Vliv nových technologií na vzdělávací proces a na osobnost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vliv nových technologií na vzdělávací proces a na osobnost"

Transkript

1 Vliv nových technologií na vzdělávací proces a na osobnost výzkumná zpráva Doc.PhDr.Petr Sak, CSc. Mgr.Karolína Saková PhDr.Kateřina Beerová Grant MPSV ČR Vliv computerizace na edukační procesy a na osobnost člověka v informační společnosti Praha 200

2 Obsah 1. Tématické vymezení výzkumu 2. Objekt a předmět výzkumu 3. K metodologii a metodice výzkumu 4. Charakteristiky výběrového souboru. Výzkumné cíle. Osobnostní test mládeže a index. Osobnostní test mládeže a věk zahájení aktivit s počítačem 8. Hodnotové orientace a 9. Negativní jevy a 10. Hodnotové orientace a 11. Deprese, osamocení a 12. Volnočasové aktivity a 13. Životní dráha a 14. Charakteristiky souboru

3 1. Tématické vymezení výzkumu Výzkum je koncipován v návaznosti na reprezentativní výzkum a výzkum škol, takže řada znaků a otázek je identických a umožňuje komparaci. Týká se to disponibility nových technologií, jejich využívání apod. Základním tématem však není disponibilita nových technologií či vzdělávání, ale vliv této na osobnost mladého člověka a na jeho životní styl.

4 2. Objekt a předmět výzkumu Předmětem výzkumu je vliv na osobnost mladého člověka a na jeho životní styl vliv na osobnost mladého mladého člověka; vliv věku zahájení práce s počítačem na osobnost mladého mladého člověka; vliv mladého člověka na jeho volnočasové aktivity; vliv mladého člověka na jeho hodnotovou orientaci; vliv mladého člověka na jeho konsumaci alkoholu, drog a kouření; vliv věku zahájení práce s počítačem na digitalizaci sociálního pole; vliv mladého člověka na jeho osamocenost a stavy depresí. Objektem výzkumu jsou studenti středních škol

5 3. K metodologii a metodice výzkumu Výzkum je kombinací sociologického a psychologického výzkumu. V případě sociologického výzkumu se jednalo o kvantitativní výzkum-statistickou proceduru se sběrem dat provedeným skupinovým dotazníkovým šetřením. Skupinou byla opakovaně třída studentů střední školy, kteří se dobrovolně zúčastnili výzkumu. V prvé etapě byl proveden sociologický výzkum, jehož výsledky umožnily vybrat dvě skupiny respondentů. Prvá skupina byla extrémně slabě zapojena do využívání nových informačních technologií, druhá skupina byla naopak zapojena extrémně silně. Pro identifikaci míry byl zkonstruován syntetický znak index, který byl sycen řadou dílčích znaků. Jednalo se o znaky: věku zahájení práce s počítače, aktivity na počítači a na internetu, časový objem s počítačem a internetem strávený s počítačem a internetem. Podle indexu byl soubor rozdělen do tří skupin. 1. skupinu tvořili jedinci s nejnižší mírou ; 2. skupinu tvořili jedinci s průměrnou mírou ; 3. skupinu tvořili jedinci s nadprůměrnou mírou. Analýza byla postavena na komparaci těchto skupin podle řady psychologixkých a sociologických znaků. V druhé etapě se obě vybrané skupiny zúčastnily psychologického výzkumu. Psychologický výzkum byl realizován ve spolupráci s katedrou psychologie FF UK. Po vyhodnocení různých výzkumných technik ve vztahu k cíli grantu, řešitel ve spolupráci s vedoucí katedry psychologie PhDr.I.Gillernovou, CSc. a s PhDr.K.Beerovou vybral pro psychologický výzkum Osobnostní dotazník pro mládež R.B.Cattella a M.D.L. Cattell. (HSPQ (High School Personality Questionnaire). Se žáky v každé třídě provedla výzkum psycholožka PhDr. K. Beerová, která také psychologická data nahrála a spočítala faktory 1. a 2. řádu.

6 Cíl dotazníkového šetření Cílem dotazníkového šetření bylo zmapovat, zda existují podstatné rozdíly v osobnostních vlastnostech dospívajících dětí (ve věku 1-1 let), jenž užívají výpočetní techniku nadprůměrně a podprůměrně. K diagnostice celkové struktury osobnosti žáků jsme zvolili Cattelův osobnostní dotazník pro mládež HSPQ (High School Personality Questionnaire). Cattelův osobnostní dotazník pro mládež HSPQ (High School Personality Questionnaire),[1] jenž jsme zvolili k dotazníkovému šetření, je zaměřen na 14 faktorů osobnosti, které jsou chápány jako bipolární rysy osobnosti. Dotazník vychází z dat, jež jsou zachycené faktorovou analýzou. Při práci s dotazníkem je možné diferencovat faktory prvního a druhého řádu. Je určen pro mládež od 13 do 1 let. Faktory prvního řádu lze chápat jako jednotné a navzájem relativně nezávislé vlivy určující chování člověka: Faktor A: bezprostřednost uzavřenost Faktor B: vysoká krystalická inteligence nízká krystalická inteligence Faktor C: citová stálost citová nestálost Faktor D: vznětlivost klidnost Faktor E: průbojnost poddajnost Faktor F: nadšenost sklíčenost Faktor G: zodpovědnost svévolnost Faktor H: smělost plachost Faktor I: citová choulostivost citová tvrdost Faktor J: individuální zdrženlivost družná aktivnost Faktor O: úzkostná sebenejistota sebedůvěra Faktor Q2: soběstačnost závislost na druhých Faktor Q3: sebevláda nedostatek sebevlády Faktor Q4: vysoké pudové napětí nízké pudové napětí Faktory druhého řádu vystihují obecnější vlivy působící na osobnost, vznikly faktorovou analýzou korelací mezi faktory prvního řádu: Faktor QI: společenská extroverze společenská introverze Faktor QII: úzkostnost vyrovnanost Faktor QIII: vzpurnost - oddanost [1] HSPQ publikovali v roce 193 R. B. Cattell a M. D. L. Cattell. Jeho první české vydání je z roku 193, druhé z roku 1992.

7 4. Charakteristiky výběrového souboru Sociologického výzkumu se zúčastnilo 13 studentů, psychologického šetření se zúčastnilo celkem 4 žáků (z toho 28 dívek a 3 chlapců) ze čtyř středních škol (z Prahy a středních Čech) ve věku 1-1 let. Dotazníkové šetření probíhalo v období od dubna do června roku 200 na čtyřech vybraných středních školách v Praze a okolí. Dotazník byl administrován skupinově a jeho snímání trvalo cca 4 minut.

8 . Výzkumné cíle Zjistit rozložení studentů podle míry Zjistit rozložení faktorů osobnosti v závislosti na indexu Zjistit znaků charakterizujících životní styl v závislosti na indexu Zjistit rozložení studentů podle věku zahájení aktivit s počítačem Zjistit rozložení faktorů osobnosti v na věku zahájení aktivit s počítačem Zjistit rozložení znaků charakterizujících životní styl v závislosti na věku zahájení aktivit s počítačem

9 . Osobnostní test mládeže a index

10 Psychologický test osobnosti podle indexu 10 9 vysoká krystalická inteligence citová bezprostřednost stálost individuální vznětlivost nadšenost smělost zdrženlivst soběstačnost citová úzkostná průbojnost zodpovědnost choulostivost sebenejistota sebevláda vysoké pudové napětí úzkostnost společenská extroverze vzpurnost nejnižší index průměrný index nejvyšší index komputeriza uzavřenostt citová nízká nestálost krystalická inteligence poddajnost svévolnost citová tvrdost sebedůvěra sklíčenost plachost družná klidnostt aktivnost nedostatek sebevlády závislost na druhých nízké pudové napětí společenská introverze vyrovnanost oddanost N=

11 10 Psychologický test osobnosti ve skupině s průměrným indexem vysoká krystalická inteligence citová bezprostřednost stálost individuální vznětlivost nadšenost smělost zdrženlivst soběstačnost vysoké citová úzkostná pudové průbojnost zodpovědnost choulostivost sebenejistota sebevláda napětí úzkostnost společenská extroverze vzpurnost uzavřenostt citová nízká nestálost krystalická inteligence poddajnost svévolnost citová tvrdost sebedůvěra sklíčenost plachost družná klidnostt aktivnost nedostatek sebevlády závislost na druhých nízké pudové napětí společenská introverze vyrovnanost oddanost N=10

12 10 Psychologický test osobnosti ve skupině s nejnižším indexem vysoká krystalická inteligence citová bezprostřednost stálost individuální soběstačnost vznětlivost nadšenost smělost zdrženlivst citová úzkostná průbojnost zodpovědnost choulostivost sebenejistota sebevláda vysoké pudové napětí úzkostnost společenská extroverze vzpurnost uzavřenostt citová nízká nestálost krystalická inteligence klidnostt poddajnost sklíčenost svévolnost plachost citová tvrdost družná aktivnost sebedůvěra nedostatek sebevlády závislost na druhých nízké pudové napětí společenská introverze vyrovnanost oddanost N=1

13 10 Psychologický test osobnosti ve skupině s nejvyšším indexem vysoká krystalická inteligence citová bezprostřednost stálost individuální vznětlivost nadšenost smělost zdrženlivst soběstačnost citová úzkostná průbojnost zodpovědnost choulostivost sebenejistota sebevláda vysoké pudové napětí úzkostnost společenská extroverze vzpurnost uzavřenostt citová nízká nestálost krystalická inteligence poddajnost svévolnost citová tvrdost sebedůvěra sklíčenost plachost družná klidnostt aktivnost nedostatek sebevlády závislost na druhých nízké pudové napětí společenská introverze vyrovnanost oddanost N=40

14 Výsledky psychologického výzkumu, analýza dat U vybraných skupin respondentů žáci s nejvyšším indexem a žáci s nejnižším indexem, je dle výsledků dotazníkového šetření dotazníkem HSPQ celková struktura osobnosti rozdílná v následujících osobnostních vlastnostech (dle faktorů): Faktor A: bezprostřednost uzavřenost Skupina s nejnižším indexem se v tomto bipolárním rysu osobnosti pohybuje uprostřed (na škále 1 až 10 na ) s mírnou převahou směrem k pólu uzavřenosti (dále A-). Skupina s nejvyšším indexem, taktéž zhruba mezi oběma rysy (na škále 1 až 10 na ), tenduje naopak mírně k bezprostřednosti (dále A+). Dle autorů dotazníku tvoří jedinci s A+ aktivní skupiny a v osobních vztazích jsou impulzivně štědřejší, méně jim vadí kritika, při stejně dobré paměti si lépe pamatují jména lidí. Jedinci s A- jsou důkladnější v hodnocení lidí i věcí, spolehlivější v práci, která vyžaduje vytrvalost nebo přesnost, jsou vynalézavější a zpravidla spolehlivěji dodržují své sliby a povinnosti. Ve škole bývají jedinci s A+ posuzováni jako společensky lépe přizpůsobení. Faktor E: průbojnost poddajnost Obě dvě skupiny se v tomto bipolárním rysu nacházejí v poli průbojnosti s tím, že skupina s nejnižším indexem je o něco průbojnější (na škále 1 až 10 na 8) než skupina s nejvyšším indexem (na škále 1 až 10 na ). Faktor E souvisí s dominancí, dle autorů dotazníku může vysoké E vést k neposlušnosti, nepoddajné svévoli, nezávislosti a tvořivosti, někdy i k protispolečenskému chování. Častěji jsou však tyto bezprostřední projevy dobře ovládány. S dominancí bývají sdruženy zpravidla dobré výkony ve sportu, dále nezávislost a tvořivost v umění a ve vědě. Faktor H: smělost plachost Skupina s nejvyšším indexem je více smělejší (na škále 1 až 10 na ) než skupina s nejnižším indexem(na škále 1 až 10 na ). Dle autorů dotazníků jde o vlastnost vrozenou. Směrem k plachosti (dále H-) souvisí tato vlastnost s větší reaktivitou vegetativní nervové soustavy na hrozbu (jedinec se stahuje do sebe, skrývá své city), směrem k smělosti (dále H+) s necitlivostí vůči hrozbě (jedinec se rád seznamuje s lidmi, je společenský). Ve skupině se jedinci s vysokým H cítí aktivními účastníky, ale jsou považováni za nudné a necitlivé řečníky. Ve skupinové spolupráci přispívají poznámkami orientovanými spíše společensky než úkolově zaměřenými, zatímco jedinci s H- se drží věci.

15 Faktor I: citová choulostivost citová tvrdost Jedinci, jenž se nachází při pólu citové choulostivosti (dále I+), jsou definováni jako netrpěliví, nároční na city a pozornost, závislí a nejistí, hledající soucit, vlídní a shovívaví k sobě i druhým, umělečtí, jednající na základě citlivé intuice, úzkostně sledující svůj stav, s bohatou představivostí ve vnitřním životě a řeči. Jedinci, jenž se nachází při pólu citové tvrdosti (dále I-), jsou definováni jako nemající velké nároky, spoléhající se na sebe, věcní, bez výraznějšího uměleckého zaměření, jednající na základě praktického, logického úsudku, realističtí. V polárním rysu citové choulostivosti (na škále 1 až 10 na ) se pohybuje skupina s nejvyšším indexem. Skupina s nejnižším indexem je (na škále 1 až 10 na ) s přesahem do citové tvrdosti. Faktor QIII: vzpurnost oddanost Rys vzpurnost QIII+ vyjadřuje vysokou úroveň aktivace projevující se rychlou reakcí. Proti tomu jedinec s rysem oddanosti QIII- se jeví jako smířený s určitou mírou frustrace, mající hlubší cítění se sklonem k zármutku. Primární faktory podílející se na QIII+ svědčí o energickém sebeprosazování s malým ohledem na druhé. Jedinec s vysokým QIII se druhým neotvírá, nespoléhá na ně a nesnaží se příliš přizpůsobit. Naproti tomu QIII- svědčí o přístupné, zranitelné citlivosti se snahou přizpůsobit se, která však často končí rezignací. Obě dvě skupiny se nacházejí v pólu vzpurnosti s tím, že skupině s nejnižším indexem je tento rys bližší (na škále 1 až 10 na 8). Skupina s nejvyšším indexem se nachází ve středu, s mírným přesahem do QIII+ (na škále 1 až 10 na ). Faktor D: vznětlivost klidnost Skupina s nejvyšším indexem je blíže směrem ke klidnosti (na škále 1 až 10 na ), skupina s nejnižším indexem je blíže směrem k vznětlivosti (na škále 1 až 10 na ). Faktor F: nadšenost sklíčenost Obě dvě skupiny se vnímají jako nadšené, skupina s nejvyšším idnexem (na škále 1 až 10 na ), o něco více než skupina s nejnižším indexem (na škále 1 až 10 na ). Faktor G: zodpovědnost svévolnost V bipolárním rysu zodpovědnost-svévolnost se obě dvě skupiny nacházejí téměř ve středu, na škále 1 až 10 skupina s nejvyšším indexem na a skupina s nejnižším indexem. Faktor Q2: soběstačnost závislost na druhých Obě skupiny žáků se v tomto faktoru nacházejí v pólu soběstačnosti. Skupina s nejnižším indexem je blíže k soběstačnosti (na škále 1 až 10 na ) než skupina s nejvyšším indexem (na škále 1 až 10 na ).

16 Faktor QI: společenská extroverze společenská introverze Obě dvě skupiny žáků nejsou výrazně vyhraněny směrem ke společenské extroverzi ani introverzi. Skupina s nejvyšším indexem je na škále 1 až 10 na (směrem ke společenské extroverzi), skupina s nejnižším indexem je na škále 1 až 10 na (směrem ke společenské introverzi). Faktor QII: úzkostnost vyrovnanost Skupina s nejnižším indexem se v tomto faktoru nachází mezi oběma rysy, mírně směrem k úzkostnosti (na škále 1 až 10 na ). Skupina s nejvyšším indexem se v tomto faktoru nachází také uprostřed mezi oběma rysy, mírně směrem k vyrovnanosti (na škále 1 až 10 na ). Podle výsledků dotazníkového šetření dotazníkem HSPQ není celková struktura osobnosti u jednotlivých skupin podle indexu výrazně odlišná v následujících osobnostních vlastnostech (dle faktorů): Faktor B: vysoká krystalická inteligence nízká krystalická inteligence Obě dvě skupiny se nacházejí v pásmu vysoké krystalické inteligence: (na škále 1 až 10 jsou obě skupiny na stupni ), Faktor C: citová stálost citová nestálost Obě skupiny mají stejnou úroveň citové stálosti na škále 1 až 10 na. Faktor J: individuální zdrženlivost družná aktivnost V tomto faktoru se obě dvě skupiny nacházejí opět téměř uprostřed bipolárních rysů individuální zdrženlivost družná aktivnost, na škále 1 až 10 na hodnotě směrem k individuální zdrženlivosti. Faktor O: úzkostná sebenejistota sebedůvěra Ve faktoru O, jenž obsahuje bipolární rysy - úzkostnou sebenejistotu a její opak, sebedůvěru, jsou na tom obě skupiny stejně, jsou na bodu.

17 Faktor Q3: sebevláda nedostatek sebevlády V tomto faktoru se nachází opět obě dvě skupiny mezi dvěma póli zhruba uprostřed. (na škále 1 až 10 na,1), než skupina T+ (na škále 1 až 10 na ). Faktor Q4: vysoké pudové napětí nízké pudové napětí Faktor, jenž se nachází mezi dvěma rysy, vysokém a nízkém pudovém napětí, je chápán jako míra podráždění a napětí a projev neuspokojených pudových potřeb. Obě dvě skupiny se nacházejí mírně směrem k pólu vysokého pudového napětí skupina (na škále 1 až 10 na ).

18 . Osobnostní test mládeže a věk zahájení aktivit s počítačem

19 Psychologický test osobnosti podle věku prvního použití PC 10 9 vysoká krystalická inteligence citová bezprostřednost stálost individuální vznětlivost nadšenost smělost zdrženlivst soběstačnost citová úzkostná průbojnost zodpovědnost choulostivost sebenejistota sebevláda vysoké pudové napětí úzkostnost společenská extroverze vzpurnost 3 až let až 9 let 10 a více let uzavřenostt citová nízká nestálost krystalická inteligence poddajnost svévolnost citová tvrdost sebedůvěra sklíčenost plachost družná klidnostt aktivnost nedostatek sebevlády závislost na druhých nízké pudové napětí společenská introverze vyrovnanost oddanost N=

20 10 Psychologický test osobnosti ve skupině s nejnižším věkem prvního využití PC (3 až let) vysoká krystalická inteligence citová bezprostřednost stálost individuální soběstačnost vznětlivost nadšenost smělost zdrženlivst citová úzkostná průbojnost zodpovědnost choulostivost sebenejistota sebevláda vysoké pudové napětí úzkostnost společenská extroverze vzpurnost uzavřenostt citová nízká nestálost krystalická inteligence klidnostt poddajnost sklíčenost svévolnost plachost citová tvrdost družná aktivnost sebedůvěra nedostatek sebevlády závislost na druhých nízké pudové napětí společenská introverze vyrovnanost oddanost N=2

21 10 Psychologický test osobnosti ve skupině s průměrným věkem prvního využití PC ( až 9 let) vysoká krystalická inteligence citová bezprostřednost stálost individuální vznětlivost nadšenost smělost zdrženlivst soběstačnost vysoké citová úzkostná pudové průbojnost zodpovědnost choulostivost sebenejistota sebevláda napětí úzkostnost společenská extroverze vzpurnost uzavřenostt citová nízká nestálost krystalická inteligence poddajnost svévolnost citová tvrdost sebedůvěra sklíčenost plachost družná klidnostt aktivnost nedostatek sebevlády závislost na druhých nízké pudové napětí společenská introverze vyrovnanost oddanost N=24

22 10 Psychologický test osobnosti ve skupině s nejvyšším věkem prvního využití PC (10 a více let) vysoká krystalická inteligence citová bezprostřednost stálost individuální vznětlivost nadšenost smělost zdrženlivst soběstačnost citová úzkostná průbojnost zodpovědnost choulostivost sebenejistota sebevláda vysoké pudové napětí úzkostnost společenská extroverze vzpurnost uzavřenostt citová nízká nestálost krystalická inteligence poddajnost svévolnost citová tvrdost sebedůvěra sklíčenost plachost družná klidnostt aktivnost nedostatek sebevlády závislost na druhých nízké pudové napětí společenská introverze vyrovnanost oddanost N=1

23 8. Hodnotové orientace a

24 Hodnoty ve skupinách na základě největší největší význam význam střed střed škály škály Index nejnižší průměrná zdraví rodina přátelství a děti láska 4, svoboda životní 4, partner 4, 4, 4, rozvoj zdravé 4, vlastní 4,4 životní mír, život 4, 4, 4, 4, osobnosti 4,3 4, prostředí pravda, bez válek poznání 4, 4,3 4,2 4,3 4,1 4,2 být demokracie vzdělání zajímavá užitečný 4,2 4,2 4,2 4,0 práce 4,1 druhým 4,0 3,9 lidem 3,9 4,0 4,0 3,9 plat, další příjmy 3,8 3,8 3,9 3,8 3,9 3,8 4,0 4,0 4,0 3,8 3,9 3,8 3,8 3, 3,8 uspokojování 3, 3, 3, 3, svých zájmů úspěšnost v 3, a koníčků zaměstnání majetek 3, společenská 3,3 prestiž nejvyšší 3,1 2, 2, 3,1 soukromé podnikání 2,4 2, veřejně prospěšná činnost 2, 2,4 politická 2,4 angažovanost 1,9 1, 1, 1,9 1,9 1, Bůh nejmenší nejmenší význam význam 1 Respondenti s indexem N=14

25 Hodnoty ve skupinách na základě část I. největší největší význam význam Index 4, 4 zdraví přátelství 4, 4, 4, 4, 4, 4, svoboda 4, 4, 4, rodina a děti 4, 4,3 4,4 láska 4, 4,3 4,3 životní partner 4, 4,2 4,2 rozvoj vlastní osobnosti 4,2 4,1 demokracie 4,0 nejnižší průměrná nejvyšší uspokojová ní svých zájmů a koníčků zdravé životní prostředí 4,2 pravda, poznání 4,1 3,9 3,9 4,0 4,0 4,0 3,9 4,0 3,8 3,8 3, 3, střed střed škály škály 3 Respondenti s indexem N=14

26 Hodnoty ve skupinách na základě část II. největší největší význam význam Index nejnižší průměrná nejvyšší 4, střed střed škály škály 3, vzdělání 4,0 4,0 3,9 zajímavá práce 3,9 3,9 3, úspěšnost v zaměstnání 3,8 3,8 3,8 mír, život bez válek 4,2 3, 3,8 být užitečný druhým lidem 3, 3,8 3, plat, další příjmy 3,8 3, 3, 3,3 majetek 3,3 společenská prestiž 3,1 3,1 soukromé podnikání veřejně prospěšná činnost 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,4 2,4 2,4 politická angažovanost Bůh nejmenší nejmenší význam význam 1, 1,9 1,9 1,9 1, 1, 1, Respondenti s indexem N=14

27 Párové hodnoty ve skupinách na základě část I. nejnižší průměrná nejvyšší smyslové prožitky kvalita prožívaného života drogy ohrožují společnost každodenní smyslový život tvorba a ochrana životního prostředí volný prostor pro jednání lidí tradiční postavení žen odpovědnost za jiné střed střed škály škály 4 3 3,3 3,0 3,4 4,03 3,82 3, 3,94 3,4 3,4 3,94 3, 3,34 3,2 3,44 3,1 3,1 3,29 3,11 3,1 3,09 2,93 2,81 2,83 2,4 2 1 duchovní život materiální hodnoty drogy patří k životu transcendentní dimenze života ekonomická prosperita bezpečnost lidí emancipace žen odpovědnost pouze sám za sebe Respondenti s indexem N=14

28 Párové hodnoty ve skupinách na základě část II. nejnižší průměrná nejvyšší 4 získávat od druhých lidí poznání sebe sama, rozvoj majetek, peníze, kapitál regulace ekonomiky kariéra, úspěšnost v podnikání sociální a ekonomické jistoty formalizované rituály zákaz interrupce 3, střed střed škály škály 3 2, 2 2,93 2,8 2, 2,1 2,0 2,2 2,9 2,91 2,3 2,1 2,8 2,8 2,2 2,1 2,43 2,33 2,3 2,4 2,2 2,33 2,31 1, dávat druhým lidem užít si života myšlenky, ideje, informace tržní mechanismy mezilidské vztahy seberealizace individuální duchovní aktivity 1,80 1, 1, právo ženy rozhodovat Respondenti s indexem N=14

29 9. Negativní jevy a

30 Kouření 100% 4 bez odpovědi 90% 80% nikdy jsem to nezkusil zkusil jsem to 0% občas konzumuji 0% pravidelně konzumuji 0% % 44 30% 1 20% 10% % nejnižší průměrná nejvyšší Respondenti s indexem N=14

31 Kouření ve skupinách podle věku prvního využití PC 100% 4 2 nedpověděl(a) 90% 80% nikdy jsem to nezkusil zkusil jsem to 0% občas konzumuji 0% pravidelně konzumuji 0% 40% % 20% 10% % 3 až let až 9 let 10 a více let Respondenti, kteří uvedli věk prvního využití PC N=13

32 Alkohol 100% 90% 80% bez odpovědi nikdy jsem to nezkusil zkusil jsem to 0% 0 občas konzumuji 0% pravidelně konzumuji 0% 40% 4 30% 31 20% 10% 0% 1 1 nejnižší průměrná 9 nejvyšší Respondenti s indexem N=14

33 Alkohol ve skupinách podle věku prvního využití PC 100% 90% 80% 0% 0% neodpověděl(a) nikdy jsem to nezkusil zkusil jsem to občas konzumuji pravidelně konzumuji 0% 40% % 0 20% 10% 0% až let až 9 let 10 a více let Respondenti, kteří uvedli věk prvního využití PC N=13

34 Drogy 100% 3 8 bez odpovědi 90% nikdy jsem to nezkusil 80% zkusil jsem to 0% 0% 1 občas konzumuji pravidelně konzumuji 0% 40% 30% 20% 10% 0% nejnižší 19 4 průměrná nejvyšší Respondenti s indexem N=14

35 Drogy ve skupinách podle věku prvního využití PC 100% 90% neodpověděl(a) nikdy jsem to nezkusil 80% zkusil jsem to 0% 9 občas konzumuji 0% 1 pravidelně konzumuji 0% 40% 30% 20% % 0% až let až 9 let 10 a více let Respondenti, kteří uvedli věk prvního využití PC N=13

36 11. Deprese, osamocení a

37 Osamocení 100% 3 neodpověděl(a) 90% 80% nikdy výjimečně občas 0% často 0% pravidelně 0% % 30% 20% 10% 0% 19 nejnižší průměrná nejvyšší Respondenti s indexem N=14

38 Osamocení ve skupinách podle věku prvního využití PC 100% neví/neodpověděl(a) 90% 80% nikdy výjimečně občas 0% často 0% pravidelně 0% % 30% 20% % 0% až let až 9 let 10 a více let Respondenti, kteří uvedli věk prvního využití PC N=13

39 Deprese 100% neodpověděl(a) 90% 80% 0% nikdy výjimečně občas často 0% pravidelně 0% 40% % 20% 10% 0% 19 nejnižší průměrná nejvyšší Respondenti s indexem N=14

40 Deprese ve skupinách podle věku prvního využití PC 100% neví/neodpověděl(a) 90% 80% nikdy výjimečně občas 0% často 0% pravidelně 0% % 30% 20% 10% 0% až let až 9 let 10 a více let Respondenti, kteří uvedli věk prvního využití PC N=13

41 12. Volnočasové aktivity a

42 Volnočasové aktivity ve skupinách na základě I. denně denně Index 4, Práce s počítačem 4,8 nejnižší průměrná nejvyšší týdně týdně 4 Aktivní sportování měsíčně měsíčně vyjímečně vyjímečně 3 2 3, 3,8 3,3 2,9 Četba elektronických knih 2, 1, 2,1 Návštěva kaváren, restaurací 3,0 3,1 Večírky, mejdany 2, 2,2 2,8 Mimoškolní vzdělávání 2,3 1,8 Návštěva kina 2,3 2, 2,3 2,9 Sledování videa 3,0 2, 3,1 Návštěva sportovní ch utká 2, 2,3 2,2 Návštěva výstavy, muzea, galerie 2,3 1,8 2,0 Opravy a úprava kola, motocyklu, auta 2,2 1,8 2,1 Schůzka s partnerem 2,8 3,2 2,8 2,1 2,1 1,9 Návštěva divadla Hudební a dramatická 2,3 činnost 2,2 1,9 nikdy nikdy 1 1,3 Respondenti s indexem N=14

43 Volnočasové aktivity ve skupinách na základě II. denně denně Index Povídání si s přáteli, známými nejnižší průměrná nejvyšší týdně týdně 4 Odpočinek, nicnedělání, ležení 3,8 3, Poslech rozhlasu 3, 3, 4, 4, 4, Studium a příprava na školu 3, 3, měsíčně měsíčně 3 3,3 3,3 Milenecké aktivity 3 3,4 vyjímečně vyjímečně nikdy nikdy 2 1 2,2 Výtvarná činnost 1,9 2,3 Kutilství 2,1 2,1 1, Návštěva koncertů populární hudby 2,0 1,8 2,1 Návštěva koncertů vážné hudby 1, 1,2 1,2 1, 1,3 1,4 Individuální duchovní aktivity 2,8 2, Hrací automaty 1,3 1,1 1,1 Sběratelství 1, 1, 1, Sexuální aktivity 1,9 1, 2 Účast na náboženském život 1,4 1,2 1,3 Respondenti s indexem N=14

44 Volnočasové aktivity ve skupinách na základě III. nejnižší denně denně Index Sledování televize 4,8 4,8 4, průměrná nejvyšší týdně týdně 4 Četba tištěných knih Četba novin a časopisů 3, 3, Procházky, toulání se 3, 3,2 Domácí práce 3,9 3, 3,4 Chov zvířat 3,4 měsíčně měsíčně vyjímečně vyjímečně 3 2 Návštěva diskoték, tanečních zábav 2,2 2,2 2,1 3,1 3,2 3,1 Turistika, trampování, výlety do přírody 2,4 2, 2, 3,3 Psaní dopisu, deníku 1,9 1,8 1,8 1,8 1, 1,8 2,8 2, Chalupaření, chata Práce na zahradě 2, Ruční práce 2, 2,1 2,3 3,1 3,3 2, nikdy nikdy 1 Respondenti s indexem N=14

45 Počet hodin věnovaných jednotlivými skupinami v průměru týdně daným činnostem průměr hodin 2 Věk prvního použití PC 3 až let 20 18,2 až 9 let 10 a více let 1,4 1 12,2 10, 10 9, 11,9 10,0, 9,4, 0 činnosti s počítačem činnosti s internetem sledování televize, 3,3 poslech rozhlasu 2, 2,3 2,0 2,2 1, 2,0 1,8 1,9 1, četba beletrie četba deníků četba časopisů 1,8 1, 1,2 četba odborné literatury 1, 1,0 0, četba odborných časopisů Respondenti, kteří uvedli věk prvního využití PC N=13

46 Počet hodin věnovaných jednotlivými skupinami v průměru týdně daným činnostem průměr hodin 2 23, nejnižší průměrná 20 18,4 nejvyšší 1 11, 10 9,0 8,,3,4 0 4,2 činnosti s počítačem 4,8 4,8 2, 2,4 2,3 4,1 1,4 2, 1,8 1,4 1,3 1, 1,2 činnosti s Internetem sledování televize poslech rozhlasu četba deníků četba beletrie četba časopisů 1, 1, 1,0 četba odborné literatury 1, 0, 0, četba odborných časopisů Respondenti s indexem N=14

47 13. Životní dráha a

48 Průměrný věk, ve kterém v jednotlivých skupinách poprvé došlo k dané události pouze ti respondenti, u kterých uvedená událost nastala věk Věk prvního použití PC 3 až let až 9 let 10 a více let 1,4 14,4 1,4 14,0 1,1 13, 13, 12,8 13,4 11 9,0,3,0 cestoval do zahraničí zkusil drogu návštěva diskotéky, hudebního klubu pohlavní styk Respondenti u nichž došlo k dané události

49 Průměrný věk, ve kterém v jednotlivých skupinách poprvé došlo k dané události pouze ti respondenti, u kterých uvedená událost nastala věk 19 nejnižší průměrná 1 nejvyšší 1, ,9 13,4 13,1 14,1 13,9 13,8 1,3 14, 11 9,4,1, cestoval do zahraničí zkusil drogu návštěva diskotéky, hudebního klubu pohlavní styk Respondenti u nichž došlo k dané události

50 Co dává studentům internet rozhodně rozhodně ano ano nejnižší průměrná spíše ano spíše ano ani ano, ani ano, ani ne ani ne 4 3 4,1 3,9 3,8 3,8 3,3 3,2 3, 2,9 2, 2,8 nejvyšší 2,4 spíše ne spíše ne 2 2,0 1,8 2,0 1,4 2,0 rozhodně rozhodně ne ne 1 Potřebné informace o společnosti a o světě Možnost vzdělávat se Pocit sounáležitosti s lidmi na Internetu bez omezení hranicemi, jazykem a kulturou Překonání osamocení a kontakt s druhými lidmi 1,3 1,1 Citové uspokojení Erotické a sexuální uspokojení Respondenti s indexem N=14

51 Komunikace prostřednictvím ů v rámci Evropy podle věku prvního využití PC % až let až 9 let 10 a více let Respondenti, kteří uvedli věk prvního využití PC N=13

52 Využívané nebo využité vzdělávací možnosti počítače a internetu podle věku prvního využití PC zpracování domácích úkolů, referátů a více let až 9 let 3 až let k získání informací o odborných pramenech 9 81 soustavně pro potřeby studia k procvičování látky k výměně poznatků a k diskusi k tématu vzdělávání při využívání knihovny a získávání knih pro studium při kontrole zda danou látku umíte-evaluace Všichni respondenti, populace N=1818, školy N=2 %

53 14. Charakteristiky souboru

54 Věk 100% 90% 80% 0% a více % 14 0% 33 40% % 20% % 0% nejnižší 4 průměrná nejvyšší Respondenti s indexem N=14

55 Pohlaví 100% 90% 80% 3 žena muž 0% 0% 4 0% 40% 44 30% 20% 2 10% 0% nejnižší průměrná nejvyšší Respondenti s indexem N=14

56 Navštěvovaná škola 100% 90% 80% gymnázium střední odborná škola s maturitou 0% 0% % 40% 30% 34 20% 10% 1 1 0% nejnižší průměrná nejvyšší Respondenti s indexem N=14

57 Nejvyšší ukončené vzdělání otce 100% 90% 1 4 nevím/neodpověděl(a) 80% vysokoškolské 0% střední s maturitou 0% 0% vyučen, střední odborné bez maturity 40% 30% základní 20% 10% % nejnižší průměrná 2 nejvyšší Respondenti s indexem N=14

58 Nejvyšší ukončené vzdělání matky 100% 90% 3 nevím/neodpověděl(a) 80% 28 vysokoškolské 0% střední s maturitou 0% 0% 40% 4 vyučen, střední odborné bez maturity základní 30% 20% % 0% 19 nejnižší průměrná nejvyšší Respondenti s indexem N=14

Stav implementace e-learningu do vzdělávacího procesu

Stav implementace e-learningu do vzdělávacího procesu Stav implementace e-learningu do vzdělávacího procesu výzkumná zpráva Doc.PhDr.Petr Sak, CSc. Mgr.Karolína Saková Grant MPSV ČR Vliv computerizace na edukační procesy a na osobnost člověka v informační

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12 Drogy a volný čas Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12 - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jičínská 762, 293 01 Mladá

Více

Jak žít a pracovat s chronickým duševním onemocněním

Jak žít a pracovat s chronickým duševním onemocněním Jak žít a pracovat s chronickým duševním onemocněním Projekt, financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Průběh diagnostiky Diagnostika

Více

Organizační chování. Osobnost člověka v organizaci

Organizační chování. Osobnost člověka v organizaci Organizační chování Osobnost člověka v organizaci Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže od roku 2007

Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže od roku 2007 Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže od roku 2007 Teoreticko - empirická analytická studie doc. PhDr. Petr Sak, CSc. Mgr. Karolína Saková 1 OBSAH Úvod 1. Hodnotové orientace mládeže - vývoj

Více

SEXUALITA UŽIVATELŮ MARIHUANY OČIMA PARTNEREK

SEXUALITA UŽIVATELŮ MARIHUANY OČIMA PARTNEREK SEXUALITA UŽIVATELŮ MARIHUANY OČIMA PARTNEREK Mgr. Alexandra HROUZKOVÁ Katedra psychologie FFUK, Praha Prof. PhDr. Petr WEISS, PhD. Sexuologický ústav VFN a 1.LF UK, Praha ÚVODEM Konopné drogy jsou po

Více

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Tisková zpráva PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Internet je vnímán jako nejvhodnější médium pro zpravodajství a pro využití v oblasti nabídky zboží a služeb.

Více

Pěstounská péče názory veřejnosti a pěstounských rodin

Pěstounská péče názory veřejnosti a pěstounských rodin Pěstounská péče názory veřejnosti a pěstounských rodin Tisková konference nadačního fondu Rozum a cit 1.12.2005 Základní informace o prezentovaných zjištěních Prezentované výsledky vycházejí ze dvou samostatných

Více

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A,

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A, Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace L U D M I L A K O Ž E N Á, V L A D I M Í R K E B Z A, S T Á T N Í Z D R A V O T N Í Ú S T A V, P

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK

HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK S T R U Č N Ý P Ř E H L E D ÚVOD Hoganův osobnostní dotazník () je metoda měření normální osobnosti určená pro predikci pracovního výkonu. Je ideálním nástrojem, který vám může

Více

Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na pracovně orientovanou migraci české populace

Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na pracovně orientovanou migraci české populace Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na pracovně orientovanou migraci české populace Martin LUX Petr SUNEGA Struktura prezentace Kontext k problému Návaznost na dříve řešený projekt

Více

Digitalizace televizního vysílání

Digitalizace televizního vysílání Digitalizace televizního vysílání základní výsledky výzkumu Praha 06 INSOMA Suchý vršek 28 8 00 Praha Mgr. Karolína Saková, Doc. PhDr. Petr Sak, CSc. sak@mbox.dkm.cz Metodologie Firma Insoma uskutečnila

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického

Více

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 Brněnské školy Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

NEO-FFI - NEO pětifaktorový osobnostní inventář - (Standardní - myš) Celý soubor - percentily

NEO-FFI - NEO pětifaktorový osobnostní inventář - (Standardní - myš) Celý soubor - percentily Strana 1 z 10 Hrubý skór St. Skór NEO-FFI - NEO pětifaktorový osobnostní inventář - (Standardní - myš) 0,5 2 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 98 99,5 17 28 Neuroticismus Zjišťuje míru přizpůsobení nebo

Více

1. Lidskápsychika 2. Srovnání přístupů k výkladu lidské psychiky - Freud, Watson 3. Předpoklady a možnosti vývoje člověka

1. Lidskápsychika 2. Srovnání přístupů k výkladu lidské psychiky - Freud, Watson 3. Předpoklady a možnosti vývoje člověka Otázka: Formování osobnosti člověka Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pavla297 Psychologie jako věda, základní disciplíny původ slova předmět psychologie základní disciplíny aplikované disciplíny

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 0 týdně, povinný Funkce rodiny a rodinné vztahy Žák: charakterizuje rodinné vztahy uvědomuje si rozdílné role členů rodiny - typy rodin, výchova v rodině, náhradní rodinná péče - komunikace v rodině Poznávání

Více

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy Brněnské školy Vypracoval: A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Informační výuka VŠ studentů a pedagogů

Informační výuka VŠ studentů a pedagogů Informační výuka VŠ studentů a pedagogů Ing. Jiří Potáček, CSc. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 29. května 2009 VYSOKÁ ŠKOLA - UNIVERZITA PEDAGOGOVÉ S T U D E N T I VLASTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Výklad osobního horoskopu

Výklad osobního horoskopu Výklad osobního horoskopu Zpracoval: Jiří Kubík ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ INFORMACE O HOROSKOPU: POLARITA ZNAMENÍ MUŽSKÁ: 2 ŽENSKÁ: 11 Malé obsazení mužských znamení zeslabuje osobnost, potřebu řídit a ovládat,

Více

79-41-K/81 GYMNÁZIUM. Školní vzdělávací program pro gymnázium

79-41-K/81 GYMNÁZIUM. Školní vzdělávací program pro gymnázium 79-41-K/81 GYMNÁZIUM Školní vzdělávací program pro gymnázium OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.ZMĚNY 3.DODATKY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium 1) 1)Školní

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

PRACOVNÍ PORADENSTVÍ PROFESNÍ VÝBĚR

PRACOVNÍ PORADENSTVÍ PROFESNÍ VÝBĚR PRACOVNÍ PORADENSTVÍ PROFESNÍ VÝBĚR Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva

Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva DŮVĚRNÉ Zpracováno na základě Hogan Personality Inventory. Copyright 2002, HOGAN Assessment Systems Inc. Všechna práva vyhrazena. Firma XYZ, a.s. Stránka 1 březen 2003 Úvod

Více

ADOLESCENCE VÝVOJ OD 15 DO 20 LET

ADOLESCENCE VÝVOJ OD 15 DO 20 LET ADOLESCENCE VÝVOJ OD 15 DO 20 LET Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

Úvod... 2. Teorie Bridge... 3. Způsob vyplnění dotazníku Bridge...4. Celkový přehled výsledků dotazníku Bridge... 5

Úvod... 2. Teorie Bridge... 3. Způsob vyplnění dotazníku Bridge...4. Celkový přehled výsledků dotazníku Bridge... 5 Anna Vzorná Obsah Úvod... 2 Teorie Bridge... 3 Způsob vyplnění dotazníku Bridge...4 Celkový přehled výsledků dotazníku Bridge... 5 Přehled dimenzí dotazníku Bridge - Řízení...6 Přehled dimenzí dotazníku

Více

výstupy z dotazníků DFGJK

výstupy z dotazníků DFGJK výstupy z dotazníků DFGJK G4 Škola: DFGJK, typ: G4 Vektor 14 Modul 1 Podle čeho jste se především rozhodoval(a) při výběru SŠ, kterou navštěvujete?(vyberte i více z níže uvedených možností) 9 9 Moje vlastní

Více

Češi, Internet (kyberprostor?), bezpečnost

Češi, Internet (kyberprostor?), bezpečnost Češi, Internet (kyberprostor?), bezpečnost Europen 2008 (Rožmberk n. Vltavou) 19.5. 2008 Petr Soukup FSV UK Struktura prezentace Představení použitých výzkumů Internetová populace v ČR-užívání vs. neužívání

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Prestiž povolání červen 2013 Technické parametry Výzkum:

Více

Psychologické aspekty práce s nadanými dětmi. ORGANIZACE PODPORY NADANÝCH DĚTÍ národní a mezinárodní společnosti

Psychologické aspekty práce s nadanými dětmi. ORGANIZACE PODPORY NADANÝCH DĚTÍ národní a mezinárodní společnosti ψ Psychologické aspekty práce s nadanými dětmi ORGANIZACE PODPORY NADANÝCH DĚTÍ národní a mezinárodní společnosti Současné otázky psychologické podpory pro nadané děti a jejich rodiny důležitá správná

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2014 Stala se reklama součástí našeho života nebo nás manipuluje ke zbytečnému konzumu?

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2014 Stala se reklama součástí našeho života nebo nás manipuluje ke zbytečnému konzumu? ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2014 Stala se reklama součástí našeho života nebo nás manipuluje ke zbytečnému konzumu? Tisková informace obsahuje výsledky z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě.

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy Technické parametry Výzkum:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora?

Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora? Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora? Závěrečná zpráva z výzkumu Analytické centrum s.r.o. Bulharská 20, 101 00 Praha 6. 10. 2014 Praha OBSAH: 1. Důvodová zpráva 3 2. O nás 3 3. Shrnutí

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

STEM Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 130 02 Praha 3 SBÍRKA POMOZTE DĚTEM! Informace ze sociologického výzkumu

STEM Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 130 02 Praha 3 SBÍRKA POMOZTE DĚTEM! Informace ze sociologického výzkumu STEM Středisko empirických výzkumů, Sabinova, 1 Praha SBÍRKA POMOZTE DĚTEM! Informace ze sociologického výzkumu Červen 6 Údaje o výzkumu: Typ výzkumu: kvantitativní reprezentativní výzkum Výběrový soubor:

Více

Eliminace negativních dopadů profesní adjustace. Neocenitelné zaměstnavatelské benefity

Eliminace negativních dopadů profesní adjustace. Neocenitelné zaměstnavatelské benefity Eliminace negativních dopadů profesní adjustace Neocenitelné zaměstnavatelské benefity Labour vincit omnia Práce pomáhá překonávat všechno. Práce = nezbytná potřeba. Etické krédo: Lidé se zdravotním postižením

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Pedagogicko psychologická poradna Plzeň, pracoviště Plzeň-sever. Příjmení a jméno:... nar.:... Bydliště s adresou, PSČ:. č. tel.: Žák třídy:, Škola v

Pedagogicko psychologická poradna Plzeň, pracoviště Plzeň-sever. Příjmení a jméno:... nar.:... Bydliště s adresou, PSČ:. č. tel.: Žák třídy:, Škola v Příjmení a jméno:... nar.:... Bydliště s adresou, PSČ:. č. tel.: Žák třídy:, Škola v... Rodné číslo dítěte:. Určeno pro vyšetření žáků 1. až 8. tříd ZŠ Velmi důvěrné! Sdělení rodičů Milí rodiče, Vaše dítě

Více

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace Zátěžové situace frustrace, stres, deprivace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení

Více

Efektivní komunikace - cesta k úspěchu Modul II Komunikace Mgr. Liana Cihelková

Efektivní komunikace - cesta k úspěchu Modul II Komunikace Mgr. Liana Cihelková Efektivní komunikace - cesta k úspěchu Modul II Komunikace Mgr. Liana Cihelková Projekt Efektivní komunikace - cesta k úspěchu CZ.1.07/3.2.06/01.0015 Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí

Více

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 23. RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální výchově

Více

Z. Polášek, Mgr. Š. Honová Občanské sdružení ARIS Ostrava

Z. Polášek, Mgr. Š. Honová Občanské sdružení ARIS Ostrava Z. Polášek, Mgr. Š. Honová Občanské sdružení ARIS Ostrava Příspěvek se zabývá pohledem volnočasového pedagoga canisterapeutavobčanském sdružení ARIS a metodika primární prevence ve výchovném ústavu, namožnosti

Více

http://www.mpsv.cz/files/clanky/9867/klasifikace_funkcnich_schopnosti_disability_zdravi.pdf A PARTICIPACE

http://www.mpsv.cz/files/clanky/9867/klasifikace_funkcnich_schopnosti_disability_zdravi.pdf A PARTICIPACE Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění ní podle 2958 občanského zákoníku) C. Aktivity a Participace Mezinárodní klasifikace funkčních ních

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ETICKÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Etická výchova žáka vede k navázání a udržování uspokojivých vztahů, vytvoření si pravdivé představy o sobě samém,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Výzkum obyvatel města Velké Meziříčí

Výzkum obyvatel města Velké Meziříčí Výzkum obyvatel města Velké Meziříčí Vybrané poznatky z výzkumů prováděných v letech 1992- katedrou kulturologie FF UK v Praze Prezentace pro setkání s občany 14. dubna 11 Informace o výzkumu Projekty:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Ročník 1. Datum tvorby 18.11.2012 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Ročník 1. Datum tvorby 18.11.2012 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Temperament Ročník 1. Datum tvorby 18.11.2012 Anotace

Více

ECL Exams * Guidelines for Test Constructors * Annex: Communication Topics * 10/02/2002 1 TESTY ECL TÉMATA

ECL Exams * Guidelines for Test Constructors * Annex: Communication Topics * 10/02/2002 1 TESTY ECL TÉMATA ECL Exams * Guidelines for Test Constructors * Annex: Communication Topics * 10/02/2002 1 ÚROVEŇ A2 osobní údaje vzhled /oblékání každodenní program příbuzní, známí, přátelé spolužáci ze třídy/ze školy/

Více

TECHNICKÉ ŠKOLKY. ( pohledem psychologa )

TECHNICKÉ ŠKOLKY. ( pohledem psychologa ) TECHNICKÉ ŠKOLKY ( pohledem psychologa ) Základní otázky, které je nutné si položit v průběhu přípravy na realizaci projektu Technické školky byly : - Do jaké míry rozvíjí znalosti žáků o základech techniky

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás oslovit jménem organizace ABATOP a nabídnout Vaší škole v rámci projektu S úctou k životu přednášky na téma: 1) Co se to se mnou děje? (pro

Více

Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících.

Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících. Příloha MPP č. 2 Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících. 1. ročník ŘÍJEN LEDEN ÚNOR Hygienické návyky o přestávce, sebeobsluha,

Více

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KATEDRA FILOZOFIE A ETIKY V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH OPORA PŘEDMĚTU ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI pro kombinované studium oboru

Více

Tarif Select. tarif Select krok po kroku

Tarif Select. tarif Select krok po kroku Tarif Select Tarif Select spojuje dlouhodobé zkušenosti s náborem peracovníků a profesionální personální poradenství. Součástí je kampaň oslovující vhodné kandidáty, jejich psychologický posudek a diagnostika

Více

Pohybováaktivita mladých lidív ČR

Pohybováaktivita mladých lidív ČR Pohybováaktivita mladých lidív ČR Antonín Rychtecký Universita Karlova v Praze, Fakulta tělesnévýchovy a sportu Pravidelná účast ve volno-časových aktivitách a jejich subjektivní význam u 12 a 15 letých

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ. Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let

SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ. Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let Motto: "Život je Hra, hraj ji život je Píseň, zpívej ji život je Boj, přijmi jej život je Sen, uskutečni ho život je Oběť, nabídni ji život je Láska,

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

V E D E N Í H O G A N D E V E L O P TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jméno a příjmení testované osoby: Jane Doe ID: HA154779. Datum: 01.

V E D E N Í H O G A N D E V E L O P TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jméno a příjmení testované osoby: Jane Doe ID: HA154779. Datum: 01. S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P V E D E N Í TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ Jméno a příjmení testované osoby: Jane Doe ID: HA154779 Datum: 01. srpna 2012 2 0 0 9 H O G A N A S

Více

STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 180 00 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY. Bleskový průzkum STEM pro APKURS

STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 180 00 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY. Bleskový průzkum STEM pro APKURS STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 8 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY Bleskový průzkum STEM pro APKURS V Praze dne. září 4 I. Údaje o výzkumu Typ výzkumu: Věcné zaměření výzkumu: Zkoumaná populace:

Více

COMENIUS 3 Program Evropské unie

COMENIUS 3 Program Evropské unie COMENIUS 3 Program Evropské unie DOTAZNÍK COMCULT - NETZWERK CZ Místo:... Škola:...... Datum: den rok P/P Symbol muž žena... ne Heslo A) ot) A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A10 A11 A12 A13 A14 Evropské

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/01 Sociální činnost, sociálně výchovná činnost

Více

Efektivita kampaně Vaše dítě, vaše televize, vaše zodpovědnost. Připraveno pro: RRTV

Efektivita kampaně Vaše dítě, vaše televize, vaše zodpovědnost. Připraveno pro: RRTV Efektivita kampaně Vaše dítě, vaše televize, vaše zodpovědnost Připraveno pro: RRTV 30. 11. 2011 Metodologie Cílová skupina: Celá Česká republika Rodiče dětí ve věku 0 15 let Rovnoměrné rozložení vzorku

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

Názor na devizové intervence České národní banky

Názor na devizové intervence České národní banky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na devizové intervence České národní

Více

Modul č. XV. Poruchy socializace, problémový klient

Modul č. XV. Poruchy socializace, problémový klient Modul č. XV Poruchy socializace, problémový klient PORUCHY SOCIALIZACE CO ČLOVĚKA UTVÁŘÍ Na fenotypu (úrovni konečné osobnosti) se podílí faktory: a) vnitřní vrozené (genetická dědičnost) získané (sociální

Více

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA www.andragogos.cz Co je pozitivní psychologie? Aktuální proud v současné psychologii zabývající se kladnými stránkami osobnosti člověka a společnosti.

Více

METODY PSYCHOLOGIE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.

METODY PSYCHOLOGIE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. METODY PSYCHOLOGIE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová Psychologie je empirická věda, která disponuje souborem

Více

Celková spokojenost s životem v Broumově

Celková spokojenost s životem v Broumově Grafické znázornění odpovědí z dotazníkového šetření občanů Města Broumova Celkem bylo od respondentů získáno 1315 vyplněných dotazníků. Dotazníkové šetření mezi obyvateli proběhlo od června do srpna roku

Více

výstupy z dotazníků DFGJK

výstupy z dotazníků DFGJK výstupy z dotazníků DFGJK GV škola DFGJK, GV Vektor 14 Modul 4 Jak Vás bavily hodiny uvedených předmětů ve 3. ročníku? Matematika Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Zeměpis Dějepis ZSV Informatika

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Žáci na 2. stupni atmosféru hodnotí spíše pozitivně. Hodnotili ji 3,08 bodů ze 4 možných.

Žáci na 2. stupni atmosféru hodnotí spíše pozitivně. Hodnotili ji 3,08 bodů ze 4 možných. Analýza současného stavu ve škole K posouzení problematiky slouží i dotazníková šetření. Scio Mapa školy Tento projekt řeší detailně oblast klimatu školy. Nástrojem pro hodnocení je anonymní dotazníkové

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

GENDEROVÉ STEREOTYPY VE ŠKOLE

GENDEROVÉ STEREOTYPY VE ŠKOLE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) GENDEROVÉ STEREOTYPY VE ŠKOLE PhDr. Irena

Více