10. Otavská cyklistická cesta v Plzeňském a Jihočeském kraji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "10. Otavská cyklistická cesta v Plzeňském a Jihočeském kraji"

Transkript

1 10. Otavská cyklistická cesta v Plzeňském a Jihočeském kraji Otavská cyklistická stezka s podtitulem Putování krajem Karla Klostermanna začíná v Modravě na Klatovsku, vede přes Strakonice a Písek a končí ve Zvíkovském Podhradí. Otavská cyklistická cesta je jedna z pilířových cyklostezek jihočeského kraje. Trasa je vedena z Modravy - resp. od Hrablového mostu nad Antýglem podél plavebního kanálu až do Srní, Mechova a dále do Velkého Boru. Otavská cyklostezka odtud pokračuje a prochází přes Hartmanice, Sušici, Horažďovice, Strakonice a Písek a končí na Zvíkovském Podhradí - při soutoku řek Otavy a Vltavy. Jedná se o cyklostezku o délce cca 166 km, která prochází územím Plzeňského, a zejména pak Jihočeského kraje. Záměr na vybudování cyklostezky podél řeky Otavy vznikl již před rokem 2005, kdy se Nadace Jihočeské cyklostezky, ve spolupráci s městy a obcemi nacházejícími se na trase budoucí cyklostezky, snažili o intenzivní a nepřetržitou podporu tohoto projektu. V roce 2007 tak vznikla vyhledávací studie, která měla za cíl zanalyzovat rozpracovanost jednotlivých úseků, sjednotit postup při realizaci a stanovit předpoklady pro realizaci výstavby cyklostezky. Tímto krokem zároveň vznikla možnost pro obce zadat vypracování projektových dokumentací na jednotlivé úseky stezky. Již od počátku bylo zřejmé, že se jedná o velmi rozsáhlý projekt, který bude muset být realizován v rámci dílčích drobnějších etap. V roce 2007 byl zároveň celý úsek Otavské cyklistické cesty proznačen (logo modrá značka s bicyklem), po celé délce cyklostezky byly umístěny propagační tabule a byly vytvořeny propagační materiály s již proznačenou cyklostezkou. 1. Otavská cyklistická cesta v Plzeňském kraji 1.A) aktuální stav příprav Priorita název projektu (úsek) Popis źadatel / investor stupeň PD stáv.stav k doporučený pokrok délka úseku v km výše rozp. v mil. Kč způsob finacování termín dokončení pozice NJC OCC Modrava - Rchle výstavba nové CS NPŠ probíhá zprac. PD PP jaro OCC Mechov - Velký Bor výstavba nové CS NPŠ probíhá zprac. PD PP jaro ,5 ROP předání OCC Dl.Ves - ukončena město Sušice ukonč.r do užívání Sušice stav.realizace Sušice 04/09 Sušice - ROP probíhá předání OCC nádr.čd - město Sušice staveb. R do užívání 15 vodácký Sušice realizace 12/09 kemp ROP vodácký pobíhá předání OCC město Sušice kemp - staveb. R do užívání Sušice hranice k.ú. realizace 04/ OCC Žíchovice - Sv. Pole řešení majetkových vztahů příprava PD PP

2 Vysvětl. páteřní: VCC, OCC, CCLN - manažer NJC (prioritní fin. podpora jak PD, tak spoluúčasti, konzultace) I příhr.pcc - NJC partnerem projektů, bez poskytnutí manažera (nadstendardní fin. podpora jak PD, tak spoluúčasti, konzultace) II propojení mezi a, příp. mezi a I - podpora NJC (konz., možná fin.podpora PD, příp.spoluúčasti) VCC Vltavská cyklistická cesta OCC Otavská cyklistická cesta CCLN Cyklistická cesta Lužnice - Nežárka Příhraniční cyklistická PCC cesta úsek vytipovaný k řešení, snaha o vyvolání aktivity iniciovaná aktivita, zahájena činnost k doporučeného pokroku dosažen doporučený pokrok nebo vytvořeny podmínky k jeho realizace probíhá nebo vytvořeny podmínky (finanční) k jejímu zahájení do jednoho roku PP Projektová připravenost OS Ohlášení stavby PD Projektová dokumentace R Realizace SP Studie proveditelnosti DUR Dokumentace pro územní rozhodnutí DSP Dokumentace pro stavební povolení DPS Dokumentace pro provádění stavby 1.B) úsek Čepice Sušice Dlouhá Ves Hartmanice Žichovice Pozemky v majetku města. Problematický přejezd přes železniční trať (otázka dostačujícího signalizačního zařízení atd.) a bezprostřední sousedství cesty s pozemky ČD. Nejasné skutečné vyměření pozemkových hranic s kú Rabí. Dlouhá Ves Hotové stavební povolení. Část úseku budou zajišťovat Lesní správa Železná ruda. - došlo k osazení panelů - byla by třeba lávka přes řeku pro pěší + cyklisty - možnost využití zkušenosti z Hydčic - vedení trasy je alternativně všude vyznačeno Lesní správy Železná Ruda Připraven úsek v Dlouhé Vsi, od chatové zástavby na okraji lesa a dále lesem k dvěma rekreačním objektům nedaleko řeky. Je předpoklad, že tento úsek bude letos opraven tak, že vyhoví nejen cykloturistice,ale i těžkému lesnímu provozu. Úsek od mostu za Dlouhou Vsí, k místu stržené lávky, bude opraven, jakmile získáme informaci o započaté výstavbě nové lávky. Předejdeme tak možnému poškození opraveného úseku v době,kdy trasa stejně nebude přes řeku průjezdná. Hartmanice Stezka je vyznačena umístěním informační tabule. Jsou vyřešeny vlastnické vztahy Město Hartmanice, část Lesy ČR, část Plzeňský kraj. Je připraven paspart stezky. Jsou připraveny na ohlášení opravy stezky včetně rozpočtů v hodnotě 6,538,10,-Kč vč. DPH pozemky ve vlastnictví města. Modřenec (Dlouhá Ves) Anín - Nové Městečko (zde směna pozemků) - k mostu přes Otavu po stávající komunikaci Sušice (viz. podrobná zpráva) Malá, Velká Chmelná Čepice - průjezd přes Žichovice nejedná se o bezpečný úsek, jezdí zde auta možnost využití l evého břehu

3 1.C) úsek Horažďovice kaple sv. Anny Čepice obce při řece Hydčice, Malý Bor, Hejná, Rabí problém s financováním Horažďovice nemají projektovou dokumentaci výběr vhodného vedení trasy možnost vést trasu jinudy (a levněji) problém s vlastníky Obec Rabí - trasa vede daleko od obce po pravé straně Otavy - problém přesvědčit zastupitele k financování Horažďovice (viz. podrobná zpráva) Malý Bor - Zastupitelstvo je tomuto projektu "zatím" nakloněno, ač přínos pro naši obec je téměř nulový. Totéž však nelze říct o městu Horažďovice a v tomto duchu budou probíhat i další jednání. V součesné době jednáme s majiteli pozemků o možných směnách či odprodejích pozemků pod cyklocestu. Hejná - Komunikace je ve vlastnictví obce - byla vrácena od Pozemkového Fondu, samostatný projekt na cyklotrasu obec nemá, neboť se zástupci domnívají, že projekt se vypracovává společně za Prácheňsko. Předpokládáme, že finance na stavbu, nebo úpravu cyklotrasy se budou hromadně žádat přes sdružení Prácheňsko. Problém -danou komunikaci budou využívat zemědělské a lesní stroje k obhospodařování svého majetku a zástupci obce se obávají špatného stavu. Z pátečního jednání mají zástupci dojem, že vše si budou muset jednotlivé obce zařizovat samostatně. Při prvním jednání na MěÚ ve Strakonicích jasně vyplynulo, že tento projekt bude zaštítěn nadací Jihočeské cyklostezky a jednotlivé obce budou této organizaci nápomocny. Rabí - Obec Rabí nevidí problém v trase cyklostezky v k.ú. Čepice. Neboť úsek od viaduktu Malá Chmelná podél železniční tratě ke strážnímu domku v Čepicích, kde přetíná železniční trať komunikace od Čepic na Žichovice vede polní cesta, která je ve vlastnictví obce Rabí a část je ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Tento úsek je již delší dobu využíván pro potřebu cykloturistiky. Obec Rabí vidí jako problematické řešení trasy cyklosezky na rozhraní katastrálního území Hejná - Žichovice, při pravé straně řeky Otavy. Zde obec Rabí vlastní lesní porosty Hůrka. Obec Rabí doporučuje tento úsek cysklostezky zastřešit Prácheňskem - jedním subjektem, a to jak ve zpracování projektové dokumentace, tak ve financování celého projektu do konečné realizace. Navrhujeme osobní schůzku zástupce obce Rabí a MěÚ Horažďovice k projednání vedení trasy cyklostezky v tomto úseku k.ú. Hejná. Velké Hydčice - převést úsek od úřadu pro zastupování státu, předběžné souhlasy majitelů - přejezd přes lávku Katastr Malý Bor - Malé Hydčice - problém s vlastníkem pozemku (p. Štěch) - možné řešení odbočení mimo stávající cestu blíž k řece nyní je tam les, musela by se dělat nová cesta tzn. navýšení nákladů, nebo vyměnit pozemky Horažďovice - Zářečí - směna pozemků Sv. Anna (Jihočeský kraj) - po stávající komunikaci

4 - je zpracovaná projektová dokumentace na protipovodňová opatření Sv. Anna Hoštice (Jihočeský kraj) - projekt se zpracovává 1.D) Sušice 1 Nově vybudovaný asi 11 km úsek, vedený po stávajících cestách lesních, obslužných, polních a uvnitř města. Úsek ze středu města směrem na Červené Dvorce - Dlouhou Ves, cca 4 km jsou značky C9, úsek skrz tzv. parkový les. Úsek směrem ze středu do Chmelné je to kombinace C9 asi polovina a zbytek po "účelových komunikacích - tj. mimo hlavní komunikace. Celý úsek, mimo vnitřní město-historickou část je proveden v asfaltu, a to šířky 3 4 metry, pouze v prostoru u železničního mostu cca 1,2 km v šířce 2 metry po stávající protipovodňové hrázi. První úsek z Chmelné k železničnímu mostu na začátku Sušice je veden lesními a polními a obslužnými cestami, druhý úsek je veden v těsné blízkosti řeky Otavy (mimo úsek v historickém jádru města a je veden přes náměstí. V celé délce je značení cyklo, včetně alternativní cesty do města od železničního mostu (2 trasy) s info o odbočovacích místech BUS, vlak, rozhledna apod. U železničního mostu-vodácké tábořiště je odpočinkové místo se zástřeškem, lavicemi, kolostavem a herními dětskými prvky, druhé odpočinkové místo je u srubového táborakoupaliště asi v půlce trasy a třetí dtto místo je u jezu na Pátečku-Červené Dvorce. Trasa vede v těsné blízkosti nového dětského hřiště (uprostřed města) volné koupání na Fufernách u tenisu, fotbalu, zimního stadionu restaurací a v blízkosti seniorského hřiště (uprostřed města) u jezu Panský. Trasa vede přes jednu rekonstruovanou lávku a jednu novou malou lávku a jeden rekonstruovaný most přes Otavu s dřevěnými trámovými pojezdovými plochami. Trasa je vedena klidnými lokalitami města, převážně bez auto dopravy, není fixně dělena na chodce a cyklo, v možných místech označena dopravní značkou pěší/cyklo stezka cca 2/3 délky. Částka cca 25 mil Kč, spolufinancováno z ROP NUTS II jihozápad. Cyklotrasa je hotova, drobné nedodělky a kolaudace na jaře Zdroj: Petr Kocman, místostarosta města Sušice Datum

5 Cyklostezka Sušice rozestavěná stezka Cyklostezka Sušice rozestavěná stezka 1.E) Horažďovice 2 Navrhovaná cyklostezka řeší trasu Otavské cyklostezky na území města Horažďovice od hranice katastru Kozlov (jihočeský kraj) - Svaté Pole po hranice katastru Zářečí u Horažďovic - Týnec u Hliněného Újezdu (území obce Malý Bor). První úsek (0,0-0,7 km) je veden po nově zbudované zpevněné komunikaci s odpočívkou u kulturní památky - kaple Sv. Anny. Druhý úsek je veden po stávající komunikaci II třídy do města Horažďovice (0,7-2,1) a dále přes most přes řeku Otavu na levý břeh a po místní komunikaci po obvodu historického centra na okraj města (2,1-3,5). Zde v těsném sousedství ostrova s právě revitalizovaným anglickým parkem navazuje na třetí úsek vedený podél mlýnského náhonu až na konec území (3,5-4,7 km). Tento úsek je částečně veden po stávající komunikaci, která bude dodatečně zpevněna, a částečně po nové zpevněné komunikaci doplněné o most přes Mlýnský potok. 2 Zdroj: p. Matoušek, MÚ Horažďovice Datum

6 2. Otavská cyklistická cesta v Jihočeském kraji Začátek jihočeského úseku cyklostezky je možné spatřovat v místech mezi městem Horažďovice a obcí Střelské Hoštice, u Sv. Anny. Trasa dále počítá s vedením přes nebo kolem Horního a Dolního Poříčí, Katovic, Strakonic (zde naváže na již vybudované části cyklostezky v katastru města viz obrázek, který zobrazuje vybudovanou cyklostezku na Strakonickém Podskalí), dále by stezka měla vést přes Slaník, Štěkeň, Kestřany, Putim a Písek, kde využije částí již vybudované Sedláčkovy stezky. Necelých 7 kilometrů za Pískem detailní plán prozatím končí. 2.A) aktuální stav příprav Priorita název projektu (úsek) Popis źadatel / investor stupeň PD stáv.stav k doporučený pokrok délka úseku v km výše rozp. v mil. Kč způsob finacování termín dokončení pozice NJC OCC Katovice - Nový Dražejov řešení majetkových vztahů PP 3 inravil.města - ROP OCC Strakonice - ROP a podána město R Přešťovice protipov.opatř. žádost do 7 Strakonice 2010 ROP OCC Štěkeň - Kestřany přeložka z intenz.motor. dopravy PP 6 OCC Kestřany - soutok Otavy s Blanicí Výstavba nového tělesa CS SORP podána žádost do ROP R OCC Soutok Otavy s Blanicí - Písek Výstavba nového tělesa CS město Písek R předání do užívání 11/09 3,2 12,6 SFDI 8,2 NJC 1,7 Písek 2, OCC Borečnice - Jistec řešení majetkových vztahů PP OCC Doupata - Horní Ostrovec řešení majetkových vztahů PP OCC Přívoz Kopaniny - Zv.Podhradí Spojení OCC a VCC přívozem opora v ÚS Orlicko PP II NJC - VP 0,2 prop. "Volyňka" probíhá město OCC prameny - SP PP jaro zadání SP Strakonice a soutok ,2 VCC

7 Vysvětl. páteřní: VCC, OCC, CCLN - manažer NJC (prioritní fin. podpora jak PD, tak spoluúčasti, konzultace) I příhr.pcc - NJC partnerem projektů, bez poskytnutí manažera (nadstendardní fin. podpora jak PD, tak spoluúčasti, konzultace) II propojení mezi a, příp. mezi a I - podpora NJC (konz., možná fin.podpora PD, příp.spoluúčasti) VCC Vltavská cyklistická cesta OCC Otavská cyklistická cesta CCLN Cyklistická cesta Lužnice - Nežárka Příhraniční cyklistická PCC cesta úsek vytipovaný k řešení, snaha o vyvolání aktivity iniciovaná aktivita, zahájena činnost k doporučeného pokroku dosažen doporučený pokrok nebo vytvořeny podmínky k jeho realizace probíhá nebo vytvořeny podmínky (finanční) k jejímu zahájení do jednoho roku PP Projektová připravenost OS Ohlášení stavby PD Projektová dokumentace R Realizace SP Studie proveditelnosti DUR Dokumentace pro územní rozhodnutí DSP Dokumentace pro stavební povolení DPS Dokumentace pro provádění stavby

8 2.B) Strakonice AB1. Cyklostezka - Podskalí - Nový Dražejov - Strakonice Celková situace území Funkční využití Strakonické Podskalí je jednou z nejkrásnějších a nejnavštěvovanějších lokalit města, která je jeho obyvateli využívána jako příměstská rekreační zóna s řadou atrakcí vhodných pro oddych, relaxaci a sportovní využití. Podskalí je situováno v západní části města v k. ú. Strakonice, obklopuje z obou stran tok řeky Otavy. Táhne se ze samotného centra města až do příměstské části Nový Dražejov (nejbližší osada proti proudu řeky). Zároveň však tato lokalita kopíruje jednu z nejvytíženějších komunikací protínající Strakonice a vedoucí západním směrem, tou je silnice třídy č. I/22 (České Budějovice Strakonice Horažďovice - Klatovy Domažlice). Podskalí tudíž slouží nejen jako oddychová zóna, ale i jako komunikační propojení města Strakonice s obcemi ležícími proti proudu řeky Otavy. Občané města, turisté i cykloturisté využívají ke spojení s těmito obcemi raději poklidného Podskalí než rušné a nebezpečné komunikace č. I/22. Intenzita automobilové dopravy zde dosahuje 9859 aut /24 hodin (měřeno na západním výjezdu z města ulice Katovická) Obr. Úsek cyklostezky Podskalí (původní stav) Obr. Úsek cyklostezky Podskalí (nový stav)

9 Cyklostezka úsek SO 06 (původní stav) Cyklostezka úsek SO 06 (nový stav) Opatření a jeho vlivy Projekt řešil současně výstavbu cyklostezky a chodníku v lokalitě Podskalí. V místech, kde to umožňovaly šířkové poměry, je cyklostezka vedena odděleně od chodníku pro pěší o šířkách 2,0m a 2,5m o délce 1,3 km. V místech stísněných šířkových poměrů je vedena cyklostezka a chodník spojeně s oddělením pruhu pro chodce a cyklisty šířky 3,5 m a délky 1,65 km. Celkové délka úpravy tak činila 2,95 km. Realizací tohoto projektu tak došlo k bezpečnému spojení města Strakonice s příměstskou částí Nový Dražejov. Začátek trasy byl umístěn u jezu na řece Otavě u Měšťanského pivovaru Strakonice (centrum města) a konec je situován do Nového Dražejova k hospodě Myslivna. Zde se napojuje na stávající cyklostezku v obci. Cyklostezka byla dokončena v prosinci Na tento úsek pak bude navazovat další etapa Nový Dražejov Katovice, tj. další úsek cyklostezky podél řeky Otavy. Celkové náklady na projekt činily ,- Kč, z toho náklady cyklostezku ,- Kč a na chodník ,- Kč. Spoluúčast SFDI na cyklostezku činila pak ,- Kč Obr.č. 7. Úsek SO - 05 Obr. č. 8. Informační bod cyklostezky

10 B.2. Cyklostezka Strakonice Hajská - Sedlíkovice Realizací projektu došlo k propojení města Strakonice s příměstskými částmi Hajská a Modlešovice, a dále pak s obcí Sedlíkovice. Začátek trasy je umístěn na pravém břehu řeky Otavy a konec je situován na počátku obce Sedlíkovice. Délka realizovaného úseku činí 3.812,34 m a celkové náklady dosáhly výše ,- Kč Jedná se o úsek, který bude tato tvořit páteřní cyklostezku po pravém břehu řeky Otavy a to po cykloturistická trasa č (Strakonice Hajská Čejetice Kestřany Písek). Její začátek je umístěn u strakonického hradu, trasa dále vede centrem až k jižnímu výjezdu z města (část úseku je veden podél komunikace I/4 - Podsrpenská), zde se stáčí vlevo a vede již po místních komunikacích. Od městské části Hajská je vedena údolní nivou řeky Otavy, která je historicky ovlivněná těžbou zlata. Zbytky po jeho těžbě, zvlněné území sejpů (někdy hrůbat), s typickými porostem vřesu se rozprostírají od Strakonic až po Čejetice, nejpatrnější jsou u Modlešovic (chráněné archeologické naleziště). U městské části Hajská (zvláště chráněné území), se nachází přírodní rezervace Tůně u Hajské, kde se v prostoru sejpů vyskytují celoročně i periodicky zaplněné tůně. Trasa je volena v obou směrech. Začátek cyklostezky je situován u pravého břehu řeky Otavy, na katastru města Strakonice a konec na počátku obce Sedlíkovice. U příměstské části Hajská - zde dojde k napojení na Otavskou cyklostezku. Navrhovaná cyklostezka bude tvořit propojení dvou cyklostezek - cyklistickou trasu č (Strakonice Písek), kdy část úseku je vedena podél komunikace č. I/4 Podsrpenská a již výše zmiňovanou Otavskou cyklistickou stezku. Obr. 1: Širší vztahy

11 Obr. : Širší vztahy náhled plánované cyklostezky Obr. Náhled plánované cyklostezky Plány: Město hodlá investovat do úpravy stávajících komunikací tak, aby bylo jejich užívání pro cyklisty bezpečnější, a dále i do výstavby nových cyklostezek umožňujících odklon cyklistického provozu mimo frekventované hlavní tahy. Plánované cyklostezky s realizací v průběhu let : Nový Dražejov Katovice, tj. další úsek cyklostezky podél řeky Otavy ve směru na Horažďovice. Cyklostezka Mezi mosty tj. další úsek Otavské cyklostezky, řešící průjezd městem.

12 2.C) Písek 3 Město Písek má v současné době na svém katastrálním území vybudováno cca 15 km cyklostezek. Celá síť cyklostezek byla vybudována v malebném prostředí podél řeky Otavy, která protéká středem města pod Kamenným mostem (nejvýznamnější památkou města Písku), který je považován za nejstarší Kamenný most ve střední Evropě. Aktivity na území města Písku: Regenerace Sedláčkovy stezky Písek, výstavba a následná údržba cyklistické stezky Mezi nejvýznamnější projekty, které byly na katastrálním území města realizovány bezesporu patří projekt Regenerace Sedláčkovy stezky Písek, její výstavba a údržba této jedinečné cyklistické stezky. Realizace těchto projektů vyřešila cyklistickou dopravu z Písku po pravém břehu řeky Otavy směrem k plynové lávce u obcí Vrcovice a Vojníkov. Jedná se o historicky významnou stezku velmi užívanou cyklisty i pěšími turisty, kteří ji používají v průběhu celého roku, zejména pak v letním období během turistické sezóny, kdy jsou v plném provozu nejenom chatové oblasti a tábořiště na březích řeky Otavy, ale i ostatní cíle v celém Pootaví, které jsou velmi atraktivní pro cyklistiku. Mezi ty nejvyhledávanější by se určitě daly zařadit středověký hrad Zvíkov a soutok řeky Otavy a Vltavy, který nabízí jedinečnou možnost pro turistiku. Stezka před zahájením prací v roce 2006: Sedláčkova stezka po dokončení a její slavnostní otevření: 3 Zdroj:

13 Pozn.: Regenerovaná stezka zvýšila nejenom pohodlí, ale především bezpečnost cyklistů i pěších turistů. Při Regeneraci Sedláčkovy stezky spolupracovalo město Písek s dalšími partnery. Mezi nejvýznamnější patří Nadace Jihočeských cyklostezek, Dobrovolný svazek obcí mezi Vltavou a Otavou a obec Vrcovice. Se všemi partnery bylo uzavřeno prohlášení o partnerství, ve kterém byl blíže specifikován způsob partnerské spolupráce. Jednotlivé projekty byly realizovány od května 2006 do května 2007 a délka cyklistické stezky je 4294 m. Celkové náklady použité na výstavbu: ,- Kč Finance hlavního investora projektu města Písku: ,-Kč Finanční příspěvek nadace JČ cyklostezky: ,-Kč Dotace Státního fondu dopravní infrastruktury: ,-Kč Rok V pátek otevřel starosta města M. Sládek a P. Marek z Nadace JČ cyklostezky přestřižením pásky novou část Otavské cyklostezky v Písku - I etapa. Realizace části cyklistické stezky od Soutoku u obce Putim až okrajové části města Písek

14 Finanční plnění: Dotace ze SFDI Příspěvek z Nadace JČ cyklostezky Vlastní podíl žadatele Celkové náklady projektu ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč Informační body vybudované v Písku: Tyto informační body jsou součástí Otavské cyklistické stezky, které vznikly v roce 2006 za podpory Nadace spisovatele Karla Klostermanna. Otavská cyklistická stezka začíná na šumavské Modravě a končí soutokem Otavy s Vltavou pod hradem Zvíkov. S městem Písek je život spisovatele úzce spjat. V Písku navštěvoval věhlasné gymnázium i ve zralém věku se k Otavě rád vracel. Pravidelně jezdil na letní pobyty do nedaleké Štěkně, kde také zemřel. Ve Štěkni jej navštěvoval písecký občan, historik August Sedláček, po němž je pojmenována stezka v poslední části Otavského putování na trase Písek - Zvíkov. Cílem projektu bylo vybudování doprovodné infrastruktury související s cykloturistikou : informační mapy posezení kolostavy odpadkové koše herní prvky pro děti terénní úpravy informačních bodů Informační bod U Sulana: Plány Snaha o získání finančních prostředků na realizaci úseku Kestřany Putim (soutok Blanice s Otavou) zpracována kompletní stavební projektová dokumentace cca 8 km, rozpočet 25 mil. Kč. Žadatelem Sdružení obcí regionu Písecka (SORP),

Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves

Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves Uherský Ostroh Ostrožská Nová Ves Kunovice - Uherské Hradiště

Více

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty Město Soulad s rozvojovými dokumenty Město započalo s budováním cyklostezek a cyklotras již v roce 1990, kdy vznikly cyklostezky v městském parku. Od roku 2003 je budování nových tras prováděno dle plánovaného

Více

Operace. Operation. Název operace. Name of the operation

Operace. Operation. Název operace. Name of the operation Statutární město České Budějovice 2.1 Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Žižkova I. (úsek Senovážné náměstí - Čechova) Město Horažďovice Otavská cyklostezka - úsek v mikroregionu Prácheňsko

Více

Celkové náklady projektu v území Mikroregionu Podralsko: odborný odhad 117 mil.kč investiční náklady + 2 mil. Kč na projektovou dokumentaci

Celkové náklady projektu v území Mikroregionu Podralsko: odborný odhad 117 mil.kč investiční náklady + 2 mil. Kč na projektovou dokumentaci 15. Cyklistická cesta Ploučnice, aneb Zelená cyklomagistrála Ploučnice 1. Základní informace Celková délka cyklomagistrály: 85km, z toho 50km Podralsko Celkové náklady projektu: odborný odhad 200 mil.

Více

Město Dobřichovice Vítova 61

Město Dobřichovice Vítova 61 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM Financování soutěžního řešení název a adresa předkladatele Město Dobřichovice Vítova 61 PSČ 25229 IČ 241181 Název soutěžního

Více

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Řeka Jizera Největší pravostranný přítok Labe (cca 165 km). Propojuje státní hranice s Polskem, turistické regiony Jizerské hory, Krkonoše, Český ráj, Střední Čechy (Polabí)

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Popis výchozí situace:

Popis výchozí situace: Popis výchozí situace: Město Břeclav leží na jihu Moravy v blízkosti hranic s Rakouskem a Slovenskem. Břeclav je důležitým dopravním železničním, ale také i silničním uzlem s velkou intenzitou místní i

Více

14. Greenway Jizera - Jizerská cyklistická cesta

14. Greenway Jizera - Jizerská cyklistická cesta 14. Greenway Jizera - Jizerská cyklistická cesta 1. Středočeský kraj, úsek Brandýs nad Labem - Svijany Dle Generelu cyklotras a cyklostezek na území Středočeského kraje prozatím vede podél Jizery s číslem

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

ou@kostelni-lhota.cz Cyklostezka podél komunikace II/611 mezi Pískovou a Kostelní

ou@kostelni-lhota.cz Cyklostezka podél komunikace II/611 mezi Pískovou a Kostelní IDENTIFIKAČ NÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM Financování soutěžního řešení STAV PŘED REALIZACÍ SOUTĚŽNÍHO název a adresa předkladatele Dobrovolný svazek obcí Pečecký

Více

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Priorita 1: Další rozvoj a modnizace infrastruktury na zlepšení konkurenceschopnosti

Více

Cyklistická infrastruktura v Přerově a okolí

Cyklistická infrastruktura v Přerově a okolí Cyklistická infrastruktura v Přerově a okolí Celková situace: Cyklistická doprava je součástí ÚPnSÚ Přerov schváleného Městským zastupitelstvem dne 13.12.1995, kde jsou navrhované i některé realizované

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA 11. DUBNA 2013, KLÍNY (HOTEL EMERAN) Projektoví partneři Základní informace

Více

12. 4. 2012. CZ.1.09/2.1.00/30.00752 Cyklostezky po zaniklých obcích Slavkovského lesa a napojení na systémy v sokolovské kotlině

12. 4. 2012. CZ.1.09/2.1.00/30.00752 Cyklostezky po zaniklých obcích Slavkovského lesa a napojení na systémy v sokolovské kotlině Projekt cyklostezek 12. 4. 2012 CZ.1.09/2.1.00/30.00752 Cyklostezky po zaniklých obcích Slavkovského lesa a napojení na systémy v sokolovské kotlině Dopravní stavby a venkovní architektura, s.r.o. Projekční

Více

20. Mezinárodní cyklotrasa EuroVelo n.9 v Jihomoravském kraji

20. Mezinárodní cyklotrasa EuroVelo n.9 v Jihomoravském kraji 20. Mezinárodní cyklotrasa EuroVelo n.9 v Jihomoravském kraji 1. Sloup Blansko Bílovice - Brno: Trasa č. 5 Jantarová stezka v krajině severně od Brna vede nejprve údolím Svitavy, poté Moravským krasem

Více

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Nadace Partnerství Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Ing. Radek Patrný Nadace Partnerství/Dopravní program Krátká26, Tel./fax: e-mail: radek.patrny@nap.cz http:///doprava Nadace

Více

Spojení dvou břehů CZ A Stavební úpravy lávky pro cyklisty Nový Přerov Jevišovka na trase Praha Vídeň

Spojení dvou břehů CZ A Stavební úpravy lávky pro cyklisty Nový Přerov Jevišovka na trase Praha Vídeň Stavební úpravy lávky pro cyklisty Nový Přerov Jevišovka na trase Praha Vídeň Představení projektu realizovaného s podporou iniciativy společenství INTERREG IIIA, Mikulov 10. 12. 2007 Tento projekt byl

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad. Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev

Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad. Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev Verze 1.0 ke dni 1. 3. 2011 Územní aspekty implementace Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

Role a význam aktivního transportu pro zdraví, Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 2013-2020

Role a význam aktivního transportu pro zdraví, Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 2013-2020 Role a význam aktivního transportu pro zdraví, Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 2013-2020 Ing. Jaroslav Martinek, CDV Jaroslav.martinek@cdv.cz +420 602 503 617 www.centralmeetbike.eu

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD výtah Aktualizováno červen 2015 Stručný výčet zpracovaných projektů do ROP NUTS II JZ: Zakázka Zadavatel Název programu Rekonstrukce ulice Pod Zámkem v Rudolfově

Více

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 P - rozloha 83,3 km 2 - vyhlášena 19. 3. 1976 - na území CHKO je 10 obcí - zasahuje na 11 katastrálních území - sídlem Správy je Mikulov na Moravě - posláním je ochrana přírody

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Program postupné realizace cyklotras a cyklostezek ve městě Děčín Zpracoval: Odbor rozvoje, městský úřad Děčín

Program postupné realizace cyklotras a cyklostezek ve městě Děčín Zpracoval: Odbor rozvoje, městský úřad Děčín Program postupné realizace cyklotras a cyklostezek ve městě Děčín Zpracoval: Odbor rozvoje, městský úřad Děčín září 2003 Tento program naplňuje cíle schválené Strategie rozvoje cestovního ruchu v Ústeckém

Více

Cyklostezky v Jihlavě

Cyklostezky v Jihlavě Cyklostezky v Jihlavě Statutární město Jihlava se začalo výrazněji věnovat problematice cyklodopravy a výstavbě stezek pro cyklisty od roku 2001, kdy byl postaven 1. úsek tzv. První cyklostezky na ulici

Více

Rekreační potenciál našich řek

Rekreační potenciál našich řek Rekreační potenciál našich řek Marina Týnec nad Labem APL - Asociace lodního průmyslu Ing. Vladimír Žák 724 371 294 Slovo úvodem Turistika je v posledních letech bez hranic a se stoupající mobilitou roste

Více

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR)

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

KRAJSKÉ STRATEGIE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY BEZPEČNĚJI! (MD, 1.4.2008)

KRAJSKÉ STRATEGIE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY BEZPEČNĚJI! (MD, 1.4.2008) KRAJSKÉ STRATEGIE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY SEMINÁŘ NSZM : DOPRAVA ŠETRNĚJI A BEZPEČNĚJI! (MD, 1.4.2008) Cyklistická politika jako proces Návrhová a procesníčást st Čtyři i opatřen ení jsou pro rozvoj

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury.

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury. textová část Místo Výhled ze svahu je příjemný. Okna směrem do kotliny- do centra města, osvětluje východní slunce. Na jihu a na severu stojí nová zástavba, veřejný prostor absentuje. Zde to musí být jinak-

Více

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory Silnicei/ Oldřichovice Èeský Tìšín Siln informační leták, stav k 08/2014 I/ Tøanovice most pøes Neborùvku most pøes Bystrý potok T56 most pøes Malý Javorový potok Oldřichovice Silnice I/ Dopravní význam

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ V předkládané dokumentaci jsou zapracovány připomínky veřejnoprávních organizací z projednávání studie Doprava, Světovar II 07/2012. V této podobě bylo dopravní řešení odsouhlaseno.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015.

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015. D Dálnice Osičky stavba 05-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) informační leták, stav k 04/2015 Dálnice D stavba 05-2 Osièky nedokonèená èást (km 88,30 km 90,76) infografika D-05-2-Osicky-HK-130406b stavba

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 345/2014. č. 321 ze dne 07.05.2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 345/2014. č. 321 ze dne 07.05.2014 č.j.: 345/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 321 ze dne 07.05.2014 Účast městské části Praha 3 na akci Pražské cyklozvonění 2014 Rada městské části I. s c h v a l u j e II.

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU Z á p i s č. 6/2015 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 30. 3. 2015 Přítomní členové rady: Omluveni:

Více

Marketing dálkových tras v ČR. Brno, 7.11. 2013, Daniel Mourek

Marketing dálkových tras v ČR. Brno, 7.11. 2013, Daniel Mourek Marketing dálkových tras v ČR Brno, 7.11. 2013, Daniel Mourek Definice dálkových cyklotras nadregionální, značené cyklotrasy sloužící především cykloturistice, které splňují minimální standardy na délku,

Více

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje Výroková část změny: Z 2710 / 00 A. základní údaje Číslo změny: Z 2710 / 00 Městská část: Praha 2, Praha 4, Praha 5 Katastrální území: Hlubočepy, Nové Město, Podolí, Smíchov, Vyšehrad Parcelní číslo: VRÚ

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY

8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY 8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY 8.1. Priorita 1 Technická a dopravní infrastruktura Název Obec Bukovník Oprava místních komunikací v katastrálním území Bukovník Rekonstrukce obecního vodovodu v Bukovníku

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita)

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Udržitelná mobilita založená na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, dobrá dostupnost Prahy v regionálním, národním, celoevropském

Více

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014 2020 PŘÍLOHA Č. 2 PŘEHLED NÁVRHŮ ZMĚN NEBO DOPLNĚNÍ CYKLOTRAS

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014 2020 PŘÍLOHA Č. 2 PŘEHLED NÁVRHŮ ZMĚN NEBO DOPLNĚNÍ CYKLOTRAS STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014 2020 PŘÍLOHA Č. 2 PŘEHLED NÁVRHŮ ZMĚN NEBO DOPLNĚNÍ CYKLOTRAS Zpracováno pro: Kontaktní adresa: Kraj Vysočina Žižkova 57/1882,

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015 1 V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila ITI Olomoucké metropolitní oblasti konference Olomouc, 29.4.2015 1. Část jak vidím město a obec 2. Část data 3. Část principy plánů udržitelné

Více

Integrovaný plán rozvoje území

Integrovaný plán rozvoje území Integrovaný plán rozvoje území regionu soudržnosti Jihozápad SEMINÁŘ PRO ŽADATELE Plzeň a České Budějovice Základní informace o dokumentu Název: Integrovaný plán rozvoje území NUTS II Jihozápad (IPRÚ)

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

CYKLISTICKÝ ROK 2013 V PRAZE

CYKLISTICKÝ ROK 2013 V PRAZE CYKLISTICKÝ ROK 2013 V PRAZE Nové prvky cyklistické infrastruktury 2013 Cyklotrasy 27,75 km Cyklointegrace dopravní opatření v HDP 6,79 km Cyklointegrace 108 ks 2 Investiční prostředky 2013 Akce zahájeny

Více

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz Rodinne domy Lahost Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

Ředitelsví vodních cest ČR Organizační složka státu zajišťující rozvoj infrastruktury vodních cest v České Republice

Ředitelsví vodních cest ČR Organizační složka státu zajišťující rozvoj infrastruktury vodních cest v České Republice Ředitelsví vodních cest ČR Organizační složka státu zajišťující rozvoj infrastruktury vodních cest v České Republice o nás a našich úkolech co je naším cílem pro koho budujeme priority výstavby Labe Vltava

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

200058050 - Jindřiš - Novotný - Hamerský potok - 7,961 ř.km

200058050 - Jindřiš - Novotný - Hamerský potok - 7,961 ř.km ZÁKLADNÍ PARAMETRY PŘÍČNÉ PŘEKÁŽKY VAZBA NA HYDROLOGICKÉ ČLENĚNÍ POVODÍ DRUH pevný SPÁD [m] 1,08 ČÍSLO HYDROL.POŘ. 107030480 ÚSEK HR. ČLENĚNÍ VODNÍHO TOKU 1179700 TVAR přímý STŘ. DÉLKA [m] 20,11 ÚTVAR

Více

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Jakub Smolík, manažer Greenways Praha-Vídeň Co jsou Greenways? Zelené stezky Greenways jsou multifunkční stezky a zelené

Více

PŘIHLÁŠKA do 12. ročníku soutěže (2013) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.

PŘIHLÁŠKA do 12. ročníku soutěže (2013) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. PŘIHLÁŠKA do 12. ročníku soutěže (2013) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Název soutěžního řešení Cyklostezka pod Slánským mostem v Náchodě Bělovsi Soutěžní kategorie* Bodová řešení

Více

Datum Říjen 2001 Poznámka Text neprošel redakční ani jazykovou úpravou

Datum Říjen 2001 Poznámka Text neprošel redakční ani jazykovou úpravou Autor Ing. Karel Horníček Organizace Dinprojekt Název textu Cyklistická doprava v Praze Blok BK3 - Doprava a územní plánování Datum Říjen 2001 Poznámka Text neprošel redakční ani jazykovou úpravou 1. ÚVOD

Více

ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Řešené území. Řešené území se nachází ve východní části města Karlovy Vary, v k.ú. Bohatice. v jeho jižní části. Tato část je využita převážně pro

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Horní Heřmanice Datum jednání

Více

Územní plánování a investiční příležitosti v Jihočeském kraji

Územní plánování a investiční příležitosti v Jihočeském kraji Územní plánování a investiční příležitosti v Jihočeském kraji Prezentace v rámci akce Investiční záměry vjihočeském kraji Diskusní setkání časopisu Stavební fórum Čtvrtek 17. 4. 2008 Grand Hotel Zvon,

Více

Vinařská turistika na kole

Vinařská turistika na kole Vinařská turistika na kole Mgr. Eva Kvapilová www.vinarske.stezky.cz Moravské vinařské stezky www.vinarske.stezky.cz CHARAKTERISTIKA MVS Komplexní produkt pro: Cykloturisty (kteří si možná dají i sklenku

Více

1 Profil vod ke koupání. 2 Voda ke koupání (T) 3 Oblast vlivu (informace veřejnosti prostřednictvím mapy)

1 Profil vod ke koupání. 2 Voda ke koupání (T) 3 Oblast vlivu (informace veřejnosti prostřednictvím mapy) Profil vod ke koupání - VN Orlík - střed (VN Orlík - Podskalí, VN Orlík - ATC Radava) Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách Název 1 Profil vod ke koupání Identifikátor profilu vod ke

Více

Kempy na Vltavě ( kontakt, popis)

Kempy na Vltavě ( kontakt, popis) Kempy na Vltavě ( kontakt, popis) Zahrádky - Borová Lada ( ř. km 413 ) Kontakt: OÚ Borová Lada, čp. 38, Borová Lada, tel. /fax: 388 434 135 Popis: rozlehlé přírodní tábořiště na travnatých svazích při

Více

PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10

PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10 PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10 Tab. 8: ZM 10 - legenda - obsah mapy ATRIBUT polohopis výškopis popis PŘÍSLUŠNÉ OBJEKTY budova, blok budov, budova s popisem, zničená

Více

ICT/EuroVelo 13 Stezka železné opony

ICT/EuroVelo 13 Stezka železné opony ICT/EuroVelo 13 Stezka železné opony EuroVelo, ICT a GB www.europeangreenbelt.org Evropský trh cykloturistiky (údaje z 13 studiíí z Německa, Nizozemí, Rakouska a Švýcarska) Výdaje: cykloturisté 53 EUR/os./den,

Více

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů KRAJ II. třídy v km III.třídy v km Celkem Podíl silnic v rámci ČR v % Pořadí Rozloha v km2 Počet obyvatel Počet obyvatel na km2

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Projektový list pro výběr pilotního projektu

Projektový list pro výběr pilotního projektu Projektový list pro výběr pilotního projektu (shodný pro oba typy asistencí) Předkladatel projektu Právní forma předkladatele projektu IČO 70939659 Sídlo Zodpovědný zástupce předkladatele projektu Telefon

Více

ANALYTICKÉ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ PRÁCE. výtah

ANALYTICKÉ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ PRÁCE. výtah ANALYTICKÉ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ PRÁCE výtah Aktualizováno leden 2014 Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014 2020 Kraj Vysočina 2013 2014 Strategický plán města

Více

Rozvoj cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v hl. m. Praze stav a výhled

Rozvoj cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v hl. m. Praze stav a výhled Rozvoj cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v hl. m. Praze stav a výhled TK Praha cyklistická 2.3. 2011 1. V Praze se jezdí na kole stále více V Praze je dnes jízdní kolo používáno nejen k rekreačním

Více

Zápis z 15. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 25. 2. 2008

Zápis z 15. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 25. 2. 2008 Zápis z 15. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 25. 2. 2008 Přítomni: Ing. Pavel Dlouhý, JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Hana Hricová, Ing. Tomáš Jirsa, Ing. Josef Půr, Aleš Raus, Karel Vácha,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb.

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. 1. Témata, ve kterých je shoda 1.A. JÍZDNÍ PRUH PRO CYKLISTY (VÍCEÚČELOVÝ) Novela zákona sice definuje nově jízdní pruh pro cyklisty, avšak bez doplnění přednosti

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1196 / 2 / 2011

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1196 / 2 / 2011 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1196 / 2 / 2011 Typ nemovitosti Pozemek PK 262 v současném stavu Účel ocenění exekuční řízení Předmět ocenění pozemek PK 262, LV č. 2890 Adresa Kraj Jihočeský

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

1. Úvod. 2. Seznam použitých zkratek

1. Úvod. 2. Seznam použitých zkratek STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA TELČE (AKČNÍ PLÁN MĚSTA 2005-2006) Verze - červen 2005 1. Úvod Posláním akčního plánu je převedení Strategie města do běžného každodenního života. Jde o nástroj sloužící

Více

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ Příloha č. 2 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Strakonice, odbor dopravy Ulice: Velké náměstí 2 PSČ, obec: 386 01, Strakonice V... dne...... Věc: ŽÁDOST O STAVEBNÍ

Více

Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická - aktualizace

Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická - aktualizace Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická Zpracovatel: Vedoucí projektu: ATELIÉR DPK, s.r.o. Žižkova 5 602 00 Brno Ing. Petr Soldán Říjen 2007 Obsah: 1 ÚVOD...

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a)

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a) Informativní značky Podle 63 odst. 1 písm. e) zákona o silničním provozu svislé informativní dopravní značky poskytují účastníku provozu na pozemních komunikacích nutné informace, slouží k jeho orientaci

Více

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ Cíle příspěvku o městské mobilitě Informovat o problematice mobility Nastínit možné varianty

Více

r o z h o d n u t í :

r o z h o d n u t í : Okresní národní výbor, odbor kultury, Litoměřice č.j. 1086-90, ze dne 20.8.1990 R O Z H O D N U T Í o zřízení památkového ochranného pásma městské památkové rezervace Ú š t ě k. Okresní národní výbor,

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Informační a orientační systém města Proseč

Informační a orientační systém města Proseč PROJEKT Informační a orientační systém města Proseč Žadatel: Město Proseč, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče IČO: 00270741, tel.: 469 321 137 Zástupce: Jan Macháček, starosta města Zpracoval: Jan Macháček,

Více

Partnerství na cyklomagistrále Ploučnice

Partnerství na cyklomagistrále Ploučnice Partnerství na cyklomagistrále Ploučnice Zelené stezky Greenways Zelené stezky Greenways je asistenční a grantový program Nadace Partnerství. Jeho prostřednictvím nadace poskytuje pomoc a podporu organizacím

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE odbor životní prostředí a zemědělství Spis. zn.: SpKrÚ 6740/2014 OŽPZ OVH Č.j.: KrÚ 16001/2014 Vyřizuje: Ing.Jana Hroudová Telefon: 466 026 512 E-mail: jana.hroudova@pardubickykraj.cz

Více

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici Název školy: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Adresa: Ladislava Coňka 40/3, Praha 4- Písnice, 142 00 Statutární zástupce: Mgr. Michaela Pažoutová

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více