Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Češi v Ohiu Druhé největší město Ohia Cleveland je po Pittsburghu nejprůmyslovějším městem USA. Málokdo ví, že jeho obrovské strojírenské firmy pomáhali rozjet především přistěhovalci ze slovanských zemí včetně Čechů. V 80. letech 19. století měl Cleveland po Chicagu a New Yorku nejvíc obyvatel českého původu. České stopy v Ohiu odkrývá Miloslav Rechcígl. Ještě v 18. století bylo území Ohia nekolonizované, přeli se o něj Angličané a Francouzi a žili zde indiáni. Křesťanské misie mezi indiány podnikali Moravští bratří hned po svém příchodu do Ameriky v polovině 18. století. Kromě křesťanské etiky je učili hygieně, řemeslům a zemědělství. Na území Ohia přišli v 60. letech 18. století, ale první úspěch se dostali až v roce 1771, když navštívil hlavní centrum delawarskych Indiánů na Tuscarawaske řece známý misionář David Zeisberger ( ), rodák že Suchdolu na Moravě. V následujícím roce na pozvání náčelníka delawarskeho kmene Netawatweese se David Zeisberger se svým pomocníkem Janem Heckewelderem, též z Moravy, pustil po Bobří řece na dlouhou cestu, která mu přinesla největší úspěchy v jeho čtyřicetileté misionářské činnosti. V květnu 1772 společně s pěti indiány Zeisberger založil osadu v blízkosti Welhik-tupeek (velký pramen), kterou nazval Schoenbrunn (překrásný pramen). Nachází se nedaleko dnešní Nové Filadelfie (New Philadelphia). Byla to nejen první křesťanská usedlost ve státu Ohio, ale i první usedlost s bílými osadníky s kostelem a školou v Ohiu. V říjnu téhož roku byly položeny základy pro druhou osadu Gnadehuetten. Pak následovaly ještě další - Upper Town, New Schoenbrunn a Salem. Následkem bojů za nezávislost byly moravské misie uzavřeny a opuštěny. R vojska George Rogerse Clarka porazila indiány kmene Shawnee, kteří byli na straně Angličanů, a území se dostalo do rukou Američanů. Zpočátku bylo nazváno Severozápadním teritoriem a v r se stalo 17. státem Unie. Cleveland založil jako osadu roku 1796 Moses Cleveland. K opravdovému růstu města došlo teprve po dostavění kanálu spojujícího jezero Erie se řekou Ohio. Prvním českým přistěhovalcem města Clevelandu byl údajně Gustav Adam, syn bohatého lékárníka v Příbrami. Byl to muž vzdělaný, který byl v Praze císařským komisařem, jako nadšený vlastenec se účastnil povstání roku 1848 a musel uprchnout do Ameriky, aby se vyhnul žaláři a možné smrti. Hudba, kterou ve staré vlasti pěstoval pouze ze záliby, se mu v Clevelandu stala živobytím. Stal se tam kapelníkem a ředitelem hudebního sboru v divadle Atheneum a vyučoval hře na piano. Roku 1853 opustil Cleveland a usadil se na jihu, kde zakrátko zemřel. Hned po něm se usadili v Clevelandu koncem let čtyřicátých Jindřich Hladík z Prahy a několik českých židů: Leopold Levy ze Smetanovy Lhoty u Písku, Bernard Weidenthal z Věštce u Tábora a Zikmund Stein z Prahy. Levý měl v Clevelandu malý obchod se střižným zbožím a Stein malý hostinec a hotel na ulici Seneca. Hladík, který zemřel v Clevelandu již r. 1850, měl společně s jedním Němcem obchod s vejci, máslem, sýrem a rybami. Weidenthal podobně jako jeho budoucí švagr Levy měl střižní obchod. Podle Levyho byli v době jeho příchodu do Clevelandu další Češi, a sice Umlauf, povoláním barvíř, Adam Gottfried a jistý Fuchs. Umlauf záhy zemřel a Fuchs se odstěhoval zpět do Čech. Dlužno též poznamenat, že rok po příchodu Levyho přijel za ním jeho otec s matkou a 19 letou sestrou, která se později provdala za přítele Weidenthala. Podle židovských pramenů žilo tu v té době ještě několik dalších židovských rodin z českých zemí. V roce 1849 sem přijel dvaadvacetiletý Abraham

2 Weidenthal, jehož rodina později v Clevelandu vynikla v žurnalistice. Působil tu též mladý český rabín Josef Levy z Písku, který vlastnil v Clevelandu obchod se smíšeným zbožím. Větší přistěhovalecký ruch nastal r. 1852, kdy přibyli do Clevelandu Jan Havlíček z Varvažova u Písku, Václav Žák, taktéž z Varvažova, který byl v Clevelandu prvním českým pekařem, bednář Josef Kříž že Smetanovy Lhoty v píseckém kraji, zedník Jan Vitoň z Černé u Orlíku, Josef Zelinka že Šerkové u Mirovic, kovář František Knechtl z Nenačovic a Josef Jan Štedronský že Štedronína u Zvíkova. Tak píše ve své knize Jan Habenicht. V Dennici novověku se můžeme dočíst, že paní Anna Máchova, nejstarší česká osadnice Clevelandu, která se tu usadila s manželem, jenž jí předešel před 43 roky - tedy asi r. 1852, zemřela bez smrtelného zápasu. Zesnulá byla z druhého českého transportu vystěhovaleckého. S manželem a nejstarší dcerou tvořila jednu z 16 českých rodin, které se v Clevelandu r usadily. Podle výpovědi starých usedlíků těch 16 rodin našlo v prvních letech provizorní ubytování u laskavého českého žida jménem Levy. Nepochybně šlo o Leopolda Levyho, o němž byla dříve řeč. Podle vzpomínek Leopolda Levého byli mezi těmito 16 rodinami Josef Mach, Václav Žák, Jan Havlíček, Hála, Andres, Polák, Němec, Kotapis, Zajeda, Vrána, Řehák a Pecák. Když přijelo do Clevelandu oněch šestnáct rodin, píše Hugo Chotek na základě vzpomínek pamětníků, dostalo se jim od Američanů zdejších uvítání prašpatného, ba přímo odstrašujícího. Po ženských, které odvážily se do města podle svého zvyku z Čech, totiž bosy a v šátku na hlavě, bylo házeno kamením a uličníci městští tropili si z nich posměšky a pokřikovali na ně. Považovali je za cikány a nový ten živel přistěhovalecký nepovažovali za zdravý a vítaný. Nikdo z Američanů je nechtěl přijmout do bytu a celých šestnáct rodin ubytováno bylo na dvoře a v kůlně pana Levyho, jenž sám obýval jen malý baráček, kdež bydleli po celý týden. Jelikož neměli peněz, vypomáhal jim p. Levy potravinami. Ženy i muži pak chodili dolů do jatek, kde zdarma dostávali plíce, játra, ledvinky, ocasy a nožičky (vše co se obyčejně zahazovalo do řeky). Za krátko však přišli Američané k jiným závěrům, když poznali, že muži jsou spolehliví, zruční a věrní svým povinnostem a že jsou vytrvali a poctiví. Se ženami to bylo podobné. Kterákoliv americká rodina k sobě vzala českou hospodyni, kuchařku, služku, nebo pradlenu, nemohla si ji brzy dosti vynachválit pro její zručnost, rychlost, pracovitost a čistotu. Kde ruka Češky vládla, píše Chotek, tam byl dům jako klícka a všude panovala vzorná čistota. Paní domu se záhy přesvědčila, že může českému děvčeti svěřit celou domácnost, spižírnu i kuchyni, neboť česká dívka se naučila spořivosti a kuchařskému umění již z domova. Pracovitost, zručnost a poctivost Čechů a českých žen se stala všeobecně známou a Američané nyní hleděli na nové přistěhovalce zcela jinak a naučili se jich i vážit.. Vzdor tomu první Češi v Clevelandu dost zkusili, neboť práce bylo málo a proto i špatně placená. Když jsme dorazili do Clevelandu r. 1853, píše pí. Nováková, indiánské stany stály až za Newburghem. My jsme se usadili v předměstí Brooklynu, kde jsme se sešli s mnohými našimi krajany. Pamatuji si jména F. Zika, V. Benda, J. Kaiser, starý Kocián, Bláha, Zeman, Hladík, Stein, Bauer, Ptáček, Marek aj. Pozemky ve městě bývaly za pakatel, píše Josef Novák, jeden z příchozích r My všichni, kteří v letech padesátých jsme se usadili v Clevelandu, mohli jsme být dnes boháči, kdybychom byli viděli do budoucnosti. Josef Štědronský poznamenává: Když jsme přijeli do Clevelandu, stály na ulici Croton ulici, středisku pozdější české osady, pouze tři domky. Celá plocha, kde se nyní křižují oživené a obchodní ulice a třídy Croton, Woodland, Forest a Broadway, byla tehdy paseka. Roku 1854 přibyl do Clevelandu Martin Krejčí od Netolic. Ten tu prodával pozemky a byl jednatelem brémské paroplavební společnosti, později začal provozovat smíšený obchod.

3 Účastnil se horlivě svobodomyslného ruchu, založil s jinými Slovanskou Lípu, spolek Perun, a byl hlavním podílníkem časopisu Pokrok. Pak přišli krejčí F.Jindrák, Jan Kopstein a Josef Mácha že Smetanovy Lhoty, František Xaver Sýkora, krejčí z Nevězíc u Orlíku, Josef Novák s Bozejovic a jiní. V prvním roce se Češi usazovali ve starém okrsku na ulicích Hill Cross a Commercial St., které byly českým střediskem až do doby obsazení okolí Broadwaye. Když Rockefeller založil Standard Oil Co. r. 1870, mnozí Češi našli tu zaměstnání. Rockefeller, který bydlil nablízku české kolonie, obdivoval pracovitost českých osadníků, jakož i jejich loajalitu a střídmost. Znal se dobře s Josefem Křížem, kterého nabádal, aby investoval do jeho podniku. Kříž však nevěřil v Rockefelleruv úspěch a tak ztratil šanci se stát jedním z prvních amerických multimilionářů. Na východní straně města se čeští osadníci rozšířili až k třídě Quincy a 82. ulici. Na západní straně se stěhovali z Brooklyna až do čtvrti Cuba. Další české usedlosti vznikly u Corlett mezi Newburgh City a Mount Pleasant a též mezi Buckey Road a Washington Park v Bruckville, ve Wearrensville a Chagrin Falls. Okolí ulice Trumbull a 37. východní ulice se říkalo Na vršku. Čtvrt, která se později stala 24. volebním distriktem, byla nazvaná Kadluby. České názvy se začaly objevovat na některých ulicích, např. Svoboda a Praha. Kromě Kadlub se Češi se usadili v následujících čtvrtích: Žižkov, Husinec, Praha, Vídeň, Trocnov, Varšava, Na zahrádce, Dakota, Kuba, Brooklyn, Karlov a Kalifornie. V pozdějších letech se Češi stěhovali více a více do předměstí. Většina českých přistěhovalců přišla z Čech, z okolí Písku, Tábora, Budějovic a Prahy. Menší počet Moravanů přišel z Holešova a z jižní části Moravy v době 1. světové války. Rada clevelandských ulic byla pojmenována po tamních českých pionýrech, tj. Hlavin, Kolář, Kouba, Palacky, Sojka, Málek, Otokar, Šebor, Sýkora, Stupka. Češka komunita rostla zpočátku dosti pomalu. Teprve v letech se začal počet českých osadníků rapidně zvyšovat a tento trend pokračoval až do r R bylo provedeno soukromé sčítání českého obyvatelstva v Clevelandu podle zaměstnání. Z výsledků se dovídáme, že se ve městě a okolí tehdy nalézalo 690 rodin českých, čítajících 3252 osob, z nichž bylo 1749 mužů a 1503 žen. Muži byli zaměstnání takto: 346 ruční prácí, 76 zednickou prací a 72 truhlářskou a tesařskou prací. Dále tu bylo 56 krejčích, 44 obuvníků, 39 bednářů, 25 zámečníků a strojníků, 13 hudebníků, 11 slévačů, 9 sedlářů, 9 tkalců, 8 kameníků, 7 kolářů, 6 kožešníku, 5 barvířů, 4 nožíři, 2 stavitelé, 2 knihaři, 1 tiskař, 1 hodinář, 1 zdravotní inspektor, 1 městský strážník, 1 sládek, 1 kamenorytec a 1 katolický kněz. Ve městě bylo 22 českých hospod a 396 Čechů vlastnilo svá obydlí, většinou dřevěné domky. První český katolický kněz v Clevelandu byl páter Antonín Krásný, jenž byl mezi tamními Čechy velice oblíben. Jako upřímný vlastenec a politický aktivista byl vězněn na Hradčanech v klášteře u sv. Jiří, který byl po svatodušní pražské bouři přeměněn ve vězení. Byl odsouzen k dvanáctiletému žaláři, kde si od března 1849 do března 1857 odpykal zde. Po příchodu do Clevelandu na podzim r byl ustanoven kaplanem při německém kostele sv. Petra a r farářem německé osady sv. Josefa. R došlo k založení české katolické osady sv. Václava a týž rok byl postaven cihlový kostel na rohu Burwell a Arch Street. Páter Krása se stal jeho duchovním správcem. Jeho nástupcem byl ustanoven páteř Vilém J. Repis z Vodňan, který se dostal v 70. a 80. letech do častých sporů s obcí svobodomyslných. Druhým českým knězem byl páteř Antonín Hynek (*1859) že Žatce v Čechách, který sem byl přeložen r z Pennsylvánie, kde byl farářem. Jeho zásluhou byla v Clevelandu založena nová katolická osada s kostelem zasvěceném sv Prokopovi na ulici Burton. Roku 1875 převzal správu osady sv. Prokopa páter Josef M. Koudelka ( ), pozdější biskup clevelandske diecéze. Roku 1883 si osadníci založili třetí osadu Panny Marie Lourdské,

4 jejímž farářem se stal slovenský rodák Štefan Furdek (*1855). Zásluhu za založení první české evangelické osady v Clevlandu měl americký kongregační pastor Henry Albert Schaufler, který přišel r do Clevelandu, kde založil pro Čechy kazatelnu zvanou Betlémská kaple. Byl duchovním správcem Betlémské křesťanské bratrské církve až do r. 1898, načež se správa dostala do rukou českého kazatele Jana Průchy (*1864) z Ježova u Přeštic. Schaufler též založil druhou osadu v roce 1887 na západní straně města na ulici Sheldon, jejímž prvním kazatelem se stal Jan Musil (*1858) z Lipnice u Dačic. Kromě toho tu byly ještě dvě jiné evangelické církve, a sice Česko-moravská reformní církev, založena r a Česko-Broadwayská metodisticko-episkopální církev, založena r Pokud se týče židů, zmínka již byla o tom, že tamní čeští židé patřili k pionýrům clevelandské židovské obce. Český rabín Josef Levy (*1797) z Písku byl odchovancem ortodoxních židovských škol v Praze v letech a byl ordinován rabíny z Písku a z Březnice. Čirá náhoda ho přivedla do Clevelandu, kam si s sebou přivezl rozsáhlou židovskou náboženskou knihovnu. V Clevelandu se živil hokynářstvím, avšak každý šábes sloužil zdarma potřebám tamní židovské kongregace. Nejstarším českým spolkem v Clevelandu byla Slovanská Lípa, založená v květnu 1862 v bytě Martina Krejčího. V roce 1866 se ustavil u Slovanské Lípy dramatický sbor Perun, který se však následující rok osamostatnil, načež si Slovanská Lípa utvořila nový dramatický spolek Budivoj. R vznikl v Clevelandu Sokol, který později změnil název na Sokol clevelandský. Po jeho zániku r se utvořilo několik menších mužských a ženských sokolských sborů. Cleveland odpočátku oplýval nadbytkem českých podpůrných spolků. Vzniklo 19 Česko- Slovanských podpůrných spolků při CSPS a samostatná Česko-Slovanská bratrská podpůrná jednota. Čeští katolíci si založili Česko-Slovanskou Římsko-katolickou podpůrnou Jednotu a Katolickou Jednotu Clevelandskou. Silné zastoupení měla též ženská Jednota Českých Dam, založená r a Česko-Katolická ústřední jednota žen amerických, založená r Svobodomyslné ženy si utvořily svoji samostatnou Sesterskou podpůrnou jednotu v roce V roce 1871 začaly v Clevelandu vycházet první české noviny Pokrok, radikální list, jehož redakce se sem přemístila ze Cedar Rapids. V roce 1875 se objevily Dělnické listy. Po zániku Pokroku r jeho poslední redaktor Václav Šnajdr začal vydávat Denici novověku. Kromě těchto listů v Clevelandu vznikly týdeníky Rozvaha, Jednota Osvojených, České Noviny, Clevelandské Listy a později Volnost a Američan. Václav Šnajdr ( ) se vypracoval ve významného novináře a vydavatele. Narodil se v Českých Budějovicích a byl vychován v Praze. Po studentských demonstracích v Praze v letech byl nucen prchnout do Berlína, kde přispíval do českého tisku. R byl vyslán do Ameriky, aby získal fondy pro české berlínské noviny, ale zůstal v Americe, když mu zde byla nabídnuta redaktorská práce. R se přestěhoval do Clevelandu jako redaktor časopisu Pokrok (Progress) a když ten za čtyři roky zkrachoval, začal vydávat Denici novověku (Star of the New Era). V novinách Šnajdr vyjádřil své protiklerikální názory a propagoval českou imigrantskou literaturu a umění a jeho úvodníky byly oblíbené mezi českou inteligencí. Šnajdr byl jedním že zakladatelů pivovaru Pilsner Company a sloužil jako předseda správní rady od roku 1903 do 1919, kdy se odstěhoval do Pasadeny v Kalifornii. Byl též členem správní rady banky Broadway a sloužil ve školské radě města Cleveland.

5 Joseph Mary Koudelka ( ) byl prvním pomocným biskupem Clevelandu. Narodil se v Chlistove v Čechách a studoval v Klatovech. R se vystěhoval se svou rodinou do Wisconsinu. Tam studoval v semináři sv. Františka a r přesídlil do Semináře sv. Marie v Clevelandu. Po vysvěcení se stal administrátorem kostela sv. Prokopa v Clevelandu. R byl vysvěcen na kněze a poté se stal farářem u sv. Prokopa. Mimo svých pastorálních povinností Koudelka vydal několik českých čítanek, církevní historii a několik modlitebních knížek. R dostal povolení odejít do St. Louis, kde vydával vlivný český časopis Hlas. Za rok se vrátil do Clevelandu, aby se ujal německé farnosti sv. Marie, která se přetvořila na farnost sv. Michala. Během svého 28 letého pastorátu Koudelka založil školu a dal postavit katedrálu v gotickém stylu, která dnes patří k národním památkám. Později byl Koudelka vyslán do Evropy, aby tam prováděl nábor kněží a seminaristů pro službu mezi středoevropskými imigranty. Koudelka byl pak jmenován diecézním konzultorem a r byl vysvěcen na prvního pomocného biskupa Clevelandu. R byl jmenován pomocným biskupem v Milwaukee a r se stal druhým biskupem ve Wisconsinu. Rodina Hrubých dala Clevelandu tři generace hudebníků, všeobecně známých jako nejmuzikálnější rodina v Americe. Rodinu založil František Hrubý ( ), rodák z Cehnic v Čechách. Začal jako devítiletý v cirkusu Hagenbeck a skončil jako ředitel tří kapel. Několik let hrál v kapele v Brighton Beach v Anglii. Pak se vrátil do Čech, kde dal dohromady kapelu, s kterou pak putoval po Evropě. Hrubý přišel do Ameriky r na výzvu českého kapelníka Josefa Zámečníka v Clevelandu. Nejdřív pracoval v operním domě. R založil kapelu Great Western Band, s níž pak vystupoval při různých příležitostech a oslavách. F. Hrubý měl osm dětí, všechny naučil hrát na různé hudební nástroje a vytvořil rodinnou kapelu. R odjeli na pětiměsíční turné po Evropě, při němž hráli populární repertoár včetně tehdejší novinky ragtimu. Jeho rodinná kapela zahrnovala Františka, který hrál na klarinet, piano a violu, Aloise, který hrál na cello, trumpetu a kornet, Celii, která hrála na flétnu a piano, Ferdinanda, který hrál na piano a klarinet, Karla, který hrál na kornet, trumpetu a housle, Mayme, která hrála na piano a cello a Williama, který hrál na bicí nástroje a na trumpetu. František Hrubý mladší spolu s Ferdinandem založili hudební konzervatoř nesoucí jejich jméno. Škola existovala až do r Konzervatoř měla tři pobočky a v r měla 500 žáků. Členové rodiny byli též členy Clevelandského orchestru. Frank J. Vlchek ( ) byl významný clevelandský průmyslník a výrobce nářadí. Narodil se v Budíně v Čechách a vyučil se kovářskému řemeslu. R přicestoval do Clevelandu, kde pracoval jako kovář a v roce 1895 si otevřel vlastní podnik. Začal se 6 zaměstnanci ve firmě Vlchek Tool Co. Časem se vyvinula v nejvetší továrnu na autodílny ve Spojených státech. Jako úspěšný podnikatel a krajan se Vlchek se spojnicí mezi českými imigranty v Clevelandu a jejich rodnou zemí. Jeho první kniha Povídka mého života, historie amerického Čecha, v níž líčí své začátky v Americe, byla velice populární v Československu a vyšla ve třech vydáních. Jeho svazek básní Český vystěhovalec a náš lid v Americe také vypráví o strádání v nové zemí. Kromě toho napsal knihu Práce a odměna, v níž popisuje své zkušenosti jako podnikatel. R mu československá vláda udělila vyznamenání za zásluhy a v roce 1947 byl vyznamenán papežem Piusem XI. za jeho příspěvek katolické církvi. Frank J. Svoboda ( ) byl významný česko-americký vydavatel novin( ) a poslanec ( ), který přišel do Ameriky s rodiči r Ve věku 14 let odešel že školy a otevřel si tiskármu. R začal tisknout nezávislý český denník Američan, který byl populární mezi českými katolíky. Svoboda byl jediným majitelem, až do krize r. 1932, kdy byl nucen přibrat partnery. Poté se stal ředitelem společnosti. Svoboda sloužil 10 let v clevelandské plánovací komisi a byl též vedoucím Townsendova hnutí za zavedení penzí. R.

6 1936 kandidoval do kongresu a r byl zvolen členem parlamentu v Ohiu a sloužil dva termíny ( , ). Poté byl zvolen na 6 období do Senátu státu Ohio. Když v r odešel do penze, byl nejstarším senátorem. Leo Weidenthal ( ), syn českých přistěhovalců, byl redaktorem židovských nezávislých novin a zakladatelem Clevelandské kulturní federace. Svou novinářskou kariéru začal jako reportér novin Cleveland World, Cleveland Leader a od r Plain Dealer. V r se stal redaktorem nezávislého týdeníku Jewish Independent, založený jeho bratrem Mauricem. Druhý jeho bratr Henry byl také žurnalista a jednu dobu šéfredaktor časopisů Press a News. Weidenthal strávil hodně času katalogizací své sbírky knih, autografů a dopisů, vztahujících se k historii divadla od 19. století. Kromě toho byl amatérským malířem a autorem knihy From Dis Waggon. Weidenthal byl zakladatelem clevelanské pobočky Národní křesťanské a židovské konference a místopředsedou Společnosti prvousedlíků. Přispěl také k vybudování jezdeckého policejního oddílu. Byl kritikem moderních dálnic a usiloval o zřizování parků a hřišť. Až do svého odchodu do penze Weidenthal údajně nikdy neměl dovolenou a pracoval šest dní v týdnu. Obdržel mnoho vyznamenání a zvláštní ocenění clevelandské rady za svou činnost pro město. Alfred Abraham Benesch ( ), clevelandský rodák českého původu, byl znám jako aktivní komunální pracovník a partner jedné z nejprestižnějších advokátních kanceláří Benesch, Friedlander, Coplan & Aronoff. Diplom získal na Harvardu r a brzy si založil advokátní praxi v Clevelandu. R. byl 1912 Benesch zvolen do městské rady a dva roky poté byl starostou jmenován do čela policie. V letech měl na clevelandské radnici na starosti obchod a v letech bytové záležitosti. Po mnoho let byl členem školské rady ( ), a dvakrát byl její předsedou. Benesch byl aktivní v židovské organizaci Bnai Brith, kterou zastupoval v boji proti kvotám, které omezovaly počet židovských studentů na Harvardu na 10%. Benesch byl zakladatelem organizace pro židovskou výchovu r a byl členem její správní rady. Také sloužil ve radě Židovské asociace pro rodinné služby, Židovské komunální federace, lékařského centra Mt. Sainai a Národní židovské nemocnice v Denveru, jejímž byl v padesátých a šedesátých letech místopředsedou. R byl odměněn Eisenmanovou cenou od Židovské komunální federace za humanitární a občanskou činnost. John Joseph Babka ( ), syn českých imigrantů, byl jednou z vedoucích osobností české clevelandské komunity a sloužil také jako kongresman. Pracoval ve slévárně a základní vzdělání získal sám. Poté studoval práva na Clevelandské státní univerzitě a r zahájil svou právní kariéru. Zprvu pracoval pro generálního prokurátora pro stát Ohio ( ), poté jako pomocný prokurátor v oksrku Cuyahoga. Jako Demokrat byl r zvolen do amerického kongresu. Byl také delegátem demokratických sjezdů v r a V roce 1934 se stal předsedou Ligy českých demokratických klubů. Později pracoval jako náměstek superintendenta při likvidaci městské spořitelny. Po jeho smrti byli jeho vdova a poté i syn zvoleni do parlamentu státu Ohio. Oldřich Zlámal ( ), rodák z Kokor na Moravě, byl katolickým knězem a jednou z vedoucích osobností československé komunity v Clevelandu. Vzdělání získal v Olomouci a v Přerově a po příchodu do Clevelandu studoval na semináři Sv. Marie. V r byl vysvěcen na kněze a pověřen správou kostela Sv. Václava. Během své služby dal postavit školu. R zřídil farnost Sv. Cyrila a Metoděje pro Slováky v západním Lakewoodu. R byl přeložen do Youngstownu jako pastor kostela Sv. Cyrila a Metoděje. R nastoupil místo po zemřelém knězi Stehpanu Furdkovi jako pastor v osadě Panny Marie Lourdské, což byla jedna z největších českých kongregací v Clevelandu. Za jeho působení byl splacen dluh ve

7 výši dolarů, instalováno nové topení v kostele a ve farní škole, byly zakoupeny nové varhany,opatřeno nové osvětlení, vybudován nový ženský klášter za dolarů a postavena nová fara v ceně dolarů. V době světové krize zajistil pomoc řadě svých farníků. Otec Zlámal byl též velice činný v českých záležitostech. Pod jeho vlivem katolíci podpořili československou samostatnost. Zajistit spolupráci mezi různými frakcemi Čechů a Slováků bylo obtížné. Zlámal se však nedal odstrašit a svými články přesvědčoval katolíky o společné podpory samostatného Československa. Díky tomu došlo k založení Národního svazu českých katolíků a v květnu 1917 bylo svoláno shromáždění katolíků v Chicagu na podporu československé samostatnosti. Jako zástupce českých katolíků hrál Zlámal hrál významnou roli v Československé národní radě americké. Byl též předsedou odvodního výboru v Clevelandu a předsedou Pomocného fondu československých invalidů. Roku 1919 byl vyslán do Československa Českým národním sdružením, aby prověřil možnosti pro možnou materiální pomoc nové republice. Zlámalovy vzpomínky z období boje o čekoslovenskou samostatnost jsou zaznamenány v autobiografické knížce Povídka mého života (1954), vydané u příležitosti autorova zlatého kněžského jubilea. Za zásluhy o samostatný stát byl později československou vládou vyznamenán Řádem bílého lva. Miloslav Rechcígl

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Tomáš a Jan Baťovi. K126 Teri Teorie řízení Tomáš Zahradník Lukáš Vojta

Tomáš a Jan Baťovi. K126 Teri Teorie řízení Tomáš Zahradník Lukáš Vojta Tomáš a Jan Baťovi K126 Teri Teorie řízení Tomáš Zahradník Lukáš Vojta Tomáš Baťa - Československý podnikatel vizionář, spoluzakladatel světové obuvnické firmy, starosta Zlína - Narodil se 3.dubna 1876

Více

Po vyhrané bitvě u Sudoměře husité pod velení Jana Žižky vypalují Sezimovo Ústí a v roce 1420 zakládají město Tábor.

Po vyhrané bitvě u Sudoměře husité pod velení Jana Žižky vypalují Sezimovo Ústí a v roce 1420 zakládají město Tábor. Jan Hus byl sice upálen, ale jeho učení se šířilo dále. Lidé se snažili žít podle jeho myšlenek. Začali si říkat husité. K husitství se hlásila část šlechty a měšťanstva, ale nejvíc chudina. Do svého čela

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

JMÉNA ULIC PODLE VÝZNAMNÝCH

JMÉNA ULIC PODLE VÝZNAMNÝCH JMÉNA ULIC PODLE VÝZNAMNÝCH JINDŘICHOHRADECKÝCH OBČANŮ ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566)

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 110200/22 ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953 Inventář (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Zora Damová Praha 2015 I. Vývoj původce fondu Václav Štěpánek byl pražský mlynář,

Více

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu:

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha BEDŘICH SMETANA 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha významný český hudební skladatel období romantismu Bedřich Smetana se narodil 2. března 1824 v Litomyšli. Jeho otec se jmenoval František

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

VY_32_INOVACE_16_ OSOBNOST ANTONÍNA DVOŘÁKA_38

VY_32_INOVACE_16_ OSOBNOST ANTONÍNA DVOŘÁKA_38 VY_32_INOVACE_16_ OSOBNOST ANTONÍNA DVOŘÁKA_38 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Paměťnároda. Helena Medková

Paměťnároda. Helena Medková Paměťnároda Helena Medková 1946 Narodila se v roce 1946 v Praze. Její rodiče ji již od malička vedli k hudbě. Hrála na klavír a její sestra na housle. Studovala na konzervatoři a poté na Akademii múzických

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností Vláda nařizuje podle 3 odst. 2 zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

Projekt. Historie Židů a současná situace na Blízkém východě. Dílna. Židovské Brno, Pavel Hass

Projekt. Historie Židů a současná situace na Blízkém východě. Dílna. Židovské Brno, Pavel Hass Projekt Historie Židů a současná situace na Blízkém východě Dílna Židovské Brno, Pavel Hass 19.5.-23.5.2008 ZŠ Kotlářská, Brno Zpracovala Mgr. Yvona Dvořáková 1. Evokace (obr. č.1, 2, 3) Zamysleme se nad

Více

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život Státní svátky ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č.DUMu: VY_32_INOVACE_01_06 Tématický celek: Země, kraje, města Autor: PaedDr. Helena

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Vzdělavatelský odbor ČOS soutěž pro mládež Naše sokolovna Rok sokolské architektury Sokolský hrad Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Tovačovského sady 80, 676 02 Moravské Budějovice Sokolská

Více

Češi za 1. světové války

Češi za 1. světové války Češi za 1. světové války Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 15. 10. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_32_INOVACE_20_D_Češi za 1. světové

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

František Mička (1878 1950?)

František Mička (1878 1950?) František Mička (1878 1950?) metodická příručka, varianta A Zdroj: Malý, Zb. (ed.). Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2010. Sv. 8, Ostrava : Výtvarné centrum Chagall, 1998-2010, s. 256

Více

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5 Autor: Ladislava Městková Datum: 1. 10. 2012 Ročník: 7. ročník osmiletého gymnázia Vzdělávací oblast: Dějepis; Člověk a společnost Tematický okruh: Novověk Téma: Boj o nezávislost amerických osad Klíčová

Více

Občanská válka v USA

Občanská válka v USA Občanská válka v USA AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP stanoví hospodářské a sociální rozdíly v severní a jižní části USA, objasní příčiny a výsledky občanské války v USA - práce s textem FORMA VZDĚLÁVACÍHO

Více

Papa Haydn

Papa Haydn www.zlinskedumy.cz Papa Haydn Joseph Haydn byl rakouský hudební skladatel, přední představitel klasicismu, často bývá označován jako otec symfonie nebo otec smyčcového kvarteta. Joseph Haydn se narodil

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Československá novinářská cena

Československá novinářská cena ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY Československá novinářská cena (zřízena zákonným opatřením předsednictva Národního shromáždění č. 171/1964 Sb. ze dne 26. srpna 1964) SEZNAM NOSITELŮ podle matriky

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 274/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 254 ze dne 09.04.2014 Návrhy na pojmenování ulic a náměstí ve vztahu k událostem 17. listopadu 1989 v lokalitě Nákladového nádraží

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_03_Josef Kajetán Tyl Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

500 let v městském špitále pečovali o chudé nemocné a staré lidi. Dnes je z něho restaurace. Žatecká brána

500 let v městském špitále pečovali o chudé nemocné a staré lidi. Dnes je z něho restaurace. Žatecká brána Město Ohře Povídání o Lounech Středověké město bylo postaveno vedle malé vesničky, která se jmenovala Lúně. Snad její název souvisel s luňákem, dravým ptákem, který v řece lovil ryby. Po založení města

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

STOLETÍ PÁRY. 19. století nazýváme také stoletím páry mnoho vynálezů znamenalo rychlý hospodářský růst tím nastaly prudké změny ve společnosti

STOLETÍ PÁRY. 19. století nazýváme také stoletím páry mnoho vynálezů znamenalo rychlý hospodářský růst tím nastaly prudké změny ve společnosti STOLETÍ PÁRY Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s průmyslovým a kulturním rozvojem českých zemí. Učebnice: Obrazy z novějších Českých dějin. STOLETÍ PÁRY 19.

Více

Příběhy pamětníků 2015

Příběhy pamětníků 2015 Příběhy pamětníků 2015 Foto: Vypracovali: Vladimír H., Michael Jiří K., Adéla K., Edit K., Veronika O., žáci ZŠ Brána Nová Paka pod dozorem p. učitelky Lenky Čančíkové. Edit 1- ÚVOD a dětství: Znělka pořadu

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Druţby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

Galerie fundatistů v Malých Svatoňovicích P. Jan Nádvorník v roce 1951 na radu archiváře Adolfa Hrodka z Brna založil galerii obrazů místních

Galerie fundatistů v Malých Svatoňovicích P. Jan Nádvorník v roce 1951 na radu archiváře Adolfa Hrodka z Brna založil galerii obrazů místních Galerie fundatistů v Malých Svatoňovicích P. Jan Nádvorník v roce 1951 na radu archiváře Adolfa Hrodka z Brna založil galerii obrazů místních duchovních správců v Malých Svatoňovicích. Je jich jen čtrnáct.

Více

Jánoš Bihári edice romské osobnosti

Jánoš Bihári edice romské osobnosti Jánoš Bihári 1764-1827 Ma arský houslista Jánoš Bihári byl jedním z nejslavnějších evropských hudebníků své doby. Jeho uměním byl okouzlen i světoznámý skladatel Ferenz Liszt, který řekl: Tóny, které vyluzují

Více

.. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák )

.. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák ) .. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák ) Hospoda, hostinec, pohostinství, šenk, krčma, knajpa, putyka, pajzl, palírna, nálevna

Více

Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych)

Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych) Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych) Český protestantsky orientovaný kazatel, spisovatel, publicista, radikální pacifista a sociální pedagog. Přemysl Pitter Bez lásky, bez lidskosti,

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_22_Svatá Anežka Česká Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_13_Božena Němcová Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL.

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. František II. (1792 1835) syn Leopolda II. zavedl policejní absolutismus a cenzuru. 1804 zanikla Svatá říše římská místo toho vzniklo Rakouské císařství

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

Katolická církev v Československu v letech Nesvoboda v době totality

Katolická církev v Československu v letech Nesvoboda v době totality Katolická církev v Československu v letech 1945 1989. Nesvoboda v době totality Jitka Jonová Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Po II. světové válce měla katolická církev

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého.

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. K ošetřování chudých a nemocných a k vedení chudobince povolala

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: říjen 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Příchod Slovanů, Sámova říše, Velkomoravská říše Třída:

Více

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0116

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0116 Velkomoravská říše Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0116 Pojem Velkomoravská říše, popř. Velká Morava není oficiálním názvem, ale pouze ustáleným označením historiků pro státní útvar, který vznikl v první

Více

ŠKODA MUZEUM ZAKLADATELÉ

ŠKODA MUZEUM ZAKLADATELÉ ŠKODA MUZEUM ZAKLADATELÉ CHCI-LI JIN ÝM UKAZOVATI CESTU, MUSÍM NEJDŘÍVE SÁM PO NÍ JÍTI. VÁCLAV KLEMENT VÁCLAV KLEMENT 16.10.1868, Velvary 13.08.1938, Mladá Boleslav Václav Klement pocházel ze skromných

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš

Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš je jednou z nejvýznamnějších osobností generace Národního divadla. Byl předním malířem českých dějin a bezpochyby se podílel na utváření českého umění. Jeho tvorba byla ovlivněna,zvláště

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

[Andreas MILCSAK] Rodiče Štefan MILČÁK (* okolo 1704, 1777)? FABULKOVÁ. [Anna SZALAJI]

[Andreas MILCSAK] Rodiče Štefan MILČÁK (* okolo 1704, 1777)? FABULKOVÁ. [Anna SZALAJI] Ondřej MILČÁK [Andreas MILCSAK] * okolo 1757 13.3.1829 Brutovce (zhruba 72 let) Štefan MILČÁK (* okolo 1704, 1777)? FABULKOVÁ 10.10.1779 Brutovce (ženich 22 let, nevěsta 27 let) VOJTKO Řehoř KRIVECSKÝ

Více

OBEC OTICE Z historie Počátky školství

OBEC OTICE Z historie Počátky školství OBEC OTICE Otice leží 3,5 km jihozápadně od středu města Opavy v nadmořské výšce 262 m n. m.. Katastrální výměra obce je 721 ha. Nejvyšším bodem obce je Kamenná hora (311m n.m.). Za zhlédnutí jistě stojí

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Něco málo k historii

Něco málo k historii Základní informace Lvov nepatří k největším ukrajinským městům (je až na 7. místě), ale určitě k nejvýznamnějším Počet obyvatel: cca 735 000 Rozloha 182,01 km² Základní informace Historické centrum Lvova

Více

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se situací za doby okupace Československa, II. světové války a následné vlády KSČ. Učebnice:

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let 100 let trvání českého vysokoškolského sportu založeného v roce 1910 dr. Františkem Smotlachou dnes oslavila Česká asociace univerzitního

Více

Historie české správy. OBDOBÍ PŘECHODU OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU ( ) 3. část

Historie české správy. OBDOBÍ PŘECHODU OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU ( ) 3. část Historie české správy OBDOBÍ PŘECHODU OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU (1740 1848) 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn

Více

Šlechtický rod Strachwitzů

Šlechtický rod Strachwitzů ZDOUNKY historie a současnost 2010 Obsah Předmluva 4 Z dávné historie 9 Zdounecký zámek 12 Šlechtický rod Strachwitzů 13 Zdounky 1945 2000 16 Osobnosti 20 Válka 25 Ochotnické divadlo 31 Místní knihovna

Více

České stavovské povstání

České stavovské povstání České stavovské povstání Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 10. 9. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_ 32_ INOVACE_ 16_D_ Stavovské povstání

Více

JINDŘICHOHRADECKÝ ZNAK

JINDŘICHOHRADECKÝ ZNAK Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 JINDŘICHOHRADECKÝ ZNAK Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vytvořili žáci 7. tříd, školní

Více

MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny

MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny MUDr. Jakub Vetešník ZZS Olomouc Komise pro historii oboru ČSARIM MMXIV Mauric Remeš v době vídeňských studií medicíny, asi 1890 Vědecká knihovna v Olomouci,

Více

ţák se seznámí s dějinou událostí- příchod věrozvěstů na Moravu

ţák se seznámí s dějinou událostí- příchod věrozvěstů na Moravu VY_52_INOVACE_CVSD2_06_4A Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Člověk ve světě místo kde ţijeme Anotace: Vzdělávací cíl: Kompetenční cíl: Autor: Ţák se prostřednictvím pracovního listu seznámí s dějinnou události

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Živanský Bohdan, Dr. (1900-1947) Inventář NAD č. 434 evidenční pomůcka č. 155 Čakrtová Eva Praha 1955 Dr. Bohdan Živanský Narodil se v Brně

Více

Anotace: Nové učivo Sbírka pro Národní divadlo- pracovní list k textu. Opakování-křížovka na opakování pojmů k Národnímu divadlu.

Anotace: Nové učivo Sbírka pro Národní divadlo- pracovní list k textu. Opakování-křížovka na opakování pojmů k Národnímu divadlu. Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Název DUM: Sbírka pro Národní divadlo Třída: 8.

Více

PŘEDSTAVENÍ HOSPODAŘENÍ ŘÍMSKOKATOLICKÉ CÍRKVE V ČR. ZA ROK 2015 Praha,

PŘEDSTAVENÍ HOSPODAŘENÍ ŘÍMSKOKATOLICKÉ CÍRKVE V ČR. ZA ROK 2015 Praha, PŘEDSTAVENÍ HOSPODAŘENÍ ŘÍMSKOKATOLICKÉ CÍRKVE V ČR ZA ROK 2015 Praha, 23. 11. 2016 Nový způsob hospodářského zabezpečení církve s sebou nese větší míru svobody, ale zároveň i zodpovědnosti a i s finančním

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření: 06.02.2013 Autor: Mgr.

Více

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ Doplň názvy not. Napiš půlové noty. e 1 c 1 g 1 h 1 d 1 a 1 c 2 f 1 Zařaď hudební nástroje (smyčcové, dechové plechové-žesťové, dechové dřevěné, bicí). TYMPÁNY POZOUN KONTRABAS

Více

Emilie Heyduková. narozena 3.10.1859 v Písku. 150. výročí narození

Emilie Heyduková. narozena 3.10.1859 v Písku. 150. výročí narození Emilie Heyduková narozena 3.10.1859 v Písku 150. výročí narození Narodila se v rodině píseckého restauratéra Petra Reinera. Navštěvovala vyšší dívčí školu v Písku, kde působil jako profesor Adolf Heyduk,

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

Počátky tělovýchovné činnosti v Kolinci

Počátky tělovýchovné činnosti v Kolinci Počátky tělovýchovné činnosti v Kolinci Vzpomínka Fr. Nováka u příležitosti výročí 50. let trvání oddílu kopané v Kolinci r. 1984 Vážení přátelé! V úvodu svého diskusního příspěvku, dovolte mně, abych

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION Název: Náš region Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda /4.-5. ročník Datum vytvoření

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 8. Žák se seznámí s osobnostmi slovanských věrozvěstů. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 8. Žák se seznámí s osobnostmi slovanských věrozvěstů. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 1 8 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět/téma Žák se seznámí s osobnostmi slovanských věrozvěstů. Mgr. Blanka Šteindlerová Čeština Člověk

Více

Kněží z kostelecké farnosti

Kněží z kostelecké farnosti Kněží z kostelecké farnosti P. Josef Mach narozen 7.2.1820 v Kostelci vysvěcen na kněze kol. roku 1844 děkan a vikář náchodský, čestný občan města Náchoda zemřel 17.5.1884 v Náchodě P. Leodegar Vacek narozen

Více

Historie působení církve ADVENTISTŮ s.d. na Vrbensku, Krnovsku a Bruntálsku.

Historie působení církve ADVENTISTŮ s.d. na Vrbensku, Krnovsku a Bruntálsku. Historie působení církve ADVENTISTŮ s.d. na Vrbensku, Krnovsku a Bruntálsku. Historie sboru Církve adventistů sedmého dne ve Vrbně pod Pradědem má své počátky v Krnově, kam věřící z oblasti Vrbenska léta

Více

VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37

VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37 VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Dějepis

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Dějepis Autor: Název školy: Mgr. Petra Junková Základní škola, Radiměř, okres Svitavy Číslo projektu : CZ. 1.07/1.4.00/ 21.0081 Název šablony klíčové aktivity: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací

Více

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20.

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20. Hudební dění v Polné a okolí 349 XIX. Co se nevešlo do škatulek Není bez zajímavosti, že se někteří z polenských rodáků prosadili v populární hudbě v zahraničí. Touto první je: Alena Jacob Narodila se

Více

Památník pochodu smrti. Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B

Památník pochodu smrti. Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B Památník pochodu smrti Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B Historie Židů a jejich příchod do Čech dříve království v Palestině později podrobení

Více

Přemyslovci - Boleslav II.

Přemyslovci - Boleslav II. Tematická oblast Přemyslovci - Boleslav II. Přemyslovci Datum vytvoření 17.11.2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód První Vlivem evropské politiky ztratil Boleslav II. na konci své vlády rozsáhlá

Více

I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Název DUM: J.A.Komenský - vyhledávání životopisných

Více

Archiv sportu a tv. inventář č. 88 NAD č. 207. Antonín Bína (1865 1956) V Praze 2007 Lucie Swierczeková

Archiv sportu a tv. inventář č. 88 NAD č. 207. Antonín Bína (1865 1956) V Praze 2007 Lucie Swierczeková Archiv sportu a tv inventář č. 88 NAD č. 207 Antonín Bína (1865 1956) 1891 1952 V Praze 2007 Lucie Swierczeková Ú v o d Antonín Bína Narodil se roku 1865. Spoluzakládal Žižkovský těžkoatletický kroužek

Více

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A. I. Dvě vlasti

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A. I. Dvě vlasti FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA DOMINO PŘEMYSLOVCI K textu najděte správný obrázek. Na dolní straně obrázku je jméno další osobnosti, k ní najděte popisku a potom obrázek. Na dolní straně bude jméno další osobnosti dějin. Tak pokračujte

Více

Jiří Kuře Král (* 1934)

Jiří Kuře Král (* 1934) Jiří Kuře Král (* 1934) vypracovali: Josef Crkal, Hana Landová Žofie Nováková Radka Staňková Tomáš Taybner Základní škola Mladá Boleslav, Komenského náměstí 91 pedagogické vedení: PhDr. Adam Krupička,

Více