ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s."

Transkript

1 ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

2 2 ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH Úvodní slovo... 3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ... 4 Zpráva o činnosti AFIZ... 6 Zpráva o činnosti Etického výboru AFIZ... 8 Zpráva o činnosti Dozorčí rady AFIZ... 9 Organizační struktura a složení orgánů AFIZ Produkce členů AFIZ PREZENTACE KORPORATIVNÍCH ČLENŮ Seznam všech korporativních členů Effectconsulting, s.r.o KAPITOL pojišťovací a finanční poradenství, a.s Partners Financial Services, a.s Salve Finance, a.s ZFP akademie, a.s Rozvaha Výkaz zisku a ztráty... 27

4 ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. 2

5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚVODNÍ SLOVO Příprava na důchodovou reformu byla nepochybně jedním z klíčových témat roku 2012, třebaže základní legislativa byla schválena již v roce Bohužel některé klíčové prováděcí normy se staly předmětem politického boje a byly schváleny opravdu na poslední chvíli. AFIZ v této věci aktivně spolupracovala zejména s ČNB se snahou minimalizovat dopady na přípravu zprostředkovatelů, zejména v oblasti včasného získání příslušných podnikatelských oprávnění, což se nakonec podařilo. Doc. Ing. Tomáš Ježek, CSc. prezident AFIZ Bez ohledu na tyto legislativně-technické problémy spojené s oficiální důchodovou reformou můžeme konstatovat, že členové AFIZ i v roce 2012 poskytovali svým klientům služby, jejichž jedním z klíčových poslání je právě tvorba soukromé finanční rezervy na důchodový věk. Této snaze výrazně pomohla blížící se změna podmínek penzijního připojištění se státním příspěvkem, kdy zejména závěr roku byl ve znamení mimořádného zájmu o tento produkt za původních podmínek. I v roce 2012 pokračovala diskuse kolem novelizace právní úpravy zprostředkování pojištění, které se AFIZ vždy velmi aktivně účastní. Ani v tomto roce se však nepodařilo smysluplnou novelu přijmout. Rovněž na evropské úrovni je stále otevřena diskuse o revizi příslušné směrnice (IMD2), kterou AFIZ pečlivě sleduje. S potěšením mohu konstatovat další úbytek stížností klientů adresovaných našemu Etickému výboru. Závěrem mi proto dovolte, abych upřímně poděkoval všem členům AFIZ, kteří nejenom v roce 2012 poskytovali svým klientům služby poctivě a s náležitou péčí. 3

6 ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ za rok 2012 V roce 2012 se Představenstvo sešlo k jedenácti řádným zasedáním. Významné události z jednání Představenstva: LEDEN: Na lednovém zasedání vzali členové na vědomí rezignaci předsedy Představenstva Tomáše Prouzy. Představenstvo následně kooptovalo nového člena Mgr. Víta Mikoláška, člena představenstva členské společnosti Partners Financial Services, a.s.. Byly předneseny výsledky jednání na MF ČR a aktuální stav vládou připravované novely zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích. Členové Představenstva dále navázali na dlouhodobou diskusi k vývoji plánovaného vzniku jediné asociace na finančním trhu. ÚNOR: Na únorovém zasedání schválili členové Představenstva termín vystoupení AFIZ z FECIF k datu 31. března Členové Představenstva byli seznámeni s průběhem jednání na ČNB, které se účastnila i USF ČR. Účastníci schůzky konstatovali, že k novele zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích, neproběhlo mezirezortní připomínkové řízení. Mgr. Vít Mikolášek předseda Představenstva AFIZ, o.s. BŘEZEN: Na březnovém zasedání Představenstvo vzalo na vědomí informace generálního sekretáře z intenzivního únorového jednání u tzv. kulatého stolu s MF ČR na téma vypořádání připomínek k návrhu novely zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích. Představenstvo bylo informováno o skutečnosti, že Evropská asociace finančního plánování ČR (EFPA ČR) získala od ČNB akreditaci k pořádání odborných zkoušek subjektů poskytujících investiční služby dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. 4

7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Bylo konstatováno, že jednání ve věci jednotné asociace byla v současnosti zastavena z důvodu nepříznivého vývoje vzájemné komunikace zúčastněných stran. DUBEN: V dubnu byl předsedou Představenstva zvolen Mgr. Vít Mikolášek. Členové Představenstva shrnuli připomínky k novele zákonů č. 426 a 427/2011 Sb. týkající se důchodové reformy. Dále vyslovili podporu kandidatuře Pavla Kohouta na člena Výboru pro finanční trh. KVĚTEN: Na květnovém zasedání schválilo Představenstvo překlenovací půjčku ve výši Kč pro sdružení EFPA ČR se splatností nejpozději 31. prosince Dále bylo konstatováno, že členství AFIZ ve FECIF bylo řádně ukončeno k datu 31. března 2012 a členové Představenstva vyslovili souhlas s uhrazením závěrečného členského příspěvku. Členové Představenstva rozhodli, že AFIZ společně s USF ČR požádá o zařazení mezi připomínková místa pro legislativu. ČERVEN: V červnu členové Představenstva schválili účetní závěrku roku 2011 a rozhodli o hospodářském výsledku. Dále byly schváleny konkrétní připomínky k novele zákona č. 38/2004Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a bylo rozhodnuto o podání žádosti Legislativní radě vlády o obnovení meziresortního připomínkového řízení k novele. Členové Představenstva se rozhodli svolat valnou hromadu na 10. prosince SRPEN: V srpnu Představenstvo rozhodlo o dofinancování roku 2012, určilo výši členských příspěvků korporativních členů, odsouhlasilo přijetí půjčky pro AFIZ od členských společností Kapitol, Partners a ZFP v celkové výši Kč. Dále svým usnesením zrušilo z úsporných důvodů jedno pracovní místo zaměstnance AFIZ s vyplacením odstupného. ZÁŘÍ: Na zářijovém zasedání projednávalo Představenstvo návrh rozpočtu na rok 2013 a schválilo počet delegátů za individuální členy pro valnou hromadu. Zákony k důchodové reformě čekají na podpis prezidenta republiky. ŘÍJEN: V říjnu Představenstvo schvaluje 15 kandidátů na delegáty a Volební řád. Po zasedání Představenstva následuje jednání s USF ČR. Hlavní témata tohoto jednání byla: mediální charta, sloučení asociací, stav současné legislativy. LISTOPAD: Na listopadovém zasedání byla dokončena příprava valné hromady. Byl přijat návrh na obsazení orgánů AFIZ. Dále bylo konstatováno, že novela zákona č. 38/ 2004Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích byla dne 21. listopadu 2012 rozeslána poslancům a bude projednána na prosincové schůzi sněmovny. PROSINEC: Prosincové zasedání Představenstva se konalo následně po valné hromadě. Členové si zvolili předsedu, 1. místopředsedu a místopředsedu Představenstva. Dále byly stanoveny závazné termíny konání zasedání Představenstva na první polovinu roku Pravidelnými body každého Představenstva byly informace o plnění rozpočtu, přijetí nových žadatelů o individuální členství v AFIZ, informace o legislativních novinkách v ČR i v Evropě. 5

8 ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. Zpráva o činnosti AFIZ za rok 2012 Po výrazném snížení nákladů a redukci personálního obsazení sekretariátu, ke kterým došlo v polovině roku 2011, lze rok 2012 hodnotit jako rok stabilního fungování a úspěšného plnění všech rolí profesního sdružení, které má AFIZ dlouhodobě vytýčené. Jedním z mimořádných úkolů roku 2012 byla pomoc členům s přípravou na důchodovou reformu. AFIZ aktivně komunikovala s ČNB s cílem minimalizovat možné problémy způsobené pozdním přijetím některých právních norem v Parlamentu ČR, což se nakonec díky vstřícnému přístupu ČNB podařilo. AFIZ svým členům pomáhala i s aplikací nového informačního systému ČNB pro vedení registrů zprostředkovatelů. Ing. Petr Šafránek generální sekretář AFIZ, o.s. AFIZ spolupracovala s prvním ČNB akreditovaným subjektem pro provádění odborných zkoušek nutných pro distribuci nových důchodových produktů a v rámci projektu EXAMS zajistila pro své členy možnost vykonat tyto zkoušky včas a za výhodných podmínek. AFIZ intenzivně poukazovala na přetrvávající velmi problematická ustanovení v návrhu novely zákona č. 38/ 2004Sb. a společně s ostatními asociacemi činila kroky proti přijetí novely v tehdy MF navrhované podobě. Do konce roku 2012 k přijetí novely nedošlo. 6

9 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 I nadále probíhala velmi dobrá spolupráce s ČNB při tvorbě sekundární legislativy prováděcích vyhlášek a jejich novel. AFIZ se věnovala přípravě seminářů odborné přípravy dle 4 (2) a) zákona č. 256/2004Sb., kterých bylo v roce 2012 uspořádáno 11 a proškoleno bylo 790 účastníků. Zástupci AFIZ vystoupili na všech významných konferencích týkajících se finančního trhu, AFIZ byla u většiny z nich i odborným partnerem. AFIZ byla odborným partnerem soutěže Zlatá koruna a diskusních fór Zlaté koruny. Již tradičně probíhala aktivní komunikace s ostatními asociacemi a sdruženími jak v ČR (ČAP, AKAT, ČAOCP, AČPM, USF ČR) tak i v zahraničí (CIFA, FECIF, EFPA). Nově byla zahájena komunikace s BIPAR a diskuse o možném členství AFIZ. AFIZ shromažďovala čtvrtletně statistická data o produkci svých členů a společně s USF ČR vydávala pravidelné tiskové zprávy o produkci členů obou sdružení. Pokračovala realizace projektu Profesní vzdělávání finančních zprostředkovatelů ČR, financovaného z ESF (Evropský sociální fond) a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. AFIZ se aktivně účastnila práce Sektorových rad pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční služby v rámci projektů Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací a Pracovní skupiny Ministerstva financí ČR pro finanční vzdělávání. V roce 2012 bylo jednáno se třemi potenciálními korporativními členy, k jejich přijetí by mělo dojít v průběhu roku V roce 2012 bylo přijato celkem 53 nových individuálních členů. Na konci roku 2012 měla AFIZ 944 individuálních členů a 11 korporativních členů. Svým členům AFIZ poskytovala a poskytuje služby AFIZ INFO zodpovídání odborných dotazů a pokládání kvalifikovaných dotazů MF a ČNB podle aktuálních potřeb členů. Závěrem bych rád poděkoval panu Ing. Jiřímu Fischerovi, který velice zodpovědně vykonával po několik let funkci předsedy Dozorčí rady AFIZ, o.s. a na vlastní žádost v této funkci skončil v prosinci

10 ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. Zpráva o činnosti Etického výboru AFIZ v roce 2012 Etický výbor AFIZ pracoval v roce 2012 ve složení Tomáš Cidlinský, Daniel Jaroš, František Klufa, Jaroslav Knížek, Zdeněk Koplík, Libor Novák, Tereza Pudláková, Jaroslava Šindelářová. Na červnovém zasedání byli kooptováni za nové členy Etického výboru Iva Skybová a Michal Káčerek. Etický výbor jmenoval tři Disciplinární senáty, jeden obecný a dva se specializací. První se specializací na pojišťovnictví a druhý se specializací na kapitálový trh. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. Předseda EV AFIZ AFIZ obdržela v průběhu roku 2012 jedenáct stížností. Ve třech případech byla ovšem stížnost podána na jednání subjektu, který členem AFIZ není, a proto nebylo v kompetenci Etického výboru dané stížnosti řešit. V těchto případech AFIZ stěžovateli poskytla dle možností odbornou radu a případně stížnost postoupila dále kompetentnímu orgánu. Dvě stížnosti byly nepodloženy, nedůvodné. Šest stížností bylo vyřešeno v rámci členské společnosti vždy smírčí cestou, za odborné podpory ze strany AFIZ. Etický výbor v roce 2012 neobdržel žádný závažný podnět k prošetření. V roce 2012 pokračoval Etický výbor ve své činnosti monitorování nekalých praktik, ke kterým dochází na finančním trhu. V prosinci 2012 zvolila Valná hromada nové členy Etického výboru a to jmenovitě: předsedu Otakara Schlossbergera, členy Daniela Jaroše, Jaroslava Knížka, Zdeňka Koplíka, Janu Levovou, Libora Nováka, Ivu Skybovou a Jaroslavu Šindelářovou. 8

11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Zpráva o činnosti Dozorčí rady AFIZ v roce 2012 Ing. Jiří Fischer, CSc. předseda Dozorčí rady Dozorčí rada AFIZ si Vám dovoluje předložit zprávu o své činnosti za rok Dozorčí rada AFIZ pracovala ve složení: Bc. Jiří Drahota, Ing. Jiří Fischer, CSc., Jana Juřenová, Jana Vojáčková, Bc. Veronika Lajpertová, Ing. Martina Skalická Dušátková. Členové Dozorčí rady se v roce 2012 sešli v září, přičemž prováděli kontroly samostatně a závěry předkládali k posouzení celé Dozorčí radě. Činnost Představenstva AFIZ byla dozorována na základě podkladů, které jí byly pravidelně předkládány na jednotlivých zasedáních. Zasedání Dozorčí rady se za sekretariát AFIZ zúčastňovala Romana Pavlíčková, která Dozorčí radu informovala o stanoviscích sekretariátu AFIZ k aktuálním otázkám a Richard Papert, který Dozorčí radě poskytoval potřebné účetní informace a účetní doklady. Dozorčí rada AFIZ se při své činnosti zaměřila zejména na kontrolu ekonomické činnosti AFIZ, kontrolu dodržování stanov a kontrolu plnění usnesení ze zasedání Představenstva AFIZ. Kontrola dodržování stanov a usnesení Představenstva AFIZ za období leden až prosinec 2012 neobjevila žádné závažné nedostatky. Hloubkovou kontrolu vybraných analytických účtů provedla Dozorčí rada AFIZ za období leden až prosinec 2012 a neshledala zásadních nedostatků ve vedení účetnictví. Dozorčí rada AFIZ provedla kontrolu pokladny za období leden až prosinec 2012 a neshledala žádnou závadu v jejím vedení. Dozorčí rada projednala se zaměstnanci AFIZ účetní závěrku za rok K závěrečné podobě těchto dokumentů podepsaných statutárními orgány neměla Dozorčí rada AFIZ žádné závažné připomínky. Na Valné hromadě, která se konala 10. prosince 2012 odstoupil na vlastní žádost ze své funkce předseda Dozorčí rady AFIZ Ing. Jiří Fischer, CSc.. V Dozorčí radě AFIZ působil od roku 2005, jeho odpovědný přístup si zaslouží poděkování celé Asociace. 9

12 ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. Organizační struktura a složení orgánů AFIZ (k ) VALNÁ HROMADA PREZIDENT PŘEDSTAVENSTVO DOZORČÍ RADA ETICKÝ VÝBOR Doc. Ing. Tomáš Ježek, CSc. Petr Beneš Bc. Jiří Drahota JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, PhD. předseda Jan Blaschke Ing. Martina Skalická Dušátková Daniel Jaroš Mgr. Marta Gellová Jana Juřenová Ing. Jaroslav Knížek Ing. Jiří Klaban 1. místopředseda Martina Pomikáčková, DiS Bc. Zdeněk Koplík Mgr. Vít Mikolášek předseda Jana Vojáčková Mgr. Jana Levová Vladimír Poliak místopředseda Ing. Libor Novák Ing. Petr Šafránek Mgr. Ing. Iva Skybová Petr Zapletal Ing. Jaroslava Šindelářová GENERÁLNÍ SEKRETÁŘ ODBORNÉ KOMISE Ing. Petr Šafránek SEKRETARIÁT Romana Pavlíčková DISCIPLINÁRNÍ SENÁTY 10

13 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Informační povinnost korporativních členů AFIZ za rok 2012 počet smluv v ks, částky v tisících Kč za AFIZ 2012 Investice jednorázové_počet uzavřených smluv Objem nákupů_pl Objem prodejů_pl Objem nákupů_akcie Objem prodejů_akcie Objem nákupů_dluhopisy Objem prodejů_dluhopisy 561 Investice pravidelné _ počet uzavřených smluv Objem ročních investic Pojišťovnictví počet uzavřených smluv_žp_běžně placené Roční produkční pojistné_žp_běžně placené Pojišťovnictví počet uzavřených smluv_žp_jednorázově placené Roční produkční pojistné_žp_jednorázově placené Pojišťovnictví počet uzavřených smluv_np Roční produkční pojistné_np Stavební spoření_počet uzavřených smluv Stavební spoření_objem cílových částek Stavební spoření_počet uzavřených úvěrových smluv Stavební spoření_objem úvěrů Hypoteční úvěry_počet uzavřených smluv Hypoteční úvěry_objem Penzijní připojištění_počet uzavřených smluv Penzijní připojištění_objem sjednaných ročních příspěvků Spořící účty_počet uzavřených smluv Počet PPZ Počet VZ

14 12 ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

15 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 PREZENTACE KORPORATIVNÍCH ČLENŮ 13

16 ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. Seznam všech korporativních členů AFIZ (stav k ) AQUEL CREDIT s.r.o. Consultor, spol. s r.o. ČP Direct, a.s. Effectconsulting, s.r.o. Generali Car Care s.r.o. Salve Finance, a.s. KAPITOL pojišťovací a finanční poradenství, a.s. LUTHERUS s.r.o. Partners Financial Services, a.s. Top-Pojištění.cz s.r.o. ZFP akademie, a.s. Na následujících stranách se prezentují pouze korporativní členové, kteří o prezentaci společnosti projevili zájem. 14

17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Effectconsulting, s.r.o. Komenského 4847/ Jablonec nad Nisou Trvalé upřednostňování kvality služeb před kvantitou vede nejen ke spokojenosti našich klientů, ale i ke stabilitě firmy. K té přispívá i kvalitní zázemí a úspěšné zvládnutí požadavků neustále se zpřísňující legislativy pro podnikání v našem oboru. V roce 2012 jsme to výrazně pocítili v souvislosti s přípravou na důchodovou reformu. Jan Blaschke generální ředitel Mnoha lety osvědčená spolupráce s pečlivě vybranými obchodními partnery a poskytování služeb klientům prostřednictvím stabilního týmu profesionálních poradců to je dlouhodobá strategie naší společnosti, která se i v roce 2012 ukázala jako správná. I přes obecně nepříznivou ekonomickou situaci se nám dařilo udržet stávající klienty a získávat nové. Dlouhodobá ekonomická stabilita firmy je nepochybně významná i pro náš tým spolupracovníků poradců, z nichž někteří s námi spolupracují už od samého vzniku společnosti, tedy od roku Vážíme si samozřejmě i spolupráce s těmi, kteří se k nám za těch bezmála 20 let našeho působení na trhu postupně přidali a dnes tvoří náš úspěšný tým kvalitních poradců. V zájmu udržení kvality práce našich poradců jim zajišťujeme ve vlastním školícím zařízení v sídle centrály společnosti pravidelné vzdělávání, a to jak ve spolupráci s našimi obchodními partnery, tak i prostřednictvím vlastních kvalifikovaných lektorů. Závěrem chci poděkovat všem klientům za důvěru, poradcům za kvalitně odvedené služby a popřát všem mnoho dalších úspěchů v naší společné práci. 15

18 ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. KAPITOL a. s. Rašínova 4, Brno Mgr. Ivan Groh člen představenstva Ing. Ivo Zlámal předseda představenstva Ing. Jiří Klaban člen představenstva Pokud se ohlédneme za rokem 2012, vybaví se nám určitě jako první změny, kterými prošlo penzijní připojištění a navazující legislativní kroky, které posléze vedly ke startu druhého pilíře. Obchodní výsledky v roce 2012 byly pozitivně ovlivněny enormním zájmem klientů o vstup do penzijního připojištění za původních podmínek. Meziroční nárůst Kapitolu ve sjednaných kusech penzijního připojištění představoval více než 260 %. Konečné číslo překročilo sjednaných smluv penzijního připojištění. Mimo oblast penzijního připojištění Kapitol v roce 2012 potvrzoval úspěchy zejména na poli pojištění. S více jak sjednanými pojistnými smlouvami a zejména produkčním pojistným přesahujícím 1,2 miliardy Kč jsme potvrdili a obhájili přední místo největšího zprostředkovatele retailového pojištění v České republice. Rozhodně stojí za 16

19 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 pozornost, že oblast neživotního pojištění představovala více jak polovinu sjednaných pojistných smluv, což potvrzuje naši výjimečnost mezi finančně poradenskými společnostmi na trhu. Žádná jiná společnost, která je svou velikostí srovnatelná s Kapitolem, vyváženého poměru mezi životním a neživotním pojištěním nedosahuje. Mimo obchodních výsledků jsme v roce 2012 značně rozšířili produktové portfolio. Přibyly bankovní ústavy i pojišťovny. V tomto trendu bude Kapitol pokračovat i nadále, přičemž naším cílem je doplňovat produktové portfolio tak, abychom pracovali pouze se špičkovými produkty. Je na místě, abychom velký dík vyjádřili našim spolupracovníkům a poradcům, kteří přes přetrvávající hospodářský pokles dokázali jít za svými cíli a na vysoce konkurenčním trhu se dokázali prosadit. V odvětví finančně poradenského trhu očekáváme v následujících obdobích další debatu na téma kvality poskytovaného poradenství a nástrojích vhodné regulace, které pomohou získat našemu oboru větší prestiž. Rádi se v rámci AFIZ této problematice budeme nadále věnovat spolu s našimi partnery a věříme, že se nám podaří pro finanční poradenství získat lepší obraz. Informace korporativního člena AFIZ do Výroční zprávy AFIZ 2012 Investice jednorázové_počet uzavřených smluv (ks) Objem nákupů_pl (Kč) Objem prodejů_pl Objem nákupů_akcie Objem prodejů_akcie Objem nákupů_dluhopisy Objem prodejů_dluhopisy Spořící účty_počet uzavřených smluv (ks) Investice pravidelné _ počet uzavřených smluv (ks) 597 Objem ročních investic (Kč) Pojišťovnictví_počet uzavřených smluv_žp_běžně placené (ks) Roční produkční pojistné_žp_běžně placené (Kč) Pojišťovnictví_počet uzavřených smluv_žp_jednorázově placené (ks) Roční produkční pojistné_žp_jednorázově placené (Kč) Pojišťovnictví_počet uzavřených smluv_np (ks) Roční produkční pojistné_np (Kč) Stavební spoření_počet uzavřených smluv (ks) Stavební spoření_objem cílových částek (Kč) Stavební spoření_počet uzavřených úvěrových smluv (ks) 178 Stavební spoření_objem úvěrů (Kč) Hypoteční úvěry_počet uzavřených smluv (ks) 747 Hypoteční úvěry_objem (Kč) Penzijní připojištění_počet uzavřených smluv (ks) Penzijní připojištění_objem sjednaných ročních příspěvků (Kč) Celkový počet aktivních klientů ke konci kalendářního roku Počet nových klientů za rok Počet PPZ ke konci kalendářního roku Počet vázaných zástupců ke konci kalendářního roku 661 Roční provizní obrat (Kč)

20 ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. Partners Financial Services, a.s. Türkova 2319/5b, Praha 4 tří obchodních partnerů. Historicky se tak počet smluv sjednaných přes poradenskou síť Partners loni vyšplhal na bezmála milion. Nejsilnější byl opět poslední kvartál, ve kterém jsme vytvořili více než třetinu naší produkce. Zatímco začátek roku byl ve znamení smluv penzijního připojištění (3. pilíř penzijního zabezpečení), k silnému závěru roku nám pomohly zejména kampaně realizované přes naše aktivní call centrum ve spolupráci s poradenskou sítí. Začal se tak potvrzovat náš předpoklad o velkém potenciálu následného servisu existujícím klientům. Loňské statistiky zřetelně dokládají vyváženost portfolia našich klientů. Z pilířů produkce Partners bych zmínila běžně placené rizikové a životní pojištění v celkovém objemu 800 mil. korun, hypotéky (13 mld. korun) a pravidelné investice (suma cílových částek na nových smlouvách přesáhla 10 mld. korun). Kateřina Palková Předsedkyně představenstva Partners Financial Services, a.s. Navzdory nepříliš pozitivní makroekonomické situaci si dokázala naše společnost najít prostor k růstu také v roce Rok jsme zakončili s obratem přesahujícím 1,44 mld. korun, z něhož jsme vytvořili hrubý zisk 163 mil. korun. Našim klientům jsme uzavřeli přes 300 tisíc smluv v rámci našeho portfolia, čítajícího 560 produktů našich šedesáti Jedním ze stěžejních projektů loňského roku je bezpochyby nový distribuční pilíř Partners franšízy Partners market. První franšíza byla otevřena v červenci 2012 v Tišnově u Brna a do konce roku byly zrealizovány další tři projekty franšíz. Na podzim 2012 se společnost Partners stala jedinou firmou z oboru s oprávněním poskytovat službu investičního poradenství, tedy nadstavbovou službu ke službě zprostředkování investičních nástrojů. Ke konci roku 2012 mělo registraci pro investiční poradenství splněno více než šest stovek poradců a manažerů Partners. Na závěr nelze nezmínit přípravu na penzijní reformu, která výrazně zasáhne celý finanční sektor. Přes až extrémní regulaci poplatků spojených s druhým pilířem jsme novou možnost spoření na stáří vyhodnotili jako efektivní pro velkou část naší cílové skupiny. Našli jsme strategické- 18

21 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ho spojence ve společnosti Allianz a zahájili přípravy na distribuci. V průběhu loňského roku jsme se také věnovali expanzi na polský finančně poradenský trh. Dne 20. února 2013 byla oficiálně otevřena centrála Partners Polska v Katovicích, jejíž ředitelkou se stala Vladislava Cisarzová. Do konce roku 2012 bylo otevřeno deset poboček Partners v různých polských městech včetně Varšavy. Poděkování patří všem našim manažerům a poradcům v síti za velké pracovní nasazení, loajalitu a optimismus, kterým čelí složité době, nepříznivému sentimentu společnosti i stále přísnějšímu regulatornímu rámci pro naše podnikání. Informace korporativního člena AFIZ do Výroční zprávy AFIZ 2012 Investice jednorázové_počet uzavřených smluv (ks) Objem jednorázových investic (Kč) Objem nákupů_pl (Kč) N/A Objem prodejů_pl N/A Objem nákupů_akcie N/A Objem prodejů_akcie N/A Objem nákupů_dluhopisy N/A Objem prodejů_dluhopisy N/A Spořící účty_počet uzavřených smluv (ks) Investice pravidelné _ počet uzavřených smluv (ks) Objem ročních investic (Kč) Pojišťovnictví_počet uzavřených smluv_žp_běžně placené (ks) Roční produkční pojistné_žp_běžně placené (Kč) Pojišťovnictví_počet uzavřených smluv_žp_jednorázově placené (ks) 700 Roční produkční pojistné_žp_jednorázově placené (Kč) Pojišťovnictví_počet uzavřených smluv_np (ks) Roční produkční pojistné_np (Kč) Stavební spoření_počet uzavřených smluv (ks) Stavební spoření_objem cílových částek (Kč) Stavební spoření_počet uzavřených úvěrových smluv (ks) 900 Stavební spoření_objem úvěrů (Kč) Hypoteční úvěry_počet uzavřených smluv (ks) Hypoteční úvěry_objem (Kč) Penzijní připojištění_počet uzavřených smluv (ks) Penzijní připojištění_objem sjednaných ročních příspěvků (Kč) Celkový počet aktivních klientů ke konci kalendářního roku Počet nových klientů za rok Počet PPZ ke konci kalendářního roku Počet vázaných zástupců ke konci kalendářního roku Roční provizní obrat (Kč)

22 ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. Salve Finance, a.s. 20

23 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Rok 2012 byl z hlediska výsledků a úprav v oblasti podpory našich obchodníků velmi zajímavý. Na počátku roku jsme začali pracovat na projektu elektronického sjednávání smluv s cílem zefektivnění práce našich poradců. To se nám povedlo a v listopadu byl spuštěn pilotní projekt sjednávání v této oblasti, ve kterém vidíme obrovský potenciál. Rok 2013 nám ukáže, jak obchodníci ale i klienti budou na nový způsob sjednávání a komunikace reagovat. Již nyní se nám dostávají první výsledky, které jsou lepší než jsme předpokládali. Společně s touto novinkou jsme zřídili call centrum s kapacitou 12 operátorek, které dohlíží na komunikaci s klienty. Další přidanou hodnotou pro poradce je domlouvání osobních setkání s novými, ale i stávajícími klienty. Kapacitně jsme připraveni na více jak 4000 hovorů denně a i v tomto kroku jsme udělali správné rozhodnutí. Poradcům se za pomocí operátorek zvýšil počet jednání, což je vidět i v nárůstech obratu v jednotlivých segmentech, kde jsme meziročně dosahovali až 74 %. Díky těmto krokům jsme také zvýšili kvalitu práce celého back office a jedním ze zajímavých momentů, je možnost vidět očekávanou provizi již cca do 14-ti dnů po odeslání smluv k partnerům. Náš tým se rozšířil o interní lektory a pracovníky produktového servisu, což je dalším znamením, že společnost v ČR upevňuje svou pozici. V oblasti stabilizace spolupracovníků jsme historicky na nejnižším počtu ukončených poradců a současně na nejvyšším počtu poradců od konkurence a spolupracovníků v roli tipařů. Pro naše začínající spolupracovníky jsme v roce 2012 přichystali tzv. Garantovaný příjem, jehož cílem je podpořit nově příchozí poradce, kteří jsou schopni plnit nastavené limity a tím pádem jim vyplácíme odměnu dříve, než ji naše společnost obdrží od smluvních partnerů. Za zmínku stojí i účast našich obchodníků na projektu ESF Profesní vzdělávání finančních zprostředkovatelů, pořádaného AFIZ. Uplynulý rok hodnotíme velmi pozitivně a jsme přesvědčeni, že udržíme růstový trend jak v nové produkci, tak i v počtu nových spolupracovníků. Bc. Petr Zapletal předseda představenstva Salve Finance, a.s. 21

24 ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ZFP akademie, a.s. 17. listopadu 3112/12, Břeclav Vladimír Poliak předseda dozorčí rady ZFP akademie, a.s. Rok 2012 byl pro společnost rokem bohatým. A to z několika důvodů. Nejednalo se pouze o peníze, ale bohatost, či rozmanitost činností a projektů, kterými se v tomto roce zabývala. O obchodních výsledcích společnosti, budování nové značky, dílčích krocích k realizaci projektu ZFP GROUP v kontextu k tržnímu prostředí bych se rád zmínil v tomto svém krátkém komentáři. Společnost ZFP akademie, a.s. v roce 2012 postupovala v souladu s nastavenou strategií rozvoje na příštích 5 let. A nejenom to, vykročili jsme společně po cestě, na které uplatňujeme společné vize, cíle a hodnoty, které, podaří-li se nám je důsledně uvést v život, napomohou růstu společnosti a jejím špičkovým výsledkům do budoucna. Neustále si připomínáme naši společnou vizi, jejíž součástí jsou pojmy jako je slušnost, úspěšnost, cílevědomost, na které nemůžeme a nesmíme zapomínat ani v dobách dobrých, ani v dobách méně dobrých. Jsem přesvědčen, že těmto správně nastaveným hodnotám a vizím odpovídají i obchodní výsledky společnosti, kterých jsme v roce 2012 společně dosáhli. Zprostředkovali jsme ks smluv a prostřednictvím našich vzdělávacích seminářů jsme nově oslovili občanů. Rozrostla se i síť našich spolupracovníků v obchodních strukturách a to na smluvně vázaných obchodních zástupců. Z historického pohledu jsme od roku 1995, kdy jsme ZFP založili, oslovili na 216 tisíc občanů, kteří absolvovali náš základní vzdělávací seminář a celkem jsme uzavřeli 2,9 milionů smluv. Výsledky pro někoho impozantní, pro nás spíše do budoucna zavazující. Ale budoucnosti se nebojíme. Ve firmě za léta její činnosti vyrostly stovky úspěšných a velmi schopných lidí, kteří jsou hrdí na to, co vybudovali a jsou schopni a ochotni přebírat odpovědnost za své výsledky a závazky do budoucna na svá bedra. To je do budoucna jednak záruka rozvoje 22

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 6 5 5 1 3 6 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky DIVADLO COMPANYCZ Divadelní sdružení Solidarity

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2009 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Ministerstvo financí schváleno č.j. 283/76 102/2000 a účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu orgánu Název

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 (v celých tis. Kč) IČO Název účetní jednotky Jméno Jméno sídlo sídlo sídlo A K T I V A a Číslo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účty 398, 656, a 659 nejsou ve standardní definici obsaženy a je nutné si do osnovy doplnit na který řádek mají být použity. Čísla v hranatých závorkách jsou

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 04/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu k 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČO 27129772 Název a

Více

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ FYZICKÁ OSOBA PRÁVNICKÁ OSOBA Jméno : ČBaS, Zátopkova 100/2, Praha 6, 169 00 Obchodní firma : Příjmení : Rodné příjmení : Titul : Dodatek obchodní firmy : Datum

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy Č. 1 vyhlášky Č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2011 ( v celých tisících Kč ) IČO 65267991 Název, sídlo a právní

Více

Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka

Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka 2014 Obsah Účetní závěrka...2 Činnost Místní akční skupiny Šipka v roce 2014 a její zhodnocení...9 Účetní závěrka R O Z V A H A (Kontrola aktiv a pasiv) Číslo

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 04/2002 Sb Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31.12.201 ( v celých tisících Kč ) IČO 27129772 Název a sídlo

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

ROZVAHA v plném rozsahu (V celých tisících Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu (V celých tisících Kč) Příloha k přiznání k dani z příjmů právnických osob ke dni ROZVAHA v plném rozsahu 312015... (V celých tisících Kč) Rok Měsíc IČ Název účetní jednotky Česká jezdecká federace Sídlo nebo bydliště účetní

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Rozvaha Aktiva Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu Číslo řádku účetního období dni účetního období A. Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28-40 1 6 0 I. Dlouhodobý

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 13 I 2011 IČO: 28274466 Název: Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2011 Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2013 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ České vysoké učení technické v Praze VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2003 Schválená AS ČVUT na řádném zasedání dne 28.4.2004 duben 2003 1 Osnova 1. Roční účetní závěrka 1.1 Rozvaha (bez snížení odpisů

Více

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu - ROZVAHA pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu ke dni 31.12.2016 (v celych tisících Kc) ˇ Název a sídlo účetní jednotky OBEC PREKLADATELU ˇ IČO Pod Nuselskymi schody 3 00549096 Praha 2 120 00 A.

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2004 Rozvaha Aktiva k 31. 12. 2004 (v tis. Kč) číslo řádku 1. 1. 2004 31. 12. 2004 A. Dlouhodobý majetek (ř. 09 + 20 + 28-40) 1 149 6 I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

1. Roční účetní závěrka

1. Roční účetní závěrka 1. Roční účetní závěrka Tabulka č.1.1 ROZVAHA Výkaz Úč 1-01 A K T I V A Č.ř. Stav k 1.1.2002 Stav k 31.12.2002 A B 1 2 A. Stálá aktiva ř.9-15+26-33+41 1 1,394,457.58 1,499,841.01 1. Dlouhodobý nehmotný

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00273295 Název účetní jednotky Období Obec Žernov 13 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 18 393 786,37 18 984 283,75 (012) (013)

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 75015269 Název účetní jednotky Období Mateřská škola Nový Hrádek 12 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 155,91 76,91 (012) (013)

Více

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476 sestavená k 312013 (v

Více

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 1

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 1 ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 70979723 Název nadřízeného

Více

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet Sídlo: Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00193976 1-Rozvaha OLÚ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA AKTIVA 196 490 078,77 101 763 020,82 94 727 057,95 80 326 081,70 A. Stálá aktiva 180 458 105,97

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2005 v tisících Kč, na dvě desetinná místa Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Mateřská škola Včelná

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Číměř 2009 12 00246450 12 37832 Číměř Obec Název

Více

Ozna ení a uspo ádání dle vyhlášky. 54/22 Sb. Ú etní jednotka doru í: p íslušnému finan nímu orgánu 1 x P EDB ŽNÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31.12.215 ( v tis. K ) I O 656267 eský Krumlov Horní Brána Název,

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2005 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Město Buštěhrad 2005 12 00234214 202020 Hřebečská

Více

:51:29 Strana: 1 z. Rozvaha. k (v Kč na dvě desetinná místa)

:51:29 Strana: 1 z. Rozvaha. k (v Kč na dvě desetinná místa) 29.0.200 21:51:29 Strana: 1 z Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) Software (013) Ocenitelná práva (014) Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) Ostatní dlouhodobý

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: IČ: příspěvková organizace 00193976 Předmět činnosti: zdravotnictví Číslo Název Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Dům s pečovatelskou službou "Penzion" Polička 2009 12 65684672

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 10.09.2015 čas: 14.17 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

Vyhodnocení závazných ukazatelů příspěvkové organizace za rok 2016 (v Kč) Plán odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku organizace v roce 2016 Položka Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Roční

Více

B. Krátkodobý majetek celkem ř I. Zásoby celkem ř.43 až Materiál na skladě

B. Krátkodobý majetek celkem ř I. Zásoby celkem ř.43 až Materiál na skladě 1. Roční účetní závěrka 1.1. Rozvaha (bilance) - sumář VVŠ Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č.1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jednotlivé položky se vykazují

Více

1. Roční účetní závěrka

1. Roční účetní závěrka 1. Roční účetní závěrka Tabulka č. 1.1 Rozvaha (bilance) - sumář VVŠ Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č.1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jednotlivé položky

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2008 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Svazek obcí pro vodovody a kanalizace 2008 13 49458833

Více

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2015 18:35:54 Název účetní jednotky:

Více

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) , ,12 Umělecká díla a předměty (032) , ,09 Stavby (021) ,62 1 4

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) , ,12 Umělecká díla a předměty (032) , ,09 Stavby (021) ,62 1 4 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městský úřad Rokycany Sídlo: Masarykovo nám. 1 337 20 Rokycany Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Priloha_2005_vysledovka_rozvaha_zu.xls. Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace

Priloha_2005_vysledovka_rozvaha_zu.xls. Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace Priloha_25_vysledovka_rozvaha_zu.xls Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace Skutečnost za rok 23 Skutečnost za rok 24 Skutečnost za rok 25 Název položky hlavní hospodářská hlavní hospodářská hlavní

Více