POTRAVINÁŘ. SLOVO MÁ JUDr. Alexander Štěpánek Bilance letošního roku. ČMKOS odmítá zmrazení minimální mzdy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POTRAVINÁŘ. SLOVO MÁ JUDr. Alexander Štěpánek Bilance letošního roku. ČMKOS odmítá zmrazení minimální mzdy"

Transkript

1 POTRAVINÁŘ SLOVO MÁ JUDr. Alexander Štěpánek Bilance letošního roku Jaký byl rok 2011? Byl to rok zásadních změn. V oblasti legislativy prosadila vláda část reformních zákonů. Zatím to lidé pocítili jen z menší části, například v podobě snížení výše důchodů od října Větší dopad se podle mne projeví v následujících letech ve zvýšení životních nákladů v důsledku změny DPH, ve vyšší spoluúčasti ve zdravotnictví a dalších oblastech. S určitým zpožděním se ekonomická situace posledních tří let negativně odrazila i v potravinářském průmyslu, a to poklesem zakázek v důsledku snížení spotřeby potravin. To se projevilo i v oblasti kolektivního vyjednávání, kde se podařilo vyjednat v průměru menší mzdové nárůsty a vesměs bylo také omezeno poskytování benefitů. I přes tyto skutečnosti se však nadále více projevuje rozdíl v tom, že tam kde působí odborová organizace, jsou pro zaměstnance sjednávány výhodnější podmínky, než tam kde odbory nejsou. Jak se zapojily ZO svazu do aktivit ČMKOS namířených proti hospodářské a sociální politice vlády? Z počátku roku byla aktivita vyšší. Musím říci, že zástupci organizací a to především z Moravy se aktivně zúčastnili organizovaných protestních akcí ve větší míře než odboráři z Čech. Pro zásadnější způsob protestu formou stávky jsme podporu většiny členů nezískali. Hlavním argumentem většiny členské základny byl především negativní dopad případné stávky na zaměstnavatele. V jaké míře jsou členskou základnou využívány už zavedené výhody plynoucí z členství? Po změně statutu Podpůrného fondu se podstatně zvýšilo jeho čerpání. V letošním roce byla poskytnuta podpora 150 členům a na podporách bylo celkem vyplaceno ,-Kč. Do nadstavbové části fondu se od zapojilo 11 základních organizací a individuálně 94 členů z dalších organizací. Celkem se tak připojistilo 622 členů našeho svazu a další přihlášky pro rok 2012 po regionálních poradách registrujeme. V oblasti právního poradenství zaznamenáváme větší zájem členské základny o rady jak v oblasti pracovně právní tak i občanskoprávní. Služba je zajišťována jak prostřednictvím svazu, tak i regionálních poradenských center. Pomoc při kolektivním vyjednávání formou posouzení návrhu smlouvy, zpracováním ekonomických rozborů, metodickou pomocí zaměstnanců svazu nebo jejich osobní účastí při kolektivním vyjednávání využívají více než dvě třetiny odborových organizací. Nově zavedenou službu vedení účetnictví organizace svazem využívá zatím 19 základních organizací. Jaké nové výhody nabízí svaz členům? Od je to nový členský průkaz člena, který je současně slevovou kartou Sphere card. Zhruba u subjektů lze tak získat slevu při nákupu zboží nebo služeb. Tuto kartu lze použít na území České a Slovenské republiky. Pro rok 2012 je smluvně sjednáno 50 rekondičních pobytů v lázních Luhačovice. Pokud o tyto pobyty bude ze strany členské základny zájem, je svaz připraven nabídku na rok 2013 rozšířit. Konkrétní informace o všech výhodách obdrželi zástupci organizací na poradách a jsou k dispozici členům na webových stránkách svazu. Jak se osvědčila nová struktura svazu a jak na ni reagují základní organizace? V první řadě je potřeba říci, že ke změně organizační struktury svazu jsme museli přistoupit kvůli nezbytnému snížení běžných nákladů na činnost svazu. Svoji úlohu zde sehrál i pokles členské základny v předchozích letech. Rok 2011 je prvním rokem, kdy svaz zajišťuje služby s polovičním počtem zaměstnanců. Překvapil mě výsledek ankety, ze které vyplývá, že většina základních organizací reorganizaci svazu považuje za krok správným směrem. Pozitivní pro mne je i to, že většina organizací nepocítila v souvislosti s tímto krokem snížení kvality poskytovaných služeb a část tyto služby hodnotí dokonce lépe. Co čeká NOS PPP v roce 2012? Z hlediska vývoje ekonomiky složitější prosazování oprávněných zájmů zaměstnanců a to i s ohledem na předpokládaný růst životních nákladů. V řadě případů půjde o to hledat ten správný kompromis se zaměstnavateli, aby dopad na zaměstnance byl co nejméně bolestivý. To bude představovat vyšší nároky na práci výborů základních organizací, volených orgánů svazu a zaměstnanců svazu. Od příštího roku připravujeme opatření k náboru nových členů, tak aby byl naplněn poslední zásadní úkol stanovený sjezdem v roce 2009, a to zastavit pokles členské základny. Vzhledem k datu vydání tohoto Potravináře, chci všem členům našeho svazu popřát příjemné prožití Vánočních svátků, hodně zdraví a spokojenosti do nového roku. (Připravil Michal Mašek) ČMKOS odmítá zmrazení minimální mzdy Č e s k o m o r a v s k á konfederace odborových svazů z á s a d n ě n e s o u h l a s í s rozhodnutím vlády nezvýšit minimální mzdu. Vládní kabinet porušil slib, který dal sociálním partnerům na jednání tripartity, kdy byl projednán záměr na zvýšení minimální mzdy od ledna 2012, který podpořili zástupci odborů, zaměstnavatelů i vládní Příspěvky zasílejte na adresu: Kollárova 12, Ústí nad Labem, PSČ nebo em: 1

2 strana, protože navrhované mírné z v ý š e n í n e m ů ž e o h r o z i t konkurenceschopnost podniků, řekl Esondám místopředseda ČMKOS Václav Pícl. Minimální mzda byla naposledy valorizována k lednu 2007, od té doby, přestože značně vzrostly životní náklady, se dosud nezvýšila. Osoby pracující za stávající, velice nízkou minimální mzdu se tak automaticky ocitají pod hranicí chudoby a jsou odkázány na sociální dávky. Vláda tímto zpochybnila i svůj příslib bojovat proti daňovým únikům a proti snižování daňových příjmů. Zvýšení minimální mzdy je současně i nástroj omezující nekalou konkurenci firem, které obcházejí pravidla odměňování tím, že oficiálně vyplácejí svým zaměstnancům pouze minimální mzdu a zbývající část mzdy doplácejí načerno. ČMKOS proto bude požadovat, aby zvýšení minimální mzdy bylo znovu zařazeno na jednání tripartity. (r) Miliardový majetek Setuzy je už rozprodán, podle soudu ale obchody neplatí Pravomocný rozsudek o síle nálože ekrazitu vydal v říjnu letošního roku Vrchní soud v Praze, když potvrdil vlastnická práva Miroslava Babeje-Kmece k 50procentnímu balíku akcií společnosti Via Chem Group (VCHG), která po Tomáši Pitrovi o v l á d l a a v r o c e zreorganizovala ústecký koncern Setuza. Babej-Kmec nyní hodlá zpochybnit veškeré majetkové převody, které v posledních třech letech představenstvo bez jeho souhlasu učinilo. Majetek Setuzy v řádu miliard korun byl přitom za tu dobu prakticky rozprodán a Setuza stejně jako její nástupnické firmy STZ a Oleofin jsou od loňského roku v konkurzu. "Rozhodnutí vrchního soudu dalo jasně za pravdu společnosti CCC (Calpit consultants corp., jejímž je Babej-Kmec ředitelem, pozn. red.), která se již tři roky domáhá svých akcionářských práv," uvedl Babej- Kmec. Podíl Babeje-Kmece ve Via Chemu, který je vlastněný prostřednictvím anonymních akcií na majitele, měl podle původní dohody z roku 2007 mezi akcionáři vykoupit jeho tehdejší obchodní partner, právník Petr Sisák.Peníze za své akcie však Babej-Kmec podle svých slov nikdy nedostal, ačkoli podle poslední dohody ze 3. listopadu 2008 měl být vyplacen v šesti splátkách. " B ě h e m t o h o t o o b d o b í n e p r á v o p l a t n ě z v o l e n é představenstvo učinilo spoustu majetkových převodů, počínaje prodejem rafinerie v Olomouci v roce 2009 americké společnosti Archer Daniels Midland a konče l e t o š n í m p r o d e j e m z b y t k u konglomerátu bývalé Setuzy a. s., švýcarské společnosti Glencore International AG," dodal akcionář. Všechny prodeje byly podle Babeje-Kmece učiněny bez souhlasu valných hromad a jejich účelem bylo zvýhodnit jednoho akcionáře, údajně Sisáka, na úkor jeho i věřitelů Via Chem Group. Soud přitom zneplatnil i navýšení základního jmění společnosti ze dvou na 252 miliónů korun, ke kterému došlo 19. listopadu Babej-Kmec tvrdí, že tento krok učinil Sisák na základě fiktivní pohledávky. Představenstvo: Další soudy vyhrajeme V y j á d ř e n í S i s á k a s e nepodařilo získat, médiím se vyhýbá a v advokátní kanceláři Ivo Haly, kde o f i c i á l n ě p r a c u j e, k o n t a k t neposkytují. Právní zástupce VCHG Hala Právu pouze zaslal kolektivní vyjádření představenstva společnosti: "Rozhodnutí vrchního soudu nemá vliv na platnost jakýchkoliv úkonů společnosti VCHG v minulosti a neovlivňuje společnost VCHG ani do budoucna," uvádí se v textu. "Podle názoru právních zástupců VCHG Společnost Calpit nikdy nebyla platně akcionářem společnosti VCHG. Veškerá tato tvrzení budou v nejbližší době potvrzena příslušnými českými i zahraničními soudy," napsal Hala. Jiný názor na verdikt soudu m a j í vě řitelé f i rem, k t e ré v insolvenčních řízeních uplatňují své pohledávky za firmami zbylými po Setuze. Ti mají naopak důvod k radosti, protože do majetkové podstaty bankrotujících firem by se mohly vrátit cenné majetky, které by posloužily k uspokojení jejich pohledávek. "Podle stavu k 19. listopadu 2008 by měl být veškerý majetek zapsán zpět do majetkové podstaty Setuzy a insolvenční řízení by měla začít znovu od počátku," nabízí nejjednodušší řešení jednatel společnosti Zemka Praha Petr Brambora. Tato firma u nástupnické firmy Setuzy, společnosti STZ, uplatňuje pohledávku 19 miliónů korun za dodávky řepky z roku Sám Brambora však ví, že situace není tak jednoduchá. "Někteří noví majitelé mohli už majetek nakoupený od Setuzy nabýt vydržením a nelze jim ho jen tak sebrat. Bude to velice složitá věc," podotkl. N a p ř í k l a d š v ý c a r s k á společnost Glencore teprve letos nakoupila z majetku bývalé Setuzy rafinerii oleje, lisovnu a plnírnu za víc než miliardu korun. "Bude zajímavé, jak Švýcaři ustojí svou dobrou víru, v níž měli majetek nakupovat. Námi, ale i dalšími firmami byli vyrozuměni, že nekupují zrovna čistě," namítá Brambora. Majetek se často stěhoval Setuzu majitelé ze skupiny Via Chem Group v roce 2008 rozdělili do tří firem. Společnost STZ převzala výrobní zařízení, veškeré zaměstnance a výrobu, na STZ Development převedli vlastníci budovy a pozemky Setuzy a obchodní společnost Oleofin dostala na starost nákup surovin a prodej výrobků. Původní Setuza jako firma nezanikla, 10. prosince loňského roku však skončila předlužená v insolvenčním řízení stejně jako o sedm dní později STZ a o několik měsíců dříve též Oleofin. 2 Příspěvky zasílejte na adresu: Kollárova 12, Ústí nad Labem, PSČ nebo em:

3 Většina dodavatelů řepky, slunečnic a dalších komodit skončila se svými pohledávkami u Oleofinu, k insolvenčnímu návrhu na obchodní firmu prakticky bez majetku se přihlásili věřitelé s pohledávkami ve výši 1,7 miliardy korun. Rozdělením Setuzy však převody majetku neskončily. Ochranné známky a obchodní činnost převzala od Oleofinu v roce 2010 společnost Lukana Oil, výrobu od STZ zase Lisovna Ústí nad Labem. Právě od Lukany a Lisovny nakupovala letos majetek společnost Glencore. (podle článku J.Koukala, Právo) Už nastal čas Zpověď odborového funkcionáře Když jsem na začátku týdne slíbil pár řádků do Potravináře, nevěděl jsem ani zdaleka, co chci přesně říci. Nebo jinak že osobní zkušenosti, které mám z odborové práce a k t e r é s d í l í m s e s v ý m i spolupracovníky a kolegy z odborové organizace, chci vlastně sdělit i širšímu okruhu odborářů: možná proto, že i když jde o zkušenosti z jedné rozpadající se, krizi prožívající firmy, lze v nich najít lecos, co znají i kolegové jinde, třeba na opačném konci republiky ; nebo možná jako varování pozor podobná situace může nastat i u vás, buďte na ni připraveni! Nebo prostě jako zpověď, která (prý) má člověku ulehčit podle vzoru: sdělená starost, poloviční starost. A sdílení starostí, čili solidarita je přece (ano, já vím a vy taky víte): měla by být jedním z pilířů odborové práce... Na počátku byl vlastně jen smutek - smutek nad rozpadem jednoho podniku - toho našeho - a 30 let «mého» podniku, v tom smyslu, jak dlouho v něm pracuji. Dlouho jsem přemýšlel a nakonec jsem se rozhodl předložit vám všem výňatek z mé zprávy čtené na konferenci ZO NOS PPP SETUZA a.s. Je tam totiž podle mého názoru všechno, co byste si měli jako řadoví odboráři každodenně uvědomovat. Je tam p o p s á n k a ž d o d e n n í b o j odborových funkcionářů, ne o ohromná vítězství, ale o drobné věci, které ani nikdo z vás nevnímá - tak je považujete za normální a běžné. A přece si nemůžeme dovolit je ztrácet. Málokdo z vás, kdo není v odborových orgánech, si uvědomí jak nepřetržitý a stresující je to boj. Ale snad si právě při čtení tohoto článku uvědomíte, jak máme všichni v podstatě stejné problémy, jak je právě nyní důležitá solidarita a jak je nezbytné dát najevo celistvost a jednotu. Tolik pro úvod a nyní slíbený výňatek z odborové konference. Je konec sametu a je nezbytné přestat si brát servítky. Nebudu vám povídat, tak jako loni i předloni, jak těžkým obdobím Setuza prochází. Setuza totiž už není ; není ovšem ani STZ, není Oleofin, není Lukana oil, není Lisovna a.s. Po 163 letech se potravinářský kolos pana Schichta postupně rozpadá. Umírá pro špatnou péči všech různých rádoby majitelů a přes všechnu ochotu a iniciativu jeho řadových zaměstnanců je tak naše Setuza jako celek na konci své cesty. Firmy Schicht, posléze Severočeské tukové závody a Setuza které svými výrobky dlouhá léta provázely většinu Čechoslováků celým životem, skončily na různé čachry vexláků a hamounů ze sportu i politických stran. A není přitom ani na místě mluvit v minulém čase, když tento proces stále probíhá. Právě v této době se usilovně řeší problém výroby pracích prášků. Vedení sice hledá způsob zachování výroby možným vstupem vhodného partnera, nebo redukcí na menší výrobu s méně lidmi. Nic konkrétního ale v tomto směru nemůžeme říci, nic konkrétního zatím ani nevíme. Víme jen, že jedno z možných řešení je ukončení výroby pracích prášků, ale stále doufáme, že to je skutečně až ta poslední možnost. Znamenala by samozřejmě k další snížení stavu zaměstnanců, redukci ve skupině těch nejzranitelnějších a to v té nejnevhodnější době, kdy změny v legislativě Potravinář prosinec/2011 velmi tvrdě zasáhnou právě řadové zaměstnance. Pokud ovšem očekáváte fundovaný rozbor stávající situace v hospodaření jednoho podniku na severu Čech, nedočkáte se: toto je přece zpráva z naší odborové konference! Já můžu udělat jen jediné - přiblížit vám stálý a nekonečný boj o sociální výhody, dokumentovat naší trvalou snahu donutit vedení na všech úrovních ke komunikaci a k dodržování platných zákonů a dohod. To je totiž skutečně každodenní, opakovaná a nekončící náplň práce závodního výboru, jak ji nepochybně, v různých nuancích, znají i jinde. Přitom pokaždé, když si myslíme, že je dobojováno, zase se najde nějaký další, iniciativní blb. Záměrně volím to velmi ostré slovo. V daném konkrétním případě šlo o blba, který dokáže vymyslet jen jediné - jak uspokojit své řiťolezectví - a navzdory Zákoníku práce i platné Kolektivní smlouvě vyplodí nařízení kterým doslova očeše řadové zaměstnance... Příklad? V inkriminovaném dokumentu je napsáno: «Na základě provedené kontroly personálním odborem bylo zjištěno...», konec citátu. Žádný podpis jsem nenašel a tak ani nemůžu říct konkrétně, kdo se to bez výčitek svědomí snažil pod pláštíkem jakýchsi úspor, připravit o peníze ty, kteří už tak mají velmi málo. Ano, právě ty nejslabší, protože ti se přece nedovedou bránit! Jak jinak, než snahou někomu se zalíbit, si tedy máme vysvětlit pokus neproplatit odpracované přesčasy, nebo náhrady za prostoj, podmiňovat vybráním přesčasů. To, že je to v rozporu s platnou KS i s 114 ZP jsem si s panem personálním ředitelem obratem vysvětlil. Smutné ale je, že takoví iniciativní zaměstnanci vědí, že za pokus o vědomé porušení dohod nebudou potrestáni a tak to opakovaně zkouší. Jak si vysvětlit snahu vedoucího zaměstnance krýt opakované neomluvené absence u podřízeného na nezanedbatelném THP postu? No přece úplně stejně, prostě se ví, že za některé prohřešky se někteří lidé nemusí trestu obávat. Někde se nám sice podařilo zakročit a k velké nelibosti si vynutit zjednání nápravy, ne však už potrestání odpovědného vedoucího zaměstnance. Přiznejme si ale, že v mnoha případech zůstáváme bezmocní. Asi všichni jsme se Příspěvky zasílejte na adresu: Kollárova 12, Ústí nad Labem, PSČ nebo em: 3

4 Potravinář prosinec/2011 už setkali s nějakou nespravedlivostí, ale nejčastěji pro «důkazní nouzi» s tím prostě nejsme schopni nic dělat. Je to opravdu stálý a marný boj. Marný mimo jiné i proto, že vrcholoví manažeři nejsou ochotní postavit se za své slovo a třeba prosadit dodržování dokumentu na jehož vzniku se podíleli jako by si sami nevážili ani vlastní práce. Nemáme oporu ve vlastním podniku a nemáme ani podporu v legislativě. Zcela bezzubé instituce jako Státní úřad inspekce práce a Úřad práce jsou nám v tomto smyslu oporou na nic. Pak ovšem zbývají ještě soudy, tedy české soudy - no a to je teprve kapitola sama pro sebe! Soud je zpravidla běh na dlouhou trať s velmi nejistým výsledkem a na to nemáme dost financí. Naší zbraní pak zůstává už jen naše vlastní chuť pouštět se dnes a denně do toho více méně marného boje. Přesto to činíme a rveme se a hádáme o každičký drobek. On totiž každý krajíc je složen právě z těch drobků a my si už nemůžeme dovolit žádné ztráty. Je ale zajímavé, jak málo si to uvědomujeme. Pokud bychom na toto mysleli, nemohlo by se přece stát, že například na protestní akce odborů v tomto roce jeli do Prahy vždy jen dva, nebo tři odboráři ze Setuzy. Ano slyšíte dobře ne dvacet nebo třicet, ale skutečně dva a to jeden z nich už u nás nějaký ten rok nedělá. A je smutné, že takových akcí se nezúčastňují dokonce ani mnozí členové závodního výboru! K tomu nemám co dodat - ať si každý probere svoje svědomí sám. Ještě horší než pasivita je ale vyčůranost. Vyčůranost těch parazitů, kteří vesele využívají všech výhod sjednané kolektivní smlouvy. Pro lístky na «lékárnu» (příspěvek na léky), pro výhodný mobilní tarif, pro stravenky, pro přihlášku na dětskou rekreaci si zajdou do odborové kanceláře k paní Terčové - my to všechno totiž obstaráváme, jinak by to už dávno nebylo! Přijdou často klidně mimo výdejní dny a ještě si otevřou hubu, když se jim obratem nevyhoví. Jistě víte o kom mluvím ano, mluvím o zaměstnancích, kteří nejsou členy odborové organizace, o lidech, kteří mi na dotaz proč do odborů nevstoupí s klidem odpoví, že si musí spočítat zda se jim to vyplatí. Oni si to musejí spočítat! To je něco, co mne doslova nadzvedne! Kdyby odbory byly jen politickou záležitostí tak je to možná pochopitelné, ale speciálně u nás jsou odbory o sociálních službách a ty přece děláme pro všechny zaměstnance! Pokud se tedy někdo neštítí dožadovat se poskytování takových nadstandardních služeb od někoho, koho platí jeho kolegové, pokud to zdůvodní slovy «musím si to spočítat» a ještě se přihlouple směje pak se nemůže divit, že jej nazvu parazitem. To není urážka na cti to je prostě pravdivé označení pro chování takového individua k ostatním lidem... A teď konkrétněji k naší činnosti. Od začátku roku jsme se chystali na kolektivní vyjednávání. Věděli jsme, že to nebude jednoduché. Po přiřazení pod ústeckou Spolchemii jsme museli sloučit dvě rozdílně pojaté kolektivní smlouvy dvou podniků. Věděli jsme, že nejsme schopni uhájit stávající kolektivu a právě tak nám bylo jasné, že sloučení se Spolchemií nese rizika. První problém byl ve špatné komunikaci oborového předsedy ze Spolku. Naštěstí ale došlo ke změně, s novou předsedkyní se v mnoha bodech shodujeme a hlavně se vzájemně podporujeme, ovšemže k nelibosti vedení. Druhým a závažnějším problémem byl pohled z druhé strany nejen stolu, ale i řeky Labe. Tak jsme si užili bohatě nevěřícného kroucení hlavou a poznámek, jak podnik s tak špatnými výsledky může mít tak velké sociální výhody. Na naše argumenty, že jsme tím dlouhodobě suplovali absenci mzdových nárůstů, tak běžných v jejich podniku, byli hluší. Těžko jsme hledali kompromis - a přece jsme ho našli. Není nejlepší, ale nebyli jsme v pozici, kdy bychom mohli uhodit do stolu. Potřebovali jsme platný dokument do pololetí tohoto roku a tlačila nás nutnost mít uzavřenou KS ještě než dojde k avizovanému prodeji části podniku zahraničnímu majiteli. Potřebovali jsme donutit majitele plnit dohody jako příspěvek na léky, dětská rekreace a potřebovali jsme ho dotlačit i k vyrovnání dluhu vůči zaměstnancům za zhroucené závodní stravování firmy Eurest. A tam byla tedy pořádně «zatnutá sekera». Představte si: zaměstnancům byly strhávány peníze ze mzdy za stravu, ale Eurest je přitom nějak nedostával... Jeden by řekl - zpronevěra jako vyšitá, ale kdepak! Jak mi vysvětlil ekonom podniku ing. Sochor při mé bojové misi, museli bychom dokázat úmysl nedat tyto peníze Eurestu a oni je přece jenom «pozastavili» pro vzájemné finanční vyrovnání. Tak a bylo vymleto, právník mi jen ta slova potvrdil. Takové je české právo... dětská rekreace patří u odborářů Setuzy k trvalým hitům 4 Příspěvky zasílejte na adresu: Kollárova 12, Ústí nad Labem, PSČ nebo em:

5 Ale zpět k tématu. Ze strany vedení bylo zpochybňováno úplně všechno, dokonce i náš interní rozpočet. Všechno jsme krok za krokem obhajovali a byli jsme v mnohém úspěšní. Důkazem byly tradiční dětské rekreace, zachování stravenek, T-mobilu, změna v penzijním připojištění, která posílila slabší a osobní záruka pana ředitele ing. Hetta v řešení dluhu v závodním stravování. Jenže ani po vyjednání KS nenastal klid a neustálé boje se vedou při výkladu k realizaci některých ustanovení KS. Dnes a denně procházíme drobnými přestřelkami a čelíme úspěšně snahám očesat dohodnuté výhody, tedy hlavně tam, kde jsou výhodnější podmínky pro zaměstnance střekovských provozů, jak píše v podnikových novinách Spolchemie paní tisková mluvčí. Opakovaně osobně interpeluji u personálního ředitele za zaplacení každého nově vzniklého dluhu u dodavatele závodního stravování na Střekově. Co vše nám schází po zrušení naší původní správní budovy asi říkat nemusím. Ale zcela jistě nám všem schází jasná perspektiva a jistota, že i za týden budeme mít práci. Schází nám kolektivní smlouva pro FAME, protože k jednání nebyl přizván zástupce jednoho z vlastníků a navíc nám do předvčerejška scházela i kolektivní smlouva ve firmě Usti Oils, protože nový majitel Glencore se zasekl a odmítal podepsat, i když to bylo v přímém rozporu s obecným příslibem podepsaným zástupcem firmy v prohlášení, které obdrželi všichni zaměstnanci při podpisu nové pracovní smlouvy. Zástupci nového majitele argumentovali nutností vyjednat novou KS já se tvrdohlavě dožadoval potvrzení platného dohodnutého dokumentu, i s tím, že by mělo z naší iniciativy dojít k vypovězení čerstvě dohodnuté kolektivní smlouvy a tím k novému kolektivnímu vyjednávání. Na to bychom měli šest měsíců. No a výsledkem schůzky s Glencorem a naší neústupnosti v obhajování našich požadavků je dokument, který přišel mailem předevčírem. Dokument, ve kterém Glencor prohlašuje, že bude ctít, dodržovat a plnit práva a výhody podle kolektivní smlouvy. Nevím zda si všichni uvědomují, co to znamená, to je totiž neskutečný úspěch v jednání! Před týdnem nebyli zástupci majitelů ochotni přistoupit na žádný závazek a dnes je navíc v dokumentu závazek, že společnost se zavazuje vést další diskuzi a jednání za účelem uzavření a podpisu kolektivní smlouvy k datu a to je další úspěch. O průběhu převodu zaměstnanců do nové firmy bych se asi měl zmínit konkrétněji. To totiž je kapitola sama pro sebe a svým způsobem dokumentuje na jaké výši je komunikace a jak to naši manažeři zvládají. Jestli si někdo z nás, «prosťáčků» myslí, že je vypracován jakýsi závazný harmonogram o předání a převzetí mezi majiteli, tak to jsme všichni na velikém omylu. Ničím takovým se nikdo nezabývá a ani nezabýval. Pokusím se tedy vysvětlit, ne jak se věci mají, ale spíš jak to proběhlo a jak to vidím já. V polovině září jsem na schůzce s personálním ředitelem ing. Hettem upozorňoval vedení na nutnost projednat včas zamýšlené změny související s avizovaným převodem pod firmu Glencore. Ve stejném měsíci jsme i předávali vedení dopis, ve kterém jsme vznesli písemně dotazy na konkrétní řešení možných problémů. Jednalo se o to, zda a jak budou se zaměstnanci při ukončení pracovního poměru vyřešeny některé problémy a závazky. Zároveň jsme požádali o předání tohoto dopisu i firmě Glencore a to ještě před setkáním na první schůzce plánované na úterý Vzhledem, že všichni počítali s převodem zaměstnanců k nebyl to nijaký zvláštní předstih, ale s určitou vstřícností se tento termín dal akceptovat. Zvlášť když bylo řečeno, že zaměstnanci se převedou se všemi právy i povinnostmi a tak se jim změní v podstatě jen jméno zaměstnavatele. V tomto duchu se nesla celá příprava a nic nás nenutilo nijak tlačit na pomyslnou pilu. Nakonec ale bylo všechno úplně jinak. Z plánované schůzky s Glencorem sešlo a termín byl posunut na čtvrtek ve 12 hod. Zároveň jsem se dozvěděl, že na 14. hodinu je sjednána schůzka s THP a na 16 hodinu se plánuje setkání s řadovými zaměstnanci. Na závěr této schůzky měli zaměstnanci podepsat ukončení pracovního poměru a novou pracovní smlouvu s Glencorem. Nepochopitelný kvalt, tak najednou a co navíc, datum převodu bylo stanoveno na Proč tak nepochopitelně uprostřed měsíce? Že by byl odpovědí článek na internetu ve kterém se píše o sporu pana Babej-Kmece s vedením ViaChem Gruppu? V tomto článku Potravinář prosinec/2011 (zájemci si můžou přečíst na jiném místě tohoto vydání Potravináře) se píše o rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ve věci sporu mezi akcionáři a jeho možných dopadech. Konzultoval jsem celou věc s právníkem svazu JUDr. Štěpánkem a závěr je alarmující. Skutečně by mohlo dojít ke zpochybnění celé transakce a... raději nedomýšlet! Tisková zpráva ViaChem Gruppu staví sice celou věc do jiného světla, ale jasno v tom skutečně není. Jsou to jen informace druhé strany a nelze čekat jejich souhlas, rozhodně ne v tomto Absurdistánu. Tohle jsem se ale dozvěděl až mnohem později. Rozpálený do běla přístupem zaměstnavatelů jsem šel na schůzku se zástupci firmy Glencore. Během schůzky jsem byl ujištěn ve stejném znění jako je v prohlášení pana Czaby z Glencoru, které jsme všichni dostali. Na všechny otázky, které jsem při téměř dvouhodinovém jednání vznesl, jsem dostal podobnou odpověď. Dojem který jsem si z celé schůzky odnesl byl jednoznačný: náš dopis předaný panu personálnímu řediteli spolu se žádostí o předání Glencoru, byť byl přijat jako velmi dobrá iniciativa ze strany odborů, prostě předán nebyl. Vlivem toho byly také odpovědi na naše otázky nekonkrétní a nic neříkající. Celá naše upřímná snaha o navázání komunikace a spolupráce byla ta tam. Proto jsem v 16 hodin na schůzce zaměstnanců s Glencorem nijak nediskutoval, ono totiž nebylo fakticky o čem a já už to věděl.pravda je ale taková, že vy jste to nevěděli a já už neměl možnost vás s tím seznámit. A je pak další smutnou pravdou, že ani následné jednání s novým zaměstnavatelem nenese žádné hmatatelné prvky vstřícnosti. Zřejmě je na čase si jasně říci: skončila doba, kdy Setuzu vedli setuzáci. Prostě znovu začíná boj. Boj o to, aby řadoví zaměstnanci nebyli bráni jenom jako lidské zdroje ale jako aktivní a velmi důležitá součást firmy, aby se součástí firemní kultury stala kvalitní komunikace o sociálních záležitostech s odbory jako oprávněnými zástupci zaměstnanců. Tak tomu bylo u naší firmy už od dob Šichtů a od toho rozhodně ustoupit nehodlám. Co závěrem? Podpořme svoje oprávněné požadavky svým postojem! Dokažme vedení, že tu jsme a že se nedáme odstrčit! Dokažme to účastí na společných akcích, překonejme už konečně tu letargii a pojďme do toho! Mohu vás všechny ujistit, Příspěvky zasílejte na adresu: Kollárova 12, Ústí nad Labem, PSČ nebo em: 5

6 že když na akci odborové centrály bude do Prahy odjíždět od fabriky plný autobus naštvaných odborářů-setuzáků, vedení se to dozví. Setsakra rychle se to dozvědí a zcela jistě je napadne jak je dobře, že jedeme na Prahu. Přitom jim ale dříve či později musí dojít i vtíravá myšlenka, kolik stejně naštvaných a odhodlaných lidí se asi sejde před správní budovou při kolektivním vyjednávání a co asi ti lidé budou třímat v rukou - transparenty, nebo dlažební kostky? A to bude ta chvíle, kdy mnohé manažery i politiky opustí úsměv a sebejistota... Skončím citátem Richarda Falbra z doby, kdy byl ještě opravdovým předsedou odborů: «Ke skutečné změně dojde až u lidí bude míra naštvanosti větší než míra jejich podělanosti...» A to nám všem přeji do příštího roku. Jan Judl Bohemia Sekt mění šéfa podniku Po více než 41 letech opustí koncem ledna 2012 akciovou společnost Bohemia Sekt Josef Vozdecký, dlouholetý generální ředitel a předseda představenstva. Největšího českého výrobce vína povedou od 1. ledna tři jednatelé a tři prokuristé. Bohemia Sekt zároveň změní právní formu na společnost s ručením omezeným. Novinářům to oznámil sám dosavadní generální ředitel, který v podniku pracuje nepřetržitě od ukončení vysoké školy. Vozdecký měl podle svých slov odejít z nejvyšší funkce do důchodu už před dvěma lety. "Vrcholoví manažeři končí v naší skupině Dr. Oetker (vlastníci Bohemia Sektu) v 65 letech, ale tenkrát mě majitelé přemluvili, abych ještě pracoval další dva roky," vysvětlil. Vozdecký, který působil jako předseda představenstva 20 let, končí ve funkcích k 31. prosinci, ve firmě bude zaměstnán do 31. ledna Novými jednateli budou Ondřej Beránek, dosavadní finanční ř e d i t e l a m í s t o p ř e d s e d a představenstva; dále obchodní ředitel a člen představenstva Petr Černý a šéf výroby Slavomír Hermann. "Takovým hlavním jednatelem bude Ondřej Beránek," dodal Vozdecký. Prokuristy se od ledna stanou marketingový ředitel Martin Fousek, manažer strategického rozvoje Bedřich Tauš a vedoucí controllingu Rastislav Vašica. Podle Vozdeckého souvisí změna právní formy z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným se strukturou německé vlastnické skupiny Henkell & Co., která patří do seskupení Dr. Oetker s obratem kolem deseti miliard eur (téměř 260 miliard korun). "Jde o aplikaci koncernového modelu organizační struktury. V rámci skupiny Henkell & Co. už jsme byli ze zhruba dvaceti podniků jedinou akciovou společností," uvedl Vozdecký. Podle něj tak dojde i ke snížení administrativní náročnosti a zprůhlednění vlastnické struktury. "Nedochází ke změně základního kapitálu firmy," dodal. Podle Vozdeckého patří Bohemia Sekt k nejvýkonnějším firmám v německé skupině Henkell & Co., která vlastní podniky ve 14 zemích. Tržby Bohemia Sektu se dlouhodobě pohybují kolem 1,5 miliardy korun. Loni firma prodala 22,6 milionu lahví sektů, vín a lihovin. (mk) Tuzemské likérky budou zdražovat Největší česká likérka Stock zvýší od ledna ceny lihovin v průměru o šest procent. Důvodem je letošní růst cen hlavních vstupů, zejména lihu. Největší zdražení čeká značku Božkov Tuzemský (dříve rum), jehož cena vzroste téměř o osm procent. Právě do nákladů na jeho výrobu se nejvíce promítá růst cen potravinářského lihu, řekl generální ředitel Stocku Plzeň Petr Pavlík. Zvýšení cen plánuje i druhá největší likérka, ústecká Granette. Ta počítá s třemi až pěti procenty nárůstu podle obsahu alkoholu. Ceny potravinářského lihu, základní suroviny likérek, se podle Pavlíka letos zvedly oproti loňsku až o čtvrtinu. Ceny cukru vyskočily dokonce o 50 procent. Výrazně zdražují také skleněné obaly, energie a kartonáž. Dále čelí Stock i zvýšení cen vinného destilátu, který nakupuje v zahraničí pro výrobu brandy. "Celý letošní rok jsme většinu rostoucích nákladů brali na sebe a hledali vnitřní úspory. Nyní už jsme ale nuceni přistoupit ke zvýšení cen," uvedl Pavlík. Také letos v lednu Stock zdražoval, a to v průměru o pět procent, tedy o tři až sedm korun na půllitr. Loňská produkce podniku činila zhruba 26 milionů litrů lihovin. Přesná čísla nezveřejnil, ale podle agenturních informací činil pokles necelých deset procent, což bylo dáno slabým prodejem v prvním pololetí, zaviněným předzásobením obchodníků koncem roku 2009 kvůli růstu spotřební daně. Letos má podnik v plánu růst prodejů o tři až čtyři procenta. Výsledek ovlivní hlavně prodej hořkých a bylinných likérů, který po dvou letech roste, a také závěr roku. Počátkem roku budou zdražovat také ostatní velké likérky, a to v průměru o čtyři procenta. Týká se to i ústeckého Granette&Starorežná, druhého největšího českého producenta. "Od ledna 2012 plánujeme zdražení o tři až pět procent, a to primárně s ohledem na obsah alkoholu," řekl ředitel likérky Pavel Kadlec. Zdražení vysvětlil především růstem cen lihu a cukru. Bohemia Sekt Starý Plzenec, čtvrtý největší výrobce lihovin, zvýší podle finančního ředitele Ondřeje Beránka ceny od února v průměru o 3,5 pct; letos nezdražoval. Růst cen k 1. lednu ohlásila také jindřichohradecká likérka Fruko- Schulz, výrobce rumu Tuzemák. Její lihoviny zdraží o čtyři procenta. "Signály o zdražení jsme již rozeslali a nyní jednáme s obchodními řetězci," uvedl ředitel společnosti Josef Nejedlý. Dodal, že cena lihu se 6 Příspěvky zasílejte na adresu: Kollárova 12, Ústí nad Labem, PSČ nebo em:

7 meziročně zvedla až o 30 procent. "A na to jsme museli reagovat," řekl Nejedlý. Naopak vizovický výrobce destilátů Rudolf Jelínek v nejbližší době zvýšení cen své produkce nechystá. "Vzhledem k tomu, že z větší části vyrábíme ovocné destiláty, se nás zvýšení cen lihu a cukru ve většině výrobků nedotklo. Předpokládáme ale, že mimo jiné kvůli nárůstu cen energií a ovoce v příštím roce ceny částečně zvýšíme. Není to však otázka následujících dnů či týdnů," řekl generální ředitel společnosti Pavel Dvořáček. Doplnil, že vedení firmy zatím nerozhodlo, o kolik procent by cena výrobků měla jít příští rok nahoru. (mm) Ceny potravin u nás porostou P o t r a v i n y v Č e s k é republice příští rok podraží až o deset procent. Shodují se na tom potravinářské firmy i obchodníci. Důvodem je nejen lednové zvýšení sazby daně z přidané hodnoty, ale také rostoucí náklady obchodníků i výrobců potravin například na dopravu zboží či energie. Ceny potravin se na pultech tuzemských obchodů zvyšují už letos, přičemž Češi jejich spotřebu omezují. "Na začátek příštího roku se koncentruje soubor několika nepříznivých vlivů, takže očekávám do konce prvního pololetí příštího roku meziroční nárůst cen potravin o pět až deset procent," řekl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Zdeněk Juračka, podle kterého ceny potravin žene vzhůru slábnoucí koruna, zvýšení dolní sazby DPH z nynějších deseti na 14 procent, rostoucí ceny komodit na zahraničních trzích, zdražování dopravy i energie. J a k ř e k l a m l u v č í Potravinářské komory Dana Večeřová, výrobci potravin by přivítali zvýšení cen, které jim za potraviny obchodníci platí, alespoň o deset procent bez zahrnutí růstu DPH, jen aby se pokryl alespoň růst cen výrobních vstupů. Možný růst konečných cen výrobků v obchodech odmítají výrobci komentovat. P o t r a v i n á ř i p r o t i plánovanému zvýšení DPH u potravin od zveřejnění tohoto záměru brojí. "Vezmeme-li v úvahu zkušenosti ze Slovenska, kdy vzrostla DPH u potravin o 20 procent, došlo k poklesu potravinářské výroby podle sektorů až o 30 procent a tento propad byl způsoben zejména přeshraniční nákupní turistikou do zemí s nižší DPH u potravin," uvedla Večeřová. "Lze tedy předpokládat, že něco podobného čeká i nás," dodala. Výrobci zároveň upozorňují na to, že pokud je budou obchodníci ve snaze udržet si zákazníky tlačit do udržení cen, negativně to ovlivní složení potravin. Bez šetření na surovinách se prý totiž do požadované ceny nevejdou. Obchodníci podle Juračky už nyní kvůli lednové úpravě DPH nenápadně zvyšují ceny potraviny, aby na začátku příštího roku nemuseli zdražit skokově a mohli naopak tvrdit, že zvýšení cen není v jejich případě tak výrazné. "DPH ještě není zvýšeno a ceny potravin už jsou v pohybu. Je to marketingová taktika, která pochází z Německa, kde byla úspěšně použita při přechodu z marky na euro," podotkl Juračka. Obyvatelé ČR už loni šetřili a omezili spotřebu většiny potravin. Jedli méně masa, mléčných výrobků, ovoce i zeleniny. Snížila se také spotřeba alkoholu a cigaret. Mezi nečetné výjimky, jejichž průměrná spotřeba rostla, patřily brambory, oleje a tuky. Podle potravinářů pokles spotřeby potravin v letošním roce ještě zrychlil. Jejich výrobci prý za první pololetí letošního roku hlásí v průměru desetiprocentní snížení obratu. Potravináři se obávají, že lednové zvýšení DPH propad jejich tržeb prohloubí. (mk) Potravinář prosinec/2011 Spotřeba většiny potravin vloni klesla Spotřeba většiny potravin v loňském roce klesla. Snížila se spotřeba masa, mléčných výrobků, ovoce a zeleniny. Méně se konzumoval alkohol a kupovali cigarety. Naopak růst průměrné spotřeby Český statistický úřad zaznamenal u brambor, olejů a tuků. Snížení spotřeba potravin pocítili i obchodníci na svých tržbách. Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Zdeněk Juračka uvedl, že pokles tržeb byl znát hlavně ve větších prodejnách, jako jsou supermarkety. U některých obchodních řetězců byl pokles opravdu razantní, dodal Juračka. Snížení spotřeby odpovídá podle něj poklesu maloobchodního prodejen nabízejících potraviny. obratu Statistici zjistili, že vloni klesla průměrná spotřeba masa meziročně o 3,5 procenta na 75,9 kilogramu na osobu a rok. Zájem spotřebitelů se odklonil zejména od spotřeby drůbežího masa, která byla meziročně nižší o 14 procent a dosáhla 21,4 kilogramu na osobu a rok. Pokles byl do určité míry kompenzován zvýšením spotřeby vepřového o 0,7 kilogramu na 41,6 kg na osobu. Jedlo se také méně ryb než v roce O 2,3 procenta se loni ve srovnání s předchozím rokem snížila spotřeba mléka a mléčných výrobků na 237 kilogramů na hlavu. Spotřeba ovoce klesla o sedm procent na 84 kilogramů a zeleniny o dvě procenta na 80 kilogramů. Spotřeba brambor stoupla proti předchozímu roku o 3,7 procenta na 67,3 kg. Spotřeba olejů a tuků se zvýšila o necelá dvě procenta na 26 kilogramů na osobu. (mm) Ministr chce bránit drůbežáře Možnost ohrožení českých producentů vajec si uvědomuje ministr zemědělství Petr Bendl. Tímto problémem se začal zabývat už před několika týdny a podrobně ho popsal na tiskové Příspěvky zasílejte na adresu: Kollárova 12, Ústí nad Labem, PSČ nebo em: 7

8 konferenci 28. listopadu. Sdělila to ředitelka odboru komunikace ministerstva Kateřina Böhmová. Dobře si uvědomuji možné ohrožení českých producentů vajec a osobně dělám vše, abych tomu zabránil. Vítám a zcela jednoznačně s o u h l a s í m s i n i c i a t i v o u Zemědělského svazu ČR, jehož zástupci požadují, aby pro všechny drůbežáře v EU bez výjimek platily stejné povinnosti. Za totéž právě intenzivně bojuji v Bruselu, řekl ministr Petr Bendl, který již toto téma projednával na úrovni rady ministrů DG AGRI i osobně s evropským komisařem pro veřejné zdraví a ochranu spotřebitele Johnem Dallim. Příslušné kontrolní orgány v ČR ode mě dostanou úkol zabezpečit, aby se nelegální vejce drůbeže z neobohacených klecí na náš trh od 1. ledna 2012 nedostala. Velký díl odpovědnosti při řešení tohoto problému bude ležet na Státní veterinární správě ČR a Státní zemědělské a potravinářské inspekci. Sešel jsem se s generálním ředitelem Celní správy ČR Pavlem Novotným. Informoval jsem ho o situaci a dohodli jsme se, že budeme v jednání pokračovat, abychom našli způsoby řešení situace, které by odpovídaly zákonnému rámci volného pohybu zboží a zároveň co nejvíce ochránily české producenty vajec před neférovou konkurencí, konstatoval ministr Petr Bendl. Evropská unie nařídila již v roce 1999 producentům vajec, aby si nejpozději do konce roku 2011 pořídili pro své chovy prostornější, tzv. obohacené klece, které slepicím poskytují lepší životní podmínky. Všichni čeští drůbežáři nové technologie včas nakoupili a vynaložili na ně nemalé finanční prostředky. V dodržování směrnice ale nebyly všechny členské země stejně důsledné, a tak v sedmi z nich mnozí producenti vajec potřebné investice neprovedli. Tím získávají jednoznačnou konkurenční výhodu proti těm, kteří klece vyměnili a náklady budou nuceni promítnout do ceny vajec. Zahraniční chovatelé, kteří budou stále používat zastaralé klece, by mohli naše drůbežáře na jednotném evropském trhu obchodně poškodit. Budu žádat, aby Evropská komise trvala na dodržení směrnice a sankcionovala státy, které ji nesplňují. Čeští producenti přece nemůžou trpět za svoji poctivost a důslednost, řekl Petr Bendl. (mi) Starobrno letos s vyšším výstavem Pivovar Starobrno ze skupiny Heineken letos uvaří kolem 1,1 milionu hektolitrů piva. Výstav pivovaru oproti loňsku vzroste asi o deset procent. Růst má i v dalších letech. Starobrno plánuje i mírné navýšení kapacity pivovaru ze současných 1,3 milionu hektolitrů ročně o asi deset procent. Uvedl to vrchní sládek pivovaru Tomáš Pluháček. Výstav brněnského pivovaru v posledních letech roste. Souvisí to se stomilionovou investicí do linky na pivní plastové láhve s větším objemem, kterou pivovar instaloval loni na jaře. Loni Starobrno dosáhlo hranice milionu hektolitrů těsně před koncem roku, letos už v listopadu. "Naše pivo se prodává úspěšně ve všech segmentech," uvedl Pluháček. Potvrdil, že téměř polovina produkce nyní směřuje do pet lahví. Podle Pluháčka si na tento druh obalů spotřebitelé už zvykli. "Podařilo se nám přesvědčit zákazníky, že toto pivo je stejně kvalitní jako pivo z lahví. Důkazem je i vzrůstající podíl pet obalů na trhu. Jde do toho i ostatní konkurence," uvedl Pluháček. Heineken v Brně stáčí do pet lahví několik značek. Původně v nich p r o d á v a l j e d e n á c t i s t u p ň o v ý Zlatopramen a desetistupňové Starobrno Tradiční. Heineken postupně rozšířil počet značek, které v plastu nabízí, například Březňák p r o d á v á v e d v o u - a jedenapůllitrovém balení. Od letoška do plastu stáčí i nealkopivo Fríí. Pivovar chce ale nabídnout zákazníkům i speciály. "Jejich prodej nám roste. Je to dobře, že jsme schopni nabídnout větší portfolio pro zákazníky. Chceme, aby se na speciály těšili," uvedl Pluháček. Jako příklad uvedl velikonoční zelené pivo. Také jeho produkce každoročně roste. Letos Starobrno vyrobilo 5347 hektolitrů této značky. V menším množství na trh uvedlo pivo Modrá Kometa. Obě akce byly výjimečné a omezené na několik dní. Pravidelně Starobrno vyrábí ze speciálů kvasnicové pivo. Starobrno je dnes podle Pluháčka spíše lokální značkou pro jižní a střední Moravu. "Snažíme se více dostat na Jindřichohradecko. Jinde v Čechách jsou hlavní značkou Heinekenu Krušovice," uvedl Pluháček. (MA) Budějovický BUDVAR n.p. Z historie Předchůdcem n.p. BB,byl Český akciový pivovar, který byl založen v roce 1895 a navazoval na tradici vaření piva v Českých Budějovicích,která sahá až do doby 13.století, kdy bylo založeno město a bylo uděleno právo várečné. V 19.století byly Č.Budějovice národnostně smíšeným městem, ekonomiku ovládaly podniky vlastněné německou částí obyvatel. Jelikož Češi neměli zastoupení na českobudějovické radnici neboť tehdejší volební řád rozlišoval voliče podle majetku a odvodu daní, proto Češi v čele s Augustem Zátkou založili Český akciový pivovar, který 7.října 1895 uvařil první várku. Do konce r činil výstav hl piva. Dnes roční výstav překračuje milion hektolitrů. V roce 1936 se pivovar přejmenoval na BUDVAR- Český akciový pivovar Č. Budějovice. Během 2. světové války byl pivovar pod nacistickou správou a po jejím skončení byl znárodněn. V roce 1967 byla vyčleněna část majetku Jihočeských pivovarů, národního podniku a založen samostatný právní subjekt Budějovický BUDVAR n.p. orientovaný díky tradici, cenným ochranným známkám a kvalitě piva a 8 Příspěvky zasílejte na adresu: Kollárova 12, Ústí nad Labem, PSČ nebo em:

9 zájmu o export zvláště bývalý Sovětský svaz. Po roce 1989 došlo k dalšímu rozvoji na domácích a zahraničních trzích. Pivovar obstál v tvrdém boji s konkurencí,za níž stojí nadnárodní koncerny. V současné době je posledním z velkých pivovarů, který mají výhradně český kapitál, investoval značné částky do rozvoje pivovaru a to pouze z vlastní zdrojů, tj. bez úvěrů. Pivovar každoročně navštíví více než turistů, kteří si mohou prohlédnout výrobu piva a také ho ochutnat přímo v ležáckém sklepě, Nebo si mohou prohlédnout multimediální expozici Příběh budějovického piva, která přibližuje historii. Ekonomika Za posledních 20 let se téměř ztrojnásobil výstav piva a ten se pohybuje okolo 1,3 milionu hektolitrů Od roku 1991 proinvestoval pivovar více 3,5 miliardy Kč. Hosp. výsledek za r milionů před zdaněním Distribuce tuzemská Pivovar prodává na domácím trhu asi 53 % své roční produkce. Distribuci je zajištují vlastní obchodní střediska vybudovaná pivovarem - Č. Budějovice, Plzeň, Ostrava, Mladá Boleslav, Praha, Pardubice, Brno a Teplice. Distribuce zahraničí Pivovar vyváží do 60 zemí 5 světadílů. Mezi největší trhy patří Německo, Velká Británie, Slovensko, Rakousko, Rusko, Švýcarsko, USA, Itálie, Maďarsko a Irsko. Dceřiné společ nosti jsou v Německu, Velké Británii a nově bude od r.2012 na Slovensku. V roce 2002 se podařilo po 62 letech znovu vstoupit na trh USA a Kanady, kam se však z důvodu známkoprávních sporů s americkou společností Anheuser-Busch vyváží originální prémiový ležák pod značkou CZECHVAR. Ocenění Mezi nejcennější vůbec patří první zlatá medaile ze Světové výstavy v Praze roku Dále 2 zlaté medaile pro ležák Budweiser Budvar a zlatá pro Bud Premié v letech 1999,2000,2001,v soutěži kvality Monde Selections. Z domácích ocenění je to šestinásobné získání titulu Pivo roku. Odborová činnost Budvar patří mezi velké firmy v našem odborovém svazu. Většinou je i pravidlem, že v pivovarech jsou silné odbory, Budvar není pozadu. V podniku pracuje aktivně poměrně velká odborová organizace. Výbor vedený předsedou Vojtou Tomrle se snaží především pro své členy, ale i zaměstnance, získat co nejlepší pracovní podmínky. Pro své lidi v ZO pořádají mnoho akcí mimo pracovní dobu. Tyto akce jsou zaměřeny hlavně na to, aby si mohli odpočinout od problémů, které je pronásledují každý den. V klidu si můžou popovídat a věnovat svým aktivitám. Jedná se o pořádání různých sportovních, kulturních akcí a poznávacích zájezdů. Každý rok pořádají zájezd do zahraničí, navštívili mnoho zemí Švédsko, Dánsko, Anglie, Maďarsko, Francie, Itálie, Švýcarsko. K oblíbeným akcím patří i návštěvy krás naší země. Několikrát ročně jezdí na koupání v Bad Fussing. Ve svých řadách mají také důchodce, kterým ke konci roku pořádají sraz v podniku s pohoštěním. Tito lidé mají šanci se setkat a zavzpomínat na dobré i zlé časy. Samozřejmě hlavní náplní pro odborovou organizaci je kolektivní vyjednávání, což v Budvaru plní a každý rok se snaží pro zaměstnance vyjednat co nejlepší podmínky pro jejich práci. Předseda ZO si stěžuje na nezájem mladých spolupracovníků o vstup do odborů - mladí lidé by přece měli mít zájem o svou budoucnost! Bohužel, nechuť mladých spolupodílet se na dění na pracovišti je velkým problémem asi ve většině ZO. L. Kozák Pro česká piva české ječmeny Č e s k ý m v ě d ců m s e podařilo v rámci vědeckého výzkumu poprvé určit rozdíl mezi ječmenem vhodným pro výrobu Českého piva a pro jiné použití. Podařilo se tak přesně definovat Potravinář prosinec/2011 pozitivní vlastnost některých našich ječmenů, která bývala starými sládky u nás obecně formulována jako skrytá vlastnost českých ječmenů a sladů. Zásadním způsobem tak bude ovlivněna možnost ještě přesněji definovat České pivo a též určovat, které odrůdy sladovnického ječmene jsou pro tento druh piva vhodné. To umožní efektivnější ochranu producentů piva v České republice před nežádoucími napodobeninami. U projektu, na němž se podíleli Vratislav Psota a A l e x a n d e r M i k y š k a z V ý z k u m n é h o ú s t a v u pivovarského a sladařského a R. Čmelík a J. Chmelík z Ústavu analytické chemie AV ČR, bylo zahájeno řízení o uznání patentu. V žádosti o CHZO České pivo se v popisu tohoto výrobku objevují formulace jako: České pivo j e o p r o t i j i n ý m p i v ů m charakteristické vyšším podílem nezkvašeného extraktu, větším množstvím polyfenolů, vyšším ph, výraznější barvou, hořkostí a řízem. Staří sládci totiž věděli, že nezkvasitelný extrakt, který způsobuje plnost piva, je daný odrůdou ječmene, a že tradiční české pivo je tedy možné vyrobit jen z českých odrůd. Stále však chyběl nástroj, který by exaktně určil druh ječmene pro české pivo, uvedl Ing. Jan Veselý, výkonný ředitel Českého svazu pivovarů a sladoven. Uvedený výzkum, který iniciovalo jednání českých pivovarníků v Bruselu o konečné podobě ochrany českého piva, vedl ke studiu nezkvasitelného extraktu, resp. k dextrinům. Proto jsou dosažené výsledky tak cenné a celý objev významný nejen pro naše pivovarství, ale i pro české zemědělství, upřesnil Jan Veselý. V rámci řešení projektu Vývoj nových metod charakterizace zbytkového extraktu, které umožní identifikovat a hodnotit složení dextrinů typických pro české pivo bylo zjištěno, že se na obsahu nezkvasitelných dextrinů o 4 až 6 Příspěvky zasílejte na adresu: Kollárova 12, Ústí nad Labem, PSČ nebo em: 9

10 molekulách glukózy ve sladině, mladině i laboratorně vyrobeném pivu podílí významným způsobem (ze %) odrůdy ječmene. V hodnoceném souboru odrůd byly odrůdy poskytující sladiny s vyšším obsahem dextrinů. Tento poznatek by se mohl stát dalším kritériem při výběru odrůd sladovnického ječmene doporučených pro výrobu piva s CHZO České pivo. Po zahájení prací na definici Českého piva, v jejichž rámci byla určena kvalita odrůd ječmene, a po rozšíření těchto informací dochází k pozvolnému nárůstu velikosti ploch osetých českými odrůdami až na dnešních 50 %. Nejrozšířenější z těchto odrůd se pěstují i v zahraničí. Náš ústav poskytl četné podklady dokazující odlišnost č e s k é h o p i v a o d b ě ž n ý c h zahraničních piv, neboť na výrobu piva s CHZO České pivo jsou kladeny specifické požadavky. Mezi ně patří právě zkoumaná kvalita a specifičnost odrůd sladovnického ječmene české provenience, uvedl RNDr. Karel Kosař, ředitel Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, a. s. Jedním z důležitých předpokladů je nutnost zajistit přirozenou obměnu odrůd, vedle chmele se to týká hlavně sladovnického ječmene. Nová odrůda ječmene může přijít na trh po cca 12 letech šlechtění a třech letech zkoušek. Je proto pochopitelné, že se v tomto výzkumu nadále pokračuje, doplnil Karel Kosař. CHZO České pivo bylo získáno v roce 2008, ale snahy o získání tohoto označení sahají několik dalších let nazpátek. Podle Státní zemědělské a potravinářské inspekce používají dnes CHZO České pivo pivovary v 11 městech České republiky u 46 značek svých piv. Slad vyrobený z odrůd ječmene doporučených VÚPS pro výrobu piva s CHZO České pivo je požadován nejen ty pivovary, které CHZO České pivo používají. Je o něj zájem i mezi ostatními výrobci. (mm) Rozdělování značky Klasa Na pražském Žofíně se uskutečnilo osmé slavnostní udílení značky kvalitních potravin Klasa. Náměstek ministra zemědělství Tomáš Šimčík společně s ředitelem Státního zemědělského intervenčního fondu Oldřichem Černochem slavnostně předali certifikáty Klasa výrobcům kvalitních potravin. Letos je získalo jedenáct výrobců za celkem třicet osm výrobků. Součástí celé akce byl i odpolední workshop, v rámci kterého se setkali zástupci Potravinářské komory ČR s ředitelem SZIF a ministrem zemědělství Petrem Bendlem. Národní značka kvality Klasa již od roku 2003 informuje spotřebitele o kvalitních produktech domácí výroby a slouží tak přímo ke zvýšení prodejů a známosti takto označených potravin. Po včerejším rozšíření o dalších 38 výrobků stoupl celkový počet takto certifikovaných produktů na 1354 od 231 výrobců. Z uskutečněných průzkumů trhu vyplývá, že znalost značky přesahuje 90% u dotázaných respondentů a dokonce více jak 80% z dotázaných výrobců usiluje o její získání. Tyto údaje mě nejen těší, ale především výrazně zavazují k další intenzivní práci. Zároveň jsem díky výše uvedenému přesvědčen, že nastavená komunikační strategie, jež se osvědčila v období předchozích, nadále prohloubí znalost značky a pomůže výrobcům kvalitních potravin ještě více zvýšit prodeje, t a k t o o z n a č e n ý c h č e s k ý c h produktů, řekl v průběhu slavnostního předání Oldřich Černoch, ředitel SZIF. Před slavnostním večerem se zástupci Potravinářské komory ČR, ředitel S t á t n í h o z e m ě d ě l s k é h o intervenčního fondu a ministr zemědělství zúčastnili odborného workshopu, kde vzájemně jednali o další podpoře a strategii prodeje kvalitních potravin. Jedním z hlavních témat bylo zhodnocení komunikace značky Klasa, ale samozřejmě i očekávaný příchod další vlny ekonomické recese. O to důležitější roli ponese značka Klasa na svých bedrech, o co více nás zasáhne v letech 2012 a 2013 druhá vlna ekonomické recese. Věřím, že i přes neustále vzrůstající ceny potravin a tlak ze strany obchodních řetězců, se zákazníci rozhodnou pro kvalitu a budou i nadále vyhledávat produkty Klasa, dodal Oldřich Černoch, ředitel fondu. V průběhu večera proběhlo kromě udělení značky Klasa rovněž slavnostní předání certifikátů Potravinářské komory ČR Český výrobek a dále vyhlášení výsledků soutěže O nejoblíbenější výrobek Klasa za rok na prvním a třetím místě se umístil Selský jogurt bílý a Bio selský jogurt bílý výrobce Hollandia, Karlovy Vary a druhé místo získal Míša od společnosti Unilever ČR. O výsledcích soutěže o nejoblíbenější výrobek Klasa rozhodlo téměř 29 tisíc spotřebitelů, kteří se aktivně zapojili do hlasování. (mi) Značka má vliv i na rozvoj firmy Podle dotazníkového šetření má logo Klasa na výrobcích pozitivní vliv na prodeje výrobků, které zvyšuje minimálně o 15 procent, a to i v období ekonomické krize. Toto hodnocení uvedlo v průzkumu plných 76 procent respondentů. Dvě třetiny výrobců uvádějí, že chtějí usilovat o získání loga i na další produkty. Pozitivní přínos pro výrobce určitě představuje i rostoucí zájem řetězců o výrobky s touto značkou. Uvedli to zástupci Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) na nedávném setkání držitelů této značky z Ústeckého kraje. Pozitivně hodnotí značku Klasa i výrobci potravin, kteří se 10 Příspěvky zasílejte na adresu: Kollárova 12, Ústí nad Labem, PSČ nebo em:

11 zúčastnili nedávného setkání v Praze, a svými produkty si získali nejednoho zákazníka. Mezi držiteli značky Klasa je i Bohušovická mlékárna. Do mlékárny se denně dováží kolem 55 tisíc litrů syrového mléka, které se okamžitě zpracovává. Mléko z tanků pak míří k pasterizaci. Z něj se dále vyrábí smetana, odstředěné mléko na tvarohy či plnotučné mléko na jogurty a další, popsal obchodní ředitel Bohušovické mlékárny Aleš Král s tím, že z jejich portfolia získalo prestižní ocenění kvality potravin Klasa 15 výrobků. Připomněl, že proto, aby mlékárna mohla uspět na současném trhu, musí velmi rychle reagovat na změny v poptávce spotřebitelů. I proto se výrazně orientujeme jak na inovaci našeho výrobního portfolia, tak i inovaci obalů a designu, dodal Král. Značka kvality Klasa se objevuje od roku 2003, kdy byly na výstavě Země živitelka předány první slavnostní certifikáty. Je udělována ministrem zemědělství a spravována oddělením marketingu SZIF, jehož povinností je i administrace a marketingová p o d p o r a z n ač ky. K la sa je propůjčována na tři roky pouze prověřeným p otravinář ským výrobkům, které současně splňují kvalitativní kritéria i příslušné normy ČR a EU. Požadavky pro udělení značky Klasa jsou přísnější n e ž b ě ž n é h y g i e n i c k é a potravinářské normy. Navíc se tyto výrobky odlišují alespoň jedním kvalitativním ukazatelem, svým specifickým rysem. Ocenění národní značkou Klasa získalo již 1345 výrobků od 228 českých a moravských výrobců. (mim) Porada předsedů regionální sekce Čechy II organizací na tradiční poradě předsedů, která byla zaměřena na poskytnutí informací z chystané novely Zákoníku práce, oblasti ekonomické, BOZP a nových výhod pro členy odborového svazu. Porada se již tradičně uskutečnila v podhůří Orlických hor ve Sporthotelu Weldis Dlouhá Ves. Poprvé se akce zúčastnili i zástupci bývalého regionu střední Čechy, kteří výborně zapadli mezi bývalé domovské organizace. Tato skutečnost a účast dalších základních organizací, které dosud porady bojkotovaly, přispěla k zamyšlení, kde uspořádat akci v příštím roce. Zájem o akci předčil očekávání a téměř vyčerpal kapacitu ubytovacího zařízení. Program porady byl skutečně naplněný a všechny Potravinář prosinec/2011 přednášky poskytly nové zajímavé informace. Pozitivně vyznívá i dotazníková akce která byla zaměřena na organizační změny, jež proběhly v uplynulém období a zasáhly do života všech základních organizací. Se zájmem byla přijata informace o poskytnutí slevových karet Sphere card pro všechny členy svazu a diskusi rozproudila možnost rekondičních a krátkodobých pobytů s výraznou slevou pro členy svazu v lázních Luhačovice, které se uskuteční v hlavní lázeňské sezóně v roce V diskusi k této možnosti byl nejvíce zmiňován počet poukazů a způsob jejich objednávání. Vzhledem k tomu, že se akce uskutečňuje poprvé, až čas a zájem členů ukáže správnost její volby a vývoj do budoucna. K pobavení účastníků porady přispělo tradiční V pátek v 11 hodin a 11 minut přivítal předseda regionální sekce Čechy II Václav Rohlík zástupce základních Předseda svazu JUDr. Alexander Štěpánek při prezentaci novely Zákoníku práce Příspěvky zasílejte na adresu: Kollárova 12, Ústí nad Labem, PSČ nebo em: 11

12 Účastníci porady v Dlouhé Vsi zápolení v bowlingu, kterého se zúčastnila většina zúčastněných. I když se nám nepodařilo pokořit rekord dráhy, zvítězila nakonec dobrá nálada a radost ze hry. Odměnou za sportovní výkon bylo v e č e r n í p o s e z e n í s p o j e n é s ochutnávkou výrobků mateřských závodů jak v pevném tak i v tekutém skupenství. Tato akce byla velice zdařilá. Potvrdila vzrůstající trend v účasti na poradě předsedů. Plně se ukázalo, že podobná setkání kromě vzdělávání a získávání informací přispívají k výměně zkušeností z práce v jednotlivých základních organizacích, ale i k navazování nových kontaktů. Ve stejném duchu se čtrnáctidenním zpožděním se uskutečnila i druhá porada v rámci regionu, tentokrát v Penzionu Mlýn ve Starých Splavech na břehu Máchova jezera. I v tomto případě byly na poradě zastoupeny organizace, které před reorganizací spadaly pod jiný region. Také zde probíhala živá diskuse nad přednesenými tématy a provedenými organizačními opatřeními. Také zde společné večerní posezení u jednoho stolu s dobrým pohoštěním přispělo k dobré náladě a výměně poznatků o odborové práci i konkrétním vývoji u jednotlivých zaměstnavatelských subjektů. V případě obou porad kazí dobrý dojem neúčast přihlášených zástupců základních organizací. To že člověk onemocní a včas to oznámí je přijatelné a omluvitelné. K zamyšlení však zůstává skutečnost, že i dnes se mezi námi najdou odboráři, kteří se na akci závazně písemně přihlásí, ještě dva dny před akcí potvrdí telefonicky účast a nakonec nepřijedou. Těmto takyodborářům ještě zatím nedochází, že se tak plýtvá s finančními prostředky, které by se daly použít na jinou akci; Nechtějí si také uvědomit, že zbytečně vyhozené finanční prostředky nejsou jenom těch v Praze, ale skládaly se na ně i dřívější generace. Václav Rohlík Bowlingový turnaj v Olomouci 23. září se v olomouckém BowLandu uskutečnil turnaj mezi o d b o r o v ý m i o r g a n i z a c e m i v bowlingu. Turnaje se zúčastnilo celkem 19 hráčů, kteří byli rozděleni do devíti družstev. Zastoupeni byli odboráři i neodboráři z těchto firem: ADM Olomouc, Nestlé Zora Olomouc, Penam Olomouc a Sladovny Soufflet Prostějov. Zahrát a pobavit se došel i bývalý regionalista z Olomouce pan Pavel Pliska. V BowLandu jsme měli vyčleněno v době od 17 do 19 hodin celkem pět drah, takže na každé dráze hrála dvě družstva. Dohodli jsme se na tom, že druhá hra z celkového pořadí bude ta soutěžní a které družstvo v ní získá nejvíce bodů, stane se vítězem turnaje. Každý, a to nejen při soutěžní hře, se snažil co nejpřesněji mířit, dát tu správnou faleš, přiměřeně silnou ránu a přiklonit si trochu štěstí na svoji stranu. Někdo to hrál poprvé, někdo házel už jako profík, někdy se to povedlo a spadly všechny kuželky, jindy zase sjela koule do postranních koryt. Důležité bylo, že všichni zúčastnění se dobře bavili, přišli na jiné myšlenky a oddechli si alespoň na chvíli od všech starostí. A neodborářům, kteří se turnaje zúčastnili, jsme možná nasadili brouka do hlavy, zda by nestálo za to přihlásit se do odborů. Dvě hodiny hry utekly jako voda a tak zbývalo vyhlásit to nejúspěšnější družstvo. Vítězem se stalo družstvo z ADM Olomouc, složené z paní Věry Pobucké a Pavla Mojžíše, kteří 12 Příspěvky zasílejte na adresu: Kollárova 12, Ústí nad Labem, PSČ nebo em:

13 nahráli společně 224 bodů, což je velmi pěkný výkon. Proto jako vítězové si plně zasloužili láhev šampusu. Gratulujeme. Důležité ale bylo, že zde vládla dobrá nálada a chuť pobavit se. Hodu zdar. Petr Dostál Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech, říkávalo se. A se smutnými zprávami je to stejné v horských pustinách se ztratí a zapadnou, mezi lidmi se však šíří a nakonec vždycky, bohužel, zaklepou na vaše či na naše dveře. Tak to bylo i se zprávou, že nás 30. listopadu opustil dlouholetý zapřisáhlý odborář, který řadu let obětavě vedl základní organizaci NOS PPP Bohušovické mlékárny, pan Bohumil Vondráček. Poslední roky už sice trávil, jak se říká, na zaslouženém odpočinku, ale protože do práce to měl doslova přes plot, stejně tam byl víc než častým hostem a potkával se s mladšími spolupracovníky buď při svých jízdách s vysokozdvižným vozíkem, nebo při kolektivním vyjednávání navzdory důchodu se totiž uvolil vykonávat funkci předsedy ZO i nadále, když to předchozí kandidáti vzdali. Náš Bohouš nikdo z blízkých kolegů v odborech mu jinak neřekl nebyl, jako dlouholetý fotbalista, zvyklý vzdávat zápas Až na ten poslední, který pustil zrádnému soupeři příliš, příliš brzy v sedmašedesáti letech. Příspěvky zasílejte na adresu: Kollárova 12, Ústí nad Labem, PSČ nebo em: 13

14 Naši jubilanti Přinášíme další řadu gratulací kolegyním a kolegům z našich potravinářských odborových organizací, kteří na sklonku podzimu a začínající zimy slavili své kulaté či jinak významnější narozeniny. Říjen 2011: GREČL Jan HOVORKOVÁ Danuše KREJČÍK Ondřej KUPKA Miloš LIEBERMANOVÁ Lenka NĚMCOVÁ Věra PETÁKOVÁ Monika POKORNÁ Markéta SEJTKO František ŠILHAN Jan předseda ZO Aroma Praha, a.s. Hrobce hospodářka ZO Ardagh Metal Packaging Czech a.s. Skřivany člen revizní komise ZO Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora - Sedlec člen výboru ZO MADETA a.s. závod Jindřichův Hradec předsedkyně revizní komise ZO Integrovaná střední škola technická Mělník předsedkyně revizní komise ZO K III, spol.s r.o.pekárna Srnín,Český Krumlov předsedkyně ZO Povltavské mlékárny, a.s.příbram hospodářka ZO VITANA BYŠICE předseda ZO MADETA a.s. závod Český Krumlov předseda ZO Vimperská masna a.s. Vimperk Listopad 2011: BRABEC Miroslav člen výboru ZO Plzeňský Prazdroj, a.s. Pivovar Velké Popovice ČERNÁ Anna hospodářka ZO ZŘUD - Masokombinát CZ, a.s. Písek DAUDOVÁ Lenka předsedkyně revizní komise ZO DK OPEN spol.s r.o. Pekárna J.Hradec JELÍNKOVÁ Milada hospodářka ZO Cukrovar Vrbátky a.s. KINDLOVÁ Eva členka výboru ZO Michelské pekárny a.s. Praha 4 KOŘÍNKOVÁ Dagmar předsedkyně revizní komise ZO Ardagh Metal Packaging Czech a.s.skřivany MEDAL Jiří místopředseda ZO Opavia - LU, s.r.o. závod Kolonáda, Mariánské Lázně. ONDRAŠÍK Pavel místopředseda ZO BOHEMIA SEKT,a.s. Vinařství Víno Mikulov SÝKOROVÁ Jarmila hospodářka ZO Karlovarské minerální vody a.s. Kyselka ŠPAČKOVÁ Monika členka výboru ZO Aroma Praha, a.s. Hrobce ZÁBRANSKÝ Pavel předseda ZO Škrobárny Horažďovice a. s. Prosinec 2011: BAŤKA Karel BAUMGARTNEROVÁ Yvona FENCL Aleš HLAVATÁ Andrea JAHODOVÁ Iva KODAY Jan KROUŽEK Jiří předseda ZO PENAM, a.s. Břeclav hospodářka ZO Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. Brno člen výboru ZO Budějovický Budvar České Budějovice členka výboru ZO Danisco Czech Republic,a.s. Smiřice členka výboru ZO Heineken Česká republika,a.s. Brno člen výboru ZO Moravia Lacto a.s.jihlava předseda ZO MILKTRANS, a.s.české Budějovice a předseda ZO MADETA a.s. závod Jesenice, člen Výboru NOS PPP a člen výboru regionální sekce Čechy I. 14 Příspěvky zasílejte na adresu: Kollárova 12, Ústí nad Labem, PSČ nebo em:

15 ONDRA Miroslav POPELKA Jiří TAUCHMANOVÁ Vladimíra TICHÝ Stanislav TOUPAL Miroslav SVOBODOVÁ Marie člen výboru ZO Moravskoslezské cukrovary, a.s. Hrušovany n. Jevišovkou předseda ZO UNIMILLS a.s. Pardubice členka revizní komise ZO MADETA a.s. závod Jindřichův Hradec místopředseda ZO Povltavské mlékárny, a.s.sedlčany člen výboru ZO UNITED BAKERIES a.s. Pardubice předsedkyně ZO ALMACO a.s. Chrast u Chrudimě V období uplynulých dvou let došlo v našem svazu k velmi výrazným změnám, jak v činnosti svazu jako takové, tak i v organizačních a personálních záležitostech. K těmto změnám patří i odchody do důchodů našich dlouholetých spolupracovníků. Z centrály svazu v Praze odchází ke dni paní Naděžda Navrátilová, pracovnice bývalého hospodářsko-finančního oddělení. Touto cestou ji chceme jménem všech našich odborářů poděkovat za odvedenou práci pro členskou základnu a rozloučit se verši: Plus, mínus a násobení, byla dřina celodenní, procenta a odvody, byly někdy závody. Takhle to šlo dlouhé roky, teď namířilas správně kroky. Rychle spěchej za rodinou, ta udrží Tě dále činnou. Až Ti chvilku zbyde čas, přijď podívat se mezi nás. Rádi Tě vždy uvidíme Kolegové, Kolegyně Příspěvky zasílejte na adresu: Kollárova 12, Ústí nad Labem, PSČ nebo em: 15

Vinařský věstník. Obsah: Informace z ledna. Pro Vinařský fond zpracoval

Vinařský věstník. Obsah: Informace z ledna. Pro Vinařský fond zpracoval Pro Vinařský fond zpracoval Informace z ledna Vinařský věstník 2 2014 Obsah: Dopis předsedy sv ČR 2 Z MZe 2 Z PK ČR 3 Z AK ČR 12 Z publikace 20 let Národního programu konzervace a využívání genetických

Více

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 7/2009 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 7/2009 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD Revue POTRAVINÁŘSKÁ ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD 7/2009 e d i t o r i a l 3 VÁŽENÍ NAŠI ČTENÁŘI, letošní rok plný shonu a obav z něj se chýlí ke konci. Na jeho přesnější hodnocení

Více

Potravinářský zpravodaj

Potravinářský zpravodaj Potravinářský zpravodaj Potraviny přes internet Stále více z nás si zvyká na nákupy přes internet. U žen převažují objednávky oblečení, u mužů elektrotechniky. Během maximálně tří týdnů pošťák Ondra jako

Více

u tohoto zboží jen loni činil 16 miliard Kč. Na druhou stranu se zvyšuje i přebytek zahraničního obchodu se stroji a auty, které jsou

u tohoto zboží jen loni činil 16 miliard Kč. Na druhou stranu se zvyšuje i přebytek zahraničního obchodu se stroji a auty, které jsou POTRAVINÁŘ ČSSD i ANO chtějí potravinovou soběstačnost ČR Sociální demokracie i hnutí ANO se budou zasazovat o potravinovou soběstačnost ČR. Možní koaliční partneři jsou také pro zjednodušení procesu posuzování

Více

V popředí zleva Ing. Jaroslav Camplík, prezident PK ČR, Ing. Hynek Strnad a Ing. Stanislav Coufal, viceprezidenti PK ČR Z valné hromady PK ČR

V popředí zleva Ing. Jaroslav Camplík, prezident PK ČR, Ing. Hynek Strnad a Ing. Stanislav Coufal, viceprezidenti PK ČR Z valné hromady PK ČR L I S T P O T R A V I N Á Ř S K É K O M O R Y Č E S K É R E P U B L I K Y Potravinářský FEDERACE VÝROBCŮ POTRAVIN, NÁPOJŮ A ZPRACOVATELŮ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE zpravodaj Číslo 6 Ročník V 15. června 2004 Cena

Více

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 1/2012 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 1/2012 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD Revue POTRAVINÁŘSKÁ ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD 1/2012 e d i t o r i a l 3 Vážení naši čtenáři, v téměř každém loňském vydání časopisu Potravinářská Revue jsem se ve svém editorialu

Více

Od žní na konferenci Severní Amerika EU

Od žní na konferenci Severní Amerika EU AGRO_srpen_noviny.qxd 8/13/07 5:39 PM Stránka 1 Interspar nesplňuje podmnínky zákona o potravinách Strana 3 Renezance konopí a jeho návrat na česká pole Strana 21 Genetika pomáhá indickým farmářům k lepším

Více

Náš obor v ČR poroste

Náš obor v ČR poroste NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY - jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více

ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI A ZACHOVÁNÍ BRAMBOR NA ČESKÝCH POLÍCH, VÍCE V PŘÍSPĚVKU MILOSLAVA CHLANA. str. 24

ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI A ZACHOVÁNÍ BRAMBOR NA ČESKÝCH POLÍCH, VÍCE V PŘÍSPĚVKU MILOSLAVA CHLANA. str. 24 MVDr. MILAN MALENA, ústřední ředitel Státní veterinární správy JE PŘESVĚDČEN O POTŘEBĚ PŘÍSNÝCH KONTROL, KTERÉ DÁLE PROHLUBUJÍ OCHRANU SPOTŘEBITELŮ str. 8 ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI

Více

Hypoteční specialisté v roce 2009

Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 1 Obsah OBSAH Poslání, vize, krédo, hodnoty 02 04 Profil 06 08 12 14 19 24 30 32 36 39 Rok ve zkratce Rozhovor s představenstvem Statutární

Více

ROČNÍK 17 CENA 6 Kč 8. 12. 2010. Dneska my zítra vy ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB

ROČNÍK 17 CENA 6 Kč 8. 12. 2010. Dneska my zítra vy ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB 6 ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROČNÍK 17 CENA 6 Kč 8. 12. 2010 PŘEČTĚTE SI: Dneska my - zítra vy str. 1 Připojte se i vy k petici.... str. 2 Do

Více

Tůma: ČR může v příštích letech růst dvakrát rychleji než EU

Tůma: ČR může v příštích letech růst dvakrát rychleji než EU L I S T P O T R A V I N Á Ř S K É K O M O R Y Č E S K É R E P U B L I K Y Potravinářský FEDERACE VÝROBCŮ POTRAVIN, NÁPOJŮ A ZPRACOVATELŮ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE zpravodaj Číslo 5 Ročník V 11. května 2004 Cena

Více

Jsem proti dotačnímu prostředí!

Jsem proti dotačnímu prostředí! Praktický průvodce světem podnikání cz 01 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 1 / ročník 9, leden 2008 Na auta umíme vyrobit všechno strana 20 Josef Rakoncaj

Více

Mezníky v činnosti Potravinářské komory ČR v roce 2006

Mezníky v činnosti Potravinářské komory ČR v roce 2006 Číslo 1 Ročník VIII 9. ledna 2007 Cena 16 Kč Vážení čtenáři, na straně č. 5 Vám přinášíme odpovědi na 2 aktuální otázky od Ing. Františka Sládka, CSc., vrchního ředitele úseku potravinářských výrob MZe

Více

Ke smlouvě cestou kompromisů

Ke smlouvě cestou kompromisů Alexandr Vondra místopředseda vlády pro evropské záležitosti si v EU váží ducha spolupráce Evropan, str. 5 Iva Holmerová předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti ČSL JEP píše o nových

Více

Vážení čtenáři, Vážení čtenáři, na stranách č. 4 5 Vám přinášíme informace o dalších výrobcích, které byly oceněny Národní značkou kvality KLASA

Vážení čtenáři, Vážení čtenáři, na stranách č. 4 5 Vám přinášíme informace o dalších výrobcích, které byly oceněny Národní značkou kvality KLASA Číslo 1 Ročník IX 8. ledna 2008 Cena 16 Kč Vážení čtenáři, na stranách č. 4 5 Vám přinášíme informace o dalších výrobcích, které byly oceněny Národní značkou kvality KLASA Třeboňský kapr a další Třeboňský

Více

Jednak proto, že letošní ročník vzhledem k proběhlému veletrhu MBK při Salimě v Brně byl pouze jednodenní a takový má především

Jednak proto, že letošní ročník vzhledem k proběhlému veletrhu MBK při Salimě v Brně byl pouze jednodenní a takový má především Číslo 7 Ročník VII 11. července 2006 Cena 16 Kč Vážení čtenáři, na straně č. 7 Vám přinášíme zpravodajství ze Dnů chleba 2006. Společně Andrej Babiš, majitel společnosti Agrofert Holding, a. s., hovořil

Více

Paní poslankyně, jeden náš bývalý poslanec EP vás označil za nejaktivnější

Paní poslankyně, jeden náš bývalý poslanec EP vás označil za nejaktivnější Článek o chytrých řešeních manipulační techniky společnosti Toyota najdete na str. 23. www.toyota-forklifts.cz Ročník Roãník 12 15 č. ã. 5/2011 5/2008 Informace pro top management / náklad / cílená 16

Více

Budoucnost ãeského venkova

Budoucnost ãeského venkova 5 / 2008 Zpravodajsk mûsíãník pro státní správu a podnikatele Budoucnost ãeského venkova rozhovor s Petrem Gandalovičem Nelehk osud vládní koalice Vláda chce usnadnit podnikatelům administrativu Stavebnictví

Více

Potravinářský zpravodaj

Potravinářský zpravodaj Potravinářský zpravodaj Příloha v tomto vydání Číslo 2 Ročník XIV 5. března 2013 Cena 28 Kč Kvůli konině se testuje na DNA V polovině ledna, kdy několik supermarketů ve Velké Británii zjistilo, že prodávají

Více

upřednostňovat tradiční základní potraviny mléko, chleba, housky, zeleninu a naopak spotřeba masa a ovoce klesá. Při tomto trendu je

upřednostňovat tradiční základní potraviny mléko, chleba, housky, zeleninu a naopak spotřeba masa a ovoce klesá. Při tomto trendu je POTRAVINÁŘ Čeští potravináři v roce 2013 Obecné klima krize a nutnost šetřit, rostoucí dovozy, tlak na snižování cen výrobců, vysoké DPH, negativní obraz českých potravin a potravinářů v médiích, i tak

Více

V říjnu loňského roku jsem se na stránkách Potravinářského

V říjnu loňského roku jsem se na stránkách Potravinářského Číslo 7 Ročník IX 8. července 2008 Cena 16 Kč Vážení čtenáři, na straně č. 10 Vám přinášíme informace o akci Dny chleba 2008. Obilí bude dost, přesto nezlevní Žně se blíží a s nimi i očekávání výše úrody

Více

Poděkování nejlepším za zarážku. Většinový akcionář diskutoval v rafineriích. naše. plně n ové i nformace. Napříč skupinou. » Aktualita.

Poděkování nejlepším za zarážku. Většinový akcionář diskutoval v rafineriích. naše. plně n ové i nformace. Napříč skupinou. » Aktualita. ú uni plně n ové i nformace naše Spustili jsme zábavné vzdělávací stránky www.zazijchemii.cz 3 číslo ročník 6 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol březen 2012 Nová struktura vodního hospodářství str. 2

Více

Potravinářský zpravodaj

Potravinářský zpravodaj Potravinářský zpravodaj Krize si žádá i mimořádná opatření Světová hospodářská krize na nás denně kouká z novin, obrazovky a slyšíme o ní doslova na každém kroku. Během nejsilnější zemědělské demonstrace

Více

Agrární Obzor. Mladí přebírají štafetu sedláctví. Téma měsíce Osiva, stroje na zpracování půdy a setí strana 24

Agrární Obzor. Mladí přebírají štafetu sedláctví. Téma měsíce Osiva, stroje na zpracování půdy a setí strana 24 Agrární Obzor MAGAZÍN PRO ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOV 1 2015 Téma měsíce Osiva, stroje na zpracování půdy a setí strana 24 Mladí přebírají štafetu sedláctví V řadě komodit ztratila ČR soběstačnost Novinky

Více

za dané sekce, včetně odborníků z řad zaměstnanců kanceláře Unie.

za dané sekce, včetně odborníků z řad zaměstnanců kanceláře Unie. Na veletrh do Hanoje přihlášky do 12. září Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (8/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz Vzhledem k probíhajícím dovoleným ve firmách

Více

specializací... Víte, chybí hlavně pravidelné

specializací... Víte, chybí hlavně pravidelné NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (1/2013) www.iprosperita.cz

Více

Co a kdy pít!! Řada spotřebitelů. neuvědomuje rozdíly mezi jednotlivými druhy balených vod a z neznalosti o jejich významu pro zdraví jen málokterý

Co a kdy pít!! Řada spotřebitelů. neuvědomuje rozdíly mezi jednotlivými druhy balených vod a z neznalosti o jejich významu pro zdraví jen málokterý Číslo 8 Ročník VII 8. srpna 2006 Cena 16 Kč GMO-free? Vždy, když dostanu nějakou zprávu od českých aktivistů Greenpeace, se zájmem pročítám text a hledám určitá fakta, která by mne přesvědčila o hodnověrnosti

Více

Vlády zemí eura musí zastavit plýtvání v příznivých dobách

Vlády zemí eura musí zastavit plýtvání v příznivých dobách L I S T P O T R A V I N Á Ř S K É K O M O R Y Č E S K É R E P U B L I K Y Potravinářský FEDERACE VÝROBCŮ POTRAVIN, NÁPOJŮ A ZPRACOVATELŮ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE zpravodaj Číslo 10 Ročník V 12. října 2004 Cena

Více

Flexibilní trh práce podpoří ekonomiku

Flexibilní trh práce podpoří ekonomiku NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (3/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz

Více