Možnosti protokolu Cisco VTP v3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Možnosti protokolu Cisco VTP v3"

Transkript

1 Možnosti protokolu Cisco VTP v3 Koritar Lukáš, Wasserbauer Jan Abstrakt: Tento článek popisje možnosti protokolu Virtual Trunking Protocol ve třetí verzi, vyvinutý společností Cisco. Nejprve je uveden stručný teoretický popis, co protokol představuje, jeho využití a srovnání s předchozími verzemi. Druhou a stěžejní částí je praktická implementace na přepínačích Cisco Catalyst 3560 s verzí IOS 15.0(2)SE4 s důrazem na zpětnou kompatibilitu nižších verzí tohoto protokolu. Také je otestována ochrana přepisu databáze VLAN, jenž je od třetí verze dostupná. Klíčová slova: VTP, přepínač, VLAN 1 Co je Virtual Trunking Protocol Popis VTP protokolu Verze VTP VTP módy VTP zprávy Základní konfigurace Příkazy show Příkazy pro konfiguraci VTP Praktická implementace a testování Kompatibilita s nižšími verzemi Testování verze 3 a ochrana proti přepisu databáze Závěr Použitá literatura duben /9

2 1 Co je Virtual Trunking Protocol VTP je proprietární L2 protokol společnosti Cisco, jehož úkolem je přenášt informace o VLAN mezi přepínači zařazené do jedné domény. To umožňuje nejen usnadnit práci síťovému administrátorovi, ale především schopnost eliminace chyb vzniklých konfigurací mnoha přepínačů, kdy přidáváním mnoha VLAN je riziko, že uděláme chybu například v čísle dané VLAN. V případě, kdy je třeba nakonfigurovat VLAN, provedeme tuto konfiguraci pouze na jednom přepínači, který bude mít roli serveru. Tento přepínač poté rozešle danou konfiguraci ostatním přepínačům v dané VTP doméně. Obrázek 1 Konfigurace VLAN bez využití VTP Obrázek 1 zachycuje situaci, kdy je administrátor nucen nakonfigurovat dané VLAN na každý přepínač ručně. Pokud je však v sítí velký počet přepínačů, na kterém chceme nastavit VLAN je vhodné využít protokol VTP, který usnadní tuto konfiguraci. VLAN se nakonfigurují pouze na přepínači, který bude mít roli serveru a ten dále tuto konfiguraci přepošle na další přepínače po tzv. TRUNK linkách (Obrázek 2). Obrázek 2 Konfigurace VLAN s využitím protokolu VTP 2 Popis VTP protokolu 2.1 Verze VTP VTP v1: podpora základních 1005 VLAN Ethernet, FDDI VTP v2: obdoba verze 1, avšak přibyla podpora Token Ring kontrola konzistence (provádí se pouze v případě vložení nových informací přes CLI, ne v případě VTP zprávy) VTP v3: ochrana proti přepsání databáze VLAN při přidání nových přepínačů podpora až 4096 VLAN zpětně kompatibilní s VTP verzí 1 a 2 (s určitým omezením) možnost ochrany skrytým heslem popřípadě prostým textem podpora pro jakkékoliv databáze v doméně (např. Multiple Spanning Tree) podpora sekundárního serveru 1 duben /9

3 2.2 VTP módy Server - Spravuje seznam všech VLAN, má jej uložen v NVRAM. Může vytvářet a mazat VLAN, přijímá a odesílá advertisements zprávy přes trunk ve VTP doméně. Jedná se o defaultní mód. Klient - Přijímá konfiguraci ze serveru, udržuje lokální kopii všech VLAN, kterou nelze měnit a nemá ji uloženou v NVRAM, přijímá a odesílá advertisements zprávy. Transparentní - Neúčastní se VTP, pracuje samostatně, může vytvářet i mazat VLAN, ale změny jsou lokální, přijímá advertisements a ve verzi 2 a 3 je i přeposílá (ale nesynchronizuje svoje VLAN, ani je nezveřejňuje). Je to jediný mód, kde můžeme vytvářet Extended a Private VLAN, VTP a VLAN konfigurace je uložena v NVRAM. Off - Tento mód je podobný módu transparentnímu, avšak nepřeposílá VTP advertisement zprávy dále. Tento mód je možné použít pouze u verze VTP v VTP zprávy Jednotlivé přepínače si mezi sebou vyměňují tři druhý zpráv, které se posílají na multicastovou MAC adresu C-CC-CC-CC. Jedná se o tyto zprávy: Summary advertisement - Tato zpráva je zasílána ve výchozím nastavení každých pět minut a obsahuje jméno domény, číslo revize a čas poslední změny. Při obdržení této zprávy přepínač zkontroluje, zda paket obsahuje stejný název domény a také, zda číslo revize je vyšší než číslo revize z poslední obdržené Summary advertisements. Pokud ano, odešle zpět paket Advertisement requests, jinak zprávu ignoruje. Tyto zprávy je možno zaheslovat. Je však potřeba, aby na všech přepínačích v jedné doméně bylo nastaveno stejné heslo. Subset advertisement -Je odesílán směrem od serveru na klienta v případě, kdy je provedena nějaká změna VLAN na přepínači jenž je v roli serveru. Obsahuje název domény, číslo revize a informace o jedné nebo více VLAN číslo, stav (aktivní/neaktivní), jméno a velikost MTU. Advertisement Requests- Paket zasílá přepínač v případě, pokud byl resetován, správce změnil doménové jméno nebo jako odpověď na paket Summary advertisements, který obsahoval vyšší číslo revize. Přepínač, který tuto zprávu obdrží, odešle zpět Summary advertisements následovaný Subset advertisements. 3 Základní konfigurace Konfigurace protokolu VTP je poměrně jednoduchá, ale je nutné si dát pozor na odlišnosti mezi jednotlivými verzemi, aby výměna zpráv fungovala i mezi přepínači s různou verzí protokolu VTP. Tyto případy budou rozebrány v následující kapitole, která se bude zabývat testováním kompatibility jednotlivých verzí. Příkazy pro konfiguraci a výpis informací jsou uvedeny níže. 3.1 Příkazy show #show vtp counters zobrazení počtu VTP zpráv, které byly odeslány a přijaty #show vtp devices zobrazení informací o všech přepínačích, které pracují s protokolem VTP ve verzi 3 v dané doméně. Z tohoto výpisu je možné zjistit konflikty v případě, kdy by byl v doméně druhý primární server. Tento příkaz není dostupný pro přepínače v módu Transparent a Off. # show vtp interface zobrazení VTP statusu a konfigurace na daných rozhraních # show vtp status zobrazení informací o nastavení VTP na daném přepínači (doména, verze, číslo revize, ) #show vlan - zobrazení všech nakonfigurovaných vlan na daném směrovači. Jinými slovy výpis databáze VLAN.DAT 1 duben /9

4 3.2 Příkazy pro konfiguraci VTP (config)# vtp domain <jmenodomeny> - nastavení jména domény (pokud mají přepínače přeposílat dané VTP zprávy, je nutné aby měli stejné jméno domény) (config)# vtp version <1-3> - nastavení verze protokolu VTP (config)# vtp mode <server, client, transparent, off> - nastavení role přepínače (config)# vtp password <heslo> [hidden, secret] nastavení hesla (není nutné) # vtp primary server vlan nastavení přepínače do role primárního serveru (pokud není přepínač v roli primárního serveru, nelze přidávat další VLAN) 4 Praktická implementace a testování Na níže uvedeném obrázku je zobrazena použitá topologie při testování protokolu VTP. Na této topologii jsme vyzkoušeli zpětnou kompatibilitu s nižšími verzemi a ve druhém kroku jsme všechny přepínače nastavili na nejnovější verzi VTP v3 a testovali co se stane, pokud se do topologie přidá druhý primární server, protože třetí verze má mít pro tento případ implementovanou ochranu přepisu databáze. Obrázek 3 Testovaná topologie 4.1 Kompatibilita s nižšími verzemi V prvním případě jsme testovali kompatibilitu, kdy jako primární server byl přepínač s verzí VTP protokolu 3 a klienti byli přepínače s nižšími verzemi tohoto protokolu. Protože se zabýváme primárně verzí číslo 3, tak jsme se nezaobírali testováním nižších verzí v roli primární serveru. Avšak, jak se lze dočíst ze stránek výrobce přepínačů Cisco, klienti s vyšší verzí protokolu VTP nejsou schopni přijímat informace od serveru s nižší verzi protokolu VTP. Nejdříve jsme na přepínačích zkontrolovali obsah flash paměti, ve které je uložen soubor VLAN.DAT. Ten obsahuje čísla nakonfigurovaných VLAN. Protože jsme chtěli mít pro začátek na všech přepínačích stejné (pouze defaultní VLAN) tento soubor jsme vymazali. Dále jsme nakonfigurovali na každém přepínači jednotlivé trunk linky, které slouží pro přenos rámců 802.1Q a v případě protokolu VTP také k přenosu zpráv (viz kapitola 1.4). Více o konfiguraci trunk linek v [1], ale pro ukázku nastavení módu trunk na rozhraní FastEthernet 0/1: Serverv3 (config)#interface f0/1 Serverv3 (config-if)#shutdown Serverv3 (config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q Serverv3 (config-if)#switchport trunk allowed vlan Serverv3 (config-if)#switchport trunk native vlan 1 Serverv3 (config-if)#switchport mode trunk Serverv3 (config-if)#switchport nonegotiate Serverv3(config-if)#no shutdown 1 duben /9

5 Je nutné nastavit příslušný typ encapsulace, jinak se nemusí podařit nakonfigurovat trunk mód pro daný port. Tato situace je k vidění po zadání následující série příkazů: SwitchB(config)#interface fa0/14 SwitchB(config-if)#switchport mode trunk Command rejected: An interface whose trunk encapsulation is "Auto" can not be configured to "trunk" mode. Následně jsme přešli k samotnému nastavení VTP protokolu na přepínače. Pro úspěšnou výměnu VLAN databáze je zapotřebí nastavit stejné jméno domény, ve kterém je přepínač umístěn. Dále jsme nastavili pomocí příkazů (viz kapitola 1.5) mód přepínače a verzi protokolu. U přepínače jehož role bude vytváření a předávání databáze VLAN je nutné nastavit roli primárního serveru, jinak nebude možné přidat novou VLAN (viz následující chybová hláška): Switch(config)#vlan 10 VTP VLAN configuration not allowed when device is not the primary server for vlan database. Příkaz pro uvedení daného přepínače v módu server do role primárního serveru je použit v privilegovaném módu. Switch#vtp primary vlan This system is becoming primary server for feature vlan No conflicting VTP3 devices found. Do you want to continue? [confirm] V tomto okamžiku přecházíme do stavu, kdy je server primární. Ovšem tuto skutečnost musíme dle příkazu nejdříve potvrdit enter klávesou. Pokud tak neučiníme, nebo stiskneme-li nějakou jinou klávesu, příkaz bude anulován a server nebude moci vytvářet jednotlivé VLAN, a tudíž bychom nemohli dokončit konfiguraci. Jednoduše řečeno, daný přepínač se nestane primárním serverem. Dále by bylo vhodné, jde ovšem spíše pouze o kosmetickou úpravu, nicméně žádoucí, aby byly jednotlivé přepínače pojmenovány podle toho, jakou úlohu plní. Pokud bychom totiž využili vzdáleného přístupu pro konfiguraci, mohlo by snadno dojít k chybě, kdyby daný přepínač nedisponoval alespoň nějakým polem description, nebo vhodně zvoleným jménem, které by symbolizovalo jeho jednoznačný úkol a tím nám zjednodušovalo práci při konfigurování příslušného chování. Pro změnu jména přepínače, je vhodné využít příkaz v konfiguračním režimu hostname. Následně příkazem #show vtp status si zobrazíme informace o nastavení VTP na přepínačích. Například zobrazení v jaké roli je přepínače, číslo verze, ID zařízení a v neposlední řade jméno domény a také důležitý parametr číslo revize (Configuration Revision). O tomto parametru se ještě podrobněji zmíníme. Výpis vypadá následovně: Serverv3(config)#do sh vtp stat VTP Version capable : 1 to 3 VTP version running : 3 VTP Domain Name : sps VTP Pruning Mode VTP Traps Generation Device ID : 40f4.ec54.ab00 Feature VLAN: VTP Operating Mode : Primary Server Number of existing VLANs : 6 Number of existing extended VLANs : 0 Maximum VLANs supported locally : 1005 Configuration Revision : 2 Primary ID : 40f4.ec54.ab00 Primary Description MD5 digest : Switch : 0xC2 0x91 0x78 0x82 0x0A 0x21 0x54 0xAD 0xC2 0x65 0x8F 0xFF 0x08 0xA6 0xD5 0xE1 1 duben /9

6 Tento výpis je z přepínače, jenž je v roli serveru. Dále jsme nastavili další dva přepínače v roli klientů s verzí 2 a verzí 1. Na přepínač Serverv3 jsme přidali několik VLAN (10,20) a příkazem show vlan, jsme na klientech zjišťovali, zdali dojde ke správnému přenesení a přepsání databáze VLAN.DAT, čímž by byla otestována kompatibilita daných verzí. Přenesení a přepsání databáze proběhlo na obou klientech správně. Výpis databáze VLAN z přepínače Client1 vypadá následovně: Clientv1(config)#do show vlan VLAN Name Status Ports default active Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5 Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9 Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13 Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17 Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21 Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gi0/1 Gi0/2 10 desitka active 20 dvacitka active 1002 fddi-default act/unsup 1003 trcrf-default act/unsup 1004 fddinet-default act/unsup 1005 trbrf-default act/unsup Tím jsme potvrdili základní kompatibilitu vpřípadě, kdy jsou použity různé verze protokolu VTP. Avšak kompatibilita třetí verze snižšími je pouze u této základní konfigurace. Jak již bylo zmíněno vteoretické části, verze 3 podporuje čísla VLAN až do 4094, což předchozí verze neumí. To jsme také vyzkoušeli a na TRUNK linky provedli přidání VLAN 1500 a následně tuto VLAN vytvořili. Tato VLAN se do klientů neuložila. Další nekompatibilitou je to, že u verze 3 můžeme použít heslo sparametrem <secret nebo hidden>. Nižší verze tuto možnost nepodporují, a proto jej nesmíme na serveru použít, jinak by výměna VTP zpráv mezi nižšími verzemi neproběhla.vpřípadě, že máme nastavenou jinou verzi než třetí a přidáme kheslu parametr secret nebo hidden, setkáme se stouto chybovou hláškou: Clientv2(config)#vtp password cisco secret Device is operating in VTP version 2. secret option is allowed from VTP version 3 only. Zajímavostí bylo to, že přepínač Clientv1 byl na začátku nakonfigurován na verzi číslo 1, avšak po obdržení zprávy Advertisement verze 3 se tento přepínač automaticky přepnul do VTP verze 2. Zjištění je tak následující. Aby mohl přepínač s verzí 1 komunikovat se serverem ve verzi 3, musí zároveň podporovat verzi 2, do které se automaticky přepne. V opačném případě, kdy by přepínač podporoval pouze verzi 1, bychom nemohli použít protokol verze 3, ale pouze verzi 2. Je vhodné použít na daném segmentu tu verzi, se kterou jsou kompatibilní všechny přepínače, abychom se vyvarovali toho, že informace na všech přepínačích nebudou konzistentní. Dále se můžeme setkat s tím, že vše se zdá být nakonfigurované správně, ale k výměně informací nedochází. Tento stav může zapříčinit číslo revize na daném přepínači využívající VTP protokol. Pojďme se podívat, jak takové číslo revize funguje. Na primárním serveru se s každou změnou (přidání/odebrání VLAN) inkrementuje číslo revize a je poslána informace na všechny přepínače. Ty mají uložené poslední číslo přijaté revize a po přijetí nové Advertisement zprávy si zkontrolují své číslo revize s číslem revize obsažené ve zprávě. Pokud je číslo revize v obdržené zprávě větší než číslo uložené v přepínači, daný přepínač si vyžádá o zaslání aktuální databáze VLAN, kterou si přepíše aktuální seznam. Na přepínači jenž je v roli primárního serveru však při nějaké změně konfigurace ve VTP dojde k odebrání role primárního serveru a je pouze v roli serveru. Proto jej musíme opět příkazem #vtp primary vlan povýšit do role primárního serveru. Po přidání (či odebrání) VLAN však najednou nedojde ke změně na klientech v doméně. To je zapříčiněno tím, že po povýšení do role primárního serveru se vynuluje číslo revize a každou změnou se sice číslo revize inkrementuje, ale klienti mají uloženo větší číslo revize, a tak se domnívají, že mají novější informace, než které jsou posílány, a proto je ignoruje. V tomto případě tak musíme na klientech číslo revize vynulovat. To se provede tak, že změníme na přepínači jméno domény na 1 duben /9

7 libovolné jméno a následně provedeme změnu zpět na doménu, ve které je server. Tím se vynuluje číslo revize a přepínače si začnou opět ukládat aktuální databáze. 4.2 Testování verze 3 a ochrana proti přepisu databáze Další konfigurací, pro kterou jsme se rozhodli, bylo otestování přepisu databáze v případě, kdy byl připojen další přepínač v módu primárního serveru a měl vyšší číslo revize, což by mohlo způsobit to, že od tohoto přepínače by si klienti přepsali databázi. Tento stav však nenastal, protože VTP ve verzi 3 obsahuje ochranu, která tomuto zamezuje. Prvně zvolený primární server je zapsán do paměti a v případě připojení dalšího primárního serveru klient pozná, že tato revize nepochází z přepínače, jehož číslo (Device ID) se liší od původního primárního serveru a ignoruje tak přicházející změny od druhého primárního serveru. Následně můžeme určit, který ze dvou konfliktních serverů převezme roli primárního. Na přepínači jenž má být dále primárním serverem napíšeme příkaz #vtp primary vlan. Tímto bude v daném segmentu pouze jeden primární server a nebude detekována žádná kolize v přepínačích (všichni budou mít opět stejné číslo revize). Postup byl následující. Nastavili jsme na všech přepínačích verzi protokolu VTP na verzi 3. Odpojili jsme přepínač s názvem Clientv1 (viz Obrázek 1.3) a nastavili jsme jej jako primární server. Následně jsme přidali novou VLAN, abychom docílili toho, že na tomto přepínači bude vyšší číslo revize. Přepínač s názvem Clientv1 tak měl číslo revize 11: clientv1(config)#do show vtp status VTP Version capable : 1 to 3 VTP version running : 3 VTP Domain Name : sps VTP Pruning Mode VTP Traps Generation Device ID : 0024.f9be.d980 Feature VLAN: VTP Operating Mode : Primary Server Number of existing VLANs : 12 Number of existing extended VLANs : 0 Configuration Revision : 11 Primary ID : 0024.f9be.d980 Primary Description : clientv1 Zbylé dva přepínače mají číslo revize 10: serverv3(config)#do show vtp status VTP Version capable : 1 to 3 VTP version running : 3 VTP Domain Name : sps VTP Pruning Mode VTP Traps Generation Device ID : 40f4.ec54.ab00 Feature VLAN: VTP Operating Mode : Primary Server Number of existing VLANs : 11 Number of existing extended VLANs : 0 Maximum VLANs supported locally : 1005 Configuration Revision : 10 Primary ID : 40f4.ec54.ab00 Primary Description : serverv3 Následně jsme přepínač opět připojili a sledovali, jestli se přepíše databáze či nikoliv. K přepsání nedošlo a po zhlédnutí tabulky s připojenými přepínači (příkaz #show vtp devices) bylo patrné, že dané přepínače detekují kolizi (sloupec Conf): 1 duben /9

8 serverv3#show vtp devices Retrieving information from the VTP domain. Waiting for 5 seconds. VTP Feature Conf Revision Primary Server Device ID Device Description VLAN Yes f9be.d980=0024.f9be.d980 Clientv1 VLAN No 10 40f4.ec54.ab00 108c.cf9e.fe00 Clientv2 Rozhodli jsme se, že do role primárního serveru dáme nově připojený přepínač s názvem Clientv1. Následně jsme na něm přidali nové VLAN (také VLAN s číslem 1500, kterou předchozí verze nepodporovali) a zjišťovali jsme, jestli se databáze přepíše i na předchozím přepínači v roli serveru. K přepsání došlo korektně a na tomto přepínači byli následující čísla VLAN: serverv3#show vlan VLAN Name Status Ports default active Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5 Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9 Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13 Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17 Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21 Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gi0/1 Gi0/2 10 desitka active 20 dvacitka active 30 tricitka active 40 ctyricet active 50 padesatka active 60 sedesat active 100 stovka active 1002 fddi-default act/unsup 1003 trcrf-default act/unsup 1004 fddinet-default act/unsup 1005 trbrf-default act/unsup 1500 patnactistovka active 5 Závěr Cílem tohoto projektu bylo otestovat v praxi, jakým způsobem pracuje a jak naimplementovat na cisco zařízeních Virtual Trunking protocol, který zjednodušuje konfiguraci vlan, při velkém množství přepínačů v topologii sítě. Podařilo se nám jak naimplementovat jednotlivá nastavení, tak prozkoušet kompatibilitu různých verzí daného protokolu a jejich chování mezi sebou. Realizace probíhala v laboratoři k tomu určené, na přepínačích řady CATALYST Pracovali jsme na druhé vrstvě RAM OSI modelu. Podrobnosti ohledně chování tohoto protokolu jsou zpracovány výše. Chtěl bych podotknout fakt, že v praxi je nejvhodnější na všech přepínačích pracovat s verzí tohoto protokolu označenou č. 3 a to hlavně díky jejím přednostem jako je množství podporovaných vlan a ochrany proti přepisu databáze. Samozřejmě v neposlední řadě jde také o to, že jednotlivé zařízení pracující na různých verzích tohoto protokolu, nemusí splňovat veškeré potřebné parametry a může tím často docházet k různým typům komplikací. 1 duben /9

9 6 Použitá literatura [1] Cisco Catalyst 2960-X Switch VLAN Configuration Guide, Cisco IOS Release 15.0(2)EX: configuration VTP [online]. [cit ].dostupné: 15-0_2_EX/vlan/configuration_guide/b_vlan_152ex_2960-x_cg/b_vlan_152ex_2960- x_cg_chapter_010.html [2] Cisco Virtual LANs/VLAN Trunking Protocol (VLANs/VTP): Understanding VLAN Trunk Protocol (VTP) [online]. [cit ]. Dostupné z: [3] Jeff Kronlage's CCIE study Blog: VTP v3 [online] [cit ]. Dostupné z:http://brbccie.blogspot.cz/2014/07/vtp-v3.html 1 duben /9

VTP verze 3. Lukáš Zajac, Marek Wasniowski

VTP verze 3. Lukáš Zajac, Marek Wasniowski VTP verze 3 Lukáš Zajac, Marek Wasniowski Abstrakt: Práce si klade za cíl popsat a seznámit čtenáře s novými možnostmi protokolu VTP ve své zatím nejnovější verzi 3. Hlavní zaměření se týká rozdílů a novinek

Více

12. VLAN, inter VLAN routing, VTP

12. VLAN, inter VLAN routing, VTP 12. VLAN, inter VLAN routing, VTP Co je to VLAN Virtuální LAN slouží k logickému rozdělení sítě nezávisle na fyzickém uspořádání. Můžeme tedy naši síť segmentovat na menší sítě uvnitř fyzické struktury

Více

Pokročilé možnosti DHCP serveru v Cisco IOS. Vladimír Jarotek

Pokročilé možnosti DHCP serveru v Cisco IOS. Vladimír Jarotek Pokročilé možnosti DHCP serveru v Cisco IOS Vladimír Jarotek Abstrakt: Cílem tohoto projektu je prozkoumání možností DHCP serveru a relay agenta v CISCO IOS Klíčová slova: Cisco, IOS, DHCP server, relay

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky. Projekt do SPS

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky. Projekt do SPS Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Projekt do SPS Otestování speciálních vlastností přepínači Cisco Catalyst: - port security - protected port - broadcast

Více

Semestrální projekt do předmětu SPS

Semestrální projekt do předmětu SPS Semestrální projekt do předmětu SPS Název projektu: Instalace a provoz protokolu IPv6 v nových verzích MS Windows (XP). Ověření proti routerům Cisco a Linux. Cíl projektu: Autoři: Cílem tohoto projektu

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Super Hot Multiplayer vzdálené sledování finančních dat. Konfigurace sítě. Strana: 1 / 8

Super Hot Multiplayer vzdálené sledování finančních dat. Konfigurace sítě. Strana: 1 / 8 Konfigurace sítě Strana: 1 / 8 Úvod Podle 50 zákona č.202/1990 Sb. musí být VTZ připojeno k systému dálkového stahování dat. V případě VTZ SuperHot je toto řešeno připojením zařízení ke vzdálenému databázovému

Více

Cisco IOS TCL skriptování využití SMTP knihovny

Cisco IOS TCL skriptování využití SMTP knihovny Cisco IOS TCL skriptování využití SMTP knihovny Bc. Petr Hanták (han377), Bc. Vít Klimenko (kli307) Abstrakt: Úkolem tohoto projektu bylo zmapovat SMTP knihovnu pro odesílání emailových zpráv z Cisco směrovačů

Více

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua Obsah 1. Úvod...1 2. Přihlášení...1 3 Nastavení (Setup)...3 3.1.1. Kamera Obraz (Conditions)...3 3.1.2.1 Kamera Video Video...3 3.1.2.2. Kamera Video snímek (Snapshot)...4

Více

WAN sítě, základy směrovačů. (CCNA2, Modul 1, Modul 2) Michal Špondr (xspond00) Radomír Picek (xpicek00)

WAN sítě, základy směrovačů. (CCNA2, Modul 1, Modul 2) Michal Špondr (xspond00) Radomír Picek (xpicek00) WAN sítě, základy směrovačů (CCNA2, Modul 1, Modul 2) Michal Špondr (xspond00) Radomír Picek (xpicek00) 1 Obsah 1. Úvod co je to WAN...3 2. Routery ve WAN...3 3. Funkce routerů ve WAN...4 4. Vnější konektory

Více

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. CCNA3 Modul č. 5, 6. 2007 Pavel Bartoš, Radek Matula

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. CCNA3 Modul č. 5, 6. 2007 Pavel Bartoš, Radek Matula VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Přepínání a přepínače CCNA3 Modul č. 5, 6 2007 Pavel Bartoš, Radek Matula Obsah Obsah 3 1 Úvod 4 1.1 Připojení PC ke konfigurovanému přepínači.....................

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat.

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Počítačové sítě Počítačová síť je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Základní prvky sítě Počítače se síťovým adaptérem pracovní

Více

VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.)

VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.) 1 z 10 VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.) Obsah: A. Úvod B. Popis aplikace C. Instalace D. První spuštění E. Manuál programu VDDMAIL 1. Záložka DDE Server DDE Parametry

Více

Případová studie datové sítě

Případová studie datové sítě ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra telekomunikační techniky Případová studie datové sítě X32KDS - Komunikace v datových sítích Skupina: Vypracovali: X32KDS PO 9.15h Daniel

Více

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit)

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Pokud máte ještě nainstalovaný MS SQL server Express 2005, odinstalujte jej, předtím nezapomeňte zálohovat databázi. Kromě Windows 7 je instalace určena také

Více

Návod na webové rozhraní

Návod na webové rozhraní Návod na webové rozhraní elan-rf-wi-003 Strana 1 z 14 1. Přihlášení do webového rozhraní elan-rf-wi-003... 3 2. Nastavení... 4 Konfigurační panel... 5 Popis konfiguračního panelu a funkcí... 6 Přidání

Více

Část l«rozbočovače, přepínače a přepínání

Část l«rozbočovače, přepínače a přepínání 1. Co je to síť Část l«rozbočovače, přepínače a přepínání Rozbočovače a přepínače Rozbočovače Přepínače 3. Auto-nesotiation Co je to auto-nesotiation Jak funkce auto-nesotiation funsuje Když funkce auto-nesotiation

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

Multiple Event Support

Multiple Event Support Multiple Event Support Jan Miketa, Martin Hříbek Abstrakt: Tento projekt slouží k objasnění funkce Multiple Event Support, která v rámci Embedded Event Manageru umožňuje reagovat na složené události. Je

Více

Instalace MS SQL Server 2005 a nastavení programu DUEL pro síťový provoz

Instalace MS SQL Server 2005 a nastavení programu DUEL pro síťový provoz Instalace MS SQL Server 2005 a nastavení programu DUEL pro síťový provoz Tento návod řeší instalaci MS SQL Serveru 2005 včetně nastavení serveru a lokálních stanic pro korektní fungování aplikace DUEL

Více

Analýza dat. Bc. Filip Pávek

Analýza dat. Bc. Filip Pávek Tato inovace předmětu Analýza dat je spolufinancována Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR, projekt č. CZ.1.07/2.2.00/28.0014, Interdisciplinární vzdělávání v ICT s jazykovou kompetencí. Digitální

Více

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.)

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Předmět: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (1 v.h.) 1. VYUČOVACÍ HODINA BOZP Předmět: Základní pojmy a principy sítí (6 v.h.) 2. VYUČOVACÍ HODINA

Více

Průmyslová komunikace přes mobilní telefonní sítě. Michal Kahánek 22. 9. 2010

Průmyslová komunikace přes mobilní telefonní sítě. Michal Kahánek 22. 9. 2010 Průmyslová komunikace přes mobilní telefonní sítě Michal Kahánek 22. 9. 2010 Program Produkty Moxa pro mobilní komunikaci Operační módy mobilních modemů OnCell Operační módy mobilních IP modemů OnCell

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ REPOTEC RP-IP0613 Úvod Bandwidth manager REPOTEC (dále jen BM) je levný a jednoduchý omezovač rychlosti pro jakékoliv sítě založené na protokolu TCP/IP. Velice snadno se ovládá

Více

DNS, DHCP DNS, Richard Biječek

DNS, DHCP DNS, Richard Biječek DNS, DHCP Richard Biječek DNS (Domain Name System) Překlady názvů hostname Informace o službách (např. mail servery) Další služby (zpětné překlady, rozložení zátěže) Hlavní prvky DNS: DNS server(y) DNS

Více

Pavel Martinec 4.A 2011/2012

Pavel Martinec 4.A 2011/2012 Pavel Martinec 4.A 2011/2012 Tato úloha se skládala z několika částí: 1) Získávání informací 2) Instalace operačního systému 3) Konfigurace serverů 4) Testování propojení Bod 1: Získávání informací I když

Více

Private VLANs - podpora u různých výrobců

Private VLANs - podpora u různých výrobců Private VLANs - podpora u různých výrobců VLAN Private VLAN VMWare síťových prvků a ve VMWare Martin Lonský, LON0009 Podpora Private VLAN u VMWare Podpora Private VLAN u výrobců síťových prvků VLAN logická

Více

Linksys telefonní adapter Model: PAP2T. Instalační a konfigurační příručka

Linksys telefonní adapter Model: PAP2T. Instalační a konfigurační příručka Linksys telefonní adapter Model: PAP2T Instalační a konfigurační příručka 1 Sítové požadavky instalace. 1. Prosím zkontrolujte jestli v balení jsou následující součástky: A). Linksys PAP2T B). Ethernetový

Více

Siemens (3V) Ericsson (5V) Alcatel (3.6V) C10, C35, C45, C55 T10s 501 S10, S25, S35 T20e (3V) M35, M50, MT50 T18s A60

Siemens (3V) Ericsson (5V) Alcatel (3.6V) C10, C35, C45, C55 T10s 501 S10, S25, S35 T20e (3V) M35, M50, MT50 T18s A60 1. Popis zařízení UPS monitor UPS monitor je jednoduché zařízení sloužící ke sledování stavu UPS (Uninterruptible Power Supply) záložních napájecích zdroj ů. Zařízení má vestavěný generátor času a kalendá

Více

ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE

ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE 2011 Technická univerzita v Liberci Ing. Přemysl Svoboda ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE V Liberci dne 16. 12. 2011 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Funkce zařízení... 3 Režim sběru dat s jejich

Více

UPS MONITOR Zařízení pro monitorování záložních zdrojů s protokolem Smart UPS APC

UPS MONITOR Zařízení pro monitorování záložních zdrojů s protokolem Smart UPS APC UPS MONITOR Zařízení pro monitorování záložních zdrojů s protokolem Smart UPS APC 1. Popis zařízení UPS monitor je zařízení pro sledování stavu UPS - záložních zdrojů s protokolem SMART a jejich ovládání.

Více

FIO API PLUS. Verze 1.1.1

FIO API PLUS. Verze 1.1.1 FIO API PLUS Verze 1.1.1 www.fio.cz Verze 29. 5. 2015 OBSAH: 1 FUNKČNÍ POPIS... 2 2 INSTALACE APLIKACE... 2 3 ZÍSKÁNÍ TOKENU... 2 4 PŘIDÁNÍ ÚČTU / TOKENU DO APLIKACE... 3 5 STAŽENÍ DAT... 3 Periodické

Více

Ověření možností generování provozu na platformě MikroTik + srovnání s Cisco a Open Source řešeními

Ověření možností generování provozu na platformě MikroTik + srovnání s Cisco a Open Source řešeními Ověření možností generování provozu na platformě MikroTik + srovnání s Cisco a Open Source řešeními Bc. Josef Hrabal - HRA0031 Bc. Kamil Malík MAL0018 Abstrakt: Tento dokument, se zabývá ověřením a vyzkoušením

Více

Active Directory organizační jednotky, uživatelé a skupiny

Active Directory organizační jednotky, uživatelé a skupiny Active Directory organizační jednotky, uživatelé a skupiny V databázi Active Directory jsou uloženy objekty organizačních jednotek, uživatelských účtů a skupin. Organizační jednotka představuje jakýsi

Více

Ladění ovladačů pomocí virtuálního stroje...2 Úvod...2 Ladění ovladačů pomocí dvou fyzických počítačů...2 Ladění ovladačů pomocí jednoho fyzického

Ladění ovladačů pomocí virtuálního stroje...2 Úvod...2 Ladění ovladačů pomocí dvou fyzických počítačů...2 Ladění ovladačů pomocí jednoho fyzického Ladění ovladačů pomocí virtuálního stroje...2 Úvod...2 Ladění ovladačů pomocí dvou fyzických počítačů...2 Ladění ovladačů pomocí jednoho fyzického počítače...2 Výběr aplikace na virtualizaci počítače...2

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

Počítačové sítě I. 9. Internetworking Miroslav Spousta, 2005 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/

Počítačové sítě I. 9. Internetworking Miroslav Spousta, 2005 <qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ Počítačové sítě I 9. Internetworking Miroslav Spousta, 2005 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ 1 Internetworking propojování sítí a jejich částí (segmentů) spojováním sítí vzniká inter network

Více

Novinky u zařízení pro sériovou komunikaci. Michal Kahánek 25. 5. 2011

Novinky u zařízení pro sériovou komunikaci. Michal Kahánek 25. 5. 2011 Novinky u zařízení pro sériovou komunikaci Michal Kahánek 25. 5. 2011 Program Komunikační brány pro sběrnici Modbus Funkce ProCOM Vestavné sériové servery Uživatelské webové rozhraní EZPage Síťové servery

Více

Obsah. KELOC CS, s.r.o... v ý v o j a p r o d e j e k o n o m i c k é h o s o f t w a re

Obsah. KELOC CS, s.r.o... v ý v o j a p r o d e j e k o n o m i c k é h o s o f t w a re Obsah Nastavení TCP/IP na PC na serveru... 2 Nastavení brány firewall na serveru... 3 Nastavení služby SQL Server Browser na serveru... 5 Nastavení ODBC na klientské stanici... 6 Místní a jazykové nastavení

Více

Modbus SecuriPro Protocol Bridge

Modbus SecuriPro Protocol Bridge Popis zařízení Modbus SecuriPro Protocol Bridge Přehled : Tento dokument popisuje funkčnost zařízení, jeho nastavování a popis adresového prostoru. verze dokumentu: 1.0 autor: Dušan Ferbas Jiří Šindelář

Více

Tiskové služby v sítích Microsoft. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Tiskové služby v sítích Microsoft. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Tiskové služby v sítích Microsoft Základní pojmy o Tiskárna = fyzické zařízení o Logická tiskárna = softwarové rozhraní o Relace tiskárna logická tiskárna o Relace logická tiskárna několik fyzických tiskáren

Více

Jak nastavit Email2SMS a SMS2Email na bráně 2N VoiceBlue Next

Jak nastavit Email2SMS a SMS2Email na bráně 2N VoiceBlue Next Jak nastavit Email2SMS a SMS2Email na bráně 2NVoiceBlue Next V tomto FAQ naleznete veškeré potřebné kroky ke správnému nastavení Email2SMS a SMS2Email funkcí v bráně 2N VoiceBlue Next. V první části tohoto

Více

Aktualizace a zabezpečení systémů Windows

Aktualizace a zabezpečení systémů Windows Aktualizace a zabezpečení systémů Windows Microsoft Windows Server Update Services 2006, Microsoft Corporation Česká republika Aktualizace a zabezpečení systémů Windows pomocí služby Microsoft Windows

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

Projekt do předmětu Směrované, přepínané sítě

Projekt do předmětu Směrované, přepínané sítě Projekt do předmětu Směrované, přepínané sítě Václav Dener, Login: DEN020 Tomáš Kozel, Login: KOZ391 Abstrakt: Cílem toho projektu bylo zjištění možností konfigurace spojení dvou a více síťových karet

Více

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy IPCOM.CZ. Telefon:

Více

DHCP - kickstart Jiri Kubina jiri.kubina@osu.cz Ver. 1.0 unor 2006

DHCP - kickstart Jiri Kubina jiri.kubina@osu.cz Ver. 1.0 unor 2006 DHCP - kickstart Jiri Kubina Ver. 1.0 unor 2006 Obsah 1.Protokol DHCP zakladni princip 2.DHCPD - server 3.DHCLIENT client 4.Pouzite zdroje a nastroje Upozorneni: Tento material si nedava za cil byt vycerpavajicim

Více

Instalace propojení dotykového PANELu a SYSTÉMU pomocí Ethernetu (náhrada propojení USB kabelem)

Instalace propojení dotykového PANELu a SYSTÉMU pomocí Ethernetu (náhrada propojení USB kabelem) Instalace propojení dotykového PANELu a SYSTÉMU pomocí Ethernetu (náhrada propojení USB kabelem) Propojení panelu a řídicího systému pomocí adaptéru LANTRONIX (převod z USB na lokální síť Ethernet) se

Více

Internet. Počítačová síť, adresy, domény a připojení. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Internet. Počítačová síť, adresy, domény a připojení. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Internet Počítačová síť, adresy, domény a připojení Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Počítačová síť počítačová síť = označení pro několik navzájem propojených počítačů,

Více

Uživatelská příručka služby IM and Presence v aplikaci Cisco Unified Communications Manager verze 9.0(1)

Uživatelská příručka služby IM and Presence v aplikaci Cisco Unified Communications Manager verze 9.0(1) Uživatelská příručka služby IM and Presence v aplikaci Cisco Unified Communications Manager verze 9.0(1) První vydání: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Více

ID-Ware II Posílání upozornění e-mailem na událost s datumovou závislostí

ID-Ware II Posílání upozornění e-mailem na událost s datumovou závislostí ID-Ware II Posílání upozornění e-mailem na událost s datumovou závislostí Obsah 1.Princip činnosti...3 2.Nastavení uživatelských práv a příkazů...3 3.Popis uživatelského prostředí...7 3.1.Detail upozornění...7

Více

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy VoIPCOM. Telefon:

Více

Ope p r e a r čn č í s ys y té t m é y y Windo d w o s Stručný přehled

Ope p r e a r čn č í s ys y té t m é y y Windo d w o s Stručný přehled Windows 2008 R2 - úvod Jan Žák Operační systémy Windows Stručný přehled Klientské OS Windows 95, 98, ME Windows NT Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows CE, Windows Mobile Windows Phone

Více

Osnova dnešní přednášky

Osnova dnešní přednášky Osnova dnešní přednášky Pracovní skupina x doména Active Directory Něco z historie Použité technologie Pojmy Instalace Active Directory DNS DNS v Active Directory Pracovní skupina x doména Pracovní skupina

Více

SSL Secure Sockets Layer

SSL Secure Sockets Layer SSL Secure Sockets Layer internetové aplikační protokoly jsou nezabezpečené SSL vkládá do architektury šifrující vrstvu aplikační (HTTP, IMAP,...) SSL transportní (TCP, UDP) síťová (IP) SSL poskytuje zabezpečenou

Více

1. Instalace programu LUPA

1. Instalace programu LUPA 1. Instalace programu LUPA Do CD mechaniky počítače vložte instalační CD. Objeví se tabulka, v níž instalaci spusťte kliknutím na řádek Instalace programu Lupa. Úvodní obrazovku s logem programu je nutno

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

Úprava a instalace lokálního repozitáře pro provoz ve virtualizačním prostředí VMware Server

Úprava a instalace lokálního repozitáře pro provoz ve virtualizačním prostředí VMware Server Úprava a instalace lokálního repozitáře pro provoz ve virtualizačním prostředí VMware Server Výstup z testování lokálního repozitáře NUŠL na Vysoké škole ekonomické v Praze Obsah Virtualizační nástroj

Více

Standardní rozsah práce Revision Date: 04/2014. Customer Name. Zákazník. Nabídka pro. Power Monitoring Expert 7.2 (PME) Číslo nabídky:

Standardní rozsah práce Revision Date: 04/2014. Customer Name. Zákazník. Nabídka pro. Power Monitoring Expert 7.2 (PME) Číslo nabídky: Standardní rozsah práce Revision Date: 04/2014 Nabídka pro Zákazník Power Monitoring Expert 7.2 (PME) Číslo nabídky: 8 srpna 2014 Schneider Electric Úvod Cílem tohoto dokumentu je definovat standardní

Více

Semestrální práce do předmětu TPS (Technologie Počítačových Sítí).

Semestrální práce do předmětu TPS (Technologie Počítačových Sítí). Semestrální práce do předmětu TPS (Technologie Počítačových Sítí). VoIP Telefonie Provozování protokolu SIP mezi softwarovou ústřednou Asterisk a Cisco 2811 Vypracoval: Pavel Jeníček, JEN022 Martin Milata,

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Versiondog 2.1.1 Co je nového

Versiondog 2.1.1 Co je nového Versiondog 2.1.1 Co je nového Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 11/2012 Strana 2 Úvod Nová verze produktu Versiondog 2.1.1 přináší oproti verzím 1.52.x mnoho nových funkčností i nové typy komponent, které

Více

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz Obsah DS Archiv... 2 Nastavení připojení k internetu... 2 Nastavení aplikace... 3 Nastavení databáze... 4 Nastavení datové schránky... 4 Příjem zpráv z datové schránky... 6 Odeslání zprávy... 7 Ověření

Více

KAPITOLA 10. Nasazení protokolu IPv6 v sítích VPN pro vzdálený přístup

KAPITOLA 10. Nasazení protokolu IPv6 v sítích VPN pro vzdálený přístup KAPITOLA 10 Nasazení protokolu IPv6 v sítích VPN pro vzdálený přístup Tato kapitola se zabývá následujícími tématy: Vzdálený přístup protokolu IPv6 pomocí klienta Cisco AnyConnect tato část se týká poskytování

Více

Dispatcher PDA Dokumentace

Dispatcher PDA Dokumentace Dispatcher PDA Dokumentace květen 2005 1 Obsah: 1. Základní popis programu 2. Blokové schéma zapojení 3.1. Úvodní obrazovka 3.2. Zahájení jízdy 3.3. Ukončení jízdy 3.4. Záznam o tankování 3.5. Události

Více

PSK3-20. Malý poštovní server I. Instalace

PSK3-20. Malý poštovní server I. Instalace PSK3-20 Název školy: Autor: Anotace: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka Instalace a nastavení poštovního serveru Postfix Vzdělávací oblast: Informační a komunikační

Více

Geis Point Plugin Map

Geis Point Plugin Map Str. 1/5 Geis Point Plugin Map Rozhraní pro vložení výdejního místa do objednávky na e-shopu Str. 2/5 Obsah 1. Co je Geis Point Plugin Map?... 3 2. Jak to funguje?... 3 3. Obecný postup nasazení... 3 4.

Více

Internetový obchod ES Pohoda Web Revolution

Internetový obchod ES Pohoda Web Revolution Internetový obchod ES Pohoda Web Revolution Uživatelský manuál propojení na ES Pohoda Verze 1.0 Web Revolution s.r.o. 2010 Internetový obchod ES Pohoda Uživatelský manuál na propojení na ES Pohoda Přehled

Více

- jedinečná adresa síťové karty: 48bit 6 polí - hexadecimální tvar 00-B0-D0-86-BB-F7

- jedinečná adresa síťové karty: 48bit 6 polí - hexadecimální tvar 00-B0-D0-86-BB-F7 Počítačové sítě 1 zápočet 1. Úvodní teorie Ethernetový rámec......... režie vlastní data (64-15000 B) FCS - kontrola správnosti Režie: sender destionation MAC MAC adresa - jedinečná adresa síťové karty:

Více

Počítačové sítě IP směrování (routing)

Počítačové sítě IP směrování (routing) Počítačové sítě IP směrování (routing) IP sítě jsou propojeny směrovači (routery) funkcionalita směrovačů pokrývá 3. vrstvu RM OSI ~ vrstvu IP architektury TCP/IP (L3) směrovače provádějí přepojování datagramů

Více

6. Transportní vrstva

6. Transportní vrstva 6. Transportní vrstva Studijní cíl Představíme si funkci transportní vrstvy. Podrobněji popíšeme protokoly TCP a UDP. Doba nutná k nastudování 3 hodiny Transportní vrstva Transportní vrstva odpovídá v

Více

QNAP TS-409 a QNAP TS-409 Pro. Jak použít funkci Online RAID Capacity Expansion a RAID Level Migration

QNAP TS-409 a QNAP TS-409 Pro. Jak použít funkci Online RAID Capacity Expansion a RAID Level Migration QNAP TS-409 a QNAP TS-409 Pro Jak použít funkci Online RAID Capacity Expansion a RAID Level Migration [1] Úskalí současných firem Jedním největších problémů, kterým dnešní firmy čelí je výběr a správné

Více

Jednotlivé hovory lze ukládat nekomprimované ve formátu wav. Dále pak lze ukládat hovory ve formátu mp3 s libovolným bitrate a také jako text.

Jednotlivé hovory lze ukládat nekomprimované ve formátu wav. Dále pak lze ukládat hovory ve formátu mp3 s libovolným bitrate a také jako text. 1.0 Nahrávání hovorů Aplikace Nahrávání hovorů ke svému chodu využívá technologii od společnosti Cisco, tzv. Built-in bridge, která snižuje nároky na síťovou infrastrukturu, snižuje náklady a zvyšuje efektivitu

Více

HROMADNÝ E-MAIL ROZESÍLÁNÍ HROMADNÉHO E-MAILU Z PORTÁLU SLEZSKÉ UNIVERZITY. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ

HROMADNÝ E-MAIL ROZESÍLÁNÍ HROMADNÉHO E-MAILU Z PORTÁLU SLEZSKÉ UNIVERZITY. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ HROMADNÝ E-MAIL ROZESÍLÁNÍ HROMADNÉHO E-MAILU Z PORTÁLU SLEZSKÉ UNIVERZITY. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ Publikováno:15.4.2011 10:46 Obsah OBSAH Obsah... 2 Úvod...

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II

Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení budete detailněji pracovat se Správcem zařízení a nastavením ovladačů zařízení hardware. Správce zařízení S tímto

Více

SCALANCE XM-400 Více možností pro Vaši síť

SCALANCE XM-400 Více možností pro Vaši síť TIA na dosah 2014 SCALANCE XM-400 Více možností pro Vaši síť siemens.cz/x-400 SCALANCE X-400 L3 switch Vlastnosti / aplikace Strukturování výrobních segmentů VLAN, L3 routing Připojení do stávající výrobní

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

EASY ACCESS 2.0. Podpora pro vzdálené HMI a PLC. základní uživatelská příručka

EASY ACCESS 2.0. Podpora pro vzdálené HMI a PLC. základní uživatelská příručka EASY ACCESS 2.0 Podpora pro vzdálené HMI a PLC základní uživatelská příručka Komenského 63, 543 01 Vrchlabí, tel.: 499429100, 499429117, GSM: 731409296, fax: 499422508 http://www.tecon.cz, e-mail: info@tecon.cz

Více

Mobilní skener Eye-Fi Stručná uživatelská příručka

Mobilní skener Eye-Fi Stručná uživatelská příručka Mobilní skener Eye-Fi Stručná uživatelská příručka Funkce skeneru Eye-Fi Skenování dokumentů a odesílání souborů do počítače (s nainstalovanou aplikací Eye-Fi Center) Naskenujte dokument Naskenovaný obraz

Více

Informační systém pro e-learning manuál

Informační systém pro e-learning manuál Informační systém pro e-learning manuál Verze 1.00 Úvod Tento dokument popisuje způsob práce s informačním systémem pro elektronické vzdělávání. Systém je určený pro vytvoření elektronického kurzu a jeho

Více

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 EQAS Online DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 Co je program EQAS Online Nový program od Bio-Radu pro odesílání výsledků externího hodnocení kvality Přístupný je prostřednictvím

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Tablet Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

WELL PTI-3114. Uživatelská příručka. Ethernetový powerline adaptér

WELL PTI-3114. Uživatelská příručka. Ethernetový powerline adaptér JOYCE ČR, s.r.o., Fakturační adresa: Matzenauerova 8, 616 00 Brno, ČR, Korespondenční adresa: Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR IČO: 25317571, DIČ: CZ25317571, Tel.: +420 539 088 010, Fax: +420 539 088 000,

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

Dokumentace k API SSLmarketu. verze 1.3

Dokumentace k API SSLmarketu. verze 1.3 Dokumentace k API SSLmarketu verze 1.3 ZONER Software a.s. 2015 Obsah Úvod... 3 Legenda... 3 Funkce API... 4 Návratové hodnoty... 8 SWAPI - přihlašovací údaje... 8 SWAPI - nastavení výchozích údajů...

Více

WNC::WebNucleatCreator

WNC::WebNucleatCreator Tomáš Dlouhý WNC::WebNucleatCreator Verze: 5.1 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 Novinky...3 Požadavky...4 Instalace...4 Přihlášení se do WNC...6 Moduly...7 Modul Blog...7 Modul Categories...8 Modul News...8

Více

Instalace Active Directory

Instalace Active Directory Instalace Active Directory Proces implementace Active Directory se sestává z několika kroků. Před vlastní instalací je zapotřebí zvážit mnoho faktorů. Špatně navržená struktura Active Directory způsobí

Více

Na vod k nastavenı e-mailovy ch schra nek Administrace

Na vod k nastavenı e-mailovy ch schra nek Administrace Na vod k nastavenı e-mailovy ch schra nek Administrace Návod k administraci e-mailových schránek na serveru stribrny.net. V administraci schránek lze vytvářet nové schránky, upravovat stávající schránky,

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

spojování sítí (internetworking) Internet a vlastnictví síťové prvky repeater (hub) bridge switch router gateway

spojování sítí (internetworking) Internet a vlastnictví síťové prvky repeater (hub) bridge switch router gateway Přednáška č.5 spojování sítí (internetworking) Internet a vlastnictví síťové prvky repeater (hub) bridge switch router gateway Propojení výpočetních systémů do LAN a vzájemné propojení těchto sítí může

Více

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Strana 2 Versiondog 3.0.3 Nová verze systému Versiondog 3.0.3 přináší oproti verzi 2.5.1 celou řadu nových funkčností a rozšíření typů komponent

Více

17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/

17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/ 17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/ Úvod 1 Úvod Nedávno jsem zveřejnil návod na vytvoření návštěvní knihy bez nutnosti použít databázi. To je výhodné tehdy, kdy na serveru

Více