Ve volbách zvítězila Sedmadvacítka nezávislých

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ve volbách zvítězila Sedmadvacítka nezávislých"

Transkript

1 listopad 2014 Ve volbách zvítězila Sedmadvacítka nezávislých > více str. 3 Nemocnice Kyjov získá magnetickou rezonanci > více str. 3 Kyjovem povede prestižní cyklistický závod > více str. 17 Do třetího ročníku dobrovolnického projektu 72 hodin se úspěšně na jižní Moravě zapojili také školáci z Bohuslavic. Více na str. 4.

2 Z radnice / listopad 2014 MILÍ KYJOVJÁCI, minulý měsíc byl ve znamení komunálních voleb. Po čtyřech letech jste znovu rozdali karty novému zastupitelstvu, které se na ustavujícím jednání sešlo v pondělí 3. listopadu Chci poděkovat především té polovině z Vás, která využila aktivní volební právo a dala hlas volebním stranám či jednotlivcům. Z větších měst Jihomoravského kraje se řadíme z pohledu účasti k těm šťastnějším. Dosáhla výše skoro 50 %. V Hodoníně byla účast necelých 30 %, ve Veselí nad Moravou necelých 40 %. Pokud srovnáme Vaši docházku s volbami před 4 roky, pak v roce 2010 odevzdalo obálky 4649 z Vás, v těchto volbách pak 4661 voličů. Z deseti kandidujících stran se do zastupitelstva města probojovali zástupci sedmi stran. Sedmadvacítka nezávislých 12 zastupitelů (+1 oproti ), ČSSD 3 zastupitelé (-2), KDU-ČSL 3 zastupitelé (shodně), KSČM 3 zastupitelé (-1), ODS 2 zastupitelé (-1). Nováčky jsou 2 zastupitelé za ANO 2011 a 2 zastupitelé za Sdružení nestraníků. Na užší spolupráci v rámci radničního týmu se shodli Sedmadvacítka nezávislých, ČSSD, KDU-ČSL, ODS a ANO Sedmadvacítka nezávislých bude mít starostu, místostarostu a 3 radní, stejný počet jako doposud. Ostatní strany po jednom radním. ČSSD a KDU-ČSL, kteří získali 3 zastupitelské mandáty, budou mít navíc předsedy výborů, s právem účasti na radě. Personální složení rady bude: Lukl, Kuchař, Hudeček, Truschingerová, Gustyová, Křiváková, Berka, Filípek a Kyjovský. Předsedy výborů pak kolegové Šalša a Talaš. Dvě nekoaliční stany obsadí kontrolní výbor a budou zde mít většinu. Předsedou bude pan Rajda. Jsem rád, že i tyto strany vyjádřily vůli podílet se na chodu města a aktivně se zapojit do práce v komisích. Pan Valihrach pak povede komisi urbanismu a výstavby. Bylo zvykem, že se v radě ani v zastupitelstvu města nepolitikařilo. I když jsme neměli vždy shodný názor, zdravý rozum vždy zvítězil. Pevně věřím, že tak tomu bude i v tomto volebním období. Širokou koalici jsme zvolili s ohledem na benefit, který dokáže každá ze stran k rozvoji Kyjova přinést, a to nejen s vazbou na kraj, vládu či parlament. Tak vzhůru uskutečňovat vaše sny o krásném Kyjově! František Lukl Informace z orgánů města Údaje jsou upraveny z důvodu ochrany osobních údajů. Informace ze 134. schůze Rady města Kyjova konané dne 15. září 2014 Rada města schválila: uzavření Darovací smlouvy, jejímž předmětem je 50 kusů drogových testů DrugWipe 5 S, které budou darovány České republice Krajskému ředitelství policie Jihomoravského kraje. Tyto testy budou příslušníci PČR používat v našem regionu namátkově. Rada města rozhodla: o uzavření Smlouvy o příkazu na realizaci výběrového řízení na dodavatele stavby v rámci projektu Zateplení městské knihovny v Kyjově, a to se společností GrantPoint, s.r.o., Brno, za nabídkovou cenu Kč včetně DPH. Městu Kyjovu byla schválena dotace ze SFŽP na investiční akci Zateplení městské knihovny v Kyjově, která bude realizována v roce Náklady na organizační zajištění výběrového řízení jsou způsobilými v rámci schválené dotace a budou městu zpětně proplaceny ve výši 90 % z celkové ceny. Rada města souhlasila: s uzavřením smlouvy o dílo na zakázku Oprava cesty ke garážím s firmou SWIETELSKY stavební s.r.o. za nabídkovou cenu Kč bez DPH. Rozhodujícím kritériem byla nejnižší nabídnutá cena. Informace ze 135. schůze Rady města Kyjova konané dne 29. září 2014 Rada města vzala na vědomí: informaci o provedené inspekci v Mateřské škole Za Stadionem, příspěvkové organizaci města Kyjova. Kontrola byla provedena ve dnech 10. až 12. června Závěr kontroly zněl: bez chyb. Rada města schválila: přidělení dotace do oblasti sportu, kultury, sociální a ostatních zájmových aktivit z rozpočtu města Kyjova. Tabulka s návrhem finančního příspěvku pro jednotlivé žadatele je součástí zápisu. Tabulku s přidělenými dotacemi můžete zhlédnout na webových stránkách města (www.mestokyjov.cz/ projekty a dotace); výsledky výběrového řízení na zakázku Městská knihovna-přednáškový sál, soc. zařízení-vcp a rozhodla o smlouvě o dílo s uchazečem KALA, spol. s r.o., Kyjov, za cenu Kč vč. DPH. Výběrovým řízením zakázky malého rozsahu byli osloveni 3 dodavatelé k výzvě ze dne obdrželi také jednotný výkaz výměr. Nejnižší nabídku podala výše uvedená společnost a na základě výše uvedeného bude uzavřena smlouva o dílo. Rada města rozhodla: o výjimce z Pravidel pro uzavírání občanských sňatků na Městském úřadě v Kyjově ze dne , a to tak, že v době pořádání Slováckého roku 2015 v Kyjově ve dnech až nebudou na radnici pořádány civilní svatební obřady; o poskytnutí dotace ve výši Kč pro TJ Jiskru Kyjov na úhradu nákladů spojených s prvním ročníkem akce Dětský sportovní koktejl. Kyjovské kluby tuto akci uspořádaly dne na Městském stadionu v Kyjově. Byla určena pro předškolní a školní děti se záměrem prezentace kyjovských sportů a náboru nových dětí. Akci navštívilo cca dětí ze všech kyjovských (i nekyjovských) škol a školek a prezentovalo se více jak 15 sportovních a zájmových kroužků. Informace ze 136. schůze Rady města Kyjova konané dne 6. října 2014 Rada města schválila: uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Stavěšice, a to za účelem zajištění a zabezpečení řešení agendy přestupků podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů; zřízení nouzového lůžka na městské ubytovně v ulici Havlíčkova č. 178 v Kyjově, které bude využíváno v případě naléhavé potřeby umístění osoby, a rozhodla, že úhrada za toto lůžko bude činit ceny za ubytování dle schváleného ceníku. Informace ze 137. schůze Rady města Kyjova konané dne 13. října 2014 Rada města schválila: provedení rekonstrukce lesní cesty K Zúbkové studánce nacházející se na pozemcích města Kyjova v délce 1225 m, kterou provedou Lesy města Kyjova, s.r.o. jako vlastník pozemku. Rada města jmenovala: na dobu 6 let Mgr. Ivu Soldánovou na pracovní místo ředitelky Domu dětí a mládeže Kyjov, příspěvkové organizace města Kyjova s účinností od , to však za podmínky, že Dům dětí a mládeže, příspěvková organizace města Kyjova začne vyvíjet činnost, ke které byla zřízena. Dne se uskutečnilo konkursní řízení na obsazení místa ředitele/ky DDM, příspěvkové organizace města Kyjova. Konkursní komise doporučila Radě města Kyjova jmenovat do funkce na místo ředitelky jako vhodnou kandidátku na 1. místě Mgr. Ivu Soldánovou. Rada města vzala na vědomí: informace ohledně odkupu areálu mlékárny a pověřuje starostu města, OM a ORM k jednání ohledně další náplně. Rada města vydala: s účinností od Ceník provozovatele veřejných pohřebišť v Kyjově, Kyjově-Boršově, Kyjově-Bohuslavicích, kterým se dle skutečných nákladů na výstavbu kolumbárií upravuje výše nájemného za pronájem schránky v kolumbáriu na částku 160 Kč/schránku/rok. strana 2

3 / listopad 2014 Z Vašeho města Ve volbách dominovala Sedmadvacítka. Získala 12 křesel Dvanáct křesel v zastupitelstvu a jasné vítězství Sedmadvacítky nezávislých takové jsou v Kyjově výsledky posledních komunálních voleb. K urnám přišlo jen bezmála 50 procent voličů. Chci poděkovat za tu obrovskou důvěru, já si toho neskutečně vážím a není to jenom klišé. Je to obrovský závazek a zodpovědnost a mohu tady říct, že jsme i nadále pokorní, stejně zodpovědní s obrovskou energií dělat něco rád pro město, uvedl dosavadní starosta František Lukl. Připravujeme Reprezentační ples města Kyjova V pátek 6. února 2015 v prostorách DK bude k tanci i poslechu hrát orchestr Dušana Mathona ze Zlína a CM Jury Petrů. Těšit se můžete na hosta večera, kterým bude tentokrát populární zpěvačka Monika Absolnová. Milovníci rychlejších rytmů se vyžijí při noční diskotéce TV Slovácko. Program plesu zahájí předtančením a polonézou studenti Klvaňova gymnázia, představí se také taneční klub Fortuna Zlín. Ani tentokrát nebude chybět barmanská show s ochutnávkou míchaných nápojů, degustace vín a bohatá tombola. Předprodej vstupenek bude probíhat od (ST) v Informačním centru města Kyjova. Více na www. mestokyjov.cz. (red) Nemocnice získá magnetickou rezonanci Nemocnice v Kyjově je připravena rozšířit služby. Svým pacientům by přibližně do roka mohla nabídnout ošetření na magnetické rezonanci. Zprávu o této novince potvrdil přímo ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček při své návštěvě na Moravě. Určitě to bude znamenat velký komfort, protože řada lékařských oborů musí používat vyšetřovací metody, které jsou invazivní a magnetická rezonance je diagnostika velmi šetrná. Nevydává žádné záření. Pacientům neškodí, může se opakovat a řekla bych, že je přesnější, než cokoli dalšího, uvedla ředitelka Nemocnice Kyjov Danuše Křiváková. Na druhém místě se v Kyjově umístila ČSSD. Ta si oproti posledním volbám pohoršila a získala stejně jako komunisté a křesťanští demokraté po třech mandátech. O jeden méně získala také ODS, kterou voliči připravili v Kyjově o jedno místo v zastupitelstvu. Bez jediného mandátu jsou strany SPO, Moravané a Česká pirátská strana. Nováčky ve vedení města jsou kandidáti ANO 2011 a Sdružení nestraníků, která získala po dvou křeslech. Podle ředitelky bude nákup magnetické rezonance znamenat částku kolem 25 milionů - ta do Kyjova přiteče nejen na samotné přístrojové vybavení, ale také na stavební úpravy budovy, v níž bude umístěna. V současné době nemocnice rozjíždí oslovení firem, které technologie dodávají. Ministr Němeček nastínil také blíže podobu jednotného systému veřejného zdravotnictví. Zahrnovat bude akutní i následnou lůžkovou péči a řeší i zdravotnickou záchrannou služby. Jihomoravský kraj se tak stává prvním regionem, kde dochází k takové dohodě, potvrdil hejtman Hašek. Tabulka Výsledky voleb strana hlasy (%) mandáty ODS 7,84 2 Sedmadvacítka 39,21 12 Česká pirátská strana 1,06 0 KDU-ČSL 10,48 3 KSČM 10,27 3 ANO ,38 2 SPO 3,96 0 Sdružení nestraníků 7,32 2 ČSSD 11,22 3 Moravané 1,24 0 V parku pomáhají s úklidem dobrovolníci Domova Horizont Udržet městský park a jeho přilehlá prostranství ve stavu pořádku není vůbec jednoduché. Zatímco na jedné straně skončíte, na druhé zase můžete začít. Dnes je v péči Technických služeb města Kyjova, kterým nově začali pomáhat také dobrovolníci Domova Horizont. Pracují pod dozorem svého pracovníka a práci jim rozděluje hlavní zahradnice. Pokud se to osvědčí a chlapci budou spokojeni, není problém hodiny nebo dny práce navýšit. Jsou absolutně spokojení, rádi pracují, z čehož jsme překvapeni i my. Jsme absolutně spokojeni a myslíme si, že se udělá velký kus práce, uvedl ředitel Technických služeb Oldřich Talaš. Nápad současného ředitele Domova Horizont má pomoci začleňovat hendikepované do běžných činností města. Další možnosti, kde by dobrovolníci mohli v budoucnu přiložit ruku k dílu, se nabízí v Kyjově například v parku na Seifertově náměstí. Připojí se tak ke stávajícím 28 pracovníkům Technických služeb, kterým pomáhá i 12 zájemců z Úřadu práce v rámci veřejně prospěšných prací. Právě tolik lidí se stará o úklid města. Od letošního roku navíc jejich práci výrazně ulehčí nový stroj, který byl pořízen z 90 % z dotace. Poslouží v průběhu celého roku, v současné době je využíván například při sběru padlého listí. strana 3

4 Z Vašeho města / listopad 2014 VII. A ze ZŠ Dr. Joklíka adoptovala zvířátka v Zoo Hodonín V loňském školním roce se žákyně VII. A Lucie Houšťová umístila na 2. místě ve výtvarné soutěži pořádané Regionální televizí TVS. Třída za odměnu získala od TVS vstupenky do ZOO Hodonín. Z komentované prohlídky v zoo si žáci odnesli nejen mnoho zajímavých informací o zvířátkách, ale zrodil se i nápad adoptovat si nějaké zvířátko. Žáci ve třídě uspořádali sbírku a vybrali částku Kč. V tomto školním roce adopci zrealizovali a na jeden rok si adoptovali užovku červenou, papouška nádherného a želvu nádhernou. Z peněz bude hrazeno krmivo a péče o zvířátka. Za tento pěkný čin jim byl pracovníky zoo nabídnut poutavý výukový program v zahradě, kterého se 16. září zúčastnili. Program byl nevšední a zajímavý, žáci se blíže seznámili se svými zvířátky. Kdo se nebál, mohl si užovku nejen pohladit, ale i dát na krk. Všichni žáci jsou náležitě pyšní na adopční cedulky, které byly u zvířátek v zoologické zahradě umístěny. Milena Líčeníková, tř. uč. VII. A Projekt 72 hodin - děti uklidily okolí školy i zahradu Art mlýna Třetí ročník dobrovolnického projektu 72 hodin se úspěšně ujal také na jižní Moravě. Zapojují se do něj školáci napříč regionem. V Bohuslavicích tentokrát tamní škola využila příležitosti pomoci s úklidem zahrady Art mlýna. Nezapomněli ani na okolí školy, kam denně dochází za výukou. Uklízeli jsme nejbližší okolí školy. Hrabali jsme trávu, listí, uklízeli trávu v chodnících, dětem se to líbilo. Starší pomáhali mladším, myslím si, že se nám to celkem vydařilo. Pak jsme šli do mlýna, kde jsme sbírali jablka, ořechy a hrabali trávu, informoval učitel ZŠ Bohuslavice Kamil Ježík. Podzimní čas celkem dobře přispěl k tomu, aby pracovní činnosti děti pojaly minimálně jako příležitost vyrazit na čerstvý vzduch a zpestřit si jinak všední dny školního vyučování. Projekt 72 hodin s dětmi nejdříve probírali v rámci výuky. Také po jeho skončení ještě dostane prostor v rámci vyučování například v českém jazyce, vlastivědě, prvouce, pracovních činnostech nebo při výtvarné výchově. foto archiv ZŠ Den architektury - za stavebními klenoty ulicemi města Kyjov se mezi milovníky architektury vyznačoval v minulosti jako místo plné architektonických skvostů. První polovina minulého století byla toho ukázkovým příkladem. Ludvik Hilgert, Bohumil Tureček, Polášek, Rozehnal nebo Kopřiva, to jsou jména, která svého času skloňovali lidé z oblasti stavebnictví ve všech pádech, a to nejen na Slovácku. Právě z jejich pera totiž vzešla celá řada architektonických unikátů. Některé se dochovaly dodnes. V rámci celorepublikového Dne architektury se po jejich stopách v Kyjově vydala skupina zájemců. Často ale museli zalitovat, že z prapůvodních návrhů zbylo opravdu málo. To je právě ten problém, že ty skvosty už tady nejsou, protože už jsou všechny přestavěny. Je to taková vzpomínka, kdy v těch třicátých letech město bylo velice progresivní a ojedinělé, protože v tom množství, co se tady stavělo, to bylo významné město, řekl architekt a průvodce Dnem architektury Vladislav Králíček. Akademický Architekt Ludvik Hilgert, představitel emocionálního funkcionalismu, získal dokonce Čestné občanství města Kyjova v roce Polášek s Turečkem zase patřili k výrazným osobnostem brněnského funkcionalismu. Díky nim právě v Kyjově vznikla unikátní vilová čtvrť, postaveny byly originální bytové domy, škola, modlitebna nebo poliklinika. Procházka po veřejných místech mimo jiné vzbudila debatu o tom, co dělá město pro to, aby veřejná místa a budovy plnily svou funkci a přesto v nich při jejich realizaci byl dán prostor pro tvořivost. A jak to vidí facebook? To se mi líbí Přidat komentář Sdílet Téma: CHODNÍKY Město se prezentuje výstavbou nových chodníků. Jako občan Kyjova mám zásadní připomínky k jejich výstavbě. Odpovědně říkám, že značná část chodníků je provedena zcela proti normám a neodborně. Pouhé předláždění staré dlažby na novou není rekonstrukce, ale vyhazování peněz. Chodník od smuteční síně k Jančovce je toho hrůzným příkladem. Příčný sklon nesmí překročit 2% - pro rodiče s kočárky, starší méně pohyblivé, vozíčkáře (všemi fázemi si projdeme) je takový chodník nepoužitelný... Město Kyjov: Pokud Vám jde o věcné řešení, je nejlépe kontaktovat pana Otakara Matulu, vedoucího odboru rozvoje města, tel.: Laická veřejnost těžko posoudí tuto odbornou problematiku. Téma: Technické služby Technické služby a Město Kyjov začaly v podzimních měsících provádět výsadbu jehličnatých a listnatých stromů na veřejných prostranstvích. Jehličnaté stromky jsou ošetřovány repelentním nátěrem. Toto opatření je prováděno z důvodu vandalismu, aby tyto sazenice nemohly být použity nenechavci jako vánoční stromky, což se již v minulosti stalo. Téma: CESTY... od doby, co se v Kyjově budovala první kruhová křižovatka na ulici Brandlova, Palackého atd., tak bylo slíbeno, že se opraví i cesta od bývalých Vinařských závodů nahoru k Základní škole Komenského (dříve Újezd). V době budování kruháče byla tato cesta jedinou přístupovou cestou k ulici U Sklepů a přilehlému činžovnímu domu Brandlova 92, nyní je v dezolátním stavu. Místo toho, aby byla tato cesta spravena, tak zde byla nainstalována dopravní značka,,zákaz PRŮJEZDU!!!!... A proč by musela všechno obsadit auta? Milé město, nechejte, prosím, taky nějaké cesty pro lidi. strana 4 Kompletní diskuzi a další najdete na facebookovém profilu města Kyjova.

5 / listopad 2014 Z Vašeho města Adventní trh přiblíží regionální produkty V neděli 30. listopadu se v Kyjově na Masarykově náměstí uskuteční zcela nová akce, jejíž součástí se stane letos poprvé slavnostní rozsvěcování vánočního stromu. Je realizována v rámci přeshraničního projektu: Kultura a tradice neznají hranice, který je spolufinancován z prostředků EU fondu regionálního rozvoje (ERDF). Cílem je zavést novou tradici, která podpoří prezentaci a propagaci lidových tradic spojených s adventem a Vánocemi s nabídkou typických krajových produktů místních řemeslníků, tvorbu lidových výrobců, tradičních pokrmů, tentokrát ale zaměřených konkrétně na vánoční tématiku. Produkty budou nabízet jak řemeslníci z Kyjovska, tak z Myjavy. Jednodenní akci doplní doprovodný program: vystoupení folklorních souborů, místních hudebních skupin, v slavnostní rozsvícení stromu na náměstí za účasti vedení města a ve prohlídka města s průvodcem 60min. prohlídka, při níž vás průvodce seznámí s historií města, navštívíte nejzajímavější místa jeho historického centra i běžně uzavřené prostory. Start: Informační centrum města Kyjova, Svatoborská 26. (red) Škola má po letech opravenou tělocvičnu Až 14 hodin provozu denně musí zvládnout malá tělocvična Základní školy J. A. Komenského v Kyjově. Prostor, který je pojímám také jako taneční sál a nářaďovna, se po letech dočkal zásadní obnovy. Její hodnota dosáhla částky téměř dva a půl milionu korun byla nutností, míní ředitel školy. V podstatě od samého vzniku tělocvična rekonstruovaná nebyla. Byly velmi špatné parkety, obklady na stěnách dřevěné, dřevotřískové, které vlhkost už dávno zničila, tak půl metru od země už byly vyloupané, stropy byly v děsném stavu - mokré. Takže v podstatě už byla na hranici životnosti a užívání bylo životu nebezpečné. Jsme rádi, že město našlo zdroj a celou akci připravilo, protože dnes je tělocvična v úplně jiném komfortu, uvedl ředitel ZŠ J. A. Komenského Jan Navrátil. Radost neskrývali ani vedoucí mimoškolních aktivit, které směřují několikrát v týdnu právě sem. Chodíme sem od roku Patnáct let jsme čekali na tuto změnu, která je úplně fantastická, krásná. Prostor barevně ladí a provzdušnil se, určitě se nám tu bude líbit. Trénujeme třikrát týdně a rádi se sem vracíme, pochvalovala si opravené prostory vedoucí oddílu GYTA Kyjov Marcela Zemánková. A dobrá zpráva pro všechny, kteří novou tělocvičnu využívají. Podle vedení školy to není poslední úprava v těchto prostorách. Jako další krok škola plánuje jednu stěnu opatřit zrcadly a vytvořit tak taneční a gymnastický sál. Kytička oslavila půl století existence Dokážete si představit pohromadě tři a půl tisíce dětí? Tak právě tolik kluků a holek prošlo předškolním zařízením Za Stadionem v Kyjově. V říjnu oslavilo půl století fungování. Oslava ukázala, že školka Kytička, jak ji místní nazývají, má na co vzpomínat. Já jsem nastoupila v roce 1993, když byly náročné podmínky ve školství. Hlavně co se týkalo financí, tehdy na nic nebylo, pomáhali jsme si sami. Byla jsem tady dvacet tři let, teď je to nádherná škola, zavzpomínala bývalá ředitelka Helena Němčanská. Na setkání zaměstnanců bylo pozváno kolem osmi desítek žen právě tolik jich za půl století ve škole pracovalo. Při společenském setkání byl prostor zavzpomínat ve fotografiích i na to, jak dříve provoz fungoval, porovnat třídy jak vypadají dnes, nahlédnout do nové, která byla otevřena teprve nedávno nebo zhodnotit novou školní zahradu s multifunkční plochou a moderními herními prvky. Já působím ve funkci od roku Myslím, že jsme udělali velký kus práce i díky zřizovateli, který nám vychází vstříc. Prvním velkým krokem bylo zateplení v roce 2010 a výměna oken, potom 2012 jsme provedli celkovou rekonstrukci šaten a celou budovu jsme vybavili novým nábytkem, připomněla poslední roky současná ředitelka MŠ Za Stadionem Hana Kouřilová. Zcela nová je nejen samotná budova, ale také přístup ke vzdělávání dětí. Jak potvrdila ředitelka školy, nové trendy namísto kolektivního vzdělávání upřednostňují osobní výchovu a individuální přístup, proto se snaží ke každému dítěti přistupovat podle jeho potřeb. Třídy jsou navíc smíšené věkově a je tedy možné do nich umisťovat například i kamarády nebo sourozence. POLICEJNÍ STŘÍPKY Pochvala pro Městskou policii Kyjov Prodejci obtěžovali U Vodojemu nájemníky Krátce před 11 hodinou byli strážníci přivoláni na sídliště U Vodojemu, kde dva mladí muži obtěžují nájemníky s nabídkou změny dodavatele energií. Hlídka je našla už venku z domu a poučila je o zákazu podomního prodeje a nabízení služeb. Na místě dostali blokovou pokutu. Strážníci chytali bobra. Zůstal uvězněný v nádrži Na pomoc si zavolali v Kyjově strážníky pracovníci firmy VaK. Nevěděli jak odchytit bobra, který po vypuštění jedné z nádrží zůstal na dně. Sám se nedokázal dostat ven. Strážníkům se podařilo bobra odchytit a vynést z nádrže. Venku byl opět vypuštěn do vody a spokojeně odplaval. Přestože bobr byl pořádný cvalík, odchyt byl proveden tak profesionálně, že nedošlo k žádnému zranění. Žák doma vzal pistoli a přinesl ji do školy Pistoli si do školy přinesl jeden z žáků základní školy v Kyjově. Ředitel okamžitě po zjištění zavolal na místo strážníky. Ti na místě zjistili, že se jedná pouze o zbraň plynovou, kterou vzal mladík z domova. Naštěstí nebyla zbraň nabita a nedošlo k žádnému zranění. O této události byli posléze informováni rodiče žáka, se kterými vedení školy bude věc dále řešit. Ráda bych poděkovala strážníkovi Městské policie v Kyjově za bezpříkladnou vstřícnost a snahu pomáhat. Byla jsem kolem 9.30 na cvičení s naší dcerou Tinou na RHB v kyjovské nemocnici. Po zaparkování v ulici za nemocnicí nás zahlédl strážník konající kontrolu zaparkovaných vozidel. Poté, co jsem mu řekla, že máme parkovací kartu ZTP/P, projevil obyčejnou lidskou zvídavost a zajímal se o to, kam jdeme a zda nepotřebujeme s něčím pomoct. Když jsem mu řekla, že jsem ve čtvrtém měsíci těhotenství a musím naši dceru přenášet, protože má omezenou hybnost, okamžitě nabídl pomoc s tím, že Tinu odnese sám a taky ji odnesl až k rehabilitaci. Takových strážníků si já osobně velice vážím, protože vědí, kdy končí práce ve smyslu stroze formálním a nastupuje lidská vzájemnost a vřelost. Něco tak osvěžujícího v dnešní době se nám bohužel ještě nestalo. Děkuji. Zdena a Tina Šmídová strana 5

6 Z Vašeho města / listopad 2014 Modrásek hořcový kriticky ohrožený motýl Kyjovska Kyjov a jeho okolí patří do oblasti, která je historicky více než tisíc let osídlena a přetvářena člověkem. Ve druhé polovině minulého století nastala prudká expanze velkoplošného zemědělského využití krajiny a stále narůstá zastavovaná plocha. Původní stanoviště v rovinatém terénu vymizela. Jejich zbytky zůstaly pouze v technicky obtížně dostupných enklávách. S většinou volně žijících rostlin a živočichů se proto můžeme setkat jen na těchto místech, která mají rozlohu někdy jen několik desítek m 2 a jsou často prostorově izolována. A právě na takových několika příhodných lokalitách na Kyjovsku vzácně žije krásný motýl Modrásek hořcový. Motýl se v České republice vyskytuje na několika izolovaných místech v jihozápadních a jižních Čechách a na jižní Moravě. Jeho ohrožení má celoevropský charakter a je zařazen do národních i mezinárodních předpisů a úmluv na ochranu druhů (Červený seznam ohrožených druhů, Natura 2000 atd.). Má velmi zajímavý a složitý vývoj. Dospělí jedinci žijí v červnu a červenci. Sameček je na líci krásně modrý, samička je dobře maskovaná hnědavou barvou křídel a skrytějším způsobem života. Klade nápadná vajíčka na svrchní stranu horních listů a na rozvíjející se květy hořců, v našich podmínkách na hořec křížatý. Po několika dnech se líhnou housenky. Prokoušou se spodní částí vajíčka do listů nebo květů. Vaječný obal zůstane nepoškozen dále na rostlině a podle těchto obalů můžeme snadno potvrdit výskyt motýla na území po celé léto. Mladé housenky se vyvíjejí 2 3 týdny v květech a později semenících hořců. Poté vypadávají z rostlin na zem, kde ve strnulém stavu čekají na setkání s hostitelskými zemními mravenci. Housenky v této době napodobují tvarem těla a svou vůní mravenčí larvy. Zemní mravenci mají poměrně malý akční rádius, pohybují se jen do cca 2 m od svého hnízda. Pokud není v této vzdálenosti od vypadlé housenky mraveniště, tak housenka zahyne. Když má štěstí, najde ji vhodný mravenec. Nezabije ji, jak to běžně dělá s jinými housenkami, ale naopak ji jemně očichá a olíže sekret. Poté ji velmi opatrně vezme do kusadel a odnáší do hnízda. V hnízdě housenku uloží k larvám, kde je pečlivě krmena, což je popsáno jako kukaččí strategie vývoje. Housenky v hnízdě přetrvávají různou dobu od jednoho po více let. Umožňuje to populaci přežít nepříznivá léta. Po zakuklení v mraveništi se asi po týdnu líhne motýl, který mraveniště spěšně opouští. Není už před mravenci chráněn jako housenka. V našem okolí má motýl příhodné životní podmínky jen na jižních a jihovýchodních nábězích Ždánického lesa. Vyskytuje se na drobných plochách stepního až ruderálního charakteru, na úhorech, pastvinách a v místech s tradičním drobným zemědělským obhospodařováním. Tato stanoviště spontánně zarůstají křovinami a hořce mizí. Jelikož motýli mají jen malou schopnost doletu (1 2 km), tak postupný zánik jednotlivých malých lokalit a populací vede k pozvolnému vymírání druhu na celém území. V posledních letech se začíná blýskat na lepší časy. Cílená údržba některých území organizovaná Státní ochranou přírody, Odborem ochrany přírody Jihomoravského kraje a Českým svazem ochránců přírody skýtá naději na jeho přežití. Jan Uřičář koordinátor práce zoologů v projektu LIFE 09 Motýli ČR-SR. Nejstarší sídliště je kompletně proměněné Nejstarší sídliště v Kyjově prošlo rozsáhlou obměnou. Během prázdnin se proměnilo tak, že zůstaly jen domy a některé dřeviny jedním z důvodů byl žalostný nedostatek parkovacích míst. Jde vidět, že město mělo tuto akci velmi dobře investičně připravenou. Nedocházelo k žádným závažným problémům, všechno bylo vyřešeno dopředu, hodnotil zástupce realizátora Jiří Štukavec. Během prázdnin se okolí domů proměnilo ve staveniště. Při slavnostním předání zástupce zhotovitelské firmy obyvatele chválil. Zvládli náročné dvouměsíční období i změny, které úpravy přinesly. Například pokácení nevhodných dřevin, přemístění kontejnerů nebo větší počet pouličních lamp. Jistým způsobem mě zneklidňuje množství stožárů na pouliční osvětlení, naštěstí po intervencích, které byly provedeny, mám pocit, že sídliště nebude tolik osazeno svítidly a že nám bude dopřáno jednoho z největších požitků civilizované společnosti, noční temnoty, oddechl si jeden z obyvatelů sídliště Milan Králíček. Kompletní revitalizace vyřešila problémy s parkováním, nyní zde pohodlně zaparkuje současně 105 aut. Součástí akce byla kompletní výměna všech zpevněných povrchů - komunikace, parkoviště, vjezdů do garáží i chodníků. Vysazeno bude přes 40 nových stromů a více než 200 keřů. Zajímavostí je i počet stojanů na kola, kterých zde bylo osazeno celkem 52. To vše za více než 20 milionů korun. Kyjovské Slovácko v pohybu zve na Svatomartinský řemeslný den Při řemeslném dnu se budete moci seznámit s ukázkami řemesel a tradiční rukodělné výroby na Kyjovsku a zúčastnit se workshopů pro děti i dospělé. Akce se koná v úterý od 9.00 do ve foyer divadelního a estrádního sálu Domu kultury Kyjov a na venkovním prostranství Městského kulturního střediska Kyjov. Uvidíte ukázky prací a výrobků uměleckého kováře, keramika, uměleckého řezbáře, ale také vyšívání krojových součástek, paličkovanou krajku, hloubkovou grafiku, výrobu netradičních šperků, košíkářské výrobky, bednářské výrobky a řadu dalších autorů od nás i ze Slovenska. Přestaví se Mistři rukodělné výroby Jihomoravského kraje keramička Alexandra Kaňovská a bednář Bohumil Šikula a také další lidoví výrobci: Adam Balajka z Kyjova s řemeslným zpracováním dřeva, Vladimír Jež z Kyjova s výrobou kovových šperků, Jana Podveská z Kyjova a Pavla Lejsková s paličkovanou krajkou, Blanka Pokorná z Kyjova s krojovou výšivkou nebo umělecký kovář Václav Pěnčík z Jestřabic. Představí se také šikovní klienti a jejich odborní vedoucí z Domova Horizont. Ukáží výrobu košíků, práci se dřevem, tkaní koberečků nebo grafické práce. Přijedou také hosté ze Slovenska. (red) V Kyjově se žije dobře, ukázalo hodnocení Zůstat v Kyjově nebo se přesunout jinam tuto otázku si položil minimálně jednou nejspíš každý mladý člověk, který hledá profesní uplatnění nebo místo pro život. Obyvatelé Kyjova si ale svého bydliště váží. Jejich spokojenost vyplývá z nedávného průzkumu, který srovnává 25 podobně velkých měst z celé České republiky. Kyjov skončil na 14. místě. Nejsme to my, kteří za oceněním stojíme, ale občané města, neboť jedním z kritérií nalezení města, kde se dobře žije, je i stav životního prostředí. Musím říct, že Kyjov je na tom velmi dobře právě díky tomu, že řada občanů přikládá ruku k dílu, pochválil obyvatele města starosta František Lukl. Jedním z kritérií byla například dostupnost azylového bydlení pro matky s dětmi, starší či chudé občany, svou roli sehrál i pokles kriminality nebo podpora města stran mladých rodin. V posledním čtyřletí jsme do školských organizací, do budov, přilehlých sportovišť investovali více než pětadvacet milionů. Co se týká provozních peněz, je to asi kolem šedesáti milionů. Podporujeme nejen školy, ale také sportovní zájmové činnosti a všechno, co souvisí s dětmi obecně, připomněla vedoucí kyjovského odboru sociálních věcí a školství Ilona Slaninová. V hodnocení jsou zmíněny samozřejmě určité mínusy, ať už v oblasti míry nezaměstnanosti, tak podmínek pro nové bydlení. Na to se chceme v následujícím období jako zastupitelé zaměřit, nastínil starosta. V rámci nejbližšího regionu byla hodnocena například města Uherský Brod, Veselí nad Moravou a Kroměříž. Jediný Brod skončil o poznání lépe lidé tam oceňují levné vodné a stočné, dostupnost mateřské školy pro všechny dětí od tří let i péči o seniory. strana 6

7 / listopad 2014 Prvňáčci měli své slavnostní pasování Nebývá to často, aby se začínající školáci setkali pohromadě v plném počtu za velké posily svých rodičů, prarodičů nebo sourozenců. Je tady ale jedna příležitost, která k tomu vybízí. Každý rok s ní přichází Základní škola J. A. Komenského v Kyjově. Čerstvým prvňáčkům připraví setkání, při kterém je přímo ředitel školy pasuje na školáky. Pasování vnímáme jako slavnost. Chceme prvňáčkům říct spoustu věcí. Samozřejmě, že je máme rádi a jsme rádi, že si naši školu vybrali. Jde o navázání vztahu s žáky, příbuznými, rodiči, protože když toto funguje, vzdělávání a výchova jde mnohem lépe, objasnil ředitel školy Jan Navrátil. Škola Komenského je po svém sloučení se Základní školou Újezd v Kyjově dnes s největším počtem žáků. Tomu také odpovídají čtyři třídy prvňáků. Dvě z nich jsou na Seifertově náměstí, dvě zbývající kvůli bezbariérovosti letos poprvé v druhé budově školy. Právě umístění je jedním z argumentů rodičů při volbě školy. Protože na Komenského chodí můj starší syn, takže jsme vybírali budovu na Újezdě, aby vodil dceru do první třídy, abychom to měli jednodušší, potvrdila jedna z maminek Hana Fridrichová. Z Vašeho města Poděkování Děti z MŠ Střed v Kyjově, Mezi Mlaty děkují tímto panu Jakubovi Kuruczovi za nádhernou sovu, která nyní zdobí naši školní zahradu. Vznikla z javoru a symbolizuje každoroční návrat kalousů ušatých, které u nás pravidelně pozorujeme. Děti měly možnost sledovat, jak pan Kurucz postupně vyřezává z kmene jednotlivé části sovy, nejprve motorovou pilou a pak dalšími jemnými nástroji. Konečný nátěr pak zvýraznil detaily. V této soví podobě tady s námi javor bude ještě dlouho. (red) foto archiv MŠ strana 7

8 Z Vašeho města / listopad 2014 Včelařský spolek oslavil 110 let výročí Kyjovská organizace zastupující včelaře na Hodonínsku patří mezi ty největší. Vůbec první zásluhy na jejím založení má Karel Blesík. Když v roce 1964 došlo k navázání vztahů mezi místními včelaři a ZO SSV Bratislava, organizace vzájemně získaly mnoho nových poznatků. V roce 1986 například včelaři v Kyjově zorganizovali první včelařský ples. V roce 1988 se podařilo navázat spolupráci s Chorvaty. Právě kyjovští včelaři totiž pomáhali díky dobré spolupráci na obnovení včelstech bosenským včelařům. Zástupci kyjovské organizace dále spolupracovali s Poláky, Slovinci nebo Francouzi. Za podpory evropského projektu nedávno zajistili peníze na vybudování včelařské naučné stezku v Bohuslavicích. V letošním roce se připravují zhotovit medaili, která bude udělována těm, jež se podílí na rozvoji včelařství na Kyjovsku a také právě v rámci výročí oslav 110 let od založení organizace. Tu dnes úspěšně vede její předseda Miroslav Smolík. (ze zpravodaje vydaného k 110. výročí spolku) Den otevřených dveří Centra služeb pro seniory 130 obyvatel z Kyjova a blízkého okolí našlo nový domov v Centru služeb pro seniory. Mottem tohoto zařízení je Užít si své stáří. Pracovníci centra se proto snaží co nejvíce zdejším obyvatelům přiblížit domácí atmosféru a přinést, mnohdy už na sklonku života, patřičnou důstojnost, odbornou péči, stejně jako dostatek zájmových činností. Obyvatelé centra vedle ubytování mají kompletní servis stravovací, ošetřovací, stejně jako další domácí služby. Domov žije také velmi kulturním a společenským životem, nabízí nejrůznější zájmové kroužky, kosmetické služby, výlety nebo náboženské programy. z otevření naučné stezky placená inzerce strana 8

9 / listopad 2014 Sociální oblast Fotografie vydělaly dětem třicet tisíc korun Radniční galerie už za dobu své existence představila díla mnoha profesionálních i začínajících umělců, ale také myšlenky a nápady nejrůznějších osobností. V říjnu představila starostu Františka Lukla v roli fotografa. Vždycky se snažím zachytit půvabné okamžiky. Řekl jsem si, že tu radost chci posunout dál svým přátelům, kteří přijdou na vernisáž mé výstavy. Aby ta radost bylo ztrojnásobená, tak mají možnost si tady zakoupit nějakou fotku a celý výtěžek výstavy chci věnovat dětskému oddělení Nemocnice Kyjov, uvedl starosta. Výstava fotografií pro Lukla není ničím novým. Svou první veřejnou výstavu a fotografie z cest představil v prostorách současné Galerie Čajovna v Kyjově před téměř deseti lety. Dnes své okamžiky na místo klipů umístil na rozměrná plátna. Než se ale dostala na stěny galerie, prošla hodnocením profesionálního fotografa. Já jsem pana starostu poprvé potkal při jeho práci na ministerstvu když jsem fotografoval. Podruhé jsem ho potkal při zahraniční cestě a hrozně mě to potěšilo, protože jsem za celý život při svých pracích s úředníky, diplomaty, politiky zažil, že ti lidé jsou spíše pragmatičtí a na panu starostovi Luklovi mě fascinuje, jak má krásný pohled a citlivý, a vidí ty lidi a všechno kolem sebe, má krásné a citlivé oko, pochválil při vernisáži profesionální fotograf Jiří Turek. Motiv podpořit dětské oddělení návštěvníky zjevně oslovil. Peníze se objevily rychle. Už za pár dnů mohl spokojený starosta konstatovat, že myšlenka našla své adresáty. Mnoho návštěvníků bylo nejenom příjemně okouzleno těmi fotkami, ale možná chtěli udělat radost i dětskému oddělení nemocnice. Zakoupili si některé obrazy, takže dneska jsem přinesl dvě fotografie a třicet tisíc korun, které chci předat panu primáři dětského oddělení a věřím, že to zpříjemní prostředí dětem v Nemocnici Kyjov, uvedl při předání peněz Lukl. Pro nové obrazy teprve na oddělení musí najít vhodné místo. Jasno zatím není ani kolem toho, jakému účelu poslouží částka, kterou přispěli návštěvníci výstavy zakoupením fotografií. Stále je na co se zaměřit. Komfort při pobytu malých pacientů v nemocnici dnes ale nevylepšuje pouze technika. Velmi oblíbené jsou návštěvy zdravotních klaunů. Setkal se s nimi při předání daru i autor charitativní výstavy František Lukl, který za svůj nápad získal opravdový klaunský nos a také možnost přímo vidět, jak tento projekt v nemocnici probíhá. Konference řešila boj proti drogám. Prevencí. Umí řešit následnou péči i pomáhat jednotlivcům, ale i rodinám zvládat specifické problémy, pokud se jejich děti dostanou do problémů s drogou - jsou to neziskové organizace, které někdy suplují úlohu rodiny, jindy jsou prostředníkem k předání informací mezi rodiči a školou. Proč se jim tato práce daří nebo jak předcházet rizikovému chování vedoucímu ke drogám a kriminalitě řešila společná konference v Kyjově. Síť služeb v kraji je komplexní a dlouhodobě stabilizovaná, ovšem finanční prostředky nejsou dostačující. Služby, aby se mohly dál rozvíjet a nemusely třeba omezovat svůj provoz a snižovat terénní programy, takby potřebovaly částky vyšší. I když v porovnání kraje s ostatními v ČR si myslím, že Jihomoravský kraj se nemá za co stydět, informovala krajská protidrogová koordinátora Lenka Možná. Město Kyjov tuto problematiku řeší v rámci Akčního plánu protidrogové politiky. Cílem konference bylo ukázat propojenost mezi stávajícími službami sociální prevence, poukázat na to, co funguje i předat nové informace školním metodikům prevence. Mně se tady líbilo, co už někteří lidé skloňovali - děti si musí vážit rodičů, jejich rozhodnutí, jejich hodnot, a to samé musí dělat škola směrem k rodině, dítěti a pak by se to zase mělo vracet směrem škole, vyjádřila se ředitelka sdružení Krok v Kyjově Hana Čamlíková. V průběhu dne se představily všechny neziskové organizace v Kyjově jako Wu-wej, Krok, Kontaktní centrum při Charitě Kyjov a zazněly také příklady ze školní praxe. Témata se dotkla odpovědnosti rodičů za výchovu dětí i spolupráce pedagogů s rodinou. Provedu zednické a obkladačské práce, tel.: Prodám rodinný dům k rekonstrukci v Koryčanech v klidné lokalitě. tel: placená inzerce Prodám byt 1+1 v osobním vlastnictví na ul. Nětčická, 37m 2 ve 3. podlaží + sklep. Vlastní plynový kotel, bojler, plastová okna. Bez RK. tel.: Poděkování Chtěla bych poděkovat cimbálové muzice a zpěvákům a všem přítomným, kteří se přišli rozloučit s mým manželem Jaroslavem Zavrtálkem. Manželka s rodinou Narození: Linda Bařinová Adam Pažourek Aneta Chimiaková Štěpán Konečný Stella Krejčířová Jubilanti: Jaromíra Tulisová 99 let Josef Benda 95 let Vlasta Missbachová 90 let Ludmila Šimečková 85 let Anežka Staňková 85 let Květoslava Kučerová 80 let Ludmila Vyoralová 80 let Jindřiška Navrátilová 80 let Anastazie Formanová 80 let Jaroslav Krist 80 let Kudmila Racková 75 let František Dlapa 75 let Jan Šohaj 75 let Úmrtí: Radoslav Trautmann Josef Zbořil Ludmila Lužová Klub neslyšících Klub neslyšících bowling Dílnička adventní věnečky a svícny Klub aktivních seniorů Klub neslyšících posezení v cukrárně Dílnička vánoční přání strana 9

10 Správa a údržba nemovitostí Úklidová služba Pavla Kohútová Kyjov Úklid bytových a nebytových prostor Mytí oken, výloh Čištění koberců a čalouněného nábytku Hospodyňské práce 13322_UCB_Kyjov_PRESTO_30_Inzerce_205x96_V01.indd :08 Půjčovna čisticích strojů na čalounění a koberce Telefon: Doprava v Kyjově zdarma Komenského 547, Kyjov, tel.: mobil: , Provozní doba: Po Pá 8:00 12:00, 13:00 17:00, So 8:30 11:00 AKTIVACE SLUŽEB SKYLINK MONTÁŽE A OPRAVY PRODEJ SATELITNÍ TECHNIKY VÝROBA KLÍČŮ, KLÍČOVÉ SYSTÉMY, ZÁMKY AUTOKLÍČE, ČIPOVÁNÍ, DÁLKOVÉ OVLADAČE SERVISNÍ STŘEDISKO FAB, GUARD, MULTLOCK BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE BEDEX ELEKTROS KLÍČ K BEZPEČÍ VAŠEHO DOMOVA Mimořádná nabídka NOVÝ SATELITNÍ HD PŘIJÍMAČ ZA 1/3 CENY JEN ZA 999 KČ PŘI PŘEDPLATNÉM NĚKTERÉHO Z VYBRANÝCH BALÍČKŮ Skylink NA JEDEN ROK. DIGITÁLNÍ VÁHY, POKLADNÍ SYSTÉMY Zvyšte prestiž své prodejny Nově - úřední cejchování vah Svatoborská 428, Kyjov (naproti STK), tel.: (eshop) strana 10 placená inzerce

11 kunovice, osvobození , V areálu bývalé abrhámovy cihelny směr hluk. rozšířená nabídka speciálně pro Vás! Zajistíme vám KomPLetní střechu! náš sortiment Střešní krytiny (betonové, pálené, vláknocementové, plastové, plechové, lepenky a šindele) Střešní okna, klempířské prvky, příhradové vazníky firmy Tesario OSB desky, palubky, střešní latě a další dřevosortiment Tepelné izolace, sádrokartony a další materiály pro podkroví Hydroizolační fólie, asfaltové pásy, spojovací materiály, tmely, pěny a mnoho dalšího... KontaKtujte nás teď hned! VELKÝ PODZIMNÍ osb desky Palubky onduline Lanit plast... a mnoho dalšího!!! výprodej!!! SKLADOVÝCH ZÁSOB Akce platí do nebo do vyprodání zásob. placená inzerce strana 11

12 Sociální oblast / listopad 2014 Zdravá rodina - tady všechno začíná Každý, kdo se alespoň někdy zastavil a zamyslel nad tím, jak vlastně žijeme, musel si všimnout toho, že je kolem nás velké množství podnětů, díky kterým se někdy lépe, jinde hůře, můžeme posouvat na své cestě, a to nejen k uzdravení. Hledat odbornou pomoc při řešení často skrytých onemocnění je dnes už mnohem snazší - orientovat se v široké nabídce ovšem složité. Komplexně tuto otázku za vás může vyřešit návštěva v Poradně pro zdravou rodinu. Stačí, když začne jeden z rodiny. Pak už si obvykle najdou cestu i zbývající členové. Každá lidská nemoc, nespokojenost, rozladění vzniká v souvislostech, ve svém specifickém kontextu. Praxe mně naučila zahrnout do léčby a terapie všechny aspekty, které člověka ovlivňují, jeho bio-psycho-sociální charakter. Cílem je tedy napojení na lidskost, to, co je nám přirozené už od narození a na vztahy, které nás obklopují, vysvětluje Tomáš Galan, který se dvanáct let zabývá zážitkovou terapií podle Modelu růstu Virginie Satirové a nabízí individuální, párové a rodinné terapie, diagnostiku a terapii biorezonanční metodou BICOM. Spolupracuje přitom úzce se svojí ženou Radkou Galanovou, která v současné době působí coby vedoucí denního stacionáře v rámci Sociálně-psychiatrického centra Fénix. Dlouhodobě se vzdělává a věnuje alternativním a komplementárním přístupům. Své klienty podporuje při hledání nových tvořivých řešení pomocí metody zvané One Brain. Už jste ji vyzkoušeli? Tato metoda vás vyladí na úrovni fyzické, emocionální, duchovní. Jedna konzultace trvá asi jednu hodinu. V jejím průběhu se jemným, nenásilným, zároveň však účinným a bezpečným způsobem naladíte na své touhy a přání, ujasníte si své volby a různé možnosti řešení. Mít v jednotě tělo, mysl a ducha znamená uchovat si zdraví psychické a tím i fyzické, pou- kazuje facilitátorka One Brain na to, jak snadná je často cesta k uzdravení. Jaká je vaše cesta se můžete dovědět díky rodinné terapii, se kterou se můžete blíže seznámit v úterý 25. listopadu - přijďte do prostor Radniční vinárny v Kyjově od (pod radnicí). Najděte si hodinu pro sebe, přijďte si poslechnout, jak snadná je cesta k novým volbám. A že péče o zdraví na psychické, fyzické i interpersonální úrovni je vlastně v zásadě jednoduchá. Součástí bude i malá módní přehlídka a povídání o tom, jak své zdraví můžete spojit s přírodou. Princip metody ONE brain Název metody One Brain (jednotný mozek) je odvozen od ideální funkce mozku, kdy pravá i levá hemisféra dokonale spolupracují. Nesprávná komunikace mezi levou a pravou mozkovou hemisférou je ve většině případů vyvolána emocionálním traumatem nebo stresem. Neurologická reakce na strach, bolest nebo strach z bolesti nabývá formy neurologické blokády. Vzniklé blokády nám umožňují pouze reagovat, nikoliv logicky myslet. Jsou-li přední mozek a pravá mozková hemisféra odpojeny (zablokovány), zmocňuje se nás pocit bezmocnosti, ztratí se tvůrčí logika a nejsme schopni správně jednat. Opakujeme stále stejné, staré, destruktivní a neproduktivní reakce. Negativní zážitek způsobí zablokování energetického proudění na mozkové úrovni a následně i v příslušné části těla. Výsledkem může být celá řada duševních i fyzických těžkostí, např. alergie, bolesti hlavy a zad, obezita, fóbie nebo poruchy učení. Pomocí metody One Brain můžeme velice snadno určit příčinu stresu a jeho emotivní dosah. Odstranit strach nebo bolest ze vzpomínky na danou situaci a navodit normální, účinný energetický tok. Člověk, resp. buněčná paměť lidského těla, eviduje všechny informace o každé energetické blokádě. Facilitátor One Brain pomáhá klientovi odstranit příslušnou blokádu vhodnou korekcí. Klient pak může využívat celý svůj mozkový potenciál i tehdy, dostane-li se do podobné stresové situace. Záleží už jen na ochotě hledat nové možnosti řešení svých situací. Kde můžeme pomoct? Odstranění trémy, bolest hlavy, potíže s čtením, psaním a mluvením u dětí, opakující se kašel, zlepšení sportovního výkonu, bolavá záda, pomoc při řešení partnerské krize, rozvodu, úmrtí v rodině, podpora při odvykání kouření, okusování nehtů,.. Kultura Olejomalby, šperky a paličkované obrazy z Myjavy Propojit kulturu Moravy a slovenského příhraničí se snaží Kyjov společně s městem Myjavou. Jednou z dalších společenských akcí tohoto projektu byla výstava myjavských umělců. Přímo do Kyjova zamířily obrazy a olejomalby Jaroslava Hargaše a paličkované obrazy a objekty ze dřeva i nádherné šperky uměleckého řemeslníka Vladimíra Pagáčika. Návštěvnost akcí je velmi dobrá, jsme spokojení. Vybrali jsme do projektu různorodé aktivity, takže jsme opravdu do toho zatáhli široké spektrum lidí, řekla manažerka kyjovského kulturního střediska Andrea Něničková. Výstava v Kyjově v těchto dnech končí, ale můžete se těšit na další akci. Poslední listopadovou neděli ožije Masarykovo náměstí adventním trhem regionálních produktů. Ve stejný den město Kyjov rozsvítí vánoční strom na náměstí. Kyjovský divadelní podzim - XV. ročník Letošní ročník divadelní přehlídky Kyjovský divadelní podzim bude zajímavým porovnáním různých divadelních žánrů. Všechna představení jsou autorská, soubory si je vytvořily či upravily tak, jak je vidí a cítí. Zvláště zajímavé bude čtvrteční představení Nemrtvá nevěsta Divadla Stodola Jiříkovice, volně na motivy filmové předlohy Mrtvé nevěsty Tima Burtona. Komediální hororové hudební představení plné tance s hudby. Páteční dopolední Tracyho tygr v podání Městského divadla Zlín pro střední školy. Testosteron, Divadlo Point Prostějov, je jedna z nejúspěšnějších divadelních her posledních sezón a je na repertoáru několika profesionálních scén. U této hry jsme se vrátili k naší původní snaze využít alternativních prostor v našem okolí, oživit je a ukázat jejich krásu. Toto představení bude zasazeno do prostoru kotelny na Kollárově ulici. Nyní využívané jako ateliér. Přístupné od 15 let! V sobotu přivítáme zahraniční hosty. Túlavé divadlo Bratislava zahraje hru Cyrano, alebo Balábile o Nose, kterou upravil, režíroval a rovněž v ní hraje Jakub Nvota. V neděli jsme nezapomněli na dětské diváky. Hugo z hor pobaví děti i dospělé. V podvečer si snad diváci rádi připomenou Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka v podání autorského souboru VAD Kladno. Diváci možná pamatují nastudování této hry domácím souborem a jistě bude zajímavé srovnání. Jak vidíte, letošní ročník je bohatý a každý divák si najde to své představení. Nemohli bychom jej uspořádat bez významné podpory Jihomoravského kraje a Města Kyjov. Další podrobnosti na samostatných plakátech a programech Kyjovského divadelního podzimu. Program na str. 15. O.S. Opona (red) strana 12

13 / listopad 2014 Kultura Otevřené ateliéry přivedly návštěvníky k umělcům domů Navštívit galerii nebo konkrétní výstavu dnes můžete poměrně často. Málokdy lze nahlédnout pod pokličku samotných autorů a jejich uměleckých děl. Právě takovou příležitost nám dává akce zvaná Dny otevřených ateliérů. Ta i letos dala možnost vyrazit za některými umělci blíž. Já si určitě na ateliér nemůžu stěžovat, uvedla výtvarnice Bára Lungová, jedna z hostitelek akce. Ukázala lidem prostory bývalé kotelny, kde nyní pracuje. Je to naprosto úžasný prostor, který by mohl klidně fungovat jako bezvadná galerie, protože má ideální světlo. Je ho tady plno. Jsou tady vysoké stropy a každý, kdo sem přijde z mých kamarádů a umělců, kteří sem chodí, jsou z toho prostoru úplně nadšení, vypráví Bára Lungová, současná kurátorka výstav známé kyjovské Galerie Doma na účet ateliéru, který byl ještě donedávna jen bývalou kotelnou. Dnes je místem k setkávání přátel umění a vedle ateliéru občas plní i funkci chalupy uprostřed města. To Vladimír Abramuszkin proměnil v ateliér starý dům ve Věteřově a dal mu uměleckého ducha. Otevřené ateliéry a galerie lákaly během jednoho víkendu na mnoha místech. Vedle setkání s umělci přinesly také možnost vybrat si nový umělecký kus či koupit originální dárek. Kdy jindy má člověk lepší příležitost, než když mu jej představí přímo sám autor. Čtenářský spolek bojoval za uchování češtiny. Je to 150 let, co vznikl. V Kyjově bude muzikálová skautská přehlídka Poslední listopadový víkend se do Kyjova sjedou více než dvě stovky skautek a skautů z celé republiky, aby změřili své síly v soutěži o nejlepší muzikálové představení letošního roku. Skautský muzikál, jak se tato přehlídka jmenuje, se koná již po patnácté. Patnáct soutěžních vystoupení zhlédne pětičlenná porota složená z odborníků převážně z našeho regionu. Nelehkou roli předsedy poroty přijal hudební režisér a dirigent Radek Šalša. Dále v porotě zasednou Petra Kryštofová, Hana Šimková, Jiří Petrů ml. a mladý nadějný písničkář Michal Horák. Celou přehlídkou diváky provede Laďa Šimeček. Přijďte se i vy v sobotu 29. listopadu od podívat, jak se soutěžící s náročným muzikálovým žánrem poprali. Výsledky budou slavnostně vyhlášeny v Jste srdečně zváni. Matěj Bubo Zicháček Vašek Horák sedmdesátníkem Týden knihoven provázela v Kyjově výstava o založení a fungování Čtenářského spolku. Byla nosným tahákem tohoto speciálního týdne věnovaného knize. Spolek byl totiž v minulosti něčím skutečně významným, což dokládá řada materiálů, které městská knihovna představila veřejnosti díky úzké spolupráci s Vlastivědným muzeum v Kyjově. Čtenářský spolek sehrál roli celkově jako osvětová organizace. To, že vytvořil knihovnu, byla jenom jedna součást činnosti. Členové spolku především hráli divadelní hry v českém jazyce. O to jim vlastně šlo. O zachování českého jazyka v prostředí zcela německém. Na radnici byli především němečtí radní, čeština se musela uchovat, byl to jejich národní úkol, připomněla knihovnice Anežka Zimková. Právě osvětová činnost byla jedním z důležitých úkolů spolku, který vznikl před sto padesáti lety. Založen byl dokonce i v Bohuslavicích, jen o čtyři roky později než ten kyjovský. Historické materiály dokládají, že byl společným dílem různých spolků, které v té době působily, i zapálených jednotlivců. Chtěli jsme připomenout tuto dobu nejenom čtenářům, ale i občanům města. Nejedná se jen o výstavu. Chceme ukázat i jak světové dění ovlivnilo život v Kyjově. Hlavním smyslem je pořád mít nějaký smysl a cíl v životě a chceme ukázat, že poctivost a pracovitost tohoto regionu, která byla příznačná dřívější době, byla a je příznačná i dnes, uvedla ředitelka kyjovské knihovny Marie Ježková. Program spojený s Týdnem knihoven využili čtenáři jednotlivě, ale například i organizovaně školy. Zajímavostí byla například burza knih, vyřazených z knihovny z důvodu několika vydání. Návštěvníkům se dostala také řada novinek. Například, že od října je možné si zapůjčit přibližně 60 titulů jako zvukové knihy, nebo že knihovna v Kyjově nově zavedla upomínky zasílané na mobil. V sobotu 11. října jsme oslavili sedmdesátiny Václava Horáka, kyjovského zpěváka. Sluší se zmínit, že scénář a režii zdařilého setkání zvládli vnuci jubilanta David a Martin Vašulkovi, podpořeni svými rodiči Hankou a Františkem a babičkou Zdenou. Lásku k národopisu jubilantovi vštípil již na ZŠ v Nenkovicích v 50. letech učitel Leopold Sehnal, kyjovský rodák, jehož 100. narozeniny si v těchto dnech připomínáme. Zaplněný sál měl možnost vyslechnout nespočet písniček v podání Václava Horáka za doprovodu CM Friška, jejímž primášem je vnuk David, ale také příspěvky kamarádů a kamarádek jubilanta, kteří s ním spolupracovali přes 50 let. Byli to lidoví i profesionální umělci z Kyjova, ale i z Brna, Hradišťska, Brodska a Horňácka. Také citlivý a srdečný slovní doprovod Magdaleny Múčkové povýšil tento koncert na vysokou úroveň. Častý potlesk zaplněného sálu byl oceněním interpretů i odrazem upřímného pohlazení po duši. Václav Horák své folklorní účinkování prožil hlavně v Kyjově a na mnoha zájezdech po vlasti i zahraničí, kde Kyjovské Slovácko důstojně reprezentoval. A tak kamaráde Vašku mnoga ljeta, živijó! Vladimír Výleta foto Tonda Vrba strana 13

14 Kulturní pozvánky / listopad 2014 Kino Panorama čt v ŠKATULÁCI USA/2014. Mladý hrdina strávil většinu svého života v podzemí. Nebyl tam ale sám. Vychovávali ho skřítci. A právě ti teď od něj potřebují pomoc. so v TŘI BRATŘI ČR/2014. Pohádka z pera Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. čt , pá , so , ne ve INTIMITY ČR/2014. Intimity jsou romantickým filmem, složeným ze sedmi příběhů o lásce, které se vzájemně prolínají. pá a ne v , ne v DŮM KOUZEL Belgie/2014. Opuštěný kocourek Bouřka se jednoho deštivého dne ukryje v tajuplném domě starého kouzelníka. st v BIO SENIOR RANHOJIČ Německo/2014. Ranhojič se odehrává v 11. století. Mladý Rob Cole má velmi zvláštní schopnost: je schopen vycítit, když má někdo zemřít. KYJOVSKÝ MAGAZÍN dvě premiéry týdně úterý a pátek vždy po Všechny časy vysílání Kyjovského magazínu: denně v 19.20, 23.20, 3.20, 7.20, 11.20, Začátky vysílání v hodině B: / / 3.00 / 7.00 / / čas vys. název pořadu Znělka Magazín Hodonín - premiéry ÚT, PÁ Magazín Hodonín - repríza Magazín Kyjov - premiéry ÚT, PÁ Magazín Kyjov - repríza Magazín Veselí - premiéra ÚT, PÁ Magazín Veselí - repríza st v FILMOVÝ KLUB - MAPY K HVĚZDÁM USA/2014. Dr. Stanford Weiss (John Cusack) a jeho manželka Christina (Olivia Williams) jsou typickými představiteli hollywoodské rodinné dynastie. Ale rozhodně nejsou typickou rodinou. čt , pá , so , ne v 17.30, ne v VČELKA MÁJA Austrálie/Německo/2014. Animovaný příběh včelky a jejích přátel. pá v Mrňouskové: Údolí ztracených mravenců Francie/2013. Na malebném lesním paloučku se jednoho dne rozhoří nepřátelství mezi koloniemi černých a červených mravenců. Skladba vysílacích hodin v programu od začátky vysílání v HODINA A 18 / 22 / 02 / 06 / 10 / 14 hod. čas vys. název pořadu 00:00:00 Znělka 00:03:00 Magazín Uherské Hradiště premiéry ST, PÁ 00:15:00 Magazín Uherské Hradiště reprízy PÁ, PO 00:30:00 Magazín Uherský Brod premiéra PÁ 00:40:00 Zlínský kraj premiéry ÚT, PÁ 00:50:00 Programová příloha premiéra PO 00:55:00 VTX ZL, UH, UB 00:59:00 vysílací schéma uvidíte v TVS začátky vysílání v HODINA B 19 /23 / 03 / 07 / 11 / 15 hod. čas vys. název pořadu 00:00:00 Znělka 00:03:00 Magazín Hodonín premiéry ÚT, PÁ 00:10:00 Magazín Hodonín reprízy ÚT, PÁ 00:19:00 Kyjovský týdeník premiéry ÚT, PÁ 00:26:00 Kyjovský týdeník reprízy ÚT, PÁ 00:35:00 Veselský týdeník premiéra ST 00:42:00 Veselský týdeník repríza ST 00:52:00 Programová příloha premiéra PO 00:57:00 VTX HO, KY, VM 00:59:00 vysílací schéma uvidíte v TVS začátky vysílání v HODINA C 20 / 24 / 04 / 08 / 12 / 16 hod. čas vys. název pořadu 00:00:00 Znělka 00:03:00 CZ&SK magazín - premiéra ST 00:30:00 Regiony - premiéra ČT 00:45:00 Živá panorama 00:59:00 vysílací schéma uvidíte v TVS začátky vysílání v HODINA D 17 / 21 / 01 / 05 / 09 / 13 hod. čas vys. název pořadu 00:00:00 Znělka 00:03:00 Jižní Morava - premiéry ÚT, PÁ 00:15:00 Brněnské oko - premiéra ČT 00:37:00 Magazín Sport premiéra PO 00:53:00 Programová příloha premiéra PO 00:58:00 VTX BM 00:59:00 vysílací schéma uvidíte v TVS Začátky vysílání uvedeny s tolerancí +/- 5 minut v závislosti na aktuální délce magazínů 24hodinový program regionální televize TVS ZLÍNSKÝ KRAJ SLOVÁCKO CZ&SK + REGIONY JIŽNÍ MORAVA čt ve 20.00, pá , so , ne , ne ve POHÁDKÁŘ ČR/2014. Příběh muže mezi dvěma ženami, příběh o vášni, touze, podvodu a lži a věčném odpouštění. st v FILMOVÝ KLUB - ZMIZENÍ ELEANOR RIGBYOVÉ: ON USA/2014. Dvojí pohled na jeden vztah ve dvou filmech. Může citové pouto ustát i prožité neštěstí? čt v 17.30, ne v Magické stříbro - hledání kouzelného rohu Norsko/2014. Malé údolí s hospodářstvím, kde žijí červení skřítci, je ohroženo obrovským ledovcem. čt ve 20.00, pá ve ŽELEZNÁ SRDCE USA/2014 Duben Armádní seržant Wardaddy (Brad Pitt) se ujímá velení tanku Sherman a vydává se s jeho pětičlennou posádkou na vražednou misi v týlu nepřítele. pá , so v Hunger Games: Síla vzdoru 1. část USA/2014. Proti všem očekáváním přežila Katniss hladové hry dvakrát, ale ani poté nemá klid. V zemi Panem vypuklo povstání. so ve JESSABELLE USA/2014. Jessie po tragické nehodě přijde o snoubence a sama zůstane ochrnutá. Nastěhuje se do starobylého domu, který kdysi patřil jejímu otci. st v FILMOVÝ KLUB ZMIZENÍ ELEANOR RIGBYOVÉ: ONA USA/2014. Dvojí pohled na jeden vztah ve dvou filmech. Může citové pouto ustát i prožité neštěstí? čt ve ZMIZELÁ USA/2014. Amy se ztratila v den pátého výročí svatby s Nickem. Zoufalý manžel organizuje rozsáhlé pátrací akce. čt , pá , so , ne v TUČŇÁCI Z MADAGASKARU USA/2014. Skipper, Kowalski, Rico a Vojín čtyři tučňáci z Madagaskaru přichází ve vlastním filmu! pá , so ve INTERSTELLAR USA/Velká Británie/2014. Když se náš čas na Zemi chýlí ke konci, skupina výzkumníků cestuje za hranice naší galaxie, aby našla mezi hvězdami pro lidstvo nový domov. neděle ve ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE ČR/2014. Podle románu Michala Viewegha Andělé všedního dne natočila režisérka Alice Nellis. strana 14

15 / listopad 2014 Kulturní pozvánky Městské kulturní středisko pá ve Tradiční martinský hody Rozmarýnová beseda u cimbálu s Cimbálovou muzikou Jury Petrů v Domě kultury. so ve a Tradiční martinský hody Sobotní program: Průvod od zámečku k radnici, pak pro stárky a věnec. Taneční zábava s dechovou hudbou Žadovjáci a Cimbálovou muzikou Jury Petrů v Domě kultury. ne v 10.30, a Tradiční martinský hody Nedělní program: Hodová mše svatá, farní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Průvod z Nětčic od Jančů, před radnicí mlácení káčera. Po ukončení mlácení káčera následuje taneční zábava s dechovou hudbou Žadovjáci v Domě kultury. út v 19.00, divadelní sál MLADÁ MUZIKA ZE ŠARDIC Seriál dechových hudeb Kapela, která čítá více jak čtyřicet členů, se zúčastnila řady domácích i mezinárodních soutěží, má za sebou množství veřejných vystoupení. Působí v šardické pobočce ZUŠ Kyjov. čt v 10.00, divadelní sál VESELÁ POUŤ Divadelní představení pro děti 4 10 let. Veselou pouť pro vás připravili členové loutkového divadla LOUDADLO. Komické dialogy, písničky, pohádky a soutěže, kterých se děti aktivně účastní. Exklusivními hosty pořadu jsou oblíbení JŮ a HELE. XV. KYJOVSKÝ DIVADELNÍ PODZIM čt ve 20.00, divadelní sál Nemrtvá nevěsta (Divadlo Stodola Jiříkovice) Komediální hororové hudební představení plné tance a hudby na motivy slavného animovaného filmu Tima Burtona. pá v 9.00, divadelní sál Tracyho tygr (Městské divadlo Zlín) Jevištní zpracování novely Williama Saroyana, představení pro studenty středních škol. pá , ve 20.00, kotelna v Kollárově ulici Testosteron (Divadlo Point Prostějov) Hra o tom, co si myslí muži o ženách, prozradí o mužích mnohem víc. O pocitech, o postojích, o úzkostech a hlavně o mechanizmu vztahů uvnitř skupiny sedmi různých mužů, hovořících o ženách. so v 19.00, divadelní sál Cyrano, alebo Balábile o Nose (Túlavé divadlo Bratislava) Komediálně laděná, nejznámější divadelní hra francouzského dramatika Edmonda Rostanda v podání zahraničního hosta. ne v 15.00, divadelní sál Hugo z hor (Divadlo Tramtarie Olomouc) Veselé vyprávění o tom, jaké to je, když vám tatínek přiveze z polární výpravy Yettiho, tedy sněžného muže. Autorská pohádka volně inspirovaná úspěšným televizním večerníčkem. ne v 18.00, divadelní sál Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka (Divadlo VAD Kladno) Komedie nebo tragédie? O tom, co všechno se může stát v jednom nejmenovaném zubním středisku během jediného dne. út v 19.00, divadelní sál 3 ČESKÉ KVARTETY (TŘI LISTY ZE ŽIVOTA) Pražský komorní balet přiveze fascinující choreografii Mária Radačovského, Hany Polanské Turečkové a Pavla Šmoka při příležitosti jubilejního 50. výročí založení souboru a roku České hudby st v 10.00, divadelní sál KDO JE NA SVĚTĚ NEJMOCNĚJŠÍ? Předlohou pro zpracování této baletní pohádky byla hudba Bohuslava Martinů a obrazy Vladimíra Houdka. Děj pohádky je zasazen do prostředí potrhlé cirkusové rodiny, ve které rodiče hledají pro svou dceru toho nejmocnějšího ženicha na světě. Choreografie Hany Polanské Turečkové kombinuje akrobatické i gymnastické prvky a taneční formy cizích kultur. Jde o špičkové představení zpracované moderním způsobem. Mluvené slovo Bára Hrzánová. čt v 19.00, divadelní sál SCREAMERS Vystoupení oblíbené travesti skupiny tentokrát s programem TYJÁTR. V mnoha originálních exkluzivních převlecích se představí známá sestava pánů alias Lili, Saša, Nadja, Paula a Valerie pod vedením moderátora skupiny Ládi Černého. so ve 20.00, estrádní sál DK Kateřinská zástěrková zábava K tanci, poslechu a dobré zábavě hraje dechová hudba Žadovjáci. V programu vystoupí jednotlivé složky Slováckého souboru Kyjov. st v , čt v Předvánoční prodejní trhy Kyjov 2014 Trhy spojené s nákupem vánočních dárků v prostorách DK, před DK a radnicí a na parkovišti na náměstí. Nebude chybět domácí zabijačka prodej zabijačkových specialit. Široký sortiment: vánoční a průmyslové zboží, textil, hračky, kosmetika, keramika, cukrovinky a další. Přijďte, určitě si vyberete! ne od 15.00, Masarykovo náměstí ADVENTNÍ TRH REGIONÁLNÍCH PRODUKTŮ Akce při příležitosti slavnostního rozsvěcování vánočního stromu. Nabídka typických krajových produktů řemeslníků z Kyjovska a z Myjavy (SK), tvorbu lidových výrobců, tradičních pokrmů, tentokrát zaměřených na vánoční tématiku. Akci doplní doprovodný kulturní program. V slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Od pro zájemce možnost prohlídky města s průvodcem. Železniční expozice Stavědlo od ul. Komenského (u závor) Výstava 10 let od ukončení osobní dopravy Kyjov - Mutěnice Modelové kolejiště velikosti H0. Galerie a Čajovna čt v Bachova květová terapie a psychosomatika Jitka Čulíková - volné povídání u čaje a individuální míchání esencí. ne v Jakub Dobeš - Zvěrozvěst Vernisáž plastik známého kyjovského tatéra. Umělecký směr? Postapokalyptický cyberpunk. Výstava potrvá do po čt v TRANZAN Hudba o životě, smrti, a o tom, co je mezi tím. Radek Malý - vystoupení písničkáře, muzikanta s jeho vlastní tvorbou. čt v Antarktida - země sněhu a ledu? Libor Ambrozek - posezení a povídání se známým profesionálním biologem a býv. ministrem o jeho pracovním pobytu na nejjižnějším kontinentu. Vlastivědné muzeum Kyjov út ne Svaté obrázky ze sbírek pátera Bohuslava Bláhy Výstava s náboženskou tématikou v budově zámečku. ne od do III. Předvánoční blešák Bleší trh v nové budově muzea. Zájemci o prodej hlaste se v muzeu. Vstup zdarma. Radniční galerie do čt Výstava Z nadhledu Výtvarník, malíř a grafik Adam Procházka z Ratíškovic představí své malby a grafiku po několika výstavách po celé České republice poprvé i v Kyjově. V současnosti působí jako pedagog. Během studia grafiky v Uherském Hradišti a Ostravě si osvojil řadu klasických grafických technik, zejména strana 15

16 Kulturní pozvánky / listopad 2014 sítotisk. Následně úspěšně absolvoval magisterské studium na fakultě výtvarného umění v Brně, kde se začal věnovat malbě. Ta se stává hlavním vyjadřovacím prostředkem a pojítkem mezi ním a obrazy. Kontrast města a přírody je patrný v každém díle. Imaginace a bravurní kresba prostupuje každou grafikou a kresbou, jasný rukopis symbolizuje propojení romantismu s životním postojem autora a jeho souznění s krajinou. po ne Výstava ke Dni nevidomých Jak nás vidí, jak to (nevidíme) Pořádá Oblastní odbočka SONS Kyjov a město Kyjov. Vernisáž výstavy se uskuteční (PO) v 17:00 h v prostorách Radniční galerie. V rámci vernisáže proběhne také ocenění nejlepších výtvarných prací žáků ZŠ a dětí z MŠ. Členové oblastní odbočky SONS Kyjov, kteří se pod vedením Moniky Vrtkové scházejí pravidelně už 12 let, připravili výstavu ke Dni nevidomých, což připadá na čt Na výstavě představí jednak tvorbu svou, ale současně obohatí letošní výstavu též o výtvarné práce dětí z MŠ a žáků 1. stupně ZŠ, které ztvárnily život se slepotou tak, jak je vnímají ony jejich dětským pohledem. V programu vernisáže vystoupí pěvecký sbor Pastelky složený ze členů OO SONS Kyjov. Moravsko-slezská křesťanská akademie pá v Přednáška s besedou Přednáška doc. PhDr. Stanislava Balíka, Ph.D. z Masarykovy univerzity Brno na téma: II. vatikánský koncil a jeho výsledky ve farním kostele. Centrum pro rodinu Kyjov po a od 16.00: Keramika pro každého. so od na faře: První setkání Kurzu symptotermální metody rozpoznávání plodných a neplodných dní pro docílení i předcházení těhotenství a pro požehnané manželství, čtyři setkání v měsíčních intervalech. Přihlášky a bližší informace: tel.: so od 10.00: Výroba adventních věnců z perníku. čt od 18.00: Výroba adventních věnců. so od 20.00: V Bukovanech na sokolovně se uskuteční Církevní silvestr. Každé po : Cvičení pro těhotné. Každé po : Tančení a rozjímání při poslechu žalmů Izraelské tance. Každou st : Setkávání maminek na mateřské dovolené. Každou st : Dětská schólička. Každé poslední po od 15.00: V prostorách CPR se schází senioři. Sokolíček Kyjov pá od 16.00: Mega mikulášská akce s čertem a andělem. Pro příchozí v masce čerta nebo anděla punč zdarma. Vstupné na celý den 100 Kč. Více na plakátech nebo na webu. Od Otvírací doba pondělí až čtvrtek od do Pátek, sobota, neděle, svátky a dny volna od 9.30 do Pro školky, sdružení a spolky o minimálním počtu 10 dětí je možné, po předchozí telefonické domluvě, otevřít kdykoli. Galerie Doma pá v Vernisáž výstavy Alena Šindarová Fotografie, výstava potrvá do Zahájí Jiří Šindar. Městská knihovna st od Setkání s uživateli Centra sociálních služeb Kyjov Setkání v rámci projektu...dědečku, babičko, mám vás rád! se spisovatelkou Jarmilou Moosovou Kuřitkovou, autorkou poezie a prózy z Hodonína, která představí celou svoji literární činnost. Akce se koná v prostorách jídelny Centra sociálních služeb Kyjov, Palackého 67. st v Přednáška Zdeňka Zamazala Rozdílné techniky vhodné pro intelektuálně založené a pocitově založené osobnosti. st v Mystérium Karlštejna Beseda se spisovatelkou, historičkou a umělkyní Hanou Sar Blochovou na téma. Beseda bude doprovázena hudebními vstupy autorky. st v Zdraví na talíři Přednáška Jany Cutákové. čt v Besedu nad výročím Malovaného kraje s kyjovskými literáty Akci pořádá Městská knihovna Kyjov ve spolupráci s redakcí časopisu Malovaný kraj. Půjč si mě! Knihovna upozorňuje na nové knihy 1. Dvířka do neznáma Jan Cimický (264 str.) Maroušek je obyčejný bankovní úředník. Bydlí na sídlišti, ale v duchu sní o vilce se zahradou. A jednou takový dům objeví! Ve starém domě postupně odhaluje různá tajemství, a to mu nakonec usnadní nutné rozsáhlé opravy. Bude tu hrát roli podivný sen a torzo pohádkové knihy, kterou tam najde? Poutavý příběh dospělého muže s klukovskými sny 2. Čas havranů Věra Fojtová (256 str.) Na pozadí historických událostí pobělohorské doby a násilné rekatolizace, v čase tajných evangelických bohoslužeb, se odvíjí příběh lásky evangelického kazatele Martina Suly a Verunky, dcery zchudlého svobodníka Jury Vísky. 3. Nebudu nenávidět Izzeldin Abuelaish (240 str.) Palestinský lékař a mírový aktivista Izzeldin Abuelaish vzpomíná na své dcery, které zahynuly při bombovém útoku v Pásmu Gazy v roce 2009, a přitom vypráví příběh svého života, své rodiny i národa. Prosazuje mírové řešení vztahů mezi Palestinou a Izraelem. Sám jde příkladem a léčí jak palestinské, tak izraelské neplodné ženy. Z jeho vyprávění si lze udělat představu o dějinách izraelsko -palestinské oblasti po roce 1948, kdy tisíce Palestinců byly nuceny odejít do stísněného uprchlického tábora v Pásmu Gazy. strana 16

17 / listopad 2014 Sport Pejskaři bojovali o titul s francouzskými plemeny Jihomoravský Kyjov se stal místem setkání českých a slovenských pejskařů, kteří svou duši zasvětili francouzským ovčákům. Během dvoudenního víkendového klání na cvičišti Základní kynologické organizace v Boršově předvedli majitelé výkony briardů, beauceronů a bouvierů. Pejsci jsou z celé České republiky a ze Slovenska. Soutěží se v kategorii ZM, ZVV 1, IPO a královská disciplína IPO 3 a z této královské disciplíny je vyhlášen mistr republiky pro rok Pejsci dělají třeba stopy, spousta pejsků byla úspěšná, byli ale i takoví pejsci, kteří ani nevyšli, že se jim nepodařilo načichnout stopu. Samozřejmě je v programu i poslušnost a obrany, které jsou takové divácky nejzajímavější, uvedla pořadatelka šampionátu Zdena Kouřilová. Mezi soutěžícími nechyběli mistr ČR účastníci nedávného mistrovství světa ve Francii. Jak nám potvrdila jedna z účastnic, stejně jako v každém sportu, i psi potřebují k dobrému výsledku vedle předpokladů také kus štěstí. Titul Mistra ČR nakonec zůstal doma. Vybojoval jej pes plemene briard jménem Dante Badria's Darling s psovodkyní Veronikou Šerkopovou, když vyhrál kategorii nejlepší poslušnost a kategorii nejlepší obrana. Máme velice zajímavou akci také 16. listopadu, a je to seminář s Jürgenem Zankem, což je německý výcvikář. Hodně zajímavý seminář, který dá pejskařům moc, ukazuje různé techniky poslušnosti, jak pejska cvičit, jak motivovat, pozvala na další akci Zdena Kouřilová. Skvělý vstup hokejbalistů Kyjova do mistrovských soutěží Hokejbalový klub HBK Kyjov má za sebou prozatím nejlepší vstup do mistrovských soutěží za posledních několik let. Všechny věkové kategorie se prezentují skvělým, pohledným hokejbalem a právem získávají jedno vítězství za druhým. Nejmladší hráči minipřípravky skončili na krásném druhém místě na turnaji ve Vnorovech. Porazili silné celky Brna (1:0) a Hodonína (3:2), aby ve finále podlehli vicemistrům České republiky z loňského ročníku, týmu Veselí nad Moravou hrajícího nyní pod hlavičkou SK Sudoměřice (1:2). Starší žáci navázali na své mladší následovníky a v nově uskupené sestavě zvítězili proti týmům z Brna (7:0) a Sudoměřic (5:1). Nad jejich síly byli pouze hráči Malenovic (2:5). Do nového ročníku převzal tým nový trenér Tomáš Kordula a lepší premiéru si ani nemohl přát. Dle jeho slov je jen otázkou času, kdy se nově poskládaní hráči sehrají a výsledky půjdou nahoru. Kategorii mladšího dorostu se vstup do nové extraligové soutěže povedl ještě lépe. Ve třech prvních kolech neztratil jediný bod a první inkasovaný gól přišel až ve třetím zápase celkem po 106 minutách čistého hracího času. Dorostenci postupně zavítali do Pardubic (3:0), Opavy (5:0) a Vsetína foto archiv pořadatelé (9:5), kde se strhla doslova přestřelka. Tým se prezentuje útočnou kombinační hrou plnou krásných gólů. Mužská kategorie si nic nezadá s dorostenci a stejně jako oni i muži vyhráli svá první utkání proti silným celkům Hodonína D (7:6) a Hustopečí (7:1). Smůlu měl hned v prvním zápase hrající trenér týmu Pavel Šedík, který si poranil koleno. Jeho absence je pro tým citelná. Doufáme, že se jeho rekonvalescence brzy skončí a tým bude moci nastoupit do dalších zápasů v plné síle. Podrobné informace na nebo na facebook HBK Kyjov. Martin Vaculík foto archiv klub Kyjov se může těšit na prestižní mezinárodní cyklistický závod Ocenění Jana Bárty a trojice mladých kyjovských cyklistů obstaralo úvod tiskové konference v prostorách městského úřadu v Kyjově. Bárta, jako odchovanec klubu CK Dacom Pharma, mohl bilancovat uplynulou sezónu. Se sezónou jsem samozřejmě spokojený. Třetí místo na Tour de France v časovce, to je vynikající výsledek. Na mistrovství světa byl můj první cíl skončit do desátého místa, to se mi splnilo, i když doufal jsem, že by to mohlo být trochu lepší než to deváté místo. Uvidíme, třeba to bude příští rok lepší, zhodnotil hlavní úspěchy Bárta. Na tiskovou konferenci do Kyjova přijel i prezident Českého svazu cyklistiky Marián Štětina. Ohlásil, že na jaře příštího roku uvidí lidé z Kyjova a okolí nejen souboje cyklistů v Českém poháru, ale i velký mezinárodní závod. Bude to šestnáctého května. Pojede se první ze čtyř závodů Visegrádské čtyřky. Je to mezinárodní závod zapsaný v kalendáři mezinárodní cyklistické federace se startem v Brně a cílem a okruhy tady v Kyjově, informoval Marián Štětina. Pořadatelství závodu se ujme kyjovský klub CK Dacom Pharma, jehož šéf Vladimír Hušek nosí už nyní v hlavě jeho přibližnou trať. Mimo jiné by měl peloton zavítat i do Hodonína, v němž by se měla jet rychlostní prémie. V českém reprezentačním týmu se mají objevit nejlepší tuzemští cyklisté. Jestli se v něm ale objeví Jan Bárta, je zatím otázkou. Já nad tím zatím nepřemýšlím, protože ještě nemám závodní kalendář a nevím proto, jestli v tu dobu budu doma a budu mít v něm místo, abych se toho samotného závodu mohl účastnit, objasnil Bárta. Závody Visegrádské čtyřky budou následně pokračovat v Polsku, Maďarsku a na Slovensku. Mají být určitou předzvěstí návratu Závodu míru. Ten chce Český svaz cyklistiky obnovit nejpozději do roku Jeho předseda přitom věří, že k tomu dojde ale mnohem dříve. (red) Šachový turnaj přilákal šedesátku hráčů V říjnu se uskutečnil v Kyjově šachový turnaj. Zúčastnilo se ho 61 hráčů a hráček z Brna, Kroměříže, Starého Města, Vyškova, Bučovic, Břeclavi, Hodonína, Osvětiman, Koryčan, Kyjova a okolí. Hráči Slovenska z něj udělali turnaj mezinárodní a starosta Kyjova František Lukl svým projevem při zahájení podtrhl jeho společenský význam. Ivan Pařízek Turisté zvou na tradiční túry Ždánice-Červený Kříž Nesovice 9,7 km, 9.11 (bus) Vlkoš Vacenovice Vracov 8,5 km, 9.07 (vlak) Žeravice Vracov 6,4 km, 8.53 (bus) strana 17

18 Sport / listopad 2014 Mažoretky přivezly ze soutěže postup do celostátního finále V první polovině října se mažoretky Dejna zúčastnily již po třetí Mezinárodní postupové soutěže IMC. Soutěž se konala v malebném městečku Ivančice u Brna za účasti více jak 300 soutěžících (Telč,Třebíč, Šlapanov, Jemnice, Jaroměř, Chotěboř, Brno, Batelov, Říčany a jiné). Soutěžilo se v sólo formacích a v pódiových choreografiích. Holky se však velké konkurence nezalekly a předvedly to nejlepší, co umí. A jejich výkony zaujaly i rozhodčí. Ze 17 startů jsme 13 proměnily v cenné kovy. Všechny naše choreografie postupují do finále, které proběhne na jaře 2015 v Dubňanech. Před námi je ještě jedna evropská soutěž ve Vídni, kam se vydají v prosinci naše kadetky a seniorky a tím zakončí naši pestrou sezónu. Mažoretky trénují pod záštitou DDM Kyjov již čtvrtým rokem. Děvčata se dvakrát týdně setkávají v Lovčicích a v Kyjově. Jana Defeldová První úspěchy na začátku další sezóny kyjovského karate Na svém letošním prvním turnaji, GRAND PRIX Brno 2014, vybojovali závodníci Karate Klubu Kyjov další sbírku devíti medailí v kategoriích kata i kumite. První medaile vybojovali v dopolední části turnaje nováčci. V kategorii Kata 8. kyu si vybojoval 2. místo Adam Nenička a hned za ním obsadil 3. místo další kyjovský závodník Martin Luža. Jsem rád, že se mé prvotní obavy z neúspěchu v této kategorii nenaplnily. Děti se po prvních soubojích uklidnily a dál se již celkem v pohodě probojovávaly eliminací do dalších kol. Bohužel, vinou chybného prvotního rozlosování se polovina našich závodníků mezi sebou vyřadila hned v prvním kole, což bylo pro nás velká škoda. popisuje trenér kyjovských karatistů Petr Fiala. V dalších kategoriích Kata obsadil Miroslav Mlčoch 1. místo a Petra Navrátilová 3. místo. Pod stupně vítězů se eliminačními souboji v nejobsazenější kategorii soutěže Kata Mladší žáci 7-11 let probojoval také Dominik Výlet. Bohužel, v zápase o 3. místo podlehl svému soupeři a na vytouženou medaili v této kategorii nedosáhl. Po vyhlášení výsledků kategorií Kata se v odpoledních hodinách rozpoutaly souboje jednotlivců v kategoriích Kumite, což je volný zápas. Po skončení bojů si z kyjovského klubu při vyhlašování výsledků těchto kategorií na stupně vítězů pro zlato postupně vystoupila Navrátilová Petra, Daniel Bartoš a již zmíněný Dominik Výlet. Stříbro za svůj výkon obdržel Vitalij Karnatov a jeho bratr Vladislav si převzal bronz. Více na stránkách klubu nebo na jeho facebookovém profilu. Okolo Vřesovic se prošlo více než tři sta turistů Za krásami podzimu se opět vydali turisté v okolí Vřesovic. Na konci září na ně čekaly trasy 8, 12 a 17 kilometrů pro pěší a 30 kilometrů pro cyklisty. Zúčastnilo se celkem 332 turistů ze 71 obcí a měst. Nejmladší z nich byla čtyřměsíční Veronika Tománková z Brna, nejstarší Vojtěch Rosůlek ze Starého Města, který vyrazil na trasu v jednadevadesáti letech. Nejvzdálenějším účastníkem byl Thomas Schädlich z německého Eschbornu. Nejpočetnější rodinu na akci vedl primář kyjovské nemocnice Evžen Fric z Těmic. Největší zájem byl o dvanáctikilometrovou trasu. Absolvovalo ji 128 turistů. Sto šest jich vyrazilo na osmikilometrovou trať. Nejdelší pěší si vyzkoušelo 62 účastníků. Cyklistů vyjelo 36. Turistické kontroly byly letos umístěny na Kameňáku, U Křížku a v altánku nad Zúbkovou studánkou. Všechny účastníky zdobila v cíli plaketa a pamětní list, tradičně byli odměněni nejstarší, nejmladší, nejvzdálenější účastníci a nejpočetnější rodina na akci. Účast se všem započítává do soutěže O zlatého turistu Pořadatelé zvou všechny na naši příští akci 1. ledna 2015 Novoroční čtyřlístek. (red) Medailisté z kategorií Kata. Zleva: Petra Navrátilová, Martin Luža, Miroslav Mlčoch, Adam Nenička. Medailisté z kategorií kumite. Zleva: Vitalij Karnatov, Dominik Výlet, Daniel Bartoš, Vladislav Karnatov, Petra Navrátilová. Kyjovské noviny vydavatel město Kyjov, Masarykovo nám. 30, IČ Zhotovuje J. D. Production, s. r. o., redakce Kyjov, Masarykovo nám. 30, redaktorka Veronika Hollerová, tel , e mail: Zdeněk Šmýd, Inzerce: tel Povoleno OÚ Hodonín dne , reg. zn /93. Evid. č. MK ČR E Grafický design & typografie A studio group Kyjov, tisk NP agentura Staré Město. Náklad ks. Vychází 1x měsíčně. Neautorizované fotografie: Veronika Hollerová. Redakční rada: František Lukl, Veronika Hollerová, Jan Dudek, Pavel Berka, Vlastimil Valenta, Ivo Pojezný, Kamil Filípek. Uveřejněné příspěvky občanů nemusí být totožné s názory redakce. Redakce si vyhrazuje právo upravovat a zkracovat příspěvky, aniž by byl změněn jejich smysl. Nevyžádané materiály redakce nevrací. Adresy inzerentů nesdělujeme. Uzávěrka tohoto čísla: strana 18

19 SLEVA JEN A JEN VÁS Vystřihněte prosím tento inzerát, odevzdejte ho při nákupu obleku, dámského nebo pánského kabátu a z uvedené, již tak výhodné ceny, Vám odečteme velmi příjemných 20%! Využijte této naprosto mimořádné speciální nabídky na super výhodný nákup. Akce trvá pouze 10 dnů od vydání tohoto inzerátu. Nelze kombinovat s jinou probíhající akcí. A pozor! Ještě něco navíc. Ke každé zakoupené košili si můžete vybrat jakoukoliv kravatu zdarma! Přijďte, těšíme se na Vás! Nabízíme velký výběr obleků, kabátů, kalhot, košil, kravat, řemenů,... PRO KYJOV, roh ulice Jungmannovy a Svatoborské, č.p. 23 naproti OD Skleňák Nově otevírající franšízový koncept, finanční pobočky Partners market Kyjov s.r.o., přijme do zaměstnaneckého poměru spolupracovníka se zkušenostmi z finančního sektoru nebo jiné obchodní pozice. Nástupní plat Kč + měsíční bonusy Kč. mobil: kontaktní osoba: Mgr. Kamil Masný VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost Kyjov, na základě schválené žádosti o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v době od ledna do října 2014 realizovala 10 školících aktivit v projektu Vzdělávání sklářských specialistů ve své profesi, které byly financované z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Školení byla zaměřena na získání či zdokonalení odborných znalostí a dovedností pro používání nových zařízení a technologií specifických pro sklářskou výrobu: - Příprava skloviny pro tvarování - Údržba sklářského automatu na výroby obalového skla - Základy analýzy lomu - Řídicí systémy technologie výroby obalového skla - Strojník sklářských zařízení - Správné postupy při opravě ústních forem - Tavič - Řízení kontrolních přístrojů MCAL4, MULTI4 a Check+ - Řízení zařízení na balení skleněných výrobků - Tavení a příprava skloviny pro obalové sklo. Školení se zúčastnilo celkem 51 zaměstnanců. Někteří zaměstnanci se účastnili i více školících aktivit a proto celkový počet absolventů byl 55 osob. Školící aktivity se realizovaly v celkovém rozsahu 2013 hodin, což znamená 268 osobodnů. Celkové náklady na tento projekt činily Kč a tyto prostředky budou profinancované z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Realizace tohoto projektu přispěla k rozšíření nebo získání vysoce odborných znalostí našich zaměstnanců, klíčoví odborní zaměstnanci tak získali nenahraditelné znalosti, dovednosti a zkušenosti, které nám pomohou zvýšit naši konkurenceschopnost. placená inzerce strana 19

20 o velikosti 6+1 v klidné lokalitě, s menší zahradou a se zastřešeným stáním pro dvě auta. Cena: Kč Tel: BYDLENÍ U CENTRA Rohový domek 3+1 v Kyjově, s menším dvorkem, předzahrádkou a garáží. Ve dvoře jsou hospodářské budovy. Cena: Kč Tel: strana 20 V KLIDNÉ ULICI ZA DOBROU CENU U CENTRA MĚSTA BYT PO REKONSTRUKCI V e l m i RD 4+1, Pěkný Kompletně pěkný dům Stavěšice, přízemní zrekonstruovaný byt v Kyjově, napojen rodinný na veškeré IS, v dobrém stavu, vhodný k nastěhování. K domu patří dvorek s vjezdem pro auto a malá zahrádka. Byt 3+1, Kyjov, 54,5 m 2, v 1. patře ze 4 pater Cena: Kč Tel: cihlového bytového domu. Byt je v původním stavu s vlastním vytápěním. Cena: Kč Tel: KM OD KYJOVA PRO VAŠE PŘEDSTAVY K dům prodeji 5+1 Byt 1+1, Kyjov, Sídliště ve Věteřově, U Vodojemu, ve velmi v prvním patře klidné části, za domem o velikosti cca 37,9 m 2. zahrada se studnou, kvelb. sklepem K bytu náleží prostorný sklep o výměře 16,2 m 2. a hosp. budovou. V přední části zahrady je garáž. Cena: Kč Tel: Cena: Kč Tel: PĚKNÝ BYT V CENTRU LUKRATIVNÍ LOKALITA KELČANSKÉ BÚDY K REKONSTRUKCI K prodeji byt 4+1, Pěkný rodinný Vinný sklípek na rozhraní K prodeji RD m 2, v 6 dům 2+1 obcí v Kyjo- NP, v centru a 4+1 se Kelčany, vě, se města zahradou Žádovice, zahradou Kyjova, v Kyjově. Dům je po rozsáhlejší Kyjov, o výměře 508 m 2. Dům je cihlový, nová plast. okna, nová zděná koupelna, rekonstrukci a má dvě bytové jed- v předsklepí lisovna s posezením určený k rekonstrukci. Dvůr s kvelbe- WC, interiérové dveře. K bytu notky. Kolem domu je zahrada. a krbem. Sklep je dlouhý přes 20 ným sklepem. přináleží sklep. Cena: Kč Tel: Cena: Kč Tel: m a š. přes 3 m. Cena: Kč Tel: Cena: Kč Tel: V CENTRU V OBLASTI CHŘIBY V REKREAČNÍ OBLASTI V KLIDNÉ ČÁSTI Byt 3+1, Kyjov, 74 m 2, ve 3. patře bytového d o m u s výtahem. Byt je pěkný, prostorný v původním stavu. Cena: ,-Kč Tel NEPŘEHLÉDNĚTE Moc pěkný pozemek pro výstavbu objektu/ c h a t y v Evropsky významné oblasti Chřiby. Pozemek má výměru 2400 m 2, rozměry 48 x 50 m. Cena: ,- Kč Tel dům 3+1 u centra města Kyjova, s garáží. Dům je z 1/4 podsklepený s plastovými okny. Dům má malý útulný dvorek. Cena: Kč Tel: V KLIDNÉ ČÁSTI Rodinný dům 4+1 v Žeravicích, s průjezdem, dvorem a zahrádkou. Dům je napojen na elektřinu, vodu, vytápění ústřední plynové. Cena: Kč Tel: KOUSEK OD KYJOVA V e l m i zajímavý dům k okamžitému bydlení, v obci Sobůlky. Vedle domu uzavřený dvorek a na druhé straně domu menší předzahrádka. Cena: Kč Tel: Nabízíme k prodeji stavební pozemek v rekreační oblasti Čeložnice u Kyjova o výměře 966 m 2. Na hranici pozemku je elektrika. Cena: ,- Kč Tel s nikou v Kyjově, ul. Zahradní, 55 m 2. Nachází se v 2NP, s novým balkonem, nové jádro, podlahy, rozvody IS, okna. Cena: Kč Tel: V přízemí budovy v Kyjově, PŘÍLEŽITOST k pronájmu pěkný prostor 24 m 2, s kompletním vlastním sociálním zázemím. Cena: Kč/měs. Tel: VELKOMETRÁŽNÍ BYT Byt 4+1, 115 m 2, Kyjov, v 1. NP, kousek od centra. Součástí bytu je i sklep a garáž. Z garáže se přes sklepní prostory dostanete suchou nohou až do bytu. Cena: Kč Tel: RD 2+KK, v klidné části Kyjova-Boršov. Vytápění na tuhá paliva s možností napojení na plyn. Dům je po rekonstrukci s možností dotvoření dle vl. požadavků. Cena: ,- Kč Tel MIMOŘÁDNÁ PŘÍLEŽITOST Pronájem kanceláří + WC + kuchyňka v nových prostorách v centru Kyjova - Komenského třída a Hodonína - Národní třída Přímé jednání s majitelem! INFO tel.: Plocha od 12m 2 do 30m 2 Cena od Kč/měsíc Reklama v Kyjovských novinách tel.: placená inzerce

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Grantový program: Pro klienty, zaměření: Pro klienty Příjemce grantu a realizátor projektu: FOKUS Vysočina I.

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Novinky v MAPech Strategický rámec MAP Vzdělávací kurz v pátek v Dramacentru Sdružení D v Olomouci od 8:30 do 12:30 Úvodní kurz

Novinky v MAPech Strategický rámec MAP Vzdělávací kurz v pátek v Dramacentru Sdružení D v Olomouci od 8:30 do 12:30 Úvodní kurz Novinky v MAPech Ti, kteří sledují činnost naší MAS, jistě vědí, že jsme realizátorem projektu MAP pro ORP. Pro ty s projektem neseznámené oznamujeme, že MAP je Místní akční plán vzdělávání, který je zaměřen

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015 E-názor Výsledky 1. vlny Kamenice nad Lipou Podzim 2015 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014. Usnesení č. 3/1 3/30

Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014. Usnesení č. 3/1 3/30 Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014 Přítomni členové rady: Tajemník OÚ: Ing. Jaroslav Kreml, Mgr. Jana Ambrožová, Mgr. Jana Líčeníková, Ing. Jakub Buchta, Dis., Marie Gutová Mgr.

Více

Název akce: Pod jednou střechou

Název akce: Pod jednou střechou Program rozvoje venkova JMK, DT1-Výstavba, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti. Dřívější využití budovy: Název akce: Pod jednou střechou Budova kinorestaurantu, ul.pekařská, Šakvice,

Více

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum.

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum. Výroční zpráva 2015 Slovo úvodem Právo na život je nestátní nezisková organizace, která působí jako registrovaný poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům přinášíme pobytové služby Domov pro

Více

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel.

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel. Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně 2 200 obyvatel. Historie obce Šardic a její pamětihodnosti První písemná zmínka o Šardicích pochází

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás!

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! MECENÁŠSKÝ KLUB Foto: Pavel Hejný Filantropie Láska ke kultuře, úcta k historii, ale především touha pomáhat, to vše spojuje naše mecenáše.

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Úspěšné projekty Prahy 10

Úspěšné projekty Prahy 10 Úspěšné projekty Prahy 10 Praha 10 Město stromů 2012/2013 Městská část Praha 10 se v roce 2012 stala vítězem celorepublikové soutěže, kterou každoročně pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s městem

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Obsah. Novinky o prázdninách

Obsah. Novinky o prázdninách 8. vydání 2014 Novinky o prázdninách Obsah Novinky o prázdninách 2 Vánoční výstava 2013 5 Ptáme se vedení školy 8 Svět ICT 9 Během prázdnin školního roku 2013/2014 proběhlo v naší škole mnoho událostí.

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Dne 31. 5. 2011 proběhla na Náměstí OSN tradiční akce s názvem Mikroklima 2011. Protože OSN vyhlásilo rok 2011 "Mezinárodním rokem lesů", zvolili jsme za hlavní

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2006

V Ř E S K O V Á K listopad 2006 V Ř E S K O V Á K listopad 2006 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle jsem se s vámi loučil výzvou, aby jste šli k volbám a zvolili si své zástupce. Jsem rád, že jste tak učinili a volební účastí

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Dr. Petr VELETA M.A. tanečník, choreograf a taneční terapeut. Hudba, pohyb a pozitivní komunikace, otevírají dveře do zapomnění

Dr. Petr VELETA M.A. tanečník, choreograf a taneční terapeut. Hudba, pohyb a pozitivní komunikace, otevírají dveře do zapomnění Dobrý den z Prahy Dr. Petr VELETA M.A. tanečník, choreograf a taneční terapeut Hudba, pohyb a pozitivní komunikace, otevírají dveře do zapomnění Taneční a pohybový program pro seniory se specifickými potřebami

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2010 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Míra spokojenosti účastníků s akcí

Míra spokojenosti účastníků s akcí Evaluace veletrhu sociálních služeb a volnočasových aktivit Lidé lidem Ve dnech 20.-21.9.2007 se konal veletrh sociálních služeb a volnočasových aktivit s názvem Lidé lidem. Tato akce se uskutečnila v

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

PLÁN ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ZADNÍ TŘEBANI Zpracovatelé: ing. Jan Bartoň DiS., RNDr. Petr Mareš Ph.D., ing. arch. Šárka Sodomková, Mgr.

PLÁN ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ZADNÍ TŘEBANI Zpracovatelé: ing. Jan Bartoň DiS., RNDr. Petr Mareš Ph.D., ing. arch. Šárka Sodomková, Mgr. PLÁN ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ZADNÍ TŘEBANI Zpracovatelé: ing. Jan Bartoň DiS., RNDr. Petr Mareš Ph.D., ing. arch. Šárka Sodomková, Mgr. Jiří Stockmann Aktuálně: CO SE DĚLO NA VEŘEJNÉM SETKÁNÍ

Více

2/ Volby do Evropského parlamentu výsledky hlasování v Nošovicích Počet zapsaných voličů 807 Počet vydaných obálek 135 % účasti 17%

2/ Volby do Evropského parlamentu výsledky hlasování v Nošovicích Počet zapsaných voličů 807 Počet vydaných obálek 135 % účasti 17% Oběžník č. 4/2014 1/ Soutěž mladých hasičů V sobotu 7. června 2014 se koná na hřišti za základní školou soutěž mladých hasičů O pohár starosty obce. Začátek v 9.00 hodin. Přijďte povzbudit naše malé hasiče.

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto Akce v Uherském Hradišti, týden 24. 15. - 19.6.2016 Kunovské léto Dětský folklorní festival vznikl v roce 1994 z iniciativy bývalých členů folklorního souboru Kunovjan se snahou o vytvoření nové tradice

Více

Zápis z veřejného projednání v rámci tvorby Integrované strategie MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka

Zápis z veřejného projednání v rámci tvorby Integrované strategie MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka Zápis z veřejného projednání v rámci tvorby Integrované strategie MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka Datum: 15.5.2014, 17:00-19:00 Místo: Humpolec, Klub kina, Havlíčkovo náměstí 91 Téma a cíl Veřejného

Více

Výroční zpráva Spolku Oříšek

Výroční zpráva Spolku Oříšek 2012 Výroční zpráva Spolku Oříšek Výroční zprávu zpracovali: Jiří Zamouřil, Lenka Hájková 21.1.2013 Kdo jsme: Spolek Oříšek je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení, sdružující rodiče a zákonné zástupce

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Hodonín přátelský rodinám. Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině 2009

Hodonín přátelský rodinám. Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině 2009 Hodonín přátelský rodinám Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině Jihomoravský kraj 26 000 obyvatel (únor 2010) Okres Hodonín 82 obcí ORP Hodonín 18 obcí Město Hodonín se do soutěže přihlásilo

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava

1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava 1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava Sleva 10% pro držitele VSTUPENKY v prodeji na webu www.vanocedetem.cz Dovolte nám, abychom se Vám představili. Jsme průvodci 1. veletrhu

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 ČERVNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY 80 tisíc rodin pečuje nonstop o seniory. Co když potřebují vydechnout? PRAHA, 18. června 2015 V Česku žije kolem

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 8.1. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš Zbořil

Více

zakázky "Rekonstrukce komunikací v historickém jádru Uničova - Olomoucká ulice".

zakázky Rekonstrukce komunikací v historickém jádru Uničova - Olomoucká ulice. Šumperk, IČ: 64618951, za nabídkovou cenu 8 078 336 Kč včetně DPH po uplynutí zákonných lhůt pro podání námitek proti úkonům zadavatele. UR24/91/2010 Rekonstrukce části komunikace Olomoucká - výběrové

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2016

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2016 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2016 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Městská

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Speciál. vyšel 20. 8. 2015. obce Řepiště. Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012. Centrum. Urbanistická studie

Speciál. vyšel 20. 8. 2015. obce Řepiště. Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012. Centrum. Urbanistická studie Speciál vyšel 20. 8. 2015 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 Centrum obce Řepiště Urbanistická studie www.repiste.eu speciál www.repiste.eu Urbanistická studie obec Řepiště Úvodní slovo

Více

media kit Proč u nás inzerovat? Kde u nás inzerovat? Kdo jsou naši čtenáři?

media kit Proč u nás inzerovat? Kde u nás inzerovat? Kdo jsou naši čtenáři? media kit Proč u nás inzerovat? Kde u nás inzerovat? Kdo jsou naši čtenáři? Kdo jsme: Vydavatelství Borgis a.s. vydávající deník PRÁVO Deník PRÁVO: vychází 6x týdně Elektronická verze: www.pravo.cz, www.novinky.cz*

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 9. MEZINÁRODNÍ PRODEJNÍ FESTIVAL A MEETING POINT SOUČASNÉ ČESKÉ DESIGNOVÉ SCÉNY JEDNOU ZA ROK, PŘED VÁNOCI S TRADICÍ OD ROKU 2007 10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 zapsaný spolek MYGRA-CZ Obsah výroční zprávy: 1) Úvodní slovo 2) Základní údaje 3) Vedení organizace a kontakty 4) Členství v organizacích 5) Přehled činnosti sdružení za rok

Více

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří p

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří p LEDEN Leden je ve znamení konce pololetí, ale také nového začátku... Naše škola začala hledat svoje nové prvňáčky, a že se jí v tom daří! Nové pro nás byly informace o mořských želvách, kterým chceme pomáhat

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

na některé otázky všichni neodpověděli Dotazník pro rodiče a) určitě ano 67,5 % b) spíše ano 30 % c) nevím, nedokážu posoudit 0 % d) spíše ne 2,5 %

na některé otázky všichni neodpověděli Dotazník pro rodiče a) určitě ano 67,5 % b) spíše ano 30 % c) nevím, nedokážu posoudit 0 % d) spíše ne 2,5 % Vyhodnocení dotazníků: rozdáno 100% dotazníků, vráceno 95% dotazníků na některé otázky všichni neodpověděli Dotazník pro rodiče Je atmosféra školy, když ji navštívíte, podle vás pozitivní? a) určitě ano

Více

Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí

Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí Městské středisko kultury a sportu, příspěvková organizace města Sezimovo Ústí, spravuje v Sezimově Ústí dvě kina - Spektrum a Letní kino,

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2013

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2013 Farní Charita Aš Výroční zpráva 2013 Obsah SLOVO ŘEDITELE... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 POSLÁNÍ... 4 KONTAKT... 4 HOSPODAŘENÍ Rozvaha za rok 2013... 5 Výsledovka za rok 2013... 6 ZPRÁVA AUDITORA... 7 DOMOV

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov V roce 2006 bylo u nás registrováno ve třech oddílech celkem 68 členů, z toho oddíl děvčat Slunečnice měly 5 světlušek, 8 skautek, 2 rangers a 4 vedoucí. Oddíl

Více

ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZAJEČOVSKÉ SPOLKY Včelaři v Zaječově Založení včelařského spolku v Zaječově bylo 8.února 1938. Spolek sdružoval včelaře ze Zaječova, Kvaně, Olešné a Jiviny. Měl 28 členů, kteří chovali

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Není Lešná jako Lešná

Není Lešná jako Lešná TISKOVÁ ZPRÁVA Dne: 13. 7. 2012 Místo: Zámek Lešná Valašské Meziříčí Organizace: Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje Není Lešná jako Lešná Rarita Zlínského kraje způsobuje turistům

Více

Projektový management - MÍ

Projektový management - MÍ Projektový management - MÍ Pořádání šluknovských slavností Jana Koukolová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Cíl projektu...3 Časová náročnost...3 Časový

Více