Projekt. Odborné vzdělávání pracovníků zemědělství na téma finance, procesy a trhy (opatření I.3.1) Podkladové materiály ke školení FINANCE 0.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt. Odborné vzdělávání pracovníků zemědělství na téma finance, procesy a trhy (opatření I.3.1) Podkladové materiály ke školení FINANCE 0."

Transkript

1 Projekt Odborné vzdělávání pracovníků zemědělství na téma finance, procesy a trhy (opatření I.3.1) Podkladové materiály ke školení FINANCE 0.0

2 Tento projekt Odborné vzdělávání pracovníků zemědělství na téma finance, procesy a trhy (opatření I.3.1) 13/018/1310b/110/ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA v rámci opatření Další odborné vzdělávání a informační činnost Programu rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

3 Obsah Úvod a organizace programu Informace o inovacích v zemědělství / potravinářství (nové objevy v oboru, zavádění nových postupů a technologií, možnosti spolupráce s výzkumnými subjekty apod.) Vybrané výhody úvěrových produktů pro potravinářské a zemědělské firmy Aktuální trend financování potravinářských a zemědělských firem Dotační příležitosti co nám nabízí dotační agentury a pojišťovny Nabídka leasingových společností pro potravinářské firmy a zemědělce Nabídka factoringových společností pro potravinářské a zemědělské firmy Program rozvoje venkova Právní formy firem Nefinanční analýza ověřme si serióznost odběratele Výkaz zisku a ztrát Rozvaha AKTIVA Oběžná aktiva obíhají Rozvaha PASIVA Výkazy základní vztahy Finanční ukazatelé Kalkulace ceny výrobků Doporučení pro další rozvoj

4 Informace o inovacích v zemědělství / potravinářství (nové objevy v oboru, zavádění nových postupů a technologií, možnosti spolupráce s výzkumnými subjekty apod.)

5 Vybrané výhody úvěrových produktů pro potravinářské a zemědělské firmy Produkty podporující čerpání podpory v rámci programu Podpora nákupu půdy a Zemědělec z PGRLF, EIB, SZIF Financování zemědělské půdy až 9 měsíců zpětně Splatnost úvěru na půdu až 20 let Financují se nové i použité stroje s výhodným pojištěním Rychlost poskytnutí úvěru a minimum administrativy Možnost odkladu první splátky jistiny až o 12 měsíců Sezónní splátky Podpora PGRLF a ČMZRB

6 Aktuální trend financování potravinářských a zemědělských firem Nákup půdy a zemědělské techniky Financování posklizňových linek a skladovacích kapacit Předfinancování dotací Refundace investic Financování výstavby stájí pro dojnice a dojíren Financování dojicích a krmných robotů Financování modernizace budov a technologií pro chov prasat Refinancování BPS Financování výstavby malých BPS, KGJ Nákupy podniků Financování zásob a komoditní zajištění Profinancování pohledávek atd.

7 Dotační příležitosti co nám nabízí dotační agentury a pojišťovny Nabízejí projekty podnikatelských subjektů - OPPI, OPPIK, OPŽP a investiční pobídky pro zpracovatelský průmysl vč. potravinářského, PRV Provizní odměna za zpracování žádostí je závislá až na úspěšném získání dotace, tzn. odměna jen v případě úspěchu Poradenství při řešení financování vašeho projektu na míru Připravují úvěry na předfinacování dotace a spolufinancování projektu Dotace jako mimořádná splátka úvěru Možnost zastavení předmětu dotace Možnost získání nižší úrokové sazby úvěru díky využití zvýhodněného úvěru od EIB EU SMART CREDIT a další VYŽADUJTE PO SVÉ AGENTUŘE Fáze I: BEZPLATNÝ ASISTENČNÍ SERVIS DOTAČNÍ PORADENSTVÍ analýza záměru, zjištění dotačních možností a detailních podmínek, odborné doporučení či nedoporučení k podání žádosti o dotaci, monitoring programů pro projekty Fáze II: PŘÍPRAVA PROJEKTŮ, ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE, PŘÍPRAVA FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ odborné zpracování kompletní žádosti včetně nezbytných příloh (záměr, studie proveditelnosti, Cost Benefit Analýza, finanční výkazy, soulady projektu s rozvojovými strategiemi a další služby dle podmínek programu) Fáze III: PORADENSKÝ SERVIS V PRŮBĚHU REALIZACE PROJEKTU A ČERPÁNÍ ÚVĚRU A DOTACE odborná pomoc při komunikaci s poskytovateli dotace, zpracování výběrových řízení, odborné ekonomické, finanční, účetní a daňové poradenství, tvorba průběžných a závěrečných zpráv, žádostí o proplacení dotace a financování projektu

8 Dotační příležitosti co nám nabízí dotační agentury a pojišťovny Např. PGRLF (Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond) stanovil výše procentních sazeb podpor poskytovaných v rámci programu Zemědělec a programu Finanční podpora pojištění takto: Program Zemědělec základní sazba podpory je stanovena na 2,5 % p. a. Program Finanční podpora pojištění: 18% z uhrazeného pojistného na pojištění ostatních plodin; 50% z uhrazeného pojistného na pojištění speciálních plodin; 50% z uhrazeného pojistného na pojištění hospodářských zvířat. Uvedené sazby podpor platí pro žádosti o poskytnutí podpory podané v roce Pojištění úrody proti suchu Poprvé v České republice můžete exkluzivně prostřednictvím Makléřské pojišťovací společnosti OK GROUP, pojistit svou úrodu proti suchu. Pojištění kryje škody vzniklé jak po zasetí, tak i během vegetace. Podpora nákupu půdy Od došlo ke změně Pokynů pro poskytování podpory v rámci programu Podpora nákupu půdy poskytovaného v režimu de minimis. Nově je možné získat podporu až do výše EUR (pro jeden podnik za libovolná tři po sobě jdoucí účetní období), a to na místo stávajících EUR. O navýšení podpory na nově uvedený limit mohou žádat i klienti, kteří již podporu v rámci uvedeného programu čerpají. V souvislosti s revizí právních předpisů Evropské unie, které upravují poskytování podpor v režimu de minimis, tj. aktuálně v případě PGRLF, a.s. program podpory nákupu nestátní zemědělské půdy, upozorňujeme žadatele o poskytnutí podpory zejména na ustanovení článku 2 odst. 2 nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství; tj. na definici jednoho podniku, jelikož celková výše podpory poskytnutá v režimu de minimis se bude nově posuzovat za jeden podnik ve smyslu uvedeného nařízení. Uvedené nařízení Komise bude účinné od Podpora pojištění - do podprogramu speciální plodiny se řadí i produkce trav a jetelovin pěstovaných na semeno. - podpora náleží na pojistné uhrazené do termínu ukončení příjmu žádostí tj ! Vypořádání poskytnutých podpor se státním rozpočtem V souvislosti s vyhláškou č. 52/2008 Sb. Vám sdělujeme, že dle našeho názoru nelze na podpory z PGRLF a.s., hledět jako na dotace ze státního rozpočtu určené přímo jednotlivým žadatelům. Finanční prostředky poskytované ze státního rozpočtu z hlediska zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, jsou poskytovány PGRLF a.s. z Ministerstva zemědělství a tudíž PGRLF a.s. také provádí každoroční zúčtování použití těchto prostředků podle 75 zákona č. 218/2000Sb., a to dle dispozic stanovených vyhláškou č. 52/2008 Sb. Z tohoto pohledu PGRLF a.s. tedy předkládá Ministerstvu zemědělství mimo jiné i vyplněnou tabulku dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 52/2008 Sb. PGRLF a.s. tedy neposkytuje dotace, ale podpory a současně provádí i zúčtování přijatých prostředků ze státního rozpočtu. S ohledem na výše uvedené, není nutné zasílat PGRLF a.s. vyplněné přílohy ve smyslu ve vyhlášky č. 52/2008 Sb.

9 Nabídka leasingových společností pro potravinářské firmy a zemědělce Velké leasingové společnosti se specializují na financování techniky a technologií pro potravinářské firmy a zemědělce Financují značkové významné značky zemědělské tzechniky Poskytují finanční poradenství pro koncové zákazníky Výhodné pojištění pro kompletní sortiment zemědělských strojů Dotační programy (PGRLF Zemědělec, SZIF, EIB) Financují skladové stroje dealera, financování předváděcích strojů apod. Ukázka firem vyrábějící techniku k využití: 1/ KVERNELAND Finance - Kverneland, RAU, Vicon, Accord, Taarup, Underhaug, Gregoire, Lagarde, McConnel, Vandaele, Hatzenbichler, KUHN (závěsná technika) 2/ JOHN DEERE traktory a zemědělské stroje JOHN DEERE 3/ VALTRA Finance traktory Valtra 4/ ZETOR Finance traktory ZETOR a příslušenství ZETOR System 5/ DIECI Finance (DIECI a McHale) 6/ DEUTZ Finance (DEUTZ FAHR) 7/ Komatsu Finance nakladače KOMATSU 8/ MOREAU AGRI na manipulátory Manitou, Traktory McCormick, traktory LANDINI, krmné vozy Storti, cisterny a návěsy JOSKIN, postřikovače Matrot, pluhy a podmítače Gregoire besson. 9/ VOLVO na nakladače v zemědělské specifikaci 10/ P a L na secí stroje KINZE 11/ CAT v zemědělské specifikaci 12/ KRONE závěsná technika 13/ mnoho regionálních programů v gesci poboček ČSOB Leasing tyto programy obsahují snížený úrok dotovaný importem, akce se servisem zdarma, akce s odklady splátek a další výhody

10 Nabídka factoringových společností pro potravinářské a zemědělské firmy Kompletní správa pohledávek a převzetí rizika neplacení Financují pohledávky do 180 dnů od vystavení faktury Prověřují bonitu odběratelů Zajišťují inkaso pohledávek Proplácí až 90 % hodnoty pohledávek Nejčastěji financované pohledávky jsou za služby poskytované potravinářským firmám a zemědělcům za servis techniky a prodej náhradních dílů prodejci potravinářské a zemědělské techniky, potravinářských doplňků,agrochemie a osiv

11 Program rozvoje venkova V červenci 2014 byl schválen Program rozvoje venkova na období Evropská komise by jej měla schválit začátkem r (harmonogram příjmu žádostí v druhé polovině 2015) Jedná se o podporu zemědělců, potravinářů a lesníků ve výši 84 miliard korun Podporované budou např.: Investice do zemědělských podniků, vč. podpory mladých zemědělců a diverzifikace činnosti, kdy budou předmětem podpory např. stáje, sklady, technologie pro živočišnou i rostl. výrobu, jímky, hnojiště, speciální stroje, kotelny na biomasu, technologie a provozovny pro nezemědělskou činnost, bioplynové stanice či agroturistika. Dále investice do zpracování zemědělských produktů, balení a značení výrobků včetně monitoringu kvality V oblasti lesního hospodářství bude podpora zejména na rekonstrukce a výstavbu lesních cest na pořízení lesnických strojů a technologií šetrných k životnímu prostředí, zpracování dřeva v malých pilařských provozovnách, budování retenčních nádrží, hrazení bystřin, protipovodňová opatření nebo obnovu po kalamitách Nadále budou podporovány pozemkové úpravy důraz bude kladen na projekty spolupráce sdílení zařízení a zdrojů, inovace v zemědělství a potravinářství, podporu krátkých dodavatelských řetězců včetně podpory operačních skupin Evropského inovačního partnerství, které přispějí k předávání znalostí. Nově bude zařazeno opatření Dobré životní podmínky zvířat (welfare) zaměřené na skot a prasata a jiné

12 Právní formy firem Veřejná obchodní společnost - v.o.s. Je čistě osobní společností, kde alespoň dvě osoby podnikají pod společnou obchodní firmou a za závazky společnosti ručí společně a nerozdílně veškerým svým majetkem. Komanditní společnost k.s., kom. spol. Jedni společníci ručí za závazky do výše nesplaceného vkladu - komanditisté - a druzí společníci komplementáři - celým svým majetkem. Společnost s ručením omezeným - s.r.o., spol. s.r.o. Za závazky ručí společnost celým svým majetkem, ale společníci pouze do výše nesplaceného vkladu dle zápisu v obchodním rejstříku. Akciová společnost - a.s. Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým jměním. Akcionář neručí za závazky společnosti.

13 Nefinanční analýza ověřme si serióznost odběratele O oboru podnikání zde nás zajímá: jaká je struktura oboru, ve kterém firma působí v jaké fázi cyklu se odvětví nachází (hluboká recese, krátkodobý útlum, oživení) zda je poskytována tomuto odvětví státní podpora (systémem daní, cel ) jaká je velikost trhu jaká je rozmanitost výrobků O postavení konkrétní firmy zde zjišťujeme: sílu konkurence podíl firmy na trhu silné stránky firmy a jejich výrobků Konkurence: kolik je firem na trhu, jaké jsou ceny konkurence, jaká je kvalita jejich výrobků, v čem je naše firma lepší než konkurence Nové firmy: jaká je síla nově vznikajících firem, co přinášejí na trh, jaké mají přednosti proti zavedeným firmám, jaké mají strojní vybavení Dodavatelé: struktura dodavatelů, zaměnitelnost dodavatelů Odběratelé: obdobné jako u dodavatelů, důležitá je diverzifikace Substituční výrobky: existence substitutů k výrobkům firmy, v čem jsou jejich přednosti

14 Nefinanční analýza ověřme si serióznost odběratele Důležitý je i osobní pocit z jednání s klientem Je vidět, že oboru rozumí, rád o tom vypravuje Podnikání ho baví, je zdravě sebevědomý Má představu o dalším vývoji firmy Peníze využije na rozvoj firmy, ne na řešení problémů Banku bere jako partnera Ve firmě je pořádek Neorientuje se na jednotlivé obchody z jiných oborů, které se na první pohled tváří velice výhodně Dobrý vztah se zaměstnanci (autorita/kamarád,.) Přiměřený osobní vztah pocit vzájemné důvěry

15 Výkaz zisku a ztrát Hlavní položky jsou tržby a náklady K tržbám se účtují náklady, které s tržbami souvisí (nákup zásob neznamená v tom okamžiku náklad, to je až při prodeji) Jejich rozdíl je zisk a to je hlavní smysl podnikání, kdo říká něco jiného tak mu nevěřte, nebo je něco špatně Struktura Tržby a náklady za prodej zboží (jen koupím a prodám, nic nevyrábím) = Obchodní marže Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb a výkonová spotřeba (něco vyrábím) Přidaná hodnota ON, odpisy, tržby a zůst.h. z prodeje HIM, saldo rezerv a OP (pozor jednorázové vlivy na HV) Provozní výsledek hospodaření Finanční výsledek hospodaření Daň z příjmů Výsledek hospodaření za účetní období ZISK Cah Flow spočítejte z příkladu Nejdříve si ukažme CF rodiny z vašeho okolí

16 Rozvaha AKTIVA Dlouhodobý hmotný majetek (stálá-fixní aktiva) Dlouhodobý nehmotný majetek (licence, značky,..) Pozor nemusí mít takovou cenu jako je účetní Dlouhodobý hmotný majetek (nemovitosti, technologie, auta,..) Odepisují se odpisy vyjadřují opotřebení - to je sice náklad, ale je fiktivní Dlouhodobý finanční majetek (podíly v jiných společnostech,..) Oběžná aktiva (tento majetek neustále obíhá) Zásoby Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek (peníze)

17 Oběžná aktiva - obíhají Výrobce hotovost Velkoobchod hotovost pohledávky zásoby výrobky zásoby, materiál pohledávky zásoby zboží Maloobchod hotovost Služby hotovost zásoby zboží pohledávky

18 Rozvaha - PASIVA Dává obrázek z čeho ta aktiva financujeme Vlastní kapitál (to už je moje) Základní kapitál (to jsem tam dal na začátku) Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření minulých let (kumulace předchozích zisků) Cizí zdroje (to někomu dlužím) Krátkodobé závazky Závazky ke spřízněným osobám (to tam půjčuje majitel, koukáme na to jako na vlastní kapitál) Bankovní úvěry Dlouhodobé Krátkodobé Dlouhodobý majetek by měl být krytý VK a dlouhodobými zdroji (zlaté bilanční pravidlo)

19 Výkazy základní vztahy Aktiva = Pasiva Pokud se navýší nějaké číslo v Aktivech, musí jiné číslo v Aktivech poklesnout, nebo se musí navýšit nějaké číslo v Pasivech nelze porušit Výsledovka - čísla znamenají nárůst od 1.1. do data sestavení 1.1. ráno je vše nula Rozvaha čísla znamenají stav k datu sestavení rozvahy rostou i klesají

20 Finanční ukazatelé Likvidita = krátkodobý majetek / krátkodobé závazky Rentabilita = výsledek hospodaření / tržby Doba inkasa pohl. = pohledávky / tržby/počet dnů v období. Doba obratu zásob = zásoby / tržby/počet dnů v období. Podíl vlast. kapitálu = vlastní kapitál / pasiva

21 Finanční ukazatelé Co posuzujeme: Porovnání s obecně požadovanými hodnotami (dobré/špatné) Porovnání s ostatními v oboru (je lepší/horší než ostatní) Vývoj v časové řadě (zlepšuje se/zhoršuje) Co se snažíme zjistit: Proč se něco zhoršuje? Je zhoršení přechodné? Víme jak to zlepšit? Hraniční hodnoty horší už znamená ohrožení firmy

22 Kalkulace ceny výrobků Jak se stanovuje nyní ve vaší firmě? Co vše posuzujete při tvorbě ceny výrobků? Jakou volíte cenovou a slevovou politiku? Dáváte slevu zadarmo? Zpětný bonus k čemu zavazuje vás a zákazníka? Víte, jakou máte marži na zboží? Při nákupu využíváte rabaty? Jaké? Kdo je inkasuje? Kdo je domlouvá? Při prodeji využívají vaši zákazníci rabaty? S kým je domlouvají? K čemu vás nutí? Co vše má vliv na Rentabilitu Návratnost Ziskovost likviditu Vyjmenujte alespoň tři věci, které jsou podle vás zásadní

23 Doporučení pro další rozvoj Literatura Vlastní firemní dokumenty Diskuse s kolegy Koučink Další program

24 Závěrečný test získaných znalostí

Výroční zpráva 2011 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2011 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Obsah Profil společnosti 2 Vybrané ekonomické ukazatele 3 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Zpráva představenstva 8 Strategické cíle společnosti pro rok 2012 9 Nejvýznamnější události

Více

Financování malých a středních podniků

Financování malých a středních podniků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování malých a středních podniků Bakalářská práce Autor: Radka Zemanová Bankovní management, Bankovní manažer Vedoucí práce:

Více

Využití finanční analýzy při výběru vhodného financování investice firmy ZEMO s. r. o. Martin Hajzler

Využití finanční analýzy při výběru vhodného financování investice firmy ZEMO s. r. o. Martin Hajzler Využití finanční analýzy při výběru vhodného financování investice firmy ZEMO s. r. o. Martin Hajzler Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2006

SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2006 VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2006 Zpracovali: Ing. Lukáš Jakubec Ing. Jiří Matějíček,

Více

Roztáčíme kola Vašeho podnikání. Výroční zpráva 2012

Roztáčíme kola Vašeho podnikání. Výroční zpráva 2012 Roztáčíme kola Vašeho podnikání Výroční zpráva 2012 1 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Významné události roku 2012... 5 Hlavní události první poloviny roku 2013... 7 Profil společnosti...

Více

EU Point Komerční banky Poradenský a finanční servis pro projekty s dotací

EU Point Komerční banky Poradenský a finanční servis pro projekty s dotací EU Point Komerční banky Poradenský a finanční servis pro projekty s dotací Obsah Úvod 2 1 Dotační politika EU obecný přehled 4 1.1 Strukturální fondy EU a Fond soudržnosti 4 1.1.1 Strukturální fondy 4

Více

Na úplném začátku stojí nápad a odhodlání začít podnikat. Nápad je dobré rozepsat v podnikatelském plánu.

Na úplném začátku stojí nápad a odhodlání začít podnikat. Nápad je dobré rozepsat v podnikatelském plánu. Zadání: Podnikatelský plán firmy, jeho účel a struktura. (A7B16EPD) Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je písemný dokument vypracovaný podle kompetentnosti jeho tvůrců a požadavek jeho budoucích

Více

ČSOB Leasing, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

ČSOB Leasing, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ČSOB Leasing, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 kapitola 00 OBSAH 00 Úvodní slovo předsedy představenstva...03 01 Významné události roku 2013 a první poloviny roku 2014... 04 02 Profil společnosti... 07

Více

PODNIKOVÉ FINANCE ING. KAMILA BEŇ OVÁ

PODNIKOVÉ FINANCE ING. KAMILA BEŇ OVÁ PODNIKOVÉ FINANCE ING. KAMILA BEŇ OVÁ OSTRAVA 2005 Název: Podnikové finance Autor: Ing. Kamila Beňová Vydání: první, 2005 Počet stran: 129 Tisk: tiskárna UNION, Ostrava Vydala: Vysoká škola podnikání,

Více

Finální znění OP PIK. Budoucnost dotací v ČR. Vážení čtenáři, Nejčerstvější informace o programovém období 2014-2020 01/2014

Finální znění OP PIK. Budoucnost dotací v ČR. Vážení čtenáři, Nejčerstvější informace o programovém období 2014-2020 01/2014 01/2014 Budoucnost dotací v ČR Nejčerstvější informace o programovém období 2014-2020 Finální znění OP PIK Vážení čtenáři, je mi potěšením představit Vám první číslo tištěných Dotačních novin určených

Více

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Zpracováno pro Novou ekonomiku, o.p.s. v rámci projektu Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky pracovní skupina Finance Zpracoval

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT a strategické služby

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT a strategické služby Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT a strategické služby Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy ICT a strategické

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. MGM a.s. IČ: 469 00 063 Tovární 1200 Holešov PSČ 769 26

ZNALECKÝ POSUDEK. MGM a.s. IČ: 469 00 063 Tovární 1200 Holešov PSČ 769 26 VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3 ZNALECKÝ POSUDEK č.283-11/2012 O S T A N O V E N Í C E N Y A K C I Í S P O L E Č N O S T I M G M a. s. Objednatel : IČ: 469 00 063 Tovární 1200 Holešov PSČ 769 26 Účel posudku: Odhad

Více

FINANČNÍ PODPORY VZDĚLÁVÁNÍ V LH

FINANČNÍ PODPORY VZDĚLÁVÁNÍ V LH FINANČNÍ PODPORY VZDĚLÁVÁNÍ V LH Brno 28. dubna 2014 Jan Sebera Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Úvod Možné finanční podpory

Více

FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA. Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová

FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA. Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová Tato publikace je spolufinancována

Více

Analýza úvěrů a půjček

Analýza úvěrů a půjček JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Analýza úvěrů a půjček požadavky poskytovatelů

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. INOVACE Inovační projekt

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. INOVACE Inovační projekt MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy Název programu podpory Prioritní

Více

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing, a.s.

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing, a.s. Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing, a.s. Obsah 1. Úvod 4 1.1. Poslání společnosti 4 1.2. Úvodní slovo předsedy představenstva 5 1.3. Významné událostí roku 2007 7 1.4. Český leasingový trh v roce 2007

Více

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Bakalářská práce Úvěrové smlouvy jako prostředek

Více

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O.

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 2 renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 3 Výroční zpráva 2005 Renault

Více

možnostmi získávání podpor PODPORA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

možnostmi získávání podpor PODPORA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Průvodce možnostmi získávání podpor pro lesní hospodářství v období 2007-2013 HOSPODAŘENÍ V LESÍCH PODPORA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ

Více

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií ČP Leasing, a.s. / Výroční zpráva 2000 1 Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým klientům finanční leasing automobilů osobních, užitkových, nákladních, a to jak nových, tak ojetých, a dále pak operativní

Více

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 188818/2012-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 188818/2012-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 Ministerstvo zemědělství Č. j.: 188818/2012-MZE-14113 Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 OBSAH I. PODMÍNKY PRO TVORBU FICHE... 3 II. CHARAKTERISTIKA REŽIMŮ PODPORY... 6 III.

Více

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 28415/2015-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 28415/2015-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 Ministerstvo zemědělství Č. j.: 28415/2015-MZE-14113 Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 OBSAH I. PODMÍNKY PRO TVORBU FICHE... 3 II. CHARAKTERISTIKA REŽIMŮ PODPORY... 6 III.

Více

Možnosti využití cizích zdrojů v kapitálové struktuře podniku

Možnosti využití cizích zdrojů v kapitálové struktuře podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Financí a ekonomie Možnosti využití cizích zdrojů v kapitálové struktuře podniku Diplomová práce Autor: Bc. Barbora Kubíková Finance Vedoucí práce: Ing. Leopold Tanner,

Více

Výroční. zpráva. Renault Leasing CZ s.r.o.

Výroční. zpráva. Renault Leasing CZ s.r.o. Výroční 2004 zpráva Renault Leasing CZ s.r.o. Výroční zpráva 2004 RENAULT LEASING CZ s.r.o. Obsah Profil společnosti & statutární orgány společnosti................................... 6 Úvodní slovo jednatelů...............ˇ

Více

Objednatel: Selekta Pacov, a.s. Pacov Starodvorská 352 PSČ 395 01 IČ: 47 23 83 99

Objednatel: Selekta Pacov, a.s. Pacov Starodvorská 352 PSČ 395 01 IČ: 47 23 83 99 TRŽNÍ OCENĚNÍ SPOLEČNOSTI č. 16/Z/2006 Selekta Pacov, a.s. Objednatel: Selekta Pacov, a.s. Pacov Starodvorská 352 PSČ 395 01 IČ: 47 23 83 99 Zhotovitel: Euro-Trend, s.r.o. znalecký ústav Praha 5 Smíchov

Více

Využívání fondů EU k podpoře podnikání

Využívání fondů EU k podpoře podnikání Bankovní institut vysoká škola Praha Využívání fondů EU k podpoře podnikání Bakalářská práce Helena Mičková Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Využívání

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 Číslo výzvy I. Datum vyhlášení výzvy 24. 2. 2015 Příjem žádostí Od 24. 2. 2015 do 31. 12. 2017 Systém sběru žádostí Kontinuální Obsah 1. CÍL PROGRAMU...

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více