Klíče k srdci. Vážení rodiče, milí čtenáři naší klíčenky,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Klíče k srdci. Vážení rodiče, milí čtenáři naší klíčenky,"

Transkript

1 Klíče k srdci Vážení rodiče, milí čtenáři naší klíčenky, dovolte, abych začal úvodník závěrečného čísla tohoto školního roku krátkou úvahou. První červnovou neděli jsme jeli s dětmi ze základní školy na výlet na Karlštejn na další akci z cyklu Klíče k branám. Byl zrovna Den dětí, a také proto jsme si to všichni chtěli společně užít. Sluníčko svítilo, nálada byla výborná. Ráno jsme se sešli na nádraží a jeli jsme vláčkem do stanice Karlštejn. Cesta nahoru nám utekla velmi rychle a za chvíli už jsme šli na prohlídku Kaple svatého Kříže. Byla nádherná - až dech beroucí. Krásně to ti naši předci postavili. Byl ten Karel IV. ale moudrý král. Po prohlídce jsme měli rozchod a šli jsme pomalounku cestou dolů směrem k Berounce. Sraz jsme měli u palačinek. Cestou byly krámky, z nichž některé dělají Karlu IV. a jeho národu spíše ostudu. Jiné je to ale s palačinkárnou úplně dole. Tam vám vyráběl a prodával úžasný chlapík, který svou práci dělal s radostí, grácií a inteligentním humorem. Sledovat jej při práci bylo jako dívat se na koncert. A lidí bylo kolem jeho creperie plno. Jak by také ne. Dělal svoji práce zkrátka skvěle asi nejlíp na světě a tím našel klíč k srdcím poutníků ke Karlštejnu. Kdyby všichni lidé dělali vše takovým způsobem jako onen muž, vypadal by svět určitě ještě radostněji. Z tohoto poddaného má jistě Karel IV. radost. Na Karlštejn (a nejen kvůli palačinkám) se určitě ještě někdy vrátíme. Díky, pane palačinkáři. Končí čtvrtý školní rok Základní školy Open Gate, a tak nastává čas krátkého vzpomínání, rekapitulace, hodnocení. Naši nejmenší školáčci po prázdninách již vymění kravaty žluté za červené a nebudou těmi nejmenšími. A rozhodně nebudou ani těmi nejméně zkušenými. Za první školní rok udělali za doprovodu paní učitelky Jitky Vinklerové a Šárky Linhové velký kus práce čtou s porozuměním, vyjádří v psaném projevu své myšlenky, orientují se v matematických prostředích, komunikují, čtou a píší v anglickém jazyce.

2 ČERVEN Získávají zdravé sebevědomí. To vše je stále zabaleno do obalu přirozenosti, bezprostřednosti a radostnosti. Důkazem toho byly jejich oborové prezentace a vystoupení v rámci divadelního festivalu. Naše druháky předává do třetí třídy paní učitelka Hana Vavrečková a Šárka Linhová. Všichni prožili naplněný další školní rok a ve vzdělávání udělali opět velký pokrok. Upevnili si dovednosti z prvního ročníku, rozšířili si znalosti ve všech předmětech poznávání světa a jsou schopni uplatňovat vše v reálném životě píší články do klíčenky, na vysoké úrovni předvedli své prezentace a vrcholem bylo jejich vystoupení při divadelním festivalu. Hloubku přínosu jejich zpracování nelehkého tématu Otevírání studánek Bohuslava Martinů jsme cítili asi všichni, ale míru působení na rozvoj jejich cítění, kulturnosti pocítí sami žáci možná až v dospělosti. Rozhodně budou mít na to, co prožili se svou první paní učitelkou, nezapomenutelné vzpomínky. Naši početně nejsilnější žáci třetích tříd jsou již za půlkou svého působení na základní škole. Stávají se z nich zodpovědnější školáci, mají za sebou úspěšně obsahově náročný třetí ročník. Vzpomínám, na malé školáčky, kteří v září 2011 vstoupili do bran Open Gate jako ti nejmenší. Čas uplynul vskutku raketově a dnes se vzrůstem mnozí vyrovnají páťákům. Stále jim zůstává však jejich dětská hravost a to je jedině dobře. Tyto na chlapce silné ročníky provedly úspěšně třetím ročníkem paní učitelky Petra Kobrová, Věra Pockley, Veronika Malá a páni učitelé Michael Franklin a Steven Cartman.

3 ČERVEN Žáky čtvrtého ročníku čeká v příštím školním roce náročný krok na jejich cestě vzděláváním a to přijímací pohovory na gymnázium. Jak víte z minulých let, již na podzim budou vykonávat tzv. přijímací pohovory nanečisto, které mnohé napoví. Od dubna se žáci pravidelně navíc setkávali se svou novou třídní paní učitelkou Alexandrou Děžinskou a s paní zástupkyní Petrou Kobrovou, aby se tomuto tématu intenzivněji věnovali. Síla tohoto kolektivu spočívá především právě v kolektivu, což nám žáci prokázali ve svém divadelním představení, které jejich rejža nazval kolektivní improvizací. Individualita jednotlivých žáků se ve třídě však také vhodně projevuje, což se ukázalo při prezentacích, divadle i běžné školní práci. Letos to pozorovali jejich starší průvodci paní učitelky Jitka Hildebrandová, Alexandra Děžinská, Marie Zicháčková a páni Michael Franklin, Steven Cartman a Jiří Luka. Základní školu v letošním roce opouští 18 žáků pátého ročníku, kteří směle naplňují profil žáka Základní školy Open Gate. Jsou zvídaví, rádi se učí nové věci, přemýšlí o přijímaných informacích, dokáží vidět věci z více úhlů pohledu, s jistotou vyjadřují své myšlenky v Čj i Aj, dokáží naslouchat názorům druhých, znají a mají morální hodnoty, respektují dohodnutá pravidla, jsou citliví k potřebám a pocitům druhých, cítí osobní zodpovědnost v pomoci druhým, uvědomují si své silné stránky i slabosti a konstruktivně s nimi pracují, nebojí se vyjádřit myšlenky, názory, postoje, kterým věří, i když ví, že tyto nemusí být přijaty. S posledně jmenovanou dovedností mám osobní zkušenost z nedávné doby, kdy jsem s našimi nejstaršími řešil jistou situaci týkající se odchodů třídy z oběda. Za způsob řešení a průběh vlastní komunikace při jeho hledání by se nemusel stydět ani vrcholový management velkých firem, ba co víc - možná by pro ně mohl být vzorovým a ukázkovým příkladem hledání řešení, vhodného vyjádření názoru, a respektování názoru druhého. Všech našich 18 žáků pokračuje na vyšším stupni vzdělávání (17 na našem gymnáziu a jeden na gymnáziu jiném). To je skvělý úspěch, za který jim a také jejich průvodcům (rodičům, paní učitelce Alexandře Děžinské a panu Richardovi Seccombovi) gratulujeme. Milí páťáci, přejeme Vám hodně štěstí na další cestě životem a těšíme se, že se přijdete za námi menšími na základní školu podívat a sdílet své radosti a úspěchy z vyššího studia.

4 ČERVEN Tento školní rok byl také naplněn mnoha dalšími akcemi a aktivitami. Za mnohé uvedu namátkou některé pravidelné Filmové kluby, Klíče k branám, Vánoční revue, Blue Van Festival, noční přespávání tříd, třídní výlety, pravidelná Morning Oasis Assembly, Noc s Andersenem, Velikonoční projekt, třídní projekty, Den s Menzou, návštěvy zahraničních studentů, oblíbené setkání se lvíčkem, vítání občánků Babic, Book Fair, zkoušky KET, PET, karneval v divadle školy, návštěva olympijského parku, Mukařovská pouť, detektivní noční hra, setkání s budoucími prvňáčky, návštěvy dětí z různých MŠ, Halloween, sportovní týden, dopravní výchova na Berchtoldu, různé besedy a v neposlední řadě nedávno proběhlá škola v přírodě. Škola v přírodě byla programově nabitou akcí, kterou jsme si společně užili. Od příštího školního roku chystáme zásadní změnu v organizaci týdnu školy v přírodě. První třída bude i nadále trávit svoji školu v přírodě v Open Gate, bude poznávat okolí a škola bude v daném termínu jen pro ně. Žáci druhé a třetí třídy pojedou společně na školu v přírodě do objektu v Čechách. Naši čtvrťáci a páťáci pojedou ve stejné době do Londýna. Plánujeme, že děti budou ubytovány v rodinách, aby mohly procvičit svoji angličtinu. Společný program bude složen z poznávání Londýna, některých muzeí a památek a také ze zábavné stránky velkoměsta. Vzhledem k tomu, že žáci čtvrté třídy pojedou následující rok znovu, bude program další rok jiný (nejen Londýn a jiné památky). Dané dva programy se budou tedy po dvou letech točit, tak aby žáci měli dva roky po sobě rozdílné programy. Bližší podrobnosti dostanete (a především rodiče dotčených tříd) na začátku dalšího školního roku. Pro úspěšnou a efektivní realizaci koncepce a cílů vzdělávacího programu naší školy a pro utváření osobnosti dítěte je základním pilířem klima školy. Toto je výsledkem působení mnoha siločar, mezi které patří také obousměrně působící rovnice: spokojený rodič spokojený žák spokojený učitel. Rád bych, abychom na této rovnováze společně více zapracovali, všem nám přece jde o společný cíl. Stěžejním prostředkem k utváření této synchronicity je otevřená KOMUNIKACE. Vytváření zbytečných domněnek až nevhodné klevetění na jedné či na druhé straně nevede k efektivnímu posunu žádné situace a přináší do života spíše ne-

5 ČERVEN gativní energii. Rád bych nás vás poprosil, abychom tento důležitý aspekt pozitivního klimatu školy - totiž komunikaci - v příštím roce efektivně rozvíjeli. Osobně jsem pravidelně přítomen mezi vámi v hale školy a jsem otevřený komunikaci. Navíc jsem se rozhodl, že od příštího školního roku pozměníme organizaci třídních schůzek. K již osvědčeným konferencím učitel rodič žák přibude společná třídní schůzka rodičů dané třídy. Věřím a těším se na to, že společně budeme nadále budovat a prohlubovat pozitivní atmosféru naší vaší školy Open Gate, aby tak mohlo vzdělávání probíhat efektivněji. Nejsme, milí rodiče, soupeři, protihráči, ale jsme spoluhráči spolupodílející se na úžasné hře vzdělání a výchovy našich vašich dětí. K realizaci cílů školního vzdělávacího programu ZŠ Open Gate Otevíráme brány je potřeba mnoho spolutvůrců, spolupracovníků. Patří sem především žáci, rodiče, učitelé. Na tomto místě bych rád poděkoval všem žákům za jejich spontánnost, nadšení, motivaci. Rodičům děkuji za spolupráci, důvěru a podporu. Mým milým kolegyním a kolegům bych rád za sebe i za vás za všechny poděkoval, že jsou těmi, kteří (podobně jako onen palačinkář v úvodu) dělají svoji práci nejlépe na světě a nalézají tak klíče k srdcím našich žáků Krásné prázdniny! (jl)

6 ČERVEN Co jsme prožili na konci roku Třeťáci v ZOO V pondělí se naši třeťáci vydali na výlet do zoologické zahrady. Během devadesátiminutové prohlídky prošla každá třída se svou průvodkyní dolní část zahrady. Dozvěděli jsme se mnoho nových informací, které rozšířily znalosti získané v předmětu člověk a jeho svět. Věděli jste například, že žáby dýchají také svou tenkou kůží? Dokážete vysvětlit, proč mají gaviálové tak úzké čelisti či jaký je rozdíl mezi tuleněm a lachtanem? A jak to, že pelikáni ze svého otevřeného výběhu neuletí? Zeptejte se třeťáků. (vm) Klíče k branám Karlštejna V neděli 1. června se konaly klíče k branám. Jeli jsme vlakem na Karlštejn. Šli jsme kolem různých stánků. V jednom stánku se prodávaly palačinky a zmrzlina. Potom jsme šli nahoru a zastavili jsme se u pana pregéře. Kdo neví, kdo je to pregéř, to je pán, který razí mince. Potom jsme šli na prohlídku. Prohlídka trvala hodinu a půl. Měli jsme rozchod. Šli jsme na vlak, ale ujel nám. Další měl jet za dvacet minut, ale byla výluka, takže jsme jeli za hodinu. Ale mezitím jsme si dali palačinky. A výlet jsme si užili. Nela Ř. (2.třída)

7 ČERVEN 2014 Blue Van Ve čtvrtek 29. května byl Blue Van festival. Blue Van je vlastně taková slavnost. Děti tam ukazují, co se za rok na kroužcích naučily. Já jsem tam dělal ukázku teakwonda. Teakwondo je bojové umění sebeobrany. Na Blue Vanu jsme si mohli dát neomezený počet zmrzlin a hamburgrů a ještě jsme si tam mohli vystřelit vzduchovkou lízátko nebo papírovou kytku. Já jsem mámě vystřelil papírovou kytku. Martin U. (2.třída) Na Blue Van byli pozváni také naši budoucí prvňáčci. Spolu s rodiči se nejprve sešli s vedením ZŠ a seznámili se se svými budoucími učiteli. Rodiče se pak účastnili informativní schůzky, zatímco děti absolvovaly prohlídku areálu školy. Podívaly se na hřiště, k bazénu, na zvířátka. Navštívily také naše současné prvňáky a poslechly si, jak krásně se během prvního roku ve škole naučili číst. Nakonec si budoucí prvňáci ve třídě zazpívali a naučili se i novou písničku. (hv)

8 ČERVEN Tancující Čarodějův učeň Krabat V sobotu strávili někteří z nás večer v Národním divadle spolu s Krabatem, Toníkem, Jurou, Kristýnkou, Dorotkou, Mistrem čarodějem a dalšími, kteří tančili v baletu Čarodějův učeň Krabat. Příběh Krabata vypráví o klukovi, kterému zemřou rodiče, a on jde do světa. Pak v lese uslyší hlas, co volá jeho jméno. Jde za ním a dojde do mlýna. Přihlásí se do služby. Neví ještě, že Černý mlýn je zakletý. Mistr čaroděj mu dá úkol, který ale sám nedokáže udělat. Tonda, který už je ve službě déle, mu pomůže, a tak se skamarádí. Ve mlýně je 12 učňů, kteří se mění v havrany. Jednou se v lese potkají s holkami z nedaleké vesnice. Tonda se zamiluje do Dorotky, Mistrovi se to ale nelíbí a tak oba zabije. Krabat je strašně moc smutný a chce se za to čarodějovi pomstít. Jeden z učňů, Jura, ho ale zadrží. Jednu noc se Jura vydá k čarodějné knize. Najednou přijdou Mistr a Kmotříček, který Mistra varuje, že když přijde nějaká dívka, podstoupí zkoušku a pozná svého kluka, zlomí se kletba a on umře. Láska je totiž silnější než všechna kouzla. Po čase jdou holky zase vítat jaro k hrobu Toníka a Dorotky. Její kamarádka Kristýnka se tak znovu potká s Krabatem a zamilují se do sebe. Scházejí se, ale Mistr je pronásleduje. Jura vždycky Kristýnku nějak schová. Pak se Mistr a Krabat utkají v souboji, Mistr ale kouzlem promění Krabata ve zvíře a odežene. Kristýnka ale jde do mlýna a chce Krabata vydat. Mistr ji tedy vyzkouší - musí ho poznat mezi ostatními havrany, jinak zemře. Podle tlukotu srdce ho nakonec pozná. Kmotříček pak Mistra zabije a kletba mlýna je zrušena. Zachráněni jsou tak i Toník s Dorotkou. Někdo možná znal už předtím hororovou pohádku Karla Zemana. Stejně jako v ní probíhalo celé představení v černé, tak trochu strašidelné a ponuré atmosféře. A i když to bylo moje první baletní divadlo, musím ale říct, že se mi moc líbilo - mám totiž horory pro děti i tancování ráda. Bára Votlučková, 3.A

9 ČERVEN Balet Čarodějův učeň Krabat Hudba: Zbyněk Matějů Libreto: Jan Kodet, Martin Kukučka, Lukáš Trpišovský Choreografie: Jan Kodet Režie: SKUTR (Martin Kukučka, Lukáš Trpišovský) OBSAZENÍ: Mistr: Alexander Katsapov Krabat: Viktor Konvalinka Toník: Marek Svobodník Jura: Jonáš Dolník Kristýnka: Zuzana Šimáková Dorotka: Kristýna Němečková Zdroj fotografií: Čarodějův učeň 17. května se naše rodina vypravila spolu s kamarády z Open Gate na baletní představení Čarodějův učeň do Národního divadla. Byl ošklivý deštivý den a tak jsme se alespoň těšili na příjemně strávený večer. Lužickosrbská legenda o boji proti zlým silám, síle lásky a odpovědnosti za svůj život i život druhých nás především scénickým zpracováním nadchla. Na dojmy z představení jsem se zeptala i svých dětí. Jak se vám představení líbilo? Kačka: bylo to velmi krásné vystoupení, ale hodně strašidelné. Ríša: Představení se mi líbilo, ale nepochopil jsem tolik děj. Která postava se vám líbila nejvíc a proč? Kačka: Nejvíc se mi líbila Dorotka, protože krásně tancovala. Ríša: nejvíc se mi líbil Toník, protože pomáhal Krabatovi. Byli to totiž kamarádi. Jak na vás působila scéna? Kačka: Prokletě. Ríša: Bylo to hezký, takový hezký svět. Nebáli jste se pak večer před spaním a nezdálo se vám o Čarodějovi? Kačka: Ne, vůbec. Ríša: Ne, škoda, ale nezdálo. Jitka Švejdová, Kačka 3.A, Ríša 3.B

10 ČERVEN Třetí květnovou sobotu jsme se vypravili společně s dalšími kamarády z OG na taneční představení Čarodějův učeň, uváděné v Národním divadle. První, co mě napadlo, jakmile jsem viděla název, byl stejnojmenný film od Karla Zemana, který na mne jako malou působil temně, až hororově. Proto jsem byla zvědavá, jak rozdílné bude toto baletní představení a jak se na to budou tvářit naše děti. A rozdíl byl veliký. I když i balet byl místy temný a ponurý,,,rozsvítily" ho kostýmy, různé akrobatické a taneční prvky, kulisy a v neposlední řadě triky, jako sněžení na začátku představení, utopená Dorotka či výstupy Kmotříčka. A jak to viděl Pája, můj starší syn?,,ze začátku to bylo trochu divné... Všichni na pódiu jen leželi anebo pobíhali ze strany na stranu a temným hlasem se ozývalo:,,krabate". Možná to několik lidí (třeba jako já) moc nepochopilo, ale bylo to hezké, i když se tam nemluvilo. Dělali tam různé pohyby. Masky se mi také moc líbily. Uběhlo to docela rychle a na konci už nezbývalo nic jiného než to nekonečné uklánění. Sešlo se tam mnoho dětí i dospělých z OG, takže to byla zábava. Moc se mi to líbilo, doufám, že Vám taky :-)..." Markéta Galyašová Oborové prezentace Na konci školního roku probíhají v Open Gate oborové prezentace žáků základní školy. Žáci si zvolili téma, které zpracovávali v průběhu května a června. Čas a práci, které věnovali přípravě, zúročili při prezentaci před třídou a rodiči ve dnech 2-5. června. Žáci si vybrali nejrůznější témata a bylo opravdu co poslouchat. Vyslechli jsme mnoho zajímavých informací.děti měly prezentace pěkně připravené, některé zvolily formu plakátů, jiné vytvořily o svém tématu knížečku, další využily powerpointovou prezentaci. Nezřídka si připravily kvíz, filmovou či hudební ukázku, dokonce i ochutnávku. A jak hodnotily prezentace samy děti? (hv) Kája M. (2.třída) Měli jsme oborové prezentace. Martin si vybral k prezentaci BMW. Potom byla Evelína a měla prezentaci o Bulharsku. Ami měla k prezentaci video o Yettim. I já jsem prezentoval - o leguánovi zeleném. Rosťa měl prezentaci o Messim. Taky k tomu měl video jako Ami. Na tom videu byl Messi, jak dal deset gólů. Olda měl o USA. Nela o minerálech. Minerály jsou kameny. A Nela přinesla každému jeden minerál. Maty S. (2. třída)

11 ČERVEN 2014

12 Trip to Krkonoše Residential Trip Diary Monday The trip by bus was very long, but we enjoyed it by playing some games and talking. Filip Z. and Pavel (3A) We went swimming and the water was good. Niki (Class 2) We were in the forest and we played agents Julinka B. (Class 2) It was very hot Maria J. (Class 2). We went for a walk in the forest. We walked a long way and we mostly walked uphill. I think we had the longest walk of all the classes. Ema B. (class 4) picture Filip Z. (3.A) Tuesday We went on a trip to the glass factory. Kája (Class 2) Then we bought some glass in the glass factory. Naty and Terka (3B) We saw Krakonoš. We sang to him. Rosťa (Class 2). We think everybody liked the trip. Kačka and Ella M. (3A) Wednesday We went to Sněžka and Růžová Hora. Some people went by cable car and some walked all the way up. Viky Š. (3A). My favourite moment was when I got on top of Sněžka. Honza H. (3A), Honza K. (3B). We had fun in the cable car Leo (3A). My favourite moment was when I jumped from the Czech Republic to Poland. Bára V. (3A). My hair stood up. Filip K. (3B), Claudia H. (3A). I liked talking to my friends (Evelyn, 3B). We walked down a long way. Adam Ch. (3B). In the evening, we watched Winter. It is a film about a dolphin. Martin (Class 2) Thursday We had English and Czech lessons. Viky M. (Class 2). We cooked sausages on the fire. Niki (Class 2). We went to the forest. Adam L. (Class 2) We built houses for the goblins. Pepi, (3A). Our class played games Martin and Michal M. (Class 4). We were in the swimming pool. We played mini golf. In the evening we had a quiz. Jonáš M. and Kryštof K. (3B). picture Terka I. (3.B) Friday We went home after a fantastic week! (Everybody)

13

14 ČERVEN 2014

15 Výlet do IQ Landie Bylo krásné úterní ráno. Všichni jsme se sešli ve třídě. V autobuse jsme se setkali s čtvrťáky a začala naše cesta do Liberce. Cesta byla dlouhá ale utekla rychle, protože jsme se dobře bavili se svými kamarády. Po příjezdu a svačině první věc, co nás zaujala byla u vchodu obrovská vodní stěna. Když jsme něco nakreslili na dotykovou tabulku, tak se to objevilo na Flashwall vodní stěně. Po vysvětlení pravidel jsme dostali pracovní list a vstoupili do první části, která byla o tom, jak se rodí dítě. Pak jsme se rozdělili a každý šel, kam chtěl. V expozici živly jsme si vyzkoušeli tanec blesků, vichřici, zemětřesení a ohnivé tornádo. V dalších expozicích jsme seděli v křesle bez gravitace, podívali jsme se pod zemí na zkamenělé dinosaury a pak vyzkoušeli zvukovou věž, kde jsme křičeli, co nejvíc to šlo. Expozic bylo hodně, a tak jsme všechny části bohužel neviděli. Určitě bychom se chtěli vrátit. Patrik M, Erik V., Michael H. (5. tř.)

16 DIVADELNÍ FESTIVAL Hrát pro dobrého diváka je blaho a rozkoš. Ale získat špatného je čest a sláva. Jiří Voskovec My jsme naštěstí měli samé dobré diváky a skvělé herce, takže jsme po čtyři dny zažívali rozkoš! Od pondělí do čtvrtka jste měli možnost zhlédnout jak česká tak anglická představení v režii našich učitelů. Divadelní festival je tradiční akcí základní školy Open Gate, těší se na něj děti i učitelé a náš dík patří i vám, rodičům, kteří se pravidelně účastníte jednotlivých představení a tvoříte báječné a podporující publikum. Grade 1 on Theatre week This is what we liked the best about the Theatre week: Aninka: This week all the classes did a theatre performance. The fifth graders performance was on Monday. Verunka H.: It was called The Old Wall Vašík: They sang. It was about a playground and an old wall. The kids couldn t play there anymore. Anička K.: There were men who wanted to build a road there. But they found there a special beetle and the people couldn t build there the road. Anička: We had a performance on Tuesday. Heda: We played Jirka s kozou in Czech and Winnie in Winter in English. Anička: I was a bird and Vašík was a cat, Verunka was Winnie. Dan was selling an ice cream. All the other kids were people or animals. Verunka H. Winnie didn t like winter so she made summer. But animals and flowers in her garden were not happy about it. There were too many people in Winnie s garden.

17 Eliška: They sang loud songs. Anička K.: So Winnie made winter again. Wednesday Vašík: On Wednesday 3A played the Iron man in English and Tři veterani in Czech. I liked Iron man. Anička K.: 3B played Dlouhý, Široký a Bystrozraký in Czech. It was good fun. Thursday: Oliver: On Thursday fourth graders and second graders played stories. Second graders played Three Little Pigs, Little Red Riding Hood and Cinderella. Anička K: All the three stories were mixed together. Fourth graders played Léto u babičky in Czech. I liked it very much. Dlouhý, Široký a Bystrozraký Divadelní festival Stejně jako první třída, i druháci si připravili dvě představení. V anglické části se žáci v čele s přísným učitelem Tomáškem rozhodovali, kterou pohádku zahrají na besídce, a přitom předvedli vtipné obrazy z pohádek O třech prasátkách, O červené Karkulce a O Popelce. V rámci českého představení přiblížili divákům kantátu B. Martinů Otvírání studánek a jejich poetické vystoupení diváky potěšilo i dojalo. Mnozí v sobě objevili hudební talent, o kterém nevěděli. (hv) 3. B v potu tváře nacvičila pohádku o statečném princi, krásné princezně a dobrotivém králi. Zlý čaroděj byl nakonec přemožen prima chlapíky Dlouhým, Širokým a Bystrozrakým, kteří mají rádi dobrodružství a pro správnou věc se nebojí udělat cokoliv. Ačkoliv měl čaroděj dva pomocníky, své černé miláčky, dobro zvítězilo! A aby nebylo pochyb o tom, co se děje na jevišti, celým příběhem vás provázeli hlásní s komentářem právě probíhající situace. Velmi důležitou postavou byli poslové, díky nimž měl táta král přehled, jak se klukovi daří v tom získávání princezny. Pohádce rozuměli i kosmopolitní občané, protože děj v angličtině nám vyprávěli vypravěči. Milí třeťáci, děkuji za výborné představení, hráli jste s nasazením a přesvědčivě, pěkně jste zpívali! (hv)

18 Měli jsme tři historická představení o Praotci Čechovi, svatém Václavovi a Noc na Karlštejně. Praotec Čech byl o tom, jak se Češi stěhovali do jiné krajiny, protože se jim ve vlasti nelíbilo. Ve Svatém Václavovi byl smutný konec, protože jeho bratr Boleslav Václava zapíchnul. Nocí na Karlštejně to končilo. Byla to nejhezčí pohádka. Měli jsme z představení dobrý pocit a myslíme, že se to všem líbilo. (Sandra B, Anita D., Ema N., Míša R., 4. tř.) Sam H. (5.A) Julie S. (5.A)

19 Viky Š. (3.A)

20 Divadelní týden v OG V úterý jsme šli ve dvě hodiny na představení prvňáků. Bylo to o princezně, která byla smutná a král vyhlásil, že kdo ji rozveselí, dostane její ruku. Jednomu sedlákovi se to podařilo, ale otec ji nechtěl provdat za obyčejného sedláka, tak mu dal úkoly a sedlák je splnil a princeznu si vzal za ženu. Jmenovalo se to Jirka a koza. Ve středu jsme měli delší přestávku a hned po té jsme šli na představení třetích tříd. Obě hry byly známé. 3.A měla Tři veterány a 3.B měla hru Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Ve čtvrtek měli čtvrťáci mix českých pověstí a druháci Otvírání studánek od Bohuslava Martinů.

21

22 PÁTÁ TŘÍDA SE LOUČÍ SE ZÁKLADNÍ ŠKOLOU Ema D. a Martina Ch. (5.A) Jolana P. (5.A)

23 Přednáška o hasičích V pátek dopoledne se děti z obou třetích tříd sešly na zajímavé přednášce. Po roce nás opět navštívila maminka Filípka, paní Zaoralová, která je mluvčí Hasičského záchranného sboru. Připravila si pro nás povídání o tom, jaká nebezpečí nás mohou potkat o prázdninách a jak se jim vyhnout. Dozvěděli jsme se, co dělat při bouřce, jak předcházet požáru v domě i v přírodě, jak vznikají požáry v lese a co můžeme udělat pro to, aby nevznikly. Rady, které jsme dostali, si dobře zapamatujeme, ale přesto doufáme, že je při následujících prázdninách nebudeme muset využít. :-) (vm)

24 Leo R., Honzík P., Bára V. (3.A)

25 Leo R., Honzík P., Bára V. (3.A) Jarní poezie Jaro Jaro je tak krásné a líbezné a každý ho má velmi rád co já bych moc chtěl dokázat umět jezdit na motorce umět jezdit na čtyřkolce auto řídit a obleky třídit Na jaře. Michal D. 4. tř. Jarní báseň Já skládám dneska básně Jak je na jaře krásně. Já píšu i povídky, Jak nádherné jsou kytky. Jak se stromy zelenají A pěkně se rozkvétají. Jak ptáčci si zpívají A motýlci létají. Ach, jak je jaro krásné Až musím skládat básně. Max L. 4. tř. Vidím pole zelené květy sluncem zbarvené Jaro cítím ve vzduchu včelku mám na uchu! Rádi na zahrádce obědváme Ptáčky při tom posloucháme. A potom zmrzlinu si dáme Výlety na kole jsou paráda, doufám, že nespadnu na záda! Jaro je prostě hustý další báseň vymysli ty! Tedy D. 4. tř

26 3A looking forward to holidays Kačka Š. (3.A) Viky Š. (3.A) Filip G. (3.A) Honza H. (3.A) Pavel G. (3.A)

27 Leo R. I m looking forward to my holiday because I m going to a volleyball camp. I like volleyball and I play for Orion. We might do gymnastics like last year. Bára V. Class 3A Filip Z. (3A)

28 PŘEDBĚŽNÁ NABÍDKA KROUŽKŮ ZŠ OPEN GATE 1.pololetí školního roku 2014/15 den kroužek čas třída lektor místo Věda nás baví 15:15-16: XY učebna ZŠ Španělština 15:15-16: Daniela Perekopská učebna ZŠ Keramika 15:15-16: Kristýna Kvídová keramická dílna Haufová / Cihelková Jezdectví 15:15-16: jízdárna Pondělí Téčko 16:00-17: Tomáš Egyházi atletický ovál / hala Dance mix I. 15:15-16: XY taneční sál 1 Dance mix II. 16:15-17: XY taneční sál 1 Piano (45 min lekce) 1-5 Jiří Kovár učebna ZŠ Kytara (45 min lekce) 2-5 Zdeněk Plášek učebna ZŠ Piano + Housle (45 min lekce) 1-5 Jarmila Zavřelová učebna ZŠ Rukodělná dílna 15:15-16: Rugby 16:00-17: Alena Goldmannová Rugby club Babice učebna ZŠ hřiště Babice / hala Taekwon-Do 15:15-16: Vladimír Machota tělocvična gymnázium Úterý Street dance I. 15:15-16: XY taneční sál 1 Street dance II. 16:15-17: XY taneční sál 1 Piano Kytara Kytara (45 min lekce) 1-5 Jiří Kovár učebna ZŠ (45 min lekce) 2-5 Michael Franklin učebna ZŠ (45 min lekce) 2-5 Zdeněk Plášek učebna ZŠ

29 den kroužek čas třída lektor místo Floorbal I. 15:15-16: Jiří Szebinovský hala Floorbal II. 16:45-18: Jiří Szebinovský hala Break dance I. 15:15-16: Michal Nedvěd taneční sál 1 Středa Čtvrtek Break dance II. 16:15-17: Michal Nedvěd taneční sál 1 Bricks4Kidz 15:15-16: Michele Leschová učebna ZŠ Kytara :30 (45 min lekce) 2-5 Michael Franklin učebna ZŠ Piano + Housle :30 (45 min lekce) 1-5 Jarmila Zavřelová učebna ZŠ Piano :30 (45 min lekce) 1-5 Stania Ramešová učebna ZŠ Haufová / Cihelková Jezdectví 15:15-16: jízdárna Rugby club Babice Rugby 16:00-17: hřiště Babice / hala Jazz/musical dance 15:15-16: XY taneční sál 1 Gymnastika 15:15-16: Jiří Hladík tělocvična Zpěv :30 (45 min lekce) 1-5 Marie Zicháčková učebna ZŠ Piano :30 (45 min lekce) 1-5 Stania Ramešová učebna ZŠ Tenis I. 12:30-13: Jan Piller tělocvična Tenis II. 13:15-14: Jan Piller tělocvična Pátek Dětská jóga 13:00-13: Táňa Lipowská taneční sál 1 Prostorové tvoření I. 12:30-13: Eva Branichová výtvarna ZŠ Prostorové tvoření II. 13:30-15: Eva Branichová výtvarna ZŠ Piano Stania Ramešová učebna ZŠ Kytara Michael Franklin učebna ZŠ Další plánované kroužky - dny a časy budou stanoveny až při zápisu v září dle časových možností lektorů. Jedná se o kroužky Plavání, Míčové hry, Šachy, IT kroužek a English club.

30 Poznámky a informace ke kroužkům Kroužek VĚDA NÁS BAVÍ děti seznamuje se světem vědy. Mladí badatelé si na kroužku vytváří jednoduché a zcela bezpečné experimenty z různých vědních oborů (fyzika, chemie, biologie, geologie, astronomie, strojírenství, apod.). Děti pracují na pokusech v malých vědeckých týmech, ve kterých si rozvíjejí týmového ducha a zároveň se zábavnou formou vzdělávají. Více na Španělština: Kroužek je určen pro všechny úrovně pokročilosti. Téčko: Kroužek rozvíjí základní pohybové schopnosti: rychlost, obratnost, vytrvalost a sílu. Děti se zájmem o sport postupně seznámí se základy atletiky, gymnastiky, sportovních her basketbal, florbal, fotbal, házená, frisbee, badminton, aj. Všeobecná sportovní průprava na výkonnostní sport. Dance mix: tréninky budou obsahovat různé taneční styly: modern dance, cheerleaders (tanec s pompóny), MTV, muzikálová show Piano, Kytara, Housle: přednost mají děti pokračující z minulého pololetí, čas kroužku bude určen dle věku Rukodělná dílna: kroužek je zaměřen na výrobu dekorací, dárkových předmětů, drobných výrobků, apod. Rugby: Velmi vhodné i pro děvčata, možnost zařadit i mladší sourozence 4-6let. Trénink probíhá 2x týdně, vzhledem k charakteru kroužku (účast na turnajích) je žádoucí účast 2x v týdnu. Více na Brick4Kidz: Programy jsou postaveny na originálních modelových pláncích, navržených inženýry a architekty, které jsou plné nápaditých témat, například vesmír, stavitelství i zábavné parky. Speciální projektové sady Bricks 4 Kidz umožňují vzdělávat děti v daných oblastech formou her. Tenis: děti budou rozřazeny do skupin dle výkonnosti a věku Prostorové tvoření: Děti si v tomto kroužku budou moci vyzkoušet netradiční výtvarné techniky, zpracovávat recyklované materiály, tvořit 3D objekty (loutky, velké prostorové rekvizity, aj.). Zkrátka budou výtvarně řádit pod vedením Evičky.

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín:

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín: Vážení rodiče, i v právě začínajícím školním roce pro Vaše děti otevíráme anglický odpolední klub After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 7 (ch_unit7.jbb) Chit Chat - Unit 7 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit English angličtina Maths matematika It s nine o clock.

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org.

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org. Mikuláš 2008 Kids Art Club pod záštitou ambasády České republiky v Londýně a s intenzivní spoluprací s Českým kulturním centrem v Londýně, byl založen na začátku října 2007. V polovině roku 2008 se stal

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Září Vítání prvňáčků

Září Vítání prvňáčků Září Vítání prvňáčků Letošní školní rok začal v pondělí 3.září. Již tradičně se všichni budoucí prvňáčci (letos jich je 48) shromáždili se svými rodiči na školním hřišti. Čekaly tam na ně paní učitelky

Více

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 Nenechte své děti nudit se doma! V letošním roce jsme pro vás opět připravili bohatou nabídku kroužků. Vyplněné přihlášky prosím odevzdávejte třídním učitelům

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Na začátku roku jsme se rozhodli, že vás provedeme naším školním chovákem. O jeho chod se stará parta nadšených dobrovolníků z různých tříd. Scházejí se zde nejen o přestávkách,

Více

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut.

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut. Dne 14. listopadu proběhly v naší škole třídní schůzky rodičů. Rodiče vyslechli informace týkající se prospěchu a chování žáků. Dozvěděli se o nejdůležitějších akcích školy. Nejlepšími žáky v I. čtvrtletí

Více

PS 2 - LEKCE 3. Lekce: 3.1 Minulý čas prostý u slovesa to be. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Byla jsem na horách minulý týden.

PS 2 - LEKCE 3. Lekce: 3.1 Minulý čas prostý u slovesa to be. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Byla jsem na horách minulý týden. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Minulý čas prostý u slovesa to be Cvičení: Byla jsem na horách minulý týden. I was in the mountains

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Statutární zástupci, ředitelky o.p.s. PaedDr. Božena Havelková Mgr. Eliška Kovářová Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Helena Hlouchová Zástupkyně ředitele školy pro

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2 Unit 1 part A - translation practice 1. Jmenuji se Jessica Poole. Mám dvanáct let a žiji v Londýně. My name's Jessica Poole. I'm twelve years old and I live

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník 2 2010/11 cena 5 Kč Úvodník V mimořádném čísle školního časopisu jsme připravili několik zajímavostí, fotografií a informací o tom, co jsme během školního roku ve vyučování Super Nature s našimi žáky prožili.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

FOGLIK. Květen 2009. Časopis žáků Základní školy v Hněvošicích

FOGLIK. Květen 2009. Časopis žáků Základní školy v Hněvošicích FOGLIK Květen 2009 Časopis žáků Základní školy v Hněvošicích MŠ MATEŘSKÁ ŠKOLA - školní rok 2008/2009 září - schůzka KRPŠ říjen - vánoční foto - beseda s Mgr. Zuzanou Pavelovou na téma Grafomotorické dovednosti

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Zápisné: 500,- Kč/rok.

Zápisné: 500,- Kč/rok. Umění 1 Pohybová skupina Mažoretky Sova a Barbíny Pochody, taneční formace a sestavy na dechovou hudbu, jazz a jiné žánry, pro dívky od třetí třídy do osmnácti let. Nábor dívek bude probíhat celé září

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

PROGRAM SPORT CAMP PONDĚLÍ 14.7.2014 VŠESPORTOVNÍ PRŮPRAVA, ATLETIKA A KOLEKTIVNÍ HRY

PROGRAM SPORT CAMP PONDĚLÍ 14.7.2014 VŠESPORTOVNÍ PRŮPRAVA, ATLETIKA A KOLEKTIVNÍ HRY PROGRAM SPORT CAMP PONDĚLÍ 14.7.2014 VŠESPORTOVNÍ PRŮPRAVA, ATLETIKA A KOLEKTIVNÍ HRY -odevzdání veškerých dokumentů a vyřízení potřebné administrativy s rodiči 8:00 8:45hod. přivítání dětí na Sport Campu

Více

PROGRAM SPORT CAMP PONDĚLÍ 7.7.2014 VŠESPORTOVNÍ PRŮPRAVA, ATLETIKA A KOLEKTIVNÍ HRY

PROGRAM SPORT CAMP PONDĚLÍ 7.7.2014 VŠESPORTOVNÍ PRŮPRAVA, ATLETIKA A KOLEKTIVNÍ HRY PROGRAM SPORT CAMP PONDĚLÍ 7.7.2014 VŠESPORTOVNÍ PRŮPRAVA, ATLETIKA A KOLEKTIVNÍ HRY -odevzdání veškerých dokumentů a vyřízení potřebné administrativy s rodiči 8:00 8:45hod. přivítání dětí na Sport Campu

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

1. oddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová. 2. oddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Jarmila Forgačová p. uč.

1. oddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová. 2. oddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Jarmila Forgačová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. oddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová 2. oddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Jarmila Forgačová p. uč. Jitka Šugarová 3. oddělení KRTEČEK p. uč. Bc. Taťána Řehová

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

Kamil Lukáš Zach, 7. tř.

Kamil Lukáš Zach, 7. tř. Dne 16.4. 2014, den před Velikonočními prázdninami, učitelé uspořádali program. Na jednotlivých stanovištích jim pomáhali žáci 9. třídy. Na začátku hodiny jsem dostal papír. Byli na něm napsáni členové

Více

A máme tady březen, před námi je krásné období začínajícího jara.

A máme tady březen, před námi je krásné období začínajícího jara. Základní škola Ořech a její KFOŠ A máme tady březen, před námi je krásné období začínajícího jara. Ve škole je ale veselo bez ohledu na roční doby. Stále dohráváme školní turnaj ve stolním tenise. Druhá

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Past Perfect opakování předminulý čas

Past Perfect opakování předminulý čas 1. Udělal jsem oběd,než přišla domů. 2. Když jsem přišel na autobusovou zastávku, autobus už odjel. 3. Do pondělí už všichni turisté opustili hotel. 4. Začala zpívat píseň, kterou napsala pro svého kamaráda.

Více

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 a Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Prázdninový provoz na oddělení dětské neurologie, psychiatrie

Více

DUBEN Program a aktivity ve škole byly pestré jako samotné aprílové počasí! Přivítali jsme žáky z Německa na výměnném pobytu, sportovali jsme na školních turnajích, bubnovali jsme a projektový a oborový

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

NABÍDKA KROUŽKŮ 2015/2016

NABÍDKA KROUŽKŮ 2015/2016 Základní škola Chýně, Za Školou 55, 253 01 Chýně NABÍDKA KROUŽKŮ 2015/2016 PRO DĚTI I DOSPĚLÉ Přehled naleznete na webových stránkách školy www.zschyne.cz, sekce zájmové kroužky. Jednotlivé aktivity pořádá

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Lesson: Food - Tom. Cooked apple crumble : I enjoyed most buying products and preparing a table. It was very delicious and sometimes we do it at home.

Lesson: Food - Tom. Cooked apple crumble : I enjoyed most buying products and preparing a table. It was very delicious and sometimes we do it at home. Žáci osmých tříd pracovali celý říjen na jednom velkém projektu - JÍDLO. V příloze se dozvíte, co všechno a jak se učili a jak se jim to líbilo. Ivana Hudeczková Lesson: Food - Tom What we do : restaurant,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Chit Chat 2 - Unit 9. Lekce: STRANA 42. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 9. Lekce: STRANA 42. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 9 (ch_unit9.jbb) Chit Chat - Unit 9 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit free time volný čas (I) watch TV dívám se na televizi

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění Newsletter Základní školy německo-českého porozumění 11/2015 Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během října, a plán práce na listopad 2015. Liga mistrů

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

AŤ SE. 2. číslo 2011

AŤ SE. 2. číslo 2011 AŤ SE 2. číslo 2011 VÍ Úvodník Milí čtenáři a čtenářky časopisu Ať se ví! V tomto čísle na nás čeká spoustu nového. Dočtete se zde o turnaji ve florbale a přehazované. Dozvíte se, jak vypadalo vystoupení

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINY č. 1 Třídy 5.B MILÉ DĚTI, po krásných prázdninách jsou tady zase vaše noviny. Vítáme všechny prvňáčky a doufáme, že se vám naše noviny budou líbit. Můžete se těšit na básničku, křížovku,

Více

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu.

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu. FOTBAL Dnes dne 20.dubna se na Hradištském hřišti se odehrál fotbalový zápas mezi třídami ZŠ Hradištko.Všichni hráli moc dobře ale vítěz je jen jedan( 1.A > 1.B-2 Mod=2. Oran-3.=4.-6.

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během října a plán akcí na listopad 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během října a plán akcí na listopad 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během října a plán akcí na listopad 2014. Informace www.gtmskola.cz Duhové děti V říjnu jsme na našem prvním letošním

Více

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková 1. stupeň ZŠ Kontaktní osoby Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková VÁŽENÁ PANÍ UČITELKO, PANE UČITELI, pro letošní školní rok 2015/2016 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné

Více

Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009

Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009 Základní škola Klobouky u Brna Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009 1. Identifikační údaje Základní škola Klobouky u Brna, Vinařská 29 PSČ 691 72 Zařízení školní klub, Zámecká 10

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Rozloučení s kalendářním rokem 2014 Ani jsme se nenadáli (opět! ) a už se blíží nový kalendářní rok ( už zase!). Vážení

Více

Sport, sportování a hry

Sport, sportování a hry Sport, sportování a hry Konverzace z angličtiny autorka: Mgr. Nikola Němcová Základní škola a Mateřská škola Kameničky Další možnosti studia - nepovinné předměty CZ.1.07/1.1.28/02.0034 Předpokládaný čas:

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

Herr Shakespeare? Keine Angst

Herr Shakespeare? Keine Angst Herr Shakespeare? Keine Angst Delegace z české a německé školy společně vytvořily projekt s názvem Vorhang auf für Romeo und Julia im neuen Europa!, jenž byl uskutečněn díky programu Comenius. Hlavním

Více

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 V neděli 30. listopadu jsme dorazili společně se studenty z holičské střední školy do rakouského Gänserndorfu. Zde už na nás čekali rodiče z hostitelských rodin, kteří

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom Ekologické aktivity, exkurze, praxe 2. 9. Prima až 4. ročník program Ornity Desatero sov 8. 10. Exkurze do Botanické zahrady, septima - Ing. Mgr. H. Kadlecová 9. 10. Porada k projektu ENERSOL 2015 - RNDr.

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Sportovní kroužky. 1. třída Bazén I. Bazén II Florbal chlapci II. Stolní tenis. Míčové a pohybové hry I. 5. třída Bazén I.

Sportovní kroužky. 1. třída Bazén I. Bazén II Florbal chlapci II. Stolní tenis. Míčové a pohybové hry I. 5. třída Bazén I. Sportovní kroužky Florbal chlapci II Míčové a pohybové hry II Florbal chlapci II Horolezectví I Míčové a pohybové hry II Minibasketbal a jiné míčové hry I Horolezectví I Florbal III Míčové a pohybové hry

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více