Výroční zpráva za rok 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2014"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

2 Výroční zpráva za rok 2014 Úvod Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 je příspěvkovou organizací, která má poslání poskytovat sociální služby a služby veřejnosti. Poskytování služeb seniorům, zdravotně postiženým osobám, dětem a dalším občanům realizujeme prostřednictvím třech registrovaných sociálních služeb, spravováním domu s pečovatelskou službou, prostřednictvím provozováním jeslí, společenského centra pro seniory, klubů pro seniory a velkokapacitních kuchyní. Vzhledem k velikosti organizace je prioritou její stabilita a minimalizovaná ekonomická závislost na cizích zdrojích. V oblasti poskytování služeb je nejdůležitějším aspektem, aby poskytované služby si udržely, případně zvýšily kvalitu. Naším zájmem je služby přizpůsobovat individuálním požadavkům klientů. Důležitou součástí naší práce je i informovat klienty, rodiny a příznivce a širokou veřejnost o službách a nabídce, stát se vyhledávanými a srozumitelnými. Cíle naší činnosti vedou ke zlepšení služeb a za to, že k tomuto cíli malými krůčky pokračujeme. Děkuji svým kolegům, spolupracovníkům, přispěvovatelům, dobrovolníkům a všem, kdo naší práci fandí. 2

3 Domov seniorů Zařízení je od začátku koncipováno s vizí nabídnout klientům takové podmínky pro život, které by se co nejméně lišily od jejich domácího prostředí. Naším cílem je dosažení takového způsobu poskytování služby, který bude klientům zajišťovat důstojný a plnohodnotný způsob života, s minimálními omezeními pro klienta a vysokou mírou svobodné volby klienta. Budova je koncipována jako bezbariérová, na chodbách jsou samootevírací dveře a na chodbách a pokojích klientů nainstalována madla. V loňském roce se nám podařilo v prostorách budovy uvolnit prostor pro jeden jednolůžkový pokoj navíc, v Domově je tedy nyní celkem 68 jednopokojových bytů, z toho 64 jednolůžkových a 4 dvoulůžkové pokoje, dále 6 dvoupokojových bytů, z nichž 5 je dvoulůžkových a 1 třílůžkový. Všechny pokoje mají předsíň s velkými vestavěnými skříněmi, vlastní koupelnou a WC. Součástí vybavení je také kuchyňský kout s elektrickým dvouvařičem, domácí telefon, signalizační zařízení pro přivolání personálu a elektronické požární čidlo. Ve společných prostorách jsou klientům volně k dispozici televize s videem, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice a lednice. Dále mohou klienti využívat prostory knihovny, tělocvičny, počítačové místnosti s připojením na internet zdarma, dílnu ručních prací, kapli a pro pobyt na čerstvém vzduchu slouží klientům atrium a zahrada. V návaznosti na vytvořená pravidla pro poskytování sociální služby z předešlých let se i v tomto roce pracovalo na jejich úpravě a dotváření. Všichni pracovníci Domova po celý rok navštěvovali kurzy zaměřené na práci se seniory a zvyšovali si tak kvalifikaci pro výkon své profese. Každý rok vybavujeme Domov novými moderními pomůckami a vybavením. V roce 2014 byly zakoupeny další elektronické polohovací postele včetně matrací, rehabilitační pomůcky a pomůcky na aktivizační programy pro klienty, dále jsme vybavili chodby novými křesly a sedačkami. V uplynulém roce jsme spolupracovali se studentkou architektury, která nám pomáhala vytvářet nové vize a nápady na realizaci reminiscenčních koutků. a nápady na realizaci reminiscenčních koutků. Sociální péče Celodenní péči o klienty v Domově zajišťují pracovníci v sociálních službách, kteří splňují předepsanou kvalifikaci. Tito pracovníci poskytují podporu, péči a pomoc při všech úkonech péče o vlastní osobu, jako např. pomoc a podporu při zajištění hygieny, stravy, doprovody klientů, zajištění nákupů aj. Z důvodu zkvalitnění péče se počet pracovníků v sociálních službách v loňském roce navýšil o jednu osobu, nyní tuto péči zajišťuje 15 pracovníků. Tito plní zároveň funkci klíčových pracovníků pro jednotlivé klienty s cílem zajistit kvalitní a individuálně poskytovanou péči. Dále sociální službu v Domově zajišťují sociální pracovnice na dva a půl pracovního úvazku, které mají ve svých povinnostech veškerou agendu ohledně jednání s žadateli o sociální službu, procesu přijímání nových klientů i ukončování smluv. Vykonávají tudíž i návštěvy zájemců o službu v jejich přirozeném prostředí. Dále vypočítávají výši úhrady za pobyt a evidují platby klientů. Provádí sociálně-terapeutické činnosti, vykonávají funkci klíčového pracovníka a jsou zároveň metodiky pro ostatní pracovníky přímé péče při zavádění standardů kvality sociální služby do praxe. Sociální pracovnice se také starají o volný čas klientů, ve spolupráci s dalšími pracovníky Domova, klienty, dobrovolníky a externisty. Jedná se o aktivizační programy, které se konají pravidelně každý týden: ergoterapie, dílna ručních prací, tréninky paměti, kroužek zpívání nebo programy s menší frekvencí jako jsou kroužek karet, přednášky, promítání aj. Spolupracujeme také s dobrovolníky, kteří přichází za klienty a povídají si s nimi, předčítají periodika, doprovází je na zahradu. Do Domova docházeli také dva dobrovolníci se svými pejsky na canisterapii. Dále sociální pracovnice pravidelně zajišťují taneční, divadelní a hudební vystoupení organizací nebo souborů z mateřských škol, uměleckých škol, gymnázií aj. V uplynulém roce nám zazpívali nebo zatančili např. Dětský folklorní soubor Kytice, děti z MŠ U Vysočanského pivovaru, pěvecký sbor Gabriel, Pražský salonní orchestr Mgr. Václava Vomáčky, vystoupil hudební umělec pan Horváth, proběhl Silvestr se Žižkovankou aj. V průběhu roku organizujeme pro naše klienty také akce a výlety mimo Domov seniorů. V uplynulém roce jsme se s klienty vypravili např. na zámek Loučeň, do skanzenu v Přerově nad Labem, ZOO Praha nebo jsme navštívili přednášku PhDr. Josefa Hrdinky, Ph.D. spojenou s prohlídkou aktivizačního centra pro seniory v Harrachovské ulici. Ve vánočním čase jsme se s klienty již několikátým rokem vypravili na vánoční projížďku lodí po Vltavě a vánoční projížďku do centra Prahy. 3 Sociální pracovnice spolu s klienty Domova vydává již třetím rokem časopis Náš domov, se kterým jsme se letos účastnili soutěže Zlaté listy 2013, pořádané Domovem pro seniory Heřmanův Městec.

4 Ve spolupráci s Uměleckou agenturou Petra Soviče jsme již tradičně pořádali v červnu letní slavnosti pro seniory v areálu Domu s pečovatelskou službou na Novovysočanské, kde vystoupili např. Dagmar Zázvůrková, Karel Štědroň, český klavírista Pavel Větrovec, již tradičně Žižkovanka s Petrem Sovičem a další. V rámci slavností proběhl již druhý ročník turnaje v petanque, kde se proti sobě utkalo několik družstev- senioři z našeho Domova seniorů, Domu s pečovatelskou službou a klubu seniorů MČ Praha 9, DS Vysočany a sportovního klubu petanque Kulová Osma z Prahy 8. V březnu uplynulého roku se udála pro náš Domov nevšední věc, kdy nás poctila svojí návštěvou 1. dáma ČR, paní Zemanová. Prohlédla si prostory Domova seniorů, poseděla se zaměstnanci a našla si také čas, aby se setkala a krátce si popovídala s našimi klienty. Srovnání: počty klientů DS s příspěvkem na péči Prosinec 2013 Příspěvek na péči Počet klientů Předpis Celkem bez příspěvku 12 stupeň I (lehká závislost) Kč Kč stupeň II (středně těžká závislost) Kč Kč stupeň III (těžká závislost) Kč Kč stupeň IV (úplná závislost) Kč Kč Celkem: Kč Prosinec 2014 Příspěvek na péči Počet klientů Předpis Celkem bez příspěvku 6 stupeň I (lehká závislost) Kč Kč stupeň II (středně těžká závislost) Kč Kč stupeň III (těžká závislost) Kč Kč stupeň IV (úplná závislost) Kč Kč Celkem: Kč Zdravotně ošetřovatelská, rehabilitační a ergoterapeutická péče V domově seniorů je poskytována ošetřovatelská péče registrovanými všeobecnými zdravotními sestrami a pracovníky v sociálních službách čtyřiadvacet hodin denně po celý rok, včetně víkendů a svátků. Rehabilitační péče je pro klienty zajištěna přímo v domově seniorů během pracovních dnů (od pondělí do pátku). Ošetřovatelská péče je poskytována na základě ordinace ošetřujícího praktického nebo odborného lékaře a v tomto případě je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. O zajištění lékařské a ošetřovatelské péče může požádat klient i rodinný příslušník kdykoli, pokud se klient necítí dobře nebo se zhorší jeho zdravotní stav. Respektujeme právo klientů na výběr vlastního lékaře, právo rozhodnout se o způsobu a průběhu léčby a dodržování léčebného režimu klientem. Lékařská péče je pro klienty zajištěna přímo v domově seniorů. Ordinují zde 2 praktičtí lékaři 2x týdně. Do domova seniorů dochází psychiatr 2x měsíčně, ortoped 1 x měsíčně, v případě potřeby a dostatečn ho 4

5 Základní diagnózy A POČET ošetřené v období od ledna do prosinve zájmu ze strany klientů zde 1x za 3 měsíce ordinuje lékařka z ORL. Pokud si klient přeje ponechat stávajícího praktického lékaře, je jeho volba respektována. V případě náhlých zdravotních komplikací klientům zajišťujeme ošetření rychlou záchrannou službou. Zdravotní výkony, které provádějí registrované zdravotní sestry, na základě ordinace lékaře fakturujeme pojišťovnám, se kterými máme uzavřeny smluvní vztahy (Všeobecná zdravotní pojišťovna, Zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra, Vojenská oborová zdravotní pojišťovna). O uzavření smluvního vztahu jsme v prosinci 2014 požádali Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu. Fakturace dle pojišťoven v období od ledna do prosince % 1 % Do domova seniorů dochází na pravidelné konzultace nutriční terapeutka. Od března 2014 se pro klienty, kteří mají z nejrůznějších důvodů potíže s polykáním, a příjmem stravy připravuje mechanicky upravená strava (MUS) v šetřící formě. Jídelní lístek sestavuje nutriční terapeutka a je klientům k dispozici. Takto upravená strava vychází ze skutečnosti, že klienti nejsou schopni sníst celou porci a proto je jejich menu sestavováno tak, aby i v menším celkovém objemu stravy dostali všechny potřebné živiny, hlavně bílkoviny. Jídlo je servírováno na speciálních dělených talířích (maso - příloha - případně zelenina - vše zvlášť) s těsnícím víkem, aby byla zaručena dostatečná teplota jídla. V r byl rozpracován Dietní systém pro domov seniorů. Dokončen byl v lednu Jídelní lístky jsou pravidelně konzultovány s nutriční terapeutkou, která se účastní Kulatého stolu. Na tomto setkání klienti hodnotí podávanou stravu, vznáší připomínky a požadavky, které se stravovací provoz snaží akceptovat. V rámci péče v Domově je zajištěna základní ošetřovatelská rehabilitace. Rehabilitace je zajišťována 2 rehabilitačními pracovníky, kteří využívají různé formy rehabilitace. 94 % Rehabilitace je prováděna aktivní nebo pasivním cvičením, skupinově nebo individuálně na bytech klientů. Rehabilitační plán je sestavován na základě spolupráce s personálem přímé obslužné péče, lékařem a ortopedem. Kondiční cvičení a dechová gymnastika probíhá skupinově, 1x týdně a zúčastňuje se ho pravidelně v průměru 10-15klientů. Cvičení trvá 30 minut v sedě, takže se mohou zapojit i klienti užívající invalidní vozík nebo chodítko. 5

6 Individuálně provádíme nácvik sebeobsluhy v bytech klientů. Na jednoho rehabilitačního pracovníka vychází zhruba 5-8 klientů denně. V rámci rehabilitace navštěvují klienti tělocvičnu, která je klientům volně přístupná každý den, v kteroukoliv hodinu. Je vybavena náčiním, rotopedy, masážním křeslem a probíhají zde stabilizační a senzomotorická cvičení pro lepší stabilitu a koordinaci těla. Pod dohledem rehabilitačních pracovníků klienti mohou trénovat kondiční chůzi na běžícím páse, jízdu na rotopedu, nácvik chůze s kompenzační pomůckou i v terénu. V roce 2014 byly zakoupeny kompenzační, polohovací, antidekubitní pomůcky, vybavení pro manipulaci s klienty - jako jsou polohovací elektrická lůžka, elektrická masážní křesla. V rámci rehabilitace zajišťujeme poradenskou činnost a půjčování kompenzačních pomůcek v domově seniorů i pečovatelské službě. Této možnosti využije přibližně 5 klientů za měsíc. Součástí rehabilitačního plánu je ergoterapie. Ta probíhá jednotlivě na bytech klientů u 1-3 klientů týdně nebo skupinově v dílničce ručních prací. Skupinová ergoterapie probíhá 1-2 x týdně, trvá 2-2,5 hodiny, účastní se jí 3-8 klientů. MĚSÍČNÍ FAKTURACE v období od ledna do prosinve 2014 LEDEN ÚNOR Denní stacionář Hejnická /použitá zkratka DsH/ DsH je ambulantní služba určená seniorům trpícím Alzheimerovou chorobou nebo jinou formou demence, ale i těm seniorům, kteří potřebují z důvodu svého zhoršeného zdravotního stavu pomoc druhé osoby. Služba je klientům k dispozici v každý pracovní den od 6:30 hod. do 17:30 hod. Klienti si předem vybírají dny, které budou chtít trávit v DsH. V tyto dny jim poskytujeme aktivizační činnosti, socioterapeutické činnosti a možnost odebírat stravu (v různých dietních variantách). Klientům jsou v průběhu dne nabízeny snídaně, svačiny, obědy, ale i večeře. Posláním DsH je pomoc klientům udržovat či posilovat jejich schopnosti a dovednosti v bezpečném, pro klienty příjemném a vlídném prostředí. Průběh poskytování služby Klienti přicházejí do DsH zpravidla v ranních hodinách. Příchody klientů probíhají zhruba do 9:00 hod., poté začíná obvyklý program DsH. Klienti se pod vedením zkušených pracovníků věnují procvičování paměti a lehkému kondičnímu cvičení. V odpoledních hodinách je klientům nabízena rovněž odborná aktivizace (muzikoterapie, filmový klub, reminiscenční odpoledne). Celkově při aktivitách dbáme na domácí atmosféru (ke kávě podáváme vlastnoručně upečené pečivo), aktivity jsou otevřeny i pro rodinné příslušníky. Fotodokumentace z těchto aktivit je pravidelně se souhlasem klientů umisťována na Facebook naší organizace. V roce 2014 na přání klientů do DsH začala docházet pedikérka. Její služby jsou plně využívány. BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC , , , , , , , ,3 V případě příznivého počasí a zájmu klientů podnikáme krátké procházky do okolí nebo trávíme odpoledne na prostorné terase, která byla v roce 2014 dovybavena zahradními houpačkami. Na terase byly provedeny odborné zahradnické úpravy. V roce 2014 jsme obdrželi darem zahradní gril. Péče Péče je poskytována pracovníky v sociálních službách. Tito pracovníci klientům cíleně připravují denní program, pomáhají a podporují klienty v činnostech a tam, kde to klient potřebuje. Péče je poskytována na základě individuálního aktuálního plánu péče, každý z klientů má k dispozici svého klíčového pracovníka, se kterým může své aktuální potřeby konzultovat. Klientům a jejich blízkému okolí je také k dispozici sociální pracovník, který je zároveň vedoucím pracovníkem DsH. Tento pracovník se věnuje žadatelům, příp. jejich pečujícím osobám, vede jednání při příjmu klienta, administrativní složku poskytované služby, řeší případné náměty, připomínky a stížnosti k poskytované službě. Kromě jiného v průběhu poskytování služby komu- 6

7 KLIENTI S PLATNOU SMLOUVOU PODLE VĚKU 95 a více let let let let let let let let nikuje s rodinnými příslušníky klienta nebo osobami, které klientovi zajišťují péči v jeho domácím prostředí. Zodpovídá za vyúčtování služby a její vnitřní pravidla. Klienti DsH Kapacita DsH je 12 klientů na jeden den. Klienti nemusí službu využívat denně, na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí sociální služby si vybírají jednotlivé dny v týdnu, ve kterých nás navštíví. V roce 2014 jsme i nadále intenzivně pracovali na větší informovanosti laické i odborné veřejnosti o poskytované službě. Byly vytvořeny nové letáky DsH a jako každý rok proběhl v měsíci říjnu Den otevřených dveří. Zaměstnanci absolvovali různá odborná školení (např. muzikoterapie, trénink paměti, relaxační techniky a film terapie). Znalosti z těchto kurzů jsme úspěšně využili v praxi při práci s klienty. Na konci roku se nám podařilo navázat kontakt se ZŠ Na Slovance. Děti nám přišly zahrát divadelní představení pohádky O dvanácti měsíčkách, které mělo u našich seniorů velký úspěch. V neposlední řadě je třeba zmínit, že si klienti velmi oblíbili kulturní aktivity nabízené Klubem seniorů a Domovem seniorů SSS Praha 9. V roce 2015 bude i nadále kladen důraz na individuální vzdělávání všech pracovníků, které by mělo vést k větší specializaci a zajištění nabídky nových aktivit pro klienty. Našim cílem nadále zůstává pokračování spolupráce s Klubem seniorů a Domovem seniorů SSS Praha 9 ve využití kulturních a vzdělávacích aktivit. Roční cena péče v Kč období leden prosinec

8 Pečovatelská služba Městské části Praha 9 Naším dlouhodobým cílem je umožnit, co nejdelší (a kvalitní) setrvání klienta v domácím prostředí, podporovat samostatnost a soběstačnost klienta v jeho domácím prostředí, a udržovat klientovi sebeobslužné dovednosti. Naší cílovou skupinou jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Kapacity služby je 590 klientů. Pečovatelská služba je rozdělena na dva okrsky: terénní službu a dům s pečovatelskou službou (dále DPS). V terénní službě zajišťuje péči vedoucí pečovatelské služby (sociální pracovník) a 17 pracovníků v sociálních službách a na DPS 1 vedoucí koordinátor okrsku (sociální pracovník) a 2 pracovníci v sociálních službách. Leden Únor Březen Duben Květen Červen příjem od klientů v období od ledna do prosinece 2014, všechny okrsky ( V KČ ) V roce 2014 byla poskytnuta péče 481 klientům v rozsahu 7445 hodin, vypráno 1909 kg prádla a bylo rozvezeno obědů klientům v terénu a v DPS. Péče je zajišťována v pracovních dnech od 7 do 19 hodin a o víkendech od 7 do v obou okrscích a na základě požadavků našich klientů. Daří se nám navyšovat péči u klientů v jejich domácnostech v porovnáním s rozvozem stravy a to je i naším hlavním cílem pro rok V roce 2014 jsme pokračovali v práci na tvorbě a zavádění standardů v sociálních službách se zaměřením na individuální plánování, na kterém jsme spolupracovali s lektorkou, která nám poskytuje podporu jako nezávislý odborník v metodické oblasti. Ve spolupráci budeme pokračovat i v následujícím roce. V měsíci červnu 2014 jsme prošli kontrolu Inspekcí o poskytování sociální služby, která nás pochválila za dobrou praxi. V roce 2014 jsme řešili 3 stížnosti. Dále pokračujeme v nabídce kompenzačních pomůcek, naši klienti tuto službu vítají a stává se nedílnou Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec součástí pomoci při překonávání překážek v setrvání v jejich domácnostech. Každé pondělí, středu a čtvrtek využívali senioři z Klubu seniorů Hejnická prostory Jídelny Hejnická k účasti na nejrůznějších kroužcích, kulturních akcí, cvičení, a třeba jen k popovídání nad dobrou kávou. Roční cena péče v období od ledna 2011 do prosince 2014 ( v kč )

9 Příjmy podle úkonů mezi a Úkon Donáška nebo dovážka oběda Běžný úklid a údržba domácnosti Praní prádla a žehlení Příprava a podání jídla Pomoc a podpora při podávání jídla a pití Nákupy a nutné pochůzky Běžné úkony osobní hygieny Donáška nebo dovážka oběda DPS Doprovod Práce spojené s udržováním domácnosti Příjem ,00 Kč ,25 Kč ,00 Kč ,72 Kč ,36 Kč ,78 Kč ,40 Kč ,00 Kč ,36 Kč ,34 Kč Společenské aktivizační centrum pro seniory Služby vychází z potřeb a možností uživatelů, jsou primárně určeny k aktivizaci seniorů a osob se zdravotním či tělesným postižením. Aktivizační programy nabízí vzdělávání, smysluplné trávení volného času, podporují zapojení, integraci ve společnosti, navázání kontaktů a vzájemnou interakci. Cílem těchto služeb je hlavně udržení stávající úrovně a nejlépe pak rozvoj duševních sil a schopností ve stáří, zachování kvality života, podpora soběstačnosti a zejména prevence osamělosti, depresí a sociálního vyčlenění. Společenské aktivizační centrum pro seniory Prahy 9, je v této části Prahy výjimečné svou centralizovanou polohou objektu a zejména všestrannou nabídkou, která zahrnuje celou škálu aktivit vzdělávacích, pohybových, výtvarných, kulturních, volnočasových aj., a to na kvalitní odborné úrovni. Jazykové kurzy vedou kvalifikovaní lektoři, trénink paměti (od 2014) vede certifikovaný trenér paměti II. stupně, historický klub vede doktorka historie, apod. Pravidelný program je minimálně dvakrát měsíčně doplněn speciálními, výjimečnými akcemi. Jedná se o besedy, přednášky, setkání, koncerty se zajímavými osobnostmi v určitém oboru (medicína, historie, umění, hudba, cestování ), vycházky, exkurze a výlety. S výjimkou výuky jazyků jsou nabízené aktivity poskytovány zdarma. Centrum poskytuje zázemí samostatným subjektům Klubu seniorů, který má vlastní vedení, organizaci a čítá cca 100 členů a Klubu kardiaků se 140 členy. V roce 2014 se uskutečnily tři celodenní výlety do Ostré - Botanicus, Brandýsa nad Labem a Broumova, jichž se dohromady zúčastnilo 100 klientů. Bez nároku na honorář vystoupily na besedách VIP hosté v roce 2014: herečka Michaela Dolinová, operní pěvkyně Alžběta Poláčková a kouzelník Pavel Kožíšek. Od září 2014 začala probíhat registrace klientů Centra pro seniory, klienti podepisují Dohody o členství. Do konce roku 2014 je registrováno 330 klientů. V roce 2014 došlo v prostorách centra k dovybavení počítačové místnosti. Pro středisko byly zakoupeny a instalovány 4 počítače se software Windows 7, tři do počítačové učebny plus nový router a jeden počítač do kanceláře vedoucí. Tím se navýšila kapacita pro kurzy výuky práce na počítači. Pro velký zájem byla na Dohodu o provedení práce přijata Mgr. J. Mikulecká na 2 hodiny týdně na výuku počítačů. Byly otevřeny další kurzy počítačů pro seniory, které probíhají od pondělí do pátku 1-2 hodiny denně. Pět studentů na pevných počítačích doplňuje dalších až 5 studentů s vlastními notebooky. Týdně dochází na kurz počítačů 55 seniorů. V loňském proběhla podpora kroužku Country tanců, jež čítá 35 členek, nákupem sukní na vystoupení. Country kroužek Hortenzie začal pravidelně vystupovat nejen na akcích SSS MČ Praha 9, ale také v různých dalších zařízeních pro seniory v Praze. Dále proběhla výměna a doplnění nábytku, a to skříně a knihoven. Knihovna v hlavním sále se mezi seniory dobře ujala a funguje na bázi knihovny samoobslužné. 9

10 Návštěvnost, počet seniorů denně se pohybuje od 30 do 85 klientů, dle programu. Vliv na návštěvnost má roční období. Průměrná týdenní návštěvnost čítá cca 300 klientů, měsíčně 1200 klientů a roční průměrný počet klientů/10 měsíců (o prázdninách je návštěvnost nižší). Oproti roku 2013 vzrostla měsíční návštěvnost centra o cca 200 klientů. Většina seniorů kombinuje aktivizační programy, kurzy a dochází v týdnu opakovaně - i 4x. K propagaci Společenského, aktivizačního centra byly vytištěny letáky v počtu 300 kusů, které jsou distribuovány na veřejná místa Infocentrum Prosek, Úřad MČ Praha 9, Senvia i samotnými klienty po celé Praze 9.. Plány na rok 2015 Hledat další dobrovolníky, rozšiřovat aktivity, zapojovat více komunitní systém tzn. propojovat s aktivitami seniorů mladé maminky a rodiny. Činnost klubů mezi sebou koordinovat tak, aby se jednak mohli senioři zúčastňovat všech aktivit, nebyli pouze pasivními příjemci, a jednak aby prožili především mnoho radosti a spokojenosti. V rámci mezigeneračního prolnutí seniorů a dětí, plánujme četnější společné akce s jesličkami Českolipská, min 1x do měsíce. 10

11 Dětské jesle Jsme jediné zařízení tohoto typu ve správním obvodu Městské části Prahy 9. Pečujeme o děti od jednoho roku do tří let (max. do dosažení 4 let věku). Maximální kapacita našeho zařízení je 50 dětí. O děti pečuje personál s dlouholetou praxí v oboru šest pracovníků v sociálních službách, tři pomocnice, jedna pomocná kuchařka a vedoucí zdravotní sestra jeslí. Dětem nabízíme klidný a pravidelný režim a tematicky zaměřenou výchovnou činnost. Naše služby doplňuje Mateřské centrum Knoflík, které v našich prostorách poskytuje hlídací službu a využívá našeho zázemí (zahrada, tělocvična) včetně odběru stravy. Dále je v našich prostorách v provo zu soukromá školka Kašpárek, která také využívá našeho zázemí (zahrada, tělocvična) včetně odběru stravy. V loňském roce proběhl v jeslích den otevřených dveří, pro velký zájem o návštěvu zařízení byl prodloužen z jednoho na dva dny. V zahradě se konalo divadelní představení společné jak pro děti jeslí, školky Kašpárek, KMC Knoflík a příchozích návštěvníků. Pro školní rok bylo bylo do jeslí přihlášeno 68 uchazečů. Ve výběrovém řízení bylo na základě pořadníku do konce roku 2014 postupně přijato 50 uchazečů s trvalým pobytem M. č. Praha 9. Celkem nebylo přijato 18 uchazečů z toho 6 s trvalým pobytem mimo městskou část Praha 9. Od září 2014 byla provedena změna ve stravovacím provozu. Nyní dovážíme obědy z kuchyně Hejnická, v kuchyni jeslí se připravují pouze snídaně, svačiny a přesnídávky. Obědy pro děti vaří zkušený personál pod vedením paní Davídkové, která má dlouholeté zkušenosti s vařením stravy pro děti. I nadále spolupracujeme při tvorbě jídelníčku s nutriční terapeutkou paní Stejskalovou, která pravidelně dohlíží na kvalitu podávané stravy. V listopadu 2015 byla zahájena rekonstrukce fasády celého objektu jeslí financována Městskou částí Praha 9. Provedena částečná oprava oplocení zahrady. Navázána spolupráce s klubem seniorů Harrachovská společné tematické dopoledne dětí a seniorů, plánováno pro rok x měsíčně. Plány: Stále zvyšovat kvalitu péče o děti snížit počet stížností na kvalitu poskytovaných služeb. Hledat nové možnosti a rozšíření oblastí pro vzdělávání personálu. Hledat cesty ke snižování nákladů, aniž by utrpěla kvalita poskytované služby. Kuchyně Středisko sociálních služeb v současné době provozuje dvě kuchyně. V domově seniorů v Novovysočanské ulici (dále jen kuchyně DS) a kuchyni v Hejnické ulici na Střížkově (dále jen kuchyně Hejnická). V kuchyni DS připravujeme stravu pro klienty DS, DPS, a také pro seniory docházející, kteří se stravují v jídelně DPS a pro zaměstnance organizace. O víkendu se v kuchyni DS vaří i pro klienty pečovatelské služby. V kuchyni Hejnická se v současné době vaří pro klienty PS, denního stacionáře, klienty ČČK, zaměstnance a klienty docházející do jídelny. Od září 2014, vaří kuchyně Hejnická i pro děti a zaměstnance jeslí v Českolipské ulici. Kuchyň v jeslích byla z ekonomických důvodů zrušena. Strava je sem dovážena v termosech. Jídelní lístky jsou sestavovány pod dohledem nutriční terapeutky, která dbá na správnou skladbu stravy pro děti do dvou let. V jeslích jsou připravovány pouze snídaně, svačiny a přesnídávky. V kuchyni Hejnická byl otevřen obchůdek poskytující, jak našim klientům, tak veřejnosti, možnost nákupu základních potravinářských, cukrářských a drogistických výrobků. Cílem kuchyně DS pro rok 2014, bylo proškolení zaměstnanců kuchyně, což se podařilo splnit, dále modernizace kuchyňského vybavení (nákup tlakové pánve). Nákup se uskutečnil prostřednictvím veřejné soutěže přes elektronickou aukci. V plánu jsme rovněž měli přechod na nový software, který je navržen přímo pro potřeby celého střediska. Software byl úspěšně uveden do provozu a díky němu se usnadnilo předávání informací mezi jednotlivými středisky. Plán grafické úpravy jídelních lístků se přesouvá na rok 2015, z důvodu nové legislativy, označování alergenů v potravinách. Výběr ze dvou jídel pro D2 a 9/2 se rovněž přesouvá na rok Zvyšování kvalifikace vedoucích pracovníků kuchyně se uskutečňuje. I tento rok jsme pořádali pravidelná setkání s klienty DS (kulatý stůl), kde se řeší připomínky, prosby, ale i pochvaly našich klientů týkající se převážně stravy. Setkání probíhá s ředitelkou organizace, nutriční terapeutkou, vedoucím stravování a sociální pracovnicí. Na kulatém stole se mimo jiné ptáme našich klientů, co by si přáli zařadit do jídelního lístku a čím jej zpestřit. Tento individuální přístup k prosbám našich klientů se nám velice osvědčil a zefektivňuje naši snahu o spokojenost našich klientů a zároveň dává našim klientům prostor vyjádřit zodpovědným lidem svůj názor. Kulatý stůl jsme zavedli i pro klienty domu s pečovatelskou službou. Jednou ročně pořádáme setkání s klienty DPS a DS, kterého se účastní všichni vedoucí pracovníci. 11

12 Za pomoci nutriční terapeutky, byla pro klienty se zdravotním omezením zavedena MUS (mechanicky upravená strava, mixováním nebo mletím), kde je i pod dohledem nutriční terapeutky a zdravotních sester, dodržována doporučená nutriční hodnota podávané stravy. Do jídelníčků se stále snažíme zařazovat nová jídla dle přání klientů. Pro klienty poskytujeme 6 druhů diet (D3, 2, 9, 9/2, 4 a 9/4). V roce 2014 jsme vybírali dodavatele na maso a masné výrobky pomocí elektronické aukce. V roce 2014 byly řešeny připomínky ke kvalitě stravy, ale žádná stížnost na množství pokrmu. Všechny kontroly hygienické stanice a dalších nadřízených orgánů proběhly bez závad. Nadále vycházíme maximálně vstříc požadavkům strávníků při výdeji stravy. Donáška ke stolu personálem SSS je ve všech jídelnách samozřejmostí. Kuchyně DS a kuchyně Hejnická zajistila všechny plánované akce pro klienty, jako je grilování na zahradě, velikonoční a mikulášské balíčky a silvestrovské pohoštění. Ve sváteční dny byly zajištěny tradiční pokrmy české kuchyně, a to i pro klienty DPS. Plán na rok 2015 kuchyně DS: Proškolení zaměstnanců kuchyně DS (hygienické minimum, bezpečnost práce, dodržování systému HCCAP). Nová grafická úprava jídelních lístků Možnost výběru ze dvou jídel i pro D2 a 9/2. Školení vedoucích zaměstnanců (zvyšování kvalifikace) Výměna drobného kuchyňského inventáře, pro estetičtější expedici hotových jídel Sjednocení kalkulace ceny Plán na rok 2015 kuchyně DSH Proškolení zaměstnanců kuchyně DSH (hygienické minimum, bezpečnost práce, dodržování systému HCCAP). Školení vedoucích zaměstnanců (zvyšování kvalifikace) Přechod na nový software Dovybavení obchůdku Modernizace drobného kuchyňského vybavení pro výdej stravy V roce 2014 se počet pokrmů připravovaných kuchyní DS zvýšil oproti roku 2013 o 4 %. Počet pokrmů připravovaných kuchyní Hejnická se v roce 2014 zvýšil oproti roku 2013 o 9,29 %. Důvodem bylo navýšení počtu klientů DS, PS a celkovou spokojeností se stravou. V roce 2014 byly na kuchyni DS i kuchyni Hejnická schváleny investice na nové kuchyňské vybavení. Jednalo se o tlakovou pánev, ohřevné vany, tenderizér a přepravní termoporty. Tyto nutné potřeby byly zakoupeny. 12

13 Provozní informace: SSS využívá 5 automobilů pro pečovatelskou službu, jedná se o 3 vozidla citroen jumper a 1 vozidlo renault kangoo. Spravujeme 5 budov, 4 zahrady, 1 terasu. Každoročně provádíme investice pro udržení dobrého stavu budov a zařízení, obnovujeme inventář i základní prostředky. Pro rok 2015 plánujeme: Rekonstrukce kuchyňky 2. odd. výmalby 3 oddělení dětské jesle dokončení zateplení objektu Harrachovská: zateplení objektu opravy osvětlení část venkovních prostor Hejnická: doplnění kamerového systému DPS: dokončení oplocení západ osvětlení přízemí - pohybová čidla Ciroen Jumpy 520 tis. - investiční akce DS: legionela - provedení šokového proplachu, rozbory vody rekonstrukcce koupelen výměna dotykového ovladače kotle lednice, mikrovlnná trouba a konvice pro klienty Harrachovská: Skartovačka Kobra Nábytek klub seniorů, skříně a stolky PC regály archiv Českolipská Postýlky, prostěradla, spacáky Oprava části oplocení Oprava čerpadla a výměna servopohonu kotelna čistička vzduchu Vybavení bytu: pračka 6890, chladnička 6709 automatická brána a oprava branek Regály šatní skříně Sedačka Hejnická stacionář: Servírovací vozík bezzápachový koš Hejnická ČČK zahradní houpačky šatní skříně Hejnická PS: Skartovačka Regály Hejnická kuchyně Regál tyčový mixer vč. Šlehací metly Tendenizér roletová skříň obchůdek Fritéza Kávomat Hejnická Vzdělávací centrum: Křesla Alba Židle Flou stoly Xander myčka, mikrovlnná trouba Vysoušeče DPS: Kotelny oprava software a rozvaděčů nábytek Arkus - křesla a stolky recepce Dokončení parkoviště Opravy izolací zpevnění propadlých ploch jih - zatravňovací dlažba myčka klubovna odsavače par výměny 13

14 Finanční hospodaření organizace v roce 2014 Výkaz zisku a ztrát za rok 2014 Hlavní činnost a vedlejší hospodářská činnost 14

15 15

16 II. Výsledky hospodaření za rok 2014 Hlavní činnost organizace Graf procentního vyjádření podílu financování činnosti SSS M. č. Praha 9 Příspěvek MČ 46,2 Vlastní činnost Dotace z MPSV Projekt EÚ 42,3 10,5 0,1 Hospodářský výsledek za rok 2014 je ve výši ,- Kč a to z pronájmů, ale i z odebírání stravy ze dvou vývařoven. Plnění mzdových prostředků a pracovníků a) Hlavní činnost organizace Čerpání mzdových prostředků za rok 2014 k UR bylo ve výši 97,5 % vč. vyšších náhrad za PN a vč. platů na projekt vzdělávání zaměstnanců z prostředků ESF. Čerpání OON za I. III. Q vůči UR bylo ve výši 95,8 %. Čerpání mzdových prostředků i OON bude koncem roku 100 %. V I. III. Q bylo plnění přepočteného počtu zaměstnanců vůči schválenému limitu ve výši 98,4 % vzhledem k ukončení pracovního poměru několika pracovníků. Koncem roku bude plnění 100 %. Grant MČ 0,9 b) Doplňková činnost organizace Čerpání mzdových prostředků za I.- III. Q bylo ve výši 85,4 % vůči UR. Celkové náklady za rok 2014 byly vyčerpány na 99,8 % vůči upravenému rozpočtu. Pouze v položce DDHM, opravy a spotřebě materiálu bylo čerpání vyšší vůči UR vzhledem k pozdějšímu dodání faktur. V ostatních položkách bylo čerpání nižší nebo ve výši 100 %. Celkové výnosy za rok 2014 byly ve výši 101 % k upravenému rozpočtu vzhledem k vyšším tržbám za služby od klientů. Pouze v položce úroky byla tržba ve výši 95 %. Celková úspora z neinvestičního příspěvku za rok 2014 z hlavní činnosti činí ,- Kč vzhledem k úsporným opatřením a zvýšeným tržbám hlavně v DS. V průběhu roku 2014 jsme obdrželi nepeněžní dar zánovní polohovací lůžko pro DS, Celkové náklady za rok 2014 byly vyčerpány na 100,5 % k upravenému rozpočtu vzhledem k pozdějšímu dodání a přeúčtování ostatních nákladů ČK, spotřebního materiálu, DDHM a oprav. V ostatních položkách rozpočtu jsou náklady nižší. Celkové výnosy za rok 2014 jsou ve výši 100,5 % vzhledem ke zvýšeným tržbám z prodeje služeb. Čerpání OON v I. III. Q vůči UR bylo ve výši 96,5 %. Čerpání mzdových prostředků i OON bude koncem roku 100 %. Plnění přepočteného počtu zaměstnanců v I. III. Q bylo ve výši 100 %, což je 1,5 pracovníka. Čerpání z fondů organizace, neinvestičního příspěvku a investičního příspěvku. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele byl vyčerpán na 82,7 %. Z RF bylo čerpání pouze na ukončení projektu z EFS celkem ve výši ,- Kč (z dotace na projekt z EÚ). Z FO byly vyplaceny mimořádné odměny ve výši ,- Kč a z IF bylo čerpání ve výši nulové. Z IF byla vrácena částka ve výši 740,- Kč za nevyčerpaný investiční příspěvek r Dále z investičního příspěvku z IF roku 2014 byla vyčerpána částka ve výši ,- Kč na rekonstrukci objektu Hejnická, rozšíření kapacity CČK a z úspor z IF částka ve výši ,- Kč na rekonstrukci a stavební úpravy prostor v DS kancelář stravovacího úseku. Koncem roku jsme provedli stavební úpravy v objektu Hejnická a dovybavili v objektu Harrachovská prostory pro další vedlejší činnost vzdělávání i pronájem pro školící firmy školící centrum Hejnická i Harrachovská. Činnost zahájíme počátkem roku

17 17

18 18

19 Porovnání nákladů a výnosů oproti roku 2013 Pečovatelská služba V roce 2014 byly náklady na provoz pečovatelské služby oproti roku 2013 vyšší o cca 500 tis. Kč vzhledem ke zvýšení platových tarifů a tím i vyšším odvodům za SP a ZP a většímu počtu nutných oprav a údržbě zařízení. Tržby byly nižší cca o ,- Kč vzhledem k nižším opravám minulých let. Příspěvek zřizovatele byl na tuto službu vyšší o ,- Kč. Domov seniorů Náklady na DS byly v roce 2014 oproti předešlému roku vyšší o 4 mil. Kč vzhledem k vyšším nákladům na stravu klientů a zaměstnanců Domova seniorů a provedeným opravám sprchových koutů klientů v DS i rozšířením jednolůžkových pokojů na dvoulůžkové. Tržby byly v r zvýšeny cca o 2 mil. Kč vzhledem k vyšším platbám za pobyt a stravu od klientů, většímu počtu klientů, vyšším platbám od zdrav. pojišťoven i většímu počtu příspěvků na péči od klientů. Příspěvek zřizovatele byl na tuto službu zvýšen oproti r o 2 mil. Kč. Jesle V roce 2014 byly sníženy náklady na provoz jeslí o 1 mil. Kč vzhledem k reorganizaci této služby (zrušení funkčního místa šéfkuchaře) a sníženým nákladům na obědy strava zabezpečena z vývařovny v Hejnické. Tržby oproti roku 2013 se zvýšily cca o 450 tis. Kč vzhledem ke zvýšeným platbám za pobyt a stravu dětí a většímu počtu dětí. Příspěvek od MČ byl snížen o 1, ,- Kč oproti r také vzhledem k minimálním nákupům zařízení i opravám. Denní stacionář v Hejnické V roce 2014 byly náklady zvýšeny cca o 70 tis. Kč oproti předešlému roku vzhledem k větším nákupům. Tržby byly vyšší cca o 14 tis. Kč vzhledem k zajištění plného počtu klientů. Příspěvek zřizovatele byl cca o 64 tis. Kč vyšší než z roce předešlém. Kluby seniorů Náklady na klub seniorů byly o 300 tis. Kč nižší vzhledem k již provedeným opravám v předešlém roce. Tržby byly oproti roku 2013 cca o 25 tis. Kč nižší vzhledem k nižším opravám minulých let za energie. Příspěvek od zřizovatele byl nižší o cca 270 tis. Kč. Klub mládeže Náklady v roce 2014 se snížily o cca 150 tis. Kč oproti roku 2013 (omezené nákupy i opravy). Tržby byly vyšší cca o 70 tis. Kč vzhledem k vyšším opravám minulých let za spotřebované energie. Příspěvek zřizovatele byl snížen cca o 220 tis. Kč oproti roku Plány Střediska sociálních služeb na rok 2015 V roce 2015 bychom rádi zkvalitnili naši prezentaci a to, jak prostřednictvím internetových stránek, tak prostřednictvím distribuce nových informačních letáků a prezentace na kulturních akcích. Plánujeme natočení instruktážního filmu terapie klientů s Alzheimerovou chorobou. Dále plánujeme natáčení pořadu o naší organizaci TV Noe, která zároveň uspořádá kulturní akci pro seniory. V červnu uspořádáme 6. ročník Letních slavností pro seniory. Velkým cílem a vizí je postupné certifikování všech služeb, tak abychom mohli prezentovat jejich vysokou kvalitu. Orgány organizace Zřizovatel: Městská část Praha 9 Statutární orgán: Mgr. Michaela Žáčková ředitel DPS Náklady v roce 2014 byly cca ve stejné výši, vyšší o 40 tis. Kč a to vzhledem k provedení většího počtu nutných oprav. Tržby v roce 2014 byly zvýšeny cca o 800 tis. Kč vzhledem k vyšším platbám za spotřebované energie i za větší počet odebrané stravy cizími strávníky. Příspěvek od MČ byl cca ve stejné výši. 19

20 Obsah Úvod 2 Domov seniorů 3 Zdravotně ošetřovatelská, rehabilitační a ergoterapeutická péče 4 Denní stacionář Hejnická 6 Pečovatelská služba Městské části Praha 9 8 Společenské aktivizační centrum pro seniory 9 Dětské jesle 11 Kuchyně 11 Provozní informace: 13 Finanční hospodaření organizace v roce II. Výsledky hospodaření za rok Porovnání nákladů a výnosů oproti roku Orgány organizace Zřizovatel: Městská část Praha 9 Statutární orgán: Mgr. Michaela Žáčková ředitel V Praze

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb 1. Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 za rok 2013

Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 za rok Úvodní slovo Vážení přátelé, zaměstnanci, klienti a všichni, kdo se o dění ve Středisku sociálních služeb zajímáte, jsem potěšena,

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2014 Stránka 1 z 6 1. Poslání, cílová skupina, cíle

Více

Domov důchodců Pohoda (dále pouze DDP)

Domov důchodců Pohoda (dále pouze DDP) Domov důchodců Pohoda (dále pouze DDP) Informace pro zájemce o služby Domova důchodců Pohoda. Zřizovatel: Adresa domova: WEB: Telefon: Město Turnov Domov důchodců Pohoda 28. října 812 511 01 Turnov www.zsst.cz

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A VÝ R O Č N Í Z P R Á V A 2009 Domov pro seniory Klimkovice, příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovece Tel: 556 420 741 Obsah: Historie 3 Poslání organizace 3 Cílová skupina 3 Cíle

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově Kyselka,část Radošov č.p. 137,363 01 Ostrov Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Počet listů: 5 Zpracovala: Pařížská Marie, ředitelka e mail: reditelka@usp-radosov.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SENIOR RESIDENCE TERASY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SENIOR RESIDENCE TERASY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SENIOR RESIDENCE TERASY OBSAH 1. Úvodní slovo paní ředitelky 2. Profil organizace 3. Organizační struktura 4. Struktura uživatelů 5. Jak šel čas na Terasách v roce 2013 6. Naše cíle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Villaniho 2130, 256 01 Benešov IČ: 712 29 116 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Organizace zřízená Středočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Stránka

Více

Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9. Denní stacionář Hejnická. Hejnická 538/30, 190 00 Praha 9 - Střížkov

Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9. Denní stacionář Hejnická. Hejnická 538/30, 190 00 Praha 9 - Střížkov Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Denní stacionář Hejnická Hejnická 538/30, 190 00 Praha 9 - Střížkov PROVOZNÍ ŘÁD Denního stacionáře HEJNICKÁ (v textu dále jen Stacionář) Směrnice č. 3/2011

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI CHRUDIM

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI CHRUDIM CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI CHRUDIM Adresa : Soukenická 158 537 01 Chrudim Telefon : 469 638 209 recepce (pondělí - pátek od 7,00 hodin do 15,30 hodin) Fax : 469 630 470 E-mail : centrum@socialni-sluzby.cz

Více

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013 Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou Rozbory hospodaření za rok 2013 V Lipníku nad Bečvou 11. února 2014 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Domov důchodců Roudnice nad Labem příspěvková organizace Sámova 2481, 413 01 Roudnice nad Labem. SAZEBNÍK ÚHRAD platný od 1.6.2013

Domov důchodců Roudnice nad Labem příspěvková organizace Sámova 2481, 413 01 Roudnice nad Labem. SAZEBNÍK ÚHRAD platný od 1.6.2013 SAZEBNÍK ÚHRAD platný od 1.6.2013 ÚHRADA ZA UBYTOVÁNÍ (hrazeno z příjmu uživatele) část A TYP POKOJE I. II. III. IV. V. POPIS POKOJE Jednolůžkový ošetřovatelské oddělení Jednolůžkový pečovatelské oddělení

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Domova pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Domova pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Domova pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace Rok 2013 1 Základní údaje o domově Název: Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace Sídlo: ulice

Více

TYPY BALÍČKŮ PÉČE. cena balíčku BYDLENÍ je 1500,- Kč měsíčně na osobu

TYPY BALÍČKŮ PÉČE. cena balíčku BYDLENÍ je 1500,- Kč měsíčně na osobu TYPY BALÍČKŮ PÉČE 1. VARIANTA BALÍČEK BYDLENÍ komu je určen: Víceméně samostatným klientům, kteří v Zátiší využijí jen základní služby recepci jako formu prvotní asistence, fyzioterapii, restauraci a třeba

Více

Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby

Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby Tato nabídka je pouze rámcová, s každým uživatelem bude jednáno dle jeho individuálních potřeb, kterým bude přizpůsoben druh a četnost poskytování jednotlivých

Více

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov Rodinná pohoda, o. s. Vyškov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Datum vzniku: 19. 5. 2005 Sídlo: Morávkova 35, 68201 Vyškov Ředitelka: Mgr. Jana Kubaláková Kancelář: Havlíčkova 17/1, 68201 Vyškov Centrum denních služeb:

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013 Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele HVĚZDA z.ú. Druh služby Domov se zvláštním režimem Identifikátor 7085806 Forma služby Pobytová Název zařízení a místo poskytování Dům služeb

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace sídlo: Polní 378, 354 91 Lázně Kynžvart IČ: 71175237 zřizovatel: Karlovarský kraj, Závodní

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 Organizační řád Služeb sociálních péče TEREZA, PO, v Benešově u Semil, stanoví zásady činnosti a řízení organizace,

Více

Plán činnosti na rok 2013

Plán činnosti na rok 2013 Plán činnosti na rok 2013 Domova Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace Předkládá: Ing. Pavla Drabinová, ředitelka organizace 1 Název zařízení Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

Školní jídelna Kojetín. příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957

Školní jídelna Kojetín. příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957 Školní jídelna Kojetín příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 2 Počet zapsaných strávníků v roce 2010 947 strávníků v roce 2011 852strávníků

Více

Příspěvková organizace jako provozovatel jeslí. 10. 10. 2013 Ministerstvo zdravotnictví, Palackého nám.4, Praha 2

Příspěvková organizace jako provozovatel jeslí. 10. 10. 2013 Ministerstvo zdravotnictví, Palackého nám.4, Praha 2 Příspěvková organizace jako provozovatel jeslí 10. 10. 2013 Ministerstvo zdravotnictví, Palackého nám.4, Praha 2 Mgr. Michaela Žáčková Ředitelka Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 Příspěvková

Více

Výroční zpráva 2012. Domov pro seniory U Pramene Louny

Výroční zpráva 2012. Domov pro seniory U Pramene Louny Výroční zpráva 2012 Domov pro seniory U Pramene Louny Rakovnická 2502 Louny 44001 IČO : 49123688 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE : Bc. Jana Černá Výroční zpráva 2012 Stránka 1 Osnova 1. Poslání domova, cíle, principy

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014

NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014 NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014 Základní činnosti pečovatelské služby POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ

Více

Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením Mašťov

Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením Mašťov Příspěvková organizace Golovinova 1559,432 01 Kadaň DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením Mašťov Druh služby: Domovy se Zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem (dále

Více

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Standard kvality č. 1 Posláním Domova je poskytování komplexních

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA V průběhu roku 2012 byly završeny stavební úpravy objektu, v důsledku kterých došlo k výrazným změnám v poskytování péče a v posunu klientů k větší

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TACHOV

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TACHOV www.csstachov.cz 2 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TACHOV 3 Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace poskytuje sociální služby v těchto zařízeních: Domov pro seniory PANENSKÁ, Panenská 2068,

Více

NABÍDKA NAŠICH SLUŽEB

NABÍDKA NAŠICH SLUŽEB PRAGOM CS, spol. s.r.o. Domov pro seniory Školní 50, 289 41 Pňov Předhradí www.domovpredhradi.cz NABÍDKA NAŠICH SLUŽEB V tomto dokumentu naleznete, jaká je naše NABÍDKA SLUŽEB. Více informací Vám rádi

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracoval Zpracovala: tým: Ing.

Více

Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby. Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5.

Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby. Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5. Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5. 2015 Poslání odlehčovacích sluţeb Posláním odlehčovacích služeb

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Výroční zpráva Domu s pečovatelskou službou terénní pečovatelská služba

Výroční zpráva Domu s pečovatelskou službou terénní pečovatelská služba Výroční zpráva Domu s pečovatelskou službou terénní pečovatelská služba 1.) Základní údaje Zřizovatel a poskytovatel: Město Černošice Statutární zástupce : starosta města Černošice Mgr. Filip Kořínek Sídlo:

Více

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČO 71 23 27 45, č.ú. 35 4327880247/0100 Sazebník fakultativních služeb pro uživatele sociální služby

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě.

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě. Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k pobytové sociální službě Domov pro seniory Co je domov pro seniory Posláním domova pro seniory je poskytovat

Více

TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB BALÍČEK SLUŽEB NABÍZÍME VE TŘECH VARIANTÁCH JISTOTA 12 ASISTENCE PÉČE 1 200 7 200 11 000

TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB BALÍČEK SLUŽEB NABÍZÍME VE TŘECH VARIANTÁCH JISTOTA 12 ASISTENCE PÉČE 1 200 7 200 11 000 TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB Balíček služeb je soubor předem vymezených a sjednaných služeb, za který ubytovaný klient platí měsíční paušální platbu. Jedná se zejména o pomoc se zajišťováním chodu domácnosti včetně

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Rok 2012 se v Domově pro osoby se zdravotním postižení Severní Terasa dotýkal zejména dvou oblastí - jednou z nich

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel

Více

28. SOUBOR ZVEŘEJNĚNÝCH INFORMACÍ O SLUŽBĚ

28. SOUBOR ZVEŘEJNĚNÝCH INFORMACÍ O SLUŽBĚ 28. SOUBOR ZVEŘEJNĚNÝCH INFORMACÍ O SLUŽBĚ Sociální rehabilitace APROPO Sociální rehabilitaci APROPO poskytuje Apropo Jičín, o. p. s. od roku 2014 pod registračním číslem 9767213. Statutární zástupce:

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

CENTRUM. Rožmitál pod Třemšínem. poskytovatel sociálních služeb

CENTRUM. Rožmitál pod Třemšínem. poskytovatel sociálních služeb CENTRUM Rožmitál pod Třemšínem poskytovatel sociálních služeb zařízení je příspěvkovou organizací Středočeského kraje Poslání: Zajistit dobré a účinné sociální služby, které jsou základním předpokladem

Více

Rodina se Vám nemůže věnovat během dne či týdne? (pracovní povinnosti, vzdálenost)

Rodina se Vám nemůže věnovat během dne či týdne? (pracovní povinnosti, vzdálenost) Cítíte se osaměle? Váš zdravotní stav Vám znemožňuje se o sebe dobře postarat? Rodina se Vám nemůže věnovat během dne či týdne? (pracovní povinnosti, vzdálenost) Potřebujete zajistit teplé jídlo? Potřebujete

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva a 1) Pan (paní) v textu této smlouvy dále je Uživatel

Více

Provozní řád Odlehčovací sluţba CSS Hvozdy, o.p.s.

Provozní řád Odlehčovací sluţba CSS Hvozdy, o.p.s. CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŢEB HVOZDY, o.p.s. Masečín 119, 252 07 Štěchovice Doručovací adresa: Masečín 119, 252 05 Hvozdnice IČ: 29128218, DIČ: CZ29128218 tel./fax: 257 770 258, tel. 257 771 420 e-mail : info@css-hvozdy.cz

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

Nabídka poskytovaných úkonů pečovatelské služby

Nabídka poskytovaných úkonů pečovatelské služby Nabídka poskytovaných úkonů pečovatelské služby Každý uživatel má přidělenou klíčovou pracovnici, která aktivně spolupracuje s uživatelem. Během poskytování pečovatelské služby vytváří tzv. individuální

Více

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE V DOMOVĚ PRO SENIORY

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE V DOMOVĚ PRO SENIORY Centrum sociálních služeb města Letovice, p. o. (dále CSSML) J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice Tel.: 516 481 200 PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE V DOMOVĚ PRO SENIORY 1 Poslání a cíle domova pro seniory

Více

Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence

Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence Ondřejov - Zvánovice 365 dní v roce 24 hodin denně 7 dní v týdnu Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 V Bystřici pod Hostýnem dne 23.5.2013 Obsah Úvodní slovo str. 3 Základní údaje o organizaci..str. 4 Veřejný závazek služby domov pro seniory str. 5 Materiální,

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Denní stacionář Slunečnice. Provozní dispozice (řád)

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Denní stacionář Slunečnice. Provozní dispozice (řád) SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Denní stacionář Slunečnice A. Krause 1995, 530 02 Pardubice Provozní dispozice (řád) Denní stacionář Slunečnice Pardubice je od 1. 1. 2007 jednou z organizačních složek příspěvkové

Více

Hartmann Rico, a.s. Partner projektu Značka kvality v sociálních službách. Ing. Martina Čuhajová

Hartmann Rico, a.s. Partner projektu Značka kvality v sociálních službách. Ing. Martina Čuhajová Hartmann Rico, a.s. Partner projektu Značka kvality v sociálních službách Ing. Martina Čuhajová Proč je HARTMANN partnerem projektu? Hartmann Rico, a.s. nabízí kvalitní výrobky, služby a různá řešení zeefektivňující

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012 Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře, příspěvková organizace Sestavil: Maria Melecká, ředitelka Zaměstnanci úseku přímé a výchovné péče Schválil: Bc. Maria Melecká, ředitelka Platnost od: 1. 1. 2010 Strategické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY ZA ROK 2008 Výroční zpráva za rok 2008 1. Kontakty: Název: Adresa: Pečovatelská služba města Pečky Chvalovická 1042, 289 11 Pečky IČ: 61883531 Právní forma:

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace

Více

Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2010 Základní údaje o organizaci: Název: Sídlo: Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace /dále jen DpS Soběsuky/ Soběsuky

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Strana 1 (celkem 5) Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. Perninská 975 362 21 Nejdek IČ: 69979821 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Níže uvedeného dne,

Více