VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje, detašované pracoviště Ústí nad Orlicí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje, detašované pracoviště Ústí nad Orlicí"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje, detašované pracoviště Ústí nad Orlicí Centrum pro zdravotně postižené Pk, detašované pracoviště Ústí nad Orlicí Čsl.armády 1181,56201 Ústí nad Orlicí Tel./fax.:

2 2 Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje, detašované pracoviště Ústí nad Orlicí Adresa: Čsl. Armády 1181, Ústí nad Orlicí Telefon/fax: www: czp-pk.cz IČO: DIČ: Bankovní spojení:čs /0800 Vedoucí centra: Eva Jiřincová Administrativní prac. : Radka Venclová Úřední hodiny: Pondělí: 9,00-16,00hod. Úterý: / detašovaná pracoviště / Poliklinika Žamberk 8-13 Městský úřad Vysoké Mýto 8-12 Středa: Čtvrtek: 12,00-16,00hod. 7,00-14,00hod.

3 3 Kde nás najdete? Sídlo CZP Pk Ústí nad Orlicí se nachází v budově Rieter Elitex, ve 3. patře, přístupnost je bezbariérová. Detašované pracoviště CZP Pk Ústí nad Orlicí Vysoké Mýto: Malá zasedací místnost - 1. patro Městský úřad Vysoké Mýto. Detašované pracoviště CZP Pk Ústí nad Orlicí Žamberk: Kancelář posudkových lékařů - 3. patro Poliklinika v Žamberku, v budově je bezbariérový výtah.

4 4 Organizační struktura Centra pro zdravotně postižené Pardubického kraje Právní existence CZPPK je zakotvena v základním dokumentu zřizovatele, Stanovách Centra pro zdravotně postižené Pardubického kraje, registrovaných MVČR pod číslem jednacím VS/1-1/50 371/02-R ze dne S účinností od se Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje se sídlem Nábřeží Závodu míru 1961, Pardubice, stalo na základě dohody o právním nástupnictví právním nástupcem Sdružení zdravotně postižených v ČR při provozování níže uvedené sítě detašovaných pracovišť Ústí nad Orlicí, Pardubice a Chrudim. Ředitelkou byla jmenována paní Alena Karásková. Poslání Centra Je přispívat ke zkvalitňování života zdravotně postižených občanů a tím jim asistovat se začleňováním do společnosti. Náš cíl Je pomáhat zdravotně postiženým lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a kteří nejsou schopni tuto situaci řešit vlastními silami ani za pomoci blízkého okolí. Cílem této pomoci je vytvořit potřebné podmínky pro důstojný, kvalitní, plnohodnotný život lidem s postižením a tím přispět k jejich žádoucí integraci do společnosti.

5 5 Základní poskytované služby: Centrum poskytuje služby sociální intervence na profesionální úrovni pro rozsáhlou klientelu, bez ohledu na druh a rozsah zdravotního postižení. Plní roli kontaktního místa pro zdravotně postižené občany, jejich rodiny a blízké. Nabídka služeb: - poskytování služeb osobní asistence - poskytování sociálně aktivizační služby podporující zapojení zdravotně postižených do společenského dění ( výuka práce na PC- k dispozici je počítačová studovna s internetem a tiskárnou, kterou navštěvují zdravotně postižení občané zdarma) - odborné sociální poradenství pro zdravotně postižené občany, širokou veřejnost v otázkách sociálně právního poradenství, pracovního uplatnění, vzdělávání, pomoc při sepisování žádostí, odvolání atd. - depistáž sociálně slabých a osamělých těžce zdravotně postižených občanů a řešení jejich problémů ve spolupráci s příslušnými úřady státní správy a samosprávy - zajišťování odborných služeb ve spolupráci s externími odborníky zejména právníky a psychology - aktivní pomoc při řešení konkrétních problémů - poskytování informací a rad nejrůznějšího charakteru pro zdravotně postižené občany, jejich rodiny a blízké - poskytování informací o výběru a možnostech získání rehabilitačních, reedukačních a kompenzačních pomůcek - specifickém poradenství pro jednotlivé skupiny zdravotně postižených občanů - nabídka informací o činnostech občanských sdruženích zdravotně postižených a jiných organizací a institucích, které se zabývají poskytováním služeb pro zdravotně postižené občany - informace o besídkách a členských schůzích, kde poskytují sociálně právní poradenství - prodej kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené občany - prodej sociálně právního minima - pořádání sportovních a kulturních akcí - zajišťování finančních a nefinančních darů k zajištění chodu Centra a osobní asistence, dále na pořádané akce - kontaktní práce na dvou detašovaných pracovištích ve Vysokém Mýtě a v Žamberku

6 6 Základní zásady při poskytování služeb - dodržování principů ( viz. Principy poskytování služeb) - dodržování etických zásad - individuální přístup k uživateli a jeho potřebám - rozvoj aktivity, samostatnosti a snahy uživatele integrovat se do společnosti - respektování svobodného rozhodování uživatelů - nestrannost a nezávislost - jednání s ohledem na zájem a přání uživatele Principy poskytování služeb - nediskriminační přístup - nezávislost - autonomie - integrace - respektování potřeb - subsidiarita Osobní asistence Službu osobní asistenci, zajišťujeme již od roku Osobní asistence je služba pro těžce zdravotně postižené občany a děti. Poskytuje se bez omezení místa a času, kompenzuje postižení a z něho plynoucí sociální handicap tak, že se člověk plně může začlenit do společnosti, umožňuje mu běžný způsob života. Osobní asistence představuje ideální způsob kompenzace postižení, který umožňuje i člověku s velmi těžkým postižením žít doma ve vlastní domácnosti., životem, který se blíží běžnému standardu. Občan i s velmi těžkým postižením může studovat, pracovat a uplatnit své schopnosti jek ve svůj prospěch, tak ve prospěch společnosti. Osobní asistent vykonává pro uživatele ty činnosti nebo s nimi pomáhá, které by uživatel dělal sám, kdyby neměl postižení.

7 7 Poskytuje se jak v domácnostech uživatelů, podle jejich individuálních potřeb, tak v mateřských, základních a speciálních školách a na středních školách, kde spočívá v zajištění aktivit spojených s předškolním a školním vzděláváním, využíváním jejich volného času a rozvojem jejich zájmů. Se zájemci o službu osobní asistence je sepsána smlouva o poskytnutí služby, kde jsou uvedeny všechny podmínky pro uživatele a poskytovatele. Uživateli je buď doporučen vhodný osobní asistent nebo si ho uživatel sežene sám. Osobní asistenci je možné kombinovat s dalšími druhy služeb, např. pečovatelskou službou, atd. Osobní asistent je uživateli partnerem, protože jejich vzájemný vztah je velmi osobní a zasahuje i do intimního života uživatele /hygiena, toaleta apod./ osobní asistence může být neřízená /sebeurčující/, kterou si volí a řídí uživatel sám a nebo řízená, která vyžaduje odbornou přípravu asistentů a poskytuje se hlavně osobám se smyslovým a mentálním postižení. Naše životy jsou jako pohyb slunce. V tu nejtemnější chvíli je tu příslib slunečního světla. THE TIMES, Londýn

8 8 Personální a organizační zabezpečení služby v roce 2008 Jméno Funkce Od Do Eva Jiřincová Vedoucí CZP a koordinátor osobní asistence Eva Harnachová Osobní asistentka Dagmar Sedláčková Osobní asistentka Mgr.Alice Venclová Osobní asistentka Eva Janečková Osobní asistentka Jana Stratílková Osobní asistentka Jana Švubová,dis. Osobní asistentka Gabriela Vlková Osobní asistentka Ivana Langerová Osobní asistentka Danuše Dolečková Osobní asistentka Ivana Šimunová Osobní asistentka Monika Cibulková Osobní asistentka Rémy Bruneau Osobní asistent Martina Hrdinová Osobní asistentka Romana Kantová Osobní asistentka Kateřina Stehlíková Osobní asistentka Libuše Švubová Osobní asistentka

9 9 Zhodnocení úspěšnosti, kvality osobní asistence a dosažení cílů: O službu osobní asistence byl u dospělých uživatelů průměrný zájem. Jeden z hlavních důvodů, proč uživatelé službu využívali průměrně je, že vznikl nový příspěvek na sociální služby a to příspěvek na péči. Většina občanů však tento příspěvek chápe jako přilepšení a ne částku na nákup sociální služby. Z tohoto důvodu zůstává příspěvek v rodinách a o postižené občany se starají rodinní příslušníci, sousedé apod. V případě dětí byl o osobní asistenci větší zájem, protože většina dětí je v nějakém zařízení, kde vzhledem k jejich postižení je osobní asistence nutná a to proškolenými pracovníky. Všichni naši zaměstnanci mají kurz pracovníka v sociálních službách se zaměřením na osobní asistenci. Kdo ho neměl při nástupu do zaměstnání, tak si kurz dodělal do 18 měsíců od nástupu podle nového zákona o sociálních službách. Službu se snažíme neustále zkvalitňovat, což nám umožňuje praxe již od roku V roce 2008 pracovalo v Centru 16 osobních asistentů a to na hlavní pracovní poměr nebo na dohody o pracovní činnosti. Osobní asistenti, kteří v Centru pracují, každý měsíc vykazují výčetku odpracovaných hodin a popis činnosti, kterou vykonávají s uživatelem služby. Tato služba je placená a to 60,- Kč za hodinu. Osobní asistenti za vykonávanou práci dostávají mzdu, která je složena z dotací a spoluúčasti uživatelů osobní asistence. Největší problém vidíme v tom, že každým rokem nedostaneme požadovanou finanční dotaci od státu, proto nemůžeme tuto službu poskytovat v takovém měřítku, jak bychom chtěli a jaká je poptávka. Také nás trápí, že osobní asistenti u nás mohou pracovat na dobu určitou, většinou 2 roky, právě z tohoto důvodu, že nikdy nevíme jakou dotaci obdržíme a uživatel služby nemá jistotu asistenční služby do budoucna. Dotaci nedostáváme hned na začátku roku, což má za následek spousta administrativy, která nás zdržuje od potřebnější práce. Během roku 2008 byli uživatelé s osobní asistencí spokojeni, což zjišťujeme kontrolami a návratkami s písemným vyjádřením uživatelů služby a jejich rodin s kvalitou naší poskytované služby.

10 10 Velký dík patří všem osobním asistentům, kteří u nás v Centru pracovali za jejich náročnou a obětavou práci, která je vyčerpávající jak fyzicky, tak hlavně psychicky. Přehled výkonu služby, počtu osobních asistentů a počtu uživatelů využívajících služby v roce 2008 Místo služby osobní asistence Počet osobních asistentů Počet uživatelů Speciální základní škola Ústí nad Orlicí Speciální základní škola Lanškroun Speciální základní škola Žamberk Gymnázium Ústí nad Orlicí Mateřská škola- Dlouhá Třebová Mateřská škola Černovír 1 1 Mateřská škola Vysoké Mýto 1 1 Ústí nad Orlicí 1 1 Vysoké Mýto 2 2 Česká Třebová 1 1 Celkem: Z toho dětí: 17

11 11 Návaznost a spolupráce s jinými zařízeními v rámci regionu a v rámci celé republiky Vedoucí Centra spolupracuje s Národní radou zdravotně postižených ČR, pro kterou v prostorách Centra provozuje vedle sociálního poradenství pro zdravotně postižené občany, odborné sociální poradenství pro uživatele sociálních služeb. Vedoucí Centra je členem pracovní skupiny při Úřadu práce v Ústí nad Orlicí, kde individuálně řeší a schvalují pracovní rehabilitaci pro zdravotně postižené občany. Centrum je zařazeno do komunitního plánování v Ústí nad Orlicí. Aktivní přístup Centra při rozvíjení služeb předpokládá úzkou součinnost s regionálními orgány státní zprávy a dalšími institucemi, organizacemi, občanskými sdruženími, které vyvíjejí svoji činnost na úseku péče o zdravotně postižené občany. Centrum v Ústí nad Orlicí spolupracovalo s řediteli škol, se Speciálně pedagogickým centrem, s městskými a obecními úřady, se sdružením pro životní prostředí zdravotně postižených. Také spolupracujeme s místními organizacemi a svazy zdravotně postižených a to zejména se Svazem tělesně postižených v ČR a Audiohelpem pro neslyšící a nedoslýchavé občany. Některým svazům jsme zajišťovali zasedací místnost pro jejich činnost. Další spolupráci máme se všemi institucemi, které poskytují sociální služby, např. Pečovatelská služba, domácí péče, stacionáře pro zdravotně postižené, ústav sociální péče, dětské domovy, nemocnice, lékaři, LDN. O naší činnosti, ví převážná většina podniků regionu, z nichž nám velká část pomáhá. Bez výše uvedené spolupráce by činnost Centra nemohla existovat. Naše Centrum svoji činnost pravidelně medializuje a to formou letáků, článků v tisku, měsíčních informačních zpravodajů, webových stránek a výročních zpráv.

12 12 Poradenství Veřejný závazek sociální poradenství Poslání sociálního poradenství Zajistit dostupnou a účinnou podporu všem zdravotně postiženým občanům a jejich blízkým. Aktivizovat jejich schopnosti, aby se co nejvíce podíleli na řešení svých problémů. Cíle sociálního poradenství Poskytovat kvalitní poradenství - zvyšováním kvalifikace pracovníků - profesionální pomocí při řešení mimořádných životních situací uživatelů - přispívat poskytováním kvalitního poradenství uživatelům k aktivnímu řešení jejich nepříznivé sociální situace a zároveň minimalizovat jejich závislost na sociální službě - vhodnou intervencí motivovat uživatele k co největšímu podílu na řešení své životní situace Poradenství bylo poskytováno v CZP Pk v Ústí nad Orlicí, v bezbariérové budově Rieter Elitex, dále pak na dvou detašovaných pracovištích- Městském úřadě (malá zasedací místnost) ve Vysokém Mýtě, každé liché úterý od 8 do 12 hodin a na Poliklinice (kancelář posudkových lékařů) v Žamberku, každé první sudé úterý v měsíci od 8 do 13 hodin. Zdravotně postiženým občanům jsme tímto ulehčili jejich těžkou situaci. Těžce zdravotně postižené občany jsme navštěvovali i v místě jejich bydliště a vyřídili jejich požadavky na místě. Dále pak na akcích regionálního sdružení, na různých výročních a členských schůzích. Během celého roku 2008 jsme zpracovávali standardy kvality pro služby sociální poradenství, osobní asistence a sociální rehabilitace. V rámci poradenství jsme

13 13 se zúčastnili výstavy Non- Handicap, odkud jsme si přivezli spoustu prospektů a katalogů s nabídkou kompenzačních pomůcek pro zdravotně postižené občany, což nám také zkvalitnilo službu poradenství. Přehled kontaktů s uživateli v roce 2008 Poradenství Osobní asistence Počítačová studovna Sociální rehabilitace Jedno z největších tajemství života je, když umíme něco udělat pro ostatní. Lewis Carroll

14 14 Přehled kontaktů s uživateli podle druhu poskytované služby v roce 2008 Typ služby Počet uživatelů Sociální poradenství 764 Individuální pomoc/odvolání, atd./ 30 Počet intervencí 848 Telefonické dotazy 689 Detašované pracoviště 144 Počítačová studovna 200 Počítačová studovna Počítačová studovna byla otevřena 1.listopadu 2006 pro zdravotně postižené občany a děti regionu Ústí nad Orlicí. Tuto počítačovou studovnu zdravotně postižení občané navštěvují zcela bezplatně. Cílem otevření počítačové studovny je naučit zájemce pracovat s počítačem, jak psát dopisy nebo životopis a umět jakýkoliv dokument poslat elektronickou poštou. Využívat přístup k informacím prostřednictvím internetu, naučit

15 15 orientovat se v nových možnostech hledání pracovního uplatnění a přispět tak k co nejširší integraci zdravotně postižených osob do běžného života. Studovna je bezbariérová a je vybavena čtyřmi novými, kvalitními počítači s tiskárnou. Přehled akcí v roce 2008 Název akce Maškarní Karneval březen 2008 Maškarní karneval prosinec 2008 Počet návštěvníků Sportovní hry pro zdravotně postižené 111 Přednášky 65

16 ročník Sportovních her pro zdravotně postižené občany a děti Centrum uspořádalo 32. ročník sportovních her pro zdravotně postižené občany a děti. Konaly se první víkend v září, v rekreačním chatovém středisku Obora u Lanškrouna. Zúčastnilo se na sto zdravotně postižených sportovců regionu Ústí nad Orlicí, Havlíčkova Brodu, Ledče nad Sázavou, Přerova a Českého Krumlova. Sportovalo se ve štafetách a v jednotlivcích. Účastníci byli rozděleni na lehce zdravotně postižené ženy a muže, těžce zdravotně postižené ženy a muže, děti a vozíčkáře. Soutěžilo se v těchto disciplínách: běh, střelba ze vzduchovky, hod granátem, kuželky, šipky, plechovky, kroužky a minigolf. V sobotu večer bylo vyhlášeno umístění jednotlivých sportovců a vítězové odměněny hodnotnými cenami. Výsledky byly uveřejněny v Orlických novinách a Listech Lanškrounska. Po předání cen nám zahrála k poslechu a tanci známá skupina MAKADAM. Taneční zábava byla zpestřena bohatou tombolou. Sportovní hry jsme hradili z dotace Krajského úřadu, dotace města Ústí nad Orlicí a dalších měst a obcí regionu, účastnických poplatků a hlavně sponzorů. Jimž patří velký dík. Bez jejich pomoci by nebylo možné sportovní hry uskutečnit, protože jsou finančně náročné. Velký dík patří i pořadatelům, kteří s vypětím všech sil zabezpečují sportovní hry ke spokojenosti každého účastníka. Člověk se projeví, teprve když změří své síly s nějakou překážkou. Saint - Exupéry

17 17

18 18 Maškarní karnevaly pro zdravotně postižené děti V roce 2008 jsme uspořádali dva Maškarní karnevaly pro zdravotně postižené děti, jejich rodiny a blízké. Karnevaly jsme pořádali v březnu a prosinci v restauraci U Bobše v Černovíru, nedaleko od Ústí nad Orlicí. Byly zde bohaté tomboly, které jsme zajistili výhradně pomocí sponzorů regionu Ústí nad Orlicí. K tanci nám zahráli manželé Pluskalovi, kteří mají s karnevaly bohaté zkušenosti, zároveň moderovali a uváděli spoustu soutěží, za které byly děti bohatě odměněny. Všem se karnevaly moc líbili, předvedlo se zde spousta krásných masek. Ten, kdo přemůže šedivou každodennost, je pravý hrdina. F. M. Dostojevskij

19 Prezentace Centra K prezentaci našeho Centra jsme si vybrali Veletrh sociálních služeb v Žamberku, v Domě s pečovatelskou službou, kde se veletrh konal a kterého jsme se zúčastnili, jako vystavovatelé. Na panelu jsme prostřednictvím informačních letáků a dalších publikací informovali o všech nabízených službách, realizovaných projektech Centra a zároveň s prezentací jsme přímo na místě poskytovali poradenské služby. Veletrhu se zúčastnilo 27 poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb i včetně nás, prostor dostaly i firmy zabývající se nabídkou a prodejem kompenzačních pomůcek. Součástí veletrhu byl den otevření dveří v šesti zařízeních a to vše doplnil kulturní program Speciální základní školy Žamberk, pěveckého souboru Korálky a vystoupení orientálních tanců Amarilis DDM Animo.

20 20 Přednášky v roce 2008 V roce 2008 jsme uskutečnili čtyři přednášky, které byly zaměřeny výhradně na zdraví člověka a jeho psychický stav, který ovlivňuje zdravotní stav lidského těla. Na přednáškách jsme se dozvěděli o příčinách vzniku nemocí a jejich předcházení, o přírodní léčbě Fytoterapii a Petroterapii (léčení kameny) a její blahodárný vliv na lidský organismus. Dále jsme se dozvěděli něco o Tibetských mísách, hudbě nebo působení barev na lidské tělo a psychiku. Další přednáška byla o zdravotních a relaxačních výrobcích firmy TARA, která vyrábí své výrobky jen s výplní špaldových a pohankových slupek napomáhající celkové revitalizaci a harmonizaci organismu. Kdo shlíží z vnějšku, sní, kdo se dívá zevnitř, je bdělý. C. G. JUNG

21 21 Materiální zabezpečení Centra pro zdravotně postižené PK, detašované pracoviště Ústí nad Orlicí Projekt CZP Pardubického kraje byl financovaný státní dotací a dalšími nadačními granty. Náklady na provoz Centra Ústí nad Orlicí a mzdy zaměstnanců byly hrazeny z účelových dotací, klientských poplatků a sponzorských finančních darů. Podmínkou čerpání dotací bylo plnění spoluúčasti, kterou jsme zajišťovali především ze zdrojů měst a obcí, sponzoringu, klientských poplatků a různých nepeněžních finančních darů. Příjmy Centra za rok 2008 Pořadové číslo Název položky Částka v Kč 1. Dotace MPSV ,-Kč 2. Dotace měst a obecních úřadů ,-Kč 3. NRZP ČR ,-Kč 4. Ostatní dary, granty, nadace ,-Kč 5. Dotace MěÚ Ústí nad Orlicí ,-Kč 6. Příspěvek od klientů ,-Kč 7. Účastnický poplatek sportovní hry ,-Kč 8. Úroky z BÚ 89,14 Kč Příjmy celkem: ,14 Kč

22 22 Výdaje Centra za rok 2008 Pořadové číslo Název položky Částka v Kč 1. Kancelářské potřeby 3.618,- Kč 2. Ostatní drobná režie 5.488,- Kč 3. Drobný dlouhodobý majetek Kč ,- Kč 4. Cestovné 8.737,- Kč 5. Poštovné 4.294,- Kč 6. Telefon, internet,mobil ,64 Kč 7. Opravy a udržování kancelářství a příslušenství 3.968,- Kč 8. Nájemné ,80 Kč 9. Ostatní služby ,- Kč 10. Bankovní poplatky 3.720,- Kč 11. Ceny sportovní hry ,50 Kč 12. Ceny maškarní karnevaly ,- Kč 13. Nadace - osobní asistence 3.000,- Kč 14. Klientské poplatky osobní asistence ,- Kč 15. Mzda - DPP 5.400,- Kč Výdaje celkem: ,94 Kč Počáteční stav pokladny: ,-Kč Počáteční stav BÚ: ,09 Kč Konečný stav pokladny: ,-Kč Konečný stav BÚ: ,29 Kč

23 23 Slovo závěrem V roce 2008 byl v našem Centru největší zájem o sociální poradenství a osobní asistenci. Službu osobní asistence, jak je již popsáno výše, v největší míře využívaly především děti. Ředitelé, učitelé, vychovatelé zařízení a také rodiče byli se službou velice spokojeni. Děti mají své osobní asistenty velmi rády. Poradenská činnost byla poskytována v našich třech poradnách na profesionální úrovni, proto se k nám klienti rádi opakovaně vracejí. Úspěch jsme také zaznamenali v mnohem vyšší návštěvnosti počítačové studovny, díky novému vybavení kvalitními počítači s tiskárnou. I přes značné finanční těžkosti, se kterými jsme se museli potýkat v průběhu roku se služby dále vyvíjely a zkvalitňovaly a to hlavně díky finanční pomoci, kterou jsme získávali z různých zdrojů. Všichni, kteří jste nám jakkoliv pomohli, jste zkvalitnili naše služby. Do budoucna plánujeme dále rozvíjet naše služby a to různými přednáškami o zdravotní tématice, podílet se na projektu dopravy pro mladší skupiny osob se zdravotním postižením, včetně matek s dětmi a spolupracovat s dalšími organizacemi v regionu, případně spolu s nimi organizovat různé akce pro potřebné. Ti, kteří přinášejí světlo do životů ostatních, si ho nedokáží nechávat sami pro sebe. SIR JAMES M. BARRIE

24 24 Poděkování Děkujeme všem, kteří ať už finančně nebo věcnými dary či jinou formou podpořili naše Centrum v činnosti pro zdravotně postižené občany i děti. Děkujeme všem. Děkujeme městům a obcím: Město Ústí nad Orlicí Město Vysoké Mýto Město Letohrad Město Lanškroun Město Litomyšl Město Králíky Město Žamberk Město Choceň Město Jablonné nad Orlicí Obec Červená Voda Obec České Libchavy Obec Orlické Podhůří Obec Svatý Jiří Obec Klášterec nad Orlicí Obec Verměřovice Obec České Heřmanice Obec Brandýs nad Orlicí Obec Zámrsk Obec Těchonín Obec Mladkov Děkujeme osobám, podnikům a drobným podnikatelům: ISOLIT-BRAVO s.r.o. - Jablonné nad Orlicí MOELLER s.r.o. - Ústí nad Orlicí KORÁDO a.s. - Česká Třebová CONEL s.r.o. - Ústí nad Orlicí

25 VÝTAHY KVADRO v.o.s. Ústí nad Orlicí Staré Oldřichovice JABATEX, s.r.o Ústí nad Orlicí KERAMIKA PROCHÁZKA A &P - Ústí nad Orlicí TISKÁRNA OFTIS s.r.o.- Ústí nad Orlicí MIKA a.s Česká Třebová TOMIL s.r.o. - Vysoké Mýto MARIKA, s.r.o. - Žamberk SAHM s.r.o. - Zálší INA a.s. - Lanškroun ALEMA Lanškroun a.s. ZD Dolní Újezd Notář Habrman Miloš Ústí nad Orlicí Jansa Petr Dolní Čermná Faltysovo knihkupectví - Vysoké Mýto DITIS spol.s.r.o.- Ústí nad Orlicí Knihkupectví Flétna - Ústí nad Orlicí Kuncovo knihkupectví - Vysoké Mýto Daňový poradce ing. Růžena Urbánková Ústí nad Orlicí Bílý Racek - Vysoké Mýto Bambino - Ústí nad Orlicí Salvia - Česká Třebová Cukrovinky - Ústí nad Orlicí Zdravá výživa M. Pávek Ústí nad Orlicí Ambrosia knihkupectví - Ústí nad Orlicí Elektro Sychra - Ústí nad Orlicí Boutigue Ariane - Ústí nad Orlicí Potraviny HICKL - Ústí nad Orlicí Dárečky ve Věži - Ústí nad Orlicí ELEKTRON s.r.o. - Ústí nad Orlicí St.SVOBODOVÁ Kožená galanterie - Vysoké Mýto ORANGE a GREENE - Ústí nad Orlicí AGRO - Žamberk a.s. EKOLAB - Žamberk s.r.o. Agro konzulta - Žamberk Velebný a.s. - Ústí nad Orlicí 25

26 26 HJ-SOFT,s.r.o - Lanškroun ORPA a.s. - Lanškroun OFTIS - Ústí nad Orlicí Agrostav - Ústí nad Orlicí Tercie velkoobchod ovoce a zelenina - Ústí nad Orlicí MP sport pan Ptáček - Vysoké Mýto OPTIK Janečková Ústí nad Orlicí VINOTÉKA u nádraží - Ústí nad Orlicí Vinotéka U MEJDRA - Ústí nad Orlicí Truhlářství Vaněček Milan Červená Voda A další obchody měst Ústí nad Orlicí, Lanškroun, Litomyšl, Choceň a Vysoké Mýto.

27 27 Jdi cestou duhy, jdi po stopách písně, a všechno kolem bude krásné. Přes černou mlhu tak najdeš most. Navažská píseň

Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje. Detašované pracoviště Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva

Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje. Detašované pracoviště Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje Detašované pracoviště Ústí nad Orlicí Výroční zpráva za rok 2006 2 Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje, detašované pracoviště Ústí nad

Více

Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje, detašované pracoviště Ústí nad Orlicí

Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje, detašované pracoviště Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje, detašované pracoviště Ústí nad Orlicí Centrum pro zdravotně postižené Pk, detašované pracoviště Ústí nad Orlicí Čs.armády 1181,562

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 IČ: 265 935 48 DIČ: CZ 265 935 48

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 IČ: 265 935 48 DIČ: CZ 265 935 48 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje Detašované pracoviště Bruntál, P.O. Box 62, Dukelská 2, 792 01 Bruntál, Tel: 554 718 068/605 441 443, czp.bruntal@centrum.cz, www.czp-msk.cz VÝROČNÍ

Více

Výroční zpráva 2010. Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje. Detašované pracoviště Chrudim

Výroční zpráva 2010. Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje. Detašované pracoviště Chrudim Výroční zpráva 2010 Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje Detašované pracoviště Chrudim Vážené dámy a pánové, Předkládáme Vám výroční zprávu za rok 2010 Centra pro zdravotně postižené Pardubického

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2012 Odborné sociální

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŢENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE, detašované pracoviště Ústí nad Orlicí

ZPRÁVA O ČINNOSTI CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŢENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE, detašované pracoviště Ústí nad Orlicí ZPRÁVA O ČINNOSTI 2011 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŢENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE, detašované pracoviště Ústí nad Orlicí Váţení, předkládáme Vám zprávu o činnosti CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŢENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE,

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI CZP PK 2013 Strana: 1 z 10. Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. (dále jen CZP PK )

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI CZP PK 2013 Strana: 1 z 10. Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. (dále jen CZP PK ) Strana: 1 z 10 Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. (dále jen CZP PK ) PRŮZKUM ZAMĚŘENÝ NA ZJIŠTĚNÍ SPOKOJENOSTI UŢIVATELŮ SLUŢEB A ZHODNOCENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŢEB

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE Detašované pracoviště Pardubice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ÚVOD Vážení přátelé, dovolujeme si vám předložit výroční zprávu Centra pro zdravotně postižené Pardubického

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření občanského sdružení společnosti za rok 2010 Myšlenka pomoci nevidomým a zrakově postiženým vychází

Více

Závěrečná zpráva o činnosti

Závěrečná zpráva o činnosti Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Jungmannova 742, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2012 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 4 Statistika za

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2010 Odborné sociální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Výroční zpráva za rok 2003

Výroční zpráva za rok 2003 Výroční zpráva za rok 2003 1. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE AGENTURA PONDĚLÍ vznikla v lednu 2001 při ÚSP Horní Poustevna. Od 30. 7. 2001 je AGENTURA PONDĚLÍ zaregistrována jako občanské sdružení pod číslem jednacím

Více

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti)

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) Obsah formuláře: Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI CZP PK 2014 Strana: 1 z 10. Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. (dále jen CZP PK )

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI CZP PK 2014 Strana: 1 z 10. Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. (dále jen CZP PK ) Strana: 1 z 10 Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. (dále jen CZP PK ) PRŮZKUM ZAMĚŘENÝ NA ZJIŠTĚNÍ SPOKOJENOSTI UŢIVATELŮ SLUŢEB A ZHODNOCENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŢEB

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

1. Název organizace:.

1. Název organizace:. ÚDAJE O ZŘIZOVATELI 1. Název organizace:. 2. Forma právní subjektivity: občanské sdružení nadace, nadační fond obecně prospěšná společnost organizace zřízená státem církevní právnická osoba organizace

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Výroční zpráva AGENTURY PONDĚLÍ za rok 2001

Výroční zpráva AGENTURY PONDĚLÍ za rok 2001 Výroční zpráva AGENTURY PONDĚLÍ za rok 2001 1. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE: AGENTURA PONDĚLÍ vznikla v lednu 2001 při ÚSP Horní Poustevna. Od 30. 7. 2001 je AGENTURA PONDĚLÍ zaregistrována jako občanské sdružení

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

Občanská poradna Pardubice o.s.

Občanská poradna Pardubice o.s. Občanská poradna Pardubice o.s. Obsah: 1. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E... 3 2. O B Č A N S K Á P O R A D N A V R O C E 2 0 0... 3 3. S T A T I S T I K A 2 0 0... 4 4. S T A T I S T I C K É V Ý S T

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

- 1 - dobrovolníci.. jiní (vypište o koho se jedná a počet).

- 1 - dobrovolníci.. jiní (vypište o koho se jedná a počet). TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA Dotazník pro poskytovatele sociálních služeb obyvatelům Nového Města na

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2011 Odborné sociální

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Základní údaje Občanské sdružení

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence (výtah z Vnitřních pravidel poskytované služby Osobní asistence Oblastního spolku Českého červeného kříže Hradec Králové)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

ŽÁDOST O DOTACI V OBLASTI SOCIÁLNÍ

ŽÁDOST O DOTACI V OBLASTI SOCIÁLNÍ Příloha č. 2 usnesení Rady městské části Praha 12 č. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ŽÁDOST O DOTACI V OBLASTI SOCIÁLNÍ 1. Přesný název projektu 2. Základní údaje o žadateli: NA ROK 216 přesný název žadatele právní

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Vnitřní pravidla č. 3/2008 NÁVAZNOST POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA DALŠÍ DOSTUPNÉ ZDROJE

Vnitřní pravidla č. 3/2008 NÁVAZNOST POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA DALŠÍ DOSTUPNÉ ZDROJE CENTRUM SOCIÁLNÍ PÉČE MĚSTA ŽAMBERK Albertova 357, 564 01 Žamberk tel.: 465 617 101,465 617 105, 465 617 111, e-mail: penzion.zamberk@tiscali.cz, petra.rysava@tiscali.cz Vnitřní pravidla č. 3/2008 NÁVAZNOST

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

Občanská poradna Pardubice, o.s.

Občanská poradna Pardubice, o.s. Občanská poradna Pardubice, o.s. Obsah Obsah... 2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2008...

Více

Z činnosti sociální a zdravotní komise

Z činnosti sociální a zdravotní komise Z činnosti sociální a zdravotní komise Ustavující schůze a zahájení činnosti dne 30.1.2007. Plán práce na rok 2007 Provedení analýzy současného stavu v sociální a zdravotní oblasti v obci. Organizace přednáškové

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

DOTAZNÍK pro poskytovatele sociálních služeb

DOTAZNÍK pro poskytovatele sociálních služeb DOTAZNÍK pro poskytovatele sociálních služeb v rámci akce Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb v ORP Prachatice, reg. č. : CZ.1.04/3.1.03/65.00008 Název poskytovatele: Právní forma:. Registrovaná

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Výroční zpráva 2014. ROSKA ÚSTÍ NAD ORLICÍ region. org. Unie Roska v ČR

Výroční zpráva 2014. ROSKA ÚSTÍ NAD ORLICÍ region. org. Unie Roska v ČR Výroční zpráva 2014 ROSKA ÚSTÍ NAD ORLICÍ region. org. Unie Roska v ČR ROSKA ÚSTÍ NAD ORLICÍ region. org. Unie Roska v ČR sdružuje pacienty s roztroušenou sklerozou. Základní údaje: Název: Adresa: Statut

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2009 Odborné sociální

Více

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ROK 2010 Výsledky hospodaření Územního sdružení v roce 2010 Příjmy: Výdaje: 634 567,- Kč 613 590,- Kč Výsledek hospodaření:

Více

Metodický pokyn č. 3

Metodický pokyn č. 3 Metodický pokyn č. 3 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Provozní řád poradny pro cizince a uprchlíky

Více

decin@krcentrum.com Rozsah činnosti:

decin@krcentrum.com Rozsah činnosti: Poradna pro zdravotně postižené a seniory Děčín 28. října 29, 405 02 Děčín Poradce - koordinátor osobní asistence: Miluše Hyblerová Kontakty: tel/fax, mobilní telefon 412 510 107, 775 204 162 Kontakty:

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava IČO: 263 04 856 Telefon: 567 155 083, mobil: 608 805 838 e-mail: tyflo@tiscali.cz www.tyflovysocina.com VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 o činnosti a hospodaření

Více

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Občanská poradna Nový Jičín. Přehled hlavních aktivit.

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Občanská poradna Nový Jičín. Přehled hlavních aktivit. Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Občanská poradna Nový Jičín Přehled hlavních aktivit Jedná se o registrovanou sociální službu podle zákona č. 108/2006 Sb. poskytovanou

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ STŘEDOČESKÉHO KRAJE Obsah: Úvodní slovo Základní informace o organizaci Představení organizace Základní údaje Naše pracoviště

Více

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15 Základní informace o HEWER, z.s. Úvodní slovo předsedy sdružení Osobní asistence, jak ji vnímáme v organizaci HEWER, z.s. je službou, která významně zasahuje do života klienta. Osobní asistent je přítomen

Více

Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2013 z rozpočtu MČ Praha 21

Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2013 z rozpočtu MČ Praha 21 Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2013 z rozpočtu MČ Praha 21 Obsah formuláře: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o žadateli 2. Přílohy k žádosti B.

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek Poslání Posláním služby je poskytovat odbornou poradenskou pomoc a podporu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje, Kladno Hřebečská 2680, Kladno, 272 02

Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje, Kladno Hřebečská 2680, Kladno, 272 02 Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje, Kladno Hřebečská 2680, Kladno, 272 02 Občanské sdružení registrace: VS/1-1/50 370/02-R ze dne 30. 5. 2002 IČO 265 94 544 DIČ CZ264 94 544 E-mail: szdp-kladno@volny.cz

Více

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poslání Rané péče Diakonie Stodůlky Pomáháme rodině zorientovat se v náročné situaci

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2009... 8 Kde

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

Jednání starostů SDH po obvodech 4. 11. 2013

Jednání starostů SDH po obvodech 4. 11. 2013 Jednání starostů SDH po obvodech 4. 11. 2013 Program jednání 1) Zpráva o činnosti OSH Ústí nad Orlicí, 2) Výsledky soutěží v roce 2013, 3) Zajištění výročních valných hromad, 5) Hlášení o činnosti sboru

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa Zastupitelstva města 1/5 Přítomni: Mgr. Eva Stehlíková, Mgr. Zdeňka Cibulková, Ing. Petr Máška, MUDr. Jana Kalousová - Jansová, p. Miloslav Václav, PaedDr. Jiřina Ledvinková, JUDr. Jana Zejdová, pí. Irena

Více

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2014 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP Občanské sdružení STROP Občanská poradna STROP Výroční zpráva za rok 2005 Občanské sdružení STROP zaregistrováno u Ministerstva vnitra 2.5.2002. IČO: 265 90 620 Adresa: Tř.T.Bati 1276, 760 01 Zlín Telefon:

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 4 Posláním organizace je:... 4 Cílem organizace je:... 4 Principy organizace:...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Základní škola speciální Bystré Zámecká 1 569 92 BYSTRÉ IČO: 70838267 Základní škola speciální Bystré Tato výroční zpráva byla schválena Školskou radou

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS ZÁPIS SETKÁNÍ Pracovní skupina Číslo zápisu: 2 Datum: 25. listopadu 2008 Místo setkání: místnost 153, 1.patro, Malinovské nám. 3 Program: 1. přivítání, představení programu, prezence 2. analýza sociálních

Více

STANOVY CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE. ÚZEMNÍ PŮSOBNOST 3 Územní působnost zahrnuje celé území kraje Pardubického kraje.

STANOVY CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE. ÚZEMNÍ PŮSOBNOST 3 Územní působnost zahrnuje celé území kraje Pardubického kraje. STANOVY CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 1. Název sdružení je: CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE (dále jen Centrum). 2. Oficiální zkratka názvu:

Více

Osoby s mentálním postižením

Osoby s mentálním postižením Hodnocení činnosti pracovní za rok Osoby s mentálním postižením Zapojené organizace Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje o.s. Česká abilympijská asociace, Pardubice, o.s. Denní centrum SVÍTÁNÍ,

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny u všech národů a kultur. Ladislav Klíma Domov pro seniory ve Vrchlabí má registrované 3 pobytové služby:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou

Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou Obsah 1. ČLENSKÁ ZÁKLADNA... 1 2. POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE... 2 3. PŮSOBENÍ... 3 4. BILANCE AKTIVIT ORGANIZACE V ROCE 2014... 4 5. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA...

Více

Akční plán reálná varianta. optimální varianta. 21 21 lůžko OZP, senioři Králíky. 8 8 lůžko OZP, senioři Žamberk

Akční plán reálná varianta. optimální varianta. 21 21 lůžko OZP, senioři Králíky. 8 8 lůžko OZP, senioři Žamberk Financováno z individuálního projektu na sociální Nově navržená kapacita/ Identifikátor Druh reálná 9524318 AESKULAP spol.s r.o. sociální poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 21 21 lůžko

Více

APROPO Chrpová 2a/536 736 01 Havířov-Šumbark IČO: 69206244 DIČ: CZ 69206244. registrace u MV ČR, č: vs/1-139028/ 99-R. č. účtu: 153714370/0300

APROPO Chrpová 2a/536 736 01 Havířov-Šumbark IČO: 69206244 DIČ: CZ 69206244. registrace u MV ČR, č: vs/1-139028/ 99-R. č. účtu: 153714370/0300 Výroční zpráva 2007 APROPO Chrpová 2a/536 736 01 Havířov-Šumbark IČO: 69206244 DIČ: CZ 69206244 registrace u MV ČR, č: vs/1-139028/ 99-R č. účtu: 153714370/0300 Jsme členem NRZP ČR Poslání Naše organizace

Více