Dluhopis: LentiKat s a.s. 9,5% p.a. BH Securities a.s. Váš obchodník s cennými papíry.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dluhopis: LentiKat s a.s. 9,5% p.a. BH Securities a.s. Váš obchodník s cennými papíry. www.bhs.cz"

Transkript

1 Dluhopis: LentiKat s a.s. 9,5% p.a. BH Securities a.s. Váš obchodník s cennými papíry

2 Proč dluhopis LentiKat's? Víte kdo nebo co stojí za odstraňováním zbytků organického znečištění ve společnosti Kyocera v letech ? projektem kvalitních náhrad mateřského mléka pro firmu Nestlé? biotechnologickým řešením odstraňování dusíkatého znečištění v čistírnách nejen v České republice? nahrazováním chemických procesů biotechnologickými kroky, které jsou rychlejší, umožňují výrobu s menším počtem kroků a jsou nákladově výhodnější? Biotechnologie lentikats byla objevena prof. Dr. Klausem-Dieterem Vorlopem na německé univerzitě v Braunschweigu, jejím využitím v průmyslových aplikacích se následně začala výhradně zabývat česká firma, na jejíž činnost od roku 2006 navazuje společnost LentiKat's a.s. s velkokapacitními výrobními linkami a celou řadou nových produktů. Biotechnologie lentikats je velmi cenná, a proto je patentována a chráněna v několika desítkách zemí světa. Setkáte se s ní ve farmacii, potravinářství, v lihovarnictví, ale také v oblasti čištění vod či v oblasti biopaliv. Díky zmíněné, moderní a žádané biotechnologii získávají zákazníci výrazně rychlejší a účinnější řešení než při standardních chemických procesech. Společnost LentiKat's a.s. spolupracuje nejen s průmyslovými podniky, ale také se podílí na vědecko-výzkumných projektech s předními českými, evropskými i světovými univerzitami. Zajímavé uplatnění Biotechnologie lentikats se rýsuje také ve výrobě biopaliva etanol z lignocelulózových materiálů. Této problematice je v současné době věnována obrovská pozornost, především pak v USA, Kanadě a severní Evropě. Nákupem dluhopisu umožníte posílit pozici společnosti v oblasti farmacie a potravinářství, vyčlenění segmentu odpadních vod do samostatné ekonomické jednotky a přípravu výstavby dalších výrobních závodů ve světě. Současně tak podpoříte moderní přístup k biopalivům i hledání ekologicky i ekonomicky přijatelnějších řešení u farmaceutických, chemických i potravinářských společností. ZÁKLADNÍ PARAMETRY Emitent: LentiKat s a.s. Nominální hodnota dluhopisu: ,- CZK Nominální hodnota emise: Manažer emise: Administrátor emise: Forma cenného papíru: ,- CZK BH Securities a.s. BH Securities a.s. Na řad Emisní kurz: 100% Měna emise: CZK Datum emise: Úrok: Výplata úroků: 9,5 % p.a. Čtvrtletní vždy k , , a kalendářního roku Splatnost dluhopisu: Výhody výnos: 9,5% p.a. v případě splacení po 2 letech 10,5% p.a. krátká splatnost: 4 roky (možnost splacení po 2 letech) výplata úroku čtvrtletně perspektivní obor emitenta patentovaná technologie emitenta Rizika v případě předčasného prodeje riziko aktuálního kurzu

3 PŘEDMĚT ČINNOSTI EMITENTA Předmětem činnosti je komercionalizace Biotechnologie lentikats - výroba a dodávky katalyzátoru, poradenství a příprava odborných řešení s využitím Biotechnologie lentikats, výzkum a vývoj pro řešení obchodních případů a vývoj nových produktů. Společnost je aktivní ve třech základních segmentech: Segment farmacie a potravinářství Segment čistíren odpadních vod Segment biopaliv. Vysoká koncentrace mikroorganismů nebo enzymů v PVA nosiči a možnost jeho opakovaného využití ve vsádkových i kontinuálních procesech vede k výraznému snížení potřebné doby zádrže reakčního média v reaktoru, které vede nejen k násobnému snížení reakčních objemů, ale také snižuje riziko vzniku kontaminace. Vyšší výtěžky dosahované s použitím Biotechnologie lentikats a současné snížení investičních a provozních nákladů zvyšují ekonomickou ziskovost procesů. TECHNOLOGIE Biotechnologie lentikats představuje novou technologii na imobilizaci biokatalytického materiálu do pórovité matrice z polyvinylalkoholu (PVA). Tato patentově chráněná technologie se liší od jiných dostupných imobilizačních technik především snadnou přípravou a jednoduchou separovatelností vzniklého biokatalyzátoru od reakčního média (průměr částic nosiče je 3 4 mm) nebo aktivitou imobilizovaného biomateriálu. Nízká difúzní limitace napříč nosičem je zajištěna díky specifickému čočkovitému tvaru a vysokým specifickým povrchem pórovité struktury. Hydrogelová matrice se vyznačuje vynikajícími fyzikálně-mechanickými vlastnostmi (pružnost, minimální abraze) a dlouhodobou stabilitou. PVA je levný, biologicky obtížně odbouratelný a netoxický materiál bez vedlejších účinků na biochemický proces. Imobilizační proces probíhá za mírných podmínek a je tak aplikovatelný na téměř jakýkoliv enzym (volný nebo crosslinkovaný) nebo bakterii (celé nebo desintegrované buňky). V tomto ohledu Biotechnologie lentikats jednoznačně převyšuje ostatní v současné době dostupné imobilizační technologie. Základní objev byl učiněn prof. Vorlopem, jeho vývoj Biotechnologie lentikats probíhal v úrovni laboratorních podmínek. Na způsob imobilizace mikroorganizmů a enzymů do nosiče z polyvinylalkoholu byl prof. Vorlopovi udělen patent DE V roce 2006 veškeré know-how a zařízení zakoupila nově založená společnost LentiKat s a převzala vývojový tým. Ve společnosti Lentikat s vyvinuli a pořídili velkokapacitní výrobní linky s možností automatizované výroby s kapacitou cca 70 tun katalyzátoru za rok, dále celou řadu nových produktů a realizovali první průmyslové aplikace a reference. DŮLEŽITÉ MOMENTY VE VÝVOJI SPOLEČNOSTI: Přihláška vlastního patentu na způsob průmyslové výroby biokatalyzátorů s biologicky aktivním materiálem ve formě imobilizovaných enzymů nebo mikroorganizmů, které jsou imobilizovány v polyvinylalkoholovém gelu a jejich použití a zařízení k jejich výrobě v roce Vývoj a pořízení velkokapacitní linky na výrobu Biokatalyzátoru lentikats s možností zařazení do automatizovaného provozu v roce Posílení výzkumu a vývoje, zřízení výzkumného oddělení v prostorách Biotechnologického inkubátoru INBIT v roce Účast na mezinárodním grantovém projektu Bionexgen, organizován University of Manchester Účast na mezinárodním grantovém projektu Biointense VÝVOJ V JEDNOTLIVÝCH SEGMENTECH Segment farmacie a potravinářství Zahájení spolupráce s indickou firmou Fermenta Biotech ve vývoji Biokatalyzátoru lentikats s imobilizovanou penicilin G-acylázou v roce Zahájení aktivní činnosti v oblasti farmacie a potravinářství, zahájení činnosti externího expertního týmu v roce Dodávka Biokatalyzátoru lentikats s penicilín G-acylázovou aktivitou pro Fermenta Biotech Indie v roce Realizace prvních komerčních projektů a dodávek vzorků (Codexis, RTM, Glycom). Uzavření dlouhodobé spolupráce s firmou Glycom z Dánska v oblasti farmacie a potravinářství v projektu náhrad mateřského mléka pro firmu Nestlé a prodej exklusivity ve vymezené oblasti produktů (2013).

4 Segment čistíren odpadních vod Příprava prvních řešení pro čištění odpadních vod koncem roku Zahájení spolupráce s významnými inženýrskými firmami a odbornými autoritami v oblasti čištění odpadních vod v roce Zahájení činnosti externího expertního týmu pro přípravu odborných řešení. Pořízení a testování poloprovozních modelů na několika čistírnách odpadních vod (Svitavy, Česká lípa, Ostrava, Baxter) v letech Realizace prvních ověřovacích poloprovozů v Litoměřicích a Ostrově u Macochy v roce Realizace první velké reference na denitrifikaci odpadních vod ve firmě Baxter. Realizace první velké reference na odstraňování zbytků organického znečištění ve společnosti Kyocera v letech Testování katalyzátorů na odstraňování dusíkatého znečištění ve společnosti BASF v roce a zahájení dlouhodobé spolupráce přípravou společného pilotního provozu ve Španělsku. Segment biopaliv Příprava projektu malého zemědělského lihovaru s využitím Biotechnologie lentikats (projekt se nerealizoval z důvodu skokového růstu zemědělských surovin) v roce Získání významných partnerů pro spolupráci, zabývající se vývojem technologií pro fermentace ligno- -celulozových materiálů MOŽNÉ ZPŮSOBY VYUŽITÍ TECHNOLOGIE Segment farmacie a potravinářství Hlavní výhodou Biotechnologie lentikats v tomto segmentu je možnost imobilizace drahých enzymů. Dosud se v převážné většině případů používají pro bioprocesy volné enzymy, které jsou takto použity pouze jednou. Imobilizovaný enzym od LentiKat s je velmi dobře separovatelný a je umožněno jeho opakovatelné používání po celou dobu jeho životnosti až stovek provozních hodin. Provozovatelům tak přináší značné úspory provozních nákladů. Použití je velmi snadné, postačí vybavit stávající reaktory jednoduchou sítovou separací. Využití imobilizovaných enzymů je velmi široké pro množství biotransformačních reakcí v řadě oblastí (potravinářský, farmaceutický nebo chemický průmysl). Biotechnologie lentikats má velmi širokou možnost uplatnění v oblasti farmaceutických, chemických a potravinářských firem. Stále více chemických procesů se nahrazuje biotechnologickými kroky na bázi enzymatických reakcí, které jsou rychlejší, umožňují výrobu s menším počtem kroků a jsou nákladově výhodnější. Segment čistíren odpadních vod V oblasti čistírenství společnost přináší řešení pro odstraňování dusíkatého znečištění z odpadních vod, popř. odstranění biologicky špatně odbouratelných látek. Pro tyto případy má společnost komerčně dostupné produkty a další jednotlivé aplikace a produkty budou zpravidla vyráběny na míru jednotlivým projektům. Hlavní výhodou odstraňování dusíku pomocí Biotechnologie lentikats je vysoká stabilita navrhovaných řešení a ve druhé řade vysoká reakční rychlost odstraňování. Tyto skutečnosti vedou k úsporám investic a provozních nákladů. Zvlášť zajímavé jsou pro společnost extrémní situace převážně u průmyslových odpadních vod, pro která je řešení LentiKat s někdy jediným ekonomickým řešením. V oblasti komunálních čistíren odpadních vod společnost nabízí ekonomicky výhodné způsoby řešení intenzifikace stávajících provozů. Technologie je ověřena jak na mnoha poloprovozních a laboratorních modelech, stavěných přímo u zákazníka, tak i v plně kapacitních ověřovacích provozech. Životnost náplně Biokatalyzátoru lentikats může dosáhnout 2 až 5 let. V tomto segmentu společnost pracuje s mnoha inženýrskými firmami, které projektují a dodávají čistírny odpadních vod. V současné době má společnost dokončené první plně funkční velké realizace. Technologie má možnosti v oblasti imobilizace speciálních tzv. Anammox baktérií, což je ekonomicky výhodnější způsob odstraňování dusíku z odpadních vod, dále v oblasti odstraňování specifických polutantů z odpadních vod, např. zbytky léčiv, apod. V neposlední řadě je potenciál v oblasti vývoje řešení pro úpravu pitné vody. Segment biopaliv Hlavní výhodou Biotechnologie lentikats v tomto segmentu je zkrácení fermentačního času až 10x (výrazné snížení investičních nákladů na výstavby nebo intenzifikace lihovarů). Současně imobilizace chrání imobilizovanou biomasu před nepříznivým prostředím v případě fermentace lignocelulosových hydrolyzátů. Uplatnění je ve výrobě etanolu pro potravinářské účely nebo biopaliva z různých substrátů. Technologie je ověřena v laboratorních modelech a na poloprovozním modelu. Životnost náplně Biokatalyzátoru lentikats může dosáhnout až 1,5 roku. Biotechnologie lentikats může být využita pro produkci pitného a palivového etanolu ze široké škály surovin včetně lignocelulosových materiálů. Zajímavé uplatnění Biotechnologie lentikats se rýsuje ve výrobě etanolu z lignocelulózových materiálů. Této problematice je v současné době věnována obrovská pozornost (především v USA, Kanadě a severní Evropě). Doposud není známa velkokapacitní komerční biorafinerie schopná produkce etanolu z těchto surovin. Biotechnologie lentikats přináší stejné výhody jako v případě lihovarů zpracovávajících tradiční suroviny.

5 VÝVOJ A VÝZKUM Výzkumné a vývojové aktivity firmy jsou realizovány v několika rovinách: 1) základní komerční výzkum hrazený a koordinovaný společností LentiKat's, který je lokalizovaný na kooperujících pracovištích (výzkumné ústavy, university, vysoké školy) 2) základní dotační výzkum, kde poskytovatelem dotace je MPO, EU, TA ČR a kde společnost LentiKat's vystupuje v roli spoluřešitele projektů 3) aplikovaný výzkum hrazený jednak z vlastních zdrojů společnosti, ale také z dotačních prostředků jednotlivých poskytovatelů (EU, MPO, TA ČR) spojený s přenosem výsledků základního výzkumu do praxe, na reálná průmyslová média za reálných provozních podmínek. 2. Vyčlenění segmentu čištění odpadních vod, který se svým zaměřením i profitabilitou od segmentu farmacie a potravinářství výrazně odlišuje, do samostatné ekonomické jednotky. Pro takto vyčleněný segment pak buďto získat partnery se silným postavením na trhu pro společnou strategii nebo k založení společného podniku pro příslušné regiony. V budoucnu je možné počítat i s prodejem licence. 3. Zvýšení aktivity v oblasti marketingu a PR, maximálně využívat všech dosavadních referencí. 4. Postupné připravení a realizace vstupu strategického investora do společnosti, který by společnosti pomohl nastartovat etapu globální akcelerace a realizace výstavby dalších výrobních závodů ve světě. Se vstupem do společnosti je počítáno nejdříve v roce 2015/2016. STRATEGIE SPOLEČNOSTI Společnost LentiKat s se v současné době nachází v etapě finálního etablování na trhu. Základní strategii dalšího rozvoje na následující léta je zaměřena na tyto hlavní úkoly: 1. Posílení segmentu farmacie a potravinářství o mezinárodně uznávaného odborníka se zkušeností s uváděním nových technologií na trh, který dokáže tento segment rychleji posunout v oblastech vztahů na trhu, řízení i odbornosti. V tomto segmentu je dále plánováno ustanovit vědeckou radu, ve které by měli působit významní odborníci. Tato rada bude jednak zdrojem vizí pro samotný segment a jednat komunikačním kanálem pro odborníky na trhu. Pro realizaci uvedené strategie společnost potřebuje zajistit dostatečné prostředky pro dokončení etapy finálního etablování na trhu, kterou předpokládáme do roku Prostředky budou použity na dofinancování rozvoje společnosti až do ziskové úrovně. VÁŠ OBCHODNÍK S CENNÝMI PAPÍRY PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ Důležité upozornění: Tato emise není veřejnou nabídkou cenných papírů. Hodnota dluhopisu může klesat nebo růst. Investoři mohou získat při prodeji dluhopisu před datem splatnosti částku nižší než částku investovanou. Minulá výkonnost nezaručuje srovnatelný budoucí výkon. Tento dokument má pouze propagační obsah, informace a hodnocení v něm obsažené slouží pouze pro informativní účely. Tento dokument není prospektem a není určen pro výběrové řízení, není právní, daňovou, nebo investiční radou, doporučením ani nabídkou, ani neobsahuje radu nebo doporučení k uzavírání jakékoliv transakce. Investování je spojeno s riziky. Investiční rozhodnutí investora musí být založeno na pečlivém zvážení vhodnosti investice do dluhopisů v souvislosti s jejich vlastním cenovým vývojem, likviditou a investičním horizontem a investor by měl zvážit potřebu nezávislého investičního, právního a daňového poradenství. Tento dokument nezohledňuje investiční profil jednotlivého investora. Není zaručena přesnost nebo úplnost informací obsažených v tomto dokumentu. Některé služby a produkty jsou předmětem právních omezení, a proto nemohou být určeny pro obyvatele některých zemí. BH Securities, a.s. je dozorována ČNB. K získání konkrétnější informace se prosím obracejte na Vaší kontaktní osobu. Tento dokument byl připraven s náležitou pečlivostí a pozorností. Tiskové chyby jsou vyhrazeny.

Dluhopis: TABUC-PACK s.r.o. www.bhs.cz 8,5 % / 2018. BH Securities a.s. Váš obchodník s cennými papíry

Dluhopis: TABUC-PACK s.r.o. www.bhs.cz 8,5 % / 2018. BH Securities a.s. Váš obchodník s cennými papíry Dluhopis: TABUC-PACK s.r.o. 8,5 % / 2018 BH Securities a.s. Váš obchodník s cennými papíry www.bhs.cz Proč dluhopisy TABUC-PACK s.r.o.? Chráněná dílna s 15letou historií, která stabilně zaměstnává zdravotně

Více

Dluhopis: Gevorkyan. www.bhs.cz 10,5 % / 2018 II. BH Securities a.s. Váš obchodník s cennými papíry

Dluhopis: Gevorkyan. www.bhs.cz 10,5 % / 2018 II. BH Securities a.s. Váš obchodník s cennými papíry Dluhopis: Gevorkyan 10,5 % / 2018 II BH Securities a.s. Váš obchodník s cennými papíry www.bhs.cz Proč dluhopis Gevorkyan? Společnost Gevorkyan je špičkovým výrobcem a dodavatelem nejnáročnějších dílů

Více

Dluhopis: Euro Property Investment, s.r.o. www.bhs.cz. projekt: Terasy Unhošť min. 7,25 % p.a. BH Securities a.s. Váš obchodník s cennými papíry

Dluhopis: Euro Property Investment, s.r.o. www.bhs.cz. projekt: Terasy Unhošť min. 7,25 % p.a. BH Securities a.s. Váš obchodník s cennými papíry Dluhopis: Euro Property Investment, s.r.o. projekt: Terasy Unhošť min. 7,25 % p.a. BH Securities a.s. Váš obchodník s cennými papíry www.bhs.cz Proč dluhopis Euro Property Investment? Emitent patří do

Více

Představení projektu DOMY VINOŘ. BH Securities a.s. Váš obchodník s cennými papíry. www.bhs.cz

Představení projektu DOMY VINOŘ. BH Securities a.s. Váš obchodník s cennými papíry. www.bhs.cz Představení projektu DOMY VINOŘ BH Securities a.s. Váš obchodník s cennými papíry www.bhs.cz 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU DOMY VINOŘ 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTU Lokalita: Praha 9 Vinoř Inženýrské sítě:

Více

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by:

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by: IEE Project BiogasIN Materiál pro Českou republiku Seminář pro administrativní sektor o realizaci projektů výroby a využití bioplynu D.3.4.3, WP 3 Česká bioplynová asociace, o.s. (CzBA) Za přispění Henning

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 1: Návrh konceptu Inovačního centra ÚK Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí č.100085648

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

DOPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ VÝZKUMNÉ AGENDY

DOPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ VÝZKUMNÉ AGENDY Etapa 5 (1.1.2012 30.6. 2012) DOPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ VÝZKUMNÉ AGENDY pro program SPOLUPRÁCE Technologické platformy, Výzva II. v rámci žádosti č. 5.1 SPTP02/001 Česká technologická platforma rostlinných

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

Inovační region budoucnosti. Moravskoslezský kraj

Inovační region budoucnosti. Moravskoslezský kraj Inovační region budoucnosti Moravskoslezský kraj Vážení čtenáři,... Nyní se Vám dostává do rukou publikace, první svého druhu, věnovaná inovacím, kterou vydává Moravskoslezský kraj. Tato publikace je určena

Více

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Autor studie: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o. p. s. Externí zpracovatel: AgEnDa o.s.

Více

Ekonomika při energetickém využívání biomasy

Ekonomika při energetickém využívání biomasy VŠB - Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Metodická příručka Ekonomika při energetickém využívání biomasy Tadeáš Ochodek, Jan Koloničný, Michal Branc, Pavel Janásek v rámci projektu

Více

Využívání fondů EU k podpoře podnikání

Využívání fondů EU k podpoře podnikání Bankovní institut vysoká škola Praha Využívání fondů EU k podpoře podnikání Bakalářská práce Helena Mičková Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Využívání

Více

Jihočeský kraj. Krajská příloha k národní RIS 3 SCHVÁLENÁ ZASTUPITELSTVEM JIHOČESKÉHO KRAJE DNE 26. 6. 2014. Červen 2014

Jihočeský kraj. Krajská příloha k národní RIS 3 SCHVÁLENÁ ZASTUPITELSTVEM JIHOČESKÉHO KRAJE DNE 26. 6. 2014. Červen 2014 Jihočeský kraj Krajská příloha k národní RIS 3 SCHVÁLENÁ ZASTUPITELSTVEM JIHOČESKÉHO KRAJE DNE 26. 6. 2014 Červen 2014 Zpracovatel: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o.p.s. 1 Obsah Analytická

Více

III.2.3. Energetické zdroje

III.2.3. Energetické zdroje Souhrn III.2.3. Energetické zdroje (Podpora dlouhodobě udržitelného zajištění energetických zdrojů) Energetika je páteří ekonomiky a její zajištění, v důsledku klesajících zásob energetických surovin,

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti VŠCHT Praha na období 2006-2010 www.vscht.cz

Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti VŠCHT Praha na období 2006-2010 www.vscht.cz Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti VŠCHT Praha na období 2006-2010 www.vscht.cz Předkládá prof. Ing. Vlastimil Růžička, CSc. Schváleno Akademickým senátem

Více

Regionální implementační plán pro udržitelnou realizaci nástroje inovačních voucherů v Jihočeském kraji

Regionální implementační plán pro udržitelnou realizaci nástroje inovačních voucherů v Jihočeském kraji Regionální implementační plán pro udržitelnou realizaci nástroje inovačních voucherů v Jihočeském kraji říjen 2014 Název programu: Název projektu: Evropská územní spolupráce, OP Meziregionální spolupráce

Více

Nové členské země EU a jejich historie v oblasti zpracování odpadů

Nové členské země EU a jejich historie v oblasti zpracování odpadů OBSAH Úvod............................................................................ 1 Historie.......................................................................... 1 Nové členské země EU a jejich

Více

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací PETR MORA Vysoká škola managementu v Trenčíne, Bratislava, Slovakia Abstrakt Sektor malého a

Více

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 Charakteristika ISIN Investiční horizont Investiční strategie Měna CZ0008474616 8-9 let Komerční nemovitosti v širším centru Prahy CZK

Více

Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.)

Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.) Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.) ve spolupráci s Technologickým centrem Akademie věd České republiky Obsah Seznam tabulek...3

Více

Úvodní slovo 3. Poslání, vize, mise 4. Profil společnosti 5. Údaje o základním kapitálu 9. Bankovní úvěry a dluhopisy 10. Finanční ukazatele 11

Úvodní slovo 3. Poslání, vize, mise 4. Profil společnosti 5. Údaje o základním kapitálu 9. Bankovní úvěry a dluhopisy 10. Finanční ukazatele 11 Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo 3 Poslání, vize, mise 4 Profil společnosti 5 Údaje o základním kapitálu 9 Majetkové účasti 9 Bankovní úvěry a dluhopisy 10 Finanční ukazatele 11 Představenstvo 13

Více

Regionální hospodářská konkurenceschopnost

Regionální hospodářská konkurenceschopnost Regionální hospodářská konkurenceschopnost příručka pro představitele veřejné správy Projekt identifikace klastrů v ČR Zadavatel: CzechInvest Zpracovatel: Berman Group Datum: únor 2006 Autoři Ing. Petr

Více

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M FS Podnikatelský inkubátor Fiktivní cvičná případová studie! Tento dokument obsahuje cvičnou případovou studii proveditelnosti fiktivního projektu. Všechny uvedené části mají sloužit jen jako příklady

Více

TRANSFER TECHNOLOGIÍ

TRANSFER TECHNOLOGIÍ TRANSFER TECHNOLOGIÍ PŘÍLEŽITOST I NEZBYTNOST PRO ČESKÉ UNIVERZITY Kamil Krč TRANSFER TECHNOLOGIÍ PŘÍLEŽITOST I NEZBYTNOST PRO ČESKÉ UNIVERZITY Tato publikace je stručným a zjednodušeným průvodcem úvodní

Více

Strategická výzkumná agenda

Strategická výzkumná agenda Strategická výzkumná agenda dokument národní technologické platformy České Budějovice duben 2011 Tato Strategická výzkumná agenda vznikla jako výstup projektu TP Využití zemního plynu a biometanu v dopravě

Více

P O D N I K A T E L S K Ý

P O D N I K A T E L S K Ý P O D N I K A T E L S K Ý P L Á N "Bůh neobdaroval lidi sny, aniž by jim nedal sílu je uskutečnit. " Úvod 1. Funkce podnikatelského plánu 2. Zásady tvorby úspěšného podnikatelského plánu 3. Proces přípravy

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory

Více

Projektování nakládání s bioodpady v obcích

Projektování nakládání s bioodpady v obcích Projektování nakládání s bioodpady v obcích Zpracoval autorský kolektiv: Jiří Hřebíček, František Piliar, Jiří Kalina, Jaromír Manhart, Kamila Součková, v rámci projektu Pomoc národním orgánům při přípravě

Více