Litva Lotyšsko Moldavsko Nizozemsko Norsko Rusko Švédsko Ukrajina Velká Británie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Litva... 183 Lotyšsko... 185 Moldavsko... 186 Nizozemsko... 188 Norsko... 189 Rusko... 191 Švédsko... 194 Ukrajina... 196 Velká Británie... 198 3."

Transkript

1 OBSAH ÚVOD...6 I. MNOHOSTRANNÁ SPOLUPRÁCE Česká republika a Evropská unie ČR a Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU ČR a evropská bezpečnostní a obranná politika Česká republika a Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) Česká republika a regionální spolupráce Visegrádská spolupráce Středoevropská iniciativa (SEI) Regionální partnerství Pakt stability pro jihovýchodní Evropu Rada pro regionální spolupráci Česká republika a ostatní evropské mezinárodní organizace a fóra Česká republika a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) Rada Evropy Česká republika a mezinárodní organizace Organizace spojených národů (OSN) Hlavní orgány OSN Mezinárodní konference OSN Odborné organizace systému OSN Programy, fondy a další specializované orgány OSN ČR a mezinárodní organizace ČR a světová ekonomika (OECD,WTO,MMF,SB EBRD,CEB,MBHS,MIB) Členství ČR v některých dalších mezinárodních organizacích Nešíření zbraní, kontrola zbrojení a odzbrojení Česká republika v boji proti mezinárodnímu terorismu Zahraniční rozvojová spolupráce, humanitární pomoc a transformační spolupráce Transformační politika II. BILATERÁLNÍ VZTAHY ČESKÉ REPUBLIKY Vztahy ČR se zeměmi střední Evropy Maďarsko Německo Polsko Rakousko Slovensko Slovinsko Švýcarsko Vztahy ČR se zeměmi severní a východní Evropy Arménie Ázerbájdžán Bělorusko Dánsko Estonsko Finsko Gruzie Irsko Island

2 Litva Lotyšsko Moldavsko Nizozemsko Norsko Rusko Švédsko Ukrajina Velká Británie Vztahy ČR se zeměmi jižní a jihovýchodníevropy Albánie Belgie Bosna a Hercegovina Bulharsko Černá Hora Francie Chorvatsko Itálie Kosovo Kypr Lucembursko Makedonie/FYROM Malta Monako Portugalsko Rumunsko Řecko San Marino Srbsko Suverénní řád maltézských rytířů Španělsko Turecko Vatikán Vztahy ČR se zeměmi Blízkého východu a severní Afriky Alžírsko Bahrajn Egypt Irák Írán Izrael Jemen Jordánsko Kuvajt Libanon Libye Maroko Palestina Saúdská Arábie Spojené arabské emiráty Sýrie

3 Tunisko Unie pro Středomoří Vztahy ČR k zemím subsaharské Afriky Angola Benin Čad Etiopie Ghana Jihoafrická republika Kapverdy Keňa Kongo (KDR) Mali Nigérie Senegal Středoafrická republika Súdán Zambie Zimbabwe Vztahy ČR k zemím Severní a Jižní Ameriky Antigua a Barbuda Argentina Belize Brazílie Ekvádor Guatemala Guyana Haiti Chile Jamajka Kanada Kolumbie Kostarika Kuba Mexiko Nikaragua Peru Salvador Uruguay USA Venezuela Vztahy ČR k zemím Asie a Pacifiku Afghánistán Austrálie Bhútán Cookovy ostrovy Čína Filipíny Indie Indonésie

4 Japonsko Kambodža Kazachstán Korejská lidově demokratická republika Korejská republika Kyrgyzstán Laos Malajsie Mongolsko Myanmar/Barma Nepál Nový Zéland Pákistán Singapur Srí Lanka Tádžikistán Thajsko Uzbekistán Vietnam Východní Timor Státy Tichomoří Palau Vanuatu III. EKONOMICKÁ DIMENZE ZAHRANIČNÍ POLITIKY ČESKÉ REPUBLIKY Ekonomická diplomacie a proexportní aktivity MZV ČR Ekonomický vývoj ČR v roce IV. LIDSKÁ PRÁVA V ZAHRANIČNÍ POLITICE ČESKÉ REPUBLIKY V. KULTURNÍ A INFORMAČNÍ POLITIKA ČR V ZAHRANIČÍ Prezentace ČR a její kultury v zahraničí Média a informace Internetová prezentace MZV ČR Vysílání Českého rozhlasu do zahraničí Česká centra VI. KRAJANÉ VII.MEZINÁRODNĚPRÁVNÍ, KOMUNITÁRNĚPRÁVNÍ A KONZULÁRNÍ DIMENZE ZAHRANIČNÍ POLITIKY ČR Mezinárodněprávní dimenze zahraniční politiky ČR Komunitárněprávní dimenze zahraniční politiky ČR Konzulární dimenze zahraniční politiky ČR VIII. ČESKÁ ZAHRANIČNÍ SLUŽBA Personální činnost Diplomatická akademie Rozpočet a provoz MZV ČR PŘÍLOHY Přehled o diplomatických stycích ČR k Přehled o členství a příspěvcích České republiky v mezinárodních organizacích Přehled o účasti České republiky v mírových misích Přehled o účasti České republiky v pozorovatelských misích OBSE a EU Vedoucí zastupitelských úřadů ČR k Zahraniční výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (personální složení)

5 Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (personální složení) Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR (personální složení) Výbor pro záležitosti Evropské unie Senátu Parlamentu ČR (personální složení) Stálá delegace P ČR do Parlamentního shromáždění NATO (personální složení) Stálá delegace P ČR do Parlamentního shromáždění RE (personální složení) Delegace P ČR do Parlamentního shromáždění OBSE (personální složení) Laureáti Ceny Gratias Agit Česká centra (stav k ) Publikace vydané ve spolupráci MZV ČR s Ústavem mezinárodních vztahů Publikace útvarů MZV ČR Organizační schéma MZV ČR (stav k ) Zkratky útvarů MZV ČR Zkratky příspěvkových organizací zřízených MZV ČR.440 5

6 Úvod V roce 2008 pokračovalo Ministerstvo zahraničních věcí ČR v intenzivních přípravách na předsednictví České republiky v Radě EU. Tyto přípravy probíhaly v těsné koordinaci s Útvarem místopředsedy vlády pro evropské záležitosti. Půlroční předsednictví je pro Českou republiku jedinečnou příležitostí podílet se na vytváření evropské politiky a osvědčit vyspělost a spolehlivost plnoprávného člena Evropské unie. Se zřetelem k blížícímu se českému předsednictví byly při Výboru pro Evropskou unii vytvořeny resortní koordinační skupiny. Ministerstvo zahraničních věcí odpovídalo za přípravu zahraničněpolitických témat předsednictví a za stanovení priorit agendy Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy. Velmi důležité bylo stanovit pořadí prioritních oblastí a z nich vyplývající program summitů, konferencí a neformálních setkání. V prosinci 2008 byl schválen dokument Pracovní program českého předsednictví 2009, v němž byly zachyceny hlavní politické priority předsednictví a objasněna agenda jednotlivých Rad EU. Pod jednotícím mottem Evropa bez bariér byl kladen důraz na konkurenceschopný hospodářský potenciál evropských zemí a dobře fungující vnitřní trh EU s jeho čtyřmi svobodami volným pohybem pracovníků, zboží, kapitálu a služeb. Za prioritní úkol bylo považováno zabezpečení unijního trhu s energetickými surovinami a hledání nových zdrojů a technologií v této oblasti a byla zdůrazněna nutnost budovat Evropu otevřenou, ale současně chráněnou před ilegální migrací, organizovaným zločinem a dalšími bezpečnostními riziky. Jako globální partner se Evropa musí podílet na upevňování transatlantické spolupráce, na vytváření evropské perspektivy pro země západního Balkánu a pro partnerskou spolupráci by měla získávat další východoevropské státy. Náročným úkolem bylo logistické zabezpečení akcí v gesci ministerstva zahraničí a s ním souvisejícího kalendáře předsednictví. Organizačně bylo nutno připravit zhruba 200 akcí, z nichž se více než třetina konala v České republice, např. tzv. Gymnich (neformální zasedání Rady ministrů zahraničních věcí EU v Hluboké nad Vltavou) a ministerské setkání EU - Skupina Rio v Praze. Evropská agenda měla v aktivitách ministerstva své pevné místo, a to i přes statutární proměny Výboru pro Evropskou unii a přes kompetenční posuny ve vztahu k Útvaru místopředsedy vlády pro evropské záležitosti. 6

7 Do zahraničněpolitických vztahů se promítla i skutečnost, že do konce roku 2008 nebyl na domácí scéně vyjasněn vztah České republiky k nezbytným reformám EU a že v Parlamentu ČR neproběhl legislativní proces vedoucí ratifikaci Lisabonské smlouvy. Na posledním prosincovém zasedání Poslanecké sněmovny byla Lisabonská smlouva mezitím již s pozitivním výsledkem přezkoumaná Ústavním soudem vrácena k projednání výborům. V první polovině roku převzalo předsednictví v Radě EU Slovinsko jakožto první ze skupiny zemí, jež vstoupily do Unie společně s Českou republikou v roce Jedním z hlavních témat slovinského předsednictví byla tzv. Lisabonská strategie, jednalo se též o tzv. klimaticko-energetickém balíčku a o statutu Bosny a Hercegoviny. Následující francouzské předsednictví bylo poznamenáno řadou mimořádných událostí a z nich vyplývajících úkolů. K řešení rusko-gruzínského konfliktu a světové finanční krize svolali Francouzi mimořádné zasedání Evropské rady. Šestibodový návrh příměří předložený francouzským předsednictvím sehrál důležitou roli v nalezení smíru v ruskogruzínském konfliktu. K řešení finančně-ekonomické krize byl svolán summit členských zemí eurozóny a první summit G-20. Evropská komise s podporou francouzského předsednictví připravila tzv. Evropský plán hospodářské obnovy, který byl schválen na Evropské radě v prosinci. Krize na finančních trzích byla zátěží, kterou musela Česká republika převzít se začátkem svého předsednictví, což samozřejmě ovlivnilo její agendu. Celé francouzské předsednictví bylo příkladem nejen rutinně zvládnutých politických setkání, ale i dobrého krizového managementu. Poněkud znepokojivě působila snaha vyvolávat dojem mimořádné důležitosti předsednictví. Dohoda o projektu Unie pro Středomoří nabádá spíše k obezřetnosti v zemích, jako je Česká republika, protože rozmělňuje myšlenku evropské integrace a nepřímo zpochybňuje náš zájem o východní Evropu. Stojí za povšimnutí, že N. Sarkozy ultimativně prohlásil, že Chorvatsko nemůže být do EU přijato, dokud neratifikují Lisabonskou smlouvu všechny členské státy. Proces dalšího rozšiřování EU byl jedním z nejdůležitějších témat společného programu předsednického tria Francie, České reepubliky a Švédska. V listopadu 2008 byl zveřejněn tzv. balíček rozšíření, obsahující dokumenty Strategie rozšíření a hlavní výzvy pro léta , Zpráva o pokrocích Turecka za rok 2008 a Zpráva o pokrocích Chorvatska za rok 2008, v nichž se hodnotí přístupové aktivity kandidátských a předpokládaných kandidátských zemí a doporučuje se směr budoucího rozšiřování Unie. 7

8 Česká zahraniční politika se zasazovala o to, aby k přijetí Chorvatska došlo co nejdříve a nezávisle na obecném průběhu ratifikace Lisabonské smlouvy. Za důležité považovala, aby Chorvatsko splnilo co nejdříve podmínky pro uzavření zbývajících kapitol acquis. Kromě nesnází s reformou justice zůstávala vážným problémem slovinská blokáda vstupu Chorvatska do EU kvůli přetrvávajícímu sporu o mezinárodní mořskou hranici mezi oběma zeměmi. Ani jako předsednická země nepřevzala Česká republika zprostředkovatelskou úlohu, protože slovinsko-chorvatský spor považovala za ryze bilaterální záležitost. To však nezmenšovalo náš zájem o udržení dynamiky rozšiřování směrem k východní Evropě. Vážnými zájemci o členství zůstávaly z českého pohledu Černá Hora, Albánie, Makedonie/FYROM a Srbsko. Na rozdíl od Francie se ČR stavěla za plnohodnotné členství Turecka v EU, pokud tato země splní přístupové podmínky. Ankara o členství sice usilovala, ale nejevila přiměřený zájem o řešení kyperské otázky, bez kterého ovšem není možné přijetí Turecka do EU. Začátkem roku 2008 vstoupil Lisabonský proces do nového tříletého lisabonského cyklu. Na jaře proběhla aktualizace Integrovaných směrů pro růst a pracovní místa a došlo k přijetí nového Lisabonského programu. Rada EU schválila Evropský akt pro malé podniky, který má zlepšit podmínky pro malé a střední podnikatele, především v přístupu k financím, v lepší regulaci a ve snížení administrativní zátěže. Evropská komise přijala řadu iniciativ mj. v oblasti liberalizace finančních služeb. Pokračovala implementace směrnice o službách, která má být dokončena do konce roku 2009 a kterou hodlá tematizovat i české předsednictví. Česká republika postupovala podle Národního programu reforem, jenž definoval plánované kroky ve shodě s programy Lisabonské strategie. K hlavním prioritám českého předsednictví patřily hospodářská výkonnost, jednotný trh a konkurenceschopnost EU. Především v závěru roku 2008 vyvíjela Česká republika snahu, aby ani v probíhající ekonomické krizi nedošlo k narušení čtyř základních svobod vnitřního trhu (volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu) a aby protekcionismus a státní zásahy do unijní ekonomiky nepřekročily rozumnou míru.. V druhé polovině roku 2008 se na zasedáních Rady EU i na mezinárodních fórech rozvinula debata o plánech francouzského předsednictví, jež se týkaly energetické politiky Unie. V Praze a Bratislavě mělo úspěch Evropské jaderné fórum. V otázce vnitřního trhu s energiemi bylo dosaženo politické shody o třetím liberalizačním balíčku pro vnitřní trh EU 8

9 s energií. Návrh byl potom postoupen Evropskému parlamentu k dalšímu projednávání. Záměrem České republiky bylo prosadit kompromisní text ještě před koncem funkčního období Evropského parlamentu, tedy během svého předsednictví v Radě EU. Totéž platilo i pro Společnou zemědělskou politiku Unie. V prvních měsících roku 2008 probíhala na úrovni Rady i mezi jednotlivými institucemi EU jednání o navrhovaném legislativním balíčku, a v listopadu pak dospěli ministři zemědělství EU k dohodě. Ta mimo jiné ruší požadavek, aby zemědělci nechávali deset procent orné půdy ladem, postupně navyšuje mléčné kvóty s cílem zrušit je v roce 2015 a v některých oblastech ruší tržní intervence. Ministři se rovněž dohodli na řešení, které umožňuje snížit přímé platby zemědělcům a převést finanční prostředky do fondu pro rozvoj venkova. V uvedené otázce šlo České republice o to, aby především u sebe doma zajistila konkurenceschopnost agrárního sektoru při respektování udržitelného rozvoje venkovských oblastí, ochrany životního prostředí, zachování biodiverzity a bezpečnosti a kvality potravin. Dosažená dohoda pro ČR v praxi znamená, že ochránila svůj zemědělský sektor a nebyla postižena krácením dotací. Česká zahraniční politika koordinovala v roce 2008 českou účast v Evropském hospodářském prostoru (EHP) sdružujícím členské státy Unie, Norsko, Island a Lichtenštejnsko. Byla zahájena jednání o dohodě mezi EU a Lichtenštejnskem, jež má zaručit vzájemné poskytování právní pomoci v boji proti finančním podvodům a další hospodářské kriminalitě. Jednalo se též o uplatňování finančních mechanismů EHP, v jejichž rámci Norsko, Island a Lichtenštejnsko přispívají na snižování hospodářských a sociálních rozdílů v EU. Jako člen Světové obchodní organizace (WTO) prosazovala Česká republika v oblasti vnějších hospodářských vztahů politiku liberalizace mezinárodního obchodování se zbožím a službami a odstraňování existujících tarifních i netarifních překážek. Silně se angažovala v právní ochraně duševního vlastnictví a v boji proti padělatelské produkci a podporovala rozvojové země v přístupu na světové trhy. V obchodní politice brala zřetel na stav demokracie a lidských práv, good governance a boj proti korupci, a také nebezpečí terorismu a šíření zbraní hromadného ničení. V roce 2008 Evropská unie znovu potvrdila, že hodlá být největším světovým partnerem rozvojových zemí. Proběhlo několik důležitých mezinárodních konferencí 9

10 v Dauhá, v Akkře a Paříži, jejichž přípravám věnovala Rada ministrů pro rozvojovou spolupráci velký prostor. Ve Štrasburku se konaly již třetí Evropské rozvojové dny, které sloužily k výměně názorů odborníků na rozvojovou spolupráci. V souvislosti s přípravou na předsednictví EU se Česká republika v roce 2008 těsněji zapojovala do rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Evropské unie, a to jak na politické, tak na prováděcí úrovni. Prostředky poskytované na tuto pomoc nedosahovaly zatím úrovně doporučené EU. Celá agenda zahraniční rozvojové spolupráce byla převedena do kompetence Ministerstva zahraničních věcí ČR, resp. České rozvojové agentury, která od roku 2011 převezme gesci všech projektů. Stanovování priorit a specifických podmínek poskytování rozvojové pomoci zůstávalo úlohou MZV ČR po celý rok Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU se jevila pro každý členský stát jako nutnost. Česká republika se podílela na její tvorbě a provádění na úrovni pracovních skupin, v politickém a bezpečnostním výboru (COPS), ve výboru stálých představitelů (COREPER) a na schůzkách politických ředitelů a korespondentů. Ministr zahraničních věcí se účastnil zasedání Rady pro všeobecné a vnější vztahy (GAERC), neformálních pracovních setkání (Gymnich) a některých schůzek EU se třetími zeměmi. Zastupitelské úřady se v roce 2008 podílely na spolupráci zemí EU ve třetích zemích a vypracovávaly o nich situační, hodnotící a doporučující zprávy. Posilování transatlantických vztahů patřilo v roce 2008 mezi hlavní priority slovinského a francouzského předsednictví. Velkou důležitost měly summit EU - USA, konaný ve slovinském Brdu, a zasedání Transatlantické ekonomické rady, pořádané v Bruselu a ve Washingtonu. Proběhla intenzivní debata uvnitř EU o reflexi transatlantických vztahů, která vzešla ze dvou neformálních zasedání ministrů zahraničí EU v září a v listopadu, na nichž byla vymezena platforma pro jednání s novou americkou administrativou. Jednání, jež vedla česká diplomacie o zapojení ČR do protiraketového systému USA, byla vzájemně konzultována s EU a NATO, zvláště s ohledem na různé interpretace našeho postupu. Sbližování zahraničněpolitických stanovisek sloužil v roce 2008 intenzivní dialog mezi EU a Spojenými státy, hlavně pak v otázkách společného postupu vůči pokračujícímu íránskému nukleárnímu programu, společného řešení zhoršující se situace v Afghánistánu a koordinované odezvy na válečný konflikt mezi Gruzií a Ruskem. Vzájemná spolupráce 10

11 přinesla pozitivní výsledky při rekonstrukci Iráku a při sbližování zemí západního Balkánu s euroatlantickými strukturami. V listopadu rozšířily USA tzv. Visa Waiver Program o některé další členské země EU. Přesto však několik členských států zůstává nadále mimo tento projekt. Česká republika přišla se samostatnou iniciativou a podařilo se jí dosáhnout určitého zvýhodnění svých občanů. V roce 2008 získaly novou dynamiku vztahy s Kanadou, zejména v ekonomické oblasti. Tento proces vyvrcholil summitem EU-Kanada, uspořádaným v Québeku, kde bylo dosaženo dohody o tzv. prohloubeném ekonomickém partnerství. Mezi další výsledky dialogu s Kanadou patří dohoda o letecké dopravě a výrazný pokrok v přípravě dohody o bezpečnosti létání. Intenzivní spolupráce probíhala v oblastech životního prostředí a energetické bezpečnosti, prohlubování spolupráce v krizovém řízení a účasti kanadských jednotek na misích ESDP. V roce 2008 byl téměř dokončen smluvní instrumentář pojící země západního Balkánu k EU ve stabilizačním a asociačním procesu. Koncem dubna byla podepsána Stabilizační a asociační dohoda (SAD) EU se Srbskem, následovala dohoda s Bosnou a Hercegovinou. Dohoda se Srbskem však bude postoupena k ratifikaci členským státům, až bude Srbsko plně spolupracovat se soudním dvorem ICTY. Vedle stabilizačního a asociačního procesu posílil evropskou perspektivu celého regionu rovněž proces vízové liberalizace, zahájený na přelomu května a června. Jeho výsledkem má být po splnění konkrétních podmínek odbourání vízového režimu s Makedonií, Srbskem, Albánií, Černou Horou a Bosnou a Hercegovinou. Vyhlášení nezávislosti Kosova mělo v Evropě disparátní odezvu. Rada EU následující den vydala své stanovisko, v němž označila Kosovo za případ sui generis a vzala na vědomí, že o svých vztazích s novým samostatným útvarem rozhodnou jednotlivé členské státy. Do konce roku 2008 uznalo Kosovo 22 z 27 členských států EU, včetně ČR. Česká politická scéna zůstává v pohledu na osamostatnění provincie dodnes rozdělena. Zatímco v otázce nezávislosti Kosova nedošlo v EU ke shodě, v otázce jeho evropské perspektivy a potřeby stabilizace panoval jednoznačný konsenzus, vyjádřený mj. v červnových závěrech Evropské rady. Pro urychlení stabilizace a posílení prvků právního 11

12 státu byla do Kosova vyslána mise EULEX Kosovo, jež převzala část pravomocí předcházející mise OSN. Česká republika do ní přispěla skupinou policejních specialistů. V souladu se svými dlouhodobými prioritami se ČR během celého roku zasazovala o rychlý postup integrace západního Balkánu do EU. Přihláška Černé Hory do EU koncem roku ve značné míře předznamenala agendu EU ve vztahu k západnímu Balkánu pro následující rok. Jako logická návaznost na předchozí politiku se tak jevila podpora ČR všem zemím v regionu, aby vbrzku dosáhly kandidátského statutu a mohly být s nimi započaty přístupové rozhovory. Region východní Evropy patřil v roce 2008 hlavním prioritám Společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU. Významnou roli měla během francouzského předsednictví při řešení ozbrojeného konfliktu mezi Ruskem a Gruzií. Díky vyjednávacímu úsilí evropských politiků byl přijat šestibodový mírový plán, kterým bylo dosaženo příměří a stažení ruských vojsk z části gruzínského území s výjimkou separatistických regionů Jižní Osetie a Abcházie. Vytvořením pozice zvláštního představitele pro krizi v Gruzii, svým zapojením do mírových jednání v Ženevě a rozmístěním monitorovací mise (EUMM) v Gruzii potvrdila EU nejen svůj velký zájem o hledání východiska z této krize, ale i svou rostoucí roli při řešení globálních problémů. V roce 2008 bylo zahájeno jednání o asociační dohodě s Ukrajinou, byl představen mandát Evropské komise k jednání o nové posílené dohodě s Moldavskem a byla zahájena jednání o nové smlouvě o partnerství a spolupráci s Ruskem. Jednání s Ruskem byla dočasně přerušena (a následně obnovena) v důsledku rusko-gruzínského konfliktu ze srpna Ve vztazích se zeměmi východní Evropy navázala EU na dosavadní pokroky v rámci Evropské politiky sousedství záměrem rozvíjet její východní a jižní dimenzi v bilaterální i multilaterální rovině. Evropská komise vydala v dubnu 2008 pro jednotlivé partnerské země hodnotící zprávy vesměs kladné o plnění stanovených úkolů, v nichž je oceněno vstřícné úsilí východoevropských zemí. V návaznosti na aktuální vývoj v regionu se EU v druhé polovině roku 2008 rozhodla urychlit své plány na rozvoj mechanismů spolupráce se šesti východoevropskými partnery a požádala Evropskou komisi o zpracování návrhu na vytvoření dlouhodobé politiky EU vůči těmto zemím, která později dostala oficiální název Východní partnerství. V prioritách svého 12

13 chystaného předsednictví v Radě EU se Česká republika zaměřila na podporu tohoto rozsáhlého projektu. Evropská bezpečnostní a obranná politika (ESDP) byla v roce 2008 velmi účinná. Vedle pokračujících misí na západním Balkánu, v Iráku, na palestiských územích a v Kongu (KDR) proběhly rozsáhlé vojenské operace v Čadu a ve Středoafrické republice, jež měly zajistit bezpečnost v oblastech sousedících s regionem Dárfúr v západní části Súdánu. V druhé polovině roku EU velmi rychle zareagovala na rusko-gruzínský konflikt vysláním své pozorovatelské mise do oblasti bojů. Stále častější případy pirátství u somálských břehů přiměly EU zřídit koordinační buňku s cílem podpořit již probíhající aktivity členských států a připravit půdu pro pozdější vojenskou operaci většího rozsahu. Na prosincovém zasedání Evropské rady byla přijata deklarace k posílení ESDP, vedená snahou dát nový impulz evropské bezpečnosti. Přes určitou stagnaci na politické úrovni bylo NATO hlavním partnerem Evropské unie v oblasti ESDP. Česká republika má zájem na udržení OBSE, v níž tvoří členské země EU téměř polovinu účastnických zemí. Podpora této organizace je dlouhodobě jednou ze zahraničněpolitických priorit české vlády. Podporujeme vyváženou činnost všech tří dimenzí OBSE (politicko-bezpečnostní, ekonomicko-environmentální a lidskoprávní) a dodržování přijatých standardů v těchto dimenzích všemi účastnickými státy. Podobně jako v předchozích letech, Česká republika i v roce 2008 koordinovala svůj postup v OBSE s ostatními členskými státy EU. Velmi důležitou oblastí práce OBSE v politicko-bezpečnostní dimenzi byl režim kontroly odzbrojení, vyplývající ze Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě (S-KOS), kterou podepsalo třicet zemí. Česká republika nadále usiluje o ratifikaci Adaptované smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě (AS-KOS). Ta je pro ČR významná nejen odstraněním blokového pojetí smlouvy, nýbrž i zkvalitněním systému kontroly ozbrojených sil smluvních států. Adaptovaná smlouva by měla přispět k vytváření důvěry v rámci celého odzbrojovacího režimu. Česká republika, podobně jako další členské státy NATO, hodlá ratifikovat AS-KOS po splnění politických závazků Ruska vůči Gruzii a Moldavsku, k nimž se Ruská federace zavázala na závěrečné konferenci summitu OBSE v roce Moskva již od prosince 2007 neplní závazky vyplývající ze základní platné smlouvy, nepředává ostatním smluvním stranám pravidelné informace o svých ozbrojených silách a neumožňuje inspekční kontroly. 13

14 Hlavní akcí OBSE v oblasti ekonomiky a životního prostředí v roce 2008 bylo 16. Ekonomické a environmentální fórum (EEF), jež proběhlo ve dvou částech v lednu a květnu ve Vídni a v Praze. V sídle MZV ČR pak ve dnech proběhla První přípravná konference pro 17. EEF, jež vypracovala podklady pro migrační politiku a mezistátní spolupráci při současném pohybu pracovních sil. Předsedající zemí OBSE bylo v roce 2008 Finsko. Českou delegaci na 16. zasedání ministerské rady OBSE vedl ministr zahraničních věcí K. Schwarzenberg. V souvislostech rusko-gruzínského konfliktu se vyslovil pro nezbytnost držet se principu územní celistvosti členských států. Na pracovním obědě ministrů upozornil na problémy pro evropskou bezpečnost, jež vyplývají z nedostatku politické vůle některých účastnických států plnit přijaté závazky a pokusů bránit ostatním zemím svobodně si zvolit své současné směřování. Přes rekordní účast ministrů zahraničí nedosáhlo ani toto zasedání Ministerské rady OBSE významnějších výsledků, protože pro 56 delegací nebylo snadné dospět ke shodě. Proti přijetí navrhovaného textu deklarace se vyslovily Rusko, Srbsko, Ázerbájdžán a Uzbekistán. Základním prvkem bezpečnostní architektury v euroatlantickém prostoru je pro Českou republiku NATO. Členství v této organizaci kolektivní obrany má pro nezávislou existenci našeho státu zásadní důležitost. V duchu spojenecké solidarity přispívala Česká republika v roce 2008 ke společné obraně a k dalším úkolům Aliance vycházejícím z principu nedělitelné bezpečnosti. Její zapojení do aktivit NATO bylo intenzivní jak v politické, tak i vojenské oblasti. Svými prostředky a kapacitami se zapojila do operací v Kosovu a Afghánistánu a do výcvikové mise v Iráku. Míra zapojení sil a prostředků Armády ČR (AČR) do vojenských operací NATO vyplynula z politických a bezpečnostních priorit a odpovídala dostupným zdrojům. Severoatlantická aliance vstoupila do svého šestého roku působení v Afghánistánu s úkolem vytvořit nad rámec již existujícího Operačního plánu jasnou a ucelenou strategii pro své další působení v zemi. Tato strategie byla přijata v dubnu 2008 na summitu v Bukurešti pod názvem Souhrnný strategický politicko-vojenský plán (Comprehensive Strategic Political-Military Plan, CSPMP). Plán je složen ze dvou částí. Ve veřejné Strategické vizi ISAF jsou definovány čtyři pilíře jako vodítka pro působení ISAF v zemi: společný dlouhodobý závazek spojenců, podpora posílení vedoucí role Afghánistánu, podpora 14

15 komplexnímu přístupu mezinárodního společenství a podpora zlepšování vztahů Afghánistánu se sousedy (regionální dimenze). Konkrétní kroky pro realizaci Strategické vize jsou pak detailně vyjmenovány v interním politicko-vojenském plánu a jejich naplňování je průběžně vyhodnocováno. Operace ISAF byla i v roce 2008 největší a nejvýznamnější operací NATO. Jejími hlavními cíli byly zajištění míru a stability v Afghánistánu, pomoc při budování afghánského bezpečnostního sektoru a rozšiřování vlivu ústřední afghánské vlády v regionech. ISAF byla zároveň příspěvkem Aliance k boji proti mezinárodnímu terorismu. Základní úlohou ISAF byla podpora budování Afghánské národní armády, která postupně vykazuje stále lepší výsledky činnosti. Bezpečnostní situace v zemi se nicméně v průběhu roku 2008 dále zhoršovala. Pokračovala vysoká aktivita povstaleckých sil s cílem narušit proces budování bezpečnosti v zemi a podrýt autoritu afghánské vlády a mezinárodních jednotek. Povstalci stále efektivněji vedli asymetrický způsob boje a využívali spolehlivých úkrytů v pákistánském příhraničí. Jejich podvratná činnost byla často provázána s produkcí narkotik, zejména opia. Zisky z prodeje narkotik představovaly velkou část finančních příjmů OMF. V důsledku velmi slabých výsledků afghánských jednotek nasazených proti obchodu s narkotiky byl na zasedání ministrů obrany v Budapešti v říjnu 2008 rozšířen mandát ISAF o boj proti drogám. Na zhoršené bezpečnostní situaci mají svůj podíl rovněž slabá centrální vláda a všudypřítomná korupce. Pozitivnímu vývoji naproti tomu nasvědčuje postupné předávání odpovědnosti za bezpečnost Kábulu afghánské straně, které bylo zahájeno v srpnu 2008 a mělo by být ukončeno na jaře roku Proces národního usmíření je podporován afghánskou vládou i mezinárodním společenstvím s tím, že nebude znamenat vojenské ani politické ústupky povstaleckým silám a že se jeho účastníci zřeknou násilí a podřídí se autoritě afghánské vlády. Významnou formou působení Aliance v Afghánistánu jsou Provinční rekonstrukční týmy (PRT), složené z vojáků a civilních pracovníků. Český tým zahájil činnost v březnu 2008 ve východoafghánské provincii Lógar. Od začátku v něm působilo 200 příslušníků Armády ČR a devět civilních expertů. Soustředil se na školství, zdravotnictví, good governance a podporu provinční vlády, zemědělství a bezpečnost. Pro rok 2008 uvolnila česká vláda na tento projekt 80 mil. Kč. 15

16 V roce 2008 měla AČR mandát pro nasazení sil a prostředků v silách ISAF v celkovém počtu do 415 osob. Kromě PRT Lógar sloužili naši vojáci na mezinárodním letišti v Kábulu v české polní nemocnici, v lehké chemické průzkumné jednotce, jako meteorologičtí odborníci a tým specialistů se podílel na výcviku letectva národní armády. Od července 2008 plnil kontingent AČR v síle 67 mužů úkoly spojené s vnitřní ochranou nizozemské základny v provincii Uruzgán na jihu Afghánistánu. V průběhu roku 2008 pokračovalo postupné předávání vrtulníků, které ČR darovala afghánskému letectvu. Probíhá rovněž po ISAF v Afghánistánu druhá největší zahraniční operace NATO, tentokrát v Kosovu. Mandát pro síly KFOR zůstal i po vyhlášení nezávislosti Kosova v únoru 2008 beze změny. Ve shodě s rezolucí č tam měly zůstat ve stejném počtu, dokud Rada bezpečnosti OSN nerozhodne jinak. V červnu 2008 začalo NATO plnit tzv. nové úkoly v Kosovu, vyplývající z tzv. Ahtisaariho plánu. Jeho povinností bylo dohlížet na vznik kosovského bezpečnostního aparátu. K významným úkolům patřily i dohled a asistence při rozpouštění Kosovského ochranného sboru (KPC) a výstavbě Kosovských bezpečnostních sil (KSF), a rovněž dozor nad budováním kosovského Ministerstva pro KSF, včetně vytváření související legislativy. V souvislosti s rozpuštěním dosavadního ochranného sboru KPC a budováním bezpečnostních sil KSF byly zřízeny dva svěřenecké fondy, do kterých ČR přispěla celkovou částkou 100 tis. EUR. KFOR poskytuje rovněž podporu EULEX, nově rozmístěné policejní misi EU, která má vystřídat misi UNMIK (srov. výše). Česká republika měla i v roce 2008 v Kosovu svůj největší vojenský kontingent v zahraničí, který čítal přibližně 400 osob. Působil v rámci Mnohonárodního úkolového uskupení Střed (Multinational Task Force-Centre, MNTF-C) na základně Šajkovac společně s kontingenty Finska, Lotyšska, Slovenska, Irska a Švédska. V průběhu roku 2008 byla do Kosova opakovaně vyslána i záložní rota v síle 116 vojáků, jež pokrývala zejména citlivé období kolem vyhlášení kosovské nezávislosti. Výcviková mise NATO v Iráku (NATO Training Mission Iraq, NTM-I) pokračovala v roce 2008 realizací vzdělávacích a výcvikových programů pro irácké bezpečnostní síly. Na základě žádosti irácké vlády rozhodla Aliance v březnu o pokračování mise NTM-I do konce 16

17 roku 2009 ve stejném rozsahu s tím, že by měla být vytvořena koncepce poradních mobilních týmů pro zdokonalení výcviku. Pro rok 2008 měla Armáda ČR mandát pro nasazení sil a prostředků v NTM-I v celkovém počtu do pěti osob. Aliance pomáhala Africké unii (AU) při budování Afrických pohotovostních sil (African Standby Force, ASF) a vyhodnocovala úroveň jejich schopnosti operačního nasazení. Pokračovala rovněž v pomoci AU při letecké přepravě jejích jednotek do Somálska v rámci mise AMISOM. Na tento účel přispěla ČR částkou 15 tis. EUR. Komplexní přístup (Comprehensive Approach, CA) zahrnoval plánování a vedení stabilizačních operací NATO a využíval celou škálu dostupných nástrojů (tj. nejen pouze vojenské, ale i civilní) a koordinoval alianční úsilí s dalšími aktéry působícími v oblasti operace. Jeho podstatou byla snaha o co nejužší koordinaci mezi Aliancí a vládními a nevládními organizacemi účastnícími se operací, a to již od plánovací fáze. Alianční platforma pro dialog a spolupráci NATO s Ruskem, Rada NATO Rusko (NRC), utrpěla začátkem srpna 2008 silný otřes vstupem ruských ozbrojených sil na území Gruzie. Na zpochybnění sdílených hodnot a principů, na nichž NRC stojí, reagovalo NATO mimořádným zasedáním ministrů zahraničních věcí svých členských zemí v srpnu 2008, na němž byla zřízena Komise NATO-Gruzie. Ministři rozhodli, že v NRC nelze pokračovat, jako by se nic nestalo, a začali zvažovat důsledky ruského postupu pro vztahy NATO-Rusko. Pro vzájemný dialog to znamenalo odsunout konání NRC na jakékoli úrovni do doby, než Rusko beze zbytku splní tzv. šestibodový plán, podepsaný prezidenty M. Saakašvilim a D. Medvěděvem. Oblast spolupráce se zúžila, na vojenské úrovni byla z ruské strany kompletně pozastavena, to se však nevztahovalo na spolupráci týkající se Afghánistánu a boje s terorismem. Hlavní ruskou iniciativou v roce 2008 spojenou právě se summitem v Bukurešti byla nabídka umožnit pozemní tranzit nevojenského materiálu přes ruské území pro potřeby sil ISAF v Afghánistánu. Dohody NATO s ostatními zeměmi podél trasy nebyly do konce roku 2008 ještě dojednány a nabídka Ruska zatím není využívána. Rok 2008 byl pro vztahy NATO s Ukrajinou a Gruzií v mnoha směrech přelomový. Snahu obou zemí o udělení Akčního plánu členství (Membership Action Plan, MAP), který je klíčovým nástrojem přípravy kandidátů na vstup do NATO, a má tak symbolickou hodnotu posledního předstupně členství, Česká republika a další státy tzv. Nové skupiny přátel Gruzie 17

18 důsledně podporovaly. Na summitu NATO v dubnu v Bukurešti bylo dosaženo kompromisního rozhodnutí, jež bezprecedentně označilo Gruzii a Ukrajinu za budoucí členy NATO. Pozvánku ke členství v NATO obdržely na bukurešťském summitu dvě ze tří zemí programu Aliance Partnerství pro mír (PfP) sdružené v tzv. Jadranské chartě Albánie a Chorvatsko, které se dlouhodobě na členství připravovaly podle Akčního plánu členství (MAP). V případě Makedonie/FYROM, pro niž jinak platí stejné podmínky, se nepodařilo dosáhnout konsenzu o přizvání vzhledem k nevyřešenému sporu s Řeckem o název země. V rámci Partnerství pro mír (PfP) byl nabídnut intenzifikovaný dialog Černé Hoře a Bosně a Hercegovině. Nová vládní koalice, jež se vytvořila po květnových volbách v Srbsku, má zájem spolupracovat s Aliancí v rámci PfP, zatím však bez aspirace na členství. Česká republika převzala v prosinci 2008 řízení Vojenské styčné kanceláře (MLO) v Bělehradě, v jejímž čele stojí český generál. Získala rovněž postavení Kontaktní ambasády NATO v Bělehradě na období Politiku, kterou podporuje v Evropské unii a v NATO, se Česká republika snaží uplatňovat i v kooperaci států v rámci regionálních uskupení. Od vstupu Visegrádské čtyřky (V4) do Evropské unie tvoří unijní záležitosti integrální součást její společné agendy. Programy jednotlivých předsednictví Visegrádu do značné míry reflektují priority aktuálního předsednictví v Radě EU, předsedové vlád předsednických zemí EU bývají hosty vrcholných setkání předsedů vlád zemí V4. V roce 2008 se o předsednictví Visegrádské skupiny podělily Česká republika a Polsko. České předsednictví se ve svém programu zaměřilo kromě rozsáhlé meziresortní spolupráce a podpory kontaktů mezi občany hlavně na posílení mechanismu spolupráce zemí V4 v podmínkách EU. Dalšími prioritami byly podpora demokracie a lidských práv ve světě a komunikační strategie V4. V zahraničněpolitické rovině pak byl položen důraz na rozvíjení spolupráce v tzv. formátech V4plus, zvláště ve vztahu k zemím východní a jihovýchodní Evropy a k dalším regionálním uskupením. Stejně jako v předcházejících letech, patřila také v roce 2008 k nejviditelnějším úspěchům spolupráce zemí V4 činnost Mezinárodního visegrádského fondu (International Visegrad Fund, IVF). Fond ve značné míře přispívá k budování husté sítě kontaktů mezi občany visegrádských zemí, zvyšuje prestiž tohoto regionálního uskupení směrem navenek 18

19 a je mimo jiné užitečným nástrojem pro prosazování některých zahraničněpolitických priorit zemí V4. V souladu se zahraničněpolitickými prioritami zemí V4 bylo v roce 2008 rozhodnuto v rámci MVF rozšířit od roku 2009 udělování visegrádských stipendií, a to pro studenty z Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Gruzie, Arménie a Ázerbájdžánu. Podobně si Česká republika počínala ve Středoevropské iniciativě (SEI). Hlavním gestorem spolupráce ČR s tímto uskupením je MZV ČR, jehož zástupce je členem Výboru národních koordinátorů SEI. Od roku 2005 přispívá ČR k činnosti SEI pravidelným organizováním mezinárodních konferencí SEI v Praze, které jsou zaměřeny na problematiku rozvoje lidských zdrojů a celoživotního vzdělávání. Regionální partnerství (RP), jehož členy jsou Česká republika, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Slovensko a Slovinsko, nemá stanoven pevný mechanismus spolupráce svých členských zemí jako např. Visegrádská skupina. Mezi jeho šesti členy pravidelně rotuje pouze pořadatelská úloha při organizování konferencí ministrů zahraničí účastnických zemí. Za nejlépe se rozvíjející spolupráci RP, přinášející konkrétní výsledky, lze označit spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti, která byla realizována formu pravidelných setkávání ministrů vnitra v rámci tzv. Salcburského fóra. Od setkání v Insbrucku ( ) se setkání fóra účastní také ministři vnitra Bulharska a Rumunska. Předsednickou zemí Salcburského fóra byla v první polovině roku 2008 Česká republika. Poslední ministerské setkání proběhlo v Praze ve dnech Rok 2008 byl z hlediska regionální spolupráce v oblasti jihovýchodní Evropy rokem přelomovým. Na základě pozitivních výsledků aktivit Paktu stability pro jihovýchodní Evropu konstatovaly účastnické země, že Pakt splnil svou úlohu, schválily proto ukončení jeho činnosti a rozhodly o předání odpovědnosti za rozvoj regionální spolupráce zemím regionu, resp. Radě pro regionální spolupráci (Regional Cooperation Council RCC). Stalo se tak na slavnostním zasedání Regionálního stolu Paktu stability v Sofii v únoru Česká republika toto rozhodnutí plně podpořila. Členské státy Paktu mohly po devíti letech společného úsilí o rozvoj regionální spolupráce v jihovýchodní Evropě ukončit přímé řízení regionální spolupráce z Bruselu. Česká republika pokračovala ve své politice vůči zemím jihovýchodní Evropy aktivní podporou regionální spolupráce jako významného nástroje navazování kontaktů a rozvoje spolupráce důležité pro překonání neblahého dědictví konfliktů devadesátých let 19

20 minulého století. Stala se proto členem Správní rady RCC, v níž jsou zastoupeny donorské země. Zakotvení našeho státu v evropských strukturách se promítá i do jeho zapojení do aktivit OSN, které se děje stále více prostřednictvím koordinačního mechanismu EU, a to jak přímo v New Yorku, tak i v tematických pracovních skupinách a výborech Rady EU v Bruselu. Společná unijní pozice je následně prezentována předsednickou zemí EU. V otázkách, k nimž nebyla tato pozice formulována, vystupuje Česká republika samostatně. V první polovině roku 2008 pokračovalo 62. zasedání Valného shromáždění OSN, na které v září navázalo 63. zasedání. V jeho rámci proběhla mj. ministerská schůzka na podporu Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek (Comprehensive Nuclear-Test Ban Treaty, CTBT). Zúčastnilo se jí 40 šéfů diplomacie, včetně českého ministra K. Schwarzenberga. Dne byl uspořádán interaktivní panel na téma globální finanční krize. Jeho cílem bylo určit kroky k vytvoření stabilnějšího a snáze udržitelného ekonomického řádu. Členské státy se shodly na klíčové úloze OSN v reformě světových finančních institucí. V průběhu podzimní části zasedání bylo v plénu schváleno celkem 60 rezolucí. Z pohledu České republiky patřila k nejdůležitějším konsenzuálně schválená rezoluce o zhoršené situaci v Afghánistánu, kterou podpořilo celkem 85 států, včetně ČR. Plénum se zabývalo i návrhem srbské rezoluce žádající Mezinárodní soudní dvůr o posouzení, zda bylo jednostranné vyhlášení nezávislosti Kosova v souladu s mezinárodním právem. V první polovině prosince se konala v Poznani 14. konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC) a současně proběhlo 4. zasedání smluvních stran Kjótského protokolu (KP). Debata se zaměřila na implementaci UNFCCC a KP. V této souvislosti byla přijata řada rozhodnutí z oblasti implementace Akčního plánu z Bali, přezkumu finančního mechanismu, Adaptačního fondu. Rovněž se projednával postup přípravy budoucí dohody o novém režimu ochrany před změnou klimatu po roce 2012, především z hlediska nastavení nových závazků smluvních stran v oblasti snižování emisí skleníkových plynů pro toto následující období. Vedoucí delegace ČR, místopředseda vlády a ministr životního prostředí M. Bursík, referoval o plnění našeho národního závazku v intencích Kjótského protokolu. 20

Věřím, že přehledné informace o zahraniční politice České republiky, které Vám tato publikace nabízí, pro Vás budou zajímavým a přínosným čtením.

Věřím, že přehledné informace o zahraniční politice České republiky, které Vám tato publikace nabízí, pro Vás budou zajímavým a přínosným čtením. Slovo úvodem Vážení čtenáři, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky pro Vás připravilo již sedmou zprávu o zahraniční politice České republiky. Ta Vám poskytne souhrnné údaje o naší zahraniční

Více

Česká republika a mezinárodní organizace

Česká republika a mezinárodní organizace Česká republika a mezinárodní organizace Organizace spojených národů (OSN) Zapojení České republiky do aktivit OSN se uskutečňuje rostoucí měrou prostřednictvím koordinačního mechanismu EU. Především pracovní

Více

POZNÁMKA Budoucí italské, lotyšské a lucemburské předsednictví. Předmět: Osmnáctiměsíční program Rady (1. července 2014 31.

POZNÁMKA Budoucí italské, lotyšské a lucemburské předsednictví. Předmět: Osmnáctiměsíční program Rady (1. července 2014 31. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 23. června 2014 (OR. en) 11258/14 POLGEN 105 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Budoucí italské, lotyšské a lucemburské předsednictví Delegace Předmět: Osmnáctiměsíční program Rady

Více

Co je transatlantické aliance do vod Ú

Co je transatlantické aliance do vod Ú Co je Úvod do transatlantické aliance Co je NATO AT Předmluva 5 Přehled 6 Reakce na změnu 11 Hlavní aktér v krizových situacích 17 Šíření bezpečnosti skrze partnerství 27 Pokračování v politice otevřených

Více

Koncepce zahraniční politiky České republiky

Koncepce zahraniční politiky České republiky Koncepce zahraniční politiky 1. Východiska koncepce Koncepce zahraniční politiky (ČR) představuje základní rámec pro uskutečňování zahraničněpolitických zájmů ČR. Tento dokument navazuje na předchozí koncepci

Více

Výsledky českého předsednictví v Radě EU Evropa bez bariér

Výsledky českého předsednictví v Radě EU Evropa bez bariér Výsledky českého předsednictví v Radě EU Evropa bez bariér 1. ledna 30. června 2009 Úvod... iv 3 E - bilance... iv EKONOMIKA... IV ENERGETIKA... VI EVROPSKÁ UNIE VE SVĚTĚ... VI Vyhodnocení pracovního programu...

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 15. prosince 2006 16879/06 CONCL 3

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 15. prosince 2006 16879/06 CONCL 3 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. prosince 2006 16879/06 CONCL 3 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Předsednictví Příjemce: Delegace Předmět: EVROPSKÁ RADA V BRUSELU 14. a 15. PROSINCE 2006 ZÁVĚRY PŘEDSEDNICTVÍ

Více

Bezpečnostní strategie České republiky

Bezpečnostní strategie České republiky Bezpečnostní strategie České republiky PRAHA 2003 Úvodní slovo předsedy vlády k Bezpečnostní strategii České republiky Vážení spoluobčané, vláda České republiky vám předkládá v pořadí třetí Bezpečnostní

Více

SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EVROPSKÉ UNIE

SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EVROPSKÉ UNIE SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EVROPSKÉ UNIE Právní rámec obchodování členských států Evropské unie s třetími (nečlenskými) zeměmi Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Únor 2005 O B S A H strana

Více

Lidská práva. a demokracie. ve světě. Zpráva. O činnosti EU V roce

Lidská práva. a demokracie. ve světě. Zpráva. O činnosti EU V roce Lidská práva a demokracie ve světě Zpráva O činnosti EU V roce 2011 Evropská unie, 2012 Tato zpráva je k dispozici on-line na adrese http://eeas.europa.eu Reprodukce je povolena s uvedením zdroje Fotografie

Více

KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE

KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2010-2017 Obsah 1 Úvod 3 2 Účel koncepce zahraniční rozvojové spolupráce 4 3 Zahraniční rozvojová spolupráce jako součást zahraniční politiky

Více

EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ

EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ CS EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ RADA EVROPSKÉ UNIE Upozornění Obsah této publikace, kterou vypracoval generální

Více

ČESKÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA V ROCE 2008. Analýza ÚMV

ČESKÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA V ROCE 2008. Analýza ÚMV ČESKÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA V ROCE 2008 Analýza ÚMV Michal Kořan a kol. Česká zahraniční politika v roce 2008 ANALÝZA ÚMV Praha 2009 Ediční rada nakladatelství Ústavu mezinárodních vztahů Prof. PhDr. Pavel

Více

Evropská politika sousedství (European Neighbourhood Policy, ENP) je

Evropská politika sousedství (European Neighbourhood Policy, ENP) je Eva Cihelková Evropská politika sousedství: nástroj budování prostoru bezpečnosti, stability a prosperity? * Abstrakt: Evropská politika sousedství (ENP), jež má posilovat bezpečnost, stabilitu a prosperitu

Více

Výroční zpráva o kontrole exportu vojenského materiálu a ručních zbraní pro civilní použití v České republice za rok 2007

Výroční zpráva o kontrole exportu vojenského materiálu a ručních zbraní pro civilní použití v České republice za rok 2007 Výroční zpráva o kontrole exportu vojenského materiálu a ručních zbraní pro civilní použití v České republice za rok 2007 ministr průmyslu a obchodu Martin Říman Vážené dámy, vážení pánové, předkládám

Více

Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky

Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky Magisterská práce Stanislav Švára

Více

Česká zahraniční politika v roce 2007. Analýza ÚMV

Česká zahraniční politika v roce 2007. Analýza ÚMV Česká zahraniční politika v roce 2007 Analýza ÚMV Michal Kořan a kol. Česká zahraniční politika v roce 2007 Analýza ÚMV Praha 2008 Tato publikace vznikla v rámci projektu Evropská integrace a zájmy České

Více

KONCEPCE POLITIKY ČR V EU:

KONCEPCE POLITIKY ČR V EU: KONCEPCE POLITIKY ČR V EU: AKTIVNÍ A SROZUMITELNÁ ČR V JEDNOTNÉ EVROPĚ Obsah 1. Úvod... 1 2. Principy politiky ČR v EU... 2 Strategický zájem ČR - plnohodnotné členství... 2 Strategický zájem ČR - jednotná

Více

Úvod do české rozvojové politiky

Úvod do české rozvojové politiky A network of independent policy centres in Central and Eastern Europe and Central Asia Úvod do české rozvojové politiky Vladimír Bartovic EUROPEUM Prague 2013 Historický přehled Česká republika, jakožto

Více

Program. českého předsednictví ve Visegrádské skupině v letech 2015 2016

Program. českého předsednictví ve Visegrádské skupině v letech 2015 2016 Program českého předsednictví ve Visegrádské skupině v letech 2015 2016 Program českého předsednictví ve Visegrádské skupině v letech 2015 2016 V 4 Trust Společná důvěra Ministerstvo zahraničních věcí

Více

Bezpečnostní strategie České republiky

Bezpečnostní strategie České republiky Bezpečnostní strategie České republiky 2011 Úvodní slovo předsedy vlády České republiky Proč se v době míru vůbec věnovat bezpečnostním otázkám? Proč se raději nevěnovat stavbě nových domů, nemocnic, škol?

Více

Evropský rozměr české zahraniční politiky. Vít Beneš, Jan Karlas. v hlavních programových dokumentech

Evropský rozměr české zahraniční politiky. Vít Beneš, Jan Karlas. v hlavních programových dokumentech Kapitola 3 Evropský rozměr české zahraniční politiky Vít Beneš, Jan Karlas Evropský rozměr české zahraniční politiky v hlavních programových dokumentech Česká republika (ČR) v roce 2007 postrádala jak

Více

AGENDA PRO ČESKOU ZAHRANIČNÍ POLITIKU 2011 AGENDA FOR CZECH FOREIGN POLICY 2011. Ed. Vít Dostál Tomáš Karásek Michal Thim

AGENDA PRO ČESKOU ZAHRANIČNÍ POLITIKU 2011 AGENDA FOR CZECH FOREIGN POLICY 2011. Ed. Vít Dostál Tomáš Karásek Michal Thim AGENDA PRO ČESKOU ZAHRANIČNÍ POLITIKU 2011 AGENDA FOR CZECH FOREIGN POLICY 2011 Ed. Vít Dostál Tomáš Karásek Michal Thim PRAHA 2011 AGENDA PRO ČESKOU ZAHRANIČNÍ POLITIKU 2011 AGENDA FOR CZECH FOREIGN

Více

Výroční zpráva. Česká rozvojová agentura

Výroční zpráva. Česká rozvojová agentura Výroční zpráva Česká rozvojová agentura 2014 Česká rozvojová agentura Nerudova 3, 118 50 Praha 1 Tel.: +420 251 108 130 Email: info@czda.cz Web: www.czda.cz PARTNERSKÉ ZEMĚ ZRS ČR Projektové země Programové

Více

ZÁKLADNÍ ZNALOSTI O EVROPSKÉ UNII

ZÁKLADNÍ ZNALOSTI O EVROPSKÉ UNII ZÁKLADNÍ ZNALOSTI O EVROPSKÉ UNII POČÁTKY INTEGRACE EVROPSKÉ UNIE Evropské společenství uhlí a oceli (1950-1951) 9. května 1950 francouzský ministr zahraničních věcí Robert Schuman představil plán hlubší

Více

III. 8. a 9. PERIODICKÁ ZPRÁVA o plnění závazků plynoucích z mezinárodní úmluvy O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE

III. 8. a 9. PERIODICKÁ ZPRÁVA o plnění závazků plynoucích z mezinárodní úmluvy O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE III. 8. a 9. PERIODICKÁ ZPRÁVA o plnění závazků plynoucích z mezinárodní úmluvy O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE 1 OBSAH I. OBECNÁ ČÁST...3 II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST...4 Článek 2...4 Článek 3...10

Více

Po stopách Evropské unie

Po stopách Evropské unie Po stopách Evropské unie Obsah Úvod 6 Přehled významných konfliktů v Evropě za posledních 300 let 6 Historický vývoj ES/EU 8 Vývoj v 50. letech 8 1950 Schumanova deklarace...............................

Více

ORGANIZACE SEVEROATLANTICKÉ SMLOUVY (NATO)

ORGANIZACE SEVEROATLANTICKÉ SMLOUVY (NATO) ORGANIZACE SEVEROATLANTICKÉ SMLOUVY (NATO) ČLENSKÉ STÁTY Belgie, Dánsko, Francie, Island, Itálie, Kanada, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Řecko, Spojené království, Spojené státy,

Více

FAKTA A ČÍSLA OSN. Základní údaje o Organizaci spojených národů. UNITED NATIONS Informační centrum OSN v Praze. New York Praha 2005.

FAKTA A ČÍSLA OSN. Základní údaje o Organizaci spojených národů. UNITED NATIONS Informační centrum OSN v Praze. New York Praha 2005. UNITED NATIONS Informační centrum OSN v Praze Fakta a čísla OSN Základní údaje o Organizaci spojených národů Tato publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Základní

Více

ABC práva Evropské unie. Prof. Dr. Klaus-Dieter Borchardt

ABC práva Evropské unie. Prof. Dr. Klaus-Dieter Borchardt ABC práva Evropské unie Prof. Dr. Klaus-Dieter Borchardt Obsah této publikace nutně neodráží oficiální názor Evropské unie. Za informace a názory v ní uvedené nese výhradní odpovědnost autor. Fotografie

Více