D e a b d e f g d g g f h g f d g I PRÁVNÍ ZÁKLADY A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY y! " # $ y & ' ) * +, -. ' & & / 0 / y 1 / / 2 0 / 3 y ' 4 * & +, 5 y 1,. & &

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "D e a b d e f g d g g f h g f d g I PRÁVNÍ ZÁKLADY A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY y! " # $ y & ' ) * +, -. ' & & / 0 / y 1 / / 2 0 / 3 y ' 4 * & +, 5 y 1,. & &"

Transkript

1 Evropské tehniké shválení! " # $ QUARZOLITH WDVS ETA-06/0214 & ' ) " * + # * " $ Webersberger QUARZOLITH Fertigputz GesmbH Dorfstraβe 5 A-5101 Bergheim &, -., ' ) # / & 0, ; 3 4 < = > ;? 3 7 A > 3 8? A B y B 8 D E B > E 7 8 A > F > G F H B 8 F > G H > ; 3 D < = > ; > F I 3 7 J G K > F L * - ) + ) $ M / &. 0 1 $ Webersberger QUARZOLITH Fertigputz GesmbH Dorfstraβe 5 A-5101 Bergheim N ) O # &. + 0 P ) " 0 P + # * " + -, Q " $ 20 R S T U V W X Y S V Z 0 [ \ ] ^ _ ` a b d e f g d g g f h g f d g i j

2 D e a b d e f g d g g f h g f d g I PRÁVNÍ ZÁKLADY A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY y! " # $ y & ' ) * +, -. ' & & / 0 / y 1 / / 2 0 / 3 y ' 4 * & +, 5 y 1,. & & - - ) ) y ;. ' ' < 0 0 / 2 2! 0 / 0 0. =, #.. ' ' ; >. =, #.. <? ' ' ; =, #.. * 4 ' ' ; y A y B ' < - 4, C 8 y 2 1 y y E,. ) ) < y 0 - ) ) ). -! " # 2 2 A. B / A 0 y. 6 / A 0 y 2 A 2 A F A / 0 0 y. < / A 0 1! " # 2 y A 0! ; y & ' ) * +,. ; 0 A F 2 A 2! " # G y 0 y A y. * y! 0 F 2 y. H E 0. 6 y 2 2 y / 0 2 y. I J K L M N O P Q R S T U V W X R Y Z [ W R X W P L \ L N R S U O \ ] ^ _ ` a b b ] ` ] b d e d a f ] b g J K L M N O P Q R S T U V W X R Y Z [ W R X W P L \ L N R S U O \ ] ^ ` a h ` ] ` e ] b d d h a f ] b i J K L M N O P Q R S T U V W X R Y Z [ W R X W P L \ L N R S U O \ ] ^ e _ a h b ] b ` ] ` ` h a f ] b j J K L M N O P Q R S T U V W X R Y Z [ W R X W P L \ L N R S U O \ ] ^ b k a ` ] ` b ] b d d _ a f ] h _

3 > > B & > & B > > & a b d e f g d g g f h g f d g II SPECIFICKÉ PODMÍNKY EVROPSKÉHO TECHNICKÉHO SCHVÁLENÍ 1 Definie výrobku a zamýšleného použití 2 1 y A 2 2 y A A! " #. + 2 / 2 / y y 0 y A 0. B + A. 1.1 Definie výrobku skladba) Komponenty U Q W M R S U L ] X W X Q R U P R S N W R S O X W Q S O Y W X W N L N S Spotřeba Tloušťka Lepení WDVS \ R S L \ N N L W L P P L X L N Z ] L S K L V L R X L Y S W U S N V W M N O X P Q Y \ N O M W Y L N S ] $ y G y y = $ E 7 H = B 0 $ 6 0 y A 2 -? 4 ) 1 E < - ; 7 < ) 1 ; ) - ) ) Izolační materiály s příslušnou metodou upevnění Mehaniky připevňované WDVS pomoí hmoždinek a doplňkovým lepidlem U Q W M R S U L ] h ] h X V W W N Z Y W Q N L T f [ W M Q N L Y $ y G y y < ) - ) ) $ E 7 H = $ 6 0 y A 2 -? 4 ) 1 E < - ; 7 A! y $ H 1 0 A 2! 7 H 2! A 7 H H H 7 7 A H > B A B + H 2 2 B A # 7 E H = 6 6 * ) & = 6 * ) & = * ) & = 6 = = * ) & & = < ) 1

4 a b d e f g d g g f h g f d g Komponenty U Q ] W M R S U L ] X W X Q R U P R S N W R S O X W Q S O Y W X W N L N S Spotřeba Tloušťka Základní vrstva Sklotextilní síťovina Základní nátěr Konečná povrhová úprava Pomoné materiály E 7 H = $ 6 0 y A 2 -? 4 ) 1 E < - ; 7 G $ E 7 H = G $ 4 ; E 7 H = $ 6 A A 6 y A A y $ 6 2 $ E 7 H = y y $ ) - ) 4 ) < ) 4 ) ) - A ) 4 - ) A 4 & 2 6 A A - ) A 4 & 2 $ E 7 H = $ ) - ) 4 ) - ) A 4 & 6 A A E y G $ E 7 H = y y $ ) - ) 4 ) 6 y 2 E,. ) ) < ; 2 A ; ) 1.2 Zamýšlené použití y 0 y y y ! 0 y E 0 E - - ) & - ) 4 ; ) 0 E 2 2, ' * * ) 4,. + 2 A 0 y y 0 y. + 2 y. 0 y 0 y / A / A y 2 1 /. + / A 0 0 G 2 y. A / A 0 A y y A. y / 0 A / A 0 0 E,. ) ) <? y.

5 # f a b d e f g d g g f h g f d g E 4 H 3 < 9 8 > > 8 > F H > B A D > < A D > B F I ; B > G B 8? 3 > F 9 3 y 8? A 9 < K > K H > K E A H > J? ; K > H? F G B A ;? K > F I 3 7? E > 3 8 I 9 G F 9 K 9 3 F > K B 8? F 7? < < E D E G 7 F I 3 7? =? 5 < H? F < K 9 ; 3 D K H J y? > H? F B 9 F y 8 F I 7 9 K > A ;? K H > < F > 8 3 > B E D 3 4 ; > K? 5 > ; 9 K 3 4 < F > 8 3 > B 8 <? ; ;= 9 J H I 8 5? A > = I H G A G K? 3 > G F H > J 9 E 3 9 J > B F? ; > F? 7 E > H I 3 9 E 3 J H > G = 9 5? A > H > B 8 9 K 9 A H > B H I F 3 F J 4 H B A ;? K J y B y B 8 D E G A K > B? >? K > F? 3 D 9 A > 3 > E < A y < E D < F > 8 3 > B 8 < B 8? F J y 2 Vlastnosti výrobku a metody ověřování 2.1 Všeobeně K < < A? 3 7 = A > G 6 A y B ? A > > B > G = F > K 3 > B 8 < A > G < > > 8 > 2 F = ; 9 K 9 E A = I A ;? K 3 7 E >? K? F A E J y ; y H > F 9 K 9 3 y > K ; 9 B E 4 H 3 < 9 F H > B A D > < A D > B F I ; H > F ; 3 4 < = > ;? 3 7 A > 3 8? A B y B 8 D E y B > E 7 8 A > G F y K? 3 D F J 9 = 3 G K I ; 9 > = 3? > F? 3 D 5? A > 2.2 Vlastnosti výrobku WDVS Reake na oheň Složení shodné s odstavem 1.1 QUARZOLITH WDVS Maximální deklarovaný obsah organikýh látek $ 4 H $ & Minimální deklarovaný obsah blokátorů hoření v omítkovém systému $ ) H $ ) Eurotřída podle EN ) Montáž a připevnění H > A > D > G < 8 7 G F 9 K 9 3 D F > K B 8? F < 8 > > 8 > > B > G = H 9? A 9 3? > K y B K 5 9 =? ; > 9 3 > 3? = A > G 6 A I B E?! < E I ; ; > G 6 " A > G ; 3 D < = > ;? 9 # E E $ & # E E? E?! < E I ; 3 7 G B 8 > 8 > G < = > ;? 9 ' A # E B ? A > 3? > E 7 8 A > F D E B y B 8 D E G K H G > 5 < F? B y < A I H y B A y < 9 B E?! < E I ; 3 7 E > J B? 9 E > H? 3 < A I B 8 < ' )? E?! < E I ; ; > G 6 " A > G ' E E H > = A > G 6 A G? $ & J y ; > 2 < 9 F > 7 E > 3? F I 9 3 > B < ;< A I 8 > F > G > K A ;? K 3 7 K 9 B A G B K B E < 3 < E I ; 3 7 G B 8 > 8 > G ' A # E * > 3 8 I 8 > > 8 > 2 H > F 9 K ; K H < 8 9 ; B F I ; F B > G ;? K G B > A y 3 y F H > J 9 3 I F > K A > G < 8 7 < > G < K < 3 D F H B 8 F y B A ; > 8 9! 8 < ; 3 7 B 7 " > F < 3 y 3? 9 ; D E F = > H A G I K 3 D 9 B? y B A ; > 8 9! 8 < ; 3 7 B 7 " > F < 3 y 2 = > H A y J y ; y H 9? J H < A > F? 3 D? 3 9 E 4 ; y I K 3 D B I H y + H? 3 y K 9 B 9 A J y ; y > E G 8 y, A > G D > J B? > F? ; > I K 3 D E > K < 3 A y H > 8 > 9 8 y 3 9 E? 5 7 I K 3 F ; < F 3? F B ; 9 K 9 A = A > G 6 A y

6 j a b d e f g d g g f h g f d g Prosím mějte na paměti, že v několika členskýh státeh hodnoení na základě zkoušek SBI není akeptováno. V daném případě jsou nutné dodatečné testy, např. provozní zkoušky, které dokládají dodržování směrni o požární ohraně členského státu. Dále musí být okraje WDVS neustále hráněny proti ohni. > = 3 I E A? 1 F H > B A H 9 9 H > I H 3 7 B D 3 I H >? B I K y 3 9 J y ; K > > B G K B 8? 3 > F A 8 9 H ; 9 3 B A B 8 I E G B 7 J 8 A ;? B < < A? 9 2 > K ; 9 $ 1 H > > G < 8 7? B I K K > B 8? G > A G K 3 9 J G K 9 K > A > B 8 I F? F H > B A B y B 8 D E A ;? B < < A? 9 E 9 J 8 H > B ; B E 4 H 3 < 3 4 A 8 9 H D > ; 9 3 B A D > B 8 I 8 G =? > 8 9 J 7 K > K? D > B > G = B > ; 9 K 9 E 3? 3 I H > K K < B y 3? 3? = I A ;? K 4 H > F > = 3 7 = A > G 6 9 A Nasákavost test vzlínavosti), I A ;? K 3 7 F H B 8 F? 1 3? B I A? F > B 8 > > K < 3 4 A # E 3? B I A? F > B 8 > > K < 3 I A # E E 7 8 A > F B y B 8 D E 1 Nasákavost po 24 hodináh E 7 8 A > F D B y B 8 D E y 1 = I A ;? K 3 7 F H B 8 F? > D > F H > F D H? F y K ; 9 8 D 8 > 8? J G ; A y 1 QUARZOLITH omítka ze syntetikýh pryskyři QUARZOLITH silikátová omítka QUARZOLITH omítka ze silikonové pryskyřie < 0,5 kg/m² 0,5 kg/m² X X X Hygrotermální působení $? B J y ;? H > F 9 K 9 3? = A > G 6 A? y K H > 8 9 H E I ; 3 7 E < y A ; y 4 9 E = A > G 6 9 A 3 9 J y ;? = 5 < ? I K 3 I = > = I F? K 1 G J > > K ; G > F I 3 7 J? H 9 F 3 D > 3 I 8 4 H G 8 H ; < 3 y 3 9 J > > H? B A I 3 7 F B > G F < B ; > B 8 < B 9 B I H? E < E 9 = < K 9 B A? E < < = > ;? 3 8 G 3 9 J > B H > < ; y > G < 8 E < F B y B 8 D E G > K K 4 ; > E A 8 H ; < 3 y A 8 9 H D G E > G 5 7 H > 3 < A I 3 7 F > K y K > < = > ;? 3 7 F H B 8 F y H > 8 > > K 3 > 9 3 5? A > odolný proti hygrotermálním yklům Mráz/tání - působení $? B I A? F > B 8 5? A 5 I K H? > E 7 8 A y 8? A 8? A D > E 7 8 A > F D > B y B 8 D E G F y A? = G 5 9 > > K < 3 I E D A # E? H > 8 > 5 9 WDVS posuzováno jako odolné proti mrazu/tání

7 a b d e f g d g g f h g f d g Rázová pevnost 1 4 y ; y A 2 $ Jednoduhý standardní řez Omítkové systémy = I A ;? K 3 7 F H B 8 F? > D > F H > F D H? F y K ; 9 8 D 8 > 8? J G ; A y 1 QUARZOLITH omítka ze syntetikýh pryskyři QUARZOLITH silikátová omítka QUARZOLITH omítka ze silikonové pryskyřie Kategorie II Propustnost pro vodní páru Omítkové systémy = I A ;? K 3 7 F H B 8 F? > D > F H > F D H? F y K ; 9 8 D 8 > 8? J G ; A y 1 QUARZOLITH omítka ze syntetikýh pryskyři QUARZOLITH silikátová omítka QUARZOLITH omítka ze silikonové pryskyřie Ekvivalentní tloušťka vzduhové vrstvy m) 1,0 m - ) $ ) 4 1,0 m - ) $ ) - 1,0 m - ) $ )? Nebezpečné látky A y 1. 1 / E y 1 A y 2 A 0 y E. y y. y A y y 0 0 y 0 A. 2.3 Bezpečnost při užívání Přídržnost = I A ;? K 3 7 F H B 8 F? 9!? 3 K > F? 3 D > > ; y B 8 y H 9 3 G Výsledný stav Kondiiování Po hygrotermálníh ykleh na zkušební stěně) ) ) & 6 ) ) & 6 Po ykleh mráz/tání na vzoríh) 1 0 A y y 2

8 a b d e f g d g g f h g f d g = G y y 2 y A +. Základní stav Kondiiování 48 h ponoření do vody + 2 h 23 C/50 RL* 48 h ponoření do vody + 7 dní 23 C/50 RL* 0 ) - ; 6 ) ) & 6 ) - ; 6 QUARZOLITH lepíí tmel ) ) & 6 ) ) 4 6 ) ) & 6 * 7 = $ + plohy $ 0 y 0 2 minimální Pevnost v tahu kolmo k povrhu izolantu ; ) 6 E QUARZOLITH lepíí tmel 4 ) Pevnost připevnění zkouška posunutí) 1 0 A $. ; ) ) ) ) $ $ A y 0 G y $ / 1 y

9 H H a b d e f g d g g f h g f d g Odpor proti zatížení větru # A + y hmoždinkami $ 2 y 0 0 A y y. Hmoždinky s následujíím maximálním zatížením Vlastnosti izolačníh desek s následujíím maximálním zatížením 0 EJOT šroubovaí hmoždinky ejotherm ST U Hilti-izolant - posilujíí element XI-FV Hilti izolační hmoždinka SD-FV 8 EJOT SDM-T plus a SDF-K plus ejotherm NT U a ejotherm NK U Hilti WDVS-šroubovaí hmoždinka D-FV a D-FV T 6 / * ) 1 * ) 6 y 6 A Maximální zatížení N) A Hmoždinky s následujíím maximálním zatížením Vlastnosti izolačníh desek s následujíím maximálním zatížením 0 7 y 7 y ; ) $ 0,51 0,52 $ 0,40 $ 0,43 EJOT EJOTHERM STR U 6 / * ) 1 & ) 6 y 6 A Maximální zatížení N) A 7 y 7 y ) ) $ 0,58 0,58 $ 0,48 $ 0,50

10 H H i g a b d e f g d g g f h g f d g 0 fisher TERMOZ 8 U Hmoždinky fisher zatloukaí hmoždinka s následujíím TERMOZ 8 N maximálním zatížením 6 / * ) Vlastnosti izolačníh desek s následujíím maximálním zatížením 1 ; ) 6 y 6 A Maximální zatížení N) A 7 y 7 y ; ) $ 0,44 0,46 $ 0,40 $ 0,41 Hmoždinky H 0 Thermo zatloukaí hmoždika s následujíím KEW TSD 8 maximálním zatížením 6 / * ) Vlastnosti izolačníh desek s následujíím maximálním zatížením Maximální zatížení N) 1 ; ) 6 y 6 A 7 y ; ) $ 0,48 0,50 BRAVOL 0 PTH-KZ 60/8-La, PTH- Hmoždinky KZL 60/8-La, PTH 60/8-La, PTH-L s následujíím 60/8-La maximálním zatížením 6 / * ) Vlastnosti izolačníh desek s následujíím maximálním zatížením Maximální zatížení N) 1 ; ) 6 y 6 A 7 y K > H H > 8 < =? F 4 8 H G F y > I B ; 9 K > F ' ) $ Rd = Rdesky x ndesky + Rspáry x nspáry) / γ A K y 1 > 9 8 E > K < 3 9 A 3? E A 8 9 H D B > G G E 7 B y 7 E > F 9 B I 9 3 y 1 > 9 8 E > K < 3 9 A 3? E A 8 9 H D 5 B > G G E 7 B y 7 E > F 9 B I I H > K 3 7 B > G < 3 < 8 9 ; J 9 = 9 3 > B 8 < 0,40 0,41

11 i i a b d e f g d g g f h g f d g Tepelný odpor > G < 3 < 8 9 ; H > B 8 G G 8 9 ;? B > G A 8 9 H > G > A H F I 2 B 9 F y > 7 8 I > K ; 9 3 > H E y $ & 1 U = χp. n A K 9 1 U = U + U F? G B 9 J 9 H A K y 5 9 F y # E 1 9 ; A > F B > G < 3 < 8 9 ; H > B 8 G G 8 9 ;? > A H y 8 > G = K 7 # E 3 1 > 9 8 E > K < 3 9 A 3? E B A H = 9 < = > ;? > A I ; 3 7 F ;< F ; 3 D > E > B 8 G = B > J 9 3 D > E > K < 3 A > G > A G K B > G G F 9 K 9 3 D 5 < 3 D > K 3 > 8 y F H > E > K < 3 A G E > > G J 8 > G < 8 y > K 3 > 8 y G F 9 K 9 3 D # H > E > K < 3 A y B 9 6 H > G J 9 E = 3 9 A > H > K G > 9 ;< B ;? F < 7 E > K < 3 A y A 8 9 H I 5 9 > A H y 8 I G E 4 ; > G E > 8 > G? H > E > K < 3 A y A 8 9 H D E? 5 7 F = K G > F > G E 9 = 9 H G G ;? F < 9 6 H > G J G =? 3 9 K J? 8 9 ; 3 D H > 3 # H > E > K < 3 A y B 9 6 H > G J 9 E =? ; F? 3 < A y > = < 3 A > F? 3 D > 9 ; < ;? F < > A H y 8? G E 4 ;> G E > 8 > G =? 3 9 K J? 8 9 ; 3 D H > 3 =? 3 9 K J? 8 9 ; 3 D H > ;? B 8 > F D 8 H 3 y B 3 9 J > J 9 = F = 8 G 9 B A ; E < F ; I A 3 y? 8 K 1 > G < 3 < 8 9 ; H > B 8 G G 8 9 ;? > A H y 8 > G = K 7 B F 5 < E A > G ; 3 E > B 8 # E A 8 9 H B 9 F y > I B ; 9 K > F A K 9 1 U = 1 / Ri + Romítky + Rpodkladu + Rse + Rsi) ; 3 > K > H < = > ;? 3 8 G F E # y ; 3 > K > H > E 7 8 A y < J ; < 3 4 E # ; 3 > K > H > K A ;? K G J G K > F J 9 8 > 3 < ; y? 8 K F E # ; 3 > K > H 3? F ; > 6 9 F E # ; 3 > K > H 3? F 3 < ;> 6 9 F E # 2 ; < F 2 H > < ; 5 9 =? 3 9 K J? 8 9 ; 3

12 i e a b d e f g d g g f h g f d g 2.4 Aspekt trvanlivosti a vhodnosti k užívání Přídrženost po ykleh stárnutí Omítkové systémy = I A ;? K 3 7 F H B 8 F? > D > F H > F D H? F y K ; 9 8 D 8 > 8? J G ; A y 1 * 7 = $ 2.5 Vlastnosti součástí Izolant QUARZOLITH omítka ze syntetikýh pryskyři QUARZOLITH silikátová omítka QUARZOLITH omítka ze silikonové pryskyřie Po hygrotermálníh ykleh na zkušební stěně) nebo po 7 dneh ponoření ve vodě + 7 dneh 23 C/50 RL* ) ) & 6 E Po ykleh mráz/tání 1 0 A y y 2 Popis a vlastnosti výrobku 9? A 9 3? > 9 # $ G H > 8 7 K? 8 ; > G 6 " A? 1 E E? E E G B 8 > 8? 1 A # E? ' A # E EPS desky pro mehaniky pro lepené WDVS připevněné WDVS s hmoždinkami 9 9 ; 3 > K > H E # 9 < 3 > F I 3 3? = 3? F B > G ;? K G B $ 9 9 ; 3 4 < = > ;? 3 7 F H > J A y H > J G K > F y H E y B ; > F 4 F y H I J 4 3 D F H > J A y = 9!? 3 K > F? 3 D > > ; y B 8 y H 9 3 G ; > G 6 " A? E E # $ ' $ D ; A? E E # $ ' $ 7 A? E E # $ ' $ H? F > ; > B 8 E E # $ ' > F < 3 3 > B 8 E E # $ ' $ $ > F H > F B 8? F 9 = 3 I F H 3 7 ; >? > E > ? J 9 = > F ;? A G

13 > & i > & > & B a b d e f g d g g f h g f d g Popis a vlastnosti výrobku > = E 4 H > F I B 8 I ; > B 8 < 1 8? 3 > F 9 3 I 8 9 ; > 8?? F ; A > B 8 # $? J > H? 8 > H 3 7 > K E 7 3 A y # $ EPS desky pro mehaniky pro lepené WDVS připevněné WDVS s hmoždinkami $ $ $ $? B I A? F > B 8 <? B 8 D E A # E > 3 > # $ &? A 8 > H K < = 3 7 > > K > H G # $ ' 9 F 3 > B 8 F 8? G A > ; E > A H > F < 3 4 K 9 B A y =? B G? $ A? # $ 9 F 3 > B 8 F 9 B E y A G $ # E E # $ & * > K G ; H G 3 > B 8 < F 9 B E y A G $ # E E # $ & Hmoždinka + E > K < 3 A? H > < = > ;? 3 8 Obhodní název H 1 0 A 2! 7 H 2! A 7 H H H 7 7 A H A B + > & Charakteristiká nosnost v Průměr talíře mm) podkladu * ) E ) - ) ) & * ) E * ) E * ) E * ) E * ) E * ) E * ) E * ) E ) - ) ) ' ) 4 ) ) ) < ) 4 ) ) ) ; ) 4 ) ) ' ) < ) ) - 4 ) 4 ) ) - & ) < ) ) * < ) < ) ) 4 )

14 B > B > i a b d e f g d g g f h g f d g Obhodní název H 2 2 B A # 7 E H = 6 * ) & = 6 = * ) & = 6 * ) & = 6 = * ) & = Charakteristiká nosnost v Průměr talíře mm) podkladu * ) E ) ; ) ) ) ' * ) E * ) E ) ; ) ) 4 ' ) ; ) ) ; ; Omítka 7 A? 8 H ; < 3 = A > G 6 A? 8? 9 E 3? > E , A > G 6 A? 3 9 J y ;? H > F 9 K 9 3? Sklotextilní síťovina QUARZOLITH sklotextilní síťovina B A ; > 8 9! 8 < ; 3 7 B 7 " > F < 3? B F 9 ; < A > B 8 7 > A E 9 = < E E? E E Zbytková odolnost po stárnutí N/mm) Odolnost proti alkáliím Relativní zbytková odolnost po stárnutí) z pevnosti v porovnání k původnímu stavu Osnova Útky Osnova Útky

15 i f a b d e f g d g g f h g f d g 3 Posouzení shody a CE-značení 3.1 Systém posouzení shody 2 B > G ;? K G B H > = > K 3 G 8 7 E & # # F H > B A D > E < B 9 H > > B > G = B > K y ;? 8 7 B y B 8 D E I ; 9 ;? 8 7 F B > G ;? K G B H > = > K 3 G 8 7 E # & # F H > B A D > E < B 9 H > > B > G = B > K y B y B 8 D E? A 8 9 H D B 9 8 A? 5 7 H 9? A 9 3? > 9 > ; 9 K 9 E 3? H 9? A < 3? > 9 G H > 8 7 K y ;? 8 7 H > F ;? B 8 3 > B 8 < F H > J A G 5 < 3 D 3 9 H 9? A < 3? > 9 B y B 8 D E > B > G = B > K y A 8 9 H 5 9 > B I 3 F 9 E 4 H 3 < <? K y ' & # # 7 ; >? < < 5? A > H F 3 7 E > 3 > B 8 3 I B ; 9 K > F H > ; I B > K y F H > J =? ; > 9 3 > 3? 1? A > ; 9 F H > J 9 1 H F 3 7 = A > G 6 A? 2? B > G I B 8 7 > K 3 < A > F I A > 3 8 H > ;? F H > J y = A > G 6 A? F y J H? 3 F = > H A F > K 3 < A G F 9 B > K 4 B A > 3 8 H > ; 3 7 E ; I 3 9 E J A > ; 9 3 > 8 < < A > F? 3 D > B > J y 1 9 H 8 < < A? 9 > K 3 < A > F D A > 3 8 H > ; y F H > J y 3? = I A ;? K 4 1 H F 3 7 < 3 B 9 A 9 > K 3 < A G? > K 3 < A > F D A > 3 8 H > ; y F H > J y H J 4 3 K > ; 9 K > B > G = 9 3 7? B F I ;9 3 7 > K 3 < A > F D A > 3 8 H > ;y F H > J y > ; 9 K 9 E 3? H 9? A < 3? > 9 G H > 8 7 K y ;? 8 7 H > H 9? A < 3? > 9 B y B 8 D E > B > G = B > K y A 8 9 H 5 9 > B I 3 F 9 E 4 H 3 < <? K y ' & # # 7 ;>? < 5? A 3 I B ; 9 K G H > ; I B > K y B A H = 9 3 > 8 < < A > F? 3 9 H 8 < < A? 3 7? K =? ; > 9 3 3? 1 A > ; 9 F H > J 9 1 > K 3 < A > F I A > 3 8 H > ;? F H > J y K > K? I = A > G 6 A? F y H > J 9 3 F = > H A F > K 3 < A G B A H = 9 F H > J G F 9 B > K 4 B A > 3 8 H > ; 3 7 E ; I 3 9 E K A > ; 9 3 > 8 < < A > F? 3 D > B > J y 1 H F 3 7 = A > G 6 A? 2? B > G I B 8 7 H F 3 7 = A > G 6 A? > K 3 < A G? > K 3 < A > F D A > 3 8 H > ; y F H > J y H J 4 3 K > ; 9 K > B > G = 9 3 7? B F I ; > K 3 < A > F D A > 3 8 H > ;y F H > J y

16 i j a b d e f g d g g f h g f d g 3.2 Odpovědnost Úkoly výrobe Podniková kontrola výroby 2 H > J 9 H > F I K 7 F ;? B B > G B 8? F 3 > G A > 3 8 H > ; G F H > J y y K? 5 9 >? K? F A y? 3? 7 = B 8? 3 > F 9 3 D F H > J 9 E 5 B > G B y B 8 9 E? 8 < A y = K > A G E > F I 3 y F 9 > H E 4 7 B 9 E 3 > A y 3 H > F > = G? > B 8 G G F > K A ;? K > K > B? ; > B y B 8 D E A > 3 8 H > ;y F H > J y E G B 7 =? 5 < 6 " > F? 8 9 F H > J 9 A 5 9 F B > G ;? K G B F H > B A E < A E B F I ; E 2 H > J 9 B E 7 > G 7 F? 8 > G = 9 A > E > y G F 9 K 9 3 D F < A D K > A G E 9 3 8? < 8 > > 8 > F H > B A D > < A D > B F I ; H > A > E > y 2 A 8 9 H D K H < 8 9 ; 8 > > 8 > B F I ; B I E 3 9 F y H I J 7 B 9 K H < 8 9 ; G 5 < 6 " G > K 3 < A > F I A > 3 8 H > ;? F H > J y F 9 K 9 3 I 5 < 3 E F H > J 9 E > K > F 7 K I > K E 7 3 A I E F H > B A D > < A D > B F I ; > K 3 < A > F I A > 3 8 H > ;? F H > J y? >? K H < 8 9 ; 9 8 > > 8 > B F I ; H > A > E > y 5 7 E 3 9 F y H I J 4 3 D > K > F 7 K? 5 7 A > 3 8 H > ; 3 7 E G ;I 3 G A 8 9 H 5 9 B > G I B < A D K > A G E 9 3 8? 9 8 > > 8 > F H > B A D > < A D > B F I ;9 3 7 > 3 8 H > ; 3 7 ; I F y 8 F > 9 3 F H I E < B y B 8 D E G > K 3 < A > F D A > 3 8 H > ; y F H > J y? 5 9 G ; > 9 3 G B 8 9 H H 9 < < B 9 B 3 B 8 < 8 G 8 H? G < A 2 B ; 9 K A y > K 3 < A > F D A > 3 8 H > ; y F H > J y 5 B > G =? = 3? E 9 3 I F I 3 y? > K 3 > 9 3 y F B > G ;? K G B G B 8? 3 > F E < A > 3 8 H > ; 3 7 > ;I 3 G Další úkoly výrobe 2 H > J 9 < J 7 H I 3? = I A ;? K 4 B E ;> G F y > F > G > B > J G > B > J y A 8 9 H I F > J ;? B 8 < > 8 < < A > F? 3 I H > A > ; y G F 9 K 9 3 D F I B 8 < F 9 A 8 9 H 5 B > G G F 9 K 9 3 D < 3 3 > B 8 < B 8? 3 > F 9 3 D F I B 8 <,? 8 7 E 8 > 9 ; 9 E E I F H > J 9 > B A y 8 3 > G 8 3 > 8 < < A > F? 3 D > B > J J > 3 > 8 < < A > F? 3 E > B > J I E A > 3 8 H > ; 3 7 ;I 3 G F 9 K 9 3 F I B 8 9? H > H F 3 7 = A > G 6 A G F 7? K 4 B y B 8 D E G E > > G J 8 > G < 8 y F B ; 9 K A y = 9 = A > G 6 9 A A 8 9 H D J y ; y H > F 9 K 9 3 y F H I E < > B G = > F I 3 7 H > F H > B A D < A D B F I ; B > G 3 9 ;? 8 3 D 5 9 B 8 ; < 9 K > 6 ; > A 9 = E 4 3 I E F H > J 3 7 ;< 3 A y 3 9 J > =? 7 = ? A > F D E 7? K G 8 3 I H F 3 7 = A > G 6 A? B 5 9 K 3? 3 I E 9 = < B 8 9 H H 9 < < B 9 B 3 B 8 < 8 G 8 H? G < A? = B > J < ; > G 3 > 8 < < A > F? 3 > G > B > J > G 2 H > J 9 F y K I H > ;I > B > K 4 F 9 A 8 9 H D E 5 9 G F 9 K 9 3 > 9 B 8? F 9 J 3 7 F H > J 9 A > K > F 7 K I G B 8? 3 > F > > 8 > F H > B A D > < A D > B F I ; G F 9 K 9 3 I H F 3 7 = A > G 6 A? E 9 J 8 > G < 8? H > 8 > 8 > H > ; I F H > J 9 W N S V W P N O X P N L M U V N W R W \ R S O T U V W X R Y Z [ W S L [ N Q Y Z [ W R [ U P L N O L R X V U W U N N W S Q Q Y W U N W W R W W N L W W R W Q a Y S L V Z R L U O W U K W U N O R [ W M y ]

17 i a b d e f g d g g f h g f d g Úkoly notifikované osoby $ > 8 < < A > F? 3 I > B > J? F y A > 3 I F I 3 I B ; 9 K G A > ; y 1 H F 3 7 = A > G 6 A? F H > J A G H > B y B 8 D E 2 B ; 9 K A y = A > G 6 9 A A 8 9 H D J y ; y H > F 9 K 9 3 y F H I E < > B > G = H > F H > B A D < A D B F I ; E > > G J 8 > G 7 F I 3 y > G = 9 A K y 3 9 K > 6 ; > A 9 = E 4 3 I E F H > J 3 7 ;< 3 A y 3 9 J > =? 7 = ? A > F D E 7? K =? > 8 9 J 7? J y H F 3 7 = A > G 6 A? J y ;? B E ; G F 9 3? E 9 = < B 8 9 H H 9 < < B 9 B 3 B 8 < 8 G 8 H? G < A? > H I F > G 3 > 8 < < A > F? 3 > G > B > J > G H F 3 7 < 3 B 9 A 9 > K 3 < A G? > K 3 < A > F D A > 3 8 H > ; y F H > J y $ > 8 < < A > F? 3 I > B > J? > B > J y B 9 E G B 7 G 5 < B 8 < 8 F B > G ;? K G B A > 3 8 H > ; 3 7 E ;I 3 9 E 9 > K 3 < A = 9 5 E D 3? =? E 4 B 8 3? 3 <? =? 7 = 9 3 7? > K 3 < A > F I A > 3 8 H > ;? F H > J y 5 B > G B > 3 D =? 5 < B 8 < 8 H J 4 3 > G? I K 3 > G F H > J G > K ; 9 B 9 < < A? 7 G F 9 K 9 3 F > K B 8? F < 8 > > 8 > H J 4 3 K > ; 9 K > B > G = 9 3 7? B F I ; > K 3 < A > F D A > 3 8 H > ; y F H > J y $ > 8 < < A > F? 3 I > B > J? > B > J y E G B E D K 9 3 A H I 8 H > 3 4 3? F F < 8 > K 3 < A? J y H > F 4 < ; < 9 F H > J 9 E I B y B 8 D E > K 3 < A > F D A > 3 8 H > ; y A 8 9 H > K > F 7 K I 3 > H E 4 $ & > F H > J 4 A > E > * G B 7 J 8 H > F > = K? B y B 8 D E > K 3 < A > F D A > 3 8 H > ; y F H > J y? B 9 < < A > F? 3 D >? G 8 > E? 8 < A D > H J 4 G F H > J y 5 9 G K H > F I 3 B > ; 9 K 9 E 3? A > 3 8 H > ; 3 7 ;I 3 y 8 > A > ; y 5 B > G H > F I K 4 3 y F B > G ;? K G B G B 8? 3 > F E A > 3 8 H > ; 3 7 > ; I 3 G 8 > > 8 > F H > B A D > < A D > B F I ; $ > 8 < < A > F? 3 I > B > J? > B > J y E G B 7 =? = 3? E 9 3? 8 > K B 8? 8 3 D J > K y F 6 9 = E A > ;? E G B 7 =? B? 8 K > B? 9 3 D F B ; 9 K A y K > 7 B 9 E 3 D = H I F y 2 7? K 4 > F B > K y > K ; 9 B y B 8 D E G 1 $ > 8 < < A > F? 3 I > B > J? > F I F H > J 9 E F y K I 9 H 8 < < A I 8 B > K y H > F H > J 9 A F 9 A 8 9 H D E 5 9 > 8 F H = 9 3? B > K? B G B 8? 3 > F E 8 > > 8 > F H > B A D > < A D > B F I ; ? K 4 > F B > K y > K ; 9 B y B 8 D E G 1 $ > 8 < < A > F? 3 I > B > J? > F I F H > J 9 E F y K I 9 H 8 < < A I 8 B > K y H > > K 3 < A > F > G A > 3 8 H > ; G F H > J y F 9 A 8 9 H D E 5 9 > 8 F H = 9 3? B > K? B G B 8? 3 > F E 8 > > 8 > F H > B A D > < A D > B F I ; K y G B 8? 3 > F > > 8 > F H > B A D > < A D > B F I ; 9 3 7? A > 3 8 H > ; 3 7 > ; I 3 G B > G F 7 9 ; 3 4 3? 9 H 8 < < A? 3 7? K > K 9 5 E 9 9 H 8 < < A I 8 B > K y? < 3 9 K > 8 > E < 3 > H E G 5 9 B 8 9 H H 9 < < B 9 B 3 B 8 < 8 G 8 H? G < A

18 i a b d e f g d g g f h g f d g 3.3 CE značení = 3? G E 7 B > 3? F H > J A G B? E > 8 3 D E 5 9 < 9 F > 3? 9 8 < A ? > J? ; G 3 9 J > > J > K 3 7 H F > K 3 7 K > A G E A 8 9 H D 5 B > G B > G I B y E J > ; y E G B 7 E 7 8 < K < < A? B ; > 7 B ; G 6 3 D 3 > 8 < < A > F? 3 D > B > J y B ? A > 3 I B ; 9 K G K? ;6 7 < 3 > H E? E D 3 > 3 9 J > = 3? A??? K H 9 B? K H < 8 9 ; 9 8 > > 8 > B F I ; > B ; 9 K 3 7 K F > 5 7 B ;7 H > A G F 9 A 8 9 H D E J y ; > < > > > = 3? B ;> 9 H 8 < < A I 8 G B > K y H > > K 3 < A > F > G A > 3 8 H > ; G F H > J y B y B 8 D E 7 B ;> 9 H 8 < < A I 8 G B > K y H > 2 B y B 8 D E 7 B ;> F H > B A D > < A D > B F I ; > J > K I = 9 F 2 7 B ;> 4 Předpoklady, podle kterýh byla příznivě posouzena upotřebitelnost výrobku pro zamýšlené použití 4.1 Výroba F H > B A D < A D B F I ; F y K? 3 D 3? = I A ;? K 4 K > > K 3 G 8 K? 5 # < 3 > H E? 7 H > 2 A 8 9 H D 5 B > G G ;> 9 3 D G B 8 9 H H 9 < < B 9 B 3 B 8 < 8 G 8 H? G < A? A 8 9 H D G H G 5 7 B? K G A 8 9 H I 5 9 > B G = > F I 3?? > K 3 > 9 3?, E 4 3 y 2 < F H > J 3 7 E H > 9 B G A 8 9 H D E > > G F D B 8 A 8 > E G 9 8? 8 > G ;> 9 3 I K? 8? # < 3 > H E? 9 K I ; B > G ;? B 7 J y E 4 ;y J 8 > = 3 I E 9 3 y B 8 9 H H 9 < < B 9 B 3 B 8 < 8 G 8 H? G < A K 7 F J G K > G H > F 9 K 9 3 y B 8 9 H H 9 < < B 9 B 3 B 8 < 8 G 8 H? G < A H > = > K 3 9 = K? 8? A > F D = E 4 3 y > F ; < F J > 3 9 > F ; < F 3 7? 8 9 K y 8? A D = 3? ? = I A ;? K 4? = K? F 8? A > F D E 7? K 4 5 B > G 3 G 8 3 I K? ; 6 7 > K 3 > J > = E 4 3 y 4.2 Montáž Obeně 9 3? = > K > F 4 K 3 > B 8 < K H < 8 9 ; 9 8 > > 8 > B F I ; =? H G < 8 9 < 3 > H E? 9 7 B ; G 6 3 D > 3 I F H G? E > 3 8 I 9 8 > > 8 > 2 5 B > G B 3? K 3 > K > B 8 G 3 D 7 B ; G 6 3 E > B > J I E y 8 > < 3 > H E? 9 E > > G J 8 > B A y 8 > F I 3 y > E > 7 A > < 7 7 B ; G 6 3 I B 8 7 F H > B A D > < A D > B F I ; I ;9 E G B 7 J 8 F y K? A? B 9 H > F I K G F 9 K 9 3 y = ; 3 4 3? J? ; 9 3 7? # 3 9 J > E > > G J 8 G F 9 K 9 3 y 3? < ; > 9 3 D E 3 I F > K G A > G < 8 7 3? 5 9 K 3 > E 3 9 J > F 7 9 B D E? A? K D E 7? K 4 B 9 E G B 7 G < F? 8 9 ; 7 K < 8 3 I H > K 3 7 E < B E 4 H 3 < 9 E < = 9 5 E D 3? 7 B ; G 6 3 E < H > 8 < > I H 3 7 E < >? E <? =? F 4 8 H 9 E H > 2 E > > G J 8 > G < 8 y > G = 9 A > E > y > B? 3 D F > K B 8? F < B F ;? B 8 3 > B 8 E < F H > J A G A 8 9 H D 5 B > G G F 9 K 9 3 D F > K B 8? F < 8 > > 8 > >? K? F A y > K ; 9 A? < 8 > ;? E G B 7 J 8 J H I 3 y F F? G

19 i a b d e f g d g g f h g f d g Navrhování < ; E G B 7 E < 3 < E I ; 3 7 ;9 9 3 I ; >?? E 9 8 > K? ; > K > F 7 K? 8 F ;? B 8 3 > B 8 9 E 2 F < = > K B 8? F 9 ' 8 > > 8 >? 3 I H > K 3 7 E 9 K < B E 2 A? K D E 7? K 4 E G B 7 J 8 E < 3 < E I ; 3 7 ;9 9 3 I ; >? E D 3 4 ) < E 9? 3 < A D E < 9 F > F I B 9 = 5 < 6 " G 5 9 A 8 9 H D? A > ; < A G 9 F > F? 7 H > B 8 9 K A B 9 > G 7 F I < 9 E B 9 < ;7 7 A 3 I B ; 9 K G E G 1 5 E 9 3 > F < 8 I > K 3 > 8? B I 3 7 F 4 8 H G? 3 I H > K 3 7 B E 4 H 3 < 9 < ; A 3 I H > K 3 7 E G B > G < 3 < 8 9 ; < J 9 = 9 3 > B 8 < F y E 4 > F? 7 E H? F < K ; E? 8 K? H? A 8 9 H < B 8 < A I > K > ; 3 > B 8 E > K < 3 9 A F =? E 6 ; 9 3 D E > K A ;? K G F < = E > 3 8 I 3 7? H? E 9 8 H y 9 9 A 8 < F 3 7 A > 8 9 F 3 7 ;> G J A?? H? A 8 9 H < B 8 < A > K > H? 8 K F E > K < 3 A y J 9 = 9 3 > B 8 < G 7 F I F B > G ;? K G B 9 = B > J 9 E < 9 F > F I Provádění > B > G = 9 3 7? 7 H? F? > K A ;? K G B ? A > > J 9 3 D > B 8 G y F = ; 9 K 9 E A H > F I K E G B 7 J 8 H > F 9 K 9 3 y F B > G ;? K G B 3 I B ;9 K G E < G B 8? 3 > F E < 1 A? < 8 > ;? <? ; < A? < ;9 9 3 D > 2 E G B 7 J 8 > K B 8 H? y F y B 8 I F? > H? 3 < A D 3 I 8 4 H y ;? 8 3 D 3 I H > K K < B y, F ; I > B 8 < < H > F I K F B > G F < B ; > B 8 < B H = 3 E < E 9 8 > K? E < < 9 F > F I 3 7? 3? 3 I > E 7 8 A > F D > B y B 8 D E G E G B 7 J 8 H > F 9 K 9 3 y F B > G ;? K G B 9 B E 4 H 3 < 9 E < K H < 8 9 ;9 8 > > 8 > B F I ; 9 3 7, 9 5 E D 3? G 8 3 D K > K H > F? 8 E 3 > B 8 F 7 3? 3 9 B 9 3 > E A < H > F 3 > E 4 H 3 > G 8 ; > G 6 " A G? 9 B 8 I F A y E 9 = < K F 4 E? F H B 8 F? E <

20 e g a b d e f g d g g f h g f d g 5 Doporučení pro výrobe 5.1 Balení, doprava a skladování > E > y E G B 7 J 8 =? J? ; 9 3 y 8? A 9 F H > J A y J y E 4 ; y J 8 J 4 9 E K > H? F y? B A ;? K > F I 3 7 H I y 9 K F ; A > B 8 7 > A G K 8 > F H > J =? 5 < 6 " G < 3 E = B > J 9 E > E > y E G B 7 J 8 H I y 9 K > 6 A > = E 9 > F < 3 3 > B 8 7 F H > J 9 F H > J =? 5 < B 8 < 8? J y 8? 8 > >? J y ;? B 3? K 3 > K > B 8 G 3 I 7 B ; G 6 3 E > B > J I E 5.2 Používání, údržba a oprava 2 H 3 7 F H B 8 F? J y E 4 ;? J 8 G K H > F I 3? F 3 > H E I ; 3 7 E B 8? F G? J y = B 8? ; y 3? H > B 8 > =? > F I 3 y > H? 3 3 D F ;? B 8 3 > B 8 < 2 K H J? J y E 4 ;? =? H 3 > F? 8 = 9 5 E D 3? 1 > H? F G E 7 B > E 9 = A > K? 6 A > K 3 I B ; 9 K A 9 E 3 I H? = G K H J G F > F = ; 9 K G > E > 7 F > K 3 D >? A > E? 8 < J < ; 3 7 > F H > J A G B 2 7? K 3 4 > G E y J > > F > K 3 D 7 H? F 4 $ 9 = J y 8 3 D > H? F y J? H > F I K 4 8 H y ;9 < K H J 4 B 9 E > > G > G 7 F? 8 ; 9 9 K > B 8 G 3 D F H > J A y? =? 7 = A 8 9 H D < 8 > E 3 9 3? H G 6 7 F F = ; 9 K 9 > F < 3 3 > B 8 7 F H > J 9 F H > J =? 5 < B 8 < 8? J y 8? 8 > >? J y ;? B 3? K 3 > K > B 8 G 3 I 7 B ; G 6 3 E > B > J I E,? B 8 9 H H 9 < < B 9 3 B 8 < 8 G 8 H? G < A < ; 3 H? < 3 9 H * < A G ;< 8 B 5 9 K 3? 8 9 ;

Prohlášení o vlastnostech č. 2940220/1 název výrobku: SILCOLOR THERM jedinečný identifikační kód: ETA-08/0220//1

Prohlášení o vlastnostech č. 2940220/1 název výrobku: SILCOLOR THERM jedinečný identifikační kód: ETA-08/0220//1 Prohlášení o vlastnostech č. 2940220/1 název výrobku: SILCOLOR THERM jedinečný identifikační kód: ETA-08/0220//1 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu a zdiva Výrobce STACHEMA CZ s.r.o.,

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika. Notifikovaná osoba Reakce na oheň

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika. Notifikovaná osoba Reakce na oheň 070153 Prohlášení o vlastnostech č. 2014091807/0153 název výrobku: MAMUTTHERM P jedinečný identifikační kód: 070153 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce MAMUTTHERM

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 104/2013-VII název výrobku: weber therm klasik E jedinečný identifikační

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika Prohlášení o vlastnostech č. 105/2013 VIII název výrobku: weber therm klasik E mineral jedinečný identifikační kód: VTIKSWTKEM Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce

Více

Prohlášení o vlastnostech

Prohlášení o vlastnostech Není relevantní Jedinečný identifikační kód: Název výrobku: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Prohlášení o vlastnostech č. PCC_560_03 PUREN 13165T2DS(70,90)4CS(10/Y)150TR150WL(T)3WL(P)0,5WS(P)0,5

Více

Paulín CZ, s. r. o. Dominikánské náměstí 5, Brno, Česká republika IČ: CPD

Paulín CZ, s. r. o. Dominikánské náměstí 5, Brno, Česká republika IČ: CPD 1020 Paulín CZ, s. r. o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 13 1020 CPD 060025372 Paulín THERMOKAPPA 2000 Vnější kontaktní systém s izolantem z EPS a s omítkou (ETICS), pro

Více

Evropské technické schválení ETA 09/0103. Schmid Industrieholding GmbH Friedrich Schmid Str. 165 A-2754 Waldegg Rakousko

Evropské technické schválení ETA 09/0103. Schmid Industrieholding GmbH Friedrich Schmid Str. 165 A-2754 Waldegg Rakousko Technický a zkušební stavební ústav Studená 3 821 04 Bratislava Slovenská republika Tel.: 421 2 49228100 Fa: 421 2 44453617 e-mail: eta@tsus.sk internet: www.tsus.sk Autorizováno a potvrzeno v souladu

Více

Technický list ETICS weber therm standard

Technický list ETICS weber therm standard Technický list ETICS weber therm standard 1. Popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě: weber therm standard je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou s izolantem pěnového polystyrenu

Více

KABE THERM Mineral/WANCORTHERM ETA-08/0067

KABE THERM Mineral/WANCORTHERM ETA-08/0067 1020 DOVA a.s., Kirilovova 115, 739 21 PASKOV, Česká Republika IČ: 41034554 KABE THERM Mineral/WANCORTHERM ETA-08/0067 Číslo výrobku: 0112 Prohlášeni o vlastnostech č: 0112 (v příloze) Vnější tepelná izolace

Více

MONTAKO s.r.o. Lobeček Kralupy nad Vltavou IČ: MO-ETICS-EPS

MONTAKO s.r.o. Lobeček Kralupy nad Vltavou IČ: MO-ETICS-EPS 1020 MONTAKO s.r.o. Lobeček 732 278 01 Kralupy nad Vltavou IČ: 25123017 13 VISCO alfa MOETICSEPS01072013 číslo Prohlášení o vlastnostech: MOEPS130701 (v příloze) Vnější tepelně izolační kompozitní systém

Více

EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188

EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188 1020 EXCEL MIX, s.r.o. Priemyselná 497/8 922 31 Sokolovce, Slovenská republika IČ: 36270237 05 1020 CPD 020-024047 EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188 Číslo výrobku: 0101 Prohlášeni o vlastnostech č: 0101

Více

Prohlášení o vlastnostech č /1 název výrobku: ECOLOR THERM MINERÁL jedinečný identifikační kód: ETA-13/0946//1

Prohlášení o vlastnostech č /1 název výrobku: ECOLOR THERM MINERÁL jedinečný identifikační kód: ETA-13/0946//1 Prohlášení o vlastnostech č. 2940946/1 název výrobku: ECOLOR THERM MINERÁL jedinečný identifikační kód: ETA13/0946//1 Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Vnější tepelná izolace stěn z betonu

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika technická specifikace posuzování

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika technická specifikace posuzování Prohlášení o vlastnostech č. 2014091813/0396 název výrobku: MAMUTTHERM Mu jedinečný identifikační kód: 130396 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce MAMUTTHERM s.r.o.,

Více

MONTAKO s.r.o. Lobeček Kralupy nad Vltavou IČ: MO-ETICS-MV

MONTAKO s.r.o. Lobeček Kralupy nad Vltavou IČ: MO-ETICS-MV 1020 MONTAKO s.r.o. Lobeček 732 278 01 Kralupy nad Vltavou IČ: 25123017 13 VISCO beta MOETICSMV01072013 číslo Prohlášení o vlastnostech: MOMV130701 (v příloze) Vnější tepelně izolační kompozitní systém

Více

Prohlášení o vlastnostech č. CPR MI - EPS 2016/01 KVK MINERÁL THERM eps

Prohlášení o vlastnostech č. CPR MI - EPS 2016/01 KVK MINERÁL THERM eps Prohlášení o vlastnostech č. CPR MI - EPS 2016/01 KVK MINERÁL THERM eps 1. Jedinečný identifikační kód výrobku: 2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva

Více

TECHNICKÝ LIST. na výrobek: vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou. weber therm TWINNER. s izolantem z desek Isover TWINNER

TECHNICKÝ LIST. na výrobek: vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou. weber therm TWINNER. s izolantem z desek Isover TWINNER TECHNICKÝ LIST na výrobek: vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou weber therm TWINNER s izolantem z desek Isover TWINNER Divize Weber, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Divize WEBER

Více

Prohlášení o vlastnostech

Prohlášení o vlastnostech Není relevantní Prohlášení o vlastnostech č. PCC_560_04 Jedinečný identifikační kód: Název výrobku: Zamýšlené použití Výrobce PUR-EN 13165-T2-DS(70,90)4-CS(10/Y)150-TR150-WL(T)3-WL(P)0,5- WS(P)0,5-MU(20)

Více

Viz tabulka 23 a příslušející text

Viz tabulka 23 a příslušející text HASIT Šumavské vápenice a omítkárny s.r.o., Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice 13 DOP 329309 1020 ETA 06/0037 WDVS Hasitherm - POL Reakce na oheň B s1, d0 Vodotěsnost NPD 1 Nasákavost < 1 kg/m 2 po 1

Více

EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188

EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188 1020 EXCEL MIX, s.r.o. Priemyselná 497/8 922 31 Sokolovce, Slovenská republika IČ: 36270237 05 1020 CPD 020-024047 EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188 TECHNICKÁ SPECIFIKACE SPECIFICKÉ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby)

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby) LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm Ceramic M Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č.

Více

VISCO alfa VNĚJŠÍ TEPELNĚIZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉM Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU S OMÍTKOU

VISCO alfa VNĚJŠÍ TEPELNĚIZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉM Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU S OMÍTKOU Definice výrobků a zamýšleného použití Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS), zvaný ETICS v dalším textu, je navržen a prováděn v souladu s návrhovými a montážními pokyny držitele ETA, uloženými

Více

KVK MINERÁL THERM mw 2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená

KVK MINERÁL THERM mw 2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená Prohlášení o vlastnostech č. CPR MI - MW 2016/01 1. Jedinečný identifikační kód : KVK MINERÁL THERM mw 2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního v souladu Vnější tepelná izolace stěn z betonu

Více

Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072

Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 1020 Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 10 1020-CPD-020-025265 Den Braven THERM MINERAL, ETA-10/0329 podle ETAG 004:2000 Číslo Prohlášení o vlastnostech

Více

Prohlášení o vlastnostech podle nařízení (EU) 305/2011, příloha III

Prohlášení o vlastnostech podle nařízení (EU) 305/2011, příloha III Prohlášení o vlastnostech podle nařízení (EU) 305/2011, příloha III Profi EPS 13/0947 Prohlášení o vlastnostech č. 00601-CPR-Profi EPS 1 Identifikační kód výrobku 004 2 Typ, série, sériové číslo ETA-13/0947

Více

zateplovací systém z minerální vlny (MW) pro provádění kontaktního zateplení stavebních konstrukcí

zateplovací systém z minerální vlny (MW) pro provádění kontaktního zateplení stavebních konstrukcí TECHNICKÝ LIST ETICS CEMIX THERM M Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) z minerální vlny VLASTNOSTI A ZPŮSOBY POUŽITÍ: zateplovací systém z minerální vlny (MW) pro provádění kontaktního zateplení

Více

WDVS Hasitherm - POL

WDVS Hasitherm - POL HASIT Šumavské vápenice a omítkárny s.r.o., Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice 13 DOP 329309 1020 ETA 06/0037 WDVS Hasitherm - POL eakce na oheň B s1, d0 Vodotěsnost NPD 1 Nasákavost < 1 kg/m 2 po 1

Více

Prohlášení o vlastnostech výrobku č.: 09-ETA-04/0105

Prohlášení o vlastnostech výrobku č.: 09-ETA-04/0105 Prohlášení o vlastnostech výrobku č.: 09- Capatect MINERA LINE Typ/číslo šarže Zamýšlené použití Výrobce Technická Viz.obal/etikety Vnější tepelně izolační systém s omítkou pro tepelnou izolaci budov Synthesa

Více

Prohlášení o vlastnostech výrobku č.:

Prohlášení o vlastnostech výrobku č.: Prohlášení o vlastnostech výrobku č.: Typ/Šarže Zamýšlené použití Výrobce Technická Deklarované vlastnosti S13-007 ETA-04/0018 Capatect BASIC LINE podle ETA-04/0018 Uvedeno na obalu /etiketě Vnější tepelně

Více

Evropské technické schválení ETA 11/0194

Evropské technické schválení ETA 11/0194 Technický a zkušební stavební ústav, n. Studená 3 821 04 Bratislava Slovenská republika Tel.: 421 2 49228101 Fa: 421 2 44453617 E-mail: eta@tsus.sk Internet: www.tsus.sk ČLEN EOTA EOTA MEMBER Evropské

Více

LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, Borovany, Česká Republika ETA-05/0188 ETAG 004. Cemix THERM P

LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, Borovany, Česká Republika ETA-05/0188 ETAG 004. Cemix THERM P 1020 LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12 Borovany, Česká Republika 05 ETA05/0188 ETAG 004 Cemix THERM P Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) s omítkou; izolační materiál expandovaný polystyren

Více

EXCEL THERM č. ETA 05/0280

EXCEL THERM č. ETA 05/0280 1020 EXCEL MIX, s.r.o. Priemyselná 497/8 922 31 Sokolovce, Slovenská republika IČ: 36270237 05 1301 CPD - 0230 EXCEL THERM č. ETA 05/0280 TECHNICKÁ SPECIFIKACE SPECIFICKÉ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE EVROPSKÉHO

Více

Vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou. a izolantem z polystyrénu

Vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou. a izolantem z polystyrénu Vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou a izolantem z polystyrénu BC Oblasti použití Mapetherm P cz je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou a izolantem z pěnového polystyrenu.

Více

Technický list pro ETICS TOLTHERM 1 prosinec 2013

Technický list pro ETICS TOLTHERM 1 prosinec 2013 Technický list pro ETICS TOLTHERM 1 prosinec 201 Výrobce : ARTIS A, a.s. Ve Slatinách 1, 460 15 Liberec 15 IČO : 254199 Distributor : ARTIS A, a.s. Pražákova 52, 619 00 Brno S ohledem na možné změny ve

Více

ETA 14/0465 ze dne 30/12/2014. Evropské technické posouzení

ETA 14/0465 ze dne 30/12/2014. Evropské technické posouzení Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 14/0465 ze dne 30/12/2014 I Všeobecná část Subjekt

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. B s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. B s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm DP Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č. Certifikátu

Více

WDVS Hasitherm- POL Certifikovaný zateplovací systém dle ETAG 004

WDVS Hasitherm- POL Certifikovaný zateplovací systém dle ETAG 004 zateplovacího sytému Částečně lepený ETICS s doplňkovým mechanickým kotvením. (dle pokynů držitele ETA musí tvořit minimální lepená plocha 40 % povrchu). Národní aplikační předpisy musí být vzaty v úvahu

Více

Evropské technické schválení

Evropské technické schválení TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel. +42 286 019 412 Fax +42 286 883 897 Internet www.tzus.cz Autorizován a no tifi k ován podl e článku 10 Směrnice Rady

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm XM Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č. Certifikátu

Více

STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ

STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 11/2013 Pobočka 0200 České Budějovice vydává podle ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých

Více

Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. Identifikační číslo notifikované osoby Název a sídlo nebo jiná identifikace výrobce

Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. Identifikační číslo notifikované osoby Název a sídlo nebo jiná identifikace výrobce Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. 1020 Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 15 1020-CPR-020-033584 Den Braven THERM MINERAL, ETA-15/0074 podle ETAG

Více

Evropské technické schválení ETA-07/0267

Evropské technické schválení ETA-07/0267 TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel. +42 286 019 412 Fax +42 286 883 897 Internet www.tzus.cz Autorizován a notifikován podle článku 10 Směrnice Rady

Více

Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. Identifikační číslo notifikované osoby Název a sídlo nebo jiná identifikace výrobce

Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. Identifikační číslo notifikované osoby Název a sídlo nebo jiná identifikace výrobce Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. 1020 Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 15 1020-CPR-020-033582 Den Braven THERM STYRO-PUR CZ ETA-15/0073 podle ETAG

Více

Paulín CZ, s.r.o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 1020 CPD 060031159

Paulín CZ, s.r.o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 1020 CPD 060031159 1020 Paulín CZ, s.r.o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 13 1020 CPD 060031159 Paulín THERMOKAPPA 3000 Vnější kontaktní systém s izolantem z minerální vlny a s omítkou (ETICS),

Více

Prohlášení o vlastnostech č. 2940253/1 název výrobku: SILCOLOR THERM MINERÁL jedinečný identifikační kód: ETA-08/0253//1

Prohlášení o vlastnostech č. 2940253/1 název výrobku: SILCOLOR THERM MINERÁL jedinečný identifikační kód: ETA-08/0253//1 Prohlášení o vlastnostech č. 2940253/1 název výrobku: SILCOLOR THERM MINERÁL jedinečný identifikační kód: ETA-08/0253//1 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu a zdiva Výrobce STACHEMA

Více

Evropské technické schválení ETA-07/0023

Evropské technické schválení ETA-07/0023 Německý institut pro stavebnictví Ústav veřejného práva Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Deutschland tel.: +49(0)30 787 30 0 fax: +49(0)30 787 30 320 e-mail: dibt@dibt.de internet: www.dibt.de Zmocňuje a

Více

Vnější tepelně izolační kontaktní zateplovací systém (ETICS) s omítkou s izolantem z minerální vlny (MW)

Vnější tepelně izolační kontaktní zateplovací systém (ETICS) s omítkou s izolantem z minerální vlny (MW) TECHNICKÝ LIST ETICS CEMIX THERM M basic Vnější tepelně izolační kontaktní zateplovací systém (ETICS) s omítkou s izolantem z minerální vlny (MW) VLASTNOSTI A ZPŮSOBY POUŽITÍ: zateplovací systém z minerální

Více

Technický list pro ETICS TOLTHERM 2 prosinec 2013

Technický list pro ETICS TOLTHERM 2 prosinec 2013 Výrobce : Distributor : ARTIS A, a.s. Ve Slatinách 1, 460 15 Liberec 15 IČO : 254199 ARTIS A, a.s. Pražákova 52, 619 00 Brno S ohledem na možné změny ve výrobním programu výrobců komponent systému v dalším

Více

KVK THERM eps special ETA č. 09/0144 s izolantem z expandovaného polystyrenu ( EPS )

KVK THERM eps special ETA č. 09/0144 s izolantem z expandovaného polystyrenu ( EPS ) Technický list pro venkovní tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) KVK THERM eps special ETA č. 09/0144 s izolantem z expandovaného polystyrenu ( EPS ) 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

TECHNICKÝ LIST VÝROBKOVÉ ŘADY THERMOKAPPA 2000 vnější tepelně izolační systémy (ETICS) Paulín CZ s izolantem z polystyrenu

TECHNICKÝ LIST VÝROBKOVÉ ŘADY THERMOKAPPA 2000 vnější tepelně izolační systémy (ETICS) Paulín CZ s izolantem z polystyrenu TECHNICKÝ LIST VÝROBKOVÉ ŘADY THERMOKAPPA 2000 vnější tepelně izolační systémy (ETICS) Paulín CZ s izolantem z polystyrenu THERMOKAPPA 2000 označený evropskou značkou shody CE THERMOKAPPA 2000 GRAY označený

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. B s1, d0 (pro všechny skladby)

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. B s1, d0 (pro všechny skladby) LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm Ceramic P Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č.

Více

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z minerální vlny s omítkou

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z minerální vlny s omítkou TECHNICKÝ LIST Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z minerální vlny s omítkou CHARAKTERISTIKA: vyznačuje se pružnou a trvanlivou základní vrstvou vhodný zejména pro větší objekty, ale i rodinné

Více

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU THERMOKAPPA 3000 vnější tepelně izolační systém (ETICS) výrobce Paulín CZ s izolantem z minerální vlny

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU THERMOKAPPA 3000 vnější tepelně izolační systém (ETICS) výrobce Paulín CZ s izolantem z minerální vlny TECHNICKÝ LIST VÝROBKU THERMOKAPPA 3000 vnější tepelně izolační systém (ETICS) výrobce Paulín CZ s izolantem z minerální vlny THERMOKAPPA 3000 označený evropskou značkou shody CE v srpnu 2011, vydal Paulín

Více

vnější kontaktní zateplovací systém (ETICS)

vnější kontaktní zateplovací systém (ETICS) Certifikovaný na bázi polystyrénových desek EPS v souladu s ustanovením 5a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č.

Více

Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Profi EPS System s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS)

Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Profi EPS System s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Profi EPS System s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) Tento systém ETICS je určen k použití jako vnější izolace stěn budov.

Více

Technický list. pro venkovní tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) REVCOVER M s izolantem z desek z minerální vlny ( MV )

Technický list. pro venkovní tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) REVCOVER M s izolantem z desek z minerální vlny ( MV ) pro venkovní tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) REVCOVER M s izolantem z desek z minerální vlny ( MV ) 1/ Základní údaje Venkovní tepelněizolační kompozitní systémy (ETICS) slouží na zvýšení tepelného

Více

KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW )

KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW ) Technický list pro venkovní tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW ) 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS

Více

Evropské technické schválení

Evropské technické schválení TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel. +42 286 019 412 Fax +42 286 883 897 Internet www.tzus.cz Autorizován a no tifikován podle článku 10 Směrnice Rady

Více

Technický list ETICS weber therm plus ultra

Technický list ETICS weber therm plus ultra Technický list ETICS weber therm plus ultra 1. Popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě: weber therm plus ultra je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou s izolantem pěnového

Více

Řešení pro speciální případy. EJOT SDM-T plus 8/60 U. Speciální hmoždinka na problémové podklady a velké tloušťky izolace. Technické údaje.

Řešení pro speciální případy. EJOT SDM-T plus 8/60 U. Speciální hmoždinka na problémové podklady a velké tloušťky izolace. Technické údaje. EJOT SDM-T plus 8/60 U Speciální hmoždinka na problémové podklady a velké tloušťky izolace schváleno pro beton, plné a děrované cihly možno dodat i pro velké tloušťky tepelné izolace (až 340 mm) univerzální

Více

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) s omítkou a s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

vnější kontaktní zateplovací systém (ETICS)

vnější kontaktní zateplovací systém (ETICS) Certifikovaný na bázi minerální vlny MW v souladu s ustanovením 5a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005

Více

posouzení z

posouzení z Nominován podle článku 29 předpisu (EU) č. 305/2011 a člen EOTA (Evropská organizace pro technická posouzení) Evropské technické ETA-13/0086 posouzení z 16. 06. 2015 Obecná část Organizace, která provádí

Více

Technický list ETICS weber therm klasik mineral

Technický list ETICS weber therm klasik mineral Technický list ETICS weber therm klasik mineral 1. Popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě: weber therm klasik minerál je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou s izolantem

Více

TP CZB 05-2007 External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS)

TP CZB 05-2007 External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) Vnější tepelně izolační kontaktní systémy (ETICS) TP CZB 05-2007 External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) TECHNICKÁ PRAVIDLA Kritéria pro kvalitativní třídy vnějších tepelně izolačních kontaktních

Více

JUBIZOL Premium TECHNICKÝ LIST 00.01.15-SVN FASÁDNÍ TEPELNĚIZOLAČNÍ SYSTÉM. 1. Popis, použití. 2. Technické údaje

JUBIZOL Premium TECHNICKÝ LIST 00.01.15-SVN FASÁDNÍ TEPELNĚIZOLAČNÍ SYSTÉM. 1. Popis, použití. 2. Technické údaje TECHNICKÝ LIST 00.01.15-SVN FASÁDNÍ TEPELNĚIZOLAČNÍ SYSTÉM JUBIZOL Premium 1. Popis, použití Fasádní tepelněizolační systém JUBIZOL Premium (v případě, že jako tepelněizolační obklad použijeme JUBIZOL

Více

Evropské technické povolení ETA-11/0328

Evropské technické povolení ETA-11/0328 Ověřený překlad z německého do českého jazyka pro stavební techniku Schvalovací orgán pro stavební výrobky a způsoby stavby Stavebně-technický kontrolní úřad Ústav veřejného práva vedený společně svazem

Více

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Více

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Pu Podmínky použití kontaktního zateplovacího systému musí být v souladu s projektovou dokumentací pro provedení systému, jejíž součástí je i výběr systému

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm DM Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č. Certifikátu

Více

Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku StoPox CH 700

Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku StoPox CH 700 1 / 5 Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku StoPox CH 700 Identifikační kód typu produktu PROD0808 StoPox CH 700 Použití EN 1504-2: Výrobek pro ochranu povrchu povrchová úprava ochrana proti vniknutí

Více

Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku StoPox KU 401

Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku StoPox KU 401 1 / 5 Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku StoPox KU 401 Identifikační kód typu produktu PROD1129 StoPox KU 401 Použití EN 1504-2: Výrobek pro ochranu povrchu povrchová úprava ochrana proti vniknutí

Více

Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku StoCryl HP 100

Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku StoCryl HP 100 1 / 5 Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku Identifikační kód typu produktu PROD0574 Použití Výrobky pro ochranu povrchu - hydrofobní impregnace Ochrana proti vniknutí látek (1.1) Regulace vlhkosti

Více

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS Ing. Vladimír Vymětalík Způsoby řešení Provedení nového ETICS na původní podkladní konstrukci po předchozí demontáži kompletního stávajícího ETICS Provedení nového

Více

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o.

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Jak správně navrhovat ETICS Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Obsah přednášky! Výrobek vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS)! Tepelně technický návrh ETICS! Požárně bezpečnostní řešení

Více

KVK THERM eps magnum ETA č. 09/0144 s izolantem z expandovaného polystyrenu ( EPS )

KVK THERM eps magnum ETA č. 09/0144 s izolantem z expandovaného polystyrenu ( EPS ) Technický list pro venkovní tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) KVK THERM eps magnum ETA č. 09/0144 s izolantem z expandovaného polystyrenu ( EPS ) 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

ejotherm talířové hmoždinky snadný výběr

ejotherm talířové hmoždinky snadný výběr ejotherm talířové hmoždinky ejotherm talířové hmoždinky snadný výběr Při upevňování ETICS jsou izolační desky na fasádu nalepeny a následně mechanicky upevněny. Vlastní hmotnost je přenášena příčnými silami

Více

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Pv Podmínky použití kontaktního zateplovacího systému musí být v souladu s projektovou dokumentací pro provedení systému, jejíž součástí je i výběr systému

Více

Technický list ETICS weber therm clima mineral

Technický list ETICS weber therm clima mineral Technický list ETICS weber therm clima mineral 1. Popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě: weber therm clima minerál je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou s izolantem z

Více

Evropské technické schválení ETA-07/0156

Evropské technické schválení ETA-07/0156 Německý institut pro stavebnictví Ústav veřejného práva Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Deutschland tel.: +49(0)30 787 30 0 fax: +49(0)30 787 30 320 e-mail: dibt@dibt.de internet: www.dibt.de Zmocňuje a

Více

Evropské technické schválení ETA-11/0157

Evropské technické schválení ETA-11/0157 Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. Studená 3 821 04 Bratislava Slovenská Republika tel.: +421 2 49228101 fax: +421 2 44453617 e-mail: eta@tsus.sk internet: www.tsus.sk Evropské technické schválení

Více

Hasitherm- MIN Certifikovaný zateplovací systém

Hasitherm- MIN Certifikovaný zateplovací systém Oblasti použití: Vlastnosti: Vnější kontaktní zateplovací systém na bázi minerální vlny (MW). Vhodný pro realizaci vnějšího zateplení obvodového pláště budov. Systém je hygienicky nezávadný, neohrožuje

Více

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Více

Pokyny pro navrhování ETICS

Pokyny pro navrhování ETICS POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ ETICS MAMUTTHERM revize 15.9.2014 Pokyny pro navrhování ETICS Tyto pokyny slouží jako předpis k navrhování vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (dále jen ETICS) MAMUTTHERM

Více

Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice

Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice Autorizovaná osoba 204 rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice vydává ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném

Více

Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku StoPur EZ 505

Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku StoPur EZ 505 1 / 8 Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku StoPur EZ 505 Identifikační kód typu produktu PROD0519 StoPur EZ 505 Použití EN 1504-2: Výrobek pro ochranu povrchu povrchová úprava ochrana proti vniknutí

Více

Baumit Zateplovací systémy

Baumit Zateplovací systémy Baumit Zateplovací systémy Technologický předpis Kapitola B Podklady pro navrhování zateplovacích systémů Baumit Duben 2017 www.baumit.cz Obsah A. Úvodní a všeobecná ustanovení... 03 A.1 Zkratky, názvosloví

Více

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007 CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Oznámený subjekt 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Více

BAUMIT FASÁDNÍ OMÍTKY, BARVY A TMELY

BAUMIT FASÁDNÍ OMÍTKY, BARVY A TMELY OMÍTKY NANOPOR OMÍTKY Pastovitá tenkovrstvá omítka škrábané struktury pro exteriér i intriér. Minerální, vysoce paropropustná, zvláště odolná vůči znečištění. K 1,5 škrábaná struktura 1,5 mm 2,5 kg 30

Více

KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW )

KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW ) Technický list pro venkovní tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW ) 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS

Více

SYNTHOS XPS PRIME S. Extrudovaný polystyrén

SYNTHOS XPS PRIME S. Extrudovaný polystyrén SYNTHOS XPS PRIME S Extrudovaný polystyrén Strana 1 z 6 Technický list Datum vydání: 17/12/2013 Vydání: 1 Schválil: Daniel Siwiec Produktový manažer CHARAKTERISTIKA VÝROBKU Synthos XPS PRIME je tepelně

Více

KVK THERM eps ETA č. 09/0144 s izolantem z expandovaného polystyrenu ( EPS )

KVK THERM eps ETA č. 09/0144 s izolantem z expandovaného polystyrenu ( EPS ) Technický list pro venkovní tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) KVK THERM eps ETA č. 09/0144 s izolantem z expandovaného polystyrenu ( EPS ) 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

Pokyny pro navrhování ETICS

Pokyny pro navrhování ETICS Pokyny pro navrhování ETICS Tyto pokyny slouží jako předpis k navrhování vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (dále jen ETICS) MAMUT-THERM P, MAMUT-THERM C s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu

Více

Adesilex FIS 13 Lepidlo a stěrka ve vodní disperzi ke smíchání s cementem, pro instalaci vnějších kontaktních zateplovacích systémů.

Adesilex FIS 13 Lepidlo a stěrka ve vodní disperzi ke smíchání s cementem, pro instalaci vnějších kontaktních zateplovacích systémů. Výrobky pro vnější kontaktní zateplovací systém 22. Výrobky pro vnější kontaktní zateplovací systém Adesilex FIS 13 Lepidlo a stěrka ve vodní disperzi ke smíchání s cementem, pro instalaci vnějších kontaktních

Více

Fasádní zateplovací systémy PCI MultiTherm. Technologický předpis

Fasádní zateplovací systémy PCI MultiTherm. Technologický předpis Fasádní zateplovací systémy PCI MultiTherm Technologický předpis Nová generace ochrany proti řasám PCI Multiputz NoBio Anti-biotic efekt jedinečná kombinace širokospektrálních biocidů Samočisticí efekt

Více

EJOT upevnění pro zvláštní použití. Upevnění pro zvláštní případy

EJOT upevnění pro zvláštní použití. Upevnění pro zvláštní případy EJOT upevnění pro zvláštní použití Energetická sanace budov vyžaduje stále více pro zpracování tepelně izolačních systémů nestandartní řešení. Zvláště u starých fasád nebo podkladů se zásadními vadami

Více

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů TECHNICKÝ LIST Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů CHARAKTERISTIKA: zateplovací systém z polystyrenu určený na stěny

Více

Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku StoPox WL 100

Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku StoPox WL 100 1 / 5 Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku StoPox WL 100 Identifikační kód typu produktu PROD0607 StoPox WL 100 Použití EN 1504-2: Výrobek pro ochranu povrchu povrchová úprava ochrana proti vniknutí

Více

HASIT Hasitherm - MW- Light

HASIT Hasitherm - MW- Light Certifikovaný zateplovací systém ETAG 004 Oblasti použití: Vlastnosti: Vnější kontaktní zateplovací systém na bázi minerální vlny (MW), certifikovaný předpisu ETAG 004. Vhodný pro realizaci vnějšího zateplení

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm standard.

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm standard. Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm standard. pro akci : datum : Technologický předpis pro provádění ETICS weber therm standard Připravenost objektu

Více

Více životního prostoru

Více životního prostoru Baumit Resolution Zateplovací systém Více životního prostoru Jedinečné tepelněizolační vlastnosti Maximální úspora podlahové plochy Minimální tloušťka obvodové konstrukce Baumit Resolution Extra štíhlá

Více