VOLEBNÍ OBVOD. Cheb. nabízím Vám pravici. Mgr. Jan Volavka kandidát do Senátu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOLEBNÍ OBVOD. Cheb. nabízím Vám pravici. Mgr. Jan Volavka kandidát do Senátu"

Transkript

1 3 VOLEBNÍ nabízím Vám pravici OBVOD Cheb Mgr. Jan Volavka kandidát do Senátu

2 Vážení spoluobčané, chtěli bychom Vám na následujících stranách představit Vašeho kandidáta do Senátu a pozvat Vás k těmto volbám. Možná očekáváte, že Vás nyní budu strašit návratem komunistů k moci, oslabováním osobních svobod, zvyšujícími se daněmi, zadlužováním Vašich dětí a vnuků nebo Vám uraženě vyčítat výsledek jarních voleb. Neudělám to. Nemyslím si, že je to nutné. Ani Vás nechci přesvědčovat o významnosti těchto senátních voleb a Senátu samotného. Přes problematické prvorepublikové fungování, nepříliš šťastný polistopadový start a zkreslený mediální obraz či nevelké pravomoci se dnes Senát stal a díky Vám může i zůstat ostrůvkem stability v rozbouřeném politickém moři a brzdou nevratných změn. Naši senátoři, senátoři Občanské demokratické strany, na tom mají významnou zásluhu. Nabízíme Vám společně s Vaším kandidátem pravici. Podaná ruka je symbolem pomoci všem, kdo pomoc skutečně potřebují, je symbolem vstřícnosti, otevřenosti, serióznosti a námi nabízeného programu. Nejsme žádné celebrity, jsme tým pracovitých, odpovědných lidí, kteří už něco dokázali. I naši kandidáti jsou připraveni hájit Vaše zájmy. Mgr. Jan Volavka je pro Vás celým svým životem zárukou toho, co se pokouším trochu neobratně vyjádřit tímto úvodním slovem. Dejte mu důvěru, nezklame Vás. Mirek Topolánek předseda senátního klubu ODS 2

3 Mgr. Jan Volavka 53 let Žije v Mariánských Lázních Psycholog Ženatý, má dvě děti; dceru a syna Všechny nás trápí stejné problémy, pojďme je společně řešit. Nyní se nám naskýtá mimořádná příležitost, kterou je volba našeho zástupce v Senátu, říká kandidát na senátora Jan Volavka Vážení spoluobčané Chebska a Tachovska, představuji se Vám jako kandidát do Senátu, kde chci hájit naše názory, postoje a potřeby. Region Chebska a Tachovska je krásný a žijí zde báječní lidé, kteří své domovy milují. Svou pracovitostí to každodenně dokazují. Trápí nás však společně některé neduhy. Já jsem přesvědčen o malé podpoře drobného podnikání a zemědělství. Díky přírodním krásám a bohaté historii máme také předpoklady zvyšovat návštěvnost našeho regionu zkvalitněním služeb v cestovním ruchu. Důležité je i zabezpečení a dostupnost zdravotnických zařízení. Státní nemocnice by proto konečně měly mít ve své existenci jasno. Síť školských zařízení v regionu musí odrážet potřebu rozvoje tradiční řemeslné zručnosti. Musíme ctít naši krajinu a životní prostředí. Při úvahách nad rozvojovými plány zůstaňme v zájmu citlivého přístupu k okolí u tradic prověřených našimi předky. V návaznosti na to vše potřebujeme dopravní systém, který nás včas a v určité míře pohodlí doveze k našemu cíli. Samostatně to však obce nezajistí. V řadě bodů se musíme společnými silami důsledně dožadovat státních investic a prosazovat se v rámci nového krajského uspořádání. Zastupitelská demokracie je účinnou formou správy věcí veřejných. Svobodně si volíme schopné spoluobčany, kteří s osobní odpovědností hájí naše zájmy na různých úrovních. Všechny nás trápí stejné problémy, pojďme je společně řešit. Nyní se nám naskýtá mimořádná příležitost, kterou je volba našeho zástupce do Senátu. Chci být prospěšný všem spoluobčanům bez ohledu na jejich politickou orientaci tak, jak to dělám každodenně na svém pracovišti. 3

4 Kandidát se představuje Narodil jsem se v Pardubicích v květnu Dětství a školní léta jsem prožil v Hronově a Náchodě. Vystudoval jsem Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor psychologie. V postgraduálním studiu jsem si zvýšil odbornost dvěma atestacemi. Pracuji jako klinický psycholog a psychoterapeut. Pomáhám lidem s jejich problémy, aby psychický stav neovlivňoval jejich zdraví. V roce 1973 jsem se oženil a dodnes máme s manželkou krásný vztah. Profesí je také psycholožka. Aktuálně má starosti s Mariánskými Lázněmi jako jejich starostka. Společně jsme vychovali dvě, dnes již dospělé, děti, Karolínu a Filipa. V roce 1973 jsem nastoupil do Výzkumného ústavu balneologického, kde jsem se do roku 1977 podílel na léčbě oběhových chorob. Pro obhajobu chartistických myšlenek jsem musel z tohoto místa odejít. Na dalším pracovišti, psychiatrické ambulanci v Tachově, jsem poznal řadu krásných a zemitých lidí s bohatými životními zkušenostmi. Po zrušení OÚNZů Kandidát ve své psychologické ordinaci jsem přešel do rehabilitačního ústavu na sv. Anně, kde jsme měli snahu vytvořit velký rehabilitační ústav. Plány nám zhatil úředník odvoláním ředitele ústavu pana primáře Mrkvičky, který byl duší Spolu s rodinou před chodovoplánskou restaurací Ve skále celého záměru. Na protest jsem tenkrát odešel spolu s asi dvaceti pracovníky. Otevřel jsem si soukromou ordinaci a od roku 1993 tuto praxi provozuji pro spoluobčany z Chebska a Tachovska. Ve svém volnu se rád toulám přírodou. Pomohlo mi to v lepším poznání zdejšího kraje. Pohraniční hvozdy Smrčiny a Český les od Trojmezí přes Dyleň až po Přimdu jsou okouzlující. Mnohá další malebná místa jsem poznal na Plesensku a Lubsku nebo v okolí Bezdružic a Konstantinových Lázní. Všude je možné nalézat odkazy našich předků. Zajímám se o osudy lidí. Snažím se je vidět v širších celospolečenských souvislostech. Od roku 1991 jsem členem Občanské demokratické strany. Od roku 1990 do současnosti jsem stále volen do zastu- 4

5 pitelstva v Mariánských Lázních a snažím se o zdokonalování zastupitelské demokracie. Práce v samosprávě mi také umožnila setkat se s celou řadou zajímavých a význačných osobností. Byl jsem vychován, asi tak jako většina z nás, v konzervativním duchu zásad křesťanské morálky. Vždy jsem ochotný pomáhat lidem bez rozdílu víry i politického přesvědčení. Kandidaturu do senátních voleb jsem přijal velmi zodpovědně a v duchu myšlenek, které jsem zde uvedl. Myslím si, že díky svému dlouholetému působení v regionu znám jeho klady i nedostatky. Dovedu se kolem sebe pozorně rozhlížet. Umím naslouchat všem názorům a neodmítat je v prvopočátcích. Umím diskutovat, promlouvat a zastat se lidí i myšlenek. Díky svým profesním i životním zkušenostem mám jistou předvídavost, chcete-li nos, pro dobré věci. K příjemným povinnostem radního patří i oddávání Nehodlám preferovat žádnou úzkou skupinu občanů na úkor celku. Chci být prospěšný všem spoluobčanům. V našich silách a schopnostech je vytvořit společně z Chebska a Tachovska sebevědomý, prosperující a pohostinný český region. Se svými kolegy na semináři o přeshraniční spolupráci 5

6 Procházka volebním obvodem kandidáta Chebské náměstí patří mezi nejnavštěvovanější místa ve městě Senátní volební obvod č. 3 v západním cípu naší republiky tvoří: Chebsko s rozlohou 933 km 2, počtem obyvatel , hustotou obydlení na 1 km 2 93 lidí a počtem obcí 39 a Tachovsko s rozlohou km 2, počtem obyvatel , hustotou obydlení na 1 km 2 37 lidí a počtem obcí 50. Bohatství území spočívá v jeho čistém životním prostředí a zachované přírodě, v jeho historii, architektonických památkách a činorodých lidech. Chebská část je spravována z Karlových Varů panem hejtmanem JUDr. Josefem Pavlem. Tachovská část je spravována z Plzně panem hejtmanem MUDr. Petrem Zimmermannem. Správu vykonávají volené zastupitelské sbory těchto krajů. Nezbytná pověření k výkonu státní správy nad tímto územím přešla a stále přecházejí právě na tyto krajské úřady a dále na pověřené městské úřady v Aši, Chebu, Mariánských Lázních, Tachově a Stříbře. Okresní úřady v Chebu a Tachově zanikají. Musíme se společnými silami šikovně prosazovat v novém krajském uspořádání a důsledně a hlasitě se dožadovat státních investic. Peníze musí směřovat i do malých obcí. Zanedbanost našeho příhraničního regionu je stále patrná. Byl historicky mnohokrát těžce zkoušený, a to v době ještě nedávno minulé. Zánik mnoha obcí po druhé světové válce učinil z některých S manželkou Ellen při procházce po kolonádě v Mariánských Lázních míst krajinu bez lidí. Výhodou pro nás je, že se díky nedostupnosti těchto hvozdů zachovala zdravá a průmyslem nepoškozená příroda. Ve svých územních rozvojových plánech musíme být proto ohledu- 6

7 3 VOLEBNÍ OBVOD Kandidát se žení. Mám rád svoji manželku se kterou jsem jel na svatební cestu. Tachovské náměstí Podzimní nálada na Mži na Tachovsku plní a pokorní k práci našich předků. Všichni si musíme hluboce vážit lidí, kteří obnovují stará místa a vracejí jim život. Ať je to opravená hrázděnka, vesnický domek nebo historické jádro města, obce. Jednotlivá města a obce našeho regionu si postupně uvědomují význam historických osobností, míst a událostí. Obnovují se staré tradice a zakládají nové. Potvrzují to dobré vztahy lidí ke svému domovu. Svěcení pramenů ve Františkových a Konstantinových Lázních, Tachovské slavnosti, Pocta Kryštofu Harantovi z Polžic a Bezdružic, Loretánské slavnosti v Boru a Starém Hrozňatově, otevírání turistické sezony v Chebu a Ašském království v Dolních Pasekách jsou vždy důvodem k setkávání lidí, a to nejen místních. Také množství pořádaných kulturních akcí v našem regionu svědčí o rozkvětu mezilidských vztahů. Mezi ty největší patří Přehlídka dechových hudeb v Chebu FIJO, Festival uprostřed Evropy a Kladrubské léto. Jsem přesvědčen, že náš region má před sebou hezkou budoucnost. Díky Vám všem. Bernartice na Tachovsku Klasické hrázděné stavení na Chebsku 7

8 Podporují moji kandidaturu JUDr. Josef Pavel hejtman Karlovarského kraje Vím, že politika je pro pana magistra Volavku především služba pro své spoluobčany. V městském zastupitelstvu pracuje třetí období. Pozitivně ovlivňuje svými dlouholetými profesionálními zkušenostmi psychologa přístupy k řešení problémů samosprávy. Je stále usměvavý, optimistický a dovede navodit příjemnou atmosféru pro diskusi. Zdravý patriotismus, životní rozvaha a skromnost jsou jeho dobrými předpoklady pro kvalitní a důsledné prosazování zájmů spoluobčanů. Je to dobrý kandidát do Senátu. Vladimír Páral spisovatel Čekají nás nejen komunální volby, ale v řadě míst také volby do Senátu. Bude tomu tak i na Chebsku a Tachovsku. Myslím si, že tato komora Parlamentu ČR je velmi důležitá a že by v ní měli zasedat lidé s obzvláštní lidskostí a citlivostí ke všemu, co naplňuje naše každodenní životy. Region Chebska a Tachovska jsem si pro jeho přírodní krásu zvolil za svůj domov. Upřímně Vám přeji, aby Vás síla přírody posilovala jako mne a aby se tento zdroj nepoškozoval, ba naopak, aby se nadále rozvíjel. Námi volení zástupci ať tyto věci spravují ku prospěchu nás všech. Pan Jan Volavka je nejen díky své profesi psychologa právě vhodným vyvoleným. Jeho citlivost a pokora pro lidství, jeho krásné soužití s paní Ellen a jeho životní i profesní zkušenost jsou toho dobrou zárukou. Podporuji jeho kandidaturu do Senátu. MUDr. Petr Zimmermann hejtman Plzeňského kraje Jana Volavku, kandidáta do Senátu za Chebsko a Tachovsko, Vám upřímně přeji. Rozumí lidské duši, umí lidem naslouchat a vyzařuje z něho klid. Znám ho jako člověka srdečného a společenského, kterému jsou osudy lidí velmi blízké. Ostatně jeho profese ho k tomu předurčuje. Prostřednictvím jím vedeného semináře sociálních dovedností jsem ho zažil jako zručného řečníka a vůdčí osobnost. A protože se také rád směji, oceňuji jeho smysl pro legraci. Držím Vám i jemu palce, aby to vyšlo. I já se s ním těším na spolupráci. Kontaktujte nás na adrese: Mgr. Jan Volavka Husova 528/ Mariánské Lázně tel Oblastní kancelář ODS Nám. Krále Jiřího Cheb tel Materiál, který se Vám dostává do rukou, je součástí prezentace názorů ODS. Hlavní kancelář ODS, Sněmovní 3, Praha 1 internet:

36 VOLEBNÍ OBVOD. Česká Lípa. nabízím Vám pravici. MUDr. Karel Tejnora kandidát do Senátu

36 VOLEBNÍ OBVOD. Česká Lípa. nabízím Vám pravici. MUDr. Karel Tejnora kandidát do Senátu nabízím Vám pravici 36 VOLEBNÍ OBVOD Česká Lípa MUDr. Karel Tejnora kandidát do Senátu Vážení spoluobčané, chtěli bychom Vám na následujících stranách představit Vašeho kandidáta do Senátu a pozvat Vás

Více

ODS. Společně pro SStředočeský kraj. po modré společně. Ing. Vlastimil Tlustý, CSc. volební lídr ODS ve Středočeském kraji. Volební magazín 2006

ODS. Společně pro SStředočeský kraj. po modré společně. Ing. Vlastimil Tlustý, CSc. volební lídr ODS ve Středočeském kraji. Volební magazín 2006 po modré společně ODS Ing. Vlastimil Tlustý, CSc. volební lídr ODS ve Středočeském kraji Společně pro SStředočeský kraj Společně pro Středočeský kraj Společně pro budoucnost Vážení spoluobčané, jsem hrdý,

Více

VOLEBNÍ MAGAZÍN ODS Komunální volby 2006, České Budějovice

VOLEBNÍ MAGAZÍN ODS Komunální volby 2006, České Budějovice Magazin_tisk_A.qxd 29.9.2006 13:01 Page 1 VOLEBNÍ MAGAZÍN ODS Komunální volby 2006, České Budějovice Magazin_tisk_A.qxd 29.9.2006 13:01 Page 2 Vážení voliči, v uplynulých čtyřech letech byla Občanská demokratická

Více

Kandidát č. 2 za volební obvod č. 53 Třebíč MOJE SRDCE BIJE PRO TŘEBÍČSKO. Volební magazín

Kandidát č. 2 za volební obvod č. 53 Třebíč MOJE SRDCE BIJE PRO TŘEBÍČSKO. Volební magazín Senátní volby 2012 Kandidát č. 2 za volební obvod č. 53 Třebíč MOJE SRDCE BIJE PRO TŘEBÍČSKO Volební magazín Senátní volby 2012 podpora Miroslavy Němcové Patriot svého regionu: senátor Vítězslav Jonáš

Více

Zvolme Jiřího Pospíšila.

Zvolme Jiřího Pospíšila. Magazín pro občany Plzeňského kraje Nadávat na politiku nestačí. Slušnost potřebuje Váš hlas! Zvolme Jiřího Pospíšila. Nevzdávám boj za kraj bez korupce Přijďte 12. a 13. října k volbám a dejte hlas slušnosti

Více

MAGAZÍN. MUDr. Eduard Sohlich, MBA. Zdravá volba Zdravý život Zdravý region. Volby do Senátu 2008 SENÁTNÍ

MAGAZÍN. MUDr. Eduard Sohlich, MBA. Zdravá volba Zdravý život Zdravý region. Volby do Senátu 2008 SENÁTNÍ MAGAZÍN Volby do Senátu 2008 SENÁTNÍ Zdravá volba Zdravý život Zdravý region MUDr. Eduard Sohlich, MBA Ředitel nemocnice, kandidát do Senátu za obvod č.63 www.sohlich.cz 2 úvodní slovo Vážení občané, je

Více

Krajské volby 2012. Volební magazín. Mgr. Petr Šindelář, LL.M. Kandidát ODS na hejtmana Karlovarského kraje

Krajské volby 2012. Volební magazín. Mgr. Petr Šindelář, LL.M. Kandidát ODS na hejtmana Karlovarského kraje Mgr. Petr Šindelář, LL.M. Kandidát ODS na hejtmana Karlovarského kraje o zajímavé ceny na poslední stran Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané, krajské volby v říjnu 2012 budou především střetem odpovědné

Více

Arcibiskup v Nymburce

Arcibiskup v Nymburce číslo 7/2010 / ŘÍJEN Arcibiskup v Nymburce Ve středu 15. září uvítal starosta Nymburka Ladislav Kutík vzácnou návštěvu, arcibiskupa Dominika Duku. Český primas přijel projednat konání koncertů hudebního

Více

Rozhovor. Být hejtmanem byla především zodpovědnost, říká v rozhovoru hejtman PK Petr Zimmermann. strana 3. Ustavující zasedání nově zvoleného

Rozhovor. Být hejtmanem byla především zodpovědnost, říká v rozhovoru hejtman PK Petr Zimmermann. strana 3. Ustavující zasedání nově zvoleného Kultura Kasárny se proměnily na depozitář. Studijní a vědecká knihovna v Plzni získala jeho otevřením další prostory. strana 2 Rozhovor Být hejtmanem byla především zodpovědnost, říká v rozhovoru hejtman

Více

Úvodní slovo předsedy

Úvodní slovo předsedy Úvodní slovo předsedy Vážené členky a členové ODS, milí čtenáři, dostáváte dnes do ruky první řádné číslo našeho zpravodaje Modré Kolínsko. Není náhodou, že je toto číslo z větší části věnováno primárním

Více

magazín senátní senátní volební obvod 3 Cheb MUDr. Jan Svoboda kandidát do Senátu za Chebsko a Tachovsko

magazín senátní senátní volební obvod 3 Cheb MUDr. Jan Svoboda kandidát do Senátu za Chebsko a Tachovsko Svoboda pro Vás senátní volební obvod 3 Cheb MUDr. Jan Svoboda kandidát do Senátu za Chebsko a Tachovsko 1 Úvodní slovo Kandidát se představuje Vážení spoluobčané, chebského starostu doktora Jana Svobodu

Více

Volební program. pro komunální volby 2014. Litomyšl pro všechny generace

Volební program. pro komunální volby 2014. Litomyšl pro všechny generace Volební program pro komunální volby 2014 Litomyšl pro všechny generace Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou programový materiál České strany sociálně demokratické pro nadcházející komunální volby,

Více

Poděbradská ODS nabízí voličům nové tváře

Poděbradská ODS nabízí voličům nové tváře číslo 6/2010 / ZÁŘÍ Poděbradská ODS nabízí voličům nové tváře S lídrem poděbradské ODS do městského zastupitelstva Václavem Michlem jsme si povídali o změnách v Místním sdružení v Poděbradech a představě

Více

ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ NEMÁTE KOHO VOLIT? Chceme to změnit!

ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ NEMÁTE KOHO VOLIT? Chceme to změnit! ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ NEMÁTE KOHO VOLIT? Chceme to změnit! ŘÍJEN 2012 Jak volit Letošní krajské volby se uskuteční v pátek a v sobotu 12. a 13. října 2012

Více

www.csobpoj.cz Klaus na setkání s hejtmany chválil existenci i práci krajů

www.csobpoj.cz Klaus na setkání s hejtmany chválil existenci i práci krajů VOLEBNÍ SPECIÁL Exkluzivní rozhovory se všemi hejtmany a vicehejtmany českých a moravských krajů www.csobpoj.cz Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR www.krajskenoviny.cz číslo 10 / říjen 2008

Více

Vytiskla tiskárna Hugo, s.r.o. Pražská 16, 102 21 Praha 10, Česká republika Náklad: 2 000 ks ISBN 978-80-86-961-20-0

Vytiskla tiskárna Hugo, s.r.o. Pražská 16, 102 21 Praha 10, Česká republika Náklad: 2 000 ks ISBN 978-80-86-961-20-0 Transformace: Česká zkušenost. Místní samospráva Vydáno Svazem měst a obcí ČR a společností Člověk v tísni za finanční podpory MZV ČR v rámci projektu transformační spolupráce Podpora samosprávné demokracie

Více

Časopis Mladých sociálních demokratů 2/2012

Časopis Mladých sociálních demokratů 2/2012 Časopis Mladých sociálních demokratů 2/2012 nová pracovní místa kvalitní zdravotnictví opravené silnice příliv investic omezení dopravní obslužnosti ekonomická destabilizace nárůst nezaměstnanosti privatizace

Více

VOLBY DO SENÁTU 2006 ODS. senátní volební obvod. Benešov Praha-východ. Karel Šebek. kandidát do Senátu ODPOVĚDNĚ A SLUŠNĚ

VOLBY DO SENÁTU 2006 ODS. senátní volební obvod. Benešov Praha-východ. Karel Šebek. kandidát do Senátu ODPOVĚDNĚ A SLUŠNĚ VOLBY DO SENÁTU 2006 ODS senátní volební obvod 41 Benešov Praha-východ kandidát do Senátu Karel Šebek ODPOVĚDNĚ A SLUŠNĚ Volby do Senátu 2006 Proč volit do Senátu, proč volit ODS Každé volby jsou důležité,

Více

Vládní důchodová reforma je pro KDU-ČSL nepřijatelná. www.kdu.cz

Vládní důchodová reforma je pro KDU-ČSL nepřijatelná. www.kdu.cz Z P R AV O D A J K Ř E S Ť A N S K É A D E M O K R A T I C K É U N I E Č E S K O S L O V E N S K É S T R A N Y L I D O V É Vládní důchodová reforma je pro KDU-ČSL nepřijatelná únor 2011 Z TISKOVÝCH ZPRÁV

Více

Šťastnou ruku u voleb. Váš hlas je důležitý. Naše srdce bije pro Znojmo. Přijďte k volbám 10-11. října 2014

Šťastnou ruku u voleb. Váš hlas je důležitý. Naše srdce bije pro Znojmo. Přijďte k volbám 10-11. října 2014 Kandidátku č. 1 - PRO ZNOJMO - podporují tyto subjekty: Zpravodaj občanského sdružení PRO ZNOJMO, říjen 2014, číslo - 3 Přijďte k volbám 10-11. října 2014 Váš hlas je důležitý 10. 10. půjdeme k volbám

Více

Krajské a senátní volby budou referendem o současné vládě

Krajské a senátní volby budou referendem o současné vládě PŘIJĎTE VOLIT KRAJSKÉ ZASTUPITELE A SENÁTORY 12. -- 13. ŘÍJNA Doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc. poslankyně Parlamentu České republiky, místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku, kandidátka do Senátu

Více

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Vysoká škola evropských a regionálních studií je potěšena, že mohla stát u zrodu projektu Evropského sociálního fondu Blíže k zelenému stromu.

Více

kurýr podstatné je chovat se fér Pohádka o třech volbách pražský odstraníme Víc, než si myslíte

kurýr podstatné je chovat se fér Pohádka o třech volbách pražský odstraníme Víc, než si myslíte září 2010 noviny pro odpovědné pražany www.top09.cz Víc, než si myslíte www.top09.cz/kuryr pražský kurýr odstraníme Pomozte nám to dotáhnout volby 15. 16. října podstatné je chovat se fér Rozhovor Karla

Více

Čas na správnou volbu

Čas na správnou volbu Čas na správnou volbu Komunální volby 2014 SPOLEČNĚ PRO DOBŘICHOVICE sdružení nezávislých kandidátů a TOP 09 a Starostové a nezávislí SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ SPOLEČNĚ PRO DOBŘICHOVICE sdružení

Více

PIŠTE NÁM! PŘEČTĚTE A DEJTE DÁL!

PIŠTE NÁM! PŘEČTĚTE A DEJTE DÁL! NOVÝ ZPRAVODAJ KDU-ČSL KVĚTEN DO BRO 2013 V LE 2014 N Í KY DÁ ME OL VOLBY s t r. 1 7 H Kandiduji, protože... Představujeme kandidáty do Předsednictva KDU-ČSL a Evropského parlamentu / str. 14 21 Proč komunisté

Více

žádné vlastní peníze nevkládal a sloužil pouze jako mezistanice pro státní dotace určené jednotlivým Na ozařování pacienti už nemusí mimo kraj

žádné vlastní peníze nevkládal a sloužil pouze jako mezistanice pro státní dotace určené jednotlivým Na ozařování pacienti už nemusí mimo kraj MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků Ročník 1 číslo 01 1. 9. 2003/ Pro občany Karlovarského kraje ZDARMA Kvalitní školství je jednou z priorit Chebsko 4 osmiletá gymnázia navštěvuje 13% žáků, Karlovarsko

Více

Volební magazín 2012. Olomoucký kraj. Mgr. Markéta Záleská. kandidátka na hejtmanku Olomouckého kraje

Volební magazín 2012. Olomoucký kraj. Mgr. Markéta Záleská. kandidátka na hejtmanku Olomouckého kraje ký kraj Mgr. Markéta Záleská kandidátka na hejtmanku kého kraje Úvodní slovo Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané, krajské volby v říjnu 2012 budou především střetem odpovědné politiky s populismem.

Více

Středočeský magazín. Kauza Buštěhrad přečtěte si pravdu Kam v létě. Uvnitř slevový. kupón na výstavu. o Jagelloncích

Středočeský magazín. Kauza Buštěhrad přečtěte si pravdu Kam v létě. Uvnitř slevový. kupón na výstavu. o Jagelloncích Středočeský magazín 2/2012 Neprodejný výtisk Kauza Buštěhrad přečtěte si pravdu Kam v létě Uvnitř slevový kupón na výstavu o Jagelloncích Důležitá telefonní čísla Obsah 155... Zdravotní záchranná služba

Více

Nováčci v komunální politice

Nováčci v komunální politice číslo 2 I ročník 1 I vychází 11. října 2010 Nováčci v komunální politice Nadační fond Jihočeské naděje Recepty Americký den Komunální volby 2010 NEJZÁBAVN JŠÍ SHOW PODZIMU! SLEDUJTE KAŽDOU NED LI VE ER

Více

Svěřte Tábor opět do pravých rukou

Svěřte Tábor opět do pravých rukou Přijďte ke komunálním volbám v pátek 20., anebo v sobotu 21. října! Svěřte Tábor opět do pravých rukou www.ods.cz volební noviny ODS Tábor říjen 2006 Tábor je největší z mých koníčků, říká kandidátka na

Více