Litva Lotyšsko Moldavsko Nizozemsko Norsko Rusko Švédsko Ukrajina Velká Británie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Litva... 183 Lotyšsko... 185 Moldavsko... 186 Nizozemsko... 188 Norsko... 189 Rusko... 191 Švédsko... 194 Ukrajina... 196 Velká Británie... 198 3."

Transkript

1 OBSAH ÚVOD...6 I. MNOHOSTRANNÁ SPOLUPRÁCE Česká republika a Evropská unie ČR a Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU ČR a evropská bezpečnostní a obranná politika Česká republika a Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) Česká republika a regionální spolupráce Visegrádská spolupráce Středoevropská iniciativa (SEI) Regionální partnerství Pakt stability pro jihovýchodní Evropu Rada pro regionální spolupráci Česká republika a ostatní evropské mezinárodní organizace a fóra Česká republika a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) Rada Evropy Česká republika a mezinárodní organizace Organizace spojených národů (OSN) Hlavní orgány OSN Mezinárodní konference OSN Odborné organizace systému OSN Programy, fondy a další specializované orgány OSN ČR a mezinárodní organizace ČR a světová ekonomika (OECD,WTO,MMF,SB EBRD,CEB,MBHS,MIB) Členství ČR v některých dalších mezinárodních organizacích Nešíření zbraní, kontrola zbrojení a odzbrojení Česká republika v boji proti mezinárodnímu terorismu Zahraniční rozvojová spolupráce, humanitární pomoc a transformační spolupráce Transformační politika II. BILATERÁLNÍ VZTAHY ČESKÉ REPUBLIKY Vztahy ČR se zeměmi střední Evropy Maďarsko Německo Polsko Rakousko Slovensko Slovinsko Švýcarsko Vztahy ČR se zeměmi severní a východní Evropy Arménie Ázerbájdžán Bělorusko Dánsko Estonsko Finsko Gruzie Irsko Island

2 Litva Lotyšsko Moldavsko Nizozemsko Norsko Rusko Švédsko Ukrajina Velká Británie Vztahy ČR se zeměmi jižní a jihovýchodníevropy Albánie Belgie Bosna a Hercegovina Bulharsko Černá Hora Francie Chorvatsko Itálie Kosovo Kypr Lucembursko Makedonie/FYROM Malta Monako Portugalsko Rumunsko Řecko San Marino Srbsko Suverénní řád maltézských rytířů Španělsko Turecko Vatikán Vztahy ČR se zeměmi Blízkého východu a severní Afriky Alžírsko Bahrajn Egypt Irák Írán Izrael Jemen Jordánsko Kuvajt Libanon Libye Maroko Palestina Saúdská Arábie Spojené arabské emiráty Sýrie

3 Tunisko Unie pro Středomoří Vztahy ČR k zemím subsaharské Afriky Angola Benin Čad Etiopie Ghana Jihoafrická republika Kapverdy Keňa Kongo (KDR) Mali Nigérie Senegal Středoafrická republika Súdán Zambie Zimbabwe Vztahy ČR k zemím Severní a Jižní Ameriky Antigua a Barbuda Argentina Belize Brazílie Ekvádor Guatemala Guyana Haiti Chile Jamajka Kanada Kolumbie Kostarika Kuba Mexiko Nikaragua Peru Salvador Uruguay USA Venezuela Vztahy ČR k zemím Asie a Pacifiku Afghánistán Austrálie Bhútán Cookovy ostrovy Čína Filipíny Indie Indonésie

4 Japonsko Kambodža Kazachstán Korejská lidově demokratická republika Korejská republika Kyrgyzstán Laos Malajsie Mongolsko Myanmar/Barma Nepál Nový Zéland Pákistán Singapur Srí Lanka Tádžikistán Thajsko Uzbekistán Vietnam Východní Timor Státy Tichomoří Palau Vanuatu III. EKONOMICKÁ DIMENZE ZAHRANIČNÍ POLITIKY ČESKÉ REPUBLIKY Ekonomická diplomacie a proexportní aktivity MZV ČR Ekonomický vývoj ČR v roce IV. LIDSKÁ PRÁVA V ZAHRANIČNÍ POLITICE ČESKÉ REPUBLIKY V. KULTURNÍ A INFORMAČNÍ POLITIKA ČR V ZAHRANIČÍ Prezentace ČR a její kultury v zahraničí Média a informace Internetová prezentace MZV ČR Vysílání Českého rozhlasu do zahraničí Česká centra VI. KRAJANÉ VII.MEZINÁRODNĚPRÁVNÍ, KOMUNITÁRNĚPRÁVNÍ A KONZULÁRNÍ DIMENZE ZAHRANIČNÍ POLITIKY ČR Mezinárodněprávní dimenze zahraniční politiky ČR Komunitárněprávní dimenze zahraniční politiky ČR Konzulární dimenze zahraniční politiky ČR VIII. ČESKÁ ZAHRANIČNÍ SLUŽBA Personální činnost Diplomatická akademie Rozpočet a provoz MZV ČR PŘÍLOHY Přehled o diplomatických stycích ČR k Přehled o členství a příspěvcích České republiky v mezinárodních organizacích Přehled o účasti České republiky v mírových misích Přehled o účasti České republiky v pozorovatelských misích OBSE a EU Vedoucí zastupitelských úřadů ČR k Zahraniční výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (personální složení)

5 Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (personální složení) Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR (personální složení) Výbor pro záležitosti Evropské unie Senátu Parlamentu ČR (personální složení) Stálá delegace P ČR do Parlamentního shromáždění NATO (personální složení) Stálá delegace P ČR do Parlamentního shromáždění RE (personální složení) Delegace P ČR do Parlamentního shromáždění OBSE (personální složení) Laureáti Ceny Gratias Agit Česká centra (stav k ) Publikace vydané ve spolupráci MZV ČR s Ústavem mezinárodních vztahů Publikace útvarů MZV ČR Organizační schéma MZV ČR (stav k ) Zkratky útvarů MZV ČR Zkratky příspěvkových organizací zřízených MZV ČR.440 5

6 Úvod V roce 2008 pokračovalo Ministerstvo zahraničních věcí ČR v intenzivních přípravách na předsednictví České republiky v Radě EU. Tyto přípravy probíhaly v těsné koordinaci s Útvarem místopředsedy vlády pro evropské záležitosti. Půlroční předsednictví je pro Českou republiku jedinečnou příležitostí podílet se na vytváření evropské politiky a osvědčit vyspělost a spolehlivost plnoprávného člena Evropské unie. Se zřetelem k blížícímu se českému předsednictví byly při Výboru pro Evropskou unii vytvořeny resortní koordinační skupiny. Ministerstvo zahraničních věcí odpovídalo za přípravu zahraničněpolitických témat předsednictví a za stanovení priorit agendy Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy. Velmi důležité bylo stanovit pořadí prioritních oblastí a z nich vyplývající program summitů, konferencí a neformálních setkání. V prosinci 2008 byl schválen dokument Pracovní program českého předsednictví 2009, v němž byly zachyceny hlavní politické priority předsednictví a objasněna agenda jednotlivých Rad EU. Pod jednotícím mottem Evropa bez bariér byl kladen důraz na konkurenceschopný hospodářský potenciál evropských zemí a dobře fungující vnitřní trh EU s jeho čtyřmi svobodami volným pohybem pracovníků, zboží, kapitálu a služeb. Za prioritní úkol bylo považováno zabezpečení unijního trhu s energetickými surovinami a hledání nových zdrojů a technologií v této oblasti a byla zdůrazněna nutnost budovat Evropu otevřenou, ale současně chráněnou před ilegální migrací, organizovaným zločinem a dalšími bezpečnostními riziky. Jako globální partner se Evropa musí podílet na upevňování transatlantické spolupráce, na vytváření evropské perspektivy pro země západního Balkánu a pro partnerskou spolupráci by měla získávat další východoevropské státy. Náročným úkolem bylo logistické zabezpečení akcí v gesci ministerstva zahraničí a s ním souvisejícího kalendáře předsednictví. Organizačně bylo nutno připravit zhruba 200 akcí, z nichž se více než třetina konala v České republice, např. tzv. Gymnich (neformální zasedání Rady ministrů zahraničních věcí EU v Hluboké nad Vltavou) a ministerské setkání EU - Skupina Rio v Praze. Evropská agenda měla v aktivitách ministerstva své pevné místo, a to i přes statutární proměny Výboru pro Evropskou unii a přes kompetenční posuny ve vztahu k Útvaru místopředsedy vlády pro evropské záležitosti. 6

7 Do zahraničněpolitických vztahů se promítla i skutečnost, že do konce roku 2008 nebyl na domácí scéně vyjasněn vztah České republiky k nezbytným reformám EU a že v Parlamentu ČR neproběhl legislativní proces vedoucí ratifikaci Lisabonské smlouvy. Na posledním prosincovém zasedání Poslanecké sněmovny byla Lisabonská smlouva mezitím již s pozitivním výsledkem přezkoumaná Ústavním soudem vrácena k projednání výborům. V první polovině roku převzalo předsednictví v Radě EU Slovinsko jakožto první ze skupiny zemí, jež vstoupily do Unie společně s Českou republikou v roce Jedním z hlavních témat slovinského předsednictví byla tzv. Lisabonská strategie, jednalo se též o tzv. klimaticko-energetickém balíčku a o statutu Bosny a Hercegoviny. Následující francouzské předsednictví bylo poznamenáno řadou mimořádných událostí a z nich vyplývajících úkolů. K řešení rusko-gruzínského konfliktu a světové finanční krize svolali Francouzi mimořádné zasedání Evropské rady. Šestibodový návrh příměří předložený francouzským předsednictvím sehrál důležitou roli v nalezení smíru v ruskogruzínském konfliktu. K řešení finančně-ekonomické krize byl svolán summit členských zemí eurozóny a první summit G-20. Evropská komise s podporou francouzského předsednictví připravila tzv. Evropský plán hospodářské obnovy, který byl schválen na Evropské radě v prosinci. Krize na finančních trzích byla zátěží, kterou musela Česká republika převzít se začátkem svého předsednictví, což samozřejmě ovlivnilo její agendu. Celé francouzské předsednictví bylo příkladem nejen rutinně zvládnutých politických setkání, ale i dobrého krizového managementu. Poněkud znepokojivě působila snaha vyvolávat dojem mimořádné důležitosti předsednictví. Dohoda o projektu Unie pro Středomoří nabádá spíše k obezřetnosti v zemích, jako je Česká republika, protože rozmělňuje myšlenku evropské integrace a nepřímo zpochybňuje náš zájem o východní Evropu. Stojí za povšimnutí, že N. Sarkozy ultimativně prohlásil, že Chorvatsko nemůže být do EU přijato, dokud neratifikují Lisabonskou smlouvu všechny členské státy. Proces dalšího rozšiřování EU byl jedním z nejdůležitějších témat společného programu předsednického tria Francie, České reepubliky a Švédska. V listopadu 2008 byl zveřejněn tzv. balíček rozšíření, obsahující dokumenty Strategie rozšíření a hlavní výzvy pro léta , Zpráva o pokrocích Turecka za rok 2008 a Zpráva o pokrocích Chorvatska za rok 2008, v nichž se hodnotí přístupové aktivity kandidátských a předpokládaných kandidátských zemí a doporučuje se směr budoucího rozšiřování Unie. 7

8 Česká zahraniční politika se zasazovala o to, aby k přijetí Chorvatska došlo co nejdříve a nezávisle na obecném průběhu ratifikace Lisabonské smlouvy. Za důležité považovala, aby Chorvatsko splnilo co nejdříve podmínky pro uzavření zbývajících kapitol acquis. Kromě nesnází s reformou justice zůstávala vážným problémem slovinská blokáda vstupu Chorvatska do EU kvůli přetrvávajícímu sporu o mezinárodní mořskou hranici mezi oběma zeměmi. Ani jako předsednická země nepřevzala Česká republika zprostředkovatelskou úlohu, protože slovinsko-chorvatský spor považovala za ryze bilaterální záležitost. To však nezmenšovalo náš zájem o udržení dynamiky rozšiřování směrem k východní Evropě. Vážnými zájemci o členství zůstávaly z českého pohledu Černá Hora, Albánie, Makedonie/FYROM a Srbsko. Na rozdíl od Francie se ČR stavěla za plnohodnotné členství Turecka v EU, pokud tato země splní přístupové podmínky. Ankara o členství sice usilovala, ale nejevila přiměřený zájem o řešení kyperské otázky, bez kterého ovšem není možné přijetí Turecka do EU. Začátkem roku 2008 vstoupil Lisabonský proces do nového tříletého lisabonského cyklu. Na jaře proběhla aktualizace Integrovaných směrů pro růst a pracovní místa a došlo k přijetí nového Lisabonského programu. Rada EU schválila Evropský akt pro malé podniky, který má zlepšit podmínky pro malé a střední podnikatele, především v přístupu k financím, v lepší regulaci a ve snížení administrativní zátěže. Evropská komise přijala řadu iniciativ mj. v oblasti liberalizace finančních služeb. Pokračovala implementace směrnice o službách, která má být dokončena do konce roku 2009 a kterou hodlá tematizovat i české předsednictví. Česká republika postupovala podle Národního programu reforem, jenž definoval plánované kroky ve shodě s programy Lisabonské strategie. K hlavním prioritám českého předsednictví patřily hospodářská výkonnost, jednotný trh a konkurenceschopnost EU. Především v závěru roku 2008 vyvíjela Česká republika snahu, aby ani v probíhající ekonomické krizi nedošlo k narušení čtyř základních svobod vnitřního trhu (volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu) a aby protekcionismus a státní zásahy do unijní ekonomiky nepřekročily rozumnou míru.. V druhé polovině roku 2008 se na zasedáních Rady EU i na mezinárodních fórech rozvinula debata o plánech francouzského předsednictví, jež se týkaly energetické politiky Unie. V Praze a Bratislavě mělo úspěch Evropské jaderné fórum. V otázce vnitřního trhu s energiemi bylo dosaženo politické shody o třetím liberalizačním balíčku pro vnitřní trh EU 8

9 s energií. Návrh byl potom postoupen Evropskému parlamentu k dalšímu projednávání. Záměrem České republiky bylo prosadit kompromisní text ještě před koncem funkčního období Evropského parlamentu, tedy během svého předsednictví v Radě EU. Totéž platilo i pro Společnou zemědělskou politiku Unie. V prvních měsících roku 2008 probíhala na úrovni Rady i mezi jednotlivými institucemi EU jednání o navrhovaném legislativním balíčku, a v listopadu pak dospěli ministři zemědělství EU k dohodě. Ta mimo jiné ruší požadavek, aby zemědělci nechávali deset procent orné půdy ladem, postupně navyšuje mléčné kvóty s cílem zrušit je v roce 2015 a v některých oblastech ruší tržní intervence. Ministři se rovněž dohodli na řešení, které umožňuje snížit přímé platby zemědělcům a převést finanční prostředky do fondu pro rozvoj venkova. V uvedené otázce šlo České republice o to, aby především u sebe doma zajistila konkurenceschopnost agrárního sektoru při respektování udržitelného rozvoje venkovských oblastí, ochrany životního prostředí, zachování biodiverzity a bezpečnosti a kvality potravin. Dosažená dohoda pro ČR v praxi znamená, že ochránila svůj zemědělský sektor a nebyla postižena krácením dotací. Česká zahraniční politika koordinovala v roce 2008 českou účast v Evropském hospodářském prostoru (EHP) sdružujícím členské státy Unie, Norsko, Island a Lichtenštejnsko. Byla zahájena jednání o dohodě mezi EU a Lichtenštejnskem, jež má zaručit vzájemné poskytování právní pomoci v boji proti finančním podvodům a další hospodářské kriminalitě. Jednalo se též o uplatňování finančních mechanismů EHP, v jejichž rámci Norsko, Island a Lichtenštejnsko přispívají na snižování hospodářských a sociálních rozdílů v EU. Jako člen Světové obchodní organizace (WTO) prosazovala Česká republika v oblasti vnějších hospodářských vztahů politiku liberalizace mezinárodního obchodování se zbožím a službami a odstraňování existujících tarifních i netarifních překážek. Silně se angažovala v právní ochraně duševního vlastnictví a v boji proti padělatelské produkci a podporovala rozvojové země v přístupu na světové trhy. V obchodní politice brala zřetel na stav demokracie a lidských práv, good governance a boj proti korupci, a také nebezpečí terorismu a šíření zbraní hromadného ničení. V roce 2008 Evropská unie znovu potvrdila, že hodlá být největším světovým partnerem rozvojových zemí. Proběhlo několik důležitých mezinárodních konferencí 9

10 v Dauhá, v Akkře a Paříži, jejichž přípravám věnovala Rada ministrů pro rozvojovou spolupráci velký prostor. Ve Štrasburku se konaly již třetí Evropské rozvojové dny, které sloužily k výměně názorů odborníků na rozvojovou spolupráci. V souvislosti s přípravou na předsednictví EU se Česká republika v roce 2008 těsněji zapojovala do rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Evropské unie, a to jak na politické, tak na prováděcí úrovni. Prostředky poskytované na tuto pomoc nedosahovaly zatím úrovně doporučené EU. Celá agenda zahraniční rozvojové spolupráce byla převedena do kompetence Ministerstva zahraničních věcí ČR, resp. České rozvojové agentury, která od roku 2011 převezme gesci všech projektů. Stanovování priorit a specifických podmínek poskytování rozvojové pomoci zůstávalo úlohou MZV ČR po celý rok Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU se jevila pro každý členský stát jako nutnost. Česká republika se podílela na její tvorbě a provádění na úrovni pracovních skupin, v politickém a bezpečnostním výboru (COPS), ve výboru stálých představitelů (COREPER) a na schůzkách politických ředitelů a korespondentů. Ministr zahraničních věcí se účastnil zasedání Rady pro všeobecné a vnější vztahy (GAERC), neformálních pracovních setkání (Gymnich) a některých schůzek EU se třetími zeměmi. Zastupitelské úřady se v roce 2008 podílely na spolupráci zemí EU ve třetích zemích a vypracovávaly o nich situační, hodnotící a doporučující zprávy. Posilování transatlantických vztahů patřilo v roce 2008 mezi hlavní priority slovinského a francouzského předsednictví. Velkou důležitost měly summit EU - USA, konaný ve slovinském Brdu, a zasedání Transatlantické ekonomické rady, pořádané v Bruselu a ve Washingtonu. Proběhla intenzivní debata uvnitř EU o reflexi transatlantických vztahů, která vzešla ze dvou neformálních zasedání ministrů zahraničí EU v září a v listopadu, na nichž byla vymezena platforma pro jednání s novou americkou administrativou. Jednání, jež vedla česká diplomacie o zapojení ČR do protiraketového systému USA, byla vzájemně konzultována s EU a NATO, zvláště s ohledem na různé interpretace našeho postupu. Sbližování zahraničněpolitických stanovisek sloužil v roce 2008 intenzivní dialog mezi EU a Spojenými státy, hlavně pak v otázkách společného postupu vůči pokračujícímu íránskému nukleárnímu programu, společného řešení zhoršující se situace v Afghánistánu a koordinované odezvy na válečný konflikt mezi Gruzií a Ruskem. Vzájemná spolupráce 10

11 přinesla pozitivní výsledky při rekonstrukci Iráku a při sbližování zemí západního Balkánu s euroatlantickými strukturami. V listopadu rozšířily USA tzv. Visa Waiver Program o některé další členské země EU. Přesto však několik členských států zůstává nadále mimo tento projekt. Česká republika přišla se samostatnou iniciativou a podařilo se jí dosáhnout určitého zvýhodnění svých občanů. V roce 2008 získaly novou dynamiku vztahy s Kanadou, zejména v ekonomické oblasti. Tento proces vyvrcholil summitem EU-Kanada, uspořádaným v Québeku, kde bylo dosaženo dohody o tzv. prohloubeném ekonomickém partnerství. Mezi další výsledky dialogu s Kanadou patří dohoda o letecké dopravě a výrazný pokrok v přípravě dohody o bezpečnosti létání. Intenzivní spolupráce probíhala v oblastech životního prostředí a energetické bezpečnosti, prohlubování spolupráce v krizovém řízení a účasti kanadských jednotek na misích ESDP. V roce 2008 byl téměř dokončen smluvní instrumentář pojící země západního Balkánu k EU ve stabilizačním a asociačním procesu. Koncem dubna byla podepsána Stabilizační a asociační dohoda (SAD) EU se Srbskem, následovala dohoda s Bosnou a Hercegovinou. Dohoda se Srbskem však bude postoupena k ratifikaci členským státům, až bude Srbsko plně spolupracovat se soudním dvorem ICTY. Vedle stabilizačního a asociačního procesu posílil evropskou perspektivu celého regionu rovněž proces vízové liberalizace, zahájený na přelomu května a června. Jeho výsledkem má být po splnění konkrétních podmínek odbourání vízového režimu s Makedonií, Srbskem, Albánií, Černou Horou a Bosnou a Hercegovinou. Vyhlášení nezávislosti Kosova mělo v Evropě disparátní odezvu. Rada EU následující den vydala své stanovisko, v němž označila Kosovo za případ sui generis a vzala na vědomí, že o svých vztazích s novým samostatným útvarem rozhodnou jednotlivé členské státy. Do konce roku 2008 uznalo Kosovo 22 z 27 členských států EU, včetně ČR. Česká politická scéna zůstává v pohledu na osamostatnění provincie dodnes rozdělena. Zatímco v otázce nezávislosti Kosova nedošlo v EU ke shodě, v otázce jeho evropské perspektivy a potřeby stabilizace panoval jednoznačný konsenzus, vyjádřený mj. v červnových závěrech Evropské rady. Pro urychlení stabilizace a posílení prvků právního 11

12 státu byla do Kosova vyslána mise EULEX Kosovo, jež převzala část pravomocí předcházející mise OSN. Česká republika do ní přispěla skupinou policejních specialistů. V souladu se svými dlouhodobými prioritami se ČR během celého roku zasazovala o rychlý postup integrace západního Balkánu do EU. Přihláška Černé Hory do EU koncem roku ve značné míře předznamenala agendu EU ve vztahu k západnímu Balkánu pro následující rok. Jako logická návaznost na předchozí politiku se tak jevila podpora ČR všem zemím v regionu, aby vbrzku dosáhly kandidátského statutu a mohly být s nimi započaty přístupové rozhovory. Region východní Evropy patřil v roce 2008 hlavním prioritám Společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU. Významnou roli měla během francouzského předsednictví při řešení ozbrojeného konfliktu mezi Ruskem a Gruzií. Díky vyjednávacímu úsilí evropských politiků byl přijat šestibodový mírový plán, kterým bylo dosaženo příměří a stažení ruských vojsk z části gruzínského území s výjimkou separatistických regionů Jižní Osetie a Abcházie. Vytvořením pozice zvláštního představitele pro krizi v Gruzii, svým zapojením do mírových jednání v Ženevě a rozmístěním monitorovací mise (EUMM) v Gruzii potvrdila EU nejen svůj velký zájem o hledání východiska z této krize, ale i svou rostoucí roli při řešení globálních problémů. V roce 2008 bylo zahájeno jednání o asociační dohodě s Ukrajinou, byl představen mandát Evropské komise k jednání o nové posílené dohodě s Moldavskem a byla zahájena jednání o nové smlouvě o partnerství a spolupráci s Ruskem. Jednání s Ruskem byla dočasně přerušena (a následně obnovena) v důsledku rusko-gruzínského konfliktu ze srpna Ve vztazích se zeměmi východní Evropy navázala EU na dosavadní pokroky v rámci Evropské politiky sousedství záměrem rozvíjet její východní a jižní dimenzi v bilaterální i multilaterální rovině. Evropská komise vydala v dubnu 2008 pro jednotlivé partnerské země hodnotící zprávy vesměs kladné o plnění stanovených úkolů, v nichž je oceněno vstřícné úsilí východoevropských zemí. V návaznosti na aktuální vývoj v regionu se EU v druhé polovině roku 2008 rozhodla urychlit své plány na rozvoj mechanismů spolupráce se šesti východoevropskými partnery a požádala Evropskou komisi o zpracování návrhu na vytvoření dlouhodobé politiky EU vůči těmto zemím, která později dostala oficiální název Východní partnerství. V prioritách svého 12

13 chystaného předsednictví v Radě EU se Česká republika zaměřila na podporu tohoto rozsáhlého projektu. Evropská bezpečnostní a obranná politika (ESDP) byla v roce 2008 velmi účinná. Vedle pokračujících misí na západním Balkánu, v Iráku, na palestiských územích a v Kongu (KDR) proběhly rozsáhlé vojenské operace v Čadu a ve Středoafrické republice, jež měly zajistit bezpečnost v oblastech sousedících s regionem Dárfúr v západní části Súdánu. V druhé polovině roku EU velmi rychle zareagovala na rusko-gruzínský konflikt vysláním své pozorovatelské mise do oblasti bojů. Stále častější případy pirátství u somálských břehů přiměly EU zřídit koordinační buňku s cílem podpořit již probíhající aktivity členských států a připravit půdu pro pozdější vojenskou operaci většího rozsahu. Na prosincovém zasedání Evropské rady byla přijata deklarace k posílení ESDP, vedená snahou dát nový impulz evropské bezpečnosti. Přes určitou stagnaci na politické úrovni bylo NATO hlavním partnerem Evropské unie v oblasti ESDP. Česká republika má zájem na udržení OBSE, v níž tvoří členské země EU téměř polovinu účastnických zemí. Podpora této organizace je dlouhodobě jednou ze zahraničněpolitických priorit české vlády. Podporujeme vyváženou činnost všech tří dimenzí OBSE (politicko-bezpečnostní, ekonomicko-environmentální a lidskoprávní) a dodržování přijatých standardů v těchto dimenzích všemi účastnickými státy. Podobně jako v předchozích letech, Česká republika i v roce 2008 koordinovala svůj postup v OBSE s ostatními členskými státy EU. Velmi důležitou oblastí práce OBSE v politicko-bezpečnostní dimenzi byl režim kontroly odzbrojení, vyplývající ze Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě (S-KOS), kterou podepsalo třicet zemí. Česká republika nadále usiluje o ratifikaci Adaptované smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě (AS-KOS). Ta je pro ČR významná nejen odstraněním blokového pojetí smlouvy, nýbrž i zkvalitněním systému kontroly ozbrojených sil smluvních států. Adaptovaná smlouva by měla přispět k vytváření důvěry v rámci celého odzbrojovacího režimu. Česká republika, podobně jako další členské státy NATO, hodlá ratifikovat AS-KOS po splnění politických závazků Ruska vůči Gruzii a Moldavsku, k nimž se Ruská federace zavázala na závěrečné konferenci summitu OBSE v roce Moskva již od prosince 2007 neplní závazky vyplývající ze základní platné smlouvy, nepředává ostatním smluvním stranám pravidelné informace o svých ozbrojených silách a neumožňuje inspekční kontroly. 13

14 Hlavní akcí OBSE v oblasti ekonomiky a životního prostředí v roce 2008 bylo 16. Ekonomické a environmentální fórum (EEF), jež proběhlo ve dvou částech v lednu a květnu ve Vídni a v Praze. V sídle MZV ČR pak ve dnech proběhla První přípravná konference pro 17. EEF, jež vypracovala podklady pro migrační politiku a mezistátní spolupráci při současném pohybu pracovních sil. Předsedající zemí OBSE bylo v roce 2008 Finsko. Českou delegaci na 16. zasedání ministerské rady OBSE vedl ministr zahraničních věcí K. Schwarzenberg. V souvislostech rusko-gruzínského konfliktu se vyslovil pro nezbytnost držet se principu územní celistvosti členských států. Na pracovním obědě ministrů upozornil na problémy pro evropskou bezpečnost, jež vyplývají z nedostatku politické vůle některých účastnických států plnit přijaté závazky a pokusů bránit ostatním zemím svobodně si zvolit své současné směřování. Přes rekordní účast ministrů zahraničí nedosáhlo ani toto zasedání Ministerské rady OBSE významnějších výsledků, protože pro 56 delegací nebylo snadné dospět ke shodě. Proti přijetí navrhovaného textu deklarace se vyslovily Rusko, Srbsko, Ázerbájdžán a Uzbekistán. Základním prvkem bezpečnostní architektury v euroatlantickém prostoru je pro Českou republiku NATO. Členství v této organizaci kolektivní obrany má pro nezávislou existenci našeho státu zásadní důležitost. V duchu spojenecké solidarity přispívala Česká republika v roce 2008 ke společné obraně a k dalším úkolům Aliance vycházejícím z principu nedělitelné bezpečnosti. Její zapojení do aktivit NATO bylo intenzivní jak v politické, tak i vojenské oblasti. Svými prostředky a kapacitami se zapojila do operací v Kosovu a Afghánistánu a do výcvikové mise v Iráku. Míra zapojení sil a prostředků Armády ČR (AČR) do vojenských operací NATO vyplynula z politických a bezpečnostních priorit a odpovídala dostupným zdrojům. Severoatlantická aliance vstoupila do svého šestého roku působení v Afghánistánu s úkolem vytvořit nad rámec již existujícího Operačního plánu jasnou a ucelenou strategii pro své další působení v zemi. Tato strategie byla přijata v dubnu 2008 na summitu v Bukurešti pod názvem Souhrnný strategický politicko-vojenský plán (Comprehensive Strategic Political-Military Plan, CSPMP). Plán je složen ze dvou částí. Ve veřejné Strategické vizi ISAF jsou definovány čtyři pilíře jako vodítka pro působení ISAF v zemi: společný dlouhodobý závazek spojenců, podpora posílení vedoucí role Afghánistánu, podpora 14

15 komplexnímu přístupu mezinárodního společenství a podpora zlepšování vztahů Afghánistánu se sousedy (regionální dimenze). Konkrétní kroky pro realizaci Strategické vize jsou pak detailně vyjmenovány v interním politicko-vojenském plánu a jejich naplňování je průběžně vyhodnocováno. Operace ISAF byla i v roce 2008 největší a nejvýznamnější operací NATO. Jejími hlavními cíli byly zajištění míru a stability v Afghánistánu, pomoc při budování afghánského bezpečnostního sektoru a rozšiřování vlivu ústřední afghánské vlády v regionech. ISAF byla zároveň příspěvkem Aliance k boji proti mezinárodnímu terorismu. Základní úlohou ISAF byla podpora budování Afghánské národní armády, která postupně vykazuje stále lepší výsledky činnosti. Bezpečnostní situace v zemi se nicméně v průběhu roku 2008 dále zhoršovala. Pokračovala vysoká aktivita povstaleckých sil s cílem narušit proces budování bezpečnosti v zemi a podrýt autoritu afghánské vlády a mezinárodních jednotek. Povstalci stále efektivněji vedli asymetrický způsob boje a využívali spolehlivých úkrytů v pákistánském příhraničí. Jejich podvratná činnost byla často provázána s produkcí narkotik, zejména opia. Zisky z prodeje narkotik představovaly velkou část finančních příjmů OMF. V důsledku velmi slabých výsledků afghánských jednotek nasazených proti obchodu s narkotiky byl na zasedání ministrů obrany v Budapešti v říjnu 2008 rozšířen mandát ISAF o boj proti drogám. Na zhoršené bezpečnostní situaci mají svůj podíl rovněž slabá centrální vláda a všudypřítomná korupce. Pozitivnímu vývoji naproti tomu nasvědčuje postupné předávání odpovědnosti za bezpečnost Kábulu afghánské straně, které bylo zahájeno v srpnu 2008 a mělo by být ukončeno na jaře roku Proces národního usmíření je podporován afghánskou vládou i mezinárodním společenstvím s tím, že nebude znamenat vojenské ani politické ústupky povstaleckým silám a že se jeho účastníci zřeknou násilí a podřídí se autoritě afghánské vlády. Významnou formou působení Aliance v Afghánistánu jsou Provinční rekonstrukční týmy (PRT), složené z vojáků a civilních pracovníků. Český tým zahájil činnost v březnu 2008 ve východoafghánské provincii Lógar. Od začátku v něm působilo 200 příslušníků Armády ČR a devět civilních expertů. Soustředil se na školství, zdravotnictví, good governance a podporu provinční vlády, zemědělství a bezpečnost. Pro rok 2008 uvolnila česká vláda na tento projekt 80 mil. Kč. 15

16 V roce 2008 měla AČR mandát pro nasazení sil a prostředků v silách ISAF v celkovém počtu do 415 osob. Kromě PRT Lógar sloužili naši vojáci na mezinárodním letišti v Kábulu v české polní nemocnici, v lehké chemické průzkumné jednotce, jako meteorologičtí odborníci a tým specialistů se podílel na výcviku letectva národní armády. Od července 2008 plnil kontingent AČR v síle 67 mužů úkoly spojené s vnitřní ochranou nizozemské základny v provincii Uruzgán na jihu Afghánistánu. V průběhu roku 2008 pokračovalo postupné předávání vrtulníků, které ČR darovala afghánskému letectvu. Probíhá rovněž po ISAF v Afghánistánu druhá největší zahraniční operace NATO, tentokrát v Kosovu. Mandát pro síly KFOR zůstal i po vyhlášení nezávislosti Kosova v únoru 2008 beze změny. Ve shodě s rezolucí č tam měly zůstat ve stejném počtu, dokud Rada bezpečnosti OSN nerozhodne jinak. V červnu 2008 začalo NATO plnit tzv. nové úkoly v Kosovu, vyplývající z tzv. Ahtisaariho plánu. Jeho povinností bylo dohlížet na vznik kosovského bezpečnostního aparátu. K významným úkolům patřily i dohled a asistence při rozpouštění Kosovského ochranného sboru (KPC) a výstavbě Kosovských bezpečnostních sil (KSF), a rovněž dozor nad budováním kosovského Ministerstva pro KSF, včetně vytváření související legislativy. V souvislosti s rozpuštěním dosavadního ochranného sboru KPC a budováním bezpečnostních sil KSF byly zřízeny dva svěřenecké fondy, do kterých ČR přispěla celkovou částkou 100 tis. EUR. KFOR poskytuje rovněž podporu EULEX, nově rozmístěné policejní misi EU, která má vystřídat misi UNMIK (srov. výše). Česká republika měla i v roce 2008 v Kosovu svůj největší vojenský kontingent v zahraničí, který čítal přibližně 400 osob. Působil v rámci Mnohonárodního úkolového uskupení Střed (Multinational Task Force-Centre, MNTF-C) na základně Šajkovac společně s kontingenty Finska, Lotyšska, Slovenska, Irska a Švédska. V průběhu roku 2008 byla do Kosova opakovaně vyslána i záložní rota v síle 116 vojáků, jež pokrývala zejména citlivé období kolem vyhlášení kosovské nezávislosti. Výcviková mise NATO v Iráku (NATO Training Mission Iraq, NTM-I) pokračovala v roce 2008 realizací vzdělávacích a výcvikových programů pro irácké bezpečnostní síly. Na základě žádosti irácké vlády rozhodla Aliance v březnu o pokračování mise NTM-I do konce 16

17 roku 2009 ve stejném rozsahu s tím, že by měla být vytvořena koncepce poradních mobilních týmů pro zdokonalení výcviku. Pro rok 2008 měla Armáda ČR mandát pro nasazení sil a prostředků v NTM-I v celkovém počtu do pěti osob. Aliance pomáhala Africké unii (AU) při budování Afrických pohotovostních sil (African Standby Force, ASF) a vyhodnocovala úroveň jejich schopnosti operačního nasazení. Pokračovala rovněž v pomoci AU při letecké přepravě jejích jednotek do Somálska v rámci mise AMISOM. Na tento účel přispěla ČR částkou 15 tis. EUR. Komplexní přístup (Comprehensive Approach, CA) zahrnoval plánování a vedení stabilizačních operací NATO a využíval celou škálu dostupných nástrojů (tj. nejen pouze vojenské, ale i civilní) a koordinoval alianční úsilí s dalšími aktéry působícími v oblasti operace. Jeho podstatou byla snaha o co nejužší koordinaci mezi Aliancí a vládními a nevládními organizacemi účastnícími se operací, a to již od plánovací fáze. Alianční platforma pro dialog a spolupráci NATO s Ruskem, Rada NATO Rusko (NRC), utrpěla začátkem srpna 2008 silný otřes vstupem ruských ozbrojených sil na území Gruzie. Na zpochybnění sdílených hodnot a principů, na nichž NRC stojí, reagovalo NATO mimořádným zasedáním ministrů zahraničních věcí svých členských zemí v srpnu 2008, na němž byla zřízena Komise NATO-Gruzie. Ministři rozhodli, že v NRC nelze pokračovat, jako by se nic nestalo, a začali zvažovat důsledky ruského postupu pro vztahy NATO-Rusko. Pro vzájemný dialog to znamenalo odsunout konání NRC na jakékoli úrovni do doby, než Rusko beze zbytku splní tzv. šestibodový plán, podepsaný prezidenty M. Saakašvilim a D. Medvěděvem. Oblast spolupráce se zúžila, na vojenské úrovni byla z ruské strany kompletně pozastavena, to se však nevztahovalo na spolupráci týkající se Afghánistánu a boje s terorismem. Hlavní ruskou iniciativou v roce 2008 spojenou právě se summitem v Bukurešti byla nabídka umožnit pozemní tranzit nevojenského materiálu přes ruské území pro potřeby sil ISAF v Afghánistánu. Dohody NATO s ostatními zeměmi podél trasy nebyly do konce roku 2008 ještě dojednány a nabídka Ruska zatím není využívána. Rok 2008 byl pro vztahy NATO s Ukrajinou a Gruzií v mnoha směrech přelomový. Snahu obou zemí o udělení Akčního plánu členství (Membership Action Plan, MAP), který je klíčovým nástrojem přípravy kandidátů na vstup do NATO, a má tak symbolickou hodnotu posledního předstupně členství, Česká republika a další státy tzv. Nové skupiny přátel Gruzie 17

18 důsledně podporovaly. Na summitu NATO v dubnu v Bukurešti bylo dosaženo kompromisního rozhodnutí, jež bezprecedentně označilo Gruzii a Ukrajinu za budoucí členy NATO. Pozvánku ke členství v NATO obdržely na bukurešťském summitu dvě ze tří zemí programu Aliance Partnerství pro mír (PfP) sdružené v tzv. Jadranské chartě Albánie a Chorvatsko, které se dlouhodobě na členství připravovaly podle Akčního plánu členství (MAP). V případě Makedonie/FYROM, pro niž jinak platí stejné podmínky, se nepodařilo dosáhnout konsenzu o přizvání vzhledem k nevyřešenému sporu s Řeckem o název země. V rámci Partnerství pro mír (PfP) byl nabídnut intenzifikovaný dialog Černé Hoře a Bosně a Hercegovině. Nová vládní koalice, jež se vytvořila po květnových volbách v Srbsku, má zájem spolupracovat s Aliancí v rámci PfP, zatím však bez aspirace na členství. Česká republika převzala v prosinci 2008 řízení Vojenské styčné kanceláře (MLO) v Bělehradě, v jejímž čele stojí český generál. Získala rovněž postavení Kontaktní ambasády NATO v Bělehradě na období Politiku, kterou podporuje v Evropské unii a v NATO, se Česká republika snaží uplatňovat i v kooperaci států v rámci regionálních uskupení. Od vstupu Visegrádské čtyřky (V4) do Evropské unie tvoří unijní záležitosti integrální součást její společné agendy. Programy jednotlivých předsednictví Visegrádu do značné míry reflektují priority aktuálního předsednictví v Radě EU, předsedové vlád předsednických zemí EU bývají hosty vrcholných setkání předsedů vlád zemí V4. V roce 2008 se o předsednictví Visegrádské skupiny podělily Česká republika a Polsko. České předsednictví se ve svém programu zaměřilo kromě rozsáhlé meziresortní spolupráce a podpory kontaktů mezi občany hlavně na posílení mechanismu spolupráce zemí V4 v podmínkách EU. Dalšími prioritami byly podpora demokracie a lidských práv ve světě a komunikační strategie V4. V zahraničněpolitické rovině pak byl položen důraz na rozvíjení spolupráce v tzv. formátech V4plus, zvláště ve vztahu k zemím východní a jihovýchodní Evropy a k dalším regionálním uskupením. Stejně jako v předcházejících letech, patřila také v roce 2008 k nejviditelnějším úspěchům spolupráce zemí V4 činnost Mezinárodního visegrádského fondu (International Visegrad Fund, IVF). Fond ve značné míře přispívá k budování husté sítě kontaktů mezi občany visegrádských zemí, zvyšuje prestiž tohoto regionálního uskupení směrem navenek 18

19 a je mimo jiné užitečným nástrojem pro prosazování některých zahraničněpolitických priorit zemí V4. V souladu se zahraničněpolitickými prioritami zemí V4 bylo v roce 2008 rozhodnuto v rámci MVF rozšířit od roku 2009 udělování visegrádských stipendií, a to pro studenty z Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Gruzie, Arménie a Ázerbájdžánu. Podobně si Česká republika počínala ve Středoevropské iniciativě (SEI). Hlavním gestorem spolupráce ČR s tímto uskupením je MZV ČR, jehož zástupce je členem Výboru národních koordinátorů SEI. Od roku 2005 přispívá ČR k činnosti SEI pravidelným organizováním mezinárodních konferencí SEI v Praze, které jsou zaměřeny na problematiku rozvoje lidských zdrojů a celoživotního vzdělávání. Regionální partnerství (RP), jehož členy jsou Česká republika, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Slovensko a Slovinsko, nemá stanoven pevný mechanismus spolupráce svých členských zemí jako např. Visegrádská skupina. Mezi jeho šesti členy pravidelně rotuje pouze pořadatelská úloha při organizování konferencí ministrů zahraničí účastnických zemí. Za nejlépe se rozvíjející spolupráci RP, přinášející konkrétní výsledky, lze označit spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti, která byla realizována formu pravidelných setkávání ministrů vnitra v rámci tzv. Salcburského fóra. Od setkání v Insbrucku ( ) se setkání fóra účastní také ministři vnitra Bulharska a Rumunska. Předsednickou zemí Salcburského fóra byla v první polovině roku 2008 Česká republika. Poslední ministerské setkání proběhlo v Praze ve dnech Rok 2008 byl z hlediska regionální spolupráce v oblasti jihovýchodní Evropy rokem přelomovým. Na základě pozitivních výsledků aktivit Paktu stability pro jihovýchodní Evropu konstatovaly účastnické země, že Pakt splnil svou úlohu, schválily proto ukončení jeho činnosti a rozhodly o předání odpovědnosti za rozvoj regionální spolupráce zemím regionu, resp. Radě pro regionální spolupráci (Regional Cooperation Council RCC). Stalo se tak na slavnostním zasedání Regionálního stolu Paktu stability v Sofii v únoru Česká republika toto rozhodnutí plně podpořila. Členské státy Paktu mohly po devíti letech společného úsilí o rozvoj regionální spolupráce v jihovýchodní Evropě ukončit přímé řízení regionální spolupráce z Bruselu. Česká republika pokračovala ve své politice vůči zemím jihovýchodní Evropy aktivní podporou regionální spolupráce jako významného nástroje navazování kontaktů a rozvoje spolupráce důležité pro překonání neblahého dědictví konfliktů devadesátých let 19

20 minulého století. Stala se proto členem Správní rady RCC, v níž jsou zastoupeny donorské země. Zakotvení našeho státu v evropských strukturách se promítá i do jeho zapojení do aktivit OSN, které se děje stále více prostřednictvím koordinačního mechanismu EU, a to jak přímo v New Yorku, tak i v tematických pracovních skupinách a výborech Rady EU v Bruselu. Společná unijní pozice je následně prezentována předsednickou zemí EU. V otázkách, k nimž nebyla tato pozice formulována, vystupuje Česká republika samostatně. V první polovině roku 2008 pokračovalo 62. zasedání Valného shromáždění OSN, na které v září navázalo 63. zasedání. V jeho rámci proběhla mj. ministerská schůzka na podporu Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek (Comprehensive Nuclear-Test Ban Treaty, CTBT). Zúčastnilo se jí 40 šéfů diplomacie, včetně českého ministra K. Schwarzenberga. Dne byl uspořádán interaktivní panel na téma globální finanční krize. Jeho cílem bylo určit kroky k vytvoření stabilnějšího a snáze udržitelného ekonomického řádu. Členské státy se shodly na klíčové úloze OSN v reformě světových finančních institucí. V průběhu podzimní části zasedání bylo v plénu schváleno celkem 60 rezolucí. Z pohledu České republiky patřila k nejdůležitějším konsenzuálně schválená rezoluce o zhoršené situaci v Afghánistánu, kterou podpořilo celkem 85 států, včetně ČR. Plénum se zabývalo i návrhem srbské rezoluce žádající Mezinárodní soudní dvůr o posouzení, zda bylo jednostranné vyhlášení nezávislosti Kosova v souladu s mezinárodním právem. V první polovině prosince se konala v Poznani 14. konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC) a současně proběhlo 4. zasedání smluvních stran Kjótského protokolu (KP). Debata se zaměřila na implementaci UNFCCC a KP. V této souvislosti byla přijata řada rozhodnutí z oblasti implementace Akčního plánu z Bali, přezkumu finančního mechanismu, Adaptačního fondu. Rovněž se projednával postup přípravy budoucí dohody o novém režimu ochrany před změnou klimatu po roce 2012, především z hlediska nastavení nových závazků smluvních stran v oblasti snižování emisí skleníkových plynů pro toto následující období. Vedoucí delegace ČR, místopředseda vlády a ministr životního prostředí M. Bursík, referoval o plnění našeho národního závazku v intencích Kjótského protokolu. 20

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Země Měnový kód Měna Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35 Albánie EUR euro 35 Alžírsko EUR euro 35 Andorra EUR euro 40 Angola USD americký

Více

Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Aktuální stav k 1.4.2014

Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Aktuální stav k 1.4.2014 Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů Aktuální stav k 1.4.2014 Země výkonu práce Přepočítací relace Stanovená měna Náhradní měna Přepočítací relace

Více

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území)

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území) Země 2001 Dovoz 2001 Saldo 2001 2002 Dovoz 2002 Saldo 2002 2003 Dovoz 2003 Saldo 2003 Afghánistán 5 961 4 791 1 170 26 302 1 144 25 158 341% 40 678 3 777 36 901 55% 0,0030% 0,0016% Albánie 418 188 25 910

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky v roce 2014

Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky v roce 2014 Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky v roce 2014 Zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS) je důležitou součástí zahraniční politiky České republiky, která přispívá k odstraňování chudoby v kontextu

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády Čeho chceme tedy strategií dosáhnout? Udržení tempa

Více

Seznam dvoustranných leteckých dohod

Seznam dvoustranných leteckých dohod Seznam dvoustranných leteckých dohod Seznam uvádí přehled všech dvoustranných dohod o leteckých službách/letecké dopravě sjednaných Českou republikou (včetně ČSR, ČSSR, ČSFR). Celkem jsou sjednány dohody

Více

Vysvětlivky: D - smlouva České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku

Vysvětlivky: D - smlouva České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku Předběžný seznam smluvních států a rozhodných dnů zveřejňovaný podle 13b odst. 2 a 13g odst. 5 vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje

Více

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 2 k cenovému rozhodnutí č. 01/2005 MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY MEZINÁRODNÍ TELEFONNÍ

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

A Měnový kód. Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- Měna

A Měnový kód. Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- Měna Příloha k Vyhlášce č. 379/2011 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2012. v cizí měně pro rok 2012 A Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra

Více

CENÍK SLUŽEB BALÍČKY INTERNET. CentroNet, a.s. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 Tel:+420 246 008 787. 89 TV programů + internet 50M/50M

CENÍK SLUŽEB BALÍČKY INTERNET. CentroNet, a.s. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 Tel:+420 246 008 787. 89 TV programů + internet 50M/50M CENÍK SLUŽEB BALÍČKY ZAČÍNÁM 33 TV programů + internet 15M/15M MOJE VOLBA 33 TV programů + 1x tematický balíček + internet 40M/40M CHCI VÍCE 54 TV programů + internet 30M/30M VÍM, CO CHCI 65 TV programů

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT. Měsíční paušál 49.00 49.00 149.00 149.00. Cena volné jednotky 0,33 0,33 0,33 0,33

Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT. Měsíční paušál 49.00 49.00 149.00 149.00. Cena volné jednotky 0,33 0,33 0,33 0,33 Hlasové služby Tarify T30 / T80 / T160 / T300 včetně HIT T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Měsíční paušál 49.00 49.00 149.00 149.00 Cena volné jednotky 0,33 0,33 0,33 0,33 Volné minuty 50 50 150 150 Extra volné

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 17. března 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO A Afganistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 40,- Andorra EUR euro 40,- Angola USD americký dolar 60,- Argentina USD americký dolar 40,- Arménie EUR euro 35,- Austrálie a Oceánie

Více

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO A Afganistán USD americký dolar 40,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko USD americký dolar 45,- Andorra EUR euro 40,- Angola USD americký dolar 60,- Argentina USD americký dolar 45,- Arménie USD americký dolar

Více

Ceník a sazebník pro klienty TeleUspory s.r.o.

Ceník a sazebník pro klienty TeleUspory s.r.o. Ceník a sazebník pro klienty TeleUspory s.r.o. Platnost od 1.7.2014 TeleUspory s.r.o. Římská 103/12, 120 00 Praha 2 www.uspory.cz Zapsaná v oddíle C, vložce 178856 obchodního rejstříku vedená u Městského

Více

Příloha k vyhlášce č. 309/2015 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016

Příloha k vyhlášce č. 309/2015 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016 Příloha k vyhlášce č. 309/2015 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016 Země Měnový kód Měna Základní sazby zahraničního stravného Afghánistán EUR euro 40 Albánie EUR euro 35 Alžírsko EUR

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.12.2006 KOM(2006) 800 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. července 2006 na odměny úředníků a smluvních

Více

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH STANDARDNÍ BALÍK - PRIORITNÍ 50 51 52 53 54 55 bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH 1 kg 265,00 388,00 449,00 530,00 431,00 511,00 2 kg 280,00 418,00 490,00

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2.4.2008 KOM(2008) 161 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. července 2007 na odměny úředníků,

Více

Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2009. Měnový

Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2009. Měnový Příloha k Vyhlášce č. 417/2008 Sb. v cizí měně pro rok 2009 A Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra Angola 60,- Argentina EUR euro 35,- Arménie EUR euro 35,- Austrálie

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Mezinárodní volání Rozdělení zemí do jednotlivých zón

Mezinárodní volání Rozdělení zemí do jednotlivých zón volání Rozdělení zemí do jednotlivých zón +88299 Aeromobile 10. 6 +93 Afghánistán 8. 4 +355 Albánie 4. 3 +213 Alžírsko 5. 4 +376 Andorra 4. 3 +244 *55 244 Angola 8. IV 4 +1264 *55 1264 Anguilla 8. V 5

Více

Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Měnový kód. Měna. Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar

Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Měnový kód. Měna. Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar A Afghánistán EUR euro 35,- Angola Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra 60,- Austrálie a Oceánie - ostrovní státy 1) Argentina EUR euro 35,- Arménie EUR euro 35,- Ázerbájdžán EUR euro 35,-

Více

Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014

Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014 Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: 1

Více

Oficiální rozvojová pomoc (ODA) České republiky (mil. Kč) (dle statistického výkaznictví OECD DAC)

Oficiální rozvojová pomoc (ODA) České republiky (mil. Kč) (dle statistického výkaznictví OECD DAC) mil. USD Oficiální rozvojová pomoc (ODA) České republiky (mil. Kč) (dle statistického výkaznictví OECD DAC) Column1 ODA celkem 4 426,18 4 291,28 4 124,54 4 403,83 I.A Bilaterální ODA 1 359,88 1 298,03

Více

Vyhláška č. 392/2012 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013, ze dne 14. listopadu 2012

Vyhláška č. 392/2012 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013, ze dne 14. listopadu 2012 Vyhláška č. 392/2012 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2013, ze dne 14. listopadu 2012 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: 1

Více

CETEL - TELEFONOVÁNÍ

CETEL - TELEFONOVÁNÍ 1. str. Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min) Ceny IP hovorů do zahraničí (Kč/min) Síť CETEL 0 Kč 0 Kč Pevné telefonní sítě, fax 0,84 Kč 0,48 Kč Mobilní sítě 4,68 Kč 4,68

Více

ministr Eduard Janota Měnový stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar

ministr Eduard Janota Měnový stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar Vyhláška č. 459/2009 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2010, ze dne 14. prosince 2009 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb.,zákoník práce: 1 zahraničního

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

nistán n jako výzva pro nostní politiku EU bezpečnostn 8. 12. 2011 Eurocentrum Praha

nistán n jako výzva pro nostní politiku EU bezpečnostn 8. 12. 2011 Eurocentrum Praha Afghánist nistán n jako výzva pro Společnou zahraniční a bezpečnostn nostní politiku EU Eva Svobodová, Ph.D. 8. 12. 2011 Eurocentrum Praha Témata Společná bezpečnostní a obranná politika (Common Security

Více

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 30.9. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 30.9. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 30.9. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Státní příslušnost Trvalý Dlouhodobý Celkem Afghánistán 252

Více

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í O2 Supreme účtování volání prostřednictvím sekundové tarifikace od počátku volání (uvedené ceny jsou bez DPH)

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í O2 Supreme účtování volání prostřednictvím sekundové tarifikace od počátku volání (uvedené ceny jsou bez DPH) Ceník vnitrostátního volání Místní a dálkové volání Volání do mobilních sítí operátorů v ČR Memobox Internet** Druh volání Volání do neveřejných telefonních sítí Cíl volání Cena /min Minimální délka volání

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO HISTORIE ORGANIZACE Organizace Severoatlantické smlouvy, kromě zkratky NATO se užívá i zkratka OTAN (francouzská zkratka) vojensko-politická organizace zemí Evropy a

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

VÝTAH ZE SITUAČNÍ ZPRÁVY EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ

VÝTAH ZE SITUAČNÍ ZPRÁVY EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ VÝTAH ZE SITUAČNÍ ZPRÁVY EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ Nejdůležitější vývoj v posledních 24 hodinách Celkem si chřipka pandemic H1N1 2009 vyžádala ve světě 1688 obětí, onemocnělo

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

Klíčová akce 2: Strategická partnerství. Finanční pravidla. Výzva 2016

Klíčová akce 2: Strategická partnerství. Finanční pravidla. Výzva 2016 Klíčová akce 2: Strategická partnerství Finanční pravidla Výzva 2016 ERASMUS + Základní principy Non retroaktivity - žádný grant nemůže být poskytnut na již ukončené aktivity Non cumulative funding - nemožnost

Více

mimo špičku bez DPH špička bez DPH mimo špičku vč. DPH špička vč. DPH

mimo špičku bez DPH špička bez DPH mimo špičku vč. DPH špička vč. DPH VoIP Telefon Siemens A510IP 1 832,50 Kč 49,17 Kč 2 199,00 Kč 59,00 Kč VoIP Telefon Siemens C610IP 1 999,17 Kč 62,50 Kč 2 399,00 Kč 75,00 Kč HAG Linskys WRP400 2 415,83 Kč 74,17 Kč 2 899,00 Kč 89,00 Kč

Více

VYHLÁŠKA. č. 309/2015 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016

VYHLÁŠKA. č. 309/2015 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016 VYHLÁŠKA č. 309/2015 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016 ze dne 16. listopadu 2015 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník

Více

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011)

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Polsko v rámci svého předsednictví v Radě EU hodlá nastartovat ekonomický a politický růst Evropské unie pomocí těchto priorit:

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

Osvobození od požadavku superlegalizace listin pro použití v ČR

Osvobození od požadavku superlegalizace listin pro použití v ČR Příloha č. 1 k č.j. 303887/2014-KO Osvobození od požadavku superlegalizace listin pro použití v ČR Níže uvedené seznamy států jsou průběžně aktualizovány na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti:

Více

Debata k Jednotnému evropskému patentu

Debata k Jednotnému evropskému patentu Debata k Jednotnému evropskému patentu 4. 10. 2012 Úřad průmyslového vlastnictví ČR Ing. Eva SCHNEIDEROVÁ 1 Obsah Patentové systémy v Evropě Návrh nařízení o vytvoření jednotné patentové ochrany Návrh

Více

Ceský telekomunikacní úrad

Ceský telekomunikacní úrad Ceský telekomunikacní úrad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní prihrádka 02, 225 02 Praha 025 Praha dne :;-. cervence 2011 Cj. CTÚ-54 610/2011-611 Ceský telekomunikacní úrad jako príslušný orgán

Více

Rozpočtová politika kultura, obrana 1.12.2015

Rozpočtová politika kultura, obrana 1.12.2015 Rozpočtová politika kultura, obrana 1.12.2015 Kultura širší pojetí kultury - neexistuje kultura mimo společnost, existence společnosti bez kultury je nemyslitelná užší pojetí součást ekonomického systému,

Více

Mezinárodní hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call)

Mezinárodní hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call) hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call) Popis hovory se uplatňují při volání z účastnického čísla ze sítě O2 na čísla s předvolbou jinou než +420. Cena Cena ch hovorů z mobilního telefonu

Více

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY AF/EEE/BG/RO/DC/cs 1 SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O VČASNÉ RATIFIKACI DOHODY O ÚČASTI BULHARSKÉ REPUBLIKY A RUMUNSKA V

Více

PREFERENČNÍ SYSTÉM EU

PREFERENČNÍ SYSTÉM EU PREFERENČNÍ SYSTÉM EU Evropská unie celní území: Belgické království Bulharsko, Česká republika, Dánské království, kromě Faerských ostrovů a Grónska, Estonsko, Finská republika, včetně ostrova Aland Francouzská

Více

cenik IP telefonie Michal Hejzlar Sartoriova 28/13 169 00 Praha 6 Připojení k internetu zdarma

cenik IP telefonie Michal Hejzlar Sartoriova 28/13 169 00 Praha 6 Připojení k internetu zdarma cenik IP telefonie ČR - cena/min. bez DPH špička mimo špičku ČR - EMERGENCY 0 Kč 0 Kč ČR 116XX, 199 NA ÚČET VOLANÉHO 0 Kč 0 Kč ČR 800, 822 0 Kč 0 Kč ČR 910 0,77 Kč 0,77 Kč ČR 8XX 0,79 Kč 0,79 Kč ČR PRIVATE

Více

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE Tisková konference MPO 5. 3. 2013 1 IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE 2012 2020 Naplnění poptávky českých exportérů Zaměření exportní

Více

CETEL - TELEFONOVÁNÍ

CETEL - TELEFONOVÁNÍ 1. str. Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz Ceny IP hovorů do zahraničí Síť CETEL 0 Kč 0 Kč Pevné telefonní sítě, fax 0,84 Kč 0,48 Kč Mobilní sítě 4,68 Kč 4,68 Kč Bílá linka - 840 1,92

Více

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v podpoře e exportu: 1. Podílíme se na tvorbě koncepcí a strategií 2. Poskytujeme

Více

O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 4. listopadu 2014. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015

O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 4. listopadu 2014. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015 Rozesláno dne Sbírka ČUS I./2015 31.12.2014 I. O z n á m e n í 242 VYHLÁŠKA ze dne 4. listopadu 2014 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015 Ministerstvo financí stanoví podle

Více

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy Petr Kolář Hodnoty a cíle Evropské unie Hodnoty EU Dnes čl. 6 SEU: Svoboda, Demokracie, Dodržování lidských práv a základních svobod, Právní stát Nově (převzato

Více

392/2012 Sb. VYHLÁŠKA

392/2012 Sb. VYHLÁŠKA 392/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. listopadu 2012 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

Více

OBSAH PROGRAM MLÁDEŽ V AKCI

OBSAH PROGRAM MLÁDEŽ V AKCI OBSAH PROGRAM MLÁDEŽ V AKCI Akce 1... 5 Akce 2... 9 Akce 3... 11 Akce 4... 13 Akce 5... 16 Mládež v akci je programem Evropské unie, který podporuje neformální vzdělávání 1 mladých lidí. Program byl spuštěn

Více

Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007

Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007 Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007 1 Struktura prezentace základní informace o schengenské spolupráci Principy Historický přehled (1985 2007) Kompenzační opatření příprava ČR

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

Jaká jsou pravidla financování?

Jaká jsou pravidla financování? Jaká jsou pravidla financování? Rozpočet projektu musí být navržen podle následujících pravidel financování: A) Akce 2 EDS - Přehled pravidel financování Cestovní náklady Náklady spojené s vysláním Náklady

Více

Historie mírových operací v ČR / ČSSR

Historie mírových operací v ČR / ČSSR Velitelství výcviku Vojenská akademie ve Vyškově Historie mírových operací v ČR / ČSSR kpt. PhDr. Stanislav Balík KOREA Dozorčí komise neutrálních států ( DKNS) na Korejském poloostrově v letech 1953 1993.

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček Ph.D. Název: Politický zeměpis

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 15/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA II NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou

Více

VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH.

VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH. VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH. Mobilní hlasové služby (národní volání) Ceník tarifů Profi na míru 1 Profi na míru 3 + 400 MB Profi na míru 5 + 1,5 GB Měsíční paušál 1.00 179.00 219.00 Volné

Více

Ceník platný od 26. 12. 2014

Ceník platný od 26. 12. 2014 Ceník platný od 26. 12. 2014 MOBILNÍ TARIFY TVOJE CITY TVOJE CITY 29 Kč SIM karta Účtování 60+1 Balíčky volných minut 10 volných minut 13 Kč 20 volných minut 25 Kč 50 volných minut 60 Kč 100 volných minut

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

ZEMĚ/DESTINACE [Kč/min] 1 Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko 3,33

ZEMĚ/DESTINACE [Kč/min] 1 Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko 3,33 CENÍK SLUŽBA IP CALL Účinnost od 1.4.2003 Ceny uvedeny bez DPH 1. Ceny za provoz 1.1 Zařazení zemí do skupin s uvedením cen za minutu hovoru 1) ZEMĚ/DESTINACE [Kč/min] 1 Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko

Více

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Schengenský prostor Území států Schengenské dohody Volný pohyb osob v rámci prostoru Absence hraničních kontrol Oblasti spolupráce: policejní a justiční, přes vízové a konzulární záležitosti až po ochranu

Více

Střednědobý výhled financování zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci do roku 2010

Střednědobý výhled financování zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci do roku 2010 IV. Střednědobý výhled financování zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci do roku 2010 Dle usnesení vlády č. 248 z roku 2003 k materiálu Střednědobý výhled financování zahraniční rozvojové

Více

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA Sociální problémy Problém globální bezpečnosti Bc. Hana KUTÁ, Brno, 2011 Klíčové pojmy OSNOVA 1. VÁLKA A MÍR Světová geopolitika ve 20. století Současný stav 2. OBCHOD SE ZBRANĚMI

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Albánie 4 Alžírsko cca 50 Odhad Angola cca 20. Etiopie 5 Finsko cca 170 Odhad cca 20.- 30.000 Odhad Gambie 1 Ghana 16

Albánie 4 Alžírsko cca 50 Odhad Angola cca 20. Etiopie 5 Finsko cca 170 Odhad cca 20.- 30.000 Odhad Gambie 1 Ghana 16 ČEŠI V ZAHRANIČÍ 2007 Země Počet Poznámky Albánie 4 Alžírsko cca 50 Odhad Angola cca 20 Argentina cca 30.000 Odhad Austrálie 21.196 + 6.000 Sčítání lidu 2006 + odhad. Viz ad 8) Belgie cca 4.000 Odhad Belize

Více

Mobilní hlasové služby

Mobilní hlasové služby Hlasové služby od 1.4.2016 Mobilní hlasové služby PROSPERITA (TOMA) Všechny ceny vez DPH Tarify Tarify Profi na míru Tarify Profi na míru jsou speciální tarify pro klíčové zákazníky, které lze kombinovat

Více

Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min)

Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min) MB: 326 100 001 info@cerberos.cz Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min) Ceny IP hovorů do zahraničí (Kč/min) Síť CETEL 0 Kč 0 Kč Pevné telefonní sítě, fax 0,84 Kč 0,48 Kč

Více

Ceny mezinárodních hovorů, špička/mimo špičku v cenách bez DPH. name setup_price skip for price for2 Afghánistán

Ceny mezinárodních hovorů, špička/mimo špičku v cenách bez DPH. name setup_price skip for price for2 Afghánistán Ceny mezinárodních hovorů, špička/mimo špičku v cenách bez DPH Interlan s.r.o. name setup_price skip for price for2 Afghánistán 0 Afghánistán 9,26 peak Afghánistán 9,26 offpeak Afgánistán - mobil 0 Afgánistán

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 2013 energetika uhelné hornictví kapalná paliva plynárenství elektroenergetika statistika

MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 2013 energetika uhelné hornictví kapalná paliva plynárenství elektroenergetika statistika MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 2013 energetika uhelné hornictví kapalná paliva plynárenství elektroenergetika statistika Nedílnou součástí publikace je i její zpracování

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro zahraniční věci. Pozměňovací návrh, který předložil poslanec Cem Özdemir za skupinu Verts/ALE

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro zahraniční věci. Pozměňovací návrh, který předložil poslanec Cem Özdemir za skupinu Verts/ALE EVROPSKÝ PARLAMENT 1999 Výbor pro zahraniční věci 2004 28. 9. 2004 PE 347.184/1-31 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-31 Předběžný návrh doporučení (PE 347.184) Emilio Menéndez del Valle vztahy EU Indie Pozměňovací

Více

NATO. Lucie Hrušková. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

NATO. Lucie Hrušková. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám NATO Lucie Hrušková Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lucie Hrušková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz,

Více

STATISTICKÁ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA

STATISTICKÁ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Odbor azylové a migrační politiky STATISTICKÁ ZPRÁVA Řízení o mezinárodní ochraně ČESKÁ REPUBLIKA Počet účastníků řízení k 1.1.* OAMP - Řízení o mezinárodní ochraně Počet nových žádostí Věc vrácena z vyšší

Více

STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT

STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT Únor 2003 Tento dokument je určen pro informaci v souvislosti s předložením návrhu usnesení o palivech bez obsahu

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

Tematické okruhy. ke státní zkoušce pro magisterský studijní obor. Mezinárodní rozvojová studia

Tematické okruhy. ke státní zkoušce pro magisterský studijní obor. Mezinárodní rozvojová studia Tematické okruhy ke státní zkoušce pro magisterský studijní obor Mezinárodní rozvojová studia 2008 1 Geografie a regionální rozvoj (KGG/SZZRR) 1. Hydrologické podmínky a faktory rozvoje (zásoby vody na

Více

KOMPLETNÍ CENÍK MOBIL21

KOMPLETNÍ CENÍK MOBIL21 KOMPLETNÍ CENÍK MOBIL21 VÝHODNÉ TARIFY MOBIL2 1 TARIF 99 Kč TARIF 199 Kč TARIF 299 Volné minuty 100 minut 200 minut 200 minut Volné SMS 20 SMS 30 SMS Mobilní data - - 300 MB Uvedené ceny jsou včetně DPH

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 19. prosince 2000 č. 154 k Plánu práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2001 s výhledem na 2. pololetí 2001 B e z p e č n o s t n í

Více

Volání po České republice ti účtujeme po vteřinách a data pak po 100 kb.

Volání po České republice ti účtujeme po vteřinách a data pak po 100 kb. Základní ceník Volání po České republice ti účtujeme po vteřinách a data pak po 100 kb. Volání ( za minutu) SMS Data ( za MB) MMS Přenos čísla 2,50 Kč 1,50 Kč 1,00 Kč 4,00 Kč Zdarma Balíčky Na výběr máš

Více

LIDSKÁ PRÁVA V ZAHRANIČNÍ POLITICE ČESKÉ REPUBLIKY

LIDSKÁ PRÁVA V ZAHRANIČNÍ POLITICE ČESKÉ REPUBLIKY LIDSKÁ PRÁVA V ZAHRANIČNÍ POLITICE ČESKÉ REPUBLIKY Evropská unie Česká republika se ve svém působení v Evropské unii soustřeďuje na zefektivnění její politiky v oblasti podpory lidských práv a demokracie

Více

Ceník tarifního programu Tarif Super Top Individual

Ceník tarifního programu Tarif Super Top Individual Ceník tarifního programu Tarif Super Top Individual 1 Ceny za provoz (telefonní služby) 1.1 Definice časových pásem Ve špičce Mimo špičku po pá 07:00-19:00 po pá 19:00-07:00; so ne 00:00-24:00 1.2 Ceny

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Ceník služby MOSES VoIP. od 1.3.2013. www.moses.cz

Ceník služby MOSES VoIP. od 1.3.2013. www.moses.cz Ceník služby MOSES VoIP od 1.3.2013 Hovorné za odchozí hovory do pevných a mobilních sítí v ČR Zóna Cena (s DPH) Tarifikace VOIPEX a partnerské sítě zdarma 60+1 ČR - pevné sítě ve špičce 1,00 Kč 60+1 ČR

Více

Efektivita vládních výdajů na IT v zemích V4. Jan Petrůj IDC Insights, Central and Eastern Europe

Efektivita vládních výdajů na IT v zemích V4. Jan Petrůj IDC Insights, Central and Eastern Europe Efektivita vládních výdajů na IT v zemích V4 Jan Petrůj IDC Insights, Central and Eastern Europe IDC: Získáváme data k odhalování IT trendů Střední a východní Evropa Albánie Moldavsko Ázerbájdžán Polsko

Více

NATO Organizace severoatlantické smlouvy North Atlantic Treaty Organization

NATO Organizace severoatlantické smlouvy North Atlantic Treaty Organization NATO Organizace severoatlantické smlouvy North Atlantic Treaty Organization Historie vzniku a vývoje NATO Poválečná situace Priority Západu demobilizace snížení početních stavů armád ekonomická přestavba

Více

Mezinárodní ekonomická integrace BS. VŠFS kombinované studium Konzultace 1 pokračování 8. 12. 2007

Mezinárodní ekonomická integrace BS. VŠFS kombinované studium Konzultace 1 pokračování 8. 12. 2007 Mezinárodní ekonomická integrace BS VŠFS kombinované studium Konzultace 1 pokračování 8. 12. 2007 1 Osnova 1. Další vybraná seskupení 1.1 Amerika 1.2 Asie 2. Integrační seskupení na území východní Evropy

Více