Možnosti protokolu Cisco VTP v3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Možnosti protokolu Cisco VTP v3"

Transkript

1 Možnosti protokolu Cisco VTP v3 Koritar Lukáš, Wasserbauer Jan Abstrakt: Tento článek popisje možnosti protokolu Virtual Trunking Protocol ve třetí verzi, vyvinutý společností Cisco. Nejprve je uveden stručný teoretický popis, co protokol představuje, jeho využití a srovnání s předchozími verzemi. Druhou a stěžejní částí je praktická implementace na přepínačích Cisco Catalyst 3560 s verzí IOS 15.0(2)SE4 s důrazem na zpětnou kompatibilitu nižších verzí tohoto protokolu. Také je otestována ochrana přepisu databáze VLAN, jenž je od třetí verze dostupná. Klíčová slova: VTP, přepínač, VLAN 1 Co je Virtual Trunking Protocol Popis VTP protokolu Verze VTP VTP módy VTP zprávy Základní konfigurace Příkazy show Příkazy pro konfiguraci VTP Praktická implementace a testování Kompatibilita s nižšími verzemi Testování verze 3 a ochrana proti přepisu databáze Závěr Použitá literatura duben /9

2 1 Co je Virtual Trunking Protocol VTP je proprietární L2 protokol společnosti Cisco, jehož úkolem je přenášt informace o VLAN mezi přepínači zařazené do jedné domény. To umožňuje nejen usnadnit práci síťovému administrátorovi, ale především schopnost eliminace chyb vzniklých konfigurací mnoha přepínačů, kdy přidáváním mnoha VLAN je riziko, že uděláme chybu například v čísle dané VLAN. V případě, kdy je třeba nakonfigurovat VLAN, provedeme tuto konfiguraci pouze na jednom přepínači, který bude mít roli serveru. Tento přepínač poté rozešle danou konfiguraci ostatním přepínačům v dané VTP doméně. Obrázek 1 Konfigurace VLAN bez využití VTP Obrázek 1 zachycuje situaci, kdy je administrátor nucen nakonfigurovat dané VLAN na každý přepínač ručně. Pokud je však v sítí velký počet přepínačů, na kterém chceme nastavit VLAN je vhodné využít protokol VTP, který usnadní tuto konfiguraci. VLAN se nakonfigurují pouze na přepínači, který bude mít roli serveru a ten dále tuto konfiguraci přepošle na další přepínače po tzv. TRUNK linkách (Obrázek 2). Obrázek 2 Konfigurace VLAN s využitím protokolu VTP 2 Popis VTP protokolu 2.1 Verze VTP VTP v1: podpora základních 1005 VLAN Ethernet, FDDI VTP v2: obdoba verze 1, avšak přibyla podpora Token Ring kontrola konzistence (provádí se pouze v případě vložení nových informací přes CLI, ne v případě VTP zprávy) VTP v3: ochrana proti přepsání databáze VLAN při přidání nových přepínačů podpora až 4096 VLAN zpětně kompatibilní s VTP verzí 1 a 2 (s určitým omezením) možnost ochrany skrytým heslem popřípadě prostým textem podpora pro jakkékoliv databáze v doméně (např. Multiple Spanning Tree) podpora sekundárního serveru 1 duben /9

3 2.2 VTP módy Server - Spravuje seznam všech VLAN, má jej uložen v NVRAM. Může vytvářet a mazat VLAN, přijímá a odesílá advertisements zprávy přes trunk ve VTP doméně. Jedná se o defaultní mód. Klient - Přijímá konfiguraci ze serveru, udržuje lokální kopii všech VLAN, kterou nelze měnit a nemá ji uloženou v NVRAM, přijímá a odesílá advertisements zprávy. Transparentní - Neúčastní se VTP, pracuje samostatně, může vytvářet i mazat VLAN, ale změny jsou lokální, přijímá advertisements a ve verzi 2 a 3 je i přeposílá (ale nesynchronizuje svoje VLAN, ani je nezveřejňuje). Je to jediný mód, kde můžeme vytvářet Extended a Private VLAN, VTP a VLAN konfigurace je uložena v NVRAM. Off - Tento mód je podobný módu transparentnímu, avšak nepřeposílá VTP advertisement zprávy dále. Tento mód je možné použít pouze u verze VTP v VTP zprávy Jednotlivé přepínače si mezi sebou vyměňují tři druhý zpráv, které se posílají na multicastovou MAC adresu C-CC-CC-CC. Jedná se o tyto zprávy: Summary advertisement - Tato zpráva je zasílána ve výchozím nastavení každých pět minut a obsahuje jméno domény, číslo revize a čas poslední změny. Při obdržení této zprávy přepínač zkontroluje, zda paket obsahuje stejný název domény a také, zda číslo revize je vyšší než číslo revize z poslední obdržené Summary advertisements. Pokud ano, odešle zpět paket Advertisement requests, jinak zprávu ignoruje. Tyto zprávy je možno zaheslovat. Je však potřeba, aby na všech přepínačích v jedné doméně bylo nastaveno stejné heslo. Subset advertisement -Je odesílán směrem od serveru na klienta v případě, kdy je provedena nějaká změna VLAN na přepínači jenž je v roli serveru. Obsahuje název domény, číslo revize a informace o jedné nebo více VLAN číslo, stav (aktivní/neaktivní), jméno a velikost MTU. Advertisement Requests- Paket zasílá přepínač v případě, pokud byl resetován, správce změnil doménové jméno nebo jako odpověď na paket Summary advertisements, který obsahoval vyšší číslo revize. Přepínač, který tuto zprávu obdrží, odešle zpět Summary advertisements následovaný Subset advertisements. 3 Základní konfigurace Konfigurace protokolu VTP je poměrně jednoduchá, ale je nutné si dát pozor na odlišnosti mezi jednotlivými verzemi, aby výměna zpráv fungovala i mezi přepínači s různou verzí protokolu VTP. Tyto případy budou rozebrány v následující kapitole, která se bude zabývat testováním kompatibility jednotlivých verzí. Příkazy pro konfiguraci a výpis informací jsou uvedeny níže. 3.1 Příkazy show #show vtp counters zobrazení počtu VTP zpráv, které byly odeslány a přijaty #show vtp devices zobrazení informací o všech přepínačích, které pracují s protokolem VTP ve verzi 3 v dané doméně. Z tohoto výpisu je možné zjistit konflikty v případě, kdy by byl v doméně druhý primární server. Tento příkaz není dostupný pro přepínače v módu Transparent a Off. # show vtp interface zobrazení VTP statusu a konfigurace na daných rozhraních # show vtp status zobrazení informací o nastavení VTP na daném přepínači (doména, verze, číslo revize, ) #show vlan - zobrazení všech nakonfigurovaných vlan na daném směrovači. Jinými slovy výpis databáze VLAN.DAT 1 duben /9

4 3.2 Příkazy pro konfiguraci VTP (config)# vtp domain <jmenodomeny> - nastavení jména domény (pokud mají přepínače přeposílat dané VTP zprávy, je nutné aby měli stejné jméno domény) (config)# vtp version <1-3> - nastavení verze protokolu VTP (config)# vtp mode <server, client, transparent, off> - nastavení role přepínače (config)# vtp password <heslo> [hidden, secret] nastavení hesla (není nutné) # vtp primary server vlan nastavení přepínače do role primárního serveru (pokud není přepínač v roli primárního serveru, nelze přidávat další VLAN) 4 Praktická implementace a testování Na níže uvedeném obrázku je zobrazena použitá topologie při testování protokolu VTP. Na této topologii jsme vyzkoušeli zpětnou kompatibilitu s nižšími verzemi a ve druhém kroku jsme všechny přepínače nastavili na nejnovější verzi VTP v3 a testovali co se stane, pokud se do topologie přidá druhý primární server, protože třetí verze má mít pro tento případ implementovanou ochranu přepisu databáze. Obrázek 3 Testovaná topologie 4.1 Kompatibilita s nižšími verzemi V prvním případě jsme testovali kompatibilitu, kdy jako primární server byl přepínač s verzí VTP protokolu 3 a klienti byli přepínače s nižšími verzemi tohoto protokolu. Protože se zabýváme primárně verzí číslo 3, tak jsme se nezaobírali testováním nižších verzí v roli primární serveru. Avšak, jak se lze dočíst ze stránek výrobce přepínačů Cisco, klienti s vyšší verzí protokolu VTP nejsou schopni přijímat informace od serveru s nižší verzi protokolu VTP. Nejdříve jsme na přepínačích zkontrolovali obsah flash paměti, ve které je uložen soubor VLAN.DAT. Ten obsahuje čísla nakonfigurovaných VLAN. Protože jsme chtěli mít pro začátek na všech přepínačích stejné (pouze defaultní VLAN) tento soubor jsme vymazali. Dále jsme nakonfigurovali na každém přepínači jednotlivé trunk linky, které slouží pro přenos rámců 802.1Q a v případě protokolu VTP také k přenosu zpráv (viz kapitola 1.4). Více o konfiguraci trunk linek v [1], ale pro ukázku nastavení módu trunk na rozhraní FastEthernet 0/1: Serverv3 (config)#interface f0/1 Serverv3 (config-if)#shutdown Serverv3 (config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q Serverv3 (config-if)#switchport trunk allowed vlan Serverv3 (config-if)#switchport trunk native vlan 1 Serverv3 (config-if)#switchport mode trunk Serverv3 (config-if)#switchport nonegotiate Serverv3(config-if)#no shutdown 1 duben /9

5 Je nutné nastavit příslušný typ encapsulace, jinak se nemusí podařit nakonfigurovat trunk mód pro daný port. Tato situace je k vidění po zadání následující série příkazů: SwitchB(config)#interface fa0/14 SwitchB(config-if)#switchport mode trunk Command rejected: An interface whose trunk encapsulation is "Auto" can not be configured to "trunk" mode. Následně jsme přešli k samotnému nastavení VTP protokolu na přepínače. Pro úspěšnou výměnu VLAN databáze je zapotřebí nastavit stejné jméno domény, ve kterém je přepínač umístěn. Dále jsme nastavili pomocí příkazů (viz kapitola 1.5) mód přepínače a verzi protokolu. U přepínače jehož role bude vytváření a předávání databáze VLAN je nutné nastavit roli primárního serveru, jinak nebude možné přidat novou VLAN (viz následující chybová hláška): Switch(config)#vlan 10 VTP VLAN configuration not allowed when device is not the primary server for vlan database. Příkaz pro uvedení daného přepínače v módu server do role primárního serveru je použit v privilegovaném módu. Switch#vtp primary vlan This system is becoming primary server for feature vlan No conflicting VTP3 devices found. Do you want to continue? [confirm] V tomto okamžiku přecházíme do stavu, kdy je server primární. Ovšem tuto skutečnost musíme dle příkazu nejdříve potvrdit enter klávesou. Pokud tak neučiníme, nebo stiskneme-li nějakou jinou klávesu, příkaz bude anulován a server nebude moci vytvářet jednotlivé VLAN, a tudíž bychom nemohli dokončit konfiguraci. Jednoduše řečeno, daný přepínač se nestane primárním serverem. Dále by bylo vhodné, jde ovšem spíše pouze o kosmetickou úpravu, nicméně žádoucí, aby byly jednotlivé přepínače pojmenovány podle toho, jakou úlohu plní. Pokud bychom totiž využili vzdáleného přístupu pro konfiguraci, mohlo by snadno dojít k chybě, kdyby daný přepínač nedisponoval alespoň nějakým polem description, nebo vhodně zvoleným jménem, které by symbolizovalo jeho jednoznačný úkol a tím nám zjednodušovalo práci při konfigurování příslušného chování. Pro změnu jména přepínače, je vhodné využít příkaz v konfiguračním režimu hostname. Následně příkazem #show vtp status si zobrazíme informace o nastavení VTP na přepínačích. Například zobrazení v jaké roli je přepínače, číslo verze, ID zařízení a v neposlední řade jméno domény a také důležitý parametr číslo revize (Configuration Revision). O tomto parametru se ještě podrobněji zmíníme. Výpis vypadá následovně: Serverv3(config)#do sh vtp stat VTP Version capable : 1 to 3 VTP version running : 3 VTP Domain Name : sps VTP Pruning Mode VTP Traps Generation Device ID : 40f4.ec54.ab00 Feature VLAN: VTP Operating Mode : Primary Server Number of existing VLANs : 6 Number of existing extended VLANs : 0 Maximum VLANs supported locally : 1005 Configuration Revision : 2 Primary ID : 40f4.ec54.ab00 Primary Description MD5 digest : Switch : 0xC2 0x91 0x78 0x82 0x0A 0x21 0x54 0xAD 0xC2 0x65 0x8F 0xFF 0x08 0xA6 0xD5 0xE1 1 duben /9

6 Tento výpis je z přepínače, jenž je v roli serveru. Dále jsme nastavili další dva přepínače v roli klientů s verzí 2 a verzí 1. Na přepínač Serverv3 jsme přidali několik VLAN (10,20) a příkazem show vlan, jsme na klientech zjišťovali, zdali dojde ke správnému přenesení a přepsání databáze VLAN.DAT, čímž by byla otestována kompatibilita daných verzí. Přenesení a přepsání databáze proběhlo na obou klientech správně. Výpis databáze VLAN z přepínače Client1 vypadá následovně: Clientv1(config)#do show vlan VLAN Name Status Ports default active Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5 Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9 Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13 Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17 Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21 Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gi0/1 Gi0/2 10 desitka active 20 dvacitka active 1002 fddi-default act/unsup 1003 trcrf-default act/unsup 1004 fddinet-default act/unsup 1005 trbrf-default act/unsup Tím jsme potvrdili základní kompatibilitu vpřípadě, kdy jsou použity různé verze protokolu VTP. Avšak kompatibilita třetí verze snižšími je pouze u této základní konfigurace. Jak již bylo zmíněno vteoretické části, verze 3 podporuje čísla VLAN až do 4094, což předchozí verze neumí. To jsme také vyzkoušeli a na TRUNK linky provedli přidání VLAN 1500 a následně tuto VLAN vytvořili. Tato VLAN se do klientů neuložila. Další nekompatibilitou je to, že u verze 3 můžeme použít heslo sparametrem <secret nebo hidden>. Nižší verze tuto možnost nepodporují, a proto jej nesmíme na serveru použít, jinak by výměna VTP zpráv mezi nižšími verzemi neproběhla.vpřípadě, že máme nastavenou jinou verzi než třetí a přidáme kheslu parametr secret nebo hidden, setkáme se stouto chybovou hláškou: Clientv2(config)#vtp password cisco secret Device is operating in VTP version 2. secret option is allowed from VTP version 3 only. Zajímavostí bylo to, že přepínač Clientv1 byl na začátku nakonfigurován na verzi číslo 1, avšak po obdržení zprávy Advertisement verze 3 se tento přepínač automaticky přepnul do VTP verze 2. Zjištění je tak následující. Aby mohl přepínač s verzí 1 komunikovat se serverem ve verzi 3, musí zároveň podporovat verzi 2, do které se automaticky přepne. V opačném případě, kdy by přepínač podporoval pouze verzi 1, bychom nemohli použít protokol verze 3, ale pouze verzi 2. Je vhodné použít na daném segmentu tu verzi, se kterou jsou kompatibilní všechny přepínače, abychom se vyvarovali toho, že informace na všech přepínačích nebudou konzistentní. Dále se můžeme setkat s tím, že vše se zdá být nakonfigurované správně, ale k výměně informací nedochází. Tento stav může zapříčinit číslo revize na daném přepínači využívající VTP protokol. Pojďme se podívat, jak takové číslo revize funguje. Na primárním serveru se s každou změnou (přidání/odebrání VLAN) inkrementuje číslo revize a je poslána informace na všechny přepínače. Ty mají uložené poslední číslo přijaté revize a po přijetí nové Advertisement zprávy si zkontrolují své číslo revize s číslem revize obsažené ve zprávě. Pokud je číslo revize v obdržené zprávě větší než číslo uložené v přepínači, daný přepínač si vyžádá o zaslání aktuální databáze VLAN, kterou si přepíše aktuální seznam. Na přepínači jenž je v roli primárního serveru však při nějaké změně konfigurace ve VTP dojde k odebrání role primárního serveru a je pouze v roli serveru. Proto jej musíme opět příkazem #vtp primary vlan povýšit do role primárního serveru. Po přidání (či odebrání) VLAN však najednou nedojde ke změně na klientech v doméně. To je zapříčiněno tím, že po povýšení do role primárního serveru se vynuluje číslo revize a každou změnou se sice číslo revize inkrementuje, ale klienti mají uloženo větší číslo revize, a tak se domnívají, že mají novější informace, než které jsou posílány, a proto je ignoruje. V tomto případě tak musíme na klientech číslo revize vynulovat. To se provede tak, že změníme na přepínači jméno domény na 1 duben /9

7 libovolné jméno a následně provedeme změnu zpět na doménu, ve které je server. Tím se vynuluje číslo revize a přepínače si začnou opět ukládat aktuální databáze. 4.2 Testování verze 3 a ochrana proti přepisu databáze Další konfigurací, pro kterou jsme se rozhodli, bylo otestování přepisu databáze v případě, kdy byl připojen další přepínač v módu primárního serveru a měl vyšší číslo revize, což by mohlo způsobit to, že od tohoto přepínače by si klienti přepsali databázi. Tento stav však nenastal, protože VTP ve verzi 3 obsahuje ochranu, která tomuto zamezuje. Prvně zvolený primární server je zapsán do paměti a v případě připojení dalšího primárního serveru klient pozná, že tato revize nepochází z přepínače, jehož číslo (Device ID) se liší od původního primárního serveru a ignoruje tak přicházející změny od druhého primárního serveru. Následně můžeme určit, který ze dvou konfliktních serverů převezme roli primárního. Na přepínači jenž má být dále primárním serverem napíšeme příkaz #vtp primary vlan. Tímto bude v daném segmentu pouze jeden primární server a nebude detekována žádná kolize v přepínačích (všichni budou mít opět stejné číslo revize). Postup byl následující. Nastavili jsme na všech přepínačích verzi protokolu VTP na verzi 3. Odpojili jsme přepínač s názvem Clientv1 (viz Obrázek 1.3) a nastavili jsme jej jako primární server. Následně jsme přidali novou VLAN, abychom docílili toho, že na tomto přepínači bude vyšší číslo revize. Přepínač s názvem Clientv1 tak měl číslo revize 11: clientv1(config)#do show vtp status VTP Version capable : 1 to 3 VTP version running : 3 VTP Domain Name : sps VTP Pruning Mode VTP Traps Generation Device ID : 0024.f9be.d980 Feature VLAN: VTP Operating Mode : Primary Server Number of existing VLANs : 12 Number of existing extended VLANs : 0 Configuration Revision : 11 Primary ID : 0024.f9be.d980 Primary Description : clientv1 Zbylé dva přepínače mají číslo revize 10: serverv3(config)#do show vtp status VTP Version capable : 1 to 3 VTP version running : 3 VTP Domain Name : sps VTP Pruning Mode VTP Traps Generation Device ID : 40f4.ec54.ab00 Feature VLAN: VTP Operating Mode : Primary Server Number of existing VLANs : 11 Number of existing extended VLANs : 0 Maximum VLANs supported locally : 1005 Configuration Revision : 10 Primary ID : 40f4.ec54.ab00 Primary Description : serverv3 Následně jsme přepínač opět připojili a sledovali, jestli se přepíše databáze či nikoliv. K přepsání nedošlo a po zhlédnutí tabulky s připojenými přepínači (příkaz #show vtp devices) bylo patrné, že dané přepínače detekují kolizi (sloupec Conf): 1 duben /9

8 serverv3#show vtp devices Retrieving information from the VTP domain. Waiting for 5 seconds. VTP Feature Conf Revision Primary Server Device ID Device Description VLAN Yes f9be.d980=0024.f9be.d980 Clientv1 VLAN No 10 40f4.ec54.ab00 108c.cf9e.fe00 Clientv2 Rozhodli jsme se, že do role primárního serveru dáme nově připojený přepínač s názvem Clientv1. Následně jsme na něm přidali nové VLAN (také VLAN s číslem 1500, kterou předchozí verze nepodporovali) a zjišťovali jsme, jestli se databáze přepíše i na předchozím přepínači v roli serveru. K přepsání došlo korektně a na tomto přepínači byli následující čísla VLAN: serverv3#show vlan VLAN Name Status Ports default active Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5 Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9 Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13 Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17 Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21 Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gi0/1 Gi0/2 10 desitka active 20 dvacitka active 30 tricitka active 40 ctyricet active 50 padesatka active 60 sedesat active 100 stovka active 1002 fddi-default act/unsup 1003 trcrf-default act/unsup 1004 fddinet-default act/unsup 1005 trbrf-default act/unsup 1500 patnactistovka active 5 Závěr Cílem tohoto projektu bylo otestovat v praxi, jakým způsobem pracuje a jak naimplementovat na cisco zařízeních Virtual Trunking protocol, který zjednodušuje konfiguraci vlan, při velkém množství přepínačů v topologii sítě. Podařilo se nám jak naimplementovat jednotlivá nastavení, tak prozkoušet kompatibilitu různých verzí daného protokolu a jejich chování mezi sebou. Realizace probíhala v laboratoři k tomu určené, na přepínačích řady CATALYST Pracovali jsme na druhé vrstvě RAM OSI modelu. Podrobnosti ohledně chování tohoto protokolu jsou zpracovány výše. Chtěl bych podotknout fakt, že v praxi je nejvhodnější na všech přepínačích pracovat s verzí tohoto protokolu označenou č. 3 a to hlavně díky jejím přednostem jako je množství podporovaných vlan a ochrany proti přepisu databáze. Samozřejmě v neposlední řadě jde také o to, že jednotlivé zařízení pracující na různých verzích tohoto protokolu, nemusí splňovat veškeré potřebné parametry a může tím často docházet k různým typům komplikací. 1 duben /9

9 6 Použitá literatura [1] Cisco Catalyst 2960-X Switch VLAN Configuration Guide, Cisco IOS Release 15.0(2)EX: configuration VTP [online]. [cit ].dostupné: 15-0_2_EX/vlan/configuration_guide/b_vlan_152ex_2960-x_cg/b_vlan_152ex_2960- x_cg_chapter_010.html [2] Cisco Virtual LANs/VLAN Trunking Protocol (VLANs/VTP): Understanding VLAN Trunk Protocol (VTP) [online]. [cit ]. Dostupné z: [3] Jeff Kronlage's CCIE study Blog: VTP v3 [online] [cit ]. Dostupné z:http://brbccie.blogspot.cz/2014/07/vtp-v3.html 1 duben /9

VTP verze 3. Lukáš Zajac, Marek Wasniowski

VTP verze 3. Lukáš Zajac, Marek Wasniowski VTP verze 3 Lukáš Zajac, Marek Wasniowski Abstrakt: Práce si klade za cíl popsat a seznámit čtenáře s novými možnostmi protokolu VTP ve své zatím nejnovější verzi 3. Hlavní zaměření se týká rozdílů a novinek

Více

12. VLAN, inter VLAN routing, VTP

12. VLAN, inter VLAN routing, VTP 12. VLAN, inter VLAN routing, VTP Co je to VLAN Virtuální LAN slouží k logickému rozdělení sítě nezávisle na fyzickém uspořádání. Můžeme tedy naši síť segmentovat na menší sítě uvnitř fyzické struktury

Více

L2 multicast v doméně s přepínači CISCO

L2 multicast v doméně s přepínači CISCO L2 multicast v doméně s přepínači CISCO Vojtěch Kotík (KOT0084) Abstrakt: Tento dokument se zabývá šířením L2 multicastu v doméně složené z přepínačů Cisco. Obsahuje stručný popis technologie a jejích

Více

Pokročilé možnosti DHCP serveru v Cisco IOS. Vladimír Jarotek

Pokročilé možnosti DHCP serveru v Cisco IOS. Vladimír Jarotek Pokročilé možnosti DHCP serveru v Cisco IOS Vladimír Jarotek Abstrakt: Cílem tohoto projektu je prozkoumání možností DHCP serveru a relay agenta v CISCO IOS Klíčová slova: Cisco, IOS, DHCP server, relay

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky. Projekt do SPS

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky. Projekt do SPS Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Projekt do SPS Otestování speciálních vlastností přepínači Cisco Catalyst: - port security - protected port - broadcast

Více

12. Virtuální sítě (VLAN) VLAN. Počítačové sítě I. 1 (7) KST/IPS1. Studijní cíl. Základní seznámení se sítěmi VLAN. Doba nutná k nastudování

12. Virtuální sítě (VLAN) VLAN. Počítačové sítě I. 1 (7) KST/IPS1. Studijní cíl. Základní seznámení se sítěmi VLAN. Doba nutná k nastudování 12. Virtuální sítě (VLAN) Studijní cíl Základní seznámení se sítěmi VLAN. Doba nutná k nastudování 1 hodina VLAN Virtuální síť bývá definována jako logický segment LAN, který spojuje koncové uzly, které

Více

VRRP v1+v2, konfigurace, optimalizace a reakce na události na plaformě RouterOS

VRRP v1+v2, konfigurace, optimalizace a reakce na události na plaformě RouterOS VRRP v1+v2, konfigurace, optimalizace a reakce na události na plaformě RouterOS David Balcárek (BAL259), Petr Malec (MAL487) Abstrakt: Dokument pojednává o konfiguraci a testování VRRP na platformě RouterOS

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Podpora QoS (L2, L3) na DSLAM Zyxel IP Express IES 1000

Podpora QoS (L2, L3) na DSLAM Zyxel IP Express IES 1000 Podpora QoS (L2, L3) na DSLAM Zyxel IP Express IES 1000 Ľubomír Prda, Pavel Juška Abstrakt: Tento dokument pojednává o laboratorním ověření funkčnosti QoS na druhé a třetí vrstvě ISO/OSI modelu zařízení

Více

1. Cisco směrovače (routery) a Cisco Internetwork Operating System. Zadání: Úkolem je vyzkoušet základní funkce systému IOS.

1. Cisco směrovače (routery) a Cisco Internetwork Operating System. Zadání: Úkolem je vyzkoušet základní funkce systému IOS. 1. Cisco směrovače (routery) a Cisco Internetwork Operating System Zadání: Úkolem je vyzkoušet základní funkce systému IOS. 1. Připojit se k routeru pomocí portu console. 2. Změnit jméno routeru. 3. Nastavit

Více

Semestrální projekt do předmětu SPS

Semestrální projekt do předmětu SPS Semestrální projekt do předmětu SPS Název projektu: Instalace a provoz protokolu IPv6 v nových verzích MS Windows (XP). Ověření proti routerům Cisco a Linux. Cíl projektu: Autoři: Cílem tohoto projektu

Více

Konfigurace směrovače, CDP

Konfigurace směrovače, CDP Konfigurace směrovače, CDP CCNA2 modul č. 3 Datum: 1. dubna 2007 Autor: Petr Hanyáš xhanya01@stud.fit.vutbr.cz Tomáš Duda xdudat00@stud.fit.vutbr.cz Obsah Úvod...3 1. Režimy práce...3 1.1. Uživatelský

Více

Bridging na Linuxu - příkaz brctl - demonstrace (všech) voleb na vhodně zvolených topologiích.

Bridging na Linuxu - příkaz brctl - demonstrace (všech) voleb na vhodně zvolených topologiích. Bridging na Linuxu - příkaz brctl - demonstrace (všech) voleb na vhodně zvolených topologiích. Bc. Josef Hrabal - HRA0031 Bc. Kamil Malík MAL0018 Abstrakt: Tento dokument, se zabývá ověřením a vyzkoušením

Více

5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly

5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly 5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly Studijní cíl V této kapitole si představíme proces směrování IP.. Seznámení s procesem směrování na IP vrstvě a s protokoly RIP, RIPv2, EIGRP a

Více

Přepínače CISCO série 2900 a 2950

Přepínače CISCO série 2900 a 2950 Přepínače CISCO série 2900 a 2950 Tyto přepínače jsou vybaveny managementem, umožňujícím konfigurovat přístup k přepínači, dělit porty do samostatných virtuálních sítí LAN (VLAN) a přizpůsobovat celou

Více

Protokol GLBP. Projekt do předmětu Správa počítačových systémů Radim Poloch (pol380), Jan Prokop (pro266) 7.6.2007

Protokol GLBP. Projekt do předmětu Správa počítačových systémů Radim Poloch (pol380), Jan Prokop (pro266) 7.6.2007 Protokol GLBP Projekt do předmětu Správa počítačových systémů Radim Poloch (pol380), Jan Prokop (pro266) 7.6.2007 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Technologie GLBP... 3 1.1.1 Příklad topologie GLBP... 3 1.1.2 Přiřazení

Více

Private VLANs - podpora u různých výrobců síťových prvků a ve VMWare

Private VLANs - podpora u různých výrobců síťových prvků a ve VMWare Private VLANs - podpora u různých výrobců síťových prvků a ve VMWare Martin Lonský, LON0009 Abstrakt: Tato práce popisuje architekturu virtuálních sítí VLAN a privátních virtuálních sítí Private VLAN (PVLAN)

Více

Směrovací protokol Mesh (802.11s) na platformě Mikrotik

Směrovací protokol Mesh (802.11s) na platformě Mikrotik Směrovací protokol Mesh (802.11s) na platformě Mikrotik J. Bartošek, P. Havíček Abstrakt: V této práci je popsán princip fungování směrovacího protokolu mesh na platformě mikrotik. Na této platformě ovšem

Více

Cisco IOS TCL skriptování využití SMTP knihovny

Cisco IOS TCL skriptování využití SMTP knihovny Cisco IOS TCL skriptování využití SMTP knihovny Bc. Petr Hanták (han377), Bc. Vít Klimenko (kli307) Abstrakt: Úkolem tohoto projektu bylo zmapovat SMTP knihovnu pro odesílání emailových zpráv z Cisco směrovačů

Více

Hot Standby Router Protocol (zajištění vysoké spolehlivosti výchozí brány)

Hot Standby Router Protocol (zajištění vysoké spolehlivosti výchozí brány) České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Moderní technologie Internetu Hot Standby Router Protocol (zajištění vysoké spolehlivosti výchozí brány) Abstrakt Popis jednoho z mechanizmů

Více

Možnosti DHCP snoopingu, relayingu a podpora multicastingu na DSLAM Zyxel IES-1000

Možnosti DHCP snoopingu, relayingu a podpora multicastingu na DSLAM Zyxel IES-1000 Možnosti DHCP snoopingu, relayingu a podpora multicastingu na DSLAM Zyxel IES-1000 Petr Ličman Tomáš Horčičák Martin Walach Abstrakt: Práce je zaměřena na popis možností a konfigurace ADSL DSLAMu v oblasti

Více

BEZTŘÍDNÍ SMĚROVÁNÍ, RIP V2 CLASSLESS ROUTING, RIP V2

BEZTŘÍDNÍ SMĚROVÁNÍ, RIP V2 CLASSLESS ROUTING, RIP V2 FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS BEZTŘÍDNÍ SMĚROVÁNÍ, RIP V2 CLASSLESS ROUTING, RIP V2 JIŘÍ KAZÍK JAROSLAV

Více

VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.)

VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.) 1 z 10 VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.) Obsah: A. Úvod B. Popis aplikace C. Instalace D. První spuštění E. Manuál programu VDDMAIL 1. Záložka DDE Server DDE Parametry

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

DNS, DHCP DNS, Richard Biječek

DNS, DHCP DNS, Richard Biječek DNS, DHCP Richard Biječek DNS (Domain Name System) Překlady názvů hostname Informace o službách (např. mail servery) Další služby (zpětné překlady, rozložení zátěže) Hlavní prvky DNS: DNS server(y) DNS

Více

Autentizace bezdrátových klientů jejich přiřazování do VLAN podle databáze FreeRADIUS

Autentizace bezdrátových klientů jejich přiřazování do VLAN podle databáze FreeRADIUS Autentizace bezdrátových klientů jejich přiřazování do VLAN podle databáze FreeRADIUS Petr Grygárek, RCNA VŠB-TU Ostrava Cisco Aironet 1100 (RADIUS klient) DHCP server (VLAN2) DHCP server (VLAN 1) DHCP

Více

Verze 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internetové služby

Verze 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internetové služby Verze 1.0 09/10 Xerox ColorQube 9301/9302/9303 2010 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva vyhrazena podle zákonů Spojených států na ochranu autorských práv. Obsah této publikace

Více

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ REPOTEC RP-IP0613 Úvod Bandwidth manager REPOTEC (dále jen BM) je levný a jednoduchý omezovač rychlosti pro jakékoliv sítě založené na protokolu TCP/IP. Velice snadno se ovládá

Více

Další nástroje pro testování

Další nástroje pro testování Další nástroje pro testování PingPlotter grafická varianta programu ping umožňuje soustavné monitorování, archivování apod. www.pingplotter.com VisualRoute grafický traceroute visualroute.visualware.com

Více

ZÁKLADNÍ ANALÝZA SÍTÍ TCP/IP

ZÁKLADNÍ ANALÝZA SÍTÍ TCP/IP ZÁKLADNÍ ANALÝZA SÍTÍ TCP/IP ÚVOD Analýza sítě je jedním z prostředků potřebných ke sledování výkonu, údržbě a odstraňování závad v počítačových sítích. Většina dnešních sítí je založena na rodině protokolů

Více

VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra informatiky Technologie počítačových sítí Grafické open source rozhraní pro management sítě s přepínači a směrovači na bázi

Více

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány Přednáška 3 Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány Server a Client Server je obecné označení pro proces nebo systém, který poskytuje nějakou službu. Služba je obvykle realizována některým aplikačním

Více

Multicast Source Discovery Protocol (MSDP)

Multicast Source Discovery Protocol (MSDP) Multicast Source Discovery Protocol (MSDP) Jan Pastrňák(PAS126) Šindler Ondřej(SIN099) Konfigurace a použití protokolu MSDP na Cisco Routerech Co je MSDP MSDP je protokol umožňující propojení multicastových

Více

Jak nastavit Email2SMS a SMS2Email na 2N StarGate - nové CPU 2013

Jak nastavit Email2SMS a SMS2Email na 2N StarGate - nové CPU 2013 Jak nastavit Email2SMS a SMS2Email na 2NStarGate - nové CPU 2013 V tomto FAQ naleznete veškeré potřebné kroky ke správnému nastavení Email2SMS a SMS2Email funkcí v bráně 2N StarGate. V první části tohoto

Více

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat.

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Počítačové sítě Počítačová síť je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Základní prvky sítě Počítače se síťovým adaptérem pracovní

Více

Počítačové sítě 1 Přednáška č.7 Přepínané LAN sítě

Počítačové sítě 1 Přednáška č.7 Přepínané LAN sítě Počítačové sítě 1 Přednáška č.7 Přepínané LAN sítě Osnova = Přepínané LAN sítě = Základní charakteristiky přepínaných sítí = Prvky přepínaných sítí = Přepínač = Principy přepínání = Typy přepínačů Přepínané

Více

Část l«rozbočovače, přepínače a přepínání

Část l«rozbočovače, přepínače a přepínání 1. Co je to síť Část l«rozbočovače, přepínače a přepínání Rozbočovače a přepínače Rozbočovače Přepínače 3. Auto-nesotiation Co je to auto-nesotiation Jak funkce auto-nesotiation funsuje Když funkce auto-nesotiation

Více

Super Hot Multiplayer vzdálené sledování finančních dat. Konfigurace sítě. Strana: 1 / 8

Super Hot Multiplayer vzdálené sledování finančních dat. Konfigurace sítě. Strana: 1 / 8 Konfigurace sítě Strana: 1 / 8 Úvod Podle 50 zákona č.202/1990 Sb. musí být VTZ připojeno k systému dálkového stahování dat. V případě VTZ SuperHot je toto řešeno připojením zařízení ke vzdálenému databázovému

Více

Multiple Event Support

Multiple Event Support Multiple Event Support Jan Miketa, Martin Hříbek Abstrakt: Tento projekt slouží k objasnění funkce Multiple Event Support, která v rámci Embedded Event Manageru umožňuje reagovat na složené události. Je

Více

BRICSCAD V15. Licencování

BRICSCAD V15. Licencování BRICSCAD V15 Licencování Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea spol.

Více

Value - Powerline ethernet adaptér, 85Mbps Katalogové číslo: 21.99.1406

Value - Powerline ethernet adaptér, 85Mbps Katalogové číslo: 21.99.1406 Value - Powerline ethernet adaptér, 85Mbps Katalogové číslo: 21.99.1406 Vlastnosti: Kompatibilní s HomePlug 1.0 Turbo Kompatibilní se specifikací IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX ANSI/IEEE

Více

Kabelážní systémy Základy IOS přepínače

Kabelážní systémy Základy IOS přepínače Kabelážní systémy Základy IOS přepínače Počítačové sítě 2. cvičení Praktický úkol Popis: Propojení dvou switchů (přepínačů) Přímý kabel Křížený kabel Program minicom Základy IOSu IOS je operační systém,

Více

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua Obsah 1. Úvod...1 2. Přihlášení...1 3 Nastavení (Setup)...3 3.1.1. Kamera Obraz (Conditions)...3 3.1.2.1 Kamera Video Video...3 3.1.2.2. Kamera Video snímek (Snapshot)...4

Více

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ TACHOTel manuál 2 TACHOTel Obsah Foreword I Úvod 0 3 1 Popis systému... 3 2 Systémové... požadavky 4 3 Přihlášení... do aplikace 5 II Nastavení aplikace 6 1 Instalace... a konfigurace služby ATR 6 2 Vytvoření...

Více

Jak nastavit Email2SMS a SMS2Email na bráně 2N VoiceBlue Next

Jak nastavit Email2SMS a SMS2Email na bráně 2N VoiceBlue Next Jak nastavit Email2SMS a SMS2Email na bráně 2NVoiceBlue Next V tomto FAQ naleznete veškeré potřebné kroky ke správnému nastavení Email2SMS a SMS2Email funkcí v bráně 2N VoiceBlue Next. V první části tohoto

Více

Private VLANs - podpora u různých výrobců

Private VLANs - podpora u různých výrobců Private VLANs - podpora u různých výrobců VLAN Private VLAN VMWare síťových prvků a ve VMWare Martin Lonský, LON0009 Podpora Private VLAN u VMWare Podpora Private VLAN u výrobců síťových prvků VLAN logická

Více

ID-Ware II Posílání upozornění e-mailem na událost s datumovou závislostí

ID-Ware II Posílání upozornění e-mailem na událost s datumovou závislostí ID-Ware II Posílání upozornění e-mailem na událost s datumovou závislostí Obsah 1.Princip činnosti...3 2.Nastavení uživatelských práv a příkazů...3 3.Popis uživatelského prostředí...7 3.1.Detail upozornění...7

Více

Novinky ve FlowMon 6.x/FlowMon ADS 6.x

Novinky ve FlowMon 6.x/FlowMon ADS 6.x Novinky ve FlowMon 6.x/FlowMon ADS 6.x FlowMon je kompletní řešení pro monitorování a bezpečnost počítačových sítí, které je založeno na technologii sledování IP toků (NetFlow/IPFIX/sFlow) a analýze chování

Více

Ladění ovladačů pomocí virtuálního stroje...2 Úvod...2 Ladění ovladačů pomocí dvou fyzických počítačů...2 Ladění ovladačů pomocí jednoho fyzického

Ladění ovladačů pomocí virtuálního stroje...2 Úvod...2 Ladění ovladačů pomocí dvou fyzických počítačů...2 Ladění ovladačů pomocí jednoho fyzického Ladění ovladačů pomocí virtuálního stroje...2 Úvod...2 Ladění ovladačů pomocí dvou fyzických počítačů...2 Ladění ovladačů pomocí jednoho fyzického počítače...2 Výběr aplikace na virtualizaci počítače...2

Více

Active Directory organizační jednotky, uživatelé a skupiny

Active Directory organizační jednotky, uživatelé a skupiny Active Directory organizační jednotky, uživatelé a skupiny V databázi Active Directory jsou uloženy objekty organizačních jednotek, uživatelských účtů a skupin. Organizační jednotka představuje jakýsi

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

Návod: Připojení ke školnímu FTP serveru. Návodu sloužící k přípojení k FTP serveru pomocí: Total Commander Webové rozhraní FTP Novell Client

Návod: Připojení ke školnímu FTP serveru. Návodu sloužící k přípojení k FTP serveru pomocí: Total Commander Webové rozhraní FTP Novell Client Návod: Připojení ke školnímu FTP serveru Návodu sloužící k přípojení k FTP serveru pomocí: Total Commander Webové rozhraní FTP Novell Client Příhlášní ke školnímu FTP serveru pomocí programu Total Commander

Více

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit)

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Pokud máte ještě nainstalovaný MS SQL server Express 2005, odinstalujte jej, předtím nezapomeňte zálohovat databázi. Kromě Windows 7 je instalace určena také

Více

WAN sítě, základy směrovačů. (CCNA2, Modul 1, Modul 2) Michal Špondr (xspond00) Radomír Picek (xpicek00)

WAN sítě, základy směrovačů. (CCNA2, Modul 1, Modul 2) Michal Špondr (xspond00) Radomír Picek (xpicek00) WAN sítě, základy směrovačů (CCNA2, Modul 1, Modul 2) Michal Špondr (xspond00) Radomír Picek (xpicek00) 1 Obsah 1. Úvod co je to WAN...3 2. Routery ve WAN...3 3. Funkce routerů ve WAN...4 4. Vnější konektory

Více

Loop-Free Alternative (LFA)

Loop-Free Alternative (LFA) Loop-Free Alternative (LFA) Vojtěch Oczka OCZ0004 Abstrakt: Cílem této práce je nejdříve ověřit podporu Technologie Loop-Free Alternative ve virtualizačním prostředí IOS-XR. Následně provést implementaci

Více

Virtální lokální sítě (VLAN)

Virtální lokální sítě (VLAN) Virtální lokální sítě (VLAN) Virtuální LAN slouží k logickému rozdělení sítě nezávisle na fyzickém uspořádání. Lze tedy LAN síť segmentovat na menší sítě uvnitř fyzické struktury původní sítě. Druhým důležitým

Více

Tiskové služby v sítích Microsoft. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Tiskové služby v sítích Microsoft. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Tiskové služby v sítích Microsoft Základní pojmy o Tiskárna = fyzické zařízení o Logická tiskárna = softwarové rozhraní o Relace tiskárna logická tiskárna o Relace logická tiskárna několik fyzických tiskáren

Více

MS Exchange a MS Outlook

MS Exchange a MS Outlook MS Exchange a MS Outlook Břetislav Regner PROJEKT financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZVYŠOVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAMĚSTNANCŮ VYBRANÝCH FAKULT MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224

Více

Siemens (3V) Ericsson (5V) Alcatel (3.6V) C10, C35, C45, C55 T10s 501 S10, S25, S35 T20e (3V) M35, M50, MT50 T18s A60

Siemens (3V) Ericsson (5V) Alcatel (3.6V) C10, C35, C45, C55 T10s 501 S10, S25, S35 T20e (3V) M35, M50, MT50 T18s A60 1. Popis zařízení UPS monitor UPS monitor je jednoduché zařízení sloužící ke sledování stavu UPS (Uninterruptible Power Supply) záložních napájecích zdroj ů. Zařízení má vestavěný generátor času a kalendá

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide Wireless / Fast Ethernet Print Server Series Quick Installation Guide Version 2.1 Multi-Languages Content Table English......02 Nederlands...16 Deutsch.... 30 Français... 44 Polski... 59 Italiano...73

Více

Využití systému Dynamips a jeho nástaveb pro experimenty se síťovými technologiemi Petr Grygárek

Využití systému Dynamips a jeho nástaveb pro experimenty se síťovými technologiemi Petr Grygárek Využití systému Dynamips a jeho nástaveb pro experimenty se síťovými technologiemi Petr Grygárek katedra informatiky fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-Technická univerzita Ostrava Agenda Motivace

Více

Směrování. static routing statické Při statickém směrování administrátor manuálně vloží směrovací informace do směrovací tabulky.

Směrování. static routing statické Při statickém směrování administrátor manuálně vloží směrovací informace do směrovací tabulky. Směrování Ve větších sítích již není možné propojit všechny počítače přímo. Limitujícím faktorem je zde množství paketů všesměrového vysílání broadcast, omezené množství IP adres atd. Jednotlivé sítě se

Více

TheGreenBow IPSec VPN klient

TheGreenBow IPSec VPN klient TheGreenBow IPSec VPN klient Konfigurační příručka k VPN routerům Planet http://www.thegreenbow.com http://www.planet.com.tw Obsah: 1. Úvod...3 1.1 Účel příručky...3 1.2 Topologie VPN sítě...3 2 VRT311S

Více

Internet. Počítačová síť, adresy, domény a připojení. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Internet. Počítačová síť, adresy, domény a připojení. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Internet Počítačová síť, adresy, domény a připojení Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Počítačová síť počítačová síť = označení pro několik navzájem propojených počítačů,

Více

Počítačové sítě ZS 2009/2010 Projekt návrhu sítě zadání

Počítačové sítě ZS 2009/2010 Projekt návrhu sítě zadání Počítačové sítě ZS 2009/2010 Projekt návrhu sítě zadání Petr Grygárek, FEI VŠB-TU Ostrava Zadání Navrhněte konfiguraci podnikové sítě připojené do Internetu. Řešení po částech implementujre, ověřte a odevzdejte

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. CCNA3 Modul č. 5, 6. 2007 Pavel Bartoš, Radek Matula

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. CCNA3 Modul č. 5, 6. 2007 Pavel Bartoš, Radek Matula VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Přepínání a přepínače CCNA3 Modul č. 5, 6 2007 Pavel Bartoš, Radek Matula Obsah Obsah 3 1 Úvod 4 1.1 Připojení PC ke konfigurovanému přepínači.....................

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Uložení protokolu tisku na síť Verze 0 CZE Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikony: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat,

Více

Počítačové sítě. Miloš Hrdý. 21. října 2007

Počítačové sítě. Miloš Hrdý. 21. října 2007 Počítačové sítě Miloš Hrdý 21. října 2007 Obsah 1 Pojmy 2 2 Rozdělení sítí 2 2.1 Podle rozlehlosti........................... 2 2.2 Podle topologie............................ 2 2.3 Podle přístupové metody.......................

Více

Triky s OpenSSH. 4. listopadu 2012. Uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uved te autora 3.0 Česko.

Triky s OpenSSH. 4. listopadu 2012. Uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uved te autora 3.0 Česko. Triky s OpenSSH Ondřej Caletka 4. listopadu 2012 Uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uved te autora 3.0 Česko. Ondřej Caletka (CESNET, z.s.p.o.) Triky s OpenSSH 4. listopadu 2012 1 / 13 OpenSSH

Více

Informační systém pro e-learning manuál

Informační systém pro e-learning manuál Informační systém pro e-learning manuál Verze 1.00 Úvod Tento dokument popisuje způsob práce s informačním systémem pro elektronické vzdělávání. Systém je určený pro vytvoření elektronického kurzu a jeho

Více

Podpora a možnosti konfigurace VLAN GVRP a autentizace 802.1x na DSLAM Zyxel IES-1000

Podpora a možnosti konfigurace VLAN GVRP a autentizace 802.1x na DSLAM Zyxel IES-1000 Podpora a možnosti konfigurace VLAN GVRP a autentizace 802.1x na DSLAM Zyxel IES-1000 Petr Ličman Tomáš Horčičák Martin Walach Abstrakt: Práce je zaměřena na popis možností a konfigurace ADSL DSLAMu Zyxel

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8 Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8 Telefon Sony Ericsson XPERIA X8, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Příkazy Cisco IOS. 1 Přehled módů. 1.2 Uživatelský mód (User Mode) 1.3 Privilegovaný mód (Privileged Mode) 1.1 Klávesové zkratky

Příkazy Cisco IOS. 1 Přehled módů. 1.2 Uživatelský mód (User Mode) 1.3 Privilegovaný mód (Privileged Mode) 1.1 Klávesové zkratky Příkazy Cisco IOS Cisco IOS (původně Internetwork Operating System) je operační systém používaný na směrovačích a přepínačích firmy Cisco Systems. 1 Přehled módů Základní módy a příkazy, kterými lze mezi

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL Strana 1 / 7 Úvod AirLive konfigurační utilita pro OS Windows umožňuje uživatelům identifikovat HomePlug zařízení (HP1000E Sérii & HP2000E Sérii) v elektrické síti. Dále zobrazuje

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson T300

Nastavení telefonu Sony Ericsson T300 Nastavení telefonu Sony Ericsson T300 Telefon Sony Ericsson T300, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Geis Point Plugin Map

Geis Point Plugin Map Str. 1/5 Geis Point Plugin Map Rozhraní pro vložení výdejního místa do objednávky na e-shopu Str. 2/5 Obsah 1. Co je Geis Point Plugin Map?... 3 2. Jak to funguje?... 3 3. Obecný postup nasazení... 3 4.

Více

Internetový obchod ES Pohoda Web Revolution

Internetový obchod ES Pohoda Web Revolution Internetový obchod ES Pohoda Web Revolution Uživatelský manuál propojení na ES Pohoda Verze 1.0 Web Revolution s.r.o. 2010 Internetový obchod ES Pohoda Uživatelský manuál na propojení na ES Pohoda Přehled

Více

Počítačové sítě - program cvičení

Počítačové sítě - program cvičení Počítačové sítě - program cvičení Zimní semestr 2009/2010 Pro zvládnutí úloh řešených na jednotlivých cvičeních se předpokládá znalost problematiky probrané na dříve proběhnuvších přednáškách a cvičeních.

Více

K čemu slouží počítačové sítě

K čemu slouží počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou, nebo jiným způsobem tak, aby spolu mohly vzájemně komunikovat. K čemu slouží počítačové sítě Sdílení prostředků

Více

NAS 323 NAS jako VPN Server

NAS 323 NAS jako VPN Server NAS 323 NAS jako VPN Server Naučte se používat NAS jako VPN server A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU V tomto kurzu se naučíte: 1. Nastavit ASUSTOR NAS jako VPN server a připojit se k němu z počítačů

Více

a autentizovaná proxy

a autentizovaná proxy Mendelova univerzita v Brně Virtuální privátní síť a autentizovaná proxy Verze: 1.2 Datum: 5. dubna 2011 Autor: Martin Tyllich, Aleš Vincenc, Stratos Zerdaloglu 2 Obsah 1 Připojení pomocí proxy serveru

Více

2005 Mikrovlny s.r.o. IP/GSM Restarter

2005 Mikrovlny s.r.o. IP/GSM Restarter IP/GSM Restarter strana 1 1. Popis IP/GSM restarteru IP GSM restarter je profesionální nástroj pro automatické restartovaní připojených zařízení. Restarter má dv ě nezávislé ethernetové rozhraní a dva

Více

Manuál IP telefon SIP-T9CM

Manuál IP telefon SIP-T9CM Manuál IP telefon SIP-T9CM 0 Obsah 1 Vítejte... 2 2 Instalace... 2 2.1 Seznam položek v balení... 2 2.2 Bezpečnostní upozornění... 2 3 Seznámení s výrobkem... 3 3.1 Hlavní vlastnosti... 4 3.3 Instalace

Více

17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/

17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/ 17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/ Úvod 1 Úvod Nedávno jsem zveřejnil návod na vytvoření návštěvní knihy bez nutnosti použít databázi. To je výhodné tehdy, kdy na serveru

Více

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.)

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Předmět: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (1 v.h.) 1. VYUČOVACÍ HODINA BOZP Předmět: Základní pojmy a principy sítí (6 v.h.) 2. VYUČOVACÍ HODINA

Více

Konfigurace směrovačů a přepínačů s Cisco IOS

Konfigurace směrovačů a přepínačů s Cisco IOS Konfigurace směrovačů a přepínačů s Cisco IOS Petr Grygárek Konfiguraci směrovače nebo přepínače s operačním systémem IOS firmy Cisco si můžeme představit jako textový soubor. Jednotlivé řádky tohoto souboru

Více

Pavel Martinec 4.A 2011/2012

Pavel Martinec 4.A 2011/2012 Pavel Martinec 4.A 2011/2012 Tato úloha se skládala z několika částí: 1) Získávání informací 2) Instalace operačního systému 3) Konfigurace serverů 4) Testování propojení Bod 1: Získávání informací I když

Více

Řízení toku v přístupových bodech

Řízení toku v přístupových bodech Řízení toku v přístupových bodech Lukáš Turek 13.6.2009 8an@praha12.net O čem to bude Co způsobuje velkou latenci na Wi-Fi? Proč na Wi-Fi nefunguje běžný traffic shaping? Je možné traffic shaping vyřešit

Více

Programování síťové služby Sniffer OSPFv2 a OSPFv3

Programování síťové služby Sniffer OSPFv2 a OSPFv3 Dokumentace k projektu z předmětu ISA Programování síťové služby Sniffer OSPFv2 a OSPFv3 Dne 27. listopadu 2011 zpracovala: Kateřina Šímová, xsimov01@stud.fit.vutbr.cz Fakulta informačních technologií

Více

JAK ČÍST TUTO PREZENTACI

JAK ČÍST TUTO PREZENTACI PŘENOSOVÉ METODY V IP SÍTÍCH, S DŮRAZEM NA BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE David Prachař, ABBAS a.s. JAK ČÍST TUTO PREZENTACI UŽIVATEL TECHNIK SPECIALISTA VÝZNAM POUŽÍVANÝCH TERMÍNŮ TERMÍN SWITCH ROUTER OSI

Více

Networking v hypervisoru Hyper-V

Networking v hypervisoru Hyper-V Networking v hypervisoru Hyper-V Bc. Daniel Šudřich Abstrakt: Tento dokument slouží jako úvod do Networkingu v hypervisoru Hyper-V. Stručně uvede co je to vizualizace a samotné Hyper-V. Dále uvedete čtenáře

Více

Telefonní přístroj. Instalační a konfigurační příručka

Telefonní přístroj. Instalační a konfigurační příručka Telefonní přístroj SPA 921/SPA 922 Instalační a konfigurační příručka 1 Krok 1: Nastavení síťových služeb pro SPA 921/922 Před konfiguraci Linksys SPA-921/922 si musíte zjistit následující informace, aby

Více

Nastavení telefonu LG G2 D802

Nastavení telefonu LG G2 D802 Nastavení telefonu LG G2 D802 Telefon LG G2 D802, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Propojení Spectu - POSlavu

Propojení Spectu - POSlavu Obsah Nastavení propojení v aplikaci Spectu... 1 Administrace Spectu v POSlavu... 2 Základní informace... 2 Tvorba nabídky pro Spectu... 2 Používání kategorií ve skupině Spectu... 2 Odkaz na skupinu...

Více

HWg-STE zapojení konektorů

HWg-STE zapojení konektorů HWg-STE MANUÁL HWg-STE zapojení konektorů LED indikace Zelená: Žlutá: Power & Mode Link & Activity SENZORY Porty S1 a S2 pro připojení senzoru teploty nebo vlhkosti. - Max. vzdálenost pro 1 senzor 30m

Více

Ověření možností generování provozu na platformě MikroTik + srovnání s Cisco a Open Source řešeními

Ověření možností generování provozu na platformě MikroTik + srovnání s Cisco a Open Source řešeními Ověření možností generování provozu na platformě MikroTik + srovnání s Cisco a Open Source řešeními Bc. Josef Hrabal - HRA0031 Bc. Kamil Malík MAL0018 Abstrakt: Tento dokument, se zabývá ověřením a vyzkoušením

Více