UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra hudební výchovy SYLVA KAPLANOVÁ IV. ročník prezenční studium Obor: německý jazyk hudební výchova PIANO DRUMS Diplomová práce Vedoucí práce: Mgr., Bc. Gabriela Coufalová, Ph. D OLOMOUC

2 Děkuji Mgr., Bc. Gabriele Coufalové, Ph. D. za odborné vedení práce. Děkuji Angelovi Kellymu za ochotu konzultovat vše potřebné o Piano Drums. Děkuji Bc. Lucii Doušové, Mgr. Markétě Holkové, Mgr. Renatě Holkové, Mgr. Michaele Bezemkové, Janě Rathouské, Anetě a Veronice Valasovým za poskytování rad a materiálových podkladů k práci. Děkuji Ludmile Hornové za fotodokumentaci během návštěvy koncertů v ČR. Děkuji Urszule Waclawik za laskavou kontrolu anglického překladu. Děkuji Kateřině Hůlkové za pomoc s vytvořením videopřílohy. 2

3 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně a použila jen uvedených pramenů a literatury. V Olomouci dne

4 Obsah 1. Úvod Sběr materiálů a osobní konzultace s autorem nástroje Osobnost autora a jeho hlavní hudební činnost 3.1 Osobnost autora The Kelly Family Domovská skupina Angela Kellyho Další hudební činnost Angela Kellyho 4.1 Sólová kariéra Angela Kellyho Další projekty studiové a koncertní Piano Drums Bubeníci, kteří ovlivnili Angela Kellyho Historie vzniku Piano Drums Organologický popis nástroje Srovnání Piano Drums se soupravou Terryho Bozzia Ladění bicích nástrojů a Piano Drums Komponisté a hráči na Piano Drums Využití nástroje v současné tvorbě Skladby pro Piano Drums Turné PIANO DRUMS Tour Možnosti budoucího vývoje nástroje Závěr Seznam použité literatury a pramenů 7.1 Seznam použité literatury Seznam použitých pramenů 106 4

5 Úvod Na podzim roku 2005 jsem uvažovala o výběru tématu diplomové práce. Rozhodla jsem se zvolit si jako téma Piano Drums, chromaticky laděnou bicí soupravu irského bubeníka, skladatele, zpěváka a producenta Angela Kellyho. O tomto projektu jsem zpočátku neměla mnoho informací (též proto, že Angelo Kelly nenavštívil v rámci svého turné PIANO DRUMS Tour 05 Českou republiku). Moji přátelé, kteří se zúčastnili koncertu v Halle an der Saale ( ), však hodnotili Piano Drums velmi kladně, což mě spolu s několika fotografiemi z internetu podnítilo, abych se o tento projekt začala více zajímat. Angelo Kelly se proslavil zejména jako člen rodinné skupiny The Kelly Family, již méně je známý jako sólový zpěvák a kytarista, studiový bubeník, lektor seminářů o hře na bicí nástroje a hudebním byznysu, soukromý učitel hry na bicí nástroje, zakladatel labelu TEN4ONE Records a autor speciální bicí soupravy Piano Drums umožňující melodickou hru. Sám autor o Piano Drums uvádí 1 : Es ist ein chromatisch gestimmtes Schlagzeugset und der Aufbau basiert auf der Struktur eines Klaviers. ( Je to chromaticky laděná bicí souprava a její výstavba je založena na struktuře klavíru. ) Axel Mikolajczak (2005) 2 se vyjadřuje o Piano Drums jako o novém hudebním nástroji: Mit seinem ambitionierten Projekt Piano Drums war Angelo Kelly im Juli 2005 mit einer sehr erfolgreichen Tour unterwegs. Bei dieser Tour stellte er sowohl das von ihm konzipierte Piano Drums -Set, als auch die speziell für diesen Instrument von ihm geschriebene Kompositionen vor, die die Rolle des Drumsets in der Musik neu definieren. ( Se svým ambiciózním projektem Piano Drums byl Angelo Kelly v červenci 2005 na velmi úspěšném turné. Na tomto turné představil jak bicí soupravu Piano Drums, již sám navrhl, tak skladby, které napsal speciálně pro tento nástroj a které nově definují roli bicí soupravy v hudbě. ) Toto jeho označování Piano Drums jako nového hudebního nástroje jsem si dovolila převzít do své práce. Tento koncept považuji za originální a jsem toho názoru, že by si zasloužil více pozornosti. Zároveň jsem si byla vědoma toho, že tento projekt není v České republice ani v mezinárodním kontextu příliš známý, dodnes o Piano Drums nevyšla žádná 1 Piano Drums [online]. [cit. 26. února 2007]. Dostupné na World Wide Web: <http://www.angelokelly.in-de.net/bands/bands.php?id=521 > 2 Mikolajczak, A. Angelo Kelly: Piano Drums. In: Sticks - Magazin für Schlagzeug + Perkussion, [Köln]: 2005/10, s

6 publikace, v českém jazyce existuje dokonce pouze minimum zmínek na internetu, a i ty jsou velmi stručné. Proto jsem si kladla za cíl vytvořit ucelenější pojednání o tomto projektu, jeho vzniku, vývoji, funkci, tvorbě pro tento nástroj, využití v praxi a dalších souvisejících dílčích tématech. Skutečnost, že tímto projektem se odborná veřejnost dosud zabývala jen málo, mě utvrdila ve výběru tématu. Byla jsem si však vědoma toho, že sběr materiálů bude poněkud obtížnější, jak popisuji v kapitole 2. Považovala jsem za vhodné zařadit Piano Drums do kontextu hudební činnosti Angela Kellyho, neboť se tento projekt značně vymyká jeho ostatnímu působení: v části 3.1 představuji tohoto hudebníka, poté se věnuji aktivitám jeho domovské skupiny (část 3.2). Dále se práce zabývá vedlejšími projekty Angela Kellyho (kapitola 4), kam spadá i Piano Drums. Uvádím zde informace o nejaktuálnějším dění kolem Angela Kellyho o jeho sólové kariéře (část 4.1), též o jeho studiové a koncertní spolupráci s jinými hudebníky (část 4.2). Zejména se pak zabývám Piano Drums: specifikuji vliv jiných bubeníků na Angela Kellyho a jeho koncept Piano Drums (část 5.1), popisuji historii vzniku nástroje od vlastního autorova nápadu po zatím konečnou podobu Piano Drums (část 5.2), zejména se zaměřuji na detailní organologický popis nástroje a jeho součástí ve všech zjištěných fázích vývoje v průběhu dvou let (část 5.3). Následně srovnávám Piano Drums se speciálně upravenou bicí soupravou významného představitele melodické hry na bicí nástroje Terryho Bozzia (část 5.4). Laděním bicích nástrojů i Piano Drums se zabývám v části 5.5. Ojedinělost tohoto nástroje pak popisuji v části 5.6. O přínosu Piano Drums pro současnou hudbu a využití tohoto nástroje pojednávám v části 5.7, o skladbách pro Piano Drums pak v části 5.8. V části 5.9 popisuji koncertní turné Piano Drums Live 05, které se stalo vyvrcholením dvouleté práce na tomto projektu, a v části 5.10 se pak zamýšlím nad možnostmi budoucího vývoje Piano Drums. Autor navrhl Piano Drums tak, aby řazení jednotlivých součástí nástroje bylo (i přes jejich značné množství) srozumitelné široké veřejnosti, ale zároveň jde o nástroj, který je svým způsobem výjimečný a nový (mj. umožňuje hudební vyjádření i jiným způsobem, než je u standardní bicí soupravy obvyklé), takže dokáže zaujmout i odborníky. Všechny překlady použité v diplomové práci (z německého a anglického jazyka) provedla autorka. 6

7 Sběr materiálů a osobní konzultace s autorem nástroje Při sběru materiálů pro psaní této diplomové práce jsem velmi brzy zjistila, že o Piano Drums existuje minimum tištěné literatury (např. německé odborné časopisy o bicích nástrojích) a že budu muset hodně čerpat z důvěryhodných internetových zdrojů (např. oficiální webové stránky Angela Kellyho) a z videomateriálů natočených na jednotlivých koncertech turné PIANO DRUMS TOUR 05, ať už oficiálně vydaných, či natočených účastníky koncertů. Uvažovala jsem též o cestě do Německa na některý z koncertů Angelovy domovské skupiny The Kelly Family (skupina nekoncertovala v České republice od roku 2002 a turné PIANO DRUMS TOUR 05 skončilo dříve, než jsem si tento nástroj zvolila jako téma své diplomové práce), abych se po vystoupení pokusila s Angelem Kellym osobně setkat, bylo-li by to možné 3, a konzultovat vše potřebné k této diplomové práci. Angelo Kelly mi však vše výrazně usnadnil tím, že na program svého prvního sólového turné I m Ready Tour 06 zařadil i tři koncerty v České republice: v Ostravě, v Brně a v Praze. Postupně jsem začala považovat osobní konzultaci s ním za nezbytně nutnou, neboť ne vše, co jsem o Piano Drums potřebovala vědět, bylo možné vyčíst z článků, webových stránek a fotografií. Od začátku jsem plánovala zúčastnit se brněnského koncertu, případně i koncertu ostravského, po zralé úvaze jsem se ovšem rozhodla jet na všechna tři zmíněná vystoupení (jedním z důvodů byla též obava, že se mi nepodaří mluvit s Angelem Kellym hned na prvním nebo druhém koncertě a na další jeho vystoupení nebo na koncert The Kelly Family bych se do termínu odevzdání diplomové práce pravděpodobně nedostala). Po příjezdu do Ostravy ke klubu Prostor jsem vyhledala přítomnou vedoucí pořádající agentury, představila se a poprosila ji, zda by bylo možné domluvit konzultaci s Angelem Kellym ohledné této diplomové práce. Odpověď nezněla zamítavě, v tu chvíli to však nebylo možné, protože Angelo Kelly odešel z klubu a ani telefonicky nebyl k zastižení. To zatím nevadilo, neboť do začátku koncertu zbývalo několik hodin; v jejich průběhu se Angelo Kelly vrátil a nevznikl žádný závažný 3 Dnešní situace kolem The Kelly Family neodpovídá dění kolem skupiny přibližně před deseti lety, kdy měli Kellyovi z bezpečnostních důvodů ochranku a pro fanoušky bylo téměř nemožné setkat se s některým z členů skupiny. V dnešní době se stává, že sami členové skupiny dávají po koncertech autogramy a pohovoří s fanoušky, ovšem jen tehdy, dovolují-li to časové možnosti. 7

8 problém. Bylo však třeba respektovat, že se musí se svou doprovodnou skupinou připravit na vystoupení a nezbývá mu čas na mnoho jiných činností. V závěru koncertu Angelo Kelly slíbil, že uspořádá malou autogramiádu. Svůj slib splnil a souhlasil i s tím, že se s fanoušky, kteří o to měli zájem, též vyfotografuje. Při fotografování jsem mu stručně vysvětlila, že studuji hudební výchovu na pedagogické fakultě a zvolila jsem si jako téma své diplomové práce právě jeho nový nástroj Piano Drums. Zároveň jsem ho poprosila o možnost konzultace na toto téma. Odpověděl, že možná ano. Řekla jsem mu, že se zúčastním sobotního koncertu v Brně a nedělního koncertu v Praze. Na otázku, zda by bylo možné mluvit spolu tam, znovu odpověděl, že to neslibuje, ale snad tato možnost bude. Celý náš rozhovor proběhl v německém jazyce. Do Kulturního domu Rubín v Brně-Žabovřeskách, kde se konal další z koncertů Angela Kellyho, jsem přijela v sobotu ( ) odpoledne, kdy do začátku koncertu opět zbývalo několik hodin. Nebyla to však ideální doba pro konzultaci, návštěvníkům koncertu ani nebylo známo, kde se Angelo Kelly právě nachází. Nezdálo se mi vhodné podruhé kontaktovat vedoucí pořádající agentury, zvláště když jsem věděla, že Angelo Kelly mívá před koncertem často v plánu procházku po městě (tak tomu bylo i den předtím v Ostravě) a pak se samozřejmě musí připravit na koncert. Trochu jsem se již obávala, zda se mi podaří s ním mluvit, protože jsem si byla vědoma, že následujícího dne se koná poslední z trojice koncertů v ČR (koncert v Praze, kde byla očekávána největší návštěvnost, což podle mého odhadu znamenalo menší šanci setkat se s Angelem Kellym na dostatečně dlouhou dobu potřebnou k rozhovoru o Piano Drums). Také po tomto koncertě se konalo setkání s fanoušky (viz příloha č. 1), které postupně přešlo v diskusi, neboť na místě byl přítomen německý fanoušek, který se intenzivně zajímal o hru na bicí. Angelo Kelly ochotně zodpověděl množství jeho otázek; fanoušek kladl především dotazy týkající se techniky hry a chtěl, aby mu Angelo vysvětlil některé nejasnosti. Angelo tak učinil a nakonec fanouškovi věnoval své DVD PIANO DRUMS Live 05. Podařilo se mi spontánně se vmísit do diskuse a Angelo Kelly mi ochotně vyprávěl, co ho přimělo zkonstruovat bicí nástroj, na který je možno hrát i melodicky. Mluvil i o tom, jak sledoval videonahrávky svého vzoru Terryho Bozzia. Jelikož jsem tohoto bubeníka do té doby neznala, poprosila jsem Angela Kellyho, aby mi jeho jméno napsal; on vzal prázdnou autogramkartu a poznamenal na ni Bozziovo jméno a příjmení. Vysvětlil mi, že Terry Bozzio je mj. spojen s hudební činností Franka Zappy. Ptala jsem se Angela zejména na to, co jsem se 8

9 do té doby v žádném článku o Piano Drums nedočetla: na to, jakým způsobem komponuje skladby pro tento nástroj, zda si tyto skladby zapisuje do not a zda na vystoupeních pak podle not hraje, jaký je rozsah nástroje, nakolik využívá klavíru či elektronických klávesových nástrojů k čemukoli, co s Piano Drums souvisí, a také na ladění Piano Drums. Znovu jsem se přesvědčila, že Angelo Kelly je velmi ochotný, přátelský a sdílný člověk, který se svým fanouškům věnuje a nevyhýbá se ani odborně zaměřeným dotazům. Celý náš rozhovor proběhl opět v německém jazyce. Na koncert v Praze ( ) jsem jela již s jistým pocitem úlevy, protože jsem se hodně dověděla a mé cestování splnilo svůj účel. Bylo dobře, že se mi podařilo mluvit s autorem Piano Drums již den předtím, neboť v době, kdy jsem dorazila k pražskému klubu Mlejn, se Angelo Kelly procházel se svou manželkou a nejmladší dcerou v centru Prahy a neměl by pravděpodobně čas konzultovat Piano Drums. V Praze se mu, jak sám uvedl 4, velmi líbí: Nachdem wir alles aufgebaut hatten, bin ich mit meiner Frau in die City von Prag gefahren, wo wir ein paar Freunde trafen und ich muss sagen: Prag ist eine der schönsten Städte, die ich jemals gesehen habe. ( Poté, co jsme všechno postavili /aparaturu apod. - pozn. překl./, jel jsem s manželkou do centra Prahy, kde jsme se setkali s několika přáteli, a musím říct: Praha je jedno z nejhezčích měst, které jsem kdy viděl. ) Po koncertě se opět konala autogramiáda a Angelo Kelly se s fanoušky fotografoval. Bylo jich více než na předchozích dvou koncertech, akce proto trvala téměř do půlnoci. Byla sice možnost mluvit během autogramiády s Angelem Kellym osobně, ovšem větší množství přítomných fanoušků se trochu projevilo na průběhu autogramiády na jakýkoli rozhovor by bylo minimum času. Podařilo se mi tam ovšem zakoupit DVD PIANO DRUMS Live 05, které není v českých obchodech běžně k dostání 5. Toto DVD se později stalo velmi užitečným materiálem pro psaní této diplomové práce, protože obsahuje podrobné informace o vzniku Piano Drums, fotografie nástroje a jeho částí v různých fázích vývoje a velké množství videomateriálů natočených během turné PIANO DRUMS TOUR Kelly, A. Tourtagebuch [online]. [cit. 28. února 2007]. Dostupné na World Wide Web: <http://www.angelokelly.in-de.net/bands/bands.php?id=772> 5 Možno případně objednat prostřednictvím internetu nebo z Německa. 9

10 Osobnost autora Autor Piano Drums Angelo Gabriele Kelly se narodil v Pamploně (Španělsko). Je nejmladší z dvanácti sourozenců, jedenáct z nich se postupně proslavilo jako členové hudební skupiny The Kelly Family (zal jako The Kelly Kids). Je známý zejména jako bubeník, zpěvák a producent této skupiny. Žije v Německu (Köln), má však irské občanství (ze strany otce je irského původu, matka byla po svém otci Finka a po své matce Rakušanka). Hovoří plynně anglicky, německy, částečně francouzsky. Je ženatý; se svou dlouholetou snoubenkou Kirou Harms (*1978, dcera německého komunálního politika Detleva Harmse; studentka vysoké školy, nyní vokalistka v doprovodné skupině Angela Kellyho) se oženil Mají spolu tři děti: Gabriel Jerome (*2001), Helen Josephine (*2002) a Emma Maria (*2006). Jeho otec Daniel Jerome Kelly ( ) vystudoval matematiku a filozofii na vysoké škole, později se stal obchodníkem se starožitnostmi a hudebníkem. Matka Barbara Ann Kelly ( ) byla baletkou. Zemřela velmi brzy na rakovinu, proto Angela pomáhala vychovávat jeho starší nevlastní sestra Kathleen Ann (*1963). Kellyovy děti nechodily do školy, vyučoval je jejich otec (středoškolský učitel matematiky) a soukromí učitelé (hudbu např. Carlos Itoiz, významný španělský kytarista specializující se na flamenco), přesto mají dobré jazykové znalosti. To mohlo být způsobeno i častým stěhováním a neobvyklým životním stylem rodiny: v roce 1966 se Kellyovi rozhodli odjet z USA do Evropy, aby začali vést méně konzumní styl života, během let žili na různých místech Španělska (např. Talavera de la Reina, Gamonal, Belascoain, Pamplona), během let pobývali postupně v Itálii, Rakousku, Irsku, Německu a Nizozemí. V roce 1981 se zejména kvůli matčinu onemocnění rakovinou vrátili do Španělska (věřili, že zde budou lepší podmínky pro zlepšení jejího zdravotního stavu), krátce po matčině smrti se rodina přestěhovala do Francie (1983). Z ekonomických důvodů se Kellyovi z Francie za několik let odstěhovali, v roce 1986 strávili osm měsíců koncertováním ve dvaceti státech USA a v roce 1988 se na delší dobu usadili v Německu. Odtud se v roce 1996 přestěhovali do Irska, ovšem v září 1998 se do Německa opět vrátili. Dnes již rodina nebydlí společně; jednotliví členové žijí sami, se svými partnery či s rodinami v Německu, Francii, Irsku, Španělsku a USA. 10

11 Od raného dětství se Angelo Kelly setkával s hudbou. Nejprve hlavně prostřednictvím hudební skupiny svého otce a sourozenců. Jako sotva tříletý poprvé stál na pódiu a zpíval. Vyprávěl o tom pro časopis Drums & Percussion 6 : Bei einem Song, Hiroshima I'm sorry, habe ich ihm dann mal das Mikro geklaut und stand, noch nicht mal drei Jahre alt, auf der Bühne und habe mitgesungen. Von da an durfte ich regelmäßig mitmachen das prägt dich als Kind. ( Při jedné písni, Hiroshima I m Sorry, jsem mu /svému otci pozn. překl./ pak jednou sebral mikrofon a stál jsem, ještě ani ne tříletý, na pódiu a zpíval jsem také. Od té doby jsem směl pravidelně zpívat s ostatními to člověka v dětství ovlivní. ) V šesti letech ho vyučoval hře na perkusní nástroje Nippy Noya významný perkusionista indonéského původu, známý zejména hrou na conga, působící dnes v Nizozemí (Enschede) na konzervatoři. Noya chlapci doporučil, aby se učil hrát na bicí, neboť brzy rozpoznal jeho výrazné nadání pro rytmus. Jako sedmiletý se Angelo Kelly začal učit od sestry Kathleen hrát na akustickou kytaru a později od bratra Johna Michaela (*1967) na bicí. Kromě toho umí hrát na baskytaru, klavír, klávesy, jako dítě hrál i na harmoniku, housle a niněru, ale na tyto tři nástroje dnes už nehraje. Několik let navštěvoval hodiny baletu, stejně jako jeho sourozenci. Angelo Kelly začal velmi brzy též komponovat a psát texty písní: v sedmi letech napsal hudbu i text ke své první písni Pee-Pee, která vyšla na albu Keep On singing (1989). Následovala píseň The Swan vydaná na albu Honest Workers (1991). Od roku 1992 hraje Angelo Kelly ve skupině zejména na bicí. První studiové album, na kterém se podílel jako bubeník, vyšlo v roce 1996 po názvem Almost Heaven. Toto album Angelo spolu se sestrou Kathleen a bratrem Michaelem Patrickem (*1977) rovněž produkoval. Ve skupině hrál též na kytary, perkusní a klávesové nástroje a nadále se věnoval zpěvu. Na každé album skupiny přispěl minimálně jednou písní, kterou sám zkomponoval, otextoval a nazpíval. Nejznámější jsou jeho duety se starším bratrem Patrickem. Angelo Kelly se učil hrát na bicí u Jürgena Zöllera (bubeník německé rockové skupiny BAP) a určité zkušenosti mu předávali i Hartmut Pfannmüller (bývalý bubeník ve skupině rakouského zpěváka Rainharda Fendricha a producent několika alb The 6 Call & Response [online]. Drums & Percussion, 2004, č. 9/10, [cit. 26. února 2007]. Dostupné na World Wide Web: < 11

12 Kelly Family), Marco Minnemann 7 a Dieter Blahak (odborník v oblasti bicích nástrojů, vedoucí obchodu Drum Center v Kölnu, později spolupracoval s Angelem Kellym při vzniku Piano Drums). Od roku 1996 neměl Jürgen Zöller kvůli vlastnímu koncertnímu vystupování dostatek času jezdit s Kellyovými všude, kam bylo třeba, aby mohl Angela vyučovat, a tak je Angelo od tohoto roku žákem Billyho Cobhama (věnuji se mu podrobněji v části Bubeníci, kteří ovlivnili Angela Kellyho). Ten se později stal jeho dobrým přítelem. Angelo výuku u Billyho Cobhama na čas přerušil, později na ni ovšem opět navázal. Své dovednosti ve hře na klavír prohloubil zejména v roce 2000 tehdy skupina omezila koncertování, Angelo tak opět získal čas navštěvovat hodiny klavíru. V posledních několika letech působil Angelo Kelly jako bubeník v rodinné skupině The Kelly Family i v několika jiných skupinách a hudebních projektech (SIX, The WAMP, Uli Kurtinat & Band, spolupracoval jako bubeník i se svým bratrancem Adamem O Henrym, který byl v roce 1998 součástí rodinné skupiny The Kelly Family a později se opět věnoval sólové kariéře), hostoval jako bubeník a vokalista ve studiu při nahrávání alb (např. sólové album Angelova bratra Patricka Kellyho In Exile (2003), album německého zpěváka Stephana Rungeho Unterwegs (2004), soundtrack k muzikálu POE - Pech und Schwefel autorů Franka Nimsgerna a Heinze Rudolfa Kunzeho (2004), album Anderster (2004) dnes již neexistující německé punkrockové skupiny WIZO, album různých interpretů The Loner A Tribute To Jeff Beck natočené, jak již název napovídá, jako pocta hudebníku Jeffu Beckovi (2005), sólové album Angelovy sestry Kathleen Kelly Godspel (2005), album Uliho Kurtinata Ellen (2006), se svým učitelem hry na bicí Billym Cobhamem natočil DVD Call and Response (2004, věnuji se mu podrobněji v části Bubeníci, kteří ovlivnili Angela Kellyho), během let pracoval na speciální chromaticky laděné soupravě bicích, kterou nazval Piano Drums podle principu řazení jednotlivých součástí. V listopadu 2004 poprvé představil Piano Drums veřejnosti (viz část Historie vzniku Piano Drums) a v roce 2005 se vydal s novou verzí tohoto nástroje na turné nazvané PIANO DRUMS Tour '05. V roce 2006 vyšlo jeho DVD Piano Drums Live 05, které obsahuje dokumentaci historie vzniku, podrobnou fotodokumentaci a videodokumentaci vlastní výroby 7 *1970, německý bubeník, známý mj. velkou rychlostí své hry. Spolupracoval s mnoha interprety včetně The Kelly Family i s jednotlivými členy skupiny na jejich sólových projektech. S Angelem Kellym se přátelí. 12

13 nástroje, záznamy z koncertů turné PIANO DRUMS Tour 05 a rozsáhlá interview s autorem nástroje. V soukromí upřednostňuje rockovou hudbu, za své hudební vzory považuje kromě své rodiny např. zpěváky Boba Dylana 8, Dona McLeana 9, Bruce Springsteena 10, skupiny Coldplay 11, Mahavishnu Orchestra 12, Pearl Jam 13, The Police 14, bubeníky Terryho Bozzia, Billyho Cobhama, Tica Torrese, Larse Ullricha (věnuji se jim podrobněji v části Bubeníci, kteří ovlivnili Angela Kellyho), Marca Minnemanna, v posledních letech je zvláště ovlivněn jazzem - John Coltrane 15, Miles Davis 16 (na tyto hudebníky odkazuje i v textu písně Don t Always Want z alba Homerun, 2004), Herbie Hancock 17. Pro časopis Drums & Percussion 18 uvedl, že poslech hudby je pro něj velmi důležitý: Ich bin ein Musik-Junkie. Ich kaufe zu viele CDs und höre mir einfach alles an, was ich bekommen kann. ( Jsem závislý na hudbě. Kupuji si tolik CD a poslouchám jednoduše všechno, co lze sehnat. ) V současné době působí jako bubeník, zpěvák a příležitostný kytarista (doprovodná akustická kytara) ve skupině The Kelly Family, spolu se sourozenci je producentem většiny alb skupiny a autorem hudby i textů písní, účastní se různých seminářů, hudebních veletrhů a jiných akcí zaměřených na hru na bicí (od roku 1997 i jako lektor, např. na Frankfurter Musikmesse), nadále spolupracuje s významnými bubeníky (Billy 8 *1941, americký hudebník, zpěvák, skladatel, textař a básník; věnuje se zejména folkové hudbě. Je držitelem mnoha hudebních ocenění včetně Grammy, mezi jeho nejslavnější písně patří např. Blowin In The Wind a Times They Are A-Changing. Mnohé jeho texty jsou silně protiválečné. 9 *1945, americký hudebník, zpěvák, skladatel a textař. Proslavil se zejména písněmi American Pie a Vincent (tuto píseň Angelo Kelly též hrál a zpíval na některých koncertech). 10 *1949, americký rockový zpěvák, skladatel, textař a kytarista, držitel mnoha ocenění včetně Grammy a Oscara. Nejslavnější se stala jeho píseň Streets Of Philadelphia. 11 Anglická britpopová/alternativně rocková skupina založená v roce Její vůdčí osobností je zpěvák Chris Martin. 12 Americká skupina ( , ) věnující se zejména fúzi jazzové a rockové hudby. Název pochází od jména Mahavishnu, které přijal vedoucí člen skupiny John McLaughlin. Jedním ze zakládajících členů byl klavírista a hudební skladatel českého původu Jan Hammer. 13 Americká alternativně rocková/grungeová skupina založená v roce Její vůdčí osobností je zpěvák a kytarista Eddie Vedder. 14 Anglická rocková skupina. Její vůdčí osobností je zpěvák a baskytarista Sting (vl. jm. Gordon Summers), který dosáhl značného úspěchu i jako sólový umělec. Velmi známou se stala píseň Every Breath You Take. Skupina se v polovině osmdesátých let rozpadla, později se její členové opět sešli ke společné práci , významný americký jazzový saxofonista a hudební skladatel , významný americký jazzový trumpetista a hudební skladatel, představitel různých odvětví jazzu. Ovlivnil mnoho dalších (nejen jazzových) hudebníků. 17 *1940, významný americký jazzový pianista. 18 Call & Response [online]. Drums & Percussion, 2004, č. 9/10, [cit. 27. února 2007]. Dostupné na World Wide Web: < 13

14 Cobham, Phil Maturano 19, Marco Minnemann). Od roku 2004 vyučuje hru na bicí (zejména soukromě), externě působí též jako lektor v Drummers Institute v Düsseldorfu, kde vede např. workshopy týkající se hudebního byznysu. Nedávno začal provozovat též soukromé poradenství v této oblasti, stejně jako band coaching. Velmi se zajímá o vše, co se týká bicích nástrojů, sleduje novinky v této oblasti. V roce 2006 založil Angelo Kelly svůj vlastní label TEN4ONE Records, vydal své první sólové album I m Ready 20 a uspořádal k němu koncertní turné. Od roku 2006 vystupuje tedy rovněž sólově jako zpěvák a kytarista vydal Angelo Kelly další sólové album Rejoice And Be Glad 21 a pořádá k němu koncertní turné, při němž opět navštíví i Českou republiku. Koncert je plánován na v Retro Music Hall v Praze. Věřím, že to bude příležitost poděkovat Angelovi Kellymu za jeho ochotu, se kterou se mi věnoval na loňských koncertech a za informace, které mi k psaní této diplomové práce poskytl. Ve svých pětadvaceti letech je Angelo Kelly úspěšným hudebníkem, který nezůstal jen u působení v jedné skupině, ale angažuje se i v několika jiných projektech a svou činnost průběžně rozšiřuje na další hudební aktivity. 19 Bubeník žijící v New Yorku. Věnuje se jazzu, rocku a afrokubánské hudbě, je též lektorem seminářů o hře na bicí a externě působí v Drummers Institute v Düsseldorfu. 20 Tomuto albu se věnuji podrobněji v části Sólová kariéra Angela Kellyho. 21 Tomuto albu se taktéž věnuji podrobněji v části Sólová kariéra Angela Kellyho. 14

15 The Kelly Family domovská skupina Angela Kellyho Domovská skupina Angela Kellyho, The Kelly Family, existuje od roku 1974 (tenkrát ještě pod názvem The Kelly Kids). Rodina Kellyova se ovšem věnovala hudbě a tanci již předtím. Ich wuchs in einer Familie auf, in der die Tradition zu singen noch lebendig war, sagt Dan Kelly, meine Frau war Tänzerin, doch nun sangen und tanzten wir nicht mehr. 22 ( Vyrůstal jsem v rodině, v níž ještě byla živá tradice zpívat, říká Dan Kelly, moje žena byla tanečnice, ale přesto jsme už /doma, ve volném čase - pozn. překl./ nezpívali a netančili. Rodina se částečně vzdala pasivních činností a snažila se více věnovat hudbě, ale stále se zdálo, že to nestačí. To se otec rozhodl změnit. Kellyovi se nakonec odstěhovali z USA, kde v té době bydleli, do Evropy, aby tam začali žít celkově méně konzumním způsobem života než dosud. Evropu otec znal z doby, kdy v Římě studoval. Pro Zeit Magazin 23 uvedl, jak ho oslovila: Evropa je jako vibrující organismus, jako velká matka, která všechny živí. Amerika je ve srovnání s ní kulturní provincie. (Wendling, 1996, s. 21) Pro další život rodiny zvolil Španělsko, neboť tamní učitele hudby považoval za nejlepší. Angelo Kelly později pro časopis Drums & Percussion 24 uvedl: meinem Vater war es immer wichtig, nur die besten Lehrer für uns zu engagieren, auch in Zeiten, wo wir noch nicht viel Geld hatten. ( Pro mého otce bylo vždy důležité, aby pro nás angažoval jen ty nejlepší učitele, a to i v dobách, kdy jsme ještě neměli mnoho peněz. ) Ve Španělsku na Kellyovy velmi zapůsobili místní vesničané, hudba zde byla všudypřítomná. Venkovští obyvatelé měli ve zvyku zpívat při každé možné příležitosti. Kellyovi se k nim přidávali a později začali též sami vystupovat. Nejprve jen pro přátele, na svatbách a oslavách, a to i jednotliví členové sólově (v menší míře). K tomu, aby se začali učit hrát na hudební nástroj, je často podnítili místní hudebníci skvěle ovládající své hudební nástroje. Z roku založení skupiny vyplývá, že její složení se postupně měnilo, neboť někteří její členové se narodili dokonce později, než skupina vznikla. V roce svého vzniku vystupovala skupina ve Španělsku ve složení: otec Daniel Jerome Kelly (zpěv, velký 22 Převzato z bookletu alba: The Kelly Family. Wonderful World! [CD]. [Köln]: Kel-Life GmbH, EAN Zeit Magazin z , převzato z: Wendling, P. Kelly Family. 1. vyd. Praha: Pragma, s. ISBN Call & Response [online]. Drums & Percussion, 2004, č. 9/10, [cit. 26. února 2007]. Dostupné na World Wide Web: < 15

16 buben), matka Barbara Ann Kelly (zpěv, tanec), děti Caroline (*1962, zpěv, akordeon), Kathleen (zpěv, housle), Paul, (*1964, zpěv, saxofon), John (zpěv, bicí), ve skupině krátce působila též dcera jejich učitele hudby (kytara). Zhruba o rok později se ke svým sourozencům přidala Maria Patricia (*1969, zpěv, kytara). V roce 1974 Kellyovi poprvé vystoupili ve španělské televizi jako The Kelly Kids a vydali se na turné po Španělsku. Jejich repertoár tehdy tvořily španělské i jiné lidové písně a koledy 25. Politická nestabilita ve Španělsku v roce 1975 přiměla Daniela Kellyho k úvahám o odstěhování se ze země. Kellyovi se rozhodli žít aspoň nějaký čas na cestách. Ze Španělska se vydali přes Francii do Itálie. Rodina Kellyova původně neměla v úmyslu stát se světově známou skupinou. Např. na DVD Cover The Road (2003) 26 uvádějí Kellyovi o svém otci: Er hatte nicht vor, aus der Kelly Family einen grossen Erfolg machen. Das war spontan. Er sah, dass seine Kinder Spass haben, also war es gut. (Neměl v úmyslu udělat z Kelly Family velmi úspěšnou skupinu. To bylo spontánní. Viděl, že jeho děti to baví, takže to bylo dobře. ) Již dříve hráli a zpívali se svými přáteli ve Španělsku před domem, kde bydleli, či jinde na ulici, nikoli ovšem pro výdělečné účely. Během návštěvy Říma v roce 1976 byl však jejich autobus 27 vykraden, zloděj ponechal nedotčené pouze hudební nástroje a cestovní pasy. Rodina tak přišla o veškeré finanční prostředky, které měla k dispozici. Proto se Kellyovi spontánně rozhodli vydělat si peníze vystupováním na ulici. Již na konci prvního dne měli dostatek finančních prostředků na další cestu. Pokračovali do Rakouska, Irska, Německa a Nizozemí. Pouliční muzicírování je nadchlo. V Bonnu působili nejdříve jako pouliční umělci, v roce 1976 se ke svým zpívajícím sourozencům přidal James Victor (*1971) a o rok později další z bratrů, Joseph Maria (*1972). To už Kellyovi vystupovali s Cirkusem Roncalli 28. Ve stejném roce strávili Kellyovi osm měsíců v obytném voze v Irsku. Tam rovněž působili jako pouliční muzikanti, po návratu z Irska přechodně sídlili v Německu. Některé z dětí tam navštěvovaly baletní školu 29 John Cranko-Schule (ve Stuttgartu). 25 Později začala skupina hrát i coververze známých písní, např. What A Wonderful World, kterou proslavil Louis Armstrong, A Hard Day s Night či Let It Be od Beatles. 26 The Kelly Family. Cover The Road [DVD]. Mawa, EAN Typický autobus The Kelly Family byl tenkrát pro rodinu Kellyových nejen dopravním prostředkem, ale i dočasným mobilním bydlištěm. 28 Především v západní Evropě známý velký cirkus pod vedením Berharda Paula, první představení se konalo v roce Hodiny baletu navštěvovali v dětství skoro všichni sourozenci Kellyovi, baletu je též učila matka Barbara Ann a jedna z nejstarších sester Kathleen. 16

KELLYWORLD. Mixtape Tour 2014 Angelo a Matthias 12. 12. v Praze: Live mix kazeta pro ty, kdo přišli. a videoklip. Made by fans Made for fans

KELLYWORLD. Mixtape Tour 2014 Angelo a Matthias 12. 12. v Praze: Live mix kazeta pro ty, kdo přišli. a videoklip. Made by fans Made for fans KELLYWORLD fanzine webu kellyworld.cz Made by fans Made for fans č. 45/prosinec 2014 31. 12. 2014 Folge dem Stern: Patricia, Kathy a Paul na vánočním turné! Maite vydala CD pro děti: První singl a videoklip

Více

John Kelly a Maite Itoiz čestnými vyslanci festivalu středověké kultury v Olite Reportáž se spoustou fotografií

John Kelly a Maite Itoiz čestnými vyslanci festivalu středověké kultury v Olite Reportáž se spoustou fotografií . KELLYWORLD fanzine webu kellyworld.cz Made by fans Made for fans č. 53/srpen 2015 31. 8. 2015 John Kelly a Maite Itoiz na chvíli v Kanadě Joey devátý v závodě malých motocyklů v Taldorfu Kellyovi na

Více

KELLYWORLD. Paddy zvedal telefony a navštívil děti v dětském domečku

KELLYWORLD. Paddy zvedal telefony a navštívil děti v dětském domečku KELLYWORLD fanzine webu kellyworld.cz Made by fans Made for fans č. 32/listopad 2013 30. 11. 2013 Jimmy vydává nové autorské CD Viva La Street RTL-Spendenmarathon 2013: Joey má rekord ve 24hodinové jízdě

Více

VYDAL DALŠÍ KNIHU: AMERIKA NA PRODEJ

VYDAL DALŠÍ KNIHU: AMERIKA NA PRODEJ KELLYWORLD fanzine webu kellyworld.cz Made by fans Made for fans č. 43/říjen 2014 31. 10. 2014 Maite a Florent mají třetí dcerku! Patricia na turné autorského čtení: Deník z turné! Jimmy a jeho team: Live

Více

KELLYWORLD. fanzine webu kellyworld.cz č. 9/prosinec 2011 Made by fans 31. 12. 2011 Made for fans

KELLYWORLD. fanzine webu kellyworld.cz č. 9/prosinec 2011 Made by fans 31. 12. 2011 Made for fans KELLYWORLD fanzine webu kellyworld.cz č. 9/prosinec 2011 Made by fans 31. 12. 2011 Made for fans Turné Stille Nacht: Euforie i slzy dojetí v očích fanoušků Program koncertních večerů, průběh turné, charitativní

Více

KELLYWORLD. Bratranec Mike Kelly se oženil! Jimmy Kelly: Turné příští rok, live CD a DVD odhadem v říjnu

KELLYWORLD. Bratranec Mike Kelly se oženil! Jimmy Kelly: Turné příští rok, live CD a DVD odhadem v říjnu KELLYWORLD fanzine webu kellyworld.cz Made by fans Made for fans č. 42/září 2014 30. 9. 2014 Bratranec Mike Kelly se oženil! Jimmy Kelly: Turné příští rok, live CD a DVD odhadem v říjnu Ze zkoušek na turné

Více

KELLYWORLD. Made for fans. Paddy Kelly: Art Peace Umění míru v Düsseldorfu Reportáž, fotopříloha...a mnoho dalšího!

KELLYWORLD. Made for fans. Paddy Kelly: Art Peace Umění míru v Düsseldorfu Reportáž, fotopříloha...a mnoho dalšího! KELLYWORLD fanzine webu kellyworld.cz Made by fans Made for fans č. 26/květen 2013 31. 5. 2013 Zveme na koncerty v ČR a SR: Příští rok přijede Angelo s rodinou! Patricia ve Stern TV: Gen dědičné rakoviny

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA HUDEBNÍ KULTURY NU-METAL SE ZAMĚŘENÍM NA SKUPINU LINKIN PARK BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZDENĚK MIHULKA Hudba se zaměřením na vzdělávání Vedoucí práce: Doc.

Více

KELLYWORLD. Patrick: Singl a klip teď, CD v květnu. Jimmy a Meike mají syna Yeshuu! Songs&Stories Angelo pojede

KELLYWORLD. Patrick: Singl a klip teď, CD v květnu. Jimmy a Meike mají syna Yeshuu! Songs&Stories Angelo pojede KELLYWORLD fanzine webu kellyworld.cz Made by fans Made for fans č. 48/březen 2015 31. 3. 2015 Jimmy a Meike mají syna Yeshuu! Kathy přijede v září do Ostravy! Patricia vydá live CD z turné Songs&Stories

Více

KELLYWORLD. Světové setkání mládeže: Paddy opět na scéně Info, velká reportáž, fotopříloha Gibraltar a Madrid

KELLYWORLD. Světové setkání mládeže: Paddy opět na scéně Info, velká reportáž, fotopříloha Gibraltar a Madrid KELLYWORLD fanzine webu kellyworld.cz č. 5/srpen 2011 Made by fans 31. 8. 2011 Made for fans V září vyjde boxset Who'll Come With Me! Fotoreportáž: Angelo muzicíruje v ulicích Holandska Světové setkání

Více

KELLYWORLD. čekají třetí dítě! rumunského zákona

KELLYWORLD. čekají třetí dítě! rumunského zákona KELLYWORLD fanzine webu kellyworld.cz Made by fans Made for fans č. 36/březen 2014 31. 3. 2014 Krásné zprávy: Maite a Florent čekají třetí dítě! Joey pomáhá toulavým psům ze spárů rumunského zákona Joey

Více

Walter Gieseking osobnost interpreta

Walter Gieseking osobnost interpreta JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra klavírní interpretace Hra na klavír Walter Gieseking osobnost interpreta Diplomová práce Autor práce: BcA. Jiří Hrubý Vedoucí práce: doc.

Více

magazín OSA nejen pro autory

magazín OSA nejen pro autory magazín OSA nejen pro autory jaro 2011 Creative Commons projekt Partnerství Rozúčtování autorských odměn z rádií a TV s pevnou KHB Pražské jaro Sylvie Bodorová James E. Harries orchestr Berg Michal Pavlí

Více

repetice léto 2011 elektronický informační zpravodaj Světoobčan MAISKY III/11

repetice léto 2011 elektronický informační zpravodaj Světoobčan MAISKY III/11 repetice elektronický informační zpravodaj léto 2011 Světoobčan MAISKY repetice Vážení a milí příznivci Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov, VYBÍRÁME Z OBSAHU: jubilejní dvacátý ročník MHF

Více

LADY GAGA. Vzrušující, inovativní, smyslná... Magazín O 2 areny. Sting Žihadlo, které vás zasáhne. Cirque du Soleil Senzace jménem Saltimbanco

LADY GAGA. Vzrušující, inovativní, smyslná... Magazín O 2 areny. Sting Žihadlo, které vás zasáhne. Cirque du Soleil Senzace jménem Saltimbanco y sport zajímavosti programy informace Magazín O 2 areny Podzim 2010 Zdarma LADY GAGA Vzrušující, inovativní, smyslná... Sting Žihadlo, které vás zasáhne NHL opět zahájí na českém ledě Cirque du Soleil

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA HUDEBNÍ KULTURY MOTOWN - POPULARIZACE ČERNOŠSKÉ HUDBY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Michaela Sošková Specializace v pedagogice, obor Popularizace hudební kultury

Více

Jan Horák. (Český pianista v Japonsku) Magisterská diplomová práce

Jan Horák. (Český pianista v Japonsku) Magisterská diplomová práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra klávesových nástrojů Studijní obor klavír Jan Horák (Český pianista v Japonsku) Magisterská diplomová práce Autor práce: Vedoucí práce:

Více

Festival Bohemia Cantat přínos pro učitele

Festival Bohemia Cantat přínos pro učitele Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: primárního vzdělávání Studijní program: Učitelství pro ZŠ Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Festival Bohemia

Více

Občasník Hudebního klubu v Orlové 7. číslo FANZINU

Občasník Hudebního klubu v Orlové 7. číslo FANZINU JAMSESSION Měsíc září byl bohatý na hudební události v rámci hudebního klubu. Kromě klubové sešlosti proběhlo v restauraci Route 66 v Orlové vinobraní pořádané hnutím Volím Orlovou. Na vinobraní hrála

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra dechových nástrojů Studijní obor- hra na trubku Zbyněk Matějů: Dotěrnosti-sonatina pro trubku a klavír Bakalářská práce Autor práce: Jakub

Více

LISTY. číslo. ročník XIV, duben 2009. » konkurzy na BJ 2009» Ivo Drbohlav» Amy Gallatin» Petr Kůs» IBMA BG Fan Fest» Krüger Brothers a Monogram

LISTY. číslo. ročník XIV, duben 2009. » konkurzy na BJ 2009» Ivo Drbohlav» Amy Gallatin» Petr Kůs» IBMA BG Fan Fest» Krüger Brothers a Monogram LISTY ročník XIV, duben 2009» konkurzy na BJ 2009» Ivo Drbohlav» Amy Gallatin» Petr Kůs» IBMA BG Fan Fest» Krüger Brothers a Monogram číslo 2 Bluegrassová asociace Bluegrassová asociace Co je Bluegrasová

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JAN RIEDLBAUCH BÁSNÍK HRAJÍCÍ NA FLÉTNU. Hudební fakulta. Katedra dechových nástrojů.

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JAN RIEDLBAUCH BÁSNÍK HRAJÍCÍ NA FLÉTNU. Hudební fakulta. Katedra dechových nástrojů. JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra dechových nástrojů Flétna JAN RIEDLBAUCH BÁSNÍK HRAJÍCÍ NA FLÉTNU Bakalářská práce Autor práce: Dagmar Vandělíková DiS. Vedoucí práce:

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VILÉMA PETRŽELKY V OSTRAVĚ

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VILÉMA PETRŽELKY V OSTRAVĚ MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra hudební výchovy ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VILÉMA PETRŽELKY V OSTRAVĚ B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Vladimír

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Bakalářská práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Bakalářská práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra jazzové interpretace Studijní obor Jazzová interpretace Bubeníci jakožto vůdčí osobnosti jazzových ansámblů v historii Bakalářská práce

Více

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí Otvíráme E D I C E Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013 Sedm příběhů, které stojí za osudy dětí Obsah TeNTO časopis je TišTěN Na ekologickém papíře 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Příběh první:

Více

autor in magazín OSA nejen pro autory

autor in magazín OSA nejen pro autory autor in magazín OSA nejen pro autory 2015 1 Aneta Langerová Lena Yellow V + W 110 let Partnerství OSA 2014 Zrušení daně Kolik stojí hudba? Vzpomínka na Petra Hapku Klavír Daniel Wiesner, Karel Růžička,

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice One Direction

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice One Direction Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice One Direction Jméno a příjmení: Denisa Dušková Třída: 9. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: PaedDr. Naděžda Hrnčířová Datum odevzdání:

Více

Jazz Černošice 2015-10. ročník

Jazz Černošice 2015-10. ročník 66 2015 2015 Jazz Černošice 2015-10. ročník 10. ročník mezinárodního jazzového festivalu Jazz Černošice 2015 proběhne od středy 20.5. do soboty 30.5. 2015. Dramaturgie letošního jubilejního ročníku vychází

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce 2012 Miroslava Lendělová 1 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce PÍSŇOVÁ TVORBA PETRA EBENA SE ZAMĚŘENÍM

Více

Emil Viklický. o hudbě, matematice, klubech a oblíbených olomouckých místech. ZÁZRAKY na PoČkÁní

Emil Viklický. o hudbě, matematice, klubech a oblíbených olomouckých místech. ZÁZRAKY na PoČkÁní Jaro 2014 Časopis Fakultní nemocnice Olomouc NemMAGAZÍN Emil Viklický o hudbě, matematice, klubech a oblíbených olomouckých místech NemMAGAZÍN Časopis Fakultní nemocnice Olomouc jaro 2014 ZÁZRAKY na PoČkÁní

Více