GE Power & Water Water & Process Technologies. Řešení pro zpracování a úpravu vody pro potravinářský průmysl a výrobu nápojů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GE Power & Water Water & Process Technologies. Řešení pro zpracování a úpravu vody pro potravinářský průmysl a výrobu nápojů"

Transkript

1 GE Power & Water Water & Process Technologies Řešení pro zpracování a úpravu vody pro potravinářský průmysl a výrobu nápojů

2 Již více než století poskytuje GE trvale udržitelná řešení, která pomáhají zákazníkům po celém světě k řešení nejnaléhavějších globálních problémů současnosti. Dnes se tomuto závazku nadále věnuje divize Water & Process Technologies společnosti GE Power & Water. Myslíme do budoucna a jsme předními inovátory při vývoji řešení recyklace vody, čištění odpadních vod a úpravy vod, která naši zákazníci potřebují pro účinnější a výnosnější provoz za současného snížení jejich dopadu na životní prostředí. Naším cílem je napomáhat prosperitě průmyslu a společnosti. Věnujeme se aktualním problémům současnosti Voda je jednou z nejrozšířenějších surovin v potravinářském průmyslu a při výrobě nápojů. Zachování její kvality představuje zásadní úkol v každé fázi výroby, a to včetně čištění, vaření, praní, fermentace, odpařování, sterilizace a pasterizace. Zpracovatelské operace také vyžadují zvláštní pozornost při řešení problémů, jako jsou nánosy, koroze, pěnění a růst bakterií. Taktéž je třeba dbát opatrnosti při odvodnění, čiření, čištění mimo linku a při dalších postupech. Přísné vládní předpisy platí pro kvalitu vody v kařdém místě závodu a produkty úpravy musí být schváleny pro aplikace primárního a sekundárního přímého kontaktu s potravinami. Zároveň je nutné zaručit soulad se stále náročnějšími předpisy na kvalitu vypouštěné vody. GE chápe, že potravinářský průmysl a výroba nápojů má rozmanitou škálu potřeb úpravy vody, které vyžadují, aby programy úpravy pomáhaly zajistit bezproblémový chod nákladného vybavení, to vše při maximálním výkonu a za snížení provozních nákladů na vodu a energie, to vše za současného splnění celostátních a regionálních předpisů.

3 Finanční a environmentální řízení Rozumíme výzvám a známe příležitosti potravinářského průmyslu a průmyslu výroby nápojů. GE, jako strategický obchodní partner, poskytuje komplexní technická řešení, která pomáhají řídit a zlepšovat vodní zdroje. Od snížené spotřeby vody k vyšší produktivitě poskytujeme řešení, která řídí vaši činnost finančně i environmentálně. Technologie a řešení GE je jedním z předních světových dodavatelů programů na zpracování a úpravu vody jak pro velké průmyslové závody, které vyrábějí cukr, škrob a etanol ve velkém, tak i pro potravinářské závody z oblasti konzervárenství, mrazírenství a stáčení do lahví. Naše odborné znalosti vycházejí z hloubky a rozhledu naší pokrokové chemické a procesní technologie, ze znalostí našich systémů a aplikací a také z rozsáhlých zkušeností v oblasti průmyslu. Tato řešení pro celé závody týkající se zpracování a úpravy vody jsou dodávána do potravinářských závodů a závodů na výrobu nápojů po celém světě: Užitková řešení,která zahrnují moderní chemickou technologii pro kotelní a chladicí systémy ke zlepšení produktivity závodu při současné ochraně majetku a zlepšování energetické účinnosti. Řešení přísad do vody od mikrofiltrace po reverzní osmózu. Membránová technologie společnosti GR zajišťuje dosahování trvalých standardů kvality, které chrání vaši obchodní značku. Chemikálie pro membránové procesy a služby přímo na pracovišti společnosti GE udržují optimální funkčnost vašeho membránového systému. Kompletní sada on -line a off -line řešení pro monitorování a informační systémy, např. TrueSense* a PaceSetter Platinum pro optimalizaci výkonu a ochranu majetku. Kompletní portfolio chemikálií pro zpracování potravin ke zlepšení operací, jako jsou regulace nánosů a koroze, pesticidy, regulace pěny, lepší obnova sušiny, modifikátory viskozity, zdokonalený jas a výrobky speciálně určené k offline čištění. Mobilní vodárenský vozový park GE -největší na světě -splňuje požadavek na místní úpravu vody v případě nouze, umožňuje krátkodobý pronájem a dlouhodobý outsourcing. Nakládání s odpadními vodami a opětovné využití vody: Integrovaná řešení nakládání s odpadními vodami a opětovné využití vody pro recyklaci, zpracování a recyklaci. GE je přední společností pokud se týče řešení membránového bioreaktoru pro potravinářský průmysl. Potravinářské membrány a elektrodialýza poskytují pokroková řešení pro potravinářskou separaci, koncentraci, purifikaci, acidifikaci a deacidifikaci. Úpravy ve sterilizátoru a pasterizátoru udržují potravinové balíčky a zpracovatelské zařízení bez nánosů, zajišťují mikrobiologickou kontrolu a chrání zařízení před vodním kamenem a korozí.

4 Případová studie potravin a nápojů Případová studie GE a Frito spolupracují na snížení dopadu na životní prostředí Závod Casa Grande společnosti Frito Lay v Arizoně byl jedním ze 40 závodů, který si v roce 2007 vybrala firma Frito Lay pro demonstraci nulového dopadu na životní prostředí. Závod, postavený v roce 1984, s výrobní plochou m2, vyrábí bramborové lupínky Lay s, kukuřičné lupínky Fritos, Tostitos tortilla chips, Doritos tortilla chips a sýrové Cheetos snacks. Cílem společnosti je nezanechat jedinou stopu, což znamená, že energie musí primárně pocházet z obnovitelných zdrojů, v tomto případě solárních, a že voda se zásadně recykluje. Závod byl uveden do chodu v létě Řešením pro zařízení Casa Grande byl membránový bioreaktor ZeeWeed* společnosti GE a systém reverzní osmózy. ZeeWeed podvodní ultrafiltrační (UF) membránové technologie jsou navrženy pro konkrétní aplikace k zajištění vysoce ekonomického systému tak, aby splňoval potřeby zákazníka. Tvoří fyzickou bariéru proti běžným kontaminantům, minerálům, bakteriím a virům. Tyto systémy se jednoduše provozují, nabízejí současně nejvyšší tolerance pevných částic a nízký dopad, což snižuje kapitálové náklady. UF membrány také produkují přísun reverzní osmózy (RO), která zlepšuje spolehlivost RO membrány, její výkon a životnost. Technologie ZeeWeed* v Casa Grande upravují a recyklují denně galonů odpadní vody z procesu výroby bramborových lupínků, která se znovu použije jako oplachová voda, voda na mytí a také na zavlažování. Ostatní aspekty systému zahrnují solární energii, kotel na biomasu a nulovou zavážku. Toto řešení pomohlo závodu dosáhnout cílů na obnovu energie a recyklované vody, které zahrnovaly také devadesátiprocentní snížení spotřeby vody a elektřiny. Závod je uznáván jako první existující pracoviště na výrobu potravin ve Spojených státech, kterému se podařilo získat zlatý certifikát LEED EB. Je také jedním z mála ve Spojených státech, kde se biologicky čistí odpadní voda, která je rovnou po úpravě znovu použita při výrobě potravin. V roce 2010 byla firmám GE a Frito Lay udělena Výroční cena za ochranu životního prostředí od organizace Global Water Intelligence za závod Casa Grande. Případová studie GE maximalizuje účinnost vody pro významného plniče lahví Významný plnič lahví sycených nealkoholických nápojů a lahvové vody se sídlem na severozápadě Spojených států mnoho let důvěřoval GE a odebíral vysoce kvalitní technologie úpravy vody, jako jsou systémy ultrafiltrace a reverzní osmózy. S tak velkými objemy vody, které jejich výrobek vyžadoval, chtěl plnič lahví snížit podíl galonů napájecí vody, potřebné na galon vyrobeného produktu. GE navrhla recyklační systém, který dokázal zpracovat odtok z činností mnoha jednotek a recyklovat upravenou vodu k přítoku do vodní čističky. Začleněním tohoto systému recyklace vody do operací využívajících vodu umožnilo tomuto výrobci realizovat více než 90% účinnosti celkové spotřeby vody. GE úspěšně realizovala řešení pro tohoto zákazníka, aby mohl uskutečnit svoje cíle co do účinnosti hotových výrobků.

5 Případová studie Díky opětovnému používání vody ušetřila White Energy USD za rok. Kansaský závod firmy White Energy ve měste Russel produkuje od roku 2001 zhruba 10 milionů galonů ( m3) etanolu ročně. Tento závod hraje důležitou roli při napomáhání Spojeným státům dosáhnout jejich cíle z roku 2007 nazvaného Dvacet v deseti, jehož posláním je v příštích deseti letech nahradit 20 procent celonárodní spotřeby benzínu etanolem. Závod White Energy, podobně jako většina zařízení na výrobu etanolu ve Spojených státech, se nachází v těsném sousedství čirokových a kukuřičných polí, které poskytují primární přísady pro výrobu etanolu. Kromě upotřebení jako výchozího produktu, je velké množství vody zapotřebí také ke konverzi biomasy na etanol. Kansaský závod společnosti White Energy v Russel vyčerpá denně až galonů (2 271 m3) vody z městského zdroje, tedy okolo třetiny celkové denní potřeby vody této malé komunity čítající lidí. Jelikož v roce 2006 muselo město čelit rozsáhlému suchu, začala společnost White Energy společně s městem Russel pracovat na nalezení způsobu opětovného využití vody a redukci spotřeby závodu, čerpajícího ze stále omezenější městské vodní zásoby. Bohaté portfolio GE nabídlo White Energy příležitost k vytvoření integrované strategie recyklace a chemické úpravy vody, které by nejen pomohlo výrobci etanolu vodu recyklovat, ale také by snížilo provozní náklady a přineslo výhody životnímu prostředí. Tým GE navrhl řešení recyklace vody, které by obnovilo odpadní vodu z výrobního procesu etanolu a recyklovalo upravený odtok jako vodu pro chladící věže závodu. Tým během devíti měsíců dokončil zkušební provoz, návrh, konstrukci a uvedení do provozu systému recyklace vody a začátkem srpna 2006 byl již systém v plném provozu. Několikastupňový proces zahrnoval ultrafiltrační předúpravu, která měla nejprve virtuálně odstranit veškeré uložené pevné látky z odpadního toku. Dalším krokem bylo rozpuštění membránovým filtrem reverzní osmózy (RO) GE kontaminanty, výsledkem čehož byla produkce velmi kvalitní odtokové vody, která se znovu využívá v chladících věžích závodu. Byl instalován i další RO systém společnosti GE na výrobu vysoce kvalitní vody pro napájení kotlů. Případová studie GE diagnostikuje příčinu problému rezivění pasterizátoru Významná evropská mlékárenská společnost používala ve svém výrobním závodě hydrostatické autoklávy ke sterilizaci lahví a plechovek od kondenzovaného mléka. Tyto relativně velké autoklávy však začaly výrazně korodovat a měly i jiné potíže s úpravou vody. Hrozilo nebezpeční totálního zchátrání zařízení, jehož náhrada by stála miliony. Konkurenční společnost, zabývající se úpravou vody, se pokoušela problém vyřešit aplikací korozního inhibitoru na bázi fosfátu zinku. Tento pokus se nezdařil a jeho následkem byly nákladné opravy jednoho ze dvou autoklávů. Až do vyřešení problému s druhým autoklávem by byly zapotřebí podobné opravy. GE úzce spolupracovala s týmem mlékárenské společnosti při sběru základních informací, díky kterým se podařilo označit příčinu a mechanismus koroze. Údaje ukázaly, že rozdíly ve vodním ph způsobilo selhání původní úpravy, což vedlo ke korozi. Když bylo ph vysoké, došlo k neřízenému vytvoření nánosu a ke ztrátě aktivního inhibitoru koroze. Nízké ph způsobilo rozpuštění ochranných vrstev a korozi nechráněných kovových povrchů. Parní kondenzát během procesu sterilizace rozředil vodu, což vedlo k pomalé redukci zásaditosti vody. Netěsné lahve na mléko také přispěly ke snížení ph vody. Strategie úpravy GE vyústila ve změnu korozního inhibitoru FoodPro, kdy bylo upraveno ph a zásaditost napájecí vody žíravinou. GE zapojila směs povrchově aktivních činidel, díky kterým zůstaly kovové povrchy bez organického odpadu, který způsoboval lepivé stěny. Speciální řešení polymerové chemie společnosti GE stabilizovalo fosfát a umožnilo vyšší efektivní hladiny PO4 ve vodě.

6 Oddanost udržitelnosti Ecomagination, ekologicky zaměřená iniciativa, je závazek GE k projektování a budování inovačních řešení dnešních environmentálních problémů za současného ekonomického růstu. Dvojnásobná investice do výzkumu a vývoje V roce 2009 investovala GE 1,5 miliardy USD na ekologicky zaměřený výzkum a vývoj iniciativy ecomagination, čímž společnost dosáhla cíle zdvojnásobit naše roční investice do roku 2010 dokonce jeden rok před plánem. GE nadále usiluje o zavádění nových technologií. Proto v roce 2010 GE představuje nový závazek, investovat dalších 10 miliard USD do výzkumu a vývoje iniciativy ecomagination do roku Navýšené výnosy z produktů ekologicky zaměřené iniciativy ecomagination V roce 2009 vzrostly výnosy z iniciativy ecomagination o šest procent na 18 miliard USD, a to navzdory náročnému globálnímu prostředí. GE se nyní soustředí na další růst výnosů z ekologické iniciativy ecomagination, a to dvakrát rychlejší, než jsou celkové výnosy společnosti během příštích pěti let, aby se ekologická iniciativa ecomagination stala ještě významnější součástí celkových prodejů společnosti. Snížení emise skleníkových plynů (GHG) a vylepšení energické efektivity provozu GE snížila GHG emise o 22 procent oproti roku GE zlepšila svoji intenzitu energie o 34 procent oproti roku 2004, čímž překonala svůj cíl na rok 2012 o 30 procent. GE dále snížila svoji intenzitu GHG o 39 procent oproti roku Do roku 2015 GE zlepší intenzitu energie svých operací o 50 procent a sníží svoje absolutní GHG emise o 25 procent (obojí ve srovnání s rokem 2004). Snížení spotřeby vody a zvýšení recyklace vody GE snížila spotřebu vody o 34 procent oproti roku 2006, čímž překonala svůj původní cíl 20 procent do roku Informování veřejnosti GE pokračuje v diskusích, dialozích a komunikaci s cílem zapojit veřejnost do našeho úsilí v oblasti ekologické iniciativy ecomagination. Důvěryhodný obchodní partner Značka GE je synonymem kvality a GE je důvěryhodným globálním partnerem pro velké i malé potravinářské a nápojářské společnosti. S širokou řadou produktů a služeb pomáhají integrovaná řešení GE a unikátní odborné znalosti zvládat a překonávat důležité úkoly ve stále se rozvíjející oblasti při současném zajištění odpovědné a udržitelné úspory zdrojů, kterou naši zákazníci po celém světě očekávají. Prostřednictvím inovací, přelomových technologií a specializovaných týmů světových odborníků vám pomůžeme úspěšně soutěžit -a vyhrát -v současném potravinářském průmyslu a průmyslu výroby nápojů. Můžeme pomoci zákazníkům potravinářského průmyslu a průmyslu výroby nápojů: dodržovat předpisy týkající se životního prostředí poskytnout bezpečná a zdravá pracoviště optimalizovat výrobu maximalizovat výtěžky zajistit ochranu majetku snižovat náklady na výrobu zlepšovat a/nebo udržovat kvalitu výrobků získávat hodnotné produkty

7

8 Přečtěte si, jak GE pomáhá zákazníkům vyřešit jejich největší problémy na adrese GE Power & Water Water & Process Technologies Global Headquarters 4636 Somerton Road Trevose, PA USA Tel Vyhledejte kontakt ve vašem okolí na klepnutím na Kontaktujte nás (Contact Us). * Obchodní známka General Electric Company; může být registrována v jedné nebo více zemích. Informace zde uvedené mohou bez upozornění podléhat změnám a jsou poskytovány pouze pro obecnou představu. Rozměry a výkonnost systémů, produktů a služeb se mohou lišit. Obrázky jsou pro ilustrační účely a ne ve skutečném měřítku. Všechny zákonné povinnosti jsou výhradně podle smluvních dokumentů. Nic uvedeného zde nevytváří zastoupení, záruku ani závazek. 2011, General Electric Company. Všechna práva vyhrazena. GEA18584-CZ (12/2011)

Alfa Laval - Podklady pro vytápění a chlazení. verze 2013

Alfa Laval - Podklady pro vytápění a chlazení. verze 2013 Alfa Laval - Podklady pro vytápění a chlazení verze 2013 Obsah 1. Představení společnosti Alfa Laval 2. Kontakty 3. Teorie přenosu tepla 4. Aplikace systémů vytápění 5. Aplikace přípravy teplé vody 6.

Více

VÝROBA PLOCHÉHO SKLA A KONKURENCESCHOPNÉ NÍZKOUHLÍKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V EU. VÝKONEM, UDRŽITELNOSTÍ a SCHOPNOSTMI k nízkouhlíkové budoucnosti EU

VÝROBA PLOCHÉHO SKLA A KONKURENCESCHOPNÉ NÍZKOUHLÍKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V EU. VÝKONEM, UDRŽITELNOSTÍ a SCHOPNOSTMI k nízkouhlíkové budoucnosti EU VÝROBA PLOCHÉHO SKLA A KONKURENCESCHOPNÉ NÍZKOUHLÍKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V EU VÝKONEM, UDRŽITELNOSTÍ a SCHOPNOSTMI k nízkouhlíkové budoucnosti EU Překlad do češtiny zajistila Asociace sklářského a keramického

Více

Tetra Pak Magazine AT.CZ.HU.SK 2/2011 Téma: Udržitelný rozvoj

Tetra Pak Magazine AT.CZ.HU.SK 2/2011 Téma: Udržitelný rozvoj Tetra Pak Magazine AT.CZ.HU.SK 2/2011 Téma: Udržitelný rozvoj 1 Obsah Udržitelný rozvoj 4 7 Tetra Pak Magazine AT. CZ. HU. SK. Editorial Vážení obchodní přátelé, není vůbec náhoda, že vydání časopisu.for

Více

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by:

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by: IEE Project BiogasIN Materiál pro Českou republiku Seminář pro administrativní sektor o realizaci projektů výroby a využití bioplynu D.3.4.3, WP 3 Česká bioplynová asociace, o.s. (CzBA) Za přispění Henning

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti

Zpráva o společenské odpovědnosti Zpráva o společenské odpovědnosti 2009 2009 O společnosti 2 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Dosažené výsledky v roce 2009 6 Podpora odpovědné konzumace alkoholu 8 Minimalizování dopadů na životní prostředí

Více

Udr žiteln Zpráva za rok 2014 ost

Udr žiteln Zpráva za rok 2014 ost Udr iteln st Zpráva za rok 2014 Značku Parker najdete všude, kde se něco pohybuje. Poskytujeme vysoce přesná inženýrská řešení pro širokou škálu aplikací v oblasti mobility, průmyslu a letectví. S ročními

Více

Zvyšování výkonnosti. Servisní služby Alfa Laval

Zvyšování výkonnosti. Servisní služby Alfa Laval Zvyšování výkonnosti Servisní služby Alfa Laval Zvýšení výkonnosti Stejně jako nové auto potřebuje servis a pravidelnou údržbu, i technická zařízení potřebují odpovídající péči, aby mohla po celou dobu

Více

Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008. ArcelorMittal Ostrava

Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008. ArcelorMittal Ostrava Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008 ArcelorMittal Ostrava Obchodní jméno: ArcelorMittal Ostrava a.s. Adresa: Ostrava, Kunčice, Vratimovská č.p. 689, PSČ 707 02 Česká republika IČ: 45193258

Více

Život v budoucnosti Udržitelné technologie, které mohou zachránit naši budoucnost

Život v budoucnosti Udržitelné technologie, které mohou zachránit naši budoucnost Život v budoucnosti Udržitelné technologie, které mohou zachránit naši budoucnost Vzdělávací sada chemgeneration.com Úvod Vážení čtenáři, pravděpodobně se také denně držíte konceptu udržitelného rozvoje,

Více

Úvodní slovo jednatelů

Úvodní slovo jednatelů Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo jednatelů 4 Profil Společnosti 4 Základní informace 5 Společníci 6 Údaje o dozorčích a statutárních orgánech 6 Dozorčí rada 7 Jednatelé Společnosti 8 Správa a

Více

Obsah ZPRÁVA O TRVALE UDRŽITELNÉM ROZVOJI 2011. Odpovědně pro budoucí generace. Obsah

Obsah ZPRÁVA O TRVALE UDRŽITELNÉM ROZVOJI 2011. Odpovědně pro budoucí generace. Obsah Zpráva o trvale udržitelném rozvoji 2011 Obsah Plzeňský Prazdroj si klade za cíl rozvíjet své podnikání tím správným směrem. Dosahujeme co největší úspěch, abychom mohli naplňovat očekávání našich spotřebitelů,

Více

update ArcelorMittal Europe Flat Products

update ArcelorMittal Europe Flat Products ArcelorMittal Europe Flat Products update Zákaznický časopis Květen 2014 TransCanada Corporation 04 Pevnost oceli krása designu 06 Třetí generace AHSS je již k dispozici 12 Oáza na moři 16 Ocel přirozená

Více

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover Udržitelný rozvoj s materiály Isover obsah Slovo úvodem 3 Zaměření společnosti Saint-Gobain, strategie a cíle 3 Skupiny Saint-Gobain... 6 Principy, které nás spojují... 6 Saint-Gobain Construction Products

Více

Alternativní palivo. Energie. Energetické využití odpadů. Snížení Odborné znalosti. Elektřina. Náklady. Komunální Slunce

Alternativní palivo. Energie. Energetické využití odpadů. Snížení Odborné znalosti. Elektřina. Náklady. Komunální Slunce Alternativní palivo Syntetický plyn N Ekologické 2 Dřevo Pára Bezpečné Spolehlivé Lidé Odpad CO 2 Bioplyn O Energie 2 Spalování Zlepšovat Fotovoltaika Zplyňování Obohacení Biomasa legislativa Energetické

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Hodnocení strategie udržitelného rozvoje.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Hodnocení strategie udržitelného rozvoje. KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.12.2005 KOM(2005) 658 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Hodnocení strategie udržitelného rozvoje Akční platforma CS CS SDĚLENÍ

Více

(Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ. PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. března 2014 o přijetí víceletého pracovního programu LIFE na období 2014 2017

(Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ. PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. března 2014 o přijetí víceletého pracovního programu LIFE na období 2014 2017 17.4.2014 Úřední věstník Evropské unie L 116/1 II (Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. března 2014 o přijetí víceletého pracovního programu LIFE na období 2014 2017 (Text

Více

Hřeje Vás čistá energie. Výroční zpráva 2011

Hřeje Vás čistá energie. Výroční zpráva 2011 Hřeje Vás čistá energie Výroční zpráva 2011 Obsah Vybrané ukazatele 6 Úvodní slovo jednatelů 8 Profil Společnosti 10 Hlavní procesy 12 Zařízení a technologie k jejich zabezpečení 13 Zaměstnanci klíčový

Více

ZELENÁ KNIHA. Osvětlení budoucnosti. Jak urychlit zavádění inovativních technologií osvětlení

ZELENÁ KNIHA. Osvětlení budoucnosti. Jak urychlit zavádění inovativních technologií osvětlení EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.12.2011 KOM(2011) 889 v konečném znění ZELENÁ KNIHA Osvětlení budoucnosti Jak urychlit zavádění inovativních technologií osvětlení ZELENÁ KNIHA Osvětlení budoucnosti Jak

Více

Více úvěrů pro ekonomiku díky navýšení kapitálu EIB a společným iniciativám Komise a EIB

Více úvěrů pro ekonomiku díky navýšení kapitálu EIB a společným iniciativám Komise a EIB Více úvěrů pro ekonomiku díky navýšení kapitálu EIB a společným iniciativám Komise a EIB Společná zpráva Komise a EIB určená Evropské radě, 27.-28. července 2013 Více úvěrů pro ekonomiku díky navýšení

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.10.2006 KOM(2006)545 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175}

Více

ŠkodaAuto SUSTAINABILITY REPORT 2005/2006

ŠkodaAuto SUSTAINABILITY REPORT 2005/2006 ŠkodaAuto SUSTAINABILITY REPORT 2005/2006 OBSAH Profil společnosti 5 Úvodní slovo předsedy představenstva Historie Strategie trvale udržitelného rozvoje Cíle společnosti Politika společnosti Škoda Auto

Více

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 září 2012 Dokument stažen z portálu www.tretiruka.cz Obsah: I. Co je naším cílem?... 3 Základní principy politiky životního prostředí... 3

Více

Známka nejvyšší kvality. Technologie, zařízení a komponenty pro pivovarnictví

Známka nejvyšší kvality. Technologie, zařízení a komponenty pro pivovarnictví Známka nejvyšší kvality Technologie, zařízení a komponenty pro pivovarnictví Špičková řešení Alfa Laval dodává technologie, zařízení a služby pro moderní pivovary, které zajistí špičkovou účinnost jejich

Více

E-learningový kurz: Informační společnost a životní prostředí

E-learningový kurz: Informační společnost a životní prostředí MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY E-learningový kurz: Informační společnost a životní prostředí DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Kateřina Nečasová Brno, podzim 2007 Prohlášení: Prohlašuji, že tato práce je

Více

Jsme zde k vašim službám pro vytvoření HodnotnéHo a trvalého partnerství!

Jsme zde k vašim službám pro vytvoření HodnotnéHo a trvalého partnerství! STROPNÍ&STĚNOVÉ SYSTÉMY S námi se přání stávají skutečností Jsme zde k vašim službám pro vytvoření HodnotnéHo a trvalého partnerství! Hlavní brožura 2011 Informace o podhledu Informace o produktu ZákaZnická

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

Firma a životní prostředí. Od prvních kroků ke komplexní strategii

Firma a životní prostředí. Od prvních kroků ke komplexní strategii Firma a životní prostředí Od prvních kroků ke komplexní strategii Byznys pro společnost Podporujeme odpovědné a udržitelné podnikání Platforma Byznys pro společnost sdružuje firmy, které jsou při podnikání

Více

energetická účinnost

energetická účinnost EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ SVS SPOLEČNÉ VÝZKUMNÉ CENTRUM Institut pro studium perspektivních technologií Oddělení konkurenceschopnosti a udržitelnosti Evropský úřad IPPC Integrovaná prevence

Více

Zpráva o trvale udržitelném rozvoji 2011/12

Zpráva o trvale udržitelném rozvoji 2011/12 Zpráva o trvale udržitelném rozvoji /12 ŠKODA AUTO a.s. K této zprávě Udržitelný rozvoj vyžaduje transparentnost na základě tohoto přesvědčení informuje ŠKODA AUTO od roku 27 pravidelně každé dva roky

Více

Regionální politika EU 2007 13

Regionální politika EU 2007 13 CS Milý čtenáři, ráda bych vám představila novou regionální politiku Evropské unie, která se opírá o rozmanitost, úkoly a možnosti evropských regionů. Plných 43 % hospodářské produkce a 75 % investic do

Více