KATALOG PRO POTRAVINÁØSKÝ PRÙMYSL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOG PRO POTRAVINÁØSKÝ PRÙMYSL"

Transkript

1 KATALOG PRO POTRAVINÁØSKÝ PRÙMYSL Distributor produktù firem :

2 OBSAH PRÙMYSLOVÉ HADICE AQUATEC PVC CRISTAL AQUATEC TRICOFLEX AGRITEC ECO AGRITEC CALORTEC 0V VACUPRESS SUPERELASTIC SPL CALORTEC 0 CALORTEC LE VACUPRESS FOOD CHEMITEC UHMWPE FOOD /SPL CHEMITEC EPDM CHEMITEC UHMWPE CHEMITEC UHMWPE /SPL CHEMITEC PTFE CHEMITEC PTFE X CHEMITEC CONVO PTFE X DRINKTEC PE DRINKTEC PVC DRINKTEC PVC/SP DRINKTEC PVC/SP ASO DRINKTEC H PVC/SP AQUATEC METAL DRINKTEC METAL DRINKTEC METAL /SPL DRINKTEC SILIKON DRINKTEC SILIKON DRINKTEC SILIKON DRINKTEC SILIKON /SPL DRINKTEC LE DRINKTEC DRINKTEC PREMIUM DRINKTEC PREMIUM /SPL DRINKTEC NBR /SPL DRINKTEC MILK FLEX /SPL DRINKTEC MILK /SPL DRINKTEC CITERDIAL /SPL DRINKTEC LACTADIAL /SPL DRINKTEC MILLESIME /SPL DRINKTEC THERMOCLEAN 0 GRANOTEC GRANOTEC /SPL PRYŽ PROFILY ZE SILIKONU PROFILY Z EXPANDOVANÉHO SILIKONU GM GM GM IZOLANT PØÍSLUŠENSTVÍ MICRO SX ASFA L MEGA W INDUSTRIE / W NEREZ ASFA S KOVOPOL NORMAL W SUPER W SUPRA W; SUPRA NEREZ W GBS W ROBUST GEMI SM - B TANKER GUILLEMIN CLAMP DRINTEX PISTOLE NA VODU NEREZOVÉ NAVIJÁKY KOMPOZITNÍ HADICE PETROTEC COMPOSIT LD CHEMITEC COMPOSIT 0 ARMOVANÉ KOMPLETY ARMOVANÉ KOMPLETY ODSÁVACÍ HADICE VENTITEC PVC - N B FLEXADUR PU - N O FLEXADUR PU - N O FLEXADUR PE - N O FLEXADUR PU - H O FLEXADUR PU-M OXAS TECHNICKÉ LISTY Technické listy PRYŽ SBR /E SBR V/E SBR E SBR E/V SBR + NR AG PARAGUMA AG NBR Z NBR /Z NBR SUPER BR Z NBR DESKY NBR AG EPDM Z SILIKON ÈERVENÝ (VMQ) AG SILIKON ÈERVENÝ (VMQ) AG V SILIKON TRANSPARENTNÍ (VMQ) AG SILIKON BÍLÝ (VMQ) AG EXPANDOVANÝ (MIKROPORÉZNÍ) SBR EXPANDOVANÝ (MIKROPORÉZNÍ) EPDM EXPANDOVANÝ (MIKROPORÉZNÍ) SILIKON

3 Prùmyslové hadice AQUATEC PVC CRISTAL Zahradní hadice pro vodu, kapaliny a vzduch - C až + C : Textilní oplet - polyesterové vlákno Mìkèené PVC - bezvé transparentní Mìkèené PVC - bezvé transparentní Zavlažování, zahradnictví, doprava vody v prùmyslu a zemìdìlství. Na základì poptávky je možné dodat i v baleních,, 0 m. Aquatec PVC Garden - zelené transparentní provedení v prùmìrové øadì ;,; ; ; a ( - ). m,, 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 AQUATEC TRICOFLEX Flexibilní vícevrstvá hadice pro kapaliny - C až + C, : Výztuha: Textilní oplet PVC/NBR èerné ( vrstvy) PVC žluté Profesionální lehká a vysoce ohebná hadice pro prùmysl i domácnost s výbornou odolností proti opakovanému ohýbání, maèkání a tahání jakožto i deformaci pod tlakem. Tricoflex nabízí pozoruhodnou odolnost vùèi stárnutí s výjimeèným zachováním ohebnosti. Jeho žlutý pláš dodává dobrou ochranu vùèi abrazi i UV paprskùm a zabraòuje tvorbì øas. Kvalitní materiály zaruèují vysokou odolnost vùèi stárnutí s výjimeèným zachováním ohebnosti. Technologie výroby Soft & Flex zaruèuje vynikající mechanické vlastnosti. Záruka životnosti let! Balení v metrovém provedení skladem, a 0 m na základì poptávek. m,,, 0, 0, 0, 0, 0, 0,, AGRITEC ECO Tlaková hadice pro zemìdìlské postøiky, kapaliny a vzduch - C až + C : Textilní oplet Mìkèené PVC - èerné Mìkèené PVC - modré nebo èervené, odolné ozónu Zemìdìlské postøikovaèe pro pesticidy a insekticidy, všeobecné aplikace pro vodu a vzduch. m 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0

4 Prùmyslové hadice Tlaková hadice pro zemìdìlské postøiky, kapaliny a vzduch AGRITEC - C až + C : Textilní oplet Mìkèené PVC - èerné Mìkèené PVC - tmavì modré, odolné ozónu Zemìdìlské postøikovaèe pro pesticidy a insekticidy, všeobecné aplikace pro vodu a vzduch. m 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 0 Tlaková hadice pro horkou vodu a chladící kapaliny CALORTEC 0V - C až + C : Textilní oplet Pryž EPDM - èerná, odolná teplotám, chladícím kapalinám a ozónu Pryž EPDM - èerná s textilním otiskem, odolná otìru, stárnutí a ozónu m Tlaková hadice na horkou vodu smíšenou s párou. Vhodná pøedevším pro vymývání náøadí, prùmyslových kontejnerù a cisteren. 0, 0, 0, 0 0, 0, 0, 0, Tlaková a sací hadice pro kapaliny VACUPRESS SUPERELASTIC SPL - C až + C : /0, 0//CE Dvoupláš ový textilní oplet, ocelová spirála PVC - bílé, hladké, odolné odìru PVC-PU - èerné, hladké odolné ozónu, s textilním otiskem Sání a výtlak potravinových nápojù, vody a lihových produktù do obsahu %, dále kašovitých smìsí (voda s pískem), fekálií apod. Hadice se navíc v prùmìrech a vyrábí v antistatickém provedení. 0 m 0, 0, 0, 0,0,,,,,,00,,,,,00,,0,

5 CALORTEC 0 Prùmyslové hadice Tlaková hadice pro horkou vodu a chladící kapaliny - C až max. + C : (Ekvivalent normì) Textilní oplet Pryž EPDM - èerná, odolná teplotám, chladícím kapalinám a ozónu Pryž EPDM - èerná s textilním otiskem, odolná teplotám, otìru a ozónu m Doprava chladících kapalin na bázi etylenglykolu, chladièové pøípoje v prùmyslových zaøízeních, doprava horké vody a vzduchu všeobecnì , 0,,,,,,, VACUPRESS CALORTEC SUPERELASTIC LE SPL Tlaková hadice pro oplachování horkou vodou a parou Tlaková a sací hadice pro kapaliny - C až + C : Textilní oplet Pryž EPDM - bílá, odolná teplotám Pryž EPDM - modrá s textilním otiskem, odolná teplotám, otìru a ozónu Doprava horké vody a páry pro èištìní potravináøských provozù. m Maximální délka balení m. CALORTEC LE OIL: Speciální verze s oleji vzdorným povrchem, pro použití v mastných provozech! Z bezpeènostních dùvodù a pro delší životnost je nutné z hadice po každém použití zcela vypustit kondenzovanou vodu. 0, 0, 0, 0, 0, 0,,0, VACUPRESS FOOD Tlaková a sací hadice pro potravináøské produkty - C až +0 C : Ocelová spirála /0, 0//CE IIR + termoplastické PV - bílá, hladká PVC-PU- modré, hladké, odolné ozónu Sání a výtlak potravinových nápojù, vody a lihových produktù do obsahu %, dále kašovitých smìsí, fekálií apod. *Hadice se navíc v prùmìrech a vyrábí v antistatickém provedení. m 0 0, 0, 0, 0,0,,,,,,00,,,,,

6 Tlaková a sací hadice pro chemikálie a potraviny CHEMITEC UHMWPE FOOD /SPL - C až +0 C : Výztuha: Textilní oplet, ocelová spirála /0; EN ; F.D.A.; BFR; USDA UHMWPE bílé vy s èernými skvrnami, elektricky vodivá R= x Ù/m Syntetická pryž žlutá Sání a výtlak % kyselin, nápojù potravin a 0% alkoholu apod. Na základì poptávek je možné dodat variantu i s elektricky vodivým povrchem èerné vy. m, 0 0, 0,,,,,,, Tlaková hadice pro chemikálie CHEMITEC EPDM - C až + C : Textilní oplet Pryž EPDM - èerná, chemicky odolná Pryž EPDM - èerná, odolná otìru a ozónu Výtlak støednì koncentrovaných chemikálií a technických alkoholù. Hadice pro univerzální použití v prùmyslu. Chemickou odolnost nutno konzultovat s dodavatelem (viz tabulka chemických odolností). Duše i obal s elektrickou vodivostí R < /m. m 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,,0, Prùmyslové hadice

7 Prùmyslové hadice CHEMITEC UHMWPE Tlaková hadice pro chemikálie a potraviny - C až +0 C : /0; EN ; F.D.A. Textilní oplet Pryž EPDM - bílá, s výstelkou z vysokomolekulárního polyetylénu (UHMWPE ) - transparentní Pryž EPDM - modrá s textilním otiskem, odolná ozónu a otìru Tlaková doprava % bìžnì používaných chemikálií. Vhodná rovnìž pro potravináøské produkty, % líh a farmaceutika (viz tabulka chemických odolností). Nároènìjší aplikace nutno konzultovat s dodavatelem. Pro nároènìjší aplikace máme v nabídce CHEMITEC UHMWPE. m 0, 0, 0, 0, 0, CHEMITEC UHMWPE /SPL Tlaková a sací hadice pro chemikálie a potraviny - C až +0 C : Norma: /0; EN ; F.D.A. Textilní oplet, ocelová spirála Pryž EPDM - bílá, s výstelkou z vysokomolekulárního polyetylénu ( UHMWPE ) - transparentní Pryž EPDM - modrá, s textilním otiskem, odolná ozónu a otìru Tlaková doprava % bìžnì používaných chemikálií. Vhodná rovnìž pro potravináøské produkty, % líh a farmaceutika (viz. tabulka chemických odolností). Nároènìjší aplikace nutno konzultovat s dodavatelem. Koncovky : Rychlospojky DIN ( TANKER), KAMLOK, DRINTEX, GUILLEMIN atd. m, 0,, 0, 0,,0,,,,,,

8 Prùmyslové hadice Teflonová hadice pro všeobecné použití CHEMITEC PTFE - C až + C - F.D.A; BgVV PTFE (Polytetrafluorethylen) - bílý mléèný (èerný) Nízkotlaká doprava vysoce èistých produktù v chemickém, farmaceutickém a potravináøském prùmyslu pøi vysokých a nízkých teplotách. Chemickou odolnost konzultujte s dodavatelem. Na pøání zákazníka je možno dodat hadici CHEMITEC PTFE v antistatickém provedení èerné vy. Na základì poptávky nabízíme i speciální teflonovou hadici z materiálu PVDF (èistý polymer, stabilní pro tlak, dlouhou životnost a naprostou nepropustnost se zárukou let).,, m Vysokotlaká teflonová hadice s jedním nerezovým opletem CHEMITEC PTFE X - C až + C : F.D.A; BgVV Vysocepevnostní oplet z nerezového drátu - materiál AISI PTFE (teflon) - mléènì zavený, vysoce chemicky odolný, potravináøsky nezávadný m, -,, -,, -,, -,,0 -,, -,, -,, -,, -,, -,, -,, -,, -,, -,, -,, -,0 Vysokotlaká doprava agresivních látek, vìtšiny chemikálií, alkoholu, potravin, ropných látek, vzduchu, páry, farmaceutik. Vyžádejte si konzultaci chemické odolnosti. Hadice se standardnì dodává v rùzných délkách osazená koncovkami dle požadavku zákazníka. Na pøání zákazníka je možno dodat hadici v antistatickém provedení PTFE èerné vy. 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 Nízkotlaká hadice pro potravináøské produkty CHEMITEC CONVO PTFE X - C až + C : F.D.A.; BgVV Vysocepevnostní oplet z nerezového drátu - materiál AISI PTFE (teflon) vrapovaný - mléènì zavený, vysoce chemicky odolný, potravináøsky nezávadný Flexibilní hadice pro vysokotlakou dopravu agresivních látek, vìtšiny chemikálií, alkoholu, potravin, ropných látek, vzduchu, páry, farmaceutik... Vyžádejte si konzultaci chemické odolnosti. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0, 0 0 (m) Hadice se standardnì dodává v rùzných délkách osazená koncovkami dle pøání zákazníka. Vrapovaná konstrukce umožòuje dobrou ohebnost hadice. Na pøání zákazníka je možno dodat hadici v antistatickém provedení PTFE èerné vy.

9 Prùmyslové hadice DRINKTEC PE Nízkotlaká hadice pro potravináøské produkty - C až + C - - /0, 0//CE Rozvìtvený polyetylen PE - LD potravináøsky nezávadný, transparentní, mléèný PE-LD Trubièky PE - LD jsou urèeny k beztlaké dopravì kapalných, plynných a sypkých medií v chemickém a potravináøském prùmyslu a dále pro úèely laboratorní, lékaøské a v zemìdìlství *Provozní tlak - je závislý na prùmìru trubièky. Balení -kg. Na pøání zákazníka je možné dodat v modré vì m 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, DRINKTEC PVC Tlaková hadice pro potravináøské produkty a vzduch - C až + C : /0, 0//CE Textilní oplet Mìkèené PVC - transparentní, potravináøsky nezávadné Mìkèené PVC - transparentní, potravináøsky nezávadné, odolné otìru a ozónu Doprava potravináøských produktù bez tuku - pitná voda, š ávy, džusy, víno, ocet... m 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,,, DRINKTEC PVC/SP Tlaková a sací hadice pro potravináøské produkty - C až + C : /0, 0//CE Spirála z tvrzeného PVC - bílá Mìkèené PVC - transparentní (od žlutá transparentní), potravináøsky nezávadné Nízkotlaká doprava potravináøských produktù bez tuku - pitná voda, š ávy, džusy, víno, alkoholické nápoje do %, ocet, keèup atd. m 0 0,,,,,,,, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0,,0,,,,,,,0

10 Prùmyslové hadice Antistatická tlaková a sací hadice pro potravináøské produkty DRINKTEC PVC/SP ASO - C až + C : /0, 0//CE m Bílá spirála z tvrzeného PVC Transparentní netoxické PVC K dopravì granulátù, kapalin a chemikálií ve výbušném prostøedí. Flexibilní hadice z PVC, hladká uvnitø, na povrchu vrapatá s mìdìným drátkem urèeným k odvodu elektrostatického náboje. Hadice se dodává pouze v celém balení., 0, 0, 0, 0,, 0 0 Tlaková a sací hadice pro dopravu vína DRINKTEC H-PVC/SP - C + C : - Spirála z tvrzeného PVC - èervená Mìkèené PVC - transparentní, potravináøsky nezávadné Nízkotlaká doprava potravináøských produktù bez tuku - pitná voda, š ávy, džusy, víno, alkoholické nápoje do %, ocet, keèup atd. 0 0,,,,, 0,,,, 0,0 0,,00,,,,,,00,,, m Tlaková a sací hadice pro kapaliny AQUATEC METAL - C až + C Ocelová spirála PVC Vnìjší pláš : PVC V zemìdìlství, ve stavebním a strojírenském prùmyslu. Velmi flexibilní, antiabrazivní hadice z PVC hladká uvnitø i na povrchu. Dobøe odolává kapalinám v tlakosacích aplikacích a má excelentní rezistenci vùèi chemii, ozónu a vlivùm ve venkovním prostøedí.,,,,,,,, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,,0, 0 0 m

11 Prùmyslové hadice DRINKTEC METAL Tlaková a sací hadice pro potravináøské produkty - C až + C m : /0, 0//CE Ocelová spirála Mìkèené PVC - transparentní, potravináøsky nezávadné, odolné ozónu Sání a výtlak potravináøských produktù bez tuku - pitná voda, š ávy, džusy, víno, alkoholické nápoje do %, ocet, keèup atd. Pneumatická pøeprava plastových granulátù. 0 0,,,,,,,, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,,,,0,,,, DRINKTEC METAL /SPL Tlaková a sací hadice pro potravináøské produkty - C až + C : /0, 0//CE m Textilní oplet, ocelová spirála Mìkèené PVC - transparentní, potravináøsky nezávadné, odolné ozónu a otìru - dle DIN Sání a výtlak potravináøských produktù bez tuku - pitná voda, š ávy, džusy, víno, alkoholické nápoje do %, ocet, keèup atd. Pneumatická pøeprava abrazivních materiálù. Díky kombinaci textilního opletu a kovové spirály má hadice podobné vlastnosti jako tlakosací hadice pryžové. Vysoká pevnost v tahu, odolnost pøetlaku a podtlaku. 0,, 0, 0, 0,0,,,,,,,0,,,

12 Prùmyslové hadice Víceúèelová beztlaká hadice pro potravináøské produkty DRINKTEC SILIKON - C až +0 C m - Norma: /0; F.D.A. - Silikonová pryž - transparentní, odolná teplotám, potravináøsky nezávadná Beztlaká nebo nízkotlaká doprava potravináøských produktù, piva, vína, jedlých olejù, mléèných produktù, destilátù atd. Vhodná rovnìž pro strojní propoje, laboratorní techniku... Doporuèená sterilizace horkou vodou s obsahem louhu a kyseliny dusièné pøi pracovním tlaku do Bar. Na pøání zákazníka lze dodat hadici i v jiných prùmìrech s rùznou tlouš kou stìny. Mìrná hmotnost je jen orientaèní. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Víceúèelová hadice pro potravináøské tekutiny DRINKTEC SILIKON - C až +0 C : /0; F.D.A. Polyesterová tkanina Silikonová pryž - transparentní, odolná teplotám, potravináøsky nezávadná Silikonová pryž - transparentní hladká, odolná teplotám, potravináøsky nezávadná Hadice je urèena pro dopravu potravináøských produktù, piva, vína, jedlých olejù, mléèných produktù, destilátù atd. Doporuèená sterilizace horkou vodou s obsahem louhu a kyseliny dusièné pøi pracovním tlaku do Bar. Pro nároènìjší aplikace doporuèujeme použít hadici DRINKTEC SILIKON.,0,,,0,,,,,0,,,,,,, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,,0,,,,,,,,, m

13 Prùmyslové hadice DRINKTEC SILIKON Víceúèelová hadice pro potravináøské produkty - C až +0 C : /0; F.D.A. Polyesterová tkanina Silikonová pryž - transparentní, odolná teplotám, potravináøsky nezávadná Silikonová pryž - transparentní hladká, odolná teplotám, potravináøsky nezávadná Hadice je urèena pro dopravu potravináøských produktù, piva, vína, jedlých olejù, mléèných produktù, destilátù atd. Koncovky : CLAMP - nerezové potravináøské koncovky, na pøání možno zalisovat (osvìdèení) Doporuèená sterilizace horkou vodou s obsahem louhu a kyseliny dusièné pøi pracovním tlaku do Bar. Na základì poptávky možné dodat i m balení. Pro stejné aplikace lze použít èervenou silikonovou hadici DRINKTEC SILIKON RED. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,,0,,,0 m DRINKTEC SILIKON /SPL Víceúèelová hadice pro potravináøské produkty - C až +0 C : /0; F.D.A. Polyesterová tkanina, ocelová spirála Silikonová pryž - transparentní, odolná teplotám, potravináøsky nezávadná Silikonová pryž - transparentní hladká, odolná teplotám, potravináøsky nezávadná Hadice je urèena pro dopravu a sání potravináøských produktù, piva, vína, jedlých olejù, mléèných produktù, destilátù atd. Koncovky : CLAMP - nerezové potravináøské koncovky, na pøání možno zalisovat (osvìdèení) Na pøání zákazníka lze dodat hadici z vrapovaným povrchem. Doporuèená sterilizace horkou vodou s obsahem louhu a kyseliny dusièné pøi pracovním tlaku do Bar. Na základì poptávky možné dodat i m balení. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,,,,, m

14 Prùmyslové hadice Tlaková hadice pro horkou vodu, páru a pro potravináøské produkty DRINKTEC LE - C až + C : F.D.A. Pryž EPDM - bílá, hladká, potravináøsky nezávadná, textilní oplet Pryž EPDM - modrá, hladká, odolná otìru a klimatickým vlivùm Univerzální hadice pro potravináøské provozy. Doprava horké vody, páry, nebo èištìní potravináøských provozù. Hadice pro tekutý potraviny jako mléko, š ávy, pitné vody apod. 0, 0,0,,,, 0 0 kg Z bezpeènostních dùvodù a pro delší životnost je nutné z hadice po každém použití zcela vypustit kondenzovanou vodu. Sterilizace parou pøi teplotì + C, maximálnì minut. Tlaková hadice pro potravináøské produkty DRINKTEC - C až + C : /0; F.D.A. Textilní oplet Pryž NR - pøírodní pryž, potravináøsky nezávadná Pryž SBR / EPDM - èervená s textilním otiskem, odolná ozónu a otìru Doprava potravináøských produktù, piva, vína, mléèných produktù, krémù, destilátù do % atd. Hadice není vhodná pro potraviny obsahující rostlinné a živoèišné tuky. Koncovky : DRINTEX - nerezové potravináøské koncovky, na pøání možno zalisovat (osvìdèení), podrobné informace u dodavatele. Sterilizace parou tlakem, pøi teplotì + C nìkolik minut nebo pøi teplotì max. + C nìkolik minut % kyselina peroctová, % kyselina fosforeèná nebo % hydroxid (louh) sodný., 0, 0, 0, 0, 0, 0,,,,,,, m

15 Prùmyslové hadice DRINKTEC PREMIUM Tlaková hadice pro potravináøské produkty - C až+ C : /0; F.D.A. Textilní oplet Pryž IIR (Butyl) - bílá, potravináøsky nezávadná, absolutnì chu ovì a èichovì neutrální Pryž EPDM - èervená s textilním otiskem, potravináøsky nezávadná, odolná ozónu a otìru Hadice nejvyšší kvality. Výtlak nápojù, potravin a èistých alkoholù do %. Zvláš vhodný typ pro pivovary a výrobce lihovin. Odolnost vùèi ostatním potravináøským produktùm nutno konzultovat s dodavatelem. Koncovky : DRINTEX - nerezové potravináøské koncovky, na pøání možno zalisovat (osvìdèení), podrobné informace u dodavatele. Sterilizace parou pøi maximální teplotì + C po dobu nìkolika minut nebo pøi teplotì + C nìkolik minut použít % kyselinu dusiènou, % kyselinu peroctovou, % kyselinu fosforeènou, % hydroxid (louh) sodný. Na základì požadavku dodáváme hadici Drinktec LE - vhodná i pro páry C. Hadici možno dodat i jako armovaný komplet!, 0, 0, 0,,,,,,,, m DRINKTEC PREMIUM /SPL Tlaková a sací hadice pro potravináøské produkty - C až + C : /0; F.D.A. Textilní oplet, ocelová spirála Pryž IIR (Buty ) - bílá, potravináøsky nezávadná, absolutnì chu ovì a èichovì neutrální Pryž EPDM - èervená s textilním otiskem, potravináøsky nezávadná, odolná ozónu a otìru Hadice nejvyšší kvality. Sání a výtlak nápojù, potravin a èistých alkoholù do %. Zvláš vhodný typ pro pivovary a výrobce lihovin. Odolnost vùèi ostatním potravináøským produktùm nutno konzultovat s dodavatelem. Koncovky : DRINTEX - nerezové potravináøské koncovky, na pøání možno zalisovat (osvìdèení), podrobné informace u dodavatele. Sterilizace parou pøi maximální teplotì + C po dobu nìkolika minut nebo pøi teplotì + C nìkolik minut použít % kyselinu dusiènou, % kyselinu peroctovou, % kyselinu fosforeènou, % hydroxid (louh) sodný. Hadici možno dodat i jako armovaný komplet! (viz obr.), 0 0,,,,,,, 0 m

16 Prùmyslové hadice Tlaková a sací hadice pro tuky a oleje DRINKTEC NBR /SPL - C až +0 C : /0; F.D.A. Textilní oplet, ocelová spirála Pryž NBR - bílá, odolná olejùm a tukùm, potravináøsky nezávadná Pryž CR - modrá s textilním otiskem, odolná tukùm, ozónu a otìru Sání a výtlak potravináøských produktù obsahujících rostlinné a živoèišné tuky. Vhodná rovnìž pro výtlak piva, vína, mléèných produktù, destilátù do %... atd. 0, 0,,,,,,,0,00,,, m Koncovky : DRINTEX - nerezové potravináøské koncovky, na pøání možno zalisovat (osvìdèení), podrobné informace u dodavatele. Sterilizace parou maximálnì pøi teplotì + C, maximálnì minut. Tlaková a sací hadice pro potraviny, mléko a pitnou vodu DRINKTEC MILK FLEX /SPL m - C až + C : /0; F.D.A. Výztuha: Textilní oplety, ocelová spirála Materiál duše : NR bílé vy Termoplastický materiál, modrá, odolný povìtrnostním vlivùm Vrapovaná hadice, lehká, pružná, na sání a výtlak nápojù, mléka, vína a potravin. Jiné prùmìry na základì poptávek. Sterilizace parou maximálnì pøi teplotì + C nìkolik minut. Sterilizace roztokem (% kyselina peroctová, % kyslina fosforeèná a % louhem sodným) pøi teplotì + C po dobu nìkolika minut., 0,, 0, 0, 0,,,,,0,,,,, 0 0 0

17 Prùmyslové hadice DRINKTEC MILK /SPL Tlaková a sací hadice pro mléko, potraviny a pitnou vodu - C až +0 C : /0; F.D.A. Textilní oplet, ocelová spirála Pryž NR - bílá, potravináøsky nezávadná Pryž NR - modrá s textilním otiskem, odolná otìru a povìtrnostním vlivùm Sání a výtlak nápojù, potravin a alkoholu do %. Zvláš vhodný typ pro mlékárenské autocisterny. Vysoce flexibilní provedení. Koncovky : DRINTEX - nerezové potravináøské koncovky, na pøání možno zalisovat (osvìdèení), podrobné informace u dodavatele. Sterilizace parou maximálnì pøi teplotì + C nìkolik minut. Sterilizace roztokem (% kyselina peroctová, % kyslina fosforeèná a % louhem sodným) pøi teplotì + C po dobu nìkolika minut. Nedoporuèuje se délka kratší než m! Na základì poptávky možno dodat s vnitøní duší IIR (butylenovou pryží). Hadici možno dodat i jako armovaný komplet!,,,,,,, m DRINKTEC CITERDIAL /SPL Tlaková a sací hadice pro potraviny a mléko - C až +0 C : Normy: /0; F.D.A. Syntetické textilní vlákno se zapouzdøenou ocelovou spirálou Pryž NR - bílá, hladká, beze spár, potravináøsky nezávadná Pryž NR - modrá s textilním otiskem, odolná otìru a klimatickým vlivùm Mimoøádnì ohebná a hladká hadice pro sání a výtlak vína, piva, jableèného moštu, ovocných džusù, octa a alkoholu do %. CITERDIAL /SPL je vhodný typ pro autocisterny k sání a výtlaku mléka. Stejnì tak se hodí pro stacionární zaøízení, výrobny a plnírny. Hadice zabraòuje rùstu bakterií a je v souladu s nejpøísnìjšími francouzskými, evropskými a americkými požadavky na dopravu potravin. Koncovky : DRINTEX - nerezové potravináøské koncovky na pøání možno zalisovat (osvìdèení), podrobné informace u dodavatele. Sterilizace se provádí parou pøi teplotách do + C, po dobu max. -ti minut. m 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,, 0, 0,,,,,,,0,,,0,, 0

18 Prùmyslové hadice Tlaková a sací hadice pro potraviny, mléko a alkohol DRINKTEC LACTADIAL /SPL - C až +0 C : F.D.A.: naøízení èíslo CFR. ; EU: /0 Syntetické textilní vlákno se spirálou materiálu PET Pryž NR - bílá, hladká, bezespará, potravináøsky nezávadná Pryž NR - modrá s textilním otiskem, odolná otìru a klimatickým vlivùm Popis a použití : Mimoøádnì ohebná a hladká hadice pro sání a výtlak vína, piva, jableèného moštu. Spirála z plastu PET umožòuje navrácení prùmìru napø. po sešlápnutí do pùvodního tvaru. Hadice zabraòuje rùstu bakterií a je v souladu s nejpøísnìjšími francouzskými, evropskými a americkými požadavky na dopravu potravin. Koncovky : DRINTEX - nerezové potravináøské koncovky, na pøání možno zalisovat (osvìdèení), podrobné informace u dodavatele. Sanace se provádí detergenty nebo parou pøi teplotách do + C po dobu max. minut. Hadice neobsahuje ftaláty! m,,,,, Tlaková a sací hadice pro potraviny a alkohol DRINKTEC MILLESIME /SPL - C až +0 C; (+ C vzduch) : Norma: F.D.A.; naøízení èíslo CFR.; EU: /0 Syntetické textilní vlákno se zapouzdøenou ocelovou spirálou Pryž EPDM - bílá, hladká, bezespará, potravináøsky nezávadná Pryž EPDM - modrá s textilním otiskem, odolná otìru a klimatickým vlivùm Popis a použití : Mimoøádnì ohebná a hladká hadice pro sání a výtlak vína, piva, jableèného moštu, m ovocných džusù, octa a alkoholu do %. Hadice je vhodná pro autocisterny k sání a výtlaku urèených médií. Stejnì tak se hodí pro stacionární zaøízení, výrobny a plnírny. Hadice zabraòuje rùstu bakterií. Koncovky : DRINTEX - nerezové potravináøské koncovky, na pøání možno zalisovat (osvìdèení), podrobné informace u dodavatele. Sanace se provádí detergenty pøi teplotách do + C. Hadice neobsahuje ftaláty! 0,,, 0, 0,,,,,,,00,,,,, / / / / / / / / / / / / / Hadice pro nepøetržité omývání horkou vodou DRINKTEC THERMOCLEAN 0 - C až + C (krátkodobì +0 C) : * (pøíklad pro prùmìr : - poruchový tlak ~ 0 / C) Normy: 0//CE Výztuha: Textilní polyesterový proplet Vnitøní duše: Potravináøsky bílé mìkèené PVC, odolné tukùm a desinfekèním prostøedkùm Vnìjší pláš : Potravináøsky modré PVC, odolné tukùm a desinfekèním prostøedkùm * * m Hadice je urèena pro tlakové èistìní horkou vodou. Vhodná i pro dopravu potravináøských tekutin. Vnìjší pláš mùže pøijít do kontaktu s ovocnými džusy, jedlými oleji, tuky, mlékem a alkoholy., 0, 0, 0, C C 0 0 0

19 Prùmyslové hadice GRANOTEC Tlaková hadice pro sypké potraviny - C až + C m : Normy : /0; F.D.A. 0,,,, Textilní oplet, zapuštìný drátek pro odvod elektrostatického náboje Pryž SBR/ NR - bílá, vysoce odolná otìru Pryž SBR /NR - èerná s textilním otiskem, elektrostaticky vodivá, odolná otìru a ozónu Doprava sypkých potravin a abrazivních materiálù - mouka, cukr, obilí, krmné smìsi, granulované plasty atd. Hadice se také standardnì dodává v rùzných délkách osazená koncovkami dle pøání zákazníka. Maximální délka balení je m (pouze na objednávku). GRANOTEC /SPL Tlaková a sací hadice pro sypké potraviny - C až + C : Normy : /0; F.D.A. Textilní oplet, ocelová spirála Pryž SBR / NR - bílá, vysoce odolná otìru Pryž EPDM - èerná s textilním otiskem, elektrostaticky vodivá, odolná otìru a ozónu Sání a výtlak sypkých potravin a abrazivních materiálù všeobecnì - mouka, obilí, cukr, krmné smìsi atd. Výborná ohebnost hadice. Maximální délka balení je m (pouze na objednávku). Pro požadavky na vyšší flexibilitu dodáváme provedení s hladkými konci a vrapovaným povrchem - typ GRANOFLEX - rozmìry a ceny na základì poptávky. 0 0,,,,,,,,,, m

20 Odsávací hadice Hadice pro odsávání neabrazivních materiálù VENTITEC PVC - N B m - až + C Spirála z tvrzeného PVC - bílá Mìkèené PVC - šedé Vlastnosti : Dobrá ohebnost, èásteèná odolnost otìru, samozhášivý materiál. Bìžná ventilace a odsávání ve všeobecných aplikacích v prùmyslu a vzduchotechnice, odsávání neabrazivních materiálù - jemné piliny a hobliny, prach, textilní vlákna, kabelová ochrana, atd. VENTITEC PVC-N O CRISTAL - transparentní verze VENTITEC PVC-NA BLACK - èerná verze ,0,,,0,,,,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, Hadice pro odsávání mírnì abrazivních materiálù FLEXADUR PU - N O m - C až +0 C Ocelová spirála Polyester - Polyuretan ( PU) - transparentní Vlastnosti : Výborná flexibilita a stlaèitelnost, vysoká odolnost otìru, olejovým a ben-zínovým výparùm, UV záøení a stárnutí vlivem prostøedí. Odsávání prachu, kouøe, olejových a benzínových par, abrazivního prachu, pilin a hoblin. V potravináøském a farmaceutickém prùmyslu, doprava materiálù ve formì prášku, zrn a tablet. Speciální verze : FLEXADUR PU N AE O - Polyeter - Polyuretan - odolný vlhkosti,hydrolýze a hnilobì (*N- U00-00 ) FLEXADUR PU N AS O - antistatický materiál R = (*N-U00-00 ) FLEXADUR PU N EL A - elektricky vodivý mat. R= (*N-U00-0 ) FLEXADUR PU N SE O - tìžko hoølavý mat. DINB (*N-U00-00 ) Poznámka: Odvod statické elektøiny je možné øešit uzemnìním spirály dle Stanoviska Státní zkušebny è.. Na základì objednávky je možné od DN do 0 dodat balení m , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,,00,0,,,,,0,,, 0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Další prùmìry :,,,, 0,,,,

21 Odsávací hadice FLEXADUR PU - N O Hadice pro odsávání abrazivních materiálù a vysavaèe m - až +0 C Ocelová spirála v PVC pouzdøe Polyester- Polyuretan (PU) - transparentní Vlastnosti : Velmi dobrá flexibilita,vysoká odolnost otìru, olejovým a benzínovým výparùm, UV záøení a stárnutí vlivem prostøedí. Odsávání a transport abrazivních materiálù, pilin, špon a hoblin, odpadù pøi zpracování kovù, plastù, døeva. Pro pneudopravu doporuèujeme dle nároènosti øady L - N - H - N - H. Speciální verze : FLEXADUR PU N AE O - Polyeter - Polyuretan - odolný vlhkosti, hydrolýze a hnilobì (*N-U00-00 ) FLEXADUR PU N AS O - antistatický materiál R = (*N-U00-00 ) FLEXADUR PU N EL A - elektricky vodivý mat. R= (*N-U00-0 ) FLEXADUR PU N SE O - tìžko hoølavý mat. DIN B (*N-U00-00 ) FLEXADURPU H O - tìžší verze, vyšší odol. tlaku a otìru (*H-U ) FLEXADUR PU H AE O - tìžší verze, polyester PU odolný hydrolýze a hnilobì (*H-U00-00 ) FLEXADUR PU L O - verze s ocelovou spirálou bez PVC pouzdra ,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,,0,,,,,,,,0,,, Další prùmìry :,,,, 0,00,,0,,,,,,,,,,,00 0, 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 FLEXADUR PE - N O Hadice pro dopravu agresivních chemických látek ve farmacii m - C až +0 C Ocelová spirála Polyetylen (PE) - transparentní Vlastnosti : Velmi dobrá stlaèitelnost a ohebnost, limitovaná mechanická pevnost. Dobrá odolnost výparùm chemikálií, alkoholù, øedidel. Potravináøská nezávadnost. Odsávání výparù, transport lehkých neabrazivních materiálù, pìny atd. Použití v chemickém, farmaceutickém a potravináøském prùmyslu , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,,0,,,,,0 0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Další prùmìry :,,,, 0,,,,

22 Odsávací hadice Hadice pro dopravu a odsávání abrazivních materiálú FLEXADUR PU - H O m - C až +0 C Ocelová spirála Polyester - Polyuretan (PU) - transparentní Vlastnosti : Dobrá ohebnost a manipulace, speciální konstrukce s hladkým vnitøním povrchem, velmi nízký odpor a tlakové ztráty pøi pneudopravì, vysoká odolnost otìru,velmi dobrá životnost v nároèných podmínkách. Odsávání, transport a pneudoprava sypkých materiálù a granulátù. Zvláštì vhodný typ pro nasávání materiálù do plastikáøských strojù, dopravu skláøského písku a jako propojovací hadice pro cisternovou dopravu obilí, krmných smìsí a stavebních hmot. Speciální verze : FLEXADUR PU H AS O - antistatický materiál R = (*H-U00-00 ) FLEXADUR PU H AE O - Polyeter - Polyuretan - odolný vlhkosti, hydrolýze a hnilobì (*H-U00-00 ) , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0, 0,,0,,,,,,,,,,,,,,,,, Další prùmìry :,,,,00,00,00,,,,00,,0,,,,,,,,00 0, 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 Hadice pro odsávání mírnì abrazivních materiálù FLEXADUR PU-M OXAS m - C až +0 C FDA - CFR. Nerezová spirála , 0, 0, 0,,0,,,, 0,,,,,,, 0, 0, / / / Polyester - Polyuretan (PU) - transparentní, odolný hydrolýze Hadice vyrobená v potravinovém provedení FDA, pøedevším pro farmaceutický prùmysl, je lehká, odolná vùèi tvorbì baktérií, má vynikající flexibilitu. Sání a výtlak abrazivních granulátù v potravináøském prùmyslu s pøítomnosti vlhkosti. Speciální verze : Elektrický odpor R=< Ohmù. Odvod statické elektøiny øeší celá hadice, t.j. antistatický materiál i nerezová spirála, která se doporuèuje uzemnit. Stìny této hadice jsou v souladu s naøízením Evropského parlamentu a rady (ES) è. /0 o zdravotní nezávadnosti (smìrnice 0/CE pro materiály a pøedmìty z umìlých hmot).

PØEHLEDOVÝ KATALOG PRO POTRAVINÁØSKÝ PRÙMYSL PRÙMYSLOVÉ HADICE KONCOVKY TÌSNÍCÍ DESKY VZDUCHOTECHNICKÉ HADICE HADICOVÉ SPONY

PØEHLEDOVÝ KATALOG PRO POTRAVINÁØSKÝ PRÙMYSL PRÙMYSLOVÉ HADICE KONCOVKY TÌSNÍCÍ DESKY VZDUCHOTECHNICKÉ HADICE HADICOVÉ SPONY PØEHLEDOVÝ KATALOG PRO POTRAVINÁØSKÝ PRÙMYSL PRÙMYSLOVÉ HADICE KONCOVKY TÌSNÍCÍ DESKY VZDUCHOTECHNICKÉ HADICE HADICOVÉ SPONY www.gms.cz HADICE PRO PIVOVARY A LIHOVARY DRINKTEC 10 Tlaková hadice Provozní

Více

PØEHLEDOVÝ KATALOG PRO ZEMÌDÌLSTVÍ

PØEHLEDOVÝ KATALOG PRO ZEMÌDÌLSTVÍ PØEHLEDOVÝ KATALOG PRO ZEMÌDÌLSTVÍ PRÙMYSLOVÉ HADICE KONCOVKY TÌSNÍCÍ DESKY VZDUCHOTECHNICKÉ HADICE HADICOVÉ SPONY www.gms.cz HADICE NA ZEMÌDÌLSKÉ POSTØIKY AGRITEC 20 Tlaková hadice pro zemìdìlské postøiky

Více

2011/12. Ceny a objednací kódy naleznete v ceníku

2011/12. Ceny a objednací kódy naleznete v ceníku 011/1 Ceny a objednací kódy naleznete v ceníku OBSAH KOMPAKTNÍ (NEPORÉZNÍ) PLOCHÁ TÌSNÍCÍ PRYŽ SBR / E; SBR V / E; SBR 65 E; SBR 65 E / V SBR 65 ST; SBR 65 ST / V; SBR DESKY 65; SBR DESKY 70 BR 60 Z SBR

Více

B C D E F G H T OBSAH KOMPAKTNÍ (NEPORÉZNÍ) PLOCHÁ TÌSNÍCÍ PRYŽ

B C D E F G H T OBSAH KOMPAKTNÍ (NEPORÉZNÍ) PLOCHÁ TÌSNÍCÍ PRYŽ 015/6 OBSAH KOMPAKTNÍ (NEPORÉZNÍ) PLOCHÁ TÌSNÍCÍ PRYŽ SBR /E; SBR V/E SBR 65 E; SBR 65 E/V SBR 65 ST; SBR 65 ST/V SBR DESKY 65; SBR DESKY 70 NBR 65 E; NBR 65 E/V NBR 65 Z; NBR 65 Z/V NBR DESKY 65; NBR

Více

B C D E F G H T OBSAH KOMPAKTNÍ (NEPORÉZNÍ) PLOCHÁ TÌSNÍCÍ PRYŽ

B C D E F G H T OBSAH KOMPAKTNÍ (NEPORÉZNÍ) PLOCHÁ TÌSNÍCÍ PRYŽ 014/ OBSAH KOMPAKTNÍ (NEPORÉZNÍ) PLOCHÁ TÌSNÍCÍ PRYŽ SBR /E; SBR V/E SBR 65 E; SBR 65 E/V SBR 65 ST; SBR 65 ST/V SBR DESKY 65; SBR DESKY 70 NBR 65 E; NBR 65 E/V NBR 65 Z; NBR 65 Z/V NBR DESKY 65; NBR DESKY

Více

Tlakové rozvody vody a vzduchu

Tlakové rozvody vody a vzduchu PRÙMYSLOVÉ HADICE Firma DLplast, s.r.o., byla založena v roce 2000 po dlouholeté obchodní zkušenosti zakladatele firmy s prodejem hadic. Od založení se vìnujeme vývoji a výrobì prùmyslových plastových

Více

VZDUCHOTECHNICKÉ HADICE 2014/8

VZDUCHOTECHNICKÉ HADICE 2014/8 VZDUCHOTECHNICKÉ HADICE / Distributor produktù firmy: OBSAH VZDUCH A PRACH VENTITEC PVC-N B VENTITEC PVC-NO CRISTAL; FLEXADUR PVC-N O FLEXADUR PVC-N B VENTITEC PVC-NA BLACK FLEXADUR PU-N O; PU-N AE O;

Více

firma GMS působí již osm let na trhu průmyslových hadic a technické pryže. V novém katalogu jsme zúročili naše dosavadní znalosti a

firma GMS působí již osm let na trhu průmyslových hadic a technické pryže. V novém katalogu jsme zúročili naše dosavadní znalosti a Vážení zákazníci, firma GMS působí již osm let na trhu průmyslových hadic a technické pryže. V novém katalogu jsme zúročili naše dosavadní znalosti a zkušenosti v uvedeném oboru a snažili jsme se vytvořit

Více

HADICE A POTRUBÍ. Používaná na motorových vozidlech

HADICE A POTRUBÍ. Používaná na motorových vozidlech HADICE A POTRUBÍ Používaná na motorových vozidlech Zdeněk Vlasák, Odysseus 2004 Hadicové spony Šneková spona Hadicové šnekové šroubovací spony jsou určené pro rychlé a jednoduché upínání tlakových hadic

Více

D E F. Obsah. Podlahoviny GM 1 GM 2 GM 3 GM 4 GM 5 GM 7 GM 8 S 8 ALFA S 3 ALFA SERPENTINA RISO DIAMANT. Dielektrické koberce GM 7 IZOLANT GM 1 IZOLANT

D E F. Obsah. Podlahoviny GM 1 GM 2 GM 3 GM 4 GM 5 GM 7 GM 8 S 8 ALFA S 3 ALFA SERPENTINA RISO DIAMANT. Dielektrické koberce GM 7 IZOLANT GM 1 IZOLANT Obsah Kompaktní (neporézní) plochá těsnící pryž SBR / E SBR V / E AG 1 A AG A SBR 65 ST SBR 65 ST / V SBR + NR 60 S SBR + NR AG 14 SBR + NR AG 9 PARAGUMA NR 45 PARAGUMA AG 6 NBR AG 18 A NBR AG 18 V NBR

Více

Rejstøík ABECEDNÍ REJSTØÍK HADIC

Rejstøík ABECEDNÍ REJSTØÍK HADIC ABECEDNÍ REJSTØÍK HADIC OBCHODNÍ NÁZEV SEKCE ZKRATKA OBCHODNÍ NÁZEV SEKCE ZKRATKA A ABRACEM Abraziva H ABRAFLEX /SPL Abraziva H ABRAFLEX PIPPURN Abraziva H ABRASPIR /SPL Abraziva H ABRATEC /SPL Abraziva

Více

Distributor produktů firmy :

Distributor produktů firmy : PRŮMYSLOVÉ HADICE Distributor produktů firmy : Obsah Voda a kapaliny AQUATEC PVC AQUATEC PVC CRISTAL AQUATEC PVC TRIKOFRUT GOLD AQUAFLAT PVC AQUAFLAT PVC M AQUAFLAT MULTIFLAT SPIROTEC PVC / SP SPIROTEC

Více

POLYURETANOVÉ OZUBENÉ ØEMENY

POLYURETANOVÉ OZUBENÉ ØEMENY POLYURETANOVÉ OZUBENÉ ØEMENY Polyuretanové ozubené øemeny Polyuretanové øemeny Naše firma nabízí polyuretanové øemeny splòující nejvyšší požadavky výrobcù prùmyslových zaøízení. Výroba na moderním strojním

Více

Popis, použití a charakteristika...2. Technické informace...4. Konstrukèní rozmìry...8. Ovládací prvky... 10. Poznámky... 12

Popis, použití a charakteristika...2. Technické informace...4. Konstrukèní rozmìry...8. Ovládací prvky... 10. Poznámky... 12 PRS 1, PRS 2 Obsah Popis, použití a charakteristika...2 Technické informace... onstrukèní rozmìry... Ovládací prvky... 10 Poznámky... 12 Znaèení ventilu a jeho specifikace... 1 Popis, použití a charakteristika

Více

Platný od 01. 04. 2005. Flexibilní technika. www.meibes.cz

Platný od 01. 04. 2005. Flexibilní technika. www.meibes.cz Platný od 01. 04. 5 Flexibilní technika www.meibes.cz Obsah Plnoprùtoèné pancéøované tlakové hadice 2 Oplet pozink 5 Oplet nerez 12 Pøíslušenství pro hadice 18 Sanitární pancéøované tlakové hadice 19 Vlnité

Více

PROFIL SPOLEÈNOSTI. Centrální sklad v Lanškrounì

PROFIL SPOLEÈNOSTI. Centrální sklad v Lanškrounì PROFIL SPOLEÈNOSTI Centrální sklad v Lanškrounì Náš sortiment obsahuje pøes 000 položek Hadice naøežeme dle pøání zákazníka GMS je distributor prùmyslových hadic rùzných typù a rozmìrù, pryží, gumových

Více

Hydraulické hadice. Hydraulic hoses

Hydraulické hadice. Hydraulic hoses Hydraulic hoses Obsah katalogu Použití hydraulických hadic Hadicovina dle normy DIN EN 53 1SN / 2SN Hadicovina dle normy DIN EN 57 1SC / 2SC 2 3 3 Hadicovina pro zvlášt vysoké y 4SP / 4SH / R13 / R15 4

Více

Obsah. Valmon spol. s r.o. největší výrobce PVC hadic v České republice

Obsah. Valmon spol. s r.o. největší výrobce PVC hadic v České republice Obsah Valmon spol. s r.o. největší výrobce PVC hadic v České republice Společnost Valmon je firma s více než 17letou tradicí výroby PVC hadic. Za tuto dlouhou dobu společnost pevně zakotvila na českém

Více

Ceník průmyslových hadic

Ceník průmyslových hadic 1 název/ rozměr objednávací kód prodej Kč prodej EUR balení prodejní jednotka H a d i c e p r o k a p a l i n y - A AQUATEC PVC - beztlaká had pro tekutiny 2/4 002/004-CV000-00087 2,52 0,096 100,00 m 3/5

Více

Obsah. Hadicové spony GEMI SX 9 GEMI SX 12 GEMI SX B FLEXACLIP GEMI SM 9 GEMI SM 12 GBS BANDIMEX MOTEX SDO HERKULES HERKULES/P METACLIP

Obsah. Hadicové spony GEMI SX 9 GEMI SX 12 GEMI SX B FLEXACLIP GEMI SM 9 GEMI SM 12 GBS BANDIMEX MOTEX SDO HERKULES HERKULES/P METACLIP Obsah Hadicové spony EMI SX EMI SX 2 EMI SX B FLEXACLIP EMI SM EMI SM 2 BS BANDIMEX MOTEX SDO HERKULES HERKULES/P METACLIP Spojky a přípojky pro vodu a kašovité hmoty HADICOVÁ SPOJKA AQUA PŘÍPOJKA MS HADICOVÁ

Více

FITINKY, ŠROUBENÍ A HADICE

FITINKY, ŠROUBENÍ A HADICE FITINKY, ŠROUENÍ A HADICE Závitové fitinky niklované Tradièní závitové fitinky urèené pro mìdìná, plastová a vícevrstvá potrubí. Tvarovky, závity, kolena, T-kusy, mezikusy, atd. mají stejné pøipojovací

Více

Hadice a příslušenství

Hadice a příslušenství Hadice a příslušenství Kvalitní hadice pro nejrůznější způsoby použití hodí se pro nabízená šroubení Hadicové příslušenství Hadicové spony Upevňovací lišty Kráječe hadic viz strany 7, 138 Technische Daten

Více

40-CVXV SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ ÈLÁNKOVÁ VERTIKÁLNÍ ÈERPADLA 426 2.98 14.03

40-CVXV SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ ÈLÁNKOVÁ VERTIKÁLNÍ ÈERPADLA 426 2.98 14.03 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ ÈLÁNKOVÁ VERTIKÁLNÍ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 40-CVXV 426

Více

Průmyslové hadice Odsávací hadice Pryžové desky a pásy Příslušenství k hadicím

Průmyslové hadice Odsávací hadice Pryžové desky a pásy Příslušenství k hadicím Průmyslové hadice Odsávací hadice Pryžové desky a pásy Příslušenství k hadicím K A T A L O G S o r t i m e n t u Průmyslové hadice Voda, kapaliny a kašovité hmoty Chemikálie AQUA HOSE 6 strana 1A CHEM

Více

ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR DIFERENÈNÍHO TLAKU ZSG5

ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR DIFERENÈNÍHO TLAKU ZSG5 ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR DIFERENÈNÍHO TLAKU ZSG5 ZSG 5 Obsah Popis, použití a charakteristika...3 Technické informace...4 Zásady návrhu regulátoru...7 Znaèení regulátoru a jeho specifikace...8 2 Popis,

Více

Klasifikace. Klasifikace jiskrové

Klasifikace. Klasifikace jiskrové MS 11 Kapacitní mìøicí sondy tyèové a závìsné Charakteristika Limitní i kontinuální mìøení hladin tekutých i sypkých látek Konstrukce: sondy tyèové - do 3 m sondy závìsné - do 40 m Provedení: normální

Více

K A T A L O G P R Ů M Y S L O V É T Ě S N Í C Í P R V K Y

K A T A L O G P R Ů M Y S L O V É T Ě S N Í C Í P R V K Y KATALO PRŮMYSLOVÉ TĚSNÍCÍPRVKY Obsah O - kroužky Technická èást Rozmìrová øada Rubena Rozmìrová øada Dichtomatik 2 8 11 Tìsnící šòùry pryžové 25 ufera - høídelové tìsnící kroužky Technická èást Rozmìrová

Více

ZAØÍZENÍ PRO PÍSKOVÁNÍ

ZAØÍZENÍ PRO PÍSKOVÁNÍ ZAØÍZENÍ PRO Kompresor 51 00 00 kompresor pojízdný, typ 600-60D 400 V, 450 l / min. 51 00 00 kompresor na vzduch GLASTAR tlaková nádoba 51 301 00 GLASTAR tlaková nádoba, typ 100 obsah 45 l, ruèní ovládání

Více

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

ZSG 8. Obsah. Popis, použití a charakteristika...3. Technické informace...4. Zásady návrhu regulátoru...7. Znaèení regulátoru a jeho specifikace...

ZSG 8. Obsah. Popis, použití a charakteristika...3. Technické informace...4. Zásady návrhu regulátoru...7. Znaèení regulátoru a jeho specifikace... ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR PRÙTOKU ZSG8 ZSG 8 Obsah Popis, použití a charakteristika...3 Technické informace...4 Zásady návrhu regulátoru...7 Znaèení regulátoru a jeho specifikace...8 2 Popis, použití

Více

ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR TLAKU ZSG3

ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR TLAKU ZSG3 ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR TLAKU ZSG3 ZSG 3 Obsah Popis, použití a charakteristika...3 Technické informace...4 Zásady návrhu regulátoru...7 Znaèení regulátoru a jeho specifikace...8 2 Popis, použití

Více

SPOJKY EPJM - 1C 12. EPJMe - 1C 14. RTJMe - 1C 16. EPJMt - 1C 18. EPJMp - 1C 20. EPJMt - 1C/3C 22. EPJMp - 3C 24

SPOJKY EPJM - 1C 12. EPJMe - 1C 14. RTJMe - 1C 16. EPJMt - 1C 18. EPJMp - 1C 20. EPJMt - 1C/3C 22. EPJMp - 3C 24 0 elaspeed SPOJKY EPJM - C EPJMe - C RTJMe - C 6 EPJMt - C 8 EPJMp - C 0 EPJMt - C/3C EPJMp - 3C PØÍMÁ PRUŽNÁ SPOJKA elaspeed EPJM-C pro jednožilové kabely s izolací ze zesítìného polyetylenu (XPE) nebo

Více

Tradici rozvíjíme dostihovou rychlostí

Tradici rozvíjíme dostihovou rychlostí Tradici rozvíjíme dostihovou rychlostí HADICE PRO CHLADÍCÍ KAPALINY VYTVOŘILI JSME TENTO SYSTÉM A STÁLE HO PRO VÁS VYLEPŠUJEME A ZDOKONALUJEME Systém LOC-LINE FLEXI se stále trvale zdokonaluje a dodává

Více

DIFERENÈNÍHO TLAKU A PRÙTOKU ZSG9

DIFERENÈNÍHO TLAKU A PRÙTOKU ZSG9 ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR DIFERENÈNÍHO TLAKU A PRÙTOKU ZSG9 ZSG 9 Obsah Popis, použití a charakteristika...3 Technické informace...4 Zásady návrhu regulátoru...7 Znaèení regulátoru a jeho specifikace...8

Více

SVD SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.06

SVD SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.06 SIMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVD SIMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 16.06 Použití Samonasávací

Více

FDA kompatibilní iglidur A180

FDA kompatibilní iglidur A180 FDA kompatibilní Produktová řada Je v souladu s předpisy FDA (Food and Drug Administration) Pro přímý kontakt s potravinami a léčivy Pro vlhká prostředí 411 FDA univerzální. je materiál s FDA certifikací

Více

KATALOG PRO PLASTIKÁØSKÝ PRÙMYSL

KATALOG PRO PLASTIKÁØSKÝ PRÙMYSL KATALOG PRO PLASTIKÁØSKÝ PRÙMYSL Distriutor produktù irem: Tlková hdice pro nástrèný systém LOCK ON PETROTEC LOCK ON** 2 C ž + C (krátkodoì ž +0 C) : 1 Výztuh: Syntetický proplet NBR èerné Syntetická smìs

Více

Materiál: Barva: polypropylen vyztužený skelným vláknen modrá Pracovní tlak: až do 14 barù (200 PSI) pøi 20 C Teplota: -20 C + 90 C (záleží na použití) ROVNÁ REDUKÈNÍ SPOJKA ROVNÁ SPOJKA Montáž: Pøevleènou

Více

hydraulika s.r.o. Hydraulické hadice

hydraulika s.r.o. Hydraulické hadice hydraulika s.r.o. Hydraulické hadice UNAS hydraulika, s.r.o. Ratibořská 177 747 05 Opava tel. /fax: 553 650 06 e-mail: unas@opava.cz www.hydraulikaunas.cz Tabulka pracovních tlaků základních hydraulických

Více

ŠROUBENÍ HADICE - RYCHLOSPOJKY - VENTILY - TLUMIÈE

ŠROUBENÍ HADICE - RYCHLOSPOJKY - VENTILY - TLUMIÈE ŠOUBENÍ HADICE - YCHLOSPOJKY - VENTILY - TLUMIÈE OBSAH Nástrèná šroubení Strana 7 Strana 7 Strana 7 Strana 7 Strana 7 Strana 7 Strana 8 Strana 8 Strana 8 Strana 8 Strana 8 Strana 8 Strana 9 Strana 9 Strana

Více

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 46.98 16.05 Použití Samonasávací èerpadla

Více

KATALOG PRŮMYSLOVÝCH HADIC

KATALOG PRŮMYSLOVÝCH HADIC KATALOG PRŮMYSLOVÝCH HADIC 2015 NAŠE FIRMA Naše firma se zabývá výrobou a prodejem průmyslových hadic. Vycházíme z 20ti let zkušeností jednoho z největších výrobců pro střední Evropu. Hadice dodáváme klientům

Více

H-V-HD SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 12.32

H-V-HD SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 12.32 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ HORIZONTÁLNÍ ÈLÁNKOVÁ ÈERPADLA H-V-HD SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 12.32

Více

THOMAFLUID - Příručka II

THOMAFLUID - Příručka II Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Příručka II Hadice pro analýzy Hadice pro chemikálie Průmyslové hadice Hadice pro lékařské přístroje Hadice pro farmaceutiku z elastomerů a umělých hmot Spojky Luer-Lock

Více

58 Polyuretanové hadice SH98A

58 Polyuretanové hadice SH98A 64 Polyuretanové hadice SH98A 58 Polyuretanové hadice SH98A TPU č. zboží Èíslo TPU Polyuretanové Polyuretanové hadice hadice KÓD KÓD DXd DXd PP P1 P1 RR mm. mm. bar bar bar bar mm. mm. m. m. TPU0315 3

Více

OBSAH. www.dimer-group.com

OBSAH. www.dimer-group.com 1 OBSAH DIMERPACK 0011 3 DIMERPACK 0021 3 DIMERPACK 1110 3 DIMERPACK 1120 4 DIMERPACK 1130 4 DIMERPACK 1140 4 DIMERPACK 1170 5 DIMERPACK 1180 5 DIMERPACK 2210 5 DIMERPACK 2220 6 DIMERPACK 2230 6 DIMERPACK

Více

VODA NO OVÁ ŠOUPÁTKA MEZIPØÍRUBOVÁ JEDNOSMÌRNÁ, SÉRIE 19

VODA NO OVÁ ŠOUPÁTKA MEZIPØÍRUBOVÁ JEDNOSMÌRNÁ, SÉRIE 19 NO OVÁ ŠOUPÁTKA MEZIPØÍRUBOVÁ JEDNOSMÌRNÁ, SÉRIE 19 NO OVÉ ŠOUPÁTKO MEZIPØÍRUBOVÉ JEDNOSTRANNÉ TÌSNÌNÍ BRA.19.0 a BRA.19.6 doporuèené projektové oznaèení: IVAR.BRA.19.0 - - DN, IVAR.BRA.19.6 - - DN pro

Více

Ceník příslušenství k hadicím - základní

Ceník příslušenství k hadicím - základní 1 název/rozměr objednávací kód ceník Kč ceník EUR prodejní jednotka H a d i c o v é s p o n y a k l e m y Š N E K O V É S P O N Y Š Í Ř E P Á S K U 5 M M MIKRO SX 5 7-11 mm 007/011-SX5-W2B 12,60 ks 9-14

Více

KATALOG NÁSTROJÙ /OBSAH

KATALOG NÁSTROJÙ /OBSAH KATALOG NÁSTROJÙ /OBSAH V tomto katalogu je nabídka nejèastìji dodávaných nástrojù pro stroje výrobcù PVC a Al oken. Vìtšina tohoto sortimentu je originál - MADE IN GERMANY. Všechny dodávky zboží z tohoto

Více

Váš partner v oblasti mechanické ochrany. kabelù

Váš partner v oblasti mechanické ochrany. kabelù Váš partner v oblasti mechanické ochrany kabelù pøi výstavbì : - inženýrských sítí - telekomunikací - energetik - železnièních koridorù kabelové chránièky žlaby desky výstražné fólie pøíslušenství pomùcky

Více

Ventil E Z. pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy

Ventil E Z. pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy Ventil E Z pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy Popis Ventil E-Z firmy HEIMEIER pro jednobodové pøipojení otopných tìles je zhotoven z korozivzdorného poniklovaného bronzu. Vyrábí se v rohovém i pøímém

Více

Introduction LIQUIfit Markets. FSCE: Fluid System Connectors Division Europe

Introduction LIQUIfit Markets. FSCE: Fluid System Connectors Division Europe Introduction LIQUIfit Markets FSCE: Fluid System Connectors Division Europe FSCE Offer Pro rozvody pitné vody a potravinářských kapalných médií nabízíme LIQUIfit. Tělo Těsnění Mazivo Upínací kleština Upínací

Více

Pøístrojové transformátory proudu nízkého napìtí

Pøístrojové transformátory proudu nízkého napìtí Pøístrojové transformátory Pøístrojové transformátory typù CLA a CLB jsou urèeny k použití v rozvodných zaøízeních nízkého napìtí (s izolaèním napìtím do 70 V) se jmenovitými primárními proudy v rozmezí

Více

Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost

Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost Elektricky vodivý iglidur Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost HENNLICH s.r.o. Tel. 416 711 338 ax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz

Více

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 NOVINKY Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 www.petruzalek.cz Efektivní, hygienické a flexibilní øešení pro nakládání s odpady v prùbìhu úklidu Efektivní Hygienický Šetrný

Více

... STRESNÍ PROGRAM. www.epsystem.cz. Palkovická 2204 738 01 Frýdek - Místek. Tel.: +420 558 639 604 Fax: +420 558 639 604

... STRESNÍ PROGRAM. www.epsystem.cz. Palkovická 2204 738 01 Frýdek - Místek. Tel.: +420 558 639 604 Fax: +420 558 639 604 STRESNÍ PROGRAM Palkovická 78 0 Frýdek - Místek Tel.: + 8 9 0 Fax: + 8 9 0... 09 tel.: 8 9 0 VÌTRACÍ PRVKY.. HØEBENOVÝ VÌTRACÍ PÁS S KARTÁÈEM WK nosný prvek PVC, polyprophylenové vlákno odolné UV záøení

Více

Montážní návod. BITHERM Floor EN E U R O N O R M. Podlahový radiátor

Montážní návod. BITHERM Floor EN E U R O N O R M. Podlahový radiátor BITHERM Floor Podlahový radiátor Montážní návod EN E U R O N O R M 4 4 2 Popis Podlahový radiátor BITHERM Floor se umis uje pøed prosklenou stìnu zapuštìním do podlahy a je urèen k vytápìní vnitøního prostoru

Více

PØEHLEDOVÝ KATALOG 2015/2016 HYDRAULICKÉHADICEAKONCOVKY

PØEHLEDOVÝ KATALOG 2015/2016 HYDRAULICKÉHADICEAKONCOVKY PØEHLEDOVÝ KATALOG /1 HYDRAULICKÉHADICEAKONCOVKY GMS KONTAKTY CENTRÁLNÍ SKLAD: GMS Velkoobchod, s. r. o. Nádržní 1 01 LANŠKROUN IÈ: 1 tel.: + 2 / e-mil: info@gms.cz www.gms.cz Kontktní osob: Jn Tovtik

Více

Bez PTFE a silikonu iglidur C. Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost

Bez PTFE a silikonu iglidur C. Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost Bez PTFE a silikonu iglidur Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost HENNLIH s.r.o. Tel. 416 711 338 Fax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz www.hennlich.cz 613 iglidur Bez PTFE a

Více

KOMPLETNÍ NABÍDKA PŘÍSLUŠENSTVÍ PRVOTŘÍDNÍ KVALITY

KOMPLETNÍ NABÍDKA PŘÍSLUŠENSTVÍ PRVOTŘÍDNÍ KVALITY PŘÍSLUŠENSTVÍ KOMPLETNÍ NABÍDKA PŘÍSLUŠENSTVÍ PRVOTŘÍDNÍ KVALITY Nejen čerpadlo dělá z řešení FLUX vynikající zařízení. V tomto prospektu naleznete podrobné informace o kvalitním a v praxi ověřeném příslušenství

Více

rozvody AIR CENTER kompresory nářadí úprava vzduchu rozvody Máme dostatek vzduchu pro každého. autorizovaný distributor

rozvody AIR CENTER kompresory nářadí úprava vzduchu rozvody Máme dostatek vzduchu pro každého. autorizovaný distributor AIR CENTER Máme dostatek vzduchu pro každého. autorizovaný distributor kompresory nářadí úprava vzduchu rozvody ARMATURY DN 5 a 7,2 Univerzální rychlospojky DN 5 vyrobeno pro rychlé připojení a rozpojení

Více

ètyøstranné zdobení optimalizované U hodnoty možnost zvýšené ochrany proti vniknutí

ètyøstranné zdobení optimalizované U hodnoty možnost zvýšené ochrany proti vniknutí Popis: Sendvièové prvky Stadurlon Concept se skládají z jádra z extrudovaného polystyrenu a oboustranné krycí vrstvy Stadurlonu o tlouš ce 1,5 mm. Sendvièový prvek je z obou stran opatøen ochrannou folií.

Více

Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál

Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál Praktičtí a nezbytní pomocníci. Pro pořádek na pracovišti a ke každému nářadí. Program spojovacího materiálu, balancérů, odolných elastických hadic z PVC

Více

400-BQO SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 11.94

400-BQO SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 11.94 SIGMA PUMPY HRANICE LEHKÁ DIAGONÁLNÍ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 400-BQO 426 2.98 11.94 Použití Èerpadla

Více

Ventily pro vodu F, FR a KFR Aquastrom PN 16

Ventily pro vodu F, FR a KFR Aquastrom PN 16 Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Datový list Popis: Ventily pro vodu F, FR a KFR Aquastrom PN 16 firmy Oventrop, v provedení s šikmým sedlem, z bronzu, s plastovou

Více

DVĚ PROVEDENÍ STEJNÁ FUNKCE RŮZNÉ PŘEDNOSTI. Normalizovaná horní příruba zajišťuje připojení všech typů ovládání a pohonů

DVĚ PROVEDENÍ STEJNÁ FUNKCE RŮZNÉ PŘEDNOSTI. Normalizovaná horní příruba zajišťuje připojení všech typů ovládání a pohonů SÉRIE 600 DVĚ PROVEDENÍ STEJNÁ FUNKCE RŮZNÉ PŘEDNOSTI Provedení ekonomické DN 32 200 Označení: 600B průchozí otvory, 600T závitové otvory Vysoké hrdlo tělesa umožňuje tepelnou izolaci Normalizovaná horní

Více

odstředivá čerpadla MB s motorovým blokem stav 03.2009 G/03

odstředivá čerpadla MB s motorovým blokem stav 03.2009 G/03 Všeobecně Čerpadla s motorovým blokem, typová řada MB, jsou určena pro použití v chemickém průmyslu. Jsou běžně nasávací, jednostupňová, odstředivá, mají horizontální konstrukční uspořádání v kompaktním

Více

Vekolux. Pøipojovací šroubení s vypouštìním pro otopná tìlesa Ventil-kompakt

Vekolux. Pøipojovací šroubení s vypouštìním pro otopná tìlesa Ventil-kompakt Pøipojovací šroubení s vypouštìním pro otopná tìlesa Ventil-kompakt Popis Pøipojovací šroubení Vekolux firmy HEIMEIER slouží k pøipojení otopného tìlesa typu Ventil-kompakt k otopné soustavì, k jeho uzavírání,

Více

Hadicový ventil QUETSCHVENTIL pro sypké hmoty, granulát, abrazívní média bezúdržbový provoz

Hadicový ventil QUETSCHVENTIL pro sypké hmoty, granulát, abrazívní média bezúdržbový provoz i P r ů m y s l o v é a r m a t u r y Tlakově ř ízené ventily Hadicový ventil QUETSCHVENTIL pro sypké hmoty, granulát, abrazívní média bezúdržbový provoz Hadicové ventily V / VM / BSV Hadicový ventil Hadicový

Více

VZDUCHOVODY PRAVOÚHLÉHO PRÙØEZU

VZDUCHOVODY PRAVOÚHLÉHO PRÙØEZU 1.01 Materiál Pro výrobu vzduchovodù pravoúhlého prùøezu pou íváme následující materiály: standardní materiál: PLECH DIN EN 10142-1.0226 povrch: DIN EN 10147 + Z275-N-A-CO (Pozinkovaný) alternativní materiál

Více

TEPLOTNÍ ROZSAH Od -60 do 150 C dle použitých materiálů (klapka kov/kov až do 550 C) mezipřírubová klapka - typ WAFER

TEPLOTNÍ ROZSAH Od -60 do 150 C dle použitých materiálů (klapka kov/kov až do 550 C) mezipřírubová klapka - typ WAFER / KONSTRUKCE Klapky TTV jsou nejčastěji vyráběny v mezipřírubových provedeních s průchozími (WAFER) nebo závitovými (LUG) oky či v přírubovém (FLG) a kov/kov provedení. Průchozí jednodílná hřídel je spojena

Více

Pneumatické uzavírací ventily

Pneumatické uzavírací ventily Pneumatické uzavírací ventily Možnosti připojení: hrdla s přírubami hrdla s vnitřním závitem svěrná hrdla navařovací hrdla závitová hrdla AKO inovace v technice uzavíracích ventilů Uzavírací armatury pro

Více

TEPLOTNÍ ROZSAH Od -60 do 150 C dle použitých materiálů (klapka kov/kov až do 550 C) mezipřírubová klapka - typ WAFER

TEPLOTNÍ ROZSAH Od -60 do 150 C dle použitých materiálů (klapka kov/kov až do 550 C) mezipřírubová klapka - typ WAFER / KONSTRUKCE Klapky TTV jsou nejčastěji vyráběny v mezipřírubových provedeních s průchozími (WAFER) nebo závitovými (LUG) oky či v přírubovém (FLG) a kov/kov provedení. Průchozí jednodílná hřídel je spojena

Více

NORMACLAMP Hadicové spony

NORMACLAMP Hadicové spony NORMACLAMP NORMACLAMP NORMACLAMP S/SP hadicové spony (NORMACLAMP S) podle DIN 3017, upínací spony (NORMACLAMP SP) podle DIN 3016 NORMACLAMP S/SP nabízí na základě její robustní konstrukce upínacích čelistí,

Více

Kompletní sortiment. Navrtávky 2-6 šrouby, Náhradní díly Strana 9-11. PLASSIM UNIFIT pro svěrný přechod na kov (Spojka přímá nebo Koleno) Strana 12-13

Kompletní sortiment. Navrtávky 2-6 šrouby, Náhradní díly Strana 9-11. PLASSIM UNIFIT pro svěrný přechod na kov (Spojka přímá nebo Koleno) Strana 12-13 Kompletní sortiment Spojka přímá, redukovaná, s vnějším závitem nebo s vnitřním závitem Strana 3-5 T kus, redukovaný, s vnějším závitem nebo s vnitřním závitem Strana 6-7 Koleno, s vnějším závitem nebo

Více

produktový katalog - ceník Komínové systémy gas NEREZOVÝ SYSTÉM TØÍSLOŽKOVÝ SYSTÉM FLEXIBILNÍ NEREZOVÝ SYSTÉM OCELOVÉ KOUØOVODY

produktový katalog - ceník Komínové systémy gas NEREZOVÝ SYSTÉM TØÍSLOŽKOVÝ SYSTÉM FLEXIBILNÍ NEREZOVÝ SYSTÉM OCELOVÉ KOUØOVODY produktový katalog - ceník Komínové systémy NEREZOVÝ SYSTÉM TØÍSLOŽKOVÝ SYSTÉM FLEXIBILNÍ NEREZOVÝ SYSTÉM OCELOVÉ KOUØOVODY ÚVOD Katalog komponentù nerezového systému RICOM slouží k navrhování, montáži

Více

Rychloupínací systém LF 3000

Rychloupínací systém LF 3000 Rychloupínací systém LF 3000 Principle of system LF 3000 Rychloupínací systém LF3000 pro tlakový vzduch byl vyvinut firmou Legris již v roce 1969. Hlavní výhodou tohoto systému spojení prvku s hadicí je

Více

Všeobecně. Diagramy nosností válečků 1. Tabulky osových roztečí poháněných válečků 2. Diagram zátěže článkových řetězů u akumulačních válečků 2

Všeobecně. Diagramy nosností válečků 1. Tabulky osových roztečí poháněných válečků 2. Diagram zátěže článkových řetězů u akumulačních válečků 2 I. I. Všeobecně Stránka Diagramy nosností válečků 1 Tabulky osových roztečí poháněných válečků 2 Diagram zátěže článkových řetězů u akumulačních válečků 2 Provedení nosných válečků 3 Osy a ochranné kloboučky

Více

Dvoucestný elektromagnetický ventil 2/2 NC Typ 21031 G

Dvoucestný elektromagnetický ventil 2/2 NC Typ 21031 G AVEMAR cz s.r.o., Lihovarská 1, 716 3 Ostrava - Radvanice Tel.: +42/59/623 29 96, 59 623 29 97, Fax: +42/59/623 29 98 E-mail: avemar@avemar.cz, web: http://www.avemar.cz Dvoucestný elektromagnetický ventil

Více

Ceník příslušenství k hadicím - základní

Ceník příslušenství k hadicím - základní 1 ní H a d i c o v é s p o n y a k l e m y Š N E K O V É S P O N Y Š Í Ř E P Á S K U 5 M M MIKRO SX 5 7-11 mm 007/011-SX5-W2B 13,30 ks 9-14 mm 009/014-SX5-W2B 13,30 ks 11-19 mm 011/019-SX5-W2B 13,30 ks

Více

G H I J K T OBSAH ZÁVITOVÉ SPOJKY A REDUKCE ŠROUBENÍ NIPL ZÁVITOVÁ SPOJKA ZÁVITOVÁ REDUKCE

G H I J K T OBSAH ZÁVITOVÉ SPOJKY A REDUKCE ŠROUBENÍ NIPL ZÁVITOVÁ SPOJKA ZÁVITOVÁ REDUKCE /0 OBSAH HADICOVÉ SPONY MIKRO SX ; ASFA L; MEGA W INDUSTRIE ASFA S 2; MTW; FLEXACLIP PREFO W; VICTAULIC SPONY; ŠROUBOVÁKY DRÁTOVÉ SPONY MÙSTKOVÉ SPONY SX SX2 PCLIP; NEREZ COBRA W; AMLW, AAL W NORMAL W;

Více

DESKY PRYŽOVÉ Materiál SBR

DESKY PRYŽOVÉ Materiál SBR DESKY Gumové desky nachází své uplatnění v mnoha odvětvích průmyslu, kde lze využít izolačních, ochranných a tlumicích vlastností. Dle technologie výroby, zvoleného materiálu a struktury povrchu desky

Více

Generátory páry GVM plus GVVac plus GV Generátory páry Øada GV zahrnuje elektrické generátory páry, které vyrábí nasycenou páru do tlaku 0 atmosfér pøi teplotì 0 C. Pomocí zaøízení GV je možné dùkladné

Více

Armatury a systémy Premium Armatury pro solární techniku Regusol-130

Armatury a systémy Premium Armatury pro solární techniku Regusol-130 Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Rozsah použití: Program armatur Oventrop pro solární techniku umožòuje propojení kolektoru se zásobníkem v okruhu solárního systému.

Více

Plastové svěrné spojky, navrtávky a závitové tvarovky Plassim na vodu pro PE trubky 16 110 mm

Plastové svěrné spojky, navrtávky a závitové tvarovky Plassim na vodu pro PE trubky 16 110 mm Plastové svěrné spojky, navrtávky a závitové tvarovky Plassim na vodu pro PE trubky 16 110 mm Certifikát: ČR ITC, a.s., AO č. 224 č. 11 0039 V/AO/a SR VÚSAPL, a.s., AO č. SK06 ZSV 0155 Použití trubky:

Více

ODSÁVACÍ RAMENA TERFU

ODSÁVACÍ RAMENA TERFU ODSÁVACÍ RAMENA TEU POPIS TEU je lokální extraktor s tøecími klouby, navržený pro pracovištì, kde se vyžaduje vysoká flexibilita, napø. laboratoøe a elektronický prùmysl. Díky tøecím kloubùm s kulièkovými

Více

Dvoupístové kompaktní válce s prùchozí pístnicí Náhradní díly. Série 6210 2.7. Poèet kusù. Název. Název 1. Pozice. Pozice. zátka.

Dvoupístové kompaktní válce s prùchozí pístnicí Náhradní díly. Série 6210 2.7. Poèet kusù. Název. Název 1. Pozice. Pozice. zátka. Náhradní díly Série 10 5 7 8 9 10 11 1 13 1 15 1 3 1 Pozice Název Poèet kusù Pozice Název Poèet kusù 1 zátka 9 tìsnìní pouzdra regulaèní šroub zdvihu 10 pouzdro 3 zajišťovací matice 11 tìsnìní pístu zajišťovací

Více

TEPLEM SMRŠTITELNÉ TRUBICE TENKOSTĚNNÉ BEZ LEPIDLA

TEPLEM SMRŠTITELNÉ TRUBICE TENKOSTĚNNÉ BEZ LEPIDLA GPH DICOMTRADE kabelové soubory - bøezen 2007.indd 1 27.2.2007 14:15:33 TEPLEM SMRŠTITELNÉ TRUBICE TENKOSTĚNNÉ BEZ LEPIDLA pro ochranu a izolování vodičů Materiál: modifikovaný polyetylen Smršťovací teplota:

Více

NÁSTROJE - NÁŘADÍ - KOMPRESORY

NÁSTROJE - NÁŘADÍ - KOMPRESORY Spirálové hadice 8/12mm Kompresor FINI BK 119 270V 5,5 Profesionální spirálové hadice s poniklovanými koncovkami Profesionální italský kompresor 8/12mm délka 7,5m 8/12mm délka 499,- 549,- EU objem tlakové

Více

Profilové těsnění dle přání zákazníka

Profilové těsnění dle přání zákazníka Profilové těsnění dle přání zákazníka Systém SEAL-JET je nejmodernějším způsobem výroby těsnění. Těsnění jakých je všude používáno ve stavebnictví-chemii-strojírenství-ve výrobní,zásobovací i likvidační

Více

UZAVÍRACÍ A ZPÌTNÉ ARMATURY

UZAVÍRACÍ A ZPÌTNÉ ARMATURY UZAVÍRACÍ A ZPÌTNÉ ARMATURY evidenèní èíslo název UZAVÍRACÍ ARMATURY jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 V25 111 025 ventil uzavírací vlnovcový nerezový X V25 111 040 ventil uzavírací

Více

Rozložený pohled. Bezpečnostní spojení Chrání motor před poškozením. Kompaktní konstrukce Umožňuje rychlou výměnu čerpadla a motoru

Rozložený pohled. Bezpečnostní spojení Chrání motor před poškozením. Kompaktní konstrukce Umožňuje rychlou výměnu čerpadla a motoru Sudová čerpadla Rozložený pohled Bezpečnostní spojení Chrání motor před poškozením HD-E1-V HD-E2-V HD-A1 HD-A2 HD-A6 Kompaktní konstrukce Umožňuje rychlou výměnu čerpadla a motoru Vysoce kvalitní ložiskový

Více

13. PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ELEKTROINSTALACE ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKY PŘÍSLUŠENSTVÍ K TRUBKÁM VÁZACÍ SPIRÁLY ÚLOŽNÉ KANÁLY KABELOVÉ PŘÍCHYTKY VÁZACÍ PÁSKY

13. PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ELEKTROINSTALACE ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKY PŘÍSLUŠENSTVÍ K TRUBKÁM VÁZACÍ SPIRÁLY ÚLOŽNÉ KANÁLY KABELOVÉ PŘÍCHYTKY VÁZACÍ PÁSKY 13. PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ELEKTROINSTALACE 13. PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ELEKTROINSTALACE ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKY PŘÍSLUŠENSTVÍ K TRUBKÁM VÁZACÍ SPIRÁLY ÚLOŽNÉ KANÁLY KABELOVÉ PŘÍCHYTKY VÁZACÍ PÁSKY Elektroinstalační

Více

Pol. Obj. č. Jm. šířka Připojení Délka (mm) Pol. Obj. č. Jm. šířka Připojení Délka (mm) Pol. Obj. č. Jm. šířka Připojení Délka (mm)

Pol. Obj. č. Jm. šířka Připojení Délka (mm) Pol. Obj. č. Jm. šířka Připojení Délka (mm) Pol. Obj. č. Jm. šířka Připojení Délka (mm) Pomocný materiál CrNi ocelové flexi hadice univerzální rovné - rovné, ploché těsnění VODA Atesty: DVGW, SVGW, KIWA, CSTBat Prac. tlak:10bar Max. tlak: 95bar Pol. Obj. č. Jm. šířka Připojení Délka (mm)

Více

mako silné, izolaèní a opravné pásky

mako silné, izolaèní a opravné pásky mako silné, izolaèní a opravné pásky 008.. mako super silná lepící páska pro opravy a obnovení v domácnosti a pro hobby k opravám, oznaèování, svazování, zpevnìní v interiéru a exteriéru odolná proti povìtrnosti

Více

Plášťové termočlánky podle normy DIN EN 43710 a DIN EN 60584

Plášťové termočlánky podle normy DIN EN 43710 a DIN EN 60584 MT Strana / Plášťové termočlánky podle normy DIN EN 370 a DIN EN 60 Plášťové termočlánky jsou používány pro jejich vlastnosti v chemických provozech, elektrárnách, plynovodech, v konstrukci motorů a stojů.

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas

Více

PŘEHLED POLYURETANOVÝCH ŘEMENŮ

PŘEHLED POLYURETANOVÝCH ŘEMENŮ PŘEHLED POLYURETANOVÝCH ŘEMENŮ KONSTRUKCE OZUBENÝCH POLYURETANOVÝCH ŘEMENŮ Tažné kordy zajišťují potřebnou pevnost a odolnost proti prodloužení. Řemeny jsou standardně dodávány s ocelovým tažným kordem,

Více

V20140101 KATALOG 2015 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTÌ PROTI HMYZU. - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù. www.kasko-vs.

V20140101 KATALOG 2015 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTÌ PROTI HMYZU. - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù. www.kasko-vs. V0140101 KATALOG 015 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTÌ PROTI HMYZU - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù www.kasko-vs.cz OBSAH Všeobecné podmínky Typy sítí Okenní profil válcovaný - OV

Více

REVELET. skříňky z hliníkové slitiny AL8000 AL8000 EX

REVELET. skříňky z hliníkové slitiny AL8000 AL8000 EX AL8000 AL8000 EX skříňky z hliníkové slitiny EA svorkovnicové skříňky z hliníkové slitiny řady AL8000 - mechanická ochrana kabelů, kabelové příslušenství, průmyslové konektory AL8000 SVORKOVNICOVÁ PROPOJOVACÍ

Více