10. Otavská cyklistická cesta v Plzeňském a Jihočeském kraji

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "10. Otavská cyklistická cesta v Plzeňském a Jihočeském kraji"

Transkript

1 10. Otavská cyklistická cesta v Plzeňském a Jihočeském kraji Otavská cyklistická stezka s podtitulem Putování krajem Karla Klostermanna začíná v Modravě na Klatovsku, vede přes Strakonice a Písek a končí ve Zvíkovském Podhradí. Otavská cyklistická cesta je jedna z pilířových cyklostezek jihočeského kraje. Trasa je vedena z Modravy - resp. od Hrablového mostu nad Antýglem podél plavebního kanálu až do Srní, Mechova a dále do Velkého Boru. Otavská cyklostezka odtud pokračuje a prochází přes Hartmanice, Sušici, Horažďovice, Strakonice a Písek a končí na Zvíkovském Podhradí - při soutoku řek Otavy a Vltavy. Jedná se o cyklostezku o délce cca 166 km, která prochází územím Plzeňského, a zejména pak Jihočeského kraje. Záměr na vybudování cyklostezky podél řeky Otavy vznikl již před rokem 2005, kdy se Nadace Jihočeské cyklostezky, ve spolupráci s městy a obcemi nacházejícími se na trase budoucí cyklostezky, snažili o intenzivní a nepřetržitou podporu tohoto projektu. V roce 2007 tak vznikla vyhledávací studie, která měla za cíl zanalyzovat rozpracovanost jednotlivých úseků, sjednotit postup při realizaci a stanovit předpoklady pro realizaci výstavby cyklostezky. Tímto krokem zároveň vznikla možnost pro obce zadat vypracování projektových dokumentací na jednotlivé úseky stezky. Již od počátku bylo zřejmé, že se jedná o velmi rozsáhlý projekt, který bude muset být realizován v rámci dílčích drobnějších etap. V roce 2007 byl zároveň celý úsek Otavské cyklistické cesty proznačen (logo modrá značka s bicyklem), po celé délce cyklostezky byly umístěny propagační tabule a byly vytvořeny propagační materiály s již proznačenou cyklostezkou. 1. Otavská cyklistická cesta v Plzeňském kraji 1.A) aktuální stav příprav Priorita název projektu (úsek) Popis źadatel / investor stupeň PD stáv.stav k doporučený pokrok délka úseku v km výše rozp. v mil. Kč způsob finacování termín dokončení pozice NJC OCC Modrava - Rchle výstavba nové CS NPŠ probíhá zprac. PD PP jaro OCC Mechov - Velký Bor výstavba nové CS NPŠ probíhá zprac. PD PP jaro ,5 ROP předání OCC Dl.Ves - ukončena město Sušice ukonč.r do užívání Sušice stav.realizace Sušice 04/09 Sušice - ROP probíhá předání OCC nádr.čd - město Sušice staveb. R do užívání 15 vodácký Sušice realizace 12/09 kemp ROP vodácký pobíhá předání OCC město Sušice kemp - staveb. R do užívání Sušice hranice k.ú. realizace 04/ OCC Žíchovice - Sv. Pole řešení majetkových vztahů příprava PD PP

2 Vysvětl. páteřní: VCC, OCC, CCLN - manažer NJC (prioritní fin. podpora jak PD, tak spoluúčasti, konzultace) I příhr.pcc - NJC partnerem projektů, bez poskytnutí manažera (nadstendardní fin. podpora jak PD, tak spoluúčasti, konzultace) II propojení mezi a, příp. mezi a I - podpora NJC (konz., možná fin.podpora PD, příp.spoluúčasti) VCC Vltavská cyklistická cesta OCC Otavská cyklistická cesta CCLN Cyklistická cesta Lužnice - Nežárka Příhraniční cyklistická PCC cesta úsek vytipovaný k řešení, snaha o vyvolání aktivity iniciovaná aktivita, zahájena činnost k doporučeného pokroku dosažen doporučený pokrok nebo vytvořeny podmínky k jeho realizace probíhá nebo vytvořeny podmínky (finanční) k jejímu zahájení do jednoho roku PP Projektová připravenost OS Ohlášení stavby PD Projektová dokumentace R Realizace SP Studie proveditelnosti DUR Dokumentace pro územní rozhodnutí DSP Dokumentace pro stavební povolení DPS Dokumentace pro provádění stavby 1.B) úsek Čepice Sušice Dlouhá Ves Hartmanice Žichovice Pozemky v majetku města. Problematický přejezd přes železniční trať (otázka dostačujícího signalizačního zařízení atd.) a bezprostřední sousedství cesty s pozemky ČD. Nejasné skutečné vyměření pozemkových hranic s kú Rabí. Dlouhá Ves Hotové stavební povolení. Část úseku budou zajišťovat Lesní správa Železná ruda. - došlo k osazení panelů - byla by třeba lávka přes řeku pro pěší + cyklisty - možnost využití zkušenosti z Hydčic - vedení trasy je alternativně všude vyznačeno Lesní správy Železná Ruda Připraven úsek v Dlouhé Vsi, od chatové zástavby na okraji lesa a dále lesem k dvěma rekreačním objektům nedaleko řeky. Je předpoklad, že tento úsek bude letos opraven tak, že vyhoví nejen cykloturistice,ale i těžkému lesnímu provozu. Úsek od mostu za Dlouhou Vsí, k místu stržené lávky, bude opraven, jakmile získáme informaci o započaté výstavbě nové lávky. Předejdeme tak možnému poškození opraveného úseku v době,kdy trasa stejně nebude přes řeku průjezdná. Hartmanice Stezka je vyznačena umístěním informační tabule. Jsou vyřešeny vlastnické vztahy Město Hartmanice, část Lesy ČR, část Plzeňský kraj. Je připraven paspart stezky. Jsou připraveny na ohlášení opravy stezky včetně rozpočtů v hodnotě 6,538,10,-Kč vč. DPH pozemky ve vlastnictví města. Modřenec (Dlouhá Ves) Anín - Nové Městečko (zde směna pozemků) - k mostu přes Otavu po stávající komunikaci Sušice (viz. podrobná zpráva) Malá, Velká Chmelná Čepice - průjezd přes Žichovice nejedná se o bezpečný úsek, jezdí zde auta možnost využití l evého břehu

3 1.C) úsek Horažďovice kaple sv. Anny Čepice obce při řece Hydčice, Malý Bor, Hejná, Rabí problém s financováním Horažďovice nemají projektovou dokumentaci výběr vhodného vedení trasy možnost vést trasu jinudy (a levněji) problém s vlastníky Obec Rabí - trasa vede daleko od obce po pravé straně Otavy - problém přesvědčit zastupitele k financování Horažďovice (viz. podrobná zpráva) Malý Bor - Zastupitelstvo je tomuto projektu "zatím" nakloněno, ač přínos pro naši obec je téměř nulový. Totéž však nelze říct o městu Horažďovice a v tomto duchu budou probíhat i další jednání. V součesné době jednáme s majiteli pozemků o možných směnách či odprodejích pozemků pod cyklocestu. Hejná - Komunikace je ve vlastnictví obce - byla vrácena od Pozemkového Fondu, samostatný projekt na cyklotrasu obec nemá, neboť se zástupci domnívají, že projekt se vypracovává společně za Prácheňsko. Předpokládáme, že finance na stavbu, nebo úpravu cyklotrasy se budou hromadně žádat přes sdružení Prácheňsko. Problém -danou komunikaci budou využívat zemědělské a lesní stroje k obhospodařování svého majetku a zástupci obce se obávají špatného stavu. Z pátečního jednání mají zástupci dojem, že vše si budou muset jednotlivé obce zařizovat samostatně. Při prvním jednání na MěÚ ve Strakonicích jasně vyplynulo, že tento projekt bude zaštítěn nadací Jihočeské cyklostezky a jednotlivé obce budou této organizaci nápomocny. Rabí - Obec Rabí nevidí problém v trase cyklostezky v k.ú. Čepice. Neboť úsek od viaduktu Malá Chmelná podél železniční tratě ke strážnímu domku v Čepicích, kde přetíná železniční trať komunikace od Čepic na Žichovice vede polní cesta, která je ve vlastnictví obce Rabí a část je ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Tento úsek je již delší dobu využíván pro potřebu cykloturistiky. Obec Rabí vidí jako problematické řešení trasy cyklosezky na rozhraní katastrálního území Hejná - Žichovice, při pravé straně řeky Otavy. Zde obec Rabí vlastní lesní porosty Hůrka. Obec Rabí doporučuje tento úsek cysklostezky zastřešit Prácheňskem - jedním subjektem, a to jak ve zpracování projektové dokumentace, tak ve financování celého projektu do konečné realizace. Navrhujeme osobní schůzku zástupce obce Rabí a MěÚ Horažďovice k projednání vedení trasy cyklostezky v tomto úseku k.ú. Hejná. Velké Hydčice - převést úsek od úřadu pro zastupování státu, předběžné souhlasy majitelů - přejezd přes lávku Katastr Malý Bor - Malé Hydčice - problém s vlastníkem pozemku (p. Štěch) - možné řešení odbočení mimo stávající cestu blíž k řece nyní je tam les, musela by se dělat nová cesta tzn. navýšení nákladů, nebo vyměnit pozemky Horažďovice - Zářečí - směna pozemků Sv. Anna (Jihočeský kraj) - po stávající komunikaci

4 - je zpracovaná projektová dokumentace na protipovodňová opatření Sv. Anna Hoštice (Jihočeský kraj) - projekt se zpracovává 1.D) Sušice 1 Nově vybudovaný asi 11 km úsek, vedený po stávajících cestách lesních, obslužných, polních a uvnitř města. Úsek ze středu města směrem na Červené Dvorce - Dlouhou Ves, cca 4 km jsou značky C9, úsek skrz tzv. parkový les. Úsek směrem ze středu do Chmelné je to kombinace C9 asi polovina a zbytek po "účelových komunikacích - tj. mimo hlavní komunikace. Celý úsek, mimo vnitřní město-historickou část je proveden v asfaltu, a to šířky 3 4 metry, pouze v prostoru u železničního mostu cca 1,2 km v šířce 2 metry po stávající protipovodňové hrázi. První úsek z Chmelné k železničnímu mostu na začátku Sušice je veden lesními a polními a obslužnými cestami, druhý úsek je veden v těsné blízkosti řeky Otavy (mimo úsek v historickém jádru města a je veden přes náměstí. V celé délce je značení cyklo, včetně alternativní cesty do města od železničního mostu (2 trasy) s info o odbočovacích místech BUS, vlak, rozhledna apod. U železničního mostu-vodácké tábořiště je odpočinkové místo se zástřeškem, lavicemi, kolostavem a herními dětskými prvky, druhé odpočinkové místo je u srubového táborakoupaliště asi v půlce trasy a třetí dtto místo je u jezu na Pátečku-Červené Dvorce. Trasa vede v těsné blízkosti nového dětského hřiště (uprostřed města) volné koupání na Fufernách u tenisu, fotbalu, zimního stadionu restaurací a v blízkosti seniorského hřiště (uprostřed města) u jezu Panský. Trasa vede přes jednu rekonstruovanou lávku a jednu novou malou lávku a jeden rekonstruovaný most přes Otavu s dřevěnými trámovými pojezdovými plochami. Trasa je vedena klidnými lokalitami města, převážně bez auto dopravy, není fixně dělena na chodce a cyklo, v možných místech označena dopravní značkou pěší/cyklo stezka cca 2/3 délky. Částka cca 25 mil Kč, spolufinancováno z ROP NUTS II jihozápad. Cyklotrasa je hotova, drobné nedodělky a kolaudace na jaře Zdroj: Petr Kocman, místostarosta města Sušice Datum

5 Cyklostezka Sušice rozestavěná stezka Cyklostezka Sušice rozestavěná stezka 1.E) Horažďovice 2 Navrhovaná cyklostezka řeší trasu Otavské cyklostezky na území města Horažďovice od hranice katastru Kozlov (jihočeský kraj) - Svaté Pole po hranice katastru Zářečí u Horažďovic - Týnec u Hliněného Újezdu (území obce Malý Bor). První úsek (0,0-0,7 km) je veden po nově zbudované zpevněné komunikaci s odpočívkou u kulturní památky - kaple Sv. Anny. Druhý úsek je veden po stávající komunikaci II třídy do města Horažďovice (0,7-2,1) a dále přes most přes řeku Otavu na levý břeh a po místní komunikaci po obvodu historického centra na okraj města (2,1-3,5). Zde v těsném sousedství ostrova s právě revitalizovaným anglickým parkem navazuje na třetí úsek vedený podél mlýnského náhonu až na konec území (3,5-4,7 km). Tento úsek je částečně veden po stávající komunikaci, která bude dodatečně zpevněna, a částečně po nové zpevněné komunikaci doplněné o most přes Mlýnský potok. 2 Zdroj: p. Matoušek, MÚ Horažďovice Datum

6 2. Otavská cyklistická cesta v Jihočeském kraji Začátek jihočeského úseku cyklostezky je možné spatřovat v místech mezi městem Horažďovice a obcí Střelské Hoštice, u Sv. Anny. Trasa dále počítá s vedením přes nebo kolem Horního a Dolního Poříčí, Katovic, Strakonic (zde naváže na již vybudované části cyklostezky v katastru města viz obrázek, který zobrazuje vybudovanou cyklostezku na Strakonickém Podskalí), dále by stezka měla vést přes Slaník, Štěkeň, Kestřany, Putim a Písek, kde využije částí již vybudované Sedláčkovy stezky. Necelých 7 kilometrů za Pískem detailní plán prozatím končí. 2.A) aktuální stav příprav Priorita název projektu (úsek) Popis źadatel / investor stupeň PD stáv.stav k doporučený pokrok délka úseku v km výše rozp. v mil. Kč způsob finacování termín dokončení pozice NJC OCC Katovice - Nový Dražejov řešení majetkových vztahů PP 3 inravil.města - ROP OCC Strakonice - ROP a podána město R Přešťovice protipov.opatř. žádost do 7 Strakonice 2010 ROP OCC Štěkeň - Kestřany přeložka z intenz.motor. dopravy PP 6 OCC Kestřany - soutok Otavy s Blanicí Výstavba nového tělesa CS SORP podána žádost do ROP R OCC Soutok Otavy s Blanicí - Písek Výstavba nového tělesa CS město Písek R předání do užívání 11/09 3,2 12,6 SFDI 8,2 NJC 1,7 Písek 2, OCC Borečnice - Jistec řešení majetkových vztahů PP OCC Doupata - Horní Ostrovec řešení majetkových vztahů PP OCC Přívoz Kopaniny - Zv.Podhradí Spojení OCC a VCC přívozem opora v ÚS Orlicko PP II NJC - VP 0,2 prop. "Volyňka" probíhá město OCC prameny - SP PP jaro zadání SP Strakonice a soutok ,2 VCC

7 Vysvětl. páteřní: VCC, OCC, CCLN - manažer NJC (prioritní fin. podpora jak PD, tak spoluúčasti, konzultace) I příhr.pcc - NJC partnerem projektů, bez poskytnutí manažera (nadstendardní fin. podpora jak PD, tak spoluúčasti, konzultace) II propojení mezi a, příp. mezi a I - podpora NJC (konz., možná fin.podpora PD, příp.spoluúčasti) VCC Vltavská cyklistická cesta OCC Otavská cyklistická cesta CCLN Cyklistická cesta Lužnice - Nežárka Příhraniční cyklistická PCC cesta úsek vytipovaný k řešení, snaha o vyvolání aktivity iniciovaná aktivita, zahájena činnost k doporučeného pokroku dosažen doporučený pokrok nebo vytvořeny podmínky k jeho realizace probíhá nebo vytvořeny podmínky (finanční) k jejímu zahájení do jednoho roku PP Projektová připravenost OS Ohlášení stavby PD Projektová dokumentace R Realizace SP Studie proveditelnosti DUR Dokumentace pro územní rozhodnutí DSP Dokumentace pro stavební povolení DPS Dokumentace pro provádění stavby

8 2.B) Strakonice AB1. Cyklostezka - Podskalí - Nový Dražejov - Strakonice Celková situace území Funkční využití Strakonické Podskalí je jednou z nejkrásnějších a nejnavštěvovanějších lokalit města, která je jeho obyvateli využívána jako příměstská rekreační zóna s řadou atrakcí vhodných pro oddych, relaxaci a sportovní využití. Podskalí je situováno v západní části města v k. ú. Strakonice, obklopuje z obou stran tok řeky Otavy. Táhne se ze samotného centra města až do příměstské části Nový Dražejov (nejbližší osada proti proudu řeky). Zároveň však tato lokalita kopíruje jednu z nejvytíženějších komunikací protínající Strakonice a vedoucí západním směrem, tou je silnice třídy č. I/22 (České Budějovice Strakonice Horažďovice - Klatovy Domažlice). Podskalí tudíž slouží nejen jako oddychová zóna, ale i jako komunikační propojení města Strakonice s obcemi ležícími proti proudu řeky Otavy. Občané města, turisté i cykloturisté využívají ke spojení s těmito obcemi raději poklidného Podskalí než rušné a nebezpečné komunikace č. I/22. Intenzita automobilové dopravy zde dosahuje 9859 aut /24 hodin (měřeno na západním výjezdu z města ulice Katovická) Obr. Úsek cyklostezky Podskalí (původní stav) Obr. Úsek cyklostezky Podskalí (nový stav)

9 Cyklostezka úsek SO 06 (původní stav) Cyklostezka úsek SO 06 (nový stav) Opatření a jeho vlivy Projekt řešil současně výstavbu cyklostezky a chodníku v lokalitě Podskalí. V místech, kde to umožňovaly šířkové poměry, je cyklostezka vedena odděleně od chodníku pro pěší o šířkách 2,0m a 2,5m o délce 1,3 km. V místech stísněných šířkových poměrů je vedena cyklostezka a chodník spojeně s oddělením pruhu pro chodce a cyklisty šířky 3,5 m a délky 1,65 km. Celkové délka úpravy tak činila 2,95 km. Realizací tohoto projektu tak došlo k bezpečnému spojení města Strakonice s příměstskou částí Nový Dražejov. Začátek trasy byl umístěn u jezu na řece Otavě u Měšťanského pivovaru Strakonice (centrum města) a konec je situován do Nového Dražejova k hospodě Myslivna. Zde se napojuje na stávající cyklostezku v obci. Cyklostezka byla dokončena v prosinci Na tento úsek pak bude navazovat další etapa Nový Dražejov Katovice, tj. další úsek cyklostezky podél řeky Otavy. Celkové náklady na projekt činily ,- Kč, z toho náklady cyklostezku ,- Kč a na chodník ,- Kč. Spoluúčast SFDI na cyklostezku činila pak ,- Kč Obr.č. 7. Úsek SO - 05 Obr. č. 8. Informační bod cyklostezky

10 B.2. Cyklostezka Strakonice Hajská - Sedlíkovice Realizací projektu došlo k propojení města Strakonice s příměstskými částmi Hajská a Modlešovice, a dále pak s obcí Sedlíkovice. Začátek trasy je umístěn na pravém břehu řeky Otavy a konec je situován na počátku obce Sedlíkovice. Délka realizovaného úseku činí 3.812,34 m a celkové náklady dosáhly výše ,- Kč Jedná se o úsek, který bude tato tvořit páteřní cyklostezku po pravém břehu řeky Otavy a to po cykloturistická trasa č (Strakonice Hajská Čejetice Kestřany Písek). Její začátek je umístěn u strakonického hradu, trasa dále vede centrem až k jižnímu výjezdu z města (část úseku je veden podél komunikace I/4 - Podsrpenská), zde se stáčí vlevo a vede již po místních komunikacích. Od městské části Hajská je vedena údolní nivou řeky Otavy, která je historicky ovlivněná těžbou zlata. Zbytky po jeho těžbě, zvlněné území sejpů (někdy hrůbat), s typickými porostem vřesu se rozprostírají od Strakonic až po Čejetice, nejpatrnější jsou u Modlešovic (chráněné archeologické naleziště). U městské části Hajská (zvláště chráněné území), se nachází přírodní rezervace Tůně u Hajské, kde se v prostoru sejpů vyskytují celoročně i periodicky zaplněné tůně. Trasa je volena v obou směrech. Začátek cyklostezky je situován u pravého břehu řeky Otavy, na katastru města Strakonice a konec na počátku obce Sedlíkovice. U příměstské části Hajská - zde dojde k napojení na Otavskou cyklostezku. Navrhovaná cyklostezka bude tvořit propojení dvou cyklostezek - cyklistickou trasu č (Strakonice Písek), kdy část úseku je vedena podél komunikace č. I/4 Podsrpenská a již výše zmiňovanou Otavskou cyklistickou stezku. Obr. 1: Širší vztahy

11 Obr. : Širší vztahy náhled plánované cyklostezky Obr. Náhled plánované cyklostezky Plány: Město hodlá investovat do úpravy stávajících komunikací tak, aby bylo jejich užívání pro cyklisty bezpečnější, a dále i do výstavby nových cyklostezek umožňujících odklon cyklistického provozu mimo frekventované hlavní tahy. Plánované cyklostezky s realizací v průběhu let : Nový Dražejov Katovice, tj. další úsek cyklostezky podél řeky Otavy ve směru na Horažďovice. Cyklostezka Mezi mosty tj. další úsek Otavské cyklostezky, řešící průjezd městem.

12 2.C) Písek 3 Město Písek má v současné době na svém katastrálním území vybudováno cca 15 km cyklostezek. Celá síť cyklostezek byla vybudována v malebném prostředí podél řeky Otavy, která protéká středem města pod Kamenným mostem (nejvýznamnější památkou města Písku), který je považován za nejstarší Kamenný most ve střední Evropě. Aktivity na území města Písku: Regenerace Sedláčkovy stezky Písek, výstavba a následná údržba cyklistické stezky Mezi nejvýznamnější projekty, které byly na katastrálním území města realizovány bezesporu patří projekt Regenerace Sedláčkovy stezky Písek, její výstavba a údržba této jedinečné cyklistické stezky. Realizace těchto projektů vyřešila cyklistickou dopravu z Písku po pravém břehu řeky Otavy směrem k plynové lávce u obcí Vrcovice a Vojníkov. Jedná se o historicky významnou stezku velmi užívanou cyklisty i pěšími turisty, kteří ji používají v průběhu celého roku, zejména pak v letním období během turistické sezóny, kdy jsou v plném provozu nejenom chatové oblasti a tábořiště na březích řeky Otavy, ale i ostatní cíle v celém Pootaví, které jsou velmi atraktivní pro cyklistiku. Mezi ty nejvyhledávanější by se určitě daly zařadit středověký hrad Zvíkov a soutok řeky Otavy a Vltavy, který nabízí jedinečnou možnost pro turistiku. Stezka před zahájením prací v roce 2006: Sedláčkova stezka po dokončení a její slavnostní otevření: 3 Zdroj:

13 Pozn.: Regenerovaná stezka zvýšila nejenom pohodlí, ale především bezpečnost cyklistů i pěších turistů. Při Regeneraci Sedláčkovy stezky spolupracovalo město Písek s dalšími partnery. Mezi nejvýznamnější patří Nadace Jihočeských cyklostezek, Dobrovolný svazek obcí mezi Vltavou a Otavou a obec Vrcovice. Se všemi partnery bylo uzavřeno prohlášení o partnerství, ve kterém byl blíže specifikován způsob partnerské spolupráce. Jednotlivé projekty byly realizovány od května 2006 do května 2007 a délka cyklistické stezky je 4294 m. Celkové náklady použité na výstavbu: ,- Kč Finance hlavního investora projektu města Písku: ,-Kč Finanční příspěvek nadace JČ cyklostezky: ,-Kč Dotace Státního fondu dopravní infrastruktury: ,-Kč Rok V pátek otevřel starosta města M. Sládek a P. Marek z Nadace JČ cyklostezky přestřižením pásky novou část Otavské cyklostezky v Písku - I etapa. Realizace části cyklistické stezky od Soutoku u obce Putim až okrajové části města Písek

14 Finanční plnění: Dotace ze SFDI Příspěvek z Nadace JČ cyklostezky Vlastní podíl žadatele Celkové náklady projektu ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč Informační body vybudované v Písku: Tyto informační body jsou součástí Otavské cyklistické stezky, které vznikly v roce 2006 za podpory Nadace spisovatele Karla Klostermanna. Otavská cyklistická stezka začíná na šumavské Modravě a končí soutokem Otavy s Vltavou pod hradem Zvíkov. S městem Písek je život spisovatele úzce spjat. V Písku navštěvoval věhlasné gymnázium i ve zralém věku se k Otavě rád vracel. Pravidelně jezdil na letní pobyty do nedaleké Štěkně, kde také zemřel. Ve Štěkni jej navštěvoval písecký občan, historik August Sedláček, po němž je pojmenována stezka v poslední části Otavského putování na trase Písek - Zvíkov. Cílem projektu bylo vybudování doprovodné infrastruktury související s cykloturistikou : informační mapy posezení kolostavy odpadkové koše herní prvky pro děti terénní úpravy informačních bodů Informační bod U Sulana: Plány Snaha o získání finančních prostředků na realizaci úseku Kestřany Putim (soutok Blanice s Otavou) zpracována kompletní stavební projektová dokumentace cca 8 km, rozpočet 25 mil. Kč. Žadatelem Sdružení obcí regionu Písecka (SORP),

ROP SM, 5,19 km I/55 II/367 Střížovice, Kvasice. SFDI, VZ Cyklostezka podél Baťova kanálu - úsek Otrokovice 2,69 km I/55

ROP SM, 5,19 km I/55 II/367 Střížovice, Kvasice. SFDI, VZ Cyklostezka podél Baťova kanálu - úsek Otrokovice 2,69 km I/55 24. Moravská cyklistická cesta / podél Baťova kanálu ve Zlínském kraji 65,3 km Celková situace: Cyklostezka podél Baťova kanálu a Moravské stezky je budována postupně (viz. tabulka) Kompletní cyklostezka

Více

17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn

17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn 17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn Vedení cyklotrasy bylo podrobně zpracováno firmou SURPMO, Ateliér Hradec Králové v roce 2004. Jako

Více

Cyklokonference Plzeň. 28.června

Cyklokonference Plzeň. 28.června Cyklokonference Plzeň 28.června 2010 Nadace Jihočeské cyklostezky Zřizovatelé: - Jihočeský kraj - Jihočeská centrála cestovního ruchu - ČSAD JIHOTRANS a.s. - 24 jihočeských měst a obcí Nadace Jihočeské

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY *KUCBX00FWV86* KUCBX00FWV86 O D B O R Ţ I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í Čj.: KUJCK 50910/2014/OZZL/31 Sp.zn.: OZZL 16714/2014/haha datum: 25. 8. 2014 vyřizuje:

Více

23. Moravská cyklistická cesata, aneb Moravská stezka. v Olomouckém kraji

23. Moravská cyklistická cesata, aneb Moravská stezka. v Olomouckém kraji 23. Moravská cyklistická cesata, aneb Moravská stezka v Olomouckém kraji 1. Základní informace: Moravská stezka je cyklotrasa II. třídy a má nadregionální význam. Vede v trase Mikulovice Jeseník Hanušovice

Více

22. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva v Olomouckém kraji (částečně ve Zlínském kraji oblast Valašského Meziříčí)

22. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva v Olomouckém kraji (částečně ve Zlínském kraji oblast Valašského Meziříčí) 22. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva v Olomouckém kraji (částečně ve Zlínském kraji oblast Valašského Meziříčí) 1. Základní údaje k celému toku Délka toku: Bečva 62 km, Rožnovská Bečva 31,5 km, Vsetínská

Více

Jihočeský systém páteřních cyklistických cest

Jihočeský systém páteřních cyklistických cest Jihočeský systém páteřních cyklistických cest NADACE JIHOČESKÉ CYKLOSTEZKY Dopravní systém CYKLOTRANS ČSAD JIHOTRANS Motto na úvod Předtím, než se cesty ztratily z krajiny, ztratily se z lidské duše. Člověk

Více

ANALÝZA PŘÍLEŽITOSTÍ A RIZIK SPLAVNĚNÍ VLTAVY V JIŽNÍCH ČECHÁCH

ANALÝZA PŘÍLEŽITOSTÍ A RIZIK SPLAVNĚNÍ VLTAVY V JIŽNÍCH ČECHÁCH ANALÝZA PŘÍLEŽITOSTÍ A RIZIK SPLAVNĚNÍ VLTAVY V JIŽNÍCH ČECHÁCH ANALÝZA PŘÍLEŽITOSTÍ A RIZIK SPLAVNĚNÍ VLTAVY V JIŽNÍCH ČECHÁCH 1) Identifikační údaje Objednavatel: Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2

Více

Dálnice. Veselí nad Lužnicí Bošilec. stavba 0308C. C2c. Dálnice D3. Veselí nad Lužnicí. stavba 0308C INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2016

Dálnice. Veselí nad Lužnicí Bošilec. stavba 0308C. C2c. Dálnice D3. Veselí nad Lužnicí. stavba 0308C INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2016 Horusice D3 Dálnice INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2016 Ve III/14713 (původně II/147) 3 Veselí nad Lužnicí 1 60 atice Veselí n. Luž. jih C2c doprovodná komunikace 24 stavba 0309/I Bošilec Ševětín České Budějovice

Více

21. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva VSETÍNSKÁ A ROŽNOVSKÁ BEČVA

21. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva VSETÍNSKÁ A ROŽNOVSKÁ BEČVA 1. Základní údaje k celému toku 21. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva VSETÍNSKÁ A ROŽNOVSKÁ BEČVA Délka toku: Bečva 62 km, Rožnovská Bečva 31,5 km, Vsetínská Bečva 49 km) Prameny: Čarták 870 m n. m.

Více

Důvodová zpráva Přehled o připravovaných a zrelizovaných cyklistických stezkách

Důvodová zpráva Přehled o připravovaných a zrelizovaných cyklistických stezkách Důvodová zpráva Přehled o připravovaných a zrelizovaných cyklistických stezkách Úvodem Cyklostezky plní tři funkce: 1. umožňují rovnocenný, bezpečný a ekologický způsob dopravy obyvatel z a do Uherského

Více

Cyklostezka mezi Hradcem Králové a Pardubicemi = Stezka mechu a perníku. Aktuální stav, nejbližší budoucnost

Cyklostezka mezi Hradcem Králové a Pardubicemi = Stezka mechu a perníku. Aktuální stav, nejbližší budoucnost Cyklostezka mezi Hradcem Králové a Pardubicemi = Stezka mechu a perníku. Aktuální stav, nejbližší budoucnost NOSITELEM PROJEKTU JE SVAZEK OBCÍ Dobrovolný svazek obcí Hradubická labská (dále DSO) byl založen

Více

Celkové náklady projektu v území Mikroregionu Podralsko: odborný odhad 117 mil.kč investiční náklady + 2 mil. Kč na projektovou dokumentaci

Celkové náklady projektu v území Mikroregionu Podralsko: odborný odhad 117 mil.kč investiční náklady + 2 mil. Kč na projektovou dokumentaci 15. Cyklistická cesta Ploučnice, aneb Zelená cyklomagistrála Ploučnice 1. Základní informace Celková délka cyklomagistrály: 85km, z toho 50km Podralsko Celkové náklady projektu: odborný odhad 200 mil.

Více

4. Labská cyklistická cesta v Královéhradeckém kraji

4. Labská cyklistická cesta v Královéhradeckém kraji 4. Labská cyklistická cesta v Královéhradeckém kraji Základní informace o Labské stezce z Koncepce cyklistické dopravy Královéhradeckého kraje Vedení cyklotrasy bylo podrobně zpracováno firmou R-PROJEKT

Více

Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves

Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves Uherský Ostroh Ostrožská Nová Ves Kunovice - Uherské Hradiště

Více

Operace. Operation. Název operace. Name of the operation

Operace. Operation. Název operace. Name of the operation Statutární město České Budějovice 2.1 Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Žižkova I. (úsek Senovážné náměstí - Čechova) Město Horažďovice Otavská cyklostezka - úsek v mikroregionu Prácheňsko

Více

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty Město Soulad s rozvojovými dokumenty Město započalo s budováním cyklostezek a cyklotras již v roce 1990, kdy vznikly cyklostezky v městském parku. Od roku 2003 je budování nových tras prováděno dle plánovaného

Více

KRÁLOVSKÉ MĚSTO PÍSEK

KRÁLOVSKÉ MĚSTO PÍSEK Kampaň TADY ŽIJU KRÁLOVSKÉ MĚSTO PÍSEK Město Písek leží na úpatí Píseckých hor, na řece Otavě, asi 100 km jižně od Prahy a tvoří pomyslnou bránu do Jižních Čech. V Písku žije asi 30 tisíc obyvatel a je

Více

ANALÝZA STAVU PĚŠÍ A KOLOVÁ DOPRAVA

ANALÝZA STAVU PĚŠÍ A KOLOVÁ DOPRAVA ANALÝZA STAVU PĚŠÍ A KOLOVÁ DOPRAVA Ing.Václav Betka Předseda komise dopravy Obec PROBOŠTOV HODNOCENÉ UKAZATELE Pro zhodnocení stavu pěší a kolové dopravy bylo využito stávajících mapových podkladů určených

Více

STUDIE ŘEŠENÍ CYKLOTRAS A CYKLOSTEZEK OBCE VESTEC

STUDIE ŘEŠENÍ CYKLOTRAS A CYKLOSTEZEK OBCE VESTEC STUDIE ŘEŠENÍ CYKLOTRAS A CYKLOSTEZEK OBCE VESTEC SCHVÁLENA KOMISÍ DNE 09. LEDNA 2013. OBSAH: 1. CÍL A NÁPLŇ STUDIE 2. ÚVOD 3. KONCEPCE CYKLISTICKÝCH TRAS 4. NÁVRH ŘEŠENÍ 5. VÝKRES VESTEC - PLÁNOVANÉ CYKLOTRASY

Více

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Řeka Jizera Největší pravostranný přítok Labe (cca 165 km). Propojuje státní hranice s Polskem, turistické regiony Jizerské hory, Krkonoše, Český ráj, Střední Čechy (Polabí)

Více

1.14. Přerov a okolí 1/6

1.14. Přerov a okolí 1/6 1.14. Přerov a okolí Celková situace: Cyklistická doprava je součástí ÚPnSÚ Přerov schváleného Městským zastupitelstvem dne 13.12.1995, kde jsou navrhované i některé realizované cyklostezky a cyklotrasy.

Více

Tisková zpráva. Dostavba bezpečných úseků na cyklotrase Brno -Vídeň na území ČR I. etapa, projekt 1, projekt 2, projekt 3 ~ 1 ~

Tisková zpráva. Dostavba bezpečných úseků na cyklotrase Brno -Vídeň na území ČR I. etapa, projekt 1, projekt 2, projekt 3 ~ 1 ~ Tisková zpráva Dostavba bezpečných úseků na cyklotrase Brno -Vídeň na území ČR I. etapa, projekt 1, projekt 2, projekt 3 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O INVESTOROVI Dobrovolný svazek obcí Cyklistická stezka Brno

Více

VAZBY MEZI PREVENCÍ POVODŇOVÝCH RIZIK A CESTOVNÍM RUCHEM

VAZBY MEZI PREVENCÍ POVODŇOVÝCH RIZIK A CESTOVNÍM RUCHEM VAZBY MEZI PREVENCÍ POVODŇOVÝCH RIZIK A CESTOVNÍM RUCHEM VAZBY MEZI PREVENCÍ POVODŇOVÝCH RIZIK A CESTOVNÍM RUCHEM 1) Identifikační údaje Objednavatel: Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České

Více

o Doubí (most) Dvorský most o Interspar Kaufland Dalovice Boč - hranice s Ústeckým krajem (výhled)

o Doubí (most) Dvorský most o Interspar Kaufland Dalovice Boč - hranice s Ústeckým krajem (výhled) 5. Cyklistická cesta podél Ohře, aneb Cyklostezka Ohře v Karlovarském kraji Aktuální informace: 2010 Regionální Rada NUTS II Severovýchod přiznala v roce 2009 Karlovarskému kraji dotaci na realizaci projektu

Více

Město Dobřichovice Vítova 61

Město Dobřichovice Vítova 61 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM Financování soutěžního řešení název a adresa předkladatele Město Dobřichovice Vítova 61 PSČ 25229 IČ 241181 Název soutěžního

Více

Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech

Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech Ing. Radek Patrný Tel./fax: 274 816 727 http:// Základní grantový program Podpora aktivit ve prospěch životního prostředí, s důrazem na aktivní

Více

A Průvodní zpráva. 1. Identifikační údaje. Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Stupeň PD:

A Průvodní zpráva. 1. Identifikační údaje. Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Stupeň PD: A Průvodní zpráva 1. Identifikační údaje Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Stupeň PD: Město Modřice ulice Chrlická Účelová komunikace podél Mlýnského náhonu, lávka a chodník pro pěší ulice

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Návrh opatření pro zvýšení bezpečnosti a komfortu pěších v obci Přišimasy OBLAST 1

Návrh opatření pro zvýšení bezpečnosti a komfortu pěších v obci Přišimasy OBLAST 1 Návrh opatření pro zvýšení bezpečnosti a komfortu pěších v obci Přišimasy Dne 17.7.2012 byl proveden průzkum všech lokalit obce Přišimasy, v kterých připadá v úvahu výstavba chodníků, včetně fotodokumentace.

Více

Správa a rozvoj komunikací v Plzni. Ing. Petr Náhlík, náměstek primátora města Plzně

Správa a rozvoj komunikací v Plzni. Ing. Petr Náhlík, náměstek primátora města Plzně Správa a rozvoj komunikací v Plzni Ing. Petr Náhlík, náměstek primátora města Plzně Město Plzeň leží v ploché kotlině, kterou protékají čtyři řeky, členící terén na vyvýšené terasy. Na těchto terasách

Více

CYKLOSTEZKA NAPŘÍČ LITVÍNOVEM

CYKLOSTEZKA NAPŘÍČ LITVÍNOVEM CYKLOSTEZKA NAPŘÍČ LITVÍNOVEM DOTACE akce byla zrealizována za podpory Projektu na odstranění ekologických škod vzniklých v souvislosti s těžební činností státních hnědouhelných společností v období před

Více

STUDIE ROZŠÍŘENÍ VODOVODU OBCE HALENKOVICE

STUDIE ROZŠÍŘENÍ VODOVODU OBCE HALENKOVICE --------------------------------------------------- arekop, s.r.o. ------------------------------------------- 760 01 Zlín, Kvítková 1576, tel. 577 011 045-47 -------------------------------------------------

Více

Fotografický pasport cyklistické trasy A23. Příloha A.2

Fotografický pasport cyklistické trasy A23. Příloha A.2 Fotografický pasport cyklistické trasy A23 Příloha A.2 Fotografický pasport úseku Napojení na A2 - vjezd na ul. Křesomilova včetně Cyklotrasa se nejprve odpojuje na nábřeží od cyklotrasy A2 a pokračuje

Více

Rozvoj cyklistické dopravy v Regionu Poodří studie / návrh koncepce

Rozvoj cyklistické dopravy v Regionu Poodří studie / návrh koncepce Rozvoj cyklistické dopravy v Regionu Poodří studie / návrh koncepce Obsah: 1. Úvod 2. Stávající situace 3. Návrh opatření 4. Vyhodnocení jednotlivých záměrů 5. Závěr 6. Přílohy ČSOP Studénka únor 2016

Více

Prioritní oblast: Technická infrastruktura ochrana životního prostředí. Projekt: Protipovodňové opatření města Horšovský Týn

Prioritní oblast: Technická infrastruktura ochrana životního prostředí. Projekt: Protipovodňové opatření města Horšovský Týn Informační list o města Horšovský Týn Prioritní oblast: Technická infrastruktura ochrana životního prostředí Projekt: Protipovodňové opatření města Horšovský Týn (nositel ) Hlavním cílem je zajistit protipovodňové

Více

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem Zastupitelstvo města Lysá nad Labem konané dne 27. 1. 2016 Žádost o vyjádření vlastníka dotčené nemovitosti Trvalý zábor, dočasný zábor a věcné břemeno Zpráva se předkládá z důvodu: žádosti Metroprojekt

Více

Město Uherský Brod. Kampaň TADY ŽIJU

Město Uherský Brod. Kampaň TADY ŽIJU Město Uherský Brod Kampaň TADY ŽIJU Představení města Uherský Brod Počet obyvatel v Uherském Brodě: 16 631 Představení města Uherský Brod - poloha Město Uherský Brod se nachází na jihovýchodě Moravy ve

Více

1: Zákaz volného pohybu psů - CELKOVÝ PŘEHLED. Legenda. Město Havlíčkův Brod. Havlíčkovo nám Havlíčkův Brod

1: Zákaz volného pohybu psů - CELKOVÝ PŘEHLED. Legenda. Město Havlíčkův Brod. Havlíčkovo nám Havlíčkův Brod Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky města Havlíčkův Brod č. 8/2015, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích v Havlíčkově Brodě Legenda č. 1 centrum města č. 2 okolí nemocnice

Více

Páteřní cyklistické trasy v Ústeckém kraji

Páteřní cyklistické trasy v Ústeckém kraji Páteřní cyklistické trasy Páteřní cyklistické trasy v Ústeckém kraji NÁRODNÍ CYKLOKONFERENCE Velké Karlovice, 2.6.2011 1 Páteřní cyklistické trasy Obsah prezentace celková koncepce rozvoje páteřních tras

Více

Podpora cyklodopravy a cykloturistiky Kraj Vysočina. Konference Česko jede Žďár nad Sázavou

Podpora cyklodopravy a cykloturistiky Kraj Vysočina. Konference Česko jede Žďár nad Sázavou Podpora cyklodopravy a cykloturistiky Kraj Vysočina Konference Česko jede Žďár nad Sázavou 2. 11. 2016 1 Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014-2020 Strategie rozvoje

Více

Jana Nastoupilová, Sdružení Českolipsko

Jana Nastoupilová, Sdružení Českolipsko Jana Nastoupilová, Sdružení Českolipsko ČESKOLIPSKO - v západní části Libereckého kraje - dvě oblasti - Máchův kraj + Lužické hory s Ještědským hřbetem - sousední turistické regiony: České Švýcarsko České

Více

Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky

Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky A. Přechody pro chodce Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky Označení: PR 01 Popis situace: Chybějící přechod na severní straně mostku přes potok v ulici V Pitkovičkách pro bezpečné

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

PROVOZNÍ ŘÁD Cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy - Zašová. Obec Zašová

PROVOZNÍ ŘÁD Cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy - Zašová. Obec Zašová PROVOZNÍ ŘÁD Cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy- Zašová Název stavebního díla: Katastrální území: Obec: Kraj: Vlastník díla: Cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy - Zašová Zašová, Veselá u Valašského Meziříčí

Více

Akce realizované v roce 2008

Akce realizované v roce 2008 4. CYKLISTICKÁ DOPRAVA Město Plzeň začalo budovat cyklistickou infrastrukturu v roce 1993. V posledních letech každoročně přibývá několik kilometrů nových, stavebně upravených tras a další kilometry jsou

Více

REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, DOLNÍ PODLUŽÍ

REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, DOLNÍ PODLUŽÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA... REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, DOLNÍ PODLUŽÍ... PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY Investor Zodp. projektant Vypracoval Obec Dolní Podluží

Více

Informace o projektu určené partnerům

Informace o projektu určené partnerům Informace o projektu určené partnerům Název projektu: Registrační číslo: Dotační titul: Prioritní osa: Oblast podpory: Průhonicemi na kole CZ.1.15/2.2.00/38.00898 Regionální operační program UNTS 2 Střední

Více

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ Akce : INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ NA FARÁCH, NOVÝ HRÁDEK Investor : MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK, Náměstí 28, 549 22 NOVÝ HRÁDEK Stupeň : Dokumentace k provedení stavby Číslo zak.: 4571 A. PRŮVODNÍ

Více

12. 4. 2012. CZ.1.09/2.1.00/30.00752 Cyklostezky po zaniklých obcích Slavkovského lesa a napojení na systémy v sokolovské kotlině

12. 4. 2012. CZ.1.09/2.1.00/30.00752 Cyklostezky po zaniklých obcích Slavkovského lesa a napojení na systémy v sokolovské kotlině Projekt cyklostezek 12. 4. 2012 CZ.1.09/2.1.00/30.00752 Cyklostezky po zaniklých obcích Slavkovského lesa a napojení na systémy v sokolovské kotlině Dopravní stavby a venkovní architektura, s.r.o. Projekční

Více

Popis výchozí situace:

Popis výchozí situace: Popis výchozí situace: Město Břeclav leží na jihu Moravy v blízkosti hranic s Rakouskem a Slovenskem. Břeclav je důležitým dopravním železničním, ale také i silničním uzlem s velkou intenzitou místní i

Více

14. Greenway Jizera - Jizerská cyklistická cesta

14. Greenway Jizera - Jizerská cyklistická cesta 14. Greenway Jizera - Jizerská cyklistická cesta 1. Středočeský kraj, úsek Brandýs nad Labem - Svijany Dle Generelu cyklotras a cyklostezek na území Středočeského kraje prozatím vede podél Jizery s číslem

Více

CYKLOSTEZKY A CYKLOTRASY

CYKLOSTEZKY A CYKLOTRASY MIKROREGION ŽERMANICKÉ A TĚRLICKÉ PŘEHRADY Dobrovolný svazek obcí CYKLOSTEZKY A CYKLOTRASY Albrechtice Bruzovice Dolní Havířov Horní Horní Lučina Pazderna Soběšovice Těrlicko Žermanice Domaslavice Bludovice

Více

Financování cyklodopravy z Regionálních operačních programů NUTS II a SFDI. Ing. Jaroslav Martinek

Financování cyklodopravy z Regionálních operačních programů NUTS II a SFDI. Ing. Jaroslav Martinek Financování cyklodopravy z Regionálních operačních programů NUTS II a SFDI Ing. Jaroslav Martinek Problémy s přípravou X vlastníků pozemků roztroušených po celém světě pozemkovou úpravou se pozemky mohou

Více

Dořešení pozemků a souhlasu vlastníků s vedením sítě Obec odbor investic Termín 2013

Dořešení pozemků a souhlasu vlastníků s vedením sítě Obec odbor investic Termín 2013 Prioritní oblasti 1 Bezpečné a zdravé prostředí Dobudování kanalizační sítě centrum obce Dořešení pozemků a souhlasu vlastníků s vedením sítě odbor investic 2013 3 mil. Kč Pořízení kropícího vozu Je podána

Více

POSOUZENÍ PODMÍNEK PRO VODNÍ TURISTIKU V PLZEŇSKÉM KRAJI

POSOUZENÍ PODMÍNEK PRO VODNÍ TURISTIKU V PLZEŇSKÉM KRAJI DHV CR, spol. s r.o. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 Ing.arch. Veronika Šindlerová POSOUZENÍ PODMÍNEK PRO VODNÍ TURISTIKU V PLZEŇSKÉM KRAJI PLZEŇSKÝ KRAJ Praha 7. 2. 2012 Ř E Š E N É Ú Z E M Í Otava Čeňkova

Více

Výluky na období Výluka v úseku: Plzeň hlavní nádraží - Blatno u Jesenice Typ: Datum konání: Trať: Stanice:

Výluky na období Výluka v úseku: Plzeň hlavní nádraží - Blatno u Jesenice Typ: Datum konání: Trať: Stanice: - 1 - Výluky na období 20.08.2012-02.09.2012 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Výluka v úseku: Plzeň hlavní nádraží - Blatno u Jesenice Datum konání: 13.08.2012 07:40 hod. - 20.08.2012 16:00 hod. Trať: 160

Více

POVODŇOVÁ PROHLÍDKA NA ÚZEMÍ MĚSTYSE PLAŇANY - VODNÍ TOK BLINKA -

POVODŇOVÁ PROHLÍDKA NA ÚZEMÍ MĚSTYSE PLAŇANY - VODNÍ TOK BLINKA - POVODŇOVÁ PROHLÍDKA NA ÚZEMÍ MĚSTYSE PLAŇANY - VODNÍ TOK BLINKA - Povodňová prohlídka byla provedena na toku: Blinka IDV 10185564 v úseku cca 8,5 0,0 ř.km Správa toku: Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Strakonice

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Strakonice Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Strakonice Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

DOPRAVNÍ PR ZKUMY V OBLASTI ROZVOJOVÉ PLOCHY ZA MLÉKÁRNOU

DOPRAVNÍ PR ZKUMY V OBLASTI ROZVOJOVÉ PLOCHY ZA MLÉKÁRNOU DOPRAVNÍ PR ZKUMY V OBLASTI ROZVOJOVÉ PLOCHY ZA MLÉKÁRNOU LOKALIZACE AKTUALIZAČNÍCH DOPRAVNÍCH PRŮZKUMŮ KRÁTKODOBÉ OVĚŘOVACÍ KŘIŽOVATKOVÉ SČÍTÁNÍ V DOPOLEDNÍM A ODPOLEDNÍM OBDOBÍ SČÍTÁNÍ STATICKÉ DOPRAVY

Více

Silnicei/37. Pardubice Trojice E58. informační leták, stav k 05/2014. Silnice I/37. stavba. Pardubice Trojice. MÚK Palackého. MÚK Závodištì Pardubice

Silnicei/37. Pardubice Trojice E58. informační leták, stav k 05/2014. Silnice I/37. stavba. Pardubice Trojice. MÚK Palackého. MÚK Závodištì Pardubice Trojice Silnicei/ Silnice I/ stavba Trojice infografika S--Trojice-110110 Hradec informační leták, stav k 05/2014 stavba I/ MÚK Palackého, dostavba MÚK Palackého 36 MÚK Závodištì 322 E58 2 Kutná Hora Trojice

Více

I/14 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, OBCHVAT AKTUALIZACE

I/14 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, OBCHVAT AKTUALIZACE I/14 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, OBCHVAT AKTUALIZACE Vypracoval ING. M. KOLOUŠEK Zak. číslo 15LI320004 Zodp. projektant ING. M. KOLOUŠEK Datum 10/2015 Tech. kontrola ING. M. KOLOUŠEK Stupeň STUDIE Č. přílohy

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

Zapisovatel zápisu: Mareš Milan Ověřovatelé zápisu: Dvořáková Jitka, Kulda Roman

Zapisovatel zápisu: Mareš Milan Ověřovatelé zápisu: Dvořáková Jitka, Kulda Roman Z Á P I S č. 14 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Malý Bor, konaného dne 17. prosince 2012 od 18:00 hodin ve velké zasedací místnost Obecního úřadu v Malém Boru Zapisovatel zápisu: Mareš Milan Ověřovatelé

Více

Cyklistická infrastruktura v Přerově a okolí

Cyklistická infrastruktura v Přerově a okolí Cyklistická infrastruktura v Přerově a okolí Celková situace: Cyklistická doprava je součástí ÚPnSÚ Přerov schváleného Městským zastupitelstvem dne 13.12.1995, kde jsou navrhované i některé realizované

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

SPOLUPRÁCE JMK A TSK V OBLASTI CYKLISTIKY

SPOLUPRÁCE JMK A TSK V OBLASTI CYKLISTIKY SPOLUPRÁCE JMK A TSK V OBLASTI CYKLISTIKY Město Bzenec 28. 29. května 2015 FOND MIKROPROJEKTŮ Aktivity projektu: 1. Brožura v kroužkové vazbě - Cykloprůvodce Jihomoravským krajem a Trenčínským samosprávným

Více

Cyklistická doprava v Praze v roce 2006 únor 2007

Cyklistická doprava v Praze v roce 2006 únor 2007 Obsah 1 Rozpočet na rok 2006... 2 1.1 Rozvoj... 2 1.2 Údržba... 2 2 Smrt Jana Bouchala... 2 3 Zadávací karty... 2 4 GIS (geografický informační systém)... 2 5 Rozšíření přepravy kol v metru... 2 6 Rohanský

Více

CESTY MĚSTY. Jak podat přihlášku:

CESTY MĚSTY. Jak podat přihlášku: generální partner PŘIHLÁŠKA do 12. ročníku soutěže (2013) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Bod programu: 18. 4. 2012 37 Věc: Krušnohorská magistrála, uzavření partnerských smluv Důvod předložení: Rozhodnutí o uzavření partnerských smluv pro realizaci

Více

Podpora Plzeňského kraje při budování cyklotras a cyklostezek

Podpora Plzeňského kraje při budování cyklotras a cyklostezek Podpora Plzeňského kraje při budování cyklotras a cyklostezek akce podpořené z Programu stabilizace a obnovy venkova PK Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor regionálního rozvoje Z historie PSOV PK krajský

Více

ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy. Doprava

ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy. Doprava ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy Doprava Státní fond dopravní infrastruktury vydal Pravidla pro poskytování příspěvků v roce 2007. Finanční příspěvky lze poskytnout

Více

Strategický plán rozvoje obce Němčice

Strategický plán rozvoje obce Němčice Strategický plán rozvoje obce Němčice na období 2011-2015 Obec Němčice Němčice 53 384 11 Netolice IČ: 00250554 Schváleno zastupitelstvem obce Němčice dne 22. 03. 2011 1 Obsah: 1. Historie obce, památky,

Více

Soulad budování cyklostezek s rozvojovými dokumenty

Soulad budování cyklostezek s rozvojovými dokumenty Soulad budování cyklostezek s rozvojovými dokumenty Město započalo s budováním cyklostezek a cyklotras jiţ v roce 1990, kdy vznikly cyklostezky v městském parku. Od roku 2003 je budování nových tras prováděno

Více

200058050 - Jindřiš - Novotný - Hamerský potok - 7,961 ř.km

200058050 - Jindřiš - Novotný - Hamerský potok - 7,961 ř.km ZÁKLADNÍ PARAMETRY PŘÍČNÉ PŘEKÁŽKY VAZBA NA HYDROLOGICKÉ ČLENĚNÍ POVODÍ DRUH pevný SPÁD [m] 1,08 ČÍSLO HYDROL.POŘ. 107030480 ÚSEK HR. ČLENĚNÍ VODNÍHO TOKU 1179700 TVAR přímý STŘ. DÉLKA [m] 20,11 ÚTVAR

Více

ou@kostelni-lhota.cz Cyklostezka podél komunikace II/611 mezi Pískovou a Kostelní

ou@kostelni-lhota.cz Cyklostezka podél komunikace II/611 mezi Pískovou a Kostelní IDENTIFIKAČ NÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM Financování soutěžního řešení STAV PŘED REALIZACÍ SOUTĚŽNÍHO název a adresa předkladatele Dobrovolný svazek obcí Pečecký

Více

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY V MLADÉ BOLESLAVI

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY V MLADÉ BOLESLAVI NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY V MLADÉ BOLESLAVI DESIGN OF THE ROUTES FOR CYCLISTS IN MLADÁ BOLESLAV Ing. Vladislav Rozsypal, EDIP s.r.o. ABSTRACT Company EDIP s.r.o. proposed in the years 2005 and

Více

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B.

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Cyklovýlet č. 6 České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Trasa : Č.B. pravý břeh Vltavy Hrdějovice Borek Dvořiště Lomnice Rožmberk Stará Hlína Třeboň rybník Svět Zvíkov Kaliště Dobrá Voda

Více

Setkání s občany Třeboně. 2. července 2014, 17:00 hod. Stará Hlína

Setkání s občany Třeboně. 2. července 2014, 17:00 hod. Stará Hlína Setkání s občany Třeboně 2. července 2014, 17:00 hod. Stará Hlína 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje (ZUR) 1/ ZUR = územně plánovací dokumentace kraje 2/ Územní plánování řeší m.j.

Více

Milí návštěvníci Šumavy,

Milí návštěvníci Šumavy, Milí návštěvníci Šumavy, existuje poměrně velká skupina turistů, kteří cestují po vlastech českých a dokonce vyráží i do světa, přestože se potýkají s nějakým omezením. Každý handicap cestování značně

Více

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod Zpracovatel : Ing. arch. Milič Maryška, Letohradská 3/369, 170 00 Praha 7 datum : leden 2015 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce : Zpracovatel : PTICE - ÚZEMNÍ STUDIE

Více

Ředitelství vodních cest ČR

Ředitelství vodních cest ČR Ředitelství vodních cest ČR Potenciál a rozvoj vodní dopravy v Praze Ing. Jan Skalický pověřen řízením ŘVC ČR Co chceme? Chceme vrátit vodu tam, kam patří a to jak jejím významem, tak i geograficky! Chceme

Více

Strategický plán rozvoje. města. Bohušovice nad Ohří

Strategický plán rozvoje. města. Bohušovice nad Ohří Strategický plán rozvoje města Bohušovice nad Ohří 2016 2020 znak města Vypracoval : MUDr. Jiří Kožíšek, místostarosta města červen srpen 2016-1- Obsah: 1. Charakteristika a poloha města 1.1. Charakteristika

Více

Popis stavebních úseků - Vyhledávací studie cyklostezek a cyklotras: Homole, Litvínovice, Planá u ČB, letiště ČB. povrch. šířka kom.

Popis stavebních úseků - Vyhledávací studie cyklostezek a cyklotras: Homole, Litvínovice, Planá u ČB, letiště ČB. povrch. šířka kom. Páteřní cyklotrasa přeložka stávající cyklotrasy - začátek řešené oblasti na komunikaci vedoucí po okraji Stromovky, návaznost na stávající vedení cyklotrasy (vedoucí z centra ČB) místní asfaltová, šířky

Více

Výluky na období 25.05.2015-31.05.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět)

Výluky na období 25.05.2015-31.05.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Výluka v úseku: Plasy - Kaznějov Výluky na období 25.05.2015-31.05.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Datum konání: 01.05.2015 00:00 hod. - 07.06.2015 23:59 hod. Trať: 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Stanice:

Více

Vinarský potok, Přerov pasport zatrubněné části. Zadání rozsahu stavby. k.ú. Předmostí, k.ú. Přerov, okres Přerov

Vinarský potok, Přerov pasport zatrubněné části. Zadání rozsahu stavby. k.ú. Předmostí, k.ú. Přerov, okres Přerov Vinarský potok, Přerov pasport zatrubněné části Zadání rozsahu stavby k.ú. Předmostí, k.ú. Přerov, okres Přerov VYPRACOVALI: Lukáš Martinec, Tomáš Valenta DATUM: 29.1.2016 TECHNICKÁ ZPRÁVA Základní údaje:

Více

UPRAVENOST HYDROGRAFICKÉ SÍTĚ A PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ V POVODÍ OTAVY

UPRAVENOST HYDROGRAFICKÉ SÍTĚ A PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ V POVODÍ OTAVY UPRAVENOST HYDROGRAFICKÉ SÍTĚ A PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ V POVODÍ OTAVY MILADA MATOUŠKOVÁ*, MIROSLAV ŠOBR* * Katedra fyzické geografie a geoekologie, PřF UK; e-mail: matouskova@natur.cuni.cz, sobr@natur.cuni.cz

Více

A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2

A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH : A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 A1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY...2 A1.2. ÚDAJE O ŽADATELI...2 A1.3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTANTA...2 B1. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ...3 C1. ÚDAJE

Více

P R O V O Z N Í Ř Á D

P R O V O Z N Í Ř Á D Masarykovo náměstí 128 756 61, Rožnov pod Radhoštěm Jakožto vlastník a správce komunikace vydává tento P R O V O Z N Í Ř Á D upravující v souladu se zák.č. 13/1997 o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Vize Karlovarského kraje v cyklodopravě. Slatina 26.10.2011

Vize Karlovarského kraje v cyklodopravě. Slatina 26.10.2011 Vize Karlovarského kraje v cyklodopravě Slatina 26.10.2011 OBSAH PREZENTACE 1. CYKLISTIKA VE STRATEGICKÝCH DOKUMENTECH KARLOVARSKÉHO KRAJE 2. FINANČNÍ ZDROJE A DOTAČNÍ POLITIKA 3. REKREAČNÍ CYKLISTIKA

Více

A - Průvodní zpráva. Akce : NOVÝ CHODNÍK V OBCI ZAŠOVÁ POD ŽERNOVÝM. Datum : 10/2015 Stupeň : DUR. Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa

A - Průvodní zpráva. Akce : NOVÝ CHODNÍK V OBCI ZAŠOVÁ POD ŽERNOVÝM. Datum : 10/2015 Stupeň : DUR. Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa A - Průvodní zpráva Akce : NOVÝ CHODNÍK V OBCI ZAŠOVÁ POD ŽERNOVÝM Datum : 10/2015 Stupeň : DUR Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa A - Průvodní zpráva - DUR Strana 1 Obsah : A.1 Identifikační údaje 3 A.1.1

Více

informační leták, 04/2011 UVEDENO DO PROVOZU

informační leták, 04/2011 UVEDENO DO PROVOZU Bøezo R Rychlostní silnice informační leták, 04/2011 UVEDENO DO PROVOZU doprovodná komunikace most pøes údolí K8 most pøes silnici a potok Stavba Kamenný Dvùr Rudolec Rychlostní silnice R Dopravní význam

Více

Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad. Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev

Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad. Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev Verze 1.0 ke dni 1. 3. 2011 Územní aspekty implementace Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad

Více

ROZVOJ CYKLISTICKÉ DOPRAVY

ROZVOJ CYKLISTICKÉ DOPRAVY ROZVOJ CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA ÚZEMÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE Tomáš Drobný 1. ÚVOD Cyklistika a cykloturistika představují v dnešní době rychle se rozvíjející trend a lákají stále větší počty zájemců, ať už

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA DÚR OBSAH II/152 ŽELEŠICE PRŮTAH, 1. STAVBA A. ÚVODNÍ ÚDAJE... 2

PRŮVODNÍ ZPRÁVA DÚR OBSAH II/152 ŽELEŠICE PRŮTAH, 1. STAVBA A. ÚVODNÍ ÚDAJE... 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA II/152 ŽELEŠICE PRŮTAH, 1. STAVBA OBSAH A. ÚVODNÍ ÚDAJE... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 1.1. STAVBA - PODLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE... 2 2.1. STAVEBNÍK/OBJEDNATEL... 2 3.1. ZHOTOVITEL DOKUMENTACE...

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD výtah Aktualizováno červen 2015 Stručný výčet zpracovaných projektů do ROP NUTS II JZ: Zakázka Zadavatel Název programu Rekonstrukce ulice Pod Zámkem v Rudolfově

Více

Město Náchod. Ve své cyklistické strategii se město Náchod ztotožňuje s koncepcí Královéhradeckého kraje a ve své investiční politice z ní vychází.

Město Náchod. Ve své cyklistické strategii se město Náchod ztotožňuje s koncepcí Královéhradeckého kraje a ve své investiční politice z ní vychází. Město Náchod Náchod leží v sevřeném údolí řeky Metuje na hranici s Polskem v turistickém regionu Kladské pomezí. Je vstupní branou do Chráněné krajinné oblasti Broumovsko a národního parku Stolové hory

Více

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Nadace Partnerství Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Ing. Radek Patrný Nadace Partnerství/Dopravní program Krátká26, Tel./fax: e-mail: radek.patrny@nap.cz http:///doprava Nadace

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor dopravy V Písku dne: 26.09.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 03.10.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Nová vlaková zastávka NÁVRH USNESENÍ Rada města podání žádosti o zřízení železniční zastávky

Více