průmysl HASIL s.r.o. Ostrava dřevozpracující výroba IMG Bohemia s.r.o. Sezimovo Ústí plastikářská výroba KABELOVNA Děčín - Podmokly, a.s. Děčín strojírenská výroba KLEIN & BLAŽEK s.r.o. Štíty automobilový průmysl MEDITES PHARMA, spol. s r. o. Rožnov pod Radhoštěm farmaceutická výroba MĚSTO MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Moravská Třebová státní správa PLASTIKA a.s. Kroměříž plastikářská výroba RÜCKL CRYSTAL a.s. Nižbor výroba a zpracování skla SAPELI, a.s. Polná dřevozpracující výroba SIEMON CZ s.r.o. Modřice prodej - kabely, vodiče SIMO plus, s.r.o. Zábřeh strojírenská výroba STORY DESIGN, a.s. Litomyšl výroba reklamy, stojanů, nábytku STRÁNSKÝ A PETRŽÍK, PNEUMATICKÉ VÁLCE, spol. s r.o. Bílá Třemešná strojírenská výroba STROS - Sedlčanské strojírny, a.s. Sedlčany výroba stavebních výtahů TATRAMAT, akciová spoločnosť Poprad strojírenská výroba TOMÁŠ Group, spol. s r.o. Ratíškovice strojírenská výroba TOS HULÍN, a.s. Hulín strojírenská výroba TOS ZNOJMO, akciová společnost Znojmo strojírenská výroba TREBOPLAST spol. s r.o. Moravská Třebová plastikářská výroba TRIBOTEC, spol. s r.o. Brno trojírenská výroba VELVETA a.s. Varnsdorf textilní průmysl ZOO Dvůr Králové a.s. Dvůr Králové nad Labem zoologická zahrada ŽELEZÁRNY Velký Šenov s.r.o. Velký Šenov výroba oceli a galvanizace ZPA Nová Paka, a.s. Nová Paka strojírenská výroba OR-INFO ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JIŘÍ HŘÍDEL Písek advokátní kancelář ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Mgr. IVO HALA advokátní kancelář ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ PÁNEK, BERÁNEK, MELICHAR v.o.s. Jihlava advokátní kancelář ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ BRODEC & PARTNERS advokátní kancelář AG COM, a.s. Smiřice informační technologie ALTEC a.s. Dvůr Králové nad Labem informační systémy ARMATURKA Vranová Lhota, a.s. Vranová Lhota strojírenská výroba AVX CZCH REPUBLIC s.r.o. Lanškroun výroba tantalových kondenzátorů BUSINESS SERVICE s.r.o. České Budějovice podnikové a právní poradenství 16

19 BOSKO spol. s r.o. Rájec - Jestřebí modelová výroba, odlitky pro slévárenskou výrobu DEPRAG CZ a.s. Lázně Bělohrad strojírenská výroba FAKULTNÍ NEMOCNICE V MOTOLE zdravotnické zařízení GRANITOL a.s. Moravský Beroun výroba obalových PE fólií HEDVA a.s. Moravská Třebová textilní výroba HENKEL ČR spol. s r.o. chemická výroba JESSGROVE CZ s.r.o. Staré Město specializovaný dodavatel podšívek KOVOLIT a.s. Brno - Modřice strojírenská výroba KOVONA SYSTEM a.s. Český Těšín kovovýroba LICHTGITTER CZ Horní Suchá výrobce, výrobce ocelových schodišť MĚSTO ČESKÝ BROD Český Brod státní správa MĚSTO MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Moravská Třebová státní správa MĚSTO SVITAVY Svitavy státní správa NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD Havlíčkův Brod zdravotnické zařízení OBZOR, VÝROBNÍ DRUŽSTVO PLZEŇ Plzeň výrobní družstvo PARDUBICKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE a.s. Pardubice zdravotnické zařízení SAPELI, a.s. Polná dřevozpracující výroba SVITAVSKÁ NEMOCNICE, a.s. Svitavy zdravotnické zařízení ŠROUBÁRNA TURNOV, a.s. Turnov strojírenská výroba MARIE PACS BÍLOVECKÁ NEMOCNICE, a.s. CLINICUM, a.s. - NEMOCNICE VYSOČANY DOMAŽLICKÁ NEMOCNICE, a.s. FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA FAKULTNÍ NEMOCNICE V MOTOLE HORNICKÁ POLIKLINIKA OSTRAVA, s.r.o. INSTITUT NUKLEÁRNEJ A MOLEKULÁRNEJ MEDICÍNY KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE a.s. KARVINSKÁ HORNICKÁ NEMOCNICE a.s. KLINIKA JL, s.r.o. MASARYKOVA NEMOCNICE V RAKOVNÍKU (PRIVAMED Healthia s.r.o.) MEDIPONT s.r.o., AMBULANTNÍ KLINIKA MĚLNICKÁ ZDRAVOTNÍ, a.s. - NEMOCNICE MĚLNÍK MEPHACENTRUM, a.s. MĚSTSKÁ NEMOCNICE HUSTOPEČE MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA, příspěvková organizace MINISTERSTVO OBRANY MĚSTSKÁ NEMOCNICE PLZEŇ, PRIVAMED a.s. MULAČOVA NEMOCNICE, s.r.o. NEMOCNICE BOSKOVICE s.r.o. NEMOCNICE BRANDÝS NAD LABEM, PP HOSPITALS, s.r.o. NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, a.s. Bílovec Domažlice Brno Olomouc Ostrava Ostrava Banská Bystrica Karlovy Vary Karviná Rakovník České Budějovice Mělník Ostrava Hustopeče Ostrava Plzeň Plzeň Boskovice Brandýs nad Labem Břeclav České Budějovice PROFIL SKUPINY OR

20 NEMOCNICE ČESKÝ TĚŠÍN, a.s. (člen skupiny Agel) NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD, příspěvková organizace NEMOCNICE JABLONEC NAD NISOU, p.o. NEMOCNICE NA FRANTIŠKU NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE MORAVSKÁ TŘEBOVÁ NEMOCNICE NOVÝ JIČÍN, a.s. (člen skupiny Agel) NEMOCNICE PELHŘIMOV, příspěvková organizace NEMOCNICE PODLESÍ a.s. (člen skupiny Agel) NEMOCNICE SOKOLOV NEMOCNICE TÁBOR, a.s. NEMOCNICE TŘEBÍČ, příspěvková organizace NEMOCNICE V SEMILECH NEMOCNICE VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, a.s. OBLASTNÍ NEMOCNICE KLADNO, a.s., nemocnice Středočeského kraje OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. ODBORNÝ LÉČEBNÝ ÚSTAV JEVÍČKO PANOCHOVA NEMOCNICE TURNOV, s.r.o. PARDUBICKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE, a.s. PODHORSKÁ NEMOCNICE a.s. BRUNTÁL (člen skupiny Agel) PODHORSKÁ NEMOCNICE a.s. RÝMAŘOV (člen skupiny Agel) POHYBOVÉ CENTRUM PRAHA POLIKLINIKA LÍPA CENTRUM POLIKLINIKA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, příspěvková organizace REVMATOLOGICKÝ ÚSTAV STODSKÁ NEMOCNICE, a.s. STŘEDOMORAVSKÁ NEMOCNIČNÍ a.s. (člen skupiny Agel) odštěpný závod NEMOCNICE PROSTĚJOV odštěpný závod NEMOCNICE PŘEROV odštěpný závod NEMOCNICE STERNBERK SVITAVSKÁ NEMOCNICE, a.s. ŠUMPERSKÁ NEMOCNICE, a.s. ÚRAZOVÁ NEMOCNICE V BRNĚ ÚSTECKÁ POLIKLINIKA, s.r.o. VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE a.s. VOJENSKÁ NEMOCNICE BRNO VOJENSKÁ NEMOCNICE OLOMOUC VÝCHODOSLOVENSKÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHOROB, a.s. Český Těšín Havlíčkův Brod Jablonec nad Nisou Moravská Třebová Nový Jičín Pelhřimov Třinec Sokolov Tábor Třebíč Semily Valašské Meziříčí Kladno Příbram Jevíčko Turnov Pardubice Bruntál Rýmařov Žďár nad Sázavou Stod Prostějov Přerov Šternberk Svitavy Šumperk Brno Ústí nad Labem Ostrava - Vítkovice Brno Olomouc Košice AGEL SK - centrální PACS NEMOCNICA ZVOLEN a.s. VŠEOBECNÁ NEMOCNICA KOMÁRNO VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVOČA DOPRAVNÍ ZDRAVOTNICTVÍ a.s. - centrální PACS NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ POLIKLINIKA PLZEŇ POLIKLINIKA NYMBURK POLIKLINIKA ČESKÁ TŘEBOVÁ POLIKLINIKA OLOMOUC Zvolen Komárno Levoča Plzeň Nymburk Česká Třebová Olomouc 18

PROFIL SKUPINY OR 2013-2014

PROFIL SKUPINY OR 2013-2014 PROFIL SKUPINY OR 2013-2014 Skupina OR, do které patří mateřská společnost OR-CZ, dceřiné společnosti OR-NEXT a ORM a organizační složka OR-CZ Slovakia, zaměstnává v současnosti přes 100 lidí a pečuje

Více

PRO FIL SKUPINY 2012

PRO FIL SKUPINY 2012 PRO FIL SKUPINY OR 2 2012 ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE Skupina OR, do které patří mateřská společnost OR-CZ, dceřiné společnosti OR-NEXT a ORM a organizační složka OR-CZ Slovakia, zaměstnává v současnosti

Více

Obsah. Naše IT Váš úspěch efektivně. Slovo generálního ředitele. Představení společnosti. Významné události roku 2011. Očekávaný vývoj v roce 2012

Obsah. Naše IT Váš úspěch efektivně. Slovo generálního ředitele. Představení společnosti. Významné události roku 2011. Očekávaný vývoj v roce 2012 Firemní profil 2012 Obsah 4 6 8 10 11 16 20 21 22 23 Slovo generálního ředitele Představení společnosti Významné události roku 2011 Očekávaný vývoj v roce 2012 Podnikové aplikace pro váš úspěch Infrastrukturní

Více

SBORNÍK Z KONFERENCE PØÍSPÌVKY PARTNERÙ 22. 24. 5. 2013, IDET BRNO, CZECH REPUBLIC

SBORNÍK Z KONFERENCE PØÍSPÌVKY PARTNERÙ 22. 24. 5. 2013, IDET BRNO, CZECH REPUBLIC of Information 2013 SBORNÍK Z KONFERENCE PØÍSPÌVKY PARTNERÙ 22. 24. 5. 2013, IDET BRNO, CZECH REPUBLIC Konferenci poøádají Úvodem Ve dnech 22. až 24. května 2013 se v administrativní budově (sály místnosti

Více

informační technologie pro úspěšné firmy

informační technologie pro úspěšné firmy Výroční zpráva 2013 informační technologie pro úspěšné firmy Obsah 1. Úvodní slovo ředitele společnosti 5 2. Základní údaje o společnosti 6 Společníci 6 Management společnosti a statutární orgány 6 Organizační

Více

jistota správného rozhodnutí

jistota správného rozhodnutí jistota správného rozhodnutí Pomáháme podnikům získávat nové zákazníky a zakázky, využívat nové příležitosti, zlepšovat efektivitu chodu organizace, automatizovat rutinní činnosti, optimalizovat obchodní

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Vážení partneři, do sedmnáctého ročníku prestižní soutěže Microsoft Awards přihlásili

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Přehled vítězů a finalistů soutěže Cena generální ředitelky za inovativní přístup

Více

Katalog řešení a služeb

Katalog řešení a služeb Katalog řešení a služeb Obsah 1. O S&T... 1 Profil společnosti... 2 Reference... 4 2. Datová centra... 5 Serverová virtualizace... 6 Virtualizace desktopů a aplikací... 8 Cloudová řešení... 10 Ukládání

Více

Profil společnosti Vema, a. s. Software pro váš úspěch

Profil společnosti Vema, a. s. Software pro váš úspěch Software pro váš úspěch Profil společnosti Vema, a. s. Společnost Vema je pro své zákazníky dodavatelem ucelených řešení v oblasti informačních systémů pro řízení lidských zdrojů, ekonomiky a logistiky

Více

Informační koncepce. Ministerstvo průmyslu a obchodu. Verze dokumentu 1.3 Název souboru Autor verze Redakce verze

Informační koncepce. Ministerstvo průmyslu a obchodu. Verze dokumentu 1.3 Název souboru Autor verze Redakce verze Informační koncepce Ministerstvo průmyslu a obchodu Verze dokumentu 1.3 Název souboru Autor verze Redakce verze Informační koncepce MPO odbor informatiky MPO Ing. Vlastimil Šedivý (sedivy@mpo.cz) Datum

Více

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, IBM âr záfií 2007 The Blue Rose ibm.com/cz/bluerose POWER6: NEJRYCHLEJŠÍ PROCESOR NA SVĚTĚ téma str. 8 VÝKON V PRAXI ANEB DŮLEŽITÉ DETAILY řešení str. 10 BANKA NEMÁ Z OUTSOURCINGU STRACH software str.

Více

NADPIS NADPIS TEXTXET TEXT TEXTXET TEXT. Zpráva CSR r. 2014

NADPIS NADPIS TEXTXET TEXT TEXTXET TEXT. Zpráva CSR r. 2014 NADPIS NADPIS TEXTXET TEXT TEXTXET TEXT Zpráva CSR r. 2014 ze dne 30. 4. 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 Zodpovídá: 1. JUDr. Matěj Bárta Generální manažer 2. Ing. Ivo Dostál Výkonný ředitel 3. Mgr. Stanislava Bártová

Více

Výroční zpráva společnosti Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.

Výroční zpráva společnosti Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. Kon t ak t y Vybrané finanční ukazatele (v mil. Kč) 2008 2007 2006 Prodej strojů 3 167 3 504 3 120 Most Liberec Náhradní díly a servis 778 730 650 Pronájem a ostatní 478 431 415 Sokolov PRAHA Lipová 72

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB PŮSOBNOST HOLDINGU RUSKá federace - Филиал НВТ A.C. Velká Británie - NWT International Ltd. Česká republika - NWT A.S. - EMEA s.r.o. - PARZLICH s.r.o. Slovensko - NWT Slovakia

Více

ŠkodaAuto SUSTAINABILITY REPORT 2005/2006

ŠkodaAuto SUSTAINABILITY REPORT 2005/2006 ŠkodaAuto SUSTAINABILITY REPORT 2005/2006 OBSAH Profil společnosti 5 Úvodní slovo předsedy představenstva Historie Strategie trvale udržitelného rozvoje Cíle společnosti Politika společnosti Škoda Auto

Více

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s.

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Komunikace to je slovo, které jednoduše vystihuje hlavní poslání společnosti ČD - Telematika a.s. Také z toho důvodu je partnerem projektu nadačního fondu Českého

Více

The Blue Rose. KAŽDOU FIRMU str. 4 NAJDEME NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ PRO. ČIPY USNADNÍ PRÁCI V NEMOCNICÍCH str. 30

The Blue Rose. KAŽDOU FIRMU str. 4 NAJDEME NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ PRO. ČIPY USNADNÍ PRÁCI V NEMOCNICÍCH str. 30 The Blue Rose IBM âr ãerven 2006 ibm.com/cz/bluerose NAJDEME NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ PRO KAŽDOU FIRMU str. 4 > téma > software > hardware > services & consulting E-MAIL NA SEZNAMU, ANEB JAK SE ZE DVOU TERABYTŮ

Více

Informační systémy Helios Katalog řešení. www.assecosolutions.eu

Informační systémy Helios Katalog řešení. www.assecosolutions.eu Informační systémy Helios Katalog řešení www.assecosolutions.eu Obsah Specializovaná řešení pro Váš obor podnikání Automobilový průmysl Zemědělství Strojírenství Stavebnictví Potravinářství Elektronika,

Více

Výroční zpráva GTS NOVERA a.s. 07

Výroční zpráva GTS NOVERA a.s. 07 Výroční zpráva GTS NOVERA a.s. 07 Obsah Profi l společnosti 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Hlavní události společnosti v roce 2007 6 Hlavní činnost společnosti 8 Statutární orgány 9 Vývoj společnosti,

Více

Abra_G4_a.qxp 16.10.2007 11:48 StrÆnka 2. www.abra.eu

Abra_G4_a.qxp 16.10.2007 11:48 StrÆnka 2. www.abra.eu Abra_G4_a.qxp 16.10.2007 11:48 StrÆnka 2 www.abra.eu Abra_G4_a.qxp 16.10.2007 11:48 StrÆnka 3 Nejvyšší verze informačního systému řady Gx, určená pro velké společnosti s vysokými nároky na výkon a dodávaná

Více

INFORMACE O PARTNERECH KONFERENCE 5. 7. 5. 2009, IDET BRNO, CZECH REPUBLIC

INFORMACE O PARTNERECH KONFERENCE 5. 7. 5. 2009, IDET BRNO, CZECH REPUBLIC INFORMACE O PARTNERECH KONFERENCE 5. 7. 5. 2009, IDET BRNO, CZECH REPUBLIC Konferenci pořádají INFORMACE O PARTNERECH KONFERENCE 5. 7. 5. 2009, IDET BRNO, CZECH REPUBLIC 2009 Univerzita obrany Kounicova

Více

ZPRÁVA O INNOSTI A VÝSLEDCÍCH SPOLE NOSTI A D PRAHA s.r.o. ZA HOSPODÁ SKÝ ROK 2011/2012 1. 10. 2011 30. 9. 2012

ZPRÁVA O INNOSTI A VÝSLEDCÍCH SPOLE NOSTI A D PRAHA s.r.o. ZA HOSPODÁ SKÝ ROK 2011/2012 1. 10. 2011 30. 9. 2012 ZPRÁVA O INNOSTI A VÝSLEDCÍCH SPOLE NOSTI A D PRAHA s.r.o. ZA HOSPODÁ SKÝ ROK 2011/2012 1. 10. 2011 30. 9. 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI A VÝSLEDCÍCH SPOLEČNOSTI AŽD PRAHA s.r.o. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2011/2012

Více

Generální partner konference

Generální partner konference Generální partner konference Česká spořitelna, a. s. Centrála České spořitelny Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 Info linka: 800 207 207 E-mail: csas@csas.cz http://www.csas.cz Česká spořitelna je moderní

Více

Asseco Solutions, a.s.

Asseco Solutions, a.s. Asseco Solutions, a.s. Výroční zpráva společnosti za účetní období 1. 1. 31. 12. 2012 OBSAH Úvodní slovo místopředsedy představenstva a generálního ředitele pro ČR Profil společnosti Významné události

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VÝBĚR INFORMAČNÍHO SYSTÉMU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VÝBĚR INFORMAČNÍHO SYSTÉMU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VÝBĚR INFORMAČNÍHO SYSTÉMU INFORMATION SYSTEM

Více

Výroční zpráva 2012. Člen Skupiny ČD

Výroční zpráva 2012. Člen Skupiny ČD Výroční zpráva 2012 Člen Skupiny ČD Člen Skupiny ČD Strategickým cílem akciové společnosti ČD Cargo je zachování vedoucí pozice na trhu železniční nákladní dopravy v ČR a středoevropském regionu a zároveň

Více

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Informační služby Srpen 2008 GRANT ADVISOR, spol. s r.o. je držitelem certifikátu mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001 : 2001. Představení společnosti GRANT ADVISOR GRANT

Více

Profil společnosti T-SySTemS CzeCh RepubliC

Profil společnosti T-SySTemS CzeCh RepubliC Profil společnosti T-Systems Czech Republic O společnosti T-Systems Czech Republic T-Systems je spolu s T-Mobile součástí holdingu Deutsche Telekom AG. T-Systems zajišťuje komplexní služby a péči o ICT

Více

Srovnávací analýza systému SprinxCRM a vybraných konkurenčních produktů

Srovnávací analýza systému SprinxCRM a vybraných konkurenčních produktů Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Lucie Perná Srovnávací analýza systému SprinxCRM a vybraných konkurenčních produktů Bakalářská

Více