Výroční zpráva za rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2014"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

2 Výroční zpráva za rok 2014 Úvod Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 je příspěvkovou organizací, která má poslání poskytovat sociální služby a služby veřejnosti. Poskytování služeb seniorům, zdravotně postiženým osobám, dětem a dalším občanům realizujeme prostřednictvím třech registrovaných sociálních služeb, spravováním domu s pečovatelskou službou, prostřednictvím provozováním jeslí, společenského centra pro seniory, klubů pro seniory a velkokapacitních kuchyní. Vzhledem k velikosti organizace je prioritou její stabilita a minimalizovaná ekonomická závislost na cizích zdrojích. V oblasti poskytování služeb je nejdůležitějším aspektem, aby poskytované služby si udržely, případně zvýšily kvalitu. Naším zájmem je služby přizpůsobovat individuálním požadavkům klientů. Důležitou součástí naší práce je i informovat klienty, rodiny a příznivce a širokou veřejnost o službách a nabídce, stát se vyhledávanými a srozumitelnými. Cíle naší činnosti vedou ke zlepšení služeb a za to, že k tomuto cíli malými krůčky pokračujeme. Děkuji svým kolegům, spolupracovníkům, přispěvovatelům, dobrovolníkům a všem, kdo naší práci fandí. 2

3 Domov seniorů Zařízení je od začátku koncipováno s vizí nabídnout klientům takové podmínky pro život, které by se co nejméně lišily od jejich domácího prostředí. Naším cílem je dosažení takového způsobu poskytování služby, který bude klientům zajišťovat důstojný a plnohodnotný způsob života, s minimálními omezeními pro klienta a vysokou mírou svobodné volby klienta. Budova je koncipována jako bezbariérová, na chodbách jsou samootevírací dveře a na chodbách a pokojích klientů nainstalována madla. V loňském roce se nám podařilo v prostorách budovy uvolnit prostor pro jeden jednolůžkový pokoj navíc, v Domově je tedy nyní celkem 68 jednopokojových bytů, z toho 64 jednolůžkových a 4 dvoulůžkové pokoje, dále 6 dvoupokojových bytů, z nichž 5 je dvoulůžkových a 1 třílůžkový. Všechny pokoje mají předsíň s velkými vestavěnými skříněmi, vlastní koupelnou a WC. Součástí vybavení je také kuchyňský kout s elektrickým dvouvařičem, domácí telefon, signalizační zařízení pro přivolání personálu a elektronické požární čidlo. Ve společných prostorách jsou klientům volně k dispozici televize s videem, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice a lednice. Dále mohou klienti využívat prostory knihovny, tělocvičny, počítačové místnosti s připojením na internet zdarma, dílnu ručních prací, kapli a pro pobyt na čerstvém vzduchu slouží klientům atrium a zahrada. V návaznosti na vytvořená pravidla pro poskytování sociální služby z předešlých let se i v tomto roce pracovalo na jejich úpravě a dotváření. Všichni pracovníci Domova po celý rok navštěvovali kurzy zaměřené na práci se seniory a zvyšovali si tak kvalifikaci pro výkon své profese. Každý rok vybavujeme Domov novými moderními pomůckami a vybavením. V roce 2014 byly zakoupeny další elektronické polohovací postele včetně matrací, rehabilitační pomůcky a pomůcky na aktivizační programy pro klienty, dále jsme vybavili chodby novými křesly a sedačkami. V uplynulém roce jsme spolupracovali se studentkou architektury, která nám pomáhala vytvářet nové vize a nápady na realizaci reminiscenčních koutků. a nápady na realizaci reminiscenčních koutků. Sociální péče Celodenní péči o klienty v Domově zajišťují pracovníci v sociálních službách, kteří splňují předepsanou kvalifikaci. Tito pracovníci poskytují podporu, péči a pomoc při všech úkonech péče o vlastní osobu, jako např. pomoc a podporu při zajištění hygieny, stravy, doprovody klientů, zajištění nákupů aj. Z důvodu zkvalitnění péče se počet pracovníků v sociálních službách v loňském roce navýšil o jednu osobu, nyní tuto péči zajišťuje 15 pracovníků. Tito plní zároveň funkci klíčových pracovníků pro jednotlivé klienty s cílem zajistit kvalitní a individuálně poskytovanou péči. Dále sociální službu v Domově zajišťují sociální pracovnice na dva a půl pracovního úvazku, které mají ve svých povinnostech veškerou agendu ohledně jednání s žadateli o sociální službu, procesu přijímání nových klientů i ukončování smluv. Vykonávají tudíž i návštěvy zájemců o službu v jejich přirozeném prostředí. Dále vypočítávají výši úhrady za pobyt a evidují platby klientů. Provádí sociálně-terapeutické činnosti, vykonávají funkci klíčového pracovníka a jsou zároveň metodiky pro ostatní pracovníky přímé péče při zavádění standardů kvality sociální služby do praxe. Sociální pracovnice se také starají o volný čas klientů, ve spolupráci s dalšími pracovníky Domova, klienty, dobrovolníky a externisty. Jedná se o aktivizační programy, které se konají pravidelně každý týden: ergoterapie, dílna ručních prací, tréninky paměti, kroužek zpívání nebo programy s menší frekvencí jako jsou kroužek karet, přednášky, promítání aj. Spolupracujeme také s dobrovolníky, kteří přichází za klienty a povídají si s nimi, předčítají periodika, doprovází je na zahradu. Do Domova docházeli také dva dobrovolníci se svými pejsky na canisterapii. Dále sociální pracovnice pravidelně zajišťují taneční, divadelní a hudební vystoupení organizací nebo souborů z mateřských škol, uměleckých škol, gymnázií aj. V uplynulém roce nám zazpívali nebo zatančili např. Dětský folklorní soubor Kytice, děti z MŠ U Vysočanského pivovaru, pěvecký sbor Gabriel, Pražský salonní orchestr Mgr. Václava Vomáčky, vystoupil hudební umělec pan Horváth, proběhl Silvestr se Žižkovankou aj. V průběhu roku organizujeme pro naše klienty také akce a výlety mimo Domov seniorů. V uplynulém roce jsme se s klienty vypravili např. na zámek Loučeň, do skanzenu v Přerově nad Labem, ZOO Praha nebo jsme navštívili přednášku PhDr. Josefa Hrdinky, Ph.D. spojenou s prohlídkou aktivizačního centra pro seniory v Harrachovské ulici. Ve vánočním čase jsme se s klienty již několikátým rokem vypravili na vánoční projížďku lodí po Vltavě a vánoční projížďku do centra Prahy. 3 Sociální pracovnice spolu s klienty Domova vydává již třetím rokem časopis Náš domov, se kterým jsme se letos účastnili soutěže Zlaté listy 2013, pořádané Domovem pro seniory Heřmanův Městec.

4 Ve spolupráci s Uměleckou agenturou Petra Soviče jsme již tradičně pořádali v červnu letní slavnosti pro seniory v areálu Domu s pečovatelskou službou na Novovysočanské, kde vystoupili např. Dagmar Zázvůrková, Karel Štědroň, český klavírista Pavel Větrovec, již tradičně Žižkovanka s Petrem Sovičem a další. V rámci slavností proběhl již druhý ročník turnaje v petanque, kde se proti sobě utkalo několik družstev- senioři z našeho Domova seniorů, Domu s pečovatelskou službou a klubu seniorů MČ Praha 9, DS Vysočany a sportovního klubu petanque Kulová Osma z Prahy 8. V březnu uplynulého roku se udála pro náš Domov nevšední věc, kdy nás poctila svojí návštěvou 1. dáma ČR, paní Zemanová. Prohlédla si prostory Domova seniorů, poseděla se zaměstnanci a našla si také čas, aby se setkala a krátce si popovídala s našimi klienty. Srovnání: počty klientů DS s příspěvkem na péči Prosinec 2013 Příspěvek na péči Počet klientů Předpis Celkem bez příspěvku 12 stupeň I (lehká závislost) Kč Kč stupeň II (středně těžká závislost) Kč Kč stupeň III (těžká závislost) Kč Kč stupeň IV (úplná závislost) Kč Kč Celkem: Kč Prosinec 2014 Příspěvek na péči Počet klientů Předpis Celkem bez příspěvku 6 stupeň I (lehká závislost) Kč Kč stupeň II (středně těžká závislost) Kč Kč stupeň III (těžká závislost) Kč Kč stupeň IV (úplná závislost) Kč Kč Celkem: Kč Zdravotně ošetřovatelská, rehabilitační a ergoterapeutická péče V domově seniorů je poskytována ošetřovatelská péče registrovanými všeobecnými zdravotními sestrami a pracovníky v sociálních službách čtyřiadvacet hodin denně po celý rok, včetně víkendů a svátků. Rehabilitační péče je pro klienty zajištěna přímo v domově seniorů během pracovních dnů (od pondělí do pátku). Ošetřovatelská péče je poskytována na základě ordinace ošetřujícího praktického nebo odborného lékaře a v tomto případě je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. O zajištění lékařské a ošetřovatelské péče může požádat klient i rodinný příslušník kdykoli, pokud se klient necítí dobře nebo se zhorší jeho zdravotní stav. Respektujeme právo klientů na výběr vlastního lékaře, právo rozhodnout se o způsobu a průběhu léčby a dodržování léčebného režimu klientem. Lékařská péče je pro klienty zajištěna přímo v domově seniorů. Ordinují zde 2 praktičtí lékaři 2x týdně. Do domova seniorů dochází psychiatr 2x měsíčně, ortoped 1 x měsíčně, v případě potřeby a dostatečn ho 4

5 Základní diagnózy A POČET ošetřené v období od ledna do prosinve zájmu ze strany klientů zde 1x za 3 měsíce ordinuje lékařka z ORL. Pokud si klient přeje ponechat stávajícího praktického lékaře, je jeho volba respektována. V případě náhlých zdravotních komplikací klientům zajišťujeme ošetření rychlou záchrannou službou. Zdravotní výkony, které provádějí registrované zdravotní sestry, na základě ordinace lékaře fakturujeme pojišťovnám, se kterými máme uzavřeny smluvní vztahy (Všeobecná zdravotní pojišťovna, Zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra, Vojenská oborová zdravotní pojišťovna). O uzavření smluvního vztahu jsme v prosinci 2014 požádali Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu. Fakturace dle pojišťoven v období od ledna do prosince % 1 % Do domova seniorů dochází na pravidelné konzultace nutriční terapeutka. Od března 2014 se pro klienty, kteří mají z nejrůznějších důvodů potíže s polykáním, a příjmem stravy připravuje mechanicky upravená strava (MUS) v šetřící formě. Jídelní lístek sestavuje nutriční terapeutka a je klientům k dispozici. Takto upravená strava vychází ze skutečnosti, že klienti nejsou schopni sníst celou porci a proto je jejich menu sestavováno tak, aby i v menším celkovém objemu stravy dostali všechny potřebné živiny, hlavně bílkoviny. Jídlo je servírováno na speciálních dělených talířích (maso - příloha - případně zelenina - vše zvlášť) s těsnícím víkem, aby byla zaručena dostatečná teplota jídla. V r byl rozpracován Dietní systém pro domov seniorů. Dokončen byl v lednu Jídelní lístky jsou pravidelně konzultovány s nutriční terapeutkou, která se účastní Kulatého stolu. Na tomto setkání klienti hodnotí podávanou stravu, vznáší připomínky a požadavky, které se stravovací provoz snaží akceptovat. V rámci péče v Domově je zajištěna základní ošetřovatelská rehabilitace. Rehabilitace je zajišťována 2 rehabilitačními pracovníky, kteří využívají různé formy rehabilitace. 94 % Rehabilitace je prováděna aktivní nebo pasivním cvičením, skupinově nebo individuálně na bytech klientů. Rehabilitační plán je sestavován na základě spolupráce s personálem přímé obslužné péče, lékařem a ortopedem. Kondiční cvičení a dechová gymnastika probíhá skupinově, 1x týdně a zúčastňuje se ho pravidelně v průměru 10-15klientů. Cvičení trvá 30 minut v sedě, takže se mohou zapojit i klienti užívající invalidní vozík nebo chodítko. 5

6 Individuálně provádíme nácvik sebeobsluhy v bytech klientů. Na jednoho rehabilitačního pracovníka vychází zhruba 5-8 klientů denně. V rámci rehabilitace navštěvují klienti tělocvičnu, která je klientům volně přístupná každý den, v kteroukoliv hodinu. Je vybavena náčiním, rotopedy, masážním křeslem a probíhají zde stabilizační a senzomotorická cvičení pro lepší stabilitu a koordinaci těla. Pod dohledem rehabilitačních pracovníků klienti mohou trénovat kondiční chůzi na běžícím páse, jízdu na rotopedu, nácvik chůze s kompenzační pomůckou i v terénu. V roce 2014 byly zakoupeny kompenzační, polohovací, antidekubitní pomůcky, vybavení pro manipulaci s klienty - jako jsou polohovací elektrická lůžka, elektrická masážní křesla. V rámci rehabilitace zajišťujeme poradenskou činnost a půjčování kompenzačních pomůcek v domově seniorů i pečovatelské službě. Této možnosti využije přibližně 5 klientů za měsíc. Součástí rehabilitačního plánu je ergoterapie. Ta probíhá jednotlivě na bytech klientů u 1-3 klientů týdně nebo skupinově v dílničce ručních prací. Skupinová ergoterapie probíhá 1-2 x týdně, trvá 2-2,5 hodiny, účastní se jí 3-8 klientů. MĚSÍČNÍ FAKTURACE v období od ledna do prosinve 2014 LEDEN ÚNOR Denní stacionář Hejnická /použitá zkratka DsH/ DsH je ambulantní služba určená seniorům trpícím Alzheimerovou chorobou nebo jinou formou demence, ale i těm seniorům, kteří potřebují z důvodu svého zhoršeného zdravotního stavu pomoc druhé osoby. Služba je klientům k dispozici v každý pracovní den od 6:30 hod. do 17:30 hod. Klienti si předem vybírají dny, které budou chtít trávit v DsH. V tyto dny jim poskytujeme aktivizační činnosti, socioterapeutické činnosti a možnost odebírat stravu (v různých dietních variantách). Klientům jsou v průběhu dne nabízeny snídaně, svačiny, obědy, ale i večeře. Posláním DsH je pomoc klientům udržovat či posilovat jejich schopnosti a dovednosti v bezpečném, pro klienty příjemném a vlídném prostředí. Průběh poskytování služby Klienti přicházejí do DsH zpravidla v ranních hodinách. Příchody klientů probíhají zhruba do 9:00 hod., poté začíná obvyklý program DsH. Klienti se pod vedením zkušených pracovníků věnují procvičování paměti a lehkému kondičnímu cvičení. V odpoledních hodinách je klientům nabízena rovněž odborná aktivizace (muzikoterapie, filmový klub, reminiscenční odpoledne). Celkově při aktivitách dbáme na domácí atmosféru (ke kávě podáváme vlastnoručně upečené pečivo), aktivity jsou otevřeny i pro rodinné příslušníky. Fotodokumentace z těchto aktivit je pravidelně se souhlasem klientů umisťována na Facebook naší organizace. V roce 2014 na přání klientů do DsH začala docházet pedikérka. Její služby jsou plně využívány. BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC , , , , , , , ,3 V případě příznivého počasí a zájmu klientů podnikáme krátké procházky do okolí nebo trávíme odpoledne na prostorné terase, která byla v roce 2014 dovybavena zahradními houpačkami. Na terase byly provedeny odborné zahradnické úpravy. V roce 2014 jsme obdrželi darem zahradní gril. Péče Péče je poskytována pracovníky v sociálních službách. Tito pracovníci klientům cíleně připravují denní program, pomáhají a podporují klienty v činnostech a tam, kde to klient potřebuje. Péče je poskytována na základě individuálního aktuálního plánu péče, každý z klientů má k dispozici svého klíčového pracovníka, se kterým může své aktuální potřeby konzultovat. Klientům a jejich blízkému okolí je také k dispozici sociální pracovník, který je zároveň vedoucím pracovníkem DsH. Tento pracovník se věnuje žadatelům, příp. jejich pečujícím osobám, vede jednání při příjmu klienta, administrativní složku poskytované služby, řeší případné náměty, připomínky a stížnosti k poskytované službě. Kromě jiného v průběhu poskytování služby komu- 6

7 KLIENTI S PLATNOU SMLOUVOU PODLE VĚKU 95 a více let let let let let let let let nikuje s rodinnými příslušníky klienta nebo osobami, které klientovi zajišťují péči v jeho domácím prostředí. Zodpovídá za vyúčtování služby a její vnitřní pravidla. Klienti DsH Kapacita DsH je 12 klientů na jeden den. Klienti nemusí službu využívat denně, na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí sociální služby si vybírají jednotlivé dny v týdnu, ve kterých nás navštíví. V roce 2014 jsme i nadále intenzivně pracovali na větší informovanosti laické i odborné veřejnosti o poskytované službě. Byly vytvořeny nové letáky DsH a jako každý rok proběhl v měsíci říjnu Den otevřených dveří. Zaměstnanci absolvovali různá odborná školení (např. muzikoterapie, trénink paměti, relaxační techniky a film terapie). Znalosti z těchto kurzů jsme úspěšně využili v praxi při práci s klienty. Na konci roku se nám podařilo navázat kontakt se ZŠ Na Slovance. Děti nám přišly zahrát divadelní představení pohádky O dvanácti měsíčkách, které mělo u našich seniorů velký úspěch. V neposlední řadě je třeba zmínit, že si klienti velmi oblíbili kulturní aktivity nabízené Klubem seniorů a Domovem seniorů SSS Praha 9. V roce 2015 bude i nadále kladen důraz na individuální vzdělávání všech pracovníků, které by mělo vést k větší specializaci a zajištění nabídky nových aktivit pro klienty. Našim cílem nadále zůstává pokračování spolupráce s Klubem seniorů a Domovem seniorů SSS Praha 9 ve využití kulturních a vzdělávacích aktivit. Roční cena péče v Kč období leden prosinec

8 Pečovatelská služba Městské části Praha 9 Naším dlouhodobým cílem je umožnit, co nejdelší (a kvalitní) setrvání klienta v domácím prostředí, podporovat samostatnost a soběstačnost klienta v jeho domácím prostředí, a udržovat klientovi sebeobslužné dovednosti. Naší cílovou skupinou jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Kapacity služby je 590 klientů. Pečovatelská služba je rozdělena na dva okrsky: terénní službu a dům s pečovatelskou službou (dále DPS). V terénní službě zajišťuje péči vedoucí pečovatelské služby (sociální pracovník) a 17 pracovníků v sociálních službách a na DPS 1 vedoucí koordinátor okrsku (sociální pracovník) a 2 pracovníci v sociálních službách. Leden Únor Březen Duben Květen Červen příjem od klientů v období od ledna do prosinece 2014, všechny okrsky ( V KČ ) V roce 2014 byla poskytnuta péče 481 klientům v rozsahu 7445 hodin, vypráno 1909 kg prádla a bylo rozvezeno obědů klientům v terénu a v DPS. Péče je zajišťována v pracovních dnech od 7 do 19 hodin a o víkendech od 7 do v obou okrscích a na základě požadavků našich klientů. Daří se nám navyšovat péči u klientů v jejich domácnostech v porovnáním s rozvozem stravy a to je i naším hlavním cílem pro rok V roce 2014 jsme pokračovali v práci na tvorbě a zavádění standardů v sociálních službách se zaměřením na individuální plánování, na kterém jsme spolupracovali s lektorkou, která nám poskytuje podporu jako nezávislý odborník v metodické oblasti. Ve spolupráci budeme pokračovat i v následujícím roce. V měsíci červnu 2014 jsme prošli kontrolu Inspekcí o poskytování sociální služby, která nás pochválila za dobrou praxi. V roce 2014 jsme řešili 3 stížnosti. Dále pokračujeme v nabídce kompenzačních pomůcek, naši klienti tuto službu vítají a stává se nedílnou Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec součástí pomoci při překonávání překážek v setrvání v jejich domácnostech. Každé pondělí, středu a čtvrtek využívali senioři z Klubu seniorů Hejnická prostory Jídelny Hejnická k účasti na nejrůznějších kroužcích, kulturních akcí, cvičení, a třeba jen k popovídání nad dobrou kávou. Roční cena péče v období od ledna 2011 do prosince 2014 ( v kč )

9 Příjmy podle úkonů mezi a Úkon Donáška nebo dovážka oběda Běžný úklid a údržba domácnosti Praní prádla a žehlení Příprava a podání jídla Pomoc a podpora při podávání jídla a pití Nákupy a nutné pochůzky Běžné úkony osobní hygieny Donáška nebo dovážka oběda DPS Doprovod Práce spojené s udržováním domácnosti Příjem ,00 Kč ,25 Kč ,00 Kč ,72 Kč ,36 Kč ,78 Kč ,40 Kč ,00 Kč ,36 Kč ,34 Kč Společenské aktivizační centrum pro seniory Služby vychází z potřeb a možností uživatelů, jsou primárně určeny k aktivizaci seniorů a osob se zdravotním či tělesným postižením. Aktivizační programy nabízí vzdělávání, smysluplné trávení volného času, podporují zapojení, integraci ve společnosti, navázání kontaktů a vzájemnou interakci. Cílem těchto služeb je hlavně udržení stávající úrovně a nejlépe pak rozvoj duševních sil a schopností ve stáří, zachování kvality života, podpora soběstačnosti a zejména prevence osamělosti, depresí a sociálního vyčlenění. Společenské aktivizační centrum pro seniory Prahy 9, je v této části Prahy výjimečné svou centralizovanou polohou objektu a zejména všestrannou nabídkou, která zahrnuje celou škálu aktivit vzdělávacích, pohybových, výtvarných, kulturních, volnočasových aj., a to na kvalitní odborné úrovni. Jazykové kurzy vedou kvalifikovaní lektoři, trénink paměti (od 2014) vede certifikovaný trenér paměti II. stupně, historický klub vede doktorka historie, apod. Pravidelný program je minimálně dvakrát měsíčně doplněn speciálními, výjimečnými akcemi. Jedná se o besedy, přednášky, setkání, koncerty se zajímavými osobnostmi v určitém oboru (medicína, historie, umění, hudba, cestování ), vycházky, exkurze a výlety. S výjimkou výuky jazyků jsou nabízené aktivity poskytovány zdarma. Centrum poskytuje zázemí samostatným subjektům Klubu seniorů, který má vlastní vedení, organizaci a čítá cca 100 členů a Klubu kardiaků se 140 členy. V roce 2014 se uskutečnily tři celodenní výlety do Ostré - Botanicus, Brandýsa nad Labem a Broumova, jichž se dohromady zúčastnilo 100 klientů. Bez nároku na honorář vystoupily na besedách VIP hosté v roce 2014: herečka Michaela Dolinová, operní pěvkyně Alžběta Poláčková a kouzelník Pavel Kožíšek. Od září 2014 začala probíhat registrace klientů Centra pro seniory, klienti podepisují Dohody o členství. Do konce roku 2014 je registrováno 330 klientů. V roce 2014 došlo v prostorách centra k dovybavení počítačové místnosti. Pro středisko byly zakoupeny a instalovány 4 počítače se software Windows 7, tři do počítačové učebny plus nový router a jeden počítač do kanceláře vedoucí. Tím se navýšila kapacita pro kurzy výuky práce na počítači. Pro velký zájem byla na Dohodu o provedení práce přijata Mgr. J. Mikulecká na 2 hodiny týdně na výuku počítačů. Byly otevřeny další kurzy počítačů pro seniory, které probíhají od pondělí do pátku 1-2 hodiny denně. Pět studentů na pevných počítačích doplňuje dalších až 5 studentů s vlastními notebooky. Týdně dochází na kurz počítačů 55 seniorů. V loňském proběhla podpora kroužku Country tanců, jež čítá 35 členek, nákupem sukní na vystoupení. Country kroužek Hortenzie začal pravidelně vystupovat nejen na akcích SSS MČ Praha 9, ale také v různých dalších zařízeních pro seniory v Praze. Dále proběhla výměna a doplnění nábytku, a to skříně a knihoven. Knihovna v hlavním sále se mezi seniory dobře ujala a funguje na bázi knihovny samoobslužné. 9

10 Návštěvnost, počet seniorů denně se pohybuje od 30 do 85 klientů, dle programu. Vliv na návštěvnost má roční období. Průměrná týdenní návštěvnost čítá cca 300 klientů, měsíčně 1200 klientů a roční průměrný počet klientů/10 měsíců (o prázdninách je návštěvnost nižší). Oproti roku 2013 vzrostla měsíční návštěvnost centra o cca 200 klientů. Většina seniorů kombinuje aktivizační programy, kurzy a dochází v týdnu opakovaně - i 4x. K propagaci Společenského, aktivizačního centra byly vytištěny letáky v počtu 300 kusů, které jsou distribuovány na veřejná místa Infocentrum Prosek, Úřad MČ Praha 9, Senvia i samotnými klienty po celé Praze 9.. Plány na rok 2015 Hledat další dobrovolníky, rozšiřovat aktivity, zapojovat více komunitní systém tzn. propojovat s aktivitami seniorů mladé maminky a rodiny. Činnost klubů mezi sebou koordinovat tak, aby se jednak mohli senioři zúčastňovat všech aktivit, nebyli pouze pasivními příjemci, a jednak aby prožili především mnoho radosti a spokojenosti. V rámci mezigeneračního prolnutí seniorů a dětí, plánujme četnější společné akce s jesličkami Českolipská, min 1x do měsíce. 10

11 Dětské jesle Jsme jediné zařízení tohoto typu ve správním obvodu Městské části Prahy 9. Pečujeme o děti od jednoho roku do tří let (max. do dosažení 4 let věku). Maximální kapacita našeho zařízení je 50 dětí. O děti pečuje personál s dlouholetou praxí v oboru šest pracovníků v sociálních službách, tři pomocnice, jedna pomocná kuchařka a vedoucí zdravotní sestra jeslí. Dětem nabízíme klidný a pravidelný režim a tematicky zaměřenou výchovnou činnost. Naše služby doplňuje Mateřské centrum Knoflík, které v našich prostorách poskytuje hlídací službu a využívá našeho zázemí (zahrada, tělocvična) včetně odběru stravy. Dále je v našich prostorách v provo zu soukromá školka Kašpárek, která také využívá našeho zázemí (zahrada, tělocvična) včetně odběru stravy. V loňském roce proběhl v jeslích den otevřených dveří, pro velký zájem o návštěvu zařízení byl prodloužen z jednoho na dva dny. V zahradě se konalo divadelní představení společné jak pro děti jeslí, školky Kašpárek, KMC Knoflík a příchozích návštěvníků. Pro školní rok bylo bylo do jeslí přihlášeno 68 uchazečů. Ve výběrovém řízení bylo na základě pořadníku do konce roku 2014 postupně přijato 50 uchazečů s trvalým pobytem M. č. Praha 9. Celkem nebylo přijato 18 uchazečů z toho 6 s trvalým pobytem mimo městskou část Praha 9. Od září 2014 byla provedena změna ve stravovacím provozu. Nyní dovážíme obědy z kuchyně Hejnická, v kuchyni jeslí se připravují pouze snídaně, svačiny a přesnídávky. Obědy pro děti vaří zkušený personál pod vedením paní Davídkové, která má dlouholeté zkušenosti s vařením stravy pro děti. I nadále spolupracujeme při tvorbě jídelníčku s nutriční terapeutkou paní Stejskalovou, která pravidelně dohlíží na kvalitu podávané stravy. V listopadu 2015 byla zahájena rekonstrukce fasády celého objektu jeslí financována Městskou částí Praha 9. Provedena částečná oprava oplocení zahrady. Navázána spolupráce s klubem seniorů Harrachovská společné tematické dopoledne dětí a seniorů, plánováno pro rok x měsíčně. Plány: Stále zvyšovat kvalitu péče o děti snížit počet stížností na kvalitu poskytovaných služeb. Hledat nové možnosti a rozšíření oblastí pro vzdělávání personálu. Hledat cesty ke snižování nákladů, aniž by utrpěla kvalita poskytované služby. Kuchyně Středisko sociálních služeb v současné době provozuje dvě kuchyně. V domově seniorů v Novovysočanské ulici (dále jen kuchyně DS) a kuchyni v Hejnické ulici na Střížkově (dále jen kuchyně Hejnická). V kuchyni DS připravujeme stravu pro klienty DS, DPS, a také pro seniory docházející, kteří se stravují v jídelně DPS a pro zaměstnance organizace. O víkendu se v kuchyni DS vaří i pro klienty pečovatelské služby. V kuchyni Hejnická se v současné době vaří pro klienty PS, denního stacionáře, klienty ČČK, zaměstnance a klienty docházející do jídelny. Od září 2014, vaří kuchyně Hejnická i pro děti a zaměstnance jeslí v Českolipské ulici. Kuchyň v jeslích byla z ekonomických důvodů zrušena. Strava je sem dovážena v termosech. Jídelní lístky jsou sestavovány pod dohledem nutriční terapeutky, která dbá na správnou skladbu stravy pro děti do dvou let. V jeslích jsou připravovány pouze snídaně, svačiny a přesnídávky. V kuchyni Hejnická byl otevřen obchůdek poskytující, jak našim klientům, tak veřejnosti, možnost nákupu základních potravinářských, cukrářských a drogistických výrobků. Cílem kuchyně DS pro rok 2014, bylo proškolení zaměstnanců kuchyně, což se podařilo splnit, dále modernizace kuchyňského vybavení (nákup tlakové pánve). Nákup se uskutečnil prostřednictvím veřejné soutěže přes elektronickou aukci. V plánu jsme rovněž měli přechod na nový software, který je navržen přímo pro potřeby celého střediska. Software byl úspěšně uveden do provozu a díky němu se usnadnilo předávání informací mezi jednotlivými středisky. Plán grafické úpravy jídelních lístků se přesouvá na rok 2015, z důvodu nové legislativy, označování alergenů v potravinách. Výběr ze dvou jídel pro D2 a 9/2 se rovněž přesouvá na rok Zvyšování kvalifikace vedoucích pracovníků kuchyně se uskutečňuje. I tento rok jsme pořádali pravidelná setkání s klienty DS (kulatý stůl), kde se řeší připomínky, prosby, ale i pochvaly našich klientů týkající se převážně stravy. Setkání probíhá s ředitelkou organizace, nutriční terapeutkou, vedoucím stravování a sociální pracovnicí. Na kulatém stole se mimo jiné ptáme našich klientů, co by si přáli zařadit do jídelního lístku a čím jej zpestřit. Tento individuální přístup k prosbám našich klientů se nám velice osvědčil a zefektivňuje naši snahu o spokojenost našich klientů a zároveň dává našim klientům prostor vyjádřit zodpovědným lidem svůj názor. Kulatý stůl jsme zavedli i pro klienty domu s pečovatelskou službou. Jednou ročně pořádáme setkání s klienty DPS a DS, kterého se účastní všichni vedoucí pracovníci. 11

12 Za pomoci nutriční terapeutky, byla pro klienty se zdravotním omezením zavedena MUS (mechanicky upravená strava, mixováním nebo mletím), kde je i pod dohledem nutriční terapeutky a zdravotních sester, dodržována doporučená nutriční hodnota podávané stravy. Do jídelníčků se stále snažíme zařazovat nová jídla dle přání klientů. Pro klienty poskytujeme 6 druhů diet (D3, 2, 9, 9/2, 4 a 9/4). V roce 2014 jsme vybírali dodavatele na maso a masné výrobky pomocí elektronické aukce. V roce 2014 byly řešeny připomínky ke kvalitě stravy, ale žádná stížnost na množství pokrmu. Všechny kontroly hygienické stanice a dalších nadřízených orgánů proběhly bez závad. Nadále vycházíme maximálně vstříc požadavkům strávníků při výdeji stravy. Donáška ke stolu personálem SSS je ve všech jídelnách samozřejmostí. Kuchyně DS a kuchyně Hejnická zajistila všechny plánované akce pro klienty, jako je grilování na zahradě, velikonoční a mikulášské balíčky a silvestrovské pohoštění. Ve sváteční dny byly zajištěny tradiční pokrmy české kuchyně, a to i pro klienty DPS. Plán na rok 2015 kuchyně DS: Proškolení zaměstnanců kuchyně DS (hygienické minimum, bezpečnost práce, dodržování systému HCCAP). Nová grafická úprava jídelních lístků Možnost výběru ze dvou jídel i pro D2 a 9/2. Školení vedoucích zaměstnanců (zvyšování kvalifikace) Výměna drobného kuchyňského inventáře, pro estetičtější expedici hotových jídel Sjednocení kalkulace ceny Plán na rok 2015 kuchyně DSH Proškolení zaměstnanců kuchyně DSH (hygienické minimum, bezpečnost práce, dodržování systému HCCAP). Školení vedoucích zaměstnanců (zvyšování kvalifikace) Přechod na nový software Dovybavení obchůdku Modernizace drobného kuchyňského vybavení pro výdej stravy V roce 2014 se počet pokrmů připravovaných kuchyní DS zvýšil oproti roku 2013 o 4 %. Počet pokrmů připravovaných kuchyní Hejnická se v roce 2014 zvýšil oproti roku 2013 o 9,29 %. Důvodem bylo navýšení počtu klientů DS, PS a celkovou spokojeností se stravou. V roce 2014 byly na kuchyni DS i kuchyni Hejnická schváleny investice na nové kuchyňské vybavení. Jednalo se o tlakovou pánev, ohřevné vany, tenderizér a přepravní termoporty. Tyto nutné potřeby byly zakoupeny. 12

13 Provozní informace: SSS využívá 5 automobilů pro pečovatelskou službu, jedná se o 3 vozidla citroen jumper a 1 vozidlo renault kangoo. Spravujeme 5 budov, 4 zahrady, 1 terasu. Každoročně provádíme investice pro udržení dobrého stavu budov a zařízení, obnovujeme inventář i základní prostředky. Pro rok 2015 plánujeme: Rekonstrukce kuchyňky 2. odd. výmalby 3 oddělení dětské jesle dokončení zateplení objektu Harrachovská: zateplení objektu opravy osvětlení část venkovních prostor Hejnická: doplnění kamerového systému DPS: dokončení oplocení západ osvětlení přízemí - pohybová čidla Ciroen Jumpy 520 tis. - investiční akce DS: legionela - provedení šokového proplachu, rozbory vody rekonstrukcce koupelen výměna dotykového ovladače kotle lednice, mikrovlnná trouba a konvice pro klienty Harrachovská: Skartovačka Kobra Nábytek klub seniorů, skříně a stolky PC regály archiv Českolipská Postýlky, prostěradla, spacáky Oprava části oplocení Oprava čerpadla a výměna servopohonu kotelna čistička vzduchu Vybavení bytu: pračka 6890, chladnička 6709 automatická brána a oprava branek Regály šatní skříně Sedačka Hejnická stacionář: Servírovací vozík bezzápachový koš Hejnická ČČK zahradní houpačky šatní skříně Hejnická PS: Skartovačka Regály Hejnická kuchyně Regál tyčový mixer vč. Šlehací metly Tendenizér roletová skříň obchůdek Fritéza Kávomat Hejnická Vzdělávací centrum: Křesla Alba Židle Flou stoly Xander myčka, mikrovlnná trouba Vysoušeče DPS: Kotelny oprava software a rozvaděčů nábytek Arkus - křesla a stolky recepce Dokončení parkoviště Opravy izolací zpevnění propadlých ploch jih - zatravňovací dlažba myčka klubovna odsavače par výměny 13

14 Finanční hospodaření organizace v roce 2014 Výkaz zisku a ztrát za rok 2014 Hlavní činnost a vedlejší hospodářská činnost 14

15 15

16 II. Výsledky hospodaření za rok 2014 Hlavní činnost organizace Graf procentního vyjádření podílu financování činnosti SSS M. č. Praha 9 Příspěvek MČ 46,2 Vlastní činnost Dotace z MPSV Projekt EÚ 42,3 10,5 0,1 Hospodářský výsledek za rok 2014 je ve výši ,- Kč a to z pronájmů, ale i z odebírání stravy ze dvou vývařoven. Plnění mzdových prostředků a pracovníků a) Hlavní činnost organizace Čerpání mzdových prostředků za rok 2014 k UR bylo ve výši 97,5 % vč. vyšších náhrad za PN a vč. platů na projekt vzdělávání zaměstnanců z prostředků ESF. Čerpání OON za I. III. Q vůči UR bylo ve výši 95,8 %. Čerpání mzdových prostředků i OON bude koncem roku 100 %. V I. III. Q bylo plnění přepočteného počtu zaměstnanců vůči schválenému limitu ve výši 98,4 % vzhledem k ukončení pracovního poměru několika pracovníků. Koncem roku bude plnění 100 %. Grant MČ 0,9 b) Doplňková činnost organizace Čerpání mzdových prostředků za I.- III. Q bylo ve výši 85,4 % vůči UR. Celkové náklady za rok 2014 byly vyčerpány na 99,8 % vůči upravenému rozpočtu. Pouze v položce DDHM, opravy a spotřebě materiálu bylo čerpání vyšší vůči UR vzhledem k pozdějšímu dodání faktur. V ostatních položkách bylo čerpání nižší nebo ve výši 100 %. Celkové výnosy za rok 2014 byly ve výši 101 % k upravenému rozpočtu vzhledem k vyšším tržbám za služby od klientů. Pouze v položce úroky byla tržba ve výši 95 %. Celková úspora z neinvestičního příspěvku za rok 2014 z hlavní činnosti činí ,- Kč vzhledem k úsporným opatřením a zvýšeným tržbám hlavně v DS. V průběhu roku 2014 jsme obdrželi nepeněžní dar zánovní polohovací lůžko pro DS, Celkové náklady za rok 2014 byly vyčerpány na 100,5 % k upravenému rozpočtu vzhledem k pozdějšímu dodání a přeúčtování ostatních nákladů ČK, spotřebního materiálu, DDHM a oprav. V ostatních položkách rozpočtu jsou náklady nižší. Celkové výnosy za rok 2014 jsou ve výši 100,5 % vzhledem ke zvýšeným tržbám z prodeje služeb. Čerpání OON v I. III. Q vůči UR bylo ve výši 96,5 %. Čerpání mzdových prostředků i OON bude koncem roku 100 %. Plnění přepočteného počtu zaměstnanců v I. III. Q bylo ve výši 100 %, což je 1,5 pracovníka. Čerpání z fondů organizace, neinvestičního příspěvku a investičního příspěvku. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele byl vyčerpán na 82,7 %. Z RF bylo čerpání pouze na ukončení projektu z EFS celkem ve výši ,- Kč (z dotace na projekt z EÚ). Z FO byly vyplaceny mimořádné odměny ve výši ,- Kč a z IF bylo čerpání ve výši nulové. Z IF byla vrácena částka ve výši 740,- Kč za nevyčerpaný investiční příspěvek r Dále z investičního příspěvku z IF roku 2014 byla vyčerpána částka ve výši ,- Kč na rekonstrukci objektu Hejnická, rozšíření kapacity CČK a z úspor z IF částka ve výši ,- Kč na rekonstrukci a stavební úpravy prostor v DS kancelář stravovacího úseku. Koncem roku jsme provedli stavební úpravy v objektu Hejnická a dovybavili v objektu Harrachovská prostory pro další vedlejší činnost vzdělávání i pronájem pro školící firmy školící centrum Hejnická i Harrachovská. Činnost zahájíme počátkem roku

17 17

18 18

19 Porovnání nákladů a výnosů oproti roku 2013 Pečovatelská služba V roce 2014 byly náklady na provoz pečovatelské služby oproti roku 2013 vyšší o cca 500 tis. Kč vzhledem ke zvýšení platových tarifů a tím i vyšším odvodům za SP a ZP a většímu počtu nutných oprav a údržbě zařízení. Tržby byly nižší cca o ,- Kč vzhledem k nižším opravám minulých let. Příspěvek zřizovatele byl na tuto službu vyšší o ,- Kč. Domov seniorů Náklady na DS byly v roce 2014 oproti předešlému roku vyšší o 4 mil. Kč vzhledem k vyšším nákladům na stravu klientů a zaměstnanců Domova seniorů a provedeným opravám sprchových koutů klientů v DS i rozšířením jednolůžkových pokojů na dvoulůžkové. Tržby byly v r zvýšeny cca o 2 mil. Kč vzhledem k vyšším platbám za pobyt a stravu od klientů, většímu počtu klientů, vyšším platbám od zdrav. pojišťoven i většímu počtu příspěvků na péči od klientů. Příspěvek zřizovatele byl na tuto službu zvýšen oproti r o 2 mil. Kč. Jesle V roce 2014 byly sníženy náklady na provoz jeslí o 1 mil. Kč vzhledem k reorganizaci této služby (zrušení funkčního místa šéfkuchaře) a sníženým nákladům na obědy strava zabezpečena z vývařovny v Hejnické. Tržby oproti roku 2013 se zvýšily cca o 450 tis. Kč vzhledem ke zvýšeným platbám za pobyt a stravu dětí a většímu počtu dětí. Příspěvek od MČ byl snížen o 1, ,- Kč oproti r také vzhledem k minimálním nákupům zařízení i opravám. Denní stacionář v Hejnické V roce 2014 byly náklady zvýšeny cca o 70 tis. Kč oproti předešlému roku vzhledem k větším nákupům. Tržby byly vyšší cca o 14 tis. Kč vzhledem k zajištění plného počtu klientů. Příspěvek zřizovatele byl cca o 64 tis. Kč vyšší než z roce předešlém. Kluby seniorů Náklady na klub seniorů byly o 300 tis. Kč nižší vzhledem k již provedeným opravám v předešlém roce. Tržby byly oproti roku 2013 cca o 25 tis. Kč nižší vzhledem k nižším opravám minulých let za energie. Příspěvek od zřizovatele byl nižší o cca 270 tis. Kč. Klub mládeže Náklady v roce 2014 se snížily o cca 150 tis. Kč oproti roku 2013 (omezené nákupy i opravy). Tržby byly vyšší cca o 70 tis. Kč vzhledem k vyšším opravám minulých let za spotřebované energie. Příspěvek zřizovatele byl snížen cca o 220 tis. Kč oproti roku Plány Střediska sociálních služeb na rok 2015 V roce 2015 bychom rádi zkvalitnili naši prezentaci a to, jak prostřednictvím internetových stránek, tak prostřednictvím distribuce nových informačních letáků a prezentace na kulturních akcích. Plánujeme natočení instruktážního filmu terapie klientů s Alzheimerovou chorobou. Dále plánujeme natáčení pořadu o naší organizaci TV Noe, která zároveň uspořádá kulturní akci pro seniory. V červnu uspořádáme 6. ročník Letních slavností pro seniory. Velkým cílem a vizí je postupné certifikování všech služeb, tak abychom mohli prezentovat jejich vysokou kvalitu. Orgány organizace Zřizovatel: Městská část Praha 9 Statutární orgán: Mgr. Michaela Žáčková ředitel DPS Náklady v roce 2014 byly cca ve stejné výši, vyšší o 40 tis. Kč a to vzhledem k provedení většího počtu nutných oprav. Tržby v roce 2014 byly zvýšeny cca o 800 tis. Kč vzhledem k vyšším platbám za spotřebované energie i za větší počet odebrané stravy cizími strávníky. Příspěvek od MČ byl cca ve stejné výši. 19

20 Obsah Úvod 2 Domov seniorů 3 Zdravotně ošetřovatelská, rehabilitační a ergoterapeutická péče 4 Denní stacionář Hejnická 6 Pečovatelská služba Městské části Praha 9 8 Společenské aktivizační centrum pro seniory 9 Dětské jesle 11 Kuchyně 11 Provozní informace: 13 Finanční hospodaření organizace v roce II. Výsledky hospodaření za rok Porovnání nákladů a výnosů oproti roku Orgány organizace Zřizovatel: Městská část Praha 9 Statutární orgán: Mgr. Michaela Žáčková ředitel V Praze

Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 za rok 2013

Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 za rok Úvodní slovo Vážení přátelé, zaměstnanci, klienti a všichni, kdo se o dění ve Středisku sociálních služeb zajímáte, jsem potěšena,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v roce 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v roce 2014 DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, p. o. Plzeňská 345, 331 41 KRALOVICE IČO 49748190 tel. 373 301 111, e-mail: podatelna@dspkralovice.cz, http://www.dspkralovice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v

Více

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za první pololetí roku 2013

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za první pololetí roku 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec - Dolní Líštná Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za první pololetí roku 2013 Zřizovatel: Město Třinec Právní forma:

Více

Centrum pro seniory Zahrada, o.p.s. 768 61 Bystřice pod Hostýnem, A. Bartoše 1700. Výroční zpráva za rok 2014

Centrum pro seniory Zahrada, o.p.s. 768 61 Bystřice pod Hostýnem, A. Bartoše 1700. Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Úvodní slovo ředitelky Centra pro seniory Zahrada, o. p. s Vážení obyvatelé domova, zaměstnanci, přátelé, příznivci, podporovatelé. Předkládáme vám výroční zprávu obecně prospěšné

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Domova důchodců Meziboří, Okružní 104, 43513 Meziboří

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Domova důchodců Meziboří, Okružní 104, 43513 Meziboří Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Domova důchodců Meziboří, Okružní 104, 43513 Meziboří Obsah: I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, p. o. Plzeňská 345, 331 41 KRALOVICE IČO 49748190 tel. 373 301 111, e-mail: podatelna@dspkralovice.cz, http://www.dspkralovice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 D o m o v p r o s e n i o r y S v ě t l o Drhovle 44, 397 01 Písek IČ: 708 69 812 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem OBSAH I. Úvodní slovo ředitelky Domova pro Seniory Světlo

Více

Výroční zpráva 2014. Domov Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb

Výroční zpráva 2014. Domov Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb Výroční zpráva 2014 Domov Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 3 1 VEDENÍ DOMOVA... 4 2 ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLAST... 5 2.1 Zdravotní úsek... 5 2.2 SOCIÁLNÍ ÚSEK... 6 2.3 Přehled

Více

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010 Zřizovatel: Město Třinec Právní forma: Příspěvková organizace

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti organizace za rok 2014 Domov pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace ul. 28. října 2155, 738 01 Frýdek-Místek IČ 68158025 e-mail: dsfm@dsfm.cz www.dsfm.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2014 Předkládá: Ing. Milan

Více

Výroční zpráva. za r. 2011

Výroční zpráva. za r. 2011 Městská správa sociálních služeb Věžní 958, 432 01 Kadaň Výroční zpráva za r. 2011 Motto: Aktivní činností předejdeme smutku ze samoty a trablům stáří. Citlivým a vstřícným přístupem se snažíme, aby klient

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Základní údaje o domově Zřizovatel organizace: Středočeský kraj se sídlem v Praze 5, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Název organizace: Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, Znojmo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 4 1 OBSAH A. O organizaci str. 3 B. Realizace projektů str. 4,5 C. Kontroly a inspekce

Více

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008 Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008 únor 2009 zpracoval: Ing.Ivo Kubín Název organizace: Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace Sídlo organizace: Letovice,

Více

Zpráva o činnosti organizace. Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, Domov pro seniory. Sokolnice dne 24. 2. 2013

Zpráva o činnosti organizace. Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, Domov pro seniory. Sokolnice dne 24. 2. 2013 1 Zpráva o činnosti organizace Domov pro seniory příspěvková organizace Sokolnice Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, za rok 2012 Sokolnice dne 24. 2. 2013 2 Obsah: I. Plnění úkolů v oblasti

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Luxor Poděbrady. poskytovatel sociálních služeb

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Luxor Poděbrady. poskytovatel sociálních služeb Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Luxor Poděbrady poskytovatel sociálních služeb OBSAH Úvod... 2 1 Domov pro seniory Luxor... 4 2 Komunitní centrum... 8 3 Vzdělávací centrum... 13 4 Kontrolní

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO 3-4 HISTORIE 5 I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 6-25 I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 I.3 SOCIÁLNÍ A VÝCHOVNÁ PÉČE 8-25 I.3.1Ubytování I.3.2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, p. o. Plzeňská 345, 331 41 KRALOVICE IČO 49748190 tel. 373 301 111, e-mail: podatelna@dspkralovice.cz, http://www.dspkralovice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v

Více

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor 381 478 211, fax 381 478 216 IČO 671 893 93, E-mail:g.centrum@centrum.cz; www.g-centrum-tabor.cz Bankovní spojení: 1022022918/5500 Výroční zpráva za rok 2006

Více

IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 Obsah: 1 Domov seniorů 7 2 Domov se zvláštním režimem 8 3 Pečovatelská služba 8 4 Žadatelé o pobytovou službu 8 5 Poskytované služby 9 6 Rozdělení příspěvků na péči 9

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Předkládá: název zpracovatele: Baculus, obecně prospěšná společnost registrace MV ČR č.j.: VS/1-1/60660/05-R, ze dne 26. 4. 2005 adresa: Tylova 999, 330 27 Vejprnice IČ: 26997355

Více

Výroční zpráva rok 2013

Výroční zpráva rok 2013 Sociální služby Semily Příspěvková organizace města Výroční zpráva rok 2013 Sociální služby Semily, Bavlnářská 523, 513 01 Semily IČ: 00854930, KB Semily: 51-7129300217/0100 Telefon: 481 621 811, 481 624

Více

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost organizace IV.

Více

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb domov pro seniory, Domažlice

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb domov pro seniory, Domažlice Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb domov pro seniory, Domažlice příspěvková organizace města Domažlice Základní informace: Název zařízení: Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb domov

Více

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 tel.ústř: 585341301 tel. ředitel: 585341759 fax: 585341759 mobil: 736768954 e-mail : piska@ddcer.cz Registrovaný

Více

Výroční zpráva. Centrum seniorů Mělník. příspěvková organizace

Výroční zpráva. Centrum seniorů Mělník. příspěvková organizace Fügnerova 3523, 276 01 Mělník, tel.: 315 630 040, web: www.ssmm.cz IČ: 708 242 82 pod č.j. 30/2007-71, DIČ: CZ708 242 82 pod č.j. 54134/04/0439003273 Výroční zpráva Centrum seniorů Mělník příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva. Domov pro seniory Heřmanův Městec

Výroční zpráva. Domov pro seniory Heřmanův Městec Domov pro seniory Heřmanův Městec 2014 Výroční zpráva DOMOV PRO SENIORY HEŘMANŮV MĚSTEC ZŘIZOVATEL HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MASARYKOVO NÁM. 37, 538 03 HEŘMANŮV MĚSTEC www.domov-hm.cz Obsah I. SLOVO ŘEDITELKY...

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních

Více