UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra hudební výchovy SYLVA KAPLANOVÁ IV. ročník prezenční studium Obor: německý jazyk hudební výchova PIANO DRUMS Diplomová práce Vedoucí práce: Mgr., Bc. Gabriela Coufalová, Ph. D OLOMOUC

2 Děkuji Mgr., Bc. Gabriele Coufalové, Ph. D. za odborné vedení práce. Děkuji Angelovi Kellymu za ochotu konzultovat vše potřebné o Piano Drums. Děkuji Bc. Lucii Doušové, Mgr. Markétě Holkové, Mgr. Renatě Holkové, Mgr. Michaele Bezemkové, Janě Rathouské, Anetě a Veronice Valasovým za poskytování rad a materiálových podkladů k práci. Děkuji Ludmile Hornové za fotodokumentaci během návštěvy koncertů v ČR. Děkuji Urszule Waclawik za laskavou kontrolu anglického překladu. Děkuji Kateřině Hůlkové za pomoc s vytvořením videopřílohy. 2

3 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně a použila jen uvedených pramenů a literatury. V Olomouci dne

4 Obsah 1. Úvod Sběr materiálů a osobní konzultace s autorem nástroje Osobnost autora a jeho hlavní hudební činnost 3.1 Osobnost autora The Kelly Family Domovská skupina Angela Kellyho Další hudební činnost Angela Kellyho 4.1 Sólová kariéra Angela Kellyho Další projekty studiové a koncertní Piano Drums Bubeníci, kteří ovlivnili Angela Kellyho Historie vzniku Piano Drums Organologický popis nástroje Srovnání Piano Drums se soupravou Terryho Bozzia Ladění bicích nástrojů a Piano Drums Komponisté a hráči na Piano Drums Využití nástroje v současné tvorbě Skladby pro Piano Drums Turné PIANO DRUMS Tour Možnosti budoucího vývoje nástroje Závěr Seznam použité literatury a pramenů 7.1 Seznam použité literatury Seznam použitých pramenů 106 4

5 Úvod Na podzim roku 2005 jsem uvažovala o výběru tématu diplomové práce. Rozhodla jsem se zvolit si jako téma Piano Drums, chromaticky laděnou bicí soupravu irského bubeníka, skladatele, zpěváka a producenta Angela Kellyho. O tomto projektu jsem zpočátku neměla mnoho informací (též proto, že Angelo Kelly nenavštívil v rámci svého turné PIANO DRUMS Tour 05 Českou republiku). Moji přátelé, kteří se zúčastnili koncertu v Halle an der Saale ( ), však hodnotili Piano Drums velmi kladně, což mě spolu s několika fotografiemi z internetu podnítilo, abych se o tento projekt začala více zajímat. Angelo Kelly se proslavil zejména jako člen rodinné skupiny The Kelly Family, již méně je známý jako sólový zpěvák a kytarista, studiový bubeník, lektor seminářů o hře na bicí nástroje a hudebním byznysu, soukromý učitel hry na bicí nástroje, zakladatel labelu TEN4ONE Records a autor speciální bicí soupravy Piano Drums umožňující melodickou hru. Sám autor o Piano Drums uvádí 1 : Es ist ein chromatisch gestimmtes Schlagzeugset und der Aufbau basiert auf der Struktur eines Klaviers. ( Je to chromaticky laděná bicí souprava a její výstavba je založena na struktuře klavíru. ) Axel Mikolajczak (2005) 2 se vyjadřuje o Piano Drums jako o novém hudebním nástroji: Mit seinem ambitionierten Projekt Piano Drums war Angelo Kelly im Juli 2005 mit einer sehr erfolgreichen Tour unterwegs. Bei dieser Tour stellte er sowohl das von ihm konzipierte Piano Drums -Set, als auch die speziell für diesen Instrument von ihm geschriebene Kompositionen vor, die die Rolle des Drumsets in der Musik neu definieren. ( Se svým ambiciózním projektem Piano Drums byl Angelo Kelly v červenci 2005 na velmi úspěšném turné. Na tomto turné představil jak bicí soupravu Piano Drums, již sám navrhl, tak skladby, které napsal speciálně pro tento nástroj a které nově definují roli bicí soupravy v hudbě. ) Toto jeho označování Piano Drums jako nového hudebního nástroje jsem si dovolila převzít do své práce. Tento koncept považuji za originální a jsem toho názoru, že by si zasloužil více pozornosti. Zároveň jsem si byla vědoma toho, že tento projekt není v České republice ani v mezinárodním kontextu příliš známý, dodnes o Piano Drums nevyšla žádná 1 Piano Drums [online]. [cit. 26. února 2007]. Dostupné na World Wide Web: <http://www.angelokelly.in-de.net/bands/bands.php?id=521 > 2 Mikolajczak, A. Angelo Kelly: Piano Drums. In: Sticks - Magazin für Schlagzeug + Perkussion, [Köln]: 2005/10, s

6 publikace, v českém jazyce existuje dokonce pouze minimum zmínek na internetu, a i ty jsou velmi stručné. Proto jsem si kladla za cíl vytvořit ucelenější pojednání o tomto projektu, jeho vzniku, vývoji, funkci, tvorbě pro tento nástroj, využití v praxi a dalších souvisejících dílčích tématech. Skutečnost, že tímto projektem se odborná veřejnost dosud zabývala jen málo, mě utvrdila ve výběru tématu. Byla jsem si však vědoma toho, že sběr materiálů bude poněkud obtížnější, jak popisuji v kapitole 2. Považovala jsem za vhodné zařadit Piano Drums do kontextu hudební činnosti Angela Kellyho, neboť se tento projekt značně vymyká jeho ostatnímu působení: v části 3.1 představuji tohoto hudebníka, poté se věnuji aktivitám jeho domovské skupiny (část 3.2). Dále se práce zabývá vedlejšími projekty Angela Kellyho (kapitola 4), kam spadá i Piano Drums. Uvádím zde informace o nejaktuálnějším dění kolem Angela Kellyho o jeho sólové kariéře (část 4.1), též o jeho studiové a koncertní spolupráci s jinými hudebníky (část 4.2). Zejména se pak zabývám Piano Drums: specifikuji vliv jiných bubeníků na Angela Kellyho a jeho koncept Piano Drums (část 5.1), popisuji historii vzniku nástroje od vlastního autorova nápadu po zatím konečnou podobu Piano Drums (část 5.2), zejména se zaměřuji na detailní organologický popis nástroje a jeho součástí ve všech zjištěných fázích vývoje v průběhu dvou let (část 5.3). Následně srovnávám Piano Drums se speciálně upravenou bicí soupravou významného představitele melodické hry na bicí nástroje Terryho Bozzia (část 5.4). Laděním bicích nástrojů i Piano Drums se zabývám v části 5.5. Ojedinělost tohoto nástroje pak popisuji v části 5.6. O přínosu Piano Drums pro současnou hudbu a využití tohoto nástroje pojednávám v části 5.7, o skladbách pro Piano Drums pak v části 5.8. V části 5.9 popisuji koncertní turné Piano Drums Live 05, které se stalo vyvrcholením dvouleté práce na tomto projektu, a v části 5.10 se pak zamýšlím nad možnostmi budoucího vývoje Piano Drums. Autor navrhl Piano Drums tak, aby řazení jednotlivých součástí nástroje bylo (i přes jejich značné množství) srozumitelné široké veřejnosti, ale zároveň jde o nástroj, který je svým způsobem výjimečný a nový (mj. umožňuje hudební vyjádření i jiným způsobem, než je u standardní bicí soupravy obvyklé), takže dokáže zaujmout i odborníky. Všechny překlady použité v diplomové práci (z německého a anglického jazyka) provedla autorka. 6

7 Sběr materiálů a osobní konzultace s autorem nástroje Při sběru materiálů pro psaní této diplomové práce jsem velmi brzy zjistila, že o Piano Drums existuje minimum tištěné literatury (např. německé odborné časopisy o bicích nástrojích) a že budu muset hodně čerpat z důvěryhodných internetových zdrojů (např. oficiální webové stránky Angela Kellyho) a z videomateriálů natočených na jednotlivých koncertech turné PIANO DRUMS TOUR 05, ať už oficiálně vydaných, či natočených účastníky koncertů. Uvažovala jsem též o cestě do Německa na některý z koncertů Angelovy domovské skupiny The Kelly Family (skupina nekoncertovala v České republice od roku 2002 a turné PIANO DRUMS TOUR 05 skončilo dříve, než jsem si tento nástroj zvolila jako téma své diplomové práce), abych se po vystoupení pokusila s Angelem Kellym osobně setkat, bylo-li by to možné 3, a konzultovat vše potřebné k této diplomové práci. Angelo Kelly mi však vše výrazně usnadnil tím, že na program svého prvního sólového turné I m Ready Tour 06 zařadil i tři koncerty v České republice: v Ostravě, v Brně a v Praze. Postupně jsem začala považovat osobní konzultaci s ním za nezbytně nutnou, neboť ne vše, co jsem o Piano Drums potřebovala vědět, bylo možné vyčíst z článků, webových stránek a fotografií. Od začátku jsem plánovala zúčastnit se brněnského koncertu, případně i koncertu ostravského, po zralé úvaze jsem se ovšem rozhodla jet na všechna tři zmíněná vystoupení (jedním z důvodů byla též obava, že se mi nepodaří mluvit s Angelem Kellym hned na prvním nebo druhém koncertě a na další jeho vystoupení nebo na koncert The Kelly Family bych se do termínu odevzdání diplomové práce pravděpodobně nedostala). Po příjezdu do Ostravy ke klubu Prostor jsem vyhledala přítomnou vedoucí pořádající agentury, představila se a poprosila ji, zda by bylo možné domluvit konzultaci s Angelem Kellym ohledné této diplomové práce. Odpověď nezněla zamítavě, v tu chvíli to však nebylo možné, protože Angelo Kelly odešel z klubu a ani telefonicky nebyl k zastižení. To zatím nevadilo, neboť do začátku koncertu zbývalo několik hodin; v jejich průběhu se Angelo Kelly vrátil a nevznikl žádný závažný 3 Dnešní situace kolem The Kelly Family neodpovídá dění kolem skupiny přibližně před deseti lety, kdy měli Kellyovi z bezpečnostních důvodů ochranku a pro fanoušky bylo téměř nemožné setkat se s některým z členů skupiny. V dnešní době se stává, že sami členové skupiny dávají po koncertech autogramy a pohovoří s fanoušky, ovšem jen tehdy, dovolují-li to časové možnosti. 7

8 problém. Bylo však třeba respektovat, že se musí se svou doprovodnou skupinou připravit na vystoupení a nezbývá mu čas na mnoho jiných činností. V závěru koncertu Angelo Kelly slíbil, že uspořádá malou autogramiádu. Svůj slib splnil a souhlasil i s tím, že se s fanoušky, kteří o to měli zájem, též vyfotografuje. Při fotografování jsem mu stručně vysvětlila, že studuji hudební výchovu na pedagogické fakultě a zvolila jsem si jako téma své diplomové práce právě jeho nový nástroj Piano Drums. Zároveň jsem ho poprosila o možnost konzultace na toto téma. Odpověděl, že možná ano. Řekla jsem mu, že se zúčastním sobotního koncertu v Brně a nedělního koncertu v Praze. Na otázku, zda by bylo možné mluvit spolu tam, znovu odpověděl, že to neslibuje, ale snad tato možnost bude. Celý náš rozhovor proběhl v německém jazyce. Do Kulturního domu Rubín v Brně-Žabovřeskách, kde se konal další z koncertů Angela Kellyho, jsem přijela v sobotu ( ) odpoledne, kdy do začátku koncertu opět zbývalo několik hodin. Nebyla to však ideální doba pro konzultaci, návštěvníkům koncertu ani nebylo známo, kde se Angelo Kelly právě nachází. Nezdálo se mi vhodné podruhé kontaktovat vedoucí pořádající agentury, zvláště když jsem věděla, že Angelo Kelly mívá před koncertem často v plánu procházku po městě (tak tomu bylo i den předtím v Ostravě) a pak se samozřejmě musí připravit na koncert. Trochu jsem se již obávala, zda se mi podaří s ním mluvit, protože jsem si byla vědoma, že následujícího dne se koná poslední z trojice koncertů v ČR (koncert v Praze, kde byla očekávána největší návštěvnost, což podle mého odhadu znamenalo menší šanci setkat se s Angelem Kellym na dostatečně dlouhou dobu potřebnou k rozhovoru o Piano Drums). Také po tomto koncertě se konalo setkání s fanoušky (viz příloha č. 1), které postupně přešlo v diskusi, neboť na místě byl přítomen německý fanoušek, který se intenzivně zajímal o hru na bicí. Angelo Kelly ochotně zodpověděl množství jeho otázek; fanoušek kladl především dotazy týkající se techniky hry a chtěl, aby mu Angelo vysvětlil některé nejasnosti. Angelo tak učinil a nakonec fanouškovi věnoval své DVD PIANO DRUMS Live 05. Podařilo se mi spontánně se vmísit do diskuse a Angelo Kelly mi ochotně vyprávěl, co ho přimělo zkonstruovat bicí nástroj, na který je možno hrát i melodicky. Mluvil i o tom, jak sledoval videonahrávky svého vzoru Terryho Bozzia. Jelikož jsem tohoto bubeníka do té doby neznala, poprosila jsem Angela Kellyho, aby mi jeho jméno napsal; on vzal prázdnou autogramkartu a poznamenal na ni Bozziovo jméno a příjmení. Vysvětlil mi, že Terry Bozzio je mj. spojen s hudební činností Franka Zappy. Ptala jsem se Angela zejména na to, co jsem se 8

9 do té doby v žádném článku o Piano Drums nedočetla: na to, jakým způsobem komponuje skladby pro tento nástroj, zda si tyto skladby zapisuje do not a zda na vystoupeních pak podle not hraje, jaký je rozsah nástroje, nakolik využívá klavíru či elektronických klávesových nástrojů k čemukoli, co s Piano Drums souvisí, a také na ladění Piano Drums. Znovu jsem se přesvědčila, že Angelo Kelly je velmi ochotný, přátelský a sdílný člověk, který se svým fanouškům věnuje a nevyhýbá se ani odborně zaměřeným dotazům. Celý náš rozhovor proběhl opět v německém jazyce. Na koncert v Praze ( ) jsem jela již s jistým pocitem úlevy, protože jsem se hodně dověděla a mé cestování splnilo svůj účel. Bylo dobře, že se mi podařilo mluvit s autorem Piano Drums již den předtím, neboť v době, kdy jsem dorazila k pražskému klubu Mlejn, se Angelo Kelly procházel se svou manželkou a nejmladší dcerou v centru Prahy a neměl by pravděpodobně čas konzultovat Piano Drums. V Praze se mu, jak sám uvedl 4, velmi líbí: Nachdem wir alles aufgebaut hatten, bin ich mit meiner Frau in die City von Prag gefahren, wo wir ein paar Freunde trafen und ich muss sagen: Prag ist eine der schönsten Städte, die ich jemals gesehen habe. ( Poté, co jsme všechno postavili /aparaturu apod. - pozn. překl./, jel jsem s manželkou do centra Prahy, kde jsme se setkali s několika přáteli, a musím říct: Praha je jedno z nejhezčích měst, které jsem kdy viděl. ) Po koncertě se opět konala autogramiáda a Angelo Kelly se s fanoušky fotografoval. Bylo jich více než na předchozích dvou koncertech, akce proto trvala téměř do půlnoci. Byla sice možnost mluvit během autogramiády s Angelem Kellym osobně, ovšem větší množství přítomných fanoušků se trochu projevilo na průběhu autogramiády na jakýkoli rozhovor by bylo minimum času. Podařilo se mi tam ovšem zakoupit DVD PIANO DRUMS Live 05, které není v českých obchodech běžně k dostání 5. Toto DVD se později stalo velmi užitečným materiálem pro psaní této diplomové práce, protože obsahuje podrobné informace o vzniku Piano Drums, fotografie nástroje a jeho částí v různých fázích vývoje a velké množství videomateriálů natočených během turné PIANO DRUMS TOUR Kelly, A. Tourtagebuch [online]. [cit. 28. února 2007]. Dostupné na World Wide Web: <http://www.angelokelly.in-de.net/bands/bands.php?id=772> 5 Možno případně objednat prostřednictvím internetu nebo z Německa. 9

10 Osobnost autora Autor Piano Drums Angelo Gabriele Kelly se narodil v Pamploně (Španělsko). Je nejmladší z dvanácti sourozenců, jedenáct z nich se postupně proslavilo jako členové hudební skupiny The Kelly Family (zal jako The Kelly Kids). Je známý zejména jako bubeník, zpěvák a producent této skupiny. Žije v Německu (Köln), má však irské občanství (ze strany otce je irského původu, matka byla po svém otci Finka a po své matce Rakušanka). Hovoří plynně anglicky, německy, částečně francouzsky. Je ženatý; se svou dlouholetou snoubenkou Kirou Harms (*1978, dcera německého komunálního politika Detleva Harmse; studentka vysoké školy, nyní vokalistka v doprovodné skupině Angela Kellyho) se oženil Mají spolu tři děti: Gabriel Jerome (*2001), Helen Josephine (*2002) a Emma Maria (*2006). Jeho otec Daniel Jerome Kelly ( ) vystudoval matematiku a filozofii na vysoké škole, později se stal obchodníkem se starožitnostmi a hudebníkem. Matka Barbara Ann Kelly ( ) byla baletkou. Zemřela velmi brzy na rakovinu, proto Angela pomáhala vychovávat jeho starší nevlastní sestra Kathleen Ann (*1963). Kellyovy děti nechodily do školy, vyučoval je jejich otec (středoškolský učitel matematiky) a soukromí učitelé (hudbu např. Carlos Itoiz, významný španělský kytarista specializující se na flamenco), přesto mají dobré jazykové znalosti. To mohlo být způsobeno i častým stěhováním a neobvyklým životním stylem rodiny: v roce 1966 se Kellyovi rozhodli odjet z USA do Evropy, aby začali vést méně konzumní styl života, během let žili na různých místech Španělska (např. Talavera de la Reina, Gamonal, Belascoain, Pamplona), během let pobývali postupně v Itálii, Rakousku, Irsku, Německu a Nizozemí. V roce 1981 se zejména kvůli matčinu onemocnění rakovinou vrátili do Španělska (věřili, že zde budou lepší podmínky pro zlepšení jejího zdravotního stavu), krátce po matčině smrti se rodina přestěhovala do Francie (1983). Z ekonomických důvodů se Kellyovi z Francie za několik let odstěhovali, v roce 1986 strávili osm měsíců koncertováním ve dvaceti státech USA a v roce 1988 se na delší dobu usadili v Německu. Odtud se v roce 1996 přestěhovali do Irska, ovšem v září 1998 se do Německa opět vrátili. Dnes již rodina nebydlí společně; jednotliví členové žijí sami, se svými partnery či s rodinami v Německu, Francii, Irsku, Španělsku a USA. 10

11 Od raného dětství se Angelo Kelly setkával s hudbou. Nejprve hlavně prostřednictvím hudební skupiny svého otce a sourozenců. Jako sotva tříletý poprvé stál na pódiu a zpíval. Vyprávěl o tom pro časopis Drums & Percussion 6 : Bei einem Song, Hiroshima I'm sorry, habe ich ihm dann mal das Mikro geklaut und stand, noch nicht mal drei Jahre alt, auf der Bühne und habe mitgesungen. Von da an durfte ich regelmäßig mitmachen das prägt dich als Kind. ( Při jedné písni, Hiroshima I m Sorry, jsem mu /svému otci pozn. překl./ pak jednou sebral mikrofon a stál jsem, ještě ani ne tříletý, na pódiu a zpíval jsem také. Od té doby jsem směl pravidelně zpívat s ostatními to člověka v dětství ovlivní. ) V šesti letech ho vyučoval hře na perkusní nástroje Nippy Noya významný perkusionista indonéského původu, známý zejména hrou na conga, působící dnes v Nizozemí (Enschede) na konzervatoři. Noya chlapci doporučil, aby se učil hrát na bicí, neboť brzy rozpoznal jeho výrazné nadání pro rytmus. Jako sedmiletý se Angelo Kelly začal učit od sestry Kathleen hrát na akustickou kytaru a později od bratra Johna Michaela (*1967) na bicí. Kromě toho umí hrát na baskytaru, klavír, klávesy, jako dítě hrál i na harmoniku, housle a niněru, ale na tyto tři nástroje dnes už nehraje. Několik let navštěvoval hodiny baletu, stejně jako jeho sourozenci. Angelo Kelly začal velmi brzy též komponovat a psát texty písní: v sedmi letech napsal hudbu i text ke své první písni Pee-Pee, která vyšla na albu Keep On singing (1989). Následovala píseň The Swan vydaná na albu Honest Workers (1991). Od roku 1992 hraje Angelo Kelly ve skupině zejména na bicí. První studiové album, na kterém se podílel jako bubeník, vyšlo v roce 1996 po názvem Almost Heaven. Toto album Angelo spolu se sestrou Kathleen a bratrem Michaelem Patrickem (*1977) rovněž produkoval. Ve skupině hrál též na kytary, perkusní a klávesové nástroje a nadále se věnoval zpěvu. Na každé album skupiny přispěl minimálně jednou písní, kterou sám zkomponoval, otextoval a nazpíval. Nejznámější jsou jeho duety se starším bratrem Patrickem. Angelo Kelly se učil hrát na bicí u Jürgena Zöllera (bubeník německé rockové skupiny BAP) a určité zkušenosti mu předávali i Hartmut Pfannmüller (bývalý bubeník ve skupině rakouského zpěváka Rainharda Fendricha a producent několika alb The 6 Call & Response [online]. Drums & Percussion, 2004, č. 9/10, [cit. 26. února 2007]. Dostupné na World Wide Web: < 11

12 Kelly Family), Marco Minnemann 7 a Dieter Blahak (odborník v oblasti bicích nástrojů, vedoucí obchodu Drum Center v Kölnu, později spolupracoval s Angelem Kellym při vzniku Piano Drums). Od roku 1996 neměl Jürgen Zöller kvůli vlastnímu koncertnímu vystupování dostatek času jezdit s Kellyovými všude, kam bylo třeba, aby mohl Angela vyučovat, a tak je Angelo od tohoto roku žákem Billyho Cobhama (věnuji se mu podrobněji v části Bubeníci, kteří ovlivnili Angela Kellyho). Ten se později stal jeho dobrým přítelem. Angelo výuku u Billyho Cobhama na čas přerušil, později na ni ovšem opět navázal. Své dovednosti ve hře na klavír prohloubil zejména v roce 2000 tehdy skupina omezila koncertování, Angelo tak opět získal čas navštěvovat hodiny klavíru. V posledních několika letech působil Angelo Kelly jako bubeník v rodinné skupině The Kelly Family i v několika jiných skupinách a hudebních projektech (SIX, The WAMP, Uli Kurtinat & Band, spolupracoval jako bubeník i se svým bratrancem Adamem O Henrym, který byl v roce 1998 součástí rodinné skupiny The Kelly Family a později se opět věnoval sólové kariéře), hostoval jako bubeník a vokalista ve studiu při nahrávání alb (např. sólové album Angelova bratra Patricka Kellyho In Exile (2003), album německého zpěváka Stephana Rungeho Unterwegs (2004), soundtrack k muzikálu POE - Pech und Schwefel autorů Franka Nimsgerna a Heinze Rudolfa Kunzeho (2004), album Anderster (2004) dnes již neexistující německé punkrockové skupiny WIZO, album různých interpretů The Loner A Tribute To Jeff Beck natočené, jak již název napovídá, jako pocta hudebníku Jeffu Beckovi (2005), sólové album Angelovy sestry Kathleen Kelly Godspel (2005), album Uliho Kurtinata Ellen (2006), se svým učitelem hry na bicí Billym Cobhamem natočil DVD Call and Response (2004, věnuji se mu podrobněji v části Bubeníci, kteří ovlivnili Angela Kellyho), během let pracoval na speciální chromaticky laděné soupravě bicích, kterou nazval Piano Drums podle principu řazení jednotlivých součástí. V listopadu 2004 poprvé představil Piano Drums veřejnosti (viz část Historie vzniku Piano Drums) a v roce 2005 se vydal s novou verzí tohoto nástroje na turné nazvané PIANO DRUMS Tour '05. V roce 2006 vyšlo jeho DVD Piano Drums Live 05, které obsahuje dokumentaci historie vzniku, podrobnou fotodokumentaci a videodokumentaci vlastní výroby 7 *1970, německý bubeník, známý mj. velkou rychlostí své hry. Spolupracoval s mnoha interprety včetně The Kelly Family i s jednotlivými členy skupiny na jejich sólových projektech. S Angelem Kellym se přátelí. 12

13 nástroje, záznamy z koncertů turné PIANO DRUMS Tour 05 a rozsáhlá interview s autorem nástroje. V soukromí upřednostňuje rockovou hudbu, za své hudební vzory považuje kromě své rodiny např. zpěváky Boba Dylana 8, Dona McLeana 9, Bruce Springsteena 10, skupiny Coldplay 11, Mahavishnu Orchestra 12, Pearl Jam 13, The Police 14, bubeníky Terryho Bozzia, Billyho Cobhama, Tica Torrese, Larse Ullricha (věnuji se jim podrobněji v části Bubeníci, kteří ovlivnili Angela Kellyho), Marca Minnemanna, v posledních letech je zvláště ovlivněn jazzem - John Coltrane 15, Miles Davis 16 (na tyto hudebníky odkazuje i v textu písně Don t Always Want z alba Homerun, 2004), Herbie Hancock 17. Pro časopis Drums & Percussion 18 uvedl, že poslech hudby je pro něj velmi důležitý: Ich bin ein Musik-Junkie. Ich kaufe zu viele CDs und höre mir einfach alles an, was ich bekommen kann. ( Jsem závislý na hudbě. Kupuji si tolik CD a poslouchám jednoduše všechno, co lze sehnat. ) V současné době působí jako bubeník, zpěvák a příležitostný kytarista (doprovodná akustická kytara) ve skupině The Kelly Family, spolu se sourozenci je producentem většiny alb skupiny a autorem hudby i textů písní, účastní se různých seminářů, hudebních veletrhů a jiných akcí zaměřených na hru na bicí (od roku 1997 i jako lektor, např. na Frankfurter Musikmesse), nadále spolupracuje s významnými bubeníky (Billy 8 *1941, americký hudebník, zpěvák, skladatel, textař a básník; věnuje se zejména folkové hudbě. Je držitelem mnoha hudebních ocenění včetně Grammy, mezi jeho nejslavnější písně patří např. Blowin In The Wind a Times They Are A-Changing. Mnohé jeho texty jsou silně protiválečné. 9 *1945, americký hudebník, zpěvák, skladatel a textař. Proslavil se zejména písněmi American Pie a Vincent (tuto píseň Angelo Kelly též hrál a zpíval na některých koncertech). 10 *1949, americký rockový zpěvák, skladatel, textař a kytarista, držitel mnoha ocenění včetně Grammy a Oscara. Nejslavnější se stala jeho píseň Streets Of Philadelphia. 11 Anglická britpopová/alternativně rocková skupina založená v roce Její vůdčí osobností je zpěvák Chris Martin. 12 Americká skupina ( , ) věnující se zejména fúzi jazzové a rockové hudby. Název pochází od jména Mahavishnu, které přijal vedoucí člen skupiny John McLaughlin. Jedním ze zakládajících členů byl klavírista a hudební skladatel českého původu Jan Hammer. 13 Americká alternativně rocková/grungeová skupina založená v roce Její vůdčí osobností je zpěvák a kytarista Eddie Vedder. 14 Anglická rocková skupina. Její vůdčí osobností je zpěvák a baskytarista Sting (vl. jm. Gordon Summers), který dosáhl značného úspěchu i jako sólový umělec. Velmi známou se stala píseň Every Breath You Take. Skupina se v polovině osmdesátých let rozpadla, později se její členové opět sešli ke společné práci , významný americký jazzový saxofonista a hudební skladatel , významný americký jazzový trumpetista a hudební skladatel, představitel různých odvětví jazzu. Ovlivnil mnoho dalších (nejen jazzových) hudebníků. 17 *1940, významný americký jazzový pianista. 18 Call & Response [online]. Drums & Percussion, 2004, č. 9/10, [cit. 27. února 2007]. Dostupné na World Wide Web: < 13

14 Cobham, Phil Maturano 19, Marco Minnemann). Od roku 2004 vyučuje hru na bicí (zejména soukromě), externě působí též jako lektor v Drummers Institute v Düsseldorfu, kde vede např. workshopy týkající se hudebního byznysu. Nedávno začal provozovat též soukromé poradenství v této oblasti, stejně jako band coaching. Velmi se zajímá o vše, co se týká bicích nástrojů, sleduje novinky v této oblasti. V roce 2006 založil Angelo Kelly svůj vlastní label TEN4ONE Records, vydal své první sólové album I m Ready 20 a uspořádal k němu koncertní turné. Od roku 2006 vystupuje tedy rovněž sólově jako zpěvák a kytarista vydal Angelo Kelly další sólové album Rejoice And Be Glad 21 a pořádá k němu koncertní turné, při němž opět navštíví i Českou republiku. Koncert je plánován na v Retro Music Hall v Praze. Věřím, že to bude příležitost poděkovat Angelovi Kellymu za jeho ochotu, se kterou se mi věnoval na loňských koncertech a za informace, které mi k psaní této diplomové práce poskytl. Ve svých pětadvaceti letech je Angelo Kelly úspěšným hudebníkem, který nezůstal jen u působení v jedné skupině, ale angažuje se i v několika jiných projektech a svou činnost průběžně rozšiřuje na další hudební aktivity. 19 Bubeník žijící v New Yorku. Věnuje se jazzu, rocku a afrokubánské hudbě, je též lektorem seminářů o hře na bicí a externě působí v Drummers Institute v Düsseldorfu. 20 Tomuto albu se věnuji podrobněji v části Sólová kariéra Angela Kellyho. 21 Tomuto albu se taktéž věnuji podrobněji v části Sólová kariéra Angela Kellyho. 14

15 The Kelly Family domovská skupina Angela Kellyho Domovská skupina Angela Kellyho, The Kelly Family, existuje od roku 1974 (tenkrát ještě pod názvem The Kelly Kids). Rodina Kellyova se ovšem věnovala hudbě a tanci již předtím. Ich wuchs in einer Familie auf, in der die Tradition zu singen noch lebendig war, sagt Dan Kelly, meine Frau war Tänzerin, doch nun sangen und tanzten wir nicht mehr. 22 ( Vyrůstal jsem v rodině, v níž ještě byla živá tradice zpívat, říká Dan Kelly, moje žena byla tanečnice, ale přesto jsme už /doma, ve volném čase - pozn. překl./ nezpívali a netančili. Rodina se částečně vzdala pasivních činností a snažila se více věnovat hudbě, ale stále se zdálo, že to nestačí. To se otec rozhodl změnit. Kellyovi se nakonec odstěhovali z USA, kde v té době bydleli, do Evropy, aby tam začali žít celkově méně konzumním způsobem života než dosud. Evropu otec znal z doby, kdy v Římě studoval. Pro Zeit Magazin 23 uvedl, jak ho oslovila: Evropa je jako vibrující organismus, jako velká matka, která všechny živí. Amerika je ve srovnání s ní kulturní provincie. (Wendling, 1996, s. 21) Pro další život rodiny zvolil Španělsko, neboť tamní učitele hudby považoval za nejlepší. Angelo Kelly později pro časopis Drums & Percussion 24 uvedl: meinem Vater war es immer wichtig, nur die besten Lehrer für uns zu engagieren, auch in Zeiten, wo wir noch nicht viel Geld hatten. ( Pro mého otce bylo vždy důležité, aby pro nás angažoval jen ty nejlepší učitele, a to i v dobách, kdy jsme ještě neměli mnoho peněz. ) Ve Španělsku na Kellyovy velmi zapůsobili místní vesničané, hudba zde byla všudypřítomná. Venkovští obyvatelé měli ve zvyku zpívat při každé možné příležitosti. Kellyovi se k nim přidávali a později začali též sami vystupovat. Nejprve jen pro přátele, na svatbách a oslavách, a to i jednotliví členové sólově (v menší míře). K tomu, aby se začali učit hrát na hudební nástroj, je často podnítili místní hudebníci skvěle ovládající své hudební nástroje. Z roku založení skupiny vyplývá, že její složení se postupně měnilo, neboť někteří její členové se narodili dokonce později, než skupina vznikla. V roce svého vzniku vystupovala skupina ve Španělsku ve složení: otec Daniel Jerome Kelly (zpěv, velký 22 Převzato z bookletu alba: The Kelly Family. Wonderful World! [CD]. [Köln]: Kel-Life GmbH, EAN Zeit Magazin z , převzato z: Wendling, P. Kelly Family. 1. vyd. Praha: Pragma, s. ISBN Call & Response [online]. Drums & Percussion, 2004, č. 9/10, [cit. 26. února 2007]. Dostupné na World Wide Web: < 15

16 buben), matka Barbara Ann Kelly (zpěv, tanec), děti Caroline (*1962, zpěv, akordeon), Kathleen (zpěv, housle), Paul, (*1964, zpěv, saxofon), John (zpěv, bicí), ve skupině krátce působila též dcera jejich učitele hudby (kytara). Zhruba o rok později se ke svým sourozencům přidala Maria Patricia (*1969, zpěv, kytara). V roce 1974 Kellyovi poprvé vystoupili ve španělské televizi jako The Kelly Kids a vydali se na turné po Španělsku. Jejich repertoár tehdy tvořily španělské i jiné lidové písně a koledy 25. Politická nestabilita ve Španělsku v roce 1975 přiměla Daniela Kellyho k úvahám o odstěhování se ze země. Kellyovi se rozhodli žít aspoň nějaký čas na cestách. Ze Španělska se vydali přes Francii do Itálie. Rodina Kellyova původně neměla v úmyslu stát se světově známou skupinou. Např. na DVD Cover The Road (2003) 26 uvádějí Kellyovi o svém otci: Er hatte nicht vor, aus der Kelly Family einen grossen Erfolg machen. Das war spontan. Er sah, dass seine Kinder Spass haben, also war es gut. (Neměl v úmyslu udělat z Kelly Family velmi úspěšnou skupinu. To bylo spontánní. Viděl, že jeho děti to baví, takže to bylo dobře. ) Již dříve hráli a zpívali se svými přáteli ve Španělsku před domem, kde bydleli, či jinde na ulici, nikoli ovšem pro výdělečné účely. Během návštěvy Říma v roce 1976 byl však jejich autobus 27 vykraden, zloděj ponechal nedotčené pouze hudební nástroje a cestovní pasy. Rodina tak přišla o veškeré finanční prostředky, které měla k dispozici. Proto se Kellyovi spontánně rozhodli vydělat si peníze vystupováním na ulici. Již na konci prvního dne měli dostatek finančních prostředků na další cestu. Pokračovali do Rakouska, Irska, Německa a Nizozemí. Pouliční muzicírování je nadchlo. V Bonnu působili nejdříve jako pouliční umělci, v roce 1976 se ke svým zpívajícím sourozencům přidal James Victor (*1971) a o rok později další z bratrů, Joseph Maria (*1972). To už Kellyovi vystupovali s Cirkusem Roncalli 28. Ve stejném roce strávili Kellyovi osm měsíců v obytném voze v Irsku. Tam rovněž působili jako pouliční muzikanti, po návratu z Irska přechodně sídlili v Německu. Některé z dětí tam navštěvovaly baletní školu 29 John Cranko-Schule (ve Stuttgartu). 25 Později začala skupina hrát i coververze známých písní, např. What A Wonderful World, kterou proslavil Louis Armstrong, A Hard Day s Night či Let It Be od Beatles. 26 The Kelly Family. Cover The Road [DVD]. Mawa, EAN Typický autobus The Kelly Family byl tenkrát pro rodinu Kellyových nejen dopravním prostředkem, ale i dočasným mobilním bydlištěm. 28 Především v západní Evropě známý velký cirkus pod vedením Berharda Paula, první představení se konalo v roce Hodiny baletu navštěvovali v dětství skoro všichni sourozenci Kellyovi, baletu je též učila matka Barbara Ann a jedna z nejstarších sester Kathleen. 16

17 V té době odešla ze skupiny tehdy šestnáctiletá Caroline. Ve hře na akordeon ji ve skupině zastoupila o rok mladší sestra Kathleen. V roce 1977 podepsali poprvé smlouvu s hudebním vydavatelstvím. Zástupce vydavatelství si jich všiml při jednom pouličním vystoupení: Hráli jsme jako vždy na ulici, najednou k nám přišel nějaký muž a řekl, že s námi chce udělat desku. 30 (Wendling, 1996, s. 37) Skupina nahrála tři alba 31. Píseň Who'll Come With Me (David's Song) otextovaná otcem Danielem Kellym a nazpívaná Johnem Kellym se v roce 1980 stala v Nizozemí a v Belgii největším hitem a skupina absolvovala 40 televizních vystoupení. Nově nabytá popularita však nepřinesla jen pozitiva. Kellyovi, kteří se cítili být spíše pouličními muzikanty než televizními hvězdami, se nechtěli vzdát životního stylu a způsobu provozování hudby, na něž byli dosud zvyklí. Patricia Kelly se o tom pro Bravo vyjádřila takto: Jsou to pro mě špatné vzpomínky. Roky předtím byly tak skvělé a plné zážitků, a teď jezdíme od hotelu k hotelu a od jedné televizní show ke druhé. To je tak nudné! Už skoro vůbec nezpíváme živě, ale jen k playbacku v televizi. To nikoho z nás nebaví! 32 (Wendling, 1996, s. 39) Po vypršení smlouvy chtěla média, aby se tehdejší hlavní zpěvák The Kelly Family John Kelly stal sólovou dětskou hvězdou, otec Daniel Kelly to však nedovolil. Nechtěl tehdy jedenáctiletého Johna vystavit tlaku showbyznysu, dával přednost zdravému způsobu života a provozování hudby pro radost před laciným pozlátkem. Později za to byl John svému otci vděčný: Měli jsme tehdy jiné publikum, fanoušci tak nešíleli jako dnes, když se objeví Paddy a Angelo. Ale i tehdy jsem dostával hodně milostných dopisů. Chtěli ze mě udělat dětskou hvězdu, ale můj otec řekl ne. Teď jsem rád, že mě před tím uchránil. 33 (Reinhard, 1996, s. 13) Rodina se následně odstěhovala do Nizozemí. V Nizozemí Kellyovi nahráli další dvě alba: Christmas All Year (1981) a Wonderful World! (1981). Autorkou hudebních aranžmá pro tato alba a producentkou byla Kathleen Kelly. Zároveň na albu Wonderful Word! poprvé vyšly písně, ke kterým 30 Bravo z , převzato z: Wendling, P. Kelly Family. 1. vyd. Praha: Pragma, s. ISBN Písně z těchto alb i některé z novějších písní vyšly později na několika výběrech, tato alba však nejsou považována za oficiálně vydaná alba The Kelly Family. 32 Bravo z , převzato z: Wendling, P. Kelly Family. 1. vyd. Praha: Pragma, s. ISBN Bravo z , převzato z: Reinhard, L. Kelly Family Sometimes I wish I were an angel. 1. vyd. Praha: Pragma, s. ISBN

18 napsal hudbu i text někdo z dětí Kellyových: Kathleen je autorkou písní Lonely a Txiki 34. V roce 1981 onemocněla matka Barbara Ann rakovinou. Rodina předtím pobývala v Německu, kvůli matčině nemoci se však vrátila do Španělska. Hudba pro Kellyovy dočasně ztratila na důležitosti, chtěli se více věnovat matce a žít jako před začátkem své kariéry, bez zájmu médií. Ve Španělsku se matčin zdravotní stav částečně zlepšil a porodila v Pamploně svého nejmladšího potomka Angela Gabriele. Zemřela necelý rok po jeho narození, V roce 1982 se Michael Patrick Kelly (*1977) poprvé pěvecky zapojuje do dění ve skupině, zatím jen občas. Zhruba za rok začíná se skupinou tančit jeho starší sestra Barbara Ann ml. (*1975), později též hrála na conga i na jiné hudební nástroje a zpívala. The Kelly Family nadále vystupovala, ale už méně často, v televizních pořadech se neobjevovala. V této době ze skupiny nastálo odešla Caroline 35. Po matčině smrti se Kellyovi rozhodli opustit Španělsko a strávit nějaký čas ve Francii. Kolem roku 1983 vystupovali na ulicích Paříže i v metru a vydělávali si tak na živobytí. Rovněž prodávali svá alba přímo na koncertech. Některé z dětí nadále navštěvovaly hodiny baletu. Velmi brzy, již v roce 1984, se projevilo i Angelovo hudební nadání a jeho zájem o zpěv a veřejné vystupování píseň Hiroshima, I m Sorry (viz část Osobnost autora). V té době se též ke skupině plnohodnotně připojil Patrick. Tehdy dvacetiletý Paul naopak skupinu opustil 36. K pobytu rodiny ve Francii se váže též vysvětlení, proč Kellyovi nosili (a někteří z nich dodnes nosí) typické dlouhé vlasy. Na tuto otázku odpověděla Patricia Kelly pro časopis Praline 37 takto: Přitom jsme to ale neplánovali. Když jsme byli před několika lety v Paříži, chodili tam všichni s krátkými vlasy, protože to bylo právě v módě. Ale protože nenapodobujeme každý trend, rozhodli jsme se nechat si narůst vlasy. (Reinhard, 1996, s. 71) V roce 1986 podnikli Kellyovi osmiměsíční turné po USA. Tehdy pětiletý Angelo poprvé sólově zpíval celou píseň (Danny Boy, irská lidová píseň). Předtím se ke skupině připojila jeho o dva roky starší sestra Maite (*1979). Přibližně od tohoto období 34 Píseň pojednává o baskickém revolucionáři a její text je napsaný kombinací španělštiny a baskičtiny. 35 Přechodně opět žila s rodinou kvůli nemoci matky Barbary Ann a následnému úmrtí. Pak nejprve bydlela ve Španělsku a starala se o nejstaršího bratra Daniela, později se oba natrvalo usadili v USA. 36 V současné době s The Kelly Family opět vystupuje. 37 Praline z r. 1994, převzato z: Reinhard, L. Kelly Family Sometimes I wish I were an angel. 1. vyd. Praha: Pragma, s. ISBN

19 koncertovala skupina v devítičlenném složení (Kathleen, John, Patricia, James, Joseph, Barbara ml., Patrick, Maite a Angelo), ve kterém se později velmi proslavila. V roce 1988 se Kellyovi vrátili do Německa. V té době absolvovali i dva koncerty denně ve svém vlastním cirkusovém stanu, občas vystoupili i v koncertní hale. Založili v Německu vlastní vydavatelskou firmu Kel-Life GmbH, neboť již měli nepříliš dobré zkušenosti s diktátem velkých hudebních vydavatelství a chtěli o své hudbě a o všem, co se jí týká, rozhodovat úplně sami. V tomto roce vyšlo další album nazvané příznačně Live, neboť obsahuje záznamy z živých vystoupení skupiny. Na albu se objevily převážně tradicionály a převzaté písně. Přibližně v té době se už i Angelo skladatelsky zapojil do tvorby skupiny - napsal svou vůbec první píseň Pee-Pee. Píseň vyšla o rok později na albu Keep On Singing 38. V roce 1989 koupili Kellyovi v Amsterdamu starý hausbót, opravili ho, pojmenovali ho na počest svého pradědečka Sean O Kelley a nastěhovali se na něj. Představovalo to pro ně možnost svobodně cestovat, ale zároveň mít i své stálé obydlí. Později, v roce 1991, s ním zakotvili v Kölnu. Dnes se hausbót nachází v Technisches Museum Speyer, kam byl v roce 2004 bratry Kellyovými převezen. Na albu New World (1990) tvoří vlastní tvorba The Kelly Family již zhruba polovinu všech písní; za všechny vzpomeňme aspoň píseň Papa Cool, jež vznikla během nepřítomnosti otce (utrpěl záchvat mrtvice a musel být hospitalizován. Kellyovi od té doby nahrávali alba bez otce, počínaje již zmíněným albem New World, a též sami absolvovali koncertní turné.) Text této písně pojednává přímo o Kellyových, o jejich rodinném životě. Jednotliví členové skupiny v něm představují sebe samotné a nepřímo vyjadřují otci dík za to, čemu je naučil, ať již v hudbě, či po ostatních stránkách života. Album Honest Workers (1991) rovněž obsahuje vlastní tvorbu The Kelly Family přibližně z poloviny, je zde však více vidět hudební zrání zejména starších sourozenců. Zatímco dříve psali skoro všechny původní písně skupiny otec Daniel Kelly a jeho dcera Kathleen, nyní se na albech skladatelsky více podíleli i další členové skupiny. Text písně When I Was In Town nazpívané Johnem Kellym velmi výstižně vyjadřuje další jev, který se stal pro The Kelly Family typickým - jejich koncerty navštěvují příslušníci různých věkových kategorií a subkultur: Listening from every age, from punkies to Grandmothers, from heavies to little children, like you ve never seen 38 Album bylo pojmenováno podle posledních slov zesnulé matky Barbary Ann. Děti její poslední přání bezezbytku splnily. 19

20 before 39 (Poslouchali lidé každého věku, od punkerů po babičky, od vyznavačů heavy metalu po malé děti, jak to člověk ještě nikdy předtím neviděl ) Několikaleté období kolem roku 1992 (album Street Life) bývá fanoušky skupiny často nazýváno Street Life Time 40, písně typické pro toto období jsou zároveň někdy též označovány jako Street Life Songs. Některé z nich nebyly vydány na albech a jsou příznivcům skupiny známé právě jen díky živým pouličním vystoupením. Název alba i období vznikl podle místa provozování hudby: koncerty se skutečně stále odehrávaly na ulici. Kellyovi vždy chtěli přesvědčit posluchače při živých pouličních koncertech. Dále prodávali svá alba na těchto koncertech. Toto období v životě rodiny Kellyových charakterizovala tvrdá práce, neboť se o vše kolem vystupování a fungování skupiny starali úplně sami, ale zároveň je toto období fanoušky skupiny považováno za šťastné a spokojené, bez nešvarů, které později přinesla sláva: rozhádaní a hysteričtí fanoušci, pronásledování skupiny nevhodně se chovajícími fanoušky, obléhání obydlí členů skupiny některými neodbytnými fanoušky, činnost paparazzi fotografů z řad novinářů i některých fanoušků, smyšlené novinové články s úmyslem uškodit skupině. Tyto skutečnosti se později opakovaně staly námětem textů písní The Kelly Family. Skupina neváhala ironizovat dotěrnost fotografů, hysterii některých fanoušků a lživé zprávy v bulvárních médiích např. v textu písně Big Mouth On TV (album Growin Up, 1997), na sólovém albu Patricka Kellyho In Exile (2003) se objevila ještě nekompromisnější kritika poměrů v showbyznysu v písni Movie. Dodnes však tento problém nejlépe ukazují velmi realistická výpověď v podobě písně Look Up My File 41 (1996, vydaná později na albu The Bonus Tracks Album, 1999) a ironický, téměř naturalisticky pojatý text písně Million Flies (demo, 2002, obě písně od stejného autora). Album Wow (1993) bylo prvním za dobu existence The Kelly Family, na němž vyšly jen písně, které napsali sami členové skupiny. Kellyovi se často zajímali o ekologii, proto i zde se toto téma objevuje hned v úvodní písni When The Last Tree Píseň zpracovává staré indiánské přísloví: When the last tree has been taken and last river has been poisoned, caught the last fish from the ocean, eat you money then ( Až 39 Citace z textu písně When I Was In Town (album: The Kelly Family. Honest Workers [CD]. [Köln]: Kel-Life GmbH, EAN ). 40 Někdy též Streetlife, streetlife. 41 Nekompromisní vzkaz hysterickým fanouškům obsahuje verš But I m not a drug for sale ( Ale já nejsem droga na prodej ). 20

80. léta v české populární hudbě

80. léta v české populární hudbě 80. léta v české populární hudbě Pop, disco Michal David, Kroky Františka Janečka Situace ve společnosti: stále přetrvává období normalizace, 2 proudy hudbě oficiální (nemají problémy s komunistickým režimem,

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

FJC. Folk, jazz a country

FJC. Folk, jazz a country FJC Folk, jazz a country 2016-2017 Předplatné folk, jazz a country: Základní informace Všechny potřebné informace pro zakoupení předplatného obdržíte v předprodeji vstupenek MěKS v přízemí městského domu

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLEH Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-pos-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Kathi: Hallo Julian, kann ich mir bitte von dir ein paar Sachen ausleihen?

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 21 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

Vznik kapely AC/DC. Členové kapely. Současní členové:

Vznik kapely AC/DC. Členové kapely. Současní členové: Martin Daněk 11. 1. 2011 Vznik kapely AC/DC AC/DC je australská hard rocková skupina, kterou v roce 1973 v Sydney založili bratři Angus a Malcolm Youngovi. Kapela je spolu s Led Zeppelin, Deep Purple nebo

Více

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE:

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_ 04_TEST 7 LEKCE_E2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

KABÁT. Žánry Hard rock Pop rock Thrash metal Rock'n'roll Hospodský rock

KABÁT. Žánry Hard rock Pop rock Thrash metal Rock'n'roll Hospodský rock - 1 - Kabát je česká rocková kapela ze severočeských Teplic, existuje již od roku 1983. Za svou 22-letou kariéru skupina prodala přes 1 000 000 kopií svých alb. Roku 2003 získávají svého prvního Zlatého

Více

Materiál obsahuje časování slovesa waren a hatten. Materiál obsahuje cvičení k procvičování na dané téma a řešení jednotlivých cvičení.

Materiál obsahuje časování slovesa waren a hatten. Materiál obsahuje cvičení k procvičování na dané téma a řešení jednotlivých cvičení. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: VY_ 32_INOVACE_NEMCINA3_11 Préteritum pomocných sloves Německý jazyk 3.ročník Materiál obsahuje

Více

Nein, wir sprechen noch nicht Deutsch. Wir möchten es aber lernen. Wir brauchen Fremdsprachen. Alle wissen es.

Nein, wir sprechen noch nicht Deutsch. Wir möchten es aber lernen. Wir brauchen Fremdsprachen. Alle wissen es. Lektion 2 Spreche ich Deutsch? Sprichst du Deutsch? Sprecht ihr Deutsch? Sprechen Sie Deutsch? Nein, wir sprechen noch nicht Deutsch. Wir möchten es aber lernen. Wir brauchen Fremdsprachen. Alle wissen

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA. Produkční plán

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA. Produkční plán VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Produkční plán Seminární práce z předmětu Tvorba internetových stránek Vypracovala: Veronika Šarajová (Sar0016, EB2EKZ01) Ostrava 2012

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

RSC Rock Solid Club solid rock pevná skála

RSC Rock Solid Club solid rock pevná skála 1 Čau děcka, já jsem Janka a jsem členem RSC klubu a chci vás s ním trochu seznámit. Zkratka RSC znamená Rock Solid Club a solid rock znamená v angličtině pevná skála. Každé úterý se scházíme u vás na

Více

VY_32_INOVACE_07 L.v.Beethoven_37

VY_32_INOVACE_07 L.v.Beethoven_37 VY_32_INOVACE_07 L.v.Beethoven_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT Learning Diaries at the Österreich Institut Learning diaries help to reflect and record the individual growth in language proficiency, special learning strategies and interests. Thus, autonomous learning

Více

ÚNOR - BŘEZEN. Předprodejová místa pro koncerty a divadla: TIC Tišnov (Brněnská 475), pokladna kina (Brněnská 152), muzeum (Jungmannova 80).

ÚNOR - BŘEZEN. Předprodejová místa pro koncerty a divadla: TIC Tišnov (Brněnská 475), pokladna kina (Brněnská 152), muzeum (Jungmannova 80). Mlýnská 152, 666 01 Tišnov tel.: 549 410 082 sekretariat@kulturatisnov.cz, www.mekstisnov.cz GPS: 49 20'51.948"N, 16 25'15.168"E ÚNOR - BŘEZEN Předprodejová místa pro koncerty a divadla: TIC Tišnov (Brněnská

Více

Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava).

Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava). Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava). Es gab viele Sümpfe (der Sumpf - močál) und wilde Tiere und keine festen Straßen. Die Premysliden schickten

Více

VY_32_INOVACE_12 Georg Fridrich Händel_39

VY_32_INOVACE_12 Georg Fridrich Händel_39 VY_32_INOVACE_12 Georg Fridrich Händel_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole

Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400 Materiál DUM (digitální

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 4 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1])

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1]) ÚTĚK NA ZÁPAD Koupit lístek, nastoupit do vlaku, to všechno proběhlo v pořádku. Ale kousek od východního Berlína vlak zastavil a objevila se lidová policie s kalašnikovy. Museli jsme ukázat dokumenty a

Více

Pořadové číslo projektu

Pořadové číslo projektu Šablona č.: III/2 Datum vytvoření: 25.10.2012 Pro ročník: IX. Nově a lépe s počítači Vzdělávací obor - předmět: Hudební výchova Klíčová slova: hudba, Beatles, McCartney Název souboru: UK_STE_9_HV_9R_BEATLES

Více

Prezentace seznámí žáky s dalším vývojem hudby, tentokrát v 60. letech minulého století. Během prezentace se žáci dozví nové informace slavných

Prezentace seznámí žáky s dalším vývojem hudby, tentokrát v 60. letech minulého století. Během prezentace se žáci dozví nové informace slavných Anotace Prezentace seznámí žáky s dalším vývojem hudby, tentokrát v 60. letech minulého století. Během prezentace se žáci dozví nové informace slavných osobnostech rockové hudby, o jejich životě a písních,

Více

Eva Lindbergová & Jarmark

Eva Lindbergová & Jarmark Eva Lindbergová & Jarmark UŽ To nejlepší z let 1992 2006 písňové Texty Jiří Navrátil, Milana Vršťalová, Roman Miklósy, Petr PichL 2011 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

1. O nás. 2. Správní rada Nadačního fondu Harmonie. Milada Cholujová, předsedkyně. Judita Cholujová. PhDr. Helena Markusová

1. O nás. 2. Správní rada Nadačního fondu Harmonie. Milada Cholujová, předsedkyně. Judita Cholujová. PhDr. Helena Markusová Výroční zpráva 2013 1. O nás Nadační fond Harmonie naplňuje vizi venezuelského dirigenta, pianisty a ekonoma José Antonia Abreua, který si již před mnoha lety uvědomil, že prostřednictvím hudební vzdělání

Více

http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4

http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4 http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4 Vyšehradský hřbitov je jednou z dominantních součástí Národní kulturní památky Vyšehrad. Je zde mimořádné soustředění hrobů význačných osobností, jež se ve své

Více

2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání

2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání 2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání KOMBINOVANÝ KURZ PRO UČITELE NĚMČINY HORIZONTE INSTITUT FÜR SPRACHE, KOMMUNIKATION

Více

Hlas na žáky téměř nikdy nezvyšuji. Jsou šikovní, zodpovědní a tvoří tým

Hlas na žáky téměř nikdy nezvyšuji. Jsou šikovní, zodpovědní a tvoří tým Hlas na žáky téměř nikdy nezvyšuji. Jsou šikovní, zodpovědní a tvoří tým Naše Valašsko, 04.03.2013, JOSEF BENEŠ, str. 12, Valašsko http://www.vlp.cz V seriálu Valašský GEN vám dnes představujeme učitelku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

VY_32_INOVACE_06 Rocková hudba_39

VY_32_INOVACE_06 Rocková hudba_39 VY_32_INOVACE_06 Rocková hudba_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Od začátku letošního roku tak řady LE PNEUMATIQ doplnil MC TURNER, který je v Čechách znám jako jeden z nejlepších drum`n`bassových MC`s!

Od začátku letošního roku tak řady LE PNEUMATIQ doplnil MC TURNER, který je v Čechách znám jako jeden z nejlepších drum`n`bassových MC`s! Skupina LE PNEUMATIQ je považována za jednu z nejvíc zábavných a energických elektronických kapel v České republice - do roku 2013 však vstupuje se zásadní změnou, která by měla přinést ještě větší oživení

Více

Jiří Neumann - DJ. Foto: Michaela Neumannová. Jiří Neumann, foto: Michaela Neumannová 17.02.2012 11:04 Michaela Lejsková

Jiří Neumann - DJ. Foto: Michaela Neumannová. Jiří Neumann, foto: Michaela Neumannová 17.02.2012 11:04 Michaela Lejsková Jiří Neumann - DJ Jiří Neumann, foto: Michaela Neumannová 17.02.2012 11:04 Michaela Lejsková "Rozhodně nejsem příznivec starých pořádků, ale mám pocit, že před revolucí byla atmosféra na diskotékách a

Více

Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012

Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012 Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012 Co jsme dělali ve čtvrtek? Was wir am Donnerstag gemacht haben? Poznávací hry Prezentace Nástěnku na chodbě Výuku češtiny Viděli jsme převoz lebky do kostela a

Více

SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM

SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_37_19 Tématický celek:

Více

HUDEBNÍ, TANEČNÍ A VÝTVARNÁ ŠKOLA PRUŠÁNKY. HTVŠ Prušánky

HUDEBNÍ, TANEČNÍ A VÝTVARNÁ ŠKOLA PRUŠÁNKY. HTVŠ Prušánky HUDEBNÍ, TANEČNÍ A VÝTVARNÁ ŠKOLA PRUŠÁNKY HTVŠ Prušánky Program: 1. Vize HTVŠ 2. Struktura HTVŠ 3. Hudební nástroje 4. Sylabus 5. Závěrečné poznámky 6. Dotazy 7. Přihláška HTVŠ Prušánky Místo výuky: ZŠ

Více

Petra Vlčková je mladá začínající

Petra Vlčková je mladá začínající Dialog s akordeonem Petra Vlčková & Petr Přibyl Petra Vlčková je mladá začínající akordeonistka. Úspěšně absolvovala Západočeskou univerzitu v Plzni, kde vystudovala hru na akordeon společně s učitelstvím

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

Tisková zpráva k 25. ročníku MHF Český Krumlov z 3. prosince 2015. Vážení přátelé,

Tisková zpráva k 25. ročníku MHF Český Krumlov z 3. prosince 2015. Vážení přátelé, Tisková zpráva k 25. ročníku MHF Český Krumlov z 3. prosince 2015 Vážení přátelé, s potěšením Vám oznamujeme, že jsme na našem webu www.festivalkrumlov.cz již zveřejnili stěžejní body programu příštího

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

Název sady: Zpracování gramatiky pro 1. - 3. ročník čtyřletého gymnázia a uměleckých oborů

Název sady: Zpracování gramatiky pro 1. - 3. ročník čtyřletého gymnázia a uměleckých oborů Datum: 1. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_246 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

MĚSÍČNÍK NÁRODNÍHO DIVADLA V BRNĚ ROČNÍK VI. LISTOPAD 2005 CENA 10 KČ

MĚSÍČNÍK NÁRODNÍHO DIVADLA V BRNĚ ROČNÍK VI. LISTOPAD 2005 CENA 10 KČ MĚSÍČNÍK NÁRODNÍHO DIVADLA V BRNĚ ROČNÍK VI. LISTOPAD 2005 CENA 10 KČ aplaus 12 Reduta úvodní projekt Druhá část úvodního projektu Když jsem do projektu v červnu vstupoval, věděl jsem, že ho bude režírovat

Více

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin)

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) Malé krůčky k bezpečné cestě do školy Již čtvrtým rokem působí na naší škole rodičovská dopravní skupinka, která se snaží

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

VY_32_INOVACE_10 Muzikál-rocková opera_39

VY_32_INOVACE_10 Muzikál-rocková opera_39 VY_32_INOVACE_10 Muzikál-rocková opera_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Reference, hodnocení služeb Madio

Reference, hodnocení služeb Madio Reference, hodnocení služeb Madio MADIO z.s. je akreditovanou vzdělávací institucí, nabízí velké množství kvalitních služeb v oboru vzdělávání a prevence rizikového chování u dětí a mládeže v mateřských,

Více

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Factum Invenio, s.r.o., Těšnov 5, 110 00 Praha 1,tel: +420 224 805 650, fax: +420 224 805 628, email: info@factum.cz, www.factum.cz 080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Dobrý

Více

MICHAL HUVAR. K O N C E R T.eu žurnál 001

MICHAL HUVAR. K O N C E R T.eu žurnál 001 i MICHAL HUVAR K O N C E R T.eu žurnál 001 O cestě za digitalizací... Začnu citáty z tisku, které se v tuzemských novinách objevují už nějaký čas. Nejprve titulky: SPALTE SVO- JE CD, BUDÍČEK PRO DINOSAURY,

Více

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu:

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Patronus 15/05. Školní hřiště od Veni

Patronus 15/05. Školní hřiště od Veni Patronus 15/05 Školní hřiště od Veni Rozhovor s profesorem Severusem Snapem (Ředitel klubového Zmijozelu) 1) Jak moc jste si podobní s knižním Snapeem? Jaký na něj vůbec máte svůj názor? S knižním Severusem

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Mein Klassenzimmer, meine Schulsachen Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny (v

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

POKUS PRVNÍ. Život je drama

POKUS PRVNÍ. Život je drama POKUS PRVNÍ Život je drama (Je to literární klišé?) 1 Vítr nese semínko pampelišky Na hladinu rybníka? Na kousek hlíny? Do otevřených úst? Na šlehačkový dort? Do kouta chodby? Na betonový dvorek? Do praskliny

Více

Spohr Violin Duo. Oba umělci jsou výhradně zastupováni agenturou Tanja Classical Music Agency. www.koncertniagentura.cz

Spohr Violin Duo. Oba umělci jsou výhradně zastupováni agenturou Tanja Classical Music Agency. www.koncertniagentura.cz Jana Ludvíčková je absolventkou Pražské konzervatoře ( prof. F. Pospíšil) a Guildhall School of Music and Drama v Londýně ( prof. D. Takeno), kde získala mnohá ocenění v rámci studií, jako např: Pyramid

Více

Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho

Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho Společný projekt barokního souboru Hof-Musici a občanského sdružení Teatro alla Moda, pod záštitou paní Livie Klausové a

Více

ČTENÍ. Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová

ČTENÍ. Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-12 Základový text: Zu Hause: Klaus: Papa, ich wünsche mir ein Meerschweinchen, darf ich es mir kaufen? Vater:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano?

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Dělám to teď dobře. Velice ráda Vás vidím! Já také, drahá, já také. Jste tak hezká! A toto je moje tchýně. Och, ano? Celá rodina je tady, dobrá! Dobrá, zpět k vaší poezii.

Více

Obhajoba praktické semestrální práce na téma Vývoj

Obhajoba praktické semestrální práce na téma Vývoj PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA VÝTVARNÉ KULTURY Obhajoba praktické semestrální práce na téma Vývoj Vypracovala : 1. ročník VV1O ZS 2011/2012 PF UJEP Ústí nad Labem KATEDRA VÝTVARNÉ KULTURY / PF UJEP V ÚSTÍ

Více

Past Perfect opakování předminulý čas

Past Perfect opakování předminulý čas 1. Udělal jsem oběd,než přišla domů. 2. Když jsem přišel na autobusovou zastávku, autobus už odjel. 3. Do pondělí už všichni turisté opustili hotel. 4. Začala zpívat píseň, kterou napsala pro svého kamaráda.

Více

ŠKOLÁČEK LEDEN 3.ČÍSLO 2015/16 OBHÁJILI JSME TITUL EKOŠKOLA

ŠKOLÁČEK LEDEN 3.ČÍSLO 2015/16 OBHÁJILI JSME TITUL EKOŠKOLA ŠKOLÁČEK LEDEN 3.ČÍSLO 2015/16 OBHÁJILI JSME TITUL EKOŠKOLA Nejdůležitější body: Nechtěl bych tam žít V pubertě České obyčeje Nechceme války ani terorismus Anketa : Moje nejoblíbenější kniha 11. prosince

Více

Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele. 1. 20 30 min. 2. 25 35 min

Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele. 1. 20 30 min. 2. 25 35 min Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele 1. 20 30 min Pracujte ve dvojicích. Vylosujte si jednu ilustraci a sestavte rozhovor, který mezi sebou

Více

VY_32_INOVACE_03 Blues_39

VY_32_INOVACE_03 Blues_39 VY_32_INOVACE_03 Blues_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

W lfg f ang n A madeus s Moza z rt

W lfg f ang n A madeus s Moza z rt Wolfgang Amadeus Mozart Anotace Prezentace seznámí žáky se životem a dílem Wolfganga Amadea Mozarta. V úvodu si žáci zopakují znalosti z předchozích hodin, eventuálně učivo z nižších ročníků. V průběhu

Více

Žáci umí popsat vztahy v rodině a mluvit o jednotlivých členech rodiny. spielen, arbeiten, e Mutter, r Vater, e Schwester, r Bruder

Žáci umí popsat vztahy v rodině a mluvit o jednotlivých členech rodiny. spielen, arbeiten, e Mutter, r Vater, e Schwester, r Bruder Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: VY_ 32_INOVACE_NEMCINA3_01 Moje rodina meine Familie Německý jazyk 3.ročník Materiál slouží k

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

j. courtney sullivanová

j. courtney sullivanová j. courtney sullivanová Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Zásnuby j. courtney sullivanová j. courtney sullivanová brno 2014 J. Courtney Sullivan The Engagements Copyright 2013 by

Více

EINE E-MAIL. Grundschule Klasse 6. Zpracovala: Mgr. Jana Jíchová, květen 2014

EINE E-MAIL. Grundschule Klasse 6. Zpracovala: Mgr. Jana Jíchová, květen 2014 EINE E-MAIL Grundschule Klasse 6 Zpracovala: Mgr. Jana Jíchová, květen 2014 EINE E-MAIL Plnění cílů RVP pro Nj - 6. ročník 1. Mluvení Tvoření odpovědí na jednotlivé otázky týkající se školy 2. Čtení s

Více

Školní rok 2012/2013 ŠKOLNÍ NOVINY LEDEN

Školní rok 2012/2013 ŠKOLNÍ NOVINY LEDEN Školní rok 2012/2013 ŠKOLNÍ NOVINY LEDEN Vítejte do nového roku s obrazem Sáry Sotonové!! Pokud toto čtete, prázdniny zaručeně skončily, ba i novoroční projev Václava Klause. Všechno jednou skončí, ale

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Rozloučení s kalendářním rokem 2014 Ani jsme se nenadáli (opět! ) a už se blíží nový kalendářní rok ( už zase!). Vážení

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Dopis Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny v jednom bloku Věková skupina (ročník) 7. ročník

Více

Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu

Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu 3 Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu nacvičoval větu: Mám rakovinu mozku, došel jsem k názoru,

Více

Tady se rodí baletky TÉMA. >> Jiří Sotona

Tady se rodí baletky TÉMA. >> Jiří Sotona TÉMA >> Čím menší fyzické dispozice, tím to bolí víc, protože dítě překonává překážky, které mu nastražilo jeho vlastní tělo, říká vedoucí přípravky Jana Jodasová. Foto Právo Petr Horník (3) Tady se rodí

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná Název materiálu: VY_32_INOVACE_08_NĚMECKÝ JAZYK_P1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

ROCKOVÁ HUDBA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: devátý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

ROCKOVÁ HUDBA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: devátý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. OVÁ HUDBA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

VY_32_INOVACE_15 Fryderyk Chopin: Básník klavíru_39

VY_32_INOVACE_15 Fryderyk Chopin: Básník klavíru_39 VY_32_INOVACE_15 Fryderyk Chopin: Básník klavíru_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo

Více

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ Autor: Mgr. Jakub Lukeš Předmět/vzdělávací oblast: Německý jazyk Tematická oblast: Téma: Poznatky o zemích Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 Název: VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Více

VY_32_INOVACE_02 Vznik a vývoj jazzu_39

VY_32_INOVACE_02 Vznik a vývoj jazzu_39 VY_32_INOVACE_02 Vznik a vývoj jazzu_39 A U T O R : J I N D Ř I Š K A Č A L O V Á Š K O L A : Z Á K L A D N Í Š K O L A S L U Š O V I C E, O K R E S Z L Í N, P Ř Í S P Ě V K O V Á O R G A N I Z A C E N

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Possessivpronomen (Meine Familie) 2. Nj Přivlastňovací zájmena (Moje rodina)

Possessivpronomen (Meine Familie) 2. Nj Přivlastňovací zájmena (Moje rodina) Possessivpronomen (Meine Familie) 2. Nj Přivlastňovací zájmena (Moje rodina) Název projektu: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1836 ZŠ Břežany

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

Aktivity pro prevenci stresu Projekt Leonardo da Vinci Scénář pro hraní rolí GEA (zpracováno společností IDEC)

Aktivity pro prevenci stresu Projekt Leonardo da Vinci Scénář pro hraní rolí GEA (zpracováno společností IDEC) Scénář pro hraní rolí GEA (zpracováno společností IDEC) 1 Představení - pravidla 1. Cíle Cílem této scénky pro hraní rolí je: - podpořit upevnění nově získaných znalostí - dát podnět ke spolupráci v průběhu

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE. Meno mosso, z.s. U Chmelnice 770/8, Praha 4 Modřany, 143 00 IČO 03768791 zapsáno dne 3. 2. 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE. Meno mosso, z.s. U Chmelnice 770/8, Praha 4 Modřany, 143 00 IČO 03768791 zapsáno dne 3. 2. 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE Meno mosso, z.s. U Chmelnice 770/8, Praha 4 Modřany, 143 00 IČO 03768791 zapsáno dne 3. 2. 2015 OBSAH Naše činnost Studio taneční a pohybové výchovy Výuka hudby Předpokládaný

Více

Profil. Balkan, Klezmer, Tango, Jazz

Profil. Balkan, Klezmer, Tango, Jazz Profil Balkan, Klezmer, Tango, Jazz Matou Noir Taneční doupě - Hýření smyčců - Pronikavý akordeon - V rytmu Walsu - Jungle Beat Tango se změní v Karneval, Jazz v Hip-hop a Klezmer v Cirkus Biographie Matou

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_20_06. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_20_06. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum. Průvodka Číslo projektu Název projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 12 Číslo a název šablony klíčové aktivity 10 Název DUMu Offenbach J. Pořadí DUMu v sadě 6 8 Vedoucí skupiny/sady

Více

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE:

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_14_ZÁJMENPŘÍSLOV30LEKCE_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více