Kurzy DSPB OR v oboru Farmakologie a toxikologie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kurzy DSPB OR v oboru Farmakologie a toxikologie"

Transkript

1 Kurzy DSPB OR v oboru Farmakologie a toxikologie Kurz: zimní semestr DSPB 2015/2016 Pokroky v toxikologii Kurz je určen pro postgraduální studenty v oboru biomedicíny, začínající vědecké pracovníky a případné další zájemce. Pořadatel OR 10 Farmakologie a toxikologie, zodpovědná osoba doc. MUDr. V. Klenerová, DrSc. Doba a místo konání: zimní semestr, Lab neurofarmakologie ÚLBLD, 1. LFUK, Praha 2, Albertov 4 Lektoři kurzu: Doc. MUDr. V. Klenerová, DrSc.; Prof. MUDr. S. Hynie, DrSc.; Doc. Ing. M. Balíková, CSc.; Doc. RNDr. R. Čabala, PhD.; Doc. RNDr. K. Nesměrák, Ph.D. Přihlásit k účasti se můžete u Doc. MUDr. V. Klenerové, DrSc. prostřednictvím u s uvedením pracoviště a kontaktu, na adrese Po přihlášení bude dle dohody upřesněno datum a místo konání. Informace o odborné stáži: zimní semestr 2015/2016 Klinická farmakologie vyššího věku Program: Farmakologie v geriatrii, farmakoepidemiologie, farmakokinetika + farmakodynamika, lékové interakce, nežádoucí účinky léků, práce na odděleních, modelové kazuistiky. Termín: Místo konání: Praha 2, Londýnská 15, VFN -Geriatrická klinika Školitelé: Prof. MUDr. Topinková Eva, CSc., PharmDr. Daniela Fialová Ph.D. Zájemci o tuto akci Klinická farmakologie vyššího věku se hlásí elektronicky na adrese (před 1. přihlášením je nutné se zaregistrovat). Předpokládaná cena: Kč Platba účastnického poplatku se provádí předem na účet č /0100, variab. symbol je číslo přihlášky. Případné další informace obdržíte na studijním odd. IPVZ, Budějovická 15, Praha 4 NÁVRHY KURZŮ PRO AKADEMICKÝ ROK 2014/2015 Kurz Základy analýzy pomocí HPLC s elektrochemickou detekcí pořádaný firmou RADANAL, jehož garantem je doc. Ing. Aleš Horna, CSc.. Délka trvání: 2 dny Místo konání: Institut Nutrice a Diagnostiky, Sakařova 1400, Pardubice Cena kurzu: Kč bez DPH Lektoři kurzu: doc. Ing. Aleš Horna, CSc., Ing. Dana Vaněrková, Ph.D., Ing. Lenka Portychová Termíny konání: dubna dubna května 2015 Přihlásit se můžete prostřednictvím u

2 Bc. Lenka Šafaříková RADANAL s.r.o. Okružní 613, Pardubice mobil: název kurzu: DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI - přednáškový kurz s exkurzemi, určený pro zájemce o drogovou problematiku, převážně zaměřený na neurobiologické mechanismy a vztahy, farmakoterapii atp. doba konání: školní rok letní semestr - celkem 30 hodin (15 seminářů 2 h na den) místo konání Ústav farmakologie, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Ruská 87, Praha 10 (učebna farmakologie + exkurze na příslušná pracoviště podle konkrétního sylabu) organizuje - Ústav farmakologie, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (PharmDr. Magdalena Šustková, CSc.; tel: nebo ) Cílem kurzu je seznámit budoucí lékaře a zájemce z řad PGS se současnou úrovní poznatků o drogách, mechanismech jejich účinku a mechanismech vzniku a udržení drogových závislostí (zejména neurobiologických). Kurz poskytuje komplexní přehled jednotlivých typů drog, způsobu léčby (včetně farmakoterapie) a možností prevence závislostí, přehled základních výzkumných metod/modelů závislosti atp. Kurz je složen z přednášek a diskusí s našimi špičkovými experty v oboru drog a závislostí a exkurzí na vybraná pracoviště. Program seminářů: bude zveřejněn před zahájením letního semestru na webové stránce UK v Praze a AV ČR, rovněž na ústavu farmakologie 3. LFUK Náplň seminářů: 1. Úvod do problematiky, drogy, základní mechanismy DZ, 2. Přehled základních drog mechanismy účinků, rizika, typy závislostí. 3. Výzkum drogových závislostí a účinků drog; 4. Epidemiologie drogových závislostí; 5. Opiátová závislost; 6. Alkohol a alkoholová závislost; 7. Závislost na tabáku; 8. Halucinogeny a kanabis, včetně léčebného konopí; 9. Centrální stimulancia, 10. Extáze a taneční drogy, nové syntetické drogy; 11. Léková závislost; 12. Prevence užívání drog a DZ; 13. Téma vyhrazeno - alternativní metody v léčbě DZ, 14. Exkurze Apolinář, oddělení pro léčbu závislostí VFN; 15. Exkurze SANANIM, systém péče o drogově závislé v ČR. Povinnosti ke splnění kurzu: 93% účast (maximálně 1 absence)

3 Primární hepatocyty v in vitro modelech se zaměřením na hepatocytární bioreaktor a jeho využití při biochemických, fyziologických, farmakodynamických a toxikologických studiích. Kurz je určen pro studenty doktorského studia biomedicíny se zájmem o danou problematiku. Odborný garant kurzu: prof. Hassan Farghali, Ph.D., D.Sc., Koordinátor kurzu (kontaktní osoba): MUDr. Nikolina Kutinová Canová, Ph.D. Termín konání: Letní semestr 2014/2015 Termín 10. dubna 2015 od 8,00 hod. Místo konání (kontaktní údaje): Farmakologický ústav 1. LF UK v Praze, Albertov 4, Praha 2, Tel /8161, 8106, Anotace: Jedná se o jednodenní kurz v rozsahu cca 8 výukových hodin. Kurz je rozdělen na teoretickou a praktickou část. Úvodní 2 přednášky seznámí studenty s danou problematikou, různými metodami izolace, kultivace a perfuze primárních buněk a s využitím in vitro modelů v biomedicínském výzkumu. V praktické části, která se bude konat v laboratořích Farmakologického ústavu, proběhne komentovaná demonstrace izolace primárních potkaních hepatocytů a příprava hepatocytárního bioreaktoru a buněčných kultur. Účastníci kurzu si budou moci sami vyzkoušet přípravu a práci s danými in vitro modely Kurz pro studenty doktorského studia pořádaný OR biochemie a patobiochemie, doporučený i pro OR10 farmakologie a toxikologie Vybrané kapitoly z biochemie a patobiochemie Kurz je plánován na letní semestr šk.r ve formě 11ti dvouhodinových přednášek Přesný program bude zveřejněn na začátku latního semestru Odborná garance: prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. a prof. MUDr. Richard Průša, CSc. Přednášky se konají v seminární místnosti Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, Kateřinská 32, Praha Kurz molekulární farmakologie školní rok 2014/2015, zimní semestr

4 Přednášející: Doc. P. Svoboda, Doc. J. Novotný, Dr. L. Hejnová, Dr. L. Roubalová, Mgr. Jana Brejchová, Mgr. Dmytro Kagan 1) Přednášky každý týden vždy ve čtvrtek, hod. První přednáška: Přírodovědecká fakulta UK, Viničná 7, 2 patro (velká seminární místnost, půdní nadstavba) 2) Praktický kurz ( ) Radioaktivita, isotopy používané v medicíně, vazebné studie receptorů s pomocí specifických radioligandů, výpočty, detekce trimerních G proteinů technikou imunoblot, isolace plasmatických membrán z mozku a srdečního svalu, využití fluorescenční mikroskopie pro detekci receptorů. Abstrakt v češtině: Přednášky a praktická cvičení poskytující přehled o základech molekulární farmakologie, výzkumného směru, který charakterizuje hormonální receptory a jejich signální kaskády. Vývoj poznání a hlavní objevy v této oblasti budou podrobně uvedeny a vysvětleny (camp = Earl Sutherland; G proteiny = A.G. Gilman a M. Rodbell; receptory spřažení s G proteiny = R.J. Lefkowitz a B. Kobilka). Abstract in English Lectures and practical course dealing with characterisation of hormonal receptors and their signalling cascades. Main discoveries in this field will be described in more details from historical perspective (camp - Earl Sutherland (1960); trimeric G proteins = A.G. Gilman and M. Rodbell (1994); G protein-coupled receptors - R.J. Lefkowitz and B. Kobilka (2012). Doporučená literatura: Základní a klinická farmakologie, Bertrand G. Katzung, vydalo H & H, 1992 Učebnice Farmakologie pro Lékařské fakulty.

5 Kurz Interaktivní počítačová analýza dat pořádaný ve dnech června 2014 Organizátor: Katedra analytické chemie, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, Studentská 573, Pardubice Telefon: , Fax: , Zaměření kurzu: populární a intenzivní kurz základů statistického zpracování dat na počítači řešením spousty praktických úloh z Kompendia. Odhalení všech tajemství, ukrytých v datech. Zvyšování kvalifikace pracovníků managementu. Polovinu času kurzu tvoří vlastní výpočty v software ADSTAT, QC-EXPERT metodou "škola hrou". Cena: ,- Kč (DPH 0%) zahrnuje nové Kompendium úloh za 750,- Kč, ale neobsahuje ubytování a stravu Organizační informace 1. Místo konání: elektronická učebna S04, budova Univerzity, Studentská 573, Pardubice. Elektronická učebna má pouze 28 židlí u 28 počítačů. 2. Přihlašování do kurzu: vyplněnou přihláškou poslat em na Katedru analytické chemie 3. Doprava: z vlakového nádraží v Pardubicích trolejbusy a autobusy směrem do centra, trolejbus č. 3, vystoupit na stanici u kolejí či Univerzitní knihovny a pak 100 m pěšky. 4. Ubytování: hotely města Pardubic nebo vysokoškolské koleje. Hotel si objednává a zaplatí každý v recepci sám. 5. Obědy a snídaně: snídaně v restauraci hotelu jsou obvykle součástí ubytování. V budově chemické fakulty je pod červenou recepcí bufet (snídaně, obědy). Obědy jsou rovněž možné v zaměstnanecké jídelně univerzity za hotové od 60,- do 75,- Kč celé menu výběr na místě z pěti jídel. 6. Účastníci ze Slovenské republiky: platí kurz v českých korunách, platbou ze Slovenska dle kurzu v den úhrady. 7. Odhlášení a náhrada: v případě nutnosti (nemoci, naléhavých služebních povinností, atd.) je výhodnější vyslat náhradníka, jinak se platí vysoké storno poplatky. 8. Užívaná literatura ( je zahrnuta v ceně kurzu): M. Meloun, J. Militký: Kompendium statistického zpracování experimentálních dat s CD, 2. vyd., 980 stran, Karolinum Praha 2012, 750,- Kč. Od 2012 je 3. rozšířené vydání v prodejnách knih. Kurz pro studenty doktorského studia pořádaný OR biochemie a patobiochemie Vybrané kapitoly z biochemie a patobiochemie Odborná garance: prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. a prof. MUDr. Richard Průša, CSc. Přednášky se konají v seminární místnosti Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, Kateřinská 32, Praha 2, přízemí vlevo, místnost č vždy ve středu v 14:30 hod. Den Přednášející Pracoviště Téma Doc. MUDr. Petr Ústav biochemie a Tumorsupresorové

6 Pohlreich, CSc. experimentální geny onkologie 1. LF UK Doc. MUDr. Zdeněk Ústav biochemie a Apoptosa Kleibl, Ph.D. experimentální onkologie 1. LF UK Doc. RNDr. Jana Ústav lék. chemie a Kolagen a jeho Novotná, CSc. klinické biochemie metabolismus 2. LF UK a FNM Doc. MUDr. Ivan Ústav ÚLB LD 1. LF Onkofetální antigeny Matouš-Malbohan, UK a VFN a jejich využití v CSc. medicině As. MUDr. Petr Ústav ÚLB LD Principy a Kocna, CSc. 1. LF UK a VFN instrumentace dechových testů As. MUDr. Alice Ústav lékařské Nemoci způsobené Skoumalová, Ph.D. chemie a klinické patologickou biochemie 2. LF UK konformací proteinů a FNM Prof. MUDr. Tomáš Ústav ÚLBLD1. LF Met.ethanolu a Zima, DrSc. UK a VFN patobioch důsledky Prof. MUDr. ÚLB LD 1. LF UK Funkce reaktivních Stanislav Štípek, VFN forem kyslíku met., DrSc. poškození tk., signal As. MUDr. Jan ÚLB LD 1. LF UK a Patobiochemie Pláteník, Ph.D. VFN stárnutí Prof. MUDr. Richard Ústav lék. chemie a Biologická variabilita Průša, CSc. klinické biochemie 2. a ontogenetické LF UK a FNM změny biích. hodnot Prof. MUDr. Jan Ústav biochemie a Biochemické a Borovanský, CSc. experimentální pathobiochemické onkologie 1. LF UK funkce melanosomů. Zodpovídá: MUDr. K. Bernášková, CSc Kurz pro postgraduální studenty (léto 2014) Základy lékařských věd pro studenty z nelékařských oborů pondělí 14:00 17:00 Přednáší se na ÚNPKF, Ke Karlovu 4, , Oddělení patologické fyziologie, termín téma vyučující

7 Úvod, Anatomie CNS Dr. Mrzílková Fyziologie-patfyz: CNS Dr. Pometlová Patologie: CNS * Dr. Frühaufová Anatomie: vylučování a endokrino Dr. Mrzílková Fyz-patfyz: Voda, metabolismus iontů, ABR Dr. Bernášková Fyz-patfyz: Stres, endokrinní systém Dr. Bernášková Fyz-patfyz: Vylučovací systém Dr. Bernášková Patologie: Endokrinologie, vylučovací systém * Dr. Frühaufová Velikonoce Neučí se Anatomie: GIT Dr. Mrzílková Fyz-patfyz: GIT a Metabolismus živin Dr. Bernášková Patologie: GIT * Dr. Frühaufová Anatomie: Kardiovaskulární a respirační systém Dr. Mrzílková Fyz-patfyz: Kardiovaskulární systém Dr. Pometlová Fyz-patfyz: Respirační systém Dr. Pometlová Patologie: Kardiovaskulární a respirační systém * Dr. Frühaufová KURZ OR10 DSPB a OVT 1. LFUK Statistické metody v softwaru STATISTICA KURZ JE KOMPLETNĚ OBSAZENÝ VČETNĚ NÁHRADNÍKŮ PROGRAM Semináře se budou konat vždy ve středu od :30 v seminární místnosti 1.06 vybavené počítači, U nemocnice 4, Praha 2 (pokud nebude stanoveno po dohodě jinak). Dotazy u Doc.MUDr.V.Klenerové, DrSc., 1. Popisné statistiky ( ) Typy veličin, typy rozdělení, volba statistických přístupů. (Průměr, medián, modus, směrodatná odchylka, rozptyl, šikmost a špičatost, normální rozdělení a proč je důležité. Intervalové a bodové odhady průměru. Robustní odhady pro průměr). 2. Ovládání STATISTICA ( ) Užitečné typy a triky, pokročilá práce s grafy.

8 (krabicový graf, histogram, bag plot, bodové grafy, kategorizované grafy). 3. Jak fungují statistické testy ( ) Princip testování hypotéz, testování normality, t-testy. (komparativní experiment, párový pokus) 4. Neparametrické alternativy k t-testům ( ) Časté chyby při použití neparametrických testů. (komparativní experiment, párový pokus, neparametrická analýza rozptylu). 5. Závislost veličin a jak ji měříme ( ) Pearsonův a Spearmanův korelační koeficient. Kdy který použít. (testování nulovosti korelačního koeficientu/shody korelačních koeficientů. Další vybrané alternativní míry závislosti). 6. Úvod do regresní analýzy ( ) Jak používat nástroje pro lineární regresi ve STATISTICA. (jednoduchá a vícenásobná regrese, analýza reziduí, jak interpretovat výsledky a vybrat nejvhodnější model). ÚSTAV MOLEKULÁRNÍ GENETIKY AV ČR, v.v.i. a CENTRUM DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ V BIOMEDICINĚ při UK a AV ČR pořádají další běh přednáškového kurzu 37. POKROKY V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII A GENETICE Kurz je určen pro doktorandy v oboru biomediciny, začínající vědecké pracovníky a nově též pro magisterské studenty. Cílem kurzu je poskytnout informace o vědeckých pokrocích na mezioborovém poli molekulární biologie, genetiky a biomediciny s některými biotechnologickými pohledy (http://pdsb.avcr.cz/doc/or1_kurzy.doc; Doba a místo konání Kurz se koná ve dnech v přednáškovém sálu M. Haška, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., Vídeňská 1083, Praha 4-Krč v areálu biologických ústavů AV ČR (budova F). Registrace od 8.30 do 9.30, 9.30 zahájení, přednášky, Přednášky: , Doprava do místa konání je metrem C do stanice Kačerov a odtud autobusem č.114 do stanice Ústavy Akademie věd (konečná stanice), nebo autobusem č.193 do stanice IKEM nebo Zelené domky a odtud pěšky k areálu. Program kurzu Na programu je okolo 40 přednášek s následující tématikou: genomika: lidský genom, jáderná mikroarchitektura-funkce a regulace, chromatin, prostorová organizace regulace genů, odezva na poškozování DNA, oprava DNA, forensní genetika, genealogie a archeogenetika; RNA: biosyntéza, start a terminace transkripce, alternativní sestřih, RNA editace, RNA degradace, malé RNA; proteomika, RTG krystalografie bílkovin, nesprávné sbalování bílkovin a klinika, degradace bílkovin, intramembránové proteolytické systémy, umělé proteiny jako protilátky; buněčná biologie: kmenové buňky, receptory spřažené s G-proteiny, mikrotubuly a signalizace, membránové mikrodomény, účinky ROS, apoptóza, nukleázy TALEN, retroviry a mobilní elementy, Wnt, mapování signálních drah malými molekulami; vývoj: epigenetika, evoluce promotorů, vývoj srdce, spermatogeneze a hybridní dysgeneze; nemoci a léčba: leishmanióza, vývoj bakteriální virulence, genetika autismu a mentální

9 retardace, vzácné genetické varianty u mendelovských a komplexních onemocnění, myší modely střevní rakoviny a další; + 2 workshopy (budování kariery ve vědě + diskusní panel; příspěvky PhD studentů), atd. Účastníci kurzu budou mít přístup ke všem přednáškám z internetové stránky chráněné heslem. Přednášky budou předneseny v angličtině předními českými a zahraničními vědeckými odborníky. Ubytování a stravování Ubytování ve 2-lůžkových pokojích je možné si v omezené míře zajistit v koleji OTAVA, Chemická 953, Praha 4-Kunratice. Svou objednávku na ubytování pošlete p. S. Hrdličkové nejlépe do na e- mailovou adresu: Udejte, že jste účastníky výše uvedeného kurzu. Cena za noc a osobu ve dvoulůžkovém pokoji činí Kč (samostatně Kč 400.-). Po dobu konání kurzu je možno individuálně využít ke stravování jídelen a bufetů v krčském areálu biologických ústavů AV ČR. Kurzovné Kč 2700,- (vč. DPH), na účastníka: PhD studenta, postdoka, věd. pracovníka, atd. Kurz bude zdarma pro magisterské studenty. Kurzovné poukažte, prosím, až po našem elektronickém vyrozumění o přijetí do kursu a přidělení Vašeho pořadového čísla, na účet č.: /0100, variab. symbol: Vaše přidělené pořadové číslo, (u KB, Praha 6, adresát účtu: ÚMG, AV ČR, IČO , Vídeňská 1083, Praha 4), nejpozději do Přihlašování k účasti: Všichni zájemci, včetně magisterských studentů, musí vyplnit a poslat přihlášku (viz dále). Vyplněnou přihlášku pošlete na e-adresu: Veškeré dotazy zodpovíme elektronicky nebo na tel. č (L. Výborná) a č /3147 Prof.. MUDr. Jiří Jonák, DrSc., Mgr. Petr Svoboda, PhD., v.r., garanti kursu. Molekulární farmakologie Přednášky (2 hodiny týdně) a cvičení (2 týdny na konci listopadu). Kurs probíhá na Přírodovědecké Fakultě UK (Viničná 7, Praha 2) a ve Fyziologickém ústavu AV CR (Vídeńská 1083, Praha 4). Přednášející kursu: Doc. RNDr Petr Svoboda, DrSc, RNDr Jiří Novotný DSc, RNDr Penka Roubalová, PhD a RNDr L. Hejnová, PhD. Ph.D. student, kteří budou mít o kurs zájem, se přihlásí na adresu: Termín bude upřesněn, plán říjen-listopad Abstrakt v češtině: Cílem přednášek a praktických cvičení je poskytnout přehled o základech molekulární farmakologie, vědeckého výzkumného směru, který charakterizuje hormonální receptory a jejich signální kaskády s pomocí metod biochemie, farmakologie a buněčné fyziologie. Důraz je kladen na postižení postupného vývoje poznání. Abstract in English Lectures and practical course present information about basics of molecular pharmacology, area of basic research dealing with characterisation of hormonal receptors and their signalling cascades with the help of biochemical, pharmacological and cell physiology approaches. Main discoveries in this field will be analysed in more details from historical perspective.

10 Lectures The historical development of understanding of hormonal receptors (since Paul Ehrlich and John Newport Langley) Discovery of adenylylcyclase and camp (Earl Sutherland) = the key stone of molecular endocrinology and pharmacology Membrane receptors classification; ligand, agonist, antagonist, partial agonist, inverse agonist Radioisotopes in medicine and biology, liquid scintillation, beta and gama counting, Bq, Ci, radioligand, specific radioactivity, chemical stability of the radioligand, radiochemical stability Ligand binding studies of membrane receptors, specific radioligands, saturation binding isotherm, Scatchard plot, calculation of B max and K d values, allosteric and cooperative models of receptor-ligand interactions, Hill coefficient; criteria of Pedro Cuatrecassas for identification of receptor with the specific radioligand binding site Why there are so many receptors for the single hormone or neurotransmitter? Heterogeneity of G protein coupled receptors (GPCR), splicing variants of 7TM receptors Trimeric GTP binding regulatory proteins (G-proteins), discovery of trimeric G proteins (Martin Rodbell and Alfred G. Gilman) Classification of the five main families of trimeric G proteins Phosphoplipases C, phospholipases A2, phosphodiesterases and secondary messengers Desensitisation of hormone response, internalisation, recycling and down-regulation of GPCR; internalisation and down-regulation of trimeric G proteins, cross-talk phenomena, membrane domains (Neubig, R. R. (1994) Membrane organisation in G-protein mechanism. FASEB J. 8, ), feed-back regulations, multiple signalling cascades initiated by the same hormone or neutrotransmitter. Sodium plus potassium activated, magnesium dependent adenosine triphosphatase (Na,K-ATPase), sodium pump, [ 3 H]ouabain as specific marker of plasma membranes Subcellular fractionation by differential and density-gradient centrifugation; isolation of plasma membranes and other subcellular particles; plasma membrane markers and enzyme activities. Calcium and its significance in regulation of cell responsiveness to hormones. Cyklus přednášek v rámci předmětu B02181 Neurobiologie poruch chování a paměti Letní semestr šk. r. 2012/2013 vždy ve středu v hod, posluchárna (číslo dveří 3.073) Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, 2. patro, budova děkanátu 1. LF UK, Kateřinská 32, Praha 2. Přednášející: Doc. MUDr.V. Klenerová, DrSc.; Prof. MUDr. S. Štípek, DrSc.; Prof MUDr. S.Hynie, DrSc. Garant přednětu: Doc. MUDr. V. Klenerová, DrSc Úvod do předmětu. Neurotransmise jako základ nervových pochodů v normě i za patologických stavů. 2. Nervové struktury a funkční komponenty jako cíle pro terapeutické zásahy.

11 3. Chemické struktury podílející se na přenosu signálu Receptory, transdukční systémy, jejich poruchy u základních nervových a psychických poruch. 5. Úloha neuropeptidů, stresových hormonů a dalších biologicky aktivních látek u poruch chování Neurobiologie paměti a její poruchy. 7. Experimentální studium paměti a psychických poruch. 8. Autismus a spektrum autistických poruch. Alzheimerova choroba a další demence Neurobiologie stresu. 10. Neurobiologie posttraumatické stresové poruchy a silných emocí Společné regulační mechanismy účastnící se při vzniku stresu, deprese, schizofrenie. 12. Společné regulační mechanismy účastnící se při vzniku stresu a závislosti na návykových látkách. Hodnocení přednáškového cyklu písemnou formou, udělení dvou kreditů nebo zapsání kurzu DSPB. Kurz Drogy a drogova zavislost šk. r. 2012/2013 Přednášky se konají vždy v úterý od 15:45h do 18:00h v učebně Ústavu farmakologie č. dveří 523, 5. patro, 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10 Organizátor kurzu: Dr. Šustková, tel: ,404, Ústav farmakologie 3. LF UK; Úvoddoproblematiky,mechanismydrogovýchzávislostí, zásady léčby závislostí. Experimentální modely závislosti. (PharmDr. Šustková - UK 3. LF, Praha) Halucinogeny.Kanabisakanabinoidy.(MUDr. Páleníček - PCP Praha) Lékovázávislost rozdělení,léčba,zvláštnosti.(mudr. Pecinovská Oddělení pro léčbu závislostí VFN - Apolinářská, Praha) Opioidní závislost léčba, novinky. (MUDr. Popov Oddělení pro léčbu závislostí VFN Apolinářská, Praha)!!! ZAČÁTEK A MÍSTO SEMINÁŘE BUDOU UPŘESNĚNY!!!) Závislost na tabáku. Nové možnosti léčby, vycházející z vlivu na mozek. (MUDr. Králíková - Ústav hygieny a epidemiologie, UK 1. LF, Praha) Alkoholová závislost-metabolismus alkoholu.kombinace drog s alkoholem. (prof.mudr.zima Ústav lékařské chemie a biochemie, děkan UK 1. LF, Praha)

12 Drogové závislosti: epidemiologie a léčba. (PhDr. Csemy PCP, Praha) EXKURZE-Návštěva pracoviště APOLINÁŘ + přednáškapéče o drogově závislé ve zdravotnických zařízeních, substituční programy. (prim.mudr.popov,mudr.pecinovská Odděleníproléčbu závislostí VFN - Apolinářská, Praha)!!!ZAČÁTEK EXKURZE BUDE UPŘESNĚN!!! Centrální stimulancia. Extáze. (MUDr. Páleníček - PCP Praha) EXKURZE - Návštěva pracoviště SANANIM + přednáška Systém péče o drogově závislé v Čechách (význam typů léčeben a jejich organizace).!!! ZAČÁTEK A MÍSTO EXKURZE BUDOU UPŘESNĚNY!!! (MUDr. Minařík Sananim) Neurobiologie poruch chování V letním semestru šk. r. 2011/2012 se koná cyklus přednášek v rámci volitelného Předmětu B02181 Neurobiologie poruch chování, vhodný pro pregraduální i postgraduální studenty. Přednášky se budou konat vždy ve středu od v hod, od , budova děkanátu 1.LF UK. Přednášející: V. Klenerová, S. Štípek, S. Hynie Kurz farmaceutické medicíny Milé kolegyně a kolegové, Vážení přátelé, Zveme Vás na pětidenní Kurz farmaceutické medicíny, který navazuje na tradiční Dvousemestrální kurz ve farmaceutické medicíně, pořádaný od roku Opět se setkáte s předními odborníky z jednotlivých oblastí farmaceutické medicíny. Mezi účastníky opět naleznete pracovníky nemocnic a univerzit, státní správy a v neposlední řadě farmaceutického průmyslu a budete mít možnost s nimi prodiskutovat nejrůznější témata. Seznámíte se s cestou léku od jeho farmakologických vlastností přes klinická hodnocení, registraci až k ceně a úhradě. K tomu získáte nezbytné znalosti statistiky, farmakovigilance, regulací na farmaceutickém trhu a třeba i Health Technology Assessmentu. Účast bude oceněna kredity celoživotního vzdělávání České lékařské komory a České asociace sester a na závěr obdržíte certifikát 1. Lékařské fakulty UK a Asociace farmaceutické medicíny. Kurz jsme na základě vaší poptávky připravili ve zkrácené a tím i levnější podobě. Níže naleznete program jednotlivých modulů. Těšíme se na setkání na kurzu. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA Děkan 1. Lékařské fakulty UK Doc. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D. Přednosta Farmakologického ústavu 1. LF UK

13 MUDr. Jiří Urban, MBA Předseda Asociace farmaceutické medicíny Kurz farmaceutické medicíny ledna 2012, úterý až pátek vždy 9 až hod, sobota 9 až 14 hod Den 1 (úterý ): Vývoj nového léku Zahájení kurzu, filozofie vývoje nového léčiva Základy farmakologie Preklinický vývoj Farmakogenetika Systémy léčiv, ATC skupiny, originální a generická léčiva Farmakoinformatika Den 2 (středa ): Klinické hodnocení léčiv Historie a principy Správné klinické praxe, klinický vývoj léku Regulace klinického hodnocení Role zadavatele a zkoušejícího v klinickém hodnocení Audit a inspekce v klinickém hodnocení Neintervenční klinické hodnocení Den 3 (čtvrtek ): Registrace léčivých přípravků, statistické minimum Registrace léčivých přípravků Základy biostatistiky Den 4 (pátek ): Farmakovigilance a regulace ve farmaceutickém průmyslu Farmakovigilance Etické kodexy jako jeden z regulačních nástrojů farmaceutického průmyslu Regulace výrobců generických léčiv Legislativní regulace farmaceutického trhu v ČR a SR Den 5 (sobota ): Prostředí na trhu Farmakoekonomika a HTA Ceny a úhrady léčiv Místo konání: Zasedací místnost děkanátu 1. LF UK, Na Bojišti 3, Praha 2. Pro koho je Dvousemestrální vzdělávací kurz ve farmaceutické medicíně určen: Pro pracovníky ve vývoji léků, farmaceuty a pracovníky farmakologických ústavů.

14 Pro lékaře zabývající se klinickým hodnocením léků, pracovníky etických komisí, data managery apod. Pro manažery farmaceutických firem, kteří si chtějí prohloubit vzdělání v oblasti farmaceutické medicíny. Pro monitory klinických studií, pracovníky registračních a farmakovigilačních oddělení, pracovníky na pozici Medical Advisor, PR manažery a další pracovníky ve farmaceutickém průmyslu s potřebou vzdělání v této problematice. Pro obchodní zástupce, připravující se na práci produktových manažerů či na jiné pozice v rámci kariérního rozvoje. Cena kurzu: Kč pro účastníky z nekomerční sféry (univerzity, nemocnice zřizované krajským úřadem nebo MZ, státní správa apod.) je cena Kč. Cena zahrnuje účast na kurzu, kurzové materiály a občerstvení během kurzu; cena nezahrnuje DPH. Při účasti tří a více pracovníků z jedné společnosti bude poskytnuta sleva ve výši 8%. Kurz je organizačně zajištěn společností DUX Training and Education s.r.o., více informací a přihlášky na Pokračování cyklu přednášek Novinky ve výzkumu stresu Vhodné pro všechny obory DSPB, pro postgraduální studenty. Přednášky budou ohlášeny samostatně podle aktuálně zajištěných přednášejících. DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Třicetihodinový kurz KURZ SE KONÁ: v letním semestru, vždy v úterý odpoledne od do 16.30h v budově 3. LFUK ul. Ruská 87, Praha 10, v učebně Ústavu farmakologie, č. dveří 523, páté patro; exkurze jsou upřesněny. PŘIHLÁŠKY NA KURZ em - každoročně nejpozději do Kurz začíná v roce 2012 v úterý úvodním seminářem. Další pořadí seminářů s konkrétními daty konání bude upřesněno po na a ovou zprávou přihlášeným do kurzu): Telefon: , nebo Adresa: PharmDr. Magdalena Šustková, CSc., Ústav farmakologie, 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10

15 ANOTACE a CÍL KURZU: Jedno-semestrový třicetihodinový kurz DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI poskytuje komplexní přehled základních informací o klasických i aktuálně zneužívaných drogách, o mechanizmech, léčbě, prevenci i výzkumu drogových závislostí a sytému péče o drogově závislé v ČR, srovnání se situací v Evropě. Umožňuje diskuze se špičkovými odborníky v oboru drogové závislosti a exkurze do vybraných odborných pracovišť v ČR. Cílem kurzu je: - poskytnout přehled jednotlivých typů drog a drogových závislostí (DZ) - charakteristiky, zvláštnosti - seznámit se současnou úrovní poznatků o především neurobiologických mechanizmech vzniku a udržení DZ - poskytnout přehled základních experimentálních modelů používaných ve výzkumu DZ - shrnout uplatnění neurobiologických znalostí v léčebných postupech - seznámit posluchače s vybranými odbornými pracovišti, umožnit rozhovor s odborníky i pacienty - srovnání situace u nás a v zahraničí - pomoci posluchačům utvořit si kvalifikovanější, odborný lékařský pohled na často diskutovanou a závažnou problematiku DZ - samostatné vypracování krátké seminární práce na vybrané téma s drogovou problematikou (každý posluchač má jiné téma) Třicetihodinový PVK pro studenty 3. a 4. ročníku magisterského studia 3. LFUK (SIS označení CCOCA 0011). SYLLABUS: tříhodinové semináře s diskuzí + exkurze (data dalších konkrétních seminářů budou upřesněna po na a ovou zprávou přihlášeným do kurzu): Úvod do problematiky, mechanismy drogových závislostí, zásady léčby závislostí. Experimentální modely závislosti. (PharmDr. Šustková - UK 3. LF, Praha) 2. Drogové závislosti: epidemiologie a léčba. (PhDr. Csemy PCP, Praha) 3. Opiátovázávislost léčba, novinky. (MUDr. Popov Oddělení pro léčbu závislostí VFN Apolinářská, Praha) 4. Alkoholová závislost - metabolismus alkoholu. Kombinace drog s alkoholem. (prof. MUDr. Zima Ústav lékařské chemie a biochemie, děkan UK 1. LF, Praha) 5. Závislostna tabáku. Nové možnosti léčby, vycházející z vlivu na mozek. (MUDr. Králíková - Ústav hygieny a epidemiologie, UK 1. LF, Praha) 6. Halucinogeny.Kanabis a kanabinoidy. (MUDr. Páleníček - PCP Praha) 7. Centrální stimulancia. Extáze. (MUDr. Páleníček - PCP Praha) 8. Léková závislost rozdělení, léčba, zvláštnosti. (MUDr. Pecinovská Oddělení pro léčbu závislostí VFN - Apolinářská, Praha) 9. EXKURZE - Návštěva pracoviště APOLINÁŘ + přednáška Péče o drogově závislé ve zdravotnických zařízeních, substituční programy. (prim. MUDr. Popov Oddělení pro léčbu závislostí VFN - Apolinářská, Praha) 10. EXKURZE - Návštěva pracoviště SANANIM + přednáška Systém péče o drogově závislé v Čechách (význam typů léčeben a jejich organizace). (MUDr. Minařík Sananim)

16 jednotlivých typů drog, způsobu léčby (včetně farmakoterapie) a možností prevence závislostí, přehled základních výzkumných metod/modelů závislosti atp. Kurz je složen z přednášek a diskusí s našimi špičkovými experty v oboru drog a závislostí a exkurzí na vybraná pracoviště. Program seminářů: bude zveřejněn před zahájením letního semestru na webové stránce UK v Praze a AV ČR, rovněž na ústavu farmakologie 3. LFUK Náplň seminářů: 1. Úvod do problematiky, drogy, základní mechanismy DZ, 2. Přehled základních drog mechanismy účinků, rizika, typy závislostí. 3. Výzkum drogových závislostí a účinků drog; 4. Epidemiologie drogových závislostí; 5. Opiátová závislost; 6. Alkohol a alkoholová závislost; 7. Závislost na tabáku; 8. Halucinogeny a kanabis, včetně léčebného konopí; 9. Centrální stimulancia, 10. Extáze a taneční drogy, nové syntetické drogy; 11. Léková závislost; 12. Prevence užívání drog a DZ; 13. Téma vyhrazeno - alternativní metody v léčbě DZ, 14. Exkurze Apolinář, oddělení pro léčbu závislostí VFN; 15. Exkurze SANANIM, systém péče o drogově závislé v ČR. Povinnosti ke splnění kurzu: 93% účast (maximálně 1 absence) Primární hepatocyty v in vitro modelech se zaměřením na hepatocytární bioreaktor a jeho využití při biochemických, fyziologických, farmakodynamických a toxikologických studiích. Kurz je určen pro studenty doktorského studia biomedicíny se zájmem o danou problematiku. Odborný garant kurzu: prof. Hassan Farghali, Ph.D., D.Sc., Koordinátor kurzu (kontaktní osoba): MUDr. Nikolina Kutinová Canová, Ph.D. Termín konání: Letní semestr 2014/2015 Termín 10. dubna 2015 od 8,00 hod. Místo konání (kontaktní údaje): Farmakologický ústav 1. LF UK v Praze, Albertov 4, Praha 2, Tel /8161, 8106, Anotace: Jedná se o jednodenní kurz v rozsahu cca 8 výukových hodin. Kurz je rozdělen na teoretickou a praktickou část. Úvodní 2 přednášky seznámí studenty s danou problematikou, různými metodami izolace, kultivace a perfuze primárních buněk a s využitím in vitro modelů v

17 biomedicínském výzkumu. V praktické části, která se bude konat v laboratořích Farmakologického ústavu, proběhne komentovaná demonstrace izolace primárních potkaních hepatocytů a příprava hepatocytárního bioreaktoru a buněčných kultur. Účastníci kurzu si budou moci sami vyzkoušet přípravu a práci s danými in vitro modely Kurz pro studenty doktorského studia pořádaný OR biochemie a patobiochemie, doporučený i pro OR10 farmakologie a toxikologie Vybrané kapitoly z biochemie a patobiochemie Kurz je plánován na letní semestr šk.r ve formě 11ti dvouhodinových přednášek Přesný program bude zveřejněn na začátku latního semestru Odborná garance: prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. a prof. MUDr. Richard Průša, CSc. Přednášky se konají v seminární místnosti Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, Kateřinská 32, Praha Kurz molekulární farmakologie školní rok 2014/2015, zimní semestr Přednášející: Doc. P. Svoboda, Doc. J. Novotný, Dr. L. Hejnová, Dr. L. Roubalová, Mgr. Jana Brejchová, Mgr. Dmytro Kagan 1) Přednášky každý týden vždy ve čtvrtek, hod. První přednáška: Přírodovědecká fakulta UK, Viničná 7, 2 patro (velká seminární místnost, půdní nadstavba) 2) Praktický kurz ( ) Radioaktivita, isotopy používané v medicíně, vazebné studie receptorů s pomocí specifických radioligandů, výpočty, detekce trimerních G proteinů technikou imunoblot, isolace plasmatických membrán z mozku a srdečního svalu, využití fluorescenční mikroskopie pro detekci receptorů. Abstrakt v češtině: Přednášky a praktická cvičení poskytující přehled o základech molekulární farmakologie, výzkumného směru, který charakterizuje hormonální receptory a jejich signální kaskády. Vývoj poznání a hlavní objevy v této oblasti budou podrobně uvedeny a vysvětleny (camp = Earl Sutherland; G proteiny = A.G. Gilman a M. Rodbell; receptory spřažení s G proteiny = R.J. Lefkowitz a B. Kobilka). Abstract in English Lectures and practical course dealing with characterisation of hormonal receptors and their signalling cascades. Main discoveries in this field will be described in more details from historical perspective (camp - Earl Sutherland (1960); trimeric G proteins = A.G. Gilman and M. Rodbell (1994); G protein-coupled receptors - R.J. Lefkowitz and B. Kobilka (2012).

18 Doporučená literatura: Základní a klinická farmakologie, Bertrand G. Katzung, vydalo H & H, 1992 Učebnice Farmakologie pro Lékařské fakulty Kurz Interaktivní počítačová analýza dat pořádaný ve dnech června 2014 Organizátor: Katedra analytické chemie, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, Studentská 573, Pardubice Telefon: , Fax: , Zaměření kurzu: populární a intenzivní kurz základů statistického zpracování dat na počítači řešením spousty praktických úloh z Kompendia. Odhalení všech tajemství, ukrytých v datech. Zvyšování kvalifikace pracovníků managementu. Polovinu času kurzu tvoří vlastní výpočty v software ADSTAT, QC-EXPERT metodou "škola hrou". Cena: ,- Kč (DPH 0%) zahrnuje nové Kompendium úloh za 750,- Kč, ale neobsahuje ubytování a stravu Organizační informace 9. Místo konání: elektronická učebna S04, budova Univerzity, Studentská 573, Pardubice. Elektronická učebna má pouze 28 židlí u 28 počítačů. 10. Přihlašování do kurzu: vyplněnou přihláškou poslat em na Katedru analytické chemie 11. Doprava: z vlakového nádraží v Pardubicích trolejbusy a autobusy směrem do centra, trolejbus č. 3, vystoupit na stanici u kolejí či Univerzitní knihovny a pak 100 m pěšky. 12. Ubytování: hotely města Pardubic nebo vysokoškolské koleje. Hotel si objednává a zaplatí každý v recepci sám. 13. Obědy a snídaně: snídaně v restauraci hotelu jsou obvykle součástí ubytování. V budově chemické fakulty je pod červenou recepcí bufet (snídaně, obědy). Obědy jsou rovněž možné v zaměstnanecké jídelně univerzity za hotové od 60,- do 75,- Kč celé menu výběr na místě z pěti jídel. 14. Účastníci ze Slovenské republiky: platí kurz v českých korunách, platbou ze Slovenska dle kurzu v den úhrady. 15. Odhlášení a náhrada: v případě nutnosti (nemoci, naléhavých služebních povinností, atd.) je výhodnější vyslat náhradníka, jinak se platí vysoké storno poplatky. 16. Užívaná literatura ( je zahrnuta v ceně kurzu): M. Meloun, J. Militký: Kompendium statistického zpracování experimentálních dat s CD, 2. vyd., 980 stran, Karolinum Praha 2012, 750,- Kč. Od 2012 je 3. rozšířené vydání v prodejnách knih. Kurz pro studenty doktorského studia pořádaný OR biochemie a patobiochemie Vybrané kapitoly z biochemie a patobiochemie Odborná garance: prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. a prof. MUDr. Richard Průša, CSc. Přednášky se konají v seminární místnosti Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, Kateřinská 32, Praha 2, přízemí vlevo, místnost č vždy ve středu v 14:30 hod. Den Přednášející Pracoviště Téma

19 Doc. MUDr. Petr Ústav biochemie a Tumorsupresorové Pohlreich, CSc. experimentální geny onkologie 1. LF UK Doc. MUDr. Zdeněk Ústav biochemie a Apoptosa Kleibl, Ph.D. experimentální onkologie 1. LF UK Doc. RNDr. Jana Ústav lék. chemie a Kolagen a jeho Novotná, CSc. klinické biochemie metabolismus 2. LF UK a FNM Doc. MUDr. Ivan Ústav ÚLB LD 1. LF Onkofetální antigeny Matouš-Malbohan, UK a VFN a jejich využití v CSc. medicině As. MUDr. Petr Ústav ÚLB LD Principy a Kocna, CSc. 1. LF UK a VFN instrumentace dechových testů As. MUDr. Alice Ústav lékařské Nemoci způsobené Skoumalová, Ph.D. chemie a klinické patologickou biochemie 2. LF UK konformací proteinů a FNM Prof. MUDr. Tomáš Ústav ÚLBLD1. LF Met.ethanolu a Zima, DrSc. UK a VFN patobioch důsledky Prof. MUDr. ÚLB LD 1. LF UK Funkce reaktivních Stanislav Štípek, VFN forem kyslíku met., DrSc. poškození tk., signal As. MUDr. Jan ÚLB LD 1. LF UK a Patobiochemie Pláteník, Ph.D. VFN stárnutí Prof. MUDr. Richard Ústav lék. chemie a Biologická variabilita Průša, CSc. klinické biochemie 2. a ontogenetické LF UK a FNM změny biích. hodnot Prof. MUDr. Jan Ústav biochemie a Biochemické a Borovanský, CSc. experimentální pathobiochemické onkologie 1. LF UK funkce melanosomů. Zodpovídá: MUDr. K. Bernášková, CSc Kurz pro postgraduální studenty (léto 2014) Základy lékařských věd pro studenty z nelékařských oborů pondělí 14:00 17:00 Přednáší se na ÚNPKF, Ke Karlovu 4, , Oddělení patologické fyziologie,

20 Téma Vyučující

Základy lékařských věd pro studenty z nelékařských oborů Program kurzu pro postgraduální studenty (léto 2016)

Základy lékařských věd pro studenty z nelékařských oborů Program kurzu pro postgraduální studenty (léto 2016) KURZY OBOROVÉ RADY FYZIOLOGIE A PATOFYZIOLOGIE ČLOVĚKA Semináře pro postgraduální studenty 3. lékařská fakulta opět pořádá kurz Základy lékařských věd pro studenty z nelékařských oborů. Kurz probíhá každé

Více

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE Předseda: Stanislav Štípek, prof., MUDr., DrSc. Ústav lékařske biochemie a laboratorní disgnostiky 1. LF UK Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 tel.: 224 964 283 fax: 224

Více

Studijní obor: Bioanalytik odborný pracovník v laboratorních metodách

Studijní obor: Bioanalytik odborný pracovník v laboratorních metodách Magisterský studijní program Biochemie (doplněk ke studijnímu katalogu zveřejněnému na webových stránkách fakultu http://www.sci.muni.cz/katalog/katalog2015/katalogbch.pdf) Garant studijního programu Prof.

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

XIV. Intenzivní kurz IBD

XIV. Intenzivní kurz IBD 10. 11. prosince 2015 Kongresové centrum IKEM Praha Vídeňská 1958/9 P r a h a 4 XIV. Intenzivní kurz IBD Pořádají: Pracovní skupina pro idiopatické střevní záněty ČGS ČLS JEP Nadační fond IBD a Congress

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy Pracovní skupina dětské gastroenterologie a výživy České pediatrické společnosti ČLS JEP pořádá 20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy 3. 5. 11. 2011 Praha Hotel Olympik I. INFORMACE 20. PRACOVNÍ

Více

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy Pracovní skupina dětské gastroenterologie a výživy České pediatrické společnosti ČLS JEP pořádá 20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy 3. 5. 11. 2011 Praha Hotel Olympik I. INFORMACE 20. PRACOVNÍ

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o.

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o. VIII. ročník odborné konference RÁMCOVÝ PROGRAM Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka pořadatel: EDUMED s.r.o. Rámcový program Středa 13. listopadu 2013 16:00 19:00

Více

Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu (AKADEMIE)

Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu (AKADEMIE) V rámci projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/28.0021 Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu (AKADEMIE) se v roce 2015

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta PŘÍJÍMACÍŘÍZENÍ Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. proděkanka pro studijní problematiku Kateřinská 32 121 08 Praha 2 tel: 22496 4201 fax: 22496 4178 www.lf1.cuni.cz Fakulta je součástí Univerzity Karlovy

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka

OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka Předseda Prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc. Fyziologický ústav 1. LF UK, Albertov 5, 128 00 Praha 2 e-mail: jaroslav.pokorny@lf1.cuni.cz Členové Prof.

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU Jiří Doškař Ústav experimentální biologie, Oddělení genetiky a molekulární biologie 1 V akademickém roce 1964/1965

Více

OR Biomedicínská informatika

OR Biomedicínská informatika OR Biomedicínská informatika Předsedkyně oborové rady Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. Ústav informatiky Akademie věd ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 2 182 07 Praha 8 tel.: 266 053 640 fax: 286 581 453

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Na Českém vysokém učení technickém v Praze studuje na osmi fakultách více než 24 000 studentů v bakalářských, magisterských a doktorských

Více

Preventivní medicína

Preventivní medicína Preventivní medicína Předseda Doc. MUDr. Alexander Martin Čelko, CSc., Ústav epidemiologie LF UK tel: 26710 2485 fax: 272 738 497 e-mail: martin.celko@lfcuni.cz Místopředseda Prof. MUDr. Kamil Provazník,

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

Organizace stáží mediků LF MU v Nemocnici Jihlava

Organizace stáží mediků LF MU v Nemocnici Jihlava Organizace stáží mediků LF MU v Nemocnici Jihlava Organizační struktura garantů předrigorózních stáží mediků LF MU v Nemocnici Jihlava: Prof. MUDr. J. Štěrba, Ph.D. proděkan pro výuku v klinických oborech

Více

Studium všeobecného lékařství s rozšířenou vědeckou průpravou. (P-PooL LF MU Brno)

Studium všeobecného lékařství s rozšířenou vědeckou průpravou. (P-PooL LF MU Brno) Studium všeobecného lékařství s rozšířenou vědeckou průpravou Pregraduální Program pro motivované studenty Lékařství s rozšířenou vědeckou přípravou (P-PooL LF MU Brno) Cíle programu P- PooL připravit

Více

III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI

III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI POŘADATELÉ II. interní klinika FN Olomouc Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče VFN a 1. LF UK Praha Česká společnost pro léčbu rány III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI 16. dubna 2010, Olomouc

Více

Univerzita Karlova v Praze. Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Univerzita Karlova v Praze. Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Studijní program ZDRAVOTNICKÁ BIOANALYTIKA obor Odborný pracovník v laboratorních metodách MAGISTERSKÉ STUDIUM NAVAZUJÍCÍ KOMBINOVANÁ FORMA

Více

Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK

Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK Ph.D. studium Kapesní průvodce inteligentního mladého lékaře vlastním osudem

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

Západočeská mezioborová konference

Západočeská mezioborová konference Západočeská mezioborová konference na téma P a l i a t i v n í m e d i c í n a a h o s p i c o v á p é č e 1. INFORMACE HOSPIC sv iří Františkovy Lázně 12. - 13. 3. 2010 Pod záštitou Českého výboru paliativní

Více

Hygiena a preventivní medicína v teorii a praxi Plzeň 2011

Hygiena a preventivní medicína v teorii a praxi Plzeň 2011 Celostátní konference Hygiena a preventivní medicína v teorii a praxi Plzeň 2011 Pod záštitou doc. MUDr. B. Kreuzberga, CSc., děkana LFUK v Plzni a MUDr. P. Tomašuka, ředitele KHS v Plzni Doba konání:

Více

nské informatice Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. informatiku, nské informatiky Ústav informatiky AV ČR R v.v.i. http://www.euromise.

nské informatice Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. informatiku, nské informatiky Ústav informatiky AV ČR R v.v.i. http://www.euromise. Vzdělávání v biomedicínsk nské informatice a ezdraví s podporou informačních a komunikačních technologií Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. Evropské centrum pro medicínskou informatiku, statistiku a epidemiologii

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola Prezentace školy 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj Veřejná vysoká škola Spolupráce MU s podniky Spolupráce s podniky Výzkum a vývoj Studenti Další vzdělávání Ostatní

Více

1. OZNÁMENÍ. Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2012 1. - 3. 11. 2012 Hotel Step, Praha

1. OZNÁMENÍ. Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2012 1. - 3. 11. 2012 Hotel Step, Praha Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace sester pořádá Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2012

Více

13,00 15.15. Specializovaná ošetřovatelská péče. v interně I. (3 hodiny přednáška) CPD VS

13,00 15.15. Specializovaná ošetřovatelská péče. v interně I. (3 hodiny přednáška) CPD VS úterý pondělí Rozvrh magisterského studijního programu Ošetřovatelství, studijní obor Ošetřovatelská péče v interních oborech kombinovaná forma, akademický rok 2015/2016, 1. ročník. ZIMNÍ SEMESTR pracovní

Více

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Česká chirurgická společnost ČLS JEP POUZP Čech, Moravy a Slezska při FN Ostrava Traumatologické centrum FN Ostrava Chirurgická klinika FN Ostrava pořádají

Více

Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM kombinovaná forma studia

Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM kombinovaná forma studia Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM kombinovaná forma studia Vysvětlivky ke studijnímu programu kombinovaná forma: P - přednášky C - cvičení nebo

Více

Procesní řízení v praxi 13. - 14. 10. 2005

Procesní řízení v praxi 13. - 14. 10. 2005 Procesní řízení v praxi 13. - 14. 10. 2005 PŘEDSTAVENÍ: Ze zkušeností řady podniků je zřejmé, že cesta směrem k optimalizaci a řízení procesů má významný podíl na růstu výkonnosti firem. Cílem však nesmí

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE VI.

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE VI. ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ZDRAVOTNICKOU TECHNIKU ČESKÁ ASOCIACE SESTER SPOLEČNOST RADIOLOGICKÝCH ASISTENTŮ ČR pořádají konferenci KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE VI. MODERNÍ ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE A POSTUPY 11. a

Více

Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M. šestnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU

Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M. šestnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M šestnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

ČESKOBUDĚJOVICKÉ STOMATOLOGICKÉ DNY

ČESKOBUDĚJOVICKÉ STOMATOLOGICKÉ DNY STOMATOCHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ Oblastní stomatologická komora České Budějovice ČESKOBUDĚJOVICKÉ STOMATOLOGICKÉ DNY ODBORNÉ A SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ PŘI PŘÍLEŽITOSTI 60. VÝROČÍ VZNIKU STOMATOCHIRURGICKÉHO ODDĚLENÍ

Více

Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008

Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008 Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008 Zájemci o vzdělávací akce pro lékaře, zubní lékaře a ostatní pracovníky se hlásí: - elektronickou cestou www.portal.ipvz.cz

Více

Vzdělávání v Biomedicínské a Zdravotnické Informatice

Vzdělávání v Biomedicínské a Zdravotnické Informatice Vzdělávání v Biomedicínské a Zdravotnické Informatice Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. EuroMISE Centrum Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky 1. LF UK a ÚI AV ČR Satelitní seminář EFMI STC 2013,

Více

Pod patronací. si Vás dovolují pozvat na 14. mezinárodní konferenci. 1. cirkulář

Pod patronací. si Vás dovolují pozvat na 14. mezinárodní konferenci. 1. cirkulář Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR, v.v.i. Pod patronací České asociace geomorfologů si Vás dovolují pozvat na 14. mezinárodní konferenci

Více

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733. 2. SEVEROČESKÝ ALGEZIOLOGICKÝ DEN TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 24. 3. 2012, Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Doporučujeme parkování: Podzemní parkoviště Palác Zdar (Mírové náměstí)

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie

Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie Beránek M., Drastíková M. Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové beranek@lfhk.cuni.cz

Více

Informace o spolehlivosti produktů v provozu a jejich využití

Informace o spolehlivosti produktů v provozu a jejich využití ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST ve spolupráci s Fakultou vojenských technologií UNIVERZITY OBRANY si Vás dovolují pozvat na další, již 51. SEMINÁŘ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST pořádané výborem Odborné

Více

SOUČASNÁ LEGISLATIVA V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ, ZÁSADNÍ VÝZNAM PRO BEZPEČÍ NEMOCNIC

SOUČASNÁ LEGISLATIVA V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ, ZÁSADNÍ VÝZNAM PRO BEZPEČÍ NEMOCNIC Česká asociace sester pořádá ve spolupráci s IPVZ 5. podzimní konferenci Prezidia ČAS SOUČASNÁ LEGISLATIVA V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ, ZÁSADNÍ VÝZNAM PRO BEZPEČÍ NEMOCNIC 22. - 23. 11. 2012 Hotel DUO, Praha

Více

Elektrotechnologie 2011 u příležitosti 50. výročí založení Katedry elektrotechnologie FE VUT v Brně

Elektrotechnologie 2011 u příležitosti 50. výročí založení Katedry elektrotechnologie FE VUT v Brně ÚSTAV ELEKTROTECHNOLOGIE Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně zve srdečně na konferenci s mezinárodní účastí Elektrotechnologie 2011 u příležitosti 50.

Více

KONFERENCE PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY A NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY. kritiky a hněvu.

KONFERENCE PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY A NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY. kritiky a hněvu. KONFERENCE PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY A NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY Téma : Komunikace bez problémů : Jak zvládat komunikační bariéry + vhodné používání Vážené dámy a vážení pánové, kritiky a hněvu. dovolujeme

Více

PILOTNÍ ZKUŠENOSTI S ORGANIZACÍ INOVATIVNÍCH KURZŮ IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V PLZNI

PILOTNÍ ZKUŠENOSTI S ORGANIZACÍ INOVATIVNÍCH KURZŮ IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V PLZNI PILOTNÍ ZKUŠENOSTI S ORGANIZACÍ INOVATIVNÍCH KURZŮ IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita

Více

Technologický transfer v regenerativní medicíně

Technologický transfer v regenerativní medicíně Technologický transfer v regenerativní medicíně Ústav experimentální medicíny AV ČR MUDr. Petr Lesný Ústav experimentální medicíny Ředitelka ústavu Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. Cíl projektů Ústavu experimentální

Více

Mentor klinické praxe ošetřovatelství

Mentor klinické praxe ošetřovatelství Mentor klinické praxe ošetřovatelství Obecné informace Určení: pro všeobecné sestry a porodní asistentky Místo konání: Technická univerzita v Liberci, Ústav zdravotnických studií, Studentská 2, 460 01

Více

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta Katedra sociálnej práce o z n a m u j í, že se ve

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

Centrum experimentálního výzkumu chorob krevního oběhu a orgánových náhrad

Centrum experimentálního výzkumu chorob krevního oběhu a orgánových náhrad Centrum experimentálního výzkumu chorob krevního oběhu a orgánových náhrad Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Operační

Více

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE TÝMOVÁ PRÁCE IV.

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE TÝMOVÁ PRÁCE IV. ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ZDRAVOTNICKOU TECHNIKU ČESKÁ ASOCIACE SESTER SPOLEČNOST RADIOLOGICKÝCH ASISTENTŮ ČR pořádají pod záštitou ministra zdravotnictví ČR doc. MUDr. Leoše Hegera, CSc. konferenci KVALITA

Více

Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4.

Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4. Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4. června 2009, Zlín Vzdělání je pro všechny děti pokračování dlouhodobého

Více

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky s celoškolskou působností Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta Katedra sociálnej práce o z n a m u j í, že

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Kurz vzorkování pro pracovníky vodohospodářských a kontrolních laboratoří

Kurz vzorkování pro pracovníky vodohospodářských a kontrolních laboratoří Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce pořádá Kurz vzorkování pro pracovníky vodohospodářských a kontrolních laboratoří Kurz je určen pracovníkům zabývajícím se odběry

Více

SAPERE AUDE AD BENEFICIUM MEDICINAE: Burnout syndrom

SAPERE AUDE AD BENEFICIUM MEDICINAE: Burnout syndrom Mladá fronta a. s. divize Medical Services Profesionální partner pro vydávání zdravotnické literatury PROSPEKT Nabídka firemní prezentace SAPERE AUDE AD BENEFICIUM MEDICINAE: Burnout syndrom (Nebojme se

Více

Výstavní plocha pokladna

Výstavní plocha pokladna Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace MÍSTO KONÁNÍ: Regionální centrum Olomouc GARANTI AKCE: doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.

Více

Sympozium poruch polykání

Sympozium poruch polykání Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubická krajská nemocnice, Česká společnost otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice

Více

Udržitelná sídla / Sustainable Settlement

Udržitelná sídla / Sustainable Settlement Srdečně zveme na mezinárodní workshop Udržitelná sídla / Sustainable Settlement 18.-19. října 2011 Hostětín, Bílé Karpaty Workshop je otevřený všem, kdo se zajímají o problematiku udržitelných sídel a

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Studium biologie na PřF UK v Praze Bakalářské studijní programy / obory Biologie Biologie ( duhový bakalář ) Ekologická a evoluční biologie ( zelený

Více

BEZPEČNOST, HYGIENA A POŽÁRNÍ OCHRANA PŘI SVAŘOVÁNÍ

BEZPEČNOST, HYGIENA A POŽÁRNÍ OCHRANA PŘI SVAŘOVÁNÍ ČESKÁ SVÁŘEČSKÁ SPOLEČNOST CZECH WELDING SOCIETY Novotného lávka 5, 110 01 Praha 1; telefon: 221 082 377; fax: 221 082 239 ČESKÁ SVÁŘEČSKÁ SPOLEČNOST člen mezinárodních organizací MEZINÁRODNÍHO SVÁŘEČSKÉHO

Více

Česká lékařská společnost JEP Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče a Česká farmaceutická společnost sekce nemocničních lékárníků

Česká lékařská společnost JEP Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče a Česká farmaceutická společnost sekce nemocničních lékárníků Česká lékařská společnost JEP Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče a Česká farmaceutická společnost sekce nemocničních lékárníků ve spolupráci s Ardeapharma a.s. Ševětín pořádají ve

Více

PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ 2014 studentská vědecká konference

PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ 2014 studentská vědecká konference studentská vědecká konference Kouty nad Desnou, Jeseníky 8.-10. října 2014 Vážené dámy, vážení pánové, Tímto bychom Vás rádi pozvali na konferenci Průmyslové inženýrství 2014 konající se ve dnech ve Koutech

Více

IV. kongres Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek

IV. kongres Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek I. Informace IV. kongres Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek 9. 11. listopad 2011 Kongresové centrum ÚVN Praha 6 pod záštitou ředitele Odboru vojenského zdravotnictví Ministerstva obrany

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. MBIO1/Molekulární biologie 1 Tento projekt je spolufinancován

Více

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M osmnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 1. Zlepšení informovanosti o Cíle Úkoly Termín Výstupy Gestor Spolupráce Předpoklady 1.1. Provoz, rozvoj a aktualizace webových portálů pro ;

Více

KONFERENCE PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY A NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY

KONFERENCE PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY A NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY KONFERENCE PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY A NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY Téma : Komunikace bez problémů : Konfliktní a stresové situace a jak se s nimi vyrovnat Vážené dámy a vážení pánové, dovolujeme si Vás

Více

Liberecké dny úrazové chirurgie

Liberecké dny úrazové chirurgie I. Informace Liberecké dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologicko-ortopedické centrum se spinální jednotkou Krajské nemocnice Liberec ve spolupráci s Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti

Více

NÁRODNÍ DIALOG O VODĚ Hospodaření s vodou v období hydrologického sucha

NÁRODNÍ DIALOG O VODĚ Hospodaření s vodou v období hydrologického sucha Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost a Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce ve spolupráci s Global Water Partnership si Vás dovolují pozvat na seminář

Více

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP 23. 24. ŘÍJNA 2008 OLOMOUC s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP Vzdělávací akci pořádají: Psychiatrická klinika

Více

I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP

I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP pod záštitou rektora Univerzity Karlovy v Praze 31. března 2. dubna 2016 Špindlerův Mlýn Hotel Harmony www.sotcls.cz Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Více

Odborný kurz Dysfagie Poruchy polykání

Odborný kurz Dysfagie Poruchy polykání Odborný kurz Dysfagie Poruchy polykání Soukromá klinika LOGO s.r.o., akreditované pracoviště pro audiologii a foniatrii, Vás srdečně zve na odborný kurz Dysfagie Poruchy polykání, který je novinkou v České

Více

Č e s k ý i n s t i t u t i n t e r n í c h a u d i t o r ů NOVÉ PARAGRAFY PRO VNITŘNÍ ŘÍZENÍ A KONTROLU ANEB KLÍČOVÉ VÝZVY PRO INTERNÍ AUDIT

Č e s k ý i n s t i t u t i n t e r n í c h a u d i t o r ů NOVÉ PARAGRAFY PRO VNITŘNÍ ŘÍZENÍ A KONTROLU ANEB KLÍČOVÉ VÝZVY PRO INTERNÍ AUDIT A KONTROLU ANEB KLÍČOVÉ VÝZVY 23. 24. dubna 2015 W o r k s h o p p r o v e ř e j n o u s p r á v u Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve dnech 23. 24. dubna 2015, organizuje Český institut interních auditorů

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 2. BĚH ŠKOLENÍ Česká betonářská společnost ČSSI www.cbsbeton.eu a ČBS Servis, s. r. o. www.cbsservis.eu ve spolupráci s Kloknerovým ústavem ČVUT v Praze Školení ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH

Více

KONFERENCE PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY A NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY

KONFERENCE PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY A NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY KONFERENCE PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY A NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY Téma : Komunikace bez problémů : Umění úspěšné komunikace Vážené dámy a vážení pánové, dovolujeme si Vás pozvat na odbornou konferenci,

Více

STATISTIKA. Inovace předmětu. Obsah. 1. Inovace předmětu STATISTIKA... 2 2. Sylabus pro předmět STATISTIKA... 3 3. Pomůcky... 7

STATISTIKA. Inovace předmětu. Obsah. 1. Inovace předmětu STATISTIKA... 2 2. Sylabus pro předmět STATISTIKA... 3 3. Pomůcky... 7 Inovace předmětu STATISTIKA Obsah 1. Inovace předmětu STATISTIKA... 2 2. Sylabus pro předmět STATISTIKA... 3 3. Pomůcky... 7 1 1. Inovace předmětu STATISTIKA Předmět Statistika se na bakalářském oboru

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 0, 67 Třebíč nabízí vyšší odborné studium pro absolventy středních škol obor --N/. Diplomovaná všeobecná sestra

Více

Certifikované kurzy - lékaři

Certifikované kurzy - lékaři Prohlubování vzdělávání lékařů Konference Hotel ILF 16.9.2010 Cíl projektu Cílem projektu je zavedení systému prohlubování znalostí a zvyšování úrovně odborných znalostí ve vytvořené soustavě akreditovaných

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

ve školní nebo zdravotnické laboratoři?

ve školní nebo zdravotnické laboratoři? Praktická cvičení z klinické biochemie ve školní nebo zdravotnické laboratoři? Jiří Kukačka a kol. Ústav klinické biochemie a patobiochemie UK 2.LF a FN Motol Předměty garantované ústavem Magisterské studium-všeobecné

Více

KONFERENCE PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY A NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY

KONFERENCE PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY A NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY KONFERENCE PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY A NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY Téma : Komunikace bez problémů : Umění úspěšné komunikace Vážené dámy a vážení pánové, dovolujeme si Vás pozvat na odbornou konferenci,

Více

KONFERENCE PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY A NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY. Informace: www.inline.cz, e-mail: inline@inline.cz, tel.

KONFERENCE PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY A NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY. Informace: www.inline.cz, e-mail: inline@inline.cz, tel. KONFERENCE PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY A NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY Téma : Komunikace bez problémů : Jak asertivně ustát svoje práva + trénink. Vážené dámy a vážení pánové, dovolujeme si Vás pozvat na

Více

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Nabídka vzdělávání Rok 2012 Kurzy jsou určeny pro: sociální pracovníky pracovníky v sociálních službách Středočeský kraj a Praha IČO: 69836698, bankovní spojení: 27-6395270247/0100,

Více

UIACH 68081715. Vědecko-pedagog. hodnost

UIACH 68081715. Vědecko-pedagog. hodnost Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR veřejné výzkumné instituce v roce 27 a hlavní dosažené výsledky Identifikační číslo (IČ) 6881715 Vědečtí pracovníci, DSP, spolupráce s VŠ, vzdělávání 1) Počet

Více

VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb.

VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb. ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více