Výroční zpráva za rok 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2005"

Transkript

1 Městská knihovna Ervína Špindlera, středisko příspěvkové organizace Kulturní zařízení Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za rok Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření

2 1. Základní informace Knihovny jsou veřejné, demokratické instituce, které shromažďují, uchovávají a poskytují informace všem členům společnosti. Zajišťováním a zpřístupňováním dokumentů a informací ve prospěch vzdělávání, výzkumu a kulturní úrovně obyvatel podporují ekonomický a sociální rozvoj společnosti, jsou službou pro místní komunity i důležitým kulturním a vzdělávacím centrem města, obce či regionu, kde působí. Pomáhají rozvíjet a obohacovat život jedince i celé společnosti. Městská knihovna Ervína Špindlera v Roudnici nad Labem je středisko příspěvkové organizace Kulturní zařízení Města Roudnice nad Labem ( dříve KASS Říp). Knihovna je zapsána v evidenci Ministerstva kultury ČR pod evidenčním číslem 3427/2003 a plní svou funkci v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., (knihovní zákon). Počet obyvatel města Roudnice nad Labem k je V knihovně je zaměstnáno 5 pracovníků ( přepočtených) Základní statistické údaje k Knihovní fond k Přírůstek v roce 2005 Náklady na knihy a časopisy : knihovních jednotek : 1546 ( v tom je 302 darovaných knih) : Kč Počet registrovaných čtenářů : 1709 z toho do 15 let : 542 Počet výpůjček v roce 2005 : z toho periodika : MVS : 156 Návštěvníci v knihovně : ( čtenáři) Uživatelé internetu : Návštěvníci kulturních akcí : Vzdělávací a kulturně výchovné akce pro děti i dospělé : 61

3 1.2. Knihovnicko-informační služby Z uvedeného statistického přehledu vyplývá, že roudnická knihovna vykazuje obdobné výsledky jako v roce předchozím. Počet registrovaných čtenářů sice klesl o 49, avšak návštěvnost knihovny je téměř totožná. V tomto směru je potěšitelné, že v konkurenci s jinými vzdělávacími a kulturními organizacemi nedochází k poklesu zájmu o knihovnické služby. Samozřejmě usilujeme o ještě větší návštěvnost našeho zařízení. K tomu ovšem je potřeba lepšího finančního zabezpečení, abychom mohli lépe zajistit informační a knihovnické služby. V knihovně chybí nejnovější literatura z technických oborů, právních informací či počítačové gramotnosti. Také cizojazyčné knihy nesplňují očekávání našich čtenářů. Většinu anglicky či německy psaných knih získala knihovna z různých grantů zdarma. K uvedeným statistikám je třeba ve prospěch knihovny doplnit to, že počet návštěvníků knihovny je daleko vyšší. Někteří dochází do knihovny pouze jako prezenční uživatelé každodenní čtenáři novin a časopisů, další využívají knihovnu za účelem jednorázového zjištění informací. Tito uživatelé nejsou evidování jako čtenáři knihovny. I když v roce 2006 budeme usilovat o zvýšení počtu uživatelů našich služeb, přesto patří Městská knihovna Ervína Špindlera nepochybně k nejvyhledávanějším v rámci kulturních zařízení ve městě ( viz muzeum, galerie). O akcích jsou obyvatelé Roudnice nad Labem pravidelně informováni v Roudnických novinách, Deníku Litoměřicka či na kabelové televizi. Pokud si budeme chtít udržet čtenáře a získávat nové, musíme soustavně kvalitně budovat knižní fond. V příštích letech musí nutně dojít k nárůstu financí na nákup knih a jiných dokumentů, neboť v současné době patříme v rámci bývalého okresu Litoměřice k těm, kteří dostávájí v přepočtu na l obyvatele nejnižší částku 17 Kč. Velkým problémem jsou prostorové možnosti knihovny k uložení knižního fondu. Situace je vážná a musí se řešit co nejdříve. Chybí nám skladovací kapacita, již nyní jsou knihy uložené ve skladech v bednách. Pokud požadují čtenáři knihy, které jsou umístěny ve skladech v bednách, prodlužuje se doba, než se vyžádaný titul dostane ke čtenáři. V rámci svých možností se snažíme poskytovat bibliografické informační služby. V budoucnu budeme nuceni dokoupit speciální elektronické databáze. Např. TAM- TAM, ASPI, Česká republika či Biografie. Nedílnou součástí poskytování informačních služeb jsou i naše webové stránky. V roce 2006 dojde k jejich nové úpravě a aktualizaci. Na stránkách lze najít informace o službách knihovny. Pro uživatele je asi nejdůležitější on-line katalog, ve kterém si mohou zájemci o literaturu prohlížet knižní fond roudnické knihovny, dále rezervovat knihy apod.

4 1.3. Kulturně výchovná a vzdělávací činnost Těžištěm kulturně vzdělávací činnosti knihovny je dobrá spolupráce s mateřskými, základními a středními školami v Roudnici nad Labem. Cílem těchto aktivit je podpořit dětské čtenářství a poskytnout dětem a studentům základní informace o knihovně. Proto pravidelně zveme do dětského oddělení knihovny žáky 1. a 5. tříd na knihovnicko-bibliografické lekce. V roce 2005 jsme uspořádali pro děti i dospělé 61 kulturních a vzdělávacích akcí. Zúčastnili jsme se několika celostátních akcí pro děti i dospělé. V první Moje kniha vybírali čtenáři svoji nejoblíbenější knihu. V anketě Magnesia Litera mohli hlasovat pro nejlepší knihu českého autora, která vyšla v minulém roce. V rámci Týdne knihoven děti četly úryvky z knih B. Němcové. Akce se jmenovala Velké říjnové společné čtení a měla díky žákům ze 2. základní školy velký úspěch. Naše dětské oddělení se zapojilo do projetu Kde končí svět. Děti vyráběly loutky podle hrdinů Andersenových pohádek. Protože děti byly šikovné, dostalo se jim ocenění v Praze v Národní knihovně. Poté byly loutky tři měsíce vystaveny v Městské knihovně v Praze. Dětské oddělení naší knihovny se z pouhé půjčovny knih změnilo na otevřený klub s pestrou nabídkou volno časových aktivit. Úterky odpoledne jsou věnovány dětem, které chtějí vyrábět drobné upomínkové předměty. Kromě již výše zmíněných loutek vyráběly pod vedením knihovnice ruční papír, koláže, scoobi či vánoční dárky. Tyto předměty slouží k výzdobě dětského oddělení. V roce 2006 chceme nakoupit stolní hry, abychom uspokojily děti i po této stránce. V objektu budovy knihovny se nachází velký sál, který je během roku neustále využíván pro výstavy, přednášky. Akce zde pořádá nejenom knihovna, ale i další organizace z Roudnice nad Labem. V roce 2005 zde bylo instalováno několik výstav fotografií a obrazů. V únoru zda vystavovali členové Klubu přátel fotografie, v květnu fotoreportér z Deníku Litoměřicka. Dále zde byly vystavovány obrazy amatérských malířek paní Haasové a A. Müllerové, oběma učarovalo České středohoří. Největší a nejnavštěvovanější výstavy se konaly koncem roku. V listopadu si návštěvníci mohli prohlédnout autentické dokumenty z koncentračních táborů. Výstava se jmenovala Místa utrpení, smrti a hrdinství a byly určena zejména mladým lidem. A konečně v prosinci si Roudničtí mohli znovu prohlédnout obrazy Jana a Antonína Kalousových. Tato akce byla velice úspěšná a v roce 2006 si ji rádi zopakujeme. Během roku si milovníci literatury přišli poslechnout čtení současných autorů. Představily se např. paní Jana Haasová, Věra Pávlová z Roudnice nad Labem. Čtvrtého ročníku Podřipského čtení se zúčastnili Jaroslav Pížl, Jakub Pokorný, Petra Hůlová, Emil Hakl a Martin Fibiger.

5 Přehled o hospodaření Městské knihovny E.Špindlera za rok 2005 Příspěvek Městského úřadu v Roudnici n.l. NÁKLADY PLÁN ČERPÁNÍ K materiál knihy a časopisy elektrická energie voda teplo opravy a udržování cestovné Ostatní služby(pošta,telefon revize,internet,op ravy) mzdové náklady náklady na ZP náklady na SP zákonné sociální náklady ostatní poplatky a daně pojistné odpisy majetku celkem výdaje příjmy za knihovnické služby ostatní příjmy příjmy celkem Příspěvek ke zlepšenému hospodářskému výsledku organizace KZM je Kč.

6 V roce 2005 nebyla podána zastupitelstvu města žádost o navýšení rozpočtu knihovny (rozpočtová změna).

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 MĚSTSKÁ KNIHOVNA BŘECLAV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Národních hrdinů 9 690 02 BŘECLAV IČO 00089605 Statutární zástupce: Mgr. Marek Uhlíř Zřizovatel: Město Břeclav Obsah MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MĚSTSKÁ KNIHOVNA BŘECLAV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Národních hrdinů 9 690 02 BŘECLAV IČO 00089605 Statutární zástupce: Milada Miklíková Zřizovatel: město Břeclav OBSAH I. Služby

Více

Městská knihovna Česká Lípa knihovna s regionální působností VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002

Městská knihovna Česká Lípa knihovna s regionální působností VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 Městská knihovna Česká Lípa knihovna s regionální působností VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 1.Základní informace 2.Zpráva o činnosti 3.Záměry pro rok 2003 - 1-1. Základní informace 1.1. Pracoviště Městské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 ZÁKLADNÍ INFORMACE HOSPODAŘENÍ ROZPOČET KNIHOVNÍ FOND, VÝPŮJČKY, ČTENÁŘI SLUŽBY, KULTURNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST VÝKON REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ VYPRACOVALA - MIROSLAVA VRBENSKÁ 1 A/ ZÁKLADNÍ

Více

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2011

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2011 Městská knihovna Lanškroun Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2011 Ráj jsem si vždycky představoval jako knihovnu, nikdy jako zahradu. J. L. Borges Úvod V roce 2011 jsme kromě běžné činnosti zajišťování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ČESKÁ LÍPA, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 1.Základní informace 2.Zpráva o činnosti městské knihovny 3. Regionální funkce zpráva o činnosti 4. přehled hospodaření 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 A/ ZÁKLADNÍ INFORMACE B/ HOSPODAŘENÍ ROZPOČET C/ KNIHOVNÍ FOND, VÝPŮJČKY, ČTENÁŘI D/ SLUŽBY, KULTURNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST E/ VÝKON REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ VYPRACOVALA - MIROSLAVA VRBENSKÁ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Denisova 400, 506 01 Jičín e-mail: knihovna@knihovna.jicin.cz http://knihovna.jicin.cz telefon: 493 532 833

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Denisova 400, 506 01 Jičín e-mail: knihovna@knihovna.jicin.cz http://knihovna.jicin.cz telefon: 493 532 833 KNIHOVNA VÁCLAVA ČTVRTKA V JIČÍNĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Denisova 400, 506 01 Jičín e-mail: knihovna@knihovna.jicin.cz http://knihovna.jicin.cz telefon: 493 532 833 1 2 OBSAH 1. Úvod... 5 2. Základní údaje

Více

Městská knihovna Český Brod

Městská knihovna Český Brod M K Městská knihovna Český Brod Výroční zpráva za rok 2014 Zpracovala: Mgr. Eva Vedralová, ředitelka Městské knihovny Obsah: I. Základní identifikační údaje II. Úvod III. Knihovní fond IV. Čtenáři a návštěvníci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ČESKÁ LÍPA, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti městské knihovny 3. Regionální funkce zpráva o činnosti 4. Přehled hospodaření

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2013

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2013 Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2013 Městská knihovna Blovice je veřejnou knihovnou pro obyvatele města i přilehlých obcí. Od roku 2002 je knihovnou pověřenou regionálními funkcemi pro okolní

Více

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Městská knihovna Lanškroun Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Veřejná knihovna je místní branou do světa vědomostí a základním předpokladem celoživotního vzdělávání, nezávislého rozhodování

Více

Výroční zpráva 2012. Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová Bc. Zdeňka Paseková Iveta Benáčková. příspěvková organizace

Výroční zpráva 2012. Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová Bc. Zdeňka Paseková Iveta Benáčková. příspěvková organizace příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 e-mail: knihovna@knihovnazn.cz IČ: 00092711 Výroční zpráva 2012 Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová Bc. Zdeňka Paseková Iveta

Více

I. Služby Městské knihovny Břeclav pro město. 1. Úvod k činnosti Městské knihovny Břeclav za rok 2010

I. Služby Městské knihovny Břeclav pro město. 1. Úvod k činnosti Městské knihovny Břeclav za rok 2010 I. Služby Městské knihovny Břeclav pro město 1. Úvod k činnosti Městské knihovny Břeclav za rok 2010 Rok 2010 byl pro Městskou knihovnu Břeclav velmi náročný. Kromě pravidelné knihovnické činnosti nás

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 ZÁKLADNÍ INFORMACE HOSPODAŘENÍ ROZPOČET KNIHOVNÍ FOND, VÝPŮJČKY, ČTENÁŘI SLUŽBY, KULTURNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST VÝKON REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ VYPRACOVALA - MIROSLAVA VRBENSKÁ 1 A/ ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva 2011. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Zdeňka Paseková, Bc. Iveta Benáčková. příspěvková organizace

Výroční zpráva 2011. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Zdeňka Paseková, Bc. Iveta Benáčková. příspěvková organizace příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 e-mail: knihovna@knihovnazn.cz Výroční zpráva 2011 Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Zdeňka Paseková, Bc. Iveta Benáčková

Více

MĚSTSKÁ KNIHOVNA HORAŽĎOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

MĚSTSKÁ KNIHOVNA HORAŽĎOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 MĚSTSKÁ KNIHOVNA HORAŽĎOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Adresa: Městská knihovna Horažďovice Mírové nám. 11 341 01 Horažďovice tel.: 376 547 591-4 e mail: knihovna@horazdovice.cz www stránky:www.knihovna.horazdovice.cz

Více

příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn.

příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn. příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn.cz IČ: 00092711 Výroční zpráva 2013 Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová

Více

Městská knihovna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace. Výroční zpráva za rok 2013

Městská knihovna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace. Výroční zpráva za rok 2013 Městská knihovna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2013 Valašské Meziříčí 2014 Základní údaje Název knihovny: Městská knihovna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace Masarykova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 ČINNOST - ZMĚNY PROSTORY PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ HOSPODAŘENÍ KNIHOVNÍ FOND, VÝPŮJČKY, ČTENÁŘI SLUŽBY, KULTURNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST VÝKON REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ VYPRACOVALA - MIROSLAVA

Více

o činnosti Městské knihovny ve Svitavách za rok 2014

o činnosti Městské knihovny ve Svitavách za rok 2014 Zpráva o činnosti Městské knihovny ve Svitavách za rok 2014 Předkládá: Mgr. Marta Bauerová, ředitelka Obsah: I. Úloha a cíle knihovny str. 3 II. Knihovní fondy str. 3 III. Čtenáři a návštěvníci knihovny..str.

Více

Výroční zpráva. Městské knihovny Semily za rok 2013

Výroční zpráva. Městské knihovny Semily za rok 2013 Městská knihovna Semily, Tyršova 49, 513 01 Semily, www.knihovnasemily.cz, mk@knihovnasemily.cz, tel.: +420 481 622 902, IČO 00856100 Výroční zpráva Městské knihovny Semily za rok 2013 Semily 16. 2. 2014

Více

K N I H O V N A M Ě S T A H R A D C E K R Á L O V É V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI KNIHOVNY MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ ZA ROK 2005

K N I H O V N A M Ě S T A H R A D C E K R Á L O V É V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI KNIHOVNY MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ ZA ROK 2005 K N I H O V N A M Ě S T A H R A D C E K R Á L O V É V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI KNIHOVNY MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ ZA ROK 2005 Hradec Králové, leden 2006 Obsah strana: I. Celkové hodnocení 3-4 II.

Více

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2012

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2012 Výroční zpráva Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně za rok 2012 Vsetín 15.3.2013 Název organizace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Dolní náměstí 1356 755 01 Vsetín IČO: 00851817 ČÚ: ředitelka: 35234851/0100

Více

Výroční zpráva 2008. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Jana Sikorová, Mgr. Zdena Falcová. Stránka - 1 -

Výroční zpráva 2008. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Jana Sikorová, Mgr. Zdena Falcová. Stránka - 1 - Výroční zpráva 2008 Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Jana Sikorová, Mgr. Zdena Falcová Stránka - 1 - OBSAH I. Úvod... 3 II. Ekonomika MěK... 4 1. Rozbor hospodaření... 4 1.1 Rozbor výdajových

Více

Výroční zpráva. Mělnické. kulturní. centrum o.p.s.

Výroční zpráva. Mělnické. kulturní. centrum o.p.s. Výroční zpráva 212 Mělnické kulturní centrum o.p.s. Obsah Úvodní slovo O společnosti Poslání a cíle Základní informace Lidé ve společnosti Řídící orgány Zaměstnanci Dobrovolníci Prezentace společnosti

Více

Městská knihovna Český Brod

Městská knihovna Český Brod M K Městská knihovna Český Brod Výroční zpráva za rok 2013 Zpracovala: Mgr. Eva Vedralová, ředitelka Městské knihovny Obsah: I. Základní identifikační údaje II. Úvod III. Knihovní fond IV. Čtenáři a návštěvníci

Více

Městská knihovna Česká Lípa knihovna s regionální působností VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2000

Městská knihovna Česká Lípa knihovna s regionální působností VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2000 Městská knihovna Česká Lípa knihovna s regionální působností VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2000 1.Základní informace 2.Zpráva o činnost 3.Záměry pro rok 2001 - 1-1. Základní informace 1.1. Pracoviště Městské knihovny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Hodnocení činnosti a hospodaření

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Hodnocení činnosti a hospodaření Městská knihovna Lipník nad Bečvou příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Hodnocení činnosti a hospodaření Obsah Úvod... 2 1. Hlavní činnosti... 3 1.1 Veřejné knihovnické a informační služby... 3 1.1.1

Více

Městská knihovna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace. Výroční zpráva za rok 2012

Městská knihovna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace. Výroční zpráva za rok 2012 Městská knihovna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2012 Valašské Meziříčí 2013 Základní údaje Název knihovny: Městská knihovna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace Masarykova

Více