SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova"

Transkript

1 Společnost pro regionální ekonomicképoradenství SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Paradoxy v rozvoji venkova Seminář Venkov února 2011

2 SYNERGIE V PŘÍSTUPU K ROZVOJI VENKOVA Výzkumný projekt Ministerstva zemědělství ČR č. QH Období řešení: Cíle: Prokázat účinky aktivit a nástrojů ovlivňujících rozvoj venkova. Určit klíčové subjekty působící na rozvoj podnikání a kvalitu života na venkově a formulovat nové aplikace jejich nástrojů. Stanovit průniky a prokázat vazby mezi složkami venkova. Nalézt možnosti synergického působení rozvojových nástrojů a opatření užívaných klíčovými institucemi k rozvoji venkova. Vypracovat návrh opatření vedoucích ke zlepšení podmínek na venkově, přispívajících k rozvinutí možností podnikání, zlepšení dopadů hosp. činností na krajinu, zkvalitnění činností institucí ovlivňujících rozvoj venkova Zformulovat zásady procesu implementace strategických opatření a nástrojů pro klíčové zainteresované instituce. 2

3 PŘÍSTUP K IDENTIFIKACI SYNERGICKÉHO PŮSOBENÍ Vertikální linie Horizontální vztahy Vertikální linie Oblasti rozvoje Vazby mezi složkami Oblasti rozvoje Aktéři Vztahy mezi aktéry Aktéři Nástroje Synergické působenínástrojů Nástroje Aplikační území a cílová skupina Typy venkova, vztahy cílových skupin Oblasti synergie Spolupráce. Koordinace. Informování. Sdružování prostředků. Aplikační území a cílová skupina 3

4 ZÁKLADNÍ OTÁZKY VENKOVSKÉ PROBLEMATIKY Co je to venkov a jak ho vymezit? Co je to rozvoj venkova? Jaké jsou hlavní problémy venkova? Jak venkov rozvíjet nástroje, subjekty? Jak dospět k synergickému rozvoji venkova? 4

5 VYBRANÉ DOSAŽENÉ DÍLČÍ VÝSLEDKY 5

6 MODEL AKTÉRŮ ROZVOJE VENKOVA Je skutečně potřebné zřizovat celou škálu aktérů rozvoje venkova, kteří působí v EU? Jak se osvědčují tyto subjekty v českých podmínkách? např. KIS, různé sítě, agentury pro zemědělství a Společnost pro regionální ekonomické poradenství 1 Ústřední pozemkový úřad 2 Ministerstvo pro místní rozvoj 3 Svaz měst a obcí 4 Celostátní síť pro rozvoj venkova 5 Evr. vzdělávací fórum pro rozvoj venkova 6 Národní síť MAS 7 Spolek pro obnovu venkova 8 European Centre for Ecology and Tourism ÚROVEŇ NÁRODNÍ Kultura, tradice Nestátní nezisková organizace Služby, vybavenost ÚROVEŇ KRAJSKÁ ÚROVEŇ MIKROREGIONÁLNÍ Krajský úřad Poradenské org. ÚROVEŇ OBECNÍ venkov Podnikatel Tetčice, Cestovní ruch Obec Podnikání PILÍŘ HOSPODÁŘSKÝ PILÍŘ SOCIÁLNÍ PILÍŘ ENVIRONMENTÁLNÍ SFÉRA VEŘEJNÁ SFÉRA SOUKROMÁ SFÉRA NEZISKOVÁ Ministerstvo kultury Ministerstvo ŽP Státní fond ŽP 1 5 Lesy ČR 2 6 Zem. vodohosp. správa 4 7 Ministerstvo zemědělství 3 Agrární komora ČR Zemědělské VŠ Hosp. Svaz venkovské Výzkumné ústavy komora Svazy producentů turistiky 8 ČR Národní ústav lidové kultury ROZVOJ VENKOVA A ZEMĚDĚLSTVÍ Krajská centrála cestovního ruchu Životní prostředí Základní škola CHKO, Národní park Krajská hosp. komora Okresní hosp. komora Pozemkový úřad Škola obnovy venkova Dobrovolný svazek obcí Místní akční skupina Občan ZÁJMOVÁ SAMOSPRÁVA Krajská agrární komora, Krajské informační středisko Krajská veterinární správa Zemědělské střední školy Agentura pro zemědělství a venkov Okresní agrární komora Technická infrastruktura Zemědělské družstvo (a.s., s.r.o.) Samostatně hospodařící rolník Zemědělství, lesnictví

7 SÍŤ VAZEB MEZI AKTÉRY ROZVOJE VENKOVA Seminář Venkov února

8 MANUÁL ROZVOJE VENKOVA A.2.2 Budovánía využití sítí aktérů rozvoje venkova. Spolupráce především na lokální úrovni, zapojení subjektů zveřejné, podnikatelské i neziskovésféry. Sdílenípříkladů dobré praxe apod. Realizátor: Celostátnísíť pro venkov Spolupracujícísubjekty: Budování sítí, koordinace. Obce Aktivnízapojenído činnosti lokálních sítí. Spolky pro obnovu venkova Agrární komory Budování sítí, poradenství. Agentura pro zemědělstvía venkov Zdroje financování: - 8

9 VYDANÉ PUBLIKACE Aktuálně recenzována Závěrečná monografie (6/2011) 9

10 1. PARADOX VYMEZOVÁNÍ VENKOVA Neustále se snažíme o vymezování venkovského prostoru/ venkovských obcí apod., ale starostové to vidí jinak 10

11 2. PARADOX ROZVOJE VENKOVA Priority rozvoje venkova dle Evropské komise nejsou / nemohou být naplňovány: v podpora konkurenceschopnosti (např. pravidla pro zemědělské subjekty vzemích EU-12 jsou do roku 2013 nastavená tak, aby zemědělci těchto zemí nebyli konkurenceschopní), v péče o krajinu (např. neustále snižování objemu financí na komplexní pozemkové úpravy, které jsou jedním z nejdůležitějších dlouhodobých nástrojů péče o krajinu; zabírání kvalitních půd fotovoltaickými elektrárnami), v posílení infrastruktury obcí (v českém prostředí se posilování infrastruktury jeví jako černá díra, neustále se investuje, ale výsledky nejsou příliš zřetelné). 11

12 3. PARADOX ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Řešení zjevných problémů je neúčinné, protože se řeší následky, nikoliv příčiny (skryté problémy). Řeší se přednostně ty problémy, jejichž řešení je podporováno dotačními prostředky. Neřeší se problémy, které jsou nejvíce potřeba řešit, ale řeší se problémy, které řešit umíme (které daný subjekt řešit umí). Liší se vnímání problémů na centrální (národní) úrovni, na krajské úrovni a na obecní úrovni. 12

13 4. PARADOX ROZVOJOVÝCH NÁSTROJŮ Paradoxem je, že při plánování či realizaci rozvojových aktivit jsou uplatňovány téměř výhradně nástroje finanční; ostatní typy nástrojů jsou využívány výrazně méně, případně vůbec. Paradoxem je, že podmínky pro aplikaci rozvojových nástrojů jsou obvykle formulovány z centrální úrovně (shora), zatímco využívány jsou na nižších úrovních (zespoda). Často i bez potřebné zpětné vazby od budoucích uživatelů. 13

14 5. PARADOX SPOLUPRÁCE MAS jsou v současnosti spíše nástrojem pro administraci předkládaných projektů (využití veřejných prostředků), ale už ne tolik pro aktivaci (oživení a endogenní rozvoj) venkovského regionu. MAS nepracují plně metodou Leader. 6. PARADOX INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ Paradoxem je, že navzdory velkému objemu dat, která jsou veřejně kdispozici, klesá pravděpodobnost získání konkrétních potřebných informací. 14

15 .... Seminář Venkov února

16 Děkuji za pozornost. Hana Svobodová GaREP, spol. s r.o. společnost pro regionální ekonomické poradenství nám. 28. října Brno Tel. :

QH82249 SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova

QH82249 SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova QH82249 SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova MANUÁL ROZVOJE VENKOVA GaREP, spol. s r.o. Brno 2011 1 2 Obsah Úvod... 4 Návod pro pouţití manuálu... 5 Rejstřík aktérů... 5 Vize rozvoje venkova ČR... 8 Východiska

Více

SYNERGIE VE VENKOVSKÉM PROSTORU. Paradoxy rozvoje venkova

SYNERGIE VE VENKOVSKÉM PROSTORU. Paradoxy rozvoje venkova SYNERGIE VE VENKOVSKÉM PROSTORU Paradoxy rozvoje venkova Kritické zhodnocení bariér, nástrojů a šancí rozvoje venkova Jan Binek Hana Svobodová Kateřina Chabičovská Jan Holeček Iva Galvasová Jaroslav Martének

Více

ROZVOJOVÝ INTERAKTIVNÍ AUDIT

ROZVOJOVÝ INTERAKTIVNÍ AUDIT ROZVOJOVÝ INTERAKTIVNÍ AUDIT Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Jan Holeček Hana Svobodová Dušan Halásek Jiří Novosák GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno

Více

8.1 Závěry ke strategii jako celku

8.1 Závěry ke strategii jako celku 8 Závěry Strategie regionálního rozvoje České republiky OBSAH 8 Závěry Strategie regionálního rozvoje České republiky 8.1 ZÁVĚRY KE STRATEGII JAKO CELKU 8.2 ZÁVĚRY K DESKRIPCI A SROVNÁVACÍ ANALÝZE KRAJŮ

Více

Nástroje rozvoje venkova

Nástroje rozvoje venkova Nástroje rozvoje venkova RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. Geografie venkova Přednáška č. 5 Katedra geografie, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita 4. 6. 2011: Retro Venkov http://www.ceskatelevize.cz/porady/10176269182-

Více

H. Synergie a komplementarity

H. Synergie a komplementarity H. Synergie a komplementarity I/ Identifikace synergií a komplementarit mezi ESF programy Tabulka č. 40: Výzkum, vývoj OP PIK OP VVV OP PPR PRV OP R Tematický cíl TC 1 TC 1, TC 10 TC 1 TC 1, TC 10 TC 3

Více

7 Zabezpečení realizace strategie regionálního rozvoje

7 Zabezpečení realizace strategie regionálního rozvoje 7 Zabezpečení realizace strategie regionálního rozvoje ČR OBSAH 7 Zabezpečení realizace strategie regionálního rozvoje ČR 7.1 ORGANIZAČNÍ A INSTITUCIONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 7.1.1 Základní

Více

Návrhová část Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Jablunkovsko pro období 2014 2020

Návrhová část Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Jablunkovsko pro období 2014 2020 Návrhová část Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Jablunkovsko pro období 2014 2020 Pracovní verze červenec 2015 Obsah 1. MISE a základní principy... 3 2. Vize:... 5 3. Hierarchie a provázanost cílů

Více

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020 Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020 NÁVRHOVÁ ČÁST (části C + D + E + G) Brno 2013 ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. Nám. 28. října č. 3 Brno 602 00 ŘEŠITELSKÝ TÝM:

Více

SYNERGIE VE VENKOVSKÉM PROSTORU

SYNERGIE VE VENKOVSKÉM PROSTORU SYNERGIE VE VENKOVSKÉM PROSTORU Hana Svobodová Ondřej Konečný Jan Binek Kateřina Chabičovská Jan Holeček Iva Galvasová Antonín Věžník Alois Hynek GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické

Více

Metodika RoIA INOVATIVNÍ PŘÍSTUP K PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE OBCÍ

Metodika RoIA INOVATIVNÍ PŘÍSTUP K PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE OBCÍ GaREP, spol. s r.o., společnost pro regionální ekonomické poradenství Metodika RoIA INOVATIVNÍ PŘÍSTUP K PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE OBCÍ s osvědčením č. 11-ÚÚR-175-2012/01-WD-39-07-1 o uznání uplatněné certifikované

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020 Aktuální verze leden 2015 Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku a rozvojový

Více

na podporu začínajících podnikatelů na venkově

na podporu začínajících podnikatelů na venkově Metodika na podporu začínajících podnikatelů na venkově Centrum pro komunitní práci CpKP střední Morava, kancelář Šumperk Přerov, 2007; www.cpkp.cz Podpora zaměstnanosti na venkově prostřednictvím poskytování

Více

SYNERGIE VE VENKOVSKÉM PROSTORU Aktéři a nástroje rozvoje venkova

SYNERGIE VE VENKOVSKÉM PROSTORU Aktéři a nástroje rozvoje venkova SYNERGIE VE VENKOVSKÉM PROSTORU Aktéři a nástroje rozvoje venkova Jan Binek Hana Svobodová Jan Holeček Iva Galvasová Kateřina Chabičovská GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU SYSTÉMU REGIONÁLNÍ PODPORY A PLÁNOVÁNÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU SYSTÉMU REGIONÁLNÍ PODPORY A PLÁNOVÁNÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ I. etapa Analýza současného plánování rozvoje na obecní úrovni Část I.a: Zhodnocení současného systému regionální podpory, analýza databází, právní analýza Výstup části I.a1 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU SYSTÉMU

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

ENgLISH AbSTRACT records of the physical planning activities in the czech republic,

ENgLISH AbSTRACT records of the physical planning activities in the czech republic, Politika rozvoje venkova a rybářství v programovém období 2007 2013 v České republice Marek Jetmar Článek se zabývá plánovanou podporou strukturální přeměny českého venkova z jednotlivých zdrojů EU v programovém

Více

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA SWOT analýza Programová část Listopad 2014 Zpracoval: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA ÚVOD... 3 Vize a globální cíl Programu rozvoje Kraje Vysočina... 5 Struktura programové

Více

Strategie rozvoje Mikroregionu Obce památkové zóny 1866 Strategie realizace II.

Strategie rozvoje Mikroregionu Obce památkové zóny 1866 Strategie realizace II. II. STRATEGIE REALIZACE VIZE, SWOT ANALÝZA, PRIORITY, OPATŘENÍ, PROJEKTY 36 OBSAH: 10. VIZE A SWOT ANALÝZA MIKROREGIONU OBCE PAMÁTKOVÉ ZÓNY 1866 38 10.1 VIZE 38 10.2 SWOT ANALÝZA - ÚVOD 38 10.3 CÍLE 38

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Akční plán. Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice na léta 2010-2012 s výhledem do roku 2015

Akční plán. Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice na léta 2010-2012 s výhledem do roku 2015 Akční plán Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice na léta 2010-2012 s výhledem do roku 2015 Akční plán Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ Studijní opora Studijní opora Příprava, tvorba a realizace strategických plánů obcí a mikroregionů byla zpracována v rámci projektu

Více

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje pro roky 2007 2013

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje pro roky 2007 2013 Příloha č.1 Finančního rámce Příloha Finančního rámce obsahuje informace o vybraných zdrojích financování aktivit z oblasti cestovního ruchu v letech 2007-2013. Informace o jednotlivých programech jsou

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Metody optimalizace fungování MAS

Metody optimalizace fungování MAS Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Metody optimalizace fungování MAS reg. č. 15/022/42104/231/000005 květen 2015 Zpracovatelé: - Místní akční skupina Střední

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více