IUCLID 5 Pokyny a podpora

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IUCLID 5 Pokyny a podpora"

Transkript

1 IUCLID 5 Pokyny a podpora Pokyny k instalaci aplikace IUCLID 5 Samostatná aplikace Instalátor pro Microsoft Windows Prosinec 2011

2 Právní upozornění Ani Evropská agentura pro chemické látky ani jakákoli osoba jednající jménem této agentury nejsou odpovědné za případné použití následujících informací. Mnoho dalších informací o Evropské unii je dostupných na internetu. Najdete je na těchto adresách: PROHLÁŠENÍ O VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI A ZÁRUK Jedná se o pracovní překlad dokumentu původně vypracovaného v anglickém jazyce. Byl přeložen Překladatelským střediskem pro instituce Evropské unie, které zkontrolovalo i jeho úplnost. Jeho vědecké a technické znění bude v blízké době přezkoumáno. Upozorňujeme, že za původní verzi se považuje pouze verze anglická, která je rovněž k dispozici na těchto internetových stránkách. Evropská agentura pro chemické látky Reprodukce povolena pod podmínkou uvedení zdroje.

3 Obsah 1. Úvod Hardwarové požadavky Softwarové požadavky Nová instalace aplikace IUCLID Instalace softwaru, který vyžaduje aplikace IUCLID Instalace Javy Instalace PostgreSQL Instalace aplikace IUCLID Nastavení zabezpečení uživatelských účtů Minimální délka hesla Minimální počet znakových sad v heslech Bezpečnostní otázka Upgrade Upgrade zvyšující pouze číslo podverze IUCLID 5 (kromě IUCLID 5.0/1) Spuštění instalátoru Volba scénáře upgradu Umístění instalace, která se má upgradovat, a nové instalace Instalace aplikačních souborů IUCLID Spuštění aplikace IUCLID Upgrade zvyšující číslo hlavní verze IUCLID 5 (kromě IUCLID 5.0/1) Spuštění instalátoru Volba scénáře upgradu Umístění instalace, která se má upgradovat, a nové instalace Instalace aplikačních souborů IUCLID Nástroj migrace Spuštění aplikace IUCLID Upgrade z verze IUCLID 5.0/1 na IUCLID 5.2 nebo vyšší Migrace dat do nové verze IUCLID Konfigurace databáze pro současný běh nové a staré verze IUCLID Aplikace IUCLID 5.0/1 byla nainstalována za použití tzv. setup-kit (instalační sady) Aplikace IUCLID 5.0/1 byla instalována ručně Inicializace instalace aplikace IUCLID Spuštění aplikace IUCLID Průvodce prvními kroky Správa uživatelů Odinstalování aplikace IUCLID A. Tipy pro spuštění instalátora a přístupová práva iii

4 Kapitola 1. Úvod IUCLID 5 je možné instalovat buď jako samostatnou aplikaci, nebo v prostředí více uživatelů, které využívá architektury klient-server. Tento dokument popisuje použití instalátoru určeného pro instalaci IUCLID 5 jako samostatné aplikace na počítači s operačním systémem Microsoft Windows (dále jen Windows). Instalátor je možné stáhnout z internetových stránek IUCLID 5. Při provádění instalace je nejprve potřeba zajistit, aby byl nainstalován nezbytný software, a poté spustit instalátor, zpravidla dvojklikem. Při pečlivém dodržování pokynů v tomto dokumentu nejsou potřeba žádné předchozí odborné znalosti softwaru IUCLID 5, ani softwarových komponent požadovaných pro jeho fungování. Jestliže při instalaci narazíte na nějaké problémy, které nebude možné vyřešit pomocí informací v tomto návodu nebo dokumentace k softwaru třetích stran, podívejte se před tím, než se obrátíte na ECHA Helpdesk, na často kladené dotazy k aplikaci IUCLID na internetových stránkách IUCLID na adrese Hardwarové požadavky Následující požadavky slouží pouze jako vodítko. Alespoň 1 GB paměti RAM (2 GB pro Windows Vista ) Pentium Core 2 duo nebo ekvivalentní Instalace aplikace IUCLID 5 se pravděpodobně spustí i na méně výkonném počítači, ale výkon nemusí být uspokojivý. Požadavky částečně závisejí na verzi operačního systému Windows a používaných pluginech IUCLID. Například plugin Query Tool zvýší zdroje potřebné pro dosažení optimální rychlosti; zejména s velkou databází Softwarové požadavky Softwarové požadavky pro instalaci jsou následující: Windows s přístupem k uživatelskému účtu, který může spustit instalátor a vytvořit požadované adresáře. Java - J2SE Runtime Environment v6 Databáze - PostgreSQL 8.2, 8.3, 8.4 (doporučené) nebo 9. Poslední verze instalátoru IUCLID 5 pro Windows, kterou si můžete zdarma stáhnout z internetových stránek IUCLID 5. Jakmile dokončíte instalaci aplikace IUCLID 5, měli byste ji zkusit spustit a nakonfigurovat. Konfigurace vyžaduje přístup alespoň k souboru právnické osoby (LEOX). Vytvoření souboru LEOX je popsáno na internetových stránkách IUCLID 5, kde je k dispozici instalační software. Dále se doporučuje naimportovat seznam referenčních látek a seznam ES. Ty najdete také na internetových stránkách společně s aplikací IUCLID 5. Tip Můžete ušetřit čas a zdroje IT, když do aplikace IUCLID naimportujete jen ty referenční látky, které potřebujete. Z internetových stránek IUCLID je možné stáhnout různě velké verze seznamu referenčních látek. Je zde kompletní seznam, redukovaný seznam a funkce, která vám umožňuje vytvářet vlastní seznam za použití běžných identifikátorů jako kritérií výběru, jako je číslo ES a název IUPAC. Před tím, než budete importovat kompletní seznam, pečlivě zvažte, jestli je to skutečně nutné. Referenční látky, které nenaimportujete během procesu počátečního nastavení, můžete importovat později. Kompromisem je začít s redukovaným seznamem. 1

5 Kapitola 2. Nová instalace aplikace IUCLID 5 Jestliže již máte nainstalovanou Javu a PostgreSQL v souladu s požadavky, přejděte rovnou na Instalace aplikace IUCLID Instalace softwaru, který vyžaduje aplikace IUCLID 5 Instalace softwaru třetích stran je popsána v dokumentech příslušných vydavatelů. Úplné pokyny najdete na jejich internetových stránkách Instalace Javy 1. Ověřte, jestli je na počítači, na který budete instalovat aplikaci IUCLID, nainstalována správná verze Javy: Otevřete příkazový řádek (Start Spustit... Otevřít: cmd). Do příkazového řádku zadejte: java -version Obrázek 2.1. Kontrola verze Javy 2. Jestliže se neobjeví podobné hlášení jako to, které vidíte na snímku obrazovky výše nebo verze Javy není 1.6 nebo vyšší, nainstalujte nejnovější verzi. Můžete ji stáhnout z webových stránek společnosti Sun na adrese 2

6 Obrázek 2.2. Průvodce instalací Javy Obrázek 2.3. Zvolte instalační adresář pro Javu 3

7 Obrázek 2.4. Instalace Javy je dokončena Instalace PostgreSQL Jestliže máte nainstalován databázový systém PostgreSQL verze 8.2, 8.3 nebo 8.4 a běží jako služba s uživatelem postgres, je možno použít stávající instalaci. Není potřeba upgradovat na verzi 9, přestože tato verze je také podporována. Jestliže na počítači PostgreSQL ještě nainstalován není nebo byste chtěli upgradovat na verzi 9, stáhněte si PostgreSQL 9 z internetových stránek a nainstalujte ji. Internetové stránky PostgreSQL nabízejí řadu alternativních způsobů stažení a instalace softwaru PostgreSQL. Na snímcích obrazovek níže vidíte použití jednoduchého instalátoru one click installer, který je k dispozici na stránkách PostgreSQL. Název instalačního souboru je například postgresql windows.exe. Přednastavená nová instalace PostgreSQL provedená pomocí instalátoru one click installer automaticky spustí PostgreSQL jako službu, popřípadě vytvoří uživatele postgres a poskytne nástroje pro správu (např. pgadmin III), pomocí nichž je možné spravovat databáze. Jestliže instalátor vytvoří uživatele superuser postgres, musíte v kroku 4 instalátoru one click installer zadat heslo pro tohoto uživatele, jak je zobrazeno na obrázcích níže. Heslo si zapamatujte, protože bude požadováno později při nastavování aplikace IUCLID 5. Jestliže si nejste jisti, jaké hodnoty v instalátoru one click installer zadat, použijte předem definované výchozí hodnoty. 4

8 Obrázek 2.5. Instalátor PostgreSQL Obrázek 2.6. Instalační adresář PostgreSQL 5

9 Obrázek 2.7. Datový adresář PostgreSQL Obrázek 2.8. Heslo pro databázového uživatele superuser (postgres) a účet služby ve Windows (postgres) 6

10 Obrázek 2.9. Číslo portu PostgreSQL Obrázek Nastavit výchozí místní nastavení pro PostgreSQL 7

11 Obrázek Potvrdit instalaci PostgreSQL Obrázek Probíhá instalace PostgreSQL 8

12 Obrázek Instalace PostgreSQL dokončena Pokud nechcete spustit aplikaci Stack Builder, zrušte zaškrtnutí políčka na obrazovce, jak vidíte výše. Pro dokončení instalace klikněte na tlačítko Finish (Dokončit) Instalace aplikace IUCLID 5 Poté, co si stáhnete instalační balíček instalátoru aplikace IUCLID 5 pro Windows, rozbalte jej do vhodné složky. Instalátor se dodává jako spustitelný Java soubor s názvem iuclid5_install.jar. Můžete jej spustit buď dvojklikem na soubor, nebo z příkazového řádku stejně jako skript. Nezapomeňte, že uživatelský účet, z něhož instalaci spouštíte, musí mít povolení zápisu do složky, do které bude aplikace IUCLID 5 instalována. Pokud budete mít při spouštění instalátoru nějaké problémy, podívejte se do A Tipy pro spuštění instalátora a přístupová práva dále v tomto dokumentu, kde najdete možná řešení. První obrazovka instalátoru vám nabízí výběr mezi novou instalací aplikace IUCLID 5 a upgradem na nejnovější verzi. Pokud chcete provést upgrade, řiďte se pokyny v části Upgrade dále v tomto dokumentu. Příklad první obrazovky je zobrazen níže. Text psaný modře představuje odkazy na internetové stránky PostgreSQL a návody k instalaci na stránkách IUCLID. Pro novou instalaci IUCLID 5 s prázdnou databází zvolte první možnost. V níže zobrazeném příkladu se jedná o možnost Make a fresh installation of IUCLID (Nová instalace aplikace IUCLID 5.3.2). V případě nové instalace není postup závislý na instalované verzi. Poté klikněte na tlačítko Continue (Pokračovat). 9

13 Obrázek Nová instalace aplikace IUCLID 5 Na další stránce instalátoru můžete definovat umístění složky pro instalaci. Instalátor automaticky vytvoří novou složku, do které nainstaluje IUCLID 5. Název složky obsahuje celé číslo verze a název IUCLID 5. Na této stránce instalátoru můžete definovat umístění složky. Na obrazovce se zobrazí výchozí hodnota. Chcete-li ji změnit, klikněte na ikonu složky a poté najděte jiné umístění. Například na snímku obrazovky níže bude nová složka s názvem IUCLID vytvořena ve složce C:\Program Files\iuclid5. Zajistěte, aby uživatelský účet systému Windows, z něhož se instalátor spouští, měl povolení k zápisu do cílové složky, poté klikněte na tlačítko Continue (Pokračovat). Obrázek Cílová složka Na třetí obrazovce instalátoru se zadávají údaje, které definují, jak se aplikace IUCLID 5 připojuje k databázi PostgreSQL. Výchozí hodnoty jsou vhodné pro potřeby běžného uživatele, takže pokud hodnoty nechybí nebo víte, že jsou požadovány hodnoty jiné, ponechejte výchozí hodnoty. Do pole database user password (heslo uživatele da- 10

14 tabáze) můžete napsat libovolnou hodnotu. Hodnota v poli PostgreSQL superuser password (heslo uživatele superuser aplikace PostgreSQL) musí být shodná s hodnotou zadanou při instalaci aplikace PostgreSQL. Po zadání hodnot by obrazovka měla vypadat jako na obrázku uvedeném níže. Poté klikněte na tlačítko Continue (Pokračovat). Obrázek Připojení k databázi Jestliže se zobrazí chybové hlášení password authentication failed for user postgres (ověření hesla uživatele postgres selhalo), zkuste znovu zadat heslo uživatele superuser aplikace PostgreSQL, které bylo zadáno během instalace aplikace PostgreSQL. Obrázek Chybné heslo Jestliže se zobrazí buď chybové hlášení Cannot create destination folder (Nelze vytvořit cílovou složku), nebo Access denied (Přístup zamítnut), možné řešení najdete v části A Tipy pro spuštění instalátora a přístupová práva dále v tomto dokumentu. Vlastní instalace bude trvat několik sekund. 11

15 Obrázek Instalace aplikace IUCLID 5 Když instalátor dokončí instalaci aplikace, můžete průvodce zavřít kliknutím na tlačítko Close (Zavřít). Obrázek Úspěšná instalace Na ploše systému Windows se automaticky vytvoří nový zástupce. Zástupce odkazuje na složku iuclid5.cmd, která se nachází v adresáři instalace. Jestliže nebyl vytvořen žádný zástupce, přečtěte si část A Tipy pro spuštění instalátora a přístupová práva, kde najdete možné důvody. Zástupce lze vytvořit ručně. Dalším krokem je inicializace instalace, jak je popsáno v části 4 Inicializace instalace aplikace IUCLID 5 tohoto dokumentu. Máte-li data, která byla exportována z aplikace IUCLID pomocí integrované funkce zálohování/obnovení, můžete je poté naimportovat do nové instalace IUCLID 5. 12

16 Obrázek Příklad zástupce aplikace IUCLID Nastavení zabezpečení uživatelských účtů IUCLID 5 má funkce, které sledují úroveň zabezpečení ověřování uživatelských účtů. Úroveň zabezpečení může být přizpůsobena podle potřeby u konkrétní instalace IUCLID 5. Například při nastavování hesel k uživatelským účtům mohou být uživatelé nuceni zadávat hodnoty, které mají minimální sílu. Hodnoty parametrů, které určují úroveň zabezpečení, jsou definovány v souboru nastavení, workstation.properties, který je uložen ve složce s názvem conf ve složce instalace. Změny hodnot se projeví až po restartování aplikace IUCLID 5. Funkce zabezpečení jsou popsány dále. Nastavení jsou dále uvedena tak, jak se zobrazují v souboru nastavení, který je součástí instalačního balíčku IUCLID 5. Zobrazené hodnoty jsou nastaveny na kódované výchozí hodnoty a opatřené komentářem. Jestliže je řádek opatřen komentářem, je použita kódovaná výchozí hodnota. Hodnota nula (0) funkci deaktivuje. # Minimální délka nového hesla # password.min.length=6 # Minimální počet znakových sad použitých v hesle # password.min.charsets=2 # Je-li aktivován systém bezpečnostních otázek # password.use.secure.question=true V níže uvedeném příkladu byly funkce zabezpečení deaktivovány. # Minimální délka nového hesla password.min.length=0 # Minimální počet znakových sad použitých v hesle password.min.charsets=0 # Je-li aktivován systém bezpečnostní otázky password.use.secure.question= Minimální délka hesla Tato funkce se používá pro zamezení používání příliš slabých hesel u uživatelských účtů. Heslo uživatelského účtu musí obsahovat minimálně tento počet znaků. Jestliže se uživatel pokusí vytvořit heslo obsahující méně znaků, zobrazí se informativní chybové hlášení a uživatel dostane možnost zkusit to znovu. Toto pravidlo zabezpečení se u hesel uplatňuje pouze při jejich vytváření. Takže i když dojde k prodloužení minimální délky hesel, mohou se uživatelé přihlásit pomocí stávajících hesel, i pokud jsou nyní považována za příliš krátká. Uživatel-správce může uživatele vyzvat, aby si vytvořil nové heslo zaškrtnutím políčka účtu v klientovi IUCLID 5. Poté musí uživatel vytvořit při dalším přihlášení nové heslo Minimální počet znakových sad v heslech Tato funkce se používá pro zamezení používání příliš slabých hesel u uživatelských účtů. Heslo uživatelského účtu musí obsahovat alespoň jeden znak ze všech znakových sad. Hodnota je celé číslo od 1 do 4. Hodnota 1 znamená pouze znaková sada 1, hodnota 2 znamená znaková sada 1 a 2 atd. Čtyři znakové sady jsou: 1 = malé písmeno [az], 2 = velké písmeno [A-Z], 3 = číslo [0-9], 4 = nealfanumerický symbol 13

17 Například je-li hodnota rovna 3, je heslo AdkbScfw zamítnuto jako příliš slabé, ale heslo AdkbSc37 je přijato, protože obsahuje minimálně jeden znak ze sady 1, 2 a 3. Jestliže se uživatel pokusí vytvořit heslo, které stanovené podmínky nesplňuje, zobrazí se informativní chybové hlášení a uživatel dostane možnost zkusit to znovu. Toto pravidlo zabezpečení se u hesel uplatňuje pouze při jejich vytváření. Takže i když dojde ke zvýšení minimálního počtu znakových sad hesel, mohou se uživatelé přihlásit pomocí stávajících hesel, i pokud jsou nyní považována za hesla, která obsahují příliš málo znakových sad. Uživatel-správce může uživatele vyzvat, aby si vytvořil nové heslo zaškrtnutím políčka účtu v klientovi IUCLID 5. Poté musí uživatel vytvořit při dalším přihlášení nové heslo Bezpečnostní otázka Tato funkce slouží jako alternativní způsob ověření uživatele ke kombinaci uživatelské jméno/heslo. Může pomoci omezit zdroje potřebné pro správu uživatelů tím, že zabrání zablokování účtů v důsledku zapomenutých hesel. Každý uživatel si může stanovit vlastní bezpečností otázku a tajnou odpověď. To se provádí z grafického uživatelského rozhraní klienta po přihlášení uživatele. Uživatel se může přihlásit správným zodpověděním bezpečnostní otázky místo zadáním hesla. Otázku zodpoví prostřednictvím odkazu na stránce přihlášení, Forgot your password (Zapomněli jste heslo)?. Tato funkce je zapnutá nebo vypnutá pro celou instalaci aplikace IUCLID 5 pomocí hodnot true nebo false. 14

18 Kapitola 3. Upgrade Předtím, než začnete provádět upgrade, je důležité vytvořit zálohu databáze. Použijte funkci zálohování, která je součástí aplikace IUCLID nebo funkci zálohování databáze. Pouhé vytvoření kopie systému složek, na němž je aplikace IUCLID nainstalována, se jako forma zálohy nedoporučuje. Tato kapitola popisuje způsob provádění upgradu předchozí verze aplikace IUCLID 5. Celé číslo verze aplikace IUCLID 5 tvoří číslo 5, po němž následuje číslo hlavní verze a poté číslo podverze oddělené tečkami. Například v IUCLID je číslo hlavní verze 3 a podverze 2. V závislosti na verzi aplikace IUCLID 5, která se upgraduje, existují tři hlavní scénáře postupu upgradu. Každý z nich je popsán v samostatném dílčím oddílu této kapitoly. Jedná se o tyto scénáře: 1. Pouze zvýšení čísla podverze. Například upgrade z IUCLID na IUCLID Instalátor automaticky přenese všechna data z předchozí databáze do nové. 2. Zvýšení čísla hlavní verze. Například upgrade z IUCLID na IUCLID Změny v databázi musí být provedeny pomocí migrace. Instalátor může migraci dat provést za vás. 3. Upgrade z IUCLID 5.0 nebo IUCLID 5.1. Pro provedení upgradu nelze použít Windows instalátor. Určete, který scénář se vztahuje na váš upgrade, poté si přečtěte příslušnou část níže. Jestliže si nejste jisti, kterou verzi právě používáte, můžete to zjistit v rozhraní aplikace IUCLID 5. Spusťte aplikaci IUCLID 5, přihlaste se, poté klikněte na Help (Nápověda) a zvolte About (O aplikaci) Upgrade zvyšující pouze číslo podverze IUCLID 5 (kromě IUCLID 5.0/1) Instalátor představuje jednoduchý způsob provedení upgradu, jak je popsáno v následujících částech. Při spuštění nové verze IUCLID 5 se může připojit na předchozí databázi, aniž by bylo potřeba provádět migraci. 1. Vytvořte zálohu databáze. Použijte funkci zálohování, která je součástí aplikace IUCLID 5 nebo funkci zálohování databázového systému PostgreSQL. 2. Spusťte instalátor, zvolte možnost upgradu, která je vhodná pro váš systém, a poté pokračujte v instalaci. Důležité Funkce upgradu ve Windows instalátoru může být použita pouze tehdy, pokud byla aplikace IUCLID 5 instalována pomocí Windows instalátoru. Pokyny týkající se upgradu aplikace IUCLID 5 bez Windows instalátoru najdete v příslušném návodu k instalaci vaší počítačové konfigurace Spuštění instalátoru Poté, co si stáhnete instalační balíček Windows instalátoru, rozbalte jej do vhodné složky. Instalátor se dodává jako spustitelný Java soubor s názvem iuclid5_install.jar. Můžete jej spustit buď dvojklikem na soubor, nebo z příkazového řádku stejně jako skript. Nezapomeňte, že uživatelský účet, z něhož instalaci spouštíte, musí mít povolení zápisu do složky, do které bude aplikace IUCLID instalována. 15

19 Pokud budete mít při spouštění instalátoru nějaké problémy, podívejte se do části A Tipy pro spuštění instalátora a přístupová práva v příloze tohoto dokumentu, kde najdete možná řešení Volba scénáře upgradu Na první obrazovce instalátoru zvolte druhou možnost. V níže uvedeném příkladu a následujících snímcích obrazovek v tomto oddílu byla zvolena možnost Upgrade from IUCLID 5.3.x to (Upgrade z IUCLID 5.3.x na 5.3.2). Obrázek 3.1. Upgrade aplikace IUCLID 5 zvyšující pouze číslo podverze Klikněte na tlačítko Continue (Pokračovat) Umístění instalace, která se má upgradovat, a nové instalace Instalátor vytvoří složku, do které nainstaluje novou verzi aplikace IUCLID 5. Tato složka bude ve stejné složce vyšší úrovně jako instalace, která se upgraduje. Složka vyšší úrovně se nastaví na druhé stránce instalátoru. Můžete ponechat buď výchozí hodnotu C:\Program Files\iuclid5, jak ukazuje snímek obrazovky níže, nebo můžete zadat hodnotu jinou. Zvolená složka však musí obsahovat instalaci, která se upgraduje. Instalátor načte konfigurační parametry ze složky instalace nejvyšší předchozí verze IUCLID 5, kterou najde, a zkopíruje je do nové instalace. Instalátor nemění instalaci, která se upgraduje. V níže uvedeném příkladu je cílová složka pro upgradovanou instalaci nazvaná IUCLID

20 Obrázek 3.2. Složka instalace Když jste si jisti, že jsou hodnoty správné, klikněte na Continue (Pokračovat). Jestliže Windows instalátor nemůže najít verzi IUCLID 5, kterou může upgradovat s možnostmi, které jste zadali, zobrazí se toto chybové hlášení. Obrázek 3.3. Instalátor nemůže najít vhodnou předchozí instalaci Mohou se rovněž zobrazit dva další typy chybových hlášení: Cannot create destination folder (Nelze vytvořit cílovou složku) a Access denied (Přístup zamítnut). Jestliže se zobrazí jedno z nich, přečtěte si možné řešení v části A Tipy pro spuštění instalátora a přístupová práva dále v tomto dokumentu Instalace aplikačních souborů IUCLID 5 Vytvoření nové složky a kopírování dat do ní trvá několik sekund, jak ukazuje příklad níže. 17

21 Obrázek 3.4. Instalace aplikace IUCLID 5 Během procesu instalace probíhají následující operace: Nové verze aplikačních souborů jsou kopírovány do složky instalace nové verze. Pluginy, které byly nainstalovány v předchozí verzi IUCLID 5, jsou kopírovány do nové verze IUCLID 5, ale pouze pokud jsou s novou verzí kompatibilní. Instalátor automaticky zjišťuje kompatibilitu pluginu. Jestliže plugin není v uživatelském rozhraní aplikace IUCLID 5 po upgradu již vidět, navštivte internetové stránky IUCLID na adrese a podívejte se, jestli je k dispozici kompatibilní verze. Konfigurační soubory předchozí instalace se zkopírují do nové instalace. Na ploše Windows je vytvořen zástupce aplikace IUCLID 5 v účtu, ve kterém byla instalace provedena, jak je zobrazeno níže. Obrázek 3.5. Zástupce aplikace IUCLID 5 Po úspěšném upgradu se zobrazí následující obrazovka. 18

22 Obrázek 3.6. Aplikace IUCLID 5 byla úspěšně upgradována Klikněte na Close (Zavřít) Spuštění aplikace IUCLID 5 Nyní můžete upgradovanou aplikaci IUCLID 5 spustit dvojklikem na ikonu, kterou instalátor vytvořil na ploše, jak vidíte níže. IUCLID 5 lze také spustit spuštěním souboru iuclid5.cmd, který najdete v adresáři instalace. Inicializační proces není potřeba. Všechna data systému, který byl upgradován, by nyní měla být v novém systému. Proto by mělo být možné přihlásit se k jakémukoli z uživatelských účtů z předchozího systému. Obrázek 3.7. Zástupce aplikace IUCLID Upgrade zvyšující číslo hlavní verze IUCLID 5 (kromě IUCLID 5.0/1) V tomto scénáři nabízí Windows instalátor jednoduchý způsob upgradu stávající instalace IUCLID 5, jak je popsáno dále. Proces upgradu se skládá z těchto tří částí: 1. Vytvořte zálohu databáze. Použijte funkci zálohování, která je součástí aplikace IUCLID, nebo funkci zálohování databázového systému PostgreSQL. 2. Spusťte instalátor, zvolte možnost upgrade a pokračujte v instalaci. 3. Spusťte nástroj Migration (migrace). To je skript, který se dodává společně s instalátorem. Provede migraci dat stávající aplikace IUCLID 5. IUCLID 5 nelze spustit, dokud nebyl úspěšně použit nástroj migrace. Důležité Funkce upgradu ve Windows instalátoru může být použita pouze, pokud byla aplikace IUCLID 5 instalována pomocí Windows instalátoru. 19

23 Pokyny týkající se instalace aplikace IUCLID 5 bez Windows instalátoru najdete v příslušném návodu k instalaci vaší počítačové konfigurace Spuštění instalátoru Poté, co si stáhnete instalační balíček Windows instalátoru, rozbalte jej do vhodné složky. Instalátor se dodává jako spustitelný Java soubor s názvem iuclid5_install.jar. Můžete jej spustit buď dvojklikem na soubor, nebo z příkazového řádku stejně jako skript. Nezapomeňte, že uživatelský účet, z něhož instalaci spouštíte, musí mít povolení zápisu do složky, do které bude aplikace IUCLID instalována. Pokud budete mít při spouštění instalátoru nějaké problémy, podívejte se do části A Tipy pro spuštění instalátora a přístupová práva v příloze tohoto dokumentu, kde najdete možná řešení Volba scénáře upgradu Na první obrazovce instalátoru zvolte druhou možnost. V níže uvedeném příkladu a na následujících snímcích obrazovek v tomto oddílu byla zvolena možnost Upgrade from IUCLID 5.2.x to (Upgrade z IUCLID 5.2.x na 5.3.2). Klikněte na tlačítko Continue (Pokračovat). Obrázek 3.8. Upgrade aplikace IUCLID 5 zvyšující číslo hlavní verze Následující obrazovka ukazuje několik bodů k zapamatování v souvislosti s celým procesem tohoto typu upgradu, jak ukazuje příklad níže. 20

24 Obrázek 3.9. Shrnutí procesu upgradu Umístění instalace, která se má upgradovat, a nové instalace Instalátor vytvoří složku, do které nainstaluje novou verzi aplikace IUCLID 5. Tato složka bude ve stejné složce vyšší úrovně jako instalace, která se upgraduje. Složka vyšší úrovně se nastaví na druhé stránce instalátoru. Můžete ponechat buď výchozí hodnotu C:\Program Files\iuclid5, jak ukazuje snímek obrazovky níže, nebo můžete zadat hodnotu jinou. Zvolená složka však musí obsahovat instalaci, která se upgraduje. Instalátor načte konfigurační parametry ze složky instalace nejvyšší předchozí verze IUCLID 5, kterou najde, a zkopíruje je do nové instalace. Instalátor nemění instalaci, která se upgraduje. V níže uvedeném příkladu je cílová složka pro upgradovanou instalaci nazvaná IUCLID Obrázek Složka instalace 21

25 Když jste si jisti, že jsou hodnoty správné, klikněte na Continue (Pokračovat). Jestliže Windows instalátor nemůže najít verzi IUCLID 5, kterou může upgradovat s možnostmi, které jste zadali, zobrazí se toto chybové hlášení. Obrázek Instalátor nemůže najít vhodnou předchozí instalaci Mohou se rovněž zobrazit dva další typy chybových hlášení: Cannot create destination folder (Nelze vytvořit cílovou složku) a Access denied (Přístup zamítnut). Jestliže se zobrazí jedno z nich, přečtěte si možné řešenía Tipy pro spuštění instalátora a přístupová práva dále v tomto dokumentu Instalace aplikačních souborů IUCLID 5 Vytvoření nové složky a kopírování dat do ní trvá několik sekund, jak ukazuje příklad níže. Obrázek Instalace aplikace IUCLID 5 Během procesu instalace probíhají následující operace: Nové verze aplikačních souborů jsou kopírovány do složky instalace nové verze. Pluginy, které byly nainstalovány v předchozí verzi IUCLID 5, jsou kopírovány do nové verze IUCLID 5, ale pouze pokud jsou s novou verzí kompatibilní. Instalátor automaticky zjišťuje kompatibilitu pluginu. Jestliže plugin není v uživatelském rozhraní aplikace IUCLID 5 po upgradu již vidět, navštivte internetové stránky IUCLID na adrese a podívejte se, jestli je k dispozici kompatibilní verze. Konfigurační soubory předchozí instalace se zkopírují do nové instalace. Na ploše Windows je vytvořen zástupce aplikace IUCLID 5 v účtu, ve kterém byla instalace provedena, jak vidíte níže. 22

26 Obrázek Zástupce aplikace IUCLID 5 Po úspěšné instalaci nové verze softwaru se zobrazí tato obrazovka. Obrázek Aplikace IUCLID 5 byla úspěšně nainstalována Tato stránka obsahuje rady ohledně zálohování databáze a tlačítko, kterým se spouští proces migrace. V tomto okamžiku si můžete vybrat a buď spustit proces migrace kliknutím na tlačítko migrate (migrovat), nebo provést migraci později. Pokud nebudete migraci spouštět z této obrazovky, můžete instalátor nyní zavřít kliknutím na tlačítko Close (Zavřít). Více informací o procesu migrace najdete v následujícím oddílu tohoto návodu Nástroj migrace Nástroj migrace můžete spustit dvěma způsoby. Buď můžete spustit skript s názvem update.bat, který byl nainstalován společně s novou verzí aplikace IUCLID 5 do složky instalace. Nebo můžete spustit migraci z poslední stránky instalátoru. To provedete zaškrtnutím políčka I made a back-up of my database (Provedl/a jsem zálohu databáze) a poté kliknutím na tlačítko migrate (migrovat), jak je zobrazeno níže. 23

27 Obrázek Software IUCLID 5 byl úspěšně nainstalován - spusťte nástroj migrace Zatímco je spuštěn nástroj migrace, zobrazí se okno příkazového řádku systému Windows s příkazem cmd pro tento program. Typický příklad ukazuje snímek obrazovky níže: Obrázek Nástroj migrace je spuštěn Zajistěte, aby během instalace nedošlo k něčemu, co by mohlo tento proces přerušit. Nezavírejte toto okno. Jakmile bude proces dokončen, v okně se na okamžik zobrazí hlášení Database update successfully finished (Aktualizace databáze byla úspěšně dokončena) a poté se okno automaticky zavře. Pokud je proces přerušen, zkuste ho spustit znovu od začátku. Jestliže to nefunguje, obnovte původní databázi ze zálohy a zkuste to znovu Spuštění aplikace IUCLID 5 Po úspěšné migraci můžete upgradovanou aplikaci IUCLID 5 spustit dvojklikem na ikonu, kterou instalátor vytvořil na ploše, jak vidíte níže. IUCLID 5 lze také spustit spuštěním souboru iuclid5.cmd, který najdete v adresáři instalace. Inicializační proces není potřeba. Všechna data z předchozí verze aplikace IUCLID 5 by nyní měla být v nové verzi. Proto by mělo být možné přihlásit se k jakémukoli z uživatelských účtů z předchozí verze. 24

28 Obrázek Zástupce aplikace IUCLID Upgrade z verze IUCLID 5.0/1 na IUCLID 5.2 nebo vyšší Důležité Upgrade databáze z IUCLID 5.0 / 5.1 na IUCLID 5.2 nebo vyšší verze neprobíhá automaticky. Data musí být ručně překopírována ze staré databáze do nové, jak je popsáno v dílčím oddílu níže. Každá instalace aplikace IUCLID 5 musí mít vlastní databázi. V jedné instalaci databázového softwaru může být více databází Migrace dat do nové verze IUCLID 5 Před spuštěním instalace nové verze IUCLID 5 musíte všechna data ze staré verze IUCLID 5 vyexportovat pomocí pluginu Back-up (Zálohování), který je k dispozici na stránkách IUCLID. Provedení exportu je nezbytné, protože exportovaná data budou později naimportována do nové verze IUCLID 5. Při spuštění zálohovacího pluginu Back-up je uživatel vyzván, aby vytvořil a zadal heslo. Toto bude heslo pro všechny uživatelské účty v nové instalaci. Výjimkou je účet SuperUser, který má přednastavené heslo root. Pro import exportovaných dat do nové verze IUCLID 5 použijte funkci Restore (Obnovení), která je součástí IUCLID 5 a kterou najdete v nabídce File (Soubor) / Administrative tools (Nástroje pro správu). Tato funkce umožňuje importovat data, která byla exportována pomocí zálohovacího pluginu Back-up ze staré verze IUCLID Konfigurace databáze pro současný běh nové a staré verze IUCLID 5 Jestliže máte předchozí verzi IUCLID 5, doporučuje se si ji prozatím ponechat. Můžete ji smazat v budoucnosti, až si budete absolutně jisti, že již není potřeba. Dále uvádíme několik informací a rad, jak můžete spravovat více verzí aplikace IUCLID 5. Jak bylo řečeno výše, každá instalace IUCLID 5 musí mít vlastní databázi. Když provádíte upgrade z IUCLID 5.0/1 na IUCLID 5.2 nebo vyšší verzi, musíte vytvořit novou databázi pro IUCLID 5, protože struktura databáze se liší od předchozích verzí. Tento požadavek můžete splnit několika různými způsoby. V následujících dílčích oddílech jsou popsány dva běžné soubory okolností. Databáze pro novou verzi IUCLID 5 může být spuštěna na stejné instalaci databázového softwaru jako předchozí verze IUCLID 5, ale musí mít v rámci této instalace databázového softwaru jedinečný název. Při prvním spuštění aplikace IUCLID 5 na prázdné databázi se automaticky vytvoří všechny správné tabulky a spustí se průvodce spuštěním Aplikace IUCLID 5.0/1 byla nainstalována za použití tzv. setup-kit (instalační sady) Součástí sady IUCLID 5 set-up kit byl databázový software PostgresSQL. Instalační sada nainstalovala databázový software PostgreSQL, software IUCLID 5 a uložila data databáze, vše do jedné složky nazvané IUCLID. Instalační sada vytvořila instalace IUCLID 5, na kterých běží PostgreSQL na nestandardním portu (5433). Jestliže je tedy instalace IUCLID 5 provedena se samostatnou instalací softwaru PostgreSQL, který běží na standardním portu (5432), je možné ji spustit současně s instalací, která byla provedena pomocí instalační sady. Jestliže například byla nová verze IUCLID 5 instalována přesně podle popisu v tomto návodu za použití instalátoru s výchozím nastavením, může být nová instalace spuštěna souběžně s předchozí instalací, která byla provedena za použití instalační sady. 25

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Postup instalace síťové verze Mount Blue

Postup instalace síťové verze Mount Blue Postup instalace síťové verze Mount Blue Instalace na serveru 1. Stáhněte si instalační balíček pro server ze stránek Mount Blue na adrese: http://www.mountblue.cz/download/mountblue-server-setup.exe 2.

Více

Průvodce aktualizací systému Windows 8.1 krok za krokem

Průvodce aktualizací systému Windows 8.1 krok za krokem Průvodce aktualizací systému Windows 8.1 krok za krokem Instalace a aktualizace systému Windows 8.1 Aktualizujte prostředí BIOS, aplikace, ovladače a spusťte službu Windows Update Vyberte typ instalace

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Aktualizace Windows RT na verzi Windows RT 8.1 Nainstalováním nejnovějších aktualizací Windows zajistěte, aby byl počítač s Windows RT v aktuálním stavu Zjištění

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu 1. Tento návod se soustředí na instalaci na terminálová server a Citrix, ale je použitelný pro jakoukoli instalaci,

Více

Návod k instalaci S O L U T I O N S

Návod k instalaci S O L U T I O N S Návod k instalaci SOLUTIONS Návod k instalaci Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.techis.eu www.elvac.eu +420 597 407 507 Obchod: +420 597 407 511 obchod@techis.eu Podpora: +420 597 407 507 support@techis.eu

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Instalační a uživatelská příručka 1304 Aplikace MESIresults je určena pro použití s automatickým zařízením měření indexu kotníkových tlaků (ABPI MD). Při použití USB kabelu může být zařízení ABPI MD připojeno

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Αlpha 8 instalace a upgrade. Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems. GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7

Αlpha 8 instalace a upgrade. Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems. GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7 Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7 David Stejskal uživatelská podpora david.stejskal@gennet.cz Jana Vávrová uživatelská podpora jana.vavrova@gennet.cz

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

I.CA SecureStore. Instalační příručka. Verze 2.32 a vyšší

I.CA SecureStore. Instalační příručka. Verze 2.32 a vyšší I.CA SecureStore Instalační příručka Verze 2.32 a vyšší Úvod Tato verze instalační příručky je platná pro verzi aplikace SecureStore 2.32 a vyšší. Instalační příručka Instalační balíčky jsou připraveny

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON Program SK2 Připojení adaptérusk2 k počítači Propojte svůj počítač pomocí přiloženého propojovacího USB kabelu s adaptérem SK2. SK2 v prostředí Windows 2000 - XP - Vista - po propojení počítače s adaptérem

Více

Instalační Příručka. Verze 10

Instalační Příručka. Verze 10 Instalační Příručka Verze 10 Vytvořeno 30. listopadu 2009 Obsah Instalační příručka 1 Předpoklady... 1 Spuštění instalačního průvodce... 2 Uvítací okno... 4 Licenční ujednání... 5 Údaje o vás... 6 Instalace

Více

Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava

Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava autor: OIKT 2015 Obsah Návod pro instalaci VPN... 3 Důležité upozornění... 3 Příprava na instalaci - stažení souborů...

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE INSTALACE PCTV DELUXE Tato část popisuje, jak nainstalovat PCTV Deluxe po hardwarové i softwarové stránce. Během instalace bude vytvořena programová skupina PCTV Deluxe

Více

Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24

Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24 Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24 Verze: 2.13 (19. 8. 2015) Vlastník: CEN7350_03 Jméno souboru: P24_manual_certifikat_hw Obsah Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24...

Více

Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy

Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy (Uživatelská příručka) Obsah 1. Představení programu Gluco Diary a. Uživatelská příručka b. Zákaznický servis 2. Součásti programu Gluco Diary 3. Požadavky

Více

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (klient)

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (klient) 2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 5. února 2015 Obsah 3 Obsah...5 Aktivace možnosti Fiery...6 Automatická aktivace

Více

INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD

INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD www.aktion.cz Obsah: Kompletní instalace (serverová část) str. 03 Aktivace produktu první spuštění str. 10 Instalace Windows klienta na jiný počítač v síti

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Obsah Technické podmínky pro provoz programu minimální konfigurace... 2 Základní informace... 2 Hlavní nabídka instalačního programu... 2 Instalace

Více

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS Návod pro uživatele DS150E 1 OBSAH Hlavní součásti...3 Zápis do elektronické řídicí jednotky (OBD)...86 Pokyny k instalaci......5 Skenování... 89 Konfigurace technologie Bluetooth...26 Diagnostický program...39

Více

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Nepřipojujte telefon k počítači, budete k tomu vyzváni později 1. Instalace softwaru Do počítače vložte

Více

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Konfigurační příručka A-61732_cs 7J4367 Správa zařízení Kodak Scan Station Pro 550 Obsah Rozdíly... 1 Instalace... 2 Vytváření

Více

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian SOFTWARE 5P Instalace SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 16 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)... 3 Instalace databáze...

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows 98, ME

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows 98, ME Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows 98, ME Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojování pomocí protokolu

Více

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS:

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: 1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: Ověřte prosím následující nastavení (tento postup se může nepatrně lišit podle operačního systému Vašeho pc). Pro lepší viditelnost

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP list č.1/20 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Doporučené nastavení prohlížeče... 4 2.1 Problém s certifikátem...

Více

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz Instalace a první spuštění programu www.zoner.cz CZ Průvodce instalací Z nabídky instalačního CD vyberte Zoner Photo Studio 13 v požadované jazykové verzi * a klikněte na položku Instalace programu. Pokud

Více

NASTAVENÍ PROGRAMU EVIDENCE AUTOBAZARU PRO OS VISTA, WIN7 a WIN8 LOKÁLNÍ INSTALACE (PRO 1 POČÍTAČ)

NASTAVENÍ PROGRAMU EVIDENCE AUTOBAZARU PRO OS VISTA, WIN7 a WIN8 LOKÁLNÍ INSTALACE (PRO 1 POČÍTAČ) NASTAVENÍ PROGRAMU EVIDENCE AUTOBAZARU PRO OS VISTA, WIN7 a WIN8 LOKÁLNÍ INSTALACE (PRO 1 POČÍTAČ) Pro správný provoz programu na OS MS VISTA a WIN7 je po nainstalování programu nutno provést, případně

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů a instalace certifikátu pomocí programu PostSignum Tool Plus na čipové kartě, USB tokenu verze 1.0.0 Uživatelská dokumentace Březen 2010 Strana 1 (celkem

Více

AUTOMATICKÉ ZÁLOHOVÁNÍ DATABÁZE PRO SQL Express 2005

AUTOMATICKÉ ZÁLOHOVÁNÍ DATABÁZE PRO SQL Express 2005 AUTOMATICKÉ ZÁLOHOVÁNÍ DATABÁZE PRO SQL Express 2005 POZOR! Celý postup je nutné aplikovat přímo na počítači, kde je nainstalován SQL server! 1. Vytvoření souboru s SQL scriptem 1.1. Vytvořte textový soubor

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

NAS 107 Seznámení s Control Center

NAS 107 Seznámení s Control Center NAS 107 Seznámení s Control Center Naučte se používat Control Center pro základní správu vašeho NAS A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU V tomto kurzu se naučíte: 1. Používat Control Center pro základní

Více

PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 USNADNĚNÝ PŘECHOD

PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 USNADNĚNÝ PŘECHOD PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 USNADNĚNÝ PŘECHOD Obsah Obsah 1 PTV Map&Guide internet V2 Co je nového?... 3 1.1 Změna licenčních modelů... 3 1.1.1 Kmenoví zákazníci 3 1.1.2 Noví zákazníci 4 1.2 Nástroj pro

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

1. Úvod. 2. CryptoPlus jak začít. 2.1 HW a SW předpoklady. 2.2 Licenční ujednání a omezení. 2.3 Jazyková podpora. Požadavky na HW.

1. Úvod. 2. CryptoPlus jak začít. 2.1 HW a SW předpoklady. 2.2 Licenční ujednání a omezení. 2.3 Jazyková podpora. Požadavky na HW. CryptoPlus KB verze 2.1.2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA říjen 2013 Obsah Obsah 2 1. Úvod 3 2. CryptoPlus jak začít... 3 2.1 HW a SW předpoklady... 3 2.2 Licenční ujednání a omezení... 3 2.3 Jazyková podpora...

Více

Podrobný návod na instalaci programu HiddenSMS

Podrobný návod na instalaci programu HiddenSMS Podrobný návod na instalaci programu HiddenSMS Poslední aktualizace: 9. 6. 2009 Samotná instalace programu HiddenSMS se skládá ze dvou kroků: I. PŘIPOJENÍ TELEFONU S POČÍTAČEM - podrobný popis najdete

Více

Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS

Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS 1. Instalace kabelu Do počítače vložte instalační CD Nokia 6230 CD-ROM, které je obsažené

Více

P R V N Í P Ř I H L Á Š E N Í D O A P L I K A C E E R B I N T E R N E T - B A N K A

P R V N Í P Ř I H L Á Š E N Í D O A P L I K A C E E R B I N T E R N E T - B A N K A P R V N Í P Ř I H L Á Š E N Í D O A P L I K A C E E R B I N T E R N E T - B A N K A Následující dokument popisuje první kroky s aplikací ERB Internet-Banka (dále jen Aplikace), které musí uživatel vykonat,

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Jak stahovat ebooks na platformě EBSCOhost

Jak stahovat ebooks na platformě EBSCOhost Jak stahovat ebooks na platformě EBSCOhost Kompletní návod krok za krokem pro uživatele při prvním stahování eknih Nabízí-li Vaše knihovna možnost stahování ebooks, můžete se rozhodnout pro stažení konkrétní

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů pomocí programu PostSignum Tool Plus verze 2.0.1 Uživatelská dokumentace Červenec 2011 Strana 1 (celkem 21) 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...3 2.1 Informace

Více

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL Strana 1 / 7 Úvod AirLive konfigurační utilita pro OS Windows umožňuje uživatelům identifikovat HomePlug zařízení (HP1000E Sérii & HP2000E Sérii) v elektrické síti. Dále zobrazuje

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

8. E-mail, kalendář a kontakty kdekoliv a kdykoliv. Verze dokumentu: 1.0 Autor: Marián Henč, Microsoft Časová náročnost: 25 minut

8. E-mail, kalendář a kontakty kdekoliv a kdykoliv. Verze dokumentu: 1.0 Autor: Marián Henč, Microsoft Časová náročnost: 25 minut 8. E-mail, kalendář a kontakty kdekoliv a kdykoliv Verze dokumentu: 1.0 Autor: Marián Henč, Microsoft Časová náročnost: 25 minut Úvod Pro úspěšnou realizaci tohoto scénáře budete pracovat jako uživatel

Více

Instalace programu ProVIS

Instalace programu ProVIS Instalace programu ProVIS Tento program umožňuje instalovat program ProVIS. Umožňuje vybrat, kam se bude instalovat, a jednotlivé součásti instalace. Instalace probíhá v několika krocích. Každý krok má

Více

Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG)

Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG) Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG) I. Instalace TV DIGITAL OnGuide Pokud máte aplikaci TVCenter 6 nainstalovanou z originálního CD, vložte tento disk do mechaniky Vašeho PC a počkejte

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Podporovaná zařízení 04 Požadavky na HW a SW 05 Instalace SW a nastavení přístupu 05 Hlavní okno 06 SMS 06 Nastavení 07 Přidání

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Enterprise Network Center

Enterprise Network Center Centralizovaný systém pro správu síťových zařízení Výchozí nastavení: Uživatelské jméno: root Heslo: root Příručka k rychlé instalaci Verze 1.2 Vydání 1, 03/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

Memeo Instant Backup Průvodce rychlým. Krok 1: Vytvořte si bezplatný účet Memeo. Krok 2: Připojte vaše úložné zařízení k počítači

Memeo Instant Backup Průvodce rychlým. Krok 1: Vytvořte si bezplatný účet Memeo. Krok 2: Připojte vaše úložné zařízení k počítači Úvod Memeo Instant Backup představuje jednoduché řešení zálohování pro celý digitální svět. Automatickým a nepřetržitým zálohováním vašich cenných souborů na disku C aplikace Memeo Instant Backup chrání

Více

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka Univerzální rezervační systém Uživatelská příručka Obsah I. Instalace... 3 II. První spuštění aplikace... 4 III. Hlavní okno aplikace... 5 IV. Nastavení aplikace... 6 1. Přidání místností... 6 2. Uživatelské

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojení pomocí protokolu PPPoE.

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Aplikace a služba Money Dnes Publisher v deseti krocích

Aplikace a služba Money Dnes Publisher v deseti krocích 2 Money Dnes Publisher Uživatelská příručka Aplikace a služba Money Dnes Publisher v deseti krocích Tento step-by-step manuál vás provede korektním nastavením ovladače Money Dnes Publisher pomocí přiloženého

Více

[Zadejte název společnosti.] Instalace. SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010. Oldřich Florian

[Zadejte název společnosti.] Instalace. SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010. Oldřich Florian [Zadejte název společnosti.] Instalace SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 11 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)...

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 11/2011 V6 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Téma 1 - řešení s obrázky

Téma 1 - řešení s obrázky Téma 1 - řešení s obrázky 1. Instalace Windows Server 2008 R2 1.1. Spusťte Správce serveru ( Start -> Nástroje pro správu -> Správce serveru) 1.2. Rozbalte možnost Role a dále pak Hyper-V -> Správce technologie

Více

Kompletní návod na nákup a čtení eknih ve formátech PDF a epub na PC i čtečkách s E-Ink technologií (Sony, Nook, a další)

Kompletní návod na nákup a čtení eknih ve formátech PDF a epub na PC i čtečkách s E-Ink technologií (Sony, Nook, a další) Kompletní návod na nákup a čtení eknih ve formátech PDF a epub na PC i čtečkách s E-Ink technologií (Sony, Nook, a další) - 1 - ereading Jaromír Frič Obsah O tomto dokumentu... 3 1. Instalace čtečky...

Více

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Strana 2 Versiondog 3.0.3 Nová verze systému Versiondog 3.0.3 přináší oproti verzi 2.5.1 celou řadu nových funkčností a rozšíření typů komponent

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instalační manuál Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů GETA Centrum s.r.o. 04 / 2012 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147

Více

National Instruments Workshop NI LabVIEW Ghid de Instalare Software. National Instruments Seminář NI LabVIEW Průvodce instalací softwaru

National Instruments Workshop NI LabVIEW Ghid de Instalare Software. National Instruments Seminář NI LabVIEW Průvodce instalací softwaru National Instruments Workshop NI LabVIEW Ghid de Instalare Software National Instruments Seminář NI LabVIEW Průvodce instalací softwaru 1 Seminář NI LabVIEW Průvodce instalací softwaru Obsah Možnost A.

Více

MSDNAA podpora. První přihlášení do systému: Další přihlášení do systému:

MSDNAA podpora. První přihlášení do systému: Další přihlášení do systému: MSDNAA podpora Pro přihlášení k MSDNAA za účelem stažení software použijte odkaz Přihlásit se MSDNAA v pravé části, nebo v prohlížeči zadejte adresu http://msdn62.e-academy.com/vutbr_fpui První přihlášení

Více

Návod pro připojení telefonu Nokia 6100 přes datový kabel USB pro Windows 2000/XP instalace programu PC Suite a modem GPRS

Návod pro připojení telefonu Nokia 6100 přes datový kabel USB pro Windows 2000/XP instalace programu PC Suite a modem GPRS Návod pro připojení telefonu Nokia 6100 přes datový kabel USB pro Windows 2000/XP instalace programu PC Suite a modem GPRS Důležité: Nejprve nainstalujte ovladač USB kabelu (viz. DKU5_USBkabel.pdf ), poté

Více

Nástroj Setup. Uživatelská příručka

Nástroj Setup. Uživatelská příručka Nástroj Setup Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

Instalace webové služby Mydlinka

Instalace webové služby Mydlinka Instalace webové služby Mydlinka Aktualizace dokumentu: 21.10.2014 Obsah 1 Co je to webová služba Mydlinka 2 Požadavky na instalaci a provoz 2.1 SAS 2.2 Databáze 2.3 Operační systém 2.4 Softwarové vybavení

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Windows 7 instalace krok za krokem

Windows 7 instalace krok za krokem Windows 7 instalace krok za krokem Než začneme instalovat Než vložíme instalační DVD do mechaniky, měli bychom se prvně přesvědčit, zda máme jako první bootovací mechaniku právě DVD-ROMku a ne např. hard

Více

Jak obnovit ztraceny dokumentu

Jak obnovit ztraceny dokumentu ID článku: 316951 - Poslední aktualizace: dubna 2007 - Revize: 1 Jak obnovit ztraceny dokumentu Zobrazení původního anglického článku a jeho překladu vedle sebe. UPOZORNĚNÍ: TENTO ČLÁNEK BYL STROJOVĚ PŘELOŽENMicrosoft

Více

Individuální nastavení počítače

Individuální nastavení počítače Individuální nastavení počítače Je pro vás systém Windows 7 nový? I když má tento systém mnoho společného s verzí systému Windows, kterou jste používali dříve, můžete potřebovat pomoc, než se v něm zorientujete.

Více

Uživatelská příručka pro Mac

Uživatelská příručka pro Mac Uživatelská příručka pro Mac Obsah Začínáme... 1 Použití nástroje pro přeformátování disku... 1 Instalace softwaru FreeAgent... 4 Bezpečné vysouvání disků... 9 Správa diskových jednotek...10 Aktualizace

Více

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ 1 2 Obsah 1 Instalování software 4 Instalace Network Fax Drivers 2 Odesílání faxu 5 Odesílání ze stroje Síťové odesílání Základní odesílací funkce Základní

Více

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (server)

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (server) 2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 5. února 2015 Obsah 3 Obsah...5 Aktivace možnosti Fiery...5 Automatická aktivace

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Řešení chybových hlášek. Verze: 2.11 (17. 7. 2015) Jméno souboru:

Řešení chybových hlášek. Verze: 2.11 (17. 7. 2015) Jméno souboru: Řešení chybových hlášek Verze: 2.11 (17. 7. 2015) Vlastník: CEN7350_03 Jméno souboru: FAQ 1 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 1.1. Důležité... 3 1.2. Aktuální informace čtěte... 3 2. Přihlášení jednorázovým

Více

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Pro chod programu je nutné mít nainstalované databázové úložiště, které je připraveno v instalačním balíčku GAMP, který si stáhnete z našich webových

Více

BRICSCAD V15. Licencování

BRICSCAD V15. Licencování BRICSCAD V15 Licencování Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea spol.

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojování pomocí protokolu

Více

Nastavení připojení k internetu prostřednictvím terminálu Axesstel TX210LF platí pro Windows 98 SE (Second Edition) a Windows ME (Millenium Edition)

Nastavení připojení k internetu prostřednictvím terminálu Axesstel TX210LF platí pro Windows 98 SE (Second Edition) a Windows ME (Millenium Edition) Nastavení připojení k internetu prostřednictvím terminálu Axesstel TX210LF platí pro Windows 98 SE (Second Edition) a Windows ME (Millenium Edition) Aktivujte si službu U:fonův internet nebo U:fonův telefon

Více