10. Otavská cyklistická cesta v Plzeňském a Jihočeském kraji

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "10. Otavská cyklistická cesta v Plzeňském a Jihočeském kraji"

Transkript

1 10. Otavská cyklistická cesta v Plzeňském a Jihočeském kraji Otavská cyklistická stezka s podtitulem Putování krajem Karla Klostermanna začíná v Modravě na Klatovsku, vede přes Strakonice a Písek a končí ve Zvíkovském Podhradí. Otavská cyklistická cesta je jedna z pilířových cyklostezek jihočeského kraje. Trasa je vedena z Modravy - resp. od Hrablového mostu nad Antýglem podél plavebního kanálu až do Srní, Mechova a dále do Velkého Boru. Otavská cyklostezka odtud pokračuje a prochází přes Hartmanice, Sušici, Horažďovice, Strakonice a Písek a končí na Zvíkovském Podhradí - při soutoku řek Otavy a Vltavy. Jedná se o cyklostezku o délce cca 166 km, která prochází územím Plzeňského, a zejména pak Jihočeského kraje. Záměr na vybudování cyklostezky podél řeky Otavy vznikl již před rokem 2005, kdy se Nadace Jihočeské cyklostezky, ve spolupráci s městy a obcemi nacházejícími se na trase budoucí cyklostezky, snažili o intenzivní a nepřetržitou podporu tohoto projektu. V roce 2007 tak vznikla vyhledávací studie, která měla za cíl zanalyzovat rozpracovanost jednotlivých úseků, sjednotit postup při realizaci a stanovit předpoklady pro realizaci výstavby cyklostezky. Tímto krokem zároveň vznikla možnost pro obce zadat vypracování projektových dokumentací na jednotlivé úseky stezky. Již od počátku bylo zřejmé, že se jedná o velmi rozsáhlý projekt, který bude muset být realizován v rámci dílčích drobnějších etap. V roce 2007 byl zároveň celý úsek Otavské cyklistické cesty proznačen (logo modrá značka s bicyklem), po celé délce cyklostezky byly umístěny propagační tabule a byly vytvořeny propagační materiály s již proznačenou cyklostezkou. 1. Otavská cyklistická cesta v Plzeňském kraji 1.A) aktuální stav příprav Priorita název projektu (úsek) Popis źadatel / investor stupeň PD stáv.stav k doporučený pokrok délka úseku v km výše rozp. v mil. Kč způsob finacování termín dokončení pozice NJC OCC Modrava - Rchle výstavba nové CS NPŠ probíhá zprac. PD PP jaro OCC Mechov - Velký Bor výstavba nové CS NPŠ probíhá zprac. PD PP jaro ,5 ROP předání OCC Dl.Ves - ukončena město Sušice ukonč.r do užívání Sušice stav.realizace Sušice 04/09 Sušice - ROP probíhá předání OCC nádr.čd - město Sušice staveb. R do užívání 15 vodácký Sušice realizace 12/09 kemp ROP vodácký pobíhá předání OCC město Sušice kemp - staveb. R do užívání Sušice hranice k.ú. realizace 04/ OCC Žíchovice - Sv. Pole řešení majetkových vztahů příprava PD PP

2 Vysvětl. páteřní: VCC, OCC, CCLN - manažer NJC (prioritní fin. podpora jak PD, tak spoluúčasti, konzultace) I příhr.pcc - NJC partnerem projektů, bez poskytnutí manažera (nadstendardní fin. podpora jak PD, tak spoluúčasti, konzultace) II propojení mezi a, příp. mezi a I - podpora NJC (konz., možná fin.podpora PD, příp.spoluúčasti) VCC Vltavská cyklistická cesta OCC Otavská cyklistická cesta CCLN Cyklistická cesta Lužnice - Nežárka Příhraniční cyklistická PCC cesta úsek vytipovaný k řešení, snaha o vyvolání aktivity iniciovaná aktivita, zahájena činnost k doporučeného pokroku dosažen doporučený pokrok nebo vytvořeny podmínky k jeho realizace probíhá nebo vytvořeny podmínky (finanční) k jejímu zahájení do jednoho roku PP Projektová připravenost OS Ohlášení stavby PD Projektová dokumentace R Realizace SP Studie proveditelnosti DUR Dokumentace pro územní rozhodnutí DSP Dokumentace pro stavební povolení DPS Dokumentace pro provádění stavby 1.B) úsek Čepice Sušice Dlouhá Ves Hartmanice Žichovice Pozemky v majetku města. Problematický přejezd přes železniční trať (otázka dostačujícího signalizačního zařízení atd.) a bezprostřední sousedství cesty s pozemky ČD. Nejasné skutečné vyměření pozemkových hranic s kú Rabí. Dlouhá Ves Hotové stavební povolení. Část úseku budou zajišťovat Lesní správa Železná ruda. - došlo k osazení panelů - byla by třeba lávka přes řeku pro pěší + cyklisty - možnost využití zkušenosti z Hydčic - vedení trasy je alternativně všude vyznačeno Lesní správy Železná Ruda Připraven úsek v Dlouhé Vsi, od chatové zástavby na okraji lesa a dále lesem k dvěma rekreačním objektům nedaleko řeky. Je předpoklad, že tento úsek bude letos opraven tak, že vyhoví nejen cykloturistice,ale i těžkému lesnímu provozu. Úsek od mostu za Dlouhou Vsí, k místu stržené lávky, bude opraven, jakmile získáme informaci o započaté výstavbě nové lávky. Předejdeme tak možnému poškození opraveného úseku v době,kdy trasa stejně nebude přes řeku průjezdná. Hartmanice Stezka je vyznačena umístěním informační tabule. Jsou vyřešeny vlastnické vztahy Město Hartmanice, část Lesy ČR, část Plzeňský kraj. Je připraven paspart stezky. Jsou připraveny na ohlášení opravy stezky včetně rozpočtů v hodnotě 6,538,10,-Kč vč. DPH pozemky ve vlastnictví města. Modřenec (Dlouhá Ves) Anín - Nové Městečko (zde směna pozemků) - k mostu přes Otavu po stávající komunikaci Sušice (viz. podrobná zpráva) Malá, Velká Chmelná Čepice - průjezd přes Žichovice nejedná se o bezpečný úsek, jezdí zde auta možnost využití l evého břehu

3 1.C) úsek Horažďovice kaple sv. Anny Čepice obce při řece Hydčice, Malý Bor, Hejná, Rabí problém s financováním Horažďovice nemají projektovou dokumentaci výběr vhodného vedení trasy možnost vést trasu jinudy (a levněji) problém s vlastníky Obec Rabí - trasa vede daleko od obce po pravé straně Otavy - problém přesvědčit zastupitele k financování Horažďovice (viz. podrobná zpráva) Malý Bor - Zastupitelstvo je tomuto projektu "zatím" nakloněno, ač přínos pro naši obec je téměř nulový. Totéž však nelze říct o městu Horažďovice a v tomto duchu budou probíhat i další jednání. V součesné době jednáme s majiteli pozemků o možných směnách či odprodejích pozemků pod cyklocestu. Hejná - Komunikace je ve vlastnictví obce - byla vrácena od Pozemkového Fondu, samostatný projekt na cyklotrasu obec nemá, neboť se zástupci domnívají, že projekt se vypracovává společně za Prácheňsko. Předpokládáme, že finance na stavbu, nebo úpravu cyklotrasy se budou hromadně žádat přes sdružení Prácheňsko. Problém -danou komunikaci budou využívat zemědělské a lesní stroje k obhospodařování svého majetku a zástupci obce se obávají špatného stavu. Z pátečního jednání mají zástupci dojem, že vše si budou muset jednotlivé obce zařizovat samostatně. Při prvním jednání na MěÚ ve Strakonicích jasně vyplynulo, že tento projekt bude zaštítěn nadací Jihočeské cyklostezky a jednotlivé obce budou této organizaci nápomocny. Rabí - Obec Rabí nevidí problém v trase cyklostezky v k.ú. Čepice. Neboť úsek od viaduktu Malá Chmelná podél železniční tratě ke strážnímu domku v Čepicích, kde přetíná železniční trať komunikace od Čepic na Žichovice vede polní cesta, která je ve vlastnictví obce Rabí a část je ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Tento úsek je již delší dobu využíván pro potřebu cykloturistiky. Obec Rabí vidí jako problematické řešení trasy cyklosezky na rozhraní katastrálního území Hejná - Žichovice, při pravé straně řeky Otavy. Zde obec Rabí vlastní lesní porosty Hůrka. Obec Rabí doporučuje tento úsek cysklostezky zastřešit Prácheňskem - jedním subjektem, a to jak ve zpracování projektové dokumentace, tak ve financování celého projektu do konečné realizace. Navrhujeme osobní schůzku zástupce obce Rabí a MěÚ Horažďovice k projednání vedení trasy cyklostezky v tomto úseku k.ú. Hejná. Velké Hydčice - převést úsek od úřadu pro zastupování státu, předběžné souhlasy majitelů - přejezd přes lávku Katastr Malý Bor - Malé Hydčice - problém s vlastníkem pozemku (p. Štěch) - možné řešení odbočení mimo stávající cestu blíž k řece nyní je tam les, musela by se dělat nová cesta tzn. navýšení nákladů, nebo vyměnit pozemky Horažďovice - Zářečí - směna pozemků Sv. Anna (Jihočeský kraj) - po stávající komunikaci

4 - je zpracovaná projektová dokumentace na protipovodňová opatření Sv. Anna Hoštice (Jihočeský kraj) - projekt se zpracovává 1.D) Sušice 1 Nově vybudovaný asi 11 km úsek, vedený po stávajících cestách lesních, obslužných, polních a uvnitř města. Úsek ze středu města směrem na Červené Dvorce - Dlouhou Ves, cca 4 km jsou značky C9, úsek skrz tzv. parkový les. Úsek směrem ze středu do Chmelné je to kombinace C9 asi polovina a zbytek po "účelových komunikacích - tj. mimo hlavní komunikace. Celý úsek, mimo vnitřní město-historickou část je proveden v asfaltu, a to šířky 3 4 metry, pouze v prostoru u železničního mostu cca 1,2 km v šířce 2 metry po stávající protipovodňové hrázi. První úsek z Chmelné k železničnímu mostu na začátku Sušice je veden lesními a polními a obslužnými cestami, druhý úsek je veden v těsné blízkosti řeky Otavy (mimo úsek v historickém jádru města a je veden přes náměstí. V celé délce je značení cyklo, včetně alternativní cesty do města od železničního mostu (2 trasy) s info o odbočovacích místech BUS, vlak, rozhledna apod. U železničního mostu-vodácké tábořiště je odpočinkové místo se zástřeškem, lavicemi, kolostavem a herními dětskými prvky, druhé odpočinkové místo je u srubového táborakoupaliště asi v půlce trasy a třetí dtto místo je u jezu na Pátečku-Červené Dvorce. Trasa vede v těsné blízkosti nového dětského hřiště (uprostřed města) volné koupání na Fufernách u tenisu, fotbalu, zimního stadionu restaurací a v blízkosti seniorského hřiště (uprostřed města) u jezu Panský. Trasa vede přes jednu rekonstruovanou lávku a jednu novou malou lávku a jeden rekonstruovaný most přes Otavu s dřevěnými trámovými pojezdovými plochami. Trasa je vedena klidnými lokalitami města, převážně bez auto dopravy, není fixně dělena na chodce a cyklo, v možných místech označena dopravní značkou pěší/cyklo stezka cca 2/3 délky. Částka cca 25 mil Kč, spolufinancováno z ROP NUTS II jihozápad. Cyklotrasa je hotova, drobné nedodělky a kolaudace na jaře Zdroj: Petr Kocman, místostarosta města Sušice Datum

5 Cyklostezka Sušice rozestavěná stezka Cyklostezka Sušice rozestavěná stezka 1.E) Horažďovice 2 Navrhovaná cyklostezka řeší trasu Otavské cyklostezky na území města Horažďovice od hranice katastru Kozlov (jihočeský kraj) - Svaté Pole po hranice katastru Zářečí u Horažďovic - Týnec u Hliněného Újezdu (území obce Malý Bor). První úsek (0,0-0,7 km) je veden po nově zbudované zpevněné komunikaci s odpočívkou u kulturní památky - kaple Sv. Anny. Druhý úsek je veden po stávající komunikaci II třídy do města Horažďovice (0,7-2,1) a dále přes most přes řeku Otavu na levý břeh a po místní komunikaci po obvodu historického centra na okraj města (2,1-3,5). Zde v těsném sousedství ostrova s právě revitalizovaným anglickým parkem navazuje na třetí úsek vedený podél mlýnského náhonu až na konec území (3,5-4,7 km). Tento úsek je částečně veden po stávající komunikaci, která bude dodatečně zpevněna, a částečně po nové zpevněné komunikaci doplněné o most přes Mlýnský potok. 2 Zdroj: p. Matoušek, MÚ Horažďovice Datum

6 2. Otavská cyklistická cesta v Jihočeském kraji Začátek jihočeského úseku cyklostezky je možné spatřovat v místech mezi městem Horažďovice a obcí Střelské Hoštice, u Sv. Anny. Trasa dále počítá s vedením přes nebo kolem Horního a Dolního Poříčí, Katovic, Strakonic (zde naváže na již vybudované části cyklostezky v katastru města viz obrázek, který zobrazuje vybudovanou cyklostezku na Strakonickém Podskalí), dále by stezka měla vést přes Slaník, Štěkeň, Kestřany, Putim a Písek, kde využije částí již vybudované Sedláčkovy stezky. Necelých 7 kilometrů za Pískem detailní plán prozatím končí. 2.A) aktuální stav příprav Priorita název projektu (úsek) Popis źadatel / investor stupeň PD stáv.stav k doporučený pokrok délka úseku v km výše rozp. v mil. Kč způsob finacování termín dokončení pozice NJC OCC Katovice - Nový Dražejov řešení majetkových vztahů PP 3 inravil.města - ROP OCC Strakonice - ROP a podána město R Přešťovice protipov.opatř. žádost do 7 Strakonice 2010 ROP OCC Štěkeň - Kestřany přeložka z intenz.motor. dopravy PP 6 OCC Kestřany - soutok Otavy s Blanicí Výstavba nového tělesa CS SORP podána žádost do ROP R OCC Soutok Otavy s Blanicí - Písek Výstavba nového tělesa CS město Písek R předání do užívání 11/09 3,2 12,6 SFDI 8,2 NJC 1,7 Písek 2, OCC Borečnice - Jistec řešení majetkových vztahů PP OCC Doupata - Horní Ostrovec řešení majetkových vztahů PP OCC Přívoz Kopaniny - Zv.Podhradí Spojení OCC a VCC přívozem opora v ÚS Orlicko PP II NJC - VP 0,2 prop. "Volyňka" probíhá město OCC prameny - SP PP jaro zadání SP Strakonice a soutok ,2 VCC

7 Vysvětl. páteřní: VCC, OCC, CCLN - manažer NJC (prioritní fin. podpora jak PD, tak spoluúčasti, konzultace) I příhr.pcc - NJC partnerem projektů, bez poskytnutí manažera (nadstendardní fin. podpora jak PD, tak spoluúčasti, konzultace) II propojení mezi a, příp. mezi a I - podpora NJC (konz., možná fin.podpora PD, příp.spoluúčasti) VCC Vltavská cyklistická cesta OCC Otavská cyklistická cesta CCLN Cyklistická cesta Lužnice - Nežárka Příhraniční cyklistická PCC cesta úsek vytipovaný k řešení, snaha o vyvolání aktivity iniciovaná aktivita, zahájena činnost k doporučeného pokroku dosažen doporučený pokrok nebo vytvořeny podmínky k jeho realizace probíhá nebo vytvořeny podmínky (finanční) k jejímu zahájení do jednoho roku PP Projektová připravenost OS Ohlášení stavby PD Projektová dokumentace R Realizace SP Studie proveditelnosti DUR Dokumentace pro územní rozhodnutí DSP Dokumentace pro stavební povolení DPS Dokumentace pro provádění stavby

8 2.B) Strakonice AB1. Cyklostezka - Podskalí - Nový Dražejov - Strakonice Celková situace území Funkční využití Strakonické Podskalí je jednou z nejkrásnějších a nejnavštěvovanějších lokalit města, která je jeho obyvateli využívána jako příměstská rekreační zóna s řadou atrakcí vhodných pro oddych, relaxaci a sportovní využití. Podskalí je situováno v západní části města v k. ú. Strakonice, obklopuje z obou stran tok řeky Otavy. Táhne se ze samotného centra města až do příměstské části Nový Dražejov (nejbližší osada proti proudu řeky). Zároveň však tato lokalita kopíruje jednu z nejvytíženějších komunikací protínající Strakonice a vedoucí západním směrem, tou je silnice třídy č. I/22 (České Budějovice Strakonice Horažďovice - Klatovy Domažlice). Podskalí tudíž slouží nejen jako oddychová zóna, ale i jako komunikační propojení města Strakonice s obcemi ležícími proti proudu řeky Otavy. Občané města, turisté i cykloturisté využívají ke spojení s těmito obcemi raději poklidného Podskalí než rušné a nebezpečné komunikace č. I/22. Intenzita automobilové dopravy zde dosahuje 9859 aut /24 hodin (měřeno na západním výjezdu z města ulice Katovická) Obr. Úsek cyklostezky Podskalí (původní stav) Obr. Úsek cyklostezky Podskalí (nový stav)

9 Cyklostezka úsek SO 06 (původní stav) Cyklostezka úsek SO 06 (nový stav) Opatření a jeho vlivy Projekt řešil současně výstavbu cyklostezky a chodníku v lokalitě Podskalí. V místech, kde to umožňovaly šířkové poměry, je cyklostezka vedena odděleně od chodníku pro pěší o šířkách 2,0m a 2,5m o délce 1,3 km. V místech stísněných šířkových poměrů je vedena cyklostezka a chodník spojeně s oddělením pruhu pro chodce a cyklisty šířky 3,5 m a délky 1,65 km. Celkové délka úpravy tak činila 2,95 km. Realizací tohoto projektu tak došlo k bezpečnému spojení města Strakonice s příměstskou částí Nový Dražejov. Začátek trasy byl umístěn u jezu na řece Otavě u Měšťanského pivovaru Strakonice (centrum města) a konec je situován do Nového Dražejova k hospodě Myslivna. Zde se napojuje na stávající cyklostezku v obci. Cyklostezka byla dokončena v prosinci Na tento úsek pak bude navazovat další etapa Nový Dražejov Katovice, tj. další úsek cyklostezky podél řeky Otavy. Celkové náklady na projekt činily ,- Kč, z toho náklady cyklostezku ,- Kč a na chodník ,- Kč. Spoluúčast SFDI na cyklostezku činila pak ,- Kč Obr.č. 7. Úsek SO - 05 Obr. č. 8. Informační bod cyklostezky

10 B.2. Cyklostezka Strakonice Hajská - Sedlíkovice Realizací projektu došlo k propojení města Strakonice s příměstskými částmi Hajská a Modlešovice, a dále pak s obcí Sedlíkovice. Začátek trasy je umístěn na pravém břehu řeky Otavy a konec je situován na počátku obce Sedlíkovice. Délka realizovaného úseku činí 3.812,34 m a celkové náklady dosáhly výše ,- Kč Jedná se o úsek, který bude tato tvořit páteřní cyklostezku po pravém břehu řeky Otavy a to po cykloturistická trasa č (Strakonice Hajská Čejetice Kestřany Písek). Její začátek je umístěn u strakonického hradu, trasa dále vede centrem až k jižnímu výjezdu z města (část úseku je veden podél komunikace I/4 - Podsrpenská), zde se stáčí vlevo a vede již po místních komunikacích. Od městské části Hajská je vedena údolní nivou řeky Otavy, která je historicky ovlivněná těžbou zlata. Zbytky po jeho těžbě, zvlněné území sejpů (někdy hrůbat), s typickými porostem vřesu se rozprostírají od Strakonic až po Čejetice, nejpatrnější jsou u Modlešovic (chráněné archeologické naleziště). U městské části Hajská (zvláště chráněné území), se nachází přírodní rezervace Tůně u Hajské, kde se v prostoru sejpů vyskytují celoročně i periodicky zaplněné tůně. Trasa je volena v obou směrech. Začátek cyklostezky je situován u pravého břehu řeky Otavy, na katastru města Strakonice a konec na počátku obce Sedlíkovice. U příměstské části Hajská - zde dojde k napojení na Otavskou cyklostezku. Navrhovaná cyklostezka bude tvořit propojení dvou cyklostezek - cyklistickou trasu č (Strakonice Písek), kdy část úseku je vedena podél komunikace č. I/4 Podsrpenská a již výše zmiňovanou Otavskou cyklistickou stezku. Obr. 1: Širší vztahy

11 Obr. : Širší vztahy náhled plánované cyklostezky Obr. Náhled plánované cyklostezky Plány: Město hodlá investovat do úpravy stávajících komunikací tak, aby bylo jejich užívání pro cyklisty bezpečnější, a dále i do výstavby nových cyklostezek umožňujících odklon cyklistického provozu mimo frekventované hlavní tahy. Plánované cyklostezky s realizací v průběhu let : Nový Dražejov Katovice, tj. další úsek cyklostezky podél řeky Otavy ve směru na Horažďovice. Cyklostezka Mezi mosty tj. další úsek Otavské cyklostezky, řešící průjezd městem.

12 2.C) Písek 3 Město Písek má v současné době na svém katastrálním území vybudováno cca 15 km cyklostezek. Celá síť cyklostezek byla vybudována v malebném prostředí podél řeky Otavy, která protéká středem města pod Kamenným mostem (nejvýznamnější památkou města Písku), který je považován za nejstarší Kamenný most ve střední Evropě. Aktivity na území města Písku: Regenerace Sedláčkovy stezky Písek, výstavba a následná údržba cyklistické stezky Mezi nejvýznamnější projekty, které byly na katastrálním území města realizovány bezesporu patří projekt Regenerace Sedláčkovy stezky Písek, její výstavba a údržba této jedinečné cyklistické stezky. Realizace těchto projektů vyřešila cyklistickou dopravu z Písku po pravém břehu řeky Otavy směrem k plynové lávce u obcí Vrcovice a Vojníkov. Jedná se o historicky významnou stezku velmi užívanou cyklisty i pěšími turisty, kteří ji používají v průběhu celého roku, zejména pak v letním období během turistické sezóny, kdy jsou v plném provozu nejenom chatové oblasti a tábořiště na březích řeky Otavy, ale i ostatní cíle v celém Pootaví, které jsou velmi atraktivní pro cyklistiku. Mezi ty nejvyhledávanější by se určitě daly zařadit středověký hrad Zvíkov a soutok řeky Otavy a Vltavy, který nabízí jedinečnou možnost pro turistiku. Stezka před zahájením prací v roce 2006: Sedláčkova stezka po dokončení a její slavnostní otevření: 3 Zdroj:

13 Pozn.: Regenerovaná stezka zvýšila nejenom pohodlí, ale především bezpečnost cyklistů i pěších turistů. Při Regeneraci Sedláčkovy stezky spolupracovalo město Písek s dalšími partnery. Mezi nejvýznamnější patří Nadace Jihočeských cyklostezek, Dobrovolný svazek obcí mezi Vltavou a Otavou a obec Vrcovice. Se všemi partnery bylo uzavřeno prohlášení o partnerství, ve kterém byl blíže specifikován způsob partnerské spolupráce. Jednotlivé projekty byly realizovány od května 2006 do května 2007 a délka cyklistické stezky je 4294 m. Celkové náklady použité na výstavbu: ,- Kč Finance hlavního investora projektu města Písku: ,-Kč Finanční příspěvek nadace JČ cyklostezky: ,-Kč Dotace Státního fondu dopravní infrastruktury: ,-Kč Rok V pátek otevřel starosta města M. Sládek a P. Marek z Nadace JČ cyklostezky přestřižením pásky novou část Otavské cyklostezky v Písku - I etapa. Realizace části cyklistické stezky od Soutoku u obce Putim až okrajové části města Písek

14 Finanční plnění: Dotace ze SFDI Příspěvek z Nadace JČ cyklostezky Vlastní podíl žadatele Celkové náklady projektu ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč Informační body vybudované v Písku: Tyto informační body jsou součástí Otavské cyklistické stezky, které vznikly v roce 2006 za podpory Nadace spisovatele Karla Klostermanna. Otavská cyklistická stezka začíná na šumavské Modravě a končí soutokem Otavy s Vltavou pod hradem Zvíkov. S městem Písek je život spisovatele úzce spjat. V Písku navštěvoval věhlasné gymnázium i ve zralém věku se k Otavě rád vracel. Pravidelně jezdil na letní pobyty do nedaleké Štěkně, kde také zemřel. Ve Štěkni jej navštěvoval písecký občan, historik August Sedláček, po němž je pojmenována stezka v poslední části Otavského putování na trase Písek - Zvíkov. Cílem projektu bylo vybudování doprovodné infrastruktury související s cykloturistikou : informační mapy posezení kolostavy odpadkové koše herní prvky pro děti terénní úpravy informačních bodů Informační bod U Sulana: Plány Snaha o získání finančních prostředků na realizaci úseku Kestřany Putim (soutok Blanice s Otavou) zpracována kompletní stavební projektová dokumentace cca 8 km, rozpočet 25 mil. Kč. Žadatelem Sdružení obcí regionu Písecka (SORP),

GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA KADANĚ

GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA KADANĚ GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA KADANĚ Zpracoval : PaedDr. Jiří Kulhánek Schváleno zastupitelstvem města Kadaně 5.3. 2009-1 - Poděkování Chtěl bych tímto poděkovat řadě svých spolupracovníků na městském

Více

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ METODIKA uplatnění výsledků výzkumu Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Nadace Partnerství Koncepce

Více

1 Příloha Modelové příklady

1 Příloha Modelové příklady 1 Příloha Modelové příklady Modelové příklady navazují na strategické cíle a jejich opatření z kapitoly 3. Cílem je prezentovat daná opatření, jak jsou konkrétně realizována v jiných regionech. Dalším

Více

Akční plán a projektové fiše

Akční plán a projektové fiše AKTUALIZACE STRATEGIE MIKROREGIONU LEDNICKO-VALTICKÉHO AREÁLU SVAZEK III: AKČNÍ PLÁN Akční plán a projektové fiše Obsah Tento svazek je členěn do následujících částí: Obsah 2 Identifikační údaje 3 Úvod

Více

Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves

Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves Uherský Ostroh Ostrožská Nová Ves Kunovice - Uherské Hradiště

Více

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II schváleno Zastupitelstvem Města Děčín usnesením č. ZM 04 20 05 06 ze dne 21.10.2004 Vyhodnocení a aktualizace k 31.12.2008 schváleno Zastupitelstvem Statutárního

Více

Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport.

Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. ÚVOD OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY... 1 2. POTŘEBA

Více

PROGRAM ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY

PROGRAM ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY PROGRAM ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY V LIBERECKÉM KRAJI PRO OBDOBÍ 2008-2013 Listopad 2008 Objednatel - Liberecký kraj Zpracovatel Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Obsah 1 ÚVOD... 4 2 ANALYTICKÁ ČÁST...

Více

Koncepce rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji na období 2015-2023

Koncepce rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji na období 2015-2023 Koncepce rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji na období 2015-2023 ANALYTICKÁ ČÁST Objednatel: Jihomoravský kraj Zpracovatel: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Červen 2015-1 - Obsah 1 ÚVOD... - 3-2

Více

PROGRAM ROZVOJE NOVOBYSTŘICKA PRO ROKY 2003-2010 Obsah 1. Úvod 3 2. Základní vymezení Programu rozvoje Novobystřicka 3 2.1. Charakteristika regionu (oblasti) 3 2.2. Ukazatele místní ekonomiky Novobystřicka

Více

HEJ ROP. Výroční DOSTUPNOST CENTER INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOZÁPAD

HEJ ROP. Výroční DOSTUPNOST CENTER INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOZÁPAD Výroční HEJ ROP INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOZÁPAD 2009 Vážení čtenáři, držíte v ruce výroční vydání bulletinu Regionálního operačního programu Jihozápad. ROP Jihozápad působí

Více

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II schváleno Zastupitelstvem Města Děčín usnesením č. ZM 04 20 05 06 ze dne 21.10.2004 Magistrát města Děčín, odbor rozvoje Vyhodnocení a aktualizace k 31.12.2006 schváleno

Více

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova Strategický plán rozvoje obce Záhoří 2010 Strategický plán rozvoje obce Záhoří Místní program obnovy venkova Pohled na Horní Záhoří Tento Strategický plán rozvoje obce Záhoří - Místní program obnovy venkova

Více

PŘÍLOHA KARTY ZÁMĚRŮ CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY

PŘÍLOHA KARTY ZÁMĚRŮ CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY PŘÍLOHA KARTY ZÁMĚRŮ Kosmákova 28, 615 00 Brno - Židenice tel. 558 900 010, fax 558 900 011, e-mail: emc@ekotoxa.cz Seznam karet Hlavní problémový okruh

Více

Euroregion Glacensis. Strategický plán rozvoje cyklotras na území Euroregionu Glacensis. Phare

Euroregion Glacensis. Strategický plán rozvoje cyklotras na území Euroregionu Glacensis. Phare Euroregion Glacensis Strategický plán rozvoje cyklotras na území Euroregionu Glacensis Program: Phare CBC CZ 9909 Společný fond malých projektů Číslo projektu: CZ9909.02.01.02.04.22. Zadavatel projektu:

Více

PODPORA CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE

PODPORA CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE PODPORA CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE Olomoucký kraj 2.Mikulovice Jeseník 5.Šumperk Olomoucký kraj 4. Zábřeh na Moravě 8. Kamenná - Rohle 3. Mohelnice 6. Uničov 1. Šternberk - Štarnov

Více

KONCEPCE ROZVOJE CYKLODOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA HRANIC Srpen/2007

KONCEPCE ROZVOJE CYKLODOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA HRANIC Srpen/2007 ZADAVATEL: MĚSTO HRANICE Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. KONCEPCE ROZVOJE CYKLODOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA HRANIC Srpen/2007 Název projektu: Objednatel: Město Hranice Ing. Dagmar Čabalová, vedoucí odboru

Více

A. Textová část. 1. Identifikační údaje. Název zakázky:

A. Textová část. 1. Identifikační údaje. Název zakázky: A. Textová část 1. Identifikační údaje Název zakázky: Aktualizace koncepce cyklistické dopravy na území Statutárního města České Budějovice pro období 2009-2014 Objednatel: Statutární město České Budějovice

Více

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty Město Soulad s rozvojovými dokumenty Město započalo s budováním cyklostezek a cyklotras již v roce 1990, kdy vznikly cyklostezky v městském parku. Od roku 2003 je budování nových tras prováděno dle plánovaného

Více

OZNÁMENÍ KONCEPCE STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHEBU

OZNÁMENÍ KONCEPCE STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHEBU OZNÁMENÍ KONCEPCE podle 10c zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. a zákona č. 163/2006 Sb., v rozsahu podle přílohy č. 7 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE

Více

STUDIE LOKALIT BROWNFIELDS PODPOŘENÝCH MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM V LETECH 2005-2012

STUDIE LOKALIT BROWNFIELDS PODPOŘENÝCH MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM V LETECH 2005-2012 STUDIE LOKALIT BROWNFIELDS PODPOŘENÝCH MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM V LETECH 2005-2012 Zpracovatel: Počet stran: 60 Agentura pro regionální rozvoj, a.s. ŘÍJEN 2013 Studie lokalit brownfields podpořených Moravskoslezským

Více

PROGRAM ROZVOJE SÍTĚ CYKLISTICKÝCH KOMUNIKACÍ S MINIMÁLNÍM KONTAKTEM S MOTOROVOU DOPRAVOU V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

PROGRAM ROZVOJE SÍTĚ CYKLISTICKÝCH KOMUNIKACÍ S MINIMÁLNÍM KONTAKTEM S MOTOROVOU DOPRAVOU V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PROGRAM ROZVOJE SÍTĚ CYKLISTICKÝCH KOMUNIKACÍ S MINIMÁLNÍM KONTAKTEM S MOTOROVOU DOPRAVOU V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Objednatel: Jihomoravský kraj Červen 2007 Zpracoval: CDV,v.v.i. strana 1 z 142 Zpracovatelé

Více

Koncepce rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji Srpen 2012

Koncepce rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji Srpen 2012 Koncepce rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji Srpen 2012-1 - Obsah 1 ANALYTICKÁ ČÁST... - 4-1.1 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ...- 4-1.2 ÚLOHA CYKLISTICKÉ DOPRAVY A CYKLOTURISTIKY...- 8-1.2.1

Více

Původně královské město Nový Bydžov, připomínané v historických pramenech již v roce 1305, bylo založeno na pravidelné geometrické osnově.

Původně královské město Nový Bydžov, připomínané v historických pramenech již v roce 1305, bylo založeno na pravidelné geometrické osnově. 1. ÚVODNÍ INFORMACE Město Nový Bydžov leží na severovýchodě České republiky, v Královéhradeckém kraji asi 90 km od hlavního města Prahy. Nachází se v rovinaté, popř. mírně zvlněné úrodné zemědělské oblasti

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 listopad 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 10 4. Cestovní

Více

20. Mezinárodní cyklotrasa EuroVelo n.9 v Jihomoravském kraji

20. Mezinárodní cyklotrasa EuroVelo n.9 v Jihomoravském kraji 20. Mezinárodní cyklotrasa EuroVelo n.9 v Jihomoravském kraji 1. Sloup Blansko Bílovice - Brno: Trasa č. 5 Jantarová stezka v krajině severně od Brna vede nejprve údolím Svitavy, poté Moravským krasem

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

LOKALIZAČNÍ STUDIE. Trasy pro nordic walking a prvky městského informačního systému města Dubí

LOKALIZAČNÍ STUDIE. Trasy pro nordic walking a prvky městského informačního systému města Dubí LOKALIZAČNÍ STUDIE Trasy pro nordic walking a prvky městského informačního systému města Dubí Zadavatel MĚSTO DUBÍ Zpracovatel REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE, A.S. SPF Group, v.o.s. 1 Obsah

Více

Příloha č. 1 Projektové fiše

Příloha č. 1 Projektové fiše Příloha č. 1 Projektové fiše Obsah: 1 Primární rozvoj... 3 1.1 Příprava a realizace objektů typu návštěvnická centra, zvyšujících celoročně návštěvnickou atraktivitu vymezeného území... 3 Venkovské návštěvnické

Více

Jednotná GIS databáze cyklistické infrastruktury R METODIKA. uplatn ní výsledk výzkumu

Jednotná GIS databáze cyklistické infrastruktury R METODIKA. uplatn ní výsledk výzkumu Jednotná GIS databáze cyklistické infrastruktury R METODIKA uplatn ní výsledk výzkumu Univerzita Palackého v Olomouci Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Oblast nemotorové dopravy Jednotná GIS databáze

Více