ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s."

Transkript

1 ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

2 2 ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH Úvodní slovo... 3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ... 4 Zpráva o činnosti AFIZ... 6 Zpráva o činnosti Etického výboru AFIZ... 8 Zpráva o činnosti Dozorčí rady AFIZ... 9 Organizační struktura a složení orgánů AFIZ Produkce členů AFIZ PREZENTACE KORPORATIVNÍCH ČLENŮ Seznam všech korporativních členů Effectconsulting, s.r.o KAPITOL pojišťovací a finanční poradenství, a.s Partners Financial Services, a.s Salve Finance, a.s ZFP akademie, a.s Rozvaha Výkaz zisku a ztráty... 27

4 ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. 2

5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚVODNÍ SLOVO Příprava na důchodovou reformu byla nepochybně jedním z klíčových témat roku 2012, třebaže základní legislativa byla schválena již v roce Bohužel některé klíčové prováděcí normy se staly předmětem politického boje a byly schváleny opravdu na poslední chvíli. AFIZ v této věci aktivně spolupracovala zejména s ČNB se snahou minimalizovat dopady na přípravu zprostředkovatelů, zejména v oblasti včasného získání příslušných podnikatelských oprávnění, což se nakonec podařilo. Doc. Ing. Tomáš Ježek, CSc. prezident AFIZ Bez ohledu na tyto legislativně-technické problémy spojené s oficiální důchodovou reformou můžeme konstatovat, že členové AFIZ i v roce 2012 poskytovali svým klientům služby, jejichž jedním z klíčových poslání je právě tvorba soukromé finanční rezervy na důchodový věk. Této snaze výrazně pomohla blížící se změna podmínek penzijního připojištění se státním příspěvkem, kdy zejména závěr roku byl ve znamení mimořádného zájmu o tento produkt za původních podmínek. I v roce 2012 pokračovala diskuse kolem novelizace právní úpravy zprostředkování pojištění, které se AFIZ vždy velmi aktivně účastní. Ani v tomto roce se však nepodařilo smysluplnou novelu přijmout. Rovněž na evropské úrovni je stále otevřena diskuse o revizi příslušné směrnice (IMD2), kterou AFIZ pečlivě sleduje. S potěšením mohu konstatovat další úbytek stížností klientů adresovaných našemu Etickému výboru. Závěrem mi proto dovolte, abych upřímně poděkoval všem členům AFIZ, kteří nejenom v roce 2012 poskytovali svým klientům služby poctivě a s náležitou péčí. 3

6 ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ za rok 2012 V roce 2012 se Představenstvo sešlo k jedenácti řádným zasedáním. Významné události z jednání Představenstva: LEDEN: Na lednovém zasedání vzali členové na vědomí rezignaci předsedy Představenstva Tomáše Prouzy. Představenstvo následně kooptovalo nového člena Mgr. Víta Mikoláška, člena představenstva členské společnosti Partners Financial Services, a.s.. Byly předneseny výsledky jednání na MF ČR a aktuální stav vládou připravované novely zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích. Členové Představenstva dále navázali na dlouhodobou diskusi k vývoji plánovaného vzniku jediné asociace na finančním trhu. ÚNOR: Na únorovém zasedání schválili členové Představenstva termín vystoupení AFIZ z FECIF k datu 31. března Členové Představenstva byli seznámeni s průběhem jednání na ČNB, které se účastnila i USF ČR. Účastníci schůzky konstatovali, že k novele zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích, neproběhlo mezirezortní připomínkové řízení. Mgr. Vít Mikolášek předseda Představenstva AFIZ, o.s. BŘEZEN: Na březnovém zasedání Představenstvo vzalo na vědomí informace generálního sekretáře z intenzivního únorového jednání u tzv. kulatého stolu s MF ČR na téma vypořádání připomínek k návrhu novely zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích. Představenstvo bylo informováno o skutečnosti, že Evropská asociace finančního plánování ČR (EFPA ČR) získala od ČNB akreditaci k pořádání odborných zkoušek subjektů poskytujících investiční služby dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. 4

7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Bylo konstatováno, že jednání ve věci jednotné asociace byla v současnosti zastavena z důvodu nepříznivého vývoje vzájemné komunikace zúčastněných stran. DUBEN: V dubnu byl předsedou Představenstva zvolen Mgr. Vít Mikolášek. Členové Představenstva shrnuli připomínky k novele zákonů č. 426 a 427/2011 Sb. týkající se důchodové reformy. Dále vyslovili podporu kandidatuře Pavla Kohouta na člena Výboru pro finanční trh. KVĚTEN: Na květnovém zasedání schválilo Představenstvo překlenovací půjčku ve výši Kč pro sdružení EFPA ČR se splatností nejpozději 31. prosince Dále bylo konstatováno, že členství AFIZ ve FECIF bylo řádně ukončeno k datu 31. března 2012 a členové Představenstva vyslovili souhlas s uhrazením závěrečného členského příspěvku. Členové Představenstva rozhodli, že AFIZ společně s USF ČR požádá o zařazení mezi připomínková místa pro legislativu. ČERVEN: V červnu členové Představenstva schválili účetní závěrku roku 2011 a rozhodli o hospodářském výsledku. Dále byly schváleny konkrétní připomínky k novele zákona č. 38/2004Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a bylo rozhodnuto o podání žádosti Legislativní radě vlády o obnovení meziresortního připomínkového řízení k novele. Členové Představenstva se rozhodli svolat valnou hromadu na 10. prosince SRPEN: V srpnu Představenstvo rozhodlo o dofinancování roku 2012, určilo výši členských příspěvků korporativních členů, odsouhlasilo přijetí půjčky pro AFIZ od členských společností Kapitol, Partners a ZFP v celkové výši Kč. Dále svým usnesením zrušilo z úsporných důvodů jedno pracovní místo zaměstnance AFIZ s vyplacením odstupného. ZÁŘÍ: Na zářijovém zasedání projednávalo Představenstvo návrh rozpočtu na rok 2013 a schválilo počet delegátů za individuální členy pro valnou hromadu. Zákony k důchodové reformě čekají na podpis prezidenta republiky. ŘÍJEN: V říjnu Představenstvo schvaluje 15 kandidátů na delegáty a Volební řád. Po zasedání Představenstva následuje jednání s USF ČR. Hlavní témata tohoto jednání byla: mediální charta, sloučení asociací, stav současné legislativy. LISTOPAD: Na listopadovém zasedání byla dokončena příprava valné hromady. Byl přijat návrh na obsazení orgánů AFIZ. Dále bylo konstatováno, že novela zákona č. 38/ 2004Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích byla dne 21. listopadu 2012 rozeslána poslancům a bude projednána na prosincové schůzi sněmovny. PROSINEC: Prosincové zasedání Představenstva se konalo následně po valné hromadě. Členové si zvolili předsedu, 1. místopředsedu a místopředsedu Představenstva. Dále byly stanoveny závazné termíny konání zasedání Představenstva na první polovinu roku Pravidelnými body každého Představenstva byly informace o plnění rozpočtu, přijetí nových žadatelů o individuální členství v AFIZ, informace o legislativních novinkách v ČR i v Evropě. 5

8 ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. Zpráva o činnosti AFIZ za rok 2012 Po výrazném snížení nákladů a redukci personálního obsazení sekretariátu, ke kterým došlo v polovině roku 2011, lze rok 2012 hodnotit jako rok stabilního fungování a úspěšného plnění všech rolí profesního sdružení, které má AFIZ dlouhodobě vytýčené. Jedním z mimořádných úkolů roku 2012 byla pomoc členům s přípravou na důchodovou reformu. AFIZ aktivně komunikovala s ČNB s cílem minimalizovat možné problémy způsobené pozdním přijetím některých právních norem v Parlamentu ČR, což se nakonec díky vstřícnému přístupu ČNB podařilo. AFIZ svým členům pomáhala i s aplikací nového informačního systému ČNB pro vedení registrů zprostředkovatelů. Ing. Petr Šafránek generální sekretář AFIZ, o.s. AFIZ spolupracovala s prvním ČNB akreditovaným subjektem pro provádění odborných zkoušek nutných pro distribuci nových důchodových produktů a v rámci projektu EXAMS zajistila pro své členy možnost vykonat tyto zkoušky včas a za výhodných podmínek. AFIZ intenzivně poukazovala na přetrvávající velmi problematická ustanovení v návrhu novely zákona č. 38/ 2004Sb. a společně s ostatními asociacemi činila kroky proti přijetí novely v tehdy MF navrhované podobě. Do konce roku 2012 k přijetí novely nedošlo. 6

9 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 I nadále probíhala velmi dobrá spolupráce s ČNB při tvorbě sekundární legislativy prováděcích vyhlášek a jejich novel. AFIZ se věnovala přípravě seminářů odborné přípravy dle 4 (2) a) zákona č. 256/2004Sb., kterých bylo v roce 2012 uspořádáno 11 a proškoleno bylo 790 účastníků. Zástupci AFIZ vystoupili na všech významných konferencích týkajících se finančního trhu, AFIZ byla u většiny z nich i odborným partnerem. AFIZ byla odborným partnerem soutěže Zlatá koruna a diskusních fór Zlaté koruny. Již tradičně probíhala aktivní komunikace s ostatními asociacemi a sdruženími jak v ČR (ČAP, AKAT, ČAOCP, AČPM, USF ČR) tak i v zahraničí (CIFA, FECIF, EFPA). Nově byla zahájena komunikace s BIPAR a diskuse o možném členství AFIZ. AFIZ shromažďovala čtvrtletně statistická data o produkci svých členů a společně s USF ČR vydávala pravidelné tiskové zprávy o produkci členů obou sdružení. Pokračovala realizace projektu Profesní vzdělávání finančních zprostředkovatelů ČR, financovaného z ESF (Evropský sociální fond) a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. AFIZ se aktivně účastnila práce Sektorových rad pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční služby v rámci projektů Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací a Pracovní skupiny Ministerstva financí ČR pro finanční vzdělávání. V roce 2012 bylo jednáno se třemi potenciálními korporativními členy, k jejich přijetí by mělo dojít v průběhu roku V roce 2012 bylo přijato celkem 53 nových individuálních členů. Na konci roku 2012 měla AFIZ 944 individuálních členů a 11 korporativních členů. Svým členům AFIZ poskytovala a poskytuje služby AFIZ INFO zodpovídání odborných dotazů a pokládání kvalifikovaných dotazů MF a ČNB podle aktuálních potřeb členů. Závěrem bych rád poděkoval panu Ing. Jiřímu Fischerovi, který velice zodpovědně vykonával po několik let funkci předsedy Dozorčí rady AFIZ, o.s. a na vlastní žádost v této funkci skončil v prosinci

10 ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. Zpráva o činnosti Etického výboru AFIZ v roce 2012 Etický výbor AFIZ pracoval v roce 2012 ve složení Tomáš Cidlinský, Daniel Jaroš, František Klufa, Jaroslav Knížek, Zdeněk Koplík, Libor Novák, Tereza Pudláková, Jaroslava Šindelářová. Na červnovém zasedání byli kooptováni za nové členy Etického výboru Iva Skybová a Michal Káčerek. Etický výbor jmenoval tři Disciplinární senáty, jeden obecný a dva se specializací. První se specializací na pojišťovnictví a druhý se specializací na kapitálový trh. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. Předseda EV AFIZ AFIZ obdržela v průběhu roku 2012 jedenáct stížností. Ve třech případech byla ovšem stížnost podána na jednání subjektu, který členem AFIZ není, a proto nebylo v kompetenci Etického výboru dané stížnosti řešit. V těchto případech AFIZ stěžovateli poskytla dle možností odbornou radu a případně stížnost postoupila dále kompetentnímu orgánu. Dvě stížnosti byly nepodloženy, nedůvodné. Šest stížností bylo vyřešeno v rámci členské společnosti vždy smírčí cestou, za odborné podpory ze strany AFIZ. Etický výbor v roce 2012 neobdržel žádný závažný podnět k prošetření. V roce 2012 pokračoval Etický výbor ve své činnosti monitorování nekalých praktik, ke kterým dochází na finančním trhu. V prosinci 2012 zvolila Valná hromada nové členy Etického výboru a to jmenovitě: předsedu Otakara Schlossbergera, členy Daniela Jaroše, Jaroslava Knížka, Zdeňka Koplíka, Janu Levovou, Libora Nováka, Ivu Skybovou a Jaroslavu Šindelářovou. 8

11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Zpráva o činnosti Dozorčí rady AFIZ v roce 2012 Ing. Jiří Fischer, CSc. předseda Dozorčí rady Dozorčí rada AFIZ si Vám dovoluje předložit zprávu o své činnosti za rok Dozorčí rada AFIZ pracovala ve složení: Bc. Jiří Drahota, Ing. Jiří Fischer, CSc., Jana Juřenová, Jana Vojáčková, Bc. Veronika Lajpertová, Ing. Martina Skalická Dušátková. Členové Dozorčí rady se v roce 2012 sešli v září, přičemž prováděli kontroly samostatně a závěry předkládali k posouzení celé Dozorčí radě. Činnost Představenstva AFIZ byla dozorována na základě podkladů, které jí byly pravidelně předkládány na jednotlivých zasedáních. Zasedání Dozorčí rady se za sekretariát AFIZ zúčastňovala Romana Pavlíčková, která Dozorčí radu informovala o stanoviscích sekretariátu AFIZ k aktuálním otázkám a Richard Papert, který Dozorčí radě poskytoval potřebné účetní informace a účetní doklady. Dozorčí rada AFIZ se při své činnosti zaměřila zejména na kontrolu ekonomické činnosti AFIZ, kontrolu dodržování stanov a kontrolu plnění usnesení ze zasedání Představenstva AFIZ. Kontrola dodržování stanov a usnesení Představenstva AFIZ za období leden až prosinec 2012 neobjevila žádné závažné nedostatky. Hloubkovou kontrolu vybraných analytických účtů provedla Dozorčí rada AFIZ za období leden až prosinec 2012 a neshledala zásadních nedostatků ve vedení účetnictví. Dozorčí rada AFIZ provedla kontrolu pokladny za období leden až prosinec 2012 a neshledala žádnou závadu v jejím vedení. Dozorčí rada projednala se zaměstnanci AFIZ účetní závěrku za rok K závěrečné podobě těchto dokumentů podepsaných statutárními orgány neměla Dozorčí rada AFIZ žádné závažné připomínky. Na Valné hromadě, která se konala 10. prosince 2012 odstoupil na vlastní žádost ze své funkce předseda Dozorčí rady AFIZ Ing. Jiří Fischer, CSc.. V Dozorčí radě AFIZ působil od roku 2005, jeho odpovědný přístup si zaslouží poděkování celé Asociace. 9

12 ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. Organizační struktura a složení orgánů AFIZ (k ) VALNÁ HROMADA PREZIDENT PŘEDSTAVENSTVO DOZORČÍ RADA ETICKÝ VÝBOR Doc. Ing. Tomáš Ježek, CSc. Petr Beneš Bc. Jiří Drahota JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, PhD. předseda Jan Blaschke Ing. Martina Skalická Dušátková Daniel Jaroš Mgr. Marta Gellová Jana Juřenová Ing. Jaroslav Knížek Ing. Jiří Klaban 1. místopředseda Martina Pomikáčková, DiS Bc. Zdeněk Koplík Mgr. Vít Mikolášek předseda Jana Vojáčková Mgr. Jana Levová Vladimír Poliak místopředseda Ing. Libor Novák Ing. Petr Šafránek Mgr. Ing. Iva Skybová Petr Zapletal Ing. Jaroslava Šindelářová GENERÁLNÍ SEKRETÁŘ ODBORNÉ KOMISE Ing. Petr Šafránek SEKRETARIÁT Romana Pavlíčková DISCIPLINÁRNÍ SENÁTY 10

13 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Informační povinnost korporativních členů AFIZ za rok 2012 počet smluv v ks, částky v tisících Kč za AFIZ 2012 Investice jednorázové_počet uzavřených smluv Objem nákupů_pl Objem prodejů_pl Objem nákupů_akcie Objem prodejů_akcie Objem nákupů_dluhopisy Objem prodejů_dluhopisy 561 Investice pravidelné _ počet uzavřených smluv Objem ročních investic Pojišťovnictví počet uzavřených smluv_žp_běžně placené Roční produkční pojistné_žp_běžně placené Pojišťovnictví počet uzavřených smluv_žp_jednorázově placené Roční produkční pojistné_žp_jednorázově placené Pojišťovnictví počet uzavřených smluv_np Roční produkční pojistné_np Stavební spoření_počet uzavřených smluv Stavební spoření_objem cílových částek Stavební spoření_počet uzavřených úvěrových smluv Stavební spoření_objem úvěrů Hypoteční úvěry_počet uzavřených smluv Hypoteční úvěry_objem Penzijní připojištění_počet uzavřených smluv Penzijní připojištění_objem sjednaných ročních příspěvků Spořící účty_počet uzavřených smluv Počet PPZ Počet VZ

14 12 ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

15 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 PREZENTACE KORPORATIVNÍCH ČLENŮ 13

16 ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. Seznam všech korporativních členů AFIZ (stav k ) AQUEL CREDIT s.r.o. Consultor, spol. s r.o. ČP Direct, a.s. Effectconsulting, s.r.o. Generali Car Care s.r.o. Salve Finance, a.s. KAPITOL pojišťovací a finanční poradenství, a.s. LUTHERUS s.r.o. Partners Financial Services, a.s. Top-Pojištění.cz s.r.o. ZFP akademie, a.s. Na následujících stranách se prezentují pouze korporativní členové, kteří o prezentaci společnosti projevili zájem. 14

17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Effectconsulting, s.r.o. Komenského 4847/ Jablonec nad Nisou Trvalé upřednostňování kvality služeb před kvantitou vede nejen ke spokojenosti našich klientů, ale i ke stabilitě firmy. K té přispívá i kvalitní zázemí a úspěšné zvládnutí požadavků neustále se zpřísňující legislativy pro podnikání v našem oboru. V roce 2012 jsme to výrazně pocítili v souvislosti s přípravou na důchodovou reformu. Jan Blaschke generální ředitel Mnoha lety osvědčená spolupráce s pečlivě vybranými obchodními partnery a poskytování služeb klientům prostřednictvím stabilního týmu profesionálních poradců to je dlouhodobá strategie naší společnosti, která se i v roce 2012 ukázala jako správná. I přes obecně nepříznivou ekonomickou situaci se nám dařilo udržet stávající klienty a získávat nové. Dlouhodobá ekonomická stabilita firmy je nepochybně významná i pro náš tým spolupracovníků poradců, z nichž někteří s námi spolupracují už od samého vzniku společnosti, tedy od roku Vážíme si samozřejmě i spolupráce s těmi, kteří se k nám za těch bezmála 20 let našeho působení na trhu postupně přidali a dnes tvoří náš úspěšný tým kvalitních poradců. V zájmu udržení kvality práce našich poradců jim zajišťujeme ve vlastním školícím zařízení v sídle centrály společnosti pravidelné vzdělávání, a to jak ve spolupráci s našimi obchodními partnery, tak i prostřednictvím vlastních kvalifikovaných lektorů. Závěrem chci poděkovat všem klientům za důvěru, poradcům za kvalitně odvedené služby a popřát všem mnoho dalších úspěchů v naší společné práci. 15

18 ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. KAPITOL a. s. Rašínova 4, Brno Mgr. Ivan Groh člen představenstva Ing. Ivo Zlámal předseda představenstva Ing. Jiří Klaban člen představenstva Pokud se ohlédneme za rokem 2012, vybaví se nám určitě jako první změny, kterými prošlo penzijní připojištění a navazující legislativní kroky, které posléze vedly ke startu druhého pilíře. Obchodní výsledky v roce 2012 byly pozitivně ovlivněny enormním zájmem klientů o vstup do penzijního připojištění za původních podmínek. Meziroční nárůst Kapitolu ve sjednaných kusech penzijního připojištění představoval více než 260 %. Konečné číslo překročilo sjednaných smluv penzijního připojištění. Mimo oblast penzijního připojištění Kapitol v roce 2012 potvrzoval úspěchy zejména na poli pojištění. S více jak sjednanými pojistnými smlouvami a zejména produkčním pojistným přesahujícím 1,2 miliardy Kč jsme potvrdili a obhájili přední místo největšího zprostředkovatele retailového pojištění v České republice. Rozhodně stojí za 16

19 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 pozornost, že oblast neživotního pojištění představovala více jak polovinu sjednaných pojistných smluv, což potvrzuje naši výjimečnost mezi finančně poradenskými společnostmi na trhu. Žádná jiná společnost, která je svou velikostí srovnatelná s Kapitolem, vyváženého poměru mezi životním a neživotním pojištěním nedosahuje. Mimo obchodních výsledků jsme v roce 2012 značně rozšířili produktové portfolio. Přibyly bankovní ústavy i pojišťovny. V tomto trendu bude Kapitol pokračovat i nadále, přičemž naším cílem je doplňovat produktové portfolio tak, abychom pracovali pouze se špičkovými produkty. Je na místě, abychom velký dík vyjádřili našim spolupracovníkům a poradcům, kteří přes přetrvávající hospodářský pokles dokázali jít za svými cíli a na vysoce konkurenčním trhu se dokázali prosadit. V odvětví finančně poradenského trhu očekáváme v následujících obdobích další debatu na téma kvality poskytovaného poradenství a nástrojích vhodné regulace, které pomohou získat našemu oboru větší prestiž. Rádi se v rámci AFIZ této problematice budeme nadále věnovat spolu s našimi partnery a věříme, že se nám podaří pro finanční poradenství získat lepší obraz. Informace korporativního člena AFIZ do Výroční zprávy AFIZ 2012 Investice jednorázové_počet uzavřených smluv (ks) Objem nákupů_pl (Kč) Objem prodejů_pl Objem nákupů_akcie Objem prodejů_akcie Objem nákupů_dluhopisy Objem prodejů_dluhopisy Spořící účty_počet uzavřených smluv (ks) Investice pravidelné _ počet uzavřených smluv (ks) 597 Objem ročních investic (Kč) Pojišťovnictví_počet uzavřených smluv_žp_běžně placené (ks) Roční produkční pojistné_žp_běžně placené (Kč) Pojišťovnictví_počet uzavřených smluv_žp_jednorázově placené (ks) Roční produkční pojistné_žp_jednorázově placené (Kč) Pojišťovnictví_počet uzavřených smluv_np (ks) Roční produkční pojistné_np (Kč) Stavební spoření_počet uzavřených smluv (ks) Stavební spoření_objem cílových částek (Kč) Stavební spoření_počet uzavřených úvěrových smluv (ks) 178 Stavební spoření_objem úvěrů (Kč) Hypoteční úvěry_počet uzavřených smluv (ks) 747 Hypoteční úvěry_objem (Kč) Penzijní připojištění_počet uzavřených smluv (ks) Penzijní připojištění_objem sjednaných ročních příspěvků (Kč) Celkový počet aktivních klientů ke konci kalendářního roku Počet nových klientů za rok Počet PPZ ke konci kalendářního roku Počet vázaných zástupců ke konci kalendářního roku 661 Roční provizní obrat (Kč)

20 ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. Partners Financial Services, a.s. Türkova 2319/5b, Praha 4 tří obchodních partnerů. Historicky se tak počet smluv sjednaných přes poradenskou síť Partners loni vyšplhal na bezmála milion. Nejsilnější byl opět poslední kvartál, ve kterém jsme vytvořili více než třetinu naší produkce. Zatímco začátek roku byl ve znamení smluv penzijního připojištění (3. pilíř penzijního zabezpečení), k silnému závěru roku nám pomohly zejména kampaně realizované přes naše aktivní call centrum ve spolupráci s poradenskou sítí. Začal se tak potvrzovat náš předpoklad o velkém potenciálu následného servisu existujícím klientům. Loňské statistiky zřetelně dokládají vyváženost portfolia našich klientů. Z pilířů produkce Partners bych zmínila běžně placené rizikové a životní pojištění v celkovém objemu 800 mil. korun, hypotéky (13 mld. korun) a pravidelné investice (suma cílových částek na nových smlouvách přesáhla 10 mld. korun). Kateřina Palková Předsedkyně představenstva Partners Financial Services, a.s. Navzdory nepříliš pozitivní makroekonomické situaci si dokázala naše společnost najít prostor k růstu také v roce Rok jsme zakončili s obratem přesahujícím 1,44 mld. korun, z něhož jsme vytvořili hrubý zisk 163 mil. korun. Našim klientům jsme uzavřeli přes 300 tisíc smluv v rámci našeho portfolia, čítajícího 560 produktů našich šedesáti Jedním ze stěžejních projektů loňského roku je bezpochyby nový distribuční pilíř Partners franšízy Partners market. První franšíza byla otevřena v červenci 2012 v Tišnově u Brna a do konce roku byly zrealizovány další tři projekty franšíz. Na podzim 2012 se společnost Partners stala jedinou firmou z oboru s oprávněním poskytovat službu investičního poradenství, tedy nadstavbovou službu ke službě zprostředkování investičních nástrojů. Ke konci roku 2012 mělo registraci pro investiční poradenství splněno více než šest stovek poradců a manažerů Partners. Na závěr nelze nezmínit přípravu na penzijní reformu, která výrazně zasáhne celý finanční sektor. Přes až extrémní regulaci poplatků spojených s druhým pilířem jsme novou možnost spoření na stáří vyhodnotili jako efektivní pro velkou část naší cílové skupiny. Našli jsme strategické- 18

21 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ho spojence ve společnosti Allianz a zahájili přípravy na distribuci. V průběhu loňského roku jsme se také věnovali expanzi na polský finančně poradenský trh. Dne 20. února 2013 byla oficiálně otevřena centrála Partners Polska v Katovicích, jejíž ředitelkou se stala Vladislava Cisarzová. Do konce roku 2012 bylo otevřeno deset poboček Partners v různých polských městech včetně Varšavy. Poděkování patří všem našim manažerům a poradcům v síti za velké pracovní nasazení, loajalitu a optimismus, kterým čelí složité době, nepříznivému sentimentu společnosti i stále přísnějšímu regulatornímu rámci pro naše podnikání. Informace korporativního člena AFIZ do Výroční zprávy AFIZ 2012 Investice jednorázové_počet uzavřených smluv (ks) Objem jednorázových investic (Kč) Objem nákupů_pl (Kč) N/A Objem prodejů_pl N/A Objem nákupů_akcie N/A Objem prodejů_akcie N/A Objem nákupů_dluhopisy N/A Objem prodejů_dluhopisy N/A Spořící účty_počet uzavřených smluv (ks) Investice pravidelné _ počet uzavřených smluv (ks) Objem ročních investic (Kč) Pojišťovnictví_počet uzavřených smluv_žp_běžně placené (ks) Roční produkční pojistné_žp_běžně placené (Kč) Pojišťovnictví_počet uzavřených smluv_žp_jednorázově placené (ks) 700 Roční produkční pojistné_žp_jednorázově placené (Kč) Pojišťovnictví_počet uzavřených smluv_np (ks) Roční produkční pojistné_np (Kč) Stavební spoření_počet uzavřených smluv (ks) Stavební spoření_objem cílových částek (Kč) Stavební spoření_počet uzavřených úvěrových smluv (ks) 900 Stavební spoření_objem úvěrů (Kč) Hypoteční úvěry_počet uzavřených smluv (ks) Hypoteční úvěry_objem (Kč) Penzijní připojištění_počet uzavřených smluv (ks) Penzijní připojištění_objem sjednaných ročních příspěvků (Kč) Celkový počet aktivních klientů ke konci kalendářního roku Počet nových klientů za rok Počet PPZ ke konci kalendářního roku Počet vázaných zástupců ke konci kalendářního roku Roční provizní obrat (Kč)

22 ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. Salve Finance, a.s. 20

23 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Rok 2012 byl z hlediska výsledků a úprav v oblasti podpory našich obchodníků velmi zajímavý. Na počátku roku jsme začali pracovat na projektu elektronického sjednávání smluv s cílem zefektivnění práce našich poradců. To se nám povedlo a v listopadu byl spuštěn pilotní projekt sjednávání v této oblasti, ve kterém vidíme obrovský potenciál. Rok 2013 nám ukáže, jak obchodníci ale i klienti budou na nový způsob sjednávání a komunikace reagovat. Již nyní se nám dostávají první výsledky, které jsou lepší než jsme předpokládali. Společně s touto novinkou jsme zřídili call centrum s kapacitou 12 operátorek, které dohlíží na komunikaci s klienty. Další přidanou hodnotou pro poradce je domlouvání osobních setkání s novými, ale i stávajícími klienty. Kapacitně jsme připraveni na více jak 4000 hovorů denně a i v tomto kroku jsme udělali správné rozhodnutí. Poradcům se za pomocí operátorek zvýšil počet jednání, což je vidět i v nárůstech obratu v jednotlivých segmentech, kde jsme meziročně dosahovali až 74 %. Díky těmto krokům jsme také zvýšili kvalitu práce celého back office a jedním ze zajímavých momentů, je možnost vidět očekávanou provizi již cca do 14-ti dnů po odeslání smluv k partnerům. Náš tým se rozšířil o interní lektory a pracovníky produktového servisu, což je dalším znamením, že společnost v ČR upevňuje svou pozici. V oblasti stabilizace spolupracovníků jsme historicky na nejnižším počtu ukončených poradců a současně na nejvyšším počtu poradců od konkurence a spolupracovníků v roli tipařů. Pro naše začínající spolupracovníky jsme v roce 2012 přichystali tzv. Garantovaný příjem, jehož cílem je podpořit nově příchozí poradce, kteří jsou schopni plnit nastavené limity a tím pádem jim vyplácíme odměnu dříve, než ji naše společnost obdrží od smluvních partnerů. Za zmínku stojí i účast našich obchodníků na projektu ESF Profesní vzdělávání finančních zprostředkovatelů, pořádaného AFIZ. Uplynulý rok hodnotíme velmi pozitivně a jsme přesvědčeni, že udržíme růstový trend jak v nové produkci, tak i v počtu nových spolupracovníků. Bc. Petr Zapletal předseda představenstva Salve Finance, a.s. 21

24 ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ZFP akademie, a.s. 17. listopadu 3112/12, Břeclav Vladimír Poliak předseda dozorčí rady ZFP akademie, a.s. Rok 2012 byl pro společnost rokem bohatým. A to z několika důvodů. Nejednalo se pouze o peníze, ale bohatost, či rozmanitost činností a projektů, kterými se v tomto roce zabývala. O obchodních výsledcích společnosti, budování nové značky, dílčích krocích k realizaci projektu ZFP GROUP v kontextu k tržnímu prostředí bych se rád zmínil v tomto svém krátkém komentáři. Společnost ZFP akademie, a.s. v roce 2012 postupovala v souladu s nastavenou strategií rozvoje na příštích 5 let. A nejenom to, vykročili jsme společně po cestě, na které uplatňujeme společné vize, cíle a hodnoty, které, podaří-li se nám je důsledně uvést v život, napomohou růstu společnosti a jejím špičkovým výsledkům do budoucna. Neustále si připomínáme naši společnou vizi, jejíž součástí jsou pojmy jako je slušnost, úspěšnost, cílevědomost, na které nemůžeme a nesmíme zapomínat ani v dobách dobrých, ani v dobách méně dobrých. Jsem přesvědčen, že těmto správně nastaveným hodnotám a vizím odpovídají i obchodní výsledky společnosti, kterých jsme v roce 2012 společně dosáhli. Zprostředkovali jsme ks smluv a prostřednictvím našich vzdělávacích seminářů jsme nově oslovili občanů. Rozrostla se i síť našich spolupracovníků v obchodních strukturách a to na smluvně vázaných obchodních zástupců. Z historického pohledu jsme od roku 1995, kdy jsme ZFP založili, oslovili na 216 tisíc občanů, kteří absolvovali náš základní vzdělávací seminář a celkem jsme uzavřeli 2,9 milionů smluv. Výsledky pro někoho impozantní, pro nás spíše do budoucna zavazující. Ale budoucnosti se nebojíme. Ve firmě za léta její činnosti vyrostly stovky úspěšných a velmi schopných lidí, kteří jsou hrdí na to, co vybudovali a jsou schopni a ochotni přebírat odpovědnost za své výsledky a závazky do budoucna na svá bedra. To je do budoucna jednak záruka rozvoje 22

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 2 ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. OBSAH Úvodní slovo... 3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ... 4 Zpráva o činnosti AFIZ... 6 Zpráva o činnosti Etického

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Obsah 1 Úvodní slovo 2-3 Zpráva o činnosti představenstva AFIZ v roce 2006 4-5 Přehled aktivit AFIZ

Více

Unie společností finančního zprostředkování a poradenství

Unie společností finančního zprostředkování a poradenství Unie společností finančního zprostředkování a poradenství 2010 1 1. Úvodní slovo předsedy představenstva Tak jsme se dočkali. Naše Unie slaví své první kulaté výročí, a to celých pět roků své existence.

Více

V ÝROČNÍ ZPR ÁVA. S námi se odvážných kroků. bát nemusíte. www.partners.cz

V ÝROČNÍ ZPR ÁVA. S námi se odvážných kroků. bát nemusíte. www.partners.cz V ÝROČNÍ ZPR ÁVA 2012 S námi se odvážných kroků bát nemusíte www.partners.cz obsah 1. Úvodní slovo předsedkyně představenstva / výkonné ředitelky 2. Profil společnosti 2.1 Základní údaje 2.2 Filozofie

Více

Unie společností finančního zprostředkování a poradenství

Unie společností finančního zprostředkování a poradenství 2009 Unie společností finančního zprostředkování a poradenství 1 1. Úvodní slovo předsedy představenstva Zní to možná překvapivě, ale s rokem 2010 vstupuje unie již do čtvrtého roku své existence. Když

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. OBSAH Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ za rok 2007...2 Zpráva o činnosti AFIZ...4 Zpráva o činnosti Etického výboru

Více

Jsme Partners. Děláme věci JINAK

Jsme Partners. Děláme věci JINAK Jsme Partners. Děláme věci JINAK zpráva Partners Financial Services, a. s., / Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva Partners Financial Services, a. s., za období od 1. ledna do 31. prosince 2014. Nebojíme

Více

Úvodní slovo ředitele

Úvodní slovo ředitele Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele str. 2 Personální obsazení TC HK (k 31.12. 2013) str. 3 Zpráva o činnosti správní rady v roce 2013 str. 3 Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2013 str.

Více

Broker Trust, a.s. Výroční zpráva

Broker Trust, a.s. Výroční zpráva Broker Trust, a.s. 2013 Výroční zpráva Broker Trust, a.s. Podporujeme poradce, kteří zodpovědně poskytují kvalitní služby svým klientům. Poskytujeme nástroje a služby, které umožňují finančním poradcům

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. SKOK do života, o.p.s. poskytuje na území Hradce Králové kvalitní služby, které umožňují lidem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. SKOK do života, o.p.s. poskytuje na území Hradce Králové kvalitní služby, které umožňují lidem SKOK do života, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 O správní činnosti Strategické řízení O hlavní činnosti Řízení sociální rehabilitace O doplňkové činnosti Nebyla realizována O financování Řízení financí Strategické

Více

výroční zpráva Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz

výroční zpráva Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz výroční zpráva 2013 Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz obsah Nebojím se vzít život do vlastních rukou 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Profil společnosti 2.1 Základní údaje

Více

Na partnerství záleží. Výroční zpráva 2011 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.

Na partnerství záleží. Výroční zpráva 2011 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Na partnerství záleží Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Modrá pyramida je moderní dynamickou společností, která se profiluje jako finanční rádce poskytující komplexní finanční poradenství, které

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

své úspěchy Výroční finanční zpráva 2010

své úspěchy Výroční finanční zpráva 2010 Umíme zúročit své úspěchy Výroční finanční zpráva 2010 Finanční poradenství pro Evropu Obsah Zpráva managementu... 4 Východiska do budoucna... 10 Orgány společnosti...... 12 Zpráva dozorčí rady...... 13

Více

Roztáčíme kola Vašeho podnikání. Výroční zpráva 2012

Roztáčíme kola Vašeho podnikání. Výroční zpráva 2012 Roztáčíme kola Vašeho podnikání Výroční zpráva 2012 1 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Významné události roku 2012... 5 Hlavní události první poloviny roku 2013... 7 Profil společnosti...

Více

Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.

Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. 12 13 Výroční zpráva 2014 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Modrá pyramida je dynamickou společností, která se zaměřuje na poskytování komplexního finančního poradenství. To staví na férovém přístupu

Více

Umíme zúročit své úspěchy

Umíme zúročit své úspěchy Umíme zúročit své úspěchy Výroční finanční zpráva 212 Finanční poradenství pro Evropu Obsah Zpráva managementu... 4 Výhled do roku 213...1 Orgány společnosti...13 Zpráva dozorčí rady...14 Výkazy dle IFRS...18

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003, 2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003, 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003, 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003, 2004 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM OBSAH Úvodní slovo 3 Základní údaje 4 Organizační struktura, statutární orgány NRC a pracovní skupiny 7 Statutární orgány

Více

Výroční zpráva 2012. Praha česká republika

Výroční zpráva 2012. Praha česká republika Výroční zpráva 2012 Praha česká republika Poslání Nadace Posláním Nadace je všestranná podpora a rozvoj ekonomického vzdělávání, výuky a výzkumu. Podpořenými projekty se snažíme stimulovat a podporovat

Více

Výroční zpráva. Praha česká republika

Výroční zpráva. Praha česká republika Výroční zpráva 2010 Praha česká republika Poslání Nadace Posláním nadace je všestranná podpora a rozvoj ekonomického vzdělávání, výuky a výzkumu. Podpořenými projekty se snažíme stimulovat a podporovat

Více

obecnì prospìšná spoleènost

obecnì prospìšná spoleènost obecnì prospìšná spoleènost Profil Agentura Koniklec, o. p. s., vznikla 7. ledna 2014 transformací stejnojmenného občanského sdružení založeného v roce 1992. Proces transformace na obecně prospěšnou společnosti

Více

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2008

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2008 investiční politika správa portfolia finanční řízení Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2008 informační technologie penzijní připojištění klientský servis lidské zdroje obchod a marketing

Více

P RAHA Č ESKÁ R EPUBLIKA

P RAHA Č ESKÁ R EPUBLIKA 2 5 V ÝROČNÍ ZPRÁVA P RAHA Č ESKÁ R EPUBLIKA VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 OBSAH OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 POSLÁNÍ NADACE... 4 STATUTÁRNÍ ORGÁNY... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 6 VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ TYPY PROJEKTŮ... 7

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

Výroční zpráva 2001 [ Penzijní fond České pojišťovny, a.s. ]

Výroční zpráva 2001 [ Penzijní fond České pojišťovny, a.s. ] Výroční zpráva 2001 [ Penzijní fond České pojišťovny, a.s. ] Obsah Profil společnosti 2 Základní ekonomické ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Orgány společnosti a organizační struktura

Více

Penzijní společnost České pojišťovny

Penzijní společnost České pojišťovny Výroční zpráva 2013 2 Penzijní společnost České pojišťovny Zajišťujeme vám klidné stáří Nabízíme nejširší spektrum fondů a spořicích programů podporovaných státem každému, kdo se chce finančně zabezpečit

Více

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií ČP Leasing, a.s. / Výroční zpráva 2000 1 Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým klientům finanční leasing automobilů osobních, užitkových, nákladních, a to jak nových, tak ojetých, a dále pak operativní

Více

kvalitní a bezplatné klientské služby efektivní správa vložených prostředků osobní přístup

kvalitní a bezplatné klientské služby efektivní správa vložených prostředků osobní přístup kvalitní a bezplatné klientské služby efektivní správa vložených prostředků osobní přístup vysoká kvalita poskytovaných služeb nejdynamičtěji se rozvíjející penzijní fond v ČR přímé komunikační kanály

Více