IUCLID 5 Pokyny a podpora

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IUCLID 5 Pokyny a podpora"

Transkript

1 IUCLID 5 Pokyny a podpora Pokyny k instalaci aplikace IUCLID 5 Samostatná aplikace Instalátor pro Microsoft Windows Prosinec 2011

2 Právní upozornění Ani Evropská agentura pro chemické látky ani jakákoli osoba jednající jménem této agentury nejsou odpovědné za případné použití následujících informací. Mnoho dalších informací o Evropské unii je dostupných na internetu. Najdete je na těchto adresách: PROHLÁŠENÍ O VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI A ZÁRUK Jedná se o pracovní překlad dokumentu původně vypracovaného v anglickém jazyce. Byl přeložen Překladatelským střediskem pro instituce Evropské unie, které zkontrolovalo i jeho úplnost. Jeho vědecké a technické znění bude v blízké době přezkoumáno. Upozorňujeme, že za původní verzi se považuje pouze verze anglická, která je rovněž k dispozici na těchto internetových stránkách. Evropská agentura pro chemické látky Reprodukce povolena pod podmínkou uvedení zdroje.

3 Obsah 1. Úvod Hardwarové požadavky Softwarové požadavky Nová instalace aplikace IUCLID Instalace softwaru, který vyžaduje aplikace IUCLID Instalace Javy Instalace PostgreSQL Instalace aplikace IUCLID Nastavení zabezpečení uživatelských účtů Minimální délka hesla Minimální počet znakových sad v heslech Bezpečnostní otázka Upgrade Upgrade zvyšující pouze číslo podverze IUCLID 5 (kromě IUCLID 5.0/1) Spuštění instalátoru Volba scénáře upgradu Umístění instalace, která se má upgradovat, a nové instalace Instalace aplikačních souborů IUCLID Spuštění aplikace IUCLID Upgrade zvyšující číslo hlavní verze IUCLID 5 (kromě IUCLID 5.0/1) Spuštění instalátoru Volba scénáře upgradu Umístění instalace, která se má upgradovat, a nové instalace Instalace aplikačních souborů IUCLID Nástroj migrace Spuštění aplikace IUCLID Upgrade z verze IUCLID 5.0/1 na IUCLID 5.2 nebo vyšší Migrace dat do nové verze IUCLID Konfigurace databáze pro současný běh nové a staré verze IUCLID Aplikace IUCLID 5.0/1 byla nainstalována za použití tzv. setup-kit (instalační sady) Aplikace IUCLID 5.0/1 byla instalována ručně Inicializace instalace aplikace IUCLID Spuštění aplikace IUCLID Průvodce prvními kroky Správa uživatelů Odinstalování aplikace IUCLID A. Tipy pro spuštění instalátora a přístupová práva iii

4 Kapitola 1. Úvod IUCLID 5 je možné instalovat buď jako samostatnou aplikaci, nebo v prostředí více uživatelů, které využívá architektury klient-server. Tento dokument popisuje použití instalátoru určeného pro instalaci IUCLID 5 jako samostatné aplikace na počítači s operačním systémem Microsoft Windows (dále jen Windows). Instalátor je možné stáhnout z internetových stránek IUCLID 5. Při provádění instalace je nejprve potřeba zajistit, aby byl nainstalován nezbytný software, a poté spustit instalátor, zpravidla dvojklikem. Při pečlivém dodržování pokynů v tomto dokumentu nejsou potřeba žádné předchozí odborné znalosti softwaru IUCLID 5, ani softwarových komponent požadovaných pro jeho fungování. Jestliže při instalaci narazíte na nějaké problémy, které nebude možné vyřešit pomocí informací v tomto návodu nebo dokumentace k softwaru třetích stran, podívejte se před tím, než se obrátíte na ECHA Helpdesk, na často kladené dotazy k aplikaci IUCLID na internetových stránkách IUCLID na adrese Hardwarové požadavky Následující požadavky slouží pouze jako vodítko. Alespoň 1 GB paměti RAM (2 GB pro Windows Vista ) Pentium Core 2 duo nebo ekvivalentní Instalace aplikace IUCLID 5 se pravděpodobně spustí i na méně výkonném počítači, ale výkon nemusí být uspokojivý. Požadavky částečně závisejí na verzi operačního systému Windows a používaných pluginech IUCLID. Například plugin Query Tool zvýší zdroje potřebné pro dosažení optimální rychlosti; zejména s velkou databází Softwarové požadavky Softwarové požadavky pro instalaci jsou následující: Windows s přístupem k uživatelskému účtu, který může spustit instalátor a vytvořit požadované adresáře. Java - J2SE Runtime Environment v6 Databáze - PostgreSQL 8.2, 8.3, 8.4 (doporučené) nebo 9. Poslední verze instalátoru IUCLID 5 pro Windows, kterou si můžete zdarma stáhnout z internetových stránek IUCLID 5. Jakmile dokončíte instalaci aplikace IUCLID 5, měli byste ji zkusit spustit a nakonfigurovat. Konfigurace vyžaduje přístup alespoň k souboru právnické osoby (LEOX). Vytvoření souboru LEOX je popsáno na internetových stránkách IUCLID 5, kde je k dispozici instalační software. Dále se doporučuje naimportovat seznam referenčních látek a seznam ES. Ty najdete také na internetových stránkách společně s aplikací IUCLID 5. Tip Můžete ušetřit čas a zdroje IT, když do aplikace IUCLID naimportujete jen ty referenční látky, které potřebujete. Z internetových stránek IUCLID je možné stáhnout různě velké verze seznamu referenčních látek. Je zde kompletní seznam, redukovaný seznam a funkce, která vám umožňuje vytvářet vlastní seznam za použití běžných identifikátorů jako kritérií výběru, jako je číslo ES a název IUPAC. Před tím, než budete importovat kompletní seznam, pečlivě zvažte, jestli je to skutečně nutné. Referenční látky, které nenaimportujete během procesu počátečního nastavení, můžete importovat později. Kompromisem je začít s redukovaným seznamem. 1

5 Kapitola 2. Nová instalace aplikace IUCLID 5 Jestliže již máte nainstalovanou Javu a PostgreSQL v souladu s požadavky, přejděte rovnou na Instalace aplikace IUCLID Instalace softwaru, který vyžaduje aplikace IUCLID 5 Instalace softwaru třetích stran je popsána v dokumentech příslušných vydavatelů. Úplné pokyny najdete na jejich internetových stránkách Instalace Javy 1. Ověřte, jestli je na počítači, na který budete instalovat aplikaci IUCLID, nainstalována správná verze Javy: Otevřete příkazový řádek (Start Spustit... Otevřít: cmd). Do příkazového řádku zadejte: java -version Obrázek 2.1. Kontrola verze Javy 2. Jestliže se neobjeví podobné hlášení jako to, které vidíte na snímku obrazovky výše nebo verze Javy není 1.6 nebo vyšší, nainstalujte nejnovější verzi. Můžete ji stáhnout z webových stránek společnosti Sun na adrese 2

6 Obrázek 2.2. Průvodce instalací Javy Obrázek 2.3. Zvolte instalační adresář pro Javu 3

7 Obrázek 2.4. Instalace Javy je dokončena Instalace PostgreSQL Jestliže máte nainstalován databázový systém PostgreSQL verze 8.2, 8.3 nebo 8.4 a běží jako služba s uživatelem postgres, je možno použít stávající instalaci. Není potřeba upgradovat na verzi 9, přestože tato verze je také podporována. Jestliže na počítači PostgreSQL ještě nainstalován není nebo byste chtěli upgradovat na verzi 9, stáhněte si PostgreSQL 9 z internetových stránek a nainstalujte ji. Internetové stránky PostgreSQL nabízejí řadu alternativních způsobů stažení a instalace softwaru PostgreSQL. Na snímcích obrazovek níže vidíte použití jednoduchého instalátoru one click installer, který je k dispozici na stránkách PostgreSQL. Název instalačního souboru je například postgresql windows.exe. Přednastavená nová instalace PostgreSQL provedená pomocí instalátoru one click installer automaticky spustí PostgreSQL jako službu, popřípadě vytvoří uživatele postgres a poskytne nástroje pro správu (např. pgadmin III), pomocí nichž je možné spravovat databáze. Jestliže instalátor vytvoří uživatele superuser postgres, musíte v kroku 4 instalátoru one click installer zadat heslo pro tohoto uživatele, jak je zobrazeno na obrázcích níže. Heslo si zapamatujte, protože bude požadováno později při nastavování aplikace IUCLID 5. Jestliže si nejste jisti, jaké hodnoty v instalátoru one click installer zadat, použijte předem definované výchozí hodnoty. 4

8 Obrázek 2.5. Instalátor PostgreSQL Obrázek 2.6. Instalační adresář PostgreSQL 5

9 Obrázek 2.7. Datový adresář PostgreSQL Obrázek 2.8. Heslo pro databázového uživatele superuser (postgres) a účet služby ve Windows (postgres) 6

10 Obrázek 2.9. Číslo portu PostgreSQL Obrázek Nastavit výchozí místní nastavení pro PostgreSQL 7

11 Obrázek Potvrdit instalaci PostgreSQL Obrázek Probíhá instalace PostgreSQL 8

12 Obrázek Instalace PostgreSQL dokončena Pokud nechcete spustit aplikaci Stack Builder, zrušte zaškrtnutí políčka na obrazovce, jak vidíte výše. Pro dokončení instalace klikněte na tlačítko Finish (Dokončit) Instalace aplikace IUCLID 5 Poté, co si stáhnete instalační balíček instalátoru aplikace IUCLID 5 pro Windows, rozbalte jej do vhodné složky. Instalátor se dodává jako spustitelný Java soubor s názvem iuclid5_install.jar. Můžete jej spustit buď dvojklikem na soubor, nebo z příkazového řádku stejně jako skript. Nezapomeňte, že uživatelský účet, z něhož instalaci spouštíte, musí mít povolení zápisu do složky, do které bude aplikace IUCLID 5 instalována. Pokud budete mít při spouštění instalátoru nějaké problémy, podívejte se do A Tipy pro spuštění instalátora a přístupová práva dále v tomto dokumentu, kde najdete možná řešení. První obrazovka instalátoru vám nabízí výběr mezi novou instalací aplikace IUCLID 5 a upgradem na nejnovější verzi. Pokud chcete provést upgrade, řiďte se pokyny v části Upgrade dále v tomto dokumentu. Příklad první obrazovky je zobrazen níže. Text psaný modře představuje odkazy na internetové stránky PostgreSQL a návody k instalaci na stránkách IUCLID. Pro novou instalaci IUCLID 5 s prázdnou databází zvolte první možnost. V níže zobrazeném příkladu se jedná o možnost Make a fresh installation of IUCLID (Nová instalace aplikace IUCLID 5.3.2). V případě nové instalace není postup závislý na instalované verzi. Poté klikněte na tlačítko Continue (Pokračovat). 9

13 Obrázek Nová instalace aplikace IUCLID 5 Na další stránce instalátoru můžete definovat umístění složky pro instalaci. Instalátor automaticky vytvoří novou složku, do které nainstaluje IUCLID 5. Název složky obsahuje celé číslo verze a název IUCLID 5. Na této stránce instalátoru můžete definovat umístění složky. Na obrazovce se zobrazí výchozí hodnota. Chcete-li ji změnit, klikněte na ikonu složky a poté najděte jiné umístění. Například na snímku obrazovky níže bude nová složka s názvem IUCLID vytvořena ve složce C:\Program Files\iuclid5. Zajistěte, aby uživatelský účet systému Windows, z něhož se instalátor spouští, měl povolení k zápisu do cílové složky, poté klikněte na tlačítko Continue (Pokračovat). Obrázek Cílová složka Na třetí obrazovce instalátoru se zadávají údaje, které definují, jak se aplikace IUCLID 5 připojuje k databázi PostgreSQL. Výchozí hodnoty jsou vhodné pro potřeby běžného uživatele, takže pokud hodnoty nechybí nebo víte, že jsou požadovány hodnoty jiné, ponechejte výchozí hodnoty. Do pole database user password (heslo uživatele da- 10

14 tabáze) můžete napsat libovolnou hodnotu. Hodnota v poli PostgreSQL superuser password (heslo uživatele superuser aplikace PostgreSQL) musí být shodná s hodnotou zadanou při instalaci aplikace PostgreSQL. Po zadání hodnot by obrazovka měla vypadat jako na obrázku uvedeném níže. Poté klikněte na tlačítko Continue (Pokračovat). Obrázek Připojení k databázi Jestliže se zobrazí chybové hlášení password authentication failed for user postgres (ověření hesla uživatele postgres selhalo), zkuste znovu zadat heslo uživatele superuser aplikace PostgreSQL, které bylo zadáno během instalace aplikace PostgreSQL. Obrázek Chybné heslo Jestliže se zobrazí buď chybové hlášení Cannot create destination folder (Nelze vytvořit cílovou složku), nebo Access denied (Přístup zamítnut), možné řešení najdete v části A Tipy pro spuštění instalátora a přístupová práva dále v tomto dokumentu. Vlastní instalace bude trvat několik sekund. 11

15 Obrázek Instalace aplikace IUCLID 5 Když instalátor dokončí instalaci aplikace, můžete průvodce zavřít kliknutím na tlačítko Close (Zavřít). Obrázek Úspěšná instalace Na ploše systému Windows se automaticky vytvoří nový zástupce. Zástupce odkazuje na složku iuclid5.cmd, která se nachází v adresáři instalace. Jestliže nebyl vytvořen žádný zástupce, přečtěte si část A Tipy pro spuštění instalátora a přístupová práva, kde najdete možné důvody. Zástupce lze vytvořit ručně. Dalším krokem je inicializace instalace, jak je popsáno v části 4 Inicializace instalace aplikace IUCLID 5 tohoto dokumentu. Máte-li data, která byla exportována z aplikace IUCLID pomocí integrované funkce zálohování/obnovení, můžete je poté naimportovat do nové instalace IUCLID 5. 12

16 Obrázek Příklad zástupce aplikace IUCLID Nastavení zabezpečení uživatelských účtů IUCLID 5 má funkce, které sledují úroveň zabezpečení ověřování uživatelských účtů. Úroveň zabezpečení může být přizpůsobena podle potřeby u konkrétní instalace IUCLID 5. Například při nastavování hesel k uživatelským účtům mohou být uživatelé nuceni zadávat hodnoty, které mají minimální sílu. Hodnoty parametrů, které určují úroveň zabezpečení, jsou definovány v souboru nastavení, workstation.properties, který je uložen ve složce s názvem conf ve složce instalace. Změny hodnot se projeví až po restartování aplikace IUCLID 5. Funkce zabezpečení jsou popsány dále. Nastavení jsou dále uvedena tak, jak se zobrazují v souboru nastavení, který je součástí instalačního balíčku IUCLID 5. Zobrazené hodnoty jsou nastaveny na kódované výchozí hodnoty a opatřené komentářem. Jestliže je řádek opatřen komentářem, je použita kódovaná výchozí hodnota. Hodnota nula (0) funkci deaktivuje. # Minimální délka nového hesla # password.min.length=6 # Minimální počet znakových sad použitých v hesle # password.min.charsets=2 # Je-li aktivován systém bezpečnostních otázek # password.use.secure.question=true V níže uvedeném příkladu byly funkce zabezpečení deaktivovány. # Minimální délka nového hesla password.min.length=0 # Minimální počet znakových sad použitých v hesle password.min.charsets=0 # Je-li aktivován systém bezpečnostní otázky password.use.secure.question= Minimální délka hesla Tato funkce se používá pro zamezení používání příliš slabých hesel u uživatelských účtů. Heslo uživatelského účtu musí obsahovat minimálně tento počet znaků. Jestliže se uživatel pokusí vytvořit heslo obsahující méně znaků, zobrazí se informativní chybové hlášení a uživatel dostane možnost zkusit to znovu. Toto pravidlo zabezpečení se u hesel uplatňuje pouze při jejich vytváření. Takže i když dojde k prodloužení minimální délky hesel, mohou se uživatelé přihlásit pomocí stávajících hesel, i pokud jsou nyní považována za příliš krátká. Uživatel-správce může uživatele vyzvat, aby si vytvořil nové heslo zaškrtnutím políčka účtu v klientovi IUCLID 5. Poté musí uživatel vytvořit při dalším přihlášení nové heslo Minimální počet znakových sad v heslech Tato funkce se používá pro zamezení používání příliš slabých hesel u uživatelských účtů. Heslo uživatelského účtu musí obsahovat alespoň jeden znak ze všech znakových sad. Hodnota je celé číslo od 1 do 4. Hodnota 1 znamená pouze znaková sada 1, hodnota 2 znamená znaková sada 1 a 2 atd. Čtyři znakové sady jsou: 1 = malé písmeno [az], 2 = velké písmeno [A-Z], 3 = číslo [0-9], 4 = nealfanumerický symbol 13

17 Například je-li hodnota rovna 3, je heslo AdkbScfw zamítnuto jako příliš slabé, ale heslo AdkbSc37 je přijato, protože obsahuje minimálně jeden znak ze sady 1, 2 a 3. Jestliže se uživatel pokusí vytvořit heslo, které stanovené podmínky nesplňuje, zobrazí se informativní chybové hlášení a uživatel dostane možnost zkusit to znovu. Toto pravidlo zabezpečení se u hesel uplatňuje pouze při jejich vytváření. Takže i když dojde ke zvýšení minimálního počtu znakových sad hesel, mohou se uživatelé přihlásit pomocí stávajících hesel, i pokud jsou nyní považována za hesla, která obsahují příliš málo znakových sad. Uživatel-správce může uživatele vyzvat, aby si vytvořil nové heslo zaškrtnutím políčka účtu v klientovi IUCLID 5. Poté musí uživatel vytvořit při dalším přihlášení nové heslo Bezpečnostní otázka Tato funkce slouží jako alternativní způsob ověření uživatele ke kombinaci uživatelské jméno/heslo. Může pomoci omezit zdroje potřebné pro správu uživatelů tím, že zabrání zablokování účtů v důsledku zapomenutých hesel. Každý uživatel si může stanovit vlastní bezpečností otázku a tajnou odpověď. To se provádí z grafického uživatelského rozhraní klienta po přihlášení uživatele. Uživatel se může přihlásit správným zodpověděním bezpečnostní otázky místo zadáním hesla. Otázku zodpoví prostřednictvím odkazu na stránce přihlášení, Forgot your password (Zapomněli jste heslo)?. Tato funkce je zapnutá nebo vypnutá pro celou instalaci aplikace IUCLID 5 pomocí hodnot true nebo false. 14

18 Kapitola 3. Upgrade Předtím, než začnete provádět upgrade, je důležité vytvořit zálohu databáze. Použijte funkci zálohování, která je součástí aplikace IUCLID nebo funkci zálohování databáze. Pouhé vytvoření kopie systému složek, na němž je aplikace IUCLID nainstalována, se jako forma zálohy nedoporučuje. Tato kapitola popisuje způsob provádění upgradu předchozí verze aplikace IUCLID 5. Celé číslo verze aplikace IUCLID 5 tvoří číslo 5, po němž následuje číslo hlavní verze a poté číslo podverze oddělené tečkami. Například v IUCLID je číslo hlavní verze 3 a podverze 2. V závislosti na verzi aplikace IUCLID 5, která se upgraduje, existují tři hlavní scénáře postupu upgradu. Každý z nich je popsán v samostatném dílčím oddílu této kapitoly. Jedná se o tyto scénáře: 1. Pouze zvýšení čísla podverze. Například upgrade z IUCLID na IUCLID Instalátor automaticky přenese všechna data z předchozí databáze do nové. 2. Zvýšení čísla hlavní verze. Například upgrade z IUCLID na IUCLID Změny v databázi musí být provedeny pomocí migrace. Instalátor může migraci dat provést za vás. 3. Upgrade z IUCLID 5.0 nebo IUCLID 5.1. Pro provedení upgradu nelze použít Windows instalátor. Určete, který scénář se vztahuje na váš upgrade, poté si přečtěte příslušnou část níže. Jestliže si nejste jisti, kterou verzi právě používáte, můžete to zjistit v rozhraní aplikace IUCLID 5. Spusťte aplikaci IUCLID 5, přihlaste se, poté klikněte na Help (Nápověda) a zvolte About (O aplikaci) Upgrade zvyšující pouze číslo podverze IUCLID 5 (kromě IUCLID 5.0/1) Instalátor představuje jednoduchý způsob provedení upgradu, jak je popsáno v následujících částech. Při spuštění nové verze IUCLID 5 se může připojit na předchozí databázi, aniž by bylo potřeba provádět migraci. 1. Vytvořte zálohu databáze. Použijte funkci zálohování, která je součástí aplikace IUCLID 5 nebo funkci zálohování databázového systému PostgreSQL. 2. Spusťte instalátor, zvolte možnost upgradu, která je vhodná pro váš systém, a poté pokračujte v instalaci. Důležité Funkce upgradu ve Windows instalátoru může být použita pouze tehdy, pokud byla aplikace IUCLID 5 instalována pomocí Windows instalátoru. Pokyny týkající se upgradu aplikace IUCLID 5 bez Windows instalátoru najdete v příslušném návodu k instalaci vaší počítačové konfigurace Spuštění instalátoru Poté, co si stáhnete instalační balíček Windows instalátoru, rozbalte jej do vhodné složky. Instalátor se dodává jako spustitelný Java soubor s názvem iuclid5_install.jar. Můžete jej spustit buď dvojklikem na soubor, nebo z příkazového řádku stejně jako skript. Nezapomeňte, že uživatelský účet, z něhož instalaci spouštíte, musí mít povolení zápisu do složky, do které bude aplikace IUCLID instalována. 15

19 Pokud budete mít při spouštění instalátoru nějaké problémy, podívejte se do části A Tipy pro spuštění instalátora a přístupová práva v příloze tohoto dokumentu, kde najdete možná řešení Volba scénáře upgradu Na první obrazovce instalátoru zvolte druhou možnost. V níže uvedeném příkladu a následujících snímcích obrazovek v tomto oddílu byla zvolena možnost Upgrade from IUCLID 5.3.x to (Upgrade z IUCLID 5.3.x na 5.3.2). Obrázek 3.1. Upgrade aplikace IUCLID 5 zvyšující pouze číslo podverze Klikněte na tlačítko Continue (Pokračovat) Umístění instalace, která se má upgradovat, a nové instalace Instalátor vytvoří složku, do které nainstaluje novou verzi aplikace IUCLID 5. Tato složka bude ve stejné složce vyšší úrovně jako instalace, která se upgraduje. Složka vyšší úrovně se nastaví na druhé stránce instalátoru. Můžete ponechat buď výchozí hodnotu C:\Program Files\iuclid5, jak ukazuje snímek obrazovky níže, nebo můžete zadat hodnotu jinou. Zvolená složka však musí obsahovat instalaci, která se upgraduje. Instalátor načte konfigurační parametry ze složky instalace nejvyšší předchozí verze IUCLID 5, kterou najde, a zkopíruje je do nové instalace. Instalátor nemění instalaci, která se upgraduje. V níže uvedeném příkladu je cílová složka pro upgradovanou instalaci nazvaná IUCLID

20 Obrázek 3.2. Složka instalace Když jste si jisti, že jsou hodnoty správné, klikněte na Continue (Pokračovat). Jestliže Windows instalátor nemůže najít verzi IUCLID 5, kterou může upgradovat s možnostmi, které jste zadali, zobrazí se toto chybové hlášení. Obrázek 3.3. Instalátor nemůže najít vhodnou předchozí instalaci Mohou se rovněž zobrazit dva další typy chybových hlášení: Cannot create destination folder (Nelze vytvořit cílovou složku) a Access denied (Přístup zamítnut). Jestliže se zobrazí jedno z nich, přečtěte si možné řešení v části A Tipy pro spuštění instalátora a přístupová práva dále v tomto dokumentu Instalace aplikačních souborů IUCLID 5 Vytvoření nové složky a kopírování dat do ní trvá několik sekund, jak ukazuje příklad níže. 17

21 Obrázek 3.4. Instalace aplikace IUCLID 5 Během procesu instalace probíhají následující operace: Nové verze aplikačních souborů jsou kopírovány do složky instalace nové verze. Pluginy, které byly nainstalovány v předchozí verzi IUCLID 5, jsou kopírovány do nové verze IUCLID 5, ale pouze pokud jsou s novou verzí kompatibilní. Instalátor automaticky zjišťuje kompatibilitu pluginu. Jestliže plugin není v uživatelském rozhraní aplikace IUCLID 5 po upgradu již vidět, navštivte internetové stránky IUCLID na adrese a podívejte se, jestli je k dispozici kompatibilní verze. Konfigurační soubory předchozí instalace se zkopírují do nové instalace. Na ploše Windows je vytvořen zástupce aplikace IUCLID 5 v účtu, ve kterém byla instalace provedena, jak je zobrazeno níže. Obrázek 3.5. Zástupce aplikace IUCLID 5 Po úspěšném upgradu se zobrazí následující obrazovka. 18

22 Obrázek 3.6. Aplikace IUCLID 5 byla úspěšně upgradována Klikněte na Close (Zavřít) Spuštění aplikace IUCLID 5 Nyní můžete upgradovanou aplikaci IUCLID 5 spustit dvojklikem na ikonu, kterou instalátor vytvořil na ploše, jak vidíte níže. IUCLID 5 lze také spustit spuštěním souboru iuclid5.cmd, který najdete v adresáři instalace. Inicializační proces není potřeba. Všechna data systému, který byl upgradován, by nyní měla být v novém systému. Proto by mělo být možné přihlásit se k jakémukoli z uživatelských účtů z předchozího systému. Obrázek 3.7. Zástupce aplikace IUCLID Upgrade zvyšující číslo hlavní verze IUCLID 5 (kromě IUCLID 5.0/1) V tomto scénáři nabízí Windows instalátor jednoduchý způsob upgradu stávající instalace IUCLID 5, jak je popsáno dále. Proces upgradu se skládá z těchto tří částí: 1. Vytvořte zálohu databáze. Použijte funkci zálohování, která je součástí aplikace IUCLID, nebo funkci zálohování databázového systému PostgreSQL. 2. Spusťte instalátor, zvolte možnost upgrade a pokračujte v instalaci. 3. Spusťte nástroj Migration (migrace). To je skript, který se dodává společně s instalátorem. Provede migraci dat stávající aplikace IUCLID 5. IUCLID 5 nelze spustit, dokud nebyl úspěšně použit nástroj migrace. Důležité Funkce upgradu ve Windows instalátoru může být použita pouze, pokud byla aplikace IUCLID 5 instalována pomocí Windows instalátoru. 19

23 Pokyny týkající se instalace aplikace IUCLID 5 bez Windows instalátoru najdete v příslušném návodu k instalaci vaší počítačové konfigurace Spuštění instalátoru Poté, co si stáhnete instalační balíček Windows instalátoru, rozbalte jej do vhodné složky. Instalátor se dodává jako spustitelný Java soubor s názvem iuclid5_install.jar. Můžete jej spustit buď dvojklikem na soubor, nebo z příkazového řádku stejně jako skript. Nezapomeňte, že uživatelský účet, z něhož instalaci spouštíte, musí mít povolení zápisu do složky, do které bude aplikace IUCLID instalována. Pokud budete mít při spouštění instalátoru nějaké problémy, podívejte se do části A Tipy pro spuštění instalátora a přístupová práva v příloze tohoto dokumentu, kde najdete možná řešení Volba scénáře upgradu Na první obrazovce instalátoru zvolte druhou možnost. V níže uvedeném příkladu a na následujících snímcích obrazovek v tomto oddílu byla zvolena možnost Upgrade from IUCLID 5.2.x to (Upgrade z IUCLID 5.2.x na 5.3.2). Klikněte na tlačítko Continue (Pokračovat). Obrázek 3.8. Upgrade aplikace IUCLID 5 zvyšující číslo hlavní verze Následující obrazovka ukazuje několik bodů k zapamatování v souvislosti s celým procesem tohoto typu upgradu, jak ukazuje příklad níže. 20

24 Obrázek 3.9. Shrnutí procesu upgradu Umístění instalace, která se má upgradovat, a nové instalace Instalátor vytvoří složku, do které nainstaluje novou verzi aplikace IUCLID 5. Tato složka bude ve stejné složce vyšší úrovně jako instalace, která se upgraduje. Složka vyšší úrovně se nastaví na druhé stránce instalátoru. Můžete ponechat buď výchozí hodnotu C:\Program Files\iuclid5, jak ukazuje snímek obrazovky níže, nebo můžete zadat hodnotu jinou. Zvolená složka však musí obsahovat instalaci, která se upgraduje. Instalátor načte konfigurační parametry ze složky instalace nejvyšší předchozí verze IUCLID 5, kterou najde, a zkopíruje je do nové instalace. Instalátor nemění instalaci, která se upgraduje. V níže uvedeném příkladu je cílová složka pro upgradovanou instalaci nazvaná IUCLID Obrázek Složka instalace 21

25 Když jste si jisti, že jsou hodnoty správné, klikněte na Continue (Pokračovat). Jestliže Windows instalátor nemůže najít verzi IUCLID 5, kterou může upgradovat s možnostmi, které jste zadali, zobrazí se toto chybové hlášení. Obrázek Instalátor nemůže najít vhodnou předchozí instalaci Mohou se rovněž zobrazit dva další typy chybových hlášení: Cannot create destination folder (Nelze vytvořit cílovou složku) a Access denied (Přístup zamítnut). Jestliže se zobrazí jedno z nich, přečtěte si možné řešenía Tipy pro spuštění instalátora a přístupová práva dále v tomto dokumentu Instalace aplikačních souborů IUCLID 5 Vytvoření nové složky a kopírování dat do ní trvá několik sekund, jak ukazuje příklad níže. Obrázek Instalace aplikace IUCLID 5 Během procesu instalace probíhají následující operace: Nové verze aplikačních souborů jsou kopírovány do složky instalace nové verze. Pluginy, které byly nainstalovány v předchozí verzi IUCLID 5, jsou kopírovány do nové verze IUCLID 5, ale pouze pokud jsou s novou verzí kompatibilní. Instalátor automaticky zjišťuje kompatibilitu pluginu. Jestliže plugin není v uživatelském rozhraní aplikace IUCLID 5 po upgradu již vidět, navštivte internetové stránky IUCLID na adrese a podívejte se, jestli je k dispozici kompatibilní verze. Konfigurační soubory předchozí instalace se zkopírují do nové instalace. Na ploše Windows je vytvořen zástupce aplikace IUCLID 5 v účtu, ve kterém byla instalace provedena, jak vidíte níže. 22

26 Obrázek Zástupce aplikace IUCLID 5 Po úspěšné instalaci nové verze softwaru se zobrazí tato obrazovka. Obrázek Aplikace IUCLID 5 byla úspěšně nainstalována Tato stránka obsahuje rady ohledně zálohování databáze a tlačítko, kterým se spouští proces migrace. V tomto okamžiku si můžete vybrat a buď spustit proces migrace kliknutím na tlačítko migrate (migrovat), nebo provést migraci později. Pokud nebudete migraci spouštět z této obrazovky, můžete instalátor nyní zavřít kliknutím na tlačítko Close (Zavřít). Více informací o procesu migrace najdete v následujícím oddílu tohoto návodu Nástroj migrace Nástroj migrace můžete spustit dvěma způsoby. Buď můžete spustit skript s názvem update.bat, který byl nainstalován společně s novou verzí aplikace IUCLID 5 do složky instalace. Nebo můžete spustit migraci z poslední stránky instalátoru. To provedete zaškrtnutím políčka I made a back-up of my database (Provedl/a jsem zálohu databáze) a poté kliknutím na tlačítko migrate (migrovat), jak je zobrazeno níže. 23

27 Obrázek Software IUCLID 5 byl úspěšně nainstalován - spusťte nástroj migrace Zatímco je spuštěn nástroj migrace, zobrazí se okno příkazového řádku systému Windows s příkazem cmd pro tento program. Typický příklad ukazuje snímek obrazovky níže: Obrázek Nástroj migrace je spuštěn Zajistěte, aby během instalace nedošlo k něčemu, co by mohlo tento proces přerušit. Nezavírejte toto okno. Jakmile bude proces dokončen, v okně se na okamžik zobrazí hlášení Database update successfully finished (Aktualizace databáze byla úspěšně dokončena) a poté se okno automaticky zavře. Pokud je proces přerušen, zkuste ho spustit znovu od začátku. Jestliže to nefunguje, obnovte původní databázi ze zálohy a zkuste to znovu Spuštění aplikace IUCLID 5 Po úspěšné migraci můžete upgradovanou aplikaci IUCLID 5 spustit dvojklikem na ikonu, kterou instalátor vytvořil na ploše, jak vidíte níže. IUCLID 5 lze také spustit spuštěním souboru iuclid5.cmd, který najdete v adresáři instalace. Inicializační proces není potřeba. Všechna data z předchozí verze aplikace IUCLID 5 by nyní měla být v nové verzi. Proto by mělo být možné přihlásit se k jakémukoli z uživatelských účtů z předchozí verze. 24

28 Obrázek Zástupce aplikace IUCLID Upgrade z verze IUCLID 5.0/1 na IUCLID 5.2 nebo vyšší Důležité Upgrade databáze z IUCLID 5.0 / 5.1 na IUCLID 5.2 nebo vyšší verze neprobíhá automaticky. Data musí být ručně překopírována ze staré databáze do nové, jak je popsáno v dílčím oddílu níže. Každá instalace aplikace IUCLID 5 musí mít vlastní databázi. V jedné instalaci databázového softwaru může být více databází Migrace dat do nové verze IUCLID 5 Před spuštěním instalace nové verze IUCLID 5 musíte všechna data ze staré verze IUCLID 5 vyexportovat pomocí pluginu Back-up (Zálohování), který je k dispozici na stránkách IUCLID. Provedení exportu je nezbytné, protože exportovaná data budou později naimportována do nové verze IUCLID 5. Při spuštění zálohovacího pluginu Back-up je uživatel vyzván, aby vytvořil a zadal heslo. Toto bude heslo pro všechny uživatelské účty v nové instalaci. Výjimkou je účet SuperUser, který má přednastavené heslo root. Pro import exportovaných dat do nové verze IUCLID 5 použijte funkci Restore (Obnovení), která je součástí IUCLID 5 a kterou najdete v nabídce File (Soubor) / Administrative tools (Nástroje pro správu). Tato funkce umožňuje importovat data, která byla exportována pomocí zálohovacího pluginu Back-up ze staré verze IUCLID Konfigurace databáze pro současný běh nové a staré verze IUCLID 5 Jestliže máte předchozí verzi IUCLID 5, doporučuje se si ji prozatím ponechat. Můžete ji smazat v budoucnosti, až si budete absolutně jisti, že již není potřeba. Dále uvádíme několik informací a rad, jak můžete spravovat více verzí aplikace IUCLID 5. Jak bylo řečeno výše, každá instalace IUCLID 5 musí mít vlastní databázi. Když provádíte upgrade z IUCLID 5.0/1 na IUCLID 5.2 nebo vyšší verzi, musíte vytvořit novou databázi pro IUCLID 5, protože struktura databáze se liší od předchozích verzí. Tento požadavek můžete splnit několika různými způsoby. V následujících dílčích oddílech jsou popsány dva běžné soubory okolností. Databáze pro novou verzi IUCLID 5 může být spuštěna na stejné instalaci databázového softwaru jako předchozí verze IUCLID 5, ale musí mít v rámci této instalace databázového softwaru jedinečný název. Při prvním spuštění aplikace IUCLID 5 na prázdné databázi se automaticky vytvoří všechny správné tabulky a spustí se průvodce spuštěním Aplikace IUCLID 5.0/1 byla nainstalována za použití tzv. setup-kit (instalační sady) Součástí sady IUCLID 5 set-up kit byl databázový software PostgresSQL. Instalační sada nainstalovala databázový software PostgreSQL, software IUCLID 5 a uložila data databáze, vše do jedné složky nazvané IUCLID. Instalační sada vytvořila instalace IUCLID 5, na kterých běží PostgreSQL na nestandardním portu (5433). Jestliže je tedy instalace IUCLID 5 provedena se samostatnou instalací softwaru PostgreSQL, který běží na standardním portu (5432), je možné ji spustit současně s instalací, která byla provedena pomocí instalační sady. Jestliže například byla nová verze IUCLID 5 instalována přesně podle popisu v tomto návodu za použití instalátoru s výchozím nastavením, může být nová instalace spuštěna souběžně s předchozí instalací, která byla provedena za použití instalační sady. 25

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Obsah Obsah 2 1. Co je to NAVIGAL? 3 2. Nároky na systém 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu NAVIGAL? 3 2.2. Co všechno

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015 Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015 Obsah 1. Co je to Themio/Loginet?... 3 2. Nároky na systém... 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu Themio/Loginet?...

Více

Update 1. Uživatelská příručka

Update 1. Uživatelská příručka Update 1 Uživatelská příručka Obsah 1 Úvod...7 1.1 Co je aplikace Acronis True Image 2014?... 7 1.2 Co je aplikace Acronis True Image 2014 Premium?... 8 1.3 Nově v této verzi... 8 1.4 Systémové požadavky

Více

Acronis Recovery for MS SQL Server Uživatelská příručka

Acronis Recovery for MS SQL Server Uživatelská příručka Acronis Recovery for MS SQL Server Uživatelská příručka www.acronis.cz 1 Copyright Acronis, Inc., 2008. Všechna práva vyhrazena. Acronis, Acronis Compute with Confidence a logo Acronis jsou ochranné známky

Více

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25.

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. systémová příručka Autor: Bronislav Ceh Aktualizace: Jiří Mutina Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. září 2014 SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA Obsah 1. Úvod 3 1.1 Základní popis 3 1.2 Průběh instalace 3

Více

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka Uživatelská příručka k systému FreeAgent GoFlex?Home 2011 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent

Více

AVG 8.5 Internet Security Network Edice

AVG 8.5 Internet Security Network Edice AVG 8.5 Internet Security Network Edice Uživatelský manuál Verze dokumentace 85.2 (23. 4. 2009) Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechny ostatní obchodní značky jsou majetkem

Více

Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4

Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4 Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4 VZTAHUJE SE NA NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTY: Advanced pro VMware / Hyper-V / RHEV / Citrix XenServer / Oracle VM ZÁLOHOVÁNÍ VIRTUÁLNÍCH POČÍTAČŮ Obsah 1 O tomto dokumentu...

Více

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s.

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s. Sticky Password 5.0 manuál 2012 Lamantine Software, a.s. 2 Sticky Password 5.0 manuál Obsah Kapitola I Sticky Password 4 Kapitola II Rozhraní Sticky Password 4 1 Tlačítko... rychlého spouštění 5 2 Okno

Více

1 Úvod...6 1.1 Co je aplikace Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nově v této verzi... 6 1.3 Systémové požadavky a podporovaná média...

1 Úvod...6 1.1 Co je aplikace Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nově v této verzi... 6 1.3 Systémové požadavky a podporovaná média... Obsah 1 Úvod...6 1.1 Co je aplikace Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nově v této verzi... 6 1.3 Systémové požadavky a podporovaná média... 7 1.3.1 Minimální systémové požadavky... 7 1.3.2 Podporované

Více

1 1 Pˇ ríruˇ cka administrátora Kerio Technologies 1 1

1 1 Pˇ ríruˇ cka administrátora Kerio Technologies 1 1 1 1 Příručka administrátora Kerio Technologies 1 1 2 2 C 2001-2003 Kerio Technologies. Všechna práva vyhrazena. Datum vydání: 13. 6. 2003 Aktuální verze produktu: Kerio MailServer 5.6.3. Změny vyhrazeny.

Více

GRAITEC, Bièvres. Všechna práva vyhrazena. Windows a logo Windows jsou registrované obchodní značky společnosti Microsoft Corporation.

GRAITEC, Bièvres. Všechna práva vyhrazena. Windows a logo Windows jsou registrované obchodní značky společnosti Microsoft Corporation. V případě jakékoliv nesrovnalosti mezi informacemi v této příručce a informacemi v software je software více aktuální zdroj. Obsah příručky může být změněn bez upozornění. Jakékoliv reprodukování nebo

Více

Pˇ ríruˇ cka administrátora Kerio Technologies

Pˇ ríruˇ cka administrátora Kerio Technologies Příručka administrátora Kerio Technologies C 2001-2004 Kerio Technologies. Všechna práva vyhrazena. Datum vydání: 10. 12. 2004 Tento manuál popisuje produkt: Kerio MailServer ve verzi 6.0.5. Změny vyhrazeny.

Více

Seznam tabulek. 5.1. Proměnné IPCorderu pro stavové monitory... 27 5.2. Proměnné kamer pro stavové monitory... 27

Seznam tabulek. 5.1. Proměnné IPCorderu pro stavové monitory... 27 5.2. Proměnné kamer pro stavové monitory... 27 Obsah Úvod... vi Důležité upozornění... vii 1. O IPCorderu... 1 1.1. Popis systému... 1 1.2. Systémové požadavky... 2 1.3. První spuštění... 2 Stručný průvodce instalací... 2 Discover... 2 Příprava disků...

Více

Vytvořte si vlastní onlinové zálohování a synchronizační služby

Vytvořte si vlastní onlinové zálohování a synchronizační služby Vytvořte si vlastní onlinové zálohování a synchronizační služby Uživatelská příručka Technický white paper Aktualizováno : 06.05.2014 ÚVOD Systém provozního zálohování slouží k vytváření zálohy (bezpečnostního

Více

Acronis True Image 9.0

Acronis True Image 9.0 Acronis True Image 9.0 Uživatelská příručka www.acronis.com Copyright Acronis, Inc., 2000 2005. Veškerá práva vyhrazena. Linux je zapsaná ochranná známka Linuse Torvaldse. OS/2 je zapsaná ochranná známka

Více

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 2. Nároky na systém, změny systémových

Více

Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT. Část 2 - Zápis a správa účtu

Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT. Část 2 - Zápis a správa účtu Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Část 2 - Zápis a správa účtu 2 Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Verze 2.1 Verze Změny 2.1 duben 2014 Aktualizace k nástroji REACH-IT

Více

Instalační návod programu

Instalační návod programu Instalační návod programu programu: TachoScan, 4Trans, GBOX PC NET SERVICE Stocerz Sp. J. 4Trans, TachoScan, GBOX Kopírování, zavádění změn, zasílání, veřejná reprodukce a veškeré používání tohoto obsahu

Více

Instalace programu. Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému. Max Communicator 9

Instalace programu. Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému. Max Communicator 9 Max Communicator 9 - instalace 2014 Instalace programu Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému Max Communicator 9 Program pro podnikovou energetiku Výrobce

Více

Acronis Backup Version 11.5 Update 4 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Pro Windows Server VZTAHUJE SE NA NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTY:

Acronis Backup Version 11.5 Update 4 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Pro Windows Server VZTAHUJE SE NA NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTY: Acronis Backup Version 11.5 Update 4 VZTAHUJE SE NA NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTY: Pro Windows Server UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Úvod k aplikaci Acronis Backup... 7 1.1 Co je nového v aktualizaci 4... 7 1.2 Co

Více

Uživatelská příručka. podnikový informační systém (ERP) Instalujeme ERP Money. Instalace, registrace a aktualizace systému

Uživatelská příručka. podnikový informační systém (ERP) Instalujeme ERP Money. Instalace, registrace a aktualizace systému Uživatelská příručka podnikový informační systém (ERP) Instalujeme ERP Money Instalace, registrace a aktualizace systému Technická podpora systému Základní technická podpora je k dispozici zdarma všem

Více

1 Operační systém. 1.1 Operační systém MS DOS. Operační systém MS DOS

1 Operační systém. 1.1 Operační systém MS DOS. Operační systém MS DOS Operační systém MS DOS 1 Operační systém Operační systém je speciální software (programové vybavení), který umožňuje uživateli efektivní využití všech technických a programových prostředků počítače. Umožňuje

Více

Pˇ ríruˇ cka administrátora Kerio Technologies

Pˇ ríruˇ cka administrátora Kerio Technologies Příručka administrátora Kerio Technologies C 2001-2004 Kerio Technologies. Všechna práva vyhrazena. Datum vydání: 7. 9. 2004 Tento manuál popisuje produkt : Kerio MailServer ve verzi 6.0.2. Změny vyhrazeny.

Více

Průvodce správou a instalací SOLIDWORKS 2012

Průvodce správou a instalací SOLIDWORKS 2012 Průvodce správou a instalací SOLIDWORKS 2012 Obsah Právní ustanovení...v 1 Instalace a správa programu SolidWorks...8 Individuální instalace nebo administrativní kopie...9 Zahájení instalace SolidWorks...10

Více

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Stručná příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o. ESET Remote Administrator 6 byl vyvinut

Více

Externí přenosný. My Passport. přenosný pevný disk. Uživatelská příručka. Příručka uživatele My Passport

Externí přenosný. My Passport. přenosný pevný disk. Uživatelská příručka. Příručka uživatele My Passport My Passport přenosný pevný disk Uživatelská příručka Externí přenosný Příručka uživatele My Passport Servis a podpora společnosti WD Setkáte-li se s nějakými problémy, před vrácením produktu nám dejte

Více

AVG Anti-Virus Business Edition 2012

AVG Anti-Virus Business Edition 2012 AVG Anti-Virus Business Edition 2012 Uživatelský manuál Verze dokumentace 2012.04 (9/29/2011) C opyright AVG Technologies C Z, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechny ostatní obchodní značky jsou majetkem

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přehled, instalace, a základní použití (České vydání) Rev. 13.06.20.1541 Czech ii BarTender

Více