CATALOGUE ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI AUDIOVISUAL PRODUCERS ASSOCIATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CATALOGUE ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI AUDIOVISUAL PRODUCERS ASSOCIATION"

Transkript

1 Č E S K É F I L M Y C Z E C H F I L M S K A T A L O G CATALOGUE ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI AUDIOVISUAL PRODUCERS ASSOCIATION

2

3 OBSAH CONTENTS 8 Předmluva Foreword 13 České filmy roku 1991 Czech Films of České filmy roku 1992 Czech Films of České filmy roku 1993 Czech Films of České filmy roku 1994 Czech Films of České filmy roku 1995 Czech Films of České filmy roku 1996 Czech Films of České filmy roku 1997 Czech Films of České filmy roku 1998 Czech Films of České filmy roku 1999 Czech Films of České filmy roku 2000 Czech Films of České filmy roku 2001 Czech Films of Filmy Státního fondu State Fund Films 241 Statistiky Facts and Figures 245 Rejstřík Index 251 Kontakty Contacts

4

5 ÚVOD V roce 2001 uběhlo deset let od premiéry filmu Tankový prapor, který byl prvním českým filmem vyrobeným mimo státní filmová studia po listopadové revoluci. Od té doby jich soukromé filmové společnosti vyprodukovaly téměř dvě stovky. Ponechejme nyní stranou obligátní otázku, zda je to hodně či málo pro zemi s takovou kinematografickou tradicí jako je Česká republika. Srovnání s předlistopadovou státní kinematografií bude vždy zavádějící v oněch dobách byla filmová výroba plánována a financována v uzavřeném světě socialistického hospodářství, zatímco dnes každý producent vstupuje do neúprosné soutěže se zahraniční konkurencí v kinech a ještě neúprosnější bitvy o diváka s ostatními druhy zábavy. Při porovnání s ostatními evropskými zeměmi zase musíme brát v úvahu handicap českého filmu, jímž je nesrovnatelně nižší podpora státu původní filmové tvorbě. Přesto si po celá devadesátá léta český film udržoval zájem diváků. Podíl návštěvnosti se pohyboval vysoko nad evropským průměrem a v žebříčku nejnavštěvovanějších filmů najdeme mezi prvními deseti dokonce sedm českých. Zahraniční úspěchy korunoval v roce 1996 Oscar za nejlepší zahraniční film pro Svěrákův film Kolja, vedle toho se české filmy dostaly dvakrát do nominací (Musíme si pomáhat režiséra Jana Hřebejka a Obecná škola Jana Svěráka), jednou byly nominované na Cenu Evropské filmové akademie (Návrat idiota režiséra Saši Gedeona) a získaly řadu ocenění na mezinárodních festivalech, od Zlatého medvěda pro Menzelovy Skřivánky na niti v roce 1990 až po Tiger Award, kterou v roce 2002 v Rotterdamu obdržely Divoké včely Bohdana Slámy. Jsme přesvědčeni, že úctyhodná práce režisérů, producentů, herců a všech ostatních, kteří se na českých filmech minulé dekády podíleli, si zaslouží bilanci. V tomto katalogu jsou zahrnuty všechny české celovečerní filmy, které byly vyrobeny v produkci soukromých filmových společností a uvedeny ve filmové distribuci v letech Zároveň jsou v příloze uvedeny pro informaci filmy vyrobené na přelomu devadesátých let státními filmovými studii Barrandov a Gottwaldov Zlín, jejichž práva byla převedena na Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie. Tuto publikaci vydává Asociace producentů v audiovizi APA, za přispění ochranného svazu Intergram a Ministerstva kultury ČR, v rámci svého úsilí o propagaci české kinematografie.

6 INTRODUCTION 2001 marked the tenth anniversary of the premiere of Tank Battalion, the first post Velvet Revolution film to be made outside the state film system. Since then, private film companies have turned out nearly two hundred movies. For the time being we will leave a vital question unasked: whether this represents many films or too few for a country that boasts such an illustrious cinematographic tradition. Comparisons to the pre Revolution state film industry will always be misleading in those years film production was planned and financed within the closed world of socialist economics. Today, each producer must enter into relentless competition at the box office with foreign filmmakers, and must face an even grimmer struggle against other forms of entertainment for audience share. Moreover, when contrasting the Czech film industry with those of other European nations, we should remember that in comparison Czech film production gets ludicrously little state support. Despite this, Czech film held onto its audiences throughout the nineties. Audience share was far above the European average, and seven of the top ten in the Czech rankings are Czech. International success reached a peak in 1996 with the Best Foreign Language Film Oscar going to Jan Svěrák s Kolya. In addition, two other Czech films were Oscar nominees (Jan Hřebejk s Divided We Fall and Svěrák s Elementary School), another was nominated for an award from the European Film Academy (Saša Gedeon s Return of the Idiot), and many were honored at international festivals: from a 1990 Golden Berlin Bear for Jiří Menzel s Larks on a String to a 2002 Rotterdam Tiger for Bohdan Sláma s Wild Bees. We are convinced that the estimable work of the directors, producers, actors, and all others who participated in creating Czech films during the past decade deserves a fair reckoning. This catalogue gathers together every Czech feature film that was produced by private film companies and screened in distribution between 1991 and Also, the appendix lists films produced at the very beginning of the nineties by state film studios Barrandov and Gottwaldov Zlín, the rights to which were transferred to the State Fund for the Support and Development of Czech Cinematography. This catalogue is published by the Association of Audiovisual Producers (APA), with a contribution from Intergram copyright association and the Czech Ministry of Culture in connection with its efforts to promote the Czech film industry.

7 DOHÁNĚNÍ ZTRACENÉHO ČASU Český film je skoro stejně starý jako kinematografie sama, v jeho dějinách se však opakují období, kdy jako by byl nucen znovu a znovu hledat přetrženou nit vývoje a až hekticky dohánět to, co předtím promeškal. Devadesátá léta minulého století a první léta století našeho jsou právě takovým časem. Časem vzpomínání na to, co už český film kdysi uměl, zkoušení toho, co se mezitím naučili jiní, objevování Amerik ve smyslu doslovném i přeneseném, ve smyslu vážně míněném i ironickém. Také ovšem érou netušených příležitostí, nečekaných nálezů, odvážných rozhodnutí, riskantních podniků i dobrodružného rozkrývání vlastních možností. Jednou z nich a jak se ukázalo, pro další vývoj patrně stěžejní byla obnova soukromé filmové výroby, po takřka padesáti letech od jejího zestátnění v roce Spontánní tvořivá potřeba vymanit se z limitů státem sice financované, ale také dirigované kinematografie vedla ke vzniku prvních soukromých produkčních společností už před zrušením státního monopolu na filmovou výrobu. Také jimi se totiž po pádu komunistického režimu v roce 1989 začaly reálně naplňovat představy o otevřené pluralitní společnosti, založené na tržních principech. Když pak podle zákona č. 273/1993 Sb. státní filmová výroba zanikla i formálně, fakticky se tak už jenom legalizoval existující stav. Jenže byl to stav svobody bez peněz. Už o rok dříve byl zřízen Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, jeho finanční zdroje pocházející z korunového odvodu z každé vstupenky do kina v ČR a z prodeje vysílacích práv českých filmů z let se ale záhy ukázaly jako zcela nedostatečné. V téže době přišla česká kinematografie privatizací Filmového studia Barrandov o své tradiční výrobní zázemí, rozdělením státu o třetinu svého dosavadního odbytiště, musela v situaci celkové společenské a ekonomické transformace čelit změnám dosavadních kulturních preferencí, sociálních jistot a životního stylu, a navíc byla po desetiletích klidu vystavena drtivé konfrontaci s přívalem zahraniční, zejména americké produkce, s prudce se rozvíjejícím videotrhem i s expanzí televizního vysílání. Diskuse, které za těchto okolností vedli filmaři mezi sebou navzájem i s politickou reprezentací o budoucnosti české kinematografie, měly dvojaký charakter. Odvržena oběma stranami byla definitivně propagandistická role filmu, neboť, jak záhy pochopili i čeští politici, pro takové účely se v moderním audiovizuálním světě mnohem lépe hodí televize. Naproti tomu v názoru na způsob financování filmové výroby zasela pravicově orientovaná vize naprosté neúčasti státu vážný rozkol i mezi samotné filmaře. Zejména starší tvůrci, kladoucí důraz na zachování kontinuity domácí kinematografie jako součásti národního kulturního dědictví, se ocitli v defenzívě, v podezření, že chtějí zachovávat přežilé modely minulosti.

8 Odkazy na způsoby fungování kinematografie šedesátých let, dodnes nejúspěšnějšího období domácího filmu, navazovaly však na ještě starší, bezprostředně poválečné modely její organizace, kterými se tvůrci, výrobci i distributoři chtěli bránit zhoubné komercializaci tvorby, jaká charakterizovala český předválečný film. Bohužel jejich obavy nebyly v počátcích transformace vyslyšeny, a protože mnozí z nich už nedokázali a možná ani nechtěli nové podmínky akceptovat, zůstali leckdy i zbytečně stát stranou dalšího vývoje. Ten se odehrával ve znamení značně protikladných tendencí. Na jedné straně vedlo prudké odříznutí filmu od státních dotací k poklesu výroby až na méně než deset celovečerních hraných snímků za rok 1993, na druhé straně začaly vzniklou mezeru živelně vyplňovat hekticky zrozené soukromé společnosti, zkoušející hledat za pochodu nové finanční zdroje, přitažlivé látky, adaptabilní tvůrce. Už měl premiéru Tankový prapor, první film polistopadové éry natočený v soukromé produkci, a za ním následovaly další a další, jejichž tvůrci i producenti si zhusta poprvé na vlastní kůži měli možnost vyzkoušet slasti i strasti svobodného filmového podnikání. Počet ročně natočených filmů začal znovu stoupat, v polovině devadesátých let překročil dokonce hranici dvaceti titulů, aby se poté už natrvalo ustálil mezi patnácti a dvaceti celovečerními snímky za rok. Tato čísla ovšem nevypovídají nic o kvalitě českého filmu nové éry. Ta šla v gründerských časech celé společnosti zprvu až povážlivě často stranou, ať už z průhledné podbízivosti, bezelstné naivity, otevřeného kšeftmanství či jen špatně odhadnutých vlastních možností a schopností. Rychle se začalo ukazovat, že vedle prvořadého akcentu na scenáristickou přípravu (včetně obnovené role dramaturgického dialogu) a režisérskou originalitu i vedle profesionalismu všech technických složek výroby sehraje klíčovou roli osobnost producenta. Nikoli ovšem jako toho, kdo doposud jen víceméně organizoval proces vzniku díla, ale především jako toho, kdo stojí u samotného jeho zrodu, kdo dokonce často iniciuje jeho vznik a pomáhá mu na svět, kdo je schopen zajistit a zaštítit jeho výrobu finančně i morálně. A také toho, kdo myslí i na širší zájmy svého oboru: kdo je veden těmi nejlepšími tradicemi české kinematografie, kdo má za to, že svými vrcholky pomáhá rozvíjet českou kulturní identitu, a pro koho je jako kulturní statek tím nejpřirozenějším prostředkem společenského sebepoznávání a dialogu dovnitř i navenek. Zkusme následující výčet titulů z desetiletí obnoveného soukromého filmu číst výjimečně právě z tohoto hlediska. Možná užasneme, kolik je mezi nimi splasklých podnikatelských bublin, možná se zastydíme nad průhlednou vypočítavostí některých projektů, možná zalitujeme spálených křídel a nedoceněných záměrů. Český divák však svůj film miluje a neopouští, dovede ocenit práci, která má svého rozpoznatelného ducha, kontinuitu směřování, hodnotovou úroveň. Počet snímků takových vlastností se s léty spíše zvětšuje a stojí za nimi často opakovaně společnosti, které by bylo možné právem už označit za naději českého filmu. Zvláštní postavení mezi filmovými výrobci hraje přitom veřejnoprávní Česká televize, která se podpory české kinematografie ujala hned od svého vzniku v roce 1992 a od té doby stála ve vlastní produkci či v koprodukci s jinými firmami už za více než stovkou snímků. Vyplnila tak do jisté míry místo opuštěné státem. A právě stát by teď měl mimo jiné i tento fakt chápat jako výzvu k nové rozvaze o svém vztahu k české kinematografii. Za uplynulých deset let prokázala natolik svou životaschopnost, že jen naprostá neprozíravost by mohla ignorovat potřebu její další expanze, zejména také k divákům zahraničním. Český film dohnal ztracený čas, a teď je třeba myslet i na budoucnost. Jan Lukeš filmový publicista

9 CATCHING UP ON LOST TIME Czech film is nearly as old as moviemaking itself. In its history, however, periods recur in which it was forced, again and again, to seek out the broken thread of its development and frantically scramble to catch up with whatever it had missed. The 1990s and the first years of this century have been just such a time; a time of recalling what Czech film once knew, testing out what others have learned in the meantime, and of discovering America in the literal and the figurative sense a sense at once well-intentioned and ironic. It has been an era of undreamt of opportunities, unexpected discoveries, courageous decisions, risky enterprises, and of the adventurous uncovering of its own possibilities. One of these and it has proved crucial for further development was the renewal of private film production almost fifty years after the industry was nationalized in The spontaneous creative need to be liberated from the limits of a film industry both financed and controlled by the state led to the creation of the first private production companies prior to the disbanding of the state filmmaking monopoly. Even before the fall of the Communist regime in 1989, such companies began to fulfill their vision of an open pluralist society based on market principles. Thus, when state film production formally ended (according to statute no. 273/1993 Coll.), it in fact only put the legal touches on an already existing state of affairs. But it was a penniless state of freedom. The year before, the State Fund for the Support and Development of Czech Cinematography had been established, funded by a one crown contribution from each movie ticket sold in the Czech Republic, and from the sale of broadcast rights of Czech films from ; but these sources proved wholly insufficient. At the same time, the Czech film industry lost, through the privatization of Barrandov Film Studios, its traditional production locus; because of the Velvet Divorce (the separation from Slovakia) it was forced to forego a third of its former market. And under conditions of general social and economic transformation, it had to respond to changes in cultural preferences, social securities, and lifestyles. Moreover, after decades of self-imposed calm, a crushing confrontation with the torrential influx of foreign, mainly American, productions took place. The same occurred due to a sharp rise in the video market and the expansion of television broadcasting. The discussions that arose in light of these circumstances among filmmakers themselves and in conjunction with political representatives concerning the future of the Czech film industry were of an ambiguous character. Both sides definitively rejected film s propagandistic role, for very soon Czech politicians realized that in the modern audiovisual world television suited their purposes much better. On the other hand, right-wing oriented notions of financing film production without any state support caused a serious split among filmmakers themselves. Older filmmakers, above all, who laid emphasis on preserving the continuity of the domestic film industry as a part of the national cultural heritage, found themselves on the defensive, suspected of wanting to preserve outdated models.

10 But the 1960s, still the most successful period in Czech film history, provided an example of a viably functioning film industry, itself taking up even older, postwar (and pre Communist) models for its organization. If adopted creators, producers, and distributors might prevent the harmful commercialization of production that had characterized Czech prewar film. Unfortunately, in the initial transformation their fears were not heeded, and because many of them did not manage, nor perhaps want, to accept the new conditions, they often stood needlessly on the sidelines as the game developed. Things were played out in terms of marked contradictory realities. On the one hand, the sudden cutoff of state support led to a decline in production to only ten feature films in On the other, hurriedly founded private firms began to spontaneously take up the slack, quickly searching for new financial sources, attractive materials, and adaptable creators. On May 29, 1991 Tank Battalion premiered, the first post Velvet Revolution film privately produced. Many more films followed whose creators and producers, often for the first time in their lives, had the opportunity of tasting the pleasures and facing the problems of a free film business. The number of movies made yearly once again began to increase: in the mid nineties the number exceeding twenty titles, and then stabilized at between fifteen and twenty feature projects per year. Such numbers, of course, say nothing about the quality of Czech film in this new era. In the newly capitalist epoch, quality was all too often neglected due to obvious toadying, guilelessness, open wheeling and dealing, or badly judged possibilities and capabilities. It was quickly demonstrated that aside from an overriding accent on screenwriting preparations and directorial originality and on top of the professionalism of all technical elements producers would now play a key role. Not as had been hitherto (as an organizer of the creative process), but above all as one who often initiated the creation process and helped the film into the world, who was able to ensure and protect its production both financial and morally. A producer was now to be someone who thought about the wider interests of the field: one who followed the best traditions of the Czech film industry, who knew that its successes helped develop the Czech cultural identity, and one for whom the cultural estate was the most natural means of social self realization and internal and external dialogue. As an exception, let s try to read the following compilation of titles from the past decade of renewed private filmmaking from just this perspective. Perhaps we will be astonished at how many of them are flaccid entrepreneurial nothings, perhaps we will be embarrassed by the obvious self-interest of certain projects, perhaps we will regret the melted wings and unappreciated intentions. But Czech audiences love Czech film and have not forsaken it. They are capable of appreciating work of recognizable spirit, work that has continuity of purpose and that sets a certain standard. The number of such films increases year by year, produced by companies which by rights may be designated as the hope of Czech film. At the same time, Czech Television has a special place among film producers. Immediately after its inception in 1992 it began supporting the Czech film industry, and since that time has been behind the production or co-production of more than one hundred movies. Thus, to a certain extent it has taken up where the state left off. And now it is time for the state to accept a challenge: is it willing to reconsider its relationship to the Czech film industry? The preceding decade has only too well demonstrated the Czech film industry s viability, and thus only scandalous improvidence could ignore the need for further expansion, primarily with respect to foreign markets. Czech film has caught up on lost time, and now we ve got to think about its future. Jan Lukeš Film journalist

11

12 Diskopříběh č. 2 Discostory No Mí Pražané mi rozumějí My Praguers Understand Me 16 Slunce, seno, erotika Sun, Hay and Erotica 17 Tankový prapor Tank Battalion

13 DISKOPŘÍBĚH Č. 2 DISCOSTORY NO. 2 Druhý díl divácky úspěšné komedie obracející ústřední generační konflikt mezi otcem a dospívajícím synem z prvního dílu (1987) směrem ke svérázné životní krizi otce. Film určený především mladému publiku, s důrazem na chytlavou hudbu Michala Davida a oblíbené herce Rudolfa Hrušínského nejml. a Ladislava Potměšila. The sequel to a 1987 comedy. This time around the central generational conflict between a father and his teenage son has been inverted: now the father is having a life crisis. The movie is intended for younger audiences and highlights the catchy tunes of Michal David and the acting of Rudolf Hrušínský jr. and Ladislav Potměšil. REŽIE DIRECTOR Jaroslav Soukup SCÉNÁŘ SCREENWRITER Eduard Pergner, Jaroslav Soukup KAMERA DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Vladimír Smutný STŘIH EDITOR Ivana Kačírková ZVUK SOUND Jiří Hora PRODUCENT PRODUCER Milan Brabec, Jiří Ulrich HRAJÍ FEATURING Ladislav Potměšil, Rudolf Hrušínský nejml., Veronika Kánská, Eva Čížkovská, Jaroslava Stránská, Jaroslava Obermaierová, Oldřich Vlach, Pavel Nový VÝROBCE PRODUCTION COMPANY Renata Film STOPÁŽ RUNNING TIME 80 min PRODEJ SALES Filmexport Prague Distribution s.r.o. M. Cibulkové 34, Praha 4, Czech Republic tel.: (420) , fax: (420) , JAROSLAV SOUKUP (1946) 79 Drsná planina 82 Vítr v kapse 84 Láska z pasáže 86 Pěsti ve tmě 87 Diskopříběh 88 Kamarád do deště 89 Divoká srdce 91 Diskopříběh č Kamarád do deště II Příběh z Brooklynu 93 Svatba upírů 95 Byl jednou jeden polda 97 Byl jednou jeden polda II Major Maisner opět zasahuje 99 Byl jednou jeden polda III Major Maisner a tančící drak! 01 Jak ukrást Dagmaru 79 Rough Plateau 82 The Wind in My Pocket 84 Love in the Arcade 86 Fists in Darkness 87 Discostory 88 Friend for Every Weathermill 89 Wild Hearts 91 Discostory No Friend for Every Weathermill Brooklyn Story 93 Vampire Wedding 95 There Once Was a Cop I 97 There Once Was a Cop II 99 There Once Was a Cop III 01 Stealing Dagmar 1 4 Č E S K É F I L M Y K A T A L O G

14 MÍ PRAŽANÉ MI ROZUMĚJÍ MY PRAGUERS UNDERSTAND ME Stylizovaná variace Věry Chytilové na mozartovské téma s herci pražského Divadla Sklep v groteskním duchu traktuje téma umělecké svobody a společenského tlaku. Významným stylotvorným prvkem filmu je důsledná anachronická stylizace výpravy i specifický herecký styl mladých příslušníků Pražské pětky. A stylised variation on Mozart theme by Věra Chytilová with actors from Prague Theatre Sklep in grotesque way treats the theme of artistic freedom and society pressure. Significant stylistic feature of the film is a consistent anachronistic stylisation of setting and also the unique style of the young members of The Prague Five. REŽIE DIRECTOR Věra Chytilová SCÉNÁŘ SCREENWRITER Zdeněk Mahler, Věra Chytilová NÁMĚT STORY Věra Chytilová KAMERA DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Jaroslav Brabec STŘIH EDITOR Alois Fišárek ZVUK SOUND Jan Štorek HUDBA MUSIC W. A. Mozart, Miroslav Kořínek PRODUCENT PRODUCER Věra Laštuvková HRAJÍ FEATURING Milan Šteindler, Tereza Kučerová, Lenka Loubalová, Miroslav Mejzlík, Bronislav Poloczek, Miloš Kopecký, Tomáš Hanák, Otakáro Schmidt VÝROBCE PRODUCTION COMPANY KF a.s. STOPÁŽ RUNNING TIME 59 min PRODEJ SALES Krátký film, Kříženeckého nám. 1079, Praha 5, Czech Republic tel.: (420) , fax: (420) , VĚRA CHYTILOVÁ (1929) 63 O něčem jiném 65 Perličky na dně (spolurežie) 66 Sedmikrásky 69 Ovoce stromů rajských jíme 76 Hra o jablko 79 Panelstory aneb jak se rodí sídliště 81 Kalamita 83 Faunovo velmi pozdní odpoledne 84 Praha neklidné srdce Evropy 86 Vlčí bouda 87 Šašek a královna 88 Kopytem sem, kopytem tam 92 Dědictví aneb kurvahošigutentag 92 Mí Pražané mi rozumějí 98 Pasti, pasti, pastičky 01 Vyhnání z ráje 63 Something Different 65 Pearls in the Depth (codirector) 66 Daisies 69 We Eat the Fruit of the Trees of Paradise 76 Apple Game 79 Prefab Story 81 Calamity 83 The Very Late Afternoon of a Faun 84 Prague: The Restless Heart of Europe 86 Wolf s Lair 87 The Jester and the Queen 88 Tainted Horseplay 92 The Inheritance 92 My Praguers Understand Me 98 Traps 01 Expulsion from Paradise C Z E C H F I L M S C A T A L O G U E

15 SLUNCE, SENO, EROTIKA SUN, HAY AND EROTICA Třetí, závěrečný díl úspěšné série bláznivých lidových komedií Zdeňka Trošky. Děj filmů se odehrává v zemědělském družstvu v malé české vesnici, jehož zaběhlý řád je konfrontován se společenskými novinkami. V posledním díle to jsou nové polistopadové možnosti, především cestování do zahraničí a vpád chtivého erotismu. Film je sledem komických čísel během cesty českých zemědělců do Itálie a jejich italských kolegů do Čech. The third, concluding part of a successful sequel of crazy popular comedies by Zdeněk Troška. The plots of the films take place in a collective farm in a small Czech village, the set order of which is confronted with social news. In the last part these are the new opportunities after November 1989, especially travelling abroad and the invasion of lustful eroticism. The film is a sequence of comical numbers during a journey of Czech peasants to Italy and their Italian colleagues to the Czech Republic. REŽIE DIRECTOR Zdeněk Troška SCÉNÁŘ, NÁMĚT SCREENPLAY, STORY Petr Markov, Zdeněk Troška KAMERA DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Josef Hanuš STŘIH EDITOR Eva Bobková ZVUK SOUND Antonín Kravka HUDBA MUSIC Karel Vágner VEDOUCÍ VÝROBY PRODUCTION MANAGER Blažej Vráb HRAJÍ FEATURING Jaroslava Kretschmerová, Petra Pyžová, Oldřich Kaiser, Martin Dejdar, Helena Růžičková, Stanislav Tříska, Veronika Kánská, Broněk Černý, Valerie Kaplanová VÝROBCE PRODUCTION COMPANY National Film s.r.o., FS Barrandov STOPÁŽ RUNNING TIME 112 min ZDENĚK TROŠKA (1953) 80 Jak rodí chlap 83 Bota jménem Melichar 84 Slunce, seno, jahody 85 Poklad hraběte Chamaré 87 O princezně Jasněnce a létajícím ševci 89 Slunce, seno a pár facek 90 Zkouškové období 91 Slunce, seno, erotika 94 Princezna ze mlejna 99 Z pekla štěstí 00 Princezna ze mlejna 2 01 Z pekla štěstí 2 02 Andělská tvář 80 How a Man Gives Birth 83 A Shoe Named Melichar 84 Sun, Hay, Strawberries 85 Treasure of Count Chamaré 87 Princess Jasněnka and the Flying Cobbler 89 Sun, Hay and a Slap in the Face 90 Examination Period 91 Sun, Hay and Erotica 94 The Princess from the Mill 99 Helluva Good Luck 00 The Princess from the Mill 2 01 Helluva Good Luck 2 02 Angel Face PRODEJ SALES Ateliéry Bonton Zlín, a.s., Petrské náměstí 1, Praha 1, Czech Republic tel.: (420) , fax: (420) Č E S K É F I L M Y K A T A L O G

16 TANKOVÝ PRAPOR TAN K BATTALION První český soukromý film od znárodnění české kinematografie v roce 1945 vznikl v produkci firmy Bonton podle stejnojmenné knihy Josefa Škvoreckého a využil její komerční potenciál. V padesátých letech se odehrává příběh vojáka Dannyho Smiřického a jeho kamarádů z posádky, kteří si zpříjemňují absurdní životní zkušenost drsným humorem a erotickými dobrodružstvími. Tankový prapor režiséra Víta Olmera byl divácky nejúspěšnějším filmem devadesátých let. The first independent Czech movie following the nationalization of the Czech film industry in This Bonton production of the Josef Škvorecký s novel of the same name emphasizes its commercially powerful motifs. Set in the fifties, the story of soldier Danny Smiřický and his friends from the base takes place in an era when the absurdity of life was lightened by coarse humor and erotic adventures. Director Vít Olmer s Tank Battalion was the most popular Czech film of the 1990s. REŽIE DIRECTOR Vít Olmer SCÉNÁŘ SCREENWRITER Radek John, Vít Olmer KAMERA DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Jan Malíř STŘIH EDITOR Ivana Kačírková ZVUK SOUND Zbyněk Mikulík VÝKONNÝ PRODUCENT EXECUTIVE PRODUCER Jiří Ježek HRAJÍ FEATURING Lukáš Vaculík, Roman Skamene, Simona Chytrová, Vítězslav Jandák, Miroslav Donutil, Ivana Velichová VÍT OLMER (1942) 80 Sonáta pro Zrzku 81 Skleněný dům 84 Co je vám, doktore? 85 Jako jed 86 Antonyho šance 87 Bony a klid 90 Ta naše písnička česká 2 91 Tankový prapor 93 Nahota na prodej 94 Ještě větší blbec, než jsme doufali 95 Playgirls 95 Playgirls 2 80 Sonata for a Red haired Girl 81 A House of Glass 84 What s Up Doc? 85 Just as Poison 86 Antony s Chance 87 Bony and Quiet 90 That Czech Song of Ours II 91 Tank Battalion 93 Nakedness for Sale 94 A Bigger Idiot than We Thought 95 Playgirls 95 Playgirls 2 VÝROBCE PRODUCTION COMPANY Bonton a.s. STOPÁŽ RUNNING TIME 83 min PRODEJ SALES Ateliéry Bonton Zlín, a.s., Petrské náměstí 1, Praha 1, Czech Republic tel.: (420) , fax: (420) C Z E C H F I L M S C A T A L O G U E

17 1991 TOP 10 V ČESKÝCH KINECH CZECH CINEMAS TOP 10 Pořadí Český název Původní název Země Premiéra Návštěvnost Tržby/Kč Rank Czech Title Orginal Title Country Release Admissions Box Office/CZK 1 Tankový prapor Tankový prapor CZ Slunce, seno, erotika Slunce, seno, erotika CZ Ježíš Jesus US Hvězdné války Star Wars US Discopříběh č.2 Discopříběh č.2 CZ Valmont Valmont FR Krotitelé duchů II Ghostbusters II US Predátor Predator US Vetřelci Aliens US Tanec s vlky Dancing With Wolves US TOP 5 ČESKÝCH FILMŮ CZECH FILMS TOP 5 Pořadí Český název Režisér Země Premiéra Návštěvnost Tržby/Kč Rank Czech Title Director Country Release Admissions Box Office/CZK 1 Tankový prapor Vít Olmer CZ Slunce, seno, erotika Zdeněk Troška CZ Discopříběh č.2 Jaroslav Soukup CZ Obecná škola Jan Svěrák CZ V žáru královské lásky Jan Němec CZ Počet diváků Total Admissions Hrubé tržby Total Box Office Kč USD Počet představení Number of Shows Průměrné vstupné Average Ticket Price 10,80 Kč 0,37 USD Počet sálů Number of Screens Počet multiplexů Number of Multiplexes 0 Průměrná měsíční mzda Average Monthly Wage Kč 129 USD Míra inflace Inflation Rate 56,6 % Kurz dolaru USD Exchange Rate 1 USD = 29,49 Kč

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení.

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení. Škola Autor Číslo projektu Číslo Tematický celek Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Martina Suntychová CZ.1.07/1.5.00/34.0394

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: PGEEJXR) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Gramatika Slovní zásoba Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Worksheet Methodology Sources 2 Decide which words are considered prepositions (předložky) and which are particles (částice) Source: SWAN, Michael a Catharine

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2O.08.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O9_AJ

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2O.08.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O9_AJ Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2O.08.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O9_AJ Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

VY_32_INOVACE_15_ČEŠTÍ REŽISÉŘI II._34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název

VY_32_INOVACE_15_ČEŠTÍ REŽISÉŘI II._34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název VY_32_INOVACE_15_ČEŠTÍ REŽISÉŘI II._34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Název DUM:

Více

Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2 Unit 3, part A - translation practice 1. Kde jsi byla minulý týden? Byla jsem na svatbě mé sestřenice. Byla to legrace. Where were you last week? I was at

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Education Marital Status

Education Marital Status Education Marital Status 0 6 elementary school qualification high school missing information special single married divorced girlfriend Contact during the last imprisonment Last unemployed worker mason

Více

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007 zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výklad a cvičení z větné stavby, vy_32_inovace_ma_33_01

Více

SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH ANGLICKÝ JAZYK POSLECH

SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH ANGLICKÝ JAZYK POSLECH ANGLICKÝ JAZYK POSLECH POSLECH VERZE A 1. ÁST ÚLOHY 1 4 VERZE A Uslyšíte ty i krátké nahrávky. Nejprve uslyšíte otázku a poté vyslechnete nahrávku. Na základ vyslechnutých nahrávek vyberte k úlohám 1 4

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Obsah. 2 Obsah. Úvod... strana 3. Gingerbread Boy... strana 4. Sleeping Beauty... strana 11. The Old Grey Cat Is Sleeping...

Obsah. 2 Obsah. Úvod... strana 3. Gingerbread Boy... strana 4. Sleeping Beauty... strana 11. The Old Grey Cat Is Sleeping... příběhy Stories 1 příběhy Stories 1 Obsah Úvod... strana 3 Gingerbread Boy... strana 4 Sleeping Beauty... strana 11 The Old Grey Cat Is Sleeping... strana 17 Gigantic Turnip... strana 25 Šablony... strana

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVAC ŠVP Fotograf, Kosmetička-vizážistka,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John.

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-pos-14 Z á k l a d o v ý t e x t : Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big

Více

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision VY_22_INOVACE_84 P3 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. 1. Complete with will/won t have travel drive solve need be (2x) My dad thinks

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA Jak již bylo řečeno, primární modální slovesa vyjadřují míru svobody/nesvobody provádět nějakou činnost. Podíváme se na jednotlivá modální slovesa a vysvětlíme si jejich význam.

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

Literatura nejen na stříbrném plátně. Jaroslav David Jana Davidová Glogarová www.osu.cz

Literatura nejen na stříbrném plátně. Jaroslav David Jana Davidová Glogarová www.osu.cz Literatura nejen na stříbrném plátně Jaroslav David Jana Davidová Glogarová www.osu.cz Otázky před cestou - Mohou filmové a televizní adaptace literatuře pomoci, nebo naopak mohou odradit od čtení? Otázky

Více

Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte

Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte Is that tie yours? Je ta kravata vaše? fráze pro začátečníky a mírně pokročilé Copyright Hemisféry, s. r. o., 2008. Všechna práva vyhrazena. Ilustrations

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

Verb + -ing or infinitive

Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive There are 3 groups of verbs: 1. Verbs followed by ing form 2. Verbs followed by infinitive 3. Verbs that can have ing form or infinitive, but the meaning

Více

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská VY_32_INOVACE_AJ_140 Verbs Slovesa Test PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika - slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis způsobu

Více

FILM REVIEW. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II

FILM REVIEW. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning FILM REVIEW Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Kristina Volná Škola: Gymnázium Sušice Předmět:

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014 Úroveň jazyka Pre-Intermediate 11/ Podmínkové věty ( 1st Conditional) Citace a zdroje Zpracovala: Mgr.Alena Závorová 1 Podmínkové věty typu 1 ( First Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují podmínku,

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS VY_INOVACE_61 MODAL VERBS Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:8. 1. Choose the correct pronunciation and translate MUST /must/ /moust/ /mast/ /most/ MUSTN

Více

Denisa Prošková, ilustroval Drahomír Trsťan KDOPAK BY SE ŠKOLY BÁL WHO WOULD BE AFRAID OF SCHOOL

Denisa Prošková, ilustroval Drahomír Trsťan KDOPAK BY SE ŠKOLY BÁL WHO WOULD BE AFRAID OF SCHOOL Denisa Prošková, ilustroval Drahomír Trsťan KDOPAK BY SE ŠKOLY BÁL WHO WOULD BE AFRAID OF SCHOOL ENÍ PRVNÍ TENÍ V ANGLI TIN Denisa Prošková, ilustroval Drahomír Trsťan Kdopak by se školy bál Who Would

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

1. Introduction - That is me. 1. Presentation

1. Introduction - That is me. 1. Presentation 1. Introduction - That is me ZŠ a MŠ Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 15 Cíl hodiny: Vytvořit prezentaci "To jsem já", zopakovat slovesa popisující zájmy a přítomný čas průběhový (Učebnice: Project 2, Introduction

Více

AJ 3_20_American_holidays.notebook. April 14, 2014. 1.Úvodní strana

AJ 3_20_American_holidays.notebook. April 14, 2014. 1.Úvodní strana 1.Úvodní strana 1 AMERICAN FESTIVALS AJ 3 Konverzační témata DUM č. 20 septima osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh14 Vypracoval(a),

Více

Project 3 Unit 7B Kelly s problem

Project 3 Unit 7B Kelly s problem VY_32_INOVACE_94 Project 3 Unit 7B Kelly s problem Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. P3 U7B důvod náladový nepřátelský rada někomu zavolat bazar

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205 20.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205 20. Klíčová slova: 20. Text: Keywords: sparkling wine, champagne, glasses, service Service of sparkling wines 1. The Inventory for sparkling wine service - Wine cooler it cools the beverage; ice, water and

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205. Keywords: The wedding banquet, The seating arrangement, Wedding customs

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205. Keywords: The wedding banquet, The seating arrangement, Wedding customs Klíčová slova: 5. Keywords: The wedding banquet, The seating arrangement, Wedding customs Text: The wedding banquet The wedding banquet is a special occasion for each restaurant owner. It should be prepared

Více

AJ 3_15_Susice.notebook. March 28, 2014. úvodní strana

AJ 3_15_Susice.notebook. March 28, 2014. úvodní strana úvodní strana 1 SUŠICE SUŠICE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 15 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

půjčky do 3 tisic jedna noc. Do hlavního vysílacího času se pak mají vrátit některé programy, jako třeba Ozák. Incident 1:Since I started the Qubee

půjčky do 3 tisic jedna noc. Do hlavního vysílacího času se pak mají vrátit některé programy, jako třeba Ozák. Incident 1:Since I started the Qubee půjčky do 3 tisic jedna noc. Do hlavního vysílacího času se pak mají vrátit některé programy, jako třeba Ozák. Incident 1:Since I started the Qubee service on 2nd week of January with 512kbs it was satisfactory

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér scénografie MEZE Diplomová práce Autor práce: BcA. Lucie Sedláková Vedoucí práce: Mgr. Jan Štěpánek Oponent práce: doc. Mgr. Jana Preková

Více

Past Perfect opakování předminulý čas

Past Perfect opakování předminulý čas 1. Udělal jsem oběd,než přišla domů. 2. Když jsem přišel na autobusovou zastávku, autobus už odjel. 3. Do pondělí už všichni turisté opustili hotel. 4. Začala zpívat píseň, kterou napsala pro svého kamaráda.

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY:

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY: ORIGINAL TITLE: S rozhlasem na věčné časy TITLE IN ENGLISH: Radio Eternity AUTHOR: Werner Fritsch PRODUCED BY: Czech Radio Czech Radio Vinohradská 12, 120 99 Prague 2 Czech Republic phone: +420 221 551

Více

PITSTOP VY_22_INOVACE_26

PITSTOP VY_22_INOVACE_26 PITSTOP VY_22_INOVACE_26 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. PITSTOP 1/ Try to complete the missing words. Then listen and check your ideas. Eight

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-čte-07 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Hallo! My name is Megan. This summer I am at language

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ ŠKOLKA VOLÁ - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Září klepe na vrátka... 2 B) Pracovní list... 2 C) Tvorba s dětmi - Hrneček... 4 D)

Více