Výroční zpráva NWT a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva NWT a.s."

Transkript

1 Výroční zpráva NWT a.s Výroční zpráva NWT a.s. za rok

2 Výroční zpráva NWT a.s. za rok

3 OBSAH Úvodní slovo 5 Základní informace 6 Oblasti činnosti 7 Divize společnosti 8 Světové aktivity 11 Finanční výkazy 12 Výroční zpráva NWT a.s. za rok

4 Výroční zpráva NWT a.s. za rok

5 ÚVODNÍ SLOVO Vážení obchodní partneři, dámy a pánové, rok 2012 byl pro nás dalším rokem mírného pokroku. Jestliže jsme o roku 2011 hovořili jako o úspěšném, období s dvanáctkou na konci z hlediska významnosti za předchozím rokem nijak nezaostalo. Jsme zisková společnost, pevně stojíme na svých dlouholetých základech a naši pozici rok od roku posilujeme. Úspěšně jsme dokončili řadu fotovoltaických instalací v České republice i na Slovensku o celkovém výkonu přes 4 MWp, což je více než 200 postavených elektráren za rok, 1 elektrárna denně. Rozšířili jsme internetovou síť na Zlínsku, získali jsme dalších 900 nových zákazníků a v současné době tato síť obsluhuje 6526 klientů. Naše call centrum vyvinulo vlastní řadu ústředen pro IP telefonii, jejichž hlavní devizou je především vysoká úroveň zabezpečení hlasového provozu. Obchodní oddělení zaznamenalo velké úspěchy na poli online obchodních domů, získalo nové zakázky v oblasti prodeje hardware asoftware s významnými dodavateli, což posunuje opět naše hranice a motivuje nás. V LED technologiích jsme v uplynulém roce nabídli kvalitní řešení s velkou světelně-energetickou účinností řadě obchodních partnerů. Úspěšně jsme absolvovali certifikační proces prověřující shodu softwarové aplikace PAVEZA a EVEZA s požadavky legislativy av současné době obsluhujeme přes 500 uživatelů. Získali jsme ocenění Microsoft Cloud Accelerate Partner. Vystavovali jsme na velkých evropských veletrzích, prezentovat naše schopnosti, možnosti a zkušenosti jsme jeli také do Ruska a Srbska. V Rusku jsme následně založili novou dceřinou společnost HBT a.c. (organizační složka). Dokončili jsme stavbu dalších čtyř bioplynových elektráren a spolupráce se specialisty na pyrolýzu v blízké době přinese své první úspěchy. Celý rok 2012 se nesl ve znamení tvrdé práce. Cíle, které jsme si pro uplynulý rok stanovili, jsme splnili a před námi jsou další výzvy, které bychom rádi v letošním roce překonali. Za naše úspěchy bych chtěl poděkovat všem pracovníkům a zástupcům značky NWT, díky jejichž usilovné práci se nám podařilo v tomto roce dokončit řadu klíčových projektů. Do budoucna budeme i nadále pokračovat v naplňování naší priority, kterou je spokojenost našich zákazníků. I vám, našim obchodním partnerům, vděčíme za důvěru, motivy a podněty, kterými jste nás hnali kupředu. Věřím, že všechna výše zmíněná zlepšení a nové projekty povedou k dalšímu rozvoji naší společnosti a těším se na spolupráci s vámi. David Vítek předseda představenstva Výroční zpráva NWT a.s. za rok

6 ZÁKLADNÍ INFORMACE Identifikační údaje Obchodní jméno NWT a.s. Sídlo nám. Míru 1217, Hulín Česká republika IČ DIČ CZ Právní forma akciová společnost Zapsána Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 6207 Obchodní údaje Předseda představenstva Členové představenstva Dozorčí rada David Vítek Bc. Martina Vítková, Ing. Jiří Stodůlka Ing. Zdeněk Topič, Petra Večerková, Jitka Gaudková Kontaktní údaje Web Telefon Vize Být jedničkou v šíři nabídky alternativních zdrojů energie. Rozvíjet nezávislou, pro naše partnery finančně motivující, energetiku, která bude v souladu se životním prostředím a celosvětovou enviromentální politikou. Být garantem kvality pro obchodní partnery a zákazníky. Filozofie Budování dlouhodobých vztahů s partnery založených na vzájemné důvěře. Nabídka profesionálních služeb s vysokou přidanou hodnotou pro zákazníka. Cíle Výroční zpráva NWT a.s. za rok Udržení pozice největšího dodavatele pro obnovitelné zdroje energie v rámci ČR. Prohloubení zákaznického portfolia. Posílení pozitivního povědomí o značce ve spojení s dlouholetou tradicí společnosti. Realizace nových projektů inteligentních a ekologických staveb. Navyšování kvalifikace pracovních týmů a vytvoření nových pracovních příležitostí. Splnění závazných ukazatelů pro získání dotace z projektu Centrum strategických služeb Zlín. Spolupráce v rámci partnerství a sítí mezi vzdělávacími institucemi. Certifikace ČSN EN ISO 14001:2005; 9001:2009 ČSN OHSAS 18001:2008 ČEKIA Stability Rating A

7 HLAVNÍ OBLASTI ČINNOSTI ENERGETIKA fotovoltaické elektrárny bioplynové stanice pyrolýza energetické využití skládkového plynu termotlaká příprava biomasy pro BPS kotle na biomasu LED - průmyslové haly a veřejné osvětlení komplexní poradenství energetických úspor spořící regulátory napětí PRODEJ dodávky IT infrastruktury internetový obchod Patro.cz věrnostní systémy VÝZKUM A VÝVOJ tištěné polymerní spoje nanotechnologie vertikální rotor a vícepólový generátor větrných elektráren studie energetické účinnosti domů REALIZACE - SPECIALIZOVANÉ STAVBY technologické celky a stavby elektrárny na klíč (fotovoltaika, bioplyn) zpracování PD ve všech stupních inženýrská činnost elektromontáže (slaboproud, silnoproud NN a VN, měření a regulace) VÝROBA bowdeny (plastové trubičky) pro automoilový průmysl výroba elektřiny a tepla SLUŽBY telekomunikace komplexní IT služby vč. outsourcingu správa elektráren a nemovitostí cloudové technologie vedení účetnictví komplexní finanční poradenství evropské strukturální fondy callcenturm, telefonní operátor internet service provider ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Organizační struktura NWT a.s. Generální ředitel Divize REALIZACE Divize ENERGO Divize SALES Divize INTERNET Divize SERVIS Divize MARKETING Divize BACKOFFICE Divize ES FONDY Společnost PARZLICH Společnost EMEA Výroční zpráva NWT a.s. za rok

8 O JEDNOTLIVÝCH DIVIZÍCH Divize Sales Zabývá se prodejem kompletního portfolia služeb a produktů celé skupiny NWT a prodejem hardware a software. Za rok 2012 zrealizovala a dodala zakázky na hardware a software v řádu stovek milionů. Prohloubila spolupráci se svými odběrateli a pomocí obchodního domu Patro.cz, který také provozuje, získala zajímavé zakázky. Největším úspěchem je výhra v tendru TV Nova na výběr partnera pro rozběhnutí projektu internetového obchodního domu Yoopy.cz. Pro divizi to znamená poskytovat data a veškerou logistiku tohoto nového nákupního portálu. Zaměstnanci divize prošli řadou školení pro posílení prodejních dovedností a zvýšení profesní odbornosti. Divize Internet Za uplynulý rok poskytla divize kvalitní a rychlé bezdrátové i optické připojení více než 6000 klientů. Rozšířila pokrytí do nových lokalit, např. Kudlov, Trávník, Bezuchov. Dále posílila stávající vysílací body a vytvořila tak přes 30 nových přístupových bodů. Uskutečnila upgrade páteřních spojů, rozšířila pole licencovaných a vysokofrekvenčních spojů. Úspěšně dokončila optickou síť v jižní části města Kojetín a zrealizovala její přeložení z nadzemního závěsného systému do podzemního vedení. Provedla realizaci kompletních rozvodů STA v několika bytových a panelových domech, došlo ke zprovoznění nové technologie na vysílacích bodech pracující na frekvenci 9 GHz. Svým klientům dále nabízí propojení poboček, VPN, VoIP telefony, webhosting, serverhosting, virtuální prostředí a virtualizaci serverů, ové a další služby běžící na protokolu IP. Divize Servis Výroční zpráva NWT a.s. za rok V roce 2012 divize Servis úspěšně absolvovala certifikační proces prověřující shodu softwarové aplikace PAVEZA a EVEZA s požadavky legislativy. Produkt PAVEZA byl v loňském roce implementován ve Vysokém učení technickém v Brně, kde umožňuje online sběr nákupních požadavků všech organizačních útvarů a používá jej přes 500 uživatelů. Divize se také specializuje na serverové produkty společnosti Microsoft a během uplynulého roku získala ocenění Microsoft Cloud Accelerate Partner. Certifikát ji přinesl nové podnikatelské příležitosti v cloudu, kdy za loňský rok obsloužila přes 350 uživatelů z různých firem a 250 uživatelů v rámci společnosti NWT. V roce 2012 divize Servis realizovala kompletní obnovu IT/ICT v několika průmyslových podnicích. Nadále provozuje komplexní dohledové centrum a servis fotovoltaickým a bioplynovým elektrárnám. Od roku 2011 získala pod svoji správu 6 bioplynových elektráren s celkovým výkonem 6,8 MW a celkově servisuje 36 fotovoltaických elektráren. K úspěchu divize přispěla nemalou měrou všechna oddělení programátoři, servis IT a oddělení OZE.

9 Divize Realizace Divize se zaměřuje na realizaci elektromontážních zakázek a velkých projektů. Organizačně je členěna na tři střediska. Středisko Projekce, které je zodpovědné za přípravu projektů, zpracování projektové dokumentace ve všech stupních a za zajištění inženýrské činnosti. Činností střediska Elektromontáže je realizace slaboproudých a silnoproudých rozvodů a středisko Realizace OZE se zabývá celkovou koordinací velkých projektů OZE a vlastními silami v rámci realizace těchto projektů zajišťuje zemní a montážní práce. V roce 2012 byly největšími projekty divize Realizace tyto bioplynové stanice (dále jen BPS): BPS Turčianské Teplice, SK 999 kwe dokončení realizace a rozjezd BPS připojené k distribuční síti na konci roku 2011 BPS Bolešov, SK 999 kwe (objem 95 mil. Kč) zpracování realizační projektové dokumentace, realizace na klíč, uvedení do provozu BPS Uherčice u Brna 2000 kwe (objem 136 mil. Kč) zpracování projektové dokumentace ve všech stupních, realizace na klíč, uvedení do provozu BPS Žitín 600 kwe (objem 75 mil. Kč) zpracování projektové dokumentace ve všech stupních, realizace na klíč, uvedení do provozu V uplynulém roce se divizi podařilo využít skládkového plynu Bukov, 154 kwe, a Henčov, 204 kwe (každá zakázka v objemu 15 mil. Kč). U těchto projektů zpracovala projektové dokumentace ve všech stupních, provedla realizace na klíč a uvedla je do provozu. Instalovala slaboproudé rozvody pro Baťův institut Zlín (objem 21 mil. Kč), rozšířila a provedla úpravy datové sítě Continental Barum s. r. o., Otrokovice (objem 11 mil. Kč). V rámci spolupráce s divizí Energo zpracovala projektovou dokumentaci a zajišťovala elektromontážní práce pro většinu fotovoltaických elektráren. Divize Energo Divizi Energo se za uplynulý rok podařilo uzavřít řadu nových smluv na výstavbu fotovoltaických elektráren jak v České republice, tak na Slovensku. Celkem dojednala zakázky v objemu 4,1 MWp, což je více než 200 postavených elektráren a přes 100 nových zákazníků. V roce 2012 úspěšně vystavovala na veletrzích v Praze a Bratislavě, které přinesly zájem nejen o fotovoltaiku. I nadále se zabývá střešními instalacemi na rodinných domech i firmách. Nově jsou v nabídce ostrovní systémy na míru pro objekty bez přívodu elektrické energie. Pro účely výzkumu akumulace energie do baterií vybudovala vlastní projekt ostrovního systému na farmě Pod hvězdou v Kroměříži. Cílem divize pro rok 2013 je navrhovat taková řešení, která povedou k maximální spokojenosti zákazníka a zvýší kvalitu přidané hodnoty s ohledem na šetrnost k životnímu prostředí a ekonomické úspory. Výroční zpráva NWT a.s. za rok

10 Divize Backoffice Poskytuje interní podporu pro všechny divize společnosti NWT a zároveň pro celý holding. Součástí divize Backoffice je právní a marketingové oddělení, dále se stará o účetnictví, personalistiku a zajišťuje zázemí celé společnosti. Nabízí a úspěšně provozuje služby pro zákazníky v oblasti poradenství úvěry, leasingy, dotace, splátky, to jak z vlastních zdrojů, tak prostřednictvím léty prověřených a osvědčených partnerů. Divize Evropské strukturální fondy V roce 2012 realizovala řadu projektů z dotací Evropských fondů. Podařilo se jí úspěšně podepsat dodatek Smlouvy o poskytnutí účelové podpory pro rok 2012 v program TIP Elektroluminiscenční folie pro bezpečnostní osvětlení, získala dotaci na projekt Školení je šance v oblasti vzdělávání a ICT v podnicích pro nákup hardware a software a další. Poskytuje odbornou konzultaci projektových záměrů, pomoc s výběrem vhodného dotačního titulu, s dopracováním a úpravou projektových žádostí a vyřešením celé potřebné administrativy. Společnost EMEA V uplynulém roce společnost EMEA vyvinula vlastní řadu ústředen pro IP telefonii, jejichž hlavní devizou je především vysoká úroveň zabezpečení hlasového provozu. Úspěšně tak pokračuje v poskytování profesionálních služeb v oblasti telekomunikací. V roce 2012 došlo k obměně vedení společnosti a nový ředitel přináší své mezinárodní zkušenosti z jedné z největších telekomunikačních společností na světě. EMEA poskytuje široké portfolio hlasových a datových telekomunikačních služeb, mezi které patří mimo jiné služby mobilní telefonie, IP telefonie, služby pevných linek nebo datové služby. Je rovněž provozovatelem call centra a jediným telekomunikačním operátorem v České republice se statutem chráněné dílny. Výroční zpráva NWT a.s. za rok Společnost Parzlich Této mladé společnosti se za první rok své existence, rok 2012, podařilo zajistit dodávky bowdenových výstelek a pneumatických hadic pro nákladní vozy a autobusy v České republice. Svými výrobky expandovala také do zahraničí, nejen do automobilového průmyslu. V počtu sedmi zaměstnanců v loňském roce prodala 14 t svých výrobků. Zabývá se především kontinuální extruzí polymerních materiálů, produkuje palivové potrubní systémy, zvukové a tepelné izolační profily či materiál pro výrobu izolačních prvků pro konektory.

11 SVĚTOVÉ AKTIVITY Česká republika EMEA s.r.o. PARZLICH s.r.o. ELGA s.r.o. Slovensko NWT Slovakia s.r.o. NWT a.s., organizačná zložka Velká Británie NWT International Ltd. Chorvatsko Nove Svjetske Energetske Tehnologije d.o.o. Nove Svjetske Solarne Tehnologije d.o.o. Kypr NWT HOLDING LIMITED RR TECHNOLOGIES TRADING LIMITED Španělsko NEST - New Energy Systems Trade BIO RECICLUM S.L. Rusko HBT a.c. (organizační složka) Ukrajina NWT Energo s.r.o. (HBT t.o.b.) Výroční zpráva NWT a.s. za rok

12 FINANČNÍ VÝKAZY Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Příloha účetní závěrky Cash flow Přehled a vývoj dlouhodobého majetku Po konci rozvahového dne nenastaly žádné důležité skutečnosti, které by měly vliv na účetní závěrku k Výroční zpráva NWT a.s. za rok

13 Výroční zpráva NWT a.s. za rok

14 Výroční zpráva NWT a.s. za rok

15 Výroční zpráva NWT a.s. za rok

16 Výroční zpráva NWT a.s. za rok

17 Výroční zpráva NWT a.s. za rok

18 Výroční zpráva NWT a.s. za rok

19 Výroční zpráva NWT a.s. za rok

20 Výroční zpráva NWT a.s. za rok

21 Výroční zpráva NWT a.s. za rok

22 Výroční zpráva NWT a.s. za rok

23 Výroční zpráva NWT a.s. za rok

24 Výroční zpráva NWT a.s. za rok

25 Výroční zpráva NWT a.s. za rok

26 Výroční zpráva NWT a.s. za rok

27 Výroční zpráva NWT a.s. za rok

28 Výroční zpráva NWT a.s. za rok

29 Výroční zpráva NWT a.s. za rok

30 Výroční zpráva NWT a.s. za rok

31 Výroční zpráva NWT a.s. za rok

32 Výroční zpráva NWT a.s. za rok

33 Výroční zpráva NWT a.s. za rok

34 Výroční zpráva NWT a.s. za rok

35 Výroční zpráva NWT a.s. za rok

36 Výroční zpráva NWT a.s. za rok

37 Výroční zpráva NWT a.s. za rok

38 Výroční zpráva NWT a.s. za rok

39 Výroční zpráva NWT a.s. za rok

40 Příloha č. 3 Organizační struktura společnosti NWT a.s. Organizační struktura NWT a.s. Generální ředitel Divize REALIZACE Divize ENERGO Divize SALES Divize INTERNET Divize SERVIS Divize MARKETING Divize BACKOFFICE Divize ES FONDY Společnost PARZLICH Společnost EMEA Energetické úspory Výroční zpráva NWT a.s. za rok

41 Výroční zpráva NWT a.s. za rok

42 Výroční zpráva NWT a.s. za rok 2012 nám. Míru 1217, Hulín, Česká republika

Výroční zpráva NWT a.s.

Výroční zpráva NWT a.s. Výroční zpráva NWT a.s. Emea Sales Energo Inhouse Patro Backoffice Biotechnologie 2011/2012 Pyro Internet Realizace 2 Backoffice Servis ESF Biotechnologie Pyro Sales Energo Internet Realizace Emea Inhouse

Více

PŘEDSTAVENÍ NWT A.S.

PŘEDSTAVENÍ NWT A.S. PŘEDSTAVENÍ NWT A.S. Představení NWT a.s. Společnost NWT a.s. se řadí mezi nejvýznamnější technologické a inovační firmy v České republice. Filozofií NWT je nabízet komplexní služby na profesionální úrovni

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB PŮSOBNOST HOLDINGU RUSKá federace - Филиал НВТ A.C. Velká Británie - NWT International Ltd. Česká republika - NWT A.S. - EMEA s.r.o. - PARZLICH s.r.o. Slovensko - NWT Slovakia

Více

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8 Výroční zpráva 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 / PODA A.S. Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8 2.2 Předmět podnikání 8 2.3 Orgány společnosti a organizační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Cesta k zákazníkovi

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Cesta k zákazníkovi VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Cesta k zákazníkovi Cesta k zákazníkovi Obsah 1. Úvodní slovo 7 2. Historie a současnost 11 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 14 2.2 Předmět podnikání

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH OBSAH 1. Úvodní slovo 4 2. Historie a současnost 6 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 6 2.2 Předmět podnikání 6 2.3 Orgány společnosti a organizační struktura společnosti

Více

OBSAH. 2 Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2012 2

OBSAH. 2 Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2012 2 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní údaje společnosti 4 3. Představení společnosti 5 4. Divize společnosti 6 5. Významní partneři 7 6. Vybrané ekonomické ukazatele 8 7. Ostatní

Více

PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI 5

PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI 5 PS Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2014 OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI 5 VÝZNAMNÉ

Více

RWE Zákaznické služby

RWE Zákaznické služby RWE Zákaznické služby VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby (mil. Kč) 867 EBITDA (mil. Kč) 81 Provozní zisk (mil. Kč) 80 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 80 Zisk po zdanění (mil.

Více

Obsah. Naše IT Váš úspěch efektivně. Slovo generálního ředitele. Představení společnosti. Významné události roku 2011. Očekávaný vývoj v roce 2012

Obsah. Naše IT Váš úspěch efektivně. Slovo generálního ředitele. Představení společnosti. Významné události roku 2011. Očekávaný vývoj v roce 2012 Firemní profil 2012 Obsah 4 6 8 10 11 16 20 21 22 23 Slovo generálního ředitele Představení společnosti Významné události roku 2011 Očekávaný vývoj v roce 2012 Podnikové aplikace pro váš úspěch Infrastrukturní

Více

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s.

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Komunikace to je slovo, které jednoduše vystihuje hlavní poslání společnosti ČD - Telematika a.s. Také z toho důvodu je partnerem projektu nadačního fondu Českého

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

RWE Česká republika. Obsah

RWE Česká republika. Obsah RWE Česká republika Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 1 2 3 4 Úvodní slovo předsedy představenstva Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti Údaje o Společnosti Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti

Více

Slovo předsedy představenstva

Slovo předsedy představenstva 2 Slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, držíte v rukou výroční zprávu společnosti Unicorn, která shrnuje výsledky naší činnosti za uplynulý rok 2008. I tento rok hodnotíme jako úspěšný, přes

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH OBSAH 1. Úvodní slovo 4 2. Historie a současnost 6 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 7 2.2 Předmět podnikání 7 2.3 Statutární orgán společnosti a její výkonné

Více

Obsah. Úvodní slovo předsedkyně představenstva... 2. Charakteristika společnosti... 4. Identifikační údaje... 4. Předmět podnikání společnosti...

Obsah. Úvodní slovo předsedkyně představenstva... 2. Charakteristika společnosti... 4. Identifikační údaje... 4. Předmět podnikání společnosti... Obsah Úvodní slovo předsedkyně představenstva... 2 Charakteristika společnosti... 4 Identifikační údaje... 4 Předmět podnikání společnosti... 4 Základní organizační struktura společnosti... 5 Orgány společnosti...

Více

Severomoravská energetika, a. s. Výroční zpráva 2003

Severomoravská energetika, a. s. Výroční zpráva 2003 Severomoravská energetika, a. s. Výroční zpráva 2003 Skupina ČEZ: na cestě k roli středoevropského lídra. Spojením silnější Integrovaná energetická Skupina ČEZ Nové logo Skupiny ČEZ je znakem kvality,

Více

výhra křídla něžná spolu vyhlídky s láskou vůně zimy vpřed! změna? konečně! velké přání po špičkách benátská noc

výhra křídla něžná spolu vyhlídky s láskou vůně zimy vpřed! změna? konečně! velké přání po špičkách benátská noc spolu křídla něžná vůně zimy ČEZ Prodej, s.r.o. Výroční zpráva 2014 změna? konečně! vpřed! vyhlídky benátská noc výhra s láskou po špičkách velké přání SEZONA 2014 10 let už seriál běží 2 656 000 zákazníků

Více

Slovo předsedy Představenstva... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo předsedy Představenstva... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH Slovo předsedy Představenstva... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti...7 Složení orgánů a managementu společnosti...9 Skupina

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3. ZAMĚŘENÍ SPOLEČNOSTI 4 Profil společnosti 4 Změny základních údajů 4 Oblasti činnosti 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 5

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3. ZAMĚŘENÍ SPOLEČNOSTI 4 Profil společnosti 4 Změny základních údajů 4 Oblasti činnosti 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 5 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZAMĚŘENÍ SPOLEČNOSTI 4 Profil společnosti 4 Změny základních údajů 4 Oblasti činnosti 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 5 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI 6 Představenstvo společnosti

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s.

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s. výroční zpráva 2011 Dalkia Česká republika, a.s. je tradičním výrobcem a dodavatelem tepla pro města a jejich obyvatele, průmyslové podniky, zdravotnická a školská zařízení, veřejné instituce a obchodní

Více

OBSAH. OLTERM & TD OLOMOUC, a.s.

OBSAH. OLTERM & TD OLOMOUC, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 OLTERM & TD OLOMOUC, a.s. je výrobcem a dodavatelem tepelné energie pro byty, školská zařízení, terciální a komerční sféru. Společnost dále zajišťuje provoz Plaveckého stadionu Olomouc

Více

Výroční zpráva 2 0 0 9

Výroční zpráva 2 0 0 9 Výroční zpráva 2009 Nová éra komunikace _ Profil společnosti GTS NOVERA s.r.o. je celonárodní telekomunikační operátor, který v garantované kvalitě poskytuje komplexní portfolio hlasových, datových a internetových

Více

Výroční zpráva 2014. Veolia Energie ČR, a.s.

Výroční zpráva 2014. Veolia Energie ČR, a.s. Výroční zpráva 2014 Veolia Energie ČR, a.s. Obsah 1 Identifikační a obecné údaje společnosti 2 1.1 Základní údaje 2 1.2 Charakteristika společnosti 3 1.3 Orgány společnosti 4 1.4 Organizační struktura

Více

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s.

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s. výroční zpráva 2012 Dalkia Česká republika, a.s. je tradičním výrobcem a dodavatelem tepla pro města a jejich obyvatele, průmyslové podniky, zdravotnická a školská zařízení, veřejné instituce a obchodní

Více

Vizí společnosti ČEZ Teplárenská, a.s., je být moderní, zákaznicky orientovanou společností s aktivním marketingovým přístupem, která dlouhodobě

Vizí společnosti ČEZ Teplárenská, a.s., je být moderní, zákaznicky orientovanou společností s aktivním marketingovým přístupem, která dlouhodobě Výroční zpráva 2011 ČEZ Teplárenská, a.s. Vizí společnosti ČEZ Teplárenská, a.s., je být moderní, zákaznicky orientovanou společností s aktivním marketingovým přístupem, která dlouhodobě zajišťuje komplexní

Více

Jsme společensky odpovědní a podnikáme bez korupce.

Jsme společensky odpovědní a podnikáme bez korupce. 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Jsme společensky odpovědní a podnikáme bez korupce. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Vážení přátelé a kolegové v ANECTu, každým rokem v této době hodnotíme dvanáct měsíců předchozího

Více

Projektování je pro nás hračka... NOEN, a.s. Výroční zpráva 2009

Projektování je pro nás hračka... NOEN, a.s. Výroční zpráva 2009 Projektování je pro nás hračka... 09 NOEN, a.s. Výroční zpráva 2009 Obsah Výroční zpráva 2009 ZÁKLADNÍ ČÁST FINANČNÍ ČÁST 1/ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Úvodní slovo předsedy představenstva Základní údaje

Více

Výroční zpráva 2001 Severomoravské energetiky, a. s.

Výroční zpráva 2001 Severomoravské energetiky, a. s. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Výroční zpráva 2001 Severomoravské energetiky, a. s. Diagram průměrných týdenních maxim spotřeby dnů typů úterý pátek v energetické

Více