Akademie vyjednávání. Olga Medlíková Konsens - Jitka Jilemická. Garanti projektu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akademie vyjednávání. Olga Medlíková Konsens - Jitka Jilemická. Garanti projektu"

Transkript

1 Olga Medlíková Konsens - Jitka Jilemická Akademie vyjednávání Garanti projektu PaedDr. Jitka Jilemická - Konsens Pacholíkova 6, Praha 4 tel: , web: PaedDr. Olga Medlíková Františkova 905, Praha 9 mobil: ,

2 AKADEMIE VYJEDNÁVNÁNÍ...3 Koncepce akademie vyjednávání... 4 Vyjednávání krok za krokem... 4 Vyjednávání krok za krokem... 5 Efektivní vyjednávání...5 Vyjednávání a konflikt...6 Vyjednávání na druhou... 7 Taktiky vyjednávání a argumentace...7 Vyjednávání pomocí prostředníka mediace...8 Vyjednávání v týmu...9 Negociační koučink koučování vyjednávacích schopností...10 Fórum pro pokročilé vyjednavače Sebeobrana proti stresu...11 Přesvědčivá argumentace...12 Osobnost a vztahy...13 Efektivní naslouchání a vedení rozhovoru...14 Manipulace a kontramanipulace...15 Právní aspekty vyjednávání...16 Lektorský tým

3 AKADEMIE VYJEDNÁVÁNÍ 3

4 Koncepce akademie vyjednávání Efektivní vyjednávání Vyjednávání krok za krokem Vyjednávání a konflikt Taktiky vyjednávání a argumentace Vyjednávání pomocí prostředníka - MEDIACE Vyjednávání na druhou Vyjednávání v týmu Nego-koučink koučování vyjednávacích schopností Sebeobrana proti stresu Přesvědčivá argumentace Osobnost a vztahy Fórum pro pokročilé vyjednavače Efektivní naslouchání a vedení rozhovorů Právní aspekty vyjednávání Manipulace a kontramanipulace 4

5 Vyjednávání krok za krokem Efektivní vyjednávání Vyjednávání je každodenní činnost, které se většina lidí učí náhodou při řešení situací, jak je život přinese. Určeno pro Všechny, pro které je vyjednávání s kolegy, podřízenými, nadřízenými nebo klienty běžnou denní praxí. Zvládat proces vyjednávání v běžných pracovních situacích Naučit se používat základní komunikační nástroje Strategie win-win a ostatní Klíčová slova: Strategie, vybavení vyjednavače, komunikace, proces, batna Strategie a typy vyjednávání Základní pojmy vyjednávání Základní nástroje komunikace Typologie vyjednavačů Proces vyjednávání Pozice zájem Co je to BATNA Lektorské obsazení: při počtu účastníků do deseti jeden lektor Doporučená délka: 2 dny 5

6 Vyjednávání a konflikt V rozčilení nejčastěji řeknete to, čeho pak nepřestanete litovat. Určeno pro: Manažery, team leadery, personalisty, pracovníky oddělení komunikace, obchodníky, pro všechny, kteří často vyjednávají v emočně napjatých situacích a chtějí se naučit zvládat konflikty. : Umět vyjednávat v emočně vypjatých situacích Porozumět konfliktu Posilovat vztahovou inteligenci Klíčová slova: konflikt, problém, emoce, vedení rozhovoru, trenink : Jak zvládat emoce Typy konfliktů Strategie řešení konfliktů Kroky řešení konfliktu Jak druhému sdělit to, co mi vadí, aby to mohl přijmout Trénink na modelových situacích Zpětná vazba Lektorské obsazení: při počtu účastníků do deseti jeden lektor Doporučená délka: 2 dny 6

7 Vyjednávání na druhou Taktiky vyjednávání a argumentace Souhlas není shoda názorů, ale vůle. Určeno pro Zkušené manažery, team leadery, personalisty, pracovníky oddělení komunikace, obchodníky, kteří chtějí doladit své vyjednávací dovednosti v těžších vyjednávacích podmínkách. Rozpoznat při vyjednávání tvrdé techniky a umět na ně adekvátně zareagovat Vědět, jak přesvědčit druhého Odhadnout a zjistit zájmy druhé strany Klíčová slova: manipulace, sebeobrana, taktika, sebedůvěra, argumentace Tajné zbraně zkušeného vyjednavače Učíme se při vyjednávání Odhadování druhých Zapojení tvořivosti do vyjednávání Čtení neverbálních signálů Stavba argumentu Argumentační řetězec Lektorské obsazení: doporučujeme dva lektory, případně lektora a experta. Doporučená délka: 2 dny 7

8 Vyjednávání pomocí prostředníka mediace Dnes lidi nespojuje komunikace, ale to, že nekomunikují. Důkazem je, že nikdy nebylo tolik prostředků komunikace - a nikdy nebyli lidé tak osamělí. Určeno pro Manažery různých úrovní řízení, team leadery, personalisty, lektory, kteří se setkávají s konflikty spolupracovníků a chtějí jim pomoci je účinně a dlouhodobě řešit. Prohloubit teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti řešení konfliktů Seznámit s principy intervence třetí strany a jejich využití v práci s lidmi Získat přehled o účinných mediačních technikách Vést a strukturovat jednání, napomáhat stranám při vyjednávání a formulaci dohody, motivovat je ke spolupráci Identifikovat vlastní stereotypní reakce v konfliktní situaci Analyzovat průběh konfliktu a zvolit vhodnou strategii řešení Klíčová slova: principy mediace, konflikt, dohoda, spolupráce, motivace Obecná charakteristika mimosoudních procesů Specifika mediace obchodních a pracovních sporů Fáze a dynamika mediačního procesu Role mediátora v podnikové struktuře Modelové kauzy, trenink, zpětná vazba Lektorské obsazení: při počtu účastníků do deseti jeden lektor, případně kolektor. Doporučená délka: 2 dny 8

9 Vyjednávání v týmu Spory by netrvaly dlouho, kdyby omyl byl jen na jedné straně. Určeno pro Manažery, projektové pracovníky, pracovníky týmů, všechny, kteří chtějí zefektivnit práci se skupinou nebo týmem. Pracovat se skupinovou dynamikou Umět hledat řešení problémů s využitím vyjednávacích dovedností a technik Zvládat krizi ve skupině Klíčová slova: dynamika skupiny, facilitace, proces, krizové momenty, techniky Komunikační strategie a vytváření týmové synergie Práce s informacemi Týmové řešení problémů Orientace v procesu a obsahu jednání Role facilitátora Zvládání krizových situací Zásady efektivního vedení porady Lektorské obsazení: při počtu účastníků do deseti jeden lektor. Doporučená délka: 2 dny 9

10 Negociační koučink koučování vyjednávacích schopností Efektivní spolupráce mezi stranami je nemožná, hrají-li všichni pro potlesk. R.Fisher Určeno pro Zkušené vyjednavače, manažery, kteří chtějí posunout laťku svých vyjednávacích dovedností. Vychází z anglické vyjednávací školy a je založen na metodě intenzivního tréninku, zpětné vazby, individuálního přístupu a koučování v průběhu celého setkání. Identifikovat a umět překonávat neproduktivní, stereotypní reakce Podpořit využití naučených teorií v pracovní praxi Zvýšit efektivitu při jednáních Klíčová slova: nego-koučink, interakce, zpětná vazba, efektivita, typologie Osobní typologie Fáze a dynamika vyjednávacího procesu Techniky vyjednávání Práce s emocemi První pomoc proti stresu a zátěži 8O/20 = trenink/praxe Práce s potřebami účastníků, které vyplynou z koučování Lektorské obsazení: doporučujeme dva lektory kouče. Doporučená délka: 2 dny 10

11 Fórum pro pokročilé vyjednavače Sebeobrana proti stresu Loď v přístavu je sice v bezpečí, ale k tomu přece nebyla postavena. Určeno pro Manažery různých úrovní řízení, team leadery, personalisty, lektory, všechny, kteří se dostávají během dne do zátěžových a stresových situací a chtějí si udržet stres pod kontrolou - aneb jak se udržet kondici v manažerské pozici. Naučit se ovládat první pomoc, jak se rychle zbavit napětí Proaktivně identifikovat své žrouty energie a zdroje stresu Zmapovat základní faktory a složky výkonnosti a najít cesty, jak účinně ovlivňovat svoji mentální kondici. Aktivním tréninkem si prohloubit znalost praktických cvičení a vybrat si z nich to, co nejvíce vyhovuje vlastnímu dobíjení baterií. Klíčová slova: mentální kondice, práce se stresem, výkonnost, energie, praxe Co je to stres a jak se projevuje, mapa vlastních stresorů Jak nevyhořet (teorie BURNOUT) Nácvik metod a technik, které pomohou v krátkém čase načerpat sílu a energii, zbavit se napětí a nepříjemných pocitů Bioenergetika, autogenní trenink, Jacobsonova relaxace Praktická cvičení zaměřená na prevenci bolesti zad a správný tok energie Dechová cvičení rychlá první pomoc Relaxační masáž šíje nácvik Charisma vitální osobnosti Lektorské obsazení: Doporučujeme dva lektory Doporučená délka: 2 dny 11

12 Přesvědčivá argumentace Většina problémů, které jste schopni přesně definovat, je už částečně vyřešena. Určeno pro: Kontaktní a řídící pracovníky, komunikátory a jednatele Orientovat se v zákonitostech argumentačního procesu Nalézt možnosti zlepšení vlastního argumentačního stylu Prohloubit efektivitu a sílu argumentace Klíčová slova: záměr, provázání, přesvědčivost, dopad, výsledek Argumentace jako proces Nástroje argumentace Podoba argumentů, jejich využití Argumentace založená na faktech Argumentace založená na ovlivnění pocitů Argumentační tipy a triky Silná a slabá místa vašeho argumentačního stylu Argumentační chyby a omyly a jak jim předcházet Lektorské obsazení: při počtu účastníků do deseti jeden lektor Doporučená délka: 1-2 dny 12

13 Osobnost a vztahy Je třeba trpělivosti, abych uměl přijmout věci, které změnit nemohu, odvahy, abych dokázal změnit věci, které změnit mohu, a moudrosti, abych je uměl rozlišit. Určeno pro Pracovníky různých úrovní řízení, komunikátory, všechny, kteří chtějí kultivovat vztahy s okolím a hlouběji poznat sebe identifikovat si možnosti změny v rámci triády: vlastnosti postoje schopnosti pracovat s jednotlivými druhy inteligence a rozvíjet je posílit dovednost práce se vztahy podle identifikace aktuálních potřeb Klíčová slova: osobnost, rozvoj EQ, změna, perspektiva, strategie vztahů Struktura osobnosti Složky osobnosti Mapa osobnosti, možnosti rozvoje Vztahová inteligence (interpersonalita) Sebeznalost (intrapersonalita) Vývoj vztahů Péče o vztah Transakčně analytický model práce se vztahem Testy Lektorské obsazení: při počtu do deseti účastníků jeden lektor Doporučená délka: 1-2 dny 13

14 Efektivní naslouchání a vedení rozhovoru Je třeba, aby něco zmlklo, má-li být slyšeno něco jiného. Určeno pro: pracovníky různých úrovní řízení, komunikátory, všechny, kteří často vedou rozhovory a potřebují se s druhým kultivovaně domluvit a odkrýt jeho zájmy. Naučit se pomocí aktivního naslouchání zvládat běžné i obtížnější komunikační situace. Seznámit se zásadami a principy komunikace, jejími strategiemi a vlivem na vytváření vztahů s důrazem na principy strategie výhra-výhra a přímou komunikaci. Uvědomit si svůj model komunikace a možnosti jeho změny Umět dostat emoce do rovnováhy Formulovat své požadavky srozumitelně pro partnera Klíčová slova: naslouchání, vedení rozhovoru, vztahy, poznání zájmů, emoce Strategie efektivní vztahů Klíčové body na cestě jak se lépe domluvit Konstruktivní a destruktivní prvky komunikace Aktivní naslouchání a jeho techniky otázky, parafráze, empatie trénink Jak se co nejvíce dozvědět o zájmech a postojích druhého Práce s emocemi vlastními i partnera jak rozmluvit druhého, jak zvládnout agresi Umění sdělovat druhému tak, aby to mohl přijmout Aktivně naslouchat = umět vést rozhovor trénink Kroky vedoucí ke vzájemnému porozumění a dohodě ve strategii w-w Trénink obtížných a konfliktních situací modelové situace, zpětná vazba Lektorské obsazení: při počtu účastníků do deseti jeden lektor Doporučená délka: 1-2 dny 14

15 Manipulace a kontramanipulace Jed není v látce, ale v dávce. Určeno pro Manažery různých úrovní řízení, team leadery, personalisty, lektory, všechny, kteří mají manipulátory ve svém okolí Identifikovat manipulaci a její kořeny Sestavit si vlastní styl boje proti manipulativnímu jednání či osobnosti Naučit se zvládat vnější i vnitřní krize dané manipulativním tlakem Pomoci všem, kteří mají manipulátory ve svém okolí Klíčová slova: manipulace, obrana, potřeby, motivace, stimulace Podstata, důvody a podoba manipulace Prevence manipulativního chování Znaky manipulativní osobnosti Obrana proti manipulaci Zásady kontramanipulace Vztah manipulace a potřeb Manipulace a informace Manipulace a vztahy Lektorské obsazení: při počtu účastníků do deseti jeden lektor Doporučená délka: 1-2 dny 15

16 Právní aspekty vyjednávání Aby ses dostal do země zaslíbené, musíš si proklestit svou cestu vyjednáváním v džungli. Určeno pro Manažery různých úrovní řízení a pro všechny, kteří si chtějí doplnit kontext vyjednávacích dovedností o právní aspekty procesu vyjednávání V obecné rovině seznámit účastníky s rolí zákona při vyjednávání Poskytnout právní minimum pro zajištění úspěšného vyjednávání Ve speciální rovině pak reagovat na konkrétní požadavky účastníků, které vyplynou z jejich pracovních situací Doporučujeme, aby kurzu předcházel krátký workshop, jehož cílem bude zjistit konkrétní potřeby účastníků Obecná rovina právních aspektů vyjednávání Motivy vyjednávání z hlediska právních vztahů Motivem vyjednávání bývají velmi často nejrůznější právní vztahy. Obvykle jde o to docílit řádné plnění již uzavřené smlouvy nebo její změnu anebo o uzavření nové smlouvy. Jaká jsou pravidla hry při vyjednávání Pravidla před uzavřením každé smlouvy upravují Občanský i Obchodní zákoník. Tyto zákony určují základní postup a chování stran, včetně určení okamžiku, kdy je smlouva uzavřena. Co není zakázáno, je dovoleno Zákon ponechává široký prostor vyjednávajícím, aby si zvolili vlastní formy, taktiku, formu nebo organizaci vyjednávání. Rizika Rizika opomíjení zákona při i jinak úspěšném vyjednávání spočívají v tom, že uzavřená smlouva může být neplatná anebo, i když je platná, může v důsledku nejasností při jejím plněním dojít k dodatečným sporům. Dohoda a její náležitosti Zákon požaduje, aby dosažená dohoda byla srozumitelná, aby ji strany jednotně chápaly a souhlasily s ní, dále aby byla dodržena předepsaná forma a řada dalších obecně závazných předpisů. Speciální část kurzu Zákon sice stranám ponechává při vyjednávání i dostatek volnosti, ale s ohledem na to, co je předmětem smlouvy, určuje speciální závazné podmínky. Například jiné jsou požadavky v pracovních, obchodních, finančních, občanských a dalších oblastech. Tato část bude (v případě předem zadefinovaných potřeb účastníků) reagovat na konkrétní požadavky účastníků. Lektorské obsazení: JUDr. Karel Pešta Doporučená délka: 1 den 16

17 Lektorský tým PaedDr. Jitka JILEMICKÁ Narozena 1957, od roku 1993 působí jako odborná poradkyně a lektorka v oblasti vzdělávání a konzultace vrcholového a středního managementu - osobní i vnitrofiremní komunikace, vyjednávání a řešení konfliktů, mediace,facilitace, koučování, týmová spolupráce, stres management. Členka mezinárodních školících týmů v oblasti Conflict Management (USA, EU, Ukrajina) zabývajících se aplikací zahraničních metod do jednotlivých kulturních prostředí. Externě přednáší na FF UK Praha, dlouholetá spolupracovnice Českého centra pro vyjednávání a řešení konfliktů, členka Asociace trenérů a konzultantů managementu ATKM. Členka WMF(světové mediační fórum), akreditovaná mediátorka a školitelka AMCR. Vystudovala FFUK, obor čeština, rigorozní zkouška obor pedagogika, FTVS UK. Absolvovala zahraniční výcviky a stáže zaměřené na oblast manažerských dovedností, vyjednávání a mediace, intenzivní výcvik firmy NEXCOM (USA) v týmové spolupráci. Poradenská a konzultační činnost: Škoda Auto, KB, Arthur Andersen, Bankovní Akademie, ŽS Brno, a. s., Euromedia, Aliatel, Fond nadace místní správy ČR, Open Society found, HBO, Unilever, GFK, České Aerolinie, a.s., GE Capital Bank a další. PaedDr. Olga Medlíková Narozena 1959, pracuje jako lektorka, konzultantka a moderátorka veřejných akcí. Zaměřuje se na prezentační dovednosti, sociální dovednosti (komunikace, řešení konfliktů, vyjednávání), společenský a protokolární kontakt a interkulturu. Specializuje se na trénink mluvčích,argumentaci, rétoriku a práci s informacemi. Externě přednáší na Masarykově ústavu vyšších studií při ČVÚT Praha v rámci programu MBA. Absolvovala Pedagogickou fakultu, obor filozofie, psychologie, český jazyk, kurzy dramatické výchovy, trénink školitelů při ICN Praha, kurzy facilitace a mediace a výcviky zaměřené na stres management. Od roku 1996 pracuje jako soukromá konzultantka. Poradenská činnost: Eurotel Praha, s.r. o.,tos Varnsdorf, a. s., Česká pojišťovna, a. s., Český rozhlas, ČEZ, a. s., PC Praha, ICN, o. p. s., Sluno, s. r. o., Krajský úřad Plzeň, Krajský úřad Karlovy Vary, České Aerolinie, a. s. a další. Mgr. Dana Potočková, M.D.R. Absolventka FF UK v Praze a Katedry mimosoudního vyjednávání při Právnické fakultě University of Pepperdine v Los Angeles. V současné době pracuje jako nezávislá konzultantka a školitelka společnosti Conflict Management International, s.r.o., specializující se na analýzu organizačních konfliktů a vypracování firemních strategií pro jejich prevenci a řešení. V oblasti školení řešení konfliktů, vyjednávání a mediace působí přes osm let. Vlastní licenci na assessmenty pracovního a výkonnostního potenciálu zaměstnanců. Spolupracuje s řadou českých a ahraničních firem (Steinbeis Transferzentrum ve Stuttgartu, Obchodní komora v Havaně, JAMS Endispute v Los Angeles, Institut Svazu průmyslu, Evropská cestovní pojišťovna, Securitas, Aero-Vodochody, Lego v Praze). Je členkou Americké asociace rozhodců a mediátorů, zakládající členkou a certifikovanou lektorkou Asociace mediátorů ČR. JUDr. Karel Pešta Vystudoval právnickou fakultu UK v Praze a celoživotně působil v justici a prokuratuře jako specialista na hospodářskoprávní a s tím související občanskoprávní problematiku. V současné době je činný jako právní poradce řady firem a jako lektor této problematiky. Lektorskou činnost zaměřuje především na oblast přípravy vedoucích pracovníků, likvidátorů a dalších pracovníků zabývajících se uzavíráním smluv a vymáháním nebo zajišťováním plnění smluvních závazků. 17

18 Olga Medlíková Konsens - Jitka Jilemická PaedDr. Olga Medlíková lektorka a konzultantka Františkova Praha 9 mobil: PaedDr. Jitka Jilemická Konsens lektorka a konzultantka Pacholíkova Praha 4 tel: Web:

Akademie prezentace. Olga Medlíková Konsens - Jitka Jilemická. Garanti projektu

Akademie prezentace. Olga Medlíková Konsens - Jitka Jilemická. Garanti projektu Olga Medlíková Konsens - Jitka Jilemická Akademie prezentace Garanti projektu PaedDr. Jitka Jilemická - Konsens Pacholíkova 6, 143 00 Praha 4 tel: 244 402 026, e-mail: jilem@konsens.cz web: www.konsens.cz

Více

leden červen 2009 3 manažerské a obchodní znalosti a dovednosti, osobní růst KURZY SEMINÁŘE WORKSHOPY VÝCVIKY

leden červen 2009 3 manažerské a obchodní znalosti a dovednosti, osobní růst KURZY SEMINÁŘE WORKSHOPY VÝCVIKY leden červen 2009 KURZY SEMINÁŘE WORKSHOPY VÝCVIKY 3 manažerské a obchodní znalosti a dovednosti, osobní růst Mediální partner Založena v roce 1990. Držitel certifikátu ISO 9001:2000. Akreditace MŠMT.

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Tucet za mandel. people management by ottima

Tucet za mandel. people management by ottima Tucet za mandel Co znamená tucet za mandel Vybrali jsme pro vás 12 aktuálních témat, která vám přinášíme ve vysoké kvalitě s našimi zkušenými lektory a za zvýhodněnou cenu 15 000 Kč bez DPH za tréninkový

Více

Lidé a jejich rozvoj. kurzy a semináře leden duben 2015. 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v

Lidé a jejich rozvoj. kurzy a semináře leden duben 2015. 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v Lidé a jejich rozvoj V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň a v

Více

OBSAH KATALOGU: A) VEŘEJNÁ ŠKOLENÍ

OBSAH KATALOGU: A) VEŘEJNÁ ŠKOLENÍ 1 OBSAH KATALOGU: A) VEŘEJNÁ ŠKOLENÍ Strana I) Legislativa, školení řidičů a první pomoci 3 Pracovněprávní požadavky 3 Bezpečnost práce pro řidiče motorových vozidel 4 První pomoc a okamžitá resuscitace

Více

Lidé a jejich rozvoj KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V

Lidé a jejich rozvoj KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V Lidé a jejich rozvoj V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Vážení a milí klienti, dostáváte od nás nabídku

Více

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči:

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Principy efektivní komunikace Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Seminář je zaměřen na vedení efektivní komunikace v situacích, kdy jako zásadní pro výsledek práce

Více

strana 1 KATALOG vzdělávacích ne zis kov .cz

strana 1 KATALOG vzdělávacích ne zis kov .cz strana 1 KATALOG vzdělávacích kurzù 2014 ne zis kov.cz strana 2 úvod Dobrý den, dostává se Vám do ruky výsledek naší letní prázdninové práce. Nápad vytvořit katalog kurzů vznikl na strategickém plánování

Více

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ SOVA STUDIO

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ SOVA STUDIO PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ SOVA STUDIO listopad 2014 únor 2015 Organizační management Sekretářky, asistentky Rozvoj osobnosti Marketing, obchodní dovednosti, obchodní právo Mezinárodní obchod,

Více

kurzy a semináře květen srpen 2015

kurzy a semináře květen srpen 2015 V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Lidé a jejich rozvoj kurzy a semináře květen srpen 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz GENERACE MILLENNIALS ZVLÁŠTNOSTI A SPECIFIKA

Více

Nádražní 307 tel.: 777202923 Kutná Hora, 28401 IČO 49794523 email: strobld@tiscali.cz DIČ CZ7405171026 Bankovní spojení: čú - 43-2884200217/0100

Nádražní 307 tel.: 777202923 Kutná Hora, 28401 IČO 49794523 email: strobld@tiscali.cz DIČ CZ7405171026 Bankovní spojení: čú - 43-2884200217/0100 KATALOG PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ Mgr. Daniel Štrobl Nádražní 307 tel.: 777202923 Kutná Hora, 28401 IČO 49794523 email: strobld@tiscali.cz DIČ CZ7405171026 Bankovní spojení: čú - 43-2884200217/0100

Více

OtevRených 2013 2014. strana 1

OtevRených 2013 2014. strana 1 Anotace OtevRených KurzU 2013 2014 strana 1 VEDENÍ A RÍZENÍ strana 2 Dejte šanci podřízeným pracovat za Vás! 7 hodin Pavel Němeček Je mnoho způsobů jak vést lidi. Poznáte-li jejich klady i zápory, budete

Více

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH KURZÙ 2013 2014. strana 1

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH KURZÙ 2013 2014. strana 1 KATALOG VZDĚLÁVACÍCH KURZÙ 2013 2014 strana 1 strana 2 ÚVOD Dobrý den, dostává se Vám do ruky výsledek naší letní prázdninové práce. Nápad vytvořit katalog kurzů vznikl na strategickém plánování v květnu,

Více

LEGENDA. Přehled kurzů...2. Demos Group...6. Demos-Pragoeduca... 11. Kurzy. HR management a personalistika... 13. Mzdové účetnictví...

LEGENDA. Přehled kurzů...2. Demos Group...6. Demos-Pragoeduca... 11. Kurzy. HR management a personalistika... 13. Mzdové účetnictví... Kurzy Semináře Výcviky Učení se mění Někdy je obtížné odolat reklamám, které jsou spojeny s trendy ve výcviku a vzdělávání. Skupina Demos poskytuje jistotu, že je vždy zaměřena na posluchače a jejich výsledky.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávací program ADRIA-NEPTUN aneb jak zkvalitnit služby poskytované v cestovním ruchu Reg. Č. CZ.2.17/1.1.00/32224 1. Identifikační

Více

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO DUBEN - SRPEN 2015 Vedení firem, organizační management Sekretářky, asistentky Rozvoj osobnosti Marketing, obchodní dovednosti, obchodní

Více

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence Úvod Tato brožura vznikla v rámci realizace projektu. Tento projekt byl realizován od ledna 2010 do srpna 2012 a jeho výstupem bylo vypracování čtyř vzdělávacích modulů pro další. zkušeností různých vzdělávacích

Více

pracovat s lidmi je umění

pracovat s lidmi je umění pracovat s lidmi je umění KDO JSME A CO NABÍZÍME Personal3p pro vás připravuje produkty, které přesně vyhovují požadavkům moderního byznysu a spojují v sobě flexibilitu, zákaznickou náročnost a kvalitu.

Více

pracovat s lidmi je umění

pracovat s lidmi je umění pracovat s lidmi je umění KDO JSME A CO NABÍZÍME Personal3p pro vás připravuje produkty, které přesně vyhovují požadavkům moderního byznysu a spojují v sobě flexibilitu, zákaznickou náročnost a kvalitu.

Více

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Obsah... 3. Úvod... 5. Jak pracovat s katalogem... 6. Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě PVK...

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Obsah... 3. Úvod... 5. Jak pracovat s katalogem... 6. Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě PVK... Obsah Obsah Obsah... 3 Úvod... 5 Jak pracovat s katalogem... 6 Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě PVK... 7 Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě termínový kalendář projektových kurzů... 8 Projekt

Více

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ ČERVENEC - SRPEN 2014 Semináře, kurzy a tréninky z oblastí: - Management firem - Rozvoj osobnosti - Marketing, obchodní dovednosti a obchodní právo - Mezinárodní obchod,

Více

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Obsah... 3. Úvod... 5. Jak pracovat s katalogem... 6. Profesním vzděláváním ke kvalitě...

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Obsah... 3. Úvod... 5. Jak pracovat s katalogem... 6. Profesním vzděláváním ke kvalitě... Obsah Obsah Obsah... 3 Úvod... 5 Jak pracovat s katalogem... 6 Profesním vzděláváním ke kvalitě... 7 Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě - termínový kalendář projektových kurzů... 8 Projekt Profesním

Více

www.petrotahal.cz VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, A. S. Kam poslat své spolupracovníky? str. 4 až 9

www.petrotahal.cz VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, A. S. Kam poslat své spolupracovníky? str. 4 až 9 www.petrotahal.cz ANDRAGOGICKÉ NOVINY Kam poslat své spolupracovníky? str. 4 až 9 DNES V LISTU Informace o studiu MBA str. 2 až 3 DNES V LISTU DNES V LISTU VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL,

Více

Metodika poskytovaných služeb: Telefonická komunikace

Metodika poskytovaných služeb: Telefonická komunikace Metodika poskytovaných služeb: Call centra a kontaktní centra jsou v dnešní době nedílnou součástí strategie každé klientsky orientované společnosti. Aktuální trendy v těchto oblastech jasně hovoří o potřebě

Více

Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace

Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace OBECNÝ PŘEHLED NABÍZENÝCH TÉMAT (vše dále uvedené je možno realizovat v režimu náhradního plnění) Odborné kurzy Akreditované PC kurzy v rozsahu 40 hodin (+ 6 vyučovacích hodin zkouška); 80 hodin (+ 6 VH

Více

Vzdělávací kurzy Asociace autoškol ČR o.s.

Vzdělávací kurzy Asociace autoškol ČR o.s. 1 Vzdělávací kurzy Asociace autoškol ČR o.s. 2 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 KDO JSME?... 4 ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZU... 4 REALIZACE KURZU... 6 TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ KURZU... 7 NABÍDKA KURZŮ... 8 ODBORNÉ

Více

ALTUS Training Center. katalog kurzů

ALTUS Training Center. katalog kurzů ALTUS Training Center katalog kurzů 2015 Obsah Obsah... 2 Představení společnosti... 5 Proč si vybrat ALTUS Training Center?... 6 Učební prostory... 7 Foto... 8 Naše služby... 9 Certifikace... 11 Zaměstnanecké

Více

Inspirační katalog. Efektivní výroba

Inspirační katalog. Efektivní výroba Inspirační katalog Efektivní výroba www.toplektori.cz Spolehlivý partner pro interní vzdělávání. Dobrý den, připravili jsme pro Vás katalog, ve kterém naleznete vybraná témata z oblasti zvyšování efektivnosti

Více

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o.

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o. NABÍDKA ŠKOLENÍ KOMUNIKAČNÍCH A PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ Člen Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR Mezinárodní certifikát kvality vzdělávání dospělých

Více