Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Češi v Ohiu Druhé největší město Ohia Cleveland je po Pittsburghu nejprůmyslovějším městem USA. Málokdo ví, že jeho obrovské strojírenské firmy pomáhali rozjet především přistěhovalci ze slovanských zemí včetně Čechů. V 80. letech 19. století měl Cleveland po Chicagu a New Yorku nejvíc obyvatel českého původu. České stopy v Ohiu odkrývá Miloslav Rechcígl. Ještě v 18. století bylo území Ohia nekolonizované, přeli se o něj Angličané a Francouzi a žili zde indiáni. Křesťanské misie mezi indiány podnikali Moravští bratří hned po svém příchodu do Ameriky v polovině 18. století. Kromě křesťanské etiky je učili hygieně, řemeslům a zemědělství. Na území Ohia přišli v 60. letech 18. století, ale první úspěch se dostali až v roce 1771, když navštívil hlavní centrum delawarskych Indiánů na Tuscarawaske řece známý misionář David Zeisberger ( ), rodák že Suchdolu na Moravě. V následujícím roce na pozvání náčelníka delawarskeho kmene Netawatweese se David Zeisberger se svým pomocníkem Janem Heckewelderem, též z Moravy, pustil po Bobří řece na dlouhou cestu, která mu přinesla největší úspěchy v jeho čtyřicetileté misionářské činnosti. V květnu 1772 společně s pěti indiány Zeisberger založil osadu v blízkosti Welhik-tupeek (velký pramen), kterou nazval Schoenbrunn (překrásný pramen). Nachází se nedaleko dnešní Nové Filadelfie (New Philadelphia). Byla to nejen první křesťanská usedlost ve státu Ohio, ale i první usedlost s bílými osadníky s kostelem a školou v Ohiu. V říjnu téhož roku byly položeny základy pro druhou osadu Gnadehuetten. Pak následovaly ještě další - Upper Town, New Schoenbrunn a Salem. Následkem bojů za nezávislost byly moravské misie uzavřeny a opuštěny. R vojska George Rogerse Clarka porazila indiány kmene Shawnee, kteří byli na straně Angličanů, a území se dostalo do rukou Američanů. Zpočátku bylo nazváno Severozápadním teritoriem a v r se stalo 17. státem Unie. Cleveland založil jako osadu roku 1796 Moses Cleveland. K opravdovému růstu města došlo teprve po dostavění kanálu spojujícího jezero Erie se řekou Ohio. Prvním českým přistěhovalcem města Clevelandu byl údajně Gustav Adam, syn bohatého lékárníka v Příbrami. Byl to muž vzdělaný, který byl v Praze císařským komisařem, jako nadšený vlastenec se účastnil povstání roku 1848 a musel uprchnout do Ameriky, aby se vyhnul žaláři a možné smrti. Hudba, kterou ve staré vlasti pěstoval pouze ze záliby, se mu v Clevelandu stala živobytím. Stal se tam kapelníkem a ředitelem hudebního sboru v divadle Atheneum a vyučoval hře na piano. Roku 1853 opustil Cleveland a usadil se na jihu, kde zakrátko zemřel. Hned po něm se usadili v Clevelandu koncem let čtyřicátých Jindřich Hladík z Prahy a několik českých židů: Leopold Levy ze Smetanovy Lhoty u Písku, Bernard Weidenthal z Věštce u Tábora a Zikmund Stein z Prahy. Levý měl v Clevelandu malý obchod se střižným zbožím a Stein malý hostinec a hotel na ulici Seneca. Hladík, který zemřel v Clevelandu již r. 1850, měl společně s jedním Němcem obchod s vejci, máslem, sýrem a rybami. Weidenthal podobně jako jeho budoucí švagr Levy měl střižní obchod. Podle Levyho byli v době jeho příchodu do Clevelandu další Češi, a sice Umlauf, povoláním barvíř, Adam Gottfried a jistý Fuchs. Umlauf záhy zemřel a Fuchs se odstěhoval zpět do Čech. Dlužno též poznamenat, že rok po příchodu Levyho přijel za ním jeho otec s matkou a 19 letou sestrou, která se později provdala za přítele Weidenthala. Podle židovských pramenů žilo tu v té době ještě několik dalších židovských rodin z českých zemí. V roce 1849 sem přijel dvaadvacetiletý Abraham

2 Weidenthal, jehož rodina později v Clevelandu vynikla v žurnalistice. Působil tu též mladý český rabín Josef Levy z Písku, který vlastnil v Clevelandu obchod se smíšeným zbožím. Větší přistěhovalecký ruch nastal r. 1852, kdy přibyli do Clevelandu Jan Havlíček z Varvažova u Písku, Václav Žák, taktéž z Varvažova, který byl v Clevelandu prvním českým pekařem, bednář Josef Kříž že Smetanovy Lhoty v píseckém kraji, zedník Jan Vitoň z Černé u Orlíku, Josef Zelinka že Šerkové u Mirovic, kovář František Knechtl z Nenačovic a Josef Jan Štedronský že Štedronína u Zvíkova. Tak píše ve své knize Jan Habenicht. V Dennici novověku se můžeme dočíst, že paní Anna Máchova, nejstarší česká osadnice Clevelandu, která se tu usadila s manželem, jenž jí předešel před 43 roky - tedy asi r. 1852, zemřela bez smrtelného zápasu. Zesnulá byla z druhého českého transportu vystěhovaleckého. S manželem a nejstarší dcerou tvořila jednu z 16 českých rodin, které se v Clevelandu r usadily. Podle výpovědi starých usedlíků těch 16 rodin našlo v prvních letech provizorní ubytování u laskavého českého žida jménem Levy. Nepochybně šlo o Leopolda Levyho, o němž byla dříve řeč. Podle vzpomínek Leopolda Levého byli mezi těmito 16 rodinami Josef Mach, Václav Žák, Jan Havlíček, Hála, Andres, Polák, Němec, Kotapis, Zajeda, Vrána, Řehák a Pecák. Když přijelo do Clevelandu oněch šestnáct rodin, píše Hugo Chotek na základě vzpomínek pamětníků, dostalo se jim od Američanů zdejších uvítání prašpatného, ba přímo odstrašujícího. Po ženských, které odvážily se do města podle svého zvyku z Čech, totiž bosy a v šátku na hlavě, bylo házeno kamením a uličníci městští tropili si z nich posměšky a pokřikovali na ně. Považovali je za cikány a nový ten živel přistěhovalecký nepovažovali za zdravý a vítaný. Nikdo z Američanů je nechtěl přijmout do bytu a celých šestnáct rodin ubytováno bylo na dvoře a v kůlně pana Levyho, jenž sám obýval jen malý baráček, kdež bydleli po celý týden. Jelikož neměli peněz, vypomáhal jim p. Levy potravinami. Ženy i muži pak chodili dolů do jatek, kde zdarma dostávali plíce, játra, ledvinky, ocasy a nožičky (vše co se obyčejně zahazovalo do řeky). Za krátko však přišli Američané k jiným závěrům, když poznali, že muži jsou spolehliví, zruční a věrní svým povinnostem a že jsou vytrvali a poctiví. Se ženami to bylo podobné. Kterákoliv americká rodina k sobě vzala českou hospodyni, kuchařku, služku, nebo pradlenu, nemohla si ji brzy dosti vynachválit pro její zručnost, rychlost, pracovitost a čistotu. Kde ruka Češky vládla, píše Chotek, tam byl dům jako klícka a všude panovala vzorná čistota. Paní domu se záhy přesvědčila, že může českému děvčeti svěřit celou domácnost, spižírnu i kuchyni, neboť česká dívka se naučila spořivosti a kuchařskému umění již z domova. Pracovitost, zručnost a poctivost Čechů a českých žen se stala všeobecně známou a Američané nyní hleděli na nové přistěhovalce zcela jinak a naučili se jich i vážit.. Vzdor tomu první Češi v Clevelandu dost zkusili, neboť práce bylo málo a proto i špatně placená. Když jsme dorazili do Clevelandu r. 1853, píše pí. Nováková, indiánské stany stály až za Newburghem. My jsme se usadili v předměstí Brooklynu, kde jsme se sešli s mnohými našimi krajany. Pamatuji si jména F. Zika, V. Benda, J. Kaiser, starý Kocián, Bláha, Zeman, Hladík, Stein, Bauer, Ptáček, Marek aj. Pozemky ve městě bývaly za pakatel, píše Josef Novák, jeden z příchozích r My všichni, kteří v letech padesátých jsme se usadili v Clevelandu, mohli jsme být dnes boháči, kdybychom byli viděli do budoucnosti. Josef Štědronský poznamenává: Když jsme přijeli do Clevelandu, stály na ulici Croton ulici, středisku pozdější české osady, pouze tři domky. Celá plocha, kde se nyní křižují oživené a obchodní ulice a třídy Croton, Woodland, Forest a Broadway, byla tehdy paseka. Roku 1854 přibyl do Clevelandu Martin Krejčí od Netolic. Ten tu prodával pozemky a byl jednatelem brémské paroplavební společnosti, později začal provozovat smíšený obchod.

3 Účastnil se horlivě svobodomyslného ruchu, založil s jinými Slovanskou Lípu, spolek Perun, a byl hlavním podílníkem časopisu Pokrok. Pak přišli krejčí F.Jindrák, Jan Kopstein a Josef Mácha že Smetanovy Lhoty, František Xaver Sýkora, krejčí z Nevězíc u Orlíku, Josef Novák s Bozejovic a jiní. V prvním roce se Češi usazovali ve starém okrsku na ulicích Hill Cross a Commercial St., které byly českým střediskem až do doby obsazení okolí Broadwaye. Když Rockefeller založil Standard Oil Co. r. 1870, mnozí Češi našli tu zaměstnání. Rockefeller, který bydlil nablízku české kolonie, obdivoval pracovitost českých osadníků, jakož i jejich loajalitu a střídmost. Znal se dobře s Josefem Křížem, kterého nabádal, aby investoval do jeho podniku. Kříž však nevěřil v Rockefelleruv úspěch a tak ztratil šanci se stát jedním z prvních amerických multimilionářů. Na východní straně města se čeští osadníci rozšířili až k třídě Quincy a 82. ulici. Na západní straně se stěhovali z Brooklyna až do čtvrti Cuba. Další české usedlosti vznikly u Corlett mezi Newburgh City a Mount Pleasant a též mezi Buckey Road a Washington Park v Bruckville, ve Wearrensville a Chagrin Falls. Okolí ulice Trumbull a 37. východní ulice se říkalo Na vršku. Čtvrt, která se později stala 24. volebním distriktem, byla nazvaná Kadluby. České názvy se začaly objevovat na některých ulicích, např. Svoboda a Praha. Kromě Kadlub se Češi se usadili v následujících čtvrtích: Žižkov, Husinec, Praha, Vídeň, Trocnov, Varšava, Na zahrádce, Dakota, Kuba, Brooklyn, Karlov a Kalifornie. V pozdějších letech se Češi stěhovali více a více do předměstí. Většina českých přistěhovalců přišla z Čech, z okolí Písku, Tábora, Budějovic a Prahy. Menší počet Moravanů přišel z Holešova a z jižní části Moravy v době 1. světové války. Rada clevelandských ulic byla pojmenována po tamních českých pionýrech, tj. Hlavin, Kolář, Kouba, Palacky, Sojka, Málek, Otokar, Šebor, Sýkora, Stupka. Češka komunita rostla zpočátku dosti pomalu. Teprve v letech se začal počet českých osadníků rapidně zvyšovat a tento trend pokračoval až do r R bylo provedeno soukromé sčítání českého obyvatelstva v Clevelandu podle zaměstnání. Z výsledků se dovídáme, že se ve městě a okolí tehdy nalézalo 690 rodin českých, čítajících 3252 osob, z nichž bylo 1749 mužů a 1503 žen. Muži byli zaměstnání takto: 346 ruční prácí, 76 zednickou prací a 72 truhlářskou a tesařskou prací. Dále tu bylo 56 krejčích, 44 obuvníků, 39 bednářů, 25 zámečníků a strojníků, 13 hudebníků, 11 slévačů, 9 sedlářů, 9 tkalců, 8 kameníků, 7 kolářů, 6 kožešníku, 5 barvířů, 4 nožíři, 2 stavitelé, 2 knihaři, 1 tiskař, 1 hodinář, 1 zdravotní inspektor, 1 městský strážník, 1 sládek, 1 kamenorytec a 1 katolický kněz. Ve městě bylo 22 českých hospod a 396 Čechů vlastnilo svá obydlí, většinou dřevěné domky. První český katolický kněz v Clevelandu byl páter Antonín Krásný, jenž byl mezi tamními Čechy velice oblíben. Jako upřímný vlastenec a politický aktivista byl vězněn na Hradčanech v klášteře u sv. Jiří, který byl po svatodušní pražské bouři přeměněn ve vězení. Byl odsouzen k dvanáctiletému žaláři, kde si od března 1849 do března 1857 odpykal zde. Po příchodu do Clevelandu na podzim r byl ustanoven kaplanem při německém kostele sv. Petra a r farářem německé osady sv. Josefa. R došlo k založení české katolické osady sv. Václava a týž rok byl postaven cihlový kostel na rohu Burwell a Arch Street. Páter Krása se stal jeho duchovním správcem. Jeho nástupcem byl ustanoven páteř Vilém J. Repis z Vodňan, který se dostal v 70. a 80. letech do častých sporů s obcí svobodomyslných. Druhým českým knězem byl páteř Antonín Hynek (*1859) že Žatce v Čechách, který sem byl přeložen r z Pennsylvánie, kde byl farářem. Jeho zásluhou byla v Clevelandu založena nová katolická osada s kostelem zasvěceném sv Prokopovi na ulici Burton. Roku 1875 převzal správu osady sv. Prokopa páter Josef M. Koudelka ( ), pozdější biskup clevelandske diecéze. Roku 1883 si osadníci založili třetí osadu Panny Marie Lourdské,

4 jejímž farářem se stal slovenský rodák Štefan Furdek (*1855). Zásluhu za založení první české evangelické osady v Clevlandu měl americký kongregační pastor Henry Albert Schaufler, který přišel r do Clevelandu, kde založil pro Čechy kazatelnu zvanou Betlémská kaple. Byl duchovním správcem Betlémské křesťanské bratrské církve až do r. 1898, načež se správa dostala do rukou českého kazatele Jana Průchy (*1864) z Ježova u Přeštic. Schaufler též založil druhou osadu v roce 1887 na západní straně města na ulici Sheldon, jejímž prvním kazatelem se stal Jan Musil (*1858) z Lipnice u Dačic. Kromě toho tu byly ještě dvě jiné evangelické církve, a sice Česko-moravská reformní církev, založena r a Česko-Broadwayská metodisticko-episkopální církev, založena r Pokud se týče židů, zmínka již byla o tom, že tamní čeští židé patřili k pionýrům clevelandské židovské obce. Český rabín Josef Levy (*1797) z Písku byl odchovancem ortodoxních židovských škol v Praze v letech a byl ordinován rabíny z Písku a z Březnice. Čirá náhoda ho přivedla do Clevelandu, kam si s sebou přivezl rozsáhlou židovskou náboženskou knihovnu. V Clevelandu se živil hokynářstvím, avšak každý šábes sloužil zdarma potřebám tamní židovské kongregace. Nejstarším českým spolkem v Clevelandu byla Slovanská Lípa, založená v květnu 1862 v bytě Martina Krejčího. V roce 1866 se ustavil u Slovanské Lípy dramatický sbor Perun, který se však následující rok osamostatnil, načež si Slovanská Lípa utvořila nový dramatický spolek Budivoj. R vznikl v Clevelandu Sokol, který později změnil název na Sokol clevelandský. Po jeho zániku r se utvořilo několik menších mužských a ženských sokolských sborů. Cleveland odpočátku oplýval nadbytkem českých podpůrných spolků. Vzniklo 19 Česko- Slovanských podpůrných spolků při CSPS a samostatná Česko-Slovanská bratrská podpůrná jednota. Čeští katolíci si založili Česko-Slovanskou Římsko-katolickou podpůrnou Jednotu a Katolickou Jednotu Clevelandskou. Silné zastoupení měla též ženská Jednota Českých Dam, založená r a Česko-Katolická ústřední jednota žen amerických, založená r Svobodomyslné ženy si utvořily svoji samostatnou Sesterskou podpůrnou jednotu v roce V roce 1871 začaly v Clevelandu vycházet první české noviny Pokrok, radikální list, jehož redakce se sem přemístila ze Cedar Rapids. V roce 1875 se objevily Dělnické listy. Po zániku Pokroku r jeho poslední redaktor Václav Šnajdr začal vydávat Denici novověku. Kromě těchto listů v Clevelandu vznikly týdeníky Rozvaha, Jednota Osvojených, České Noviny, Clevelandské Listy a později Volnost a Američan. Václav Šnajdr ( ) se vypracoval ve významného novináře a vydavatele. Narodil se v Českých Budějovicích a byl vychován v Praze. Po studentských demonstracích v Praze v letech byl nucen prchnout do Berlína, kde přispíval do českého tisku. R byl vyslán do Ameriky, aby získal fondy pro české berlínské noviny, ale zůstal v Americe, když mu zde byla nabídnuta redaktorská práce. R se přestěhoval do Clevelandu jako redaktor časopisu Pokrok (Progress) a když ten za čtyři roky zkrachoval, začal vydávat Denici novověku (Star of the New Era). V novinách Šnajdr vyjádřil své protiklerikální názory a propagoval českou imigrantskou literaturu a umění a jeho úvodníky byly oblíbené mezi českou inteligencí. Šnajdr byl jedním že zakladatelů pivovaru Pilsner Company a sloužil jako předseda správní rady od roku 1903 do 1919, kdy se odstěhoval do Pasadeny v Kalifornii. Byl též členem správní rady banky Broadway a sloužil ve školské radě města Cleveland.

5 Joseph Mary Koudelka ( ) byl prvním pomocným biskupem Clevelandu. Narodil se v Chlistove v Čechách a studoval v Klatovech. R se vystěhoval se svou rodinou do Wisconsinu. Tam studoval v semináři sv. Františka a r přesídlil do Semináře sv. Marie v Clevelandu. Po vysvěcení se stal administrátorem kostela sv. Prokopa v Clevelandu. R byl vysvěcen na kněze a poté se stal farářem u sv. Prokopa. Mimo svých pastorálních povinností Koudelka vydal několik českých čítanek, církevní historii a několik modlitebních knížek. R dostal povolení odejít do St. Louis, kde vydával vlivný český časopis Hlas. Za rok se vrátil do Clevelandu, aby se ujal německé farnosti sv. Marie, která se přetvořila na farnost sv. Michala. Během svého 28 letého pastorátu Koudelka založil školu a dal postavit katedrálu v gotickém stylu, která dnes patří k národním památkám. Později byl Koudelka vyslán do Evropy, aby tam prováděl nábor kněží a seminaristů pro službu mezi středoevropskými imigranty. Koudelka byl pak jmenován diecézním konzultorem a r byl vysvěcen na prvního pomocného biskupa Clevelandu. R byl jmenován pomocným biskupem v Milwaukee a r se stal druhým biskupem ve Wisconsinu. Rodina Hrubých dala Clevelandu tři generace hudebníků, všeobecně známých jako nejmuzikálnější rodina v Americe. Rodinu založil František Hrubý ( ), rodák z Cehnic v Čechách. Začal jako devítiletý v cirkusu Hagenbeck a skončil jako ředitel tří kapel. Několik let hrál v kapele v Brighton Beach v Anglii. Pak se vrátil do Čech, kde dal dohromady kapelu, s kterou pak putoval po Evropě. Hrubý přišel do Ameriky r na výzvu českého kapelníka Josefa Zámečníka v Clevelandu. Nejdřív pracoval v operním domě. R založil kapelu Great Western Band, s níž pak vystupoval při různých příležitostech a oslavách. F. Hrubý měl osm dětí, všechny naučil hrát na různé hudební nástroje a vytvořil rodinnou kapelu. R odjeli na pětiměsíční turné po Evropě, při němž hráli populární repertoár včetně tehdejší novinky ragtimu. Jeho rodinná kapela zahrnovala Františka, který hrál na klarinet, piano a violu, Aloise, který hrál na cello, trumpetu a kornet, Celii, která hrála na flétnu a piano, Ferdinanda, který hrál na piano a klarinet, Karla, který hrál na kornet, trumpetu a housle, Mayme, která hrála na piano a cello a Williama, který hrál na bicí nástroje a na trumpetu. František Hrubý mladší spolu s Ferdinandem založili hudební konzervatoř nesoucí jejich jméno. Škola existovala až do r Konzervatoř měla tři pobočky a v r měla 500 žáků. Členové rodiny byli též členy Clevelandského orchestru. Frank J. Vlchek ( ) byl významný clevelandský průmyslník a výrobce nářadí. Narodil se v Budíně v Čechách a vyučil se kovářskému řemeslu. R přicestoval do Clevelandu, kde pracoval jako kovář a v roce 1895 si otevřel vlastní podnik. Začal se 6 zaměstnanci ve firmě Vlchek Tool Co. Časem se vyvinula v nejvetší továrnu na autodílny ve Spojených státech. Jako úspěšný podnikatel a krajan se Vlchek se spojnicí mezi českými imigranty v Clevelandu a jejich rodnou zemí. Jeho první kniha Povídka mého života, historie amerického Čecha, v níž líčí své začátky v Americe, byla velice populární v Československu a vyšla ve třech vydáních. Jeho svazek básní Český vystěhovalec a náš lid v Americe také vypráví o strádání v nové zemí. Kromě toho napsal knihu Práce a odměna, v níž popisuje své zkušenosti jako podnikatel. R mu československá vláda udělila vyznamenání za zásluhy a v roce 1947 byl vyznamenán papežem Piusem XI. za jeho příspěvek katolické církvi. Frank J. Svoboda ( ) byl významný česko-americký vydavatel novin( ) a poslanec ( ), který přišel do Ameriky s rodiči r Ve věku 14 let odešel že školy a otevřel si tiskármu. R začal tisknout nezávislý český denník Američan, který byl populární mezi českými katolíky. Svoboda byl jediným majitelem, až do krize r. 1932, kdy byl nucen přibrat partnery. Poté se stal ředitelem společnosti. Svoboda sloužil 10 let v clevelandské plánovací komisi a byl též vedoucím Townsendova hnutí za zavedení penzí. R.

6 1936 kandidoval do kongresu a r byl zvolen členem parlamentu v Ohiu a sloužil dva termíny ( , ). Poté byl zvolen na 6 období do Senátu státu Ohio. Když v r odešel do penze, byl nejstarším senátorem. Leo Weidenthal ( ), syn českých přistěhovalců, byl redaktorem židovských nezávislých novin a zakladatelem Clevelandské kulturní federace. Svou novinářskou kariéru začal jako reportér novin Cleveland World, Cleveland Leader a od r Plain Dealer. V r se stal redaktorem nezávislého týdeníku Jewish Independent, založený jeho bratrem Mauricem. Druhý jeho bratr Henry byl také žurnalista a jednu dobu šéfredaktor časopisů Press a News. Weidenthal strávil hodně času katalogizací své sbírky knih, autografů a dopisů, vztahujících se k historii divadla od 19. století. Kromě toho byl amatérským malířem a autorem knihy From Dis Waggon. Weidenthal byl zakladatelem clevelanské pobočky Národní křesťanské a židovské konference a místopředsedou Společnosti prvousedlíků. Přispěl také k vybudování jezdeckého policejního oddílu. Byl kritikem moderních dálnic a usiloval o zřizování parků a hřišť. Až do svého odchodu do penze Weidenthal údajně nikdy neměl dovolenou a pracoval šest dní v týdnu. Obdržel mnoho vyznamenání a zvláštní ocenění clevelandské rady za svou činnost pro město. Alfred Abraham Benesch ( ), clevelandský rodák českého původu, byl znám jako aktivní komunální pracovník a partner jedné z nejprestižnějších advokátních kanceláří Benesch, Friedlander, Coplan & Aronoff. Diplom získal na Harvardu r a brzy si založil advokátní praxi v Clevelandu. R. byl 1912 Benesch zvolen do městské rady a dva roky poté byl starostou jmenován do čela policie. V letech měl na clevelandské radnici na starosti obchod a v letech bytové záležitosti. Po mnoho let byl členem školské rady ( ), a dvakrát byl její předsedou. Benesch byl aktivní v židovské organizaci Bnai Brith, kterou zastupoval v boji proti kvotám, které omezovaly počet židovských studentů na Harvardu na 10%. Benesch byl zakladatelem organizace pro židovskou výchovu r a byl členem její správní rady. Také sloužil ve radě Židovské asociace pro rodinné služby, Židovské komunální federace, lékařského centra Mt. Sainai a Národní židovské nemocnice v Denveru, jejímž byl v padesátých a šedesátých letech místopředsedou. R byl odměněn Eisenmanovou cenou od Židovské komunální federace za humanitární a občanskou činnost. John Joseph Babka ( ), syn českých imigrantů, byl jednou z vedoucích osobností české clevelandské komunity a sloužil také jako kongresman. Pracoval ve slévárně a základní vzdělání získal sám. Poté studoval práva na Clevelandské státní univerzitě a r zahájil svou právní kariéru. Zprvu pracoval pro generálního prokurátora pro stát Ohio ( ), poté jako pomocný prokurátor v oksrku Cuyahoga. Jako Demokrat byl r zvolen do amerického kongresu. Byl také delegátem demokratických sjezdů v r a V roce 1934 se stal předsedou Ligy českých demokratických klubů. Později pracoval jako náměstek superintendenta při likvidaci městské spořitelny. Po jeho smrti byli jeho vdova a poté i syn zvoleni do parlamentu státu Ohio. Oldřich Zlámal ( ), rodák z Kokor na Moravě, byl katolickým knězem a jednou z vedoucích osobností československé komunity v Clevelandu. Vzdělání získal v Olomouci a v Přerově a po příchodu do Clevelandu studoval na semináři Sv. Marie. V r byl vysvěcen na kněze a pověřen správou kostela Sv. Václava. Během své služby dal postavit školu. R zřídil farnost Sv. Cyrila a Metoděje pro Slováky v západním Lakewoodu. R byl přeložen do Youngstownu jako pastor kostela Sv. Cyrila a Metoděje. R nastoupil místo po zemřelém knězi Stehpanu Furdkovi jako pastor v osadě Panny Marie Lourdské, což byla jedna z největších českých kongregací v Clevelandu. Za jeho působení byl splacen dluh ve

7 výši dolarů, instalováno nové topení v kostele a ve farní škole, byly zakoupeny nové varhany,opatřeno nové osvětlení, vybudován nový ženský klášter za dolarů a postavena nová fara v ceně dolarů. V době světové krize zajistil pomoc řadě svých farníků. Otec Zlámal byl též velice činný v českých záležitostech. Pod jeho vlivem katolíci podpořili československou samostatnost. Zajistit spolupráci mezi různými frakcemi Čechů a Slováků bylo obtížné. Zlámal se však nedal odstrašit a svými články přesvědčoval katolíky o společné podpory samostatného Československa. Díky tomu došlo k založení Národního svazu českých katolíků a v květnu 1917 bylo svoláno shromáždění katolíků v Chicagu na podporu československé samostatnosti. Jako zástupce českých katolíků hrál Zlámal hrál významnou roli v Československé národní radě americké. Byl též předsedou odvodního výboru v Clevelandu a předsedou Pomocného fondu československých invalidů. Roku 1919 byl vyslán do Československa Českým národním sdružením, aby prověřil možnosti pro možnou materiální pomoc nové republice. Zlámalovy vzpomínky z období boje o čekoslovenskou samostatnost jsou zaznamenány v autobiografické knížce Povídka mého života (1954), vydané u příležitosti autorova zlatého kněžského jubilea. Za zásluhy o samostatný stát byl později československou vládou vyznamenán Řádem bílého lva. Miloslav Rechcígl

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Tomáš a Jan Baťovi. K126 Teri Teorie řízení Tomáš Zahradník Lukáš Vojta

Tomáš a Jan Baťovi. K126 Teri Teorie řízení Tomáš Zahradník Lukáš Vojta Tomáš a Jan Baťovi K126 Teri Teorie řízení Tomáš Zahradník Lukáš Vojta Tomáš Baťa - Československý podnikatel vizionář, spoluzakladatel světové obuvnické firmy, starosta Zlína - Narodil se 3.dubna 1876

Více

VY_32_INOVACE_16_ OSOBNOST ANTONÍNA DVOŘÁKA_38

VY_32_INOVACE_16_ OSOBNOST ANTONÍNA DVOŘÁKA_38 VY_32_INOVACE_16_ OSOBNOST ANTONÍNA DVOŘÁKA_38 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu:

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566)

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 110200/22 ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953 Inventář (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Zora Damová Praha 2015 I. Vývoj původce fondu Václav Štěpánek byl pražský mlynář,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Vzdělavatelský odbor ČOS soutěž pro mládež Naše sokolovna Rok sokolské architektury Sokolský hrad Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Tovačovského sady 80, 676 02 Moravské Budějovice Sokolská

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život Státní svátky ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č.DUMu: VY_32_INOVACE_01_06 Tématický celek: Země, kraje, města Autor: PaedDr. Helena

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Projekt. Historie Židů a současná situace na Blízkém východě. Dílna. Židovské Brno, Pavel Hass

Projekt. Historie Židů a současná situace na Blízkém východě. Dílna. Židovské Brno, Pavel Hass Projekt Historie Židů a současná situace na Blízkém východě Dílna Židovské Brno, Pavel Hass 19.5.-23.5.2008 ZŠ Kotlářská, Brno Zpracovala Mgr. Yvona Dvořáková 1. Evokace (obr. č.1, 2, 3) Zamysleme se nad

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5 Autor: Ladislava Městková Datum: 1. 10. 2012 Ročník: 7. ročník osmiletého gymnázia Vzdělávací oblast: Dějepis; Člověk a společnost Tematický okruh: Novověk Téma: Boj o nezávislost amerických osad Klíčová

Více

František Mička (1878 1950?)

František Mička (1878 1950?) František Mička (1878 1950?) metodická příručka, varianta A Zdroj: Malý, Zb. (ed.). Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2010. Sv. 8, Ostrava : Výtvarné centrum Chagall, 1998-2010, s. 256

Více

Československá novinářská cena

Československá novinářská cena ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY Československá novinářská cena (zřízena zákonným opatřením předsednictva Národního shromáždění č. 171/1964 Sb. ze dne 26. srpna 1964) SEZNAM NOSITELŮ podle matriky

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

500 let v městském špitále pečovali o chudé nemocné a staré lidi. Dnes je z něho restaurace. Žatecká brána

500 let v městském špitále pečovali o chudé nemocné a staré lidi. Dnes je z něho restaurace. Žatecká brána Město Ohře Povídání o Lounech Středověké město bylo postaveno vedle malé vesničky, která se jmenovala Lúně. Snad její název souvisel s luňákem, dravým ptákem, který v řece lovil ryby. Po založení města

Více

Občanská válka v USA

Občanská válka v USA Občanská válka v USA AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP stanoví hospodářské a sociální rozdíly v severní a jižní části USA, objasní příčiny a výsledky občanské války v USA - práce s textem FORMA VZDĚLÁVACÍHO

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

Galerie fundatistů v Malých Svatoňovicích P. Jan Nádvorník v roce 1951 na radu archiváře Adolfa Hrodka z Brna založil galerii obrazů místních

Galerie fundatistů v Malých Svatoňovicích P. Jan Nádvorník v roce 1951 na radu archiváře Adolfa Hrodka z Brna založil galerii obrazů místních Galerie fundatistů v Malých Svatoňovicích P. Jan Nádvorník v roce 1951 na radu archiváře Adolfa Hrodka z Brna založil galerii obrazů místních duchovních správců v Malých Svatoňovicích. Je jich jen čtrnáct.

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: říjen 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Příchod Slovanů, Sámova říše, Velkomoravská říše Třída:

Více

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL.

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. František II. (1792 1835) syn Leopolda II. zavedl policejní absolutismus a cenzuru. 1804 zanikla Svatá říše římská místo toho vzniklo Rakouské císařství

Více

.. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák )

.. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák ) .. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák ) Hospoda, hostinec, pohostinství, šenk, krčma, knajpa, putyka, pajzl, palírna, nálevna

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny

MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny MUDr. Jakub Vetešník ZZS Olomouc Komise pro historii oboru ČSARIM MMXIV Mauric Remeš v době vídeňských studií medicíny, asi 1890 Vědecká knihovna v Olomouci,

Více

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION Název: Náš region Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda /4.-5. ročník Datum vytvoření

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0116

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0116 Velkomoravská říše Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0116 Pojem Velkomoravská říše, popř. Velká Morava není oficiálním názvem, ale pouze ustáleným označením historiků pro státní útvar, který vznikl v první

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Něco málo k historii

Něco málo k historii Základní informace Lvov nepatří k největším ukrajinským městům (je až na 7. místě), ale určitě k nejvýznamnějším Počet obyvatel: cca 735 000 Rozloha 182,01 km² Základní informace Historické centrum Lvova

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

[Andreas MILCSAK] Rodiče Štefan MILČÁK (* okolo 1704, 1777)? FABULKOVÁ. [Anna SZALAJI]

[Andreas MILCSAK] Rodiče Štefan MILČÁK (* okolo 1704, 1777)? FABULKOVÁ. [Anna SZALAJI] Ondřej MILČÁK [Andreas MILCSAK] * okolo 1757 13.3.1829 Brutovce (zhruba 72 let) Štefan MILČÁK (* okolo 1704, 1777)? FABULKOVÁ 10.10.1779 Brutovce (ženich 22 let, nevěsta 27 let) VOJTKO Řehoř KRIVECSKÝ

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. Pravidla

Více

Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš

Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš je jednou z nejvýznamnějších osobností generace Národního divadla. Byl předním malířem českých dějin a bezpochyby se podílel na utváření českého umění. Jeho tvorba byla ovlivněna,zvláště

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého.

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. K ošetřování chudých a nemocných a k vedení chudobince povolala

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

Památník pochodu smrti. Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B

Památník pochodu smrti. Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B Památník pochodu smrti Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B Historie Židů a jejich příchod do Čech dříve království v Palestině později podrobení

Více

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let 100 let trvání českého vysokoškolského sportu založeného v roce 1910 dr. Františkem Smotlachou dnes oslavila Česká asociace univerzitního

Více

Šlechtický rod Strachwitzů

Šlechtický rod Strachwitzů ZDOUNKY historie a současnost 2010 Obsah Předmluva 4 Z dávné historie 9 Zdounecký zámek 12 Šlechtický rod Strachwitzů 13 Zdounky 1945 2000 16 Osobnosti 20 Válka 25 Ochotnické divadlo 31 Místní knihovna

Více

VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37

VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37 VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole

Více

ŠKODA MUZEUM ZAKLADATELÉ

ŠKODA MUZEUM ZAKLADATELÉ ŠKODA MUZEUM ZAKLADATELÉ CHCI-LI JIN ÝM UKAZOVATI CESTU, MUSÍM NEJDŘÍVE SÁM PO NÍ JÍTI. VÁCLAV KLEMENT VÁCLAV KLEMENT 16.10.1868, Velvary 13.08.1938, Mladá Boleslav Václav Klement pocházel ze skromných

Více

Jaro roku 2000 bylo velmi příznivé pro chov včel. Včely měly brzký prolet, všude plno květenství. K zazimování bylo nahlášeno 469 včelstev.

Jaro roku 2000 bylo velmi příznivé pro chov včel. Včely měly brzký prolet, všude plno květenství. K zazimování bylo nahlášeno 469 včelstev. Jaro roku 2000 bylo velmi příznivé pro chov včel. Včely měly brzký prolet, všude plno květenství. K zazimování bylo nahlášeno 469 včelstev. Do výboru spolku byli zvoleni: František Barvínek (pokladník),

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

Emilie Heyduková. narozena 3.10.1859 v Písku. 150. výročí narození

Emilie Heyduková. narozena 3.10.1859 v Písku. 150. výročí narození Emilie Heyduková narozena 3.10.1859 v Písku 150. výročí narození Narodila se v rodině píseckého restauratéra Petra Reinera. Navštěvovala vyšší dívčí školu v Písku, kde působil jako profesor Adolf Heyduk,

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Živanský Bohdan, Dr. (1900-1947) Inventář NAD č. 434 evidenční pomůcka č. 155 Čakrtová Eva Praha 1955 Dr. Bohdan Živanský Narodil se v Brně

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 8. Žák se seznámí s osobnostmi slovanských věrozvěstů. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 8. Žák se seznámí s osobnostmi slovanských věrozvěstů. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 1 8 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět/téma Žák se seznámí s osobnostmi slovanských věrozvěstů. Mgr. Blanka Šteindlerová Čeština Člověk

Více

Historie působení církve ADVENTISTŮ s.d. na Vrbensku, Krnovsku a Bruntálsku.

Historie působení církve ADVENTISTŮ s.d. na Vrbensku, Krnovsku a Bruntálsku. Historie působení církve ADVENTISTŮ s.d. na Vrbensku, Krnovsku a Bruntálsku. Historie sboru Církve adventistů sedmého dne ve Vrbně pod Pradědem má své počátky v Krnově, kam věřící z oblasti Vrbenska léta

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

První chvíle Československé republiky byly plné horečných změn. Že je všechno jinak, poznal hned ráno 29. října 1918 místodržící hrabě Coudenhove.

První chvíle Československé republiky byly plné horečných změn. Že je všechno jinak, poznal hned ráno 29. října 1918 místodržící hrabě Coudenhove. První roky republiky Samostatný československý stát vznikl po skončení první světové války s přispěním vítězných mocností Spojených států, Anglie a Francie na troskách rakousko-uherského císařství. I když

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Název DUM: J.A.Komenský - vyhledávání životopisných

Více

Poutní místo U tøí habrù Vysoký Újezd Vydáno pøi pøíležitosti požehnání kaplièky sv. Antonína 13. èervna 2009 Obec Vysoký Újezd (u Berouna) Zámek ve Vysokém Újezdì a obecní znak l Katastr obce leží ve

Více

Anotace: Nové učivo Sbírka pro Národní divadlo- pracovní list k textu. Opakování-křížovka na opakování pojmů k Národnímu divadlu.

Anotace: Nové učivo Sbírka pro Národní divadlo- pracovní list k textu. Opakování-křížovka na opakování pojmů k Národnímu divadlu. Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Název DUM: Sbírka pro Národní divadlo Třída: 8.

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Husovo náměstí. Krycí list 6. části dokumentu (strany 91 113)

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Husovo náměstí. Krycí list 6. části dokumentu (strany 91 113) HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Husovo náměstí Krycí list 6. části dokumentu (strany 91 113) Pracovní verze k 29. březnu 2009 Hostivice, březen 2009 Husovo náměstí 91 Dolejší

Více

OBEC OTICE Z historie Počátky školství

OBEC OTICE Z historie Počátky školství OBEC OTICE Otice leží 3,5 km jihozápadně od středu města Opavy v nadmořské výšce 262 m n. m.. Katastrální výměra obce je 721 ha. Nejvyšším bodem obce je Kamenná hora (311m n.m.). Za zhlédnutí jistě stojí

Více

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A. I. Dvě vlasti

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A. I. Dvě vlasti FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Schindlerova továrna Továrna života KONCEPT IDEOVÝ

Schindlerova továrna Továrna života KONCEPT IDEOVÝ Schindlerova továrna Továrna života Továrna života - obnova území opuštěného průmyslového komplexu uprostřed obce Brněnec. Prostory areálu by se mohly stát živým centrem obce, ale i naší soudobé historie

Více

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B Vznik a vývoj USA v 19. století Eva Mrkvičková, 4. B Vznik 13 britských kolonií na V pobřeží S farmářství, těžba dřeva, rybolov J plantážnictví otroci Kolonie - zdroj levných surovin, odbytiště výrobků

Více

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ Doplň názvy not. Napiš půlové noty. e 1 c 1 g 1 h 1 d 1 a 1 c 2 f 1 Zařaď hudební nástroje (smyčcové, dechové plechové-žesťové, dechové dřevěné, bicí). TYMPÁNY POZOUN KONTRABAS

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvb KRONIKA JIMRAMOVA DOKUMENTY - FOTO nmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxc

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Dej 1 Velkomoravská říše. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Dej 1 Velkomoravská říše. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Dej 1 Velkomoravská říše Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Velká Morava první státní útvar na našem území existuje okolo

Více

Č.K.V. Král. Vinohrady

Č.K.V. Král. Vinohrady Archiv sportu a tv inventář č. 97 NAD č. 242 Č.K.V. Král. Vinohrady (Cyklistický oddíl: TJ Sokol Vinohrady, TJ Spartak Praha Stalingrad, TJ Bohemians ČKD) 1882 1972 V Praze 2011 Lucie Swierczeková Ú v

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4

http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4 http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4 Vyšehradský hřbitov je jednou z dominantních součástí Národní kulturní památky Vyšehrad. Je zde mimořádné soustředění hrobů význačných osobností, jež se ve své

Více

životem a dílem Jana Amose Komenského Přerov; Fulnek; Lešno; Londýn, Elblag; Blatný Potok; Labyrint světa a ráj srdce; Didaktika; Škola hrou

životem a dílem Jana Amose Komenského Přerov; Fulnek; Lešno; Londýn, Elblag; Blatný Potok; Labyrint světa a ráj srdce; Didaktika; Škola hrou Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_DEJ286 Mgr. Karel Šonka 1. ročník Datum vytvoření: 23. února 2013 Vzdělávací oblast:

Více

Galerie a pamětní síně

Galerie a pamětní síně Galerie a pamětní síně Galerie a pamětní síně 1 Havlíčkův Brod Galerie výtvarného umění Bohatství kraje Vysočina spočívá nejen v jeho přírodě a malebné krajině, ale také v rozsáhlých historických a uměleckých

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

ANTONÍN DVOŘÁK. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

ANTONÍN DVOŘÁK. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. ANTONÍN DVOŘÁK Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

POČÁTKY KOSTELA SV. FILIPA A JAKUBA MENŠÍHO V DOBRATICÍCH A FARNOSTI DOBRATICE. PhDr. David Pindur, Ph.D. (Muzeum Těšínska)

POČÁTKY KOSTELA SV. FILIPA A JAKUBA MENŠÍHO V DOBRATICÍCH A FARNOSTI DOBRATICE. PhDr. David Pindur, Ph.D. (Muzeum Těšínska) POČÁTKY KOSTELA SV. FILIPA A JAKUBA MENŠÍHO V DOBRATICÍCH A FARNOSTI DOBRATICE PhDr. David Pindur, Ph.D. (Muzeum Těšínska) SOUČÁSTÍ FARNOSTI DOMASLAVICE -Fara v Domaslavicích jedna z nejstarších na Těšínsku,

Více

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově NA PAMÁTKU Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově 29. května 2015 Obec Svinov, povýšená v roce 1936 na město, se na přelomu 19. a 20. století stále rychleji přetvářela z původně zemědělské vesnice v moderní

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

ČASOPIS ZŠ DEBLÍN 9. číslo. (červen 2012)

ČASOPIS ZŠ DEBLÍN 9. číslo. (červen 2012) ČASOPIS ZŠ DEBLÍN 9. číslo (červen 2012) OBSAH 1. MĚSÍC ČERVEN...3 Charakteristika... 3 Pranostiky... 3 Významné události... 4 Narození a úmrtí významných osobností... 4 2. STALO SE...5 Mezinárodní den

Více

Znak obce. Vlajka obce

Znak obce. Vlajka obce Znak obce Vlajka obce 1 Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu Založení obce Dlouhá Ves souvisí úzce s objevem stříbrné rudy v okolí Německého Brodu. Obec byla založena při kolonizaci kraje na levém břehu Sázavy

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

MISIJNÍ NEDĚLE. Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli.

MISIJNÍ NEDĚLE. Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli. MISIJNÍ NEDĚLE Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli. Díky šikovným dětičkám, několika maminkám a čtyřem ochotným chlapcům se podařilo napéct velké množství

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

Č.P. 2 bývalé zahradnictví. (také ev,č,1)

Č.P. 2 bývalé zahradnictví. (také ev,č,1) Č.P. 2 bývalé zahradnictví. (také ev,č,1) V blízkosti brány do zámeckého parku, nedaleko od bývalého pivovaru, se nalézá dům č.2 komplex bývalého zahradnictví. Fotografie z roku 1996. Dům č.2, stejně tak

Více

od Jana Theimera, český překlad zněl Městské světelné hry.

od Jana Theimera, český překlad zněl Městské světelné hry. KINO v Moravském Berouně - historie U městského kina v našem městě je známo přesné datum vzniku, a to 28. 7. 1918. Toto datum a název je zaznamenán v knize Heimatbuch für den Bezirk Bärn od Jana Theimera,

Více

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST 1. Přečti si následující text a poté odpověz na připojené otázky. Roku 1197 pan Přemysl a jeho příznivci táhli ku Praze, připraveni buď zemřít, nebo sobě zjednati chleba a pánu svému Přemyslovi knížectví.

Více

Několik konkrétních osudů

Několik konkrétních osudů Robert Hemmrich (architekt) Narozen 1. 5. 1871, Jablonec nad Nisou Zemřel 15. 4. 1946, Jablonec nad Nisou Robert Hemmrich se narodil jako nejstarší syn zámečníka Franze Hemmricha. Studoval Státní průmyslovou

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Mentální obraz Romů AKTIVITA

Mentální obraz Romů AKTIVITA Cíle studenti jsou schopni vyjádřit představy asociace spojené se slovy průměrný Rom uvědomují si, že mentální obraz nemusí být plně v souladu se skutečností jsou schopni analyzovat svoje postoje a odhalit

Více