a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "a) Roční účetní závěrka za rok 2014."

Transkript

1 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok a) Roční účetní závěrka za rok Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem v březnu Pověřeným vlastníkem byla po kontrole odsouhlasena. Vzhledem k charakteru hospodaření našeho SVJ je v našem majetku zatím jen krátkodobý majetek a to převážně krátkodobý finanční majetek a to jsou peníze na účtech v bance a v pokladně a případné pohledávky či jiná aktiva. ( ,- Kč BÚ (2x ,- a ,- Kč), 2.597,- Kč pokladna) Tento majetek činil k ,-Kč. (Téměř plně je kryt z cizích zdrojů příspěvky nás vlastníků a minimálně z vlastních zdrojů úroky z účtu v bance: 1.218,- Kč). Krátce k výkazu zisku a ztrát SVJ vzhledem k financování našeho SVJ je výsledkem hospodaření zisk 1.239,- Kč z úroků účtů v bance (náklady ,- Kč a výnosy ,- Kč). Náklady celkem ,- Kč, z toho: - nákupy , Kč - materiál (regály, dlažba, FABka, rohožky, žárovky atd.), - služby ,- Kč - (instalatérské, elektrikářské, topenářské, zámečnické a související služby technické pomoci), - ostatní služby ,- Kč (deratizace, požární inspekce, SIPO, revize, PENB, WEB, nájemné, poštovné atd.), - ostatní ,- Kč (pojištění, odměny statut. orgánu a domovníků, odvody), - jiné náklady ,- Kč (pojištění domu, bank. poplatky, jiné poplatky), - celkové náklady na úvěry ,- Kč. Závazky roční zúčtování záloh za služby (vypláceno bude 06/2015) ,- Kč, (náklady ,- Kč ,- Kč, zálohy ,- Kč). Fond oprav počáteční stav k ,- Kč. Tvorba: Příjmy z pronájmu (do fondu oprav) , - Kč, Dotace příjem ,- Kč, Příspěvky vlastníků ,- Kč, Celkem ,- Kč. Čerpání: Náklady ,- Kč, Splátky úvěrů ,- Kč ( ,- Kč ,- Kč), Celkem ,- Kč. ( = ) Fond oprav konečný stav k ,- Kč.

2 V plném rozsahu je možné nahlédnout do účetní závěrky po domluvě se statutárním orgánem SVJ v místnosti pro jednání s vlastníky ve stanovených dnech (viz. domovní vývěsky). b) c) Návrh Rozpočtu Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 na rok 2015 Informace. Pro finanční zabezpečení předmětu činnosti společenství si společenství sestavuje a schvaluje rozpočet na daný rok (Stanovy společenství čl. 39, bod (1)). V celém rozpočtu jsou částky u měsíčních nákladů zaokrouhleny na celé stovky Kč nahoru a u ročních nákladů na celé tisíce nahoru. N á v r h. Pověřený vlastník společenství navrhuje shromáždění schválit tento: Rozpočet Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 na rok Správa domu a pozemku. I. Současný stav: Předpokládané celkové náklady na správu domu a pozemku pro dané období hradí vlastníci jednotek podle velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech domu formou předepsaných měsíčních příspěvků v položce fond oprav. Náklady ve stejné výši na každou jednotku hradí vlastníci jednotek formou předepsaných měsíčních příspěvků v položce správa a účetnictví. V ustanoveních zákona č. 89/2012 Sb. (NOZ) a NV č. 366/2013 jsou vymezeny některé náklady vlastní správní činnosti, které se rozvrhnou na příspěvky ve stejné výši na každou jednotku. Jedná se o odměny statutárním orgánům společenství včetně povinného pojistného, jiné mzdové náklady, účetnictví, správcovství, vedení účtů, náklady SVJ - rejstřík, poplatky, pronájem atd., kancelářské potřeby, poštovné apod.) Vzhledem ke smluvním závazkům v souvislosti s poskytnutými úvěry nesnížit příjmy (příspěvky vlastníků) do fondu oprav (smluvní splátky úvěrů) po dobu jejich splácení budeme ppod. měnit předpisy plateb podle výše uvedeného až po splacení úvěrů (2019) a zapracování všech změn také do účetní směrnice správce.

3 S ohledem na takovouto postupnou aplikaci ustanovení zákona budeme řešit přechodně možnost přerozdělení prostředků z Fondu oprav (příspěvků na správu domu a pozemku) ve prospěch Fondu odměn (náklady vlastní správní činnosti). Fond oprav stav k 01/2015 PŘÍJMY: Řádné měsíční příspěvky vlastníků do FO ,- Kč, tedy řádné roční příspěvky do FO Roční příspěvky vlastníků mimořádné (pronájem) Roční dotace Panel , - Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Dotace Panel. Panel 04/2015 a 10/2015 dotace - částka 2x ,- Kč (46.664,- Kč). V rámci úvěru byla využita možnost dotace ČSOB (0,9 % půjčené částky (18.000,- Kč) splátka bude ppod. 03/2015. Není zatím v příjmech není jistota příjmu. a) Dlouhodobá záloha na opravy a technické zhodnocení společných částí domu Předpokládané celkové náklady na tvorbu tohoto zdroje vychází převážně z Plánu oprav, údržby, periodických revizí a kontrol na rok 2015 a dále z nutnosti vytvořit zálohu pro neplánované opravy z důvodu poruch a havárií společných částí domu. Dále vychází ze závazků z úvěrů čerpaných na modernizaci, revitalizaci a opravy společných částí domu. Tvořena je z příspěvků vlastníků jednotek na správu domu a pozemku 1. Pravidelná revize plynových rozvodů ve společných prostorech domu (po 3 letech) ,- Kč 2. Specifikace technického stavu otopných těles a rozvodů v BJ 5.000,- Kč 3. Údržba a případné rozšíření STA (antény) a rozvodu STA ,- Kč 4. Požární prohlídka a kontrola HP (každoročně) 5.000,- Kč 5. Údržba a rozšiřování WEB stránek SVJ 5.000,- Kč 6. Doplnění stříšek nad zadními vchody domu (3 ks) bez ztráty záruky na fasádu ,- Kč 7. Výměna poškozených a oprava (výměna) nefunkčních otopných těles v BJ a celková kontrola rozvodů otopné soustavy (dle rozsahu)???.???,- Kč 8. Tvorba zálohy na neplánované opravy a havárie ,- Kč Dále - Pojištění domu ,- Kč Úvěry od ČSOB.

4 Podle smlouvy o úvěru u ČSOB a.s. (zateplení) pokračuje (12/2010 zahájeno) splácení úvěru. Úvěr ,- Kč, splátky včetně poplatků ,05 Kč/měsíčně ( ,- Kč zůstává). Podle smlouvy o úvěru u ČSOB a.s. (výtahy) pokračuje (04/2013 zahájeno) splácení úvěru. Úvěr ,- Kč, splátky včetně poplatků ,42,- Kč/měsíčně. ( , - Kč zůstává). OPRAVY atd.: měsíční náklad ,- Kč roční náklad ,- Kč. ÚVĚRY: měsíční náklad ,- Kč roční náklad ,- Kč. měsíční náklad ,- Kč roční náklad ,- Kč. b) Náklady nehrazené z dlouhodobé zálohy podle písm. a), zejména náklady vlastní správní činnosti 1. Správa domu domovníci: 1.500,- Kč ,- Kč 2. Mzdové náklady: 7.000,- Kč ,- Kč 3. Náklady na ZP a (SZ): 700,- a (1.700,-) Kč 8.000,- a (21.000,-) Kč 4. Finanční náklady (bank.popl.): 400,- Kč 5.000,-Kč 5. Ostatní provozní náklady: - poplatky SIPO, jiné poplatky, 500,- Kč 6.000,- Kč - poštovné, kancelářské potřeby, pronájem, jiná vydání (nákupy materiálu) 1.250,- Kč ,- Kč měsíční náklad ,- Kč (13.000,-), roční náklad ,- Kč ( ,-) CELKOVÝ STAV ve vztahu k fondu oprav : VÝDAJE: část I. a) Celkem ,- Kč část I. b) Přibliž. Celkem ,- Kč ,- Kč Předpokládaný stav FO k ,- Kč. ( ,- Kč ,- Kč = ,- Kč ,- Kč = ,- Kč) II. Záloha na služby spojené s užíváním bytových jednotek a společných prostor domu na období.

5 Stanovení výše této zálohy pro jednotlivé vlastníky vychází z cen jednotlivých služeb a předpokladu spotřeby uživateli jednotlivých bytových jednotek v návaznosti na vyúčtování těchto služeb podle platných norem a vnitřních směrnic společenství (viz. měsíční předpis plateb). 1. Záloha na vytápění: měsíční náklad ,-Kč roční náklad ,- Kč 2. Záloha na TUV: měsíční náklad ,- Kč roční náklad ,- Kč 3. Záloha na SV: měsíční náklad ,- Kč roční náklad ,- Kč 4. Záloha na odvoz komun. odpadu: měsíční náklad 6.900,- Kč roční náklad ,- Kč 5. Záloha na servis, opravy a provoz výtah: měsíční náklad 5.600,- Kč roční náklad ,- Kč 6. Záloha na el. spol. prostor: měsíční náklad 2.800,- Kč roční náklad ,- Kč 7. Ostatní (STA a Pl. služby) měsíční náklad 1.900,- Kč roční náklad ,-Kč měsíční náklad ,- Kč roční náklad ,- Kč. Dodavatelům energií a služeb jsou podle jednotlivých smluv s nimi hrazeny faktury za provedená plnění za rozdílná období a v různé výši a je nutné mít na účtu společenství finanční prostředky na tyto platby. Je tedy žádoucí mít na účtu zálohu pro platby za služby a energie např. ve výši alespoň jednoho měsíčního nákladu (např ,- až ,- Kč). Vytváříme zálohami na služby. Správce správa a účetnictví: měsíční náklad 7.900,- Kč, roční náklad ,- Kč. Podle měsíčního předpisu plateb tvoří vlastníci příspěvkem ve stejné výši na BJ. III. CELKOVÝ STAV ve vztahu k fondu oprav. Při realizaci všech akcí (mimo I. část a), bod 7. topení) podle plánu na rok 2015 je rozdíl mezi příjmy a výdaji do FO ,- Kč (přebývá). V rozpočtu je dále vytvořena záloha na nutné opravy nebo havárie ,- Kč. Akce topení je tedy možno realizovat (předběžné odhady nákladů) v těchto mantinelech a zároveň na úkor již vytvořeného FO, případně podle vývoje finančních zdrojů zálohy na opravy. Předpokládaná tvorba FO do roku 2019 (možnost splacení úvěru fixace) je ,- Kč. Z tohoto pohledu je také tvořen plán oprav.

6 Závěr: Pověřený vlastník SVJ navrhuje shromáždění schválit: a) Roční účetní závěrku za rok b) Návrh Rozpočtu Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 na rok c) Přerozdělení prostředků z Fondu oprav (I. Správa domu a pozemku z části a) Dlouhodobá záloha do části b) náklady vlastní správní činnosti) ve prospěch Fondu odměn až do výše 100%tního pokrytí vykázaných nákladů za běžný rok. d) Náklady na správce a účetnictví budou nadále hrazeny příspěvky vlastníků (předpis záloh na služby) ve stejné výši na BJ. e) Náklady na rozúčtování a vyúčtování nákladů na služby mezi vlastníky budou nadále hrazeny ze záloh vlastníků na tyto služby.

Organizační směrnice č. 1/2014

Organizační směrnice č. 1/2014 Organizační směrnice č. 1/2014 SMĚRNICE O NÁJEMNÉM Z DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ A DRUŽSTEVNÍCH NEBYTOVÝCH PROSTORŮ A ÚHRADÁCH ZA PLNĚNÍ SPOJENÁ S UŽÍVÁNÍM TĚCHTO BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR 1. Předmět úpravy 1.1

Více

Ekonomická a technicko-správní činnost

Ekonomická a technicko-správní činnost Ekonomická a technicko-správní činnost Příloha č. 1 1. Oblast ekonomická 1.1. Předpisy a evidence plateb 1. Vedení evidence vlastníků bytů a nájemců nebytových a společných prostor. 2. Vedení evidenčních

Více

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ bytových domů ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 23.04.2014

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ bytových domů ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 23.04.2014 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady statutárních zástupců SVJ bytových domů ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 23.04.2014 Účast: SA

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2011

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2011 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186, Praha 8 IČ 34398, DIČ CZ34398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 78, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství Bukolská 86 Sídlo:

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU Smluvní strany: Společenství vlastníků jednotek objektu Španielova 1299-1305, Praha 6, Řepy Sídlo: Španielova 1301, Praha 6 - Řepy, 163 00 zapsané

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2012

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2012 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

DOPLŇUJÍCÍ PŘEDPIS KE STANOVÁM č. 1 - dále jen pravidla "Bytového družstva U soutoku" zkráceně "BD U soutoku" Čl. 1.

DOPLŇUJÍCÍ PŘEDPIS KE STANOVÁM č. 1 - dále jen pravidla Bytového družstva U soutoku zkráceně BD U soutoku Čl. 1. DOPLŇUJÍCÍ PŘEDPIS KE STANOVÁM č. 1 - dále jen pravidla "Bytového družstva U soutoku" zkráceně "BD U soutoku" Sídlem družstva je: U zastávky 1544/7, PSČ 143 00 Praha 4 - Modřany, IČ 630 81 750. Čl. 1 Předmět

Více

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014 Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko Směrnice č. 3/2014 O nájemném z bytů a nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1) Tato směrnice

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/30 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 00 05 07 84 DIČ: CZ 00 05 07 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka

Více

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Účast: SA - přítomno 69

Více

Mandátní smlouva. Smluvní strany. 1. Společenství Na Vinici 1732 se sídlem Na Vinici 1732, 250 01 Brandýs nad Labem,

Mandátní smlouva. Smluvní strany. 1. Společenství Na Vinici 1732 se sídlem Na Vinici 1732, 250 01 Brandýs nad Labem, Mandátní smlouva na obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

POZVÁNKA výbor společenství svolává

POZVÁNKA výbor společenství svolává POZVÁNKA výbor společenství svolává Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne 22.4.2014 od 18 hod. (prezence již od 17:30) Místo konání:

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství Bukolská

Více

Organizační směrnice č. 1/2014

Organizační směrnice č. 1/2014 Stavební bytové družstvo RADOST, Komenského 22, 680 01 Boskovice Organizační směrnice č. 1/2014 Nájemné z bytů a nebytových prostorů a úhrady za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1)

Více

Roční účetní závěrka a výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2011

Roční účetní závěrka a výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2011 Roční účetní závěrka a výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2011 Úvodní slovo předsedy Výboru a předsedkyně Dozorčí rady Fondu Přehled právních předpisů 1. Roční účetní závěrka za rok 2011

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/3 591 1 Žďár nad Sázavou IČO: 5 7 84 DIČ: CZ 5 7 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka 464

Více

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku S m l o u v a o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku Průkopník, stavební bytové družstvo, družstvo, 635 00 Brno, Foltýnova 1, zastoupené předsedou

Více

POZVÁNKA. v souladu s ustanovením 11 zákona č.72/1994 Sb., v platném znění, svolává výbor společenství

POZVÁNKA. v souladu s ustanovením 11 zákona č.72/1994 Sb., v platném znění, svolává výbor společenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona č.72/1994 Sb., v platném znění, svolává výbor společenství Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9 (SVJ) Doba

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou. Směrnice č. 3/2014

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou. Směrnice č. 3/2014 Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou Směrnice č. 3/2014 o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním

Více

čl. l Předmět a rozsah úpravy

čl. l Předmět a rozsah úpravy Z Á S A D Y pro stanovení výše nájemného z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a místností nesloužících k bydlení (garáže) (1) Tyto zásady upravují

Více

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva Mandátní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. 2014 Bod jednání 5 a) Průkopník, stavební bytové družstvo IČ: 000 47 325 Sídlo: Foltýnova 1, 635 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA ZA

Více

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010.

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Společenství Archangelská 864,865,868 (dale jen společenství ) je právnickou osobou, je zapsáno v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu S, vložka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti BYTES Tábor s.r.o. za rok 2010. Bytes Tábor s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti BYTES Tábor s.r.o. za rok 2010. Bytes Tábor s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti BYTES Tábor s.r.o. za rok 2010 Obsah 1. Úvod 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány společnosti 4. Vybrané investiční akce plánované v roce 2011 5. Tepelné hospodářství

Více