VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje, detašované pracoviště Ústí nad Orlicí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje, detašované pracoviště Ústí nad Orlicí"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje, detašované pracoviště Ústí nad Orlicí Centrum pro zdravotně postižené Pk, detašované pracoviště Ústí nad Orlicí Čsl.armády 1181,56201 Ústí nad Orlicí Tel./fax.:

2 2 Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje, detašované pracoviště Ústí nad Orlicí Adresa: Čsl. Armády 1181, Ústí nad Orlicí Telefon/fax: www: czp-pk.cz IČO: DIČ: Bankovní spojení:čs /0800 Vedoucí centra: Eva Jiřincová Administrativní prac. : Radka Venclová Úřední hodiny: Pondělí: 9,00-16,00hod. Úterý: / detašovaná pracoviště / Poliklinika Žamberk 8-13 Městský úřad Vysoké Mýto 8-12 Středa: Čtvrtek: 12,00-16,00hod. 7,00-14,00hod.

3 3 Kde nás najdete? Sídlo CZP Pk Ústí nad Orlicí se nachází v budově Rieter Elitex, ve 3. patře, přístupnost je bezbariérová. Detašované pracoviště CZP Pk Ústí nad Orlicí Vysoké Mýto: Malá zasedací místnost - 1. patro Městský úřad Vysoké Mýto. Detašované pracoviště CZP Pk Ústí nad Orlicí Žamberk: Kancelář posudkových lékařů - 3. patro Poliklinika v Žamberku, v budově je bezbariérový výtah.

4 4 Organizační struktura Centra pro zdravotně postižené Pardubického kraje Právní existence CZPPK je zakotvena v základním dokumentu zřizovatele, Stanovách Centra pro zdravotně postižené Pardubického kraje, registrovaných MVČR pod číslem jednacím VS/1-1/50 371/02-R ze dne S účinností od se Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje se sídlem Nábřeží Závodu míru 1961, Pardubice, stalo na základě dohody o právním nástupnictví právním nástupcem Sdružení zdravotně postižených v ČR při provozování níže uvedené sítě detašovaných pracovišť Ústí nad Orlicí, Pardubice a Chrudim. Ředitelkou byla jmenována paní Alena Karásková. Poslání Centra Je přispívat ke zkvalitňování života zdravotně postižených občanů a tím jim asistovat se začleňováním do společnosti. Náš cíl Je pomáhat zdravotně postiženým lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a kteří nejsou schopni tuto situaci řešit vlastními silami ani za pomoci blízkého okolí. Cílem této pomoci je vytvořit potřebné podmínky pro důstojný, kvalitní, plnohodnotný život lidem s postižením a tím přispět k jejich žádoucí integraci do společnosti.

5 5 Základní poskytované služby: Centrum poskytuje služby sociální intervence na profesionální úrovni pro rozsáhlou klientelu, bez ohledu na druh a rozsah zdravotního postižení. Plní roli kontaktního místa pro zdravotně postižené občany, jejich rodiny a blízké. Nabídka služeb: - poskytování služeb osobní asistence - poskytování sociálně aktivizační služby podporující zapojení zdravotně postižených do společenského dění ( výuka práce na PC- k dispozici je počítačová studovna s internetem a tiskárnou, kterou navštěvují zdravotně postižení občané zdarma) - odborné sociální poradenství pro zdravotně postižené občany, širokou veřejnost v otázkách sociálně právního poradenství, pracovního uplatnění, vzdělávání, pomoc při sepisování žádostí, odvolání atd. - depistáž sociálně slabých a osamělých těžce zdravotně postižených občanů a řešení jejich problémů ve spolupráci s příslušnými úřady státní správy a samosprávy - zajišťování odborných služeb ve spolupráci s externími odborníky zejména právníky a psychology - aktivní pomoc při řešení konkrétních problémů - poskytování informací a rad nejrůznějšího charakteru pro zdravotně postižené občany, jejich rodiny a blízké - poskytování informací o výběru a možnostech získání rehabilitačních, reedukačních a kompenzačních pomůcek - specifickém poradenství pro jednotlivé skupiny zdravotně postižených občanů - nabídka informací o činnostech občanských sdruženích zdravotně postižených a jiných organizací a institucích, které se zabývají poskytováním služeb pro zdravotně postižené občany - informace o besídkách a členských schůzích, kde poskytují sociálně právní poradenství - prodej kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené občany - prodej sociálně právního minima - pořádání sportovních a kulturních akcí - zajišťování finančních a nefinančních darů k zajištění chodu Centra a osobní asistence, dále na pořádané akce - kontaktní práce na dvou detašovaných pracovištích ve Vysokém Mýtě a v Žamberku

6 6 Základní zásady při poskytování služeb - dodržování principů ( viz. Principy poskytování služeb) - dodržování etických zásad - individuální přístup k uživateli a jeho potřebám - rozvoj aktivity, samostatnosti a snahy uživatele integrovat se do společnosti - respektování svobodného rozhodování uživatelů - nestrannost a nezávislost - jednání s ohledem na zájem a přání uživatele Principy poskytování služeb - nediskriminační přístup - nezávislost - autonomie - integrace - respektování potřeb - subsidiarita Osobní asistence Službu osobní asistenci, zajišťujeme již od roku Osobní asistence je služba pro těžce zdravotně postižené občany a děti. Poskytuje se bez omezení místa a času, kompenzuje postižení a z něho plynoucí sociální handicap tak, že se člověk plně může začlenit do společnosti, umožňuje mu běžný způsob života. Osobní asistence představuje ideální způsob kompenzace postižení, který umožňuje i člověku s velmi těžkým postižením žít doma ve vlastní domácnosti., životem, který se blíží běžnému standardu. Občan i s velmi těžkým postižením může studovat, pracovat a uplatnit své schopnosti jek ve svůj prospěch, tak ve prospěch společnosti. Osobní asistent vykonává pro uživatele ty činnosti nebo s nimi pomáhá, které by uživatel dělal sám, kdyby neměl postižení.

7 7 Poskytuje se jak v domácnostech uživatelů, podle jejich individuálních potřeb, tak v mateřských, základních a speciálních školách a na středních školách, kde spočívá v zajištění aktivit spojených s předškolním a školním vzděláváním, využíváním jejich volného času a rozvojem jejich zájmů. Se zájemci o službu osobní asistence je sepsána smlouva o poskytnutí služby, kde jsou uvedeny všechny podmínky pro uživatele a poskytovatele. Uživateli je buď doporučen vhodný osobní asistent nebo si ho uživatel sežene sám. Osobní asistenci je možné kombinovat s dalšími druhy služeb, např. pečovatelskou službou, atd. Osobní asistent je uživateli partnerem, protože jejich vzájemný vztah je velmi osobní a zasahuje i do intimního života uživatele /hygiena, toaleta apod./ osobní asistence může být neřízená /sebeurčující/, kterou si volí a řídí uživatel sám a nebo řízená, která vyžaduje odbornou přípravu asistentů a poskytuje se hlavně osobám se smyslovým a mentálním postižení. Naše životy jsou jako pohyb slunce. V tu nejtemnější chvíli je tu příslib slunečního světla. THE TIMES, Londýn

8 8 Personální a organizační zabezpečení služby v roce 2008 Jméno Funkce Od Do Eva Jiřincová Vedoucí CZP a koordinátor osobní asistence Eva Harnachová Osobní asistentka Dagmar Sedláčková Osobní asistentka Mgr.Alice Venclová Osobní asistentka Eva Janečková Osobní asistentka Jana Stratílková Osobní asistentka Jana Švubová,dis. Osobní asistentka Gabriela Vlková Osobní asistentka Ivana Langerová Osobní asistentka Danuše Dolečková Osobní asistentka Ivana Šimunová Osobní asistentka Monika Cibulková Osobní asistentka Rémy Bruneau Osobní asistent Martina Hrdinová Osobní asistentka Romana Kantová Osobní asistentka Kateřina Stehlíková Osobní asistentka Libuše Švubová Osobní asistentka

9 9 Zhodnocení úspěšnosti, kvality osobní asistence a dosažení cílů: O službu osobní asistence byl u dospělých uživatelů průměrný zájem. Jeden z hlavních důvodů, proč uživatelé službu využívali průměrně je, že vznikl nový příspěvek na sociální služby a to příspěvek na péči. Většina občanů však tento příspěvek chápe jako přilepšení a ne částku na nákup sociální služby. Z tohoto důvodu zůstává příspěvek v rodinách a o postižené občany se starají rodinní příslušníci, sousedé apod. V případě dětí byl o osobní asistenci větší zájem, protože většina dětí je v nějakém zařízení, kde vzhledem k jejich postižení je osobní asistence nutná a to proškolenými pracovníky. Všichni naši zaměstnanci mají kurz pracovníka v sociálních službách se zaměřením na osobní asistenci. Kdo ho neměl při nástupu do zaměstnání, tak si kurz dodělal do 18 měsíců od nástupu podle nového zákona o sociálních službách. Službu se snažíme neustále zkvalitňovat, což nám umožňuje praxe již od roku V roce 2008 pracovalo v Centru 16 osobních asistentů a to na hlavní pracovní poměr nebo na dohody o pracovní činnosti. Osobní asistenti, kteří v Centru pracují, každý měsíc vykazují výčetku odpracovaných hodin a popis činnosti, kterou vykonávají s uživatelem služby. Tato služba je placená a to 60,- Kč za hodinu. Osobní asistenti za vykonávanou práci dostávají mzdu, která je složena z dotací a spoluúčasti uživatelů osobní asistence. Největší problém vidíme v tom, že každým rokem nedostaneme požadovanou finanční dotaci od státu, proto nemůžeme tuto službu poskytovat v takovém měřítku, jak bychom chtěli a jaká je poptávka. Také nás trápí, že osobní asistenti u nás mohou pracovat na dobu určitou, většinou 2 roky, právě z tohoto důvodu, že nikdy nevíme jakou dotaci obdržíme a uživatel služby nemá jistotu asistenční služby do budoucna. Dotaci nedostáváme hned na začátku roku, což má za následek spousta administrativy, která nás zdržuje od potřebnější práce. Během roku 2008 byli uživatelé s osobní asistencí spokojeni, což zjišťujeme kontrolami a návratkami s písemným vyjádřením uživatelů služby a jejich rodin s kvalitou naší poskytované služby.

10 10 Velký dík patří všem osobním asistentům, kteří u nás v Centru pracovali za jejich náročnou a obětavou práci, která je vyčerpávající jak fyzicky, tak hlavně psychicky. Přehled výkonu služby, počtu osobních asistentů a počtu uživatelů využívajících služby v roce 2008 Místo služby osobní asistence Počet osobních asistentů Počet uživatelů Speciální základní škola Ústí nad Orlicí Speciální základní škola Lanškroun Speciální základní škola Žamberk Gymnázium Ústí nad Orlicí Mateřská škola- Dlouhá Třebová Mateřská škola Černovír 1 1 Mateřská škola Vysoké Mýto 1 1 Ústí nad Orlicí 1 1 Vysoké Mýto 2 2 Česká Třebová 1 1 Celkem: Z toho dětí: 17

11 11 Návaznost a spolupráce s jinými zařízeními v rámci regionu a v rámci celé republiky Vedoucí Centra spolupracuje s Národní radou zdravotně postižených ČR, pro kterou v prostorách Centra provozuje vedle sociálního poradenství pro zdravotně postižené občany, odborné sociální poradenství pro uživatele sociálních služeb. Vedoucí Centra je členem pracovní skupiny při Úřadu práce v Ústí nad Orlicí, kde individuálně řeší a schvalují pracovní rehabilitaci pro zdravotně postižené občany. Centrum je zařazeno do komunitního plánování v Ústí nad Orlicí. Aktivní přístup Centra při rozvíjení služeb předpokládá úzkou součinnost s regionálními orgány státní zprávy a dalšími institucemi, organizacemi, občanskými sdruženími, které vyvíjejí svoji činnost na úseku péče o zdravotně postižené občany. Centrum v Ústí nad Orlicí spolupracovalo s řediteli škol, se Speciálně pedagogickým centrem, s městskými a obecními úřady, se sdružením pro životní prostředí zdravotně postižených. Také spolupracujeme s místními organizacemi a svazy zdravotně postižených a to zejména se Svazem tělesně postižených v ČR a Audiohelpem pro neslyšící a nedoslýchavé občany. Některým svazům jsme zajišťovali zasedací místnost pro jejich činnost. Další spolupráci máme se všemi institucemi, které poskytují sociální služby, např. Pečovatelská služba, domácí péče, stacionáře pro zdravotně postižené, ústav sociální péče, dětské domovy, nemocnice, lékaři, LDN. O naší činnosti, ví převážná většina podniků regionu, z nichž nám velká část pomáhá. Bez výše uvedené spolupráce by činnost Centra nemohla existovat. Naše Centrum svoji činnost pravidelně medializuje a to formou letáků, článků v tisku, měsíčních informačních zpravodajů, webových stránek a výročních zpráv.

12 12 Poradenství Veřejný závazek sociální poradenství Poslání sociálního poradenství Zajistit dostupnou a účinnou podporu všem zdravotně postiženým občanům a jejich blízkým. Aktivizovat jejich schopnosti, aby se co nejvíce podíleli na řešení svých problémů. Cíle sociálního poradenství Poskytovat kvalitní poradenství - zvyšováním kvalifikace pracovníků - profesionální pomocí při řešení mimořádných životních situací uživatelů - přispívat poskytováním kvalitního poradenství uživatelům k aktivnímu řešení jejich nepříznivé sociální situace a zároveň minimalizovat jejich závislost na sociální službě - vhodnou intervencí motivovat uživatele k co největšímu podílu na řešení své životní situace Poradenství bylo poskytováno v CZP Pk v Ústí nad Orlicí, v bezbariérové budově Rieter Elitex, dále pak na dvou detašovaných pracovištích- Městském úřadě (malá zasedací místnost) ve Vysokém Mýtě, každé liché úterý od 8 do 12 hodin a na Poliklinice (kancelář posudkových lékařů) v Žamberku, každé první sudé úterý v měsíci od 8 do 13 hodin. Zdravotně postiženým občanům jsme tímto ulehčili jejich těžkou situaci. Těžce zdravotně postižené občany jsme navštěvovali i v místě jejich bydliště a vyřídili jejich požadavky na místě. Dále pak na akcích regionálního sdružení, na různých výročních a členských schůzích. Během celého roku 2008 jsme zpracovávali standardy kvality pro služby sociální poradenství, osobní asistence a sociální rehabilitace. V rámci poradenství jsme

13 13 se zúčastnili výstavy Non- Handicap, odkud jsme si přivezli spoustu prospektů a katalogů s nabídkou kompenzačních pomůcek pro zdravotně postižené občany, což nám také zkvalitnilo službu poradenství. Přehled kontaktů s uživateli v roce 2008 Poradenství Osobní asistence Počítačová studovna Sociální rehabilitace Jedno z největších tajemství života je, když umíme něco udělat pro ostatní. Lewis Carroll

14 14 Přehled kontaktů s uživateli podle druhu poskytované služby v roce 2008 Typ služby Počet uživatelů Sociální poradenství 764 Individuální pomoc/odvolání, atd./ 30 Počet intervencí 848 Telefonické dotazy 689 Detašované pracoviště 144 Počítačová studovna 200 Počítačová studovna Počítačová studovna byla otevřena 1.listopadu 2006 pro zdravotně postižené občany a děti regionu Ústí nad Orlicí. Tuto počítačovou studovnu zdravotně postižení občané navštěvují zcela bezplatně. Cílem otevření počítačové studovny je naučit zájemce pracovat s počítačem, jak psát dopisy nebo životopis a umět jakýkoliv dokument poslat elektronickou poštou. Využívat přístup k informacím prostřednictvím internetu, naučit

15 15 orientovat se v nových možnostech hledání pracovního uplatnění a přispět tak k co nejširší integraci zdravotně postižených osob do běžného života. Studovna je bezbariérová a je vybavena čtyřmi novými, kvalitními počítači s tiskárnou. Přehled akcí v roce 2008 Název akce Maškarní Karneval březen 2008 Maškarní karneval prosinec 2008 Počet návštěvníků Sportovní hry pro zdravotně postižené 111 Přednášky 65

16 ročník Sportovních her pro zdravotně postižené občany a děti Centrum uspořádalo 32. ročník sportovních her pro zdravotně postižené občany a děti. Konaly se první víkend v září, v rekreačním chatovém středisku Obora u Lanškrouna. Zúčastnilo se na sto zdravotně postižených sportovců regionu Ústí nad Orlicí, Havlíčkova Brodu, Ledče nad Sázavou, Přerova a Českého Krumlova. Sportovalo se ve štafetách a v jednotlivcích. Účastníci byli rozděleni na lehce zdravotně postižené ženy a muže, těžce zdravotně postižené ženy a muže, děti a vozíčkáře. Soutěžilo se v těchto disciplínách: běh, střelba ze vzduchovky, hod granátem, kuželky, šipky, plechovky, kroužky a minigolf. V sobotu večer bylo vyhlášeno umístění jednotlivých sportovců a vítězové odměněny hodnotnými cenami. Výsledky byly uveřejněny v Orlických novinách a Listech Lanškrounska. Po předání cen nám zahrála k poslechu a tanci známá skupina MAKADAM. Taneční zábava byla zpestřena bohatou tombolou. Sportovní hry jsme hradili z dotace Krajského úřadu, dotace města Ústí nad Orlicí a dalších měst a obcí regionu, účastnických poplatků a hlavně sponzorů. Jimž patří velký dík. Bez jejich pomoci by nebylo možné sportovní hry uskutečnit, protože jsou finančně náročné. Velký dík patří i pořadatelům, kteří s vypětím všech sil zabezpečují sportovní hry ke spokojenosti každého účastníka. Člověk se projeví, teprve když změří své síly s nějakou překážkou. Saint - Exupéry

17 17

18 18 Maškarní karnevaly pro zdravotně postižené děti V roce 2008 jsme uspořádali dva Maškarní karnevaly pro zdravotně postižené děti, jejich rodiny a blízké. Karnevaly jsme pořádali v březnu a prosinci v restauraci U Bobše v Černovíru, nedaleko od Ústí nad Orlicí. Byly zde bohaté tomboly, které jsme zajistili výhradně pomocí sponzorů regionu Ústí nad Orlicí. K tanci nám zahráli manželé Pluskalovi, kteří mají s karnevaly bohaté zkušenosti, zároveň moderovali a uváděli spoustu soutěží, za které byly děti bohatě odměněny. Všem se karnevaly moc líbili, předvedlo se zde spousta krásných masek. Ten, kdo přemůže šedivou každodennost, je pravý hrdina. F. M. Dostojevskij

19 Prezentace Centra K prezentaci našeho Centra jsme si vybrali Veletrh sociálních služeb v Žamberku, v Domě s pečovatelskou službou, kde se veletrh konal a kterého jsme se zúčastnili, jako vystavovatelé. Na panelu jsme prostřednictvím informačních letáků a dalších publikací informovali o všech nabízených službách, realizovaných projektech Centra a zároveň s prezentací jsme přímo na místě poskytovali poradenské služby. Veletrhu se zúčastnilo 27 poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb i včetně nás, prostor dostaly i firmy zabývající se nabídkou a prodejem kompenzačních pomůcek. Součástí veletrhu byl den otevření dveří v šesti zařízeních a to vše doplnil kulturní program Speciální základní školy Žamberk, pěveckého souboru Korálky a vystoupení orientálních tanců Amarilis DDM Animo.

20 20 Přednášky v roce 2008 V roce 2008 jsme uskutečnili čtyři přednášky, které byly zaměřeny výhradně na zdraví člověka a jeho psychický stav, který ovlivňuje zdravotní stav lidského těla. Na přednáškách jsme se dozvěděli o příčinách vzniku nemocí a jejich předcházení, o přírodní léčbě Fytoterapii a Petroterapii (léčení kameny) a její blahodárný vliv na lidský organismus. Dále jsme se dozvěděli něco o Tibetských mísách, hudbě nebo působení barev na lidské tělo a psychiku. Další přednáška byla o zdravotních a relaxačních výrobcích firmy TARA, která vyrábí své výrobky jen s výplní špaldových a pohankových slupek napomáhající celkové revitalizaci a harmonizaci organismu. Kdo shlíží z vnějšku, sní, kdo se dívá zevnitř, je bdělý. C. G. JUNG

21 21 Materiální zabezpečení Centra pro zdravotně postižené PK, detašované pracoviště Ústí nad Orlicí Projekt CZP Pardubického kraje byl financovaný státní dotací a dalšími nadačními granty. Náklady na provoz Centra Ústí nad Orlicí a mzdy zaměstnanců byly hrazeny z účelových dotací, klientských poplatků a sponzorských finančních darů. Podmínkou čerpání dotací bylo plnění spoluúčasti, kterou jsme zajišťovali především ze zdrojů měst a obcí, sponzoringu, klientských poplatků a různých nepeněžních finančních darů. Příjmy Centra za rok 2008 Pořadové číslo Název položky Částka v Kč 1. Dotace MPSV ,-Kč 2. Dotace měst a obecních úřadů ,-Kč 3. NRZP ČR ,-Kč 4. Ostatní dary, granty, nadace ,-Kč 5. Dotace MěÚ Ústí nad Orlicí ,-Kč 6. Příspěvek od klientů ,-Kč 7. Účastnický poplatek sportovní hry ,-Kč 8. Úroky z BÚ 89,14 Kč Příjmy celkem: ,14 Kč

22 22 Výdaje Centra za rok 2008 Pořadové číslo Název položky Částka v Kč 1. Kancelářské potřeby 3.618,- Kč 2. Ostatní drobná režie 5.488,- Kč 3. Drobný dlouhodobý majetek Kč ,- Kč 4. Cestovné 8.737,- Kč 5. Poštovné 4.294,- Kč 6. Telefon, internet,mobil ,64 Kč 7. Opravy a udržování kancelářství a příslušenství 3.968,- Kč 8. Nájemné ,80 Kč 9. Ostatní služby ,- Kč 10. Bankovní poplatky 3.720,- Kč 11. Ceny sportovní hry ,50 Kč 12. Ceny maškarní karnevaly ,- Kč 13. Nadace - osobní asistence 3.000,- Kč 14. Klientské poplatky osobní asistence ,- Kč 15. Mzda - DPP 5.400,- Kč Výdaje celkem: ,94 Kč Počáteční stav pokladny: ,-Kč Počáteční stav BÚ: ,09 Kč Konečný stav pokladny: ,-Kč Konečný stav BÚ: ,29 Kč

23 23 Slovo závěrem V roce 2008 byl v našem Centru největší zájem o sociální poradenství a osobní asistenci. Službu osobní asistence, jak je již popsáno výše, v největší míře využívaly především děti. Ředitelé, učitelé, vychovatelé zařízení a také rodiče byli se službou velice spokojeni. Děti mají své osobní asistenty velmi rády. Poradenská činnost byla poskytována v našich třech poradnách na profesionální úrovni, proto se k nám klienti rádi opakovaně vracejí. Úspěch jsme také zaznamenali v mnohem vyšší návštěvnosti počítačové studovny, díky novému vybavení kvalitními počítači s tiskárnou. I přes značné finanční těžkosti, se kterými jsme se museli potýkat v průběhu roku se služby dále vyvíjely a zkvalitňovaly a to hlavně díky finanční pomoci, kterou jsme získávali z různých zdrojů. Všichni, kteří jste nám jakkoliv pomohli, jste zkvalitnili naše služby. Do budoucna plánujeme dále rozvíjet naše služby a to různými přednáškami o zdravotní tématice, podílet se na projektu dopravy pro mladší skupiny osob se zdravotním postižením, včetně matek s dětmi a spolupracovat s dalšími organizacemi v regionu, případně spolu s nimi organizovat různé akce pro potřebné. Ti, kteří přinášejí světlo do životů ostatních, si ho nedokáží nechávat sami pro sebe. SIR JAMES M. BARRIE

24 24 Poděkování Děkujeme všem, kteří ať už finančně nebo věcnými dary či jinou formou podpořili naše Centrum v činnosti pro zdravotně postižené občany i děti. Děkujeme všem. Děkujeme městům a obcím: Město Ústí nad Orlicí Město Vysoké Mýto Město Letohrad Město Lanškroun Město Litomyšl Město Králíky Město Žamberk Město Choceň Město Jablonné nad Orlicí Obec Červená Voda Obec České Libchavy Obec Orlické Podhůří Obec Svatý Jiří Obec Klášterec nad Orlicí Obec Verměřovice Obec České Heřmanice Obec Brandýs nad Orlicí Obec Zámrsk Obec Těchonín Obec Mladkov Děkujeme osobám, podnikům a drobným podnikatelům: ISOLIT-BRAVO s.r.o. - Jablonné nad Orlicí MOELLER s.r.o. - Ústí nad Orlicí KORÁDO a.s. - Česká Třebová CONEL s.r.o. - Ústí nad Orlicí

25 VÝTAHY KVADRO v.o.s. Ústí nad Orlicí Staré Oldřichovice JABATEX, s.r.o Ústí nad Orlicí KERAMIKA PROCHÁZKA A &P - Ústí nad Orlicí TISKÁRNA OFTIS s.r.o.- Ústí nad Orlicí MIKA a.s Česká Třebová TOMIL s.r.o. - Vysoké Mýto MARIKA, s.r.o. - Žamberk SAHM s.r.o. - Zálší INA a.s. - Lanškroun ALEMA Lanškroun a.s. ZD Dolní Újezd Notář Habrman Miloš Ústí nad Orlicí Jansa Petr Dolní Čermná Faltysovo knihkupectví - Vysoké Mýto DITIS spol.s.r.o.- Ústí nad Orlicí Knihkupectví Flétna - Ústí nad Orlicí Kuncovo knihkupectví - Vysoké Mýto Daňový poradce ing. Růžena Urbánková Ústí nad Orlicí Bílý Racek - Vysoké Mýto Bambino - Ústí nad Orlicí Salvia - Česká Třebová Cukrovinky - Ústí nad Orlicí Zdravá výživa M. Pávek Ústí nad Orlicí Ambrosia knihkupectví - Ústí nad Orlicí Elektro Sychra - Ústí nad Orlicí Boutigue Ariane - Ústí nad Orlicí Potraviny HICKL - Ústí nad Orlicí Dárečky ve Věži - Ústí nad Orlicí ELEKTRON s.r.o. - Ústí nad Orlicí St.SVOBODOVÁ Kožená galanterie - Vysoké Mýto ORANGE a GREENE - Ústí nad Orlicí AGRO - Žamberk a.s. EKOLAB - Žamberk s.r.o. Agro konzulta - Žamberk Velebný a.s. - Ústí nad Orlicí 25

26 26 HJ-SOFT,s.r.o - Lanškroun ORPA a.s. - Lanškroun OFTIS - Ústí nad Orlicí Agrostav - Ústí nad Orlicí Tercie velkoobchod ovoce a zelenina - Ústí nad Orlicí MP sport pan Ptáček - Vysoké Mýto OPTIK Janečková Ústí nad Orlicí VINOTÉKA u nádraží - Ústí nad Orlicí Vinotéka U MEJDRA - Ústí nad Orlicí Truhlářství Vaněček Milan Červená Voda A další obchody měst Ústí nad Orlicí, Lanškroun, Litomyšl, Choceň a Vysoké Mýto.

27 27 Jdi cestou duhy, jdi po stopách písně, a všechno kolem bude krásné. Přes černou mlhu tak najdeš most. Navažská píseň

Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje, detašované pracoviště Ústí nad Orlicí

Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje, detašované pracoviště Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje, detašované pracoviště Ústí nad Orlicí Centrum pro zdravotně postižené Pk, detašované pracoviště Ústí nad Orlicí Čs.armády 1181,562

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POTIŢENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE Bělehradská 389, 530 09 Pardubice - Polabiny IČO: 265 94 625

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POTIŢENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE Bělehradská 389, 530 09 Pardubice - Polabiny IČO: 265 94 625 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŢENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE 2 0 1 1 slovo na úvod Váţení přátelé, dárci, příznivci, dovolte, abych se spolu s vámi ohlédla do minulého období roku 2011, zhodnotila,

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŢENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE Bělehradská 389, 530 09 Pardubice - Polabiny IČO: 265 94 625

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŢENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE Bělehradská 389, 530 09 Pardubice - Polabiny IČO: 265 94 625 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŢENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE 2 0 1 2 Váţení přátelé, dárci, příznivci, dovolte, abych se spolu s vámi ohlédla do minulého období roku 2012, zhodnotila, a vám přiblíţila

Více

Hlavním cílem Centra je přispívání ke zkvalitňování života zdravotně postižených občanů a jejich integraci do společnosti. Vytváří podmínky pro

Hlavním cílem Centra je přispívání ke zkvalitňování života zdravotně postižených občanů a jejich integraci do společnosti. Vytváří podmínky pro Výroční zpráva za rok 2007 Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje detašované pracoviště CHRUDIM Rooseveltova 594 Banka: Česká spořitelna a.s. 537 01 Chrudim 537 01 Chrudim IČO: 265 94 625,

Více

Centrum pro zdravotně postiţené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. Bělehradská 389, 530 09 Pardubice - Polabiny IČO: 265 94 625

Centrum pro zdravotně postiţené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. Bělehradská 389, 530 09 Pardubice - Polabiny IČO: 265 94 625 VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pro zdravotně postiţené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. 2 0 1 3 Váţení přátelé, dárci, příznivci, dovolte, abych se touto zprávou spolu s vámi ohlédla do minulého období roku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O STP V ČR, O.S.... 3 1.1 Historie... 3 1.2 Poslání a cíle...

Více

Úvodní slovo ředitele... 3. Vznik organizace a její poslání... 4. Základní informace o organizaci... 5

Úvodní slovo ředitele... 3. Vznik organizace a její poslání... 4. Základní informace o organizaci... 5 Obsah Úvodní slovo ředitele................................... 3 Vznik organizace a její poslání........................... 4 Základní informace o organizaci......................... 5 Odborné sociální

Více

2 3 4 CZP 5 CZP 6 CZP 7 CZP 8 CZP

2 3 4 CZP 5 CZP 6 CZP 7 CZP 8 CZP Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s. Obsah Úvodní slovo ředitelky... 2 Poslání organizace... 3 Základní údaje o organizaci... 4 CZP Havlíčkův Brod... 5 CZP Jihlava... 6 CZP Pelhřimov...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

Váţení přátelé, dárci, příznivci,

Váţení přátelé, dárci, příznivci, ZPRÁVA O ČINNOSTI CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE Pardubice 2 0 1 1 Váţení přátelé, dárci, příznivci, rádi bychom Vám přiblíţili činnost Pardubického Centra v roce 2011. Ředitelka organizace

Více

Salvia středisko sociálních služeb

Salvia středisko sociálních služeb 2014 Salvia středisko sociálních služeb Úvodní slovo Vážení uživatelé našich služeb, přátelé a příznivci, dovoluji si Vám předložit výroční zprávu NIPI ČR, KO PK, o.s. střediska sociálních služeb Salvia

Více

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR KRAJSKÁ ORGANIZACE VYSOČINA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR KRAJSKÁ ORGANIZACE VYSOČINA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR KRAJSKÁ ORGANIZACE VYSOČINA 70955751 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Vážení přátelé, stejně jako každý rok mám tu čest předložit Vám Výroční zprávu organizace Svaz neslyšících

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Aktualizace: RADKA o. s., Kadaň Rok vydání: 2012 2 Aktualizace k 1. 5. 2012 Tento Katalog je určen všem, kteří

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 občanské sdružení Péče o duševní zdraví region Pardubice Výroční zpráva za rok 2005 1 Obsah : 1. Úvod popis organizace Základní charakteristika Poslání činnosti Historie Struktura občanského sdružení Struktura

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

KŘIŽOVATKA handicap centrum o.s. Pomáháme vyjet správným směrem. Výroční zpráva

KŘIŽOVATKA handicap centrum o.s. Pomáháme vyjet správným směrem. Výroční zpráva KŘIŽOVATKA handicap centrum o.s. Pomáháme vyjet správným směrem Výroční zpráva 2010 Obsah: Úvodní slovo Poslání, cíle a principy sociálních služeb O našem sdružení Činnost organizace Základní sociální

Více

Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí.

Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí. Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí. Helena Kellerová hluchoslepá spisovatelka a publicistka Vážení přátelé, ráda bych poděkovala všem našim donátorům, dobrovolníkům, členům i klientům,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA R. 2008 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ ZLÍNSKÉHO KRAJE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA R. 2008 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ ZLÍNSKÉHO KRAJE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA R. 2008 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ ZLÍNSKÉHO KRAJE Schválená hlasováním valné hromady Centra pro zdravotně postižené Zlínského kraje dne 25.3.2009. OBSAH: Úvod...3 Základní údaje

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí. Helena Kellerová hluchoslepá spisovatelka a publicistka Vážení přátelé, ráda

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. TyfloCentrum Praha, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. TyfloCentrum Praha, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 TyfloCentrum Praha, o.p.s. Obsah Úvodem 3 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PROFIL SPOLEČNOSTI.4 II. III. ZPRÁVA O ČINNOSTI.7 FINANČNÍ ZPRÁVA...23 Pracoviště Praha Pracoviště Kolín Pracoviště

Více

Výroční zpráva 2012. Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina

Výroční zpráva 2012. Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina Obsah Úvodní slovo ředitelky... 2 Poslání organizace... 3 Základní údaje o organizaci... 4 CZP Havlíčkův Brod... 5 CZP Jihlava... 6 CZP Pelhřimov... 7 CZP

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014

Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014 Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014 Komunitní plánování sociálních služeb města Holešova Město Holešov 1 Obsah Úvodní slovo místostarosty města Holešova... 2 Úvod ke komunitnímu plánu

Více

OBLAST SLUŽEB PRO SENIORY...

OBLAST SLUŽEB PRO SENIORY... Komunitní plánování Úvod...3 Dopis zastupitelstvu města Krnov...4 Odpověď zastupitelstva města Krnov...5 Metodika...6 Katalog poskytovatelů sociálních služeb...8 OBLAST SLUŽEB PRO SENIORY... 8 DOMOV DŮCHODCŮ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

Elim, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Opava, o.s.

Elim, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Opava, o.s. Elim, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Opava, o.s. 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010 Hlavní činností občanského sdružení v roce 2010 bylo stejně jako v předcházejících osmi letech provozování

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více