Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Češi v Ohiu Druhé největší město Ohia Cleveland je po Pittsburghu nejprůmyslovějším městem USA. Málokdo ví, že jeho obrovské strojírenské firmy pomáhali rozjet především přistěhovalci ze slovanských zemí včetně Čechů. V 80. letech 19. století měl Cleveland po Chicagu a New Yorku nejvíc obyvatel českého původu. České stopy v Ohiu odkrývá Miloslav Rechcígl. Ještě v 18. století bylo území Ohia nekolonizované, přeli se o něj Angličané a Francouzi a žili zde indiáni. Křesťanské misie mezi indiány podnikali Moravští bratří hned po svém příchodu do Ameriky v polovině 18. století. Kromě křesťanské etiky je učili hygieně, řemeslům a zemědělství. Na území Ohia přišli v 60. letech 18. století, ale první úspěch se dostali až v roce 1771, když navštívil hlavní centrum delawarskych Indiánů na Tuscarawaske řece známý misionář David Zeisberger ( ), rodák že Suchdolu na Moravě. V následujícím roce na pozvání náčelníka delawarskeho kmene Netawatweese se David Zeisberger se svým pomocníkem Janem Heckewelderem, též z Moravy, pustil po Bobří řece na dlouhou cestu, která mu přinesla největší úspěchy v jeho čtyřicetileté misionářské činnosti. V květnu 1772 společně s pěti indiány Zeisberger založil osadu v blízkosti Welhik-tupeek (velký pramen), kterou nazval Schoenbrunn (překrásný pramen). Nachází se nedaleko dnešní Nové Filadelfie (New Philadelphia). Byla to nejen první křesťanská usedlost ve státu Ohio, ale i první usedlost s bílými osadníky s kostelem a školou v Ohiu. V říjnu téhož roku byly položeny základy pro druhou osadu Gnadehuetten. Pak následovaly ještě další - Upper Town, New Schoenbrunn a Salem. Následkem bojů za nezávislost byly moravské misie uzavřeny a opuštěny. R vojska George Rogerse Clarka porazila indiány kmene Shawnee, kteří byli na straně Angličanů, a území se dostalo do rukou Američanů. Zpočátku bylo nazváno Severozápadním teritoriem a v r se stalo 17. státem Unie. Cleveland založil jako osadu roku 1796 Moses Cleveland. K opravdovému růstu města došlo teprve po dostavění kanálu spojujícího jezero Erie se řekou Ohio. Prvním českým přistěhovalcem města Clevelandu byl údajně Gustav Adam, syn bohatého lékárníka v Příbrami. Byl to muž vzdělaný, který byl v Praze císařským komisařem, jako nadšený vlastenec se účastnil povstání roku 1848 a musel uprchnout do Ameriky, aby se vyhnul žaláři a možné smrti. Hudba, kterou ve staré vlasti pěstoval pouze ze záliby, se mu v Clevelandu stala živobytím. Stal se tam kapelníkem a ředitelem hudebního sboru v divadle Atheneum a vyučoval hře na piano. Roku 1853 opustil Cleveland a usadil se na jihu, kde zakrátko zemřel. Hned po něm se usadili v Clevelandu koncem let čtyřicátých Jindřich Hladík z Prahy a několik českých židů: Leopold Levy ze Smetanovy Lhoty u Písku, Bernard Weidenthal z Věštce u Tábora a Zikmund Stein z Prahy. Levý měl v Clevelandu malý obchod se střižným zbožím a Stein malý hostinec a hotel na ulici Seneca. Hladík, který zemřel v Clevelandu již r. 1850, měl společně s jedním Němcem obchod s vejci, máslem, sýrem a rybami. Weidenthal podobně jako jeho budoucí švagr Levy měl střižní obchod. Podle Levyho byli v době jeho příchodu do Clevelandu další Češi, a sice Umlauf, povoláním barvíř, Adam Gottfried a jistý Fuchs. Umlauf záhy zemřel a Fuchs se odstěhoval zpět do Čech. Dlužno též poznamenat, že rok po příchodu Levyho přijel za ním jeho otec s matkou a 19 letou sestrou, která se později provdala za přítele Weidenthala. Podle židovských pramenů žilo tu v té době ještě několik dalších židovských rodin z českých zemí. V roce 1849 sem přijel dvaadvacetiletý Abraham

2 Weidenthal, jehož rodina později v Clevelandu vynikla v žurnalistice. Působil tu též mladý český rabín Josef Levy z Písku, který vlastnil v Clevelandu obchod se smíšeným zbožím. Větší přistěhovalecký ruch nastal r. 1852, kdy přibyli do Clevelandu Jan Havlíček z Varvažova u Písku, Václav Žák, taktéž z Varvažova, který byl v Clevelandu prvním českým pekařem, bednář Josef Kříž že Smetanovy Lhoty v píseckém kraji, zedník Jan Vitoň z Černé u Orlíku, Josef Zelinka že Šerkové u Mirovic, kovář František Knechtl z Nenačovic a Josef Jan Štedronský že Štedronína u Zvíkova. Tak píše ve své knize Jan Habenicht. V Dennici novověku se můžeme dočíst, že paní Anna Máchova, nejstarší česká osadnice Clevelandu, která se tu usadila s manželem, jenž jí předešel před 43 roky - tedy asi r. 1852, zemřela bez smrtelného zápasu. Zesnulá byla z druhého českého transportu vystěhovaleckého. S manželem a nejstarší dcerou tvořila jednu z 16 českých rodin, které se v Clevelandu r usadily. Podle výpovědi starých usedlíků těch 16 rodin našlo v prvních letech provizorní ubytování u laskavého českého žida jménem Levy. Nepochybně šlo o Leopolda Levyho, o němž byla dříve řeč. Podle vzpomínek Leopolda Levého byli mezi těmito 16 rodinami Josef Mach, Václav Žák, Jan Havlíček, Hála, Andres, Polák, Němec, Kotapis, Zajeda, Vrána, Řehák a Pecák. Když přijelo do Clevelandu oněch šestnáct rodin, píše Hugo Chotek na základě vzpomínek pamětníků, dostalo se jim od Američanů zdejších uvítání prašpatného, ba přímo odstrašujícího. Po ženských, které odvážily se do města podle svého zvyku z Čech, totiž bosy a v šátku na hlavě, bylo házeno kamením a uličníci městští tropili si z nich posměšky a pokřikovali na ně. Považovali je za cikány a nový ten živel přistěhovalecký nepovažovali za zdravý a vítaný. Nikdo z Američanů je nechtěl přijmout do bytu a celých šestnáct rodin ubytováno bylo na dvoře a v kůlně pana Levyho, jenž sám obýval jen malý baráček, kdež bydleli po celý týden. Jelikož neměli peněz, vypomáhal jim p. Levy potravinami. Ženy i muži pak chodili dolů do jatek, kde zdarma dostávali plíce, játra, ledvinky, ocasy a nožičky (vše co se obyčejně zahazovalo do řeky). Za krátko však přišli Američané k jiným závěrům, když poznali, že muži jsou spolehliví, zruční a věrní svým povinnostem a že jsou vytrvali a poctiví. Se ženami to bylo podobné. Kterákoliv americká rodina k sobě vzala českou hospodyni, kuchařku, služku, nebo pradlenu, nemohla si ji brzy dosti vynachválit pro její zručnost, rychlost, pracovitost a čistotu. Kde ruka Češky vládla, píše Chotek, tam byl dům jako klícka a všude panovala vzorná čistota. Paní domu se záhy přesvědčila, že může českému děvčeti svěřit celou domácnost, spižírnu i kuchyni, neboť česká dívka se naučila spořivosti a kuchařskému umění již z domova. Pracovitost, zručnost a poctivost Čechů a českých žen se stala všeobecně známou a Američané nyní hleděli na nové přistěhovalce zcela jinak a naučili se jich i vážit.. Vzdor tomu první Češi v Clevelandu dost zkusili, neboť práce bylo málo a proto i špatně placená. Když jsme dorazili do Clevelandu r. 1853, píše pí. Nováková, indiánské stany stály až za Newburghem. My jsme se usadili v předměstí Brooklynu, kde jsme se sešli s mnohými našimi krajany. Pamatuji si jména F. Zika, V. Benda, J. Kaiser, starý Kocián, Bláha, Zeman, Hladík, Stein, Bauer, Ptáček, Marek aj. Pozemky ve městě bývaly za pakatel, píše Josef Novák, jeden z příchozích r My všichni, kteří v letech padesátých jsme se usadili v Clevelandu, mohli jsme být dnes boháči, kdybychom byli viděli do budoucnosti. Josef Štědronský poznamenává: Když jsme přijeli do Clevelandu, stály na ulici Croton ulici, středisku pozdější české osady, pouze tři domky. Celá plocha, kde se nyní křižují oživené a obchodní ulice a třídy Croton, Woodland, Forest a Broadway, byla tehdy paseka. Roku 1854 přibyl do Clevelandu Martin Krejčí od Netolic. Ten tu prodával pozemky a byl jednatelem brémské paroplavební společnosti, později začal provozovat smíšený obchod.

3 Účastnil se horlivě svobodomyslného ruchu, založil s jinými Slovanskou Lípu, spolek Perun, a byl hlavním podílníkem časopisu Pokrok. Pak přišli krejčí F.Jindrák, Jan Kopstein a Josef Mácha že Smetanovy Lhoty, František Xaver Sýkora, krejčí z Nevězíc u Orlíku, Josef Novák s Bozejovic a jiní. V prvním roce se Češi usazovali ve starém okrsku na ulicích Hill Cross a Commercial St., které byly českým střediskem až do doby obsazení okolí Broadwaye. Když Rockefeller založil Standard Oil Co. r. 1870, mnozí Češi našli tu zaměstnání. Rockefeller, který bydlil nablízku české kolonie, obdivoval pracovitost českých osadníků, jakož i jejich loajalitu a střídmost. Znal se dobře s Josefem Křížem, kterého nabádal, aby investoval do jeho podniku. Kříž však nevěřil v Rockefelleruv úspěch a tak ztratil šanci se stát jedním z prvních amerických multimilionářů. Na východní straně města se čeští osadníci rozšířili až k třídě Quincy a 82. ulici. Na západní straně se stěhovali z Brooklyna až do čtvrti Cuba. Další české usedlosti vznikly u Corlett mezi Newburgh City a Mount Pleasant a též mezi Buckey Road a Washington Park v Bruckville, ve Wearrensville a Chagrin Falls. Okolí ulice Trumbull a 37. východní ulice se říkalo Na vršku. Čtvrt, která se později stala 24. volebním distriktem, byla nazvaná Kadluby. České názvy se začaly objevovat na některých ulicích, např. Svoboda a Praha. Kromě Kadlub se Češi se usadili v následujících čtvrtích: Žižkov, Husinec, Praha, Vídeň, Trocnov, Varšava, Na zahrádce, Dakota, Kuba, Brooklyn, Karlov a Kalifornie. V pozdějších letech se Češi stěhovali více a více do předměstí. Většina českých přistěhovalců přišla z Čech, z okolí Písku, Tábora, Budějovic a Prahy. Menší počet Moravanů přišel z Holešova a z jižní části Moravy v době 1. světové války. Rada clevelandských ulic byla pojmenována po tamních českých pionýrech, tj. Hlavin, Kolář, Kouba, Palacky, Sojka, Málek, Otokar, Šebor, Sýkora, Stupka. Češka komunita rostla zpočátku dosti pomalu. Teprve v letech se začal počet českých osadníků rapidně zvyšovat a tento trend pokračoval až do r R bylo provedeno soukromé sčítání českého obyvatelstva v Clevelandu podle zaměstnání. Z výsledků se dovídáme, že se ve městě a okolí tehdy nalézalo 690 rodin českých, čítajících 3252 osob, z nichž bylo 1749 mužů a 1503 žen. Muži byli zaměstnání takto: 346 ruční prácí, 76 zednickou prací a 72 truhlářskou a tesařskou prací. Dále tu bylo 56 krejčích, 44 obuvníků, 39 bednářů, 25 zámečníků a strojníků, 13 hudebníků, 11 slévačů, 9 sedlářů, 9 tkalců, 8 kameníků, 7 kolářů, 6 kožešníku, 5 barvířů, 4 nožíři, 2 stavitelé, 2 knihaři, 1 tiskař, 1 hodinář, 1 zdravotní inspektor, 1 městský strážník, 1 sládek, 1 kamenorytec a 1 katolický kněz. Ve městě bylo 22 českých hospod a 396 Čechů vlastnilo svá obydlí, většinou dřevěné domky. První český katolický kněz v Clevelandu byl páter Antonín Krásný, jenž byl mezi tamními Čechy velice oblíben. Jako upřímný vlastenec a politický aktivista byl vězněn na Hradčanech v klášteře u sv. Jiří, který byl po svatodušní pražské bouři přeměněn ve vězení. Byl odsouzen k dvanáctiletému žaláři, kde si od března 1849 do března 1857 odpykal zde. Po příchodu do Clevelandu na podzim r byl ustanoven kaplanem při německém kostele sv. Petra a r farářem německé osady sv. Josefa. R došlo k založení české katolické osady sv. Václava a týž rok byl postaven cihlový kostel na rohu Burwell a Arch Street. Páter Krása se stal jeho duchovním správcem. Jeho nástupcem byl ustanoven páteř Vilém J. Repis z Vodňan, který se dostal v 70. a 80. letech do častých sporů s obcí svobodomyslných. Druhým českým knězem byl páteř Antonín Hynek (*1859) že Žatce v Čechách, který sem byl přeložen r z Pennsylvánie, kde byl farářem. Jeho zásluhou byla v Clevelandu založena nová katolická osada s kostelem zasvěceném sv Prokopovi na ulici Burton. Roku 1875 převzal správu osady sv. Prokopa páter Josef M. Koudelka ( ), pozdější biskup clevelandske diecéze. Roku 1883 si osadníci založili třetí osadu Panny Marie Lourdské,

4 jejímž farářem se stal slovenský rodák Štefan Furdek (*1855). Zásluhu za založení první české evangelické osady v Clevlandu měl americký kongregační pastor Henry Albert Schaufler, který přišel r do Clevelandu, kde založil pro Čechy kazatelnu zvanou Betlémská kaple. Byl duchovním správcem Betlémské křesťanské bratrské církve až do r. 1898, načež se správa dostala do rukou českého kazatele Jana Průchy (*1864) z Ježova u Přeštic. Schaufler též založil druhou osadu v roce 1887 na západní straně města na ulici Sheldon, jejímž prvním kazatelem se stal Jan Musil (*1858) z Lipnice u Dačic. Kromě toho tu byly ještě dvě jiné evangelické církve, a sice Česko-moravská reformní církev, založena r a Česko-Broadwayská metodisticko-episkopální církev, založena r Pokud se týče židů, zmínka již byla o tom, že tamní čeští židé patřili k pionýrům clevelandské židovské obce. Český rabín Josef Levy (*1797) z Písku byl odchovancem ortodoxních židovských škol v Praze v letech a byl ordinován rabíny z Písku a z Březnice. Čirá náhoda ho přivedla do Clevelandu, kam si s sebou přivezl rozsáhlou židovskou náboženskou knihovnu. V Clevelandu se živil hokynářstvím, avšak každý šábes sloužil zdarma potřebám tamní židovské kongregace. Nejstarším českým spolkem v Clevelandu byla Slovanská Lípa, založená v květnu 1862 v bytě Martina Krejčího. V roce 1866 se ustavil u Slovanské Lípy dramatický sbor Perun, který se však následující rok osamostatnil, načež si Slovanská Lípa utvořila nový dramatický spolek Budivoj. R vznikl v Clevelandu Sokol, který později změnil název na Sokol clevelandský. Po jeho zániku r se utvořilo několik menších mužských a ženských sokolských sborů. Cleveland odpočátku oplýval nadbytkem českých podpůrných spolků. Vzniklo 19 Česko- Slovanských podpůrných spolků při CSPS a samostatná Česko-Slovanská bratrská podpůrná jednota. Čeští katolíci si založili Česko-Slovanskou Římsko-katolickou podpůrnou Jednotu a Katolickou Jednotu Clevelandskou. Silné zastoupení měla též ženská Jednota Českých Dam, založená r a Česko-Katolická ústřední jednota žen amerických, založená r Svobodomyslné ženy si utvořily svoji samostatnou Sesterskou podpůrnou jednotu v roce V roce 1871 začaly v Clevelandu vycházet první české noviny Pokrok, radikální list, jehož redakce se sem přemístila ze Cedar Rapids. V roce 1875 se objevily Dělnické listy. Po zániku Pokroku r jeho poslední redaktor Václav Šnajdr začal vydávat Denici novověku. Kromě těchto listů v Clevelandu vznikly týdeníky Rozvaha, Jednota Osvojených, České Noviny, Clevelandské Listy a později Volnost a Američan. Václav Šnajdr ( ) se vypracoval ve významného novináře a vydavatele. Narodil se v Českých Budějovicích a byl vychován v Praze. Po studentských demonstracích v Praze v letech byl nucen prchnout do Berlína, kde přispíval do českého tisku. R byl vyslán do Ameriky, aby získal fondy pro české berlínské noviny, ale zůstal v Americe, když mu zde byla nabídnuta redaktorská práce. R se přestěhoval do Clevelandu jako redaktor časopisu Pokrok (Progress) a když ten za čtyři roky zkrachoval, začal vydávat Denici novověku (Star of the New Era). V novinách Šnajdr vyjádřil své protiklerikální názory a propagoval českou imigrantskou literaturu a umění a jeho úvodníky byly oblíbené mezi českou inteligencí. Šnajdr byl jedním že zakladatelů pivovaru Pilsner Company a sloužil jako předseda správní rady od roku 1903 do 1919, kdy se odstěhoval do Pasadeny v Kalifornii. Byl též členem správní rady banky Broadway a sloužil ve školské radě města Cleveland.

5 Joseph Mary Koudelka ( ) byl prvním pomocným biskupem Clevelandu. Narodil se v Chlistove v Čechách a studoval v Klatovech. R se vystěhoval se svou rodinou do Wisconsinu. Tam studoval v semináři sv. Františka a r přesídlil do Semináře sv. Marie v Clevelandu. Po vysvěcení se stal administrátorem kostela sv. Prokopa v Clevelandu. R byl vysvěcen na kněze a poté se stal farářem u sv. Prokopa. Mimo svých pastorálních povinností Koudelka vydal několik českých čítanek, církevní historii a několik modlitebních knížek. R dostal povolení odejít do St. Louis, kde vydával vlivný český časopis Hlas. Za rok se vrátil do Clevelandu, aby se ujal německé farnosti sv. Marie, která se přetvořila na farnost sv. Michala. Během svého 28 letého pastorátu Koudelka založil školu a dal postavit katedrálu v gotickém stylu, která dnes patří k národním památkám. Později byl Koudelka vyslán do Evropy, aby tam prováděl nábor kněží a seminaristů pro službu mezi středoevropskými imigranty. Koudelka byl pak jmenován diecézním konzultorem a r byl vysvěcen na prvního pomocného biskupa Clevelandu. R byl jmenován pomocným biskupem v Milwaukee a r se stal druhým biskupem ve Wisconsinu. Rodina Hrubých dala Clevelandu tři generace hudebníků, všeobecně známých jako nejmuzikálnější rodina v Americe. Rodinu založil František Hrubý ( ), rodák z Cehnic v Čechách. Začal jako devítiletý v cirkusu Hagenbeck a skončil jako ředitel tří kapel. Několik let hrál v kapele v Brighton Beach v Anglii. Pak se vrátil do Čech, kde dal dohromady kapelu, s kterou pak putoval po Evropě. Hrubý přišel do Ameriky r na výzvu českého kapelníka Josefa Zámečníka v Clevelandu. Nejdřív pracoval v operním domě. R založil kapelu Great Western Band, s níž pak vystupoval při různých příležitostech a oslavách. F. Hrubý měl osm dětí, všechny naučil hrát na různé hudební nástroje a vytvořil rodinnou kapelu. R odjeli na pětiměsíční turné po Evropě, při němž hráli populární repertoár včetně tehdejší novinky ragtimu. Jeho rodinná kapela zahrnovala Františka, který hrál na klarinet, piano a violu, Aloise, který hrál na cello, trumpetu a kornet, Celii, která hrála na flétnu a piano, Ferdinanda, který hrál na piano a klarinet, Karla, který hrál na kornet, trumpetu a housle, Mayme, která hrála na piano a cello a Williama, který hrál na bicí nástroje a na trumpetu. František Hrubý mladší spolu s Ferdinandem založili hudební konzervatoř nesoucí jejich jméno. Škola existovala až do r Konzervatoř měla tři pobočky a v r měla 500 žáků. Členové rodiny byli též členy Clevelandského orchestru. Frank J. Vlchek ( ) byl významný clevelandský průmyslník a výrobce nářadí. Narodil se v Budíně v Čechách a vyučil se kovářskému řemeslu. R přicestoval do Clevelandu, kde pracoval jako kovář a v roce 1895 si otevřel vlastní podnik. Začal se 6 zaměstnanci ve firmě Vlchek Tool Co. Časem se vyvinula v nejvetší továrnu na autodílny ve Spojených státech. Jako úspěšný podnikatel a krajan se Vlchek se spojnicí mezi českými imigranty v Clevelandu a jejich rodnou zemí. Jeho první kniha Povídka mého života, historie amerického Čecha, v níž líčí své začátky v Americe, byla velice populární v Československu a vyšla ve třech vydáních. Jeho svazek básní Český vystěhovalec a náš lid v Americe také vypráví o strádání v nové zemí. Kromě toho napsal knihu Práce a odměna, v níž popisuje své zkušenosti jako podnikatel. R mu československá vláda udělila vyznamenání za zásluhy a v roce 1947 byl vyznamenán papežem Piusem XI. za jeho příspěvek katolické církvi. Frank J. Svoboda ( ) byl významný česko-americký vydavatel novin( ) a poslanec ( ), který přišel do Ameriky s rodiči r Ve věku 14 let odešel že školy a otevřel si tiskármu. R začal tisknout nezávislý český denník Američan, který byl populární mezi českými katolíky. Svoboda byl jediným majitelem, až do krize r. 1932, kdy byl nucen přibrat partnery. Poté se stal ředitelem společnosti. Svoboda sloužil 10 let v clevelandské plánovací komisi a byl též vedoucím Townsendova hnutí za zavedení penzí. R.

6 1936 kandidoval do kongresu a r byl zvolen členem parlamentu v Ohiu a sloužil dva termíny ( , ). Poté byl zvolen na 6 období do Senátu státu Ohio. Když v r odešel do penze, byl nejstarším senátorem. Leo Weidenthal ( ), syn českých přistěhovalců, byl redaktorem židovských nezávislých novin a zakladatelem Clevelandské kulturní federace. Svou novinářskou kariéru začal jako reportér novin Cleveland World, Cleveland Leader a od r Plain Dealer. V r se stal redaktorem nezávislého týdeníku Jewish Independent, založený jeho bratrem Mauricem. Druhý jeho bratr Henry byl také žurnalista a jednu dobu šéfredaktor časopisů Press a News. Weidenthal strávil hodně času katalogizací své sbírky knih, autografů a dopisů, vztahujících se k historii divadla od 19. století. Kromě toho byl amatérským malířem a autorem knihy From Dis Waggon. Weidenthal byl zakladatelem clevelanské pobočky Národní křesťanské a židovské konference a místopředsedou Společnosti prvousedlíků. Přispěl také k vybudování jezdeckého policejního oddílu. Byl kritikem moderních dálnic a usiloval o zřizování parků a hřišť. Až do svého odchodu do penze Weidenthal údajně nikdy neměl dovolenou a pracoval šest dní v týdnu. Obdržel mnoho vyznamenání a zvláštní ocenění clevelandské rady za svou činnost pro město. Alfred Abraham Benesch ( ), clevelandský rodák českého původu, byl znám jako aktivní komunální pracovník a partner jedné z nejprestižnějších advokátních kanceláří Benesch, Friedlander, Coplan & Aronoff. Diplom získal na Harvardu r a brzy si založil advokátní praxi v Clevelandu. R. byl 1912 Benesch zvolen do městské rady a dva roky poté byl starostou jmenován do čela policie. V letech měl na clevelandské radnici na starosti obchod a v letech bytové záležitosti. Po mnoho let byl členem školské rady ( ), a dvakrát byl její předsedou. Benesch byl aktivní v židovské organizaci Bnai Brith, kterou zastupoval v boji proti kvotám, které omezovaly počet židovských studentů na Harvardu na 10%. Benesch byl zakladatelem organizace pro židovskou výchovu r a byl členem její správní rady. Také sloužil ve radě Židovské asociace pro rodinné služby, Židovské komunální federace, lékařského centra Mt. Sainai a Národní židovské nemocnice v Denveru, jejímž byl v padesátých a šedesátých letech místopředsedou. R byl odměněn Eisenmanovou cenou od Židovské komunální federace za humanitární a občanskou činnost. John Joseph Babka ( ), syn českých imigrantů, byl jednou z vedoucích osobností české clevelandské komunity a sloužil také jako kongresman. Pracoval ve slévárně a základní vzdělání získal sám. Poté studoval práva na Clevelandské státní univerzitě a r zahájil svou právní kariéru. Zprvu pracoval pro generálního prokurátora pro stát Ohio ( ), poté jako pomocný prokurátor v oksrku Cuyahoga. Jako Demokrat byl r zvolen do amerického kongresu. Byl také delegátem demokratických sjezdů v r a V roce 1934 se stal předsedou Ligy českých demokratických klubů. Později pracoval jako náměstek superintendenta při likvidaci městské spořitelny. Po jeho smrti byli jeho vdova a poté i syn zvoleni do parlamentu státu Ohio. Oldřich Zlámal ( ), rodák z Kokor na Moravě, byl katolickým knězem a jednou z vedoucích osobností československé komunity v Clevelandu. Vzdělání získal v Olomouci a v Přerově a po příchodu do Clevelandu studoval na semináři Sv. Marie. V r byl vysvěcen na kněze a pověřen správou kostela Sv. Václava. Během své služby dal postavit školu. R zřídil farnost Sv. Cyrila a Metoděje pro Slováky v západním Lakewoodu. R byl přeložen do Youngstownu jako pastor kostela Sv. Cyrila a Metoděje. R nastoupil místo po zemřelém knězi Stehpanu Furdkovi jako pastor v osadě Panny Marie Lourdské, což byla jedna z největších českých kongregací v Clevelandu. Za jeho působení byl splacen dluh ve

7 výši dolarů, instalováno nové topení v kostele a ve farní škole, byly zakoupeny nové varhany,opatřeno nové osvětlení, vybudován nový ženský klášter za dolarů a postavena nová fara v ceně dolarů. V době světové krize zajistil pomoc řadě svých farníků. Otec Zlámal byl též velice činný v českých záležitostech. Pod jeho vlivem katolíci podpořili československou samostatnost. Zajistit spolupráci mezi různými frakcemi Čechů a Slováků bylo obtížné. Zlámal se však nedal odstrašit a svými články přesvědčoval katolíky o společné podpory samostatného Československa. Díky tomu došlo k založení Národního svazu českých katolíků a v květnu 1917 bylo svoláno shromáždění katolíků v Chicagu na podporu československé samostatnosti. Jako zástupce českých katolíků hrál Zlámal hrál významnou roli v Československé národní radě americké. Byl též předsedou odvodního výboru v Clevelandu a předsedou Pomocného fondu československých invalidů. Roku 1919 byl vyslán do Československa Českým národním sdružením, aby prověřil možnosti pro možnou materiální pomoc nové republice. Zlámalovy vzpomínky z období boje o čekoslovenskou samostatnost jsou zaznamenány v autobiografické knížce Povídka mého života (1954), vydané u příležitosti autorova zlatého kněžského jubilea. Za zásluhy o samostatný stát byl později československou vládou vyznamenán Řádem bílého lva. Miloslav Rechcígl

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu:

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého.

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. K ošetřování chudých a nemocných a k vedení chudobince povolala

Více

Počátky tělovýchovné činnosti v Kolinci

Počátky tělovýchovné činnosti v Kolinci Počátky tělovýchovné činnosti v Kolinci Vzpomínka Fr. Nováka u příležitosti výročí 50. let trvání oddílu kopané v Kolinci r. 1984 Vážení přátelé! V úvodu svého diskusního příspěvku, dovolte mně, abych

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B Vznik a vývoj USA v 19. století Eva Mrkvičková, 4. B Vznik 13 britských kolonií na V pobřeží S farmářství, těžba dřeva, rybolov J plantážnictví otroci Kolonie - zdroj levných surovin, odbytiště výrobků

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Upozornění pro případné zájemce: Archiv v Zámrsku započal s digitalizací matrik, které poté bude možno prohlížet přes internet. --------

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: říjen 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Příchod Slovanů, Sámova říše, Velkomoravská říše Třída:

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

České církevní instituce v Římě

České církevní instituce v Římě České církevní instituce v Římě Český hospic, česká kolej pro bohoslovce zvaná Bohemicum resp. Nepomucenum, exilové vydavatelství Křesťanská akademie a poutní dům Velehrad to jsou čtyři nejvýznamnější

Více

Stopy totality- pan Jiří Šoustar

Stopy totality- pan Jiří Šoustar Stopy totality- pan Jiří Šoustar Mládí Narodil se 21.dubna 1925 v Bobrové. Chodil do obecné školy v Bobrové. Jeho otec se jmenoval Cyril Šoustar. Pracoval jako pekař. Jeho matka Jindřiška Šoustarová pracovala

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ

ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ To, oč jsme se snažili celý půlrok a to, co teď uvidíte úplně na čisto ( na nečisto to nepůjde, už tu byla uklízečka) Pro anketu jsme vybrali tyto osobnosti:

Více

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL.

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. František II. (1792 1835) syn Leopolda II. zavedl policejní absolutismus a cenzuru. 1804 zanikla Svatá říše římská místo toho vzniklo Rakouské císařství

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 JAN HUS Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_20 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část 8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 4.část Božena Němcová (1820 1862) *Vídeň narodila se jako dcera panského kočího Němce Jana Pankla a české služky Terezie Novotné dětství prožila v ratibořickém údolí u České Skalice

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Živanský Bohdan, Dr. (1900-1947) Inventář NAD č. 434 evidenční pomůcka č. 155 Čakrtová Eva Praha 1955 Dr. Bohdan Živanský Narodil se v Brně

Více

Náboženský život. České spolky

Náboženský život. České spolky Češi v Missouri První americké město, kam se přišlo větší množství českých vystěhovalců nebyl ani New York ani Chicago, ale Saint Louis v Missouri. České stopy v tomto jižním státě USA odkrývá Miloslav

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce Údaje o stříkačce SDH Žamberk Ani Žamberk nebyl ušetřen zkázy způsobené ohněm, a proto se jeho občané snažili vytvářet ochranu proti tomuto živlu. Staré kroniky zaznamenávají rok 1572, kdy město lehlo

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území FAMILIANTSKÝ ZÁKON Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní

Více

Paní Drozdková vypráví

Paní Drozdková vypráví Paní Drozdková vypráví Narodila jsem se 14. prosince roku 1923 v obci Dobrčice u Přerova. Pocházím ze čtyř dětí. Nejstarší sestra brzy po svém narození zemřela, o ní vím jen z vyprávění maminky. Rodiče

Více

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 TÉMA: Dějiny hudby (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 1 Anotace: Výukový materiál interaktivní prezentace seznamuje žáky s dějinami hudby v období romantismu

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S INTERAKTIVNÍVÝUKOVÁPREZENTACE REGIONŮ SEVERNÍAMERIKA STÁTY USA Mgr. Iva Svobodová Základní údaje kontinentální část v J polovině SA kontinentu rozloha 9 631 214 km 2 (3.

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37

VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37 VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

260 let vzdělávání v Panské

260 let vzdělávání v Panské 260 let vzdělávání v Panské 2015 Jiří Machač www.panska.cz Obsah 1 Budova bývalého piaristického gymnázia (Panská ulice) 2 1.1 František Křížík..................................... 2 1.2 Piaristé.........................................

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU TÉMA: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN - OPAKOVÁNÍ Zdroje: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN SÁMO francký kupec, 7.st., sjednotil slovanské kmeny proti Avarům první státní útvar na našem území KONSTANTIN

Více

37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008. Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz

37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008. Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz Křesťanské weby 37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008 Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz Co můžete (ne)očekávat? nahlédneme, co zajímavého může mladý člověk najít na českém křesťanském

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína Václav Fiala pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína v Klatovech Carrarský mramor, 155 x 500 cm Klatovy, Pražská 23 2012 Čeněk Vosmík: Pavel Kristián z Koldína, 1924 umělý kámen, schodiště klatovské

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b. Jednota bratrská

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b. Jednota bratrská ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b Jednota bratrská Benedikt Hofírek VII. C 2011/2012 Obsah JEDNOTA BRATRSKÁ str. 3 ORGANIZACE str. 3 STARÁ JEDNOTA BRATRSKÁ str. 3 OBNOVENÁ JEDNOTA BRATRSKÁ

Více

Josef Krapka Náchodský (1862 1909) Já ve tmách světla rozžíhal... Projekt pracovní skupiny OVV ČSSD Náchod

Josef Krapka Náchodský (1862 1909) Já ve tmách světla rozžíhal... Projekt pracovní skupiny OVV ČSSD Náchod Josef Krapka Náchodský (1862 1909) Já ve tmách světla rozžíhal... Projekt pracovní skupiny OVV ČSSD Náchod duben 2014, aktualizace prosinec 2014 úvodem: Okresní konference ČSSD Náchod potvrdila v březnu

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím Anna Franková Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_17 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena Stejskalová

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Pokud se rozhodnete popátrat v minulosti své rodiny a sestavit si i vlastní rodokmen, čekají vás návštěvy archivů. Zde se dá dohledat historie několika

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku Historie pravoslaví na našem území

Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku Historie pravoslaví na našem území Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku je autokefální, tzn. zcela samostatnou církví, nezávislou na pravoslavných církvích v jiných zemích.

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

EMIL FILLA varianta A

EMIL FILLA varianta A EMIL FILLA varianta A I Zahraniční inspirace Filla se poprvé dostal do zahraničí v letech 1906-1910 během cesty po evropských galeriích. Poté pravidelně pobýval v Paříži. Během první světové války odtud

Více

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

STANOVY PRO EKONOMICKÉ RADY FARNOSTÍ ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ

STANOVY PRO EKONOMICKÉ RADY FARNOSTÍ ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ STANOVY PRO EKONOMICKÉ RADY FARNOSTÍ ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ I. Základní ustanovení 1 Ekonomická rada farnosti (dále jen ERF) je pomocný a poradní orgán faráře, administrátora nebo moderátora společné duchovní

Více

HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH

HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH 9 HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH 1669 1875 1830 1857 8. 10. 1919 1937 připomínka první školy v Doksech v domě čp. 40 vedle tehdejší fary naproti kostelu. Při požáru v r. 1750 shořela i budova čp. 40, nová

Více

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších

Více

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka T. G. Masaryk AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP na základě přečteného textu stručně charakterizuje osobnost T. G. Masaryka, zjistí některé události týkající se života této významné osobnosti - porozumění

Více

IGNAZ RICHTER a MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA V DOLNÍM PODLUŽÍ. SANDRA BERÁNKOVÁ a LUCIE HORÁKOVÁ

IGNAZ RICHTER a MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA V DOLNÍM PODLUŽÍ. SANDRA BERÁNKOVÁ a LUCIE HORÁKOVÁ IGNAZ RICHTER a MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA V DOLNÍM PODLUŽÍ SANDRA BERÁNKOVÁ a LUCIE HORÁKOVÁ 2013-2014 PODĚKOVÁNÍ: Chtěly bychom poděkovat panům O. Liškovi, T. Liškovi a J. Rydvalovi za cenné informace k tématu

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

FREDERICK WINSLOW TAYLOR. Zpracoval: Martin Marek, Lukáš Kott, Jan Líkař

FREDERICK WINSLOW TAYLOR. Zpracoval: Martin Marek, Lukáš Kott, Jan Líkař FREDERICK WINSLOW TAYLOR Zpracoval: Martin Marek, Lukáš Kott, Jan Líkař ŽIVOTOPIS Narozen 20.3.1856 v Germantownu Zemřel 21.3 1915 Již od dětství ho jeho matka vzdělávala Dva roky studoval ve Francii a

Více

Č.K.V. Král. Vinohrady

Č.K.V. Král. Vinohrady Archiv sportu a tv inventář č. 97 NAD č. 242 Č.K.V. Král. Vinohrady (Cyklistický oddíl: TJ Sokol Vinohrady, TJ Spartak Praha Stalingrad, TJ Bohemians ČKD) 1882 1972 V Praze 2011 Lucie Swierczeková Ú v

Více

Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky:

Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky: Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky: Prezentaci je vhodné použít při probírání látky o životě

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval?

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Životopis Jan Amos Komenský (latinsky Comenius) se narodil 28. března 1592 na jihovýchodní Moravě. Byl posledním biskupem Jednoty bratrské. Místo jeho narození není

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Literární soutěž Pomníky s příběhem. Příběh rodiny Fafkových. Jindřich Novotný, 21 let 27.4.2101

Literární soutěž Pomníky s příběhem. Příběh rodiny Fafkových. Jindřich Novotný, 21 let 27.4.2101 Literární soutěž Pomníky s příběhem Příběh rodiny Fafkových Jindřich Novotný, 21 let 27.4.2101 Úvod Procházím-li čtvrtí, ve které bydlím - Vinohrady, není pro mne problém narazit na pomníčky či pamětní

Více

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti aktivity ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

IV. Školy v Plzni. 1. Mužský učitelský ústav v Plzni. 2. Ženský učitelský ústav v Plzni. 3. Ústav pro vzdělávání učitelek mateřských škol v Plzni

IV. Školy v Plzni. 1. Mužský učitelský ústav v Plzni. 2. Ženský učitelský ústav v Plzni. 3. Ústav pro vzdělávání učitelek mateřských škol v Plzni IV. Školy v Plzni IV. 1. Mužský učitelský ústav v Plzni 2. Ženský učitelský ústav v Plzni 3. Ústav pro vzdělávání učitelek mateřských škol v Plzni 4. Cvičná škola při muž. učitelském ústavu v Plzni 5.

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Scházíme se dnes, abychom si připomněli, že před 20ti lety byl v Táboře znovu založen RC.

Scházíme se dnes, abychom si připomněli, že před 20ti lety byl v Táboře znovu založen RC. 20 let RC Tábor Vážené dámy, vážení pánové! Scházíme se dnes, abychom si připomněli, že před 20ti lety byl v Táboře znovu založen RC. Rád bych přivítal hosty z RC Steyer, RC Plzeň, RC Hluboká, RC Písek,

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Bílina zmizelá a nalezená

Bílina zmizelá a nalezená Prezentace projektu výstavy, která se uskuteční v Bílině od 2.7. do 31.8. 2010 ve výstavních síních U kostela a Pod věží Organizátor výstavy: Bílina 2006 o.s. Obsah prezentace: Proč výstavu pořádáme? Co

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

Zachráníme kostel? Rok 2003

Zachráníme kostel? Rok 2003 Zachráníme kostel? Kostel sv. Wolfganga v Ostrohu je úzce spjat s hradem Seeberg a je významnou památkou celostátního významu, zapsanou v seznamu historických kulturních památek prvořadého významu a naše

Více

Humanistická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Humanistická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Humanistická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 12 Název materiálu: Humanistická

Více

Projekt Cesta dějinami BIOLOGIE PRÁCE V URANOVÝCH DOLECH A JEJÍ ZDRAVOTNÍ DOPADY

Projekt Cesta dějinami BIOLOGIE PRÁCE V URANOVÝCH DOLECH A JEJÍ ZDRAVOTNÍ DOPADY Projekt Cesta dějinami BIOLOGIE PRÁCE V URANOVÝCH DOLECH A JEJÍ ZDRAVOTNÍ DOPADY KONCENTRAČNÍ TÁBORY také koncentrák nebo též lágr (z německého Lager = tábor) slouží k hromadné internaci nebo věznění lidí,

Více

Císařovna Marie Terezie

Císařovna Marie Terezie Císařovna Marie Terezie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_08 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Mgr. Gabriela

Více

Rainer Kreissl a Rakovnické Sudety. pohled na Děkov od hřbitova (podzim 2015)

Rainer Kreissl a Rakovnické Sudety. pohled na Děkov od hřbitova (podzim 2015) Rainer Kreissl a Rakovnické Sudety pohled na Děkov od hřbitova (podzim 2015) Rainer Kreissl (13. 4. 1924 Děkov 23. 6. 2005 Mnichov) Syn německého statkáře a obchodníka s chmelem z Děkova. Absolvent hospodářské

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Karel Čapek. Život a dílo

Karel Čapek. Život a dílo Karel Čapek Život a dílo Karel Čapek (9. ledna 1890, Malé Svatoňovice 25. prosince 1938, Praha) český spisovatel, novinář, dramatik, překladatel a fotograf jeho bratr Josef Čapek byl rovněž spisovatel,

Více

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí OPVK Šablona klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU Název sady: Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku Číslo a název DUM: VY_32_INOVACE_11_Afrika

Více