ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova , Praha 9 Černý Most

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most"

Transkript

1 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova , Praha 9 Černý Most konaného dne od 19,00 hodin ve společných prostorách domu č.p. 908 Jednání se konalo dne od 19,00 hodin v prostorách domu garáže č.p Na toto datum a hodinu byla všem vlastníkům jednotek doručena pozvánka s programem jednání (příloha č. 2 tohoto zápisu) do poštovních schránek. SBD Praha byla pozvánka předána prostřednictvím ové pošty ve stanovené lhůtě. Pozvánka byla též vyvěšena na nástěnkách ve všech vchodech. Shromáždění bylo zahájeno v 19,00 hodin, kdy byla zahájena prezence účastníků shromáždění (viz hlasovací a prezenční listina objektů , příloha č. 1 tohoto zápisu). Materiály k projednávaným bodům byly k dispozici u výboru SVJ. Pořadí jednání, návrhy usnesení a výsledky hlasování: Bod programu č. 1 Jednání zahájil p. předseda J.Tuhý v 19,15 hodin s tím, že shromáždění prohlásil za usnášeníschopné, neboť bylo přítomno ze 100% spoluvlastnických podílů 65,77 % vlastníků jednotek. Způsob hlasování: 1 jednotka = 1 nedělitelný hlas. Na schůzi přítomno celkem 60 jednotek. p. Tuhý navrhl schválit program jednání Návrh usnesení č. 1 / hlasování č.1/ Shromáždění SVJ schvaluje program jednání, jako řídícího schůze Josefa Tuhého, jako ověřovatele Emila Šedivého, jako vedení hl.protokolu Jana Svobodu, jako zapisovatelku Petru Skůpovou Bod programu č. 2 Informace o provedené revitalizaci objektu Františkova fakturace dle položek: Projektová dokumentace + st.dozor ,- Projektová dokumentace lodžie ,- Magistrát /pozemky/ ,- Fasáda /kompl. Zateplení včetně stropu v gar./ ,- Okna ,- Garáže /vrata a podlahy/ ,- Lodžie zasklení zábradlí ,- Lodžie zasklení ,- Malování spol. prostor ,- Osvětlení spol. prostor ,- Linoleum spol. prostor ,- CELKEM REVITALIZACE ,- Kč 1

2 Bod programu č. 3 Přidělení dotace zelená úsporám - všechny podklady a materiály odevzdané, čekáme na vyjádření. Úspora energie zateplení objektu - -32%. Profinancování: Úvěr je na 16 let ,- Kč /možnost snížení úvěru o dotaci zelená úsorám / Vlastní zdroje ,- Kč V hodin změna přítomnosti : + 2 jednotky ( 68,32%), celkem 62 jednotek Bod programu č. 4,5 Zpráva o hospodaření za rok 2010, účetní uzávěrka za rok 2010 Paní Litošová informovala o realizovaných investicích do data konání schůze SVJ /zůstatky na fondu oprav/. Stav účtu k : ,- Kč Zůstatek na fondu oprav k : ,- Kč /účetní uzávěrka - k dispozici v kanceláři SVJ/ Návrh usnesení č. 2 /hlasování č.2/ Shromáždění SVJ schvaluje účetní uzávěrku za rok Bod programu č. 6 Zpráva kontrolní komise Předseda kontrolní komise Emil Šedivý informoval o průběhu kontrolní činnosti za rok 2010, nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti ani v účetnictví, ani ve fakturovaných částkách jednotlivých sekcí revitalizace. Návrh usnesení č. 3 /hlasování č. 3/ Shromáždění odsouhlasilo zprávu kontrolní komise Bod programu č. 7 Vyúčtování náhrady za dříve vyměněná plastová okna -na základě již schválené výplaty náhrady za individuální výměnu plastových oken navrhujeme: - všem, kteří podali žádost dle usnesení ze shromáždění členů společenství konaného dne , bude vyplacena náhrada za těchto podmínek: 2

3 1. část výplaty v hodnotě 50% bude vyplacena neprodleně, nejpozději však do část výplaty v hodnotě 50 % bude vyplacena po přidělení dotace a obdržení částky na účet SVJ, nejpozději však do 06/2012. Bod programu č.8 Pozemky pod domem a před jižní stranou objektu Františkova - prodej zastavěných pozemků pod domem /poměrnou část kupuje každý vlastník jednotky/ - související pozemek před garážemi /bude kupovat SVJ/ - související pozemek za domem /k metru/ - bude kupovat také SVJ - zatím není dořešena restituce /zatím není ani časový odhad/, poté musí magistrát nechat oddělit zeleň od chodníku /takto je požádáno/. Tyto body odsouhlaseny na schůzi vlastníků Orientační cena pro jednotlivé kupující se pohybuje dle velikosti bytu: Byt: cca 4 309,- až 4 354,- Kč Garážové stání: cca 800,- Kč Smlouvu připravuje: Společná advokátní kancelář Balcar, Hrouzek, Veselý a partneři. Každý vlastník jednotky bude vyzván k podpisu smlouvy cca do konce března Bod programu č.9 Informace o pojištění odpovědnosti za škody způsobené členy domácnosti. Upozorňujeme, že každý vlastník/družstevník nese veškeré následky v případě, že způsobí neúmyslně škodu třetí osobě /např.sousedům nebo ve společných prostorách domu/. Bod programu č.10 Informace o revizi spol.protor z požárního hlediska proběhla revize spol. prostor zjištěné závady : skříňky, kytky, botníky mříže - v případě požáru musí být vždy úniková cesta volná!!! Bod programu č. 11,12 Informace o kontrolních měřidlech vody na patě objektu a výměna měřidel v bytech Na základě skutečností zjištěných při náměrech spotřeby vody na patě objektu a součtů údajů z měřidel v bytech po dohodě s technickým úsekem SBD Praha a samosprávou č.624 Fejfarova navrhujeme instalovat kontrolní měřidlo spotřeby vody na patě objektu.toto měřidlo bude mít význam pouze v případě, že odečty v bytech budou prováděny vícekrát za rok. Měřidla spotřeby tepla v bytech : 1. zachovat stávající systém 2. elektronický systém 3. elektronický systém s radiovým přenosem dat pochozí /odečet za dveřmi/ 4. elektronický systém s radiovým přenosem dat se sběrnicemi dat /uzly/ 3

4 Je třeba oslovit firmy, které připraví podrobné podklady pro varianty 2,3,4 + cenové kalkulace, výhody, nevýhody, odborná konzultace všechny tyto informace budou vyvěšeny na webových stránkách Františkova. - paní Havelíková připomínka jaký vliv mají radiové vlny za zdravotní stav některých našich vlastníků/družstevníků Návrh usnesení č. 4 /hlasování č. 4/ Shromáždění schvaluje návrh měřění spotřeby tepla a vody systémem č. 2 elektronický systém Změna přítomnosti v hodin : + 2 osoby /70,66%/ - celkem 64 jednotek. Na žádost všech přítomných bylo rozhodnuto, že se bude hlasovat o zrušení předchozího hlasování č.4.: Návrh usnesení č. 5 /hlasování č. 5/ Shromáždění schvaluje zrušení předchozího hlasování č Bod programu č.13 Informace o nové výstavbě SBD Praha - bytové družstvo Habr Praha 9 Bod programu č.14 Návrh plánu investic na období 2012 a dále - kontrolní měřidlo vody na patě objektu - možnost odkoupení komunikace před domem - vymalování sušáren - lino do sušáren - radiátory výměna /zjistit kdo hradí výměnu či opravu/ - renovace zábradlí na schodištích ve spol. prostorách Bod programu č.15 Určení rozdělení příjmů z pronájmu společných částí domu za rok Příjmy z pronájmu spol. částí domu za r.2011 rozdělení mezi vlastníky nebo do fondu oprav. Návrh usnesení č. 6 /hlasování č. 6/ Shromáždění schvaluje návrh a souhlasí s rozdělením fin.prostředků mezi vlastníky Návrh byl přijat 4

5 Bod programu č.16 Diskuse. Dalším programem byla volná diskuse, které se zúčastnilo několik zástupců SVJ k výše uvedeným bodům. - zjistit možnost odhlučnění klimatizační jednotky fy AIM ve výměníku ve vchodu č reklamace sklíček zarážek na zasklení na lodžii /odpadávají/ - výměna bude na jaře 2012 doporučená teplota pro výměnu je +20C Shromáždění společenství vlastníků jednotek projednalo všechny body uvedené na programu jednání a bylo ukončeno ve hodin. P. Tuhý poděkoval všem přítomným za účast. Zápis z tohoto shromáždění bude bez příloh vyvěšen na nástěnkách objektu. Zápis včetně příloh bude k dispozici v kanceláři výboru SVJ. Přílohy: č. 1 - Prezenční listina objektu č. 2 Pozvánka V Praze dne Zapsala: Petra Skůpová Zápis ověřil: Za výbor SVJ- předseda Josef Tuhý Za kontrolní komisi p.emil Šedivý 5

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17. Zápis z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.00 hodin V domě je 88 bytových jednotek, z toho je 69 v osobním vlastnictví

Více

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ bytových domů ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 23.04.2014

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ bytových domů ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 23.04.2014 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady statutárních zástupců SVJ bytových domů ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 23.04.2014 Účast: SA

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu

Více

Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek

Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek Datum schůze: 23.9.2009 19.00 hod. Místo schůze: vestibul domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek Schůzi

Více

POZVÁNKA výbor společenství svolává

POZVÁNKA výbor společenství svolává POZVÁNKA výbor společenství svolává Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne 22.4.2014 od 18 hod. (prezence již od 17:30) Místo konání:

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady předsedů společenství vlastníků a delegátů na shromáždění delegátů; III. skupina SVJ Líšeň, která se konala v

Více

Zápis z členské schůze bytového družstva Zázvorkova 2007, 2008, 2009, konané 28.3.2012 od 18:00 hodin v ZŠ Brdičkova

Zápis z členské schůze bytového družstva Zázvorkova 2007, 2008, 2009, konané 28.3.2012 od 18:00 hodin v ZŠ Brdičkova Zápis z členské schůze bytového družstva Zázvorkova 2007, 2008, 2009, konané 28.3.2012 od 18:00 hodin v ZŠ Brdičkova Úvodem předseda představenstva družstva pan Ing. Ivan Šrajbr přivítal přítomné členy

Více

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Účast: SA - přítomno 69

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady předsedů společenství vlastníků a delegátů na shromáždění delegátů, I. skupina SVJ- stará zástavba-židenice,

Více

Zápis z porady předsedů samospráv a zástupců 4 b.j. ve vlastnictví ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 18.4.

Zápis z porady předsedů samospráv a zástupců 4 b.j. ve vlastnictví ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 18.4. Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady předsedů samospráv a zástupců 4 b.j. ve vlastnictví ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 18.4.2012

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady předsedů samospráv, právnických osob a delegátů na shromáždění delegát ze sídliště Slatina a Líšeň konané dne 14. 4.

Více

Zápis ze schůze shromáždění Společenství pro dům č. 563 až 567, ulice Řešovská v Praze 8,se sídlem Řešovská 567/28, PSČ 181 00, konané dne 17.6.

Zápis ze schůze shromáždění Společenství pro dům č. 563 až 567, ulice Řešovská v Praze 8,se sídlem Řešovská 567/28, PSČ 181 00, konané dne 17.6. Zápis ze schůze shromáždění Společenství pro dům č. 563 až 567, ulice Řešovská v Praze 8,se sídlem Řešovská 567/28, PSČ 181 00, konané dne 17.6.2014 Schůzi zahájil předseda výboru p.deršák. Konstatoval,

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků domu č.p.472 v Milovicích, IČ 264 28750, konaného dne 31.5.2005 vchod A vchod B vchod C vchod D vchod E

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků domu č.p.472 v Milovicích, IČ 264 28750, konaného dne 31.5.2005 vchod A vchod B vchod C vchod D vchod E Přítomni: dle prezenční listiny Ve 20:10 po provedení prezence zahájil předsedající Radek Wenzl shromáždění Společenství vlastníků domu č.p. 472 v Milovicích. Oznámil, že shromáždění bylo shledáno usnášeníschopným,

Více

Přítomno 37 vlastníků jednotek s celkovým spoluvlastnickým podílem 78% - 10x plná moc 3 členové samosprávy SBD 096 jmenovitě podle prezenční listiny

Přítomno 37 vlastníků jednotek s celkovým spoluvlastnickým podílem 78% - 10x plná moc 3 členové samosprávy SBD 096 jmenovitě podle prezenční listiny Z á p i s č.004 ze shromáždění vlastníků jednotek Baarova 1379, Hradec Králové a členské schůze SO 096, konané dne 29.3.2011, ve velké sušárně Baarova 1379-13.poschodí, Hradec Králové. Přítomno 37 vlastníků

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků (dále

Více

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek bytového domu konané dne 4. 11. 2014 od 19.00

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435 Stanovy Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435 Příloha č. 1 ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení Článek I Název a sídlo společenství (1) Název: Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady právnických osob (I. Skupina SVJ stará zástavba Židenice, Černovice, Horní Heršpice, Chrlice) a delegátů na shromáždění

Více

Přítomno 44 vlastníků jednotek s celkovým spoluvlastnickým podílem 87,4%, 3 členové samosprávy SBD 096 jmenovitě podle prezenční listiny

Přítomno 44 vlastníků jednotek s celkovým spoluvlastnickým podílem 87,4%, 3 členové samosprávy SBD 096 jmenovitě podle prezenční listiny Z á p i s č.29 ze shromáždění vlastníků jednotek Baarova 1379, Hradec Králové a členské schůze SO 096, konané dne 7.4.2010, ve velké sušárně Baarova 1379, Hradec Králové. Přítomno 44 vlastníků jednotek

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

Zápis z jednání Shromáždění

Zápis z jednání Shromáždění Zápis z jednání Shromáždění Společenství vlastníků a Stezce 489, Praha 10, se sídlem Na Stezce 489/6, Praha 10 Strašnice konaného dne 26.2.2009 od 18:30 v ZŠ U Vršovického nádraží 950/1, Praha 10 učebna

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z porady předsedů samospráv a delegátů na shromáždění delegátů, ze sídliště Líšeň, Chrlice, Kamenný vrch, Komárov, St. Osada a

Více

Hospodaření středisek (v tis. Kč) stř/hodnota 970 správa ZS ubytovna Areál plán 137 0 209 267 613. skutečnost 766 5 185 335 1291

Hospodaření středisek (v tis. Kč) stř/hodnota 970 správa ZS ubytovna Areál plán 137 0 209 267 613. skutečnost 766 5 185 335 1291 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady předsedů samospráv a pověřených členů samospráv Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 21.4.2010 Účast: přítomno

Více

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933 STANOVY Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady právnických osob (II. skupina SVJ Slatina, Vinohrady) a delegátů na shromáždění delegátů, která se konala v pondělí

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI DNE 16.6.2013 OD 18HODIN

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI DNE 16.6.2013 OD 18HODIN ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI DNE 16.6.2013 OD 18HODIN Místo shromáždění: Sokolovna CENTRUM, Ledecká ulice, Plzeň 1. PREZENTACE A KONTROLA USNÁŠENÍSCHOPNOSTI 2. ZAHÁJENÍ

Více

ZÁPIS ze schůze shromáždění vlastníků a nájemců jednotek domu čp. 1233 až 1241, Kaňkovského, Praha 8

ZÁPIS ze schůze shromáždění vlastníků a nájemců jednotek domu čp. 1233 až 1241, Kaňkovského, Praha 8 ZÁPIS ze schůze shromáždění vlastníků a nájemců jednotek domu čp. 1233 až 1241, Kaňkovského, Praha 8 datum konání: 11. března 2013 místo: velký sál KD Ládví od: 18,15 hod. přítomno dle prezenční listiny:

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně. Čl. I Název a sídlo společenství 1. Název společenství vlastníků zní Společenství

Více

Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek

Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek Datum schůze: Místo schůze: 4.5.2004 19.00 hod. Základní škola Litvínovská 600, Praha 9 Prosek Schůzi

Více